TATABAHASA

AYAT SONGSANG

Nama ahli kumpulan :
   

Muhammad Reezal Bin Mohd Abadi Gideon John Luke Nur Farhah Binti Mohd Yusof Nor Amirah Binti Mohd Arshad

Nama Guru: •
Pn. Zaleha Bt. Masiman

Susunan ayat.
 

1)susunan biasa 2)susunan songsang Ayat biasa ayat yang mempunyai susunan biasa dipanggil Ayat Biasa. Dalam ayat biasa, susunan subjeknya mendahului predikat.

Ayat yang mempunyai susunan songsang pula dipanggil Ayat Songsang. Dalam Ayat Songsang, susunan predikatnya mendahului subjek.

Ayat Biasa

Ayat Songsang

Subjek + Predikat

Predikat + Subjek

Ayat Penyata
Ayat Biasa Subjek Kakak Fatin Rumah mereka Predikat seorang guru berhampiran sekolah Ayat Songsang Predikat Seorang guru Berhampiran sekolah Sangat peramah Subjek kakak Fatin rumah mereka kawan-kawan saya

Kawan-kawan sangat saya peramah

Info Tatabahasa
Partikel “lah” digunakan dalam ayat songsang(*). Tugas partikel “-lah” adalah untuk memberi penekanan kepada predikat dalam ayat penyata.

Ayat Tanya
Ayat Biasa Subjek Predikat Pemuda itu siapa? Buahdari mana? buahan itu Negara kita bila? merdeka Ayat Songsang Predikat Subjek siapakah pemuda itu? Dari manakah buah-buahan itu?* Bilakah negara kita merdeka?*

Info Tatabahasa
Partikel “-kah” digunakan dalam Ayat Tanya Songsang(*). Tugas partikel “-kah” adalah untuk memberi penekanan kepada predikat dalam ayat tanya.

Ayat Pasif
Ayat Biasa Subjek Daun-daun kering itu Baju baru itu Luka pada lututnya Predikat sudah saya sapu. belum bergosok. sudah dibalut oleh Kamil Ayat Songsang Predikat Sudah saya sapu Belum bergosok Subjek daun-daun kering itu. baju baru itu.

Sudah dibalut Luka pada oleh Kamil lututnya.

Daripada contoh-contoh yang dikemukakan, kita dapati bahawa Ayat Songsang boleh dibentuk dengan dua cara, iaitu: (a) dengan membawa seluruh predikat dalam ayat biasa ke hadapan, mendahului subjek. (b) dengan membawa sebahagian daripada predikat dalam ayat biasa ke hadapan, mendahului subjek.

(a)Seluruh bahagian predikat dalam ayat dibawa ke hadapan.
Ayat Biasa Solekan mak andam itu sungguh cantik. Persatuan Belia kampung ini ditubuhkan oleh Puan Ramlah. Kawan-kawan kamu sudah pulang? Ayat Songsang Sungguh cantik solekan mak andam itu. Ditubuhkan oleh Puan Ramlah Persatuan Belia kampung ini. Sudah pulang kawan-kawan kamu?

(b) Sebahagian daripada predikat dalam ayat yang dibawa ke hadapan.
Ayat Biasa Mereka pergi ke sekolah untuk bermain bola jaring. Budak-budak itu berkejaran di taman permainan. Hatiku terpaut dengan keindahan pulau itu. Ayat Songsang Ke sekolah mereka pergi untuk bermain bola jaring. Berkejaran budak-budak itu di taman permainan. Terpaut hatiku dengan keindahan pulau itu.