PELAN TINDAKAN STRATEGIK DAN PELAN TAKTIKAL

PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2013
1

rakan dan masyarakat. Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2013 .  Memahami pelbagai agama.mengambil kira kepentingan diri dan kepentingan orang lain. Dapat membuat keputusan yang bijak dengan .  Mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri. tradisi dan budaya masyarakat Malaysia. Menunjukkan perasan bangga dan cinta akan Negara. Menghormati pemimpin dan menghargai jasa mereka. MISI  Menyediakan masyarakat yang memahami kepentingan hidup secara harmoni. patriotk dan boleh menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat.   Mengenal pasti cabaran dan ancaman dalam masyarakat. negara dan dunia.  Berinteraksi secara sopan dengan anggota keluarga.    Menghormati kaum dan budaya lain. hak tanggungjawab mereka dalam masyarakat dan negara untuk melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang bersatu padu.VISI Memberi kesedaran kepada murid tentang peranan.

STRATEGI Dalam usaha menjadikan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang menarik dan berkesan. menerapkan pelbagai kemahiran dan memupuk nilai sivik ke arah melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran mesti digunakan. Kepelbagaian strategi ini harus memberi penumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid dan berorientasikan aktiviti hands-on di dalam dan di luar bilik darjah Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2013 .MOTTO BERSATU PADU KE ARAH KEHARMONIAN NEGARA MATLAMAT Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan murid tentang isu sivik. patriotik dan bersatu padu.

Pelbagai program dijalankan demi mencapai kejayaan yang diimpikan. RASIONAL Dalam usaha menyediakan pelajar yang berketrampilan dan berdedikasi bagi menyambut cabaran wawasan negara dan dunia digital. ukuran dan pegangan kepada semua sekolah untuk meniti kecemerlangan. semua pihak perlu bersedia membuat anjakan dan pembaharuan. Jesteru. Kesedaran daripada semua pihak diharapkan mampu untuk meletakkan SKTA 1 maju atau seiring dengan sekolah-sekolah cemerlang di daerah ini. Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2013 . Secara umumnya. Program Akademik merupakan intipati terpenting dalam penilaian dan peningkatan prestasi pelajar di peringkat ini. Hasrat untuk melahirkan pelajar lepasan sekolah kelak akan lebih bermutu dan menepati kehendak dan cita-cita yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.PENGENALAN Pendidikan di sekolah rendah merupakan pendidikan awal yang diberi perhatian yang bersungguh-sungguh supaya setiap anak didik yang melalui alam persekolahan rendah potensi mereka dapat dikembangkan secara menyeluruh. kejayaan akademik melambangkan kejayaan sebuah sekolah. Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) merupakan pengukur terhadap penguasaan kemahiran di sekolah rendah. Untuk merealisasikan harapan ini pelbagai perancangan perlu disusun dan diatur oleh unit ini bagi memastikan peningkatan dari segi kualiti tercapai dalam bidang akademik. hakikat inilah yang menjadi dasar.

Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2013 . bertanggungjawab dan bersatu padu.  Meningkatkan nilai sivik dikalangan murid agar cintakan negara. Memperbaiki dan mempertingkatkan mutu serta keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.OBJEKTIF  Menyediakan dan menyelaras rangka Pelan Tindakan Panitia mata pelajaran pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Menyediakan satu sistem pengukuran dan penilaian yang mantap supaya keputusan peperiksan dapat dinalisa dan menghasilkan post mortem yang boleh digunakan untuk tindakan susulan yang berkesan.    Mencapai sasaran dari segi kualiti dan kuantiti pencapaian semua mata pelajaran.

SK TANJUNG ARU 1.Buku skrap (budaya di Malaysia) -Poster(bertemakan Hari Kebangasaan) Tahun 4 (individu/berkumpulan) Tahun 5 (individu/berkumpulan) Tahun 6 (individu/berkumpulan) Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2013 . Sasaran Semua AJK Panitia Tahun 4. 5 dan 6 Penetapan Masa 2 Kali Setahun Mac/Ogos Feb – Mac April – Mei Jun – Ogos Sept – Oktober September 3 Projek untuk Minggu Pusat Sumber (PSS) . Disamping mengumpulkan bahan aktiviti murid yang kreatif untuk dipamerkan dan juga dijadikan sebagai bahan rujukan murid.Carta Keluarga Induk . KOTA KINABALU Rancangan Aktiviti Panitia PSK 2013 BIL 1 2 Program/Aktiviti Mesyuarat Panitia PSK Pameran berjadual mengikut tahun di papan kenyataan Strategi Mengadakan mesyuarat Panitia Menampalkan maklumat terkini tentang info PSK dan menampal bahan serta aktiviti murid yang dijalnkan sepanjang tahun. Menggalakkan muridmurid menyertai sebarang aktiviti serta pertandingan yang dianjurkan.

bertanggungjawab dan bersatu padu dalam diri murid. Mengumpulkan buku latihan murid-murid untuk disemak oleh Ketua Panitia dan GPK Kurikulum dan Guru Besar. Guru mata pelajaran dinilai dari pelbagai aspek Menyusun dan mendaftar stok BBM yang diberi AJK Panitia mengadakan mesyuarat Murid-murid Aktiviti dijalankan semasa perhimpunan -April -Jun -Sept 5 Penyeliaan buku latihan murid Guru PSK dan murid Sepanjang tahun 6 7 8 Pencerapan guru mata pelajaran Mengemaskini stok Menghantar laporan panitia dan perancangan panitia dan mengemaskini fail-fail panitia Guru matapelajaran PSK Guru PSK Guru matapelajaran PSK Sepanjang tahun Januari – November November Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2013 .4 Perhimpunan -Deklamasi sajak -Kuiz Meningkatkan keyakinan murid dalam menyampaikan deklamasi berbentuk pusi dan dapat menerepkan nilai patriotik.

CARTA GANT AKTIVITI PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2013 SK TANJUNG ARU 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTIVITI Mesyuarat Panitia PSK JAN FEB MAC √ APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT √ Pameran berjadual mengikut tahun di papan kenyataan Projek untuk Minggu Pusat Sumber (PSS) Perhimpunan -Deklamasi sajak -Kuiz Penyeliaan buku latihan murid Pencerapan guru mata pelajaran Mengemaskini stok Menghantar laporan panitia dan perancangan panitia dan mengemaskini failfail panitia √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2013 .

(S1+S2+S3+051+O2) Guru menggunakan (W1+O2) Meningkatkan pencapaian 90% dalam Peperiksaan Akhir Tahun. S2 Guru berpengalaman mengajar. pentadbir dalam melaksanakan aktiviti dan meningkatkan prestasi W4 Murid-murid tidak bersungguhmurid-murid. sungguh di dalam meningkatkan prestasi akademik. Strategi SO: Strategi WO: (S1+S2+O1+02) Meningkatkan pencapaian akademik dengan kerjasama antara guru dengan ibu bapa. (W2+O2) Membuktikan kesediaan guru membimbing murid-murid di Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2013 . mencukupi dan KELEMAHAN (WEAKNESS . W3 Sikap murid yang kurang S4 Sokongan dan galakan dari pihak bermotivasi tinggi. dan sempurna. O2 Kemudahan sekolah seperti perpustakaan.W ) PELUANG (OPPORTUNITIES -) O1 Ibu bapa yang mementingkan pelajaran anak-anak mereka. W2 Pencapaian murid dari segi kualiti S3 Kemudahan fizikal baik masih lagi di tahap sederhana. makmal komputer.SWOT ANALISIS 2013 KEKUATAN (STRENGHT -S ) S1 Guru terlatih. schoonet dan bilik 100% W1 Separuh daripada murid masih lagi lemah di dalam menguasai kemahiran membaca bagi Tahap 2.

T5 PSK dianggap matapelajaran yang tidak penting. T4 Peranan media massa yang membuat murid leka dengan pelajaran. Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2013 . dalam meningkatkan prestasi pencapaian murid-murid. Strategi ST: S1+S2+T2 Mengenal pasti dan membimbing murid bagi Tahap 2 yang lemah dan kurang berminat terhadap mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. T6 Tahap penerimaan pembelajaran dan tingkahlaku yang berbeza T7 Pengaruh persekitaran kemudahan dan bahan supaya P&P lebih mnearik.meningkatkan prestasi mereka di dalam permainan. ibu bapa dan murid. T3 Kurang sokongan ibu bapa atau penjaga mengenai program sekolah. CABARAN ( THREATS – T ) T1 Bebanan tugas guru selain mengajar. T2 Sikap sambil lewa murid dan kurang berminat serta tidak membuat ulangkaji di rumah. T4+S4+T2+T3 Memujudkan program kerjasama di antara guru. Strategi WC: W1+W2+W3+W4+T2 Mengenal pasti murid yang lemah dan guru Pendidikan Sivik akan cuba sedaya upaya menarik minat murid untuk belajar dan mengadakan pelbagai aktiviti luar yang menarik. W4+T2 Mencari punca mengapa murid tidak minat belajar dan guru boleh mewujudkan satu program untuk menarik kembali minat murid belajar.tayangan.

PELAN TAKTIKAL/STRATEGIK BIL 1 2 PROGRAM Budaya Sopan Mesra Alam T/JAWAB GPK KURIKULUM dan AJK GPK KURIKULUM dan AJK TEMPOH Jan-Okt Jan-Okt KOS SUMBER RM100 Bahan Terbuang OUTPUT Pencapaian untuk lulus dalam Pendidikan Sivik. Peningkatan Pencapaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Peningkatan pencapaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Peningkatan pencapaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan KPI Bilangan Straight B % Pencapaian dalam PSK % Pencapaian dalam PSK % Pencapaian dalam PSK PELAN KONTIGENSI 3 Cintai Budaya Malaysia GPK KURIKULUM dan AJK Jan-Ogos RM100 4 Sedia Hadapi Cabaran GPK KURIKULUM dan AJK Jan-Okt RM100 Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2013 .

Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2013 .

88858 KOTA KINABALU SABAH. PANITIA PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2013 Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2013 . TANJUNG ARU 1. PETI SURAT 64.SK.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful