PELAN TINDAKAN STRATEGIK DAN PELAN TAKTIKAL

PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2013
1

mengambil kira kepentingan diri dan kepentingan orang lain. patriotk dan boleh menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat.    Menghormati kaum dan budaya lain.  Memahami pelbagai agama. MISI  Menyediakan masyarakat yang memahami kepentingan hidup secara harmoni. Menunjukkan perasan bangga dan cinta akan Negara. tradisi dan budaya masyarakat Malaysia. Menghormati pemimpin dan menghargai jasa mereka. hak tanggungjawab mereka dalam masyarakat dan negara untuk melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang bersatu padu.   Mengenal pasti cabaran dan ancaman dalam masyarakat. rakan dan masyarakat. negara dan dunia.VISI Memberi kesedaran kepada murid tentang peranan. Dapat membuat keputusan yang bijak dengan .  Mempunyai keyakinan terhadap kebolehan diri.  Berinteraksi secara sopan dengan anggota keluarga. Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2013 .

patriotik dan bersatu padu.MOTTO BERSATU PADU KE ARAH KEHARMONIAN NEGARA MATLAMAT Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan murid tentang isu sivik. Kepelbagaian strategi ini harus memberi penumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid dan berorientasikan aktiviti hands-on di dalam dan di luar bilik darjah Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2013 . menerapkan pelbagai kemahiran dan memupuk nilai sivik ke arah melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran mesti digunakan. STRATEGI Dalam usaha menjadikan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang menarik dan berkesan.

Kesedaran daripada semua pihak diharapkan mampu untuk meletakkan SKTA 1 maju atau seiring dengan sekolah-sekolah cemerlang di daerah ini. Program Akademik merupakan intipati terpenting dalam penilaian dan peningkatan prestasi pelajar di peringkat ini. Secara umumnya.PENGENALAN Pendidikan di sekolah rendah merupakan pendidikan awal yang diberi perhatian yang bersungguh-sungguh supaya setiap anak didik yang melalui alam persekolahan rendah potensi mereka dapat dikembangkan secara menyeluruh. RASIONAL Dalam usaha menyediakan pelajar yang berketrampilan dan berdedikasi bagi menyambut cabaran wawasan negara dan dunia digital. Pelbagai program dijalankan demi mencapai kejayaan yang diimpikan. kejayaan akademik melambangkan kejayaan sebuah sekolah. semua pihak perlu bersedia membuat anjakan dan pembaharuan. ukuran dan pegangan kepada semua sekolah untuk meniti kecemerlangan. Untuk merealisasikan harapan ini pelbagai perancangan perlu disusun dan diatur oleh unit ini bagi memastikan peningkatan dari segi kualiti tercapai dalam bidang akademik. Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2013 . hakikat inilah yang menjadi dasar. Hasrat untuk melahirkan pelajar lepasan sekolah kelak akan lebih bermutu dan menepati kehendak dan cita-cita yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) merupakan pengukur terhadap penguasaan kemahiran di sekolah rendah. Jesteru.

Memperbaiki dan mempertingkatkan mutu serta keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.    Mencapai sasaran dari segi kualiti dan kuantiti pencapaian semua mata pelajaran.OBJEKTIF  Menyediakan dan menyelaras rangka Pelan Tindakan Panitia mata pelajaran pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Menyediakan satu sistem pengukuran dan penilaian yang mantap supaya keputusan peperiksan dapat dinalisa dan menghasilkan post mortem yang boleh digunakan untuk tindakan susulan yang berkesan. bertanggungjawab dan bersatu padu. Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2013 .  Meningkatkan nilai sivik dikalangan murid agar cintakan negara.

Sasaran Semua AJK Panitia Tahun 4.Buku skrap (budaya di Malaysia) -Poster(bertemakan Hari Kebangasaan) Tahun 4 (individu/berkumpulan) Tahun 5 (individu/berkumpulan) Tahun 6 (individu/berkumpulan) Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2013 . Disamping mengumpulkan bahan aktiviti murid yang kreatif untuk dipamerkan dan juga dijadikan sebagai bahan rujukan murid. 5 dan 6 Penetapan Masa 2 Kali Setahun Mac/Ogos Feb – Mac April – Mei Jun – Ogos Sept – Oktober September 3 Projek untuk Minggu Pusat Sumber (PSS) . KOTA KINABALU Rancangan Aktiviti Panitia PSK 2013 BIL 1 2 Program/Aktiviti Mesyuarat Panitia PSK Pameran berjadual mengikut tahun di papan kenyataan Strategi Mengadakan mesyuarat Panitia Menampalkan maklumat terkini tentang info PSK dan menampal bahan serta aktiviti murid yang dijalnkan sepanjang tahun.Carta Keluarga Induk . Menggalakkan muridmurid menyertai sebarang aktiviti serta pertandingan yang dianjurkan.SK TANJUNG ARU 1.

bertanggungjawab dan bersatu padu dalam diri murid. Mengumpulkan buku latihan murid-murid untuk disemak oleh Ketua Panitia dan GPK Kurikulum dan Guru Besar. Guru mata pelajaran dinilai dari pelbagai aspek Menyusun dan mendaftar stok BBM yang diberi AJK Panitia mengadakan mesyuarat Murid-murid Aktiviti dijalankan semasa perhimpunan -April -Jun -Sept 5 Penyeliaan buku latihan murid Guru PSK dan murid Sepanjang tahun 6 7 8 Pencerapan guru mata pelajaran Mengemaskini stok Menghantar laporan panitia dan perancangan panitia dan mengemaskini fail-fail panitia Guru matapelajaran PSK Guru PSK Guru matapelajaran PSK Sepanjang tahun Januari – November November Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2013 .4 Perhimpunan -Deklamasi sajak -Kuiz Meningkatkan keyakinan murid dalam menyampaikan deklamasi berbentuk pusi dan dapat menerepkan nilai patriotik.

CARTA GANT AKTIVITI PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 2013 SK TANJUNG ARU 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTIVITI Mesyuarat Panitia PSK JAN FEB MAC √ APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT √ Pameran berjadual mengikut tahun di papan kenyataan Projek untuk Minggu Pusat Sumber (PSS) Perhimpunan -Deklamasi sajak -Kuiz Penyeliaan buku latihan murid Pencerapan guru mata pelajaran Mengemaskini stok Menghantar laporan panitia dan perancangan panitia dan mengemaskini failfail panitia √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2013 .

makmal komputer. Strategi SO: Strategi WO: (S1+S2+O1+02) Meningkatkan pencapaian akademik dengan kerjasama antara guru dengan ibu bapa.W ) PELUANG (OPPORTUNITIES -) O1 Ibu bapa yang mementingkan pelajaran anak-anak mereka. W3 Sikap murid yang kurang S4 Sokongan dan galakan dari pihak bermotivasi tinggi. W2 Pencapaian murid dari segi kualiti S3 Kemudahan fizikal baik masih lagi di tahap sederhana. (W2+O2) Membuktikan kesediaan guru membimbing murid-murid di Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2013 . (S1+S2+S3+051+O2) Guru menggunakan (W1+O2) Meningkatkan pencapaian 90% dalam Peperiksaan Akhir Tahun. mencukupi dan KELEMAHAN (WEAKNESS .SWOT ANALISIS 2013 KEKUATAN (STRENGHT -S ) S1 Guru terlatih. pentadbir dalam melaksanakan aktiviti dan meningkatkan prestasi W4 Murid-murid tidak bersungguhmurid-murid. S2 Guru berpengalaman mengajar. O2 Kemudahan sekolah seperti perpustakaan. schoonet dan bilik 100% W1 Separuh daripada murid masih lagi lemah di dalam menguasai kemahiran membaca bagi Tahap 2. dan sempurna. sungguh di dalam meningkatkan prestasi akademik.

ibu bapa dan murid.meningkatkan prestasi mereka di dalam permainan. T4 Peranan media massa yang membuat murid leka dengan pelajaran. T6 Tahap penerimaan pembelajaran dan tingkahlaku yang berbeza T7 Pengaruh persekitaran kemudahan dan bahan supaya P&P lebih mnearik. CABARAN ( THREATS – T ) T1 Bebanan tugas guru selain mengajar. Strategi WC: W1+W2+W3+W4+T2 Mengenal pasti murid yang lemah dan guru Pendidikan Sivik akan cuba sedaya upaya menarik minat murid untuk belajar dan mengadakan pelbagai aktiviti luar yang menarik. T3 Kurang sokongan ibu bapa atau penjaga mengenai program sekolah. T5 PSK dianggap matapelajaran yang tidak penting. W4+T2 Mencari punca mengapa murid tidak minat belajar dan guru boleh mewujudkan satu program untuk menarik kembali minat murid belajar. T2 Sikap sambil lewa murid dan kurang berminat serta tidak membuat ulangkaji di rumah. T4+S4+T2+T3 Memujudkan program kerjasama di antara guru.tayangan. Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2013 . dalam meningkatkan prestasi pencapaian murid-murid. Strategi ST: S1+S2+T2 Mengenal pasti dan membimbing murid bagi Tahap 2 yang lemah dan kurang berminat terhadap mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

PELAN TAKTIKAL/STRATEGIK BIL 1 2 PROGRAM Budaya Sopan Mesra Alam T/JAWAB GPK KURIKULUM dan AJK GPK KURIKULUM dan AJK TEMPOH Jan-Okt Jan-Okt KOS SUMBER RM100 Bahan Terbuang OUTPUT Pencapaian untuk lulus dalam Pendidikan Sivik. Peningkatan Pencapaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Peningkatan pencapaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Peningkatan pencapaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan KPI Bilangan Straight B % Pencapaian dalam PSK % Pencapaian dalam PSK % Pencapaian dalam PSK PELAN KONTIGENSI 3 Cintai Budaya Malaysia GPK KURIKULUM dan AJK Jan-Ogos RM100 4 Sedia Hadapi Cabaran GPK KURIKULUM dan AJK Jan-Okt RM100 Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2013 .

Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2013 .

PANITIA PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN 2013 Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan 2013 . 88858 KOTA KINABALU SABAH. TANJUNG ARU 1. PETI SURAT 64.SK.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful