PENGUKURAN PANJANG

1. Panjang bermaksud jarak antara dua titik. 2. Unit pengukuran yang digunakan adalah:

a) M _ l _ m _ t _ r (mm)
b) c) d)

S _ n t _ m _ t _ r (cm) M _ t _ r (m) K _ l _ m _ t _ r (km)

3. Berikut adalah susunan unit pengukuran daripada paling kecil kepada paling besar.

M _ l _ m _ t _ r (mm) > _ e _ t i _ e _ t _ r (cm) _ e _ t i _ e _ t _ r (cm) > M _ t _ r (m) M _ t _ r (m) > _ i _ o _ e _ e _ (km)