A.

Asal Usul Berdirinya Bani Umayyah Nama bani Umayayh berasal dari nama Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyyah bin Abdi Syam pada tahun 41 H – 132 H atau 661 M – 750 M. Kedudukan bani Umayyah sangat mantap di Syam. Hal ini kerana, Umayyah yang dahulunya pernah kalah dalam pertarungan dengan Bani Hashim telah melarikan diri ke Sham dan menetap di sana selama 10 tahun. Pada zaman khalifah Uthman bin Affan, Yazid bin Abi Sufyan menjadi gabenor di Sham kemudian diikuti oleh adiknya, Muawiyyah ibn Abi Sufyan menjadi gabenor selama 20 tahun sebelum menjadi khalifah pertama Bani Umayyah yang berpusat di situ. Selain di Syam, Bani Umayyah juga berpengaruh di Makkah kerana merupakan golongan bangsawan dan dihormati masyarakat. Di zaman Jahiliyyah, Abd Sham, Umayyah, Harb dan seterusnya Abi Sufyan diberi kepercayaan memimpin ketenteraan di Makkah secara turun temurun. Selain itu, mereka juga terkenal dalam bidang perdagangan. Abu Sufyan dan keluarganya turut sama memerangi kabilah Hawazin dan kabilah Thaqif dalam peperangan Hunayn. Abu Sufyan juga telah buta sebelah matanya apabila menyertai beberapa peperangan bersama Rasululah (saw). Muawiyyah ibn Abi Sufyan Sakhr merupakan pengasas dinasti Bani Umayyah. Bapanya Abu Sufyan ibn Harb merupakan salah seorang pemimpin Quraysh yang terkemuka di kota Makkah terutama sebelum beliau memeluk Islam. Abu Sufyan juga ketua kaum musyrikin Makkah yang menjadi punca berlakunya perang Badar dan menjadi ketua kaum Quraysh Makkah dalam perang Uhud. Sebelum Muawiyyah mengambil alih jawatan Khalifah daripada Hassan Ibn Ali, telah berlaku konflik antara Muawiyyah dan Saidina Ali sehingga

berlakunya Perang Siffin di tebing sungai Furat pada 13 Safar 37H. Konflik ini adalah rentetan daripada peristiwa pembunuhan Uthman dan Saidina Ali gagal menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan kehendak Muawiyyah. Saidina Ali juga mempunyai alasan tertentu yang menyebabkan baginda tidak dapat bertindak balas terhadap pembunuhan tersebut.

bahwa barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan. Meskipun begitu Nabi Muhammad sw tetap memerankan Abu Sufyan sebagai pemimpin Makkah. Sebenarnya Bani Umayah masih ada hubungan darah dengan Bani Hasyim. tetapi ia tidak pernah mengatasnamakan diri sebagai Bani Umayah. Di dalam peersaingannya Umayah selalu pada pihak yang unggul. Dengan berbagai upaya. Usaha ini akhirnya berhasil setelah Hasan bin Ali mengundurkan diri dari jabatannya sebagai khalifah . Latar Belakang Berdirinya Bani Umayyah Berdirinya bani Umayyah dilator belakangi oelh peristiwa “Amul Jamaah” yang artinya tahun persatuan atau rekonsiliasi dimana terjadinya proses kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyyah bin Abu Sufyan yang terjadi pada tahun 41 H. yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb bin Umayah. Mereka yang paling gigih menolak dan menghalangi da‟wah Nabi Muhammad saw. Abu Sufyan ini baru memeluk Islam dan tunduk kepada Nabi Muhammad saat Fathu Makkah. Kabilah ini sangat besar dan memegang peranan penting dalam kekuasaan politik dan ekonomi bangsa Arab. mereka menyusun kekuatan dan merebut kekhalifahan umat Islam. dan juga keturunan yang banyak. dimana Nabi Muhammad saw berada di dalamnya. Nabi Muhammad berkata. Meraka sama-sama keturunan Abdi Manaf. Pada masa puncak kepemimpinannya. Begitu juga Mu‟awiyah bin Abi Sufyan diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai gubenur Siriya adalah kerena kecakapannya. Pada saat itu ketika seluruh penduduk Makkah merasa ketakutan. Sehingga mereka selalu berpotensi menjadi pemimpin masyarakat Makkah. maka ia akan selamat. Bani Umayah adalah salah satu kabilah suku Quraisy. meskiun ia tunduk kepada kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Tetapi kedua kabilah ini selalu besaing untuk berebut pengaruh dan kehormatan dari masyarakat kota Makkah. Artinya bahwa keberadaan Abu sufyan adalah tetap pemimpin Makkah. karena didukung oleh kemampuan memimpin dan kekayaan yang cukup. kabilah ini selalu berhadapan dengan dawah Nabi Muhammad saw. Meskipun Utsman bin Affan adalah dari keluarga Bani Umayah. Ambisi Bani Umayah untuk memimpin kembali muncul ketika mereka sudah mempunyai kekuatan besar.B.

Muawiyah bin Abi Sufyan (661-681 M) Muawiyah ibn Abi Sufyan adalah pendiri Daulah Bani Umayyah dan menjabat sebagai Khalifah pertama. membangun administrasi pemerintahan dan juga menetapkan aturan kiriman pos. Khalifah-khalifah yang Berperan dalam Berdirinya Bani Umayyah 1. Yazid bin Muawiyah (681-683 M) Lahir pada tahun 22 H/643 M. C. Muawiyah bin Yazid (683-684 M) Muawiyah ibn Yazid menjabat sebagai Khalifah pada tahun 683-684 M dalam usia 23 tahun. yang dikenal dengan istilah Amul Jamaah. Yazid. iaitu timbulnya perselisihan antar suku diantara orang-orang Arab sendiri. 2. Ia memindahkan ibu kota dari Madinah al Munawarah ke kota Damaskus dalam wilayah Suriah. . Ia kemudian mengirim surat kepada Gubernur Madinah. Muawiyah meninggal Dunia dalam usia 80 tahun dan dimakamkan di Damaskus di pemakaman Bab Al-Shagier. ia melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan Islam yang terhenti pada masa Khalifah Ustman dan Ali. memintanya untuk memaksa penduduk mengambil sumpah setia kepadanya. sejumlah tokoh di Madinah tidak mau menyatakan setia kepadanya. Dalam pemerintahannya. Ia meninggal pada tahun 64 H/683 M dalam usia 38 tahun dan masa pemerintahannya ialah tiga tahun dan enam bulan. 3. Dengan cara ini. Ketika Yazid naik tahta. Dia seorang yang berwatak lembut. kecuali Husein ibn Ali dan Abdullah ibn Zubair. Ia memerintah hanya selama enam bulan. semua orang terpaksa tunduk. Muawiyah mencalonkan anaknya. Pada masa pemerintahannya. terjadi masa krisis dan ketidakpastian. untuk menggantikan dirinya. Pada tahun 679 M. Disamping itu ia juga mengatur tentara dengan cara baru dengan meniru aturan yang ditetapkan oleh tentara di Bizantium.dan menyerahkannya kepada Mu‟awiyah bin Abi Sufyan. Yazid menjabat sebagai Khalifah dalam usia 34 tahun pada tahun 681 M.

Walid juga melakukan pembangunan besar-besaran selama masa pemerintahannya untuk kemakmuran rakyatnya. sehingga pada masa pemerintahan selanjutnya. Al-Walid bin Abdul Malik (705-715 M) Masa pemerintahan Walid ibn Malik adalah masa ketentraman. kerajaan Umayyah mencapai kekuasaan dan kemulian. Khalifah Walid ibn Malik meninggalkan nama yang sangat harum dalam sejarah Daulah Bani Umayyah dan merupakan puncak kebesaran Daulah tersebut. Granada dan Toledo. Umat Islam merasa hidup bahagia. Ummu Khalid. sehingga dapat menguasai kota Kordova. Ia wafat dalam usia 63 tahun dan masa pemerintahannya selama 9 bulan 18 hari. Ia terpandang sebagai Khalifah yang perkasa dan negarawan yang cakap dan berhasil memulihkan kembali kesatuan Dunia Islam dari para pemberontak. di bawah pemerintahan Walid bin Abdul Malik 6. Selain melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Abdul Malik bin Marwan (685-705 M) Abdul Malik ibn Marwan dilantik sebagai Khalifah setelah kematian ayahnya. Marwan bin Al-Hakam (684-685 M) Sebelum menjabat sebagai penasihat Khalifah Ustman bin Affan. pada tahun 685 M. Dibawah kekuasaan Abdul Malik. Perluasan wilayah kekuasaan Islam juga sampai ke Andalusia (Sepanyol) dibawah pimpinan panglima Thariq bin Ziad. Pada masa pemerintahannya tercatat suatu peristiwa besar. Selama masa pemerinthannya tidak meninggalkan jejak yang penting bagi perkembangan sejarah Islam. Perjuangan panglima Thariq bin Ziad mencapai kemenangan. kemakmuran dan ketertiban. Masa pemerintahannya berlangsung selama 2 tahun. 5. Sulaiman bin Abdul Malik (715-717 M) Sulaiman Ibn Abdul Malik menjadi Khalifah pada usia 42 tahun. 7.4. ia berhasil memperoleh dukungan dari sebagian orang Syiria dengan cara menyuap dan memberikan berbagai hak kepada masing-masing kepala suku. iaitu pada tahun 711 M. Untuk mengukuhkan jabatan Khalifah yang dipegangnya maka Marwan sengaja mengawini janda Khalifah Yazid. benua Eropa. iaitu perluasan wilayah kekuasaan dari Afrika Utara menuju wilayah Barat daya. 8 bulan. Ia tidak memiliki .

Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam ketentraman dan kedamaian. 8. pada zamannya berubah menjadi kacau. Masa . kekuatan baru ini mampu menggulingkan Dinasti Umayyah dan menggantikannya dengan Dinasti baru. Yazid bin Abdul Malik (720-724 M) Yazid ibn Abdul Malik adalah seorang penguasa yang sangat cenderung kepada kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyat. Bani Abbas. Ia terkenal adil dan sederhana. 1 bulan.kepribadian yang kuat hingga mudah dipengaruhi penasehat-penasehat disekitar dirinya. Pemerintahan Yazid yang singkat itu hanya mempercepat proses kehancuran Bani Umayyah. Hisyam bin Abdul Malik (724-743 M) Hisyam ibn Abdul Malik menjabat sebagai Khalifah pada usia yang ke 35 tahun. Pemerintahan Umar meninggalkan semua kemegahan Dunia yang selalu ditunjukkan oleh orang Bani Umayyah. Ia meninggal pada tahun 720 M dalam usia 39 tahun. Umar bin Abdul Aziz (717-720 M) Umar ibn Abdul Aziz menjabat sebagai Khalifah pada usia 37 tahun . Ia ingin mengembalikan corak pemerintahan seperti pada zaman khulafaur rasyidin. masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid. iaitu Umar bin Abdul Aziz. ia wafat dalam usia 55 tahun. dimakamkan di Deir Simon. Masa pemerintahannya berlangsung selama 4 tahun. Ia selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dia wafat pada usia 40 tahun. 9. Pada masa pemerintahannya muncul satu kekuatan baru yang menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Bani Umayyah. Ia terkenal negarawan yang cakap dan ahli strategi militer. Dalam perkembangan selanjutnya. Dua tahun sesudah penaklukan pulau Sisily pada tahun 743 M. yang kemudian diangkat menjadi penasehatnya dengan memegang jabatan wazir besar. Pada masa pemerintahan Khalifah Hisyam kebudayaan dan kesusastraan Arab serta lalu lintas dagang mengalami kemajuan. 10. Dengan latar belakang dan kepentingan etnik politis. Menjelang saat terakhir pemerintahannya barulah ia memanggil Gubernur wilayah Hijaz. Pada waktu pemerintahan inilah propaganda bagi keturunan Bani Abas mulai dilancarkan secara aktif.

Beberapa pemberontak dapat ditumpas. Masa pemerintahannya penuh dengan kemelut dan pemberontakan. Meskipun demikian.Ibrahim bin Malik (744 M) Diangkatnya Ibrahim menjadi Khalifah tidak memperoleh suara bulat didalam lingkungan keluarga Bani Umayyah dan rakyatnya.pemerintahannya berlangsung selama 19 tahun. Ia menetapkan anggaran khusus untuk pembiayaan tersebut dan menyediakan perawat untuk masing-masing orang.Marwan bin Muhammad (745-750 M) Beliau seorang ahli negara yang bijaksana dan seorang pahlawan. Ia menggerakkan pasukan besar berkekuatan 80. . Ia dengan suka rela mengundurkan dirinya dari jabatan khilafah dan mengangkat baiat terhadap Marwan ibn Muhammad.000 orang dari Arnenia menuju Syiria. kebijakan yang paling utama yang dilakukan oleh -Walid ibn Yazid ialah melipatkan jumlah bantuan sosial bagi pemeliharaan orang-orang buta dan orang-orang lanjut usia yang tidak mempunyai famili untuk merawatnya. Masa pemerintahannya berlangsung selama 16 bulan. 9 bulan. 11. Dia wafat dalam usia 40 tahun. Kerana itu. 13. Khalifah-Khalifah yang tampil bukan hanya lemah tetapi juga bermoral buruk. kerana perbuatannya yang suka mengurangi anggaran belanja negara. 14. Yazid bin Walid (Yazid III) (744 M) Pemerintahan Yazid ibn Walid tidak mendapat dukungan dari rakyat. Walid bin Yazid (743-744 M) Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran dimasa pemerintahan Walid ibn Yazid. Sepeninggal Hisyam. Hal ini makin mempercepat runtuhnya Daulah Bani Ummayyah. Dan ia mati terbunuh. Masa pemerintahannya berlangsung selama 1 tahun. 12. tetapi dia tidak mampu mengahadapi gerakan Bani Abbasiyah yang telah kuat pendukungnya. Kalangan keluarga sendiri benci padanya. Dia wafat dalam usia 46 tahun. Dia sempat meloloskan diri dari penangkapan besar-besaran di Damaskus yang dilakukan oleh keponakannya. 2 bulan. Dia memerintah selama 3 bulan dan wafat pada tahun 132 H. Ia berkelakuan buruk dan suka melanggar norma agama. keadaan negara semakin kacau dengan munculnya beberapa pemberontak.

/874-936M.maka akhirnya ia keluar dan kembali kepada ajaran islam yang murni. 3.) Nama lengkapnya Abu Hasan‟Ali bin Ismail al Asy‟ari. Kebangkitan yang meliputi hampir semua element peradaban. 2. harus ditinggalkan dan dilepas begitu saja karena kelemahan-kelemahan yang terjadi di kalangan kaum Muslimin sendiri dan karena keberhasilan Bangsa Barat atau Eropa bangkit dari keterbelakangan.) Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Syafi‟i Al-Muthollibi. . Tokoh-tokoh Ilmuan Muslim pada Masa Bani Umayyah 1.yakni ajaran yang telah digariskan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Beliau paham betul tentang ajaran Mu‟tazilah yang sangat mengandalkan akal pikiran. Beliau termasuk pendiri Madzhab Empat dan Mujtahid Mutlaq.) Al Khawarizmi lahir di Bagdad. Al Khawarizmi (780-850M. Banyak orang Eropa mendalami studi di Universitas-Universitas Islam disana. Namun peradaban yang di bangun dengan susah payah dan kerja keras kaum Muslimin itu. Dengan demikian tamatlah kedaulatan Bani Umayyah.lahir di Basyrah. dan sebagai tindak lanjutnya dipegang oleh Bani Abbasiyah. Andalusia mencapai puncak keemasannya. lahir di Ghuzah. Andalusia juga dikatakan mampu menyaingi Baghdad yang ada di timur. Perkembangan Kebudayaan atau Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah Dalam masa lebih dari tujuh abad kekuasaan pada periode Islam klasik. Selama delapan abad. Beliau adalah pendiri ilmu aljabar.Banyak prestasi yang mereka peroleh bahkan pegaruhnya membawa Eropa dan kemudian dunia kepada kemajuan yang lebih kompleks. Islam telah menjadi guru bagi orang Eropa. Imam Asy‟ari (260-324H. D. Beliau adalah pelopor berdirinya aliran Ahlus Sunnah Waljama‟ah (ASWAJA) . /767-820M. terutama di bidang politik yakni dengan dikalahkannya kerjaan-kerajaan Islam dan bagian dunia lainnya sampai kemajuan di bidang science dan teknologi. Imam Syafi‟I (150-204H.Marwan terbunuh pada tanggal 27 Dzulhijjah 132 H\5 Agustus 750 M. E. Ketika itu bisa dikatakan. Islam pernah berjaya di bumi Eropa (Andalusia) dan membangun peradaban yang gemilang.dan sistem algorithme adalah diambil dari Al Khawarizmi yang telah merombak matematika barat.

Perkembangan di Bidang Tafsir Metode ke-2 disebut tafsir Dirayah Tafsir bir al-Ra‟yi atau bi al-Aqli yaitu menafsirkan al-Qur‟an dengan menggunakan akal lebih banyak daripada hadis.Imam Bukhori b.Abu Bakar Asam d. Matan adalah isi atau kalimat dari sabda atau hadis Rasulullah SAW. Pada masa Bani Abbasiyyah ini ditandai degan munculnya kelompok Mu‟tazilah yang tidak terikat oleh Al-Hadis maupun perkataan sahabat atau aqwal al-Sahahah Tokoh – tokoh Ilmuan dalam bidang Sejarah : a.At-Tirmizi 2.Tokoh yang terkenal di bidang ini adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughiroh bin Mardizah alBukhori. Ia lahir di kota Bukhara pada tahun 194 H. Al Battani (877-919M. Perkembangan di Bidang Hadits Pada abad ke-2 dalam pembukuan hadits yaitu pembukuan yang berdiri sendiri terlepas dari sistematika fiqih dan tidak dimasukkan ke dalam aqwal AlShahahah dan fatawa Al-Tabi‟in. lalu menceritakannya kembali kepada orang lain.Ibn Athiyah al-Andalusy c. Tokoh – tokoh Ilmuan dalam bidang Hadist : a. Ibrah Perkembangannya Kebudayaan Islam pada Masa Bani Umayyah 1.Baihaqi e.Ibn Jaru al-Asady . Sanad adalah orang yang mendengar atau menerima hadis dari Rasulullah SAW.Ibn Jarir ath Tabary b.4.manusia mendapatkan bukti tentang keEsaan Tuhan dan sampai kepada pengertian tentang kebijaksanaan karyanya.Ibn Majah d.Imam Muslim c. F.) Beliau menulis “dengan ilmu bintang-bintang”. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW.

Tokohnya adalah Abu Yazid al-Bustami . Imam Abu Hanifah (80 – 150 H / 699 – 767 M) b. Tokoh yang masuk kategori ini adalah Sufyan As-Sauri (97-161 H/716-778 M). Tokoh dalam bidang ini adalah Imam Abu Hanifah. d. Penyusun kitab Al-Muwatha‟ (Imam Syafi‟i) 150-204 H. Tahapan atau maqam yang mesti dilalui oleh para sufi adalah : a.Muhabbah adalah rasa cinta yang sangat mendalam kepada Allah SWT. Abu Hasyim (w. 185 H/801 M) c.Ahl-al-Ra‟yi adalah golongan yang menggunakan akal di dalam mengambil hukum (istinbath al-hukm). Pada ucapan Zun Nun Al-Misri dan Junaid Al-Baghdadi.Ma‟rifat adalah pengalaman ketuhanan. penyusun kitab alIlm dan al-Fiqh al-Akbar fi al-Tauhid (Ibnu Hanbal) 780-855 M. Perkembangan di Bidang Fikih Para Fuqaha yaitu ahli fiqih yang mampu menyusun kitab-kitab fiqih. Fuqaha dibagi menjadi dua golongan yaitu : 1. a.Fana dan baqa adalah suatu keadaan dimana seorang sufi belum dapat menyatukan dirinya dengan Tuhan sebelum menghancurkan dirinya.874 M).Ahl al-hadis yaitu golongan yang menyadarkan kepada hadis dalam mengambil hukum (istinbath al-hukm) 2. e. Imam Malik (93 – 179 H / 716 0 795) c. Adapun para Imam Mahzab fiqih empat yang dikenal hingga kini. Tokoh terkenal adalah Rabi‟ah A-Adawiyah (w. b. Imam Syafi‟i d. Zun Nun Al –Misri lahir di Akhmim pada tahun 155-245 H / 772-860 M.3. Perkembangan di Bidang Tasawuf Berusaha mendekatkan diri pada Tuhan melalui jalan atau tahapan-tahapan yang disebut maqam. Tokoh pertama kali adalah Abu Yazid al-Bustami (w.Ittihad dan hulul adalah fase dimana seorang sufi telah merasakan dirinya bersatu dengan Tuhan. menyusun kitab Al-Musnad.Zuhud adalah kehidupanyang telah terbebas dri mentari duniawi. 190 H). Imam Hanbali (164-241 H / 780-855 M) 4. Penyusun kitab al-Musnad al-Imam al-„itdham atau fiqih Al-Akbar (Imam Malik) 97-179 H.

Tentara-tentara beliau pun patuh dan masyarakat Samarkand yang menyaksikan hal itu begitu terkesan dengan keadilan Islam hingga mereka beramai-ramai mengucapkan 2 kalimah syahadat. Namun begitu dilantik menjadi khalifah segala harta bendanya diserahkan kepada baitul mal. membayar jizyah atau perang) terlebih dahulu kepada penduduknya. . Isterinya meriwayatkan bahwa setiap kali beliau pulang ke rumah malam hari. namun tidak ada seorang pun yang datang untuk mengambil harta itu karena mereka telah tercukupi keperluannya. Khalifah mengakui perkara itu lantas mengarahkan agar tentaranya keluar dari Samarkand tanpa syarat.Tokoh – tokoh Ilmuan dalam bidang Tasawuf : a. Qutaibah telah melaksanakan tugasnya dengan langsung menyerang Samarkand tanpa memberi tiga pilihan (masuk Islam. Dengan berkat kepemimpinannya juga zamannya merupakan zaman keemasan umat Islam dalam pemerintahan Bani Umaiyah. Pernah terjadi di zamannya seorang lelaki membawa harta yang begitu besar jumlahnya kemudian ingin membagikan kepada yang memerlukan. karena mereka menaklukkannya tanpa mengikuti syariat.Al-Ghozali G.Shabuddin Sahrawardi b. Sebelum menjadi khalifah Saiyidina Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang hidup mewah dari harta yang halal. Pendeta-pendeta Samarkand tidak puas hati lalu mengutus surat melaporkan hal itu kepada khalifah Umar dan menuntut Qutaibah beserta tentaranya keluar dari Samarkand. Apabila beliau terjaga beliau menangis dan berdoa lagi dan begitulah seterusnya hingga subuh Pernah terjadi di zamannya Panglima Qutaibah bin Muslim ditugaskan memimpin misi membuka kota Samarkand yang masih Nasrani pada waktu itu. beliau akan duduk di tempat sembahyang menangis dan berdoa hingga tertidur. beliau begitu serius menjalankan amanah Allah hingga tidak ada waktu lagi untuk hal-hal lain.Al-Qusyairi c. Meneladani Kesederhanaan dan Kesalehan Umar bin Abdul Azis Beliau sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya sehingga mereka merasa tercukupi segala keperluannya.

Disusun oleh: Dinun Istiadah Dedi Rohendi Windi Kelas : VII C MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) AL-MA’ARIF CILAGENI KADUNGORA GARUT 2012 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful