Bahan 3D

Bahan 3D atau 3 dimensi ialah bahan-bahan yang mempunyai dimensi panjang, dimensi tinggi dan dimensi lebar. Bahan 3 dimensi mempunyai bentuk menyerupai bentuk sebenar sesuatu objek yang juga dikenali sebagai bentuk 3 dimensi sebenar. Penggunaan bahan-bahan 3 dimensi dalam pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan berbanding dengan penggunaan bahan-bahan 2 dimensi.

:: Jenis-jenis Bahan 3D ::
1. Boneka 2. Model 3. Relia 4. Diorama 5. Mobail 6. Topeng 7. Akuarium

1. Boneka ~ boleh dihasilkan dengan menggunakan kain, kertas, kayu, plastik dan sebagainya ~ ~contoh boneka : boneka sarung tangan, boneka tali, boneka lidi, boneka wayang kulit ~

Spesimen ~ 4. Model ~ dibina berasaskan bentuk asal ~ 3. Relia awet.2. Relia ~ bahan-bahan maujud atau sebenar ~ ~ 3 jenis : Relia asli. Diorama ~ memaparkan sesuatu peristiwa atau gambaran sebenar dalam sebuah kotak kecil yang berlatar belakang sebuah lukisan latar ~ .

Topeng ~ diperbuat daripada kertas atau dengan menggunakan papier mach ~ ~ digunakan dalam lakonan ~ 7.~model-model dalam kotak disusun mengikut jalan cerita dan peristiwa ~ 5. Akuarium ~ bekas atau tempat di mana hidupan air dipelihara ~ PUBLISHED IN: BAB 06 : PENGGUNAAN BAHAN-BAHAN 2D DAN 3D. Mobail ~ digantung tinggi ~ ~ mempunyai maklumat seperti gambar atau tulisan ~ 6. TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN ON 14/08/2011 AT12:49 AM COMMENTS (0) .

Kad Imbasan 1. kertas. Carta 4. :: Jenis-jenis Bahan 2D :: 1. Gambar Foto . Lukisan 2. Gambar Foto 3. Bahan 2 dimensi boleh dihasilkan di atas permukaan kain. Lukisan ~ lakaran idea manusia yang disampaikan dalam bentuk komunikasi visual ~ ~lukisan mesti tepat.Bab 6 : Bahan 2D Bahan 2D atau 2 dimensi ialah bahan-bahan visual yang dihasilkan di atas satu permukaan yang rata. kaca dan sebagainya. jelas dan memberi makan kepada murid supaya objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai~ 2. Bentuk 2 dimensi mempunyai dimensi lebar dan dimensi panjang. Poster 5.

Carta ~ carta organisasi ~ ~carta jadual ~ ~carta urutan ~ 4.~ dihasilkan melalui rakaman dengan kamera ~ ~ dapat menyelesaikan masalah konsep-konsep abstrak kepada nyata ~ 3. Poster ~ lukisan yang menggabungkan penggunaan ilustrasi dan muka taip yang dipersembahkan sebagai satu alat komunikasi visual ~ .

Kad Imbasan ~ digunakan sebagai tugasan aktiviti dalam bilik darjah ~ .5.