P. 1
g.o

g.o

|Views: 1|Likes:
Published by Rian Hussin
math basics
math basics

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Rian Hussin on Apr 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2014

pdf

text

original

Perwakilan Visual Data

Definisi

Perwakilan

Beberapa jenis visual data

Perwakilan visual data

Visual

Dapat dilihat

 Data

Butir atau maklumat yang diketahui atau yang telah dikumpulkan. Dapat dijadikan asas untuk membuat kajian.

Bilangan ikan yang ditangkap oleh nelayan setiap bulan.  . Data selenjar: tidak boleh mengambil nilai-nilai tepat dan ketepatannya bergantung kepada alat pengukuran. Contoh :    Jisim durian-durian dari sebuah dusun Ketinggian pelatih lelaki di IPG Kampus Keningau. Masa yang diambil untuk pelatih untuk pergi ke kuliah.Data dan sifat data Data Data diskret : mengambil nilai-nilai yang tepat. Contoh :   Bilangan pelajar di dalam setiap kelas Bilangan kereta Proton Saga yang digunakan oleh pelatih IP Keningau.

Carta palang Carta palang berpasangan Carta palang berkomponen Carta piktogram / carta gambar Perwakilan data boleh dilakukan dengan 9 cara Carta pai Ogif Carta garis Poligon kekerapan Histogram .

. digunakan untuk membuat perbandingan di antara dua atau lebih perkara pada sesuatu masa.Jenis –jenis perwakilan data Carta palang menggunakan jalur mencancang atau mengufuk. Saiz bulatan menggambarkan jumlah keseluruhan ciri yang dikemukakan. boleh menggambarkan taburan dan menunjukkan kadar peratusan. membandingkan dua atau lebih maklumat - - - - Carta piktogram / carta bergambar. yang dibahagikan kepada beberapa sektor mengikut nilai yang diwakilinya. Carta palang berpasangan. Contoh : membuat prbandingan bilangan murid memperolehi keputusan cemerlang dalam UPSR bagi Tahun Enam. Setiap palang dibahagikan kepada beberapa bahagian tertentu bergantung kepada bilangan perkara yang ingin dibandingkan. . juga digelar sebagai carta palang berganda. Carta palang berkomponen merupakan salah satu cabang dalam carta palang digunakan untuk menggambarkan pelbagai jenis data dalam suatu carta. Carta pai suatu bulatan penuh yang bernilai 360. ditandakan dengan warna yang berbeza. carta palang yang mempunyai lebih daripada satu jalur atau baris untuk setiap maklumat. membuat perbandingan beberapa perkara dalam satu palang yang sama. - menggunakan gambar yang dilukis bagi menggambarkan data yang berkenaan.

pesuku ketiga. penengah. - menunjukan keuntungan dan kerugian sesebuah syarikat. per sepuluh.merupakan graf garis yang menunjukkan kekerapan melonggok melawan sempadan kelas atas.Luas setiap palang adalah berkadaran dengan kekerapan kelas. Lengkung kekerapan lengkung licin yang diperoleh dengan menyambungkan titik tengah kelas pada hujung setiap palang dalam sesebuah histogram.sejenis carta palang untuk data diskret atau selenjar. . . untuk membuat kenaikan dan penurunan terhadap suatu data yang diperolehi. Histogram Poligon kekerapan bentuk graf garis yang dilukis dengan menyambungkan titik-titik tengah puncak setiap palang dalam histogram.Jenis –jenis perwakilan data Carta garis Ogif .Gambar rajah histogram dibina bagi mempamerkan data yang besar dalam bentuk yang mudah difahami. per seratus dan sebagainya dapat dianggarkan. . . Lengkung kekerapan terbentuk apabila bilangan selang kelas dalam suatu taburan kekerapan semakin banyak. .Carta palang tak bersambung tidak digunakan bagi melakar histogram.Terdapat dua jenis ogif.Melalui ogif. ogif ‘kurang daripada’ ogif ‘lebih daripada’ - dikenali sebagai graf garisan. I. banyak nilai statistik seperti pesuku pertama.menggunakan carta palang bagi taburan kekerapan dan kuantitatif. menunjukkan perbandingan antara dua atau lebih taburan kekerapan. Diwakili oleh garisan lurus yang menyambungkan titik-titik yang mewakili data-data yang dicerap. . . . II.

Jika bilangan nilai adalah ganjil. Symbol bagi median:  ~ 1. Ukuran kecenderungan memusat Kedudukan Median  Median n 1 kedudukandalam susunan data. Lokasi apabila nilai disusun secara numerik (paling kecil ke paling besar). Mod adalah nilai nombor yang berlaku paling kerap. Symbol bagi mod :   .Min 1. median adalah nombor tengah dan jika bilangan nilai adalah genap. 2 2. 3. Bacaan atau data yg wujud di tengah-tengah apabila data disusun dalam tertib menaik atau menurun. Mod 2. Bacaan berulang dengan kekerapan yang paling tinggi. 3. median adalah purata dua titik tengah. 2. Rumus :   X i 1 N i N  X1  X 2    X N N Di mana μ = min populasi N = saiz populasi Xi = nilai ke i pemboleubah X 1. 4. Nilai purata bagi satu kumpulan data dan dikenali sebagai minaritmetik kepada taburan data.

 mencari jumlah terkumpul frekuensi yang bermula dari tertinggi ke kelas yang paling rendah. .FREKUENSI TABURAN TERKUMPUL Kurang daripada frekuensi taburan terkumpul Lebih daripada frekuensi taburan terkumpul   menambah semua frekuensi Ia bermula dengan berkumpul dari yang paling rendah dengan saiz yang tertinggi. Boleh dipamerkan dalam bentuk grafik yang dinamakan sebagai lengkungan frekuensi terkumpul.

dan percentiles untuk frekuensi taburan terkumpul. Disusun dengan urutan menaik.Lengkungan frekuensi terkumpul Menganggarkan median. Genap b.  Menunjukkan bagaimana nombor di dalam set data disebarkan di sekitar set median. Memudahkan mendapatkan set-set data yang sempurna. kuartils. Percentiles Jurang Interkuartil jumlah pembahagian set data kepada 100 bahagian yang sama rata. mengangggarkan informasi. Rumus bagi jurang interkuartil: Jurang Interkuartil = kuartil atas – kuartil bawah . Pengiraan ini benar JIKA set data yang diberikan adalah dalam bentuk : a.  Menunjukkan nombor berkumpul dengan rapat di sekitar set median dan jurang interkuartil yang besar.  Menunjukkan data disebarkan di sepanjang jurang nilai yang luas. Contoh: berapa banyak jumlah orang yang mendapat kurang daripada markah yang diberi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->