P. 1
g.o

g.o

|Views: 1|Likes:
Published by Rian Hussin
math basics
math basics

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Rian Hussin on Apr 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2014

pdf

text

original

Perwakilan Visual Data

Definisi

Perwakilan

Beberapa jenis visual data

Perwakilan visual data

Visual

Dapat dilihat

 Data

Butir atau maklumat yang diketahui atau yang telah dikumpulkan. Dapat dijadikan asas untuk membuat kajian.

Masa yang diambil untuk pelatih untuk pergi ke kuliah. Contoh :    Jisim durian-durian dari sebuah dusun Ketinggian pelatih lelaki di IPG Kampus Keningau.Data dan sifat data Data Data diskret : mengambil nilai-nilai yang tepat. Contoh :   Bilangan pelajar di dalam setiap kelas Bilangan kereta Proton Saga yang digunakan oleh pelatih IP Keningau. Bilangan ikan yang ditangkap oleh nelayan setiap bulan. Data selenjar: tidak boleh mengambil nilai-nilai tepat dan ketepatannya bergantung kepada alat pengukuran.  .

Carta palang Carta palang berpasangan Carta palang berkomponen Carta piktogram / carta gambar Perwakilan data boleh dilakukan dengan 9 cara Carta pai Ogif Carta garis Poligon kekerapan Histogram .

. boleh menggambarkan taburan dan menunjukkan kadar peratusan. - menggunakan gambar yang dilukis bagi menggambarkan data yang berkenaan. juga digelar sebagai carta palang berganda. ditandakan dengan warna yang berbeza. membandingkan dua atau lebih maklumat - - - - Carta piktogram / carta bergambar. Carta palang berkomponen merupakan salah satu cabang dalam carta palang digunakan untuk menggambarkan pelbagai jenis data dalam suatu carta.Jenis –jenis perwakilan data Carta palang menggunakan jalur mencancang atau mengufuk. membuat perbandingan beberapa perkara dalam satu palang yang sama. . Saiz bulatan menggambarkan jumlah keseluruhan ciri yang dikemukakan. Carta pai suatu bulatan penuh yang bernilai 360. digunakan untuk membuat perbandingan di antara dua atau lebih perkara pada sesuatu masa. Setiap palang dibahagikan kepada beberapa bahagian tertentu bergantung kepada bilangan perkara yang ingin dibandingkan. Carta palang berpasangan. carta palang yang mempunyai lebih daripada satu jalur atau baris untuk setiap maklumat. Contoh : membuat prbandingan bilangan murid memperolehi keputusan cemerlang dalam UPSR bagi Tahun Enam. yang dibahagikan kepada beberapa sektor mengikut nilai yang diwakilinya.

Terdapat dua jenis ogif. pesuku ketiga.Carta palang tak bersambung tidak digunakan bagi melakar histogram.merupakan graf garis yang menunjukkan kekerapan melonggok melawan sempadan kelas atas. per seratus dan sebagainya dapat dianggarkan. . I.Melalui ogif. untuk membuat kenaikan dan penurunan terhadap suatu data yang diperolehi.Jenis –jenis perwakilan data Carta garis Ogif . . . . . . - menunjukan keuntungan dan kerugian sesebuah syarikat.menggunakan carta palang bagi taburan kekerapan dan kuantitatif. .Gambar rajah histogram dibina bagi mempamerkan data yang besar dalam bentuk yang mudah difahami. II. penengah. . Diwakili oleh garisan lurus yang menyambungkan titik-titik yang mewakili data-data yang dicerap. Lengkung kekerapan terbentuk apabila bilangan selang kelas dalam suatu taburan kekerapan semakin banyak. ogif ‘kurang daripada’ ogif ‘lebih daripada’ - dikenali sebagai graf garisan. Histogram Poligon kekerapan bentuk graf garis yang dilukis dengan menyambungkan titik-titik tengah puncak setiap palang dalam histogram. menunjukkan perbandingan antara dua atau lebih taburan kekerapan. Lengkung kekerapan lengkung licin yang diperoleh dengan menyambungkan titik tengah kelas pada hujung setiap palang dalam sesebuah histogram. banyak nilai statistik seperti pesuku pertama. per sepuluh.Luas setiap palang adalah berkadaran dengan kekerapan kelas.sejenis carta palang untuk data diskret atau selenjar.

Symbol bagi median:  ~ 1. 4. Mod adalah nilai nombor yang berlaku paling kerap. Jika bilangan nilai adalah ganjil. Nilai purata bagi satu kumpulan data dan dikenali sebagai minaritmetik kepada taburan data. Symbol bagi mod :   . median adalah purata dua titik tengah. Bacaan berulang dengan kekerapan yang paling tinggi. 3. 2. Ukuran kecenderungan memusat Kedudukan Median  Median n 1 kedudukandalam susunan data.Min 1. 3. Lokasi apabila nilai disusun secara numerik (paling kecil ke paling besar). Mod 2. Bacaan atau data yg wujud di tengah-tengah apabila data disusun dalam tertib menaik atau menurun. median adalah nombor tengah dan jika bilangan nilai adalah genap. Rumus :   X i 1 N i N  X1  X 2    X N N Di mana μ = min populasi N = saiz populasi Xi = nilai ke i pemboleubah X 1. 2 2.

. Boleh dipamerkan dalam bentuk grafik yang dinamakan sebagai lengkungan frekuensi terkumpul.  mencari jumlah terkumpul frekuensi yang bermula dari tertinggi ke kelas yang paling rendah.FREKUENSI TABURAN TERKUMPUL Kurang daripada frekuensi taburan terkumpul Lebih daripada frekuensi taburan terkumpul   menambah semua frekuensi Ia bermula dengan berkumpul dari yang paling rendah dengan saiz yang tertinggi.

dan percentiles untuk frekuensi taburan terkumpul. Rumus bagi jurang interkuartil: Jurang Interkuartil = kuartil atas – kuartil bawah .  Menunjukkan data disebarkan di sepanjang jurang nilai yang luas. Contoh: berapa banyak jumlah orang yang mendapat kurang daripada markah yang diberi. mengangggarkan informasi. Memudahkan mendapatkan set-set data yang sempurna. Percentiles Jurang Interkuartil jumlah pembahagian set data kepada 100 bahagian yang sama rata. Pengiraan ini benar JIKA set data yang diberikan adalah dalam bentuk : a.Lengkungan frekuensi terkumpul Menganggarkan median.  Menunjukkan bagaimana nombor di dalam set data disebarkan di sekitar set median.  Menunjukkan nombor berkumpul dengan rapat di sekitar set median dan jurang interkuartil yang besar. kuartils. Disusun dengan urutan menaik. Genap b.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->