CONTOH SOALAN PERSATUAN BULAN SABIT MERAH

telah berlakunya peperangan Selferino yang telah mengorbankan ramai nyawa. Switzerland B) Utara Itali C) Austria D) Utara Perancis . Pada tahun 1859. Di manakah berlakunya peperangan Selferino? A) Geneva.1.

Turki B.2.Ukrain C. Rusia D. Perancis . Negara manakah yang mula menggunakan lambang bulan sabit merah? A.

3. Hasil Persidangan Diplomatik Antarabangsa (1974-1977) telah membentuk dua protokol. Peranan Persatuan Palang Merah?Bulan Sabit Merah dalam membantu mangsa-mangsa peperangan. Antara berikut yang manakah bukan perkara yang disentuh dalam protokol II? A. C. B. Perlindungan untuk objek-objek awam.Hal-hal berkenaan orang-orang yang hilang atau terkorban . iaitu protokol 1 dan protokol 2. D. Perlindungan untuk orang dan pengangkutan yang terlibat dengan bantuan perubatan dan keagamaan.

4.III.III. Sebuah Jawatankuasa antarabangsa telah dibentuk yang dikenali sebagai Jawatankuasa Lima Orang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang tercedera. Antara berikut. IV D) II. siapakah anggota yang menyertai jawatankuasa ini? I Gustave Moynier II Doktor Louis Appia III Henry P.II. Davidson IV Henry Dunant A) I.II. IV .IV C) I.III B) I.

1949 . Konvesyen Geneva ke-2 bertujuan untuk memperbaiki keadaan anggota tentera yang cedera sakit dan terkandas di dalam laut.5.1899 C. 1929 D.1864 B. Bilakah konvensyen Geneva ke-2 diadakan? A.

Antara berikut.IV D) Semua di atas . A) I. II Bantuan untuk orang awam III Pengiktirafan dan layanan orang-orang tawanan.III. kerajaan Switzerland telah memanggil satu persidangan untuk membincangkan draf-draf tambahan kepada Konvensyen Geneva yang telah disediakan oleh ICRC. Hasilnya ialah Protokol I yang bertujuan dalam melindungi mangsa-mangsa ‘Persengketaan Bersenjata Antarabangsa’.III B) I.II. Pada tahun 1974. manakah perkara yang berkaitan dengan protokol1 tersebut? I Hal-hal berkenaan orang yang hilang atau terkorban.III.IV C) II. IV Menambahkan perlindungan untuk orang awam daripada kesan-kesan pemusuhan.6.

kerjasama D. kemanusiaan . Antara berikut yang manakah bukan prinsip asas palang merah ? A Saksama B Berkecuali C.7.

i.8. semua di atas . iii dan iv C. dan iii B ii. ii dan iv D. ii. Komponen utama Palang Merah Antarabangsa ialah : I Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ii Liga Persatuan-Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah iii Persatuan-persatuanPalang Merah/ Bulan Sabit Merah Kebangsaan yang telah diiktiraf ICRC iv Majlis delegasi A i.

. Majlis Delegasi C Persidangan Antarabangsa Palang Merah dan Bulan Sabit Merah D.Menerima agenda yang dicadangkan untuk Persidangan Antarabangsa ● Mencadangkan nama-nama untuk jawatan Pengerusi Suruhanjaya 9. Liga Palang Merah . dasar atau isu-isu lain dalam Pergerakan Palang Merah .Memberi pendapat tentang falsafah. Pernyataan di atas merupakan tugas-tugas bagi A Suruhanjaya bertugas B.

Perhimpunan lebih kurang 5 kali setahun. Bilangan anggota tidak boleh melebihi 30 orang. C. Switzerland. A. I dan II II dan III III dan IV I dan IV I. Ibu pejabat terletak di Geneva.10. III. IV. D. II. . Berikut adalah kenyataan mengenai ICRC kecuali… Semua anggotanya terdiri daripada warganegara Switzerland. Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa atau International Committee of the Red Cross (ICRC) merupakan badan pengasas pergerakan Palang Merah. B.

II. IV. B. Penyertaannya dihadkan kepada individu yang berkeutamaan.11. A. D. Persatuan tersebut akan mengembangkan aktiviti aktivitinya ke seluruh dunia. ia mesti memenuhi beberapa syarat. Negara tersebut terlebih dahulu mesti memeterai Konvensyenkonvensyen Geneva. Sebelum sebuah persatuan kebangsaan diiktiraf oleh ICRC. I dan II II dan III III dan IV I dan IV . Hanya boleh mewujudkan sebuah persatuan kebangsaan di sesebuah negara. III. Antara syarat yang ditetapkan oleh ICRC ialah I. C.

B. X merujuk kepada Kebersihan alam sekitar Bantuan bencana dan Menyelamat Pendidikan keluarga Rancangan Anak angkat A. Rajah 1 di atas merujuk kepada aktiviti-aktiviti yang sedang atau pernah dijalankan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia di bawah aktiviti perkhidmatan masyarakat. D.Penjagaan orang cacat X PERKHIDMATAN MASYARAKAT Mencari orang-orang hilang Lawatan ke rumah kebajikan Rajah 1 12. . C.

Pada tahun bilakah program Palang Merah Muda mendapat pengiktirafan rasmi? A. D.13. 1922 1932 1942 1952 . B. C.

Antara berikut. D. B. Untuk Berkhidmat Untuk Merawat Untuk Berjasa Untuk Berjaya .14. yang manakah cogan kata bagi Bulan Sabit Merah Muda? A. C.

B. siapakah Penaung Pasukan di peringkat sekolah? A. Pengetua atau guru besar PK Kokurikulum Guru penasihat Pelajar . Dalam struktur pentadbiran Bulan Sabit Merah Muda di Malaysia.15. C. D.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.