CONTOH SOALAN PERSATUAN BULAN SABIT MERAH

Di manakah berlakunya peperangan Selferino? A) Geneva. Switzerland B) Utara Itali C) Austria D) Utara Perancis . Pada tahun 1859.1. telah berlakunya peperangan Selferino yang telah mengorbankan ramai nyawa.

Turki B.2. Negara manakah yang mula menggunakan lambang bulan sabit merah? A. Perancis . Rusia D.Ukrain C.

Hal-hal berkenaan orang-orang yang hilang atau terkorban .3. Perlindungan untuk objek-objek awam. Perlindungan untuk orang dan pengangkutan yang terlibat dengan bantuan perubatan dan keagamaan. iaitu protokol 1 dan protokol 2. D. Antara berikut yang manakah bukan perkara yang disentuh dalam protokol II? A. Hasil Persidangan Diplomatik Antarabangsa (1974-1977) telah membentuk dua protokol. B. Peranan Persatuan Palang Merah?Bulan Sabit Merah dalam membantu mangsa-mangsa peperangan. C.

III B) I.II.IV C) I. Antara berikut. IV D) II.II. Sebuah Jawatankuasa antarabangsa telah dibentuk yang dikenali sebagai Jawatankuasa Lima Orang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang tercedera. Davidson IV Henry Dunant A) I. IV .III.III. siapakah anggota yang menyertai jawatankuasa ini? I Gustave Moynier II Doktor Louis Appia III Henry P.4.

Bilakah konvensyen Geneva ke-2 diadakan? A.1864 B.5. 1929 D.1899 C. 1949 . Konvesyen Geneva ke-2 bertujuan untuk memperbaiki keadaan anggota tentera yang cedera sakit dan terkandas di dalam laut.

II. II Bantuan untuk orang awam III Pengiktirafan dan layanan orang-orang tawanan.6.IV D) Semua di atas . Hasilnya ialah Protokol I yang bertujuan dalam melindungi mangsa-mangsa ‘Persengketaan Bersenjata Antarabangsa’. IV Menambahkan perlindungan untuk orang awam daripada kesan-kesan pemusuhan.IV C) II.III. A) I. Antara berikut. kerajaan Switzerland telah memanggil satu persidangan untuk membincangkan draf-draf tambahan kepada Konvensyen Geneva yang telah disediakan oleh ICRC.III B) I. Pada tahun 1974. manakah perkara yang berkaitan dengan protokol1 tersebut? I Hal-hal berkenaan orang yang hilang atau terkorban.III.

Antara berikut yang manakah bukan prinsip asas palang merah ? A Saksama B Berkecuali C. kerjasama D.7. kemanusiaan .

8. semua di atas . ii. iii dan iv C. dan iii B ii. Komponen utama Palang Merah Antarabangsa ialah : I Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ii Liga Persatuan-Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah iii Persatuan-persatuanPalang Merah/ Bulan Sabit Merah Kebangsaan yang telah diiktiraf ICRC iv Majlis delegasi A i. ii dan iv D. i.

dasar atau isu-isu lain dalam Pergerakan Palang Merah . Pernyataan di atas merupakan tugas-tugas bagi A Suruhanjaya bertugas B.Menerima agenda yang dicadangkan untuk Persidangan Antarabangsa ● Mencadangkan nama-nama untuk jawatan Pengerusi Suruhanjaya 9. Majlis Delegasi C Persidangan Antarabangsa Palang Merah dan Bulan Sabit Merah D. Liga Palang Merah ..Memberi pendapat tentang falsafah.

Berikut adalah kenyataan mengenai ICRC kecuali… Semua anggotanya terdiri daripada warganegara Switzerland. II. Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa atau International Committee of the Red Cross (ICRC) merupakan badan pengasas pergerakan Palang Merah. C. IV. Ibu pejabat terletak di Geneva.10. Bilangan anggota tidak boleh melebihi 30 orang. . A. I dan II II dan III III dan IV I dan IV I. Switzerland. III. D. B. Perhimpunan lebih kurang 5 kali setahun.

D. ia mesti memenuhi beberapa syarat. Hanya boleh mewujudkan sebuah persatuan kebangsaan di sesebuah negara. B. IV. C. Persatuan tersebut akan mengembangkan aktiviti aktivitinya ke seluruh dunia. Negara tersebut terlebih dahulu mesti memeterai Konvensyenkonvensyen Geneva.11. III. Penyertaannya dihadkan kepada individu yang berkeutamaan. Sebelum sebuah persatuan kebangsaan diiktiraf oleh ICRC. II. Antara syarat yang ditetapkan oleh ICRC ialah I. I dan II II dan III III dan IV I dan IV . A.

Rajah 1 di atas merujuk kepada aktiviti-aktiviti yang sedang atau pernah dijalankan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia di bawah aktiviti perkhidmatan masyarakat. C. D. B. X merujuk kepada Kebersihan alam sekitar Bantuan bencana dan Menyelamat Pendidikan keluarga Rancangan Anak angkat A.Penjagaan orang cacat X PERKHIDMATAN MASYARAKAT Mencari orang-orang hilang Lawatan ke rumah kebajikan Rajah 1 12. .

B. C.13. D. Pada tahun bilakah program Palang Merah Muda mendapat pengiktirafan rasmi? A. 1922 1932 1942 1952 .

B. C.14. yang manakah cogan kata bagi Bulan Sabit Merah Muda? A. Antara berikut. D. Untuk Berkhidmat Untuk Merawat Untuk Berjasa Untuk Berjaya .

siapakah Penaung Pasukan di peringkat sekolah? A. Dalam struktur pentadbiran Bulan Sabit Merah Muda di Malaysia.15. C. B. D. Pengetua atau guru besar PK Kokurikulum Guru penasihat Pelajar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful