CONTOH SOALAN PERSATUAN BULAN SABIT MERAH

Pada tahun 1859. Di manakah berlakunya peperangan Selferino? A) Geneva. Switzerland B) Utara Itali C) Austria D) Utara Perancis .1. telah berlakunya peperangan Selferino yang telah mengorbankan ramai nyawa.

Ukrain C.Turki B. Negara manakah yang mula menggunakan lambang bulan sabit merah? A. Rusia D.2. Perancis .

Antara berikut yang manakah bukan perkara yang disentuh dalam protokol II? A. B. Perlindungan untuk orang dan pengangkutan yang terlibat dengan bantuan perubatan dan keagamaan. Perlindungan untuk objek-objek awam. Peranan Persatuan Palang Merah?Bulan Sabit Merah dalam membantu mangsa-mangsa peperangan.3. iaitu protokol 1 dan protokol 2. Hasil Persidangan Diplomatik Antarabangsa (1974-1977) telah membentuk dua protokol. C.Hal-hal berkenaan orang-orang yang hilang atau terkorban . D.

II.II.III. Antara berikut. IV .4.III B) I. IV D) II.IV C) I. Davidson IV Henry Dunant A) I. siapakah anggota yang menyertai jawatankuasa ini? I Gustave Moynier II Doktor Louis Appia III Henry P.III. Sebuah Jawatankuasa antarabangsa telah dibentuk yang dikenali sebagai Jawatankuasa Lima Orang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang tercedera.

1949 .1899 C. Konvesyen Geneva ke-2 bertujuan untuk memperbaiki keadaan anggota tentera yang cedera sakit dan terkandas di dalam laut.1864 B. Bilakah konvensyen Geneva ke-2 diadakan? A.5. 1929 D.

Antara berikut. manakah perkara yang berkaitan dengan protokol1 tersebut? I Hal-hal berkenaan orang yang hilang atau terkorban. II Bantuan untuk orang awam III Pengiktirafan dan layanan orang-orang tawanan.IV D) Semua di atas .III. A) I. Hasilnya ialah Protokol I yang bertujuan dalam melindungi mangsa-mangsa ‘Persengketaan Bersenjata Antarabangsa’.6. IV Menambahkan perlindungan untuk orang awam daripada kesan-kesan pemusuhan. Pada tahun 1974.III.IV C) II. kerajaan Switzerland telah memanggil satu persidangan untuk membincangkan draf-draf tambahan kepada Konvensyen Geneva yang telah disediakan oleh ICRC.III B) I.II.

kerjasama D.7. kemanusiaan . Antara berikut yang manakah bukan prinsip asas palang merah ? A Saksama B Berkecuali C.

Komponen utama Palang Merah Antarabangsa ialah : I Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ii Liga Persatuan-Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah iii Persatuan-persatuanPalang Merah/ Bulan Sabit Merah Kebangsaan yang telah diiktiraf ICRC iv Majlis delegasi A i. i.8. dan iii B ii. iii dan iv C. ii. semua di atas . ii dan iv D.

Majlis Delegasi C Persidangan Antarabangsa Palang Merah dan Bulan Sabit Merah D.Menerima agenda yang dicadangkan untuk Persidangan Antarabangsa ● Mencadangkan nama-nama untuk jawatan Pengerusi Suruhanjaya 9. dasar atau isu-isu lain dalam Pergerakan Palang Merah .Memberi pendapat tentang falsafah.. Pernyataan di atas merupakan tugas-tugas bagi A Suruhanjaya bertugas B. Liga Palang Merah .

Switzerland. Berikut adalah kenyataan mengenai ICRC kecuali… Semua anggotanya terdiri daripada warganegara Switzerland. Ibu pejabat terletak di Geneva. D. Bilangan anggota tidak boleh melebihi 30 orang. Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa atau International Committee of the Red Cross (ICRC) merupakan badan pengasas pergerakan Palang Merah. III. IV. II. . Perhimpunan lebih kurang 5 kali setahun. A. B. I dan II II dan III III dan IV I dan IV I.10. C.

I dan II II dan III III dan IV I dan IV . Sebelum sebuah persatuan kebangsaan diiktiraf oleh ICRC. D.11. B. Persatuan tersebut akan mengembangkan aktiviti aktivitinya ke seluruh dunia. C. III. II. Antara syarat yang ditetapkan oleh ICRC ialah I. IV. ia mesti memenuhi beberapa syarat. Negara tersebut terlebih dahulu mesti memeterai Konvensyenkonvensyen Geneva. Penyertaannya dihadkan kepada individu yang berkeutamaan. A. Hanya boleh mewujudkan sebuah persatuan kebangsaan di sesebuah negara.

Rajah 1 di atas merujuk kepada aktiviti-aktiviti yang sedang atau pernah dijalankan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia di bawah aktiviti perkhidmatan masyarakat. . B. X merujuk kepada Kebersihan alam sekitar Bantuan bencana dan Menyelamat Pendidikan keluarga Rancangan Anak angkat A. D.Penjagaan orang cacat X PERKHIDMATAN MASYARAKAT Mencari orang-orang hilang Lawatan ke rumah kebajikan Rajah 1 12. C.

1922 1932 1942 1952 . D. Pada tahun bilakah program Palang Merah Muda mendapat pengiktirafan rasmi? A. B. C.13.

B. yang manakah cogan kata bagi Bulan Sabit Merah Muda? A.14. C. Antara berikut. Untuk Berkhidmat Untuk Merawat Untuk Berjasa Untuk Berjaya . D.

Pengetua atau guru besar PK Kokurikulum Guru penasihat Pelajar . C. Dalam struktur pentadbiran Bulan Sabit Merah Muda di Malaysia.15. siapakah Penaung Pasukan di peringkat sekolah? A. D. B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.