CONTOH SOALAN PERSATUAN BULAN SABIT MERAH

Pada tahun 1859.1. telah berlakunya peperangan Selferino yang telah mengorbankan ramai nyawa. Di manakah berlakunya peperangan Selferino? A) Geneva. Switzerland B) Utara Itali C) Austria D) Utara Perancis .

Turki B. Perancis . Negara manakah yang mula menggunakan lambang bulan sabit merah? A.Ukrain C. Rusia D.2.

D. iaitu protokol 1 dan protokol 2. Hasil Persidangan Diplomatik Antarabangsa (1974-1977) telah membentuk dua protokol. B.Hal-hal berkenaan orang-orang yang hilang atau terkorban . Perlindungan untuk orang dan pengangkutan yang terlibat dengan bantuan perubatan dan keagamaan. Peranan Persatuan Palang Merah?Bulan Sabit Merah dalam membantu mangsa-mangsa peperangan. Antara berikut yang manakah bukan perkara yang disentuh dalam protokol II? A. Perlindungan untuk objek-objek awam. C.3.

IV C) I. Sebuah Jawatankuasa antarabangsa telah dibentuk yang dikenali sebagai Jawatankuasa Lima Orang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang tercedera.III.III.4.II. Davidson IV Henry Dunant A) I. IV D) II.III B) I. siapakah anggota yang menyertai jawatankuasa ini? I Gustave Moynier II Doktor Louis Appia III Henry P.II. Antara berikut. IV .

1899 C.5.1864 B. 1949 . Bilakah konvensyen Geneva ke-2 diadakan? A. Konvesyen Geneva ke-2 bertujuan untuk memperbaiki keadaan anggota tentera yang cedera sakit dan terkandas di dalam laut. 1929 D.

IV C) II.6. kerajaan Switzerland telah memanggil satu persidangan untuk membincangkan draf-draf tambahan kepada Konvensyen Geneva yang telah disediakan oleh ICRC. Hasilnya ialah Protokol I yang bertujuan dalam melindungi mangsa-mangsa ‘Persengketaan Bersenjata Antarabangsa’. IV Menambahkan perlindungan untuk orang awam daripada kesan-kesan pemusuhan. Pada tahun 1974.III. Antara berikut. A) I.III.III B) I.II. II Bantuan untuk orang awam III Pengiktirafan dan layanan orang-orang tawanan.IV D) Semua di atas . manakah perkara yang berkaitan dengan protokol1 tersebut? I Hal-hal berkenaan orang yang hilang atau terkorban.

kemanusiaan . Antara berikut yang manakah bukan prinsip asas palang merah ? A Saksama B Berkecuali C. kerjasama D.7.

8. ii dan iv D. i. ii. iii dan iv C. semua di atas . Komponen utama Palang Merah Antarabangsa ialah : I Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ii Liga Persatuan-Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah iii Persatuan-persatuanPalang Merah/ Bulan Sabit Merah Kebangsaan yang telah diiktiraf ICRC iv Majlis delegasi A i. dan iii B ii.

Memberi pendapat tentang falsafah..Menerima agenda yang dicadangkan untuk Persidangan Antarabangsa ● Mencadangkan nama-nama untuk jawatan Pengerusi Suruhanjaya 9. Pernyataan di atas merupakan tugas-tugas bagi A Suruhanjaya bertugas B. Majlis Delegasi C Persidangan Antarabangsa Palang Merah dan Bulan Sabit Merah D. dasar atau isu-isu lain dalam Pergerakan Palang Merah . Liga Palang Merah .

Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa atau International Committee of the Red Cross (ICRC) merupakan badan pengasas pergerakan Palang Merah. III. B. II. I dan II II dan III III dan IV I dan IV I. Ibu pejabat terletak di Geneva. Bilangan anggota tidak boleh melebihi 30 orang. Berikut adalah kenyataan mengenai ICRC kecuali… Semua anggotanya terdiri daripada warganegara Switzerland. Switzerland. D. IV. Perhimpunan lebih kurang 5 kali setahun. A. . C.10.

11. C. II. A. I dan II II dan III III dan IV I dan IV . D. IV. B. Antara syarat yang ditetapkan oleh ICRC ialah I. Hanya boleh mewujudkan sebuah persatuan kebangsaan di sesebuah negara. Negara tersebut terlebih dahulu mesti memeterai Konvensyenkonvensyen Geneva. Sebelum sebuah persatuan kebangsaan diiktiraf oleh ICRC. Penyertaannya dihadkan kepada individu yang berkeutamaan. ia mesti memenuhi beberapa syarat. III. Persatuan tersebut akan mengembangkan aktiviti aktivitinya ke seluruh dunia.

D. . B. Rajah 1 di atas merujuk kepada aktiviti-aktiviti yang sedang atau pernah dijalankan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia di bawah aktiviti perkhidmatan masyarakat.Penjagaan orang cacat X PERKHIDMATAN MASYARAKAT Mencari orang-orang hilang Lawatan ke rumah kebajikan Rajah 1 12. X merujuk kepada Kebersihan alam sekitar Bantuan bencana dan Menyelamat Pendidikan keluarga Rancangan Anak angkat A. C.

D. 1922 1932 1942 1952 . C. B. Pada tahun bilakah program Palang Merah Muda mendapat pengiktirafan rasmi? A.13.

Untuk Berkhidmat Untuk Merawat Untuk Berjasa Untuk Berjaya .14. B. C. D. Antara berikut. yang manakah cogan kata bagi Bulan Sabit Merah Muda? A.

D. C. Pengetua atau guru besar PK Kokurikulum Guru penasihat Pelajar .15. B. siapakah Penaung Pasukan di peringkat sekolah? A. Dalam struktur pentadbiran Bulan Sabit Merah Muda di Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful