PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

KANDUNGAN
Semua hakcipta terpelihara. Sebarang bahagian di dalam buku ini tidak boleh di terbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi atau dengan sebarang cara baik dengan cara elektronik, mekanik, penggambaran semula, perakaman ataupun sebaliknya, tanpa izin terlebih dahulu dari Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

Edisi Kedua 2006

c Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia

Penerbit dan Pengedar Kelab Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia Cawangan Ibu Pejabat Aras 1-5, Blok D4, Parcel D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62502 PUTRAJAYA Tel : 03-8886 6400 F a x : 03-8886 6657 E-mail : postmaster@jpj.gov.my

Harga : RM6.00 Sem.Malaysia RM8.00 Sabah/Sarawak

.

ia memberikan maklumat yang berkaitan dengan urusan pemanduan harian dan juga lesen memandu. juga telah diterapkan dalam buku ini. DSSA 2 .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU Buku Panduan KPP ini telah diolah dalam bahasa yang mudah difahami dan dilengkapkan dengan pengetahuan yang cukup untuk menghasilkan pemandu yang berhemah. Secara tidak langsung.b .t. SSA. Kepada Pasukan Petugas yang terdiri di kalangan pegawai JPJ. Sekalung tahniah diucapkan kepada Pasukan Petugas di atas dedikasi dan kesungguhan yang ditunjukkan bagi menyiapkan Buku Panduan Pembelajaran Kurikulum Pendidikan Pemandu atau KPP ini.b. Terima kasih.K ATA AL UAN KA ALU KETUA PENGARAH PENGANGKUT AN JALAN M ALA Y SIA PENGANGKUTAN MALA ALAY Assalamualaik um w . Tajuk-tajuk utama dan penting adalah selari dengan tuntutan semasa sebagai asas pengenalan dan unsurunsur penting dan perlu ada pada diri seseorang pemandu. Dato’Hj Emran bin Hj Kadir AMN. Sumbangan kecil ini memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat kerana ia dapat dijadikan panduan kepada semua berkaitan dengan etika dan undang-undang di jalan raya. Semoga manfaat yang terkandung dalam buku ini dapat menjadikan pemandu di Malaysia adalah antara yang paling berdisiplin dan sentiasa tenang semasa memandu. Saya memanjatkan rasa syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya telah dapat memberikan kekuatan dan petunjuk kepada mereka yang terlibat dalam menyiapkan naskah yang begitu berguna ini. K ATA . ssalamualaikum w. Tidak terkecuali.b .t. penghasilan buku ini adalah antara sumbangan kecil JPJ kepada masyarakat dalam merealisasikan hasrat negara. la dapat membantu menyelamatkan banyak nyawa yang tidak berdosa jika nilainilai positif yang terkandung di dalam buku ini dapat dihayati sepenuhnya. syabas diucapkan kepada mereka kerana sumbangan kecil yang tidak ternilai ini.

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU KANDUNGAN Kata-Kata Aluan dari Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Malaysia Pendahuluan .Matlamat dan Objektif 7 Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian Bahagian IV VVI VII VIII - Tanda Tanda Tanda Tanda Tanda Isyarat Lalulintas Memberitahu Isyarat Lalulintas Sementara Garisan Di Atas Jalanraya Dan Isyarat Tangan Polis Trafik Isyarat Tangan Pemandu BAB III: PEM ANDU AN BERHEM AT PEMANDU ANDUAN BERHEMA BAHAGIAN 1 : K ONSEP PEM ANDU AN BERHEM AT PEMANDU ANDUAN BERHEMA .Definisi Konsep Pemanduan Berhemat .Cuaca .Kenderaan .Lalulintas BAHAGIAN 4: HALANGAN .Kemalangan .Merancang Perjalanan .Pendahuluan .Cahaya .Pemandu .Pendahuluan 51 51 51 52 52 52 53 54 54 3 .Jalan .Langkah Mencegah Berlakunya .Pemanduan Sempurna BAHAGIAN 2 : KEDUDUKAN BAGAIMANA KEMALANGAN BOLEH BERLAKU Enam (6) Kedudukan 48 BAB I : P ANDU AN PENGGUNA JALAN R AYA PANDU ANDUAN RA BAHAGIAN 1 : Sikap Dan Tanggungjawab Pemandu BAHAGIAN 2 : Teknik Memandu Asas 8 20 BAB II : P ANDU AN PER ATUR AN JALAN R AYA PANDU ANDUAN PERA TURAN RA (HIGHW AY C ODE) (HIGHWA CODE) 49 TAND A ISY AR AT LAL ULINT AS ANDA ISYA RA LALULINT ULINTA Bahagian I Bahagian II Bahagian III Tanda Isyarat Lalulintas Bahaya Tanda Isyarat Lalulintas Larangan Tanda Isyarat Lalulintas Mandatori 28 BAHAGIAN 3 : KEADAAN YANG MENYEBABKAN KEMALANGAN .

Pelan Tindakan Halangan ‘The Hazards Action Plan’ Sistem Kawalan Kenderaan BAHAGIAN 5 : P E R AT U R A N .Peraturan Di Persimpangan BAHAGIAN 6 : OLAH GERAK BAHAGIAN 7 : KEPUTUSAN / TINDAKAN Mencegah Kemalangan 54 54 55 55 55 55 58 60 63 66 - Pemecut Terlekat Tayar Pecah Lampu Hadapan Kenderaan Terpadam Kenderaan Terbakar Bonet Terbuka Terpaksa Berhenti di Lebuhraya Menghadapi Sesuatu Kemalangan Kenderaan Terjunam Ke Dalam Air Kaca Skrin Pecah Enjin Kenderaan Tidak Boleh dihidupkan Kerosakan Pada Kenderaan Menukar Tayar Peralatan Kecemasan 67 68 68 68 69 69 69 70 70 71 71 72 72 BAHAGIAN 2: MEMANDU DI LEBUHRAYA .Kenderaan Terbabas 77 79 80 67 67 67 4 .Peraturan Jarak .Faktor-faktor Manusia .Pendahuluan .Brek Gagal Berfungsi .Peraturan Memotong .Faktor-Faktor Fizikal 73 73 74 BAB IV : PEMANDUAN DALAM PELBAGAI KEADAAN BAHAGIAN I : PEMANDUAN SEMASA KECEMASAN .Semasa Memandu BAHAGIAN 3: MEMANDU PADA WAKTU MALAM .Sebelum Memandu .Bentuk Halangan .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU .

Pemeriksaan Doktor .Rancangan Pengurusan Ketegangan BAHAGIAN 3: PEMANDUAN Dl BAWAH PENGARUH ALKOHOL DAN DADAH .Pengertian Khusus .Dadah/Ubat 81 81 81 82 82 83 83 84 86 88 88 88 88 89 89 90 BAB VI : UNDANG-UNDANG DAN KESALAHAN PEMANDU BAHAGIAN 1: LESEN MEMANDU .Jenis-Jenis Kesalahan BAHAGIAN 3: SISTEM KEJARA .Pandangan .Bagaimana Kesan Ketegangan Semasa Memandu .Sikap dan Keselamatan .Waspada .Kesalahan-Kesalahan Terjadual dan Mata Demerit 94 94 95 99 99 100 112 113 91 91 91 92 129 129 129 129 130 130 130 131 5 .Jenis-Jenis Lesen Memandu .Penalti Denda .Pengertian Umum .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU BAB V ::KEPERL KEPERL U AN KESIHA TAN D KEPERLU KESIHAT DA AN KESELA M ATAN PEM ANDU PEMANDU KESELAM BAHAGIAN 1 : KESIHATAN DAN KESELAMATAN PEMANDU .Syarat Pengeluaran Lesen Belajar Memandu .Pra Kelayakan untuk Menduduki Ujian Amali .Perubatan .Bagaimana Sistem KEJARA Berfungsi .Penjenisan Ketegangan .Definasi Ketegangan .Pendahuluan .Pendengaran .Pendahuluan .Tiga Peringkat Mengawal Ketegangan .Pemberian Bonus .Lesen Memandu Percubaan BAHAGIAN 2: KESALAHAN KESALAHAN MEMANDU DAN HUKUMAN-HUKUMANNYA Dl BAWAH AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 .Syarat-Syarat Yang Dikenakan Kepada Pemegang Lesen Belajar Memandu .Kenapa Sistem KEJARA Diwujudkan .Pendahuluan .Tanggungjawab Memiliki Insurans BAHAGIAN 2: PENGURUSAN KETEGANGAN ‘STRESS MANAGEMENT’ .Kursus Pemulihan .Alkohol .Syarat-syarat Kelayakan Pemohon Untuk Mendapatkan Lesen .Kesihatan dan Emosi .

Menggunakan Cermin BAHAGIAN 5 : MENUNGGANG PADA WAKTU MALAM 133 133 BAHAGIAN 6 : MEMBAWA PENUMPANG DAN BARANGAN BAHAGIAN 7 : MENGENDALIKAN MOTOSIKAL KETIKA KECEMASAN 138 138 138 139 BAHAGIAN 2 : MENUNGGANG DENGAN CARA SELAMAT .Jarak Hadapan .Memusing Dan Membelok .Memandang ke hadapan 138 138 6 .Teknik Asas Menunggang BAHAGIAN 3: MENENTUKAN JARAK .Menoleh Ke belakang .Kedudukkan Badan .Membrek .Pemeriksaan Motosikal .Jarak di Belakang 135 135 135 135 135 136 140 136 136 136 137 BAHAGIAN 4: MENGENAL PASTI MASALAH .Menukar Gear .Jarak bahagian tepi .Memakai Peralatan Yang Betul .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU BAB VII: PER ATUR AN PERUND ANGAN PERA TURAN DAN PERUNDANGAN AN D MENGENAI PENUNGGANG MO MOT OSIKA T OSIK AL BAHAGIAN 1: PANDUAN UNTUK PENUNGGANG MOTOSIKAL .

2 ) Memiliki kesedaran. kemahiran kesepaduan menjadi tunjang kepada KPP ini. kecekapan berkomunikasi dengan berkesan semasa di jalan raya. 7 ) Mempertingkatkan kecekapan dan penguasaan mengendalikan kenderaan semasa di jalan raya.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU M ATLA M AT D AN OBJEK TIF KPP TLAM DAN OBJEKTIF Kurikulum Pendidikan Pemandu (KPP) digubal bagi membantu pemandu / pengguna jalan raya menguasai aspek-aspek keselamatan dan peraturan yang perlu diamalkan semasa di jalan raya. 7 . berhemat dan kompeten serta mengamalkan nilai murni. bertanggungjawab dan kesediaan mematuhi peraturan dan undang-undang. 6 ) Mempertingkatkan kefahaman. Penekanan terhadap aspek pengetahuan. a) Matlamat Matlamat KPP adalah untuk melahirkan pemandu/ pengguna jalan raya yang berpengetahuan. 5 ) Memiliki prihatin diri dan mengamalkan nilai-nilai murni semasa di jalan raya. b) Objektif Bagi mencapai matlamat tersebut KPP bertujuan untuk membolehkan pemandu / pengguna jalan raya : 1 ) Memelihara keselamatan nyawa dan harta benda semasa di jalan raya. 3 ) Mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran terhadap undang-undang/peraturan jalan raya. 4 ) Mempertingkatkan kecekapan dan keyakinan diri semasa mengguna jalan raya. berketrampilan.

304 6. Namun keinginan terhadap perjalanan yang selamat dan lancar tetap menjadi satu hasrat pihak Kerajaan dan juga setiap individu pengguna jalan raya.4% 3. 712 6. 666 5. 632 211. 791 5. faktor kemalangan jalan raya adalah hasil kegagalan manusia itu sendiri ketika berada di jalan raya. Ianya melibatkan kecederaan. 765 262. Persoalannya. 759 5. Disertakan di sini statistik kemalangan yang berlaku dari tahun 1993 sehingga tahun 2001. 995 148. 109 215. 116 248. 801 162. berapa lamakah kemalangan jalan raya akan menjadi konflik negara yang menyebabkan kematian di kalangan pengguna jalan raya? Di Malaysia.7% 11. Apa yang paling jelas.2% 4. 997 5. penderitaan dan kematian yang paling tinggi di Malaysia. Selain daripada itu ‘bahaya semula jadi’ juga menjadi faktor utama kemalangan jalan raya. 1998 1999 2000 2001 JENIS KENDERAAN (Kenderaan yang dipersalahkan bagi kemalangan maut ) Motosikal Motokar Lori Va n Basikal Pacuan 4 Roda Bas lain-lain % 54% 20. 037 223.0% 8 . La tar B elak ang Latar Belak elakang Kemalangan jalan raya telah mengakibatkan kerugian besar kepada negara.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU BAB 1 PANDU AN PENGGUNA JALAN R AYA RA ANDUAN BAHAGIAN 1 SIK AP D AN TANGGUNGJA WAB PEM ANDU ANGGUNGJAW PEMANDU DAN TA H U N 1993 1994 1995 1996 1997 KEMALANGAN 135. 491 189.5% 3. 742 A.0% 1. Sejarah kemalangan jalan raya seolah-olah tiada penghujungnya. 235 KEM AT I A N MA 4. 302 5. 740 5.2% 2. 96% kecederaan dan kematian daripada kemalangan adalah disebabkan oleh pemandu cuai.

297 5. Salah satu faktor terpenting adalah berkaitan dengan sikap pemandu-pemandu. Agensi-agensi Kerajaan dan Badan Berkanun.978 8.590 Sebaliknya pemandu-pemandu yang memiliki sikap positif seperti bertimbangrasa.029 8.Sikap pemandu-pemandu yang tidak sopan bukan sahaja dilihat daripada cara memandu seperti memandu terlalu laju dan memotong ke tepi dan ke tengah tanpa menghiraukan kenderaan lain tetapi juga dapat dilihat melalui tindakan lain seperti :Gagal memberikan isyarat dengan sempurna. suka menunjuk-nunjuk.055 59.665 624 2.Dengan memandu secara bersopan dan bertanggungjawab sebenarnya secara tidak langsung menjadi contoh dan teladan kepada pengguna-pengguna jalan raya lain seterusnya dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.715 20.877 MAUT 29. buku Kurikulum Pendidikan Pemandu diperkenalkan. cermat dan sentiasa menghormati pengguna-pengguna jalan raya lain mungkin dapat mengelakkan kemalangan. B.Pelbagai faktor telah dikenal pasti menyebabkan kemalangan jalan raya. sementara tangan lain memegang tepi bumbung kereta. Mereka ini juga tidak perlu mudah tersinggung dengan tingkahlaku pengguna jalan raya yang lain sehingga mempengaruhi di dalam proses membuat keputusan dan tindakan ketika memandu. Memandu dengan sebelah tangan. Maka atas sebab itu.841 7.Pemandu kenderaan perlu bersopan dan bertimbangrasa kepada semua pengguna jalan raya lain terutamanya kepada penunggang basikal dan pejalan kaki. Kempen-kempen keselamatan jalan raya telah dilancarkan dengan hasrat agar pemandu-pemandu mempunyai sikap dan kemahiran yang baik ketika berada di jalan raya.388 16.616 1. Membunyikan hon kereta tanpa sebab. 9 . Meletak kereta di liku atau terkeluar jauh dari tepi jalan. 4 .402 39.959 2. 2 . 3 . P anduan Umum Kepada P emandu Kender aan Panduan Pemandu Kenderaan 1 . Kemalangan mudah berlaku kepada pemandupemandu yang mempunyai sikap negatif seperti panas baran. memandu dengan kadar kelajuan yang tinggi dan sebagainya.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU JENIS KENDERAAN Motosikal Motokar Pejalan kaki Basikal Lori Bas Lain-lain CEDERA 288. Usaha-usaha mengawasi keselamatan jalan raya telah dijalankan oleh orang perseorangan. Mereka perlu mengawal perasaan ketika memandu dan mematuhi segala peraturan lalulintas.

adalah wajar bagi mereka menghampiri orang-orang yang hilang upaya tadi dan membantunya untuk menyeberangi jalan. 7 .Sikap positif perlu diterap dalam jiwa kita sebagai pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. juga apabila melihat orang-orang buta atau hilang upaya melintasi jalan. Misalnya :Memandu laju apabila penglihatan kurang baik seperti semasa hujan lebat Memotong di liku atau lereng bukit yang berliku dan tidak dapat dilihat dengan mudah. adalah perlu memberhentikan kenderaan masing-masing sehingga orang yang hilang upaya tersebut dapat melintasi jalan. Sebagai contoh. pemandu atau pejalan kaki perlu memberi bantuan yang sewajarnya. Dengan sengaja mengganggu pandangan lalu lintas dari hadapan dengan memasang lampu besar kenderaan. - - 6 .dan Memandu di tempat lumpur dan becak dengan laju dan menyebabkan air terpercik kepada pejalan kaki 5 .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU - Memandu di tengah jalan apabila kenderaan lain hendak memotong. pemandu kenderaan besar perlu menghormati pemandu-pemandu kenderaan yang lebih kecil. Bagi pejalan kaki pula. Penggunaan alkohol sebenarnya boleh melemahkan daya pertimbangan akal dan mengurangkan kewaspadaan ketika memandu. Statistik kemalangan yang berpunca daripada pengaruh alkohol menunjukkan pada kadar yang sangat tinggi. Begitu 10 . Bagi pemandu kenderaan.Beberapa perbuatan tidak sopan dan tindakan kurang bijak yang membawa bahaya dan boleh dikatakan tindakan yang merbahaya.Semua pengguna jalan raya adalah dinasihatkan supaya tidak mengambil alkohol ketika memandu di jalan raya.

anda jangan sekali-kali beranggapan bahawa pejalan kaki sentiasa berwaspada apabila berada di jalan raya. 3 . 1) Pemandu Dan Pejalan Kaki Sebagai pemandu kenderaan. adalah menjadi tanggungjawab anda untuk berkongsi jalan raya secara bijak bersama pejalan kaki dengan memberi perhatian dan tumpuan apabila setiap kali anda melihat pejalan kaki. Pemandu kenderaan tidak dibenarkan bergerak sehinggalah pejalan kaki yang berkenaan meninggalkan tempat menyeberang berkenaan. Sik ap Dan Tanggungja w ab P emandu Sikap anggungjaw Pemandu i) Di tempat kanak-kanak sekolah melintas 1 . Pemandu kenderaan mestilah memberhentikan kenderaan apabila ternampak kanak-kanak sekolah mula melangkah kakinya ke atas jalanraya atau tempat menyeberang walaupun tiada warden atau pengawal lalulintas di tempat tersebut. Oleh itu. Pemandu kenderaan mestilah memandu dengan berhatihati dan dapat memberhentikan kenderaan yang dipandu dengan serta merta apabila keadaan memerlukan anda berbuat demikian. 2 .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU C. Diantaranya adalah seperti berikut:- 11 . Terdapat beberapa tempat di mana pemandu kenderaan mesti meningkatkan kewaspadaannya apabila memandu di tempat-tempat yang berkaitan.

Kemungkinan terdapat kanak-kanak yang muncul secara tiba-tiba ke laluan anda adalah tinggi dikawasan perumahan. 12 . Keadaan menjadi lebih merbahaya sekiranya terdapat pejalan kaki yang melintas jalan melalui hadapan atau belakang bas yang berhenti di mana anda tidak dapat melihat kerana mereka terselindung.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU ii) Di tempat orang melintas Pemandu kenderaan mestilah berhati-hati apabila melalui tempat bas/teksi berhenti. Ada di kalangan pejalan kaki yang berpendapat bahawa mereka adalah bebas dan selamat apabila melintas tanpa melihat kiri dan kanan. iv) Di kawasan perumahan Pemandu kenderaan hendaklah sentiasa berwaspada kerana tidak semua pejalan kaki itu berhati-hati apabila mereka ingin melintas di tempat melintas. iii) Di tempat bas/teksi berhenti Pemandu kenderaan hendaklah berwaspada setiap kali melalui kawasan perumahan. ini adalah kerana berkemungkinan terdapat pejalan kaki yang turun dari bas dan teksi dan terus melintas jalan tanpa melihat ke kiri atau ke kanan jalan.

vii) Semasa cuaca buruk Adalah menjadi lumrah pejalan kaki akan tergesa-gesa. 13 . Oleh itu pemandu hendaklah memberi perhatian ketika melalui kawasan ini. vi) K a w asan tumpuan or ang r Tempa t hibur an. Jika perlu anda dinasihatkan membunyikan hon. Mungkin terdapat pejalan kaki yang mabuk atau membawa banyak barangan atau tidak memberikan tumpuan atau terlalu seronok dan mereka ini tidak memberikan tumpuan dan perhatian ketika berjalan. dan keadaan ini boleh menyumbang berlakunya kemalangan keatas pejalan kaki.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU v) Di kawasan penempatan orang-orang tua dan cacat Secara amnya. amai ( per tunjuk k an. dan tidak memberi tumpuan ketika berjalan dalam keadaan begini. c Terdapat pelbagai k ategori pejalan kaki di kawasan tumpuan ini. pendengaran dan penglihatan orang tua dan cacat adalah lemah juga boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Pemandu kenderaan perlu berhati-hati dengan keadaan yang berlaku di sekelilingnya. Ka orang ramai (T empat hiburan. Pemandangan pemandu kenderaan pula menjadi kurang jelas. Mereka ini juga tidak berupaya untuk melihat dengan jelas kehadiran kenderaan di persekitarannya. . pasar er amah dan sebagain y a) cer eramah sebagainy pertunjuk tunjukk pasar. Oleh itu pemandu mestilah berhati-hati apabila melalui tempat tersebut.

yang terdapat ramai murid-murid sekolah yang menunggang basikal di kiri dan kanan jalan. Disamping itu setiap pemandu kenderaan juga hendaklah memahami langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Pemandu Dan Penunggang Basikal 3 . 2 . ubahlah kenderaan dari kawasan jalan secepat mungkin atau memasang lampu kecemasan untuk menandakan kedudukan kenderaan.Pemandu kenderaan perlu memberikan isyarat yang cukup dan tentukan keadaan selamat sebelum bergerak keluar dari tempat letak kereta ke laluan lalulintas. 14 . terutamanya jika penunggangnya terdiri daripada kanak-kanak. kerana ia boleh mengejutkan penunggang basikal tersebut. jalan berbukit dan sebagainya.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU II. beliau hendaklah dengan segera bertindak menjangkakan sesuatu bahaya di hadapan kerana penunggang basikal tersebut kemungkinan akan membelok ke kanan dan keluar daripada laluannya.Pemandu juga perlu mengurangkan kelajuan kenderaan apabila menghampiri kawasan sekolah.Pemandu kenderaan juga jangan meninggalkan kenderaan di jalan raya yang gelap tanpa memasang lampu kerana ia boleh mendatangkan bahaya kepada penunggang basikal. terutamanya penunggang basikal.Pemandu kenderaan seharusnya tidak membunyikan hon apabila melihat penunggang basikal di hadapan. 4 . kecuali di dalam keadaaan hendak memberitahu niat anda hendak memotong atau di kawasan jalanraya yang mana pandangan hadapannya terhalang seperti selekoh.Apabila seorang pemandu melihat seseorang penunggang basikal. sekiranya berlaku sesuatu yang membahayakan umpamanya bersedia membuat brek kecemasan atau membelok ke kanan. 5 . supaya isyarat tersebut dapat dilihat dengan jelas dan terang oleh pengguna jalanraya yang lain. 1 .Seseorang pemandu juga perlu bertindak dengan segera apabila melihat adanya penunggang basikal di hadapan kerana seseorang pemandu tidak boleh melihat sesuatu bahaya itu dengan sikap yang sambil lewa sahaja kerana sikap tersebut boleh dianggap cuai. 6 . Jika lampu gagal berfungsi.

golongan ini juga terdiri daripada pemandu-pemandu yang muda dan murid-murid sekolah. bagi memastikan tiada penunggang motosikal semasa membelok.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU III. 15 . 2 . 5 . Pemandu kenderaan juga dilarang menggunakan lampu tinggi semasa bertembung dengan penunggang motosikal.Semasa memandu di waktu malam pemandu kenderaan perlu lebih berhati-hati dan berwaspada kerana banyak motosikal yang ditunggang tidak mempunyai lampu belakang yang jelas dan terang.Pemandu kenderaan juga perlu memberikan isyarat.Pemandu kenderaan dilarang membunyikan hon apabila melintasi/memotong penunggang motosikal kerana ia kemungkinan akan membuatkan mereka terkejut dan terkeluar daripada laluan dan memasuki ke lorong sebelah kanan.Pemandu kenderaan hendaklah mengekori penunggang motosikal dihadapan pada jarak yang selamat dan jangan mengekori mereka terlalu rapat. Pemandu Dan Penunggang Motosikal 1 . kerana mata penunggang boleh menjadi silau dan kemalangan boleh berlaku. 6 . kerana ia boleh mengganggu tumpuan dan ‘konsentrasi’ penunggang motosikal dan juga menakutkan mereka. 3 . Walaupun demikian hon adalah perlu dibunyikan jika penunggang motosikal menunggang secara beriring-iringan. Oleh yang demikian semasa berhadapan dengan penunggang motosikal.Penunggang Motosikal adalah golongan yang paling tinggi terlibat di dalam kemalangan jalanraya. Langkah tersebut juga perlu diambil ketika mahu memasuki semula ke lorong selepas memotong. pemandu-pemandu kenderaan yang lebih besar hendaklah sentiasa berwaspada dan lebih berhati-hati. Gunakan peraturan jarak 2 saat dan 4 saat. kerana selain daripada faktor jumlah kenderaan yang banyak terdapat di jalanraya. 4 . yang cukup dan jelas serta mengambil jarak yang selamat sebelum memotong penunggang motosikal.Pemandu kenderaan juga perlu memberikan isyarat yang cukup dan jelas semasa hendak menukar haluan atau semasa membelok ke kiri atau ke kanan disamping itu pemandu juga melihat cermin pandang belakang dan cermin sisi untuk memeriksa kawasan ‘blind spot’.

P 1. Kenderaan IV.2 . Oleh yang demikian. diantaranya ialah:(i) jangan mengikut kenderaan di hadapan terlalu rapat (ii) pastikan jarak kenderaan anda adalah selamat jika kenderaan tesebut berhenti secara mengejut (iii) jangan membunyikan hon atau mengeluarkan sebarang tanda amaran/lucah. emandu Dan Kender aan Lain.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 7 . Pemandu IV .Semasa memandu di dalam keadaan jalan yang sesak dengan kenderaan. anda hendaklah segera mengambil langkah-langkah keselamatan apabila berhadapan dengan situasi demikian. kerana kenderaan tersebut sedang dipandu oleh seseorang yang sedang belajar memandu dan belum mahir atau cekap memandu. kerana anda juga pernah melakukan perkara yang sama suatu masa dahulu 1 . pemandu-pemandu perlu lebih berhati-hati dan berwaspada kerana terdapat penunggang motosikal yang menunggang di celahcelah kenderaan yang sedang bergerak perlahan. Motokar sekolah/lnstitut Memandu yang sedang mengajar/sedang diuji oleh pegawai JPJ 1. jika kenderaan dipandu perlahan (iv) mengambil sikap sabar dan menghormati pemandu lain.1 Apabila menemui kenderaan sekolah/institut memandu yang sedang mengajar dan di gantung plat “L” anda hendaklah menganggap kenderaan tersebut boleh mendatangkan sesuatu keadaan yang merbahaya kepada anda. situasi berikut mungkin terjadi:i) kenderaan dipandu perlahan ii) kenderaan dipandu ke tepi dan ke tengah jalan iii) kemungkinan kenderaan berhenti secara mengejut 16 .Sebagai pemandu kenderaan yang bijak.

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 2. 3 . perhatian yang lebih hendaklah diberikan terhadap kenderaan ini. Perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ialah:- 17 . (i) kenderaan tersebut akan berhenti secara mengejut untuk mengambil dan menurunkan penumpang. anda perlu sentiasa bersedia dan berada dalam jarak yang selamat. Kenderaan-kenderaan perkhidmatan awam Apabila anda berhadapan dengan kenderaan perkhidmatan awam seperti bas dan teksi. (ii) Terdapat penumpang yang melintas jalan di hadapan/ belakang bas tanpa melihat kiri dan kanan jalan raya. anda perlu berhati-hati kerana mereka merupakan orang yang baru memperolehi lesen memandu dan mempunyai tahap kecekapan yang agak rendah. (iii) Kenderaan memulakan perjalanan tanpa melihat dan memberi keutamaan kepada kenderaan dari belakang. Oleh yang demikian anda perlu memberi tumpuan keatas kemungkinan kesilapan yang akan dilakukan dan bersedia untuk mengambil langkah keselamatan. Oleh yang demikian apabila anda berhadapan dengan kenderaan perkhidmatan-perkhidmatan awam. Kenderaan dipandu oleh pemandu lesen Percubaan Apabila anda berhadapan dengan kenderaan yang dipandu oleh pemandu percubaaan (P).

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 4. eller. Pemandu Dan Kender aan Yang M empun Kenderaan Mempun empuny y ai Hak Keutamaan (POLIS. JPJ dan Kastam yang membunyikan siren walaupun pada masa itu anda mempunyai hak laluan (right of way). Bomba. Ambulan. 6. Lor ori Kontena dsb) Apabila anda bertemu dengan kenderaan perdagangan seperti lori./Jengkaut/ Tr akt or) aktor) Apabila anda berhadapan dengan jentera berat. JP J Dan AMBULAN. treller. anda hendaklah lebih berhati-hati dengan mengambil langkah-langkah berikut:- 5 . Anda perlu mengekori kenderaan ini dengan berhati-hati dan mencari jalan untuk memotong. lori kontena dan sebagainya samada kenderaan itu bergerak atau berhenti di tepi jalanraya. JPJ KAST AM) TA Pemandu kenderaan lain hendaklah memberi laluan kepada mana-mana kenderaan Polis. Jentera Berat ( Seperti Jentera Beroda. anda akan menghadapi masalah seperti kenderaan itu bergerak perlahan. Anda perlu mengamalkan peraturan memotong apabila anda ingin memotong kenderaan ini. Pastikan anda memotong di tempat yang dibenarkan dan jangan sekali-kali memotong di tempat yang merbahaya. Keutamaan bergerak mestilah diberikan kepada kenderaan tersebut di atas kerana undang-undang telah memperuntukkan kepada kenderaan tersebut untuk berbuat demikian. 18 . Kegagalan anda untuk memberi keutamaan kepada kenderaan kecemasan menyebabkan kenderaan anda boleh terlibat dalam kemalangan dan tindakan undang-undang boleh diambil bagi pemandu yang gagal memberi laluan. P emandu Kender aan P er dagangan (L or i. L or i Pemandu Kenderaan Per erdagangan (Lor ori. Tr eller . A MBULAN. BOMBA.

19 .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU i) Memerhatikan tanda-tanda yang terdapat atau ditulis pada badan kenderaan seperti perkataan ‘merbahaya’. Elakkan daripada memasuki ruang dihadapan/berhenti dihadapan dengan serta merta sebab kenderaan berat memerlukan jarak berhenti yang jauh untuk memberhentikan kenderaan. iv) Lebih berwaspada semasa memotong kenderaan berat kerana kenderaan berat mempunyai kawasan dan blind spot yang lebih besar. Anda hendaklah memastikan berkomunikasi dengan pemandu lori dengan membunyikan hon untuk memaklumkan niat anda untuk memotong kenderaan tersebut. ‘lori panjang’ ‘brek angin’ dan ‘bahan mudah terbakar’. ii) iii) Menentukan jarak yang selamat semasa mengekori kenderaan berat samada semasa ianya memulakan perjalanan atau mendaki bukit atau mengambil selekoh.

PA N D U A N P E M B E L A J A R A N K U R I K U LU M P E N D I D I K A N P E MA N D U BAHAGIAN II T E K N I K M E MA N D U A S A S 1 . Perkara yang perlu diambil perhatian adalah: i) M e m e r i k s a s e k e l i l i n g k e re t a a n d a d a n m e m a s t i k a n t i a d a kerosakan pada badan kereta. anda hendaklah mengadakan pemeriksaan pra-pemanduan. T i n d a k a n Se b e l u m M e m a n d u a) Pemeriksaan Pra-Pemanduan (Pre-Driving Check) Sebagai seorang pemandu yang berhemah. plet pendaftaran dan lampulampu. ii) Menentuk an tek anan angin tay ar mencukupi dan pastikan tidak terdapat tayar yang bocor dan tayar berada dalam keadaan sempurna. Pemeriksaan Pra-Pemanduan (Pre-Driving Check) 20 20 . iii) Pastik an tiada k anak-kanak/binatang/kenderaan atau apaa p a h a l a n g a n y a n g b o l e h m e ny e b a b k a n k e m a l a n g a n .

iii) Memakai kasut yang tapaknya lembut adalah sesuai semasa memandu kerana anda dapat merasa pedal yang ditekan. Peraturan berikut hendaklah di patuhi semasa memandu :i) Baju yang digunakan hendaklah tidak menyekat pergerakan lengan dan tangan. 21 . dielakkan kerana akan ii) Seluar yang ketat hendaklah menyekat pergerakan kaki.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU b) Pakaian Pakaian memainkan peranan yang penting semasa memandu. Memakai selipar semasa memandu adalah tidak digalakkan.

iij) Pastikan lampu isyarat. hon dan pencuci cermin berfungsi. iv) Pastikan paras suhu (temperature) dalam keadaan stabil dan bahan bakar (fuel) mencukupi. Persediaan asas dalam kenderaan 22 . ii) Pastikan cermin pandang belakang dan cermin sisi dalam keadaan yang betul. v) Pastikan gear dibebaskan dengan sepenuhnya sebelum menghidupkan enjin.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU c ) Persediaan asas dalam kenderaan i) Sebelum memulakan perjalanan tentu dan betulkan tempat duduk anda supaya alat kawalan seperti suis lampu dan penunjuk arah dapat dicapai tanpa perlu menjangkau tangan dan kaki.

Lepaskan pedal klac seluruhnya. . . 23 .Lepaskan pedal pemecut sebaik sahaja enjin dihidupkan.Tekan sedikit pedal pemecut dan pusingkan kunci untuk menghidupkan enjin. ii . Pastikan anda menoleh ke belakang sedikit selepas memberi isyarat dan sebelum memulakan pergerakan bagi mengelakkan daripada terlepas pandangan apabila terdapatnya kenderaan yang tidak dapat dilihat melalui cermin pandang belakang dan sisi atau berada dalam kawasan ‘Blind Spot’.Memberi Isyarat.Gear Dan Cekam. iii.Tekan pedal klac dan masuk gear satu serta lepaskan brek tangan.Menoleh ke belakang. 2 . Pastikan anda memberi isyarat secukupnya sebelum mula bergerak. anda di nasihatkan supaya mengambil perhatian kepada beberapa perkara seperti berikut: i .Tekan sedikit pedal pemecut dan sekaligus lepaskan perlahan-lahan pedal klac.Pastikan keadaan mengizinkan kereta anda bergerak dengan selamat dengan menoleh bahu pada bahagian terlindung ‘blind spot’ . . T indak an S emasa M emandu indakan Semasa Memandu a ) Peraturan mula bergerak Sebelum menggerakkan kenderaan. .Pastikan gear dalam keadaan bebas ‘neutral’ .Beri isyarat tentang apa yang anda hendak lakukan.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU i v . Pastikan anda melihat cermin pandang belakang dan sisi sebelum memberi isyarat.Penggunaan Cermin. .Biarkan kenderaan mula bergerak dengan perlahan. . .Pastikan tiada pengguna jalanraya yang lain didepan dan belakang .

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU b) Peraturan untuk memberhentikan kenderaan Perkara-perkara seperti berikut hendaklah sentiasa diberi perhatian dan diingat ketika anda akan berhenti dipersimpangan atau di belakang sesebuah kenderaan lain : Awasi pengguna-pengguna jalanraya yang lain di depan anda. melihat pantas sekali sekala pada meter kelajuan kereta atau melihat pemandangan diluar yang bergerak.Lepaskan pedal klac separuh sahaja. Letakkan kaki diatas pedal brek semasa berhenti - 3 . .20 km sejam Gear Dua . Tekan pedal brek perlahan-lahan.Lepaskan pedal klac selanjutnya dan tekan pedal pemecut untuk menambah kelajuan. Latihan menukar gear adalah satu aspek penting dalam memahirkan anda untuk memandu sebagaimana dinyatakan seperti berikut: Gear Satu . Menukar gear adalah satu lagi aspek pemanduan asas yang penting. kemudian lepaskan lagi perlahan-lahan dan sekaligus tekan pedal pemecut.Tekan Pedal klac . . K lac ra turan Meng engimbang imbangi Penggunaan Ge r. Pe r a tur an M eng imbang i P enggunaan G ear .Tolak gear dari satu kepada gear dua. Awasi bahagian yang terlindung di kiri anda. Lepaskan pedal pemecut. anda dikehendaki memilih gear yang sesuai dengan memerhatikan kelajuan kenderaan melalui bunyi enjin.Tekan pedal klac dan sekaligus lepaskan pedal pemecut. Klac Dan Pemecut.Tekan pedal pemecut sehingga kereta mencapai kelajuan antara 15 .Masuk gear satu . - - 24 . . Beri isyarat tentang apa yang anda hendak lakukan. Semasa memandu. Gunakan cermin pandang belakang untuk melihat dan mengetahui lalulintas di belakang.Lepaskan pedal klac separuh sahaja dan sekaligus tekan sedikit pedal pemecut . Tekan pedal klac sepenuhnya bila kereta hampir berhenti. Ikut jalan disebelah kiri atau lorong yang betul. Teruskan menekan pedal klac dan pedal brek. Tarik brek tangan dan tolak tuil gear ke tahap neutral.

. 4 . Bagaimanpun. G ear Empa t dan S et erusn y a. Oleh itu penting dikekalkan kawalan maksimum pada stering setiap waktu semasa berada dalam kenderaan.Lepaskan pedal klac terus menerus dalam satu gerak dan sekaligus tekan pedal pemecut. K a w alan St er ing Ster ering ii) iii) Pemandu harus sentiasa memandang jauh ke depan untuk mengawasi keadaan jalan yang berbeza-beza agar pegangan stering boleh disesuaikan dan ketangkasan memusingkan stering boleh dilakukan dengan wajar Apabila memandu diselekoh yang tajam.45 km sejam. pusingkan stering sedikit demi sedikit tanpa mengalihkan kedua-dua 25 . . Jangan mengerakkan badan anda bila memusingkan stering. Jangan lepaskan stering dan membiarkannya berputar semula dengan sendirinya selepas anda membelok.Tukar gear dari gear dua kepada gear tiga.tangan kiri dan 2. mungkin anda perlu memegang dengan erat supaya kenderaan dapat kekal berjalan dengan baik ketika melalui selekoh.tangan kanan-. jalan berlumpur dan berbonggol.Lepaskan pedal klac terus menerus dalam satu gerak dan sekaligus tekan pedal pemecut. .Tekan pedal pemecut secara beransur-ansur ke tahap kelajuan yang dibenarkan.Tekan pedal pemecut sehingga kenderaan mencapai kelajuan antara 40 .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU G ear T iga . Empat Set eterusn erusny . Cara yang sesuai untuk memegang stering : i) Pegang stering dengan kedua belah tangan seperti kedudukan jarum jam pada pukul 10.00 .Tukar gear dari tiga kepada gear empat dan seterusnya.Tekan pedal klac dan sekaligus lepaskan pedal pemecut .Tekan pedal klac dan sekaligus lepaskan pedal pemecut. membrek. Mengawal stering dengan betul adalah asas keseimbangan dan kemantapan kenderaan.00 . . . Anda perlu memegang stering dengan lembut untuk mengekalkan kenderaan berjalan lurus. memandu di jalan yang tidak rata seperti lorong berlopak.

Blindspot Blindspot Kawasan Blindspots 26 . Sebelum memotong. Bila anda mengundurkan kenderaan. Kawasan ini dinamakan “ Blindspots”. 5. c) Membunyikan hon sebelum bergerak. Sebagai seorang pemandu. T itik Buta (Blind Spot) Titik buta (blind spot) adalah dua kawasan di kiri dan kanan kenderaan yang terlindung dari pandangan mata pemandu kenderaan. Anda harus memusingkan stering ke arah yang hendak anda tuju. pandulah seperti anda mahu memandu ke depan. Selepas melalui selekoh. tindakan berhati-hati perlu diambil sebelum membuat keputusan :a ) menukar lorong semasa memandu b) ketika ingin memotong kenderaan lain c) ketika ingin memasuki persimpangan Tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi masalah titik buta (blind spot) adalah seperti berikut :a ) Menoleh sedikit disebelah kanan atau kiri sebelum membuat sebarang pergerakan. pusingkan semula stering ke tahap asal untuk meneruskan perjalanan.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU belah tangan anda. b) Menggunakan isyarat lampu (signal) sebelum bergerak. menukar lorong mahupun memasuki simpang pemandu perlu pusingkan kepala untuk melihat jika terdapat sebarang kenderaan di kawasan ini. la juga terselindung dari penglihatan dengan mengunakan cermin sisi dan cermin pandang belakang. cermin tepi dan pandang belakang. Terdapat 2 kawasan di kiri dan kanan kenderaan yang terlindung oleh pandangan pemandu.

vi) vii) Tutup pintu dengan rapi. iv) Tanggalkan tali pinggang keledar.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 6. 27 . v) Melihat cermin sisi dan pandang belakang sebelum membuka pintu. Buka pintu perlahan-lahan dan keluar dari kenderaan. viii) Kunci semua pintu sebelum meninggalkan kenderaan. T indak an S elepas M emandu indakan Selepas Memandu Perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian ketika anda akan meninggalkan kenderaan :i) ii) Berhenti ditempat yang selamat. Pastikan brek tangan diletakkan dalam posisi membrek. iii) Mematikan enjin dan menarik keluar kunci.

Perlahankan kenderaan ketika menghampiri tanda ini. c. LINTASAN KERETAPI BERPAGAR a. 4. TAND A ISY AR AT LAL ULINT AS BAHA YA ANDA ISYA RA LALULINT ULINTAS BAHAY 3. b.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU BAB II PANDU AN PER ATUR AN JALAN R A YA ANDUAN PERA TURAN RA ( HIGHW AY C ODE ) HIGHWA CODE ULINT AS A ISY AR AT LAL TA N D LALULINT ULINTA DA ISYA RA Semua pemandu hendaklah sentiasa mematuhi tandatanda isyarat dan peraturan-peraturan jalan raya yang ditetapkan untuk mempastikan keselamatan terjamin. Perhatikan kenderaan di sebelah kanan dan hadapan. Berhenti di setiap simpang empat. Oleh itu amat penting untuk mempelajari. c. Pandu dengan berhati-hati. Berhenti dan tunggu sehingga pintu dibuka. Perlahankan kenderaan. Berhenti dan tunggu sehingga pintu dibuka. b. Tukarkan atau rendahkan gear dan teruskan perjalanan. Perlahankan kenderaan. c. mengetahui dan memahami makna setiap tanda-tanda isyarat lalu lintas yang digunakan di jalan raya sepertimana yang telah dikategorikan di bawah Kaedah 5 Kaedah Lalulintas 1985. Beri laluan kepada kenderaan dari sebelah kanan. PERSIMPANGAN JALAN / SIMPANG EMPAT a. 5 Kategori yang dimaksudkan adalah seperti berikut: I). b. Selepas pintu dibuka pandulah dengan berhati-hati. 1. SELEKOH BAHAYA a. b. 5. Perlahankan kenderaan ketika menghampiri tanda ini. Dilarang memotong. JALAN TIDAK RATA a. LINTASAN KERETAPI BERPAGAR AUTOMATIK a. b. c. Pandu dengan berhati-hati. 2. PINTU PAGAR AUTOMATIK 28 .

PA N D U A N P E M B E L A J A R A N K U R I K U LU M P E N D I D I K A N P E MA N D U 10. Dilarang memotong. Pandulah dengan berhati-hati 11. BAHU JALAN LEMBUT a. LINTASAN PEJALAN KAKI a. Perlahankan kenderaan. Perlahankan kenderaan ketika melihat tanda ini. Merbahaya ketika memotong. b. d. 29 29 . Perlahankan kenderaan. b. 13. Memerlukanjarakyangselamat untuk berhenti.. c. c. 12. c. JALAN LICIN a. Tidak boleh membunyikan hon. KM a. Pandu dengan berhati-hati. Pandu dengan berhati-hati. c. JALAN BENGKANG-BENGKOK SEJAUH . Berhenti sekiranya ada orang melintas dan pandu dengan berhati-hati. b. Awas tepi jalan lembut.. b. Berhati-hati sebelum memotong.

Dilarang memotong. c. 20. b. Patuhi arahan pegawai lalulintas. Perlahankan kenderaan apabila menghampiri tanda ini. Bersedia untuk berhenti kerana di hadapan ada isyarat beri laluan. Perlahankan kenderaan di kawasan ini. 16. Beri laluan kepada kenderaan dari sebelah kanan hadapan. ISYARAT BERHENTI Dl HADAPAN a. Perlahankan kenderaan apabila melihat tanda ini. Berhenti dan tentukan keadaan selamat barulah teruskan perjalanan. Ikutlah arahan anak panah untuk membelok ke kiri sahaja. LIKU KE KANAN AWAS a. Pandu dengan berhati-hati kerana kemungkinan ada bahaya-bahaya tertentu. Pandu dengan berhati-hati. JALAN SEMPIT DI SEBELAH KIRI 17. c. LIKU KE KIRI 15. b. BAHAYA-BAHAYA LAIN a. Ikutlah arahan anak panah untuk membelok ke kanan sahaja. a. Perlahankan kenderaan anda. Beri laluan kepada orang melintas dan pandu dengan berhati-hati. 18. 21. a. ISYARAT BERI LALUAN DI HADAPAN a. d. d. Tidak boleh membunyikan hon. Pandu dengan berhati-hati kerana kemungkinan ada bahaya-bahaya tertentu. 19. b. 30 . KAWASAN KANAK-KANAK MELINTAS a. AWAS a.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 14. b.

PERSIMPANGAN JALAN KECIL Dl SEBELAH KANAN 23. Perlahankan kenderaan. PERSIMPANGAN JALAN KECIL Dl SEBELAH KIRI a. Pandu dengan berhati-hati. 26. TANDA HALANGAN a. c. c. JALAN SEMAKIN SEMPIT DI SEBELAH KANAN a. Beri isyarat ketika membelok ke kiri. Pastikan jalan selamat sebelum meneruskan perjalanan. Perlahankan kenderaan apabila melihat tanda ini. Kuning . d. c.bersedia untuk berhenti. LAMPU ISYARAT Dl HADAPAN a.berhenti. b. PERSIMPANGAN JALAN KE KANAN 24. a. b. PERSIMPANGAN KIRI DAN KANAN a. HALANGAN Dl HADAPAN a. 28. b. b. Beri isyarat ketika membelok. Perlahankan kenderaan. b. Rapatkan kenderaan ke arah yang dikehendaki. Dilarang memotong. b. Beri laluan kepada kenderaan dari hadapan. c. c. Beri laluan kepada kenderaan dari sebelah kiri hadapan. b. Belok ke kiri jika keadaan selamat.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 22. 26. Perlahankan kenderaan. Beri isyarat jika berhasrat untuk membelok ke kanan. 25. Merah . b. 31 . a. Patuhi lampu isyarat. Awas! Halangan di hadapan. Pandu dengan berhati-hati melalui tanda halangan. Hijau -jalan jika keadaan selamat. Beri laluan kepada kenderaan dari hadapan. Pandu dengan berhati-hati. Perlahankan kenderaan. 27. c. Beri isyarat jika berhasrat untuk membelok ke kanan. Perlahankan kenderaan.

31. Pastikan keadaan jalan selamat sebelum meneruskan perjalanan. 36. b. b. b. d. Pandu kenderaan ke tengah jalan kemudian belok ke kanan 32. Beri isyarat sebelum membelok ke kiri atau ke kanan. 32 . b. Beri isyarat sebelum membelok ke kiri. b. Pandu dengan berhati-hati. c. SIMPANG TIGA DI HADAPAN a. c. Beri isyarat jika berhasrat untuk membelok ke sebelah kiri. Beri laluan kepada kenderaan dari hadapan. 35. Kenderaan yang hendak memotong gunakan lorong sebelah kanan. Berhenti apabila tiba di persimpangan. b. 33. Jika tiada kenderaan. Kenderaan berat hendaklah berada di lorong sebelah kiri. Berhati-hati terhadap kenderaan yang dipotong dan kenderaan yang datang dari hadapan. BATU/TANAH RUNTUH a. Pandu dengan berhati-hati. SIMPANG KANAN a. c. PERSIMPANGAN JALAN KE KIRI a. LORONG MENDAKI (Satu Lorong) a. Berhati-hati apabila mendaki. LORONG MENDAKI ( Dua Lorong ) a. Beri isyarat sebelum membelok ke kanan c. c.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 30. SIMPANG KIRI a. Berhati-hati apabila melalui kawasan ini. b. Perlahankan kenderaan. teruskan perjalanan. Kenderaan yang hendak memotong hendaklah menggunakan lorong di sebelah kanan. Rapatkan kenderaan di sebelah kiri. 34. d. Belok ke kiri dan teruskan perjalanan. Kenderaan berat yang dipandu perlahan hendaklah menggunakan lorong di sebelah kiri.

Perlahankan kenderaan. Perhatikan kenderaan yang datang dari arah hadapan. 40. Anda akan melepasi lebuh raya pembahagi jalan. Perlahankan dan berhentikan kenderaan sekiranya ada orang cacat melintas. 38. 33 . 39. Bersedia memberhentikan kenderaan apabila mendapati binatang melintas. Beri laluan kepada kenderaan dari sebelah kanan. beri isyarat yang betul dan teruskan perjalanan sekiranya keadaan selamat. 42. LINTASAN UNTUK ORANG CACAT a. b. c. Berhati-hati dan lihatlah pembahagi jalan tersebut dari arah kenderaan di hadapan anda. PEMBAHAGI LEBUH RAYA / JALAN DI HADAPAN a. b. 41. PEMBAHAGI LEBUH RAYA / JALAN TAMAT a. ORANG BUTA MELINTAS a.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 37. BULATAN Dl HADAPAN a. Perlahankan kenderaan. KAWASAN LEMBU MELINTAS a. Pastikan kedudukan di lorong ketika melihat tanda ini. Anda akan menempuh lebuh raya pembahagi jalan. Perlahan dan berhentikan kenderaan sekiranya ada orang buta melintas.

SEKOLAH HAD LAJU 30 kmj 34 . a. Perlahankan kenderaan anda apabila menghampiri selekoh.TANDA ARAH SELEKOH KE KANAN a. JALAN BERCABANG (DOUBLE ARROW SIGN) a.TANDA ARAH SELEKOH KE KIRI a. Berhati-hati ketika memandu. KAWASAN SEKOLAH Dl HADAPAN a. Beri laluan kepada kenderaan di hadapan c. beri laluan kepada kenderaan di hadapan. 48. Perlahankan kenderaan. LALULINTAS DUA HALA 47. Perlahankan kenderaan anda apabila menghampiri selekoh. b. Tidak boleh membunyikan hon. pastikan keadaan lalulintas selamat sebelum memotong. JAMBATAN SEMPIT Dl HADAPAN a. 45. b. Perhatikan arah selekoh. Perlahankan kenderaan. Ikut lorong yang betul. b.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 43. 44. b. Perhatikan arah selekoh. 46. Perlahankan kenderaan dan patuhi had laju yang di benarkan.

Bersedia untuk berhenti apabila binatang liar melintas. b. PERSIMPANGAN DI HADAPAN. TIMBANG 55. Semua kenderaan berat mesti mematuhi isyarat kebenaran melalui jambatan ini. PERSIMPANGAN KIRI DAN KANAN a. STESEN JAMBATAN TIMBANG a. BINATANG LIAR MELINTAS a. 53. 52. c. Bersedia untuk berhenti apabila di dapati sesuatu di atas jalan. Pandu dengan berhati-hati b. Perlahankan kenderaan. Perlahankan kenderaan. 35 . Di hadapan ada persimpangan. Bersedia untuk berhenti apabila angin terlalu kencang. Pandu dengan berhati-hati. Rapatkan kenderaan ke arah yang hendak di tuju. b. Beri isyarat semasa hendak membelok ke kiri atau ke kanan. Masuk ke jalan yang dibenarkan sahaja. Pastikan jalan mana yang tidak dibenarkan masuk. 50. TIDAK BOLEH MASUK KE KANAN a. BONGGOL DI HADAPAN a. 51. b. PADANG PERMAINAN a. b. Perlahankan kenderaan. c. b. Perlahankan kenderaan. 54. ANGIN LINTANG a.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 49.

(Contoh:4. DILARANG BERPUSING BALIK a. 36 . KENDERAAN BERAT MELEBIHI . 50 km / j 9. 8 T a.TAN DILARANG MASUK a. BASIKAL. Kenderaan-kenderaan seperti yang dinyatakan tidak dibenarkan menggunakan jalan yang mempunyai tanda ini. KERETA LEMBU. DILARANG MEMBELOK KE KANAN a. Semua kenderaan tidak dibenarkan masuk ke kawasan ini. 7. KENDERAAN MELEBIHI HAD KETINGGIAN YANG DITETAPKAN DILARANG MASUK a. Apabila melihat tanda ini pemandu boleh menambahkan had laju.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU II). Semua kenderaan yang melebihi had berat yang ditetapkan tidak dibenarkan masuk.5m 3. Semua kenderaan tidak dibenarkan membelok ke kanan 8. TAND A ISY AR AT LAL ULINT AS LAR ANGAN. HAD LAJU BERAKHIR 5. DILARANG MEMBELOK KE KIRI a. Semua kenderaan tidak dibenarkan membelok ke kiri. 6. Semua kenderaan tidak dibenarkan berpusing balik. 4 . BECA DAN BASIKAL RODA TIGA TIDAK BOLEH MASUK a..5 meter) 2. a. KENDERAAN DILARANG MASUK a.. HAD LAJU 4. ANDA ISYA RA LALULINT ULINTAS LARANGAN. 1. Kenderaan yang tingginya lebih daripada yang dihadkan mengikut isyarat ini tidak dibenarkan masuk.. Semua kenderaan tidak dibenarkan melebihi had laju yang ditetapkan.

DILARANG MEMOTONG 15. KENDERAAN MELEBIHI . Berhenti. b. DILARANG BERHENTI a.METER LEBAR DILARANG MASUK. 14. a. Semua kenderaan dihendaki berhenti apabila melihat tanda ini. 12. MOTOSIKAL DILARANG MASUK a. Kenderaan seperti motosikal dilarang masuk 16..5m 13. BERI LALUAN 37 . teruskan perjalanan. Apabila melalui kawasan bertanda di atas patuhilah arahan dilarang memotong. (Contoh: 2. BERI LALUAN a. b. Semua kenderaan tidak dibenarkan berhenti di kawasan yang mempunyai tanda ini. Perlahankan kenderaan.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 10. BERHENTI DI PERSIMPANGAN a. c. Apabila tiada kenderaan yang lain. Kenderaan yang melebihi had lebarnya dilarang masuk sama sekali. pandang ke kiri dan ke kanan. Semua pemandu tidak dibenarkan meletak kenderaannya di tempat yang diletakkan tanda ini. Beri laluan kepada kenderaan yang datang dari arah kanan.. DILARANG MELETAK KENDERAAN a.5 meter) 2 . 11. DILARANG MEMOTONG BERHENTI a.

Gunakan lorong disediakan sahaja. 38 . LORONG KERETA LEMBU SAHAJA a. Kenderaan lain selain daripada beca roda tiga dilarang gunakan lorong Ini. JALAN TERUS ATAU KE KANAN SAHAJA a. Pandu kenderaan mengikut isyarat anak panah. Pandu kenderaan mengikut isyarat anak panah. Kenderaan lain selain daripada motosikal dilarang gunakan lorong ini. 3. LORONG MOTOSIKAL SAHAJA a.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU III). Jika berhasrat membelok ke kanan. 8. b. 4. Pandu kenderaan mengikut isyarat anak panah. Kenderaan lain selain daripada basikal dilarang gunakan lorong ini. LORONG BECA SAHAJA a. Gunakan lorong disediakan sahaja. BELOK KE KANAN SAHAJA a. 2. perlahankan kenderaan. 6. b. IKUT ARAH ANAK PANAH ( KE HADAPAN) a. 9. Gunakan lorong yang disediakan sahaja. IKUT ARAH ANAK PANAH KE KIRI a. 7. Pandu kenderaan mengikut isyarat anak panah. b. b. b Kenderaan lain selain daripada kereta 1. Gunakan lorong yang disediakan sahaja. LORONG BASIKAL TIGA RODA a. LORONG BASIKAL SAHAJA a. Gunakan lorong disediakan sahaja. beri isyarat dan belok ke kanan. ANDA ISYA RA LALULINT ULINTAS MAND ANDA 5. Kenderaan lain selain daripada basikal dilarang gunakan lorong ini. TAND A ISY AR AT LAL ULINT AS M AND AT ORI. b.

Kajang 2. Dibenarkan meletak kenderaan di kawasan ini. HOSPITAL a. Pandu kenderaan mengikut arah yang ditunjukkan 1 74 74 K. Perlahankan kenderaan. 6. b. 9. Bejuntai Pekan 5. 7. Anda sedang berada di bandar atau kampung yang ditunjukkan. di lorong yang betul dengan arah tuju anda. Pondok Ayer Panas 4. Perlahankan kenderaan apabila menghampiri bulatan ini. Pandu dengan berhati-hati. Di hadapan ada jalan susur ke bandar besar. TEMPAT MELETAK KENDERAAN a. Sepetang 3. Pandu kenderaan di sebelah kiri. Jangan sesekali membunyikan hon. Berada.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU I V ) . SUSUR KELUAR KE 1 Johor Bahru Senai 500m 39 . IKUT KIRI 8. PAPAN TANDA TEMPAT TUJU / DESTINASI a. TAND A ISY AR AT LAL ULINT AS MEMBERIT AHU ANDA ISYA RA LALULINT ULINTAS MEMBERITAHU 1. PAPAN TANDA a. Btg. Perlahankan kenderaan. PAPAN TANDA TUNJUK ARAH a. Tidak dibenarkan meletak kenderaan dalam jarak 9 meter. PERHENTIAN BAS a. Petunjuk di hadapan menunjukkan bulatan. DILARANG MEMBUNYIKAN HON a. b. b. Kangsar Taiping K. lKUT KIRI a. Tidak dibenarkan sama sekali membunyikan hon. PAPAN TANDA TUNJUK ARAH BULATAN a. c.

.. b... B11 Kajang Kuala Lumpur Seremban 16. 13.. 15. PETUNJUK TEMPAT DARI SIMPANG a. PAPAN TANDA PANDUAN ARAH DI ATAS GANTRI a. 3 3 Temerloh Maran Kuantan 67 km 90 km 130 km 11.... Tidak boleh membunyikan hon. Di hadapan terdapat jalan ke bandar-bandar utama. AMPANG KERAMAT Seremban Melaka Johor Bahru 18. PAPAN TANDA TUNJUK ARAH DI LEBUH RAYA a.. Di hadapan ada jalan ke bandar besar. Arah menunjukan tempat dari simpang... Jarak jauh bandar-bandar utama adalah. PETUNJUK TEMPAT DARI SIMPANG a. LAPANGAN TERBANG a.. PAPAN TANDA TUNJUK ARAH DENGAN PAPAN TANDA KAWASAN PELANCONGAN 1 14. Jarak jauh bandar-bandar utama adalah. 800 M 40 .. SIMPANG KE 76 SAUK 500m 12..km... Di hadapan terdapat jalan arah ke lebuh raya dan bandar utama. 17 Pasir Gudang Kota Tinggi Desaru Mersing 30km 30km 90km 130km 3 Kuala Lumpur Kota Tinggi Desaru a.. Arah tuju ke lapangan terbang. Johor Bahru 53 Port Dickson 19. PAPAN TANDA TUNJUK ARAH DENGAN PAPAN TANDA KE LEBUH RAYA a. Di hadapan adalah jalan ke arah bandar-bandar utama.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 10. PAPAN TANDA JARAK a. 1 17...km. Di hadapan terdapat jalan arah ke kawasan pelancongan dan bandar utama. ARAH JALAN DARI SIMPANG a. PAPAN TANDA JARAK a. Telefon Awam di hadapan..

berhampiran sekolah dan kawasan kemalangan. 23. Berhati-hati apabila tiba di kawasan ini dan patuhi had laju yang telah ditetapkan. b. 50 DI HADAPAN 500 m 21. d. Jangan bunyikan hon. PUSAT KESIHATAN a.. 26. Perlahankan kenderaan. 41 . Kenderaan jenis ini sahaja dibenarkan menggunakan jalan ini. STESEN MINYAK a. Sentiasa berhati-hati.. Boleh membuat pusingan balik (U). Stesen minyak . di hadapan. ZON HAD LAJU a. DIBENARKAN BERPUSING BALIK a. 22. Tidak dibenarkan meletak kenderaan dalam jarak 3 meter daripada paip bomba.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 24. Beri keutamaan kepada ambulan. a. Kawasan yang selalu mempunyai isyarat ini ialah kawasan bandar. LORONG KENDERAAN JENIS INI SAHAJA . JALAN MATI a. b. ZON HAD LAJU DI HADAPAN 20. Perlahankan kenderaan kerana tiada jalan di hadapan. Jangan letak kereta di pintu masuk atau keluar hospital. c. 25. PAIP BOMBA a.

BERHENTI a. Apabila selamat barulah mulakan perjalanan. Apabila lampu hijau menyala anda boleh meneruskan perjalanan sekiranya tidak ada halangan. Perlahankan kenderaan dan perhatikan isyarat-isyarat sementara yang disediakan. 42 . 3. KANAK-KANAK b. Apabila lampu isyarat merah menyala anda dikehendaki berhenti dan jangan sekali-kali melintas atau meneruskan perjalanan. Perlahankan kenderaan apabila BERHENTI menghampiri kawasan ini. 4. Setelah memerhatikan kiri dan kanan serta memastikan keadaan selamat teruskan perjalanan. Jika ada kanak-kanak melintas. Beri laluan kepada kenderaan yang datang dari arah hadapan. c. 5. teruskan perjalanan. Berhenti apabila melihat kenderaan yang datang dari arah hadapan. JALAN a. d. BERHENTI KANAK-KANAK MELINTAS a. MELINTAS berhenti dan beri peluang kepada mereka melintas. b. 6. LONGGOKAN BAHAN BINAAN DI TEPI JALAN a.jika anda terlalu hampir dengan garisan dan tidak selamat untuk berhenti.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU v). c. c. Apabila lampu kuning menyala anda dikehendaki berhenti. b. Jangan pandu terlalu hampir dengan bahan binaan tersebut. 2. TAND A ISY AR AT LAL ULINT AS SEMENT AR A ANDA ISYA RA LALULINT ULINTAS SEMENTA RA 1. Apabila selamat barulah mulakan perjalanan. JALAN SEDANG DIBAIKI a. Perlahankan kenderaan dan perhatikan isyarat-isyarat sementara yang disediakan. BERHENTI a.

Ikut lorong yang dibenarkan dan pandu dengan berhati-hati. TANDA HALANGAN a. LORONG KANAN DITUTUP KEPADA LALULINTAS 8. Pandu dengan berhati-hati apabila melalui tanda halangan. b. b. 43 . Perlahankan kenderaan dan ikut lencungan yang diarahkan kerana ada rintangan di hadapan. Pastikan jalan selamat sebelum meneruskan perjalan. RINTANGAN a. b. Perlahankan kenderaan melihat tanda ini dan ikut petunjuk. TANDA HALANGAN a. Perlahankan kenderaan dan patuhi arahan lalulintas. Pandu dengan berhati-hati apabila melalui tanda halangan. 14. 11. 10. Perlahankan kenderaan bila melihat tanda ini kerana kerja-kerja pembaikan jalan sedang dilakukan. Perlahankan kenderaan dan patuhi arahan lalulintas.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 7. LENCONGAN LENCONGAN a. Perlahankan kenderaan dan patuhi arahan lalulintas. KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN HADAPAN a. b. LORONG TENGAH DITUTUP KEPADA LALULINTAS a. b. Pastikan jalan selamat sebelum meneruskan perjalanan. LORONG KIRI DITUTUP KEPADA LALULINTAS a. AWAS KERJA-KERJA PEMBINAAN DI HADAPAN 12. a. Ikut lorong yang dibenarkan dan pandu dengan berhati-hati. 13. Ikut lorong yang dibenarkan dan pandu dengan berhati-hati. 9.

TAND A GARISAN DI A TAS JALANR AYA ANDA AT JALANRA Contoh-contohnya : Satu garisan terus dan satu garisan putus-putus Chev ron M g arkin Chevron Dilarang memasuki dan memamdu di dalam kawasan ini.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU VI. To channel the traffic kenderaan di selekoh garisan terus dilarang memotong Dilarang meletak kenderaan dimana terdapat satu garisan Dua G ar isan Terus Gar arisan Dilarang memotong Dilarang membuat pusingan U Boleh memotong sekiranya selamat 44 .

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU Satu garisan terus berwarna kuning y ang t er dapa t 12 inci te rdapa dapat dar ipada t epi jalan daripada tepi Dilarang meletak kenderaan di sepanjang jalan tersebut Perkataan-perkataan yang berkaitan seperti ‘Berhenti atau Lukisan Panah’ letak kenderaan atau kawasan larangan I k ut ar ahan per arahan perk k a taan a tau anak panah Menunujukkan tempat rezab khas berhenti. tempat letak kenderaan atau kawasan larangan 45 .

Kenderaan dari hadapan dan belakang mesti berhenti. Kenderaan dari kanan. Tanda dan Isy ar a t Tangan P olis Tr afik Isyar ara Polis Kenderaan dari kiri dan kanan boleh bergerak. Lalulintas dari sebelah kanan t e r u s k a n perjalanan mengikut arahan yang ditunjukkan. kiri dan belakang mesti b e r h e n t i . Kenderaan di hadapan dan belakang mesti b e r h e n t i . Kenderaan dari hadapan boleh membelok ke kanan. Kenderaan dari hadapan mesti berhenti.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU VII. kenderaan dari hadapan di arah ke kanan. 46 .

47 . memperlahank lahankan kenderaan. Apabila membelok ke k ir i kir iri Apabila member hen tik an kender aan. memberhen hentik tikan kenderaan. *Nota : Pemandu juga perlu memberi perhatian kepada tanda-tanda isyarat terbaru yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia. TAND A ISY AR AT TANGAN PEM ANDU / PENUNGANG MO T OSIK AL / KERE TA ANDA ISYAR ARA PEMANDU MOT OSIKAL KERET Apabila membelok ke k anan kanan Apabila memper lahank an kender aan.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU VIII.

3. 2. meramal. membuat keputusan dan bertindak terhadap halangan yang ada sama ada disebabkan oleh pengguna jalan raya atau halangan semula jadi yang wujud. konsep pemanduan berhemat. Perkara-perkara yang perlu dirancang: Masa perjalanan Keadaan mental dan fizikal Keadaan Kenderaan’Pre Driving Check’ Tempat berhenti rehat Barang keperluan untuk perjalanan 48 .Apakah keputusan terbaik dan paling selamat dibuat semasa memandu. menganalisa. Menurut Duanne. la meliputi pengetahuan. Decide and Acts’ IPDA (Mengenalpasti. iv) Bertindak . membuat keputusan dan bertindak). membuat keputusan tidak cukup untuk digunakan jika keupayaan seseorang pemandu tidak cukup untuk mengendalikan kenderaan daripada terselamat dari bahaya. kemahiran yang tinggi dalam aspek pemanduan. Sebagai kesimpulannya. Predict. ii) Menganalisa .Bagaimana semua benda-benda tersebut boleh memberi kesan kepada pemandu semasa memandu. iii) Membuat Keputusan .apa-apa benda/perkara yang boleh menyebabkan seseorang terlibat dalam kemalangan. Langkah-Langkah Mencegah Berlakunya Kemalangan Ada empat (4) langkah penting untuk mencegah berlakunya kemalangan dan seseorang pemandu berhemat hendaklah: i) Mengenalpasti . menganalisa. R. pemanduan berhemat bermaksud pemandu bersedia menghadapi keadaan halangan yang disebabkan oleh pemandu lain atau keadaan jalan raya melalui teknik ‘Identify. Definisi Konsep Pemanduan Berhemat Secara amnya.Semua perkara-perkara mengenalpasti. kemahiran dan sikap yang betul ketika memandu. membawa maksud pemanduan yang dilakukan oleh seseorang pemandu yang mempunyai pengetahuan tentang peraturan lalu lintas. sikap yang betul ketika memandu serta sentiasa bersedia dengan mengenalpasti. Merancang Perjalanan Sebelum memulakan perjalanan seseorang pemandu hendaklah merancang perjalanan.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU BAB III PEM ANDU AN BERHEM AT MANDU ANDUAN BERHEMA BAHAGIAN 1 K ONSEP PEM ANDU AN BERHEM AT PEMANDU ANDUAN BERHEMA 1. Perjalanan yang dirancang dengan betul boleh melahirkan perjalanan yang sempurna dan menyeronokkan. pemanduan berhemat membawa maksud pemanduan yang dapat mengelakkan dan menyelamatkan dari berlaku kemalangan.Johnson (1979).

Kemalangan BAHAGIAN 2 KEDUDUKAN BAGAIMANA KEMALANGAN BOLEH BERLAKU ii. kemahiran dan bersikap positif serta merancang perjalanan. ia akan menjadi seorang pemandu yang sempurna ‘perfect driver’. Di sini ada enam (6) kedudukan yang dikenalpasti boleh menyebabkan berlakunya perlanggaran:a) P elanggar an dengan kender aan di hadapan Pelanggar elanggaran kenderaan Pemandu gagal/tidak menggunakan peraturan jarak mengekori dengan betul. 49 . Menyalahgunakan kenderaan iv.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 4. antaranya adalah disebabkan pelanggaran antara dua buah kenderaan. Pemandu-pemandu perlu mengenalpasti kedudukan-kedudukan yang boleh menyebabkan perlanggaran antara dua buah kenderaan. Faktor utama adalah kecuaian pemandu sendiri. Selalunya pemandu mengekori terlalu rapat Pemandu gagal melihat ke hadapan seperti melihat isyarat kenderaan di hadapan dan sebagainya. Melewatkan Jadual Perjalanan v. Pemandu sempurna tidak akan terlibat di dalam melakukan perkara-perkara berikuti. Menghilangkan sifat kesopanan Kemalangan jalan raya boleh berlaku. Melakukan kesalahan lalulintas iii. Pemanduan Sempurna Apabila seseorang pemandu mempunyai cukup pengetahuan.

Isyarat lampu sepatutnya diberi dalam masa sekurang-kurangnya 3 saat sebelum mengubah haluan. Pemandu tidak faham ‘peraturan mengelak dari arah hadapan’. Sebenarnya pelanggaran-pelanggaran ini boleh dielakkan jika sekiranya pemandu mempraktikkan peraturan yang telah digariskan.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU b) Pelanggaran dengan kenderaan di belakang Pemandu tidak melihat cermin pandang belakang. Pemandu tidak melihat cermin pandang belakang. Pemandu kurang pasti arah haluannya. Pemandu berhemat akan sentiasa melihat cermin pandang belakang setiap 5 saat. d) Pelanggaran ketika dipotong Pemandu memandu tidak ikut kiri jalan. Dalam situasi ini kadangkala ia juga cuba memotong. Peraturan jarak yang selamat diamalkan ialah Peraturan Empat Saat. Pemandu gagal melihat ke hadapan sekurangkurangnya dalam jarak 100 meter ke hadapan atau 12 saat ke hadapan. Pemandu gagal memberi isyarat lampu dalam tempoh masa yang mencukupi. e ) Pelanggar an dar i sebelah t epi/di persimpangan jalan elanggaran dari tepi/di Pemandu tidak merancang perjalanan. Pemandu tidak berkerjasama. seperti perlukah memotong? Pemandu gagal mengamalkan peraturan memotong. Tidak menggunakan peraturan di persimpang jalan ‘intersection rules’. Pemandu gagal mematuhi peraturan/disiplin menggunakan lorong. c ) Pelanggaran ketika memotong Pemandu tidak bijak membuat keputusan. Gagal memberi isyarat. Ada pemandu-pemandu yang melajukan kenderaannya apabila ada kenderaan lain cuba memotongnya. dalam jarak 12 saat ke hadapan atau 100 meter ke hadapan. f) Pelanggar an dengan kender aan dar i ar ah hadapan elanggaran kenderaan dari arah Pemandu gagal melihat ke hadapan sekurangkurangnya. Sikap pemandu yang mementingkan keselamatan orang lain juga dapat mengelakkan berlakunya pelanggaran. Terdapat di kalangan pemandu-pemandu tidak mahu mengalah iaitu bergerak ke kiri semula atau masuk ke lorong sebelah kiri. Bila gagal berkomunikasi pengguna jalan raya yang lain keadaan menjadi kurang selamat. 50 . Pemandu tidak bertimbangrasa/sombong. Pemandu tidak mengamalkan peraturan jarak jika kenderaan di belakang mengekori terlalu hampir. Pemandu gagal memeriksa kawasan ’Blind Spot’iaitu dengan menoleh ke kanan.

Sebagai pemandu yang berhemat. Pemandu Merupakan faktor terpenting dan utama yang menyebabkan kemalangan kerana apabila memandu di dalam keadaan fizikal yang letih. Jalan Jalan dibuat supaya kenderaan dapat bergerak dengan selamat dan selesa. Selalu kerling cermin pandang belakang. bimbang atau cemas tidak sepatutnya memandu. Dilarang memandu jika mempunyai 80 miligram alkohol setiap 100 mililiter kandungan darah.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU BAHAGIAN 3 KEAD AAN YANG MEN Y EBABK AN MENY EBABKA DAAN KEMALANGAN Beberapa faktor keadaan yang menyebabkan kita terlibat dalam kemalangan. Sentiasa patuh kepada tanda/isyarat jalan raya. Pastikan kesihatan mental dan fizikal baik. fikiran dan emosi yang tertekan boleh menyebabkan kemalangan. Jangan memandu selepas minum-minuman keras atau di bawah pengaruh dadah. 2. Gunakan peraturan 2 saat apabila mengekori kenderaan lain. Proses di mana tayar tidak mencecah permukaan jalan raya disebabkan terdapat Iapisan air di bawahnya dikenali dengan ‘hydro planning’. marah. . kita perlu mengenalpasti keadaan-keadaan tersebut sebelum memandu. mesti mendapatkan nasihat doktor jika menghadapi masalah kesihatan. i) Kelajuan memandu mesti mengikut keadaan jalan ii) Kurangkan kelajuan semasa hujan dan jalan licin Lubang Minyak 51 Memandu laju di permukaan jalan raya yang berair menyebabkan kawalan stereng. minyak yang tumpah dan sebagainya. mengantuk. tetapi keadaan jalan tidak selamanya berkeadaan baik pada setiap masa. Sentiasa sabar dan bertimbangrasa. Bijak menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca atau jalan yang berubah. panas. Langkah ini penting untuk mengelakkan kemalangan. Jalan akan rosak akibat kesan daripada hujan. tayar dan brek tidak dapat berfungsi dengan sempurna. Jangan memotong di kawasan larangan. Contoh pemandu yang letih. Ada 6 keadaan yang dikenalpasti boleh menyebabkan kemalangan jika pemandu tidak berhati-hati:1 . Jangan menggunakan ubat yang tidak mendapat kelulusan doktor.

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

4. Cuaca Hujan yang lebat dan kabus tebal boleh menyebabkan pandangan menjadi kurang jelas.
Kenderaan akan mudah menggelongsor di atas permukaan jalan yang terdapat lapisan air. Keadaan ini dipanggil “hydro planning”

Hujan yang terlalu lebat diikuti dengan angin kencang kadangkala menghalang kita untuk terus memandu. Cermin kereta menjadi kurang jelas untuk kita melihat keluar dan jalan akan menjadi lebih licin.

3. Kenderaan

Kenderaan adalah kesinambungan kepada pemandu kerana kenderaan yang tidak berfungsi dengan baik boleh menyebabkan kemalangan. Brek, lampu, lampu brek dan lampu isyarat (signal) dan hon mesti sentiasa berfungsi dengan baik. Tayar dan pengelap cermin hendaklah di pastikan masih baik ‘ dan berfungsi. Pastikan talipinggang kaledar boleh digunakan dan dipasang semasa memandu. Uji brek, lampu isyarat dan sesuaikan diri dengan keadaan kenderaan sebelum memandu.

5 . Cahaya i) Halangan yang mungkin terdapat sama ada cahaya berlebihan atau tidak mencukupi seperti pemandu menghadap matahari, silauan embun pagi, cahaya lampu dari arah hadapan.

ii) Mata akan kembali pulih seperti biasa dari silauan dalam masa 7 saat dan jika pemandu memandu dengan kelajuan 70 km sejam jarak kereta tersebut akan bergerak ialah sejauh 140 meter. Oleh itu sesuaikan kadar kelajuan apabila menghadapi keadaan tersebut.

52

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

6. Lalulin tas Lalulintas

Keadaan kesesakan lalu lintas boleh menyebabkan kemalangan. Kekerapan kemalangan biasanya berlaku pada waktu yang sibuk seperti: Waktu pagi Waktu tengahari Waktu petang ( 7.00 pagi - 8.00 pagi) (12.00 t.hari - 1.00 t.hari) ( 4.00 petang - 5.00 petang)

Faktor tempat seperti kawasan berhampiran pusat membeli belah, kawasan kilang, kawasan sekolah, kawasan kompleks sukan dan lain-lain boleh juga memungkinkan kemalangan berlaku.

Walau bagaimanapun enam (6) keadaan halangan tersebut boleh diatasi atau dihadapi jika pemandu-pemandu memiliki ciri-ciri sebagai seorang pemandu yang berhemat.

53

PA N D U A N P E M B E L A J A R A N K U R I K U LU M P E N D I D I K A N P E MA N D U

BAHAGIAN 4 HALANGAN
1. Pendahuluan Halangan merupak an elemen- elemen y ang dikenalpasti boleh mendatangkan r isiko atau kemudaratan kepada pemandu. S e t i a p p e n g g u n a j a l a n r a ya a k a n m e n e m p u h b e b e r a p a halangan ‘hazards’ semasa berada di jalan raya. Seseorang p e m a n d u m u n g k i n b e rh a d a p a n d e n g a n s a t u k e a d a a n j a l a n yang begitu sibuk dengan kenderaan, pejalan kaki dan lainlain halangan. Oleh sebab itu pemandu-pemandu perlu mengamalk an empat (4) langkah awal mencegah kemalangan yang berkesan. Pemandu perlu mengenali halangan terlebih dahulu. Selepas itu barulah menganalisa halangan tersebut. Seterusnya membuat keputusan dan bertindak dengan selamat. lanya dikenali sebagai DADAD A D A Mengenalpasti Menganalisa Buat Keputusan Bertindak ‘Define’ ‘Analyse’ ‘Decide’ ‘Act’

Contoh halangan berbentuk fizikal

B u k it Tingg i

Simpang Empat

Bula tan

Contoh halangan yang bergerak di jalan raya

Pejalan kaki

Kenderaan sedang bergerak

B i n at a n g

Contoh halangan berbentuk semulajadi

2. Bentuk Halangan Ada tiga (3) jenis bentuk halangan:i) Bentuk Fizikal - contohnya persimpangan, bulatan, selekoh, bukit tinggi, lintasan pejalan kaki, lintasan keretapi dan kerjakerja di tepi jalan.

Angin Kencang

Panas terik

i i ) Kedudukan dan pergerakan lain-lain pengguna jalan raya - contoh pejalan kaki. iii) K e a d a a n p e r m u k a a n j a l a n a t a u k e a d a a n c u a c a .

Permukaan Jalan Licin

54 54

Pendahuluan BAHAGIAN 5 P E R AT U R A N Seseorang pemandu sentiasa perlu mematuhi beberapa peraturan yang telah ditetapkan semasa memandu di jalan raya. . Peraturan-peraturan yang dimaksudkan ini ii) Isyarat iii) Brek iv) vi) Gear Kelajuan . P elan T indak an Halangan ‘ T he Hazar ds A c tion P lan ’ Pelan indakan Hazards Ac Plan lan’ i) ii) iii) Mengenalpasti .unsur halangan yang terus membahayakan pemandu. Peraturan sangat penting bagi memastikan kelancaran kenderaan di jalan raya seterusnya mengelakkan dari berlakunya kemalangan. Bertindak .potensi halangan ‘Define’ Meramalkan . Membuat keputusan . .Kemungkinan ada halangan yang boleh memberi kesan buruk kepada keselamatan pemandu. 1. Sistem Kawalan Kenderaan Sistem mengawal kenderaan yang perlu diamalkan apabila melalui tempat-tempat bahaya adalah seperti berikut:i) Cermin . Elakkan membrek dengan tiba-tiba/mengejut.Beri pertimbangan dan buat keputusan apakah tindakan yang perlu diambil jika ada unsur.Pilih serta gunakan gear yang sesuai dengan kelajuan kereta yang dipandu ii) Peraturan Memotong iii) Peraturan Mengelakkan Kemalangan Daripada Hadapan iv) Peraturan Di Persimpangan 2. mungkin ada kereta mengekori terlalu hampir di belakang. Terdapat beberapa peraturan yang telah diakui boleh menjamin jarak yang selamat apabila mengekori kenderaan di hadapan. Beberapa peraturan telah digariskan bagi tujuan tersebut.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 3. semakin jauh jarak berhenti yang diperlukan.antaranya: i) Peraturan Jarak iv) 4.Mula membrek mengikut keperluan keadaan. Semakin laju kenderaan dipandu. Peraturan Jarak Kenapakah Peraturan Jarak diperlukan? Seseorang pemandu memerlukan masa dan jarak yang mencukupi untuk memberhentikan kenderaan yang dipandu apabila kenderaan yang diekori di hadapan berhenti dengan tiba-tiba.Bertindak dengan selamat dengan cara penggunaan sistem kawalan kereta yang baik.Tunjukkan perhatian lebih awal dan perhatikan reaksi lain pengguna jalan raya.Pandang cermin pandang belakang dan tepi untuk memastikan kenderaan lain. .Melajukan / memperlahankan kenderaan bergantung kepada jenis bahaya 55 .

jambatan dan sebagainya yang kekal. sebagai contoh tiang lampu/telefon. maka jarak mengekori adalah dianggap tidak selamat. maka perkiraan hendaklah dimulakan dengan mengira ‘satu ribu satu. Apabila sebaik sahaja kenderaan yang diekori melintasi satu tanda yang telah dipilih sebelumnya seperti tiang elektrik. b) Penggunaan Peraturan 2 saat Peraturan Dua Saat Peraturan 4 saat boleh diamalkan pada mana-mana kelajuan apabila berada didalam keadaan-keadaan berikut: i) Kenderaan di belakang mengekori terlalu rapat. Tindakan memperlahankan kenderaan hendaklah dilakukan. pokok. Sekiranya kenderaan yang dipandu tiba sebelum tiang elektrik yang dijadikan pedoman tadi. iii) Semasa menarik. “satu ribu satu” ii) Kenderaan di hadapan mengekori rapat dengan kenderaan di hadapannya. iv) Keadaan cuaca yang buruk. Akan tetapi sekiranya kenderaan yang dipandu tiba sebelum perkiraan habis dibuat. “satu ribu dua” 56 .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU a ) Bagaimana Kaedah-kaedah itu digunakan Tiga (3) ciri penting yang perlu diketahui dan diambil kira sebelum peraturan-peraturan ini dipraktikkan :i) Kelajuan kenderaan yang dipandu adalah lebih kurang sama dengan kelajuan kenderaan yang diekori. c) Jarak Selamat Mengekori Kenderaan Penggunaan Peraturan 4 Saat ii) Satu tanda yang tidak bergerak di tepi jalan perlu dikenalpasti untuk dijadikan panduan. satu ribu dua’. jalan yang licin atau berpasir. maka jarak mengekori adalah dianggap selamat. iii) Tidak perlu melihat kepada ‘speed meter’ untuk menentukan kelajuan.

Di dalam Rajah 3. 4 saat Rajah 4 saat 44 saat 4 saat A B C Rajah 3 A A 4 saat B B C C 4 saat Semasa menarik.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU Penggunaan peraturan 4 saat ialah apabila kenderaan di hadapan atau di belakang mengekori terlalu rapat atau semasa menarik ‘towing’. 57 . beban akan berlaku tambahan berat dan Peraturan 4 saat seperti ditunjukkan di Rajah 4 memberikan masa dan jarak untuk berhenti ke atas kombinasi berat ke dua-dua kenderaan. Kaedah mengira peraturan 4 saat akan memberikan jarak yang lebih bagi pemandu kenderaan dan lain-lain pemandu berhenti sekiranya berlaku kecemasan. d) Penggunaan Peraturan 12 Saat Penggunaan teknik yang sama ke atas peraturan 2 dan 4 saat pemandu-pemandu boleh terus mempelajari kemahiran pandangan imbas 12 saat atau 100 meter ke hadapan Pemandu kenderaan A di dalam Rajah 3 semestinya mengamalkan peraturan 4 saat apabila pemandu kenderaan B mengekori rapat kenderaan C. Peraturan 4 saat bermaksud pemandu kereta A tidak perlu berhenti serta merta sebab kemungkinan berlaku perlanggaran dari belakang oleh pemandu kereta B.

pemandupemandu boleh teruskan pandangan ke arah 12 saat ke hadapan dan kira seribu satu.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU Objek kekal 12 saat kehadapan Objek kekal i) Selepas 12 saat Apabila kenderaan di hadapan bergerak terlalu perlahan. seribu dua. 58 . ii) Apabila kenderaan di hadapan menukar haluan Peraturan 12 saat membolehkan seseorang pemandu memerhati lalu lintas dari mana-mana arah di dalam masa sesuai untuk menyesuaikan kelajuan dan kedudukan kenderaan. memotong adalah diperlukan dalam keadaankeadaan yang berikut : iii) Apabila mengekori sesebuah kenderaan di hadapan yang mungkin boleh menyebabkan kemalangan ang per lu diamalk an Ter dapa t sepuluh (10) per atur an y diamalkan erdapa dapat pera turan yang perlu semasa memotong iaitu : i) Berada di belakang Mengekori dalam jarak yang selamat dengan mengamalkan Peraturan 2 saat. Setelah mahir dengan peraturan 2 dan 4 saat. 3. Adalah perlu diingatkan setiap kali memotong anda memerlukan masa sekurang-kurangnya 10 saat melepasi kenderaan yang dipotong. seribu tiga dan jika sampai ditanda kekal sebelum kiraan seribu dua belas itulah jarak yang selamat dan mesti jelas dilihat setiap masa ketika memandu dan jarak selamat yang diperlukan untuk memotong. Peraturan Memotong Seorang pemandu yang berhemat memerlukan kecekapan serta pandangan imbas yang wajar dan mestilah memahami dan mempelajari teknik-teknik memotong yang betul. ii) Per iksa di hadapan eriksa Sentiasa mengamalkan Peraturan 12 saat pada setiap masa dengan membuat pandangan jauh ke hadapan.

Ini boleh dilakukan dengan melihat cermin pandang belakang. Walaupun pemandu sentiasa mengamalkan peraturan 12 saat di sepanjang memandu. Melajukan kenderaan Pada ketika ini pemandu sudah berada di lorong memotong. Memberi isyarat ke kanan Memberi isyarat untuk bergerak ke kanan sekurangkurangnya 3 saat.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU iii) Periksa di belakang Pastikan tidak ada kenderaan lain yang cuba memotong sebelum kita memotong. tetapi dalam masa yang sama juga dapat mengenal pasti tentang pergerakan dan kedudukan kenderaan yang datang daripada arah hadapan. Komunikasi Sebaik sahaja kenderaan melintas kawasan yang terlindung (blind spot) pemandu adalah dinasihatkan supaya membunyikan hon ataupun memberi isyarat dengan menggunakan lampu lintas (passing light) sebagai tanda berkomunikasi sedang memotong viii) Memberi isyarat ke kiri Pemandu hendaklah sekali lagi memberi isyarat ke kiri sekurang-kurangnya tiga saat. ix) Bergerak ke kiri Sebelum bergerak ke kiri. cermin tepi dengan cara menoleh sedikit ke belakang. pada masa yang sama juga hendaklah menggunakan jangkaan jarak yang selamat sebelum bergerak ke kiri. iv) v) x) vi) vii) 59 . Menyambung kelajuan Tentukan pemandu berada di lorong yang betul dengan mengambil kira peraturan 2 saat bagi kenderaan di belakang dan peraturan 12 saat untuk pandangan ke hadapan. Apakah tindakan yang perlu dibuat? Seharusnya pemandu tidak perlu panik sekiranya sentiasa bersedia dan mengetahui 4 peraturan untuk mengelakkan kemalangan daripada hadapan. Empat (4) peraturan yang perlu diamalkan ialah :i) M eliha t jalan di hadapan elihat Dengan mengamalkan Peraturan 12 saat. had laju yang telah ditetapkan. bererti pemandu bukan sahaja melihat di sekeliling dan di sepanjang jalan di hadapan. Adalah dinasihatkan supaya mengawal dan memotong dengan berhati-hati. Pemandu juga adalah dikehendaki memotong dengan kelajuan yang dibenarkan dan mematuhi. Adalah tidak digalakkan memotong motosikal di lorong yang sama. tetapi dalam keadaan yang tidak terduga pemandu akan menghadapi keadaan di mana secara tiba-tiba muncul kenderaan menuju ke arah kenderaan yang sedang dipandu. pastikan anda mempunyai ruangan yang cukup untuk berada di hadapan kenderaan yang dipotong. Pada masa yang sama Peraturan 12 saat terus diamalkan. Kenderaan boleh bergerak ke kiri sebaik sahaja pemandu dapat melihat hadapan kenderaan yang dipotong melalui cermin pandang belakang. Bergerak ke kanan Pastikan mempunyai ruangan yang cukup dan jarak yang selamat sebelum bergerak ke kanan.

Di samping itu juga pemandu dinasihati supaya berhati-hati dan bersedia untuk berhenti dengan selamat sekiranya wujud keadaan yang tidak diduga. 4.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU ii) Bertindak dengan bergerak ke kiri Pastikan setiap pemandu sentiasa bergerak di atas jalan raya di lorong sebelah kiri. Dengan berbuat demikian pemandu seolah-olah memberi satu ruangan kepada kenderaan daripada hadapan yang mungkin memerlukan ruang pada ketika itu. d) Bergerak dengan berhati-hati Pastikan keadaan di hadapan. Semua pemandu hendaklah mengamalkan peraturan-peraturan berikut seperti Peraturan 2 saat. Di samping itu juga pemandu dapat membuat pemerhatian yang lebih di kiri jalan dan boleh bertindak segera ke sebelah kiri dalam keadaan-keadaan yang mencemaskan. pemandu tersebut hendaklah terus mengurangkan kelajuan dan mengawal kenderaan. setiap pemandu adalah kehendaki mempelajari 4 asas di persimpangan. iii) Mengurangkan kelajuan Apabila seseorang pemandu melihat kenderaan daripada hadapan memasuki lorongnya. b) Per lahank an kender aan Di P ersimpangan erlahank lahankan kenderaan Persimpangan Pemandu adalah dinasihatkan supaya memperlahankan kenderaan apabila melintasi persimpangan meskipun pada waktu itu pemandu mempunyai ‘right of way’. mengetahui enam (6) kedudukan yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan dua (2) buah kenderaan dan juga hendaklah sentiasa memikirkan tentang bahaya yang mungkin timbul di persimpangan. kiri dan kanan selamat sebelum bergerak. Per a tur an Di P ersimpangan era turan Persimpangan Kemalangan di persimpangan dapat dielakkan sekiranya setiap penguna jalan raya mengetahui dan mengamalkan peraturan dipersimpangan. Ini boleh dilakukan dengan memastikan pemandu berada dilorong yang betul dan isyarat lampu kenderaan di samping mengikut petunjuk arah panah dan lain-lain. biar pun pemandu terpaksa berkorban sedikit demi kerana nyawa. Pemandu dilarang menukar haluan secara tiba-tiba apabila sudah sampai di simpang jalan kerana amalan seperti ini akan mengganggu aliran lalulintas. 60 . a ) Tahu Ar ah Arah Sebelum tiba di simpang jalan. c ) Memperlihatkan hasrat melalui kedudukan dan isyarat Sekali lagi pemandu perlu memperlihat dan meyakinkan pengguna jalanraya yang lain tentang hasratnya untuk bergerak dan menukarkan haluan melalui kedudukan dan isyarat kenderaan. Peraturanperaturan yang sama seperti di atas juga perlu diamalkan setiap kali melintasi persimpangan. setiap pemandu hendaklah merancang dan menentukan arah perjalanannya. Peraturan 12 saat mengetahui peraturan untuk mengelakkan kemalangan daripada hadapan. Peraturan 4 saat. Untuk menjadi seorang pemandu yang berhemat. Pemandu juga adalah dinasihatkan supaya membunyikan hon atau menyalakan lampu sebagai amaran vi) M emandu keluar dar ipada jalan r a ya daripada ra Ini adalah merupakan satu langkah yang bijak untuk mengelakkan berlakunya kemalangan daripada hadapan.

Membelok ke kanan (peraturan sama seperti membelok ke kiri) Tindak an awal boleh diambil jika anda sentiasa melihat isyarat kenderaan lain. jik a selamat . g ) Masuk ke lorong yang terdekat. teruskan perjalanan. 61 61 . B.PA N D U A N P E M B E L A J A R A N K U R I K U LU M P E N D I D I K A N P E MA N D U i i Per e ra t u ra n d i p e l b a g a i Pe r s i m p a n g a n • S i m p a n g E m p at A. Membelok ke kiri Memandu pada lorong yang betul boleh melancarkan perjalanan 1) ) Perhatikan 1 a ) Lampu isyarat b ) K e n d e ra a n m e l i nt a s i c ) K e n d e ra a n d a r i p a d a d ) pejalan kaki 2 ) Ti n d a ka n 2) an a ) Kedudukan sebelum memberi isyarat b ) Kedudukan sebelum tukar lorong persimpangan c ) Kedudukan anda yang terakhir d ) laluan membelok lin tas jalan Kedudukan a ) Lihat dihadapan dan belakang samada terdapat kenderaan/ pengguna yang lain b ) Memberi isyarat c ) Lihat ’blind spot’ disebelah kiri sebelum membelok ke kiri d ) Kurangkan kelajuan e ) Perhatikan lampu isyarat dan ikut arahan lampu f ) Lihat depan dan kanan.

Pilih lorong yang betul ketika menghampir i bulatan D. S emasa menghampiri bulatan. Kenderaan B yang berada di lorong B hendaklah meneruskan perjalanan ke hadapan/ke k anan. Berada di lorong yang betul sebelum memasuki bulatan ii. i. Ber e rg e ra k k e h a d a p a n M emandu pada lor o n g yang betul boleh melancarkan perjalanan E .PA N D U A N P E M B E L A J A R A N K U R I K U LU M P E N D I D I K A N P E MA N D U C . 62 62 . perlahank an kenderaan d a n b e r i l a l u a n k e p a d a k e n d e ra a n d a r i s e b e l a h k a n a n . lihat pejalan k aki yang melintas di hadapan dan kenderaan lain. e ) Meneruskan perjalanan setelah lampu isyarat hijau menyala dan jika selamat Ti n d a k a n a n d a i . Contoh Kenderaan A yang berada dilorong sebelah kiri hendaklah membelok ke k iri/hadapan. S i m p a n g T i g a Di persimpangan ada tanda tanya isyarat berhenti. iii. berhenti dibelakang garisan berhenti dan memberi laluan kepada kenderaan yang berada di jalan besar. B u l at a n ( R o u n d a b o u t ) a ) Pilih lorong yang betul b ) Kurangkan kelajuan c ) Lihat lampu isyarat dan ikut arahan d ) Jik a berhenti. ii. Kenderaan berada di lorong C hendaklah bergerak ke k anan atau berpusing balik.

berada di hadapan kenderaan lain.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU BAHAGIAN 6 OLAHGERAK Di dalam pemanduan yang sebenar. Berikut adalah antara olahgerak-olahgerak yang penting untuk dipraktikkan apabila berada dijalan raya : i) Pergerakan ke dalam Bergerak ke dalam lalulintas bermaksud masuk mengikuti aliran lalulintas. dari jalan susur masuk ke dalam. dari tempat meletak kenderaan masuk ke jalan raya. pemandu akan melakukan sekurang-kurangnya tujuh (7) olahgerak atau pergerakan semasa di jalanraya. memandu di selekoh tajam. Olahgerak ini dilakukan juga semasa mengekori kenderaan. memandu di atas berbagai-bagai permukaan jalan. 63 . berada di atas jalan raya yang rosak. Olahgerak ini berlaku apabila kenderaan berada/bergerak di atas jalan raya. Ketika kecemasan seperti kenderaan rosak dan kemalangan. Olahgerak ini berlaku apabila seseorang pemandu dari bahu jalan masuk ke jalan raya. iii) P er ger ak an bersama alir an lalulin tas Per erger gerak akan aliran lalulintas Bergerak bersama dengan aliran lalulintas bermakna mengawal kenderaan dengan selamat dan lancar di dalam kedudukan yang betul dengan kenderaan lain. ii) P er ger ak an ketik a ber ada di a tas jalan r ay a Per erger gerak akan ketika berada atas ra Bergerak di atas jalan raya bermaksud memandu dengan selamat di atas laluan yang betul dan kedudukan yang baik. Proses pergerakan ini perlu diketahui oleh pemandu bagi menjamin kelancaran semasa pemanduan dan untuk mengelakkan daripada sebarang kemalangan. berlubang dan minyak tumpah. bergerak bersaingan kenderaan lain dan hendaklah mengelakkan olahgerak yang boleh menghalang lalulintas. menukar lorong dan memasuki bulatan.

Semua pemandu perlu diingatkan. 64 . seseorang pemandu tidak dapat bergerak dengan selamat kecuali dapat mengenalpasti enam (6) kedudukan yang boleh melibatkan kemalangan dua (2) buah kenderaan serta enam (6) keadaan yang boleh mempengaruhinya. Olahgerak juga berlaku di semua persimpangan. olahgerak ini termasuk berundur semasa hendak meletak kenderaan. melakukan pusingan U dan melakukan pusingan tiga (3) penjuru. vi) Pergerakan berpusing balik Bergerak berpusing balik bermakna memandu sesebuah kenderaan ke arah yang asal. lintasan pejalan kak i. v) Pergerakan ketika memotong dan dipotong Bergerak semasa memotong bermakna perjalanan dalam arah yang sama tetapi pada kelajuan yang berbeza serta mendahului kenderaan yang lain dengan selamat. lintasan keretapi dan di lalulintas kawalan warden lalulintas/ Polis.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU iv) P er ger ak an melin tasi Per erger gerak akan melintasi Bergerak melintasi lalulintas bermaksud kenderaan melalui sesuatu jalan di mana kenderaan lain mungkin bergerak melepasi laluan seseorang pemandu. Olahgerak ini juga sama semasa memotong dan ketika dipotong.

Bagaimanakah kedudukan yang dinyatakan tadi boleh menyebabkan kemalangan? KEADAAN 1 . Semua pemandu perlu diingatkan. ingin meletakkan kenderaan. Keadaan Pemandu KEMUNGKINAN Mungkin penglihatan pemandu tidak begitu jelas kerana mengantuk semasa memandu di jalan raya. Keadaan Cahaya Contoh: 1 .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU vii) Pergerakan keluar Bergerak keluar daripada aliran lalulintas bermakna melakukan satu olahgerak untuk berhenti atau meletak kenderaan daripada aliran lalulintas. 2 . seseorang pemandu tidak dapat bergerak dengan selamat kecuali dapat mengenalpasti enam (6) kedudukan yang boleh melibatkan kemalangan dua (2) buah kenderaan serta enam (6) keadaan yang boleh mempengaruhinya. Kemalangan mungkin berlaku semasa pemandu bergerak. Kemalangan mungkin berlaku semasa pemandu bergerak untuk memotong kenderaan lain. Olahgerak lain termasuk meninggalkan lalulintas dan susur keluar. 2 . Kenderaan Mungkin enjin kenderaan tiba-tiba mati semasa bergerak untuk melintasi persimpangan jalan. keluar dari jalan raya dengan membelok ke kiri atau ke kanan untuk memberhentikan kereta atau berhenti semasa kecemasan. 65 . 3 . Mungkin pemandu tidak dapat melihat dengan jelas kerana silau matahari pagi semasa bergerak bersama dengan aliran lalulintas lain.

Dengan itu menjadi pemandu yang berhemat dan kompeten. peraturan di persimpangan dan juga memahami tujuh (7) ciri-ciri olahgerak semasa memandu.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU BAHAGIAN 7 KEPUTUSAN/TINDAKAN Setiap pemandu adalah perlu mempunyai pengetahuan. v) Meningkatkan ‘visual skills’ dan mengamalkan peraturan jarak. yang boleh menyebabkan Maka barulah seseorang pemandu benar-benar mampu untuk membuat keputusan serta bertindak dengan selamat dan akan dapat menyelamatkan nyawa. peraturan memotong. ini kerana bagi melayakkan seseorang pemandu untuk membuat keputusan terbaik dan selamat semasa memandu. masa dan harta. 66 . iii) Enam (6) kedudukan yang boleh menyebabkan pelanggaran dua buah kenderaan. kemahiran dan bersikap positif serta mengamalkan ‘Standard Formula’ mencegah kemalangan: D A D A Mengenali bahaya Menganalisa Membuat keputusan Bertindak ‘Define’ ‘Analyse’ ‘Decide’ ‘Act’ ii) Mengenalpasti bahaya’hazards’. Dengan pengetahuan. iv) Enam (6) keadaan kemalangan.Pengetahuan serta kemahiran ini diperolehi melalui: i) Memahami Konsep Pemanduan Berhemat itu sendiri iaitu cara memandu untuk mengelakkan kemalangan. kemahiran dan sikap yang positif. peraturan mengelakkan kemalangan dari arah hadapan.

Brek Gagal Berfungsi Seseorang pemandu menekan injak brek.tiba atau membrek dengan kasar boleh menyebabkan sesebuah kenderaan itu terbabas terutama di atas permukaan jalan yang basah. Fikirkan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Berikut ada beberapa masalah sewaktu memandu dan cara-cara penyelesaiannya. Guna hon dan lampu untuk memberi amaran kepada lainlain pemandu dan pejalan kaki. pemandu dinasihatkan agar bertenang. Mematikan suis pencucuhan membantu tetapi ia amat merbahaya untuk kenderaan bersistem berautomatik dan stereng kuasa Jangan kunci stereng. Jangan gunakan brek dalam usaha ini. matikan suis pencucuh dan brek untuk memberhentikan kenderaan Mematikan suis pencucuh boleh menyebabkan sistem stereng kuasa dan brek kuasa gagal berfungsi. tukar kepada gear rendah dengan menggunakan kuasa pemampatan enjin untuk memperlahankan kenderaan. Kender aan Te r babas Kenderaan rbabas Belokan yang mendadak. termasuk keretakereta yang diletakkan di tepi jalan. atau di mana kenderaan itu membahayakan pengguna jalan raya yang lain. pamkan injak brek dengan segera.semak di tepi jalan. segera carikan objek untuk digesel . 2.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU BAB IV PEMANDUAN DALAM PELBAGAI KEADAAN BAHAGIAN 1 PEMANDUAN SEMASA KECEMASAN Semasa berada dalam keadaan kecemasan. Pemandu kenderaan berkenaan akan lega apabila kenderaan itu berjaya dikawal semula. Sekiranya tekanan gagal dipulihkan dan jalan raya selamat. Pegang stereng dengan kuat.Tetapi injak brek terus menyentuh lantai. 3. rel adang. 1. bukit curam. 67 . Pusingkan stereng mengikut arah bahagian belakang yang terbabas itu. cuba tarikkan injak pemecut yang terlekat itu dengan hujung kasut anda Sekiranya keadaan tidak mengizinkan. Tindakan ini kemungkinan dapat memulihkan tekanan brek. Kalau boleh. Sekiranya brek gagal berfungsi ketika berada di atas bukit. kepingan logam yang kemek boleh diperbaiki. Kemudian luruskan arah stereng. P emecut Ter lek at Pemecut erlek leka Jika keadaan jalan raya selamat. berada dalam gear dan tarikkan brek tangan beransuransur. Kawalan stereng dan brek menjadi masalah. menukar lorong dengan tiba. Berjaga-jaga supaya stereng tidak terkunci semasa suis pencucuh dimatikan. Sekiranya bahagian belakang kenderaan terbabas lepaskan pemecut dengan segera dan tekan cekam.

Perbuatan membrek dengan tiba-tiba mungkin menyebabkan kenderaan berpusing dan sukar untuk dikawal. Matikan sistem pencucuh dan keluarkan penumpang yang berada dalam kenderaan itu. Digalakkan supaya menggunakan peralatan kecemasan yang lain seperti alat pemantul cahaya untuk memberi amaran kepada pengguna jalan raya yang lain. 68 . biarkan enjin berjalan dan tukar gear dalam keadaan neutral atau tekan cekam. Brek perlahan-lahan dan berhati-hati. 5. Buka bonet dan umpilkan wayar-wayar yang terbakar jika boleh. Ta y ar P ecah Pecah Pegang stereng dengan erat. Hentikan kenderaan segera sebelum kejadian yang tidak diingini berlaku.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU Jika kenderaan perlu diberhentikan dengan segera atau keadaan jalan raya tidak selamat. Berhenti segera dan matikan enjin. Beransur-ansur naik ke atas bahu jalan jauh dari aliran lalu lintas. bahagian belakang kenderaan akan menjadi tidak stabil iaitu membelok ke kiri dan ke kanan. Wayar-wayar mudah digantikan berbandingkan dengan nilai sebuah kenderaan. Jangan belok lebih untuk membetulkan arah stereng. Kender aan Te r bak ar Kenderaan rbak bakar Biasanya kebakaran pada kenderaan berlaku akibat litar pintas dalam sistem elektrik. 6. Nyalakan lampu isyarat kecemasan supaya pengguna jalan raya yang lain tahu apa yang sedang berlaku. Sentiasa nyalakan lampu isyarat kecemasan atau alat-alat amaran kecemasan yang lain. Jika tayar belakang yang pecah. Naik ke atas bahu jalan perlahan-lahan ke kawasan yang rata dan selamat untuk menukar tayar. 4. Jangan menukar tayar dalam kawasan merbahaya. Enjin yang dibiarkan berjalan boleh memudaratkan enjin itu sendiri. amalkan tindakan memegang stereng untuk meluruskan arah pergerakan kenderaan dan brek segera tanpa menyebabkan kenderaan terbabas. Lampu Hadapan Kender aan Ter padam Kenderaan erpadam Jika kejadian ini berlaku ia menghadkan pandangan. Jangan membuang masa. tetapi keadaan ini lebih baik daripada terlibat dengan kemalangan. Hentikan kenderaan dengan segera.

7. 69 . Pastikan alat-alat kecemasan diletakkan dalam jarak 5 meter di belakang kenderaan. malam atau waktu hujan. Had laju yang rendah mengurangkan daya impak. 9. Naik ke atas bahu jalan. Nyalakan lampu hadapan yang rendah di waktu senja. Hala ke arah bahu jalan di sebelah kiri dan keluar dari jalan raya. Jika kenderaan terhenti dalam arus lalu lintas di selekoh. Jangan dipegang wayar-wayar yang terbakar dengan tangan tanpa alas. Kebakaran berkaitan elektrik adalah serius.di mana kemalangan yang paling dahsyat.Ter erpaksa Ber erhen henti Atas Lebuhr ebuhra Beri isyarat dan susur keluar ke tepi lebuhraya perlahanlahan. Sekiranya api tidak dapat dikawal. Angkatkan bonet dan dapatkan bantuan. cuba padamkan api itu dengan kain atau gebar yang tebal. di puncak bukit atau lain-lain lokasi yang boleh mendatangkan bahaya. Lihat melalui tingkap untuk panduan memandu. nyalakan lampu hadapan. B onet Ter buk a Bonet erbuk buka Brek beransur-ansur. Sentiasa pastikan bahawa bonet ditutup rapat selepas kenderaan diservis. Jangan halang lampu belakang kenderaan dengan berdiri atau melakukan kerja-kerja lain di belakang kenderaan. Menghadapi Sesuatu Kemalangan Perancangan dan pengetahuan adalah mustahak dalam tindakan mengelak kemalangan dari arah hadapan . Nyalakan lampu sebelah dalam kenderaan dan lampu isyarat kecemasan.T er paksa B er hen ti Di A tas L ebuhr aya 8.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU Gunakan alat pemadam api atau tahan kenderaan lain untuk mendapat bantuan.Bunyikan hon. keluarkan penumpang jauh dari aliran lalu lintas. hendaklah tinggalkan kenderaan sebelum tangki minyaknya meletup. 8. Jika tiada alat pemadam api. Brek sekuatnya.

Mereka akan timbul di permukaan air. 70 . melainkan tingkap kuasa. 10. udara akan terkumpul di bahagian belakang berhampiran bumbung. Kender aan Terjunam Ke Dalam Air Kenderaan Adalah mustahak hanya seorang sahaja mengawal keadaan. Pemandu kenderaan hendaklah melindungi mata dengan memakai kaca mata. Jika kenderaan itu menjunam ke hadapan. Baki udara biasanya terkumpul di dalam kenderaan. Setengah pakar berpendapat supaya membuka tingkap segera dan keluarkan kanak-kanak dahulu. Ada beberapa tip yang telah dibuktikan melalui beberapa ujian. Jangan cuba membelok ke sebelah kanan. Kalau boleh rentangkan gebar atau kain atas papan pemuka dan letakkan serpihan kaca atas gebar atau kain tersebut. Cara yang baik untuk keluar ialah melalui tingkap. Adalah sukar untuk membuka pintu di bawah tekanan air. Sesebuah kenderaan dengan tingkap dan pintu tertutup akan melampung selama 3 hingga 10 minit. 11. Kemudian buka pintu dan keluar segera. K aca Sk r in P ecah Kaca Skr Pecah Perlahankan kenderaan. Gantikan kaca skrin yang pecah dengan segera Terjunam di dalam air adalah tragedi yang tidak dapat dijangka. Kejadian ini boleh menyebabkan panik. masuk ke dalam parit atau kawasan lapang di sebelah kiri. Jadi turunkan tingkap-tingkap itu dengan segera. Jenguk melalui tingkap dan berhenti di tempat yang selamat. Tunggu sehingga tekanan menjadi seimbang. Pecahkan kaca tingkap dengan benda yang keras atau ditendang dengan kaki. Tingkap-tingkap dapat diturunkan dengan mudah.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU Jika kenderaan di hadapan masih menuju ke arah yang sama. Buatkan satu lubang pada kaca skrin. kerana pemandu kenderaan itu mungkin tersedar dan melanggar kenderaan anda. Ada juga yang berpendapat supaya membentuk satu rangkaian manusia dan keluar melalui tingkap kenderaan.

Tolakkan tuil gear dari satu posisi ke satu posisi. letakkan dalam neutral. dapatkan bantuan mekanik. - 13. Enjin Kender aan T idak B oleh Dihidupk an Kenderaan Boleh Dihidupkan a) Jik a Buk an Ak iba t Kehabisan M in y ak Jika Bukan Akiba ibat Min iny Jika kenderaan berautomatik. Jika bacaannya “E” atau “Empty” isikan minyak. Jika kesemua sistem gagal dihidupkan. Jika enjin masih tidak boleh hidup. b) Pemanasan Lebih Penunjuk suhu akan menyala. Tekan pemecut hingga mencecah lantai dan biarkan dalam posisi itu. Nyalakan pencucuh sehingga enjin dapat dihidupkan atau selama 5 hingga 10 saat. pendawaian putus atau terminal bateri kotor. Periksa sistem penyejuk untuk mengesan talian putus atau saluran yang bocor. Hidupkan enjin. termasuk jangka suhu dan penutup penyinar. Jika enjin masih tidak boleh dihidupkan. mungkin enjin telah dibasahi oleh petrol. Rehatkan bateri seketika. Sistem penyejuk hendaklah diperiksa segera. Kerosakan Pada Kenderaan Kerosakan mungkin disebabkan oleh:i) Kehabisan minyak ii) Pemanasan lebih iii) Punca elektrik iv) Karburetor basah v) Pencucuh basah vi) Kotoran pada sistem pembakaran vii) Tali kipas putus a ) Kehabisan Minyak Periksa tolok minyak. Apabila enjin hidup biarkan sehingga 30 saat sebelum berjalan. Tekankan pemecut separuh untuk menyambarkan cok automatik. Kemudian buk akan penutup dan tambah air. Tunggu 2 hingga 3 minit. c ) Kerosakan Sistem Elektrik Biasa berpunca daripada fius terbakar.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 12. - - - - 71 . puncanya ialah pada bateri. ia akan menyebabkan enjin terlalu basah dengan petrol. Angkat bonet supaya enjin dapat menyejuk Jangan sentuh penutup radiator. Berhenti segera dan matikan enjin. Tanggalkan kabel bateri dan bersihkan terminal bateri. Cara ini mungkin boleh membebaskan suis keselamatan. tunggu setengah jam lagi. Padamkan radio. lampu-lampu dan lain-lain punca elektrik untuk mengurangkan saliran kuasa letrik dari bateri. Jangan pamkan pemecut. Setelah radiator berhenti mengewap.

Enjin akan menjadi kering dan dapat dihidupkan. Tanggalkan tayar yang bocor itu dan pasangkan tayar ganti serta skru semula nat tetapi tidak ketat. kawal stereng dan pandu keluar dari jalan raya. Tanggalkan tudung tayar dengan pemutar skru. Palam pencucuh dan kabel-kabel serta litar pencucuh yang basah hendaklah dikeringkan dengan kain pengelap. Letakkan batu atau pengadang di bawah tayar pepenjuru dengan tayar yang bocor. Longgarkan nat sebelum kenderaan dibicukan. Tarik brek tangan. Tanggalkan nat dan letakkan ke dalam tudung tayar supaya nat tidak kehilangan. Kotoran boleh dibuang dengan meletakkan telapak tangan atas karburetor sambil seorang pembantu menghidupkan pencucuh. Hidupkan enjin. Turunkan kenderaan.Pe rala alatan Kecemasan a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) I) m) n) Alat-alat pemantul cahaya Kotak ubat dan buku panduan Lampu suluh Alat pemadam api jenis kering Bicu dan sepana Kabel pelompan Tali untuk tunda Alat pemutar skru Sepana palam pencucuh Pelbagai jenis sepana Playar Penyembur untuk menanggalkan kotoran Tali kipas kecemasan Satu bekas mengandungi air bersih 72 . Jika tali kipas putus. 14. Jangan tekan brek. Keluarkan bicu/ jak.P er ala tan Kec emasan I5. Sekiranya sistem pembakaran tersumbat dengan kotoran. tanggalkan penapis udara. Amaran :Jangan masuk di bawah kenderaan yang sedang dibicukan. Letakkan bicu di atas permukaan tanah yang keras dan pamkan bicu sehingga tayar kenderaan dinaikkan ke paras 10 sm. Sistem pencucuh yang basah menyebabkan enjin sukar dihidupkan.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU d) Bau Petrol Bermakna Enjin Dibanjiri Dengan Petrol Tanggalkan penapis udara dan bukakan penyelak. Ketatkan semua nat dengan sepana dan pasang semula tudung tayar. I5.sepana dan tayar ganti. M enuk ar Ta y ar enukar Apabila tayar bocor dalam perjalanan. ikatkan stokin nylon atau tali yang sesuai sebagai gantian.

la lebih merupak an satu kemudahan bagi keselesaan pemandu-pemandu kenderaan. Berikut beberapa garis panduan yang perlu diketahui sebelum dan semasa memandu: Sebelum Memandu 1) Perkara asas yang perlu ialah pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik. Ini akan menghadkan pandangan belakang dan tepi pemandu. Jika pemandu berasa lebih selesa tanpa memakai kasut. Pemandu tidak akan selesa jika kereta yang di pandu terlalu berat. 4 ) Jangan menggantung tuala atau pakaian pada pintu dengan usaha untuk mengelakkan cahaya. (Maksima: 4 orang dewasa. Elakkan cuba menyelaras/ membetulkan tempat duduk ketika pemandu sedang memandu kerana ia boleh mengganggu tumpuan pemandu.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU BAHAGIAN 2 MEM ANDU DI LEBUHR AYA MEMANDU LEBUHRA Pendahuluan Memandu di lebuhraya adalah lebih mudah dan selesa. 3 ) Pastikan pemandu selesa dengan tempat duduk dan juga dengan tali pinggang keledar. Pemanduan di lebuhraya memerlukan kenderaan yang ‘baik’ di mana kenderaan tersebut perlu dijaga dan diservis mengikut jadual. Kemalangan yang berlaku di lebuhraya disebabkan sikap pemandu yang mengambil mudah semasa memandu dilebuhraya dengan memandu secara laju tanpa memikirkan soal keselamatan. mungkin akan mengalami satu pengalaman yang baru. Pemandu haruslah bijak untuk bertindak pantas ketika kecemasan semasa memandu di lebuhraya. Misalnya terjadi pemandu panik dan mereka tidak pasti apa yang harus dibuat. Elakkan memakai selipar kerana ia mungkin tersekat antara brek atau pedal pemecut. 73 . gunakan skrin penahan cahaya yang dijual di kedai assesori kenderaan. 2 ) Tayar mestilah diisi dengan tekanan angin yang betul dan berada dalam keadaan baik. Apa yang penting adalah pemandu yang memandu di lebuh raya perlu mengubah anggapan bahawa lebuhraya bukanlah tempat untuk memandu dengan laju atau bertindak dengan sesuka hati. gunakan tekanan tayar yang tinggi. Untuk perjalanan yang jauh atau apabila muatan kenderaan penuh. termasuk pemandu atau 5 orang termasuk seorang kanak-kanak di dalam kereta) atau terlalu banyak barang-barang. 6 ) Jangan membawa terlalu ramai penumpang. Walau bagaimanapun bagi pemandu yang tidak pernah menggunakan lebuhraya. walaupun mereka mempunyai pengalaman memandu bertahun-tahun. selesa dan berkasut. Jika ingin mengelakkan cahaya matahari. 5 ) Berpakaian ringkas. pilih sandal yang mengikat kukuh pergelangan kaki.

makan atau pergi ke tandas. Ini akan membantu pemandu membuat keputusan sama ada harus berhenti di hentian sebelah yang berikutnya untuk berehat. 10) Gunakan lampu besar untuk memberi amaran kepada kereta hadapan supaya bergerak ke lorong luar jika kenderaan tersebut bergerak perlahan. 6 ) Lihat kepada pengukur suhu dan penunjuk yang lain untuk memeriksa suhu dan keadaan minyak enjin dan bateri. Had kelajuan maksima yang tertera di lebuhraya ialah 110 km/j dan tidak semestinya memandu dengan kelajuan yang maksima tersebut. Perlahankan kenderaan semasa menghampiri hentian sebelah atau persimpangan kerana mungkin ada pemandu yang memperlahankan kenderaan untuk berhenti atau keluar dari lebuhraya pada persimpangan jalan. 9 ) Papan tanda juga menunjukkan jarak destinasi. Lorong sebelah dalam hanya untuk memotong. 3 ) Berhenti dan berehatlah di perhentian sebelah berikutnya. 8) Jika jalan mempunyai tiga lorong. lorong tengah untuk memandu laju dan memotong. 8 ) Adalah dinasihatkan untuk membawa bersama-sama alat kelengkapan untuk menghadapi kecemasan seperti lampu suluh dan payung. 7 ) Hendaklah sentiasa memandu di sebelah kiri (lorong di sebelah luar) lebuhraya. 5 ) Berhati-hati juga terhadap kereta yang keluar dari hentian sebelah atau kereta yang masuk ke lebuhraya dari persimpangan.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 7 ) Pastikan setiap orang termasuk kanak-kanak memakai tali pinggang keledar dan pintu telah dikunci dengan selamat. Jangan jadi pemandu yang pentingkan diri sendiri. Pemandu hendaklah bergerak ke lorong luar sekira-nya terdapat 74 . 4 ) Perhatikan tanda isyarat lalulintas yang dipamerkan berhampiran hentian sebelah atau persimpangan. Adalah tidak bijak untuk memandu berterusan melebihi dua (2) jam. adalah dinasihatkan mengikut kelajuan yang sesuai. Tidak dibenarkan berhenti di lorong kecemasan kecuali ketika kecemasan kerana tindakan ini merbahaya dan menyalahi undang-undang. 2 ) Sangat penting bagi pemandu untuk perhatikan semua tanda-tanda isyarat yang dipamerkan di lebuhraya yang menunjukkan perubahan had kelajuan yang sesuai. Semasa Memandu 1 ) Perhatikan had laju dan memandulah antara had yang dibenarkan. manakala lorong sebelah dalam untuk memotong sahaja.Pemandangan yang sama sepanjang lebuhraya boleh menyebabkan menjadi bosan dan berasa mengantuk. lorong luar untuk memandu perlahan. Gunakan kunci khas untuk kanak-kanak jika ada kanakkanak di dalam kereta. Jangan terus memandu di lorong sebelah dalam.

Ini akan menyebabkan kereta berbaris di belakang dan tidak boleh bergerak lancar sehingga kenderaan itu bergerak ke lorong perlahan. Pemandu mungkin merasakan tindakan tersebut tidak perlu apabila tidak kelihatan kereta di belakang. beritahu kepada rakan yang membuat panggilan tersebut bahawa anda akan menghubunginya apabila tiba di hentian sebelah yang terdekat. la hanya digunakan untuk memberi amaran bahawa kepada pemandu kenderaan yang lain dan seharusnya digunakan apabila kereta itu berhenti. Berhati-hati juga terhadap pemandu motosikal yang berhenti di bawah jambatan ketika hari hujan. Sentiasa nyalakan lampu isyarat sebelum memotong atau menukar lorong. Berhati-hati terhadap kereta yang berhenti di lorong kecemasan. pemandu diingatkan bahawa lorong kecemasan hanya untuk keadaan kecemasan. pemandu mestilah ingat bahawa pandangan belakang dan sisi terdapat kawasan yang tidak dapat dilihat yang tidak memungkinkan untuk anda melihat kenderaan. tetapi janganlah melakukan sesuatu yang membahayakan seperti menghimpit kenderaan kepada pembahagi jalan. elakkan memandu pada waktu malam atau pada musim hujan. Terdapat pemandu kenderaan mempunyai tanggapan yang salah 15) terhadap penggunaan lampu ‘hazard’. 11) Kadangkala terdapat pemandu yang menggunakan lorong perlahan sehingga/walaupun telah banyak kereta memotongnya. Gunakan peraturan 2 saat. Jika perlu menjawab panggilan penting. 12) 16) 13) 17) 14) 75 . Tetapkan jarak yang munasabah dari kereta hadapan. Jangan sesekali memasang lampu ‘hazard’ semasa memandu. Kenderaan tersebut mungkin melampaui had kelajuan yang ditetapkan. Ini kerana kadang-kadang pemandu kenderaan tersebut akan membuka pintu tanpa mempastikan kenderaan yang datang dari arah belakang. Pasangkan lampu besar dan lampu belakang jika hari hujan. Ini akan memberi masa yang cukup untuk bertindak jika kereta di hadapan berhenti tiba-tiba atau mengalami kerosakan. Walau bagaimanapun. Berhenti di lorong kecemasan untuk menjawab atau membuat panggilan telefon adalah salah. terutama apabila berhenti di lorong kecemasan. Merancang perjalanan adalah penting jika tidak biasa memandu di lebuhraya.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU kenderaan di belakang anda hendak ke lorong dalam. Walau bagaimanapun.

tekanan angin tayar dan kerosakan-kerosakan kecil pada komponen kenderaan mungkin berlaku. Keluar daripada kereta dan lakukan sedikit senaman regangan. tarik nafas dan memandu semula apabila telah bersedia. air bateri. bagi 76 . pastikan pemandu mempunyai rehat yang cukup sebelum memandu. pemandu dinasihatkan memeriksa semula keadaan kenderaan. Berehatlah di perhentian sebelah selepas dua (2) jam perjalanan. sistem penyejuk. S elepas memandu Selepas menamatkan perjalanan terutamanya perjalanan jauh. minyak enjin. Oleh itu. Perbetulkan atau baikpulih semula kerosakan mempastikan keadaan yang baik sentiasa terpelihara.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 18) Memandu pada waktu tengahari amat memenatkan.

Sekiranya pemandu tidak nampak disebabkan oleh silauan dari lampu kereta ini boleh diatasi dengan memakai kaca mata khas anti-silauan. 77 . Rakan yang menemani tersebut perlu mempunyai kemahiran dan pengalaman memandu yang baik. Satu langkah yang baik. Namun begitu. lampu besar sebenarnya adalah ‘mata’ untuk memandu pada waktu malam dan cahaya yang lemah adalah seperti orang yang mempunyai penglihatan yang lemah/kabur. ini boleh diatasi dengan menggunakan cermin mata atau ‘kanta pembetul’. Jika pemandu risau atau tidak berkeyakinan memandu pada waktu malam. Anda harus ingat. Ini adalah kerana memandu pada waktu malam lebih tenang dan kurang penat berbanding memandu pada waktu siang hari yang biasanya sentiasa sibuk. Ini berkemungkinan sama ada disebabkan mempunyai penglihatan yang kurang jelas/kabur atau tidak yakin kepada keadaan yang gelap. Jika pemandu menghadapi masalah penglihatan semasa memandu pada waktu malam. Jika pemandu bimbang sekiranya kereta dipandunya mengalami kerosakan pada waktu malam dan mungkin tiada bengkel untuk membaiki kereta pada masa tersebut. Sistem lampu yang baik sangat penting apabila memandu pada waktu malam.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU BAHAGIAN 3 MEM ANDU P AD A WAK TU M ALA M AKTU MALA ALAM MEMANDU PAD ADA Memandu pada waktu malam terutama untuk perjalanan yang jauh selalunya menjadi kegemaran/pilihan ramai pemandu. langkah yang terbaik untuk mengatasinya ialah mempastikan kereta/ kenderaan dalam keadaan baik sebelum memulakan sesuatu perjalanan. Satu tindakan yang bijak ialah tidak memandu jika ada sesuatu yang tidak kena dengan kenderaan yang dipandu. tidak ramai pemandu mahu memandu pada waktu malam. termasuk lampu penunjuk dan ‘lampu (hazard)’ dengan meminta rakan memeriksa sekeliling kenderaan ketika pemandu menguji fungsi sesuatu lampu. Ketidakberkesanan fungsi lampu sangat merbahaya kepada orang lain. Memang tidak dinafikan mempunyai penglihatan yang baik adalah sangat perlu untuk memandu dalam mana-mana keadaan sekalipun. pemandu harus periksa semua lampu. Pemandu harus berani dan cuba memandu pada malam hari dengan ditemani oleh rakan/kawan. Ini kerana ia merupakan satu aset penting untuk keselamatan semasa memandu. hendaklah mengatasinya sendiri. Lakukanlah selalu sehingga benar-benar yakin bahawa pemandu boleh memandu pada waktu malam. Lampu besar hendaklah berkeadaan baik dan diselaraskan dengan betul agar ia benar-benar berfungsi dengan baik.

Anda mungkin terlupa memadamkannya jika suis lampu-lampu itu berasingan. Walaupun ini membangkitkan kemarahan.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU Bagaimana dengan lampu ekor/belakang? la juga penting untuk pemandu kenderaan yang mengekori. berikanlah isyarat/tanda dengan tangan. seharusnya anda tidak melakukan perkara yang sama kepada pemandu tersebut apabila berada di belakang keretanya. perlahankan kenderaan serta merta dan biarkan kenderaan tersebut melepasi atau memotong. Adalah sangat merbahaya. amat penting untuk tidak menganggap satu lampu besar atau lampu ekor yang menuju ke arah depan kenderaan ialah motosikal. Jangan gunakan lampu kabus atau lampu memandu tambahan ketika memandu di dalam bandar. Jika tidak dapat melihat disebabkan oleh lampu kereta yang datang dari arah hadapan. Adalah dinasihatkan agar lampu-lampu tersebut berkongsi suis dengan lampu tinggi. Pemandu juga dilarang menggunakan lampu tinggi apabila mengekori kenderaan lain. Sebenarnya kebanyakan kemalangan yang berlaku pada waktu malam adalah disebabkan oleh lampu yang Iemah/tidak baik. Pemandu dijangka memasang lampu kereta apabila hari mulai gelap. Walau bagaimanapun jika kereta tidak bertindak balas dengan merendahkan lampu besar. jika memandu dengan hanya satu lampu besar atau lampu belakang/ekor ketika memandu pada waktu malam. ‘Klip’kan lampu tinggi sekali untuk mengingatkan pemandu kereta di hadapan supaya memadamkan lampu besar. Apabila memandu pada waktu malam adalah dinasihatkan untuk memandu pada jalan raya yang biasa melaluinya atau jalan raya yang mempunyai lampu jalan yang baik. Oleh kerana itu. lubang-lubang yang terdapat di atas jalan atau pemandu yang tidak biasa dengan sesuatu jalan raya tersebut. Pastikan ia berfungsi supaya pemandu dari belakang dapat melihat kenderaan dengan jelas. Kedua-dua lampu belakang/ekor seharusnya berfungsi dalam keadaan yang baik. harus memasang lampu tepi apabila hari mulai gelap atau apabila anda menyedari keadaan penglihatan anda mulai berkurangan disebabkan oleh keadaan gelap. Jika kereta tersebut datang dari belakang. 78 . Pertamanya. Oleh itu sentiasa berhatihati dalam membuat penilaian. Cahaya kenderaan anda akan memantul melalui cermin pandang belakang kereta di hadapan dan menyilaukan mata pemandu kenderaan di hadapan. Lampu-lampu tersebut terlalu cerah dan mempunyai ketajaman yang tinggi. Ini mungkin menjadi salah anggapan dan ia sangat merbahaya. terutamanya apabila memandu di jalan yang tiada lampu jalan.

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

Kemalangan mungkin berlaku jika terlupa memadamkan lampu-lampu tambahan apabila ada kereta datang dari arah hadapan. Anda mungkin perlu menyelaras lampu besar apabila kereta tersebut membawa muatan yang berat di dalam tempat meletak barang di belakang kereta. Bahagian hadapan mungkin lebih tinggi disebabkan muatan di belakang lebih berat dan lampu besar tidak akan menyuluh di atas jalan. Jangan lupa untuk menyelaras semula lampu besar kepada ketinggian biasa apabila muatan telah dikeluarkan dari tempat letak barang. Kereta putih selalunya lebih mudah dilihat dengan jelas di waktu malam berbanding dengan kereta berwarna gelap. Pemilik kereta berwarna gelap adalah dinasihatkan melekatkan stiker pemantul di belakang kereta mereka untuk lebih mudah dilihat. Kereta yang selalu dicuci dan bersih adalah lebih mudah nampak dibandingkan dengan kereta yang kotor. Pastikan kereta bersih terutamanya pada skrin kaca dan pintu. Nyalakan lampu isyarat dan lampu ‘hazard’ apabila perlu. Padamkan segera selepas digunakan. Demikian juga lampu brek. Jangan letakkan kaki pemandu di atas pedal brek jika pemandu tidak membrek. Cahaya cerah yang berterusan dari lampu brek boleh menggangu pemandu di belakang.

Apabila memandu pada waktu malam seseorang pemandu tidak boleh melihat bahaya sebagaimana semasa memandu pada waktu siang hari, kerana seseorang pemandu mempunyai masa yang terhad untuk membuat keputusan. Antara faktor utama yang menyebabkan kemalangan pada waktu malam:a) Faktor-faktor manusia b) Faktor-faktor fizikal 1 ) Faktor-faktor Manusia i) P engliha tan englihatan Pemandu yang memandu pada waktu malam tidak boleh melihat sejelas yang dilihat ketika memandu pada waktu siang. Mata seseorang pemandu memerlukan masa untuk menyesuaikan penglihatan semasa melihat ketika lampu rendah. ii) S i l a u Pemandu juga boleh rabun seketika dengan cahaya yang terlalu terang. Seseorang pemandu mungkin memerlukan beberapa saat untuk pulih daripada silauan. Jika 2 saat berlaku dalam keadaan rabun akibat silauan boleh menjadi bahaya. Oleh itu jangan melihat secara tepat ke arah cahaya yang begitu terang apabila memandu. Lihatlah ke sebelah kiri jalan bagi mengelakkan terkena silauan cahaya. iii) L etih dan k ur ang ber w aspada kur urang berw Letih dan kurang berwaspada akan menimbulkan masalah yang lebih serius semasa memandu pada waktu malam.

79

PA N D U A N P E M B E L A J A R A N K U R I K U LU M P E N D I D I K A N P E MA N D U

I n i k e r a n a p a d a w a k t u m a l a m l a z i m n ya m a s a s e s e o r a n g itu untuk tidur. Pemandu tidak dapat melihat bahaya atau bertlndak sepantas pada waktu siang, maka kemungk inan k e m a l a n g a n p a d a w a k t u m a l a m a d a l a h t i n g g i . S ek i r a n y a pemandu mengantuk, langkah yang selamat ialah berhenti seketik a untuk tidur. 2 2.. F a k t o r - f a k t o r F i z i k a l i i) ) Lampu jalan yang kurang terang Pada siang hari selalunya cahaya yang terang cukup untuk melihat dengan begitu jelas. I ni tidak terjadi pada malam hari, terdapat lampu jalan yang terang dan ada yang kurang t e r a n g. Ma k a b a n y a k p e l a n g g a ra n s e r i n g b e r l a k u p a d a waktu malam hari yang boleh melibatkan pejalan kaki, b a s i k a l a t a u b i n a t a n g. i i ) E l a k s i l a u a n d a ri k e n d e ra a n a ra h h a d a p a n Jangan lihat ke arah cahaya lampu kenderaan yang datang d a r i a ra h h a d a p a n . L i h a t k e a ra h k i r i j a l a n a t a u l o r o n g sebelah kiri bagi mengelakkan silauan. i i i ) G u n a ka n l a m p u t i n g gi a p a b i l a p e rlu lu Ramai pemandu sentiasa menggunakan lampu yang rendah. Ini boleh memberikan keupayaan jarak penglihatan y a n g l e b i h d e k a t s e m a s a m e l i h at k e h a d a p a n . G u n a k a n l a m p u t i n g g i a p a b i l a i a s e l a m a t . L a m p u t i n g gi b o l e h digunakan kecuali jika pemandu berada lebih dari 100 meter d e n g a n k e n d e ra a n d a r i a r a h h a d a p a n at a u s e m a s a mengekori sesebuah kenderaan yang jara knya 100 meter.

i v ) Jangan memandu ketika mengantuk Kebanyak an pemandu tidak menyedar i apabila ia akan tertidur semasa memandu. Jika rasa mengantuk elok berhenti seketika daripada memandu kerana ketik a itu pemandu berada di dalam keadaan yang paling bahaya. Langkah yang bijak ialah tidur sebentar.

Gunakan lampu rendah semasa mengikut kenderaan lain.

Gunakan lampu rendah semasa bertembung dengan kenderaan lain.

80 80

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAB V KEPERL U AN KESIHA TAN D AN KESIHAT DA KEPERLU KESELA M ATAN PEM ANDU KESELAM PEMANDU
BAHAGIAN 1 KESIHA TAN D AN KESELA M ATAN PEM ANDU KESELAM PEMANDU KESIHAT DAN
1.Pandangan Pandangan yang jelas adalah perlu ketika memandu. Jika tidak dapat melihat dengan jelas, adalah sukar bagi seseorang pemandu untuk mengagak jarak atau sesuatu rintangan. Oleh sebab itu perlulah melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini. Pemandu juga perlu melihat melalui ekor anak mata. Ini membolehkan seseorang pemandu mengagak kereta yang bergerak perlahan di sebelah apabila mata tertumpu di jalan raya hadapan. Kita mungkin dapat melihat dengan jelas tapi masih tidak dapat mengagak jarak kenderaan. Mengagak jarak kenderaan dengan baik adalah penting untuk mengetahui berapa jauh kenderaan kita dengan kenderaan yang lain. Kebanyakan orang yang dapat melihat dengan jelas pada siang hari mungkin akan menghadapi masalah penglihatan pada waktu malam. Setengah orang pula menghadapi masalah penglihatan sewaktu cahaya yang malap. Terdapat juga orang yang bermasalah dengan lampu yang terang, yang boleh menyilaukan mata.

Penting bagi setiap pemandu untuk mendapatkan pemeriksaan mata setiap tahun atau dua tahun sekali. Seseorang mungkin tidak mengetahui keadaan atau kadar penglihatan kecuali menjalankan pemeriksaan mata. 2. Pendengaran Semua orang menyedari bahawa pendengaran yang baik itu adalah penting untuk memandu. Pendengaran dapat memberitahu amaran bahaya seperti bunyi hon, siren atau bunyi geseran daripada tayar. Kadangkala hanya mendengar tetapi tidak dapat melihat kerana ia tidak di dalam kawasan penglihatan (blind spot). Sesetengah orang yang mempunyai pendengaran baik gagal untuk mendengar dengan jelas jika diganggu oleh radio, CD atau kaset yang bising di dalam kenderaan. Perlahankan bunyinya dan pastikan satu daripada tingkap kenderaan dibuka untuk mendengar keadaan di luar. Semasa memandu, jangan menggunakan telefon mudah alih. la akan mengurangkan penumpuan kita terhadap pemanduan. Situasi ini merbahaya kepada diri kita dan juga orang lain. Masalah pendengaran sama seperti masalah penglihatan yang tidak baik, ia boleh datang secara tiba-tiba tanpa disedari. Pemandu yang tahu dirinya cacat pendengaran atau mempunyai masalah pendengaran, perlu menyesuaikan diri dan bergantung sepenuhnya kepada kebolehan penglihatan mereka.

81

- - 4. Jangan ambil sebarang dadah (ubat-ubatan) kerana ia akan menyebabkan berasa mengantuk. Biarpun sebelum memandu pada waktu malam. atau di klinik boleh menyebabkan bahaya jika digunakan tanpa mendapat nasihat daripada pakar perubatan atau doktor. Berhentilah sebentar. terutamanya selepas tengah malam. Sekurang-kurangnya tidur seperti biasa pada waktu malam sebelum memandu. Biasanya pemandu perlu berhenti berehat setelah memandu selama dua (2) jam perjalanan. Pemandu mungkin tidak dapat melihat bahaya di hadapan atau mengambil tindakbalas dengan cepat. Jika terlalu mengantuk. Keadaan tersebut adalah sesuai untuk tidur.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 3. Ambil perhatian yang lebih terhadap amaran mengenai sukatan sama ada perlu atau tidak mengambil ubat selanjutnya. tanyalah dahulu kesan sampingan ubat tersebut daripada doktor berkenaan. - - - 82 . P eruba tan Peruba erubatan Adalah penting untuk diingatkan bahawa semua ubatubatan yang dibeli di kedai ubat. la adalah menjadi tanggungjawab bagi setiap pemandu untuk mengetahui kesan sampingan daripada ubat yang diambilnya. Memandulah secara bergilir-gilir untuk mengelakkan kepenatan. Elakkan memandu di lewat malam. Jika terpaksa memakan ubat sebelum memandu. Seseorang pemandu tidak dibenarkan memakan pelbagai ubat dalam satu masa kecuali telah mendapat nasihat daripada doktor. Untuk menghindarkan keletihan dalam perjalanan yang jauh:Dapatkan rehat yang panjang sebelum memulakan perjalanan. W aspada Apabila berada dalam keadaan keletihan. gula-gula getah dan menyanyi bersama-sama radio. cara yang paling selamat ialah dengan memberhentikan kenderaan di tepi jalan raya dan tidur sebentar. perlulah berwaspada. biarpun tidak letih. Turunkan tingkap dan dapatkan sedikit udara luar. Ubat yang dibeli di kedai ubat seperti ubat pening kepala. Jika tidak. Memandu berterusan tanpa berhenti di perjalanan yang jauh adalah merbahaya jika pemandu letih dan mengantuk. kiri dan kanan Cuba makan sesuatu seperti kacang. Jangan memandu terlalu lama. risiko nyawa pemandu dan yang lain amat bahaya. - Pastikan kita memerhati setiap bahagian jalan raya dan lihat pada objek yang dekat dan jauh. selsema dan lain-lain boleh menyebabkan mengantuk dan memberi kesan terhadap kecekapan memandu dan oleh sebab itu ikutlah arahan dengan baik tentang sukatan dan kesan sampingan. Kebiasaannya badan terasa mengantuk pada waktu malam dan pemandu perlu berwaspada pada waktu malam. jadi peluang untuk terbabas adalah tinggi.

Gunakan segala kemahiran menilai. Pemeriksaan Doktor Walaupun laporan pemeriksaan doktor bukanlah sesuatu yang diperlukan ketika mendapatkan lesen memandu. Seseorang pemandu hendaklah tahu masa yang paling sesuai untuk memandu dan juga hendaklah sedar keadaan-keadaan penumpang yang boleh menggangu semasa memandu. Emosi. Jangan biarkan perasaan-perasaan ini mempengaruhi semasa memandu. namun begitu adalah lebih baik sekiranya seseorang pemohon mengadakan pemeriksaan kesihatan. Ini dapat membantu mengesan sebarang penyakit yang mungkin dihidapi dan mungkin boleh menjejaskan keupayaan memandu. Jangan memandu selepas meminum minuman keras atau memakan ubat. Sesetengah keadaan umpamanya masalah pandangan mata yang kabur. - - - 6. Ini penting kerana sebagai seorang pemandu kenderaan perkhidmatan awam hendaklah berada di dalam keadaan yang cukup sihat bagi menjamin keselamatan penumpang. sifat sopan santun dan peraturan memandu dengan selamat. diabetes dan gila babi akan menjejaskan pemanduan. sakit jantung. mungkin sukar atau lambat untuk membuat keputusan ketika memandu. Kita juga harus memaklumkan kepada pihak yang berkenaan seperti Jabatan Pengangkutan Jalan tentang sesuatu keadaan anda sebelum mendapatkan lesen memandu. Adalah salah memandu dalam cahaya lampu kereta yang malap. Jangan memandu apabila perasaan terganggu atau ketika sakit.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 5. gugup atau kepanasan akan memberi kesan terhadap seseorang semasa memandu. Walaupun demikian bagi pemandu yang ingin mendapatkan lesen kenderaan perkhidmatan awam (PSV) perlu menjalani pemeriksaan doktor. Jika kita berada dalam keadaan sihat bolehlah membuat keputusan dengan baik dan dapat menerima nasihat-nasihat pemanduan yang baik dari rakan-rakan tetapi sekiranya perasaan dan kesihatan terganggu. 83 . sama ada sedang marah atau bimbang boleh menyebabkan kita memandu dalam keadaan tidak selamat. gelisah. Jangan menunggang bersama-sama dengan seseorang yang meminum minuman keras atau memakan ubat. Kesiha tan dan Emosi Kesihatan Sifat-sifat emosi sama ada tenang. Bincangkan keadaan dan kesihatan kita dengan doktor dan ikut segala nasihatnya. Beberapa perkara penting untuk peringatan : Jika sakit atau penat jangan memandu. pengalaman. sebaik yang mungkin.

makan. Pemandu yang baik harus memiliki ciri-ciri tertentu untuk membentuk sikap dan tingkahlaku yang baik ke arah pemanduan yang selamat. mencari frekuansi radio atau menukar kaset/cakera padat. b) Penumpuan Seseorang pemandu perlu memberi tumpuan 100% ketika memandu. Adalah penting untuk diingatkan bahawa penggunaan telefon ketika memandu adalah tidak selamat dan melanggar undang-undang. Walau bagaimanapun kemahiran dan pengalaman memandu memerlukan masa untuk menguasainya. orang tua. Di sini ada beberapa ciri-ciri pemandu yang baik dan harus diikuti:a ) Tanggungja w ab anggungjaw Sama seperti seorang juruterbang dalam kapal terbang.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU ap dan Keselama tan 7 . Sik Sikap Keselamatan Pemandu seharusnya mempunyai sikap yang baik dan mengikut segala peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam usaha menjadi pemandu yang bertimbangrasa. orang cacat. Pemandu sepatutnya tidak hanya menunjukkan kemahiran memandu sahaja tanpa berkelakuan sopan dan bertimbang rasa ketika di jalan raya. Harus diingat juga bahawa bertanggungjawab terhadap perkara yang berlaku daripada sebarang keputusan diambil atau gerak yang dilakukan. pemandu juga bertanggungjawab terhadap keselamatan penumpang di dalam kereta sebagaimana menjaga keselamatan diri sendiri. terutamanya untuk perjalanan yang jauh sekiranya tidak sihat. Kita mesti bertanggungjawab terhadap semua pengguna jalan raya yang lain seperti kanak-kanak. Sesetengah pemandu yang suka mengacau atau mengganggu pemandu lain (road bullies) adalah disebabkan oleh dirinya mengalami ketegangan. Sebarang kesilapan boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. Ini adalah satu tanggungjawab bagi setiap pemandu untuk memastikan memandu dengan selamat. bersedia untuk bertolak ansur dengan semua pengguna jalan raya yang lain dalam pelbagai keadaan ataupun situasi. Kesilapan kecil daripada pemandu lain akan menyebabkan pemandu tersebut (road bully) akan bertindak agresif. penunggang basikal dan juga binatang. Harus diingat bahawa bukan hanya kita seorang sahaja pengguna jalan raya tetapi semua orang berhak menggunakannya. membaca buku/ surat khabar atau melibatkan diri dalam perbualan dengan penumpang. Membuat sesuatu perkara lain ketika memandu juga akan menyebabkan seseorang akan hilang tumpuan memandu. letih atau berada dalam keadaan marah. gangguan perasaan atau kerunsingan. Jangan memandu. Sebagai contoh membuat atau menjawab panggilan telefon. melihat peta untuk mengetahui arah. Bertanggungjawab juga membawa maksud. runsing atau jika mengalami ketegangan. Situasi ini lebih merbahaya 84 . jika fikiran melayang walaupun sesaat.

Jadi. Pemandu yang baik dapat memandu dengan sempurna tanpa mengetahui konflik dalam semua situasi. d) K e s a b a r a n Pemandu yang bijak mesti bersedia menerima jika pemandu lain atau pejalan kaki membuat kesalahan atau kesilapan kerana kadangkala kita sendiri pun ada membuat kesalahan atau kesilapan di jalan raya.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU ketika pemandu membuat belokan ketika memandu. Bertenanglah dan gunakan hon jika berada dalam keadaan yang diperlukan. perlahankanlah kenderaan dan bersedia untuk berhenti jika perlu. jika di situ ada simpang ke kiri dan pemandu di hadapan memperlahankan kenderaan. kita juga sepatutnya memperlahankan kenderaan dan cuba bergerak sedikit ke kanan agar tidak melanggar kenderaan di hadapan jika ia membelok ke kiri dengan tiba-tiba. kita harus dapat menjangka apa yang cuba dibuat oleh pemandu lain. mungkin tidak akan terkejut dan boleh mengambil tindakan dengan mengelak jika sesuatu yang tidak diduga berlaku. Dalam kata lain. Elakkan dari menampal stiker yang terlalu banyak atau menggantung objek pada tingkap (cermin) di kenderaan kerana ini akan membatasi pandangan. 85 . Berhentilah di tepi jalan atau di tempat yang selamat jika anda hendak membuat panggilan atau menerima panggilan telefon. Seseorang pemandu perlu ingat bahawa seseorang itu mudah menjadi marah apabila orang lain membuat sesuatu kesilapan. Jangan cuba untuk membalas perbuatan pemandu yang membuat kesilapan atau kesalahan dengan menggunakan bahasa yang kesat atau membuat gerakan tangan ke arah mereka kerana ini mungkin akan menyebabkan pergaduhan dan kesusahan kepada anda. pemandu di hadapan mungkin mahu membelok ke kiri tapi tidak memberi isyarat untuk membelok. Jika perasaan marah itu tidak dapat dikawal. Sebagai contoh. c ) Merancang Kita mesti mampu menjangka atau merancang dengan baik untuk mengambil sebarang tindakan jika berlaku apa-apa perkara di hadapan atau sekeliling kita ketika memandu. kemungkinan besar memudahkan anda terlibat dalam kemalangan. kita harus dapat menjangka yang binatang atau kanak-kanak itu mungkin akan menyeberangi jalan raya dengan tiba-tiba. Dalam keadaan ini. Dengan jangkaan yang dibuat. Penumpuan sewaktu memandu yang baik memerlukan pandangan yang jelas dan baik. Bersabarlah dengan pemandu yang membuat kesilapan dan harus juga bersabar dengan pemandu yang berkelakuan buruk di jalan raya. Diingatkan juga agar tidak memandu jika telah mengambil dadah atau ubat tanpa mendapatkan nasihat daripada doktor terlebih dahulu. Begitu juga apabila terlihat binatang atau kanak-kanak di tepi jalan raya. Alkohol juga boleh mengurangkan penumpuan ketika memandu dan ia juga menyalahi undang-undang jika diambil secara berlebihan ketika memandu.

Tanggungja memiliki insurans anggungjaw Insurans kenderaan motor merupakan salah satu ciri penting yang diberikan penekanan utama oleh Kerajaan bagi tujuan menjaga kepentingan orang ramai semasa penggunaan kenderaan motor di jalan raya. Jangan memandu terlalu hampir atau memotong dengan rapat di antara pelajar-pelajar baru belajar memandu. e ) Keyakinan Pelajar memandu sering membuat kesilapan di jalan raya kerana mereka tidak mempunyai pengalaman dan belum ada keyakinan untuk memandu. Semuanya untuk mempastikan setiap pemandu. Jadi hendaklah bersabar jika mereka melakukan kesalahan atau pun kelembapan. Oleh sebab itu. Untuk menjadi pemandu yang baik perlulah mempunyai keyakinan. w ab memilik i insur ans 8 . Anda mungkin menghadapi masalah yang serupa sewaktu belajar memandu ketika dahulu.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU Pemandu yang membuat kesilapan tersebut kemungkinan seorang yang pemarah. 86 . Ramai pemandu tidak mahu memandu pada waktu malam kerana tidak mempunyai keyakinan untuk menghadapi senario dan suasana yang berbeza pada waktu malam. Terdapat juga pemandu yang kurang sabar terhadap pelajar-pelajar yang sedang belajar memandu. Walau bagaimana pun kita perlu mengelakkan diri dari terlalu yakin kerana ia boleh menyebabkan menjadi cuai. Ini akan memudahkan pertengkaran seterusnya berlaku pergelutan jika tidak dikawal. Harus diingat bahawa pemandulah yang akan menentukan keselamatan di Jalan Raya. jika perasaan terlalu marah sehingga mengganggu emosi sewaktu memandu. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (APJ 1987). Melalui polisi mewajibkan kenderaan bermotor yang dilesenkan mengambil perlindungan insurans kenderaan. maka kepentingan orang awam yang terlibat dengan kemalangan jalan raya dapat dilindungi dengan pemberian pampasan insurans yang sewajarnya. Di bawah peruntukan Seksyen 89. penumpang dan pengguna jalan raya di sekitar selamat ketika memandu. Kebiasaannya keyakinan diperolehi jika kita mempunyai pengalaman. penanggung insurans kenderaan motor telah dibahagikan kepada dua kategori berikut: a ) Biro Penanggung Insurans Motor laitu suatu institusi Penanggung Insurans Motor yang telah menyempurnakan suatu perjanjian dengan Menteri Pengangkutan untuk memberikan pampasan kepada mangsa-mangsa pihak ketiga kemalangan jalan raya seandainya mangsamangsa tersebut telah dinafikan haknya bagi mendapatkan pampasan kemalangan disebabkan kenderaan terlibat tidak mempunyai perlindungan insurans yang sah dan efektif. berhentilah di tempat yang selamat sehingga kita kembali tenang.

Mengikut peruntukan Seksyen 90(1) APJ 1987. Bagi kenderaan motor yang didaftarkan keperluan mengambil polisi/nota perlindungan insuran adalah diwajibkan. kenderaan motor terlibat tidak akan dibenarkan dilesenkan bagi tujuan kegunaan jalan raya. maka pihak yang terlibat boleh dijatuhi hukuman denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi tiga bulan penjara atau kedua-duanya sekali atau mereka yang terlibat dengan pemalsuan atau penipuan maklumat insurans kenderaan motor juga boleh dihukum di bawah peruntukan Seksyen 108(1)(b) atau 108(2)(c) APJ 1987.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU b) P enanggung I nsur ans Yang Dibenar k an Insur nsurans Dibenark Bermaksud seseorang atau sesebuah syarikat yang menjalankan perniagaan insurans kenderaan motor dengan sahnya di Malaysia dan menjadi anggota Biro Penanggung Insurans Motor. 87 . setiap kenderaan motor yang didaftarkan dan dilesenkan untuk kegunaan di jalan raya diwajibkan supaya mengambil polisi/nota perlindungan insuran kenderaan motor. mengikut peruntukan Seksyen 104. maka mereka dan kenderaan motor yang terlibat adalah ditakrifkan sebagai telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 90(2) APJ 1987. APJ 1987. Di dalam prosedur biasa kemalangan jalan raya. adalah menjadi kewajipan kepada setiap pengambil insurans kenderaan motor untuk memberitahu penanggung insurans secepat mungkin mengenai apaapa kejadian/kemalangan kenderaan motor yang melibatkan sesuatu tuntutan di bawah sesuatu polisi insurans. Selain pihak polis. Laporan segera ini perlu bagi mempastikan penanggung insurans kenderaan motor memberikan pampasan insuran kepada pihak yang terlibat seperti yang sewajarnya. Tanpa polisi/nota perlindungan insurans yang sah dan efektif. setiap kemalangan yang berlaku dikehendaki dilaporkan kepada pihak polis dalam tempoh 24 jam selepas kemalangan tersebut berlaku. Seandainya disabitkan dengan kesalahan maka pihak terlibat boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya sekali. Laporan ini perlu bagi membolehkan pihak polis menjalankan siasatan terhadap kemalangan yang berlaku dan menentukan pihak yang bersalah di dalam kemalangan tersebut. Seandainya tanpa perlindungan insurans yang sah dan efektif sesebuah kenderaan itu telah dengan apa-apa cara samada dengan jalan penipuan atau pun tipu-helah telah dilesenkan untuk kegunaan di jalan raya. Sekiranya disabitkan dengan kesalahan.

Setelah bekerja seharian. Ini terbawa-bawa kepada perubahan tingkah laku. putus tunang. Pengambilan ubat-ubatan juga boleh memberikan kesan kepada ketegangan fizikal. Ini kerana pemandu sebagai manusia akan berubah tingkah laku ketika berhadapan dengan persekitaran yang berubah. 88 . Sebagai pemandu pula akan menyebabkan berlakunya berbagai-bagai karenah pengguna jalan raya. Sebagai manusia. Definisi ketegangan Ketegangan dapat diertikan sebagai penglahiran tekanan dalam diri berkaitan dengan aspek pekerjaan. Penjenisan ketegangan Ketegangan boleh di bahagikan kepada dua jenis iaitu tekanan positif dan negatif. Terdapat perbezaan individu dalam menghadapi serta mengendalikannya. lazimnya boleh menyebabkan mengantuk.Tekanan perasaan akan berlaku kerana manusia tidak mampu memperolehi semua yang di ingini kerana keupayaan terbatas. 2 .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU BAHAGIAN 2 PENGURUSAN KETEGANGAN “STRESS MANAGEMENT” 1 . peningkatan. Oleh itu pemandu menjadi terburuburu memandu di jalan raya dengan cara memandu yang membahayakan diri sendiri dan pemandu lain. Sebagai contoh ubat batuk. kejayaan atau pencapaian sesuatu anugerah. Pendahuluan Ketegangan ‘stress’ adalah normal. ber tunang. pergerakan kenderaan di jalan raya dan tekanan perasan yang di hadapi oleh pemandu berkaitan masalah peribadi turut melahirkan unsur-unsur negatif. berkahwin. Terlalu lama memandu pun boleh mengurangkan tumpuan kepada memandu yang boleh menyebabkan kemalangan. Kesan ketegangan fizikal hanya memberikan kesan kepada diri atau anggota badan seseorang. dan adalah di nasihatkan kepada pemandu jika ingin mengambil ubat perlulah mendapatkan nasihat daripada doktor terlebih dahulu sama ada boleh memandu atau sebaliknya. 3 . kehidupan penyelesaian dan perolehan. Keadaan jalan raya. Tekanan positif adalah seperti mengendalikan urusan perniagaan. mereka menghadapi tekanan dalam diri yang berbeza dari masa kesemasa. pencapaian. kegagalan serta hasrat yang tidak tercapai. penceraian. Tekanan negatif pula adalah seperti kematian. raptai. Pengetahuan berkaitan pengurusan ketegangan ‘stress’ adalah penting bagi setiap manusia termasuk pemandu. latihan sukan. badan menjadi letih dan boleh menjejaskan tumpuan untuk memandu. i) Ket egangan F izik al ‘P h y sical Str ess ’ Ketegangan Fizik izikal ‘Ph Stress ess’ Ketegangan fizikal dialami oleh semua orang termasuk pemandu. sakit.

Kita harus laluinya. tindakbalas serta-merta ini terhadap situasi yang tidak dijangkakan dan ianya berjaya mengatasinya dan masih boleh meneruskan perjalanan atau pemanduannya. Sebagai contoh anak sakit. Lazimnya apabila mental dan fizikal terganggu atau menghadapi ketegangan. Contoh lain ketika seseorang sedang memandu anakanak di dalam kereta ada yang menangis. Mungkin faktor utama kemalangan maut di negara ini berlaku disebabkan oleh ketegangan fisiologikal. atau kanak-kanak perlu rawatan doktor. 89 . ada yang bergaduh dan menjerit. Inilah risiko yang amat tinggi boleh berlaku kemalangan jika diteruskan memandu. Perkara-perkara ini boleh mengganggu fikiran pemandu seperti menjadi marah dan tidak boleh mengawal kereta yang dipandu. Pemandu perlu dilatih supaya mempunyai pengetahuan.Oleh kerana tiada kesempatan terpaksa ke tempat kerja dahulu. 4 . Ini amat merbahaya apabila ia memandu di mana dari segi fizikal iaitu badan yang letih diikuti dengan fikiran yang terganggu maka didalam ketegangan fisiologikal ini juga boleh menyebabkan kemalangan. Banyak perkaraperkara yang boleh mengganggu fikiran sama ada sebelum memandu atau semasa memandu. semasa memandu ke pejabat boleh mengganggu fikiran kerana bimbang kalau-kalau sakit yang dihadapi oleh anak tadi bertambah serius. Ini kerana jika kenderaan rosak. pemandu perlu mengenalpasti sebab-sebab atau punca kerosakkan dan jika perlu mernberhentikan kenderaan tersebut untuk mengelakkan daripada rosak teruk. Bagaimana kesan ketegangan semasa memandu Sesuatu perkara yang menarik ialah kenderaan dan pemandu mempunyai sistem tersendiri untuk menghadapi ketegangan.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU ii) Ket egangan P sikolog i ‘P sy cholog ical Str ess ’ Ketegangan Psikolog sikologi Psy sycholog chological Stress ess’ Sebagai manusia kita tidak boleh lari daripada menghadapi kehidupan seharian. Bagi pemandu pula ianya perlu tahu darjah/tahap ketegangan yang dialami serta perlu tahu cara-cara mengurangkan. Sudah pasti tumpuan di jalan raya semasa memandu sudah tidak mampu di buat. iii) Ket egangan F isiolog ik al ‘P h y siolog ical Str ess ’ Ketegangan Fisiolog isiologik ikal ‘Ph siological Stress ess’ Ketegangan fisiologikal berlaku apabila seseorang yang menghadapi ketegangan fizikal dan mental serentak. cuma cara mengendalikannya mungkin berbeza di antara individu dengan individu lain. Ini juga boleh menyebabkan kemalangan. kemahiran serta sikap yang betul untuk mengendalikan kenderaan dengan selamat. Ketegangan adalah sebahagian daripada kehidupan. T iga per ingk a t menga w al ket egangan peringk ingka mengaw ketegangan i) Peringkat 1 ‘Alarm’ Apabila seorang pemandu terkejut dan cuba mengelak atau membrek. 5 . mengawal ketegangan sebelum ia ‘collaps’. Perbezaannya ialah kereta adalah direka untuk dipandu tetapi kita dilahirkan bukan sebagai pemandu.

iii) Jika melakukan perjalanan yang jauh. 6 . v) Ada juga terdapat sesetengah orang lebih suka melakukan senaman ringan sambil menghirup udara segar kerana ia boleh mengembalikan semula tenaga dan seterusnya mengurangkan ketegangan. Perjalanan darah seseorang penting dalam konsenterasi memandu. Rancangan pengurusan ketegangan Ada beberapa langkah menangani ketegangan. Pemandu masih boleh memandu terus dan berjaya menghadapi ketegangan yang berlaku. iv) Jika terlalu letih memandu seseorang pemandu boleh berehat seketika. i) yang boleh diambil untuk ii) Pakaian yang selesa juga memberikan keselesaan memandu. Dengan ada teman untuk berbual boleh mengurangkan ketegangan dan membuatkan seseorang boleh memandu terus dengan selesa. Pemandu perlu rehat atau senaman secukupnya sebelum menyambung semula untuk memandu. Dengan melonggarkan sedikit pakaian boleh membantu untuk mencapai keselesaan memandu. Apa yang penting dengan kadar ketegangan tertentu akan membuatkan kita lebih perihatin dan lebih berhati-hati memandu. 90 . Ketegangan tidak selalunya negatif cuma jika kadar ketegangan terlalu tinggi kita sepatutnya berhenti memandu atau tidak memandu langsung.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU ii) P e r ingk a t 2 ’R esistanc e’ ringk ingka ’Resistanc esistance Pemandu yang sedang memandu menghadapi ketegangan fizikal dan psikologi tetapi ia masih mampu mengawal fikiran dan mampu menyesuaikan dengan dirinya/badannya dengan situasi serta mencari jalan keluar didalam mengatasi permintaan ketegangan yang berlaku. Keselesaan tempat duduk dan cara duduk yang betul semasa memandu boleh menentukan ketahanan seseorang semasa memandu. memandu mungkin membosankan. iii) Peringkat 3 ‘Exhaustion’ Di peringkat seseorang pemandu yang menghadapi ketegangan fizikal dan psikologi yang terus menerus di mana badan dan fikirannya tidak mampu untuk menerimanya. Jika pakaian terlalu ketat ia akan cepat letih dan tidak selesa kepada pemandu. mungkin tidur sebentar atau rehat seketika sambil meminum secawan kopi boleh menghilangkan atau mengurangkan ketegangan dan boleh meneruskan semula perjalanan. Didalam keadaan ini pemandu harus memberhentikan kenderaan tersebut daripada terus memandu kerana jika diteruskan kemalangan boleh berlaku. Keselesaan memandu amat penting terutama tempat duduk. kesilapan/kesalahan daripadanya mungkin berlaku.

Alkohol Alkohol dikategorikan sebagai dadah penekan (depressant) Lazimnya akan mengurangkan aktiviti-aktiviti yang dikendalikan oleh sistem saraf manusia. Alkohol berupaya mengubah tingkahlaku normal seseorang itu menjadi tingkahlaku tidak normal dan di luar kawalan.Gangguan motor (menggigil) .Perhatian terganggu .35 91 . Tindakan memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah akan hilang keupayaan untuk memandu dengan cermat/berhemat serta hilang tumpuan sewaktu memandu.Imbangan. Keadaan ini amat merbahaya terutama sekali ketika sedang memandu.20-0.Masa reaksi terganggu . penglihatan dan koordinasi terjejas . 0.Persepsi deria amat terganggu . cuba memandu atau menjaga kenderaan di bawah pengaruh alkohol atau dadah adalah satu kesalahan.Pergerakan lumpuh serta merta .Masa reaksi lambat . TAHAP ALK OHOL ALKOHOL DALAM DARAH (%) 0. Ini dapat dilihat berdasarkan jadual di bawah.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU BAHAGIAN 3 PEM ANDU AN Dl BA W AH PENGARUH ALK OHOL PEMANDU ANDUAN BAW ALKOHOL DAN DADAH 1.Tidak sedarkan diri akan keadaan sekeliling .Memasuki tahap mabuk .Keupayaan mental terganggu .Kebolehan deria dan motor Tahap Mabuk amat berkurangan .35% boleh membawa maut dan lazimnya akan membawa maut.15 Tahap M er baha ya Mer erbaha bahay 0.Tingkahlaku luar kawal .Bagi kandungan yang melebihi 0. Keadaan ini boleh menyebabkan kemalangan di jalan raya.Pendahuluan Undang-undang negara kita telah menetapkan bahawa sesiapa sahaja yang memandu. 2. Perubahan tingkahlaku pemandu akan dapat dikenali berdasarkan kosentrasi/kandungan alkohol dalam darah. Alkohol akan meninggalkan kesan kepada sel-sel saraf dengan mengurangkan kelancaran pengendalian isyarat-isyarat saraf.10 Tahap M er baha ya Mer erbaha bahay KESAN KE A AT TA S TINGKAHLAKU SEDAR .20 Tahap M abuk Mabuk 0.Memerlukan pertolongan untuk berjalan .

Oleh itu cara yang bijak ialah dengan menyatakan ‘tidak’ kepada alkohol. Dadah/Ubat ii) Menjaga kenderaan semasa berada di bawah pengaruh minuman yang memabukkan/alkohol. had alkohol yang telah ditetapkan ialah:(a) 35 mikrogram alkohol dalam 100 mililiter nafas atau.atau (c) 107 miligram alkohol dalam 100 mililiter air kencing. Secara umum dadah membawa maksud apa-apa jenis bahan atau bahan kimia yang dimakan/digunakan pada tubuh manusia atau haiwan untuk merawat. Terdapat tiga (3) bentuk kesalahan yang boleh dikaitkan dengan alkohol menurut undang-undang negara iaitu:i) Memandu semasa berada di bawah minuman yang memabukkan/alkohol. ubat batuk dan lainlain lagi. dan iii) Memandu dan menjaga kenderaan dengan kepekatan alkohol melebihi had yang ditetapkan.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU Jadual di sebelah jelas menunjukkan bahawa pemandu akan hilang pertimbangan ketika memandu jika berada di bawah pengaruh alkohol. pengaruh Ini bermaksud sekiranya seseorang pemandu didapati memandu di bawah pengaruh alkohol melebihi kadar ditetapkan adalah melakukan kesalahan. Kemungkinan seorang pemandu mabuk untuk terlibat dengan kemalangan adalah tinggi iaitu 25 kali jika dibandingkan dalam keadaan pemandu itu tidak mabuk. ubat selsema. Sekiranya berbuat demikian kita akan terselamat dari maut. Namun begitu. memandu atau menjaga kenderaan semasa di bawah pengaruh alkohol dan dadah adalah satu kesalahan. Kita juga perlu mengelak diri dari menumpang kenderaan yang dipandu oleh rakan atau pemandu yang berada di bawah pengaruh alkohol. 3. 92 . ubat demam. Undang-undang telah menetapkan bahawa. mencegah dan menyembuh sebarang penyakit tertentu. Merujuk kepada kesalahan yang ke (iii). (b) 80 miligram alkohol dalam 100 mililiter darah. tidak dijelaskan apakah dadah atau ubat yang terlibat. Ini termasuklah ubat-ubatan yang digunakan seharian seperti ubat sakit kepala.

Antara contoh dadah tersebut ialah Amphetamine. Oleh itu amat penting bagi pemandu untuk mendapatkan nasihat dari doktor untuk mengambil ubat sebelum memandu. Dadah tersebut boleh menyebabkan ketagihan. psikosis. dan iv) Elakkan daripada mengambil alkohol selepas mengambil ubat. serta merosakkan daya ingatan dan sistem saraf. iii) Bacalah terlebih dahulu arahan atau peringatan yang terdapat pada kotak atau botol ubat untuk mempastikan ia tidak membawa kesan mengantuk atau khayal ketika memandu. Jika sesuatu ubat itu boleh menyebabkan mengantuk maka elakkan diri dari memandu jika perlu mengambil ubat tersebut. Terdapat beberapa perkara yang perlu diambil perhatian sebelum memandu:i) Apabila mengambil ubat. kepenatan. Kita bukan sahaja dapat mengelakkan diri daripada dikenakan tindakan undang-undang tetapi juga dapat mengelakkan diri daripada kemalangan yang melibatkan kehilangan nyawa dan harta benda. kokain. morfin. Terdapat juga dadah berbahaya yang dilarang sama sekali digunakan semasa memandu. metadon LSD .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU Sebenarnya banyak jenis ubat yang boleh memberi kesan kepada pemanduan. Ini akan membahayakan diri ketika memandu. Oleh itu setiap pemandu yang mengamalkan pemanduan yang berhemat seharusnya menjauhkan diri dari memandu kenderaan bermotor semasa berada di bawah pengaruh alkohol atau dadah. ii) Kebanyakan ubat yang diambil seperti ubat sakit kepala.25. Kita adalah diingatkan menjauhkan diri dari dadah bukan sahaja ketika memandu tetapi juga pada setiap masa. heroin. batuk atau penenang boleh memberi kesan yang buruk ketika memandu. 93 . selsema. Kemungkinan terdapat ubat-ubatan yang memberi kesan yang buruk apabila diambil bersama alkohol. Ini adalah kerana terdapat ubatubatan yang boleh menyebabkan pemandu mengantuk atau khayal dan ini membahayakan diri dan orang lain ketika di jalan raya. dapatkan nasihat doktor tentang kesan ubat yang di ambil jika anda memandu. ganja dan pelbagai jenis yang lain. kanabis. khayal.

Jenis-jenis lesen memandu yang dikeluarkan adalah mengikut kegunaan sesuatu lesen itu seperti berikut :i) Lesen belajar memandu bagi membolehkan seseorang belajar memandu (LDL) ii) Lesen memandu percubaan bagi membolehkan pemandu baru memandu (PDL) iii) Lesen memandu kompeten bagi membolehkan pemandu yang telah selesai tempoh percubaan memandu (CDL) iv) Lesen memandu vokasional bagi membolehkan pemandu memandu kenderaan perkhidmatan awam dan kenderaan barangan (PSV. ‘. GDL.. mana-mana orang yang melanggar subsekysen (1) adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda.....’ Ini bermakna pemandu di jalan raya mesti memiliki lesen memandu.tiada seorang pun boleh memandu sesuatu kenderaan motor daripada apa-apa kelas atau perihal. di sesuatu jalan melainkan jika dia adalah pemegang sesuatu lesen memandu yang dibenarkan.... Sekiranya pemandu tidak memiliki lesen memandu maka mereka melakukan kesalahan di bawah Seksyen 26 (2) yang menegaskan : ‘..’ KELAS-KELAS LESEN MEMANDU JPJ Mengeluarkan lesen memandu seperti berikut: 94 .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU BAB VI UNDANG-UNDANG DAN KESALAHAN PEMANDU BAHAGIAN 1 LESEN MEMANDU LA TAR BELAK ANG : AT BELAKANG Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333) di bawah Seksyen 26 (1) menegaskan : JENIS-JENIS LESEN MEMANDU Terdapat beberapa jenis lesen memandu yang dikeluarkan... lesen konduktor).

Kelas E hingga I Bagi permohonan Lesen Kelas E.Tujuh Belas (17) tahun bagi Kelas D .S Y AR AT KELA YAK AN YA RA YA RA KELAY AKAN MEND AP AT K AN LESEN KAN MENDA PA PEMOHON UNTUK MOTO S I K A L (PERSEORANGAN) (tidak melebihi 500c. berat tanpa muatan tidak melebihi 5000 kg TRAKTOR RINGAN : JENTERA BERGERAK RINGAN (BERANTAI). E1 dan E2 pemohon perlu memegang Lesen Memandu Kelas D bagi tempoh setahun sebelum dibenarkan memohon. B dan C . pemohon adalah diminta untuk mendapatkan surat pengesahan pemeriksaan daripada doktor yang boleh mengesahkan pemohon adalah layak untuk memandu tanpa mendatangkan risiko kepada dirinya sendiri dan pengguna jalan raya yang lain.c) MOTOSIKAL SELAIN DARIPADA MOTOSIKAL (PERSEORANGAN) MOTOKAR: berat tanpa muatan tidak melebihi 3000 kg MOTOKAR BERAT : berat tanpa muatan melebihi 7500 kg MOTOKAR BERAT : bersendi atau berat kejur berat tanpa muatan tidak melebihi 7500 kg MOTOKAR BERAT : bersendi atau berat kejur berat tanpa muatan tidak melebihi 5000 kg TRAKTOR RINGAN : JENTERA BERGERAK RINGAN (BERODA).Enam Belas (16) tahun bagi Kelas A. Kelayakan minima umur mengikut jenis kenderaan adalah :. berat tanpa muatan melebihi 5000 kg TRAKTOR BERAT : JENTERA BERGERAK BERAT (BERANTAI).Dua Puluh Satu (21) tahun bagi kenderaan lain . Manakala kelayakan kesihatan adalah dari segi sihat tubuh badan dan boleh melihat ke hadapan sehingga 23 meter dan tidak buta warna. berat tanpa muatan tidak melebihi 5000 kg TRAKTOR BERAT: JENTERA BERGERAK BERAT (BERODA).PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU A B B1 KENDERAAN ORANG CACAT MOTOSIKAL (PERSEORANGAN) SY AR AT . berat tanpa muatan melebihi 5000 kg B2 C D E E1 E2 F Syarat-syarat kelayakan pemohon untuk mendapatkan lesen memandu adalah berdasarkan kelayakan umur dan kesihatan. G H I 95 .c) MOTOSIKAL (PERSEORANGAN) (tidak melebihi 250c. Sekiranya pemohon ada kecacatan.

com.Ujian teori (Undang-undang Jalanraya dan Pemanduan Berhemah).Ujian Praktikal Alamat laman web pihak e-services: http://www. BAHAGIAN-BAHAGIAN UJIAN Ujian memandu dijalankan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan mengikut bahagian-bahagian seperti berikut: a ) Bahagian I .com.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU UJIAN MEMANDU 1. UJIAN MENGIKUT KELAS LESEN MEMANDU (a) Motokar dan Motolori Bahagian I Ujian memandu perlu diadakan untuk menentukan kekompetenan seseorang pemandu sebelum ia dibenarkan memandu di atas jalanraya. Ujian praktikal meletak motokar/ motolori secara masuk belok. Ujian Teori Berkomputer dilakukan oleh tiga buah syarikat berlesen yang dilantik. la juga boleh didaftarkan untuk tempahan ujian berkomputer secara online melalui:- b) Bahagian II dan III .my 96 .eservices. Ujian Teori (berkomputer/lisan) untuk Panduan Jalanraya dan Pemanduan Berhemat.PENDAHULUAN 3.my http://www.rilek. mendaki bukit dan pusingan tiga penjuru (dikecualikan untuk motolori) Ujian memandu di atas jalanraya Bahagian II Bahagian III 2.com. Ujian diadakan di pusat ujian yang ditetapkan.myeg.my http://www.

Sekiranya tarikh ujian yang ditetapkan di atas Kad Penetapan Ujian itu tidak dapat dipenuhi. 4.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU b) Motosikal 5. Lesen Belajar Memandu asal yang masih sah tempohnya. Walau bagaimanapun sekiranya seseorang calon itu gagal dalam sesuatu Bahagian atau gagal hadir pada tarikh yang ditetapkan. Ujian menunggang dijalanraya. anda hendaklah membeli kad penetapan ujian yang baru. PENE TA P AN UJIAN BAHA GIAN 1 PENET PAN BAHAGIAN Semasa memohon penetapan ujian Bahagian I calon adalah dikehendaki mengemukakan: i Kad Pengenalan atau salinan ii Sijil kehadiran kursus Pendidikan Pemandu (KPP) (JPJL2A) iii. ia perlu mendapatkan Kad Penetapan Ujian baru sebelum menduduki ujian ulangan dan menamatkan sekurang kurangnya 16 jam kursus praktikal sebelum dibenarkan untuk memohon ujian praktikal Bahagian II dan III. kad penetapan ujian boleh digunakan untuk ujian Bahagian II dan III. Bagi pemohon di luar Lembah Kelang. calon hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kad Penetapan Ujian JPJL3 bagi tarikh ujiannya dengan mengemukakan dokumen-dokumen berikut: i. meniti di atas simen ‘plank test. Untuk menduduki ujian. ii Bahagian III iii Bayaran yang dikenakan sebanyak RM 10. Jika anda gagal.JPJL3 kad penetapan ujian Bahagian I. ‘slalom test’. termasuk laluan tak rata bagi kelas B sahaja. MENJALANI UJIAN Bahagian I Bahagian II Ujian Teori (berkomputer/lisan) Ujian Kecekapan menunggang motosikal iaitu pusingan angka 8. seseorang calon boleh memohon untuk meminda kepada tarikh baru tanpa bayaran di mana calon hanya berpeluang meminda tarikh hanya sekali sahaja. brek kecemasan dan menunggang di selekoh tajam ‘crank course’. Kad Pengenalan atau salinan.00. (Kelas A dan C dikecualikan) menunggang di antara ‘kon’. 97 .

2 ) Telah lulus ujian undang-undang teori (Bahagian 1) dalam tempoh 2 tahun dari tarikh permohonan. H dan I. G.Calon-calon yang kandas dalam Bahagian I. 3 ) Telah menghadiri latihan amali permulaan 6 jam di sirkit latihan institut memandu dan dikeluarkan dengan sijil kehadiran JPJL2B bagi kelas lesen yang dipohon.21 tahun untuk memandu kenderaan berat dan perdagangan kelas E. sementara tempoh sah ujian Bahagian II dan Bahagian III ialah satu (1) tahun. MENAMBAH KELAS Bagi calon-calon yang telah memiliki lesen memandu kompeten bagi sesuatu kelas dan ingin menambah kelas yang lain caloncalon adalah dikecualikan daripada menghadiri semula kelas KPP serta ujian Bahagian I. F. 7.17 tahun untuk kelas D iii .16 tahun memandu kelas A. KELA YAK AN UMUR KELAY AKAN Kelayakan umur yang ditetapkan sebelum seseorang boleh memohon lesen belajar memandu (LDL) ialah seperti berikut :i . Sekiranya ada calon-calon yang terkilan di atas keputusan Bahagian II dan III mereka boleh mengemukakan rayuan bertulis selewat-lewatnya sehari selepas gagal ujian. TEMPOH SAH UJIAN BAHAGIAN I Tempoh sah ujian Bahagian I ialah dua tahun. 8. II dan III hanya dibenarkan mengambil ujian semula selepas 1 minggu daripada tarikh kandas. B dan C ii . LESEN BELAJAR MEMANDU (LDL) 1 . calon adalah dikehendaki memenuhi syarat-syarat seperti berikut :1 ) Telah menghadiri kursus teori selama 5 jam dan dikeluarkan dengan sijil kehadiran JPJL2A.calon dikehendaki mengambil ujian semula. 98 .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 6. SY AR AT PENGEL UA R AN LESEN BELA JAR YA RA PENGELU RAN BELAJAR MEMANDU Sebelum sesuatu lesen memandu dikeluarkan. 2. Sekiranya calon telah lulus mana-mana Bahagian ini dan ianya masih tidak membuat lesen dalam tempoh setahun. KEPUTUSAN UJIAN Keputusan ujian akan diberitahu dengan serta merta selepas ujian.

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU Sesuatu lesen belajar memandu boleh dikeluarkan mengikut tempoh 3 atau 6 bulan dan boleh diperbaharui mengikut agregat tersebut sehingga 2 tahun dari keluaran pertama. B & C. 3. Ini bermakna.00 untuk 3 bulan.S Y AR AT YANG DIKENAK AN KEP AD A YA RA YA RA DIKENAKAN KEPA DA PEMEGANG LESEN BELAJAR MEMANDU 4. seseorang calon dikehendaki menyelesaikan semula ujian amali dalam tempoh 2 tahun tersebut. Mana-mana pemegang lesen belajar memandu yang ingin membaharui lesen itu setelah tempoh 2 tahun dilepasi adalah dikehendaki untuk mengambil semula ujian undang-undang teori sebelum dibenarkan pembaharuan. • • • Semua pemegang lesen belajar memandu adalah dikeluarkan syarat-syarat seperti berikut :1 . SY AR AT .telah menjalani latihan amali 16 jam (termasuk 6 jam pertama di sirkit latihan institut memandu) 99 .memandu di bawah pengawasan pengajar institusi memandu yang ada sijil pengajar yang sah bagi kelas kenderaan yang dipandu 3 .mempamerkan tanda pengenalan ‘L’ di hadapan dan belakang kenderaan 2 . RM40. Bayaran RM30. PERMOHONAN LESEN BELAJAR MEMANDU BARU a ) Pemohon hendaklah menyertakan • JPJL2B (Sijil kehadiran kursus permulaan di Sirkit Latihan Institiut Memandu) Borang JPJL1 yang lengkap diisi Sijil lulus ujian Undang-undang Jalanraya JPJ L3 (kecuali kelas E) Sesalinan Kad Pengenalan 1 keping gambar warna berukuran 25mm x 32mm dan Bayaran RM20.telah lulus ujian undang-undang teori (dalam tempoh 2 tahun dari tarikh permohonan) 2 .00 untuk 3 bulan (RM60 untuk 6 bulan) bagi kelas D & keatas. • • PR A KELA YAK AN UNTUK MENDUDUKI UJIAN A M ALI RA KELAY AKAN AM Semua calon adalah dikehendaki untuk memenuhi syarat syarat berikut sebelum dibenarkan untuk menduduki ujian amali:1 .tidak boleh membawa penumpang atau muatan.00 untuk 6 bulan bagi kelas A.

atau 3 bulan penjara bagi kesalahan pertama dan bagi kesalahan kedua dan seterusnya RM2000 RM2000/. P Pemegang lesen memandu percubaan diwajibkan untuk mematuhi beberapa syarat semasa memandu di jalan raya iaitu: 1 ) Membawa lesen memandu percubaan bersamasamanya 2 } Mempamerkan plat ”P”di hadapan dan belakang kenderaan 3 ) Memastikan kadar alkohol dalam darah. E2) adalah tidak terlibat kerana pemohon kelaskelas ini perlu memegang kelas motokar ringan (D) terlebih dahulu) B er apa lamak ah t empoh per cubaan? erapa lamakah tempoh percubaan? Tempoh percubaan adalah selama dua (2) tahun sahaja. B. pernafasan dan air kencing adalah 0. 2.00 Pemegang lesen memandu percubaan yang didapati melanggar mana-mana syarat tersebut di atas adalah melakukan kesalahan dan boleh didakwa dibawah Seksyen 119 Akta Pengangkutan Jalan 1987. B1.S Y AR AT YANG APAK AKAH SYA RA YA RA AD A PEMEGANG KEPA DA LESEN KEP PERCUBAAN? DIKENAK AN DIKENAKA MEM ANDU MEMANDU Siapak ah golongan pemandu y ang per lu memegang lesen Siapakah yang perlu memandu percubaan? Mereka yang perlu memegang lesen memandu percubaan adalah mereka yang memohon lesen bagi kelas lesen yang terawal sahaja. C. El. F. 100 . AP AK AH SY AR AT. B2. G. AP AK AH R ASIONAL BA GI PENGEL UA R AN LESEN PAK AKAH RASIONAL BAGI PENGELU RAN MEMANDU PERCUBAAN Lesen memandu percubaan dikeluarkan oleh JPJ kepada pemandu-pemandu baru bagi mengenakan beberapa batasan supaya mereka diberi masa untuk memperolehi kemahiran dan pengalaman untuk menjadi pemandu kompeten.atau 6 bulan penjara atau keduaduanya. Mana-mana pemegang lesen memandu percubaan yang telah mengumpul 10 mata demerit akan mengakibatkan lesen memandu percubaannya dibatalkan oleh Ketua Pengarah JPJ. I sahaja (kelas-kelas kenderaan motokar berat (E. Jika disabitkan dengan kesalahan itu boleh dihukum RM1000 RM1000/. D. Sabitan kesalahan ini juga akan mengumpul sejumlah 5 atau 10 mata demerit di sistem demerit KEJARA. H. Apak ah kelas-kelas y ang t er liba t? Apakah yang ter erliba libat? Kelas-kelas lesen yang terlibat adalah kelas-kelas A.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU LESEN MEMANDU PERCUBAAN (P) 1.

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

1 ) Sabitan kesalahan ini juga akan mengumpul mata demerit seperti berkut:Kesalahan 1) Gagal membawa lesen memandu percubaan bersama-samanya. 2) Gagal memastikan kandungan alkohol dalam darah, pernafasan dan air kencing pada tahap 0.00. 3) Gagal mempamirkan plat ’P’ di hadapan dan belakang kenderaan. M ata D emer it Ma Demer emerit 5

3) AP AK AH AKIBA TN YA SEKIR AN YA LESEN MEM ANDU PAK AKAH AKIBATN TNY SEKIRA NY MEMANDU PERCUBAAN DIBA TA L K AN? DIBAT KAN? Sekiranya lesen memandu percubaan anda dibatalkan, anda akan dilarang daripada memandu, memegang atau memohon lesen (termasuk lesen memandu) bagi tempoh 12 bulan. Selepas tempoh larangan, anda akan disyaratkan untuk mengulangi semula proses pembelajaran dan ujian sebelum dibenarkan untuk mendapatkan lesen dan akan dikenakan tempoh percubaan sekali lagi. 4. CAR ACAR A MEMP A MERK AN PLA T ’P ’ RA -C RA MEMPA MERKAN PLAT ’P’ Pemegang-pemegang lesen memandu percubaan kelas D (motokar) hendaklah melekatkan plat ‘P’ dihadapan cermin di sebelah kiri (atas) dan di sebelah kiri (atas) bahagian belakang cermin motokar seperti yang ditunjukkan di bawah:

5

10

Pemegang lesen percubaan juga boleh mengumpul mata demerit sekiranya melakukan kesalahan terjadual di bawah sistem KEJARA. 2 ) Mana-mana pemegang lesen memandu percubaan yang telah mengumpul 10 mata demerit akan mengakibatkan lesen memandu percubaannya dibatalkan oleh Ketua Pengarah JPJ. Dengan pembatalan itu, pemegang lesen juga akan dilarang memandu, memegang atau memohon apa-apa lesen (termasuk lesen belajar memandu) bagi tempoh 12 bulan.

101

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

PERMOHONAN LESEN MEMANDU 1. Pendahuluan a) Apabila seseorang pemegang Lesen Memandu Percubaan telah tamat tempoh percubaan 2 tahun ia hendaklah memohon lesen memandu kompeten tidak lewat 1 tahun daripada tarikh ianya tamat. Permohonan untuk mendapatkan lesen memandu (JPJ L6) yang sah hendaklah dikemukakan di mana-mana pejabat JPJ Negeri dengan menyertakan dokumen-dokumen berikut: i) Pemegang-pemegang lesen memandu percubaan kelas motosikal solo (B, B1, B2) dan motosikal bukan solo ) hendaklah mempamerkan plat “P” di bahagian (kelas C C) atas atau bawah lampu besar di hadapan motosikal dan satu lagi di plat bahagian atas atau di bawah nombor pendaftaran motosikal seperti yang ditunjukkan di bawah: Lesen Memandu Percubaan Asal;

Saiz yang ditetapkan mengikut undang-undang: Saiz pelekat ‘P’ untuk motokar - 15cm x 15cm Saiz pelekat ’P’ untuk motosikal - 10cm x 10cm

ii) 1 keping gambar warna berukuran 25mm x 32mm iii) Bayaran RM20.00 1 tahun(kelas A, B dan C) dan RM30.00, 1 tahun (Kelas D,E,F,G,H dan I) b) Lesen memandu baru boleh dipohon bagi tempoh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun.

102

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

PERINGA TA N AT Bagi permohonan untuk menukar Lesen Memandu Percubaan kepada Lesen Memandu Kompeten yang diterima dalam tempoh 7 hari sebelum tamat tempoh percubaan, pertukaran dan pengeluaran lesen memandu kompeten adalah dibenarkan bagi tempoh 1 tahun sahaja. Setelah dikenalpasti permohonan adalah dari pemohon yang memohon dalam tempoh 7 hari sebelum tamat tempoh percubaan, urusniaga pertukaran diteruskan dengan tempoh selama 1 tahun diberi dan dikawal secara automatik oleh sistem komputer. Pemba talan L esen M emandu Kompet en embatalan Lesen Memandu Kompeten Mana-mana lesen memandu kompeten yang disabitkan dengan kesalahan tertentu boleh dibatalkan oleh mahkamah (majistret/hakim) dan Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Malaysia. LESEN VOKASIONAL 1. PERMOHONAN BARU UNTUK LESEN VOKASIONAL 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Semua permohonan baru untuk lesen vokasional hendaklah memenuhi kategori berikut :Telah lulus pemeriksaan sebagaimana disyaratkan. perubatan

2. UJIAN TEORI 2.1 Ujian Teori terbahagi kepada 4 kategori seperti berikut : 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Lesen Kenderaan barangan termasuk motosikal; (GDL)

Lesen kenderaan perkhidmatan awam (PSV) Bas termasuk bas mini/van Lesen kenderaan perkhidmatan awam (PSV) teksi/kereta sewa/teksi mewah;dan Konduktor

2.2 Semua calon bagi lesen seperti di para 2.1.1 hingga 2.1.3 adalah lulus ujian teori sekiranya memperolehi sekurang-kurangnya 42 markah daripada 50 markah yang diperuntukkan (sebanyak 50 soalan disediakan), 2.3 Bagi pemohon lesen konduktor pula seperti di para 2.1.4 adalah lulus ujian teori sekiranya memperolahi sekurang-kurangnya 32 markah daripada 40 markah yang diperuntukkan (sebanyak 40 soalan disediakan) 2.4 Masa yang diperuntukkan adalah selama 60 minit bagi perkara 2.1.1 hingga 2.1.3 dan selama 45 minit bagi perkara 2.1.4.

Telah menghadiri kelas teori dan latihan amali sebagaimana disyaratkan; dan Lulus ujian teori dan amali sebagaimana disyaratkan.

103

bas mini/van) Konduktor 3.2 Calon-calon akan dinilai berdasarkan kepada kemahirannya memandu di semua peringkat dan penentuan lulus atau gagalnya seseorang calon itu adalah bergantung kepada prestasi pemanduannya secara menyeluruh. UJIAN A M ALI AM 3. Sebaliknya.7 Manakala calon-calon yang gagal di dalam Ujian teori pula boleh memohon untuk menduduki semula ujian tersebut sekurang-kurangnya 1 minggu dari tarikh gagal ujian.3 Ujian amali bagi lesen vokasional hanya boleh dilaksanakan selepas lulus ujian teori. 3.3 GDL (Motokar Berat Bersendi) PSV (Bas) PSV (Teksi/Kereta Sewa/Teksi Mewah) 3. 3.4.2 3.5.4.4 Ujian amali bagi lesen vokasional hanya diwajibkan bagi kategori seperti berikut :- 3.1 3. JUMLAH JA M LA TIHAN JAM LATIHAN Semua pemohon adalah dikehendaki menghadiri kelas teori dan amali selama tempoh yang ditetapkan seperti berikut:- 104 .3 3. 2.6 Bagi calon-calon yang lulus ujian teori boleh dibenarkan mengambil ujian amali serta merta.5.4.2 GDL ( motosikal) GDL (Motokar Ringan) GDL (Motokar Berat Kejur) PSV( Motokar Ringan . 3.4 3. semua elemen ujian amali dirangkumkan menjadi satu. Ujian amali bagi lesen vokasional kategori seperti berikut adalah dikecualikan: 3. 3.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 2.5.5. 2.5 4.5.5 Keputusan ujian teori dikeluarkan dengan menggunakan sijil lulus ujian JPJL12.1 3.5.1 Ujian amali bagi lesen vokasional adalah tidak lagi dibahagikan kepada peringkat bahagian seperti mana yang diamalkan bagi mendapatkan lesen memandu kompeten.

Hanya rayuan yang memenuhi syarat dan kriteria-kriteria yang ditetapkan seperti berikut akan dipertimbangkan bagi kelulusan. Pemegang lesen perlu mengemukakan bukti berdasarkan kepada dokumen keluar/ masuk negara sebagaimana tercatat di dalam passport. 1. 1.1 Pemegang lesen ‘P’ yang ingin mengemukakan rayuan perlulah memastikan bahawa lesen berkenaan tamat tempoh sah dengan tidak melebihi tiga (3) tahun dari tarikh akhir lesen tersebut (Seksyen 29(1 )(b)APJ 1987). Pemegang lesen mengemukakan surat kenyataan dan pengesahan daripada doktor/hospital sebagai bukti rekod kesihatan.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU Perkara Kelas Teori Latihan Amali Jumlah Jam R AY U AN LESEN MEM ANDU TA M AT TEMPOH UAN MEMANDU a ) R a yuan L esen P er cubaan tama t t empoh melebihi 1 Lesen Per ercubaan tamat tempoh tahun PSV (Bas) PSV (Teksi/Kereta Sewa/Teksi Mewah) 7 8 15 Mana-mana pemegang lesen P tamat tempoh dan gagal memperbaharui dalam tempoh yang ditetapkan iaitu tidak melebihi setahun dari tarikh tamat tempoh lesen. pemohon boleh mengemukakan rayuan.3 Gagal menukar lesen ‘P’ kepada lesen ‘CDL’ dalam tempoh yang telah ditetapkan kerana mengalami sesuatu jenis penyakit yang mudarat. 9 5 14 Perkara Kelas Teori Latihan Amali Jumlah Jam GDL Lori Kejur GDL Lori Bersendi GDL Motokar Ringan GDL Motosikal Konduktor 7 - 7 1. 7 8 15 7 - 7 7 6 - 7 6 105 .2 Gagal menukar lesen ‘P’ kepada lesen ‘CDL’ dalam tempoh yang ditetapkan kerana berada di luar negara. Kriteria-kriteria dan asas-asas pertimbangan permohonan/rayuan. 1.

4 Gagal menukar lesen ‘P’ kepada lesen ‘CDL’ dalam tempoh yang ditetapkan kerana menjalani tahanan tertentu oleh pihak berkuasa. 1. 106 . • Rayuan lesen ‘CDL’ hanya dibuat bagi kes-kes dimana pemohon berada di luar negara.6 Ketua Pengarah berhak untuk menolak sebarang permohonan berdasarkan budibicaranya tanpa apa-apa alasan. Ketua Pengarah boleh mempertimbangkan rayuan berkenaan mengikut kes dan permasalahan yang dikemukakan bersama bukti yang disertakan oleh pemohon. tahanan penjara.Keputusan Ketua Pengarah adalah muktamad. 1. rayuan tidak akan dipertimbangkan.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU Ketentuan tahap dan kemudaratan penyakit perlulah dinyatakan oleh doktor/hospital berkenaan. permohonan tidak dapat dipertimbangkan. Bukti rekod perlu menunjukkan pesakit mempunyai kesulitan kesihatan yang memerlukan beliau sentiasa merujuk kepada doktor/ hospital dan dalam masa yang sama tempoh tersebut juga memerlukan ia berurusan dengan JPJ bagi maksud pembaharuan lesen memandunya. b) R a yuan L esen ’ CDL ’ Tama t Tempoh M elebihi 3 Tahun Ra Lesen esen’ CDL’ amat Melebihi • Lesen ‘CDL’ akan terbatal secara automatik sekiranya pemegang lesen berkenaan gagal memperbaharuinya dalam tempoh tidak melebihi 3 tahun dari tarikh tamat tempoh lesen. • Ibu Pejabat menerima permohonan untuk diproses berdasarkan alasan dan bukti-bukti yang kukuh samada melalui bukti passport. c ) R a yuan L esen Vok asional Tama t Tempoh M elebihi Lesen okasional amat Melebihi 3 Tahun • Lesen vokasional akan terbatal secara automatik sekiranya pemegang lesen berkenaan gagal memperbaharuinya dalam tempoh 3 tahun dari tarikh tamat tempoh lesen atas sebab-sebab tertentu. Selain daripada alasan tersebut.5 Gagal menukar lesen ’P’ kepada lesen’ CDL’ dalam tempoh yang ditetapkan kerana menghadapi permasalahan tertentu mengikut rayuan yang dikemukakan oleh pemegang lesen. • Jangkamasa bagi proses rayuan ini adalah lebih kurang 1 bulan. surat pengesahan tahanan penjara dan sebagainya. Pemegang lesen perlu -mengemukakan bukti melalui surat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa atau badan yang berkenaan mengenai rekod dan tempoh tahanan yang menunjukkan pemegang lesen berkenaan tidak berupaya untuk berurusan dengan JPJ. 1. Sekiranya dokumen tersebut gagal dikemukakan.

3 Manakala perlaksanaan mana-mana ujian yang diperlukan sebagaimana keputusan yang telah dibuat bolehlah dijalankan di mana-mana institut memandu yang bersesuaian setelah pembaharuan lesen belajar memandu dan tempahan ujian memandu dibuat di JPJ Negeri yang berkenaan. KaedahKaedah Kenderaan Motor (Lesen Memandu) 1992.1 Surat rayuan yang mempunyai maklumat nama. Kelulusan bagi pemegang PDL hanya mempunyai tempoh sah selama enam puluh (60) hari sahaja daripada tarikh surat kelulusan dikeluarkan. • 2.2 Semua proses permohonan/rayuan adalah dibuat oleh Bahagian Pelesenan Pemandu Ibu Pejabat sahaja dengan mengambilkira rekod lesen berkenaan adalah bersih daripada sebarang hukuman pembatalan dan jumlah mata demerit terkumpul adalah kurang daripada 10. 4. Kebiasaanya.1 Pemegang lesen boleh mengemukakan rayuan terus kepada Bahagian Pelesenan Pemandu Ibu Pejabat JPJ Malaysia. 4.2 Salinan lesen memandu berkenaan.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU • Ibu Pejabat menerima permohonan rayuan untuk memperbaharui lesen vokasional berdasarkan alasan-alasan dan bukti yang kukuh. Sesuatu kelulusan itu juga hanya akan dikeluarkan oleh Bahagian ini setelah mendapat keputusan dan kelulusan daripada Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Malaysia. Sebarang rayuan selepas tempoh kelulusan berkenaan tidak akan diterima dan calon perlu mengambil lesen memandu sebagaimana prosedur sedia ada. 4. Mana-mana rayuan yang lulus akan disyaratkan hanya menghadiri Kursus Teori (JPJL2C) sahaja. 3.1.1 Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan oleh pemegang lesen semasa mengemukakan rayuan adalah seperti berikut :- 3.1 Setiap permohonan/rayuan yang memenuhi syarat akan dipertimbangkan oleh Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Malaysia mengikut kes demi kes melalui Pengecualian Pemakaian Kaedah 5 (3). Keputusan Rayuan 4. Permohonan Rayuan 2. rayuan lesen vokasional akan diterima dengan mengambilkira kedudukan lesen vokasional yang tidak terpakai bagi Seksyen 29 (1)(b) apabila dibaca bersama Seksyen 2 APJ 1987. 3. nombor kad pengenalan dan alamat untuk dihubungi serta ditandatangani oleh pemegang lesen berkenaan.3 Bukti-bukti yang berkenaan dengan kes-kes rayuan seperti para di atas. Surat kelulusan akan dikeluarkan oleh Bahagian Pelesenan Pemandu Ibu Pejabat kepada JPJ Negeri yang berkaitan dan satu salinan kepada pemegang lesen. 3.1. D ok umendok umen Yang P er lu Dikemuk ak an oleh Dok okumenumen-dok dokumen Per erlu Dikemukak akan Pemegang Lesen 3.1. 107 .

Senarai yang telah dipersetujui adalah seperti berikut: Pemegang-pemegang lesen memandu domestik negara asing yang lain yang menjadi negara Pejanji Konvensyen Geneve 1949 & 1968 boleh memandu di negara ini selagi lesen memandu domestik negara asing tersebut masih sah tempohnya dan ada membawa bersama-samanya terjemahan lesen dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU PER TUK AR AN LESEN MEM ANDU D OMESTIK ASING PERT KA RAN MEMANDU DOMESTIK KEP AD A LESEN MEM ANDU K OMPE TEN M ALA YS I A OMPETEN MALA ALAY KEPA DA MEMANDU KOMPE Pemegang-pemegang lesen memandu asing bagi negaranegara tertentu dan masih sah tempohnya boleh membuat pertukaran kepada lesen memandu kompeten Malaysia secara automatik. Senarai negara yang diterima untuk pertukaran adalah berubah dari masa ke semasa dan boleh dipinda berdasarkan pengesahan terkini dari Kementerian Luar Negeri. Walau bagaimanapun. Antara negara tersebut adalah: 108 . pemegang-pemegang lesen tersebut masih boleh memandu di negara ini selagi Lesen Memandu domestik negara asing tersebut masih sah tempohnya dan ada membawa bersama-samanya terjemahan lesen dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia.

Antara negara tersebut adalah : Afghanistan Austria Barbados Bolivia Burkina Faso Central Frican Cote D’lvore Albania Brazil Benin Bosnia Herzegovina Burundi Chad Costa Rica Algeria Bahamas Belarus Botswana Cameroon Chile Colombia Argentina Bahrain Bangladesh Bulgaria Canada Congo Croatia 109 .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU Australia Denmark France Italy Libya New Zealand Philippines Spain Brunei Egypt (Mesir) Germany Iraq Laos Netherlands Poland Singapore Belgium Fiji Hong Kong Jepun Mauritius Nigeria Russia Thailand China Finland Iran Korea Myanmar Papua New Guinea Switzerland Turkey negara asing yang lain yang menjadi negara Pejanji Konvensyen Geneve 1949 & 1968 boleh memandu di negara ini selagi lesen memandu domestik negara asing tersebut masih sah tempohnya dan ada membawa bersama-samanya terjemahan lesen dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia.

Kampuchea El Salvador Greece Haki Iceland Ivory Coast Kuwait Liberia Madagascar Mexico Namibia Niger Pakistan Rwanda Seychelles Somalia Sudan Togo Uganda 110 .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU Czechoslovakia Ecuador French Polynesia Guatemala Honduras India Jamaica Latvia Liechtenaterin Malawi Monaco Nepal Panama Republic of Moldova San Marino Sierre Leone Southern Yemen Swizerland Trinidad & Tobago Dahomey Estonia Georgia Guinea Holy See Indonesia Jordan Lebanon Lithuania Maldive Island Mongolia Nicaragua Paraguay Republic of Macedonia Saudi Arabia Slevania South Africa Syria Tunisia Dominican Republic Ethiopia Ghana Guyana Hungary Ireland Kenya Lesotho Luxembourg Mauritania Morocco Norway Peru Romania Senegal Slovenia Sri Lanka Taiwan Turkmenistan D.

PERMIT MEM ANDU ANT AR ABANGSA MEMANDU ANTA RABANGSA iii) 2 keping gambar warna ukuran pasport 1 . 3 . 2 .00 setahun. untuk membenarkan pertukaran lesen memandu domestik negara asing tanpa ujian ataupun mengenakan syarat-syarat dari masa ke semasa. v) Bayaran RM150. 111 . iii) Borang permohonan (Lampiran B-2) ii) Kad Pengenalan asal & salinan photostat.Permohonan permit Antarabangsa juga boleh dipohon Dokumen-dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut: di pejabat Persatuan Automobil Malaysia.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU Ukranian Soviet Uruguay Western Samca Zimbabwe UAE Uzbekistan Yemen United Kingdom Venezuela Yugoslavia United States Vietnam Zambia Pemegang-pemegang lesen memandu domestik negara asing seperti (b) di atas boleh memohon untuk mendapatkan lesen memandu Malaysia kepada Ketua Pengarah JPJ dan Ketua Pengarah boleh menggunakan budi bicaranya mengikut kes demi kes.Pemohon-pemohon hendaklah mengemukakan ii) Surat terjemahan lesen (Bahasa Inggeris atau Bahasa Madokumen-dokumen berikut: laysia) oleh kedutaan negara yang mengeluarkan lesen atau i) Lesen memandu domestik asal & salinan photostat pihak berkuasa yang mengeluarkan lesen berkenaan. dan i) Salinan lesen memandu domestik asing yang disahkan. yang masih sah tempohnya untuk 1 tahun.Pemegang-pemegang lesen memandu kompeten Malaysia iv) Borang JPJ L1 yang ingin memandu di negara asing adalah dinasihatkan untuk mengambil permit memandu antarabangsa.

PENDAHULUAN Bahagian ini mengandungi jenis-jenis kesalahan memandu dan hukuman-hukuman yang dikenakan keatas penggunapengguna jalan raya yang didapati melanggar peraturanperaturan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Kaedah-kaedah di bawahnya (Road Transport Rules 1959). Untuk tujuan tersebut. pemegang lesen berkenaan boleh memandu kenderaan yang didaftar di negara ini atau didaftarkan di Singapura di Malaysia. ~ Mana-mana yang telah memiliki Lesen Memandu Singapura.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU PERUNTUKAN KHAS LESEN MEMANDU SINGAPURA Mana-mana pemegang Lesen Memandu Kompeten Malaysia yang bermastautin/memiliki pas kerja (bekerja) di Singapura adalah layak memohon lesen memandu Singapura.00 dan kemukakan kepada pihak berkuasa Singapura untuk dapatkan lesen memandu Singapura. ~ Jika pemilik bermastautin/tamat tempoh kerja/ kontrak di Singapura. pemohon boleh dapatkan cabutan rekod lesen memandu kompeten Malaysia di mana-mana pejabat JPJ Negeri dengan bayaran RM 10. ~ Semasa memiliki lesen memandu Singapura. Jenis-jenis kesalahan dan hukuman adalah seperti berikut: AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 (AKTA 333) DAN KAEDAH-KAEDAH LALULINTAS JALAN 1959 112 . pemegang lesen tersebut boleh memohon lesen memandu kompeten Malaysia dengan menggunakan surat pengesahan daripada pihak berkuasa Singapura. BAHAGIAN 2 KESALAHAN-KESALAHAN MEMANDU DAN AN-HUKUM ANN YA DI BA WAH AK TA HUKUMAN-HUKUM AN-HUKUMANN ANNY BAW AKT HUKUM PENGANGKUT AN JALAN 1987 PENGANGKUTAN D DA AN N DAN W AHN YA K AED AH-K AED AH DI BA AEDAH BAW AHNY AEDAH-K AH-KAED (RTR1959) 1. Lesen Memandu Malaysia adalah terbatal mengikut Seksyen 29(b) APJ1987.

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU i) Pendaftaran Kenderaan-Kenderaan Motor BIL 1 KESALAHAN Kenderaan tidak mematuhi kaedah pembinaan dan penggunaan Memiliki/menggunakan kenderaan tidak didaftarkan Tidak memberitahu Ketua Pengarah @ Pengarah mengenai perubahan butir-butir dalam daftar Tidak membuat tukar milik dalam masa 7 hari Tidak Peraga / Nombor Pendaftaran/ No. Kabur / Keliru / tidak ikut ukuran Tidak tukar alamat dalam masa 7 hari SEKSYEN / KAEDAH KESALAHAN Seksyen 6(1) SEKSYEN / KAEDAH HUKUMAN Seksyen 119(2) KADAR KOMP AU N PA RM 3000 KADAR MAHKAMAH 2 Seksyen 7(1) Seksyen 7(3) Mahkamah Denda RM 2000 3 Seksyen 12(5) Seksyen 11(2) RM 150 4 Seksyen 13(1) Seksyen 119(2) RM 100 5 Seksyen 14(1) Seksyen 14(4) RM 100 6 Kaedah 8GV(LD)65 LN 158/65 Kaedah 15VV(LD)65 LN 158/65 RM 100 113 .

1 Tiada LKM / Trade Plate 3.2 LKM / Trade Plate tamat tempoh bagi Kenderaan a) Motosikal b) Kenderaan Persendirian c) Teksi / Kereta Sewa d) Bas/Lori Seksyen 23(1) Seksyen 23(2) Mahkamah Denda RM 2000 dan gantung LKM/Trade Plate RM 100 RM 150 RM 150 RM 150 114 .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU ii) Perlesenan Kenderaan-Kenderaan Motor SEKSYEN / KAEDAH KESALAHAN SEKSYEN / KAEDAH HUKUMAN KADAR KO M P AU N PA BIL KESALAHAN KADAR MAHKAMAH 1 Menggunakan kenderaan tanpa LKM/LKM telah diserah balik Seksyen 15(1) Seksyen 119(2) Seksyen 15(4) Seksyen 15(4) Mahkamah Denda RM 5000 2 Tidak pamer / mencatat / ubah / rosak / pamerkan LKM diubah / dirosak / dicacatkan Seksyen 20(1) Seksyen 119(2) RM150 3 3.

15KV(LD) LN 158/65 RM 3000 115 .14GV(LD) LN 158/65 K.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU iii) Pelesenan Pemandu-Pemandu Motor BIL 1 a) b) KESALAHAN Lesen Memandu tamat tempoh Tiada lesen Memandu SEKSYEN / KAEDAH KESALAHAN Seksyen26(1) SEKSYEN / KAEDAH HUKUMAN Seksyen 26(2)19(2) KADAR KOMP AU N PA RM 150 Mahkamah KADAR MAHKAMAH Denda RM 1000 atau 3 bulan penjara atau kedua-duanya sekali 2 Tidak patuhi syarat-syarat LDL Seksyen 24(4) Seksyen 24(4) RM 200 3 Gagal mengemukakan butir untuk Pengendorsan Seksyen 34(2) Seksyen 34(4) Mahkamah Denda RM 2000 atau 6 bulan penjara atau keduaduanya sekali Denda RM 2000 atau penjara 6 bulan 4 Memandu semasa Lesen CDL digantung atau dibatal Seksyen 38(2) Seksyen 38(5) Mahkamah 5 Tidak memberi lesen/kerjasama kepada Pegawai Penguatkuasa K.

40km/h c) 1 km/h . Sabitan kedua lesen digantung 3 bulan Seksyen 41 Seksyen 41 Mahkamah Penjara Mandatori 2 hingga 10 tahun dan denda RM500 hingga RM2000 dan digantung lesen memandu bermula daripada tarikh di mahkamah sehingga kes diputuskan penjara. SEKSYEN / KAEDAH KESALAHAN SEKSYEN / KAEDAH HUKUMAN KADAR KO M P AU N PA KADAR MAHKAMAH BIL KESALAHAN 1 Memandu/menyebabkan/ membenarkan memandu di bawah umur Seksyen 39 Seksyen 39(5) Mahkamah Denda RM1000 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali 2 i) Melebihi had laju kepada kenderaan Seksyen 40(1) Seksyen 40(1) Mahkamah ii) Melebihi had laju kebangsaan bagi segala jalan a) Melebihi 40 km/h b) 26 km/h .25 km/h 3* Memandu dengan melulu dan membahayakan dan menyebabkan kematian Seksyen 69(1A) Seksyen 119(2) RM300 RM200 RM100 Denda RM1000 dan lesen diendoskan/ digantung satu bulan. 116 .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU iv) Memandu Dan Kesalahan-Kesalahan Yang Berkaitan Dengannya.

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 4* Memandu dengan melulu dan membahayakan (tidak melibatkan kematian) Seksyen 42 Seksyen 42 Mahkamah Penjara mandatori sekurangkurangnya satu (1) hari tetapi tidak lebih lima tahun dan denda RM 500 hingga RM 15000. Kesalahan berikutnya dipenjarakan tidak lebih 10 tahun dan denda RM 10000 hingga RM 20000 Tiada penjara Denda RM 4000 hingga RM 10000 dan penjara tidak lebih 12 bulan 5* Memandu dengan tidak cermat dan tidak bertimbang rasa (tidak melibatkan kematian) Seksyen 43 Seksyen 43 Mahkamah 6* Memandu semasa berada di bawah pengaruh minuman yang memabukkan atau dadah (melibatkan kematian atau kecederaan) Seksyen 44 Seksyen 44 Mahkamah Penjara mandatori 3 hingga 10 tahun dan denda RM 8000 hingga RM 20000 dan digantung lesen memandu bermula dari tarikh sebutan pertama di mahkamah sehingga kes diputuskan. 117 .

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 7* Jaga kenderaan semasa mabuk/dadah Seksyen45(1) Seksyen 45(1) Mahkamah Denda RM 500 atau penjara satu bulan. Sabitan kedua . Sabitan kedua . 9* Ujian pernafasan 45B Seksyen 45B Seksyen 45B(4) Mahkamah Denda RM 2000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya. Sabitan kedua .denda RM 4000 atau penjara satu tahun atau kedua-duanya dan digantung lesen/batal. 118 .denda RM 1000 atau penjara 3 bulan atau kedua-duanya. Seksyen 45A Seksyen 45A(3) Mahkamah Denda RM2000 atau penjara 6 bulan dengan kepekatan alkohol melebihi had bulan.denda RM 4000 atau penjara satu tahun atau kedua-duanya dan lesen digantung 1 tahun. 8* Memandu atau menjaga kenderaan motor dengan kepekatan alkohol melebihi had yang ditetapkan.

Denda RM1000 atau penjara 3 bulan atau kedua-duanya 11 Pandu semasa sakit/tidak upaya Seksyen 46 Seksyen 46 Mahkamah 12 Menunggang atas injak/ halang pemandu Halang lalu lintas cara bahaya Tunggang belakang pemandu/ bawa lebih penumpang (motosikal) Bergantung atau naik semasa kenderaan bergerak atau ditarik tanpa kuasa-kuasa sah Memasuki. menggerak atau mengusik kenderaan atau mana-mana bahagian tanpa kuasa sah Bertindak sebagai penjaga kereta yang tiada kuasa sah (penjaga kereta haram) Seksyen 47 Seksyen 119(2) RM1000 13 14 Seksyen 48 Seksyen 49(1) Seksyen 119(2) Seksyen 119(2) RM300 RM150 15 Seksyen 50(2) Seksyen 119(2) RM150 16 Seksyen 50(2) Seksyen 119(2) RM150 17 Seksyen 50(3) Seksyen 119(2) RM150 119 .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 10 Pengadaan spesimen bagi analisis Seksyen 45C Seksyen 45C(6) Mahkamah Denda RM2000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali & lesen digantung/batal.

Denda RM2000 atau 6 bulan penjara dan lesen digantung satu tahun. 26* * 120 . 20 Wajib berhenti dan lapor kepada polis dalam masa 24 jam selepas kemalangan Tidak berhenti bila ditahan (pakaian seragam) Guna jalan terhad/langgar sekatan penggunaan sesuatu jalan Kesalahan di lintasan pejalan kaki Tidak berhenti disekatan jalan Tidak mematuhi/mengabaikan isyarat lalu lintas jalan Menaja/menyertai lumba haram Seksyen 52(1) Seksyen 119(2) RM100 21 Seksyen 55 Seksyen 119(2) RM300 22* * Seksyen 70(1) Seksyen 75 Seksyen 78(2) Seksyen 70(4) Seksyen 75(5) Seksyen 78(2) RM300 RM300 RM300 23* * 24 25* * Seksyen 79(2) Seksyen 81 Seksyen 79(2) Seksyen 8 1(2) Seksyen 8 1(3) RM200 Mahkamah Denda RM2000 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 18 19 Gagal menunjukkan lesen memandu Ambil kenderaan tanpa izin Seksyen 58(2) Seksyen 51 Seksyen 119(2) Seksyen 51 RM150 Mahkamah Denda RM2000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya.

5RTR (LN 166/59) K.6RTR (LN 166/59) RM300 33 Memotong cara bahaya/susahkan orang lain/tidak benarkan kenderaan lain memotong/ meninggikan kelajuan Tidak rapat kiri semasa belok kiri/ kanan RM150 34 K.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU Sabitan kedua -denda RM5000 atau penjara satu tahun atau kedua-duanya dan lesen digantung 3 tahun.A/378/78) K.96 (A) MV(C/U) K.3(1)RTR/ LN 166/59 K.4MS(SH) RM100 32 Memotong ikut kiri K.4 MV(SSB)78 (P.4RTR (LN166/59) Seksyen 119(2) Seksyen 119(2) Seksyen 119(2) Seksyen 119(2) Seksyen 119(2) Seksyen 119(2) Seksyen 119(2) RM300 28 Tidak pakai tali pinggang keledar RM100 29 Tidak memasang lampu motosikal pada waktu siang/malam Pandu tidak rapat tepi jalan/kiri semasa pandu perlahan Tidak pakai topi keledar RM100 30 RM100 31 K.7 RTR Seksyen 119(2) RM150 121 .U. 27* Tidak pandu di sebelah kiri jalan K.

JPJ dan Bomba Pemandu tidak boleh tidur semasa memandu Memandu tanpa dapat mengawal kenderaan K.8 RT(SCP) LN 101/63 K.9 RTR Seksyen 119(2) RM300 39* * K.8 RT(SCP) LN 101/63 K.I7 RTR Seksyen 119(2) Seksyen 119(2) RM300 RM300 40 41 Menggunakan telefon bimbit semasa memandu Memotong di garisan kembar K.13 RTR K.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 35 Tidak ikut lorong betul ketika hampir di simpang Masuk dan berhenti di petak kuning K. Kastam.9 RT(SCP) RM300 37 Tidak berhenti semasa murid sekolah melintas K.9 RT(SCP) RM300 * 38* Tidak beri laluan kepada kenderaan Ambulan. Polis.8 RTR Seksyen119(2) RM300 36 K.14 RTR Seksyen 119(2) Seksyen 119(2) Seksyen 119(2) RM300 RM300 RM300 43* * 44 Pusing ‘U’ di jalan yang ada had laju Tinggalkan kenderaan tanpa mematikan enjin/menggunakan brek tangan 122 .12(3)(a) 75 LN 167/59 K.17(A) RTR Seksyen119(2) RM300 42* * K.10 RTR K.

22 RTR Seksyen 119(2) RM300 49 Tidak pasang cermin sisi motosikal K.15(9)MV (C/U)LN 170/59 Seksyen 119(2) RM300 46 Halang lalu lintas/tidak berhenti rapat tepi semasa turun dan naik penumpang K.U) Seksyen 119(2) RM150 51 Hon tidak berfungsi/nada siren K.23 MV (C.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 45 Brek tidak berfungsi K.17 dan K.26 MV(C/U) Seksyen 119(2) RM150 123 .25 MV(C/U) Seksyen 119(2) RM150 53 Lampu brek tidak berfungsi/ nyala berkelip/bukan merah jingga K.16 RTR Seksyen 119(2) RM200 47* * Gagal mematuhi lampu isyarat K.24 MV(C/U) Seksyen119(2) RM150 52 Lampu isyarat tidak berfungsi K.21 MV (C/U) Seksyen 119(2) RM100 50 Penggilap cermin tidak berfungsi K.18 TS (LN 167/59) Seksyen 119(2) RM300 48 Buka tepi/belakang dinding kenderaan/bahaya K.

31 MV (C/U) Seksyen 119(2) RM150 55 Tidak selenggara kenderaan dengan baik K.105 MV (C/U) Seksyen 119(2) RM150 124 .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 54 Tiada mudflap (wings) K.102 MV (C/U) Seksyen 119(2) RM150 61 K.103MV (C/U) Seksyen 119(2) RM150 62 Tidak jaga meter kelajuan K.101A MV (C/U) Seksyen 119(2) RM300 60 Pasang lampu semasa berhenti di sebelah kanan jalan Tidak jaga silencer/ekzos K.97 MV (C/U) Seksyen 119(2) RM150 58 Tidak pasang lampu pada waktu malam K.101 MV (C/U) Seksyen 119(2) RM150 59 Tidak ada alat amaran tiga segi K.104 MV (C/U) Seksyen 119 (2) RM150 63* Tidak jaga tayar/tidak berbunga K.95 MV (C/U) Seksyen 119(2) RM150 57 Tidak jaga lampu dengan baik/tidak berfungsi K.94 MV (C/U) Seksyen 119(2) RM300 56 Tidak jaga brek/gear/ stereng/wiper K.

109 MV (C/U) K.8A (TS(SCT) 59 LN 167/59 K.10 MV (PCTG) RM200 69 Letak kenderaan di tempat yang di larang: i) tanda no parking K.5 MV (PCTG) 1991 K.12(3A)TS Seksyen 119(2) RM200 ii) digarisan kuning RM200 125 .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 64 Ekzos bunyi bising K.116 MV (C/U) Seksyen 119(2) RM150 67 K.113 MV (C/U) Seksyen 119(2) RM150 65 Halang lalulintas kecuali turun penumpang Seksyen 119(2) RM200 66 Tidak matikan enjin/tidak guna brek tangan semasa memberhentikan kenderaan Memasang lampu hadapan selain warna putih K.96 (20)(i) Seksyen 119(2) RM150 68 Larangan penggunaan cermin gelap K.

12(1) RTR Seksyen 119(2) RM200 ii) dari paip bomba K.12(2) RTR Seksyen 119(2) RM200 iii) di tempat bahaya/terlindung K.38 RTR Seksyen 119(2) RM200 73 Guna/letak kenderaan di pejalan kaki K.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 70 Letak kenderaan di tempat yang dilarang: i) di simpang/selekoh K.50 RTR Seksyen 119(2) RM200 Nota: *Kes-kes KEJARA 126 .12(4) RTR Seksyen 119(2) RM200 71 Baiki/basuh kenderaan di garis pejalan kaki awam K.12(3) RTR Seksyen 119(2) RM200 iv) Perhentian bas K.48 RTR Seksyen 119(2) RM100 72 Henti/Halang lalulintas di pejalan kaki K.

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU v) P erun tuk an-P erun tuk an Ter hadap R isiko -R isiko P ihak Ketiga Yang T imbul Dar ipada P enggunaan Kender aan M ot or Perun eruntuk tukan-P an-Perun eruntuk tukan erhadap Risiko isiko-R -Risiko Pihak Daripada Penggunaan Kenderaan Mot otor SEKSYEN / KAEDAH KESALAHAN Seksyen 90(1) BIL 1 KESALAHAN Tiada perlindungan insurans SEKSYEN / KAEDAH HUKUMAN Seksyen 90(2) KADAR KO M P AU N PA Mahkamah KADAR MAHKAMAH Denda RM1000 atau penjara 3 bulan atau kedua-duanya dan lesen digantung selama 12 bulan 2 Pemilik gagal kemukakan insurans Seksyen 103 Seksyen 103 RM100 vi) Kesalahan-Kesalahan Dan Pelbagai Peruntukan SEKSYEN / KAEDAH KESALAHAN Seksyen 108 BIL 1 KESALAHAN Palsu/pemalsuan (kemuka/ubah) rosak/usik/cacatkan /gunakan lesen/ dokumen/plate palsu SEKSYEN / KAEDAH HUKUMAN Seksyen 1 08 KADAR KO M P AU N PA Mahkamah KADAR MAHKAMAH Denda RM5000 atau penjara satu tahun atau keduaduanya 127 .

42. 45 dan 45A dalam masa 3 tahun oleh pemandu yang sama. 43.000 hingga RM 150. 44.000 hingga RM500. Kesalahan berikutnya didenda RM 100.000.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 2 Liabiliti Pemunya Berdaftar Seksyen 109 Seksyen 109 Disabitkan bersalah sebanyak 3 kali di bawah seksyen 41. Pemilik kenderaan boleh didenda RM50.00 3 Halangan/gangguan lalu lintas Seksyen 110 Seksyen 110 RM200 4 a) Enggan beri maklumat b) Maklumat palsu Seksyen 114(2) Seksyen 114(2) RM300 Denda RM5000 atau penjara satu tahun atau kedua-duanya 5 Gagal beri maklumat pemandu Seksyen 115(1) Seksyen 115(1) RM300 128 .

atau denda (Mahkamah) bagi kesalahan yang terjadual.PENGERTIAN UMUM Sistem KEJARA adalah singkatan dari perkataan ‘SISTEM PENALTI MATA DEMERIT KESALAHAN JALANRAYA’.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU BAHAGIAN 3 SISTEM KEJARA 1.PENGERTIAN KHUSUS Sistem pemberian mata demerit kepada pemandupemandu kenderaan yang telah disabitkan kesalahan sama ada melalui kompaun (Polis atau JPJ ). bertanggungjawab dan bertimbangrasa di jalan raya. dan juga mengikut Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor (Mata Demerit) 1997. KENAP A SISTEM KE JAR A DIWUJUDK AN KENAPA KEJ RA DIWUJUDKA Sistem KEJARA diwujudkan bertujuan:a ) Untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. d) Mewujudkan pemandu-pemandu yang berdisiplin. 4. b) Rekod pesalah Sistem KEJARA diwujudkan melalui notis saman yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan terjadual dan mata demerit akan dikira. 2. b) Untuk meningkatkan kesedaran kepada pemandupemandu mengenai keselamatan jalan raya. e ) Mengambil tindakan terhadap pemandu-pemandu yang melakukan kesalahan jalan raya. 3. c) Bagi pemanduan yang telah mengumpul 15 atau lebih mata demerit. BAGAIMANA SISTEM KEJARA BERFUNGSI Sistem KEJARA berfungsi seperti berikut:a ) Sistem KEJARA berfungsi di bawah APJ 35. c) Mempastikan pemandu-pemandu mematuhi peraturanperaturan jalan raya.35a. tindakan berikut akan diambil: 129 . Sistem ini ditujukan khas kepada pemandu-pemandu kenderaan yang memiliki lesen memandu Kompeten dan Lesen Memandu Percubaan. 37 dan 38.

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU M ATA KESALAHAN 15 atau lebih mata demerit kali yang pertama 15 atau lebih mata demerit bagi kali yang kedua 15 atau lebih mata demerit bagi kali yang ketiga (Dalam tempoh 5 tahun) HUKUMAN Lesen memandu akan digantung 6 bulan Lesen memandu akan digantung 12 bulan Lesen memandu digantung 12 bulan dan tindakan pembatalan lesen akan dibuat 5. sama ada lesen belajar memandu atau selainnya untuk memandu kenderaan daripada apa-apa kelas semasa tempoh penggantungan. tempoh pengurangan penggantungan diberikan. 6. sama ada lesen belajar memandu atau selainnya daripada apa-apa kelas bagi tempoh dua belas bulan dari tarikh penyerahan balik lesen. e ) Bagi pemandu Lesen Percubaan yang telah mengumpulkan 10 atau lebih mata demerit. Penggantungan Tempoh P engur angan Pengur engurangan 4 Minggu 8 Minggu Penggantungan kali Pertama Penggantungan kali Kedua d) Bagi lesen memandu kompeten (CDL) yang digantung.000 atau enam (6) bulan penjara. 130 . PEMBERIAN BONUS Pemberian bonus dipertimbangkan seperti berikut:a ) Bagi pemandu-pemandu lesen CDL yang mendapat mata demerit kurang daripada 15 mata. 7 mata demerit akan diketepikan. Lesen Percubaan akan dibatalkan. f) Bagi pemandu yang telah dibatalkan lesen memandu (Lesen ‘P’ atau CDL) tidak boleh memandu atau mendapatkan suatu lesen. pemandu berkenaan tidak boleh memandu atau mendapatkan suatu lesen. Apabila pemegang lesen menghadiri kursus dengan jayanya. PENAL TI DEND A PENALTI DENDA Pemandu dilarang memandu semasa lesen digantung:a ) Memandu semasa lesen memandu digantung atau dibatalkan boleh didenda RM2. 7. dan tidak melakukan apa-apa kesalahan terjadual selama tempoh 24 bulan berturut-turut. KURSUS PEMULIHAN Kursus pemulihan kepada pemandu dikenakan seperti berikut:a ) Ketua Pengarah boleh mengarahkan pemegang lesen memandu yang lesennya telah digantung menghadiri kursus pemulihan.

Melebihi 1km .40km sejam .Melebihi 26km . KESALAHAN-KESALAHAN TERJADU AL D AN M ATA TERJADUAL DAN MA DEMERIT YANG DIBERIK A N Kesalahan-kesalahan terjadual dan demerit adalah seperti berikut:kedudukan mata Kesalahan g) Melebihi had laju yang dikenakan pada sesuatu jalan atau kenderaan .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 8 . gagal mengadakan spesimen nafas. darah atau air kencing apabila dikehendaki berbuat demikian oleh pegawai polis f) Gagal mematuhi lampu isyarat M a ta D Demer emerit emer it ik an Diberik ikan Yang Diber 10 8 6 8 15 15 15 j) 15 k) 8 8 8 8 8 15 l) 10 m) Cuai mengawal dengan wajar pergerakan kenderaan (Penggunaan telefon bimbit) 131 .Melebihi 40km sejam .25km sejam h) Kesalahan-kesalahan berhubung dengan memotong dan halangan semasa memotong i) Gagal memberi laluan kepada ambulans atau kereta bomba atau kenderaan polis atau kastam atau JPJ Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemandu di lintasan pejalan kaki Kesalahan-kesalahan berhubung dengan pemanduan di sebelah kiri jalan Gagal berhenti di persimpangan M a ta D Demer emerit emer it ik an Diberik ikan Yang Diber Kesalahan a ) Memandu atau sedang mengawal kenderaan motor di bawah pengaruh minuman yang memabukkan atau dadah b) Memandu dengan melulu atau membahayakan c) Memandu dengan tidak cermat dan tidak bertimbangrasa d) Pertandingan atau dugaan kelajuan e ) Tanpa alasan yang munasabah.

Gagal membawa lesen memandu bersama-samanya semasa memandu .Gagal mempamerkan tanda pengenalan’P’ .00 5 p) q) 5 5 r) 5 10 5 132 .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU Kesalahan M a ta D emer it Ma Demer emerit n) Menggunakan kenderaan motor di jalan yang disekat M a ta D Demer emerit emer it ik an Diberik ikan Yang Diber 5 o) Mengabaikan arahan-arahan dan isyarat-isyarat lalulintas Menggunakan tayar botak Memotong di garisan kembar (Garisan tidak putus) Gagal mematuhi syarat-syarat yang dilampirkan kepada lesen memandu percubaan [Kaedah 15A Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor (Lesen Memandu) 1992] . darah atau Air kencing adalah pada 0.Gagal mempastikan kandungan alkohol dalam nafas.

Mesti sentiasa dalam keadaan licin. Memakai pelindung muka atau risor. ia perlu dilindungi :- 133 .Berfungsi dan kedua-duanya mencengkam apabila digunakan. mata dan muka adalah penting dilindungi semasa memandu. b) Pelindung Mata. Mempunyai pemantul cahaya. serangga.senang ditarik atau dilepaskan. Pakaian pelindung: . a ) Kawalan i) Brek-brek tangan dan kaki . selesa dan bermutu.Jaket dan seluar yang berwarna cerah. kalis angin dan selesa pada leher. tangan dan pinggang. Penunggang motosikal hendaklah menggunakan peralatan yang betul untuk menjamin keselamatan semasa berada dijalan raya.mempunyai tekanan angin yang cukup dan mempunyai bunga tayar yang sempurna. Memakai topi dengan kemas. ii. 2 . dan angin deras. kuning dan sebagainya. iii. Muka dan Badan Tubuh anda seperti badan. la perlu dilindungi daripada terkena batu. Peralatan yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikut : a ) Topi Keledar : Aspek-aspek yang penting yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikut : i. MEM AK AI PER ALA TAN YANG BE TUL MEMA KAI PERALA ALAT i. iii) Kabel . ii) Cekam tuil ‘throttle’ . Tukar jika topi keledar rosak. ii. Berwarna cerah seperti putih. iv) Tayar .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU BAB VII PER ATUR AN D AN PERUND ANGAN RA TURAN DAN PERUNDANGAN MENGENAI PENUNGGANG MO T OSIK AL MOT OSIKA BAHAGIAN 1 PANDU AN UNTUK PENUNGGANG MO T OSIK AL ANDUAN MOT OSIKA 1. justeru itu.Disapu minyak dan dapat berfungsi dengan baik. Pemeriksaan Motosikal Anda harus sentiasa memeriksa motosikal anda setiap kali anda ingin memulakan perjalanan.

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU v) Lampu . tidak terlalu tegang atau kendur vii) Cermin .Kekurangan minyak hitam akan mengakibatkan kerosakan mekanikal yang mengakibatkan kenderaan terhenti dan mengakibatkan anda hilang pertimbangan.Jangan memandu ketika minyak petrol berada pada reserve kecuali anda hendak ke Stesen Minyak.Tentukan lampu brake sentiasa berfungsi . Minyak Hitam Tayar Lampu Rantai Cermin . Brek-brek tangan dan kaki vii) Rantai . . 134 . .Adalah berbahaya untuk membetulkan cermin bila anda sedang memandu.Tentukan lampu signal sentiasa menyala ketika digunakan .Selalu dibersihkan dan sentiasa berfungsi .Hon uji tentukan ia berfungsi sebelum digunakan. viii) Minyak Hitam dan Petrol Periksa tahap minyak hitam dan petrol sebelum memandu.Disapu minyak.Diperbetulkan sebelum memandu.

Memusing dan membelok a ) Badan hendaklah ditegakkan. Membrek a ) Gunakan kedua-dua brek setiap masa apabila hendak berhenti atau memperlahankan kenderaan. Menukar Gear Jangan menaik atau menurunkan gear motosikal anda sewaktu :i) Membelok. b) Condongkan badan semasa membelok. c) Kawal hadlaju motosikal. b) Berhati-hati setiap kali anda mengambil untuk menggunakan brek. kedudukan tangan.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU BAHAGIAN 2 MENUNGGANG C AR A SELA M AT CA RA SELAM Pengenalan Bagi menunggang motosikal dengan selamat. 3. ii) Menuruni bukit iii) Menghampiri persimpangan 135 . untuk 4. tanpa perlu menjangkau tangan anda. kuasa tindakkan d) Menukar gear 1 . siku. Anda harus boleh memusingkan ‘handlebar. Siku dibengkokkan ke bawah. la memerlukan gaya yang betul. kedudukan diatas tempat duduk. kedudukan tangan. la memerlukan posisi yang betul. lutut dan kaki. kedudukan pada tempat duduk. anda harus tahu mengawal arah. kelajuan dan mengimbangi motosikal. lutut dan kaki. siku. 2. Kaki diletakkan di atas tempat letak kaki. Kedudukan Badan Kedudukan badan yang betul adalah mustahak untuk mengawal motosikal anda supaya dapat memandu dengan selamat. merangkumi perkara-perkara saperti berikut : a ) Kedudukan Badan b) Memusing dan membelok c) Memberek b) Tempat duduk Duduk dekat dengan ‘handlebar’ dan pegang pemegang dengan kemas. la memerlukan banyak latihan dengan menggunakan cara menunggang yang betul. a ) Gaya Memandu Kedudukkan badan adalah penting untuk mengawal motosikal anda dan menunggang dengan selamat. c) Brek hadapan menghasilkan memberhentikan motosikal. d) Gunakan gear yang sesuai mengikut keadaan dan tidak menukar gear dengan tiba-tiba.

2. Jar ak di Bahag ian Tepi Jarak Bahagian Penunggang motosikal boleh melakukan sesuatu pergerakkan yang tidak boleh dilakukan oleh kenderaan lain. 1. Semasa berhenti.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 5. Jika seseorang melakukan kesalahan. Gunakan peraturan 2 saat. 136 . Jar ak Hadapan Jarak Jarak hadapan adalah merujuk kepada jarak diantara motosikal anda dan kenderaan dihadapan. Tek nik A sas M enunggang M ot osik al eknik Asas Menunggang Mot otosik osikal a ) Kawalan yang baik terhadap motosikal dari awal b) Memandu mengikut kelajuan yang sesuai c ) Kedudukan badan yang betul d) Kedudukan tangan dan kaki yang betul e ) Kedudukan badan yang berimbang ketika membelok f) Menentukan pertukaran gear yang lancar g) Penggunaan brek hadapan dan belakang BAHAGIAN 3 MENENTUKAN JARAK Adalah penting anda menentukan jarak yang sesuai antara anda dengan kenderaan yang lain. jarak yang selamat akan memberikan peluang kepada anda untuk bertindak dengan cepat untuk menghindarkan kemalangan. akan memberikan anda cukup masa untuk memperlahankan kenderaan dan ruang yang cukup untuk menggunakan brek atau bertindak untuk mengatasi sebarang kejadian. la boleh bergerak dari satu lorong ke suatu lorong yang lain untuk menjarakkan motosikal dari kenderaan lain. jarakkan dengan kenderaan dihadapan. Mematuhi peraturan jarak yang selamat.

Dalam keadaan ini tindakan seperti berikut dapat membantu untuk mengatasi masalah : 137 . Perlahankan kenderaan tingkatkan jarak dari 2 saat kepada peraturan 4 saat Perlahankan kenderaan jika jalan hadapan telah kosong untuk memberi peluang kepada kenderaan di belakang memotong anda. Banyak penunggang mengadu masalah kenderaan mengekori kenderaan terlalu rapat. Jarak di Belakang Kenderaan dari belakang mempunyai lebih kawalan terhadap ruang dibelakang dari kenderaan yang di hadapan. jj) iii) b) 3. Pertukaran lorong memandu hanya dibuat sekiranya berlaku perkara-perkara seperti berikut :a) apabila penunggang dipotong atau berselisih dengan kenderaan dihadapan. apabila anda berada dekat dengan trak/lori besar. Dalam keadaan ini anda harus bergerak ketengah-tengah lorong. Dalam keadaan ini bergerak ke tengah lorong apabila kenderaan telah melepasi anda atau bergerak jauh dari laluan trak/lori tersebut.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU Seorang penunggang motosikal yang berpengalaman sentiasa mengikut arus lalulintas yang di tetapkan. i) Beri laluan untuk kenderaan dibelakang memotong anda atau tukar lorong jika perlu. ianya kadangkala akan mengakibatkan tiupan angin yang deras yang akan menggangu kawalan anda.

b) Kurangkan kelajuan dan mengekori kenderaan di hadapan anda pada jarak yang selamat. Perhatikan tepi jalan . Cermin motosikal ini sangat mustahak apabila melakukan atau berhadapan perkara-perkara seperti berikut :i) Sebelum berhenti ii) Semasa berhenti di persimpangan iii) Semasa menukar lorong d) Menambah jarak dengan kenderaan lain e ) Pastikan penunggang dan pembonceng boleh dilihat dengan memakai topi keledar dan pakaian yang ada pemantul cahaya f) Adalah baik jika penunggang motosikal menampal pemantul cahaya di belakang.kenderaan keluar/masuk di simpang. Dengan cara ini penunggang dapat melihat kenderaan di belakang lorong sebelahnya. c) Gunakan cahaya lampu kenderaan di hadapan iii. penunggang motosikal harus memberikan perhatian kepada perkara-perkara seperti berikut :a ) Pasangkan semua lampu dan gunakan lampu tinggi ketika tidak mengekori dan berselisih dengan kenderaan lain. Menggunakan Cermin Untuk mengetahui apa yang berlaku di belakang. hadapan dan badan motosikal. 3. 2. M emandang ke Hadapan Memandang i. Perhatikan keadaan di permukaan jalan Melihat tindakan pemandu kenderaan di hadapan. Menoleh ke Belakang Penunggang hendaklah melihat cermin dan menoleh ke belakang apabila ingin menukar lorong. Menoleh kebelakang adalah perlu bila ingin memotong. membelok dan menukar lorong. penunggang dinasihatkan selalu memeriksanya dengan menggunakan cermin motosikal. 138 . BAHAGIAN 5 M AD A W AK TU M ALA PA DA AKTU MALA ALAM MENUNGANG P Apabila memandu di waktu malam.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU BAHAGIAN 4 MENGENAL P ASTI M ASALAH PASTI MASALAH 1. ii.

2 Duduk rapat dengan penunggang 4. besar dan duduk rapat antara penunggang dan penumpang.3 Pegang paha. Gunakan pemijak kaki yang kukuh.1 Menaiki motosikal setelah enjin dihidupkan 4. Mengambil tindakan awal bila berhenti 3. Memberitahu pada pembonceng sebelum melakukan sesuatu W A PEMBONCENG PERINGA TAN SE W AK TU MEMBA PERINGAT SEW AKTU MEMBAW a ) Pembonceng hanya dibenarkan menaiki motosikal apabila enjin motosikal telah dihidupkan dan turun setelah enjin dimatikan. 4.4 Letak kaki di atas pemijak kaki PENUNGGANG DENGAN PEMBONCENG 1. Ikat dengan tali anjal 139 .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU BAHAGIAN 6 W A PENUMP ANG MEMBAW PENUMPANG MEMBA DAN BARANGAN Perkara yang untuk perlu diikuti apabila membawa penumpang atau barangan :1. b) Pembonceng hendaklah duduk rapat dengan penunggang dihadapan. MEMBA WA BAR ANG/BEBAN MEMBAW BARANG/BEBAN 1 . Pandu dengan kelajuan yang rendah terutama semasa membelok atau dijalan tak rata. Pembonceng hendaklah:4. Tempat duduk yang sesuai. 3. 2. 2. Bawa barang yang ringan 2 .tali pinggang atau pemegang pembonceng 4. Memakai pakaian pelindung dan topi keledar yang sesuai.

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHAGIAN 7 MENGEND ALIK AN MO T OSIK AL OSIKA MENGENDALIK ALIKAN MOT KETIKA KECEMASAN
Penunggang harus sentiasa berhati-hati ketika berada di jalanraya. Penunggang hendaklah mengetahui apa yang harus dilakukan dalam keadaan kecemasan. Tindakan yang cepat dan berkesan hendaklah diambil apabila menghadapi situasi yang mencemaskan. Berikut dinyatakan beberapa situasi kecemasan dan tindakan yang harus dilakukan oleh penunggang :1.Membrek a ) Tutup ’throttle’ b) Membrek dalam masa yang awal c) Gunakan kedua-dua brek dengan kuat hanya semasa berjalan lurus d) Tekanan brek hendaklah permukaan jalan berubah-ubah mengikut

2. M enuk ar Ar ah D engan P an tas Menuk enukar Arah Dengan Pan antas a) Untuk membelok ke kanan: Tolak pemegang sebelah dengan tapak tangan Roda hadapan akan membelok ke kiri dan motosikal akan cenderung ke arah kanan apabila motosikal telah cenderung ke kanan, berhenti menolak dan tegakkan motosikal 3. K a w alan Ketik a Ter gelincir Ka Ketika ergelincir Brek dengan kuat salah satu atau kedua-dua brek merupakan satu sebab berlakunya kegelinciran. Jika roda depan tergelincir, lepaskan brek hadapan secepat mungkin. Jika roda belakang tergelincir, kawal haluan motosikal dan lepaskan brek secara perlahan-lahan. Jika tergelincir disebabkan terlalu laju, lepaskan pemulas minyak. Semasa berlaku kegelinciran, kedua-dua kaki hendaklah diletakkan diatas pemijak kaki.

e ) Bila menurun bukit yang curam dan berliku, brek dengan perlahan dan kurangkan tekanan semasa mengambil selekoh. f) Penggunaan gear yang rendah semasa mula menurun bukit adalah baik.

140

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

4. Masalah Mekanikal Tayar Kempis/Pancit: a ) Pegang handle dengan kemas dan bergerak secara lurus. b) Bebaskan brek, lepaskan pemulas minyak dan biarkan motosikal bergerak perlahan. c) Jika tayar depan kempis, undur tempat duduk ke belakang. Jika tayar belakang kempis, duduk seperti biasa. d) Tunggu sehingga motosikal bergerak perlahan dan berhenti ditepi jalan. 5. P emulas M in y ak Tersek at Pemulas Min iny erseka a ) Tarik cekam tuil, gunakan brek dan bebaskan pemulas minyak. b) Tutup suis enjin atau tunggu motosikal berhenti. c) Selepas berhenti, periksa kabel pemulas minyak dan uji.

141

PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU

BAHA GIAN A BAHAGIAN
1 . Pilih tanda isyarat lalu lintas yang SESUAI dengan semua pernyataan di bawah: I. Kenderaan yang dipandu perlahan berada di lorong sebelah kiri II. Kenderaan yang hendak memotong gunakan lorong di sebelah kanan

A

B

C

D

2 . Pilih tanda isyarat lalu lintas yang SESUAI dengan semua pernyataan di bawah:
I. II. III. IV. Perlahankan kenderaan Berhenti sekiranya perlu Melihat kenderaan dari arah kanan Memberi laluan kepada kenderaan dari arah kanan

A

BERHENTI
KANAK-KANAK MELINTAS

B

50
km / j

C
BERI LALUAN

D
142

II. Pilih tanda isyarat lalu lintas yang dikategorikan sebagai sementara: A B C D 4. Pilih tanda isyarat lalu lintas yang sesuai dengan semua pernyataan di bawah: I. III. IV. Dilarang memotong Perlahankan kenderaan Tukar kepada gear rendah Teruskan perjalanan dengan berhati-hati A B C D 143 .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 3.

Per lahank an kender aan. B. bebaskan gear dan memandu ke kanan jalan Perlahankan kenderaan. C. D.5 meter lebar dilarang masuk Kenderaan melebihi 3. Kenderaan melebihi 3. bebaskan gear dan berhenti di tepi jalan 6.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 5.Pilih pernyataan bagi tanda isyarat lalu lintas ini: A. B.tukar rendah kir iri Perlahankan kenderaan.5 meter tinggi dilarang masuk Kenderaan melebihi 3.5m 144 .tukar kepada gear tinggi dan teruskan perjalanan Perlahankan kenderaan. D.tuk aan.Tindakan yang perlu dilakukan oleh pemandu apabila melalui jalan yang terdapat tanda isyarat lalu lintas ini: A. C.5 meter tinggi dilarang masuk Kenderaan tidak melebihi 3.tuk ar kepada gear r endah dan pandu di sebelah k ir i erlahank lahankan kenderaan.5 meter tinggi sahaja dibenarkan masuk 3 .

Selekoh kanan Selekoh berbahaya Lencongan ke kanan Persimpangan jalan di sebelah kanan 8. Pilih pernyataan bagi tanda isyarat lalu lintas ini: A. Jalan bercabang Simpang tiga di hadapan Simpang jalan di sebelah k ir i kir iri Simpang jalan di sebelah kanan 145 . C. C. Pilih pernyataan bagi tanda isyarat lalu lintas ini: A. D. B. D. B.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 7.

sejauh 1km lagi Ke Kuala Sepetang. D. sejauh 74km lagi Ke Kuala Kangsar. Kangsar Taiping K. C. T iada ja w apan y ang betul jaw yang Ke Taiping. B. belok kiri. belok kanan. B. Sepetang A. Pilih pernyataan bagi tanda isyarat lalu lintas ini: LENCONGAN A. Halangan Rintangan Lencongan Jalan sehala 146 .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 9. C. jalan terus. Pilih pernyataan yang BETUL bagi tanda isyarat lalu lintas ini: 1 74 74 K. sejauh 74km lagi 10. D.

Teruskan perjalanan seperti biasa Berhentikan kenderaan sehingga pagar lintasan kereta api dibuka Perlahankan kenderaan dan teruskan perjalanan jika palang tidak menghalang perjalanan Per lahank an kender aan dan t erusk an perjalanan jik a tiada ker eta api y ang melalui k a w asan ini erlahank lahankan kenderaan terusk eruskan jika kereta yang ka 147 . Perlahankan kenderaan. ar a t simpang empa t di hadapan Tanda isy empat isyar ara 12. B. B. pandu dengan ber ha ti-ha ti dan dilar ang memot ong erlahank lahankan kenderaan. C. berha hati-ha ti-hati dilarang memotong Per Bunyikan hon dan teruskan perjalanan dengan kelajuan yang sama Bunyikan hon. C. D. D. Tanda isyarat gereja di hadapan Tanda isyarat hospital di hadapan Tanda isyarat berhenti di hadapan. tukar kepada gear rendah dan pandu di sebelah kanan jalan lahank an kender aan.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 11. Pilih pernyataan bagi tanda isyarat lalu lintas ini: A. C. B. Tindakan yang perlu dilakukan oleh pemandu apabila melalui jalan yang terdapat tanda isyarat lalu lintas ini: A. D.tukar kepada gear tinggi dan lajukan kenderaan 13. Pilih pernyataan bagi tanda isyarat lalu lintas ini: A.

D.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 14. C. Perumahan Pembinaan Te r o w ong ro Lintasan kereta api berpagar 148 . C. B. pemandu hendaklah memandu dengan: I . Memperlahankan kenderaan III. Di kedua-dua kawasan ini. Menyalakan lampu kecemasan A. D. Berhati-hati II. B. Di kawasan manakah tanda isyarat lalu lintas ini akan anda temui ketika memandu? 3 .5m A. Ill sahaja I dan II sahaja I dan III sahaja II dan III sahaja 15.

kebanyakan kemalangan berlaku di akhir sesuatu perjalanan. Mengikut kajian. B. D. Sedang anda memandu di sebatang jalan raya. Teruskan perjalanan dengan berhati-hati Nyalakan lampu kecemasan (hazard lights) Kurangkan kelajuan. Menarik brek tangan Menekan injak cekam (clutch) Menggunakan gear yang rendah Gear mestilah dalam keadaan bebas 149 . bergerak ke sebelah kiri jalan dan berhenti jika perlu Bergerak ke sebelah kanan jalan dan memberhentikan kenderaan jika perlu 18. B. B. D. C. B. Apakah tindakan yang perlu anda ambil? A.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU BAHAGIAN B 16. tiba-tiba sebuah kenderaan datang dari arah hadapan dalam keadaan tidak terkawal. Keletihan dan mengantuk Pengaruh cahaya dan cuaca. D. Semasa memandu di selekoh. Kerosakan mekanikal kenderaan Terlalu gembira kerana hampir ke destinasi 17. C. D. A. Jika anda memandu kenderaan berat di lebuh raya. pemandu hendaklah: A. C. Memandu sama ada di sebelah kiri atau kanan jalan ir i meng ik ut had laju y ang dit etapk an kir iri mengik ikut yang ditetapk etapkan Memandu di sebelah k Memandu ditengah jalan untuk mengelakkan daripada tergelincir Memandu di sebelah kanan jalan dan tidak perlu memberikan isyarat 19. nyatakan cara pemanduan yang baik yang patut anda amalkan. C.Kenapa perkara ini boleh berlaku? A.

C. C. Lorong kiri atau kanan D . Di petak kuning Di hadapan sekolah Di selekoh dengan garisan berkembar Di jalan lurus dengan garisan putus-putus 150 . Memberikan isyarat yang betul apabila hendak membelok Menggunakan lampu rendah ketika mengekori kenderaan di hadapan S en tiasa memasang lampu tingg i semasa memandu pada w aktu malam entiasa tinggi waktu Memandu perlahan di lorong kiri dan membiarkan kenderaan di belakang memotong 22. Lorong kiri B . C. Menuruni bukit yang curam memerlukan kita memandu dengan lebih berhati-hati. Antara perbuatan tidak sopan atau tindakan kurang bijak semasa memandu yang boleh membawa bahaya ialah: A. D. B. Pilih satu daripada tempat-tempat berikut yang dibenarkan memotong apabila selamat: A. di lorong manakah anda mesti memandu? A . Lorong yang tidak dilalui oleh kenderaan lain 21.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 20. Lorong kanan C . B. B. Apabila anda menghampiri pusing keliling dan ingin membelok ke kanan. Apakah langkah yang sesuai diambil apabila memandu dalam keadaan ini? A. D. Tekan injak cekam dan kawal stereng Tukar kepada gear tinggi dan bersedia untuk membrek Tuk ar kepada gear r endah dan bersedia un tuk membr ek ukar rendah untuk membrek Sentiasa menggunakan brek dan cekam (clutch) untuk mengawal kelajuan kenderaan 23. D.

C. Membrek dengan mengejut semasa memandu kenderaan boleh dielakkan dengan: A. C. B. C. B. Menurunkan cermin tingkap sebelum keluar Memasang lampu isyarat ke kiri sebelum keluar M eliha t c er min sisi dan pastik an tiada kender aan lain dar i belak ang elihat cer ermin pastikan kenderaan dari belakang 151 . Menekan brek dan memandu ke sebelah kanan jalan raya Membunyikan hon dan menyalakan lampu hadapan Perlahankan kenderaan dengan serta-merta Bergerak ke sebelah kiri jalan raya jika perlu 27. Penggunaan isyarat yang betul membolehkan: A. D. Pemandu lain memandu laju Anda mendapat keutamaan laluan Kesesakan lalu lintas dikurangkan Pemandu lain boleh bertindak awal 25. B.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 24. B. Memandu dengan had laju 30km/j Mengekori kenderaan di hadapan terlalu hampir Memastikan kenderaan anda memotong setiap kenderaan yang berada di hadapan tanpa mengira keadaan Memastikan jarak yang selamat dan sentiasa menyesuaikan cara memandu dengan keadaan cuaca dan jalan 26. C. D. Terus buka pintu dan keluar . D. Apakah tindakan anda sekiranya anda berhenti di tepi jalan dan ingin keluar dari kenderaan? A. D. Tindakan berikut adalah cara untuk mengelakkan perlanggaran kenderaan daripada arah hadapan KECUALI: A.

C. Ta y ar botak Jalan kering Tekanan angin tayar yang cukup Kenderaan yang dipandu perlahan 29. D. D. C. B. M ember hen tik an kender aan dit empa t y ang selama t sehingga hujan ber hen ti emberhen hentik tikan kenderaan ditempa empat yang selamat berhen henti Melajukan kenderaan dan memasang lampu hazard Meneruskan perjalanan seperti biasa Sentiasa membunyikan hon 30. pemandu dinasihatkan untuk mengambil tindakan berikut: A. Jika hujan terlalu lebat dan jalan sukar dilihat dengan jelas semasa memandu. D. Tujuan utama pemanduan berhemat diperkenalkan ialah untuk : A.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 28. C. B. D. Dapat memandu dengan tenang Dapat mengelakkan diri daripada mengantuk T idak dapa t member i tumpuan semasa memandu dapat memberi Tidak merasakan kepenatan memandu terutama ketika perjalanan jauh 31. Menghalang perjalanan anda Menjimatkan kos perjalanan anda Mempercepatkan perjalanan anda Mengelakkan kemalangan jalan raya 152 . B. B. C. Bercakap melalui telefon bimbit atau mendengar radio yang terlalu kuat semasa memandu boleh menyebabkan pemandu: A. Hydroplaning ialah keadaan apabila kenderaan menggelongsor di atas lapisan air yang berada di antara tayar dan permukaan jalan. Apakah faktor yang menyebabkan berlakunya keadaan ini? A.

C. B. Tiada kenderaan lain di hadapan dapa t halangan dan kender aan lain dar i hadapan erdapa dapat kenderaan dari Ter Kenderaan dari arah hadapan memandu di lorong yang betul Keadaan jalan raya adalah bersih dan tiada apa-apa halangan 33. Menggunakan jalan paling dekat walaupun lalu lintas di jalan tersebut adalah sibuk Menggunakan kenderaan baru supaya cepat sampai ke tempat yang dituju M en y ediak an w aktu perjalanan y ang cuk up un tuk sampai ke sua tu t empa t eny ediakan waktu yang cukup untuk suatu tempa empat Menyediakan perbelanjaan yang mencukupi 35. anda mestilah: A. Jika anda ingin memotong kenderaan di hadapan. C. D. B. B. C. D. Memandu dalam cuaca yang baik pada siang hari aktu malam semasa hujan leba t waktu lebat M emandu pada w Memandu pada waktu tengah hari semasa hujan rintik-rintik Memandu pada waktu petang semasa cuaca terang benderang 153 . D. Memandu perlahan Menggunakan gear rendah Mematuhi peraturan 12 saat Menyalakan lampu hadapan 34.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 32. D. apa yang anda perlu jangkakan? A. C. Dalam keadaan manakah anda sukar membuat jangkaan jarak dan kelajuan kenderaan yang datang dari hadapan? A. B. Merancang perjalanan bermaksud: A. Apabila memandu menghampiri selekoh tajam yang terlindung.

C.PA N D U A N P E M B E L A J A R A N K U R I K U LU M P E N D I D I K A N P E MA N D U 3 6 .. Bagaimanak ah cara memandu yang baik dan selamat ketika di selekoh tajam? A. D D. D. D. Di manakah anda dibenar k an meletak kenderaan? A. C. Memandu dengan perlahan dan gunakan gear yang sesuai M e m a n d u d e n g a n l a j u d a n m e n ya l a k a n l a m p u h a d a p a n Menyalakan lampu hadapan dan membunyik an hon M e n e k a n i n j a k c ek a m ( c l u t c h ) s e p a n j a n g s e l e k o h 3 8 . Pilih pern yataan yang BE TUL bagi gambar rajah ini: A. D. Kenderaan C perlu beri keutamaan kepada kenderaan B K e n d e r a a n B p e r l u b e r i k e u t a m a a n k e p a d a k e n d e ra a n C Kenderaan B perlu beri keutamaan kepada kenderaan A sebelum keluar K e n d e r a a n A p e r l u b e r i k e u t a m a a n k e p a d a k e n d e ra a n B s e b e l u m m e m b e l o k A B C 154 .. C. B. i hadapan? A p a b i l a m e n g e k o r i s e b u a h k e n d e ra a n y a n g m u n g k i n b o l e h m e n y e b a b k a n k e m a l a n g a n A p a b i l a k e n d e r a a n d i h a d a p a n b e rg e r a k t e r l a l u p e r l a h a n A p a b i l a k e n d e r a a n d i h a d a p a n m e n u k a r h a l u a n k e k i ri S e m u a ya n g d i ny a t a k a n d i at a s 39. D Di Di Di Di jalan selekoh perhentian bas atas jambatan sempit te m p at l e t a k k e n d e ra a n ya n g d i s e d i a k an an 3 7 . Dalam keadaan bagaimanakah kita per lu memotong kenderaan di hadapan? A. B. C. B. B.

K e n d e ra a n B m e m p u ny a i k e u t a m a a n j a l a n s e b e l u m k e n d e ra a n A K e n d e r a a n A m e m p u n y a i k e u t a m a a n j a l a n s e b e l u m k e n d e ra a n B K e n d e r a a n C m e m p u n ya i k e u t a m a a n j a l a n s e b e l u m k e n d e r a a n B Kenderaan C mempuny ai keutamaan jalan sebelum kenderaan A B BAHAGIAN C 41. B. D. 6 bulan 1 2 bulan 24 4 bulan 2 3 6 bulan 155 . Pilih dari senarai di bawah yang menunjukkan ketegangan positif: A. Sakit Kematian Berkahwin Putus tunang 4 2 .PA N D U A N P E M B E L A J A R A N K U R I K U LU M P E N D I D I K A N P E MA N D U 40. B era p a l a m a k a h t e m p o h s e s u a t u Le s e n M e m a n d u Per c u b a a n ( P D L ) ? A. D. C. B. B. C. C. Pilih perny ataan yang BETUL bagi gambar rajah ini: A C A. D.

Lesen Memandu Kompeten dan Lesen PSV B . Tiga tahun dari tarikh lulus D . Apakah jenis lesen yang diperlukan oleh seorang pemandu Kenderaan Perkhidmatan Awam? A. 3 tahun D. 16 tahun C. Berapa lamakah tempoh sah laku sijil keputusan ujian memandu (JPJL3) untuk memohon Lesen Memandu? A . 17 tahun D . 4 tahun 46. Tiada tempoh dari tarikh lulus 45. Lesen Memandu Kompeten dan Permit Memandu Antarabangsa 156 . Kelayakan umur minimum untuk memohon Lesen Belajar Memandu (LDL) bagi kelas B ialah: A. Semua calon dikehendaki lulus ujian undang-undang jalan raya sebelum layak memohon untuk menduduki ujian amali. Lesen Memandu Kompeten dan Lesen GDL C .PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 43. 2 tahun C. Lesen Memandu Kompeten dan Lesen Konduktor D . 15 tahun B . Satu tahun dari tarikh lulus i tar ik h lulus dari tarik ikh B . Berapa lamakah sah laku bagi kelulusan ujian undang-undang tersebut? A . Dua tahun dar C . 1 tahun B. 18 tahun 44.

B. D. D. C. Plat “L” di hadapan dan di belakang kenderaan t “P ” di hadapan dan di belak ang kender aan lat “P” belakang kenderaan Pla Tanda “AWAS PEMANDU CACAT” di belakang kenderaan Tanda “PEMANDU SEDANG DIUJI” di hadapan kenderaan 48. Lesen Memandu Kompeten (CDL) digantung tidak melebihi 6 bulan Lesen Memandu Kompeten (CDL) digantung tidak melebihi 12 bulan L esen M emandu Kompet en ( CDL) digan tung 12 bulan dan tindak an pemba talan lesen ak an dibua t Memandu Kompeten (CDL) digantung tindakan pembatalan akan dibuat Lesen Memandu Kompeten (CDL) digantung 24 bulan dan tindakan pembatalan lesen akan dibuat 49. C. 5 mata 8 mata 10 ma ta mata 15 mata 50. Seorang pemandu telah meletakkan kenderaannya mengikut sesuka hati di kawasan lalu lintas yang sibuk. Menyebabkan kenderaan lain sukar untuk mendapatkan tempat letak kenderaan y ebabk an baha y a. C. D. Di bawah Seksyen 48 Akta Pengangkutan Jalan 1987 tindakan ini merupakan suatu kesalahan kerana ia boleh : A. Di bawah Sistem KEJARA apakah jenis tindakan yang boleh dikenakan kepada pemegang Lesen Memandu Kompeten (CDL) apabila didapati telah mengumpul 15 mata demerit atau lebih bagi kali ketiga dalam tempoh 5 tahun? A. Pemegang Lesen Memandu Percubaan (PDL) hendaklah mempamerkan: A.pengguna y ang lain eny ebabkan bahay atau yang M en Memberikan cukup ruangan kepada kenderaan lain meletakkan kenderaan di tempat yang sama Menyebabkan kenderaan lain mudah untuk membuat olah gerak yang sesuai bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas kepada pengguna jalan yang lain 157 . Di bawah Sistem KEJARA berapakah mata demerit yang boleh dikenakan pada pemandu yang melakukan kesalahan kerana TIDAK mematuhi lampu isyarat semasa memandu di jalan raya? A. halangan a tau kesusahan kepada pengguna . B. B. B. C. D.PANDUAN PEMBELAJARAN KURIKULUM PENDIDIKAN PEMANDU 47.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful