RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK

TAHUN 3

Mata Pelajaran Topik Masa

: Matematik Tahun 3 : Perwakilan Data : 60 minit

15.1) Mengumpul data berdasarkan situasi harian. Standard Pembelajaran : 15.2)Mengelas dan menyusun data menggunakan jadual.

Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: a. Mengumpul data berdasarkan situasi harian. b. Mengelas dan menyusun data menggunakan jadual. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Minta murid memerhati objek di dalam kelas. Contoh: Papan tulis, meja, jam dinding, buku. b. Terima semua senarai objek yang diberi oleh murid. c. Perkukuhkan kefahaman murid d. berkaitan dengan perbincangan dengan melukis bentuk objek yang disenaraikan. Contoh: Jam i.keluarkan barangbarang yang kmu ada didalam beg kamu. Nyatakan bentuk objekj yang dinyatakam.

Almari

1 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG

Murid diminta menyenaraikan jenis kenderaan yang mereka naiki untuk ke sekolah. 2 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG . Contoh: • • • • Kereta Motosikal Berjalan kaki Basikal b. Contoh: Bentuk Bulatan Segiempat tepat Segiempat sama Bilangan 4 6 5 Fasa 2 Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3 Kotak pensel warna d.Guru mencatatkan bilangan murid berdasarkan kenderaan yang mereka naiki secara gundal. Murid menyatakan bilangan bentuk berdasarkan senarai yang dikumpul.

c. b. Perkembangan Penambahbaikan Menilai llll ll Bilangan 7 a. Sila rujuk Lembaran Kerja 1. Edarkan Lembaran Kerja 2 kepada setiap kumpulan. Bincangkan hasil kerja murid.Kelaskan watakwatak mengikut jantina mereka. b. d. iii.RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3 Kenderaan Gundal Motosikal Kereta Basikal Berjalan Kaki 3.Lihat lembaran yang diberi. Guru mengedarkan satu gambar watak kartun kegemaran murid. kelaskan bentukbentuk yang diberi ke dalam jadual. i. Bentuk kumpulan murid yang terdiri daripada lima atau enam orang. 3 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG . Setiap kumpulan diminta menyenaraikan nama watak-watak dalam gambar. Setiap kumpulan diminta mengkaji bentuk-bentuk dan membuat pengelasan mengikut kreativiti kumpulan masing-masing. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. c. d.masukkan nama watak-watak mengikut kumpulan jantina mereka. Murid diminta menyatakan jantina setiap watak-watak tersebut dan mengelaskan ke dalam jadual. ii. 4. i.

Gambar watak-watak kartun Lembaran 2 . Rujuk Lembaran Kerja 2 Pentaksiran Berdasarkan hasil kerja. dan ketelitian. aktiviti dan latihan. Elemen Merentas Kurikulum (EMK): • • Keusahawanan Kreativiti dan inovasi Bahan Bantu Belajar: Gambar / slaid hidupan dan bukan hidupan Jadual Lembaran 1 . murid mengumpul maklumat dengan betul pada lembaran kerja yang diberikan.Gambar bentuk-bentuk Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran: Penilaian melalui pemerhatian semasa p&p. Nilai dan Sikap Menerapkan sifat bekerjasama. Refleksi: 4 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG .RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3 e.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful