RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK

TAHUN 3

Mata Pelajaran Topik Masa

: Matematik Tahun 3 : Perwakilan Data : 60 minit

15.1) Mengumpul data berdasarkan situasi harian. Standard Pembelajaran : 15.2)Mengelas dan menyusun data menggunakan jadual.

Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: a. Mengumpul data berdasarkan situasi harian. b. Mengelas dan menyusun data menggunakan jadual. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Minta murid memerhati objek di dalam kelas. Contoh: Papan tulis, meja, jam dinding, buku. b. Terima semua senarai objek yang diberi oleh murid. c. Perkukuhkan kefahaman murid d. berkaitan dengan perbincangan dengan melukis bentuk objek yang disenaraikan. Contoh: Jam i.keluarkan barangbarang yang kmu ada didalam beg kamu. Nyatakan bentuk objekj yang dinyatakam.

Almari

1 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG

2 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG . Contoh: Bentuk Bulatan Segiempat tepat Segiempat sama Bilangan 4 6 5 Fasa 2 Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.Guru mencatatkan bilangan murid berdasarkan kenderaan yang mereka naiki secara gundal.RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3 Kotak pensel warna d. Murid menyatakan bilangan bentuk berdasarkan senarai yang dikumpul. Murid diminta menyenaraikan jenis kenderaan yang mereka naiki untuk ke sekolah. Contoh: • • • • Kereta Motosikal Berjalan kaki Basikal b.

3 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG .RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3 Kenderaan Gundal Motosikal Kereta Basikal Berjalan Kaki 3. d. Perkembangan Penambahbaikan Menilai llll ll Bilangan 7 a. Bincangkan hasil kerja murid. Sila rujuk Lembaran Kerja 1. i.Kelaskan watakwatak mengikut jantina mereka. b. iii. Murid diminta menyatakan jantina setiap watak-watak tersebut dan mengelaskan ke dalam jadual. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. b. kelaskan bentukbentuk yang diberi ke dalam jadual. c. c. Guru mengedarkan satu gambar watak kartun kegemaran murid. Bentuk kumpulan murid yang terdiri daripada lima atau enam orang. Setiap kumpulan diminta menyenaraikan nama watak-watak dalam gambar. 4.Lihat lembaran yang diberi. Edarkan Lembaran Kerja 2 kepada setiap kumpulan. ii. i. Setiap kumpulan diminta mengkaji bentuk-bentuk dan membuat pengelasan mengikut kreativiti kumpulan masing-masing. d.masukkan nama watak-watak mengikut kumpulan jantina mereka.

murid mengumpul maklumat dengan betul pada lembaran kerja yang diberikan. Nilai dan Sikap Menerapkan sifat bekerjasama.Gambar watak-watak kartun Lembaran 2 . Rujuk Lembaran Kerja 2 Pentaksiran Berdasarkan hasil kerja. Refleksi: 4 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG . dan ketelitian.RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3 e.Gambar bentuk-bentuk Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran: Penilaian melalui pemerhatian semasa p&p. aktiviti dan latihan. Elemen Merentas Kurikulum (EMK): • • Keusahawanan Kreativiti dan inovasi Bahan Bantu Belajar: Gambar / slaid hidupan dan bukan hidupan Jadual Lembaran 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful