RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK

TAHUN 3

Mata Pelajaran Topik Masa

: Matematik Tahun 3 : Perwakilan Data : 60 minit

15.1) Mengumpul data berdasarkan situasi harian. Standard Pembelajaran : 15.2)Mengelas dan menyusun data menggunakan jadual.

Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: a. Mengumpul data berdasarkan situasi harian. b. Mengelas dan menyusun data menggunakan jadual. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Minta murid memerhati objek di dalam kelas. Contoh: Papan tulis, meja, jam dinding, buku. b. Terima semua senarai objek yang diberi oleh murid. c. Perkukuhkan kefahaman murid d. berkaitan dengan perbincangan dengan melukis bentuk objek yang disenaraikan. Contoh: Jam i.keluarkan barangbarang yang kmu ada didalam beg kamu. Nyatakan bentuk objekj yang dinyatakam.

Almari

1 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG

Murid menyatakan bilangan bentuk berdasarkan senarai yang dikumpul. Contoh: Bentuk Bulatan Segiempat tepat Segiempat sama Bilangan 4 6 5 Fasa 2 Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Contoh: • • • • Kereta Motosikal Berjalan kaki Basikal b.Guru mencatatkan bilangan murid berdasarkan kenderaan yang mereka naiki secara gundal. 2 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG . Murid diminta menyenaraikan jenis kenderaan yang mereka naiki untuk ke sekolah.RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3 Kotak pensel warna d.

c. Setiap kumpulan diminta menyenaraikan nama watak-watak dalam gambar. c. i. 4. Sila rujuk Lembaran Kerja 1. Setiap kumpulan diminta mengkaji bentuk-bentuk dan membuat pengelasan mengikut kreativiti kumpulan masing-masing. kelaskan bentukbentuk yang diberi ke dalam jadual.RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3 Kenderaan Gundal Motosikal Kereta Basikal Berjalan Kaki 3. d. 3 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG . Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. Bincangkan hasil kerja murid. Perkembangan Penambahbaikan Menilai llll ll Bilangan 7 a. Bentuk kumpulan murid yang terdiri daripada lima atau enam orang. d.Lihat lembaran yang diberi. i.masukkan nama watak-watak mengikut kumpulan jantina mereka. Edarkan Lembaran Kerja 2 kepada setiap kumpulan. iii. b. Murid diminta menyatakan jantina setiap watak-watak tersebut dan mengelaskan ke dalam jadual. b. ii. Guru mengedarkan satu gambar watak kartun kegemaran murid.Kelaskan watakwatak mengikut jantina mereka.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3 e. Elemen Merentas Kurikulum (EMK): • • Keusahawanan Kreativiti dan inovasi Bahan Bantu Belajar: Gambar / slaid hidupan dan bukan hidupan Jadual Lembaran 1 .Gambar bentuk-bentuk Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran: Penilaian melalui pemerhatian semasa p&p. Nilai dan Sikap Menerapkan sifat bekerjasama. Refleksi: 4 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG . aktiviti dan latihan. murid mengumpul maklumat dengan betul pada lembaran kerja yang diberikan. dan ketelitian. Rujuk Lembaran Kerja 2 Pentaksiran Berdasarkan hasil kerja.Gambar watak-watak kartun Lembaran 2 .