RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK

TAHUN 3

Mata Pelajaran Topik Masa

: Matematik Tahun 3 : Perwakilan Data : 60 minit

15.1) Mengumpul data berdasarkan situasi harian. Standard Pembelajaran : 15.2)Mengelas dan menyusun data menggunakan jadual.

Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: a. Mengumpul data berdasarkan situasi harian. b. Mengelas dan menyusun data menggunakan jadual. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran: Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Minta murid memerhati objek di dalam kelas. Contoh: Papan tulis, meja, jam dinding, buku. b. Terima semua senarai objek yang diberi oleh murid. c. Perkukuhkan kefahaman murid d. berkaitan dengan perbincangan dengan melukis bentuk objek yang disenaraikan. Contoh: Jam i.keluarkan barangbarang yang kmu ada didalam beg kamu. Nyatakan bentuk objekj yang dinyatakam.

Almari

1 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3 Kotak pensel warna d. Contoh: Bentuk Bulatan Segiempat tepat Segiempat sama Bilangan 4 6 5 Fasa 2 Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Contoh: • • • • Kereta Motosikal Berjalan kaki Basikal b. Murid menyatakan bilangan bentuk berdasarkan senarai yang dikumpul. 2 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG . Murid diminta menyenaraikan jenis kenderaan yang mereka naiki untuk ke sekolah.Guru mencatatkan bilangan murid berdasarkan kenderaan yang mereka naiki secara gundal.

Guru mengedarkan satu gambar watak kartun kegemaran murid. Sila rujuk Lembaran Kerja 1. Edarkan Lembaran Kerja 2 kepada setiap kumpulan. i.RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3 Kenderaan Gundal Motosikal Kereta Basikal Berjalan Kaki 3. c. Setiap kumpulan diminta mengkaji bentuk-bentuk dan membuat pengelasan mengikut kreativiti kumpulan masing-masing. Bincangkan hasil kerja murid.Kelaskan watakwatak mengikut jantina mereka. Perkembangan Penambahbaikan Menilai llll ll Bilangan 7 a.masukkan nama watak-watak mengikut kumpulan jantina mereka.Lihat lembaran yang diberi. b. ii. d. Bentuk kumpulan murid yang terdiri daripada lima atau enam orang. iii. c. Murid diminta menyatakan jantina setiap watak-watak tersebut dan mengelaskan ke dalam jadual. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. 3 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG . Setiap kumpulan diminta menyenaraikan nama watak-watak dalam gambar. i. d. kelaskan bentukbentuk yang diberi ke dalam jadual. b. 4.

aktiviti dan latihan. Rujuk Lembaran Kerja 2 Pentaksiran Berdasarkan hasil kerja. murid mengumpul maklumat dengan betul pada lembaran kerja yang diberikan. Refleksi: 4 JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG .Gambar bentuk-bentuk Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran: Penilaian melalui pemerhatian semasa p&p.Gambar watak-watak kartun Lembaran 2 .RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR MATEMATIK TAHUN 3 e. Nilai dan Sikap Menerapkan sifat bekerjasama. dan ketelitian. Elemen Merentas Kurikulum (EMK): • • Keusahawanan Kreativiti dan inovasi Bahan Bantu Belajar: Gambar / slaid hidupan dan bukan hidupan Jadual Lembaran 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful