PERINCIAN TUGASAN KURSUS DAN RITMA DAN PERGERAKAN SEM 2 SESI 2012/2013 TUGASAN BERTULIS (40 MARKAH) Dalam

tugasan bertulis ini, anda akan memainkan dua peranan penting, iaitu: 1. Peranan pertama ialah, anda sebagai seorang guru yang akan melatih sekumpulan murid bagi mewakili sekolah ke pertandingan pergerakan kreatif anjuran Pejabat Pendidikan Daerah di kawasan anda. a. Anda diberi kebebasan untuk memilih tajuk pergerakan kreatif bagi pasukan anda, dan anda juga bertanggungjawab untuk merancang kareografi persembahan yang akan berlangsung selama 15 minit. b. Sila sediakan 1 kertas kerja berkaitan perancangan anda dalam menysusun kareografi persembahan Pergerakan Kreatif tersebut. c. Format penulisan harus mempunyai maklumat berikut: i. Tajuk ii. Masa persembahan iii. Objektif kognitif, psikomotor dan afektif iv. Jumlah murid v. Alatan/props/costume vi. Latar bunyi/irama/lagu yang akan digunakan vii. Aspek keselamatan yang harus diutamakan viii. Huraian kareografi mengikut segmen: • Jenis pergerakan • Tema dan unsur pergerakan • Masa mengikut segmen ix. Penutup d. Kareografi persembahan boleh dibahagikan kepada beberapa segmen penceritaan bagi memenuhi kehendak tajuk dan masa. e. Dalam setiap segmen, huraikan jenis pergerakan yang akan dilakukan oleh murid, nyatakan jenis tema pergerakan yang digunakan serta huraikan unsur-unsur yang terdapat dalam tema pergerakan tersebut. f. Sebagai contoh, dalam segmen pertama, murid A, B, C, D dan E akan keluar dari belakang pentas mengikut laluan zig zag sambil tangan didepakan seperti burung yang terbang. Pergerakan murid adalah perlahan, adakala dalam keadaan tunduk dan tegak seperti alunan ombak. Dalam segmen ini, tema pergerakan yang digunakan ialah Tema 1 Aktiviti Lokomotor (unsur bergerak dari satu tempat ke tempat lain), Tema 5 Penyesuaian Terhadap Rakan (murid bergerak bertiga dengan keadaan sekata), Tema 7 Lapan Lakuan Daya Asas (unsur apung kawal lambat - halus) g. Perlu diingat bahawa tugasan ini hanyalah gambaran guru terhadap pergerakan kreatif sahaja dan tidak ada aplikasi pergerakan secara praktikal untuk divideokan atau ditontonkan. h. Markah bagi tugasan peranan pertama ini ialah 30 markah.

pensyarah e-learning tidak ada masalah dalam membuka tapak tugasan pelajar kecualilah jika pelajar sendiri tidak melakukan proses ‘upload’ dengan betul menyebabkan tugasan diterima tapi tidak boleh dibuka. atau sesiapa sahaja yang bukan menjadi pensyarah e-learning kumpulan anda. d. f. Mekanisme penghantaran tugasan ini adalah melalui TAPAK YANG DISEDIAKAN DALAM TUGASAN MYGURU3 SAHAJA! Jangan hantar tugasan melalui emel atau pos. anda telah dilantik sebagai urusetia pengadilan pertandingan oleh Pejabat Pendidikan Daerah yang menganjurkan pertandingan Pergerakan Kreatif. b. c. Merujuk kepada pengalaman semester lepas. Tugasan ini hendaklah dihantar kepada PENSYARAH E-LEARNING KUMPULAN MASING-MASING SAHAJA! Jangan hantar tugasan ini kepada tenaga pengajar tutorial kerana mereka mungkin bukan pensyarah e-learning anda. c. Peranan kedua ialah. KERTAS KERJA KAREOGRAFI PERSEMBAHAN PERGERAKAN KREATIF BI L ELEMEN DAN KRITERIA PEMARKAHAN . b. Oleh yang demikian. a.2. Sila sediakan borang tersebut mengikut kreativiti anda sendiri. 3. 4. Pensyarah E-Learning anda TIDAK AKAN MELAYAN tugasan yang dihantar melalui pos atau emel kecuali atas kes-kes tertentu yang dipersetujui oleh pensyarah e-learning. Markah bagi tugasan peranan kedua ini ialah 10 markah. Kedua-dua tugasan hendaklah ditulis dalam 1 FAIL sahaja dan diupload dalam tapak penghantaran tugasan. e. Penyediaan kriteria dan rubrik pemarkahan haruslah mengambil kira aspek tema dan prinsip-prinsip pergerakan selain elemen persembahan yang dirasakan penting oleh anda. Skema Pemarkahan adalah seperti berikut: WAJARA MARKAH N YANG MARKA DIBERI H 1. SILA HANTAR TUGASAN INI SEBELUM TARIKH TUTUP IAITU PADA 3 MEI 2013 (MINGGU KE 10)! Tarikh tutup tapak penghantaran tugasan adalah muktamad dan tidak akan dibuka lagi selepas itu. Kedua-dua tugasan di atas membawa sebanyak 40 MARKAH. Tugas anda ialah menyediakan satu borang markah yang mengandungi skema pemarkahan/rubrik pemarkahan. pastikan anda mengikuti langkah-langkah sepatutnya dalam proses “upload’ tugasan bagi memastikan pensyarah e-learning berjaya membuka tapak penghantaran tugasan anda. Maklumat penghantaran tugasan adalah seperti berikut: a. g. d.

1 2 3 4 5 6 2. BORANG MARKAH PERSEMBAHAN PERGERAKAN KREATIF Elemen persembahan • Pemilihan elemen penting dalam persembahan yang tepat dan jelas. • Masa mengikut segmen adalah bersesuaian. psikomotor dan afektif 6 • Eksplisit • Jelas • Spesifik Alatan/props/costume 2 • Menyerlahkan daya kreativiti • Menggunakan bahan yang munasabah dari aspek kos • Alatan mencukupi dan pelbagai Latar bunyi/irama/lagu yang akan digunakan 2 • Pemilihan bunyi/irama/lagu yang bersesuaian dengan tajuk serta segmen. Aspek keselamatan yang harus diutamakan 3 Huraian kareografi mengikut segmen: 15 • Jumlah segmen yang bersesuaian dengan tajuk dan masa • Huraian tentang jenis pergerakan/aktiviti bagi setiap segmen adalah jelas dan spesifik • Huraian mengenai tema dan unsur pergerakan dapat menjelaskan prinsip jenis pergerakan/aktiviti yang dilakukan oleh murid dalam segmen tersebut. 1 Tajuk 2 • Menarik dan bersesuaian dengan tahap umur pelajar Objektif kognitif. • Mengambil kira unsur emosi dalam penceritaan. Penjelasan kriteria/rubrik pemakarhan yang bersesuaian dengan kompetensi yang diharapkan dalam setiap elemen persembahan yang dinilai. • Huraian aktiviti yang dilakukan dapat menjelaskan mood atau emosi penceritaan. JUMLAH MARKAH KESELURUHAN 4 2 6 40 .