Bagaimana Teknologi Multimedia Dapat membantu Pengurusan P&P Dalam Bilik Darjah (P&P

)
PENGENALAN KEPADA MULTIMEDIA Kemunculan aplikasi multimedia bukan merupakan fenomena baru di persekitaran kita. Kehadirannya dalam kehidupan seharian dapat disaksikan menerusi program - program di televisyen dan melalui pita-pita video. Sesuatu program atau persembahan yang kita lihat itu sebenarnya mempunyai kombinasi perkakasan dan perisian yang mana ia merupakan input yang digunakan untuk mempersembahkan output daripada pelbagai media termasuklah gambar, grafik, animasi, teks dan suara untuk menjadikan persembahan lebih efektif kepada para penonton. Pada masa kini, penggunaan multimedia tidak hanya terhad kepada bidang hiburan semata-mata tetapi ia juga telah mula berkembang dalam bidang perniagaan, pentadbiran, perbankan dan khususnya dalam bidang pendidikan. Ini dibuktikan dengan pelbagai aplikasinya yang menjurus kepada aspek komunikasi, pemberitahuan dan pendidikan.

DEFINISI MULTIMEDIA Apakah multimedia? Multimedia ialah gabungan teks, grafik, bunyi, video dan aminasi yang menghasilkan prestasi yang menakjubkan. Ia juga mempunyai keupayaan interaktif yang tinggi. Dari perspektif pengguna komputer, multimedia bolehlah diertikan bahawa informasi komputer yang boleh dipersembahkan melalui audio atau video sebagai tambahan kepada teks, imej, grafik dan animasi. Contohnya menggunakan audio dan video, ia merupakan atu perubahan bagi situasi yang dinamik dalam bidang yang berlainan, seperti dalam sukan dan sains kesihatan, boleh dipersembahkan dengan lebih baik selain daripada hanya mengunakan teks dan imej sahaja. Di sini dapat kita memberi satu gambaran bahawa multimedia adalah satu kombinasi data yang berbilang jenis dan media untuk penyampaian maklumat bagi menjadikan komunikasi lebih berkesan. Ianya terdiri daripada gabungan grafik, imej, video dan animasi bagi menghasilkan prestasi yang diluar jangkaan kita. Mengikut apa yang dijelaskan oleh buku American Heritage Dictionary, sistem multimedia adalah sebarang sistem yang menyokong lebih daripada sejenis media. Namun, sistem multimedia boleh dibezakan daripada sistemsistem lain melalui beberapa ciri seperti kombinasi media, mediaindependence, integrasi dan kawalan komputer. Menurut Furht (Internet 1996) dari Atlantic University, Florida mendefinasikan multimedia sebagai gabungan antara pelbagai media; Teks, grafik, animasi,imej, dan video. Sedangkan Haffos Feldman 1994, mendifinasikan multimedia sebagai suatu sistem komputer terdiri dari pelbagai perkakasan dan perisian yang memberikan kemudahan untuk

papan hitam atau putih. teks dan data) kemudiannya direkodkan dalam sebuah simpanan cakera optik. video. Pelajar yang terlibat dalam proses pembelajaran melalui pakej multimedia boleh mempelajari ilmu yang ada di dalamnya sesuai dengan minat. teks. Menurut Thompson (1994) mendefinisikan multimedia sebagai suatu sistem yang menggabungkan teks. bakat. animasi serta video. kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk membuatkan komunikasi di antara guru dengan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. suara dan membolehkan interaktiviti Definasi multimedia juga boleh didapati melalui komposisi perkataan :Multi di dalam bahasa Latin bermaksud banyak atau pelbagai Medium di dalam bahasa Latin bermaksud perantara (suatu perantara adalah digunakan untuk menghantar atau mengangkut sesuatu seperti komunikasi massa seperti surat khabar. grafik. animasi.maklumat tambahan dalam bentuk yang menarik kepada penuntut mereka.) KONSEP MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN Teknologi multimedia adalah salah satu teknologi baru dalam bidang komputer yang memiliki kebolehan untuk menjadikan media pembelajaran lebih lengkap. Dalam bidang pendidikan tradiosional. gambar dan suaranya sendiri untuk mengajar. paparan grafik yang berwarna warni. video. imej. peta.membolehkan gambar. kesukaan. biasanya seorang guru atau pensyarah menggunakan buku teks. imej. Semua maklumat yang ada dalam program multimedia ( suara. fotogarfi. Namun begitu. data yang dikendalikan dengan program komputer. Ia digunakan oleh individuindividu yang mahukan kemudahan serta impak yang berkesan dalam persembahan maklumat mereka. pada hari ini sistem bermultimedia telah diadaptasikan untuk memberi maklumat. pengetahuan dan emosinya. Komputer adalah sebuah perkakasan yang paling sesuai untuk tujuan menghasilkan isi kandungan multimedia yang mana dalam sesebuah komputer peribadi multimedia itu sendiri terdapat kesan bunyi. kapur putih atau yang berwarna warni. Multimedia merangkumi pelbagai media dalam satu perisian sehingga memudahkan guru untuk menyampaikan bahan pembelajaran dan pelajar berasa terlibat dalam proses pembelajaran kerana teknologi multimedia membolehkan berlakunya interaktiviti. KENAPA MULTIMEDIA DIGUNAKAN ? Multimedia digunakan sebagai perantara dalam sesebuah penyampaian atau pesembahan maklumat kepada para pelajar. Multimedia dalam pendidikan adalah alat. dan animasi disepadukan dengan dengan suara. Terdapat fakta telah membuktikan bahawa orang ramai telah menggunakan . keperluan. majalah atau televisyen. Manakala proses pembelajaran adalah berkesan.

Menurut Linstrom. maka tidak hairanlah mengapa ia dipilih sebagai agen membantu Pengurusan P&P Dalam Bilik Darjah. 40 peratus daripada apa yang mereka lihat serta dengar manakala 20 peratus daripada apa yang mereka dengar sahaja. 1994. Memandangkan keupayaan multimedia banyak memberi kesan yang positif terhadap proses penyampaian maklumat. pencetakan. ianya mungkin sukar untuk memperolehi langkah-langkah khusus untuk sesuatu proses tanpa penggunaan teks. 1994. Menurut Rockley. 1994. Menurut Linstrom lagi. Seni grafik berkomputer digunakan secara meluas dalam dunia kejuruteraan. b) Teks Teks adalah sejenis data yang paling mudah dan memerlukan storan yang sedikit jumlah ruang ingatan sahaja. ciri interaktif dalam persembahan multimedia merupakan komponen penting yang tidak seharusnya diabaikan kerana ia boleh menyokong keupayaan ingatan manusia itu sendiri. Teks boleh digunakan dalam pelbagai sub bidang untuk memberi penjelasan kepada sesuatu perkara dalam bentuk bacaan. Ilustrasi dan gambar berupaya ‘bercerita’. gambar atau huruf dengan menggunakan pelbagai media samada secara manual atau menggunakan teknologi komputer. Keberkesannanya ialah untuk memperkukuhkan media-media lain. ELEMEN-ELEMEN MULTIMEDIA Terdapat beberapa elemen-elemen asas multimedia yang biasa digunakan iaitu :a) Grafik Grafik boleh didefinasikan sebagai sebuah lukisan. lihat dan lakukan. Teknik ini dapat menampakkan atau menvisualkan sesuatu imaginasi seseorang pada skrin komputer. walaupun manusia mungkin mendapati media-media lain lebih berkesan untuk memahami sesuatu proses. Grafik menunjukkan maklumat terperinci bergambar dan berfungsi sebagai ikon yang mewakili sesuatu. Penambahan dimensi masa yang bergantung kepada berapa lama masa diambil oleh pengguna sebagai sebahagian daripada perolehan pengalaman maklumat yang diinginkan. c) Animasi Ia merupakan paparan pantas imej-imej yang berjujukan dan dapat dilihat . animasi dan perfileman. Carta. Oleh sebab itu. tempat atau benda. Menurut Rockley. industri berat. Berkesan jika penggunanya pakar dan berpengetahuan tinggi berhubung dengan maklumat yang ingin diperolehi kerana mereka berupaya memproses maklumat lebih pantas dan berstrategi melalui media ini berbanding dengan audio mahupun video. menarik perhatian dan mengambarkan orang. ilustrasi dan gambar foto. Grafik sebenarnya mempergunakan media statik dengan memperkembangkan keupayaan teks.75 peratus keupayaan untuk mengingat berdasarkan kepada apa yang mereka dengar. graf ataupun rajah menyediakan dimensi maklumat kepelbagai secara visual. 1994.

jpg dan . multimedia adalah alat baru yang dapat memberikan banyak manfaat pembangunan kepada dunia pendidikan. Menyediakan amaran atau wujudnya masalah dan biasanya sebagai maklumat tambahan. Selain itu. Kemampuan multimedia memberikan pengajaran secara persendirian (tutorial) tidak bermakna tiada pengajaran.wav. .oleh mata kasar manusia dalam bentuk pergerakan. Ia boleh diwujudkan sama ada dalam bentuk maya atau nyata. Terdapat pelbagai cara yang boleh digunakan untuk membolehkan komputer mengeluarkan suara manusia. Bunyi menghapuskan perasaan janggal dan seolah-olah pengguna sedang berkomunikasi dengan manusia lain dan bukan dengan mesin. . Menurut D’Lgnazio (Bairley 1996).aud.gif digunakan untuk menyimpan lukisan grafik dan imej-imej kerana ia adalah pawai yang digunakan untuk pemampatan dan penyahmampatan imej berwarna dan tidak berwarna. Menarik perhatian melalui kesan-kesan bunyi.voc. bakat. kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk membuatkan komunikasi di antara guru dengan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Pakej boleh memberikan penerangan secara terus. d) Bunyi Kesan bunyi memainkan perana pening dalam teknologi multimedia pada hari ini. Bagi pelajar yang . snd. dan sebagainya. Fail-fail dalam bentuk . Simulasi sesuatu aktiviti atau illustrasi sesuatu konsep boleh digambarkan melalui animasi-animasi. tahap serta bilangan maklumat yang diingini.Format yang menyokong suara adalah . Unsur-unsur realisasi sebagaimana alam kehidupan sebenar boleh diperolehi melalui klip-klip video. multimedia adalah alat. keperluan. Menurut Lindstrom. pengetahuan. Manfaat lain pula membawa erti pelajar yang terlibat dalam pembelajaran multimedia boleh mempelajari ilmu yang ada sesuai dengan minat. 1994. Animasi menawarkan pengguna mengawal keterperincian. bentuk fail ini juga boleh menjimatkan storan. . TEKNOLOGI MULTIMEDIA MEMBANTU P&P DALAM BILIK DARJAH Sebagaimana media pendidikan yang lain. ianya membawa pengguna lebih hampir kepada bahan maklumat. e) Imej Imej adalah ruang persembahan bagi sesuatu objek. yang boleh ditayangkan dalam bentuk dua atau tiga dimensi atau juga dalam bentuk-bentuk imej yang lain. sebaliknya pengajaran langsung tetap dikekalkan tetapi pakej multimedia boleh menyenangkan pengajaran tertutamanya guru tidak perlu mengulang penerangan secara berulang kali. Antaranya ialah dengan menggunakan kad suara atau menggunakan pembesar suara bina dalam yang telah sedia ada pada setiap komputer. Menghasilkan mood kepada pengguna melalui muzik. Berfungsi sebagai pemberi amaran terhadap kesilapan atau kewujudan masalah. dan emosinya. Pembvangunan yang dimaksudkan adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara mengumpul bahagian-bahagian tertentu dari kehidupan sebenar pelajar. kesukaan.

Dengan adanya kemudahan untuk menyokong bunyi dan video (full-motion). Penggunaan pelbagai media secara tidak langsung dapat memberi peluang kepada guru dan pelajar menggunakan dan memahirkan diri dengan pelbagai teknologi canggih. situasi pada saat pembelajaran 5.menggunakan multimedia lebih memberikan motivasi untuk belajar. dengan munculnya komputer multimedia. belajar dan memahami akan sesuatu perkara. keadaan sosial 3. Oleh itu teknologi multimedia akan memberikan kesan perubahan yang besar dalam bidan gpendidikan bdan komunikazsi. menurut Salomon (1979) menyatakan bahawa perbezaan media akan mempengaruhi terhadap tingkat pengetahuan seseorang. animasi dan video. masalah teknologi pendidikan telah mula dapat diatasi. maka media tersebut bukannya mudah untuk mempermudahkan bahkan mungkin akan menghambat keberhasilan pembelajaran.Oleh itu . Penggunaan teks sahaja dalam penyampaian akan membataskan pemahaman pelajar terhadap suatu maklumat juga menyukarkan pelajar memahami sesuatu topik tertentu. DeVoogd & Kritt (1997) mengatakan multimedia tidak mengajar sebab yang mengajar adalah guru sahaja. Secara tidak langsung akan menambahkan minat para pendidik untuk menggunakan komputer di dalam bilik darjah. grafik.Lebih jelas lagi. CAI menggunakan kombinasi utama teks dan grafik untuk mempersembahkan bahan pengajaran. Teknologi multimedia CAI menggabungkan kedua-dua elemen tersebut dan juga menggabungkan bunyi dan video. 1. Walupun mutimedia berperanan dalam proses pembelajaran bukan bermakna multimedia adalah penentu keberhasilan pembelajaran kerana masih banyak faktor yang menentukan kebehasilan pembelajaran antaranya. Bagi perancang pakej multimedia perlu mendalami bentuk pembelajaran agar pakej multimedia yang dibina lebih terarah dan terancang sesuai dengan objektif pengajaran. Ini akan menjadikan susana pengajaran dan pembelajaran yang interaktif di amana seseorang pelajar akan menjadi aktif dan cuba mnenguasia sepenuhnya penggunaan teknologi. bunyi. Era dimensi baru pada CAI (computer aided Intruction) terbuka luas. Beliau juga menegaskan bahawa perbezaan sistem simbol dan kod sehingga mempengaruhi perbezaan pesan yang disampaikan. Teknologi multimedia membolehkan kita menggunakan keupayaan komputer dalanm pelbagai cara baru seperti mempersembahakan maklumat dengan menggabungkan teks. Sesuatu masalah dapat diulangkaji dengan berulangkali dan kemampuan mereka dapat diukur. berfikir. kurikulum dan guru. Selain itu multimedia juga mencerminkan perubahan bagaimana cara manusia berfikir. Kombinasi beberapa elemen media yang . Kini. ekonomi dan pendidikan keluarga 4. memberikan penjelasan yang lebih berkesan dan lengkap. Dalam penggunaan media pelajar faham dan cekap maka aktiviti dapat dijalankan dengan baik dan berjaya menguasaibahan pembelajaran dan begitulah sebaliknya. multimedia menjadi sangat berguna keada pelajar. motivasi pelajar 2.

grafik. Sekiranya pelajar tersebut menghadapi maslah dalasm memahami sesuatu konsep.digunakan di dlam muiltimedia membolehkan pelajar mempelajari xssesuatu mata pelajaran secara spontyan mengikut mod yang dipilih.Perbezaan tahap pemahmanseseorang pelajar akan bahan yang disampaikan sering kali meletakkan guru dalasm keadaan serba salah dan tambah merumitkan lagi apabila gagalnya interaksi dua hala di antara guru dan pelajar. pembelajaran kolaboratif. Budaya sekolah akan berasaskan pengetahuan pemikiran. b) Pedagogi Dari segi pedagogi. mentor. dan pembimbing kepada pelajar. maklumbalas akan diperolehi dengan cepat dan bantuan akan diberikan bagi menjelaskan konsep tersebut sebelum pelajar menjadi keliru. Penggunaan multimedia juga dapat membantu pelajar mempelajari bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah secara berkumpulan. Pelajar yang prestasinya baik boleh menjejah sehingga kepada tahap yang lebih mencabar. bunyi dan vedio. Selain daripada menjadi alat bantu mengajar dan peralatan pejabat. . Yang paling jelas. Guru-guru juga mempunyai masa yang cukup untuk meranscang aktiviti pengajaran dan pembelajaransemasa pelajar sibuk menggunakan multimedcia sama asda secara individu atau berkumpulan. penggunaan multimedia akan dapat membantu guru memberikan tumpuan yang lebih kepada para pelajar yang agak lemah dan memerlukan perhatian berterusan. inovatif dan penyayang dengan menggunakan teknologi yang terkini dan tercanggih. guru yang selama ini bertindak sebagai penyampai maklumat akan berubah menjadi fasilitator. Multimedia tidak akan mengambilalih tempat guru atau kaedah biasa yang digunakan dalam bilik darajah tetapi ia berttindak sebagai pelengkap atau alat bantu mengajar. Pelajar-pelajar pula tidak perluy mengangkt tanggan berulanagkali untuk mengemukan soalan kepada gueru. Multyimedia membolehkan seseorang pelajar mengulang semula bahagian yang sebelumnya atau ke bahagian seterusnya. Semua sekolah akan dilengkapkan dengan teknologi multomedia dan jaringan yang menghubungkan seluruh dunia. Dalam hal ini. Ini kerana multimedia telah direka bentuk bagi membolerhkan pelajar berhenti den menjelajah semula sekerap yang diperlukan. Kombinasi di antara multimedia dan CAI akan menjadikan proses pembelajaran semakin menarik. Terdapat tiga aspek utama yang dimainkan oleh teknologi maklumat dalam pendidikan sekolah iaitu : a) Kurikulum Kurikulum dalam sistem pendidikan sekolah akan bercorak terarah kendiri mengikut kadar individu. ia juga bertindak sebagai alat bantu bagi pelajar membangunkan sesuatu projek atau laporan yang memerlukan kombinasi teks. berkesinambungan dan reflektif. kreatif. Amalan pengajaran secara kelas akan diubah kepada beberapa variasi pembelajaran seperti pembelajaran kendiri. ia jugsa bertindak sebagai sumber rujukan (encyclopedia) yang di simpan di dalam CD ROM. manakal pelajar yang agak lemah boleh menggunakanpada tahap yang lebih rendah tanpa rasa segan silu atau merendah didi kerana ko0mputer tidak akan membuat kritikan terhadap prestasi pelajar tersebut.

Perubahan ini walau bagaimanapun perlu menyeluruh apabila semua sekolah mempunyai kemudahan yang sama bagi membuat penilaian yang boleh disandarkan.Lazimnya setiap perisian pendidikan ditujukan kepada kumpulan pelajar yang mempunyai kebolehan . pukal disket yang lengkap. Seorang guru mungkin menggunakan komputer untuk menerangkan suatu konsep yang abstrak di awal pengajarannya dan menggunakan media-media yang lain dipertengahan dan penghujung pengajarannya.perlu dibuat supaya kedudukan negara sebagai peneraju IT serantau dapat menjadi kenyatan. Seorang guru juga mungkin menggunakan komputer dihadapan sekumpulan pelajar yang lemah bagi menunjukkan suatu simulasi berkomputer sedangkan pelajar yang lain diminta untuk mengggunakannya di komputer masing-masing tanpa perlu dibantu. PERUBAHAN DI DALAM SISTEM PENDIDIKAN Selaras dengan perkembangan teknologi maklumat. a) Penilaian berasaskan IT Setelah IT diaplikasikan sepenuhnya dalam pendidikan. penilaian murid juga perlu berubah. interaktif mencabar daya kognitif pelajar serta kemahiran berfikir. Ini adalah lebih banyak memudahkan penilaian dibuat. Murid boleh dinilai dengan melihat tahap kemahiran mereka di dalam IT. 2. Misalnya memberikan perisian berbentuk latih tubi kepadapelajar yang lemah untuk tujuan pemulihan. projek dan tugasan. Pukal disket yang lengkap yang mengandungi penilaian sendiri dan penyemakan oleh guru dalam bentuk peperiksaan. Seorang guru juga mungkin memberikan perisian-perisian yang sama tajuknya tetapi berlainan pendekatan kepada pelajar-pelajar di dalam sebuah kelas yang sama. PENGGUNAAN PERISIAN PENDIDIKAN DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN . 1. Perisian pendidikan yang berbagai-bagai pendekatan itu boleh dimanfaatkan kepada pelajar-pelajar yang berbagai kebolehan . b) Peperiksaan berkomputer Pendedahan di dalam aktiviti P&P yang menggunakan IT secara keseluruhan memungkinkan segala kerja kursus murid dan peperiksaan dapat dilakukan secara berkomputer.dan pembelajaran koperatif. Bahan-bahan P&P adalah yang terkini dan mecukupi untuk semua pelajar serta mempunyai ciri-ciri yang berikut . perubahan dalam sistem pendidikan. memberikan perisian yang berbentuk tutorial kepada pelajar yang sederhana untuk tujuan pengukuhan dan memberikan perisian berbentuk exploratory kepada pelajar pintar untuk tujuan pengayaan. Seorang guru mungkin memberikan sesuatu perisian pendidikan yang bersifat latih tubi kepada pelajar-pelajarnya yang masih belum menguasai konsep atau kemahiran yang baru. c) Bahan pengajaran dan pembelajaran Bahan pengajaran dan pembelajaran adalah berteraskan kepada teknologi multimedia dan jaringan yang menghubungkan seluruh dunia.

pengetahuan sedia ada yang diperlukan dan kumpulan sasaran adalah penting supaya pelajar menggunakan perisian pendidikan yang bersesuaian dengan kebolehan mereka. Sungguhpun penciptaan pakej P&P memerlukan masa yang lama untuk dicipta. Oleh yang demikian adalah penting bagi seseorang guru mengunakan dan meneliti suatu perisian pendidikan itu terlebih dahulu sebelum memberikan nya kepada pelajar. Lazimnya pelajar menggunakan perisian pendidikan ini selepas sesuatu pengetahuan atau kemahiran telah diajarkan terlebih dahulu kepada mereka. Ia seolah-olah seperti seoarang guru yang mengajar seorang pelajar tentang satu tajuk. Inisiatif guru amat perlu bagi P&P yang berkesan dan mencapai objektif P&P.yang tertentu. e) Permainan pendidikan Perisian seperti ini lazimnya berbentuk simulasi dan exploratory tetapi kandungan atau isi pelajaran diubah ke dalam bentuk permainan. Pelbagai Pendekatan Perisian Pendidikan Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan di dalam sesuatu perisian pendidikan dalam menyampaikan sesuatu isi pelajaran. Komputer digunakan pada sela waktu tertentu sahaja dan bukan sepanjang waktu pengajaran. dan emossi. Penciptaan pakej P&P oleh guru dapat memberikan kelainan untuk menarik minat dan perhatian murid dalam aktiviti P&P. guru patut mengambil kira potensi yang ingin mereka kembangkan dalam setiap aspek intelektual. b) Tutorial Menyampaikan sesuatu isi pelajaran yang baru. a) Latih tubi Menyediakan kemudahan latihan bagi menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran.Cara yang terbaik menggunakan komputer dalam p&p di mana pelajar diminta menguji sesuatu hipotesis/konsep dan seterusnya membuat kesimpulan masing-masing. jasmani. d) Simulasi Komputer menyediakan satu suasana yang seakan-akan serupa dengan keadaan yang sebenar di mana pelajar dibenarkan untuk berinteraksi dengan cara yang realistik. Pelajar diminta untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh komputer dan komputer akan menilai serta memberi maklumbalas yang sesuai berdasarkan kepada jawapan yang diberikan. Contohnya. pelajar-pelajar dibenarkan untuk mengubah sesuatu untu melihat pembaharuan. seharusnya dapat memudahkan prosses P&P berlaku di kalangan murid. Perisian pendidikan seperti ini selalunya bersifat exploratory dan menekan kepada penyelesaian masalah.(Situasi satu sama satu). Konsep yang akan diajarkan adalah bersifat intrinci dan pelajar bersedia untuk menjelajah satu dunia yang "asing". Lazimnya pelajar mengawal kadar dan aliran pembelajarannya sendiri. Lazimnya digabungkan dengan kaedah pengajaran biasa. f) Penciptaan sendiri oleh guru Guru sebagai fasilitator di dalam bilik darjah. rohani. . c) Demontrasi Komputer digunakan sebagai alat pandang dengar dalam menyampai atau mengambarkan sesuatu konsep atau maklumat. Maklumat seperti kesesuaian isi pelajaran.(pelajar-pelajar belum pernah diajarkan dengan tajuk ini sebelumnya).

pemilihan yang teliti adalah perlu supaya sepadan dengan isi kandungan yang dipelajari agar dapat memotivasikan murid dalam mengambil bahagian di dalam aktiviti P&P. potensi murid harus dikembangkan sejauh mungkin. Dalam pengulangan amat memerlukan kebebasan dan kreativiti dari para pelajar (Clements 1994). Diantara keistimewaan tersebut adalah seperti berikut: Hubungan interaktif: Komputer membolehkan wujudnya hubungan di antara rangsangan dengan jawapan. sedangkan mereka yang menghadapi masalah literasi komputer bersifat negatif terhadap PBK.5 % berbanding pembelajaran tradisional. Sebagai menyahut falsafah pendidikan negara.g) Rekreasi di dalam P&P Selain pakej yang dicipta oleh guru. Maklum balas dan peneguhan: Media komputer membolehkan pelajar memperoleh maklum balas terhadap pembelajaran secara serta merta dan boleh memotivasikan pelajar dengan peneguhan positif yang diberi apabila pelajar memberikan jawapan. Kajian ini juga mengatakan PBK memiliki kelebihan 0. Menurut kajian Mathis. Smith dan Hamsen (1970) sikap pelajar di institut pengajian tinggi adalah lebih positif terhadap PBK apabila pelajar tidak mengalami masalah literasi komputer. Bergert dan William (1983) telah mengkaji terhadap 48 orang pelajar dan didapati 39 orang memperolehi markah yang lebih tinggi berbanding pelajar yang menggunakan kaedah tradisional. Menurut Gagne dan Briggs (Wang dan Sleeman 1994) kemasyuran komputer menjadi popular sebagai media pembelajaran kerana komputer memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh media pembelajaran yang lain sebelum zaman komputer. h) Peluang Kepada Yang Lebih Pintar Murid yang lebih mungkin akan lebih berminat dengan isi kandungan yang lebih tinggi dan mencabar. Pendek kata matlamat PBK ialah untuk mengajar. 1996) komputer dapat menumbuhkankan inspirasi dan meningkatkan minat. Secara keseluruhan PBK memberi kesan yang positif berbanding dengan pembelajaran tradisional. PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER(PBK) Criswell (1989) mendefinisikan PBK sebagai penggunaan komputer dalam menyampaikan bahan pengajaran dan melibatkan pelajar secara aktif serta membolehkan maklum balas. Pengulangan: Komputer membolehkan pengguna mengulangi apabila perlu untuk memperkuatkan lagi pembelajaran dan memperbaiki lagi ingatan.Bahkan menurut Dublin (1984. Mereka boleh mencari sendiri hasil-hasil penyelidikan supaya mereka boleh maju ke hadapan tanpa mengikuti dengan jemu rakan mereka yang kurang pintar. Walau bagaimanapun. Dari hasil kajian ianya menunjukkan kesan positif terhadap pembelajaran dan PBK adalah contoh terbaik. Kulik. Namun begitu . Mengajar bermakna menyampaikan pengajaran dengen menggunakan sistem kompute. guru boleh membuat aktiviti pengayaan dengan hanya memilih perisian yang sesuai yang berada di pasaran. Pelbagai kajian telah dijalankan bagi mengukur keberkesanana komputer sebagai media pembelajaran.

d) Menarik dan mengekalkan minat terhadap pelajaran Perisian pendidikan multimedia menggabungjalinkan elemen-elemen seperti teks. Juga pelajar perlulah dibenarkan untuk "bermain" dengan melihat kesan perubahan tersebut.KELEBIHAN MULTIMEDIA BERBANDING MEDIA PENGAJARAN YANG LAIN Pelbagaian kebolehan multimedia yang berikut mampu menampung kelemahan . Komputer tidak mungkin dapat menggantikan "guru yang baik" tetapi . animasi. Pendekatan yang berunsur permainan mampu menggalakkan pelajar untuk terus menggunakan perisian pendidikan itu disamping mengekalkan minat pelajar terhadap isi pelajaran yang dipelajari. Sedangkan dalam bidang sains pula keberkesanan PBk adalah lebih baik dua kali ganda daripada pembelajaran kaedah tradisional. Menurut Munir dan Halimah Badioze Zaman (1998) mengatakan multimedia amat berkesan dalam menggalakkan kanak-kanak belajar membaca.kelemahan yang terdapat di dalam pengajaran yang biasa : a) Tahap interaktif yang tinggi Dengan komputer. Ini juga dikenali sebagai simulasi komputer. c) Pelajar mengawal sendiri pembelajarannya Perisian multimedia yang bermutu tinggi seharusnya membenarkan pelajar mengawal kadar dan aliran pelajaran yang hendak dipelajarinya. Pelajar akan mengalami pengalaman pembelajaran yang berbeza berdasarkan prestasinya di dalam sesuatu konsep atau isi pelajaran. tanpa perlu merasa bimbang komputer akan merasa jemu untuk melayannya. b) Pengajaran berdasarkan kebolehan pelajar Perisian yang digunakan juga berkebolehan untuk melayan setiap individu berdasarkan kebolehan pelajar. Pelajar berpeluang untuk mengulangi sesuatu konsep atau isi pada bila-bila masa atau sebanyak mana sekalipun. KELEBIHAN . Di tambah dengan penggunaan multimedia yang menarik menyebabkan pelajar tidak merasa bosan. Hasil kajian lepas dapatlah dinyatakan secara keseluruhan hasil kajian menunjukkan bahawa kaedah PBK adalah lebih baik daripada kaedah tradisional. dan video sebagai ransangan bagi menarik perhatian dan minat pelajar terhadap isi pelajaran yang disampaikan. perisian multimedia boleh diprogramkan supaya pelajarpelajar dilibatkan secara aktif dengan cara meilih berbagai menu yang disediakan atau menjawab soalan-soalan tertentu. grafik.komputer akan bertindakbalas dengan memaparkan maklumat yang tertentu berdasarkan apa yang dipilih atau ditaipkan oleh pelajar tersebut.mereka masih menganggap PBK adalah lebih baik diikutu daripada tidak sama sekali. Walaupun penggunaan perisian yang baik dalam proses p&p akan memberi impak kepada pelajar di dalam menguasai sesuatu isi pelajaran tetapi ia bukanlah jawapan untuk menguasai semua masalah yang dihadapi di dalam kelas. bunyi. Pelajar tersebut perlulah menguasai terlebih dahulu konsep atau isi pelajaran tertentu sebelum dibenarkan mempelajari konsep atau isi pelajaran pada tahap yang lebih tinggi.

animasi menawarkan kemampuan untuk penampilan sesuatu objek yakni warnanya. jaringan CD-ROM. data. vedio. menarik. PENJARINGAN KOMPUTER MELALUI JARINGAN KAWASAN TEMPATAN SEBAGAI SUMBER P&P (LAN) LAN menyediakan laluan elektronik untuk pelbagai jenis maklumat ( suara. ensaiklopedia elektronik seperti Ecarta. modem. Comton’s. Katalog Kad Perpustakaan. serta perisian yang dijaringkan. Contohnya. antaranya termasuklah ciri yang dinamik dan interaktif. teknologi animasi dan multimedia dengan penggunaan perkasasan yang betul akan membolehkan murid merasakan seolah-olah berada di negara tersebut. Sudah tentu pengalaman di dalam proses P&P akan memberikan tanggapan yang dapat mengekalkan minat murid terhadap mata pelajaran tersebut walaupun yang dikaji adalah tidak mungkin dapat dikunjungi sendiri.digunakan sabagai alat yang membantu guru dalam menyampaikan pengajarannya secara berkesan. dan teks ). ANIMASI DI DALAM PENDIDIKAN Sifat multimedia sebahagian besarnya diberikan oleh teknologi animasi. pelajar boleh bekerja secara berkumpulan untuk sesuatu projek. MULTIMEDIA DALAM INTERNET SEBAGAI SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN P&P akan menjadi lebih menarik jika murid diberikan peluang untuk mencapai web yang berkaitan di dalam internet. HUBUNGAN MELALUI JARINGAN KAWASAN LUAS SEBAGAI SUMBER P&P (WAN) . dan Pusat Sumber Online. dan menunjukkan realiti sebenar apa yang dipelajari oleh murid. Berbeza dengan media yang statik serta kaku. Kecanggihan perisian yang digunakan bagi penciptaan animasi ini dapat memberikan kesan-kesan yang lebih menarik terutamanya jika diaplikasikan di dalam P&P. Internet sebagai sumber terkini amat sesuai terutama sebagai sumber P&P untuk melihat isu terbaru di dalam matapelajaran sains. dan data pentadbiran. Di dalam pengajaran geografi mengenai negara India contohnya. Laluan ini membolehkan pergerakkan maklumat multimedia melalui bangunan dalam semua arah dan membolehkan sumber ditambah kepada jaringan untuk dikongsi. Jaringan akan membolehkan perkongsian maklumat seperti pengkalan data. Ini akan memaksimunkan penggunaan sumber-sumber seperti pencertak laser. Ini akan menggalakkan kerjasama antara guru dan pelajar untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Contohnya bagi pelajaran sains. dan talian telefon. dan sebagainya. Grolier. ciptaan terbaru adalah antara maklumat yang berguna. geografi. menulis laporan dan menerbitkan majalah sekolah. jenis permukaan yang ingin ditampilkan serta kemampuan pergerakkannya.

perekaunan. Dengan adanya video konferens. negeri. minat terhadap integrasi multimedia dan pendidikan tidak lenyap. c) sumber-sumber pendidikan Dengan menggunakan komputer. sesebuah sekolah dapat berhubung dengan pengkalan data daripada pusat sumber kurikulum untuk memperolehi pelbagai bahan P&P. Namun begitu. Diantaranya adalah seperti berikut . telefon dan gelombang mikro. perancangan jangka panjang. a) Pengurusan kewangan sekolah Penggunaan teknologi secara berkesan boleh membantu dalam menyediakan belanjawan. Tumpuan kepada multimedia interaktif terus berkembang. negara atau seluruh dunia. b) Sumber manusia Penggunaan komputer dapat mempercepatkan proses perjadualan. PENUTUP Dunia pendidikan sangat mengharapkan kehadiran media pembelajran yang bermutu tinggi untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Ini akan memberi peluang untuk pelajar mengalami pembelajaran jarak jauh. pertukaran dan perlantikan guru baru dapat diketahui dengan segera. Maklumat tentang kegiatan ko-kurikulum kesihatan dan sebagainya dapat dicapai dengan mudah melalui data-data yang tersimpan dalam komputer. meningkatkan kemahiran pengurusan guru. Perhubungan ini akan menyediakan pelbagai kemudahan. e) Kawalan keselamatan Kawalan persekitaran sekolah dengan menggunakan sistem berkomputer dapat memastikan keselamatan pelajar lebih terjamin. Beberapa media perhubungan boleh digunakan seperti satelit. Perhubungan WAN pula boleh menyediakan sumber-sumber melalui on-line untuk membolehkan guru dan pelajar mendapatkan maklumat dari rumah.Sekolah akan dihubungkan ke sekolah dan organisasi yang lain sama ada dalam daerah. PERANAN MULTIMEDIA DALAM PENGURUSAN SEKOLAH DAN BILIK DARJAH Terdapat banyak aspek dalam pengurusan sekolah yang boleh dibantu oleh teknologi maklumat. pengauditan dan kawalan bagi sekolah. Kehadiran teknologi multimedia memberi harapan baru dalam era pendidikan kerana dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Kajian lepas juga membuktikan bahawa pelajaran akan tersimpan diingatan lebih lama apabila lebih daripada satu deria dilibatkan semasa pengajaran berlaku. siaran kabel televisyen. d) Maklumat pelajar Maklumat pelajar terutamanya berkaitan percapaian akedemik dapat disimpan dengan selamat dan menyeluruh. pembiayaan projek. Penggunaan komputer di sekolah pada tahun 70-an dan 80-an tidak begitu berjaya kerana anggapan bahawa sebuah komputer mampu membawa keajaiban di dalam bilik darjah tidak berasas. pentadbir dan guru tidak perlu meninggalkan sekolah untuk menghadiri mesyuarat peringkat daerah dan negeri. . Selain daripada itu penilaian juga dapat dibuat dengan lebih cepat berdasarkan maklumat-makllumat tersebut.

termasuk clip art yang menarik. bunyi. Microsoft powerpoint mempunyai fungsi untuk membantu membentangkan laporan. dipaparkan secara langsung pada komputer.Ia menyediakan banyak alat pemprosesan perkataan untuk membantu menyediakan teks yang mudah dibaca dan bebas dari kesilapan. wayang. outline presentation. Berikan penerangan bagi setiap elemen-elemen tersebut: Teks : Perkataan merupakan unsur terpenting setiap persembahan dan power point. Terdapat 5 elemen penting dalam membina persembahan. presentation eletronik. Slaid boleh mengandungi teks. Maksudnya powerpoint boleh menyusun bahan perbentangan dan mempamerkannya dalam bentuk visual yang menarik dalam waktu yang singkat. PowerPoint memudahkan penggunaan gaya yang konsisten dalam persembahan menggunakan template atau "Master Slide". Slaid juga boleh membentuk asas Webcasts. yang semuanya itu mudah ditampilkan di layar monitor komputer ataupun di layar putih. grafik. Pembentangan boleh dicetak. Grafik : . dan objek lain yang boleh diatur secara bebas. Analogi "slaid" adalah merujuk kepada projektor slaid. Bagi penonton yang lebih besar paparan komputer sering dijangka menggunakan projektor video.PowerPoint Apakah yang anda faham mengenai perisian aplikasi persembahan (perisian powerpoint)? Persembahan PowerPoint terdiri daripada beberapa halaman individu atau "slaid". menampilkan slide yang dinamik. Microsoft Power Point juga membantu dalam penyedian slide. atau dilayari melalui perintah penyampai. Apakah kegunaan Microsoft Powerpoint pada masa kini? Microsoft Power Point membantu sebuah persembahan visual menjadi lebih menarik dan jelas.

Video :  Menyediakan saluran informasi tambahan yang menarik dan hidup.3 Dimensi ataupun melalui pelbagai kesan khas. Animasi boleh digunakan dalam bentuk 2 Dimensi. Animasi :  Animasi digunakan untuk memberi gambaran pergerakan bagi sesuatu objek. Alat lukis Powerpoint mudah digunakan oleh sesiapa sahaja.  Dapat meningkatkan daya tarikan terhadap persembahan.  Membantu meningkatkan daya tumpuan terhadap isi persembahan. Audio : Dapat membantu penyampaian sesuatu maklumat dengan lebih berkesan.  Satu sumber penyimpanan informasi dan rujukan yang berkesan.  Sumber atau media yang paling dinamik serta efektif. .Imej boleh ditambah untuk menghasilkan persembahan yang lebih menarik.