Bagaimana Teknologi Multimedia Dapat membantu Pengurusan P&P Dalam Bilik Darjah (P&P

)
PENGENALAN KEPADA MULTIMEDIA Kemunculan aplikasi multimedia bukan merupakan fenomena baru di persekitaran kita. Kehadirannya dalam kehidupan seharian dapat disaksikan menerusi program - program di televisyen dan melalui pita-pita video. Sesuatu program atau persembahan yang kita lihat itu sebenarnya mempunyai kombinasi perkakasan dan perisian yang mana ia merupakan input yang digunakan untuk mempersembahkan output daripada pelbagai media termasuklah gambar, grafik, animasi, teks dan suara untuk menjadikan persembahan lebih efektif kepada para penonton. Pada masa kini, penggunaan multimedia tidak hanya terhad kepada bidang hiburan semata-mata tetapi ia juga telah mula berkembang dalam bidang perniagaan, pentadbiran, perbankan dan khususnya dalam bidang pendidikan. Ini dibuktikan dengan pelbagai aplikasinya yang menjurus kepada aspek komunikasi, pemberitahuan dan pendidikan.

DEFINISI MULTIMEDIA Apakah multimedia? Multimedia ialah gabungan teks, grafik, bunyi, video dan aminasi yang menghasilkan prestasi yang menakjubkan. Ia juga mempunyai keupayaan interaktif yang tinggi. Dari perspektif pengguna komputer, multimedia bolehlah diertikan bahawa informasi komputer yang boleh dipersembahkan melalui audio atau video sebagai tambahan kepada teks, imej, grafik dan animasi. Contohnya menggunakan audio dan video, ia merupakan atu perubahan bagi situasi yang dinamik dalam bidang yang berlainan, seperti dalam sukan dan sains kesihatan, boleh dipersembahkan dengan lebih baik selain daripada hanya mengunakan teks dan imej sahaja. Di sini dapat kita memberi satu gambaran bahawa multimedia adalah satu kombinasi data yang berbilang jenis dan media untuk penyampaian maklumat bagi menjadikan komunikasi lebih berkesan. Ianya terdiri daripada gabungan grafik, imej, video dan animasi bagi menghasilkan prestasi yang diluar jangkaan kita. Mengikut apa yang dijelaskan oleh buku American Heritage Dictionary, sistem multimedia adalah sebarang sistem yang menyokong lebih daripada sejenis media. Namun, sistem multimedia boleh dibezakan daripada sistemsistem lain melalui beberapa ciri seperti kombinasi media, mediaindependence, integrasi dan kawalan komputer. Menurut Furht (Internet 1996) dari Atlantic University, Florida mendefinasikan multimedia sebagai gabungan antara pelbagai media; Teks, grafik, animasi,imej, dan video. Sedangkan Haffos Feldman 1994, mendifinasikan multimedia sebagai suatu sistem komputer terdiri dari pelbagai perkakasan dan perisian yang memberikan kemudahan untuk

paparan grafik yang berwarna warni. imej.maklumat tambahan dalam bentuk yang menarik kepada penuntut mereka. kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk membuatkan komunikasi di antara guru dengan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. animasi. pengetahuan dan emosinya. gambar dan suaranya sendiri untuk mengajar. biasanya seorang guru atau pensyarah menggunakan buku teks. video. grafik. bakat. Dalam bidang pendidikan tradiosional. kapur putih atau yang berwarna warni. pada hari ini sistem bermultimedia telah diadaptasikan untuk memberi maklumat. peta. Semua maklumat yang ada dalam program multimedia ( suara. majalah atau televisyen.) KONSEP MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN Teknologi multimedia adalah salah satu teknologi baru dalam bidang komputer yang memiliki kebolehan untuk menjadikan media pembelajaran lebih lengkap. teks. Namun begitu. fotogarfi. suara dan membolehkan interaktiviti Definasi multimedia juga boleh didapati melalui komposisi perkataan :Multi di dalam bahasa Latin bermaksud banyak atau pelbagai Medium di dalam bahasa Latin bermaksud perantara (suatu perantara adalah digunakan untuk menghantar atau mengangkut sesuatu seperti komunikasi massa seperti surat khabar. Terdapat fakta telah membuktikan bahawa orang ramai telah menggunakan . Menurut Thompson (1994) mendefinisikan multimedia sebagai suatu sistem yang menggabungkan teks. data yang dikendalikan dengan program komputer. Multimedia dalam pendidikan adalah alat. Pelajar yang terlibat dalam proses pembelajaran melalui pakej multimedia boleh mempelajari ilmu yang ada di dalamnya sesuai dengan minat. imej. KENAPA MULTIMEDIA DIGUNAKAN ? Multimedia digunakan sebagai perantara dalam sesebuah penyampaian atau pesembahan maklumat kepada para pelajar. teks dan data) kemudiannya direkodkan dalam sebuah simpanan cakera optik. video. kesukaan. Komputer adalah sebuah perkakasan yang paling sesuai untuk tujuan menghasilkan isi kandungan multimedia yang mana dalam sesebuah komputer peribadi multimedia itu sendiri terdapat kesan bunyi. Manakala proses pembelajaran adalah berkesan. animasi serta video.membolehkan gambar. keperluan. dan animasi disepadukan dengan dengan suara. Multimedia merangkumi pelbagai media dalam satu perisian sehingga memudahkan guru untuk menyampaikan bahan pembelajaran dan pelajar berasa terlibat dalam proses pembelajaran kerana teknologi multimedia membolehkan berlakunya interaktiviti. Ia digunakan oleh individuindividu yang mahukan kemudahan serta impak yang berkesan dalam persembahan maklumat mereka. papan hitam atau putih.

graf ataupun rajah menyediakan dimensi maklumat kepelbagai secara visual. maka tidak hairanlah mengapa ia dipilih sebagai agen membantu Pengurusan P&P Dalam Bilik Darjah. industri berat. Menurut Linstrom lagi. Penambahan dimensi masa yang bergantung kepada berapa lama masa diambil oleh pengguna sebagai sebahagian daripada perolehan pengalaman maklumat yang diinginkan. Ilustrasi dan gambar berupaya ‘bercerita’. Teks boleh digunakan dalam pelbagai sub bidang untuk memberi penjelasan kepada sesuatu perkara dalam bentuk bacaan. 1994.75 peratus keupayaan untuk mengingat berdasarkan kepada apa yang mereka dengar. ianya mungkin sukar untuk memperolehi langkah-langkah khusus untuk sesuatu proses tanpa penggunaan teks. 1994. Grafik menunjukkan maklumat terperinci bergambar dan berfungsi sebagai ikon yang mewakili sesuatu. pencetakan. lihat dan lakukan. Oleh sebab itu. Menurut Rockley. ELEMEN-ELEMEN MULTIMEDIA Terdapat beberapa elemen-elemen asas multimedia yang biasa digunakan iaitu :a) Grafik Grafik boleh didefinasikan sebagai sebuah lukisan. Memandangkan keupayaan multimedia banyak memberi kesan yang positif terhadap proses penyampaian maklumat. c) Animasi Ia merupakan paparan pantas imej-imej yang berjujukan dan dapat dilihat . 1994. gambar atau huruf dengan menggunakan pelbagai media samada secara manual atau menggunakan teknologi komputer. Menurut Linstrom. animasi dan perfileman. Teknik ini dapat menampakkan atau menvisualkan sesuatu imaginasi seseorang pada skrin komputer. Carta. ilustrasi dan gambar foto. 1994. menarik perhatian dan mengambarkan orang. walaupun manusia mungkin mendapati media-media lain lebih berkesan untuk memahami sesuatu proses. Keberkesannanya ialah untuk memperkukuhkan media-media lain. Grafik sebenarnya mempergunakan media statik dengan memperkembangkan keupayaan teks. ciri interaktif dalam persembahan multimedia merupakan komponen penting yang tidak seharusnya diabaikan kerana ia boleh menyokong keupayaan ingatan manusia itu sendiri. 40 peratus daripada apa yang mereka lihat serta dengar manakala 20 peratus daripada apa yang mereka dengar sahaja. Menurut Rockley. Berkesan jika penggunanya pakar dan berpengetahuan tinggi berhubung dengan maklumat yang ingin diperolehi kerana mereka berupaya memproses maklumat lebih pantas dan berstrategi melalui media ini berbanding dengan audio mahupun video. b) Teks Teks adalah sejenis data yang paling mudah dan memerlukan storan yang sedikit jumlah ruang ingatan sahaja. Seni grafik berkomputer digunakan secara meluas dalam dunia kejuruteraan. tempat atau benda.

. Bagi pelajar yang . d) Bunyi Kesan bunyi memainkan perana pening dalam teknologi multimedia pada hari ini. Kemampuan multimedia memberikan pengajaran secara persendirian (tutorial) tidak bermakna tiada pengajaran. Menyediakan amaran atau wujudnya masalah dan biasanya sebagai maklumat tambahan. TEKNOLOGI MULTIMEDIA MEMBANTU P&P DALAM BILIK DARJAH Sebagaimana media pendidikan yang lain. dan emosinya. tahap serta bilangan maklumat yang diingini. Selain itu. dan sebagainya.jpg dan .oleh mata kasar manusia dalam bentuk pergerakan. Bunyi menghapuskan perasaan janggal dan seolah-olah pengguna sedang berkomunikasi dengan manusia lain dan bukan dengan mesin. kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk membuatkan komunikasi di antara guru dengan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. keperluan.voc. sebaliknya pengajaran langsung tetap dikekalkan tetapi pakej multimedia boleh menyenangkan pengajaran tertutamanya guru tidak perlu mengulang penerangan secara berulang kali. multimedia adalah alat baru yang dapat memberikan banyak manfaat pembangunan kepada dunia pendidikan. Menurut Lindstrom. . bentuk fail ini juga boleh menjimatkan storan. multimedia adalah alat.Format yang menyokong suara adalah .aud. Terdapat pelbagai cara yang boleh digunakan untuk membolehkan komputer mengeluarkan suara manusia. Antaranya ialah dengan menggunakan kad suara atau menggunakan pembesar suara bina dalam yang telah sedia ada pada setiap komputer. Berfungsi sebagai pemberi amaran terhadap kesilapan atau kewujudan masalah. Pakej boleh memberikan penerangan secara terus. . Ia boleh diwujudkan sama ada dalam bentuk maya atau nyata. Menarik perhatian melalui kesan-kesan bunyi. e) Imej Imej adalah ruang persembahan bagi sesuatu objek. pengetahuan. ianya membawa pengguna lebih hampir kepada bahan maklumat. 1994.gif digunakan untuk menyimpan lukisan grafik dan imej-imej kerana ia adalah pawai yang digunakan untuk pemampatan dan penyahmampatan imej berwarna dan tidak berwarna. Manfaat lain pula membawa erti pelajar yang terlibat dalam pembelajaran multimedia boleh mempelajari ilmu yang ada sesuai dengan minat. Menurut D’Lgnazio (Bairley 1996). kesukaan. Pembvangunan yang dimaksudkan adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara mengumpul bahagian-bahagian tertentu dari kehidupan sebenar pelajar. Unsur-unsur realisasi sebagaimana alam kehidupan sebenar boleh diperolehi melalui klip-klip video. Fail-fail dalam bentuk . yang boleh ditayangkan dalam bentuk dua atau tiga dimensi atau juga dalam bentuk-bentuk imej yang lain. bakat.wav. snd. Menghasilkan mood kepada pengguna melalui muzik. Animasi menawarkan pengguna mengawal keterperincian. Simulasi sesuatu aktiviti atau illustrasi sesuatu konsep boleh digambarkan melalui animasi-animasi.

bunyi. menurut Salomon (1979) menyatakan bahawa perbezaan media akan mempengaruhi terhadap tingkat pengetahuan seseorang. memberikan penjelasan yang lebih berkesan dan lengkap. 1. Dengan adanya kemudahan untuk menyokong bunyi dan video (full-motion). Kombinasi beberapa elemen media yang . berfikir. Kini. Bagi perancang pakej multimedia perlu mendalami bentuk pembelajaran agar pakej multimedia yang dibina lebih terarah dan terancang sesuai dengan objektif pengajaran. kurikulum dan guru. dengan munculnya komputer multimedia. Sesuatu masalah dapat diulangkaji dengan berulangkali dan kemampuan mereka dapat diukur. Oleh itu teknologi multimedia akan memberikan kesan perubahan yang besar dalam bidan gpendidikan bdan komunikazsi. Penggunaan teks sahaja dalam penyampaian akan membataskan pemahaman pelajar terhadap suatu maklumat juga menyukarkan pelajar memahami sesuatu topik tertentu. animasi dan video.menggunakan multimedia lebih memberikan motivasi untuk belajar. CAI menggunakan kombinasi utama teks dan grafik untuk mempersembahkan bahan pengajaran. ekonomi dan pendidikan keluarga 4. Teknologi multimedia CAI menggabungkan kedua-dua elemen tersebut dan juga menggabungkan bunyi dan video. masalah teknologi pendidikan telah mula dapat diatasi. belajar dan memahami akan sesuatu perkara. Penggunaan pelbagai media secara tidak langsung dapat memberi peluang kepada guru dan pelajar menggunakan dan memahirkan diri dengan pelbagai teknologi canggih. situasi pada saat pembelajaran 5. grafik. Era dimensi baru pada CAI (computer aided Intruction) terbuka luas. Dalam penggunaan media pelajar faham dan cekap maka aktiviti dapat dijalankan dengan baik dan berjaya menguasaibahan pembelajaran dan begitulah sebaliknya. Ini akan menjadikan susana pengajaran dan pembelajaran yang interaktif di amana seseorang pelajar akan menjadi aktif dan cuba mnenguasia sepenuhnya penggunaan teknologi.Lebih jelas lagi. Selain itu multimedia juga mencerminkan perubahan bagaimana cara manusia berfikir. motivasi pelajar 2. keadaan sosial 3. Beliau juga menegaskan bahawa perbezaan sistem simbol dan kod sehingga mempengaruhi perbezaan pesan yang disampaikan. multimedia menjadi sangat berguna keada pelajar. maka media tersebut bukannya mudah untuk mempermudahkan bahkan mungkin akan menghambat keberhasilan pembelajaran. DeVoogd & Kritt (1997) mengatakan multimedia tidak mengajar sebab yang mengajar adalah guru sahaja. Walupun mutimedia berperanan dalam proses pembelajaran bukan bermakna multimedia adalah penentu keberhasilan pembelajaran kerana masih banyak faktor yang menentukan kebehasilan pembelajaran antaranya. Teknologi multimedia membolehkan kita menggunakan keupayaan komputer dalanm pelbagai cara baru seperti mempersembahakan maklumat dengan menggabungkan teks. Secara tidak langsung akan menambahkan minat para pendidik untuk menggunakan komputer di dalam bilik darjah.Oleh itu .

Penggunaan multimedia juga dapat membantu pelajar mempelajari bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah secara berkumpulan. Amalan pengajaran secara kelas akan diubah kepada beberapa variasi pembelajaran seperti pembelajaran kendiri. b) Pedagogi Dari segi pedagogi.grafik. bunyi dan vedio. Ini kerana multimedia telah direka bentuk bagi membolerhkan pelajar berhenti den menjelajah semula sekerap yang diperlukan. inovatif dan penyayang dengan menggunakan teknologi yang terkini dan tercanggih. Pelajar-pelajar pula tidak perluy mengangkt tanggan berulanagkali untuk mengemukan soalan kepada gueru. dan pembimbing kepada pelajar. Sekiranya pelajar tersebut menghadapi maslah dalasm memahami sesuatu konsep. Guru-guru juga mempunyai masa yang cukup untuk meranscang aktiviti pengajaran dan pembelajaransemasa pelajar sibuk menggunakan multimedcia sama asda secara individu atau berkumpulan. ia jugsa bertindak sebagai sumber rujukan (encyclopedia) yang di simpan di dalam CD ROM. Multimedia tidak akan mengambilalih tempat guru atau kaedah biasa yang digunakan dalam bilik darajah tetapi ia berttindak sebagai pelengkap atau alat bantu mengajar. ia juga bertindak sebagai alat bantu bagi pelajar membangunkan sesuatu projek atau laporan yang memerlukan kombinasi teks. guru yang selama ini bertindak sebagai penyampai maklumat akan berubah menjadi fasilitator. kreatif. Pelajar yang prestasinya baik boleh menjejah sehingga kepada tahap yang lebih mencabar. . Kombinasi di antara multimedia dan CAI akan menjadikan proses pembelajaran semakin menarik. Multyimedia membolehkan seseorang pelajar mengulang semula bahagian yang sebelumnya atau ke bahagian seterusnya. Budaya sekolah akan berasaskan pengetahuan pemikiran. penggunaan multimedia akan dapat membantu guru memberikan tumpuan yang lebih kepada para pelajar yang agak lemah dan memerlukan perhatian berterusan.digunakan di dlam muiltimedia membolehkan pelajar mempelajari xssesuatu mata pelajaran secara spontyan mengikut mod yang dipilih. Yang paling jelas. Terdapat tiga aspek utama yang dimainkan oleh teknologi maklumat dalam pendidikan sekolah iaitu : a) Kurikulum Kurikulum dalam sistem pendidikan sekolah akan bercorak terarah kendiri mengikut kadar individu. manakal pelajar yang agak lemah boleh menggunakanpada tahap yang lebih rendah tanpa rasa segan silu atau merendah didi kerana ko0mputer tidak akan membuat kritikan terhadap prestasi pelajar tersebut. mentor. Semua sekolah akan dilengkapkan dengan teknologi multomedia dan jaringan yang menghubungkan seluruh dunia. Dalam hal ini. Selain daripada menjadi alat bantu mengajar dan peralatan pejabat.Perbezaan tahap pemahmanseseorang pelajar akan bahan yang disampaikan sering kali meletakkan guru dalasm keadaan serba salah dan tambah merumitkan lagi apabila gagalnya interaksi dua hala di antara guru dan pelajar. maklumbalas akan diperolehi dengan cepat dan bantuan akan diberikan bagi menjelaskan konsep tersebut sebelum pelajar menjadi keliru. pembelajaran kolaboratif. berkesinambungan dan reflektif.

PENGGUNAAN PERISIAN PENDIDIKAN DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN . interaktif mencabar daya kognitif pelajar serta kemahiran berfikir. Perisian pendidikan yang berbagai-bagai pendekatan itu boleh dimanfaatkan kepada pelajar-pelajar yang berbagai kebolehan . Pukal disket yang lengkap yang mengandungi penilaian sendiri dan penyemakan oleh guru dalam bentuk peperiksaan.Lazimnya setiap perisian pendidikan ditujukan kepada kumpulan pelajar yang mempunyai kebolehan .perlu dibuat supaya kedudukan negara sebagai peneraju IT serantau dapat menjadi kenyatan. b) Peperiksaan berkomputer Pendedahan di dalam aktiviti P&P yang menggunakan IT secara keseluruhan memungkinkan segala kerja kursus murid dan peperiksaan dapat dilakukan secara berkomputer. Seorang guru juga mungkin memberikan perisian-perisian yang sama tajuknya tetapi berlainan pendekatan kepada pelajar-pelajar di dalam sebuah kelas yang sama. 1. Perubahan ini walau bagaimanapun perlu menyeluruh apabila semua sekolah mempunyai kemudahan yang sama bagi membuat penilaian yang boleh disandarkan. memberikan perisian yang berbentuk tutorial kepada pelajar yang sederhana untuk tujuan pengukuhan dan memberikan perisian berbentuk exploratory kepada pelajar pintar untuk tujuan pengayaan. Seorang guru juga mungkin menggunakan komputer dihadapan sekumpulan pelajar yang lemah bagi menunjukkan suatu simulasi berkomputer sedangkan pelajar yang lain diminta untuk mengggunakannya di komputer masing-masing tanpa perlu dibantu. 2. Ini adalah lebih banyak memudahkan penilaian dibuat. penilaian murid juga perlu berubah. a) Penilaian berasaskan IT Setelah IT diaplikasikan sepenuhnya dalam pendidikan.dan pembelajaran koperatif. Seorang guru mungkin menggunakan komputer untuk menerangkan suatu konsep yang abstrak di awal pengajarannya dan menggunakan media-media yang lain dipertengahan dan penghujung pengajarannya. pukal disket yang lengkap. Murid boleh dinilai dengan melihat tahap kemahiran mereka di dalam IT. c) Bahan pengajaran dan pembelajaran Bahan pengajaran dan pembelajaran adalah berteraskan kepada teknologi multimedia dan jaringan yang menghubungkan seluruh dunia. Bahan-bahan P&P adalah yang terkini dan mecukupi untuk semua pelajar serta mempunyai ciri-ciri yang berikut . projek dan tugasan. perubahan dalam sistem pendidikan. Misalnya memberikan perisian berbentuk latih tubi kepadapelajar yang lemah untuk tujuan pemulihan. PERUBAHAN DI DALAM SISTEM PENDIDIKAN Selaras dengan perkembangan teknologi maklumat. Seorang guru mungkin memberikan sesuatu perisian pendidikan yang bersifat latih tubi kepada pelajar-pelajarnya yang masih belum menguasai konsep atau kemahiran yang baru.

Lazimnya digabungkan dengan kaedah pengajaran biasa. guru patut mengambil kira potensi yang ingin mereka kembangkan dalam setiap aspek intelektual. f) Penciptaan sendiri oleh guru Guru sebagai fasilitator di dalam bilik darjah. Ia seolah-olah seperti seoarang guru yang mengajar seorang pelajar tentang satu tajuk. pelajar-pelajar dibenarkan untuk mengubah sesuatu untu melihat pembaharuan. Konsep yang akan diajarkan adalah bersifat intrinci dan pelajar bersedia untuk menjelajah satu dunia yang "asing". Pelbagai Pendekatan Perisian Pendidikan Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan di dalam sesuatu perisian pendidikan dalam menyampaikan sesuatu isi pelajaran. a) Latih tubi Menyediakan kemudahan latihan bagi menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran.yang tertentu.Cara yang terbaik menggunakan komputer dalam p&p di mana pelajar diminta menguji sesuatu hipotesis/konsep dan seterusnya membuat kesimpulan masing-masing. jasmani. Sungguhpun penciptaan pakej P&P memerlukan masa yang lama untuk dicipta. Inisiatif guru amat perlu bagi P&P yang berkesan dan mencapai objektif P&P. dan emossi. Lazimnya pelajar mengawal kadar dan aliran pembelajarannya sendiri. Contohnya.(Situasi satu sama satu).(pelajar-pelajar belum pernah diajarkan dengan tajuk ini sebelumnya). Maklumat seperti kesesuaian isi pelajaran. . c) Demontrasi Komputer digunakan sebagai alat pandang dengar dalam menyampai atau mengambarkan sesuatu konsep atau maklumat. Pelajar diminta untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh komputer dan komputer akan menilai serta memberi maklumbalas yang sesuai berdasarkan kepada jawapan yang diberikan. d) Simulasi Komputer menyediakan satu suasana yang seakan-akan serupa dengan keadaan yang sebenar di mana pelajar dibenarkan untuk berinteraksi dengan cara yang realistik. seharusnya dapat memudahkan prosses P&P berlaku di kalangan murid. e) Permainan pendidikan Perisian seperti ini lazimnya berbentuk simulasi dan exploratory tetapi kandungan atau isi pelajaran diubah ke dalam bentuk permainan. Penciptaan pakej P&P oleh guru dapat memberikan kelainan untuk menarik minat dan perhatian murid dalam aktiviti P&P. Komputer digunakan pada sela waktu tertentu sahaja dan bukan sepanjang waktu pengajaran. rohani. Oleh yang demikian adalah penting bagi seseorang guru mengunakan dan meneliti suatu perisian pendidikan itu terlebih dahulu sebelum memberikan nya kepada pelajar. Lazimnya pelajar menggunakan perisian pendidikan ini selepas sesuatu pengetahuan atau kemahiran telah diajarkan terlebih dahulu kepada mereka. Perisian pendidikan seperti ini selalunya bersifat exploratory dan menekan kepada penyelesaian masalah. pengetahuan sedia ada yang diperlukan dan kumpulan sasaran adalah penting supaya pelajar menggunakan perisian pendidikan yang bersesuaian dengan kebolehan mereka. b) Tutorial Menyampaikan sesuatu isi pelajaran yang baru.

Pengulangan: Komputer membolehkan pengguna mengulangi apabila perlu untuk memperkuatkan lagi pembelajaran dan memperbaiki lagi ingatan. Mengajar bermakna menyampaikan pengajaran dengen menggunakan sistem kompute. sedangkan mereka yang menghadapi masalah literasi komputer bersifat negatif terhadap PBK. Mereka boleh mencari sendiri hasil-hasil penyelidikan supaya mereka boleh maju ke hadapan tanpa mengikuti dengan jemu rakan mereka yang kurang pintar. h) Peluang Kepada Yang Lebih Pintar Murid yang lebih mungkin akan lebih berminat dengan isi kandungan yang lebih tinggi dan mencabar.5 % berbanding pembelajaran tradisional. Pelbagai kajian telah dijalankan bagi mengukur keberkesanana komputer sebagai media pembelajaran. guru boleh membuat aktiviti pengayaan dengan hanya memilih perisian yang sesuai yang berada di pasaran. Kajian ini juga mengatakan PBK memiliki kelebihan 0. potensi murid harus dikembangkan sejauh mungkin. Namun begitu . PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER(PBK) Criswell (1989) mendefinisikan PBK sebagai penggunaan komputer dalam menyampaikan bahan pengajaran dan melibatkan pelajar secara aktif serta membolehkan maklum balas. Kulik.Bahkan menurut Dublin (1984. Menurut Gagne dan Briggs (Wang dan Sleeman 1994) kemasyuran komputer menjadi popular sebagai media pembelajaran kerana komputer memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh media pembelajaran yang lain sebelum zaman komputer. Dari hasil kajian ianya menunjukkan kesan positif terhadap pembelajaran dan PBK adalah contoh terbaik. Diantara keistimewaan tersebut adalah seperti berikut: Hubungan interaktif: Komputer membolehkan wujudnya hubungan di antara rangsangan dengan jawapan. Dalam pengulangan amat memerlukan kebebasan dan kreativiti dari para pelajar (Clements 1994). Menurut kajian Mathis. Pendek kata matlamat PBK ialah untuk mengajar. pemilihan yang teliti adalah perlu supaya sepadan dengan isi kandungan yang dipelajari agar dapat memotivasikan murid dalam mengambil bahagian di dalam aktiviti P&P. Secara keseluruhan PBK memberi kesan yang positif berbanding dengan pembelajaran tradisional. 1996) komputer dapat menumbuhkankan inspirasi dan meningkatkan minat. Maklum balas dan peneguhan: Media komputer membolehkan pelajar memperoleh maklum balas terhadap pembelajaran secara serta merta dan boleh memotivasikan pelajar dengan peneguhan positif yang diberi apabila pelajar memberikan jawapan.g) Rekreasi di dalam P&P Selain pakej yang dicipta oleh guru. Walau bagaimanapun. Sebagai menyahut falsafah pendidikan negara. Bergert dan William (1983) telah mengkaji terhadap 48 orang pelajar dan didapati 39 orang memperolehi markah yang lebih tinggi berbanding pelajar yang menggunakan kaedah tradisional. Smith dan Hamsen (1970) sikap pelajar di institut pengajian tinggi adalah lebih positif terhadap PBK apabila pelajar tidak mengalami masalah literasi komputer.

dan video sebagai ransangan bagi menarik perhatian dan minat pelajar terhadap isi pelajaran yang disampaikan. d) Menarik dan mengekalkan minat terhadap pelajaran Perisian pendidikan multimedia menggabungjalinkan elemen-elemen seperti teks.KELEBIHAN MULTIMEDIA BERBANDING MEDIA PENGAJARAN YANG LAIN Pelbagaian kebolehan multimedia yang berikut mampu menampung kelemahan . Pendekatan yang berunsur permainan mampu menggalakkan pelajar untuk terus menggunakan perisian pendidikan itu disamping mengekalkan minat pelajar terhadap isi pelajaran yang dipelajari. Sedangkan dalam bidang sains pula keberkesanan PBk adalah lebih baik dua kali ganda daripada pembelajaran kaedah tradisional. Komputer tidak mungkin dapat menggantikan "guru yang baik" tetapi . Hasil kajian lepas dapatlah dinyatakan secara keseluruhan hasil kajian menunjukkan bahawa kaedah PBK adalah lebih baik daripada kaedah tradisional. Menurut Munir dan Halimah Badioze Zaman (1998) mengatakan multimedia amat berkesan dalam menggalakkan kanak-kanak belajar membaca. Di tambah dengan penggunaan multimedia yang menarik menyebabkan pelajar tidak merasa bosan. Pelajar akan mengalami pengalaman pembelajaran yang berbeza berdasarkan prestasinya di dalam sesuatu konsep atau isi pelajaran. tanpa perlu merasa bimbang komputer akan merasa jemu untuk melayannya.kelemahan yang terdapat di dalam pengajaran yang biasa : a) Tahap interaktif yang tinggi Dengan komputer. Walaupun penggunaan perisian yang baik dalam proses p&p akan memberi impak kepada pelajar di dalam menguasai sesuatu isi pelajaran tetapi ia bukanlah jawapan untuk menguasai semua masalah yang dihadapi di dalam kelas. perisian multimedia boleh diprogramkan supaya pelajarpelajar dilibatkan secara aktif dengan cara meilih berbagai menu yang disediakan atau menjawab soalan-soalan tertentu. KELEBIHAN . Juga pelajar perlulah dibenarkan untuk "bermain" dengan melihat kesan perubahan tersebut. c) Pelajar mengawal sendiri pembelajarannya Perisian multimedia yang bermutu tinggi seharusnya membenarkan pelajar mengawal kadar dan aliran pelajaran yang hendak dipelajarinya. Ini juga dikenali sebagai simulasi komputer. bunyi. animasi.komputer akan bertindakbalas dengan memaparkan maklumat yang tertentu berdasarkan apa yang dipilih atau ditaipkan oleh pelajar tersebut.mereka masih menganggap PBK adalah lebih baik diikutu daripada tidak sama sekali. b) Pengajaran berdasarkan kebolehan pelajar Perisian yang digunakan juga berkebolehan untuk melayan setiap individu berdasarkan kebolehan pelajar. Pelajar berpeluang untuk mengulangi sesuatu konsep atau isi pada bila-bila masa atau sebanyak mana sekalipun. grafik. Pelajar tersebut perlulah menguasai terlebih dahulu konsep atau isi pelajaran tertentu sebelum dibenarkan mempelajari konsep atau isi pelajaran pada tahap yang lebih tinggi.

teknologi animasi dan multimedia dengan penggunaan perkasasan yang betul akan membolehkan murid merasakan seolah-olah berada di negara tersebut. Ini akan menggalakkan kerjasama antara guru dan pelajar untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. ciptaan terbaru adalah antara maklumat yang berguna. vedio. antaranya termasuklah ciri yang dinamik dan interaktif. ANIMASI DI DALAM PENDIDIKAN Sifat multimedia sebahagian besarnya diberikan oleh teknologi animasi. Contohnya bagi pelajaran sains. Contohnya. Jaringan akan membolehkan perkongsian maklumat seperti pengkalan data. modem. dan teks ). Sudah tentu pengalaman di dalam proses P&P akan memberikan tanggapan yang dapat mengekalkan minat murid terhadap mata pelajaran tersebut walaupun yang dikaji adalah tidak mungkin dapat dikunjungi sendiri. Internet sebagai sumber terkini amat sesuai terutama sebagai sumber P&P untuk melihat isu terbaru di dalam matapelajaran sains. dan sebagainya. jenis permukaan yang ingin ditampilkan serta kemampuan pergerakkannya. jaringan CD-ROM. Kecanggihan perisian yang digunakan bagi penciptaan animasi ini dapat memberikan kesan-kesan yang lebih menarik terutamanya jika diaplikasikan di dalam P&P. Berbeza dengan media yang statik serta kaku. Katalog Kad Perpustakaan. serta perisian yang dijaringkan. dan menunjukkan realiti sebenar apa yang dipelajari oleh murid. Grolier. pelajar boleh bekerja secara berkumpulan untuk sesuatu projek. dan talian telefon. animasi menawarkan kemampuan untuk penampilan sesuatu objek yakni warnanya. Di dalam pengajaran geografi mengenai negara India contohnya.digunakan sabagai alat yang membantu guru dalam menyampaikan pengajarannya secara berkesan. menulis laporan dan menerbitkan majalah sekolah. dan data pentadbiran. dan Pusat Sumber Online. HUBUNGAN MELALUI JARINGAN KAWASAN LUAS SEBAGAI SUMBER P&P (WAN) . Ini akan memaksimunkan penggunaan sumber-sumber seperti pencertak laser. ensaiklopedia elektronik seperti Ecarta. PENJARINGAN KOMPUTER MELALUI JARINGAN KAWASAN TEMPATAN SEBAGAI SUMBER P&P (LAN) LAN menyediakan laluan elektronik untuk pelbagai jenis maklumat ( suara. MULTIMEDIA DALAM INTERNET SEBAGAI SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN P&P akan menjadi lebih menarik jika murid diberikan peluang untuk mencapai web yang berkaitan di dalam internet. data. geografi. Comton’s. Laluan ini membolehkan pergerakkan maklumat multimedia melalui bangunan dalam semua arah dan membolehkan sumber ditambah kepada jaringan untuk dikongsi. menarik.

Kajian lepas juga membuktikan bahawa pelajaran akan tersimpan diingatan lebih lama apabila lebih daripada satu deria dilibatkan semasa pengajaran berlaku. telefon dan gelombang mikro. PENUTUP Dunia pendidikan sangat mengharapkan kehadiran media pembelajran yang bermutu tinggi untuk meningkatkan kualiti pendidikan. d) Maklumat pelajar Maklumat pelajar terutamanya berkaitan percapaian akedemik dapat disimpan dengan selamat dan menyeluruh. Diantaranya adalah seperti berikut . negeri. Dengan adanya video konferens. siaran kabel televisyen. Perhubungan WAN pula boleh menyediakan sumber-sumber melalui on-line untuk membolehkan guru dan pelajar mendapatkan maklumat dari rumah. a) Pengurusan kewangan sekolah Penggunaan teknologi secara berkesan boleh membantu dalam menyediakan belanjawan. pentadbir dan guru tidak perlu meninggalkan sekolah untuk menghadiri mesyuarat peringkat daerah dan negeri. pengauditan dan kawalan bagi sekolah.Sekolah akan dihubungkan ke sekolah dan organisasi yang lain sama ada dalam daerah. PERANAN MULTIMEDIA DALAM PENGURUSAN SEKOLAH DAN BILIK DARJAH Terdapat banyak aspek dalam pengurusan sekolah yang boleh dibantu oleh teknologi maklumat. Perhubungan ini akan menyediakan pelbagai kemudahan. sesebuah sekolah dapat berhubung dengan pengkalan data daripada pusat sumber kurikulum untuk memperolehi pelbagai bahan P&P. perancangan jangka panjang. minat terhadap integrasi multimedia dan pendidikan tidak lenyap. perekaunan. Penggunaan komputer di sekolah pada tahun 70-an dan 80-an tidak begitu berjaya kerana anggapan bahawa sebuah komputer mampu membawa keajaiban di dalam bilik darjah tidak berasas. Kehadiran teknologi multimedia memberi harapan baru dalam era pendidikan kerana dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Maklumat tentang kegiatan ko-kurikulum kesihatan dan sebagainya dapat dicapai dengan mudah melalui data-data yang tersimpan dalam komputer. pembiayaan projek. Beberapa media perhubungan boleh digunakan seperti satelit. c) sumber-sumber pendidikan Dengan menggunakan komputer. Ini akan memberi peluang untuk pelajar mengalami pembelajaran jarak jauh. b) Sumber manusia Penggunaan komputer dapat mempercepatkan proses perjadualan. Selain daripada itu penilaian juga dapat dibuat dengan lebih cepat berdasarkan maklumat-makllumat tersebut. Tumpuan kepada multimedia interaktif terus berkembang. e) Kawalan keselamatan Kawalan persekitaran sekolah dengan menggunakan sistem berkomputer dapat memastikan keselamatan pelajar lebih terjamin. . meningkatkan kemahiran pengurusan guru. Namun begitu. negara atau seluruh dunia. pertukaran dan perlantikan guru baru dapat diketahui dengan segera.

Slaid boleh mengandungi teks. Berikan penerangan bagi setiap elemen-elemen tersebut: Teks : Perkataan merupakan unsur terpenting setiap persembahan dan power point. bunyi. Grafik : . PowerPoint memudahkan penggunaan gaya yang konsisten dalam persembahan menggunakan template atau "Master Slide". atau dilayari melalui perintah penyampai. wayang. termasuk clip art yang menarik. Apakah kegunaan Microsoft Powerpoint pada masa kini? Microsoft Power Point membantu sebuah persembahan visual menjadi lebih menarik dan jelas. presentation eletronik.PowerPoint Apakah yang anda faham mengenai perisian aplikasi persembahan (perisian powerpoint)? Persembahan PowerPoint terdiri daripada beberapa halaman individu atau "slaid". yang semuanya itu mudah ditampilkan di layar monitor komputer ataupun di layar putih. outline presentation. Pembentangan boleh dicetak. Microsoft Power Point juga membantu dalam penyedian slide. dan objek lain yang boleh diatur secara bebas. Terdapat 5 elemen penting dalam membina persembahan. Maksudnya powerpoint boleh menyusun bahan perbentangan dan mempamerkannya dalam bentuk visual yang menarik dalam waktu yang singkat. menampilkan slide yang dinamik. grafik.Ia menyediakan banyak alat pemprosesan perkataan untuk membantu menyediakan teks yang mudah dibaca dan bebas dari kesilapan. Slaid juga boleh membentuk asas Webcasts. Microsoft powerpoint mempunyai fungsi untuk membantu membentangkan laporan. Analogi "slaid" adalah merujuk kepada projektor slaid. dipaparkan secara langsung pada komputer. Bagi penonton yang lebih besar paparan komputer sering dijangka menggunakan projektor video.

Video :  Menyediakan saluran informasi tambahan yang menarik dan hidup.  Sumber atau media yang paling dinamik serta efektif.  Membantu meningkatkan daya tumpuan terhadap isi persembahan.3 Dimensi ataupun melalui pelbagai kesan khas.  Satu sumber penyimpanan informasi dan rujukan yang berkesan.  Dapat meningkatkan daya tarikan terhadap persembahan. . Animasi boleh digunakan dalam bentuk 2 Dimensi. Audio : Dapat membantu penyampaian sesuatu maklumat dengan lebih berkesan. Alat lukis Powerpoint mudah digunakan oleh sesiapa sahaja.Imej boleh ditambah untuk menghasilkan persembahan yang lebih menarik. Animasi :  Animasi digunakan untuk memberi gambaran pergerakan bagi sesuatu objek.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful