Bagaimana Teknologi Multimedia Dapat membantu Pengurusan P&P Dalam Bilik Darjah (P&P

)
PENGENALAN KEPADA MULTIMEDIA Kemunculan aplikasi multimedia bukan merupakan fenomena baru di persekitaran kita. Kehadirannya dalam kehidupan seharian dapat disaksikan menerusi program - program di televisyen dan melalui pita-pita video. Sesuatu program atau persembahan yang kita lihat itu sebenarnya mempunyai kombinasi perkakasan dan perisian yang mana ia merupakan input yang digunakan untuk mempersembahkan output daripada pelbagai media termasuklah gambar, grafik, animasi, teks dan suara untuk menjadikan persembahan lebih efektif kepada para penonton. Pada masa kini, penggunaan multimedia tidak hanya terhad kepada bidang hiburan semata-mata tetapi ia juga telah mula berkembang dalam bidang perniagaan, pentadbiran, perbankan dan khususnya dalam bidang pendidikan. Ini dibuktikan dengan pelbagai aplikasinya yang menjurus kepada aspek komunikasi, pemberitahuan dan pendidikan.

DEFINISI MULTIMEDIA Apakah multimedia? Multimedia ialah gabungan teks, grafik, bunyi, video dan aminasi yang menghasilkan prestasi yang menakjubkan. Ia juga mempunyai keupayaan interaktif yang tinggi. Dari perspektif pengguna komputer, multimedia bolehlah diertikan bahawa informasi komputer yang boleh dipersembahkan melalui audio atau video sebagai tambahan kepada teks, imej, grafik dan animasi. Contohnya menggunakan audio dan video, ia merupakan atu perubahan bagi situasi yang dinamik dalam bidang yang berlainan, seperti dalam sukan dan sains kesihatan, boleh dipersembahkan dengan lebih baik selain daripada hanya mengunakan teks dan imej sahaja. Di sini dapat kita memberi satu gambaran bahawa multimedia adalah satu kombinasi data yang berbilang jenis dan media untuk penyampaian maklumat bagi menjadikan komunikasi lebih berkesan. Ianya terdiri daripada gabungan grafik, imej, video dan animasi bagi menghasilkan prestasi yang diluar jangkaan kita. Mengikut apa yang dijelaskan oleh buku American Heritage Dictionary, sistem multimedia adalah sebarang sistem yang menyokong lebih daripada sejenis media. Namun, sistem multimedia boleh dibezakan daripada sistemsistem lain melalui beberapa ciri seperti kombinasi media, mediaindependence, integrasi dan kawalan komputer. Menurut Furht (Internet 1996) dari Atlantic University, Florida mendefinasikan multimedia sebagai gabungan antara pelbagai media; Teks, grafik, animasi,imej, dan video. Sedangkan Haffos Feldman 1994, mendifinasikan multimedia sebagai suatu sistem komputer terdiri dari pelbagai perkakasan dan perisian yang memberikan kemudahan untuk

grafik. kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk membuatkan komunikasi di antara guru dengan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran. video. video.maklumat tambahan dalam bentuk yang menarik kepada penuntut mereka. dan animasi disepadukan dengan dengan suara. imej. fotogarfi. Menurut Thompson (1994) mendefinisikan multimedia sebagai suatu sistem yang menggabungkan teks. paparan grafik yang berwarna warni. Semua maklumat yang ada dalam program multimedia ( suara. animasi serta video. Terdapat fakta telah membuktikan bahawa orang ramai telah menggunakan . Manakala proses pembelajaran adalah berkesan. kesukaan. KENAPA MULTIMEDIA DIGUNAKAN ? Multimedia digunakan sebagai perantara dalam sesebuah penyampaian atau pesembahan maklumat kepada para pelajar. Namun begitu. papan hitam atau putih. Dalam bidang pendidikan tradiosional. gambar dan suaranya sendiri untuk mengajar. keperluan. teks dan data) kemudiannya direkodkan dalam sebuah simpanan cakera optik.membolehkan gambar. kapur putih atau yang berwarna warni. suara dan membolehkan interaktiviti Definasi multimedia juga boleh didapati melalui komposisi perkataan :Multi di dalam bahasa Latin bermaksud banyak atau pelbagai Medium di dalam bahasa Latin bermaksud perantara (suatu perantara adalah digunakan untuk menghantar atau mengangkut sesuatu seperti komunikasi massa seperti surat khabar.) KONSEP MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN Teknologi multimedia adalah salah satu teknologi baru dalam bidang komputer yang memiliki kebolehan untuk menjadikan media pembelajaran lebih lengkap. Ia digunakan oleh individuindividu yang mahukan kemudahan serta impak yang berkesan dalam persembahan maklumat mereka. animasi. Multimedia dalam pendidikan adalah alat. biasanya seorang guru atau pensyarah menggunakan buku teks. data yang dikendalikan dengan program komputer. Multimedia merangkumi pelbagai media dalam satu perisian sehingga memudahkan guru untuk menyampaikan bahan pembelajaran dan pelajar berasa terlibat dalam proses pembelajaran kerana teknologi multimedia membolehkan berlakunya interaktiviti. majalah atau televisyen. peta. pada hari ini sistem bermultimedia telah diadaptasikan untuk memberi maklumat. Pelajar yang terlibat dalam proses pembelajaran melalui pakej multimedia boleh mempelajari ilmu yang ada di dalamnya sesuai dengan minat. Komputer adalah sebuah perkakasan yang paling sesuai untuk tujuan menghasilkan isi kandungan multimedia yang mana dalam sesebuah komputer peribadi multimedia itu sendiri terdapat kesan bunyi. bakat. pengetahuan dan emosinya. teks. imej.

menarik perhatian dan mengambarkan orang. gambar atau huruf dengan menggunakan pelbagai media samada secara manual atau menggunakan teknologi komputer. Grafik sebenarnya mempergunakan media statik dengan memperkembangkan keupayaan teks. Menurut Linstrom. Carta. industri berat.75 peratus keupayaan untuk mengingat berdasarkan kepada apa yang mereka dengar. Menurut Linstrom lagi. c) Animasi Ia merupakan paparan pantas imej-imej yang berjujukan dan dapat dilihat . 1994. lihat dan lakukan. graf ataupun rajah menyediakan dimensi maklumat kepelbagai secara visual. tempat atau benda. maka tidak hairanlah mengapa ia dipilih sebagai agen membantu Pengurusan P&P Dalam Bilik Darjah. ilustrasi dan gambar foto. ELEMEN-ELEMEN MULTIMEDIA Terdapat beberapa elemen-elemen asas multimedia yang biasa digunakan iaitu :a) Grafik Grafik boleh didefinasikan sebagai sebuah lukisan. Berkesan jika penggunanya pakar dan berpengetahuan tinggi berhubung dengan maklumat yang ingin diperolehi kerana mereka berupaya memproses maklumat lebih pantas dan berstrategi melalui media ini berbanding dengan audio mahupun video. Menurut Rockley. pencetakan. animasi dan perfileman. b) Teks Teks adalah sejenis data yang paling mudah dan memerlukan storan yang sedikit jumlah ruang ingatan sahaja. ciri interaktif dalam persembahan multimedia merupakan komponen penting yang tidak seharusnya diabaikan kerana ia boleh menyokong keupayaan ingatan manusia itu sendiri. Ilustrasi dan gambar berupaya ‘bercerita’. Penambahan dimensi masa yang bergantung kepada berapa lama masa diambil oleh pengguna sebagai sebahagian daripada perolehan pengalaman maklumat yang diinginkan. Seni grafik berkomputer digunakan secara meluas dalam dunia kejuruteraan. walaupun manusia mungkin mendapati media-media lain lebih berkesan untuk memahami sesuatu proses. 1994. 1994. Menurut Rockley. Teks boleh digunakan dalam pelbagai sub bidang untuk memberi penjelasan kepada sesuatu perkara dalam bentuk bacaan. Grafik menunjukkan maklumat terperinci bergambar dan berfungsi sebagai ikon yang mewakili sesuatu. Keberkesannanya ialah untuk memperkukuhkan media-media lain. 40 peratus daripada apa yang mereka lihat serta dengar manakala 20 peratus daripada apa yang mereka dengar sahaja. Oleh sebab itu. Memandangkan keupayaan multimedia banyak memberi kesan yang positif terhadap proses penyampaian maklumat. Teknik ini dapat menampakkan atau menvisualkan sesuatu imaginasi seseorang pada skrin komputer. 1994. ianya mungkin sukar untuk memperolehi langkah-langkah khusus untuk sesuatu proses tanpa penggunaan teks.

oleh mata kasar manusia dalam bentuk pergerakan. Fail-fail dalam bentuk . bakat.wav. Kemampuan multimedia memberikan pengajaran secara persendirian (tutorial) tidak bermakna tiada pengajaran.Format yang menyokong suara adalah .aud. Antaranya ialah dengan menggunakan kad suara atau menggunakan pembesar suara bina dalam yang telah sedia ada pada setiap komputer. Pembvangunan yang dimaksudkan adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara mengumpul bahagian-bahagian tertentu dari kehidupan sebenar pelajar. multimedia adalah alat baru yang dapat memberikan banyak manfaat pembangunan kepada dunia pendidikan. Terdapat pelbagai cara yang boleh digunakan untuk membolehkan komputer mengeluarkan suara manusia. yang boleh ditayangkan dalam bentuk dua atau tiga dimensi atau juga dalam bentuk-bentuk imej yang lain. Manfaat lain pula membawa erti pelajar yang terlibat dalam pembelajaran multimedia boleh mempelajari ilmu yang ada sesuai dengan minat. . tahap serta bilangan maklumat yang diingini. snd. . bentuk fail ini juga boleh menjimatkan storan.jpg dan . Menurut D’Lgnazio (Bairley 1996). keperluan. Menghasilkan mood kepada pengguna melalui muzik. sebaliknya pengajaran langsung tetap dikekalkan tetapi pakej multimedia boleh menyenangkan pengajaran tertutamanya guru tidak perlu mengulang penerangan secara berulang kali. kesukaan. Menyediakan amaran atau wujudnya masalah dan biasanya sebagai maklumat tambahan. Menarik perhatian melalui kesan-kesan bunyi. Menurut Lindstrom. Unsur-unsur realisasi sebagaimana alam kehidupan sebenar boleh diperolehi melalui klip-klip video. multimedia adalah alat. dan emosinya. d) Bunyi Kesan bunyi memainkan perana pening dalam teknologi multimedia pada hari ini. Bunyi menghapuskan perasaan janggal dan seolah-olah pengguna sedang berkomunikasi dengan manusia lain dan bukan dengan mesin.voc. ianya membawa pengguna lebih hampir kepada bahan maklumat. TEKNOLOGI MULTIMEDIA MEMBANTU P&P DALAM BILIK DARJAH Sebagaimana media pendidikan yang lain. 1994. e) Imej Imej adalah ruang persembahan bagi sesuatu objek. Animasi menawarkan pengguna mengawal keterperincian. dan sebagainya. Bagi pelajar yang . kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk membuatkan komunikasi di antara guru dengan pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Ia boleh diwujudkan sama ada dalam bentuk maya atau nyata. Simulasi sesuatu aktiviti atau illustrasi sesuatu konsep boleh digambarkan melalui animasi-animasi. Pakej boleh memberikan penerangan secara terus.gif digunakan untuk menyimpan lukisan grafik dan imej-imej kerana ia adalah pawai yang digunakan untuk pemampatan dan penyahmampatan imej berwarna dan tidak berwarna. Berfungsi sebagai pemberi amaran terhadap kesilapan atau kewujudan masalah. . pengetahuan. Selain itu.

DeVoogd & Kritt (1997) mengatakan multimedia tidak mengajar sebab yang mengajar adalah guru sahaja. Penggunaan pelbagai media secara tidak langsung dapat memberi peluang kepada guru dan pelajar menggunakan dan memahirkan diri dengan pelbagai teknologi canggih. Kini. keadaan sosial 3.Lebih jelas lagi. grafik. CAI menggunakan kombinasi utama teks dan grafik untuk mempersembahkan bahan pengajaran. Kombinasi beberapa elemen media yang . Secara tidak langsung akan menambahkan minat para pendidik untuk menggunakan komputer di dalam bilik darjah. Era dimensi baru pada CAI (computer aided Intruction) terbuka luas. Ini akan menjadikan susana pengajaran dan pembelajaran yang interaktif di amana seseorang pelajar akan menjadi aktif dan cuba mnenguasia sepenuhnya penggunaan teknologi. Sesuatu masalah dapat diulangkaji dengan berulangkali dan kemampuan mereka dapat diukur. Beliau juga menegaskan bahawa perbezaan sistem simbol dan kod sehingga mempengaruhi perbezaan pesan yang disampaikan. Oleh itu teknologi multimedia akan memberikan kesan perubahan yang besar dalam bidan gpendidikan bdan komunikazsi. memberikan penjelasan yang lebih berkesan dan lengkap. menurut Salomon (1979) menyatakan bahawa perbezaan media akan mempengaruhi terhadap tingkat pengetahuan seseorang. Selain itu multimedia juga mencerminkan perubahan bagaimana cara manusia berfikir. 1. animasi dan video. Penggunaan teks sahaja dalam penyampaian akan membataskan pemahaman pelajar terhadap suatu maklumat juga menyukarkan pelajar memahami sesuatu topik tertentu. Bagi perancang pakej multimedia perlu mendalami bentuk pembelajaran agar pakej multimedia yang dibina lebih terarah dan terancang sesuai dengan objektif pengajaran.menggunakan multimedia lebih memberikan motivasi untuk belajar. motivasi pelajar 2. ekonomi dan pendidikan keluarga 4. Dengan adanya kemudahan untuk menyokong bunyi dan video (full-motion). situasi pada saat pembelajaran 5. Teknologi multimedia CAI menggabungkan kedua-dua elemen tersebut dan juga menggabungkan bunyi dan video. berfikir. Walupun mutimedia berperanan dalam proses pembelajaran bukan bermakna multimedia adalah penentu keberhasilan pembelajaran kerana masih banyak faktor yang menentukan kebehasilan pembelajaran antaranya. Dalam penggunaan media pelajar faham dan cekap maka aktiviti dapat dijalankan dengan baik dan berjaya menguasaibahan pembelajaran dan begitulah sebaliknya.Oleh itu . kurikulum dan guru. maka media tersebut bukannya mudah untuk mempermudahkan bahkan mungkin akan menghambat keberhasilan pembelajaran. multimedia menjadi sangat berguna keada pelajar. belajar dan memahami akan sesuatu perkara. masalah teknologi pendidikan telah mula dapat diatasi. bunyi. dengan munculnya komputer multimedia. Teknologi multimedia membolehkan kita menggunakan keupayaan komputer dalanm pelbagai cara baru seperti mempersembahakan maklumat dengan menggabungkan teks.

Selain daripada menjadi alat bantu mengajar dan peralatan pejabat. Pelajar yang prestasinya baik boleh menjejah sehingga kepada tahap yang lebih mencabar. Pelajar-pelajar pula tidak perluy mengangkt tanggan berulanagkali untuk mengemukan soalan kepada gueru. ia jugsa bertindak sebagai sumber rujukan (encyclopedia) yang di simpan di dalam CD ROM. Penggunaan multimedia juga dapat membantu pelajar mempelajari bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah secara berkumpulan. Multyimedia membolehkan seseorang pelajar mengulang semula bahagian yang sebelumnya atau ke bahagian seterusnya. bunyi dan vedio. kreatif. penggunaan multimedia akan dapat membantu guru memberikan tumpuan yang lebih kepada para pelajar yang agak lemah dan memerlukan perhatian berterusan. Kombinasi di antara multimedia dan CAI akan menjadikan proses pembelajaran semakin menarik. Multimedia tidak akan mengambilalih tempat guru atau kaedah biasa yang digunakan dalam bilik darajah tetapi ia berttindak sebagai pelengkap atau alat bantu mengajar. ia juga bertindak sebagai alat bantu bagi pelajar membangunkan sesuatu projek atau laporan yang memerlukan kombinasi teks. dan pembimbing kepada pelajar.digunakan di dlam muiltimedia membolehkan pelajar mempelajari xssesuatu mata pelajaran secara spontyan mengikut mod yang dipilih. Ini kerana multimedia telah direka bentuk bagi membolerhkan pelajar berhenti den menjelajah semula sekerap yang diperlukan. inovatif dan penyayang dengan menggunakan teknologi yang terkini dan tercanggih. Budaya sekolah akan berasaskan pengetahuan pemikiran. guru yang selama ini bertindak sebagai penyampai maklumat akan berubah menjadi fasilitator. mentor. Amalan pengajaran secara kelas akan diubah kepada beberapa variasi pembelajaran seperti pembelajaran kendiri. manakal pelajar yang agak lemah boleh menggunakanpada tahap yang lebih rendah tanpa rasa segan silu atau merendah didi kerana ko0mputer tidak akan membuat kritikan terhadap prestasi pelajar tersebut. Yang paling jelas. b) Pedagogi Dari segi pedagogi.grafik. Dalam hal ini. . Guru-guru juga mempunyai masa yang cukup untuk meranscang aktiviti pengajaran dan pembelajaransemasa pelajar sibuk menggunakan multimedcia sama asda secara individu atau berkumpulan. pembelajaran kolaboratif. berkesinambungan dan reflektif. Semua sekolah akan dilengkapkan dengan teknologi multomedia dan jaringan yang menghubungkan seluruh dunia.Perbezaan tahap pemahmanseseorang pelajar akan bahan yang disampaikan sering kali meletakkan guru dalasm keadaan serba salah dan tambah merumitkan lagi apabila gagalnya interaksi dua hala di antara guru dan pelajar. Sekiranya pelajar tersebut menghadapi maslah dalasm memahami sesuatu konsep. Terdapat tiga aspek utama yang dimainkan oleh teknologi maklumat dalam pendidikan sekolah iaitu : a) Kurikulum Kurikulum dalam sistem pendidikan sekolah akan bercorak terarah kendiri mengikut kadar individu. maklumbalas akan diperolehi dengan cepat dan bantuan akan diberikan bagi menjelaskan konsep tersebut sebelum pelajar menjadi keliru.

Murid boleh dinilai dengan melihat tahap kemahiran mereka di dalam IT. Seorang guru juga mungkin menggunakan komputer dihadapan sekumpulan pelajar yang lemah bagi menunjukkan suatu simulasi berkomputer sedangkan pelajar yang lain diminta untuk mengggunakannya di komputer masing-masing tanpa perlu dibantu. interaktif mencabar daya kognitif pelajar serta kemahiran berfikir. Ini adalah lebih banyak memudahkan penilaian dibuat.Lazimnya setiap perisian pendidikan ditujukan kepada kumpulan pelajar yang mempunyai kebolehan . pukal disket yang lengkap. Seorang guru mungkin memberikan sesuatu perisian pendidikan yang bersifat latih tubi kepada pelajar-pelajarnya yang masih belum menguasai konsep atau kemahiran yang baru. projek dan tugasan. Perubahan ini walau bagaimanapun perlu menyeluruh apabila semua sekolah mempunyai kemudahan yang sama bagi membuat penilaian yang boleh disandarkan. Seorang guru juga mungkin memberikan perisian-perisian yang sama tajuknya tetapi berlainan pendekatan kepada pelajar-pelajar di dalam sebuah kelas yang sama. PERUBAHAN DI DALAM SISTEM PENDIDIKAN Selaras dengan perkembangan teknologi maklumat. penilaian murid juga perlu berubah. c) Bahan pengajaran dan pembelajaran Bahan pengajaran dan pembelajaran adalah berteraskan kepada teknologi multimedia dan jaringan yang menghubungkan seluruh dunia.dan pembelajaran koperatif. 2. perubahan dalam sistem pendidikan. 1. b) Peperiksaan berkomputer Pendedahan di dalam aktiviti P&P yang menggunakan IT secara keseluruhan memungkinkan segala kerja kursus murid dan peperiksaan dapat dilakukan secara berkomputer. Bahan-bahan P&P adalah yang terkini dan mecukupi untuk semua pelajar serta mempunyai ciri-ciri yang berikut . a) Penilaian berasaskan IT Setelah IT diaplikasikan sepenuhnya dalam pendidikan.perlu dibuat supaya kedudukan negara sebagai peneraju IT serantau dapat menjadi kenyatan. PENGGUNAAN PERISIAN PENDIDIKAN DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN . memberikan perisian yang berbentuk tutorial kepada pelajar yang sederhana untuk tujuan pengukuhan dan memberikan perisian berbentuk exploratory kepada pelajar pintar untuk tujuan pengayaan. Seorang guru mungkin menggunakan komputer untuk menerangkan suatu konsep yang abstrak di awal pengajarannya dan menggunakan media-media yang lain dipertengahan dan penghujung pengajarannya. Pukal disket yang lengkap yang mengandungi penilaian sendiri dan penyemakan oleh guru dalam bentuk peperiksaan. Misalnya memberikan perisian berbentuk latih tubi kepadapelajar yang lemah untuk tujuan pemulihan. Perisian pendidikan yang berbagai-bagai pendekatan itu boleh dimanfaatkan kepada pelajar-pelajar yang berbagai kebolehan .

(pelajar-pelajar belum pernah diajarkan dengan tajuk ini sebelumnya).yang tertentu. Pelbagai Pendekatan Perisian Pendidikan Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan di dalam sesuatu perisian pendidikan dalam menyampaikan sesuatu isi pelajaran. f) Penciptaan sendiri oleh guru Guru sebagai fasilitator di dalam bilik darjah. Perisian pendidikan seperti ini selalunya bersifat exploratory dan menekan kepada penyelesaian masalah. jasmani. Konsep yang akan diajarkan adalah bersifat intrinci dan pelajar bersedia untuk menjelajah satu dunia yang "asing". Lazimnya digabungkan dengan kaedah pengajaran biasa. c) Demontrasi Komputer digunakan sebagai alat pandang dengar dalam menyampai atau mengambarkan sesuatu konsep atau maklumat. b) Tutorial Menyampaikan sesuatu isi pelajaran yang baru. e) Permainan pendidikan Perisian seperti ini lazimnya berbentuk simulasi dan exploratory tetapi kandungan atau isi pelajaran diubah ke dalam bentuk permainan. Penciptaan pakej P&P oleh guru dapat memberikan kelainan untuk menarik minat dan perhatian murid dalam aktiviti P&P. Maklumat seperti kesesuaian isi pelajaran. Contohnya. d) Simulasi Komputer menyediakan satu suasana yang seakan-akan serupa dengan keadaan yang sebenar di mana pelajar dibenarkan untuk berinteraksi dengan cara yang realistik. Sungguhpun penciptaan pakej P&P memerlukan masa yang lama untuk dicipta. guru patut mengambil kira potensi yang ingin mereka kembangkan dalam setiap aspek intelektual. a) Latih tubi Menyediakan kemudahan latihan bagi menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran. . Pelajar diminta untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh komputer dan komputer akan menilai serta memberi maklumbalas yang sesuai berdasarkan kepada jawapan yang diberikan.Cara yang terbaik menggunakan komputer dalam p&p di mana pelajar diminta menguji sesuatu hipotesis/konsep dan seterusnya membuat kesimpulan masing-masing. pengetahuan sedia ada yang diperlukan dan kumpulan sasaran adalah penting supaya pelajar menggunakan perisian pendidikan yang bersesuaian dengan kebolehan mereka. rohani. Lazimnya pelajar menggunakan perisian pendidikan ini selepas sesuatu pengetahuan atau kemahiran telah diajarkan terlebih dahulu kepada mereka. Ia seolah-olah seperti seoarang guru yang mengajar seorang pelajar tentang satu tajuk. Oleh yang demikian adalah penting bagi seseorang guru mengunakan dan meneliti suatu perisian pendidikan itu terlebih dahulu sebelum memberikan nya kepada pelajar.(Situasi satu sama satu). Inisiatif guru amat perlu bagi P&P yang berkesan dan mencapai objektif P&P. Komputer digunakan pada sela waktu tertentu sahaja dan bukan sepanjang waktu pengajaran. pelajar-pelajar dibenarkan untuk mengubah sesuatu untu melihat pembaharuan. dan emossi. seharusnya dapat memudahkan prosses P&P berlaku di kalangan murid. Lazimnya pelajar mengawal kadar dan aliran pembelajarannya sendiri.

Sebagai menyahut falsafah pendidikan negara. Pendek kata matlamat PBK ialah untuk mengajar. Kajian ini juga mengatakan PBK memiliki kelebihan 0. Diantara keistimewaan tersebut adalah seperti berikut: Hubungan interaktif: Komputer membolehkan wujudnya hubungan di antara rangsangan dengan jawapan. Pelbagai kajian telah dijalankan bagi mengukur keberkesanana komputer sebagai media pembelajaran. sedangkan mereka yang menghadapi masalah literasi komputer bersifat negatif terhadap PBK.Bahkan menurut Dublin (1984. Pengulangan: Komputer membolehkan pengguna mengulangi apabila perlu untuk memperkuatkan lagi pembelajaran dan memperbaiki lagi ingatan. Maklum balas dan peneguhan: Media komputer membolehkan pelajar memperoleh maklum balas terhadap pembelajaran secara serta merta dan boleh memotivasikan pelajar dengan peneguhan positif yang diberi apabila pelajar memberikan jawapan. 1996) komputer dapat menumbuhkankan inspirasi dan meningkatkan minat. Secara keseluruhan PBK memberi kesan yang positif berbanding dengan pembelajaran tradisional. Dari hasil kajian ianya menunjukkan kesan positif terhadap pembelajaran dan PBK adalah contoh terbaik. Menurut kajian Mathis. h) Peluang Kepada Yang Lebih Pintar Murid yang lebih mungkin akan lebih berminat dengan isi kandungan yang lebih tinggi dan mencabar. Smith dan Hamsen (1970) sikap pelajar di institut pengajian tinggi adalah lebih positif terhadap PBK apabila pelajar tidak mengalami masalah literasi komputer.5 % berbanding pembelajaran tradisional. Menurut Gagne dan Briggs (Wang dan Sleeman 1994) kemasyuran komputer menjadi popular sebagai media pembelajaran kerana komputer memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh media pembelajaran yang lain sebelum zaman komputer. pemilihan yang teliti adalah perlu supaya sepadan dengan isi kandungan yang dipelajari agar dapat memotivasikan murid dalam mengambil bahagian di dalam aktiviti P&P. PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER(PBK) Criswell (1989) mendefinisikan PBK sebagai penggunaan komputer dalam menyampaikan bahan pengajaran dan melibatkan pelajar secara aktif serta membolehkan maklum balas. Kulik. Namun begitu . Dalam pengulangan amat memerlukan kebebasan dan kreativiti dari para pelajar (Clements 1994). guru boleh membuat aktiviti pengayaan dengan hanya memilih perisian yang sesuai yang berada di pasaran. Mengajar bermakna menyampaikan pengajaran dengen menggunakan sistem kompute. Mereka boleh mencari sendiri hasil-hasil penyelidikan supaya mereka boleh maju ke hadapan tanpa mengikuti dengan jemu rakan mereka yang kurang pintar. Walau bagaimanapun. Bergert dan William (1983) telah mengkaji terhadap 48 orang pelajar dan didapati 39 orang memperolehi markah yang lebih tinggi berbanding pelajar yang menggunakan kaedah tradisional. potensi murid harus dikembangkan sejauh mungkin.g) Rekreasi di dalam P&P Selain pakej yang dicipta oleh guru.

mereka masih menganggap PBK adalah lebih baik diikutu daripada tidak sama sekali. Komputer tidak mungkin dapat menggantikan "guru yang baik" tetapi . perisian multimedia boleh diprogramkan supaya pelajarpelajar dilibatkan secara aktif dengan cara meilih berbagai menu yang disediakan atau menjawab soalan-soalan tertentu. c) Pelajar mengawal sendiri pembelajarannya Perisian multimedia yang bermutu tinggi seharusnya membenarkan pelajar mengawal kadar dan aliran pelajaran yang hendak dipelajarinya. bunyi.KELEBIHAN MULTIMEDIA BERBANDING MEDIA PENGAJARAN YANG LAIN Pelbagaian kebolehan multimedia yang berikut mampu menampung kelemahan . KELEBIHAN . Walaupun penggunaan perisian yang baik dalam proses p&p akan memberi impak kepada pelajar di dalam menguasai sesuatu isi pelajaran tetapi ia bukanlah jawapan untuk menguasai semua masalah yang dihadapi di dalam kelas. Di tambah dengan penggunaan multimedia yang menarik menyebabkan pelajar tidak merasa bosan. Juga pelajar perlulah dibenarkan untuk "bermain" dengan melihat kesan perubahan tersebut. animasi. Pelajar berpeluang untuk mengulangi sesuatu konsep atau isi pada bila-bila masa atau sebanyak mana sekalipun. grafik. Sedangkan dalam bidang sains pula keberkesanan PBk adalah lebih baik dua kali ganda daripada pembelajaran kaedah tradisional.komputer akan bertindakbalas dengan memaparkan maklumat yang tertentu berdasarkan apa yang dipilih atau ditaipkan oleh pelajar tersebut. b) Pengajaran berdasarkan kebolehan pelajar Perisian yang digunakan juga berkebolehan untuk melayan setiap individu berdasarkan kebolehan pelajar. d) Menarik dan mengekalkan minat terhadap pelajaran Perisian pendidikan multimedia menggabungjalinkan elemen-elemen seperti teks. Ini juga dikenali sebagai simulasi komputer. Pendekatan yang berunsur permainan mampu menggalakkan pelajar untuk terus menggunakan perisian pendidikan itu disamping mengekalkan minat pelajar terhadap isi pelajaran yang dipelajari.kelemahan yang terdapat di dalam pengajaran yang biasa : a) Tahap interaktif yang tinggi Dengan komputer. Pelajar tersebut perlulah menguasai terlebih dahulu konsep atau isi pelajaran tertentu sebelum dibenarkan mempelajari konsep atau isi pelajaran pada tahap yang lebih tinggi. tanpa perlu merasa bimbang komputer akan merasa jemu untuk melayannya. Hasil kajian lepas dapatlah dinyatakan secara keseluruhan hasil kajian menunjukkan bahawa kaedah PBK adalah lebih baik daripada kaedah tradisional. Menurut Munir dan Halimah Badioze Zaman (1998) mengatakan multimedia amat berkesan dalam menggalakkan kanak-kanak belajar membaca. Pelajar akan mengalami pengalaman pembelajaran yang berbeza berdasarkan prestasinya di dalam sesuatu konsep atau isi pelajaran. dan video sebagai ransangan bagi menarik perhatian dan minat pelajar terhadap isi pelajaran yang disampaikan.

ciptaan terbaru adalah antara maklumat yang berguna. data. Internet sebagai sumber terkini amat sesuai terutama sebagai sumber P&P untuk melihat isu terbaru di dalam matapelajaran sains. dan Pusat Sumber Online. Comton’s. Jaringan akan membolehkan perkongsian maklumat seperti pengkalan data. Contohnya bagi pelajaran sains. dan data pentadbiran.digunakan sabagai alat yang membantu guru dalam menyampaikan pengajarannya secara berkesan. Katalog Kad Perpustakaan. menulis laporan dan menerbitkan majalah sekolah. dan teks ). Grolier. Ini akan memaksimunkan penggunaan sumber-sumber seperti pencertak laser. jenis permukaan yang ingin ditampilkan serta kemampuan pergerakkannya. vedio. jaringan CD-ROM. Contohnya. Berbeza dengan media yang statik serta kaku. serta perisian yang dijaringkan. PENJARINGAN KOMPUTER MELALUI JARINGAN KAWASAN TEMPATAN SEBAGAI SUMBER P&P (LAN) LAN menyediakan laluan elektronik untuk pelbagai jenis maklumat ( suara. modem. HUBUNGAN MELALUI JARINGAN KAWASAN LUAS SEBAGAI SUMBER P&P (WAN) . menarik. dan talian telefon. ensaiklopedia elektronik seperti Ecarta. geografi. ANIMASI DI DALAM PENDIDIKAN Sifat multimedia sebahagian besarnya diberikan oleh teknologi animasi. dan menunjukkan realiti sebenar apa yang dipelajari oleh murid. teknologi animasi dan multimedia dengan penggunaan perkasasan yang betul akan membolehkan murid merasakan seolah-olah berada di negara tersebut. Di dalam pengajaran geografi mengenai negara India contohnya. Laluan ini membolehkan pergerakkan maklumat multimedia melalui bangunan dalam semua arah dan membolehkan sumber ditambah kepada jaringan untuk dikongsi. pelajar boleh bekerja secara berkumpulan untuk sesuatu projek. Kecanggihan perisian yang digunakan bagi penciptaan animasi ini dapat memberikan kesan-kesan yang lebih menarik terutamanya jika diaplikasikan di dalam P&P. dan sebagainya. MULTIMEDIA DALAM INTERNET SEBAGAI SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN P&P akan menjadi lebih menarik jika murid diberikan peluang untuk mencapai web yang berkaitan di dalam internet. antaranya termasuklah ciri yang dinamik dan interaktif. Ini akan menggalakkan kerjasama antara guru dan pelajar untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Sudah tentu pengalaman di dalam proses P&P akan memberikan tanggapan yang dapat mengekalkan minat murid terhadap mata pelajaran tersebut walaupun yang dikaji adalah tidak mungkin dapat dikunjungi sendiri. animasi menawarkan kemampuan untuk penampilan sesuatu objek yakni warnanya.

Dengan adanya video konferens. pertukaran dan perlantikan guru baru dapat diketahui dengan segera. Perhubungan ini akan menyediakan pelbagai kemudahan. Maklumat tentang kegiatan ko-kurikulum kesihatan dan sebagainya dapat dicapai dengan mudah melalui data-data yang tersimpan dalam komputer. sesebuah sekolah dapat berhubung dengan pengkalan data daripada pusat sumber kurikulum untuk memperolehi pelbagai bahan P&P. e) Kawalan keselamatan Kawalan persekitaran sekolah dengan menggunakan sistem berkomputer dapat memastikan keselamatan pelajar lebih terjamin. b) Sumber manusia Penggunaan komputer dapat mempercepatkan proses perjadualan. siaran kabel televisyen. pentadbir dan guru tidak perlu meninggalkan sekolah untuk menghadiri mesyuarat peringkat daerah dan negeri. Perhubungan WAN pula boleh menyediakan sumber-sumber melalui on-line untuk membolehkan guru dan pelajar mendapatkan maklumat dari rumah. telefon dan gelombang mikro. perekaunan. Diantaranya adalah seperti berikut . Tumpuan kepada multimedia interaktif terus berkembang. Penggunaan komputer di sekolah pada tahun 70-an dan 80-an tidak begitu berjaya kerana anggapan bahawa sebuah komputer mampu membawa keajaiban di dalam bilik darjah tidak berasas. Kehadiran teknologi multimedia memberi harapan baru dalam era pendidikan kerana dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Namun begitu. Kajian lepas juga membuktikan bahawa pelajaran akan tersimpan diingatan lebih lama apabila lebih daripada satu deria dilibatkan semasa pengajaran berlaku. pengauditan dan kawalan bagi sekolah. PENUTUP Dunia pendidikan sangat mengharapkan kehadiran media pembelajran yang bermutu tinggi untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Ini akan memberi peluang untuk pelajar mengalami pembelajaran jarak jauh. minat terhadap integrasi multimedia dan pendidikan tidak lenyap. meningkatkan kemahiran pengurusan guru. Beberapa media perhubungan boleh digunakan seperti satelit. Selain daripada itu penilaian juga dapat dibuat dengan lebih cepat berdasarkan maklumat-makllumat tersebut. d) Maklumat pelajar Maklumat pelajar terutamanya berkaitan percapaian akedemik dapat disimpan dengan selamat dan menyeluruh. . negeri. c) sumber-sumber pendidikan Dengan menggunakan komputer. perancangan jangka panjang. negara atau seluruh dunia.Sekolah akan dihubungkan ke sekolah dan organisasi yang lain sama ada dalam daerah. pembiayaan projek. PERANAN MULTIMEDIA DALAM PENGURUSAN SEKOLAH DAN BILIK DARJAH Terdapat banyak aspek dalam pengurusan sekolah yang boleh dibantu oleh teknologi maklumat. a) Pengurusan kewangan sekolah Penggunaan teknologi secara berkesan boleh membantu dalam menyediakan belanjawan.

Ia menyediakan banyak alat pemprosesan perkataan untuk membantu menyediakan teks yang mudah dibaca dan bebas dari kesilapan. menampilkan slide yang dinamik.PowerPoint Apakah yang anda faham mengenai perisian aplikasi persembahan (perisian powerpoint)? Persembahan PowerPoint terdiri daripada beberapa halaman individu atau "slaid". presentation eletronik. atau dilayari melalui perintah penyampai. grafik. Microsoft Power Point juga membantu dalam penyedian slide. Apakah kegunaan Microsoft Powerpoint pada masa kini? Microsoft Power Point membantu sebuah persembahan visual menjadi lebih menarik dan jelas. dan objek lain yang boleh diatur secara bebas. dipaparkan secara langsung pada komputer. Maksudnya powerpoint boleh menyusun bahan perbentangan dan mempamerkannya dalam bentuk visual yang menarik dalam waktu yang singkat. Bagi penonton yang lebih besar paparan komputer sering dijangka menggunakan projektor video. Berikan penerangan bagi setiap elemen-elemen tersebut: Teks : Perkataan merupakan unsur terpenting setiap persembahan dan power point. Slaid juga boleh membentuk asas Webcasts. Terdapat 5 elemen penting dalam membina persembahan. bunyi. Microsoft powerpoint mempunyai fungsi untuk membantu membentangkan laporan. Slaid boleh mengandungi teks. Pembentangan boleh dicetak. Analogi "slaid" adalah merujuk kepada projektor slaid. PowerPoint memudahkan penggunaan gaya yang konsisten dalam persembahan menggunakan template atau "Master Slide". wayang. termasuk clip art yang menarik. outline presentation. Grafik : . yang semuanya itu mudah ditampilkan di layar monitor komputer ataupun di layar putih.

3 Dimensi ataupun melalui pelbagai kesan khas. Video :  Menyediakan saluran informasi tambahan yang menarik dan hidup. Animasi boleh digunakan dalam bentuk 2 Dimensi.  Membantu meningkatkan daya tumpuan terhadap isi persembahan.  Dapat meningkatkan daya tarikan terhadap persembahan. .Imej boleh ditambah untuk menghasilkan persembahan yang lebih menarik. Audio : Dapat membantu penyampaian sesuatu maklumat dengan lebih berkesan. Alat lukis Powerpoint mudah digunakan oleh sesiapa sahaja. Animasi :  Animasi digunakan untuk memberi gambaran pergerakan bagi sesuatu objek.  Sumber atau media yang paling dinamik serta efektif.  Satu sumber penyimpanan informasi dan rujukan yang berkesan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful