Penyerapan unsur asing dalam bahasa Melayu

Tidak ada bahasa di dunia ini yang tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, baik bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Cina mahupun bahasa Melayu. Sebagai bahasa yang pesat berkembang, bahasa Melayu banyak menerima pengaruh bahasa asing terutama dalam aspek kosa kata atau perbendaharaan kata. Pengaruh paling awal yang menyerap masuk dalam bahasa Melayu ialah pengaruh bahasa Sanskrit. Pengaruh bahasa Sanskrit sungguh berkesan dan sangat besar sumbangannya terhadap bahasa Melayu secara keseluruhan. Proses penyerapan unsur asing dalam bahasa Melayu ini ialah satu proses yang mendorong bahasa penerima meminjam unsur-unsur yang terdapat dalam bahasa-bahasa asing melalui suatu cara/kaedah yang berperaturan dan sistematik. Terdapat banyak faktor yang mendorong sesuatu bahasa itu termasuklah bahasa Melayu untuk mengambil unsur-unsur asing, antaranya ialah : i. Keperluan dalam dunia baru terutama dalam hal untuk memberi nama-nama baru atau istilah-istilah baru yang menepati kehendak pengisian masa dan keadaan waktu itu. ii. Perkembangan dalam urusan perniagaan dan perdagangan. iii. Faktor psikologi masyarakat peminjam. Masyarakat penutur akan meminjam daripada bahasa yang dianggap lebih tinggi tarafnya daripada bahasa ibundanya sendiri. iv. Untuk memantapkan lagi struktur sesuatu bahasa itu. Proses peminjaman sebenarnya boleh mendatangkan pengukuhan kepada bahasa yang meminjam. Seterusnya bahasa tersebut akan terus berkembang dan hidup dalam sebarang masa dan keadaan.

Aspek peperangan dan penjajahan politik telah membawa masuk perkataanperkataan daripada bahasa Portugis. Tamil dan dialek . Unsur-unsur itu ialah: i Unsur perkataan (kosa kata/ perbendaharaan kata) ii. Penjiranan dan persahabatan pula telah membawa masuk perkataan-perkataan daripada bahasa China. seperti kh. Melalui proses peperangan dan penjajahan politik ii. Penyerapan unsur kosa kata asing dalam bahasa Melayu melalui keempat-empat proses di atas. Peribahasa Namun begitu. gh. dan Arab. Unsur-unsur bahasa asing masuk ke dalam bahasa Melayu melalui pertembungan antara penutur-penutur bahasa yang berkenaan. sy. kita tidak menerima struktur ayat dalam bahasa asing dalam bahasa Melayu. iii Melalui hubungan penjiranan dan persahabatan. Sistem bunyi (bunyi yang tidak terdapat dalam bahasa Melayu. f dll) iv. Proses perniagaan dan urusan perdagangan. iv. urusan berjual-beli dan pendidikan serta penyebaran agama Islam. Bentuk huruf dan sistem tulisan iii.Terdapat 5 unsur yang boleh dipinjam daripada sesuatu bahasa luar dan bahasa Melayu telah meminjam kesemua unsur ini untuk memantapkan lagi strukturnya. Belanda dan Inggeris. Melalui aspek pendidikan dan penyebaran agama. Imbuhan v. Manakala aspek perniagaan. Perkataanperkataan yang dibawa masuk termasuklah melalui peminjaman daripada bahasa Sanskrit. Pertembungan antara penutur boleh berlaku dalam hal-hal seperti di bawah: i.

Peminjaman kacukan iv. Peminjaman tulen ii. Dalam bahasa Melayu perubahan fonologi berlaku apabila bahasa Melayu bertembung dengan bahasa Arab dan Inggeris. Siam. bahasa-bahasa Cina. campur aduk struktur akan berlaku. Hindustan dan Jawa ada juga memberi sumbangan dalam bentuk peminjaman kosa kata kepada bahasa Melayu. Peminjaman pemerian v. Walau bagaimanapun. Parsi. Peminjaman maksud iii. bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Belanda. . Peminjaman perlu dikawal kerana peminjaman yang berlebih-lebihan akan mengakibatkan keaslian bahasa peminjam itu sendiri. Peminjaman kuno KESAN PEMINJAMAN Peminjaman unsur bahasa asing dalam bahasa Melayu memberi kesan kepada sesuatu bahasa terutama apabila berlaku penyesuaian dan perubahan terhadap kosa kata bahasa peminjam. Terdapat tiga bahasa yang sangat besar pengaruhnya dalam proses peminjaman kosa kata kepada bahasa Melayu iaitu bahasa Sanskrit. Tamil. bentuk kata atau morfologi dan bentuk ayat atau sintaksis. Portugis.Indonesia JENIS-JENIS PEMINJAMAN i. Peminjaman dialek vii. Peminjaman Kosa Kata 1. Pertembungan sesuatu bahasa dengan bahasa yang lain akan mengakibatkan perubahan bunyi atau fonologi. Peminjaman berpindah vi.

3. sengsara b.2. Bukan sahaja bahasa Melayu. sakti. Bahasa Sanskrit banyak memperkayakan bahasa Melayu sejak dari zaman dahulu lagi. penghubung dan seru. tanda masa dan arah. hubungan kekerabatan. dewa. dewi. keterangan ganti nama. guna. . unsurunsur awalan dan akhiran dan kata majmuk. sifat dan keadaan. Istilah Abstrak Asmara. bahasa. Kata-kata itu merangkumi pelbagai bidang kehidupan seperti bidang agama. melati. alam semula jadi. falsafah. barangan dagangan. Unsur-unsur bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu. cinta. Agama dan falsafah Syurga. budi. bahagian-bahagian tubuh badan. haiwan dan mergastua. kata-kata kerja. Bahasa Sanskrit masuk ke dalam bahasa Melayu melalui proses perdagangan iaitu apabila kerajaan-kerajaan Melayu zaman dahulu membuat hubungan perdagangan dengan India. dusta. bencana. penyakit. Contoh : a. angkaangka. penaga c. Paling utama ialah golongan pengembang agama buddha yang datang untuk mengembangkan agama Buddha di rantau Asia Tenggara ini. sentosa. pembelajaran dan kesusasteraan. tetapi manamana bahasa yang mempunyai hubungan dengan India akan sedikit sebanyak menerima pengaruh bahasa Sanskrit. cedera. usaha. agama. Bunga dan Tumbuh-tumbuhan Amra. gembira. bunga dan tumbuh-tumbuhan. jasa. perdagangan dan perniagaan. bidadari. cempaka. Mereka akan menggunakan bahasa Sanskrit. dirgahayu. dewata. angsana. Kajian telah menunjukkan bahawa dalam bahasa Melayu terdapat sebanyak 677 patah perkataan yang berasal daripada bahasa Sanskrit. Pedagang-pedagang India yang datang berdagang dengan Tanah Melayu menggunakan bahasa Sanskrit. kenegaraan. puasa.

kota. bahara. janda. gangsa. muka. kepala. curiga. biaya. unta. bahu. saudari. berat PENYERAPAN UNSUR BAHASA ARAB DALAM BAHASA MELAYU Selain daripada bahasa Sanskrit. kunci. singa.d. Haiwan dan Margastua angsa. bumi. Alam semula jadi angkasa/udara. jelawat i. unsur bahasa Arab juga meresap masuk ke dalam bahasa Melayu. Kenegaraan dan hubungan kekerabatan desa. puteri. ketam. Hubungan dan kekeluargaan Bangsa. Huruf-huruf Arab diperkenalkan dan digunakan sebagai sistem tulisan menggantikan sistem tulisan Pallawa dan Nagiri. cahaya. badan. mulia. kusta. maharaja. gajah. Sistem tulisan Arab pada mulanya diserapkan ke dalam bahasa Melayu untuk menghasilkan buku-buku agama dalam bahasa . perdagangan dan barangan arak. warna. suami. dara. permaisuri. h. belia. suria. menteri g. tanah. putera. raja. demam. seteru d. saudara. samudera. serigala. ombak. bayu. gua. bahagian tubuh badan anggota. isteri. Antara peranan utama Islam dan bahasa Arab terhadap bahasa Melayu ialah pengenalan sistem tulisan. penyakit selesema. nyala e. nadi f. pengawal.

pengaruh bahasa Arab menular masuk bukan sahaja dalam aspek-aspek keagamaaan. solat. adat-adat Islam. Semasa Melaka di bawah tampuk pemerintahan Sultan Muzafar Syah (1446-1459). dan sebagainya. Sistem tulisan yang diperkenalkan ialah tulisan Jawi. Untuk menampung keperluan lidah Melayu. 5 huruf lagi diperkenalkan hasil penyesuaian daripada bahasa Parsi. fikiran. membayar zakat. dan nya. . Agama Islam juga memperkenalkan ilmu pengetahuan baharu dengan sejumlah khazanah yang besar dan kaya. Dengan ini. iaitu huruf ca. Kesannya. ilmu. Sistem tulisan Jawi pada awalnya menggunakan 30 hurufhuruf Arab. Persoalan awal yang ditulis ialah seperti mengucap dua kalimah syahadah. Melaka menjadi pusat perdagangan di Kepulauan Melayu. peminjaman kata-kata Arab mula meresap masuk ke dalam bahasa melayu.Melayu. Pada ketika ini. ga. tetapi juga meliputi aspek pentadbiran dan kelimuan. terutama mengenai ibadat. Wilayah-wilayah atau pulau yang penduduknya beragama Islam telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa keagamaan. nga. Islam diletakkan sebagai asas pemerintahannya. berpuasa. Apabila Islam dianuti oleh golongan kerabat istana dan rakyat Melaka. bahasa Melayu menggantikan bahasa Jawa sebagai bahasa yang penting di Kepulauan Melayu. yang bersangkut paut dengan perkara yang kompleks seperti agama. Bahasa Melayu pula memainkan peranan utama sebagai bahasa penyebaran ajaran-ajaran Islam. iaiatu daripada alif sehingga ya. bahasa Melayu semakin luas penggunaannya yang sebelum ini hanya digunakan dalam perdagangan dan kebudayaan sahaja. pa.

wali. Adat dan pergaulan manusia kaum. riwayat. tawarikh. umat. rezeki. tauhid. hafaz. batin. layak. berkat dsb. awam. syariah. Benda-benda. martabat. mastautin. zalim. nikah. wazir. wilayah. Berkenaan agama Islam. masjid. kamus. syaitan. aib. jenazah. iman. nafsu. sah. yakin. kuat. jubah. muhrim. ijtihad. rukun. hajat. maktab. l oghat. alim. rezeki. lazat. ikhlas. hakim. kiblat. PENYERAPAN MASUK UNSUR BAHASA-BAHASA EROPAH DALAM BAHASA MELAYU PENYERAPAN MASUK KOSA KATA BAHASA INGGREIS Kedatangan kuasa-kuasa Barat tidaklah memberi kesan . tafsir. syariat. kertas. wajah. al-Quran dsb. wujud. watan. nahu. musibah dsb d. berkenaan ilmu ilmu. sejarah. tahniah. ajal. daftar dsb e. darjat. fikir. khusus. akhirat. lazim. a. kubur. syukur. kitab. fitrah. sultan. huruf. musafir. jahil. surat. wakaf. anbia. maut. tertib. syarat. b. fitnah. rukuk. maruah. faham. hawa. kejadian dan perbuatan Haiwan. khas. syak. sifat. sihat. kadi. ilham. nabi. nasihat. wakil. tasawuf. wali. c. adil. insan. mansuh. Berkenaan fikiran dan Perasaan Akal. baligh. alam. ijaza h.Antara perkataan Arab yang meresap masuk ke dalam bahasa Melayu ialah. hisab. jati. makam. roh.Berkenaan hukuman dan peraturan Hukum. nahas. nasib. yakin. malaikat. dunia. fitnah f. kubah. darab. tarikh. haji. uzur. baki dsb. darurat.

super dsb . nanas. pele kat. lelong. telefon. kantor. laci. tiub. lampu. biskut. dansa. sepa tu.saman. terutamanya dalam bidang sains dan teknologi. dan bahasa pengantar bidang pendidikan. Campur tangan Inggeris di negeri-negeri Melayu banyak membawa kesan kepada kedudukan bahasa Melayu. palsu. kompas. bahasa pentadbiran. Pinjaman perkataan daripada bahasa Eropah terutamanya bahasa Inggeris terus berlaku. Antara perkataan awal yang meresap masuk ke dalam bahasa Melayu ialah . dadu. bangku. tuala. Bahasa Inggeris dijadikan bahasa rasmi. keju. peleser. notis. kebaya . KATA PINJAMAN DARIPADA BAHASA PORTUGIS Perkataan-perkataan daripada bahasa Portugis yang menyerap masuk ke dalam bahasa Melayu ialah baldi. Ini kerana bahasa Melayu memerlukan istilah sejajar dengan perkembangan semasa. pos. berek. bomba. biro dan banyak lagi. Orang yang dapat menguasai bahasa Inggeris akan mendapat keutamaan. paderi. antaranya ialah: engsel. kemeja. tangki. senapang. polisi. lokap. Keperluan terhadap ilmu dan desakan zaman yang berubah. setokin. beranda. setem. bendera. wizurai. hotel. pensel. basik al. almari. Pengenalan bahasa melayu kepada para pedagang Eropah merupakan langkah pertama ke arah pengenalan mereka dengan bangsa Melayu. persen. kamar. rokok. gereja. tembakau.semerta kepada bahasa Melayu. menyebabkan banyak perkataan bahasa Inggeris menyerap masuk ke dalam bahasa Melayu. mesin. sekolah. pita. lesen. duit. persen. meja. garpu. pita dsb KATA PINJAMAN DARIPADA BAHASA BELANDA Perkataan-perkataan pinjaman daripada bahasa Belanda. gelas. mentega. drebar. bil. permisi. merinyu.

tuna-. unsur-unsur imbuhan asing dalam bahasa Melayu terbahagi kepada tiga kumpulan. cap. Perkataan pinjaman daripada bahasa Parsi : agar. sebagai. Perkataan pinjaman daripada bahasa Tamil : ayah. pra-. daftar. cuci. pinggan. tirai.loteng. tong. nisan. cuti. cat. i. kue tiaw. modal. kelasi. nakhoda. -wan. temasya. kedai. pungki. percuma. kari. sampan. roti. PARSI dan CINA Selain bahasa-bahasa Eropah. lasykar.KATA PINJAMAN DARIPADA BAHASA TAMIL. bazar. bihun. -nita . Perkataan pinjaman daripada bahasa Cina : tauke. palka. nelayan. bakhtiar. koko dan banyak lagi Perkataan pinjaman daripada bahasa Hindustan : acar. macam. Secara umumnya. takhta.maha-. taj. dwi-. jam. topi dsb. firman. cap. kueh dan banyak lagi. cawan. taugeh. kalap. saudagar. eka-. bagai. pelampung. mi. ping pong. budiman. kuli. syah. tauhu. Parsi. kunci. cuma. andai. -wati. HINFUSTAN. syabas. dsb. cuma. bagaimana. tri-. khurma. badam. maajun. taufan. kolah. bandar. curi. kapas. dan Cina. Hindustan. tata-. iaitu mengikut bahasa asal imbuhan-imbuhan tersebut. laici. pasar. cukai. banjir. pau. bahasa Melayu juga menerima unsur-unsur bahasa lain seperti Tamil. swa-. segala. -man. PEMINJAMAN IMBUHAN ASING DALAM BAHASA MELAYU 1. panca-. kongsi. imbuhan Sanskrit .

auto-. -in. mono-. -iah. -at. -isme. -ah iii. -i. supra-. ik. -is FNM/putra2012 . poli-. imbuhan Yunani-Latin-Inggeris : pro-. anti-. -si. -wi. -al. imbuhan Arab-Parsi: -bi-.ii.