Penyerapan unsur asing dalam bahasa Melayu

Tidak ada bahasa di dunia ini yang tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, baik bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Cina mahupun bahasa Melayu. Sebagai bahasa yang pesat berkembang, bahasa Melayu banyak menerima pengaruh bahasa asing terutama dalam aspek kosa kata atau perbendaharaan kata. Pengaruh paling awal yang menyerap masuk dalam bahasa Melayu ialah pengaruh bahasa Sanskrit. Pengaruh bahasa Sanskrit sungguh berkesan dan sangat besar sumbangannya terhadap bahasa Melayu secara keseluruhan. Proses penyerapan unsur asing dalam bahasa Melayu ini ialah satu proses yang mendorong bahasa penerima meminjam unsur-unsur yang terdapat dalam bahasa-bahasa asing melalui suatu cara/kaedah yang berperaturan dan sistematik. Terdapat banyak faktor yang mendorong sesuatu bahasa itu termasuklah bahasa Melayu untuk mengambil unsur-unsur asing, antaranya ialah : i. Keperluan dalam dunia baru terutama dalam hal untuk memberi nama-nama baru atau istilah-istilah baru yang menepati kehendak pengisian masa dan keadaan waktu itu. ii. Perkembangan dalam urusan perniagaan dan perdagangan. iii. Faktor psikologi masyarakat peminjam. Masyarakat penutur akan meminjam daripada bahasa yang dianggap lebih tinggi tarafnya daripada bahasa ibundanya sendiri. iv. Untuk memantapkan lagi struktur sesuatu bahasa itu. Proses peminjaman sebenarnya boleh mendatangkan pengukuhan kepada bahasa yang meminjam. Seterusnya bahasa tersebut akan terus berkembang dan hidup dalam sebarang masa dan keadaan.

dan Arab.Terdapat 5 unsur yang boleh dipinjam daripada sesuatu bahasa luar dan bahasa Melayu telah meminjam kesemua unsur ini untuk memantapkan lagi strukturnya. Penjiranan dan persahabatan pula telah membawa masuk perkataan-perkataan daripada bahasa China. Imbuhan v. Melalui proses peperangan dan penjajahan politik ii. Melalui aspek pendidikan dan penyebaran agama. urusan berjual-beli dan pendidikan serta penyebaran agama Islam. iii Melalui hubungan penjiranan dan persahabatan. Peribahasa Namun begitu. Proses perniagaan dan urusan perdagangan. Manakala aspek perniagaan. Bentuk huruf dan sistem tulisan iii. Belanda dan Inggeris. Unsur-unsur itu ialah: i Unsur perkataan (kosa kata/ perbendaharaan kata) ii. Unsur-unsur bahasa asing masuk ke dalam bahasa Melayu melalui pertembungan antara penutur-penutur bahasa yang berkenaan. iv. gh. Sistem bunyi (bunyi yang tidak terdapat dalam bahasa Melayu. seperti kh. sy. f dll) iv. Penyerapan unsur kosa kata asing dalam bahasa Melayu melalui keempat-empat proses di atas. Pertembungan antara penutur boleh berlaku dalam hal-hal seperti di bawah: i. Aspek peperangan dan penjajahan politik telah membawa masuk perkataanperkataan daripada bahasa Portugis. Tamil dan dialek . Perkataanperkataan yang dibawa masuk termasuklah melalui peminjaman daripada bahasa Sanskrit. kita tidak menerima struktur ayat dalam bahasa asing dalam bahasa Melayu.

Peminjaman tulen ii. Parsi. Dalam bahasa Melayu perubahan fonologi berlaku apabila bahasa Melayu bertembung dengan bahasa Arab dan Inggeris. bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Peminjaman maksud iii. Siam. Peminjaman berpindah vi.Indonesia JENIS-JENIS PEMINJAMAN i. Peminjaman dialek vii. Portugis. Peminjaman kacukan iv. bentuk kata atau morfologi dan bentuk ayat atau sintaksis. Peminjaman kuno KESAN PEMINJAMAN Peminjaman unsur bahasa asing dalam bahasa Melayu memberi kesan kepada sesuatu bahasa terutama apabila berlaku penyesuaian dan perubahan terhadap kosa kata bahasa peminjam. Belanda. Walau bagaimanapun. campur aduk struktur akan berlaku. Peminjaman perlu dikawal kerana peminjaman yang berlebih-lebihan akan mengakibatkan keaslian bahasa peminjam itu sendiri. bahasa-bahasa Cina. Pertembungan sesuatu bahasa dengan bahasa yang lain akan mengakibatkan perubahan bunyi atau fonologi. Tamil. Peminjaman Kosa Kata 1. Peminjaman pemerian v. Terdapat tiga bahasa yang sangat besar pengaruhnya dalam proses peminjaman kosa kata kepada bahasa Melayu iaitu bahasa Sanskrit. Hindustan dan Jawa ada juga memberi sumbangan dalam bentuk peminjaman kosa kata kepada bahasa Melayu. .

dewata. sifat dan keadaan. guna. penaga c. hubungan kekerabatan. Paling utama ialah golongan pengembang agama buddha yang datang untuk mengembangkan agama Buddha di rantau Asia Tenggara ini. Istilah Abstrak Asmara. Kajian telah menunjukkan bahawa dalam bahasa Melayu terdapat sebanyak 677 patah perkataan yang berasal daripada bahasa Sanskrit. keterangan ganti nama. alam semula jadi. angkaangka. angsana. sakti. dewa. kata-kata kerja. tanda masa dan arah. Agama dan falsafah Syurga. tetapi manamana bahasa yang mempunyai hubungan dengan India akan sedikit sebanyak menerima pengaruh bahasa Sanskrit. puasa. agama. bahasa. Kata-kata itu merangkumi pelbagai bidang kehidupan seperti bidang agama. dusta. dirgahayu. gembira. perdagangan dan perniagaan. bencana. melati. Mereka akan menggunakan bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit masuk ke dalam bahasa Melayu melalui proses perdagangan iaitu apabila kerajaan-kerajaan Melayu zaman dahulu membuat hubungan perdagangan dengan India. bahagian-bahagian tubuh badan. kenegaraan. Bukan sahaja bahasa Melayu. haiwan dan mergastua. unsurunsur awalan dan akhiran dan kata majmuk.2. dewi. jasa. penyakit. Bunga dan Tumbuh-tumbuhan Amra. bunga dan tumbuh-tumbuhan. penghubung dan seru. sengsara b. pembelajaran dan kesusasteraan. 3. cinta. cempaka. usaha. sentosa. budi. bidadari. Bahasa Sanskrit banyak memperkayakan bahasa Melayu sejak dari zaman dahulu lagi. cedera. barangan dagangan. Contoh : a. falsafah. . Pedagang-pedagang India yang datang berdagang dengan Tanah Melayu menggunakan bahasa Sanskrit. Unsur-unsur bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu.

tanah. berat PENYERAPAN UNSUR BAHASA ARAB DALAM BAHASA MELAYU Selain daripada bahasa Sanskrit. cahaya. ketam. isteri. nyala e. unta. gajah. biaya. nadi f. seteru d. menteri g. Haiwan dan Margastua angsa. bahara. belia. h. suria. maharaja. bahu. Sistem tulisan Arab pada mulanya diserapkan ke dalam bahasa Melayu untuk menghasilkan buku-buku agama dalam bahasa . permaisuri. putera. perdagangan dan barangan arak. curiga. raja. suami. Hubungan dan kekeluargaan Bangsa. Kenegaraan dan hubungan kekerabatan desa. bahagian tubuh badan anggota. dara. bumi. kepala. gua. kota. demam.d. mulia. Alam semula jadi angkasa/udara. gangsa. penyakit selesema. ombak. singa. kunci. pengawal. samudera. bayu. serigala. saudari. puteri. kusta. Antara peranan utama Islam dan bahasa Arab terhadap bahasa Melayu ialah pengenalan sistem tulisan. Huruf-huruf Arab diperkenalkan dan digunakan sebagai sistem tulisan menggantikan sistem tulisan Pallawa dan Nagiri. badan. unsur bahasa Arab juga meresap masuk ke dalam bahasa Melayu. muka. saudara. jelawat i. warna. janda.

. 5 huruf lagi diperkenalkan hasil penyesuaian daripada bahasa Parsi. bahasa Melayu menggantikan bahasa Jawa sebagai bahasa yang penting di Kepulauan Melayu. solat. fikiran. Sistem tulisan yang diperkenalkan ialah tulisan Jawi. bahasa Melayu semakin luas penggunaannya yang sebelum ini hanya digunakan dalam perdagangan dan kebudayaan sahaja. Semasa Melaka di bawah tampuk pemerintahan Sultan Muzafar Syah (1446-1459). Islam diletakkan sebagai asas pemerintahannya. Melaka menjadi pusat perdagangan di Kepulauan Melayu. membayar zakat. Bahasa Melayu pula memainkan peranan utama sebagai bahasa penyebaran ajaran-ajaran Islam.Melayu. Sistem tulisan Jawi pada awalnya menggunakan 30 hurufhuruf Arab. pa. Apabila Islam dianuti oleh golongan kerabat istana dan rakyat Melaka. nga. tetapi juga meliputi aspek pentadbiran dan kelimuan. dan sebagainya. iaitu huruf ca. ga. Wilayah-wilayah atau pulau yang penduduknya beragama Islam telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa keagamaan. dan nya. terutama mengenai ibadat. ilmu. adat-adat Islam. Agama Islam juga memperkenalkan ilmu pengetahuan baharu dengan sejumlah khazanah yang besar dan kaya. iaiatu daripada alif sehingga ya. Untuk menampung keperluan lidah Melayu. yang bersangkut paut dengan perkara yang kompleks seperti agama. Dengan ini. Pada ketika ini. Kesannya. pengaruh bahasa Arab menular masuk bukan sahaja dalam aspek-aspek keagamaaan. peminjaman kata-kata Arab mula meresap masuk ke dalam bahasa melayu. berpuasa. Persoalan awal yang ditulis ialah seperti mengucap dua kalimah syahadah.

lazat. insan. kamus. hakim. maktab. ijtihad. darjat. baki dsb. haji. jenazah. kadi. muhrim. syarat. dunia. maruah. fitnah f. tertib. kubah. anbia. c. Benda-benda. malaikat. syariat. syukur. ijaza h. mastautin. tauhid. Berkenaan fikiran dan Perasaan Akal. lazim. iman. wilayah. zalim.Berkenaan hukuman dan peraturan Hukum. wujud. rezeki. ikhlas. hafaz. syariah. khusus. wakil. wazir. nikah. mansuh. rukuk. makam. sejarah. hisab. riwayat. sah. jati. rukun. surat. tarikh. wakaf. PENYERAPAN MASUK UNSUR BAHASA-BAHASA EROPAH DALAM BAHASA MELAYU PENYERAPAN MASUK KOSA KATA BAHASA INGGREIS Kedatangan kuasa-kuasa Barat tidaklah memberi kesan . berkat dsb. tawarikh. martabat. sifat. nahas. watan. alam. ajal. b. yakin. Adat dan pergaulan manusia kaum. a. tasawuf. maut. awam. darab. tafsir. nasihat. kiblat. rezeki. uzur. al-Quran dsb. sihat. khas. nahu. sultan. masjid. syaitan. kitab. tahniah. daftar dsb e. nasib. kertas. musibah dsb d. aib. huruf. hawa. nabi. fitrah. umat. wali. musafir. wali. yakin. wajah. adil. fikir. batin. syak. berkenaan ilmu ilmu. hajat. layak. nafsu.Antara perkataan Arab yang meresap masuk ke dalam bahasa Melayu ialah. kuat. jubah. alim. faham. kejadian dan perbuatan Haiwan. akhirat. ilham. baligh. kubur. l oghat. darurat. jahil. Berkenaan agama Islam. roh. fitnah.

almari. menyebabkan banyak perkataan bahasa Inggeris menyerap masuk ke dalam bahasa Melayu. setem. dadu. kompas. biro dan banyak lagi. pita. Bahasa Inggeris dijadikan bahasa rasmi. permisi. drebar. bendera. paderi. telefon. bangku. pita dsb KATA PINJAMAN DARIPADA BAHASA BELANDA Perkataan-perkataan pinjaman daripada bahasa Belanda. tangki. notis. gereja. tuala. nanas. sekolah.saman. tembakau. kamar. dansa. meja. bahasa pentadbiran. garpu.semerta kepada bahasa Melayu. terutamanya dalam bidang sains dan teknologi. biskut. rokok. setokin. tiub. hotel. pos. senapang. duit. lokap. bil. berek. persen. kebaya . Keperluan terhadap ilmu dan desakan zaman yang berubah. wizurai. lesen. Ini kerana bahasa Melayu memerlukan istilah sejajar dengan perkembangan semasa. peleser. bomba. gelas. beranda. Pengenalan bahasa melayu kepada para pedagang Eropah merupakan langkah pertama ke arah pengenalan mereka dengan bangsa Melayu. mesin. Antara perkataan awal yang meresap masuk ke dalam bahasa Melayu ialah . mentega. palsu. kemeja. lelong. kantor. Campur tangan Inggeris di negeri-negeri Melayu banyak membawa kesan kepada kedudukan bahasa Melayu. persen. merinyu. keju. super dsb . basik al. Pinjaman perkataan daripada bahasa Eropah terutamanya bahasa Inggeris terus berlaku. sepa tu. pensel. laci. dan bahasa pengantar bidang pendidikan. lampu. antaranya ialah: engsel. KATA PINJAMAN DARIPADA BAHASA PORTUGIS Perkataan-perkataan daripada bahasa Portugis yang menyerap masuk ke dalam bahasa Melayu ialah baldi. Orang yang dapat menguasai bahasa Inggeris akan mendapat keutamaan. pele kat. polisi.

loteng. bagaimana. kapas. Secara umumnya. taugeh. modal. sebagai. -man. pasar. sampan. Hindustan. tri-. -nita . PEMINJAMAN IMBUHAN ASING DALAM BAHASA MELAYU 1. maajun. bagai. HINFUSTAN. nakhoda. syah. unsur-unsur imbuhan asing dalam bahasa Melayu terbahagi kepada tiga kumpulan. cuma. pelampung. tata-. cuti. mi. roti. cuci. tirai. kue tiaw. dsb. koko dan banyak lagi Perkataan pinjaman daripada bahasa Hindustan : acar. Parsi. Perkataan pinjaman daripada bahasa Cina : tauke. lasykar. temasya. kuli. tong. kari. syabas. segala. bazar. pinggan. imbuhan Sanskrit . pau. kunci. nelayan. bahasa Melayu juga menerima unsur-unsur bahasa lain seperti Tamil.KATA PINJAMAN DARIPADA BAHASA TAMIL. -wati. kedai. daftar. badam. ping pong. banjir. cawan. pungki. topi dsb. laici. iaitu mengikut bahasa asal imbuhan-imbuhan tersebut. khurma. -wan. swa-. curi. budiman. kelasi. cap. Perkataan pinjaman daripada bahasa Tamil : ayah. taufan. kueh dan banyak lagi. tauhu. bandar. kolah. kalap. pra-. dan Cina. panca-. PARSI dan CINA Selain bahasa-bahasa Eropah. macam. Perkataan pinjaman daripada bahasa Parsi : agar. tuna-. bakhtiar. bihun. saudagar. kongsi. jam.maha-. cukai. cap. percuma. palka. takhta. taj. eka-. nisan. i. cat. andai. dwi-. cuma. firman.

anti-. poli-. -at. -in. mono-. -iah.ii. -isme. -si. imbuhan Yunani-Latin-Inggeris : pro-. -i. auto-. supra-. -ah iii. -is FNM/putra2012 . ik. -al. -wi. imbuhan Arab-Parsi: -bi-.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful