Penyerapan unsur asing dalam bahasa Melayu

Tidak ada bahasa di dunia ini yang tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, baik bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Cina mahupun bahasa Melayu. Sebagai bahasa yang pesat berkembang, bahasa Melayu banyak menerima pengaruh bahasa asing terutama dalam aspek kosa kata atau perbendaharaan kata. Pengaruh paling awal yang menyerap masuk dalam bahasa Melayu ialah pengaruh bahasa Sanskrit. Pengaruh bahasa Sanskrit sungguh berkesan dan sangat besar sumbangannya terhadap bahasa Melayu secara keseluruhan. Proses penyerapan unsur asing dalam bahasa Melayu ini ialah satu proses yang mendorong bahasa penerima meminjam unsur-unsur yang terdapat dalam bahasa-bahasa asing melalui suatu cara/kaedah yang berperaturan dan sistematik. Terdapat banyak faktor yang mendorong sesuatu bahasa itu termasuklah bahasa Melayu untuk mengambil unsur-unsur asing, antaranya ialah : i. Keperluan dalam dunia baru terutama dalam hal untuk memberi nama-nama baru atau istilah-istilah baru yang menepati kehendak pengisian masa dan keadaan waktu itu. ii. Perkembangan dalam urusan perniagaan dan perdagangan. iii. Faktor psikologi masyarakat peminjam. Masyarakat penutur akan meminjam daripada bahasa yang dianggap lebih tinggi tarafnya daripada bahasa ibundanya sendiri. iv. Untuk memantapkan lagi struktur sesuatu bahasa itu. Proses peminjaman sebenarnya boleh mendatangkan pengukuhan kepada bahasa yang meminjam. Seterusnya bahasa tersebut akan terus berkembang dan hidup dalam sebarang masa dan keadaan.

Belanda dan Inggeris. dan Arab. Manakala aspek perniagaan. Unsur-unsur itu ialah: i Unsur perkataan (kosa kata/ perbendaharaan kata) ii. Tamil dan dialek . Penyerapan unsur kosa kata asing dalam bahasa Melayu melalui keempat-empat proses di atas. sy. Melalui proses peperangan dan penjajahan politik ii. f dll) iv. seperti kh. Peribahasa Namun begitu. Proses perniagaan dan urusan perdagangan.Terdapat 5 unsur yang boleh dipinjam daripada sesuatu bahasa luar dan bahasa Melayu telah meminjam kesemua unsur ini untuk memantapkan lagi strukturnya. Sistem bunyi (bunyi yang tidak terdapat dalam bahasa Melayu. iii Melalui hubungan penjiranan dan persahabatan. Perkataanperkataan yang dibawa masuk termasuklah melalui peminjaman daripada bahasa Sanskrit. kita tidak menerima struktur ayat dalam bahasa asing dalam bahasa Melayu. Aspek peperangan dan penjajahan politik telah membawa masuk perkataanperkataan daripada bahasa Portugis. urusan berjual-beli dan pendidikan serta penyebaran agama Islam. Melalui aspek pendidikan dan penyebaran agama. Bentuk huruf dan sistem tulisan iii. Pertembungan antara penutur boleh berlaku dalam hal-hal seperti di bawah: i. gh. Penjiranan dan persahabatan pula telah membawa masuk perkataan-perkataan daripada bahasa China. Imbuhan v. iv. Unsur-unsur bahasa asing masuk ke dalam bahasa Melayu melalui pertembungan antara penutur-penutur bahasa yang berkenaan.

Tamil. Peminjaman berpindah vi. Portugis. Walau bagaimanapun. bentuk kata atau morfologi dan bentuk ayat atau sintaksis. Belanda. bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu perubahan fonologi berlaku apabila bahasa Melayu bertembung dengan bahasa Arab dan Inggeris. Pertembungan sesuatu bahasa dengan bahasa yang lain akan mengakibatkan perubahan bunyi atau fonologi.Indonesia JENIS-JENIS PEMINJAMAN i. Peminjaman dialek vii. Peminjaman kacukan iv. Hindustan dan Jawa ada juga memberi sumbangan dalam bentuk peminjaman kosa kata kepada bahasa Melayu. campur aduk struktur akan berlaku. Peminjaman Kosa Kata 1. bahasa-bahasa Cina. Parsi. Peminjaman perlu dikawal kerana peminjaman yang berlebih-lebihan akan mengakibatkan keaslian bahasa peminjam itu sendiri. . Peminjaman pemerian v. Peminjaman tulen ii. Siam. Peminjaman maksud iii. Peminjaman kuno KESAN PEMINJAMAN Peminjaman unsur bahasa asing dalam bahasa Melayu memberi kesan kepada sesuatu bahasa terutama apabila berlaku penyesuaian dan perubahan terhadap kosa kata bahasa peminjam. Terdapat tiga bahasa yang sangat besar pengaruhnya dalam proses peminjaman kosa kata kepada bahasa Melayu iaitu bahasa Sanskrit.

cinta. agama. guna. Agama dan falsafah Syurga. gembira. bahagian-bahagian tubuh badan. tetapi manamana bahasa yang mempunyai hubungan dengan India akan sedikit sebanyak menerima pengaruh bahasa Sanskrit. pembelajaran dan kesusasteraan. angsana. . Pedagang-pedagang India yang datang berdagang dengan Tanah Melayu menggunakan bahasa Sanskrit. alam semula jadi. falsafah. dewa. budi. Bukan sahaja bahasa Melayu. keterangan ganti nama. penyakit. sakti. barangan dagangan. bunga dan tumbuh-tumbuhan. tanda masa dan arah. bencana. 3. jasa. Mereka akan menggunakan bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit masuk ke dalam bahasa Melayu melalui proses perdagangan iaitu apabila kerajaan-kerajaan Melayu zaman dahulu membuat hubungan perdagangan dengan India.2. hubungan kekerabatan. Bunga dan Tumbuh-tumbuhan Amra. angkaangka. unsurunsur awalan dan akhiran dan kata majmuk. puasa. sifat dan keadaan. sentosa. kenegaraan. Istilah Abstrak Asmara. cedera. Kata-kata itu merangkumi pelbagai bidang kehidupan seperti bidang agama. Unsur-unsur bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu. haiwan dan mergastua. dewi. Paling utama ialah golongan pengembang agama buddha yang datang untuk mengembangkan agama Buddha di rantau Asia Tenggara ini. bidadari. usaha. bahasa. dewata. penaga c. melati. kata-kata kerja. Contoh : a. dirgahayu. penghubung dan seru. Kajian telah menunjukkan bahawa dalam bahasa Melayu terdapat sebanyak 677 patah perkataan yang berasal daripada bahasa Sanskrit. sengsara b. Bahasa Sanskrit banyak memperkayakan bahasa Melayu sejak dari zaman dahulu lagi. cempaka. perdagangan dan perniagaan. dusta.

serigala. bumi. Kenegaraan dan hubungan kekerabatan desa. penyakit selesema. permaisuri. dara. muka. bahara. gangsa. kota. gajah. seteru d. badan. kusta. menteri g. jelawat i. Hubungan dan kekeluargaan Bangsa. belia. mulia. curiga. kepala. h. nadi f. tanah. janda. ombak. warna. cahaya. Antara peranan utama Islam dan bahasa Arab terhadap bahasa Melayu ialah pengenalan sistem tulisan. suria. berat PENYERAPAN UNSUR BAHASA ARAB DALAM BAHASA MELAYU Selain daripada bahasa Sanskrit. pengawal. singa. putera. suami. Alam semula jadi angkasa/udara. isteri. demam. Huruf-huruf Arab diperkenalkan dan digunakan sebagai sistem tulisan menggantikan sistem tulisan Pallawa dan Nagiri. bahagian tubuh badan anggota. saudara. unta. saudari. bayu. raja. bahu. biaya. unsur bahasa Arab juga meresap masuk ke dalam bahasa Melayu. Haiwan dan Margastua angsa. nyala e. samudera. perdagangan dan barangan arak. maharaja. gua. puteri. kunci.d. ketam. Sistem tulisan Arab pada mulanya diserapkan ke dalam bahasa Melayu untuk menghasilkan buku-buku agama dalam bahasa .

dan nya. 5 huruf lagi diperkenalkan hasil penyesuaian daripada bahasa Parsi. iaiatu daripada alif sehingga ya. Dengan ini. yang bersangkut paut dengan perkara yang kompleks seperti agama. Agama Islam juga memperkenalkan ilmu pengetahuan baharu dengan sejumlah khazanah yang besar dan kaya. ga. berpuasa. Wilayah-wilayah atau pulau yang penduduknya beragama Islam telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa keagamaan. nga. . iaitu huruf ca. ilmu. pa. Bahasa Melayu pula memainkan peranan utama sebagai bahasa penyebaran ajaran-ajaran Islam. solat.Melayu. bahasa Melayu menggantikan bahasa Jawa sebagai bahasa yang penting di Kepulauan Melayu. Untuk menampung keperluan lidah Melayu. Sistem tulisan Jawi pada awalnya menggunakan 30 hurufhuruf Arab. Kesannya. membayar zakat. peminjaman kata-kata Arab mula meresap masuk ke dalam bahasa melayu. Pada ketika ini. dan sebagainya. Melaka menjadi pusat perdagangan di Kepulauan Melayu. Islam diletakkan sebagai asas pemerintahannya. adat-adat Islam. Sistem tulisan yang diperkenalkan ialah tulisan Jawi. tetapi juga meliputi aspek pentadbiran dan kelimuan. bahasa Melayu semakin luas penggunaannya yang sebelum ini hanya digunakan dalam perdagangan dan kebudayaan sahaja. pengaruh bahasa Arab menular masuk bukan sahaja dalam aspek-aspek keagamaaan. Semasa Melaka di bawah tampuk pemerintahan Sultan Muzafar Syah (1446-1459). Apabila Islam dianuti oleh golongan kerabat istana dan rakyat Melaka. Persoalan awal yang ditulis ialah seperti mengucap dua kalimah syahadah. terutama mengenai ibadat. fikiran.

fitnah f. kuat. fitnah. huruf. sifat. wazir. kertas. wali. daftar dsb e. syaitan. sejarah. kubur. maruah. anbia. Berkenaan fikiran dan Perasaan Akal. jubah. jati. tahniah. alim. haji. ijaza h. syukur. wakil. kiblat. zalim. lazim. baligh. wakaf. fikir. dunia. watan. tasawuf. c. muhrim. baki dsb. b. darurat. awam. uzur. nabi. rukuk. nahu. tauhid. mastautin. jahil. darjat. al-Quran dsb. jenazah. nasib. wajah. alam. yakin. syak. fitrah. sultan. sah. hisab. ajal. faham. wujud. rezeki. a. umat. hawa. l oghat. Adat dan pergaulan manusia kaum. musibah dsb d. tarikh. surat. kadi. insan. tawarikh. makam. khas. Benda-benda. syarat. riwayat. hafaz. kitab. hajat. rezeki. mansuh. masjid. nahas. syariat. roh. sihat. martabat. hakim. maut. musafir. maktab. wali. ijtihad. aib.Antara perkataan Arab yang meresap masuk ke dalam bahasa Melayu ialah. rukun. ikhlas. tafsir. khusus. berkat dsb. tertib. kejadian dan perbuatan Haiwan. layak. nafsu. kamus. nikah. nasihat. iman. akhirat. kubah. ilham. Berkenaan agama Islam. batin. darab. lazat. syariah. yakin.Berkenaan hukuman dan peraturan Hukum. malaikat. adil. PENYERAPAN MASUK UNSUR BAHASA-BAHASA EROPAH DALAM BAHASA MELAYU PENYERAPAN MASUK KOSA KATA BAHASA INGGREIS Kedatangan kuasa-kuasa Barat tidaklah memberi kesan . wilayah. berkenaan ilmu ilmu.

Pinjaman perkataan daripada bahasa Eropah terutamanya bahasa Inggeris terus berlaku. tangki. nanas. dansa. tiub. kemeja. tembakau. bahasa pentadbiran. menyebabkan banyak perkataan bahasa Inggeris menyerap masuk ke dalam bahasa Melayu. tuala. permisi. lampu. dadu. KATA PINJAMAN DARIPADA BAHASA PORTUGIS Perkataan-perkataan daripada bahasa Portugis yang menyerap masuk ke dalam bahasa Melayu ialah baldi. super dsb . lelong. kebaya . setem. laci. pos. pita dsb KATA PINJAMAN DARIPADA BAHASA BELANDA Perkataan-perkataan pinjaman daripada bahasa Belanda. meja. Keperluan terhadap ilmu dan desakan zaman yang berubah. pele kat. Pengenalan bahasa melayu kepada para pedagang Eropah merupakan langkah pertama ke arah pengenalan mereka dengan bangsa Melayu. duit. berek. bangku. Bahasa Inggeris dijadikan bahasa rasmi. beranda. notis. Orang yang dapat menguasai bahasa Inggeris akan mendapat keutamaan.semerta kepada bahasa Melayu. persen. pita. rokok. keju. sekolah.saman. mentega. sepa tu. Ini kerana bahasa Melayu memerlukan istilah sejajar dengan perkembangan semasa. merinyu. garpu. dan bahasa pengantar bidang pendidikan. bil. gelas. kamar. Antara perkataan awal yang meresap masuk ke dalam bahasa Melayu ialah . pensel. mesin. biskut. kantor. persen. palsu. gereja. basik al. biro dan banyak lagi. wizurai. Campur tangan Inggeris di negeri-negeri Melayu banyak membawa kesan kepada kedudukan bahasa Melayu. almari. antaranya ialah: engsel. bomba. hotel. polisi. setokin. telefon. bendera. lokap. peleser. senapang. lesen. terutamanya dalam bidang sains dan teknologi. paderi. kompas. drebar.

kalap. koko dan banyak lagi Perkataan pinjaman daripada bahasa Hindustan : acar. takhta. pungki. kolah. taufan. kongsi. Perkataan pinjaman daripada bahasa Tamil : ayah. cat. -nita . swa-. tuna-. Hindustan. cuma. pelampung. bakhtiar.maha-. kueh dan banyak lagi. budiman. pau. syabas. Parsi. dan Cina. bandar. kue tiaw. tri-. panca-. HINFUSTAN. i. -wati. sampan. nelayan. percuma. tirai. andai. tauhu. cawan. tata-. ping pong. taj. mi. kapas. dwi-. badam. cuma. lasykar. maajun.KATA PINJAMAN DARIPADA BAHASA TAMIL. imbuhan Sanskrit . macam. saudagar. nisan. laici. kari. kunci. cuti. daftar. temasya. cap. Perkataan pinjaman daripada bahasa Cina : tauke. topi dsb. iaitu mengikut bahasa asal imbuhan-imbuhan tersebut. cap. taugeh. bihun. -man. khurma. banjir. firman.loteng. pinggan. bagaimana. nakhoda. curi. eka-. segala. syah. PARSI dan CINA Selain bahasa-bahasa Eropah. dsb. pasar. pra-. bagai. Secara umumnya. bahasa Melayu juga menerima unsur-unsur bahasa lain seperti Tamil. cuci. cukai. unsur-unsur imbuhan asing dalam bahasa Melayu terbahagi kepada tiga kumpulan. -wan. bazar. PEMINJAMAN IMBUHAN ASING DALAM BAHASA MELAYU 1. modal. jam. sebagai. Perkataan pinjaman daripada bahasa Parsi : agar. kelasi. kuli. roti. palka. kedai. tong.

-al. -wi. -i. auto-. -is FNM/putra2012 .ii. poli-. -in. -ah iii. -at. ik. anti-. mono-. -si. supra-. -iah. -isme. imbuhan Yunani-Latin-Inggeris : pro-. imbuhan Arab-Parsi: -bi-.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful