Penyerapan unsur asing dalam bahasa Melayu

Tidak ada bahasa di dunia ini yang tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, baik bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Cina mahupun bahasa Melayu. Sebagai bahasa yang pesat berkembang, bahasa Melayu banyak menerima pengaruh bahasa asing terutama dalam aspek kosa kata atau perbendaharaan kata. Pengaruh paling awal yang menyerap masuk dalam bahasa Melayu ialah pengaruh bahasa Sanskrit. Pengaruh bahasa Sanskrit sungguh berkesan dan sangat besar sumbangannya terhadap bahasa Melayu secara keseluruhan. Proses penyerapan unsur asing dalam bahasa Melayu ini ialah satu proses yang mendorong bahasa penerima meminjam unsur-unsur yang terdapat dalam bahasa-bahasa asing melalui suatu cara/kaedah yang berperaturan dan sistematik. Terdapat banyak faktor yang mendorong sesuatu bahasa itu termasuklah bahasa Melayu untuk mengambil unsur-unsur asing, antaranya ialah : i. Keperluan dalam dunia baru terutama dalam hal untuk memberi nama-nama baru atau istilah-istilah baru yang menepati kehendak pengisian masa dan keadaan waktu itu. ii. Perkembangan dalam urusan perniagaan dan perdagangan. iii. Faktor psikologi masyarakat peminjam. Masyarakat penutur akan meminjam daripada bahasa yang dianggap lebih tinggi tarafnya daripada bahasa ibundanya sendiri. iv. Untuk memantapkan lagi struktur sesuatu bahasa itu. Proses peminjaman sebenarnya boleh mendatangkan pengukuhan kepada bahasa yang meminjam. Seterusnya bahasa tersebut akan terus berkembang dan hidup dalam sebarang masa dan keadaan.

Peribahasa Namun begitu. Melalui aspek pendidikan dan penyebaran agama. gh. Proses perniagaan dan urusan perdagangan. seperti kh. Unsur-unsur bahasa asing masuk ke dalam bahasa Melayu melalui pertembungan antara penutur-penutur bahasa yang berkenaan. Sistem bunyi (bunyi yang tidak terdapat dalam bahasa Melayu. dan Arab. kita tidak menerima struktur ayat dalam bahasa asing dalam bahasa Melayu. iii Melalui hubungan penjiranan dan persahabatan. Melalui proses peperangan dan penjajahan politik ii. iv. Unsur-unsur itu ialah: i Unsur perkataan (kosa kata/ perbendaharaan kata) ii. Aspek peperangan dan penjajahan politik telah membawa masuk perkataanperkataan daripada bahasa Portugis. Belanda dan Inggeris. sy. Imbuhan v. urusan berjual-beli dan pendidikan serta penyebaran agama Islam. Penjiranan dan persahabatan pula telah membawa masuk perkataan-perkataan daripada bahasa China. Pertembungan antara penutur boleh berlaku dalam hal-hal seperti di bawah: i. Bentuk huruf dan sistem tulisan iii. Tamil dan dialek . Perkataanperkataan yang dibawa masuk termasuklah melalui peminjaman daripada bahasa Sanskrit. Penyerapan unsur kosa kata asing dalam bahasa Melayu melalui keempat-empat proses di atas. Manakala aspek perniagaan. f dll) iv.Terdapat 5 unsur yang boleh dipinjam daripada sesuatu bahasa luar dan bahasa Melayu telah meminjam kesemua unsur ini untuk memantapkan lagi strukturnya.

Peminjaman berpindah vi.Indonesia JENIS-JENIS PEMINJAMAN i. bentuk kata atau morfologi dan bentuk ayat atau sintaksis. Belanda. Peminjaman kacukan iv. Peminjaman pemerian v. Hindustan dan Jawa ada juga memberi sumbangan dalam bentuk peminjaman kosa kata kepada bahasa Melayu. campur aduk struktur akan berlaku. Parsi. Peminjaman kuno KESAN PEMINJAMAN Peminjaman unsur bahasa asing dalam bahasa Melayu memberi kesan kepada sesuatu bahasa terutama apabila berlaku penyesuaian dan perubahan terhadap kosa kata bahasa peminjam. Portugis. Walau bagaimanapun. Dalam bahasa Melayu perubahan fonologi berlaku apabila bahasa Melayu bertembung dengan bahasa Arab dan Inggeris. Peminjaman Kosa Kata 1. bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Siam. Pertembungan sesuatu bahasa dengan bahasa yang lain akan mengakibatkan perubahan bunyi atau fonologi. bahasa-bahasa Cina. . Peminjaman maksud iii. Peminjaman dialek vii. Peminjaman perlu dikawal kerana peminjaman yang berlebih-lebihan akan mengakibatkan keaslian bahasa peminjam itu sendiri. Peminjaman tulen ii. Terdapat tiga bahasa yang sangat besar pengaruhnya dalam proses peminjaman kosa kata kepada bahasa Melayu iaitu bahasa Sanskrit. Tamil.

kata-kata kerja. sengsara b. dewa. bahagian-bahagian tubuh badan. kenegaraan. keterangan ganti nama. bahasa. sakti. haiwan dan mergastua. Kata-kata itu merangkumi pelbagai bidang kehidupan seperti bidang agama. . tetapi manamana bahasa yang mempunyai hubungan dengan India akan sedikit sebanyak menerima pengaruh bahasa Sanskrit. dewata. penghubung dan seru. Bahasa Sanskrit banyak memperkayakan bahasa Melayu sejak dari zaman dahulu lagi. budi. Kajian telah menunjukkan bahawa dalam bahasa Melayu terdapat sebanyak 677 patah perkataan yang berasal daripada bahasa Sanskrit. Bukan sahaja bahasa Melayu. dusta. unsurunsur awalan dan akhiran dan kata majmuk. Istilah Abstrak Asmara. Unsur-unsur bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu. Contoh : a. Paling utama ialah golongan pengembang agama buddha yang datang untuk mengembangkan agama Buddha di rantau Asia Tenggara ini. cinta. Mereka akan menggunakan bahasa Sanskrit. cempaka. Agama dan falsafah Syurga. 3. angsana. bencana. penaga c. penyakit. falsafah. guna. jasa. gembira. bidadari.2. sifat dan keadaan. hubungan kekerabatan. Pedagang-pedagang India yang datang berdagang dengan Tanah Melayu menggunakan bahasa Sanskrit. melati. angkaangka. alam semula jadi. puasa. pembelajaran dan kesusasteraan. perdagangan dan perniagaan. sentosa. agama. bunga dan tumbuh-tumbuhan. usaha. barangan dagangan. tanda masa dan arah. dewi. Bahasa Sanskrit masuk ke dalam bahasa Melayu melalui proses perdagangan iaitu apabila kerajaan-kerajaan Melayu zaman dahulu membuat hubungan perdagangan dengan India. dirgahayu. cedera. Bunga dan Tumbuh-tumbuhan Amra.

maharaja. unsur bahasa Arab juga meresap masuk ke dalam bahasa Melayu. muka. bumi. jelawat i. curiga. saudara. badan. Sistem tulisan Arab pada mulanya diserapkan ke dalam bahasa Melayu untuk menghasilkan buku-buku agama dalam bahasa . permaisuri. janda. bahagian tubuh badan anggota. perdagangan dan barangan arak. pengawal. h. putera. seteru d. dara. Huruf-huruf Arab diperkenalkan dan digunakan sebagai sistem tulisan menggantikan sistem tulisan Pallawa dan Nagiri. puteri. unta. singa. demam. ketam. warna. serigala. biaya. isteri. berat PENYERAPAN UNSUR BAHASA ARAB DALAM BAHASA MELAYU Selain daripada bahasa Sanskrit. cahaya. tanah. kusta. kunci.d. suria. mulia. samudera. bahu. Haiwan dan Margastua angsa. belia. menteri g. gua. suami. Alam semula jadi angkasa/udara. ombak. kota. kepala. bahara. Antara peranan utama Islam dan bahasa Arab terhadap bahasa Melayu ialah pengenalan sistem tulisan. bayu. Kenegaraan dan hubungan kekerabatan desa. raja. saudari. nyala e. gajah. Hubungan dan kekeluargaan Bangsa. nadi f. penyakit selesema. gangsa.

Melaka menjadi pusat perdagangan di Kepulauan Melayu. Kesannya. Pada ketika ini. Islam diletakkan sebagai asas pemerintahannya. terutama mengenai ibadat. nga. Untuk menampung keperluan lidah Melayu. solat. berpuasa. Wilayah-wilayah atau pulau yang penduduknya beragama Islam telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa keagamaan. Sistem tulisan Jawi pada awalnya menggunakan 30 hurufhuruf Arab. pengaruh bahasa Arab menular masuk bukan sahaja dalam aspek-aspek keagamaaan. yang bersangkut paut dengan perkara yang kompleks seperti agama. Persoalan awal yang ditulis ialah seperti mengucap dua kalimah syahadah. tetapi juga meliputi aspek pentadbiran dan kelimuan. Bahasa Melayu pula memainkan peranan utama sebagai bahasa penyebaran ajaran-ajaran Islam. fikiran. Apabila Islam dianuti oleh golongan kerabat istana dan rakyat Melaka. peminjaman kata-kata Arab mula meresap masuk ke dalam bahasa melayu. iaitu huruf ca. bahasa Melayu menggantikan bahasa Jawa sebagai bahasa yang penting di Kepulauan Melayu. Semasa Melaka di bawah tampuk pemerintahan Sultan Muzafar Syah (1446-1459).Melayu. ilmu. membayar zakat. ga. bahasa Melayu semakin luas penggunaannya yang sebelum ini hanya digunakan dalam perdagangan dan kebudayaan sahaja. iaiatu daripada alif sehingga ya. . adat-adat Islam. dan nya. Sistem tulisan yang diperkenalkan ialah tulisan Jawi. 5 huruf lagi diperkenalkan hasil penyesuaian daripada bahasa Parsi. dan sebagainya. pa. Agama Islam juga memperkenalkan ilmu pengetahuan baharu dengan sejumlah khazanah yang besar dan kaya. Dengan ini.

baligh. kertas. syarat. alam. dunia. hawa. akhirat. maktab. malaikat. kubur. fitnah f. fitnah. ijaza h. nasib. wali. masjid. jubah. kitab. muhrim. zalim. baki dsb. wajah. fitrah. surat. l oghat. tarikh. al-Quran dsb. jahil. darjat. Berkenaan agama Islam. haji. uzur. Adat dan pergaulan manusia kaum. PENYERAPAN MASUK UNSUR BAHASA-BAHASA EROPAH DALAM BAHASA MELAYU PENYERAPAN MASUK KOSA KATA BAHASA INGGREIS Kedatangan kuasa-kuasa Barat tidaklah memberi kesan . musibah dsb d. nahu. ijtihad. syaitan. hisab. rezeki. watan. adil. maut. iman. lazim. lazat. darurat. umat. alim. nasihat. faham.Berkenaan hukuman dan peraturan Hukum. maruah. fikir. kamus. aib. tasawuf. huruf. ilham. tauhid. wali. sah. musafir. anbia. martabat. syak. tertib. kadi. c. tafsir. mastautin. layak. yakin. nafsu. darab. kuat. sihat. khas. tahniah. nahas. makam. b. tawarikh. hakim. nabi. syariat. syariah. rukuk. ikhlas. ajal. Benda-benda. jenazah. kiblat. kejadian dan perbuatan Haiwan. khusus. mansuh. batin. insan. hafaz. riwayat. berkenaan ilmu ilmu.Antara perkataan Arab yang meresap masuk ke dalam bahasa Melayu ialah. roh. yakin. wilayah. sultan. syukur. sifat. a. wakaf. wujud. kubah. wazir. Berkenaan fikiran dan Perasaan Akal. berkat dsb. rezeki. awam. daftar dsb e. jati. nikah. hajat. rukun. sejarah. wakil.

tembakau. Orang yang dapat menguasai bahasa Inggeris akan mendapat keutamaan. kantor. KATA PINJAMAN DARIPADA BAHASA PORTUGIS Perkataan-perkataan daripada bahasa Portugis yang menyerap masuk ke dalam bahasa Melayu ialah baldi. beranda. dadu. notis. pele kat. sepa tu. lelong. antaranya ialah: engsel. mesin. kebaya . Antara perkataan awal yang meresap masuk ke dalam bahasa Melayu ialah . lampu. Bahasa Inggeris dijadikan bahasa rasmi. berek. permisi.semerta kepada bahasa Melayu. pita dsb KATA PINJAMAN DARIPADA BAHASA BELANDA Perkataan-perkataan pinjaman daripada bahasa Belanda. dansa. merinyu. lesen. telefon. Keperluan terhadap ilmu dan desakan zaman yang berubah. setokin. kamar. menyebabkan banyak perkataan bahasa Inggeris menyerap masuk ke dalam bahasa Melayu. pensel. drebar. rokok. polisi. kompas. tuala. biro dan banyak lagi. mentega. duit. peleser. sekolah. setem. gereja. tiub. senapang. bendera. laci. lokap. pita. persen. biskut. pos. super dsb . nanas. bomba. basik al. bil. Pinjaman perkataan daripada bahasa Eropah terutamanya bahasa Inggeris terus berlaku. bangku.saman. bahasa pentadbiran. Ini kerana bahasa Melayu memerlukan istilah sejajar dengan perkembangan semasa. Pengenalan bahasa melayu kepada para pedagang Eropah merupakan langkah pertama ke arah pengenalan mereka dengan bangsa Melayu. wizurai. kemeja. meja. keju. paderi. Campur tangan Inggeris di negeri-negeri Melayu banyak membawa kesan kepada kedudukan bahasa Melayu. gelas. tangki. hotel. terutamanya dalam bidang sains dan teknologi. palsu. dan bahasa pengantar bidang pendidikan. almari. garpu. persen.

saudagar. eka-. firman. andai. Hindustan. bandar. maajun. cukai. -man. koko dan banyak lagi Perkataan pinjaman daripada bahasa Hindustan : acar. PEMINJAMAN IMBUHAN ASING DALAM BAHASA MELAYU 1. curi. kalap. PARSI dan CINA Selain bahasa-bahasa Eropah. dan Cina. taufan. Perkataan pinjaman daripada bahasa Tamil : ayah. takhta. pungki. roti. bagaimana. pasar. percuma. banjir.loteng. palka. imbuhan Sanskrit . cap. cuti. bahasa Melayu juga menerima unsur-unsur bahasa lain seperti Tamil. ping pong. macam. kolah. mi. cap. HINFUSTAN. cuma. cawan. pau. tri-. tuna-. bazar. sebagai. syabas. -wan. bakhtiar. lasykar. iaitu mengikut bahasa asal imbuhan-imbuhan tersebut.KATA PINJAMAN DARIPADA BAHASA TAMIL. kueh dan banyak lagi. pinggan. Perkataan pinjaman daripada bahasa Cina : tauke. tata-. -nita . khurma. nelayan. bagai. pelampung. kue tiaw. Parsi. kelasi. syah. nakhoda. unsur-unsur imbuhan asing dalam bahasa Melayu terbahagi kepada tiga kumpulan. Perkataan pinjaman daripada bahasa Parsi : agar. temasya. kongsi. tauhu. kunci. cuci. segala. Secara umumnya. cat. jam. kuli. kapas. cuma. panca-. sampan. dwi-. kedai.maha-. nisan. badam. dsb. topi dsb. kari. i. budiman. -wati. laici. modal. bihun. tong. taj. swa-. pra-. taugeh. daftar. tirai.

-is FNM/putra2012 . -ah iii. -al. imbuhan Arab-Parsi: -bi-. ik. anti-. -isme. -at. supra-. mono-. -iah. -i. -in. imbuhan Yunani-Latin-Inggeris : pro-. -wi. poli-. auto-. -si.ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful