Penyerapan unsur asing dalam bahasa Melayu

Tidak ada bahasa di dunia ini yang tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, baik bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Cina mahupun bahasa Melayu. Sebagai bahasa yang pesat berkembang, bahasa Melayu banyak menerima pengaruh bahasa asing terutama dalam aspek kosa kata atau perbendaharaan kata. Pengaruh paling awal yang menyerap masuk dalam bahasa Melayu ialah pengaruh bahasa Sanskrit. Pengaruh bahasa Sanskrit sungguh berkesan dan sangat besar sumbangannya terhadap bahasa Melayu secara keseluruhan. Proses penyerapan unsur asing dalam bahasa Melayu ini ialah satu proses yang mendorong bahasa penerima meminjam unsur-unsur yang terdapat dalam bahasa-bahasa asing melalui suatu cara/kaedah yang berperaturan dan sistematik. Terdapat banyak faktor yang mendorong sesuatu bahasa itu termasuklah bahasa Melayu untuk mengambil unsur-unsur asing, antaranya ialah : i. Keperluan dalam dunia baru terutama dalam hal untuk memberi nama-nama baru atau istilah-istilah baru yang menepati kehendak pengisian masa dan keadaan waktu itu. ii. Perkembangan dalam urusan perniagaan dan perdagangan. iii. Faktor psikologi masyarakat peminjam. Masyarakat penutur akan meminjam daripada bahasa yang dianggap lebih tinggi tarafnya daripada bahasa ibundanya sendiri. iv. Untuk memantapkan lagi struktur sesuatu bahasa itu. Proses peminjaman sebenarnya boleh mendatangkan pengukuhan kepada bahasa yang meminjam. Seterusnya bahasa tersebut akan terus berkembang dan hidup dalam sebarang masa dan keadaan.

Unsur-unsur itu ialah: i Unsur perkataan (kosa kata/ perbendaharaan kata) ii. Tamil dan dialek . sy. dan Arab. Imbuhan v. Perkataanperkataan yang dibawa masuk termasuklah melalui peminjaman daripada bahasa Sanskrit. Aspek peperangan dan penjajahan politik telah membawa masuk perkataanperkataan daripada bahasa Portugis. iv. Unsur-unsur bahasa asing masuk ke dalam bahasa Melayu melalui pertembungan antara penutur-penutur bahasa yang berkenaan. gh. Peribahasa Namun begitu. Sistem bunyi (bunyi yang tidak terdapat dalam bahasa Melayu. kita tidak menerima struktur ayat dalam bahasa asing dalam bahasa Melayu. Melalui proses peperangan dan penjajahan politik ii. Manakala aspek perniagaan. Penyerapan unsur kosa kata asing dalam bahasa Melayu melalui keempat-empat proses di atas. seperti kh. Bentuk huruf dan sistem tulisan iii. Proses perniagaan dan urusan perdagangan.Terdapat 5 unsur yang boleh dipinjam daripada sesuatu bahasa luar dan bahasa Melayu telah meminjam kesemua unsur ini untuk memantapkan lagi strukturnya. Penjiranan dan persahabatan pula telah membawa masuk perkataan-perkataan daripada bahasa China. iii Melalui hubungan penjiranan dan persahabatan. f dll) iv. Pertembungan antara penutur boleh berlaku dalam hal-hal seperti di bawah: i. Melalui aspek pendidikan dan penyebaran agama. Belanda dan Inggeris. urusan berjual-beli dan pendidikan serta penyebaran agama Islam.

Peminjaman tulen ii. Peminjaman kuno KESAN PEMINJAMAN Peminjaman unsur bahasa asing dalam bahasa Melayu memberi kesan kepada sesuatu bahasa terutama apabila berlaku penyesuaian dan perubahan terhadap kosa kata bahasa peminjam. Parsi. bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Peminjaman berpindah vi. Pertembungan sesuatu bahasa dengan bahasa yang lain akan mengakibatkan perubahan bunyi atau fonologi. Peminjaman maksud iii. Peminjaman perlu dikawal kerana peminjaman yang berlebih-lebihan akan mengakibatkan keaslian bahasa peminjam itu sendiri. Siam. campur aduk struktur akan berlaku. Portugis. bentuk kata atau morfologi dan bentuk ayat atau sintaksis. Peminjaman Kosa Kata 1.Indonesia JENIS-JENIS PEMINJAMAN i. Peminjaman dialek vii. Terdapat tiga bahasa yang sangat besar pengaruhnya dalam proses peminjaman kosa kata kepada bahasa Melayu iaitu bahasa Sanskrit. bahasa-bahasa Cina. Tamil. Hindustan dan Jawa ada juga memberi sumbangan dalam bentuk peminjaman kosa kata kepada bahasa Melayu. Walau bagaimanapun. Peminjaman pemerian v. Peminjaman kacukan iv. Belanda. . Dalam bahasa Melayu perubahan fonologi berlaku apabila bahasa Melayu bertembung dengan bahasa Arab dan Inggeris.

alam semula jadi. dewata. Unsur-unsur bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu. jasa. hubungan kekerabatan. agama. sifat dan keadaan. kata-kata kerja. Kata-kata itu merangkumi pelbagai bidang kehidupan seperti bidang agama. Bahasa Sanskrit banyak memperkayakan bahasa Melayu sejak dari zaman dahulu lagi. dewa. tetapi manamana bahasa yang mempunyai hubungan dengan India akan sedikit sebanyak menerima pengaruh bahasa Sanskrit. dewi. penghubung dan seru. Kajian telah menunjukkan bahawa dalam bahasa Melayu terdapat sebanyak 677 patah perkataan yang berasal daripada bahasa Sanskrit. keterangan ganti nama. haiwan dan mergastua. Agama dan falsafah Syurga. bahagian-bahagian tubuh badan. gembira. Bahasa Sanskrit masuk ke dalam bahasa Melayu melalui proses perdagangan iaitu apabila kerajaan-kerajaan Melayu zaman dahulu membuat hubungan perdagangan dengan India. Contoh : a. penaga c. perdagangan dan perniagaan. Bukan sahaja bahasa Melayu. unsurunsur awalan dan akhiran dan kata majmuk. Mereka akan menggunakan bahasa Sanskrit. bidadari. guna. tanda masa dan arah.2. Bunga dan Tumbuh-tumbuhan Amra. pembelajaran dan kesusasteraan. penyakit. dusta. Pedagang-pedagang India yang datang berdagang dengan Tanah Melayu menggunakan bahasa Sanskrit. budi. . cedera. angkaangka. cempaka. angsana. melati. bunga dan tumbuh-tumbuhan. usaha. 3. puasa. Paling utama ialah golongan pengembang agama buddha yang datang untuk mengembangkan agama Buddha di rantau Asia Tenggara ini. barangan dagangan. bahasa. sentosa. sengsara b. falsafah. dirgahayu. cinta. Istilah Abstrak Asmara. bencana. kenegaraan. sakti.

warna. serigala. singa. nyala e. berat PENYERAPAN UNSUR BAHASA ARAB DALAM BAHASA MELAYU Selain daripada bahasa Sanskrit. suria. bumi. saudara. maharaja. bahagian tubuh badan anggota. unsur bahasa Arab juga meresap masuk ke dalam bahasa Melayu. permaisuri. putera. puteri. tanah. samudera. Antara peranan utama Islam dan bahasa Arab terhadap bahasa Melayu ialah pengenalan sistem tulisan. Hubungan dan kekeluargaan Bangsa. h. bayu. gajah. curiga. pengawal. menteri g. badan. saudari. kota. ombak. demam. kunci. gua. biaya. jelawat i. kusta.d. Kenegaraan dan hubungan kekerabatan desa. suami. raja. bahara. muka. perdagangan dan barangan arak. Huruf-huruf Arab diperkenalkan dan digunakan sebagai sistem tulisan menggantikan sistem tulisan Pallawa dan Nagiri. janda. nadi f. Alam semula jadi angkasa/udara. isteri. seteru d. dara. gangsa. mulia. penyakit selesema. belia. kepala. bahu. Haiwan dan Margastua angsa. ketam. Sistem tulisan Arab pada mulanya diserapkan ke dalam bahasa Melayu untuk menghasilkan buku-buku agama dalam bahasa . cahaya. unta.

Sistem tulisan yang diperkenalkan ialah tulisan Jawi. Persoalan awal yang ditulis ialah seperti mengucap dua kalimah syahadah. ga. Pada ketika ini. fikiran. Semasa Melaka di bawah tampuk pemerintahan Sultan Muzafar Syah (1446-1459). iaiatu daripada alif sehingga ya. terutama mengenai ibadat. Apabila Islam dianuti oleh golongan kerabat istana dan rakyat Melaka. Kesannya. Untuk menampung keperluan lidah Melayu. ilmu. pa. Islam diletakkan sebagai asas pemerintahannya. bahasa Melayu semakin luas penggunaannya yang sebelum ini hanya digunakan dalam perdagangan dan kebudayaan sahaja. iaitu huruf ca. pengaruh bahasa Arab menular masuk bukan sahaja dalam aspek-aspek keagamaaan. solat. berpuasa.Melayu. Agama Islam juga memperkenalkan ilmu pengetahuan baharu dengan sejumlah khazanah yang besar dan kaya. adat-adat Islam. Melaka menjadi pusat perdagangan di Kepulauan Melayu. tetapi juga meliputi aspek pentadbiran dan kelimuan. Dengan ini. . Wilayah-wilayah atau pulau yang penduduknya beragama Islam telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa keagamaan. bahasa Melayu menggantikan bahasa Jawa sebagai bahasa yang penting di Kepulauan Melayu. membayar zakat. dan nya. peminjaman kata-kata Arab mula meresap masuk ke dalam bahasa melayu. dan sebagainya. nga. Bahasa Melayu pula memainkan peranan utama sebagai bahasa penyebaran ajaran-ajaran Islam. 5 huruf lagi diperkenalkan hasil penyesuaian daripada bahasa Parsi. yang bersangkut paut dengan perkara yang kompleks seperti agama. Sistem tulisan Jawi pada awalnya menggunakan 30 hurufhuruf Arab.

sultan. nahu. jahil. Adat dan pergaulan manusia kaum. wilayah. jenazah. muhrim. kadi. huruf. roh. hafaz. tertib. Benda-benda. kubur. baligh. kamus. Berkenaan agama Islam. fitrah. al-Quran dsb. b. sejarah. kiblat. nabi. tarikh. aib. kejadian dan perbuatan Haiwan. insan. anbia. wujud. tasawuf. alam. syaitan. daftar dsb e. nahas. watan. malaikat. yakin. c. kubah. ilham. adil. maktab. fitnah. wazir. PENYERAPAN MASUK UNSUR BAHASA-BAHASA EROPAH DALAM BAHASA MELAYU PENYERAPAN MASUK KOSA KATA BAHASA INGGREIS Kedatangan kuasa-kuasa Barat tidaklah memberi kesan . Berkenaan fikiran dan Perasaan Akal. sah. khusus. mastautin. a. maut. sihat. hawa. darab. uzur. masjid. syarat. l oghat. maruah. iman. wakaf. batin. ajal. kitab. rezeki.Antara perkataan Arab yang meresap masuk ke dalam bahasa Melayu ialah. mansuh. syak. darurat. kuat. kertas. layak. tauhid. yakin. jati. khas. hakim. lazim. faham. ikhlas. surat. wajah. darjat. musafir. berkenaan ilmu ilmu. tawarikh. riwayat. wakil. fitnah f. alim. umat. syariat. rukun. syukur. nasib. makam. tafsir. jubah. tahniah. nasihat. baki dsb.Berkenaan hukuman dan peraturan Hukum. ijaza h. wali. awam. akhirat. hisab. wali. fikir. lazat. nafsu. zalim. sifat. nikah. martabat. haji. syariah. berkat dsb. rezeki. dunia. rukuk. hajat. ijtihad. musibah dsb d.

terutamanya dalam bidang sains dan teknologi. Antara perkataan awal yang meresap masuk ke dalam bahasa Melayu ialah . pele kat. sepa tu. bangku. bahasa pentadbiran. Keperluan terhadap ilmu dan desakan zaman yang berubah. tiub. pensel. drebar. biskut. antaranya ialah: engsel. Bahasa Inggeris dijadikan bahasa rasmi. gelas. biro dan banyak lagi. setem. kantor. senapang. paderi. wizurai.saman. tuala. laci. super dsb . duit. tembakau. kebaya . telefon. dadu. menyebabkan banyak perkataan bahasa Inggeris menyerap masuk ke dalam bahasa Melayu. kemeja. dan bahasa pengantar bidang pendidikan. mesin. tangki. Orang yang dapat menguasai bahasa Inggeris akan mendapat keutamaan. dansa. nanas.semerta kepada bahasa Melayu. setokin. kamar. notis. lesen. pos. merinyu. keju. gereja. rokok. garpu. Pinjaman perkataan daripada bahasa Eropah terutamanya bahasa Inggeris terus berlaku. KATA PINJAMAN DARIPADA BAHASA PORTUGIS Perkataan-perkataan daripada bahasa Portugis yang menyerap masuk ke dalam bahasa Melayu ialah baldi. Campur tangan Inggeris di negeri-negeri Melayu banyak membawa kesan kepada kedudukan bahasa Melayu. permisi. pita dsb KATA PINJAMAN DARIPADA BAHASA BELANDA Perkataan-perkataan pinjaman daripada bahasa Belanda. bil. almari. polisi. mentega. pita. basik al. Pengenalan bahasa melayu kepada para pedagang Eropah merupakan langkah pertama ke arah pengenalan mereka dengan bangsa Melayu. lelong. kompas. bomba. palsu. meja. beranda. berek. sekolah. persen. hotel. lokap. persen. lampu. bendera. peleser. Ini kerana bahasa Melayu memerlukan istilah sejajar dengan perkembangan semasa.

percuma. jam.maha-. khurma. cukai. andai. dsb. kapas. cuma. -wan. cawan. cuti.loteng. bandar. roti. koko dan banyak lagi Perkataan pinjaman daripada bahasa Hindustan : acar. sebagai. kuli. taugeh. lasykar. kue tiaw. taj. pinggan. sampan. pasar. PARSI dan CINA Selain bahasa-bahasa Eropah. cap. palka. bihun. badam. topi dsb. i. -wati. dwi-. cuma. kelasi. pra-. saudagar. tong. kedai. -nita . budiman. tirai. swa-. mi. dan Cina. tuna-. Hindustan. pau. bagaimana. kalap. firman. cuci. nakhoda.KATA PINJAMAN DARIPADA BAHASA TAMIL. temasya. nisan. Parsi. kolah. macam. kongsi. kueh dan banyak lagi. tri-. -man. tata-. cap. imbuhan Sanskrit . pelampung. Secara umumnya. takhta. tauhu. iaitu mengikut bahasa asal imbuhan-imbuhan tersebut. syabas. bahasa Melayu juga menerima unsur-unsur bahasa lain seperti Tamil. ping pong. eka-. laici. daftar. HINFUSTAN. syah. segala. maajun. Perkataan pinjaman daripada bahasa Cina : tauke. bakhtiar. Perkataan pinjaman daripada bahasa Parsi : agar. Perkataan pinjaman daripada bahasa Tamil : ayah. nelayan. pungki. panca-. banjir. bazar. unsur-unsur imbuhan asing dalam bahasa Melayu terbahagi kepada tiga kumpulan. cat. kunci. kari. modal. bagai. taufan. PEMINJAMAN IMBUHAN ASING DALAM BAHASA MELAYU 1. curi.

poli-. -si. -iah. -ah iii. imbuhan Arab-Parsi: -bi-. -i. supra-. -is FNM/putra2012 . -in. -al. auto-. anti-. ik. imbuhan Yunani-Latin-Inggeris : pro-. mono-. -isme.ii. -at. -wi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful