Penyerapan unsur asing dalam bahasa Melayu

Tidak ada bahasa di dunia ini yang tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, baik bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Cina mahupun bahasa Melayu. Sebagai bahasa yang pesat berkembang, bahasa Melayu banyak menerima pengaruh bahasa asing terutama dalam aspek kosa kata atau perbendaharaan kata. Pengaruh paling awal yang menyerap masuk dalam bahasa Melayu ialah pengaruh bahasa Sanskrit. Pengaruh bahasa Sanskrit sungguh berkesan dan sangat besar sumbangannya terhadap bahasa Melayu secara keseluruhan. Proses penyerapan unsur asing dalam bahasa Melayu ini ialah satu proses yang mendorong bahasa penerima meminjam unsur-unsur yang terdapat dalam bahasa-bahasa asing melalui suatu cara/kaedah yang berperaturan dan sistematik. Terdapat banyak faktor yang mendorong sesuatu bahasa itu termasuklah bahasa Melayu untuk mengambil unsur-unsur asing, antaranya ialah : i. Keperluan dalam dunia baru terutama dalam hal untuk memberi nama-nama baru atau istilah-istilah baru yang menepati kehendak pengisian masa dan keadaan waktu itu. ii. Perkembangan dalam urusan perniagaan dan perdagangan. iii. Faktor psikologi masyarakat peminjam. Masyarakat penutur akan meminjam daripada bahasa yang dianggap lebih tinggi tarafnya daripada bahasa ibundanya sendiri. iv. Untuk memantapkan lagi struktur sesuatu bahasa itu. Proses peminjaman sebenarnya boleh mendatangkan pengukuhan kepada bahasa yang meminjam. Seterusnya bahasa tersebut akan terus berkembang dan hidup dalam sebarang masa dan keadaan.

Imbuhan v. urusan berjual-beli dan pendidikan serta penyebaran agama Islam. gh. Manakala aspek perniagaan. Belanda dan Inggeris. Proses perniagaan dan urusan perdagangan. kita tidak menerima struktur ayat dalam bahasa asing dalam bahasa Melayu. iv. Unsur-unsur bahasa asing masuk ke dalam bahasa Melayu melalui pertembungan antara penutur-penutur bahasa yang berkenaan. Tamil dan dialek . Peribahasa Namun begitu. Melalui aspek pendidikan dan penyebaran agama. iii Melalui hubungan penjiranan dan persahabatan. Penjiranan dan persahabatan pula telah membawa masuk perkataan-perkataan daripada bahasa China. seperti kh. Aspek peperangan dan penjajahan politik telah membawa masuk perkataanperkataan daripada bahasa Portugis. Perkataanperkataan yang dibawa masuk termasuklah melalui peminjaman daripada bahasa Sanskrit. Penyerapan unsur kosa kata asing dalam bahasa Melayu melalui keempat-empat proses di atas. dan Arab. Pertembungan antara penutur boleh berlaku dalam hal-hal seperti di bawah: i.Terdapat 5 unsur yang boleh dipinjam daripada sesuatu bahasa luar dan bahasa Melayu telah meminjam kesemua unsur ini untuk memantapkan lagi strukturnya. sy. Sistem bunyi (bunyi yang tidak terdapat dalam bahasa Melayu. Bentuk huruf dan sistem tulisan iii. f dll) iv. Unsur-unsur itu ialah: i Unsur perkataan (kosa kata/ perbendaharaan kata) ii. Melalui proses peperangan dan penjajahan politik ii.

Peminjaman berpindah vi. Peminjaman kuno KESAN PEMINJAMAN Peminjaman unsur bahasa asing dalam bahasa Melayu memberi kesan kepada sesuatu bahasa terutama apabila berlaku penyesuaian dan perubahan terhadap kosa kata bahasa peminjam. Peminjaman maksud iii. Belanda. campur aduk struktur akan berlaku. bahasa-bahasa Cina. Siam. bentuk kata atau morfologi dan bentuk ayat atau sintaksis. bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Peminjaman kacukan iv. Pertembungan sesuatu bahasa dengan bahasa yang lain akan mengakibatkan perubahan bunyi atau fonologi. Walau bagaimanapun. Tamil. Portugis. Terdapat tiga bahasa yang sangat besar pengaruhnya dalam proses peminjaman kosa kata kepada bahasa Melayu iaitu bahasa Sanskrit. Peminjaman Kosa Kata 1. Peminjaman tulen ii. . Hindustan dan Jawa ada juga memberi sumbangan dalam bentuk peminjaman kosa kata kepada bahasa Melayu. Peminjaman dialek vii.Indonesia JENIS-JENIS PEMINJAMAN i. Dalam bahasa Melayu perubahan fonologi berlaku apabila bahasa Melayu bertembung dengan bahasa Arab dan Inggeris. Peminjaman pemerian v. Parsi. Peminjaman perlu dikawal kerana peminjaman yang berlebih-lebihan akan mengakibatkan keaslian bahasa peminjam itu sendiri.

Istilah Abstrak Asmara. Pedagang-pedagang India yang datang berdagang dengan Tanah Melayu menggunakan bahasa Sanskrit. perdagangan dan perniagaan. bunga dan tumbuh-tumbuhan. Bukan sahaja bahasa Melayu. unsurunsur awalan dan akhiran dan kata majmuk. Bahasa Sanskrit banyak memperkayakan bahasa Melayu sejak dari zaman dahulu lagi. guna. cinta. angkaangka. barangan dagangan. tetapi manamana bahasa yang mempunyai hubungan dengan India akan sedikit sebanyak menerima pengaruh bahasa Sanskrit. Unsur-unsur bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu. Agama dan falsafah Syurga. kata-kata kerja. . dewi. sentosa. angsana. sengsara b. agama. usaha. falsafah. melati. Bahasa Sanskrit masuk ke dalam bahasa Melayu melalui proses perdagangan iaitu apabila kerajaan-kerajaan Melayu zaman dahulu membuat hubungan perdagangan dengan India. dewa. puasa. budi. gembira. Mereka akan menggunakan bahasa Sanskrit. haiwan dan mergastua. dusta. Kata-kata itu merangkumi pelbagai bidang kehidupan seperti bidang agama. Bunga dan Tumbuh-tumbuhan Amra. dewata. Kajian telah menunjukkan bahawa dalam bahasa Melayu terdapat sebanyak 677 patah perkataan yang berasal daripada bahasa Sanskrit. jasa. cempaka. pembelajaran dan kesusasteraan. bencana. tanda masa dan arah.2. alam semula jadi. bahasa. hubungan kekerabatan. cedera. 3. Paling utama ialah golongan pengembang agama buddha yang datang untuk mengembangkan agama Buddha di rantau Asia Tenggara ini. penaga c. Contoh : a. sakti. keterangan ganti nama. sifat dan keadaan. dirgahayu. bahagian-bahagian tubuh badan. bidadari. penghubung dan seru. penyakit. kenegaraan.

penyakit selesema. raja. Antara peranan utama Islam dan bahasa Arab terhadap bahasa Melayu ialah pengenalan sistem tulisan. kunci. suami.d. gajah. biaya. h. kepala. dara. Haiwan dan Margastua angsa. belia. ketam. warna. puteri. saudara. suria. ombak. pengawal. jelawat i. curiga. cahaya. kusta. singa. nyala e. perdagangan dan barangan arak. unsur bahasa Arab juga meresap masuk ke dalam bahasa Melayu. putera. seteru d. unta. Alam semula jadi angkasa/udara. serigala. bahu. muka. samudera. mulia. Hubungan dan kekeluargaan Bangsa. nadi f. bahara. kota. janda. bayu. saudari. Sistem tulisan Arab pada mulanya diserapkan ke dalam bahasa Melayu untuk menghasilkan buku-buku agama dalam bahasa . demam. badan. isteri. Huruf-huruf Arab diperkenalkan dan digunakan sebagai sistem tulisan menggantikan sistem tulisan Pallawa dan Nagiri. bumi. berat PENYERAPAN UNSUR BAHASA ARAB DALAM BAHASA MELAYU Selain daripada bahasa Sanskrit. permaisuri. Kenegaraan dan hubungan kekerabatan desa. menteri g. maharaja. tanah. gangsa. bahagian tubuh badan anggota. gua.

membayar zakat. Semasa Melaka di bawah tampuk pemerintahan Sultan Muzafar Syah (1446-1459). Melaka menjadi pusat perdagangan di Kepulauan Melayu. fikiran. Dengan ini. bahasa Melayu semakin luas penggunaannya yang sebelum ini hanya digunakan dalam perdagangan dan kebudayaan sahaja. solat. tetapi juga meliputi aspek pentadbiran dan kelimuan. pa. Islam diletakkan sebagai asas pemerintahannya. berpuasa. Apabila Islam dianuti oleh golongan kerabat istana dan rakyat Melaka. yang bersangkut paut dengan perkara yang kompleks seperti agama. adat-adat Islam. dan nya. Sistem tulisan Jawi pada awalnya menggunakan 30 hurufhuruf Arab. Agama Islam juga memperkenalkan ilmu pengetahuan baharu dengan sejumlah khazanah yang besar dan kaya. Bahasa Melayu pula memainkan peranan utama sebagai bahasa penyebaran ajaran-ajaran Islam. 5 huruf lagi diperkenalkan hasil penyesuaian daripada bahasa Parsi. iaiatu daripada alif sehingga ya. nga. dan sebagainya. Kesannya. terutama mengenai ibadat. Untuk menampung keperluan lidah Melayu. Wilayah-wilayah atau pulau yang penduduknya beragama Islam telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa keagamaan. iaitu huruf ca. ga. ilmu. Persoalan awal yang ditulis ialah seperti mengucap dua kalimah syahadah. bahasa Melayu menggantikan bahasa Jawa sebagai bahasa yang penting di Kepulauan Melayu. peminjaman kata-kata Arab mula meresap masuk ke dalam bahasa melayu. pengaruh bahasa Arab menular masuk bukan sahaja dalam aspek-aspek keagamaaan. Sistem tulisan yang diperkenalkan ialah tulisan Jawi. Pada ketika ini. .Melayu.

kamus. anbia. hafaz. riwayat. maut. l oghat. alam. surat. syaitan. wajah. zalim. maruah. b. dunia.Berkenaan hukuman dan peraturan Hukum. jahil. nasib. berkenaan ilmu ilmu. uzur. ikhlas. nasihat. fitrah.Antara perkataan Arab yang meresap masuk ke dalam bahasa Melayu ialah. ijaza h. lazim. rukuk. musafir. sultan. syariah. fikir. kejadian dan perbuatan Haiwan. rezeki. masjid. kadi. c. lazat. nafsu. Benda-benda. nabi. kubur. wali. alim. wujud. fitnah. martabat. haji. al-Quran dsb. yakin. roh. awam. baki dsb. hajat. fitnah f. tawarikh. kubah. akhirat. tasawuf. wazir. wilayah. ilham. a. wakaf. khusus. kertas. insan. yakin. Berkenaan fikiran dan Perasaan Akal. wali. wakil. aib. iman. jubah. jati. darab. mansuh. nahu. ijtihad. PENYERAPAN MASUK UNSUR BAHASA-BAHASA EROPAH DALAM BAHASA MELAYU PENYERAPAN MASUK KOSA KATA BAHASA INGGREIS Kedatangan kuasa-kuasa Barat tidaklah memberi kesan . layak. khas. adil. sejarah. maktab. faham. rezeki. hawa. baligh. tertib. kitab. tauhid. nikah. ajal. huruf. Berkenaan agama Islam. syak. kiblat. syarat. makam. muhrim. daftar dsb e. umat. darurat. sah. tarikh. rukun. Adat dan pergaulan manusia kaum. sifat. kuat. hisab. tahniah. musibah dsb d. hakim. tafsir. batin. berkat dsb. nahas. sihat. syariat. jenazah. syukur. darjat. mastautin. malaikat. watan.

almari. super dsb . bil. basik al. tiub. mentega. setokin. pele kat. notis. persen. Ini kerana bahasa Melayu memerlukan istilah sejajar dengan perkembangan semasa. Orang yang dapat menguasai bahasa Inggeris akan mendapat keutamaan. permisi. gereja. nanas. merinyu. wizurai. dadu. sepa tu. senapang. paderi.saman. tembakau. kompas. Antara perkataan awal yang meresap masuk ke dalam bahasa Melayu ialah . lelong. hotel. tuala. keju. KATA PINJAMAN DARIPADA BAHASA PORTUGIS Perkataan-perkataan daripada bahasa Portugis yang menyerap masuk ke dalam bahasa Melayu ialah baldi.semerta kepada bahasa Melayu. garpu. Bahasa Inggeris dijadikan bahasa rasmi. persen. kamar. biro dan banyak lagi. terutamanya dalam bidang sains dan teknologi. palsu. antaranya ialah: engsel. pita. setem. bendera. lokap. biskut. bahasa pentadbiran. duit. kantor. kebaya . peleser. lesen. laci. mesin. tangki. bomba. sekolah. beranda. drebar. lampu. berek. dansa. gelas. Campur tangan Inggeris di negeri-negeri Melayu banyak membawa kesan kepada kedudukan bahasa Melayu. Keperluan terhadap ilmu dan desakan zaman yang berubah. bangku. menyebabkan banyak perkataan bahasa Inggeris menyerap masuk ke dalam bahasa Melayu. polisi. Pinjaman perkataan daripada bahasa Eropah terutamanya bahasa Inggeris terus berlaku. meja. pensel. dan bahasa pengantar bidang pendidikan. telefon. kemeja. Pengenalan bahasa melayu kepada para pedagang Eropah merupakan langkah pertama ke arah pengenalan mereka dengan bangsa Melayu. rokok. pita dsb KATA PINJAMAN DARIPADA BAHASA BELANDA Perkataan-perkataan pinjaman daripada bahasa Belanda. pos.

cap. kari. daftar. laici. tauhu. bagai. Parsi. kue tiaw. kedai. bazar. syah. macam. unsur-unsur imbuhan asing dalam bahasa Melayu terbahagi kepada tiga kumpulan. tata-. budiman. cat. iaitu mengikut bahasa asal imbuhan-imbuhan tersebut. topi dsb. syabas. -wan. Perkataan pinjaman daripada bahasa Tamil : ayah. nakhoda. PARSI dan CINA Selain bahasa-bahasa Eropah. Hindustan. pasar. pinggan. cukai. Perkataan pinjaman daripada bahasa Parsi : agar. banjir. swa-.maha-. palka. firman. nisan. taj. saudagar. tuna-. temasya. bandar. khurma.KATA PINJAMAN DARIPADA BAHASA TAMIL. sampan. tirai. pelampung. -wati. curi. tong. bihun. pungki. pau. imbuhan Sanskrit . cuma. segala. eka-. -man. jam. bagaimana. panca-. bahasa Melayu juga menerima unsur-unsur bahasa lain seperti Tamil. andai.loteng. kolah. cap. percuma. kongsi. kalap. modal. cawan. tri-. nelayan. taufan. kelasi. taugeh. cuti. kunci. badam. kueh dan banyak lagi. PEMINJAMAN IMBUHAN ASING DALAM BAHASA MELAYU 1. -nita . cuma. dsb. bakhtiar. maajun. koko dan banyak lagi Perkataan pinjaman daripada bahasa Hindustan : acar. cuci. lasykar. Perkataan pinjaman daripada bahasa Cina : tauke. kuli. kapas. ping pong. Secara umumnya. i. sebagai. HINFUSTAN. dan Cina. dwi-. roti. pra-. takhta. mi.

-iah. -si. auto-. anti-. supra-. mono-. -al. -wi. poli-. -ah iii. imbuhan Arab-Parsi: -bi-. -isme. -i. ik.ii. -at. -in. imbuhan Yunani-Latin-Inggeris : pro-. -is FNM/putra2012 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful