NOR HANANI BT SAAID – 700310025674 (PPG SC B) 06/11 SUMBER TENAGA ELEKTRIK

kemagnetan

tenaga kimia

cahaya

sel kering

sel basah (sel sekunder)

sel merkuri

sel lithium

jenis-jenis: Le-clanche Alkali atau Edison Nikel kadium Raksa

BINAAN SEL BASAH: Elektrod positif – terdiri daripada plumbum peroksida. Elekrtrod negatif – terdiri daripada plat plumbum. Elektrolit – asid sulfurik cair. Penyelang – dibuat daripada gentian kaca atau ebonit yang memisahkan plat elektrod positif dengan plat elektrod negatif.

digunakan untuk menghasilka n voltan elektrik yang rendah (1.5 Vra. )

dapat menghasilkan voltan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sel merkuri.

penyembungan sel: - selari - bersiri
digunakan dalam kamera, jam tangan elektronik dan mesin kira

Sel banyak digunakan dalam telefon bimbit

menyenggara sel basah: - uji paras asid sulfurik

A = Punca positif , B = Bekas zink , C = Elektrolit , D = Batang karbon , E = Punca negatif

bersihkanbateri - jangan jatuhkan jangan diketuk - jangan merokok dekat dengan bateri

Sel ini tidak boleh dicas semula

Sel ini dapat dicas semula

RBT 3118 – ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK (ENCIK NAZRI B. IBRAHIM)

1

dalam peralatan elektrik (lampu suluh.guna bahan kimia kering •sel basah .murah •sel basah .5 V •sel basah .NOR HANANI BT SAAID – 700310025674 (PPG SC B) 06/11 PERBEZAAN ANTARA SEL KERING DAN SEL BASAH penghasilan arus jumlah voltan kebolehan mengecas semula berat tempoh ketahanan saiz jenis bahan kimia yang digunakan jenis peralatan yang menggunakannya harga •sel kering . bas.boleh dicas semula •sel kering .tidak boleh dicas semula •sel basah . IBRAHIM) 2 .1.tidak tahan lama •sel basah .guna bahan kimia basah •sel kering .berat dan tidak mudah dialih •sel kering . permainan) •sel basah .kecil •sel basah . lori.mahal RBT 3118 – ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK (ENCIK NAZRI B.tinggi •sel kering .kecil •sel basah . kereta) •sel kering .ringan dan mudah alih •sel basah .2V •sel kering . radio.tahan lebih lama daripada sel kering •sel kering .dalam kenderaan (motosikal.besar •sel kering .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful