NOR HANANI BT SAAID – 700310025674 (PPG SC B) 06/11 SUMBER TENAGA ELEKTRIK

kemagnetan

tenaga kimia

cahaya

sel kering

sel basah (sel sekunder)

sel merkuri

sel lithium

jenis-jenis: Le-clanche Alkali atau Edison Nikel kadium Raksa

BINAAN SEL BASAH: Elektrod positif – terdiri daripada plumbum peroksida. Elekrtrod negatif – terdiri daripada plat plumbum. Elektrolit – asid sulfurik cair. Penyelang – dibuat daripada gentian kaca atau ebonit yang memisahkan plat elektrod positif dengan plat elektrod negatif.

digunakan untuk menghasilka n voltan elektrik yang rendah (1.5 Vra. )

dapat menghasilkan voltan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sel merkuri.

penyembungan sel: - selari - bersiri
digunakan dalam kamera, jam tangan elektronik dan mesin kira

Sel banyak digunakan dalam telefon bimbit

menyenggara sel basah: - uji paras asid sulfurik

A = Punca positif , B = Bekas zink , C = Elektrolit , D = Batang karbon , E = Punca negatif

bersihkanbateri - jangan jatuhkan jangan diketuk - jangan merokok dekat dengan bateri

Sel ini tidak boleh dicas semula

Sel ini dapat dicas semula

RBT 3118 – ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK (ENCIK NAZRI B. IBRAHIM)

1

ringan dan mudah alih •sel basah . bas.guna bahan kimia basah •sel kering . kereta) •sel kering .tidak boleh dicas semula •sel basah .murah •sel basah .boleh dicas semula •sel kering .2V •sel kering . radio.mahal RBT 3118 – ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK (ENCIK NAZRI B. IBRAHIM) 2 .dalam kenderaan (motosikal.besar •sel kering .NOR HANANI BT SAAID – 700310025674 (PPG SC B) 06/11 PERBEZAAN ANTARA SEL KERING DAN SEL BASAH penghasilan arus jumlah voltan kebolehan mengecas semula berat tempoh ketahanan saiz jenis bahan kimia yang digunakan jenis peralatan yang menggunakannya harga •sel kering .kecil •sel basah .berat dan tidak mudah dialih •sel kering . permainan) •sel basah .tidak tahan lama •sel basah .dalam peralatan elektrik (lampu suluh.guna bahan kimia kering •sel basah .tinggi •sel kering . lori.1.tahan lebih lama daripada sel kering •sel kering .5 V •sel basah .kecil •sel basah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful