QGJ3053 SUKAN INDIVIDU (PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH) [Garis Panduan Tugasan dan Rubrik Permarkahan

]

xi. vi. b. Dalam program latihan tersebut. Sila sediakan 1 kertas kerja berkaitan perancangan program latihan untuk acara lari berganti-ganti 4 x 200M (tidak lebih 30 mukasurat). iv. viii.PERINCIAN TUGASAN KURSUS SUKAN INDIVIDU (QGJ3053) SEM 2 SESI 2012/2013 TUGASAN BERTULIS (50 %): TARIKH HANTAR: 3 MEI 2013 (Minggu 11) Tugasan bertulis dibahagikan kepada dua tugasan individu wajib iaitu: Tugasan Individu 1: (30%) Program Latihan Acara Olahraga Sebagai seorang jurulatih sukan untuk acara balapan. ii. Anda perlu menghantar dua pasukan sekolah ke kejohanan sukan tersebut iaitu satu pasukan lelaki dan satu pasukan perempuan. anda dikehendaki merancang satu program latihan selama dua bulan bagi acara lari berganti-ganti 4 x 200M supaya anda dapat memilih murid yang berbakat untuk mewakili sekolah ke Kejohanan Sukan peringkat daerah. Format penulisan harus mempunyai maklumat berikut: i. Garis Panduan: a. anda perlu menerangkan bagaimana ansur maju latihan dan variasi teknik latih tubi untuk acara lari berganti-ganti 4 x 200M dapat dilaksanakan dengan jayanya (memenangi pingat). vii. Bincangkan secara terperinci program latihan dengan menyatakan empat prinsip sukan individu yang releven (pilihan sendiri) untuk mencapai matlamat program yang dirancang. x. Tajuk Program Latihan Tempoh Masa Program Latihan Matlamat Program Latihan Tempoh Masa Sesi Latihan Jumlah murid yang dilatih Alatan yang diperlukan Jadual Program Latihan Objektif Setiap Ansur Maju Latihan Perincian Aktiviti Ansur Maju Kemahiran Variasi Latih Tubi Kemahiran Prinsip-prinsip Latihan yang Relevan . ix. iii. v.

(Anda boleh pilih mana-mana sejenis sukan individu yang diperkenalkan dalam modul ini e. Persediaan Pasukan ke Kejohanan Sukan Peringkat Daerah xv. Anda boleh menambah maklumat tambahan yang difikirkan relevan untuk perancangan program latihan. Kreativiti dan keaslian program latihan yang unik adalah elemen utama dalam permarkahan. Sediakan satu kertas kerja untuk mendapatkan kebenaran dan bantuan kewangan daripada Pejabat Pendidikan Negeri. Penutup c. Penulisan dalam bentuk jadual (program latihan). e. Aspek Keselamatan yang Harus Diutamakan xiv. Kertas kerja anda mesti merangkumi perancangan/persediaan awal pertandingan. Kaedah Pemilihan Murid Berbakat Selepas Program Latihan xiii. Sila lampirkan dokumentasi seperti surat-menyurat. gambar/foto aktiviti semasa pertandingan sebagai bukti penganjuran pertandingan sukan di sekolah/kawasan anda. d. gambar rajah dan diagram (ansur maju kemahiran). tidak termasuk .g. Tugasan tidak melebihi 30 mukasurat dokumentasi/gambar foto/lampiran. perlaksanaan/pada hari pertandingan. bentuk poin dengan huraian pendek (penerangan perlaksanaan program).xii. laporan selepas pertandingan. Tugasan 2: Penganjuran Pertandingan Sukan Individu Pilihan (20%) Anda telah dipilih untuk menganjurkan satu pertandingan sukan individu untuk peringkat negeri. Ping Pong). atau foto semasa latihan (variasi latih tubi) dapat membantu dalam keberkesanan penyampaian maklumat utama tugasan anda.

Maklumat penghantaran tugasan adalah seperti berikut: 1. Tugasan ini hendaklah dihantar kepada PENSYARAH ELEARNING KUMPULAN MASING-MASING SAHAJA! Jangan hantar tugasan ini kepada tenaga pengajar tutorial kerana mereka mungkin bukan pensyarah e-learning anda. 2. atau sesiapa sahaja yang bukan menjadi pensyarah e-learning kumpulan anda. 6. 5. Pastikan anda . Kedua-dua tugasan di atas membawa sebanyak 50 MARKAH. Masalah peribadi yang mengakibatkan kelewatan penghantaran tugasan tidak akan diambilkira oleh pensyarah. Mekanisme penghantaran tugasan ini adalah melalui TAPAK YANG DISEDIAKAN DALAM TUGASAN MYGURU3 SAHAJA! Jangan hantar tugasan melalui emel atau pos. 4. Pensyarah ELearning anda TIDAK AKAN MELAYAN tugasan yang dihantar melalui pos atau emel kecuali atas kes-kes tertentu yang dipersetujui oleh pensyarah e-learning. 3. Kedua-dua tugasan hendaklah ditulis dalam 1 FAIL sahaja dan dimuatnaik dalam tapak penghantaran tugasan. SILA HANTAR TUGASAN INI SEBELUM TARIKH TUTUP IAITU PADA 3 MEI 2013 (MINGGU KE 11)! Tarikh tutup tapak penghantaran tugasan adalah muktamad dan tidak akan dibuka lagi selepas itu. Ini bermakna anda akan kehilangan 50%. Tugasan yang dihantar selepas tarikh 3 Mei 2013 tidak akan ditanda.

Matrik:_________ _____ . pensyarah elearning tidak ada masalah dalam membuka tapak tugasan pelajar kecualilah jika pelajar sendiri tidak melakukan proses muatnaik dengan betul menyebabkan tugasan diterima tapi tidak boleh dibuka. 7. Oleh yang demikian. Merujuk kepada pengalaman semester lepas. PERHATIAN: TUGASAN LEWAT DARIPADA TARIKH AKHIR PENGHANTARAN (3 MEI 2013) TIDAK AKAN DITANDA! SILA DISIPLINKAN DIRI DAN PATUHILAH PERATURAN KURSUS.mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pensyarah. TERIMA KASIH. Rubrik Pemarkahan Tugasan QGJ3053 Nama:____________________________Kumpulan:_______No. pastikan anda mengikuti langkah-langkah sepatutnya dalam proses muatnaik tugasan bagi memastikan pensyarah e-learning berjaya membuka tapak penghantaran tugasan anda. 8.

Lee Ai Choo Penyelaras Kursus 50 .BI L RUBRIK PEMARKAHAN WAJAR AN MARK AH CATATAN TUGASAN 1: PROGRAM LATIHAN ACARA BALAPAN (30%) Latar belakang Program Latihan 2 Jadual Program Latihan 3 Objektif Setiap Ansur Maju Latihan 4 Perincian Aktiviti Ansur Maju Latihan 5 Variasi Teknik Latih Tubi 6 Prinsip-prinsip Latihan yang Relevan 7 Kaedah Pemilihan Murid Berbakat 8 Aspek keselamatan yang harus diutamakan 9 Persediaan Pasukan ke Kejohanan Sukan peringkat daerah 10 Penutup 1 2 5 4 4 4 4 2 2 2 1 Jumlah TUGASAN 2: PENGANJURAN PERTANDINGAN SUKAN INDIVIDU PILIHAN (20%) 1 2 3 4 5 Isi Kandungan Kertas Kerja Langkah-langkah persediaan/ perancangan penganjuran pertandingan Prosedur dan perjalanan pertandingan Keunikan Lampiran Keaslian dan Kreativiti Penulisan 3 6 5 4 2 Jumlah JUMLAH MARKAH KESELURUHAN Disediakan oleh: Dr.

18 Feb. 2013 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful