The transport of oxygen in blood Pengangkutan oksigen di dalam darah

Pengangkutan dan penukaran gas antara alveolus dan sel badan adalah seperti berikut: (a) Oksigen meresap dari alveolus di dalam peparu ke dalam kapilari darah. (b) Oksigen berpadu dengan hemoglobin di dalam sel darah merah membentuk oksihemoglobin. Oksigen (c) (d) + Hemoglobin Oksihemoglobin

Oksihemoglobin dibawa di dalam darah ke jantung untuk dipam ke seluruh badan. Apabila sampai di sel badan, oksihemoglobin mengurai untuk membebaskan oksigen. Oksihemoglobin + Hemoglobin Oksigen

(e) (f)

Oksigen meresap dari kapilari darah ke dalam sel badan. Darah membawa gas karbon dioksida yang terhasil semasa respirasi sel dan sedikit atau tiada oksigen balik ke jantung untuk dipam ke peparu.