AHLI KUMPULAN

• Teori ini menekankan pembinaan pengetahuan oleh murid. • Murid dapat membina pengetahuan dengan menggunakan pengetahuan sedia ada mereka. • Murid dapat mengaitkan pembelajaran baru dengan pembelajaran lama yang sedia ada.

Mengembangkan kemampuan murid untuk menjadi pemikir Membantu murid untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap TUJUAN TEORI KONSTRUKTIVISME Untuk menekan pada proses belajar bagaimana belajar itu sendiri. Sebagai motivasi untuk murid mengecapi kejayaan .

Kefleksibelan kognitif.Matlamat Teori Konstruktivisme • Perkins. . Pemikiran kritis. Kritikan releksi. 1991 – Tujuan asas pendidikan adalah untuk berusaha ke arah pemahaman. penyimpanan dan penggunaan pengetahuan serta kemahiran secara aktif.

. • Peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator atau moderator. iaitu tindakan mencipta makna dari apa yang dipelajari. • Pembelajaran bertujuan membolehkan muridmurid membina makna masing-masing bukannya menghafal jawapan yang betul atau meniru rakan-rakan mereka.KESIMPULAN adalah sebagai pembelajaran yang bersifat generatif.

Jean Piaget PELOPOR TEORI KONSTRUKTIVISME Lev Seminovich Vygotsky .

BIODATA… • • • • • Nama : Jean Piaget Tahun kelahiran: Ogos 1896 Tempat kelahiran : Neuchatel (Switzerland) Tahun meninggal dunia : 16 September 1980 Umur 11 tahun-menulis keratan pendek ‘albino sparrow’ sehingga mendorong beliau menghasilkan buku-buku dan ratusan artikel. .

• Tamat pengajian-lebih berminat pada psikologi. • Telah melakukan pemerhatian ke atas 3 orang anaknya Mengaplikasi prinsip dan metod Biologi dalam mengkaji perkembangan manusia • Telah memperkenalkan banyak istilah untuk subjek Biologi .D dalam bidang Biologi.• Ijazah : Ijazah Ph.

. Peringkat yang kita lalui sambil kita memperoleh kebolehan tersebut.Prinsip-Prinsip Asas Teori Pembelajaran Konstruktivis Proses yang kita lalui untuk mengetahui sesuatu.

a.1 Menurut Piaget.Soalan 5. perkembangan kognitif kanakkanak adalah berbeza dan berubah mengikut perubahan umur mereka. . Huraikan peringkat-peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak berdasarkan kajian Piaget.

.

PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK Peringkat Sensori motor ( 0 – 2 tahun ) Peringkat Praoperasi ( 2 – 7 tahun ) Peringkat Operasi Konkrit ( 7 – 11 tahun ) Peringkat Operasi Formal ( 12 tahun ke atas ) .

Peringkat Sensori motor (0 – 2 tahun ) Bayi mengkoordinasi maklumat deria dengan kebolehan motor Bayi menggunakan deria dan pergerakan fizikal untuk untuk membentuk skema tingkah laku. mempelajari persekitarannya. Buku Psikologi Pendidikan .Pendekatan Kontemporari .

Contoh : menghisap ibu jari.Kanak-kanak belajar mengangkat benda. . merasa dan meggigitnya. memasukkan objek ke dalam mulut. Pada peringkat ini. Buku Psikologi Pendidikan 2 – Teori Dan Aplikasi Psikologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran. mencapai objek yang berbunyi. bayi gemar menggunakan mulut untuk merasa dan menghisap objek yang berada di persekitarannya. memainmainkannya.

kanak-kanak memperoleh kepercayaan tentang kekekalan objek. . iaitu kanak-kanak sedar objek akan terus wujud walaupun objek itu tidak dapat dilihat atau disentuh. Contoh : kanak-kanak dapat mengatur skema-skema yang mudah dan logik untuk mengeluarkan barang-barang daripada sebuah bekas yang tertutup / boleh mengatur langkah untuk mengambil objek yang jauh. Pada umur 2 tahun.Kanak-kanak turut menunjukkan permulaan pemikiran logik pada peringkat ini.

Kanak-kanak juga dapat melakukan tindakan ulangan. Kanak-kanak mula meniru tindakan yang dia tidak pernah lakukan sebelum ini. Kanak-kanak belajar semua tindakan itu melalui orang lain atau melalui objek yang dapat dilihat dan disentuh. misalya menghisap ibu jari. . iaitu mengulangi sesuatu tingkah laku atau tabiat.

Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Peringkat Sensori Motor • Mengkoordinasi maklumat deria dengan pergerakan motor. • Kepuasan mengenakan tindakan terhadap objek. •Permulaan pemikiran logik dengan aktiviti-aktiviti mudah. .

memori dan pemikiran.•Mula menggunakan imitasi. •Mediation – menggunakan simbol / bahasa untuk objek orang dan peristiwa. . •Konsep pengekalan objek – sedar objek wujud walaupun tidak boleh didengar atau dilihat.

Pendekatan Kontemporari . Memahami konsep pengekalan objek. Buku Psikologi Pendidikan .Kemahiran-Kemahiran Yang Diperolehi Kanak-Kanak Peringkat Sensori motor Membuat imitasi.

mengangkat ganggang telefon bila berdering. kanak-kanak berumur 18-24 bulan boleh melakukan imitasi terhadap tingkah laku yang dilihatnya. memicit itik mainan. • Deffered imitation (peniruan tingkah laku lepas) – kebolehan meniru tingkah laku model yang tiada di depan matanya. . • Contoh : menekan butang telefon mainan untuk menghasilkan bunyi. tingkah laku tersebut telah dilihatnya beberapa jam lalu dan telah disimpan dalam ingatannya.Membuat Imitasi • Menurut Piaget.

Pengekalan Objek (Object Permanence) • Kanak-kanak sudah boleh menggambarkan objek di dalam mindanya. . • Contoh : Fatimah melihat ibunya hilang daripada pandangannya dibawa oleh kereta. • Kanak-kanak sudah menyedari kewujudan seorang walaupun orang itu keluar / hilang daripada pandangannya. • Kanak-kanak menyedari bahawa objek atau peristiwa tidak hilang walaupun tidak dapat dikesan oleh semua alat derianya. dia tidak menangis sebab dia tahu ibunya akan pulang.

Peringkat Pra Operasi ( 2 – 7 tahun )

Pada peringkat ini, sifat naluri dan pemikiran simbolik kanak-kanak semakin menonjol.

Praoperasi – kanakkanak mula berfikir secara logik tetapi masih belum boleh memproses pemikiran mengikut peraturanperaturan yang logik.

Kanak-kanak sudah mula mengenal simbol untuk mewakili pelbagai aspek dalam persekitarannya. Contoh
• Kanak-kanak mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai.

Kanak-kanak semakin
maju dalam penguasaan dan penggunaan bahasa.
• Tetapi masih belum boleh membezakan antara sifat-sifat benda hidup dengan benda bukan hidup. • Contoh • Kanak-kanak mempunyai imaginasi bahawa batu adalah benda hidup.

Egosentrisme - Kanakkanak masih belum boleh membezakan antara pandangan diri sendiri dengan pandangan orang lain. Pada permulaan peringkat praoperasi, kanak-kanak sukar untuk memahami konsep urutan bersiri. Misalnya, kanak-kanak tidak boleh menyusun objek yang mempunyai urutan yang tertentu dalam siri yang sempurna.

Kanak-kanak tidak mempunyai konsep pengekalan.
• Pengekalan – idea bahawa satu kuantiti adalah sama walaupun telah berubah.

mereka telah berada di tahap pemikiran operasi konkrit. iaitu mengingat bentuk asal objek dalam bentuk imej mental. . • Kanak-kanak selalunya tidak dapat menjawab atau boleh menjawab tetapi mengambil masa yang lama untuk mendapat jawapan daripada kanak-kanak yang telah menguasai proses kebalikan. Dalam erti kata lain.Proses Kebalikan • Kanak-kanak belum boleh membuat proses kebalikan.

Pengekalan (Conservation) isipadu • Kanak-kanak gagal mengenalpasti jumlah isipadu yang sama banyak jika ia berada dalam cawan yang berlainan. . • Kanak-kanak juga tidak menguasai konsep desentrasi (decentration) dan kebalikan (reversibility).

Pengekalan Isipadu Air A B A C Dua gelas yang sama besar diisi air yang sama banyak. . Kandungan air dari gelas B dituang kepada bekas lebar iaitu gelas C.

Pengekalan Nombor /Bilangan • Kanak-kanak belum memperolehi konsep pengekalan bahan akan mengatakan kumpulan guli B lebih banyak walaupun sebenarnya jumlah guli dalam rajah A dan B adalah sama banyak. A B .

. Contoh : menggunakan botol sebagai telefon. • Mewakili sesuatu dengan simbol mental. • 2 tahun – boleh terlibat dalam permainan membayangkan sesuatu (pretend play) . Merupakan peringkat permulaan pemikiran simbolik. gambar atau isyarat.Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Peringkat Pra Operasi • Mula menggambar dan merancang skema. iaitu dengan bahasa. •Berupaya mengingat semula peristiwa yang sudah berlaku dan boleh membanding dua peristiwa yang berlaku.

• Egosentrik – sukar memahami pendapat orang lain. bentuk dan warna.• Mengumpulkan objek mengikut fungsi. • Animisme – memberi sifat hidup pada benda dan peristiwa. . • Belum menguasai pengekalan isipadu. pendek dan proses kebalikan. saiz. panjang.

• Pemusatan – memberi sesuatu dari satu perspektif sahaja. . • Intuitif – tumpuan pada aspek yang nyata sahaja.

Video Pengekalan Isipadu Air & Pengekalan Nombor / Bilangan .

Maka. Kanak-kanak sudah boleh mula berfikir secara logik. 1987 – kanak-kanak berupaya berfikir berbalik dan memahami konsep pemuliharaan.Peringkat Operasi Konkrit ( 7 – 11 tahun ) Woolfolk. Mereka sudah faham konsep pembalikan kerana walaupun objek diubah kedudukan mereka faham bahawa tiada perubahan yang berlaku. mereka dikatakan mempunyai logik yang lengkap bagi membuat operasi konkrit. . Mereka dapat melakukan pengelasan dan penyusunan bersiri. Mereka boleh menyelesaikan tugas berkaitan dengan pengabadian.

Kanak-kanak sudah boleh mengubahsuai dan menyusun semula imej dan simbol dalam membuat rumusan atau keputusan yang logik.Contoh : kanak-kanak boleh menyelesaikan operasi 4 + 6 = 10 atau 10 – 6 = 4. Kanak-kanak juga beransuransur menguasai pengekalan terutama isipadu dan berat. mengklasifikasi dan mengkategori serta membuat perkaitan logik (relational logic). .

berat. • Pada peringkat ini. bahan pejal seperti plastesin dan nombor.Pengekalan (Conservation) • Bermaksud perubahan bentuk objek / susunan tidak mengubah cirinya / sifatnya. • Berlaku pada isipadu / kuantiti cecair. kanak-kanak memperoleh konsep keabadian atas kuantiti sesuatu bahan walaupun bahan itu mengalami perubahan yang ketara. .

Kemudian. Kanak-kanak pada peringkat ini sedar bahawa isipadu air kedua-dua gelas adalah sama walaupun bentuk gelas adalah berbeza.• Contoh: Dua gelas (gelas A dan gelas B) yang sama besar diisi air yang sama banyak. Gelas C = Gelas A dan B .kandungan air dari gelas B dituang kepada gelas lebar iaitu bekas C.

Menguasai proses pengelasan.Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Peringkat Operasi Konkrit Berkebolehan berfikir secara logik. . Sudah boleh menguasai konsep pengekalan (conservation).

Proses menyusun secara bersiri mengikut susunan menaik dan menurun. Mula bersosial dan menerima pandangan rakan-rakan semasa bermain atau membuat aktiviti bersama. .

Video Konsep Kebalikan Peringkat Operasi Konkrit .

empat atau lebih dan bergerak. • Contoh : Pengangkutan darat terdiri daripada kereta. basikal.Mengklasifikasi • Kanak-kanak boleh mengumpulkan benda-benda mengikut cirinya ke dalam kategori tertentu. . lori. van. Ciri-cirinya adalah beroda dua. Manakala helikopter dan kapal terbang pula merupakan pengangkutan udara yang beroda dua. trak dan sebagainya.

” Arahan ini mudah difahami oleh mereka. • Contoh : Guru memberi arahan kepada muridmuridnya. . Mereka sudah boleh menyusun di dalam minda senarai secara siri ketinggian atau berat. “Berbaris mengikut ketinggian.Perkaitan Logik • Pemahaman yang lebih tentang perkaitan kuantitatif dan perkaitan logik. dari tinggi ke rendah.

Jami’Atul pula lebih tinggi daripada Fatini. • Pemikiran egosentrik pemikiran decentered (objektif) (Slavin. iaitu Aina lebih tinggi daripada Fatini. 1997) . • Contoh : Aina lebih tinggi daripada Jami’Atul. Mereka boleh memberi jawapan yang betul mengikut ketinggian.• Mereka juga boleh menerangkan perkaitan antara elemen dalam sesuatu senarai.

kanak-kanak sudah memahami bahawa orang lain mempunyai persepsi sendiri.• Pemikiran decentered – kanak-kanak memahami bahawa persepsi orang lain berlainan daripada mereka. . Dalam erti kata lain.

menyelesaikan masalah kompleks. Sudah berupaya berfikir secara abstrak dan boleh Pemikiran kanak-kanak tidak lagi terikat kepada benda konkrit. malah mereka boleh memikirkan peristiwa secara logik walaupun asasnya bukan realiti. .Peringkat Operasi Formal ( 12 tahun ke atas ) Kanak-kanak boleh memikir beberapa pertimbangan bagi satusatu masalah.

.Kanak-kanak boleh berfikir secara abstrak seperti menyelesaikan masalah-masalah Matematik yang melibatkan perwakilan abstrak.Contoh : 4x + x = 10. Berfikir secara abstrak . Berapakah nilai x? .Ciri – ciri pemikiran formal a.

. Berfikir secara sistematik . tiga helai blaus dan tiga helai jaket.Boleh berfikir secara sistematik untuk memberi beberapa kemungkinan penyelesaian.Contoh : Sekiranya anda pergi bercuti dengan membawa tiga helai kemeja-T.b. berapakah kombinasi pakaian yang anda boleh dapat dari set ini? .

Boleh membuat hipotesis dan mencari alternatif penyelesaian masalah.Boleh menaakul secara induktif dan deduktif. . .Kebolehan kanak-kanak memikirkan penyelesaian secara induktif atau deduktif memungkinkan mereka membuat kajian dan menggunakan pemikiran saintifik. Boleh membuat hipotesis .c. .

• Contoh : Dengan mengkaji kesan-kesan pencemaran alam sekitar. • Contoh : melalui fakta-fakta yang dipelajari seperti keperluan asas tumbuhan untuk membuat makan.Pemikiran Deduktif Pemikiran Induktif • Pemikiran khusus generalisasi yang lebih luas . membuat hipotesis (ramalan) tentang akibat pencemaran yang teruk yang akan terjadi kepada bandar-bandar besar pada 10 tahun akan datang. . kanak-kanak boleh memberi contoh keadaan-keadaan yang memungkinkan tumbuhan hidup dengan subur. mereka boleh • Pemikiran am khusus.

d.Susah menerima pandangan dan pendapat orang lain. Bersifat egosentrik . . Mempunyai perasaan seperti perbuatan mereka sentiasa diperhatikan orang sekeliling.Remaja lebih tertumpu kepada idea dan pemikiran mereka sendiri. . e.

Perkembangan Kognitif Kanak-Kanak Peringkat Operasi Formal • Boleh melakukan proses mental ke atas idea-idea dan membuat jangkaan / andaian berdasarkan fakta. • Berfikir secara sistematik – memberi beberapa kemungkinan penyelesaian. • Berfikir secara abstrak. .

.• Boleh membuat hipotesis dan mencari alternatif penyelesaian secara induktif dan deduktif. • Egosentrik remaja muncul pada peringkat ini.

.

b. Beliau juga telah memperkenalkan beberapa konsep dalam teorinya. Jelaskan konsep-konsep tersebut. .

idea dan bergaul dengan orang lain. • Menurut Piaget. perkembangan kognitif adalah proses pembangunan intelek yang berguna bagi beradaptasi dengan persekitaran.Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget • Piaget memandang kecerdikan adalah sebagai dasar kepada proses yang aktif di mana manusia dapat memperoleh maklumat melalui interaksi dengan objek. .

Piaget berpendapat bahawa proses pemikiran kita berubah secara menyeluruh bermula selepas lahir sehingga kita mencapai kematangan. • Individu sentiasa mencuba untuk memahami dan mengadaptasi perubahan yang berlaku di sekeliling. .• Selain itu.

KONSEP-KONSEP TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF Skema Proses Keseimbangan Adaptasi Asimilasi Akomodasi .

serta menggerakkan tangan dan kaki. bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap.skema • Merupakan potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. merasa. • Pembentukan skema : skema mudah skema konkrit skema kompleks skema abstrak . memegang. memandang. • Contohnya. mencapai. sewaktu dilahirkan.

• Bagi gerakan memegang.• Contoh : kanak-kanak membina skema-skema untuk mengkategori sesuatu benda / skema untuk mengenal huruf. • Bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan. • Contoh : jari ibu. . kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan.

. skema adalah sistem yang dibentuk daripada pengalaman yang disusun di dalam minda .• Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan sekelilingnya. • Kesimpulannya.

digunakan apabila berdepan dengan situasi baru dan memerlukan penyelesaian. • Proses penyusunan dan pembentukan skema. dipanggil organisasi. . • Individu akan menyusun sesuatu pengalaman yang baru lalu membentuk satu sistem yang dikenali sebagai skema.Proses mencapai keseimbangan • Berlaku dalam situasi yang baru dialami. • Skema .

Adaptasi • Proses pengubahsuaian skema. Skema lama Skema baru • Adaptasi = asimilasi + akomodasi .

• Pengalaman baru + Skema sedia ada = Keseimbangan . kanak-kanak akan cuba memadankan pengetahuan baru dengan skema sedia ada. Melalui pengalaman dan bimbingan.• Individu cuba memahami pengalaman baru dan cuba untuk menyesuaikan pengalaman itu dengan skema-skema sedia ada. • Contoh : Kanak-kanak mungkin akan menyatakan ‘d’ ialah ‘b’ apabila ia diperkenalkan.

Pengalaman disusun Organisasi Pengalaman baru Skema Adaptasi: Asimilasi Berjaya Dapat adaptasi pengalaman baru Skema baru terbentuk Keseimbangan berlaku .

• Contoh : Kanak-kanak dapat mengenal dan membezakan huruf ‘d’ dan ‘b’.• Individu dapat menukarkan skema lama untuk disesuaikan dengan pengalaman baru. • Individu akan mengubah cara pemikiran untuk disesuaikan dengan pengalaman baru lalu terbentuk skema baru. • Kesimpulan : skema baru situasi baru Berjaya (akomodasi) Gagal .

Pengalaman disusun Organisasi Pengalaman baru Skema Adaptasi: Akomodasi Berjaya Gagal Tidak dapat mengadaptasi pengalaman baru Ketidakseimbangan berlaku Dapat adaptasi pengalaman baru Skema baru terbentuk Keseimbangan berlaku .

Contoh: seorang kanak-kanak diajar mengenai kereta Maklumat kanak-kanak yang sedia ada:• Skema lama: -maklumat yang sudah diketahui=kereta -mempunyai 4 tayar. .

-masih mempunyai 4 tayar.Kanak-kanak itu melihat sesuatu yang baru sebelum mengetahuinya terlebih dahulu-: • Asimilasi: -skema baru =van -penambahan maklumat baru yang diserap untuk disesuaikan dengan skema lama tetapi tidak membuat pengubahsuaian. .

-Muatan penumpang sedikit atau banyak = mempunyai 4 tayar.Kanak-kanak tersebut cuba mengaitkan kedua-duanya (cuba menukarkan dan mengubah skema lama untuk disesuaikan dengan skema baru):• Akomodasi: .maklumat baru cuba diubahsuai Skema kereta Skema van Mempunyai 4 tayar dan muatan penumpang sedikit Mempunyai 4 tayar tetapi muatan penumpang banyak. (tahap keseimbangan berlaku) .

Skema baru yang akan muncul: Van Lori Bas (Pengangkutan darat) . Dapat mengenali van.• Kanak-kanak tersebut sudah boleh mengubah skema yang sedia ada dan membentuk skema yang baru.

Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep pemikiran konkrit atau abstrak di kalangan kanakkanak.c. .

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN KONSEP PEMIKIRAN KONKRIT / ABSTRAK Pengaruh baka/genetik Pengaruh persekitaran Kesediaan pembelajaran Motivasi .

taraf serta hubungan dengan kanak-kanak. Hal ini dapat dilihat jika ibu bapa yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi. . kebarangkalian anak mereka turut mewarisi genetik mereka. jantina. • Contoh: latar belakang yang berbeza-beza dalam kalangan individu.(doktor + doktor = genius) PENGARUH PERSEKITARAN • Dilihat melalui hubungan interaksi dengan orang sekeliling • Melibatkan perbezaan umur.PENGARUH BAKA/GENETIK • Dapat dilihat melalui gen perwarisan dan ianya penting terhadap keupayaan kognitif individu. • Contoh: kanak-kanak akan bercakap dengan lebih beradab jika berinteraksi dengan orang yang lebih tua dari usianya seperti ahli keluarganya mahupun pengasuhnya.

Contoh : cara pegangan pensel. sentiasa berfikiran positif agar mental berupaya menerima pelajaran. . dapat dikaitkan dengan kemahiran psikomotor. • Contoh: boleh memberi pujian sebagai dorongan untuk berfikir dengan lebih mantap. Motivasi • Memberikan peneguhan positif seandainya berjaya menguasai sesuatu perkara. • Dari segi kognitif.KESEDIAAN PEMBELAJARAN • Dari segi fizikal. Contoh: tidak mencampuradukkan masalah yang sedia ada ketika belajar iaitu antara masalah keluarga mahupun masalah peribadi.

 Terdapat dua bentuk aktiviti pembelajaran yang terlibat: . Piaget (1970) melihat peranan persekitaran sebagai penyumbang bagi perkembangan otak kanak-kanak.  Beliau percaya kanak-kanak yang aktif adalah kanak-kanak yang belajar.

• Contoh: peningkatan keberkesanan melalui latihan menendang. melalui proses memanipulasikan objek-objek • Contoh: dapat memperoleh maklumat yang diperlukan bagi menyelesaikan masalah yang lebih abstrak seperti bentuk bulat dijadikan simbol kepada buah-buahan yang berbentuk bulat . • Lazimnya. . tayar. PENGALAMAN FIZIKAL • Proses pembelajaran berkaitan dengan objek. • Ia dijanakan oleh kanak-kanak itu sendiri . pemadam dan sebagainya.LATIHAN • Jenis pembelajaran berterusan yang tidak memerlukan pengukuhan.

d. . Dengan menggunakan Teori Kognitif Piaget. sarankan sekurangkurangnya lima cara bagaimana guru dapat membantu murid-murid mencapai perkembangan kognitif yang optimum.

1. Pengalaman belajar yang bermakna • Segala kegiatan yang dilakukan di dalam perancangan pengajaran dirancang agar bermakna untuk murid. • Oleh itu, minat dan sikap murid juga dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang pembelajaran. • Contoh: mengaitkan pelajaran yang diajar dengan kehidupan seharian.

2. Mempunyai hubungan sosial yang baik
• Diberi kesempatan untuk berinteraksi secara produktif sesama murid serta guru. • Memberi kesempatan murid untuk bekerja dalam pelbagai konteks sosial. Secara tidak langsung, interaksi dua hala berlaku. • Contoh: bekerja secara berpasangan ataupun berkumpulan selain melakukannya secara individu.
http://edukasi.kompasiana.com

3.Memanfaatkan pengalaman awal murid

• Harus memerhatikan pengetahuan awal murid untuk memudahkannya memperolehi pengetahuan yang lain. • Contoh : meminta murid untuk melukis buah-buahan yang mereka tahu sambil didedahkan dengan pelbagai jenis buahbuahan tempatan yang lain.

4.Penglibatan semua murid

• Dapat melibatkan interaksi dua hala berlaku. • Mengeratkan hubungan silaturrahim di kalangan murid-murid. • Dapat berkongsi idea serta mendapatkan pengetahuan dengan cara meneroka melalui interaksi dengan persekitaran. • Contoh: menjawab soalan secara berkumpulan seperti kuiz.

Menyediakan Kelas yang Kondusif • Sosial • Emosi • Fizikal .5.

. Dapat mendorong muridmurid untuk berinteraksi di antara satu sama lain dan melibatkan diri secara aktif. Dapat wujudkan suasana yang mesra dan harmonis. Sifat kepimpinan sebegini dapat mengurangkan rasa tegang dan menggalakkan murid-murid mengemukakan pendapat mereka.Aspek Sosial Kepimpinan guru perlulah bersifat demokratik : guru yang sedia berkonsi kuasa dengan murid-murid dalam pengurusan aktiviti P & P di bilik darjah.

. carta dan ABM : • Menggalakkan aktiviti P&P. Suasana di kelas perlu diatur kemas dan dihiasi dengan pelbagai gambar.Aspek Fizikal Keadaan kebersihan dan keindahan bilik darjah : meningkatkan keberkesanan P & P. Penyusunan meja – kerusi bersesuaian : •Memudahkan interaksi dua hala berlaku.

Persekitaran kelas yang cukup dengan pencahayaan dan pengaliran udara adalah penting : • Membangkitkan semangat belajar dan memberi keselesaan kepada murid ketika belajar. . Contoh: menyediakan jadual tugas harian kelas.Saiz bilik darjah perlu mempunyai ruang yang cukup untuk bergerak : • Memberi keselesaan ketika menjalankan aktiviti permainan / aktiviti berkumpulan.

Suara ASPEK EMOSI Sistem Kepercayaan Guru Teknik Kawalan Kelas Stail Kepimpinan dan Kaedah Mengajar Kelucuan Penggunaan Pujian .

kelangsingan. . kadar penyampaian dan kelicinan aliran pertutturan Sistem Kepercayaan Guru Dapat mencorak tingkah lakunya nya di kelas sehinggakan mempengaruhi tingkah laku murid-murinya Teknik Kawalan Kelas Terdiri dari jenis positif/negatif.Suara Ciri-ciri suara yang menimbulkan kesan emosi melibatkan gaya. nada. Kawalan negatif pula ialah dendaan dan tidak memberi ganjaran. Kawalan positif adalah seperti pemberian pujian dan pemberian hadiah.

Stail Kepimpinan dan Kaedah Mengajar • Akan mempengaruhi pelajarnya dari segi untuk bekerjasama serta lebih mementingkan tugasan. memulihkan suasana yang muram mengeratkan perhubungan yang sedia ada dan memudahkan P&P Penggunaan Pujian • Memberi pujian secara lisan sama ada secara perseorangan/ di khalayak ramai . Kelucuan • Kegunaan jenaka: mengurangkan suasana emosi yang tegang. lebih berinisiatif dan lebih toleransi.

. keperluan serta kebolehan murid dalam memenuhi kurikulum • Contoh: menggunakan alat bantu mengajar yang menarik dan mudah difahami ketika mengajar • Dari segi pendidikan.6.Kurikulum yang disediakan tidak seharusnya terlalu ketat. • Rancangan pengajaran dan pembelajaran perlu fleksibel • Dapat menarik minat. membekalkan objek maujud adalah penting untuk proses pembelajaran kanak-kanak dan perkembangan ke peringkat kefahaman yang abstrak.

• Isi pelajaran dan aktiviti pelajaran yang disediakan perlu selaras dengan tahap perkembangan murid-murid. • Contoh: membawa murid-murid ke persekitaran sekolah untuk mengenali pelbagai jenis benda hidup.7. • Hal ini untuk mengelakkan murid mudah memahami dan tidak jemu dengan ilmu yang diajarkan.Menggunakan contoh-contoh yang konkrit serta analogi yang sesuai. .

8. • Perlulah disusun daripada yang mudah kepada yang sukar • Dapat menjamin agar murid dapat memperoleh hasil pembelajaran yang maksimum • Contoh: memberi murid latihan yang berbentuk objektif terlebih dahulu sebelum membenarkan mereka menjawab soalan kefahaman/ subjektif atau mengajar murid untuk menulis seiring mengajarnya cara membaca . Setiap tajuk pelajaran perlu disusun dan dipertingkatkan.

b) Bincangkan mengenai Zon Perkembangan Proksimal. .5. c) Huraikan implikasi Teori Pembelajaran Vygotsky kepada guru dalam melaksanakan proses pengajaran di bilik darjah.2 : Teori Konstruktivisme (Lev Vygotsky) a) Jelaskan maksud Scaffolding.

LEV VYGOTSKY .

.kanak adalah penting bagi membantu mereka mencapai tahap optimum dalam pembelajaran.Vygotsky berpendapat Scaffolding yang diberikan kepada seorang kanak.

Scaffolding adalah satu struktur sementara yang digunakan untuk menyokong bahan-bahan dalam pembinaan atau pembaikan sesuatu bangunan. Secara umumnya.Apa itu Scaffolding ??? Konsep Scaffolding amat berkait rapat dengan idea Zon Perkembangan Proksimal. . Perspektif pendidikan. ia merupakan hubung kait antara bantuan yang diberikan oleh guru terhadap murid-murid. Scaffolding : mengubahsuai tahap sokongan yang diberikan.

mengatakan bahawa “Apabila seseorang pelajar mempelajari kemahiran baru atau kemahiran yang sukar. guru perlu memberi bimbingan penuh tetapi apabila pelajar sudah mula memahami. Santrock (2007). . petunjuk.Scaffolding merupakan sejenis kaedah yang bermaksud bantuan atau bimbingan. tatacara oleh orang dewasa atau rakan yang lebih berpengetahuan dalam menguasai sesuatu bidang atau ilmu. bimbingan yang diberikan hendaklah dikurangkan sehingga pelajar boleh menguasai kemahiran tersebut”.

konsep baru secara lebih sistematik. pada awal pembelajaran.• Dalam erti kata lain. pelajar diberi bantuan dengan kadar yang lebih kerap namun apabila pelajar tersebut dipercayai sudah boleh menguasai kemahiran yang diajar. . • Apabila menggunakan kaedah Scaffolding. tunjuk ajar yang diberikan semakin dikurangkan seterusnya tiada langsung panduan diberikan. perbualan dan interaksi merupakan alat terpenting bagi membolehkan pelajar menyusun konsep.

.

ZON PERKEMBANGAN PROKSIMAL .

• ZPP bertujuan untuk menolong kanak-kanak berkembang dari tahap sosial kepada tahap peribadi.Definisi • ZPP : menerangkan mengenai bagaimana kemahiran-kemahiran yang sukar dilakukan oleh kanak-kanak boleh dijayakan dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau rakan sebaya yang lebih mahir. .

Terdapat dua tahap ZPP iaitu :- HAD BAWAH ZON PERKEMBANGAN PROKSIMAL HAD ATAS .

kemahiran kanak-kanak boleh dicapai dengan bantuan individu yang lebih mahir. Pada peringkat ini. kanak-kanak sudah mahir menambah angka 1 hingga 100.HAD ATAS (Tahap perkembangan potensi) HAD BAWAH (Tahap perkembangan sebenar) Kanak-kanak dapat menyelesaikan masalah secara sendiri tanpa bantuan. kemahiran kanak-kanak dapat dicapai melalui pengetahuan sedia ada di dalam diri. Pada peringkat ini. Perkara yang boleh dilakukan oleh kanak-kanak dengan bimbingan orang dewasa. . Contohnya boleh membuat angka 1 hingga 1000 sendiri.Contohnya.

Pelajar memahami sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan jangka masa panjang sedia ada di dalam minda ( had bawah) . pengetahuan baru yang dicapai oleh pelajar tidak akan melebihi pengetahuan individu yang memberi tunjuk ajar.GURU PELAJAR ZPP Jarak kefahaman antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru yang melibatkan individu yang lebih mahir. Hasilnya pelajar mencapai tahap kefahaman yang lebih tinggi (had atas) melalui tunjuk ajar guru. . Walau bagaimanapun. Kaedah Scaffolding digunakan oleh guru kepada pelajar bagi menyampaikan sesuatu pengetahuan baru.

.

• Sebaik sahaja disuruh mengira bilangan bentuk yang HAD BAWAH berwarna merah. • Hasilnya. ZPP • Bantuan diberikan sepanjang proses mengira bilangan bentuk berwarna merah. kanak-kanak tidak lagi memerlukan panduan. kanak-kanak menghadapi masalah. • Galakan berupa pujian juga diberikan sebagai ganjaran apabila kanak-kanak dapat mengira dengan betul. .PENJELASAN • Kanak-kanak dapat mengira bilangan bentuk secara bebas dari 1 sehingga 15. HAD ATAS • Kanak-kanak sudah boleh menguasai kemahiran mengira melalui tunjuk ajar yang diberikan.

pengetahuan tersebut adalah terhad mengikut tahap pemikiran kognitif seseorang kanak-kanak dan pengetahuan tersebut tidak akan melebihi pengetahuan orang dewasa yang memberi bimbingan tersebut. pencapaian adalah bergantung kepada pengetahuan orang dewasa yang lebih kemahiran. • Melalui konsep ZPP. .KESIMPULAN… • Tahap pengetahuan yang dicapai oleh seseorang kanak-kanak adalah berbeza daripada orang dewasa. • Walau bagaimanapun.

ilmu pengetahuan di sekolah tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada murid dalam bentuk yang serba sempurna. .  Murid perlu membina sesuatu pengetahuan itu mengikut pengalaman masing-masing di mana pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri .  Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan di sekolah ialah skema iaitu aktiviti mental yang digunakan oleh murid sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan.Kajian Vygotsky Terhadap Perkembangan Kognitif  Mengikut kefahaman konstruktivisme.

 Guru berperanan mengorganisasikan interaksi untuk membantu kanak-kanak menyelesaikan tugasan pembelajaran.  Lev Vygotsky percaya bahawa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Vygotsky (dalam Souviney. sosial dan budaya.  Operasi-operasi ini akan diserap ke dalam minda seseorang dan menukar menjadi sesuatu yang diperlukannya.  Beliau juga mengatakan bahawa pengajaran berkesan ialah apabila pelajar bekerjasama melibatkan diri dalam aktiviti di dalam kelas yang menyokong pembelajaran dan menerima bimbingan yang berpatutan dari guru. 1989) pula mengatakan bahawa operasi mental adalah dirangsangkan melalui interaksi sosial yang aktif dengan rakan sebaya dan orang dewasa yang lebih mahir. Namun. .

Implikasi Teori Pembelajaran Vygotsky kepada guru dalam melaksanakan proses pengajaran di bilik darjah. .

Memberi galakan Galakan bercakap sendiri IMPLIKASI TEORI DALAM PEMBELAJARAN Memberi ujian yang jelas dan sistematik Kaitkan pembelajaran dengan pengalaman sebenar Arahan yang bermakna .

Memberi galakan Menggalakkan pelajar yang mahir membantu rakan yang kurang mahir. . Bentukkan kumpulan heterogenus iaitu : dimana kanakkanak dengan tahap kemahiran yang pelbagai diletakkan dalam satu kumpulan. Guru menggunakan strategi pengajaran yang koperatif dan kolaboratif serta pengajaran secara berkumpulan.

Murid akan berasa dihargai dan bersemangat untuk belajar tentang sesuatu perkara.Memberi pujian yang jelas dan sistematik Guru perlu menentukan bahawa pujian diberi dengan betul dan bersesuaian dengan tingkah laku murid. .

Arahan yang bermakna Guru memberikan arahan yang jelas dan bermakna yang sebolehbolehnya mempunyai kaitan antara pengajaran dengan kehidupan seharian kanak-kanak. . Kurangkan penghafalan dan bimbing kanak-kanak untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka kepada pengalaman sebenar. Contoh aktiviti : pengajaran PAFA di sekolah.

murid dapat memahami sesuatu pembelajaran baru dengan mudah kerana pengalaman yang telah dilalui. Contoh : Guru menyuruh murid mengira bilangan gula-gula dengan menyentuh setiap satu gula-gula yang telah dikira.Kaitkan pembelajaran dengan pengalaman sebenar Murid. .

Galakkan kanak-kanak untuk merealisasikan idea semasa bercakap sendiri ke dalam situasi yang memerlukan penyelesaian.  Contoh aktiviti : penulisan esei pendek bertajuk “Aku Sebatang Pen”. .Galakan bercakap sendiri Guru menggalakkan kanakkanak bercakap sendiri semasa menyelesaikan sesuatu masalah.