AHLI KUMPULAN

• Teori ini menekankan pembinaan pengetahuan oleh murid. • Murid dapat membina pengetahuan dengan menggunakan pengetahuan sedia ada mereka. • Murid dapat mengaitkan pembelajaran baru dengan pembelajaran lama yang sedia ada.

Sebagai motivasi untuk murid mengecapi kejayaan .Mengembangkan kemampuan murid untuk menjadi pemikir Membantu murid untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap TUJUAN TEORI KONSTRUKTIVISME Untuk menekan pada proses belajar bagaimana belajar itu sendiri.

penyimpanan dan penggunaan pengetahuan serta kemahiran secara aktif.Matlamat Teori Konstruktivisme • Perkins. . Kritikan releksi. Kefleksibelan kognitif. 1991 – Tujuan asas pendidikan adalah untuk berusaha ke arah pemahaman. Pemikiran kritis.

.KESIMPULAN adalah sebagai pembelajaran yang bersifat generatif. iaitu tindakan mencipta makna dari apa yang dipelajari. • Pembelajaran bertujuan membolehkan muridmurid membina makna masing-masing bukannya menghafal jawapan yang betul atau meniru rakan-rakan mereka. • Peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator atau moderator.

Jean Piaget PELOPOR TEORI KONSTRUKTIVISME Lev Seminovich Vygotsky .

.BIODATA… • • • • • Nama : Jean Piaget Tahun kelahiran: Ogos 1896 Tempat kelahiran : Neuchatel (Switzerland) Tahun meninggal dunia : 16 September 1980 Umur 11 tahun-menulis keratan pendek ‘albino sparrow’ sehingga mendorong beliau menghasilkan buku-buku dan ratusan artikel.

D dalam bidang Biologi. • Tamat pengajian-lebih berminat pada psikologi.• Ijazah : Ijazah Ph. • Telah melakukan pemerhatian ke atas 3 orang anaknya Mengaplikasi prinsip dan metod Biologi dalam mengkaji perkembangan manusia • Telah memperkenalkan banyak istilah untuk subjek Biologi .

. Peringkat yang kita lalui sambil kita memperoleh kebolehan tersebut.Prinsip-Prinsip Asas Teori Pembelajaran Konstruktivis Proses yang kita lalui untuk mengetahui sesuatu.

perkembangan kognitif kanakkanak adalah berbeza dan berubah mengikut perubahan umur mereka. Huraikan peringkat-peringkat perkembangan kognitif kanak-kanak berdasarkan kajian Piaget. .Soalan 5. a.1 Menurut Piaget.

.

PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN KOGNITIF KANAK-KANAK Peringkat Sensori motor ( 0 – 2 tahun ) Peringkat Praoperasi ( 2 – 7 tahun ) Peringkat Operasi Konkrit ( 7 – 11 tahun ) Peringkat Operasi Formal ( 12 tahun ke atas ) .

Pendekatan Kontemporari .Peringkat Sensori motor (0 – 2 tahun ) Bayi mengkoordinasi maklumat deria dengan kebolehan motor Bayi menggunakan deria dan pergerakan fizikal untuk untuk membentuk skema tingkah laku. mempelajari persekitarannya. Buku Psikologi Pendidikan .

. memasukkan objek ke dalam mulut. Contoh : menghisap ibu jari. Pada peringkat ini. bayi gemar menggunakan mulut untuk merasa dan menghisap objek yang berada di persekitarannya. mencapai objek yang berbunyi. Buku Psikologi Pendidikan 2 – Teori Dan Aplikasi Psikologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran.Kanak-kanak belajar mengangkat benda. merasa dan meggigitnya. memainmainkannya.

Contoh : kanak-kanak dapat mengatur skema-skema yang mudah dan logik untuk mengeluarkan barang-barang daripada sebuah bekas yang tertutup / boleh mengatur langkah untuk mengambil objek yang jauh. kanak-kanak memperoleh kepercayaan tentang kekekalan objek. Pada umur 2 tahun.Kanak-kanak turut menunjukkan permulaan pemikiran logik pada peringkat ini. iaitu kanak-kanak sedar objek akan terus wujud walaupun objek itu tidak dapat dilihat atau disentuh. .

.Kanak-kanak juga dapat melakukan tindakan ulangan. Kanak-kanak belajar semua tindakan itu melalui orang lain atau melalui objek yang dapat dilihat dan disentuh. Kanak-kanak mula meniru tindakan yang dia tidak pernah lakukan sebelum ini. iaitu mengulangi sesuatu tingkah laku atau tabiat. misalya menghisap ibu jari.

. •Permulaan pemikiran logik dengan aktiviti-aktiviti mudah.Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Peringkat Sensori Motor • Mengkoordinasi maklumat deria dengan pergerakan motor. • Kepuasan mengenakan tindakan terhadap objek.

.•Mula menggunakan imitasi. •Konsep pengekalan objek – sedar objek wujud walaupun tidak boleh didengar atau dilihat. •Mediation – menggunakan simbol / bahasa untuk objek orang dan peristiwa. memori dan pemikiran.

Memahami konsep pengekalan objek. Buku Psikologi Pendidikan .Pendekatan Kontemporari .Kemahiran-Kemahiran Yang Diperolehi Kanak-Kanak Peringkat Sensori motor Membuat imitasi.

memicit itik mainan. • Deffered imitation (peniruan tingkah laku lepas) – kebolehan meniru tingkah laku model yang tiada di depan matanya. kanak-kanak berumur 18-24 bulan boleh melakukan imitasi terhadap tingkah laku yang dilihatnya. mengangkat ganggang telefon bila berdering. • Contoh : menekan butang telefon mainan untuk menghasilkan bunyi. tingkah laku tersebut telah dilihatnya beberapa jam lalu dan telah disimpan dalam ingatannya. .Membuat Imitasi • Menurut Piaget.

dia tidak menangis sebab dia tahu ibunya akan pulang. • Kanak-kanak sudah menyedari kewujudan seorang walaupun orang itu keluar / hilang daripada pandangannya. • Kanak-kanak menyedari bahawa objek atau peristiwa tidak hilang walaupun tidak dapat dikesan oleh semua alat derianya. .Pengekalan Objek (Object Permanence) • Kanak-kanak sudah boleh menggambarkan objek di dalam mindanya. • Contoh : Fatimah melihat ibunya hilang daripada pandangannya dibawa oleh kereta.

Peringkat Pra Operasi ( 2 – 7 tahun )

Pada peringkat ini, sifat naluri dan pemikiran simbolik kanak-kanak semakin menonjol.

Praoperasi – kanakkanak mula berfikir secara logik tetapi masih belum boleh memproses pemikiran mengikut peraturanperaturan yang logik.

Kanak-kanak sudah mula mengenal simbol untuk mewakili pelbagai aspek dalam persekitarannya. Contoh
• Kanak-kanak mengandaikan buku sebagai kereta apabila ditolak di atas lantai.

Kanak-kanak semakin
maju dalam penguasaan dan penggunaan bahasa.
• Tetapi masih belum boleh membezakan antara sifat-sifat benda hidup dengan benda bukan hidup. • Contoh • Kanak-kanak mempunyai imaginasi bahawa batu adalah benda hidup.

Egosentrisme - Kanakkanak masih belum boleh membezakan antara pandangan diri sendiri dengan pandangan orang lain. Pada permulaan peringkat praoperasi, kanak-kanak sukar untuk memahami konsep urutan bersiri. Misalnya, kanak-kanak tidak boleh menyusun objek yang mempunyai urutan yang tertentu dalam siri yang sempurna.

Kanak-kanak tidak mempunyai konsep pengekalan.
• Pengekalan – idea bahawa satu kuantiti adalah sama walaupun telah berubah.

iaitu mengingat bentuk asal objek dalam bentuk imej mental. • Kanak-kanak selalunya tidak dapat menjawab atau boleh menjawab tetapi mengambil masa yang lama untuk mendapat jawapan daripada kanak-kanak yang telah menguasai proses kebalikan.Proses Kebalikan • Kanak-kanak belum boleh membuat proses kebalikan. . mereka telah berada di tahap pemikiran operasi konkrit. Dalam erti kata lain.

• Kanak-kanak juga tidak menguasai konsep desentrasi (decentration) dan kebalikan (reversibility).Pengekalan (Conservation) isipadu • Kanak-kanak gagal mengenalpasti jumlah isipadu yang sama banyak jika ia berada dalam cawan yang berlainan. .

. Kandungan air dari gelas B dituang kepada bekas lebar iaitu gelas C.Pengekalan Isipadu Air A B A C Dua gelas yang sama besar diisi air yang sama banyak.

Pengekalan Nombor /Bilangan • Kanak-kanak belum memperolehi konsep pengekalan bahan akan mengatakan kumpulan guli B lebih banyak walaupun sebenarnya jumlah guli dalam rajah A dan B adalah sama banyak. A B .

gambar atau isyarat. Merupakan peringkat permulaan pemikiran simbolik.Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Peringkat Pra Operasi • Mula menggambar dan merancang skema. iaitu dengan bahasa. • Mewakili sesuatu dengan simbol mental. Contoh : menggunakan botol sebagai telefon. . • 2 tahun – boleh terlibat dalam permainan membayangkan sesuatu (pretend play) . •Berupaya mengingat semula peristiwa yang sudah berlaku dan boleh membanding dua peristiwa yang berlaku.

bentuk dan warna. • Animisme – memberi sifat hidup pada benda dan peristiwa. • Egosentrik – sukar memahami pendapat orang lain. saiz. .• Mengumpulkan objek mengikut fungsi. panjang. • Belum menguasai pengekalan isipadu. pendek dan proses kebalikan.

• Intuitif – tumpuan pada aspek yang nyata sahaja. .• Pemusatan – memberi sesuatu dari satu perspektif sahaja.

Video Pengekalan Isipadu Air & Pengekalan Nombor / Bilangan .

Maka. Kanak-kanak sudah boleh mula berfikir secara logik. . 1987 – kanak-kanak berupaya berfikir berbalik dan memahami konsep pemuliharaan. Mereka boleh menyelesaikan tugas berkaitan dengan pengabadian. Mereka sudah faham konsep pembalikan kerana walaupun objek diubah kedudukan mereka faham bahawa tiada perubahan yang berlaku.Peringkat Operasi Konkrit ( 7 – 11 tahun ) Woolfolk. Mereka dapat melakukan pengelasan dan penyusunan bersiri. mereka dikatakan mempunyai logik yang lengkap bagi membuat operasi konkrit.

Contoh : kanak-kanak boleh menyelesaikan operasi 4 + 6 = 10 atau 10 – 6 = 4. mengklasifikasi dan mengkategori serta membuat perkaitan logik (relational logic). Kanak-kanak sudah boleh mengubahsuai dan menyusun semula imej dan simbol dalam membuat rumusan atau keputusan yang logik. . Kanak-kanak juga beransuransur menguasai pengekalan terutama isipadu dan berat.

Pengekalan (Conservation) • Bermaksud perubahan bentuk objek / susunan tidak mengubah cirinya / sifatnya. kanak-kanak memperoleh konsep keabadian atas kuantiti sesuatu bahan walaupun bahan itu mengalami perubahan yang ketara. berat. • Berlaku pada isipadu / kuantiti cecair. . • Pada peringkat ini. bahan pejal seperti plastesin dan nombor.

• Contoh: Dua gelas (gelas A dan gelas B) yang sama besar diisi air yang sama banyak. Kanak-kanak pada peringkat ini sedar bahawa isipadu air kedua-dua gelas adalah sama walaupun bentuk gelas adalah berbeza. Kemudian.kandungan air dari gelas B dituang kepada gelas lebar iaitu bekas C. Gelas C = Gelas A dan B .

Sudah boleh menguasai konsep pengekalan (conservation). Menguasai proses pengelasan. .Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Peringkat Operasi Konkrit Berkebolehan berfikir secara logik.

Proses menyusun secara bersiri mengikut susunan menaik dan menurun. Mula bersosial dan menerima pandangan rakan-rakan semasa bermain atau membuat aktiviti bersama. .

Video Konsep Kebalikan Peringkat Operasi Konkrit .

. empat atau lebih dan bergerak. Manakala helikopter dan kapal terbang pula merupakan pengangkutan udara yang beroda dua. lori. • Contoh : Pengangkutan darat terdiri daripada kereta. basikal.Mengklasifikasi • Kanak-kanak boleh mengumpulkan benda-benda mengikut cirinya ke dalam kategori tertentu. van. Ciri-cirinya adalah beroda dua. trak dan sebagainya.

Mereka sudah boleh menyusun di dalam minda senarai secara siri ketinggian atau berat.” Arahan ini mudah difahami oleh mereka. dari tinggi ke rendah. .Perkaitan Logik • Pemahaman yang lebih tentang perkaitan kuantitatif dan perkaitan logik. • Contoh : Guru memberi arahan kepada muridmuridnya. “Berbaris mengikut ketinggian.

iaitu Aina lebih tinggi daripada Fatini. • Contoh : Aina lebih tinggi daripada Jami’Atul. Jami’Atul pula lebih tinggi daripada Fatini. 1997) . Mereka boleh memberi jawapan yang betul mengikut ketinggian. • Pemikiran egosentrik pemikiran decentered (objektif) (Slavin.• Mereka juga boleh menerangkan perkaitan antara elemen dalam sesuatu senarai.

Dalam erti kata lain.• Pemikiran decentered – kanak-kanak memahami bahawa persepsi orang lain berlainan daripada mereka. kanak-kanak sudah memahami bahawa orang lain mempunyai persepsi sendiri. .

Peringkat Operasi Formal ( 12 tahun ke atas ) Kanak-kanak boleh memikir beberapa pertimbangan bagi satusatu masalah. menyelesaikan masalah kompleks. Sudah berupaya berfikir secara abstrak dan boleh Pemikiran kanak-kanak tidak lagi terikat kepada benda konkrit. . malah mereka boleh memikirkan peristiwa secara logik walaupun asasnya bukan realiti.

Kanak-kanak boleh berfikir secara abstrak seperti menyelesaikan masalah-masalah Matematik yang melibatkan perwakilan abstrak.Contoh : 4x + x = 10. Berapakah nilai x? .Ciri – ciri pemikiran formal a. Berfikir secara abstrak . .

Berfikir secara sistematik .Contoh : Sekiranya anda pergi bercuti dengan membawa tiga helai kemeja-T.b. berapakah kombinasi pakaian yang anda boleh dapat dari set ini? . .Boleh berfikir secara sistematik untuk memberi beberapa kemungkinan penyelesaian. tiga helai blaus dan tiga helai jaket.

. .c. .Boleh membuat hipotesis dan mencari alternatif penyelesaian masalah.Kebolehan kanak-kanak memikirkan penyelesaian secara induktif atau deduktif memungkinkan mereka membuat kajian dan menggunakan pemikiran saintifik.Boleh menaakul secara induktif dan deduktif. Boleh membuat hipotesis .

Pemikiran Deduktif Pemikiran Induktif • Pemikiran khusus generalisasi yang lebih luas . kanak-kanak boleh memberi contoh keadaan-keadaan yang memungkinkan tumbuhan hidup dengan subur. mereka boleh • Pemikiran am khusus. membuat hipotesis (ramalan) tentang akibat pencemaran yang teruk yang akan terjadi kepada bandar-bandar besar pada 10 tahun akan datang. . • Contoh : Dengan mengkaji kesan-kesan pencemaran alam sekitar. • Contoh : melalui fakta-fakta yang dipelajari seperti keperluan asas tumbuhan untuk membuat makan.

Mempunyai perasaan seperti perbuatan mereka sentiasa diperhatikan orang sekeliling.Remaja lebih tertumpu kepada idea dan pemikiran mereka sendiri. e. .d.Susah menerima pandangan dan pendapat orang lain. . Bersifat egosentrik .

. • Berfikir secara abstrak.Perkembangan Kognitif Kanak-Kanak Peringkat Operasi Formal • Boleh melakukan proses mental ke atas idea-idea dan membuat jangkaan / andaian berdasarkan fakta. • Berfikir secara sistematik – memberi beberapa kemungkinan penyelesaian.

• Egosentrik remaja muncul pada peringkat ini. .• Boleh membuat hipotesis dan mencari alternatif penyelesaian secara induktif dan deduktif.

.

Jelaskan konsep-konsep tersebut. Beliau juga telah memperkenalkan beberapa konsep dalam teorinya. .b.

idea dan bergaul dengan orang lain. . perkembangan kognitif adalah proses pembangunan intelek yang berguna bagi beradaptasi dengan persekitaran. • Menurut Piaget.Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget • Piaget memandang kecerdikan adalah sebagai dasar kepada proses yang aktif di mana manusia dapat memperoleh maklumat melalui interaksi dengan objek.

• Selain itu. • Individu sentiasa mencuba untuk memahami dan mengadaptasi perubahan yang berlaku di sekeliling. . Piaget berpendapat bahawa proses pemikiran kita berubah secara menyeluruh bermula selepas lahir sehingga kita mencapai kematangan.

KONSEP-KONSEP TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF Skema Proses Keseimbangan Adaptasi Asimilasi Akomodasi .

mencapai. serta menggerakkan tangan dan kaki. memandang. bayi telah dilengkapkan dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenali sebagai skema seperti gerakan menghisap. memegang.skema • Merupakan potensi am yang ada dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. • Contohnya. • Pembentukan skema : skema mudah skema konkrit skema kompleks skema abstrak . merasa. sewaktu dilahirkan.

• Contoh : kanak-kanak membina skema-skema untuk mengkategori sesuatu benda / skema untuk mengenal huruf. • Contoh : jari ibu. . • Bayi juga akan cenderung memegang benda-benda yang tidak menyakitkan. • Bagi gerakan memegang. kandungan skemanya adalah memegang benda yang tidak menyakitkan.

• Skema yang ada pada bayi akan menentukan bagaimana bayi bertindakbalas dengan sekelilingnya. skema adalah sistem yang dibentuk daripada pengalaman yang disusun di dalam minda . • Kesimpulannya. .

.Proses mencapai keseimbangan • Berlaku dalam situasi yang baru dialami. • Proses penyusunan dan pembentukan skema.digunakan apabila berdepan dengan situasi baru dan memerlukan penyelesaian. • Individu akan menyusun sesuatu pengalaman yang baru lalu membentuk satu sistem yang dikenali sebagai skema. dipanggil organisasi. • Skema .

Skema lama Skema baru • Adaptasi = asimilasi + akomodasi .Adaptasi • Proses pengubahsuaian skema.

• Individu cuba memahami pengalaman baru dan cuba untuk menyesuaikan pengalaman itu dengan skema-skema sedia ada. Melalui pengalaman dan bimbingan. • Contoh : Kanak-kanak mungkin akan menyatakan ‘d’ ialah ‘b’ apabila ia diperkenalkan. kanak-kanak akan cuba memadankan pengetahuan baru dengan skema sedia ada. • Pengalaman baru + Skema sedia ada = Keseimbangan .

Pengalaman disusun Organisasi Pengalaman baru Skema Adaptasi: Asimilasi Berjaya Dapat adaptasi pengalaman baru Skema baru terbentuk Keseimbangan berlaku .

• Contoh : Kanak-kanak dapat mengenal dan membezakan huruf ‘d’ dan ‘b’. • Individu akan mengubah cara pemikiran untuk disesuaikan dengan pengalaman baru lalu terbentuk skema baru. • Kesimpulan : skema baru situasi baru Berjaya (akomodasi) Gagal .• Individu dapat menukarkan skema lama untuk disesuaikan dengan pengalaman baru.

Pengalaman disusun Organisasi Pengalaman baru Skema Adaptasi: Akomodasi Berjaya Gagal Tidak dapat mengadaptasi pengalaman baru Ketidakseimbangan berlaku Dapat adaptasi pengalaman baru Skema baru terbentuk Keseimbangan berlaku .

Contoh: seorang kanak-kanak diajar mengenai kereta Maklumat kanak-kanak yang sedia ada:• Skema lama: -maklumat yang sudah diketahui=kereta -mempunyai 4 tayar. .

.Kanak-kanak itu melihat sesuatu yang baru sebelum mengetahuinya terlebih dahulu-: • Asimilasi: -skema baru =van -penambahan maklumat baru yang diserap untuk disesuaikan dengan skema lama tetapi tidak membuat pengubahsuaian. -masih mempunyai 4 tayar.

Kanak-kanak tersebut cuba mengaitkan kedua-duanya (cuba menukarkan dan mengubah skema lama untuk disesuaikan dengan skema baru):• Akomodasi: .maklumat baru cuba diubahsuai Skema kereta Skema van Mempunyai 4 tayar dan muatan penumpang sedikit Mempunyai 4 tayar tetapi muatan penumpang banyak. -Muatan penumpang sedikit atau banyak = mempunyai 4 tayar. (tahap keseimbangan berlaku) .

Dapat mengenali van.• Kanak-kanak tersebut sudah boleh mengubah skema yang sedia ada dan membentuk skema yang baru. Skema baru yang akan muncul: Van Lori Bas (Pengangkutan darat) .

Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep pemikiran konkrit atau abstrak di kalangan kanakkanak. .c.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN KONSEP PEMIKIRAN KONKRIT / ABSTRAK Pengaruh baka/genetik Pengaruh persekitaran Kesediaan pembelajaran Motivasi .

• Contoh: latar belakang yang berbeza-beza dalam kalangan individu. taraf serta hubungan dengan kanak-kanak. . Hal ini dapat dilihat jika ibu bapa yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi.(doktor + doktor = genius) PENGARUH PERSEKITARAN • Dilihat melalui hubungan interaksi dengan orang sekeliling • Melibatkan perbezaan umur. • Contoh: kanak-kanak akan bercakap dengan lebih beradab jika berinteraksi dengan orang yang lebih tua dari usianya seperti ahli keluarganya mahupun pengasuhnya. kebarangkalian anak mereka turut mewarisi genetik mereka. jantina.PENGARUH BAKA/GENETIK • Dapat dilihat melalui gen perwarisan dan ianya penting terhadap keupayaan kognitif individu.

sentiasa berfikiran positif agar mental berupaya menerima pelajaran.KESEDIAAN PEMBELAJARAN • Dari segi fizikal. . dapat dikaitkan dengan kemahiran psikomotor. • Contoh: boleh memberi pujian sebagai dorongan untuk berfikir dengan lebih mantap. Motivasi • Memberikan peneguhan positif seandainya berjaya menguasai sesuatu perkara. • Dari segi kognitif. Contoh : cara pegangan pensel. Contoh: tidak mencampuradukkan masalah yang sedia ada ketika belajar iaitu antara masalah keluarga mahupun masalah peribadi.

 Piaget (1970) melihat peranan persekitaran sebagai penyumbang bagi perkembangan otak kanak-kanak.  Beliau percaya kanak-kanak yang aktif adalah kanak-kanak yang belajar.  Terdapat dua bentuk aktiviti pembelajaran yang terlibat: .

• Contoh: peningkatan keberkesanan melalui latihan menendang. • Ia dijanakan oleh kanak-kanak itu sendiri .LATIHAN • Jenis pembelajaran berterusan yang tidak memerlukan pengukuhan. melalui proses memanipulasikan objek-objek • Contoh: dapat memperoleh maklumat yang diperlukan bagi menyelesaikan masalah yang lebih abstrak seperti bentuk bulat dijadikan simbol kepada buah-buahan yang berbentuk bulat . pemadam dan sebagainya. • Lazimnya. PENGALAMAN FIZIKAL • Proses pembelajaran berkaitan dengan objek. tayar. .

Dengan menggunakan Teori Kognitif Piaget. sarankan sekurangkurangnya lima cara bagaimana guru dapat membantu murid-murid mencapai perkembangan kognitif yang optimum.d. .

1. Pengalaman belajar yang bermakna • Segala kegiatan yang dilakukan di dalam perancangan pengajaran dirancang agar bermakna untuk murid. • Oleh itu, minat dan sikap murid juga dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang pembelajaran. • Contoh: mengaitkan pelajaran yang diajar dengan kehidupan seharian.

2. Mempunyai hubungan sosial yang baik
• Diberi kesempatan untuk berinteraksi secara produktif sesama murid serta guru. • Memberi kesempatan murid untuk bekerja dalam pelbagai konteks sosial. Secara tidak langsung, interaksi dua hala berlaku. • Contoh: bekerja secara berpasangan ataupun berkumpulan selain melakukannya secara individu.
http://edukasi.kompasiana.com

3.Memanfaatkan pengalaman awal murid

• Harus memerhatikan pengetahuan awal murid untuk memudahkannya memperolehi pengetahuan yang lain. • Contoh : meminta murid untuk melukis buah-buahan yang mereka tahu sambil didedahkan dengan pelbagai jenis buahbuahan tempatan yang lain.

4.Penglibatan semua murid

• Dapat melibatkan interaksi dua hala berlaku. • Mengeratkan hubungan silaturrahim di kalangan murid-murid. • Dapat berkongsi idea serta mendapatkan pengetahuan dengan cara meneroka melalui interaksi dengan persekitaran. • Contoh: menjawab soalan secara berkumpulan seperti kuiz.

Menyediakan Kelas yang Kondusif • Sosial • Emosi • Fizikal .5.

Dapat wujudkan suasana yang mesra dan harmonis.Aspek Sosial Kepimpinan guru perlulah bersifat demokratik : guru yang sedia berkonsi kuasa dengan murid-murid dalam pengurusan aktiviti P & P di bilik darjah. . Sifat kepimpinan sebegini dapat mengurangkan rasa tegang dan menggalakkan murid-murid mengemukakan pendapat mereka. Dapat mendorong muridmurid untuk berinteraksi di antara satu sama lain dan melibatkan diri secara aktif.

Aspek Fizikal Keadaan kebersihan dan keindahan bilik darjah : meningkatkan keberkesanan P & P. . carta dan ABM : • Menggalakkan aktiviti P&P. Suasana di kelas perlu diatur kemas dan dihiasi dengan pelbagai gambar. Penyusunan meja – kerusi bersesuaian : •Memudahkan interaksi dua hala berlaku.

Persekitaran kelas yang cukup dengan pencahayaan dan pengaliran udara adalah penting : • Membangkitkan semangat belajar dan memberi keselesaan kepada murid ketika belajar. .Saiz bilik darjah perlu mempunyai ruang yang cukup untuk bergerak : • Memberi keselesaan ketika menjalankan aktiviti permainan / aktiviti berkumpulan. Contoh: menyediakan jadual tugas harian kelas.

Suara ASPEK EMOSI Sistem Kepercayaan Guru Teknik Kawalan Kelas Stail Kepimpinan dan Kaedah Mengajar Kelucuan Penggunaan Pujian .

Kawalan negatif pula ialah dendaan dan tidak memberi ganjaran. Kawalan positif adalah seperti pemberian pujian dan pemberian hadiah.Suara Ciri-ciri suara yang menimbulkan kesan emosi melibatkan gaya. . nada. kadar penyampaian dan kelicinan aliran pertutturan Sistem Kepercayaan Guru Dapat mencorak tingkah lakunya nya di kelas sehinggakan mempengaruhi tingkah laku murid-murinya Teknik Kawalan Kelas Terdiri dari jenis positif/negatif. kelangsingan.

lebih berinisiatif dan lebih toleransi. Kelucuan • Kegunaan jenaka: mengurangkan suasana emosi yang tegang. memulihkan suasana yang muram mengeratkan perhubungan yang sedia ada dan memudahkan P&P Penggunaan Pujian • Memberi pujian secara lisan sama ada secara perseorangan/ di khalayak ramai .Stail Kepimpinan dan Kaedah Mengajar • Akan mempengaruhi pelajarnya dari segi untuk bekerjasama serta lebih mementingkan tugasan.

6. • Rancangan pengajaran dan pembelajaran perlu fleksibel • Dapat menarik minat. keperluan serta kebolehan murid dalam memenuhi kurikulum • Contoh: menggunakan alat bantu mengajar yang menarik dan mudah difahami ketika mengajar • Dari segi pendidikan. .Kurikulum yang disediakan tidak seharusnya terlalu ketat. membekalkan objek maujud adalah penting untuk proses pembelajaran kanak-kanak dan perkembangan ke peringkat kefahaman yang abstrak.

• Isi pelajaran dan aktiviti pelajaran yang disediakan perlu selaras dengan tahap perkembangan murid-murid. • Contoh: membawa murid-murid ke persekitaran sekolah untuk mengenali pelbagai jenis benda hidup.7.Menggunakan contoh-contoh yang konkrit serta analogi yang sesuai. . • Hal ini untuk mengelakkan murid mudah memahami dan tidak jemu dengan ilmu yang diajarkan.

Setiap tajuk pelajaran perlu disusun dan dipertingkatkan. • Perlulah disusun daripada yang mudah kepada yang sukar • Dapat menjamin agar murid dapat memperoleh hasil pembelajaran yang maksimum • Contoh: memberi murid latihan yang berbentuk objektif terlebih dahulu sebelum membenarkan mereka menjawab soalan kefahaman/ subjektif atau mengajar murid untuk menulis seiring mengajarnya cara membaca .8.

2 : Teori Konstruktivisme (Lev Vygotsky) a) Jelaskan maksud Scaffolding. c) Huraikan implikasi Teori Pembelajaran Vygotsky kepada guru dalam melaksanakan proses pengajaran di bilik darjah. b) Bincangkan mengenai Zon Perkembangan Proksimal. .5.

LEV VYGOTSKY .

.kanak adalah penting bagi membantu mereka mencapai tahap optimum dalam pembelajaran.Vygotsky berpendapat Scaffolding yang diberikan kepada seorang kanak.

Perspektif pendidikan.Apa itu Scaffolding ??? Konsep Scaffolding amat berkait rapat dengan idea Zon Perkembangan Proksimal. ia merupakan hubung kait antara bantuan yang diberikan oleh guru terhadap murid-murid. Scaffolding : mengubahsuai tahap sokongan yang diberikan. . Secara umumnya. Scaffolding adalah satu struktur sementara yang digunakan untuk menyokong bahan-bahan dalam pembinaan atau pembaikan sesuatu bangunan.

tatacara oleh orang dewasa atau rakan yang lebih berpengetahuan dalam menguasai sesuatu bidang atau ilmu. mengatakan bahawa “Apabila seseorang pelajar mempelajari kemahiran baru atau kemahiran yang sukar.Scaffolding merupakan sejenis kaedah yang bermaksud bantuan atau bimbingan. bimbingan yang diberikan hendaklah dikurangkan sehingga pelajar boleh menguasai kemahiran tersebut”. Santrock (2007). . guru perlu memberi bimbingan penuh tetapi apabila pelajar sudah mula memahami. petunjuk.

tunjuk ajar yang diberikan semakin dikurangkan seterusnya tiada langsung panduan diberikan. . • Apabila menggunakan kaedah Scaffolding. pada awal pembelajaran.• Dalam erti kata lain. perbualan dan interaksi merupakan alat terpenting bagi membolehkan pelajar menyusun konsep. pelajar diberi bantuan dengan kadar yang lebih kerap namun apabila pelajar tersebut dipercayai sudah boleh menguasai kemahiran yang diajar.konsep baru secara lebih sistematik.

.

ZON PERKEMBANGAN PROKSIMAL .

• ZPP bertujuan untuk menolong kanak-kanak berkembang dari tahap sosial kepada tahap peribadi.Definisi • ZPP : menerangkan mengenai bagaimana kemahiran-kemahiran yang sukar dilakukan oleh kanak-kanak boleh dijayakan dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau rakan sebaya yang lebih mahir. .

Terdapat dua tahap ZPP iaitu :- HAD BAWAH ZON PERKEMBANGAN PROKSIMAL HAD ATAS .

Contohnya boleh membuat angka 1 hingga 1000 sendiri. kanak-kanak sudah mahir menambah angka 1 hingga 100.Contohnya. Perkara yang boleh dilakukan oleh kanak-kanak dengan bimbingan orang dewasa. Pada peringkat ini. . Pada peringkat ini.kemahiran kanak-kanak boleh dicapai dengan bantuan individu yang lebih mahir.HAD ATAS (Tahap perkembangan potensi) HAD BAWAH (Tahap perkembangan sebenar) Kanak-kanak dapat menyelesaikan masalah secara sendiri tanpa bantuan. kemahiran kanak-kanak dapat dicapai melalui pengetahuan sedia ada di dalam diri.

Hasilnya pelajar mencapai tahap kefahaman yang lebih tinggi (had atas) melalui tunjuk ajar guru.GURU PELAJAR ZPP Jarak kefahaman antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru yang melibatkan individu yang lebih mahir. . Kaedah Scaffolding digunakan oleh guru kepada pelajar bagi menyampaikan sesuatu pengetahuan baru. pengetahuan baru yang dicapai oleh pelajar tidak akan melebihi pengetahuan individu yang memberi tunjuk ajar. Pelajar memahami sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan jangka masa panjang sedia ada di dalam minda ( had bawah) . Walau bagaimanapun.

.

• Sebaik sahaja disuruh mengira bilangan bentuk yang HAD BAWAH berwarna merah. kanak-kanak tidak lagi memerlukan panduan. kanak-kanak menghadapi masalah. HAD ATAS • Kanak-kanak sudah boleh menguasai kemahiran mengira melalui tunjuk ajar yang diberikan. . • Galakan berupa pujian juga diberikan sebagai ganjaran apabila kanak-kanak dapat mengira dengan betul. • Hasilnya. ZPP • Bantuan diberikan sepanjang proses mengira bilangan bentuk berwarna merah.PENJELASAN • Kanak-kanak dapat mengira bilangan bentuk secara bebas dari 1 sehingga 15.

pencapaian adalah bergantung kepada pengetahuan orang dewasa yang lebih kemahiran. . pengetahuan tersebut adalah terhad mengikut tahap pemikiran kognitif seseorang kanak-kanak dan pengetahuan tersebut tidak akan melebihi pengetahuan orang dewasa yang memberi bimbingan tersebut.KESIMPULAN… • Tahap pengetahuan yang dicapai oleh seseorang kanak-kanak adalah berbeza daripada orang dewasa. • Melalui konsep ZPP. • Walau bagaimanapun.

 Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan di sekolah ialah skema iaitu aktiviti mental yang digunakan oleh murid sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan.Kajian Vygotsky Terhadap Perkembangan Kognitif  Mengikut kefahaman konstruktivisme. ilmu pengetahuan di sekolah tidak boleh dipindahkan daripada guru kepada murid dalam bentuk yang serba sempurna.  Murid perlu membina sesuatu pengetahuan itu mengikut pengalaman masing-masing di mana pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri . .

 Guru berperanan mengorganisasikan interaksi untuk membantu kanak-kanak menyelesaikan tugasan pembelajaran.  Lev Vygotsky percaya bahawa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh faktor persekitaran.  Operasi-operasi ini akan diserap ke dalam minda seseorang dan menukar menjadi sesuatu yang diperlukannya. Vygotsky (dalam Souviney. 1989) pula mengatakan bahawa operasi mental adalah dirangsangkan melalui interaksi sosial yang aktif dengan rakan sebaya dan orang dewasa yang lebih mahir. sosial dan budaya.  Beliau juga mengatakan bahawa pengajaran berkesan ialah apabila pelajar bekerjasama melibatkan diri dalam aktiviti di dalam kelas yang menyokong pembelajaran dan menerima bimbingan yang berpatutan dari guru. Namun. .

.Implikasi Teori Pembelajaran Vygotsky kepada guru dalam melaksanakan proses pengajaran di bilik darjah.

Memberi galakan Galakan bercakap sendiri IMPLIKASI TEORI DALAM PEMBELAJARAN Memberi ujian yang jelas dan sistematik Kaitkan pembelajaran dengan pengalaman sebenar Arahan yang bermakna .

. Bentukkan kumpulan heterogenus iaitu : dimana kanakkanak dengan tahap kemahiran yang pelbagai diletakkan dalam satu kumpulan. Guru menggunakan strategi pengajaran yang koperatif dan kolaboratif serta pengajaran secara berkumpulan.Memberi galakan Menggalakkan pelajar yang mahir membantu rakan yang kurang mahir.

. Murid akan berasa dihargai dan bersemangat untuk belajar tentang sesuatu perkara.Memberi pujian yang jelas dan sistematik Guru perlu menentukan bahawa pujian diberi dengan betul dan bersesuaian dengan tingkah laku murid.

Arahan yang bermakna Guru memberikan arahan yang jelas dan bermakna yang sebolehbolehnya mempunyai kaitan antara pengajaran dengan kehidupan seharian kanak-kanak. Contoh aktiviti : pengajaran PAFA di sekolah. . Kurangkan penghafalan dan bimbing kanak-kanak untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka kepada pengalaman sebenar.

Kaitkan pembelajaran dengan pengalaman sebenar Murid.murid dapat memahami sesuatu pembelajaran baru dengan mudah kerana pengalaman yang telah dilalui. Contoh : Guru menyuruh murid mengira bilangan gula-gula dengan menyentuh setiap satu gula-gula yang telah dikira. .

. Galakkan kanak-kanak untuk merealisasikan idea semasa bercakap sendiri ke dalam situasi yang memerlukan penyelesaian.  Contoh aktiviti : penulisan esei pendek bertajuk “Aku Sebatang Pen”.Galakan bercakap sendiri Guru menggalakkan kanakkanak bercakap sendiri semasa menyelesaikan sesuatu masalah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful