Contoh Rancangan Pengajaran Harian PSV Tahun 1 (KSSR) Membuat Corak Dan Rekaan Tahun Bidang Aktiviti Tema

Tajuk Masa Media :1 : Membuat Corak dan Rekaan : Renjisan dan Percikan : Alam Semula Jadi : Pembalut Buku : 60 minit : Alat : berus gigi, palet, dan daun warnaposter atau tempera

Bahan : kertas lukisan dan warna air atau Bahan bantu mengajar EMK STANDARD KANDUNGAN 1.

: Contoh-contoh corak teknik percikan : Elemen Kreativiti dan Inovatif

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan :

rupa, warna, jalinan, kontra, ritma, dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. 2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan

media danteknik dalam penghasilan corak. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam

penghasilan corak. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,

sejarah seni,

1.2 2.3 2. menamakan.1 2.3 Unsur seni Warna – primer dan sekunder Rupa – organik Jalinan – tampak Prinsip rekaan Kontra – warna Ritma dan pergerakan – rawak Harmoni – bentuk Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni 2.2.2.1.1 2. dan proses dalam penghasilan Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media Alat – berus gigi.2.1.2. palet. dan daun Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster .2.1 Persepsi Estetik bahasa seni Murid dapat mengenal.1 2.1.2.1.1 2.1.1.1.2 atau tempera 2.1 2. 2. dan memahami visual yang ada pada karya seni.1.1.2 2.2. 2.1 Teknik – renjisan dan percikan (corak tidak terancang) Mengetahui penggunaan media.2 Aplikasi Seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 karya 2.2 2.2.2.1. teknik.1.2.1.

3.1 2.4.2. Aplikasi Seni · Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik percikan dan renjisan.4 Apresiasi Seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kefahaman.4. warna. 2. kontra. · Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan media dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan. · Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur jalinan.2 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri 2. . kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan Persepsi Estetik · Guru menunjukkan contoh-contoh corak yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan.3.3 Ekspresi Kreatif dan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 2.4. ritma dan pergerakan. rupa. dan harmoni. 2.1 2.

Langkah 5 · Setelah siap alihkan daun daripada kertas lukisan dan jemur hingga kering. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. Langkah 2 · Susun daun di atas kertas lukisan. . Buat bancuhan warna primer dan sekunder. Langkah 3 · Sapukan warna pada berus gigi dan percikkan warna pada permukaan kertas dengan menggunakan sikat atau jari. Apresiasi Seni · · Murid mempamerkan hasil kerja.· Guru menunjuk cara penghasilan corak renjisan dan percikan. Langkah 4 · Ulangi langkah 3 menggunakan warna yang berbeza. Sediakan sekeping kertas lukisan. Ekspresi Kreatif · Murid menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Sediakan motif seperti yang diinginkan (daun). Langkah 1 · · · · Bancuh cat air atau tempera dalam palet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful