( Makkiyah – 8 Ayat

)

¸_,¸.l¦´¸ ¸¿¡.,¸l¦´¸ ¸¸¸
Wattiini waẑẑaytuun
1. Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun,
¸¸¡L´¸ _,¸.¸¸. ¸_¸
Wathuuri siiniin
2. Dan demi bukit Sinai,
¦..>´¸ ¸,l¦ ¸_,¸.¸¦ ¸_¸
Waĥaadzal baladil amiin
3. Dan demi kota (Mekah) ini yang aman,
.1l !´.1l> ´_..·¸¸¦ _¸· ¸_.>¦ ¸¸,¸¡1. ¸_¸
Laqod kholaqnal innsaana fii ahsani taqwiim
4. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia
dalam bentuk yang sebaik-baiknya .
¯¸. «..::´¸ _±`.¦ _¸¸±.. ¸_¸
Tsumma rodadnaaĥu asfala saafiliin
5. Kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang
serendah-rendahnya (neraka),
¸¸| _¸¸¦ ¦¡`..¦´, ¦¡l¸.-´¸ ¸¸.>¸l.¯.l¦
`¸¸l· '¸>¦ ¸¯,s ¸¿¡`..· ¸_¸
Illal ladziina aamanuu wa’amilush shoolihaati falaĥum
ajrun ghoyru mamnuun
6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan
amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada
putus-putusnya.
!.· ,,¸.>`, .-, ¸_¸¸!¸, ¸_¸
Famaa yukadz-dzibuka ba’du biddiin
7. Maka Apakah yang menyebabkan kamu
mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya
keterangan-keterangan) itu?
´_,l¦ ´<¦ ¸>>!¸, _,¸,¸>.>'¦ ¸_¸
Alaysallooĥu biahkamil haakimiin
8. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?