TUJUAN: Untuk menentukan haba peneutralan bagi: (i) Asid hidroklorik (HCl) dan natrium hidroksida (NaOH) (ii) Asid sulfurik

(H2SO4) dan natrium hidroksida (NaOH) (iii) Asid nitrik (HNO3) dan kalium hidroksida (KOH) TEORI: Amali ini adalah berkaitan dengan termokimia. Termokimia merupakan kajian tentang perubahan haba dalam tindak balas kimia. Bahan kimia mempunyai ikatanikatan di antara atom-atom atau molekul-molekul. Ia memerlukan tenaga untuk bercantum dan berpecah antara satu sama lain. Perubahan haba akan wujud apabila suhu bahan kimia berubah hasil daripada tindak balas. Salah satu tindak balas dalam termokimia adalah haba peneutralan. Haba peneutralan merupakan perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol ion H+ daripada asid meneutralkan 1mol ion OHdaripada alkali bagi 

menghasilkan air pada keadaan piawai. Apabila asid dan alkali bertindak balas, ia akan membentuk air dan garam. Sebagai contoh: HCl(ak)+NaOH(ak)

NaCl(ak)+H2O(ce). Hasil tindak balas proses ini dikenali sebagai tindak balas peneutralan. Tenaga haba yang dibebaskan dipanggil sebagai haba tindak balas peneutralan. Sewaktu peneutralan, air akan dihasilkan. Ini kerana ion hidrogen, H + daripada asid akan bergabung dengan ion hidroksida, OH- daripada alkali untuk membentuk H2O. Tenaga haba yang dihasilkan ialah apabila 1 mol ion OH- bergabung dengan 1 mol ion H+ untuk menghasilkan 1 mol air, H2O. Semua haba peneutralan adalah sentiasa bersamaan dengan -57.3 kJmol-1. Ianya terhasil apabila 1 mol ion OHbergabung dengan 1 mol ion H+ untuk menghasilkan 1 mol air. Jumlah haba yang dibebaskan semasa tindak balas peneutralan bergantung kepada: a) Kepekatan asid dan alkali b) Kuantiti asid dan alkali yang digunakan c) Kebesan asid

3. cawan plastik bersama penutup. Tindak balas peneutralan adalah eksotermik. Dalam pengeluaran haba ini.0 mol dm-3 asid sulfurik (H2SO4 ) EC3 – 1.0 mol dm-3 asid hidroklorik (HCl) EC2 – 1.0 cm3 EC4 dan 60.0 cm3 EC5 utuk menggantikan EC1 dan EC3 masingmasing untuk mendapatkan campuran T. Dalam tindak balas eksotermik. 100cm3 silinder penyukat. suhu di sekitar turut meningkat.0 mol dm-3 natrium hidroksida (NaOH) EC4 – 1.Semua tindak balas haba peneutralan merupakan tindak balas eksotermik. ditulis sebagai ΔH-ve. Campuran R dikacau dengan teliti menggunakan termometer dan suhu tertinggi yang dicapai direkodkan.0 cm3 EC2 untuk menggantikan EC1 untuk mendapatkan campuran S. 5. Suhu EC1 direkod sebagai suhu awal campurn R.0 mol dm-3 asid nitrik (HNO3 EC5 – 1. air suling. Gambar rajah di tepi menunjukkan jumlah relatif tenaga yang disimpan di dalam reaktant dan produk yang diukur dalam kJmol-1. Campuran R dituang dari cawan plastic. BAHAN: EC1 – 1. jadi tenaga produk kurang daripada reaktant. Prosedur di atas diulang dengan menggunakan: i. dan ii. termometer (0°c – 110°c) ± 0. Cawan dibersihkan dan dibilas dengan air suling. 2. Tahap tenaga produk lebih rendah daripada reaktant.2°c. 25. . Tambah 60 cm3 larutan EC3 ke dalam cawan plastik mengandungi EC1 dengan menggunakan silinder penyukat.0 cm3 EC1 ke dalam cawan plastik dengan menggunakan pipet. 4. Masukkan 25. Ini kerana tenaga dilepaskan. PROSEDUR: 1. perubahan tenaga adalah negatif.0 mol dm-3 kalium hidroksida (KOH) RADAS: 25cm3 pipette. 25.

2. Kipas angin ditutup sebelum eksperimen dimulakan dan sepanjang eksperimen. Ini bagi memastikan suhu campuran telah stabil dan mengurangkan kehilangan haba secara pantas ke persekitaran.0 28.Keputusan: Campuran R EC1 + EC3 Suhu tertinggi (°C) Suhu awal (°C) Peningkatan suhu (°C) 30.5 27 3. 4. hendaklah dituang dengan berhati-hati supaya tiada larutan yang terpercik keluar dan dikacau sebaik dicampurkan bersama. . Larutan dicampurkan dengan berhati-hati supaya tiada baki yang terpercik keluar daripada cawan plastic.0 3. Selain itu. 2.0 8. lap dengan kain basah.5 Campuran S EC2 + EC3 36. Langkah Keselamatan: 1.0 Campuran T EC4 + EC5 31. Selepas selesai eksperimen. 5.0 Langkah Berjaga-Jaga: 1. cuci radas dengan air paip dan biarkan kering dengan meletak dan menyusun radas di tepat yang disediakan. 3. Cuci radas yang hendak digunakan berulang kali seperti termometer dengan air suling dan lap dengan kain kering sebelum menggunakannya semula.0 28. Bacaan termometer diteliti sepanjang eksperimen supaya suhu tertinggi yang dicapai dapat direkod. Semasa mencampurkan larutan asid dan alkali ke dalam cawan plastik. campuran yang bertindak balas tersebut juga perlulah dikacau agar percampuran secara homogenous dapat diperoleh. Jika masih ada yang terpercik keluar.

ion hidrogen(H+) dan ion hidroksida(OH-) bergabung untuk menjadi air (H2O). ii. mengalas cawan plastik dengan jubin putih sepanjang eksperimen supaya dapat mengurangkan jumlah haba yang diserap oleh persekitaran. 2. Kedua-dua haba yang hilang ini diabaikan dalam pengiraan.dari alkali. . Oleh itu. Balut cawan plastik dengan kain. 4. apa yang berubah dan berlaku ialah pembentukan molekul air. Haba peneutralan ialah tenaga haba yang dikeluarkan apabila satu mol air terbentuk daripada peneutralan antara satu mol ion hidrogen. Apabila kedua-dua bahan tindak balas ini dicampurkan. Dalam tindak balas ini. Langkah berjaga-jaga tambahan yang boleh diambil untuk mengurangkan kehilangan haba ke persekitaran ialah: i. m = jisim campuran tindak balas c = muatan haba tentu campuran tindak balas θ = perubahan suhu 4. haba peneutralan pelbagai jenis asid kuat dan alkali kuat adalah sama 5. H+ daripada asid dan satu mol ion hidroksida.3 kJ mol-1. 2. Asid kuat dan alkali kuat mengionkan sepenuhnya (completely ioinize) di dalam air. . Jadi. Haba peneutralan dalam eksperimen biasanya kurang daripada nilai teori kerana sebahagian haba yang dilepaskan hilang ke persekitaran atau diserap oleh alat atau radas (thermometer. H+ + OH-→ H2O 3. Tindak balas antara asid kuat dan alkali kuat 1. 5. cawan plastik). OH. Perubahan tenaga = mc θ Di mana. 3. Oleh itu. haba peneutralan adalah haba yang dibebaskan daripada pembentukan 1 mol air dan nilainya adalah kira-kira 57.Perbincangan: Haba peneutralan 1.

. Walau bagaimanapun. Tenaga haba diperlukan untuk memecahkan ikatan O-H sebelum H+ boleh bertindak balas dengan OHuntuk membentuk air. (partially dissociated in water) 8. b) Haba peneutralan bagi asid nitrik (HNO3) dan kalium hidroksida (KOH) adalah 42. Oleh itu. a) Haba peneutralan bagi asid sulfurik (H2SO4) dan natrium hidroksida (NaOH) adalah 114. Haba peneutralan. 7. perubahan haba bersih akan kurang daripada 57. apabila asid atau alkali kuat terlibat. 10. Oleh itu. c) Asid sulfurik ialah asid diprotik. Rajah di atas menunjukkan tindak balas asid lemah dengan alkali.2 kJmol-1.perubahan haba bersih adalah kurang daripada 57.Tindak balas antara asid lemah dan alkali kuat 6. haba peneutralan adalah lebih rendah daripada 57.8 kJmol-1.3 kJ mol-1. maka haba peneutralannya adalah dua kali ganda daripada asid hidroklorik dan asid nitrik.3 kJ mol-1. 9.3 kJ mol-1.8 kJmol-1. Haba peneutralan bagi asid hidroklorik (HCl) dan natrium hidroksida (NaOH) adalah 42. Asid lemah adalah sebahagian dipisahkan dalam air.untuk melepaskan ion-ion hidrogen atau ion hidroksida sebelum mereka boleh bertindak balas. Hal ini adalah kerana sedikit tenaga yang perlu memecah ikatan OH. ∆H antara asid dan alkali menjadi rendah mengikut urutan: ∆H asid kuat/ alkali kuat > ∆H asid kuat/ alkali lemah atau asid lemah/ alkali kuat > ∆H asid lemah/ alkali lemah Kesimpulan: i.

Ponnampalam J.com/doi/pdf/10. Bhd. Pre-U Chemistry STPM Matriculation First Edition. . Diakses daripada http://www. Lim Y.. Chemistry SPM. (2009). Norbani Abdullah. Bhd. Selangor Darul Ehsan: Pearson Malaysia Sdn Bhd. Yaksic A. I. Noor Hayati Ibrahim.chm. (2006). Selangor Darul Ehsan: Penerbitan Pelangi Sdn.. Calorimetry: Heat of Neutralization.yaksic. Hazar Bebe Mohd Ismail. Canady W. Diakses daripada http://www. Kooi F. Sie L. 2013. Laidlier K. Bhd.W..J. (2000). Y.. (2007). Blauch. Selangor: Pearson Malaysia Sdn. (2009).html pada Jan 18.com/hn26. Heat of Neutralization. S. Excel in STPM Chemistry. (2004).edu/vce/calorimetry/HeatofNeutralization. Bhd.H. Diakses daripada http://www. First Edition.1139/v56-216 pada Jan 18.M. 2013. C. & Hong Y. K (2005).html pada Jan 18. The Heat Of Neutralization Of Strong Acids And Bases In Highly Dilute Aqueous Solutions.J.nrcresearchpress.davidson. Physical Chemistry. Selangor: Penerbitan Pelangi Sdn. College Matriculation Chemistry. 2013. Lim E. Selangor: SAP Publication (M) Sdn. Papee H. Laman web: David N.RUJUKAN: Buku: Eng N. Lim Y.

Soalan: 1.(aq) + H+ (aq) + NO3.28°C = 3 0C Jumlah mol bagi asid hidroklorik (HCl) n = m/ v = (1) 25 / 1000 = 0.(aq)  Na+ (aq) + Cl.(aq) + H+ (aq) + ½ SO42-(aq)  Na+ (aq) + ½ SO42-(aq) )+ H20(l) Campuran T: K+ (aq) + OH. (2m) Persamaan ion: Campuran R : Na+ (aq) + OH.025 . S dan T.(aq)  K+ (aq) + NO3. Bandingkan nilai haba peneutralan yang diperolehi bagi a) Campuran R dan S b) Campuran R dan T c) Campuran S dan T Terangkan mengapa berbeza atau sama di antara dua nilai yang diperolehi. Tuliskan persamaan ion bagi tindak balas yang terlibat dalam campuran R.(aq)+ H20 (l) Campuran S: Na+ (aq) + OH.(aq) + H+ (aq) + Cl.(aq) + H20(l) 2. (6m) Pengiraan nilai haba peneutralan: Campuran R = HCl + NaOH  NaCl + H2O Suhu awal = 28 0C Suhu tertinggi = 31 0C Peningkatan suhu = 31°C .

025 1 mole X = 1071/0.0 .8 kJ mol-1.025mol Jumlah mol bagi natrium hidroksida (NaOH) n = m/ v = (1) (60) / 1000 = 0.2 x 3°C = 1071 J.  1071  x 0. Campuran S = H2SO 4 + 2NaOH  Na2SO 4 + 2H20 Suhu awal = 28 0 Suhu tertinggi = 36 0C Peningkatan suhu = 36°C -28°C = 8 0C Jumlah mol bagi asid sulfurik (H2SO 4) n = m/ v = (1) 25 / 1000 = 0.025 = 42840J mol-1 = 42.Jumlah mol bagi natrium hidroksida (NaOH) n = m/ v = (1) 60 / 1000 = 0.8 kJ mol-1 Oleh yang demikian.2 x 8.060 ∆ H = mcө = (60+25) x 4.060 mol ∆ H = mcө = (60+25) x 4. haba peneutralan bagi campuran R adalah 42.

haba peneutralan adalah 114.025 = 42840J mol-1 = 42.12 mol ∆ H = mcө = (60+25) x 4. Campuran T = HNO3 + KOH  KNO3 + H20 Suhu awal = 28 0 Suhu tertinggi = 31 0C Peningkatan suhu = 31°C -28°C = 30C Jumlah mol bagi asid nitrik ( HNO3) n = m/ v = (1) 25 / 1000 = 0.025mol Jumlah mol bagi kalium hidroksida (KOH) n = m/ v = (1) (60) 2 / 1000 = 0.8 kJ mol-1 .2kJ mol-1.025 1 mole X = 2856/0.2 x 3 = 1071 J 0.= 2856 J  2856  x 0.025 = 114 240 J mol-1 = 114.025 1 mole  1071  x X = 1071/0.2 kJ mol-1 Oleh yang demikian.060X2 = 0.

24 kJ mol -1 Campuran T . H+. Selain itu.12 kJ mol -1 Campuran T . Campuran S 114.Oleh yang demikian. sifat asid diprotik yang dimiliki oleh asid sulfurik menghasilkan 2 mol ion . nilai haba peneutralan adalah dua kali ganda. NaOH.12 kJ mol .57.8 kJ mol-1. (nilai beza) Campuran S .12 kJ mol -1 Nilai haba campuran S adalah sekali ganda berbanding dengan Campuran T. (nilai beza) Ini disebabkan campuran S adalah hasil peneutralan antara asid dwibes dengan alkali kuat. apabila asid sulfurik . Selain itu.114.57.12 kJ mol -1 Nilai haba antara campuran R dan T adalah sama. H2SO4 dineutralkan oleh natrium hidroksida.57. Ini disebabkan oleh sifat asid diprotik yang dimiliki oleh asid sulfurik menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Bandingan nilai haba peneutralan Campuran R -1 Keputusan bandingan dan keterangan Nilai haba campuran S adalah sekali ganda lebih tinggi berbanding dengan Campuran R.24 kJ mol -1 Ini disebabkan campuran S adalah hasil peneutralan antara asid dwibes dengan alkali kuat.57. (nilai sama) Ini disebabkan kedua-dua campuran R dan T adalah hasil campuran asid monobes dengan alkali kuat. haba peneutralan bagi KNO3 adalah 42. Campuran R .

ii) Haba peneutralan asid lemah Manakala dalam peneutralan bagi asid lemah pula. H + akan terhasil. haba peneutralan adalah haba yang dibebaskan daripada pembentukan 1 mol air dan nilainya adalah kira-kira 57. ii) Bahan tindak balas (asid dan alkali) mesti dicampur dengan segera dan dikacau supaya tindak balas itu boleh lengkap dalam masa yang singkat. Oleh itu.3 kJ mol-1? i) (4 m) Menggunakan cawan polystyrene. Ini adalah kerana kebanyakan molekul asid lemah masih wujud sebagai molekul tak terion. Maka sebahagian daripada haba peneutralan yang terhasil digunakan untuk mengionkan molekul asid lemah tersebut. Apabila kedua-dua bahan tindak balas ini dicampurkan. 4. Hanya sebilangan kecil ion hidrogen.3 kJ mol-1? Terangkan . asid lemah hanya mengion secara separa di dalam air.4 kJ mol-1. 3. Tenaga haba diperlukan untuk memutuskan ikatan molekul asid tersebut supaya pengionan lengkap berlaku. H+.3 kJmol-1. haba peneutralan pelbagai jenis asid kuat dan alkali kuat adalah sama. Oleh itu. Cadangkan dua cara untuk memperbaiki prosedur yang diberi untuk mendapat nilai lebih kurang -57. iii) Bacaan termometer mesti diteliti sepanjang eksperimen supaya suhu tertinggi yang tercapai dapat direkod. kerana polystyrene lebih boleh menyimpan haba berbanding dengan plastik. Haba peneutralan antara asid kuat dan bes lemah ialah -57. haba peneutralan bagi asid lemah akan lebih rendah atau kurang daripada -57.3 kJ mol-1.hidrogen. apa yang berubah dan berlaku ialah pembentukan molekul air. oleh yang demikian. i) Haba peneutralan asid kuat Asid kuat dan alkali kuat mengionkan sepenuhnya (completely ioinize) di (3 m) dalam air. . Adakah haba peneutralan antara asid kuat dan asid lemah lebih atau kurang daripada -57.

.LAMPIRAN BERGAMBAR: 25. Campuran R (EC1 dan EC3) dikacau sebelum bacaan suhu diambil.0 cm3 EC1 diambil menggunakan pipet.

Perbandingan suhu antara campuran R.Bacaan suhu tertinggi yang dicapai dicatat. . S dan T.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful