TUJUAN: Untuk menentukan haba peneutralan bagi: (i) Asid hidroklorik (HCl) dan natrium hidroksida (NaOH) (ii) Asid sulfurik

(H2SO4) dan natrium hidroksida (NaOH) (iii) Asid nitrik (HNO3) dan kalium hidroksida (KOH) TEORI: Amali ini adalah berkaitan dengan termokimia. Termokimia merupakan kajian tentang perubahan haba dalam tindak balas kimia. Bahan kimia mempunyai ikatanikatan di antara atom-atom atau molekul-molekul. Ia memerlukan tenaga untuk bercantum dan berpecah antara satu sama lain. Perubahan haba akan wujud apabila suhu bahan kimia berubah hasil daripada tindak balas. Salah satu tindak balas dalam termokimia adalah haba peneutralan. Haba peneutralan merupakan perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol ion H+ daripada asid meneutralkan 1mol ion OHdaripada alkali bagi 

menghasilkan air pada keadaan piawai. Apabila asid dan alkali bertindak balas, ia akan membentuk air dan garam. Sebagai contoh: HCl(ak)+NaOH(ak)

NaCl(ak)+H2O(ce). Hasil tindak balas proses ini dikenali sebagai tindak balas peneutralan. Tenaga haba yang dibebaskan dipanggil sebagai haba tindak balas peneutralan. Sewaktu peneutralan, air akan dihasilkan. Ini kerana ion hidrogen, H + daripada asid akan bergabung dengan ion hidroksida, OH- daripada alkali untuk membentuk H2O. Tenaga haba yang dihasilkan ialah apabila 1 mol ion OH- bergabung dengan 1 mol ion H+ untuk menghasilkan 1 mol air, H2O. Semua haba peneutralan adalah sentiasa bersamaan dengan -57.3 kJmol-1. Ianya terhasil apabila 1 mol ion OHbergabung dengan 1 mol ion H+ untuk menghasilkan 1 mol air. Jumlah haba yang dibebaskan semasa tindak balas peneutralan bergantung kepada: a) Kepekatan asid dan alkali b) Kuantiti asid dan alkali yang digunakan c) Kebesan asid

Semua tindak balas haba peneutralan merupakan tindak balas eksotermik. 5. BAHAN: EC1 – 1. Campuran R dituang dari cawan plastic. Ini kerana tenaga dilepaskan.0 cm3 EC4 dan 60.0 mol dm-3 asid hidroklorik (HCl) EC2 – 1.0 cm3 EC1 ke dalam cawan plastik dengan menggunakan pipet. air suling. 2. Cawan dibersihkan dan dibilas dengan air suling.0 cm3 EC2 untuk menggantikan EC1 untuk mendapatkan campuran S. Dalam tindak balas eksotermik. Tahap tenaga produk lebih rendah daripada reaktant. 100cm3 silinder penyukat. PROSEDUR: 1. Tambah 60 cm3 larutan EC3 ke dalam cawan plastik mengandungi EC1 dengan menggunakan silinder penyukat.2°c. Campuran R dikacau dengan teliti menggunakan termometer dan suhu tertinggi yang dicapai direkodkan. 3. Prosedur di atas diulang dengan menggunakan: i.0 mol dm-3 kalium hidroksida (KOH) RADAS: 25cm3 pipette. suhu di sekitar turut meningkat. dan ii.0 cm3 EC5 utuk menggantikan EC1 dan EC3 masingmasing untuk mendapatkan campuran T. ditulis sebagai ΔH-ve.0 mol dm-3 asid sulfurik (H2SO4 ) EC3 – 1. Tindak balas peneutralan adalah eksotermik. termometer (0°c – 110°c) ± 0. Gambar rajah di tepi menunjukkan jumlah relatif tenaga yang disimpan di dalam reaktant dan produk yang diukur dalam kJmol-1. Masukkan 25. cawan plastik bersama penutup. 25. 4. perubahan tenaga adalah negatif.0 mol dm-3 asid nitrik (HNO3 EC5 – 1. 25.0 mol dm-3 natrium hidroksida (NaOH) EC4 – 1. . Suhu EC1 direkod sebagai suhu awal campurn R. jadi tenaga produk kurang daripada reaktant. Dalam pengeluaran haba ini.

2.0 Campuran T EC4 + EC5 31. cuci radas dengan air paip dan biarkan kering dengan meletak dan menyusun radas di tepat yang disediakan. . Cuci radas yang hendak digunakan berulang kali seperti termometer dengan air suling dan lap dengan kain kering sebelum menggunakannya semula. Larutan dicampurkan dengan berhati-hati supaya tiada baki yang terpercik keluar daripada cawan plastic.5 27 3. Jika masih ada yang terpercik keluar. Selepas selesai eksperimen.0 3. Kipas angin ditutup sebelum eksperimen dimulakan dan sepanjang eksperimen.0 Langkah Berjaga-Jaga: 1. campuran yang bertindak balas tersebut juga perlulah dikacau agar percampuran secara homogenous dapat diperoleh. Ini bagi memastikan suhu campuran telah stabil dan mengurangkan kehilangan haba secara pantas ke persekitaran. Langkah Keselamatan: 1.Keputusan: Campuran R EC1 + EC3 Suhu tertinggi (°C) Suhu awal (°C) Peningkatan suhu (°C) 30. hendaklah dituang dengan berhati-hati supaya tiada larutan yang terpercik keluar dan dikacau sebaik dicampurkan bersama. Bacaan termometer diteliti sepanjang eksperimen supaya suhu tertinggi yang dicapai dapat direkod.0 8. 3.0 28. Semasa mencampurkan larutan asid dan alkali ke dalam cawan plastik.5 Campuran S EC2 + EC3 36. Selain itu.0 28. 5. 2. lap dengan kain basah. 4.

. 2. OH.Perbincangan: Haba peneutralan 1. Apabila kedua-dua bahan tindak balas ini dicampurkan. ii. haba peneutralan adalah haba yang dibebaskan daripada pembentukan 1 mol air dan nilainya adalah kira-kira 57. Oleh itu. haba peneutralan pelbagai jenis asid kuat dan alkali kuat adalah sama 5. 2. apa yang berubah dan berlaku ialah pembentukan molekul air. m = jisim campuran tindak balas c = muatan haba tentu campuran tindak balas θ = perubahan suhu 4. Langkah berjaga-jaga tambahan yang boleh diambil untuk mengurangkan kehilangan haba ke persekitaran ialah: i. . Tindak balas antara asid kuat dan alkali kuat 1. Oleh itu.dari alkali. ion hidrogen(H+) dan ion hidroksida(OH-) bergabung untuk menjadi air (H2O). Kedua-dua haba yang hilang ini diabaikan dalam pengiraan. Dalam tindak balas ini. mengalas cawan plastik dengan jubin putih sepanjang eksperimen supaya dapat mengurangkan jumlah haba yang diserap oleh persekitaran. H+ + OH-→ H2O 3. Asid kuat dan alkali kuat mengionkan sepenuhnya (completely ioinize) di dalam air. 5. H+ daripada asid dan satu mol ion hidroksida. Haba peneutralan ialah tenaga haba yang dikeluarkan apabila satu mol air terbentuk daripada peneutralan antara satu mol ion hidrogen. Perubahan tenaga = mc θ Di mana. cawan plastik). 3. Balut cawan plastik dengan kain. Haba peneutralan dalam eksperimen biasanya kurang daripada nilai teori kerana sebahagian haba yang dilepaskan hilang ke persekitaran atau diserap oleh alat atau radas (thermometer. Jadi. 4.3 kJ mol-1.

Tindak balas antara asid lemah dan alkali kuat 6. ∆H antara asid dan alkali menjadi rendah mengikut urutan: ∆H asid kuat/ alkali kuat > ∆H asid kuat/ alkali lemah atau asid lemah/ alkali kuat > ∆H asid lemah/ alkali lemah Kesimpulan: i. 10. Asid lemah adalah sebahagian dipisahkan dalam air. 7.2 kJmol-1.untuk melepaskan ion-ion hidrogen atau ion hidroksida sebelum mereka boleh bertindak balas. apabila asid atau alkali kuat terlibat.perubahan haba bersih adalah kurang daripada 57. haba peneutralan adalah lebih rendah daripada 57. c) Asid sulfurik ialah asid diprotik. Tenaga haba diperlukan untuk memecahkan ikatan O-H sebelum H+ boleh bertindak balas dengan OHuntuk membentuk air.3 kJ mol-1. Haba peneutralan bagi asid hidroklorik (HCl) dan natrium hidroksida (NaOH) adalah 42. Oleh itu. Oleh itu. maka haba peneutralannya adalah dua kali ganda daripada asid hidroklorik dan asid nitrik. Haba peneutralan.8 kJmol-1. perubahan haba bersih akan kurang daripada 57. (partially dissociated in water) 8. Walau bagaimanapun. a) Haba peneutralan bagi asid sulfurik (H2SO4) dan natrium hidroksida (NaOH) adalah 114. Hal ini adalah kerana sedikit tenaga yang perlu memecah ikatan OH.3 kJ mol-1.8 kJmol-1. b) Haba peneutralan bagi asid nitrik (HNO3) dan kalium hidroksida (KOH) adalah 42.3 kJ mol-1. Rajah di atas menunjukkan tindak balas asid lemah dengan alkali. . 9.

2013. Hazar Bebe Mohd Ismail. (2004). Chemistry SPM. Kooi F. Ponnampalam J. Selangor: Penerbitan Pelangi Sdn. (2007). Canady W. Bhd.edu/vce/calorimetry/HeatofNeutralization.M.html pada Jan 18. S. Calorimetry: Heat of Neutralization. Bhd.com/doi/pdf/10. Selangor Darul Ehsan: Penerbitan Pelangi Sdn. Lim Y. Lim Y. K (2005).. Selangor: SAP Publication (M) Sdn. College Matriculation Chemistry. Y. (2006)..J. Lim E. I. Bhd. Diakses daripada http://www. Selangor Darul Ehsan: Pearson Malaysia Sdn Bhd.yaksic.. (2009).chm. Laidlier K.nrcresearchpress. Noor Hayati Ibrahim. The Heat Of Neutralization Of Strong Acids And Bases In Highly Dilute Aqueous Solutions. Heat of Neutralization.J.H.com/hn26. Norbani Abdullah. Excel in STPM Chemistry.. Selangor: Pearson Malaysia Sdn. 2013. Blauch. Pre-U Chemistry STPM Matriculation First Edition. (2009). First Edition. Sie L. Papee H. Bhd. C.RUJUKAN: Buku: Eng N. Yaksic A.html pada Jan 18. Diakses daripada http://www. Physical Chemistry.davidson.W. Diakses daripada http://www.1139/v56-216 pada Jan 18. & Hong Y. Laman web: David N. (2000). 2013. .

Bandingkan nilai haba peneutralan yang diperolehi bagi a) Campuran R dan S b) Campuran R dan T c) Campuran S dan T Terangkan mengapa berbeza atau sama di antara dua nilai yang diperolehi.(aq) + H+ (aq) + NO3.025 .(aq) + H20(l) 2. (6m) Pengiraan nilai haba peneutralan: Campuran R = HCl + NaOH  NaCl + H2O Suhu awal = 28 0C Suhu tertinggi = 31 0C Peningkatan suhu = 31°C . Tuliskan persamaan ion bagi tindak balas yang terlibat dalam campuran R.28°C = 3 0C Jumlah mol bagi asid hidroklorik (HCl) n = m/ v = (1) 25 / 1000 = 0. (2m) Persamaan ion: Campuran R : Na+ (aq) + OH.(aq) + H+ (aq) + Cl.(aq)  Na+ (aq) + Cl.(aq)  K+ (aq) + NO3.(aq) + H+ (aq) + ½ SO42-(aq)  Na+ (aq) + ½ SO42-(aq) )+ H20(l) Campuran T: K+ (aq) + OH.(aq)+ H20 (l) Campuran S: Na+ (aq) + OH. S dan T.Soalan: 1.

025 = 42840J mol-1 = 42.025 1 mole X = 1071/0. Campuran S = H2SO 4 + 2NaOH  Na2SO 4 + 2H20 Suhu awal = 28 0 Suhu tertinggi = 36 0C Peningkatan suhu = 36°C -28°C = 8 0C Jumlah mol bagi asid sulfurik (H2SO 4) n = m/ v = (1) 25 / 1000 = 0.060 ∆ H = mcө = (60+25) x 4.  1071  x 0.060 mol ∆ H = mcө = (60+25) x 4.2 x 3°C = 1071 J.Jumlah mol bagi natrium hidroksida (NaOH) n = m/ v = (1) 60 / 1000 = 0. haba peneutralan bagi campuran R adalah 42.0 .2 x 8.8 kJ mol-1.8 kJ mol-1 Oleh yang demikian.025mol Jumlah mol bagi natrium hidroksida (NaOH) n = m/ v = (1) (60) / 1000 = 0.

8 kJ mol-1 .025 = 42840J mol-1 = 42.025mol Jumlah mol bagi kalium hidroksida (KOH) n = m/ v = (1) (60) 2 / 1000 = 0.025 1 mole  1071  x X = 1071/0.2kJ mol-1.= 2856 J  2856  x 0. Campuran T = HNO3 + KOH  KNO3 + H20 Suhu awal = 28 0 Suhu tertinggi = 31 0C Peningkatan suhu = 31°C -28°C = 30C Jumlah mol bagi asid nitrik ( HNO3) n = m/ v = (1) 25 / 1000 = 0.12 mol ∆ H = mcө = (60+25) x 4. haba peneutralan adalah 114.025 1 mole X = 2856/0.060X2 = 0.2 kJ mol-1 Oleh yang demikian.2 x 3 = 1071 J 0.025 = 114 240 J mol-1 = 114.

57. apabila asid sulfurik . (nilai beza) Campuran S . Selain itu.57. NaOH.8 kJ mol-1.12 kJ mol -1 Nilai haba antara campuran R dan T adalah sama.114.12 kJ mol -1 Nilai haba campuran S adalah sekali ganda berbanding dengan Campuran T.57.Oleh yang demikian. Campuran S 114. (nilai beza) Ini disebabkan campuran S adalah hasil peneutralan antara asid dwibes dengan alkali kuat.12 kJ mol -1 Campuran T .24 kJ mol -1 Ini disebabkan campuran S adalah hasil peneutralan antara asid dwibes dengan alkali kuat. Campuran R . Bandingan nilai haba peneutralan Campuran R -1 Keputusan bandingan dan keterangan Nilai haba campuran S adalah sekali ganda lebih tinggi berbanding dengan Campuran R.57. Ini disebabkan oleh sifat asid diprotik yang dimiliki oleh asid sulfurik menghasilkan 2 mol ion hidrogen.24 kJ mol -1 Campuran T . Selain itu. sifat asid diprotik yang dimiliki oleh asid sulfurik menghasilkan 2 mol ion . H2SO4 dineutralkan oleh natrium hidroksida. H+. haba peneutralan bagi KNO3 adalah 42. nilai haba peneutralan adalah dua kali ganda. (nilai sama) Ini disebabkan kedua-dua campuran R dan T adalah hasil campuran asid monobes dengan alkali kuat.12 kJ mol .

Adakah haba peneutralan antara asid kuat dan asid lemah lebih atau kurang daripada -57. Apabila kedua-dua bahan tindak balas ini dicampurkan. 4.3 kJmol-1. haba peneutralan pelbagai jenis asid kuat dan alkali kuat adalah sama. Haba peneutralan antara asid kuat dan bes lemah ialah -57. oleh yang demikian. i) Haba peneutralan asid kuat Asid kuat dan alkali kuat mengionkan sepenuhnya (completely ioinize) di (3 m) dalam air. haba peneutralan adalah haba yang dibebaskan daripada pembentukan 1 mol air dan nilainya adalah kira-kira 57. iii) Bacaan termometer mesti diteliti sepanjang eksperimen supaya suhu tertinggi yang tercapai dapat direkod. ii) Haba peneutralan asid lemah Manakala dalam peneutralan bagi asid lemah pula.4 kJ mol-1.hidrogen.3 kJ mol-1. ii) Bahan tindak balas (asid dan alkali) mesti dicampur dengan segera dan dikacau supaya tindak balas itu boleh lengkap dalam masa yang singkat. H+. Maka sebahagian daripada haba peneutralan yang terhasil digunakan untuk mengionkan molekul asid lemah tersebut. Tenaga haba diperlukan untuk memutuskan ikatan molekul asid tersebut supaya pengionan lengkap berlaku.3 kJ mol-1? i) (4 m) Menggunakan cawan polystyrene. asid lemah hanya mengion secara separa di dalam air. Oleh itu. Hanya sebilangan kecil ion hidrogen. apa yang berubah dan berlaku ialah pembentukan molekul air. 3. kerana polystyrene lebih boleh menyimpan haba berbanding dengan plastik. . H + akan terhasil.3 kJ mol-1? Terangkan . Ini adalah kerana kebanyakan molekul asid lemah masih wujud sebagai molekul tak terion. Oleh itu. Cadangkan dua cara untuk memperbaiki prosedur yang diberi untuk mendapat nilai lebih kurang -57. haba peneutralan bagi asid lemah akan lebih rendah atau kurang daripada -57.

.0 cm3 EC1 diambil menggunakan pipet.LAMPIRAN BERGAMBAR: 25. Campuran R (EC1 dan EC3) dikacau sebelum bacaan suhu diambil.

S dan T. .Bacaan suhu tertinggi yang dicapai dicatat. Perbandingan suhu antara campuran R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful