TUJUAN: Untuk menentukan haba peneutralan bagi: (i) Asid hidroklorik (HCl) dan natrium hidroksida (NaOH) (ii) Asid sulfurik

(H2SO4) dan natrium hidroksida (NaOH) (iii) Asid nitrik (HNO3) dan kalium hidroksida (KOH) TEORI: Amali ini adalah berkaitan dengan termokimia. Termokimia merupakan kajian tentang perubahan haba dalam tindak balas kimia. Bahan kimia mempunyai ikatanikatan di antara atom-atom atau molekul-molekul. Ia memerlukan tenaga untuk bercantum dan berpecah antara satu sama lain. Perubahan haba akan wujud apabila suhu bahan kimia berubah hasil daripada tindak balas. Salah satu tindak balas dalam termokimia adalah haba peneutralan. Haba peneutralan merupakan perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol ion H+ daripada asid meneutralkan 1mol ion OHdaripada alkali bagi 

menghasilkan air pada keadaan piawai. Apabila asid dan alkali bertindak balas, ia akan membentuk air dan garam. Sebagai contoh: HCl(ak)+NaOH(ak)

NaCl(ak)+H2O(ce). Hasil tindak balas proses ini dikenali sebagai tindak balas peneutralan. Tenaga haba yang dibebaskan dipanggil sebagai haba tindak balas peneutralan. Sewaktu peneutralan, air akan dihasilkan. Ini kerana ion hidrogen, H + daripada asid akan bergabung dengan ion hidroksida, OH- daripada alkali untuk membentuk H2O. Tenaga haba yang dihasilkan ialah apabila 1 mol ion OH- bergabung dengan 1 mol ion H+ untuk menghasilkan 1 mol air, H2O. Semua haba peneutralan adalah sentiasa bersamaan dengan -57.3 kJmol-1. Ianya terhasil apabila 1 mol ion OHbergabung dengan 1 mol ion H+ untuk menghasilkan 1 mol air. Jumlah haba yang dibebaskan semasa tindak balas peneutralan bergantung kepada: a) Kepekatan asid dan alkali b) Kuantiti asid dan alkali yang digunakan c) Kebesan asid

Cawan dibersihkan dan dibilas dengan air suling.0 mol dm-3 asid sulfurik (H2SO4 ) EC3 – 1.0 cm3 EC1 ke dalam cawan plastik dengan menggunakan pipet. Dalam pengeluaran haba ini. Dalam tindak balas eksotermik.0 mol dm-3 natrium hidroksida (NaOH) EC4 – 1. Campuran R dituang dari cawan plastic. Ini kerana tenaga dilepaskan. air suling. Campuran R dikacau dengan teliti menggunakan termometer dan suhu tertinggi yang dicapai direkodkan. Gambar rajah di tepi menunjukkan jumlah relatif tenaga yang disimpan di dalam reaktant dan produk yang diukur dalam kJmol-1.0 mol dm-3 kalium hidroksida (KOH) RADAS: 25cm3 pipette.Semua tindak balas haba peneutralan merupakan tindak balas eksotermik. ditulis sebagai ΔH-ve. termometer (0°c – 110°c) ± 0. 3.0 cm3 EC2 untuk menggantikan EC1 untuk mendapatkan campuran S.0 cm3 EC4 dan 60. Masukkan 25.0 mol dm-3 asid hidroklorik (HCl) EC2 – 1.0 mol dm-3 asid nitrik (HNO3 EC5 – 1.2°c. 2. Tambah 60 cm3 larutan EC3 ke dalam cawan plastik mengandungi EC1 dengan menggunakan silinder penyukat. Prosedur di atas diulang dengan menggunakan: i. 25. BAHAN: EC1 – 1. 25. perubahan tenaga adalah negatif. 4. jadi tenaga produk kurang daripada reaktant. . Tahap tenaga produk lebih rendah daripada reaktant. 5. suhu di sekitar turut meningkat. cawan plastik bersama penutup.0 cm3 EC5 utuk menggantikan EC1 dan EC3 masingmasing untuk mendapatkan campuran T. Tindak balas peneutralan adalah eksotermik. Suhu EC1 direkod sebagai suhu awal campurn R. dan ii. PROSEDUR: 1. 100cm3 silinder penyukat.

campuran yang bertindak balas tersebut juga perlulah dikacau agar percampuran secara homogenous dapat diperoleh. 2.0 Langkah Berjaga-Jaga: 1. Larutan dicampurkan dengan berhati-hati supaya tiada baki yang terpercik keluar daripada cawan plastic. . 2.0 28. Cuci radas yang hendak digunakan berulang kali seperti termometer dengan air suling dan lap dengan kain kering sebelum menggunakannya semula.Keputusan: Campuran R EC1 + EC3 Suhu tertinggi (°C) Suhu awal (°C) Peningkatan suhu (°C) 30. 4. Ini bagi memastikan suhu campuran telah stabil dan mengurangkan kehilangan haba secara pantas ke persekitaran. 3. 5. cuci radas dengan air paip dan biarkan kering dengan meletak dan menyusun radas di tepat yang disediakan. Selain itu.5 Campuran S EC2 + EC3 36.0 28. hendaklah dituang dengan berhati-hati supaya tiada larutan yang terpercik keluar dan dikacau sebaik dicampurkan bersama. Selepas selesai eksperimen.0 Campuran T EC4 + EC5 31.0 3.5 27 3. Kipas angin ditutup sebelum eksperimen dimulakan dan sepanjang eksperimen. lap dengan kain basah. Jika masih ada yang terpercik keluar. Langkah Keselamatan: 1. Bacaan termometer diteliti sepanjang eksperimen supaya suhu tertinggi yang dicapai dapat direkod.0 8. Semasa mencampurkan larutan asid dan alkali ke dalam cawan plastik.

Oleh itu. H+ daripada asid dan satu mol ion hidroksida. 2. Haba peneutralan dalam eksperimen biasanya kurang daripada nilai teori kerana sebahagian haba yang dilepaskan hilang ke persekitaran atau diserap oleh alat atau radas (thermometer. Perubahan tenaga = mc θ Di mana. H+ + OH-→ H2O 3. Haba peneutralan ialah tenaga haba yang dikeluarkan apabila satu mol air terbentuk daripada peneutralan antara satu mol ion hidrogen. 3. Tindak balas antara asid kuat dan alkali kuat 1. cawan plastik). Jadi. Apabila kedua-dua bahan tindak balas ini dicampurkan. Oleh itu. . ion hidrogen(H+) dan ion hidroksida(OH-) bergabung untuk menjadi air (H2O). Dalam tindak balas ini. .Perbincangan: Haba peneutralan 1. haba peneutralan adalah haba yang dibebaskan daripada pembentukan 1 mol air dan nilainya adalah kira-kira 57. 5. Balut cawan plastik dengan kain. mengalas cawan plastik dengan jubin putih sepanjang eksperimen supaya dapat mengurangkan jumlah haba yang diserap oleh persekitaran. Kedua-dua haba yang hilang ini diabaikan dalam pengiraan. 4. OH. haba peneutralan pelbagai jenis asid kuat dan alkali kuat adalah sama 5. 2. Asid kuat dan alkali kuat mengionkan sepenuhnya (completely ioinize) di dalam air.dari alkali. m = jisim campuran tindak balas c = muatan haba tentu campuran tindak balas θ = perubahan suhu 4.3 kJ mol-1. apa yang berubah dan berlaku ialah pembentukan molekul air. ii. Langkah berjaga-jaga tambahan yang boleh diambil untuk mengurangkan kehilangan haba ke persekitaran ialah: i.

3 kJ mol-1. 7.3 kJ mol-1. Oleh itu. .2 kJmol-1. Rajah di atas menunjukkan tindak balas asid lemah dengan alkali. maka haba peneutralannya adalah dua kali ganda daripada asid hidroklorik dan asid nitrik. Hal ini adalah kerana sedikit tenaga yang perlu memecah ikatan OH.Tindak balas antara asid lemah dan alkali kuat 6. Oleh itu. a) Haba peneutralan bagi asid sulfurik (H2SO4) dan natrium hidroksida (NaOH) adalah 114. apabila asid atau alkali kuat terlibat.8 kJmol-1. (partially dissociated in water) 8. 10. Walau bagaimanapun.untuk melepaskan ion-ion hidrogen atau ion hidroksida sebelum mereka boleh bertindak balas. Tenaga haba diperlukan untuk memecahkan ikatan O-H sebelum H+ boleh bertindak balas dengan OHuntuk membentuk air. c) Asid sulfurik ialah asid diprotik. Haba peneutralan.8 kJmol-1.perubahan haba bersih adalah kurang daripada 57. b) Haba peneutralan bagi asid nitrik (HNO3) dan kalium hidroksida (KOH) adalah 42. haba peneutralan adalah lebih rendah daripada 57. Asid lemah adalah sebahagian dipisahkan dalam air. 9. Haba peneutralan bagi asid hidroklorik (HCl) dan natrium hidroksida (NaOH) adalah 42. perubahan haba bersih akan kurang daripada 57. ∆H antara asid dan alkali menjadi rendah mengikut urutan: ∆H asid kuat/ alkali kuat > ∆H asid kuat/ alkali lemah atau asid lemah/ alkali kuat > ∆H asid lemah/ alkali lemah Kesimpulan: i.3 kJ mol-1.

Selangor: SAP Publication (M) Sdn. (2000). Sie L. S. C.. Lim E.nrcresearchpress. 2013.chm.RUJUKAN: Buku: Eng N. Hazar Bebe Mohd Ismail. Bhd. First Edition. Excel in STPM Chemistry. Heat of Neutralization. Ponnampalam J.M. & Hong Y. Bhd.html pada Jan 18. Kooi F. Selangor Darul Ehsan: Pearson Malaysia Sdn Bhd.1139/v56-216 pada Jan 18. Calorimetry: Heat of Neutralization. Blauch. College Matriculation Chemistry.. Laman web: David N. Selangor: Penerbitan Pelangi Sdn. (2009). Bhd. K (2005). (2009). (2006). Lim Y.W. Diakses daripada http://www. Yaksic A.html pada Jan 18. The Heat Of Neutralization Of Strong Acids And Bases In Highly Dilute Aqueous Solutions. Bhd. (2007). Selangor Darul Ehsan: Penerbitan Pelangi Sdn. Lim Y.. . Pre-U Chemistry STPM Matriculation First Edition. Laidlier K.J. Diakses daripada http://www.yaksic. 2013.. (2004). I. Y.H. Selangor: Pearson Malaysia Sdn. 2013.davidson. Chemistry SPM. Noor Hayati Ibrahim. Norbani Abdullah.J. Canady W. Physical Chemistry.edu/vce/calorimetry/HeatofNeutralization. Diakses daripada http://www.com/doi/pdf/10. Papee H.com/hn26.

025 .(aq) + H+ (aq) + ½ SO42-(aq)  Na+ (aq) + ½ SO42-(aq) )+ H20(l) Campuran T: K+ (aq) + OH.28°C = 3 0C Jumlah mol bagi asid hidroklorik (HCl) n = m/ v = (1) 25 / 1000 = 0.(aq)  Na+ (aq) + Cl. Tuliskan persamaan ion bagi tindak balas yang terlibat dalam campuran R.(aq) + H+ (aq) + NO3.(aq)  K+ (aq) + NO3. Bandingkan nilai haba peneutralan yang diperolehi bagi a) Campuran R dan S b) Campuran R dan T c) Campuran S dan T Terangkan mengapa berbeza atau sama di antara dua nilai yang diperolehi. (2m) Persamaan ion: Campuran R : Na+ (aq) + OH.(aq) + H20(l) 2. (6m) Pengiraan nilai haba peneutralan: Campuran R = HCl + NaOH  NaCl + H2O Suhu awal = 28 0C Suhu tertinggi = 31 0C Peningkatan suhu = 31°C . S dan T.(aq)+ H20 (l) Campuran S: Na+ (aq) + OH.(aq) + H+ (aq) + Cl.Soalan: 1.

0 .025 = 42840J mol-1 = 42.2 x 8.8 kJ mol-1 Oleh yang demikian.060 mol ∆ H = mcө = (60+25) x 4.2 x 3°C = 1071 J.  1071  x 0.025 1 mole X = 1071/0. Campuran S = H2SO 4 + 2NaOH  Na2SO 4 + 2H20 Suhu awal = 28 0 Suhu tertinggi = 36 0C Peningkatan suhu = 36°C -28°C = 8 0C Jumlah mol bagi asid sulfurik (H2SO 4) n = m/ v = (1) 25 / 1000 = 0.060 ∆ H = mcө = (60+25) x 4.8 kJ mol-1.Jumlah mol bagi natrium hidroksida (NaOH) n = m/ v = (1) 60 / 1000 = 0. haba peneutralan bagi campuran R adalah 42.025mol Jumlah mol bagi natrium hidroksida (NaOH) n = m/ v = (1) (60) / 1000 = 0.

025 1 mole  1071  x X = 1071/0. Campuran T = HNO3 + KOH  KNO3 + H20 Suhu awal = 28 0 Suhu tertinggi = 31 0C Peningkatan suhu = 31°C -28°C = 30C Jumlah mol bagi asid nitrik ( HNO3) n = m/ v = (1) 25 / 1000 = 0.025 = 114 240 J mol-1 = 114.2 x 3 = 1071 J 0.060X2 = 0.8 kJ mol-1 . haba peneutralan adalah 114.025mol Jumlah mol bagi kalium hidroksida (KOH) n = m/ v = (1) (60) 2 / 1000 = 0.025 1 mole X = 2856/0.2kJ mol-1.= 2856 J  2856  x 0.025 = 42840J mol-1 = 42.2 kJ mol-1 Oleh yang demikian.12 mol ∆ H = mcө = (60+25) x 4.

(nilai beza) Ini disebabkan campuran S adalah hasil peneutralan antara asid dwibes dengan alkali kuat. Selain itu. Campuran S 114.57.Oleh yang demikian.12 kJ mol .57. (nilai beza) Campuran S . NaOH. H2SO4 dineutralkan oleh natrium hidroksida.57.57.12 kJ mol -1 Nilai haba antara campuran R dan T adalah sama. Campuran R . (nilai sama) Ini disebabkan kedua-dua campuran R dan T adalah hasil campuran asid monobes dengan alkali kuat.24 kJ mol -1 Campuran T .114.8 kJ mol-1. nilai haba peneutralan adalah dua kali ganda. H+. Bandingan nilai haba peneutralan Campuran R -1 Keputusan bandingan dan keterangan Nilai haba campuran S adalah sekali ganda lebih tinggi berbanding dengan Campuran R.24 kJ mol -1 Ini disebabkan campuran S adalah hasil peneutralan antara asid dwibes dengan alkali kuat.12 kJ mol -1 Nilai haba campuran S adalah sekali ganda berbanding dengan Campuran T. apabila asid sulfurik . sifat asid diprotik yang dimiliki oleh asid sulfurik menghasilkan 2 mol ion . Ini disebabkan oleh sifat asid diprotik yang dimiliki oleh asid sulfurik menghasilkan 2 mol ion hidrogen.12 kJ mol -1 Campuran T . haba peneutralan bagi KNO3 adalah 42. Selain itu.

oleh yang demikian. H+. Hanya sebilangan kecil ion hidrogen. Adakah haba peneutralan antara asid kuat dan asid lemah lebih atau kurang daripada -57. 4. Ini adalah kerana kebanyakan molekul asid lemah masih wujud sebagai molekul tak terion.hidrogen. . haba peneutralan bagi asid lemah akan lebih rendah atau kurang daripada -57. Oleh itu. iii) Bacaan termometer mesti diteliti sepanjang eksperimen supaya suhu tertinggi yang tercapai dapat direkod.3 kJ mol-1? i) (4 m) Menggunakan cawan polystyrene.3 kJ mol-1? Terangkan . Maka sebahagian daripada haba peneutralan yang terhasil digunakan untuk mengionkan molekul asid lemah tersebut. asid lemah hanya mengion secara separa di dalam air.4 kJ mol-1. kerana polystyrene lebih boleh menyimpan haba berbanding dengan plastik. ii) Bahan tindak balas (asid dan alkali) mesti dicampur dengan segera dan dikacau supaya tindak balas itu boleh lengkap dalam masa yang singkat. apa yang berubah dan berlaku ialah pembentukan molekul air. Tenaga haba diperlukan untuk memutuskan ikatan molekul asid tersebut supaya pengionan lengkap berlaku. Cadangkan dua cara untuk memperbaiki prosedur yang diberi untuk mendapat nilai lebih kurang -57.3 kJ mol-1. 3. Apabila kedua-dua bahan tindak balas ini dicampurkan. haba peneutralan adalah haba yang dibebaskan daripada pembentukan 1 mol air dan nilainya adalah kira-kira 57. haba peneutralan pelbagai jenis asid kuat dan alkali kuat adalah sama. ii) Haba peneutralan asid lemah Manakala dalam peneutralan bagi asid lemah pula. Oleh itu. i) Haba peneutralan asid kuat Asid kuat dan alkali kuat mengionkan sepenuhnya (completely ioinize) di (3 m) dalam air. Haba peneutralan antara asid kuat dan bes lemah ialah -57. H + akan terhasil.3 kJmol-1.

LAMPIRAN BERGAMBAR: 25. .0 cm3 EC1 diambil menggunakan pipet. Campuran R (EC1 dan EC3) dikacau sebelum bacaan suhu diambil.

S dan T.Bacaan suhu tertinggi yang dicapai dicatat. . Perbandingan suhu antara campuran R.