TUJUAN: Untuk menentukan haba peneutralan bagi: (i) Asid hidroklorik (HCl) dan natrium hidroksida (NaOH) (ii) Asid sulfurik

(H2SO4) dan natrium hidroksida (NaOH) (iii) Asid nitrik (HNO3) dan kalium hidroksida (KOH) TEORI: Amali ini adalah berkaitan dengan termokimia. Termokimia merupakan kajian tentang perubahan haba dalam tindak balas kimia. Bahan kimia mempunyai ikatanikatan di antara atom-atom atau molekul-molekul. Ia memerlukan tenaga untuk bercantum dan berpecah antara satu sama lain. Perubahan haba akan wujud apabila suhu bahan kimia berubah hasil daripada tindak balas. Salah satu tindak balas dalam termokimia adalah haba peneutralan. Haba peneutralan merupakan perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol ion H+ daripada asid meneutralkan 1mol ion OHdaripada alkali bagi 

menghasilkan air pada keadaan piawai. Apabila asid dan alkali bertindak balas, ia akan membentuk air dan garam. Sebagai contoh: HCl(ak)+NaOH(ak)

NaCl(ak)+H2O(ce). Hasil tindak balas proses ini dikenali sebagai tindak balas peneutralan. Tenaga haba yang dibebaskan dipanggil sebagai haba tindak balas peneutralan. Sewaktu peneutralan, air akan dihasilkan. Ini kerana ion hidrogen, H + daripada asid akan bergabung dengan ion hidroksida, OH- daripada alkali untuk membentuk H2O. Tenaga haba yang dihasilkan ialah apabila 1 mol ion OH- bergabung dengan 1 mol ion H+ untuk menghasilkan 1 mol air, H2O. Semua haba peneutralan adalah sentiasa bersamaan dengan -57.3 kJmol-1. Ianya terhasil apabila 1 mol ion OHbergabung dengan 1 mol ion H+ untuk menghasilkan 1 mol air. Jumlah haba yang dibebaskan semasa tindak balas peneutralan bergantung kepada: a) Kepekatan asid dan alkali b) Kuantiti asid dan alkali yang digunakan c) Kebesan asid

. Dalam tindak balas eksotermik. Cawan dibersihkan dan dibilas dengan air suling. BAHAN: EC1 – 1. Campuran R dituang dari cawan plastic.0 mol dm-3 kalium hidroksida (KOH) RADAS: 25cm3 pipette. cawan plastik bersama penutup. 25. Tambah 60 cm3 larutan EC3 ke dalam cawan plastik mengandungi EC1 dengan menggunakan silinder penyukat. Prosedur di atas diulang dengan menggunakan: i.0 cm3 EC2 untuk menggantikan EC1 untuk mendapatkan campuran S.0 mol dm-3 asid sulfurik (H2SO4 ) EC3 – 1. Dalam pengeluaran haba ini. Tahap tenaga produk lebih rendah daripada reaktant.0 cm3 EC1 ke dalam cawan plastik dengan menggunakan pipet. ditulis sebagai ΔH-ve.0 mol dm-3 asid nitrik (HNO3 EC5 – 1.0 cm3 EC4 dan 60. Tindak balas peneutralan adalah eksotermik. 2. 3. 25. jadi tenaga produk kurang daripada reaktant.0 cm3 EC5 utuk menggantikan EC1 dan EC3 masingmasing untuk mendapatkan campuran T. suhu di sekitar turut meningkat.0 mol dm-3 natrium hidroksida (NaOH) EC4 – 1. Masukkan 25. Suhu EC1 direkod sebagai suhu awal campurn R. 100cm3 silinder penyukat. Ini kerana tenaga dilepaskan. perubahan tenaga adalah negatif.2°c. dan ii.Semua tindak balas haba peneutralan merupakan tindak balas eksotermik. Campuran R dikacau dengan teliti menggunakan termometer dan suhu tertinggi yang dicapai direkodkan. 5. air suling.0 mol dm-3 asid hidroklorik (HCl) EC2 – 1. termometer (0°c – 110°c) ± 0. Gambar rajah di tepi menunjukkan jumlah relatif tenaga yang disimpan di dalam reaktant dan produk yang diukur dalam kJmol-1. PROSEDUR: 1. 4.

Langkah Keselamatan: 1.5 Campuran S EC2 + EC3 36.0 3.0 8.0 Langkah Berjaga-Jaga: 1. 2. lap dengan kain basah.5 27 3. Semasa mencampurkan larutan asid dan alkali ke dalam cawan plastik.0 Campuran T EC4 + EC5 31. Jika masih ada yang terpercik keluar.Keputusan: Campuran R EC1 + EC3 Suhu tertinggi (°C) Suhu awal (°C) Peningkatan suhu (°C) 30. cuci radas dengan air paip dan biarkan kering dengan meletak dan menyusun radas di tepat yang disediakan. Cuci radas yang hendak digunakan berulang kali seperti termometer dengan air suling dan lap dengan kain kering sebelum menggunakannya semula. 3. 2. . Selain itu. Bacaan termometer diteliti sepanjang eksperimen supaya suhu tertinggi yang dicapai dapat direkod.0 28. Selepas selesai eksperimen. campuran yang bertindak balas tersebut juga perlulah dikacau agar percampuran secara homogenous dapat diperoleh. 5.0 28. Ini bagi memastikan suhu campuran telah stabil dan mengurangkan kehilangan haba secara pantas ke persekitaran. 4. Larutan dicampurkan dengan berhati-hati supaya tiada baki yang terpercik keluar daripada cawan plastic. Kipas angin ditutup sebelum eksperimen dimulakan dan sepanjang eksperimen. hendaklah dituang dengan berhati-hati supaya tiada larutan yang terpercik keluar dan dikacau sebaik dicampurkan bersama.

2. Haba peneutralan ialah tenaga haba yang dikeluarkan apabila satu mol air terbentuk daripada peneutralan antara satu mol ion hidrogen. mengalas cawan plastik dengan jubin putih sepanjang eksperimen supaya dapat mengurangkan jumlah haba yang diserap oleh persekitaran.dari alkali. cawan plastik). 4. haba peneutralan adalah haba yang dibebaskan daripada pembentukan 1 mol air dan nilainya adalah kira-kira 57. Haba peneutralan dalam eksperimen biasanya kurang daripada nilai teori kerana sebahagian haba yang dilepaskan hilang ke persekitaran atau diserap oleh alat atau radas (thermometer. H+ + OH-→ H2O 3. H+ daripada asid dan satu mol ion hidroksida. Kedua-dua haba yang hilang ini diabaikan dalam pengiraan. . Balut cawan plastik dengan kain. Apabila kedua-dua bahan tindak balas ini dicampurkan. . Jadi. OH.3 kJ mol-1. Dalam tindak balas ini. Asid kuat dan alkali kuat mengionkan sepenuhnya (completely ioinize) di dalam air. Tindak balas antara asid kuat dan alkali kuat 1.Perbincangan: Haba peneutralan 1. Langkah berjaga-jaga tambahan yang boleh diambil untuk mengurangkan kehilangan haba ke persekitaran ialah: i. apa yang berubah dan berlaku ialah pembentukan molekul air. 5. Oleh itu. haba peneutralan pelbagai jenis asid kuat dan alkali kuat adalah sama 5. 2. ii. Oleh itu. ion hidrogen(H+) dan ion hidroksida(OH-) bergabung untuk menjadi air (H2O). Perubahan tenaga = mc θ Di mana. 3. m = jisim campuran tindak balas c = muatan haba tentu campuran tindak balas θ = perubahan suhu 4.

c) Asid sulfurik ialah asid diprotik.8 kJmol-1. Walau bagaimanapun. 7. haba peneutralan adalah lebih rendah daripada 57. 10. Haba peneutralan.perubahan haba bersih adalah kurang daripada 57. Asid lemah adalah sebahagian dipisahkan dalam air. 9.3 kJ mol-1. Tenaga haba diperlukan untuk memecahkan ikatan O-H sebelum H+ boleh bertindak balas dengan OHuntuk membentuk air. Rajah di atas menunjukkan tindak balas asid lemah dengan alkali. Haba peneutralan bagi asid hidroklorik (HCl) dan natrium hidroksida (NaOH) adalah 42. perubahan haba bersih akan kurang daripada 57.Tindak balas antara asid lemah dan alkali kuat 6. (partially dissociated in water) 8. Oleh itu. b) Haba peneutralan bagi asid nitrik (HNO3) dan kalium hidroksida (KOH) adalah 42. apabila asid atau alkali kuat terlibat. ∆H antara asid dan alkali menjadi rendah mengikut urutan: ∆H asid kuat/ alkali kuat > ∆H asid kuat/ alkali lemah atau asid lemah/ alkali kuat > ∆H asid lemah/ alkali lemah Kesimpulan: i.2 kJmol-1.3 kJ mol-1.untuk melepaskan ion-ion hidrogen atau ion hidroksida sebelum mereka boleh bertindak balas. Hal ini adalah kerana sedikit tenaga yang perlu memecah ikatan OH.3 kJ mol-1.8 kJmol-1. Oleh itu. . maka haba peneutralannya adalah dua kali ganda daripada asid hidroklorik dan asid nitrik. a) Haba peneutralan bagi asid sulfurik (H2SO4) dan natrium hidroksida (NaOH) adalah 114.

Laman web: David N. (2009). Lim Y.. Selangor: Penerbitan Pelangi Sdn. (2009). Diakses daripada http://www. Bhd. Bhd. (2000). The Heat Of Neutralization Of Strong Acids And Bases In Highly Dilute Aqueous Solutions. . 2013.RUJUKAN: Buku: Eng N. College Matriculation Chemistry.1139/v56-216 pada Jan 18. Pre-U Chemistry STPM Matriculation First Edition. Heat of Neutralization. Calorimetry: Heat of Neutralization. Excel in STPM Chemistry. & Hong Y.edu/vce/calorimetry/HeatofNeutralization. (2006).. (2007). Hazar Bebe Mohd Ismail. Blauch. Diakses daripada http://www. Physical Chemistry.M. 2013. First Edition. Laidlier K. Yaksic A.chm.nrcresearchpress. S. Selangor Darul Ehsan: Pearson Malaysia Sdn Bhd. C. (2004).J. Selangor: SAP Publication (M) Sdn..J. Canady W.html pada Jan 18.W.davidson. Selangor Darul Ehsan: Penerbitan Pelangi Sdn.yaksic. K (2005). Noor Hayati Ibrahim..com/hn26. Ponnampalam J. Lim Y. 2013. Papee H. Diakses daripada http://www. Sie L. Lim E. Bhd.com/doi/pdf/10.H.html pada Jan 18. Norbani Abdullah. Y. Kooi F. I. Bhd. Selangor: Pearson Malaysia Sdn. Chemistry SPM.

(aq) + H20(l) 2. Bandingkan nilai haba peneutralan yang diperolehi bagi a) Campuran R dan S b) Campuran R dan T c) Campuran S dan T Terangkan mengapa berbeza atau sama di antara dua nilai yang diperolehi. S dan T.025 .(aq) + H+ (aq) + Cl. Tuliskan persamaan ion bagi tindak balas yang terlibat dalam campuran R.Soalan: 1.(aq) + H+ (aq) + ½ SO42-(aq)  Na+ (aq) + ½ SO42-(aq) )+ H20(l) Campuran T: K+ (aq) + OH.(aq)+ H20 (l) Campuran S: Na+ (aq) + OH.28°C = 3 0C Jumlah mol bagi asid hidroklorik (HCl) n = m/ v = (1) 25 / 1000 = 0.(aq) + H+ (aq) + NO3.(aq)  K+ (aq) + NO3.(aq)  Na+ (aq) + Cl. (2m) Persamaan ion: Campuran R : Na+ (aq) + OH. (6m) Pengiraan nilai haba peneutralan: Campuran R = HCl + NaOH  NaCl + H2O Suhu awal = 28 0C Suhu tertinggi = 31 0C Peningkatan suhu = 31°C .

Jumlah mol bagi natrium hidroksida (NaOH) n = m/ v = (1) 60 / 1000 = 0.  1071  x 0.025mol Jumlah mol bagi natrium hidroksida (NaOH) n = m/ v = (1) (60) / 1000 = 0.2 x 8.025 1 mole X = 1071/0.0 .060 ∆ H = mcө = (60+25) x 4.060 mol ∆ H = mcө = (60+25) x 4.025 = 42840J mol-1 = 42.8 kJ mol-1 Oleh yang demikian.2 x 3°C = 1071 J. haba peneutralan bagi campuran R adalah 42.8 kJ mol-1. Campuran S = H2SO 4 + 2NaOH  Na2SO 4 + 2H20 Suhu awal = 28 0 Suhu tertinggi = 36 0C Peningkatan suhu = 36°C -28°C = 8 0C Jumlah mol bagi asid sulfurik (H2SO 4) n = m/ v = (1) 25 / 1000 = 0.

2 x 3 = 1071 J 0.025 = 114 240 J mol-1 = 114.025 = 42840J mol-1 = 42.8 kJ mol-1 . Campuran T = HNO3 + KOH  KNO3 + H20 Suhu awal = 28 0 Suhu tertinggi = 31 0C Peningkatan suhu = 31°C -28°C = 30C Jumlah mol bagi asid nitrik ( HNO3) n = m/ v = (1) 25 / 1000 = 0.= 2856 J  2856  x 0.2 kJ mol-1 Oleh yang demikian.12 mol ∆ H = mcө = (60+25) x 4.025 1 mole  1071  x X = 1071/0.025 1 mole X = 2856/0. haba peneutralan adalah 114.060X2 = 0.2kJ mol-1.025mol Jumlah mol bagi kalium hidroksida (KOH) n = m/ v = (1) (60) 2 / 1000 = 0.

12 kJ mol -1 Nilai haba campuran S adalah sekali ganda berbanding dengan Campuran T. Selain itu.57. haba peneutralan bagi KNO3 adalah 42. apabila asid sulfurik .12 kJ mol .57.57.24 kJ mol -1 Ini disebabkan campuran S adalah hasil peneutralan antara asid dwibes dengan alkali kuat.12 kJ mol -1 Campuran T . (nilai beza) Ini disebabkan campuran S adalah hasil peneutralan antara asid dwibes dengan alkali kuat.Oleh yang demikian. Selain itu.12 kJ mol -1 Nilai haba antara campuran R dan T adalah sama. (nilai beza) Campuran S . Campuran S 114. H2SO4 dineutralkan oleh natrium hidroksida. H+.57. nilai haba peneutralan adalah dua kali ganda.8 kJ mol-1.24 kJ mol -1 Campuran T . NaOH. (nilai sama) Ini disebabkan kedua-dua campuran R dan T adalah hasil campuran asid monobes dengan alkali kuat. Bandingan nilai haba peneutralan Campuran R -1 Keputusan bandingan dan keterangan Nilai haba campuran S adalah sekali ganda lebih tinggi berbanding dengan Campuran R. sifat asid diprotik yang dimiliki oleh asid sulfurik menghasilkan 2 mol ion . Campuran R . Ini disebabkan oleh sifat asid diprotik yang dimiliki oleh asid sulfurik menghasilkan 2 mol ion hidrogen.114.

Oleh itu. Ini adalah kerana kebanyakan molekul asid lemah masih wujud sebagai molekul tak terion. kerana polystyrene lebih boleh menyimpan haba berbanding dengan plastik. Adakah haba peneutralan antara asid kuat dan asid lemah lebih atau kurang daripada -57. ii) Bahan tindak balas (asid dan alkali) mesti dicampur dengan segera dan dikacau supaya tindak balas itu boleh lengkap dalam masa yang singkat.3 kJ mol-1. Hanya sebilangan kecil ion hidrogen. Maka sebahagian daripada haba peneutralan yang terhasil digunakan untuk mengionkan molekul asid lemah tersebut. iii) Bacaan termometer mesti diteliti sepanjang eksperimen supaya suhu tertinggi yang tercapai dapat direkod. Apabila kedua-dua bahan tindak balas ini dicampurkan.hidrogen.3 kJ mol-1? Terangkan . apa yang berubah dan berlaku ialah pembentukan molekul air. H + akan terhasil. haba peneutralan bagi asid lemah akan lebih rendah atau kurang daripada -57. . 3.3 kJmol-1. oleh yang demikian. asid lemah hanya mengion secara separa di dalam air. ii) Haba peneutralan asid lemah Manakala dalam peneutralan bagi asid lemah pula. Oleh itu. Haba peneutralan antara asid kuat dan bes lemah ialah -57. H+. haba peneutralan pelbagai jenis asid kuat dan alkali kuat adalah sama.3 kJ mol-1? i) (4 m) Menggunakan cawan polystyrene. Cadangkan dua cara untuk memperbaiki prosedur yang diberi untuk mendapat nilai lebih kurang -57.4 kJ mol-1. 4. i) Haba peneutralan asid kuat Asid kuat dan alkali kuat mengionkan sepenuhnya (completely ioinize) di (3 m) dalam air. Tenaga haba diperlukan untuk memutuskan ikatan molekul asid tersebut supaya pengionan lengkap berlaku. haba peneutralan adalah haba yang dibebaskan daripada pembentukan 1 mol air dan nilainya adalah kira-kira 57.

LAMPIRAN BERGAMBAR: 25. Campuran R (EC1 dan EC3) dikacau sebelum bacaan suhu diambil.0 cm3 EC1 diambil menggunakan pipet. .

Bacaan suhu tertinggi yang dicapai dicatat. . S dan T. Perbandingan suhu antara campuran R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful