TUJUAN: Untuk menentukan haba peneutralan bagi: (i) Asid hidroklorik (HCl) dan natrium hidroksida (NaOH) (ii) Asid sulfurik

(H2SO4) dan natrium hidroksida (NaOH) (iii) Asid nitrik (HNO3) dan kalium hidroksida (KOH) TEORI: Amali ini adalah berkaitan dengan termokimia. Termokimia merupakan kajian tentang perubahan haba dalam tindak balas kimia. Bahan kimia mempunyai ikatanikatan di antara atom-atom atau molekul-molekul. Ia memerlukan tenaga untuk bercantum dan berpecah antara satu sama lain. Perubahan haba akan wujud apabila suhu bahan kimia berubah hasil daripada tindak balas. Salah satu tindak balas dalam termokimia adalah haba peneutralan. Haba peneutralan merupakan perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol ion H+ daripada asid meneutralkan 1mol ion OHdaripada alkali bagi 

menghasilkan air pada keadaan piawai. Apabila asid dan alkali bertindak balas, ia akan membentuk air dan garam. Sebagai contoh: HCl(ak)+NaOH(ak)

NaCl(ak)+H2O(ce). Hasil tindak balas proses ini dikenali sebagai tindak balas peneutralan. Tenaga haba yang dibebaskan dipanggil sebagai haba tindak balas peneutralan. Sewaktu peneutralan, air akan dihasilkan. Ini kerana ion hidrogen, H + daripada asid akan bergabung dengan ion hidroksida, OH- daripada alkali untuk membentuk H2O. Tenaga haba yang dihasilkan ialah apabila 1 mol ion OH- bergabung dengan 1 mol ion H+ untuk menghasilkan 1 mol air, H2O. Semua haba peneutralan adalah sentiasa bersamaan dengan -57.3 kJmol-1. Ianya terhasil apabila 1 mol ion OHbergabung dengan 1 mol ion H+ untuk menghasilkan 1 mol air. Jumlah haba yang dibebaskan semasa tindak balas peneutralan bergantung kepada: a) Kepekatan asid dan alkali b) Kuantiti asid dan alkali yang digunakan c) Kebesan asid

.0 mol dm-3 asid nitrik (HNO3 EC5 – 1. BAHAN: EC1 – 1.0 mol dm-3 asid hidroklorik (HCl) EC2 – 1. Cawan dibersihkan dan dibilas dengan air suling. termometer (0°c – 110°c) ± 0. Ini kerana tenaga dilepaskan. Gambar rajah di tepi menunjukkan jumlah relatif tenaga yang disimpan di dalam reaktant dan produk yang diukur dalam kJmol-1. PROSEDUR: 1. ditulis sebagai ΔH-ve.2°c. Suhu EC1 direkod sebagai suhu awal campurn R.0 cm3 EC5 utuk menggantikan EC1 dan EC3 masingmasing untuk mendapatkan campuran T. perubahan tenaga adalah negatif. Dalam pengeluaran haba ini. Dalam tindak balas eksotermik.0 mol dm-3 natrium hidroksida (NaOH) EC4 – 1. 2. dan ii. cawan plastik bersama penutup. Tahap tenaga produk lebih rendah daripada reaktant. air suling. Tindak balas peneutralan adalah eksotermik. Campuran R dikacau dengan teliti menggunakan termometer dan suhu tertinggi yang dicapai direkodkan. 25. 25.0 cm3 EC1 ke dalam cawan plastik dengan menggunakan pipet.0 mol dm-3 kalium hidroksida (KOH) RADAS: 25cm3 pipette. Campuran R dituang dari cawan plastic. suhu di sekitar turut meningkat. Masukkan 25.Semua tindak balas haba peneutralan merupakan tindak balas eksotermik.0 cm3 EC2 untuk menggantikan EC1 untuk mendapatkan campuran S. 3.0 mol dm-3 asid sulfurik (H2SO4 ) EC3 – 1. 4. Prosedur di atas diulang dengan menggunakan: i. 100cm3 silinder penyukat.0 cm3 EC4 dan 60. Tambah 60 cm3 larutan EC3 ke dalam cawan plastik mengandungi EC1 dengan menggunakan silinder penyukat. 5. jadi tenaga produk kurang daripada reaktant.

5 27 3.5 Campuran S EC2 + EC3 36. Selepas selesai eksperimen. Cuci radas yang hendak digunakan berulang kali seperti termometer dengan air suling dan lap dengan kain kering sebelum menggunakannya semula. .0 8. 2.0 28.0 Langkah Berjaga-Jaga: 1. 3.Keputusan: Campuran R EC1 + EC3 Suhu tertinggi (°C) Suhu awal (°C) Peningkatan suhu (°C) 30. lap dengan kain basah. 2. Jika masih ada yang terpercik keluar. hendaklah dituang dengan berhati-hati supaya tiada larutan yang terpercik keluar dan dikacau sebaik dicampurkan bersama. Semasa mencampurkan larutan asid dan alkali ke dalam cawan plastik.0 Campuran T EC4 + EC5 31. 5. Langkah Keselamatan: 1.0 3. Selain itu. Kipas angin ditutup sebelum eksperimen dimulakan dan sepanjang eksperimen. Ini bagi memastikan suhu campuran telah stabil dan mengurangkan kehilangan haba secara pantas ke persekitaran. Bacaan termometer diteliti sepanjang eksperimen supaya suhu tertinggi yang dicapai dapat direkod. Larutan dicampurkan dengan berhati-hati supaya tiada baki yang terpercik keluar daripada cawan plastic.0 28. cuci radas dengan air paip dan biarkan kering dengan meletak dan menyusun radas di tepat yang disediakan. 4. campuran yang bertindak balas tersebut juga perlulah dikacau agar percampuran secara homogenous dapat diperoleh.

2. H+ + OH-→ H2O 3. haba peneutralan pelbagai jenis asid kuat dan alkali kuat adalah sama 5. cawan plastik). 4. H+ daripada asid dan satu mol ion hidroksida. Tindak balas antara asid kuat dan alkali kuat 1. . apa yang berubah dan berlaku ialah pembentukan molekul air. 5. Balut cawan plastik dengan kain. Haba peneutralan ialah tenaga haba yang dikeluarkan apabila satu mol air terbentuk daripada peneutralan antara satu mol ion hidrogen. Haba peneutralan dalam eksperimen biasanya kurang daripada nilai teori kerana sebahagian haba yang dilepaskan hilang ke persekitaran atau diserap oleh alat atau radas (thermometer. ii. Kedua-dua haba yang hilang ini diabaikan dalam pengiraan. ion hidrogen(H+) dan ion hidroksida(OH-) bergabung untuk menjadi air (H2O). OH. Jadi. Apabila kedua-dua bahan tindak balas ini dicampurkan. Asid kuat dan alkali kuat mengionkan sepenuhnya (completely ioinize) di dalam air. 3.Perbincangan: Haba peneutralan 1. Dalam tindak balas ini. haba peneutralan adalah haba yang dibebaskan daripada pembentukan 1 mol air dan nilainya adalah kira-kira 57. Oleh itu. Perubahan tenaga = mc θ Di mana.3 kJ mol-1. 2. Oleh itu. m = jisim campuran tindak balas c = muatan haba tentu campuran tindak balas θ = perubahan suhu 4.dari alkali. mengalas cawan plastik dengan jubin putih sepanjang eksperimen supaya dapat mengurangkan jumlah haba yang diserap oleh persekitaran. Langkah berjaga-jaga tambahan yang boleh diambil untuk mengurangkan kehilangan haba ke persekitaran ialah: i. .

2 kJmol-1. maka haba peneutralannya adalah dua kali ganda daripada asid hidroklorik dan asid nitrik. haba peneutralan adalah lebih rendah daripada 57. (partially dissociated in water) 8. 9. Haba peneutralan.3 kJ mol-1. Haba peneutralan bagi asid hidroklorik (HCl) dan natrium hidroksida (NaOH) adalah 42. Rajah di atas menunjukkan tindak balas asid lemah dengan alkali.8 kJmol-1. Asid lemah adalah sebahagian dipisahkan dalam air. Walau bagaimanapun. . Tenaga haba diperlukan untuk memecahkan ikatan O-H sebelum H+ boleh bertindak balas dengan OHuntuk membentuk air. Oleh itu. 10. Oleh itu.untuk melepaskan ion-ion hidrogen atau ion hidroksida sebelum mereka boleh bertindak balas.perubahan haba bersih adalah kurang daripada 57.3 kJ mol-1. 7. perubahan haba bersih akan kurang daripada 57. a) Haba peneutralan bagi asid sulfurik (H2SO4) dan natrium hidroksida (NaOH) adalah 114. c) Asid sulfurik ialah asid diprotik. apabila asid atau alkali kuat terlibat.8 kJmol-1. Hal ini adalah kerana sedikit tenaga yang perlu memecah ikatan OH.3 kJ mol-1.Tindak balas antara asid lemah dan alkali kuat 6. ∆H antara asid dan alkali menjadi rendah mengikut urutan: ∆H asid kuat/ alkali kuat > ∆H asid kuat/ alkali lemah atau asid lemah/ alkali kuat > ∆H asid lemah/ alkali lemah Kesimpulan: i. b) Haba peneutralan bagi asid nitrik (HNO3) dan kalium hidroksida (KOH) adalah 42.

Diakses daripada http://www. Norbani Abdullah.edu/vce/calorimetry/HeatofNeutralization. Diakses daripada http://www.davidson.yaksic. First Edition. C. Calorimetry: Heat of Neutralization. Ponnampalam J. Selangor: SAP Publication (M) Sdn. Bhd. Pre-U Chemistry STPM Matriculation First Edition. Lim Y. 2013. 2013. (2007).J. Hazar Bebe Mohd Ismail. & Hong Y. Lim E. Diakses daripada http://www.html pada Jan 18. (2006). Physical Chemistry.. Sie L.J.1139/v56-216 pada Jan 18. Laidlier K. Excel in STPM Chemistry. College Matriculation Chemistry. Selangor Darul Ehsan: Penerbitan Pelangi Sdn. Papee H.RUJUKAN: Buku: Eng N. Laman web: David N. Lim Y. Blauch. (2000). (2009). Bhd. Yaksic A..nrcresearchpress.M. Noor Hayati Ibrahim. (2009). (2004). Chemistry SPM. Bhd.com/doi/pdf/10.. Selangor: Penerbitan Pelangi Sdn.. The Heat Of Neutralization Of Strong Acids And Bases In Highly Dilute Aqueous Solutions. Canady W. Bhd.html pada Jan 18. Kooi F. Selangor Darul Ehsan: Pearson Malaysia Sdn Bhd. 2013. Heat of Neutralization.com/hn26. S. Selangor: Pearson Malaysia Sdn. I.chm.H. . K (2005).W. Y.

(aq)+ H20 (l) Campuran S: Na+ (aq) + OH.(aq) + H20(l) 2.025 .(aq)  K+ (aq) + NO3. Tuliskan persamaan ion bagi tindak balas yang terlibat dalam campuran R. Bandingkan nilai haba peneutralan yang diperolehi bagi a) Campuran R dan S b) Campuran R dan T c) Campuran S dan T Terangkan mengapa berbeza atau sama di antara dua nilai yang diperolehi.(aq)  Na+ (aq) + Cl. S dan T.(aq) + H+ (aq) + NO3. (2m) Persamaan ion: Campuran R : Na+ (aq) + OH.Soalan: 1.(aq) + H+ (aq) + Cl.28°C = 3 0C Jumlah mol bagi asid hidroklorik (HCl) n = m/ v = (1) 25 / 1000 = 0. (6m) Pengiraan nilai haba peneutralan: Campuran R = HCl + NaOH  NaCl + H2O Suhu awal = 28 0C Suhu tertinggi = 31 0C Peningkatan suhu = 31°C .(aq) + H+ (aq) + ½ SO42-(aq)  Na+ (aq) + ½ SO42-(aq) )+ H20(l) Campuran T: K+ (aq) + OH.

025 = 42840J mol-1 = 42.8 kJ mol-1 Oleh yang demikian.060 mol ∆ H = mcө = (60+25) x 4.0 .060 ∆ H = mcө = (60+25) x 4.Jumlah mol bagi natrium hidroksida (NaOH) n = m/ v = (1) 60 / 1000 = 0.  1071  x 0.025mol Jumlah mol bagi natrium hidroksida (NaOH) n = m/ v = (1) (60) / 1000 = 0. Campuran S = H2SO 4 + 2NaOH  Na2SO 4 + 2H20 Suhu awal = 28 0 Suhu tertinggi = 36 0C Peningkatan suhu = 36°C -28°C = 8 0C Jumlah mol bagi asid sulfurik (H2SO 4) n = m/ v = (1) 25 / 1000 = 0. haba peneutralan bagi campuran R adalah 42.8 kJ mol-1.025 1 mole X = 1071/0.2 x 3°C = 1071 J.2 x 8.

2kJ mol-1.025 = 42840J mol-1 = 42.= 2856 J  2856  x 0.8 kJ mol-1 .025 = 114 240 J mol-1 = 114.025 1 mole X = 2856/0.12 mol ∆ H = mcө = (60+25) x 4. Campuran T = HNO3 + KOH  KNO3 + H20 Suhu awal = 28 0 Suhu tertinggi = 31 0C Peningkatan suhu = 31°C -28°C = 30C Jumlah mol bagi asid nitrik ( HNO3) n = m/ v = (1) 25 / 1000 = 0.2 kJ mol-1 Oleh yang demikian.025mol Jumlah mol bagi kalium hidroksida (KOH) n = m/ v = (1) (60) 2 / 1000 = 0. haba peneutralan adalah 114.060X2 = 0.025 1 mole  1071  x X = 1071/0.2 x 3 = 1071 J 0.

NaOH. Bandingan nilai haba peneutralan Campuran R -1 Keputusan bandingan dan keterangan Nilai haba campuran S adalah sekali ganda lebih tinggi berbanding dengan Campuran R.57. H+.12 kJ mol -1 Nilai haba antara campuran R dan T adalah sama. Campuran R . H2SO4 dineutralkan oleh natrium hidroksida. Campuran S 114.Oleh yang demikian.24 kJ mol -1 Campuran T . (nilai sama) Ini disebabkan kedua-dua campuran R dan T adalah hasil campuran asid monobes dengan alkali kuat. haba peneutralan bagi KNO3 adalah 42. apabila asid sulfurik .12 kJ mol .12 kJ mol -1 Nilai haba campuran S adalah sekali ganda berbanding dengan Campuran T.114. Selain itu. Selain itu.57. (nilai beza) Campuran S .57.8 kJ mol-1.24 kJ mol -1 Ini disebabkan campuran S adalah hasil peneutralan antara asid dwibes dengan alkali kuat.57. (nilai beza) Ini disebabkan campuran S adalah hasil peneutralan antara asid dwibes dengan alkali kuat. nilai haba peneutralan adalah dua kali ganda. Ini disebabkan oleh sifat asid diprotik yang dimiliki oleh asid sulfurik menghasilkan 2 mol ion hidrogen.12 kJ mol -1 Campuran T . sifat asid diprotik yang dimiliki oleh asid sulfurik menghasilkan 2 mol ion .

Tenaga haba diperlukan untuk memutuskan ikatan molekul asid tersebut supaya pengionan lengkap berlaku. Cadangkan dua cara untuk memperbaiki prosedur yang diberi untuk mendapat nilai lebih kurang -57. Haba peneutralan antara asid kuat dan bes lemah ialah -57. kerana polystyrene lebih boleh menyimpan haba berbanding dengan plastik. Oleh itu. Apabila kedua-dua bahan tindak balas ini dicampurkan. ii) Bahan tindak balas (asid dan alkali) mesti dicampur dengan segera dan dikacau supaya tindak balas itu boleh lengkap dalam masa yang singkat.hidrogen. iii) Bacaan termometer mesti diteliti sepanjang eksperimen supaya suhu tertinggi yang tercapai dapat direkod. i) Haba peneutralan asid kuat Asid kuat dan alkali kuat mengionkan sepenuhnya (completely ioinize) di (3 m) dalam air. haba peneutralan pelbagai jenis asid kuat dan alkali kuat adalah sama.4 kJ mol-1. H + akan terhasil. Maka sebahagian daripada haba peneutralan yang terhasil digunakan untuk mengionkan molekul asid lemah tersebut. haba peneutralan adalah haba yang dibebaskan daripada pembentukan 1 mol air dan nilainya adalah kira-kira 57. ii) Haba peneutralan asid lemah Manakala dalam peneutralan bagi asid lemah pula. oleh yang demikian. apa yang berubah dan berlaku ialah pembentukan molekul air. Hanya sebilangan kecil ion hidrogen.3 kJ mol-1? i) (4 m) Menggunakan cawan polystyrene. H+. 3.3 kJ mol-1. . asid lemah hanya mengion secara separa di dalam air. Oleh itu. Ini adalah kerana kebanyakan molekul asid lemah masih wujud sebagai molekul tak terion. haba peneutralan bagi asid lemah akan lebih rendah atau kurang daripada -57. 4. Adakah haba peneutralan antara asid kuat dan asid lemah lebih atau kurang daripada -57.3 kJ mol-1? Terangkan .3 kJmol-1.

0 cm3 EC1 diambil menggunakan pipet. Campuran R (EC1 dan EC3) dikacau sebelum bacaan suhu diambil. .LAMPIRAN BERGAMBAR: 25.

S dan T. .Bacaan suhu tertinggi yang dicapai dicatat. Perbandingan suhu antara campuran R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful