TUJUAN: Untuk menentukan haba peneutralan bagi: (i) Asid hidroklorik (HCl) dan natrium hidroksida (NaOH) (ii) Asid sulfurik

(H2SO4) dan natrium hidroksida (NaOH) (iii) Asid nitrik (HNO3) dan kalium hidroksida (KOH) TEORI: Amali ini adalah berkaitan dengan termokimia. Termokimia merupakan kajian tentang perubahan haba dalam tindak balas kimia. Bahan kimia mempunyai ikatanikatan di antara atom-atom atau molekul-molekul. Ia memerlukan tenaga untuk bercantum dan berpecah antara satu sama lain. Perubahan haba akan wujud apabila suhu bahan kimia berubah hasil daripada tindak balas. Salah satu tindak balas dalam termokimia adalah haba peneutralan. Haba peneutralan merupakan perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol ion H+ daripada asid meneutralkan 1mol ion OHdaripada alkali bagi 

menghasilkan air pada keadaan piawai. Apabila asid dan alkali bertindak balas, ia akan membentuk air dan garam. Sebagai contoh: HCl(ak)+NaOH(ak)

NaCl(ak)+H2O(ce). Hasil tindak balas proses ini dikenali sebagai tindak balas peneutralan. Tenaga haba yang dibebaskan dipanggil sebagai haba tindak balas peneutralan. Sewaktu peneutralan, air akan dihasilkan. Ini kerana ion hidrogen, H + daripada asid akan bergabung dengan ion hidroksida, OH- daripada alkali untuk membentuk H2O. Tenaga haba yang dihasilkan ialah apabila 1 mol ion OH- bergabung dengan 1 mol ion H+ untuk menghasilkan 1 mol air, H2O. Semua haba peneutralan adalah sentiasa bersamaan dengan -57.3 kJmol-1. Ianya terhasil apabila 1 mol ion OHbergabung dengan 1 mol ion H+ untuk menghasilkan 1 mol air. Jumlah haba yang dibebaskan semasa tindak balas peneutralan bergantung kepada: a) Kepekatan asid dan alkali b) Kuantiti asid dan alkali yang digunakan c) Kebesan asid

Tahap tenaga produk lebih rendah daripada reaktant.0 cm3 EC2 untuk menggantikan EC1 untuk mendapatkan campuran S.0 cm3 EC5 utuk menggantikan EC1 dan EC3 masingmasing untuk mendapatkan campuran T. Campuran R dikacau dengan teliti menggunakan termometer dan suhu tertinggi yang dicapai direkodkan. 5. Tindak balas peneutralan adalah eksotermik.0 mol dm-3 asid nitrik (HNO3 EC5 – 1.Semua tindak balas haba peneutralan merupakan tindak balas eksotermik. Dalam pengeluaran haba ini. air suling. Dalam tindak balas eksotermik. 25. . BAHAN: EC1 – 1. termometer (0°c – 110°c) ± 0. jadi tenaga produk kurang daripada reaktant. dan ii.0 cm3 EC4 dan 60. Ini kerana tenaga dilepaskan.2°c. Tambah 60 cm3 larutan EC3 ke dalam cawan plastik mengandungi EC1 dengan menggunakan silinder penyukat. 3. Gambar rajah di tepi menunjukkan jumlah relatif tenaga yang disimpan di dalam reaktant dan produk yang diukur dalam kJmol-1. perubahan tenaga adalah negatif.0 mol dm-3 asid sulfurik (H2SO4 ) EC3 – 1. Prosedur di atas diulang dengan menggunakan: i. Suhu EC1 direkod sebagai suhu awal campurn R. 25. 100cm3 silinder penyukat. Campuran R dituang dari cawan plastic. suhu di sekitar turut meningkat. 4.0 mol dm-3 natrium hidroksida (NaOH) EC4 – 1.0 cm3 EC1 ke dalam cawan plastik dengan menggunakan pipet. ditulis sebagai ΔH-ve.0 mol dm-3 kalium hidroksida (KOH) RADAS: 25cm3 pipette.0 mol dm-3 asid hidroklorik (HCl) EC2 – 1. Masukkan 25. PROSEDUR: 1. 2. Cawan dibersihkan dan dibilas dengan air suling. cawan plastik bersama penutup.

Kipas angin ditutup sebelum eksperimen dimulakan dan sepanjang eksperimen.0 Langkah Berjaga-Jaga: 1. Bacaan termometer diteliti sepanjang eksperimen supaya suhu tertinggi yang dicapai dapat direkod. Langkah Keselamatan: 1. .0 3. Larutan dicampurkan dengan berhati-hati supaya tiada baki yang terpercik keluar daripada cawan plastic. 2. 3. campuran yang bertindak balas tersebut juga perlulah dikacau agar percampuran secara homogenous dapat diperoleh.0 28. lap dengan kain basah.0 28. Selepas selesai eksperimen. Ini bagi memastikan suhu campuran telah stabil dan mengurangkan kehilangan haba secara pantas ke persekitaran. 2. Cuci radas yang hendak digunakan berulang kali seperti termometer dengan air suling dan lap dengan kain kering sebelum menggunakannya semula. Selain itu.5 Campuran S EC2 + EC3 36. Semasa mencampurkan larutan asid dan alkali ke dalam cawan plastik. Jika masih ada yang terpercik keluar. hendaklah dituang dengan berhati-hati supaya tiada larutan yang terpercik keluar dan dikacau sebaik dicampurkan bersama.Keputusan: Campuran R EC1 + EC3 Suhu tertinggi (°C) Suhu awal (°C) Peningkatan suhu (°C) 30. 5. cuci radas dengan air paip dan biarkan kering dengan meletak dan menyusun radas di tepat yang disediakan.0 8.5 27 3.0 Campuran T EC4 + EC5 31. 4.

Perubahan tenaga = mc θ Di mana. OH. 2. Langkah berjaga-jaga tambahan yang boleh diambil untuk mengurangkan kehilangan haba ke persekitaran ialah: i.dari alkali. ii. haba peneutralan adalah haba yang dibebaskan daripada pembentukan 1 mol air dan nilainya adalah kira-kira 57. Jadi. cawan plastik). Dalam tindak balas ini. Oleh itu. Tindak balas antara asid kuat dan alkali kuat 1. 4. apa yang berubah dan berlaku ialah pembentukan molekul air. Asid kuat dan alkali kuat mengionkan sepenuhnya (completely ioinize) di dalam air. Kedua-dua haba yang hilang ini diabaikan dalam pengiraan. ion hidrogen(H+) dan ion hidroksida(OH-) bergabung untuk menjadi air (H2O). haba peneutralan pelbagai jenis asid kuat dan alkali kuat adalah sama 5. Balut cawan plastik dengan kain. 5. Apabila kedua-dua bahan tindak balas ini dicampurkan. Haba peneutralan ialah tenaga haba yang dikeluarkan apabila satu mol air terbentuk daripada peneutralan antara satu mol ion hidrogen. 2. m = jisim campuran tindak balas c = muatan haba tentu campuran tindak balas θ = perubahan suhu 4.3 kJ mol-1. H+ + OH-→ H2O 3. . mengalas cawan plastik dengan jubin putih sepanjang eksperimen supaya dapat mengurangkan jumlah haba yang diserap oleh persekitaran. . Haba peneutralan dalam eksperimen biasanya kurang daripada nilai teori kerana sebahagian haba yang dilepaskan hilang ke persekitaran atau diserap oleh alat atau radas (thermometer. 3.Perbincangan: Haba peneutralan 1. H+ daripada asid dan satu mol ion hidroksida. Oleh itu.

haba peneutralan adalah lebih rendah daripada 57. Oleh itu.3 kJ mol-1. (partially dissociated in water) 8. 10. c) Asid sulfurik ialah asid diprotik. 9. Walau bagaimanapun. .8 kJmol-1. Asid lemah adalah sebahagian dipisahkan dalam air. 7. maka haba peneutralannya adalah dua kali ganda daripada asid hidroklorik dan asid nitrik. Oleh itu. apabila asid atau alkali kuat terlibat. Haba peneutralan bagi asid hidroklorik (HCl) dan natrium hidroksida (NaOH) adalah 42. ∆H antara asid dan alkali menjadi rendah mengikut urutan: ∆H asid kuat/ alkali kuat > ∆H asid kuat/ alkali lemah atau asid lemah/ alkali kuat > ∆H asid lemah/ alkali lemah Kesimpulan: i.3 kJ mol-1. Tenaga haba diperlukan untuk memecahkan ikatan O-H sebelum H+ boleh bertindak balas dengan OHuntuk membentuk air. Hal ini adalah kerana sedikit tenaga yang perlu memecah ikatan OH. perubahan haba bersih akan kurang daripada 57.8 kJmol-1. Rajah di atas menunjukkan tindak balas asid lemah dengan alkali. b) Haba peneutralan bagi asid nitrik (HNO3) dan kalium hidroksida (KOH) adalah 42. a) Haba peneutralan bagi asid sulfurik (H2SO4) dan natrium hidroksida (NaOH) adalah 114.Tindak balas antara asid lemah dan alkali kuat 6.perubahan haba bersih adalah kurang daripada 57.3 kJ mol-1.untuk melepaskan ion-ion hidrogen atau ion hidroksida sebelum mereka boleh bertindak balas. Haba peneutralan.2 kJmol-1.

(2009). (2009). Yaksic A. Laman web: David N. Y.yaksic.chm.. (2006). (2000).html pada Jan 18. Canady W. K (2005). College Matriculation Chemistry. The Heat Of Neutralization Of Strong Acids And Bases In Highly Dilute Aqueous Solutions. Blauch. S. 2013.edu/vce/calorimetry/HeatofNeutralization. Selangor Darul Ehsan: Pearson Malaysia Sdn Bhd.1139/v56-216 pada Jan 18. & Hong Y. First Edition. Papee H. Norbani Abdullah. Ponnampalam J. Bhd. Selangor: Pearson Malaysia Sdn. Pre-U Chemistry STPM Matriculation First Edition. Laidlier K. Selangor: SAP Publication (M) Sdn. Noor Hayati Ibrahim.davidson. (2007). Kooi F. Heat of Neutralization. Calorimetry: Heat of Neutralization. Diakses daripada http://www.html pada Jan 18.J. C. 2013. Lim Y. Selangor: Penerbitan Pelangi Sdn. Excel in STPM Chemistry.W... Diakses daripada http://www. 2013. Physical Chemistry.com/doi/pdf/10. Lim Y. Selangor Darul Ehsan: Penerbitan Pelangi Sdn. Chemistry SPM. . Lim E.nrcresearchpress.M.com/hn26.RUJUKAN: Buku: Eng N. Diakses daripada http://www. (2004). Hazar Bebe Mohd Ismail. Bhd..H. I. Bhd.J. Bhd. Sie L.

025 .Soalan: 1.(aq) + H+ (aq) + ½ SO42-(aq)  Na+ (aq) + ½ SO42-(aq) )+ H20(l) Campuran T: K+ (aq) + OH.(aq) + H+ (aq) + Cl. Bandingkan nilai haba peneutralan yang diperolehi bagi a) Campuran R dan S b) Campuran R dan T c) Campuran S dan T Terangkan mengapa berbeza atau sama di antara dua nilai yang diperolehi. (2m) Persamaan ion: Campuran R : Na+ (aq) + OH.(aq)  K+ (aq) + NO3. (6m) Pengiraan nilai haba peneutralan: Campuran R = HCl + NaOH  NaCl + H2O Suhu awal = 28 0C Suhu tertinggi = 31 0C Peningkatan suhu = 31°C . S dan T.(aq)  Na+ (aq) + Cl.(aq) + H+ (aq) + NO3.(aq) + H20(l) 2.28°C = 3 0C Jumlah mol bagi asid hidroklorik (HCl) n = m/ v = (1) 25 / 1000 = 0.(aq)+ H20 (l) Campuran S: Na+ (aq) + OH. Tuliskan persamaan ion bagi tindak balas yang terlibat dalam campuran R.

0 .060 ∆ H = mcө = (60+25) x 4.025 1 mole X = 1071/0.Jumlah mol bagi natrium hidroksida (NaOH) n = m/ v = (1) 60 / 1000 = 0.025 = 42840J mol-1 = 42.  1071  x 0.8 kJ mol-1.060 mol ∆ H = mcө = (60+25) x 4. haba peneutralan bagi campuran R adalah 42.2 x 8.8 kJ mol-1 Oleh yang demikian.025mol Jumlah mol bagi natrium hidroksida (NaOH) n = m/ v = (1) (60) / 1000 = 0. Campuran S = H2SO 4 + 2NaOH  Na2SO 4 + 2H20 Suhu awal = 28 0 Suhu tertinggi = 36 0C Peningkatan suhu = 36°C -28°C = 8 0C Jumlah mol bagi asid sulfurik (H2SO 4) n = m/ v = (1) 25 / 1000 = 0.2 x 3°C = 1071 J.

2kJ mol-1.2 x 3 = 1071 J 0.12 mol ∆ H = mcө = (60+25) x 4.025mol Jumlah mol bagi kalium hidroksida (KOH) n = m/ v = (1) (60) 2 / 1000 = 0.025 1 mole  1071  x X = 1071/0.= 2856 J  2856  x 0. Campuran T = HNO3 + KOH  KNO3 + H20 Suhu awal = 28 0 Suhu tertinggi = 31 0C Peningkatan suhu = 31°C -28°C = 30C Jumlah mol bagi asid nitrik ( HNO3) n = m/ v = (1) 25 / 1000 = 0.025 = 42840J mol-1 = 42.060X2 = 0.8 kJ mol-1 .025 1 mole X = 2856/0. haba peneutralan adalah 114.025 = 114 240 J mol-1 = 114.2 kJ mol-1 Oleh yang demikian.

12 kJ mol -1 Nilai haba campuran S adalah sekali ganda berbanding dengan Campuran T. (nilai sama) Ini disebabkan kedua-dua campuran R dan T adalah hasil campuran asid monobes dengan alkali kuat.57.12 kJ mol .114. Selain itu. H2SO4 dineutralkan oleh natrium hidroksida. nilai haba peneutralan adalah dua kali ganda. (nilai beza) Ini disebabkan campuran S adalah hasil peneutralan antara asid dwibes dengan alkali kuat.Oleh yang demikian. Selain itu.57. sifat asid diprotik yang dimiliki oleh asid sulfurik menghasilkan 2 mol ion . Bandingan nilai haba peneutralan Campuran R -1 Keputusan bandingan dan keterangan Nilai haba campuran S adalah sekali ganda lebih tinggi berbanding dengan Campuran R.8 kJ mol-1.12 kJ mol -1 Nilai haba antara campuran R dan T adalah sama. Campuran S 114. (nilai beza) Campuran S . haba peneutralan bagi KNO3 adalah 42. NaOH.24 kJ mol -1 Campuran T .12 kJ mol -1 Campuran T .24 kJ mol -1 Ini disebabkan campuran S adalah hasil peneutralan antara asid dwibes dengan alkali kuat. apabila asid sulfurik . H+.57. Campuran R .57. Ini disebabkan oleh sifat asid diprotik yang dimiliki oleh asid sulfurik menghasilkan 2 mol ion hidrogen.

i) Haba peneutralan asid kuat Asid kuat dan alkali kuat mengionkan sepenuhnya (completely ioinize) di (3 m) dalam air.3 kJ mol-1? i) (4 m) Menggunakan cawan polystyrene. haba peneutralan bagi asid lemah akan lebih rendah atau kurang daripada -57. ii) Bahan tindak balas (asid dan alkali) mesti dicampur dengan segera dan dikacau supaya tindak balas itu boleh lengkap dalam masa yang singkat. Ini adalah kerana kebanyakan molekul asid lemah masih wujud sebagai molekul tak terion. . haba peneutralan pelbagai jenis asid kuat dan alkali kuat adalah sama. H + akan terhasil. haba peneutralan adalah haba yang dibebaskan daripada pembentukan 1 mol air dan nilainya adalah kira-kira 57. kerana polystyrene lebih boleh menyimpan haba berbanding dengan plastik.3 kJ mol-1. Adakah haba peneutralan antara asid kuat dan asid lemah lebih atau kurang daripada -57. iii) Bacaan termometer mesti diteliti sepanjang eksperimen supaya suhu tertinggi yang tercapai dapat direkod. Tenaga haba diperlukan untuk memutuskan ikatan molekul asid tersebut supaya pengionan lengkap berlaku. Hanya sebilangan kecil ion hidrogen.4 kJ mol-1. ii) Haba peneutralan asid lemah Manakala dalam peneutralan bagi asid lemah pula.3 kJmol-1. Oleh itu.3 kJ mol-1? Terangkan . 3. Oleh itu. Cadangkan dua cara untuk memperbaiki prosedur yang diberi untuk mendapat nilai lebih kurang -57. 4. apa yang berubah dan berlaku ialah pembentukan molekul air. Apabila kedua-dua bahan tindak balas ini dicampurkan. asid lemah hanya mengion secara separa di dalam air. Maka sebahagian daripada haba peneutralan yang terhasil digunakan untuk mengionkan molekul asid lemah tersebut.hidrogen. H+. Haba peneutralan antara asid kuat dan bes lemah ialah -57. oleh yang demikian.

LAMPIRAN BERGAMBAR: 25. Campuran R (EC1 dan EC3) dikacau sebelum bacaan suhu diambil.0 cm3 EC1 diambil menggunakan pipet. .

Perbandingan suhu antara campuran R.Bacaan suhu tertinggi yang dicapai dicatat. S dan T. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful