PERTEMUAN II

2 REVIEW:   ( ) a(bc)=(ab)c

BENTUK AKAR
a. √ √ √ b. √ ( √ √ ) c. ( √ )( √ √ ) d. √ e. √ f. Jawab : a. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ )√ √ b. √ ( √ √ ) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

RINGKASAN MATERI Bentuk akar merupakan bilangan irrasional Contoh : √ , √ , √ , √ , √ ,√ atau √ , √ , √ , √ , … yang bukan bentuk akar : √ , √ , √ , √ ,… dst Operasi aljabar : 1. √ 2. 3. 4.
√ √

,…

√ √

√ √ √ √ √ √ √ ( ( =√ =√ )√ )√ √ √
(

5. √ 6. √

Penyederhanaan bentuk akar(√ Syarat-syarat:

):

1. Tidak ada bentuk/bilangan kuadrat di dalam akar Yang dimaksud bentuk/bilangan kuadrat kuadrat adalah bentuk : a2 , b4, dan lain-lain Bilangan kuadrat: 4, 9, 16, 25, 36, dst. 2. Penyebut tidak bentuk akar , seperti :
√ √ √

c. (

√ )( √ √ √ √ √ √ √ ( √ √

√ ) √ √ √ √ √ √ )√ √ √ √ ( )√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

dan lain-lain

Contoh soal : 1. Selesaikan operasi aljabar dari :

= √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ e. √ √ √ √ √ √ √ √ . √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ c.√ d. Sederhanakan bentuk akar berikut : a. e. b. Jawab : a. √ √ √ √ √ e. d. c. √ √ √ √ √ √ √ √ f. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ b. √ √ √ √ √ √ √ √ d.

√ 2. √ (√ √ ) c. √ . √ √ c. Sederhanakan bentuk akar berikut : a. b.Soal Latihan 1. Bentuk paling sederhana dari √ adalah… a. √ e. b. √ d. Selesaikan operasi aljabar berikut a. √ e. √ √ √ √ 2. √ √ b. e. √ f. c. a. ( √ )( √ √ ) d. √ √ √ b. √ c. Pengayaan 1. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ d.