Mata pelajaran Hari & Tarikh Kelas Bil.

Murid Masa Tema Tajuk lagu Konsep muzik

Pendidikan Muzik Isnin, 1 April 2013 5 Diamond 34 12.00 – 01.00 p.m. Nyanyian diiringi perkusi badan Kalau anda gembira a) Irama b) Jenis-jenis imitasi c) Improvisasi d) Perkusi badan e) Kawalan melodi f) Ekspresi g) Tempo – Allegro / Adagio h) Perkusi semula jadi a) Dapat memperkembangkan potensi kanak-kanak yang semula jadi mengikut kebolehan tahap masing-masing. b) Mengalakkan kanak-kanak mencipta idea muzikal yang baru. c) Membolehkan kanak-kanak merasai muzik pada keseluruhannya dengan badan mereka sambil bermain, terutamanya ritma dan dinamik mereka.

Hasil Pembelajaran

Objektif Eksplisit

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran: a) Sekurang-kurangnya 80% murid-murid dapat mengaplikasikan perkusi badan sambil menyanyi

flute dan sebagainya. b) Murid-murid dapat mengikuti pengajaran guru dan kemahiran serta pengalaman ini kemudian Penerapan Nilai dipindahkan kepada permainan alat muzik lain seperti piano.dalam pelbagai jenis aktiviti dan dapat mengimprovisasikannya. rekoder. a) Bekerjasama b) Berdisiplin c) Hormat-menghormati d) Berkeyakinan .

Catatan Konsep muzik yang diterapkan: Tempo(meter) Nilai: berdisiplin Induksi Set (5 minit) Langkah 1 1. 3. Imitasi perbuatan guru dan menghafalkan lirik lagu. Improvisasi dengan menukarkan dua perkataan di akhir frasa 1. 2. berdisiplin . Murid membuat imitasi pergerakan guru. 2. Apakah meter lagu? 4/4 2. Lirik lagu asal: 1. 2. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. 4. eskpresi. tempo Nilai: bekerjasama. irama. Guru memainkan melodi lagu ”Kalau Anda Gembira” dan menyuruh murid mencari detik lagu ini dengan menepuk jari. Guru menyoal murid ”Apakah perkara yang boleh membuat anda berasa gembira?” (pilih beberapa murid menjawab) makan / cuti / perayaan. 3. Meneka tajuk lagu dan meter lagu. Guru menyanyi sambil membuat kawalan melodi (menggunakan jari menunjukkan pic lagu) frasa demi frasa. Ulangan satu kali.Masa/ Langkah Isi Pelajaran 1. 2 dan 4 bagi lirik lagu dengan nama gerakan badan lain. Setelah murid dapat mengikuti tempo dan pic lagu Konsep muzik yang diterapkan: Perkusi semula jadi. Pengenalan satu lagu yang (7 minit) bertajuk ”Kalau Anda Gembira”. Memainkan lagu. Guru menunjukkan lirik lagu dan mengajar murid menyebutkan lirik lagu dengan mengikuti tempo lagu iaitu pertuturan irama. Guru memainkan melodi lagu sambil menyanyi dan murid meneka tajuk lagu.

. Langkah 2 1. 7.Kalau anda gembira tepuk tangan. Improvisasi lagu: serta dapat menyanyi lagu dengan baik. improvisasi. hentak kaki dan tepuk paha. kalau anda gembira tepuk tangan. Di samping menyanyi dan membuat gerakan. kalau anda gembira tepuk tangan. Murid menyanyi lagu dengan menggunakan perkusi semula jadi iaitu guna pensel ketuk meja tetapi murid membuat aksi mengikuti maksud lirik lagu bagi akhir frasa 1. kalau anda gembira tarik rambut. Improvisasi lagu: Kalau anda gembira kelip mata. 2. 5. Improvisasi lagu dengan menambahkan jenis perkusi badan dalam satu lagu. 1. Konsep muzik yang diterapkan: pertuturan irama. maka guru akan menyeru murid menyanyi dengan aksi mengikuti maksud lirik lagu di akhir frasa 1. kalau anda gembira. Apabila menyanyi. Guru akan menukarkan dua perkataan di akhir frasa 1. 2 dan 4 lirik lagu dengan nama perkusi badan lain. perkusi badan. 2. murid membuat gerakan mengikuti guru dan membuat gerakan aksi mengikuti maksud lirik lagu di akhir frasa 1. petik jari. Ulangan nyanyian 1 kali. kalau anda gembira buka mulut. Murid akan mengulangi aktiviti tersebut dengan menyanyikan lagu secara lambat atau cepat dengan suara besar atau suara kecil mengikuti arahan guru. 2 dan 4. Pengenalan perkusi badan (7 minit) iaitu tepuk tangan. 6. 2 dan 4. beginilah caranya. 4. beginilah caranya. Guru mengajar murid menyanyi sambil membuat pergerakan perkusi badan. kalau anda gembira. murid perlu hafal lirik lagu. 2.

berdisiplin Kumpulan 1 (nyanyian jawab + pergerakan aksi megikuti maksud lirik lagu di akhir frasa 1. Guru membahagikan murid kepada dua kumpulan untuk menjalankan aktiviti menyanyi secara soal jawab. Kalau anda gembira kelip mata. Contoh aktiviti: Kumpulan 1 (nyanyian + perkusi badan) Kalau anda gembira + tepuk paha Kalau anda gembira + tepuk tangan Kalau anda gembira. 3. Satu permainan mengimprovisasikan lirik lagu di . 2 dan 4) Tarik rambut Goyang tangan Nyanyi bersama-sama tanpa pergerakan perkusi badan Buka mulut tempo Nilai: bekerjasama.Kalau anda gembira tarik rambut. beginilah caranya. kalau anda gembira goyang kaki. beginilah caranya + hentak kaki Kalau anda gembira + petik jari Kumpulan 2 (nyanyian + perkusi badan) Kalau anda gembira + tepuk paha Kalau anda gembira + tepuk tangan Kalau anda gembira. 2 dan 4) Kelip mata Goyang kaki Nyanyi bersama-sama tanpa pergerakan perkusi badan Picit hidung 4. kalau anda gembira buka mulut. kalau anda gembira. kalau anda gembira goyang tangan. beginilah caranya + hentak kaki Kalau anda gembira + petik jari Kumpulan 2 (nyanyian jawab + pergerakan aksi megikuti maksud lirik lagu di akhir frasa 1. kalau anda gembira. kalau anda gembira picit hidung. beginilah caranya.

murid perlu pilih Nilai: bekerjasama. Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan (diketuai seorang murid lelaki) dan bagi masa perbincangan kumpulan 3 minit. 3. 5. setiap kumpulan membuat persembahan masing-masing di hadapan kelas. 4. berdisiplin. 5. Aktiviti kumpulan mencipta lirik lagu dan pergerakan diikuti dengan persembahan. Selepas persembahan semua kumpulan. 2. Setiap kumpulan diberi satu borang penilaian persembahan (Lampiran 1).kalangan murid diadakan. Murid lain mengikuti. 1. kumpulan lain membuat pemerhatian dan membuat penilaian merujuk kepada borang penilaian. Apabila 3 minit tamat. Murid akan berbincang dan bekerjasama untuk mencipta lirik lagu dan gerakan badan. Semasa persembahan dilakukan. Langkah 3 (8 minit) 1. perkusi badan . hormatmenghormati Konsep muzik yang diterapkan: improvisasi. Gerakan perkusi badan tidak boleh diulangi. Cara permainan ialah setiap murid secara bergilirgilir menyanyi sambil membuat gerakan bagi satu frasa lagu dengan menggantikan dua perkataan akhir dengan nama gerakan perkusi badan yang lain.

. 3. 1. 1. Semua murid menyanyi lagu asal bersama-sama. Penutup (3 minit) 4. Setiap kumpulan diminta mencatat nama ketua kumpulan terbaik pada belakang kertas borang penilaian dan memasukkan kertas ke dalam kotak. Guru membuat kesimpulan dengan murid tentang ciri-ciri kumpulan persembahan terbaik. Membuat rumusan dengan meminta murid memilih kumpulan yang terbaik dalam membuat persembahan dan sebab memilihnya. Apakah nama lagu yang kita belajari hari ini? a) Mud – riang / gembira b) Tempo – cepat / lambat (mana satu sesuai) c) Dinamik – suara besar / kecil d) Meter – 4/4 6. 2. Mengapa: bekerjasama / seragam 5. Kumpulan yang mendapat undian terbanyak dikira sebagai kumpulan persembahan terbaik.kumpulan yang membuat persembahan terbaik dan menyatakan sebab memilih kumpulan tersebut. Guru keluarkan satu kertas demi satu kertas sambil menunjukkan nombor pada kertas.