Mata pelajaran Hari & Tarikh Kelas Bil.

Murid Masa Tema Tajuk lagu Konsep muzik

Pendidikan Muzik Isnin, 1 April 2013 5 Diamond 34 12.00 – 01.00 p.m. Nyanyian diiringi perkusi badan Kalau anda gembira a) Irama b) Jenis-jenis imitasi c) Improvisasi d) Perkusi badan e) Kawalan melodi f) Ekspresi g) Tempo – Allegro / Adagio h) Perkusi semula jadi a) Dapat memperkembangkan potensi kanak-kanak yang semula jadi mengikut kebolehan tahap masing-masing. b) Mengalakkan kanak-kanak mencipta idea muzikal yang baru. c) Membolehkan kanak-kanak merasai muzik pada keseluruhannya dengan badan mereka sambil bermain, terutamanya ritma dan dinamik mereka.

Hasil Pembelajaran

Objektif Eksplisit

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran: a) Sekurang-kurangnya 80% murid-murid dapat mengaplikasikan perkusi badan sambil menyanyi

a) Bekerjasama b) Berdisiplin c) Hormat-menghormati d) Berkeyakinan . flute dan sebagainya. b) Murid-murid dapat mengikuti pengajaran guru dan kemahiran serta pengalaman ini kemudian Penerapan Nilai dipindahkan kepada permainan alat muzik lain seperti piano. rekoder.dalam pelbagai jenis aktiviti dan dapat mengimprovisasikannya.

3. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. 2. 2. irama. Guru menunjukkan lirik lagu dan mengajar murid menyebutkan lirik lagu dengan mengikuti tempo lagu iaitu pertuturan irama. Catatan Konsep muzik yang diterapkan: Tempo(meter) Nilai: berdisiplin Induksi Set (5 minit) Langkah 1 1. Imitasi perbuatan guru dan menghafalkan lirik lagu. Lirik lagu asal: 1. Setelah murid dapat mengikuti tempo dan pic lagu Konsep muzik yang diterapkan: Perkusi semula jadi. Improvisasi dengan menukarkan dua perkataan di akhir frasa 1. 2. Meneka tajuk lagu dan meter lagu. Guru memainkan melodi lagu sambil menyanyi dan murid meneka tajuk lagu.Masa/ Langkah Isi Pelajaran 1. Guru menyanyi sambil membuat kawalan melodi (menggunakan jari menunjukkan pic lagu) frasa demi frasa. berdisiplin . Pengenalan satu lagu yang (7 minit) bertajuk ”Kalau Anda Gembira”. Ulangan satu kali. Murid membuat imitasi pergerakan guru. 4. Memainkan lagu. Apakah meter lagu? 4/4 2. Guru menyoal murid ”Apakah perkara yang boleh membuat anda berasa gembira?” (pilih beberapa murid menjawab) makan / cuti / perayaan. 3. 2 dan 4 bagi lirik lagu dengan nama gerakan badan lain. eskpresi. tempo Nilai: bekerjasama. Guru memainkan melodi lagu ”Kalau Anda Gembira” dan menyuruh murid mencari detik lagu ini dengan menepuk jari.

6. Guru akan menukarkan dua perkataan di akhir frasa 1. 2. petik jari.Kalau anda gembira tepuk tangan. perkusi badan. murid membuat gerakan mengikuti guru dan membuat gerakan aksi mengikuti maksud lirik lagu di akhir frasa 1. Pengenalan perkusi badan (7 minit) iaitu tepuk tangan. beginilah caranya. 7. kalau anda gembira tepuk tangan. kalau anda gembira buka mulut. kalau anda gembira tarik rambut. 2. 2. murid perlu hafal lirik lagu. Guru mengajar murid menyanyi sambil membuat pergerakan perkusi badan. 5. Langkah 2 1. beginilah caranya. 1. 4. maka guru akan menyeru murid menyanyi dengan aksi mengikuti maksud lirik lagu di akhir frasa 1. 2 dan 4. Murid akan mengulangi aktiviti tersebut dengan menyanyikan lagu secara lambat atau cepat dengan suara besar atau suara kecil mengikuti arahan guru. Apabila menyanyi. 2 dan 4. Konsep muzik yang diterapkan: pertuturan irama. Improvisasi lagu: Kalau anda gembira kelip mata. kalau anda gembira. 2 dan 4 lirik lagu dengan nama perkusi badan lain. kalau anda gembira tepuk tangan. hentak kaki dan tepuk paha. Improvisasi lagu dengan menambahkan jenis perkusi badan dalam satu lagu. kalau anda gembira. Ulangan nyanyian 1 kali. Di samping menyanyi dan membuat gerakan. improvisasi. Murid menyanyi lagu dengan menggunakan perkusi semula jadi iaitu guna pensel ketuk meja tetapi murid membuat aksi mengikuti maksud lirik lagu bagi akhir frasa 1. . Improvisasi lagu: serta dapat menyanyi lagu dengan baik.

beginilah caranya. Kalau anda gembira kelip mata. kalau anda gembira buka mulut. kalau anda gembira goyang kaki. Guru membahagikan murid kepada dua kumpulan untuk menjalankan aktiviti menyanyi secara soal jawab. Satu permainan mengimprovisasikan lirik lagu di . kalau anda gembira. kalau anda gembira goyang tangan. berdisiplin Kumpulan 1 (nyanyian jawab + pergerakan aksi megikuti maksud lirik lagu di akhir frasa 1. beginilah caranya + hentak kaki Kalau anda gembira + petik jari Kumpulan 2 (nyanyian jawab + pergerakan aksi megikuti maksud lirik lagu di akhir frasa 1. kalau anda gembira. Contoh aktiviti: Kumpulan 1 (nyanyian + perkusi badan) Kalau anda gembira + tepuk paha Kalau anda gembira + tepuk tangan Kalau anda gembira. beginilah caranya + hentak kaki Kalau anda gembira + petik jari Kumpulan 2 (nyanyian + perkusi badan) Kalau anda gembira + tepuk paha Kalau anda gembira + tepuk tangan Kalau anda gembira. kalau anda gembira picit hidung. 3. beginilah caranya. 2 dan 4) Tarik rambut Goyang tangan Nyanyi bersama-sama tanpa pergerakan perkusi badan Buka mulut tempo Nilai: bekerjasama.Kalau anda gembira tarik rambut. 2 dan 4) Kelip mata Goyang kaki Nyanyi bersama-sama tanpa pergerakan perkusi badan Picit hidung 4.

5. perkusi badan . murid perlu pilih Nilai: bekerjasama. 5. berdisiplin. 1. 4. kumpulan lain membuat pemerhatian dan membuat penilaian merujuk kepada borang penilaian. Apabila 3 minit tamat. Langkah 3 (8 minit) 1. Setiap kumpulan diberi satu borang penilaian persembahan (Lampiran 1). Aktiviti kumpulan mencipta lirik lagu dan pergerakan diikuti dengan persembahan. Cara permainan ialah setiap murid secara bergilirgilir menyanyi sambil membuat gerakan bagi satu frasa lagu dengan menggantikan dua perkataan akhir dengan nama gerakan perkusi badan yang lain. 2. Semasa persembahan dilakukan. Gerakan perkusi badan tidak boleh diulangi. Murid akan berbincang dan bekerjasama untuk mencipta lirik lagu dan gerakan badan.kalangan murid diadakan. Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan (diketuai seorang murid lelaki) dan bagi masa perbincangan kumpulan 3 minit. Selepas persembahan semua kumpulan. hormatmenghormati Konsep muzik yang diterapkan: improvisasi. 3. Murid lain mengikuti. setiap kumpulan membuat persembahan masing-masing di hadapan kelas.

Guru keluarkan satu kertas demi satu kertas sambil menunjukkan nombor pada kertas. 3. Mengapa: bekerjasama / seragam 5. 1. 1. 2. . Kumpulan yang mendapat undian terbanyak dikira sebagai kumpulan persembahan terbaik. Setiap kumpulan diminta mencatat nama ketua kumpulan terbaik pada belakang kertas borang penilaian dan memasukkan kertas ke dalam kotak. Penutup (3 minit) 4. Semua murid menyanyi lagu asal bersama-sama. Membuat rumusan dengan meminta murid memilih kumpulan yang terbaik dalam membuat persembahan dan sebab memilihnya. Guru membuat kesimpulan dengan murid tentang ciri-ciri kumpulan persembahan terbaik. Apakah nama lagu yang kita belajari hari ini? a) Mud – riang / gembira b) Tempo – cepat / lambat (mana satu sesuai) c) Dinamik – suara besar / kecil d) Meter – 4/4 6.kumpulan yang membuat persembahan terbaik dan menyatakan sebab memilih kumpulan tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful