Mata pelajaran Hari & Tarikh Kelas Bil.

Murid Masa Tema Tajuk lagu Konsep muzik

Pendidikan Muzik Isnin, 1 April 2013 5 Diamond 34 12.00 – 01.00 p.m. Nyanyian diiringi perkusi badan Kalau anda gembira a) Irama b) Jenis-jenis imitasi c) Improvisasi d) Perkusi badan e) Kawalan melodi f) Ekspresi g) Tempo – Allegro / Adagio h) Perkusi semula jadi a) Dapat memperkembangkan potensi kanak-kanak yang semula jadi mengikut kebolehan tahap masing-masing. b) Mengalakkan kanak-kanak mencipta idea muzikal yang baru. c) Membolehkan kanak-kanak merasai muzik pada keseluruhannya dengan badan mereka sambil bermain, terutamanya ritma dan dinamik mereka.

Hasil Pembelajaran

Objektif Eksplisit

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran: a) Sekurang-kurangnya 80% murid-murid dapat mengaplikasikan perkusi badan sambil menyanyi

a) Bekerjasama b) Berdisiplin c) Hormat-menghormati d) Berkeyakinan . rekoder. flute dan sebagainya. b) Murid-murid dapat mengikuti pengajaran guru dan kemahiran serta pengalaman ini kemudian Penerapan Nilai dipindahkan kepada permainan alat muzik lain seperti piano.dalam pelbagai jenis aktiviti dan dapat mengimprovisasikannya.

tempo Nilai: bekerjasama. Murid membuat imitasi pergerakan guru. irama. Guru memainkan melodi lagu ”Kalau Anda Gembira” dan menyuruh murid mencari detik lagu ini dengan menepuk jari. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. 3. Ulangan satu kali. 2. Apakah meter lagu? 4/4 2. Guru menunjukkan lirik lagu dan mengajar murid menyebutkan lirik lagu dengan mengikuti tempo lagu iaitu pertuturan irama. Meneka tajuk lagu dan meter lagu. Lirik lagu asal: 1. 3. Guru memainkan melodi lagu sambil menyanyi dan murid meneka tajuk lagu. Guru menyanyi sambil membuat kawalan melodi (menggunakan jari menunjukkan pic lagu) frasa demi frasa. berdisiplin . 2. Catatan Konsep muzik yang diterapkan: Tempo(meter) Nilai: berdisiplin Induksi Set (5 minit) Langkah 1 1.Masa/ Langkah Isi Pelajaran 1. eskpresi. 2 dan 4 bagi lirik lagu dengan nama gerakan badan lain. Imitasi perbuatan guru dan menghafalkan lirik lagu. 4. Pengenalan satu lagu yang (7 minit) bertajuk ”Kalau Anda Gembira”. Setelah murid dapat mengikuti tempo dan pic lagu Konsep muzik yang diterapkan: Perkusi semula jadi. Improvisasi dengan menukarkan dua perkataan di akhir frasa 1. Memainkan lagu. 2. Guru menyoal murid ”Apakah perkara yang boleh membuat anda berasa gembira?” (pilih beberapa murid menjawab) makan / cuti / perayaan.

petik jari. Pengenalan perkusi badan (7 minit) iaitu tepuk tangan. kalau anda gembira. kalau anda gembira. 2. beginilah caranya. 2 dan 4 lirik lagu dengan nama perkusi badan lain. Murid akan mengulangi aktiviti tersebut dengan menyanyikan lagu secara lambat atau cepat dengan suara besar atau suara kecil mengikuti arahan guru. Improvisasi lagu dengan menambahkan jenis perkusi badan dalam satu lagu. Ulangan nyanyian 1 kali. Di samping menyanyi dan membuat gerakan. Langkah 2 1. murid perlu hafal lirik lagu. maka guru akan menyeru murid menyanyi dengan aksi mengikuti maksud lirik lagu di akhir frasa 1. Murid menyanyi lagu dengan menggunakan perkusi semula jadi iaitu guna pensel ketuk meja tetapi murid membuat aksi mengikuti maksud lirik lagu bagi akhir frasa 1. Improvisasi lagu: Kalau anda gembira kelip mata. 4. 2 dan 4. Konsep muzik yang diterapkan: pertuturan irama. kalau anda gembira tepuk tangan. perkusi badan. Guru akan menukarkan dua perkataan di akhir frasa 1. 2. Guru mengajar murid menyanyi sambil membuat pergerakan perkusi badan. 2. kalau anda gembira tepuk tangan.Kalau anda gembira tepuk tangan. kalau anda gembira tarik rambut. beginilah caranya. 2 dan 4. 1. improvisasi. 5. murid membuat gerakan mengikuti guru dan membuat gerakan aksi mengikuti maksud lirik lagu di akhir frasa 1. Improvisasi lagu: serta dapat menyanyi lagu dengan baik. hentak kaki dan tepuk paha. 6. 7. . kalau anda gembira buka mulut. Apabila menyanyi.

Contoh aktiviti: Kumpulan 1 (nyanyian + perkusi badan) Kalau anda gembira + tepuk paha Kalau anda gembira + tepuk tangan Kalau anda gembira. berdisiplin Kumpulan 1 (nyanyian jawab + pergerakan aksi megikuti maksud lirik lagu di akhir frasa 1. beginilah caranya. 2 dan 4) Kelip mata Goyang kaki Nyanyi bersama-sama tanpa pergerakan perkusi badan Picit hidung 4. 2 dan 4) Tarik rambut Goyang tangan Nyanyi bersama-sama tanpa pergerakan perkusi badan Buka mulut tempo Nilai: bekerjasama. 3. beginilah caranya. kalau anda gembira. kalau anda gembira buka mulut. Guru membahagikan murid kepada dua kumpulan untuk menjalankan aktiviti menyanyi secara soal jawab. Kalau anda gembira kelip mata. kalau anda gembira picit hidung. kalau anda gembira. beginilah caranya + hentak kaki Kalau anda gembira + petik jari Kumpulan 2 (nyanyian + perkusi badan) Kalau anda gembira + tepuk paha Kalau anda gembira + tepuk tangan Kalau anda gembira.Kalau anda gembira tarik rambut. beginilah caranya + hentak kaki Kalau anda gembira + petik jari Kumpulan 2 (nyanyian jawab + pergerakan aksi megikuti maksud lirik lagu di akhir frasa 1. kalau anda gembira goyang tangan. kalau anda gembira goyang kaki. Satu permainan mengimprovisasikan lirik lagu di .

kumpulan lain membuat pemerhatian dan membuat penilaian merujuk kepada borang penilaian. 5. Cara permainan ialah setiap murid secara bergilirgilir menyanyi sambil membuat gerakan bagi satu frasa lagu dengan menggantikan dua perkataan akhir dengan nama gerakan perkusi badan yang lain. Murid akan berbincang dan bekerjasama untuk mencipta lirik lagu dan gerakan badan. 3. 4. Gerakan perkusi badan tidak boleh diulangi. murid perlu pilih Nilai: bekerjasama. setiap kumpulan membuat persembahan masing-masing di hadapan kelas. Semasa persembahan dilakukan. Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan (diketuai seorang murid lelaki) dan bagi masa perbincangan kumpulan 3 minit.kalangan murid diadakan. Langkah 3 (8 minit) 1. 2. Aktiviti kumpulan mencipta lirik lagu dan pergerakan diikuti dengan persembahan. 5. Setiap kumpulan diberi satu borang penilaian persembahan (Lampiran 1). hormatmenghormati Konsep muzik yang diterapkan: improvisasi. perkusi badan . Apabila 3 minit tamat. Selepas persembahan semua kumpulan. 1. Murid lain mengikuti. berdisiplin.

2. . Membuat rumusan dengan meminta murid memilih kumpulan yang terbaik dalam membuat persembahan dan sebab memilihnya. Setiap kumpulan diminta mencatat nama ketua kumpulan terbaik pada belakang kertas borang penilaian dan memasukkan kertas ke dalam kotak. Apakah nama lagu yang kita belajari hari ini? a) Mud – riang / gembira b) Tempo – cepat / lambat (mana satu sesuai) c) Dinamik – suara besar / kecil d) Meter – 4/4 6. Mengapa: bekerjasama / seragam 5. Guru keluarkan satu kertas demi satu kertas sambil menunjukkan nombor pada kertas. Kumpulan yang mendapat undian terbanyak dikira sebagai kumpulan persembahan terbaik. 3. 1. Semua murid menyanyi lagu asal bersama-sama. Penutup (3 minit) 4.kumpulan yang membuat persembahan terbaik dan menyatakan sebab memilih kumpulan tersebut. 1. Guru membuat kesimpulan dengan murid tentang ciri-ciri kumpulan persembahan terbaik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful