Tutorial Minggu 7 Peranan Guru Dalam Memupuk Hubungan Antara Etnik Didalam Bilik Darjah

Menyerap budaya pelbagai kaum mengadakan kurikulum yang seragam untuk semua sekolah Melaksanakan aktiviti kokurikulum yang melibatkan semua pelajar dalam keadaan terancang. Menjadikan sukan sebagai alat perpaduan seperti melaksanakan hari sukan

Isu sensitif tidak boleh dibangkitkan

Hak kesaksamaan rata perlu diamalkan

peranan guru dalam memupuk hubungan antara etnik di dalam bilik darjah

Melaksanakan Program anak angkat sebagai satu rancagan pertukaran pelajar untuk sesuatu aktiviti demi kebaikan pelajar

Menjalankan pembelajaran secara koperatif

Guru menerangkan tentang sejarah serta susur galur sejarah bangsa Malaysia

Guru menggalakkan murid menonton drama yang bersifat perpaduan antara kaum

Mengadakan aktviti perkhemahan atau pengembaraan yang melibatkan semua pelajar