P. 1
contoh-contoh Gaya Bahasa atau majaz.

contoh-contoh Gaya Bahasa atau majaz.

|Views: 164|Likes:
Published by Manja Khani
Anafora-pengulangan kata pada awal baris. Contohnya,
Tiap insan mengecap nikmat merdeka,
Tiap saat menghirup segar uadara kebebasan.

Anafora-pengulangan kata pada awal baris. Contohnya,
Tiap insan mengecap nikmat merdeka,
Tiap saat menghirup segar uadara kebebasan.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Manja Khani on Apr 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2013

pdf

text

original

Glosari Istilah Gaya Bahasa

1. Anafora-pengulangan kata pada awal baris. Contohnya, Tiap insan mengecap nikmat merdeka, Tiap saat menghirup segar uadara kebebasan, 2. Epifora-pengulangan perkataan pada akhir baris. Contohnya, Fajar hilang ditelan sibuk kota, Tawaku kemarau di dada kota, 3. Responsif-pengulangan kata pada tengah baris. Contohnya, Kemerdekaan adalah milik kami, Kebebasan adalah impian semua, 4. Hiperbola- gaya bahasa perbandingan yang menggambarkan sesuatu secara berlebihanlebihan. Contohnya, Darah mengalir menganak sungai, Dia berendam air mata. 5. Hybrid-penggabungan dua patah kata. Contohnya, menyinarresap, sedihpilu. 6. Inversi-pembalikan kata iaitu urutan kata yang menyimpang daripada kebiasaan supaya menjadi baris yang lebih menarik dan menghasilkan kesan tertentu. Contohnya,terasa sekali dingin angin. 7. Metafora-gabungan kata yang menerbitkan makna yang lain daripada makna asal. Pada kebiasaannya, mengandungi 2 patah perkataan gabungan kata konkrit dan abstrak. Contohnya, jentera ingatan, gunung harapan,fajar cemerlang. 8. Personifikasi- gaya bahasa perbandingan yang memberikan sifat manusia kepada benda,haiwan dan tumbuhan. Contohnya, hatiku dimamah sepi, mentari tersenyum riang. 9. Simbolik-juga dikenali sebagai perlambangan. Melukiskan sesuatu dengan menggunakan benda lain sebagai lambang. Contohnya,’merpati’ melambangkan ‘kebebasan’ dan ‘gunung’ melambangkan ‘cita-cita.’ 10. Simile- gaya bahasa perbandingan yang digunakan untuk membandingkan sesuatu yang lain dengan menggunakan kata-kata perbandingan iaitu umpama,bak,bagai,macam,laksana. Contohnya, ibuku bagaikan pelita, dia berjalan laju seperti angin 11. Perbandingan terus Gaya bahasa perbandingan yang tidak menggunakan kata bak, seperti, bagaikan, umpama, macam, laksana. Contohnya, tanahair adalah ibundaku, guruku mentari bersinar.

12. Sinkof-kata singkatan. Contohnya, nak, saja, kau, tak, dah. 13. Kata ganda- kata yang digandakan seperti rumah-rumah, bukit-bukau, warna-warni, daundaun. 14. Alusi- penggunaan nama tokoh manusia dengan membawa maksud tertentu. Contohnya, Dengan langkah Hang Tuah, dia melonjakkan nama negara. 15. Asonansi – pengulangan bunyi vokal dalam baris. Contohnya, asonansi a, mereka mencipta jaya. 16. Aliterasi – pengulangan bunyi konsonan dalam baris. Contohnya, aliterasi k, akan kukendong impian keluarga.

Glosari Sastera Siri 1
Aliterasi Pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam baris-baris puisi; biasanya pada awal kata/perkataan yang berurutan. Contohnya, petikan daripada puisi "Kurenungi" karya Jihaty Abadi: 'kurenungi kemurnian kehidupan'. Dalam baris ini terdapat pengulangan bunyi konsonan k pada setiap awal perkataan. Pengulangan seperti itu menimbulkan kesan keindahan bunyi. Alusi Satu ragam atau jenis gaya bahasa perbandingan yang rnerujuk secara tidak Iangsung kepada sesuatu peristiwa, tokoh-tokoh atau karya sastera yang terkenal. Contohnya, petikan daripada puisi "Perarakan Suku Abad" karya Zurinah Hassan: 'Wan Empok dan Wan Malini'. Dalam contoh ini terlihat perbandingan kemewahan dan kemakmuran yang merujuk kepada kemewahan Wan Empok dan Wan Malini, tokoh metos dalam Sejarah Melayu, karya sastera yang terkenal itu. Ambiguiti Makna kata/perkataan atau ungkapan dalarn puisi yang mernpunyai pelbagai kemungkinan tafsiran, iaitu lebih daripada satu makna atau tafsiran. Dengan demikian, ambiguiti disebut juga ketaksaan. Puisi yang seperti ini memang agak sukar untuk diselami maknanya secara tepat atau jelas tetapi dianggap sebagai puisi yang kuat dan segi isi atau pemikirannya. Anafora Satu ragam atau jenis gaya bahasa pengulangan, iaitu kedudukan pengulangan satu kata/perkataan atau lebih pada awal baris-baris puisi. Contohnya, petikan daripada puisi "Kurnia" karya Shamsuddin Jaafar:

adalah kerinduan adalah harapan adalah keriangan Dalam contoh tersebut. Asonansi Pengulangan bunyi vokal yang sama pada kata/perkataan yang berurutan dalam barisbaris puisi. Dalam baris-baris. kemerduan atau keindahan bunyi. Contohnya: 'seorang ayah dan suami' daripada puisi 'Bila Berjauhan' karya A. IRONI Gaya bahasa sindiran yang menyatakan sesuatu tetapi mempunyai makna yang lain. bahasa demikian hanya memberikan makna yang tersurat. Jadi. Contohnya. Wahab Ali. Fungsi : Bahasa bandingan untuk menggerakkan imaginasi pembaca. kelembutan. Contoh : Bulan kini bukan lagi menara kasih jernih terbenam di kaki hari. GAYA BAHASA & FUNGSINYA METAFORA Penggunaan kata-kata yang menerbitkan makna yang lain daripada makna tersurat atau disebut bahasa kiasan. terdapat pengulangan bunyi vokal e pada setiap perkataan. terdapat pengulangan perkataan 'adalah' pada awal setiap baris.(satu-satu yang berlainan dengan realiti atau pertentangan dengan sebenarnya) Fungsi : Untuk menggerakkan imaginasi pembaca. . Pengulangan ini menimbulkan kesan keindahan bunyi dan bertujuan untuk menguatkan pernyataan maksud. Pengulangan begini menimbulkan kesan kehalusan. petikan daripada puisi "Keindahan yang Hilang" karya Shamsuddin Jaafar: 'terbang beriring di rembang petang'. Bahasa Denotatif Bahasa yang mempunyai makna jelas. Gabungan kata konkrit dan abstrak. iaitu apa yang ditulis atau disebut maka itulah maknanya. tepat atau khusus seperti dalam kamus.

Fungsi : Untuk memukau pembaca Contoh : atau cakap-cakap gunung. Suasana / keadaan yang berlawanan. idea atau peristiwa. ONOMATOPOEIA Pembentukan kata yang meniru bunyi asal sesuatu atau perbuatan. Fungsi : Memperlihatkan satu keadaan atau suasana yang berlawanan. Isinya lembah sampah ALUSI Kiasan / menyindir / merujuk kepada sesuatu secara tidak langsung Fungsi : Untuk menggerakkan imaginasi pembaca. Contoh : buruk dalam cantik pahit dalam ubat HIPERBOLA Pernyataan yang dibuat secara berlebih-lebihan dalam usaha menekankan sesuatu pandangan. Fungsi : menimbulkan irama untuk mengindahkan pendengaran Contoh : angin menderu ru ru ru .Contoh : kadangkala ada akhir tak ada mula PARADOKS Gaya bahasa yang bertentangan kata-kata dalam ayat.

b RITMA / IRAMA Alunan lembut dan keras bunyi yang berulang secara teratur.e sepi namun sentosa .RIMA Skema bunyi pada akhir baris dalam rangkap Fungsi : Menimbulkan keindahan irama Contoh : Aku telah dihimpit bising peradaban .b bahagia sekalipun purba.b yang luput . dan panjang pendek baris sebuah sajak. Fungsi : Menimbulkan keindahan irama ANAFORA Perulangan perkataan di awal baris yang sejajar / berturutan Fungsi : Menimbulkan kesan penegasan maksud / menimbulkan keindahan irama Contoh : betapa rumitnya betapa seksanya dia menunda usia .d menyaksi kejadian serba takjub . imbangan kata dalam baris. Keharmonian bunyi dan susunan kata dalam karya puisi. .c ketika kau tetap abadi menatap alam . Rentak / ragam / tingkah.a kasih dan cinta manusia .

EPIFORA Perulangan perkataan di akhir baris yang sejajar / berturutan Fungsi : Menimbulkan kesan penegasan maksud / menimbulkan keindahan irama Contoh : menggoda hati tergugah mengusik hati tergugah INVERSI Pembalikan kata / ayat / rangkaikata Fungsi : Untuk menimbulkan kelainan penyebutan / pengucapan bunyi Contoh : gelisah hidupku (sepatutnya: hidupku gelisah) samar waktu (sepatutnya: waktu samar) ASONANSI Perulangan bunyi vokal dalam sesuatu baris sajak. Fungsi : Untuk menimbulkan kemerduan bunyi / kelembutan bunyi / keindahan bunyi Contoh : hamparan kasihku (perulangan bunyi vokal [a]) ALITERASI Perulangan bunyi konsonan dalam sesuatu baris sajak. Fungsi : Untuk menimbulkan kemerduan bunyi / kelembutan bunyi / keindahan bunyi Contoh : kuletakkan di langkah setiamu (perulangan bunyi konsonan [k]) .

laksana. lukisan. arca. umpama. PERSONIFIKASI Pemberian sifat manusia pada binatang. bak. Fungsi : Menimbulkan kesan penegasan maksud / menimbulkan keindahan irama Contoh : kurun serigala menerkam mangsa seperti di Sahara Afrika bulan yang kupandangi bagai ketuaan ditelan waktu. Fungsi : Untuk memberikan gambaran tertentu Contoh : warga petani (Penyair menyifatkan petani sebagai sekelompok warga sebuah negara) PERLAMBANGAN Simbol yang membawa makna tertentu Fungsi : Untuk menegaskan maksud . bagai. suasana atau benda lain. tumbuhan atau benda bukan hidup Fungsi : Menggerakkan imaginasi pembaca Contoh : menyentak celaru kehidupan yang kupapah menggaru di paru-paru CITRA Gambaran. atau imej. Setiap benda perbandingannya diikuti oleh kata-kata: seperti.SIMILE Membandingkan sesuatu keadaan.

(Aliterasi) Perulangan perkataan/kata di awal baris yang sejajar / berturutan (Anafora) Contoh : aku berlatih menangkis angin aku berlatih memunggah awan Perulangan frasa dalam baris yang sama / sejajar / berurutan Fungsi : Menimbulkan keindahan irama dan bunyi / Menegaskan maksud Contoh : aku berlatih menangkis angin aku berlatih memunggah awan Perulangan perkataan/kata di akhir baris yang sejajar / berturutan (Epifora) Contoh : menggoda hati tergugah mengusik hati tergugah .Contoh : kubaling jauh-jauh kunci di mataku. (Asonansi) Perulangan bunyi konsonan dalam sesuatu baris sajak. PERULANGAN (Terdapat beberapa jenis perulangan yang terdapat dalam sajak) Perulangan bunyi vokal dalam sesuatu baris sajak.

4. Begitulah. dan 6 dalam sajak www.Perulangan perkataan/kata di tengah baris Fungsi : Menimbulkan keindahan irama dan bunyi / Menegaskan maksud Contoh : menggoda hati tergugah mengusik hati tergugah Perulangan perkataan/kata dalam baris yang sama Fungsi : Menimbulkan keindahan irama dan bunyi / Menegaskan maksud Contoh : aku pun terbang setelah hinggap.sibermerdeka.3.2. Perulangan kata di awal baris pertama rangkap Fungsi : Menimbulkan keindahan irama dan bunyi / Menegaskan maksud Contoh : Perkataan ‘Dalam’ di awal rangkap 1.2.5. dan terbang lagi.com.my Perulangan kata di akhir baris pertama rangkap Fungsi : Menimbulkan keindahan irama dan bunyi / Menegaskan maksud Contoh : Perkataan ‘diriku’ di akhir rangkap 1.3.sibermerdeka.5. dan 6 dalam sajak www.my .4.com.

seperti juga budaya. Dalam bidang kesusasteraan. kiasan. karya puisilah yang begitu kaya dengan penggunaan gaya bahasa. Apa yang kita pentingkan ialah . Misalnya. Walaubagaimanapun soalan “penyesuaian’ buat masa kini.Jenis-Jenis Gaya Bahasa PENDAHULUAN Sewaktu kita bercakap. tidak menghairankan jika jenis-jenis gaya bahasa dalam Bahasa Malaysia “berbau” atau diambil terus dari istilah-istilah dalam Bahasa Inggeris atau Barat. perumpamaan dan sebagainya. syair. Pada umumnya. kita tidak akan terlepas daripada mendapati satu bentuk. bila orang-orang tua menyebut. tolol. maka ia juga berubah dan berkembang mengikut perkembangan masa atau zaman. yang begitu banyak atau kaya sekali dengan berbagai-bagai gaya bahasa yang indah. Kebolehan menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa jenis ini dikatakan sebagai “simpulan bahasa”. ini mereupakan satu jenis gaya bahsa untuk diibaratkan sebagai seorang yang berperangai degil. sama ada semamsa mereka menulis apatah lagi ketika bercakap. cerita-cerita. bentuk pantun. tokok tambah. sud ah boleh dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak dapat dielakkan. seloka. adalah terletak kepada sejauh mana seseorang itu mahair dan cekap berbahasa. Sebagai contoh. dan berbagai jenis puisi. cedok-mencedok terutamanya dalam bidang kesusasteraan. Orang-orang tua kita dahulu pun sebenarnya memang cekap bahkan mahir sekali dalam menggunakan gaya bahasa. sama ada ianya dilakukan secara sedar atau tidak. Oleh kerana bahasa. para sasterawan dan ahliahli bahasa merupakan orang yang cekap atau pandai bergaya bahasa. peribahasa. satu rupa atau satu corak gaya bahasa yang digunakan oleh seseorang. simpulan bahasa. Justeru itu. terutama sekali dalam atau ketika mereka menulis. gurindam. “budak itu berhati batu”. iaitu ianya tidak statis. membaca ataupun mendengar. Ini tebukti daripada hikayat-hikayat. tak mendengar kata dan nasihat dan seumpamanya. Begitulah juga dengan gaya bahasa (yang terkandung dalam bahasa) yang kerap menerima perubahan. Sebab ada juga para sasterawan atau ahli bahasa yang tidak pandai begaya bahasa ketika berinteraksi secara lisan.

“ironi” (bahasa terbalik) dan sebagainya. “euphimisma” (kata -kata halus atau pemanis kata).” . Mislanya.2 Definisi “bahasa” Sebagaimana definisi tentang gaya. rupa. terlebih dahulu hendaklah dilihat apakah definisi atau yang dimaksudkan dengan “gaya” dan “bahasa” itu. Meskipun ianya boleh digantikan dengan istilah lama atau klasik yang pernah digunakan oleh pengarangdahulu. Di antara definisi yang boleh dianggap terkenal ialah definisi yang diutarakan oleh pengkaji dan pakar beahasa bernama Bloch & Trager. “Gaya” juga bermaksud: “satu cara menulis atau bercakap”. 1. DEFINISI GAYA DAN BAHASA Sebelum dihurai dengan lebih lanjut tentang gaya bahasa dalam karya-karya (sama ada karya berbentuk puisi ataupun prosa).1 Definisi “gaya” Yang dimaksudkan dengan gaya dalam bidang penghasilan karya bertulis ialah: corak. penggunaan istilah asing lebih menepati maksud yang hendak dinyatakan. Berhubung dengan definisi “gaya bahasa” dalm karya penulisan juga terdapat berbagai-bagai. Mereka berpendapat bahawa: bahasa ialah salah satu sistem lambang-lambang pertuturan yang arbiterari yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berhubung. definisi mengenai bahasa juga agak banyak. beliau mengatakan. “personifikasi” (pertalian atau perhubungan). dalam sesetengah keadaan.“penyesuaian” yang dibuat hendaklah kena pada tempatnya dan bukanlah dibuat secara melulu sahaja. 1. Misalnya istilah “metafora” (perbandingan terus). bentuk. Malah. atau pengetahuan tentang penggunaan kata-kata dan penyusunan ayat. mengikut pendita Za‟aba. Zaaba misalnya. kesemua definisi itu tidak terhindar dari konsep sebagai alat perhubungan dan yang terbina dari kalimat-kalimat. Walaubagaimanapun. Sesuai digunakan dengan sifat dinamis bahasa. “gaya bahasa ialah rupa susuk bahasa yang dipakai apabila bercakap atau mengarang. maka keseluruhan istilah yang digunakan dalam buku tipis ini adalah istilah yang boleh dianggap sebagai kemas kini yang lebih mirip kepada cedukan perkataan dab bunyi asing (Barat).

laksana gulai tidak bergaram. pengarang tidak pandai atau tidak memasukkan gaya bahasa tertentu. gaya cakap mulut dan gaya cakap surat. “ni” (ini). Gaya cakap mulut banyak atau kerapkali menggunakan perkataan yang pendek. jalan bahasa corak susunan ataupun betuk pembahasaanya. sindiran dan perbandingan) yang mana ianya terhasil dari peribadi seseorang pengarang. kita akan tersua dengan berbagai gaya bahasa yang menarik. bentuk kata-kata dan penyusunan kalimat yang digunakan sewaktu berhubung di antara satu sama lain secara lisan mahupun tulisan. “nak” (hendak). Dengan itu. “dik” (adik) dan sebagainjya. “mak” (emak). “bu” (ibu). Dan. nyata sekali karyanya “tawar dan hambar”. Kedua-dua jenis gaya bahasa ini boleh jadi terbina dari gaya bahasa Melayu betul dan gaya bukan Melayu betul. Bahasa yang dipakai itu ialah untuk menimbulkan daya (iaitu kata-kata biasa. ikatan ayat.Gaya bahasa juga dikatakan sebagai kekuatan perbandingan yang dipakai dalam karangan. terdapat satu gaya lagi. Gaya bahasa bolehlah diibaratkan sebagai perencah. Sekiranya. bila kita membaca apa-apa sahaja bentuk tulisan (sama ada bentuk puisi atau prosa). “dah” (sudah). 2. “tu” (itu). terdapat dua jenis penggunaan gaya bahasa iaitu. kemahiran menggunakan gaya bahasa ini merupakan sesuatu kekuatan berkarya bagi seorang pengarang. dapatlah disimpulkan bahawa gaya bahasa merupakan satu corak. iaitu bahasa pasar atatu dikatakan juga sebagai gaya bahasa kacukan. Gaya bahasa merangkumi perkataan. Mislanya perkataan “tak” (tidak). Gaya bahasa ini kebiasaanya digunakan oleh orang-orang bukan Melayu (dan kadangkala oleh orang Melayu sendiri) yang tidak fasih . pelazat rasa atau berbagai ramuan untuk menyedapkan makanan. Sebab itu. Dalam Bahasa Malaysia. sama ada disingkat atau diringkaskan.CARA PENGGUNAAN GAYA BAHASA Setiap pengarang akan cuba sedaya upaya mencari satu gaya bahasa yang terbaik sebagai satu cara menarik minat pembaca di samping menghasilkan satu karya yang benar-benar bermutu. “pak” (bapak/bapa). Dalam gaya cakap mulut ini. “nak” (anak).

sama ada cantik atau hodoh ataupun seseroang itu tidak pernah pakai baju cantik atau lain-lain. perumpamaan. Melayu-Jawa dan sebagainya. Akibatnya.JENIS-JENIS GAYA BAHASA . Melayu Benggali. “bulan kesiangan” (warna atau wajah yang pucat tidak berseri atau tidak bermaya) dan sebagainya. jenis-jenis bentuk puisi dan seumpamanya. api kereta. madah pujanggan. nasi makan dan bermacam-macam lagi. boleh bikin. Melayu-Keling. frasa. perkataan dan makna. pepatah. akan memberi makna sebagi satu sindiran atau perli. “tulisan dia macam cakar ayam”. (ii) jika dituturkan dengan nada “menekan” di akhir kalimat. datang bulan (perempuan yang datang darah kotor atau haid). walaupun menggunakan perkataan yang sama. simpulan bahasa.bercakap bahasa ibundanya dan juga bahasa Melayu sendiri. “malam muda” (permulaan masam malam). ini bermakna tulisan yang ditulis tidak cantik. 3. bahasa kiasan. Faktornya ialah tergantung kepada nada atau irama sebutannya. kucar-kacir dan tidak boleh dibaca. nada dan iramanya mendatar. Melayu-Inggeris. Boleh jadi baju yang dipakai itu. Antara gaya bahasa pasar atau gaya bahasa kacukan ini ialah seperti: makan angin. saya punya adik. petikan hadis nabi dan ayat suci al-quran. “bulan tua” (akhir bulan). Penggunaan peribahasa. kasi tau. Ini merupakan satu gaya bahasa yang menggunakan simpulan bahasa “cakar ayam”. ia akan membawa maksud bahawa seseorang yang ingin meminjam baju dari orang lain. Misalnya jika dituturkan: “pinjam baju?”. seloka. (i) jika dituturkan secara bersahaja. banyak mahal. lahirlah gaya-gaya bahasa: Melayu-Cina. Gaya bahasa juga akan dapat memberi erti yang berbeza. Melayu-Baba. bidalan. Begitu juga dengan kata-kata “orang rumah” (suami atau isteri). Manakal gaya bahasa surat pula ialah satu rupa gaya bahasa atau percakapan yang lebih mementingkan kepada struktur ayat. Jika seseorang berkata. boleh juga dianggap sebagai salah satu gaya bahasa. jika ia ditulis atau dituturkan.

daun kelapa yang disifatkan sebagai manusia yang boleh melambai.1 Gaya bahasa perbandingan 3. Mislanya: laut di bandingkan dengan kehidupan.Secara umunya. Ia disebut sebagai plastika bahasa.1. (c) Gaya bahasa penegasan.1.3 Asosiasi: Merupakan penyamaan satu benda dengan benda yang lain. (b) Gaya bahasa sindiran. menggamit. suami isteri diumpamakan sebagai nakhoda dan jurumudi. badannya kurus seperti lidi dan lain-lain. Asosiasi benda yang kedua. ada hubungan dengan benda yang pertama (yang disebut terlebih dahulu). matanya merah seperti biji saga. “daun kelapa menggamit manja” dan sebagainya. 3. Lalu ditulis sebagai “daun nyiur melambai-lambai”.2 Personifikasi: Memberi watak manusia kepada yang bukan manusia. Misalnya. .1. Misalnya: badannya langsing seperti pohon pinang. iaitu (a) Gaya bahasa perbandingan. Bagi keempat-empat jenis gaya bahasa itu akan melibatkan. kumbang sebgai pemuda.1. badannya licin seperti belut. dan (d) Gaya bahasa pertentangan. 3. 3. gaya bahasa terbahagi kepada empat jenis. mukanya pucat bagai bulan kesiangan.4 Allegori: Satu gaya yang menggunakan perbandingan yang sempurna dan lengkap. membentuk dan memilih kata-kata yang tepat untuk melukiskan sesuatu. Bulan dikatakan sebagai dewi malam. bunga diibaratkan sebagai anak dara dan sebaginya. 3. bersiul dan sebagainya. Misalnya.1 Metafora Perbandingan secara langsung di antara satu benda dengan benda yang lain yang ada sifat kesamaannya. tujuan hidup diumpamakan sebagai tanah tepi. matahari disifatkan sebagai raja siang. badannya makin kurus seperti ais-krim.

lemah atau miskin dapat mengalah atau mengatasi orang yang besar.1. 3.7 Tropen Gaya bahasa yang menggunakan kata-kata yang tepat dan sejajar dengan erti yang dimaksudkan.1. ia digunakan sebagi atau seolah-olah nama khas yang lebih senang . kambing hitam (orang yang dijadikan sasaran atau dituju).5 Parabel: Perkataan ini berasal dari perkataan Latin. kuat atau kaya.1.1. memeras. “sehari-hari ia berkubur sahaja dalam bilik” (diibaratkan diam dan tak bergerak-gerak seperti orang mati dalam kubur). Misalnya: “Dia terbang ke Jepun” (orang yang diibaratkan boloeh terbang seperti burung atau seperti kapal terbang). Ia dapat menyimpulkan rahsia atau falsafah hidup. Misalnya: lintah darat ( orang yang menindas. kucing pekak (perangkap tikus) 3.6 Simbolik: Simbolik ialah gaya bahasa yang memindahkan sifat seseorang atau sesuatu kepada yang lain atau melukiskan sesutau dengan menggunakan benda-benda atatu perkara lain seperti lambang atau simbolnya. 3. Misalnya dalam sebuah ceitta mengisahkan “si tikus mengalahkan si singa”.8 Mitonimia Suatu nama baru yang pada mulanya berupa nama lain bagi sesuatu benda atau perkara. mementingkan diri sendiri dan menganiaya orang lain). Parabel dalam kalimat ini ialah adakalanya orang yang kecil.3. alu pencungkil duri (orang yang tidak boleh mengeluarkan buah fikiran). yang terdapat di dalam sesebuah cerita atau hasil karya puisi. “sudah lebih dua bulan dia mengukur jalan” (orang yang tidak mempunyai apa-apa pekerjaan melainkan mundar-mandir sepanjang jalan) dan lain-lain lagi. Ia bermaksud sebagai “kiasan”.

“ sudah lama tak nampak batang hidung” dan seumpamanya. Misalnya: “Ia meluncur dengan MAS” (MAS ini berasal dari kata Malaysian Airline System. 3.1.9 Litotes: Merupakan satu gaya merendah. memperkecil atau penyederhanaan.disebut atau lebih mudah dikenali. 3.11 Sinekdoki Sinedoki (synecdoche) terbahagi kepada dua jenis iaitu: (i) Pars pro toto: iaitu penyebutan sebahagian dari kata. Kata-kata yang digunaka sebenarnya adalah berlawanan dengan kenyataan yang sebenar. “nasi dengan garam sahaja” (ini bukanlah bererti dia makan nasi dengan garam sahaja kerana terlalu miskin. Gaya bahasa begini biasanya dituturkan oleh orang yang suka merendah diri. tetapi boleh memberikan sepenuh erti kata tersebut. “kilat sambar-menyambar”. (ii) Totem pro parte: iaitu penyebutan seluruhnya untuk menyatakan hanya . Misalnya: “Gubukku di tepi sawah” (gubuk di dalam konteks ini bukan bererti bangsal. kerana ada kaitan dengan nama asalnya.seakan-akan berharga seperti emas). tapi lebih dikenali dengan nama MAS. “Ia berparti PAS” (PAS ialah singkatan dari perkataan awal bagi Pati Islam Se-Malaysia).1.10 Hiperbola / Bahasa melampau-lampau / Bahasa besar: Perkataan ini juga berasal dari perkataan Latin “ballein” (yang bermaksud melemparkan). “hancur lebur” dan sebagainya. rumah kecil pondok atau lain-lain. tetapi sebenarnya merupakan sebuah rumah yang besar dan cantik). “Ia belajar di IPKB” (IPKB bermaksud Maktab Perguruan Kota Bharu) dan sebagainya. Contohnya: “darah mengalir mengaanak sungai” (yang hendak diibaratkan ialah darah yang mengalir terlalu banyak sehingga penuh anak-anak sungai). “air yang melimpahruah". 3. mislanya. tidak suka bermuka-muka atau menunjuknunjuk sesuatu kelebihan atatu keistimewaan yang ada padanya.1. iaitu satu gaya bahasa yang cuba menunjukkan atau membesarbesarkan ataupun melebih-lebihkan sesuatu perkara atau benda.tetapi nasi yang penuh dengan lauk-pauk yang banyak).

“perangainya seperti lintah darat” dan lain-lain. seperti ayam. “dipersilakan duduk” (bermaksud disuruh duduk). “hubungan jenis” (bersetubuh). kadangkala kata-kata itu lucah. kais petang makan petang”. 3.1. seperti emncurahkan air di daun keladi sahaja”. 3. “buang air kecil” (kencing). “menjawab satu soalan. Contohnya. perumpamaan dan yang seumpamanya. sifat kelucahannya tidaklah begitu ketara. 3.12 Euphimisma: Satu gaya yang memperhalus kata-kata atau ucapan. “Si Sengeh” (orang yang sentiasa tersengeh atau menampakkan gigi.1. “berhati batu”. simpulan bahasa. “pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Pasukan Rumah Putih” (ini bererti tidak diterangkan bahawa ada satu lagi pasukan yang tela kalah oleh Pasukan Rumah Putih). Misalnya: “hidupnya amat menyedihkan. di mana dan dengan sesiapa sahaja). “Nasihat yang diberi langsung tak berguna. di mana sepatutnya ada sekolah lain yang telah menang. tetapi oleh kerana ia digunakan dengan begitu halus dan “sopan”. “kemaluan” (alat kelamin atatu jantina lelaki atatu perempuan).14 Antonomasia/ bahasa kiasan: Penggunaan nama lain bagi seseorang dengan menggunakan sifat-sifat orang itu sendiri. dia mengatakan bahawa dia masih solo” dan seterusnya.13 Allusio/ Unsur-unsur falsafah: Iaitu satu gaya bahasa yang banyak menggunakan peribahasa. “buang air besar” (berak) dan lain-lain lagi. kais pagi makan pagi. tak kira bila. Mislanya: “minta diri sebentar” (bermaksud mahu pergi dari tempat itu sebentar). “sekolah kami telah kalah dalam peraduan tersebut” (yang disebut ialah sekolahnya yang telah kalah.1. . tapi tidak disebut).sebahagiannya sahaja. “hilang akal” (gila atau tak normal). “Si Gendut” (orang yang rendah dan pendek). Mislanya: “si Jangkung” (orang yang kurus dan tinggi).

“Rebah aku melihat mukanya” (bermaksud: dia akan jadi atau boleh rebah kalau melihat muka yang dimaksudkan.3.2 Sinisma/ bahan mengejek: Berupa kata-kata ejekan yang kasar. boleh jadi muka tersebut terlalu hodoh.2. Gaya bahasa ini terbahagi kepada tiga jenis. “senjakala” (suria merangkak-rangkak ingin memaut pintu malam). “malam tua” (waktu larut malam atau betul-betul tengah malam) dan lain-lain lagi . “wah cantik beyul bajumu” (bermaksud baju yang tidak cantik). . 3.15 Periprase: Merupakan gaya bahasa penghuraian. sehingga boleh muntah).1 Ironi: Ia merupakan seolah-olah kata terbalik dari maksud asal atau kata-kata lain dari kata-kata yang sebenarnya yang patut digunakan dengan tujuan untuk menyindir. “pengsan aku bila terbau minyak wangi kau” (bermaksud: bau minyak wangi itu amat tidak berbau sedap. Mislanya: “capat betul kau datang” (diwujudkan kata-kata ini kepada orang yang lewat datang). 3.2. melebih-lebihkan.1. sehingga boleh jadi pengsan bila terciumnya).2 Gaya Bahasa Sindiran Gaya bahasa sindiran ini merupakan satu gaya perli kepada sesuatu yang tidak digemari atau yang tidak sesuai dan tidak berkenan dengan hatinya. Misalnya: “Muntah aku melihatmu” (bermaksud: oleh kerana terlalu benci dan meluat atau jejek. Satu kata yang ditukar dengan kata-kata lain yang lebih panjang tapi masih dapat memberi makna atau erti yang sama dan sesuai dengan kata yang hendak digantikan itu. “unta” (kapal padang pasir). Mislanya: “pagi -pagi” (ketika Sang Suria telah keluar dari peraduannya”. melampau-lampau dengan tujuan menyatakan perasaan benci atau ejekan yang ketara. „sedap betul nyanyiamu semalam” (bermaksud nyanyian yang tidak sedap) dan sebagainya. iaitu: 3. terlalu dibenci atau sebagainya).

3. “haram jadah”.3 Sarkasma: Iaitu gaya bahasa yang lebih kasar daripada sinisma. Takkanlah turun ke atas. apa yang diimpikan. apa yang dicita-citakan oleh ayahnya ialah kebahagiaan anaknya di hari depan”. iaitu turun ke bawah). Mislanya: “anjing” (orang yang dimarahinya disifatkan sebagai anjing) “babi”. 3. “kucar kacir”. Di sinilah yang dapat dilihat bahawa perkataan turun itulah yang hendak ditegaskan.3. Contohnya: “selama nafas masih ada. “”syaitan”. selama darah masih mengalir. “Undur ke belakang”. Gaya bahasa ini terbahagi kepada beberapa jenis seperti berikut: 3. meskipun kata-kata tersebut tidak perlu atatu tak mustahak diulang sebut lagi. “naik ke atas”. “Jatuh ke bawah”. Ia boleh jadi digunakan dalam waktu marah atau tidak disedarinya.3 Gaya Bahasa Penegasan Gaya bahasa penegasan merupakan satu gay yang cuba memberi penegasan atau penekanan kepada sesuatu yang hendak disampaikan. Mislanya: “ Ia turun ke bawah” (dalam ayat ini. “apa yang diharapkan. “majulah ke muka”. meluat yang amat sangat. saat yang tak dapat dilupakan dan saat dikejar seribu ranjau-ranjau.3. selama nadi masih berdenyut. benci. Gaya ini juga disebut sebagai gaya bahasa berlebihan. “bangsat”. “cinta kasih sayang” dan sebagainya.1 Pleonasma: Merupakan satu gaya yang cuba memberi penegasan kepada kata-kata sebelumnya dengan berasaskan kepada sifat-sifat kata itu sendiri. “ anak haram”. “melalak melaung”. “Sunyi sepi”. Ianya digunakan bagi menggambarkan sikap marah.3. dan lain-lain lagi.2 Repitisi: Iaitu mengulang sepatah perkataan beberapa kali dalam satu-satu ayat.2. yang paling romantis. ialah ketika atau saat dilamun . “saat cinta” dan yang seumpamanya. “kurang ajar”. selama itulah aku terus berjuang”. perkataan turun sudah menggambarkan ke bawah. “mampus”.

. datang dari serata daerah dan datang dari pelbagai ragam latar belakang hidup”. Mislanya.3. 3. Contohnya seperti berikut: (i) Anapora apatah kekal apatah tetap apatah tidak (ii) Epifora Ia datang Selalu datang Tidak datang 3. “Ia datang.3.3. dan sekiranya di sebut di akhir kalimat dikenal sebagi epipora. disebut sebagai anapora. Sekiranya pengulangan dibuat di awal kalimat.3 Paralelisma: Pengulangan sesetengah perkataan beberapa kali pada tempat yang sama. kerana sudah jelas maknanya dengan satu perkataan sahaja. datang dari serata ceruk ceruk rantau.4 Tautologi: Mengulang secara berturut-turut satu-satu perkataan dalam kalimat.3. Mislanya: “sejak dari kecil.5 Klimaks/Bahasa Naik: Satu gaya yang cuba menerangkan atau mengemukakan sesuatu benda atau perkara secara berturut-turut dengan cara kronologi. sedangkan pengulannya tidak perlu.

petang hinggalah ke malam.. “Kebiasaan itu telah diamalkan sejak dari turun temurun lagi. ia dikenali sebagai “ayat kena buat” atau ayat pasif.. Contohnya: “pokok itu dibunuh” (ini bermaksud: pokok-pokok yang tak berguna itu telah dibunuh dengan racun). Dalam istilah lama (isyilah Zaaba). 3. Menteri-Menteri. 3. Ketua-Ketua Kampung. 3.”. dari yang besar kepada yang kecil. sudah ada jawapannya.3. kerana di dalam pertanyaan itu sendiri secara tidak langsung. sama ada kalimat pokok ataupun sebutannya. Bahagian yang penting (predikat) mendahului cerita. Wakil-Wakil Rakyat. Misalnya: “Miskinkah dia dengan rumah besar dan harta benda yang banyak?”. dewasa. Timbalan Menteri. Penghulu.besar. masih tak habis-habis”. Perdana Menteri. “upacara yang membazir itu berlangsung dari pagi. Exco-Exco. “penakutlah dia dengan mengalahkan begitu ramai musuh?” dan lain-lain lagi. “Habis dimakan” (bermaksud: nasi yang terhidang di atas meja itu habis semua sekali dimakan olehnya) dan lain-lain lagi. “buku tadi dibeli oleh ibuku”.3. Misalnya: “Dalam majlis persandingan Diraja tersebut.6 Anti Klimaks/ Bahasa Turun: Iaitu satu gaya bahasa yang berlawanan dengan gaya klimaks. sampailah ke tuannya. Misalnya: “Air itu diminum oleh saya”.8 Ellipsi: Satu gaya yang cuba menghilangkan sebahagian dari kalimat. nenek. .7 Inversi: Ia merupakan gaya bahasa pembalikan penyusunan kata dalam satu-satu kalimat. dan rakyat jelata turut hadir sama”. 3. “laparkah mereka dengan begitu banyak makanan yang telah dibekalkan?”. bapa. “Gambar yang cantik ini dilukis oleh adik saya” dan lain-lain lagi.3.3. dari datuk. kerana penerangannya bermula dari yang tinggi kepada yang rendah. anak hinggalah ke cucu cicit ciatnya” dan seumpamanya.9 Retoris: Ialah gaya bahasa berupa pertanyaan yang tidak memerlukan jawapan.

akan digunakan sepenuhnya (Ini adalah berlawanan dengan asindenton). sayhdan dan lain-lain lagi.3.3. tetapi adlah harapan kita pada masa kini jika kita tidak mengambil peneganalan dan pengetahuan daripada gerak-geri orang-orang . alkian. anak-anak kucing yang saya pelihara di rumah” (boleh jadi penutur ini tidak berkahwin atau tidak mempunyai anak lagi) dan sebagainya.11 Asindenton Merupakan kata-kata dalam ayat atau ayat-ayat yang sepatutnya menggunakan kata-kata penyambung.maksud saya. 3. maksud saya. almari dan bangku yang rosak”. ia terkena jerangkap samar dan cedera parah”.10 Koreksio: Iaitu satu gaya bahasa yang pada mulanya tersalah sebut atau sengaja disebut kurang teapat dan tidak betul. Contohnya: “Nasi memasak ibu. sebagai satu cara dan menjimatkan penggunaan kata. van dan ambulans telah memiruk-pikukkan lagi suasana di jalan yang sesak itu”.3. bas. “Anak anak saya semuanya manja-manja belaka. seperti perkataan maka. “dalam masa itu ia terkena kemalangan. dan lain-lain lagi. motosikal. sebenarnya ibu memasak nasi”. oh maaf.12 Polysindeton: Merupakan gaya bahasa lama. lori.3. kerusi. Contohnya: “Sungguhpun Terengganu itu daripada bahagian atau jumlah negeri yang terlebih muda sekali termasuh ke bawah anungan negeri yang terlebih muda sekali termasuk ke bawah naungan Kerajaan Ingeris. lalu dalam masa juga ianya tidak betul. 3. Misalnya: “ Di dalam bilik itu terdapat meja. “Kereta. Ayat-ayatnya pula. tetapi tidak atau sengaja tidak digunakan. alkisah. iaitu penggunaan perkataan-perkataan yang kadangkala tidak memberi erti yang tepat. lalu dalam masa yang sama juga ianya diperbetulkan. adapun. jika sepatutnya ada menggunakan kata-kata penyambung.

Lampu jalan sudah dimatikan. Langit tak berbintang. untuk menegaskan maksud ataupun untuk disesuaikan dengan nada erti yang dikatakan. “Ayahnya (yang bernama Daud. Sayup-sayup kedengaran anjing menyalak”. Umpamanya: “Malam gelap.besarnya yang bersungguh-sungguh menjaga dan memelihara pintu-pintu bahagia dan anak-anak jenisnya sendiri. tak . dan berikhtiar bagi menutup lubang kecil dan besarnya. (tidak boleh dikata. 3.3. Ianya digambarkan satu persatu agar lebih hidup dan lebih nyata.3. “Wah!cantiknya baju awak” dan lain-lain lagi.15 Enumerasia: Iaitu satu corak gaya bahasa yang bersifat penghuraian sesuatu peristiwa yang sengaja dipisah-pisahkan.3. Penjelasan itu dibuat dengan menggunakan tanda-tanda “koma”. “nama pkok itu (iaitu pokok Melaka) telah dijadikan sebagai nama negeri Melaka”. 3.3. iaitu adik kepada emak saudaranya) telah pergi ke seberang laut pada tahun lepas lagi) dan lain-lain lagi. Misalnya. Lorong-lorong sudah sepi. 3. Contohnya: “Aduh!pedihnya luka ini”.16 Praetorito: Merupakan satu gaya yang seolah-olah atau seakan-akan pengarang mahu menyembunyikan sesuatu perkara yang dilukiskan. aduh sedapnya makanan ini). Contohnya: “Siapakah orangnya. ditambah sesudah kalimat asal (pokok) dengan tujuan untuk menjelaskan erti asal atau pokok tadi dengan lebih luas lagi. “sengkang” atau pun “kurungan”. atau penulis membuat andaian bahawa apa yang hendak atau tak hendak diberitahu olehnya sudahpun diketahui oleh orang lain (orang ramai).14 Eksklamasi: Merupakan gaya bahasa yang memakai kata-kata seru. dan berdahulu-huluan tiap-tiap daripada mereka itu memasukkan dan menambahkan kepada negerinya cohtoh tauladan yang baik-baik dari luar”. 3.13 Interupsi: Merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata atau sebahagian kalimat yang disisip.

“hitam putih”. iaitu: 3.2 Antithese: Merupakan gaya yang mempertentangkan paduan dua patah perkataan yang berlawanan ertinya. 3. yang tak dipersetujui. dan lain-lain lagi. “kecil besar”.3 Occupasi: Ialah gaya bahasa yang mengandungi suatu bantahan. “Tidur dalam jaga”.perlulah saya sebutkan. “Dia kaya. “Marah dalam sayang”. Amaran oleh Kerajaan Malaysia. “Senyum dalam tangisan” (biasanya atatu sepatutnya orang yang senyum tak boleh menangis atau pun orang yang menangis tak boleh senyum).4. Walaupun boleh jadi semua orang suda tahu. contohnya. Mahu bertentangan dengan tak mahu. Contohnya: “Merokok membahayakan kesihatan. “Benci tapi rindu”. tetapi hidupnya melarat”. “kaya miskin”.4. Ini ditimbulkan semata-mata untuk menimbulkan kepuasan. “Berjudi adalah haram tetapi ada orang yang terus berjudi sebagai salah satu dara untuk menjadi kaya dengan cepat” dan lain-lain lagi. “cantik hodoh”. ya bertentangan dengan tidak dan sebagainya. misalnya. sebab saya rasa anda sendiri sudah pun mengetahuinya” dan lain-lain lagi. . Gaya bahasa pertentangan ini terdiri dari beberapa jenis. “Bangkai bernyawa”.4. 3. 3. “lelaki perempuan” dan lain-lain lagi.4 Gaya Bahasa Pertentangan Gaya bahasa pertentangan adalah merupakan satu gaya yang memperlihatkan kebertentangan erti atau makna dalam satu-satu ayat.1 Pradoks: Ialah satu corak gaya yang mempertentangkan kata-kata atau erti dalam satu kalimat. Pun begitu ada orang yang tak boleh bekerja kalau tak merokok”. tetapi dicuba membentangkannya juga sebagai untuk pengetahuan umum. “tua muda”.

cuti. Kebanyakan perkataan “pinjaman” ini terasa seolah olah sebagai bahasa Melayu sendiri kerana kerap sangat kita menggunakanya dalam percakapan dan penulisan kita sehari-harian.1 Dari bahasa Sanskrit: Lidah.2. lucah. Misalnya.3. “Dia nampak alim tetapi sebenarnya jahil”. 4. kapas. acar. roti. capal. neraca. hanya detikan jam yang berbunyi”. Ianya akan ketara sebagai bahasa “cedukan” bila orang mengetahui bahasa asalnya. sila. tirai dan lain-lain lagi. angkasa. genta. jenak dan lain-lain lagi. loga. 4. nadi. topi. guni. dan lain-lain lagi.tetapi masih kelihatan berkelip-kelip” dan lain-lain lagi. duli. gusar. jala. Perkataan asing dalam Bahasa Malaysia (Melayu) Dalam Bahasa Melayu (seperti juga dalam bahasa-bahasa lain) banyak sekali perkataan asing yang telah terpinjam atau termasuk sehati menjadi sebahagian daripada perkataan Melayu jati. . jodoh. bedil. kuda. baldi.4. gudang. cinta.3 Dari bahasa Hindustan: Boria.2. keldai. lebai. Misalnya sedikit contoh: 4.4 Kontradiksio: Ialah satu gaya yang memperlihatkan pertentangan dengan apa yang sudah dikata atau ditegaskan terlebih dahulu.2 Dari bahasa Tamil: Kapal. Hal ini berlaku disebabkan oleh eratnya hubungan bangsa Melayu dengan bangsa-bangsa lain sejak zaman awal lagi. “Kamar itu sunyi sepi. pili. “Matanya pejam.2. Kerap kali berlaku juga maknanya juga telah berubah atau bertambah daripada makna dalam bahasa asal. bahaya. bahu. geliga. kawal. kapur. 4. coli. basi. mahligai. modal. Perkataan-perkataan demikian hampir kesemuanya telah diubahkan bunyinya yang sebanar mengikut tabii lidah Melayu. kari.

berkat. musafir. kantor. maktab. lahar. dewan dan dan lain-lain lagi. landai. bagus beres. hukum. taman. kemeja. sore. garfu. hakim. dakwat. enak. tahil koyan. teromba. akal. meja. teko. malahan. kawat. peluru. dan lain-lain lagi. sekoci. roh. geladak. engsil.4. dan lain-lain lagi.2. 4. pakau. saban. pelekat. dan lain-lain lagi. ragu.2. lawak. teraju. taugeh. cegah.2. rapi. fikir.2. nyaman. tinta. dam. semenda. 4. sepatu. lakon. kebaya. saudagar. alci. kekwa. senapang.10 Dari bahasa Belanda: Duit.8 Dari bahasa Sumatera: Gadis. palsu. tangsi. bius. . ponting. lazat. 4. serban . gincu. sudah. 4. bangku. johan. ayu. misal.9 Dari bahasa Portugis: Baldi. sampan bangsal. bomba. kamar. bapang.5 Dari bahasa Arab: Islam. istana. dan lain-lain lagi.4 Dari bahasa Parsi (Iran): Pesona.2. jaguh.7 Dari bahasa Jawa dan Sunda: Luntur.2. kemanakan.6 Dari bahasa Cina: Kuih. ongkos. 4. tiuku(tengku). dan lain-lain lagi.2. ketara. tuala. cuak. 4. teliti. bola. tulis. makam. laksa. rokok. dan lain-lain lagi. garam. urus. gusti.

selipar. koleh.4. botol. notis. pistol. Dicatat oleh MBi di 5:36:00 PTG . gelas. pas. pensel.2. bil.11 Dari bahasa Inggeris: Saman. motor. muzik.buku. kopi. dan lain-lain lagi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->