FAIL MEJA

Penyelaras ICT (DG41) SMK BANDAR TUN HUSSEIN ONN 2

NAMA AGENSI ALAMAT NO. TELEFON N0. FAKS E-MAIL LAMAN WEB

:SMK BANDAR TUN HUSSEIN ONN 2 :Persiaran Suadamai, Bandar Tun Hussein Onn 43200 Cheras, Selangor. :03-90766753 :03-90763467 :smkbtho2@yahoo.com : http://www.smkbtho.net

Maklumat Pegawai
Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Bahagian / Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan Noorman Bin Sa’at Penyelaras ICT DG 41 SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 5 Januari 2009 5 Januari 2009

2

FAIL MEJA

Kandungan
1. Misi, Visi dan Objektif SMK Bandar Tun Hussein Onn 2:1.1 Piagam Pelanggan Sekolah 1.2 Misi Sekolah 1.3 Visi Sekolah 1.4 Objektif Sekolah 2. Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2.1 Piagam Pelanggan Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2.2 Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 3. Carta Organisasi :3.1 SMK Bandar Tun Hussein Onn 2, Cheras, Selangor 4. Carta Organisasi Kedudukan Pegawai:4.1 Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 5. Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan 6. Senarai Tugas , Kuasa dan Hubungan Dengan Pegawai Lain 7. Peraturan-peraturan Pentadbiran 8. Proses Kerja , Carta Aliran Kerja dan Senarai Semak 9. Senarai Undang-undang dan Peraturan. 10. Senarai Jawatan Kuasa yang dianggotai 11. Senarai Borang-borang yang digunakan 12. Norma Kerja 13. Senarai Tugas Seharian

3

FAIL MEJA

dan Objektif SMK Bandar TunHussein Onn 2 1.1 Piagam Pelanggan SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Piagam Pelanggan 4 FAIL MEJA . Visi .1 .0 Misi .

1.2 Misi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Misi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2       sentiasa menghayatai budaya cemerlang memantapkan pengurusan akademik berusaha membudayakan akhlak mulia berusaha meningkatkan budaya akademik melalui pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan berkualiti berusaha mewujudkan persekitaran sekolah yang harmoni dan menarik berusaha ke arah kecemerlangan kokurikulum melalui pendekatan inovatif 5 FAIL MEJA .

berakhlak mulia dan berketrampilan dalam masyarakat berilmu. berfikiran kreatif. 6 FAIL MEJA .1.3 Visi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Visi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Beriltizam melahirkan pelajar yang berdaya maju.

berilmu.4 Objektif SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Objektif SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Melahirkan pelajar yang beriman. berketrampilan dan sejathera yang sesuai dengan falsafah pendidikan negara.1. berakhlak mulia. 7 FAIL MEJA .

2 .0 Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi Piagam Pelanggan Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 8 FAIL MEJA .

1 Objektif Unit Teknologi Mkalumat dan Komunikasi Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 9 FAIL MEJA .2.

0 Carta Organisasi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Carta Organisasi Sekolah (Keseluruhan) 10 FAIL MEJA .3.

CARTA ORGANISASI SEKOLAH (KHUSUS) CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA ICT SEKOLAH SMK ABDUL JALIL. HULU LANGAT PENGETUA PENOLONG KANAN PENYELARAS ICT Pembantu Makmal Komputer (FT17) JK PPSMI Penyelaras Makmal Komputer JK Latihan & Perkembangan Staf JK Pengurusan & Penyelenggaraan JK Pengajaran & Pembelajaran JK ICTL JK Pengawas ICT JK Laman Web JK Pengurusan Stok & Dokumentasi JK Penyelenggaraan & Keselamatan JK Keceriaan .

4 .0 Carta Organisasi Kedudukan Pegawai .

1. 3.4.0 Senarai Tugas / Kuasa dan Perhubungan Bertanggungjawab Kepada Pengetua dan Penolong Kanan 1 Di Dalam Melaksana Dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara-Perkara Berikut:: 1.2. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall.1. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal berikut: 3. Menyedia inventori bagi kemudahan infrastruktur teknologi yang dibekalkan. Internet Access. komponen-komponen dan aksesori ICT seperti ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. EGNet. 3. 3. Pusat Akses dan sebagainya 3. 2. Modem dan sebagainya 3. Guru Penyelaras ICT menjadi sumber penting penyalur semua maklumat dan maklum balas kepada semua perlakuan perisian yang dibekalkan. perisian. Gateway. Broadband. 3. Melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. Mengurus. Proxy.5. Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah 2. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. Merancang dan mengajar Matapelajaran antara 12 waktu seminggu. 13 FAIL MEJA . memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal. Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama.6.3. membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan.5. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Help-desk dan 1st Level Support Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log.

8. Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti yang diperlukan oleh pihak pengguna. Menjalankan kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan komputer yang rosak. 3.1. penggunaan LCD projector.11.2. sewaktu 4. 4. 3.9.3.10. Memastikan garis panduan/peraturan/tata cara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi dipatuhi. 14 FAIL MEJA . Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Mengurus kemudahan bahan-bahan multimedia untuk kegunaan guru seperti sidang video. Memastikan kesemua infrastruktur teknologi berada dalam keadaan baik. TV connector dan sebagainya.7. 4.3. Mengurus keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan warga sekolah dan membantu serta membimbing mereka menggunakannya dalam aktiviti-aktiviti sekolah. Membantu merancang dan menguruskan pembelian bahan habis guna (consumables). 3. Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik-bilik kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan. 4. 3.

pelajar-pelajar dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi seperti Bahan Pengajaran dan Pembelajaran. 6.2.1. 8. 15 FAIL MEJA . 7. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi yang dibekalkan kementerian. 6.2. Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran. 5. Memastikan audit penggunaan kemudahan ICT dijalankan untuk menentukan keberkesanan penggunaan tersebut.1. Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah. 6. Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 5.1. Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru. 8. Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan kemahiran mengurus sistem komputer (hardware & software) dan aplikasi perisian. Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan.5. Menilai perisian Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan lain-lain perisian yang dibekalkan.

Sebagai pengurus e-mel.5. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU 11. 10. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. 12.6. 12. SMM. SISTEKS. 12. 9. SSDM. Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang diberi kuasa sahaja.1.3. SBT dsb 12. Memastikan supaya ciri-ciri polisi keselamatan (security policies) dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan. Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: 12. 16 FAIL MEJA . Memastikan konfigurasi sistem beroperasi dengan baik. ISIS. Memastikan integriti dan keselamatan data.7. Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat-tempat yang telah dikenal pasti.2. WINJAWS.3.2. 12.7.4.9.7.7. Memastikan keselamatan kemudahan infrastruktur teknologi dengan langkah-langkah seperti berikut: 12. Membuat backup dan replikasi maklumat mengikut jadual yang disyorkan. Menguruskan akaun dan e-mel warga sekolah. 12. Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. Memastikan komputer bebas dari virus.1. 12. 12. Memastikan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan banyak komputer. SAPP.1. 12.

14.1. Internet. perkakasan dan perisian seperti Windows. Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah kepada pihak yang berkenaan.1. 13. tahap penggunaan komponen Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah supaya membantu perancangan menaik taraf kemudahan ICT sekolah. sistem rangkaian atau perisian-perisian dan Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan menyelesaikan masalahmasalah yang dihadapi. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) ICT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa.3. Membantu menyediakan belanjawan keperluan ICT untuk sekolah.3. 14. dan lain-lain. 13. Mempertingkatkan budaya ICT di sekolah. 15. Menentukan kelancaran perjalanan sistem rangkaian secara keseluruhan user) dapat dan sentiasa memastikan bahawa pengguna (end menggunakan sistem dan aplikasi secara optimum. Menyediakan garis panduan peraturan/tatacara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi.2. 13. sistem pengoperasian.13. Menjalankan pemantauan dan menyediakan Iaporan terhadap kecekapan rangkaian. MS Office. Printer. SSMS.1.2.2. 14. E-mail. 15. 14. Merancang. 17 FAIL MEJA . mengurus dan menyelaras laman web sekolah. Mengenal pasti masalah yang timbul sama ada masalah yang berkaitan perkakasan. Memainkan peranan sebagai pakar rujuk kepada pengguna yang menghadapi rnasalah dengan sistem pengoperasian. 15. Menjalankan Configuration Management Audit mengikut jadual yang ditetapkan.

16.1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari masa ke semasa. Memberi penerangan kepada para pelawat sama ada dalam negeri dan luar negara mengenai Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah 18 FAIL MEJA .16.

1. Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengetua/Guru Besar Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti perancangan.0 Senarai Tugas. Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah 1. Mengesahkan Pihak pengurusan sekolah Meluluskan Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Pusat Sumber 19 FAIL MEJA .6 . pengurusan dan pelaksanaan ICT. Penolong Kanan 1 Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti perancangan. pengurusan dan pelaksanaan ICT. Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain Unit Jawatan : : SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Penyelaras ICT Tugas dan Tanggungjawab 1. Guru Penyelaras ICT menjadi sumber penting penyalur semua maklumat dan maklum balas kepada semua perlakuan perisian yang dibekalkan.

Modem dan sebagainya 20 FAIL MEJA .1. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. 2. Melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. EGNet. perisian. Broadband. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal berikut: Memeriksa Mengurus Melaksana Menyelenggara Membantu Memastikan Menyediakan Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Unit kaunseling Unit Disiplin Pusat Sumber Merancang 2. Proxy.3.2. Gateway. Mengurus. Internet Access. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Pusat Akses dan sebagainya 2. Memeriksa dan menyelenggara Memantau kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. komponenkomponen dan aksesori ICT seperti ditentukan oleh Kementerian Pendidikan.2.

membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan.2. memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal. 21 FAIL MEJA .6 Menyedia inventori bagi kemudahan infrastruktur teknologi yang dibekalkan. 2. 2.8 Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik-bilik kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan.9 Memastikan garis panduan/peraturan/ tata cara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi dipatuhi. 2. 2. 2.10 Membantu merancang dan menguruskan pembelian bahan habis guna (consumables).4 Help-desk dan 1st Level Support 2.7 Memastikan kesemua infrastruktur teknologi berada dalam keadaan baik.5 Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log.

3. Menyediakan Menyediakan rosak.3 22 FAIL MEJA . Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Unit kaunseling Unit Disiplin Pusat Sumber Guru-guru 3.2 Menguruskan keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan warga sekolah dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam aktivitiaktiviti sekolah.11 Menjalankan kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan komputer yang 3.1 Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti yang diperlukan oleh pihak pengguna. Mengurus kemudahan bahanbahan multimedia untuk kegunaan guru seperti sidang video. penggunaan LCD projector. keperluan peralatan Memastikan ICT untuk guru dan membantu serta Menguruskan membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. TV connector dan sebagainya.2.

4. Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 4.1 Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guruguru,pelajar-pelajar dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi seperti Bahan Pengajaran dan Pembelajaran. 4.2 Memastikan audit penggunaan kemudahan ICT dijalankan untuk menentukan keberkesanan penggunaan tersebut.

Melatih Memantau

Juruteknik Komputer Guru-guru Pihak Pengurusan sekolah

23

FAIL MEJA

5. Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran. 5.1 Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan kemahiran mengurus sistem komputer (hardware & software) dan aplikasi perisian. 5.2 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guruguru dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi yang dibekalkan kementerian.

Melatih Memantau

Juruteknik Komputer Guru-guru Pihak Pengurusan sekolah

6. Memberi input di dalam Memberi input menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah.

Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah

24

FAIL MEJA

7. Menyelaras penilaian Memantau perisian pendidikan Melapor berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. 7.1 Menilai perisian Bahan PengajaranPembelajaran dan lainlain perisian yang dibekalkan. 8. Sebagai pengurus e-mel. 8.1 Menguruskan akaun dan e-mel warga sekolah. 9. Mengurus isu-isu Memantau keselamatan peralatan Melapor ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/ Sekolah serta MAMPU Membantu pihak Membantu pengurusan sekolah Menyedia dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS, ISIS, WINJAWS, SISTEKS, SAPP, SMM, SSDM, SBT dsb 25 Menguruskan

Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah

Pihak pengurusan sekolah Guru-guru

Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah

10.

Pihak pengurusan sekolah Juruteknik Komputer

FAIL MEJA

11.1 Memastikan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan banyak komputer. Memastikan integriti Menyelenggara Pihak pengurusan dan keselamatan data.11.2 Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang diberi kuasa sahaja.3 Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempattempat yang telah dikenal pasti.2 Memastikan keselamatan kemudahan infrastruktur teknologi dengan langkah-langkah seperti berikut: 11. 11.1 Memastikan Menguruskan Juruteknik supaya ciri-ciri polisi Komputer keselamatan (security policies) dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan. 11. sekolah Memantau 11.3 Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik.2. 11.2. 26 FAIL MEJA .2.

2 Memastikan komputer bebas dari virus. 11.4 Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: 11.3 Membuat backup dan replikasi maklumat mengikut jadual yang disyorkan.1 Memastikan konfigurasi sistem beroperasi dengan baik.4.4. 11.11. 27 FAIL MEJA .4.

Printer.2 Mengenal pasti masalah yang timbul sama ada masalah yang berkaitan perkakasan. perkakasan dan perisian seperti Windows. sistem pengoperasian.1 Memainkan peranan sebagai pakar rujuk kepada pengguna yang menghadapi rnasalah dengan sistem pengoperasian. E-mail. dan lain-lain. 12. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) ICT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa. 12. SSMS. Internet. sistem rangkaian atau perisianperisian dan Bahan PengajaranPembelajaran dan menyelesaikan masalahmasalah yang dihadapi.3 Menentukan kelancaran perjalanan sistem rangkaian secara keseluruhan dan memastikan pengguna dapat menggunakan sistem dan aplikasi secara optimum. 12. 28 Memberi input Membantu Memastikan Memantau Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Unit kaunseling Unit Disiplin Pusat Sumber Guru-guru FAIL MEJA . MS Office.12.

3 Membantu menyediakan belanjawan keperluan ICT untuk sekolah.2 Menjalankan pemantauan dan menyediakan Iaporan terhadap kecekapan rangkaian. 13.13. 13.1 Menjalankan Configuration Management Audit mengikut jadual yang ditetapkan. 13. Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah kepada pihak yang berkenaan. Menyediakan Menjalankan Menyediakan Memantau Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Menyelesaikan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Pusat Sumber 29 FAIL MEJA . tahap penggunaan komponen Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah supaya membantu perancangan menaik taraf kemudahan ICT sekolah.

2 Merancang. mengurus dan menyelaras laman web sekolah.Melaksanakan tugas lain yang diarahkan oleh Memberi pengurusan sekolah maklumat dari masa ke semasa. 15. Menjalankan tugas. Mempertingkatkan budaya ICT di sekolah.1 Memberi penerangan kepada para pelawat sama ada dalam negeri dan luar negara mengenai Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah Pihak pengurusan sekolah 30 FAIL MEJA .1 Menyediakan garis Menguruskan panduan Melaksanakan peraturan/tatacara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi. 14.14. 15. Menyediakan Memastikan Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Unit kaunseling Unit Disiplin Pusat Sumber Guru-guru 14.

0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran .7 .

Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. perisian.0 Proses Kerja.0 Subaktiviti 1(a) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama.8 . iv. Rekod nombor log dalam buku log. 32 FAIL MEJA . Semak tempoh jaminan Jika dalam tempoh jaminan: i.PA-14). Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengurusan sekolah dan Guru Penyelaras ICT UndangUndang / Peraturan Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa Proses Kerja Terima aduan kerosakan i. Hubungi ‘Help Desk’ vendor dan dapatkan nombor log. ii. Carta Aliran dan Senarai Semak Penyelaras ICT Proses Kerja 1 Penyelaras ICT Aktiviti 1. ii. iii. Muka surat 1/1 komponen-komponen dan aksesori ICT. v. Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan. Kenalpasti jenis alat kerosakan.

iv. Setelah itu. v. iii. Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari PK1 /Guru Penyelaras ICT/Wakil. dapatkan pula pengesahan dari Pengetua/Guru Besar/Wakil. Cuba baiki kerosakan ii. Kemukakan borang dan salinan kad harta modal ke Sektor ICT dan Maklumat Jika vendor yang dilantik oleh JPWPKL datang ke sekolah: i. Jika tidak boleh membaikinya sendiri. iii. isi Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP). Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa 33 FAIL MEJA . Tunjukkan perkakasan yang rosak ii.Jika tiada jaminan: i. Vendor akan menyemak kerosakan tersebut dan akan mengisi Borang Pemeriksaan Penyenggaraan Peralatan ICT (Borang PPP) yang perlu ditandatangani oleh Guru dan kemukakan kepada Sektor ICT dan Maklumat. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Pemeriksaan (Borang KMKC). Sekiranya vendor perlu membawa keluar perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan.

vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang PPPP). Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Jika telah dibaiki. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang KMKP) dan ditandatangani oleh guru.Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. iv. Jika perlu dibaiki di luar. ii. Guru hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan. pastikan vendor membaikinya. Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa 34 FAIL MEJA .PA-14). Jika boleh dibaiki di lokasi. barulah menandatangani Borang PPPP ini. v. iii. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut.

surat ini komponen-komponen dan aksesori ICT. perisian. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti Muka 1/1 kerosakan perkakasan utama.Carta Aliran Kerja 1 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Subaktiviti 1 (a) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Mula Terima aduan kerosakan Kenalpasti jenis alat & kerosakan Ya Hubungi Helpdesk vendor Dapatkan No Log Jaminan masih ada? Tidak Cuba baiki kerosakan Tidak Isi Borang AKP Pastikan vendor hadir untuk pembaikan Pastikan vendor catat & tandatangan tindakan Dapatkan pengesahan kerosakan dari PK1/GPICT/Wakil Dapatkan pengesahan dari Pengetua/ GuruBesar/Wakil Kemuka Borang AKP ke Sektor ICT & Maklumat Maklumkan kepada Pegawai Aset kerja pembaikan A B Tamat 35 FAIL MEJA .

A Tunjukkan peralatan ICT yang rosak kepada vendor Minta vendor isi Borang PPP Tidak Semak di sekolah Perlu dibawa keluar? Ya Minta vendor isi Borang KMKC Tamat B Ya Pastikan vendor membaikinya Baiki di lokasi Tidak Minta vendor mengisi Borang KMKP Pastikan guru tandatangan Borang KMKP Pastikan vendor isi Borang PPPP Minta guru semak peralatan ICT sama ada pembaikan telah dibuat Guru tandatangan Borang PPPP Pastikan vendor catat & tandatangan tindakan pembaikan dalam Buku Log Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah Tamat 36 FAIL MEJA .

. 3. Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan. ii. Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Cuba baiki kerosakan ii. Semak tempoh jaminan 2. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) Terima aduan kerosakan 1. Rekod nombor log dalam buku log. i. iv. iii.Senarai Semak 1 Penyelaras ICT Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. dapatkan pula pengesahan dari Pengetua/Guru Besar/Wakil. ii. Jika tiada jaminan: i. iv. perisian. komponenkomponen dan aksesori ICT. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Subaktiviti 1(a) Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. Kemukakan borang dan salinan kad harta modal ke 37 FAIL MEJA 1. BIL. Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari PK1 /Guru Penyelaras ICT/Wakil. Kenalpasti jenis alat dan kerosakan. v. isi Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP). Hubungi ‘Help Desk’ vendor dan dapatkan nombor log. iii. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. Jika tidak boleh membaikinya sendiri. Jika dalam tempoh jaminan: i. Setelah itu. v.PA-14).

Vendor akan menyemak kerosakan tersebut dan akan mengisi Borang Pemeriksaan Penyenggaraan Peralatan ICT (Borang PPP) yang perlu ditandatangani oleh Guru dan kemukakan kepada Sektor ICT dan Maklumat. Jika vendor yang dilantik oleh JPWPKL datang ke sekolah: i. Tunjukkan perkakasan yang rosak ii. 38 FAIL MEJA . Sekiranya vendor perlu membawa keluar perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Pemeriksaan (Borang KMKC). iii.Sektor ICT dan Maklumat 4.

pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang KMKP) dan ditandatangani oleh guru. ii. 39 FAIL MEJA . Jika telah dibaiki. Guru hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan. barulah menandatangani Borang PPPP ini. vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang PPPP).5. Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. Jika boleh dibaiki di lokasi. iv. pastikan vendor membaikinya. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut.PA-14). v. iii. Jika perlu dibaiki di luar.

iv. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Subaktiviti 1 (b) Proses Kerja Pastikan rangkaian SchoolNet di Pengurusan sekolah sekolah berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak Guru Penyelaras ICT router/modem/server. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server iii. v. EGNet. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. Broadband.Proses Kerja 2 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Selesaikan masalah jika boleh. Pusat Akses dsb. Rekodkan no log aduan ke dalam Buku Log Aduan Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.PA-14). perisian. vi. Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: i. Proxy. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Muka surat 1/1 Firewall. Jika masalah tidak boleh diselesaikan. hubungi Meja Bantuan GITN dan dapatkan no log aduan. Kenalpasti masalah yang dikemukakan ii. 40 FAIL MEJA . perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu. Internet Access.

Broadband. Internet Access. Proxy. log aduan Rekodkan no. log aduan dalam Buku Log Aduan Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah Tamat 41 FAIL MEJA . memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall.Carta Aliran Kerja 2 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Mula Subaktiviti 1 (b) Pastikan rangkaian berfungsi Tidak Ada aduan? Ya Kenalpasti masalah Semak peralatan rangkaian Ya Masalah rangkaian selesai? Tidak Uji & pastikan rangkaian berfungsi semula Lapor ke Meja Bantuan GITN Dapatkan no. Muka surat 1/1 DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. perisian. EGNet. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu. Pusat Akses dsb.

DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. x. perisian. xi. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. EGNet. 1. BIL. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Subaktiviti 1(b) Membantu. 2. Pusat Akses dsb. Selesaikan masalah jika boleh. Internet Access. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. 42 FAIL MEJA . Proxy. sekolah berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak router/modem/server. xii.PA-14). hubungi Meja Bantuan GITN dan dapatkan no log aduan. Rekodkan no log aduan ke dalam Buku Log Aduan. Kenalpasti masalah yang dikemukakan viii. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server ix. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) Pastikan rangkaian SchoolNet di 1. Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: vii. Broadband.Senarai Semak 2 Penyelaras ICT Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Jika masalah tidak boleh diselesaikan. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. 3.

Gateway. perisian. Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT 43 FAIL MEJA .Proses Kerja 3 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Subaktiviti 1(c) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Gateway dan Modem dsb. Modem dsb Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan dari Guru Pengurusan sekolah Penyelaras ICT untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Guru Penyelaras ICT Address. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan Muka surat 1/1 pembahagian IP Address.

perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan Muka surat 1/1 pembahagian IP Address. Gateway. Modem dsb Mula Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT Uji capaian Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT Tamat 44 FAIL MEJA . perisian.Carta Aliran Kerja 3 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Subaktiviti 1 (c) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT.

Gateway dan Model dsb. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Subaktiviti 1(c) Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. Modem dsb BIL. Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik Lapor status capaian Guru Penyelaras ICT kepada 1. 3. 2. 45 FAIL MEJA . Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. Gateway. perisian. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) 1.Senarai Semak 3 Penyelaras ICT Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT.

Nama penuh pengadu ii.PA-14).Proses Kerja 4 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 1 1(d) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level pengguna support kepada Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki. rekod kerja-kerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. perisian. Model peralatan ICT yang rosak iii. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Muka surat Help-desk dan 1st Level Support 1/1 ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima aduan kerosakan daripada Pengurusan sekolah pengguna peralatan ICT sekolah Guru Penyelaras ICT Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: i. 46 FAIL MEJA .

Carta Aliran Kerja 4 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 1 1 (d) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Help-desk dan 1st Level Support Muka surat 1/1 Mula Terima aduan kerosakan Rekod aduan kerosakan dalam Buku Log Kerosakan Buat 1st level support Rekod kerja pembaikan dalam Buku Log Kerosakan Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah Tamat 47 FAIL MEJA . perisian.

rekod kerja-kerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. 5. Terima aduan kerosakan daripada pengguna peralatan ICT sekolah 2.Senarai Semak 4 Penyelaras ICT Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT.PA-14). perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Help-desk dan 1st Level Support Subaktiviti 1(d) BIL. Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: iv. perisian. Model peralatan ICT yang rosak vi. 1. Nama penuh pengadu v. Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level support kepada pengguna Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) 1. 3. 48 FAIL MEJA . 4.

ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 49 FAIL MEJA .Proses Kerja 5 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 2 Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Muka surat 1/1 Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan penyediaan Pengurusan sekolah peralatan ICT dari pengurusan sekolah /Guru Penyelaras ICT Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah.

Carta Aliran Kerja 5 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 2 Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Muka surat 1/1 Mula Terima arahan daripada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi Sediakan peralatan ICT Pasang peralatan ICT Uji peralatan ICT Tidak Peralatan ICT berfungsi? Ya Maklumkan bahawa peralatan ICT sedia digunakan Simpan peralatan ICT setelah selesai digunakan Tamat 50 FAIL MEJA .

3.Senarai Semak 5 Penyelaras ICT Aktiviti 2. 8. 51 FAIL MEJA . Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Subaktiviti BIL. Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari pengurusan sekolah /Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang 2. 4. 5. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 6. 7. Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. 1.

Proses Kerja 6 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 3 Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah Muka surat 1/1 ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan untuk menyediakan Pengurusan sekolah keperluan perolehan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Guru Penyelaras ICT Penyelaras ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT dengan bertanya kepada guru-guru sekolah dan kakitangan pejabat Lapor kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT akan keperluan perolehan peralatan ICT (jika ada) 52 FAIL MEJA .

Carta Aliran Kerja 6 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 3 Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah Muka surat 1/1 Mula Terima arahan penyediaan peralatan ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT Lapor keperluan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Tamat 53 FAIL MEJA .

Senarai Semak 6 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti BIL. 1. 54 FAIL MEJA . 3. Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Terima arahan untuk menyediakan keperluan perolehan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT dengan bertanya kepada guru-guru sekolah dan kakitangan pejabat Lapor kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT akan keperluan perolehan peralatan ICT (jika ada) 2. 3.

Jalankan aktiviti ’back-up’ pada data yang berada di dalam server dengan kekerapan dua kali sebulan. v. Pastikan pengemaskinian perisian anti-virus dilakukan secara berkala pada semua komputer di sekolah. Jika berlaku kehilangan peralatan ICT. Pastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti. Pastikan penggunaan peralatan ICT direkod di dalam Buku Log. Pastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: i. Pastikan bilik server sentiasa Guru Penyelaras ICT berkunci. Pastikan pintu makmal komputer dan pusat akses ditutup dan dikunci setelah selesai digunakan. ii. iv. vi. Pastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik.Proses Kerja 7 Penyelaras ICT Aktiviti 4 Subaktiviti Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU Muka surat 1/1 Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Pastikan keselamatan ICT melalui Pengurusan sekolah langkah-langkah berikut: i. iii. Pastikan sistem penggera keselamatan berfungsi dengan baik. 55 FAIL MEJA . ii. lapor kehilangan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 1/ Guru Penyelaras ICT.

Carta Aliran Kerja 7 Penyelaras ICT Aktiviti 4 Subaktiviti Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU Muka surat 1/1 Mula A Keselamatan peralatan ICT B Keselamatan data C Kehilangan peralatan ICT Tamat A Buat semakan Tidak Bilik Server dikunci? Tidak Ya Alat hawa dingin berfungsi? Tidak Ya Alat pemadam api berkeadaan baik? Ya Tidak Sistem penggera berfungsi? Tidak Ya Makmal Komputer & Pusat Akses dikunci setelah digunakan? Tidak Ya Penggunaan peralatan ICT direkod dalam Buku Log? Ya Lapor ketidakpatuhan Tamat 56 FAIL MEJA .

B Pastikan anti-virus diupdate Pastikan backup data dibuat Tamat C Semak jenis peralatan ICT yang hilang Lapor peralatan ICT yang hilang Tamat 57 FAIL MEJA .

Jika berlaku kehilangan peralatan ICT. Pastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti. . Pastikan pengemaskinian perisian anti-virus dilakukan secara berkala pada semua komputer di sekolah. v. Jalankan aktiviti ’back-up’ pada data yang berada di dalam server dengan kekerapan dua kali sebulan. 3. Pastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. iv. vi. Pastikan sistem penggera keselamatan berfungsi dengan baik. Pastikan penggunaan peralatan ICT direkod di dalam Buku Log. lapor kehilangan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 1/ Guru Penyelaras ICT. 58 FAIL MEJA 2. Pastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: iii. iii. Pastikan keselamatan ICT melalui langkah-langkah berikut: i. ii. iv. Pastikan bilik server sentiasa berkunci.Senarai Semak 7 Penyelaras ICT Aktiviti 4. Pastikan pintu makmal komputer dan pusat akses ditutup dan dikunci setelah selesai digunakan. 1. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Subaktiviti BIL.

SSDM. SBT dsb Muka surat 1/1 Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan penyediaan Pengurusan sekolah peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan Guru Penyelaras ICT maklumat untuk aplikasi EMIS. HRMIS.Proses Kerja 8 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 5 Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. HRMIS. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 59 FAIL MEJA . SMM. SBT dsb Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. SMM. SSDM.

SMM. SBT dsb Muka surat 1/1 Mula Terima arahan daripada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi Sediakan peralatan ICT Pasang peralatan ICT Uji peralatan ICT Tidak Peralatan ICT berfungsi? Ya Maklumkan bahawa peralatan ICT sedia digunakan Simpan peralatan ICT setelah selesai digunakan Tamat 60 FAIL MEJA .Carta Aliran Kerja 8 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 5 Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. HRMIS. SSDM.

HRMIS. 61 FAIL MEJA . SBT dsb Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang 2. 8. 5. SSDM. 1. HRMIS. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 6. 4. SMM. 7. SSDM. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS.Senarai Semak 8 Penyelaras ICT Aktiviti 5. SBT dsb TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Subaktiviti BIL. SMM. 3. Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS.

1 Tahun 2007 – Garispanduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Kementerian Pelajaran Malaysia. 6 Tahun 2005 . 62 FAIL MEJA .  Pekeliling Am Bil.  Surat Pekeliling ICT Bil. 1 Tahun 2001 – Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). 4 Tahun 2006 .Pengukuhan Tadbir Urus Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan.  Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 Panduan Pengurusan Pejabat.Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat (ICT) Sektor Awam.  PKPA Bil.Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam. 2 Tahun 2002 – Penggunaan dan Pemakaian Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) Sebagai Standard di Agensiagensi Kerajaan. ‘D’. 2 Tahun 2006 . ‘C’. 3 Tahun 2000 – Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).0 Senarai Undang-Undang Pekeliling  Perintah-perintah Am Bab ‘A’.Pengurusan Laman Web/Portal Sektor Awam.  Pekeliling Am Bil.  Pekeliling Am Bil.9 .  Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2006 . 1 Tahun 2003 – Garis panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Emel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan.  Pekeliling Am Bil. ‘E’ dan ‘F’ dan Arahan-arahan Perbendaharaan.  Surat Pekeliling Am Bil. ‘B’.  PKPA Bil.

Pekeliling Am. Surat PKPA . Surat Perkeliling Am Bil. Surat Pekeliling Am dan Garispanduan MAMPU yang diedarkan dari semasa ke semasa.  Semua Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA). 2 Tahun 2000 – Peranan Jawatankuasa di Bawah Jawatankuasa IT dan Internet (JITIK). 63 FAIL MEJA .

Nama Pegawai Jawatan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : : Nama Jawatankuasa Kekerapan Mesyuarat Setahun Jenis Keanggotaan 64 FAIL MEJA .10 .0 Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan.

Borang Pemeriksaan Penyelenggaraan ICT 5. Borang Pengesahan Penyelenggaraan Peralatan ICT 6. Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Utk Pemeriksaan 2.11. Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT 3. Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT 7. Borang Aduan Peralatan ICT Yang Belum Dipulangkan 4. Borang Pengesahan Penyelenggaraan Peralatan ICT(2) 65 FAIL MEJA . 0 Senarai Borang-Borang Yang Digunakan Aktiviti Subaktiviti Muka surat ini 1/1 1.

Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. Rekod nombor log dalam buku log. 2. Kemukakan borang dan salinan kad harta modal ke Sektor ICT dan Maklumat 66 MASA YANG DIAMBIL 30 Minit / Unit Subaktiviti 1(a) BIL. Hubungi ‘Help Desk’ vendor dan dapatkan nombor log. Jika tidak boleh membaikinya sendiri. perisian. JENIS KERJA Terima aduan kerosakan i. Kenalpasti jenis alat dan kerosakan. Jika tiada jaminan: i. iv. Semak tempoh jaminan Jika dalam tempoh jaminan: i.PA14).12. 1. Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.0 Norma Kerja NORMA KERJA Nota : Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. iii. ii. v. iv. ii. Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari PK1 /Guru Penyelaras ICT/Wakil. Cuba baiki kerosakan ii. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan. 5 minit / aduan 1 minit / aduan Bergantung kepada vendor 1 hari bekerja 3. komponenkomponen dan aksesori ICT. iii. dapatkan pula pengesahan dari Pengetua/Guru Besar/Wakil. Setelah itu. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. isi Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP). v. 4 jam / unit Bergantung kepada Jabatan FAIL MEJA . perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama.

v. vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang PPPP). Guru hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan. Sekiranya vendor perlu membawa keluar perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan. barulah menandatangani Borang PPPP ini. Bergantung kepada vendor 5. Bergantung kepada vendor 67 FAIL MEJA . pastikan vendor membaikinya. Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. iii. Tunjukkan perkakasan yang rosak ii. Jika perlu dibaiki di luar. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Jika vendor yang dilantik oleh JPWPKL datang ke sekolah: i.4. Jika boleh dibaiki di lokasi. ii.PA-14). Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menanda-tangani buku tersebut. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Pemeriksaan (Borang KMKC). pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang KMKP) dan ditandatangani oleh guru. Jika telah dibaiki. iv. Vendor akan menyemak kerosakan tersebut dan akan mengisi Borang Pemeriksaan Penyenggaraan Peralatan ICT (Borang PPP) yang perlu ditandatangani oleh Guru dan kemukakan kepada Sektor ICT dan Maklumat. iii.

Pusat Akses dsb.NORMA KERJA Nota: Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. iv.PA-14). Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. 2. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. 1. Rekodkan no log aduan ke dalam Buku Log Aduan. Jika masalah tidak boleh diselesaikan. 15 minit / aduan 68 FAIL MEJA . Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. perisian. Selesaikan masalah jika boleh. 30 minit / aduan Bergantung kepada Vendor 3. Proxy. Internet Access. EGNet. hubungi Meja Bantuan GITN dan dapatkan no log aduan. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. Kenalpasti masalah yang dikemukakan ii. v. MASA YANG DIAMBIL 10 minit / hari Subaktiviti 1(b) BIL. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. vi. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu. JENIS KERJA Pastikan rangkaian SchoolNet di sekolah berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak router/modem/server. Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: i. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server iii. Broadband.

3. perisian. 2. Modem dsb JENIS KERJA Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT MASA YANG DIAMBIL 20 minit / unit Subaktiviti 1(c) BIL. 69 FAIL MEJA . perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. Gateway dan Modem dsb. 1. Gateway. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1.

Model peralatan ICT yang rosak iii. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Help-desk dan 1st Level Support JENIS KERJA Terima aduan kerosakan peralatan ICT sekolah daripada pengguna MASA YANG DIAMBIL 4 jam / unit Subaktiviti 1(d) BIL. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. 2. 70 FAIL MEJA . Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level support kepada pengguna Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki. rekod kerjakerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. perisian. 5. Nama penuh pengadu ii.PA-14). 1. 3. 4. Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: i.

7. 4. 6.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 2. Subaktiviti BIL. 3. 5. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan dari MASA YANG DIAMBIL 30 minit / unit 8. 1. 2. Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. 71 FAIL MEJA . JENIS KERJA Terima arahan penyediaan peralatan ICT pengurusan sekolah /Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi penempatan peralatan ICT Sediakan peralatan ICT yang diperlukan Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah.

1. 3. 72 FAIL MEJA . Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah 2. JENIS KERJA Terima arahan untuk menyediakan keperluan perolehan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT dengan bertanya kepada guru-guru sekolah dan kakitangan pejabat Lapor kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT akan keperluan perolehan peralatan ICT (jika ada) MASA YANG DIAMBIL 5 hari berkerja 3.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti Subaktiviti BIL.

Jalankan aktiviti ’back-up’ pada data yang berada di dalam server dengan kekerapan dua kali sebulan. iv. Jika berlaku kehilangan peralatan ICT. Pastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. Pastikan pengemaskinian perisian anti-virus dilakukan secara berkala pada semua komputer di sekolah. ii. JENIS KERJA Pastikan keselamatan ICT melalui langkah-langkah berikut: i. ii. 5 minit / aduan 73 FAIL MEJA . MASA YANG DIAMBIL 10 minit / bilik 2. iii. Pastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: i. Pastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti. Pastikan pintu makmal komputer dan pusat akses ditutup dan dikunci setelah selesai digunakan.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 4. Pastikan sistem penggera keselamatan berfungsi dengan baik. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU Subaktiviti BIL. Pastikan bilik server sentiasa berkunci. v. Pastikan penggunaan peralatan ICT direkod di dalam Buku Log. lapor kehilangan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 1/ Guru Penyelaras ICT. 1. Setiap hari 2 kali sebulan 3. vi.

NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 5. SMM. SSDM. 5. 1. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan MASA YANG DIAMBIL 30 minit / unit 2. 74 FAIL MEJA . SBT dsb Kenalpasti lokasi penempatan peralatan ICT Sediakan peralatan ICT yang diperlukan Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. 3. HRMIS. 8. 6. SSDM. SBT dsb Subaktiviti BIL. SMM. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. 7. HRMIS. JENIS KERJA Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. 4.

13. Butir-butir tugas Catatan Catatan: Sila letakkan senarai ini diatas meja anda 75 FAIL MEJA . Nama : < nama Penyelaras ICT> Jawatan : Penyelaras ICT Tarikh: Bil. Disiapkan setiap hari.0 Senarai Tugas Harian Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful