FAIL MEJA

Penyelaras ICT (DG41) SMK BANDAR TUN HUSSEIN ONN 2

NAMA AGENSI ALAMAT NO. TELEFON N0. FAKS E-MAIL LAMAN WEB

:SMK BANDAR TUN HUSSEIN ONN 2 :Persiaran Suadamai, Bandar Tun Hussein Onn 43200 Cheras, Selangor. :03-90766753 :03-90763467 :smkbtho2@yahoo.com : http://www.smkbtho.net

Maklumat Pegawai
Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Bahagian / Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan Noorman Bin Sa’at Penyelaras ICT DG 41 SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 5 Januari 2009 5 Januari 2009

2

FAIL MEJA

Kandungan
1. Misi, Visi dan Objektif SMK Bandar Tun Hussein Onn 2:1.1 Piagam Pelanggan Sekolah 1.2 Misi Sekolah 1.3 Visi Sekolah 1.4 Objektif Sekolah 2. Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2.1 Piagam Pelanggan Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2.2 Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 3. Carta Organisasi :3.1 SMK Bandar Tun Hussein Onn 2, Cheras, Selangor 4. Carta Organisasi Kedudukan Pegawai:4.1 Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 5. Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan 6. Senarai Tugas , Kuasa dan Hubungan Dengan Pegawai Lain 7. Peraturan-peraturan Pentadbiran 8. Proses Kerja , Carta Aliran Kerja dan Senarai Semak 9. Senarai Undang-undang dan Peraturan. 10. Senarai Jawatan Kuasa yang dianggotai 11. Senarai Borang-borang yang digunakan 12. Norma Kerja 13. Senarai Tugas Seharian

3

FAIL MEJA

Visi .1 .1 Piagam Pelanggan SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Piagam Pelanggan 4 FAIL MEJA . dan Objektif SMK Bandar TunHussein Onn 2 1.0 Misi .

1.2 Misi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Misi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2       sentiasa menghayatai budaya cemerlang memantapkan pengurusan akademik berusaha membudayakan akhlak mulia berusaha meningkatkan budaya akademik melalui pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan berkualiti berusaha mewujudkan persekitaran sekolah yang harmoni dan menarik berusaha ke arah kecemerlangan kokurikulum melalui pendekatan inovatif 5 FAIL MEJA .

3 Visi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Visi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Beriltizam melahirkan pelajar yang berdaya maju. 6 FAIL MEJA . berfikiran kreatif.1. berakhlak mulia dan berketrampilan dalam masyarakat berilmu.

7 FAIL MEJA . berilmu.1. berakhlak mulia.4 Objektif SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Objektif SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Melahirkan pelajar yang beriman. berketrampilan dan sejathera yang sesuai dengan falsafah pendidikan negara.

0 Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi Piagam Pelanggan Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 8 FAIL MEJA .2 .

1 Objektif Unit Teknologi Mkalumat dan Komunikasi Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 9 FAIL MEJA .2.

3.0 Carta Organisasi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Carta Organisasi Sekolah (Keseluruhan) 10 FAIL MEJA .

CARTA ORGANISASI SEKOLAH (KHUSUS) CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA ICT SEKOLAH SMK ABDUL JALIL. HULU LANGAT PENGETUA PENOLONG KANAN PENYELARAS ICT Pembantu Makmal Komputer (FT17) JK PPSMI Penyelaras Makmal Komputer JK Latihan & Perkembangan Staf JK Pengurusan & Penyelenggaraan JK Pengajaran & Pembelajaran JK ICTL JK Pengawas ICT JK Laman Web JK Pengurusan Stok & Dokumentasi JK Penyelenggaraan & Keselamatan JK Keceriaan .

0 Carta Organisasi Kedudukan Pegawai .4 .

3. Pusat Akses dan sebagainya 3. Menyedia inventori bagi kemudahan infrastruktur teknologi yang dibekalkan. 3. Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah 2.0 Senarai Tugas / Kuasa dan Perhubungan Bertanggungjawab Kepada Pengetua dan Penolong Kanan 1 Di Dalam Melaksana Dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara-Perkara Berikut:: 1. 3. memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal. Merancang dan mengajar Matapelajaran antara 12 waktu seminggu. perisian. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. Proxy. Guru Penyelaras ICT menjadi sumber penting penyalur semua maklumat dan maklum balas kepada semua perlakuan perisian yang dibekalkan.1. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT.2. Help-desk dan 1st Level Support Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log. membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan. Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. Melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address.5. Internet Access. Gateway. 13 FAIL MEJA .3.5. 2. EGNet.4. 3.1. Modem dan sebagainya 3. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal berikut: 3. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. Mengurus. Broadband. komponen-komponen dan aksesori ICT seperti ditentukan oleh Kementerian Pendidikan.6.

7. Mengurus keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan warga sekolah dan membantu serta membimbing mereka menggunakannya dalam aktiviti-aktiviti sekolah. TV connector dan sebagainya. Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti yang diperlukan oleh pihak pengguna. 3.8. 4. Mengurus kemudahan bahan-bahan multimedia untuk kegunaan guru seperti sidang video. 3. Memastikan garis panduan/peraturan/tata cara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi dipatuhi.10.2. 3.1. 14 FAIL MEJA . 4. Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik-bilik kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan. 4. sewaktu 4.3. Memastikan kesemua infrastruktur teknologi berada dalam keadaan baik.3.9. Membantu merancang dan menguruskan pembelian bahan habis guna (consumables). 3. Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Menjalankan kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan komputer yang rosak.11. penggunaan LCD projector.

6.5. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi yang dibekalkan kementerian. 7. Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.1. Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan kemahiran mengurus sistem komputer (hardware & software) dan aplikasi perisian. 5. Menilai perisian Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan lain-lain perisian yang dibekalkan. 5. Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah. 6. Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru.2. 6.1.2.1. 8. Memastikan audit penggunaan kemudahan ICT dijalankan untuk menentukan keberkesanan penggunaan tersebut. 15 FAIL MEJA . Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran. 8. pelajar-pelajar dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi seperti Bahan Pengajaran dan Pembelajaran. Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan.

Memastikan komputer bebas dari virus. 12. SMM. 12. SISTEKS.1.7. WINJAWS. SBT dsb 12. Memastikan keselamatan kemudahan infrastruktur teknologi dengan langkah-langkah seperti berikut: 12.4. Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat-tempat yang telah dikenal pasti.7. Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang diberi kuasa sahaja. 12. 12. Memastikan konfigurasi sistem beroperasi dengan baik. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU 11. Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: 12. SAPP. Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. 12. 12. ISIS.1. Memastikan integriti dan keselamatan data. 12. 12.6. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS.1. SSDM.7. Memastikan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan banyak komputer.3. Membuat backup dan replikasi maklumat mengikut jadual yang disyorkan. Sebagai pengurus e-mel.2. Memastikan supaya ciri-ciri polisi keselamatan (security policies) dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan.2.9.3. 16 FAIL MEJA . 10. Menguruskan akaun dan e-mel warga sekolah.5. 9.7.

sistem pengoperasian. dan lain-lain. perkakasan dan perisian seperti Windows. 13. 13.3.2. Menjalankan pemantauan dan menyediakan Iaporan terhadap kecekapan rangkaian. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) ICT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa. sistem rangkaian atau perisian-perisian dan Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan menyelesaikan masalahmasalah yang dihadapi. 14.13. Menyediakan garis panduan peraturan/tatacara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi. 15.2. SSMS. 15. 14. Menentukan kelancaran perjalanan sistem rangkaian secara keseluruhan user) dapat dan sentiasa memastikan bahawa pengguna (end menggunakan sistem dan aplikasi secara optimum. tahap penggunaan komponen Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah supaya membantu perancangan menaik taraf kemudahan ICT sekolah. 15.1. Mengenal pasti masalah yang timbul sama ada masalah yang berkaitan perkakasan.1. Printer. 13. Memainkan peranan sebagai pakar rujuk kepada pengguna yang menghadapi rnasalah dengan sistem pengoperasian. Membantu menyediakan belanjawan keperluan ICT untuk sekolah. E-mail. 14. Merancang. Menjalankan Configuration Management Audit mengikut jadual yang ditetapkan. 17 FAIL MEJA .3.2. Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah kepada pihak yang berkenaan. Internet. 14. MS Office. mengurus dan menyelaras laman web sekolah. Mempertingkatkan budaya ICT di sekolah.1.

16. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari masa ke semasa. Memberi penerangan kepada para pelawat sama ada dalam negeri dan luar negara mengenai Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah 18 FAIL MEJA .16.1.

Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah 1. pengurusan dan pelaksanaan ICT.6 .1. Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengetua/Guru Besar Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti perancangan. Penolong Kanan 1 Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti perancangan. pengurusan dan pelaksanaan ICT. Guru Penyelaras ICT menjadi sumber penting penyalur semua maklumat dan maklum balas kepada semua perlakuan perisian yang dibekalkan. Mengesahkan Pihak pengurusan sekolah Meluluskan Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Pusat Sumber 19 FAIL MEJA .0 Senarai Tugas. Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain Unit Jawatan : : SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Penyelaras ICT Tugas dan Tanggungjawab 1.

Pusat Akses dan sebagainya 2. komponenkomponen dan aksesori ICT seperti ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Modem dan sebagainya 20 FAIL MEJA .1. Proxy. EGNet. Broadband.2. perisian. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT.2. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal berikut: Memeriksa Mengurus Melaksana Menyelenggara Membantu Memastikan Menyediakan Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Unit kaunseling Unit Disiplin Pusat Sumber Merancang 2. Gateway. Internet Access. Melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. 2. Memeriksa dan menyelenggara Memantau kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama.3. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. Mengurus. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet.

2.2.10 Membantu merancang dan menguruskan pembelian bahan habis guna (consumables).8 Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik-bilik kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan.4 Help-desk dan 1st Level Support 2. memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal. 2. 2. 2. membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan.5 Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log.7 Memastikan kesemua infrastruktur teknologi berada dalam keadaan baik.6 Menyedia inventori bagi kemudahan infrastruktur teknologi yang dibekalkan. 21 FAIL MEJA . 2.9 Memastikan garis panduan/peraturan/ tata cara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi dipatuhi.

3. Menyediakan Menyediakan rosak.11 Menjalankan kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan komputer yang 3. Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Unit kaunseling Unit Disiplin Pusat Sumber Guru-guru 3. TV connector dan sebagainya.1 Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti yang diperlukan oleh pihak pengguna.2. penggunaan LCD projector.2 Menguruskan keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan warga sekolah dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam aktivitiaktiviti sekolah. 3. Mengurus kemudahan bahanbahan multimedia untuk kegunaan guru seperti sidang video.3 22 FAIL MEJA . keperluan peralatan Memastikan ICT untuk guru dan membantu serta Menguruskan membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.

4. Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 4.1 Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guruguru,pelajar-pelajar dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi seperti Bahan Pengajaran dan Pembelajaran. 4.2 Memastikan audit penggunaan kemudahan ICT dijalankan untuk menentukan keberkesanan penggunaan tersebut.

Melatih Memantau

Juruteknik Komputer Guru-guru Pihak Pengurusan sekolah

23

FAIL MEJA

5. Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran. 5.1 Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan kemahiran mengurus sistem komputer (hardware & software) dan aplikasi perisian. 5.2 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guruguru dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi yang dibekalkan kementerian.

Melatih Memantau

Juruteknik Komputer Guru-guru Pihak Pengurusan sekolah

6. Memberi input di dalam Memberi input menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah.

Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah

24

FAIL MEJA

7. Menyelaras penilaian Memantau perisian pendidikan Melapor berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. 7.1 Menilai perisian Bahan PengajaranPembelajaran dan lainlain perisian yang dibekalkan. 8. Sebagai pengurus e-mel. 8.1 Menguruskan akaun dan e-mel warga sekolah. 9. Mengurus isu-isu Memantau keselamatan peralatan Melapor ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/ Sekolah serta MAMPU Membantu pihak Membantu pengurusan sekolah Menyedia dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS, ISIS, WINJAWS, SISTEKS, SAPP, SMM, SSDM, SBT dsb 25 Menguruskan

Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah

Pihak pengurusan sekolah Guru-guru

Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah

10.

Pihak pengurusan sekolah Juruteknik Komputer

FAIL MEJA

11.2. sekolah Memantau 11.3 Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempattempat yang telah dikenal pasti. 11.2 Memastikan keselamatan kemudahan infrastruktur teknologi dengan langkah-langkah seperti berikut: 11. 11.2. 11.1 Memastikan Menguruskan Juruteknik supaya ciri-ciri polisi Komputer keselamatan (security policies) dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan.2.1 Memastikan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan banyak komputer.2 Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang diberi kuasa sahaja. Memastikan integriti Menyelenggara Pihak pengurusan dan keselamatan data. 26 FAIL MEJA . 11.3 Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik.

4 Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: 11. 11. 27 FAIL MEJA .2 Memastikan komputer bebas dari virus.3 Membuat backup dan replikasi maklumat mengikut jadual yang disyorkan. 11.4.11.1 Memastikan konfigurasi sistem beroperasi dengan baik.4.4.

12. sistem rangkaian atau perisianperisian dan Bahan PengajaranPembelajaran dan menyelesaikan masalahmasalah yang dihadapi.2 Mengenal pasti masalah yang timbul sama ada masalah yang berkaitan perkakasan. E-mail. Internet. Printer. 12. 28 Memberi input Membantu Memastikan Memantau Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Unit kaunseling Unit Disiplin Pusat Sumber Guru-guru FAIL MEJA .1 Memainkan peranan sebagai pakar rujuk kepada pengguna yang menghadapi rnasalah dengan sistem pengoperasian. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) ICT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa.3 Menentukan kelancaran perjalanan sistem rangkaian secara keseluruhan dan memastikan pengguna dapat menggunakan sistem dan aplikasi secara optimum. MS Office. dan lain-lain. perkakasan dan perisian seperti Windows. SSMS. 12. sistem pengoperasian.12.

1 Menjalankan Configuration Management Audit mengikut jadual yang ditetapkan.13.2 Menjalankan pemantauan dan menyediakan Iaporan terhadap kecekapan rangkaian. Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah kepada pihak yang berkenaan.3 Membantu menyediakan belanjawan keperluan ICT untuk sekolah. 13. 13. Menyediakan Menjalankan Menyediakan Memantau Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Menyelesaikan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Pusat Sumber 29 FAIL MEJA . 13. tahap penggunaan komponen Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah supaya membantu perancangan menaik taraf kemudahan ICT sekolah.

15. 14.1 Memberi penerangan kepada para pelawat sama ada dalam negeri dan luar negara mengenai Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah Pihak pengurusan sekolah 30 FAIL MEJA . mengurus dan menyelaras laman web sekolah.1 Menyediakan garis Menguruskan panduan Melaksanakan peraturan/tatacara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi.Melaksanakan tugas lain yang diarahkan oleh Memberi pengurusan sekolah maklumat dari masa ke semasa. 15. Menjalankan tugas. Mempertingkatkan budaya ICT di sekolah.14.2 Merancang. Menyediakan Memastikan Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Unit kaunseling Unit Disiplin Pusat Sumber Guru-guru 14.

7 . 0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran .

Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. iv. Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan. Carta Aliran dan Senarai Semak Penyelaras ICT Proses Kerja 1 Penyelaras ICT Aktiviti 1.0 Subaktiviti 1(a) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT.0 Proses Kerja.8 . v. Hubungi ‘Help Desk’ vendor dan dapatkan nombor log. iii. Muka surat 1/1 komponen-komponen dan aksesori ICT. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengurusan sekolah dan Guru Penyelaras ICT UndangUndang / Peraturan Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa Proses Kerja Terima aduan kerosakan i. Rekod nombor log dalam buku log. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. perisian. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. Kenalpasti jenis alat kerosakan. Semak tempoh jaminan Jika dalam tempoh jaminan: i.PA-14). ii. ii. 32 FAIL MEJA .

iii. isi Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP). Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa 33 FAIL MEJA . Vendor akan menyemak kerosakan tersebut dan akan mengisi Borang Pemeriksaan Penyenggaraan Peralatan ICT (Borang PPP) yang perlu ditandatangani oleh Guru dan kemukakan kepada Sektor ICT dan Maklumat. dapatkan pula pengesahan dari Pengetua/Guru Besar/Wakil. v. Cuba baiki kerosakan ii. iv.Jika tiada jaminan: i. Tunjukkan perkakasan yang rosak ii. Setelah itu. Jika tidak boleh membaikinya sendiri. Sekiranya vendor perlu membawa keluar perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Pemeriksaan (Borang KMKC). iii. Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari PK1 /Guru Penyelaras ICT/Wakil. Kemukakan borang dan salinan kad harta modal ke Sektor ICT dan Maklumat Jika vendor yang dilantik oleh JPWPKL datang ke sekolah: i.

vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang PPPP). iv. Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa 34 FAIL MEJA . Jika telah dibaiki. iii. Jika boleh dibaiki di lokasi. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.PA-14). barulah menandatangani Borang PPPP ini.Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. Jika perlu dibaiki di luar. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang KMKP) dan ditandatangani oleh guru. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. v. Guru hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan. ii. pastikan vendor membaikinya.

perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti Muka 1/1 kerosakan perkakasan utama.Carta Aliran Kerja 1 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Subaktiviti 1 (a) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. perisian. surat ini komponen-komponen dan aksesori ICT. Mula Terima aduan kerosakan Kenalpasti jenis alat & kerosakan Ya Hubungi Helpdesk vendor Dapatkan No Log Jaminan masih ada? Tidak Cuba baiki kerosakan Tidak Isi Borang AKP Pastikan vendor hadir untuk pembaikan Pastikan vendor catat & tandatangan tindakan Dapatkan pengesahan kerosakan dari PK1/GPICT/Wakil Dapatkan pengesahan dari Pengetua/ GuruBesar/Wakil Kemuka Borang AKP ke Sektor ICT & Maklumat Maklumkan kepada Pegawai Aset kerja pembaikan A B Tamat 35 FAIL MEJA .

A Tunjukkan peralatan ICT yang rosak kepada vendor Minta vendor isi Borang PPP Tidak Semak di sekolah Perlu dibawa keluar? Ya Minta vendor isi Borang KMKC Tamat B Ya Pastikan vendor membaikinya Baiki di lokasi Tidak Minta vendor mengisi Borang KMKP Pastikan guru tandatangan Borang KMKP Pastikan vendor isi Borang PPPP Minta guru semak peralatan ICT sama ada pembaikan telah dibuat Guru tandatangan Borang PPPP Pastikan vendor catat & tandatangan tindakan pembaikan dalam Buku Log Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah Tamat 36 FAIL MEJA .

Setelah itu. iv.PA-14).Senarai Semak 1 Penyelaras ICT Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. iii. Hubungi ‘Help Desk’ vendor dan dapatkan nombor log. Kemukakan borang dan salinan kad harta modal ke 37 FAIL MEJA 1. i. Semak tempoh jaminan 2. Rekod nombor log dalam buku log. ii. Kenalpasti jenis alat dan kerosakan. Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. perisian. Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan. isi Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP). Jika tiada jaminan: i. Cuba baiki kerosakan ii. ii. iv. . v. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) Terima aduan kerosakan 1. BIL. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. iii. dapatkan pula pengesahan dari Pengetua/Guru Besar/Wakil. Jika dalam tempoh jaminan: i. 3. Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari PK1 /Guru Penyelaras ICT/Wakil. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Subaktiviti 1(a) Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. komponenkomponen dan aksesori ICT. Jika tidak boleh membaikinya sendiri. v.

Tunjukkan perkakasan yang rosak ii. 38 FAIL MEJA . Sekiranya vendor perlu membawa keluar perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan. Jika vendor yang dilantik oleh JPWPKL datang ke sekolah: i. Vendor akan menyemak kerosakan tersebut dan akan mengisi Borang Pemeriksaan Penyenggaraan Peralatan ICT (Borang PPP) yang perlu ditandatangani oleh Guru dan kemukakan kepada Sektor ICT dan Maklumat. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Pemeriksaan (Borang KMKC).Sektor ICT dan Maklumat 4. iii.

Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. v. Jika perlu dibaiki di luar. Jika telah dibaiki. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang KMKP) dan ditandatangani oleh guru. Jika boleh dibaiki di lokasi. ii. Guru hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan. Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. iii.PA-14).5. pastikan vendor membaikinya. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang PPPP). barulah menandatangani Borang PPPP ini. 39 FAIL MEJA . iv.

Proses Kerja 2 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. 40 FAIL MEJA . Rekodkan no log aduan ke dalam Buku Log Aduan Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: i. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server iii. Proxy. perisian. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. hubungi Meja Bantuan GITN dan dapatkan no log aduan. vi. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Muka surat 1/1 Firewall. iv. Pusat Akses dsb. Broadband. Jika masalah tidak boleh diselesaikan. Kenalpasti masalah yang dikemukakan ii. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu. v. Internet Access. Selesaikan masalah jika boleh. EGNet. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Subaktiviti 1 (b) Proses Kerja Pastikan rangkaian SchoolNet di Pengurusan sekolah sekolah berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak Guru Penyelaras ICT router/modem/server.PA-14).

Carta Aliran Kerja 2 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Pusat Akses dsb. Broadband. Muka surat 1/1 DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. Internet Access. Mula Subaktiviti 1 (b) Pastikan rangkaian berfungsi Tidak Ada aduan? Ya Kenalpasti masalah Semak peralatan rangkaian Ya Masalah rangkaian selesai? Tidak Uji & pastikan rangkaian berfungsi semula Lapor ke Meja Bantuan GITN Dapatkan no. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. log aduan Rekodkan no. EGNet. log aduan dalam Buku Log Aduan Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah Tamat 41 FAIL MEJA . perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu. Proxy. perisian.

Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: vii. Kenalpasti masalah yang dikemukakan viii. sekolah berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak router/modem/server. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. 1. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Subaktiviti 1(b) Membantu. x. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. perisian. Broadband. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server ix. xi. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. BIL. 2. Rekodkan no log aduan ke dalam Buku Log Aduan. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) Pastikan rangkaian SchoolNet di 1. 42 FAIL MEJA . Internet Access.PA-14).Senarai Semak 2 Penyelaras ICT Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. xii. Pusat Akses dsb. 3. EGNet. Selesaikan masalah jika boleh. Proxy. Jika masalah tidak boleh diselesaikan. hubungi Meja Bantuan GITN dan dapatkan no log aduan.

Gateway dan Modem dsb. perisian. Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT 43 FAIL MEJA . Modem dsb Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan dari Guru Pengurusan sekolah Penyelaras ICT untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Guru Penyelaras ICT Address. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan Muka surat 1/1 pembahagian IP Address.Proses Kerja 3 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Subaktiviti 1(c) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Gateway.

perisian.Carta Aliran Kerja 3 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Subaktiviti 1 (c) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Gateway. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan Muka surat 1/1 pembahagian IP Address. Modem dsb Mula Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT Uji capaian Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT Tamat 44 FAIL MEJA .

perisian. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) 1. Gateway dan Model dsb. Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. Modem dsb BIL. 2. Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik Lapor status capaian Guru Penyelaras ICT kepada 1. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Subaktiviti 1(c) Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address.Senarai Semak 3 Penyelaras ICT Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. 3. 45 FAIL MEJA . Gateway.

PA-14). Model peralatan ICT yang rosak iii. rekod kerja-kerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.Proses Kerja 4 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 1 1(d) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level pengguna support kepada Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Muka surat Help-desk dan 1st Level Support 1/1 ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima aduan kerosakan daripada Pengurusan sekolah pengguna peralatan ICT sekolah Guru Penyelaras ICT Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: i. 46 FAIL MEJA . perisian. Nama penuh pengadu ii.

Carta Aliran Kerja 4 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 1 1 (d) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. perisian. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Help-desk dan 1st Level Support Muka surat 1/1 Mula Terima aduan kerosakan Rekod aduan kerosakan dalam Buku Log Kerosakan Buat 1st level support Rekod kerja pembaikan dalam Buku Log Kerosakan Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah Tamat 47 FAIL MEJA .

Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: iv. 3. Nama penuh pengadu v. perisian. rekod kerja-kerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Terima aduan kerosakan daripada pengguna peralatan ICT sekolah 2. Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level support kepada pengguna Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki.PA-14). Model peralatan ICT yang rosak vi.Senarai Semak 4 Penyelaras ICT Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. 1. 4. 48 FAIL MEJA . TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) 1. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Help-desk dan 1st Level Support Subaktiviti 1(d) BIL. 5.

ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 49 FAIL MEJA .Proses Kerja 5 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 2 Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Muka surat 1/1 Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan penyediaan Pengurusan sekolah peralatan ICT dari pengurusan sekolah /Guru Penyelaras ICT Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah.

Muka surat 1/1 Mula Terima arahan daripada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi Sediakan peralatan ICT Pasang peralatan ICT Uji peralatan ICT Tidak Peralatan ICT berfungsi? Ya Maklumkan bahawa peralatan ICT sedia digunakan Simpan peralatan ICT setelah selesai digunakan Tamat 50 FAIL MEJA .Carta Aliran Kerja 5 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 2 Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.

51 FAIL MEJA . Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari pengurusan sekolah /Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang 2. Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. 1. TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Subaktiviti BIL. 7. 5. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 6. 8.Senarai Semak 5 Penyelaras ICT Aktiviti 2. Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. 4. 3.

Proses Kerja 6 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 3 Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah Muka surat 1/1 ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan untuk menyediakan Pengurusan sekolah keperluan perolehan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Guru Penyelaras ICT Penyelaras ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT dengan bertanya kepada guru-guru sekolah dan kakitangan pejabat Lapor kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT akan keperluan perolehan peralatan ICT (jika ada) 52 FAIL MEJA .

Carta Aliran Kerja 6 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 3 Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah Muka surat 1/1 Mula Terima arahan penyediaan peralatan ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT Lapor keperluan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Tamat 53 FAIL MEJA .

Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Terima arahan untuk menyediakan keperluan perolehan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT dengan bertanya kepada guru-guru sekolah dan kakitangan pejabat Lapor kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT akan keperluan perolehan peralatan ICT (jika ada) 2. 54 FAIL MEJA . 3. 1. 3.Senarai Semak 6 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti BIL.

Pastikan bilik server sentiasa Guru Penyelaras ICT berkunci. lapor kehilangan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 1/ Guru Penyelaras ICT. iii. Jika berlaku kehilangan peralatan ICT. 55 FAIL MEJA . iv. Jalankan aktiviti ’back-up’ pada data yang berada di dalam server dengan kekerapan dua kali sebulan. ii. Pastikan sistem penggera keselamatan berfungsi dengan baik. vi. Pastikan penggunaan peralatan ICT direkod di dalam Buku Log.Proses Kerja 7 Penyelaras ICT Aktiviti 4 Subaktiviti Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU Muka surat 1/1 Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Pastikan keselamatan ICT melalui Pengurusan sekolah langkah-langkah berikut: i. Pastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti. v. Pastikan pintu makmal komputer dan pusat akses ditutup dan dikunci setelah selesai digunakan. Pastikan pengemaskinian perisian anti-virus dilakukan secara berkala pada semua komputer di sekolah. Pastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. ii. Pastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: i.

Carta Aliran Kerja 7 Penyelaras ICT Aktiviti 4 Subaktiviti Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU Muka surat 1/1 Mula A Keselamatan peralatan ICT B Keselamatan data C Kehilangan peralatan ICT Tamat A Buat semakan Tidak Bilik Server dikunci? Tidak Ya Alat hawa dingin berfungsi? Tidak Ya Alat pemadam api berkeadaan baik? Ya Tidak Sistem penggera berfungsi? Tidak Ya Makmal Komputer & Pusat Akses dikunci setelah digunakan? Tidak Ya Penggunaan peralatan ICT direkod dalam Buku Log? Ya Lapor ketidakpatuhan Tamat 56 FAIL MEJA .

B Pastikan anti-virus diupdate Pastikan backup data dibuat Tamat C Semak jenis peralatan ICT yang hilang Lapor peralatan ICT yang hilang Tamat 57 FAIL MEJA .

v. Jalankan aktiviti ’back-up’ pada data yang berada di dalam server dengan kekerapan dua kali sebulan. Pastikan keselamatan ICT melalui langkah-langkah berikut: i. Jika berlaku kehilangan peralatan ICT. Pastikan pintu makmal komputer dan pusat akses ditutup dan dikunci setelah selesai digunakan. . Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Subaktiviti BIL. Pastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti. Pastikan penggunaan peralatan ICT direkod di dalam Buku Log. ii. Pastikan bilik server sentiasa berkunci. 3. Pastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: iii. iv. Pastikan pengemaskinian perisian anti-virus dilakukan secara berkala pada semua komputer di sekolah. 58 FAIL MEJA 2. Pastikan sistem penggera keselamatan berfungsi dengan baik. iv. vi. lapor kehilangan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 1/ Guru Penyelaras ICT. 1. Pastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. iii.Senarai Semak 7 Penyelaras ICT Aktiviti 4.

SBT dsb Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. HRMIS. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 59 FAIL MEJA . HRMIS. SSDM.Proses Kerja 8 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 5 Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. SBT dsb Muka surat 1/1 Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan penyediaan Pengurusan sekolah peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan Guru Penyelaras ICT maklumat untuk aplikasi EMIS. SMM. SSDM. SMM.

SBT dsb Muka surat 1/1 Mula Terima arahan daripada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi Sediakan peralatan ICT Pasang peralatan ICT Uji peralatan ICT Tidak Peralatan ICT berfungsi? Ya Maklumkan bahawa peralatan ICT sedia digunakan Simpan peralatan ICT setelah selesai digunakan Tamat 60 FAIL MEJA . SMM. SSDM.Carta Aliran Kerja 8 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 5 Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. HRMIS.

1. 8. 4. SMM. Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. SSDM. 5. HRMIS. 61 FAIL MEJA . ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 6. Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. SBT dsb TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Subaktiviti BIL. HRMIS. 3. SMM. SSDM. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. 7. SBT dsb Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang 2.Senarai Semak 8 Penyelaras ICT Aktiviti 5.

Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam. 2 Tahun 2006 . 1 Tahun 2006 .  Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 Panduan Pengurusan Pejabat. ‘B’. ‘C’.  Surat Pekeliling ICT Bil.  Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2002 – Penggunaan dan Pemakaian Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) Sebagai Standard di Agensiagensi Kerajaan.Pengurusan Laman Web/Portal Sektor Awam.  PKPA Bil. 6 Tahun 2005 .0 Senarai Undang-Undang Pekeliling  Perintah-perintah Am Bab ‘A’. 62 FAIL MEJA . 4 Tahun 2006 .Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat (ICT) Sektor Awam. 3 Tahun 2000 – Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). 1 Tahun 2003 – Garis panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Emel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan. ‘E’ dan ‘F’ dan Arahan-arahan Perbendaharaan.  PKPA Bil. ‘D’. 1 Tahun 2007 – Garispanduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Kementerian Pelajaran Malaysia.  Pekeliling Am Bil.9 .  Pekeliling Am Bil.  Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2001 – Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).  Surat Pekeliling Am Bil.  Pekeliling Am Bil.Pengukuhan Tadbir Urus Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan.

Pekeliling Am. Surat Perkeliling Am Bil. Surat PKPA .  Semua Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA). 63 FAIL MEJA . Surat Pekeliling Am dan Garispanduan MAMPU yang diedarkan dari semasa ke semasa. 2 Tahun 2000 – Peranan Jawatankuasa di Bawah Jawatankuasa IT dan Internet (JITIK).

10 .0 Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan. Nama Pegawai Jawatan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : : Nama Jawatankuasa Kekerapan Mesyuarat Setahun Jenis Keanggotaan 64 FAIL MEJA .

Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Utk Pemeriksaan 2. Borang Pengesahan Penyelenggaraan Peralatan ICT(2) 65 FAIL MEJA . Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT 7. Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT 3. Borang Aduan Peralatan ICT Yang Belum Dipulangkan 4. 0 Senarai Borang-Borang Yang Digunakan Aktiviti Subaktiviti Muka surat ini 1/1 1. Borang Pengesahan Penyelenggaraan Peralatan ICT 6. Borang Pemeriksaan Penyelenggaraan ICT 5.11.

Semak tempoh jaminan Jika dalam tempoh jaminan: i. v. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. iii. iii. 1. ii. Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. iv. isi Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP). ii. Rekod nombor log dalam buku log. Kemukakan borang dan salinan kad harta modal ke Sektor ICT dan Maklumat 66 MASA YANG DIAMBIL 30 Minit / Unit Subaktiviti 1(a) BIL. Jika tidak boleh membaikinya sendiri. JENIS KERJA Terima aduan kerosakan i. Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari PK1 /Guru Penyelaras ICT/Wakil. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. perisian.PA14). Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut.12. v. Jika tiada jaminan: i.0 Norma Kerja NORMA KERJA Nota : Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. iv. 5 minit / aduan 1 minit / aduan Bergantung kepada vendor 1 hari bekerja 3. 2. Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. dapatkan pula pengesahan dari Pengetua/Guru Besar/Wakil. Setelah itu. Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan. Cuba baiki kerosakan ii. Kenalpasti jenis alat dan kerosakan. Hubungi ‘Help Desk’ vendor dan dapatkan nombor log. 4 jam / unit Bergantung kepada Jabatan FAIL MEJA . komponenkomponen dan aksesori ICT.

barulah menandatangani Borang PPPP ini. pastikan vendor membaikinya. Bergantung kepada vendor 5. Guru hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan. Jika vendor yang dilantik oleh JPWPKL datang ke sekolah: i. ii.PA-14). Tunjukkan perkakasan yang rosak ii. Bergantung kepada vendor 67 FAIL MEJA . Jika perlu dibaiki di luar. Vendor akan menyemak kerosakan tersebut dan akan mengisi Borang Pemeriksaan Penyenggaraan Peralatan ICT (Borang PPP) yang perlu ditandatangani oleh Guru dan kemukakan kepada Sektor ICT dan Maklumat. iv.4. vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang PPPP). Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Pemeriksaan (Borang KMKC). v. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menanda-tangani buku tersebut. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang KMKP) dan ditandatangani oleh guru. iii. Jika boleh dibaiki di lokasi. Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. iii. Sekiranya vendor perlu membawa keluar perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan. Jika telah dibaiki.

JENIS KERJA Pastikan rangkaian SchoolNet di sekolah berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak router/modem/server. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server iii. Internet Access. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu. vi. 30 minit / aduan Bergantung kepada Vendor 3. EGNet. Selesaikan masalah jika boleh. hubungi Meja Bantuan GITN dan dapatkan no log aduan. Pusat Akses dsb. Rekodkan no log aduan ke dalam Buku Log Aduan. iv. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet.NORMA KERJA Nota: Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. Jika masalah tidak boleh diselesaikan. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Broadband. Kenalpasti masalah yang dikemukakan ii. v. Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: i.PA-14). 1. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. 2. Proxy. perisian. 15 minit / aduan 68 FAIL MEJA . MASA YANG DIAMBIL 10 minit / hari Subaktiviti 1(b) BIL. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.

perisian. 69 FAIL MEJA . Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. 3. Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT MASA YANG DIAMBIL 20 minit / unit Subaktiviti 1(c) BIL.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. 2. Gateway dan Modem dsb. Gateway. Modem dsb JENIS KERJA Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. 1.

Nama penuh pengadu ii. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. 5. Model peralatan ICT yang rosak iii. 1. Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: i. rekod kerjakerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. 3. Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level support kepada pengguna Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki. 2. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Help-desk dan 1st Level Support JENIS KERJA Terima aduan kerosakan peralatan ICT sekolah daripada pengguna MASA YANG DIAMBIL 4 jam / unit Subaktiviti 1(d) BIL.PA-14). 70 FAIL MEJA .NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. perisian. 4.

Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. JENIS KERJA Terima arahan penyediaan peralatan ICT pengurusan sekolah /Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi penempatan peralatan ICT Sediakan peralatan ICT yang diperlukan Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 2. 5. Subaktiviti BIL. 1. 6. 4. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan dari MASA YANG DIAMBIL 30 minit / unit 8. 2. 3. 71 FAIL MEJA . 7.

3. 1. Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah 2. 72 FAIL MEJA .NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti Subaktiviti BIL. JENIS KERJA Terima arahan untuk menyediakan keperluan perolehan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT dengan bertanya kepada guru-guru sekolah dan kakitangan pejabat Lapor kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT akan keperluan perolehan peralatan ICT (jika ada) MASA YANG DIAMBIL 5 hari berkerja 3.

ii. Pastikan sistem penggera keselamatan berfungsi dengan baik.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 4. Pastikan pintu makmal komputer dan pusat akses ditutup dan dikunci setelah selesai digunakan. iii. Setiap hari 2 kali sebulan 3. Pastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: i. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU Subaktiviti BIL. Pastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. Pastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti. MASA YANG DIAMBIL 10 minit / bilik 2. JENIS KERJA Pastikan keselamatan ICT melalui langkah-langkah berikut: i. ii. Pastikan pengemaskinian perisian anti-virus dilakukan secara berkala pada semua komputer di sekolah. Jika berlaku kehilangan peralatan ICT. iv. lapor kehilangan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 1/ Guru Penyelaras ICT. Pastikan bilik server sentiasa berkunci. Pastikan penggunaan peralatan ICT direkod di dalam Buku Log. 5 minit / aduan 73 FAIL MEJA . Jalankan aktiviti ’back-up’ pada data yang berada di dalam server dengan kekerapan dua kali sebulan. vi. 1. v.

HRMIS. 8. SSDM. 74 FAIL MEJA . ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan MASA YANG DIAMBIL 30 minit / unit 2. 4. 1. HRMIS. SBT dsb Kenalpasti lokasi penempatan peralatan ICT Sediakan peralatan ICT yang diperlukan Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. 6. SMM. 7. SMM. SBT dsb Subaktiviti BIL.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 5. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. 5. 3. SSDM. JENIS KERJA Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS.

Nama : < nama Penyelaras ICT> Jawatan : Penyelaras ICT Tarikh: Bil. Disiapkan setiap hari.0 Senarai Tugas Harian Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan.13. Butir-butir tugas Catatan Catatan: Sila letakkan senarai ini diatas meja anda 75 FAIL MEJA . Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful