FAIL MEJA

Penyelaras ICT (DG41) SMK BANDAR TUN HUSSEIN ONN 2

NAMA AGENSI ALAMAT NO. TELEFON N0. FAKS E-MAIL LAMAN WEB

:SMK BANDAR TUN HUSSEIN ONN 2 :Persiaran Suadamai, Bandar Tun Hussein Onn 43200 Cheras, Selangor. :03-90766753 :03-90763467 :smkbtho2@yahoo.com : http://www.smkbtho.net

Maklumat Pegawai
Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Bahagian / Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan Noorman Bin Sa’at Penyelaras ICT DG 41 SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 5 Januari 2009 5 Januari 2009

2

FAIL MEJA

Kandungan
1. Misi, Visi dan Objektif SMK Bandar Tun Hussein Onn 2:1.1 Piagam Pelanggan Sekolah 1.2 Misi Sekolah 1.3 Visi Sekolah 1.4 Objektif Sekolah 2. Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2.1 Piagam Pelanggan Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2.2 Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 3. Carta Organisasi :3.1 SMK Bandar Tun Hussein Onn 2, Cheras, Selangor 4. Carta Organisasi Kedudukan Pegawai:4.1 Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 5. Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan 6. Senarai Tugas , Kuasa dan Hubungan Dengan Pegawai Lain 7. Peraturan-peraturan Pentadbiran 8. Proses Kerja , Carta Aliran Kerja dan Senarai Semak 9. Senarai Undang-undang dan Peraturan. 10. Senarai Jawatan Kuasa yang dianggotai 11. Senarai Borang-borang yang digunakan 12. Norma Kerja 13. Senarai Tugas Seharian

3

FAIL MEJA

0 Misi . Visi .1 Piagam Pelanggan SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Piagam Pelanggan 4 FAIL MEJA . dan Objektif SMK Bandar TunHussein Onn 2 1.1 .

2 Misi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Misi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2       sentiasa menghayatai budaya cemerlang memantapkan pengurusan akademik berusaha membudayakan akhlak mulia berusaha meningkatkan budaya akademik melalui pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan berkualiti berusaha mewujudkan persekitaran sekolah yang harmoni dan menarik berusaha ke arah kecemerlangan kokurikulum melalui pendekatan inovatif 5 FAIL MEJA .1.

berfikiran kreatif. 6 FAIL MEJA . berakhlak mulia dan berketrampilan dalam masyarakat berilmu.3 Visi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Visi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Beriltizam melahirkan pelajar yang berdaya maju.1.

berakhlak mulia. 7 FAIL MEJA .4 Objektif SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Objektif SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Melahirkan pelajar yang beriman.1. berilmu. berketrampilan dan sejathera yang sesuai dengan falsafah pendidikan negara.

0 Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi Piagam Pelanggan Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 8 FAIL MEJA .2 .

2.1 Objektif Unit Teknologi Mkalumat dan Komunikasi Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 9 FAIL MEJA .

3.0 Carta Organisasi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Carta Organisasi Sekolah (Keseluruhan) 10 FAIL MEJA .

CARTA ORGANISASI SEKOLAH (KHUSUS) CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA ICT SEKOLAH SMK ABDUL JALIL. HULU LANGAT PENGETUA PENOLONG KANAN PENYELARAS ICT Pembantu Makmal Komputer (FT17) JK PPSMI Penyelaras Makmal Komputer JK Latihan & Perkembangan Staf JK Pengurusan & Penyelenggaraan JK Pengajaran & Pembelajaran JK ICTL JK Pengawas ICT JK Laman Web JK Pengurusan Stok & Dokumentasi JK Penyelenggaraan & Keselamatan JK Keceriaan .

4 .0 Carta Organisasi Kedudukan Pegawai .

Internet Access. Merancang dan mengajar Matapelajaran antara 12 waktu seminggu.4. Broadband. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal berikut: 3.6. 13 FAIL MEJA . 3. Modem dan sebagainya 3. perisian. Help-desk dan 1st Level Support Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log. Mengurus. Pusat Akses dan sebagainya 3. 2. Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. Menyedia inventori bagi kemudahan infrastruktur teknologi yang dibekalkan.3. 3. Melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. komponen-komponen dan aksesori ICT seperti ditentukan oleh Kementerian Pendidikan.5. membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan.2. 3. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah 2. Gateway. memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal.1. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet.5. Proxy. Guru Penyelaras ICT menjadi sumber penting penyalur semua maklumat dan maklum balas kepada semua perlakuan perisian yang dibekalkan. 3. EGNet.1. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall.0 Senarai Tugas / Kuasa dan Perhubungan Bertanggungjawab Kepada Pengetua dan Penolong Kanan 1 Di Dalam Melaksana Dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara-Perkara Berikut:: 1.

3.3.7. 14 FAIL MEJA .11. 3.1.8. Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. sewaktu 4. Membantu merancang dan menguruskan pembelian bahan habis guna (consumables).10.3. 3. Menjalankan kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan komputer yang rosak. penggunaan LCD projector. Memastikan kesemua infrastruktur teknologi berada dalam keadaan baik. Mengurus keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan warga sekolah dan membantu serta membimbing mereka menggunakannya dalam aktiviti-aktiviti sekolah. Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik-bilik kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan. 4. 4. Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti yang diperlukan oleh pihak pengguna. TV connector dan sebagainya.2. 3. Memastikan garis panduan/peraturan/tata cara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi dipatuhi. Mengurus kemudahan bahan-bahan multimedia untuk kegunaan guru seperti sidang video.9. 4.

Memastikan audit penggunaan kemudahan ICT dijalankan untuk menentukan keberkesanan penggunaan tersebut. Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru. 5.1. 6. 8. pelajar-pelajar dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi seperti Bahan Pengajaran dan Pembelajaran. 8. 15 FAIL MEJA . Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi yang dibekalkan kementerian.5. 5.1.2.1. 6. Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan kemahiran mengurus sistem komputer (hardware & software) dan aplikasi perisian. Menilai perisian Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan lain-lain perisian yang dibekalkan. 7. 6. Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah. Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran.2. Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

10.4. 12. 12.7.7.6. 12. WINJAWS. SAPP. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. 12. Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. 12. Memastikan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan banyak komputer.1. SBT dsb 12.9. Memastikan integriti dan keselamatan data.2. Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: 12. Memastikan komputer bebas dari virus. Memastikan konfigurasi sistem beroperasi dengan baik. ISIS. Memastikan keselamatan kemudahan infrastruktur teknologi dengan langkah-langkah seperti berikut: 12. Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang diberi kuasa sahaja. SSDM. SISTEKS.5. SMM. Membuat backup dan replikasi maklumat mengikut jadual yang disyorkan. 16 FAIL MEJA . Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU 11.2.7. 12.3.1. 12. 9. 12. Sebagai pengurus e-mel. Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat-tempat yang telah dikenal pasti.7.3.1. Memastikan supaya ciri-ciri polisi keselamatan (security policies) dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan. Menguruskan akaun dan e-mel warga sekolah.

13. tahap penggunaan komponen Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah supaya membantu perancangan menaik taraf kemudahan ICT sekolah. 15.3. Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah kepada pihak yang berkenaan. Membantu menyediakan belanjawan keperluan ICT untuk sekolah.13. 14. 15. 13. sistem pengoperasian.2. 14. sistem rangkaian atau perisian-perisian dan Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan menyelesaikan masalahmasalah yang dihadapi. 17 FAIL MEJA . 13.2. Internet. MS Office. Menyediakan garis panduan peraturan/tatacara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi. 14. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) ICT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa. Menentukan kelancaran perjalanan sistem rangkaian secara keseluruhan user) dapat dan sentiasa memastikan bahawa pengguna (end menggunakan sistem dan aplikasi secara optimum.1. 14.1. E-mail.2. dan lain-lain. Menjalankan pemantauan dan menyediakan Iaporan terhadap kecekapan rangkaian. Mempertingkatkan budaya ICT di sekolah.1. mengurus dan menyelaras laman web sekolah. Mengenal pasti masalah yang timbul sama ada masalah yang berkaitan perkakasan. Printer. Merancang. Memainkan peranan sebagai pakar rujuk kepada pengguna yang menghadapi rnasalah dengan sistem pengoperasian. SSMS. perkakasan dan perisian seperti Windows. 15.3. Menjalankan Configuration Management Audit mengikut jadual yang ditetapkan.

1.16. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari masa ke semasa. 16. Memberi penerangan kepada para pelawat sama ada dalam negeri dan luar negara mengenai Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah 18 FAIL MEJA .

pengurusan dan pelaksanaan ICT. Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengetua/Guru Besar Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti perancangan.0 Senarai Tugas. Penolong Kanan 1 Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti perancangan.1. pengurusan dan pelaksanaan ICT. Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain Unit Jawatan : : SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Penyelaras ICT Tugas dan Tanggungjawab 1. Mengesahkan Pihak pengurusan sekolah Meluluskan Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Pusat Sumber 19 FAIL MEJA . Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah 1. Guru Penyelaras ICT menjadi sumber penting penyalur semua maklumat dan maklum balas kepada semua perlakuan perisian yang dibekalkan.6 .

2. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal berikut: Memeriksa Mengurus Melaksana Menyelenggara Membantu Memastikan Menyediakan Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Unit kaunseling Unit Disiplin Pusat Sumber Merancang 2. Proxy. Melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. Memeriksa dan menyelenggara Memantau kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. Mengurus. Gateway. EGNet. perisian.1. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Modem dan sebagainya 20 FAIL MEJA .2. Internet Access. Broadband.3. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. Pusat Akses dan sebagainya 2. komponenkomponen dan aksesori ICT seperti ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. 2. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall.

5 Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log.8 Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik-bilik kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan. 2. memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal.6 Menyedia inventori bagi kemudahan infrastruktur teknologi yang dibekalkan. membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan.10 Membantu merancang dan menguruskan pembelian bahan habis guna (consumables). 2.2.4 Help-desk dan 1st Level Support 2. 2.9 Memastikan garis panduan/peraturan/ tata cara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi dipatuhi. 2. 21 FAIL MEJA . 2.7 Memastikan kesemua infrastruktur teknologi berada dalam keadaan baik.

3.1 Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti yang diperlukan oleh pihak pengguna. keperluan peralatan Memastikan ICT untuk guru dan membantu serta Menguruskan membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. 3.11 Menjalankan kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan komputer yang 3. penggunaan LCD projector. Mengurus kemudahan bahanbahan multimedia untuk kegunaan guru seperti sidang video. Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Unit kaunseling Unit Disiplin Pusat Sumber Guru-guru 3.2.2 Menguruskan keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan warga sekolah dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam aktivitiaktiviti sekolah. TV connector dan sebagainya. Menyediakan Menyediakan rosak.3 22 FAIL MEJA .

4. Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 4.1 Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guruguru,pelajar-pelajar dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi seperti Bahan Pengajaran dan Pembelajaran. 4.2 Memastikan audit penggunaan kemudahan ICT dijalankan untuk menentukan keberkesanan penggunaan tersebut.

Melatih Memantau

Juruteknik Komputer Guru-guru Pihak Pengurusan sekolah

23

FAIL MEJA

5. Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran. 5.1 Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan kemahiran mengurus sistem komputer (hardware & software) dan aplikasi perisian. 5.2 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guruguru dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi yang dibekalkan kementerian.

Melatih Memantau

Juruteknik Komputer Guru-guru Pihak Pengurusan sekolah

6. Memberi input di dalam Memberi input menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah.

Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah

24

FAIL MEJA

7. Menyelaras penilaian Memantau perisian pendidikan Melapor berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. 7.1 Menilai perisian Bahan PengajaranPembelajaran dan lainlain perisian yang dibekalkan. 8. Sebagai pengurus e-mel. 8.1 Menguruskan akaun dan e-mel warga sekolah. 9. Mengurus isu-isu Memantau keselamatan peralatan Melapor ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/ Sekolah serta MAMPU Membantu pihak Membantu pengurusan sekolah Menyedia dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS, ISIS, WINJAWS, SISTEKS, SAPP, SMM, SSDM, SBT dsb 25 Menguruskan

Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah

Pihak pengurusan sekolah Guru-guru

Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah

10.

Pihak pengurusan sekolah Juruteknik Komputer

FAIL MEJA

11.3 Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. 26 FAIL MEJA .2 Memastikan keselamatan kemudahan infrastruktur teknologi dengan langkah-langkah seperti berikut: 11.1 Memastikan Menguruskan Juruteknik supaya ciri-ciri polisi Komputer keselamatan (security policies) dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan. 11.2. 11.3 Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempattempat yang telah dikenal pasti.2.2. 11. 11. sekolah Memantau 11. Memastikan integriti Menyelenggara Pihak pengurusan dan keselamatan data.2 Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang diberi kuasa sahaja.1 Memastikan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan banyak komputer.

1 Memastikan konfigurasi sistem beroperasi dengan baik.4.4.4.2 Memastikan komputer bebas dari virus. 11. 27 FAIL MEJA . 11.3 Membuat backup dan replikasi maklumat mengikut jadual yang disyorkan.11.4 Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: 11.

MS Office. sistem rangkaian atau perisianperisian dan Bahan PengajaranPembelajaran dan menyelesaikan masalahmasalah yang dihadapi. 28 Memberi input Membantu Memastikan Memantau Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Unit kaunseling Unit Disiplin Pusat Sumber Guru-guru FAIL MEJA .3 Menentukan kelancaran perjalanan sistem rangkaian secara keseluruhan dan memastikan pengguna dapat menggunakan sistem dan aplikasi secara optimum. 12. 12. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) ICT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa.1 Memainkan peranan sebagai pakar rujuk kepada pengguna yang menghadapi rnasalah dengan sistem pengoperasian. Internet. 12. sistem pengoperasian. E-mail. dan lain-lain.12. SSMS. Printer. perkakasan dan perisian seperti Windows.2 Mengenal pasti masalah yang timbul sama ada masalah yang berkaitan perkakasan.

13.13. tahap penggunaan komponen Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah supaya membantu perancangan menaik taraf kemudahan ICT sekolah. 13. 13. Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah kepada pihak yang berkenaan.2 Menjalankan pemantauan dan menyediakan Iaporan terhadap kecekapan rangkaian. Menyediakan Menjalankan Menyediakan Memantau Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Menyelesaikan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Pusat Sumber 29 FAIL MEJA .3 Membantu menyediakan belanjawan keperluan ICT untuk sekolah.1 Menjalankan Configuration Management Audit mengikut jadual yang ditetapkan.

Mempertingkatkan budaya ICT di sekolah.1 Menyediakan garis Menguruskan panduan Melaksanakan peraturan/tatacara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi. 14.1 Memberi penerangan kepada para pelawat sama ada dalam negeri dan luar negara mengenai Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah Pihak pengurusan sekolah 30 FAIL MEJA . Menjalankan tugas.2 Merancang.Melaksanakan tugas lain yang diarahkan oleh Memberi pengurusan sekolah maklumat dari masa ke semasa. mengurus dan menyelaras laman web sekolah. Menyediakan Memastikan Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Unit kaunseling Unit Disiplin Pusat Sumber Guru-guru 14. 15.14. 15.

7 . 0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran .

ii. Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. perisian. Semak tempoh jaminan Jika dalam tempoh jaminan: i. 32 FAIL MEJA .PA-14).8 . v. Rekod nombor log dalam buku log. Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengurusan sekolah dan Guru Penyelaras ICT UndangUndang / Peraturan Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa Proses Kerja Terima aduan kerosakan i. iii. iv.0 Proses Kerja. Hubungi ‘Help Desk’ vendor dan dapatkan nombor log. ii. Muka surat 1/1 komponen-komponen dan aksesori ICT. Kenalpasti jenis alat kerosakan. Carta Aliran dan Senarai Semak Penyelaras ICT Proses Kerja 1 Penyelaras ICT Aktiviti 1.0 Subaktiviti 1(a) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut.

iii. iv. Jika tidak boleh membaikinya sendiri. v. Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari PK1 /Guru Penyelaras ICT/Wakil. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Pemeriksaan (Borang KMKC). iii. dapatkan pula pengesahan dari Pengetua/Guru Besar/Wakil. Sekiranya vendor perlu membawa keluar perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan. Setelah itu. Kemukakan borang dan salinan kad harta modal ke Sektor ICT dan Maklumat Jika vendor yang dilantik oleh JPWPKL datang ke sekolah: i. Vendor akan menyemak kerosakan tersebut dan akan mengisi Borang Pemeriksaan Penyenggaraan Peralatan ICT (Borang PPP) yang perlu ditandatangani oleh Guru dan kemukakan kepada Sektor ICT dan Maklumat. isi Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP). Tunjukkan perkakasan yang rosak ii.Jika tiada jaminan: i. Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa 33 FAIL MEJA . Cuba baiki kerosakan ii.

Guru hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan. Jika perlu dibaiki di luar. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang KMKP) dan ditandatangani oleh guru. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. barulah menandatangani Borang PPPP ini. Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa 34 FAIL MEJA . Jika boleh dibaiki di lokasi. iii. v. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. ii. Jika telah dibaiki.PA-14). pastikan vendor membaikinya. vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang PPPP).Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. iv.

Mula Terima aduan kerosakan Kenalpasti jenis alat & kerosakan Ya Hubungi Helpdesk vendor Dapatkan No Log Jaminan masih ada? Tidak Cuba baiki kerosakan Tidak Isi Borang AKP Pastikan vendor hadir untuk pembaikan Pastikan vendor catat & tandatangan tindakan Dapatkan pengesahan kerosakan dari PK1/GPICT/Wakil Dapatkan pengesahan dari Pengetua/ GuruBesar/Wakil Kemuka Borang AKP ke Sektor ICT & Maklumat Maklumkan kepada Pegawai Aset kerja pembaikan A B Tamat 35 FAIL MEJA . perisian.Carta Aliran Kerja 1 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Subaktiviti 1 (a) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. surat ini komponen-komponen dan aksesori ICT. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti Muka 1/1 kerosakan perkakasan utama.

A Tunjukkan peralatan ICT yang rosak kepada vendor Minta vendor isi Borang PPP Tidak Semak di sekolah Perlu dibawa keluar? Ya Minta vendor isi Borang KMKC Tamat B Ya Pastikan vendor membaikinya Baiki di lokasi Tidak Minta vendor mengisi Borang KMKP Pastikan guru tandatangan Borang KMKP Pastikan vendor isi Borang PPPP Minta guru semak peralatan ICT sama ada pembaikan telah dibuat Guru tandatangan Borang PPPP Pastikan vendor catat & tandatangan tindakan pembaikan dalam Buku Log Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah Tamat 36 FAIL MEJA .

BIL. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) Terima aduan kerosakan 1. iii. i. dapatkan pula pengesahan dari Pengetua/Guru Besar/Wakil. Jika tidak boleh membaikinya sendiri. . ii. Rekod nombor log dalam buku log. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. Semak tempoh jaminan 2. Cuba baiki kerosakan ii. Kenalpasti jenis alat dan kerosakan. Jika tiada jaminan: i. iii. iv. Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan. ii. v. isi Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP). komponenkomponen dan aksesori ICT. iv. Hubungi ‘Help Desk’ vendor dan dapatkan nombor log. Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari PK1 /Guru Penyelaras ICT/Wakil. 3. Kemukakan borang dan salinan kad harta modal ke 37 FAIL MEJA 1. Setelah itu. Jika dalam tempoh jaminan: i. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Subaktiviti 1(a) Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. perisian. Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.PA-14).Senarai Semak 1 Penyelaras ICT Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. v.

Sekiranya vendor perlu membawa keluar perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan. 38 FAIL MEJA . Vendor akan menyemak kerosakan tersebut dan akan mengisi Borang Pemeriksaan Penyenggaraan Peralatan ICT (Borang PPP) yang perlu ditandatangani oleh Guru dan kemukakan kepada Sektor ICT dan Maklumat. iii. Jika vendor yang dilantik oleh JPWPKL datang ke sekolah: i. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Pemeriksaan (Borang KMKC).Sektor ICT dan Maklumat 4. Tunjukkan perkakasan yang rosak ii.

ii. pastikan vendor membaikinya. Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. Jika boleh dibaiki di lokasi.PA-14). Jika telah dibaiki. v.5. vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang PPPP). pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang KMKP) dan ditandatangani oleh guru. Guru hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan. barulah menandatangani Borang PPPP ini. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. 39 FAIL MEJA . iv. Jika perlu dibaiki di luar. iii.

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Subaktiviti 1 (b) Proses Kerja Pastikan rangkaian SchoolNet di Pengurusan sekolah sekolah berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak Guru Penyelaras ICT router/modem/server. v. Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: i. Rekodkan no log aduan ke dalam Buku Log Aduan Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. hubungi Meja Bantuan GITN dan dapatkan no log aduan. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu. Selesaikan masalah jika boleh.Proses Kerja 2 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. vi. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server iii. Pusat Akses dsb. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Muka surat 1/1 Firewall. Jika masalah tidak boleh diselesaikan. Proxy. 40 FAIL MEJA . Broadband. Kenalpasti masalah yang dikemukakan ii. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. perisian. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet.PA-14). EGNet. iv. Internet Access.

log aduan dalam Buku Log Aduan Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah Tamat 41 FAIL MEJA . Pusat Akses dsb. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu. Muka surat 1/1 DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. log aduan Rekodkan no. Internet Access. Proxy.Carta Aliran Kerja 2 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. EGNet. Broadband. Mula Subaktiviti 1 (b) Pastikan rangkaian berfungsi Tidak Ada aduan? Ya Kenalpasti masalah Semak peralatan rangkaian Ya Masalah rangkaian selesai? Tidak Uji & pastikan rangkaian berfungsi semula Lapor ke Meja Bantuan GITN Dapatkan no. perisian.

Jika masalah tidak boleh diselesaikan. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Subaktiviti 1(b) Membantu. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. Internet Access. hubungi Meja Bantuan GITN dan dapatkan no log aduan.Senarai Semak 2 Penyelaras ICT Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. 2. Proxy. xi. Selesaikan masalah jika boleh. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server ix. sekolah berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak router/modem/server. 3. xii. Rekodkan no log aduan ke dalam Buku Log Aduan. 1.PA-14). Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. EGNet. BIL. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) Pastikan rangkaian SchoolNet di 1. x. 42 FAIL MEJA . Pusat Akses dsb. Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: vii. Kenalpasti masalah yang dikemukakan viii. perisian. Broadband. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall.

Modem dsb Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan dari Guru Pengurusan sekolah Penyelaras ICT untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Guru Penyelaras ICT Address. Gateway. Gateway dan Modem dsb.Proses Kerja 3 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Subaktiviti 1(c) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. perisian. Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT 43 FAIL MEJA . perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan Muka surat 1/1 pembahagian IP Address.

Gateway. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan Muka surat 1/1 pembahagian IP Address. Modem dsb Mula Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT Uji capaian Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT Tamat 44 FAIL MEJA . perisian.Carta Aliran Kerja 3 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Subaktiviti 1 (c) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT.

perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Subaktiviti 1(c) Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) 1.Senarai Semak 3 Penyelaras ICT Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. 2. Modem dsb BIL. Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. perisian. Gateway dan Model dsb. 3. Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik Lapor status capaian Guru Penyelaras ICT kepada 1. 45 FAIL MEJA . Gateway.

Nama penuh pengadu ii. rekod kerja-kerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. perisian. Model peralatan ICT yang rosak iii. Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level pengguna support kepada Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki.Proses Kerja 4 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 1 1(d) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. 46 FAIL MEJA . perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Muka surat Help-desk dan 1st Level Support 1/1 ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima aduan kerosakan daripada Pengurusan sekolah pengguna peralatan ICT sekolah Guru Penyelaras ICT Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: i.PA-14).

perisian.Carta Aliran Kerja 4 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 1 1 (d) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Help-desk dan 1st Level Support Muka surat 1/1 Mula Terima aduan kerosakan Rekod aduan kerosakan dalam Buku Log Kerosakan Buat 1st level support Rekod kerja pembaikan dalam Buku Log Kerosakan Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah Tamat 47 FAIL MEJA .

perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Help-desk dan 1st Level Support Subaktiviti 1(d) BIL.PA-14). 48 FAIL MEJA . Terima aduan kerosakan daripada pengguna peralatan ICT sekolah 2. 3. perisian. Nama penuh pengadu v. Model peralatan ICT yang rosak vi. 1. rekod kerja-kerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. 5.Senarai Semak 4 Penyelaras ICT Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level support kepada pengguna Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki. Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: iv. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) 1. 4.

ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 49 FAIL MEJA .Proses Kerja 5 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 2 Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Muka surat 1/1 Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan penyediaan Pengurusan sekolah peralatan ICT dari pengurusan sekolah /Guru Penyelaras ICT Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah.

Muka surat 1/1 Mula Terima arahan daripada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi Sediakan peralatan ICT Pasang peralatan ICT Uji peralatan ICT Tidak Peralatan ICT berfungsi? Ya Maklumkan bahawa peralatan ICT sedia digunakan Simpan peralatan ICT setelah selesai digunakan Tamat 50 FAIL MEJA .Carta Aliran Kerja 5 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 2 Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.

TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Subaktiviti BIL. 7. Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 6. 4. 51 FAIL MEJA . Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.Senarai Semak 5 Penyelaras ICT Aktiviti 2. 5. 1. Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari pengurusan sekolah /Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang 2. 8. 3.

Proses Kerja 6 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 3 Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah Muka surat 1/1 ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan untuk menyediakan Pengurusan sekolah keperluan perolehan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Guru Penyelaras ICT Penyelaras ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT dengan bertanya kepada guru-guru sekolah dan kakitangan pejabat Lapor kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT akan keperluan perolehan peralatan ICT (jika ada) 52 FAIL MEJA .

Carta Aliran Kerja 6 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 3 Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah Muka surat 1/1 Mula Terima arahan penyediaan peralatan ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT Lapor keperluan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Tamat 53 FAIL MEJA .

54 FAIL MEJA . 3.Senarai Semak 6 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti BIL. 1. Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Terima arahan untuk menyediakan keperluan perolehan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT dengan bertanya kepada guru-guru sekolah dan kakitangan pejabat Lapor kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT akan keperluan perolehan peralatan ICT (jika ada) 2. 3.

Pastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. Jika berlaku kehilangan peralatan ICT. Pastikan sistem penggera keselamatan berfungsi dengan baik. 55 FAIL MEJA .Proses Kerja 7 Penyelaras ICT Aktiviti 4 Subaktiviti Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU Muka surat 1/1 Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Pastikan keselamatan ICT melalui Pengurusan sekolah langkah-langkah berikut: i. v. Pastikan pintu makmal komputer dan pusat akses ditutup dan dikunci setelah selesai digunakan. ii. Jalankan aktiviti ’back-up’ pada data yang berada di dalam server dengan kekerapan dua kali sebulan. Pastikan bilik server sentiasa Guru Penyelaras ICT berkunci. Pastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti. ii. vi. Pastikan penggunaan peralatan ICT direkod di dalam Buku Log. iii. lapor kehilangan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 1/ Guru Penyelaras ICT. Pastikan pengemaskinian perisian anti-virus dilakukan secara berkala pada semua komputer di sekolah. Pastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: i. iv.

Carta Aliran Kerja 7 Penyelaras ICT Aktiviti 4 Subaktiviti Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU Muka surat 1/1 Mula A Keselamatan peralatan ICT B Keselamatan data C Kehilangan peralatan ICT Tamat A Buat semakan Tidak Bilik Server dikunci? Tidak Ya Alat hawa dingin berfungsi? Tidak Ya Alat pemadam api berkeadaan baik? Ya Tidak Sistem penggera berfungsi? Tidak Ya Makmal Komputer & Pusat Akses dikunci setelah digunakan? Tidak Ya Penggunaan peralatan ICT direkod dalam Buku Log? Ya Lapor ketidakpatuhan Tamat 56 FAIL MEJA .

B Pastikan anti-virus diupdate Pastikan backup data dibuat Tamat C Semak jenis peralatan ICT yang hilang Lapor peralatan ICT yang hilang Tamat 57 FAIL MEJA .

vi. v. Pastikan penggunaan peralatan ICT direkod di dalam Buku Log. lapor kehilangan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 1/ Guru Penyelaras ICT. 58 FAIL MEJA 2. 3. Pastikan pengemaskinian perisian anti-virus dilakukan secara berkala pada semua komputer di sekolah. . Jika berlaku kehilangan peralatan ICT. Pastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: iii. Pastikan bilik server sentiasa berkunci. 1.Senarai Semak 7 Penyelaras ICT Aktiviti 4. Pastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti. Pastikan sistem penggera keselamatan berfungsi dengan baik. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Subaktiviti BIL. Pastikan keselamatan ICT melalui langkah-langkah berikut: i. iv. iv. iii. Pastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. ii. Pastikan pintu makmal komputer dan pusat akses ditutup dan dikunci setelah selesai digunakan. Jalankan aktiviti ’back-up’ pada data yang berada di dalam server dengan kekerapan dua kali sebulan.

HRMIS. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 59 FAIL MEJA . SSDM. SSDM.Proses Kerja 8 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 5 Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. SMM. SMM. HRMIS. SBT dsb Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. SBT dsb Muka surat 1/1 Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan penyediaan Pengurusan sekolah peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan Guru Penyelaras ICT maklumat untuk aplikasi EMIS.

SBT dsb Muka surat 1/1 Mula Terima arahan daripada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi Sediakan peralatan ICT Pasang peralatan ICT Uji peralatan ICT Tidak Peralatan ICT berfungsi? Ya Maklumkan bahawa peralatan ICT sedia digunakan Simpan peralatan ICT setelah selesai digunakan Tamat 60 FAIL MEJA . SMM.Carta Aliran Kerja 8 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 5 Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. HRMIS. SSDM.

SMM. Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. SSDM. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 6. 8. SBT dsb TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Subaktiviti BIL. 7. 4. 5. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. 3. 1. HRMIS. SMM. SSDM.Senarai Semak 8 Penyelaras ICT Aktiviti 5. SBT dsb Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang 2. Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. 61 FAIL MEJA . HRMIS.

 Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2001 – Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). 1 Tahun 2007 – Garispanduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Kementerian Pelajaran Malaysia. 2 Tahun 2006 .Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat (ICT) Sektor Awam.  Surat Pekeliling Am Bil.Pengukuhan Tadbir Urus Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan.Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam. ‘C’.  PKPA Bil. 2 Tahun 2002 – Penggunaan dan Pemakaian Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) Sebagai Standard di Agensiagensi Kerajaan. 4 Tahun 2006 . 1 Tahun 2003 – Garis panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Emel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan.  Pekeliling Am Bil.0 Senarai Undang-Undang Pekeliling  Perintah-perintah Am Bab ‘A’.  Surat Pekeliling ICT Bil.  PKPA Bil. 3 Tahun 2000 – Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). 1 Tahun 2006 .9 .  Pekeliling Am Bil.Pengurusan Laman Web/Portal Sektor Awam. 6 Tahun 2005 . ‘E’ dan ‘F’ dan Arahan-arahan Perbendaharaan.  Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 Panduan Pengurusan Pejabat.  Surat Pekeliling Am Bil.  Pekeliling Am Bil. ‘B’. 62 FAIL MEJA . ‘D’.

 Semua Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA). 63 FAIL MEJA . 2 Tahun 2000 – Peranan Jawatankuasa di Bawah Jawatankuasa IT dan Internet (JITIK). Surat Pekeliling Am dan Garispanduan MAMPU yang diedarkan dari semasa ke semasa. Surat Perkeliling Am Bil. Surat PKPA . Pekeliling Am.

0 Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan. Nama Pegawai Jawatan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : : Nama Jawatankuasa Kekerapan Mesyuarat Setahun Jenis Keanggotaan 64 FAIL MEJA .10 .

Borang Pengesahan Penyelenggaraan Peralatan ICT(2) 65 FAIL MEJA . Borang Pengesahan Penyelenggaraan Peralatan ICT 6. Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT 3. Borang Aduan Peralatan ICT Yang Belum Dipulangkan 4. 0 Senarai Borang-Borang Yang Digunakan Aktiviti Subaktiviti Muka surat ini 1/1 1. Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT 7. Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Utk Pemeriksaan 2.11. Borang Pemeriksaan Penyelenggaraan ICT 5.

4 jam / unit Bergantung kepada Jabatan FAIL MEJA . 1. dapatkan pula pengesahan dari Pengetua/Guru Besar/Wakil. ii. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. Semak tempoh jaminan Jika dalam tempoh jaminan: i. iv. Kenalpasti jenis alat dan kerosakan. v. JENIS KERJA Terima aduan kerosakan i. 5 minit / aduan 1 minit / aduan Bergantung kepada vendor 1 hari bekerja 3. Setelah itu.12. Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari PK1 /Guru Penyelaras ICT/Wakil. perisian. Jika tiada jaminan: i. Kemukakan borang dan salinan kad harta modal ke Sektor ICT dan Maklumat 66 MASA YANG DIAMBIL 30 Minit / Unit Subaktiviti 1(a) BIL. Cuba baiki kerosakan ii. Rekod nombor log dalam buku log. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. ii. iii. isi Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP). iv.PA14).0 Norma Kerja NORMA KERJA Nota : Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Jika tidak boleh membaikinya sendiri. v. 2. Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan. Hubungi ‘Help Desk’ vendor dan dapatkan nombor log. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. komponenkomponen dan aksesori ICT. iii.

4. iv. Jika perlu dibaiki di luar. Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. barulah menandatangani Borang PPPP ini. Sekiranya vendor perlu membawa keluar perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan. Tunjukkan perkakasan yang rosak ii. iii.PA-14). Jika telah dibaiki. Bergantung kepada vendor 5. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menanda-tangani buku tersebut. Guru hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan. Bergantung kepada vendor 67 FAIL MEJA . iii. v. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Jika boleh dibaiki di lokasi. vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang PPPP). pastikan vendor membaikinya. Jika vendor yang dilantik oleh JPWPKL datang ke sekolah: i. ii. Vendor akan menyemak kerosakan tersebut dan akan mengisi Borang Pemeriksaan Penyenggaraan Peralatan ICT (Borang PPP) yang perlu ditandatangani oleh Guru dan kemukakan kepada Sektor ICT dan Maklumat. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Pemeriksaan (Borang KMKC). pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang KMKP) dan ditandatangani oleh guru.

2. EGNet. 1. 30 minit / aduan Bergantung kepada Vendor 3. JENIS KERJA Pastikan rangkaian SchoolNet di sekolah berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak router/modem/server.NORMA KERJA Nota: Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. Broadband. Internet Access. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu. hubungi Meja Bantuan GITN dan dapatkan no log aduan. vi. Kenalpasti masalah yang dikemukakan ii. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet.PA-14). Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. perisian. Rekodkan no log aduan ke dalam Buku Log Aduan. Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: i. Pusat Akses dsb. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. Proxy. MASA YANG DIAMBIL 10 minit / hari Subaktiviti 1(b) BIL. v. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server iii. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Jika masalah tidak boleh diselesaikan. iv. Selesaikan masalah jika boleh. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. 15 minit / aduan 68 FAIL MEJA .

NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. 2. Gateway dan Modem dsb. Modem dsb JENIS KERJA Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT MASA YANG DIAMBIL 20 minit / unit Subaktiviti 1(c) BIL. Gateway. perisian. 1. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. 69 FAIL MEJA . 3.

5.PA-14). Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: i. perisian. 3. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Model peralatan ICT yang rosak iii. 70 FAIL MEJA .NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. rekod kerjakerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Nama penuh pengadu ii. 1. 2. Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level support kepada pengguna Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Help-desk dan 1st Level Support JENIS KERJA Terima aduan kerosakan peralatan ICT sekolah daripada pengguna MASA YANG DIAMBIL 4 jam / unit Subaktiviti 1(d) BIL. 4.

1. 4. 3. 2. 71 FAIL MEJA . JENIS KERJA Terima arahan penyediaan peralatan ICT pengurusan sekolah /Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi penempatan peralatan ICT Sediakan peralatan ICT yang diperlukan Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan dari MASA YANG DIAMBIL 30 minit / unit 8.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 2. 7. 6. Subaktiviti BIL. Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. 5.

3. Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah 2. JENIS KERJA Terima arahan untuk menyediakan keperluan perolehan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT dengan bertanya kepada guru-guru sekolah dan kakitangan pejabat Lapor kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT akan keperluan perolehan peralatan ICT (jika ada) MASA YANG DIAMBIL 5 hari berkerja 3.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti Subaktiviti BIL. 72 FAIL MEJA . 1.

v. Pastikan penggunaan peralatan ICT direkod di dalam Buku Log. JENIS KERJA Pastikan keselamatan ICT melalui langkah-langkah berikut: i. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU Subaktiviti BIL. iii. ii. 5 minit / aduan 73 FAIL MEJA . iv. Pastikan pengemaskinian perisian anti-virus dilakukan secara berkala pada semua komputer di sekolah. lapor kehilangan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 1/ Guru Penyelaras ICT. Pastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: i. Pastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti. Jika berlaku kehilangan peralatan ICT. Pastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. Jalankan aktiviti ’back-up’ pada data yang berada di dalam server dengan kekerapan dua kali sebulan. 1. Pastikan bilik server sentiasa berkunci. vi. Setiap hari 2 kali sebulan 3. ii. Pastikan pintu makmal komputer dan pusat akses ditutup dan dikunci setelah selesai digunakan. MASA YANG DIAMBIL 10 minit / bilik 2. Pastikan sistem penggera keselamatan berfungsi dengan baik.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 4.

SMM. 1. 5. SMM. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. 8. SSDM. SBT dsb Kenalpasti lokasi penempatan peralatan ICT Sediakan peralatan ICT yang diperlukan Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan MASA YANG DIAMBIL 30 minit / unit 2. HRMIS. 3. 74 FAIL MEJA . 7.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 5. SSDM. 4. 6. HRMIS. SBT dsb Subaktiviti BIL. JENIS KERJA Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS.

Nama : < nama Penyelaras ICT> Jawatan : Penyelaras ICT Tarikh: Bil.13. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk. Butir-butir tugas Catatan Catatan: Sila letakkan senarai ini diatas meja anda 75 FAIL MEJA .0 Senarai Tugas Harian Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan.