FAIL MEJA

Penyelaras ICT (DG41) SMK BANDAR TUN HUSSEIN ONN 2

NAMA AGENSI ALAMAT NO. TELEFON N0. FAKS E-MAIL LAMAN WEB

:SMK BANDAR TUN HUSSEIN ONN 2 :Persiaran Suadamai, Bandar Tun Hussein Onn 43200 Cheras, Selangor. :03-90766753 :03-90763467 :smkbtho2@yahoo.com : http://www.smkbtho.net

Maklumat Pegawai
Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Bahagian / Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan Noorman Bin Sa’at Penyelaras ICT DG 41 SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 5 Januari 2009 5 Januari 2009

2

FAIL MEJA

Kandungan
1. Misi, Visi dan Objektif SMK Bandar Tun Hussein Onn 2:1.1 Piagam Pelanggan Sekolah 1.2 Misi Sekolah 1.3 Visi Sekolah 1.4 Objektif Sekolah 2. Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2.1 Piagam Pelanggan Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2.2 Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 3. Carta Organisasi :3.1 SMK Bandar Tun Hussein Onn 2, Cheras, Selangor 4. Carta Organisasi Kedudukan Pegawai:4.1 Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 5. Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan 6. Senarai Tugas , Kuasa dan Hubungan Dengan Pegawai Lain 7. Peraturan-peraturan Pentadbiran 8. Proses Kerja , Carta Aliran Kerja dan Senarai Semak 9. Senarai Undang-undang dan Peraturan. 10. Senarai Jawatan Kuasa yang dianggotai 11. Senarai Borang-borang yang digunakan 12. Norma Kerja 13. Senarai Tugas Seharian

3

FAIL MEJA

dan Objektif SMK Bandar TunHussein Onn 2 1.1 . Visi .0 Misi .1 Piagam Pelanggan SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Piagam Pelanggan 4 FAIL MEJA .

2 Misi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Misi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2       sentiasa menghayatai budaya cemerlang memantapkan pengurusan akademik berusaha membudayakan akhlak mulia berusaha meningkatkan budaya akademik melalui pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan berkualiti berusaha mewujudkan persekitaran sekolah yang harmoni dan menarik berusaha ke arah kecemerlangan kokurikulum melalui pendekatan inovatif 5 FAIL MEJA .1.

berakhlak mulia dan berketrampilan dalam masyarakat berilmu.1. berfikiran kreatif.3 Visi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Visi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Beriltizam melahirkan pelajar yang berdaya maju. 6 FAIL MEJA .

berilmu. berketrampilan dan sejathera yang sesuai dengan falsafah pendidikan negara.4 Objektif SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Objektif SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Melahirkan pelajar yang beriman. berakhlak mulia.1. 7 FAIL MEJA .

0 Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi Piagam Pelanggan Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 8 FAIL MEJA .2 .

2.1 Objektif Unit Teknologi Mkalumat dan Komunikasi Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 9 FAIL MEJA .

0 Carta Organisasi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Carta Organisasi Sekolah (Keseluruhan) 10 FAIL MEJA .3.

CARTA ORGANISASI SEKOLAH (KHUSUS) CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA ICT SEKOLAH SMK ABDUL JALIL. HULU LANGAT PENGETUA PENOLONG KANAN PENYELARAS ICT Pembantu Makmal Komputer (FT17) JK PPSMI Penyelaras Makmal Komputer JK Latihan & Perkembangan Staf JK Pengurusan & Penyelenggaraan JK Pengajaran & Pembelajaran JK ICTL JK Pengawas ICT JK Laman Web JK Pengurusan Stok & Dokumentasi JK Penyelenggaraan & Keselamatan JK Keceriaan .

4 .0 Carta Organisasi Kedudukan Pegawai .

5. 2. 3. Broadband.4. Guru Penyelaras ICT menjadi sumber penting penyalur semua maklumat dan maklum balas kepada semua perlakuan perisian yang dibekalkan. 3.5. Proxy. komponen-komponen dan aksesori ICT seperti ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Pusat Akses dan sebagainya 3. perisian. Menyedia inventori bagi kemudahan infrastruktur teknologi yang dibekalkan.0 Senarai Tugas / Kuasa dan Perhubungan Bertanggungjawab Kepada Pengetua dan Penolong Kanan 1 Di Dalam Melaksana Dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara-Perkara Berikut:: 1.1. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal berikut: 3. 3. 3. Merancang dan mengajar Matapelajaran antara 12 waktu seminggu.1.2. 13 FAIL MEJA . membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan.3. EGNet. Help-desk dan 1st Level Support Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log. Modem dan sebagainya 3. Internet Access. Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah 2. Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama.6. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Gateway. Melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. Mengurus. memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet.

2. 4. Mengurus keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan warga sekolah dan membantu serta membimbing mereka menggunakannya dalam aktiviti-aktiviti sekolah. 4. Mengurus kemudahan bahan-bahan multimedia untuk kegunaan guru seperti sidang video. sewaktu 4. 3. Memastikan kesemua infrastruktur teknologi berada dalam keadaan baik. Membantu merancang dan menguruskan pembelian bahan habis guna (consumables).11. 3.7.1.3. TV connector dan sebagainya.9. 4. Memastikan garis panduan/peraturan/tata cara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi dipatuhi. Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.10. Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik-bilik kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan. 3. Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti yang diperlukan oleh pihak pengguna. 14 FAIL MEJA . 3.3.8. penggunaan LCD projector. Menjalankan kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan komputer yang rosak.

Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah. Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru. Menilai perisian Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan lain-lain perisian yang dibekalkan. pelajar-pelajar dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi seperti Bahan Pengajaran dan Pembelajaran. Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan kemahiran mengurus sistem komputer (hardware & software) dan aplikasi perisian. Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran. 7. 6. 6.1.2. 5.5. 8. Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi yang dibekalkan kementerian. 6. 15 FAIL MEJA . 5.1. Memastikan audit penggunaan kemudahan ICT dijalankan untuk menentukan keberkesanan penggunaan tersebut. 8.2.1.

Membuat backup dan replikasi maklumat mengikut jadual yang disyorkan. Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat-tempat yang telah dikenal pasti. Memastikan integriti dan keselamatan data. Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: 12. 12. 16 FAIL MEJA . 12.7. Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang diberi kuasa sahaja. Memastikan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan banyak komputer.6.7. 12. SMM.3. SISTEKS. 12.1. Sebagai pengurus e-mel. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU 11.7.2.4. WINJAWS.1.5.1. SAPP. 10. SBT dsb 12. Memastikan keselamatan kemudahan infrastruktur teknologi dengan langkah-langkah seperti berikut: 12. 12.2. Menguruskan akaun dan e-mel warga sekolah. Memastikan komputer bebas dari virus. Memastikan konfigurasi sistem beroperasi dengan baik. 12.7.3. 12. 9.9. SSDM. ISIS. Memastikan supaya ciri-ciri polisi keselamatan (security policies) dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan. 12. Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik.

E-mail.1. Memainkan peranan sebagai pakar rujuk kepada pengguna yang menghadapi rnasalah dengan sistem pengoperasian. Mengenal pasti masalah yang timbul sama ada masalah yang berkaitan perkakasan. Membantu menyediakan belanjawan keperluan ICT untuk sekolah.3. 14. MS Office.2. 14.2. Printer. Internet. Mempertingkatkan budaya ICT di sekolah. 15. 13. perkakasan dan perisian seperti Windows. sistem rangkaian atau perisian-perisian dan Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan menyelesaikan masalahmasalah yang dihadapi.13. Menjalankan pemantauan dan menyediakan Iaporan terhadap kecekapan rangkaian. tahap penggunaan komponen Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah supaya membantu perancangan menaik taraf kemudahan ICT sekolah. 13. Menjalankan Configuration Management Audit mengikut jadual yang ditetapkan. 15. mengurus dan menyelaras laman web sekolah.3. sistem pengoperasian. SSMS. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) ICT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa. Menyediakan garis panduan peraturan/tatacara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi. dan lain-lain. Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah kepada pihak yang berkenaan. 14.1. Merancang.2. Menentukan kelancaran perjalanan sistem rangkaian secara keseluruhan user) dapat dan sentiasa memastikan bahawa pengguna (end menggunakan sistem dan aplikasi secara optimum. 14. 17 FAIL MEJA . 13.1. 15.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari masa ke semasa.1. Memberi penerangan kepada para pelawat sama ada dalam negeri dan luar negara mengenai Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah 18 FAIL MEJA .16. 16.

Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah 1.6 . pengurusan dan pelaksanaan ICT. Mengesahkan Pihak pengurusan sekolah Meluluskan Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Pusat Sumber 19 FAIL MEJA . Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain Unit Jawatan : : SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Penyelaras ICT Tugas dan Tanggungjawab 1. Guru Penyelaras ICT menjadi sumber penting penyalur semua maklumat dan maklum balas kepada semua perlakuan perisian yang dibekalkan. pengurusan dan pelaksanaan ICT.0 Senarai Tugas. Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengetua/Guru Besar Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti perancangan.1. Penolong Kanan 1 Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti perancangan.

Memeriksa dan menyelenggara Memantau kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Modem dan sebagainya 20 FAIL MEJA . Gateway. Melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. perisian. Internet Access. Mengurus. komponenkomponen dan aksesori ICT seperti ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Broadband. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal berikut: Memeriksa Mengurus Melaksana Menyelenggara Membantu Memastikan Menyediakan Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Unit kaunseling Unit Disiplin Pusat Sumber Merancang 2. 2. Proxy.2. EGNet. Pusat Akses dan sebagainya 2.3.2.1.

2.10 Membantu merancang dan menguruskan pembelian bahan habis guna (consumables).2.5 Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log.9 Memastikan garis panduan/peraturan/ tata cara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi dipatuhi. membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan. 2. memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal. 21 FAIL MEJA . 2.4 Help-desk dan 1st Level Support 2. 2. 2.7 Memastikan kesemua infrastruktur teknologi berada dalam keadaan baik.6 Menyedia inventori bagi kemudahan infrastruktur teknologi yang dibekalkan.8 Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik-bilik kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan.

Mengurus kemudahan bahanbahan multimedia untuk kegunaan guru seperti sidang video. Menyediakan Menyediakan rosak. 3.2 Menguruskan keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan warga sekolah dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam aktivitiaktiviti sekolah.11 Menjalankan kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan komputer yang 3.2. penggunaan LCD projector. TV connector dan sebagainya.3 22 FAIL MEJA .1 Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti yang diperlukan oleh pihak pengguna. keperluan peralatan Memastikan ICT untuk guru dan membantu serta Menguruskan membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Unit kaunseling Unit Disiplin Pusat Sumber Guru-guru 3. 3.

4. Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 4.1 Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guruguru,pelajar-pelajar dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi seperti Bahan Pengajaran dan Pembelajaran. 4.2 Memastikan audit penggunaan kemudahan ICT dijalankan untuk menentukan keberkesanan penggunaan tersebut.

Melatih Memantau

Juruteknik Komputer Guru-guru Pihak Pengurusan sekolah

23

FAIL MEJA

5. Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran. 5.1 Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan kemahiran mengurus sistem komputer (hardware & software) dan aplikasi perisian. 5.2 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guruguru dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi yang dibekalkan kementerian.

Melatih Memantau

Juruteknik Komputer Guru-guru Pihak Pengurusan sekolah

6. Memberi input di dalam Memberi input menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah.

Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah

24

FAIL MEJA

7. Menyelaras penilaian Memantau perisian pendidikan Melapor berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. 7.1 Menilai perisian Bahan PengajaranPembelajaran dan lainlain perisian yang dibekalkan. 8. Sebagai pengurus e-mel. 8.1 Menguruskan akaun dan e-mel warga sekolah. 9. Mengurus isu-isu Memantau keselamatan peralatan Melapor ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/ Sekolah serta MAMPU Membantu pihak Membantu pengurusan sekolah Menyedia dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS, ISIS, WINJAWS, SISTEKS, SAPP, SMM, SSDM, SBT dsb 25 Menguruskan

Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah

Pihak pengurusan sekolah Guru-guru

Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah

10.

Pihak pengurusan sekolah Juruteknik Komputer

FAIL MEJA

Memastikan integriti Menyelenggara Pihak pengurusan dan keselamatan data.1 Memastikan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan banyak komputer. 26 FAIL MEJA .1 Memastikan Menguruskan Juruteknik supaya ciri-ciri polisi Komputer keselamatan (security policies) dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan. 11.2.3 Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik.2 Memastikan keselamatan kemudahan infrastruktur teknologi dengan langkah-langkah seperti berikut: 11.11. sekolah Memantau 11. 11.2.3 Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempattempat yang telah dikenal pasti.2. 11. 11.2 Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang diberi kuasa sahaja.

4. 11. 11.11. 27 FAIL MEJA .4.4.4 Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: 11.2 Memastikan komputer bebas dari virus.3 Membuat backup dan replikasi maklumat mengikut jadual yang disyorkan.1 Memastikan konfigurasi sistem beroperasi dengan baik.

2 Mengenal pasti masalah yang timbul sama ada masalah yang berkaitan perkakasan.3 Menentukan kelancaran perjalanan sistem rangkaian secara keseluruhan dan memastikan pengguna dapat menggunakan sistem dan aplikasi secara optimum. E-mail. sistem rangkaian atau perisianperisian dan Bahan PengajaranPembelajaran dan menyelesaikan masalahmasalah yang dihadapi. Printer. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) ICT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa.1 Memainkan peranan sebagai pakar rujuk kepada pengguna yang menghadapi rnasalah dengan sistem pengoperasian. sistem pengoperasian. 28 Memberi input Membantu Memastikan Memantau Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Unit kaunseling Unit Disiplin Pusat Sumber Guru-guru FAIL MEJA . perkakasan dan perisian seperti Windows. SSMS. Internet.12. 12. MS Office. 12. dan lain-lain. 12.

Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah kepada pihak yang berkenaan. 13.1 Menjalankan Configuration Management Audit mengikut jadual yang ditetapkan.13.2 Menjalankan pemantauan dan menyediakan Iaporan terhadap kecekapan rangkaian. Menyediakan Menjalankan Menyediakan Memantau Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Menyelesaikan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Pusat Sumber 29 FAIL MEJA . 13. tahap penggunaan komponen Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah supaya membantu perancangan menaik taraf kemudahan ICT sekolah. 13.3 Membantu menyediakan belanjawan keperluan ICT untuk sekolah.

Mempertingkatkan budaya ICT di sekolah.1 Menyediakan garis Menguruskan panduan Melaksanakan peraturan/tatacara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi. Menjalankan tugas. Menyediakan Memastikan Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Unit kaunseling Unit Disiplin Pusat Sumber Guru-guru 14.2 Merancang. mengurus dan menyelaras laman web sekolah. 14.14.1 Memberi penerangan kepada para pelawat sama ada dalam negeri dan luar negara mengenai Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah Pihak pengurusan sekolah 30 FAIL MEJA .Melaksanakan tugas lain yang diarahkan oleh Memberi pengurusan sekolah maklumat dari masa ke semasa. 15. 15.

7 . 0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran .

0 Proses Kerja. Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.0 Subaktiviti 1(a) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. 32 FAIL MEJA . Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengurusan sekolah dan Guru Penyelaras ICT UndangUndang / Peraturan Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa Proses Kerja Terima aduan kerosakan i.PA-14). perisian. Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan. ii. v. iii. Muka surat 1/1 komponen-komponen dan aksesori ICT. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama.8 . ii. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. Carta Aliran dan Senarai Semak Penyelaras ICT Proses Kerja 1 Penyelaras ICT Aktiviti 1. Rekod nombor log dalam buku log. Semak tempoh jaminan Jika dalam tempoh jaminan: i. Kenalpasti jenis alat kerosakan. Hubungi ‘Help Desk’ vendor dan dapatkan nombor log. iv.

Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari PK1 /Guru Penyelaras ICT/Wakil. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Pemeriksaan (Borang KMKC). Jika tidak boleh membaikinya sendiri. Vendor akan menyemak kerosakan tersebut dan akan mengisi Borang Pemeriksaan Penyenggaraan Peralatan ICT (Borang PPP) yang perlu ditandatangani oleh Guru dan kemukakan kepada Sektor ICT dan Maklumat. isi Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP). dapatkan pula pengesahan dari Pengetua/Guru Besar/Wakil. iii. Setelah itu. Cuba baiki kerosakan ii. Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa 33 FAIL MEJA . Kemukakan borang dan salinan kad harta modal ke Sektor ICT dan Maklumat Jika vendor yang dilantik oleh JPWPKL datang ke sekolah: i.Jika tiada jaminan: i. Tunjukkan perkakasan yang rosak ii. Sekiranya vendor perlu membawa keluar perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan. iii. iv. v.

Jika telah dibaiki. iv. Jika boleh dibaiki di lokasi.PA-14). Jika perlu dibaiki di luar. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang KMKP) dan ditandatangani oleh guru. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa 34 FAIL MEJA . iii. barulah menandatangani Borang PPPP ini. v. ii. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. pastikan vendor membaikinya. Guru hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan.Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang PPPP).

perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti Muka 1/1 kerosakan perkakasan utama. surat ini komponen-komponen dan aksesori ICT. Mula Terima aduan kerosakan Kenalpasti jenis alat & kerosakan Ya Hubungi Helpdesk vendor Dapatkan No Log Jaminan masih ada? Tidak Cuba baiki kerosakan Tidak Isi Borang AKP Pastikan vendor hadir untuk pembaikan Pastikan vendor catat & tandatangan tindakan Dapatkan pengesahan kerosakan dari PK1/GPICT/Wakil Dapatkan pengesahan dari Pengetua/ GuruBesar/Wakil Kemuka Borang AKP ke Sektor ICT & Maklumat Maklumkan kepada Pegawai Aset kerja pembaikan A B Tamat 35 FAIL MEJA .Carta Aliran Kerja 1 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Subaktiviti 1 (a) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. perisian.

A Tunjukkan peralatan ICT yang rosak kepada vendor Minta vendor isi Borang PPP Tidak Semak di sekolah Perlu dibawa keluar? Ya Minta vendor isi Borang KMKC Tamat B Ya Pastikan vendor membaikinya Baiki di lokasi Tidak Minta vendor mengisi Borang KMKP Pastikan guru tandatangan Borang KMKP Pastikan vendor isi Borang PPPP Minta guru semak peralatan ICT sama ada pembaikan telah dibuat Guru tandatangan Borang PPPP Pastikan vendor catat & tandatangan tindakan pembaikan dalam Buku Log Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah Tamat 36 FAIL MEJA .

perisian. Kenalpasti jenis alat dan kerosakan. dapatkan pula pengesahan dari Pengetua/Guru Besar/Wakil. iii. Hubungi ‘Help Desk’ vendor dan dapatkan nombor log. Jika tiada jaminan: i.Senarai Semak 1 Penyelaras ICT Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. v. Cuba baiki kerosakan ii. Setelah itu. iii. i. Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan. v. komponenkomponen dan aksesori ICT. Jika tidak boleh membaikinya sendiri. isi Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP). 3. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Subaktiviti 1(a) Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. iv. Semak tempoh jaminan 2. iv. Rekod nombor log dalam buku log. Jika dalam tempoh jaminan: i. Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. ii. Kemukakan borang dan salinan kad harta modal ke 37 FAIL MEJA 1. Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari PK1 /Guru Penyelaras ICT/Wakil. BIL. . Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. ii.PA-14). TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) Terima aduan kerosakan 1.

38 FAIL MEJA . iii. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Pemeriksaan (Borang KMKC). Vendor akan menyemak kerosakan tersebut dan akan mengisi Borang Pemeriksaan Penyenggaraan Peralatan ICT (Borang PPP) yang perlu ditandatangani oleh Guru dan kemukakan kepada Sektor ICT dan Maklumat. Tunjukkan perkakasan yang rosak ii. Jika vendor yang dilantik oleh JPWPKL datang ke sekolah: i. Sekiranya vendor perlu membawa keluar perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan.Sektor ICT dan Maklumat 4.

v. Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. Jika boleh dibaiki di lokasi. Guru hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan.5. vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang PPPP). pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang KMKP) dan ditandatangani oleh guru. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. pastikan vendor membaikinya. Jika perlu dibaiki di luar. iii. 39 FAIL MEJA . barulah menandatangani Borang PPPP ini.PA-14). ii. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Jika telah dibaiki. iv.

hubungi Meja Bantuan GITN dan dapatkan no log aduan. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. Broadband. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server iii. v. Selesaikan masalah jika boleh.PA-14). Pusat Akses dsb. EGNet. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Subaktiviti 1 (b) Proses Kerja Pastikan rangkaian SchoolNet di Pengurusan sekolah sekolah berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak Guru Penyelaras ICT router/modem/server. Proxy. Kenalpasti masalah yang dikemukakan ii. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. vi. perisian. iv. Jika masalah tidak boleh diselesaikan. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu. 40 FAIL MEJA .Proses Kerja 2 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Internet Access. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Muka surat 1/1 Firewall. Rekodkan no log aduan ke dalam Buku Log Aduan Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: i.

Broadband. EGNet. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. Proxy. Muka surat 1/1 DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. perisian. log aduan dalam Buku Log Aduan Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah Tamat 41 FAIL MEJA . perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu. Mula Subaktiviti 1 (b) Pastikan rangkaian berfungsi Tidak Ada aduan? Ya Kenalpasti masalah Semak peralatan rangkaian Ya Masalah rangkaian selesai? Tidak Uji & pastikan rangkaian berfungsi semula Lapor ke Meja Bantuan GITN Dapatkan no. Internet Access. Pusat Akses dsb. log aduan Rekodkan no.Carta Aliran Kerja 2 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT.

Rekodkan no log aduan ke dalam Buku Log Aduan. xi. Kenalpasti masalah yang dikemukakan viii. x.Senarai Semak 2 Penyelaras ICT Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Broadband. 3. xii. EGNet. 2. Jika masalah tidak boleh diselesaikan. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) Pastikan rangkaian SchoolNet di 1.PA-14). Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: vii. sekolah berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak router/modem/server. BIL. Selesaikan masalah jika boleh. Pusat Akses dsb. 1. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Proxy. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. Internet Access. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Subaktiviti 1(b) Membantu. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. 42 FAIL MEJA . hubungi Meja Bantuan GITN dan dapatkan no log aduan. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server ix. perisian. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula.

Modem dsb Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan dari Guru Pengurusan sekolah Penyelaras ICT untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Guru Penyelaras ICT Address. Gateway. perisian.Proses Kerja 3 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Subaktiviti 1(c) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT 43 FAIL MEJA . perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan Muka surat 1/1 pembahagian IP Address. Gateway dan Modem dsb.

perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan Muka surat 1/1 pembahagian IP Address. perisian. Gateway.Carta Aliran Kerja 3 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Subaktiviti 1 (c) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Modem dsb Mula Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT Uji capaian Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT Tamat 44 FAIL MEJA .

perisian.Senarai Semak 3 Penyelaras ICT Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Gateway. Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik Lapor status capaian Guru Penyelaras ICT kepada 1. 3. Gateway dan Model dsb. 45 FAIL MEJA . Modem dsb BIL. 2. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) 1. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Subaktiviti 1(c) Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address.

rekod kerja-kerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.PA-14). Nama penuh pengadu ii.Proses Kerja 4 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 1 1(d) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. 46 FAIL MEJA . Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level pengguna support kepada Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Muka surat Help-desk dan 1st Level Support 1/1 ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima aduan kerosakan daripada Pengurusan sekolah pengguna peralatan ICT sekolah Guru Penyelaras ICT Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: i. perisian. Model peralatan ICT yang rosak iii.

Carta Aliran Kerja 4 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 1 1 (d) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Help-desk dan 1st Level Support Muka surat 1/1 Mula Terima aduan kerosakan Rekod aduan kerosakan dalam Buku Log Kerosakan Buat 1st level support Rekod kerja pembaikan dalam Buku Log Kerosakan Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah Tamat 47 FAIL MEJA . perisian.

4. Terima aduan kerosakan daripada pengguna peralatan ICT sekolah 2.PA-14).Senarai Semak 4 Penyelaras ICT Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level support kepada pengguna Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki. 1. rekod kerja-kerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. 48 FAIL MEJA . perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Help-desk dan 1st Level Support Subaktiviti 1(d) BIL. Model peralatan ICT yang rosak vi. Nama penuh pengadu v. 5. Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: iv. perisian. 3. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) 1.

Muka surat 1/1 Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan penyediaan Pengurusan sekolah peralatan ICT dari pengurusan sekolah /Guru Penyelaras ICT Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 49 FAIL MEJA .Proses Kerja 5 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 2 Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.

Carta Aliran Kerja 5 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 2 Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Muka surat 1/1 Mula Terima arahan daripada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi Sediakan peralatan ICT Pasang peralatan ICT Uji peralatan ICT Tidak Peralatan ICT berfungsi? Ya Maklumkan bahawa peralatan ICT sedia digunakan Simpan peralatan ICT setelah selesai digunakan Tamat 50 FAIL MEJA .

5. Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. 51 FAIL MEJA . 7.Senarai Semak 5 Penyelaras ICT Aktiviti 2. Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari pengurusan sekolah /Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang 2. TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Subaktiviti BIL. 4. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 6. 8. Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. 1.

Proses Kerja 6 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 3 Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah Muka surat 1/1 ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan untuk menyediakan Pengurusan sekolah keperluan perolehan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Guru Penyelaras ICT Penyelaras ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT dengan bertanya kepada guru-guru sekolah dan kakitangan pejabat Lapor kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT akan keperluan perolehan peralatan ICT (jika ada) 52 FAIL MEJA .

Carta Aliran Kerja 6 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 3 Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah Muka surat 1/1 Mula Terima arahan penyediaan peralatan ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT Lapor keperluan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Tamat 53 FAIL MEJA .

3. Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Terima arahan untuk menyediakan keperluan perolehan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT dengan bertanya kepada guru-guru sekolah dan kakitangan pejabat Lapor kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT akan keperluan perolehan peralatan ICT (jika ada) 2. 1. 54 FAIL MEJA . 3.Senarai Semak 6 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti BIL.

iv. Pastikan pintu makmal komputer dan pusat akses ditutup dan dikunci setelah selesai digunakan. Pastikan pengemaskinian perisian anti-virus dilakukan secara berkala pada semua komputer di sekolah. Pastikan sistem penggera keselamatan berfungsi dengan baik. Pastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. Pastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti. 55 FAIL MEJA . ii. iii. ii. Pastikan bilik server sentiasa Guru Penyelaras ICT berkunci. vi. lapor kehilangan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 1/ Guru Penyelaras ICT.Proses Kerja 7 Penyelaras ICT Aktiviti 4 Subaktiviti Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU Muka surat 1/1 Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Pastikan keselamatan ICT melalui Pengurusan sekolah langkah-langkah berikut: i. Pastikan penggunaan peralatan ICT direkod di dalam Buku Log. v. Jika berlaku kehilangan peralatan ICT. Jalankan aktiviti ’back-up’ pada data yang berada di dalam server dengan kekerapan dua kali sebulan. Pastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: i.

Carta Aliran Kerja 7 Penyelaras ICT Aktiviti 4 Subaktiviti Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU Muka surat 1/1 Mula A Keselamatan peralatan ICT B Keselamatan data C Kehilangan peralatan ICT Tamat A Buat semakan Tidak Bilik Server dikunci? Tidak Ya Alat hawa dingin berfungsi? Tidak Ya Alat pemadam api berkeadaan baik? Ya Tidak Sistem penggera berfungsi? Tidak Ya Makmal Komputer & Pusat Akses dikunci setelah digunakan? Tidak Ya Penggunaan peralatan ICT direkod dalam Buku Log? Ya Lapor ketidakpatuhan Tamat 56 FAIL MEJA .

B Pastikan anti-virus diupdate Pastikan backup data dibuat Tamat C Semak jenis peralatan ICT yang hilang Lapor peralatan ICT yang hilang Tamat 57 FAIL MEJA .

Jika berlaku kehilangan peralatan ICT. Pastikan pengemaskinian perisian anti-virus dilakukan secara berkala pada semua komputer di sekolah. Pastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti. . v. vi.Senarai Semak 7 Penyelaras ICT Aktiviti 4. iv. Pastikan sistem penggera keselamatan berfungsi dengan baik. Jalankan aktiviti ’back-up’ pada data yang berada di dalam server dengan kekerapan dua kali sebulan. Pastikan bilik server sentiasa berkunci. 58 FAIL MEJA 2. ii. Pastikan pintu makmal komputer dan pusat akses ditutup dan dikunci setelah selesai digunakan. 3. iv. lapor kehilangan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 1/ Guru Penyelaras ICT. Pastikan penggunaan peralatan ICT direkod di dalam Buku Log. Pastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: iii. 1. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Subaktiviti BIL. iii. Pastikan keselamatan ICT melalui langkah-langkah berikut: i. Pastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik.

HRMIS.Proses Kerja 8 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 5 Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 59 FAIL MEJA . SBT dsb Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. SMM. SBT dsb Muka surat 1/1 Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan penyediaan Pengurusan sekolah peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan Guru Penyelaras ICT maklumat untuk aplikasi EMIS. HRMIS. SSDM. SMM. SSDM.

SSDM. HRMIS. SMM. SBT dsb Muka surat 1/1 Mula Terima arahan daripada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi Sediakan peralatan ICT Pasang peralatan ICT Uji peralatan ICT Tidak Peralatan ICT berfungsi? Ya Maklumkan bahawa peralatan ICT sedia digunakan Simpan peralatan ICT setelah selesai digunakan Tamat 60 FAIL MEJA .Carta Aliran Kerja 8 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 5 Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS.

61 FAIL MEJA . Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 6. SMM. SSDM. 7. 4. 8. SBT dsb Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang 2. HRMIS. SBT dsb TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Subaktiviti BIL. 3. 5. 1.Senarai Semak 8 Penyelaras ICT Aktiviti 5. Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. SMM. SSDM. HRMIS.

 PKPA Bil.Pengurusan Laman Web/Portal Sektor Awam.Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam.Pengukuhan Tadbir Urus Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan.  Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2006 . ‘E’ dan ‘F’ dan Arahan-arahan Perbendaharaan.0 Senarai Undang-Undang Pekeliling  Perintah-perintah Am Bab ‘A’. ‘D’. 3 Tahun 2000 – Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).  Pekeliling Am Bil.  Pekeliling Am Bil.  Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 Panduan Pengurusan Pejabat.  Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2001 – Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). ‘C’.  PKPA Bil. 4 Tahun 2006 .  Surat Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2006 .  Surat Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2002 – Penggunaan dan Pemakaian Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) Sebagai Standard di Agensiagensi Kerajaan. 62 FAIL MEJA . 1 Tahun 2003 – Garis panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Emel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan. 1 Tahun 2007 – Garispanduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Kementerian Pelajaran Malaysia.  Surat Pekeliling ICT Bil.Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat (ICT) Sektor Awam. ‘B’.9 . 6 Tahun 2005 .

2 Tahun 2000 – Peranan Jawatankuasa di Bawah Jawatankuasa IT dan Internet (JITIK).  Semua Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA). 63 FAIL MEJA . Surat PKPA . Pekeliling Am. Surat Perkeliling Am Bil. Surat Pekeliling Am dan Garispanduan MAMPU yang diedarkan dari semasa ke semasa.

10 .0 Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan. Nama Pegawai Jawatan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : : Nama Jawatankuasa Kekerapan Mesyuarat Setahun Jenis Keanggotaan 64 FAIL MEJA .

Borang Pengesahan Penyelenggaraan Peralatan ICT 6. 0 Senarai Borang-Borang Yang Digunakan Aktiviti Subaktiviti Muka surat ini 1/1 1. Borang Aduan Peralatan ICT Yang Belum Dipulangkan 4. Borang Pemeriksaan Penyelenggaraan ICT 5. Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT 3.11. Borang Pengesahan Penyelenggaraan Peralatan ICT(2) 65 FAIL MEJA . Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT 7. Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Utk Pemeriksaan 2.

iv. Kemukakan borang dan salinan kad harta modal ke Sektor ICT dan Maklumat 66 MASA YANG DIAMBIL 30 Minit / Unit Subaktiviti 1(a) BIL. dapatkan pula pengesahan dari Pengetua/Guru Besar/Wakil. ii. perisian.0 Norma Kerja NORMA KERJA Nota : Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Semak tempoh jaminan Jika dalam tempoh jaminan: i. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Jika tiada jaminan: i. Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut.PA14). 1. ii. iii. Jika tidak boleh membaikinya sendiri. Kenalpasti jenis alat dan kerosakan. 5 minit / aduan 1 minit / aduan Bergantung kepada vendor 1 hari bekerja 3. Rekod nombor log dalam buku log. v. Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. komponenkomponen dan aksesori ICT. 4 jam / unit Bergantung kepada Jabatan FAIL MEJA . iii.12. Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. iv. isi Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP). Setelah itu. 2. JENIS KERJA Terima aduan kerosakan i. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. Hubungi ‘Help Desk’ vendor dan dapatkan nombor log. Cuba baiki kerosakan ii. v. Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari PK1 /Guru Penyelaras ICT/Wakil.

Jika perlu dibaiki di luar. vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang PPPP).PA-14). iv. iii. Jika telah dibaiki. Vendor akan menyemak kerosakan tersebut dan akan mengisi Borang Pemeriksaan Penyenggaraan Peralatan ICT (Borang PPP) yang perlu ditandatangani oleh Guru dan kemukakan kepada Sektor ICT dan Maklumat. Jika vendor yang dilantik oleh JPWPKL datang ke sekolah: i. v.4. Bergantung kepada vendor 67 FAIL MEJA . Tunjukkan perkakasan yang rosak ii. iii. barulah menandatangani Borang PPPP ini. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang KMKP) dan ditandatangani oleh guru. Guru hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan. Sekiranya vendor perlu membawa keluar perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan. ii. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Pemeriksaan (Borang KMKC). pastikan vendor membaikinya. Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. Jika boleh dibaiki di lokasi. Bergantung kepada vendor 5. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menanda-tangani buku tersebut.

30 minit / aduan Bergantung kepada Vendor 3. Rekodkan no log aduan ke dalam Buku Log Aduan. Broadband. iv. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu. Kenalpasti masalah yang dikemukakan ii. MASA YANG DIAMBIL 10 minit / hari Subaktiviti 1(b) BIL. hubungi Meja Bantuan GITN dan dapatkan no log aduan. JENIS KERJA Pastikan rangkaian SchoolNet di sekolah berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak router/modem/server. Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: i. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server iii. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. 2. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. Jika masalah tidak boleh diselesaikan. v. Proxy. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. vi. 15 minit / aduan 68 FAIL MEJA .NORMA KERJA Nota: Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. Internet Access. EGNet. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT.PA-14). 1. Pusat Akses dsb. perisian. Selesaikan masalah jika boleh.

Gateway dan Modem dsb. Gateway.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. 3. 1. Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT MASA YANG DIAMBIL 20 minit / unit Subaktiviti 1(c) BIL. 69 FAIL MEJA . perisian. 2. Modem dsb JENIS KERJA Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address.

PA-14). 2.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. 3. 5. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Help-desk dan 1st Level Support JENIS KERJA Terima aduan kerosakan peralatan ICT sekolah daripada pengguna MASA YANG DIAMBIL 4 jam / unit Subaktiviti 1(d) BIL. 70 FAIL MEJA . Nama penuh pengadu ii. perisian. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level support kepada pengguna Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki. 4. Model peralatan ICT yang rosak iii. Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: i. 1. rekod kerjakerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.

3. 4. Subaktiviti BIL. 7. 2. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan dari MASA YANG DIAMBIL 30 minit / unit 8. 6.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 2. JENIS KERJA Terima arahan penyediaan peralatan ICT pengurusan sekolah /Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi penempatan peralatan ICT Sediakan peralatan ICT yang diperlukan Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. 5. 1. 71 FAIL MEJA .

72 FAIL MEJA .NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti Subaktiviti BIL. 3. Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah 2. 1. JENIS KERJA Terima arahan untuk menyediakan keperluan perolehan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT dengan bertanya kepada guru-guru sekolah dan kakitangan pejabat Lapor kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT akan keperluan perolehan peralatan ICT (jika ada) MASA YANG DIAMBIL 5 hari berkerja 3.

Pastikan pengemaskinian perisian anti-virus dilakukan secara berkala pada semua komputer di sekolah.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 4. Pastikan sistem penggera keselamatan berfungsi dengan baik. v. Pastikan penggunaan peralatan ICT direkod di dalam Buku Log. Jalankan aktiviti ’back-up’ pada data yang berada di dalam server dengan kekerapan dua kali sebulan. Pastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: i. Pastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. iii. Pastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti. lapor kehilangan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 1/ Guru Penyelaras ICT. Pastikan bilik server sentiasa berkunci. MASA YANG DIAMBIL 10 minit / bilik 2. 5 minit / aduan 73 FAIL MEJA . ii. Pastikan pintu makmal komputer dan pusat akses ditutup dan dikunci setelah selesai digunakan. 1. Setiap hari 2 kali sebulan 3. ii. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU Subaktiviti BIL. iv. vi. Jika berlaku kehilangan peralatan ICT. JENIS KERJA Pastikan keselamatan ICT melalui langkah-langkah berikut: i.

SSDM. 74 FAIL MEJA . SSDM. 8. HRMIS. SBT dsb Subaktiviti BIL. 5. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan MASA YANG DIAMBIL 30 minit / unit 2.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 5. SMM. 3. SMM. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. JENIS KERJA Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. SBT dsb Kenalpasti lokasi penempatan peralatan ICT Sediakan peralatan ICT yang diperlukan Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. HRMIS. 4. 1. 7. 6.

Nama : < nama Penyelaras ICT> Jawatan : Penyelaras ICT Tarikh: Bil. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk. Butir-butir tugas Catatan Catatan: Sila letakkan senarai ini diatas meja anda 75 FAIL MEJA .0 Senarai Tugas Harian Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan.13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful