FAIL MEJA

Penyelaras ICT (DG41) SMK BANDAR TUN HUSSEIN ONN 2

NAMA AGENSI ALAMAT NO. TELEFON N0. FAKS E-MAIL LAMAN WEB

:SMK BANDAR TUN HUSSEIN ONN 2 :Persiaran Suadamai, Bandar Tun Hussein Onn 43200 Cheras, Selangor. :03-90766753 :03-90763467 :smkbtho2@yahoo.com : http://www.smkbtho.net

Maklumat Pegawai
Nama Jawatan Hakiki Gred Jawatan Bahagian / Unit Tarikh Memegang Jawatan Tarikh Penempatan Noorman Bin Sa’at Penyelaras ICT DG 41 SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 5 Januari 2009 5 Januari 2009

2

FAIL MEJA

Kandungan
1. Misi, Visi dan Objektif SMK Bandar Tun Hussein Onn 2:1.1 Piagam Pelanggan Sekolah 1.2 Misi Sekolah 1.3 Visi Sekolah 1.4 Objektif Sekolah 2. Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2.1 Piagam Pelanggan Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2.2 Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 3. Carta Organisasi :3.1 SMK Bandar Tun Hussein Onn 2, Cheras, Selangor 4. Carta Organisasi Kedudukan Pegawai:4.1 Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 5. Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan 6. Senarai Tugas , Kuasa dan Hubungan Dengan Pegawai Lain 7. Peraturan-peraturan Pentadbiran 8. Proses Kerja , Carta Aliran Kerja dan Senarai Semak 9. Senarai Undang-undang dan Peraturan. 10. Senarai Jawatan Kuasa yang dianggotai 11. Senarai Borang-borang yang digunakan 12. Norma Kerja 13. Senarai Tugas Seharian

3

FAIL MEJA

0 Misi .1 Piagam Pelanggan SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Piagam Pelanggan 4 FAIL MEJA .1 . Visi . dan Objektif SMK Bandar TunHussein Onn 2 1.

1.2 Misi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Misi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2       sentiasa menghayatai budaya cemerlang memantapkan pengurusan akademik berusaha membudayakan akhlak mulia berusaha meningkatkan budaya akademik melalui pengajaran dan pembelajaran yang efektif dan berkualiti berusaha mewujudkan persekitaran sekolah yang harmoni dan menarik berusaha ke arah kecemerlangan kokurikulum melalui pendekatan inovatif 5 FAIL MEJA .

6 FAIL MEJA . berakhlak mulia dan berketrampilan dalam masyarakat berilmu. berfikiran kreatif.1.3 Visi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Visi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Beriltizam melahirkan pelajar yang berdaya maju.

4 Objektif SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Objektif SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Melahirkan pelajar yang beriman. berketrampilan dan sejathera yang sesuai dengan falsafah pendidikan negara. 7 FAIL MEJA .1. berakhlak mulia. berilmu.

2 .0 Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi Piagam Pelanggan Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 8 FAIL MEJA .

2.1 Objektif Unit Teknologi Mkalumat dan Komunikasi Objektif Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 9 FAIL MEJA .

0 Carta Organisasi SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Carta Organisasi Sekolah (Keseluruhan) 10 FAIL MEJA .3.

CARTA ORGANISASI SEKOLAH (KHUSUS) CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA ICT SEKOLAH SMK ABDUL JALIL. HULU LANGAT PENGETUA PENOLONG KANAN PENYELARAS ICT Pembantu Makmal Komputer (FT17) JK PPSMI Penyelaras Makmal Komputer JK Latihan & Perkembangan Staf JK Pengurusan & Penyelenggaraan JK Pengajaran & Pembelajaran JK ICTL JK Pengawas ICT JK Laman Web JK Pengurusan Stok & Dokumentasi JK Penyelenggaraan & Keselamatan JK Keceriaan .

4 .0 Carta Organisasi Kedudukan Pegawai .

DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah 2. Guru Penyelaras ICT menjadi sumber penting penyalur semua maklumat dan maklum balas kepada semua perlakuan perisian yang dibekalkan. Merancang dan mengajar Matapelajaran antara 12 waktu seminggu. Internet Access. Menyedia inventori bagi kemudahan infrastruktur teknologi yang dibekalkan.1.6. Melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. perisian. Help-desk dan 1st Level Support Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. 3. EGNet.3. Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. 2. memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal.5. Pusat Akses dan sebagainya 3.4.0 Senarai Tugas / Kuasa dan Perhubungan Bertanggungjawab Kepada Pengetua dan Penolong Kanan 1 Di Dalam Melaksana Dan Mengambil Tindakan Susulan Ke Atas Perkara-Perkara Berikut:: 1. Gateway. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. 13 FAIL MEJA . komponen-komponen dan aksesori ICT seperti ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal berikut: 3. 3. Mengurus.2. Proxy. 3.5. Broadband. 3.1. Modem dan sebagainya 3. membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan.

3. 4.3. Menjalankan kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan komputer yang rosak. Memastikan garis panduan/peraturan/tata cara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi dipatuhi. 4.3.7.11. TV connector dan sebagainya. Memastikan kesemua infrastruktur teknologi berada dalam keadaan baik. Mengurus keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan warga sekolah dan membantu serta membimbing mereka menggunakannya dalam aktiviti-aktiviti sekolah.8. 3. 3.10. Membantu merancang dan menguruskan pembelian bahan habis guna (consumables). 14 FAIL MEJA . Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti yang diperlukan oleh pihak pengguna. Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik-bilik kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan. Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.2. 4. penggunaan LCD projector. 3.9.1. sewaktu 4. Mengurus kemudahan bahan-bahan multimedia untuk kegunaan guru seperti sidang video.

Memastikan audit penggunaan kemudahan ICT dijalankan untuk menentukan keberkesanan penggunaan tersebut.1. pelajar-pelajar dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi seperti Bahan Pengajaran dan Pembelajaran. Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan kemahiran mengurus sistem komputer (hardware & software) dan aplikasi perisian. Menilai perisian Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan lain-lain perisian yang dibekalkan.1.1. 5. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi yang dibekalkan kementerian. 7. 6. 15 FAIL MEJA .2. 8. 6. Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah. 5. Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran. Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan.5. 8. Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru. 6.2.

9.5.6.7. Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang diberi kuasa sahaja. Sebagai pengurus e-mel. Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: 12. SAPP. 12. SSDM. ISIS.2.1. 12. Membuat backup dan replikasi maklumat mengikut jadual yang disyorkan. Menguruskan akaun dan e-mel warga sekolah.3. 12. 10. Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik.1. Memastikan keselamatan kemudahan infrastruktur teknologi dengan langkah-langkah seperti berikut: 12. 12. 12. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU 11. SISTEKS.2. SBT dsb 12. 12.4. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. Memastikan konfigurasi sistem beroperasi dengan baik. 12.7. 9. 16 FAIL MEJA . 12. Memastikan komputer bebas dari virus. SMM.7. Memastikan supaya ciri-ciri polisi keselamatan (security policies) dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan.7. Memastikan integriti dan keselamatan data.3. Memastikan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan banyak komputer. WINJAWS. Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat-tempat yang telah dikenal pasti.1.

3. Internet. 14. Menjalankan Configuration Management Audit mengikut jadual yang ditetapkan.1. perkakasan dan perisian seperti Windows. 13.2. SSMS. Memainkan peranan sebagai pakar rujuk kepada pengguna yang menghadapi rnasalah dengan sistem pengoperasian.1. 14. 17 FAIL MEJA . 13. Menjalankan pemantauan dan menyediakan Iaporan terhadap kecekapan rangkaian.2. Mempertingkatkan budaya ICT di sekolah.3. 15. 14. sistem rangkaian atau perisian-perisian dan Bahan Pengajaran-Pembelajaran dan menyelesaikan masalahmasalah yang dihadapi. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) ICT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa. 14.1. Menentukan kelancaran perjalanan sistem rangkaian secara keseluruhan user) dapat dan sentiasa memastikan bahawa pengguna (end menggunakan sistem dan aplikasi secara optimum.2. Merancang. tahap penggunaan komponen Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah supaya membantu perancangan menaik taraf kemudahan ICT sekolah. Menyediakan garis panduan peraturan/tatacara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi. mengurus dan menyelaras laman web sekolah. E-mail. MS Office. Mengenal pasti masalah yang timbul sama ada masalah yang berkaitan perkakasan. Membantu menyediakan belanjawan keperluan ICT untuk sekolah. sistem pengoperasian.13. Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah kepada pihak yang berkenaan. 15. dan lain-lain. 13. Printer. 15.

16. 16. Memberi penerangan kepada para pelawat sama ada dalam negeri dan luar negara mengenai Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah 18 FAIL MEJA .1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari masa ke semasa.

0 Senarai Tugas. Mengesahkan Pihak pengurusan sekolah Meluluskan Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Pusat Sumber 19 FAIL MEJA . Sebagai penghubung tunggal (single point of contact) bagi pihak sekolah 1. Penolong Kanan 1 Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti perancangan.6 . Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain Unit Jawatan : : SMK Bandar Tun Hussein Onn 2 Penyelaras ICT Tugas dan Tanggungjawab 1. pengurusan dan pelaksanaan ICT. pengurusan dan pelaksanaan ICT.1. Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Pengetua/Guru Besar Semua perkara yang melibatkan aktiviti-aktiviti perancangan. Guru Penyelaras ICT menjadi sumber penting penyalur semua maklumat dan maklum balas kepada semua perlakuan perisian yang dibekalkan.

1. Modem dan sebagainya 20 FAIL MEJA .2. Gateway. perisian. 2. Broadband. Internet Access. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. Proxy. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal berikut: Memeriksa Mengurus Melaksana Menyelenggara Membantu Memastikan Menyediakan Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Unit kaunseling Unit Disiplin Pusat Sumber Merancang 2.3. EGNet.2. Mengurus. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. Pusat Akses dan sebagainya 2. komponenkomponen dan aksesori ICT seperti ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. Memeriksa dan menyelenggara Memantau kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama.

21 FAIL MEJA .8 Memastikan kebersihan dan persekitaran yang selesa bagi bilik-bilik kemudahan infrastruktur teknologi ditempatkan. 2. memantau kerja yang dilakukan oleh pembekal. 2.10 Membantu merancang dan menguruskan pembelian bahan habis guna (consumables). membuat tindakan susulan kepada pihak berkaitan. 2.2.6 Menyedia inventori bagi kemudahan infrastruktur teknologi yang dibekalkan.4 Help-desk dan 1st Level Support 2.9 Memastikan garis panduan/peraturan/ tata cara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi dipatuhi.5 Sebagai pegawai urusan bagi aktiviti penyelenggaraan termasuk mencatat log. 2.7 Memastikan kesemua infrastruktur teknologi berada dalam keadaan baik. 2.

2.3 22 FAIL MEJA . Mengurus kemudahan bahanbahan multimedia untuk kegunaan guru seperti sidang video. penggunaan LCD projector. keperluan peralatan Memastikan ICT untuk guru dan membantu serta Menguruskan membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran.1 Memastikan semua aplikasi perisian yang dipasang berfungsi seperti yang diperlukan oleh pihak pengguna. 3. Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Unit kaunseling Unit Disiplin Pusat Sumber Guru-guru 3. Menyediakan Menyediakan rosak. TV connector dan sebagainya. 3.11 Menjalankan kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan komputer yang 3.2 Menguruskan keperluan infrastruktur teknologi untuk kegunaan warga sekolah dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam aktivitiaktiviti sekolah.

4. Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 4.1 Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guruguru,pelajar-pelajar dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi seperti Bahan Pengajaran dan Pembelajaran. 4.2 Memastikan audit penggunaan kemudahan ICT dijalankan untuk menentukan keberkesanan penggunaan tersebut.

Melatih Memantau

Juruteknik Komputer Guru-guru Pihak Pengurusan sekolah

23

FAIL MEJA

5. Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran. 5.1 Memastikan bahawa kursus dalaman dijalankan untuk meningkatkan kemahiran mengurus sistem komputer (hardware & software) dan aplikasi perisian. 5.2 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guruguru dan kakitangan sekolah dalam penggunaan sistem aplikasi yang dibekalkan kementerian.

Melatih Memantau

Juruteknik Komputer Guru-guru Pihak Pengurusan sekolah

6. Memberi input di dalam Memberi input menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah.

Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah

24

FAIL MEJA

7. Menyelaras penilaian Memantau perisian pendidikan Melapor berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. 7.1 Menilai perisian Bahan PengajaranPembelajaran dan lainlain perisian yang dibekalkan. 8. Sebagai pengurus e-mel. 8.1 Menguruskan akaun dan e-mel warga sekolah. 9. Mengurus isu-isu Memantau keselamatan peralatan Melapor ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/ Sekolah serta MAMPU Membantu pihak Membantu pengurusan sekolah Menyedia dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS, ISIS, WINJAWS, SISTEKS, SAPP, SMM, SSDM, SBT dsb 25 Menguruskan

Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah

Pihak pengurusan sekolah Guru-guru

Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah

10.

Pihak pengurusan sekolah Juruteknik Komputer

FAIL MEJA

Memastikan integriti Menyelenggara Pihak pengurusan dan keselamatan data. 11. 11.3 Memastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempattempat yang telah dikenal pasti. 11. 11.3 Memastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. sekolah Memantau 11.2 Memastikan keselamatan kemudahan infrastruktur teknologi dengan langkah-langkah seperti berikut: 11.2.2.2. 26 FAIL MEJA .2 Memastikan bilik server hanya boleh dimasuki oleh pihak yang diberi kuasa sahaja.1 Memastikan pemasangan jeriji besi di bilik-bilik yang ditempatkan banyak komputer.11.1 Memastikan Menguruskan Juruteknik supaya ciri-ciri polisi Komputer keselamatan (security policies) dipatuhi seperti yang ditetapkan oleh pihak pengurusan.

1 Memastikan konfigurasi sistem beroperasi dengan baik. 27 FAIL MEJA .4.4.4. 11. 11.2 Memastikan komputer bebas dari virus.4 Memastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: 11.11.3 Membuat backup dan replikasi maklumat mengikut jadual yang disyorkan.

28 Memberi input Membantu Memastikan Memantau Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Unit kaunseling Unit Disiplin Pusat Sumber Guru-guru FAIL MEJA . sistem rangkaian atau perisianperisian dan Bahan PengajaranPembelajaran dan menyelesaikan masalahmasalah yang dihadapi. dan lain-lain.1 Memainkan peranan sebagai pakar rujuk kepada pengguna yang menghadapi rnasalah dengan sistem pengoperasian. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber (resource person) ICT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa.3 Menentukan kelancaran perjalanan sistem rangkaian secara keseluruhan dan memastikan pengguna dapat menggunakan sistem dan aplikasi secara optimum. Internet.12. sistem pengoperasian. MS Office.2 Mengenal pasti masalah yang timbul sama ada masalah yang berkaitan perkakasan. Printer. 12. 12. SSMS. 12. E-mail. perkakasan dan perisian seperti Windows.

3 Membantu menyediakan belanjawan keperluan ICT untuk sekolah. Menyediakan Menjalankan Menyediakan Memantau Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Menyelesaikan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Pusat Sumber 29 FAIL MEJA . 13.13.1 Menjalankan Configuration Management Audit mengikut jadual yang ditetapkan.2 Menjalankan pemantauan dan menyediakan Iaporan terhadap kecekapan rangkaian. Menyediakan laporan dan maklumat perkembangan aktiviti sekolah kepada pihak yang berkenaan. 13. 13. tahap penggunaan komponen Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah supaya membantu perancangan menaik taraf kemudahan ICT sekolah.

15.1 Menyediakan garis Menguruskan panduan Melaksanakan peraturan/tatacara penggunaan kemudahan infrastruktur teknologi. Mempertingkatkan budaya ICT di sekolah. 15. 14. Menyediakan Memastikan Juruteknik Komputer Pihak pengurusan sekolah Penolong Kanan Matapelajaran (GKMP ) Panitia-panitia Unit kaunseling Unit Disiplin Pusat Sumber Guru-guru 14. Menjalankan tugas.1 Memberi penerangan kepada para pelawat sama ada dalam negeri dan luar negara mengenai Penyelesaian Bersepadu Pembestarian Sekolah Pihak pengurusan sekolah 30 FAIL MEJA . mengurus dan menyelaras laman web sekolah.2 Merancang.Melaksanakan tugas lain yang diarahkan oleh Memberi pengurusan sekolah maklumat dari masa ke semasa.14.

0 Peraturan-Peraturan Pentadbiran .7 .

Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan.PA-14). Kenalpasti jenis alat kerosakan. Carta Aliran dan Senarai Semak Penyelaras ICT Proses Kerja 1 Penyelaras ICT Aktiviti 1.0 Proses Kerja. Hubungi ‘Help Desk’ vendor dan dapatkan nombor log. Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Muka surat 1/1 komponen-komponen dan aksesori ICT. iv. iii. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama.8 . ii.0 Subaktiviti 1(a) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. ii. v. Rekod nombor log dalam buku log. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengurusan sekolah dan Guru Penyelaras ICT UndangUndang / Peraturan Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa Proses Kerja Terima aduan kerosakan i. perisian. Semak tempoh jaminan Jika dalam tempoh jaminan: i. 32 FAIL MEJA .

iii. Vendor akan menyemak kerosakan tersebut dan akan mengisi Borang Pemeriksaan Penyenggaraan Peralatan ICT (Borang PPP) yang perlu ditandatangani oleh Guru dan kemukakan kepada Sektor ICT dan Maklumat. Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa 33 FAIL MEJA . Kemukakan borang dan salinan kad harta modal ke Sektor ICT dan Maklumat Jika vendor yang dilantik oleh JPWPKL datang ke sekolah: i. Cuba baiki kerosakan ii. iv. Sekiranya vendor perlu membawa keluar perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan. Jika tidak boleh membaikinya sendiri. dapatkan pula pengesahan dari Pengetua/Guru Besar/Wakil. Tunjukkan perkakasan yang rosak ii. v.Jika tiada jaminan: i. isi Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP). pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Pemeriksaan (Borang KMKC). Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari PK1 /Guru Penyelaras ICT/Wakil. Setelah itu. iii.

Jika perlu dibaiki di luar. v. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang KMKP) dan ditandatangani oleh guru.PA-14). iii. Berdasarkan ikthisas pekeliling semasa 34 FAIL MEJA . Guru hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan. Jika telah dibaiki. iv.Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. pastikan vendor membaikinya. barulah menandatangani Borang PPPP ini. vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang PPPP). Jika boleh dibaiki di lokasi. ii.

perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti Muka 1/1 kerosakan perkakasan utama. perisian. surat ini komponen-komponen dan aksesori ICT. Mula Terima aduan kerosakan Kenalpasti jenis alat & kerosakan Ya Hubungi Helpdesk vendor Dapatkan No Log Jaminan masih ada? Tidak Cuba baiki kerosakan Tidak Isi Borang AKP Pastikan vendor hadir untuk pembaikan Pastikan vendor catat & tandatangan tindakan Dapatkan pengesahan kerosakan dari PK1/GPICT/Wakil Dapatkan pengesahan dari Pengetua/ GuruBesar/Wakil Kemuka Borang AKP ke Sektor ICT & Maklumat Maklumkan kepada Pegawai Aset kerja pembaikan A B Tamat 35 FAIL MEJA .Carta Aliran Kerja 1 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Subaktiviti 1 (a) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT.

A Tunjukkan peralatan ICT yang rosak kepada vendor Minta vendor isi Borang PPP Tidak Semak di sekolah Perlu dibawa keluar? Ya Minta vendor isi Borang KMKC Tamat B Ya Pastikan vendor membaikinya Baiki di lokasi Tidak Minta vendor mengisi Borang KMKP Pastikan guru tandatangan Borang KMKP Pastikan vendor isi Borang PPPP Minta guru semak peralatan ICT sama ada pembaikan telah dibuat Guru tandatangan Borang PPPP Pastikan vendor catat & tandatangan tindakan pembaikan dalam Buku Log Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah Tamat 36 FAIL MEJA .

Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. isi Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP). perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Subaktiviti 1(a) Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. Kenalpasti jenis alat dan kerosakan. v. iv. Jika dalam tempoh jaminan: i. Jika tiada jaminan: i. Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari PK1 /Guru Penyelaras ICT/Wakil.PA-14).Senarai Semak 1 Penyelaras ICT Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. BIL. iv. Jika tidak boleh membaikinya sendiri. v. Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan. iii. dapatkan pula pengesahan dari Pengetua/Guru Besar/Wakil. ii. iii. perisian. Rekod nombor log dalam buku log. i. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) Terima aduan kerosakan 1. Cuba baiki kerosakan ii. Kemukakan borang dan salinan kad harta modal ke 37 FAIL MEJA 1. ii. 3. Hubungi ‘Help Desk’ vendor dan dapatkan nombor log. Semak tempoh jaminan 2. komponenkomponen dan aksesori ICT. Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Setelah itu. .

Tunjukkan perkakasan yang rosak ii.Sektor ICT dan Maklumat 4. Jika vendor yang dilantik oleh JPWPKL datang ke sekolah: i. Sekiranya vendor perlu membawa keluar perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan. iii. Vendor akan menyemak kerosakan tersebut dan akan mengisi Borang Pemeriksaan Penyenggaraan Peralatan ICT (Borang PPP) yang perlu ditandatangani oleh Guru dan kemukakan kepada Sektor ICT dan Maklumat. 38 FAIL MEJA . pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Pemeriksaan (Borang KMKC).

5.PA-14). Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. pastikan vendor membaikinya. 39 FAIL MEJA . vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang PPPP). barulah menandatangani Borang PPPP ini. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang KMKP) dan ditandatangani oleh guru. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. iv. Jika telah dibaiki. v. Guru hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan. Jika boleh dibaiki di lokasi. iii. ii. Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. Jika perlu dibaiki di luar.

Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server iii. Rekodkan no log aduan ke dalam Buku Log Aduan Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Muka surat 1/1 Firewall. iv.Proses Kerja 2 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Proxy. 40 FAIL MEJA . DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. Broadband. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. Jika masalah tidak boleh diselesaikan. Pusat Akses dsb. Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Subaktiviti 1 (b) Proses Kerja Pastikan rangkaian SchoolNet di Pengurusan sekolah sekolah berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak Guru Penyelaras ICT router/modem/server. Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: i. vi. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu. perisian. Internet Access. Kenalpasti masalah yang dikemukakan ii.PA-14). Selesaikan masalah jika boleh. v. EGNet. hubungi Meja Bantuan GITN dan dapatkan no log aduan.

log aduan dalam Buku Log Aduan Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah Tamat 41 FAIL MEJA . EGNet. Proxy. Internet Access. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu. Pusat Akses dsb.Carta Aliran Kerja 2 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. log aduan Rekodkan no. Mula Subaktiviti 1 (b) Pastikan rangkaian berfungsi Tidak Ada aduan? Ya Kenalpasti masalah Semak peralatan rangkaian Ya Masalah rangkaian selesai? Tidak Uji & pastikan rangkaian berfungsi semula Lapor ke Meja Bantuan GITN Dapatkan no. Broadband. perisian. Muka surat 1/1 DNS dll bagi rangkaian Schoolnet.

Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Internet Access. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. xii. 3. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet. 2.PA-14). Selesaikan masalah jika boleh. xi. x. Jika masalah tidak boleh diselesaikan. Pusat Akses dsb. Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. BIL. 42 FAIL MEJA . Broadband. Proxy. sekolah berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak router/modem/server.Senarai Semak 2 Penyelaras ICT Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. perisian. 1. Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: vii. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Subaktiviti 1(b) Membantu. EGNet. Rekodkan no log aduan ke dalam Buku Log Aduan. hubungi Meja Bantuan GITN dan dapatkan no log aduan. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server ix. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) Pastikan rangkaian SchoolNet di 1. Kenalpasti masalah yang dikemukakan viii.

Proses Kerja 3 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Subaktiviti 1(c) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan Muka surat 1/1 pembahagian IP Address. Gateway. Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT 43 FAIL MEJA . Gateway dan Modem dsb. perisian. Modem dsb Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan dari Guru Pengurusan sekolah Penyelaras ICT untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Guru Penyelaras ICT Address.

perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan Muka surat 1/1 pembahagian IP Address.Carta Aliran Kerja 3 Penyelaras ICT Aktiviti 1 Subaktiviti 1 (c) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Gateway. perisian. Modem dsb Mula Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT Uji capaian Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT Tamat 44 FAIL MEJA .

Gateway dan Model dsb. perisian. 45 FAIL MEJA . Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik Lapor status capaian Guru Penyelaras ICT kepada 1. Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) 1.Senarai Semak 3 Penyelaras ICT Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. 2. 3. Gateway. Modem dsb BIL. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Subaktiviti 1(c) Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address.

Model peralatan ICT yang rosak iii. Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level pengguna support kepada Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki.Proses Kerja 4 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 1 1(d) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. 46 FAIL MEJA .PA-14). perisian. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Muka surat Help-desk dan 1st Level Support 1/1 ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima aduan kerosakan daripada Pengurusan sekolah pengguna peralatan ICT sekolah Guru Penyelaras ICT Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: i. Nama penuh pengadu ii. rekod kerja-kerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew.

perisian. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Help-desk dan 1st Level Support Muka surat 1/1 Mula Terima aduan kerosakan Rekod aduan kerosakan dalam Buku Log Kerosakan Buat 1st level support Rekod kerja pembaikan dalam Buku Log Kerosakan Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah Tamat 47 FAIL MEJA .Carta Aliran Kerja 4 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 1 1 (d) Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT.

4. Nama penuh pengadu v. 1. Terima aduan kerosakan daripada pengguna peralatan ICT sekolah 2. 48 FAIL MEJA .Senarai Semak 4 Penyelaras ICT Aktiviti Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. Model peralatan ICT yang rosak vi.PA-14). perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Help-desk dan 1st Level Support Subaktiviti 1(d) BIL. TINDAKAN TANDAKAN CATATAN TINDAKAN (√ ) 1. Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: iv. Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level support kepada pengguna Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki. 5. 3. rekod kerja-kerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. perisian.

Proses Kerja 5 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 2 Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 49 FAIL MEJA . Muka surat 1/1 Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan penyediaan Pengurusan sekolah peralatan ICT dari pengurusan sekolah /Guru Penyelaras ICT Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah.

Carta Aliran Kerja 5 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 2 Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Muka surat 1/1 Mula Terima arahan daripada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi Sediakan peralatan ICT Pasang peralatan ICT Uji peralatan ICT Tidak Peralatan ICT berfungsi? Ya Maklumkan bahawa peralatan ICT sedia digunakan Simpan peralatan ICT setelah selesai digunakan Tamat 50 FAIL MEJA .

7. Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari pengurusan sekolah /Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang 2. TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Subaktiviti BIL.Senarai Semak 5 Penyelaras ICT Aktiviti 2. Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. 4. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 6. 5. 3. 1. 8. 51 FAIL MEJA .

Proses Kerja 6 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 3 Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah Muka surat 1/1 ini Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan untuk menyediakan Pengurusan sekolah keperluan perolehan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Guru Penyelaras ICT Penyelaras ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT dengan bertanya kepada guru-guru sekolah dan kakitangan pejabat Lapor kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT akan keperluan perolehan peralatan ICT (jika ada) 52 FAIL MEJA .

Carta Aliran Kerja 6 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 3 Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah Muka surat 1/1 Mula Terima arahan penyediaan peralatan ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT Lapor keperluan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Tamat 53 FAIL MEJA .

1. Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Terima arahan untuk menyediakan keperluan perolehan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT dengan bertanya kepada guru-guru sekolah dan kakitangan pejabat Lapor kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT akan keperluan perolehan peralatan ICT (jika ada) 2. 3.Senarai Semak 6 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti BIL. 54 FAIL MEJA . 3.

Pastikan pintu makmal komputer dan pusat akses ditutup dan dikunci setelah selesai digunakan. 55 FAIL MEJA . Pastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. ii. Pastikan sistem penggera keselamatan berfungsi dengan baik. vi. Pastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: i. ii. v. Jalankan aktiviti ’back-up’ pada data yang berada di dalam server dengan kekerapan dua kali sebulan. Pastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti. iv. Pastikan pengemaskinian perisian anti-virus dilakukan secara berkala pada semua komputer di sekolah. lapor kehilangan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 1/ Guru Penyelaras ICT. iii. Pastikan bilik server sentiasa Guru Penyelaras ICT berkunci.Proses Kerja 7 Penyelaras ICT Aktiviti 4 Subaktiviti Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU Muka surat 1/1 Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Pastikan keselamatan ICT melalui Pengurusan sekolah langkah-langkah berikut: i. Jika berlaku kehilangan peralatan ICT. Pastikan penggunaan peralatan ICT direkod di dalam Buku Log.

Carta Aliran Kerja 7 Penyelaras ICT Aktiviti 4 Subaktiviti Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU Muka surat 1/1 Mula A Keselamatan peralatan ICT B Keselamatan data C Kehilangan peralatan ICT Tamat A Buat semakan Tidak Bilik Server dikunci? Tidak Ya Alat hawa dingin berfungsi? Tidak Ya Alat pemadam api berkeadaan baik? Ya Tidak Sistem penggera berfungsi? Tidak Ya Makmal Komputer & Pusat Akses dikunci setelah digunakan? Tidak Ya Penggunaan peralatan ICT direkod dalam Buku Log? Ya Lapor ketidakpatuhan Tamat 56 FAIL MEJA .

B Pastikan anti-virus diupdate Pastikan backup data dibuat Tamat C Semak jenis peralatan ICT yang hilang Lapor peralatan ICT yang hilang Tamat 57 FAIL MEJA .

lapor kehilangan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 1/ Guru Penyelaras ICT. Jalankan aktiviti ’back-up’ pada data yang berada di dalam server dengan kekerapan dua kali sebulan. v. Pastikan sistem penggera keselamatan berfungsi dengan baik. Pastikan keselamatan ICT melalui langkah-langkah berikut: i. ii. Pastikan penggunaan peralatan ICT direkod di dalam Buku Log. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Subaktiviti BIL. Pastikan bilik server sentiasa berkunci. . 58 FAIL MEJA 2. Pastikan pengemaskinian perisian anti-virus dilakukan secara berkala pada semua komputer di sekolah.Senarai Semak 7 Penyelaras ICT Aktiviti 4. Pastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti. Pastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: iii. Jika berlaku kehilangan peralatan ICT. Pastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. iii. iv. 1. Pastikan pintu makmal komputer dan pusat akses ditutup dan dikunci setelah selesai digunakan. vi. iv. 3.

SSDM. SMM. SBT dsb Muka surat 1/1 Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk UndangUndang / Peraturan Proses Kerja Terima arahan penyediaan Pengurusan sekolah peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan Guru Penyelaras ICT maklumat untuk aplikasi EMIS. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 59 FAIL MEJA .Proses Kerja 8 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 5 Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. SBT dsb Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. SSDM. HRMIS. HRMIS. SMM.

SSDM. SMM. HRMIS. SBT dsb Muka surat 1/1 Mula Terima arahan daripada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi Sediakan peralatan ICT Pasang peralatan ICT Uji peralatan ICT Tidak Peralatan ICT berfungsi? Ya Maklumkan bahawa peralatan ICT sedia digunakan Simpan peralatan ICT setelah selesai digunakan Tamat 60 FAIL MEJA .Carta Aliran Kerja 8 Penyelaras ICT Aktiviti Subaktiviti 5 Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS.

7. Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. HRMIS. SBT dsb TINDAKAN TANDAKAN TINDAKAN (√ ) CATATAN Subaktiviti BIL. SSDM. 61 FAIL MEJA . 1. 3. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan 6. 5. HRMIS. 8. SMM. SMM. SBT dsb Kenalpasti lokasi peralatan ICT Sediakan peralatan diperlukan penempatan ICT yang 2. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. 4. SSDM.Senarai Semak 8 Penyelaras ICT Aktiviti 5.

 Surat Pekeliling ICT Bil. 1 Tahun 2007 – Garispanduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Kementerian Pelajaran Malaysia.Pengurusan Laman Web/Portal Sektor Awam. ‘C’.  PKPA Bil.  Pekeliling Am Bil.  Pekeliling Am Bil. 6 Tahun 2005 . 3 Tahun 2000 – Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).0 Senarai Undang-Undang Pekeliling  Perintah-perintah Am Bab ‘A’. 62 FAIL MEJA .  Pekeliling Am Bil. 4 Tahun 2006 . ‘D’. ‘B’.  PKPA Bil. 2 Tahun 2006 . 1 Tahun 2001 – Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).  Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 Panduan Pengurusan Pejabat. ‘E’ dan ‘F’ dan Arahan-arahan Perbendaharaan.  Surat Pekeliling Am Bil.  Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 2002 – Penggunaan dan Pemakaian Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) Sebagai Standard di Agensiagensi Kerajaan. 1 Tahun 2003 – Garis panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Emel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan. 1 Tahun 2006 .Pengukuhan Tadbir Urus Jawatankuasa IT dan Internet Kerajaan.9 .  Surat Pekeliling Am Bil.Pengurusan Pengendalian Insiden Keselamatan Teknologi Maklumat (ICT) Sektor Awam.Garis Panduan Penilaian Risiko Keselamatan Maklumat Sektor Awam.

2 Tahun 2000 – Peranan Jawatankuasa di Bawah Jawatankuasa IT dan Internet (JITIK). Surat Pekeliling Am dan Garispanduan MAMPU yang diedarkan dari semasa ke semasa. 63 FAIL MEJA . Surat Perkeliling Am Bil.  Semua Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA). Pekeliling Am. Surat PKPA .

10 . Nama Pegawai Jawatan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : : Nama Jawatankuasa Kekerapan Mesyuarat Setahun Jenis Keanggotaan 64 FAIL MEJA .0 Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh (6) bulan.

Borang Pemeriksaan Penyelenggaraan ICT 5. Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Utk Pemeriksaan 2. 0 Senarai Borang-Borang Yang Digunakan Aktiviti Subaktiviti Muka surat ini 1/1 1. Borang Pengesahan Penyelenggaraan Peralatan ICT 6. Borang Pengesahan Penyelenggaraan Peralatan ICT(2) 65 FAIL MEJA .11. Borang Aduan Peralatan ICT Yang Belum Dipulangkan 4. Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT 7. Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT 3.

iv. v. Cuba baiki kerosakan ii. Kemukakan borang dan salinan kad harta modal ke Sektor ICT dan Maklumat 66 MASA YANG DIAMBIL 30 Minit / Unit Subaktiviti 1(a) BIL. Kenalpasti jenis alat dan kerosakan. iii. Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. 4 jam / unit Bergantung kepada Jabatan FAIL MEJA . Pastikan vendor hadir ke lokasi untuk memperbaiki kerosakan.12. Dapatkan pengesahan semakan kerosakan dari PK1 /Guru Penyelaras ICT/Wakil. ii. 2. v.0 Norma Kerja NORMA KERJA Nota : Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Semak tempoh jaminan Jika dalam tempoh jaminan: i. iii. komponenkomponen dan aksesori ICT. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menandatangani buku tersebut. Hubungi ‘Help Desk’ vendor dan dapatkan nombor log. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Memeriksa dan menyelenggara kelengkapan ICT yang rosak seperti kerosakan perkakasan utama. Setelah itu. dapatkan pula pengesahan dari Pengetua/Guru Besar/Wakil. 1. ii. Maklumkan kerja-kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. 5 minit / aduan 1 minit / aduan Bergantung kepada vendor 1 hari bekerja 3. isi Borang Aduan Kerosakan Peralatan ICT (Borang AKP). iv. Jika tiada jaminan: i. Jika tidak boleh membaikinya sendiri. Rekod nombor log dalam buku log.PA14). JENIS KERJA Terima aduan kerosakan i. perisian.

Tunjukkan perkakasan yang rosak ii. Jika boleh dibaiki di lokasi. Sekiranya vendor perlu membawa keluar perkakasan yang rosak itu untuk pemeriksaan. Vendor akan menyemak kerosakan tersebut dan akan mengisi Borang Pemeriksaan Penyenggaraan Peralatan ICT (Borang PPP) yang perlu ditandatangani oleh Guru dan kemukakan kepada Sektor ICT dan Maklumat. v. Jika vendor yang dilantik oleh JPWPKL datang ke sekolah: i. vendor hendaklah mengisi Borang Pengesahan Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan Peralatan ICT (Borang PPPP).PA-14). iii. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Penyelenggaraan (Borang KMKP) dan ditandatangani oleh guru. pastikan vendor mengisi Borang Kebenaran Membawa Keluar Peralatan ICT Untuk Pemeriksaan (Borang KMKC). iii.4. Guru hendaklah menyemak dahulu peralatan ICT tersebut sudah boleh digunakan. Pastikan vendor mencatat tindakan yang telah diambil dalam Buku Log Aduan Kerosakan serta menanda-tangani buku tersebut. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. ii. Bergantung kepada vendor 5. Jika telah dibaiki. barulah menandatangani Borang PPPP ini. iv. Jika perlu dibaiki di luar. Jika vendor datang semula (setelah mendapat LO): i. pastikan vendor membaikinya. Bergantung kepada vendor 67 FAIL MEJA .

Uji dan pastikan rangkaian berfungsi semula. Selesaikan masalah jika boleh.PA-14). Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. 2. JENIS KERJA Pastikan rangkaian SchoolNet di sekolah berjalan dengan baik setiap hari dengan menyemak router/modem/server. Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. DNS dll bagi rangkaian Schoolnet.NORMA KERJA Nota: Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. perisian. Jika terdapat aduan mengenai rangkaian: i. 1. Kenalpasti masalah yang dikemukakan ii. MASA YANG DIAMBIL 10 minit / hari Subaktiviti 1(b) BIL. Rekodkan no log aduan ke dalam Buku Log Aduan. Semak switch/hub/kabel UTP/konfigurasi perkakasan ICT/router/modem/server iii. hubungi Meja Bantuan GITN dan dapatkan no log aduan. vi. Proxy. Internet Access. Broadband. 15 minit / aduan 68 FAIL MEJA . iv. v. EGNet. Pusat Akses dsb. 30 minit / aduan Bergantung kepada Vendor 3. memantau dan menyelia rangkaian LAN dan WAN serta menyelaras server-server utama dan peralatan seperti Firewall. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu. Jika masalah tidak boleh diselesaikan.

Gateway. 3. 2. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Membantu Guru Penyelaras ICT dalam melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1. 1. Modem dsb JENIS KERJA Terima arahan dari Guru Penyelaras ICT untuk melaksanakan pelarasan sistem berkaitan dengan pembahagian IP Address. Gateway dan Modem dsb. Uji capaian bagi memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan baik Lapor status capaian kepada Guru Penyelaras ICT MASA YANG DIAMBIL 20 minit / unit Subaktiviti 1(c) BIL. perisian. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. 69 FAIL MEJA .

3.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 1.PA-14). 2. Rekodkan aduan kerosakan di dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah dengan butiran berikut: i. perisian. Menguruskan dan menyelenggara kemudahan ICT. 70 FAIL MEJA . rekod kerjakerja pembaikan ke dalam Buku Log Kerosakan Peralatan ICT Sekolah Maklumkan kerja pembaikan kepada Pegawai Aset Sekolah untuk direkod ke dalam Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (Kew. 4. Model peralatan ICT yang rosak iii. 1. Catat jenis kerosakan yang dihadapi Buat 1st level support kepada pengguna Jika peralatan ICT tersebut telah dibaiki. 5. perkakasan dan aplikasi yang dibekalkan oleh KPM/JPN/PPD serta menyelesaikan masalah teknikal Help-desk dan 1st Level Support JENIS KERJA Terima aduan kerosakan peralatan ICT sekolah daripada pengguna MASA YANG DIAMBIL 4 jam / unit Subaktiviti 1(d) BIL. Nama penuh pengadu ii.

6. Menyediakan keperluan alatan ICT untuk guru dan membantu mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran. 4. 3.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 2. 71 FAIL MEJA . 2. ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan dari MASA YANG DIAMBIL 30 minit / unit 8. Subaktiviti BIL. 1. 7. JENIS KERJA Terima arahan penyediaan peralatan ICT pengurusan sekolah /Guru Penyelaras ICT Kenalpasti lokasi penempatan peralatan ICT Sediakan peralatan ICT yang diperlukan Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. 5.

NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti Subaktiviti BIL. Memberi input di dalam menyediakan keperluan perolehan ICT untuk pengurusan sekolah 2. 1. 72 FAIL MEJA . 3. JENIS KERJA Terima arahan untuk menyediakan keperluan perolehan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT Buat semakan keperluan perolehan peralatan ICT dengan bertanya kepada guru-guru sekolah dan kakitangan pejabat Lapor kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT akan keperluan perolehan peralatan ICT (jika ada) MASA YANG DIAMBIL 5 hari berkerja 3.

Pastikan pintu makmal komputer dan pusat akses ditutup dan dikunci setelah selesai digunakan. Pastikan bilik server sentiasa berkunci. Mengurus isu-isu keselamatan peralatan ICT dan sistem maklumat di peringkat sekolah serta mematuhi kawalan dan prosedur keselamatan yang berkesan selaras dengan dasar-dasar keselamatan yang telah ditetapkan oleh KPM/JPN/PPD/Sekolah serta MAMPU Subaktiviti BIL. JENIS KERJA Pastikan keselamatan ICT melalui langkah-langkah berikut: i. Jika berlaku kehilangan peralatan ICT. iv. Setiap hari 2 kali sebulan 3. Pastikan sistem penggera keselamatan berfungsi dengan baik. Pastikan alat hawa dingin yang dibekalkan berfungsi dengan baik. iii. Pastikan alat pemadam api berada dalam keadaan baik dan berada di tempat yang telah dikenalpasti. lapor kehilangan tersebut kepada Pengetua/Guru Besar/ Penolong Kanan 1/ Guru Penyelaras ICT. Pastikan pengemaskinian perisian anti-virus dilakukan secara berkala pada semua komputer di sekolah. 1.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 4. MASA YANG DIAMBIL 10 minit / bilik 2. ii. v. vi. ii. Pastikan penggunaan peralatan ICT direkod di dalam Buku Log. 5 minit / aduan 73 FAIL MEJA . Jalankan aktiviti ’back-up’ pada data yang berada di dalam server dengan kekerapan dua kali sebulan. Pastikan keselamatan data melalui langkah-langkah berikut: i.

ambil peralatan ICT yang lain Maklumkan kepada pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bahawa peralatan ICT sedia untuk digunakan Simpan peralatan ICT yang telah selesai digunakan MASA YANG DIAMBIL 30 minit / unit 2. 74 FAIL MEJA . 5. 8.NORMA KERJA Nota : Masa yang dinyatakan hanyalah secara umum dan purata Aktiviti 5. 4. SBT dsb Kenalpasti lokasi penempatan peralatan ICT Sediakan peralatan ICT yang diperlukan Pasang peralatan ICT di lokasi yang telah dikenalpasti Uji peralatan ICT untuk memastikan peralatan ICT tersebut berfungsi dengan baik Jika bermasalah. HRMIS. HRMIS. 1. 6. SMM. JENIS KERJA Terima arahan penyediaan peralatan ICT dari pengurusan sekolah/Guru Penyelaras ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. SBT dsb Subaktiviti BIL. 7. SMM. Membantu pihak pengurusan sekolah dalam menyediakan peralatan ICT bagi aktiviti pengemaskinian data dan maklumat untuk aplikasi EMIS. SSDM. 3. SSDM.

Butir-butir tugas Catatan Catatan: Sila letakkan senarai ini diatas meja anda 75 FAIL MEJA .0 Senarai Tugas Harian Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Nama : < nama Penyelaras ICT> Jawatan : Penyelaras ICT Tarikh: Bil.13. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful