NOVEL KEMBARA AMIRA

Klon soalan SPM bahagian novel sepanjang 10 tahun yang lepas.
1 - Tema yang menarik merupakan pendorong kepada pembaca untuk membaca sesebuah novel. Nyatakan tema novel yang telah anda baca. 2 - Pengarang menyelitkan beberapa persoalan dalam novel yang telah anda baca. Huraikan tiga persoalan utama dalam novel tersebut. 3 - Banyak peristiwa yang dipaparkan dalam novel mengandungi nilai murni. Berdasarkan novel yang telah anda baca, bincangkan tiga peristiwa yang membawa nilai murni yang berbeza. 4 - Cerita dalam novel sememangnya memaparkan latar masyarakat sezaman. Nyatakan tiga latar masyarakat yang terdapat dalam novel yang telah anda baca. 5 - Latar tempat yang terdapat dalan sesebuah novel menjadikan cerita lebih realistik. Berdasarkan novel yang telah anda kaji, huraikan tiga latar tempat utama. 6 - Pengakhiran sesebuah cerita dalam novel akan memberikan kepuasan kepada pembaca. Huraikan pendapat tersebut berdasarkan novel yang telah anda kaji. 7 - Klimaks merupakan unsur utama dalam plot sesebuah cerita. Daripada novel yang telah anda baca, jelaskan persitiwa yang menjadi klimaks dalam novel tersebut. 8 - Novel yang telah anda kaji mengandungi beberapa persoalan utama. Huraikan tiga peristiwa yang mendokong persoalan kegigihan dalam novel tersebut. 9 - Watak adalah unsur penting yang menghidupkan dan menggerakkan cerita. Huraikan tiga perwatakan watak utama dalam novel yang anda baca. 10 - Watak utama dalam sesebuah novel banyak menghadapai cabaran. Nyatakan cabaran watak utama dalam novel yang anda baca. 11 - Pembaca novel akan mendapat banyak pengajaran berguna yang boleh dijadikan panduan hidup. Jelaskan tiga pengajaran utama yang dapat anda petik daripada novel yang telah anda kaji. 12 - Nilai kasih sayang terdapat dalam kebanyakan novel yang bercorak kemasyarakatan. Huraikan tiga nilai tersebut berdasarkan novel kajian anda. 13 - Konflik yang timbul dalam cerita membuatkan cerita semakin berkembang. Berdasarkan novel kajian anda, nyatakan peranan watak utama dalam menyelesaikan konflik. 14 - Watak sampingan dalam sesebuah novel juga penting dalam menggerakkan cerita. Nyatakan peranan satu watak sampingan berdasarkan novel yang telah anda baca. 15 - Berdasarkan novel kajian anda, jelaskan peristiwa yang memberi teladan kepada pembaca.

21 . huraikan tiga peristiwa yang menggambarkan kepincangan dalam masyarakat. 19 .Tajuk sesebuah novel amat berkaitan dengan cerita dalam novel tersebut. huraikan tiga contoh yang menunjukkan nilai ketekunan. Berdasarkan novel yang anda kaji. Nyatakan tiga peristiwa menarik dalam novel tersebut.16 . Tuliskan sinopsis cerita novel tersebut.Cerita dalam novel menyelitkan banyak nilai murni.Novel yang telah anda baca adalah sebuah novel yang menarik.Pengarang telah menggunakan beberapa teknik plot agar penyampaian cerita menjadi lebih menarik. Jelaskan cara watak utama menyelesaikan konflik yang dihadapi berdasarkan novel yang telah anda baca. 18 . Nyatakan tiga teknik plot yang terdapat dalam novel kajian anda.Banyak peristiwa yang digambarkan dalam sesebuah cerita mencerminkan persoalan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Huraikan plot novel yang telah anda baca. 27 . Berdasarkan novel kajian anda.Cerita dalam novel memaparkan kisah yang berlaku dalam sesebuah masyarakat.Permulaan yang menarik dalam sesebuah novel akan mempengaruhi pembaca untuk meneruskan pembacaan hingga akhir. Huraikan tiga contoh nilai ketabahan watak utama dalam novel yang anda kaji. jelaskan tiga latar masa yang penting.Latar masyarakat yang dipaparkan dalam sesebuah novel mempunyai nilai tersendiri.Novel yang telah anda baca mengandungi banyak peristiwa menarik. Berdasarkan novel yang anda kaji. Berdasarkan novel yang telah anda pelajari. Huraikan tiga nilai kemasyarakatan dalam novel yang anda kaji. . 20 . huraikan kesesuaian tajuk novel dengan isinya.Cerita yang menarik dalam sesebuah novel akan meninggalkan kesan perasaan kepada pembaca. 22 . 28 .Setiap peristiwa dalam novel berlaku dalam latar masa tertentu. 25 . 30 . Huraikan pernyataan tersebut berdasarkan novel kajian anda. nyatakan tiga peristiwa menunjukkan penentangan watak.Plot dalam sesebuah cerita berkembang mengikut peringkat.Kebanyakan konflik dalam cerita sesebuah novel melibatkan watak utama. 17 . 24 . Berdasarkan novel yang telah anda baca. 29 .Watak-watak dalam sesebuah novel akan bertentangan dengan sebahagian watak yang lain. Berpandukan novel yang anda kaji. 26 . jelaskan tiga peristiwa yang mencerminkan persoalan maruah. 23 .Watak utama mencerminkan banyak nilai murni. Nyatakan tiga peristiwa yang meninggalkan kesan kepada anda berpandukan novel yang anda baca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful