NOVEL KEMBARA AMIRA

Klon soalan SPM bahagian novel sepanjang 10 tahun yang lepas.
1 - Tema yang menarik merupakan pendorong kepada pembaca untuk membaca sesebuah novel. Nyatakan tema novel yang telah anda baca. 2 - Pengarang menyelitkan beberapa persoalan dalam novel yang telah anda baca. Huraikan tiga persoalan utama dalam novel tersebut. 3 - Banyak peristiwa yang dipaparkan dalam novel mengandungi nilai murni. Berdasarkan novel yang telah anda baca, bincangkan tiga peristiwa yang membawa nilai murni yang berbeza. 4 - Cerita dalam novel sememangnya memaparkan latar masyarakat sezaman. Nyatakan tiga latar masyarakat yang terdapat dalam novel yang telah anda baca. 5 - Latar tempat yang terdapat dalan sesebuah novel menjadikan cerita lebih realistik. Berdasarkan novel yang telah anda kaji, huraikan tiga latar tempat utama. 6 - Pengakhiran sesebuah cerita dalam novel akan memberikan kepuasan kepada pembaca. Huraikan pendapat tersebut berdasarkan novel yang telah anda kaji. 7 - Klimaks merupakan unsur utama dalam plot sesebuah cerita. Daripada novel yang telah anda baca, jelaskan persitiwa yang menjadi klimaks dalam novel tersebut. 8 - Novel yang telah anda kaji mengandungi beberapa persoalan utama. Huraikan tiga peristiwa yang mendokong persoalan kegigihan dalam novel tersebut. 9 - Watak adalah unsur penting yang menghidupkan dan menggerakkan cerita. Huraikan tiga perwatakan watak utama dalam novel yang anda baca. 10 - Watak utama dalam sesebuah novel banyak menghadapai cabaran. Nyatakan cabaran watak utama dalam novel yang anda baca. 11 - Pembaca novel akan mendapat banyak pengajaran berguna yang boleh dijadikan panduan hidup. Jelaskan tiga pengajaran utama yang dapat anda petik daripada novel yang telah anda kaji. 12 - Nilai kasih sayang terdapat dalam kebanyakan novel yang bercorak kemasyarakatan. Huraikan tiga nilai tersebut berdasarkan novel kajian anda. 13 - Konflik yang timbul dalam cerita membuatkan cerita semakin berkembang. Berdasarkan novel kajian anda, nyatakan peranan watak utama dalam menyelesaikan konflik. 14 - Watak sampingan dalam sesebuah novel juga penting dalam menggerakkan cerita. Nyatakan peranan satu watak sampingan berdasarkan novel yang telah anda baca. 15 - Berdasarkan novel kajian anda, jelaskan peristiwa yang memberi teladan kepada pembaca.

Huraikan plot novel yang telah anda baca. Huraikan tiga contoh nilai ketabahan watak utama dalam novel yang anda kaji. 30 .Latar masyarakat yang dipaparkan dalam sesebuah novel mempunyai nilai tersendiri. Huraikan pernyataan tersebut berdasarkan novel kajian anda.Pengarang telah menggunakan beberapa teknik plot agar penyampaian cerita menjadi lebih menarik. Jelaskan cara watak utama menyelesaikan konflik yang dihadapi berdasarkan novel yang telah anda baca. 26 . 23 .Novel yang telah anda baca adalah sebuah novel yang menarik. Tuliskan sinopsis cerita novel tersebut.Novel yang telah anda baca mengandungi banyak peristiwa menarik. 28 . 25 .Banyak peristiwa yang digambarkan dalam sesebuah cerita mencerminkan persoalan yang ingin disampaikan oleh pengarang.Setiap peristiwa dalam novel berlaku dalam latar masa tertentu.Kebanyakan konflik dalam cerita sesebuah novel melibatkan watak utama. jelaskan tiga latar masa yang penting. huraikan tiga peristiwa yang menggambarkan kepincangan dalam masyarakat. Nyatakan tiga peristiwa menarik dalam novel tersebut.Cerita dalam novel menyelitkan banyak nilai murni. jelaskan tiga peristiwa yang mencerminkan persoalan maruah. 29 . 24 . huraikan tiga contoh yang menunjukkan nilai ketekunan. Nyatakan tiga teknik plot yang terdapat dalam novel kajian anda. Berdasarkan novel kajian anda. 27 . 21 . 22 . Berdasarkan novel yang anda kaji. Berdasarkan novel yang telah anda baca. Berpandukan novel yang anda kaji. 18 .Permulaan yang menarik dalam sesebuah novel akan mempengaruhi pembaca untuk meneruskan pembacaan hingga akhir. Nyatakan tiga peristiwa yang meninggalkan kesan kepada anda berpandukan novel yang anda baca. Huraikan tiga nilai kemasyarakatan dalam novel yang anda kaji. nyatakan tiga peristiwa menunjukkan penentangan watak.Watak utama mencerminkan banyak nilai murni.Watak-watak dalam sesebuah novel akan bertentangan dengan sebahagian watak yang lain.Cerita yang menarik dalam sesebuah novel akan meninggalkan kesan perasaan kepada pembaca. 17 . Berdasarkan novel yang telah anda pelajari. 19 .Tajuk sesebuah novel amat berkaitan dengan cerita dalam novel tersebut. Berdasarkan novel yang anda kaji. 20 .Cerita dalam novel memaparkan kisah yang berlaku dalam sesebuah masyarakat.Plot dalam sesebuah cerita berkembang mengikut peringkat. . huraikan kesesuaian tajuk novel dengan isinya.16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful