BORANG MAKLUMBALAS KERJASAMA PENYELIAAN PELAJAR PRAKTIKUM ANTARA

KAMPUS IPG
KAMPUS :..............................................................................

IPG ASAL : IPG KAMPUS TUANKU BAINUN
Program : DIPLOMA PERGURUAN LEPAS IJAZAH MOD KURSUS DALAM CUTI BAGI GURUGURU AGAMA BANTUAN KERAJAAN (DPLI-KDC-SABK-SR) SEKOLAH RENDAH

Kepada;
Pengarah
Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun
14000 Mengkuang, Bukit Mertajam,
Pulau Pinang.
(u.p Ketua Unit Praktikum)

Tarikh:

Tuan,
Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa pihak kami.. ( sila tandakan / pada yang berkenaan dibawah)
Akan membantu menyelia pelajar-pelajar seperti yang disenaraikan dalam surat tuan dan
mohon pihak tuan mengemukakan maklumat lanjut dan dokumen berkaitan berhubung
penyeliaan berkenaan
Hanya dapat membantu menyelia sebahagian pelajar-pelajar yang tuan senaraikan sahaja.
( Lampirkan senarai ). Manakala pelajar lain kami tidak dapat membantu kerana
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Tidak dapat membantu menyelia pelajar-pelajar berkenaan kerana
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Tandatangan pengarah: ....................................................
Cop:

* Selain diposkan, sila faks surat ini untuk tindakan segera pihak kami ( 04 5214955)