Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari 36300 Sungai Sumun Perak Laporan Post Mortem Ujian Diagnostik 1 Projek

AKAR 2013 1.0 Pendahuluan
1.1. Pada tahun 2013, Projek AKAR dilaksanakan untuk mengatasi masalah near miss dalam kalangan calon PMR 2103. Selaras dengan objektif AKAR ini, seramai 25 calon PMR SMK Khir Johari disenaraikan sebagai “calon Projek AKAR “ oleh Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak. 1.2. 25 orang murid terpilih ini adalah berdasarkan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 2 yang memperoleh Gred Purata tidak melebihi 2.00. 1.3. Daripada 25 orang murid ini 15 orang adalah daripada Tingkatan 3 Zamrud dan 10 orang murid adalah daripada Tingkatan 3 KAA. 1.4 Pada 18 Mac – 22 Mac 2013, murid-murid ini telah menjalani Ujian Diagnostik 1. Berikut adalah laporan post mortem yang disediakan.

2.0 Pencapaian dan Analisis Berdasarkan Mata Pelajaran
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS GEOGRAFI KEMAHIRAN HIDUP 1 KEMAHIRAN HIDUP 2 MATEMATIK PENDIDIKAN ISLAM SEJARAH SAINS BAHASA ARAB BAHASA CINA BAHASA TAMIL BIL CALON A B C D ABCD E TH GPMP

BIL 21 0 5 4 1 12 0 4 2 1 0 0

% 84.00 0.00 20.00 57.14 5.56 48.00 0.00 16.00 8.00 10.00 0.00 0.00

BIL 4 6 11 3 7 10 2 13 8 5 4 1

% 16.00 24.00 44.00 42.86 38.89 40.00 10.53 52.00 32.00 50.00 100.00 100.00

BIL 0 14 9 0 10 3 11 7 13 3 0 0

% 0.00 56.00 36.00 0.00 55.56 12.00 57.89 28.00 52.00 30.00 0.00 0.00

BIL 0 5 0 0 0 0 6 0 2 1 0 0

% 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.58 0.00 8.00 10.00 0.00 0.00

BIL 25 25 25 7 18 25 19 24 25 10 4 1

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 96.00 100.00 100.00 100.00 100.00

BIL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.16 2.96 2.16 1.43 2.50 1.64 3.21 2.24 2.60 2.40 2.00 2.00

25 25 25 7 18 25 19 25 25 10 4 1

2.1 Terdapat seramai 25 orang calon dari dua kelas (Tingkatan 3 KAA dan 3 Zamrud ) iaitu 19 orang murid Melayu, 4 orang murid Cina dan 2 orang murid India. Kehadiran murid adalah 100% semasa ujian dijalankan. 2.2 Terdapat seramai 24 orang pelajar ( 96.0% ) lulus semua mata pelajaran dan 1 orang gagal satu mata pelajaran iaitu Sejarah. 2.3 Pencapaian dari segi kualiti – Mata pelajaran terbaik adalah bahasa Melayu iaitu 24 orang murid 984.0% ) memperoleh A dan 4 orang memperoleh B ( 16.0%) .

Menguasai Bhg A (i) 2.96.isi penting kurang terperinci 2. Kurang faham konsep keterlarutan gas dalam cecair 4. 1. Bahasa Inggeris 1.4 Mata Pelajaran yang pencapaiannya kurang berkualiti adalah Pendidikan Islam dan Bahasa Inggeris . Dapat mengetahui fenomena semulajadi berkaitan peningkatan suhu bumi. Kurang faham konsep pengembangan dan pengecutan bahan semasa cuaca panas dan sejuk . 3. Sains 1. 2. 2. Ayat kurang menarik 5. Kebanyakan pelajar mendapat gred C dan D untuk karangan. Lemah soalan aplikasi dan melibatkan eksperimen.86%) dan Matematik. 1. Huraian contoh. Gred terbaik adalah B. Pelajar dapat mengenali struktur organel dan fungsi. 3.0% ) memperoleh C. Makna perkataan 2. 5. Dapat membezakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. 2.0 Analisis Berdasarkan Soalan Mengikut Mata Pelajaran Bil.0%) memperoleh A. 2.14%) dan 3 orang memperoleh B (42. Sebahagian besar pelajar dapat menjawab dengan baik bahagian sajak. 12 orang murid ( 48. Topik mesin ringkas: pelajar dapat menyatakan cara mengurangkan daya dalam tuas. Kuasai bahagian D Kelemahan 1. Semua pelajar menjawab dengan sederhana bahagian „summary‟. 5 orang pelajar mendapat kurang 25 markah. 6. Pemahaman soalan 2 dan 3 dengan cemerlang 3. Cemerlang bahagian B dan C 4. Sebahagian besar pelajar dapat menguasai soalan aras rendah. Mengenalpasti ayat yang betul 4. 10 orang (40.0%) memperoleh B dan 3 orang (12.21 dan Bahasa Inggeris 2. 3 pelajar dapat menjawab soalan objektif lebih dari 30 markah ke atas. 2. Pelajar dapat mengaitkan bilangan organism dengan piramid nombor. Kertas 1: 1. 3. Ini kerana tiada seorang murid memperoleh A dan GPMP Pendidikan Islam adalah 3. Ketiga-tiga mata pelajaran ini memperoleh GPMP bawah 2. Mata Pelajaran Bahasa Melayu Kekuatan 1. C dan D sahaja. 4.00. 3. Kesalahan tatabahasa 3.Seterusnya adalah mata pelajaran Kemahiran Hidup 1 iaitu 4 orang memperoleh A (57.

Pend. .Hanya 1 calon yang mendapat markah 30 ke bawah iaitu 26/40 2.Calon dapat menguasai soalan yang memberikan taburan markah yang besar seperti soalan Lokus dan Penjelmaan. 3. . 27 dan 35. 3.4 calon mendapat markah penuh . 3.Pelajar sukar menjawab soalan “Solid Geometry” dan koordinat kerana tidak menghafal formula. Teknik menjawab soalan belum dikuasai. Soalan bergambar yang jelas.Kecuaian semasa membuat pengiraan 2. Soalan yang diuji kebanyakannya berbentuk soalan yang mudah. 3. Terdapat satu soalan yang mempunyai jawapan bertindih dan mengelirukan pelajar. Soalan Subjektif . Islam 1. Soalan bergambar yang jelas.BIL. 2. 6. Soalan yang lain dapat dijawab dengan mudah oleh semua calon. Soalan Objektif . Kelemahan 1. Banyak soalan bergambar yang memudahkan pelajar menjawab soalan/ 4. Banyak soalan bergambar yang memudahkan pelajar menjawab dengan mudah. Format soalan seperti dalam peperiksaan sebenar. 2. . 2. Soalan yang diuji tidak seimbang dari segi topik tingkatan 1 dan tingkatan 2. 7. Soalan berfokus pada topik yang sukar. Soalan Objektif . 3. . 4. Format soalan seperti dalam peperiksaan sebenar. Tiada soalan yang menggunakan pemikiran kreatif. Ulangkaji tidak menyeluruh. Kurang soalan untuk langkah-langkah kerja seperti langkah menyapu syelek. Soalan Subjektif .Hasil analisis item hanya 3 soalan sahaja yang di kategori soalan sederhana iaitu soalan no 23. Olahan ayat hampir sempurna-perlu pengayaan 1. Pelajar menguasai jawi dengan baik. 2. 4.Pelajar masih belum menguasai sepenuhnya 3opic “Algebraic Expressions dan Linear Equations”. Kurang soalan untuk langkah-langkah kerja seperti langkah menyapu syelek 1. . Kemahiran Hidup Bersepadu Pilihan 1 Kemahiran Teknikal 1. Kemahiran Hidup Bersepadu – Pilihan 2 Ekonomi Rumah Tangga 1. 2.15 calon mendapat markah 42 ke atas.1/2 calon tidak dapat membina garis serenjang bagi 3opic “Geometrical Construction” 5. Soalan berfokus pada topik yang sukar. Mata Pelajaran Matematik Kekuatan 1. 2. Tidak menguasai topik tingkatan 1 dan 2 1.

8. 2 3 daripada 4 orang pelajar mencapai tahap memuaskan dalam bahagian karangan berdasarkan bahan rangsangan. Sumber 1. Pelajar dapat menguasai topik Tingkatan 3. bina ayat dan peta minda tidak dikuasai dengan baik 1 Semua pelajar tidak dapat menulis tulisan kaligrafi dengan baik. Sangat baik untuk menguji ingatan dan kefahaman pelajar Kelemahan Lemah topik: 1. Cuaca & iklim 4. Keseimbangan agihan soalan mengikut tingkatan yang tidak mengikut agihan dalam PMR sebenar memberikan hasil yang tidak menggambarkan markah sebenar pelajar 9. Sejarah 10. Bahasa Arab 1. Memantapkan kemahiran Peta Malaysia. Kependudukan 6. Kosa kata bergambar. Memahami aspek tatabahasa dengan tepat 1.Bil. Tumbuhan semulajadi 5. Kemahiran dan mentafsir peta. Soalan terperinci „ala‟ soalan SBP 2. iaitu hanya mendapat markah kurang dari pada 50% bagi bahagian ini. Bahasa Cina 1 2 pelajar dapat menjawab soalan objektif tidak kurang daripada 30 markah .Kurang menguasai soalan berbentuk KBKK sedangkan murid-murid diberi peringatan bersedia dengan soalan aras tinggi (HOTS) untuk PMR 2013 2. . Latih tubi berfokus yang berterusan. 1. Pelajar dapat menguasai bahagian penulisan khususnya bahagian rumusan dan pembinaan ayat. Mata Pelajaran Geografi Kekuatan Kelebihan : 1. 2. 11. 1 Kesalahan ejaan dalam bahagian penulisan karangan menyebabkan kehilangan markah yang sedikit sebanyak menyekat pelajar berkenaan mendapat “A” dalam subjek Bahasa Tamil. Bentuk muka bumi 3. 3. 2 2 orang pelajar dapat menjawab bahagian mencatat isi-isi penting dengan baik . Bahasa Tamil 1. 2. 12.

0% ) 0 ( 0.0 Analisis Pencapaian Murid 4.0%) Jika dibandingkan dengan TOV iaitu pencapaian Peperiksaan Akhir Tahun 2012. .0% ) Kuantiti 25 (100.0% ) 24 ( 96. terdapat penurunan kualiti 8% dan kuantiti 4%.4. Mata pelajaran yang bilangan near miss sedikit adalah Pendidikan Islam dan Bahasa Tamil. 4. mata pelajaran yang banyak bilangan near miss adalah Sejarah. pencapaian terbaik hanyalah 6A iaitu 1 orang manakala terdapat 1 orang murid tidak memperoleh A dalam semua mata pelajaran. 4.2 Near Miss Mengikut Mata Pelajaran ( Tidak Memperoleh Gred A ) Mata Pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sains Matematik Kemahiran Hidup 1 Kemahiran Hidup 2 Pendidikan Islam Sejarah Geografi Bahasa Arab Bahasa Cina Bahasa Tamil Bilangan Murid 4 4 8 10 3 7 2 13 5 5 4 1 Berdasarkan data di atas. Matematik dan Sains.1 Berdasarkan Lulus Cemerlang Mata Pelajaran Lulus Cemerlang Mata Pelajaran 9A 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A Tiada A JUMLAH Bilangan Murid 0 0 0 1 3 1 3 5 11 1 25 Berdasarkan data di atas.3 Perbandingan Head Count TOV ( PAT 2012 ) dan Ujian Akar 1 Peperiksaan TOV UJIAN AKAR 1 Kualiti 2 ( 8.

2 Murid target dari Kelas 3KAA menghadapi masalah untuk cemerlang Bahasa Arab.3 Murid-murid masih belum bersedia dan mahir menjawab soalan HOTS. 5. kelas bimbingan.6 Latar belakang murid target – terdapat beberapa orang murid merupakan anak-anak guru yang mengajar di SMK Khir Johari dan kawasan sekitar.4. 6.5 Ibu bapa mereka sentiasa memberi kerjasama.6 Penggunaan Akhbar Dalam Darjah ( ADD ) Tempoh Februari – Julai 2013 Januari – Julai 2013 Februari – Julai 2013 Jun – September 2013 Ogos – September 2013 Februari – Julai 2013 .5 Gerak Gempur PMR 1. 5.0 Kelemahan 6.4 Ulangkaji Intensif Skor (Program UIS ) 1. 6.4.1 Masalah pembelajaran dalam setiap mata pelajaran bagi setiap murid telah dikenalpasti oleh guru mata pelajaran masing-masing.2 Penggunaan Peta Minda/Peta Konsep 1. 5. 4. 5.50 petang. Program Utama Terancang ( Aktiviti Dalam PdP ) 1. 6.1 Murid target dari Kelas 3KAA sukar mengikuti kelas bimbingan selepas waktu persekolahan hari Isnin-Jumaat kerana waktu PdP tamat jam 1. C atau D.1 Latihan Topikal ( Berfokus Peperiksaan ) 1. 5.0 Kekuatan 5. Ini dilihat berdasarkan kehadiran ibu bapa ke sekolah semasa program akademik dan mesyuarat PIBG. dalam Ujian AKAR 1 hanya 1 orang murid memperoleh A dalam Bahasa Arab daripada 10 orang calon. 5. kelas tambahan hari Jumaat/Sabtu dan program-program kecemerlangan akademik.0 Tindakan Penambahbaikan 7.4 Terdapat kekangan masa kerana mereka juga terlibat dalam program kokurikulum seperti latihan dan kegiatan kokurikulum setiap hari Rabu. mempunyai motivasi yang tinggi dan bertanggungjawab.4. komitmen dan prihatin terhadap anak masing-masing. Program/Aktiviti 1. 7.3 Aplikasi ICT dalam PdP 1. 6.1 Murid-murid target ini merupakan murid-murid yang berdisiplin.3 Mereka hadir ke kelas harian biasa. Pendidikan Islam dan Sains.2 Mereka suka membaca.4 Mereka dapat menyiapkan tugasan rumah yang diberikan dengan baik.1 Berikut adalah program/aktiviti yang dirancang berdasarkan Mesyuarat JK Task Force AKAR 1/2013 dan 2/2013: Bil. Oleh sebab itu.7 Guru-guru yang mengajar kelas murid target merupakan guru-guru berpengalaman dan pemeriksa kertas peperiksaan PMR seperti Bahasa Inggeris. berbincang dan membuat latihan.4 Analisis Pencapaian Setiap Murid Berdasarkan Mata Pelajaran ( Sila Rujuk Lampiran A) 4. Tetapi mereka yakin untuk lulus Gred B.2 Guru-guru mata pelajaran telah mengenalpasti tindakan susulan atau tindakan penambahbaikan bagi setiap murid  Sila Rujuk Lampiran A 5.

Program/Aktiviti 2. 11 April 2013 .1 Program Pintar Cemerlang ( Kelas Bimbingan Berfokus ) 2.Inggeris ) 2. komitmen dan motivasi yang tinggi daripada pihak guru mata pelajaran.5 Program Motivasi ( Pentadbir & Kaunselor ) 2.2 Bengkel/Ceramah Teknik Menjawab Soalan PMR 2. segala kelemahan dan kekurangan yang ada akan dapat diperbaiki dan dipertingkatkan lagi pada masa-masa yang akan datang..Bil. Disediakan oleh.3 Klinik Mata Pelajaran 2. Segala dapatan sama ada berupa data mahu pun masalah akan menjadi sumber penting terutama kepada Panitia Mata Pelajaran dan guru yang mengajar dalam merancang strategi dan program bagi mengatasi pelbagai aspek kelemahan.4 Kelas Pemulihan Tatabahasa ( B. Program Sokongan 2.7 Kem Kecemerlangan PMR 2. Diharapkan laporan post mortem ini akan dapat membantu merealisasikan hasrat Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak untuk mengatasi masalah near miss A dalam peperiksaan PMR 2103. …………………………….0 Kesimpulan Laporan post mortem keputusan Ujian Diagnostik 1 AKAR 2013 dalam bentuk laporan bertulis ini sangat penting kepada semua pihak sama ada di sekolah atau Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak terutama yang terlibat secara langsung atau pun tidak langsung dalam pengurusan akademik. JK Task Force AKAR SMK KhirJohari Sungai Sumun. Mudahan-mudahan dengan kesedaran.6 Program Aku Janji 2. Laporan post mortem ini akan menjadi sumber penting terutamanya kepada guru mata pelajaran untuk merangka perancangan dan strategi ke arah yang lebih baik dan berkesan.8 Kelas Malam ( Pecutan Akhir ) Tempoh Mac – Julai 2013 Februari – April 2013 Februari – April 2013 Februari – September 2013 Februari – September 2013 April dan Julai 2013 Mac 2013 Mac dan Mei 2013 Ogos – September 2013 8. ( ISWARY A/P MUNUSAMY ) Setiausaha.