Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari 36300 Sungai Sumun Perak Laporan Post Mortem Ujian Diagnostik 1 Projek

AKAR 2013 1.0 Pendahuluan
1.1. Pada tahun 2013, Projek AKAR dilaksanakan untuk mengatasi masalah near miss dalam kalangan calon PMR 2103. Selaras dengan objektif AKAR ini, seramai 25 calon PMR SMK Khir Johari disenaraikan sebagai “calon Projek AKAR “ oleh Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak. 1.2. 25 orang murid terpilih ini adalah berdasarkan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 2 yang memperoleh Gred Purata tidak melebihi 2.00. 1.3. Daripada 25 orang murid ini 15 orang adalah daripada Tingkatan 3 Zamrud dan 10 orang murid adalah daripada Tingkatan 3 KAA. 1.4 Pada 18 Mac – 22 Mac 2013, murid-murid ini telah menjalani Ujian Diagnostik 1. Berikut adalah laporan post mortem yang disediakan.

2.0 Pencapaian dan Analisis Berdasarkan Mata Pelajaran
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS GEOGRAFI KEMAHIRAN HIDUP 1 KEMAHIRAN HIDUP 2 MATEMATIK PENDIDIKAN ISLAM SEJARAH SAINS BAHASA ARAB BAHASA CINA BAHASA TAMIL BIL CALON A B C D ABCD E TH GPMP

BIL 21 0 5 4 1 12 0 4 2 1 0 0

% 84.00 0.00 20.00 57.14 5.56 48.00 0.00 16.00 8.00 10.00 0.00 0.00

BIL 4 6 11 3 7 10 2 13 8 5 4 1

% 16.00 24.00 44.00 42.86 38.89 40.00 10.53 52.00 32.00 50.00 100.00 100.00

BIL 0 14 9 0 10 3 11 7 13 3 0 0

% 0.00 56.00 36.00 0.00 55.56 12.00 57.89 28.00 52.00 30.00 0.00 0.00

BIL 0 5 0 0 0 0 6 0 2 1 0 0

% 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.58 0.00 8.00 10.00 0.00 0.00

BIL 25 25 25 7 18 25 19 24 25 10 4 1

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 96.00 100.00 100.00 100.00 100.00

BIL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.16 2.96 2.16 1.43 2.50 1.64 3.21 2.24 2.60 2.40 2.00 2.00

25 25 25 7 18 25 19 25 25 10 4 1

2.1 Terdapat seramai 25 orang calon dari dua kelas (Tingkatan 3 KAA dan 3 Zamrud ) iaitu 19 orang murid Melayu, 4 orang murid Cina dan 2 orang murid India. Kehadiran murid adalah 100% semasa ujian dijalankan. 2.2 Terdapat seramai 24 orang pelajar ( 96.0% ) lulus semua mata pelajaran dan 1 orang gagal satu mata pelajaran iaitu Sejarah. 2.3 Pencapaian dari segi kualiti – Mata pelajaran terbaik adalah bahasa Melayu iaitu 24 orang murid 984.0% ) memperoleh A dan 4 orang memperoleh B ( 16.0%) .

3. Mata Pelajaran Bahasa Melayu Kekuatan 1. 3. Sebahagian besar pelajar dapat menjawab dengan baik bahagian sajak. Pelajar dapat mengenali struktur organel dan fungsi. 1. Semua pelajar menjawab dengan sederhana bahagian „summary‟.14%) dan 3 orang memperoleh B (42. Sains 1. Bahasa Inggeris 1. 5. Huraian contoh. Pemahaman soalan 2 dan 3 dengan cemerlang 3. 10 orang (40. Kesalahan tatabahasa 3.0%) memperoleh A.4 Mata Pelajaran yang pencapaiannya kurang berkualiti adalah Pendidikan Islam dan Bahasa Inggeris .isi penting kurang terperinci 2. 3 pelajar dapat menjawab soalan objektif lebih dari 30 markah ke atas.0 Analisis Berdasarkan Soalan Mengikut Mata Pelajaran Bil. Kurang faham konsep pengembangan dan pengecutan bahan semasa cuaca panas dan sejuk .21 dan Bahasa Inggeris 2.86%) dan Matematik.Seterusnya adalah mata pelajaran Kemahiran Hidup 1 iaitu 4 orang memperoleh A (57. 4. 6. Kurang faham konsep keterlarutan gas dalam cecair 4. Kuasai bahagian D Kelemahan 1. Dapat mengetahui fenomena semulajadi berkaitan peningkatan suhu bumi. Dapat membezakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. 12 orang murid ( 48. Ayat kurang menarik 5. Ini kerana tiada seorang murid memperoleh A dan GPMP Pendidikan Islam adalah 3. Sebahagian besar pelajar dapat menguasai soalan aras rendah. 2. Kebanyakan pelajar mendapat gred C dan D untuk karangan. Makna perkataan 2. C dan D sahaja. 2. Lemah soalan aplikasi dan melibatkan eksperimen. Pelajar dapat mengaitkan bilangan organism dengan piramid nombor.0% ) memperoleh C. Mengenalpasti ayat yang betul 4. 2. Topik mesin ringkas: pelajar dapat menyatakan cara mengurangkan daya dalam tuas. 3.00. Cemerlang bahagian B dan C 4. 5 orang pelajar mendapat kurang 25 markah. Gred terbaik adalah B.96. 1. Kertas 1: 1.0%) memperoleh B dan 3 orang (12. 2. Menguasai Bhg A (i) 2. Ketiga-tiga mata pelajaran ini memperoleh GPMP bawah 2. 3. 2.

Soalan Objektif . 3. 3.Hasil analisis item hanya 3 soalan sahaja yang di kategori soalan sederhana iaitu soalan no 23. 2.BIL.Pelajar sukar menjawab soalan “Solid Geometry” dan koordinat kerana tidak menghafal formula. Kemahiran Hidup Bersepadu Pilihan 1 Kemahiran Teknikal 1. Mata Pelajaran Matematik Kekuatan 1. Soalan Subjektif .Hanya 1 calon yang mendapat markah 30 ke bawah iaitu 26/40 2.15 calon mendapat markah 42 ke atas. 4. Soalan berfokus pada topik yang sukar. Kemahiran Hidup Bersepadu – Pilihan 2 Ekonomi Rumah Tangga 1. Terdapat satu soalan yang mempunyai jawapan bertindih dan mengelirukan pelajar. 4. Soalan yang diuji tidak seimbang dari segi topik tingkatan 1 dan tingkatan 2. Tidak menguasai topik tingkatan 1 dan 2 1. . . Kelemahan 1. Soalan bergambar yang jelas. 2. 7. Tiada soalan yang menggunakan pemikiran kreatif. 3.Kecuaian semasa membuat pengiraan 2. . Soalan bergambar yang jelas. 2.Calon dapat menguasai soalan yang memberikan taburan markah yang besar seperti soalan Lokus dan Penjelmaan. . Ulangkaji tidak menyeluruh. Kurang soalan untuk langkah-langkah kerja seperti langkah menyapu syelek 1. 2. Banyak soalan bergambar yang memudahkan pelajar menjawab soalan/ 4. Banyak soalan bergambar yang memudahkan pelajar menjawab dengan mudah. Pend. Soalan Objektif . Olahan ayat hampir sempurna-perlu pengayaan 1. 6. 2. 2. Pelajar menguasai jawi dengan baik. Soalan berfokus pada topik yang sukar. Soalan yang lain dapat dijawab dengan mudah oleh semua calon. 27 dan 35. Soalan yang diuji kebanyakannya berbentuk soalan yang mudah. 3.Pelajar masih belum menguasai sepenuhnya 3opic “Algebraic Expressions dan Linear Equations”. . Kurang soalan untuk langkah-langkah kerja seperti langkah menyapu syelek. Format soalan seperti dalam peperiksaan sebenar.1/2 calon tidak dapat membina garis serenjang bagi 3opic “Geometrical Construction” 5. Islam 1. Format soalan seperti dalam peperiksaan sebenar. 3. Teknik menjawab soalan belum dikuasai.4 calon mendapat markah penuh . Soalan Subjektif .

Pelajar dapat menguasai topik Tingkatan 3. Sejarah 10. 2 3 daripada 4 orang pelajar mencapai tahap memuaskan dalam bahagian karangan berdasarkan bahan rangsangan. 11. Bahasa Cina 1 2 pelajar dapat menjawab soalan objektif tidak kurang daripada 30 markah . bina ayat dan peta minda tidak dikuasai dengan baik 1 Semua pelajar tidak dapat menulis tulisan kaligrafi dengan baik. Kemahiran dan mentafsir peta. . 2. Pelajar dapat menguasai bahagian penulisan khususnya bahagian rumusan dan pembinaan ayat. Kependudukan 6. Bahasa Arab 1.Kurang menguasai soalan berbentuk KBKK sedangkan murid-murid diberi peringatan bersedia dengan soalan aras tinggi (HOTS) untuk PMR 2013 2. Kosa kata bergambar. Bentuk muka bumi 3. Cuaca & iklim 4. Keseimbangan agihan soalan mengikut tingkatan yang tidak mengikut agihan dalam PMR sebenar memberikan hasil yang tidak menggambarkan markah sebenar pelajar 9. 1 Kesalahan ejaan dalam bahagian penulisan karangan menyebabkan kehilangan markah yang sedikit sebanyak menyekat pelajar berkenaan mendapat “A” dalam subjek Bahasa Tamil. Memahami aspek tatabahasa dengan tepat 1. iaitu hanya mendapat markah kurang dari pada 50% bagi bahagian ini. Soalan terperinci „ala‟ soalan SBP 2. Sumber 1. Sangat baik untuk menguji ingatan dan kefahaman pelajar Kelemahan Lemah topik: 1. 3.Bil. Bahasa Tamil 1. Mata Pelajaran Geografi Kekuatan Kelebihan : 1. Latih tubi berfokus yang berterusan. Memantapkan kemahiran Peta Malaysia. 8. 2. Tumbuhan semulajadi 5. 12. 1. 2 2 orang pelajar dapat menjawab bahagian mencatat isi-isi penting dengan baik .

0% ) 24 ( 96. Mata pelajaran yang bilangan near miss sedikit adalah Pendidikan Islam dan Bahasa Tamil.0% ) 0 ( 0. mata pelajaran yang banyak bilangan near miss adalah Sejarah.1 Berdasarkan Lulus Cemerlang Mata Pelajaran Lulus Cemerlang Mata Pelajaran 9A 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A Tiada A JUMLAH Bilangan Murid 0 0 0 1 3 1 3 5 11 1 25 Berdasarkan data di atas. 4.0 Analisis Pencapaian Murid 4. pencapaian terbaik hanyalah 6A iaitu 1 orang manakala terdapat 1 orang murid tidak memperoleh A dalam semua mata pelajaran. .0% ) Kuantiti 25 (100. 4.2 Near Miss Mengikut Mata Pelajaran ( Tidak Memperoleh Gred A ) Mata Pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sains Matematik Kemahiran Hidup 1 Kemahiran Hidup 2 Pendidikan Islam Sejarah Geografi Bahasa Arab Bahasa Cina Bahasa Tamil Bilangan Murid 4 4 8 10 3 7 2 13 5 5 4 1 Berdasarkan data di atas.3 Perbandingan Head Count TOV ( PAT 2012 ) dan Ujian Akar 1 Peperiksaan TOV UJIAN AKAR 1 Kualiti 2 ( 8.0%) Jika dibandingkan dengan TOV iaitu pencapaian Peperiksaan Akhir Tahun 2012. terdapat penurunan kualiti 8% dan kuantiti 4%.4. Matematik dan Sains.

4.4 Terdapat kekangan masa kerana mereka juga terlibat dalam program kokurikulum seperti latihan dan kegiatan kokurikulum setiap hari Rabu.2 Guru-guru mata pelajaran telah mengenalpasti tindakan susulan atau tindakan penambahbaikan bagi setiap murid  Sila Rujuk Lampiran A 5. 5. Ini dilihat berdasarkan kehadiran ibu bapa ke sekolah semasa program akademik dan mesyuarat PIBG. kelas bimbingan. berbincang dan membuat latihan. 5. 6. 7. C atau D.4 Ulangkaji Intensif Skor (Program UIS ) 1.4 Mereka dapat menyiapkan tugasan rumah yang diberikan dengan baik.4.7 Guru-guru yang mengajar kelas murid target merupakan guru-guru berpengalaman dan pemeriksa kertas peperiksaan PMR seperti Bahasa Inggeris.50 petang. Oleh sebab itu.4 Analisis Pencapaian Setiap Murid Berdasarkan Mata Pelajaran ( Sila Rujuk Lampiran A) 4.0 Kelemahan 6. 5. kelas tambahan hari Jumaat/Sabtu dan program-program kecemerlangan akademik.3 Murid-murid masih belum bersedia dan mahir menjawab soalan HOTS. 5.4.1 Latihan Topikal ( Berfokus Peperiksaan ) 1.2 Murid target dari Kelas 3KAA menghadapi masalah untuk cemerlang Bahasa Arab. mempunyai motivasi yang tinggi dan bertanggungjawab. 6.5 Gerak Gempur PMR 1.4. 5. dalam Ujian AKAR 1 hanya 1 orang murid memperoleh A dalam Bahasa Arab daripada 10 orang calon. 6. 6.1 Murid target dari Kelas 3KAA sukar mengikuti kelas bimbingan selepas waktu persekolahan hari Isnin-Jumaat kerana waktu PdP tamat jam 1.5 Ibu bapa mereka sentiasa memberi kerjasama.1 Murid-murid target ini merupakan murid-murid yang berdisiplin. komitmen dan prihatin terhadap anak masing-masing. Tetapi mereka yakin untuk lulus Gred B.2 Penggunaan Peta Minda/Peta Konsep 1.6 Latar belakang murid target – terdapat beberapa orang murid merupakan anak-anak guru yang mengajar di SMK Khir Johari dan kawasan sekitar.3 Mereka hadir ke kelas harian biasa. Pendidikan Islam dan Sains. 5. Program Utama Terancang ( Aktiviti Dalam PdP ) 1.2 Mereka suka membaca.6 Penggunaan Akhbar Dalam Darjah ( ADD ) Tempoh Februari – Julai 2013 Januari – Julai 2013 Februari – Julai 2013 Jun – September 2013 Ogos – September 2013 Februari – Julai 2013 .0 Kekuatan 5.0 Tindakan Penambahbaikan 7.1 Masalah pembelajaran dalam setiap mata pelajaran bagi setiap murid telah dikenalpasti oleh guru mata pelajaran masing-masing.1 Berikut adalah program/aktiviti yang dirancang berdasarkan Mesyuarat JK Task Force AKAR 1/2013 dan 2/2013: Bil.3 Aplikasi ICT dalam PdP 1. Program/Aktiviti 1.

komitmen dan motivasi yang tinggi daripada pihak guru mata pelajaran. Program/Aktiviti 2.5 Program Motivasi ( Pentadbir & Kaunselor ) 2.. Program Sokongan 2. ……………………………. segala kelemahan dan kekurangan yang ada akan dapat diperbaiki dan dipertingkatkan lagi pada masa-masa yang akan datang.Bil.8 Kelas Malam ( Pecutan Akhir ) Tempoh Mac – Julai 2013 Februari – April 2013 Februari – April 2013 Februari – September 2013 Februari – September 2013 April dan Julai 2013 Mac 2013 Mac dan Mei 2013 Ogos – September 2013 8. Diharapkan laporan post mortem ini akan dapat membantu merealisasikan hasrat Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak untuk mengatasi masalah near miss A dalam peperiksaan PMR 2103.7 Kem Kecemerlangan PMR 2.Inggeris ) 2.2 Bengkel/Ceramah Teknik Menjawab Soalan PMR 2. Segala dapatan sama ada berupa data mahu pun masalah akan menjadi sumber penting terutama kepada Panitia Mata Pelajaran dan guru yang mengajar dalam merancang strategi dan program bagi mengatasi pelbagai aspek kelemahan.0 Kesimpulan Laporan post mortem keputusan Ujian Diagnostik 1 AKAR 2013 dalam bentuk laporan bertulis ini sangat penting kepada semua pihak sama ada di sekolah atau Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak terutama yang terlibat secara langsung atau pun tidak langsung dalam pengurusan akademik. JK Task Force AKAR SMK KhirJohari Sungai Sumun. ( ISWARY A/P MUNUSAMY ) Setiausaha.1 Program Pintar Cemerlang ( Kelas Bimbingan Berfokus ) 2. Disediakan oleh. Mudahan-mudahan dengan kesedaran. Laporan post mortem ini akan menjadi sumber penting terutamanya kepada guru mata pelajaran untuk merangka perancangan dan strategi ke arah yang lebih baik dan berkesan.3 Klinik Mata Pelajaran 2.6 Program Aku Janji 2.4 Kelas Pemulihan Tatabahasa ( B. 11 April 2013 .