Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari 36300 Sungai Sumun Perak Laporan Post Mortem Ujian Diagnostik 1 Projek

AKAR 2013 1.0 Pendahuluan
1.1. Pada tahun 2013, Projek AKAR dilaksanakan untuk mengatasi masalah near miss dalam kalangan calon PMR 2103. Selaras dengan objektif AKAR ini, seramai 25 calon PMR SMK Khir Johari disenaraikan sebagai “calon Projek AKAR “ oleh Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak. 1.2. 25 orang murid terpilih ini adalah berdasarkan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 2 yang memperoleh Gred Purata tidak melebihi 2.00. 1.3. Daripada 25 orang murid ini 15 orang adalah daripada Tingkatan 3 Zamrud dan 10 orang murid adalah daripada Tingkatan 3 KAA. 1.4 Pada 18 Mac – 22 Mac 2013, murid-murid ini telah menjalani Ujian Diagnostik 1. Berikut adalah laporan post mortem yang disediakan.

2.0 Pencapaian dan Analisis Berdasarkan Mata Pelajaran
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS GEOGRAFI KEMAHIRAN HIDUP 1 KEMAHIRAN HIDUP 2 MATEMATIK PENDIDIKAN ISLAM SEJARAH SAINS BAHASA ARAB BAHASA CINA BAHASA TAMIL BIL CALON A B C D ABCD E TH GPMP

BIL 21 0 5 4 1 12 0 4 2 1 0 0

% 84.00 0.00 20.00 57.14 5.56 48.00 0.00 16.00 8.00 10.00 0.00 0.00

BIL 4 6 11 3 7 10 2 13 8 5 4 1

% 16.00 24.00 44.00 42.86 38.89 40.00 10.53 52.00 32.00 50.00 100.00 100.00

BIL 0 14 9 0 10 3 11 7 13 3 0 0

% 0.00 56.00 36.00 0.00 55.56 12.00 57.89 28.00 52.00 30.00 0.00 0.00

BIL 0 5 0 0 0 0 6 0 2 1 0 0

% 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.58 0.00 8.00 10.00 0.00 0.00

BIL 25 25 25 7 18 25 19 24 25 10 4 1

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 96.00 100.00 100.00 100.00 100.00

BIL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.16 2.96 2.16 1.43 2.50 1.64 3.21 2.24 2.60 2.40 2.00 2.00

25 25 25 7 18 25 19 25 25 10 4 1

2.1 Terdapat seramai 25 orang calon dari dua kelas (Tingkatan 3 KAA dan 3 Zamrud ) iaitu 19 orang murid Melayu, 4 orang murid Cina dan 2 orang murid India. Kehadiran murid adalah 100% semasa ujian dijalankan. 2.2 Terdapat seramai 24 orang pelajar ( 96.0% ) lulus semua mata pelajaran dan 1 orang gagal satu mata pelajaran iaitu Sejarah. 2.3 Pencapaian dari segi kualiti – Mata pelajaran terbaik adalah bahasa Melayu iaitu 24 orang murid 984.0% ) memperoleh A dan 4 orang memperoleh B ( 16.0%) .

Kurang faham konsep pengembangan dan pengecutan bahan semasa cuaca panas dan sejuk . Sebahagian besar pelajar dapat menjawab dengan baik bahagian sajak. 2. Dapat membezakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Ayat kurang menarik 5. 2. Bahasa Inggeris 1. 1.0%) memperoleh B dan 3 orang (12. 12 orang murid ( 48. Pelajar dapat mengaitkan bilangan organism dengan piramid nombor. Ketiga-tiga mata pelajaran ini memperoleh GPMP bawah 2. 3. 10 orang (40. 5 orang pelajar mendapat kurang 25 markah. 3. Mengenalpasti ayat yang betul 4. C dan D sahaja. Mata Pelajaran Bahasa Melayu Kekuatan 1. Sebahagian besar pelajar dapat menguasai soalan aras rendah. 2. Menguasai Bhg A (i) 2. Lemah soalan aplikasi dan melibatkan eksperimen. Kertas 1: 1. Cemerlang bahagian B dan C 4. Kurang faham konsep keterlarutan gas dalam cecair 4.0 Analisis Berdasarkan Soalan Mengikut Mata Pelajaran Bil. Kuasai bahagian D Kelemahan 1.0%) memperoleh A. Kebanyakan pelajar mendapat gred C dan D untuk karangan. Pelajar dapat mengenali struktur organel dan fungsi. Semua pelajar menjawab dengan sederhana bahagian „summary‟. Gred terbaik adalah B. Ini kerana tiada seorang murid memperoleh A dan GPMP Pendidikan Islam adalah 3.isi penting kurang terperinci 2. Topik mesin ringkas: pelajar dapat menyatakan cara mengurangkan daya dalam tuas. Huraian contoh. 3.Seterusnya adalah mata pelajaran Kemahiran Hidup 1 iaitu 4 orang memperoleh A (57. Sains 1. Kesalahan tatabahasa 3. Dapat mengetahui fenomena semulajadi berkaitan peningkatan suhu bumi.86%) dan Matematik.4 Mata Pelajaran yang pencapaiannya kurang berkualiti adalah Pendidikan Islam dan Bahasa Inggeris .96.14%) dan 3 orang memperoleh B (42. Pemahaman soalan 2 dan 3 dengan cemerlang 3. 6.21 dan Bahasa Inggeris 2. 4. Makna perkataan 2. 2. 2. 3 pelajar dapat menjawab soalan objektif lebih dari 30 markah ke atas. 3. 1.00.0% ) memperoleh C. 5.

Format soalan seperti dalam peperiksaan sebenar. Banyak soalan bergambar yang memudahkan pelajar menjawab soalan/ 4. 4.1/2 calon tidak dapat membina garis serenjang bagi 3opic “Geometrical Construction” 5.BIL. Soalan Subjektif . . Tiada soalan yang menggunakan pemikiran kreatif. Terdapat satu soalan yang mempunyai jawapan bertindih dan mengelirukan pelajar. Pend. 2.15 calon mendapat markah 42 ke atas. . 2. 3. . Soalan Objektif . Kemahiran Hidup Bersepadu Pilihan 1 Kemahiran Teknikal 1. Tidak menguasai topik tingkatan 1 dan 2 1. Pelajar menguasai jawi dengan baik. 6.Hanya 1 calon yang mendapat markah 30 ke bawah iaitu 26/40 2.Pelajar sukar menjawab soalan “Solid Geometry” dan koordinat kerana tidak menghafal formula.Kecuaian semasa membuat pengiraan 2. Soalan yang diuji tidak seimbang dari segi topik tingkatan 1 dan tingkatan 2. . Kemahiran Hidup Bersepadu – Pilihan 2 Ekonomi Rumah Tangga 1. Format soalan seperti dalam peperiksaan sebenar. Islam 1.4 calon mendapat markah penuh .Pelajar masih belum menguasai sepenuhnya 3opic “Algebraic Expressions dan Linear Equations”. 7. 3. Olahan ayat hampir sempurna-perlu pengayaan 1. Soalan bergambar yang jelas. Kelemahan 1. 2. Teknik menjawab soalan belum dikuasai. 3. Soalan bergambar yang jelas. Mata Pelajaran Matematik Kekuatan 1. 2. Soalan Subjektif . 27 dan 35. 3.Calon dapat menguasai soalan yang memberikan taburan markah yang besar seperti soalan Lokus dan Penjelmaan.Hasil analisis item hanya 3 soalan sahaja yang di kategori soalan sederhana iaitu soalan no 23. 2. 3. Kurang soalan untuk langkah-langkah kerja seperti langkah menyapu syelek 1. Banyak soalan bergambar yang memudahkan pelajar menjawab dengan mudah. Soalan Objektif . . Ulangkaji tidak menyeluruh. 4. 2. Soalan yang diuji kebanyakannya berbentuk soalan yang mudah. Soalan yang lain dapat dijawab dengan mudah oleh semua calon. Soalan berfokus pada topik yang sukar. Soalan berfokus pada topik yang sukar. Kurang soalan untuk langkah-langkah kerja seperti langkah menyapu syelek.

Sangat baik untuk menguji ingatan dan kefahaman pelajar Kelemahan Lemah topik: 1. Bahasa Tamil 1. Kependudukan 6. Bahasa Arab 1. Latih tubi berfokus yang berterusan. 8.Bil. Memahami aspek tatabahasa dengan tepat 1. Memantapkan kemahiran Peta Malaysia. bina ayat dan peta minda tidak dikuasai dengan baik 1 Semua pelajar tidak dapat menulis tulisan kaligrafi dengan baik. Bahasa Cina 1 2 pelajar dapat menjawab soalan objektif tidak kurang daripada 30 markah . Soalan terperinci „ala‟ soalan SBP 2. . Pelajar dapat menguasai topik Tingkatan 3. Sumber 1. 12. Sejarah 10.Kurang menguasai soalan berbentuk KBKK sedangkan murid-murid diberi peringatan bersedia dengan soalan aras tinggi (HOTS) untuk PMR 2013 2. Bentuk muka bumi 3. Tumbuhan semulajadi 5. 2. 3. Mata Pelajaran Geografi Kekuatan Kelebihan : 1. 2. iaitu hanya mendapat markah kurang dari pada 50% bagi bahagian ini. 1 Kesalahan ejaan dalam bahagian penulisan karangan menyebabkan kehilangan markah yang sedikit sebanyak menyekat pelajar berkenaan mendapat “A” dalam subjek Bahasa Tamil. Kosa kata bergambar. Pelajar dapat menguasai bahagian penulisan khususnya bahagian rumusan dan pembinaan ayat. Cuaca & iklim 4. 2 2 orang pelajar dapat menjawab bahagian mencatat isi-isi penting dengan baik . 2 3 daripada 4 orang pelajar mencapai tahap memuaskan dalam bahagian karangan berdasarkan bahan rangsangan. 11. Keseimbangan agihan soalan mengikut tingkatan yang tidak mengikut agihan dalam PMR sebenar memberikan hasil yang tidak menggambarkan markah sebenar pelajar 9. 1. Kemahiran dan mentafsir peta.

4.0%) Jika dibandingkan dengan TOV iaitu pencapaian Peperiksaan Akhir Tahun 2012. 4.0% ) 24 ( 96. 4.0% ) 0 ( 0. Matematik dan Sains.1 Berdasarkan Lulus Cemerlang Mata Pelajaran Lulus Cemerlang Mata Pelajaran 9A 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A Tiada A JUMLAH Bilangan Murid 0 0 0 1 3 1 3 5 11 1 25 Berdasarkan data di atas.0% ) Kuantiti 25 (100. . mata pelajaran yang banyak bilangan near miss adalah Sejarah.2 Near Miss Mengikut Mata Pelajaran ( Tidak Memperoleh Gred A ) Mata Pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sains Matematik Kemahiran Hidup 1 Kemahiran Hidup 2 Pendidikan Islam Sejarah Geografi Bahasa Arab Bahasa Cina Bahasa Tamil Bilangan Murid 4 4 8 10 3 7 2 13 5 5 4 1 Berdasarkan data di atas. terdapat penurunan kualiti 8% dan kuantiti 4%. Mata pelajaran yang bilangan near miss sedikit adalah Pendidikan Islam dan Bahasa Tamil. pencapaian terbaik hanyalah 6A iaitu 1 orang manakala terdapat 1 orang murid tidak memperoleh A dalam semua mata pelajaran.3 Perbandingan Head Count TOV ( PAT 2012 ) dan Ujian Akar 1 Peperiksaan TOV UJIAN AKAR 1 Kualiti 2 ( 8.0 Analisis Pencapaian Murid 4.

4 Mereka dapat menyiapkan tugasan rumah yang diberikan dengan baik.2 Mereka suka membaca. kelas bimbingan. 7. 5.6 Latar belakang murid target – terdapat beberapa orang murid merupakan anak-anak guru yang mengajar di SMK Khir Johari dan kawasan sekitar.3 Aplikasi ICT dalam PdP 1. 6. 6. 5.2 Penggunaan Peta Minda/Peta Konsep 1.3 Mereka hadir ke kelas harian biasa. berbincang dan membuat latihan.4.2 Murid target dari Kelas 3KAA menghadapi masalah untuk cemerlang Bahasa Arab.4.1 Masalah pembelajaran dalam setiap mata pelajaran bagi setiap murid telah dikenalpasti oleh guru mata pelajaran masing-masing. komitmen dan prihatin terhadap anak masing-masing. 5.0 Kekuatan 5. dalam Ujian AKAR 1 hanya 1 orang murid memperoleh A dalam Bahasa Arab daripada 10 orang calon. 5. Ini dilihat berdasarkan kehadiran ibu bapa ke sekolah semasa program akademik dan mesyuarat PIBG.0 Tindakan Penambahbaikan 7. C atau D.4.1 Murid target dari Kelas 3KAA sukar mengikuti kelas bimbingan selepas waktu persekolahan hari Isnin-Jumaat kerana waktu PdP tamat jam 1.4 Ulangkaji Intensif Skor (Program UIS ) 1. Oleh sebab itu.50 petang. Tetapi mereka yakin untuk lulus Gred B.5 Ibu bapa mereka sentiasa memberi kerjasama.0 Kelemahan 6. Program/Aktiviti 1.1 Murid-murid target ini merupakan murid-murid yang berdisiplin. 6.4 Analisis Pencapaian Setiap Murid Berdasarkan Mata Pelajaran ( Sila Rujuk Lampiran A) 4. Pendidikan Islam dan Sains.1 Berikut adalah program/aktiviti yang dirancang berdasarkan Mesyuarat JK Task Force AKAR 1/2013 dan 2/2013: Bil. 4. Program Utama Terancang ( Aktiviti Dalam PdP ) 1.3 Murid-murid masih belum bersedia dan mahir menjawab soalan HOTS. 5.7 Guru-guru yang mengajar kelas murid target merupakan guru-guru berpengalaman dan pemeriksa kertas peperiksaan PMR seperti Bahasa Inggeris. kelas tambahan hari Jumaat/Sabtu dan program-program kecemerlangan akademik. 6. mempunyai motivasi yang tinggi dan bertanggungjawab.5 Gerak Gempur PMR 1.4 Terdapat kekangan masa kerana mereka juga terlibat dalam program kokurikulum seperti latihan dan kegiatan kokurikulum setiap hari Rabu.1 Latihan Topikal ( Berfokus Peperiksaan ) 1.2 Guru-guru mata pelajaran telah mengenalpasti tindakan susulan atau tindakan penambahbaikan bagi setiap murid  Sila Rujuk Lampiran A 5. 5.6 Penggunaan Akhbar Dalam Darjah ( ADD ) Tempoh Februari – Julai 2013 Januari – Julai 2013 Februari – Julai 2013 Jun – September 2013 Ogos – September 2013 Februari – Julai 2013 .

…………………………….3 Klinik Mata Pelajaran 2.2 Bengkel/Ceramah Teknik Menjawab Soalan PMR 2.. Segala dapatan sama ada berupa data mahu pun masalah akan menjadi sumber penting terutama kepada Panitia Mata Pelajaran dan guru yang mengajar dalam merancang strategi dan program bagi mengatasi pelbagai aspek kelemahan. Diharapkan laporan post mortem ini akan dapat membantu merealisasikan hasrat Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak untuk mengatasi masalah near miss A dalam peperiksaan PMR 2103. Program Sokongan 2.Inggeris ) 2.8 Kelas Malam ( Pecutan Akhir ) Tempoh Mac – Julai 2013 Februari – April 2013 Februari – April 2013 Februari – September 2013 Februari – September 2013 April dan Julai 2013 Mac 2013 Mac dan Mei 2013 Ogos – September 2013 8. komitmen dan motivasi yang tinggi daripada pihak guru mata pelajaran.1 Program Pintar Cemerlang ( Kelas Bimbingan Berfokus ) 2. 11 April 2013 .4 Kelas Pemulihan Tatabahasa ( B.0 Kesimpulan Laporan post mortem keputusan Ujian Diagnostik 1 AKAR 2013 dalam bentuk laporan bertulis ini sangat penting kepada semua pihak sama ada di sekolah atau Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak terutama yang terlibat secara langsung atau pun tidak langsung dalam pengurusan akademik. Mudahan-mudahan dengan kesedaran.Bil. JK Task Force AKAR SMK KhirJohari Sungai Sumun.7 Kem Kecemerlangan PMR 2.6 Program Aku Janji 2. Program/Aktiviti 2. ( ISWARY A/P MUNUSAMY ) Setiausaha. segala kelemahan dan kekurangan yang ada akan dapat diperbaiki dan dipertingkatkan lagi pada masa-masa yang akan datang.5 Program Motivasi ( Pentadbir & Kaunselor ) 2. Laporan post mortem ini akan menjadi sumber penting terutamanya kepada guru mata pelajaran untuk merangka perancangan dan strategi ke arah yang lebih baik dan berkesan. Disediakan oleh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful