Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari 36300 Sungai Sumun Perak Laporan Post Mortem Ujian Diagnostik 1 Projek

AKAR 2013 1.0 Pendahuluan
1.1. Pada tahun 2013, Projek AKAR dilaksanakan untuk mengatasi masalah near miss dalam kalangan calon PMR 2103. Selaras dengan objektif AKAR ini, seramai 25 calon PMR SMK Khir Johari disenaraikan sebagai “calon Projek AKAR “ oleh Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak. 1.2. 25 orang murid terpilih ini adalah berdasarkan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 2 yang memperoleh Gred Purata tidak melebihi 2.00. 1.3. Daripada 25 orang murid ini 15 orang adalah daripada Tingkatan 3 Zamrud dan 10 orang murid adalah daripada Tingkatan 3 KAA. 1.4 Pada 18 Mac – 22 Mac 2013, murid-murid ini telah menjalani Ujian Diagnostik 1. Berikut adalah laporan post mortem yang disediakan.

2.0 Pencapaian dan Analisis Berdasarkan Mata Pelajaran
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS GEOGRAFI KEMAHIRAN HIDUP 1 KEMAHIRAN HIDUP 2 MATEMATIK PENDIDIKAN ISLAM SEJARAH SAINS BAHASA ARAB BAHASA CINA BAHASA TAMIL BIL CALON A B C D ABCD E TH GPMP

BIL 21 0 5 4 1 12 0 4 2 1 0 0

% 84.00 0.00 20.00 57.14 5.56 48.00 0.00 16.00 8.00 10.00 0.00 0.00

BIL 4 6 11 3 7 10 2 13 8 5 4 1

% 16.00 24.00 44.00 42.86 38.89 40.00 10.53 52.00 32.00 50.00 100.00 100.00

BIL 0 14 9 0 10 3 11 7 13 3 0 0

% 0.00 56.00 36.00 0.00 55.56 12.00 57.89 28.00 52.00 30.00 0.00 0.00

BIL 0 5 0 0 0 0 6 0 2 1 0 0

% 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.58 0.00 8.00 10.00 0.00 0.00

BIL 25 25 25 7 18 25 19 24 25 10 4 1

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 96.00 100.00 100.00 100.00 100.00

BIL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.16 2.96 2.16 1.43 2.50 1.64 3.21 2.24 2.60 2.40 2.00 2.00

25 25 25 7 18 25 19 25 25 10 4 1

2.1 Terdapat seramai 25 orang calon dari dua kelas (Tingkatan 3 KAA dan 3 Zamrud ) iaitu 19 orang murid Melayu, 4 orang murid Cina dan 2 orang murid India. Kehadiran murid adalah 100% semasa ujian dijalankan. 2.2 Terdapat seramai 24 orang pelajar ( 96.0% ) lulus semua mata pelajaran dan 1 orang gagal satu mata pelajaran iaitu Sejarah. 2.3 Pencapaian dari segi kualiti – Mata pelajaran terbaik adalah bahasa Melayu iaitu 24 orang murid 984.0% ) memperoleh A dan 4 orang memperoleh B ( 16.0%) .

96. Kebanyakan pelajar mendapat gred C dan D untuk karangan. Ayat kurang menarik 5. Kurang faham konsep pengembangan dan pengecutan bahan semasa cuaca panas dan sejuk . Menguasai Bhg A (i) 2. Pelajar dapat mengenali struktur organel dan fungsi. Topik mesin ringkas: pelajar dapat menyatakan cara mengurangkan daya dalam tuas. 1. 3. Kuasai bahagian D Kelemahan 1. Mata Pelajaran Bahasa Melayu Kekuatan 1. Makna perkataan 2.4 Mata Pelajaran yang pencapaiannya kurang berkualiti adalah Pendidikan Islam dan Bahasa Inggeris . Dapat membezakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui.isi penting kurang terperinci 2. 12 orang murid ( 48. 3. 2. Cemerlang bahagian B dan C 4. 10 orang (40. Kurang faham konsep keterlarutan gas dalam cecair 4. C dan D sahaja. 2. Gred terbaik adalah B. 2.86%) dan Matematik.14%) dan 3 orang memperoleh B (42.0%) memperoleh B dan 3 orang (12. Pelajar dapat mengaitkan bilangan organism dengan piramid nombor. 3. Pemahaman soalan 2 dan 3 dengan cemerlang 3. Sebahagian besar pelajar dapat menjawab dengan baik bahagian sajak. 3. Kesalahan tatabahasa 3. 3 pelajar dapat menjawab soalan objektif lebih dari 30 markah ke atas. Semua pelajar menjawab dengan sederhana bahagian „summary‟. Huraian contoh. Ini kerana tiada seorang murid memperoleh A dan GPMP Pendidikan Islam adalah 3.0%) memperoleh A.0% ) memperoleh C. Sebahagian besar pelajar dapat menguasai soalan aras rendah. Kertas 1: 1. 4. Mengenalpasti ayat yang betul 4.0 Analisis Berdasarkan Soalan Mengikut Mata Pelajaran Bil. 2. 1. 6. Lemah soalan aplikasi dan melibatkan eksperimen. Ketiga-tiga mata pelajaran ini memperoleh GPMP bawah 2. Bahasa Inggeris 1.00.21 dan Bahasa Inggeris 2. 5 orang pelajar mendapat kurang 25 markah. Sains 1. 5. Dapat mengetahui fenomena semulajadi berkaitan peningkatan suhu bumi.Seterusnya adalah mata pelajaran Kemahiran Hidup 1 iaitu 4 orang memperoleh A (57. 2.

Format soalan seperti dalam peperiksaan sebenar. Soalan berfokus pada topik yang sukar. Mata Pelajaran Matematik Kekuatan 1.Kecuaian semasa membuat pengiraan 2. Soalan Objektif . 27 dan 35. Soalan bergambar yang jelas. . Pend. 4.15 calon mendapat markah 42 ke atas. Soalan Subjektif . Soalan yang diuji kebanyakannya berbentuk soalan yang mudah. . Kurang soalan untuk langkah-langkah kerja seperti langkah menyapu syelek. 2. 2. . 2. 3. 2. Soalan berfokus pada topik yang sukar. Islam 1. Soalan yang diuji tidak seimbang dari segi topik tingkatan 1 dan tingkatan 2. Terdapat satu soalan yang mempunyai jawapan bertindih dan mengelirukan pelajar. .Calon dapat menguasai soalan yang memberikan taburan markah yang besar seperti soalan Lokus dan Penjelmaan. 2.4 calon mendapat markah penuh .BIL. Soalan Objektif . Format soalan seperti dalam peperiksaan sebenar. 3. 3. 3. . Banyak soalan bergambar yang memudahkan pelajar menjawab soalan/ 4.Hasil analisis item hanya 3 soalan sahaja yang di kategori soalan sederhana iaitu soalan no 23. 6.Pelajar sukar menjawab soalan “Solid Geometry” dan koordinat kerana tidak menghafal formula. Olahan ayat hampir sempurna-perlu pengayaan 1. Soalan yang lain dapat dijawab dengan mudah oleh semua calon. 3. 2. Tidak menguasai topik tingkatan 1 dan 2 1. Kelemahan 1. Teknik menjawab soalan belum dikuasai. 7. Tiada soalan yang menggunakan pemikiran kreatif. Kemahiran Hidup Bersepadu – Pilihan 2 Ekonomi Rumah Tangga 1.Pelajar masih belum menguasai sepenuhnya 3opic “Algebraic Expressions dan Linear Equations”. Soalan bergambar yang jelas. 4. Soalan Subjektif . Kemahiran Hidup Bersepadu Pilihan 1 Kemahiran Teknikal 1. Kurang soalan untuk langkah-langkah kerja seperti langkah menyapu syelek 1. Ulangkaji tidak menyeluruh. Banyak soalan bergambar yang memudahkan pelajar menjawab dengan mudah.Hanya 1 calon yang mendapat markah 30 ke bawah iaitu 26/40 2.1/2 calon tidak dapat membina garis serenjang bagi 3opic “Geometrical Construction” 5. Pelajar menguasai jawi dengan baik.

2 2 orang pelajar dapat menjawab bahagian mencatat isi-isi penting dengan baik . Sejarah 10. Sumber 1. Latih tubi berfokus yang berterusan. 2 3 daripada 4 orang pelajar mencapai tahap memuaskan dalam bahagian karangan berdasarkan bahan rangsangan. Memahami aspek tatabahasa dengan tepat 1. Bahasa Arab 1. Kependudukan 6. Bentuk muka bumi 3. iaitu hanya mendapat markah kurang dari pada 50% bagi bahagian ini. Pelajar dapat menguasai topik Tingkatan 3. Pelajar dapat menguasai bahagian penulisan khususnya bahagian rumusan dan pembinaan ayat. Kosa kata bergambar. 3. Cuaca & iklim 4. Kemahiran dan mentafsir peta. Keseimbangan agihan soalan mengikut tingkatan yang tidak mengikut agihan dalam PMR sebenar memberikan hasil yang tidak menggambarkan markah sebenar pelajar 9. Bahasa Cina 1 2 pelajar dapat menjawab soalan objektif tidak kurang daripada 30 markah . Bahasa Tamil 1. 2. . Sangat baik untuk menguji ingatan dan kefahaman pelajar Kelemahan Lemah topik: 1. Tumbuhan semulajadi 5. bina ayat dan peta minda tidak dikuasai dengan baik 1 Semua pelajar tidak dapat menulis tulisan kaligrafi dengan baik.Bil. 11. 1 Kesalahan ejaan dalam bahagian penulisan karangan menyebabkan kehilangan markah yang sedikit sebanyak menyekat pelajar berkenaan mendapat “A” dalam subjek Bahasa Tamil. Memantapkan kemahiran Peta Malaysia. 2. Soalan terperinci „ala‟ soalan SBP 2. 8.Kurang menguasai soalan berbentuk KBKK sedangkan murid-murid diberi peringatan bersedia dengan soalan aras tinggi (HOTS) untuk PMR 2013 2. Mata Pelajaran Geografi Kekuatan Kelebihan : 1. 1. 12.

pencapaian terbaik hanyalah 6A iaitu 1 orang manakala terdapat 1 orang murid tidak memperoleh A dalam semua mata pelajaran.4. Mata pelajaran yang bilangan near miss sedikit adalah Pendidikan Islam dan Bahasa Tamil.3 Perbandingan Head Count TOV ( PAT 2012 ) dan Ujian Akar 1 Peperiksaan TOV UJIAN AKAR 1 Kualiti 2 ( 8. mata pelajaran yang banyak bilangan near miss adalah Sejarah. 4.2 Near Miss Mengikut Mata Pelajaran ( Tidak Memperoleh Gred A ) Mata Pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sains Matematik Kemahiran Hidup 1 Kemahiran Hidup 2 Pendidikan Islam Sejarah Geografi Bahasa Arab Bahasa Cina Bahasa Tamil Bilangan Murid 4 4 8 10 3 7 2 13 5 5 4 1 Berdasarkan data di atas.0% ) 0 ( 0.0%) Jika dibandingkan dengan TOV iaitu pencapaian Peperiksaan Akhir Tahun 2012.0% ) 24 ( 96.0% ) Kuantiti 25 (100. Matematik dan Sains. . terdapat penurunan kualiti 8% dan kuantiti 4%.1 Berdasarkan Lulus Cemerlang Mata Pelajaran Lulus Cemerlang Mata Pelajaran 9A 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A Tiada A JUMLAH Bilangan Murid 0 0 0 1 3 1 3 5 11 1 25 Berdasarkan data di atas.0 Analisis Pencapaian Murid 4. 4.

5 Ibu bapa mereka sentiasa memberi kerjasama. 5.6 Penggunaan Akhbar Dalam Darjah ( ADD ) Tempoh Februari – Julai 2013 Januari – Julai 2013 Februari – Julai 2013 Jun – September 2013 Ogos – September 2013 Februari – Julai 2013 .0 Kekuatan 5.50 petang.1 Masalah pembelajaran dalam setiap mata pelajaran bagi setiap murid telah dikenalpasti oleh guru mata pelajaran masing-masing.4.4.0 Tindakan Penambahbaikan 7.4 Terdapat kekangan masa kerana mereka juga terlibat dalam program kokurikulum seperti latihan dan kegiatan kokurikulum setiap hari Rabu.6 Latar belakang murid target – terdapat beberapa orang murid merupakan anak-anak guru yang mengajar di SMK Khir Johari dan kawasan sekitar.1 Latihan Topikal ( Berfokus Peperiksaan ) 1. 6.1 Murid target dari Kelas 3KAA sukar mengikuti kelas bimbingan selepas waktu persekolahan hari Isnin-Jumaat kerana waktu PdP tamat jam 1.5 Gerak Gempur PMR 1. 5. komitmen dan prihatin terhadap anak masing-masing. 5. 6. Pendidikan Islam dan Sains. 7. mempunyai motivasi yang tinggi dan bertanggungjawab. Ini dilihat berdasarkan kehadiran ibu bapa ke sekolah semasa program akademik dan mesyuarat PIBG.1 Berikut adalah program/aktiviti yang dirancang berdasarkan Mesyuarat JK Task Force AKAR 1/2013 dan 2/2013: Bil.1 Murid-murid target ini merupakan murid-murid yang berdisiplin. C atau D.7 Guru-guru yang mengajar kelas murid target merupakan guru-guru berpengalaman dan pemeriksa kertas peperiksaan PMR seperti Bahasa Inggeris. kelas tambahan hari Jumaat/Sabtu dan program-program kecemerlangan akademik.2 Murid target dari Kelas 3KAA menghadapi masalah untuk cemerlang Bahasa Arab. Tetapi mereka yakin untuk lulus Gred B. 5. dalam Ujian AKAR 1 hanya 1 orang murid memperoleh A dalam Bahasa Arab daripada 10 orang calon.2 Mereka suka membaca. kelas bimbingan.3 Aplikasi ICT dalam PdP 1.3 Murid-murid masih belum bersedia dan mahir menjawab soalan HOTS.4 Mereka dapat menyiapkan tugasan rumah yang diberikan dengan baik. 6.2 Guru-guru mata pelajaran telah mengenalpasti tindakan susulan atau tindakan penambahbaikan bagi setiap murid  Sila Rujuk Lampiran A 5.4 Ulangkaji Intensif Skor (Program UIS ) 1.3 Mereka hadir ke kelas harian biasa. berbincang dan membuat latihan. Oleh sebab itu. 5. 6. Program Utama Terancang ( Aktiviti Dalam PdP ) 1.4.0 Kelemahan 6. Program/Aktiviti 1. 5.4 Analisis Pencapaian Setiap Murid Berdasarkan Mata Pelajaran ( Sila Rujuk Lampiran A) 4. 4.2 Penggunaan Peta Minda/Peta Konsep 1.

segala kelemahan dan kekurangan yang ada akan dapat diperbaiki dan dipertingkatkan lagi pada masa-masa yang akan datang. Mudahan-mudahan dengan kesedaran. Segala dapatan sama ada berupa data mahu pun masalah akan menjadi sumber penting terutama kepada Panitia Mata Pelajaran dan guru yang mengajar dalam merancang strategi dan program bagi mengatasi pelbagai aspek kelemahan.3 Klinik Mata Pelajaran 2. ( ISWARY A/P MUNUSAMY ) Setiausaha.2 Bengkel/Ceramah Teknik Menjawab Soalan PMR 2. Program/Aktiviti 2..5 Program Motivasi ( Pentadbir & Kaunselor ) 2. komitmen dan motivasi yang tinggi daripada pihak guru mata pelajaran.Inggeris ) 2. Laporan post mortem ini akan menjadi sumber penting terutamanya kepada guru mata pelajaran untuk merangka perancangan dan strategi ke arah yang lebih baik dan berkesan.7 Kem Kecemerlangan PMR 2.6 Program Aku Janji 2. Diharapkan laporan post mortem ini akan dapat membantu merealisasikan hasrat Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak untuk mengatasi masalah near miss A dalam peperiksaan PMR 2103.1 Program Pintar Cemerlang ( Kelas Bimbingan Berfokus ) 2.8 Kelas Malam ( Pecutan Akhir ) Tempoh Mac – Julai 2013 Februari – April 2013 Februari – April 2013 Februari – September 2013 Februari – September 2013 April dan Julai 2013 Mac 2013 Mac dan Mei 2013 Ogos – September 2013 8. Program Sokongan 2.0 Kesimpulan Laporan post mortem keputusan Ujian Diagnostik 1 AKAR 2013 dalam bentuk laporan bertulis ini sangat penting kepada semua pihak sama ada di sekolah atau Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak terutama yang terlibat secara langsung atau pun tidak langsung dalam pengurusan akademik. …………………………….Bil. 11 April 2013 . Disediakan oleh. JK Task Force AKAR SMK KhirJohari Sungai Sumun.4 Kelas Pemulihan Tatabahasa ( B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful