Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari 36300 Sungai Sumun Perak Laporan Post Mortem Ujian Diagnostik 1 Projek

AKAR 2013 1.0 Pendahuluan
1.1. Pada tahun 2013, Projek AKAR dilaksanakan untuk mengatasi masalah near miss dalam kalangan calon PMR 2103. Selaras dengan objektif AKAR ini, seramai 25 calon PMR SMK Khir Johari disenaraikan sebagai “calon Projek AKAR “ oleh Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak. 1.2. 25 orang murid terpilih ini adalah berdasarkan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 2 yang memperoleh Gred Purata tidak melebihi 2.00. 1.3. Daripada 25 orang murid ini 15 orang adalah daripada Tingkatan 3 Zamrud dan 10 orang murid adalah daripada Tingkatan 3 KAA. 1.4 Pada 18 Mac – 22 Mac 2013, murid-murid ini telah menjalani Ujian Diagnostik 1. Berikut adalah laporan post mortem yang disediakan.

2.0 Pencapaian dan Analisis Berdasarkan Mata Pelajaran
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS GEOGRAFI KEMAHIRAN HIDUP 1 KEMAHIRAN HIDUP 2 MATEMATIK PENDIDIKAN ISLAM SEJARAH SAINS BAHASA ARAB BAHASA CINA BAHASA TAMIL BIL CALON A B C D ABCD E TH GPMP

BIL 21 0 5 4 1 12 0 4 2 1 0 0

% 84.00 0.00 20.00 57.14 5.56 48.00 0.00 16.00 8.00 10.00 0.00 0.00

BIL 4 6 11 3 7 10 2 13 8 5 4 1

% 16.00 24.00 44.00 42.86 38.89 40.00 10.53 52.00 32.00 50.00 100.00 100.00

BIL 0 14 9 0 10 3 11 7 13 3 0 0

% 0.00 56.00 36.00 0.00 55.56 12.00 57.89 28.00 52.00 30.00 0.00 0.00

BIL 0 5 0 0 0 0 6 0 2 1 0 0

% 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.58 0.00 8.00 10.00 0.00 0.00

BIL 25 25 25 7 18 25 19 24 25 10 4 1

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 96.00 100.00 100.00 100.00 100.00

BIL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.16 2.96 2.16 1.43 2.50 1.64 3.21 2.24 2.60 2.40 2.00 2.00

25 25 25 7 18 25 19 25 25 10 4 1

2.1 Terdapat seramai 25 orang calon dari dua kelas (Tingkatan 3 KAA dan 3 Zamrud ) iaitu 19 orang murid Melayu, 4 orang murid Cina dan 2 orang murid India. Kehadiran murid adalah 100% semasa ujian dijalankan. 2.2 Terdapat seramai 24 orang pelajar ( 96.0% ) lulus semua mata pelajaran dan 1 orang gagal satu mata pelajaran iaitu Sejarah. 2.3 Pencapaian dari segi kualiti – Mata pelajaran terbaik adalah bahasa Melayu iaitu 24 orang murid 984.0% ) memperoleh A dan 4 orang memperoleh B ( 16.0%) .

Kertas 1: 1. Ini kerana tiada seorang murid memperoleh A dan GPMP Pendidikan Islam adalah 3. Pemahaman soalan 2 dan 3 dengan cemerlang 3.0%) memperoleh B dan 3 orang (12. 10 orang (40. Sebahagian besar pelajar dapat menjawab dengan baik bahagian sajak. Makna perkataan 2. Kurang faham konsep keterlarutan gas dalam cecair 4. Kesalahan tatabahasa 3. Gred terbaik adalah B. 1. 2.14%) dan 3 orang memperoleh B (42. Ayat kurang menarik 5. Kebanyakan pelajar mendapat gred C dan D untuk karangan. Pelajar dapat mengaitkan bilangan organism dengan piramid nombor.21 dan Bahasa Inggeris 2. Kurang faham konsep pengembangan dan pengecutan bahan semasa cuaca panas dan sejuk . Sebahagian besar pelajar dapat menguasai soalan aras rendah. Huraian contoh. 2. Menguasai Bhg A (i) 2.00. Semua pelajar menjawab dengan sederhana bahagian „summary‟. Topik mesin ringkas: pelajar dapat menyatakan cara mengurangkan daya dalam tuas. 3. 2. Ketiga-tiga mata pelajaran ini memperoleh GPMP bawah 2.0% ) memperoleh C. Cemerlang bahagian B dan C 4. 2. Lemah soalan aplikasi dan melibatkan eksperimen. 3. Pelajar dapat mengenali struktur organel dan fungsi. C dan D sahaja. Mata Pelajaran Bahasa Melayu Kekuatan 1. Bahasa Inggeris 1. Dapat membezakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. 3.0%) memperoleh A.96.isi penting kurang terperinci 2.Seterusnya adalah mata pelajaran Kemahiran Hidup 1 iaitu 4 orang memperoleh A (57. 6.86%) dan Matematik. 2. 3. Kuasai bahagian D Kelemahan 1. Sains 1. 4. Dapat mengetahui fenomena semulajadi berkaitan peningkatan suhu bumi. 1. 5 orang pelajar mendapat kurang 25 markah.4 Mata Pelajaran yang pencapaiannya kurang berkualiti adalah Pendidikan Islam dan Bahasa Inggeris . Mengenalpasti ayat yang betul 4.0 Analisis Berdasarkan Soalan Mengikut Mata Pelajaran Bil. 12 orang murid ( 48. 3 pelajar dapat menjawab soalan objektif lebih dari 30 markah ke atas. 5.

. 2.Pelajar masih belum menguasai sepenuhnya 3opic “Algebraic Expressions dan Linear Equations”. 4. Soalan yang diuji kebanyakannya berbentuk soalan yang mudah. Soalan yang diuji tidak seimbang dari segi topik tingkatan 1 dan tingkatan 2. 3.4 calon mendapat markah penuh . 2. 3. Soalan berfokus pada topik yang sukar. 3. Pelajar menguasai jawi dengan baik. Banyak soalan bergambar yang memudahkan pelajar menjawab soalan/ 4.Hasil analisis item hanya 3 soalan sahaja yang di kategori soalan sederhana iaitu soalan no 23. 4. Format soalan seperti dalam peperiksaan sebenar. 2. . 2. Kurang soalan untuk langkah-langkah kerja seperti langkah menyapu syelek 1.Hanya 1 calon yang mendapat markah 30 ke bawah iaitu 26/40 2. 2. Banyak soalan bergambar yang memudahkan pelajar menjawab dengan mudah. 3. Kemahiran Hidup Bersepadu – Pilihan 2 Ekonomi Rumah Tangga 1. Kelemahan 1. Kemahiran Hidup Bersepadu Pilihan 1 Kemahiran Teknikal 1. 6.BIL. Mata Pelajaran Matematik Kekuatan 1. Format soalan seperti dalam peperiksaan sebenar. 7. Ulangkaji tidak menyeluruh.15 calon mendapat markah 42 ke atas.Kecuaian semasa membuat pengiraan 2. Soalan bergambar yang jelas. Soalan bergambar yang jelas. Soalan Objektif . Islam 1. Soalan Subjektif . 3. Kurang soalan untuk langkah-langkah kerja seperti langkah menyapu syelek. Pend. Terdapat satu soalan yang mempunyai jawapan bertindih dan mengelirukan pelajar.Calon dapat menguasai soalan yang memberikan taburan markah yang besar seperti soalan Lokus dan Penjelmaan. Teknik menjawab soalan belum dikuasai.Pelajar sukar menjawab soalan “Solid Geometry” dan koordinat kerana tidak menghafal formula. 27 dan 35.1/2 calon tidak dapat membina garis serenjang bagi 3opic “Geometrical Construction” 5. . Soalan Objektif . Soalan berfokus pada topik yang sukar. Olahan ayat hampir sempurna-perlu pengayaan 1. 2. . Tidak menguasai topik tingkatan 1 dan 2 1. Soalan yang lain dapat dijawab dengan mudah oleh semua calon. Tiada soalan yang menggunakan pemikiran kreatif. Soalan Subjektif . .

Tumbuhan semulajadi 5. 2. 11. bina ayat dan peta minda tidak dikuasai dengan baik 1 Semua pelajar tidak dapat menulis tulisan kaligrafi dengan baik. 1. Bahasa Arab 1.Kurang menguasai soalan berbentuk KBKK sedangkan murid-murid diberi peringatan bersedia dengan soalan aras tinggi (HOTS) untuk PMR 2013 2. Soalan terperinci „ala‟ soalan SBP 2. Bentuk muka bumi 3. Bahasa Cina 1 2 pelajar dapat menjawab soalan objektif tidak kurang daripada 30 markah . 3.Bil. Latih tubi berfokus yang berterusan. Sumber 1. Memahami aspek tatabahasa dengan tepat 1. Kosa kata bergambar. 12. 2 3 daripada 4 orang pelajar mencapai tahap memuaskan dalam bahagian karangan berdasarkan bahan rangsangan. Sangat baik untuk menguji ingatan dan kefahaman pelajar Kelemahan Lemah topik: 1. Kemahiran dan mentafsir peta. 2. Cuaca & iklim 4. Sejarah 10. iaitu hanya mendapat markah kurang dari pada 50% bagi bahagian ini. Pelajar dapat menguasai bahagian penulisan khususnya bahagian rumusan dan pembinaan ayat. 8. . 1 Kesalahan ejaan dalam bahagian penulisan karangan menyebabkan kehilangan markah yang sedikit sebanyak menyekat pelajar berkenaan mendapat “A” dalam subjek Bahasa Tamil. 2 2 orang pelajar dapat menjawab bahagian mencatat isi-isi penting dengan baik . Kependudukan 6. Keseimbangan agihan soalan mengikut tingkatan yang tidak mengikut agihan dalam PMR sebenar memberikan hasil yang tidak menggambarkan markah sebenar pelajar 9. Pelajar dapat menguasai topik Tingkatan 3. Bahasa Tamil 1. Mata Pelajaran Geografi Kekuatan Kelebihan : 1. Memantapkan kemahiran Peta Malaysia.

0%) Jika dibandingkan dengan TOV iaitu pencapaian Peperiksaan Akhir Tahun 2012.0 Analisis Pencapaian Murid 4. 4. 4.1 Berdasarkan Lulus Cemerlang Mata Pelajaran Lulus Cemerlang Mata Pelajaran 9A 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A Tiada A JUMLAH Bilangan Murid 0 0 0 1 3 1 3 5 11 1 25 Berdasarkan data di atas.4. .2 Near Miss Mengikut Mata Pelajaran ( Tidak Memperoleh Gred A ) Mata Pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sains Matematik Kemahiran Hidup 1 Kemahiran Hidup 2 Pendidikan Islam Sejarah Geografi Bahasa Arab Bahasa Cina Bahasa Tamil Bilangan Murid 4 4 8 10 3 7 2 13 5 5 4 1 Berdasarkan data di atas.0% ) 24 ( 96.0% ) 0 ( 0.3 Perbandingan Head Count TOV ( PAT 2012 ) dan Ujian Akar 1 Peperiksaan TOV UJIAN AKAR 1 Kualiti 2 ( 8. Matematik dan Sains. terdapat penurunan kualiti 8% dan kuantiti 4%. mata pelajaran yang banyak bilangan near miss adalah Sejarah. pencapaian terbaik hanyalah 6A iaitu 1 orang manakala terdapat 1 orang murid tidak memperoleh A dalam semua mata pelajaran.0% ) Kuantiti 25 (100. Mata pelajaran yang bilangan near miss sedikit adalah Pendidikan Islam dan Bahasa Tamil.

1 Berikut adalah program/aktiviti yang dirancang berdasarkan Mesyuarat JK Task Force AKAR 1/2013 dan 2/2013: Bil.2 Guru-guru mata pelajaran telah mengenalpasti tindakan susulan atau tindakan penambahbaikan bagi setiap murid  Sila Rujuk Lampiran A 5. Program/Aktiviti 1. mempunyai motivasi yang tinggi dan bertanggungjawab. 4.3 Murid-murid masih belum bersedia dan mahir menjawab soalan HOTS.6 Penggunaan Akhbar Dalam Darjah ( ADD ) Tempoh Februari – Julai 2013 Januari – Julai 2013 Februari – Julai 2013 Jun – September 2013 Ogos – September 2013 Februari – Julai 2013 .4. kelas tambahan hari Jumaat/Sabtu dan program-program kecemerlangan akademik. 6. Ini dilihat berdasarkan kehadiran ibu bapa ke sekolah semasa program akademik dan mesyuarat PIBG.1 Murid target dari Kelas 3KAA sukar mengikuti kelas bimbingan selepas waktu persekolahan hari Isnin-Jumaat kerana waktu PdP tamat jam 1.4 Analisis Pencapaian Setiap Murid Berdasarkan Mata Pelajaran ( Sila Rujuk Lampiran A) 4.4 Ulangkaji Intensif Skor (Program UIS ) 1.4 Terdapat kekangan masa kerana mereka juga terlibat dalam program kokurikulum seperti latihan dan kegiatan kokurikulum setiap hari Rabu. kelas bimbingan.5 Ibu bapa mereka sentiasa memberi kerjasama. 5.50 petang.1 Murid-murid target ini merupakan murid-murid yang berdisiplin. berbincang dan membuat latihan.2 Murid target dari Kelas 3KAA menghadapi masalah untuk cemerlang Bahasa Arab. 5.5 Gerak Gempur PMR 1. 5. 5.2 Mereka suka membaca.1 Masalah pembelajaran dalam setiap mata pelajaran bagi setiap murid telah dikenalpasti oleh guru mata pelajaran masing-masing. 5.3 Aplikasi ICT dalam PdP 1. dalam Ujian AKAR 1 hanya 1 orang murid memperoleh A dalam Bahasa Arab daripada 10 orang calon. 6.4 Mereka dapat menyiapkan tugasan rumah yang diberikan dengan baik.4. 5. 6.3 Mereka hadir ke kelas harian biasa. Program Utama Terancang ( Aktiviti Dalam PdP ) 1. 7.7 Guru-guru yang mengajar kelas murid target merupakan guru-guru berpengalaman dan pemeriksa kertas peperiksaan PMR seperti Bahasa Inggeris.0 Kekuatan 5.4.6 Latar belakang murid target – terdapat beberapa orang murid merupakan anak-anak guru yang mengajar di SMK Khir Johari dan kawasan sekitar. Pendidikan Islam dan Sains. Tetapi mereka yakin untuk lulus Gred B.2 Penggunaan Peta Minda/Peta Konsep 1. C atau D.0 Kelemahan 6.1 Latihan Topikal ( Berfokus Peperiksaan ) 1. 6.0 Tindakan Penambahbaikan 7. komitmen dan prihatin terhadap anak masing-masing. Oleh sebab itu.

Program/Aktiviti 2.0 Kesimpulan Laporan post mortem keputusan Ujian Diagnostik 1 AKAR 2013 dalam bentuk laporan bertulis ini sangat penting kepada semua pihak sama ada di sekolah atau Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak terutama yang terlibat secara langsung atau pun tidak langsung dalam pengurusan akademik. ( ISWARY A/P MUNUSAMY ) Setiausaha. Program Sokongan 2. JK Task Force AKAR SMK KhirJohari Sungai Sumun. segala kelemahan dan kekurangan yang ada akan dapat diperbaiki dan dipertingkatkan lagi pada masa-masa yang akan datang.6 Program Aku Janji 2. Diharapkan laporan post mortem ini akan dapat membantu merealisasikan hasrat Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak untuk mengatasi masalah near miss A dalam peperiksaan PMR 2103.7 Kem Kecemerlangan PMR 2.1 Program Pintar Cemerlang ( Kelas Bimbingan Berfokus ) 2.3 Klinik Mata Pelajaran 2. Disediakan oleh.Bil. Laporan post mortem ini akan menjadi sumber penting terutamanya kepada guru mata pelajaran untuk merangka perancangan dan strategi ke arah yang lebih baik dan berkesan. Mudahan-mudahan dengan kesedaran. ……………………………. 11 April 2013 .5 Program Motivasi ( Pentadbir & Kaunselor ) 2.. komitmen dan motivasi yang tinggi daripada pihak guru mata pelajaran. Segala dapatan sama ada berupa data mahu pun masalah akan menjadi sumber penting terutama kepada Panitia Mata Pelajaran dan guru yang mengajar dalam merancang strategi dan program bagi mengatasi pelbagai aspek kelemahan.4 Kelas Pemulihan Tatabahasa ( B.Inggeris ) 2.2 Bengkel/Ceramah Teknik Menjawab Soalan PMR 2.8 Kelas Malam ( Pecutan Akhir ) Tempoh Mac – Julai 2013 Februari – April 2013 Februari – April 2013 Februari – September 2013 Februari – September 2013 April dan Julai 2013 Mac 2013 Mac dan Mei 2013 Ogos – September 2013 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful