Sekolah Menengah Kebangsaan Khir Johari 36300 Sungai Sumun Perak Laporan Post Mortem Ujian Diagnostik 1 Projek

AKAR 2013 1.0 Pendahuluan
1.1. Pada tahun 2013, Projek AKAR dilaksanakan untuk mengatasi masalah near miss dalam kalangan calon PMR 2103. Selaras dengan objektif AKAR ini, seramai 25 calon PMR SMK Khir Johari disenaraikan sebagai “calon Projek AKAR “ oleh Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak. 1.2. 25 orang murid terpilih ini adalah berdasarkan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 2 yang memperoleh Gred Purata tidak melebihi 2.00. 1.3. Daripada 25 orang murid ini 15 orang adalah daripada Tingkatan 3 Zamrud dan 10 orang murid adalah daripada Tingkatan 3 KAA. 1.4 Pada 18 Mac – 22 Mac 2013, murid-murid ini telah menjalani Ujian Diagnostik 1. Berikut adalah laporan post mortem yang disediakan.

2.0 Pencapaian dan Analisis Berdasarkan Mata Pelajaran
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS GEOGRAFI KEMAHIRAN HIDUP 1 KEMAHIRAN HIDUP 2 MATEMATIK PENDIDIKAN ISLAM SEJARAH SAINS BAHASA ARAB BAHASA CINA BAHASA TAMIL BIL CALON A B C D ABCD E TH GPMP

BIL 21 0 5 4 1 12 0 4 2 1 0 0

% 84.00 0.00 20.00 57.14 5.56 48.00 0.00 16.00 8.00 10.00 0.00 0.00

BIL 4 6 11 3 7 10 2 13 8 5 4 1

% 16.00 24.00 44.00 42.86 38.89 40.00 10.53 52.00 32.00 50.00 100.00 100.00

BIL 0 14 9 0 10 3 11 7 13 3 0 0

% 0.00 56.00 36.00 0.00 55.56 12.00 57.89 28.00 52.00 30.00 0.00 0.00

BIL 0 5 0 0 0 0 6 0 2 1 0 0

% 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.58 0.00 8.00 10.00 0.00 0.00

BIL 25 25 25 7 18 25 19 24 25 10 4 1

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 96.00 100.00 100.00 100.00 100.00

BIL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.16 2.96 2.16 1.43 2.50 1.64 3.21 2.24 2.60 2.40 2.00 2.00

25 25 25 7 18 25 19 25 25 10 4 1

2.1 Terdapat seramai 25 orang calon dari dua kelas (Tingkatan 3 KAA dan 3 Zamrud ) iaitu 19 orang murid Melayu, 4 orang murid Cina dan 2 orang murid India. Kehadiran murid adalah 100% semasa ujian dijalankan. 2.2 Terdapat seramai 24 orang pelajar ( 96.0% ) lulus semua mata pelajaran dan 1 orang gagal satu mata pelajaran iaitu Sejarah. 2.3 Pencapaian dari segi kualiti – Mata pelajaran terbaik adalah bahasa Melayu iaitu 24 orang murid 984.0% ) memperoleh A dan 4 orang memperoleh B ( 16.0%) .

0%) memperoleh B dan 3 orang (12. 3. Kesalahan tatabahasa 3.isi penting kurang terperinci 2. Sebahagian besar pelajar dapat menjawab dengan baik bahagian sajak.0% ) memperoleh C. 6. 5 orang pelajar mendapat kurang 25 markah. Ketiga-tiga mata pelajaran ini memperoleh GPMP bawah 2. Makna perkataan 2. Gred terbaik adalah B. 1. 3. Ayat kurang menarik 5. Pelajar dapat mengenali struktur organel dan fungsi. Kertas 1: 1.4 Mata Pelajaran yang pencapaiannya kurang berkualiti adalah Pendidikan Islam dan Bahasa Inggeris .14%) dan 3 orang memperoleh B (42.86%) dan Matematik. Semua pelajar menjawab dengan sederhana bahagian „summary‟. 2.0%) memperoleh A. 2. Lemah soalan aplikasi dan melibatkan eksperimen. 2. Dapat membezakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. 10 orang (40. 3. 3. Menguasai Bhg A (i) 2. Kurang faham konsep pengembangan dan pengecutan bahan semasa cuaca panas dan sejuk . Ini kerana tiada seorang murid memperoleh A dan GPMP Pendidikan Islam adalah 3. Mengenalpasti ayat yang betul 4. 2. Cemerlang bahagian B dan C 4. Sebahagian besar pelajar dapat menguasai soalan aras rendah.96.0 Analisis Berdasarkan Soalan Mengikut Mata Pelajaran Bil. Kuasai bahagian D Kelemahan 1. Kurang faham konsep keterlarutan gas dalam cecair 4. 3 pelajar dapat menjawab soalan objektif lebih dari 30 markah ke atas. Mata Pelajaran Bahasa Melayu Kekuatan 1. 1.21 dan Bahasa Inggeris 2. 5. 12 orang murid ( 48. Sains 1. Bahasa Inggeris 1. Topik mesin ringkas: pelajar dapat menyatakan cara mengurangkan daya dalam tuas.Seterusnya adalah mata pelajaran Kemahiran Hidup 1 iaitu 4 orang memperoleh A (57. Dapat mengetahui fenomena semulajadi berkaitan peningkatan suhu bumi. 4. Kebanyakan pelajar mendapat gred C dan D untuk karangan. Pelajar dapat mengaitkan bilangan organism dengan piramid nombor. Pemahaman soalan 2 dan 3 dengan cemerlang 3.00. Huraian contoh. 2. C dan D sahaja.

Kemahiran Hidup Bersepadu Pilihan 1 Kemahiran Teknikal 1. Soalan berfokus pada topik yang sukar. Kelemahan 1. 4. 2. Soalan Subjektif . 6. . 27 dan 35. 3. 2. Soalan berfokus pada topik yang sukar. . Teknik menjawab soalan belum dikuasai. Soalan yang lain dapat dijawab dengan mudah oleh semua calon.Pelajar masih belum menguasai sepenuhnya 3opic “Algebraic Expressions dan Linear Equations”. Kurang soalan untuk langkah-langkah kerja seperti langkah menyapu syelek 1. 2. Olahan ayat hampir sempurna-perlu pengayaan 1. Tidak menguasai topik tingkatan 1 dan 2 1. Islam 1. Terdapat satu soalan yang mempunyai jawapan bertindih dan mengelirukan pelajar. Soalan bergambar yang jelas. Soalan Objektif . 3.BIL. Ulangkaji tidak menyeluruh. Soalan Subjektif . 3. Mata Pelajaran Matematik Kekuatan 1.Pelajar sukar menjawab soalan “Solid Geometry” dan koordinat kerana tidak menghafal formula. 2. Pelajar menguasai jawi dengan baik. 3. Soalan yang diuji kebanyakannya berbentuk soalan yang mudah. Kurang soalan untuk langkah-langkah kerja seperti langkah menyapu syelek.Kecuaian semasa membuat pengiraan 2.15 calon mendapat markah 42 ke atas.4 calon mendapat markah penuh . Pend. Soalan bergambar yang jelas.Hasil analisis item hanya 3 soalan sahaja yang di kategori soalan sederhana iaitu soalan no 23. 2. Tiada soalan yang menggunakan pemikiran kreatif.Calon dapat menguasai soalan yang memberikan taburan markah yang besar seperti soalan Lokus dan Penjelmaan. Banyak soalan bergambar yang memudahkan pelajar menjawab soalan/ 4. . 4. Soalan Objektif .1/2 calon tidak dapat membina garis serenjang bagi 3opic “Geometrical Construction” 5. 7. Soalan yang diuji tidak seimbang dari segi topik tingkatan 1 dan tingkatan 2. 3. Format soalan seperti dalam peperiksaan sebenar. 2. . Kemahiran Hidup Bersepadu – Pilihan 2 Ekonomi Rumah Tangga 1. . Format soalan seperti dalam peperiksaan sebenar.Hanya 1 calon yang mendapat markah 30 ke bawah iaitu 26/40 2. Banyak soalan bergambar yang memudahkan pelajar menjawab dengan mudah.

8. 3. Memahami aspek tatabahasa dengan tepat 1. Bahasa Tamil 1. Bentuk muka bumi 3. Bahasa Cina 1 2 pelajar dapat menjawab soalan objektif tidak kurang daripada 30 markah . Keseimbangan agihan soalan mengikut tingkatan yang tidak mengikut agihan dalam PMR sebenar memberikan hasil yang tidak menggambarkan markah sebenar pelajar 9. Kependudukan 6. Kemahiran dan mentafsir peta. Memantapkan kemahiran Peta Malaysia. Pelajar dapat menguasai topik Tingkatan 3. 11. Mata Pelajaran Geografi Kekuatan Kelebihan : 1. Cuaca & iklim 4. Bahasa Arab 1. 2 2 orang pelajar dapat menjawab bahagian mencatat isi-isi penting dengan baik . 2. 12. bina ayat dan peta minda tidak dikuasai dengan baik 1 Semua pelajar tidak dapat menulis tulisan kaligrafi dengan baik. Latih tubi berfokus yang berterusan. 2 3 daripada 4 orang pelajar mencapai tahap memuaskan dalam bahagian karangan berdasarkan bahan rangsangan. Sumber 1. iaitu hanya mendapat markah kurang dari pada 50% bagi bahagian ini. 1. Pelajar dapat menguasai bahagian penulisan khususnya bahagian rumusan dan pembinaan ayat. . Soalan terperinci „ala‟ soalan SBP 2. 1 Kesalahan ejaan dalam bahagian penulisan karangan menyebabkan kehilangan markah yang sedikit sebanyak menyekat pelajar berkenaan mendapat “A” dalam subjek Bahasa Tamil. Sejarah 10. 2. Kosa kata bergambar.Kurang menguasai soalan berbentuk KBKK sedangkan murid-murid diberi peringatan bersedia dengan soalan aras tinggi (HOTS) untuk PMR 2013 2. Sangat baik untuk menguji ingatan dan kefahaman pelajar Kelemahan Lemah topik: 1.Bil. Tumbuhan semulajadi 5.

3 Perbandingan Head Count TOV ( PAT 2012 ) dan Ujian Akar 1 Peperiksaan TOV UJIAN AKAR 1 Kualiti 2 ( 8.0% ) Kuantiti 25 (100.0%) Jika dibandingkan dengan TOV iaitu pencapaian Peperiksaan Akhir Tahun 2012.0% ) 24 ( 96. terdapat penurunan kualiti 8% dan kuantiti 4%.0 Analisis Pencapaian Murid 4. mata pelajaran yang banyak bilangan near miss adalah Sejarah. Matematik dan Sains.0% ) 0 ( 0. .4. 4. pencapaian terbaik hanyalah 6A iaitu 1 orang manakala terdapat 1 orang murid tidak memperoleh A dalam semua mata pelajaran.2 Near Miss Mengikut Mata Pelajaran ( Tidak Memperoleh Gred A ) Mata Pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sains Matematik Kemahiran Hidup 1 Kemahiran Hidup 2 Pendidikan Islam Sejarah Geografi Bahasa Arab Bahasa Cina Bahasa Tamil Bilangan Murid 4 4 8 10 3 7 2 13 5 5 4 1 Berdasarkan data di atas. 4. Mata pelajaran yang bilangan near miss sedikit adalah Pendidikan Islam dan Bahasa Tamil.1 Berdasarkan Lulus Cemerlang Mata Pelajaran Lulus Cemerlang Mata Pelajaran 9A 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A Tiada A JUMLAH Bilangan Murid 0 0 0 1 3 1 3 5 11 1 25 Berdasarkan data di atas.

7.5 Ibu bapa mereka sentiasa memberi kerjasama.1 Latihan Topikal ( Berfokus Peperiksaan ) 1.3 Aplikasi ICT dalam PdP 1. Program Utama Terancang ( Aktiviti Dalam PdP ) 1. mempunyai motivasi yang tinggi dan bertanggungjawab.3 Mereka hadir ke kelas harian biasa.5 Gerak Gempur PMR 1.2 Guru-guru mata pelajaran telah mengenalpasti tindakan susulan atau tindakan penambahbaikan bagi setiap murid  Sila Rujuk Lampiran A 5.2 Penggunaan Peta Minda/Peta Konsep 1. 6. Pendidikan Islam dan Sains. komitmen dan prihatin terhadap anak masing-masing. kelas bimbingan.2 Mereka suka membaca. C atau D. 4. 5. kelas tambahan hari Jumaat/Sabtu dan program-program kecemerlangan akademik.6 Penggunaan Akhbar Dalam Darjah ( ADD ) Tempoh Februari – Julai 2013 Januari – Julai 2013 Februari – Julai 2013 Jun – September 2013 Ogos – September 2013 Februari – Julai 2013 . 6.1 Masalah pembelajaran dalam setiap mata pelajaran bagi setiap murid telah dikenalpasti oleh guru mata pelajaran masing-masing.4. 5.4 Mereka dapat menyiapkan tugasan rumah yang diberikan dengan baik.4 Ulangkaji Intensif Skor (Program UIS ) 1. 5.50 petang.4. berbincang dan membuat latihan.3 Murid-murid masih belum bersedia dan mahir menjawab soalan HOTS. 6. 5.1 Murid-murid target ini merupakan murid-murid yang berdisiplin. Program/Aktiviti 1. Oleh sebab itu. 5.4.2 Murid target dari Kelas 3KAA menghadapi masalah untuk cemerlang Bahasa Arab. Tetapi mereka yakin untuk lulus Gred B.4 Analisis Pencapaian Setiap Murid Berdasarkan Mata Pelajaran ( Sila Rujuk Lampiran A) 4. Ini dilihat berdasarkan kehadiran ibu bapa ke sekolah semasa program akademik dan mesyuarat PIBG.0 Kekuatan 5.7 Guru-guru yang mengajar kelas murid target merupakan guru-guru berpengalaman dan pemeriksa kertas peperiksaan PMR seperti Bahasa Inggeris.1 Berikut adalah program/aktiviti yang dirancang berdasarkan Mesyuarat JK Task Force AKAR 1/2013 dan 2/2013: Bil.4 Terdapat kekangan masa kerana mereka juga terlibat dalam program kokurikulum seperti latihan dan kegiatan kokurikulum setiap hari Rabu.6 Latar belakang murid target – terdapat beberapa orang murid merupakan anak-anak guru yang mengajar di SMK Khir Johari dan kawasan sekitar.1 Murid target dari Kelas 3KAA sukar mengikuti kelas bimbingan selepas waktu persekolahan hari Isnin-Jumaat kerana waktu PdP tamat jam 1.0 Kelemahan 6. 5. dalam Ujian AKAR 1 hanya 1 orang murid memperoleh A dalam Bahasa Arab daripada 10 orang calon. 6.0 Tindakan Penambahbaikan 7.

2 Bengkel/Ceramah Teknik Menjawab Soalan PMR 2.7 Kem Kecemerlangan PMR 2. Program Sokongan 2. Segala dapatan sama ada berupa data mahu pun masalah akan menjadi sumber penting terutama kepada Panitia Mata Pelajaran dan guru yang mengajar dalam merancang strategi dan program bagi mengatasi pelbagai aspek kelemahan.3 Klinik Mata Pelajaran 2.0 Kesimpulan Laporan post mortem keputusan Ujian Diagnostik 1 AKAR 2013 dalam bentuk laporan bertulis ini sangat penting kepada semua pihak sama ada di sekolah atau Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak terutama yang terlibat secara langsung atau pun tidak langsung dalam pengurusan akademik.6 Program Aku Janji 2.4 Kelas Pemulihan Tatabahasa ( B. ……………………………. Mudahan-mudahan dengan kesedaran.Bil.1 Program Pintar Cemerlang ( Kelas Bimbingan Berfokus ) 2. JK Task Force AKAR SMK KhirJohari Sungai Sumun.5 Program Motivasi ( Pentadbir & Kaunselor ) 2. segala kelemahan dan kekurangan yang ada akan dapat diperbaiki dan dipertingkatkan lagi pada masa-masa yang akan datang. 11 April 2013 . komitmen dan motivasi yang tinggi daripada pihak guru mata pelajaran. Diharapkan laporan post mortem ini akan dapat membantu merealisasikan hasrat Pejabat Pelajaran Daerah Hilir Perak untuk mengatasi masalah near miss A dalam peperiksaan PMR 2103.8 Kelas Malam ( Pecutan Akhir ) Tempoh Mac – Julai 2013 Februari – April 2013 Februari – April 2013 Februari – September 2013 Februari – September 2013 April dan Julai 2013 Mac 2013 Mac dan Mei 2013 Ogos – September 2013 8. Laporan post mortem ini akan menjadi sumber penting terutamanya kepada guru mata pelajaran untuk merangka perancangan dan strategi ke arah yang lebih baik dan berkesan. Disediakan oleh. ( ISWARY A/P MUNUSAMY ) Setiausaha..Inggeris ) 2. Program/Aktiviti 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful