P. 1
Pengintegrasian TMK Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Pengintegrasian TMK Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

|Views: 124|Likes:
Published by Nur Shaprina Sopie

More info:

Published by: Nur Shaprina Sopie on Apr 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2013

pdf

text

original

• • • • • Menghuraikan peranan dan implikasi TMK dalam pengajaran dan pembelajaran Memilih dan menggunakan aplikasi komputer yang sesuai dengan pengajaran dan pembelajaranyang hendak dilaksana Mengaplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai aplikasi komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran Menghasilkan pelbagai media pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan standard pembelajaran Mengintegrasi kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran .

• Aspek-aspek perancangan pengajaran (instructional planning). teori pembelajaran. dan menguasai kemahiran pelbagai aplikasi komputer adalah penting bagi menghasilkan media yang dapat menyokong pengajaran dan pembelajaran.KONSEP PERANAN GURU KEPERLUAN KESAN PIAWAIAN PENDEKATAN MOD • Penghasilan media pengajaran (instructional media) dan media pembelajaran (learning media) berasaskan TMK dan penggunaannya dalam pengajaran dan pembelajaran kini telah menjadi satu standard bagi pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. • Penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. rekabentuk pengajaran. bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan dan kecekapan proses pengajaran dan pembelajaran .

guru seharusnya mengetahui dan memahami aspek-aspek rancangan pengajaran (instructional planning).KONSEP PERANAN GURU KEPERLUAN KESAN PIAWAIAN PENDEKATAN MOD • Bagi menghasilkan bahan atau media pengajaran dan pembelajaran yang menepati kesesuaian dan keperluan pembelajaran yang optimum. rekabentuk pengajaran (instructional design) serta teori pembelajaran (learning theory) yang berkaitan. . • Guru seharusnya dapat menggunakan teknologi tersebut sebagai sesuatu wahana yang dapat membantu memudahkan guru menyampai dan memudahkan murid memahami dan membina sesuatu ilmu pengetahuan serta membentuk kemahiran.

iv. Memotivasikan murid iii. Menarik perhatian murid ii. Meningkatkan anggapan bahawa murid sendiri yang mengawal pembelajaran . kemahiran berfikir aras tinggi. pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah dan pembelajaran berasaskan projek. Melibatkan murid melalui kerja-kerja penghasilan v.KONSEP PERANAN GURU KEPERLUAN KESAN PIAWAIAN PENDEKATAN MOD • Penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran adalah perlu untuk tujuan berikut: i. Menyokong pendekatan baru dalam pengajaran dan pembelajaran seperti pembelajaran koperatif.

Membantu guru menjejak perkembangan pembelajaran murid viii.KONSEP PERANAN GURU KEPERLUAN KESAN PIAWAIAN PENDEKATAN MOD vi. Membantu guru menghubungkan murid kepada sumber pembelajaran vii. Menyediakan murid untuk menghadapi dunia yang sentiasa berubah .

mengetahui kebolehan masing-masing dan boleh berkongsi dengan orang lain vi. mempunyai kemahiran akses kendiri dan terarah kendiri v. lebih bersedia untuk menghadapi masa depan. boleh berkerja secara kolaboratif. boleh meneroka dan menyampaikan secara dinamik dalam pelbagai bentuk ii. . dan vii. boleh berkomunikasi secara berkesan mengenai perkaraperkara yang kompleks iv. lebih tinggi keyakinan diri dan kemahiran sosial iii.KONSEP PERANAN GURU KEPERLUAN KESAN PIAWAIAN PENDEKATAN MOD • Hasil kajian Projek Apple Classrooms of Tomorrow (ACOT) (1995) mendapati murid yang menggunakan TMK : i.

serta berkemahiran dalam penyelesaian masalah. Persekitaran pembelajaran yang efektif merupakan gabungan pendekatan tradisional dengan pendekatan baru untuk membimbing penguasaan kandungan mata pelajaran di samping mengambil kira keperluan individu. banyak bergantung kepada peranan yang dimainkan guru. .KONSEP PERANAN GURU KEPERLUAN KESAN PIAWAIAN PENDEKATAN MOD • Sejauh mana TMK dapat membantu dalam membentuk murid yang berkualiti. yang mempunyai pemikiran kritikal dan kreatif.

KONSEP PERANAN GURU KEPERLUAN KESAN PIAWAIAN PENDEKATAN MOD • Belajar Mengenai TMK • memerlukan murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran displin ilmu yang khusus dalam bidang TMK murid menggunakan TMK sebagai alat untuk belajar. penggunaan TMK untuk mengakses maklumat menggunakan media TMK seperti CD-ROM. • Belajar Dengan TMK • • Belajar Melalui TMK • . seperti menggunakan perisian dan perkakasan TMK. perisian kursus dan Internet. DVD-ROM.

KONSEP PERANAN GURU KEPERLUAN KESAN PIAWAIAN PENDEKATAN MOD • • • • • Tutorial Penerokaan Aplikasi Komunkasi Mod pelaksanaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->