SEKOLAH KEBANGSAAN SERI IMAN,24000 KEMAMAN, TERENGGANU.

KERTAS KERJAPROGRAM SOLAT HAJAT UPSR2011

Tarikh:8 SEPTEMBER 2011M / 10 SYAWAL1432H ( KHAMIS )

Anjuran:SEKOLAH KEBANGSAAN SERI IMAN,24000 KEMAMAN, TERENGGANU

t.w. 3. Dalam usaha kita mencapai kejayaan yang diimpikan.t membukakan pintu hati murid-murid agar dapat menjawab soalan-soalan UPSR dengan tenang. maka merekalahorang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.t. 2.0 OBJEKTIF 3. mudah-mudahan.3 Bermunajat kepada Yang Maha Esa2. intelekdan sosial selaras dengan falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kemaman.t dalam Surah At Taubah ayat 18 yang bermaksud . serta tetap mendirikan solat. 3. kita tidak dapatlari dari mengharap hanya kepada Allah s.2 Memohon kepada Allah s. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian. doa dan tawakkal.w. usaha yangdilakukan ini akan dapat menjadi pemankin kepada keiayaan yang cemerlangdan berterusan di dunia dan akhirat.4 Mendapat keredhaan dan keberkatan dari Allah s.Terengganu Kebangsaan Dengan berusaha gigih.w. terutama kepada kecemerlangan muridSeri Iman. emosi.0 MATLAMAT Tujuan Program Solat Hajat ini UPSR 2011 ini adalah untuk:2 .2 Mendekatkan diri kepada Maha Pencipta.1 Melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani.1. Setelah berbagai usaha yangtelah dan sedang dilakukan bagi mencapai matlamat yang diimpikan.t supaya murid-murid mendapat keputusanyang cemerlang di dalam UPSR . rohani. sudahsampai waktunya kita menadah tangan. bersujud kepada Nya mengharapkanagar diperkenankan murid diSekolah doa.2.2. menunaikanzakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah.w.0 PENDAHULUAN Firman Allah s.w.1 Memohon kepada Allah s.

4 Melatih warga SKSIn supaya sentiasa memohon pertolongan dari Allah s.3.3 Solat Isyak Berjemaah 6. keselamatan.t selepas berusaha untuk mencapai matlamat.0 KUMPULAN SASARAN Semua Murid Tahun Enam 2011 ( 130 Orang ) 6.t supaya mu rid-murid.6 Merapatkan hubungan silaturrahim antara warga pendidik SKSIn dan ibubapa murid.t 3. 4. rahmat dan berkat dari ALLAH s.3 Membentuk kesedaran mendalam tentang kepentingan mengharapkanpertolonga n dari Allah s.0 BUTIRAN PROGRAM Rujuk Lampiran 1 5.1 Solat Maghrib berjemaah 6.4 Solat Hajat Bejemaah 6.5 Jamuan Ringan .t.0 STRATEGI PERLAKSANAAN Aktiviti yang diadakan ialah : 6.w.2 Bacaan Surah Yaasin dan Tahlil 6. ibu bapad a n kakitangan Sekolah Kebangsaan Seri Iman. Kemaman m e n d a p a t kejayaan.w.w. 3.w. 3.5 Memohon kepada Allah s. guru-guru.

00( Makandan Minum ) 8.7. Bangsa dan Negara. .0 JAWATANKUASA KERJA Rujuk Lampiran 2 9.0PENUTUP Majlis ini diharap dapat memberi kesan yang mendalam kepada murid-murid.guru-guru dan ibu bapa dalam menghayati dan mengamalkan segala amalanyang wajib dilaksanakan dengan sempurna dan disertai dengan amalan sunaty a n g d a p a t m e n d e k a t k a n d i r i k e p a d a A l l a h s e t e r u s n y a u n t u k m encarikeredhaanNya di dunia dan di akhirat.0 SUMBER KEWANGAN Berikut merupakan wang pendapatan yang diperlukan untuk program ini: B H I L M P A U r K R o g T I r I D a V S m I U T M I B J E U R M L A KEWANGANJUML AH( RM )1 Solat HajatUPSR 2011130 Orang RM 700.t serta berguna untuksemua pihak demi Agama.w. Semoga usaha yang dirancangini mendapat manfaat dan keberkatan dari Allah s. Jawatankuasa Pelaks a n a a m a t berharap semua pihak dapat memberi kerjasama agar objektif p r o g r a m mencapai matlamat seperti yang dirancang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful