SEKOLAH KEBANGSAAN SERI IMAN,24000 KEMAMAN, TERENGGANU.

KERTAS KERJAPROGRAM SOLAT HAJAT UPSR2011

Tarikh:8 SEPTEMBER 2011M / 10 SYAWAL1432H ( KHAMIS )

Anjuran:SEKOLAH KEBANGSAAN SERI IMAN,24000 KEMAMAN, TERENGGANU

t supaya murid-murid mendapat keputusanyang cemerlang di dalam UPSR . intelekdan sosial selaras dengan falsafah Pendidikan Kebangsaan.w. mudah-mudahan.t dalam Surah At Taubah ayat 18 yang bermaksud .2 Memohon kepada Allah s.w.1.4 Mendapat keredhaan dan keberkatan dari Allah s.2. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian.1 Melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani.w.0 PENDAHULUAN Firman Allah s.0 OBJEKTIF 3. usaha yangdilakukan ini akan dapat menjadi pemankin kepada keiayaan yang cemerlangdan berterusan di dunia dan akhirat. 2. doa dan tawakkal. 3. Kemaman.2 Mendekatkan diri kepada Maha Pencipta. terutama kepada kecemerlangan muridSeri Iman.0 MATLAMAT Tujuan Program Solat Hajat ini UPSR 2011 ini adalah untuk:2 .t. emosi. Dalam usaha kita mencapai kejayaan yang diimpikan. rohani. maka merekalahorang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. kita tidak dapatlari dari mengharap hanya kepada Allah s.t.w.w. bersujud kepada Nya mengharapkanagar diperkenankan murid diSekolah doa. sudahsampai waktunya kita menadah tangan. menunaikanzakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah. serta tetap mendirikan solat.1 Memohon kepada Allah s.3 Bermunajat kepada Yang Maha Esa2. Setelah berbagai usaha yangtelah dan sedang dilakukan bagi mencapai matlamat yang diimpikan.t membukakan pintu hati murid-murid agar dapat menjawab soalan-soalan UPSR dengan tenang.Terengganu Kebangsaan Dengan berusaha gigih. 3.2.

t supaya mu rid-murid.t 3.3.2 Bacaan Surah Yaasin dan Tahlil 6. keselamatan.w.0 KUMPULAN SASARAN Semua Murid Tahun Enam 2011 ( 130 Orang ) 6.1 Solat Maghrib berjemaah 6.5 Memohon kepada Allah s.t. 3.3 Membentuk kesedaran mendalam tentang kepentingan mengharapkanpertolonga n dari Allah s.w. 4.t selepas berusaha untuk mencapai matlamat. Kemaman m e n d a p a t kejayaan. 3.w. rahmat dan berkat dari ALLAH s. guru-guru.0 STRATEGI PERLAKSANAAN Aktiviti yang diadakan ialah : 6. ibu bapad a n kakitangan Sekolah Kebangsaan Seri Iman.3 Solat Isyak Berjemaah 6.4 Solat Hajat Bejemaah 6.5 Jamuan Ringan .6 Merapatkan hubungan silaturrahim antara warga pendidik SKSIn dan ibubapa murid.4 Melatih warga SKSIn supaya sentiasa memohon pertolongan dari Allah s.w.0 BUTIRAN PROGRAM Rujuk Lampiran 1 5.

.t serta berguna untuksemua pihak demi Agama.0 JAWATANKUASA KERJA Rujuk Lampiran 2 9.w.00( Makandan Minum ) 8.0PENUTUP Majlis ini diharap dapat memberi kesan yang mendalam kepada murid-murid.0 SUMBER KEWANGAN Berikut merupakan wang pendapatan yang diperlukan untuk program ini: B H I L M P A U r K R o g T I r I D a V S m I U T M I B J E U R M L A KEWANGANJUML AH( RM )1 Solat HajatUPSR 2011130 Orang RM 700.7.guru-guru dan ibu bapa dalam menghayati dan mengamalkan segala amalanyang wajib dilaksanakan dengan sempurna dan disertai dengan amalan sunaty a n g d a p a t m e n d e k a t k a n d i r i k e p a d a A l l a h s e t e r u s n y a u n t u k m encarikeredhaanNya di dunia dan di akhirat. Semoga usaha yang dirancangini mendapat manfaat dan keberkatan dari Allah s. Bangsa dan Negara. Jawatankuasa Pelaks a n a a m a t berharap semua pihak dapat memberi kerjasama agar objektif p r o g r a m mencapai matlamat seperti yang dirancang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful