SEKOLAH KEBANGSAAN SERI IMAN,24000 KEMAMAN, TERENGGANU.

KERTAS KERJAPROGRAM SOLAT HAJAT UPSR2011

Tarikh:8 SEPTEMBER 2011M / 10 SYAWAL1432H ( KHAMIS )

Anjuran:SEKOLAH KEBANGSAAN SERI IMAN,24000 KEMAMAN, TERENGGANU

1 Memohon kepada Allah s.w.w.t dalam Surah At Taubah ayat 18 yang bermaksud . rohani.Terengganu Kebangsaan Dengan berusaha gigih.2 Memohon kepada Allah s. bersujud kepada Nya mengharapkanagar diperkenankan murid diSekolah doa.0 MATLAMAT Tujuan Program Solat Hajat ini UPSR 2011 ini adalah untuk:2 .t supaya murid-murid mendapat keputusanyang cemerlang di dalam UPSR . Dalam usaha kita mencapai kejayaan yang diimpikan.w.2 Mendekatkan diri kepada Maha Pencipta. usaha yangdilakukan ini akan dapat menjadi pemankin kepada keiayaan yang cemerlangdan berterusan di dunia dan akhirat. terutama kepada kecemerlangan muridSeri Iman. doa dan tawakkal. 3. Kemaman. intelekdan sosial selaras dengan falsafah Pendidikan Kebangsaan.4 Mendapat keredhaan dan keberkatan dari Allah s.w.3 Bermunajat kepada Yang Maha Esa2.2.1.1 Melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani.t. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian. 3. 2. sudahsampai waktunya kita menadah tangan. Setelah berbagai usaha yangtelah dan sedang dilakukan bagi mencapai matlamat yang diimpikan. mudah-mudahan.t membukakan pintu hati murid-murid agar dapat menjawab soalan-soalan UPSR dengan tenang. kita tidak dapatlari dari mengharap hanya kepada Allah s. emosi.w. menunaikanzakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah. serta tetap mendirikan solat. maka merekalahorang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.0 PENDAHULUAN Firman Allah s.0 OBJEKTIF 3.t.2.

5 Jamuan Ringan . 3.t supaya mu rid-murid.t selepas berusaha untuk mencapai matlamat. Kemaman m e n d a p a t kejayaan. keselamatan.w.3 Membentuk kesedaran mendalam tentang kepentingan mengharapkanpertolonga n dari Allah s. 3.2 Bacaan Surah Yaasin dan Tahlil 6. rahmat dan berkat dari ALLAH s.3.0 BUTIRAN PROGRAM Rujuk Lampiran 1 5.4 Solat Hajat Bejemaah 6. guru-guru.w.3 Solat Isyak Berjemaah 6.4 Melatih warga SKSIn supaya sentiasa memohon pertolongan dari Allah s.0 KUMPULAN SASARAN Semua Murid Tahun Enam 2011 ( 130 Orang ) 6.t.6 Merapatkan hubungan silaturrahim antara warga pendidik SKSIn dan ibubapa murid.0 STRATEGI PERLAKSANAAN Aktiviti yang diadakan ialah : 6.w.5 Memohon kepada Allah s. 4.t 3. ibu bapad a n kakitangan Sekolah Kebangsaan Seri Iman.w.1 Solat Maghrib berjemaah 6.

.00( Makandan Minum ) 8.w.t serta berguna untuksemua pihak demi Agama.guru-guru dan ibu bapa dalam menghayati dan mengamalkan segala amalanyang wajib dilaksanakan dengan sempurna dan disertai dengan amalan sunaty a n g d a p a t m e n d e k a t k a n d i r i k e p a d a A l l a h s e t e r u s n y a u n t u k m encarikeredhaanNya di dunia dan di akhirat.0PENUTUP Majlis ini diharap dapat memberi kesan yang mendalam kepada murid-murid. Bangsa dan Negara.0 SUMBER KEWANGAN Berikut merupakan wang pendapatan yang diperlukan untuk program ini: B H I L M P A U r K R o g T I r I D a V S m I U T M I B J E U R M L A KEWANGANJUML AH( RM )1 Solat HajatUPSR 2011130 Orang RM 700. Semoga usaha yang dirancangini mendapat manfaat dan keberkatan dari Allah s.7.0 JAWATANKUASA KERJA Rujuk Lampiran 2 9. Jawatankuasa Pelaks a n a a m a t berharap semua pihak dapat memberi kerjasama agar objektif p r o g r a m mencapai matlamat seperti yang dirancang.