SEKOLAH KEBANGSAAN SERI IMAN,24000 KEMAMAN, TERENGGANU.

KERTAS KERJAPROGRAM SOLAT HAJAT UPSR2011

Tarikh:8 SEPTEMBER 2011M / 10 SYAWAL1432H ( KHAMIS )

Anjuran:SEKOLAH KEBANGSAAN SERI IMAN,24000 KEMAMAN, TERENGGANU

0 PENDAHULUAN Firman Allah s. menunaikanzakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah.t.t membukakan pintu hati murid-murid agar dapat menjawab soalan-soalan UPSR dengan tenang.0 OBJEKTIF 3. Kemaman.1. kita tidak dapatlari dari mengharap hanya kepada Allah s. emosi. maka merekalahorang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.t. Setelah berbagai usaha yangtelah dan sedang dilakukan bagi mencapai matlamat yang diimpikan. 3.2 Mendekatkan diri kepada Maha Pencipta. 2. sudahsampai waktunya kita menadah tangan.Terengganu Kebangsaan Dengan berusaha gigih. rohani.2.1 Melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani.t dalam Surah At Taubah ayat 18 yang bermaksud . usaha yangdilakukan ini akan dapat menjadi pemankin kepada keiayaan yang cemerlangdan berterusan di dunia dan akhirat.2 Memohon kepada Allah s.0 MATLAMAT Tujuan Program Solat Hajat ini UPSR 2011 ini adalah untuk:2 . Dalam usaha kita mencapai kejayaan yang diimpikan.w.1 Memohon kepada Allah s.3 Bermunajat kepada Yang Maha Esa2. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian. serta tetap mendirikan solat.t supaya murid-murid mendapat keputusanyang cemerlang di dalam UPSR . intelekdan sosial selaras dengan falsafah Pendidikan Kebangsaan.w.2. doa dan tawakkal.4 Mendapat keredhaan dan keberkatan dari Allah s.w. 3.w. bersujud kepada Nya mengharapkanagar diperkenankan murid diSekolah doa. terutama kepada kecemerlangan muridSeri Iman. mudah-mudahan.w.

3.0 KUMPULAN SASARAN Semua Murid Tahun Enam 2011 ( 130 Orang ) 6.3.t. keselamatan.5 Memohon kepada Allah s.4 Solat Hajat Bejemaah 6.w. 3. rahmat dan berkat dari ALLAH s.3 Solat Isyak Berjemaah 6. 4. guru-guru.w.5 Jamuan Ringan .4 Melatih warga SKSIn supaya sentiasa memohon pertolongan dari Allah s. ibu bapad a n kakitangan Sekolah Kebangsaan Seri Iman.0 BUTIRAN PROGRAM Rujuk Lampiran 1 5.3 Membentuk kesedaran mendalam tentang kepentingan mengharapkanpertolonga n dari Allah s.6 Merapatkan hubungan silaturrahim antara warga pendidik SKSIn dan ibubapa murid.t supaya mu rid-murid.t 3. Kemaman m e n d a p a t kejayaan.w.0 STRATEGI PERLAKSANAAN Aktiviti yang diadakan ialah : 6.1 Solat Maghrib berjemaah 6.w.t selepas berusaha untuk mencapai matlamat.2 Bacaan Surah Yaasin dan Tahlil 6.

7.0PENUTUP Majlis ini diharap dapat memberi kesan yang mendalam kepada murid-murid.0 SUMBER KEWANGAN Berikut merupakan wang pendapatan yang diperlukan untuk program ini: B H I L M P A U r K R o g T I r I D a V S m I U T M I B J E U R M L A KEWANGANJUML AH( RM )1 Solat HajatUPSR 2011130 Orang RM 700. Jawatankuasa Pelaks a n a a m a t berharap semua pihak dapat memberi kerjasama agar objektif p r o g r a m mencapai matlamat seperti yang dirancang.guru-guru dan ibu bapa dalam menghayati dan mengamalkan segala amalanyang wajib dilaksanakan dengan sempurna dan disertai dengan amalan sunaty a n g d a p a t m e n d e k a t k a n d i r i k e p a d a A l l a h s e t e r u s n y a u n t u k m encarikeredhaanNya di dunia dan di akhirat.00( Makandan Minum ) 8. .w.0 JAWATANKUASA KERJA Rujuk Lampiran 2 9. Bangsa dan Negara. Semoga usaha yang dirancangini mendapat manfaat dan keberkatan dari Allah s.t serta berguna untuksemua pihak demi Agama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful