SEKOLAH KEBANGSAAN SERI IMAN,24000 KEMAMAN, TERENGGANU.

KERTAS KERJAPROGRAM SOLAT HAJAT UPSR2011

Tarikh:8 SEPTEMBER 2011M / 10 SYAWAL1432H ( KHAMIS )

Anjuran:SEKOLAH KEBANGSAAN SERI IMAN,24000 KEMAMAN, TERENGGANU

rohani.w. sudahsampai waktunya kita menadah tangan. intelekdan sosial selaras dengan falsafah Pendidikan Kebangsaan.w.t dalam Surah At Taubah ayat 18 yang bermaksud .w. terutama kepada kecemerlangan muridSeri Iman.2. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian.2 Mendekatkan diri kepada Maha Pencipta. 3. 3. usaha yangdilakukan ini akan dapat menjadi pemankin kepada keiayaan yang cemerlangdan berterusan di dunia dan akhirat.0 OBJEKTIF 3. emosi.Terengganu Kebangsaan Dengan berusaha gigih.1 Melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani.1. bersujud kepada Nya mengharapkanagar diperkenankan murid diSekolah doa.w.t. kita tidak dapatlari dari mengharap hanya kepada Allah s. Kemaman.2. maka merekalahorang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.w. mudah-mudahan.0 PENDAHULUAN Firman Allah s.4 Mendapat keredhaan dan keberkatan dari Allah s. doa dan tawakkal. serta tetap mendirikan solat.1 Memohon kepada Allah s. Dalam usaha kita mencapai kejayaan yang diimpikan. menunaikanzakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah.0 MATLAMAT Tujuan Program Solat Hajat ini UPSR 2011 ini adalah untuk:2 .3 Bermunajat kepada Yang Maha Esa2.t membukakan pintu hati murid-murid agar dapat menjawab soalan-soalan UPSR dengan tenang.t.t supaya murid-murid mendapat keputusanyang cemerlang di dalam UPSR .2 Memohon kepada Allah s. Setelah berbagai usaha yangtelah dan sedang dilakukan bagi mencapai matlamat yang diimpikan. 2.

w.t.w.w.4 Solat Hajat Bejemaah 6. ibu bapad a n kakitangan Sekolah Kebangsaan Seri Iman.3. keselamatan. 3. Kemaman m e n d a p a t kejayaan.2 Bacaan Surah Yaasin dan Tahlil 6.t selepas berusaha untuk mencapai matlamat. rahmat dan berkat dari ALLAH s. 3.4 Melatih warga SKSIn supaya sentiasa memohon pertolongan dari Allah s.w. 4.3 Solat Isyak Berjemaah 6.3 Membentuk kesedaran mendalam tentang kepentingan mengharapkanpertolonga n dari Allah s.5 Jamuan Ringan .0 KUMPULAN SASARAN Semua Murid Tahun Enam 2011 ( 130 Orang ) 6.0 STRATEGI PERLAKSANAAN Aktiviti yang diadakan ialah : 6.5 Memohon kepada Allah s.t 3. guru-guru.0 BUTIRAN PROGRAM Rujuk Lampiran 1 5.t supaya mu rid-murid.1 Solat Maghrib berjemaah 6.6 Merapatkan hubungan silaturrahim antara warga pendidik SKSIn dan ibubapa murid.

.0 SUMBER KEWANGAN Berikut merupakan wang pendapatan yang diperlukan untuk program ini: B H I L M P A U r K R o g T I r I D a V S m I U T M I B J E U R M L A KEWANGANJUML AH( RM )1 Solat HajatUPSR 2011130 Orang RM 700. Semoga usaha yang dirancangini mendapat manfaat dan keberkatan dari Allah s.7.00( Makandan Minum ) 8.guru-guru dan ibu bapa dalam menghayati dan mengamalkan segala amalanyang wajib dilaksanakan dengan sempurna dan disertai dengan amalan sunaty a n g d a p a t m e n d e k a t k a n d i r i k e p a d a A l l a h s e t e r u s n y a u n t u k m encarikeredhaanNya di dunia dan di akhirat.w.0 JAWATANKUASA KERJA Rujuk Lampiran 2 9.0PENUTUP Majlis ini diharap dapat memberi kesan yang mendalam kepada murid-murid. Bangsa dan Negara.t serta berguna untuksemua pihak demi Agama. Jawatankuasa Pelaks a n a a m a t berharap semua pihak dapat memberi kerjasama agar objektif p r o g r a m mencapai matlamat seperti yang dirancang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful