kecederaan atau kehilangan nyawa semasa pengendalian sesuatu aktiviti kokurikulum dan aktiviti luar .Mewujudkan satu keadaan yang selamat bagi mengelak daripada berlakunya kemalangan.

.Perkara-perkara yang tidak diingini atau tidak dijangkakan yang berlaku yang boleh mengancam keselamatan. kesihatan dan kesejahteraan.

BIDANG SOSIAL 5 . BIDANG PERSEKITARAN DAN LOKASI SEKOLAH . BIDANG AKTIVITI MURID 2 .1 . BIDANG BENCANA ALAM 4 .

-pendawaian dan peralatan elektrik -tandas -peralatan dan perabot kelas -makmal sains -bengkel -gelanggang permainan .

4. Membuat penilaian risiko dari segi tahap bahaya dan kekerapan. Mengambil tindakan pengurusan untuk mencegah risiko atau kemalangan daripada berlaku. Mengenalpasti risiko atau bahaya yang berkaitan dengan sesuatu aktiviti kokurikulum. . Melaksanakan prosedur dan polisi keselamatan yang telah dibentuk.1. 3. 2.

” .” “ Tidak melakukan sesuatu tugas atau tanggungjawab yang diamanahkan. breach and damage thereby suffered by person to whom the duty was owing..“Negligence means more than heedless or careless conduct…….it properly connotes the complex concepts of duty.

pendidikan jasmani. 9/2000: Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa PengajaranPendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulumdan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah • Pihak sekolah adalah dipertanggungjawabkan. untuk memastikan keselamatan diripelajar terjamin semasa berada di sekolah. sama ada aktiviti-aktiviti pembelajaran. • Langkah-langkah keselamatan perlu diwujud dan diamalkan untuk mengelak atau mengawal sebarang kemungkinan berlakunya kemalangan di kalangan murid ketika menjalani aktiviti di sekolah.SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. kegiatan ko kurikulum atau sukan .

• Menjaga keselamatan murid dengan rapi semasa di dalam atau di luar bilik darjah. . • Bertanggungjawab mengeluar. mengguna dan menyimpan alat-alatsukan walaupun boleh dibantu oleh murid.

• Guru-guru hendaklah memastikan semua alat sukan berada dalam keadaan baik dan selamat sebelum digunakan.• Guru-guru mestilah mengawasi dan peka terhadap keselamatan murid-murid yang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum dan sukan. .

Bat Kriket. Tukul Besi. Tiang Lompat Bergalah. Kayu Golf. Peluru. Spikes.• Peralatan sukan yang dianggap merbahaya dan jika diabaikan boleh membawa maut adalah:• Lembing. Bola Kriket. Dart. Anak Panah dan Peralatan Gimnastik . Kayu Hoki. Bola Hoki. Tiang Lompat Tinggi. Bola Golf. Cakera.

• Pastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang merbahaya diadakan pada hari atau masa yang berasingan dengan latihan sukan lain. dijaga dan diawasi penggunaannya dengan rapi sepanjang masa. • Peralatan sukan tidak boleh dibawa pulang ke rumah oleh sesiapapun dan ia hendaklah diambil dan dipulangkan pada hari yang sama. • Peralatan merbahaya hendaklah disimpan. • Setiap alat yang dikeluarkan dari stor sukan mestilah direkodkan dalam buku keluar-masuk alat-alat sukan oleh guru atau jurulatih sahaja. • Peralatan yang sudah rosak hendaklah dilaporkan pada pentadbir sama ada untuk diperbaiki atau dimusnahkan . • Mempunyai kawasan yang selamat untuk menyimpan semua peralatan yang tidak digunakan. • Penjaga stor hendaklah memeriksa dan memastikan peralatan yang baik sahaja yang boleh dikeluarkan.

• Semua peralatan yang sudah tamat tarikh luput hendaklahdimusnahkan dengan serta merta. .• Peralatan sukan seperti tiang gol hendaklah ada ‘jaminan’ daripada pembekal selain daripada piawai yang diluluskan oleh undang-undang persatuan sukan. meminjam atau memberi pinjam. • Adalah salah membeli. menggunaperalatan sukan yang tidak mendapat pengiktirafan dari Badan Sukan.

• Setiap murid perlu mendapatkan kebenaran bertulis dari ibu bapa atau penjaga dan pengetua atau guru besar untuk mengambil bahagian di dalam sukan dan aktiviti kokurikulum di luar sekolah. Kesihatan murid perlu diberi perhatian dan diambil kira. seorang guru wanita hendaklah mengiringi pasukan tersebut. Sekiranya terdapat murid perempuan. • • • • • • Murid-murid yang cedera. semput atau lelah (asthma) tidak dibenarkan mengambil bahagian . Murid yang mempunyai penyakit kronik tidak boleh dipaksa mengambil bahagian. murid-murid dikehendaki menjalani pemeriksaan doktor terlebih dahulu. Bagi semua aktiviti lasak. Keselamatan dan kebajikan murid perlu diberi keutamaan seperti makanan dan minuman dan lain-lain lagi. Guru hendaklah mengiringi murid dalam semua aktiviti di luar kawasan sekolah.

d) Stor Sukan. .• Kawasan larangan dan merbahaya adalah kawasan yang dibenarkan kepada guru/jurulatih sahaja untuk mengawasi aktiviti sukan. c) Bilik Kecergasan/Latihan Beban. • • • • b) Dewan Gimnastik. e) Kawasan Berpagar tempat menyimpan peralatan sukan yang besar seperti Tiang Gol. • a) Kolam Renang.

• Adalah tidak dibenarkan mengadakan aktiviti sukan semasa hujan dan ribut petir.• Adalah dilarang sama sekali menjalankan aktiviti sukan di tempat lapang semasa cuaca buruk dan adanya kilat atau petir. . • Berhentikan aktiviti sukan apabila keadaan menjadi gelap kerana hendak hujan. sama ada di padang atau kolam renang.

• Segala aktiviti sukan seperti gimnastik terjun dan lain-lain yang memerlukan kemahiran tinggi perlu diajar oleh guru sukan yang bertauliah. . • Pastikan ada 'life saver' yang bertauliah bertugas semasa aktiviti-aktiviti sukan renang dijalankan.

. atau pesakit utk mendapat rawatan. Peralatan Pertolongan Cemas b. Urusan penghantaran orang yang terlibat dalam kemalangan atau cedera.a. Terdapat guru atau pelajar yang mempunyai kemahiran c.

Kenalpasti lokasi pihak-pihak yang dapat memberi bantuan jika diperlukan. • Masa dan tarikh. e. Rekod dan Laporan. • Lokasi. . • Bagaimana kemalangan berlaku.d. • Siapa yang terlibat. • Tindakan.

Aktiviti air :.1. 4. Peraturan dan Disiplin. 2.1 guru : …….pelajar 3.. Pembahagian tugas penyeliaan aktiviti kokurikulum. Amaran tentang Bahaya dan Risiko sesuatu aktiviti. Nisbah pelajar/guru. .

8. 6. Keadaan Cuaca. Penggunaan alat keselamatan. . Kesesuaian aktiviti dari segi Umur dan Fizikal 7. Pelajar mempunyai Kemahiran. Polisi yang berkaitan dengan kawalan pemain dan penonton 9.5.

2. .1. Memeriksa peralatan dan kemudahan sebelum digunakan. Cara guna alatan dengan betul. Penjagaan serta penyenggaraan peralatan. 3. 4. Prosedur pengangkutan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful