Mewujudkan satu keadaan yang selamat bagi mengelak daripada berlakunya kemalangan. kecederaan atau kehilangan nyawa semasa pengendalian sesuatu aktiviti kokurikulum dan aktiviti luar .

kesihatan dan kesejahteraan.Perkara-perkara yang tidak diingini atau tidak dijangkakan yang berlaku yang boleh mengancam keselamatan. .

BIDANG PERSEKITARAN DAN LOKASI SEKOLAH . BIDANG SOSIAL 5 . BIDANG BENCANA ALAM 4 . BIDANG AKTIVITI MURID 2 .1 .

-pendawaian dan peralatan elektrik -tandas -peralatan dan perabot kelas -makmal sains -bengkel -gelanggang permainan .

Mengambil tindakan pengurusan untuk mencegah risiko atau kemalangan daripada berlaku. 4. . Membuat penilaian risiko dari segi tahap bahaya dan kekerapan.1. 2. Melaksanakan prosedur dan polisi keselamatan yang telah dibentuk. 3. Mengenalpasti risiko atau bahaya yang berkaitan dengan sesuatu aktiviti kokurikulum.

it properly connotes the complex concepts of duty.” .” “ Tidak melakukan sesuatu tugas atau tanggungjawab yang diamanahkan..“Negligence means more than heedless or careless conduct……. breach and damage thereby suffered by person to whom the duty was owing.

sama ada aktiviti-aktiviti pembelajaran. • Langkah-langkah keselamatan perlu diwujud dan diamalkan untuk mengelak atau mengawal sebarang kemungkinan berlakunya kemalangan di kalangan murid ketika menjalani aktiviti di sekolah.SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. pendidikan jasmani. untuk memastikan keselamatan diripelajar terjamin semasa berada di sekolah. kegiatan ko kurikulum atau sukan . 9/2000: Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa PengajaranPendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulumdan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah • Pihak sekolah adalah dipertanggungjawabkan.

mengguna dan menyimpan alat-alatsukan walaupun boleh dibantu oleh murid. .• Menjaga keselamatan murid dengan rapi semasa di dalam atau di luar bilik darjah. • Bertanggungjawab mengeluar.

• Guru-guru hendaklah memastikan semua alat sukan berada dalam keadaan baik dan selamat sebelum digunakan. .• Guru-guru mestilah mengawasi dan peka terhadap keselamatan murid-murid yang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum dan sukan.

• Peralatan sukan yang dianggap merbahaya dan jika diabaikan boleh membawa maut adalah:• Lembing. Cakera. Kayu Golf. Tiang Lompat Tinggi. Tukul Besi. Bat Kriket. Bola Hoki. Bola Golf. Anak Panah dan Peralatan Gimnastik . Kayu Hoki. Peluru. Bola Kriket. Spikes. Dart. Tiang Lompat Bergalah.

• Penjaga stor hendaklah memeriksa dan memastikan peralatan yang baik sahaja yang boleh dikeluarkan. • Peralatan merbahaya hendaklah disimpan. • Peralatan yang sudah rosak hendaklah dilaporkan pada pentadbir sama ada untuk diperbaiki atau dimusnahkan . dijaga dan diawasi penggunaannya dengan rapi sepanjang masa. • Mempunyai kawasan yang selamat untuk menyimpan semua peralatan yang tidak digunakan. • Setiap alat yang dikeluarkan dari stor sukan mestilah direkodkan dalam buku keluar-masuk alat-alat sukan oleh guru atau jurulatih sahaja.• Pastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang merbahaya diadakan pada hari atau masa yang berasingan dengan latihan sukan lain. • Peralatan sukan tidak boleh dibawa pulang ke rumah oleh sesiapapun dan ia hendaklah diambil dan dipulangkan pada hari yang sama.

• Peralatan sukan seperti tiang gol hendaklah ada ‘jaminan’ daripada pembekal selain daripada piawai yang diluluskan oleh undang-undang persatuan sukan. meminjam atau memberi pinjam. • Semua peralatan yang sudah tamat tarikh luput hendaklahdimusnahkan dengan serta merta. menggunaperalatan sukan yang tidak mendapat pengiktirafan dari Badan Sukan. . • Adalah salah membeli.

Sekiranya terdapat murid perempuan.• Setiap murid perlu mendapatkan kebenaran bertulis dari ibu bapa atau penjaga dan pengetua atau guru besar untuk mengambil bahagian di dalam sukan dan aktiviti kokurikulum di luar sekolah. Keselamatan dan kebajikan murid perlu diberi keutamaan seperti makanan dan minuman dan lain-lain lagi. Murid yang mempunyai penyakit kronik tidak boleh dipaksa mengambil bahagian. semput atau lelah (asthma) tidak dibenarkan mengambil bahagian . murid-murid dikehendaki menjalani pemeriksaan doktor terlebih dahulu. seorang guru wanita hendaklah mengiringi pasukan tersebut. Guru hendaklah mengiringi murid dalam semua aktiviti di luar kawasan sekolah. Bagi semua aktiviti lasak. • • • • • • Murid-murid yang cedera. Kesihatan murid perlu diberi perhatian dan diambil kira.

c) Bilik Kecergasan/Latihan Beban. d) Stor Sukan. • a) Kolam Renang. • • • • b) Dewan Gimnastik. .• Kawasan larangan dan merbahaya adalah kawasan yang dibenarkan kepada guru/jurulatih sahaja untuk mengawasi aktiviti sukan. e) Kawasan Berpagar tempat menyimpan peralatan sukan yang besar seperti Tiang Gol.

• Berhentikan aktiviti sukan apabila keadaan menjadi gelap kerana hendak hujan. • Adalah tidak dibenarkan mengadakan aktiviti sukan semasa hujan dan ribut petir.• Adalah dilarang sama sekali menjalankan aktiviti sukan di tempat lapang semasa cuaca buruk dan adanya kilat atau petir. sama ada di padang atau kolam renang. .

• Segala aktiviti sukan seperti gimnastik terjun dan lain-lain yang memerlukan kemahiran tinggi perlu diajar oleh guru sukan yang bertauliah. . • Pastikan ada 'life saver' yang bertauliah bertugas semasa aktiviti-aktiviti sukan renang dijalankan.

Urusan penghantaran orang yang terlibat dalam kemalangan atau cedera. atau pesakit utk mendapat rawatan.a. . Peralatan Pertolongan Cemas b. Terdapat guru atau pelajar yang mempunyai kemahiran c.

. • Masa dan tarikh. • Lokasi. • Bagaimana kemalangan berlaku. • Siapa yang terlibat. Kenalpasti lokasi pihak-pihak yang dapat memberi bantuan jika diperlukan. • Tindakan. Rekod dan Laporan. e.d.

1. Amaran tentang Bahaya dan Risiko sesuatu aktiviti. . Peraturan dan Disiplin.1 guru : ……. Nisbah pelajar/guru.pelajar 3. Aktiviti air :.. 4. Pembahagian tugas penyeliaan aktiviti kokurikulum. 2.

Penggunaan alat keselamatan. Kesesuaian aktiviti dari segi Umur dan Fizikal 7. 8. 6. . Keadaan Cuaca. Polisi yang berkaitan dengan kawalan pemain dan penonton 9. Pelajar mempunyai Kemahiran.5.

Cara guna alatan dengan betul. 3. Prosedur pengangkutan. Penjagaan serta penyenggaraan peralatan. 4. . Memeriksa peralatan dan kemudahan sebelum digunakan. 2.1.