Mewujudkan satu keadaan yang selamat bagi mengelak daripada berlakunya kemalangan. kecederaan atau kehilangan nyawa semasa pengendalian sesuatu aktiviti kokurikulum dan aktiviti luar .

kesihatan dan kesejahteraan.Perkara-perkara yang tidak diingini atau tidak dijangkakan yang berlaku yang boleh mengancam keselamatan. .

1 . BIDANG PERSEKITARAN DAN LOKASI SEKOLAH . BIDANG BENCANA ALAM 4 . BIDANG SOSIAL 5 . BIDANG AKTIVITI MURID 2 .

-pendawaian dan peralatan elektrik -tandas -peralatan dan perabot kelas -makmal sains -bengkel -gelanggang permainan .

3. . Membuat penilaian risiko dari segi tahap bahaya dan kekerapan. Melaksanakan prosedur dan polisi keselamatan yang telah dibentuk. Mengambil tindakan pengurusan untuk mencegah risiko atau kemalangan daripada berlaku.1. 2. Mengenalpasti risiko atau bahaya yang berkaitan dengan sesuatu aktiviti kokurikulum. 4.

.“Negligence means more than heedless or careless conduct……. breach and damage thereby suffered by person to whom the duty was owing.” .” “ Tidak melakukan sesuatu tugas atau tanggungjawab yang diamanahkan.it properly connotes the complex concepts of duty.

sama ada aktiviti-aktiviti pembelajaran. kegiatan ko kurikulum atau sukan .SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. pendidikan jasmani. • Langkah-langkah keselamatan perlu diwujud dan diamalkan untuk mengelak atau mengawal sebarang kemungkinan berlakunya kemalangan di kalangan murid ketika menjalani aktiviti di sekolah. 9/2000: Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa PengajaranPendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulumdan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah • Pihak sekolah adalah dipertanggungjawabkan. untuk memastikan keselamatan diripelajar terjamin semasa berada di sekolah.

• Menjaga keselamatan murid dengan rapi semasa di dalam atau di luar bilik darjah. • Bertanggungjawab mengeluar. . mengguna dan menyimpan alat-alatsukan walaupun boleh dibantu oleh murid.

. • Guru-guru hendaklah memastikan semua alat sukan berada dalam keadaan baik dan selamat sebelum digunakan.• Guru-guru mestilah mengawasi dan peka terhadap keselamatan murid-murid yang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum dan sukan.

Bola Hoki. Spikes. Cakera. Kayu Hoki. Peluru. Bat Kriket. Tiang Lompat Bergalah. Anak Panah dan Peralatan Gimnastik . Dart. Kayu Golf. Tukul Besi. Bola Golf. Bola Kriket. Tiang Lompat Tinggi.• Peralatan sukan yang dianggap merbahaya dan jika diabaikan boleh membawa maut adalah:• Lembing.

• Peralatan merbahaya hendaklah disimpan. • Penjaga stor hendaklah memeriksa dan memastikan peralatan yang baik sahaja yang boleh dikeluarkan. • Mempunyai kawasan yang selamat untuk menyimpan semua peralatan yang tidak digunakan. • Peralatan yang sudah rosak hendaklah dilaporkan pada pentadbir sama ada untuk diperbaiki atau dimusnahkan . • Peralatan sukan tidak boleh dibawa pulang ke rumah oleh sesiapapun dan ia hendaklah diambil dan dipulangkan pada hari yang sama. • Setiap alat yang dikeluarkan dari stor sukan mestilah direkodkan dalam buku keluar-masuk alat-alat sukan oleh guru atau jurulatih sahaja.• Pastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang merbahaya diadakan pada hari atau masa yang berasingan dengan latihan sukan lain. dijaga dan diawasi penggunaannya dengan rapi sepanjang masa.

meminjam atau memberi pinjam. menggunaperalatan sukan yang tidak mendapat pengiktirafan dari Badan Sukan. . • Semua peralatan yang sudah tamat tarikh luput hendaklahdimusnahkan dengan serta merta. • Adalah salah membeli.• Peralatan sukan seperti tiang gol hendaklah ada ‘jaminan’ daripada pembekal selain daripada piawai yang diluluskan oleh undang-undang persatuan sukan.

Murid yang mempunyai penyakit kronik tidak boleh dipaksa mengambil bahagian.• Setiap murid perlu mendapatkan kebenaran bertulis dari ibu bapa atau penjaga dan pengetua atau guru besar untuk mengambil bahagian di dalam sukan dan aktiviti kokurikulum di luar sekolah. seorang guru wanita hendaklah mengiringi pasukan tersebut. Bagi semua aktiviti lasak. murid-murid dikehendaki menjalani pemeriksaan doktor terlebih dahulu. Keselamatan dan kebajikan murid perlu diberi keutamaan seperti makanan dan minuman dan lain-lain lagi. Kesihatan murid perlu diberi perhatian dan diambil kira. semput atau lelah (asthma) tidak dibenarkan mengambil bahagian . Guru hendaklah mengiringi murid dalam semua aktiviti di luar kawasan sekolah. • • • • • • Murid-murid yang cedera. Sekiranya terdapat murid perempuan.

c) Bilik Kecergasan/Latihan Beban. • a) Kolam Renang.• Kawasan larangan dan merbahaya adalah kawasan yang dibenarkan kepada guru/jurulatih sahaja untuk mengawasi aktiviti sukan. e) Kawasan Berpagar tempat menyimpan peralatan sukan yang besar seperti Tiang Gol. d) Stor Sukan. . • • • • b) Dewan Gimnastik.

• Adalah dilarang sama sekali menjalankan aktiviti sukan di tempat lapang semasa cuaca buruk dan adanya kilat atau petir. • Berhentikan aktiviti sukan apabila keadaan menjadi gelap kerana hendak hujan. . sama ada di padang atau kolam renang. • Adalah tidak dibenarkan mengadakan aktiviti sukan semasa hujan dan ribut petir.

• Pastikan ada 'life saver' yang bertauliah bertugas semasa aktiviti-aktiviti sukan renang dijalankan. .• Segala aktiviti sukan seperti gimnastik terjun dan lain-lain yang memerlukan kemahiran tinggi perlu diajar oleh guru sukan yang bertauliah.

atau pesakit utk mendapat rawatan. Urusan penghantaran orang yang terlibat dalam kemalangan atau cedera. . Peralatan Pertolongan Cemas b. Terdapat guru atau pelajar yang mempunyai kemahiran c.a.

• Lokasi. • Tindakan. Rekod dan Laporan. • Masa dan tarikh. • Bagaimana kemalangan berlaku. • Siapa yang terlibat. . e. Kenalpasti lokasi pihak-pihak yang dapat memberi bantuan jika diperlukan.d.

Pembahagian tugas penyeliaan aktiviti kokurikulum.1. Peraturan dan Disiplin. 2.1 guru : ……. . Nisbah pelajar/guru.. Amaran tentang Bahaya dan Risiko sesuatu aktiviti. Aktiviti air :. 4.pelajar 3.

8.5. Pelajar mempunyai Kemahiran. Penggunaan alat keselamatan. Keadaan Cuaca. Kesesuaian aktiviti dari segi Umur dan Fizikal 7. 6. Polisi yang berkaitan dengan kawalan pemain dan penonton 9. .

Memeriksa peralatan dan kemudahan sebelum digunakan.1. 4. Penjagaan serta penyenggaraan peralatan. 2. . 3. Prosedur pengangkutan. Cara guna alatan dengan betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful