kecederaan atau kehilangan nyawa semasa pengendalian sesuatu aktiviti kokurikulum dan aktiviti luar .Mewujudkan satu keadaan yang selamat bagi mengelak daripada berlakunya kemalangan.

. kesihatan dan kesejahteraan.Perkara-perkara yang tidak diingini atau tidak dijangkakan yang berlaku yang boleh mengancam keselamatan.

1 . BIDANG PERSEKITARAN DAN LOKASI SEKOLAH . BIDANG BENCANA ALAM 4 . BIDANG AKTIVITI MURID 2 . BIDANG SOSIAL 5 .

-pendawaian dan peralatan elektrik -tandas -peralatan dan perabot kelas -makmal sains -bengkel -gelanggang permainan .

1. 2. Mengambil tindakan pengurusan untuk mencegah risiko atau kemalangan daripada berlaku. 3. . Melaksanakan prosedur dan polisi keselamatan yang telah dibentuk. Mengenalpasti risiko atau bahaya yang berkaitan dengan sesuatu aktiviti kokurikulum. 4. Membuat penilaian risiko dari segi tahap bahaya dan kekerapan.

” “ Tidak melakukan sesuatu tugas atau tanggungjawab yang diamanahkan..“Negligence means more than heedless or careless conduct……. breach and damage thereby suffered by person to whom the duty was owing.it properly connotes the complex concepts of duty.” .

sama ada aktiviti-aktiviti pembelajaran.SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9/2000: Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa PengajaranPendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulumdan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah • Pihak sekolah adalah dipertanggungjawabkan. pendidikan jasmani. untuk memastikan keselamatan diripelajar terjamin semasa berada di sekolah. • Langkah-langkah keselamatan perlu diwujud dan diamalkan untuk mengelak atau mengawal sebarang kemungkinan berlakunya kemalangan di kalangan murid ketika menjalani aktiviti di sekolah. kegiatan ko kurikulum atau sukan .

• Bertanggungjawab mengeluar. . mengguna dan menyimpan alat-alatsukan walaupun boleh dibantu oleh murid.• Menjaga keselamatan murid dengan rapi semasa di dalam atau di luar bilik darjah.

• Guru-guru mestilah mengawasi dan peka terhadap keselamatan murid-murid yang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum dan sukan. . • Guru-guru hendaklah memastikan semua alat sukan berada dalam keadaan baik dan selamat sebelum digunakan.

Tiang Lompat Bergalah.• Peralatan sukan yang dianggap merbahaya dan jika diabaikan boleh membawa maut adalah:• Lembing. Bola Golf. Dart. Kayu Golf. Kayu Hoki. Tiang Lompat Tinggi. Tukul Besi. Spikes. Bola Kriket. Bola Hoki. Peluru. Cakera. Anak Panah dan Peralatan Gimnastik . Bat Kriket.

• Penjaga stor hendaklah memeriksa dan memastikan peralatan yang baik sahaja yang boleh dikeluarkan. • Setiap alat yang dikeluarkan dari stor sukan mestilah direkodkan dalam buku keluar-masuk alat-alat sukan oleh guru atau jurulatih sahaja. dijaga dan diawasi penggunaannya dengan rapi sepanjang masa. • Mempunyai kawasan yang selamat untuk menyimpan semua peralatan yang tidak digunakan. • Peralatan yang sudah rosak hendaklah dilaporkan pada pentadbir sama ada untuk diperbaiki atau dimusnahkan .• Pastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang merbahaya diadakan pada hari atau masa yang berasingan dengan latihan sukan lain. • Peralatan merbahaya hendaklah disimpan. • Peralatan sukan tidak boleh dibawa pulang ke rumah oleh sesiapapun dan ia hendaklah diambil dan dipulangkan pada hari yang sama.

menggunaperalatan sukan yang tidak mendapat pengiktirafan dari Badan Sukan.• Peralatan sukan seperti tiang gol hendaklah ada ‘jaminan’ daripada pembekal selain daripada piawai yang diluluskan oleh undang-undang persatuan sukan. . • Adalah salah membeli. meminjam atau memberi pinjam. • Semua peralatan yang sudah tamat tarikh luput hendaklahdimusnahkan dengan serta merta.

Murid yang mempunyai penyakit kronik tidak boleh dipaksa mengambil bahagian. Guru hendaklah mengiringi murid dalam semua aktiviti di luar kawasan sekolah. Kesihatan murid perlu diberi perhatian dan diambil kira. semput atau lelah (asthma) tidak dibenarkan mengambil bahagian . seorang guru wanita hendaklah mengiringi pasukan tersebut. Bagi semua aktiviti lasak. • • • • • • Murid-murid yang cedera. Sekiranya terdapat murid perempuan. Keselamatan dan kebajikan murid perlu diberi keutamaan seperti makanan dan minuman dan lain-lain lagi.• Setiap murid perlu mendapatkan kebenaran bertulis dari ibu bapa atau penjaga dan pengetua atau guru besar untuk mengambil bahagian di dalam sukan dan aktiviti kokurikulum di luar sekolah. murid-murid dikehendaki menjalani pemeriksaan doktor terlebih dahulu.

• Kawasan larangan dan merbahaya adalah kawasan yang dibenarkan kepada guru/jurulatih sahaja untuk mengawasi aktiviti sukan. e) Kawasan Berpagar tempat menyimpan peralatan sukan yang besar seperti Tiang Gol. c) Bilik Kecergasan/Latihan Beban. • a) Kolam Renang. • • • • b) Dewan Gimnastik. d) Stor Sukan. .

• Adalah dilarang sama sekali menjalankan aktiviti sukan di tempat lapang semasa cuaca buruk dan adanya kilat atau petir. • Adalah tidak dibenarkan mengadakan aktiviti sukan semasa hujan dan ribut petir. sama ada di padang atau kolam renang. . • Berhentikan aktiviti sukan apabila keadaan menjadi gelap kerana hendak hujan.

• Segala aktiviti sukan seperti gimnastik terjun dan lain-lain yang memerlukan kemahiran tinggi perlu diajar oleh guru sukan yang bertauliah. . • Pastikan ada 'life saver' yang bertauliah bertugas semasa aktiviti-aktiviti sukan renang dijalankan.

atau pesakit utk mendapat rawatan. Urusan penghantaran orang yang terlibat dalam kemalangan atau cedera. Peralatan Pertolongan Cemas b.a. Terdapat guru atau pelajar yang mempunyai kemahiran c. .

• Siapa yang terlibat. • Bagaimana kemalangan berlaku. e. • Lokasi. • Masa dan tarikh. • Tindakan.d. . Kenalpasti lokasi pihak-pihak yang dapat memberi bantuan jika diperlukan. Rekod dan Laporan.

Nisbah pelajar/guru.pelajar 3. Amaran tentang Bahaya dan Risiko sesuatu aktiviti. Peraturan dan Disiplin.1. 2. Aktiviti air :. . 4. Pembahagian tugas penyeliaan aktiviti kokurikulum..1 guru : …….

Keadaan Cuaca. Kesesuaian aktiviti dari segi Umur dan Fizikal 7.5. Polisi yang berkaitan dengan kawalan pemain dan penonton 9. 8. Penggunaan alat keselamatan. 6. Pelajar mempunyai Kemahiran. .

Penjagaan serta penyenggaraan peralatan. Memeriksa peralatan dan kemudahan sebelum digunakan. 4. . Prosedur pengangkutan.1. 3. 2. Cara guna alatan dengan betul.