Mewujudkan satu keadaan yang selamat bagi mengelak daripada berlakunya kemalangan. kecederaan atau kehilangan nyawa semasa pengendalian sesuatu aktiviti kokurikulum dan aktiviti luar .

.Perkara-perkara yang tidak diingini atau tidak dijangkakan yang berlaku yang boleh mengancam keselamatan. kesihatan dan kesejahteraan.

BIDANG PERSEKITARAN DAN LOKASI SEKOLAH . BIDANG BENCANA ALAM 4 .1 . BIDANG AKTIVITI MURID 2 . BIDANG SOSIAL 5 .

-pendawaian dan peralatan elektrik -tandas -peralatan dan perabot kelas -makmal sains -bengkel -gelanggang permainan .

1. Melaksanakan prosedur dan polisi keselamatan yang telah dibentuk. 3. 4. 2. Mengenalpasti risiko atau bahaya yang berkaitan dengan sesuatu aktiviti kokurikulum. Membuat penilaian risiko dari segi tahap bahaya dan kekerapan. . Mengambil tindakan pengurusan untuk mencegah risiko atau kemalangan daripada berlaku.

“Negligence means more than heedless or careless conduct……..” .” “ Tidak melakukan sesuatu tugas atau tanggungjawab yang diamanahkan. breach and damage thereby suffered by person to whom the duty was owing.it properly connotes the complex concepts of duty.

sama ada aktiviti-aktiviti pembelajaran. 9/2000: Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa PengajaranPendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulumdan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah • Pihak sekolah adalah dipertanggungjawabkan. • Langkah-langkah keselamatan perlu diwujud dan diamalkan untuk mengelak atau mengawal sebarang kemungkinan berlakunya kemalangan di kalangan murid ketika menjalani aktiviti di sekolah. pendidikan jasmani. untuk memastikan keselamatan diripelajar terjamin semasa berada di sekolah.SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. kegiatan ko kurikulum atau sukan .

mengguna dan menyimpan alat-alatsukan walaupun boleh dibantu oleh murid. . • Bertanggungjawab mengeluar.• Menjaga keselamatan murid dengan rapi semasa di dalam atau di luar bilik darjah.

• Guru-guru hendaklah memastikan semua alat sukan berada dalam keadaan baik dan selamat sebelum digunakan. .• Guru-guru mestilah mengawasi dan peka terhadap keselamatan murid-murid yang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum dan sukan.

Bola Hoki. Peluru. Tiang Lompat Bergalah. Dart. Tukul Besi. Bola Golf.• Peralatan sukan yang dianggap merbahaya dan jika diabaikan boleh membawa maut adalah:• Lembing. Kayu Hoki. Spikes. Tiang Lompat Tinggi. Bat Kriket. Cakera. Anak Panah dan Peralatan Gimnastik . Kayu Golf. Bola Kriket.

• Pastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang merbahaya diadakan pada hari atau masa yang berasingan dengan latihan sukan lain. dijaga dan diawasi penggunaannya dengan rapi sepanjang masa. • Setiap alat yang dikeluarkan dari stor sukan mestilah direkodkan dalam buku keluar-masuk alat-alat sukan oleh guru atau jurulatih sahaja. • Peralatan sukan tidak boleh dibawa pulang ke rumah oleh sesiapapun dan ia hendaklah diambil dan dipulangkan pada hari yang sama. • Peralatan yang sudah rosak hendaklah dilaporkan pada pentadbir sama ada untuk diperbaiki atau dimusnahkan . • Peralatan merbahaya hendaklah disimpan. • Mempunyai kawasan yang selamat untuk menyimpan semua peralatan yang tidak digunakan. • Penjaga stor hendaklah memeriksa dan memastikan peralatan yang baik sahaja yang boleh dikeluarkan.

menggunaperalatan sukan yang tidak mendapat pengiktirafan dari Badan Sukan. meminjam atau memberi pinjam.• Peralatan sukan seperti tiang gol hendaklah ada ‘jaminan’ daripada pembekal selain daripada piawai yang diluluskan oleh undang-undang persatuan sukan. • Adalah salah membeli. • Semua peralatan yang sudah tamat tarikh luput hendaklahdimusnahkan dengan serta merta. .

murid-murid dikehendaki menjalani pemeriksaan doktor terlebih dahulu. Kesihatan murid perlu diberi perhatian dan diambil kira. semput atau lelah (asthma) tidak dibenarkan mengambil bahagian . Guru hendaklah mengiringi murid dalam semua aktiviti di luar kawasan sekolah. Sekiranya terdapat murid perempuan. Murid yang mempunyai penyakit kronik tidak boleh dipaksa mengambil bahagian. Bagi semua aktiviti lasak. seorang guru wanita hendaklah mengiringi pasukan tersebut. • • • • • • Murid-murid yang cedera. Keselamatan dan kebajikan murid perlu diberi keutamaan seperti makanan dan minuman dan lain-lain lagi.• Setiap murid perlu mendapatkan kebenaran bertulis dari ibu bapa atau penjaga dan pengetua atau guru besar untuk mengambil bahagian di dalam sukan dan aktiviti kokurikulum di luar sekolah.

e) Kawasan Berpagar tempat menyimpan peralatan sukan yang besar seperti Tiang Gol. d) Stor Sukan.• Kawasan larangan dan merbahaya adalah kawasan yang dibenarkan kepada guru/jurulatih sahaja untuk mengawasi aktiviti sukan. c) Bilik Kecergasan/Latihan Beban. . • a) Kolam Renang. • • • • b) Dewan Gimnastik.

• Adalah tidak dibenarkan mengadakan aktiviti sukan semasa hujan dan ribut petir.• Adalah dilarang sama sekali menjalankan aktiviti sukan di tempat lapang semasa cuaca buruk dan adanya kilat atau petir. • Berhentikan aktiviti sukan apabila keadaan menjadi gelap kerana hendak hujan. . sama ada di padang atau kolam renang.

• Pastikan ada 'life saver' yang bertauliah bertugas semasa aktiviti-aktiviti sukan renang dijalankan.• Segala aktiviti sukan seperti gimnastik terjun dan lain-lain yang memerlukan kemahiran tinggi perlu diajar oleh guru sukan yang bertauliah. .

.a. Peralatan Pertolongan Cemas b. Urusan penghantaran orang yang terlibat dalam kemalangan atau cedera. atau pesakit utk mendapat rawatan. Terdapat guru atau pelajar yang mempunyai kemahiran c.

• Lokasi. Rekod dan Laporan. • Tindakan. • Masa dan tarikh. • Bagaimana kemalangan berlaku. .d. e. Kenalpasti lokasi pihak-pihak yang dapat memberi bantuan jika diperlukan. • Siapa yang terlibat.

Pembahagian tugas penyeliaan aktiviti kokurikulum. 4.1 guru : ……. 2.1. Amaran tentang Bahaya dan Risiko sesuatu aktiviti. . Nisbah pelajar/guru. Aktiviti air :. Peraturan dan Disiplin.pelajar 3..

6. 8. Polisi yang berkaitan dengan kawalan pemain dan penonton 9. Pelajar mempunyai Kemahiran. . Kesesuaian aktiviti dari segi Umur dan Fizikal 7. Penggunaan alat keselamatan. Keadaan Cuaca.5.

3.1. Cara guna alatan dengan betul. 4. Penjagaan serta penyenggaraan peralatan. Memeriksa peralatan dan kemudahan sebelum digunakan. 2. . Prosedur pengangkutan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful