Mewujudkan satu keadaan yang selamat bagi mengelak daripada berlakunya kemalangan. kecederaan atau kehilangan nyawa semasa pengendalian sesuatu aktiviti kokurikulum dan aktiviti luar .

kesihatan dan kesejahteraan.Perkara-perkara yang tidak diingini atau tidak dijangkakan yang berlaku yang boleh mengancam keselamatan. .

1 . BIDANG AKTIVITI MURID 2 . BIDANG PERSEKITARAN DAN LOKASI SEKOLAH . BIDANG SOSIAL 5 . BIDANG BENCANA ALAM 4 .

-pendawaian dan peralatan elektrik -tandas -peralatan dan perabot kelas -makmal sains -bengkel -gelanggang permainan .

Membuat penilaian risiko dari segi tahap bahaya dan kekerapan. 4.1. . Melaksanakan prosedur dan polisi keselamatan yang telah dibentuk. Mengambil tindakan pengurusan untuk mencegah risiko atau kemalangan daripada berlaku. 2. Mengenalpasti risiko atau bahaya yang berkaitan dengan sesuatu aktiviti kokurikulum. 3.

. breach and damage thereby suffered by person to whom the duty was owing.” “ Tidak melakukan sesuatu tugas atau tanggungjawab yang diamanahkan.it properly connotes the complex concepts of duty.” .“Negligence means more than heedless or careless conduct…….

untuk memastikan keselamatan diripelajar terjamin semasa berada di sekolah. sama ada aktiviti-aktiviti pembelajaran.SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9/2000: Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa PengajaranPendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulumdan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah • Pihak sekolah adalah dipertanggungjawabkan. • Langkah-langkah keselamatan perlu diwujud dan diamalkan untuk mengelak atau mengawal sebarang kemungkinan berlakunya kemalangan di kalangan murid ketika menjalani aktiviti di sekolah. pendidikan jasmani. kegiatan ko kurikulum atau sukan .

. mengguna dan menyimpan alat-alatsukan walaupun boleh dibantu oleh murid. • Bertanggungjawab mengeluar.• Menjaga keselamatan murid dengan rapi semasa di dalam atau di luar bilik darjah.

• Guru-guru mestilah mengawasi dan peka terhadap keselamatan murid-murid yang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum dan sukan. . • Guru-guru hendaklah memastikan semua alat sukan berada dalam keadaan baik dan selamat sebelum digunakan.

Tiang Lompat Bergalah. Kayu Hoki. Tiang Lompat Tinggi. Tukul Besi. Bola Golf. Anak Panah dan Peralatan Gimnastik . Bat Kriket. Spikes. Kayu Golf. Dart. Bola Kriket. Peluru. Cakera.• Peralatan sukan yang dianggap merbahaya dan jika diabaikan boleh membawa maut adalah:• Lembing. Bola Hoki.

• Peralatan sukan tidak boleh dibawa pulang ke rumah oleh sesiapapun dan ia hendaklah diambil dan dipulangkan pada hari yang sama. • Mempunyai kawasan yang selamat untuk menyimpan semua peralatan yang tidak digunakan. • Peralatan yang sudah rosak hendaklah dilaporkan pada pentadbir sama ada untuk diperbaiki atau dimusnahkan . • Penjaga stor hendaklah memeriksa dan memastikan peralatan yang baik sahaja yang boleh dikeluarkan. • Setiap alat yang dikeluarkan dari stor sukan mestilah direkodkan dalam buku keluar-masuk alat-alat sukan oleh guru atau jurulatih sahaja.• Pastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang merbahaya diadakan pada hari atau masa yang berasingan dengan latihan sukan lain. • Peralatan merbahaya hendaklah disimpan. dijaga dan diawasi penggunaannya dengan rapi sepanjang masa.

meminjam atau memberi pinjam. . • Semua peralatan yang sudah tamat tarikh luput hendaklahdimusnahkan dengan serta merta. menggunaperalatan sukan yang tidak mendapat pengiktirafan dari Badan Sukan.• Peralatan sukan seperti tiang gol hendaklah ada ‘jaminan’ daripada pembekal selain daripada piawai yang diluluskan oleh undang-undang persatuan sukan. • Adalah salah membeli.

Bagi semua aktiviti lasak. Murid yang mempunyai penyakit kronik tidak boleh dipaksa mengambil bahagian. Keselamatan dan kebajikan murid perlu diberi keutamaan seperti makanan dan minuman dan lain-lain lagi. Sekiranya terdapat murid perempuan. Guru hendaklah mengiringi murid dalam semua aktiviti di luar kawasan sekolah. Kesihatan murid perlu diberi perhatian dan diambil kira. • • • • • • Murid-murid yang cedera.• Setiap murid perlu mendapatkan kebenaran bertulis dari ibu bapa atau penjaga dan pengetua atau guru besar untuk mengambil bahagian di dalam sukan dan aktiviti kokurikulum di luar sekolah. seorang guru wanita hendaklah mengiringi pasukan tersebut. semput atau lelah (asthma) tidak dibenarkan mengambil bahagian . murid-murid dikehendaki menjalani pemeriksaan doktor terlebih dahulu.

• • • • b) Dewan Gimnastik. .• Kawasan larangan dan merbahaya adalah kawasan yang dibenarkan kepada guru/jurulatih sahaja untuk mengawasi aktiviti sukan. • a) Kolam Renang. d) Stor Sukan. e) Kawasan Berpagar tempat menyimpan peralatan sukan yang besar seperti Tiang Gol. c) Bilik Kecergasan/Latihan Beban.

. sama ada di padang atau kolam renang.• Adalah dilarang sama sekali menjalankan aktiviti sukan di tempat lapang semasa cuaca buruk dan adanya kilat atau petir. • Berhentikan aktiviti sukan apabila keadaan menjadi gelap kerana hendak hujan. • Adalah tidak dibenarkan mengadakan aktiviti sukan semasa hujan dan ribut petir.

• Segala aktiviti sukan seperti gimnastik terjun dan lain-lain yang memerlukan kemahiran tinggi perlu diajar oleh guru sukan yang bertauliah. • Pastikan ada 'life saver' yang bertauliah bertugas semasa aktiviti-aktiviti sukan renang dijalankan. .

Terdapat guru atau pelajar yang mempunyai kemahiran c. . Urusan penghantaran orang yang terlibat dalam kemalangan atau cedera. Peralatan Pertolongan Cemas b.a. atau pesakit utk mendapat rawatan.

. • Masa dan tarikh. • Lokasi. e. • Bagaimana kemalangan berlaku. Rekod dan Laporan.d. Kenalpasti lokasi pihak-pihak yang dapat memberi bantuan jika diperlukan. • Siapa yang terlibat. • Tindakan.

1 guru : ……. Amaran tentang Bahaya dan Risiko sesuatu aktiviti. Nisbah pelajar/guru. Peraturan dan Disiplin. Pembahagian tugas penyeliaan aktiviti kokurikulum. .pelajar 3. 2.1. 4. Aktiviti air :..

Pelajar mempunyai Kemahiran. Penggunaan alat keselamatan. Kesesuaian aktiviti dari segi Umur dan Fizikal 7.5. 6. . Keadaan Cuaca. 8. Polisi yang berkaitan dengan kawalan pemain dan penonton 9.

Prosedur pengangkutan. Cara guna alatan dengan betul. Penjagaan serta penyenggaraan peralatan. 3. . 2.1. 4. Memeriksa peralatan dan kemudahan sebelum digunakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful