kecederaan atau kehilangan nyawa semasa pengendalian sesuatu aktiviti kokurikulum dan aktiviti luar .Mewujudkan satu keadaan yang selamat bagi mengelak daripada berlakunya kemalangan.

.Perkara-perkara yang tidak diingini atau tidak dijangkakan yang berlaku yang boleh mengancam keselamatan. kesihatan dan kesejahteraan.

1 . BIDANG BENCANA ALAM 4 . BIDANG SOSIAL 5 . BIDANG PERSEKITARAN DAN LOKASI SEKOLAH . BIDANG AKTIVITI MURID 2 .

-pendawaian dan peralatan elektrik -tandas -peralatan dan perabot kelas -makmal sains -bengkel -gelanggang permainan .

Membuat penilaian risiko dari segi tahap bahaya dan kekerapan. 4. . Mengenalpasti risiko atau bahaya yang berkaitan dengan sesuatu aktiviti kokurikulum. Mengambil tindakan pengurusan untuk mencegah risiko atau kemalangan daripada berlaku.1. Melaksanakan prosedur dan polisi keselamatan yang telah dibentuk. 2. 3.

“Negligence means more than heedless or careless conduct…….it properly connotes the complex concepts of duty. breach and damage thereby suffered by person to whom the duty was owing..” .” “ Tidak melakukan sesuatu tugas atau tanggungjawab yang diamanahkan.

sama ada aktiviti-aktiviti pembelajaran. pendidikan jasmani. 9/2000: Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa PengajaranPendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulumdan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah • Pihak sekolah adalah dipertanggungjawabkan.SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. untuk memastikan keselamatan diripelajar terjamin semasa berada di sekolah. kegiatan ko kurikulum atau sukan . • Langkah-langkah keselamatan perlu diwujud dan diamalkan untuk mengelak atau mengawal sebarang kemungkinan berlakunya kemalangan di kalangan murid ketika menjalani aktiviti di sekolah.

mengguna dan menyimpan alat-alatsukan walaupun boleh dibantu oleh murid.• Menjaga keselamatan murid dengan rapi semasa di dalam atau di luar bilik darjah. . • Bertanggungjawab mengeluar.

• Guru-guru mestilah mengawasi dan peka terhadap keselamatan murid-murid yang melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum dan sukan. • Guru-guru hendaklah memastikan semua alat sukan berada dalam keadaan baik dan selamat sebelum digunakan. .

Tukul Besi. Anak Panah dan Peralatan Gimnastik . Bat Kriket. Peluru. Spikes. Tiang Lompat Bergalah. Bola Hoki. Kayu Hoki. Dart. Bola Golf. Kayu Golf. Tiang Lompat Tinggi. Bola Kriket.• Peralatan sukan yang dianggap merbahaya dan jika diabaikan boleh membawa maut adalah:• Lembing. Cakera.

• Peralatan merbahaya hendaklah disimpan. • Penjaga stor hendaklah memeriksa dan memastikan peralatan yang baik sahaja yang boleh dikeluarkan. • Mempunyai kawasan yang selamat untuk menyimpan semua peralatan yang tidak digunakan.• Pastikan semua latihan sukan yang menggunakan peralatan yang merbahaya diadakan pada hari atau masa yang berasingan dengan latihan sukan lain. • Setiap alat yang dikeluarkan dari stor sukan mestilah direkodkan dalam buku keluar-masuk alat-alat sukan oleh guru atau jurulatih sahaja. • Peralatan yang sudah rosak hendaklah dilaporkan pada pentadbir sama ada untuk diperbaiki atau dimusnahkan . • Peralatan sukan tidak boleh dibawa pulang ke rumah oleh sesiapapun dan ia hendaklah diambil dan dipulangkan pada hari yang sama. dijaga dan diawasi penggunaannya dengan rapi sepanjang masa.

• Semua peralatan yang sudah tamat tarikh luput hendaklahdimusnahkan dengan serta merta. .• Peralatan sukan seperti tiang gol hendaklah ada ‘jaminan’ daripada pembekal selain daripada piawai yang diluluskan oleh undang-undang persatuan sukan. menggunaperalatan sukan yang tidak mendapat pengiktirafan dari Badan Sukan. • Adalah salah membeli. meminjam atau memberi pinjam.

Sekiranya terdapat murid perempuan. semput atau lelah (asthma) tidak dibenarkan mengambil bahagian . • • • • • • Murid-murid yang cedera. Bagi semua aktiviti lasak. murid-murid dikehendaki menjalani pemeriksaan doktor terlebih dahulu. Kesihatan murid perlu diberi perhatian dan diambil kira. Guru hendaklah mengiringi murid dalam semua aktiviti di luar kawasan sekolah.• Setiap murid perlu mendapatkan kebenaran bertulis dari ibu bapa atau penjaga dan pengetua atau guru besar untuk mengambil bahagian di dalam sukan dan aktiviti kokurikulum di luar sekolah. Keselamatan dan kebajikan murid perlu diberi keutamaan seperti makanan dan minuman dan lain-lain lagi. seorang guru wanita hendaklah mengiringi pasukan tersebut. Murid yang mempunyai penyakit kronik tidak boleh dipaksa mengambil bahagian.

d) Stor Sukan. c) Bilik Kecergasan/Latihan Beban.• Kawasan larangan dan merbahaya adalah kawasan yang dibenarkan kepada guru/jurulatih sahaja untuk mengawasi aktiviti sukan. . e) Kawasan Berpagar tempat menyimpan peralatan sukan yang besar seperti Tiang Gol. • • • • b) Dewan Gimnastik. • a) Kolam Renang.

sama ada di padang atau kolam renang. • Berhentikan aktiviti sukan apabila keadaan menjadi gelap kerana hendak hujan.• Adalah dilarang sama sekali menjalankan aktiviti sukan di tempat lapang semasa cuaca buruk dan adanya kilat atau petir. • Adalah tidak dibenarkan mengadakan aktiviti sukan semasa hujan dan ribut petir. .

.• Segala aktiviti sukan seperti gimnastik terjun dan lain-lain yang memerlukan kemahiran tinggi perlu diajar oleh guru sukan yang bertauliah. • Pastikan ada 'life saver' yang bertauliah bertugas semasa aktiviti-aktiviti sukan renang dijalankan.

Peralatan Pertolongan Cemas b. Terdapat guru atau pelajar yang mempunyai kemahiran c. Urusan penghantaran orang yang terlibat dalam kemalangan atau cedera. atau pesakit utk mendapat rawatan. .a.

• Bagaimana kemalangan berlaku. Rekod dan Laporan. .d. Kenalpasti lokasi pihak-pihak yang dapat memberi bantuan jika diperlukan. • Masa dan tarikh. • Tindakan. • Lokasi. e. • Siapa yang terlibat.

.1 guru : ……. Aktiviti air :.1. 2. 4. Nisbah pelajar/guru. Amaran tentang Bahaya dan Risiko sesuatu aktiviti. . Peraturan dan Disiplin. Pembahagian tugas penyeliaan aktiviti kokurikulum.pelajar 3.

Penggunaan alat keselamatan. Polisi yang berkaitan dengan kawalan pemain dan penonton 9. 6. Kesesuaian aktiviti dari segi Umur dan Fizikal 7.5. Keadaan Cuaca. Pelajar mempunyai Kemahiran. 8. .

Penjagaan serta penyenggaraan peralatan. 2. Memeriksa peralatan dan kemudahan sebelum digunakan.1. 3. 4. . Prosedur pengangkutan. Cara guna alatan dengan betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful