PENGENALAN Gimnastik artistik ialah aktiviti yang berkait rapat dengan kecergasan fizikal.

Ia lebih banyak berfokus kepada komponen kecergasan berkaitan dengan kemahiran motor. Dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik penekanan tertumpu kepada kekuatan dan daya tahan otot, kuasa, fleksibiliti, imbangan dan ketangkasan. Selain daripada itu, tumpuan fikiran yang tinggi juga diperlukan. Gimnastik artistik menekankan kepada tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombolan. Ketiga-tiga aktiviti tersebut dipecahkan kepada beberapa pola pergerakan dominan yang menjadi asas kepada perkembangan kemahiran gimnastik. Setiap pola pergerakan seharusnya dapat dikuasai oleh pelajar sebagai persediaan kepada pergerakan gimnastik yang lebih sukar. Pola-pola pergerakan yang dianggap penting ialah: • • • • • • Pendaratan Statik Gerak edar Putaran Hamburan Ayunan

Perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian ketika melakukan aktiviti gimnastik artistik, ialah: • Keuapayaan untuk meningkatkan kecergasan fizikal dalam aspek-aspek regangan, fleksibiliti, daya tahan dan kekuatan otot, ketangkasan imbangan, kemahiran serta melombol. • • Kebolehan merangkaikan imbangan, ketangkasan dan melombol dalam satu pergerakan. Meningkatkan keyakinan diri dalam melaksanakan sesuatu pergerakan yang lebih sukar.

1

• • • Penumpuan kepada pengekalan postur yang baik ketika melakukan pergerakan. Periodisasi latihan dibahagikan kepada: • • Fasa-fasa latihan Latihan Mingguan 2 . PROGRAM LATIHAN GIMNASTIK ARTISTIK Program latihan adalah merupakan alat yang digunakan oleh jurulatih untuk merancang. Keupayaan untuk menguasai kemahiran supaya keindahan pergerakan dapat dihasilkan Keupayaan untuk menghayati pergerakan kinestetik dan estatik. Membantu jurulatih dan atlet menjalani latihan dengan lebih teratur dan bersistematik. Periodisasi adalah proses pembahagian pelan latihan tahunan kepada beberapa fasa latihan dan bahagian –bahagian kecil bertujuan untuk : i) ii) iii) iv) v) Memudahkan penyediaan program latihan Lebh mudah untuk meramalkan hasil atau pencapaian matlamat Dijadikan garis panduan bagi menentkan pencapaian puncak yang betul dan tepat semasa fasa pertandingan utama. Periodisasi merupakan proses di mana pelan tahunan dibahagikan kepada beberapa fasa latihan kecil supaya program yang dirancang dapat dijalankan dengan teratur. mengarah dan memandu gimnas bagi menjalani latihan sepanjang tahun. Memudahkan proses pemantauan dan penilaian. Dalam kerangka program latihan terdapat peridosiasi iaitu tempoh atau jangka masa.

la juga perlu mempunyai kesinambungan antara objektif semasa dan jangka panjang. Program ini dijalan sepanjang tahun. makro dan mikro. Persedian Prapertandingan Pertandingan Umum Khusus Kemahiran Pergerakan Apparatus Startegi Psikologi Motivasi Motivasi Psikologi Latihan Semua Komponen Kecergasan Apparatus Kemahiran pergerakan Latihan Komponen Ketangkasan Kekuatan Kelenturan Koordinasi Latihan Kemahiran Jan Mac Mei Dis Apabila seseorang jurulatih membuat satu rancangan latihan beliau perlu mematuhi beberapa keperluan asas dalam proses perancangan. Objektif dalam program latihan jangka masa panjang bergantung kepada garis pengukur dan kandungan latihan yang terdapat dalam rancangan tahunan. yang sepatutnya meningkat dalam setiap latihan.• • Latihan Harian Sesi latihan Berikut adalah lakaran program latihan gimnastik daripada pra musim hingga ke pertandingan. Antara keperluan-keperluan yang perlu dipertimbangkan ialah: Perancangan Jangka Panjang Perlu Berkait dengan Perancangan Semasa Perancangan jangka panjang adalah keperluan penting dalam proses latihan yang digunakan oleh para jurulatih sebagai matlamat latihan. Sesuatu rancangan latihan perlu merangkumi kedua-dua aspek iaitu kemahiran dan prestasi. 3 . bertujuan untuk membantu dalam latihan gimnastik.

jurulatih perlu mengubah suai program latihan atau memberi tumpuan kepada aspek kelemahan gimnas. seperti mana pentingnya volum dan intensiti latihan itu sendiri. sebagai pengesan dalam peningkatan tahap latihan dan kemampuan prestasi atlet gimnastik. dan menekankan tahap 4 . Inilah yang dikatakan mengekalkan faktor utama dalam latihan dan pada masa yang sama mengekal dan meningkatkan kelebihan atlet gimnastik dalam aspek yang menunjukkan prestasi yang baik sebagaimana objektif latihan. malah boleh menurunkan prestasi mereka. Tindakan atau perancangan yang tidak teratur ini bukan sahaja tidak akan membantu dalam peningkatan prestasi atlet. Bukan sesuatu yang luar biasa komponen latihan berjadual ini diabaikan oleh ramai jurulatih kerana mahu meningkatkan volum dan intensiti latihan bagi pencapaian prestasi atlet ke tahap maksimum dengan lebih cepat. Semasa dalam pertandingan atau ujian seseorang jurulatih perlu dapat menilai pencapaian gimnas untuk dibandingkan dengan objektif latihan yang telah ditetapkan. Dalam masa yang sama juga untuk memastikan program latihan berjalan teratur dan berkualiti. Objektif yang ingin dicapai dalam setiap sesi latihan perlu teratur dan berjadual. Merancang Pencapaian Secara Berperingkat Semasa memulakan setiap fasa latihan. seseorang jurulatih perlu menetap dan mencatatkan objektif yang perlu dicapai oleh atlet gimanstiknya pada sesi akhir latihan tersebut.Mengekal dan Menekankan Faktor Utama dalam Latihan Semasa latihan seseorang jurulatih perlu selalu menekankan kesederhanaan atau berdasarkan keperluan gimnas dalam setiap aspek latihan. tidak mengikut apa yang dirancang. Jika terdapat kelemahan prestasi gimnas dalam aspek tertentu. Justeru seseorang jurulatih perlu mematuhi konsep pencapaian prestasi khusus.

Antara objektif-objektif tersebut adalah Pembentukan atau Peningkatan Pelbagai Aspek Fizikal Pembentukan kecergasan yang menyeluruh seperti meningkatkan daya tahan. pergerakan dan masa tindak balas dan koordinasi serta kelembutan. dalam usaha mencapai potensi kejayaan yang sebenar. Hasil dari latihan ini membolehkan atlet melakukan semua jenis pergerakan berdasarkan keperluan sukan tertentu dengan licin dan kemas. 5 . kesimbangan. kelenturan. kekuatan. kekuatan khusus dalam sukan atau acara tertentu.Matlamat latihan hendaklah ditentukan terlebih dahulu sebelum sesuatu program latihan dijalankan sama ada latihan jangkamasa pendek atau jangkamasa panjang dan matlamat hendaklah dicapai menjelang sesuatu kejohanan atau pertandingan sebenar. Program latihan yang berkualiti seharusnya ialah tingkat prestasi yang tinggi. Walau apa sekali pun hubungan atau komunikasi antara jurulatih dan atlet gimanstik adalah penting demi mencapai matlamat tersebut. dan tahap kordinasi yang tinggi. Bagi mencapai matlamat asas latihan iaitu peningkatan tahap kemahiran dan prestasi terdapat berapa objektif umum latihan yang perlu dicapai. tiap matlamat yang hendak dicapai haruslah relevan dan sesuatu yang mampu dicapai. komposisi otot dan kekenyalan. Pembentukan Keperluan Fizikal yang Khusus untuk Sukan Tertentu Membentuk dan meningkatkan kekuatan relatif dan sepatutnya.yang ditetapkan atau objektif prestasi atlet. Matlamat Matlamat mestilah jelas dan tidak spesifik baik pada jurulatih mahu pun kepada atlet. Ini perlu dilihat dari aspek berlandaskan perlakuan motor dan berdasarkan latihan.

Kekurangan tumpuan pada fasa ini menjejaskan persediaan fasa-fasa berikutnya. Di dalam kerangka program latihan terdapat periodisasi iaitu tempoh atau jangka masa. Fasa persediaan dibahagikan lagi kepada dua subfasa iaitu: Persediaan Umum gimnastik bagi menjalani 6 .fasa. dan memandu atlet latihan sepanjang tahun. pertandingan dan fasa transisi. Fasa Persediaan Fasa persediaan mempunyai kepentingan yang besar dalam keseluruhan program latihan yang dijalankan. Periodisasi adalah proses yang mana pelan tahunan dibahagikan kepada beberapa fasa latihan kecil supaya program latihan yang dirancang dapat dijalankan secara teratur. Setiap fasa ini mempunyai ciriciri tertentu dan dibahagikan lagi kepada sub. Fasa-Fasa Latihan Satu kelendar sukan tahunan boleh dibahagikan kepada tiga fasa iaitu fasa persediaan. terutamanya fasa pertandingan. Setiap fasa adalah terdiri daripada kitar makro (long cycle) dan kitar mikro (short cycle).Kerangka Program Latihan Program latihan adalah merupakan alat yang digunakan oleh jurulatih untuk merancang mengarah. Setiap kitar ini mempunyai matlamat yang berbeza.

melenting. menyokong. Bergantung kepada masa yang diperuntukkan. kecergasan fizikal merupakan faktor yang amat penting untuk mencapai prestasi kemahiran yang tinggi. jangka masa bagi fasa ini adalah antara 6 hingga 14 minggu. memusing dan mengilas. dan juga komposisi badan manakala kecergasan fizikal berlandaskan perlakuan motor terdiri daripada kelajuan. Seseorang gimnas perlu menguasai kemahiran-kemahiran asas seperti melentur dan meregang. 7 . jurulatih semestinya mengelolakan sesi latihan yang melibatkan semua komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan seperti daya tahan kardiovaskular. Dengan kemahiran asas inilah seorang gimnas berupaya melakukan pergerakan senaman lantai dan penggunaan alatan dengan baik dan kemas. koordinasi dan masa tindak balas.Dalam fasa persediaan umum jurulatih perlu memberi tumpuan kepada pembinaan kecergasan fizikal yang menyeluruh terutamanya dalam aspek daya tahan kardiovaskular. ketangkasan. fleksibiliti. Dalam fasa persediaan umum ini . Selain daripada komponen kecergasan . mengimbang. daya tahan otot. mengayun. imbangan. Tahap kecergasan yang rendah boleh menyebabkan teknik permainan tidak dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Jurulatih yang baik seharusnya tahu mengenai kecergasan khusus untuk permainan dan mengimbangkan program pelaziman dalam sesi latihan. Selain itu. kekuatan otot. melompat dan melayang. jurulatih perlu menekankan aspek-aspek kemahiran pergerakan dalam sukan gimnastik . melonjak. daya tahan otot dan kekuatan asas sebelum gimnas menjalani latihan pembinaan komponen fizikal yang diperlukan untuk melahirkan gimnas yang mampu bersaing di peringkat yan lebih tinggi. mengguling. Isipadu latihan adalah tinggi antara 85% hingga 100% dan intensiti latihan adalah sederhana antara 40% hingga 70%. kuasa.

Pergerakan ini akan membantu seseorang gimnas menguasai pergerakan menggunakan alatn yang memerlukan kekuatan tangan dan pendaratan yang baik. lombong kangkang dan lombol muka perlu dikuasai oleh gimnas terlebih dahulu. Kedudukan gaya dirian yang baik dapat membantu gimnas memungut mata dalam persembahannya. beban dan aliran serta membina daya kreatif . reka cipta dan pengubahsuaian bagi menghasilkan rangkaian pergerakan yang harmoni dan estetik. Guling Belakang 4.Pergerakan asas menggunakan alatan seperti pergerakan menggunakan lombol lalu. imbangan dan lombol akan memberi kesedaran ruang. Guling hadapan 3. Sebagai jurulatih beberapa kemahiran pergerakan yang perlu diajar termasuklah : 1. Dirian 5. Beberapa pergerakan asas ketangkasan. Gaya Dirian Seseorang gimnas perlu mempunyai cara berdiri yang sempurna dan kemas bagi setiap permulaan pergerakan. Dirian tangan kepala 8 . 2. masa.

Hambur terbang 10. Hambur tangan 9.Hambur melenting 12. hambur belakang 9 . Roda kereta 7.6.Hambur kepala 8.

seseorang gimnas individu perlu mempunyai moitvasi yang tinggi untuk melibatkan diri dalam acara individu. Jangka masa latihan bagi fasa ini adalah antara enam hingga 10 minggu. Sebagai asas. 10 . memusing dan mengilas. Bagi sukan gimnastik komponen-komponen fizikal yang dominan ialah. keseimbangan . Isipadu latihan yang dijalankan dikurangkan kepada 65% hingga 80%. Justeru itu. jurulatih juga perlu mempertingkatkan latihan kemahiran pergerakan dalam gimnastik artistik seperti melentur dan meregang. dan juga koordinasi . mengimbang. kaedah-kaedah latihan seperti latihan kecergasan diteruskan. motivasi perlu dididik semasa fasa persediaan lagi. Oleh itu. Kemahiran seseorang individu merangkumi empat elemen penting iaitu motivasi. Di samping itu .Setiap kemahiran asas yang telah diajar kepada murid perlu dipertingkatkan dengan melakukan lakuan ansur maju . Motivasi merupakan penyokong kepada semua kemahiran lain dan kemahiran-kemahiran bergantung kepada motivasi bagi menentukan seseorang itu berjaya atau tidak. Bagi sukan gimnastik . kekuatan. jurulatih perlu memainkan peranan untuk memotivasikan para gimnas semasa sesi latihan dan dalam pertandingan. Persediaan Spesifik (Khusus) Fasa ini memberi penekanan khusus kepada komponen-komponen fizikal yang lebih dominan dalam sesuatu sukan gimnastik . kelenturan. menghambur. mengguling. mengayun dan melenting.ketangkasan. pergerakan asas. kecergasan fizikal dan teknik-teknik kemahiran.

BENTUK PERTANDINGAN GIMNASTIK Seseorang ahli gimnastik dinilai dari segi kekuatan . setiap pasukan akan merebut tiga kategori kejuaraan iaitu berpasukan. Acara yang dipertandingkan bagi ahli gimnastik lelaki ialah : • • • • • • • • • • Senamai lantai Kekuda pelana Gelang Lombol Palang sejajar Palang tunggal Gimnas wanita pula bertanding dalam empat acara iaitu: Senaman lantai Lombol Palang bertingkat Batang titian KEMAHIRAN ASAS DALAM GIMNASTIK A. SENAMAN LANTAI Senaman lantai merupakan asas pergerakan dalam sukan gimnastk. keseimbangan dan ketepatan pergerakan. Dalam kejohanan gimnastik dunia dan sukan olimpik.Jurulatih juga perlu mendedahkan bentuk-bentuk pertandingan dan acaraacara yang dipertandingkan. Pergerakan seperti dirian tangan dan kuang hadapan biasanya dijadikan salah satu 11 . Selain itu .Senaman lantai mempengaruhi pergerakan gimnas di alatan. keseluruhan dan individu untuk setiap alatan. gimnas juga perlu diajar dengan menggunakan alatan sebenar yang digunakan dalam pertandingan.

palang sejajar. penerbangan akhir dan pendaratan. gimnas lelaki dan wanita menggunakan papan anjal untuk mendapatkan anjalan yang lebih tinggi.pergerakan di palang bertingkat. yang dikenali sebagai bapa gimnastik moden. B. lonjakan. Apabila melakukan lombol. penerbangan awal. Lombol mempunyai enam fasa iaitu larian penujuan. tunjalan. gelang dan palang tunggal. 12 . ACARA LOMBOL Kekuda lombol merupakan direka oleh Ludwig Jahn. batang titian. kekuda lombol.

ACARA PALANG Palang sejajar telah dicipta bertujuan membantu gimnas membina kekuatan lengan dan bahu bagi melakukan pergerakan . Kejayaan persembahan dalam acara kekuda berpelana bergantung kepada tumpuan . tetapi mempunyai dua pemegang kayu di atasnya digelar bonjol pelana. Para gimnas wanita pernah menggunakan palang sejajar sehingga 1930. Pergerakan di kedua-dua alatan ini lebih menumpukan kepada pergerakan ayunan daripada pergerakan kekuatan. Selepas itu . D. Peserta akan menggunakan bonjol pelana ii untuk memindahkan keseluruhan berat badannya di atas sebelah atau kedua-dua lenganya. satu daripada palang telah direndahkan dan dikenali sebagai palang bertingkat khas untuk wanita.C. 13 . imbangan dan rentak. KUDA BERPELANA Alatan yang digunakan dalam acara kuda berpelana lebih sama bentuk dengan kekuda lombol .

tetapi boleh membetulkan imbangannya tanpa ditolak markah. dan gaya yang baik. Semasa mendarat peserta tidak dibenarkan melangkah. Ciri-ciri terpenting dalam acara batang titian ialah pergerakan imbangan yang mesti dilakukan dengan berhati-hati di ataas alatan yang lebarnya hanya 10 cm. Jika peserta terjatuh. ACARA GELANG Dalam acara gelang setiap gimnas akan dibantu oleh jurulatih untuk mendapatkan pegangan pertama. BATANG TITIAN Batang titian merupakan satu alatan gimnastik yang membantu perkembanngan pembentukan dirian tubuh. 14 . dia mempunyai 30 saat untuk naik semula. F.E.

ACARA PALANG Acara palang TUNGGAL tunggal merupakan acra terakhir dan selalu 15 .G.

kaedah-kaedah seperti latihan tubuh badan. Bagi sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan. isipadu latihan adalah sederhana antara 60% hingga 70%. Semua gerakan di atas palang tunggal ini melalui tangan dan bahagian depan lengan. kesedaran ruang .dapat mewujudkan suasana kemuncak pertandingan. latihan pada fasa pra pertandingan ini bertujuan meningkatkan atau mengekalkan tahap kecergasan. Berbeza daripada fasa persediaan khusus. Seseorang gimnas yang bermotivasi tinggi akan berlatih dengan bersungguhsungguh. Fasa Pertandingan Fasa pertandingan dibahagi kepada dua subfasa iaitu: i) Pra pertandingan Fasa ini memberi penekanan khusus kepada komponen fizikal yang terdapat dalam sesuatu sukan yang dilatih. kesedaran ritma diteruskan . sementara intensiti latihan boleh ditingkatkan sehingga 100%. Di samping itu juga jurulatih perlu sentiasa memberikan motivasi kepada para gimnas. kesedaran masa . Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan berasaskan daya tahan. Selain daripada latihan khusus seperti dinyatakan di atas. sementara intesiti bergantung kepada keperluan sebenar sukan.kesedaran beban. Latihan bebanan masih boleh diteruskan dan tumpuan diberikan kepada peningkatan dan pengekalan 16 . Latihan dilakukan dalam situasi pertandingan sebenar atau melalui simulasi pertandingan. kesedarn aliran.

bergantung kepada masa yang diperuntukkan. juru latih berkemampuan untuk merancang serta melaksanakan latihan bagi memastikan atlet mereka mendapat faedah yang sewajarnya hasil daripada latihan yang sistematik 17 . Isipadu dan intensiti amat diperlukan pada fasa ini bagi memastikan para gimnas berada pada prestasi puncak terutamanya pada hari pertandingan sebenar. Bagi sukan gimnastik. Latihan tekanan amat diperlukan dalam fasa pra pertandingan. Kesimpulan. Selain itu. Justeru itu. Pengetahuan yang mendalam amat diperlukan oleh jurulatih dalam melaksanakan program latihan. Kecergasan dikekalkan dan dinilai melalui perrtandingan sebenar . Ujian pasca kecergasan diperlukan.daya tahan otot. jangka masa bagi fasa ini adalah antara enam hingga lapan minggu. ii) Pertandingan Fasa ini memberi tumpuan kepada pengekalan kecergasan optimum yang diperlukan oleh sukan yang diceburi.juga perlu memainkan peranan untuk memotivasikan pemain-pemain yang bakal berhadapan dengan pihak lawan. Tapering off ubahsuai isipadu dan intensi (lazimnya penurunan). isipadu dan intensiti latihan adalah sekurang- kurangnya sama dengan keperluan sebenar sukan tersebut. Jurulatih. Jurulatih juga perlu memberi pendedahan tentang taktik dan juga psikologi kepada para pemain. Dengan pengetahuan yang mendalam .latihan taktikal amat diperlukan dalam fasa ini.

Kita mestilah memahami penjelasan konsep-konsep penting pergerakan dan aspek biomekanik seperti aplikasi dan penyerapan daya serta kedudukan pusat seperti aplikasi dan penyerapan daya serta kedudukan pusat graviti. Justeru itu. 3. peralatan itu juga hendaklah diperiksa secara berkala untuk memastikan keselamatan pada alatan tersebut. jurulatih perlu memastikan para gimnas melakukan aktiviti memanaskan badan . Jurulatih juga perlu memastikan alatan yang digunakan semasa latihan Alatan yang digunakan dalam latihan perlu berada dalam keadaan selamat. jurulatih perlu memastikan tiada sebarang objek yang berbahaya di kawasan latihan. 18 . alatan yang sempurna. sebelum melakukan sebarang aktiviti. Di samping itu . Jurulatih perlu menggunakan ruang yang maksimum dengan selamat tanpa sebarang objek yang boleh mendatangkan kecerderaan kepada para gimnas. Aktiviti memanaskan badan. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu ditekankan dalam langkahlangkah keselamatan para gimnas : 1. 2. Para gimnas juga mesti mengamalkan beberapa perkara berikut untuk mengelakkan risiko kecederaan. kelonggaran dan regangan yang secukupnya pada bahagian-bahagian otot dan sendi utama bagi mengelakkan risiko kecederaan. Oleh itu. Para gimnas perlu sedar bahawa setiap perlakuan yang hendak dilakukan perlulah mengikut kemampuan dan kematangan. Peralatan di gimnasium tersebut mestilah diperiksa pada setiap kali hendak digunakan.Langkah-langkah keselamatan Aspek Keselamatan Aspek keselamatan amat dititikberatkan ketika menjalankan aktiviti gimnastik. Jika para gimnas melakukan aktiviti sukar yang tidak bersesuaian dengan kemampuannya boleh mengakibatkan kecederaan. sesuai dan selamat. sebelum latihan dijalankan. 1.

Penerbitan Fajar Bakti Sdn. 4. 19 . Jurulatih juga perlu memastikan setiap alatan disusun dengan betul dan kedudukan alatan tersebut hendaklah memikirkan keselamata para gimnas semasa melakukan latihan. Rujukan: 1.org/wiki/Gimnastik_artistik" HBPE 2103. Open University Malaysia. 4. Pergerakan Asas dan Pendidikan Pergerakan (2007). Ketebalan tilam untuk senaman lantai mestilah bersesuaian dengan latihan yang hendak dijalankan. Yusof Ismail (1994) . Setiap akiviti yang hendak dilakukan oleh gimans perlu dibuat setelah menerima arahan guru dengan jelas Selain itu . Selangor. Ini disebabkan oleh aktiviti dalam gimnastik terdedah kepada kecederaan.2. para gimnas perlu mendapatkan bantuan penyokong semasa melakukan aktiviti yang sukar. 3. Petaling Jaya. Bimbingan Intesif Sains Sukan (2005). Kualiti Books Sdn.wikipedia. Gimnastik. Para gimnas juga harus melakukan latihan di kawasan yang bertilam. Bhd. 3. 2. Jurulatih juga perlu menyediakan tilam-tilam keselamatan di kawasan yang berisiko. Bhd http://ms.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful