PENGENALAN Gimnastik artistik ialah aktiviti yang berkait rapat dengan kecergasan fizikal.

Ia lebih banyak berfokus kepada komponen kecergasan berkaitan dengan kemahiran motor. Dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik penekanan tertumpu kepada kekuatan dan daya tahan otot, kuasa, fleksibiliti, imbangan dan ketangkasan. Selain daripada itu, tumpuan fikiran yang tinggi juga diperlukan. Gimnastik artistik menekankan kepada tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombolan. Ketiga-tiga aktiviti tersebut dipecahkan kepada beberapa pola pergerakan dominan yang menjadi asas kepada perkembangan kemahiran gimnastik. Setiap pola pergerakan seharusnya dapat dikuasai oleh pelajar sebagai persediaan kepada pergerakan gimnastik yang lebih sukar. Pola-pola pergerakan yang dianggap penting ialah: • • • • • • Pendaratan Statik Gerak edar Putaran Hamburan Ayunan

Perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian ketika melakukan aktiviti gimnastik artistik, ialah: • Keuapayaan untuk meningkatkan kecergasan fizikal dalam aspek-aspek regangan, fleksibiliti, daya tahan dan kekuatan otot, ketangkasan imbangan, kemahiran serta melombol. • • Kebolehan merangkaikan imbangan, ketangkasan dan melombol dalam satu pergerakan. Meningkatkan keyakinan diri dalam melaksanakan sesuatu pergerakan yang lebih sukar.

1

Memudahkan proses pemantauan dan penilaian. Keupayaan untuk menguasai kemahiran supaya keindahan pergerakan dapat dihasilkan Keupayaan untuk menghayati pergerakan kinestetik dan estatik. Dalam kerangka program latihan terdapat peridosiasi iaitu tempoh atau jangka masa. mengarah dan memandu gimnas bagi menjalani latihan sepanjang tahun. Periodisasi latihan dibahagikan kepada: • • Fasa-fasa latihan Latihan Mingguan 2 .• • • Penumpuan kepada pengekalan postur yang baik ketika melakukan pergerakan. Periodisasi merupakan proses di mana pelan tahunan dibahagikan kepada beberapa fasa latihan kecil supaya program yang dirancang dapat dijalankan dengan teratur. Periodisasi adalah proses pembahagian pelan latihan tahunan kepada beberapa fasa latihan dan bahagian –bahagian kecil bertujuan untuk : i) ii) iii) iv) v) Memudahkan penyediaan program latihan Lebh mudah untuk meramalkan hasil atau pencapaian matlamat Dijadikan garis panduan bagi menentkan pencapaian puncak yang betul dan tepat semasa fasa pertandingan utama. Membantu jurulatih dan atlet menjalani latihan dengan lebih teratur dan bersistematik. PROGRAM LATIHAN GIMNASTIK ARTISTIK Program latihan adalah merupakan alat yang digunakan oleh jurulatih untuk merancang.

Sesuatu rancangan latihan perlu merangkumi kedua-dua aspek iaitu kemahiran dan prestasi. makro dan mikro. Objektif dalam program latihan jangka masa panjang bergantung kepada garis pengukur dan kandungan latihan yang terdapat dalam rancangan tahunan. Antara keperluan-keperluan yang perlu dipertimbangkan ialah: Perancangan Jangka Panjang Perlu Berkait dengan Perancangan Semasa Perancangan jangka panjang adalah keperluan penting dalam proses latihan yang digunakan oleh para jurulatih sebagai matlamat latihan. yang sepatutnya meningkat dalam setiap latihan. Program ini dijalan sepanjang tahun. la juga perlu mempunyai kesinambungan antara objektif semasa dan jangka panjang. 3 . bertujuan untuk membantu dalam latihan gimnastik. Persedian Prapertandingan Pertandingan Umum Khusus Kemahiran Pergerakan Apparatus Startegi Psikologi Motivasi Motivasi Psikologi Latihan Semua Komponen Kecergasan Apparatus Kemahiran pergerakan Latihan Komponen Ketangkasan Kekuatan Kelenturan Koordinasi Latihan Kemahiran Jan Mac Mei Dis Apabila seseorang jurulatih membuat satu rancangan latihan beliau perlu mematuhi beberapa keperluan asas dalam proses perancangan.• • Latihan Harian Sesi latihan Berikut adalah lakaran program latihan gimnastik daripada pra musim hingga ke pertandingan.

Jika terdapat kelemahan prestasi gimnas dalam aspek tertentu. Merancang Pencapaian Secara Berperingkat Semasa memulakan setiap fasa latihan. dan menekankan tahap 4 . seseorang jurulatih perlu menetap dan mencatatkan objektif yang perlu dicapai oleh atlet gimanstiknya pada sesi akhir latihan tersebut. Justeru seseorang jurulatih perlu mematuhi konsep pencapaian prestasi khusus. Tindakan atau perancangan yang tidak teratur ini bukan sahaja tidak akan membantu dalam peningkatan prestasi atlet. jurulatih perlu mengubah suai program latihan atau memberi tumpuan kepada aspek kelemahan gimnas. seperti mana pentingnya volum dan intensiti latihan itu sendiri. Semasa dalam pertandingan atau ujian seseorang jurulatih perlu dapat menilai pencapaian gimnas untuk dibandingkan dengan objektif latihan yang telah ditetapkan. malah boleh menurunkan prestasi mereka.Mengekal dan Menekankan Faktor Utama dalam Latihan Semasa latihan seseorang jurulatih perlu selalu menekankan kesederhanaan atau berdasarkan keperluan gimnas dalam setiap aspek latihan. Dalam masa yang sama juga untuk memastikan program latihan berjalan teratur dan berkualiti. tidak mengikut apa yang dirancang. Bukan sesuatu yang luar biasa komponen latihan berjadual ini diabaikan oleh ramai jurulatih kerana mahu meningkatkan volum dan intensiti latihan bagi pencapaian prestasi atlet ke tahap maksimum dengan lebih cepat. Objektif yang ingin dicapai dalam setiap sesi latihan perlu teratur dan berjadual. Inilah yang dikatakan mengekalkan faktor utama dalam latihan dan pada masa yang sama mengekal dan meningkatkan kelebihan atlet gimnastik dalam aspek yang menunjukkan prestasi yang baik sebagaimana objektif latihan. sebagai pengesan dalam peningkatan tahap latihan dan kemampuan prestasi atlet gimnastik.

yang ditetapkan atau objektif prestasi atlet. kekuatan. Antara objektif-objektif tersebut adalah Pembentukan atau Peningkatan Pelbagai Aspek Fizikal Pembentukan kecergasan yang menyeluruh seperti meningkatkan daya tahan. Program latihan yang berkualiti seharusnya ialah tingkat prestasi yang tinggi. pergerakan dan masa tindak balas dan koordinasi serta kelembutan. komposisi otot dan kekenyalan. Hasil dari latihan ini membolehkan atlet melakukan semua jenis pergerakan berdasarkan keperluan sukan tertentu dengan licin dan kemas. Bagi mencapai matlamat asas latihan iaitu peningkatan tahap kemahiran dan prestasi terdapat berapa objektif umum latihan yang perlu dicapai. kesimbangan. kekuatan khusus dalam sukan atau acara tertentu. tiap matlamat yang hendak dicapai haruslah relevan dan sesuatu yang mampu dicapai. dalam usaha mencapai potensi kejayaan yang sebenar. Walau apa sekali pun hubungan atau komunikasi antara jurulatih dan atlet gimanstik adalah penting demi mencapai matlamat tersebut. Ini perlu dilihat dari aspek berlandaskan perlakuan motor dan berdasarkan latihan.Matlamat latihan hendaklah ditentukan terlebih dahulu sebelum sesuatu program latihan dijalankan sama ada latihan jangkamasa pendek atau jangkamasa panjang dan matlamat hendaklah dicapai menjelang sesuatu kejohanan atau pertandingan sebenar. Matlamat Matlamat mestilah jelas dan tidak spesifik baik pada jurulatih mahu pun kepada atlet. dan tahap kordinasi yang tinggi. Pembentukan Keperluan Fizikal yang Khusus untuk Sukan Tertentu Membentuk dan meningkatkan kekuatan relatif dan sepatutnya. 5 . kelenturan.

Setiap kitar ini mempunyai matlamat yang berbeza.fasa. Kekurangan tumpuan pada fasa ini menjejaskan persediaan fasa-fasa berikutnya. pertandingan dan fasa transisi. Periodisasi adalah proses yang mana pelan tahunan dibahagikan kepada beberapa fasa latihan kecil supaya program latihan yang dirancang dapat dijalankan secara teratur. dan memandu atlet latihan sepanjang tahun. Di dalam kerangka program latihan terdapat periodisasi iaitu tempoh atau jangka masa. Setiap fasa adalah terdiri daripada kitar makro (long cycle) dan kitar mikro (short cycle). Fasa persediaan dibahagikan lagi kepada dua subfasa iaitu: Persediaan Umum gimnastik bagi menjalani 6 . terutamanya fasa pertandingan. Setiap fasa ini mempunyai ciriciri tertentu dan dibahagikan lagi kepada sub. Fasa-Fasa Latihan Satu kelendar sukan tahunan boleh dibahagikan kepada tiga fasa iaitu fasa persediaan.Kerangka Program Latihan Program latihan adalah merupakan alat yang digunakan oleh jurulatih untuk merancang mengarah. Fasa Persediaan Fasa persediaan mempunyai kepentingan yang besar dalam keseluruhan program latihan yang dijalankan.

Selain itu. jurulatih perlu menekankan aspek-aspek kemahiran pergerakan dalam sukan gimnastik . menyokong. mengguling. koordinasi dan masa tindak balas. melonjak. Dengan kemahiran asas inilah seorang gimnas berupaya melakukan pergerakan senaman lantai dan penggunaan alatan dengan baik dan kemas. kekuatan otot. kuasa. Selain daripada komponen kecergasan . melompat dan melayang. dan juga komposisi badan manakala kecergasan fizikal berlandaskan perlakuan motor terdiri daripada kelajuan. Dalam fasa persediaan umum ini . Bergantung kepada masa yang diperuntukkan. memusing dan mengilas. ketangkasan. Tahap kecergasan yang rendah boleh menyebabkan teknik permainan tidak dapat dilakukan dengan lebih berkesan. fleksibiliti. kecergasan fizikal merupakan faktor yang amat penting untuk mencapai prestasi kemahiran yang tinggi. jangka masa bagi fasa ini adalah antara 6 hingga 14 minggu. Jurulatih yang baik seharusnya tahu mengenai kecergasan khusus untuk permainan dan mengimbangkan program pelaziman dalam sesi latihan. mengimbang. Seseorang gimnas perlu menguasai kemahiran-kemahiran asas seperti melentur dan meregang. daya tahan otot dan kekuatan asas sebelum gimnas menjalani latihan pembinaan komponen fizikal yang diperlukan untuk melahirkan gimnas yang mampu bersaing di peringkat yan lebih tinggi. jurulatih semestinya mengelolakan sesi latihan yang melibatkan semua komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan seperti daya tahan kardiovaskular. daya tahan otot. 7 . mengayun. imbangan. melenting. Isipadu latihan adalah tinggi antara 85% hingga 100% dan intensiti latihan adalah sederhana antara 40% hingga 70%.Dalam fasa persediaan umum jurulatih perlu memberi tumpuan kepada pembinaan kecergasan fizikal yang menyeluruh terutamanya dalam aspek daya tahan kardiovaskular.

2. Beberapa pergerakan asas ketangkasan. Dirian 5. Pergerakan ini akan membantu seseorang gimnas menguasai pergerakan menggunakan alatn yang memerlukan kekuatan tangan dan pendaratan yang baik. masa. Kedudukan gaya dirian yang baik dapat membantu gimnas memungut mata dalam persembahannya. Gaya Dirian Seseorang gimnas perlu mempunyai cara berdiri yang sempurna dan kemas bagi setiap permulaan pergerakan. Sebagai jurulatih beberapa kemahiran pergerakan yang perlu diajar termasuklah : 1. reka cipta dan pengubahsuaian bagi menghasilkan rangkaian pergerakan yang harmoni dan estetik. beban dan aliran serta membina daya kreatif . lombong kangkang dan lombol muka perlu dikuasai oleh gimnas terlebih dahulu. Dirian tangan kepala 8 . Guling Belakang 4. Guling hadapan 3. imbangan dan lombol akan memberi kesedaran ruang.Pergerakan asas menggunakan alatan seperti pergerakan menggunakan lombol lalu.

Hambur kepala 8.Hambur melenting 12. hambur belakang 9 . Hambur tangan 9.6. Roda kereta 7.Hambur terbang 10.

kaedah-kaedah latihan seperti latihan kecergasan diteruskan. seseorang gimnas individu perlu mempunyai moitvasi yang tinggi untuk melibatkan diri dalam acara individu.Setiap kemahiran asas yang telah diajar kepada murid perlu dipertingkatkan dengan melakukan lakuan ansur maju . jurulatih perlu memainkan peranan untuk memotivasikan para gimnas semasa sesi latihan dan dalam pertandingan.ketangkasan. memusing dan mengilas. menghambur. Jangka masa latihan bagi fasa ini adalah antara enam hingga 10 minggu. mengimbang. Bagi sukan gimnastik komponen-komponen fizikal yang dominan ialah. Oleh itu. keseimbangan . dan juga koordinasi . Motivasi merupakan penyokong kepada semua kemahiran lain dan kemahiran-kemahiran bergantung kepada motivasi bagi menentukan seseorang itu berjaya atau tidak. Bagi sukan gimnastik . jurulatih juga perlu mempertingkatkan latihan kemahiran pergerakan dalam gimnastik artistik seperti melentur dan meregang. Persediaan Spesifik (Khusus) Fasa ini memberi penekanan khusus kepada komponen-komponen fizikal yang lebih dominan dalam sesuatu sukan gimnastik . kelenturan. Justeru itu. Kemahiran seseorang individu merangkumi empat elemen penting iaitu motivasi. 10 . mengayun dan melenting. pergerakan asas. Di samping itu . Isipadu latihan yang dijalankan dikurangkan kepada 65% hingga 80%. kecergasan fizikal dan teknik-teknik kemahiran. mengguling. Sebagai asas. kekuatan. motivasi perlu dididik semasa fasa persediaan lagi.

Jurulatih juga perlu mendedahkan bentuk-bentuk pertandingan dan acaraacara yang dipertandingkan. keseluruhan dan individu untuk setiap alatan. setiap pasukan akan merebut tiga kategori kejuaraan iaitu berpasukan. keseimbangan dan ketepatan pergerakan. Pergerakan seperti dirian tangan dan kuang hadapan biasanya dijadikan salah satu 11 . gimnas juga perlu diajar dengan menggunakan alatan sebenar yang digunakan dalam pertandingan. BENTUK PERTANDINGAN GIMNASTIK Seseorang ahli gimnastik dinilai dari segi kekuatan . Selain itu .Senaman lantai mempengaruhi pergerakan gimnas di alatan. Dalam kejohanan gimnastik dunia dan sukan olimpik. SENAMAN LANTAI Senaman lantai merupakan asas pergerakan dalam sukan gimnastk. Acara yang dipertandingkan bagi ahli gimnastik lelaki ialah : • • • • • • • • • • Senamai lantai Kekuda pelana Gelang Lombol Palang sejajar Palang tunggal Gimnas wanita pula bertanding dalam empat acara iaitu: Senaman lantai Lombol Palang bertingkat Batang titian KEMAHIRAN ASAS DALAM GIMNASTIK A.

lonjakan. gelang dan palang tunggal. kekuda lombol. penerbangan awal. gimnas lelaki dan wanita menggunakan papan anjal untuk mendapatkan anjalan yang lebih tinggi. yang dikenali sebagai bapa gimnastik moden. batang titian. Apabila melakukan lombol. B. 12 . palang sejajar. ACARA LOMBOL Kekuda lombol merupakan direka oleh Ludwig Jahn.pergerakan di palang bertingkat. Lombol mempunyai enam fasa iaitu larian penujuan. tunjalan. penerbangan akhir dan pendaratan.

C. Selepas itu . satu daripada palang telah direndahkan dan dikenali sebagai palang bertingkat khas untuk wanita. Para gimnas wanita pernah menggunakan palang sejajar sehingga 1930. tetapi mempunyai dua pemegang kayu di atasnya digelar bonjol pelana. ACARA PALANG Palang sejajar telah dicipta bertujuan membantu gimnas membina kekuatan lengan dan bahu bagi melakukan pergerakan . 13 . Pergerakan di kedua-dua alatan ini lebih menumpukan kepada pergerakan ayunan daripada pergerakan kekuatan. Kejayaan persembahan dalam acara kekuda berpelana bergantung kepada tumpuan . imbangan dan rentak. D. Peserta akan menggunakan bonjol pelana ii untuk memindahkan keseluruhan berat badannya di atas sebelah atau kedua-dua lenganya. KUDA BERPELANA Alatan yang digunakan dalam acara kuda berpelana lebih sama bentuk dengan kekuda lombol .

Jika peserta terjatuh. ACARA GELANG Dalam acara gelang setiap gimnas akan dibantu oleh jurulatih untuk mendapatkan pegangan pertama. dan gaya yang baik. dia mempunyai 30 saat untuk naik semula. BATANG TITIAN Batang titian merupakan satu alatan gimnastik yang membantu perkembanngan pembentukan dirian tubuh.E. F. Ciri-ciri terpenting dalam acara batang titian ialah pergerakan imbangan yang mesti dilakukan dengan berhati-hati di ataas alatan yang lebarnya hanya 10 cm. tetapi boleh membetulkan imbangannya tanpa ditolak markah. 14 . Semasa mendarat peserta tidak dibenarkan melangkah.

ACARA PALANG Acara palang TUNGGAL tunggal merupakan acra terakhir dan selalu 15 .G.

kesedaran beban. Latihan bebanan masih boleh diteruskan dan tumpuan diberikan kepada peningkatan dan pengekalan 16 . Di samping itu juga jurulatih perlu sentiasa memberikan motivasi kepada para gimnas. Selain daripada latihan khusus seperti dinyatakan di atas. sementara intesiti bergantung kepada keperluan sebenar sukan. Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan berasaskan daya tahan. kesedarn aliran. Semua gerakan di atas palang tunggal ini melalui tangan dan bahagian depan lengan. Fasa Pertandingan Fasa pertandingan dibahagi kepada dua subfasa iaitu: i) Pra pertandingan Fasa ini memberi penekanan khusus kepada komponen fizikal yang terdapat dalam sesuatu sukan yang dilatih. latihan pada fasa pra pertandingan ini bertujuan meningkatkan atau mengekalkan tahap kecergasan. kesedaran ritma diteruskan . Seseorang gimnas yang bermotivasi tinggi akan berlatih dengan bersungguhsungguh. Bagi sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan. kesedaran ruang . Latihan dilakukan dalam situasi pertandingan sebenar atau melalui simulasi pertandingan. kaedah-kaedah seperti latihan tubuh badan. Berbeza daripada fasa persediaan khusus.dapat mewujudkan suasana kemuncak pertandingan. sementara intensiti latihan boleh ditingkatkan sehingga 100%. isipadu latihan adalah sederhana antara 60% hingga 70%. kesedaran masa .

Jurulatih juga perlu memberi pendedahan tentang taktik dan juga psikologi kepada para pemain. Latihan tekanan amat diperlukan dalam fasa pra pertandingan. Kesimpulan. Ujian pasca kecergasan diperlukan.daya tahan otot. Bagi sukan gimnastik. Dengan pengetahuan yang mendalam . Isipadu dan intensiti amat diperlukan pada fasa ini bagi memastikan para gimnas berada pada prestasi puncak terutamanya pada hari pertandingan sebenar. Selain itu. Justeru itu. Jurulatih.juga perlu memainkan peranan untuk memotivasikan pemain-pemain yang bakal berhadapan dengan pihak lawan. bergantung kepada masa yang diperuntukkan. Pengetahuan yang mendalam amat diperlukan oleh jurulatih dalam melaksanakan program latihan. juru latih berkemampuan untuk merancang serta melaksanakan latihan bagi memastikan atlet mereka mendapat faedah yang sewajarnya hasil daripada latihan yang sistematik 17 . jangka masa bagi fasa ini adalah antara enam hingga lapan minggu. isipadu dan intensiti latihan adalah sekurang- kurangnya sama dengan keperluan sebenar sukan tersebut.latihan taktikal amat diperlukan dalam fasa ini. Kecergasan dikekalkan dan dinilai melalui perrtandingan sebenar . Tapering off ubahsuai isipadu dan intensi (lazimnya penurunan). ii) Pertandingan Fasa ini memberi tumpuan kepada pengekalan kecergasan optimum yang diperlukan oleh sukan yang diceburi.

Oleh itu. peralatan itu juga hendaklah diperiksa secara berkala untuk memastikan keselamatan pada alatan tersebut. 1. sesuai dan selamat. 3. alatan yang sempurna. kelonggaran dan regangan yang secukupnya pada bahagian-bahagian otot dan sendi utama bagi mengelakkan risiko kecederaan. 2. Jurulatih perlu menggunakan ruang yang maksimum dengan selamat tanpa sebarang objek yang boleh mendatangkan kecerderaan kepada para gimnas. sebelum latihan dijalankan. Para gimnas juga mesti mengamalkan beberapa perkara berikut untuk mengelakkan risiko kecederaan. sebelum melakukan sebarang aktiviti. Aktiviti memanaskan badan. Jurulatih juga perlu memastikan alatan yang digunakan semasa latihan Alatan yang digunakan dalam latihan perlu berada dalam keadaan selamat. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu ditekankan dalam langkahlangkah keselamatan para gimnas : 1. Kita mestilah memahami penjelasan konsep-konsep penting pergerakan dan aspek biomekanik seperti aplikasi dan penyerapan daya serta kedudukan pusat seperti aplikasi dan penyerapan daya serta kedudukan pusat graviti. Para gimnas perlu sedar bahawa setiap perlakuan yang hendak dilakukan perlulah mengikut kemampuan dan kematangan.Langkah-langkah keselamatan Aspek Keselamatan Aspek keselamatan amat dititikberatkan ketika menjalankan aktiviti gimnastik. 18 . Justeru itu. Peralatan di gimnasium tersebut mestilah diperiksa pada setiap kali hendak digunakan. jurulatih perlu memastikan para gimnas melakukan aktiviti memanaskan badan . Jika para gimnas melakukan aktiviti sukar yang tidak bersesuaian dengan kemampuannya boleh mengakibatkan kecederaan. Di samping itu . jurulatih perlu memastikan tiada sebarang objek yang berbahaya di kawasan latihan.

wikipedia. para gimnas perlu mendapatkan bantuan penyokong semasa melakukan aktiviti yang sukar. Para gimnas juga harus melakukan latihan di kawasan yang bertilam. Jurulatih juga perlu menyediakan tilam-tilam keselamatan di kawasan yang berisiko.org/wiki/Gimnastik_artistik" HBPE 2103. Rujukan: 1. Setiap akiviti yang hendak dilakukan oleh gimans perlu dibuat setelah menerima arahan guru dengan jelas Selain itu . Bhd.2. Open University Malaysia. Bhd http://ms. Pergerakan Asas dan Pendidikan Pergerakan (2007). 3. Bimbingan Intesif Sains Sukan (2005). Ketebalan tilam untuk senaman lantai mestilah bersesuaian dengan latihan yang hendak dijalankan. Ini disebabkan oleh aktiviti dalam gimnastik terdedah kepada kecederaan. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Gimnastik. 4. Yusof Ismail (1994) . 4. 19 . 3. Petaling Jaya. 2. Jurulatih juga perlu memastikan setiap alatan disusun dengan betul dan kedudukan alatan tersebut hendaklah memikirkan keselamata para gimnas semasa melakukan latihan. Selangor. Kualiti Books Sdn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful