PENGENALAN Gimnastik artistik ialah aktiviti yang berkait rapat dengan kecergasan fizikal.

Ia lebih banyak berfokus kepada komponen kecergasan berkaitan dengan kemahiran motor. Dalam melakukan aktiviti gimnastik artistik penekanan tertumpu kepada kekuatan dan daya tahan otot, kuasa, fleksibiliti, imbangan dan ketangkasan. Selain daripada itu, tumpuan fikiran yang tinggi juga diperlukan. Gimnastik artistik menekankan kepada tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan lombolan. Ketiga-tiga aktiviti tersebut dipecahkan kepada beberapa pola pergerakan dominan yang menjadi asas kepada perkembangan kemahiran gimnastik. Setiap pola pergerakan seharusnya dapat dikuasai oleh pelajar sebagai persediaan kepada pergerakan gimnastik yang lebih sukar. Pola-pola pergerakan yang dianggap penting ialah: • • • • • • Pendaratan Statik Gerak edar Putaran Hamburan Ayunan

Perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian ketika melakukan aktiviti gimnastik artistik, ialah: • Keuapayaan untuk meningkatkan kecergasan fizikal dalam aspek-aspek regangan, fleksibiliti, daya tahan dan kekuatan otot, ketangkasan imbangan, kemahiran serta melombol. • • Kebolehan merangkaikan imbangan, ketangkasan dan melombol dalam satu pergerakan. Meningkatkan keyakinan diri dalam melaksanakan sesuatu pergerakan yang lebih sukar.

1

Keupayaan untuk menguasai kemahiran supaya keindahan pergerakan dapat dihasilkan Keupayaan untuk menghayati pergerakan kinestetik dan estatik. PROGRAM LATIHAN GIMNASTIK ARTISTIK Program latihan adalah merupakan alat yang digunakan oleh jurulatih untuk merancang. Periodisasi latihan dibahagikan kepada: • • Fasa-fasa latihan Latihan Mingguan 2 . Membantu jurulatih dan atlet menjalani latihan dengan lebih teratur dan bersistematik.• • • Penumpuan kepada pengekalan postur yang baik ketika melakukan pergerakan. Dalam kerangka program latihan terdapat peridosiasi iaitu tempoh atau jangka masa. Memudahkan proses pemantauan dan penilaian. Periodisasi merupakan proses di mana pelan tahunan dibahagikan kepada beberapa fasa latihan kecil supaya program yang dirancang dapat dijalankan dengan teratur. mengarah dan memandu gimnas bagi menjalani latihan sepanjang tahun. Periodisasi adalah proses pembahagian pelan latihan tahunan kepada beberapa fasa latihan dan bahagian –bahagian kecil bertujuan untuk : i) ii) iii) iv) v) Memudahkan penyediaan program latihan Lebh mudah untuk meramalkan hasil atau pencapaian matlamat Dijadikan garis panduan bagi menentkan pencapaian puncak yang betul dan tepat semasa fasa pertandingan utama.

Objektif dalam program latihan jangka masa panjang bergantung kepada garis pengukur dan kandungan latihan yang terdapat dalam rancangan tahunan. makro dan mikro. Sesuatu rancangan latihan perlu merangkumi kedua-dua aspek iaitu kemahiran dan prestasi.• • Latihan Harian Sesi latihan Berikut adalah lakaran program latihan gimnastik daripada pra musim hingga ke pertandingan. yang sepatutnya meningkat dalam setiap latihan. Antara keperluan-keperluan yang perlu dipertimbangkan ialah: Perancangan Jangka Panjang Perlu Berkait dengan Perancangan Semasa Perancangan jangka panjang adalah keperluan penting dalam proses latihan yang digunakan oleh para jurulatih sebagai matlamat latihan. Persedian Prapertandingan Pertandingan Umum Khusus Kemahiran Pergerakan Apparatus Startegi Psikologi Motivasi Motivasi Psikologi Latihan Semua Komponen Kecergasan Apparatus Kemahiran pergerakan Latihan Komponen Ketangkasan Kekuatan Kelenturan Koordinasi Latihan Kemahiran Jan Mac Mei Dis Apabila seseorang jurulatih membuat satu rancangan latihan beliau perlu mematuhi beberapa keperluan asas dalam proses perancangan. Program ini dijalan sepanjang tahun. bertujuan untuk membantu dalam latihan gimnastik. la juga perlu mempunyai kesinambungan antara objektif semasa dan jangka panjang. 3 .

Bukan sesuatu yang luar biasa komponen latihan berjadual ini diabaikan oleh ramai jurulatih kerana mahu meningkatkan volum dan intensiti latihan bagi pencapaian prestasi atlet ke tahap maksimum dengan lebih cepat. seseorang jurulatih perlu menetap dan mencatatkan objektif yang perlu dicapai oleh atlet gimanstiknya pada sesi akhir latihan tersebut.Mengekal dan Menekankan Faktor Utama dalam Latihan Semasa latihan seseorang jurulatih perlu selalu menekankan kesederhanaan atau berdasarkan keperluan gimnas dalam setiap aspek latihan. dan menekankan tahap 4 . malah boleh menurunkan prestasi mereka. Inilah yang dikatakan mengekalkan faktor utama dalam latihan dan pada masa yang sama mengekal dan meningkatkan kelebihan atlet gimnastik dalam aspek yang menunjukkan prestasi yang baik sebagaimana objektif latihan. Semasa dalam pertandingan atau ujian seseorang jurulatih perlu dapat menilai pencapaian gimnas untuk dibandingkan dengan objektif latihan yang telah ditetapkan. Tindakan atau perancangan yang tidak teratur ini bukan sahaja tidak akan membantu dalam peningkatan prestasi atlet. jurulatih perlu mengubah suai program latihan atau memberi tumpuan kepada aspek kelemahan gimnas. Jika terdapat kelemahan prestasi gimnas dalam aspek tertentu. Merancang Pencapaian Secara Berperingkat Semasa memulakan setiap fasa latihan. Dalam masa yang sama juga untuk memastikan program latihan berjalan teratur dan berkualiti. Objektif yang ingin dicapai dalam setiap sesi latihan perlu teratur dan berjadual. Justeru seseorang jurulatih perlu mematuhi konsep pencapaian prestasi khusus. sebagai pengesan dalam peningkatan tahap latihan dan kemampuan prestasi atlet gimnastik. tidak mengikut apa yang dirancang. seperti mana pentingnya volum dan intensiti latihan itu sendiri.

kekuatan khusus dalam sukan atau acara tertentu. pergerakan dan masa tindak balas dan koordinasi serta kelembutan.Matlamat latihan hendaklah ditentukan terlebih dahulu sebelum sesuatu program latihan dijalankan sama ada latihan jangkamasa pendek atau jangkamasa panjang dan matlamat hendaklah dicapai menjelang sesuatu kejohanan atau pertandingan sebenar. Antara objektif-objektif tersebut adalah Pembentukan atau Peningkatan Pelbagai Aspek Fizikal Pembentukan kecergasan yang menyeluruh seperti meningkatkan daya tahan. dan tahap kordinasi yang tinggi. komposisi otot dan kekenyalan. Matlamat Matlamat mestilah jelas dan tidak spesifik baik pada jurulatih mahu pun kepada atlet. Ini perlu dilihat dari aspek berlandaskan perlakuan motor dan berdasarkan latihan. tiap matlamat yang hendak dicapai haruslah relevan dan sesuatu yang mampu dicapai. Pembentukan Keperluan Fizikal yang Khusus untuk Sukan Tertentu Membentuk dan meningkatkan kekuatan relatif dan sepatutnya. Program latihan yang berkualiti seharusnya ialah tingkat prestasi yang tinggi. Bagi mencapai matlamat asas latihan iaitu peningkatan tahap kemahiran dan prestasi terdapat berapa objektif umum latihan yang perlu dicapai. kekuatan. kesimbangan.yang ditetapkan atau objektif prestasi atlet. kelenturan. Hasil dari latihan ini membolehkan atlet melakukan semua jenis pergerakan berdasarkan keperluan sukan tertentu dengan licin dan kemas. Walau apa sekali pun hubungan atau komunikasi antara jurulatih dan atlet gimanstik adalah penting demi mencapai matlamat tersebut. dalam usaha mencapai potensi kejayaan yang sebenar. 5 .

Kerangka Program Latihan Program latihan adalah merupakan alat yang digunakan oleh jurulatih untuk merancang mengarah. Setiap kitar ini mempunyai matlamat yang berbeza. Periodisasi adalah proses yang mana pelan tahunan dibahagikan kepada beberapa fasa latihan kecil supaya program latihan yang dirancang dapat dijalankan secara teratur.fasa. Fasa Persediaan Fasa persediaan mempunyai kepentingan yang besar dalam keseluruhan program latihan yang dijalankan. Setiap fasa adalah terdiri daripada kitar makro (long cycle) dan kitar mikro (short cycle). dan memandu atlet latihan sepanjang tahun. Setiap fasa ini mempunyai ciriciri tertentu dan dibahagikan lagi kepada sub. Kekurangan tumpuan pada fasa ini menjejaskan persediaan fasa-fasa berikutnya. pertandingan dan fasa transisi. Fasa persediaan dibahagikan lagi kepada dua subfasa iaitu: Persediaan Umum gimnastik bagi menjalani 6 . terutamanya fasa pertandingan. Fasa-Fasa Latihan Satu kelendar sukan tahunan boleh dibahagikan kepada tiga fasa iaitu fasa persediaan. Di dalam kerangka program latihan terdapat periodisasi iaitu tempoh atau jangka masa.

Bergantung kepada masa yang diperuntukkan. kekuatan otot. melonjak. Tahap kecergasan yang rendah boleh menyebabkan teknik permainan tidak dapat dilakukan dengan lebih berkesan. ketangkasan. kecergasan fizikal merupakan faktor yang amat penting untuk mencapai prestasi kemahiran yang tinggi. Seseorang gimnas perlu menguasai kemahiran-kemahiran asas seperti melentur dan meregang. daya tahan otot. imbangan. Dengan kemahiran asas inilah seorang gimnas berupaya melakukan pergerakan senaman lantai dan penggunaan alatan dengan baik dan kemas. kuasa. jurulatih perlu menekankan aspek-aspek kemahiran pergerakan dalam sukan gimnastik . fleksibiliti. dan juga komposisi badan manakala kecergasan fizikal berlandaskan perlakuan motor terdiri daripada kelajuan. koordinasi dan masa tindak balas. Dalam fasa persediaan umum ini . Selain daripada komponen kecergasan . 7 . jurulatih semestinya mengelolakan sesi latihan yang melibatkan semua komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan seperti daya tahan kardiovaskular. memusing dan mengilas. melompat dan melayang. jangka masa bagi fasa ini adalah antara 6 hingga 14 minggu. mengguling. Jurulatih yang baik seharusnya tahu mengenai kecergasan khusus untuk permainan dan mengimbangkan program pelaziman dalam sesi latihan.Dalam fasa persediaan umum jurulatih perlu memberi tumpuan kepada pembinaan kecergasan fizikal yang menyeluruh terutamanya dalam aspek daya tahan kardiovaskular. melenting. mengimbang. Selain itu. menyokong. mengayun. Isipadu latihan adalah tinggi antara 85% hingga 100% dan intensiti latihan adalah sederhana antara 40% hingga 70%. daya tahan otot dan kekuatan asas sebelum gimnas menjalani latihan pembinaan komponen fizikal yang diperlukan untuk melahirkan gimnas yang mampu bersaing di peringkat yan lebih tinggi.

imbangan dan lombol akan memberi kesedaran ruang. masa. reka cipta dan pengubahsuaian bagi menghasilkan rangkaian pergerakan yang harmoni dan estetik. Kedudukan gaya dirian yang baik dapat membantu gimnas memungut mata dalam persembahannya. lombong kangkang dan lombol muka perlu dikuasai oleh gimnas terlebih dahulu. Beberapa pergerakan asas ketangkasan. Pergerakan ini akan membantu seseorang gimnas menguasai pergerakan menggunakan alatn yang memerlukan kekuatan tangan dan pendaratan yang baik. Dirian tangan kepala 8 . Guling Belakang 4. 2. Guling hadapan 3.Pergerakan asas menggunakan alatan seperti pergerakan menggunakan lombol lalu. Gaya Dirian Seseorang gimnas perlu mempunyai cara berdiri yang sempurna dan kemas bagi setiap permulaan pergerakan. beban dan aliran serta membina daya kreatif . Dirian 5. Sebagai jurulatih beberapa kemahiran pergerakan yang perlu diajar termasuklah : 1.

hambur belakang 9 . Hambur tangan 9.Hambur terbang 10. Roda kereta 7.Hambur melenting 12.6.Hambur kepala 8.

Setiap kemahiran asas yang telah diajar kepada murid perlu dipertingkatkan dengan melakukan lakuan ansur maju . Bagi sukan gimnastik komponen-komponen fizikal yang dominan ialah. kelenturan. mengimbang. Oleh itu. memusing dan mengilas. pergerakan asas. kekuatan. kecergasan fizikal dan teknik-teknik kemahiran. Persediaan Spesifik (Khusus) Fasa ini memberi penekanan khusus kepada komponen-komponen fizikal yang lebih dominan dalam sesuatu sukan gimnastik . jurulatih juga perlu mempertingkatkan latihan kemahiran pergerakan dalam gimnastik artistik seperti melentur dan meregang. dan juga koordinasi . Isipadu latihan yang dijalankan dikurangkan kepada 65% hingga 80%. mengguling. Sebagai asas. Bagi sukan gimnastik . Motivasi merupakan penyokong kepada semua kemahiran lain dan kemahiran-kemahiran bergantung kepada motivasi bagi menentukan seseorang itu berjaya atau tidak. mengayun dan melenting. Di samping itu . Jangka masa latihan bagi fasa ini adalah antara enam hingga 10 minggu. keseimbangan . 10 .ketangkasan. Justeru itu. seseorang gimnas individu perlu mempunyai moitvasi yang tinggi untuk melibatkan diri dalam acara individu. jurulatih perlu memainkan peranan untuk memotivasikan para gimnas semasa sesi latihan dan dalam pertandingan. Kemahiran seseorang individu merangkumi empat elemen penting iaitu motivasi. menghambur. kaedah-kaedah latihan seperti latihan kecergasan diteruskan. motivasi perlu dididik semasa fasa persediaan lagi.

Dalam kejohanan gimnastik dunia dan sukan olimpik. BENTUK PERTANDINGAN GIMNASTIK Seseorang ahli gimnastik dinilai dari segi kekuatan .Jurulatih juga perlu mendedahkan bentuk-bentuk pertandingan dan acaraacara yang dipertandingkan. Selain itu . setiap pasukan akan merebut tiga kategori kejuaraan iaitu berpasukan. gimnas juga perlu diajar dengan menggunakan alatan sebenar yang digunakan dalam pertandingan. Acara yang dipertandingkan bagi ahli gimnastik lelaki ialah : • • • • • • • • • • Senamai lantai Kekuda pelana Gelang Lombol Palang sejajar Palang tunggal Gimnas wanita pula bertanding dalam empat acara iaitu: Senaman lantai Lombol Palang bertingkat Batang titian KEMAHIRAN ASAS DALAM GIMNASTIK A. SENAMAN LANTAI Senaman lantai merupakan asas pergerakan dalam sukan gimnastk. Pergerakan seperti dirian tangan dan kuang hadapan biasanya dijadikan salah satu 11 .Senaman lantai mempengaruhi pergerakan gimnas di alatan. keseluruhan dan individu untuk setiap alatan. keseimbangan dan ketepatan pergerakan.

kekuda lombol. tunjalan. Lombol mempunyai enam fasa iaitu larian penujuan. yang dikenali sebagai bapa gimnastik moden. Apabila melakukan lombol.pergerakan di palang bertingkat. B. lonjakan. penerbangan akhir dan pendaratan. gelang dan palang tunggal. palang sejajar. penerbangan awal. batang titian. ACARA LOMBOL Kekuda lombol merupakan direka oleh Ludwig Jahn. gimnas lelaki dan wanita menggunakan papan anjal untuk mendapatkan anjalan yang lebih tinggi. 12 .

ACARA PALANG Palang sejajar telah dicipta bertujuan membantu gimnas membina kekuatan lengan dan bahu bagi melakukan pergerakan . Para gimnas wanita pernah menggunakan palang sejajar sehingga 1930.C. Pergerakan di kedua-dua alatan ini lebih menumpukan kepada pergerakan ayunan daripada pergerakan kekuatan. Peserta akan menggunakan bonjol pelana ii untuk memindahkan keseluruhan berat badannya di atas sebelah atau kedua-dua lenganya. 13 . satu daripada palang telah direndahkan dan dikenali sebagai palang bertingkat khas untuk wanita. Selepas itu . tetapi mempunyai dua pemegang kayu di atasnya digelar bonjol pelana. D. KUDA BERPELANA Alatan yang digunakan dalam acara kuda berpelana lebih sama bentuk dengan kekuda lombol . Kejayaan persembahan dalam acara kekuda berpelana bergantung kepada tumpuan . imbangan dan rentak.

dan gaya yang baik. tetapi boleh membetulkan imbangannya tanpa ditolak markah. ACARA GELANG Dalam acara gelang setiap gimnas akan dibantu oleh jurulatih untuk mendapatkan pegangan pertama. F.E. 14 . Semasa mendarat peserta tidak dibenarkan melangkah. Jika peserta terjatuh. Ciri-ciri terpenting dalam acara batang titian ialah pergerakan imbangan yang mesti dilakukan dengan berhati-hati di ataas alatan yang lebarnya hanya 10 cm. BATANG TITIAN Batang titian merupakan satu alatan gimnastik yang membantu perkembanngan pembentukan dirian tubuh. dia mempunyai 30 saat untuk naik semula.

ACARA PALANG Acara palang TUNGGAL tunggal merupakan acra terakhir dan selalu 15 .G.

Semua gerakan di atas palang tunggal ini melalui tangan dan bahagian depan lengan. Selain daripada latihan khusus seperti dinyatakan di atas. latihan pada fasa pra pertandingan ini bertujuan meningkatkan atau mengekalkan tahap kecergasan.kesedaran beban. Berbeza daripada fasa persediaan khusus. Di samping itu juga jurulatih perlu sentiasa memberikan motivasi kepada para gimnas. sementara intensiti latihan boleh ditingkatkan sehingga 100%. sementara intesiti bergantung kepada keperluan sebenar sukan. kesedarn aliran. kesedaran ruang . isipadu latihan adalah sederhana antara 60% hingga 70%. Bagi sukan yang berasaskan kelajuan dan kekuatan. Isipadu latihan masih tinggi bagi sukan berasaskan daya tahan. Latihan dilakukan dalam situasi pertandingan sebenar atau melalui simulasi pertandingan.dapat mewujudkan suasana kemuncak pertandingan. Fasa Pertandingan Fasa pertandingan dibahagi kepada dua subfasa iaitu: i) Pra pertandingan Fasa ini memberi penekanan khusus kepada komponen fizikal yang terdapat dalam sesuatu sukan yang dilatih. kesedaran ritma diteruskan . Latihan bebanan masih boleh diteruskan dan tumpuan diberikan kepada peningkatan dan pengekalan 16 . Seseorang gimnas yang bermotivasi tinggi akan berlatih dengan bersungguhsungguh. kaedah-kaedah seperti latihan tubuh badan. kesedaran masa .

Ujian pasca kecergasan diperlukan. Dengan pengetahuan yang mendalam . Latihan tekanan amat diperlukan dalam fasa pra pertandingan. jangka masa bagi fasa ini adalah antara enam hingga lapan minggu. Isipadu dan intensiti amat diperlukan pada fasa ini bagi memastikan para gimnas berada pada prestasi puncak terutamanya pada hari pertandingan sebenar. Jurulatih juga perlu memberi pendedahan tentang taktik dan juga psikologi kepada para pemain. bergantung kepada masa yang diperuntukkan.latihan taktikal amat diperlukan dalam fasa ini. ii) Pertandingan Fasa ini memberi tumpuan kepada pengekalan kecergasan optimum yang diperlukan oleh sukan yang diceburi. Tapering off ubahsuai isipadu dan intensi (lazimnya penurunan). Kesimpulan. Bagi sukan gimnastik. Jurulatih. isipadu dan intensiti latihan adalah sekurang- kurangnya sama dengan keperluan sebenar sukan tersebut. Justeru itu. Kecergasan dikekalkan dan dinilai melalui perrtandingan sebenar . juru latih berkemampuan untuk merancang serta melaksanakan latihan bagi memastikan atlet mereka mendapat faedah yang sewajarnya hasil daripada latihan yang sistematik 17 .juga perlu memainkan peranan untuk memotivasikan pemain-pemain yang bakal berhadapan dengan pihak lawan.daya tahan otot. Pengetahuan yang mendalam amat diperlukan oleh jurulatih dalam melaksanakan program latihan. Selain itu.

sesuai dan selamat. Peralatan di gimnasium tersebut mestilah diperiksa pada setiap kali hendak digunakan. Aktiviti memanaskan badan. Para gimnas juga mesti mengamalkan beberapa perkara berikut untuk mengelakkan risiko kecederaan. 18 . 2. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu ditekankan dalam langkahlangkah keselamatan para gimnas : 1. Justeru itu. Oleh itu. sebelum melakukan sebarang aktiviti. Para gimnas perlu sedar bahawa setiap perlakuan yang hendak dilakukan perlulah mengikut kemampuan dan kematangan. 1. 3. Jika para gimnas melakukan aktiviti sukar yang tidak bersesuaian dengan kemampuannya boleh mengakibatkan kecederaan. Kita mestilah memahami penjelasan konsep-konsep penting pergerakan dan aspek biomekanik seperti aplikasi dan penyerapan daya serta kedudukan pusat seperti aplikasi dan penyerapan daya serta kedudukan pusat graviti. jurulatih perlu memastikan tiada sebarang objek yang berbahaya di kawasan latihan. Di samping itu . kelonggaran dan regangan yang secukupnya pada bahagian-bahagian otot dan sendi utama bagi mengelakkan risiko kecederaan.Langkah-langkah keselamatan Aspek Keselamatan Aspek keselamatan amat dititikberatkan ketika menjalankan aktiviti gimnastik. Jurulatih perlu menggunakan ruang yang maksimum dengan selamat tanpa sebarang objek yang boleh mendatangkan kecerderaan kepada para gimnas. peralatan itu juga hendaklah diperiksa secara berkala untuk memastikan keselamatan pada alatan tersebut. jurulatih perlu memastikan para gimnas melakukan aktiviti memanaskan badan . Jurulatih juga perlu memastikan alatan yang digunakan semasa latihan Alatan yang digunakan dalam latihan perlu berada dalam keadaan selamat. sebelum latihan dijalankan. alatan yang sempurna.

Para gimnas juga harus melakukan latihan di kawasan yang bertilam. Open University Malaysia. Kualiti Books Sdn.wikipedia.org/wiki/Gimnastik_artistik" HBPE 2103.2. Bhd. 4. 19 . Jurulatih juga perlu menyediakan tilam-tilam keselamatan di kawasan yang berisiko. Bhd http://ms. Ini disebabkan oleh aktiviti dalam gimnastik terdedah kepada kecederaan. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. 3. para gimnas perlu mendapatkan bantuan penyokong semasa melakukan aktiviti yang sukar. Pergerakan Asas dan Pendidikan Pergerakan (2007). Selangor. Setiap akiviti yang hendak dilakukan oleh gimans perlu dibuat setelah menerima arahan guru dengan jelas Selain itu . 2. Gimnastik. Jurulatih juga perlu memastikan setiap alatan disusun dengan betul dan kedudukan alatan tersebut hendaklah memikirkan keselamata para gimnas semasa melakukan latihan. 3. 4. Rujukan: 1. Petaling Jaya. Bimbingan Intesif Sains Sukan (2005). Yusof Ismail (1994) . Ketebalan tilam untuk senaman lantai mestilah bersesuaian dengan latihan yang hendak dijalankan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful