Ayat Klausa Tugas frasa: y y y y Subjek Prediket Objek Unsur keterangan

Frasa dan binaan frasa: y y y y Frasa nama Frasa kerja Frasa adjektif Frasa sendi nama

SINTAKSIS

Binaan ayat: y y y y Ayat dasar Ayat tunggal Ayat transformasi Ayat majmuk

Jenis ayat: y y y y Ayat penyata Ayat tanya Ayat perintah Ayat seruan

Ragam ayat: y y Ayat aktif Ayat pasif

DEFINISI SINTAKSIS

Jika ditinjau asal-usul perkataan sintaksis, kata ini berasal daripada perkataan Yunani, iaitu sun yang bererti ´dengan´ dan tattein yang bererti ´menempatkan katakata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kata atau ayat´. Kata suntattein ini kemudian menjadi istilah syntaxis dalam bahasa Belanda, dan synta dalam bahasa inggeris. Sintaksis ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, binaan, atau konstruksi ayat (Nik Safiah Karim et al., 1993:317). Bagi Abdullah Hassan (1980:164), sintaksis merupakan istilah untuk mengkaji pembentukan ayat, iaitu begaimana morfem dan kata disusun menjadi klausa dan ayat merupakan unit terbesar. contohnya : 1. Budak itu baru pulang dari sekolah.

Daripada contoh, binaan tersebut ialah ayat. Ayat tersebut mengandungi satu klausa yang terdiri daripada Subjek iaitu budak itu, dan predikatnya baru pulang dari sekolah. Dalam klausa tersebut pula mengandungi satuan yang disebut frasa, iaitu frasa budak itu, baru pulang dari sekolah. Dengan kata lain, ayat tersebut terdiri daripada konstituen frasa dan konstituen klausa. Daripada pelbagai definisi tersebut, dapat dirumuskan bahawa sintaksis sebagai kajian tentang bagaimana ayat-ayat dibentuk bermula dengan penyusunan perkataan untuk membentuk frasa, klausa, dan ayat. Dalam pembahasan sintaksis, yang dibincangkan ialah struktur frasa, klausa dan ayat. Hal ini bermakna bahawa satuan yang paling kecil dikaji dalam sintaksis ialah frasa, manakala satuan yang paling besar ialah ayat.

4.2

FRASA DAN BINAAN FRASA

3.1.0 DEFINISI FRASA Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurangkurangnya dua patah perkataan ataupun satu patah perkataan yang berpotensi untuk diperluas mejadi dua patah perkataan atau lebih. Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. Binaan frasa dalam bahasa Melayu boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif atau frasa sendi nama. Menurut binaanya, frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik

FN,FK dan FS ialah frasa endosentrik. Ini kerana kata nama, kata kerja, dan kata adjektif boleh menjadi unsur inti setiap frasa itu.

Frasa endosentrik ialah frasa yang mengandungi satu unsur inti. Unsur inti mewakili seluruh frasa dimana frasa dinamakan mengikut unsur inti . Jenis Frasa Frasa eksosentrik ialah frasa sendi nama yang tidak mempunyai unsur inti . frasa jenis ini dikatakan frasa eksosentrik kerana pusatnya bergantung kepada suatu unsur luaran.

Contohnya ke tandas dan di sekolah. Kewujudan sendi nama di bergantung kepada sekolah dan ke kepada tandas.

Dalam ayat (2) unsur inti subjek ayat itu ialah frasa abang sulung keluarga itu yang boleh diikuti oleh penerang.1 FRASA NAMA Definisi Frasa yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya dan wujud secara bersendirian sebagai satu patah perkataan ataupun diikuti oleh penerang sesudah unsur inti tersebut. iaitu apabila unsur itu memainkan tugas dan berfungsi sebagai kata nama. Inti ialah yang menjadi fokus utama dalam frasa manakala penerang pula ialah penjelasan bagi menerangkan makna inti tersebut.2. Terdapat juga unsur bukan nama yang boleh menjadi inti dan menduduki subjek frasa nama. Contoh : 1) Abang menuntut di universiti.4. contohnya : 1) Menderma perbuatan terpuji 2) Merah warna kegemaran saya Sesuatu ayat yang sempurna boleh terdiri daripada frasa nama sebagai subjek dan predikat seperti berikut : SUBJEK (FRASA NAMA) Puan Norihan Kereta putih itu PREDIKAT (FRASA NAMA) Guru sekolah menengah Kepunyaan bapa . Dalam ayat (1) unsur inti subjek ayat itu ialah frasa abang yang hanya terdiri daripada 1 patah perkataan. 2) Abang sulung keluarga itu menuntut di universiti. Dalam ayat (2) intinya adalah abang manakala penerang adalah sulung keluarga itu.

iaitu ia tidak diikuti oleh frasa nama sebagai penyambut untuk melengkapkannya. Ayat a. Adik tidur lena di dalam buaian. Budak-budak itu bergaduh sesama sendiri.2 FRASA KERJA Definisi Ialah frasa yang terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya dan berfungsi sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. Contoh frasa kerja : Subjek Budak itu Atlet itu Predikat (Frasa Kerja) Menjerit sekuat-kuat hatinya Berlari sepantas kilat Binaan frasa kerja boleh terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. Contohnya : a. maka kata kerja ini tergolong dalam kata kerja tidak transitif. b dan c menunjukkan kata kerja tidur. Anak kucingnya terjatuh ke dalam perigi buta.2. bergaduh dan terjatuh tidak diikuti oleh frasa nama sebagai objek. sebagai contohnya : a) Pelengkap Kata Nama FRASA Kata Kerja Tak Transitif Beratapkan KERJA Pelengkap Bertam .4. Kata Kerja Tak Transitif Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek. c. Pelengkap atau penerang ialah perkataan yang hadir selepas kata kerja tidak transitif dan berfungsi untuk melengkapkan kata kerja tersebut. Pelengkap tidak boleh digugurkan kerana tanpanya kata kerja tersebut tidak boleh berfungsi. Kata kerja ini boleh diikuti dengan unsur pelengkap atau penerang. b.

b) Pelengkap Kata Adjektif FRASA Kata Kerja Tak Transitif Beransur Menjadi KERJA Pelengkap Baik Genting Contoh kata : y Kesihatannya beransur baik. d) Penerang Kata Nama . y Keadaannya menjadi genting. y c) Pelengkap Frasa Sendi Nama FRASA Kata Kerja Tak Transitif Bekerja Menetap KERJA Pelengkap Di Sarawak Di luar negara Contoh kata : y Kakak bekerja di Sarawak. y Keluarganya telah menetap di luar negara.Beralaskan Sutera Cina Contoh kata : y Rumah nenek saya beratapkan bertam. y Meja solek itu beralaskan sutera Cina.

y Keluarga Rahman berkebun sayur. contohnya : FRASA Kata Kerja Tak Transitif Berbaju Berkebun KERJA Penerang batik Sayur Contoh ayat : y Pemuda itu berbaju batik. iaitu kata kerja ini mesti diikuti oleh frasa nama sebagai penyambut untuk melengkapkan kata kerja tersebut. contohnya : FRASA Kata Kerja Transitif Membersihkan menulis KERJA Penyambut Rumah Surat Contoh ayat : . Terdapat juga kata kerja tak transitif yang tidak memerlukan sebarang penerang dan pelengkap seperti contoh berikut : y Penduduk kampung bergotong-royong y Semua pelajar telah pulang. Ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif dengan penerang ini tidak boleh dipasifkan.Ialah kata nama yang mengikuti kata kerja tak transitif. Kata Kerja Transitif Kata kerja transitif ialah kata kerja yang memerlukan objek. dan bukanlah objek kerana fungsinya hanya menerangkan kata kerja tersebut semata-mata.

Selain mempunyai binaan kata kerja sebagai inti dan diikuti oleh frasa nama sebagai objek. . y Samsul menulis surat kepada sahabatnya. Frasa kerja yang diikuti oleh frasa nama sebagai objek boleh terdiri daripada 1 atau 2 objek.3 FRASA ADJEKTIF Definisi Ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif atau kata sifat sebagai unsur intinya dan bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa seperti contoh : AYAT Subjek (Frasa Nama) Keretanya Meja kayu itu Predikat (Frasa Adjektif) Bersih sekali Sangat kukuh Dalam susunan songsang pula. sebagai contoh : y Kakak menyiapkan kertas kerjanya. sebagai contoh : y Mereka meraikan tetamu malam tadi. y Nani membancuh kopi. frasa kerja transitif juga boleh mempunyai unsur keterangan yang terdiri dari frasa nama. y Sangat kukuh meja itu.y Mereka membersih rumah sebelum hari raya. y Ibu menjahitkan ayah baju melayu. frasa adjektif dan frasa sendi nama.2. 4. predikat frasa adjektif boleh dikedepankan seperti contoh : y Bersih sekali keretanya. y Kakak menghantar adik ke sekolah hari ini. y Ibu membeli sayur-sayuran segar.

sebagai contoh : FRASA Kata Bantu Belum Penguat (Hadapan) Terlalu Amat ADJEKTIF Kata Adjektif Penguat (Belakang) Tajam Baik Cantik Sekali Contoh ayat : i. Kata penguat yang terdapat dalam frasa adjektif pula terdiri daripada 3 jenis. Pisau itu belum tajam. kedudukannya dalam predikat ayat adalah selepas kata kerja. iii. iaitu : a) Kata Penguat Hadapan . contohnya : y Motobot itu meluncur laju. sebagai contohnya : y Dia murid paling cerdik. y Kanak-kanak itu bercakap sungguh petah.Frasa adjektif juga boleh menjadi unsur keterangan dan unsur penerang. Mutiara itu amat cantik. kedudukan adalah selepas kata nama. Jika frasa adjektif bertugas sebagai unsur penerang pula. y Hani anak manja. Hatinya terlalu baik. sama ada di hadapan atau di belakangnya. Binaan frasa adjektif bukan sahaja mengandungi kata adjektif sebagai unsur inti. 1. tetapi boleh juga disertai oleh kata bantu dan kata penguat. ii. jika frasa adjektif bertugas sebagai unsur keterangan.

jauh dan tinggi seperti contoh terdahulu namun boleh juga terdiri daripada perkataan berimbuhan seperti terbensih.4 FRASA SENDI NAMA Definisi . c) Kata Penguat Bebas Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya boleh di hadapan dan di belakang kata adjektif. contohnya : y Pokok kelapa itu sangat tinggi. y Masakannya tidak sesedap masakan ibu. y Tempat tinggalnya paling jauh. contohnya . baik. sesedap dan kekuning-kuningan seperti dalam ayatayat berikut : y Mereka menang pertandingan kampung terbersih.2. y Bunyi burung itu merdu sekali. y Lautan Pasifik amat dalam. y Induk singa itu terlalu garang. contohnya : y Pakaiannya agak cantik. y Pokok kelapa itu tinggi sangat. Frasa adjektif bukan hanya terdiri daripada kata dasar seperti cantik. y Pemandangan waktu senja indah nian.Penguat hadapan ialah perkataan yang terletak di belakang kata adjektif. 4. b) Kata Penguat Belakang Penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif. y Anak bongsunya nakal benar. 2. y Warna pakaiannya kekuning-kuningan. y Lautan Pasifik dalam amat.

kepada. contohnya : dari. frasa sendi nama menduduki bahagian predikat ayat. Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama . Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. frasa sendi nama mempunyai 3 pola binaan seperti yang berikutnya : 1. Kata Sendi Nama + Frasa Nama Binaan ini terdiri daripada 1 kata sendi nama dan diikuti oleh satu kata nama sebagai pelengkap. contohnya : Subjek Nama) Kerusi itu Keretanya Filem itu (Frasa Predikat (Frasa Sendi Nama) Daripada kayu jati Di pusat servis Tentang peperangan Secara umumnya. Dalam susunan ayat biasa. untuk. pada.Frasa sendi nama ialah frasa yang terdiri daripada 1 kata sendi nama yang diikuti oleh 1 frasa nama sebagai pelengkap kepada kata sendi nama ini. oleh dan sebagainya. daripada. ke. contohnya : FRASA SENDI Kata Sendi Nama Sejak Daripada Untuk Dengan pada NAMA Frasa Nama Semalam Kayu jati Murid cemerlang Kesabarannya Dinding rumah 2.

Kata Sendi Nama + (Kata Arah) + Frasa Nama + (keterangan) Satu lagi binaan frasa sendi nama terbentuk apabila frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu diikuti oleh unsur keterangan yang hadir secara pilihan.Binaan ini terdiri daripada satu kata sendi nama diikuti oleh frasa nama yang didahului oleh kata arah sebagai unsur pilihan. contohnya : FRASA SENDI NAMA KATA SENDI NAMA Ke Ke Dari dari FRASA NAMA Kata Arah Utara Utara Belakang Belakang Frasa Nama Tanah air Tanah air Rumah Rumah Setiap tahun Dengan datuk Keterangan . contohnya : Frasa Kata Sendi Nama Sendi Nama Frasa Kata Arah Nama Kata Nama Sekolah Kedai Di Ke Hadapan Belakang 3.

frasa menentukan sama ada sesebuah ayat tersebut gramatis atau tidak. kata nama khas atau kata nama terbitan.1.1 Kata Nama Kata nama yang menjadi subjek ini boleh terdiri daripada kata nama am.3. Contohnya : Jadual 20 4.3. Subjek boleh terdiri daripada beberapa unsur.3. Contoh : Jadual 21 . ayat tersebut akan menjadi ayat yag tergantung dan mengelirukan.2 Kata Ganti Nama Kata ganti nama juga boleh bertindak sebagai subjek dalam sesebuah ayat.3 Tugas frasa Frasa adalah amat penting di dalam sesebuah ayat.1. 4. Terdapat empat unsur utama yang boleh menjadi subjek.4.1 Subjek Subjek ialah frasa yang terletak di hadapan prediket dalam susunan ayat yang biasa. Sebuah ayat yang gramatis perlulah terdiri daripada dua elemen penting iaitu subjek dan prediket. Jika salah satu elemen tersebut tiada. 4.

1.1 Prediket frasa nama Frasa nama yang menjadi unsur predikat boleh terdiri daripada kata nama am.2.4 Kata adjektif yang berfungsi sebagai kata nama Terdapat golongan kata adjektif yang boleh menjadi subjek.Golongan ini adalah kata adjektif yang boleh menggantikan tugas kata nama dan berfungsi sebagai subjek.2 Predikat Prediket adalah frasa yang terletak selepas subjek dalam susunan ayat biasa.4.3.3. Contoh : Jadual 22 4.3. Contoh : Jadual 23 4.3.3 Kata kerja yang berfungsi sebagai kata nama Sesetengah kata kerja boleh berfungsi sebagai subjek atau boleh mengambil tugas kata nama. kata nama khas dan kata nama terbitan. Bahagian predikat ini biasanya boleh diisi dengan beberapa jenis frasa yang berikut : 4. Contoh : .1.

frasa kerja tak transitif dan kata kerja terbitan.3. Penambahan .2. Penambahan kata bandingan paling dan lebih adalah dibolehkan. Contoh : Jadual 25 Kata bantu juga boleh disertakan sebelum kata kerja.2 Prediket frasa kerja Frasa kerja yang boleh menjadi unsur predikat ialah frasa kerja transitif. Kata bantu tersebut ialah : Jadual 26 4.3 Prediket frasa adjektif Frasa adjektif yang boleh menjadi prediket adalah kata adjektif asal atau kata adjektif ganda.3.2.Jadual 24 4. Terdapat dua jenis kata bantu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam.

3. Jadual 27 4.4 Prediket frasa sendi nama Frasa sendi nama yang menjadi unsur prediket terdiri daripada kata sendi nama yang diikuti oleh frasa nama.imbuhan ±ter yang membawa maksud paling juga dibenarkan pada kata adjektif asal.3. Jenis objek tersebut ialah : Jadual 29 . Contoh boleh dilihat dalam jadual 28 di bawah. Jadual 28 4.3 Objek Objek adalah bentuk kata nama atau sederetan kata nama yang menjadi penyambut kepada kata kerja transitif.2. Terdapat dua jenis objek. Contoh boleh dilihat dalam jadual 27 di bawah.

Jadual 31 . Frasa keterangan berfungsi menerangkan kata kerja dengan lebih lanjut. Jadual 30 di bawah merupakan contoh unsur keterangan.3.4. frasa adjektif dan frasa nama. Jadual 30 Terdapat lapan jenis unsur keterangan yang mempunyai tujuan yang berlainan berdasarkan maknanya.4 Unsur keterangan Frasa keterangan ialah unsur yang biasanya terletak dalam frasa kerja. Unsur keterangan boleh terdiri daripada frasa sendi nama. Frasa keterangan terletak selepas kata kerja tak transitif atau selepas objek dalam susunan ayat yang biasa. Jenis unsur keterangan ini boleh dirumuskan dalam jadual 31 di bawah.

1 JENIS KLAUSA 4.4.1. iaitu dimulai dan diakhiri dengan kesenyapan. yang menjadi konstituen kepada ayat.0 DEFINISI FRASA Mengikut Kamus Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (halaman 433). klausa terbahagi kepada dua jenis iaitu.1 KLAUSA TAK BEBAS Klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri kerana maknanya bergantung pada klausa bebas. Klausa bebas ialah klausa yang boleh berdiri sendiri sebagai ayat yang lengkap apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna. Contohnya: CONTOH KLAUSA BEBAS 1.1.1. mereka mogok 4.1. klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat. Klausa tak bebas Jenis Klausa Klausa Bebas 4.1. saya akan hadir 3.0 KLAUSA BEBAS. Sebagai konstituen dalam pembentukan ayat. Jika klausa tersebut diujarkan dengan intonasi sempurna . kamu pandai 2. Contohnya: . manakala klausa tak bebas disebut sebagai klausa kecil. Dalam ayat yang mengandungi klausa bebas disebut klausa utama. klausa tersebut boleh bersifat ayat lengkap.0 KLAUSA 4. dia sedang bekerja 4.1.

Sebagai contoh. subjek merupakan unsur yang diterangkan manakala prediket adalah unsur yang menerangkan.1.0 DEFINISI AYAT.Klausa Bebas (klausa utama) Hafiz pandai Klausa tak bebas (klausa kecil) kerana dia rajin belajar 5. Dalam huraian tatabahasa. Binaan ayat dapat dibahagikan kepada empat kumpulan.al:2006: 414). ayat ialah pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap yang pengucapannya dimulai dan diakhiri dengan kesenyapan serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et. Menurut Kamus Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (halaman 432). Ayat merupakan unsur penting dalam kajian bahasa. . iaitu yang dimulai dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan dan intonasinya menyatakan bahawa ayat itu sempurna dan selesai´. dalam ayat adik menangis. adik merupakan subjek atau unsur diterangkan manakala menangis merupakan unsur yang merangkan bahawa adik sedang menangis.0 AYAT 5.2 Binaan Ayat Ayat biasanya terdiri daripada dua unsur yang utama iaitu subjek dan prediket. Omar (1980: 359). dalam tatabahasa tidak ada unit yang lebih tinggi yang mempunyai ayat sebagai unsurnya. ³Ayat ialah unit yang paling tinggi dalam skala tatatingkat nahu. Dalam perkataan lain. Ayat yang terdiri daripada klausa yang disertai dengan intonasi ayat yang lengkap. Menurut Asmah Hj. 4.

4. Ayat tunggal juga boleh terdiri daripada jenis ayat yang lain selain ayat keterangan. Pola-pola ini boleh dijelaskan dalam jadual di bawah. Ayat tunggal mempunyai ciri yang sama dengan ayat dasar. namun begitu.1 Ayat Dasar Ayat dasar juga dikenali sebagai ayat inti. Ayat ini adalah asas kepada pembentukkan ayat majmuk dan ayat tunggal. Terdapat empat pola di dalam bahasa Melayu. Salah satu perbezaan yang ketara ialah binaan ayat tunggal tidak semestinya mengikut hukum DM.2. 4. terdapat sedikit perbezaan pada kedua-dua ayat tersebut.2 Ayat Tunggal Ayat tunggal terdiri daripada satu klausa sahaja dan di dalam klausa tersebut hanya terdapatsatu konstituen subjek dan satu konstituen prediket.2. Pola Pola 1 (FN+FN) Pola 2 (FN+FK) Pola 3 (FN+FA) Pola 4 (FN+FSN) Subjek Puan Siti Frasa Nama Nenek Frasa Nama Budak itu Frasa Nama Barang itu Frasa Nama Prediket guru tadika Frasa Nama sedang makan spageti Frasa Kerja comel sungguh Frasa Adjedtif untuk Naim Frasa Sendi Nama Ayat dasar ini boleh terbina sekurang-kurangnya dengan dua patah perkataan. pola atau struktur binaan pada ayat dasar adalah tetap. Ayat tunggal boleh dibina untuk menjadi ayat tanya atau seruan dan tidak seperti ayat dasar yang hanya membina ayat penyata sahaja. Dalam bahasa Melayu. ayat tunggal adalah berbeza daripada ayat dasar jika prediket . Ayat tunggal boleh terbina dengan ayat yang sonsang. Namun begitu. Dapat disimpulkan di sini bahawa ayat dasar dan ayat tunggal mempunyai susunan yang sama pada satu-satu masa.

Sebenarnya. Namun.3. Ayat di atas adalah ayat asal perkataan tersebut. Dalam bahasa Melayu.2.keterangan diubah kepada prediket yang lain.3. Selain itu. ayat tersebut telah pun melalui proses pengguguran subjek kata ganti nama diri orang kedua. pengguran sering digunakan. pengguguran boleh dibahagikan kepada empat jenis pengguguran. penyusunan semula dan peluasan. 4.1 Proses Pengguguran Proses pengguguran ini berlaku dengan menggugurkan unsur-unsur tertentu daripada sesuatu binaan ayat. 4. perkataan kamu semua tekah digugurkan supaya ayat tersebut lebih senang untuk dilafazkan.1. Rumus atau hukum transformasi ini berfungsi untuk mengubah aturan atau struktur ayat serta menggugurkan atau memperluaskan sesuatu unsur dalam ayat mahupun frasa.2. proses ini dipraktikkan dalam kehidupan harian.1 pengguguran subjek kata ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah Dalam ayat perintah jenis suruhan. 4.1. y Kamu semua jangan bising. 4. hal ini mengakibatkan sesuatu unsur itu tidak lagi wujud.2 Pengguguran subjek frasa nama yang serupa dalam ayat majmuk . melalui proses ini. ayat tunggal juga berbeza daripada ayat dasar apabila sesuatu ayat tersebut disonsangkan.3. Biasanya. oleh sebab itu. pengguguran subjek tersebut tidak menjejaskan maksud asal ayat tersebut.2.2. Dalam kehidupan harian kita sering melihat notis-notis yang bertulis jangan bising. Penerbitan sesuatu ayat juga hendaklah mematuhi hukum atau rumus transformasi. penerbitan ayat transformasi dilakukan melalui beberapa proses iaitu proses pengguguran. Sebagai contoh. Lebih penting lagi.3 Ayat Transformasi Ayat transformasi juga disebut sebagai ayat terbitan atau terbitan. Proses pengguguran ini berlaku pada bahagian-bahagian tertentu dalam sesuatu ayat.

Jika terdapat dua subjek yang serupa dalam dua ayat.3 Pengguguran prediket frasa kerja yang serupa dalam ayat majmuk. Contoh proses tersebut boleh dilihat dalam jadual 9 di bawah. subjek pada ayat yang kedua boleh digugurkan agar ayat tersebut boleh digabungkan menjadi ayat majmuk jenis gabungan.2.1. proses pengguran ini boleh berlaku dengan menggugurkan (oleh dan frasa nama) tersebut. Jika terdapat prediket yang serupa dalam sesebuah ayat majmuk. prediket pada ayat yang kedua boleh digugurkan dan ayat tersebut akan menjadi ayat majmuk jenis gabungan. Contoh proses boleh dilihat dalam jadual 10 di bawah. Jadual 9 4.2. Oleh itu. Jadual 10 .3. Hal ini tidak mengubah maksud ayat tersebut.4 Pengguguran (oleh + Frasa nama) dalam ayat pasif Binaan ayat pasif selalunya menggunakan perkataan oleh dan diikuti oleh frasa nama.1.3. Jadual 8 4. Contoh proses tersebut boleh dilihat dalam jadual 8 di bawah.

4.4.2. Contoh proses ini boleh dilihat dalam jadual 12 di bawah.2.3. Frasa nama yang berfungsi sebagai objek atau penyambut dalam sesuatu ayat aktif akan diletakkan ke hadapan ayat manakala subjek ayat akan diletakkan selepas frasa kerja dalam ayat pasif. Proses ini akan menyebabkan berlakunya sedikit pengguguran. Objek tepat pula akan berpindah ke akhir ayat selepas kata sendi nama kepada.1 Penyusunan semula frasa nama sebagai subjek Proses penyusunan ini boleh diibaratkan sebagai proses menukar ayat aktif kepada ayat pasif.3.2.2 Penyusuan semula frasa nama sebagai objek Proses penyusunan semula ini berlaku pada ayat-ayat yang mempunyai dua jenis objek iaitu objek tepat dan objek sipi. Proses penyusunan ini dapat dikelaskan kepada tiga kumpulan. Penyusunan semula ini akan menyebabkan frasa nam yang menjadi objek sipi berpindah kedudukan menjadikannya objek tepat dalam ayat yang baharu. penggantian dan penambahan pada ayat yang baharu.3. Jadual 11 4. Contoh proses tersebut boleh dilihat dalam jadual 11 di bawah. Jadual 12 .2.2.2 Proses Penyusunan semula Proses penyusunan semula adalah satu proses di mana ayat tersebut diolah semula membentuk sesuatu ayat yang lebih gramatis yang baharu. Kata kerja yang diakhiri dengan imbuhan ±i pula akan ditukarkan dengan kata imbuhan ±kan.

3.3 Proses Peluasan Proses peluasan bermaksud penambahan unsur-nsur dalam ayat yang baharu. 4. terdapat tiga jenis peluasan dalam bahasa Melayu.3.3.1 Peluasan subjek kata nama Subjek yang terdiri daripada frasa nama boleh dipeluaskan dengan memancangkan satu ayat yang lain kepada subjek asal dengan menggunakan kata relatif yang.3.3.3 Penyusunan semula melalui ayat songsang Penyusunan semula ayat songsang berlaku pada ayat-ayat songsang yang mengandungi keterangan tempat.2.2. Terdapat beberapa jenis peluasan dalam bahasa Melayu. musabab dan seumpamanya. Secara lebih tepat.2. masa. Proses ini berlaku dengan unsur keterangan diletakkan ke hadapan ayat agar unsur keterangan itu dapat menjadi fokus. Jadual 13 4. Jadual 14 4.4.2. Contoh proses ini boleh dilihat dalam jadual 14 di bawah. Contoh proses ini boleh dilihat dalam jadual 13 di bawah.2.3.2 Peluasan frasa prediket . syarat.

3.4.Peluasan frasa prediket ini berlaku jika sesuatu frasa nama dalam ayat yang hendak dipancangkan itu berfungsi sebagai subjek kepada ayat pancangan tersebut. jika dan sebagainya.2.2.4 Ayat Majmuk Ayat majmuk ialah gabungan dua atau lebih ayat tunggal. contoh proses ini boleh dilihat dalam jadual 16 di bawah. Contoh proses ini boleh dilihat dalam jadual 15 di bawah.(ayat tunggal) b) Azizan mengemas bilik. Jadual 15 4.contohnya: a) Aziz sedang membaca buku.(ayat tunggal) c) Aziz sedang membaca buku sementara Azizan sedang mengemas bilik).3. Jadual 16 4.1 Ayat majmuk gabungan .3.3 Peluasan kata hubung Peluasan kata hubung berlaku dengan menggabungkan ayat dengan menggunakan kata hubung seperti tetapi. (ayat majmuk) Ayat majmuk dapat dibahagikan kepada tiga jenis. Ayat majmuk biasanya digabungkan dengan menggunakan kata hubung. 4. Kata hubung ini berfungsi untuk menghasilkan ayat terbitan jika terdapat dua unsur frasa dalam ayat.3.2. Penggabungan ini menyebabkan terdapat lebih daripada dua subjek atau lebih daripada dua prediket.

sementara dan sebagainya digunakan.4. serta. dan ayat keterangan. serta. kerana.2 Ayat majmuk pancangan Ayat majmuk pancangan ialah ayat yang dibentuk oleh klausa yang tidak setara. Ayat kecil utama dan satu atau lebih bebas atau ayat dipancangkan di dalam ayat utama dengan menggunakan kata hubungan seperti yang. jika. Dalam bahasa Melayu. ) mungkin digunakan jika gabungan terdiri daripada tiga atau lebih klausa. 4. atau. ayat majmuk pancangan dapat dibahagikan kepada tiga jenis iatu ayat relatif. (2) Kanak-kanak itu rupa-rupanya anak Pak Leman (3) Kanak-kanak itu cedera . lalu dan sebagainya. Ini bermakna dalam ayat berkenaan klausa terdapat satu tak klausa bebas atau ayat kecil. tetapi. bahawa. kata hubung seperti dan. pula. padahal.Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang dibina oleh dua atau lebih klausa bebas dengan menggunakan kata hubung seperti dan.2. Perhatikan contoh berikut: 1) Kanak-kanak yang cedera itu rupa-rupanya anak Leman. Untuk fakta yang bertentangan. kata hubungan seperti tetapi. Untuk fakta yang bertentangan. apabila. sungguhpun dan sebagainya. Ayat kecil dipancangkan ke dalam subjek ayat utama atau predikat ayat utama dengan menggunaka kata hubung. Koma( . Ayat Relatif Ayat relatif terdiri daripada satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa terikat atau ayat kecil. sambil dan sebagainya digunakan.3. tambahan. ayat komplemen. Ayat majmuk gabungan boleh jadi ayat yang mengandungi fakta yang sejajar atau fakta yang bertentangan. sebaliknya.

Ayat keterangan Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan kepada predikat. Ayat kecil yang ditaip tebal dalam contoh di atas merupakan objek kata kerja transitif. Perhatikan contoh berikut: Dia memberitahu sesuatu Jika sesuatu itu diterangkan sebagai ``giginya sakit'' atau ``membeli baju baru'' atau ``akan bertolak ke Kuala Lumpur esok'' maka ayat komplemen dapat dibentuk dengan menggunakan kata hubung bahawa atau yang. subjek juga boleh diterangkan sebagai ayat kecil dan menjadi komplemen ayat utama. Dia memberitahu giginya sakit Dia memberitahu membeli baju baru Dia memberitahu akan bertolak ke Kuala Lumpur esok. Selain itu. Contoh: Pemain hoki negara gagal kerana tidak bersedia. Ayat komplemen Ayat majmuk komplemen ialah ayat utama yang dipancangkan dengan ayat kecil yang seterusnya menjadi komplemen kepada ayat utama.Ayat (3) telah dipancangkan kepada subjek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan ``kanak-kanak itu'' dan menggunakan kata hubung yang. Oleh sebab dia memandu terlalu laju. Atan menerima empat saman .

supaya. demi. bak. sekiranya. sebab. Klausa utama ditandakan `U' dan bilangannya dinomborkan.4. sekalipun.2. Panjang pendek bukanlah kriteria ayat majmuk campuran tetapi bilangan subjek dan predikatnya atau bilangan klausanya. sungguhpun. ketika. hingga sehingga. Biasanya. Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan kata hubung yang tertentu. untuk. Contoh-contoh kata hubung dalam ayat keterangan seperti kerana. jika. macam. meskipun. walaupun. seperti. kalau-kalau. Ayat yang terhasil daripada penggabungan ayat tunggal dan ayat majmuk atau beberapa ayat majmuk yang lain.3 Ayat majmuk campuran Ayat majmuk jenis campuran adalah yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. contoh 1: Negara mengalami masalah ekonomi (U1) tetapi keadaannya bertambah baik (U2) apabila pertumbuhan eknomi mula berkembang semula (K1). atau dua ayat utama dan satu ayat kecil). sementara. umpama. 4. agar. sambil. iaitu Pemain hoki negara gagal dan Atan menerima empat saman. . kalau. ayat jenis ini panjang. bagi. setelah. (Ayat campuran ini terdiri daripada ayat gabungan dan ayat keterangan waktu.Ayat kecil dalam ayat majmuk keterangan menerangkan kata kerja dalam ayat utama. bagai.3. tatkala. oleh. andainya. Perhatikan contoh-contoh di bawah. lantaran. ayat kecil ditandakan 'K' dan bilangannya dinomborkan. dengan.

1.1. ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu penyataan Tujuan untuk menyatakan atau memberikan keterangan tentang sesuatu perkara. benda atau orang AYAT PENYATA Diujarkan dengan intonasi sederhana dan diakhiri dengan nada penutup turun Bentuk asas ayat penyata terdiri daripada unsur subjek dan predikat dan boleh terdiri dari ayat tunggal atau ayat majmuk Mensyuarat itu Subjek l berjalan lancar Predikat . ayat-ayat bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada empat jenis iaitu: Jenis Ayat Ayat perintah Ayat tanya Ayat penyata Ayat seruan 5.1 JENIS AYAT Ayat dikategorikan kepada jenis-jenis tertentu berdasarkan intonasi ayat itu.5.1.0 AYAT PENYATA Menurut Kamus Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (halaman 441). Berdasarkan lagu bahasa dan tujuannya.

1 AYAT TANYA. Namun demikian.5. Siapakah yang tinggal di rumah itu? 5.1. dalam ujaran sebenar ada penutur yang menggunakan intonasi bentuk ayat penyata bagi tujuan menanyakan soalan atau mendapatkan respons daripada pendengar.1.1. Contoh ayat : 1. kamu. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. usah sila. seseorang atau benda. Apakah nama anda? 2. iaitu intonasi menurun dengan nada keras pada mana-mana perkataan yang hendak ditekankan maksudnya Penggunaan kata khusus seperti jangan. jemput. tolong. engkau dan sebagainya yang biasa digugurkan Diujarkan dengan intonasi perintah. Intonasi ayat tanya berbeza daripada ayat penyata dari segi nada akhirnya.2 AYAT PERINTAH AYAT PERINTAH Ayat yang digunakan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. iaitu nada menaik. minta dan sebagainya.1. ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak. Ayat suruhan Baca buku ini sekarang! Ayat silaan Ayat permintaan Sila masuk Tolong buka pintu itu Ayat larangan Jangan merokok dalam bilik .

8 RAGAM AYAT Ayat dalam bahasa melayu boleh terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif.5. Pembahagian ayat sedemikian adalah dengan melihat kedudukan unsur-unsur yang berkaitan dengan konstituen subjek dan predikat. Contoh ayat : 1) Aduh. aduh. 4. amboi. eh.3 AYAT SERUAN Ayat yang bertujuan untuk melahirkan berbagai-bagai perasaan seperti gembira. cis. wahai dan sebagainya. Contoh ayat aktif ialah : SUBJEK KATA KERJA Saya menyaksikan kemalangan itu Saya Menyaksikan berlaku Dia mengelamun sepanjang hari Dia Mengelamun Ayat aktif dapat dibahagikan kepada 2 iaitu : a) Ayat Aktif Transitif Ialah ayat yang mengutamakan subjek asal sebagai judul dan ayat ini mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama sebagai objek. kagum. sama ada ayat itu didahului oleh kata seru atau tidak.1 AYAT AKTIF Definisi Ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang digunakan. Sakitnya kakiku ! 2) Wahai anak-anakku.1. wah. terkejut. Penggunaan kata : oh. syabas. berbaktilah kepada negara ! 4.8. geram dan sebagainya Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang biasanya terletak di akhir ayat. contohnya : AYAT AKTIF TRANSITIF SUBJEK PREDIKAT Kata Kerja Objek AYAT . sedih.1.

iaitu objek tepat dan objek sipi. contohnya : AYAT AKTIF TRANSITIF PREDIKAT Kata Kerja Objek Transitif Tepat Menghadiahi Muridnya Menjahitkan Membelikan Adik Emak SUBJEK Guru Ibu Abang Objek Sipi Jam tangan Baju kurung Beg tangan Objek tepat ialah objek yang menjadi penyambut langsung kepada kata kerja transitif. Objek sipi ialah yang menjadi penyambut tak langsung kepada kata kerja. b) Ayat Aktif Tak Transitif . objek sipi yang asal menjadi objek tepat yang baru.Transitif Pekerja itu Mencuci Air hujan Membasahi Taufan Memusnahkan Anak ayam Mencari Bangunan Bajunya Harta benda Ibunya Ayat aktif yang mengandungi kata kerja transitif boleh mengandungi 2 objek sebagai penyambut. Ayat aktif transitif yang mengandungi 2 objek ini boleh diubah binaannya seperti berikut : AYAT AKTIF TRANSITIF PREDIKAT Kata Kerja Objek Transitif Menghadiahkan Jam tangan Menjahit Baju kurung Membeli Beg tangan SUBJEK Guru Ibu Abang Frasa Sendi Nama Kepada muridnya Untuk adik Untuk emak Dalam contoh di atas objek tepat yang asal telah mendapat kata sendi nama di hadapannya lalu terbentuklah frasa sendi nama yang bertugas sebagai keterangan.

contohnya : y Pekerja sedang berehat di bawah jambatan. ii. contohnya : y Bas itu menghala ke timur. . y Pokok itu membesar dengan cepat. contohnya : CONTOH AYAT PASIF Bangunan dicuci oleh pekerja itu Bajunya dibasahi oleh air hujan Buku itu kami baca Pada umumnya.Pekerja sedang berehat.Ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif. .8. contohnya : . Pelengkap ini berfungsi sebagai frasa keterangan yang tidak boleh digugurkan.2 AYAT PASIF Definisi Ialah ayat yang asalnya terbentuk daripada ayat aktif transitif. iaitu boleh dikekalkan atau ditiadakan. . iaitu kata kerja yang tidak diikuti oleh sebarang frasa nama sebagai objek atau penyambut.dan ter-. . Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan Ayat ini mesti diikuti oleh unsur pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat.Pokok itu membesar. Ayat ini dapat dibahagikan kepada 2 iaitu : i. 4.Bas itu menghala y Penyakitnya beransur sembuh. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan Ayat ini boleh mengandungi frasa keterangan secara pilihan.Penyakitnya beransur. ayat pasif dalam bahasa melayu terbahagi kepada 3 bentuk yang berikut : a) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Ayat pasif jenis ini mengandungi imbuhan kata kerja pasif di. iaitu ayat yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. Ayat di atas menunjukkan ayat yang tidak gramatis dan tidak sempurna maksudnya kerana unsur keterangan tidak boleh ditiadakan.

contohnya : y Akhbar itu sudah dibaca bapa semalam y Makanan itu dimasak emak sebentara tadi Hal ini berbeza dengan ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif ter-.«-an. kata sendi nama oleh secara langsung boleh digugurkan tanpa menjejaskan maksud ayat. anda kami dan kita yang diikuti secara langsung oleh kata kerja dasar. contohnya : y Rumahnya terbina jurubina dalam masa setahun Ayat pasif juga boleh dibentuk dengan kata kerja yang mengandungi imbuhan berdan ke. engkau. iaitu kata sendi nama oleh tidak boleh digugurkan kerana boleh menjejaskan maksud ayat dan dianggap tidak gramatis atau sempurna. aku. Kata ganti nama diri sedemikian tidak boleh menerima kata kerja imbuhan di. ku. bahagian oleh + frasa nama biasanya tidak diperlukan. contohnya : AYAT PASIF PREDIKAT Kehujanan sepanjang hari Kegusaran Bersulam dengan benang emas Belum basuh SUBJEK Murid-murid itu Mereka semua Sapu tangannya Kasut sekolahnya b) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri orang pertama dan kata ganti nama orang kedua Ayat ini menggunakan kata ganti nama seperti saya. contohnya : AYAT PASIF PREDIKAT SUBJEK .dalam ayat pasif.seperti di atas. Dalam ayat demikian. kau.SUBJEK Akhbar itu Makanan itu Rumahnya Terbina AYAT PASIF PREDIKAT Kata Kerja Pasif Oleh + FN Keterangan Sudah dibaca Oleh bapa Semalam Dimasak Oleh emak Sebentar lagi Oleh jurubina Dalam setahun masa Untuk ayat pasif yang menggunakan imbuhan kata kerja pasif di.

Binaan oleh + frasa nama dalam ayat sedemikian boleh secara pilihan digugurkan.Kata Kerja Pasif Keterangan dengan KGD I/KGD II Bukunya Sudah saya Semalam kembalikan Kejayaan Akan kita raikan Bersamaini sama Hutangnya Belum kaujelaskan Sepenuhnya Barang itu Mesti awak Kesemuanya pulangkan c) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja Ayat pasif jenis ini mengandungi perkataan kena di hadapan kata kerja dasar yang tidak menerima awalan. contohnya . AYAT PASIF PREDIKAT Kata Kerja oleh + frasa nama Dasar Rampas Oleh kastam Pukul Oleh penduduk kampung Curi Oleh perompak Marah Oleh guru SUBJEK Kata kena Barang itu Kena Pencuri itu Kena Permata itu Mereka Kena Kena .

Fungsi klausa sebagai konstituen kepada ayat. . Ciri frasa nama (FN) terdiri daripada satu perkataan atau beberapa binaan dalam satu ayat. klausa.2. Menurut istilah sintaksis dapat didefinisikan sebagai bahagian dari ilmu bahasa yang membicarakan selok belok ayat. frasa adjektif. Akhir sekali. Frasa Sendi Nama (FSN) yang terdiri daripada satu sendi nama dan satu frasa sebagai pelengkap. dan kelompok kata menjadi ayat. Dalam setiap frasa pula mengandungi beberapa sifat dan binaan ayat. Manakala frasa ialah satu unit tatabahasa berdasarkan kata susunan yang mengandungi satu atau dua perkataan yang berpotensi untuk diluaskan menjadi dua perkataan atau lebih. Frasa Adjektif (FA) pula susunan perkataan terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sifar(Ajdektif). Sintaksis terkandung dengan 4 frasa iaitu frasa nama. frasa sendi nama dan frasa kerja. Manakala frasa kerja (FK) terdiri daripada kata kerja transitif dan tak transitif. Klausa pula merupakan unit gabungan perkataan yang mengandungi subjek dan predikat. dan frasa.4 Rumusan: Sintaksis adalah secara etimologis bererti menempatkan bersama-sama katakata menjadi kelompok kata. Jenis klausa terdiri daripada klausa bebas dan klausa terikat.

saya hanya bercakap. ayat majmuk campuran. 5. Tidak kurang juga. pancangan dan gabungan. banyak maklumat yang saya telah peroleh mengenai apa itu Bahasa Melayu 1 Akademik . Saya telah lebih memahami dan fasih tentang Morfologi dan Sintaksis yang merupakan keperluan sebagai bakal guru bagi mengelakkan saya membuat kesilapan semasa menghasilkan bahan penulisan dan juga semasa proses pengajaran dan pembelajaran selepas melaksanakan tugasan ini. Serta banyak lagi maklumat yang berguna tentang subjek yang amat menarik ini. serta penempatan morfem-morfem suprasegmental (intonasi) sesuai dengan struktur semantik yang diinginkan oleh pembicara sebagai dasarnya. saya tidak pernah tahu apa iyurajah pohon. saya dapat belajar membuat aya tdengan betul. Selain itu.Daripada definisi-definisi yang telah dikemukakan. Juga dapat mempelajari membuat rajah pohon. Contohnya. dapat disimpulkan bahawa sintaksis adalah bahagian daripada tatabahasa yang membicarakan kaedah kombinasi kata menjadi satuan gramatik yang lebih besar yang berupa frasa.Sebelum ini. membuat ayat tanpa mengetahui sebenarnya ada pola ayat dasar dalam Bahasa Melayu.0 REFLEKSI Alhamdulillah. Banyak jenis ayat yang saya dapat tahu melalui kerja kursus ini. menganalisis golongan kata berdasarkan petikan. Sepanjang proses melaksanakan folio ini. bersyukur ke hadrat Illahi kerana saya dapat menyiapkan tugasan ini pada tarikh yang sepatutnya. Saya juga berasa keperluan ini amat penting kerana seorang guru yang mempunyai ilmu tentang Morfologi dan Sintaksis maka murid-murid berupaya mengenalpasti dan menggunakan perkataan yang sesuai berdasarkan ilmu yang diajar oleh seorang guru kerana berjaya atau gagalnya sesuatu proses pembelajaran dalam kalangan murid-murid bergantung kepada kemampuan . klausa. Sebelum ini. dan ayat. ayat tunggal.

tugasan ini secara tidak langsung membantu saya untuk mengulang kaji sukatan pelajaran yang saya pelajari terutamanya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu 1. masalahnya adalah kerana sumbernya adalah terhad.seorang guru untuk mendedahkan murid kepada pentingnya pembelajaran Morfologi dan Sintaksis. Dari aspek kesukaran pencarian bahan rujukan di Pusat Sumber IPG Kampus Kota Bharu. Sementelahan itu. kriteria struktur morfem. Melalui pemahaman saya. Tugasan ini turut membantu mengeratkan hubungan persaudaraan antara pelajar dan pensyarah melalui sesi kolaborasi yang dijalankan sepanjang proses mendapatkan maklumat dan menyiapkan tugasan ini. banyak laman web yang tidak dapat dibuka kerana disekat oleh pihak institut. Ini bermakna bahawa kebanyakkan bahan penulisan mempunyai setiap bentuk kata yang telah dinyatakan. bentuk kata terbahagi kepada empat jenis iaitu bentuk kata tunggal. Semasa menjalankan analisis. semasa melaksanakan tugasan ini terdapat sedikit kesukaran yang saya hadapi ketika dalam proses menyiakan tugasan ini.T. Secara keseluruhannya saya berasa amat gembira kerana berjaya menyiapkan tugasan ini walaupun ketika itu terdapat banyak tugasan yang perlu diselesaikan dengan segera. Hal ini telah menyebabkan saya terpaksa meminjam internet jalur lebar daripada rakan untuk mencari bahan. bentuk kata ganda dan bentuk kata majmuk. bentuk kata terbitan. pemahaman saya mengenai golongan kata pula ialah golongan kata merupakan perkataan dalam sesuatu bahasa yang dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria seperti kriteria struktur fonologi atau bunyi. Walaupun rasa malu tetapi saya menerimanya sebagai satu ujian daripada Allah S.W. saya sempat mendalami Morfologi terutamanya bentuk kata dan golongan kata. Di samping itu. saya telah belajar untuk menerima kritikan dan komen yang membina daripada rakan-rakan mahupun pensyarah. Secara tidak langsung. kriteria sintaksis dan kriteria semantic Di samping itu. Saya juga berasa bahawa kritikan dan komen yang membina ini . manakala dalam pengaksesian internet.

Kesimpulannya. saya dapat mengenali antara satu sama lain dengan lebih dalam lagi terutamanya dari segi komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal walaupun terdapat perbezaan antara satu sama lain. kami dapat mengetahui kelemahan masing-masing dan menjadi lebih matang dalam melakukan sesuatu dan seterusnya dapat memperbaiki lagi kelemahan yang sedia ada dan mutu tugasan yang dihasilkan. .Bukan sahaja dapat menambah pengetahuan. tugasan ini telah memberi banyak kebaikan kepada diri saya. Melalui interaksi antara rakan-rakan sekelas.yang dapat memberikan saya peluang untuk memperbaiki kesilapan yang dilakukan terutamanya semasa melaksanakan tugasan dan seterusnya memajukan diri pada masa yang akan datang. Malahan. saya mendapati proses menyiapkan tugasan menjadi cepat dan mudah sekiranya setiap ahli kumpulan bekerjasama antara satu sama lain. Sepanjang melaksanakan tugasan ini. saya mendapati bahawa semangat kerjasama amatlah penting dalam sesebuah kumpulan. kami berjaya mengatasi masalah tersebut. saya merasakan melalui percanggahan pendapat tersebut. kadang-kadang saya dan rakan sekumpulan bercanggah pendapat antara satu sama lain. tetapi juga dapat menguji kecekapandan kesabaran saya. Saya dan rakan sekumpulan berjaya menyiapkan tugasan kumpulan dalam masa yang ringkas melalui pembahagian tugasan memandangkan masa yang ditetapkan untuk menghasilkan tugasan ini dalam tempoh yang singkat. tetapi. Walaupun. Berdasarkan pengalaman saya melakukan tugasan kumpulan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful