Ayat Klausa Tugas frasa: y y y y Subjek Prediket Objek Unsur keterangan

Frasa dan binaan frasa: y y y y Frasa nama Frasa kerja Frasa adjektif Frasa sendi nama

SINTAKSIS

Binaan ayat: y y y y Ayat dasar Ayat tunggal Ayat transformasi Ayat majmuk

Jenis ayat: y y y y Ayat penyata Ayat tanya Ayat perintah Ayat seruan

Ragam ayat: y y Ayat aktif Ayat pasif

DEFINISI SINTAKSIS

Jika ditinjau asal-usul perkataan sintaksis, kata ini berasal daripada perkataan Yunani, iaitu sun yang bererti ´dengan´ dan tattein yang bererti ´menempatkan katakata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kata atau ayat´. Kata suntattein ini kemudian menjadi istilah syntaxis dalam bahasa Belanda, dan synta dalam bahasa inggeris. Sintaksis ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, binaan, atau konstruksi ayat (Nik Safiah Karim et al., 1993:317). Bagi Abdullah Hassan (1980:164), sintaksis merupakan istilah untuk mengkaji pembentukan ayat, iaitu begaimana morfem dan kata disusun menjadi klausa dan ayat merupakan unit terbesar. contohnya : 1. Budak itu baru pulang dari sekolah.

Daripada contoh, binaan tersebut ialah ayat. Ayat tersebut mengandungi satu klausa yang terdiri daripada Subjek iaitu budak itu, dan predikatnya baru pulang dari sekolah. Dalam klausa tersebut pula mengandungi satuan yang disebut frasa, iaitu frasa budak itu, baru pulang dari sekolah. Dengan kata lain, ayat tersebut terdiri daripada konstituen frasa dan konstituen klausa. Daripada pelbagai definisi tersebut, dapat dirumuskan bahawa sintaksis sebagai kajian tentang bagaimana ayat-ayat dibentuk bermula dengan penyusunan perkataan untuk membentuk frasa, klausa, dan ayat. Dalam pembahasan sintaksis, yang dibincangkan ialah struktur frasa, klausa dan ayat. Hal ini bermakna bahawa satuan yang paling kecil dikaji dalam sintaksis ialah frasa, manakala satuan yang paling besar ialah ayat.

4.2

FRASA DAN BINAAN FRASA

3.1.0 DEFINISI FRASA Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurangkurangnya dua patah perkataan ataupun satu patah perkataan yang berpotensi untuk diperluas mejadi dua patah perkataan atau lebih. Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. Binaan frasa dalam bahasa Melayu boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif atau frasa sendi nama. Menurut binaanya, frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik

FN,FK dan FS ialah frasa endosentrik. Ini kerana kata nama, kata kerja, dan kata adjektif boleh menjadi unsur inti setiap frasa itu.

Frasa endosentrik ialah frasa yang mengandungi satu unsur inti. Unsur inti mewakili seluruh frasa dimana frasa dinamakan mengikut unsur inti . Jenis Frasa Frasa eksosentrik ialah frasa sendi nama yang tidak mempunyai unsur inti . frasa jenis ini dikatakan frasa eksosentrik kerana pusatnya bergantung kepada suatu unsur luaran.

Contohnya ke tandas dan di sekolah. Kewujudan sendi nama di bergantung kepada sekolah dan ke kepada tandas.

4. Terdapat juga unsur bukan nama yang boleh menjadi inti dan menduduki subjek frasa nama. Inti ialah yang menjadi fokus utama dalam frasa manakala penerang pula ialah penjelasan bagi menerangkan makna inti tersebut. 2) Abang sulung keluarga itu menuntut di universiti.1 FRASA NAMA Definisi Frasa yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya dan wujud secara bersendirian sebagai satu patah perkataan ataupun diikuti oleh penerang sesudah unsur inti tersebut. iaitu apabila unsur itu memainkan tugas dan berfungsi sebagai kata nama.2. Dalam ayat (2) unsur inti subjek ayat itu ialah frasa abang sulung keluarga itu yang boleh diikuti oleh penerang. Dalam ayat (1) unsur inti subjek ayat itu ialah frasa abang yang hanya terdiri daripada 1 patah perkataan. Contoh : 1) Abang menuntut di universiti. Dalam ayat (2) intinya adalah abang manakala penerang adalah sulung keluarga itu. contohnya : 1) Menderma perbuatan terpuji 2) Merah warna kegemaran saya Sesuatu ayat yang sempurna boleh terdiri daripada frasa nama sebagai subjek dan predikat seperti berikut : SUBJEK (FRASA NAMA) Puan Norihan Kereta putih itu PREDIKAT (FRASA NAMA) Guru sekolah menengah Kepunyaan bapa .

iaitu ia tidak diikuti oleh frasa nama sebagai penyambut untuk melengkapkannya. Contohnya : a.4. Kata kerja ini boleh diikuti dengan unsur pelengkap atau penerang. Ayat a. Budak-budak itu bergaduh sesama sendiri. Pelengkap atau penerang ialah perkataan yang hadir selepas kata kerja tidak transitif dan berfungsi untuk melengkapkan kata kerja tersebut. Pelengkap tidak boleh digugurkan kerana tanpanya kata kerja tersebut tidak boleh berfungsi.2 FRASA KERJA Definisi Ialah frasa yang terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya dan berfungsi sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. b. Anak kucingnya terjatuh ke dalam perigi buta. bergaduh dan terjatuh tidak diikuti oleh frasa nama sebagai objek. Contoh frasa kerja : Subjek Budak itu Atlet itu Predikat (Frasa Kerja) Menjerit sekuat-kuat hatinya Berlari sepantas kilat Binaan frasa kerja boleh terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif.2. b dan c menunjukkan kata kerja tidur. c. maka kata kerja ini tergolong dalam kata kerja tidak transitif. sebagai contohnya : a) Pelengkap Kata Nama FRASA Kata Kerja Tak Transitif Beratapkan KERJA Pelengkap Bertam . Adik tidur lena di dalam buaian. Kata Kerja Tak Transitif Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek.

y Keluarganya telah menetap di luar negara. b) Pelengkap Kata Adjektif FRASA Kata Kerja Tak Transitif Beransur Menjadi KERJA Pelengkap Baik Genting Contoh kata : y Kesihatannya beransur baik. y Meja solek itu beralaskan sutera Cina.Beralaskan Sutera Cina Contoh kata : y Rumah nenek saya beratapkan bertam. y Keadaannya menjadi genting. d) Penerang Kata Nama . y c) Pelengkap Frasa Sendi Nama FRASA Kata Kerja Tak Transitif Bekerja Menetap KERJA Pelengkap Di Sarawak Di luar negara Contoh kata : y Kakak bekerja di Sarawak.

contohnya : FRASA Kata Kerja Transitif Membersihkan menulis KERJA Penyambut Rumah Surat Contoh ayat : . y Keluarga Rahman berkebun sayur. Ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif dengan penerang ini tidak boleh dipasifkan. dan bukanlah objek kerana fungsinya hanya menerangkan kata kerja tersebut semata-mata. contohnya : FRASA Kata Kerja Tak Transitif Berbaju Berkebun KERJA Penerang batik Sayur Contoh ayat : y Pemuda itu berbaju batik.Ialah kata nama yang mengikuti kata kerja tak transitif. Terdapat juga kata kerja tak transitif yang tidak memerlukan sebarang penerang dan pelengkap seperti contoh berikut : y Penduduk kampung bergotong-royong y Semua pelajar telah pulang. iaitu kata kerja ini mesti diikuti oleh frasa nama sebagai penyambut untuk melengkapkan kata kerja tersebut. Kata Kerja Transitif Kata kerja transitif ialah kata kerja yang memerlukan objek.

sebagai contoh : y Mereka meraikan tetamu malam tadi. . y Samsul menulis surat kepada sahabatnya. sebagai contoh : y Kakak menyiapkan kertas kerjanya. Frasa kerja yang diikuti oleh frasa nama sebagai objek boleh terdiri daripada 1 atau 2 objek. predikat frasa adjektif boleh dikedepankan seperti contoh : y Bersih sekali keretanya. y Nani membancuh kopi. y Sangat kukuh meja itu. frasa adjektif dan frasa sendi nama.2. y Ibu menjahitkan ayah baju melayu. frasa kerja transitif juga boleh mempunyai unsur keterangan yang terdiri dari frasa nama.y Mereka membersih rumah sebelum hari raya. y Ibu membeli sayur-sayuran segar.3 FRASA ADJEKTIF Definisi Ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif atau kata sifat sebagai unsur intinya dan bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa seperti contoh : AYAT Subjek (Frasa Nama) Keretanya Meja kayu itu Predikat (Frasa Adjektif) Bersih sekali Sangat kukuh Dalam susunan songsang pula. Selain mempunyai binaan kata kerja sebagai inti dan diikuti oleh frasa nama sebagai objek. y Kakak menghantar adik ke sekolah hari ini. 4.

sebagai contohnya : y Dia murid paling cerdik. y Kanak-kanak itu bercakap sungguh petah. Pisau itu belum tajam. y Hani anak manja. Jika frasa adjektif bertugas sebagai unsur penerang pula. sama ada di hadapan atau di belakangnya. iaitu : a) Kata Penguat Hadapan . jika frasa adjektif bertugas sebagai unsur keterangan. kedudukannya dalam predikat ayat adalah selepas kata kerja. Kata penguat yang terdapat dalam frasa adjektif pula terdiri daripada 3 jenis. Hatinya terlalu baik. tetapi boleh juga disertai oleh kata bantu dan kata penguat. ii.Frasa adjektif juga boleh menjadi unsur keterangan dan unsur penerang. contohnya : y Motobot itu meluncur laju. Mutiara itu amat cantik. Binaan frasa adjektif bukan sahaja mengandungi kata adjektif sebagai unsur inti. 1. iii. sebagai contoh : FRASA Kata Bantu Belum Penguat (Hadapan) Terlalu Amat ADJEKTIF Kata Adjektif Penguat (Belakang) Tajam Baik Cantik Sekali Contoh ayat : i. kedudukan adalah selepas kata nama.

y Pemandangan waktu senja indah nian. baik. c) Kata Penguat Bebas Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya boleh di hadapan dan di belakang kata adjektif. y Masakannya tidak sesedap masakan ibu. contohnya : y Pokok kelapa itu sangat tinggi. contohnya . b) Kata Penguat Belakang Penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif. y Induk singa itu terlalu garang. 4. jauh dan tinggi seperti contoh terdahulu namun boleh juga terdiri daripada perkataan berimbuhan seperti terbensih. 2. contohnya : y Pakaiannya agak cantik. y Bunyi burung itu merdu sekali. y Warna pakaiannya kekuning-kuningan. sesedap dan kekuning-kuningan seperti dalam ayatayat berikut : y Mereka menang pertandingan kampung terbersih. y Anak bongsunya nakal benar. y Tempat tinggalnya paling jauh. y Lautan Pasifik dalam amat. y Lautan Pasifik amat dalam. y Pokok kelapa itu tinggi sangat.4 FRASA SENDI NAMA Definisi . Frasa adjektif bukan hanya terdiri daripada kata dasar seperti cantik.Penguat hadapan ialah perkataan yang terletak di belakang kata adjektif.2.

untuk. Kata Sendi Nama + Frasa Nama Binaan ini terdiri daripada 1 kata sendi nama dan diikuti oleh satu kata nama sebagai pelengkap. frasa sendi nama menduduki bahagian predikat ayat. contohnya : FRASA SENDI Kata Sendi Nama Sejak Daripada Untuk Dengan pada NAMA Frasa Nama Semalam Kayu jati Murid cemerlang Kesabarannya Dinding rumah 2. kepada. daripada.Frasa sendi nama ialah frasa yang terdiri daripada 1 kata sendi nama yang diikuti oleh 1 frasa nama sebagai pelengkap kepada kata sendi nama ini. contohnya : dari. pada. Dalam susunan ayat biasa. contohnya : Subjek Nama) Kerusi itu Keretanya Filem itu (Frasa Predikat (Frasa Sendi Nama) Daripada kayu jati Di pusat servis Tentang peperangan Secara umumnya. ke. oleh dan sebagainya. Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama . frasa sendi nama mempunyai 3 pola binaan seperti yang berikutnya : 1. Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama.

contohnya : FRASA SENDI NAMA KATA SENDI NAMA Ke Ke Dari dari FRASA NAMA Kata Arah Utara Utara Belakang Belakang Frasa Nama Tanah air Tanah air Rumah Rumah Setiap tahun Dengan datuk Keterangan . Kata Sendi Nama + (Kata Arah) + Frasa Nama + (keterangan) Satu lagi binaan frasa sendi nama terbentuk apabila frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu diikuti oleh unsur keterangan yang hadir secara pilihan. contohnya : Frasa Kata Sendi Nama Sendi Nama Frasa Kata Arah Nama Kata Nama Sekolah Kedai Di Ke Hadapan Belakang 3.Binaan ini terdiri daripada satu kata sendi nama diikuti oleh frasa nama yang didahului oleh kata arah sebagai unsur pilihan.

Jika salah satu elemen tersebut tiada.1 Kata Nama Kata nama yang menjadi subjek ini boleh terdiri daripada kata nama am. Contohnya : Jadual 20 4. Subjek boleh terdiri daripada beberapa unsur. 4. Sebuah ayat yang gramatis perlulah terdiri daripada dua elemen penting iaitu subjek dan prediket. 4. frasa menentukan sama ada sesebuah ayat tersebut gramatis atau tidak.1.3. Contoh : Jadual 21 .4.1. kata nama khas atau kata nama terbitan.3.3.3 Tugas frasa Frasa adalah amat penting di dalam sesebuah ayat. Terdapat empat unsur utama yang boleh menjadi subjek.1 Subjek Subjek ialah frasa yang terletak di hadapan prediket dalam susunan ayat yang biasa. ayat tersebut akan menjadi ayat yag tergantung dan mengelirukan.2 Kata Ganti Nama Kata ganti nama juga boleh bertindak sebagai subjek dalam sesebuah ayat.

1.Golongan ini adalah kata adjektif yang boleh menggantikan tugas kata nama dan berfungsi sebagai subjek. Contoh : .1 Prediket frasa nama Frasa nama yang menjadi unsur predikat boleh terdiri daripada kata nama am. Contoh : Jadual 22 4.2 Predikat Prediket adalah frasa yang terletak selepas subjek dalam susunan ayat biasa.3.3.4.2. Bahagian predikat ini biasanya boleh diisi dengan beberapa jenis frasa yang berikut : 4.3 Kata kerja yang berfungsi sebagai kata nama Sesetengah kata kerja boleh berfungsi sebagai subjek atau boleh mengambil tugas kata nama.3.4 Kata adjektif yang berfungsi sebagai kata nama Terdapat golongan kata adjektif yang boleh menjadi subjek.1. Contoh : Jadual 23 4.3. kata nama khas dan kata nama terbitan.

Penambahan kata bandingan paling dan lebih adalah dibolehkan.Jadual 24 4.3. Contoh : Jadual 25 Kata bantu juga boleh disertakan sebelum kata kerja. frasa kerja tak transitif dan kata kerja terbitan.2 Prediket frasa kerja Frasa kerja yang boleh menjadi unsur predikat ialah frasa kerja transitif.3 Prediket frasa adjektif Frasa adjektif yang boleh menjadi prediket adalah kata adjektif asal atau kata adjektif ganda. Terdapat dua jenis kata bantu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam.3.2. Kata bantu tersebut ialah : Jadual 26 4.2. Penambahan .

3.imbuhan ±ter yang membawa maksud paling juga dibenarkan pada kata adjektif asal. Jenis objek tersebut ialah : Jadual 29 .4 Prediket frasa sendi nama Frasa sendi nama yang menjadi unsur prediket terdiri daripada kata sendi nama yang diikuti oleh frasa nama. Jadual 28 4.2. Jadual 27 4. Contoh boleh dilihat dalam jadual 28 di bawah. Contoh boleh dilihat dalam jadual 27 di bawah.3 Objek Objek adalah bentuk kata nama atau sederetan kata nama yang menjadi penyambut kepada kata kerja transitif.3. Terdapat dua jenis objek.

Jadual 31 . Frasa keterangan berfungsi menerangkan kata kerja dengan lebih lanjut. Jadual 30 di bawah merupakan contoh unsur keterangan.3.4 Unsur keterangan Frasa keterangan ialah unsur yang biasanya terletak dalam frasa kerja. Jadual 30 Terdapat lapan jenis unsur keterangan yang mempunyai tujuan yang berlainan berdasarkan maknanya. Unsur keterangan boleh terdiri daripada frasa sendi nama. frasa adjektif dan frasa nama.4. Frasa keterangan terletak selepas kata kerja tak transitif atau selepas objek dalam susunan ayat yang biasa. Jenis unsur keterangan ini boleh dirumuskan dalam jadual 31 di bawah.

saya akan hadir 3. manakala klausa tak bebas disebut sebagai klausa kecil.1 KLAUSA TAK BEBAS Klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri kerana maknanya bergantung pada klausa bebas.1. Klausa bebas ialah klausa yang boleh berdiri sendiri sebagai ayat yang lengkap apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna. klausa tersebut boleh bersifat ayat lengkap. Sebagai konstituen dalam pembentukan ayat.0 KLAUSA BEBAS. klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat. yang menjadi konstituen kepada ayat. Contohnya: . mereka mogok 4.1. Dalam ayat yang mengandungi klausa bebas disebut klausa utama.1. Jika klausa tersebut diujarkan dengan intonasi sempurna .1.4.1. dia sedang bekerja 4.0 KLAUSA 4. Klausa tak bebas Jenis Klausa Klausa Bebas 4.0 DEFINISI FRASA Mengikut Kamus Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (halaman 433). iaitu dimulai dan diakhiri dengan kesenyapan.1. kamu pandai 2.1 JENIS KLAUSA 4. Contohnya: CONTOH KLAUSA BEBAS 1. klausa terbahagi kepada dua jenis iaitu.

. dalam tatabahasa tidak ada unit yang lebih tinggi yang mempunyai ayat sebagai unsurnya. Sebagai contoh. dalam ayat adik menangis. subjek merupakan unsur yang diterangkan manakala prediket adalah unsur yang menerangkan. Ayat yang terdiri daripada klausa yang disertai dengan intonasi ayat yang lengkap. ³Ayat ialah unit yang paling tinggi dalam skala tatatingkat nahu. ayat ialah pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap yang pengucapannya dimulai dan diakhiri dengan kesenyapan serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et. Binaan ayat dapat dibahagikan kepada empat kumpulan. Ayat merupakan unsur penting dalam kajian bahasa. Omar (1980: 359).0 DEFINISI AYAT. adik merupakan subjek atau unsur diterangkan manakala menangis merupakan unsur yang merangkan bahawa adik sedang menangis. Menurut Kamus Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (halaman 432).1. 4.0 AYAT 5.2 Binaan Ayat Ayat biasanya terdiri daripada dua unsur yang utama iaitu subjek dan prediket. Menurut Asmah Hj.al:2006: 414). iaitu yang dimulai dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan dan intonasinya menyatakan bahawa ayat itu sempurna dan selesai´.Klausa Bebas (klausa utama) Hafiz pandai Klausa tak bebas (klausa kecil) kerana dia rajin belajar 5. Dalam perkataan lain. Dalam huraian tatabahasa.

Pola Pola 1 (FN+FN) Pola 2 (FN+FK) Pola 3 (FN+FA) Pola 4 (FN+FSN) Subjek Puan Siti Frasa Nama Nenek Frasa Nama Budak itu Frasa Nama Barang itu Frasa Nama Prediket guru tadika Frasa Nama sedang makan spageti Frasa Kerja comel sungguh Frasa Adjedtif untuk Naim Frasa Sendi Nama Ayat dasar ini boleh terbina sekurang-kurangnya dengan dua patah perkataan. Ayat ini adalah asas kepada pembentukkan ayat majmuk dan ayat tunggal. Ayat tunggal mempunyai ciri yang sama dengan ayat dasar. 4.2. Ayat tunggal boleh terbina dengan ayat yang sonsang. namun begitu. Dapat disimpulkan di sini bahawa ayat dasar dan ayat tunggal mempunyai susunan yang sama pada satu-satu masa. pola atau struktur binaan pada ayat dasar adalah tetap.2.2 Ayat Tunggal Ayat tunggal terdiri daripada satu klausa sahaja dan di dalam klausa tersebut hanya terdapatsatu konstituen subjek dan satu konstituen prediket. Terdapat empat pola di dalam bahasa Melayu. Ayat tunggal boleh dibina untuk menjadi ayat tanya atau seruan dan tidak seperti ayat dasar yang hanya membina ayat penyata sahaja. Ayat tunggal juga boleh terdiri daripada jenis ayat yang lain selain ayat keterangan.4. terdapat sedikit perbezaan pada kedua-dua ayat tersebut.1 Ayat Dasar Ayat dasar juga dikenali sebagai ayat inti. Salah satu perbezaan yang ketara ialah binaan ayat tunggal tidak semestinya mengikut hukum DM. Dalam bahasa Melayu. Pola-pola ini boleh dijelaskan dalam jadual di bawah. Namun begitu. ayat tunggal adalah berbeza daripada ayat dasar jika prediket .

3. proses ini dipraktikkan dalam kehidupan harian.2. Sebagai contoh.2. 4.3 Ayat Transformasi Ayat transformasi juga disebut sebagai ayat terbitan atau terbitan. Selain itu.1. hal ini mengakibatkan sesuatu unsur itu tidak lagi wujud. 4. Rumus atau hukum transformasi ini berfungsi untuk mengubah aturan atau struktur ayat serta menggugurkan atau memperluaskan sesuatu unsur dalam ayat mahupun frasa. Biasanya.3.2. oleh sebab itu. 4. Proses pengguguran ini berlaku pada bahagian-bahagian tertentu dalam sesuatu ayat.3. Sebenarnya. 4.keterangan diubah kepada prediket yang lain. pengguguran subjek tersebut tidak menjejaskan maksud asal ayat tersebut. ayat tunggal juga berbeza daripada ayat dasar apabila sesuatu ayat tersebut disonsangkan. pengguguran boleh dibahagikan kepada empat jenis pengguguran. Ayat di atas adalah ayat asal perkataan tersebut. y Kamu semua jangan bising. melalui proses ini.1. Penerbitan sesuatu ayat juga hendaklah mematuhi hukum atau rumus transformasi.2. perkataan kamu semua tekah digugurkan supaya ayat tersebut lebih senang untuk dilafazkan. Dalam bahasa Melayu.1 pengguguran subjek kata ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah Dalam ayat perintah jenis suruhan. Lebih penting lagi. Dalam kehidupan harian kita sering melihat notis-notis yang bertulis jangan bising. ayat tersebut telah pun melalui proses pengguguran subjek kata ganti nama diri orang kedua. Namun. pengguran sering digunakan. penerbitan ayat transformasi dilakukan melalui beberapa proses iaitu proses pengguguran.2 Pengguguran subjek frasa nama yang serupa dalam ayat majmuk .1 Proses Pengguguran Proses pengguguran ini berlaku dengan menggugurkan unsur-unsur tertentu daripada sesuatu binaan ayat. penyusunan semula dan peluasan.

Jadual 9 4. Contoh proses tersebut boleh dilihat dalam jadual 9 di bawah. Contoh proses boleh dilihat dalam jadual 10 di bawah.Jika terdapat dua subjek yang serupa dalam dua ayat. prediket pada ayat yang kedua boleh digugurkan dan ayat tersebut akan menjadi ayat majmuk jenis gabungan.3 Pengguguran prediket frasa kerja yang serupa dalam ayat majmuk. Contoh proses tersebut boleh dilihat dalam jadual 8 di bawah.1. Jadual 8 4.2. Jadual 10 . Oleh itu. proses pengguran ini boleh berlaku dengan menggugurkan (oleh dan frasa nama) tersebut. subjek pada ayat yang kedua boleh digugurkan agar ayat tersebut boleh digabungkan menjadi ayat majmuk jenis gabungan.1.3.4 Pengguguran (oleh + Frasa nama) dalam ayat pasif Binaan ayat pasif selalunya menggunakan perkataan oleh dan diikuti oleh frasa nama.2.3. Jika terdapat prediket yang serupa dalam sesebuah ayat majmuk. Hal ini tidak mengubah maksud ayat tersebut.

3.2. Proses ini akan menyebabkan berlakunya sedikit pengguguran. Contoh proses tersebut boleh dilihat dalam jadual 11 di bawah.2. Penyusunan semula ini akan menyebabkan frasa nam yang menjadi objek sipi berpindah kedudukan menjadikannya objek tepat dalam ayat yang baharu. Contoh proses ini boleh dilihat dalam jadual 12 di bawah.3.2 Penyusuan semula frasa nama sebagai objek Proses penyusunan semula ini berlaku pada ayat-ayat yang mempunyai dua jenis objek iaitu objek tepat dan objek sipi.2.2.3.4.2 Proses Penyusunan semula Proses penyusunan semula adalah satu proses di mana ayat tersebut diolah semula membentuk sesuatu ayat yang lebih gramatis yang baharu. Kata kerja yang diakhiri dengan imbuhan ±i pula akan ditukarkan dengan kata imbuhan ±kan. Jadual 12 . Objek tepat pula akan berpindah ke akhir ayat selepas kata sendi nama kepada. Jadual 11 4. penggantian dan penambahan pada ayat yang baharu.1 Penyusunan semula frasa nama sebagai subjek Proses penyusunan ini boleh diibaratkan sebagai proses menukar ayat aktif kepada ayat pasif.2. Frasa nama yang berfungsi sebagai objek atau penyambut dalam sesuatu ayat aktif akan diletakkan ke hadapan ayat manakala subjek ayat akan diletakkan selepas frasa kerja dalam ayat pasif. 4. Proses penyusunan ini dapat dikelaskan kepada tiga kumpulan.

terdapat tiga jenis peluasan dalam bahasa Melayu.3. Jadual 13 4. Proses ini berlaku dengan unsur keterangan diletakkan ke hadapan ayat agar unsur keterangan itu dapat menjadi fokus.3.2. 4.2.3. Contoh proses ini boleh dilihat dalam jadual 14 di bawah. Terdapat beberapa jenis peluasan dalam bahasa Melayu. syarat.3. Jadual 14 4. musabab dan seumpamanya.2.3.2.3 Penyusunan semula melalui ayat songsang Penyusunan semula ayat songsang berlaku pada ayat-ayat songsang yang mengandungi keterangan tempat.2.3 Proses Peluasan Proses peluasan bermaksud penambahan unsur-nsur dalam ayat yang baharu.3.4. Secara lebih tepat.1 Peluasan subjek kata nama Subjek yang terdiri daripada frasa nama boleh dipeluaskan dengan memancangkan satu ayat yang lain kepada subjek asal dengan menggunakan kata relatif yang. Contoh proses ini boleh dilihat dalam jadual 13 di bawah. masa.2 Peluasan frasa prediket .

4 Ayat Majmuk Ayat majmuk ialah gabungan dua atau lebih ayat tunggal.2. contoh proses ini boleh dilihat dalam jadual 16 di bawah.(ayat tunggal) c) Aziz sedang membaca buku sementara Azizan sedang mengemas bilik).3 Peluasan kata hubung Peluasan kata hubung berlaku dengan menggabungkan ayat dengan menggunakan kata hubung seperti tetapi. Ayat majmuk biasanya digabungkan dengan menggunakan kata hubung. Penggabungan ini menyebabkan terdapat lebih daripada dua subjek atau lebih daripada dua prediket. 4.Peluasan frasa prediket ini berlaku jika sesuatu frasa nama dalam ayat yang hendak dipancangkan itu berfungsi sebagai subjek kepada ayat pancangan tersebut.2.3. jika dan sebagainya. Jadual 15 4.4.1 Ayat majmuk gabungan .(ayat tunggal) b) Azizan mengemas bilik.contohnya: a) Aziz sedang membaca buku. Kata hubung ini berfungsi untuk menghasilkan ayat terbitan jika terdapat dua unsur frasa dalam ayat.3. Contoh proses ini boleh dilihat dalam jadual 15 di bawah.3. Jadual 16 4.3. (ayat majmuk) Ayat majmuk dapat dibahagikan kepada tiga jenis.2.

2. kerana. ) mungkin digunakan jika gabungan terdiri daripada tiga atau lebih klausa. kata hubung seperti dan. bahawa. padahal. Ayat kecil utama dan satu atau lebih bebas atau ayat dipancangkan di dalam ayat utama dengan menggunakan kata hubungan seperti yang. apabila. dan ayat keterangan. lalu dan sebagainya. sambil dan sebagainya digunakan. sungguhpun dan sebagainya. tambahan. jika. Perhatikan contoh berikut: 1) Kanak-kanak yang cedera itu rupa-rupanya anak Leman. Ayat majmuk gabungan boleh jadi ayat yang mengandungi fakta yang sejajar atau fakta yang bertentangan. tetapi. Ini bermakna dalam ayat berkenaan klausa terdapat satu tak klausa bebas atau ayat kecil. Ayat kecil dipancangkan ke dalam subjek ayat utama atau predikat ayat utama dengan menggunaka kata hubung. Untuk fakta yang bertentangan. sebaliknya. serta. ayat majmuk pancangan dapat dibahagikan kepada tiga jenis iatu ayat relatif. 4. serta.2 Ayat majmuk pancangan Ayat majmuk pancangan ialah ayat yang dibentuk oleh klausa yang tidak setara. Koma( . (2) Kanak-kanak itu rupa-rupanya anak Pak Leman (3) Kanak-kanak itu cedera .Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang dibina oleh dua atau lebih klausa bebas dengan menggunakan kata hubung seperti dan. Ayat Relatif Ayat relatif terdiri daripada satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa terikat atau ayat kecil. sementara dan sebagainya digunakan. kata hubungan seperti tetapi.4. pula. Dalam bahasa Melayu. Untuk fakta yang bertentangan.3. atau. ayat komplemen.

Oleh sebab dia memandu terlalu laju. Selain itu. subjek juga boleh diterangkan sebagai ayat kecil dan menjadi komplemen ayat utama. Ayat komplemen Ayat majmuk komplemen ialah ayat utama yang dipancangkan dengan ayat kecil yang seterusnya menjadi komplemen kepada ayat utama. Perhatikan contoh berikut: Dia memberitahu sesuatu Jika sesuatu itu diterangkan sebagai ``giginya sakit'' atau ``membeli baju baru'' atau ``akan bertolak ke Kuala Lumpur esok'' maka ayat komplemen dapat dibentuk dengan menggunakan kata hubung bahawa atau yang. Dia memberitahu giginya sakit Dia memberitahu membeli baju baru Dia memberitahu akan bertolak ke Kuala Lumpur esok. Ayat keterangan Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan kepada predikat. Ayat kecil yang ditaip tebal dalam contoh di atas merupakan objek kata kerja transitif.Ayat (3) telah dipancangkan kepada subjek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan ``kanak-kanak itu'' dan menggunakan kata hubung yang. Contoh: Pemain hoki negara gagal kerana tidak bersedia. Atan menerima empat saman .

bagai. dengan. sekiranya. Perhatikan contoh-contoh di bawah. demi. umpama. bagi. Contoh-contoh kata hubung dalam ayat keterangan seperti kerana. walaupun. untuk. tatkala. . lantaran. andainya. Biasanya. (Ayat campuran ini terdiri daripada ayat gabungan dan ayat keterangan waktu. kalau-kalau. 4. kalau. Ayat yang terhasil daripada penggabungan ayat tunggal dan ayat majmuk atau beberapa ayat majmuk yang lain. hingga sehingga. ayat jenis ini panjang. sebab. meskipun. sekalipun. sementara. bak. iaitu Pemain hoki negara gagal dan Atan menerima empat saman. agar. macam.2.3 Ayat majmuk campuran Ayat majmuk jenis campuran adalah yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat.3.4. jika. Klausa utama ditandakan `U' dan bilangannya dinomborkan. ayat kecil ditandakan 'K' dan bilangannya dinomborkan. atau dua ayat utama dan satu ayat kecil). setelah. seperti. supaya. sungguhpun. Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan kata hubung yang tertentu. oleh. ketika. Panjang pendek bukanlah kriteria ayat majmuk campuran tetapi bilangan subjek dan predikatnya atau bilangan klausanya. sambil. contoh 1: Negara mengalami masalah ekonomi (U1) tetapi keadaannya bertambah baik (U2) apabila pertumbuhan eknomi mula berkembang semula (K1).Ayat kecil dalam ayat majmuk keterangan menerangkan kata kerja dalam ayat utama.

5.1. ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu penyataan Tujuan untuk menyatakan atau memberikan keterangan tentang sesuatu perkara.1. benda atau orang AYAT PENYATA Diujarkan dengan intonasi sederhana dan diakhiri dengan nada penutup turun Bentuk asas ayat penyata terdiri daripada unsur subjek dan predikat dan boleh terdiri dari ayat tunggal atau ayat majmuk Mensyuarat itu Subjek l berjalan lancar Predikat . ayat-ayat bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada empat jenis iaitu: Jenis Ayat Ayat perintah Ayat tanya Ayat penyata Ayat seruan 5.1 JENIS AYAT Ayat dikategorikan kepada jenis-jenis tertentu berdasarkan intonasi ayat itu. Berdasarkan lagu bahasa dan tujuannya.0 AYAT PENYATA Menurut Kamus Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (halaman 441).1.

Apakah nama anda? 2. jemput. Intonasi ayat tanya berbeza daripada ayat penyata dari segi nada akhirnya.1.2 AYAT PERINTAH AYAT PERINTAH Ayat yang digunakan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. tolong.1. engkau dan sebagainya yang biasa digugurkan Diujarkan dengan intonasi perintah. minta dan sebagainya.1. kamu. Contoh ayat : 1. Siapakah yang tinggal di rumah itu? 5. iaitu intonasi menurun dengan nada keras pada mana-mana perkataan yang hendak ditekankan maksudnya Penggunaan kata khusus seperti jangan. seseorang atau benda. usah sila. Ayat suruhan Baca buku ini sekarang! Ayat silaan Ayat permintaan Sila masuk Tolong buka pintu itu Ayat larangan Jangan merokok dalam bilik . iaitu nada menaik. dalam ujaran sebenar ada penutur yang menggunakan intonasi bentuk ayat penyata bagi tujuan menanyakan soalan atau mendapatkan respons daripada pendengar. Namun demikian.1.5. ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal.1 AYAT TANYA.

geram dan sebagainya Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang biasanya terletak di akhir ayat. Contoh ayat aktif ialah : SUBJEK KATA KERJA Saya menyaksikan kemalangan itu Saya Menyaksikan berlaku Dia mengelamun sepanjang hari Dia Mengelamun Ayat aktif dapat dibahagikan kepada 2 iaitu : a) Ayat Aktif Transitif Ialah ayat yang mengutamakan subjek asal sebagai judul dan ayat ini mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama sebagai objek. aduh.8 RAGAM AYAT Ayat dalam bahasa melayu boleh terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. wahai dan sebagainya. amboi.5. Penggunaan kata : oh. wah.3 AYAT SERUAN Ayat yang bertujuan untuk melahirkan berbagai-bagai perasaan seperti gembira. sedih. sama ada ayat itu didahului oleh kata seru atau tidak. terkejut. kagum. 4.1 AYAT AKTIF Definisi Ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang digunakan.1. eh.8. contohnya : AYAT AKTIF TRANSITIF SUBJEK PREDIKAT Kata Kerja Objek AYAT . Contoh ayat : 1) Aduh.1. berbaktilah kepada negara ! 4. Sakitnya kakiku ! 2) Wahai anak-anakku. syabas. cis. Pembahagian ayat sedemikian adalah dengan melihat kedudukan unsur-unsur yang berkaitan dengan konstituen subjek dan predikat.

Transitif Pekerja itu Mencuci Air hujan Membasahi Taufan Memusnahkan Anak ayam Mencari Bangunan Bajunya Harta benda Ibunya Ayat aktif yang mengandungi kata kerja transitif boleh mengandungi 2 objek sebagai penyambut. b) Ayat Aktif Tak Transitif . objek sipi yang asal menjadi objek tepat yang baru. Objek sipi ialah yang menjadi penyambut tak langsung kepada kata kerja. Ayat aktif transitif yang mengandungi 2 objek ini boleh diubah binaannya seperti berikut : AYAT AKTIF TRANSITIF PREDIKAT Kata Kerja Objek Transitif Menghadiahkan Jam tangan Menjahit Baju kurung Membeli Beg tangan SUBJEK Guru Ibu Abang Frasa Sendi Nama Kepada muridnya Untuk adik Untuk emak Dalam contoh di atas objek tepat yang asal telah mendapat kata sendi nama di hadapannya lalu terbentuklah frasa sendi nama yang bertugas sebagai keterangan. iaitu objek tepat dan objek sipi. contohnya : AYAT AKTIF TRANSITIF PREDIKAT Kata Kerja Objek Transitif Tepat Menghadiahi Muridnya Menjahitkan Membelikan Adik Emak SUBJEK Guru Ibu Abang Objek Sipi Jam tangan Baju kurung Beg tangan Objek tepat ialah objek yang menjadi penyambut langsung kepada kata kerja transitif.

ayat pasif dalam bahasa melayu terbahagi kepada 3 bentuk yang berikut : a) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Ayat pasif jenis ini mengandungi imbuhan kata kerja pasif di. .Pokok itu membesar. Ayat ini dapat dibahagikan kepada 2 iaitu : i.Pekerja sedang berehat. . . .2 AYAT PASIF Definisi Ialah ayat yang asalnya terbentuk daripada ayat aktif transitif. ii. y Pokok itu membesar dengan cepat.Bas itu menghala y Penyakitnya beransur sembuh. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan Ayat ini mesti diikuti oleh unsur pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat. iaitu ayat yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. 4. contohnya : y Pekerja sedang berehat di bawah jambatan. iaitu kata kerja yang tidak diikuti oleh sebarang frasa nama sebagai objek atau penyambut. Ayat di atas menunjukkan ayat yang tidak gramatis dan tidak sempurna maksudnya kerana unsur keterangan tidak boleh ditiadakan. Pelengkap ini berfungsi sebagai frasa keterangan yang tidak boleh digugurkan. contohnya : . iaitu boleh dikekalkan atau ditiadakan. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan Ayat ini boleh mengandungi frasa keterangan secara pilihan.Penyakitnya beransur.8. contohnya : y Bas itu menghala ke timur.dan ter-.Ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif. contohnya : CONTOH AYAT PASIF Bangunan dicuci oleh pekerja itu Bajunya dibasahi oleh air hujan Buku itu kami baca Pada umumnya.

Kata ganti nama diri sedemikian tidak boleh menerima kata kerja imbuhan di. contohnya : y Akhbar itu sudah dibaca bapa semalam y Makanan itu dimasak emak sebentara tadi Hal ini berbeza dengan ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif ter-.SUBJEK Akhbar itu Makanan itu Rumahnya Terbina AYAT PASIF PREDIKAT Kata Kerja Pasif Oleh + FN Keterangan Sudah dibaca Oleh bapa Semalam Dimasak Oleh emak Sebentar lagi Oleh jurubina Dalam setahun masa Untuk ayat pasif yang menggunakan imbuhan kata kerja pasif di. Dalam ayat demikian. contohnya : y Rumahnya terbina jurubina dalam masa setahun Ayat pasif juga boleh dibentuk dengan kata kerja yang mengandungi imbuhan berdan ke. aku.dalam ayat pasif. ku. engkau. iaitu kata sendi nama oleh tidak boleh digugurkan kerana boleh menjejaskan maksud ayat dan dianggap tidak gramatis atau sempurna. anda kami dan kita yang diikuti secara langsung oleh kata kerja dasar.«-an. contohnya : AYAT PASIF PREDIKAT Kehujanan sepanjang hari Kegusaran Bersulam dengan benang emas Belum basuh SUBJEK Murid-murid itu Mereka semua Sapu tangannya Kasut sekolahnya b) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri orang pertama dan kata ganti nama orang kedua Ayat ini menggunakan kata ganti nama seperti saya. kau. kata sendi nama oleh secara langsung boleh digugurkan tanpa menjejaskan maksud ayat. bahagian oleh + frasa nama biasanya tidak diperlukan.seperti di atas. contohnya : AYAT PASIF PREDIKAT SUBJEK .

Kata Kerja Pasif Keterangan dengan KGD I/KGD II Bukunya Sudah saya Semalam kembalikan Kejayaan Akan kita raikan Bersamaini sama Hutangnya Belum kaujelaskan Sepenuhnya Barang itu Mesti awak Kesemuanya pulangkan c) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja Ayat pasif jenis ini mengandungi perkataan kena di hadapan kata kerja dasar yang tidak menerima awalan. Binaan oleh + frasa nama dalam ayat sedemikian boleh secara pilihan digugurkan. AYAT PASIF PREDIKAT Kata Kerja oleh + frasa nama Dasar Rampas Oleh kastam Pukul Oleh penduduk kampung Curi Oleh perompak Marah Oleh guru SUBJEK Kata kena Barang itu Kena Pencuri itu Kena Permata itu Mereka Kena Kena . contohnya .

. Dalam setiap frasa pula mengandungi beberapa sifat dan binaan ayat.4 Rumusan: Sintaksis adalah secara etimologis bererti menempatkan bersama-sama katakata menjadi kelompok kata. dan kelompok kata menjadi ayat.2. Fungsi klausa sebagai konstituen kepada ayat. klausa. Sintaksis terkandung dengan 4 frasa iaitu frasa nama. Manakala frasa kerja (FK) terdiri daripada kata kerja transitif dan tak transitif. Klausa pula merupakan unit gabungan perkataan yang mengandungi subjek dan predikat. Frasa Adjektif (FA) pula susunan perkataan terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sifar(Ajdektif). Frasa Sendi Nama (FSN) yang terdiri daripada satu sendi nama dan satu frasa sebagai pelengkap. Menurut istilah sintaksis dapat didefinisikan sebagai bahagian dari ilmu bahasa yang membicarakan selok belok ayat. Jenis klausa terdiri daripada klausa bebas dan klausa terikat. Manakala frasa ialah satu unit tatabahasa berdasarkan kata susunan yang mengandungi satu atau dua perkataan yang berpotensi untuk diluaskan menjadi dua perkataan atau lebih. dan frasa. Ciri frasa nama (FN) terdiri daripada satu perkataan atau beberapa binaan dalam satu ayat. Akhir sekali. frasa sendi nama dan frasa kerja. frasa adjektif.

Contohnya. banyak maklumat yang saya telah peroleh mengenai apa itu Bahasa Melayu 1 Akademik . saya hanya bercakap. pancangan dan gabungan. saya dapat belajar membuat aya tdengan betul. Banyak jenis ayat yang saya dapat tahu melalui kerja kursus ini. Sebelum ini. Serta banyak lagi maklumat yang berguna tentang subjek yang amat menarik ini. membuat ayat tanpa mengetahui sebenarnya ada pola ayat dasar dalam Bahasa Melayu. Selain itu.0 REFLEKSI Alhamdulillah.Sebelum ini. Tidak kurang juga. Sepanjang proses melaksanakan folio ini. Saya juga berasa keperluan ini amat penting kerana seorang guru yang mempunyai ilmu tentang Morfologi dan Sintaksis maka murid-murid berupaya mengenalpasti dan menggunakan perkataan yang sesuai berdasarkan ilmu yang diajar oleh seorang guru kerana berjaya atau gagalnya sesuatu proses pembelajaran dalam kalangan murid-murid bergantung kepada kemampuan . Juga dapat mempelajari membuat rajah pohon. Saya telah lebih memahami dan fasih tentang Morfologi dan Sintaksis yang merupakan keperluan sebagai bakal guru bagi mengelakkan saya membuat kesilapan semasa menghasilkan bahan penulisan dan juga semasa proses pengajaran dan pembelajaran selepas melaksanakan tugasan ini. 5. dan ayat. bersyukur ke hadrat Illahi kerana saya dapat menyiapkan tugasan ini pada tarikh yang sepatutnya. ayat majmuk campuran. dapat disimpulkan bahawa sintaksis adalah bahagian daripada tatabahasa yang membicarakan kaedah kombinasi kata menjadi satuan gramatik yang lebih besar yang berupa frasa. serta penempatan morfem-morfem suprasegmental (intonasi) sesuai dengan struktur semantik yang diinginkan oleh pembicara sebagai dasarnya. ayat tunggal.Daripada definisi-definisi yang telah dikemukakan. saya tidak pernah tahu apa iyurajah pohon. klausa. menganalisis golongan kata berdasarkan petikan.

Hal ini telah menyebabkan saya terpaksa meminjam internet jalur lebar daripada rakan untuk mencari bahan. Ini bermakna bahawa kebanyakkan bahan penulisan mempunyai setiap bentuk kata yang telah dinyatakan. manakala dalam pengaksesian internet. pemahaman saya mengenai golongan kata pula ialah golongan kata merupakan perkataan dalam sesuatu bahasa yang dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria seperti kriteria struktur fonologi atau bunyi. banyak laman web yang tidak dapat dibuka kerana disekat oleh pihak institut.seorang guru untuk mendedahkan murid kepada pentingnya pembelajaran Morfologi dan Sintaksis. bentuk kata ganda dan bentuk kata majmuk. kriteria struktur morfem. bentuk kata terbahagi kepada empat jenis iaitu bentuk kata tunggal. kriteria sintaksis dan kriteria semantic Di samping itu. saya sempat mendalami Morfologi terutamanya bentuk kata dan golongan kata. tugasan ini secara tidak langsung membantu saya untuk mengulang kaji sukatan pelajaran yang saya pelajari terutamanya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu 1. Walaupun rasa malu tetapi saya menerimanya sebagai satu ujian daripada Allah S. Sementelahan itu.W. Secara keseluruhannya saya berasa amat gembira kerana berjaya menyiapkan tugasan ini walaupun ketika itu terdapat banyak tugasan yang perlu diselesaikan dengan segera. semasa melaksanakan tugasan ini terdapat sedikit kesukaran yang saya hadapi ketika dalam proses menyiakan tugasan ini.T. Secara tidak langsung. Dari aspek kesukaran pencarian bahan rujukan di Pusat Sumber IPG Kampus Kota Bharu. Tugasan ini turut membantu mengeratkan hubungan persaudaraan antara pelajar dan pensyarah melalui sesi kolaborasi yang dijalankan sepanjang proses mendapatkan maklumat dan menyiapkan tugasan ini. Di samping itu. saya telah belajar untuk menerima kritikan dan komen yang membina daripada rakan-rakan mahupun pensyarah. Melalui pemahaman saya. Semasa menjalankan analisis. bentuk kata terbitan. Saya juga berasa bahawa kritikan dan komen yang membina ini . masalahnya adalah kerana sumbernya adalah terhad.

Bukan sahaja dapat menambah pengetahuan. Berdasarkan pengalaman saya melakukan tugasan kumpulan.yang dapat memberikan saya peluang untuk memperbaiki kesilapan yang dilakukan terutamanya semasa melaksanakan tugasan dan seterusnya memajukan diri pada masa yang akan datang. kami dapat mengetahui kelemahan masing-masing dan menjadi lebih matang dalam melakukan sesuatu dan seterusnya dapat memperbaiki lagi kelemahan yang sedia ada dan mutu tugasan yang dihasilkan. kadang-kadang saya dan rakan sekumpulan bercanggah pendapat antara satu sama lain. Kesimpulannya. . Saya dan rakan sekumpulan berjaya menyiapkan tugasan kumpulan dalam masa yang ringkas melalui pembahagian tugasan memandangkan masa yang ditetapkan untuk menghasilkan tugasan ini dalam tempoh yang singkat. tetapi juga dapat menguji kecekapandan kesabaran saya. saya mendapati proses menyiapkan tugasan menjadi cepat dan mudah sekiranya setiap ahli kumpulan bekerjasama antara satu sama lain. tugasan ini telah memberi banyak kebaikan kepada diri saya. Sepanjang melaksanakan tugasan ini. Walaupun. kami berjaya mengatasi masalah tersebut. saya dapat mengenali antara satu sama lain dengan lebih dalam lagi terutamanya dari segi komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal walaupun terdapat perbezaan antara satu sama lain. saya mendapati bahawa semangat kerjasama amatlah penting dalam sesebuah kumpulan. Melalui interaksi antara rakan-rakan sekelas. Malahan. tetapi. saya merasakan melalui percanggahan pendapat tersebut.