Ayat Klausa Tugas frasa: y y y y Subjek Prediket Objek Unsur keterangan

Frasa dan binaan frasa: y y y y Frasa nama Frasa kerja Frasa adjektif Frasa sendi nama

SINTAKSIS

Binaan ayat: y y y y Ayat dasar Ayat tunggal Ayat transformasi Ayat majmuk

Jenis ayat: y y y y Ayat penyata Ayat tanya Ayat perintah Ayat seruan

Ragam ayat: y y Ayat aktif Ayat pasif

DEFINISI SINTAKSIS

Jika ditinjau asal-usul perkataan sintaksis, kata ini berasal daripada perkataan Yunani, iaitu sun yang bererti ´dengan´ dan tattein yang bererti ´menempatkan katakata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kata atau ayat´. Kata suntattein ini kemudian menjadi istilah syntaxis dalam bahasa Belanda, dan synta dalam bahasa inggeris. Sintaksis ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, binaan, atau konstruksi ayat (Nik Safiah Karim et al., 1993:317). Bagi Abdullah Hassan (1980:164), sintaksis merupakan istilah untuk mengkaji pembentukan ayat, iaitu begaimana morfem dan kata disusun menjadi klausa dan ayat merupakan unit terbesar. contohnya : 1. Budak itu baru pulang dari sekolah.

Daripada contoh, binaan tersebut ialah ayat. Ayat tersebut mengandungi satu klausa yang terdiri daripada Subjek iaitu budak itu, dan predikatnya baru pulang dari sekolah. Dalam klausa tersebut pula mengandungi satuan yang disebut frasa, iaitu frasa budak itu, baru pulang dari sekolah. Dengan kata lain, ayat tersebut terdiri daripada konstituen frasa dan konstituen klausa. Daripada pelbagai definisi tersebut, dapat dirumuskan bahawa sintaksis sebagai kajian tentang bagaimana ayat-ayat dibentuk bermula dengan penyusunan perkataan untuk membentuk frasa, klausa, dan ayat. Dalam pembahasan sintaksis, yang dibincangkan ialah struktur frasa, klausa dan ayat. Hal ini bermakna bahawa satuan yang paling kecil dikaji dalam sintaksis ialah frasa, manakala satuan yang paling besar ialah ayat.

4.2

FRASA DAN BINAAN FRASA

3.1.0 DEFINISI FRASA Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurangkurangnya dua patah perkataan ataupun satu patah perkataan yang berpotensi untuk diperluas mejadi dua patah perkataan atau lebih. Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. Binaan frasa dalam bahasa Melayu boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif atau frasa sendi nama. Menurut binaanya, frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik

FN,FK dan FS ialah frasa endosentrik. Ini kerana kata nama, kata kerja, dan kata adjektif boleh menjadi unsur inti setiap frasa itu.

Frasa endosentrik ialah frasa yang mengandungi satu unsur inti. Unsur inti mewakili seluruh frasa dimana frasa dinamakan mengikut unsur inti . Jenis Frasa Frasa eksosentrik ialah frasa sendi nama yang tidak mempunyai unsur inti . frasa jenis ini dikatakan frasa eksosentrik kerana pusatnya bergantung kepada suatu unsur luaran.

Contohnya ke tandas dan di sekolah. Kewujudan sendi nama di bergantung kepada sekolah dan ke kepada tandas.

1 FRASA NAMA Definisi Frasa yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya dan wujud secara bersendirian sebagai satu patah perkataan ataupun diikuti oleh penerang sesudah unsur inti tersebut.2. Dalam ayat (2) unsur inti subjek ayat itu ialah frasa abang sulung keluarga itu yang boleh diikuti oleh penerang. Inti ialah yang menjadi fokus utama dalam frasa manakala penerang pula ialah penjelasan bagi menerangkan makna inti tersebut. Dalam ayat (2) intinya adalah abang manakala penerang adalah sulung keluarga itu. 2) Abang sulung keluarga itu menuntut di universiti. contohnya : 1) Menderma perbuatan terpuji 2) Merah warna kegemaran saya Sesuatu ayat yang sempurna boleh terdiri daripada frasa nama sebagai subjek dan predikat seperti berikut : SUBJEK (FRASA NAMA) Puan Norihan Kereta putih itu PREDIKAT (FRASA NAMA) Guru sekolah menengah Kepunyaan bapa . iaitu apabila unsur itu memainkan tugas dan berfungsi sebagai kata nama. Terdapat juga unsur bukan nama yang boleh menjadi inti dan menduduki subjek frasa nama. Dalam ayat (1) unsur inti subjek ayat itu ialah frasa abang yang hanya terdiri daripada 1 patah perkataan.4. Contoh : 1) Abang menuntut di universiti.

Contoh frasa kerja : Subjek Budak itu Atlet itu Predikat (Frasa Kerja) Menjerit sekuat-kuat hatinya Berlari sepantas kilat Binaan frasa kerja boleh terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif.4. Kata Kerja Tak Transitif Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Budak-budak itu bergaduh sesama sendiri. Pelengkap atau penerang ialah perkataan yang hadir selepas kata kerja tidak transitif dan berfungsi untuk melengkapkan kata kerja tersebut. sebagai contohnya : a) Pelengkap Kata Nama FRASA Kata Kerja Tak Transitif Beratapkan KERJA Pelengkap Bertam . Contohnya : a. Adik tidur lena di dalam buaian. b dan c menunjukkan kata kerja tidur. c.2 FRASA KERJA Definisi Ialah frasa yang terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya dan berfungsi sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. Pelengkap tidak boleh digugurkan kerana tanpanya kata kerja tersebut tidak boleh berfungsi. iaitu ia tidak diikuti oleh frasa nama sebagai penyambut untuk melengkapkannya. bergaduh dan terjatuh tidak diikuti oleh frasa nama sebagai objek.2. Kata kerja ini boleh diikuti dengan unsur pelengkap atau penerang. Ayat a. maka kata kerja ini tergolong dalam kata kerja tidak transitif. b. Anak kucingnya terjatuh ke dalam perigi buta.

y Meja solek itu beralaskan sutera Cina. y c) Pelengkap Frasa Sendi Nama FRASA Kata Kerja Tak Transitif Bekerja Menetap KERJA Pelengkap Di Sarawak Di luar negara Contoh kata : y Kakak bekerja di Sarawak. y Keadaannya menjadi genting. y Keluarganya telah menetap di luar negara. b) Pelengkap Kata Adjektif FRASA Kata Kerja Tak Transitif Beransur Menjadi KERJA Pelengkap Baik Genting Contoh kata : y Kesihatannya beransur baik.Beralaskan Sutera Cina Contoh kata : y Rumah nenek saya beratapkan bertam. d) Penerang Kata Nama .

Kata Kerja Transitif Kata kerja transitif ialah kata kerja yang memerlukan objek. y Keluarga Rahman berkebun sayur.Ialah kata nama yang mengikuti kata kerja tak transitif. contohnya : FRASA Kata Kerja Transitif Membersihkan menulis KERJA Penyambut Rumah Surat Contoh ayat : . dan bukanlah objek kerana fungsinya hanya menerangkan kata kerja tersebut semata-mata. Ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif dengan penerang ini tidak boleh dipasifkan. Terdapat juga kata kerja tak transitif yang tidak memerlukan sebarang penerang dan pelengkap seperti contoh berikut : y Penduduk kampung bergotong-royong y Semua pelajar telah pulang. contohnya : FRASA Kata Kerja Tak Transitif Berbaju Berkebun KERJA Penerang batik Sayur Contoh ayat : y Pemuda itu berbaju batik. iaitu kata kerja ini mesti diikuti oleh frasa nama sebagai penyambut untuk melengkapkan kata kerja tersebut.

y Samsul menulis surat kepada sahabatnya. y Kakak menghantar adik ke sekolah hari ini.3 FRASA ADJEKTIF Definisi Ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif atau kata sifat sebagai unsur intinya dan bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa seperti contoh : AYAT Subjek (Frasa Nama) Keretanya Meja kayu itu Predikat (Frasa Adjektif) Bersih sekali Sangat kukuh Dalam susunan songsang pula. Frasa kerja yang diikuti oleh frasa nama sebagai objek boleh terdiri daripada 1 atau 2 objek. y Nani membancuh kopi. . y Ibu membeli sayur-sayuran segar. frasa adjektif dan frasa sendi nama. 4. Selain mempunyai binaan kata kerja sebagai inti dan diikuti oleh frasa nama sebagai objek. predikat frasa adjektif boleh dikedepankan seperti contoh : y Bersih sekali keretanya. sebagai contoh : y Kakak menyiapkan kertas kerjanya. y Ibu menjahitkan ayah baju melayu.2. y Sangat kukuh meja itu.y Mereka membersih rumah sebelum hari raya. frasa kerja transitif juga boleh mempunyai unsur keterangan yang terdiri dari frasa nama. sebagai contoh : y Mereka meraikan tetamu malam tadi.

ii. tetapi boleh juga disertai oleh kata bantu dan kata penguat. sama ada di hadapan atau di belakangnya. kedudukan adalah selepas kata nama. Jika frasa adjektif bertugas sebagai unsur penerang pula. sebagai contoh : FRASA Kata Bantu Belum Penguat (Hadapan) Terlalu Amat ADJEKTIF Kata Adjektif Penguat (Belakang) Tajam Baik Cantik Sekali Contoh ayat : i. sebagai contohnya : y Dia murid paling cerdik. Mutiara itu amat cantik. kedudukannya dalam predikat ayat adalah selepas kata kerja. 1. y Kanak-kanak itu bercakap sungguh petah. y Hani anak manja. Pisau itu belum tajam. jika frasa adjektif bertugas sebagai unsur keterangan. contohnya : y Motobot itu meluncur laju. Kata penguat yang terdapat dalam frasa adjektif pula terdiri daripada 3 jenis. Binaan frasa adjektif bukan sahaja mengandungi kata adjektif sebagai unsur inti. Hatinya terlalu baik. iaitu : a) Kata Penguat Hadapan .Frasa adjektif juga boleh menjadi unsur keterangan dan unsur penerang. iii.

y Warna pakaiannya kekuning-kuningan. contohnya . y Lautan Pasifik dalam amat. y Lautan Pasifik amat dalam. y Anak bongsunya nakal benar. baik. y Pokok kelapa itu tinggi sangat. y Tempat tinggalnya paling jauh. y Pemandangan waktu senja indah nian. c) Kata Penguat Bebas Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya boleh di hadapan dan di belakang kata adjektif. y Bunyi burung itu merdu sekali. b) Kata Penguat Belakang Penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif. jauh dan tinggi seperti contoh terdahulu namun boleh juga terdiri daripada perkataan berimbuhan seperti terbensih. sesedap dan kekuning-kuningan seperti dalam ayatayat berikut : y Mereka menang pertandingan kampung terbersih. Frasa adjektif bukan hanya terdiri daripada kata dasar seperti cantik. 4. y Induk singa itu terlalu garang. contohnya : y Pakaiannya agak cantik.2. contohnya : y Pokok kelapa itu sangat tinggi. 2. y Masakannya tidak sesedap masakan ibu.4 FRASA SENDI NAMA Definisi .Penguat hadapan ialah perkataan yang terletak di belakang kata adjektif.

contohnya : dari. ke. oleh dan sebagainya. untuk. contohnya : Subjek Nama) Kerusi itu Keretanya Filem itu (Frasa Predikat (Frasa Sendi Nama) Daripada kayu jati Di pusat servis Tentang peperangan Secara umumnya. Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. frasa sendi nama menduduki bahagian predikat ayat. Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama . frasa sendi nama mempunyai 3 pola binaan seperti yang berikutnya : 1.Frasa sendi nama ialah frasa yang terdiri daripada 1 kata sendi nama yang diikuti oleh 1 frasa nama sebagai pelengkap kepada kata sendi nama ini. pada. Dalam susunan ayat biasa. kepada. daripada. contohnya : FRASA SENDI Kata Sendi Nama Sejak Daripada Untuk Dengan pada NAMA Frasa Nama Semalam Kayu jati Murid cemerlang Kesabarannya Dinding rumah 2. Kata Sendi Nama + Frasa Nama Binaan ini terdiri daripada 1 kata sendi nama dan diikuti oleh satu kata nama sebagai pelengkap.

contohnya : FRASA SENDI NAMA KATA SENDI NAMA Ke Ke Dari dari FRASA NAMA Kata Arah Utara Utara Belakang Belakang Frasa Nama Tanah air Tanah air Rumah Rumah Setiap tahun Dengan datuk Keterangan . contohnya : Frasa Kata Sendi Nama Sendi Nama Frasa Kata Arah Nama Kata Nama Sekolah Kedai Di Ke Hadapan Belakang 3. Kata Sendi Nama + (Kata Arah) + Frasa Nama + (keterangan) Satu lagi binaan frasa sendi nama terbentuk apabila frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu diikuti oleh unsur keterangan yang hadir secara pilihan.Binaan ini terdiri daripada satu kata sendi nama diikuti oleh frasa nama yang didahului oleh kata arah sebagai unsur pilihan.

3. Contoh : Jadual 21 . Contohnya : Jadual 20 4.2 Kata Ganti Nama Kata ganti nama juga boleh bertindak sebagai subjek dalam sesebuah ayat.1. Subjek boleh terdiri daripada beberapa unsur. ayat tersebut akan menjadi ayat yag tergantung dan mengelirukan. Terdapat empat unsur utama yang boleh menjadi subjek. Jika salah satu elemen tersebut tiada. kata nama khas atau kata nama terbitan.3 Tugas frasa Frasa adalah amat penting di dalam sesebuah ayat. Sebuah ayat yang gramatis perlulah terdiri daripada dua elemen penting iaitu subjek dan prediket. frasa menentukan sama ada sesebuah ayat tersebut gramatis atau tidak.1 Subjek Subjek ialah frasa yang terletak di hadapan prediket dalam susunan ayat yang biasa. 4.1 Kata Nama Kata nama yang menjadi subjek ini boleh terdiri daripada kata nama am.1.4.3. 4.3.

Contoh : Jadual 22 4.1.4 Kata adjektif yang berfungsi sebagai kata nama Terdapat golongan kata adjektif yang boleh menjadi subjek.1 Prediket frasa nama Frasa nama yang menjadi unsur predikat boleh terdiri daripada kata nama am. Contoh : .3.2 Predikat Prediket adalah frasa yang terletak selepas subjek dalam susunan ayat biasa.3. Contoh : Jadual 23 4.1.Golongan ini adalah kata adjektif yang boleh menggantikan tugas kata nama dan berfungsi sebagai subjek.3.3.3 Kata kerja yang berfungsi sebagai kata nama Sesetengah kata kerja boleh berfungsi sebagai subjek atau boleh mengambil tugas kata nama. Bahagian predikat ini biasanya boleh diisi dengan beberapa jenis frasa yang berikut : 4.4. kata nama khas dan kata nama terbitan.2.

Kata bantu tersebut ialah : Jadual 26 4. Contoh : Jadual 25 Kata bantu juga boleh disertakan sebelum kata kerja. Penambahan kata bandingan paling dan lebih adalah dibolehkan. Terdapat dua jenis kata bantu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam.2.3 Prediket frasa adjektif Frasa adjektif yang boleh menjadi prediket adalah kata adjektif asal atau kata adjektif ganda. Penambahan .2 Prediket frasa kerja Frasa kerja yang boleh menjadi unsur predikat ialah frasa kerja transitif.Jadual 24 4.2.3. frasa kerja tak transitif dan kata kerja terbitan.3.

Contoh boleh dilihat dalam jadual 27 di bawah. Terdapat dua jenis objek.3 Objek Objek adalah bentuk kata nama atau sederetan kata nama yang menjadi penyambut kepada kata kerja transitif.2. Jadual 28 4. Jenis objek tersebut ialah : Jadual 29 . Contoh boleh dilihat dalam jadual 28 di bawah.3. Jadual 27 4.imbuhan ±ter yang membawa maksud paling juga dibenarkan pada kata adjektif asal.3.4 Prediket frasa sendi nama Frasa sendi nama yang menjadi unsur prediket terdiri daripada kata sendi nama yang diikuti oleh frasa nama.

Unsur keterangan boleh terdiri daripada frasa sendi nama. Frasa keterangan terletak selepas kata kerja tak transitif atau selepas objek dalam susunan ayat yang biasa. Jenis unsur keterangan ini boleh dirumuskan dalam jadual 31 di bawah. Jadual 30 Terdapat lapan jenis unsur keterangan yang mempunyai tujuan yang berlainan berdasarkan maknanya.4.3. Frasa keterangan berfungsi menerangkan kata kerja dengan lebih lanjut. frasa adjektif dan frasa nama. Jadual 30 di bawah merupakan contoh unsur keterangan. Jadual 31 .4 Unsur keterangan Frasa keterangan ialah unsur yang biasanya terletak dalam frasa kerja.

Klausa bebas ialah klausa yang boleh berdiri sendiri sebagai ayat yang lengkap apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna. klausa tersebut boleh bersifat ayat lengkap. saya akan hadir 3. kamu pandai 2. Klausa tak bebas Jenis Klausa Klausa Bebas 4.1.0 KLAUSA BEBAS. klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat.1.1 KLAUSA TAK BEBAS Klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri kerana maknanya bergantung pada klausa bebas.1.1. Dalam ayat yang mengandungi klausa bebas disebut klausa utama. mereka mogok 4. manakala klausa tak bebas disebut sebagai klausa kecil. yang menjadi konstituen kepada ayat.0 KLAUSA 4. Contohnya: .1 JENIS KLAUSA 4.0 DEFINISI FRASA Mengikut Kamus Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (halaman 433). Sebagai konstituen dalam pembentukan ayat. dia sedang bekerja 4.1. Jika klausa tersebut diujarkan dengan intonasi sempurna .1.4. iaitu dimulai dan diakhiri dengan kesenyapan. klausa terbahagi kepada dua jenis iaitu. Contohnya: CONTOH KLAUSA BEBAS 1.

subjek merupakan unsur yang diterangkan manakala prediket adalah unsur yang menerangkan. . 4. ayat ialah pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap yang pengucapannya dimulai dan diakhiri dengan kesenyapan serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et.Klausa Bebas (klausa utama) Hafiz pandai Klausa tak bebas (klausa kecil) kerana dia rajin belajar 5. Sebagai contoh. Omar (1980: 359).al:2006: 414). Ayat yang terdiri daripada klausa yang disertai dengan intonasi ayat yang lengkap. Menurut Kamus Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (halaman 432).1. ³Ayat ialah unit yang paling tinggi dalam skala tatatingkat nahu. Dalam huraian tatabahasa.0 AYAT 5.0 DEFINISI AYAT. Binaan ayat dapat dibahagikan kepada empat kumpulan. adik merupakan subjek atau unsur diterangkan manakala menangis merupakan unsur yang merangkan bahawa adik sedang menangis. dalam ayat adik menangis. iaitu yang dimulai dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan dan intonasinya menyatakan bahawa ayat itu sempurna dan selesai´.2 Binaan Ayat Ayat biasanya terdiri daripada dua unsur yang utama iaitu subjek dan prediket. Menurut Asmah Hj. dalam tatabahasa tidak ada unit yang lebih tinggi yang mempunyai ayat sebagai unsurnya. Dalam perkataan lain. Ayat merupakan unsur penting dalam kajian bahasa.

Ayat ini adalah asas kepada pembentukkan ayat majmuk dan ayat tunggal. pola atau struktur binaan pada ayat dasar adalah tetap. ayat tunggal adalah berbeza daripada ayat dasar jika prediket . Ayat tunggal boleh dibina untuk menjadi ayat tanya atau seruan dan tidak seperti ayat dasar yang hanya membina ayat penyata sahaja. Pola Pola 1 (FN+FN) Pola 2 (FN+FK) Pola 3 (FN+FA) Pola 4 (FN+FSN) Subjek Puan Siti Frasa Nama Nenek Frasa Nama Budak itu Frasa Nama Barang itu Frasa Nama Prediket guru tadika Frasa Nama sedang makan spageti Frasa Kerja comel sungguh Frasa Adjedtif untuk Naim Frasa Sendi Nama Ayat dasar ini boleh terbina sekurang-kurangnya dengan dua patah perkataan.2. terdapat sedikit perbezaan pada kedua-dua ayat tersebut.4. Ayat tunggal mempunyai ciri yang sama dengan ayat dasar. Pola-pola ini boleh dijelaskan dalam jadual di bawah. Salah satu perbezaan yang ketara ialah binaan ayat tunggal tidak semestinya mengikut hukum DM.1 Ayat Dasar Ayat dasar juga dikenali sebagai ayat inti. Dalam bahasa Melayu. 4. namun begitu. Namun begitu. Ayat tunggal boleh terbina dengan ayat yang sonsang. Dapat disimpulkan di sini bahawa ayat dasar dan ayat tunggal mempunyai susunan yang sama pada satu-satu masa. Terdapat empat pola di dalam bahasa Melayu.2. Ayat tunggal juga boleh terdiri daripada jenis ayat yang lain selain ayat keterangan.2 Ayat Tunggal Ayat tunggal terdiri daripada satu klausa sahaja dan di dalam klausa tersebut hanya terdapatsatu konstituen subjek dan satu konstituen prediket.

pengguguran boleh dibahagikan kepada empat jenis pengguguran. ayat tersebut telah pun melalui proses pengguguran subjek kata ganti nama diri orang kedua.1. Dalam kehidupan harian kita sering melihat notis-notis yang bertulis jangan bising. melalui proses ini. 4. penyusunan semula dan peluasan. penerbitan ayat transformasi dilakukan melalui beberapa proses iaitu proses pengguguran. Sebenarnya.3. Sebagai contoh. 4. y Kamu semua jangan bising. Dalam bahasa Melayu. Namun. oleh sebab itu. pengguguran subjek tersebut tidak menjejaskan maksud asal ayat tersebut.keterangan diubah kepada prediket yang lain.1. Lebih penting lagi. 4. Penerbitan sesuatu ayat juga hendaklah mematuhi hukum atau rumus transformasi. 4. Ayat di atas adalah ayat asal perkataan tersebut.2. pengguran sering digunakan.1 pengguguran subjek kata ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah Dalam ayat perintah jenis suruhan. Rumus atau hukum transformasi ini berfungsi untuk mengubah aturan atau struktur ayat serta menggugurkan atau memperluaskan sesuatu unsur dalam ayat mahupun frasa.3 Ayat Transformasi Ayat transformasi juga disebut sebagai ayat terbitan atau terbitan.2. Proses pengguguran ini berlaku pada bahagian-bahagian tertentu dalam sesuatu ayat. ayat tunggal juga berbeza daripada ayat dasar apabila sesuatu ayat tersebut disonsangkan.2 Pengguguran subjek frasa nama yang serupa dalam ayat majmuk . Biasanya. perkataan kamu semua tekah digugurkan supaya ayat tersebut lebih senang untuk dilafazkan. proses ini dipraktikkan dalam kehidupan harian.2. hal ini mengakibatkan sesuatu unsur itu tidak lagi wujud.2.3.1 Proses Pengguguran Proses pengguguran ini berlaku dengan menggugurkan unsur-unsur tertentu daripada sesuatu binaan ayat. Selain itu.3.

2. subjek pada ayat yang kedua boleh digugurkan agar ayat tersebut boleh digabungkan menjadi ayat majmuk jenis gabungan.1. Contoh proses boleh dilihat dalam jadual 10 di bawah. Contoh proses tersebut boleh dilihat dalam jadual 8 di bawah. Oleh itu. Hal ini tidak mengubah maksud ayat tersebut. proses pengguran ini boleh berlaku dengan menggugurkan (oleh dan frasa nama) tersebut.Jika terdapat dua subjek yang serupa dalam dua ayat.3. prediket pada ayat yang kedua boleh digugurkan dan ayat tersebut akan menjadi ayat majmuk jenis gabungan.3 Pengguguran prediket frasa kerja yang serupa dalam ayat majmuk. Contoh proses tersebut boleh dilihat dalam jadual 9 di bawah.1.2.3. Jadual 9 4. Jika terdapat prediket yang serupa dalam sesebuah ayat majmuk.4 Pengguguran (oleh + Frasa nama) dalam ayat pasif Binaan ayat pasif selalunya menggunakan perkataan oleh dan diikuti oleh frasa nama. Jadual 8 4. Jadual 10 .

penggantian dan penambahan pada ayat yang baharu.4.2 Proses Penyusunan semula Proses penyusunan semula adalah satu proses di mana ayat tersebut diolah semula membentuk sesuatu ayat yang lebih gramatis yang baharu. Contoh proses ini boleh dilihat dalam jadual 12 di bawah. Objek tepat pula akan berpindah ke akhir ayat selepas kata sendi nama kepada. Frasa nama yang berfungsi sebagai objek atau penyambut dalam sesuatu ayat aktif akan diletakkan ke hadapan ayat manakala subjek ayat akan diletakkan selepas frasa kerja dalam ayat pasif. Jadual 11 4. Proses penyusunan ini dapat dikelaskan kepada tiga kumpulan.3.2 Penyusuan semula frasa nama sebagai objek Proses penyusunan semula ini berlaku pada ayat-ayat yang mempunyai dua jenis objek iaitu objek tepat dan objek sipi. 4.3.3.2.2. Proses ini akan menyebabkan berlakunya sedikit pengguguran.2. Penyusunan semula ini akan menyebabkan frasa nam yang menjadi objek sipi berpindah kedudukan menjadikannya objek tepat dalam ayat yang baharu.2. Contoh proses tersebut boleh dilihat dalam jadual 11 di bawah.1 Penyusunan semula frasa nama sebagai subjek Proses penyusunan ini boleh diibaratkan sebagai proses menukar ayat aktif kepada ayat pasif. Jadual 12 .2. Kata kerja yang diakhiri dengan imbuhan ±i pula akan ditukarkan dengan kata imbuhan ±kan.

2. musabab dan seumpamanya.1 Peluasan subjek kata nama Subjek yang terdiri daripada frasa nama boleh dipeluaskan dengan memancangkan satu ayat yang lain kepada subjek asal dengan menggunakan kata relatif yang. masa.2.2.3. Proses ini berlaku dengan unsur keterangan diletakkan ke hadapan ayat agar unsur keterangan itu dapat menjadi fokus. Secara lebih tepat.4. syarat. Jadual 14 4.3.2 Peluasan frasa prediket . Jadual 13 4. Contoh proses ini boleh dilihat dalam jadual 14 di bawah.3 Proses Peluasan Proses peluasan bermaksud penambahan unsur-nsur dalam ayat yang baharu. Contoh proses ini boleh dilihat dalam jadual 13 di bawah. 4.2. terdapat tiga jenis peluasan dalam bahasa Melayu.2.3.3.3.3.3 Penyusunan semula melalui ayat songsang Penyusunan semula ayat songsang berlaku pada ayat-ayat songsang yang mengandungi keterangan tempat. Terdapat beberapa jenis peluasan dalam bahasa Melayu.

1 Ayat majmuk gabungan .3.4.Peluasan frasa prediket ini berlaku jika sesuatu frasa nama dalam ayat yang hendak dipancangkan itu berfungsi sebagai subjek kepada ayat pancangan tersebut.3.3. Contoh proses ini boleh dilihat dalam jadual 15 di bawah. Ayat majmuk biasanya digabungkan dengan menggunakan kata hubung. Penggabungan ini menyebabkan terdapat lebih daripada dua subjek atau lebih daripada dua prediket.2.contohnya: a) Aziz sedang membaca buku.2. jika dan sebagainya.3 Peluasan kata hubung Peluasan kata hubung berlaku dengan menggabungkan ayat dengan menggunakan kata hubung seperti tetapi.2.4 Ayat Majmuk Ayat majmuk ialah gabungan dua atau lebih ayat tunggal.(ayat tunggal) c) Aziz sedang membaca buku sementara Azizan sedang mengemas bilik). Jadual 15 4.3. Jadual 16 4. Kata hubung ini berfungsi untuk menghasilkan ayat terbitan jika terdapat dua unsur frasa dalam ayat. (ayat majmuk) Ayat majmuk dapat dibahagikan kepada tiga jenis. contoh proses ini boleh dilihat dalam jadual 16 di bawah. 4.(ayat tunggal) b) Azizan mengemas bilik.

Ayat Relatif Ayat relatif terdiri daripada satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa terikat atau ayat kecil. jika. Untuk fakta yang bertentangan.4. Ayat kecil utama dan satu atau lebih bebas atau ayat dipancangkan di dalam ayat utama dengan menggunakan kata hubungan seperti yang. ) mungkin digunakan jika gabungan terdiri daripada tiga atau lebih klausa. sebaliknya. sambil dan sebagainya digunakan. Untuk fakta yang bertentangan. kata hubungan seperti tetapi. kerana. ayat komplemen.3. (2) Kanak-kanak itu rupa-rupanya anak Pak Leman (3) Kanak-kanak itu cedera . Ini bermakna dalam ayat berkenaan klausa terdapat satu tak klausa bebas atau ayat kecil.2. tambahan. Dalam bahasa Melayu. serta. serta. Ayat kecil dipancangkan ke dalam subjek ayat utama atau predikat ayat utama dengan menggunaka kata hubung.2 Ayat majmuk pancangan Ayat majmuk pancangan ialah ayat yang dibentuk oleh klausa yang tidak setara. apabila. sungguhpun dan sebagainya. padahal. atau. kata hubung seperti dan. Koma( . pula. lalu dan sebagainya. sementara dan sebagainya digunakan. Ayat majmuk gabungan boleh jadi ayat yang mengandungi fakta yang sejajar atau fakta yang bertentangan. 4. Perhatikan contoh berikut: 1) Kanak-kanak yang cedera itu rupa-rupanya anak Leman.Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang dibina oleh dua atau lebih klausa bebas dengan menggunakan kata hubung seperti dan. tetapi. bahawa. dan ayat keterangan. ayat majmuk pancangan dapat dibahagikan kepada tiga jenis iatu ayat relatif.

Ayat (3) telah dipancangkan kepada subjek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan ``kanak-kanak itu'' dan menggunakan kata hubung yang. subjek juga boleh diterangkan sebagai ayat kecil dan menjadi komplemen ayat utama. Ayat kecil yang ditaip tebal dalam contoh di atas merupakan objek kata kerja transitif. Dia memberitahu giginya sakit Dia memberitahu membeli baju baru Dia memberitahu akan bertolak ke Kuala Lumpur esok. Atan menerima empat saman . Perhatikan contoh berikut: Dia memberitahu sesuatu Jika sesuatu itu diterangkan sebagai ``giginya sakit'' atau ``membeli baju baru'' atau ``akan bertolak ke Kuala Lumpur esok'' maka ayat komplemen dapat dibentuk dengan menggunakan kata hubung bahawa atau yang. Ayat keterangan Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan kepada predikat. Contoh: Pemain hoki negara gagal kerana tidak bersedia. Oleh sebab dia memandu terlalu laju. Ayat komplemen Ayat majmuk komplemen ialah ayat utama yang dipancangkan dengan ayat kecil yang seterusnya menjadi komplemen kepada ayat utama. Selain itu.

sekalipun. walaupun.4.Ayat kecil dalam ayat majmuk keterangan menerangkan kata kerja dalam ayat utama. ketika. Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan kata hubung yang tertentu. sungguhpun. dengan. hingga sehingga. kalau. jika. supaya. bagi. kalau-kalau. sementara. 4. . sekiranya. iaitu Pemain hoki negara gagal dan Atan menerima empat saman. seperti. atau dua ayat utama dan satu ayat kecil). Perhatikan contoh-contoh di bawah.2.3 Ayat majmuk campuran Ayat majmuk jenis campuran adalah yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. meskipun. Klausa utama ditandakan `U' dan bilangannya dinomborkan. ayat kecil ditandakan 'K' dan bilangannya dinomborkan. Panjang pendek bukanlah kriteria ayat majmuk campuran tetapi bilangan subjek dan predikatnya atau bilangan klausanya. sambil.3. setelah. andainya. tatkala. agar. bagai. oleh. (Ayat campuran ini terdiri daripada ayat gabungan dan ayat keterangan waktu. contoh 1: Negara mengalami masalah ekonomi (U1) tetapi keadaannya bertambah baik (U2) apabila pertumbuhan eknomi mula berkembang semula (K1). bak. umpama. lantaran. demi. Biasanya. macam. sebab. untuk. Contoh-contoh kata hubung dalam ayat keterangan seperti kerana. Ayat yang terhasil daripada penggabungan ayat tunggal dan ayat majmuk atau beberapa ayat majmuk yang lain. ayat jenis ini panjang.

Berdasarkan lagu bahasa dan tujuannya.0 AYAT PENYATA Menurut Kamus Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (halaman 441).5.1.1. ayat-ayat bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada empat jenis iaitu: Jenis Ayat Ayat perintah Ayat tanya Ayat penyata Ayat seruan 5. ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu penyataan Tujuan untuk menyatakan atau memberikan keterangan tentang sesuatu perkara.1. benda atau orang AYAT PENYATA Diujarkan dengan intonasi sederhana dan diakhiri dengan nada penutup turun Bentuk asas ayat penyata terdiri daripada unsur subjek dan predikat dan boleh terdiri dari ayat tunggal atau ayat majmuk Mensyuarat itu Subjek l berjalan lancar Predikat .1 JENIS AYAT Ayat dikategorikan kepada jenis-jenis tertentu berdasarkan intonasi ayat itu.

1. engkau dan sebagainya yang biasa digugurkan Diujarkan dengan intonasi perintah. usah sila. kamu.1. iaitu nada menaik.1. seseorang atau benda. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. Apakah nama anda? 2. Siapakah yang tinggal di rumah itu? 5.1 AYAT TANYA. Contoh ayat : 1. minta dan sebagainya. dalam ujaran sebenar ada penutur yang menggunakan intonasi bentuk ayat penyata bagi tujuan menanyakan soalan atau mendapatkan respons daripada pendengar. iaitu intonasi menurun dengan nada keras pada mana-mana perkataan yang hendak ditekankan maksudnya Penggunaan kata khusus seperti jangan. Ayat suruhan Baca buku ini sekarang! Ayat silaan Ayat permintaan Sila masuk Tolong buka pintu itu Ayat larangan Jangan merokok dalam bilik .5. ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak. Intonasi ayat tanya berbeza daripada ayat penyata dari segi nada akhirnya. Namun demikian.1. tolong.2 AYAT PERINTAH AYAT PERINTAH Ayat yang digunakan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. jemput.

geram dan sebagainya Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang biasanya terletak di akhir ayat. sedih.1. eh. sama ada ayat itu didahului oleh kata seru atau tidak. Sakitnya kakiku ! 2) Wahai anak-anakku. Pembahagian ayat sedemikian adalah dengan melihat kedudukan unsur-unsur yang berkaitan dengan konstituen subjek dan predikat. terkejut. Contoh ayat : 1) Aduh. cis. Penggunaan kata : oh.5. contohnya : AYAT AKTIF TRANSITIF SUBJEK PREDIKAT Kata Kerja Objek AYAT . amboi.1.8.1 AYAT AKTIF Definisi Ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang digunakan. kagum. 4.3 AYAT SERUAN Ayat yang bertujuan untuk melahirkan berbagai-bagai perasaan seperti gembira. berbaktilah kepada negara ! 4. wah. aduh. Contoh ayat aktif ialah : SUBJEK KATA KERJA Saya menyaksikan kemalangan itu Saya Menyaksikan berlaku Dia mengelamun sepanjang hari Dia Mengelamun Ayat aktif dapat dibahagikan kepada 2 iaitu : a) Ayat Aktif Transitif Ialah ayat yang mengutamakan subjek asal sebagai judul dan ayat ini mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama sebagai objek. syabas.8 RAGAM AYAT Ayat dalam bahasa melayu boleh terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. wahai dan sebagainya.

objek sipi yang asal menjadi objek tepat yang baru.Transitif Pekerja itu Mencuci Air hujan Membasahi Taufan Memusnahkan Anak ayam Mencari Bangunan Bajunya Harta benda Ibunya Ayat aktif yang mengandungi kata kerja transitif boleh mengandungi 2 objek sebagai penyambut. iaitu objek tepat dan objek sipi. contohnya : AYAT AKTIF TRANSITIF PREDIKAT Kata Kerja Objek Transitif Tepat Menghadiahi Muridnya Menjahitkan Membelikan Adik Emak SUBJEK Guru Ibu Abang Objek Sipi Jam tangan Baju kurung Beg tangan Objek tepat ialah objek yang menjadi penyambut langsung kepada kata kerja transitif. Ayat aktif transitif yang mengandungi 2 objek ini boleh diubah binaannya seperti berikut : AYAT AKTIF TRANSITIF PREDIKAT Kata Kerja Objek Transitif Menghadiahkan Jam tangan Menjahit Baju kurung Membeli Beg tangan SUBJEK Guru Ibu Abang Frasa Sendi Nama Kepada muridnya Untuk adik Untuk emak Dalam contoh di atas objek tepat yang asal telah mendapat kata sendi nama di hadapannya lalu terbentuklah frasa sendi nama yang bertugas sebagai keterangan. b) Ayat Aktif Tak Transitif . Objek sipi ialah yang menjadi penyambut tak langsung kepada kata kerja.

2 AYAT PASIF Definisi Ialah ayat yang asalnya terbentuk daripada ayat aktif transitif.Pokok itu membesar. y Pokok itu membesar dengan cepat. contohnya : y Pekerja sedang berehat di bawah jambatan. Ayat di atas menunjukkan ayat yang tidak gramatis dan tidak sempurna maksudnya kerana unsur keterangan tidak boleh ditiadakan. contohnya : y Bas itu menghala ke timur.dan ter-. iaitu boleh dikekalkan atau ditiadakan. ayat pasif dalam bahasa melayu terbahagi kepada 3 bentuk yang berikut : a) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Ayat pasif jenis ini mengandungi imbuhan kata kerja pasif di.Pekerja sedang berehat. iaitu kata kerja yang tidak diikuti oleh sebarang frasa nama sebagai objek atau penyambut. Ayat ini dapat dibahagikan kepada 2 iaitu : i. contohnya : CONTOH AYAT PASIF Bangunan dicuci oleh pekerja itu Bajunya dibasahi oleh air hujan Buku itu kami baca Pada umumnya. . Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan Ayat ini mesti diikuti oleh unsur pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat. 4. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan Ayat ini boleh mengandungi frasa keterangan secara pilihan. . ii.8. . contohnya : . Pelengkap ini berfungsi sebagai frasa keterangan yang tidak boleh digugurkan.Bas itu menghala y Penyakitnya beransur sembuh.Ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif.Penyakitnya beransur. . iaitu ayat yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan.

bahagian oleh + frasa nama biasanya tidak diperlukan. Dalam ayat demikian. engkau. contohnya : AYAT PASIF PREDIKAT Kehujanan sepanjang hari Kegusaran Bersulam dengan benang emas Belum basuh SUBJEK Murid-murid itu Mereka semua Sapu tangannya Kasut sekolahnya b) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri orang pertama dan kata ganti nama orang kedua Ayat ini menggunakan kata ganti nama seperti saya. aku.dalam ayat pasif. Kata ganti nama diri sedemikian tidak boleh menerima kata kerja imbuhan di. contohnya : y Rumahnya terbina jurubina dalam masa setahun Ayat pasif juga boleh dibentuk dengan kata kerja yang mengandungi imbuhan berdan ke. iaitu kata sendi nama oleh tidak boleh digugurkan kerana boleh menjejaskan maksud ayat dan dianggap tidak gramatis atau sempurna.«-an.seperti di atas. ku. kau. contohnya : y Akhbar itu sudah dibaca bapa semalam y Makanan itu dimasak emak sebentara tadi Hal ini berbeza dengan ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif ter-.SUBJEK Akhbar itu Makanan itu Rumahnya Terbina AYAT PASIF PREDIKAT Kata Kerja Pasif Oleh + FN Keterangan Sudah dibaca Oleh bapa Semalam Dimasak Oleh emak Sebentar lagi Oleh jurubina Dalam setahun masa Untuk ayat pasif yang menggunakan imbuhan kata kerja pasif di. anda kami dan kita yang diikuti secara langsung oleh kata kerja dasar. contohnya : AYAT PASIF PREDIKAT SUBJEK . kata sendi nama oleh secara langsung boleh digugurkan tanpa menjejaskan maksud ayat.

Binaan oleh + frasa nama dalam ayat sedemikian boleh secara pilihan digugurkan.Kata Kerja Pasif Keterangan dengan KGD I/KGD II Bukunya Sudah saya Semalam kembalikan Kejayaan Akan kita raikan Bersamaini sama Hutangnya Belum kaujelaskan Sepenuhnya Barang itu Mesti awak Kesemuanya pulangkan c) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja Ayat pasif jenis ini mengandungi perkataan kena di hadapan kata kerja dasar yang tidak menerima awalan. AYAT PASIF PREDIKAT Kata Kerja oleh + frasa nama Dasar Rampas Oleh kastam Pukul Oleh penduduk kampung Curi Oleh perompak Marah Oleh guru SUBJEK Kata kena Barang itu Kena Pencuri itu Kena Permata itu Mereka Kena Kena . contohnya .

Manakala frasa ialah satu unit tatabahasa berdasarkan kata susunan yang mengandungi satu atau dua perkataan yang berpotensi untuk diluaskan menjadi dua perkataan atau lebih. Akhir sekali. Manakala frasa kerja (FK) terdiri daripada kata kerja transitif dan tak transitif. dan kelompok kata menjadi ayat. Klausa pula merupakan unit gabungan perkataan yang mengandungi subjek dan predikat. dan frasa. Ciri frasa nama (FN) terdiri daripada satu perkataan atau beberapa binaan dalam satu ayat. Fungsi klausa sebagai konstituen kepada ayat. Frasa Sendi Nama (FSN) yang terdiri daripada satu sendi nama dan satu frasa sebagai pelengkap. Frasa Adjektif (FA) pula susunan perkataan terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sifar(Ajdektif).4 Rumusan: Sintaksis adalah secara etimologis bererti menempatkan bersama-sama katakata menjadi kelompok kata. Sintaksis terkandung dengan 4 frasa iaitu frasa nama. Dalam setiap frasa pula mengandungi beberapa sifat dan binaan ayat. klausa. Jenis klausa terdiri daripada klausa bebas dan klausa terikat. . frasa adjektif. Menurut istilah sintaksis dapat didefinisikan sebagai bahagian dari ilmu bahasa yang membicarakan selok belok ayat. frasa sendi nama dan frasa kerja.2.

Juga dapat mempelajari membuat rajah pohon. ayat majmuk campuran. dapat disimpulkan bahawa sintaksis adalah bahagian daripada tatabahasa yang membicarakan kaedah kombinasi kata menjadi satuan gramatik yang lebih besar yang berupa frasa.Sebelum ini. banyak maklumat yang saya telah peroleh mengenai apa itu Bahasa Melayu 1 Akademik . saya hanya bercakap. Sebelum ini. Sepanjang proses melaksanakan folio ini. membuat ayat tanpa mengetahui sebenarnya ada pola ayat dasar dalam Bahasa Melayu. menganalisis golongan kata berdasarkan petikan.Daripada definisi-definisi yang telah dikemukakan. Banyak jenis ayat yang saya dapat tahu melalui kerja kursus ini. Saya juga berasa keperluan ini amat penting kerana seorang guru yang mempunyai ilmu tentang Morfologi dan Sintaksis maka murid-murid berupaya mengenalpasti dan menggunakan perkataan yang sesuai berdasarkan ilmu yang diajar oleh seorang guru kerana berjaya atau gagalnya sesuatu proses pembelajaran dalam kalangan murid-murid bergantung kepada kemampuan . Tidak kurang juga. serta penempatan morfem-morfem suprasegmental (intonasi) sesuai dengan struktur semantik yang diinginkan oleh pembicara sebagai dasarnya. Saya telah lebih memahami dan fasih tentang Morfologi dan Sintaksis yang merupakan keperluan sebagai bakal guru bagi mengelakkan saya membuat kesilapan semasa menghasilkan bahan penulisan dan juga semasa proses pengajaran dan pembelajaran selepas melaksanakan tugasan ini. 5. Contohnya.0 REFLEKSI Alhamdulillah. dan ayat. saya tidak pernah tahu apa iyurajah pohon. klausa. Serta banyak lagi maklumat yang berguna tentang subjek yang amat menarik ini. ayat tunggal. pancangan dan gabungan. saya dapat belajar membuat aya tdengan betul. Selain itu. bersyukur ke hadrat Illahi kerana saya dapat menyiapkan tugasan ini pada tarikh yang sepatutnya.

manakala dalam pengaksesian internet. Melalui pemahaman saya. saya telah belajar untuk menerima kritikan dan komen yang membina daripada rakan-rakan mahupun pensyarah. banyak laman web yang tidak dapat dibuka kerana disekat oleh pihak institut. tugasan ini secara tidak langsung membantu saya untuk mengulang kaji sukatan pelajaran yang saya pelajari terutamanya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu 1.W. bentuk kata ganda dan bentuk kata majmuk. masalahnya adalah kerana sumbernya adalah terhad. Ini bermakna bahawa kebanyakkan bahan penulisan mempunyai setiap bentuk kata yang telah dinyatakan. Sementelahan itu. Secara tidak langsung.T. kriteria struktur morfem. pemahaman saya mengenai golongan kata pula ialah golongan kata merupakan perkataan dalam sesuatu bahasa yang dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria seperti kriteria struktur fonologi atau bunyi. Hal ini telah menyebabkan saya terpaksa meminjam internet jalur lebar daripada rakan untuk mencari bahan. Walaupun rasa malu tetapi saya menerimanya sebagai satu ujian daripada Allah S. semasa melaksanakan tugasan ini terdapat sedikit kesukaran yang saya hadapi ketika dalam proses menyiakan tugasan ini. Tugasan ini turut membantu mengeratkan hubungan persaudaraan antara pelajar dan pensyarah melalui sesi kolaborasi yang dijalankan sepanjang proses mendapatkan maklumat dan menyiapkan tugasan ini. Semasa menjalankan analisis. bentuk kata terbitan. Saya juga berasa bahawa kritikan dan komen yang membina ini . kriteria sintaksis dan kriteria semantic Di samping itu.seorang guru untuk mendedahkan murid kepada pentingnya pembelajaran Morfologi dan Sintaksis. Secara keseluruhannya saya berasa amat gembira kerana berjaya menyiapkan tugasan ini walaupun ketika itu terdapat banyak tugasan yang perlu diselesaikan dengan segera. bentuk kata terbahagi kepada empat jenis iaitu bentuk kata tunggal. saya sempat mendalami Morfologi terutamanya bentuk kata dan golongan kata. Dari aspek kesukaran pencarian bahan rujukan di Pusat Sumber IPG Kampus Kota Bharu. Di samping itu.

saya dapat mengenali antara satu sama lain dengan lebih dalam lagi terutamanya dari segi komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal walaupun terdapat perbezaan antara satu sama lain. Malahan. saya mendapati proses menyiapkan tugasan menjadi cepat dan mudah sekiranya setiap ahli kumpulan bekerjasama antara satu sama lain.Bukan sahaja dapat menambah pengetahuan. Melalui interaksi antara rakan-rakan sekelas. tetapi. kami dapat mengetahui kelemahan masing-masing dan menjadi lebih matang dalam melakukan sesuatu dan seterusnya dapat memperbaiki lagi kelemahan yang sedia ada dan mutu tugasan yang dihasilkan. Sepanjang melaksanakan tugasan ini. . kami berjaya mengatasi masalah tersebut. tugasan ini telah memberi banyak kebaikan kepada diri saya. Saya dan rakan sekumpulan berjaya menyiapkan tugasan kumpulan dalam masa yang ringkas melalui pembahagian tugasan memandangkan masa yang ditetapkan untuk menghasilkan tugasan ini dalam tempoh yang singkat.yang dapat memberikan saya peluang untuk memperbaiki kesilapan yang dilakukan terutamanya semasa melaksanakan tugasan dan seterusnya memajukan diri pada masa yang akan datang. Berdasarkan pengalaman saya melakukan tugasan kumpulan. Kesimpulannya. kadang-kadang saya dan rakan sekumpulan bercanggah pendapat antara satu sama lain. tetapi juga dapat menguji kecekapandan kesabaran saya. saya merasakan melalui percanggahan pendapat tersebut. Walaupun. saya mendapati bahawa semangat kerjasama amatlah penting dalam sesebuah kumpulan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful