Ayat Klausa Tugas frasa: y y y y Subjek Prediket Objek Unsur keterangan

Frasa dan binaan frasa: y y y y Frasa nama Frasa kerja Frasa adjektif Frasa sendi nama

SINTAKSIS

Binaan ayat: y y y y Ayat dasar Ayat tunggal Ayat transformasi Ayat majmuk

Jenis ayat: y y y y Ayat penyata Ayat tanya Ayat perintah Ayat seruan

Ragam ayat: y y Ayat aktif Ayat pasif

DEFINISI SINTAKSIS

Jika ditinjau asal-usul perkataan sintaksis, kata ini berasal daripada perkataan Yunani, iaitu sun yang bererti ´dengan´ dan tattein yang bererti ´menempatkan katakata secara bersama-sama untuk menjadi kelompok kata atau ayat´. Kata suntattein ini kemudian menjadi istilah syntaxis dalam bahasa Belanda, dan synta dalam bahasa inggeris. Sintaksis ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, binaan, atau konstruksi ayat (Nik Safiah Karim et al., 1993:317). Bagi Abdullah Hassan (1980:164), sintaksis merupakan istilah untuk mengkaji pembentukan ayat, iaitu begaimana morfem dan kata disusun menjadi klausa dan ayat merupakan unit terbesar. contohnya : 1. Budak itu baru pulang dari sekolah.

Daripada contoh, binaan tersebut ialah ayat. Ayat tersebut mengandungi satu klausa yang terdiri daripada Subjek iaitu budak itu, dan predikatnya baru pulang dari sekolah. Dalam klausa tersebut pula mengandungi satuan yang disebut frasa, iaitu frasa budak itu, baru pulang dari sekolah. Dengan kata lain, ayat tersebut terdiri daripada konstituen frasa dan konstituen klausa. Daripada pelbagai definisi tersebut, dapat dirumuskan bahawa sintaksis sebagai kajian tentang bagaimana ayat-ayat dibentuk bermula dengan penyusunan perkataan untuk membentuk frasa, klausa, dan ayat. Dalam pembahasan sintaksis, yang dibincangkan ialah struktur frasa, klausa dan ayat. Hal ini bermakna bahawa satuan yang paling kecil dikaji dalam sintaksis ialah frasa, manakala satuan yang paling besar ialah ayat.

4.2

FRASA DAN BINAAN FRASA

3.1.0 DEFINISI FRASA Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurangkurangnya dua patah perkataan ataupun satu patah perkataan yang berpotensi untuk diperluas mejadi dua patah perkataan atau lebih. Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. Binaan frasa dalam bahasa Melayu boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif atau frasa sendi nama. Menurut binaanya, frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik

FN,FK dan FS ialah frasa endosentrik. Ini kerana kata nama, kata kerja, dan kata adjektif boleh menjadi unsur inti setiap frasa itu.

Frasa endosentrik ialah frasa yang mengandungi satu unsur inti. Unsur inti mewakili seluruh frasa dimana frasa dinamakan mengikut unsur inti . Jenis Frasa Frasa eksosentrik ialah frasa sendi nama yang tidak mempunyai unsur inti . frasa jenis ini dikatakan frasa eksosentrik kerana pusatnya bergantung kepada suatu unsur luaran.

Contohnya ke tandas dan di sekolah. Kewujudan sendi nama di bergantung kepada sekolah dan ke kepada tandas.

Dalam ayat (1) unsur inti subjek ayat itu ialah frasa abang yang hanya terdiri daripada 1 patah perkataan. Terdapat juga unsur bukan nama yang boleh menjadi inti dan menduduki subjek frasa nama. 2) Abang sulung keluarga itu menuntut di universiti.4. iaitu apabila unsur itu memainkan tugas dan berfungsi sebagai kata nama. Dalam ayat (2) unsur inti subjek ayat itu ialah frasa abang sulung keluarga itu yang boleh diikuti oleh penerang.1 FRASA NAMA Definisi Frasa yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya dan wujud secara bersendirian sebagai satu patah perkataan ataupun diikuti oleh penerang sesudah unsur inti tersebut. Dalam ayat (2) intinya adalah abang manakala penerang adalah sulung keluarga itu. Inti ialah yang menjadi fokus utama dalam frasa manakala penerang pula ialah penjelasan bagi menerangkan makna inti tersebut. Contoh : 1) Abang menuntut di universiti. contohnya : 1) Menderma perbuatan terpuji 2) Merah warna kegemaran saya Sesuatu ayat yang sempurna boleh terdiri daripada frasa nama sebagai subjek dan predikat seperti berikut : SUBJEK (FRASA NAMA) Puan Norihan Kereta putih itu PREDIKAT (FRASA NAMA) Guru sekolah menengah Kepunyaan bapa .2.

iaitu ia tidak diikuti oleh frasa nama sebagai penyambut untuk melengkapkannya. b. Contoh frasa kerja : Subjek Budak itu Atlet itu Predikat (Frasa Kerja) Menjerit sekuat-kuat hatinya Berlari sepantas kilat Binaan frasa kerja boleh terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. maka kata kerja ini tergolong dalam kata kerja tidak transitif. Pelengkap atau penerang ialah perkataan yang hadir selepas kata kerja tidak transitif dan berfungsi untuk melengkapkan kata kerja tersebut.2. b dan c menunjukkan kata kerja tidur. Ayat a. Budak-budak itu bergaduh sesama sendiri.2 FRASA KERJA Definisi Ialah frasa yang terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya dan berfungsi sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. c. Adik tidur lena di dalam buaian. bergaduh dan terjatuh tidak diikuti oleh frasa nama sebagai objek. Kata kerja ini boleh diikuti dengan unsur pelengkap atau penerang. Kata Kerja Tak Transitif Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek. sebagai contohnya : a) Pelengkap Kata Nama FRASA Kata Kerja Tak Transitif Beratapkan KERJA Pelengkap Bertam . Anak kucingnya terjatuh ke dalam perigi buta.4. Contohnya : a. Pelengkap tidak boleh digugurkan kerana tanpanya kata kerja tersebut tidak boleh berfungsi.

b) Pelengkap Kata Adjektif FRASA Kata Kerja Tak Transitif Beransur Menjadi KERJA Pelengkap Baik Genting Contoh kata : y Kesihatannya beransur baik. y Keluarganya telah menetap di luar negara. y Keadaannya menjadi genting. y Meja solek itu beralaskan sutera Cina. d) Penerang Kata Nama .Beralaskan Sutera Cina Contoh kata : y Rumah nenek saya beratapkan bertam. y c) Pelengkap Frasa Sendi Nama FRASA Kata Kerja Tak Transitif Bekerja Menetap KERJA Pelengkap Di Sarawak Di luar negara Contoh kata : y Kakak bekerja di Sarawak.

Ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif dengan penerang ini tidak boleh dipasifkan.Ialah kata nama yang mengikuti kata kerja tak transitif. Terdapat juga kata kerja tak transitif yang tidak memerlukan sebarang penerang dan pelengkap seperti contoh berikut : y Penduduk kampung bergotong-royong y Semua pelajar telah pulang. y Keluarga Rahman berkebun sayur. contohnya : FRASA Kata Kerja Transitif Membersihkan menulis KERJA Penyambut Rumah Surat Contoh ayat : . dan bukanlah objek kerana fungsinya hanya menerangkan kata kerja tersebut semata-mata. iaitu kata kerja ini mesti diikuti oleh frasa nama sebagai penyambut untuk melengkapkan kata kerja tersebut. contohnya : FRASA Kata Kerja Tak Transitif Berbaju Berkebun KERJA Penerang batik Sayur Contoh ayat : y Pemuda itu berbaju batik. Kata Kerja Transitif Kata kerja transitif ialah kata kerja yang memerlukan objek.

y Mereka membersih rumah sebelum hari raya. y Kakak menghantar adik ke sekolah hari ini. 4. sebagai contoh : y Kakak menyiapkan kertas kerjanya. frasa kerja transitif juga boleh mempunyai unsur keterangan yang terdiri dari frasa nama. y Sangat kukuh meja itu. . y Ibu menjahitkan ayah baju melayu.2. Frasa kerja yang diikuti oleh frasa nama sebagai objek boleh terdiri daripada 1 atau 2 objek. frasa adjektif dan frasa sendi nama. y Samsul menulis surat kepada sahabatnya. sebagai contoh : y Mereka meraikan tetamu malam tadi. Selain mempunyai binaan kata kerja sebagai inti dan diikuti oleh frasa nama sebagai objek. y Nani membancuh kopi.3 FRASA ADJEKTIF Definisi Ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif atau kata sifat sebagai unsur intinya dan bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa seperti contoh : AYAT Subjek (Frasa Nama) Keretanya Meja kayu itu Predikat (Frasa Adjektif) Bersih sekali Sangat kukuh Dalam susunan songsang pula. predikat frasa adjektif boleh dikedepankan seperti contoh : y Bersih sekali keretanya. y Ibu membeli sayur-sayuran segar.

Pisau itu belum tajam. Kata penguat yang terdapat dalam frasa adjektif pula terdiri daripada 3 jenis. Hatinya terlalu baik. iii. ii. Mutiara itu amat cantik. y Kanak-kanak itu bercakap sungguh petah. Binaan frasa adjektif bukan sahaja mengandungi kata adjektif sebagai unsur inti. 1. kedudukan adalah selepas kata nama. kedudukannya dalam predikat ayat adalah selepas kata kerja. sama ada di hadapan atau di belakangnya.Frasa adjektif juga boleh menjadi unsur keterangan dan unsur penerang. jika frasa adjektif bertugas sebagai unsur keterangan. contohnya : y Motobot itu meluncur laju. sebagai contoh : FRASA Kata Bantu Belum Penguat (Hadapan) Terlalu Amat ADJEKTIF Kata Adjektif Penguat (Belakang) Tajam Baik Cantik Sekali Contoh ayat : i. iaitu : a) Kata Penguat Hadapan . sebagai contohnya : y Dia murid paling cerdik. y Hani anak manja. Jika frasa adjektif bertugas sebagai unsur penerang pula. tetapi boleh juga disertai oleh kata bantu dan kata penguat.

Frasa adjektif bukan hanya terdiri daripada kata dasar seperti cantik. contohnya : y Pakaiannya agak cantik. y Lautan Pasifik dalam amat. y Pemandangan waktu senja indah nian. 4. contohnya : y Pokok kelapa itu sangat tinggi. c) Kata Penguat Bebas Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya boleh di hadapan dan di belakang kata adjektif.Penguat hadapan ialah perkataan yang terletak di belakang kata adjektif. y Induk singa itu terlalu garang. y Bunyi burung itu merdu sekali. y Pokok kelapa itu tinggi sangat.4 FRASA SENDI NAMA Definisi . y Anak bongsunya nakal benar. y Masakannya tidak sesedap masakan ibu. y Tempat tinggalnya paling jauh. contohnya . baik. 2. y Lautan Pasifik amat dalam. sesedap dan kekuning-kuningan seperti dalam ayatayat berikut : y Mereka menang pertandingan kampung terbersih. y Warna pakaiannya kekuning-kuningan. jauh dan tinggi seperti contoh terdahulu namun boleh juga terdiri daripada perkataan berimbuhan seperti terbensih. b) Kata Penguat Belakang Penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif.2.

contohnya : Subjek Nama) Kerusi itu Keretanya Filem itu (Frasa Predikat (Frasa Sendi Nama) Daripada kayu jati Di pusat servis Tentang peperangan Secara umumnya. kepada. ke. pada. frasa sendi nama menduduki bahagian predikat ayat. Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama . contohnya : FRASA SENDI Kata Sendi Nama Sejak Daripada Untuk Dengan pada NAMA Frasa Nama Semalam Kayu jati Murid cemerlang Kesabarannya Dinding rumah 2. daripada. oleh dan sebagainya. Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama.Frasa sendi nama ialah frasa yang terdiri daripada 1 kata sendi nama yang diikuti oleh 1 frasa nama sebagai pelengkap kepada kata sendi nama ini. Dalam susunan ayat biasa. Kata Sendi Nama + Frasa Nama Binaan ini terdiri daripada 1 kata sendi nama dan diikuti oleh satu kata nama sebagai pelengkap. contohnya : dari. untuk. frasa sendi nama mempunyai 3 pola binaan seperti yang berikutnya : 1.

Binaan ini terdiri daripada satu kata sendi nama diikuti oleh frasa nama yang didahului oleh kata arah sebagai unsur pilihan. Kata Sendi Nama + (Kata Arah) + Frasa Nama + (keterangan) Satu lagi binaan frasa sendi nama terbentuk apabila frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu diikuti oleh unsur keterangan yang hadir secara pilihan. contohnya : FRASA SENDI NAMA KATA SENDI NAMA Ke Ke Dari dari FRASA NAMA Kata Arah Utara Utara Belakang Belakang Frasa Nama Tanah air Tanah air Rumah Rumah Setiap tahun Dengan datuk Keterangan . contohnya : Frasa Kata Sendi Nama Sendi Nama Frasa Kata Arah Nama Kata Nama Sekolah Kedai Di Ke Hadapan Belakang 3.

4.1 Kata Nama Kata nama yang menjadi subjek ini boleh terdiri daripada kata nama am.1.1 Subjek Subjek ialah frasa yang terletak di hadapan prediket dalam susunan ayat yang biasa.4. Contoh : Jadual 21 . kata nama khas atau kata nama terbitan.2 Kata Ganti Nama Kata ganti nama juga boleh bertindak sebagai subjek dalam sesebuah ayat.3. Terdapat empat unsur utama yang boleh menjadi subjek. Jika salah satu elemen tersebut tiada. ayat tersebut akan menjadi ayat yag tergantung dan mengelirukan.3.1. 4. Contohnya : Jadual 20 4. frasa menentukan sama ada sesebuah ayat tersebut gramatis atau tidak.3.3 Tugas frasa Frasa adalah amat penting di dalam sesebuah ayat. Subjek boleh terdiri daripada beberapa unsur. Sebuah ayat yang gramatis perlulah terdiri daripada dua elemen penting iaitu subjek dan prediket.

kata nama khas dan kata nama terbitan.3.3 Kata kerja yang berfungsi sebagai kata nama Sesetengah kata kerja boleh berfungsi sebagai subjek atau boleh mengambil tugas kata nama.4.2 Predikat Prediket adalah frasa yang terletak selepas subjek dalam susunan ayat biasa. Contoh : Jadual 23 4. Bahagian predikat ini biasanya boleh diisi dengan beberapa jenis frasa yang berikut : 4.1. Contoh : .3.3.1 Prediket frasa nama Frasa nama yang menjadi unsur predikat boleh terdiri daripada kata nama am.4 Kata adjektif yang berfungsi sebagai kata nama Terdapat golongan kata adjektif yang boleh menjadi subjek.3.Golongan ini adalah kata adjektif yang boleh menggantikan tugas kata nama dan berfungsi sebagai subjek.1.2. Contoh : Jadual 22 4.

Penambahan kata bandingan paling dan lebih adalah dibolehkan. Terdapat dua jenis kata bantu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Contoh : Jadual 25 Kata bantu juga boleh disertakan sebelum kata kerja.3.3.2. frasa kerja tak transitif dan kata kerja terbitan. Kata bantu tersebut ialah : Jadual 26 4. Penambahan .Jadual 24 4.2.3 Prediket frasa adjektif Frasa adjektif yang boleh menjadi prediket adalah kata adjektif asal atau kata adjektif ganda.2 Prediket frasa kerja Frasa kerja yang boleh menjadi unsur predikat ialah frasa kerja transitif.

Contoh boleh dilihat dalam jadual 28 di bawah. Jadual 27 4.imbuhan ±ter yang membawa maksud paling juga dibenarkan pada kata adjektif asal.4 Prediket frasa sendi nama Frasa sendi nama yang menjadi unsur prediket terdiri daripada kata sendi nama yang diikuti oleh frasa nama.3. Jenis objek tersebut ialah : Jadual 29 .3 Objek Objek adalah bentuk kata nama atau sederetan kata nama yang menjadi penyambut kepada kata kerja transitif. Terdapat dua jenis objek. Jadual 28 4.2.3. Contoh boleh dilihat dalam jadual 27 di bawah.

frasa adjektif dan frasa nama.4. Jadual 30 di bawah merupakan contoh unsur keterangan.4 Unsur keterangan Frasa keterangan ialah unsur yang biasanya terletak dalam frasa kerja. Jadual 30 Terdapat lapan jenis unsur keterangan yang mempunyai tujuan yang berlainan berdasarkan maknanya. Frasa keterangan terletak selepas kata kerja tak transitif atau selepas objek dalam susunan ayat yang biasa. Jadual 31 . Unsur keterangan boleh terdiri daripada frasa sendi nama. Jenis unsur keterangan ini boleh dirumuskan dalam jadual 31 di bawah.3. Frasa keterangan berfungsi menerangkan kata kerja dengan lebih lanjut.

iaitu dimulai dan diakhiri dengan kesenyapan.1 JENIS KLAUSA 4. yang menjadi konstituen kepada ayat. klausa ialah satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi subjek dan predikat.4.1. dia sedang bekerja 4. Contohnya: CONTOH KLAUSA BEBAS 1. klausa terbahagi kepada dua jenis iaitu. saya akan hadir 3.1.0 KLAUSA 4. manakala klausa tak bebas disebut sebagai klausa kecil. Sebagai konstituen dalam pembentukan ayat.0 DEFINISI FRASA Mengikut Kamus Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (halaman 433). Jika klausa tersebut diujarkan dengan intonasi sempurna . Contohnya: . klausa tersebut boleh bersifat ayat lengkap. Klausa bebas ialah klausa yang boleh berdiri sendiri sebagai ayat yang lengkap apabila diucapkan dengan intonasi yang sempurna.1. Dalam ayat yang mengandungi klausa bebas disebut klausa utama.1 KLAUSA TAK BEBAS Klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri kerana maknanya bergantung pada klausa bebas.1.1. Klausa tak bebas Jenis Klausa Klausa Bebas 4.0 KLAUSA BEBAS. mereka mogok 4.1. kamu pandai 2.

Ayat merupakan unsur penting dalam kajian bahasa. ayat ialah pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap yang pengucapannya dimulai dan diakhiri dengan kesenyapan serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et. Sebagai contoh. Dalam perkataan lain. Binaan ayat dapat dibahagikan kepada empat kumpulan. dalam tatabahasa tidak ada unit yang lebih tinggi yang mempunyai ayat sebagai unsurnya. ³Ayat ialah unit yang paling tinggi dalam skala tatatingkat nahu.2 Binaan Ayat Ayat biasanya terdiri daripada dua unsur yang utama iaitu subjek dan prediket. Omar (1980: 359). Menurut Asmah Hj. subjek merupakan unsur yang diterangkan manakala prediket adalah unsur yang menerangkan.0 DEFINISI AYAT. iaitu yang dimulai dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan dan intonasinya menyatakan bahawa ayat itu sempurna dan selesai´.Klausa Bebas (klausa utama) Hafiz pandai Klausa tak bebas (klausa kecil) kerana dia rajin belajar 5. Menurut Kamus Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (halaman 432). Ayat yang terdiri daripada klausa yang disertai dengan intonasi ayat yang lengkap.1. Dalam huraian tatabahasa.al:2006: 414). dalam ayat adik menangis.0 AYAT 5. 4. adik merupakan subjek atau unsur diterangkan manakala menangis merupakan unsur yang merangkan bahawa adik sedang menangis. .

terdapat sedikit perbezaan pada kedua-dua ayat tersebut.2 Ayat Tunggal Ayat tunggal terdiri daripada satu klausa sahaja dan di dalam klausa tersebut hanya terdapatsatu konstituen subjek dan satu konstituen prediket. Ayat tunggal boleh terbina dengan ayat yang sonsang.1 Ayat Dasar Ayat dasar juga dikenali sebagai ayat inti. 4. Dapat disimpulkan di sini bahawa ayat dasar dan ayat tunggal mempunyai susunan yang sama pada satu-satu masa.4. Ayat tunggal mempunyai ciri yang sama dengan ayat dasar. Namun begitu. Terdapat empat pola di dalam bahasa Melayu. pola atau struktur binaan pada ayat dasar adalah tetap. ayat tunggal adalah berbeza daripada ayat dasar jika prediket . Ayat tunggal juga boleh terdiri daripada jenis ayat yang lain selain ayat keterangan. namun begitu. Ayat ini adalah asas kepada pembentukkan ayat majmuk dan ayat tunggal. Salah satu perbezaan yang ketara ialah binaan ayat tunggal tidak semestinya mengikut hukum DM. Ayat tunggal boleh dibina untuk menjadi ayat tanya atau seruan dan tidak seperti ayat dasar yang hanya membina ayat penyata sahaja.2. Dalam bahasa Melayu. Pola-pola ini boleh dijelaskan dalam jadual di bawah.2. Pola Pola 1 (FN+FN) Pola 2 (FN+FK) Pola 3 (FN+FA) Pola 4 (FN+FSN) Subjek Puan Siti Frasa Nama Nenek Frasa Nama Budak itu Frasa Nama Barang itu Frasa Nama Prediket guru tadika Frasa Nama sedang makan spageti Frasa Kerja comel sungguh Frasa Adjedtif untuk Naim Frasa Sendi Nama Ayat dasar ini boleh terbina sekurang-kurangnya dengan dua patah perkataan.

1.3. Sebagai contoh. Rumus atau hukum transformasi ini berfungsi untuk mengubah aturan atau struktur ayat serta menggugurkan atau memperluaskan sesuatu unsur dalam ayat mahupun frasa. Proses pengguguran ini berlaku pada bahagian-bahagian tertentu dalam sesuatu ayat. melalui proses ini. 4. Dalam bahasa Melayu. Selain itu.2. ayat tunggal juga berbeza daripada ayat dasar apabila sesuatu ayat tersebut disonsangkan. perkataan kamu semua tekah digugurkan supaya ayat tersebut lebih senang untuk dilafazkan.3 Ayat Transformasi Ayat transformasi juga disebut sebagai ayat terbitan atau terbitan. proses ini dipraktikkan dalam kehidupan harian.1 pengguguran subjek kata ganti nama diri orang kedua dalam ayat perintah Dalam ayat perintah jenis suruhan. Biasanya. pengguguran boleh dibahagikan kepada empat jenis pengguguran.2 Pengguguran subjek frasa nama yang serupa dalam ayat majmuk .3. oleh sebab itu.2. penerbitan ayat transformasi dilakukan melalui beberapa proses iaitu proses pengguguran.2. y Kamu semua jangan bising. pengguguran subjek tersebut tidak menjejaskan maksud asal ayat tersebut. Namun. Dalam kehidupan harian kita sering melihat notis-notis yang bertulis jangan bising.3. hal ini mengakibatkan sesuatu unsur itu tidak lagi wujud. 4. 4. Sebenarnya. Ayat di atas adalah ayat asal perkataan tersebut. pengguran sering digunakan.1. Penerbitan sesuatu ayat juga hendaklah mematuhi hukum atau rumus transformasi. 4.1 Proses Pengguguran Proses pengguguran ini berlaku dengan menggugurkan unsur-unsur tertentu daripada sesuatu binaan ayat. ayat tersebut telah pun melalui proses pengguguran subjek kata ganti nama diri orang kedua. penyusunan semula dan peluasan.2.keterangan diubah kepada prediket yang lain. Lebih penting lagi.

1.2.3. Jadual 8 4.3 Pengguguran prediket frasa kerja yang serupa dalam ayat majmuk. Contoh proses tersebut boleh dilihat dalam jadual 8 di bawah. prediket pada ayat yang kedua boleh digugurkan dan ayat tersebut akan menjadi ayat majmuk jenis gabungan. Jika terdapat prediket yang serupa dalam sesebuah ayat majmuk.1. Oleh itu.Jika terdapat dua subjek yang serupa dalam dua ayat. Contoh proses tersebut boleh dilihat dalam jadual 9 di bawah. Contoh proses boleh dilihat dalam jadual 10 di bawah. Jadual 10 . proses pengguran ini boleh berlaku dengan menggugurkan (oleh dan frasa nama) tersebut. Hal ini tidak mengubah maksud ayat tersebut.2.3. Jadual 9 4.4 Pengguguran (oleh + Frasa nama) dalam ayat pasif Binaan ayat pasif selalunya menggunakan perkataan oleh dan diikuti oleh frasa nama. subjek pada ayat yang kedua boleh digugurkan agar ayat tersebut boleh digabungkan menjadi ayat majmuk jenis gabungan.

Proses ini akan menyebabkan berlakunya sedikit pengguguran. Proses penyusunan ini dapat dikelaskan kepada tiga kumpulan. Jadual 11 4.3.2 Penyusuan semula frasa nama sebagai objek Proses penyusunan semula ini berlaku pada ayat-ayat yang mempunyai dua jenis objek iaitu objek tepat dan objek sipi.2.2. Kata kerja yang diakhiri dengan imbuhan ±i pula akan ditukarkan dengan kata imbuhan ±kan.2 Proses Penyusunan semula Proses penyusunan semula adalah satu proses di mana ayat tersebut diolah semula membentuk sesuatu ayat yang lebih gramatis yang baharu.3. penggantian dan penambahan pada ayat yang baharu.3. Contoh proses ini boleh dilihat dalam jadual 12 di bawah. 4.2. Jadual 12 . Penyusunan semula ini akan menyebabkan frasa nam yang menjadi objek sipi berpindah kedudukan menjadikannya objek tepat dalam ayat yang baharu.2.2.1 Penyusunan semula frasa nama sebagai subjek Proses penyusunan ini boleh diibaratkan sebagai proses menukar ayat aktif kepada ayat pasif. Frasa nama yang berfungsi sebagai objek atau penyambut dalam sesuatu ayat aktif akan diletakkan ke hadapan ayat manakala subjek ayat akan diletakkan selepas frasa kerja dalam ayat pasif.4. Contoh proses tersebut boleh dilihat dalam jadual 11 di bawah. Objek tepat pula akan berpindah ke akhir ayat selepas kata sendi nama kepada.

Proses ini berlaku dengan unsur keterangan diletakkan ke hadapan ayat agar unsur keterangan itu dapat menjadi fokus. Terdapat beberapa jenis peluasan dalam bahasa Melayu.2.2 Peluasan frasa prediket .3 Penyusunan semula melalui ayat songsang Penyusunan semula ayat songsang berlaku pada ayat-ayat songsang yang mengandungi keterangan tempat. 4.4. musabab dan seumpamanya. Jadual 14 4.2.3. Contoh proses ini boleh dilihat dalam jadual 13 di bawah. Secara lebih tepat.3. Contoh proses ini boleh dilihat dalam jadual 14 di bawah.2. syarat.3.2.3 Proses Peluasan Proses peluasan bermaksud penambahan unsur-nsur dalam ayat yang baharu.3. terdapat tiga jenis peluasan dalam bahasa Melayu.3.1 Peluasan subjek kata nama Subjek yang terdiri daripada frasa nama boleh dipeluaskan dengan memancangkan satu ayat yang lain kepada subjek asal dengan menggunakan kata relatif yang.2.3. Jadual 13 4. masa.

2.3 Peluasan kata hubung Peluasan kata hubung berlaku dengan menggabungkan ayat dengan menggunakan kata hubung seperti tetapi. Jadual 16 4.3. jika dan sebagainya.Peluasan frasa prediket ini berlaku jika sesuatu frasa nama dalam ayat yang hendak dipancangkan itu berfungsi sebagai subjek kepada ayat pancangan tersebut.3. Kata hubung ini berfungsi untuk menghasilkan ayat terbitan jika terdapat dua unsur frasa dalam ayat. contoh proses ini boleh dilihat dalam jadual 16 di bawah.(ayat tunggal) b) Azizan mengemas bilik. (ayat majmuk) Ayat majmuk dapat dibahagikan kepada tiga jenis.contohnya: a) Aziz sedang membaca buku. Penggabungan ini menyebabkan terdapat lebih daripada dua subjek atau lebih daripada dua prediket.2.3.4.2.3. 4. Contoh proses ini boleh dilihat dalam jadual 15 di bawah. Ayat majmuk biasanya digabungkan dengan menggunakan kata hubung.(ayat tunggal) c) Aziz sedang membaca buku sementara Azizan sedang mengemas bilik).4 Ayat Majmuk Ayat majmuk ialah gabungan dua atau lebih ayat tunggal.1 Ayat majmuk gabungan . Jadual 15 4.

kerana. kata hubungan seperti tetapi.2. Ayat majmuk gabungan boleh jadi ayat yang mengandungi fakta yang sejajar atau fakta yang bertentangan. serta. Ayat kecil utama dan satu atau lebih bebas atau ayat dipancangkan di dalam ayat utama dengan menggunakan kata hubungan seperti yang.Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang dibina oleh dua atau lebih klausa bebas dengan menggunakan kata hubung seperti dan.3. sebaliknya. sambil dan sebagainya digunakan. tambahan. serta. apabila. Untuk fakta yang bertentangan. Ini bermakna dalam ayat berkenaan klausa terdapat satu tak klausa bebas atau ayat kecil. bahawa. (2) Kanak-kanak itu rupa-rupanya anak Pak Leman (3) Kanak-kanak itu cedera . lalu dan sebagainya. padahal. pula. ayat komplemen. Dalam bahasa Melayu. jika. dan ayat keterangan. tetapi. kata hubung seperti dan. atau. Ayat kecil dipancangkan ke dalam subjek ayat utama atau predikat ayat utama dengan menggunaka kata hubung. 4. Koma( . Untuk fakta yang bertentangan. ) mungkin digunakan jika gabungan terdiri daripada tiga atau lebih klausa. ayat majmuk pancangan dapat dibahagikan kepada tiga jenis iatu ayat relatif. Ayat Relatif Ayat relatif terdiri daripada satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa terikat atau ayat kecil. sementara dan sebagainya digunakan.4.2 Ayat majmuk pancangan Ayat majmuk pancangan ialah ayat yang dibentuk oleh klausa yang tidak setara. sungguhpun dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut: 1) Kanak-kanak yang cedera itu rupa-rupanya anak Leman.

Perhatikan contoh berikut: Dia memberitahu sesuatu Jika sesuatu itu diterangkan sebagai ``giginya sakit'' atau ``membeli baju baru'' atau ``akan bertolak ke Kuala Lumpur esok'' maka ayat komplemen dapat dibentuk dengan menggunakan kata hubung bahawa atau yang. Atan menerima empat saman . Contoh: Pemain hoki negara gagal kerana tidak bersedia.Ayat (3) telah dipancangkan kepada subjek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan ``kanak-kanak itu'' dan menggunakan kata hubung yang. Oleh sebab dia memandu terlalu laju. Ayat kecil yang ditaip tebal dalam contoh di atas merupakan objek kata kerja transitif. subjek juga boleh diterangkan sebagai ayat kecil dan menjadi komplemen ayat utama. Ayat keterangan Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan kepada predikat. Dia memberitahu giginya sakit Dia memberitahu membeli baju baru Dia memberitahu akan bertolak ke Kuala Lumpur esok. Ayat komplemen Ayat majmuk komplemen ialah ayat utama yang dipancangkan dengan ayat kecil yang seterusnya menjadi komplemen kepada ayat utama. Selain itu.

Perhatikan contoh-contoh di bawah. Panjang pendek bukanlah kriteria ayat majmuk campuran tetapi bilangan subjek dan predikatnya atau bilangan klausanya. iaitu Pemain hoki negara gagal dan Atan menerima empat saman. dengan. (Ayat campuran ini terdiri daripada ayat gabungan dan ayat keterangan waktu. Ayat yang terhasil daripada penggabungan ayat tunggal dan ayat majmuk atau beberapa ayat majmuk yang lain. kalau.3 Ayat majmuk campuran Ayat majmuk jenis campuran adalah yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. andainya.Ayat kecil dalam ayat majmuk keterangan menerangkan kata kerja dalam ayat utama. Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan kata hubung yang tertentu. ketika. 4. untuk. contoh 1: Negara mengalami masalah ekonomi (U1) tetapi keadaannya bertambah baik (U2) apabila pertumbuhan eknomi mula berkembang semula (K1).4. Contoh-contoh kata hubung dalam ayat keterangan seperti kerana. hingga sehingga. sambil. bagi. sebab. . seperti. macam. meskipun. oleh. jika. supaya. walaupun. lantaran. sungguhpun. tatkala. Biasanya. Klausa utama ditandakan `U' dan bilangannya dinomborkan. sekiranya. bak.3. ayat kecil ditandakan 'K' dan bilangannya dinomborkan. bagai. umpama. demi. atau dua ayat utama dan satu ayat kecil). sekalipun. ayat jenis ini panjang. sementara. agar. kalau-kalau.2. setelah.

ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu penyataan Tujuan untuk menyatakan atau memberikan keterangan tentang sesuatu perkara. ayat-ayat bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada empat jenis iaitu: Jenis Ayat Ayat perintah Ayat tanya Ayat penyata Ayat seruan 5.0 AYAT PENYATA Menurut Kamus Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (halaman 441). Berdasarkan lagu bahasa dan tujuannya.1 JENIS AYAT Ayat dikategorikan kepada jenis-jenis tertentu berdasarkan intonasi ayat itu.1.1.1.5. benda atau orang AYAT PENYATA Diujarkan dengan intonasi sederhana dan diakhiri dengan nada penutup turun Bentuk asas ayat penyata terdiri daripada unsur subjek dan predikat dan boleh terdiri dari ayat tunggal atau ayat majmuk Mensyuarat itu Subjek l berjalan lancar Predikat .

iaitu intonasi menurun dengan nada keras pada mana-mana perkataan yang hendak ditekankan maksudnya Penggunaan kata khusus seperti jangan. Ayat suruhan Baca buku ini sekarang! Ayat silaan Ayat permintaan Sila masuk Tolong buka pintu itu Ayat larangan Jangan merokok dalam bilik . Siapakah yang tinggal di rumah itu? 5. dalam ujaran sebenar ada penutur yang menggunakan intonasi bentuk ayat penyata bagi tujuan menanyakan soalan atau mendapatkan respons daripada pendengar. Contoh ayat : 1.2 AYAT PERINTAH AYAT PERINTAH Ayat yang digunakan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. jemput. seseorang atau benda.5. iaitu nada menaik. minta dan sebagainya. tolong.1 AYAT TANYA. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk tujuan menanyakan sesuatu hal. usah sila.1. ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak. Apakah nama anda? 2.1.1. engkau dan sebagainya yang biasa digugurkan Diujarkan dengan intonasi perintah.1. Namun demikian. kamu. Intonasi ayat tanya berbeza daripada ayat penyata dari segi nada akhirnya.

1.3 AYAT SERUAN Ayat yang bertujuan untuk melahirkan berbagai-bagai perasaan seperti gembira. Penggunaan kata : oh.1. Pembahagian ayat sedemikian adalah dengan melihat kedudukan unsur-unsur yang berkaitan dengan konstituen subjek dan predikat. Contoh ayat aktif ialah : SUBJEK KATA KERJA Saya menyaksikan kemalangan itu Saya Menyaksikan berlaku Dia mengelamun sepanjang hari Dia Mengelamun Ayat aktif dapat dibahagikan kepada 2 iaitu : a) Ayat Aktif Transitif Ialah ayat yang mengutamakan subjek asal sebagai judul dan ayat ini mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama sebagai objek. terkejut.5. 4. berbaktilah kepada negara ! 4. syabas. wahai dan sebagainya. wah. amboi. contohnya : AYAT AKTIF TRANSITIF SUBJEK PREDIKAT Kata Kerja Objek AYAT . geram dan sebagainya Intonasi seruan ini digambarkan dalam tulisan dengan tanda seru (!) yang biasanya terletak di akhir ayat. sedih. eh. sama ada ayat itu didahului oleh kata seru atau tidak.8. kagum.8 RAGAM AYAT Ayat dalam bahasa melayu boleh terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif.1 AYAT AKTIF Definisi Ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsur yang digunakan. aduh. Contoh ayat : 1) Aduh. Sakitnya kakiku ! 2) Wahai anak-anakku. cis.

Ayat aktif transitif yang mengandungi 2 objek ini boleh diubah binaannya seperti berikut : AYAT AKTIF TRANSITIF PREDIKAT Kata Kerja Objek Transitif Menghadiahkan Jam tangan Menjahit Baju kurung Membeli Beg tangan SUBJEK Guru Ibu Abang Frasa Sendi Nama Kepada muridnya Untuk adik Untuk emak Dalam contoh di atas objek tepat yang asal telah mendapat kata sendi nama di hadapannya lalu terbentuklah frasa sendi nama yang bertugas sebagai keterangan. contohnya : AYAT AKTIF TRANSITIF PREDIKAT Kata Kerja Objek Transitif Tepat Menghadiahi Muridnya Menjahitkan Membelikan Adik Emak SUBJEK Guru Ibu Abang Objek Sipi Jam tangan Baju kurung Beg tangan Objek tepat ialah objek yang menjadi penyambut langsung kepada kata kerja transitif. objek sipi yang asal menjadi objek tepat yang baru.Transitif Pekerja itu Mencuci Air hujan Membasahi Taufan Memusnahkan Anak ayam Mencari Bangunan Bajunya Harta benda Ibunya Ayat aktif yang mengandungi kata kerja transitif boleh mengandungi 2 objek sebagai penyambut. b) Ayat Aktif Tak Transitif . Objek sipi ialah yang menjadi penyambut tak langsung kepada kata kerja. iaitu objek tepat dan objek sipi.

iaitu boleh dikekalkan atau ditiadakan. contohnya : y Pekerja sedang berehat di bawah jambatan. contohnya : y Bas itu menghala ke timur. .Pokok itu membesar. Ayat di atas menunjukkan ayat yang tidak gramatis dan tidak sempurna maksudnya kerana unsur keterangan tidak boleh ditiadakan.Ialah ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif. y Pokok itu membesar dengan cepat. iaitu kata kerja yang tidak diikuti oleh sebarang frasa nama sebagai objek atau penyambut.Bas itu menghala y Penyakitnya beransur sembuh. Ayat ini dapat dibahagikan kepada 2 iaitu : i. Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang tidak boleh digugurkan Ayat ini mesti diikuti oleh unsur pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat. . iaitu ayat yang mengutamakan objek asal sebagai judul atau unsur yang diterangkan. .Pekerja sedang berehat. Pelengkap ini berfungsi sebagai frasa keterangan yang tidak boleh digugurkan. 4.dan ter-.8. contohnya : CONTOH AYAT PASIF Bangunan dicuci oleh pekerja itu Bajunya dibasahi oleh air hujan Buku itu kami baca Pada umumnya. ii. . Ayat aktif tak transitif dengan keterangan yang boleh digugurkan Ayat ini boleh mengandungi frasa keterangan secara pilihan. contohnya : . ayat pasif dalam bahasa melayu terbahagi kepada 3 bentuk yang berikut : a) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Ayat pasif jenis ini mengandungi imbuhan kata kerja pasif di.2 AYAT PASIF Definisi Ialah ayat yang asalnya terbentuk daripada ayat aktif transitif.Penyakitnya beransur.

aku. bahagian oleh + frasa nama biasanya tidak diperlukan.«-an. kata sendi nama oleh secara langsung boleh digugurkan tanpa menjejaskan maksud ayat. kau. Dalam ayat demikian. contohnya : y Rumahnya terbina jurubina dalam masa setahun Ayat pasif juga boleh dibentuk dengan kata kerja yang mengandungi imbuhan berdan ke. Kata ganti nama diri sedemikian tidak boleh menerima kata kerja imbuhan di. contohnya : y Akhbar itu sudah dibaca bapa semalam y Makanan itu dimasak emak sebentara tadi Hal ini berbeza dengan ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif ter-.SUBJEK Akhbar itu Makanan itu Rumahnya Terbina AYAT PASIF PREDIKAT Kata Kerja Pasif Oleh + FN Keterangan Sudah dibaca Oleh bapa Semalam Dimasak Oleh emak Sebentar lagi Oleh jurubina Dalam setahun masa Untuk ayat pasif yang menggunakan imbuhan kata kerja pasif di. contohnya : AYAT PASIF PREDIKAT Kehujanan sepanjang hari Kegusaran Bersulam dengan benang emas Belum basuh SUBJEK Murid-murid itu Mereka semua Sapu tangannya Kasut sekolahnya b) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri orang pertama dan kata ganti nama orang kedua Ayat ini menggunakan kata ganti nama seperti saya. contohnya : AYAT PASIF PREDIKAT SUBJEK . anda kami dan kita yang diikuti secara langsung oleh kata kerja dasar. iaitu kata sendi nama oleh tidak boleh digugurkan kerana boleh menjejaskan maksud ayat dan dianggap tidak gramatis atau sempurna.dalam ayat pasif. engkau.seperti di atas. ku.

Kata Kerja Pasif Keterangan dengan KGD I/KGD II Bukunya Sudah saya Semalam kembalikan Kejayaan Akan kita raikan Bersamaini sama Hutangnya Belum kaujelaskan Sepenuhnya Barang itu Mesti awak Kesemuanya pulangkan c) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja Ayat pasif jenis ini mengandungi perkataan kena di hadapan kata kerja dasar yang tidak menerima awalan. Binaan oleh + frasa nama dalam ayat sedemikian boleh secara pilihan digugurkan. AYAT PASIF PREDIKAT Kata Kerja oleh + frasa nama Dasar Rampas Oleh kastam Pukul Oleh penduduk kampung Curi Oleh perompak Marah Oleh guru SUBJEK Kata kena Barang itu Kena Pencuri itu Kena Permata itu Mereka Kena Kena . contohnya .

. Sintaksis terkandung dengan 4 frasa iaitu frasa nama.4 Rumusan: Sintaksis adalah secara etimologis bererti menempatkan bersama-sama katakata menjadi kelompok kata. Akhir sekali. Manakala frasa ialah satu unit tatabahasa berdasarkan kata susunan yang mengandungi satu atau dua perkataan yang berpotensi untuk diluaskan menjadi dua perkataan atau lebih. Jenis klausa terdiri daripada klausa bebas dan klausa terikat.2. Manakala frasa kerja (FK) terdiri daripada kata kerja transitif dan tak transitif. Fungsi klausa sebagai konstituen kepada ayat. dan frasa. Frasa Sendi Nama (FSN) yang terdiri daripada satu sendi nama dan satu frasa sebagai pelengkap. Dalam setiap frasa pula mengandungi beberapa sifat dan binaan ayat. frasa sendi nama dan frasa kerja. Klausa pula merupakan unit gabungan perkataan yang mengandungi subjek dan predikat. Frasa Adjektif (FA) pula susunan perkataan terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sifar(Ajdektif). klausa. Ciri frasa nama (FN) terdiri daripada satu perkataan atau beberapa binaan dalam satu ayat. Menurut istilah sintaksis dapat didefinisikan sebagai bahagian dari ilmu bahasa yang membicarakan selok belok ayat. dan kelompok kata menjadi ayat. frasa adjektif.

serta penempatan morfem-morfem suprasegmental (intonasi) sesuai dengan struktur semantik yang diinginkan oleh pembicara sebagai dasarnya. Banyak jenis ayat yang saya dapat tahu melalui kerja kursus ini.Sebelum ini. bersyukur ke hadrat Illahi kerana saya dapat menyiapkan tugasan ini pada tarikh yang sepatutnya. membuat ayat tanpa mengetahui sebenarnya ada pola ayat dasar dalam Bahasa Melayu. menganalisis golongan kata berdasarkan petikan. 5. banyak maklumat yang saya telah peroleh mengenai apa itu Bahasa Melayu 1 Akademik . dan ayat.0 REFLEKSI Alhamdulillah. Selain itu. Sebelum ini. ayat majmuk campuran. klausa. saya tidak pernah tahu apa iyurajah pohon. pancangan dan gabungan. saya hanya bercakap. Saya juga berasa keperluan ini amat penting kerana seorang guru yang mempunyai ilmu tentang Morfologi dan Sintaksis maka murid-murid berupaya mengenalpasti dan menggunakan perkataan yang sesuai berdasarkan ilmu yang diajar oleh seorang guru kerana berjaya atau gagalnya sesuatu proses pembelajaran dalam kalangan murid-murid bergantung kepada kemampuan . dapat disimpulkan bahawa sintaksis adalah bahagian daripada tatabahasa yang membicarakan kaedah kombinasi kata menjadi satuan gramatik yang lebih besar yang berupa frasa. Saya telah lebih memahami dan fasih tentang Morfologi dan Sintaksis yang merupakan keperluan sebagai bakal guru bagi mengelakkan saya membuat kesilapan semasa menghasilkan bahan penulisan dan juga semasa proses pengajaran dan pembelajaran selepas melaksanakan tugasan ini. Serta banyak lagi maklumat yang berguna tentang subjek yang amat menarik ini. Tidak kurang juga. ayat tunggal. Sepanjang proses melaksanakan folio ini. Juga dapat mempelajari membuat rajah pohon. saya dapat belajar membuat aya tdengan betul. Contohnya.Daripada definisi-definisi yang telah dikemukakan.

kriteria sintaksis dan kriteria semantic Di samping itu. Ini bermakna bahawa kebanyakkan bahan penulisan mempunyai setiap bentuk kata yang telah dinyatakan. Walaupun rasa malu tetapi saya menerimanya sebagai satu ujian daripada Allah S. Tugasan ini turut membantu mengeratkan hubungan persaudaraan antara pelajar dan pensyarah melalui sesi kolaborasi yang dijalankan sepanjang proses mendapatkan maklumat dan menyiapkan tugasan ini. Sementelahan itu. bentuk kata ganda dan bentuk kata majmuk. Melalui pemahaman saya. Hal ini telah menyebabkan saya terpaksa meminjam internet jalur lebar daripada rakan untuk mencari bahan. manakala dalam pengaksesian internet.T. Di samping itu. bentuk kata terbahagi kepada empat jenis iaitu bentuk kata tunggal. masalahnya adalah kerana sumbernya adalah terhad. Dari aspek kesukaran pencarian bahan rujukan di Pusat Sumber IPG Kampus Kota Bharu.seorang guru untuk mendedahkan murid kepada pentingnya pembelajaran Morfologi dan Sintaksis. saya telah belajar untuk menerima kritikan dan komen yang membina daripada rakan-rakan mahupun pensyarah. tugasan ini secara tidak langsung membantu saya untuk mengulang kaji sukatan pelajaran yang saya pelajari terutamanya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu 1. Secara keseluruhannya saya berasa amat gembira kerana berjaya menyiapkan tugasan ini walaupun ketika itu terdapat banyak tugasan yang perlu diselesaikan dengan segera. bentuk kata terbitan. Semasa menjalankan analisis. saya sempat mendalami Morfologi terutamanya bentuk kata dan golongan kata. Secara tidak langsung. banyak laman web yang tidak dapat dibuka kerana disekat oleh pihak institut. kriteria struktur morfem. pemahaman saya mengenai golongan kata pula ialah golongan kata merupakan perkataan dalam sesuatu bahasa yang dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria seperti kriteria struktur fonologi atau bunyi. Saya juga berasa bahawa kritikan dan komen yang membina ini . semasa melaksanakan tugasan ini terdapat sedikit kesukaran yang saya hadapi ketika dalam proses menyiakan tugasan ini.W.

tetapi. Sepanjang melaksanakan tugasan ini. Walaupun.yang dapat memberikan saya peluang untuk memperbaiki kesilapan yang dilakukan terutamanya semasa melaksanakan tugasan dan seterusnya memajukan diri pada masa yang akan datang. saya merasakan melalui percanggahan pendapat tersebut. Malahan. . Berdasarkan pengalaman saya melakukan tugasan kumpulan. tugasan ini telah memberi banyak kebaikan kepada diri saya. Kesimpulannya. saya mendapati proses menyiapkan tugasan menjadi cepat dan mudah sekiranya setiap ahli kumpulan bekerjasama antara satu sama lain. saya dapat mengenali antara satu sama lain dengan lebih dalam lagi terutamanya dari segi komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal walaupun terdapat perbezaan antara satu sama lain.Bukan sahaja dapat menambah pengetahuan. tetapi juga dapat menguji kecekapandan kesabaran saya. Melalui interaksi antara rakan-rakan sekelas. kadang-kadang saya dan rakan sekumpulan bercanggah pendapat antara satu sama lain. kami berjaya mengatasi masalah tersebut. saya mendapati bahawa semangat kerjasama amatlah penting dalam sesebuah kumpulan. kami dapat mengetahui kelemahan masing-masing dan menjadi lebih matang dalam melakukan sesuatu dan seterusnya dapat memperbaiki lagi kelemahan yang sedia ada dan mutu tugasan yang dihasilkan. Saya dan rakan sekumpulan berjaya menyiapkan tugasan kumpulan dalam masa yang ringkas melalui pembahagian tugasan memandangkan masa yang ditetapkan untuk menghasilkan tugasan ini dalam tempoh yang singkat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful