Alhamdulillah bersyukur kita kepada allah s.w.

t kerana kita masih lagi dipanjangkan umur dan masih berada dalam nikmat yang terbesar iaitu nikmat iman dan islam .setelah syawal menigalkan kita dengan sejuta keberkatan daripada allah s.w.t. kini kita telah berada di dalam bulan zulkaedah . setiap bulan islam tentu ada rahsia yang perlu dicungkilkan untuk tatapan umatnya supaya setiap sejarah dan sorotan peristiwa menjadi pedoman dan iktibar untuk perjalananhidup terutama pada masa kini . Pengenalan Zu ertinya “yang empunnya’’.qa’adah ertinya “duduk”.ini membawa erti zulkaedah ialah bulan untuk berehat-rehat . bahawa bulan

Sejak dari dahalu lagi ,sebelum kedatangan islam,masyarakat arab telah mengiktiraf bahawa zulkaedah adalah satu bulan daripada empat bulan yang mulia dan diharamkan berperang . Maka masyarakat a