Pentaksiran Berasaskan Sekolah(PBS

)

Pendidikan Moral Tahun 1

Unit 1:Kepercayaan Kepada Tuhan
Nama:____________

Band:5

Kelas:____________

Tarikh:________

___________________
___________________

___________________
___________________

B5D11E1-Boleh mengamalkan sikap menghargai alam ciptaan tuhan