PENTAKSIRAN TERAS MATEMATIK

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
SKOR
0 - 24 markah : Tidak Menguasai
25 – 50 markah : Menguasai

A.Padankan bentuk yang sama.

1.

2.

3.

4.

5.

( 10 Markah) B. . Warnakan kumpulan objek yang banyak 6. 7.

8. Contoh 11. Padankan mengikut bilangan yang sama. 10. (10 markah) C. . 9.

4 17. . 15. (10 Markah) D. 13 14. Warnakan objek berikut mengikut bilangan 1 contoh 16.12.

Tuliskan nombor mengikut bilangan Contoh. 21 . 1 . 22 .3 18. 6 ( 10 Markah ) E. 2 20. 5 19.

NAMA MURID A B BAHAGIAN C D JUMLAH E . 9. 24 . 13. 10. 3. 15. 8. 6. 7. 4. 11. 16. 14. 12. ( 10 Markah ) BORANG PENTAKSIRAN MATEMATIK FASA 1 ( MAC 2013 ) NAMA SEKOLAH :_________________________________________________________ BIL 1. 19. 2. 17. 25 . 5. 18.23 .

... ........... 21..... 22.. .. 23............ 24............. ( ) ) / TIDAK MENGUASAI Disahkan oleh.......20............... ........ ( .......... 25 MENGUASAI Disediakan oleh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful