PENTAKSIRAN TERAS MATEMATIK

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
SKOR
0 - 24 markah : Tidak Menguasai
25 – 50 markah : Menguasai

A.Padankan bentuk yang sama.

1.

2.

3.

4.

5.

( 10 Markah) B. . 7. Warnakan kumpulan objek yang banyak 6.

(10 markah) C. Contoh 11. 10. . Padankan mengikut bilangan yang sama. 9.8.

. (10 Markah) D.12. 13 14. Warnakan objek berikut mengikut bilangan 1 contoh 16. 4 17. 15.

6 ( 10 Markah ) E.Tuliskan nombor mengikut bilangan Contoh. 5 19. 21 . 1 . 2 20. 22 .3 18.

16. 24 . 2. 18. 5. 12. 14. 7. 25 . ( 10 Markah ) BORANG PENTAKSIRAN MATEMATIK FASA 1 ( MAC 2013 ) NAMA SEKOLAH :_________________________________________________________ BIL 1. 17. 10. 6. 9. 13. 15. NAMA MURID A B BAHAGIAN C D JUMLAH E . 8. 4. 11. 3. 19.23 .

... ............ ( ......20...... 22.......... 23........... 25 MENGUASAI Disediakan oleh.... . .. 24......... ( ) ) / TIDAK MENGUASAI Disahkan oleh............. 21............