PENTAKSIRAN TERAS MATEMATIK

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
SKOR
0 - 24 markah : Tidak Menguasai
25 – 50 markah : Menguasai

A.Padankan bentuk yang sama.

1.

2.

3.

4.

5.

Warnakan kumpulan objek yang banyak 6. . 7.( 10 Markah) B.

10. 9. Contoh 11. Padankan mengikut bilangan yang sama.8. . (10 markah) C.

13 14. (10 Markah) D. 4 17. . Warnakan objek berikut mengikut bilangan 1 contoh 16. 15.12.

1 . 6 ( 10 Markah ) E. 5 19.3 18.Tuliskan nombor mengikut bilangan Contoh. 22 . 21 . 2 20.

11. 18. 6. 4. 2. 24 . 9. 19. 17. 25 . 3. NAMA MURID A B BAHAGIAN C D JUMLAH E . 13. 12. ( 10 Markah ) BORANG PENTAKSIRAN MATEMATIK FASA 1 ( MAC 2013 ) NAMA SEKOLAH :_________________________________________________________ BIL 1. 16. 15. 10. 14.23 . 8. 7. 5.

............. .... ( . ........... 22.... ......... 24.......... 23... ( ) ) / TIDAK MENGUASAI Disahkan oleh..20.. 21......... 25 MENGUASAI Disediakan oleh.....................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful