PENTAKSIRAN TERAS MATEMATIK

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
SKOR
0 - 24 markah : Tidak Menguasai
25 – 50 markah : Menguasai

A.Padankan bentuk yang sama.

1.

2.

3.

4.

5.

7. Warnakan kumpulan objek yang banyak 6. .( 10 Markah) B.

Padankan mengikut bilangan yang sama. . Contoh 11. (10 markah) C. 9. 10.8.

15.12. . (10 Markah) D. Warnakan objek berikut mengikut bilangan 1 contoh 16. 13 14. 4 17.

22 .3 18.Tuliskan nombor mengikut bilangan Contoh. 21 . 5 19. 1 . 6 ( 10 Markah ) E. 2 20.

9. 13. NAMA MURID A B BAHAGIAN C D JUMLAH E . 11. 6. 2. 14. 16. 4. 15. 3. 25 . 10. 8. 24 . 19. 12. 7. 18. ( 10 Markah ) BORANG PENTAKSIRAN MATEMATIK FASA 1 ( MAC 2013 ) NAMA SEKOLAH :_________________________________________________________ BIL 1.23 . 5. 17.

.............. 22............... 25 MENGUASAI Disediakan oleh. 24.... ( .. ............ ( ) ) / TIDAK MENGUASAI Disahkan oleh.... .... 23......... ....20...... 21..............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful