PENTAKSIRAN TERAS MATEMATIK

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
SKOR
0 - 24 markah : Tidak Menguasai
25 – 50 markah : Menguasai

A.Padankan bentuk yang sama.

1.

2.

3.

4.

5.

7. . Warnakan kumpulan objek yang banyak 6.( 10 Markah) B.

Contoh 11.8. Padankan mengikut bilangan yang sama. (10 markah) C. 9. . 10.

15. .12. 4 17. Warnakan objek berikut mengikut bilangan 1 contoh 16. (10 Markah) D. 13 14.

2 20.Tuliskan nombor mengikut bilangan Contoh. 5 19. 22 . 6 ( 10 Markah ) E. 1 .3 18. 21 .

( 10 Markah ) BORANG PENTAKSIRAN MATEMATIK FASA 1 ( MAC 2013 ) NAMA SEKOLAH :_________________________________________________________ BIL 1. 13. 9. 8. 10. 15. 11. 18. NAMA MURID A B BAHAGIAN C D JUMLAH E . 2. 12. 19. 17. 5. 24 . 7.23 . 25 . 14. 3. 4. 6. 16.

.............. 25 MENGUASAI Disediakan oleh............ ( ) ) / TIDAK MENGUASAI Disahkan oleh... 22. ................ ...20. 23........ 24............. 21......... ( .. .......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful