PENTAKSIRAN TERAS MATEMATIK

KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
SKOR
0 - 24 markah : Tidak Menguasai
25 – 50 markah : Menguasai

A.Padankan bentuk yang sama.

1.

2.

3.

4.

5.

( 10 Markah) B. 7. . Warnakan kumpulan objek yang banyak 6.

Contoh 11. 9. Padankan mengikut bilangan yang sama. 10.8. . (10 markah) C.

4 17. 15. 13 14. Warnakan objek berikut mengikut bilangan 1 contoh 16.12. (10 Markah) D. .

22 . 21 . 1 . 5 19. 6 ( 10 Markah ) E.Tuliskan nombor mengikut bilangan Contoh.3 18. 2 20.

8. 9. 11. 16. 13. 5. 17. 2. ( 10 Markah ) BORANG PENTAKSIRAN MATEMATIK FASA 1 ( MAC 2013 ) NAMA SEKOLAH :_________________________________________________________ BIL 1. 24 .23 . 18. 4. 14. 19. 6. 7. NAMA MURID A B BAHAGIAN C D JUMLAH E . 3. 25 . 12. 10. 15.

.... 24........ 21.......... ( ) ) / TIDAK MENGUASAI Disahkan oleh. ........ .......... 23..... 25 MENGUASAI Disediakan oleh........ ( ...20... ........................ 22.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful