P. 1
Modul Membentuk Dan Membuat Binaan

Modul Membentuk Dan Membuat Binaan

5.0

|Views: 6,113|Likes:
Published by Jom Buri

More info:

Published by: Jom Buri on Apr 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2015

pdf

text

original

HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

HBAE2203

ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN
Panduan Kursus i–v

TOPIK 1:

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1.1 Bentuk Tiga Dimensi dan Ruang 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Benda-benda Alam dan Buatan Manusia Tujuan Membentuk dan Membuat Binaan Tingkatkan Daya Kreativiti Membuat Penerokaan dan Eksperimen Bahan Kesesuaian Bentuk dan Binaan sebagai Hasil Rekaan Tiga Dimensi Kepentingan Membentuk dan Membuat Binaan Mengembangkan Persepsi Pelajar Tentang Seni Tiga Dimensi Mengenali Pelbagai Bentuk Asas

1 2 5 5 5 7 10 11 11 12 13 14 14 14

1.4 1.4.1 1.4.2

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 2:

ARCA 2.1 Kategori Arca 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Alat dan Media dalam Pembuatan Arca Teknik Penghasilan Penyediaan Lakaran Idea Proses Membentuk Arca Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik Apresiasi

15 17 19 20 21 21 21 21 22 22 23 23 24 24

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

OUM

ISI KANDUNGAN

HBAE2203

TOPIK 3:

ORIGAMI 3.1 Sejarah Origami 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5 3.6 Origami di Barat Jenis-jenis Bentuk Origami Alat dan Media Kertas Origami Gunting Pisau Kraft Proses dan Teknik Pembuatan Simbol dan Kaedah

25 25 25 26 28 28 30 30 31 32 38 38 38 38

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 4:

ASEMBLAJ 4.1 Contoh-contoh Asemblaj 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 Alat dan Media Alatan Bahan/Media Bagaimana Proses Asemblaj Dilakukan atau Dihasilkan? Penyediaan Lakaran Idea Penjanaan Idea – (Thumbnail-Print) Pemilihan Lakaran Akhir untuk Penghasilan Karya Asemblaj daripada Sketsa 2 Proses Membentuk Asemblaj Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasi Alat, Bahan dan Teknik Ekspresikan Diri Anda

39 40 41 41 42 43 44 46 47 47 48 48 49 51 51 52 52 52

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

OUM

HBAE2203

ISI KANDUNGAN

TOPIK 5:

STABIL 5.1 Alat dan Media 5.1.1 Stabil Dihasilkan Menggunakan Media Batu Marmar 5.1.2 Pengenalan Hasil Subjek dalam Arca Stabil 5.1.3 Pertimbangan Bahan yang Diperlukan untuk Membuat Arca Stabil Boleh Dirumus Seperti Berikut 5.2 5.2.1 5.3 5.3.1

53 54 55 56 57

Proses Kreativiti Menghasilkan Arca Stabil 58 Kesesuaian Bentuk dan Binaan dalam Menghasilkan Arca Stabil 58 Proses Menghasilkan Arca Stabil Ekspresi Diri Anda 59 64 65 65 66 66

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 6:

MOBAIL 6.1 Alat dan Media 6.1.1 Alatan 6.1.2 Alatan untuk Menghasilkan Mobail 6.1.3 Media Mobail 6.1.4 Media untuk Menghasilkan Mobail 6.1.5 Bagaimana Proses Mobail Dihasilkan? 6.1.6 Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Mobail 6.1.7 Proses Membentuk Mobail 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik Apresiasi Mobail

67 69 69 70 71 72 73 73 74 75 75 77 78 80 80 81 81

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 7:

MODEL 7.1 Definisi 7.1.1 Alat dan Media 7.2 7.2.1 Aplikasi Alat, Media dan Teknik Lakaran Idea

82 82 82 83

OUM

Media dan Teknik Lakaran Idea Pemilihan Alat dan Bahan 101 101 101 102 102 104 104 104 OUM .1.1 8.2 Alat dan Media 9.4 8.2.4 7.4.1 8. Media dan Teknik Jenis-jenis Boneka Aplikasi Alat.3 7.3 7.1. Media dan Teknik Lakaran Idea Pemilihan Alat dan Bahan Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Persembahan Hasil Kerja Ekspresif Diri Apresiasi 91 91 91 91 98 98 98 98 99 99 99 99 100 100 100 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 TOPIK 9: TOPENG 9.1 Definisi 8.1 8.3.4.1 Definisi 9.3.1 9.3 8.2.2 8.2 8.5 Aplikasi Alat.2.1 Fungsi Topeng 9.2 Pemilihan Alat dan Bahan Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Persembahan Hasil Kerja atau Proses Penghasilan Model Persembahan Hasil Kerja Ekspresif Diri Apresiasi 83 83 84 89 89 89 89 90 90 90 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 TOPIK 8: BONEKA 8.1 7.ISI KANDUNGAN HBAE2203 7.2 9.3 8.3.3 Teknik 9.2.2 Aplikasi Alat.2 7.4.2.1.

4 Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Diorama 10.4 9.HBAE2203 ISI KANDUNGAN 9.2 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 TOPIK 10: DIORAMA 10.1.1 9.4 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Proses dan Teknik Membuat Topeng Menggunakan Papier Mashe Persembahan Hasil Kerja Ekspresif Diri Apresiasi 104 105 110 110 111 111 111 112 112 9.2.1.3 Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasikan Alat.3.1 10.2 Alatan Membuat Diorama 10.5 Proses Membentuk Diorama 10.2 10.2.1 Alat dan Media 10.1.1 Alatan 10. Bahan dan Teknik Apresiasi Diorama 113 115 115 117 117 119 123 125 125 127 128 129 129 130 130 131 156 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 Jawapan Latihan Rujukan OUM .3.2.1.3 9.2.3 Bahan Menghasilkan Diorama 10.1.2 10.2.

i 2. di semua institusi pengajian tinggi. mengkategori kandungan bidang membentuk dan membuat binaan dan menentukan topik-topik yang sesuai untuk tujuan merancang pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. OUM . maka kursus ini memerlukan peruntukan masa selama 120 jam pembelajaran. pelajar akan dapat: 1. Untuk itu anda perlu membaca panduan ini dengan teliti dari mula hingga akhir. Sebelum mengikuti kursus ini. bidang ketiga dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. Kursus ini bernilai 3 jam kredit yang akan meliputi 15 minggu. KEPADA SIAPA KURSUS INI DITUJUKAN? Kursus ini ialah kursus wajib Lembaga Akreditasi Negara (LAN) ke atas semua pelajar Sarjana Muda Pengajaran (sekolah rendah) dengan kepujian. PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN Berdasarkan piawaian OUM yang memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Anggaran penggunaan masa adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1. anda perlu memahami kandungan kursus dan bagaimana ia dijalankan serta keperluan-keperluannya. menjelaskan pengetahuan asas dalam pengenalan membentuk dan membuat binaan. Jadual 1: Anggaran Peruntukan Masa bagi Kursus Aktiviti Membaca modul dan menyiapkan latihan Menghadiri tutorial pada kadar 1 jam per sesi Capaian dalam laman web Menyiapkan satu (1) tugasan Ulang kaji Jumlah Jam 70 10 6 24 10 120 OBJEKTIF KURSUS Setelah mengikuti kursus ini.HBAE2203 PANDUAN KURSUS PENGENALAN Kursus Membentuk dan Membuat Binaan adalah kursus Open University Malaysia (OUM) yang diuruskan oleh Fakulti Pendidikan dan Bahasa.

Penemuan dari dapatan baru mungkin akan menjadikan anda akan bertambah yakin dan seronok kerana bidang ini agak berbeza dengan bidang menggambar dan membuat rekaan dan corak. 4. mengekspresi. mengaplikasikan aktiviti membentuk dan membuat binaan sebagai persiapan sebagai guru permulaan Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. 9. 3. origami. SINOPSIS KURSUS Mata pelajaran ini meliputi pengetahuan asas dalam bidang membentuk dan membuat binaan Pendidikan Seni Visual sekolah rendah.TOKOH-TOKOH . 5. Pelajar didedahkan mengenai arca.Kemahiran aplikasi alat & bahan . menginovasi dan mereka cipta bidang ini. stabil. berkreativiti.Ekspresi diri . menginkuiri. menyelidik dan membuat hasil seni dalam tersebut. PETA MINDA MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN PENGENALAN JENISJENIS AKTIVITI .PANDUAN KURSUS HBAE2203 3. asemblaj.PENDAPAT OLEH PENGKARYA LAIN JENIS KARYA APLIKASI ALAT. Bakal guru permulaan diharapkan menggunakan bakat seoptimum yang mungkin untuk mengimaginasi. 6. 8.Kemasan - PERSEMBAHAN HASIL PENILAIAN . apabila pelajar telah melaluinya pelajar akan dapat menilai keseronokan mempelajari dan menceburkan diri dalam bidang membentuk dan membuat binaan. menghasilkan karya seni dalam bidang membentuk dan membuat binaan. 7. Ia menekankan kepada proses mengenal.Apresiasi ii OUM . ARCA ORIGAMI ASEMBLAJ STABAIL MOBAIL MODEL BONEKA TOPENG DIORAMA Pemilihan bahan Pemilihan alat Lakaran ide Pemilihan teknik Peringkat penghasilan . 4.MEDIA DAN TEKNIK 1. 2. Apapun.

Topik ini memperihalkan mengenai stabil. model. pengelasan arca dari jenis dan cara binaan termasuk teknik penghasilan. diorama. Di dalamnya pula dimasukkan teknik-teknik dan kaedah-kaedah penghasilan seterusnya disepadukan dengan pelbagai strategi pembelajaran seperti yang telah diterangkan. Pengenalan awalan mobail ini menjurus kepada pensejarahannya. stabil. membentuk komposisi gubahan yang menarik dan bermakna. boneka. Sebagai bakal guru. Asemblaj juga merupakan karya seni tiga dimensi. topeng dan origami. Bagi penguasaan ilmu yang lebih mendalam. Ia boleh diaplikasi bukan sahaja menggunakan kertas tetapi di peringkat yang lebih meluas. Sifat stabil bersifat mantap dan mempunyai isi padu yang mencukupi untuk menampung sesuatu binaan. Origami adalah satu-satunya binaan yang terhasil daripada kerja membentuk menggunakan kertas. Dalam topik ini model diperkenalkan untuk menjurus kepada pengetahuan dan maklumat dalam persediaan untuk mengajar dalam Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. Ia merupakan gabungan objek menggunakan lebih daripada satu bahan. Objek tiga dimensi dalam konteks membentuk dan membuat binaan KBSR terdiri daripada arca.HBAE2203 PANDUAN KURSUS PERISIAN Topik 1 : Topik ini memberi penekanan konsep asas membentuk dan membuat binaan. Ia diperkenalkan melalui pemahaman asas dalam pengenalan bentuk-bentuk objek tiga dimensi yang dikaitkan dengan ruang. Tokoh-tokoh arca asemblaj cuba menampilkan bagaimana pelbagai bahan buangan boleh membentuk satu kesatuan gubahan yang menarik dan mempunyai konotasi yang berbagai. Ia tidak semata-mata dibuat sewenang-wenangnya tetapi juga dirancang bagi tempoh pengajaran dan pembelajaran dalam rancangan pelajaran harian. asemblej. persediaan ini perlu diteliti untuk menghasilkan model yang bersesuaian dalam menampilkan pengajaran yang mantap dan berkesan. Setiap satu mobail yang diterangkan ditunjukkan bagaimana proses penghasilan ini dapat dilaksanakan dengan berkesan sehingga terhasil hingga ke peringkat gunaan. Topik ini menyentuh mengenai pengenalan arca. Mengenal dan seterusnya mempelajari mobail adalah perlu dikuasai oleh bakal guru Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. Stabil menggunakan bahan yang bersifat konkrit dan tahan lama. Topik 2 : Topik 3 : Topik 4 : Topik 5 : Topik 6 : Topik 7 : OUM iii . Ia juga memperlihatkan kepada perbandingan jenis arca dan aplikasi setiap arca. mobail. bahan dan alatan yang digunakan untuk menghasil seterusnya teknik membuat mobail berkenaan. pengenalan alatan yang berkaitan dengan pembuatan arca diperkenal. Sesuai dengan peragaannya yang terletak di bahagian luar dan terdedah. stabil menggunakan bahan pejal yang lasak dan tahan lama. origami di komersial kerana perniagaan hotel dan katering memperagakan origami menggunakan kain sebahagian ciri yang penting.

Topeng dalam konteks yang lebih meluas mungkin digunakan bersama dengan permainan tarian kuda kepang. peluang untuk mentadbir sesuatu tema dibuat dalam kerja diorama.PANDUAN KURSUS HBAE2203 Topik 8 : Boneka merupakan karya yang tergolong di dalam penghasilan karya seni dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Penghayatan dan pemahaman ini dilakukan dengan pelbagai pendekatan sehingga akhirnya kita merasakan bahawa topeng mesti dibuat dengan penuh hati-hati. tarian singa dan lawak jenaka. BAHAN BACAAN Buku teks rujukan bagi kursus ini seperti mana yang dicadangkan dan dinyatakan dalam unit teks. Ia juga menjurus kepada kaedah penghayatan dalam berkarya seni dengan betul dan bersifat naratif. Setelah anda menguasai kemahiran menghasil dan membentuk karya seperti yang dinyatakan di atas. Pencapaian kepujian dalam peperiksaan peringkat SPM amat membantu untuk mengikuti kursus ini kerana anda akan meneruskan kajian anda hingga empat semester. iv OUM . Topik ini mengajak anda untuk membuat topeng melalui pelbagai teknik dan kaedah yang disarankan. Penampilan imej bertema ini perlu diurus dengan rapi dan teliti agar mesej dan gambaran sebenar dapat menjelmakan. Di dalamnya dimasukkan falsafah. suasana dan habitat yang berkaitan ditampilkan dengan meneliti kepelbagaian jenis bahan supaya tema yang diharapkan benarbenar menyerlah dan kelihatan hidup. Ia mewakili satu tema atau persoalan yang berkaitan dengan sesuatu pelajaran. alat dan bahan yang berkaitan serta bagaimana ia diimplementasikan dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Segala spesies. misalnya kehidupan di taman laut. Topik 9 : Topik 10 : PENGETAHUAN ASAS Pengetahuan asas perlu di peringkat Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM) atau yang setara dengannya.

anda hendaklah lulus dalam peperiksaan akhir. 2. OUM v .HBAE2203 PANDUAN KURSUS KAEDAH PENILAIAN Penilaian bagi kursus ini melibatkan dua komponen. 5. Ujian 1 Ujian 2 Penglibatan dalam perbincangan Tugasan (1) Peperiksaan akhir Jumlah 10% 15% 5% 20% 50% 100 % Peringatan: Untuk lulus kursus ini. 3. 4. iaitu penilaian berterusan dan penilaian akhir. Pecahannya seperti berikut: Penilaian berterusan 1.

memilih dan menerang proses membuat satu aktiviti daripada bidang membentuk dan membuat binaan. kanan. 4. atas dan bawah. 3. kesat. Objek tiga dimensi bersifat konkrit. Hasilan yang wujud daripada membentuk dan membuat binaan ini dikenali sebagai objek maujud. Proses membentuk dan membuat binaan melalui proses imaginasi oleh pelukis dan seterusnya diterjemah dalam bentuk lukisan. Di dalam menghasil objek yang bersifat tiga dimensi ini.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 PENGENALAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tahukah anda bahawa hasilan seni berupa dua dimensi dan tiga dimensi? Apakah objek dua dimensi dan objek seni tiga dimensi? Topik ini menyentuh bidang yang ketiga dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah KBSR. besar. licin. Ia menekankan kepada pemahaman dan penguasaan objek-objek seni tiga dimensi. keras. menjelaskan bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah. mengklasifikasi sembilan jenis aktiviti bidang membentuk dan membuat binaan seperti yang dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah. jalinan. penstrukturan reka bentuknya perlu dirancang dan perhalusi agar hasilannya nanti menepati spesifikasi yang dikehendaki. kecil. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar akan dapat: 1. iaitu objek nyata dan boleh dipegang. OUM 1 . menjana dan membuat penerokaan idea daripada salah satu aktiviti membentuk dan membuat binaan. kiri. berisipadu. lembut dan lain-lain. mempunyai pandangan sisi. dan menghasilkan sebuah karya tiga dimensi dalam konteks membentuk dan membuat binaan daripada sembilan jenis yang dipelajari. distruktur dan akhirnya proses pembinaan objek tersebut. 5. Justeru itu ia mempunyai ciri-ciri binaan seperti bentuk. 2.

berisipadu. jalinan. Bentuk ilusi dapat digambarkan melalui penggunaan unsur seni seperti garisan. mempunyai pandangan sisi. kanan.1 BENTUK TIGA DIMENSI DAN RUANG Bentuk tiga dimensi merupakan objek yang bersifat konkrit. Bentuk semula jadi dan buatan manusia boleh disentuh. bentuk ilusi disebut bentuk maya. ton. 2 OUM . Bentuk ini mempunyai makna yang tersendiri dan hanya diketahui maknanya oleh orang yang mengetahui mengenai kajian perlambangan dan simbol. warna dan ruang. objek buatan manusia atau bentuk ilusi. atas dan bawah. Bidang perlambangan dan simbol (iconography) pada mulanya dikaitkan dengan agama Kristian dan lambang-lambang dalam patung Mesir purba tetapi kontemporari ini ia telah disimbolkan dalam arca moden.1: Jenis objek yang dicadangkan dalam aktiviti Pendidikan Seni Visual KBSR Mengapakah objek konkrit dikategorikan di dalam bentuk tiga dimensi? Apakah rumus yang anda boleh dapati daripada objek-objek tiga dimensi ini? 1. Berbeza dengan bentuk ilusi yang hanya boleh lihat dan tidak dapat dirasa kerana berbentuk dua dimensi yang mungkin berupa lukisan atau ilustrasi. Ia berupa objek semula jadi.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 SKOP KAJIAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN KBSR Peta Minda Rajah 1. Satu lagi jenis bentuk yang mungkin jarang diperkatakan ialah bentuk ikon (icon). Dalam sebutan lain. kiri. dilihat dan dirasa.

seni bina. objek buatan manusia dan objek alam. barangan domestik. Ruang mungkin terdiri jenis nyata dan jenis tampak. Ruang yang sedemikian berkaitan dengan bentuk yang diperagakan untuk membentuk satu kesatuan imej. Dari segi perspektifnya ia boleh ditunjukkan dengan objek di hadapan lebih besar dan semakin kecil apabila ia terletak semakin jauh.3: Jenis objek tiga dimensi dalam kajian membentuk dan membuat binaan Ruang pula merupakan kawasan antara objek dengan objek yang lain.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Rajah 1. bandar raya Kansas Peta Minda JENIS OBJEK TIGA DIMENSI OBJEK ALAM/ SEMULAJADI ILUSI/ MAYA -2 D OBJEK BUATAN MANUSIA OBJEK REAL OBJEK MAUJUD OBJEK IKON/ KONSEPTUAL Rajah 1.2: Arca ikon bulu tangkis karya Claes Oldenburg dan Coosje van Bruggen di hadapan Muzium Nelson-Arkins. Ruang juga boleh digambarkan melalui penggunaan warna yang terang bagi objek yang dekat dan kelihatan semakin kabur pada objek yang terletak semakin jauh. Ruang tampak ialah ruang OUM 3 . Ruang nyata ialah ruang yang terdapat pada bentuk-bentuk konkrit seperti arca.

1 Mengapakah ruang menjadi kriteria yang sangat penting dalam peragaan arca? Rajah 1.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 ilusi yang wujud dalam seni tampak seperti lukisan. catan. cetakan.4: Ruang terbentuk dari ton warna arca ruang Rajah 1.5: Arca dan ruang saling lengkap melengkapi 4 OUM . montaj. Latihan 1. kolaj dan sebagainya.

3.3 1. buah-buahan. Definisi ini sebenarnya tidak begitu berbeza OUM 5 . kereta.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TL = Titik lenyap Rajah 1. tumbuhtumbuhan. anda adalah seorang yang kreatif. kuboid dan sfera. manusia ada juga mereka bentuk benda yang bersifat organik untuk menampilkan ciri-ciri yang menarik kerana manusia sering kali merujuk benda-benda alam sebagai hasilannya. hidupan laut. kerusi.7: Objek-objek alam dan buatan manusia mempunyai bentuk tiga dimensi dan bersifat konkrit 1. bunga-bungaan dan berbagai lagi yang sebahagian besarnya berbentuk organik. Bentuk organik tidak mempunyai sifat yang semukur dan tidak simetri. piramid. Ia terdiri daripada manusia. Berbeza dengan benda-benda buatan manusia seperti meja. Bentuk-bentuk geometri yang sering dijadikan asas untuk mereka bentuk terdiri bentuk kubus. Secara mudahnya mengapa manusia banyak menggunakan bentuk geometri yang simetri adalah untuk imbangan. kestabilan dan kekukuhan dari segi reka bentuknya. televisyen. almari dan berbagai lagi yang banyak menguasai bentuk geometri. Tindakan ini menyamai dengan apa yang diperkatakan oleh Herbert Read (1958) mengenai kreativiti. objek dan perspektif 1.1 TUJUAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tingkatkan Daya Kreativiti Jika anda seorang yang sering membayangkan suatu penemuan ke arah mewujudkan apa yang setakat ini belum dihasil atau sesuatu yang memberi makna kepada anda.6: Ruang. silinder. binatang.2 BENDA-BENDA ALAM DAN BUATAN MANUSIA Benda-benda alam adalah hasil ciptaan Tuhan. Rajah 1. Dalam hal yang lain. kon. rumah.

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 dengan pendapat June King Mc Fee yang mengatakan bahawa kreativiti itu adalah keupayaan mencipta perlambangan dan idea baru dengan menyusun dan mengolah semula perlambangan yang sedia ada.8: Tahap perkembangan kreativiti menurut Viktor Lowenfeld Bagaimana untuk Meningkatkan Kreativiti Kanak-kanak? 1. Lawatan ke zoo. kreativiti itu adalah suatu naluri semula jadi sejak lahir yang digunakan untuk menyelesaikan atau membuat pernyataan tentang masalah kehidupan. 4. Bimbing dan berikan perhatian cara berkarya yang baik dan berketerampilan. KEPEKAAN KETEKALAN ORGANISASI MAKNA BARU FLEKSIBILITI KREATIVITI KEASLIAN KEUPAYAAN SINTESIS KETERBUKAAN KEUPAYAAN MENGANALISA Rajah 1. kreativiti berlaku mengikut tahap-tahap tertentu antaranya. bercerita. menayang slaid dan gambar foto. bahan dan alat yang digunakan. perpustakaan dan kraf tangan. Beri peluang untuk mengeksploitasi lebih banyak media dan alat untuk memperkaya maklumat dan pengetahuan. 6 OUM . 2. menonton filem. Ia dapat dilakukan melalui keinginan dan naluri ingin bertindak. muzium. Beri perhatian ketika berkarya. Rangsangkan pemikiran kanak-kanak dengan merujuk buku-buku bergambar. kejadian dan peristiwa terhadap kemanusiaan sama ada suka atau duka. Bagi Viktor Lowenfeld. Carl Rogers pula mengatakan bahawa kreativiti itu wujud melalui tindakan sesuatu yang berkaitan dengan ciri keunikan seseorang. 3. Menurut Viktor Lowenfeld lagi.

TOPIK 1

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

5.Jangan kritik keterlaluan terhadap karya mereka. Nyatakan bahawa kesilapan bukan kegagalan tetapi sebagai cabaran untuk peningkatan.

6. Berikan ganjaran atau insentif. Hasil karya yang baik dipamer di ruang lobi atau tempat-tempat strategik.

7. Adakan pertandingan mereka bentuk tiga dimensi di kalangan pelajar.

1.3.2

Membuat Penerokaan dan Eksperimen Bahan

Membuat penerokaan dan eksperimen bahan dilakukan untuk memastikan bahan yang akan dibuat bersesuaian dengan jenis binaan dan ketahanannya. Sering kali dalam proses ini kita akan mengesan kerangka objek binaan di samping memilih bahan yang memperkukuh binaan tersebut. Apabila kita membuat model kucing, dawai halus digunakan untuk membina kerangka bentuk manakala paper mashe diaplikasi untuk membentuk sifat fizikal kucing itu. Bahan tambahan lain yang berupa guli digunakan untuk mata kucing, tali tangsi untuk misai dan berus sabut untuk ekor kucing. Proses membuat dan membina model kucing ini perlu dilakukan mengikut tertib dan pemeringkatan kerja yang teliti. Apapun yang akan dihasilkan dalam bidang membentuk dan membuat binaan perkaraperkara berikut akan menjadi tema atau hal subjek yang penting. (a) Alam Semula Jadi dan Objek Persekitaran Objek-objek ciptaan Tuhan seperti flora dan fauna menjadi sumber utama dalam menghasilkan karya. Selain itu, objek domestik seperti cawan, piring, pinggan senduk, pisau, meja dan sebagainya juga dijadikan rujukan dalam berkarya. Kesemua objek yang menjadi tema atau hal subjek ini dikaji dari segi dinamik fom, kualiti objek, ciri-ciri organik, keunikan, integrasi alam dan kehidupan di samping mengambil kira garisan, ruang, warna, jalinan, rupa dan bentuk.

Latihan 1.2
Mengkritik secara keterlaluan sering kali akan mematahkan semangat pelajar untuk terus berkarya. Bagaimanakah perkara ini boleh diatasi agar pengajaran dan pembelajaran dalam membentuk dan membuat binaan tidak bermasalah?

OUM

7

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

TOPIK 1

(b)

Perasaan Dalaman, Khayalan dan Imaginasi Si Pelukis Pengalaman hidup banyak memberi kesan dan pengaruh terhadap minda pelukis yang akhirnya menzahirkan ilham atau idea untuk mencipta. Perasaan takut, misteri, sedih dan sebagainya menjadi sumber inspirasi karya si pelajar atau pelukis. Menurut Sigmund Frued dan Paul Jean Satre, teori-teori imaginasi berupaya mencipta sesuatu objek atau karya melangkaui batas fizikal dan cabaran status-quo pelukis. Imaginasi ini akan memandu arah si pelajar atau si pelukis ke arah yang lebih kreatif dan melampaui batas-batas kebiasaan dalam berkarya. Menurut Frued lagi, perasaan dalaman inilah yang menjadi motivasi atau penggerak minda dalam berkarya.

Rajah 1.9: Ekspresi dari deria dalaman dan khayalan pelukis

(c)

Aliran dan Tema Sejagat Tema menjelaskan konsep dalam agenda kehidupan manusia. Ia menunjukkan kekerapan manusia mengambil hal benda yang sering diperkatakan. Contohnya; membuat wau lazimnya dikaitkan dengan unsur kosmos seperti bulan, matahari bintang dan sebagainya. Dari idea yang berbagai, keunikan ciptaan berlaku dan akhirnya mewujudkan kepelbagaian rupa bentuk dan jenis produk. Dalam konteks yang lebih besar, jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan dan mengujudkan satu kekaguman. Wujudnya “Nonobjective art”, ‘Minimal art” misalnya adalah suatu aspek pengkaryaan yang berani, mencabar dan sanggup menerima rintangan. Keperluan dan Pengalaman Hidup Harian Ciptaan cawan, sudu, senduk, periuk dan alat-alat domestik yang lain merupakan asas ciptaan dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Pada bidang yang lebih besar, manusia mencipta dan membuat kipas, basikal, kereta, kereta api malah jambatan dan objek-objek gunaan lain yang mewatakkan keperluan asas sebuah masyarakat dan negara. Idea datang dari soal desakan untuk mengguna di samping mengatasi sebarang kesulitan mengharungi kehidupan. Lalu diciptanya bentukbentuk konkrit yang dapat memanfaatkan manusia si pencipta itu sendiri. Semakin aktif dan proaktif seseorang manusia itu mencipta objek tiga dimensi, semakin tinggi kualiti ciptaan dan lebih tinggi nilai estetikanya.

(d)

8

OUM

TOPIK 1

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

Latihan 1.3
Tema dalam menghasilkan karya sering kali berkaitan dengan alam semula jadi dan kosmos. Mengapa?

Bagaimana Perkembangan dan Penghalusan Idea dalam Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Berlaku? (a) Pemerhatian dan Kajian Visual Pemerhatian dan kajian visual dapat dilakukan dari kesedaran dan kualiti tampak yang tinggi. Ia dilakukan melalui kajian yang terperinci mengenai alam dan fenomenanya. Menurut Frank Barron dan Irvin Child, artis mempunyai keupayaan tinggi untuk melihat, memerhati, mentafsir, mengurus maklumat visual berbanding bukan artis. Norman Meier (1930) pula mengatakan bahawa artis boleh menyelesaikan pelbagai kemahiran-kemahiran seni. Begitu juga mengikut J.P. Guilford, artis dapat menyesuaikan diri dan menggunakan media biasa berbanding dengan tukang dan pereka bentuk. Perubahan Cara Bekerja Pelukis tidak hanya menggunakan satu teknik dan kaedah. Jika selama ini artis menggunakan satu kaedah sahaja, dia seharusnya mengubah kepada kaedah lain untuk mendapatkan keunikan penghasilan. Membuat percubaan yang tidak putusputus akan mencernakan lebih banyak idea dan akhirnya dapat menjana dapatan yang lebih unik dan berketerampilan. Penerokaan Simbol dan Makna Pelukis akan mencari dan mengkaji ilham-ilham baru. Penerokaan yang tidak hentihenti akan menemukan dapatan yang lebih kreatif dan bermakna. Amalan membuat penyelesaian masalah, membuat inkuiri penemuan akan lebih memaknakan lagi hasil penerokaan kajian.

(b)

(c)

Membuat Penerokaan dan Eksperimentasi Bahan Selain daripada alat dan media yang telah dinyatakan dalam bahagian di atas, beberapa pertimbangan lain perlu dan penting untuk aktiviti membentuk dan membuat binaan, antaranya: 1. 2. 3. 4. Bahan terbuang yang diguna pakai semula. Benda-benda daripada alam sekitar seperti buluh, tanah liat, buah kelapa, pinang, kulit siput dan sebagainya. Benda-benda buatan manusia seperti manik, kayu larik, kotak-kotak, tisu, gam dan sebagainya Bahan-bahan terbuang daripada buatan manusia seperti kaki kerusi yang patah, papan yang telah terendam dan banyak lagi benda-benda lain.

Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada pelajar membuat rujukan kepada objek sebenar. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti ada fungsi dan makna. Bagaimanakah cara ini dapat dilakukan?

OUM

9

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

TOPIK 1

1. 2. 3. 4. 5.

Memerhati, mengenali dan memahami bentuk dan ruang objek. Memerhati dan menyentuh bentuk benda alam dan benda buatan manusia. Memerhati dan menyatakan perbezaan dan persamaan sifat bahan melalui deria pendengaran. Memerhati pelbagai jenis bentuk barangan buatan manusia untuk kegunaan harian, permainan dan peragaan. Memerhati dan memahami bahawa sesuatu objek itu memenuhi ruang sebenar.

Rajah 1.10: Model lembu,bekas pensil dan model kucing dibina dan dibentuk menggunakan paper mashe

1.3.3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kesesuaian Bentuk dan Binaan sebagai Hasil Rekaan Tiga Dimensi
Mengenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat dalam sesuatu binaan. Mengetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan bagi menghasilkan objek. Mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu ciptaan. Menggunakan alat dan media sebagai pengolahan reka bentuk. Menghasilkan jenis-jenis bentuk bergerak dan bentuk yang mempunyai ilusi pergerakan. Menghasilkan dan melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan. Membandingkan hasil bentuk rekaan dengan objek sebenar. Memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan. Berbincang dan menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat, olehan bahan, unsur-unsur seni, fungsi dan kemasan. Menentukan cara dan memperagakan bentuk rekaan yang paling sesuai dan menyatakan kesannya. Menceritakan pengalaman baru yang diperoleh daripada proses menghasil bentuk rekaan. Mempamer dan mempersembahkan bentuk rekaan dan bahan mengikut fungsi.

10

OUM

Jika arca yang dihasilkan. 4. Sesuatu perkembangan (progress) kerja dikawal selia mengikut keperluan bahan dan alat yang menjadikan urutan kerja berjalan lancar dan terancang.1 KEPENTINGAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Mengembangkan Persepsi Pelajar tentang Seni Tiga Dimensi Kejelasan dan kefahaman dalam persepsi pelajar tentang seni tiga dimensi akan memberikan suatu kefahaman dan kejelasan untuk terus belajar dan berkarya. Segala lakaran ini mengambil kira dari segi kesesuaian objek. 3. Untuk tujuan peragaan yang mantap. labuci. pastikan ia kuat. cat alas. 5. Membuat “tumbnail-print” sebagai tindakan mengawal dan mengawas urusan membuat. Syelek. 7. Lakukan pemeringkatan penghasilan topeng ini dengan teliti dan teratur. manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. OUM 11 . emulsi. tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan. Bahan binaan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan. pergerakan. Bagi kerja-kerja menghalus ke atas objek arca. unik dan berketerampilan dari segi dapatan. 2. selamat dan kukuh. Pilih teknik membuat yang sesuai. Bagi penggunaan pahat dalam konteks menghasil arca luakan berasaskan kayu perlu diawasi dari cara memegang. 8. pastikan ia kuat. Secara yang paling asas ia berkaitan dengan: 1. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik. minyak kayu. 6. Pelajar akan mengenal dan mengesan ciri-ciri objek tiga dimensi antaranya: 1.4 1.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1. 3. tentukan tapak yang kukuh dan selamat. Bagi teknik topeng misalnya.4. kertas pasir sering kali diaplikasikan untuk mendapatkan tekstur yang licin dan menarik. Mempunyai imbangan yang menarik sama ada simetri tulen atau tidak tulen. varnis. kaedah tampalan mungkin dianggap paling dominan dan sesuai. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada beberapa kriteria penghasilan. warna. imbangan dan kesatuan yang menarik. 7. 6. pilihan saiz pahat. membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik dan strategik. 5. Untuk arca yang menggunakan tapak. Kemahiran Mengaplikasikan Alat. arah pergerakan mata pahat di samping kekuatan dan kadaran pukulan berbantukan tukul kayu. 4. Kaedah mengguna alat perlu betul dan tertib. Pilih keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun. Asli. 2. Menguasai prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. kukuh dan selamat. Kesesuaian topik. cat kilat. kontra. perada.

binatang. pokok. Manakala bentuk geometri mempunyai sisian yang tetap. burung.11: Contoh bentuk geometri KUBUS SFERA BENTUK GEOMETRI KUBOID KON PIRAMID SELINDER Rajah 1. gunung-ganang dan berbagai lagi. Ia mungkin berupa sotong. bergerigis. bola. keras dan padu. Rajah 1. lembik dan berbagai lagi. kun dan lain-lain lagi. lurus.2 Mengenali Pelbagai Bentuk Asas Secara mudahnya bentuk asas terdiri daripada bentuk organik dan bentuk geometri. berjurai.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 1. berkeluk-keluk. Bentuk organik mempunyai sifat yang tidak menentu.4. Bentuk-bentuk asas yang diterangkan tadi menjadi idea pengarca yang kemudiannya diolah dan dibina dengan menggunakan teknik yang dirancang oleh si pelukis atau pengarca. kotak. piramid.12: Bentuk-bentuk asas geometri 12 OUM . buah-buahan. Ia mungkin berupa bangunan.

Alatan-alatan yang berupa mesin berkuasa elektrik seperti pengisar kertas untuk membuat paper mashe. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. RUMUSAN Membentuk dan membuat binaan merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan jisim atau isi padu objek. Terangkan proses penghasilan membuat topeng hingga ke peringkat kemasan.13: Bentuk-bentuk organik Latihan 1. Menstruktur objek tiga dimensi dalam konteks membentuk dan membuat binaan tidak boleh diambil remeh.4 Topeng adalah satu daripada kegiatan membentuk dan membuat binaan. reka bentuk dari setiap posisi dan lokasi serta fungsinya. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri kekuatan reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan topik binaan. pilihan OUM 13 . Ia mesti diolah dengan sebegitu teliti dan rapi kerana kekuatan struktur akan mempengaruhi terhadap keteguhan dan ketepatan hasil dapatan.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MANUSIA DEDAUNAN BENTUK ORGANIK BUNGABUNGAAN BUAHBUAHAN TUMBUHTUMBUHAN BINATANG HIDUPAN LAUT Rajah 1. Latihan 1. Seterusnya. buat perbandingan ciri-ciri kedua-dua bentuk tersebut. Dengan menggunakan pengurusan grafik. mesin untuk menggaul paper mashe. mesin perata dan mesin penyembur cat mungkin diperlukan untuk menghasilkan dapatan yang baik dan bermakna.5 Bentuk organik dan bentuk geometri menjadi asas utama dalam membentuk dan membuat binaan.

Topeng selungkup/dimasukkan terus di kepala. Arca yang digantung. Nyata dan huraikan mengapa paier mashe menjadi pilihan utama guru dan murid di dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan? 14 OUM . Serbuk kertas (selalunya kertas surat khabar). Seni lipatan kertas. Lakaran kecil sebagai penjanaan idea. boleh bergerak. GLOSARI Asemblaj Paper Mashe Mobail Perspek Origami Topeng Serkup Tumbnail-print – – – – – – – Gabungan pelbagai objek.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 lokasi yang relevan dengan objek seni perlu dipertimbangkan. apabila penampilannya berlaku dalam situasi yang relevan. stabil statik dan perlukan tapak yang mantap. karya akan kelihatan cantik dan menarik. Apakah yang dimaksudkan arca ikonografi? Beri beberapa contoh arca ikonografi yang terdapat di Malaysia? UJIAN 2 Papier mashe merupakan bahan yang dominan di dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan. Kepingan plastik yang lut sinar. Mobail perlu digantung. diorama dikotakkan pada cermin atau perspek yang lutsinar dan origami perlukan penampilan ruang hias yang bertutup seperti almari cermin. Akhirnya. UJIAN 1 Arca ikonografi merupakan salah satu daripada bindang membentuk dan membuat binaan.

Arcawan British bernama Henry Moore dan Alberto Giacometti telah menukarkan konsep figura yang dipiuhkan atau distailisasikan untuk lebih membawa makna dalaman. Perkembangan seni arca di Malaysia asalnya berkaitan dengan magis yang digunakan oleh kaum asli bagi tujuan keagamaan dan perubatan.500 tahun yang lalu. Syed Ahmad Jamal dan Lim Kian Seng. Pengarca Malaysia terdiri daripada Anthony Lau. Gambaran ini menunjukkan sindiran masyarakat pada masa itu. Ia telah mengalami perubahan dan akhirnya berubah kepada konsep abstrak. 2. memahami bahawa arca dihasilkan melalui pelbagai teknik dan kaedah. arca tidak berkonsepkan figura seratus peratus. 4.TOPIK 2 ARCA TOPIK 2 ARCA Arca berasal daripada perkataan Yunani tua “sculpere” yang bermaksud mengukir. OUM 15 . Pada tahun 1501 – 1504 Michelangelo membuat arca manusia bertopik “David” menggunakan marmar. Latiff Mohidin. arcawan banyak berkarya bertemakan figura manusia kerana faktor kemanusiaan paling mudah dijadikan sebagai sindiran dan teladan. Adalah dipercayai bahawa arca figura yang banyak ditemui di serata dunia ada kaitan yang amat rapat dengan sistem kepercayaan pada masa itu. memotong. mengetahui arca sebagai objek tiga dimensi yang mementingkan jisim dan ruang. Pada masa Renaison. Patung-patung yang dihasilkan oleh Kaum Jah Hut dan Mah Meri mempunyai ciri-ciri seperti yang diterangkan tadi. Perkembangan arca yang bersifat konseptual dan distailisasikan bermula sekitar tahun 1960-an daripada pengarca yang mendapat pendidikan Barat. menebuk. melarik dan sebagainya (Gaunt 1966: 1). Arca “Laocoon” (50 Sebelum Masihi) menunjukkan satu situasi dramatik: tiga lelaki dibelit ular. Menjelang abad kedua puluh. 3. dan menghasilkan satu arca mini daripada sembilan jenis arca yang dipelajari. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar akan dapat: 1. Sejarah arca bermula dari penemuan patung kecil “Cycladic” di sebuah pulau di Laut Aegean lebih kurang 4. mengenal pengarca luar negeri dan pengarca Malaysia.

1 Mengapakah arca kurang mendapat perhatian dari segi pengkaryaan dan penggunaan? Bagaimanakah situasi ini boleh diubah dan seterusnya arca menjadi pilihan utama di dalam hiasan dan pengkaryaan? ARCA TAMBAHAN LAND ASEMBLAJ INSTALASI LUAKAN JENIS-JENIS ARCA STABIL TIMBULAN MOBAIL BINAAN Rajah 2.2: Jenis-jenis arca 16 OUM .ARCA TOPIK 2 Rajah 2.1: Arca pentingkan bentuk dan ruang Aktiviti 2.

Kontemporari ini arca lebih menampilkan bentuk abstrak kerana interpretasinya yang berbagai dan mempunyai konotasi yang luas.1 KATEGORI ARCA Arca pada asal-usul pengkaryaan bersifat realis iaitu menampilkan objek patung manusia dan binatang sebagai suatu representasi mesej. penyembahan dan keagamaan Keperluan domestik - - - Rajah 2.3: Kategori arca Latihan 2.TOPIK 2 ARCA 2. OUM 17 . tempat permainan kanak dan lanskap Sebagai alat ritual.1 Arca karya Syed Ahmad Jamal yang bertajuk “Pertumbuhan” yang terdapat di Laman Asean Kuala Lumpur merupakan arca stabil yang terkenal. Berdasarkan Rajah 2. apabila seni menemui dimensi baru. Bagi tujuan untuk menjadikan arca lebih bermakna ia diolah dalam pelbagai gunaan dan akhirnya muncullah arca estetik dan arca berfungsi.3 apakah kategori arca yang boleh dipadankan dengan karya tersebut? Beri huraian anda. KATEGORI ARCA ARCA ESTETIK Bahan peragaan/tatapan Sebagai hiasan dalam/luar bangunan Punyai makna yang mendalam dan pengetahuan yang intelektual ARCA BERFUNGSI Boleh diguna pakai sebagai alat permainan. Menjelang abad ke dua puluh. Ia ada kaitan dengan kepercayaan dan keagamaan. arca berubah kepada ciri abstrak dan membuka era baru dalam peradaban arca.

pualam atau alabaster.4 di atas. batu kapur dan batu sabun.Jenis batu lembut spt.Media paling tua Melalui proses ukiran dan sapu minyak pada kayu .Banyak dipraktikkan oleh masyarakat pribumi Malaysia BATU .2 Berpandukan Rajah 2. . marmar dan batu pasir . apakah media dan objek lain yang pernah digunakan oleh pengarca? 18 OUM . granit.6: Arca kayu Latihan 2.Sering kali batu digabung dengan logam Rajah 2.4: Media penghasilan arca Mula diguna kurun ke 20. Proses oksiasetilena digunakan Rajah 2. zink dan timah Gunakan alatan leburan yang bersuhu tinggi Gunakan acuan untuk membentuk arca LOGAM KAYU .ARCA TOPIK 2 TANAH LIAT Ada kaitan dengan tembikar (tanah dibakar) Asal kajian sebelum batu digunakan untuk arca MEDIA PENGHASILAN ARCA - GANGSA Gabungan tembaga.5: Arca logam dan permata Rajah 2.Batu keras spt.

plastik. Perancis. Marcel Duchamp bahan kutipan. “Horizontal Spines” oleh Alexander Calder. Latihan 2. Stabail Simen. kertas. Pahat. roda dan (1887 – 1968). besi. “spare-part” kenderaan. kepingan logam. kayu. papan A Self Construction and dan sebagainya. kad bod tali temali. plaster of Paris. simen. apakah ciri-ciri persembahan yang menepati penghasilan arca yang baik? 2.3 Jika anda seorang pengarca.“Homage New York: parts” kenderaan. papier mashe. Mobail 4. alat pengukir.4 Mengapakah arca “Bicycle Wheel” karya Marcel Duchamp dikategorikan sebagai arca asemblaj? OUM 19 . logam. logam. Contoh “Still Life With Musical Instruments” oleh Jaques Lipchitz” (891-1973) 2. Besi.TOPIK 2 ARCA Latihan 2. bongkah. 3. Self Destroying Work of Art” oleh Jean Tinguely (1925-1991). 1942. kepingan logam. kertas pasir dan lain-lain. dawai. batu. plastik. penukul. besi. Asemblaj Kayu. batu. pengikis. kertas lumat. sebagainya. ALAT DAN MEDIA DALAM PEMBUATAN ARCA Jenis Bentuk/3D Arca timbul Bahan/Alat Kepingan kayu. tanah liat. kikir pari.“Bicycle Wheel” oleh bongkah. 1. “spare.2 Bil.

ARCA

TOPIK 2

2.3
Bil. 1.

TEKNIK PENGHASILAN
Jenis Bentuk/ 3D Arca timbul Teknik Penghasilan dan Peralatan yang Berkaitan Bentuk tiga dimensi tersembul keluar dari permukaan dua dimensi yang rata atau dipahat keluar yang akhirnya menonjolkan objek ke permukaan. Ia bolah di buat secara: Acuan Tampalan Asemblaj Binaan

2.

Asemblaj

Bahagian atau komponen yang berlainan yang dicantum dan menjadi satu kesatuan objek dan menjadi satu konsep bermakna. Teknik hasilan; Kimpalan Binaan Cantuman skru/paku Gam

3.

Mobail

Bahagian-bahagian dicantum untuk membentuk satu kesatuan. Digantung untuk menjadikan objek bergerak, berputar atau berombak. Teknik yang digunakan; Kimpalan Gam Skru Ikatan

4.

Stabail

Bahan kutipan dicantumkan untuk membentuk satu kesatuan objek dan dipasang tapak yang stabil. Teknik yang digunakan; Kimpalan Skru Ikatan Acuan Binaan

20

OUM

TOPIK 2

ARCA

2.3.1

Penyediaan Lakaran Idea

Penentuan bentuk arca dan jenis bahan perlu ditentukan lebih awal. Olahan idea perlu berpandukan kepada asas dan prinsip seni reka berdasarkan kepada perkara-perkara berikut; x x x x x Menentukan subjek dan tema Menentukan alat dan media Membuat tumb-nail-print (membuat lakaran-lakaran kecil) Memilih salah satu lakaran yang terbaik Memperinci lakaran

2.3.2

Proses Membentuk Arca

Setelah penyediaan lakaran ide selesai proses berikut merupakan urutan yang perlu dilakukan; x x x x Membuat model kecil/prototaip Membuat kerangka atau struktur Membuat arca yang sebenar Kemasan dan persembahan

2.4
2.4.1

PERSEMBAHAN HASIL KERJA
Ekspresi Diri

Persembahan hasil kerja yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bentuk arca menepati tema dan topik. Bahan binaan arca sesuai dengan tujuan hasilan. Pastikan ia kuat, kukuh dan selamat. Kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik, membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik. Mengaplikasi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak, pergerakan, kontra, warna, imbangan dan kesatuan yang menarik. Asli, unik dan berketerampilan.

OUM

21

ARCA

TOPIK 2

2.4.2

Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik

Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. 2. 3. 4. Kesesuaian topik, tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan. Membuat “tumbnail-print” bertujuan untuk membuat pilihan yang terbaik. Kaedah mengguna alat perlu betul dan mengikut peraturan. Syelek, varnis, minyak kayu, cat alas, cat kilat, emulsi, perada, labuci, manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. Pilih keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun. Untuk tujuan peragaan yang mantap, tentukan tapak yang kukuh dan selamat.

5.

Rajah 2.7: Arca boleh dinterpretasi dengan pelbagai cara dan disiplin

2.4.3 Apresiasi
Apresiasi arca dilakukan berpandukan empat perkara berikut:

4.Kesesuaian secara keseluruhan

1.Tajuk dan tema yang sesuai

3.Pilihan reka bentuk berasaskan warna dan padanan imej

2.Alat dan bahan yang sesuai

Rajah 2.8: Apresiasi arca

22

OUM

TOPIK 2

ARCA

Latihan 2.5
Dalam proses penghasilan arca, terdapat beberapa aspek yang perlu dilakukan mengikut urutan. Huraikan lima aspek tersebut?

RUMUSAN
1. 2. Dari aspek sejarah kewujudan arca dikaitkan dengan ritual. Setelah berlakunya proses pemodenan, arca tidak semata-mata untuk ritual tetapi ia juga digunakan sebagai hiasan dan gunaan. Arca seterusnya berkembang luas kerana penerimaan masyarakat dan penggunaan pelbagai media mengikut pengaruh aliran atau isme. Sebuah arca yang menarik perlu menekankan unsur seni, prinsip rekaan dan struktur rekaan. Penghasilan sebuah arca perlu mengikut urutan proses.

3.

4.

5.

GLOSARI
Abstrak Asemblaj Konotasi Konseptual Magis Mobail Papier Mashe Representasi Stailisasi Tumbnail-print – – – – – – – – – – Umum, kabur, tidak jelas. Gabungan pelbagai objek. Berbagai makna, maksud. Berkaitan konsep. Pemujaan. Arca yang digantung, boleh bergerak. Kertas surat khabar. Penyataan semula. Pengubahsuaian. Lakaran kecil, sketsa kecil sebagai penjanaan idea.

OUM

23

jawab soalan-soalan berikut. Huraikan lima ciri-ciri yang berkaitan dengan proses lakaran idea. Berdasarkan kategori arca di atas buat perbandingan dari fungsi. 24 OUM . (a) (b) Kategorikan jenis arca di atas. Arca 1 Arca 2 UJIAN 2 Lakaran idea adalah salah satu aspek yang penting dalam penghasilan arca. media dan cara persembahan.ARCA TOPIK 2 UJIAN 1 Berdasarkan dua gambar di bawah.

Ia kemudiannya berakar umbi dan diserap menjadi kebudayaan tempatan. 1. Daripada orang Arab Moor. Rigney. origami mula dikenali pada tahun 1920 apabila “kertas ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini membentuk lipatan kertas untuk buku-buku di pasaran.2 ORIGAMI DI BARAT Di Barat. Kertas yang diperbuat dari hancuran tumbuhan dan kain buruk membolehkan kertas dihasilkan dengan lebih mudah dan banyak. Semua jenis bentuk kertas boleh digunakan untuk tujuan melipat. Pada abad keenam. tumbuhan. Murray dan F. burung dan objek lain.D. 4. Pada tahun 1930 ramai ahli silap mata mula menonjolkan penggunaan wang kertas untuk menghasilkan cincin. dicetak di Amerika Syarikat pada tahun 1928. Buku khusus mengenai origami kemudiannya muncul seperti “beria dengan melipat” oleh W. haiwan. Seni origami berasal dari China kemudiannya diamalkan oleh orang Sepanyol dan orang Jepun. permainan atau barang permainan. Ia mungkin bertemakan haiwan. memahami konsep origami dari segi hasilan dan kegunaan. Bentuk haiwan tidak digalakkan oleh kerana Islam melarang pembuatan patung-patung. origami popular di Jepun hingga hari ini dengan penghasilan kertas tempatan iaitu washi. mengetahui teknik untuk menghasilkan origami. OBJEKTIF Pada akhir topik ini. OUM 25 . 3.J.TOPIK 3 ORIGAMI TOPIK 3 PENGENALAN ORIGAMI Tahukah anda bahawa sehelai kertas jika dilipat boleh menghasilkan binaan dan bentuk? Seni melipat kertas ini dipanggil origami.1 SEJARAH ORIGAMI Merupakan kesenian melipat kertas yang bermula semenjak mula diperkenalkan pada abad pertama di China iaitu Ts’ai Lun. 3. membanding beza origami yang dihasilkan dari pelbagai alat dan bahan. dan menghasilkan origami dari satu kajian bertemakan alam sekitar. Di Sepanyol. pelajar akan dapat. orang Arab mengetahui cara-cara pembuatan kertas dan juga origami. Margaret Campbell mengeluarkan buku “Membuat Permainan Kertas” di London pada tahun 1937. Origami menjadi satu kebudayaan orang Jepun dalam adat keagamaan Shinto. cara pembuatan kertas dibawa ke Sepanyol oleh orang-orang Arab dan juga ke Jepun oleh Dokyo. Origami boleh menggunakan kertas putih atau kertas berwarna dan terdapat juga mereka yang mewarnakan bentuk akhir yang terhasil. 2. orang Arab Moor menggunakan origami untuk mengkaji tessallation dan bentuk geometri pada kertas. 3. Sejak itu. Seorang rakyat Afrika Selatan.

Unta Rajah 3. Bentuk lain yang tidak kurang pentingnya terdiri daripada dinosaur.1: Jenis-jenis bentuk origami 3.2: Origami jenis haiwan Burung 26 OUM . serangga dan singa laut daripada dinosaur. Bentuk yang popular terdiri daripada ikan.3 (a) JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI Haiwan Sebahagian besar origami dibentuk dari jenis ini. serangga dan singa laut. rama-rama.ORIGAMI TOPIK 3 TUMBUHTUMBUHAN PERHIASAN/ BARANG PERMAINAN JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI HAIWAN PERMAINAN Rajah 3. gajah dan burung.

3: Origami permainan Songkok (c) Tumbuh-tumbuhan Origami yang terkenal dari jenis ini terdiri dari bentuk bunga. OUM 27 .4: Origami tumbuh-tumbuhan Hiasan pasu (d) Perhiasan Origami jenis perhiasan direka bentuk untuk difungsikan di atas meja. daun dan pokok pain. Contoh bunga yang terkenal terdiri daripada bunga dahlia. pelengkap meja dan untuk sambutan hari perayaan. Bunga dandelion Bunga dahlia Rajah 3. bunga dandelion dan bunga tulip. Ia sering digunakan untuk menghiasi kad ucapan.TOPIK 3 ORIGAMI (b) Barang Permainan Bentuk origami jenis ini yang terkenal terdiri daripada sampan. kereta. bangunan dan perabot kecil (miniature). Sampan Kereta dan bangunan Rajah 3.

Selain itu origami yang telah siap juga boleh diwarnakan pada peringkat akhir. 2. Selalunya kertas seperti ini berwarna pada satu bahagian sahaja manakala bahagian belakangnya pula berwarna putih. 28 OUM . Elakkan daripada menggunakan kertas yang sukar mendapat lipatan yang tepat seperti surat khabar. Alatan yang digunakan terdiri daripada gunting. kertas tisu. gam dan straw juga boleh digunakan sebagai bahan sokongan.ORIGAMI TOPIK 3 Hari Krismas Kotak barang-barang kemas Rajah 3. 3. Prosedur untuk Pemilihan Kertas 1. Asas origami ialah kertas putih atau kertas berwarna.4. pisau. kertas keras.5: Origami perhiasan Latihan 3. gam dan pembaris keluli.1 Mengapakah Will Blyte dan Harry Houdini mencetuskan “kertas ajaib” pada tahun 1920 di Barat? Nyatakan implikasi daripada tindakan beliau? 3.1 ALAT DAN MEDIA Kertas Origami Kertas segi empat yang telah sedia ada dalam pelbagai saiz dan warna boleh didapati dengan mudah di kedai menjual alatan seni visual. Penampilan kertas origami selalunya mahal dan warnanya agak terang walaupun mempunyai warna atau corak yang berbeza di kedua-dua belah yang sangat bergua bagi sesetengah projek. kepingan logam. Media lain yang sering digunakan terdiri daripada fabrik. Kesemua jenis kertas sesuai untuk melipat tetapi kejayaan melipat ialah menyesuaikan kertas yang betul untuk corak yang sesuai. tisu atau kertas tuala melainkan jika ianya telah ditetapkan. Dari saiz tersebut bentuk kecil atau besar boleh dihasilkan mengikut bentuk yang dikehendaki.4 3. Saiz kertas yang sesuai untuk origami ialah 15 sentimeter. plastik.

Di dalam origami terdapat teknik lipatan basah dibuat untuk mendapatkan kesan di mana apabila kertas kering nanti lipatan ini terhasil. kelainan bentuk origami mempengaruhi jenis kertas. senaraikan jenis-jenis origami yang sesuai diajar kepada murid-murid KBSR? OUM 29 . gunakan kertas artis yang tebal yang boleh menyerap lembapan tanpa melengkung seperti kertas Ingres atau kertas “water colour” yang sebenar. Dalam hal yang lazim.TOPIK 3 ORIGAMI 4. kertas tulis. Kertas-kertas khas boleh didapati daripada sumber: x Outlet yang membekalkan peralatan kepada pelukis x Supplier yang membekalkan peralatan kepada grafik Dalam kes rekaan yang memerlukan aspek penegasan seperti “Easter Egg Basket”. kertas fotostat dan kertas komputer merupakan kertas yang sesuai untuk origami. 5. lapisan kertas dan teknik yang diaplikasikan. 7. kertas jenis water colour digunakan. 6. Dalam situasi yang lain. 8. Kertas taip.2 Dengan menggunakan pengurusan grafik. Latihan 3.

Adalah perlu untuk mengendalikan gunting dengan baik agar kertas yang digunting dapat menghasilkan kesan guntingan yang baik dan lurus.4. KERTAS BUNGKUSAN x Berwarna pada permukaannya dan putih di bahagian belakangnya x Pelbagai corak.2 Gunting Penggunaan gunting tidak digalakkan ketika membentuk origami.3 Pisau Kraf Penggunaan pisau kraf lebih sesuai untuk memotong kertas mengikut bentuk yang dikehendaki. 30 OUM . KERTAS SEPASANG JENIS-JENIS KERTAS x Gabungan dua kertas yang berlainan untuk kesan menarik x Spray “adhesive” untuk melekat pasangan kertas x Origami dibentuk 4. x Sering disebut kertas pembungkus hadiah Rajah 3.4. KERTAS KERAJANG x Dihasilkan dengan menggabungkan kertas lain x Kadangkala bercorak timbulan dan licin x Permukaannya berkilau dan berkilat 3. KERTAS WASHI x Berkualiti tinggi daripada Jepun x Buatan tangan dengan teknik yang istimewa x Corak elegan seperti fabrik broked x Lebih mengekalkan keindahan model yang telah siap 2. rekaan dan tekstur. Sebelum mula memotong kertas.ORIGAMI TOPIK 3 1.6: Jenis-jenis kertas untuk origami 3. Sesuai untuk origami yang berbagai warna. pastikan kad yang tipis diletakkan di dalam kertas supaya pisau yang digunakan tidak merosakkan permukaan kertas. 3.

Potong kertas tersebut dengan berhati-hati pada lipatan kertas tersebut dengan menggunakan pisau 3. Kertas yang sering digunakan terdiri daripada empat segi tepat atau empat segi memanjang. Segi empat tepat siap 5.3 Mengapakah penting bagi kita untuk membuat pilihan kertas untuk tujuan membuat origami.5 PROSES DAN TEKNIK PEMBUATAN Kemahiran asas membuat origami ialah melipat kertas. Potong sepanjang garisan lipatan dan buka segi tiga tersebut 1. Cadangkan kertas-kertas yang menarik untuk boleh ditampilkan di dalam menghasilkan origami? OUM 31 . Lipat dua kertas sehingga membentuk garisan MEMBENTUK KERTAS SEGI EMPAT YANG MUDAH DAN CEPAT 4. Lipat pada bahagian sudut kertas untuk membentuk segi tiga Rajah 3.7: Melipat kertas segi empat mudah dan cepat Latihan 3. Lipat bahagian belakang kertas membentuk segi tiga dan tekan sehingga meninggalkan kesan 2. 6.TOPIK 3 ORIGAMI 3.

4 Apakah tips-tips yang anda boleh fikirkan untuk mendapatkan bentukbentuk origami yang kemas dan tepat? 3. Kesemua urutan di dalam penghasilan origami akan menggunakan pelbagai jenis simbol dan lipatan.8: Tips-tips untuk melipat kertas Latihan 3. Makna-makna simbol mungkin amat menonjol tetapi sesetengah lipatan agak unik dan memerlukan penerangan sebelum dihasilkan. Simbol dan kaedah yang ditampilkan dalam penerangan ini diharapkan dapat membantu kepada anda untuk menghasilkan origami mudah.6 SIMBOL DAN KAEDAH Origami melibatkan pemahaman yang berbeza mengenai simbol dan lipatan.ORIGAMI TOPIK 3 Rajah 3. 32 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI Simbol Arahan Kaedah OUM 33 .

ORIGAMI TOPIK 3 Simbol Arahan Kaedah 34 OUM .

hasilkan origami seperti yang ditunjukkan di dalam urutan membuat mengikut gambarajah. OUM 35 .5 Berdasarkan contoh origami 1.TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 1 KAPAL TERBANG Latihan 3.

ORIGAMI TOPIK 3 Contoh Origami 2 Siput babi 36 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 3 TOPI KON OUM 37 .

Origami merupakan seni membentuk dan melipat yang berasaskan kertas. apakah ciri-ciri utama yang membolehkan origami berjaya dibuat dengan baik dan berkesan? UJIAN 2 Huraikan kesan-kesan positif yang anda boleh perolehi daripada kegiatan menghasilkan origami. 4. warna kertas dan cara melipat kertas mempengaruhi terhadap hasil origami. tip-tip dalam melipat dan membentuk kertas perlu diikuti dan diperhalusi. Pamer. origami. Kertas cat air mengambil sempena pelukis cat air “Ingres”. Jika kain digunakan sebagai origami. Kepingan batu yang pipih dan berbagai warna. GLOSARI Adhesive Dandelion – – Berunsur pelakat. Untuk menghasilkan origami yang baik. plastik dan kain. Segak dan ekslusif. Elegan Kertas Ingres – – Miniature Peraga Tessellation – – – UJIAN 1 Origami dibuat berasaskan kertas yang sesuai mengikut spesifikasi tertentu. Origami yang berasaskan kain lebih sesuai untuk penampilan di meja makan dan barangan hantaran perkahwinan manakala origami kertas lebih kepada hiasan. Sejenis tumbuhan kecil dan liar yang berbunga kuning cerah. Kelainan kualiti kertas. model dan lain-lain. 2. Karya kecil – catan. tonjolkan.ORIGAMI TOPIK 3 RUMUSAN 1. 3. Peragakan dengan mengambil kira keperluan dan kepentingan. 38 OUM .

OBJEKTIF Pada akhir topik ini. Murray dan F. OUM 25 . Sejak itu. tumbuhan. Pada abad keenam. mengetahui teknik untuk menghasilkan origami. Seni origami berasal dari China kemudiannya diamalkan oleh orang Sepanyol dan orang Jepun.J. Margaret Campbell mengeluarkan buku “Membuat Permainan Kertas” di London pada tahun 1937. 3. burung dan objek lain. 4. Ia mungkin bertemakan haiwan. Kertas yang diperbuat dari hancuran tumbuhan dan kain buruk membolehkan kertas dihasilkan dengan lebih mudah dan banyak. permainan atau barang permainan.D. Ia kemudiannya berakar umbi dan diserap menjadi kebudayaan tempatan. 2.TOPIK 3 ORIGAMI TOPIK 3 PENGENALAN ORIGAMI Tahukah anda bahawa sehelai kertas jika dilipat boleh menghasilkan binaan dan bentuk? Seni melipat kertas ini dipanggil origami. Di Sepanyol. orang Arab mengetahui cara-cara pembuatan kertas dan juga origami. Origami boleh menggunakan kertas putih atau kertas berwarna dan terdapat juga mereka yang mewarnakan bentuk akhir yang terhasil. 3. 3. membanding beza origami yang dihasilkan dari pelbagai alat dan bahan. origami mula dikenali pada tahun 1920 apabila “kertas ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini membentuk lipatan kertas untuk buku-buku di pasaran. pelajar akan dapat. Buku khusus mengenai origami kemudiannya muncul seperti “beria dengan melipat” oleh W. Semua jenis bentuk kertas boleh digunakan untuk tujuan melipat. haiwan. dan menghasilkan origami dari satu kajian bertemakan alam sekitar. Daripada orang Arab Moor. cara pembuatan kertas dibawa ke Sepanyol oleh orang-orang Arab dan juga ke Jepun oleh Dokyo.2 ORIGAMI DI BARAT Di Barat. Bentuk haiwan tidak digalakkan oleh kerana Islam melarang pembuatan patung-patung. Seorang rakyat Afrika Selatan. dicetak di Amerika Syarikat pada tahun 1928. Origami menjadi satu kebudayaan orang Jepun dalam adat keagamaan Shinto.1 SEJARAH ORIGAMI Merupakan kesenian melipat kertas yang bermula semenjak mula diperkenalkan pada abad pertama di China iaitu Ts’ai Lun. Rigney. 1. orang Arab Moor menggunakan origami untuk mengkaji tessallation dan bentuk geometri pada kertas. memahami konsep origami dari segi hasilan dan kegunaan. origami popular di Jepun hingga hari ini dengan penghasilan kertas tempatan iaitu washi. Pada tahun 1930 ramai ahli silap mata mula menonjolkan penggunaan wang kertas untuk menghasilkan cincin.

Bentuk lain yang tidak kurang pentingnya terdiri daripada dinosaur. serangga dan singa laut daripada dinosaur.3 (a) JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI Haiwan Sebahagian besar origami dibentuk dari jenis ini.2: Origami jenis haiwan Burung 26 OUM . serangga dan singa laut. Unta Rajah 3. rama-rama.1: Jenis-jenis bentuk origami 3. gajah dan burung. Bentuk yang popular terdiri daripada ikan.ORIGAMI TOPIK 3 TUMBUHTUMBUHAN PERHIASAN/ BARANG PERMAINAN JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI HAIWAN PERMAINAN Rajah 3.

TOPIK 3 ORIGAMI (b) Barang Permainan Bentuk origami jenis ini yang terkenal terdiri daripada sampan. pelengkap meja dan untuk sambutan hari perayaan. Contoh bunga yang terkenal terdiri daripada bunga dahlia. bunga dandelion dan bunga tulip. OUM 27 . Sampan Kereta dan bangunan Rajah 3.4: Origami tumbuh-tumbuhan Hiasan pasu (d) Perhiasan Origami jenis perhiasan direka bentuk untuk difungsikan di atas meja. Ia sering digunakan untuk menghiasi kad ucapan. Bunga dandelion Bunga dahlia Rajah 3. daun dan pokok pain. bangunan dan perabot kecil (miniature).3: Origami permainan Songkok (c) Tumbuh-tumbuhan Origami yang terkenal dari jenis ini terdiri dari bentuk bunga. kereta.

ORIGAMI TOPIK 3 Hari Krismas Kotak barang-barang kemas Rajah 3. pisau.1 ALAT DAN MEDIA Kertas Origami Kertas segi empat yang telah sedia ada dalam pelbagai saiz dan warna boleh didapati dengan mudah di kedai menjual alatan seni visual. kepingan logam. Asas origami ialah kertas putih atau kertas berwarna. 3. 2. tisu atau kertas tuala melainkan jika ianya telah ditetapkan. kertas keras. Media lain yang sering digunakan terdiri daripada fabrik. Kesemua jenis kertas sesuai untuk melipat tetapi kejayaan melipat ialah menyesuaikan kertas yang betul untuk corak yang sesuai. Alatan yang digunakan terdiri daripada gunting.4 3. Elakkan daripada menggunakan kertas yang sukar mendapat lipatan yang tepat seperti surat khabar.4. gam dan pembaris keluli. Penampilan kertas origami selalunya mahal dan warnanya agak terang walaupun mempunyai warna atau corak yang berbeza di kedua-dua belah yang sangat bergua bagi sesetengah projek. Selalunya kertas seperti ini berwarna pada satu bahagian sahaja manakala bahagian belakangnya pula berwarna putih. Selain itu origami yang telah siap juga boleh diwarnakan pada peringkat akhir. Saiz kertas yang sesuai untuk origami ialah 15 sentimeter. plastik. gam dan straw juga boleh digunakan sebagai bahan sokongan. 28 OUM . Dari saiz tersebut bentuk kecil atau besar boleh dihasilkan mengikut bentuk yang dikehendaki. Prosedur untuk Pemilihan Kertas 1. kertas tisu.5: Origami perhiasan Latihan 3.1 Mengapakah Will Blyte dan Harry Houdini mencetuskan “kertas ajaib” pada tahun 1920 di Barat? Nyatakan implikasi daripada tindakan beliau? 3.

kertas jenis water colour digunakan. 6. 5. kertas tulis. Kertas taip. kelainan bentuk origami mempengaruhi jenis kertas.2 Dengan menggunakan pengurusan grafik. lapisan kertas dan teknik yang diaplikasikan. 8. Kertas-kertas khas boleh didapati daripada sumber: x Outlet yang membekalkan peralatan kepada pelukis x Supplier yang membekalkan peralatan kepada grafik Dalam kes rekaan yang memerlukan aspek penegasan seperti “Easter Egg Basket”.TOPIK 3 ORIGAMI 4. gunakan kertas artis yang tebal yang boleh menyerap lembapan tanpa melengkung seperti kertas Ingres atau kertas “water colour” yang sebenar. Dalam situasi yang lain. kertas fotostat dan kertas komputer merupakan kertas yang sesuai untuk origami. senaraikan jenis-jenis origami yang sesuai diajar kepada murid-murid KBSR? OUM 29 . Latihan 3. Dalam hal yang lazim. 7. Di dalam origami terdapat teknik lipatan basah dibuat untuk mendapatkan kesan di mana apabila kertas kering nanti lipatan ini terhasil.

4. KERTAS WASHI x Berkualiti tinggi daripada Jepun x Buatan tangan dengan teknik yang istimewa x Corak elegan seperti fabrik broked x Lebih mengekalkan keindahan model yang telah siap 2. Sesuai untuk origami yang berbagai warna.6: Jenis-jenis kertas untuk origami 3. KERTAS BUNGKUSAN x Berwarna pada permukaannya dan putih di bahagian belakangnya x Pelbagai corak. pastikan kad yang tipis diletakkan di dalam kertas supaya pisau yang digunakan tidak merosakkan permukaan kertas.2 Gunting Penggunaan gunting tidak digalakkan ketika membentuk origami.ORIGAMI TOPIK 3 1. Sebelum mula memotong kertas.3 Pisau Kraf Penggunaan pisau kraf lebih sesuai untuk memotong kertas mengikut bentuk yang dikehendaki.4. KERTAS KERAJANG x Dihasilkan dengan menggabungkan kertas lain x Kadangkala bercorak timbulan dan licin x Permukaannya berkilau dan berkilat 3. 30 OUM . KERTAS SEPASANG JENIS-JENIS KERTAS x Gabungan dua kertas yang berlainan untuk kesan menarik x Spray “adhesive” untuk melekat pasangan kertas x Origami dibentuk 4. 3. rekaan dan tekstur. Adalah perlu untuk mengendalikan gunting dengan baik agar kertas yang digunting dapat menghasilkan kesan guntingan yang baik dan lurus. x Sering disebut kertas pembungkus hadiah Rajah 3.

Potong kertas tersebut dengan berhati-hati pada lipatan kertas tersebut dengan menggunakan pisau 3. Lipat dua kertas sehingga membentuk garisan MEMBENTUK KERTAS SEGI EMPAT YANG MUDAH DAN CEPAT 4. Kertas yang sering digunakan terdiri daripada empat segi tepat atau empat segi memanjang. Cadangkan kertas-kertas yang menarik untuk boleh ditampilkan di dalam menghasilkan origami? OUM 31 . Potong sepanjang garisan lipatan dan buka segi tiga tersebut 1.3 Mengapakah penting bagi kita untuk membuat pilihan kertas untuk tujuan membuat origami.7: Melipat kertas segi empat mudah dan cepat Latihan 3. Segi empat tepat siap 5. Lipat bahagian belakang kertas membentuk segi tiga dan tekan sehingga meninggalkan kesan 2.TOPIK 3 ORIGAMI 3.5 PROSES DAN TEKNIK PEMBUATAN Kemahiran asas membuat origami ialah melipat kertas. Lipat pada bahagian sudut kertas untuk membentuk segi tiga Rajah 3. 6.

32 OUM .4 Apakah tips-tips yang anda boleh fikirkan untuk mendapatkan bentukbentuk origami yang kemas dan tepat? 3.6 SIMBOL DAN KAEDAH Origami melibatkan pemahaman yang berbeza mengenai simbol dan lipatan. Kesemua urutan di dalam penghasilan origami akan menggunakan pelbagai jenis simbol dan lipatan. Makna-makna simbol mungkin amat menonjol tetapi sesetengah lipatan agak unik dan memerlukan penerangan sebelum dihasilkan. Simbol dan kaedah yang ditampilkan dalam penerangan ini diharapkan dapat membantu kepada anda untuk menghasilkan origami mudah.ORIGAMI TOPIK 3 Rajah 3.8: Tips-tips untuk melipat kertas Latihan 3.

TOPIK 3 ORIGAMI Simbol Arahan Kaedah OUM 33 .

ORIGAMI TOPIK 3 Simbol Arahan Kaedah 34 OUM .

5 Berdasarkan contoh origami 1.TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 1 KAPAL TERBANG Latihan 3. hasilkan origami seperti yang ditunjukkan di dalam urutan membuat mengikut gambarajah. OUM 35 .

ORIGAMI TOPIK 3 Contoh Origami 2 Siput babi 36 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 3 TOPI KON OUM 37 .

GLOSARI Adhesive Dandelion – – Berunsur pelakat. Kelainan kualiti kertas. plastik dan kain. Peragakan dengan mengambil kira keperluan dan kepentingan. tonjolkan. Origami merupakan seni membentuk dan melipat yang berasaskan kertas. Kertas cat air mengambil sempena pelukis cat air “Ingres”. 3. tip-tip dalam melipat dan membentuk kertas perlu diikuti dan diperhalusi. Jika kain digunakan sebagai origami. origami. 2. Elegan Kertas Ingres – – Miniature Peraga Tessellation – – – UJIAN 1 Origami dibuat berasaskan kertas yang sesuai mengikut spesifikasi tertentu. 38 OUM . Sejenis tumbuhan kecil dan liar yang berbunga kuning cerah. Kepingan batu yang pipih dan berbagai warna. model dan lain-lain. Segak dan ekslusif. warna kertas dan cara melipat kertas mempengaruhi terhadap hasil origami. Untuk menghasilkan origami yang baik. Origami yang berasaskan kain lebih sesuai untuk penampilan di meja makan dan barangan hantaran perkahwinan manakala origami kertas lebih kepada hiasan. 4.ORIGAMI TOPIK 3 RUMUSAN 1. Pamer. apakah ciri-ciri utama yang membolehkan origami berjaya dibuat dengan baik dan berkesan? UJIAN 2 Huraikan kesan-kesan positif yang anda boleh perolehi daripada kegiatan menghasilkan origami. Karya kecil – catan.

mengenal pengarca asemblaj luar negeri dan pengarca asemblaj Malaysia. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar akan dapat: 1. pintu kabinet dan pelbagai bahan kutipan lain terutamanya dari pelbagai bahan kayu. 2. arca dicetak untuk menghasilkan arca acuan. memahami bahawa arca asemblaj dihasilkan melalui teknik dan kaedah cantuman atau gabungan. OUM 39 . Robert Rauschenberg telah menghasilkan karya asemblaj dari kombinasi dua dimensi dan tiga dimensi.TOPIK 4 ASEMBLAJ TOPIK 4 PENGENALAN ASEMBLAJ Asemblaj (assemblage) merupakan karya dua dimensi atau tiga dimensi yang terhasil daripada gabungan pelbagai bahan terpakai. “Pemain Rebab 1”. 4. New York. Arca asemblaj mula mendapat perhatian di Amerika Syarikat sekitar tahun 1950-an dan 60-an apabila Louise Nevelson menghasilkan karya asemblajnya yang berjudul “Sky Cathedral” pada tahun 1958 dan menjadi koleksi The Museum of Modern Art. arca digerak untuk membentuk arca mobail atau kinetik dan akhirnya timbul pula gagasan pengarca mencantumkan bahan-bahan buangan daripada pelbagai bahan konkrit dan membentuk satu kesatuan atau komposisi arca yang harmoni lalu membentuk arca asemblaj. Di peringkat awalan. karya Mad Anuar Ismail dan “Killing Tool” karya Raja Shariman Raja Azidin. dan menghasilkan satu arca asemblaj mini menggunakan teknik dan kaedah yang sesuai. Karya Nevelson ini menggabungkan konsep kubis dari bahan terbuang seperti kaki kerusi. Di Balai Seni Lukis Negara. Bagi Marcel Duchamp pula arca asemblajnya yang bertajuk “Bicycle Wheel” mula memikat hati pengarca pelukis lain kerana konsep asemblaj beliau dipermudah dan dikonsepsi secara lebih telus iaitu mengadun sepit udang basikal dengan kerusi kayu yang kelihatan berjaya menghasilkan asemblaj yang berkonotasi tinggi. anda juga boleh melihat arca asemblaj “Green Monumenta V” karya Ramlan Abdullah. batang penyapu. Jika arca luakan dihasilkan melalui kerja mengurang dan meluak objek asal. Berikutnya barulah muncul arcawan Jean Tinguely menghasilkan karya “Homage to New York” tahun 1960. Dari pelbagai idea. Karya asemblaj Nevelson ini lebih dikenali sebagai “Wall-scale-assemblage”. Ia merupakan cabang daripada abstrak ekspressionisme. mengetahui arca asemblaj sebagai objek tiga dimensi yang mementingkan jisim dan ruang. pengarca mencari penemuan-penemuan baru bagaimana menghasilkan arca boleh dilakukan dengan lebih kreatif dan berpotensi. 3.

2 – Karya Jean Tinguely.1 – Karya Louise Nevelson. “Canyon”.3 – Karya Robert Rauschenberg. 1959 40 OUM .ASEMBLAJ TOPIK 4 4. 1960.1 Gambar asemblaj 4. “Sky Catheral”. Gambar 4.3 Gambar 1 hingga 3 di atas merupakan contoh asemblaj yang terkenal dalam dunia arca.2 Gambar asemblaj 4.1 CONTOH-CONTOH ASEMBLAJ Gambar asemblaj 4. “Homage to New York”. 1958 Gambar 4. Gambar 4.

kepingan logam.gergaji besi OUM 41 . Ragum .Playar muncung . Pemotong besi – gergaji besi elektrik 4.2.1 ALAT DAN MEDIA Alatan 7. Tujuk besi Tukul kayu Ganden kayu Tukul kepala muncung 5.1 PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN ARCA ASEMBLAJ 4. besi dan bar besi 3.Playar pengapit 6. Alat pengimpal termasuk bahan pematri.ragum apit . Gerudi elektrik + Pelbagai jenis mata gerudi 1.2.TOPIK 4 ASEMBLAJ 4.2 4.Playar pemotong .ragum meja 2. Gunting dawai/zing . Playar .

Timah 3. Tembaga Rajah 4. Plaster of Paris 5. Bongkah Kayu 8. Besi waja 4.1: Penggunaan alat dan bahan untuk menghasilkan asemblaj Alat dan Media Asemblaj 1 2 3 4 42 OUM .2 Bahan/Media 7. Tanah liat 1. Besi 4.ASEMBLAJ TOPIK 4 4. Aluminium 6.2 PENGGUNAAN BAHAN/ MEDIA UNTUK MENGHASILKAN ARCA ASEMBLAJ 2.2.2.

bol dan nat Jahitan Kimpalan Proses asemblaj Ikatan Tanggam Gam plastik OUM 43 .2.TOPIK 4 ASEMBLAJ 5 6 Berpandukan gambar di atas: 1. 3. Set alat asas asemblaj Media asas untuk membuat asemblaj Pahat untuk kerja mengukir dan membuat tektura pada kayu Alat ragum dan pengapit Kikir dan alat mengukir pada loyang dan aluminium Pengapit meja. 2. 4. 5. 6. 4.3 Bagaimana Proses Asemblaj Dilakukan atau Dihasilkan? Menggunakan skru.

2. Perancangan yang rapi dan tertib boleh mendatangkan faedah yang besar untuk peringkat penghasilan karya pada peringkat yang berikutnya. karya Robert Rauschenberg.4 Penyediaan Lakaran Idea Lakaran idea menjadi langkah permulaan yang amat penting di dalam menghasilkan arca asemblaj.1 . 4.1 Gambar 4.Karya Louise Nevelson. yang bertajuk “Canyon”. 1958 di atas merupakan karya asemblaj yang ulung dan popular. 1959.3. Teliti dan huraikan penggunaan bahan yang dipilih di dalam membentuk karya tersebut? Latihan 4. 44 OUM . “Sky Catheral”.2 Berpandukan gambar asemblaj 4. perancangan seperti yang dinyatakan di bawah ini akan menjadikan penghasilan arca asemblaj lebih bermakna. Justeru itu. kajikan bentuk hasilan asemblaj tersebut dan beri interpretasi karya dalam konteks tema dan tajuk.ASEMBLAJ TOPIK 4 Latihan 4.

TOPIK 4

ASEMBLAJ

1. Setelah dapatan kajian diperolehi, pengarca akan memilih alat-alatan yang diperlukan untuk menghasilkan arca. Begitu juga dengan pemilihan bahan binaan arca asemblaj tersebut.

2. Sebelum menghasilkan karya, lakaran-lakaran kecil dalam konteks
penjanaan idea dilakukan. Tujuan untuk memperoleh hasilan asemblaj yang berkualiti dan mempunyai nilai estetika yang tinggi.

3. Daripada beberapa lakaran/sketsa yang dijana tadi, pilih satu lakaran yang
terbaik dan tinggi nilai estetikanya. Kembangkan idea dan buat perincian (details) untuk penghasilan karya pada saiz yang dirancang/sebenar.

4. Mengemaskinikan lakaran. Untuk memperoleh dapatan lakaran karya
yang baik, buat beberapa pertimbangan dari pelbagai kemungkinan seperti penstrukturan reka bentuk, kesesuaian bahan dan alatan serta teknik.

OUM

45

ASEMBLAJ

TOPIK 4

4.2.5

Penjanaan Idea – (Thumbnail-Print)

Bongkah kayu keras Bol dan nat Pasak kayu

Sketsa 1 Sketsa 2

Sketsa 4

Sketsa 3

Sketsa 5

Rajah 4.2: Thumbnail-print asemblaj

46

OUM

TOPIK 4

ASEMBLAJ

4.2.6

Pemilihan Lakaran Akhir untuk Penghasilan Karya Asemblaj daripada Sketsa 2

Bongkah kayu Kepingan keluli Pasak kayu

Bol dan nat

Kepingan logam

Rajah 4.3: Pemilihan idea untuk karya

4.2.7

Proses Membentuk Asemblaj

Setelah penyediaan lakaran idea di atas selesai, proses berikut merupakan urutan kerja membentuk asemblaj yang perlu dilakukan; x Membuat model kecil atau prototaip (proto-type) – merupakan model awal sebagai panduan untuk penghasilan arca yang sebenar. Karya akan dibina atau dibuat berpandukan model ini di samping pengiraan pelbagai ukuran reka bentuk, penyesuaian alat dan bahan serta tinjauan dari pelbagai kemungkinan yang boleh mengganggu kelancaran dalam penghasilan. Membuat kerangka atau struktur – kerangka sesuatu asemblaj mungkin berasaskan dawai, lingkaran besi, kayu atau plastik. Kerangka atau struktur adalah tulang temulang asemblaj sebelum arca sebenar dihasilkan. Ia penting untuk kawalan bentuk di samping menjadikan asemblaj lebih kukuh dan seimbang. Membuat asemblaj yang sebenar – Bahagian urutan kerja ini amat penting. Kerangka akan ditutup dengan kepingan logam atau bahan pilihan yang dirancang atau ditokok tambah binaannya sehingga asemblaj berada pada saiz yang sebenar.
47

x

x

OUM

ASEMBLAJ

TOPIK 4

x

Kemasan dan persembahan – Untuk mendapatkan hasilan yang baik, proses kemasan boleh dilakukan dengan melarik bahagian-bahan asemblaj yang masih kasar, menambahkan tekstura pada bentuk, menghalus, menyapu syelek, mengecat, mencanai dan sebagainya sehingga peragaan arca tampak menarik dan mempunyai nilai estetika yang tinggi. Tokok tambah hiasan seperti skru yang dikimpal, baji-baji kayu yang membentuk tekstura, syelek, varnis, cat dan sebagainya akan menjadikan asemblaj lebih hebat dan menarik.

Latihan 4.3
Proto-taip penting sebagai panduan untuk menghasilkan asemblaj. Nyata dan huraikan ciri-ciri proto-taip yang baik agar penghasilan asemblaj yang sebenar menepati spesifikasi yang diharapkan.

4.3
4.3.1

PERSEMBAHAN HASIL KERJA
Ekspresi Diri

Asemblaj dikatakan cantik dan menarik apabila memenuhi spesifikasi pembuatan dan kemasan. Ia menyerupai seperti arca dan karya seni yang lain yang menampilkan ciri-ciri estetika. Secara ringkasnya ciri-ciri berikut dianggap sebagai kriteria utama ekspresi asemblaj. 1. Menepati Tema dan Tajuk Sering kali tema dan tajuk menjadi pokok persoalan yang ingin dikongsi sama oleh pengarca. Ia mungkin berupa maklumat, dokumentasi, lonjakan paradigma, cetusan emosi dan perasaan, sindiran atau satira, protes, kegilaan idea dan lain-lain. Soal tepat atau tidaknya pokok persoalan ini biasanya hanya diketahui oleh pengarca. Bagi pemerhati atau penonton, tema dan tajuk ini hanya dirujuk berdasarkan kepada ketepatan tajuk yang dipaparkan di kaki-kaki arca. Bahan Binaan Sesuai dengan Tujuan Hasilan Dalam pengkaryaan arca, asemblaj mewakili karya yang agak bebas dan pelbagai dari penggunaan bahan atau media. Sebabnya amat jelas, asemblaj wujud secara gabungan dan cantuman. Selagi bahan yang dipilih serasi dan boleh disepadukan, ia terus menerus mewakili penggunaan bahan subjek yang mewah dan pelbagai. Asemblaj yang Kuat, Kukuh dan Selamat Dari rintisan sejarah asemblaj, penggunaan alat dan bahan terdiri daripada kombinasi yang padat dan kukuh. Banyak bongkah-bongkah keluli, kepingan logam, rod besi dan bongkah kayu yang kuat dan kukuh diaplikasikan dalam penghasilan asemblaj. Kemudian, asemblaj disepadukan dengan kimpalan, skru, bol dan nat serta tanggam antara objek secara kukuh dan terancang. Kepelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik Asemblaj mengadun pelbagai bahan lalu membentuk kesatuan komposisi yang artistik. Ciri bentuk dan sifat bahan yang pelbagai mengujudkan satu ritma atau rentak yang menarik. Ini disebabkan keistimewaan objek yang berbeza-beza.

2.

3.

4.

48

OUM

3. x x x x 2. apakah tema dan tajuk yang difikirkan paling relevan untuk menghasilkan asemblaj? Mengapa? 4.2 Kemahiran Mengaplikasi Alat. Sketsa thumbnail-print asemblaj juga mengambil kira sebagai asas penghasilan model sebelum karya pada saiz yang sebenar diimplementasikan. penampilan karya akan menjadi lebih terancang dan rapi. Membuat “Thumbnail-print” Bertujuan untuk Membuat Pilihan yang Terbaik Thumbnail-print dianggap suatu kemestian untuk mendapatkan hasil karya yang mapan dan menarik. Teknik juga mempengaruhi terhadap pemilihan alat dan bahan. bahan dan teknik sering kali merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. prinsip seni dan struktur seni. Bagi tujuan keaslian reka cipta di dalam dunia perdagangan. Sketsa thumbnail-print asemblaj mengambil kira asas seni reka seperti unsur seni. Sebagai pengkarya yang memahami hakikat keaslian (originality). prinsip seni dan struktur seni. Jika ia dikaitkan dengan isu semasa. 6. Asemblaj yang asli diambil kira melalui penyataan “hanya satu” atau tiada di tempat lain yang seperti ini”.4 Tema dan tajuk menjadi kriteria yang penting di dalam mengekspresikan idea di dalam menghasilkan karya asemblaj. Di dalamnya terkandung unsur seni. Unik dan Berketerampilan Ciplakan atau plagiat merupakan suatu fenomena yang tidak seharusnya berlaku. Estetika dan Etika Pengkaryaan Semua objek seni digubah berdasarkan asas seni reka. Asli. Mengaplikasi Asas Seni Reka. x x x x Kesesuaian Tajuk. Setiap thumbnail-print ditentukan oleh tajuk dan tema serta hal subjek. ciplakan adalah satu kelemahan apatah lagi jika tujuannya untuk komersial. Ia dianggap suatu kelemahan. Apabila asas seni reka ini diaplikasi dengan baik dan betul. Tema menentukan kombinasi alat dan bahan serta bagaimana konsep gabungan (assemble) ke atas objek pilihan di susun atur. OUM 49 . Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran mengaplikasi alat. Latihan 4. Tema dan Teknik yang Dikaitkan dengan Pemilihan Alat dan Bahan Pemilihan tajuk menentukan alatan yang berkaitan untuk menghasilkan asemblaj yang dirancang. kepicikan dan kejahilan terhadap si pengkarya.TOPIK 4 ASEMBLAJ 5. hak cipta terpelihara disahkan sebagai satu penguatkuasaan agar plagiat tidak berlaku. Pemilihan alatan ada kaitan dengan pemilihan bahan binaan asemblaj.

Alatan diurus dan ditadbir selia dengan baik dan kemas. kontra. taman perumahan dan di beranda-beranda pejabat. minyak kayu. varnis. cat alas. Teliti semula tema dan tajuk asemblaj. Tekstura yang ditokok tambah pada asemblaj mungkin menjadikan arca ini lebih menarik dan anggun.ASEMBLAJ TOPIK 4 x x 3. Sketsa membantu untuk pengesanan dalam konteks peragaan atau tempat pameran sama ada “in-door” atau “out-door” Kaedah Mengguna Alat Perlu Betul dan Mengikut Peraturan Kemahiran penggunaan alat dianggap sangat penting kerana berkaitan dengan keberkesanan hasil. x Thumbnail-print menjadi sebagai rumus alat. Alatan digunakan pada tempat yang sesuai seperti bengkel. Bagi asemblaj. labuci. aksesoris ini tidak begitu relevan kerana hiasan yang sedemikian mungkin penting untuk karya membentuk yang lain. x x x x 4. bahan dan teknik yang akan dikaryakan. Tapak asemblaj perlu mantap. pergerakan. manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. studio seni dan ruang kerja yang bersesuaian. Alatan yang bersesuaian dan mencukupi penting agar proses penghasilan berjalan dengan lancar dan terancang. x x x x 50 OUM . Kemasan dan Peragaan Syelek. keseimbangan. di taman-taman bunga. emulsi. Kepelbagaian dalam pemasangan bahan perlu mengambil kira rentak. stabil dan kukuh. cat kilat. Asemblaj tiga dimensi banyak diperagakan di ruang luar bangunan. Kaji dan nilaikan ketepatan mengikut persekitaran dan isu yang ingin dibangkitkan. tema dan tajuk. perada. kadar banding dan kesatuan imej atau objek.

TOPIK 4 ASEMBLAJ 4. Tema: Buku dan alat tulis Latihan 4.. OUM 51 ... Asemblaj dinukilkan secara dua dimensi .. Tema : Senjata Melayu Tajuk: .. Asemblaj adalah arca yang termasuk dalam aliran “abstrak-ekperssionisme”....5 Mengapakah kaedah dan peraturan mengguna alat perlu betul dan relevan dengan asemblaj yang akan dihasilkan? RUMUSAN 1....... Dibentuk melalui gabungan pelbagai bahan terutamanya bahan terbuang yang bersifat pejal dan tahan lama........3.. 3.. 2.....3 Ekspresikan Diri Anda Hasilkan sketsa asemblaj berdasarkan tema-tema yang diberi: Tajuk : ......... Konsep asemblaj terjadi daripada gabungan...... bina semula dan reka bentuk semula bahan konkrit yang pelbagai melalui proses artistik dan estetik.. tiga dimensi atau kedua-duanya sekali....... 4............

pandangan. skru. bol dan nat. Di Malaysia asemblaj mula mendapat perhatian secara lebih mendalam selepas 1990-an. 6. Komposisi objek membentuk cerita. imitasi. Asemblaj memerlukan ruang. kesepaduan bentuk dan paksi simetri yang stabil. 8.ASEMBLAJ TOPIK 4 5. buah fikiran. UJIAN 1 Asemblaj membentuk alam sekitar lebih menarik dan teratur. Apakah yang anda dapat perkatakan mengenai maksud menarik dan teratur dalam konteks alam sekitar melalui pembinaan asemblaj tersebut. konotasi makna dan rentetan peristiwa. Tiru. Mengikut pendapat anda mengapakah situasi ini boleh berlaku? 52 OUM . 7. tanggam dan ikatan. Model atau bentuk yang dijadikan panduan kepada objek yang sebenar. GLOSARI Anggun Ciplak Gagasan Kimpal Konotasi Proto-taip – – – – – – Elok. asemblaj boleh digabungkan dengan arca kinetik dan mobail. semakin besar makna dan cerita. Berbagai makna atau maksud. gam. Pendapat. bergaya. tampan. Biarpun begitu. UJIAN 2 Plagiarism asemblaj mungkin mudah berlaku jika tidak dikawal atau dikuatkuasakan melalui hak cipta terpelihara. Objek digabung melalui teknik kimpalan. Ini bermakna semakin besar gabungan objek yang dibina. Pateri.

Amerika Syarikat. Stabil berdiri teguh berasaskan bahan binaan. enjin kenderaan dan enjin kilang. Rajah 5. Brancusi banyak menekankan pada satah permukaan arca atau “surface texture”.1: Arca stabil OUM 53 . Tinguely adalah pengarca relief atau arca timbul sebelum beliau ke Paris. Arca ini berbentuk abstrak. Beliau mendapat pendidikan formal di Philadelphia. menguasai ruang dan menghidupkan persekitaran. Karyakarya beliau banyak diperbuat daripada bahan terbuang seperti tayar besi. Kebayakan arca Calder bersaiz besar dan menggunakan warna terang. 1932 – 1940. kukuh dan mantap. brek kereta api. Tapak arca (pedestal) kukuh. Tidak seperti Calder dan Tinguely. Pada awal tahun 1960-an.TOPIK 5 STABIL TOPIK 5 PENGENALAN STABIL Stabil berasal dari perkataan “stabile” yang bermakna statik. Inilah yang menjadikan identiti atau ikutan pengarca stabil. Calder banyak dipengaruhi oleh karya Mondrain dan Miro di Paris pada tahun 1930. Seorang lagi pengarca stabil ialah Jean Tinguely. Ia diasaskan oleh Alexander Calder pada tahun 1932. Mendapat pendidikan awal di General Trade School dan bekerja sebagai pereka hias dalaman sebelum berpindah ke Paris pada tahun 1952. berjisim dan menunjukkan suatu sokongan padu kepada objek atas yang boleh ditafsir dengan berbagai unsur naratif. Ini jelas dilihat pada karyanya “Bird in Space” (L’Oiseau dens l’espace). tidak hairanlah mengapa beliau banyak membuat arca daripada besi. Berasaskan latar beliau sebagai jurutera. Constantin Brancusi yang berasal daripada Romania pula merupakan pengarca stabil yang lebih kepada “free standing form”. Lahir pada 1922 di Fribourg. Karya-karya beliau banyak menggunakan pendekatan minimalism dengan cara mempermudahkan satah-satah bentuk. Switzerland.

gam . dan menghasilkan arca stabil dengan menggunakan bahan sebenar. 3. 4. Bahan pelekat . Pisau pemotong 1.STABIL TOPIK 5 OBJEKTIF Di akhir topik ini. Gunting dawai 3.1 ALAT DAN MEDIA 6. Gergaji besi Gergaji kayu 54 OUM . yang manakah yang paling dominan? 5. pelajar-pelajar akan dapat: 1.Playar muncung PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN ARCA STABIL 4. memahami konsep arca stabil. kestabilan dan kesepaduan objek dalam olahan reka bentuk.bahan pematri 2. Gerudi elektrik Pemotong logam 5.Masking tape . 2. memahami imbangan. Playar pemotong . Di antara kedua-dua jenis arca ini . mengetahui dan boleh memanipulasikan alat dan media untuk menghasilkan arca stabil. Apakah yang membezakan antara arca stabil dengan arca mobail.

Bongkah plastik 3.1. Bahan-bahan daripada spare-part kereta 1.1 Stabil Dihasilkan Menggunakan Media Batu Marmar OUM 55 .Bongkah kayu PENGGUNAAN MEDIA UNTUK MENGHASILKAN ARCA STABIL 5. Batu marmar . Zink.Tembaga .Besi .Tunggul kayu .simen .TOPIK 5 STABIL 7.Timah .Aluminium Rajah 5.2: Penggunaan alat dan bahan stabil 5.Kepingan plastik . Kayu .Batu granit 4. Logam . Plastik .simen putih 2.Kayu keras . kepingan logam 6. Plaster of Paris .

Garisan simetri Garisan imbangan Rajah 5. Di dalam berkarya jenis arca ini.3: Stabil marmar 5. keseimbangan secara seimbang antara kiri dan kanan terhadap karya dipanggil simetri tulen. Manakala keseimbangan yang memihak sebelah kiri atau kanan dipanggil simetri tidak tulen. unsur keseimbangan bentuk menjadi pertimbangan utama. Oleh sebab arca ini diperagakan secara “out-door” pemilihan bahan binaan menjadi pertimbangan yang mesti diteliti dan dipatuhi agar ketahanan arca terjamin dan tahan lama.4: Stabil yang mempunyai imbangan tidak simetri 56 OUM .1.2 Pengenalan Hal Subjek dalam Arca Stabil Sama ada bentuk stabil dipresentasikan secara abstrak atau realis. Seterusnya ruang dipertimbangkan kerana arca stabil banyak diperagakan di luar bangunan dan tanah lapang. Keseimbangan adalah ciri utama arca stabil.STABIL TOPIK 5 Rajah 5.

1.5: Pemilihan bahan untuk menghasilkan arca stabil OUM 57 .TOPIK 5 STABIL 5.3 Pertimbangan Bahan yang Diperlukan untuk Membuat Arca Stabil Boleh Dirumus Seperti Berikut Rajah 5.

3.STABIL TOPIK 5 5. olahan bahan. Menghasilkan arca stabil mengikut proses pembuatan. Kesesuaian Bentuk dan Binaan dalam Menghasilkan Arca Stabil Mengenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat dalam sesuatu binaan arca stabil.2. Mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu ciptaan dan seterusnya memasang tapak (pedestal). Melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan. 2. Membandingkan hasil arca stabil dengan arca stabil yang lain. Menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat. 5.2 PROSES KREATIVITI MENGHASILKAN ARCA STABIL Rajah 5. Mengetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan bagi menghasilkan arca stabil. Memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan. 4. 8. 6. fungsi dan kemasan. 7.6: Proses kreativiti menghasil arca stabil 5. 58 OUM . unsur-unsur seni. Memilih dan menggunakan alat dan media sebagai pengolahan reka bentuk arca stabil.1 1. 9.

TOPIK 5 STABIL 10. Contohnya daun kering. Rajah 5.3 Nyatakan kepentingan pedestal. Mempamer dan mempersembahkan arca stabil dan membuat apresiasi mengikut fungsinya. Mengapakah arca stabil memerlukan pedestal sedangkan arca lain kurang dipentingkan? 5. Apakah bahagian yang menjadikan stabil menepati spesifikasi yang sebenarnya? Latihan 5. Latihan 5. Menentukan cara untuk memperagakan arca stabil yang paling sesuai di samping melihat kesannya.3 PROSES MENGHASILKAN ARCA STABIL 1.7: Daun kering OUM 59 . Bentuk daun kering diteliti dan dieksplorasi terhadap bentuknya. Buat garisan-garisan untuk binaan struktur arca pada peringkat seterusnya. Penentuan Hal Subjek Hal subjek yang diambil merujuk kepada alam semula jadi. 11.2 Mengapakah kajian simetri pada stabil penting.1 Apakah yang dimaksudkan sebagai bahan terbuang? Mengapakah penting adanya bahan terbuang dalam konteks menghasilkan arca stabil? Latihan 5.

Proses Mereka Bentuk dan Menstruktur Daun kering dikaji dan diteliti. Rentak liuk dan binaan daun dibentuk dan garisan-garisan mengikut struktur daun mula disurih.STABIL TOPIK 5 Rajah 5.9: Gayaan dan rentak stabil 3. Proses Mencari Rentak atau Era Daun yang Seterusnya Digubah Menjadi Stabil Rentak daun yang dapat dikesan pergerakannya memudahkan untuk menstruktur bentuk dan binaan stabil.8: Evolusi bentuk untuk stabil 2. 60 OUM . Bentuk daun dilihat dari pelbagai posisi dan rentak sehingga membentuk satu reka bentuk yang menarik dan tidak lagi mengikut ciri daun. Rajah 5. Aliran anak panah dilukis untuk memudahkan dapatan stabil yang baik.

Garisan imbangan simetri dilakar untuk menjadikan bentuk stabil lebih jelas dan menarik.10: Ritma (rentak) dan pergerakan 4. Garisan dilukis sepanjang rentak mengikut bentuk. Menstrukur dan Menghasilkan Rentak Apabila penstrukturan dibuat. OUM 61 . Rajah 5. rentak akan mengikuti bentuk baru sebagaimana yang dirancang.11: Penstrukturan dan rentak 5.TOPIK 5 STABIL Rajah 5. Menstruktur Dilakukan dengan melihat rentak objek dan aliran bentuk yang mempengaruhinya.

Menentukan Kerangka Bentuk dan Isi Padu (Volume) Bentuk stabil semakin jelas dan membentuk konsep seperti yang dirancang. Apabila kerja melekatkan kertas tisu selesai. Stabil Telah Siap untuk Diperagakan Stabil di atas dibuat menggunakan dawai mata punai dan kertas tisu yang digam menggunakan kanji. 62 OUM . stabil dikeringkan dan seterusnya dicat.13: Stabil yang telah siap 7. Rajah 5.12: Isi padu stabil 6.STABIL TOPIK 5 Rajah 5.

flora dan fauna. OUM 63 . Bagaimanakah bentuk-bentuk semula jadi ini dapat dijana untuk penghasilan stabil? Buat inovasi bentuk dan buat improvisasi warna dan tekstura.TOPIK 5 STABIL Latihan 5. Nyatakan ciri-ciri jisim yang perlu dipertimbangkan dalam konteks tersebut? Puncak Tekstura Garisan simetri Garisan imbangan Pedestal Rajah 5. Kaji buah-buahan.4 Kajian jisim sesuatu stabil dianggap penting untuk menghasilkan stabil yang mantap dan bermakna.5 Nyatakan ciri-ciri stabil yang baik dan mantap.1 Teliti alam sekitar.14: Stabil yang telah siap untuk diperagakan Latihan 5. Apakah kelainan stabil yang ketara jika dibandingkan dengan arca-arca yang lain? Aktiviti 5.

Tema: Flora 64 OUM . Tema: Buah-buahan 2. Tema: Fauna 3.3.STABIL TOPIK 5 5. Tema: Karangan laut 4.1 Ekspresi Diri Anda Hasilkan sketsa stabil berasaskan tema yang berikut: 1.

Mobail Naratif Pedestal Realis Satah Simetri – – – – – – OUM 65 . Contohnya: arca di luar bangunan menggunakan kemasan cat alas. 7. Calder banyak dipengaruhi oleh karya Mondrain dan Miro di Paris pada tahun 1930. 8. tidak hairanlah mengapa beliau banyak membuat arca daripada besi. Permukaan yang rata. Stabil perlukan simetri yang baik. Struktur diperlukan sebagai kerangka stabil. Amerika Syarikat. Kemasan stabil berkaitan dengan kesesuaian peragaan. Inilah yang menjadikan identiti atau ikutan pengarca stabil. 5. 9. pengkesahan. Stabil boleh dihasilkan menggunakan pelbagai alat dan bahan yang hampir sama dengan arca-arca yang lain. Kebanyakan stabil realis mengambil imej daripada bentuk alam semula jadi seperti buah-buahan. 6. GLOSARI Abstrak – Mujarad. Beliau mendapat pendidikan formal di Philadelphia. 4. Stabil perlukan ruang dan persekitaran. Ia diasaskan oleh Alexander Calder pada tahun 1932. Berasaskan latar beliau sebagai jurutera. 2. Peragaan stabil lebih banyak dibuat di luar. Arca gantung yang boleh bergerak atau berfungsi. kenyataan. alat senjata. cat kilat dan krom. niskala – tidak dapat dilihat atau dirasa dengan pancaindera.TOPIK 5 STABIL RUMUSAN 1. figura manusia dan binatang. Kebanyakan arca Calder bersaiz besar dan menggunakan warna terang. Kedua-dua belah sama. kertas lukisan. Pedestal diperlukan untuk membentuk konsep stabil yang lebih mantap. 3. Berunsur cerita. Stabil berbentuk realis dan abstrak. Contoh. barang-barang domestik rumah. Justeru itu stabil boleh bersifat simetri tulen dan tidak tulen. seimbang. Seterusnya dilengkapkan dengan bahan yang sesuai dengan konsep arca. Maujud. Tapak arca atau tugu.

plywood. UJIAN 2 Mengapakah simenfero menjadi popular mutakhir ini untuk menghasilkan stabil? Apakah hujah anda yang mengatakan bahawa simenfero melibatkan reka bentuk yang kukuh tetapi murah? 66 OUM .STABIL TOPIK 5 UJIAN 1 Hasilkan sebuah stabil menggunakan kotak mancis. Tunjukkan bagaimana proses ini boleh ditunjukkan secara jelas sehingga terbentuknya stabil. gam dan kertas tisu.

3. muncullah idea untuk mengapungkan atau menggunakan ruang atas udara sebagai kaedah menampilkan dalam peragaan arca yang seterusnya diterima sebagai karya seni. OBJEKTIF Di akhir pelajaran ini pelajar dapat: 1. dan mengaplikasikan pemahaman mobail kepada sketsa dan penghasilan mobail. beburung yang berterbangan dan serangga yang berdesir. 4. unggas berterbangan. gunung dan pulau. mobail dibina melalui pemahaman konstruktivisme dan teori kecerdasan pelbagai. Mobail kinetik yang diberi tajuk Flamingo (1974). Arca mobail dipelopori oleh Alexander Calder (1898. Suatu kehebatan Calder dalam penghasilan mobail ini ialah elemen geometri yang diadaptasi berasaskan kepingan logam industri dan disusun secara sekuen untuk menghasilkan suatu urutan yang terancang dan teraputik. memahami konsep mobail dan konsep peragaannya. memahami dan membezakan arca mobail dengan arca yang lain. Idea wau yang berdengung di udara. Apabila dunia inginkan perubahan. OUM 67 . pokok. 5. Arca mobail yang sifatnya boleh bergerak digelar juga sebagai mobail kinetik.1976) iaitu seorang pengarca dan jurutera Amerika Syarikat. Ia diperkenalkan pada awal tahun 1930-an. Arca sedemikian dinamakan sebagai mobail. mobail boleh membentuk suatu fenomena baru di ruang udara dan bahagian atas bangunan.TOPIK 6 MOBAIL TOPIK 6 PENGENALAN MOBAIL Ketika pengarca mencari satu konsep baru dan tersendiri. ombak yang berdeburan menjadi sebahagian ciri mobail kinetik yang menjadi perhatian pengarca. Myxomatose (1953) dan Pisson Volant mengadaptasikan bunyi dedaunan. mobail disepadukan dengan mesin dan jentera yang boleh bergerak melalui kawalan secara manual atau automatik dan terhasillah mobail kinetik. Calder telah menghasilkan monumen di tempat umum dan menjadi perangsang kepada seniman untuk mereka bentuk yang yang lebih menarik dan canggih. 2.

MOBAIL TOPIK 6 Rajah 6.3: Alexander Calder: Poisson Volant. Trap and Fish Tail. 1957 68 OUM . 1939 Rajah 6.1: Mobail karya Alexander Calder.2: Alexander Calder Myxomatose (1953) Rajah 6.

Ragum .playar pengapit 6. Tukul besi Tukul kayu Ganden kayu Tukul kepala muncung 5. Gunting dawai/zing . Gerudi eletrik + Pelbagai jenis mata gerudi 1. Apakah kekangan-kekangan yang mungkin anda tempohi dalam proses penghasilan mobail tersebut? OUM 69 .TOPIK 6 MOBAIL 6.1 Merujuk kepada alam sekitar.playar pemotong . Pemotong besi – gergaji besi elektrik 6. Alat pengimpal termasuk bahan pematri.1 PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN MOBAIL 4.gergaji besi Rajah 6. Playar . kepingan logam.4: Penggunaan alatan untuk menghasilkan mobail Aktiviti 6.ragum meja 2.1 ALAT DAN MEDIA Alatan 7.1. senaraikan bahan-bahan yang boleh anda dijadikan arca mobail.2.playar muncung .ragum apit .besi dan bar besi 3.1 6.1 Bagaimanakah faktor pesekitaran boleh dijadikan sebagai rujukan utama di dalam menjalankan aktiviti mobail di tempat anda bertugas? Latihan 6.

berus gigi. Angkup luar. gergaji jig. playar pemotong dan playar pengepit. batu asah. Pelbagai jenis pahat: pahat mata bulat. sarung tangan kulit. pahat ukir. pahat mata lengkung. playar pengapit. scrapper. 70 OUM . tukul kepala dempak dan lonjong. Ganden besi. spanar hidup kecil dan besar. gam gajah. berus keluli. ragum meja dan pengalas untuk kerja mengetuk. pahat penebuk.1. angkup dalam.2 Alatan Untuk Menghasilkan Mobail Gerudi dan mata gerudi. rod besi. sesiku sudut.MOBAIL TOPIK 6 6. kertas pasir. berus dawai. pahat mata rata. span. thinner. ganden logam.

7: Mobail berasaskan pelbagai bahan OUM 71 .TOPIK 6 MOBAIL 6.6: Mobail berasaskan sumi Rajah 6. Kepingan tembaga Kepingan timah.5: Penggunaan bahan untuk menghasilkan mobail Rajah 6. Aluminiam/ kepingan aluminium. zink Rajah 6. loyang 6. 4. Dawai Tali tangsi 3. Kepingan plastik/perspek PENGGUNAAN BAHAN/ MEDIA UNTUK MENGHASILKAN MOBAIL 2.3 Media Mobail 7. Kertas tebal/ Straw board. Bahan buangan dari ciptaan manusia 1. Fiber glass 8.1. Cermin/ kepingan kaca 5. Tanah liat/kepingan tembikar 9.

MOBAIL

TOPIK 6

6.1.4

Media untuk Menghasilkan Mobail

Kepingan logam mengikut jenis dan bungkah keluli serta ketulan besi yang boleh dijadikan sebagai asas untuk pembentukan mobail.

Kepingan perspek dan kepingan plastik yang menjadi pilihan utama pengarca mobail kerana sifatnya yang ringan dan tahan lasak. Ia digabungkan dengan media lain termasuk penggunaan cat untuk mendapatkan penampilan yang bermakna dan mapan.

Pelbagai kertas untuk dijadikan mobail. Kertas tebal seperti maounting board, straw board, hard-board, kertas conqueror, box-board yang boleh dimplimentasikan di bahagian ruang dalam bangunan.

Latihan 6.2
Jika tema dan subjek mobail yang akan dihasilkan berasaskan karangan laut, apakah alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan mobail tersebut?

72

OUM

TOPIK 6

MOBAIL

6.1.5

Bagaimana Proses Mobail Dihasilkan?

Menggunakan skru, bol dan nat Jahitan Kimpalan

Proses Mobail
Ikatan Gam plastik

Tanggam

Rajah 6.8: Bahan yang digunakan untuk membentuk mobail

6.1.6

Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Mobail

Mobail direka bentuk melalui perancangan yang jitu dan teliti. Perancangan ini dilakukan dengan mengambil kira pelbagai kesesuaian alat dan bahan, tema dan subjek serta olahan idea yang berpandukan kepada asas seni dan prinsip seni reka. Perkara-perkara berikut menjadi perhatian utama di dalam penghasilan mobail; x x Menentukan subjek dan tema – Subjek dan tema ini mungkin berkaitan dengan isuisu semasa, kritikan, sindiran, saranan dan nukilan pengarca. Menentukan alat dan media – Setelah subjek dan tema di atas di pilih, perancangan pemilihan alat dan bahan menjadi kriteria yang penting. Pemilihan alat dan bahan mengambil kira keberkesanan dan relevannya hal subjek yang ingin diutarakan. Ciriciri bahan yang dipilih seharusnya tahan lama dan lasak kepenggunaannya. Bahan yang tidak lasak, mudah pecah, mudah rosak tidak wajar diaplikasikan dalam penghasilan mobail. Membuat tumbnail-print (membuat lakaran-lakaran kecil). Apakah pentingnya thumbnail-print? Sebelum sesuatu mobail dihasilkan, kita seharusnya melobi gagasan-gasasan dan pengideaan melalui konsep trial and error. Sketsa-sketsa mengenai hal subjek dan tema yang ingin dinukilkan seharusnya dihasilkan atau diperbanyakkan dapatannya. Daripada sejumlah besar sketsa ini tentunya ada yang mantap dan hebat yang tentunya pilihan yang sedemikian inilah yang dipilih.

x

OUM

73

MOBAIL

TOPIK 6

x

Memilih salah satu lakaran yang terbaik – Pilih lakaran atau sketsa yang baik. Ciri baik dalam kriteria pemilihan ini berkaitan dengan penampilan asas seni reka yang mantap dan berketrampilan. Kemampuan menterjemah lakaran kepada mobail yang sebenar juga menjadi kriteria penting dalam pemilihan lakaran tersebut. Memperinci lakaran – Setelah memilih lakaran yang terbaik, fikirkanlah untuk memperkemaskan lagi reka bentuknya. Ia mengambil kira bahan, alat, tema, tempat peragaan dan konsep keseluruhan termasuk estetika dan etika dari mobail yang akan dihasilkan nanti. Membuat karya/mobail – Buat kerangka dalam dan luar. Fikirkan aspek ruang, saiz mobail, keteguhan dan kesesuaian kerangka dengan dapatan. Kesemuanya diselaraskan dengan bahan dan alatan, kos pembinaan dan masa yang diperlukan.

x

x

6.1.7

Proses Membentuk Mobail

Setelah penyediaan lakaran idea selesai proses berikut merupakan urutan penghasilan mobail.

1. Membuat model kecil atau prototaip

4. Kemasan dan peragaan/ persembahan

PROSES
MEMBENTUK

MOBAIL

2. Membuat kerangka atau struktur

3.Membuat mobail yang sebenar
Rajah 6.9: Proses membentuk mobail

74

OUM

TOPIK 6

MOBAIL

6.2
6.2.1

PERSEMBAHAN HASIL KERJA
Ekspresi Diri

Persembahan hasil kerja yang baik dizahirkan melalui proses artistik yang diekspresikan melalui alat dan bahan, penguasaan unsur seni, prinsip seni dan strukur seni. Ia diolah dengan mengambil pertimbangan-pertimbangan yang paling ideal dan bersistematik. Seterusnya hasilan ini mengambil kira kepada beberapa ciri yang berikut: 1. Bentuk Mobail Menepati Tema dan Tajuk

Tema adalah gambaran mesej yang ingin disampai dan dikongsi oleh pengarca kepada pemerhati. Lazimnya isu-isu semasa menjadi pilihan tema pengarca kerana keselarian isu dan minat pemerhati mengikut faktor semasa. Namun begitu, latar belakang minat pengarca juga boleh menjadi pilihan kerana ekspresi dalaman pengarca yang ingin dikongsi kepada umum. Misalnya, persoalan kepincangan masyarakat, isu agama dan gelagat politik semasa. 2. Bahan Binaan Mobail Sesuai dengan Tujuan Hasilan

Pilihan bahan penting kerana sifat bahan menentukan ketahanan dan kesesuaian mobail yang akan dihasilkan. Seringkali bahan binaan yang tahan lasak dan kuat digunakan untuk mobail di luar. Sebaliknya, bahan-bahan yang kurang lasak di dalam bangunan dan di tempat yang bertutup. Ringkasnya bahan binaan ini boleh diklasifikasikan kepada dua iaitu mobail diluar dan mobail di dalam bangunan atau tempat yang tertutup.

KLASIFIKASI BAHAN MOBAIL

LUAR DAN TERDEDAH x Keluli x Besi x Timah x Tembikar x Aloi x Marmar

DALAM DAN TERTUTUP x Plastik x Kayu x Kertas x Tembikar x Aluminium x Bahan terbuang

Rajah 6.10: Klasifikasi bahan mobail

OUM

75

tetapi juga selamat terhadap pemerhati dan pengunjung. Kukuh dan Selamat Soal kekuatan. Asli. Tambahan pula kelainan bahan mempunyai cara atau teknik adunan yang berbeza dan kesesuaiannya. Tidak ada ertinya sesuatu mobail yang diperagakan sekadar dalam tempoh waktu yang pendek kerana tidak lasak dan tidak kuat. Pemerhati ada kemungkinan menyentuh dan mengusik mobail tersebut. Mobail perlu mempunyai jangka hayat yang panjang.11: Aplikasi prinsip rekaan mobail 6. Tidak cukup dengan kukuh semata-mata. Imbangan. Kepelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik. Adunan rentak. Pergerakan. Tujuannya jelas. Harmoni dan Kesatuan yang Menarik Rentak Imbangan Pergerakan Harmoni APLIKASI PRINSIP REKAAN MOBAIL Warna Kontra Rajah 6. 5 Mengaplikasi Prinsip-prinsip Rekaan seperti Rentak. Warna. pergerakan dan kontra bahan diteliti dan dinilai berkali-kali. Unik dan Berketrampilan Keaslian. Jauhi plagiarism dan hasilan klise. Membentuk Suatu Komposisi Gubahan yang Artistik Menyusun atur komposisi bahan penting untuk artistik bahan dan mobail. untuk penampilan karya yang simple tetapi menarik. 4. Kontra. Pastikan ia Kuat. Mobail juga perlu kukuh kerana peragaan diluar seringkali diancam oleh proses pengluluhawaan dan bencana alam. Ia boleh dilakukan dengan melakukan tindakantindakan yang berikut: 76 OUM . keunikan dan ketrampilan boleh dihasilkan melalui proses kreativiti yang tinggi.MOBAIL TOPIK 6 3. keliutan dan ketahanan bahan perlu diambil pertimbangan.

Fikirkan soal kemasan. fikirkan kaedah. varnish. lazimnya mobail tidak terlalu “fancy” 5. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. Ramalan kepada reka bentuk baru dan bersifat futuristik. teknik dan tata aturan penggunaan alat dan bahan untuk penghasilan mobail 4. labuci. rancangkan pemilihan alat dan bahan yang berkaitan bertujuan untuk membuat penghasilan mobail mengikut pilihan yang terbaik. cat alas. emulsi. Daripada beberapa “tumbnail-print” yang dihasilkan. bahan penyudah seperti syelek. minyak kayu. Namun.2. Pilih satu thumbnail-print yang baik. perada. Rajah 6. kaedah menggantung. 2. 3.12: Kemahiran-kemahiran dalam mengaplikasi alat dan bahan mobail OUM 77 . Konsep ambient perlu dipetimbangkan untuk peragaan yang baik. tema dan hal benda (subject-matter). 6.TOPIK 6 MOBAIL x x x x x Suatu penampilan yang baru – penemuan melalui percubaan Inovasi atau improvisiasi yang positif Pemerhatian. manik boleh diaplikasikan pada mobail. Fikirkan lokasi peragaan dan isu yang ingin ditonjolkan.2 Kemahiran Mengaplikasikan Alat. penelitian dan rumusan pro-aktif Cuba jaya yang tidak kenal erti putus asa. Bagi tujuan peragaan yang menarik dan berkesan. Kesesuaian dengan pemilihan bahan dan alat yang dikaitkan dengan tajuk. ruang peragaan dan persekitaran perlu diteliti dan difahami. cat kilat. Bagi tujuan peragaan yang menarik.

2.MOBAIL TOPIK 6 \ Rajah 6.13 di atas.3 Apresiasi Mobail Garisan simetri Karangan laut Batang aluminium Rajah 6. apakah jenis mobail yang sesuai dihasilkan? Apakah bahan tambahan yang anda perlukan? 6.14: Mobail daripada pelbagai bahan 78 OUM .3 Teliti Rajah 6. Jika anda bercadang untuk menghasilkan mobail berasaskan alat dan bahan di atas.13 Latihan 6.

15: Apresiasi mobail Rajah 6.16 Latihan 6. Pilihan reka bentuk berasaskan warna dan padanan imej 1. Kesesuaian secara keseluruhan 2.TOPIK 6 MOBAIL Apresiasi mobail dilakukan berpandukan empat perkara berikut: 4. Tajuk dan tema yang sesuai Rajah 6. Alat dan bahan yang sesuai APRESIASI MOBAIL 3. Latihan 6.4 Mobail diatas dihasilkan oleh Alexander Calder dan diberi tajuk “Antennae with Red and Blue Dots” Berpandukan mobail di atas.5 Mengapakah mobail tidak perlu fancy? Apakah mobail berfungsi yang sering diaplikasi sebagai sambuatan hari perayaan Tahun Baru Cina? OUM 79 . buat apresiasi seni mengenai karya di atas.

Simetri mobail boleh bersifat tulen atau tidak tulen. 6. Manakala peragaan di tempat tertutup mungkin dilakukan di dalam bangunan. GLOSARI Adaptasi Ambient Fancy Futuristik Gergaji jig Kekangan Konstruktivisme Klise Luluhawa Manual Monumen Plagiarism Ragum Penyesuaian. 3. Konsep mobail dikaitkan dengan objek apungan di udara tetapi mempunyai konsep simetri yang menarik. dalam dewan. Bagaimanapun apungan yang baik berkaitan dengan bahan yang ringan. tanah lapang. 7. berhias Berkaitan masa hadapan Gergaji yang boleh bergerak mengikut kelok-kelok Halangan. 2. common. puncak bangunan dan puncak pokok. skrew. di sekitar Beraneka warna. Cantuman komponen mobail dibuat secara pateri/ kimpalan. Peragaan mobail boleh dilakukan di tempat terbuka seperti di padang.1976) iaitu seorang pengarca dan jurutera Amerika Syarikat. 4. penyerapan Di sekeliling. cat kilat atau emulsi. basi Luluh oleh faktor hawa Dilakukan dengan tangan Patung. varnish. gam plastik. ciplak Alat pengapit 80 OUM . tipis dan tahan lama. 5. jahitan dan tanggam. Mobail dipelopori oleh Alexander Calder (1898. Alat dan bahan mempengaruhi bentuk mobail. Kemasan mobail boleh dilakukan dengan menyapukan bahan penyudah seperti syelek.MOBAIL TOPIK 6 RUMUSAN 1. bangunan peringatan Peniruan. imitasi. rintangan Aliran kefahaman dalam pembinaan Biasa. antara bangunan dan bilik darjah. puncak gunung.

UJIAN 2 Kaji secara teliti reka bentuk mobail. Bagaimanakah reka bentuk ini dipengaruhi oleh faktor alam sekitar dan objek-objek ciptaan Tuhan? OUM 81 .TOPIK 6 MOBAIL UJIAN 1 Apakah yang dimaksudkan mobail kinetik? Bincangkan bagaimana mobail kinetik dihasilkan.

1. 3. Dengan melihat model tersebut kita menjadi lebih mudah untuk memahami bentuk keseluruhan objek tersebut. mengetahui apa yang dimaksudkan dengan model dan fungsinya. Dengan melihat model tersebut kita menjadi lebih mudah untuk memahami bentuk keseluruhan objek tersebut. 7.1 x x x x x x x x Alat dan Media Mountinbord Polystrin Gam serbaguna Pisau Gunting Warna Kertas warna Span bunga 82 OUM . Model statik adalah model yang dibuat hanya untuk gambaran tetap yang tidak bolah berubah. Sebagai contoh gambaran tiga dimensi (3D) bagi sesuatu objek.1 DEFINISI Pengertian model adalah diertikan sebagai pengembaran sesuatu sehingga kita menjadi lebih jelas memahaminya. memahami dan dapat memilih bahan-bahan yang sesuai untuk penyediaan membuat model. Model kawasan merupakan suatu bentuk ilustrasi yang menunjukkan satu kawasan yang dibuat dalam bentuk 3D yang sederhana. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat: 1. dan memahami konsep model sebagai alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. 2. 7. Model Dinamik adalah model yang dibuat mengikut kesesuaian bentuk yang boleh diubah pergerakan mengikut kehendak.MODEL TOPIK 7 TOPIK 7 PENGENALAN MODEL Model dapat digambarkan dengan pandangan dua dimensi (2D) tetapi pada pandangan ini hanya beberapa bahagian sahaja yang dapat ditunjukkan tetapi dengan pandangan 3D setiap penjuru sesuatu objek dapat di lihat dan dapat diketahui jika terdapat error pada sesuatu bahagian tersebut.

2. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahanan model tersebut. Setiap model yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesebuah model. 7. 7. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis model yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis-jenis bahan). OUM 83 . Teknik yang digunakan berbeza-beza bergantung kepada jenis model yang akan dihasilkan.2 7. kereta bangunan dan sebagainya.1 APLIKASI ALAT. Model yang akan dihasilkan bergantung kepada jenisnya seperti model rumah. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Idea Merupakan proses awal bagi menentukan jenis model yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dipersetujui.TOPIK 7 MODEL x x Simen harder Kertas pasir Teknik x x x x x Cantuman Luakkan Gam Kimpalan Acuan 7.2.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat model.2.

MODEL TOPIK 7 7.3 PERSEMBAHAN HASIL KERJA ATAU PROSES PENGHASILAN MODEL 84 OUM .

TOPIK 7 MODEL OUM 85 .

MODEL TOPIK 7 86 OUM .

TOPIK 7 MODEL OUM 87 .

MODEL TOPIK 7 88 OUM .

imbangan dan kesatuan yang menarik. Model yang dihasilkan perlu diberi penekanan dari aspek ketahanan dan keselamatan. 4. 5. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap bentuk model yang akan dipersembahkan. 5. Penampilan model yang kontemporari akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan bentuk-bentuk model yang bersesuaian dengan keadaan semasa. OUM 89 . Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pereka. 3. Kesesuaian secara keseluruhan.TOPIK 7 MODEL 7. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik. Mempunyai daya tarikan semasa dipamerkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. Pilihan reka bentuk. Proses stailisasi dan penambahbaikan agar bersesuaian dengan keadaan semasa.2 Apresiasi Dengan berpandukan model yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses penghasilan model 1. 6. 4.4. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan dengan keadaan semasa dan boleh diperolehi dengan mudah serta kos yang rendah. 2. 2. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat model. Model menepati tema dan tajuk. Tajuk dan tema yang sesuai serta menepati. RUMUSAN Proses membentuk dan membuat model merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian bentuk model tersebut. 3. warna. 7. membentuk suatu gubahan yang menarik serta dapat memberi penjelasan yang tepat.4. warna dan padanan imej mengikut tema dan kesesuaian semasa. kontra.4 7. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti pergerakan.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan atau hasilan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1.

Luahan idea/perasaan/senteman. Penghargaan. kepada yang lebih baik dan Imaginasi Kontemporari – – UJIAN 1 Dalam proses penyediaan model. 90 OUM . Pengubahsuaian menarik. Kerangka idea. nyatakan dan huraikan ciri-ciri yang tersebut. UJIAN 2 Penampilan hasil kerja yang baik dan cemerlang perlu mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Masa kini.MODEL TOPIK 7 GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif – – – – Warna serbuk. nyatakan dan huraikan prinsip-prinsip rekaan yang perlu diterapkan.

Boneka juga memberi kesedaran imbangan. Boneka boleh menghidupkan watak ciptaan seperti haiwan dan benda-benda lain. Boneka merupakan suatu punca yang baik untuk menimbulkan kuasa imaginasi kanak-kanak. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat.2 8. 1.2. dan mengetahui teknik-teknik mempersembahkannya. harmoni dan kadar banding dalam proses binaan dan membentuk. 3.TOPIK 8 BONEKA TOPIK 8 PENGENALAN BONEKA Boneka adalah sejenis hasil kerja tangan yang berbentuk permainan.1 DEFINISI Boneka adalah sejenis permainan anak-anakan. MEDIA DAN TEKNIK Jenis-jenis Boneka Boneka Piring Kertas Boneka ini diperbuat daripada piring kertas dan boleh dibeli di kedai. dan ia memberikan peluang untuk mencipta suatu alam khayalan. memahami bahawa boneka dihasilkan melalui berbagai teknik dan kaedah. Boneka dihasilkan dengan mencantumkan pelbagai bentuk untuk menghasilkan objek boneka. memahami dan mengetahui jenis-jenis boneka. Boneka tangan boleh dikatakan jenis yang popular sekali di sekolah dan jenis yang ringkas ini boleh dibuat oleh kanak-kanak. OUM 91 . 2. Ia dibentuk dalam dua atau tiga dimensi.1 1. untuk menghasilkan boneka dan cara 8. APLIKASI ALAT. 8. sesuai untuk kanakkanak peringkat rendah.

potong jalur-jalur kertas berwarna dan lurutkannya dengan pisau tumpul dan tampalkan pada tepi piring sebagai rambut.Kemudian dengan menggunakan pita litup.BONEKA TOPIK 8 Rajah 8. 92 OUM . Untuk membuat rambut kerinting. Masukkan bilah kayu ke dalam lubang kain dan lekatkan lehernya dari dalam kain dengan menggunakan pita litup. lekatkan bilah kayu di belakang piring. Gunting dan lubangkan di tengah-tengah kain belacu atau kain reja.1: Boneka piring kertas Alat dan Bahan x x x x x x x x Piring kertas Dawai halus Pelekat Gunting Kayu atau buluh Kain reja (perca) Tali Pita litup Cara Membuatnya Lukiskan satu muka di atas piring kertas dengan menggunakan dakwat.

TOPIK 8 BONEKA 2. Boneka Polistirena Polistirena yang berbagai-bagai bentuk boleh digunakan untuk membuat boneka. Rajah 8. Kayu buluh/rot kayu Pensil Gam Kertas pasir Gunting Pita litup Pisau Berus gam Warna tempera OUM 93 . Bekas alat-alat elektrik sesuai untuk membentuk boneka ringkas dan ia boleh dibuat dengan mudah.2: Boneka polisterina Alat dan Bahan x x x x x x x x x x Polistirena.

Kemudian tampalkan telinga pada tepi kotak.3: Boneka beg kertas Bahan-bahan dan Alat x x x x x x x x x Gunting.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuatnya Korek mata. Rajah 8. hidung dan mulutnya dengan sebatang pensil. Bola polistirena boleh digunakan untuk membuat boneka tangan 3. Kertas berwarna Gam kanji Cat air atau krayon. Boneka Beg Kertas Beg kertas boleh digunakan untuk membuat topeng atau boneka. Gunakan sebatang kayu buluh sebagai tangkai. Ia sangat sesuai untuk kanak-kanak kerana ia mudah dibuat. Dawai kokot Dua beg kertas Pita litup Rot kayu Kertas tisu lembut 94 OUM .

4: Boneka silinder Alatan dan Bahan-bahan x x x x x x x x Kertas warna Pollistirena Penutup botol Gabus Pisau Tali Gunting Gam OUM 95 . Warnakan muka boneka dengan menggunakan cat air.Masukkan gumpalan surat khabar tersebut ke dalam beg kertas. Buat rekaan baju dengan menggunakan kain reja. 4. Rajah 8. Sapukan gam seluruh permukaan hadapan untuk membentuk muka.TOPIK 8 BONEKA Cara Membuatnya Gumpalkan surat khabar pada hujung rot kayu dan lekatkan gumpalan itu dengan menggunakan dawai kokot. Ikat leher beg kertas dengan menggunakan pita litup Ratakan bucu beg kertas tersebut. Boneka Silinder Boneka silinder adalah boneka yang mudah dibuat dan juga menarik. Bina ciri-ciri muka dengan menggunakan kertas tisu lembut.

Adalah wajar sesebuah boneka sengaja dilebih-lebihkan sifatnya bagi menambahkan wataknya dengan lebih jelas. Disebabkan kulit kerbau sangat sukar didapati. kita akan dapat mengendalikan boneka itu dengan sempurna. 5. Proses untuk membuat boneka wayang kulit tidak begitu rumit dan bahan-bahanya senang diperolehi. Bahan-bahan yang digunakan sebagai pengganti yang mudah diperolehi ialah filem pancaran – X yang terpakai.50 cm. Permainan wayang kulit dipercayai satu permainan yang pertama mencipta kesenian gerak dan tampak seolah-olah hidup jika ia dilakunkan dengan baik. Ini ialah asas kepala boneka. kita boleh menentukan apa jenis watak yang hendak dibentuk dari silinder masing-masing.. Kebiasaannya watak seorang hero digambarkan dengan sifat muka yang kacak dan hidung yang mancung. kepingan plastik yang tebal dan kertas bod. Setelah membuat bentuk asasnya. Gulungkan kertas tebal ini supaya berbentuk silinder. kita perlu membuat satu tiub kecil dari kad manila dan lekatkan pada bahagian dalam boneka itu.5 cm atau 25 cm x 40. Manakala sifat watak penjahat digambarkan dengan mata yang besar. Apabila sudah menentukan jenis boneka yang hendak dibuat maka bolehlah mula memotong bahan-bahan yang hendak ditampal pada silinder tersebut untuk permukaan mukanya.5: Boneka wayang kulit 96 OUM . Boneka Wayang Kulit Boneka wayang kulit direka secara tradisional dari kulit kerbau. Untuk menyediakan boneka itu. hidung yang besar. Untuk makluman dalam lakonan wayang ia merupakan satu siri dari siri-siri kartun. Rajah 8. Apabila kita memasukkan jari ke dalam tiub kecil itu. Stapel atau lekatkan tepinya dengan kanji supaya ia sentiasa berbentuk silinder. maka bahan-bahan moden terpaksa dicari dan diperkenalkan sebagai bahan menggantikan buatan cara tradisional di atas.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuat Potong sekeping kad manila yang berukuran 20 cm x 27. perut yang buncit dan dicat dengan warna yang garang.

Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas di mana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditontoni dengan bahagian badan dan kepala sahaja.TOPIK 8 BONEKA Alatan dan Bahan-bahan yang Diperlukan x x x x x x x x x 6. bahagian pakaian.6: Boneka sarung tangan OUM 97 . ia mempunyai bahagian kepala. Rajah 8. Kertas pasir Tukul Seketul kayu Newsprint Gunting Pemotong NT Penebuk mata bulat Gam yang kuat Cat tempera atau cat minyak Boneka Sarung Tangan Boneka ini merupakan jenis boneka yang paling mudah dibuat. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. Oleh kerana bahagian kepala merupakan bahagian yang paling penting.

Pembentukan watak-watak juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar boneka yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton. 5. 8. Setiap boneka yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenis- 98 OUM . Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahan boneka tersebut. Catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki. 3. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. 2.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu boneka.3.3 8. ini garisan pengguntingan. Lipat kain belacu sekali. 4. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Idea Merupakan proses awal bagi menentukan jenis boneka yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahagian jenis-jenis boneka.1 APLIKASI ALAT.3. Gunting mengikut garisan pengguntingan. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis boneka yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis-jenis boneka). Terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. Boneka yang telah siap sedia untuk dilakonkan. 8.BONEKA TOPIK 8 Alat dan Bahan x x x x x x Kain belacu/sarung tangan Pensil Gunting Jarum Benang jahit dan benang bulu Berus cat Cara Membuatnya 1.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat boneka. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. 6. 7.3. 8. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya.

8. 5. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. pastikan ia tahan dan selamat. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. OUM 99 . Boneka yang dihasilkan. RUMUSAN Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya.4 8. pergerakan. warna. Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan.4. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan. imbangan dan kesatuan yang menarik. 6. 3. 2. kontra. Proses stailisasi . 8. menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak. 5. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis boneka.5 APRESIASI Dengan berpandukan boneka yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat boneka 1. Tajuk dan tema yang sesuai. 2. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis boneka yang akan dihasilkan. 4. Watak menepati tema dan tajuk. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. 4.TOPIK 8 BONEKA jenis boneka). membentuk suatu gubahan yang menarik. Kesesuaian secara keseluruhan.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. 3. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat boneka. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik.

Pengubahsuaian menarik. Kerangka idea.BONEKA TOPIK 8 GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari – – – – – – Warna serbuk. kepada yang lebih baik dan UJIAN 1 Bincangkan kepentingan penerapan Prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan boneka. warna. Luahan idea/perasaan/senteman. 100 OUM . UJIAN 2 Apresiasi adalah proses menilai dan melihat hasil karya yang telah dihasilkan. kontra. Masa kini. pergerakan. Penghargaan. dalam melihat karya yang telah dihasilkan bincangkan aspek-aspek yang perlu diambil kira dalam proses apresiasi.

APLIKASI ALAT.TOPIK 8 BONEKA TOPIK 8 PENGENALAN BONEKA Boneka adalah sejenis hasil kerja tangan yang berbentuk permainan.2 8. 2. Boneka merupakan suatu punca yang baik untuk menimbulkan kuasa imaginasi kanak-kanak. sesuai untuk kanakkanak peringkat rendah.2. 8. MEDIA DAN TEKNIK Jenis-jenis Boneka Boneka Piring Kertas Boneka ini diperbuat daripada piring kertas dan boleh dibeli di kedai. OUM 91 .1 DEFINISI Boneka adalah sejenis permainan anak-anakan. memahami dan mengetahui jenis-jenis boneka. Boneka tangan boleh dikatakan jenis yang popular sekali di sekolah dan jenis yang ringkas ini boleh dibuat oleh kanak-kanak. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat. harmoni dan kadar banding dalam proses binaan dan membentuk. dan ia memberikan peluang untuk mencipta suatu alam khayalan. Boneka boleh menghidupkan watak ciptaan seperti haiwan dan benda-benda lain. Boneka juga memberi kesedaran imbangan.1 1. memahami bahawa boneka dihasilkan melalui berbagai teknik dan kaedah. 3. dan mengetahui teknik-teknik mempersembahkannya. Boneka dihasilkan dengan mencantumkan pelbagai bentuk untuk menghasilkan objek boneka. Ia dibentuk dalam dua atau tiga dimensi. untuk menghasilkan boneka dan cara 8. 1.

Kemudian dengan menggunakan pita litup.BONEKA TOPIK 8 Rajah 8.1: Boneka piring kertas Alat dan Bahan x x x x x x x x Piring kertas Dawai halus Pelekat Gunting Kayu atau buluh Kain reja (perca) Tali Pita litup Cara Membuatnya Lukiskan satu muka di atas piring kertas dengan menggunakan dakwat. 92 OUM . Masukkan bilah kayu ke dalam lubang kain dan lekatkan lehernya dari dalam kain dengan menggunakan pita litup. potong jalur-jalur kertas berwarna dan lurutkannya dengan pisau tumpul dan tampalkan pada tepi piring sebagai rambut. Gunting dan lubangkan di tengah-tengah kain belacu atau kain reja. Untuk membuat rambut kerinting. lekatkan bilah kayu di belakang piring.

Kayu buluh/rot kayu Pensil Gam Kertas pasir Gunting Pita litup Pisau Berus gam Warna tempera OUM 93 . Boneka Polistirena Polistirena yang berbagai-bagai bentuk boleh digunakan untuk membuat boneka. Rajah 8.TOPIK 8 BONEKA 2. Bekas alat-alat elektrik sesuai untuk membentuk boneka ringkas dan ia boleh dibuat dengan mudah.2: Boneka polisterina Alat dan Bahan x x x x x x x x x x Polistirena.

Kemudian tampalkan telinga pada tepi kotak. Bola polistirena boleh digunakan untuk membuat boneka tangan 3. hidung dan mulutnya dengan sebatang pensil. Dawai kokot Dua beg kertas Pita litup Rot kayu Kertas tisu lembut 94 OUM .3: Boneka beg kertas Bahan-bahan dan Alat x x x x x x x x x Gunting. Kertas berwarna Gam kanji Cat air atau krayon. Ia sangat sesuai untuk kanak-kanak kerana ia mudah dibuat. Boneka Beg Kertas Beg kertas boleh digunakan untuk membuat topeng atau boneka.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuatnya Korek mata. Gunakan sebatang kayu buluh sebagai tangkai. Rajah 8.

Buat rekaan baju dengan menggunakan kain reja.Masukkan gumpalan surat khabar tersebut ke dalam beg kertas. 4. Ikat leher beg kertas dengan menggunakan pita litup Ratakan bucu beg kertas tersebut. Warnakan muka boneka dengan menggunakan cat air.TOPIK 8 BONEKA Cara Membuatnya Gumpalkan surat khabar pada hujung rot kayu dan lekatkan gumpalan itu dengan menggunakan dawai kokot. Boneka Silinder Boneka silinder adalah boneka yang mudah dibuat dan juga menarik. Bina ciri-ciri muka dengan menggunakan kertas tisu lembut.4: Boneka silinder Alatan dan Bahan-bahan x x x x x x x x Kertas warna Pollistirena Penutup botol Gabus Pisau Tali Gunting Gam OUM 95 . Rajah 8. Sapukan gam seluruh permukaan hadapan untuk membentuk muka.

Bahan-bahan yang digunakan sebagai pengganti yang mudah diperolehi ialah filem pancaran – X yang terpakai. kita perlu membuat satu tiub kecil dari kad manila dan lekatkan pada bahagian dalam boneka itu. Setelah membuat bentuk asasnya. Disebabkan kulit kerbau sangat sukar didapati. perut yang buncit dan dicat dengan warna yang garang. Untuk menyediakan boneka itu. Proses untuk membuat boneka wayang kulit tidak begitu rumit dan bahan-bahanya senang diperolehi. 5. kita boleh menentukan apa jenis watak yang hendak dibentuk dari silinder masing-masing.5: Boneka wayang kulit 96 OUM .. hidung yang besar. Stapel atau lekatkan tepinya dengan kanji supaya ia sentiasa berbentuk silinder. Apabila kita memasukkan jari ke dalam tiub kecil itu. Rajah 8. Ini ialah asas kepala boneka. Permainan wayang kulit dipercayai satu permainan yang pertama mencipta kesenian gerak dan tampak seolah-olah hidup jika ia dilakunkan dengan baik. Boneka Wayang Kulit Boneka wayang kulit direka secara tradisional dari kulit kerbau. Manakala sifat watak penjahat digambarkan dengan mata yang besar. Kebiasaannya watak seorang hero digambarkan dengan sifat muka yang kacak dan hidung yang mancung.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuat Potong sekeping kad manila yang berukuran 20 cm x 27. Apabila sudah menentukan jenis boneka yang hendak dibuat maka bolehlah mula memotong bahan-bahan yang hendak ditampal pada silinder tersebut untuk permukaan mukanya. kepingan plastik yang tebal dan kertas bod. Adalah wajar sesebuah boneka sengaja dilebih-lebihkan sifatnya bagi menambahkan wataknya dengan lebih jelas. Untuk makluman dalam lakonan wayang ia merupakan satu siri dari siri-siri kartun. maka bahan-bahan moden terpaksa dicari dan diperkenalkan sebagai bahan menggantikan buatan cara tradisional di atas. kita akan dapat mengendalikan boneka itu dengan sempurna.50 cm. Gulungkan kertas tebal ini supaya berbentuk silinder.5 cm atau 25 cm x 40.

bahagian pakaian. Kertas pasir Tukul Seketul kayu Newsprint Gunting Pemotong NT Penebuk mata bulat Gam yang kuat Cat tempera atau cat minyak Boneka Sarung Tangan Boneka ini merupakan jenis boneka yang paling mudah dibuat. Oleh kerana bahagian kepala merupakan bahagian yang paling penting.6: Boneka sarung tangan OUM 97 . Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas di mana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditontoni dengan bahagian badan dan kepala sahaja. ia mempunyai bahagian kepala. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki.TOPIK 8 BONEKA Alatan dan Bahan-bahan yang Diperlukan x x x x x x x x x 6. Rajah 8.

8.BONEKA TOPIK 8 Alat dan Bahan x x x x x x Kain belacu/sarung tangan Pensil Gunting Jarum Benang jahit dan benang bulu Berus cat Cara Membuatnya 1. 2. 5.3.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu boneka. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. 6. 8. Pembentukan watak-watak juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar boneka yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahan boneka tersebut. Gunting mengikut garisan pengguntingan. Setiap boneka yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenis- 98 OUM .3. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis boneka yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis-jenis boneka). Catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki.3. 7. Lipat kain belacu sekali. Boneka yang telah siap sedia untuk dilakonkan. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Idea Merupakan proses awal bagi menentukan jenis boneka yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahagian jenis-jenis boneka. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu.1 APLIKASI ALAT. 8. 4. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus.3 8. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. ini garisan pengguntingan. 3.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat boneka. Terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas.

Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. 2. menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak. 3. pergerakan. OUM 99 . Boneka yang dihasilkan. 6. 3.4. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. RUMUSAN Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis boneka. 5. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat boneka. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. pastikan ia tahan dan selamat. membentuk suatu gubahan yang menarik. Proses stailisasi . 4.TOPIK 8 BONEKA jenis boneka). Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis boneka yang akan dihasilkan.4 8. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. Watak menepati tema dan tajuk. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan. 4. 5. Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. 2.5 APRESIASI Dengan berpandukan boneka yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat boneka 1. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik. 8. 8. kontra. Tajuk dan tema yang sesuai. Kesesuaian secara keseluruhan. imbangan dan kesatuan yang menarik. warna.

pergerakan. 100 OUM .BONEKA TOPIK 8 GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari – – – – – – Warna serbuk. warna. kepada yang lebih baik dan UJIAN 1 Bincangkan kepentingan penerapan Prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. dalam melihat karya yang telah dihasilkan bincangkan aspek-aspek yang perlu diambil kira dalam proses apresiasi. UJIAN 2 Apresiasi adalah proses menilai dan melihat hasil karya yang telah dihasilkan. kontra. Penghargaan. Kerangka idea. Luahan idea/perasaan/senteman. Pengubahsuaian menarik. Masa kini. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan boneka.

3. Tarian ini dinamakan Tarian Topeng Widyadari dan selalu ditarikan oleh masyarakat di Desa Ketewel. tarian dan juga istiadat-istiadat pemujaan. 9. topeng juga digunakan di dalam persembahan drama. Topeng sebagai simbol dewa-dewi – Ditarikan oleh gadis-gadis yang belum cukup umur.1 DEFINISI Kata topeng berasal dari kata “tup” yang bererti tutup. Tupeng kemudian mengalami bebera perubahan sehingga menjadi topeng. Topeng juga dijadikan sebagai alat perhiasan di rumah. 2. 9. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat: 1. Kecamatan. Topeng sebagai pelengkap upacara – Tarian topeng ini termasuk dalam tarian Bebali yang berfungsi sebagai pengiring dalam upacara yang dikenali sebagai Panca 2. Fungsi Topeng Topeng sebagai lambang nenek moyang – Digunakan semasa upacara memperingati keturunan “Ratu Gede Pancering Jaga” atau “Hyang Datonda” penguasa dunia yang dipercayai oleh masyarakat Truyan di Danau Batur. memahami dan dapat memilih bahan-bahan yang sesuai untuk penyediaan membuat model. dan memahami konsep model sebagai alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Di Bali istilah topeng diertikan sebagai “Partapukan” yang membawa erti suatu lapisan yang menutupi. Misalnya seorang yang menderita kerana luka. kemudian kerana gejala bahasa yang disebut formatif form (pembentukan kata) kata “tup” ditambah dengan kata “eng” yang kemudian menjadi “tupeng”.1. 3.1 1. apabila lukanya telah sembuh maka terdapat satu lapisan yang menutupiluka tersebut yang kemudian akan terlepas dengan sendirinya. Ada juga topeng dijadikan sebagai identiti seseorang dan juga ahli kumpulan.TOPIK 9 TOPENG 101 TOPIK 9 PENGENALAN TOPENG Topeng adalah suatu alat yang menutupi muka. Sukawati dan Gianyar. OUM 101 . mengetahui apa yang dimaksudkan dengan model dan fungsinya.

permata untuk hiasan. 1. benang bulu. kertas tebal. gerudi pelbagai jenis. Tarian topeng ini dipentaskan pada waktu upacara ddan dilaksanakan dengan tujuan supaya upacara berlangsung dengan selamat dan mendapat berkat. tanah liat. 102 OUM . pisau.3 Teknik Proses penyediaan topeng menggunakan pelbagai teknik mengikut media yang digunakan. Pengetuk kayu. 9. Topeng sebagai penyingkap sejarah – Ianya bersifat hiburan dan dalam tarian ini banyak menceritakan kisah sejarah dahulu.102 TOPENG TOPIK 9 Yadya. warna-warna tradisional. 3. memberi pengajaran dan peringatan tentang asal-usul keturunan. 4.2 Alat dan Media Alat Gergaji. Media Kayu. 2. Topeng sebagai Media Pendidikan – Pementasan topeng dapat berfungsi sebagai media pendidikan di mana pelajar dapat mempelajari teknik membuat dan memainkannya. kulit kerbau. kulit kambing. 5.1. perada. daerah. Teknik tampalan – sesuai mengunakan media kertas. 6. pensil. tukul. kapak. Topeng sebagai hiburan – Pementasan topeng juga dapat berfungsi sebagai hiburan terutama memalui dialog-dialognya yang bersifat humor akan mengundang gelak ketawa penonton. berus lukisan pelbagai jenis. warna batik. agama. bahasa dan sebagainya serta boleh ditontoni oleh sesiapa sahaja.1. 9. begitu juga dapat mengenal tokoh-tokoh. kulit lembu. Teknik luakan dan ukiran – sesuai menggunakan media kayu dan tanah liat. seni dan budaya masyarakat setempat. pahat pelbagai jenis. Teknik tebuk – sesuai menggunakan media kulit haiwan.

1:Topeng mata Rajah 9.TOPIK 9 TOPENG 103 Jenis-jenis Topeng Rajah 9.2 :Topeng muka OUM 103 .

Pembentukan watak-watak topeng juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar topeng yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton semasa persembahan atau kepada penggemar topeng sebagai bahan koleksi.2 9. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis topeng yang akan dihasilkan.2. 9. 104 OUM .jenis topeng).1 APLIKASI ALAT.2. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis topeng yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis.104 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. 9. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahanan daya penarik topeng tersebut.3:Topeng serkup 9.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu topeng.2. Setiap topeng yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenisjenis topeng). MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Ide Merupakan proses awal bagi menentukan jenis topeng yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dilakarkan dalam buku lakaran.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat topeng.

4: Papier mashe direndam Langkah 1 Koyakkan himpunkan kertas surat khabar lama bergantung kepada saiz dan bilangan topeng yang akan disediakan.TOPIK 9 TOPENG 105 Apakah yang membezakan jenis-jenis topeng? Teliti perbezaan antara topeng Zoro dengan topeng serkup 9.4 Proses dan Teknik Membuat Topeng Menggunakan Papier Mashe Rajah 9.2. OUM 105 .

106 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. 106 OUM . Rajah 9.5: Proses merendam papier mashe dalam besen Langkah 2 Rendam kertas di dalam bekas yang berisi air sehingga lembut agar mudah untuk dikisar.6: Mesin pengisar digunakan untuk melumatkan papier mashe Langkah 3 Kertas yang telah lembut perlu dikisar menggunakan alat pengisar dan pastikan kertas tersebut dalam keadaan lumat agar mudah dibentuk dan kukuh.

TOPIK 9 TOPENG 107 Mengapakah paier mashe (surat khabar) amat relevan untuk aktiviti membuat topeng? Rajah 9.7: Papier mashe telah lumat dan lembut Langkah 4 Kertas yang telah dikisar perlu diperah untuk mengasingkan kandungan airnya. Rajah 9.8: Tos atau keringkan air papier mashe OUM 107 .

Simpan belon tersebut ditempat yang sesuai agar tidak kempis beberapa hari.108 TOPENG TOPIK 9 Langkah 5 Letakkan kertas yang telah diperah di dalam bekas. Gaulkan kertas tersebut dengan gam cair sehingga sekata agar muddah untuk dibentuk. Tanggalkan tampalan kertas tersebut apabila ianya berkeadaan separuh kering. tampal hanya separuh bahagian sahaja. Rajah 9.9: Papier mashe dikeluarkan daripada besen untuk menghasilkan topeng Langkah 6 Tiup belon mengikut saiz yang dikehendaki dan ikat agar ianya dalam keadaan bulat. Tampalkan kertas yang telah bercampur gam tersebut pada bahagian luar belon. 108 OUM . Jemur ditempat yang mendapat cahaya matahari. pastikan ketebalannya.

OUM 109 .TOPIK 9 TOPENG 109 Rajah 9.10: Topeng papier mashe dibentuk Langkah 7 Jemur tampalan kertas yang telah ditanggalkan pada cahaya matahari agar ianya menjadi kering dan keras.

11: Topeng telah siap diwarna untuk peragaan Langkah 8 Warna dan hiaskan topeng tersebut mengikut watak-watak atau jenis-jenis topeng yang dikehendaki. 2. 110 OUM . kontra. 4. 6. imbangan dan kesatuan yang menarik. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. 5. Topeng yang dihasilkan perlu dipastikan ia tahan dan selamat digunakan terutama semasa persembahan.3 9. membentuk suatu gubahan yang menarik dan dapat memikat penonton apabila ia digunakan dalam persembahan.3. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik. Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. Watak topeng tersebut menepati tema dan tajuk. 9.110 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. 3. warna. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan serta boleh mempamerkan hasilan yang baik. pergerakan.

3.2 Apresiasi Berpandukan topeng yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat topeng. Pengubahsuaian menarik. Luahan idea/perasaan/senteman. Proses stailisasi dan menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak sesuatu topeng tersebut. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis-jenis topeng yang dihasilkan. Kerangka idea. bergantung kepada watak. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat topeng. GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari Papier Macher – – – – – – – Warna serbuk. RUMUSAN Proses membentuk dan membuat topeng merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. Tajuk dan tema yang sesuai. 1.TOPIK 9 TOPENG 111 9. Kesesuaian secara keseluruhan. 3. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. Persembahan watak-watak topeng akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. Kertas yang telah dilumatkan. 4. Masa kini. kepada yang lebih baik dan OUM 111 . 5. Penghargaan. 2.

UJIAN 2 Sesetengah kaum menggunakan topeng di dalam upacara-upacara tertentu mengikut kepercayaan masing-masing. semasa dan selepas proses membuat sesebuah topeng. 112 OUM . Dengan bersumberkan mana-mana maklumat buat huraian tentang kenyataan tersebut.112 TOPENG TOPIK 9 UJIAN 1 Bincangkan perkara-perkara yang perlu difikirkan dan dibuat pertimbangan sebelum.

3. 2.1 DEFINISI Kata topeng berasal dari kata “tup” yang bererti tutup. OUM 101 . Ada juga topeng dijadikan sebagai identiti seseorang dan juga ahli kumpulan. Di Bali istilah topeng diertikan sebagai “Partapukan” yang membawa erti suatu lapisan yang menutupi. Topeng sebagai pelengkap upacara – Tarian topeng ini termasuk dalam tarian Bebali yang berfungsi sebagai pengiring dalam upacara yang dikenali sebagai Panca 2. Fungsi Topeng Topeng sebagai lambang nenek moyang – Digunakan semasa upacara memperingati keturunan “Ratu Gede Pancering Jaga” atau “Hyang Datonda” penguasa dunia yang dipercayai oleh masyarakat Truyan di Danau Batur. Misalnya seorang yang menderita kerana luka.TOPIK 9 TOPENG 101 TOPIK 9 PENGENALAN TOPENG Topeng adalah suatu alat yang menutupi muka. dan memahami konsep model sebagai alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. topeng juga digunakan di dalam persembahan drama. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat: 1. kemudian kerana gejala bahasa yang disebut formatif form (pembentukan kata) kata “tup” ditambah dengan kata “eng” yang kemudian menjadi “tupeng”. Topeng juga dijadikan sebagai alat perhiasan di rumah. memahami dan dapat memilih bahan-bahan yang sesuai untuk penyediaan membuat model.1. Kecamatan. Tarian ini dinamakan Tarian Topeng Widyadari dan selalu ditarikan oleh masyarakat di Desa Ketewel.1 1. 3. Sukawati dan Gianyar. apabila lukanya telah sembuh maka terdapat satu lapisan yang menutupiluka tersebut yang kemudian akan terlepas dengan sendirinya. tarian dan juga istiadat-istiadat pemujaan. Tupeng kemudian mengalami bebera perubahan sehingga menjadi topeng. 9. 9. mengetahui apa yang dimaksudkan dengan model dan fungsinya. Topeng sebagai simbol dewa-dewi – Ditarikan oleh gadis-gadis yang belum cukup umur.

4. tanah liat. bahasa dan sebagainya serta boleh ditontoni oleh sesiapa sahaja. 102 OUM .1. kapak. gerudi pelbagai jenis. pisau. Teknik tampalan – sesuai mengunakan media kertas. warna batik.2 Alat dan Media Alat Gergaji.102 TOPENG TOPIK 9 Yadya. warna-warna tradisional. kulit kerbau. memberi pengajaran dan peringatan tentang asal-usul keturunan. seni dan budaya masyarakat setempat. daerah. Tarian topeng ini dipentaskan pada waktu upacara ddan dilaksanakan dengan tujuan supaya upacara berlangsung dengan selamat dan mendapat berkat. perada.3 Teknik Proses penyediaan topeng menggunakan pelbagai teknik mengikut media yang digunakan. benang bulu. Topeng sebagai penyingkap sejarah – Ianya bersifat hiburan dan dalam tarian ini banyak menceritakan kisah sejarah dahulu. tukul. pensil. agama. begitu juga dapat mengenal tokoh-tokoh. Pengetuk kayu. 6. kulit lembu. pahat pelbagai jenis. 5. 9. 3. Topeng sebagai hiburan – Pementasan topeng juga dapat berfungsi sebagai hiburan terutama memalui dialog-dialognya yang bersifat humor akan mengundang gelak ketawa penonton. Teknik tebuk – sesuai menggunakan media kulit haiwan. 9.1. kulit kambing. Media Kayu. Teknik luakan dan ukiran – sesuai menggunakan media kayu dan tanah liat. 1. berus lukisan pelbagai jenis. kertas tebal. 2. Topeng sebagai Media Pendidikan – Pementasan topeng dapat berfungsi sebagai media pendidikan di mana pelajar dapat mempelajari teknik membuat dan memainkannya. permata untuk hiasan.

1:Topeng mata Rajah 9.TOPIK 9 TOPENG 103 Jenis-jenis Topeng Rajah 9.2 :Topeng muka OUM 103 .

2 9.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu topeng.2. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahanan daya penarik topeng tersebut. 9.2.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat topeng. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Ide Merupakan proses awal bagi menentukan jenis topeng yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dilakarkan dalam buku lakaran. 9.2.104 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. Pembentukan watak-watak topeng juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar topeng yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton semasa persembahan atau kepada penggemar topeng sebagai bahan koleksi.3:Topeng serkup 9. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis topeng yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis.1 APLIKASI ALAT. 104 OUM . Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis topeng yang akan dihasilkan. Setiap topeng yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenisjenis topeng).jenis topeng).

4: Papier mashe direndam Langkah 1 Koyakkan himpunkan kertas surat khabar lama bergantung kepada saiz dan bilangan topeng yang akan disediakan. OUM 105 .2.4 Proses dan Teknik Membuat Topeng Menggunakan Papier Mashe Rajah 9.TOPIK 9 TOPENG 105 Apakah yang membezakan jenis-jenis topeng? Teliti perbezaan antara topeng Zoro dengan topeng serkup 9.

106 OUM . Rajah 9.5: Proses merendam papier mashe dalam besen Langkah 2 Rendam kertas di dalam bekas yang berisi air sehingga lembut agar mudah untuk dikisar.6: Mesin pengisar digunakan untuk melumatkan papier mashe Langkah 3 Kertas yang telah lembut perlu dikisar menggunakan alat pengisar dan pastikan kertas tersebut dalam keadaan lumat agar mudah dibentuk dan kukuh.106 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9.

7: Papier mashe telah lumat dan lembut Langkah 4 Kertas yang telah dikisar perlu diperah untuk mengasingkan kandungan airnya.TOPIK 9 TOPENG 107 Mengapakah paier mashe (surat khabar) amat relevan untuk aktiviti membuat topeng? Rajah 9. Rajah 9.8: Tos atau keringkan air papier mashe OUM 107 .

9: Papier mashe dikeluarkan daripada besen untuk menghasilkan topeng Langkah 6 Tiup belon mengikut saiz yang dikehendaki dan ikat agar ianya dalam keadaan bulat. Rajah 9. 108 OUM . Simpan belon tersebut ditempat yang sesuai agar tidak kempis beberapa hari. Tampalkan kertas yang telah bercampur gam tersebut pada bahagian luar belon. pastikan ketebalannya.108 TOPENG TOPIK 9 Langkah 5 Letakkan kertas yang telah diperah di dalam bekas. tampal hanya separuh bahagian sahaja. Tanggalkan tampalan kertas tersebut apabila ianya berkeadaan separuh kering. Jemur ditempat yang mendapat cahaya matahari. Gaulkan kertas tersebut dengan gam cair sehingga sekata agar muddah untuk dibentuk.

10: Topeng papier mashe dibentuk Langkah 7 Jemur tampalan kertas yang telah ditanggalkan pada cahaya matahari agar ianya menjadi kering dan keras.TOPIK 9 TOPENG 109 Rajah 9. OUM 109 .

2.110 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9.3. 4. membentuk suatu gubahan yang menarik dan dapat memikat penonton apabila ia digunakan dalam persembahan. Watak topeng tersebut menepati tema dan tajuk. pergerakan. Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. kontra. warna. Topeng yang dihasilkan perlu dipastikan ia tahan dan selamat digunakan terutama semasa persembahan.3 9. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. 6. 9. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik. 5. imbangan dan kesatuan yang menarik.11: Topeng telah siap diwarna untuk peragaan Langkah 8 Warna dan hiaskan topeng tersebut mengikut watak-watak atau jenis-jenis topeng yang dikehendaki. 3. 110 OUM . Bahan yang digunakan sesuai dan relevan serta boleh mempamerkan hasilan yang baik.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1.

Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. Kerangka idea. bergantung kepada watak. GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari Papier Macher – – – – – – – Warna serbuk. 4. Kertas yang telah dilumatkan.2 Apresiasi Berpandukan topeng yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat topeng. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. RUMUSAN Proses membentuk dan membuat topeng merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. 1. Proses stailisasi dan menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak sesuatu topeng tersebut. Persembahan watak-watak topeng akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat topeng. Pengubahsuaian menarik. Kesesuaian secara keseluruhan.3. Luahan idea/perasaan/senteman.TOPIK 9 TOPENG 111 9. Penghargaan. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis-jenis topeng yang dihasilkan. Masa kini. Tajuk dan tema yang sesuai. kepada yang lebih baik dan OUM 111 . 3. 5. 2.

UJIAN 2 Sesetengah kaum menggunakan topeng di dalam upacara-upacara tertentu mengikut kepercayaan masing-masing. 112 OUM . semasa dan selepas proses membuat sesebuah topeng. Dengan bersumberkan mana-mana maklumat buat huraian tentang kenyataan tersebut.112 TOPENG TOPIK 9 UJIAN 1 Bincangkan perkara-perkara yang perlu difikirkan dan dibuat pertimbangan sebelum.

diorama dibina melalui pemahaman konstruktivisme dan kontekstual. Catan ini digantung di dinding-dinding bangunan untuk bahan tontonan orang ramai dan mula popular sekitar abad ke sembilan belas. fiksyen. 2. diorama boleh membentuk suatu fenomena baru di ruang peragaan kerana seolah-olah wujudnya satu “dunia baru” daripada kombinasi imej 2 dimensi dan 3 dimensi. diorama dapat memperihalkan semula unsur-unsur naratif melalui penampilan imej 2 D dan 3 D dalam konteks diorama. 5. pensejarahan dan cerita rakyat. OBJEKTIF Di akhir topik ini pelajar dapat: 1.TOPIK 10 DIORAMA TOPIK 10 PENGENALAN DIORAMA Diorama merupakan gabungan catan besar yang mewujudkan persekitaran dan arca-arca figura di hadapannya bagi menghidupkan suasana catan besar tersebut. OUM 113 . Secara mudahnya diorama terdiri daripada dua dimensi dan arca figura tiga dimensi. memahami konsep diorama yang dibentuk dengan pemilihan tema dan subjek yang tertentu. 3. dan mengaplikasikan pemahaman diorama kepada sketsa dan penghasilan diorama. memahami dan diorama dibentuk melalui gabungan catan yang bersifat dua dimensi dan objek tiga dimensi. figura haiwan. Tujuannya jelas. 4. Kontemporari ini objek tiga dimensi ini diperluaskan lagi kepenggunaannya dengan karangan laut.

Catan besar berada di belakang sebagai latar belakang dan figura manusia sebagai pelaku atau pewatak kepada cerita yang diperihalkan 114 OUM .DIORAMA TOPIK 10 Sejarah awal diorama bermula dengan catan besar yang digantung di dinding bangunan Figura manusia yang bersifat 3 D membentuk cerita di hadapannya Rajah 10.1: Bagaimana diorama bermula di Eropah dan Amerika Syarikat.

1 ALAT DAN MEDIA 10.1 PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN DIORAMA 4.2.TOPIK 10 DIORAMA 10.playar pengapit 5.Pisau NT.1 Bagaimanakah faktor pensejarahan boleh dijadikan sebagai rujukan utama di dalam menjalankan aktiviti diorama di tempat anda dibesarkan atau tempat tinggal anda? Latihan 10.ragum apit . Apakah kekangan-kekangan yang mungkin anda tempohi dalam proses penghasilan diorama tersebut? OUM 115 . Gunting dawai/ zing .1 Alatan 6.1 Merujuk kepada alam sekitar tempat anda tinggal. Pembaris keluli 3. sesiku L.playar pemotong . Acuan untuk memodel 10.playar muncung . senaraikan bahanbahan yang boleh anda jadikan diorama.2: Alatan untuk menghasilkan diorama Aktiviti 10.ragum meja 2.1. Playar . Ragum .gergaji besi Rajah 10. gunting. Tukul besi Tukul kayu Ganden kayu 7. Gerudi eletrik + Pelbagai jenis mata gerudi 1.

4.2 Alatan Membuat Diorama 1.2 Senaraikan peralatan yang digunakan untuk membuat diorama dari gambar 1 hingga gambar 4 seperti yang terdapat di dalam gambar di atas? 116 OUM .1.3: Peralatan yang digunakan untuk menghasilkan diorama Aktiviti 10. PERALATAN MENGHASILKAN DIORAMA 3.DIORAMA TOPIK 10 10. 2. Rajah 10.

pasir 9. Aluminium/ kepingan aluminium.5: Perspek dan plastik Rajah 10. tulang binatang 8.4: Penggunaan bahan untuk menghasilkan diorama Rajah 10. Bahan buangan dari ciptaan manusia 1. Kepingan plastik/ perspek/fiber glass PENGGUNAAN BAHAN/ MEDIA UNTUK MENGHASILKAN DIORAMA 2.1.3 Bahan Menghasil Diorama 7. plywood 4. tulang ikan. batu. Karangan laut. Dawai/gam UHU.6: Set memotong OUM 117 . loyang 6. Kertas tebal/ Straw board. gam PVA Tali tangsi 3.TOPIK 10 DIORAMA 10. zing Rajah 10. Cermin/ kepingan kaca 5. Kepingan tembaga Kepingan timah. Tanah liat/ Plestersin/kepingan tembikar.

Pembaris sudut 18. Pembaris keluli 12. Pisau kraf 15. Alas emboss 10. Pensel dan pemadam 14. Gunting 16. Pelekat silikon Gam PVA Pencungkil gigi Alat pembentuk Berus lukisan Kertas cat air Akrilik Pelbagai jenis kertas warna Berus gigi 11. 5.7: Alat dan bahan menghasil diorama 118 OUM . 9. Alas pemotong 20.DIORAMA TOPIK 10 1. 7. Kertas tekap Rajah 10. 2. 3. Kad polesterin 19. Span 17. Jangka lukis 13. 6. 4. 8.

4 Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Diorama Diorama direka bentuk melalui perancangan yang jitu dan teliti. Menentukan Subjek dan Tema (a) Alam Semulajadi dan Persekitaran (b) Perasaan Dalaman. Perancangan ini dilakukan dengan mengambil kira pelbagai kesesuaian catan sebagai latar belakang diorama dan objek-objek tiga dimensi sebagai hal subjek diorama. Khayalan dan Imaginasi Pelukis OUM 119 .1.TOPIK 10 DIORAMA 10. tema dan subjek serta olahan idea yang berpandukan kepada asas seni dan prinsip seni reka. Seterusnya pemilihan alat dan bahan. Perkara-perkara berikut menjadi perhatian utama di dalam penghasilan diorama: 1.

Pemilihan alat dan bahan mengambil kira keberkesanan dan relevannya hal subjek yang ingin diutarakan. Bahan yang tidak lasak. mudah pecah. Ciri-ciri bahan yang dipilih seharusnya tahan lama dan lasak kepenggunaannya. mudah rosak tidak wajar diaplikasikan dalam penghasilan diorama. Konsep artistik diorama ditampilkan 120 OUM . Menentukan Alat dan Media Setelah subjek dan tema di atas di pilih. Mengapa? 2. Kaedah ini dianggap paling relevan dan berkesan sehingga kini dan belum digantikan dengan kaedah yang lain. perancangan pemilihan alat dan bahan menjadi kriteria yang penting.DIORAMA TOPIK 10 (c) Aliran dan Tema Sejagat (d) Keperluan dan Pengalaman Hidup Harian Muzium menampilkan diorama sebagai kaedah perkongsian maklumat dan ilmu kepada orang ramai.

kad bod. pasir. Model manusia. Tulang ikan. cat emulsi. gam. Kehidupan di sebuah planet asing Aliran dan tema sejagat Sabung ayam di kampung saya Keperluan dan pengalaman hidup harian Memancing ikan di sebuah tasik yang permai 3. khayalan dan imaginasi pelukis Tajuk Diorama Hidupan di dasar laut Alat dan Bahan Karangan laut. batu-batu laut. cat emulsi. plastersin. polesterin. Pelbagai jenis siput dan bertemakan hidupan laut OUM 121 . Model orang memancing. kad tebal.TOPIK 10 DIORAMA melalui pemilihan objek yang real tetapi cantik dan dikecilkan atau dimodelkan pada kadaran atau nisbah gambar latar secara idealistik. model kapal angkasa.dawai. biji kacang. gam. plesterin. tangsi. Membuat Thumbnail-print (Membuat Lakaran-lakaran Kecil) Apakah pentingnya thumbnail-print? x x x Gagasan-gasasan dan pengideaan melalui konsep trial and error.pasir. platersin. pasir laut. Sketsa yang mantap dan hebat untuk dijadikan diorama. Sketsa 1. Plastersin. batu-batu kecil. gam UHU. gam UHU. Sketsa-sketsa mengenai hal subjek dan tema yang ingin dinukilkan. pasir. kaca. tanah. Model ayam jantan. Subjek dan Tema Alam semulajadi dan persekitaran Perasaan dalaman.

Memilih Salah Satu Lakaran yang Terbaik Sketsa 2 dipilih untuk pengembangan idea seterusnya dan dijadikan diorama. perkara-perkara yang berikut diambil pertimbangan. keteguhan dan kesesuaian kerangka dengan dapatan. tema. 6. fikirkanlah untuk memperkemaskan lagi reka bentuknya. Kemampuan menterjemah lakaran kepada bentuk diorama yang sebenar juga menjadi kriteria penting dalam pemilihan lakaran tersebut. Membuat Karya/Diorama Buat kerangka dalam dan luar. tempat peragaan dan konsep keseluruhan termasuk estetika dan etika dari diorama yang akan dihasilkan nanti. 5. Ia mengambil kira bahan. Memperinci Lakaran Setelah memilih lakaran yang terbaik. saiz mobail. Kos pembinaan/buatan Masa yang diperlukan. Kesesuaian latar belakang. Dalam konteks ini. alat. hal subjek dan latar hadapan. x x x x Bahan dan alatan. 122 OUM . Fikirkan aspek ruang.DIORAMA TOPIK 10 Sketsa 2 Pelbagai jenis kupu-kupu dan bertemakan alam sekitar yang permai Sketsa 3 Pelbagai jenis daun dan bertemakan tumbuh-tumbuhan 4. Kriteria pemilihan ini dipilih kerana berkaitan dengan penampilan asas seni reka yang mantap dan berketrampilan.

5 Proses Membentuk Diorama Setelah penyediaan lakaran idea selesai proses berikut merupakan urutan penghasilan diorama. Sketsa 1: Hal subjek ditentukan OUM 123 .2 Apakah ciri-ciri diorama yang baik? Apakah pertimbangan-pertimbangan yang perlu dibuat untuk menghasilkan diorama yang baik dan bermakna? 10.1.TOPIK 10 DIORAMA Bagaimanakah diorama boleh dianggap sebagai bahan bantu mengajar pengajaran pembelajaran yang boleh merentasi mata-mata pelajaran yang lain di peringkat KBSR? Latihan 10.

DIORAMA TOPIK 10 Sketsa 2: Hal subjek dilengkapi dengan latar belakang Sketsa 3: Hal subjek. latar belakang dan kotak diorama 124 OUM .

Diorama menampilkan tema dan tajuk secara realism. Seterusnya hasilan ini mengambil kira kepada beberapa ciri yang berikut: 1.1 Ekspresi Diri Diorama yang baik dizahirkan melalui proses artistik yang diekspresikan melalui alat dan bahan. Ia diolah dengan mengambil pertimbangan-pertimbangan yang paling ideal dan bersistematik. ekspresi dalaman pembuat diorama boleh menjadi sebahagian daripada cetusan tema dan tajuk. prinsip seni dan strukur rekaan seni. x x x x Bentuk Diorama Menepati Tema dan Tajuk Tema disampai dan dikongsi dengan tepat. penguasaan unsur seni. Lazimnya isu-isu semasa dan isu dalam pembelajaran pembelajaran menjadi pilihan tema.2 PERSEMBAHAN HASIL KERJA 10.TOPIK 10 DIORAMA Plywood Tali tangsi Latar belakang Hal subjek Pelengkap latar hadapan Sketsa 4: Diorama yang lengkap untuk peragaan 10. OUM 125 .2. Namun begitu.

selari dengan tema dan tajuk. sedondon dan saling lengkap melengkapi. x x x x 4. untuk penampilan karya yang simple tetapi menarik. Mengaplikasi Prinsip-prinsip Rekaan seperti Rentak. pergerakan dan kontra dan kesatuan perlu diteliti dan dinilai berkalikali.DIORAMA TOPIK 10 2. Diorama juga perlu kukuh kerana pemerhati akan membuat pengamatan dan penilaian dengan teliti. Imbangan. x x x 5. Pemerhati ada kemungkinan berasak-asak melihat diorama tersebut. x x x Bahan Binaan Diorama Sesuai dengan Tujuan Hasilan Ketahanan dan kesesuaian diorama yang akan dihasilkan. Membentuk Suatu Komposisi Gubahan yang Artistik Menyusun atur komposisi bahan penting untuk artistik bahan dan estetika diorama. Harmoni dan Kesatuan yang Menarik 3. Pergerakan. Menarik. Pastikan ia Kuat. Warna. Mudah diaplikasi. Imbangan Rentak Pergerakan Harmoni APLIKASI PRINSIP REKAAN DIORAMA Kesatuan Warna Kontra Rajah 10. Kukuh dan Selamat Soal kekuatan. Adunan rentak. Diorama perlu mempunyai jangka hayat yang panjang. keliutan dan ketahanan bahan perlu diambil pertimbangan.8: Aplikasi prinsip rekaan diorama 126 OUM . Tujuannya jelas. Kontra. Kepelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik. Tambahan pula kelainan alat dan bahan mempunyai cara atau teknik adunan yang berbeza mengikut kesesuaiannya.

TOPIK 10 DIORAMA 7. Bagi tujuan peragaan yang baik diorama kelihatan kemas dan teratur. fikirkan kaedah. 3. Jauhi plagiarism dan hasilan klise. Bagi tujuan peragaan yang menarik. Konsep ambient perlu dipetimbangkan untuk peragaan yang baik. 2.2. Pilih satu thumbnail-print yang baik.9: Kemahiran-kemahiran dalam mengaplikasi alat dan bahan mobail OUM 127 . Unik dan Berketrampilan Melalui proses kreativiti yang tinggi. tema dan hal benda (subject-matter). Daripada beberapa “thumbnail-print” yang dihasilkan. 10. Penampilan reka bentuk baru dan bersifat futuristik. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1.2 Kemahiran Mengaplikasikan Alat. x x x x x x x Asli. rancangkan pemilihan alat dan bahan yang berkaitan bertujuan untuk membuat penghasilan diorama mengikut pilihan yang terbaik. Fikirkan soal kemasan. 4. teknik dan tata aturan penggunaan alat dan bahan untuk penghasilan diorama. kaedah menggantung. Suatu penampilan yang baru Inovasi atau improvisiasi yang positif Pemerhatian. 5. Kesesuaian dengan pemilihan bahan dan alat yang dikaitkan dengan tajuk. ruang peragaan dan latar perlu diteliti dan difahami. penelitian dan pro-aktif Cuba jaya yang tidak kenal erti putus asa. Rajah 10.

DIORAMA TOPIK 10 Latihan 10. bilakah apresiasi ini dijalankan? 128 OUM .3 Bagaimanakah keunikan dan ketrampilan diorama dapat diwujudkan? Bagi menghasilkan sebuah diorama di kawasan hutan bakau.Alat dan bahan yang sesuai dengan hasilan diorama APRESIASI DIORAMA 3. Kesesuaian secara keseluruhan Rajah 10. Tajuk dan tema yang sesuai 2.10: Tata cara apresiasi diorama Latihan 10. Pilihan reka bentuk dan aplikasi unsur seni yang sesuai 4. apakah pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan untuk memperoleh keunikan dan ketrampilan seperti di atas? 10.2.4 Mengapa perlunya apresiasi di dalam hasilan diorama? Di dalam amalan pengajaran dan pembelajaran.3 Apresiasi Diorama Apresiasi diorama dilakukan berpandukan empat perkara berikut: 1.

skrew. Diorama menggabungkan objek-objek yang berbagai: dibentuk. cermin diaplikasikan di bahagian hadapan untuk menghindar daripada kerosakkan diorama. dicetak dan bahan semulajadi yang diperagakan semula. penyempurnaan. alam sekitar dan sastera rakyat. Bentuk tubuh (manusia). 6. RUMUSAN 1. dimodel. bayangan fikiran. jahitan dan ikatan. varnish. gambaran sesuatu. Untuk mengelakkan daripada gangguan sipemerhati terhadap objek-objek yang dipamer. Bincangkan mengapa perkara ini perlu dilakukan dan nyatakan pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan. cat kilat atau emulsi.5 Anggaran bentuk figura di latar hadapan perlu diimbangkan dengan catan besar sebagai latar belakang untuk penampilan diorama yang baik. 2. 4. Penyudahan. sains. gam plastik. Konsep diorama dikaitkan dengan catan yang besifat dua dimensi dan figura yang bersifat tiga dimensi. Peragaan diorama di tempat tertutup. 5. Diorama mula mendapat perhatian umum dalam dunia seni pada abad ke sembilan belas. Komponen objek diorama dibuat secara pateri atau kimpalan. potongan badan. diada-adakan. Cerita hayalan. Peniruan bentuk. Daya khayalan. Sifat objek telah melalui proses adaptasi ruang dan bentuk serta konsep ambient. 3. bercita-cita tinggi. OUM 129 . GLOSARI Artistik Figura Fiksyen Imaginasi Idealistik Imej Kemasan – – – – – – – Dibuat dengan kemahiran dan citarasa yang baik. 7. Berfikiran tinggi. Kemasan diorama boleh dilakukan dengan menyapukan bahan penyudah seperti syelek.TOPIK 10 DIORAMA Latihan 10. Diorama banyak mengesahkan mengenai sejarah.

bersangkutpautan. sedikit. pengkesahan. sekarang. hasilkan sebuah diorama dengan memperlihatkan spesis ikan dan karang di kawasan tersebut. Membentuk dan membuat binaan? UJIAN 2 Dengan mengambil tema dan tajuk hidupan di terumbu karang. Penceritaan. Tidak banyak. benar. Betul. dipungut. 130 OUM . Dipetik. selapis.DIORAMA TOPIK 10 Kontekstual Kontemporari Naratif Nukil Real Simple – – – – – – Berkaitan. dikutip. Masa kini. UJIAN 1 Mengapakah diorama diletakkan di dalam bidang ketiga sukatan pelajaran Pendidikan Seni KBSR.

mencabar dan sanggup menerima rintangan berasaskan alam sekitar. jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan dan mengujudkan satu kekaguman. Pengkarya menggabungkan alam sekitar dengan bahan pilihannya untuk menghasilkan arca alam yang lebih besar. matahari bintang dan sebagainya. Tanpa ruang arca tidak hidup malah tidak dapat diinterpretasikan. Manakala kosmos juga merupakan rujukan yang terhampir mengikut pemerhatian si pembuat. Ia menunjukkan kekerapan manusia mengambil hal benda sebagai rujukan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. 4. ‘Minimal art” misalnya adalah suatu aspek pengkaryaan yang berani. sisi. Contohnya. Berikan ganjaran atau insentif. Dalam konteks yang lebih besar. Latihan 1. atas atau bawah yang kesemuanya melibatkan ruang. x x OUM 131 . Latihan 1. Hasil karya yang baik di pamer di ruang lobi atau di tempat-tempat strategik akan dapat membangkitkan semangat di kalangan kanakkanak untuk lebih bersaing. Beri perhatian ketika berketerampilan. Ruang yang diperagakan untuk arca misalnya. Dari segi perspektifnya ia memperlihatkan pandangan hadapan. banyak Nyatakan bahawa kesilapan bukan kegagalan tetapi sebagai cabaran untuk peningkatan. membuat wau lazimnya dikaitkan dengan unsur kosmos seperti bulan. Bimbing cara berkarya media yang dan baik alat dan untuk Beri peluang untuk mengeksplorasi lebih memperkayakan maklumat dan pengetahuan. 2. berkarya.2 1.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN TOPIK 1: Latihan 1. 3. akan membentuk satu kesatuan imej antara objek dengan alam sekitar.1 x x x x MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Ruang merupakan kawasan antara objek dengan objek yang lain.3 x x x Tema menjelaskan konsep dalam agenda kehidupan manusia. “Non-objective art”.

Keringkan. Pelbagai saiz dan jenis. 2. bersifat tidak 3. Bentuk Geometri Mempunyai segian. Imbangan bentuk simetri. 7. Sapukan cat mengikut kesesuaian muka. Ikon dalam arca mempunyai pelbagai maksud seperti unsur sindiran. patriotik dengan menggunakan imej kepada objek sebenar yang diubahsuai sama menjadi besar atau kecil dan boleh melalui pengubahsuaian serta pemiuhan. Kemaskinikan semula jika masih tidak kemas dan tidak seimbang. 1. isu semasa. lembut keras. Langkawi. x x x x Arca “Keris” di Shah Alam.5 Bentuk Organik 1. Sebahagian besarnya mempunyai imbangan simetri. garisan dan bentuk yang tepat.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 1. 2. Bidang ini mulanya digunakan dalam agama Kristian dan lambang-lambang dalam patung Mesir di dalam memperihalkan sesuatu mesej dan tujuan. rendam di dalam gam dan tampalkan di separuh permukaan belon. Sifat objek pelbagai. 3. Binaan banyak dipengaruhi oleh manusia. Pecahkan belon dengan jarum peniti atau benda tajam yang lain. Melaka. Binaan banyak terhasil oleh faktor semula jadi. 5. Latihan 1. 6. Bentuk yang tidak menentu. pejal. 3. banyak mempunyai bentuk yang keras dan hampir sama antara satu sama lain. Arca “Tepak Sireh” di Air Keroh. bibir dan mata dengan menebalkan tampalan tadi ke atas deria tadi. Selangor Darul Ehsan Arca “Batu Bersurat” di bulatan Kuala Terengganu. 2. 4. Tampal hingga tebal dan bentuk hidung. Sifat objek keras. Ujian 1 “Iconography” bermaksud ilmu mengenai simbol dan perlambangan. kritikan. Peragakan. 132 OUM . Tiup belon sehingga sebesar buah kelapa. Contoh-contoh arca ikonogerafi di Malaysia.4 1. menggerutu.Terengganu Arca “Lang Kawi” di bandar Kuah. Ambil papier mashe (surat khabar) yang telah dikoyak kecil-kecil. bulat bujur dan sebagainya.

3 1. kesan hakisan. Arca “Kucing” di Bandaraya Kuching. OUM 133 . Latihan 2. Mudah lentur (fleksibel) Lasak. dicat. kukuh dan selamat. Bentuk arca menepati tema dan topik.1 (a) (b) ARCA Arca estetik Alasan dikategorikan sebagai arca estetik (i) Sebagai bahan peragaan atau tatapan umum (ii) Berfungsi sebagai hiasan dalaman atau hiasan luar bangunan (iii) Mempunyai makna yang mendalam dan pengetahuan yang intelektual Latihan 2. aliran sungai dan lain-lain. membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik. Bahan binaan arca sesuai dengan tujuan hasilan.2 Media atau alat yang pernah digunakan oleh pengarca terdiri: x x x x x Air batu Tekstil Makanan – contoh: roti yang dibentuk kepada arca Tumbuh-tumbuhan – contoh: pokok yang dibentuk kepada binatang dan bentukbentuk lain. diadun dengan bahan lain seperti tepung. Johor. kanji atau pasir. x x x x x x x x Mudah diperolehi Ada di mana-mana Murah dan boleh didapati secara percuma Ringan dan mudah dibawa Mesra dengan bahan cecair. Pastikan ia kuat. 2. 4. TOPIK 2: Latihan 2.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN x x Arca “Batu Pahat” di Dataran Batu Pahat. Alam semula jadi – contoh: batu. Kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik. Sarawak Ujian 2 Sebab papeir mashe menjadi pilihan utama dalam membentuk dan membuat binaan. bahan pelekat dan mudah dimanipulasi Boleh dikeraskan. tahan lama dan tidak membazir. 3. pulau. kesan ribut taufan.

Kemasan dan persembahan – Peringkat akhir ini memerlukan kemasan kerja. Pembinaan arca berdasarkan teknik yang bersesuaian bergantung kepada jenis-jenis arca seperti arca luakan. 6. kontra. 5. Marchel Duchamp menggabungkan objek-objek yang terdiri daripada roda basikal. imbangan dan kesatuan yang menarik Asli. sepit udang basikal dan mangkuk tandas. asemblaj. binaan dan lain-lain. warna. unik dan berketerampilan. Pengolahan idea – Peringkat penentuan dalam bentuk arca dan jenis bahan yang dipilih. Mengaplikasi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. Membuat model/prototaip – Model digubah berdasarkan lakaran. Olahan idea perlu berpandukan asas dan prinsip seni reka. pergerakan. 6. 2. 4.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 5. Membuat lakaran idea (tumbnail-print). Penting untuk membuat pilihan lakaran yang terbaik. Latihan 2. Diperaga atau dipamer sebagai hiasan estetika. Contohnya.5 Proses penghasilan arca 1. Latihan 2.4 Asemblaj bermakna gabungan pelbagai jenis objek. Membuat arca – Peringkat penghasilan karya yang sebenar. Ujian 1 (a) Kategori arca (i) arca estetik (ii) arca gunaan 134 OUM . Objek-objek ini dicantum dengan menggunakan teknik kimpalan dan skru. 3. arca luakan kayu perlu diperhalusi dan seterusnya menyapu syelek.

Pada tahun 1930 ramai ahli silap mata mula menonjolkan penggunaan wang kertas untuk menghasilkan cincin.D. burung dan objek lain. Murray dan F. dicetak di Amerika Syarikat pada tahun 1928. Buku khusus mengenai origami kemudiannya muncul seperti “ beria dengan melipat” oleh W. Kesan-kesan daripada “Kertas Ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini: 1. media dan cara persembahan Arca Estetik Fungsi x Hiasan dalaman dan luaran x Keindahan/kecantikan x Mesej/falsafah Media x Logam x Krom/sadur Arca Gunaan Fungsi x Rekreasi/tempat permainan x Keindahan/kecantikan x Peniruan bentuk semula jadi Media x x x x Kayu Fiber Zing Besi Cara persembahan x galeri x lobi bangunan Cara persembahan x Taman permainan x Perumahan Ujian 2 Ciri-ciri lakaran idea dalam proses penghasilan arca x x x x x Menentukan subjek dan tema Menentukan alat dan media Membuat tumbnail-print (membuat lakaran-lakaran kecil) Memilih salah satu lakaran yang terbaik Memperinci lakaran TOPIK 3: Latihan 3. OUM 135 . Rigney.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN (b) Perbandingan fungsi. Margaret Campbell mengeluarkan buku “Membuat Permainan Kertas” di London pada tahun 1937.1 ORIGAMI Origami mula dikenali pada tahun 1920 apabila “kertas ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini membentuk lipatan kertas untuk buku-buku di pasaran. 2. Seorang rakyat Afrika Selatan. haiwan.J.

Origami mula popular dan diminati ramai. Origami menjadikan industri perhotelan lebih menyerlah kerana set meja makan diwajah melalui penampilan origami kain. Kurikulum di sekolah-sekolah Eropah. Elakkan daripada menggunakan kertas yang sukar mendapat lipatan yang tepat seperti surat khabar. 136 OUM . 2.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 3. Kesemua jenis kertas sesuai untuk melipat tetapi kejayaan melipat ialah menyesuaikan kertas yang betul untuk corak yang sesuai. 4. TUMBUHTUMBUHAN PERHIASAN/ BARANG PERMAINAN JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI UNTUK MURIDMURID SEKOLAH RENDAH KBSR HAIWAN PERMAINAN Latihan 3. tisu atau kertas tuala melainkan jika ianya telah ditetapkan.2 Jenis-jenis origami yang sesuai diperkenal dan ajar kepada murid-murid sekolah rendah KBSR adalah seperti di bawah ini. Latihan 3. Amerika Syarikat dan England mula diperkenalkan dan seterusnya meluas.3 Pemilihan kertas penting di dalam menghasilkan origami yang berkesan dan bermakna kerana: 1.

Latihan 3. Dalam situasi yang lain. Kertas taip. Sebelum melipat setiap rekaan. kelainan bentuk origami mempengaruhi jenis kertas. OUM 137 . 5. 2. kemudian ke belakang. kertas tulis. kertas jenis water colour digunakan. Pandang langkah seterusnya. 6. kertas fotostat dan kertas komputer merupakan kertas yang sesuai untuk origami. “valley” atau “mountain” dan bagaimana ia bergerak langkah demi langkah. lapisan kertas dan teknik yang diaplikasikan. Untuk bentuk. Lipat dengan perlahan-lahan dan jangan tergopoh-gopoh. Lihat pada diagram dan baca segala arah. teliti dan kemas. Lihat simbol. gunakan kertas artis yang tebal yang boleh menyerap lembapan tanpa melengkung seperti kertas Ingres atau kertas “water colour” yang sebenar. 4. ke hadapan dan seterusnya. Penampilan kertas origami selalunya mahal dan warnanya agak terang walaupun mempunyai warna atau corak yang berbeza di kedua-dua belah yang sangat berguna bagi sesetengah projek.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. Kertas-kertas khas boleh didapati daripada sumber: x Outlet yang membekalkan peralatan kepada pelukis x Supplier yang membekalkan peralatan kepada grafik Dalam kes rekaan yang memerlukan aspek penegasan seperti “Easter Egg Basket”. 8. 5. Terus lihat ke hadapan untuk hasilan mengikut ilustrasi berpandu. 6. jangan lihat langkah secara berasingan. pastikan kertas yang digunakan segi empat atau 2 x 1 segi empat sama.4 1. 7. 4. Lipat di atas permukaan meja atau kayu yang keras. Dalam hal yang lazim. Di dalam origami terdapat teknik lipatan basah dibuat untuk mendapatkan kesan di mana apabila kertas kering nanti lipatan ini terhasil. 3.

JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 3. Menjadikan aktiviti sampingan – dilakukan sebagai aktiviti masa lapang. 4. Ujian 2 Kesan-kesan positif daripada kerja menghasilkan origami: 1. Sederhana tebal. Menguji kesabaran – hanya insan yang bersikap penyabar dan toleran dapat menghasilkan origami. 4. Amalan yang berterusan dapat mendidik akal dan jiwa dengan baik.5 Ikut arahan seperti yang terdapat di gambar rajah origami 1 untuk menghasilkan origami yang dimaksudkan. 138 OUM . 5. 2. 5. Berwarna menarik dan kelihatan eksklusif Mudah di pelbagai kerana jenis kain yang luwes/fleksibel Sedondon dengan set meja dan dapat menghidupkan suasana Mudah di dobi. 6. padu dan agak keras. Melatih minda – peka dengan arahan dan peraturan. 2. Menguji kefahaman minda – latihan kognatif yang baik di samping menentukan urutan dalam sistem pembuatan atau penghasilan. Elakkan pembaziran terutamanya kertas yang tidak digunakan. disimpan dan mesra dengan persekitaran. Origami kapal terbang Ujian 1 Ciri-ciri kain yang sesuai untuk origami: 1. 3. Keprihatinan dalam menghasilkan origami. Jadikan perhiasan atau alat permainan dengan cara menghasilkan sendiri. 3. 7.

bantal buruk. keluli. fotografi manakala tiga dimensi yang diasemblajkan terdiri daripada burung helang yang diawet. 10. Utah. Setiap objek mempunyai konotasi makna yang pelbagai dan kombinasi objek ini membentuk kesatuan makna yang amat mendalam. 1959. butang. Burung helang merupakan haiwan liar yang Penampilan karya secara abstrak ekspressionisme ini amat menarik dan mempunyai konotasi makna yang mendalam. dihasil dan diaplikasi dalam semua suasana. Latihan 4. Latihan 4. origami menjadi suatu bidang ekonomi. kertas. Dua dimensi dalam karya tersebut memaparkan catan yang dihasilkan gabungan cat minyak. 3. Suatu olahan yang berani dan mengajak pemerhati dan penonton berfikir seterusnya mencari siratan makna yang ingin dipancarkan daripada nukilan idea beliau. 5. Amerika Syarikat” yang sifat kehidupannya mencabar dan merbahaya. 4. cermin dan tiub warna. Bagi tujuan perniagaan. TOPIK 4: Latihan 4. Rauschenberg menampilkan bentuk asemblaj dua dimensi dan tiga dimensi dalam karya “Canyon”. 9. pensel. Kaki kerusi Batang penyapu Pintu kabinet Kayu terbuang Penggulung benang Untuk menampilkan konsep asemblaj yang bersifat misteri.2 1. 4. Nevelson mewarnakan asemblaj tersebut dengan warna biru terang. 2.3 Ciri-ciri proto-taip yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1.1 ASEMBLAJ Louise Nevelson menghasilkan asemblaj “Sky Catheral” tahun 1958 melalui gabungan objek-objek yang berikut: 1. 2. Mudah dibawa. Membina kreativiti minda dan hasilan seni yang tinggi mutunya. Mewakili skala asemblaj sebenar yang di kecilkan atau dimodelkan mengikut nisbah tertentu. OUM 139 . 3. Muka bumi di Grand Canyon tandus dan gersang. Imej diikonkan (icon) atau disimbolikkan. Karya ini memperihalkan situasi dan habitat di “Grand Canyon.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 8.

sindiran atau satira. Menggunakan bahan atau media yang sama atau pilihan bahan lain yang hampir sama dan membolehkan pembesaran kepada asemblaj dapat dilaksanakan dengan baik dan terancang.5 Menentukan kaedah dan peraturan mengguna alat perlu betul dan relevan dengan penghasilan asemblaj kerana: 1.4 Tema dan tajuk menjadi pokok persoalan yang ingin dikongsi sama oleh pengarca asemblaj. Ia mungkin berupa maklumat. tema dan tajuk. Lain-lain yang sesuai. Kemahiran penggunaan alat dianggap sangat penting kerana berkaitan dengan keberkesanan hasil. kegilaan idea dan lain-lain. Mengenal pasti kemungkinan-kemungkinan dari masalah yang dijangkakan mungkin berlaku dan alternatif mengatasinya.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 2. Mengaplikasikan asas seni reka dengan baik dan berkesan. protes. Isu pembaptisan orang Islam sesama Islam. 2. Latihan 4. 5. dokumentasi. 4. Isu perparitan dan sungai yang sering kali menyebabkan banjir. lonjakan paradigma. Isu petroleum. Bagi pemerhati atau penonton. 3. x x x x x x Isu air yang kotor dan tercemar. Saban hari naik dan membawa korelasi terhadap kenaikan harga barangan. Latihan 4. Mengenal pasti alat dan bahan yang berkaitan untuk menghasilkan objek yang sebenar dengan jayanya. 6. Menentukan kerangka ini dianggap penting untuk mendapatkan hasilan asemblaj yang kukuh dan mantap. Kemasan proto-taip dapat dijadikan panduan kepada kemasan asemblaj yang sebenar. Alatan yang bersesuaian dan mencukupi penting agar proses penghasilan berjalan dengan lancar dan terancang. 7. Menentukan kerangka asemblaj berpandukan proto-taip yang dibina. tema dan tajuk ini hanya dirujuk berdasarkan kepada ketepatan tajuk yang dipaparkan di kaki-kaki arca. Soal tepat atau tidaknya pokok persoalan ini biasanya hanya diketahui oleh pengarca. cetusan emosi dan perasaan. 140 OUM . Pencemaran air dan udara. Isu semasa yang paling relevan dengan tema dan tajuk ialah.

5. Apa sahaja objek alam. kumpulan atau organisasi yang diamanahkan. 1.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. 3. Hak demokrasi dan soal kebebasan hak asasi manusia yang longgar dari segi penguatkuasaannya. ini bermakna perkara-perkara berikut telah diimplementasikan. plagiarism ini disingkir daripada masyarakat. Pelukis adalah pelajar baru yang baru menggunakan konsep “trial and error”. Sepatutnya. Tidak ada tegahan dari orang perseorangan. Memadu dan memadankan lanskap alam dengan tambahan asemblaj yang disusun rapi. Hal ini berlaku disebabkan kerana berlakunya kerosakan atau ketidaksempurnaan objek yang berkaitan. Alam sekitar akan tampak lebih menarik dan teratur kerana asemblaj mengguna dan mengolah bahan tersebut. Menyusun atur objek alam yang besar untuk diimejkan sebagai arca asemblaj. 4. TOPIK 5: Latihan 5. Alatan digunakan pada tempat yang sesuai seperti bengkel. Ujian 2 Plagiarism adalah proses imitasi karya. studio seni dan ruang kerja yang bersesuaian. x x x x x Penggunaan bahan buangan yang di kitar semula. 4. Penguatkuasaan kawalan hak cipta terpelihara dan akta yang berkaitan. Bahan-bahan yang dimaksudkan terdiri daripada: OUM 141 . Plagiarism mendapat tempat dalam dunia seni. Alat dan kaedah yang dipilih betul dan lengkap dapat mempengaruhi dapatan asemblaj yang baik dan berkesan. 2. Jika asemblaj dapat menghasilkan alam sekitar yang menarik dan teratur.1 STABIL Bahan terbuang ditafsirkan sebagai bahan yang dikitar semula setelah tamat jangka hayat penggunaannya. objek buatan manusia dapat disepadukan dalam konteks membina asemblaj. Ia boleh berlaku secara sewenang-wenangnya jika tiada kawalan yang berkaitan dilakukan. Ujian 1 Asemblaj terhasil daripada gabungan objek-objek buangan dan objek yang di kitar semula.

Maknanya. fungsi pedestal sia-sia sahaja. tali belati dan lain-lain. stabil mungkin bersifat tidak simetri tulen tetapi dalam apa keadaan sekalipun. besi. dihakis dikikis malah mengalami proses pengluluhawaan yang menukarkan binaan asal kepada sifat baru. Bagaimanakah imbangan disesuaikan? Pedestal atau tapak stabil mengambil peranan untuk imbangan. batu. Pengarca sering kali memilih simetri tulen untuk menghasilkan stabil kerana imbangan ini paling mapan dan bertenaga. Jika diperagakan bersama stabil. Ia masih mengulang bentuk dan komponen warna stabil. 2. sifat tidak simetri stabil tidak begitu keterlaluan. Justeru itu pedestal stabil dipilih daripada jenis keluli.3 Pedestal bukan sahaja menjadi tapak stabil tetapi juga tapak kepada arca yang lain. diukir.2 Simetri menjadi paksi menegak stabil. Pedestal adalah objek pelengkap stabil yang menjadikan stabil lebih imbang dan menarik. x x x Ceraian daripada bahan-bahan ini mengujudkan satu fenomena gabungan yang unik dan menarik. Jika tidak. Latihan 5. papan yang telah terendam dan banyak lagi. pedestal boleh diwarna mengikut kesedondonan stabil. kukuh dan mantap. Kos bahan ini murah dan selalunya percuma kerana orang awam biasanya sudah menganggap sebagai sampah atau bahan buangan. Latihan 5. Kajian dan penelitian simetri perlu dilakukan dengan hati-hati untuk mendapatkan imbangan yang baik. besi. Maknanya imbangan kiri dan kanan masih baik dan mantap. Bahan-bahan terbuang penting untuk pembinaan stabil kerana: x Bahan ini telah dibentuk. papan. simen. membahagikan dua isi padu stabil dan membentuk satu imbangan atas bawah. pelengkap dan menimbulkan unsur estetika stabil. warna yang dipilih tidak terpisah.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 1. Dalam situasi lain. Keaslian lebih menyerlah kerana ada bahagian-bahagian tertentu yang kita tidak perlu mengukir atau membentuk. plastik. Pedestal yang baik mestilah lebih tegap dan sepadu. 142 OUM . kiri dan kanan. kayu keras dan konkrit simen dan besi. kayu. Bahan-bahan terbuang daripada buatan manusia seperti kaki kerusi yang patah. Pedestal menjadi pengimbang kepada stabil. Bahan terbuang yang diguna pakai semula seperti kepingan logam.

3. 6.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Mengapakah stabil memerlukan pedestal? 1. Latihan 5. Pedestal menjadi pelengkap utama stabil Kestabilan dan imbangan Estetika dan etika Konsep lengkap melengkapi. 3. Boleh dironggakan kerana permukaan luar yang lebih berfungsi. Kuat. Jisim menentukan kesesuaian alat dan bahan binaan. Membawa imbangan stabil yang baik. Jisim menentukan struktur binaan. Ciri-ciri Jisim Stabil yang Sesuai 1. mengimbangi bentuk dan rentak Konsep simetri stabil sangat diutamakan dan pedestal memperteguhkan tujuan tersebut. Contohnya: simenfero. 4. 2. Tidak terlalu berat. 1. ruang dan bentuk. 2. 5. mantap dan kukuh. 5. Jisim membentukan kesepaduan kepada stabil. 4. 4. pemilihan kerangka jisim yang dikaitkan dengan kekuatan jisim. Jisim menentukan rentak. 5. Setimpal dengan pedestal. OUM 143 . 2. Jisim menentukan sifat simetri stabil – tulen atau tidak tulen. Jisim menentukan tekstura binaan dan pemilihan bahan penyudah stabil yang perlu diimbangkan.4 Kajian jisim (volume) sesuatu stabil dianggap penting kerana. 3.

kuat dan padu untuk mengelak proses pereputan dan pengluluhawaan yang cepat. Kelainan stabil dengan arca yang lain: 1. 6. rentak. mempunyai hala tuju yang menyenangkan. 4.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 5. 2. Simple tetapi menarik. Mempunyai konotasi makna yang berbagai. Stabil diperagakan di atas tanah. Tidak berserabut. 3. 144 OUM . 5. Bahan binaan yang padu yang menepati spesifikasi bahan dan alat. Stabil mementingkan konsep simetri dan bahan binaan yang tahan dan lasak. mempunyai tapak dan sifatnya mantap. Komposisi bentuk. padu dan nampak gagah/mantap. 4.5 Tekstura stabil: licin dan halus Simetri tidak tulen Contoh stabil marmar yang baik dan mantap Stabil yang baik dan mantap mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. Statik. Kuat. pergerakan dan imbangan yang saling lengkap melengkapi. Diperagakan di tanah lapang dan di persekitaran bangunan. Bahan binaan yang lasak. Jika berlaku tokok tambah dengan mesin akan berubah kepada kinestetik. 5. 2. 3.

HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Ujian 1 Stabil kotak mancis dihasilkan seperti berikut: OUM 145 .

JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 146 OUM .

HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Stabil kotak mancis yang telah siap Gambar: Stabil kotak mancis yang telah siap untuk peragaan OUM 147 .

Bahan yang mudah pecah – terlalu lama.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Ujian 2 Simenfero terbentuk merupakan gabungan simen dengan pasir serta dawai mata punai yang dikombinasikan untuk membentuk kerangka-kerangka binaan yang besar tetapi jisim dalamnya kosong. batu pipih. Simenfero mudah dibentuk dan dipelbagaikan. Suatu penjimatan dan ketebalan simen yang sekadar satu hingga dua inci sudah memadai untuk menjadikan stabil kuat dan mantap. 6. reput dan mengalami proses pengluluhawaan yang lama. Harga kawalan simen dan pasir oleh pihak kerajaan. tunggul kayu. 5. sisik binatang. Alatan yang tidak relevan dengan bahan. Antara bahan yang boleh dijadikan mobail terdiri daripada: 1. batu bergerigis. Buah kelapa. 3. buah pinang. batu-batu laut dan teritip. gigi binatang. tapak Sulaiman. Dari sekecil-kecil objek seperti pasu bunga sehinggalah kerusi meja. Contohnya batu yang amat keras dan pejal sukar untuk ditebuk atau digerudi. Lasak. 2. TOPIK 6: Latihan 6. 5. 2. Kekangan di peringkat penghasilan: 1. batu sungai. 4. tiang bangunan dan stabil seperti yang dikaji. tahan hujan dan panas serta mudah diwarnakan. Karangan laut seperti siput. kulit kayu. serpihan kayu. Boleh ditokoh tambah mengikut keperluan pada bila-bila masa. Boleh ditampilkan dengan pelbagai gayaan yang mengikut rentak alam dan kesemulajadian alam. karang. Kepingan batu.1 MOBAIL Mobail boleh dihasilkan daripada kombinasi atau gabungan bahan yang terdapat di persekitaran. kulit binatang. Jisim dalamnya kosong. Mudah dibentuk ketika basah dan apabila kering amat keras dan kuat. Akar kayu. Pasir pula belum berada pada paras harga pasaran yang melambung. 148 OUM . bongkah kayu. Kos binaan dianggap murah kerana simen adalah barang kawalan kerajaan. Hujah mengapa simenfero kukuh dan murah: 1. 3. kerang. tempurung kelapa dan buah nipah. 4. pintu gerbang. Tulang temulang. 2.

HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. Tali tangsi Gam UHU atau gam gajah Tali nylon Warna spray Manik Latihan 6. 3. 2. Pelbagai bahan mempunyai pebezaan dari segi kekuatan dan kelemahan. 3.2 Alatan yang diperlukan: 1. 2. 5. 4. Latihan 6. 4. mobail plastik mobail kayu kecil/ranting. Gerudi dan mata gerudi yang halus Pisau Gunting Playar Bahan yang diperlukan: 1. Sukar untuk digabung antara satu bahan dengan satu bahan yang lain kerana sifat bahan yang berbeza.3 Mobail yang sesuai dihasilkan berasaskan alat di atas terdiri daripada mobail kertas. Mobail kertas x x x x x x x Tanglung Octagen Bebola Bentuk geometri Bentuk burung Bentuk dedaunan Bentuk organik Mobail plastik x x x x Bentuk geometri Bentuk origami Bentuk acuan (mould) Bentuk organik OUM 149 .

Tali tangsi/tali nylon Syelek/varnish Latihan 6.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Mobail kayu/ranting x x Mobail ranting kayu Mobail cebisan kayu Bahan-bahan tambahan yang diperlukan 1. dedaunan Apresiasi “Antennae with Red and Blue Dots”: 1. x x x x x Tajuk dan Tema yang Sesuai Tajuk di atas relevan dengan bentuk dan penampilan mobail yang diperagakan. dedaunan terbang melayang di angkasa lepas. Mobail ini membentuk seolah-olah objek ini terbang melayang Alat dan Bahan yang Sesuai Kepingan loyang yang ringan dan lasak Cantuman secara pateri atau kimpalan dilakukan untuk menghasilkan mobail ini Dawai-dawai kasar digunakan untuk membentuk suatu adunan struktur yang mantap dan kukuh Ribet dan ikatan bol dan nat digunakan untuk penyatuan komponen mobail Gerudi letrik digunakan untuk urusan menebuk komponen yang berkaitan. 2. x x x 2. Tema berkaitan dengan beburung.4 Garisan simetri Objek yang dikonotasikan sebagai kepak. 150 OUM .

Mobail berfungsi sebagai sambutan perayaan tahun Baru Cina. Konsep fancy akan mengubah ciri-ciri mobail kerana konsep simple dan selamba mobail akan hilang Fancy boleh mengubah ciri-ciri asal mobail kerana pancaran cahaya yang berkilauan daripada mobail akan menukar ketulenan reka bentuknya pada jarak tertentu. Kelihatan gah dan menarik Penegasan pada warna warna merah dan biru yang menjadi focal-point atau titik pemerhatian Simple tetapi menarik Wujud unsur naratif dan konsep yang bersepadu dari ciri pengkaryaan Kesesuaian Secara Keseluruhan Imbangan tidak simetri yang menarik dan serasi dengan konsep mobail Aplikasi unsur seni seperti garisan. Reka bentuk tanglung dalam bentuk mobail kertas di anggap sebagai mobail berfungsi di kalangan kaum Cina. 3. Begitu juga dengan layang-layang atau wau yang reka bentuknya telah mengalami improvisiasi yang berbagai. komposisi dan ruang. rentak. Angin – Kincir angin di Belanda dan negera-negara bawah air adalah mobail kinetik yang digerakkan oleh angin. 2. harmoni. Latihan 6. Di sesetengah rumah orang Cina. Pergerakan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor: 1. bentuk. x x x x x 4.5 Mengapa mobail tidak perlu fancy? 1. UJIAN 1 Mobail kinetik adalah mobail yang boleh bergerak. OUM 151 . mobail kinetik yang terdiri gabungan pelbagai objek digantung dengan harapan menghasilkan bunyi bila angin merempuh mobail ini. x x x x Pilihan Reka Bentuk Berasaskan Warna dan Padanan Imej Reka bentuk berasaskan objek terbang Konsep simetri tidak tulen yang amat relevan dengan ciri mobail. Untuk menjadikan lebih berfungsi. Arca tidak memperagakan warna seperti catan tetapi memperagakan rupa. Mobail tergolong dalam kumpulan arca.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. pergerakan dan penegasan sangat tepat dan relevan dengan tajuk dan tema Kesepaduan reka bentuk yang mantap dan mapan. rupa dan warna begitu mantap dan berjaya Aplikasi prinsip rekaan seperti kontra. imbangan. lilin dinyalakan di dalam tanglung untuk menerangi alam disamping mewujudkan sinar tahun baru yang diharapkan membawa rahmat dan kesenangan. Tanglung.

Bahan binaan mobail yang sedemikian ini perlu ringan. air terjun dan kawasan fountain yang ada aliran air. Berasaskan Mesin Suatu penampilan teknologi dalam era pengahsilan mobail kinetik. Mesin – Kontemporari ini mobail kinetik dilengkapi dengan mesin atau jenterajentera yang mengujudkan pergerakan dan bunyi. diadun atau diolah dengan susunan yang harmoni dan dirancang untuk penghasilan bunyi dari rentak tiupan angin tadi. 152 OUM . Bagaimana mobail kinetik dihasilkan? 1. UJIAN 2 Pelukis berkarya melalui ekspresi diri melalui beberapa situasi: x x x x x x x x Pemerhatian Persepsi Penakkulan Pengalaman Luahan perasaan Desakan Amalan Pekerjaan Reka bentuk mobail dari faktor alam dan ciptaan Tuhan berlaku daripada proses: x x x x x x x Adaptasi Adoptasi Imitasi Logik Empirikal Kesempurnaan (Perfection) Analogi Terjemahan semula ciptaan Tuhan. “Water front” di tebing Sungai Sarawak mengadunkan rentak pancutan air dengan muzik yang bermelodi dan mengasyikkan. 2. 3. Suatu kaedah yang mudah kinetik ini dihasilkan melalui penggunaan semula mesin atau jentera-jentera lama yang tidak lagi digunakan mengikut fungsi asal. Mobail ini direka bentuk bersesuaian dengan mobiliti objek oleh air arus air yang mengalir atau bergerak. Berasaskan Air Mobail yang sedemikian diletak di kawasan pergerakan air seperti sungai. Pergerakan ini dianggap sebagai suatu proses penyerapan teknologi dalam mobail. pergerakan ini diadaptasikan dengan rentak muzik. Untuk menjadikan lebih dramatik.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 2. Berasaskan Angin Reka bentuk mobail ini berkaitan dengan konsep apungan dan pergerakan oleh tiupan angin. diimprovisasi dan dibadankan semula dengan mobail.

pemilihan bahan dan alat sesuai dengan dapatan. 4. 2. 2. susunan hal subjek yang boleh membangkitkan gerak rasa dan gerak balas terhadap hasil diorama Pertimbangan-pertimbangan yang baik dan bermakna 1. 4. Bahan-bahan yang boleh dijadikan sebagai diorama terdiri daripada: x x x x x x x x Siput Karang Batu-batu Teritib Pasir Kayu ranting Bahan buangan Tempurung kelapa Kekangan-kekangan yang akan ditempuhi dalam menghasilkan diorama: 1. OUM 153 . Saiz yang bersesuaian dan memenuhi konsep dan naratif yang ingin dikongsikan Pemilihan warna yang harmoni. Kebolehan menghidupkan suasana di laut dalam. Alatan seperti gerudi letrik untuk menebuk batu atau siput Gam UHU atau gam gajah yang kuat untuk pastikan karang melekat dengan baik pada tapak diorama 3. 3. 5. prinsip seni dan struktur diorama yang baik Menggunakan pertimbangan artistik dan kemahiran yang menghasil yang tinggi.2 Diorama yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut: x x x x x Komposisi hal subjek dan latar belakang yang terancang dan saling lengkap melengkapi Mengadun unsur seni. Latihan 10.1 DIORAMA Saya tinggal di tepi laut. Memodel ikan dan spesis hidupan di kawasan karang.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN TOPIK 10: Latihan 10. Perancangan yang teliti dan rapi Uji kaji reka bentuk dan konsep yang ingin diperkatakan Saiz yang bersesuaian Mengadun unsur seni. prinsip seni dan struktur seni dengan baik dan terancang Tajuk dan tema tidak kabur.

Jika salah satu daripadanya tidak betul atau cacat. 3. Amalan ini akan menjadikan pemahaman dan penguasaan hasilan di kalangan pelajar dengan baik. Latihan 10. Penampilan reka bentuk baru dan bersifat futuristik. Suatu penampilan yang baru Inovasi atau improvisiasi yang positif Pemerhatian. Ini termasuk reka bentuk yang unik. harmoni dan memikat penonton. penelitian dan pro-aktif Cuba jaya yang tidak kenal erti putus asa. Ia penting kerana: 1. termasuklah diorama. 3. 2.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 10. Ketepatan tajuk dan tema yang dirancang Pemilihan alat dan bahan yang sesuai dan dapatan yang menarik Aplikasi unsur seni dengan teknik dan kaedah yang betul dan bersesuaian Kesesuaian secara keseluruhan. Tata cara menghasilkan diorama di kawasan hutan bakau: 1. 4. Kedua-duanya perlu mengalami proses adaptasi yang baik dan terancang. 2. tentulah ianya akan janggal dan tidak tepat. Di dalam amalan pengajaran dan pembelajaran amalan ini dilakukan pada perkembangan akhir pelajaran. Manakala catan besar di bahagian belakang menjadi pengimbang dan pelengkap. 154 OUM . sebelum penutup dimana pelajaran akan ditamatkan.4 Apresiasi adalah satu amalan menilai dan menghayati dapatan sesuatu karya. Jauhi plagiarism dan hasilan klise.3 Keunikan dan ketrampilan diorama dapat dihasilkan melalui: x x x x x x x Melalui proses kreativiti yang tinggi. Hasil catan hutan bakau pada latar diorama Menentukan jenis tumbuh-tumbuhan di kawasan bakau Menentukan fauna atau binatang yang terdapat di kawasan hutan bakau Mengimbangkan susunan imej hadapan dengan latar belakang supaya kelihatan harmoni dan terancang Latihan 10. Figura manusia perlu di teliti dan diperhalusi kerana menjadi hal subjek di mana watak hero dan heroin terbentuk.5 Bentuk figura dan catan sebagai latar belakang perlu diimbangi kerana ianya bersifat berpenggenap (complement). 4.

Menepati tajuk dan tema. 4. fiksyen dan imaginasi pelukis. UJIAN 1 Diorama digolongkan dalam bidang ketiga iaitu membentuk dan membuat binaan kerana. Tata atur susunan dan reka bentuk keseluruhan yang harmoni. Saiz figura. UJIAN 2 Berikut adalah cadangan bagi dapatan diorama hidupan laut di terumbu karang. Plywood sebagai kotak diorama Tali tangsi Hal subjek OUM 155 . konsep dan naratif yang ingin ditampilkan. suasana cerita dan imbangan latar belakang yang diselaraskan Pilihan warna-warna ambient yang mesra dan dicerap dengan begitu baik sekali Keseluruhan bentuk yang saling imbang mengimbangi. Penerapan nilai dan budaya secara terus dalam aktiviti yang dijalankan. 3. 2. x x x x x Melibatkan kerja-kerja konstruktif Bersifat tiga dimensi Penggunaan objek maujud dari buatan manusia dan semulajadi Bukan warisan kraf tradisional tetapi sebagai penampilan imej sesuatu sejarah. peristiwa. alat dan bahan.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Pertimbangan yang perlu dilakukan: 1. persekitaran.

html Hume.blogs. Kuala Lumpur.d.php http://purecontemporary.com/2002/20020915/spectrum/travel. H. Burnham. Inc. Gillian Souter (1994). Surrey. Papier Mache Garden.htm http:/www. Donald & Herberholz. Approaches to art in Education. Artwork For Elementary School Teachers: Developing Artistic and Perceptual Awareness. Herberholz. Kuala Lumpur.tribuneindia. Publishers.asp?a=164 http://www.. L. New York. Duane Preble dan Sarah Preble (2002).paper folding.innovationstools. Prentice Hall. Cassel.com/library/sculplog/1998/cat98p14/98p14. (1986). 156 OUM .com/behind thecurtains/art accessories/index. Papercraft Gifts and Projects. Artforms. London. (2000).jpg http://www. H. Ltd. More Than You See: A Guide To Art. Harcourt Brace Jovanovich. United States of America. London. New York: Prederick Warne & Co. A Survival kit for the Elementary Middle School Art Teacher. Prentice Hall. USA David Papworth (1995). Voulme II.html http://www.sandhands. Barbara. (1985). Steiglitz (1995). Seni Arca Koleksi Balai Seni Lukis Negara. The Observes Book Of Sculpture. USA: The Center of Applied Research in education. Dimensi.beatmuseum. William (1966). Origami Paper Folding For Fun.RUJUKAN HBAE2203 Alexander Calder (1966). Clifford S.org/duchamp/bicycle. Gaunt.de/works/homage-to-new-york/images/1/ http://www. Rockport Publishers. Second Edition.com/mywork/indek. Frederick Hartt. (2002). Jack (1969). S. Chapman.A. U. Horowitz.S.medienkunstnetz. Balai Seni Lukis Negara. http://www. Airbrush Action 3. (1985 ). Balai Seni Lukis Negara (2000). An Autobiography with Pictures. Ismail Zain (1980). A. Seni dan Imajan. sculpture and architecture. New Jersey: McGraw – Hill. Federick A. Simon & Schuster. U. New York: George Braziller. New York: Harcourt Brance Jovanovial Inc. ART : A history of painting. Eric Kenneway (1980). Beyond Modern Sculpture.com/Articles/EnterpriseDetails. Prentice Hall.

Shirley Sukim Sarat (2005).HBAE2203 RUJUKAN Jon Tremaine (2000). New Jersey. Sculpture. London. KPLI. Wankelman. London.Edition. Voulme II.S. SPM Fokus U Pendidikan Seni Visual. London. North Light Books. A Handbook of Arts and Crafts. Read. Wilbert (1988). Edition. P. (2000). (1995).. Prentice Hall. Decorative Origami For Parties and Celebrations. Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI). The Art Of Sculpture. Herbert (1969). 8th Edition. 2nd. New York: McGraw-Hill. London. Philip & Hasselschwert.. Jean (2001). Bollengen Foundation. Second Edition (2002). USA Kathleen Chee (2006). Stokstad. Ohio. Juliet Bawden (1993). Rosalind Ragans. Art History. (1999). KBSR.A. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Decorative Boxes. A Handbook of Arts & Crafts.. Institut Perguruan Tun Hussein Onn. USA: Brown & Benchmark Publishing. Stabail. Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 & 5. Tiger Book International. give and keep. Fajar Bakti Sdn. Second Edition. Prentice Hall Inc. (1998). Penerbitan Pelangi Sdn. Quantorn Publishing Ltd. Bhd. Paul Jackson (2004). Kementerian Pendidikan Malaysia. New York: Princeton.F and Wigg. Art Talk. Materials and Techniques. Modul Pengajaran dan Pembembelajaran Pendidikan seni Visual. Selangor Darul Ehsan. Cicinnati. 10th. Prentice Hall. Bhd. New York. The Artist Manual. Kemeterian Pendidikan Malaysia. Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR dan KBSM: Dewan Bahasa dan Pustaka. Zailani Yaacob dan rakan (2004). Tools. W. United Kongdom. Verhelst. Batu Pahat. Quantum Books Ltd. Paul Horgarth (1997). To create. U. New York: McGraw – Hill. The Amazing Book Of Origami. PSV. Johor. OUM 157 . Wiggs. Selangor Darul Ehsan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->