HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

HBAE2203

ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN
Panduan Kursus i–v

TOPIK 1:

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1.1 Bentuk Tiga Dimensi dan Ruang 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Benda-benda Alam dan Buatan Manusia Tujuan Membentuk dan Membuat Binaan Tingkatkan Daya Kreativiti Membuat Penerokaan dan Eksperimen Bahan Kesesuaian Bentuk dan Binaan sebagai Hasil Rekaan Tiga Dimensi Kepentingan Membentuk dan Membuat Binaan Mengembangkan Persepsi Pelajar Tentang Seni Tiga Dimensi Mengenali Pelbagai Bentuk Asas

1 2 5 5 5 7 10 11 11 12 13 14 14 14

1.4 1.4.1 1.4.2

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 2:

ARCA 2.1 Kategori Arca 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Alat dan Media dalam Pembuatan Arca Teknik Penghasilan Penyediaan Lakaran Idea Proses Membentuk Arca Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik Apresiasi

15 17 19 20 21 21 21 21 22 22 23 23 24 24

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

OUM

ISI KANDUNGAN

HBAE2203

TOPIK 3:

ORIGAMI 3.1 Sejarah Origami 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5 3.6 Origami di Barat Jenis-jenis Bentuk Origami Alat dan Media Kertas Origami Gunting Pisau Kraft Proses dan Teknik Pembuatan Simbol dan Kaedah

25 25 25 26 28 28 30 30 31 32 38 38 38 38

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 4:

ASEMBLAJ 4.1 Contoh-contoh Asemblaj 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 Alat dan Media Alatan Bahan/Media Bagaimana Proses Asemblaj Dilakukan atau Dihasilkan? Penyediaan Lakaran Idea Penjanaan Idea – (Thumbnail-Print) Pemilihan Lakaran Akhir untuk Penghasilan Karya Asemblaj daripada Sketsa 2 Proses Membentuk Asemblaj Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasi Alat, Bahan dan Teknik Ekspresikan Diri Anda

39 40 41 41 42 43 44 46 47 47 48 48 49 51 51 52 52 52

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

OUM

HBAE2203

ISI KANDUNGAN

TOPIK 5:

STABIL 5.1 Alat dan Media 5.1.1 Stabil Dihasilkan Menggunakan Media Batu Marmar 5.1.2 Pengenalan Hasil Subjek dalam Arca Stabil 5.1.3 Pertimbangan Bahan yang Diperlukan untuk Membuat Arca Stabil Boleh Dirumus Seperti Berikut 5.2 5.2.1 5.3 5.3.1

53 54 55 56 57

Proses Kreativiti Menghasilkan Arca Stabil 58 Kesesuaian Bentuk dan Binaan dalam Menghasilkan Arca Stabil 58 Proses Menghasilkan Arca Stabil Ekspresi Diri Anda 59 64 65 65 66 66

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 6:

MOBAIL 6.1 Alat dan Media 6.1.1 Alatan 6.1.2 Alatan untuk Menghasilkan Mobail 6.1.3 Media Mobail 6.1.4 Media untuk Menghasilkan Mobail 6.1.5 Bagaimana Proses Mobail Dihasilkan? 6.1.6 Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Mobail 6.1.7 Proses Membentuk Mobail 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik Apresiasi Mobail

67 69 69 70 71 72 73 73 74 75 75 77 78 80 80 81 81

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 7:

MODEL 7.1 Definisi 7.1.1 Alat dan Media 7.2 7.2.1 Aplikasi Alat, Media dan Teknik Lakaran Idea

82 82 82 83

OUM

4 7.2 8.1 9.1 8.2 9.1.1 Fungsi Topeng 9.2 Alat dan Media 9.2 Aplikasi Alat.1.3 8.1.3 7.3.3 7.ISI KANDUNGAN HBAE2203 7.5 Aplikasi Alat.1 Definisi 9.2. Media dan Teknik Jenis-jenis Boneka Aplikasi Alat. Media dan Teknik Lakaran Idea Pemilihan Alat dan Bahan 101 101 101 102 102 104 104 104 OUM .1 8.2 8.2. Media dan Teknik Lakaran Idea Pemilihan Alat dan Bahan Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Persembahan Hasil Kerja Ekspresif Diri Apresiasi 91 91 91 91 98 98 98 98 99 99 99 99 100 100 100 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 TOPIK 9: TOPENG 9.3 Teknik 9.1 8.4.3 8.1 7.2.4 8.3.3.4.2 Pemilihan Alat dan Bahan Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Persembahan Hasil Kerja atau Proses Penghasilan Model Persembahan Hasil Kerja Ekspresif Diri Apresiasi 83 83 84 89 89 89 89 90 90 90 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 TOPIK 8: BONEKA 8.2.2 7.4.2.1 Definisi 8.

1.1.1 10.1 Alat dan Media 10.4 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Proses dan Teknik Membuat Topeng Menggunakan Papier Mashe Persembahan Hasil Kerja Ekspresif Diri Apresiasi 104 105 110 110 111 111 111 112 112 9.1 9.2 Alatan Membuat Diorama 10.2 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 TOPIK 10: DIORAMA 10.4 Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Diorama 10.HBAE2203 ISI KANDUNGAN 9.3.4 9.3 Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasikan Alat.2.2.1.2. Bahan dan Teknik Apresiasi Diorama 113 115 115 117 117 119 123 125 125 127 128 129 129 130 130 131 156 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 Jawapan Latihan Rujukan OUM .3 Bahan Menghasilkan Diorama 10.5 Proses Membentuk Diorama 10.2 10.1.3 9.2.2.2 10.3.1 Alatan 10.1.

HBAE2203 PANDUAN KURSUS PENGENALAN Kursus Membentuk dan Membuat Binaan adalah kursus Open University Malaysia (OUM) yang diuruskan oleh Fakulti Pendidikan dan Bahasa. Jadual 1: Anggaran Peruntukan Masa bagi Kursus Aktiviti Membaca modul dan menyiapkan latihan Menghadiri tutorial pada kadar 1 jam per sesi Capaian dalam laman web Menyiapkan satu (1) tugasan Ulang kaji Jumlah Jam 70 10 6 24 10 120 OBJEKTIF KURSUS Setelah mengikuti kursus ini. bidang ketiga dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN Berdasarkan piawaian OUM yang memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Anggaran penggunaan masa adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1. pelajar akan dapat: 1. Untuk itu anda perlu membaca panduan ini dengan teliti dari mula hingga akhir. i 2. maka kursus ini memerlukan peruntukan masa selama 120 jam pembelajaran. KEPADA SIAPA KURSUS INI DITUJUKAN? Kursus ini ialah kursus wajib Lembaga Akreditasi Negara (LAN) ke atas semua pelajar Sarjana Muda Pengajaran (sekolah rendah) dengan kepujian. Kursus ini bernilai 3 jam kredit yang akan meliputi 15 minggu. OUM . mengkategori kandungan bidang membentuk dan membuat binaan dan menentukan topik-topik yang sesuai untuk tujuan merancang pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. menjelaskan pengetahuan asas dalam pengenalan membentuk dan membuat binaan. Sebelum mengikuti kursus ini. di semua institusi pengajian tinggi. anda perlu memahami kandungan kursus dan bagaimana ia dijalankan serta keperluan-keperluannya.

MEDIA DAN TEKNIK 1. menginkuiri.Kemahiran aplikasi alat & bahan . 3. PETA MINDA MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN PENGENALAN JENISJENIS AKTIVITI . SINOPSIS KURSUS Mata pelajaran ini meliputi pengetahuan asas dalam bidang membentuk dan membuat binaan Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. 2. 5. berkreativiti. ARCA ORIGAMI ASEMBLAJ STABAIL MOBAIL MODEL BONEKA TOPENG DIORAMA Pemilihan bahan Pemilihan alat Lakaran ide Pemilihan teknik Peringkat penghasilan . apabila pelajar telah melaluinya pelajar akan dapat menilai keseronokan mempelajari dan menceburkan diri dalam bidang membentuk dan membuat binaan. 6. menyelidik dan membuat hasil seni dalam tersebut. origami. Apapun. menghasilkan karya seni dalam bidang membentuk dan membuat binaan. menginovasi dan mereka cipta bidang ini. stabil. asemblaj. Ia menekankan kepada proses mengenal. mengaplikasikan aktiviti membentuk dan membuat binaan sebagai persiapan sebagai guru permulaan Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. mengekspresi. 7.TOKOH-TOKOH . 8. Pelajar didedahkan mengenai arca. Bakal guru permulaan diharapkan menggunakan bakat seoptimum yang mungkin untuk mengimaginasi. 9.PENDAPAT OLEH PENGKARYA LAIN JENIS KARYA APLIKASI ALAT.Apresiasi ii OUM .Kemasan - PERSEMBAHAN HASIL PENILAIAN . Penemuan dari dapatan baru mungkin akan menjadikan anda akan bertambah yakin dan seronok kerana bidang ini agak berbeza dengan bidang menggambar dan membuat rekaan dan corak. 4. 4.PANDUAN KURSUS HBAE2203 3.Ekspresi diri .

Asemblaj juga merupakan karya seni tiga dimensi. membentuk komposisi gubahan yang menarik dan bermakna. origami di komersial kerana perniagaan hotel dan katering memperagakan origami menggunakan kain sebahagian ciri yang penting. bahan dan alatan yang digunakan untuk menghasil seterusnya teknik membuat mobail berkenaan. topeng dan origami. pengenalan alatan yang berkaitan dengan pembuatan arca diperkenal. Mengenal dan seterusnya mempelajari mobail adalah perlu dikuasai oleh bakal guru Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. Sifat stabil bersifat mantap dan mempunyai isi padu yang mencukupi untuk menampung sesuatu binaan. Pengenalan awalan mobail ini menjurus kepada pensejarahannya. Di dalamnya pula dimasukkan teknik-teknik dan kaedah-kaedah penghasilan seterusnya disepadukan dengan pelbagai strategi pembelajaran seperti yang telah diterangkan. persediaan ini perlu diteliti untuk menghasilkan model yang bersesuaian dalam menampilkan pengajaran yang mantap dan berkesan. Setiap satu mobail yang diterangkan ditunjukkan bagaimana proses penghasilan ini dapat dilaksanakan dengan berkesan sehingga terhasil hingga ke peringkat gunaan. Ia merupakan gabungan objek menggunakan lebih daripada satu bahan. Ia juga memperlihatkan kepada perbandingan jenis arca dan aplikasi setiap arca. asemblej. Stabil menggunakan bahan yang bersifat konkrit dan tahan lama. Topik ini menyentuh mengenai pengenalan arca. Topik ini memperihalkan mengenai stabil. stabil menggunakan bahan pejal yang lasak dan tahan lama. Topik 2 : Topik 3 : Topik 4 : Topik 5 : Topik 6 : Topik 7 : OUM iii . Objek tiga dimensi dalam konteks membentuk dan membuat binaan KBSR terdiri daripada arca. Sesuai dengan peragaannya yang terletak di bahagian luar dan terdedah. stabil. Ia diperkenalkan melalui pemahaman asas dalam pengenalan bentuk-bentuk objek tiga dimensi yang dikaitkan dengan ruang. Ia tidak semata-mata dibuat sewenang-wenangnya tetapi juga dirancang bagi tempoh pengajaran dan pembelajaran dalam rancangan pelajaran harian. Origami adalah satu-satunya binaan yang terhasil daripada kerja membentuk menggunakan kertas. Ia boleh diaplikasi bukan sahaja menggunakan kertas tetapi di peringkat yang lebih meluas. Tokoh-tokoh arca asemblaj cuba menampilkan bagaimana pelbagai bahan buangan boleh membentuk satu kesatuan gubahan yang menarik dan mempunyai konotasi yang berbagai. Bagi penguasaan ilmu yang lebih mendalam. pengelasan arca dari jenis dan cara binaan termasuk teknik penghasilan. model. diorama. mobail. boneka.HBAE2203 PANDUAN KURSUS PERISIAN Topik 1 : Topik ini memberi penekanan konsep asas membentuk dan membuat binaan. Sebagai bakal guru. Dalam topik ini model diperkenalkan untuk menjurus kepada pengetahuan dan maklumat dalam persediaan untuk mengajar dalam Pendidikan Seni Visual sekolah rendah.

Ia juga menjurus kepada kaedah penghayatan dalam berkarya seni dengan betul dan bersifat naratif. Pencapaian kepujian dalam peperiksaan peringkat SPM amat membantu untuk mengikuti kursus ini kerana anda akan meneruskan kajian anda hingga empat semester. suasana dan habitat yang berkaitan ditampilkan dengan meneliti kepelbagaian jenis bahan supaya tema yang diharapkan benarbenar menyerlah dan kelihatan hidup. tarian singa dan lawak jenaka. Ia mewakili satu tema atau persoalan yang berkaitan dengan sesuatu pelajaran. peluang untuk mentadbir sesuatu tema dibuat dalam kerja diorama. iv OUM . Setelah anda menguasai kemahiran menghasil dan membentuk karya seperti yang dinyatakan di atas. Segala spesies. BAHAN BACAAN Buku teks rujukan bagi kursus ini seperti mana yang dicadangkan dan dinyatakan dalam unit teks. Topik ini mengajak anda untuk membuat topeng melalui pelbagai teknik dan kaedah yang disarankan. Topik 9 : Topik 10 : PENGETAHUAN ASAS Pengetahuan asas perlu di peringkat Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM) atau yang setara dengannya. Di dalamnya dimasukkan falsafah.PANDUAN KURSUS HBAE2203 Topik 8 : Boneka merupakan karya yang tergolong di dalam penghasilan karya seni dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Topeng dalam konteks yang lebih meluas mungkin digunakan bersama dengan permainan tarian kuda kepang. misalnya kehidupan di taman laut. Penampilan imej bertema ini perlu diurus dengan rapi dan teliti agar mesej dan gambaran sebenar dapat menjelmakan. Penghayatan dan pemahaman ini dilakukan dengan pelbagai pendekatan sehingga akhirnya kita merasakan bahawa topeng mesti dibuat dengan penuh hati-hati. alat dan bahan yang berkaitan serta bagaimana ia diimplementasikan dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

HBAE2203 PANDUAN KURSUS KAEDAH PENILAIAN Penilaian bagi kursus ini melibatkan dua komponen. 2. Ujian 1 Ujian 2 Penglibatan dalam perbincangan Tugasan (1) Peperiksaan akhir Jumlah 10% 15% 5% 20% 50% 100 % Peringatan: Untuk lulus kursus ini. anda hendaklah lulus dalam peperiksaan akhir. iaitu penilaian berterusan dan penilaian akhir. OUM v . 4. Pecahannya seperti berikut: Penilaian berterusan 1. 5. 3.

memilih dan menerang proses membuat satu aktiviti daripada bidang membentuk dan membuat binaan. Justeru itu ia mempunyai ciri-ciri binaan seperti bentuk. jalinan. iaitu objek nyata dan boleh dipegang. licin. Proses membentuk dan membuat binaan melalui proses imaginasi oleh pelukis dan seterusnya diterjemah dalam bentuk lukisan. mempunyai pandangan sisi. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar akan dapat: 1. lembut dan lain-lain. atas dan bawah.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 PENGENALAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tahukah anda bahawa hasilan seni berupa dua dimensi dan tiga dimensi? Apakah objek dua dimensi dan objek seni tiga dimensi? Topik ini menyentuh bidang yang ketiga dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah KBSR. keras. menjana dan membuat penerokaan idea daripada salah satu aktiviti membentuk dan membuat binaan. menjelaskan bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah. 3. 2. 4. besar. Hasilan yang wujud daripada membentuk dan membuat binaan ini dikenali sebagai objek maujud. dan menghasilkan sebuah karya tiga dimensi dalam konteks membentuk dan membuat binaan daripada sembilan jenis yang dipelajari. penstrukturan reka bentuknya perlu dirancang dan perhalusi agar hasilannya nanti menepati spesifikasi yang dikehendaki. distruktur dan akhirnya proses pembinaan objek tersebut. Objek tiga dimensi bersifat konkrit. Di dalam menghasil objek yang bersifat tiga dimensi ini. Ia menekankan kepada pemahaman dan penguasaan objek-objek seni tiga dimensi. kecil. OUM 1 . kiri. berisipadu. kanan. mengklasifikasi sembilan jenis aktiviti bidang membentuk dan membuat binaan seperti yang dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah. kesat. 5.

1: Jenis objek yang dicadangkan dalam aktiviti Pendidikan Seni Visual KBSR Mengapakah objek konkrit dikategorikan di dalam bentuk tiga dimensi? Apakah rumus yang anda boleh dapati daripada objek-objek tiga dimensi ini? 1. Bentuk ini mempunyai makna yang tersendiri dan hanya diketahui maknanya oleh orang yang mengetahui mengenai kajian perlambangan dan simbol. ton. atas dan bawah. kiri.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 SKOP KAJIAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN KBSR Peta Minda Rajah 1. mempunyai pandangan sisi. Bentuk semula jadi dan buatan manusia boleh disentuh. jalinan. Bentuk ilusi dapat digambarkan melalui penggunaan unsur seni seperti garisan. dilihat dan dirasa. Bidang perlambangan dan simbol (iconography) pada mulanya dikaitkan dengan agama Kristian dan lambang-lambang dalam patung Mesir purba tetapi kontemporari ini ia telah disimbolkan dalam arca moden. Satu lagi jenis bentuk yang mungkin jarang diperkatakan ialah bentuk ikon (icon).1 BENTUK TIGA DIMENSI DAN RUANG Bentuk tiga dimensi merupakan objek yang bersifat konkrit. bentuk ilusi disebut bentuk maya. Berbeza dengan bentuk ilusi yang hanya boleh lihat dan tidak dapat dirasa kerana berbentuk dua dimensi yang mungkin berupa lukisan atau ilustrasi. Ia berupa objek semula jadi. Dalam sebutan lain. warna dan ruang. berisipadu. 2 OUM . objek buatan manusia atau bentuk ilusi. kanan.

Ruang tampak ialah ruang OUM 3 . barangan domestik.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Rajah 1. Ruang mungkin terdiri jenis nyata dan jenis tampak.2: Arca ikon bulu tangkis karya Claes Oldenburg dan Coosje van Bruggen di hadapan Muzium Nelson-Arkins. bandar raya Kansas Peta Minda JENIS OBJEK TIGA DIMENSI OBJEK ALAM/ SEMULAJADI ILUSI/ MAYA -2 D OBJEK BUATAN MANUSIA OBJEK REAL OBJEK MAUJUD OBJEK IKON/ KONSEPTUAL Rajah 1. Ruang nyata ialah ruang yang terdapat pada bentuk-bentuk konkrit seperti arca.3: Jenis objek tiga dimensi dalam kajian membentuk dan membuat binaan Ruang pula merupakan kawasan antara objek dengan objek yang lain. objek buatan manusia dan objek alam. Ruang yang sedemikian berkaitan dengan bentuk yang diperagakan untuk membentuk satu kesatuan imej. Dari segi perspektifnya ia boleh ditunjukkan dengan objek di hadapan lebih besar dan semakin kecil apabila ia terletak semakin jauh. seni bina. Ruang juga boleh digambarkan melalui penggunaan warna yang terang bagi objek yang dekat dan kelihatan semakin kabur pada objek yang terletak semakin jauh.

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 ilusi yang wujud dalam seni tampak seperti lukisan. catan.1 Mengapakah ruang menjadi kriteria yang sangat penting dalam peragaan arca? Rajah 1. kolaj dan sebagainya. Latihan 1.5: Arca dan ruang saling lengkap melengkapi 4 OUM .4: Ruang terbentuk dari ton warna arca ruang Rajah 1. montaj. cetakan.

objek dan perspektif 1.2 BENDA-BENDA ALAM DAN BUATAN MANUSIA Benda-benda alam adalah hasil ciptaan Tuhan. Tindakan ini menyamai dengan apa yang diperkatakan oleh Herbert Read (1958) mengenai kreativiti.1 TUJUAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tingkatkan Daya Kreativiti Jika anda seorang yang sering membayangkan suatu penemuan ke arah mewujudkan apa yang setakat ini belum dihasil atau sesuatu yang memberi makna kepada anda. buah-buahan. manusia ada juga mereka bentuk benda yang bersifat organik untuk menampilkan ciri-ciri yang menarik kerana manusia sering kali merujuk benda-benda alam sebagai hasilannya.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TL = Titik lenyap Rajah 1. tumbuhtumbuhan. Bentuk organik tidak mempunyai sifat yang semukur dan tidak simetri. Dalam hal yang lain. Rajah 1. almari dan berbagai lagi yang banyak menguasai bentuk geometri. piramid. kerusi. binatang. bunga-bungaan dan berbagai lagi yang sebahagian besarnya berbentuk organik.3 1. Ia terdiri daripada manusia. Definisi ini sebenarnya tidak begitu berbeza OUM 5 . anda adalah seorang yang kreatif. kereta. hidupan laut. kestabilan dan kekukuhan dari segi reka bentuknya. silinder.6: Ruang. Secara mudahnya mengapa manusia banyak menggunakan bentuk geometri yang simetri adalah untuk imbangan. rumah. kuboid dan sfera. Bentuk-bentuk geometri yang sering dijadikan asas untuk mereka bentuk terdiri bentuk kubus. televisyen.7: Objek-objek alam dan buatan manusia mempunyai bentuk tiga dimensi dan bersifat konkrit 1.3. kon. Berbeza dengan benda-benda buatan manusia seperti meja.

Lawatan ke zoo. kreativiti berlaku mengikut tahap-tahap tertentu antaranya. menonton filem. Carl Rogers pula mengatakan bahawa kreativiti itu wujud melalui tindakan sesuatu yang berkaitan dengan ciri keunikan seseorang.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 dengan pendapat June King Mc Fee yang mengatakan bahawa kreativiti itu adalah keupayaan mencipta perlambangan dan idea baru dengan menyusun dan mengolah semula perlambangan yang sedia ada. 4. 3. Menurut Viktor Lowenfeld lagi. perpustakaan dan kraf tangan. KEPEKAAN KETEKALAN ORGANISASI MAKNA BARU FLEKSIBILITI KREATIVITI KEASLIAN KEUPAYAAN SINTESIS KETERBUKAAN KEUPAYAAN MENGANALISA Rajah 1. 2. muzium. Ia dapat dilakukan melalui keinginan dan naluri ingin bertindak. kejadian dan peristiwa terhadap kemanusiaan sama ada suka atau duka. Beri perhatian ketika berkarya. Bagi Viktor Lowenfeld. bahan dan alat yang digunakan. Rangsangkan pemikiran kanak-kanak dengan merujuk buku-buku bergambar. Bimbing dan berikan perhatian cara berkarya yang baik dan berketerampilan. kreativiti itu adalah suatu naluri semula jadi sejak lahir yang digunakan untuk menyelesaikan atau membuat pernyataan tentang masalah kehidupan. menayang slaid dan gambar foto. Beri peluang untuk mengeksploitasi lebih banyak media dan alat untuk memperkaya maklumat dan pengetahuan. bercerita. 6 OUM .8: Tahap perkembangan kreativiti menurut Viktor Lowenfeld Bagaimana untuk Meningkatkan Kreativiti Kanak-kanak? 1.

TOPIK 1

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

5.Jangan kritik keterlaluan terhadap karya mereka. Nyatakan bahawa kesilapan bukan kegagalan tetapi sebagai cabaran untuk peningkatan.

6. Berikan ganjaran atau insentif. Hasil karya yang baik dipamer di ruang lobi atau tempat-tempat strategik.

7. Adakan pertandingan mereka bentuk tiga dimensi di kalangan pelajar.

1.3.2

Membuat Penerokaan dan Eksperimen Bahan

Membuat penerokaan dan eksperimen bahan dilakukan untuk memastikan bahan yang akan dibuat bersesuaian dengan jenis binaan dan ketahanannya. Sering kali dalam proses ini kita akan mengesan kerangka objek binaan di samping memilih bahan yang memperkukuh binaan tersebut. Apabila kita membuat model kucing, dawai halus digunakan untuk membina kerangka bentuk manakala paper mashe diaplikasi untuk membentuk sifat fizikal kucing itu. Bahan tambahan lain yang berupa guli digunakan untuk mata kucing, tali tangsi untuk misai dan berus sabut untuk ekor kucing. Proses membuat dan membina model kucing ini perlu dilakukan mengikut tertib dan pemeringkatan kerja yang teliti. Apapun yang akan dihasilkan dalam bidang membentuk dan membuat binaan perkaraperkara berikut akan menjadi tema atau hal subjek yang penting. (a) Alam Semula Jadi dan Objek Persekitaran Objek-objek ciptaan Tuhan seperti flora dan fauna menjadi sumber utama dalam menghasilkan karya. Selain itu, objek domestik seperti cawan, piring, pinggan senduk, pisau, meja dan sebagainya juga dijadikan rujukan dalam berkarya. Kesemua objek yang menjadi tema atau hal subjek ini dikaji dari segi dinamik fom, kualiti objek, ciri-ciri organik, keunikan, integrasi alam dan kehidupan di samping mengambil kira garisan, ruang, warna, jalinan, rupa dan bentuk.

Latihan 1.2
Mengkritik secara keterlaluan sering kali akan mematahkan semangat pelajar untuk terus berkarya. Bagaimanakah perkara ini boleh diatasi agar pengajaran dan pembelajaran dalam membentuk dan membuat binaan tidak bermasalah?

OUM

7

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

TOPIK 1

(b)

Perasaan Dalaman, Khayalan dan Imaginasi Si Pelukis Pengalaman hidup banyak memberi kesan dan pengaruh terhadap minda pelukis yang akhirnya menzahirkan ilham atau idea untuk mencipta. Perasaan takut, misteri, sedih dan sebagainya menjadi sumber inspirasi karya si pelajar atau pelukis. Menurut Sigmund Frued dan Paul Jean Satre, teori-teori imaginasi berupaya mencipta sesuatu objek atau karya melangkaui batas fizikal dan cabaran status-quo pelukis. Imaginasi ini akan memandu arah si pelajar atau si pelukis ke arah yang lebih kreatif dan melampaui batas-batas kebiasaan dalam berkarya. Menurut Frued lagi, perasaan dalaman inilah yang menjadi motivasi atau penggerak minda dalam berkarya.

Rajah 1.9: Ekspresi dari deria dalaman dan khayalan pelukis

(c)

Aliran dan Tema Sejagat Tema menjelaskan konsep dalam agenda kehidupan manusia. Ia menunjukkan kekerapan manusia mengambil hal benda yang sering diperkatakan. Contohnya; membuat wau lazimnya dikaitkan dengan unsur kosmos seperti bulan, matahari bintang dan sebagainya. Dari idea yang berbagai, keunikan ciptaan berlaku dan akhirnya mewujudkan kepelbagaian rupa bentuk dan jenis produk. Dalam konteks yang lebih besar, jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan dan mengujudkan satu kekaguman. Wujudnya “Nonobjective art”, ‘Minimal art” misalnya adalah suatu aspek pengkaryaan yang berani, mencabar dan sanggup menerima rintangan. Keperluan dan Pengalaman Hidup Harian Ciptaan cawan, sudu, senduk, periuk dan alat-alat domestik yang lain merupakan asas ciptaan dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Pada bidang yang lebih besar, manusia mencipta dan membuat kipas, basikal, kereta, kereta api malah jambatan dan objek-objek gunaan lain yang mewatakkan keperluan asas sebuah masyarakat dan negara. Idea datang dari soal desakan untuk mengguna di samping mengatasi sebarang kesulitan mengharungi kehidupan. Lalu diciptanya bentukbentuk konkrit yang dapat memanfaatkan manusia si pencipta itu sendiri. Semakin aktif dan proaktif seseorang manusia itu mencipta objek tiga dimensi, semakin tinggi kualiti ciptaan dan lebih tinggi nilai estetikanya.

(d)

8

OUM

TOPIK 1

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

Latihan 1.3
Tema dalam menghasilkan karya sering kali berkaitan dengan alam semula jadi dan kosmos. Mengapa?

Bagaimana Perkembangan dan Penghalusan Idea dalam Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Berlaku? (a) Pemerhatian dan Kajian Visual Pemerhatian dan kajian visual dapat dilakukan dari kesedaran dan kualiti tampak yang tinggi. Ia dilakukan melalui kajian yang terperinci mengenai alam dan fenomenanya. Menurut Frank Barron dan Irvin Child, artis mempunyai keupayaan tinggi untuk melihat, memerhati, mentafsir, mengurus maklumat visual berbanding bukan artis. Norman Meier (1930) pula mengatakan bahawa artis boleh menyelesaikan pelbagai kemahiran-kemahiran seni. Begitu juga mengikut J.P. Guilford, artis dapat menyesuaikan diri dan menggunakan media biasa berbanding dengan tukang dan pereka bentuk. Perubahan Cara Bekerja Pelukis tidak hanya menggunakan satu teknik dan kaedah. Jika selama ini artis menggunakan satu kaedah sahaja, dia seharusnya mengubah kepada kaedah lain untuk mendapatkan keunikan penghasilan. Membuat percubaan yang tidak putusputus akan mencernakan lebih banyak idea dan akhirnya dapat menjana dapatan yang lebih unik dan berketerampilan. Penerokaan Simbol dan Makna Pelukis akan mencari dan mengkaji ilham-ilham baru. Penerokaan yang tidak hentihenti akan menemukan dapatan yang lebih kreatif dan bermakna. Amalan membuat penyelesaian masalah, membuat inkuiri penemuan akan lebih memaknakan lagi hasil penerokaan kajian.

(b)

(c)

Membuat Penerokaan dan Eksperimentasi Bahan Selain daripada alat dan media yang telah dinyatakan dalam bahagian di atas, beberapa pertimbangan lain perlu dan penting untuk aktiviti membentuk dan membuat binaan, antaranya: 1. 2. 3. 4. Bahan terbuang yang diguna pakai semula. Benda-benda daripada alam sekitar seperti buluh, tanah liat, buah kelapa, pinang, kulit siput dan sebagainya. Benda-benda buatan manusia seperti manik, kayu larik, kotak-kotak, tisu, gam dan sebagainya Bahan-bahan terbuang daripada buatan manusia seperti kaki kerusi yang patah, papan yang telah terendam dan banyak lagi benda-benda lain.

Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada pelajar membuat rujukan kepada objek sebenar. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti ada fungsi dan makna. Bagaimanakah cara ini dapat dilakukan?

OUM

9

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

TOPIK 1

1. 2. 3. 4. 5.

Memerhati, mengenali dan memahami bentuk dan ruang objek. Memerhati dan menyentuh bentuk benda alam dan benda buatan manusia. Memerhati dan menyatakan perbezaan dan persamaan sifat bahan melalui deria pendengaran. Memerhati pelbagai jenis bentuk barangan buatan manusia untuk kegunaan harian, permainan dan peragaan. Memerhati dan memahami bahawa sesuatu objek itu memenuhi ruang sebenar.

Rajah 1.10: Model lembu,bekas pensil dan model kucing dibina dan dibentuk menggunakan paper mashe

1.3.3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kesesuaian Bentuk dan Binaan sebagai Hasil Rekaan Tiga Dimensi
Mengenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat dalam sesuatu binaan. Mengetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan bagi menghasilkan objek. Mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu ciptaan. Menggunakan alat dan media sebagai pengolahan reka bentuk. Menghasilkan jenis-jenis bentuk bergerak dan bentuk yang mempunyai ilusi pergerakan. Menghasilkan dan melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan. Membandingkan hasil bentuk rekaan dengan objek sebenar. Memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan. Berbincang dan menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat, olehan bahan, unsur-unsur seni, fungsi dan kemasan. Menentukan cara dan memperagakan bentuk rekaan yang paling sesuai dan menyatakan kesannya. Menceritakan pengalaman baru yang diperoleh daripada proses menghasil bentuk rekaan. Mempamer dan mempersembahkan bentuk rekaan dan bahan mengikut fungsi.

10

OUM

4. unik dan berketerampilan dari segi dapatan. 4. tentukan tapak yang kukuh dan selamat. Kesesuaian topik. 3. kontra. 2. Untuk tujuan peragaan yang mantap. Bagi penggunaan pahat dalam konteks menghasil arca luakan berasaskan kayu perlu diawasi dari cara memegang. warna. arah pergerakan mata pahat di samping kekuatan dan kadaran pukulan berbantukan tukul kayu. pergerakan. manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. 7. pastikan ia kuat. Pilih keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun. 8. 6. Bahan binaan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan. emulsi. pastikan ia kuat. membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik dan strategik. 5. Menguasai prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. Asli. labuci. imbangan dan kesatuan yang menarik. perada.4 1. Kemahiran Mengaplikasikan Alat.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1. 3. 6. Pelajar akan mengenal dan mengesan ciri-ciri objek tiga dimensi antaranya: 1. cat kilat. kukuh dan selamat. kaedah tampalan mungkin dianggap paling dominan dan sesuai. Mempunyai imbangan yang menarik sama ada simetri tulen atau tidak tulen. kertas pasir sering kali diaplikasikan untuk mendapatkan tekstur yang licin dan menarik. Bagi kerja-kerja menghalus ke atas objek arca. Kaedah mengguna alat perlu betul dan tertib. selamat dan kukuh. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik. Syelek. varnis. OUM 11 . Pilih teknik membuat yang sesuai. tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan. cat alas. Segala lakaran ini mengambil kira dari segi kesesuaian objek.1 KEPENTINGAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Mengembangkan Persepsi Pelajar tentang Seni Tiga Dimensi Kejelasan dan kefahaman dalam persepsi pelajar tentang seni tiga dimensi akan memberikan suatu kefahaman dan kejelasan untuk terus belajar dan berkarya. Untuk arca yang menggunakan tapak. Sesuatu perkembangan (progress) kerja dikawal selia mengikut keperluan bahan dan alat yang menjadikan urutan kerja berjalan lancar dan terancang.4. minyak kayu. Membuat “tumbnail-print” sebagai tindakan mengawal dan mengawas urusan membuat. Jika arca yang dihasilkan. Secara yang paling asas ia berkaitan dengan: 1. Lakukan pemeringkatan penghasilan topeng ini dengan teliti dan teratur. 7. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada beberapa kriteria penghasilan. 2. Bagi teknik topeng misalnya. pilihan saiz pahat. 5.

Bentuk organik mempunyai sifat yang tidak menentu.4.12: Bentuk-bentuk asas geometri 12 OUM . Bentuk-bentuk asas yang diterangkan tadi menjadi idea pengarca yang kemudiannya diolah dan dibina dengan menggunakan teknik yang dirancang oleh si pelukis atau pengarca. piramid. lembik dan berbagai lagi. binatang. bergerigis. Rajah 1.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 1. pokok. burung. keras dan padu. lurus. Ia mungkin berupa bangunan. Ia mungkin berupa sotong. buah-buahan. kotak.11: Contoh bentuk geometri KUBUS SFERA BENTUK GEOMETRI KUBOID KON PIRAMID SELINDER Rajah 1. berjurai. berkeluk-keluk. kun dan lain-lain lagi. Manakala bentuk geometri mempunyai sisian yang tetap. bola.2 Mengenali Pelbagai Bentuk Asas Secara mudahnya bentuk asas terdiri daripada bentuk organik dan bentuk geometri. gunung-ganang dan berbagai lagi.

Menstruktur objek tiga dimensi dalam konteks membentuk dan membuat binaan tidak boleh diambil remeh. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri kekuatan reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan topik binaan. reka bentuk dari setiap posisi dan lokasi serta fungsinya. RUMUSAN Membentuk dan membuat binaan merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan jisim atau isi padu objek. Dengan menggunakan pengurusan grafik. Ia mesti diolah dengan sebegitu teliti dan rapi kerana kekuatan struktur akan mempengaruhi terhadap keteguhan dan ketepatan hasil dapatan.4 Topeng adalah satu daripada kegiatan membentuk dan membuat binaan. mesin perata dan mesin penyembur cat mungkin diperlukan untuk menghasilkan dapatan yang baik dan bermakna. Latihan 1.13: Bentuk-bentuk organik Latihan 1.5 Bentuk organik dan bentuk geometri menjadi asas utama dalam membentuk dan membuat binaan. Terangkan proses penghasilan membuat topeng hingga ke peringkat kemasan. buat perbandingan ciri-ciri kedua-dua bentuk tersebut.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MANUSIA DEDAUNAN BENTUK ORGANIK BUNGABUNGAAN BUAHBUAHAN TUMBUHTUMBUHAN BINATANG HIDUPAN LAUT Rajah 1. pilihan OUM 13 . Alatan-alatan yang berupa mesin berkuasa elektrik seperti pengisar kertas untuk membuat paper mashe. mesin untuk menggaul paper mashe. Seterusnya. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis.

boleh bergerak. Lakaran kecil sebagai penjanaan idea. UJIAN 1 Arca ikonografi merupakan salah satu daripada bindang membentuk dan membuat binaan. Apakah yang dimaksudkan arca ikonografi? Beri beberapa contoh arca ikonografi yang terdapat di Malaysia? UJIAN 2 Papier mashe merupakan bahan yang dominan di dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan. karya akan kelihatan cantik dan menarik. Topeng selungkup/dimasukkan terus di kepala. Kepingan plastik yang lut sinar. Mobail perlu digantung. Serbuk kertas (selalunya kertas surat khabar). Arca yang digantung. GLOSARI Asemblaj Paper Mashe Mobail Perspek Origami Topeng Serkup Tumbnail-print – – – – – – – Gabungan pelbagai objek.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 lokasi yang relevan dengan objek seni perlu dipertimbangkan. diorama dikotakkan pada cermin atau perspek yang lutsinar dan origami perlukan penampilan ruang hias yang bertutup seperti almari cermin. stabil statik dan perlukan tapak yang mantap. apabila penampilannya berlaku dalam situasi yang relevan. Seni lipatan kertas. Akhirnya. Nyata dan huraikan mengapa paier mashe menjadi pilihan utama guru dan murid di dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan? 14 OUM .

OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar akan dapat: 1. Syed Ahmad Jamal dan Lim Kian Seng. memotong.500 tahun yang lalu. Latiff Mohidin. melarik dan sebagainya (Gaunt 1966: 1). OUM 15 . arca tidak berkonsepkan figura seratus peratus. Arca “Laocoon” (50 Sebelum Masihi) menunjukkan satu situasi dramatik: tiga lelaki dibelit ular. Pada tahun 1501 – 1504 Michelangelo membuat arca manusia bertopik “David” menggunakan marmar. 4. Menjelang abad kedua puluh. mengetahui arca sebagai objek tiga dimensi yang mementingkan jisim dan ruang. Patung-patung yang dihasilkan oleh Kaum Jah Hut dan Mah Meri mempunyai ciri-ciri seperti yang diterangkan tadi. dan menghasilkan satu arca mini daripada sembilan jenis arca yang dipelajari. 3. Arcawan British bernama Henry Moore dan Alberto Giacometti telah menukarkan konsep figura yang dipiuhkan atau distailisasikan untuk lebih membawa makna dalaman. arcawan banyak berkarya bertemakan figura manusia kerana faktor kemanusiaan paling mudah dijadikan sebagai sindiran dan teladan. Pada masa Renaison.TOPIK 2 ARCA TOPIK 2 ARCA Arca berasal daripada perkataan Yunani tua “sculpere” yang bermaksud mengukir. Perkembangan arca yang bersifat konseptual dan distailisasikan bermula sekitar tahun 1960-an daripada pengarca yang mendapat pendidikan Barat. Pengarca Malaysia terdiri daripada Anthony Lau. Adalah dipercayai bahawa arca figura yang banyak ditemui di serata dunia ada kaitan yang amat rapat dengan sistem kepercayaan pada masa itu. Perkembangan seni arca di Malaysia asalnya berkaitan dengan magis yang digunakan oleh kaum asli bagi tujuan keagamaan dan perubatan. memahami bahawa arca dihasilkan melalui pelbagai teknik dan kaedah. mengenal pengarca luar negeri dan pengarca Malaysia. Ia telah mengalami perubahan dan akhirnya berubah kepada konsep abstrak. Sejarah arca bermula dari penemuan patung kecil “Cycladic” di sebuah pulau di Laut Aegean lebih kurang 4. menebuk. Gambaran ini menunjukkan sindiran masyarakat pada masa itu. 2.

1 Mengapakah arca kurang mendapat perhatian dari segi pengkaryaan dan penggunaan? Bagaimanakah situasi ini boleh diubah dan seterusnya arca menjadi pilihan utama di dalam hiasan dan pengkaryaan? ARCA TAMBAHAN LAND ASEMBLAJ INSTALASI LUAKAN JENIS-JENIS ARCA STABIL TIMBULAN MOBAIL BINAAN Rajah 2.1: Arca pentingkan bentuk dan ruang Aktiviti 2.2: Jenis-jenis arca 16 OUM .ARCA TOPIK 2 Rajah 2.

Menjelang abad ke dua puluh. OUM 17 . tempat permainan kanak dan lanskap Sebagai alat ritual.TOPIK 2 ARCA 2. Ia ada kaitan dengan kepercayaan dan keagamaan.3: Kategori arca Latihan 2. arca berubah kepada ciri abstrak dan membuka era baru dalam peradaban arca.1 KATEGORI ARCA Arca pada asal-usul pengkaryaan bersifat realis iaitu menampilkan objek patung manusia dan binatang sebagai suatu representasi mesej. apabila seni menemui dimensi baru. Bagi tujuan untuk menjadikan arca lebih bermakna ia diolah dalam pelbagai gunaan dan akhirnya muncullah arca estetik dan arca berfungsi. penyembahan dan keagamaan Keperluan domestik - - - Rajah 2. Berdasarkan Rajah 2. KATEGORI ARCA ARCA ESTETIK Bahan peragaan/tatapan Sebagai hiasan dalam/luar bangunan Punyai makna yang mendalam dan pengetahuan yang intelektual ARCA BERFUNGSI Boleh diguna pakai sebagai alat permainan. Kontemporari ini arca lebih menampilkan bentuk abstrak kerana interpretasinya yang berbagai dan mempunyai konotasi yang luas.1 Arca karya Syed Ahmad Jamal yang bertajuk “Pertumbuhan” yang terdapat di Laman Asean Kuala Lumpur merupakan arca stabil yang terkenal.3 apakah kategori arca yang boleh dipadankan dengan karya tersebut? Beri huraian anda.

5: Arca logam dan permata Rajah 2. marmar dan batu pasir . Proses oksiasetilena digunakan Rajah 2.Media paling tua Melalui proses ukiran dan sapu minyak pada kayu . apakah media dan objek lain yang pernah digunakan oleh pengarca? 18 OUM . pualam atau alabaster. batu kapur dan batu sabun.Banyak dipraktikkan oleh masyarakat pribumi Malaysia BATU .4: Media penghasilan arca Mula diguna kurun ke 20. .Sering kali batu digabung dengan logam Rajah 2.Batu keras spt.6: Arca kayu Latihan 2.ARCA TOPIK 2 TANAH LIAT Ada kaitan dengan tembikar (tanah dibakar) Asal kajian sebelum batu digunakan untuk arca MEDIA PENGHASILAN ARCA - GANGSA Gabungan tembaga.2 Berpandukan Rajah 2.4 di atas. zink dan timah Gunakan alatan leburan yang bersuhu tinggi Gunakan acuan untuk membentuk arca LOGAM KAYU .Jenis batu lembut spt. granit.

kikir pari. sebagainya. “spare. kepingan logam. Contoh “Still Life With Musical Instruments” oleh Jaques Lipchitz” (891-1973) 2. alat pengukir. 3. kayu. logam. plastik. Besi. Self Destroying Work of Art” oleh Jean Tinguely (1925-1991). papier mashe. kertas lumat. besi. dawai. Mobail 4. besi.“Bicycle Wheel” oleh bongkah. Perancis. tanah liat. Stabail Simen. Pahat. papan A Self Construction and dan sebagainya. kertas. batu.4 Mengapakah arca “Bicycle Wheel” karya Marcel Duchamp dikategorikan sebagai arca asemblaj? OUM 19 . “spare-part” kenderaan. kad bod tali temali. simen. kepingan logam. ALAT DAN MEDIA DALAM PEMBUATAN ARCA Jenis Bentuk/3D Arca timbul Bahan/Alat Kepingan kayu. plaster of Paris. bongkah.TOPIK 2 ARCA Latihan 2. kertas pasir dan lain-lain. plastik. 1. Asemblaj Kayu. apakah ciri-ciri persembahan yang menepati penghasilan arca yang baik? 2.2 Bil. logam. penukul. pengikis. batu. roda dan (1887 – 1968).“Homage New York: parts” kenderaan. “Horizontal Spines” oleh Alexander Calder. Latihan 2. Marcel Duchamp bahan kutipan.3 Jika anda seorang pengarca. 1942.

ARCA

TOPIK 2

2.3
Bil. 1.

TEKNIK PENGHASILAN
Jenis Bentuk/ 3D Arca timbul Teknik Penghasilan dan Peralatan yang Berkaitan Bentuk tiga dimensi tersembul keluar dari permukaan dua dimensi yang rata atau dipahat keluar yang akhirnya menonjolkan objek ke permukaan. Ia bolah di buat secara: Acuan Tampalan Asemblaj Binaan

2.

Asemblaj

Bahagian atau komponen yang berlainan yang dicantum dan menjadi satu kesatuan objek dan menjadi satu konsep bermakna. Teknik hasilan; Kimpalan Binaan Cantuman skru/paku Gam

3.

Mobail

Bahagian-bahagian dicantum untuk membentuk satu kesatuan. Digantung untuk menjadikan objek bergerak, berputar atau berombak. Teknik yang digunakan; Kimpalan Gam Skru Ikatan

4.

Stabail

Bahan kutipan dicantumkan untuk membentuk satu kesatuan objek dan dipasang tapak yang stabil. Teknik yang digunakan; Kimpalan Skru Ikatan Acuan Binaan

20

OUM

TOPIK 2

ARCA

2.3.1

Penyediaan Lakaran Idea

Penentuan bentuk arca dan jenis bahan perlu ditentukan lebih awal. Olahan idea perlu berpandukan kepada asas dan prinsip seni reka berdasarkan kepada perkara-perkara berikut; x x x x x Menentukan subjek dan tema Menentukan alat dan media Membuat tumb-nail-print (membuat lakaran-lakaran kecil) Memilih salah satu lakaran yang terbaik Memperinci lakaran

2.3.2

Proses Membentuk Arca

Setelah penyediaan lakaran ide selesai proses berikut merupakan urutan yang perlu dilakukan; x x x x Membuat model kecil/prototaip Membuat kerangka atau struktur Membuat arca yang sebenar Kemasan dan persembahan

2.4
2.4.1

PERSEMBAHAN HASIL KERJA
Ekspresi Diri

Persembahan hasil kerja yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bentuk arca menepati tema dan topik. Bahan binaan arca sesuai dengan tujuan hasilan. Pastikan ia kuat, kukuh dan selamat. Kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik, membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik. Mengaplikasi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak, pergerakan, kontra, warna, imbangan dan kesatuan yang menarik. Asli, unik dan berketerampilan.

OUM

21

ARCA

TOPIK 2

2.4.2

Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik

Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. 2. 3. 4. Kesesuaian topik, tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan. Membuat “tumbnail-print” bertujuan untuk membuat pilihan yang terbaik. Kaedah mengguna alat perlu betul dan mengikut peraturan. Syelek, varnis, minyak kayu, cat alas, cat kilat, emulsi, perada, labuci, manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. Pilih keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun. Untuk tujuan peragaan yang mantap, tentukan tapak yang kukuh dan selamat.

5.

Rajah 2.7: Arca boleh dinterpretasi dengan pelbagai cara dan disiplin

2.4.3 Apresiasi
Apresiasi arca dilakukan berpandukan empat perkara berikut:

4.Kesesuaian secara keseluruhan

1.Tajuk dan tema yang sesuai

3.Pilihan reka bentuk berasaskan warna dan padanan imej

2.Alat dan bahan yang sesuai

Rajah 2.8: Apresiasi arca

22

OUM

TOPIK 2

ARCA

Latihan 2.5
Dalam proses penghasilan arca, terdapat beberapa aspek yang perlu dilakukan mengikut urutan. Huraikan lima aspek tersebut?

RUMUSAN
1. 2. Dari aspek sejarah kewujudan arca dikaitkan dengan ritual. Setelah berlakunya proses pemodenan, arca tidak semata-mata untuk ritual tetapi ia juga digunakan sebagai hiasan dan gunaan. Arca seterusnya berkembang luas kerana penerimaan masyarakat dan penggunaan pelbagai media mengikut pengaruh aliran atau isme. Sebuah arca yang menarik perlu menekankan unsur seni, prinsip rekaan dan struktur rekaan. Penghasilan sebuah arca perlu mengikut urutan proses.

3.

4.

5.

GLOSARI
Abstrak Asemblaj Konotasi Konseptual Magis Mobail Papier Mashe Representasi Stailisasi Tumbnail-print – – – – – – – – – – Umum, kabur, tidak jelas. Gabungan pelbagai objek. Berbagai makna, maksud. Berkaitan konsep. Pemujaan. Arca yang digantung, boleh bergerak. Kertas surat khabar. Penyataan semula. Pengubahsuaian. Lakaran kecil, sketsa kecil sebagai penjanaan idea.

OUM

23

Berdasarkan kategori arca di atas buat perbandingan dari fungsi.ARCA TOPIK 2 UJIAN 1 Berdasarkan dua gambar di bawah. jawab soalan-soalan berikut. Arca 1 Arca 2 UJIAN 2 Lakaran idea adalah salah satu aspek yang penting dalam penghasilan arca. media dan cara persembahan. 24 OUM . (a) (b) Kategorikan jenis arca di atas. Huraikan lima ciri-ciri yang berkaitan dengan proses lakaran idea.

Pada tahun 1930 ramai ahli silap mata mula menonjolkan penggunaan wang kertas untuk menghasilkan cincin. OBJEKTIF Pada akhir topik ini. origami popular di Jepun hingga hari ini dengan penghasilan kertas tempatan iaitu washi. 2. dicetak di Amerika Syarikat pada tahun 1928. 1. burung dan objek lain. Rigney.D. orang Arab Moor menggunakan origami untuk mengkaji tessallation dan bentuk geometri pada kertas. Kertas yang diperbuat dari hancuran tumbuhan dan kain buruk membolehkan kertas dihasilkan dengan lebih mudah dan banyak. Ia kemudiannya berakar umbi dan diserap menjadi kebudayaan tempatan. Buku khusus mengenai origami kemudiannya muncul seperti “beria dengan melipat” oleh W. cara pembuatan kertas dibawa ke Sepanyol oleh orang-orang Arab dan juga ke Jepun oleh Dokyo. Seni origami berasal dari China kemudiannya diamalkan oleh orang Sepanyol dan orang Jepun. 4. pelajar akan dapat. OUM 25 . permainan atau barang permainan. Sejak itu. memahami konsep origami dari segi hasilan dan kegunaan. orang Arab mengetahui cara-cara pembuatan kertas dan juga origami. Origami menjadi satu kebudayaan orang Jepun dalam adat keagamaan Shinto. Margaret Campbell mengeluarkan buku “Membuat Permainan Kertas” di London pada tahun 1937. Semua jenis bentuk kertas boleh digunakan untuk tujuan melipat. Di Sepanyol.1 SEJARAH ORIGAMI Merupakan kesenian melipat kertas yang bermula semenjak mula diperkenalkan pada abad pertama di China iaitu Ts’ai Lun.2 ORIGAMI DI BARAT Di Barat.TOPIK 3 ORIGAMI TOPIK 3 PENGENALAN ORIGAMI Tahukah anda bahawa sehelai kertas jika dilipat boleh menghasilkan binaan dan bentuk? Seni melipat kertas ini dipanggil origami. Murray dan F. 3. haiwan. Origami boleh menggunakan kertas putih atau kertas berwarna dan terdapat juga mereka yang mewarnakan bentuk akhir yang terhasil. dan menghasilkan origami dari satu kajian bertemakan alam sekitar. Daripada orang Arab Moor. Seorang rakyat Afrika Selatan. membanding beza origami yang dihasilkan dari pelbagai alat dan bahan. Ia mungkin bertemakan haiwan. Bentuk haiwan tidak digalakkan oleh kerana Islam melarang pembuatan patung-patung. tumbuhan. origami mula dikenali pada tahun 1920 apabila “kertas ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini membentuk lipatan kertas untuk buku-buku di pasaran.J. 3. mengetahui teknik untuk menghasilkan origami. Pada abad keenam. 3.

serangga dan singa laut.ORIGAMI TOPIK 3 TUMBUHTUMBUHAN PERHIASAN/ BARANG PERMAINAN JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI HAIWAN PERMAINAN Rajah 3. Bentuk yang popular terdiri daripada ikan. Unta Rajah 3. rama-rama.2: Origami jenis haiwan Burung 26 OUM . serangga dan singa laut daripada dinosaur.3 (a) JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI Haiwan Sebahagian besar origami dibentuk dari jenis ini.1: Jenis-jenis bentuk origami 3. Bentuk lain yang tidak kurang pentingnya terdiri daripada dinosaur. gajah dan burung.

Ia sering digunakan untuk menghiasi kad ucapan. Bunga dandelion Bunga dahlia Rajah 3. pelengkap meja dan untuk sambutan hari perayaan. Contoh bunga yang terkenal terdiri daripada bunga dahlia. Sampan Kereta dan bangunan Rajah 3. daun dan pokok pain. OUM 27 .TOPIK 3 ORIGAMI (b) Barang Permainan Bentuk origami jenis ini yang terkenal terdiri daripada sampan. bangunan dan perabot kecil (miniature). kereta. bunga dandelion dan bunga tulip.4: Origami tumbuh-tumbuhan Hiasan pasu (d) Perhiasan Origami jenis perhiasan direka bentuk untuk difungsikan di atas meja.3: Origami permainan Songkok (c) Tumbuh-tumbuhan Origami yang terkenal dari jenis ini terdiri dari bentuk bunga.

2.1 Mengapakah Will Blyte dan Harry Houdini mencetuskan “kertas ajaib” pada tahun 1920 di Barat? Nyatakan implikasi daripada tindakan beliau? 3.ORIGAMI TOPIK 3 Hari Krismas Kotak barang-barang kemas Rajah 3.4. Saiz kertas yang sesuai untuk origami ialah 15 sentimeter. plastik. kertas keras. gam dan straw juga boleh digunakan sebagai bahan sokongan. Penampilan kertas origami selalunya mahal dan warnanya agak terang walaupun mempunyai warna atau corak yang berbeza di kedua-dua belah yang sangat bergua bagi sesetengah projek. Alatan yang digunakan terdiri daripada gunting. kertas tisu.4 3. Dari saiz tersebut bentuk kecil atau besar boleh dihasilkan mengikut bentuk yang dikehendaki. Asas origami ialah kertas putih atau kertas berwarna. Selalunya kertas seperti ini berwarna pada satu bahagian sahaja manakala bahagian belakangnya pula berwarna putih. Media lain yang sering digunakan terdiri daripada fabrik. 3. tisu atau kertas tuala melainkan jika ianya telah ditetapkan.1 ALAT DAN MEDIA Kertas Origami Kertas segi empat yang telah sedia ada dalam pelbagai saiz dan warna boleh didapati dengan mudah di kedai menjual alatan seni visual.5: Origami perhiasan Latihan 3. Elakkan daripada menggunakan kertas yang sukar mendapat lipatan yang tepat seperti surat khabar. Selain itu origami yang telah siap juga boleh diwarnakan pada peringkat akhir. pisau. kepingan logam. Prosedur untuk Pemilihan Kertas 1. Kesemua jenis kertas sesuai untuk melipat tetapi kejayaan melipat ialah menyesuaikan kertas yang betul untuk corak yang sesuai. gam dan pembaris keluli. 28 OUM .

Dalam hal yang lazim. Di dalam origami terdapat teknik lipatan basah dibuat untuk mendapatkan kesan di mana apabila kertas kering nanti lipatan ini terhasil. Kertas taip. senaraikan jenis-jenis origami yang sesuai diajar kepada murid-murid KBSR? OUM 29 . Dalam situasi yang lain. kertas fotostat dan kertas komputer merupakan kertas yang sesuai untuk origami.2 Dengan menggunakan pengurusan grafik. 7. 6. kertas tulis. kertas jenis water colour digunakan. gunakan kertas artis yang tebal yang boleh menyerap lembapan tanpa melengkung seperti kertas Ingres atau kertas “water colour” yang sebenar. kelainan bentuk origami mempengaruhi jenis kertas. 5. 8. Kertas-kertas khas boleh didapati daripada sumber: x Outlet yang membekalkan peralatan kepada pelukis x Supplier yang membekalkan peralatan kepada grafik Dalam kes rekaan yang memerlukan aspek penegasan seperti “Easter Egg Basket”. Latihan 3. lapisan kertas dan teknik yang diaplikasikan.TOPIK 3 ORIGAMI 4.

6: Jenis-jenis kertas untuk origami 3. x Sering disebut kertas pembungkus hadiah Rajah 3.2 Gunting Penggunaan gunting tidak digalakkan ketika membentuk origami. 30 OUM .ORIGAMI TOPIK 3 1. Sesuai untuk origami yang berbagai warna. 3. KERTAS BUNGKUSAN x Berwarna pada permukaannya dan putih di bahagian belakangnya x Pelbagai corak. KERTAS KERAJANG x Dihasilkan dengan menggabungkan kertas lain x Kadangkala bercorak timbulan dan licin x Permukaannya berkilau dan berkilat 3. Sebelum mula memotong kertas. KERTAS WASHI x Berkualiti tinggi daripada Jepun x Buatan tangan dengan teknik yang istimewa x Corak elegan seperti fabrik broked x Lebih mengekalkan keindahan model yang telah siap 2.4. rekaan dan tekstur.3 Pisau Kraf Penggunaan pisau kraf lebih sesuai untuk memotong kertas mengikut bentuk yang dikehendaki. pastikan kad yang tipis diletakkan di dalam kertas supaya pisau yang digunakan tidak merosakkan permukaan kertas.4. KERTAS SEPASANG JENIS-JENIS KERTAS x Gabungan dua kertas yang berlainan untuk kesan menarik x Spray “adhesive” untuk melekat pasangan kertas x Origami dibentuk 4. Adalah perlu untuk mengendalikan gunting dengan baik agar kertas yang digunting dapat menghasilkan kesan guntingan yang baik dan lurus.

7: Melipat kertas segi empat mudah dan cepat Latihan 3.3 Mengapakah penting bagi kita untuk membuat pilihan kertas untuk tujuan membuat origami. Potong sepanjang garisan lipatan dan buka segi tiga tersebut 1. 6. Kertas yang sering digunakan terdiri daripada empat segi tepat atau empat segi memanjang. Cadangkan kertas-kertas yang menarik untuk boleh ditampilkan di dalam menghasilkan origami? OUM 31 .5 PROSES DAN TEKNIK PEMBUATAN Kemahiran asas membuat origami ialah melipat kertas. Lipat pada bahagian sudut kertas untuk membentuk segi tiga Rajah 3. Potong kertas tersebut dengan berhati-hati pada lipatan kertas tersebut dengan menggunakan pisau 3. Lipat dua kertas sehingga membentuk garisan MEMBENTUK KERTAS SEGI EMPAT YANG MUDAH DAN CEPAT 4. Lipat bahagian belakang kertas membentuk segi tiga dan tekan sehingga meninggalkan kesan 2.TOPIK 3 ORIGAMI 3. Segi empat tepat siap 5.

4 Apakah tips-tips yang anda boleh fikirkan untuk mendapatkan bentukbentuk origami yang kemas dan tepat? 3. Simbol dan kaedah yang ditampilkan dalam penerangan ini diharapkan dapat membantu kepada anda untuk menghasilkan origami mudah. 32 OUM . Kesemua urutan di dalam penghasilan origami akan menggunakan pelbagai jenis simbol dan lipatan.ORIGAMI TOPIK 3 Rajah 3.6 SIMBOL DAN KAEDAH Origami melibatkan pemahaman yang berbeza mengenai simbol dan lipatan.8: Tips-tips untuk melipat kertas Latihan 3. Makna-makna simbol mungkin amat menonjol tetapi sesetengah lipatan agak unik dan memerlukan penerangan sebelum dihasilkan.

TOPIK 3 ORIGAMI Simbol Arahan Kaedah OUM 33 .

ORIGAMI TOPIK 3 Simbol Arahan Kaedah 34 OUM .

OUM 35 .TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 1 KAPAL TERBANG Latihan 3. hasilkan origami seperti yang ditunjukkan di dalam urutan membuat mengikut gambarajah.5 Berdasarkan contoh origami 1.

ORIGAMI TOPIK 3 Contoh Origami 2 Siput babi 36 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 3 TOPI KON OUM 37 .

Peragakan dengan mengambil kira keperluan dan kepentingan. Jika kain digunakan sebagai origami. tonjolkan. Kepingan batu yang pipih dan berbagai warna. Pamer. 4. origami. model dan lain-lain. Kelainan kualiti kertas. 2. 3. tip-tip dalam melipat dan membentuk kertas perlu diikuti dan diperhalusi. Untuk menghasilkan origami yang baik. Kertas cat air mengambil sempena pelukis cat air “Ingres”. Origami merupakan seni membentuk dan melipat yang berasaskan kertas.ORIGAMI TOPIK 3 RUMUSAN 1. Sejenis tumbuhan kecil dan liar yang berbunga kuning cerah. Elegan Kertas Ingres – – Miniature Peraga Tessellation – – – UJIAN 1 Origami dibuat berasaskan kertas yang sesuai mengikut spesifikasi tertentu. warna kertas dan cara melipat kertas mempengaruhi terhadap hasil origami. Segak dan ekslusif. GLOSARI Adhesive Dandelion – – Berunsur pelakat. apakah ciri-ciri utama yang membolehkan origami berjaya dibuat dengan baik dan berkesan? UJIAN 2 Huraikan kesan-kesan positif yang anda boleh perolehi daripada kegiatan menghasilkan origami. Origami yang berasaskan kain lebih sesuai untuk penampilan di meja makan dan barangan hantaran perkahwinan manakala origami kertas lebih kepada hiasan. plastik dan kain. 38 OUM . Karya kecil – catan.

D. Origami boleh menggunakan kertas putih atau kertas berwarna dan terdapat juga mereka yang mewarnakan bentuk akhir yang terhasil. memahami konsep origami dari segi hasilan dan kegunaan. Buku khusus mengenai origami kemudiannya muncul seperti “beria dengan melipat” oleh W. Sejak itu. Rigney. 3. dan menghasilkan origami dari satu kajian bertemakan alam sekitar. Bentuk haiwan tidak digalakkan oleh kerana Islam melarang pembuatan patung-patung. Seorang rakyat Afrika Selatan. orang Arab Moor menggunakan origami untuk mengkaji tessallation dan bentuk geometri pada kertas. origami mula dikenali pada tahun 1920 apabila “kertas ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini membentuk lipatan kertas untuk buku-buku di pasaran. Pada abad keenam. pelajar akan dapat. origami popular di Jepun hingga hari ini dengan penghasilan kertas tempatan iaitu washi. Pada tahun 1930 ramai ahli silap mata mula menonjolkan penggunaan wang kertas untuk menghasilkan cincin. 3. OBJEKTIF Pada akhir topik ini. Margaret Campbell mengeluarkan buku “Membuat Permainan Kertas” di London pada tahun 1937. burung dan objek lain.TOPIK 3 ORIGAMI TOPIK 3 PENGENALAN ORIGAMI Tahukah anda bahawa sehelai kertas jika dilipat boleh menghasilkan binaan dan bentuk? Seni melipat kertas ini dipanggil origami. Semua jenis bentuk kertas boleh digunakan untuk tujuan melipat.J. Murray dan F. 4. 2. Daripada orang Arab Moor. Ia kemudiannya berakar umbi dan diserap menjadi kebudayaan tempatan. Kertas yang diperbuat dari hancuran tumbuhan dan kain buruk membolehkan kertas dihasilkan dengan lebih mudah dan banyak. 3. Ia mungkin bertemakan haiwan.2 ORIGAMI DI BARAT Di Barat. orang Arab mengetahui cara-cara pembuatan kertas dan juga origami. OUM 25 . dicetak di Amerika Syarikat pada tahun 1928. permainan atau barang permainan.1 SEJARAH ORIGAMI Merupakan kesenian melipat kertas yang bermula semenjak mula diperkenalkan pada abad pertama di China iaitu Ts’ai Lun. tumbuhan. haiwan. Di Sepanyol. cara pembuatan kertas dibawa ke Sepanyol oleh orang-orang Arab dan juga ke Jepun oleh Dokyo. 1. Seni origami berasal dari China kemudiannya diamalkan oleh orang Sepanyol dan orang Jepun. membanding beza origami yang dihasilkan dari pelbagai alat dan bahan. mengetahui teknik untuk menghasilkan origami. Origami menjadi satu kebudayaan orang Jepun dalam adat keagamaan Shinto.

Unta Rajah 3.3 (a) JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI Haiwan Sebahagian besar origami dibentuk dari jenis ini.2: Origami jenis haiwan Burung 26 OUM .ORIGAMI TOPIK 3 TUMBUHTUMBUHAN PERHIASAN/ BARANG PERMAINAN JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI HAIWAN PERMAINAN Rajah 3. serangga dan singa laut daripada dinosaur.1: Jenis-jenis bentuk origami 3. Bentuk yang popular terdiri daripada ikan. serangga dan singa laut. gajah dan burung. rama-rama. Bentuk lain yang tidak kurang pentingnya terdiri daripada dinosaur.

bunga dandelion dan bunga tulip. Bunga dandelion Bunga dahlia Rajah 3. kereta. pelengkap meja dan untuk sambutan hari perayaan.TOPIK 3 ORIGAMI (b) Barang Permainan Bentuk origami jenis ini yang terkenal terdiri daripada sampan.4: Origami tumbuh-tumbuhan Hiasan pasu (d) Perhiasan Origami jenis perhiasan direka bentuk untuk difungsikan di atas meja. Sampan Kereta dan bangunan Rajah 3. Contoh bunga yang terkenal terdiri daripada bunga dahlia. Ia sering digunakan untuk menghiasi kad ucapan. OUM 27 .3: Origami permainan Songkok (c) Tumbuh-tumbuhan Origami yang terkenal dari jenis ini terdiri dari bentuk bunga. daun dan pokok pain. bangunan dan perabot kecil (miniature).

Media lain yang sering digunakan terdiri daripada fabrik. Dari saiz tersebut bentuk kecil atau besar boleh dihasilkan mengikut bentuk yang dikehendaki. Selain itu origami yang telah siap juga boleh diwarnakan pada peringkat akhir. kertas tisu.4 3. 28 OUM .ORIGAMI TOPIK 3 Hari Krismas Kotak barang-barang kemas Rajah 3. Prosedur untuk Pemilihan Kertas 1. 2. Penampilan kertas origami selalunya mahal dan warnanya agak terang walaupun mempunyai warna atau corak yang berbeza di kedua-dua belah yang sangat bergua bagi sesetengah projek. Alatan yang digunakan terdiri daripada gunting.1 Mengapakah Will Blyte dan Harry Houdini mencetuskan “kertas ajaib” pada tahun 1920 di Barat? Nyatakan implikasi daripada tindakan beliau? 3. pisau. Kesemua jenis kertas sesuai untuk melipat tetapi kejayaan melipat ialah menyesuaikan kertas yang betul untuk corak yang sesuai. Selalunya kertas seperti ini berwarna pada satu bahagian sahaja manakala bahagian belakangnya pula berwarna putih. kepingan logam. Asas origami ialah kertas putih atau kertas berwarna.4.1 ALAT DAN MEDIA Kertas Origami Kertas segi empat yang telah sedia ada dalam pelbagai saiz dan warna boleh didapati dengan mudah di kedai menjual alatan seni visual. Saiz kertas yang sesuai untuk origami ialah 15 sentimeter.5: Origami perhiasan Latihan 3. gam dan straw juga boleh digunakan sebagai bahan sokongan. 3. kertas keras. plastik. gam dan pembaris keluli. tisu atau kertas tuala melainkan jika ianya telah ditetapkan. Elakkan daripada menggunakan kertas yang sukar mendapat lipatan yang tepat seperti surat khabar.

8. kertas jenis water colour digunakan. senaraikan jenis-jenis origami yang sesuai diajar kepada murid-murid KBSR? OUM 29 . gunakan kertas artis yang tebal yang boleh menyerap lembapan tanpa melengkung seperti kertas Ingres atau kertas “water colour” yang sebenar. 6. Kertas taip. 5. kelainan bentuk origami mempengaruhi jenis kertas. kertas fotostat dan kertas komputer merupakan kertas yang sesuai untuk origami.TOPIK 3 ORIGAMI 4. Di dalam origami terdapat teknik lipatan basah dibuat untuk mendapatkan kesan di mana apabila kertas kering nanti lipatan ini terhasil. lapisan kertas dan teknik yang diaplikasikan. 7.2 Dengan menggunakan pengurusan grafik. Latihan 3. kertas tulis. Dalam situasi yang lain. Kertas-kertas khas boleh didapati daripada sumber: x Outlet yang membekalkan peralatan kepada pelukis x Supplier yang membekalkan peralatan kepada grafik Dalam kes rekaan yang memerlukan aspek penegasan seperti “Easter Egg Basket”. Dalam hal yang lazim.

4. rekaan dan tekstur. pastikan kad yang tipis diletakkan di dalam kertas supaya pisau yang digunakan tidak merosakkan permukaan kertas.ORIGAMI TOPIK 3 1. Sesuai untuk origami yang berbagai warna.2 Gunting Penggunaan gunting tidak digalakkan ketika membentuk origami.3 Pisau Kraf Penggunaan pisau kraf lebih sesuai untuk memotong kertas mengikut bentuk yang dikehendaki.6: Jenis-jenis kertas untuk origami 3. 3. Adalah perlu untuk mengendalikan gunting dengan baik agar kertas yang digunting dapat menghasilkan kesan guntingan yang baik dan lurus. x Sering disebut kertas pembungkus hadiah Rajah 3. KERTAS BUNGKUSAN x Berwarna pada permukaannya dan putih di bahagian belakangnya x Pelbagai corak. KERTAS KERAJANG x Dihasilkan dengan menggabungkan kertas lain x Kadangkala bercorak timbulan dan licin x Permukaannya berkilau dan berkilat 3. KERTAS WASHI x Berkualiti tinggi daripada Jepun x Buatan tangan dengan teknik yang istimewa x Corak elegan seperti fabrik broked x Lebih mengekalkan keindahan model yang telah siap 2.4. 30 OUM . KERTAS SEPASANG JENIS-JENIS KERTAS x Gabungan dua kertas yang berlainan untuk kesan menarik x Spray “adhesive” untuk melekat pasangan kertas x Origami dibentuk 4. Sebelum mula memotong kertas.

Lipat pada bahagian sudut kertas untuk membentuk segi tiga Rajah 3. Cadangkan kertas-kertas yang menarik untuk boleh ditampilkan di dalam menghasilkan origami? OUM 31 .7: Melipat kertas segi empat mudah dan cepat Latihan 3. Kertas yang sering digunakan terdiri daripada empat segi tepat atau empat segi memanjang. Potong sepanjang garisan lipatan dan buka segi tiga tersebut 1. Potong kertas tersebut dengan berhati-hati pada lipatan kertas tersebut dengan menggunakan pisau 3. Lipat bahagian belakang kertas membentuk segi tiga dan tekan sehingga meninggalkan kesan 2.3 Mengapakah penting bagi kita untuk membuat pilihan kertas untuk tujuan membuat origami. 6.5 PROSES DAN TEKNIK PEMBUATAN Kemahiran asas membuat origami ialah melipat kertas. Lipat dua kertas sehingga membentuk garisan MEMBENTUK KERTAS SEGI EMPAT YANG MUDAH DAN CEPAT 4. Segi empat tepat siap 5.TOPIK 3 ORIGAMI 3.

4 Apakah tips-tips yang anda boleh fikirkan untuk mendapatkan bentukbentuk origami yang kemas dan tepat? 3.ORIGAMI TOPIK 3 Rajah 3. 32 OUM .8: Tips-tips untuk melipat kertas Latihan 3. Simbol dan kaedah yang ditampilkan dalam penerangan ini diharapkan dapat membantu kepada anda untuk menghasilkan origami mudah. Makna-makna simbol mungkin amat menonjol tetapi sesetengah lipatan agak unik dan memerlukan penerangan sebelum dihasilkan.6 SIMBOL DAN KAEDAH Origami melibatkan pemahaman yang berbeza mengenai simbol dan lipatan. Kesemua urutan di dalam penghasilan origami akan menggunakan pelbagai jenis simbol dan lipatan.

TOPIK 3 ORIGAMI Simbol Arahan Kaedah OUM 33 .

ORIGAMI TOPIK 3 Simbol Arahan Kaedah 34 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 1 KAPAL TERBANG Latihan 3. OUM 35 .5 Berdasarkan contoh origami 1. hasilkan origami seperti yang ditunjukkan di dalam urutan membuat mengikut gambarajah.

ORIGAMI TOPIK 3 Contoh Origami 2 Siput babi 36 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 3 TOPI KON OUM 37 .

Kertas cat air mengambil sempena pelukis cat air “Ingres”. Sejenis tumbuhan kecil dan liar yang berbunga kuning cerah. origami. tonjolkan. Jika kain digunakan sebagai origami. model dan lain-lain. 2. Peragakan dengan mengambil kira keperluan dan kepentingan. tip-tip dalam melipat dan membentuk kertas perlu diikuti dan diperhalusi. Pamer. apakah ciri-ciri utama yang membolehkan origami berjaya dibuat dengan baik dan berkesan? UJIAN 2 Huraikan kesan-kesan positif yang anda boleh perolehi daripada kegiatan menghasilkan origami. 3. Origami merupakan seni membentuk dan melipat yang berasaskan kertas. Segak dan ekslusif. Elegan Kertas Ingres – – Miniature Peraga Tessellation – – – UJIAN 1 Origami dibuat berasaskan kertas yang sesuai mengikut spesifikasi tertentu.ORIGAMI TOPIK 3 RUMUSAN 1. 4. Origami yang berasaskan kain lebih sesuai untuk penampilan di meja makan dan barangan hantaran perkahwinan manakala origami kertas lebih kepada hiasan. Kepingan batu yang pipih dan berbagai warna. GLOSARI Adhesive Dandelion – – Berunsur pelakat. plastik dan kain. Kelainan kualiti kertas. 38 OUM . Karya kecil – catan. warna kertas dan cara melipat kertas mempengaruhi terhadap hasil origami. Untuk menghasilkan origami yang baik.

arca digerak untuk membentuk arca mobail atau kinetik dan akhirnya timbul pula gagasan pengarca mencantumkan bahan-bahan buangan daripada pelbagai bahan konkrit dan membentuk satu kesatuan atau komposisi arca yang harmoni lalu membentuk arca asemblaj. memahami bahawa arca asemblaj dihasilkan melalui teknik dan kaedah cantuman atau gabungan. OUM 39 . 4. karya Mad Anuar Ismail dan “Killing Tool” karya Raja Shariman Raja Azidin. pintu kabinet dan pelbagai bahan kutipan lain terutamanya dari pelbagai bahan kayu. Karya asemblaj Nevelson ini lebih dikenali sebagai “Wall-scale-assemblage”. Bagi Marcel Duchamp pula arca asemblajnya yang bertajuk “Bicycle Wheel” mula memikat hati pengarca pelukis lain kerana konsep asemblaj beliau dipermudah dan dikonsepsi secara lebih telus iaitu mengadun sepit udang basikal dengan kerusi kayu yang kelihatan berjaya menghasilkan asemblaj yang berkonotasi tinggi. mengenal pengarca asemblaj luar negeri dan pengarca asemblaj Malaysia. New York. arca dicetak untuk menghasilkan arca acuan. Arca asemblaj mula mendapat perhatian di Amerika Syarikat sekitar tahun 1950-an dan 60-an apabila Louise Nevelson menghasilkan karya asemblajnya yang berjudul “Sky Cathedral” pada tahun 1958 dan menjadi koleksi The Museum of Modern Art. Dari pelbagai idea. dan menghasilkan satu arca asemblaj mini menggunakan teknik dan kaedah yang sesuai. Berikutnya barulah muncul arcawan Jean Tinguely menghasilkan karya “Homage to New York” tahun 1960. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar akan dapat: 1. mengetahui arca asemblaj sebagai objek tiga dimensi yang mementingkan jisim dan ruang. Karya Nevelson ini menggabungkan konsep kubis dari bahan terbuang seperti kaki kerusi. pengarca mencari penemuan-penemuan baru bagaimana menghasilkan arca boleh dilakukan dengan lebih kreatif dan berpotensi. batang penyapu. 2. Jika arca luakan dihasilkan melalui kerja mengurang dan meluak objek asal. 3. Ia merupakan cabang daripada abstrak ekspressionisme. Robert Rauschenberg telah menghasilkan karya asemblaj dari kombinasi dua dimensi dan tiga dimensi.TOPIK 4 ASEMBLAJ TOPIK 4 PENGENALAN ASEMBLAJ Asemblaj (assemblage) merupakan karya dua dimensi atau tiga dimensi yang terhasil daripada gabungan pelbagai bahan terpakai. “Pemain Rebab 1”. Di Balai Seni Lukis Negara. Di peringkat awalan. anda juga boleh melihat arca asemblaj “Green Monumenta V” karya Ramlan Abdullah.

“Homage to New York”.2 – Karya Jean Tinguely.2 Gambar asemblaj 4.3 Gambar 1 hingga 3 di atas merupakan contoh asemblaj yang terkenal dalam dunia arca.1 CONTOH-CONTOH ASEMBLAJ Gambar asemblaj 4.ASEMBLAJ TOPIK 4 4.3 – Karya Robert Rauschenberg. “Sky Catheral”.1 – Karya Louise Nevelson. 1958 Gambar 4. Gambar 4. 1959 40 OUM .1 Gambar asemblaj 4. “Canyon”. 1960. Gambar 4.

Gerudi elektrik + Pelbagai jenis mata gerudi 1. kepingan logam.2 4.ragum apit .Playar pemotong . Tujuk besi Tukul kayu Ganden kayu Tukul kepala muncung 5. Gunting dawai/zing .Playar pengapit 6.gergaji besi OUM 41 . Alat pengimpal termasuk bahan pematri.ragum meja 2. Pemotong besi – gergaji besi elektrik 4.Playar muncung . besi dan bar besi 3.2.2. Ragum .1 ALAT DAN MEDIA Alatan 7. Playar .TOPIK 4 ASEMBLAJ 4.1 PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN ARCA ASEMBLAJ 4.

Timah 3.2 PENGGUNAAN BAHAN/ MEDIA UNTUK MENGHASILKAN ARCA ASEMBLAJ 2. Besi waja 4. Plaster of Paris 5.1: Penggunaan alat dan bahan untuk menghasilkan asemblaj Alat dan Media Asemblaj 1 2 3 4 42 OUM .2 Bahan/Media 7.2. Aluminium 6.ASEMBLAJ TOPIK 4 4. Bongkah Kayu 8. Besi 4.2. Tembaga Rajah 4. Tanah liat 1.

6. 2.3 Bagaimana Proses Asemblaj Dilakukan atau Dihasilkan? Menggunakan skru. 4.TOPIK 4 ASEMBLAJ 5 6 Berpandukan gambar di atas: 1.2. 4. Set alat asas asemblaj Media asas untuk membuat asemblaj Pahat untuk kerja mengukir dan membuat tektura pada kayu Alat ragum dan pengapit Kikir dan alat mengukir pada loyang dan aluminium Pengapit meja. bol dan nat Jahitan Kimpalan Proses asemblaj Ikatan Tanggam Gam plastik OUM 43 . 5. 3.

4. Perancangan yang rapi dan tertib boleh mendatangkan faedah yang besar untuk peringkat penghasilan karya pada peringkat yang berikutnya.2 Berpandukan gambar asemblaj 4.1 Gambar 4. 1959.1 .ASEMBLAJ TOPIK 4 Latihan 4. karya Robert Rauschenberg. yang bertajuk “Canyon”.2. kajikan bentuk hasilan asemblaj tersebut dan beri interpretasi karya dalam konteks tema dan tajuk.3.Karya Louise Nevelson. Teliti dan huraikan penggunaan bahan yang dipilih di dalam membentuk karya tersebut? Latihan 4. perancangan seperti yang dinyatakan di bawah ini akan menjadikan penghasilan arca asemblaj lebih bermakna. Justeru itu. 1958 di atas merupakan karya asemblaj yang ulung dan popular.4 Penyediaan Lakaran Idea Lakaran idea menjadi langkah permulaan yang amat penting di dalam menghasilkan arca asemblaj. 44 OUM . “Sky Catheral”.

TOPIK 4

ASEMBLAJ

1. Setelah dapatan kajian diperolehi, pengarca akan memilih alat-alatan yang diperlukan untuk menghasilkan arca. Begitu juga dengan pemilihan bahan binaan arca asemblaj tersebut.

2. Sebelum menghasilkan karya, lakaran-lakaran kecil dalam konteks
penjanaan idea dilakukan. Tujuan untuk memperoleh hasilan asemblaj yang berkualiti dan mempunyai nilai estetika yang tinggi.

3. Daripada beberapa lakaran/sketsa yang dijana tadi, pilih satu lakaran yang
terbaik dan tinggi nilai estetikanya. Kembangkan idea dan buat perincian (details) untuk penghasilan karya pada saiz yang dirancang/sebenar.

4. Mengemaskinikan lakaran. Untuk memperoleh dapatan lakaran karya
yang baik, buat beberapa pertimbangan dari pelbagai kemungkinan seperti penstrukturan reka bentuk, kesesuaian bahan dan alatan serta teknik.

OUM

45

ASEMBLAJ

TOPIK 4

4.2.5

Penjanaan Idea – (Thumbnail-Print)

Bongkah kayu keras Bol dan nat Pasak kayu

Sketsa 1 Sketsa 2

Sketsa 4

Sketsa 3

Sketsa 5

Rajah 4.2: Thumbnail-print asemblaj

46

OUM

TOPIK 4

ASEMBLAJ

4.2.6

Pemilihan Lakaran Akhir untuk Penghasilan Karya Asemblaj daripada Sketsa 2

Bongkah kayu Kepingan keluli Pasak kayu

Bol dan nat

Kepingan logam

Rajah 4.3: Pemilihan idea untuk karya

4.2.7

Proses Membentuk Asemblaj

Setelah penyediaan lakaran idea di atas selesai, proses berikut merupakan urutan kerja membentuk asemblaj yang perlu dilakukan; x Membuat model kecil atau prototaip (proto-type) – merupakan model awal sebagai panduan untuk penghasilan arca yang sebenar. Karya akan dibina atau dibuat berpandukan model ini di samping pengiraan pelbagai ukuran reka bentuk, penyesuaian alat dan bahan serta tinjauan dari pelbagai kemungkinan yang boleh mengganggu kelancaran dalam penghasilan. Membuat kerangka atau struktur – kerangka sesuatu asemblaj mungkin berasaskan dawai, lingkaran besi, kayu atau plastik. Kerangka atau struktur adalah tulang temulang asemblaj sebelum arca sebenar dihasilkan. Ia penting untuk kawalan bentuk di samping menjadikan asemblaj lebih kukuh dan seimbang. Membuat asemblaj yang sebenar – Bahagian urutan kerja ini amat penting. Kerangka akan ditutup dengan kepingan logam atau bahan pilihan yang dirancang atau ditokok tambah binaannya sehingga asemblaj berada pada saiz yang sebenar.
47

x

x

OUM

ASEMBLAJ

TOPIK 4

x

Kemasan dan persembahan – Untuk mendapatkan hasilan yang baik, proses kemasan boleh dilakukan dengan melarik bahagian-bahan asemblaj yang masih kasar, menambahkan tekstura pada bentuk, menghalus, menyapu syelek, mengecat, mencanai dan sebagainya sehingga peragaan arca tampak menarik dan mempunyai nilai estetika yang tinggi. Tokok tambah hiasan seperti skru yang dikimpal, baji-baji kayu yang membentuk tekstura, syelek, varnis, cat dan sebagainya akan menjadikan asemblaj lebih hebat dan menarik.

Latihan 4.3
Proto-taip penting sebagai panduan untuk menghasilkan asemblaj. Nyata dan huraikan ciri-ciri proto-taip yang baik agar penghasilan asemblaj yang sebenar menepati spesifikasi yang diharapkan.

4.3
4.3.1

PERSEMBAHAN HASIL KERJA
Ekspresi Diri

Asemblaj dikatakan cantik dan menarik apabila memenuhi spesifikasi pembuatan dan kemasan. Ia menyerupai seperti arca dan karya seni yang lain yang menampilkan ciri-ciri estetika. Secara ringkasnya ciri-ciri berikut dianggap sebagai kriteria utama ekspresi asemblaj. 1. Menepati Tema dan Tajuk Sering kali tema dan tajuk menjadi pokok persoalan yang ingin dikongsi sama oleh pengarca. Ia mungkin berupa maklumat, dokumentasi, lonjakan paradigma, cetusan emosi dan perasaan, sindiran atau satira, protes, kegilaan idea dan lain-lain. Soal tepat atau tidaknya pokok persoalan ini biasanya hanya diketahui oleh pengarca. Bagi pemerhati atau penonton, tema dan tajuk ini hanya dirujuk berdasarkan kepada ketepatan tajuk yang dipaparkan di kaki-kaki arca. Bahan Binaan Sesuai dengan Tujuan Hasilan Dalam pengkaryaan arca, asemblaj mewakili karya yang agak bebas dan pelbagai dari penggunaan bahan atau media. Sebabnya amat jelas, asemblaj wujud secara gabungan dan cantuman. Selagi bahan yang dipilih serasi dan boleh disepadukan, ia terus menerus mewakili penggunaan bahan subjek yang mewah dan pelbagai. Asemblaj yang Kuat, Kukuh dan Selamat Dari rintisan sejarah asemblaj, penggunaan alat dan bahan terdiri daripada kombinasi yang padat dan kukuh. Banyak bongkah-bongkah keluli, kepingan logam, rod besi dan bongkah kayu yang kuat dan kukuh diaplikasikan dalam penghasilan asemblaj. Kemudian, asemblaj disepadukan dengan kimpalan, skru, bol dan nat serta tanggam antara objek secara kukuh dan terancang. Kepelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik Asemblaj mengadun pelbagai bahan lalu membentuk kesatuan komposisi yang artistik. Ciri bentuk dan sifat bahan yang pelbagai mengujudkan satu ritma atau rentak yang menarik. Ini disebabkan keistimewaan objek yang berbeza-beza.

2.

3.

4.

48

OUM

kepicikan dan kejahilan terhadap si pengkarya. prinsip seni dan struktur seni. x x x x Kesesuaian Tajuk. Di dalamnya terkandung unsur seni.3. Latihan 4. Estetika dan Etika Pengkaryaan Semua objek seni digubah berdasarkan asas seni reka. hak cipta terpelihara disahkan sebagai satu penguatkuasaan agar plagiat tidak berlaku. Sebagai pengkarya yang memahami hakikat keaslian (originality). Ia dianggap suatu kelemahan. Sketsa thumbnail-print asemblaj juga mengambil kira sebagai asas penghasilan model sebelum karya pada saiz yang sebenar diimplementasikan. Asemblaj yang asli diambil kira melalui penyataan “hanya satu” atau tiada di tempat lain yang seperti ini”. Sketsa thumbnail-print asemblaj mengambil kira asas seni reka seperti unsur seni. bahan dan teknik sering kali merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. 6. Pemilihan alatan ada kaitan dengan pemilihan bahan binaan asemblaj.4 Tema dan tajuk menjadi kriteria yang penting di dalam mengekspresikan idea di dalam menghasilkan karya asemblaj.TOPIK 4 ASEMBLAJ 5. Bagi tujuan keaslian reka cipta di dalam dunia perdagangan. ciplakan adalah satu kelemahan apatah lagi jika tujuannya untuk komersial. Unik dan Berketerampilan Ciplakan atau plagiat merupakan suatu fenomena yang tidak seharusnya berlaku. Mengaplikasi Asas Seni Reka. x x x x 2. OUM 49 . Asli. Tema menentukan kombinasi alat dan bahan serta bagaimana konsep gabungan (assemble) ke atas objek pilihan di susun atur. Tema dan Teknik yang Dikaitkan dengan Pemilihan Alat dan Bahan Pemilihan tajuk menentukan alatan yang berkaitan untuk menghasilkan asemblaj yang dirancang. Apabila asas seni reka ini diaplikasi dengan baik dan betul. penampilan karya akan menjadi lebih terancang dan rapi. prinsip seni dan struktur seni. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran mengaplikasi alat. Teknik juga mempengaruhi terhadap pemilihan alat dan bahan. Jika ia dikaitkan dengan isu semasa.2 Kemahiran Mengaplikasi Alat. apakah tema dan tajuk yang difikirkan paling relevan untuk menghasilkan asemblaj? Mengapa? 4. Setiap thumbnail-print ditentukan oleh tajuk dan tema serta hal subjek. Membuat “Thumbnail-print” Bertujuan untuk Membuat Pilihan yang Terbaik Thumbnail-print dianggap suatu kemestian untuk mendapatkan hasil karya yang mapan dan menarik.

kontra. cat alas. pergerakan. labuci. emulsi. bahan dan teknik yang akan dikaryakan. Sketsa membantu untuk pengesanan dalam konteks peragaan atau tempat pameran sama ada “in-door” atau “out-door” Kaedah Mengguna Alat Perlu Betul dan Mengikut Peraturan Kemahiran penggunaan alat dianggap sangat penting kerana berkaitan dengan keberkesanan hasil. x x x x 4. Tapak asemblaj perlu mantap. Tekstura yang ditokok tambah pada asemblaj mungkin menjadikan arca ini lebih menarik dan anggun. Kaji dan nilaikan ketepatan mengikut persekitaran dan isu yang ingin dibangkitkan. studio seni dan ruang kerja yang bersesuaian. Teliti semula tema dan tajuk asemblaj. tema dan tajuk. Kemasan dan Peragaan Syelek. Alatan digunakan pada tempat yang sesuai seperti bengkel.ASEMBLAJ TOPIK 4 x x 3. Alatan yang bersesuaian dan mencukupi penting agar proses penghasilan berjalan dengan lancar dan terancang. varnis. aksesoris ini tidak begitu relevan kerana hiasan yang sedemikian mungkin penting untuk karya membentuk yang lain. stabil dan kukuh. Kepelbagaian dalam pemasangan bahan perlu mengambil kira rentak. Alatan diurus dan ditadbir selia dengan baik dan kemas. kadar banding dan kesatuan imej atau objek. minyak kayu. taman perumahan dan di beranda-beranda pejabat. manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. x x x x 50 OUM . Bagi asemblaj. di taman-taman bunga. keseimbangan. x Thumbnail-print menjadi sebagai rumus alat. Asemblaj tiga dimensi banyak diperagakan di ruang luar bangunan. cat kilat. perada.

Asemblaj adalah arca yang termasuk dalam aliran “abstrak-ekperssionisme”. Tema: Buku dan alat tulis Latihan 4...3.. OUM 51 .. Tema : Senjata Melayu Tajuk: . bina semula dan reka bentuk semula bahan konkrit yang pelbagai melalui proses artistik dan estetik............... Dibentuk melalui gabungan pelbagai bahan terutamanya bahan terbuang yang bersifat pejal dan tahan lama.... 4.................... Asemblaj dinukilkan secara dua dimensi ..3 Ekspresikan Diri Anda Hasilkan sketsa asemblaj berdasarkan tema-tema yang diberi: Tajuk : ...... tiga dimensi atau kedua-duanya sekali..........5 Mengapakah kaedah dan peraturan mengguna alat perlu betul dan relevan dengan asemblaj yang akan dihasilkan? RUMUSAN 1... 2. 3..TOPIK 4 ASEMBLAJ 4. Konsep asemblaj terjadi daripada gabungan.

UJIAN 1 Asemblaj membentuk alam sekitar lebih menarik dan teratur. 8. Model atau bentuk yang dijadikan panduan kepada objek yang sebenar. skru. Asemblaj memerlukan ruang. UJIAN 2 Plagiarism asemblaj mungkin mudah berlaku jika tidak dikawal atau dikuatkuasakan melalui hak cipta terpelihara. tanggam dan ikatan. pandangan. buah fikiran. Biarpun begitu. Di Malaysia asemblaj mula mendapat perhatian secara lebih mendalam selepas 1990-an. Ini bermakna semakin besar gabungan objek yang dibina. Pendapat. 6. 7. bergaya. kesepaduan bentuk dan paksi simetri yang stabil. Pateri.ASEMBLAJ TOPIK 4 5. Komposisi objek membentuk cerita. imitasi. asemblaj boleh digabungkan dengan arca kinetik dan mobail. semakin besar makna dan cerita. Objek digabung melalui teknik kimpalan. Berbagai makna atau maksud. GLOSARI Anggun Ciplak Gagasan Kimpal Konotasi Proto-taip – – – – – – Elok. konotasi makna dan rentetan peristiwa. Mengikut pendapat anda mengapakah situasi ini boleh berlaku? 52 OUM . Apakah yang anda dapat perkatakan mengenai maksud menarik dan teratur dalam konteks alam sekitar melalui pembinaan asemblaj tersebut. Tiru. gam. tampan. bol dan nat.

Ini jelas dilihat pada karyanya “Bird in Space” (L’Oiseau dens l’espace). brek kereta api. Inilah yang menjadikan identiti atau ikutan pengarca stabil. Tapak arca (pedestal) kukuh. kukuh dan mantap. Kebayakan arca Calder bersaiz besar dan menggunakan warna terang. Arca ini berbentuk abstrak. Karyakarya beliau banyak diperbuat daripada bahan terbuang seperti tayar besi. berjisim dan menunjukkan suatu sokongan padu kepada objek atas yang boleh ditafsir dengan berbagai unsur naratif. Stabil berdiri teguh berasaskan bahan binaan. Tidak seperti Calder dan Tinguely. Berasaskan latar beliau sebagai jurutera. 1932 – 1940. Mendapat pendidikan awal di General Trade School dan bekerja sebagai pereka hias dalaman sebelum berpindah ke Paris pada tahun 1952. Switzerland. Lahir pada 1922 di Fribourg. Amerika Syarikat. Brancusi banyak menekankan pada satah permukaan arca atau “surface texture”.TOPIK 5 STABIL TOPIK 5 PENGENALAN STABIL Stabil berasal dari perkataan “stabile” yang bermakna statik. enjin kenderaan dan enjin kilang. Ia diasaskan oleh Alexander Calder pada tahun 1932. menguasai ruang dan menghidupkan persekitaran. Tinguely adalah pengarca relief atau arca timbul sebelum beliau ke Paris.1: Arca stabil OUM 53 . Seorang lagi pengarca stabil ialah Jean Tinguely. Calder banyak dipengaruhi oleh karya Mondrain dan Miro di Paris pada tahun 1930. Pada awal tahun 1960-an. Karya-karya beliau banyak menggunakan pendekatan minimalism dengan cara mempermudahkan satah-satah bentuk. Constantin Brancusi yang berasal daripada Romania pula merupakan pengarca stabil yang lebih kepada “free standing form”. tidak hairanlah mengapa beliau banyak membuat arca daripada besi. Beliau mendapat pendidikan formal di Philadelphia. Rajah 5.

Pisau pemotong 1. memahami konsep arca stabil.STABIL TOPIK 5 OBJEKTIF Di akhir topik ini. yang manakah yang paling dominan? 5. Gergaji besi Gergaji kayu 54 OUM .1 ALAT DAN MEDIA 6.Playar muncung PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN ARCA STABIL 4. dan menghasilkan arca stabil dengan menggunakan bahan sebenar.bahan pematri 2. memahami imbangan. Playar pemotong . 4.Masking tape . Di antara kedua-dua jenis arca ini . 3.gam . Bahan pelekat . Gunting dawai 3. Apakah yang membezakan antara arca stabil dengan arca mobail. pelajar-pelajar akan dapat: 1. 2. mengetahui dan boleh memanipulasikan alat dan media untuk menghasilkan arca stabil. kestabilan dan kesepaduan objek dalam olahan reka bentuk. Gerudi elektrik Pemotong logam 5.

Besi .Bongkah kayu PENGGUNAAN MEDIA UNTUK MENGHASILKAN ARCA STABIL 5.Timah .Bongkah plastik 3.Aluminium Rajah 5.Kepingan plastik . Kayu .2: Penggunaan alat dan bahan stabil 5. Batu marmar .TOPIK 5 STABIL 7.simen putih 2. kepingan logam 6. Bahan-bahan daripada spare-part kereta 1.Kayu keras .1 Stabil Dihasilkan Menggunakan Media Batu Marmar OUM 55 . Plastik . Zink. Plaster of Paris .1. Logam .simen .Batu granit 4.Tembaga .Tunggul kayu .

Seterusnya ruang dipertimbangkan kerana arca stabil banyak diperagakan di luar bangunan dan tanah lapang. unsur keseimbangan bentuk menjadi pertimbangan utama. Di dalam berkarya jenis arca ini.2 Pengenalan Hal Subjek dalam Arca Stabil Sama ada bentuk stabil dipresentasikan secara abstrak atau realis. Manakala keseimbangan yang memihak sebelah kiri atau kanan dipanggil simetri tidak tulen. keseimbangan secara seimbang antara kiri dan kanan terhadap karya dipanggil simetri tulen.4: Stabil yang mempunyai imbangan tidak simetri 56 OUM .1. Garisan simetri Garisan imbangan Rajah 5. Oleh sebab arca ini diperagakan secara “out-door” pemilihan bahan binaan menjadi pertimbangan yang mesti diteliti dan dipatuhi agar ketahanan arca terjamin dan tahan lama.STABIL TOPIK 5 Rajah 5.3: Stabil marmar 5. Keseimbangan adalah ciri utama arca stabil.

1.5: Pemilihan bahan untuk menghasilkan arca stabil OUM 57 .3 Pertimbangan Bahan yang Diperlukan untuk Membuat Arca Stabil Boleh Dirumus Seperti Berikut Rajah 5.TOPIK 5 STABIL 5.

Membandingkan hasil arca stabil dengan arca stabil yang lain. Kesesuaian Bentuk dan Binaan dalam Menghasilkan Arca Stabil Mengenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat dalam sesuatu binaan arca stabil. 3. unsur-unsur seni. Memilih dan menggunakan alat dan media sebagai pengolahan reka bentuk arca stabil.2. 8.1 1. Mengetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan bagi menghasilkan arca stabil. 9. Menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat. 5. Memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan.2 PROSES KREATIVITI MENGHASILKAN ARCA STABIL Rajah 5. 7. 4. Mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu ciptaan dan seterusnya memasang tapak (pedestal). 6. Menghasilkan arca stabil mengikut proses pembuatan. olahan bahan. fungsi dan kemasan.6: Proses kreativiti menghasil arca stabil 5. 2. 58 OUM . Melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan.STABIL TOPIK 5 5.

3 Nyatakan kepentingan pedestal.TOPIK 5 STABIL 10. 11.1 Apakah yang dimaksudkan sebagai bahan terbuang? Mengapakah penting adanya bahan terbuang dalam konteks menghasilkan arca stabil? Latihan 5. Buat garisan-garisan untuk binaan struktur arca pada peringkat seterusnya.3 PROSES MENGHASILKAN ARCA STABIL 1. Mengapakah arca stabil memerlukan pedestal sedangkan arca lain kurang dipentingkan? 5. Contohnya daun kering. Penentuan Hal Subjek Hal subjek yang diambil merujuk kepada alam semula jadi. Bentuk daun kering diteliti dan dieksplorasi terhadap bentuknya. Rajah 5. Latihan 5. Menentukan cara untuk memperagakan arca stabil yang paling sesuai di samping melihat kesannya. Apakah bahagian yang menjadikan stabil menepati spesifikasi yang sebenarnya? Latihan 5. Mempamer dan mempersembahkan arca stabil dan membuat apresiasi mengikut fungsinya.2 Mengapakah kajian simetri pada stabil penting.7: Daun kering OUM 59 .

Rentak liuk dan binaan daun dibentuk dan garisan-garisan mengikut struktur daun mula disurih.9: Gayaan dan rentak stabil 3.8: Evolusi bentuk untuk stabil 2. Bentuk daun dilihat dari pelbagai posisi dan rentak sehingga membentuk satu reka bentuk yang menarik dan tidak lagi mengikut ciri daun. Proses Mencari Rentak atau Era Daun yang Seterusnya Digubah Menjadi Stabil Rentak daun yang dapat dikesan pergerakannya memudahkan untuk menstruktur bentuk dan binaan stabil.STABIL TOPIK 5 Rajah 5. 60 OUM . Rajah 5. Proses Mereka Bentuk dan Menstruktur Daun kering dikaji dan diteliti. Aliran anak panah dilukis untuk memudahkan dapatan stabil yang baik.

Menstrukur dan Menghasilkan Rentak Apabila penstrukturan dibuat. rentak akan mengikuti bentuk baru sebagaimana yang dirancang. Menstruktur Dilakukan dengan melihat rentak objek dan aliran bentuk yang mempengaruhinya. Garisan imbangan simetri dilakar untuk menjadikan bentuk stabil lebih jelas dan menarik. OUM 61 .10: Ritma (rentak) dan pergerakan 4.11: Penstrukturan dan rentak 5.TOPIK 5 STABIL Rajah 5. Rajah 5. Garisan dilukis sepanjang rentak mengikut bentuk.

12: Isi padu stabil 6. 62 OUM . stabil dikeringkan dan seterusnya dicat.STABIL TOPIK 5 Rajah 5. Apabila kerja melekatkan kertas tisu selesai. Rajah 5. Menentukan Kerangka Bentuk dan Isi Padu (Volume) Bentuk stabil semakin jelas dan membentuk konsep seperti yang dirancang. Stabil Telah Siap untuk Diperagakan Stabil di atas dibuat menggunakan dawai mata punai dan kertas tisu yang digam menggunakan kanji.13: Stabil yang telah siap 7.

1 Teliti alam sekitar.TOPIK 5 STABIL Latihan 5.5 Nyatakan ciri-ciri stabil yang baik dan mantap.4 Kajian jisim sesuatu stabil dianggap penting untuk menghasilkan stabil yang mantap dan bermakna. Nyatakan ciri-ciri jisim yang perlu dipertimbangkan dalam konteks tersebut? Puncak Tekstura Garisan simetri Garisan imbangan Pedestal Rajah 5. flora dan fauna.14: Stabil yang telah siap untuk diperagakan Latihan 5. Bagaimanakah bentuk-bentuk semula jadi ini dapat dijana untuk penghasilan stabil? Buat inovasi bentuk dan buat improvisasi warna dan tekstura. Kaji buah-buahan. OUM 63 . Apakah kelainan stabil yang ketara jika dibandingkan dengan arca-arca yang lain? Aktiviti 5.

Tema: Karangan laut 4. Tema: Buah-buahan 2.STABIL TOPIK 5 5. Tema: Flora 64 OUM .1 Ekspresi Diri Anda Hasilkan sketsa stabil berasaskan tema yang berikut: 1. Tema: Fauna 3.3.

3. kenyataan. Justeru itu stabil boleh bersifat simetri tulen dan tidak tulen. GLOSARI Abstrak – Mujarad. 7. Struktur diperlukan sebagai kerangka stabil. Mobail Naratif Pedestal Realis Satah Simetri – – – – – – OUM 65 . Kedua-dua belah sama. Stabil perlukan ruang dan persekitaran. Peragaan stabil lebih banyak dibuat di luar. 2. Berasaskan latar beliau sebagai jurutera. barang-barang domestik rumah. Ia diasaskan oleh Alexander Calder pada tahun 1932. seimbang. Stabil perlukan simetri yang baik. Contohnya: arca di luar bangunan menggunakan kemasan cat alas. 4. 6. pengkesahan. Calder banyak dipengaruhi oleh karya Mondrain dan Miro di Paris pada tahun 1930. figura manusia dan binatang. Kebanyakan arca Calder bersaiz besar dan menggunakan warna terang. Berunsur cerita.TOPIK 5 STABIL RUMUSAN 1. 9. Stabil berbentuk realis dan abstrak. 5. Maujud. Stabil boleh dihasilkan menggunakan pelbagai alat dan bahan yang hampir sama dengan arca-arca yang lain. Seterusnya dilengkapkan dengan bahan yang sesuai dengan konsep arca. Kemasan stabil berkaitan dengan kesesuaian peragaan. alat senjata. 8. niskala – tidak dapat dilihat atau dirasa dengan pancaindera. tidak hairanlah mengapa beliau banyak membuat arca daripada besi. Tapak arca atau tugu. Kebanyakan stabil realis mengambil imej daripada bentuk alam semula jadi seperti buah-buahan. Contoh. cat kilat dan krom. Beliau mendapat pendidikan formal di Philadelphia. Pedestal diperlukan untuk membentuk konsep stabil yang lebih mantap. kertas lukisan. Arca gantung yang boleh bergerak atau berfungsi. Inilah yang menjadikan identiti atau ikutan pengarca stabil. Amerika Syarikat. Permukaan yang rata.

STABIL TOPIK 5 UJIAN 1 Hasilkan sebuah stabil menggunakan kotak mancis. Tunjukkan bagaimana proses ini boleh ditunjukkan secara jelas sehingga terbentuknya stabil. UJIAN 2 Mengapakah simenfero menjadi popular mutakhir ini untuk menghasilkan stabil? Apakah hujah anda yang mengatakan bahawa simenfero melibatkan reka bentuk yang kukuh tetapi murah? 66 OUM . plywood. gam dan kertas tisu.

Suatu kehebatan Calder dalam penghasilan mobail ini ialah elemen geometri yang diadaptasi berasaskan kepingan logam industri dan disusun secara sekuen untuk menghasilkan suatu urutan yang terancang dan teraputik. memahami dan membezakan arca mobail dengan arca yang lain. 2. beburung yang berterbangan dan serangga yang berdesir. OUM 67 . mobail boleh membentuk suatu fenomena baru di ruang udara dan bahagian atas bangunan. mobail disepadukan dengan mesin dan jentera yang boleh bergerak melalui kawalan secara manual atau automatik dan terhasillah mobail kinetik. pokok. ombak yang berdeburan menjadi sebahagian ciri mobail kinetik yang menjadi perhatian pengarca. 3. memahami konsep mobail dan konsep peragaannya. Idea wau yang berdengung di udara. dan mengaplikasikan pemahaman mobail kepada sketsa dan penghasilan mobail. muncullah idea untuk mengapungkan atau menggunakan ruang atas udara sebagai kaedah menampilkan dalam peragaan arca yang seterusnya diterima sebagai karya seni. OBJEKTIF Di akhir pelajaran ini pelajar dapat: 1. mobail dibina melalui pemahaman konstruktivisme dan teori kecerdasan pelbagai. Mobail kinetik yang diberi tajuk Flamingo (1974). unggas berterbangan.1976) iaitu seorang pengarca dan jurutera Amerika Syarikat. Apabila dunia inginkan perubahan. Arca mobail yang sifatnya boleh bergerak digelar juga sebagai mobail kinetik. 4. 5. gunung dan pulau. Arca mobail dipelopori oleh Alexander Calder (1898. Arca sedemikian dinamakan sebagai mobail. Calder telah menghasilkan monumen di tempat umum dan menjadi perangsang kepada seniman untuk mereka bentuk yang yang lebih menarik dan canggih.TOPIK 6 MOBAIL TOPIK 6 PENGENALAN MOBAIL Ketika pengarca mencari satu konsep baru dan tersendiri. Myxomatose (1953) dan Pisson Volant mengadaptasikan bunyi dedaunan. Ia diperkenalkan pada awal tahun 1930-an.

Trap and Fish Tail.2: Alexander Calder Myxomatose (1953) Rajah 6.MOBAIL TOPIK 6 Rajah 6. 1957 68 OUM .1: Mobail karya Alexander Calder.3: Alexander Calder: Poisson Volant. 1939 Rajah 6.

1 Merujuk kepada alam sekitar.2. Playar .ragum meja 2.ragum apit . Gerudi eletrik + Pelbagai jenis mata gerudi 1.1 PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN MOBAIL 4. Apakah kekangan-kekangan yang mungkin anda tempohi dalam proses penghasilan mobail tersebut? OUM 69 .1 ALAT DAN MEDIA Alatan 7. Gunting dawai/zing .1 6. kepingan logam. senaraikan bahan-bahan yang boleh anda dijadikan arca mobail.gergaji besi Rajah 6. Tukul besi Tukul kayu Ganden kayu Tukul kepala muncung 5.1.4: Penggunaan alatan untuk menghasilkan mobail Aktiviti 6.playar pemotong .TOPIK 6 MOBAIL 6. Alat pengimpal termasuk bahan pematri.1 Bagaimanakah faktor pesekitaran boleh dijadikan sebagai rujukan utama di dalam menjalankan aktiviti mobail di tempat anda bertugas? Latihan 6.playar muncung . Pemotong besi – gergaji besi elektrik 6. Ragum .playar pengapit 6.besi dan bar besi 3.

playar pemotong dan playar pengepit. gam gajah. scrapper. gergaji jig. Pelbagai jenis pahat: pahat mata bulat. pahat mata lengkung. sarung tangan kulit. berus keluli. pahat mata rata. tukul kepala dempak dan lonjong. 70 OUM . angkup dalam. kertas pasir. rod besi. span.1. pahat ukir. sesiku sudut. playar pengapit. ganden logam. thinner. Angkup luar. berus dawai. Ganden besi. batu asah. berus gigi.MOBAIL TOPIK 6 6. pahat penebuk.2 Alatan Untuk Menghasilkan Mobail Gerudi dan mata gerudi. ragum meja dan pengalas untuk kerja mengetuk. spanar hidup kecil dan besar.

Kepingan plastik/perspek PENGGUNAAN BAHAN/ MEDIA UNTUK MENGHASILKAN MOBAIL 2. zink Rajah 6. Aluminiam/ kepingan aluminium. Tanah liat/kepingan tembikar 9.6: Mobail berasaskan sumi Rajah 6.1. Bahan buangan dari ciptaan manusia 1. Dawai Tali tangsi 3. Kepingan tembaga Kepingan timah. loyang 6.7: Mobail berasaskan pelbagai bahan OUM 71 .TOPIK 6 MOBAIL 6.3 Media Mobail 7. 4.5: Penggunaan bahan untuk menghasilkan mobail Rajah 6. Kertas tebal/ Straw board. Cermin/ kepingan kaca 5. Fiber glass 8.

MOBAIL

TOPIK 6

6.1.4

Media untuk Menghasilkan Mobail

Kepingan logam mengikut jenis dan bungkah keluli serta ketulan besi yang boleh dijadikan sebagai asas untuk pembentukan mobail.

Kepingan perspek dan kepingan plastik yang menjadi pilihan utama pengarca mobail kerana sifatnya yang ringan dan tahan lasak. Ia digabungkan dengan media lain termasuk penggunaan cat untuk mendapatkan penampilan yang bermakna dan mapan.

Pelbagai kertas untuk dijadikan mobail. Kertas tebal seperti maounting board, straw board, hard-board, kertas conqueror, box-board yang boleh dimplimentasikan di bahagian ruang dalam bangunan.

Latihan 6.2
Jika tema dan subjek mobail yang akan dihasilkan berasaskan karangan laut, apakah alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan mobail tersebut?

72

OUM

TOPIK 6

MOBAIL

6.1.5

Bagaimana Proses Mobail Dihasilkan?

Menggunakan skru, bol dan nat Jahitan Kimpalan

Proses Mobail
Ikatan Gam plastik

Tanggam

Rajah 6.8: Bahan yang digunakan untuk membentuk mobail

6.1.6

Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Mobail

Mobail direka bentuk melalui perancangan yang jitu dan teliti. Perancangan ini dilakukan dengan mengambil kira pelbagai kesesuaian alat dan bahan, tema dan subjek serta olahan idea yang berpandukan kepada asas seni dan prinsip seni reka. Perkara-perkara berikut menjadi perhatian utama di dalam penghasilan mobail; x x Menentukan subjek dan tema – Subjek dan tema ini mungkin berkaitan dengan isuisu semasa, kritikan, sindiran, saranan dan nukilan pengarca. Menentukan alat dan media – Setelah subjek dan tema di atas di pilih, perancangan pemilihan alat dan bahan menjadi kriteria yang penting. Pemilihan alat dan bahan mengambil kira keberkesanan dan relevannya hal subjek yang ingin diutarakan. Ciriciri bahan yang dipilih seharusnya tahan lama dan lasak kepenggunaannya. Bahan yang tidak lasak, mudah pecah, mudah rosak tidak wajar diaplikasikan dalam penghasilan mobail. Membuat tumbnail-print (membuat lakaran-lakaran kecil). Apakah pentingnya thumbnail-print? Sebelum sesuatu mobail dihasilkan, kita seharusnya melobi gagasan-gasasan dan pengideaan melalui konsep trial and error. Sketsa-sketsa mengenai hal subjek dan tema yang ingin dinukilkan seharusnya dihasilkan atau diperbanyakkan dapatannya. Daripada sejumlah besar sketsa ini tentunya ada yang mantap dan hebat yang tentunya pilihan yang sedemikian inilah yang dipilih.

x

OUM

73

MOBAIL

TOPIK 6

x

Memilih salah satu lakaran yang terbaik – Pilih lakaran atau sketsa yang baik. Ciri baik dalam kriteria pemilihan ini berkaitan dengan penampilan asas seni reka yang mantap dan berketrampilan. Kemampuan menterjemah lakaran kepada mobail yang sebenar juga menjadi kriteria penting dalam pemilihan lakaran tersebut. Memperinci lakaran – Setelah memilih lakaran yang terbaik, fikirkanlah untuk memperkemaskan lagi reka bentuknya. Ia mengambil kira bahan, alat, tema, tempat peragaan dan konsep keseluruhan termasuk estetika dan etika dari mobail yang akan dihasilkan nanti. Membuat karya/mobail – Buat kerangka dalam dan luar. Fikirkan aspek ruang, saiz mobail, keteguhan dan kesesuaian kerangka dengan dapatan. Kesemuanya diselaraskan dengan bahan dan alatan, kos pembinaan dan masa yang diperlukan.

x

x

6.1.7

Proses Membentuk Mobail

Setelah penyediaan lakaran idea selesai proses berikut merupakan urutan penghasilan mobail.

1. Membuat model kecil atau prototaip

4. Kemasan dan peragaan/ persembahan

PROSES
MEMBENTUK

MOBAIL

2. Membuat kerangka atau struktur

3.Membuat mobail yang sebenar
Rajah 6.9: Proses membentuk mobail

74

OUM

TOPIK 6

MOBAIL

6.2
6.2.1

PERSEMBAHAN HASIL KERJA
Ekspresi Diri

Persembahan hasil kerja yang baik dizahirkan melalui proses artistik yang diekspresikan melalui alat dan bahan, penguasaan unsur seni, prinsip seni dan strukur seni. Ia diolah dengan mengambil pertimbangan-pertimbangan yang paling ideal dan bersistematik. Seterusnya hasilan ini mengambil kira kepada beberapa ciri yang berikut: 1. Bentuk Mobail Menepati Tema dan Tajuk

Tema adalah gambaran mesej yang ingin disampai dan dikongsi oleh pengarca kepada pemerhati. Lazimnya isu-isu semasa menjadi pilihan tema pengarca kerana keselarian isu dan minat pemerhati mengikut faktor semasa. Namun begitu, latar belakang minat pengarca juga boleh menjadi pilihan kerana ekspresi dalaman pengarca yang ingin dikongsi kepada umum. Misalnya, persoalan kepincangan masyarakat, isu agama dan gelagat politik semasa. 2. Bahan Binaan Mobail Sesuai dengan Tujuan Hasilan

Pilihan bahan penting kerana sifat bahan menentukan ketahanan dan kesesuaian mobail yang akan dihasilkan. Seringkali bahan binaan yang tahan lasak dan kuat digunakan untuk mobail di luar. Sebaliknya, bahan-bahan yang kurang lasak di dalam bangunan dan di tempat yang bertutup. Ringkasnya bahan binaan ini boleh diklasifikasikan kepada dua iaitu mobail diluar dan mobail di dalam bangunan atau tempat yang tertutup.

KLASIFIKASI BAHAN MOBAIL

LUAR DAN TERDEDAH x Keluli x Besi x Timah x Tembikar x Aloi x Marmar

DALAM DAN TERTUTUP x Plastik x Kayu x Kertas x Tembikar x Aluminium x Bahan terbuang

Rajah 6.10: Klasifikasi bahan mobail

OUM

75

Tidak ada ertinya sesuatu mobail yang diperagakan sekadar dalam tempoh waktu yang pendek kerana tidak lasak dan tidak kuat. Asli. Tujuannya jelas. Pastikan ia Kuat. Harmoni dan Kesatuan yang Menarik Rentak Imbangan Pergerakan Harmoni APLIKASI PRINSIP REKAAN MOBAIL Warna Kontra Rajah 6. Unik dan Berketrampilan Keaslian. Ia boleh dilakukan dengan melakukan tindakantindakan yang berikut: 76 OUM .11: Aplikasi prinsip rekaan mobail 6. Pergerakan. keunikan dan ketrampilan boleh dihasilkan melalui proses kreativiti yang tinggi. Mobail perlu mempunyai jangka hayat yang panjang. Mobail juga perlu kukuh kerana peragaan diluar seringkali diancam oleh proses pengluluhawaan dan bencana alam. Tidak cukup dengan kukuh semata-mata. Pemerhati ada kemungkinan menyentuh dan mengusik mobail tersebut. pergerakan dan kontra bahan diteliti dan dinilai berkali-kali. keliutan dan ketahanan bahan perlu diambil pertimbangan. untuk penampilan karya yang simple tetapi menarik. Kontra. 5 Mengaplikasi Prinsip-prinsip Rekaan seperti Rentak. Imbangan. tetapi juga selamat terhadap pemerhati dan pengunjung. Warna. 4. Adunan rentak. Tambahan pula kelainan bahan mempunyai cara atau teknik adunan yang berbeza dan kesesuaiannya. Jauhi plagiarism dan hasilan klise.MOBAIL TOPIK 6 3. Kepelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik. Kukuh dan Selamat Soal kekuatan. Membentuk Suatu Komposisi Gubahan yang Artistik Menyusun atur komposisi bahan penting untuk artistik bahan dan mobail.

2 Kemahiran Mengaplikasikan Alat. Ramalan kepada reka bentuk baru dan bersifat futuristik. Daripada beberapa “tumbnail-print” yang dihasilkan. penelitian dan rumusan pro-aktif Cuba jaya yang tidak kenal erti putus asa. rancangkan pemilihan alat dan bahan yang berkaitan bertujuan untuk membuat penghasilan mobail mengikut pilihan yang terbaik. 2. fikirkan kaedah. Rajah 6. minyak kayu. emulsi. Bagi tujuan peragaan yang menarik dan berkesan. Konsep ambient perlu dipetimbangkan untuk peragaan yang baik. Fikirkan lokasi peragaan dan isu yang ingin ditonjolkan. cat kilat. cat alas. Fikirkan soal kemasan. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. varnish. labuci. tema dan hal benda (subject-matter).2. 6. manik boleh diaplikasikan pada mobail.TOPIK 6 MOBAIL x x x x x Suatu penampilan yang baru – penemuan melalui percubaan Inovasi atau improvisiasi yang positif Pemerhatian. Namun. perada. Pilih satu thumbnail-print yang baik. ruang peragaan dan persekitaran perlu diteliti dan difahami. lazimnya mobail tidak terlalu “fancy” 5. bahan penyudah seperti syelek. kaedah menggantung. Bagi tujuan peragaan yang menarik. 3.12: Kemahiran-kemahiran dalam mengaplikasi alat dan bahan mobail OUM 77 . teknik dan tata aturan penggunaan alat dan bahan untuk penghasilan mobail 4. Kesesuaian dengan pemilihan bahan dan alat yang dikaitkan dengan tajuk.

13 di atas.2. Jika anda bercadang untuk menghasilkan mobail berasaskan alat dan bahan di atas. apakah jenis mobail yang sesuai dihasilkan? Apakah bahan tambahan yang anda perlukan? 6.14: Mobail daripada pelbagai bahan 78 OUM .3 Apresiasi Mobail Garisan simetri Karangan laut Batang aluminium Rajah 6.3 Teliti Rajah 6.13 Latihan 6.MOBAIL TOPIK 6 \ Rajah 6.

Tajuk dan tema yang sesuai Rajah 6. buat apresiasi seni mengenai karya di atas.16 Latihan 6. Pilihan reka bentuk berasaskan warna dan padanan imej 1.4 Mobail diatas dihasilkan oleh Alexander Calder dan diberi tajuk “Antennae with Red and Blue Dots” Berpandukan mobail di atas. Latihan 6.15: Apresiasi mobail Rajah 6.TOPIK 6 MOBAIL Apresiasi mobail dilakukan berpandukan empat perkara berikut: 4. Kesesuaian secara keseluruhan 2. Alat dan bahan yang sesuai APRESIASI MOBAIL 3.5 Mengapakah mobail tidak perlu fancy? Apakah mobail berfungsi yang sering diaplikasi sebagai sambuatan hari perayaan Tahun Baru Cina? OUM 79 .

5. penyerapan Di sekeliling. ciplak Alat pengapit 80 OUM . Simetri mobail boleh bersifat tulen atau tidak tulen. puncak gunung. jahitan dan tanggam. Kemasan mobail boleh dilakukan dengan menyapukan bahan penyudah seperti syelek. 6. Bagaimanapun apungan yang baik berkaitan dengan bahan yang ringan. bangunan peringatan Peniruan. tipis dan tahan lama. imitasi. berhias Berkaitan masa hadapan Gergaji yang boleh bergerak mengikut kelok-kelok Halangan. di sekitar Beraneka warna. gam plastik. basi Luluh oleh faktor hawa Dilakukan dengan tangan Patung. skrew. Alat dan bahan mempengaruhi bentuk mobail. Konsep mobail dikaitkan dengan objek apungan di udara tetapi mempunyai konsep simetri yang menarik. 2.1976) iaitu seorang pengarca dan jurutera Amerika Syarikat.MOBAIL TOPIK 6 RUMUSAN 1. varnish. dalam dewan. 4. Cantuman komponen mobail dibuat secara pateri/ kimpalan. antara bangunan dan bilik darjah. Manakala peragaan di tempat tertutup mungkin dilakukan di dalam bangunan. 7. cat kilat atau emulsi. Peragaan mobail boleh dilakukan di tempat terbuka seperti di padang. 3. GLOSARI Adaptasi Ambient Fancy Futuristik Gergaji jig Kekangan Konstruktivisme Klise Luluhawa Manual Monumen Plagiarism Ragum Penyesuaian. tanah lapang. puncak bangunan dan puncak pokok. Mobail dipelopori oleh Alexander Calder (1898. rintangan Aliran kefahaman dalam pembinaan Biasa. common.

TOPIK 6 MOBAIL UJIAN 1 Apakah yang dimaksudkan mobail kinetik? Bincangkan bagaimana mobail kinetik dihasilkan. UJIAN 2 Kaji secara teliti reka bentuk mobail. Bagaimanakah reka bentuk ini dipengaruhi oleh faktor alam sekitar dan objek-objek ciptaan Tuhan? OUM 81 .

Dengan melihat model tersebut kita menjadi lebih mudah untuk memahami bentuk keseluruhan objek tersebut.1 DEFINISI Pengertian model adalah diertikan sebagai pengembaran sesuatu sehingga kita menjadi lebih jelas memahaminya. 2. Dengan melihat model tersebut kita menjadi lebih mudah untuk memahami bentuk keseluruhan objek tersebut.1. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat: 1. 3. Model statik adalah model yang dibuat hanya untuk gambaran tetap yang tidak bolah berubah. mengetahui apa yang dimaksudkan dengan model dan fungsinya. 7. dan memahami konsep model sebagai alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh gambaran tiga dimensi (3D) bagi sesuatu objek. Model Dinamik adalah model yang dibuat mengikut kesesuaian bentuk yang boleh diubah pergerakan mengikut kehendak.1 x x x x x x x x Alat dan Media Mountinbord Polystrin Gam serbaguna Pisau Gunting Warna Kertas warna Span bunga 82 OUM . Model kawasan merupakan suatu bentuk ilustrasi yang menunjukkan satu kawasan yang dibuat dalam bentuk 3D yang sederhana. 7.MODEL TOPIK 7 TOPIK 7 PENGENALAN MODEL Model dapat digambarkan dengan pandangan dua dimensi (2D) tetapi pada pandangan ini hanya beberapa bahagian sahaja yang dapat ditunjukkan tetapi dengan pandangan 3D setiap penjuru sesuatu objek dapat di lihat dan dapat diketahui jika terdapat error pada sesuatu bahagian tersebut. memahami dan dapat memilih bahan-bahan yang sesuai untuk penyediaan membuat model.

ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis model yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis-jenis bahan).2. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Idea Merupakan proses awal bagi menentukan jenis model yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dipersetujui. Model yang akan dihasilkan bergantung kepada jenisnya seperti model rumah.2. Setiap model yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya. 7.1 APLIKASI ALAT.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat model.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesebuah model. kereta bangunan dan sebagainya. OUM 83 .TOPIK 7 MODEL x x Simen harder Kertas pasir Teknik x x x x x Cantuman Luakkan Gam Kimpalan Acuan 7. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahanan model tersebut.2. Teknik yang digunakan berbeza-beza bergantung kepada jenis model yang akan dihasilkan. 7.2 7.

3 PERSEMBAHAN HASIL KERJA ATAU PROSES PENGHASILAN MODEL 84 OUM .MODEL TOPIK 7 7.

TOPIK 7 MODEL OUM 85 .

MODEL TOPIK 7 86 OUM .

TOPIK 7 MODEL OUM 87 .

MODEL TOPIK 7 88 OUM .

membentuk suatu gubahan yang menarik serta dapat memberi penjelasan yang tepat. OUM 89 . 5. 4.4.TOPIK 7 MODEL 7. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pereka. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat model. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap bentuk model yang akan dipersembahkan. kontra. Kesesuaian secara keseluruhan. Mempunyai daya tarikan semasa dipamerkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. 3.4 7. Penampilan model yang kontemporari akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan bentuk-bentuk model yang bersesuaian dengan keadaan semasa. RUMUSAN Proses membentuk dan membuat model merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian bentuk model tersebut.4. 6. Pilihan reka bentuk. warna dan padanan imej mengikut tema dan kesesuaian semasa.2 Apresiasi Dengan berpandukan model yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses penghasilan model 1. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik. Proses stailisasi dan penambahbaikan agar bersesuaian dengan keadaan semasa. Model menepati tema dan tajuk. 5. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan dengan keadaan semasa dan boleh diperolehi dengan mudah serta kos yang rendah. imbangan dan kesatuan yang menarik. warna. 7. 2. 2.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan atau hasilan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti pergerakan. 3. 4. Tajuk dan tema yang sesuai serta menepati. Model yang dihasilkan perlu diberi penekanan dari aspek ketahanan dan keselamatan.

UJIAN 2 Penampilan hasil kerja yang baik dan cemerlang perlu mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Pengubahsuaian menarik. Masa kini. Luahan idea/perasaan/senteman.MODEL TOPIK 7 GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif – – – – Warna serbuk. kepada yang lebih baik dan Imaginasi Kontemporari – – UJIAN 1 Dalam proses penyediaan model. Kerangka idea. nyatakan dan huraikan ciri-ciri yang tersebut. 90 OUM . nyatakan dan huraikan prinsip-prinsip rekaan yang perlu diterapkan. Penghargaan.

memahami bahawa boneka dihasilkan melalui berbagai teknik dan kaedah. harmoni dan kadar banding dalam proses binaan dan membentuk. Boneka juga memberi kesedaran imbangan. memahami dan mengetahui jenis-jenis boneka. dan ia memberikan peluang untuk mencipta suatu alam khayalan. 8.1 1. sesuai untuk kanakkanak peringkat rendah.2.2 8. dan mengetahui teknik-teknik mempersembahkannya. Boneka merupakan suatu punca yang baik untuk menimbulkan kuasa imaginasi kanak-kanak. Boneka dihasilkan dengan mencantumkan pelbagai bentuk untuk menghasilkan objek boneka.1 DEFINISI Boneka adalah sejenis permainan anak-anakan. 3. Boneka boleh menghidupkan watak ciptaan seperti haiwan dan benda-benda lain. 1.TOPIK 8 BONEKA TOPIK 8 PENGENALAN BONEKA Boneka adalah sejenis hasil kerja tangan yang berbentuk permainan. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat. 2. MEDIA DAN TEKNIK Jenis-jenis Boneka Boneka Piring Kertas Boneka ini diperbuat daripada piring kertas dan boleh dibeli di kedai. Boneka tangan boleh dikatakan jenis yang popular sekali di sekolah dan jenis yang ringkas ini boleh dibuat oleh kanak-kanak. untuk menghasilkan boneka dan cara 8. Ia dibentuk dalam dua atau tiga dimensi. OUM 91 . APLIKASI ALAT.

Masukkan bilah kayu ke dalam lubang kain dan lekatkan lehernya dari dalam kain dengan menggunakan pita litup.BONEKA TOPIK 8 Rajah 8. Untuk membuat rambut kerinting.1: Boneka piring kertas Alat dan Bahan x x x x x x x x Piring kertas Dawai halus Pelekat Gunting Kayu atau buluh Kain reja (perca) Tali Pita litup Cara Membuatnya Lukiskan satu muka di atas piring kertas dengan menggunakan dakwat. potong jalur-jalur kertas berwarna dan lurutkannya dengan pisau tumpul dan tampalkan pada tepi piring sebagai rambut. 92 OUM . lekatkan bilah kayu di belakang piring.Kemudian dengan menggunakan pita litup. Gunting dan lubangkan di tengah-tengah kain belacu atau kain reja.

Rajah 8. Bekas alat-alat elektrik sesuai untuk membentuk boneka ringkas dan ia boleh dibuat dengan mudah.TOPIK 8 BONEKA 2. Kayu buluh/rot kayu Pensil Gam Kertas pasir Gunting Pita litup Pisau Berus gam Warna tempera OUM 93 . Boneka Polistirena Polistirena yang berbagai-bagai bentuk boleh digunakan untuk membuat boneka.2: Boneka polisterina Alat dan Bahan x x x x x x x x x x Polistirena.

Rajah 8. Dawai kokot Dua beg kertas Pita litup Rot kayu Kertas tisu lembut 94 OUM . hidung dan mulutnya dengan sebatang pensil. Kertas berwarna Gam kanji Cat air atau krayon. Kemudian tampalkan telinga pada tepi kotak. Boneka Beg Kertas Beg kertas boleh digunakan untuk membuat topeng atau boneka. Ia sangat sesuai untuk kanak-kanak kerana ia mudah dibuat. Gunakan sebatang kayu buluh sebagai tangkai.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuatnya Korek mata. Bola polistirena boleh digunakan untuk membuat boneka tangan 3.3: Boneka beg kertas Bahan-bahan dan Alat x x x x x x x x x Gunting.

Warnakan muka boneka dengan menggunakan cat air.Masukkan gumpalan surat khabar tersebut ke dalam beg kertas. Bina ciri-ciri muka dengan menggunakan kertas tisu lembut. Rajah 8. Ikat leher beg kertas dengan menggunakan pita litup Ratakan bucu beg kertas tersebut.4: Boneka silinder Alatan dan Bahan-bahan x x x x x x x x Kertas warna Pollistirena Penutup botol Gabus Pisau Tali Gunting Gam OUM 95 . Sapukan gam seluruh permukaan hadapan untuk membentuk muka.TOPIK 8 BONEKA Cara Membuatnya Gumpalkan surat khabar pada hujung rot kayu dan lekatkan gumpalan itu dengan menggunakan dawai kokot. Buat rekaan baju dengan menggunakan kain reja. 4. Boneka Silinder Boneka silinder adalah boneka yang mudah dibuat dan juga menarik.

Rajah 8.5: Boneka wayang kulit 96 OUM . kita perlu membuat satu tiub kecil dari kad manila dan lekatkan pada bahagian dalam boneka itu. maka bahan-bahan moden terpaksa dicari dan diperkenalkan sebagai bahan menggantikan buatan cara tradisional di atas.50 cm. Bahan-bahan yang digunakan sebagai pengganti yang mudah diperolehi ialah filem pancaran – X yang terpakai. Boneka Wayang Kulit Boneka wayang kulit direka secara tradisional dari kulit kerbau. Proses untuk membuat boneka wayang kulit tidak begitu rumit dan bahan-bahanya senang diperolehi. Kebiasaannya watak seorang hero digambarkan dengan sifat muka yang kacak dan hidung yang mancung. Apabila sudah menentukan jenis boneka yang hendak dibuat maka bolehlah mula memotong bahan-bahan yang hendak ditampal pada silinder tersebut untuk permukaan mukanya. perut yang buncit dan dicat dengan warna yang garang. Apabila kita memasukkan jari ke dalam tiub kecil itu. Permainan wayang kulit dipercayai satu permainan yang pertama mencipta kesenian gerak dan tampak seolah-olah hidup jika ia dilakunkan dengan baik.5 cm atau 25 cm x 40. Manakala sifat watak penjahat digambarkan dengan mata yang besar. kepingan plastik yang tebal dan kertas bod. 5. Gulungkan kertas tebal ini supaya berbentuk silinder.. Ini ialah asas kepala boneka. Stapel atau lekatkan tepinya dengan kanji supaya ia sentiasa berbentuk silinder. Untuk makluman dalam lakonan wayang ia merupakan satu siri dari siri-siri kartun. Untuk menyediakan boneka itu. Disebabkan kulit kerbau sangat sukar didapati. kita akan dapat mengendalikan boneka itu dengan sempurna. hidung yang besar.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuat Potong sekeping kad manila yang berukuran 20 cm x 27. Setelah membuat bentuk asasnya. kita boleh menentukan apa jenis watak yang hendak dibentuk dari silinder masing-masing. Adalah wajar sesebuah boneka sengaja dilebih-lebihkan sifatnya bagi menambahkan wataknya dengan lebih jelas.

Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas di mana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditontoni dengan bahagian badan dan kepala sahaja. Oleh kerana bahagian kepala merupakan bahagian yang paling penting. Rajah 8.TOPIK 8 BONEKA Alatan dan Bahan-bahan yang Diperlukan x x x x x x x x x 6. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. Kertas pasir Tukul Seketul kayu Newsprint Gunting Pemotong NT Penebuk mata bulat Gam yang kuat Cat tempera atau cat minyak Boneka Sarung Tangan Boneka ini merupakan jenis boneka yang paling mudah dibuat.6: Boneka sarung tangan OUM 97 . ia mempunyai bahagian kepala. bahagian pakaian.

Boneka yang telah siap sedia untuk dilakonkan. 5. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. Catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Idea Merupakan proses awal bagi menentukan jenis boneka yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahagian jenis-jenis boneka. 8. Gunting mengikut garisan pengguntingan. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. Setiap boneka yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenis- 98 OUM . Terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. 8. 2. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis boneka yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis-jenis boneka). 8. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. Pembentukan watak-watak juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar boneka yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton. Lipat kain belacu sekali.1 APLIKASI ALAT. 7.3. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahan boneka tersebut.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat boneka.3. 6. ini garisan pengguntingan.BONEKA TOPIK 8 Alat dan Bahan x x x x x x Kain belacu/sarung tangan Pensil Gunting Jarum Benang jahit dan benang bulu Berus cat Cara Membuatnya 1. 3. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan.3.3 8. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. 4.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu boneka.

3. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. Kesesuaian secara keseluruhan. RUMUSAN Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. 3. 8.TOPIK 8 BONEKA jenis boneka). 5.4. 8. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. pastikan ia tahan dan selamat. 5.5 APRESIASI Dengan berpandukan boneka yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat boneka 1. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan. 2. 2. warna. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. 4. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik. Watak menepati tema dan tajuk. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis boneka. OUM 99 . imbangan dan kesatuan yang menarik.4 8. pergerakan. Tajuk dan tema yang sesuai. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis boneka yang akan dihasilkan. Proses stailisasi . Boneka yang dihasilkan. menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak. kontra. 6. membentuk suatu gubahan yang menarik.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat boneka. 4. Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan.

imbangan dan kesatuan dalam penghasilan boneka. Kerangka idea. UJIAN 2 Apresiasi adalah proses menilai dan melihat hasil karya yang telah dihasilkan. pergerakan. warna. dalam melihat karya yang telah dihasilkan bincangkan aspek-aspek yang perlu diambil kira dalam proses apresiasi. Masa kini. kontra. Luahan idea/perasaan/senteman.BONEKA TOPIK 8 GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari – – – – – – Warna serbuk. 100 OUM . kepada yang lebih baik dan UJIAN 1 Bincangkan kepentingan penerapan Prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. Penghargaan. Pengubahsuaian menarik.

Boneka juga memberi kesedaran imbangan. 1.1 DEFINISI Boneka adalah sejenis permainan anak-anakan. sesuai untuk kanakkanak peringkat rendah.2. 3. harmoni dan kadar banding dalam proses binaan dan membentuk. memahami dan mengetahui jenis-jenis boneka.TOPIK 8 BONEKA TOPIK 8 PENGENALAN BONEKA Boneka adalah sejenis hasil kerja tangan yang berbentuk permainan.2 8. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat. 8. Boneka merupakan suatu punca yang baik untuk menimbulkan kuasa imaginasi kanak-kanak. Boneka boleh menghidupkan watak ciptaan seperti haiwan dan benda-benda lain. Boneka tangan boleh dikatakan jenis yang popular sekali di sekolah dan jenis yang ringkas ini boleh dibuat oleh kanak-kanak. OUM 91 . APLIKASI ALAT. 2. untuk menghasilkan boneka dan cara 8. Boneka dihasilkan dengan mencantumkan pelbagai bentuk untuk menghasilkan objek boneka. Ia dibentuk dalam dua atau tiga dimensi.1 1. MEDIA DAN TEKNIK Jenis-jenis Boneka Boneka Piring Kertas Boneka ini diperbuat daripada piring kertas dan boleh dibeli di kedai. dan mengetahui teknik-teknik mempersembahkannya. memahami bahawa boneka dihasilkan melalui berbagai teknik dan kaedah. dan ia memberikan peluang untuk mencipta suatu alam khayalan.

BONEKA TOPIK 8 Rajah 8. potong jalur-jalur kertas berwarna dan lurutkannya dengan pisau tumpul dan tampalkan pada tepi piring sebagai rambut. Untuk membuat rambut kerinting. Masukkan bilah kayu ke dalam lubang kain dan lekatkan lehernya dari dalam kain dengan menggunakan pita litup.1: Boneka piring kertas Alat dan Bahan x x x x x x x x Piring kertas Dawai halus Pelekat Gunting Kayu atau buluh Kain reja (perca) Tali Pita litup Cara Membuatnya Lukiskan satu muka di atas piring kertas dengan menggunakan dakwat. Gunting dan lubangkan di tengah-tengah kain belacu atau kain reja. 92 OUM . lekatkan bilah kayu di belakang piring.Kemudian dengan menggunakan pita litup.

Bekas alat-alat elektrik sesuai untuk membentuk boneka ringkas dan ia boleh dibuat dengan mudah. Kayu buluh/rot kayu Pensil Gam Kertas pasir Gunting Pita litup Pisau Berus gam Warna tempera OUM 93 . Rajah 8. Boneka Polistirena Polistirena yang berbagai-bagai bentuk boleh digunakan untuk membuat boneka.2: Boneka polisterina Alat dan Bahan x x x x x x x x x x Polistirena.TOPIK 8 BONEKA 2.

Gunakan sebatang kayu buluh sebagai tangkai. Kertas berwarna Gam kanji Cat air atau krayon. hidung dan mulutnya dengan sebatang pensil. Bola polistirena boleh digunakan untuk membuat boneka tangan 3. Dawai kokot Dua beg kertas Pita litup Rot kayu Kertas tisu lembut 94 OUM .BONEKA TOPIK 8 Cara Membuatnya Korek mata. Boneka Beg Kertas Beg kertas boleh digunakan untuk membuat topeng atau boneka. Ia sangat sesuai untuk kanak-kanak kerana ia mudah dibuat. Rajah 8.3: Boneka beg kertas Bahan-bahan dan Alat x x x x x x x x x Gunting. Kemudian tampalkan telinga pada tepi kotak.

Ikat leher beg kertas dengan menggunakan pita litup Ratakan bucu beg kertas tersebut.4: Boneka silinder Alatan dan Bahan-bahan x x x x x x x x Kertas warna Pollistirena Penutup botol Gabus Pisau Tali Gunting Gam OUM 95 . 4. Warnakan muka boneka dengan menggunakan cat air. Boneka Silinder Boneka silinder adalah boneka yang mudah dibuat dan juga menarik. Bina ciri-ciri muka dengan menggunakan kertas tisu lembut.TOPIK 8 BONEKA Cara Membuatnya Gumpalkan surat khabar pada hujung rot kayu dan lekatkan gumpalan itu dengan menggunakan dawai kokot. Rajah 8. Sapukan gam seluruh permukaan hadapan untuk membentuk muka.Masukkan gumpalan surat khabar tersebut ke dalam beg kertas. Buat rekaan baju dengan menggunakan kain reja.

50 cm. Apabila kita memasukkan jari ke dalam tiub kecil itu. Boneka Wayang Kulit Boneka wayang kulit direka secara tradisional dari kulit kerbau. Disebabkan kulit kerbau sangat sukar didapati. Manakala sifat watak penjahat digambarkan dengan mata yang besar. kepingan plastik yang tebal dan kertas bod. Bahan-bahan yang digunakan sebagai pengganti yang mudah diperolehi ialah filem pancaran – X yang terpakai. Adalah wajar sesebuah boneka sengaja dilebih-lebihkan sifatnya bagi menambahkan wataknya dengan lebih jelas. hidung yang besar.. Untuk menyediakan boneka itu. kita perlu membuat satu tiub kecil dari kad manila dan lekatkan pada bahagian dalam boneka itu. 5. Rajah 8. Kebiasaannya watak seorang hero digambarkan dengan sifat muka yang kacak dan hidung yang mancung.5: Boneka wayang kulit 96 OUM . Gulungkan kertas tebal ini supaya berbentuk silinder. kita boleh menentukan apa jenis watak yang hendak dibentuk dari silinder masing-masing. Setelah membuat bentuk asasnya. Proses untuk membuat boneka wayang kulit tidak begitu rumit dan bahan-bahanya senang diperolehi.5 cm atau 25 cm x 40. Stapel atau lekatkan tepinya dengan kanji supaya ia sentiasa berbentuk silinder.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuat Potong sekeping kad manila yang berukuran 20 cm x 27. Ini ialah asas kepala boneka. maka bahan-bahan moden terpaksa dicari dan diperkenalkan sebagai bahan menggantikan buatan cara tradisional di atas. Untuk makluman dalam lakonan wayang ia merupakan satu siri dari siri-siri kartun. kita akan dapat mengendalikan boneka itu dengan sempurna. Apabila sudah menentukan jenis boneka yang hendak dibuat maka bolehlah mula memotong bahan-bahan yang hendak ditampal pada silinder tersebut untuk permukaan mukanya. Permainan wayang kulit dipercayai satu permainan yang pertama mencipta kesenian gerak dan tampak seolah-olah hidup jika ia dilakunkan dengan baik. perut yang buncit dan dicat dengan warna yang garang.

ia mempunyai bahagian kepala. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. Oleh kerana bahagian kepala merupakan bahagian yang paling penting. Rajah 8. Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas di mana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditontoni dengan bahagian badan dan kepala sahaja. Kertas pasir Tukul Seketul kayu Newsprint Gunting Pemotong NT Penebuk mata bulat Gam yang kuat Cat tempera atau cat minyak Boneka Sarung Tangan Boneka ini merupakan jenis boneka yang paling mudah dibuat. bahagian pakaian.TOPIK 8 BONEKA Alatan dan Bahan-bahan yang Diperlukan x x x x x x x x x 6.6: Boneka sarung tangan OUM 97 .

3. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Idea Merupakan proses awal bagi menentukan jenis boneka yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahagian jenis-jenis boneka. ini garisan pengguntingan. Catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki.BONEKA TOPIK 8 Alat dan Bahan x x x x x x Kain belacu/sarung tangan Pensil Gunting Jarum Benang jahit dan benang bulu Berus cat Cara Membuatnya 1. 8. Terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas.3 8. 3. 8. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahan boneka tersebut. 5. Pembentukan watak-watak juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar boneka yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton. 2.1 APLIKASI ALAT.3. 7. Lipat kain belacu sekali.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu boneka. Setiap boneka yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenis- 98 OUM . Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan. Gunting mengikut garisan pengguntingan. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. Boneka yang telah siap sedia untuk dilakonkan. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. 6.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat boneka.3. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. 8. 4. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis boneka yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis-jenis boneka).

Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. 3. 4. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat boneka. 2. imbangan dan kesatuan yang menarik. OUM 99 . Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan.4. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan. Boneka yang dihasilkan. RUMUSAN Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. 5. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis boneka yang akan dihasilkan. 4. 3. 6. 2. 5. warna. Kesesuaian secara keseluruhan. 8. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. Tajuk dan tema yang sesuai.5 APRESIASI Dengan berpandukan boneka yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat boneka 1. Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis boneka. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. Proses stailisasi . kontra. membentuk suatu gubahan yang menarik. 8. pergerakan.TOPIK 8 BONEKA jenis boneka). pastikan ia tahan dan selamat.4 8. Watak menepati tema dan tajuk. menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1.

BONEKA TOPIK 8 GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari – – – – – – Warna serbuk. Penghargaan. kepada yang lebih baik dan UJIAN 1 Bincangkan kepentingan penerapan Prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. Luahan idea/perasaan/senteman. kontra. 100 OUM . Masa kini. pergerakan. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan boneka. dalam melihat karya yang telah dihasilkan bincangkan aspek-aspek yang perlu diambil kira dalam proses apresiasi. UJIAN 2 Apresiasi adalah proses menilai dan melihat hasil karya yang telah dihasilkan. Kerangka idea. warna. Pengubahsuaian menarik.

9. Tarian ini dinamakan Tarian Topeng Widyadari dan selalu ditarikan oleh masyarakat di Desa Ketewel. Sukawati dan Gianyar.1 1. Kecamatan.1 DEFINISI Kata topeng berasal dari kata “tup” yang bererti tutup. memahami dan dapat memilih bahan-bahan yang sesuai untuk penyediaan membuat model. 2.1. 3. apabila lukanya telah sembuh maka terdapat satu lapisan yang menutupiluka tersebut yang kemudian akan terlepas dengan sendirinya. 3. tarian dan juga istiadat-istiadat pemujaan. Topeng sebagai simbol dewa-dewi – Ditarikan oleh gadis-gadis yang belum cukup umur. Di Bali istilah topeng diertikan sebagai “Partapukan” yang membawa erti suatu lapisan yang menutupi.TOPIK 9 TOPENG 101 TOPIK 9 PENGENALAN TOPENG Topeng adalah suatu alat yang menutupi muka. dan memahami konsep model sebagai alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. 9. Fungsi Topeng Topeng sebagai lambang nenek moyang – Digunakan semasa upacara memperingati keturunan “Ratu Gede Pancering Jaga” atau “Hyang Datonda” penguasa dunia yang dipercayai oleh masyarakat Truyan di Danau Batur. Tupeng kemudian mengalami bebera perubahan sehingga menjadi topeng. mengetahui apa yang dimaksudkan dengan model dan fungsinya. OUM 101 . topeng juga digunakan di dalam persembahan drama. Topeng juga dijadikan sebagai alat perhiasan di rumah. Ada juga topeng dijadikan sebagai identiti seseorang dan juga ahli kumpulan. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat: 1. kemudian kerana gejala bahasa yang disebut formatif form (pembentukan kata) kata “tup” ditambah dengan kata “eng” yang kemudian menjadi “tupeng”. Topeng sebagai pelengkap upacara – Tarian topeng ini termasuk dalam tarian Bebali yang berfungsi sebagai pengiring dalam upacara yang dikenali sebagai Panca 2. Misalnya seorang yang menderita kerana luka.

4. 2. 5. bahasa dan sebagainya serta boleh ditontoni oleh sesiapa sahaja. 6. gerudi pelbagai jenis. 3. 102 OUM . kulit lembu. kulit kambing. Teknik tebuk – sesuai menggunakan media kulit haiwan. berus lukisan pelbagai jenis.2 Alat dan Media Alat Gergaji. agama. permata untuk hiasan. pisau. warna-warna tradisional. Topeng sebagai hiburan – Pementasan topeng juga dapat berfungsi sebagai hiburan terutama memalui dialog-dialognya yang bersifat humor akan mengundang gelak ketawa penonton. Teknik tampalan – sesuai mengunakan media kertas.1. kertas tebal. 9. Topeng sebagai Media Pendidikan – Pementasan topeng dapat berfungsi sebagai media pendidikan di mana pelajar dapat mempelajari teknik membuat dan memainkannya. pensil. memberi pengajaran dan peringatan tentang asal-usul keturunan. kapak. benang bulu. daerah. warna batik.3 Teknik Proses penyediaan topeng menggunakan pelbagai teknik mengikut media yang digunakan.1. perada. begitu juga dapat mengenal tokoh-tokoh. kulit kerbau. pahat pelbagai jenis.102 TOPENG TOPIK 9 Yadya. 9. tanah liat. Topeng sebagai penyingkap sejarah – Ianya bersifat hiburan dan dalam tarian ini banyak menceritakan kisah sejarah dahulu. Pengetuk kayu. tukul. 1. Teknik luakan dan ukiran – sesuai menggunakan media kayu dan tanah liat. Media Kayu. Tarian topeng ini dipentaskan pada waktu upacara ddan dilaksanakan dengan tujuan supaya upacara berlangsung dengan selamat dan mendapat berkat. seni dan budaya masyarakat setempat.

TOPIK 9 TOPENG 103 Jenis-jenis Topeng Rajah 9.2 :Topeng muka OUM 103 .1:Topeng mata Rajah 9.

MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Ide Merupakan proses awal bagi menentukan jenis topeng yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dilakarkan dalam buku lakaran. Pembentukan watak-watak topeng juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar topeng yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton semasa persembahan atau kepada penggemar topeng sebagai bahan koleksi.2.2.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat topeng.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu topeng.1 APLIKASI ALAT.jenis topeng). 104 OUM . 9. Setiap topeng yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenisjenis topeng).104 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. 9.2.2 9.3:Topeng serkup 9. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis topeng yang akan dihasilkan. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis topeng yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahanan daya penarik topeng tersebut.

4 Proses dan Teknik Membuat Topeng Menggunakan Papier Mashe Rajah 9.4: Papier mashe direndam Langkah 1 Koyakkan himpunkan kertas surat khabar lama bergantung kepada saiz dan bilangan topeng yang akan disediakan. OUM 105 .TOPIK 9 TOPENG 105 Apakah yang membezakan jenis-jenis topeng? Teliti perbezaan antara topeng Zoro dengan topeng serkup 9.2.

Rajah 9.106 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9.6: Mesin pengisar digunakan untuk melumatkan papier mashe Langkah 3 Kertas yang telah lembut perlu dikisar menggunakan alat pengisar dan pastikan kertas tersebut dalam keadaan lumat agar mudah dibentuk dan kukuh. 106 OUM .5: Proses merendam papier mashe dalam besen Langkah 2 Rendam kertas di dalam bekas yang berisi air sehingga lembut agar mudah untuk dikisar.

8: Tos atau keringkan air papier mashe OUM 107 .7: Papier mashe telah lumat dan lembut Langkah 4 Kertas yang telah dikisar perlu diperah untuk mengasingkan kandungan airnya. Rajah 9.TOPIK 9 TOPENG 107 Mengapakah paier mashe (surat khabar) amat relevan untuk aktiviti membuat topeng? Rajah 9.

Rajah 9. tampal hanya separuh bahagian sahaja.108 TOPENG TOPIK 9 Langkah 5 Letakkan kertas yang telah diperah di dalam bekas. pastikan ketebalannya.9: Papier mashe dikeluarkan daripada besen untuk menghasilkan topeng Langkah 6 Tiup belon mengikut saiz yang dikehendaki dan ikat agar ianya dalam keadaan bulat. Gaulkan kertas tersebut dengan gam cair sehingga sekata agar muddah untuk dibentuk. 108 OUM . Tanggalkan tampalan kertas tersebut apabila ianya berkeadaan separuh kering. Simpan belon tersebut ditempat yang sesuai agar tidak kempis beberapa hari. Jemur ditempat yang mendapat cahaya matahari. Tampalkan kertas yang telah bercampur gam tersebut pada bahagian luar belon.

10: Topeng papier mashe dibentuk Langkah 7 Jemur tampalan kertas yang telah ditanggalkan pada cahaya matahari agar ianya menjadi kering dan keras. OUM 109 .TOPIK 9 TOPENG 109 Rajah 9.

pergerakan. imbangan dan kesatuan yang menarik. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik. 6. 4. Watak topeng tersebut menepati tema dan tajuk. 2. warna. membentuk suatu gubahan yang menarik dan dapat memikat penonton apabila ia digunakan dalam persembahan.110 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. 3.11: Topeng telah siap diwarna untuk peragaan Langkah 8 Warna dan hiaskan topeng tersebut mengikut watak-watak atau jenis-jenis topeng yang dikehendaki. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. 9. Topeng yang dihasilkan perlu dipastikan ia tahan dan selamat digunakan terutama semasa persembahan.3.3 9. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan serta boleh mempamerkan hasilan yang baik. 110 OUM . Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. kontra. 5.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1.

Tajuk dan tema yang sesuai. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat topeng.2 Apresiasi Berpandukan topeng yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat topeng. 2. Pengubahsuaian menarik. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. RUMUSAN Proses membentuk dan membuat topeng merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. 1. bergantung kepada watak.TOPIK 9 TOPENG 111 9. Kerangka idea. 5. Persembahan watak-watak topeng akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. 4. Proses stailisasi dan menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak sesuatu topeng tersebut. Luahan idea/perasaan/senteman. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. kepada yang lebih baik dan OUM 111 . Kertas yang telah dilumatkan.3. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis-jenis topeng yang dihasilkan. Kesesuaian secara keseluruhan. Masa kini. Penghargaan. GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari Papier Macher – – – – – – – Warna serbuk. 3.

UJIAN 2 Sesetengah kaum menggunakan topeng di dalam upacara-upacara tertentu mengikut kepercayaan masing-masing. semasa dan selepas proses membuat sesebuah topeng. 112 OUM . Dengan bersumberkan mana-mana maklumat buat huraian tentang kenyataan tersebut.112 TOPENG TOPIK 9 UJIAN 1 Bincangkan perkara-perkara yang perlu difikirkan dan dibuat pertimbangan sebelum.

tarian dan juga istiadat-istiadat pemujaan. memahami dan dapat memilih bahan-bahan yang sesuai untuk penyediaan membuat model. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat: 1.1 1.1. dan memahami konsep model sebagai alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. Tupeng kemudian mengalami bebera perubahan sehingga menjadi topeng. Misalnya seorang yang menderita kerana luka. Fungsi Topeng Topeng sebagai lambang nenek moyang – Digunakan semasa upacara memperingati keturunan “Ratu Gede Pancering Jaga” atau “Hyang Datonda” penguasa dunia yang dipercayai oleh masyarakat Truyan di Danau Batur. topeng juga digunakan di dalam persembahan drama. kemudian kerana gejala bahasa yang disebut formatif form (pembentukan kata) kata “tup” ditambah dengan kata “eng” yang kemudian menjadi “tupeng”. Di Bali istilah topeng diertikan sebagai “Partapukan” yang membawa erti suatu lapisan yang menutupi. Kecamatan. Sukawati dan Gianyar. mengetahui apa yang dimaksudkan dengan model dan fungsinya. Tarian ini dinamakan Tarian Topeng Widyadari dan selalu ditarikan oleh masyarakat di Desa Ketewel. 9. Ada juga topeng dijadikan sebagai identiti seseorang dan juga ahli kumpulan. Topeng sebagai pelengkap upacara – Tarian topeng ini termasuk dalam tarian Bebali yang berfungsi sebagai pengiring dalam upacara yang dikenali sebagai Panca 2.1 DEFINISI Kata topeng berasal dari kata “tup” yang bererti tutup.TOPIK 9 TOPENG 101 TOPIK 9 PENGENALAN TOPENG Topeng adalah suatu alat yang menutupi muka. Topeng sebagai simbol dewa-dewi – Ditarikan oleh gadis-gadis yang belum cukup umur. OUM 101 . Topeng juga dijadikan sebagai alat perhiasan di rumah. 2. 3. apabila lukanya telah sembuh maka terdapat satu lapisan yang menutupiluka tersebut yang kemudian akan terlepas dengan sendirinya. 9.

daerah. Topeng sebagai penyingkap sejarah – Ianya bersifat hiburan dan dalam tarian ini banyak menceritakan kisah sejarah dahulu. 4. bahasa dan sebagainya serta boleh ditontoni oleh sesiapa sahaja. tukul. berus lukisan pelbagai jenis. 102 OUM . benang bulu. 6. memberi pengajaran dan peringatan tentang asal-usul keturunan. agama. 9.2 Alat dan Media Alat Gergaji. Teknik tebuk – sesuai menggunakan media kulit haiwan. kulit lembu.3 Teknik Proses penyediaan topeng menggunakan pelbagai teknik mengikut media yang digunakan. Tarian topeng ini dipentaskan pada waktu upacara ddan dilaksanakan dengan tujuan supaya upacara berlangsung dengan selamat dan mendapat berkat. warna-warna tradisional.1. permata untuk hiasan. 2. warna batik. kertas tebal. Pengetuk kayu. perada. Topeng sebagai Media Pendidikan – Pementasan topeng dapat berfungsi sebagai media pendidikan di mana pelajar dapat mempelajari teknik membuat dan memainkannya. pensil. pahat pelbagai jenis. begitu juga dapat mengenal tokoh-tokoh. kulit kerbau. Teknik luakan dan ukiran – sesuai menggunakan media kayu dan tanah liat. kulit kambing. tanah liat. 5. Media Kayu. Topeng sebagai hiburan – Pementasan topeng juga dapat berfungsi sebagai hiburan terutama memalui dialog-dialognya yang bersifat humor akan mengundang gelak ketawa penonton. 3. 1. 9.102 TOPENG TOPIK 9 Yadya. pisau. Teknik tampalan – sesuai mengunakan media kertas. kapak.1. gerudi pelbagai jenis. seni dan budaya masyarakat setempat.

TOPIK 9 TOPENG 103 Jenis-jenis Topeng Rajah 9.1:Topeng mata Rajah 9.2 :Topeng muka OUM 103 .

9.3:Topeng serkup 9. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahanan daya penarik topeng tersebut.jenis topeng).1 APLIKASI ALAT. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Ide Merupakan proses awal bagi menentukan jenis topeng yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dilakarkan dalam buku lakaran.2.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat topeng.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu topeng. 104 OUM . Pembentukan watak-watak topeng juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar topeng yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton semasa persembahan atau kepada penggemar topeng sebagai bahan koleksi.104 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9.2 9. 9. Setiap topeng yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenisjenis topeng).2. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis topeng yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis topeng yang akan dihasilkan.2.

TOPIK 9 TOPENG 105 Apakah yang membezakan jenis-jenis topeng? Teliti perbezaan antara topeng Zoro dengan topeng serkup 9.4 Proses dan Teknik Membuat Topeng Menggunakan Papier Mashe Rajah 9. OUM 105 .4: Papier mashe direndam Langkah 1 Koyakkan himpunkan kertas surat khabar lama bergantung kepada saiz dan bilangan topeng yang akan disediakan.2.

6: Mesin pengisar digunakan untuk melumatkan papier mashe Langkah 3 Kertas yang telah lembut perlu dikisar menggunakan alat pengisar dan pastikan kertas tersebut dalam keadaan lumat agar mudah dibentuk dan kukuh.5: Proses merendam papier mashe dalam besen Langkah 2 Rendam kertas di dalam bekas yang berisi air sehingga lembut agar mudah untuk dikisar. Rajah 9. 106 OUM .106 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9.

7: Papier mashe telah lumat dan lembut Langkah 4 Kertas yang telah dikisar perlu diperah untuk mengasingkan kandungan airnya.8: Tos atau keringkan air papier mashe OUM 107 .TOPIK 9 TOPENG 107 Mengapakah paier mashe (surat khabar) amat relevan untuk aktiviti membuat topeng? Rajah 9. Rajah 9.

9: Papier mashe dikeluarkan daripada besen untuk menghasilkan topeng Langkah 6 Tiup belon mengikut saiz yang dikehendaki dan ikat agar ianya dalam keadaan bulat. Tanggalkan tampalan kertas tersebut apabila ianya berkeadaan separuh kering. Simpan belon tersebut ditempat yang sesuai agar tidak kempis beberapa hari. Jemur ditempat yang mendapat cahaya matahari. pastikan ketebalannya. tampal hanya separuh bahagian sahaja. 108 OUM . Gaulkan kertas tersebut dengan gam cair sehingga sekata agar muddah untuk dibentuk. Tampalkan kertas yang telah bercampur gam tersebut pada bahagian luar belon. Rajah 9.108 TOPENG TOPIK 9 Langkah 5 Letakkan kertas yang telah diperah di dalam bekas.

10: Topeng papier mashe dibentuk Langkah 7 Jemur tampalan kertas yang telah ditanggalkan pada cahaya matahari agar ianya menjadi kering dan keras. OUM 109 .TOPIK 9 TOPENG 109 Rajah 9.

11: Topeng telah siap diwarna untuk peragaan Langkah 8 Warna dan hiaskan topeng tersebut mengikut watak-watak atau jenis-jenis topeng yang dikehendaki. Topeng yang dihasilkan perlu dipastikan ia tahan dan selamat digunakan terutama semasa persembahan. 110 OUM . Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. pergerakan. 2. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan serta boleh mempamerkan hasilan yang baik. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik. warna. imbangan dan kesatuan yang menarik. 4.110 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. kontra. 6.3. 5. 9. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. 3.3 9. membentuk suatu gubahan yang menarik dan dapat memikat penonton apabila ia digunakan dalam persembahan. Watak topeng tersebut menepati tema dan tajuk.

GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari Papier Macher – – – – – – – Warna serbuk. bergantung kepada watak. Pengubahsuaian menarik. 5.2 Apresiasi Berpandukan topeng yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat topeng. Luahan idea/perasaan/senteman. 4. Penghargaan. Kerangka idea. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. Proses stailisasi dan menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak sesuatu topeng tersebut. 3. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat topeng. Persembahan watak-watak topeng akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. Kesesuaian secara keseluruhan.3. 2.TOPIK 9 TOPENG 111 9. RUMUSAN Proses membentuk dan membuat topeng merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. Masa kini. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. kepada yang lebih baik dan OUM 111 . Tajuk dan tema yang sesuai. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis-jenis topeng yang dihasilkan. Kertas yang telah dilumatkan. 1.

112 OUM . semasa dan selepas proses membuat sesebuah topeng.112 TOPENG TOPIK 9 UJIAN 1 Bincangkan perkara-perkara yang perlu difikirkan dan dibuat pertimbangan sebelum. UJIAN 2 Sesetengah kaum menggunakan topeng di dalam upacara-upacara tertentu mengikut kepercayaan masing-masing. Dengan bersumberkan mana-mana maklumat buat huraian tentang kenyataan tersebut.

OBJEKTIF Di akhir topik ini pelajar dapat: 1. 2. OUM 113 . dan mengaplikasikan pemahaman diorama kepada sketsa dan penghasilan diorama. 5. memahami konsep diorama yang dibentuk dengan pemilihan tema dan subjek yang tertentu. Secara mudahnya diorama terdiri daripada dua dimensi dan arca figura tiga dimensi. Tujuannya jelas. 4. figura haiwan. memahami dan diorama dibentuk melalui gabungan catan yang bersifat dua dimensi dan objek tiga dimensi. diorama boleh membentuk suatu fenomena baru di ruang peragaan kerana seolah-olah wujudnya satu “dunia baru” daripada kombinasi imej 2 dimensi dan 3 dimensi. diorama dibina melalui pemahaman konstruktivisme dan kontekstual. pensejarahan dan cerita rakyat. diorama dapat memperihalkan semula unsur-unsur naratif melalui penampilan imej 2 D dan 3 D dalam konteks diorama. Catan ini digantung di dinding-dinding bangunan untuk bahan tontonan orang ramai dan mula popular sekitar abad ke sembilan belas. 3. fiksyen. Kontemporari ini objek tiga dimensi ini diperluaskan lagi kepenggunaannya dengan karangan laut.TOPIK 10 DIORAMA TOPIK 10 PENGENALAN DIORAMA Diorama merupakan gabungan catan besar yang mewujudkan persekitaran dan arca-arca figura di hadapannya bagi menghidupkan suasana catan besar tersebut.

1: Bagaimana diorama bermula di Eropah dan Amerika Syarikat. Catan besar berada di belakang sebagai latar belakang dan figura manusia sebagai pelaku atau pewatak kepada cerita yang diperihalkan 114 OUM .DIORAMA TOPIK 10 Sejarah awal diorama bermula dengan catan besar yang digantung di dinding bangunan Figura manusia yang bersifat 3 D membentuk cerita di hadapannya Rajah 10.

playar pemotong .1 ALAT DAN MEDIA 10.playar muncung . Pembaris keluli 3.1.playar pengapit 5.2: Alatan untuk menghasilkan diorama Aktiviti 10. Ragum .1 PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN DIORAMA 4.ragum meja 2.TOPIK 10 DIORAMA 10.Pisau NT. Gunting dawai/ zing . Apakah kekangan-kekangan yang mungkin anda tempohi dalam proses penghasilan diorama tersebut? OUM 115 . sesiku L.2.1 Merujuk kepada alam sekitar tempat anda tinggal. gunting. senaraikan bahanbahan yang boleh anda jadikan diorama. Tukul besi Tukul kayu Ganden kayu 7.ragum apit .1 Alatan 6. Gerudi eletrik + Pelbagai jenis mata gerudi 1. Acuan untuk memodel 10. Playar .1 Bagaimanakah faktor pensejarahan boleh dijadikan sebagai rujukan utama di dalam menjalankan aktiviti diorama di tempat anda dibesarkan atau tempat tinggal anda? Latihan 10.gergaji besi Rajah 10.

3: Peralatan yang digunakan untuk menghasilkan diorama Aktiviti 10.1. 2. PERALATAN MENGHASILKAN DIORAMA 3.2 Alatan Membuat Diorama 1. Rajah 10.2 Senaraikan peralatan yang digunakan untuk membuat diorama dari gambar 1 hingga gambar 4 seperti yang terdapat di dalam gambar di atas? 116 OUM .DIORAMA TOPIK 10 10. 4.

gam PVA Tali tangsi 3. Tanah liat/ Plestersin/kepingan tembikar. plywood 4.4: Penggunaan bahan untuk menghasilkan diorama Rajah 10. Cermin/ kepingan kaca 5. Kepingan plastik/ perspek/fiber glass PENGGUNAAN BAHAN/ MEDIA UNTUK MENGHASILKAN DIORAMA 2. Dawai/gam UHU. Aluminium/ kepingan aluminium. Karangan laut.TOPIK 10 DIORAMA 10. tulang binatang 8.1. zing Rajah 10.5: Perspek dan plastik Rajah 10. tulang ikan. Kepingan tembaga Kepingan timah. Bahan buangan dari ciptaan manusia 1.3 Bahan Menghasil Diorama 7. pasir 9. batu.6: Set memotong OUM 117 . Kertas tebal/ Straw board. loyang 6.

Pelekat silikon Gam PVA Pencungkil gigi Alat pembentuk Berus lukisan Kertas cat air Akrilik Pelbagai jenis kertas warna Berus gigi 11.7: Alat dan bahan menghasil diorama 118 OUM . Kad polesterin 19. Alas pemotong 20. Span 17. 6. Pensel dan pemadam 14. 7. Kertas tekap Rajah 10. Alas emboss 10. Pembaris keluli 12. Pembaris sudut 18. 8. 2. 5. Jangka lukis 13. Pisau kraf 15. 3. 4. 9.DIORAMA TOPIK 10 1. Gunting 16.

Perancangan ini dilakukan dengan mengambil kira pelbagai kesesuaian catan sebagai latar belakang diorama dan objek-objek tiga dimensi sebagai hal subjek diorama.1.4 Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Diorama Diorama direka bentuk melalui perancangan yang jitu dan teliti. tema dan subjek serta olahan idea yang berpandukan kepada asas seni dan prinsip seni reka. Menentukan Subjek dan Tema (a) Alam Semulajadi dan Persekitaran (b) Perasaan Dalaman. Perkara-perkara berikut menjadi perhatian utama di dalam penghasilan diorama: 1. Khayalan dan Imaginasi Pelukis OUM 119 .TOPIK 10 DIORAMA 10. Seterusnya pemilihan alat dan bahan.

Konsep artistik diorama ditampilkan 120 OUM . Kaedah ini dianggap paling relevan dan berkesan sehingga kini dan belum digantikan dengan kaedah yang lain. Menentukan Alat dan Media Setelah subjek dan tema di atas di pilih. Bahan yang tidak lasak. Pemilihan alat dan bahan mengambil kira keberkesanan dan relevannya hal subjek yang ingin diutarakan. mudah pecah. perancangan pemilihan alat dan bahan menjadi kriteria yang penting. mudah rosak tidak wajar diaplikasikan dalam penghasilan diorama.DIORAMA TOPIK 10 (c) Aliran dan Tema Sejagat (d) Keperluan dan Pengalaman Hidup Harian Muzium menampilkan diorama sebagai kaedah perkongsian maklumat dan ilmu kepada orang ramai. Mengapa? 2. Ciri-ciri bahan yang dipilih seharusnya tahan lama dan lasak kepenggunaannya.

batu-batu laut. khayalan dan imaginasi pelukis Tajuk Diorama Hidupan di dasar laut Alat dan Bahan Karangan laut. tangsi. Membuat Thumbnail-print (Membuat Lakaran-lakaran Kecil) Apakah pentingnya thumbnail-print? x x x Gagasan-gasasan dan pengideaan melalui konsep trial and error. plesterin. model kapal angkasa. pasir laut. plastersin. kaca. Tulang ikan.TOPIK 10 DIORAMA melalui pemilihan objek yang real tetapi cantik dan dikecilkan atau dimodelkan pada kadaran atau nisbah gambar latar secara idealistik. gam UHU. kad bod. Subjek dan Tema Alam semulajadi dan persekitaran Perasaan dalaman. batu-batu kecil. Pelbagai jenis siput dan bertemakan hidupan laut OUM 121 . gam. Plastersin. Model ayam jantan. biji kacang. Model manusia. polesterin. pasir. gam UHU. pasir. cat emulsi. platersin. gam. cat emulsi. Model orang memancing.pasir. Kehidupan di sebuah planet asing Aliran dan tema sejagat Sabung ayam di kampung saya Keperluan dan pengalaman hidup harian Memancing ikan di sebuah tasik yang permai 3.dawai. Sketsa-sketsa mengenai hal subjek dan tema yang ingin dinukilkan. Sketsa yang mantap dan hebat untuk dijadikan diorama. tanah. Sketsa 1. kad tebal.

tempat peragaan dan konsep keseluruhan termasuk estetika dan etika dari diorama yang akan dihasilkan nanti. Kemampuan menterjemah lakaran kepada bentuk diorama yang sebenar juga menjadi kriteria penting dalam pemilihan lakaran tersebut. perkara-perkara yang berikut diambil pertimbangan. Memperinci Lakaran Setelah memilih lakaran yang terbaik. 6. keteguhan dan kesesuaian kerangka dengan dapatan. 122 OUM . x x x x Bahan dan alatan. fikirkanlah untuk memperkemaskan lagi reka bentuknya. 5. alat. hal subjek dan latar hadapan. Kriteria pemilihan ini dipilih kerana berkaitan dengan penampilan asas seni reka yang mantap dan berketrampilan. Membuat Karya/Diorama Buat kerangka dalam dan luar.DIORAMA TOPIK 10 Sketsa 2 Pelbagai jenis kupu-kupu dan bertemakan alam sekitar yang permai Sketsa 3 Pelbagai jenis daun dan bertemakan tumbuh-tumbuhan 4. saiz mobail. Ia mengambil kira bahan. Memilih Salah Satu Lakaran yang Terbaik Sketsa 2 dipilih untuk pengembangan idea seterusnya dan dijadikan diorama. Kesesuaian latar belakang. tema. Kos pembinaan/buatan Masa yang diperlukan. Dalam konteks ini. Fikirkan aspek ruang.

5 Proses Membentuk Diorama Setelah penyediaan lakaran idea selesai proses berikut merupakan urutan penghasilan diorama.TOPIK 10 DIORAMA Bagaimanakah diorama boleh dianggap sebagai bahan bantu mengajar pengajaran pembelajaran yang boleh merentasi mata-mata pelajaran yang lain di peringkat KBSR? Latihan 10.1.2 Apakah ciri-ciri diorama yang baik? Apakah pertimbangan-pertimbangan yang perlu dibuat untuk menghasilkan diorama yang baik dan bermakna? 10. Sketsa 1: Hal subjek ditentukan OUM 123 .

latar belakang dan kotak diorama 124 OUM .DIORAMA TOPIK 10 Sketsa 2: Hal subjek dilengkapi dengan latar belakang Sketsa 3: Hal subjek.

prinsip seni dan strukur rekaan seni. Namun begitu. penguasaan unsur seni.2 PERSEMBAHAN HASIL KERJA 10.TOPIK 10 DIORAMA Plywood Tali tangsi Latar belakang Hal subjek Pelengkap latar hadapan Sketsa 4: Diorama yang lengkap untuk peragaan 10. x x x x Bentuk Diorama Menepati Tema dan Tajuk Tema disampai dan dikongsi dengan tepat. Seterusnya hasilan ini mengambil kira kepada beberapa ciri yang berikut: 1. ekspresi dalaman pembuat diorama boleh menjadi sebahagian daripada cetusan tema dan tajuk. OUM 125 .1 Ekspresi Diri Diorama yang baik dizahirkan melalui proses artistik yang diekspresikan melalui alat dan bahan. Ia diolah dengan mengambil pertimbangan-pertimbangan yang paling ideal dan bersistematik. Diorama menampilkan tema dan tajuk secara realism.2. Lazimnya isu-isu semasa dan isu dalam pembelajaran pembelajaran menjadi pilihan tema.

Menarik. Tujuannya jelas. x x x x 4. Pemerhati ada kemungkinan berasak-asak melihat diorama tersebut.DIORAMA TOPIK 10 2. Warna. Tambahan pula kelainan alat dan bahan mempunyai cara atau teknik adunan yang berbeza mengikut kesesuaiannya. Kepelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik. Pergerakan. Imbangan. Mengaplikasi Prinsip-prinsip Rekaan seperti Rentak. Pastikan ia Kuat. selari dengan tema dan tajuk. Kukuh dan Selamat Soal kekuatan. sedondon dan saling lengkap melengkapi. Diorama juga perlu kukuh kerana pemerhati akan membuat pengamatan dan penilaian dengan teliti. x x x 5. x x x Bahan Binaan Diorama Sesuai dengan Tujuan Hasilan Ketahanan dan kesesuaian diorama yang akan dihasilkan. Membentuk Suatu Komposisi Gubahan yang Artistik Menyusun atur komposisi bahan penting untuk artistik bahan dan estetika diorama. pergerakan dan kontra dan kesatuan perlu diteliti dan dinilai berkalikali. Imbangan Rentak Pergerakan Harmoni APLIKASI PRINSIP REKAAN DIORAMA Kesatuan Warna Kontra Rajah 10. Adunan rentak.8: Aplikasi prinsip rekaan diorama 126 OUM . Mudah diaplikasi. Harmoni dan Kesatuan yang Menarik 3. untuk penampilan karya yang simple tetapi menarik. Diorama perlu mempunyai jangka hayat yang panjang. keliutan dan ketahanan bahan perlu diambil pertimbangan. Kontra.

5. tema dan hal benda (subject-matter). Jauhi plagiarism dan hasilan klise. kaedah menggantung. fikirkan kaedah. Suatu penampilan yang baru Inovasi atau improvisiasi yang positif Pemerhatian. ruang peragaan dan latar perlu diteliti dan difahami.2. Pilih satu thumbnail-print yang baik. Bagi tujuan peragaan yang baik diorama kelihatan kemas dan teratur. 3. Daripada beberapa “thumbnail-print” yang dihasilkan. teknik dan tata aturan penggunaan alat dan bahan untuk penghasilan diorama. Bagi tujuan peragaan yang menarik. 2. Unik dan Berketrampilan Melalui proses kreativiti yang tinggi. Konsep ambient perlu dipetimbangkan untuk peragaan yang baik.TOPIK 10 DIORAMA 7. Kesesuaian dengan pemilihan bahan dan alat yang dikaitkan dengan tajuk. Rajah 10.9: Kemahiran-kemahiran dalam mengaplikasi alat dan bahan mobail OUM 127 . x x x x x x x Asli. rancangkan pemilihan alat dan bahan yang berkaitan bertujuan untuk membuat penghasilan diorama mengikut pilihan yang terbaik. penelitian dan pro-aktif Cuba jaya yang tidak kenal erti putus asa.2 Kemahiran Mengaplikasikan Alat. 4. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. Penampilan reka bentuk baru dan bersifat futuristik. 10. Fikirkan soal kemasan.

3 Apresiasi Diorama Apresiasi diorama dilakukan berpandukan empat perkara berikut: 1. bilakah apresiasi ini dijalankan? 128 OUM . apakah pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan untuk memperoleh keunikan dan ketrampilan seperti di atas? 10.3 Bagaimanakah keunikan dan ketrampilan diorama dapat diwujudkan? Bagi menghasilkan sebuah diorama di kawasan hutan bakau.4 Mengapa perlunya apresiasi di dalam hasilan diorama? Di dalam amalan pengajaran dan pembelajaran. Kesesuaian secara keseluruhan Rajah 10. Tajuk dan tema yang sesuai 2.DIORAMA TOPIK 10 Latihan 10.Alat dan bahan yang sesuai dengan hasilan diorama APRESIASI DIORAMA 3.10: Tata cara apresiasi diorama Latihan 10.2. Pilihan reka bentuk dan aplikasi unsur seni yang sesuai 4.

Peragaan diorama di tempat tertutup. Bentuk tubuh (manusia). Bincangkan mengapa perkara ini perlu dilakukan dan nyatakan pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan. potongan badan. 7. GLOSARI Artistik Figura Fiksyen Imaginasi Idealistik Imej Kemasan – – – – – – – Dibuat dengan kemahiran dan citarasa yang baik. 4. jahitan dan ikatan. OUM 129 . Konsep diorama dikaitkan dengan catan yang besifat dua dimensi dan figura yang bersifat tiga dimensi. skrew. sains. bayangan fikiran. cermin diaplikasikan di bahagian hadapan untuk menghindar daripada kerosakkan diorama. Diorama banyak mengesahkan mengenai sejarah. dicetak dan bahan semulajadi yang diperagakan semula.TOPIK 10 DIORAMA Latihan 10. Cerita hayalan. gam plastik. bercita-cita tinggi. alam sekitar dan sastera rakyat. Peniruan bentuk. varnish. dimodel. 3. Diorama menggabungkan objek-objek yang berbagai: dibentuk. 2. gambaran sesuatu. penyempurnaan. Penyudahan. 5. cat kilat atau emulsi. Daya khayalan. Sifat objek telah melalui proses adaptasi ruang dan bentuk serta konsep ambient.5 Anggaran bentuk figura di latar hadapan perlu diimbangkan dengan catan besar sebagai latar belakang untuk penampilan diorama yang baik. diada-adakan. RUMUSAN 1. Diorama mula mendapat perhatian umum dalam dunia seni pada abad ke sembilan belas. Untuk mengelakkan daripada gangguan sipemerhati terhadap objek-objek yang dipamer. Komponen objek diorama dibuat secara pateri atau kimpalan. 6. Berfikiran tinggi. Kemasan diorama boleh dilakukan dengan menyapukan bahan penyudah seperti syelek.

dikutip. Tidak banyak. benar. pengkesahan. Dipetik. dipungut. selapis. hasilkan sebuah diorama dengan memperlihatkan spesis ikan dan karang di kawasan tersebut. Penceritaan. Membentuk dan membuat binaan? UJIAN 2 Dengan mengambil tema dan tajuk hidupan di terumbu karang. Betul.DIORAMA TOPIK 10 Kontekstual Kontemporari Naratif Nukil Real Simple – – – – – – Berkaitan. sedikit. bersangkutpautan. UJIAN 1 Mengapakah diorama diletakkan di dalam bidang ketiga sukatan pelajaran Pendidikan Seni KBSR. sekarang. 130 OUM . Masa kini.

3. Latihan 1. Tanpa ruang arca tidak hidup malah tidak dapat diinterpretasikan. Dari segi perspektifnya ia memperlihatkan pandangan hadapan. membuat wau lazimnya dikaitkan dengan unsur kosmos seperti bulan. ‘Minimal art” misalnya adalah suatu aspek pengkaryaan yang berani. atas atau bawah yang kesemuanya melibatkan ruang. Manakala kosmos juga merupakan rujukan yang terhampir mengikut pemerhatian si pembuat. “Non-objective art”.2 1. x x OUM 131 . jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan dan mengujudkan satu kekaguman. Ia menunjukkan kekerapan manusia mengambil hal benda sebagai rujukan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.3 x x x Tema menjelaskan konsep dalam agenda kehidupan manusia.1 x x x x MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Ruang merupakan kawasan antara objek dengan objek yang lain. sisi. mencabar dan sanggup menerima rintangan berasaskan alam sekitar. matahari bintang dan sebagainya. Hasil karya yang baik di pamer di ruang lobi atau di tempat-tempat strategik akan dapat membangkitkan semangat di kalangan kanakkanak untuk lebih bersaing. Pengkarya menggabungkan alam sekitar dengan bahan pilihannya untuk menghasilkan arca alam yang lebih besar. Berikan ganjaran atau insentif. berkarya. Contohnya. Latihan 1. Beri perhatian ketika berketerampilan. Bimbing cara berkarya media yang dan baik alat dan untuk Beri peluang untuk mengeksplorasi lebih memperkayakan maklumat dan pengetahuan. 2. Dalam konteks yang lebih besar.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN TOPIK 1: Latihan 1. Ruang yang diperagakan untuk arca misalnya. akan membentuk satu kesatuan imej antara objek dengan alam sekitar. banyak Nyatakan bahawa kesilapan bukan kegagalan tetapi sebagai cabaran untuk peningkatan. 4.

Ujian 1 “Iconography” bermaksud ilmu mengenai simbol dan perlambangan. pejal. Langkawi. 6.5 Bentuk Organik 1. kritikan. Selangor Darul Ehsan Arca “Batu Bersurat” di bulatan Kuala Terengganu. Sifat objek keras. Bentuk Geometri Mempunyai segian. garisan dan bentuk yang tepat. Kemaskinikan semula jika masih tidak kemas dan tidak seimbang. Contoh-contoh arca ikonogerafi di Malaysia. Ikon dalam arca mempunyai pelbagai maksud seperti unsur sindiran. Sebahagian besarnya mempunyai imbangan simetri. Ambil papier mashe (surat khabar) yang telah dikoyak kecil-kecil.Terengganu Arca “Lang Kawi” di bandar Kuah. Sifat objek pelbagai. 4. 2. Arca “Tepak Sireh” di Air Keroh. 132 OUM . 7. Binaan banyak terhasil oleh faktor semula jadi. bersifat tidak 3. Tiup belon sehingga sebesar buah kelapa. 5. Tampal hingga tebal dan bentuk hidung. isu semasa. banyak mempunyai bentuk yang keras dan hampir sama antara satu sama lain. rendam di dalam gam dan tampalkan di separuh permukaan belon. patriotik dengan menggunakan imej kepada objek sebenar yang diubahsuai sama menjadi besar atau kecil dan boleh melalui pengubahsuaian serta pemiuhan. lembut keras. Bentuk yang tidak menentu. 3. Pecahkan belon dengan jarum peniti atau benda tajam yang lain. 2. bulat bujur dan sebagainya. Melaka. Imbangan bentuk simetri. 1. 3.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 1. bibir dan mata dengan menebalkan tampalan tadi ke atas deria tadi. Latihan 1. Bidang ini mulanya digunakan dalam agama Kristian dan lambang-lambang dalam patung Mesir di dalam memperihalkan sesuatu mesej dan tujuan. Pelbagai saiz dan jenis. Peragakan. Binaan banyak dipengaruhi oleh manusia. menggerutu. x x x x Arca “Keris” di Shah Alam. Sapukan cat mengikut kesesuaian muka. 2.4 1. Keringkan.

Kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik. Sarawak Ujian 2 Sebab papeir mashe menjadi pilihan utama dalam membentuk dan membuat binaan. Alam semula jadi – contoh: batu. kesan hakisan. pulau.3 1. membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik. OUM 133 . kesan ribut taufan. kukuh dan selamat. Bentuk arca menepati tema dan topik. 4. bahan pelekat dan mudah dimanipulasi Boleh dikeraskan. Bahan binaan arca sesuai dengan tujuan hasilan.1 (a) (b) ARCA Arca estetik Alasan dikategorikan sebagai arca estetik (i) Sebagai bahan peragaan atau tatapan umum (ii) Berfungsi sebagai hiasan dalaman atau hiasan luar bangunan (iii) Mempunyai makna yang mendalam dan pengetahuan yang intelektual Latihan 2. 3. 2. Johor. TOPIK 2: Latihan 2. dicat. Arca “Kucing” di Bandaraya Kuching. x x x x x x x x Mudah diperolehi Ada di mana-mana Murah dan boleh didapati secara percuma Ringan dan mudah dibawa Mesra dengan bahan cecair. kanji atau pasir. Latihan 2. diadun dengan bahan lain seperti tepung.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN x x Arca “Batu Pahat” di Dataran Batu Pahat. tahan lama dan tidak membazir. aliran sungai dan lain-lain.2 Media atau alat yang pernah digunakan oleh pengarca terdiri: x x x x x Air batu Tekstil Makanan – contoh: roti yang dibentuk kepada arca Tumbuh-tumbuhan – contoh: pokok yang dibentuk kepada binatang dan bentukbentuk lain. Mudah lentur (fleksibel) Lasak. Pastikan ia kuat.

3. Mengaplikasi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 5. Latihan 2. Kemasan dan persembahan – Peringkat akhir ini memerlukan kemasan kerja. unik dan berketerampilan. kontra. 5. Diperaga atau dipamer sebagai hiasan estetika. Pengolahan idea – Peringkat penentuan dalam bentuk arca dan jenis bahan yang dipilih.5 Proses penghasilan arca 1. 6. 4. Olahan idea perlu berpandukan asas dan prinsip seni reka. Ujian 1 (a) Kategori arca (i) arca estetik (ii) arca gunaan 134 OUM . Penting untuk membuat pilihan lakaran yang terbaik. Latihan 2. pergerakan. Membuat lakaran idea (tumbnail-print). sepit udang basikal dan mangkuk tandas. asemblaj. Objek-objek ini dicantum dengan menggunakan teknik kimpalan dan skru. warna. Membuat model/prototaip – Model digubah berdasarkan lakaran.4 Asemblaj bermakna gabungan pelbagai jenis objek. 6. arca luakan kayu perlu diperhalusi dan seterusnya menyapu syelek. Contohnya. binaan dan lain-lain. imbangan dan kesatuan yang menarik Asli. Pembinaan arca berdasarkan teknik yang bersesuaian bergantung kepada jenis-jenis arca seperti arca luakan. 2. Membuat arca – Peringkat penghasilan karya yang sebenar. Marchel Duchamp menggabungkan objek-objek yang terdiri daripada roda basikal.

D.1 ORIGAMI Origami mula dikenali pada tahun 1920 apabila “kertas ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini membentuk lipatan kertas untuk buku-buku di pasaran. Buku khusus mengenai origami kemudiannya muncul seperti “ beria dengan melipat” oleh W. haiwan. burung dan objek lain. OUM 135 . Margaret Campbell mengeluarkan buku “Membuat Permainan Kertas” di London pada tahun 1937.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN (b) Perbandingan fungsi. media dan cara persembahan Arca Estetik Fungsi x Hiasan dalaman dan luaran x Keindahan/kecantikan x Mesej/falsafah Media x Logam x Krom/sadur Arca Gunaan Fungsi x Rekreasi/tempat permainan x Keindahan/kecantikan x Peniruan bentuk semula jadi Media x x x x Kayu Fiber Zing Besi Cara persembahan x galeri x lobi bangunan Cara persembahan x Taman permainan x Perumahan Ujian 2 Ciri-ciri lakaran idea dalam proses penghasilan arca x x x x x Menentukan subjek dan tema Menentukan alat dan media Membuat tumbnail-print (membuat lakaran-lakaran kecil) Memilih salah satu lakaran yang terbaik Memperinci lakaran TOPIK 3: Latihan 3. Kesan-kesan daripada “Kertas Ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini: 1. 2. Pada tahun 1930 ramai ahli silap mata mula menonjolkan penggunaan wang kertas untuk menghasilkan cincin.J. dicetak di Amerika Syarikat pada tahun 1928. Murray dan F. Seorang rakyat Afrika Selatan. Rigney.

JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 3.2 Jenis-jenis origami yang sesuai diperkenal dan ajar kepada murid-murid sekolah rendah KBSR adalah seperti di bawah ini. Kesemua jenis kertas sesuai untuk melipat tetapi kejayaan melipat ialah menyesuaikan kertas yang betul untuk corak yang sesuai. Elakkan daripada menggunakan kertas yang sukar mendapat lipatan yang tepat seperti surat khabar. Origami mula popular dan diminati ramai. Latihan 3. TUMBUHTUMBUHAN PERHIASAN/ BARANG PERMAINAN JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI UNTUK MURIDMURID SEKOLAH RENDAH KBSR HAIWAN PERMAINAN Latihan 3. Kurikulum di sekolah-sekolah Eropah. 2. Origami menjadikan industri perhotelan lebih menyerlah kerana set meja makan diwajah melalui penampilan origami kain. tisu atau kertas tuala melainkan jika ianya telah ditetapkan. 4. Amerika Syarikat dan England mula diperkenalkan dan seterusnya meluas.3 Pemilihan kertas penting di dalam menghasilkan origami yang berkesan dan bermakna kerana: 1. 136 OUM .

6. 4. 5. jangan lihat langkah secara berasingan.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. Lipat di atas permukaan meja atau kayu yang keras. 7.4 1. Kertas taip. kemudian ke belakang. pastikan kertas yang digunakan segi empat atau 2 x 1 segi empat sama. 4. teliti dan kemas. 6. Sebelum melipat setiap rekaan. Terus lihat ke hadapan untuk hasilan mengikut ilustrasi berpandu. kelainan bentuk origami mempengaruhi jenis kertas. kertas jenis water colour digunakan. 8. gunakan kertas artis yang tebal yang boleh menyerap lembapan tanpa melengkung seperti kertas Ingres atau kertas “water colour” yang sebenar. kertas fotostat dan kertas komputer merupakan kertas yang sesuai untuk origami. Dalam hal yang lazim. 2. Dalam situasi yang lain. Lipat dengan perlahan-lahan dan jangan tergopoh-gopoh. kertas tulis. OUM 137 . 3. Latihan 3. 5. lapisan kertas dan teknik yang diaplikasikan. Penampilan kertas origami selalunya mahal dan warnanya agak terang walaupun mempunyai warna atau corak yang berbeza di kedua-dua belah yang sangat berguna bagi sesetengah projek. Pandang langkah seterusnya. Lihat pada diagram dan baca segala arah. Lihat simbol. ke hadapan dan seterusnya. Kertas-kertas khas boleh didapati daripada sumber: x Outlet yang membekalkan peralatan kepada pelukis x Supplier yang membekalkan peralatan kepada grafik Dalam kes rekaan yang memerlukan aspek penegasan seperti “Easter Egg Basket”. Untuk bentuk. “valley” atau “mountain” dan bagaimana ia bergerak langkah demi langkah. Di dalam origami terdapat teknik lipatan basah dibuat untuk mendapatkan kesan di mana apabila kertas kering nanti lipatan ini terhasil.

5 Ikut arahan seperti yang terdapat di gambar rajah origami 1 untuk menghasilkan origami yang dimaksudkan. 5.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 3. Keprihatinan dalam menghasilkan origami. Menguji kesabaran – hanya insan yang bersikap penyabar dan toleran dapat menghasilkan origami. 7. Origami kapal terbang Ujian 1 Ciri-ciri kain yang sesuai untuk origami: 1. Elakkan pembaziran terutamanya kertas yang tidak digunakan. Menguji kefahaman minda – latihan kognatif yang baik di samping menentukan urutan dalam sistem pembuatan atau penghasilan. 138 OUM . 2. 2. 3. 3. Jadikan perhiasan atau alat permainan dengan cara menghasilkan sendiri. Berwarna menarik dan kelihatan eksklusif Mudah di pelbagai kerana jenis kain yang luwes/fleksibel Sedondon dengan set meja dan dapat menghidupkan suasana Mudah di dobi. 5. 4. 6. 4. Melatih minda – peka dengan arahan dan peraturan. Amalan yang berterusan dapat mendidik akal dan jiwa dengan baik. disimpan dan mesra dengan persekitaran. Menjadikan aktiviti sampingan – dilakukan sebagai aktiviti masa lapang. Sederhana tebal. Ujian 2 Kesan-kesan positif daripada kerja menghasilkan origami: 1. padu dan agak keras.

10. Latihan 4. 5. 4. dihasil dan diaplikasi dalam semua suasana. Dua dimensi dalam karya tersebut memaparkan catan yang dihasilkan gabungan cat minyak. keluli. fotografi manakala tiga dimensi yang diasemblajkan terdiri daripada burung helang yang diawet. 4. Nevelson mewarnakan asemblaj tersebut dengan warna biru terang. origami menjadi suatu bidang ekonomi. butang. Mewakili skala asemblaj sebenar yang di kecilkan atau dimodelkan mengikut nisbah tertentu. 9. Karya ini memperihalkan situasi dan habitat di “Grand Canyon. Rauschenberg menampilkan bentuk asemblaj dua dimensi dan tiga dimensi dalam karya “Canyon”.1 ASEMBLAJ Louise Nevelson menghasilkan asemblaj “Sky Catheral” tahun 1958 melalui gabungan objek-objek yang berikut: 1. TOPIK 4: Latihan 4. Latihan 4. Imej diikonkan (icon) atau disimbolikkan. pensel. kertas. cermin dan tiub warna. Utah. OUM 139 . 3. Bagi tujuan perniagaan. 2. Kaki kerusi Batang penyapu Pintu kabinet Kayu terbuang Penggulung benang Untuk menampilkan konsep asemblaj yang bersifat misteri. Setiap objek mempunyai konotasi makna yang pelbagai dan kombinasi objek ini membentuk kesatuan makna yang amat mendalam. Muka bumi di Grand Canyon tandus dan gersang. Mudah dibawa. Amerika Syarikat” yang sifat kehidupannya mencabar dan merbahaya.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 8. bantal buruk. 1959. Membina kreativiti minda dan hasilan seni yang tinggi mutunya. 3. 2.3 Ciri-ciri proto-taip yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1.2 1. Burung helang merupakan haiwan liar yang Penampilan karya secara abstrak ekspressionisme ini amat menarik dan mempunyai konotasi makna yang mendalam. Suatu olahan yang berani dan mengajak pemerhati dan penonton berfikir seterusnya mencari siratan makna yang ingin dipancarkan daripada nukilan idea beliau.

7. tema dan tajuk. 5. Isu semasa yang paling relevan dengan tema dan tajuk ialah. Mengenal pasti kemungkinan-kemungkinan dari masalah yang dijangkakan mungkin berlaku dan alternatif mengatasinya. 6. Latihan 4. Pencemaran air dan udara. 2. 4. Mengaplikasikan asas seni reka dengan baik dan berkesan. Alatan yang bersesuaian dan mencukupi penting agar proses penghasilan berjalan dengan lancar dan terancang.5 Menentukan kaedah dan peraturan mengguna alat perlu betul dan relevan dengan penghasilan asemblaj kerana: 1. sindiran atau satira. 140 OUM . protes. Mengenal pasti alat dan bahan yang berkaitan untuk menghasilkan objek yang sebenar dengan jayanya. x x x x x x Isu air yang kotor dan tercemar. Soal tepat atau tidaknya pokok persoalan ini biasanya hanya diketahui oleh pengarca. 3. cetusan emosi dan perasaan. Menggunakan bahan atau media yang sama atau pilihan bahan lain yang hampir sama dan membolehkan pembesaran kepada asemblaj dapat dilaksanakan dengan baik dan terancang. Isu petroleum. kegilaan idea dan lain-lain.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 2. Isu perparitan dan sungai yang sering kali menyebabkan banjir. Kemasan proto-taip dapat dijadikan panduan kepada kemasan asemblaj yang sebenar. Latihan 4. Isu pembaptisan orang Islam sesama Islam. Lain-lain yang sesuai. dokumentasi. Kemahiran penggunaan alat dianggap sangat penting kerana berkaitan dengan keberkesanan hasil. lonjakan paradigma. Menentukan kerangka ini dianggap penting untuk mendapatkan hasilan asemblaj yang kukuh dan mantap.4 Tema dan tajuk menjadi pokok persoalan yang ingin dikongsi sama oleh pengarca asemblaj. tema dan tajuk ini hanya dirujuk berdasarkan kepada ketepatan tajuk yang dipaparkan di kaki-kaki arca. Menentukan kerangka asemblaj berpandukan proto-taip yang dibina. Bagi pemerhati atau penonton. Saban hari naik dan membawa korelasi terhadap kenaikan harga barangan. Ia mungkin berupa maklumat.

Ujian 1 Asemblaj terhasil daripada gabungan objek-objek buangan dan objek yang di kitar semula. Ia boleh berlaku secara sewenang-wenangnya jika tiada kawalan yang berkaitan dilakukan. 1. Alatan digunakan pada tempat yang sesuai seperti bengkel. Alam sekitar akan tampak lebih menarik dan teratur kerana asemblaj mengguna dan mengolah bahan tersebut. TOPIK 5: Latihan 5. Jika asemblaj dapat menghasilkan alam sekitar yang menarik dan teratur. Ujian 2 Plagiarism adalah proses imitasi karya.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. 4. 5. Bahan-bahan yang dimaksudkan terdiri daripada: OUM 141 . Pelukis adalah pelajar baru yang baru menggunakan konsep “trial and error”.1 STABIL Bahan terbuang ditafsirkan sebagai bahan yang dikitar semula setelah tamat jangka hayat penggunaannya. Hal ini berlaku disebabkan kerana berlakunya kerosakan atau ketidaksempurnaan objek yang berkaitan. Hak demokrasi dan soal kebebasan hak asasi manusia yang longgar dari segi penguatkuasaannya. 3. Sepatutnya. 2. objek buatan manusia dapat disepadukan dalam konteks membina asemblaj. Menyusun atur objek alam yang besar untuk diimejkan sebagai arca asemblaj. kumpulan atau organisasi yang diamanahkan. Memadu dan memadankan lanskap alam dengan tambahan asemblaj yang disusun rapi. Apa sahaja objek alam. Penguatkuasaan kawalan hak cipta terpelihara dan akta yang berkaitan. Tidak ada tegahan dari orang perseorangan. Alat dan kaedah yang dipilih betul dan lengkap dapat mempengaruhi dapatan asemblaj yang baik dan berkesan. studio seni dan ruang kerja yang bersesuaian. plagiarism ini disingkir daripada masyarakat. ini bermakna perkara-perkara berikut telah diimplementasikan. x x x x x Penggunaan bahan buangan yang di kitar semula. 4. Plagiarism mendapat tempat dalam dunia seni.

diukir. Pedestal adalah objek pelengkap stabil yang menjadikan stabil lebih imbang dan menarik. kayu. Maknanya. Bahan-bahan terbuang penting untuk pembinaan stabil kerana: x Bahan ini telah dibentuk. Pengarca sering kali memilih simetri tulen untuk menghasilkan stabil kerana imbangan ini paling mapan dan bertenaga. Jika tidak. Pedestal yang baik mestilah lebih tegap dan sepadu. pelengkap dan menimbulkan unsur estetika stabil. 2. Bahan terbuang yang diguna pakai semula seperti kepingan logam. kayu keras dan konkrit simen dan besi.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 1. simen. warna yang dipilih tidak terpisah. Latihan 5. Pedestal menjadi pengimbang kepada stabil.3 Pedestal bukan sahaja menjadi tapak stabil tetapi juga tapak kepada arca yang lain. x x x Ceraian daripada bahan-bahan ini mengujudkan satu fenomena gabungan yang unik dan menarik. Bagaimanakah imbangan disesuaikan? Pedestal atau tapak stabil mengambil peranan untuk imbangan.2 Simetri menjadi paksi menegak stabil. stabil mungkin bersifat tidak simetri tulen tetapi dalam apa keadaan sekalipun. besi. sifat tidak simetri stabil tidak begitu keterlaluan. 142 OUM . Keaslian lebih menyerlah kerana ada bahagian-bahagian tertentu yang kita tidak perlu mengukir atau membentuk. batu. fungsi pedestal sia-sia sahaja. Justeru itu pedestal stabil dipilih daripada jenis keluli. tali belati dan lain-lain. kukuh dan mantap. Kos bahan ini murah dan selalunya percuma kerana orang awam biasanya sudah menganggap sebagai sampah atau bahan buangan. Ia masih mengulang bentuk dan komponen warna stabil. besi. plastik. Maknanya imbangan kiri dan kanan masih baik dan mantap. Dalam situasi lain. Latihan 5. papan yang telah terendam dan banyak lagi. Bahan-bahan terbuang daripada buatan manusia seperti kaki kerusi yang patah. membahagikan dua isi padu stabil dan membentuk satu imbangan atas bawah. papan. Jika diperagakan bersama stabil. pedestal boleh diwarna mengikut kesedondonan stabil. dihakis dikikis malah mengalami proses pengluluhawaan yang menukarkan binaan asal kepada sifat baru. kiri dan kanan. Kajian dan penelitian simetri perlu dilakukan dengan hati-hati untuk mendapatkan imbangan yang baik.

Boleh dironggakan kerana permukaan luar yang lebih berfungsi. Jisim membentukan kesepaduan kepada stabil. 4. 2. 5.4 Kajian jisim (volume) sesuatu stabil dianggap penting kerana. Kuat. Contohnya: simenfero. Membawa imbangan stabil yang baik. 3. mantap dan kukuh. 1. Pedestal menjadi pelengkap utama stabil Kestabilan dan imbangan Estetika dan etika Konsep lengkap melengkapi. 4. 3. Jisim menentukan struktur binaan. 3. Jisim menentukan rentak. Setimpal dengan pedestal. ruang dan bentuk. pemilihan kerangka jisim yang dikaitkan dengan kekuatan jisim. 6. mengimbangi bentuk dan rentak Konsep simetri stabil sangat diutamakan dan pedestal memperteguhkan tujuan tersebut. OUM 143 . 4. 5. Jisim menentukan kesesuaian alat dan bahan binaan. Latihan 5.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Mengapakah stabil memerlukan pedestal? 1. Ciri-ciri Jisim Stabil yang Sesuai 1. 2. 5. Tidak terlalu berat. Jisim menentukan tekstura binaan dan pemilihan bahan penyudah stabil yang perlu diimbangkan. 2. Jisim menentukan sifat simetri stabil – tulen atau tidak tulen.

5 Tekstura stabil: licin dan halus Simetri tidak tulen Contoh stabil marmar yang baik dan mantap Stabil yang baik dan mantap mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. pergerakan dan imbangan yang saling lengkap melengkapi. 3. Diperagakan di tanah lapang dan di persekitaran bangunan. padu dan nampak gagah/mantap. Statik. rentak. 4. 144 OUM . 5. Kelainan stabil dengan arca yang lain: 1. 3. Stabil diperagakan di atas tanah. kuat dan padu untuk mengelak proses pereputan dan pengluluhawaan yang cepat. Simple tetapi menarik. Tidak berserabut. 2. mempunyai hala tuju yang menyenangkan. Kuat. 4. Stabil mementingkan konsep simetri dan bahan binaan yang tahan dan lasak. Bahan binaan yang padu yang menepati spesifikasi bahan dan alat.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 5. 2. mempunyai tapak dan sifatnya mantap. Mempunyai konotasi makna yang berbagai. Komposisi bentuk. 5. 6. Bahan binaan yang lasak. Jika berlaku tokok tambah dengan mesin akan berubah kepada kinestetik.

HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Ujian 1 Stabil kotak mancis dihasilkan seperti berikut: OUM 145 .

JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 146 OUM .

HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Stabil kotak mancis yang telah siap Gambar: Stabil kotak mancis yang telah siap untuk peragaan OUM 147 .

Simenfero mudah dibentuk dan dipelbagaikan. bongkah kayu. batu bergerigis. Contohnya batu yang amat keras dan pejal sukar untuk ditebuk atau digerudi. TOPIK 6: Latihan 6. 2. 5. 6. Antara bahan yang boleh dijadikan mobail terdiri daripada: 1. Harga kawalan simen dan pasir oleh pihak kerajaan. reput dan mengalami proses pengluluhawaan yang lama. Karangan laut seperti siput. Hujah mengapa simenfero kukuh dan murah: 1. sisik binatang.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Ujian 2 Simenfero terbentuk merupakan gabungan simen dengan pasir serta dawai mata punai yang dikombinasikan untuk membentuk kerangka-kerangka binaan yang besar tetapi jisim dalamnya kosong. 4. 5. 3. Lasak. batu-batu laut dan teritip. buah pinang. Buah kelapa. karang. tempurung kelapa dan buah nipah. kulit binatang. 2. Tulang temulang. Dari sekecil-kecil objek seperti pasu bunga sehinggalah kerusi meja. Suatu penjimatan dan ketebalan simen yang sekadar satu hingga dua inci sudah memadai untuk menjadikan stabil kuat dan mantap. Pasir pula belum berada pada paras harga pasaran yang melambung. tapak Sulaiman. Kos binaan dianggap murah kerana simen adalah barang kawalan kerajaan. Kepingan batu. pintu gerbang. gigi binatang. 148 OUM . 3. Kekangan di peringkat penghasilan: 1. Mudah dibentuk ketika basah dan apabila kering amat keras dan kuat. Boleh ditokoh tambah mengikut keperluan pada bila-bila masa. kerang. Boleh ditampilkan dengan pelbagai gayaan yang mengikut rentak alam dan kesemulajadian alam. 4. batu pipih. 2. Akar kayu. tiang bangunan dan stabil seperti yang dikaji. Jisim dalamnya kosong. Alatan yang tidak relevan dengan bahan. tahan hujan dan panas serta mudah diwarnakan.1 MOBAIL Mobail boleh dihasilkan daripada kombinasi atau gabungan bahan yang terdapat di persekitaran. serpihan kayu. tunggul kayu. kulit kayu. Bahan yang mudah pecah – terlalu lama. batu sungai.

mobail plastik mobail kayu kecil/ranting. 5. 4.2 Alatan yang diperlukan: 1. Mobail kertas x x x x x x x Tanglung Octagen Bebola Bentuk geometri Bentuk burung Bentuk dedaunan Bentuk organik Mobail plastik x x x x Bentuk geometri Bentuk origami Bentuk acuan (mould) Bentuk organik OUM 149 .HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. Gerudi dan mata gerudi yang halus Pisau Gunting Playar Bahan yang diperlukan: 1. 2. 3. Tali tangsi Gam UHU atau gam gajah Tali nylon Warna spray Manik Latihan 6. 2.3 Mobail yang sesuai dihasilkan berasaskan alat di atas terdiri daripada mobail kertas. Pelbagai bahan mempunyai pebezaan dari segi kekuatan dan kelemahan. Sukar untuk digabung antara satu bahan dengan satu bahan yang lain kerana sifat bahan yang berbeza. 3. Latihan 6. 4.

Mobail ini membentuk seolah-olah objek ini terbang melayang Alat dan Bahan yang Sesuai Kepingan loyang yang ringan dan lasak Cantuman secara pateri atau kimpalan dilakukan untuk menghasilkan mobail ini Dawai-dawai kasar digunakan untuk membentuk suatu adunan struktur yang mantap dan kukuh Ribet dan ikatan bol dan nat digunakan untuk penyatuan komponen mobail Gerudi letrik digunakan untuk urusan menebuk komponen yang berkaitan. 150 OUM . 2.4 Garisan simetri Objek yang dikonotasikan sebagai kepak.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Mobail kayu/ranting x x Mobail ranting kayu Mobail cebisan kayu Bahan-bahan tambahan yang diperlukan 1. x x x 2. Tema berkaitan dengan beburung. dedaunan Apresiasi “Antennae with Red and Blue Dots”: 1. dedaunan terbang melayang di angkasa lepas. x x x x x Tajuk dan Tema yang Sesuai Tajuk di atas relevan dengan bentuk dan penampilan mobail yang diperagakan. Tali tangsi/tali nylon Syelek/varnish Latihan 6.

lilin dinyalakan di dalam tanglung untuk menerangi alam disamping mewujudkan sinar tahun baru yang diharapkan membawa rahmat dan kesenangan. pergerakan dan penegasan sangat tepat dan relevan dengan tajuk dan tema Kesepaduan reka bentuk yang mantap dan mapan. Konsep fancy akan mengubah ciri-ciri mobail kerana konsep simple dan selamba mobail akan hilang Fancy boleh mengubah ciri-ciri asal mobail kerana pancaran cahaya yang berkilauan daripada mobail akan menukar ketulenan reka bentuknya pada jarak tertentu. x x x x Pilihan Reka Bentuk Berasaskan Warna dan Padanan Imej Reka bentuk berasaskan objek terbang Konsep simetri tidak tulen yang amat relevan dengan ciri mobail. Kelihatan gah dan menarik Penegasan pada warna warna merah dan biru yang menjadi focal-point atau titik pemerhatian Simple tetapi menarik Wujud unsur naratif dan konsep yang bersepadu dari ciri pengkaryaan Kesesuaian Secara Keseluruhan Imbangan tidak simetri yang menarik dan serasi dengan konsep mobail Aplikasi unsur seni seperti garisan.5 Mengapa mobail tidak perlu fancy? 1. rentak. 2. harmoni. Di sesetengah rumah orang Cina. Angin – Kincir angin di Belanda dan negera-negara bawah air adalah mobail kinetik yang digerakkan oleh angin. Pergerakan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor: 1. mobail kinetik yang terdiri gabungan pelbagai objek digantung dengan harapan menghasilkan bunyi bila angin merempuh mobail ini. Tanglung. x x x x x 4. Untuk menjadikan lebih berfungsi. Mobail tergolong dalam kumpulan arca. UJIAN 1 Mobail kinetik adalah mobail yang boleh bergerak. bentuk. rupa dan warna begitu mantap dan berjaya Aplikasi prinsip rekaan seperti kontra. Mobail berfungsi sebagai sambutan perayaan tahun Baru Cina.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. 3. OUM 151 . komposisi dan ruang. Begitu juga dengan layang-layang atau wau yang reka bentuknya telah mengalami improvisiasi yang berbagai. imbangan. Arca tidak memperagakan warna seperti catan tetapi memperagakan rupa. Reka bentuk tanglung dalam bentuk mobail kertas di anggap sebagai mobail berfungsi di kalangan kaum Cina. Latihan 6.

Berasaskan Angin Reka bentuk mobail ini berkaitan dengan konsep apungan dan pergerakan oleh tiupan angin. Untuk menjadikan lebih dramatik. Suatu kaedah yang mudah kinetik ini dihasilkan melalui penggunaan semula mesin atau jentera-jentera lama yang tidak lagi digunakan mengikut fungsi asal. Berasaskan Mesin Suatu penampilan teknologi dalam era pengahsilan mobail kinetik.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 2. diadun atau diolah dengan susunan yang harmoni dan dirancang untuk penghasilan bunyi dari rentak tiupan angin tadi. Mesin – Kontemporari ini mobail kinetik dilengkapi dengan mesin atau jenterajentera yang mengujudkan pergerakan dan bunyi. air terjun dan kawasan fountain yang ada aliran air. UJIAN 2 Pelukis berkarya melalui ekspresi diri melalui beberapa situasi: x x x x x x x x Pemerhatian Persepsi Penakkulan Pengalaman Luahan perasaan Desakan Amalan Pekerjaan Reka bentuk mobail dari faktor alam dan ciptaan Tuhan berlaku daripada proses: x x x x x x x Adaptasi Adoptasi Imitasi Logik Empirikal Kesempurnaan (Perfection) Analogi Terjemahan semula ciptaan Tuhan. diimprovisasi dan dibadankan semula dengan mobail. Pergerakan ini dianggap sebagai suatu proses penyerapan teknologi dalam mobail. Bahan binaan mobail yang sedemikian ini perlu ringan. Berasaskan Air Mobail yang sedemikian diletak di kawasan pergerakan air seperti sungai. 152 OUM . “Water front” di tebing Sungai Sarawak mengadunkan rentak pancutan air dengan muzik yang bermelodi dan mengasyikkan. 2. Bagaimana mobail kinetik dihasilkan? 1. 3. pergerakan ini diadaptasikan dengan rentak muzik. Mobail ini direka bentuk bersesuaian dengan mobiliti objek oleh air arus air yang mengalir atau bergerak.

2.2 Diorama yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut: x x x x x Komposisi hal subjek dan latar belakang yang terancang dan saling lengkap melengkapi Mengadun unsur seni. susunan hal subjek yang boleh membangkitkan gerak rasa dan gerak balas terhadap hasil diorama Pertimbangan-pertimbangan yang baik dan bermakna 1. prinsip seni dan struktur seni dengan baik dan terancang Tajuk dan tema tidak kabur. pemilihan bahan dan alat sesuai dengan dapatan. Perancangan yang teliti dan rapi Uji kaji reka bentuk dan konsep yang ingin diperkatakan Saiz yang bersesuaian Mengadun unsur seni. Alatan seperti gerudi letrik untuk menebuk batu atau siput Gam UHU atau gam gajah yang kuat untuk pastikan karang melekat dengan baik pada tapak diorama 3.1 DIORAMA Saya tinggal di tepi laut. Bahan-bahan yang boleh dijadikan sebagai diorama terdiri daripada: x x x x x x x x Siput Karang Batu-batu Teritib Pasir Kayu ranting Bahan buangan Tempurung kelapa Kekangan-kekangan yang akan ditempuhi dalam menghasilkan diorama: 1. 4. 5. Memodel ikan dan spesis hidupan di kawasan karang. Saiz yang bersesuaian dan memenuhi konsep dan naratif yang ingin dikongsikan Pemilihan warna yang harmoni. OUM 153 . 4.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN TOPIK 10: Latihan 10. Latihan 10. Kebolehan menghidupkan suasana di laut dalam. 3. 2. prinsip seni dan struktur diorama yang baik Menggunakan pertimbangan artistik dan kemahiran yang menghasil yang tinggi.

2. Suatu penampilan yang baru Inovasi atau improvisiasi yang positif Pemerhatian. 2.4 Apresiasi adalah satu amalan menilai dan menghayati dapatan sesuatu karya. 3.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 10. Jika salah satu daripadanya tidak betul atau cacat. termasuklah diorama. Tata cara menghasilkan diorama di kawasan hutan bakau: 1. penelitian dan pro-aktif Cuba jaya yang tidak kenal erti putus asa. sebelum penutup dimana pelajaran akan ditamatkan. Ia penting kerana: 1. Ketepatan tajuk dan tema yang dirancang Pemilihan alat dan bahan yang sesuai dan dapatan yang menarik Aplikasi unsur seni dengan teknik dan kaedah yang betul dan bersesuaian Kesesuaian secara keseluruhan. Latihan 10. Figura manusia perlu di teliti dan diperhalusi kerana menjadi hal subjek di mana watak hero dan heroin terbentuk.3 Keunikan dan ketrampilan diorama dapat dihasilkan melalui: x x x x x x x Melalui proses kreativiti yang tinggi. tentulah ianya akan janggal dan tidak tepat. 154 OUM . Ini termasuk reka bentuk yang unik. Jauhi plagiarism dan hasilan klise. Kedua-duanya perlu mengalami proses adaptasi yang baik dan terancang. 4. 4. harmoni dan memikat penonton. Di dalam amalan pengajaran dan pembelajaran amalan ini dilakukan pada perkembangan akhir pelajaran. Hasil catan hutan bakau pada latar diorama Menentukan jenis tumbuh-tumbuhan di kawasan bakau Menentukan fauna atau binatang yang terdapat di kawasan hutan bakau Mengimbangkan susunan imej hadapan dengan latar belakang supaya kelihatan harmoni dan terancang Latihan 10.5 Bentuk figura dan catan sebagai latar belakang perlu diimbangi kerana ianya bersifat berpenggenap (complement). Amalan ini akan menjadikan pemahaman dan penguasaan hasilan di kalangan pelajar dengan baik. 3. Penampilan reka bentuk baru dan bersifat futuristik. Manakala catan besar di bahagian belakang menjadi pengimbang dan pelengkap.

persekitaran. Saiz figura. Plywood sebagai kotak diorama Tali tangsi Hal subjek OUM 155 . 2. konsep dan naratif yang ingin ditampilkan. UJIAN 1 Diorama digolongkan dalam bidang ketiga iaitu membentuk dan membuat binaan kerana. x x x x x Melibatkan kerja-kerja konstruktif Bersifat tiga dimensi Penggunaan objek maujud dari buatan manusia dan semulajadi Bukan warisan kraf tradisional tetapi sebagai penampilan imej sesuatu sejarah. Menepati tajuk dan tema. peristiwa. fiksyen dan imaginasi pelukis. Penerapan nilai dan budaya secara terus dalam aktiviti yang dijalankan. alat dan bahan.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Pertimbangan yang perlu dilakukan: 1. UJIAN 2 Berikut adalah cadangan bagi dapatan diorama hidupan laut di terumbu karang. 3. 4. Tata atur susunan dan reka bentuk keseluruhan yang harmoni. suasana cerita dan imbangan latar belakang yang diselaraskan Pilihan warna-warna ambient yang mesra dan dicerap dengan begitu baik sekali Keseluruhan bentuk yang saling imbang mengimbangi.

Burnham.html http://www. Horowitz. Harcourt Brace Jovanovich. Artwork For Elementary School Teachers: Developing Artistic and Perceptual Awareness. New York: Harcourt Brance Jovanovial Inc.blogs. Voulme II. Jack (1969). Airbrush Action 3. The Observes Book Of Sculpture.html Hume.sandhands.htm http:/www.RUJUKAN HBAE2203 Alexander Calder (1966).A. ART : A history of painting. Gillian Souter (1994).com/mywork/indek. Publishers. Second Edition. United States of America. U. Federick A.jpg http://www. Donald & Herberholz. More Than You See: A Guide To Art. U.paper folding. Kuala Lumpur. (1986). Seni Arca Koleksi Balai Seni Lukis Negara. Papercraft Gifts and Projects.php http://purecontemporary.com/2002/20020915/spectrum/travel. 156 OUM .d. Frederick Hartt.. http://www. Seni dan Imajan. Papier Mache Garden. Clifford S. Surrey.tribuneindia. A. S.innovationstools. New Jersey: McGraw – Hill. New York: Prederick Warne & Co. London. Gaunt. Approaches to art in Education. Origami Paper Folding For Fun.S.de/works/homage-to-new-york/images/1/ http://www. New York.medienkunstnetz. Ltd. Balai Seni Lukis Negara. A Survival kit for the Elementary Middle School Art Teacher. Artforms. William (1966). Kuala Lumpur. Dimensi. Steiglitz (1995). Ismail Zain (1980). Barbara.com/Articles/EnterpriseDetails. L. USA David Papworth (1995). Prentice Hall. USA: The Center of Applied Research in education.com/behind thecurtains/art accessories/index.asp?a=164 http://www.org/duchamp/bicycle. H. Prentice Hall. Herberholz. An Autobiography with Pictures. (2002). Simon & Schuster. New York: George Braziller. Cassel. (1985 ). London.com/library/sculplog/1998/cat98p14/98p14. Prentice Hall. Rockport Publishers. H. Balai Seni Lukis Negara (2000). Inc. (1985). Eric Kenneway (1980). Chapman. sculpture and architecture.beatmuseum. (2000). Duane Preble dan Sarah Preble (2002). Beyond Modern Sculpture.

USA: Brown & Benchmark Publishing. A Handbook of Arts and Crafts. London. Edition. Bollengen Foundation. Art Talk. New York: Princeton. Wiggs. SPM Fokus U Pendidikan Seni Visual.. USA Kathleen Chee (2006). Art History. Sculpture. New Jersey. Stokstad. Bhd. Herbert (1969). 8th Edition. Selangor Darul Ehsan. Verhelst. PSV. (1999). W. Rosalind Ragans. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Read. New York. Philip & Hasselschwert. Kemeterian Pendidikan Malaysia. P. Bhd. Wilbert (1988). Shirley Sukim Sarat (2005). London. Voulme II. London. Second Edition (2002). Prentice Hall. Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR dan KBSM: Dewan Bahasa dan Pustaka. The Amazing Book Of Origami. New York: McGraw – Hill. Kementerian Pendidikan Malaysia. Tools. A Handbook of Arts & Crafts. Penerbitan Pelangi Sdn. North Light Books.Edition.F and Wigg. The Artist Manual. Prentice Hall. Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 & 5. KBSR. Wankelman. Decorative Boxes. Materials and Techniques. 2nd.A. Institut Perguruan Tun Hussein Onn. give and keep. Jean (2001). Zailani Yaacob dan rakan (2004). To create.. Modul Pengajaran dan Pembembelajaran Pendidikan seni Visual. KPLI. 10th. Ohio. (1998).HBAE2203 RUJUKAN Jon Tremaine (2000). Paul Jackson (2004). Decorative Origami For Parties and Celebrations. (2000). Batu Pahat. Fajar Bakti Sdn. Paul Horgarth (1997). New York: McGraw-Hill. The Art Of Sculpture. Cicinnati. Stabail. Tiger Book International. Juliet Bawden (1993). London.S. (1995).. Prentice Hall Inc. United Kongdom. U. Johor. Quantum Books Ltd. Second Edition. Quantorn Publishing Ltd. OUM 157 . Selangor Darul Ehsan. Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful