HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

HBAE2203

ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN
Panduan Kursus i–v

TOPIK 1:

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1.1 Bentuk Tiga Dimensi dan Ruang 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Benda-benda Alam dan Buatan Manusia Tujuan Membentuk dan Membuat Binaan Tingkatkan Daya Kreativiti Membuat Penerokaan dan Eksperimen Bahan Kesesuaian Bentuk dan Binaan sebagai Hasil Rekaan Tiga Dimensi Kepentingan Membentuk dan Membuat Binaan Mengembangkan Persepsi Pelajar Tentang Seni Tiga Dimensi Mengenali Pelbagai Bentuk Asas

1 2 5 5 5 7 10 11 11 12 13 14 14 14

1.4 1.4.1 1.4.2

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 2:

ARCA 2.1 Kategori Arca 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Alat dan Media dalam Pembuatan Arca Teknik Penghasilan Penyediaan Lakaran Idea Proses Membentuk Arca Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik Apresiasi

15 17 19 20 21 21 21 21 22 22 23 23 24 24

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

OUM

ISI KANDUNGAN

HBAE2203

TOPIK 3:

ORIGAMI 3.1 Sejarah Origami 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5 3.6 Origami di Barat Jenis-jenis Bentuk Origami Alat dan Media Kertas Origami Gunting Pisau Kraft Proses dan Teknik Pembuatan Simbol dan Kaedah

25 25 25 26 28 28 30 30 31 32 38 38 38 38

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 4:

ASEMBLAJ 4.1 Contoh-contoh Asemblaj 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 Alat dan Media Alatan Bahan/Media Bagaimana Proses Asemblaj Dilakukan atau Dihasilkan? Penyediaan Lakaran Idea Penjanaan Idea – (Thumbnail-Print) Pemilihan Lakaran Akhir untuk Penghasilan Karya Asemblaj daripada Sketsa 2 Proses Membentuk Asemblaj Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasi Alat, Bahan dan Teknik Ekspresikan Diri Anda

39 40 41 41 42 43 44 46 47 47 48 48 49 51 51 52 52 52

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

OUM

HBAE2203

ISI KANDUNGAN

TOPIK 5:

STABIL 5.1 Alat dan Media 5.1.1 Stabil Dihasilkan Menggunakan Media Batu Marmar 5.1.2 Pengenalan Hasil Subjek dalam Arca Stabil 5.1.3 Pertimbangan Bahan yang Diperlukan untuk Membuat Arca Stabil Boleh Dirumus Seperti Berikut 5.2 5.2.1 5.3 5.3.1

53 54 55 56 57

Proses Kreativiti Menghasilkan Arca Stabil 58 Kesesuaian Bentuk dan Binaan dalam Menghasilkan Arca Stabil 58 Proses Menghasilkan Arca Stabil Ekspresi Diri Anda 59 64 65 65 66 66

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 6:

MOBAIL 6.1 Alat dan Media 6.1.1 Alatan 6.1.2 Alatan untuk Menghasilkan Mobail 6.1.3 Media Mobail 6.1.4 Media untuk Menghasilkan Mobail 6.1.5 Bagaimana Proses Mobail Dihasilkan? 6.1.6 Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Mobail 6.1.7 Proses Membentuk Mobail 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik Apresiasi Mobail

67 69 69 70 71 72 73 73 74 75 75 77 78 80 80 81 81

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 7:

MODEL 7.1 Definisi 7.1.1 Alat dan Media 7.2 7.2.1 Aplikasi Alat, Media dan Teknik Lakaran Idea

82 82 82 83

OUM

1 9.2 Aplikasi Alat.2.1 8.3 7.2. Media dan Teknik Jenis-jenis Boneka Aplikasi Alat.2.4.1.1 Fungsi Topeng 9.3 8.4.1.1 Definisi 9. Media dan Teknik Lakaran Idea Pemilihan Alat dan Bahan Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Persembahan Hasil Kerja Ekspresif Diri Apresiasi 91 91 91 91 98 98 98 98 99 99 99 99 100 100 100 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 TOPIK 9: TOPENG 9.4 7.2 9.5 Aplikasi Alat.2. Media dan Teknik Lakaran Idea Pemilihan Alat dan Bahan 101 101 101 102 102 104 104 104 OUM .3.2 8.4.1 8.1 Definisi 8.3.2 Alat dan Media 9.2 Pemilihan Alat dan Bahan Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Persembahan Hasil Kerja atau Proses Penghasilan Model Persembahan Hasil Kerja Ekspresif Diri Apresiasi 83 83 84 89 89 89 89 90 90 90 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 TOPIK 8: BONEKA 8.1 7.3 7.3.3 Teknik 9.1 8.2 7.3 8.ISI KANDUNGAN HBAE2203 7.2 8.2.4 8.1.

1 10.1 Alat dan Media 10.3 9.1.4 9.2 10.2 Alatan Membuat Diorama 10.2.1.3 Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasikan Alat.1 Alatan 10.1.4 Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Diorama 10.HBAE2203 ISI KANDUNGAN 9.2.1.2.4 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Proses dan Teknik Membuat Topeng Menggunakan Papier Mashe Persembahan Hasil Kerja Ekspresif Diri Apresiasi 104 105 110 110 111 111 111 112 112 9.3 Bahan Menghasilkan Diorama 10.3. Bahan dan Teknik Apresiasi Diorama 113 115 115 117 117 119 123 125 125 127 128 129 129 130 130 131 156 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 Jawapan Latihan Rujukan OUM .2.5 Proses Membentuk Diorama 10.1 9.1.2 10.3.2.2 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 TOPIK 10: DIORAMA 10.

i 2. anda perlu memahami kandungan kursus dan bagaimana ia dijalankan serta keperluan-keperluannya. Anggaran penggunaan masa adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1. Sebelum mengikuti kursus ini.HBAE2203 PANDUAN KURSUS PENGENALAN Kursus Membentuk dan Membuat Binaan adalah kursus Open University Malaysia (OUM) yang diuruskan oleh Fakulti Pendidikan dan Bahasa. menjelaskan pengetahuan asas dalam pengenalan membentuk dan membuat binaan. di semua institusi pengajian tinggi. KEPADA SIAPA KURSUS INI DITUJUKAN? Kursus ini ialah kursus wajib Lembaga Akreditasi Negara (LAN) ke atas semua pelajar Sarjana Muda Pengajaran (sekolah rendah) dengan kepujian. Untuk itu anda perlu membaca panduan ini dengan teliti dari mula hingga akhir. mengkategori kandungan bidang membentuk dan membuat binaan dan menentukan topik-topik yang sesuai untuk tujuan merancang pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. Kursus ini bernilai 3 jam kredit yang akan meliputi 15 minggu. bidang ketiga dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. pelajar akan dapat: 1. OUM . PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN Berdasarkan piawaian OUM yang memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Jadual 1: Anggaran Peruntukan Masa bagi Kursus Aktiviti Membaca modul dan menyiapkan latihan Menghadiri tutorial pada kadar 1 jam per sesi Capaian dalam laman web Menyiapkan satu (1) tugasan Ulang kaji Jumlah Jam 70 10 6 24 10 120 OBJEKTIF KURSUS Setelah mengikuti kursus ini. maka kursus ini memerlukan peruntukan masa selama 120 jam pembelajaran.

menghasilkan karya seni dalam bidang membentuk dan membuat binaan. SINOPSIS KURSUS Mata pelajaran ini meliputi pengetahuan asas dalam bidang membentuk dan membuat binaan Pendidikan Seni Visual sekolah rendah.Kemasan - PERSEMBAHAN HASIL PENILAIAN . 4. apabila pelajar telah melaluinya pelajar akan dapat menilai keseronokan mempelajari dan menceburkan diri dalam bidang membentuk dan membuat binaan.Kemahiran aplikasi alat & bahan . menginovasi dan mereka cipta bidang ini.PANDUAN KURSUS HBAE2203 3. 4.Apresiasi ii OUM . stabil. ARCA ORIGAMI ASEMBLAJ STABAIL MOBAIL MODEL BONEKA TOPENG DIORAMA Pemilihan bahan Pemilihan alat Lakaran ide Pemilihan teknik Peringkat penghasilan . 3. Ia menekankan kepada proses mengenal. 2. Pelajar didedahkan mengenai arca.MEDIA DAN TEKNIK 1.PENDAPAT OLEH PENGKARYA LAIN JENIS KARYA APLIKASI ALAT. mengekspresi. 6. Penemuan dari dapatan baru mungkin akan menjadikan anda akan bertambah yakin dan seronok kerana bidang ini agak berbeza dengan bidang menggambar dan membuat rekaan dan corak. Bakal guru permulaan diharapkan menggunakan bakat seoptimum yang mungkin untuk mengimaginasi. 8. mengaplikasikan aktiviti membentuk dan membuat binaan sebagai persiapan sebagai guru permulaan Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. menginkuiri. origami. 5. PETA MINDA MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN PENGENALAN JENISJENIS AKTIVITI . menyelidik dan membuat hasil seni dalam tersebut.TOKOH-TOKOH . Apapun. 9. berkreativiti.Ekspresi diri . 7. asemblaj.

bahan dan alatan yang digunakan untuk menghasil seterusnya teknik membuat mobail berkenaan. Ia merupakan gabungan objek menggunakan lebih daripada satu bahan. Origami adalah satu-satunya binaan yang terhasil daripada kerja membentuk menggunakan kertas. persediaan ini perlu diteliti untuk menghasilkan model yang bersesuaian dalam menampilkan pengajaran yang mantap dan berkesan. diorama. Ia tidak semata-mata dibuat sewenang-wenangnya tetapi juga dirancang bagi tempoh pengajaran dan pembelajaran dalam rancangan pelajaran harian. membentuk komposisi gubahan yang menarik dan bermakna. mobail. Sebagai bakal guru. Ia juga memperlihatkan kepada perbandingan jenis arca dan aplikasi setiap arca. topeng dan origami. Ia diperkenalkan melalui pemahaman asas dalam pengenalan bentuk-bentuk objek tiga dimensi yang dikaitkan dengan ruang. stabil menggunakan bahan pejal yang lasak dan tahan lama. Objek tiga dimensi dalam konteks membentuk dan membuat binaan KBSR terdiri daripada arca. asemblej. Sesuai dengan peragaannya yang terletak di bahagian luar dan terdedah. Topik 2 : Topik 3 : Topik 4 : Topik 5 : Topik 6 : Topik 7 : OUM iii . Topik ini memperihalkan mengenai stabil. Pengenalan awalan mobail ini menjurus kepada pensejarahannya. Bagi penguasaan ilmu yang lebih mendalam. stabil. Mengenal dan seterusnya mempelajari mobail adalah perlu dikuasai oleh bakal guru Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. Topik ini menyentuh mengenai pengenalan arca. boneka. Sifat stabil bersifat mantap dan mempunyai isi padu yang mencukupi untuk menampung sesuatu binaan. Setiap satu mobail yang diterangkan ditunjukkan bagaimana proses penghasilan ini dapat dilaksanakan dengan berkesan sehingga terhasil hingga ke peringkat gunaan. pengenalan alatan yang berkaitan dengan pembuatan arca diperkenal. Stabil menggunakan bahan yang bersifat konkrit dan tahan lama. Dalam topik ini model diperkenalkan untuk menjurus kepada pengetahuan dan maklumat dalam persediaan untuk mengajar dalam Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. Asemblaj juga merupakan karya seni tiga dimensi. Ia boleh diaplikasi bukan sahaja menggunakan kertas tetapi di peringkat yang lebih meluas. pengelasan arca dari jenis dan cara binaan termasuk teknik penghasilan. Tokoh-tokoh arca asemblaj cuba menampilkan bagaimana pelbagai bahan buangan boleh membentuk satu kesatuan gubahan yang menarik dan mempunyai konotasi yang berbagai. Di dalamnya pula dimasukkan teknik-teknik dan kaedah-kaedah penghasilan seterusnya disepadukan dengan pelbagai strategi pembelajaran seperti yang telah diterangkan. model.HBAE2203 PANDUAN KURSUS PERISIAN Topik 1 : Topik ini memberi penekanan konsep asas membentuk dan membuat binaan. origami di komersial kerana perniagaan hotel dan katering memperagakan origami menggunakan kain sebahagian ciri yang penting.

Di dalamnya dimasukkan falsafah. peluang untuk mentadbir sesuatu tema dibuat dalam kerja diorama.PANDUAN KURSUS HBAE2203 Topik 8 : Boneka merupakan karya yang tergolong di dalam penghasilan karya seni dalam bidang membentuk dan membuat binaan. suasana dan habitat yang berkaitan ditampilkan dengan meneliti kepelbagaian jenis bahan supaya tema yang diharapkan benarbenar menyerlah dan kelihatan hidup. Segala spesies. Topik ini mengajak anda untuk membuat topeng melalui pelbagai teknik dan kaedah yang disarankan. Ia mewakili satu tema atau persoalan yang berkaitan dengan sesuatu pelajaran. misalnya kehidupan di taman laut. tarian singa dan lawak jenaka. Topik 9 : Topik 10 : PENGETAHUAN ASAS Pengetahuan asas perlu di peringkat Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM) atau yang setara dengannya. Penampilan imej bertema ini perlu diurus dengan rapi dan teliti agar mesej dan gambaran sebenar dapat menjelmakan. Ia juga menjurus kepada kaedah penghayatan dalam berkarya seni dengan betul dan bersifat naratif. Topeng dalam konteks yang lebih meluas mungkin digunakan bersama dengan permainan tarian kuda kepang. Setelah anda menguasai kemahiran menghasil dan membentuk karya seperti yang dinyatakan di atas. alat dan bahan yang berkaitan serta bagaimana ia diimplementasikan dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Penghayatan dan pemahaman ini dilakukan dengan pelbagai pendekatan sehingga akhirnya kita merasakan bahawa topeng mesti dibuat dengan penuh hati-hati. iv OUM . BAHAN BACAAN Buku teks rujukan bagi kursus ini seperti mana yang dicadangkan dan dinyatakan dalam unit teks. Pencapaian kepujian dalam peperiksaan peringkat SPM amat membantu untuk mengikuti kursus ini kerana anda akan meneruskan kajian anda hingga empat semester.

3. anda hendaklah lulus dalam peperiksaan akhir. OUM v . 5.HBAE2203 PANDUAN KURSUS KAEDAH PENILAIAN Penilaian bagi kursus ini melibatkan dua komponen. Pecahannya seperti berikut: Penilaian berterusan 1. Ujian 1 Ujian 2 Penglibatan dalam perbincangan Tugasan (1) Peperiksaan akhir Jumlah 10% 15% 5% 20% 50% 100 % Peringatan: Untuk lulus kursus ini. 2. iaitu penilaian berterusan dan penilaian akhir. 4.

menjelaskan bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah. 3. keras. licin. kecil. mempunyai pandangan sisi. OUM 1 . Hasilan yang wujud daripada membentuk dan membuat binaan ini dikenali sebagai objek maujud. jalinan. penstrukturan reka bentuknya perlu dirancang dan perhalusi agar hasilannya nanti menepati spesifikasi yang dikehendaki. lembut dan lain-lain.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 PENGENALAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tahukah anda bahawa hasilan seni berupa dua dimensi dan tiga dimensi? Apakah objek dua dimensi dan objek seni tiga dimensi? Topik ini menyentuh bidang yang ketiga dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah KBSR. kiri. atas dan bawah. menjana dan membuat penerokaan idea daripada salah satu aktiviti membentuk dan membuat binaan. berisipadu. distruktur dan akhirnya proses pembinaan objek tersebut. kanan. Ia menekankan kepada pemahaman dan penguasaan objek-objek seni tiga dimensi. 4. iaitu objek nyata dan boleh dipegang. Proses membentuk dan membuat binaan melalui proses imaginasi oleh pelukis dan seterusnya diterjemah dalam bentuk lukisan. Di dalam menghasil objek yang bersifat tiga dimensi ini. 5. mengklasifikasi sembilan jenis aktiviti bidang membentuk dan membuat binaan seperti yang dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar akan dapat: 1. kesat. memilih dan menerang proses membuat satu aktiviti daripada bidang membentuk dan membuat binaan. 2. Justeru itu ia mempunyai ciri-ciri binaan seperti bentuk. Objek tiga dimensi bersifat konkrit. dan menghasilkan sebuah karya tiga dimensi dalam konteks membentuk dan membuat binaan daripada sembilan jenis yang dipelajari. besar.

Satu lagi jenis bentuk yang mungkin jarang diperkatakan ialah bentuk ikon (icon). 2 OUM . Dalam sebutan lain. bentuk ilusi disebut bentuk maya. Bentuk semula jadi dan buatan manusia boleh disentuh. kanan.1: Jenis objek yang dicadangkan dalam aktiviti Pendidikan Seni Visual KBSR Mengapakah objek konkrit dikategorikan di dalam bentuk tiga dimensi? Apakah rumus yang anda boleh dapati daripada objek-objek tiga dimensi ini? 1.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 SKOP KAJIAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN KBSR Peta Minda Rajah 1. ton. Bentuk ilusi dapat digambarkan melalui penggunaan unsur seni seperti garisan. dilihat dan dirasa. mempunyai pandangan sisi. Ia berupa objek semula jadi. Bentuk ini mempunyai makna yang tersendiri dan hanya diketahui maknanya oleh orang yang mengetahui mengenai kajian perlambangan dan simbol. Berbeza dengan bentuk ilusi yang hanya boleh lihat dan tidak dapat dirasa kerana berbentuk dua dimensi yang mungkin berupa lukisan atau ilustrasi. objek buatan manusia atau bentuk ilusi. atas dan bawah. Bidang perlambangan dan simbol (iconography) pada mulanya dikaitkan dengan agama Kristian dan lambang-lambang dalam patung Mesir purba tetapi kontemporari ini ia telah disimbolkan dalam arca moden. kiri.1 BENTUK TIGA DIMENSI DAN RUANG Bentuk tiga dimensi merupakan objek yang bersifat konkrit. berisipadu. jalinan. warna dan ruang.

3: Jenis objek tiga dimensi dalam kajian membentuk dan membuat binaan Ruang pula merupakan kawasan antara objek dengan objek yang lain. seni bina. Dari segi perspektifnya ia boleh ditunjukkan dengan objek di hadapan lebih besar dan semakin kecil apabila ia terletak semakin jauh. bandar raya Kansas Peta Minda JENIS OBJEK TIGA DIMENSI OBJEK ALAM/ SEMULAJADI ILUSI/ MAYA -2 D OBJEK BUATAN MANUSIA OBJEK REAL OBJEK MAUJUD OBJEK IKON/ KONSEPTUAL Rajah 1. Ruang juga boleh digambarkan melalui penggunaan warna yang terang bagi objek yang dekat dan kelihatan semakin kabur pada objek yang terletak semakin jauh.2: Arca ikon bulu tangkis karya Claes Oldenburg dan Coosje van Bruggen di hadapan Muzium Nelson-Arkins. objek buatan manusia dan objek alam. barangan domestik. Ruang tampak ialah ruang OUM 3 . Ruang yang sedemikian berkaitan dengan bentuk yang diperagakan untuk membentuk satu kesatuan imej. Ruang mungkin terdiri jenis nyata dan jenis tampak. Ruang nyata ialah ruang yang terdapat pada bentuk-bentuk konkrit seperti arca.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Rajah 1.

montaj. cetakan.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 ilusi yang wujud dalam seni tampak seperti lukisan. kolaj dan sebagainya. catan. Latihan 1.4: Ruang terbentuk dari ton warna arca ruang Rajah 1.5: Arca dan ruang saling lengkap melengkapi 4 OUM .1 Mengapakah ruang menjadi kriteria yang sangat penting dalam peragaan arca? Rajah 1.

manusia ada juga mereka bentuk benda yang bersifat organik untuk menampilkan ciri-ciri yang menarik kerana manusia sering kali merujuk benda-benda alam sebagai hasilannya. buah-buahan. bunga-bungaan dan berbagai lagi yang sebahagian besarnya berbentuk organik. Rajah 1. Dalam hal yang lain. Ia terdiri daripada manusia. kon. kereta.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TL = Titik lenyap Rajah 1. hidupan laut. televisyen. kestabilan dan kekukuhan dari segi reka bentuknya. Secara mudahnya mengapa manusia banyak menggunakan bentuk geometri yang simetri adalah untuk imbangan. anda adalah seorang yang kreatif.2 BENDA-BENDA ALAM DAN BUATAN MANUSIA Benda-benda alam adalah hasil ciptaan Tuhan. Bentuk-bentuk geometri yang sering dijadikan asas untuk mereka bentuk terdiri bentuk kubus. Definisi ini sebenarnya tidak begitu berbeza OUM 5 . Bentuk organik tidak mempunyai sifat yang semukur dan tidak simetri.1 TUJUAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tingkatkan Daya Kreativiti Jika anda seorang yang sering membayangkan suatu penemuan ke arah mewujudkan apa yang setakat ini belum dihasil atau sesuatu yang memberi makna kepada anda.3. objek dan perspektif 1. rumah. kuboid dan sfera.7: Objek-objek alam dan buatan manusia mempunyai bentuk tiga dimensi dan bersifat konkrit 1. silinder. Tindakan ini menyamai dengan apa yang diperkatakan oleh Herbert Read (1958) mengenai kreativiti. Berbeza dengan benda-benda buatan manusia seperti meja.6: Ruang. tumbuhtumbuhan.3 1. binatang. almari dan berbagai lagi yang banyak menguasai bentuk geometri. piramid. kerusi.

KEPEKAAN KETEKALAN ORGANISASI MAKNA BARU FLEKSIBILITI KREATIVITI KEASLIAN KEUPAYAAN SINTESIS KETERBUKAAN KEUPAYAAN MENGANALISA Rajah 1.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 dengan pendapat June King Mc Fee yang mengatakan bahawa kreativiti itu adalah keupayaan mencipta perlambangan dan idea baru dengan menyusun dan mengolah semula perlambangan yang sedia ada. kreativiti berlaku mengikut tahap-tahap tertentu antaranya. bercerita. muzium. kreativiti itu adalah suatu naluri semula jadi sejak lahir yang digunakan untuk menyelesaikan atau membuat pernyataan tentang masalah kehidupan. menonton filem. 6 OUM . menayang slaid dan gambar foto. Rangsangkan pemikiran kanak-kanak dengan merujuk buku-buku bergambar. Bimbing dan berikan perhatian cara berkarya yang baik dan berketerampilan. perpustakaan dan kraf tangan. Ia dapat dilakukan melalui keinginan dan naluri ingin bertindak. 2. Lawatan ke zoo. 4. kejadian dan peristiwa terhadap kemanusiaan sama ada suka atau duka. Beri peluang untuk mengeksploitasi lebih banyak media dan alat untuk memperkaya maklumat dan pengetahuan. Bagi Viktor Lowenfeld. Carl Rogers pula mengatakan bahawa kreativiti itu wujud melalui tindakan sesuatu yang berkaitan dengan ciri keunikan seseorang.8: Tahap perkembangan kreativiti menurut Viktor Lowenfeld Bagaimana untuk Meningkatkan Kreativiti Kanak-kanak? 1. Beri perhatian ketika berkarya. Menurut Viktor Lowenfeld lagi. 3. bahan dan alat yang digunakan.

TOPIK 1

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

5.Jangan kritik keterlaluan terhadap karya mereka. Nyatakan bahawa kesilapan bukan kegagalan tetapi sebagai cabaran untuk peningkatan.

6. Berikan ganjaran atau insentif. Hasil karya yang baik dipamer di ruang lobi atau tempat-tempat strategik.

7. Adakan pertandingan mereka bentuk tiga dimensi di kalangan pelajar.

1.3.2

Membuat Penerokaan dan Eksperimen Bahan

Membuat penerokaan dan eksperimen bahan dilakukan untuk memastikan bahan yang akan dibuat bersesuaian dengan jenis binaan dan ketahanannya. Sering kali dalam proses ini kita akan mengesan kerangka objek binaan di samping memilih bahan yang memperkukuh binaan tersebut. Apabila kita membuat model kucing, dawai halus digunakan untuk membina kerangka bentuk manakala paper mashe diaplikasi untuk membentuk sifat fizikal kucing itu. Bahan tambahan lain yang berupa guli digunakan untuk mata kucing, tali tangsi untuk misai dan berus sabut untuk ekor kucing. Proses membuat dan membina model kucing ini perlu dilakukan mengikut tertib dan pemeringkatan kerja yang teliti. Apapun yang akan dihasilkan dalam bidang membentuk dan membuat binaan perkaraperkara berikut akan menjadi tema atau hal subjek yang penting. (a) Alam Semula Jadi dan Objek Persekitaran Objek-objek ciptaan Tuhan seperti flora dan fauna menjadi sumber utama dalam menghasilkan karya. Selain itu, objek domestik seperti cawan, piring, pinggan senduk, pisau, meja dan sebagainya juga dijadikan rujukan dalam berkarya. Kesemua objek yang menjadi tema atau hal subjek ini dikaji dari segi dinamik fom, kualiti objek, ciri-ciri organik, keunikan, integrasi alam dan kehidupan di samping mengambil kira garisan, ruang, warna, jalinan, rupa dan bentuk.

Latihan 1.2
Mengkritik secara keterlaluan sering kali akan mematahkan semangat pelajar untuk terus berkarya. Bagaimanakah perkara ini boleh diatasi agar pengajaran dan pembelajaran dalam membentuk dan membuat binaan tidak bermasalah?

OUM

7

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

TOPIK 1

(b)

Perasaan Dalaman, Khayalan dan Imaginasi Si Pelukis Pengalaman hidup banyak memberi kesan dan pengaruh terhadap minda pelukis yang akhirnya menzahirkan ilham atau idea untuk mencipta. Perasaan takut, misteri, sedih dan sebagainya menjadi sumber inspirasi karya si pelajar atau pelukis. Menurut Sigmund Frued dan Paul Jean Satre, teori-teori imaginasi berupaya mencipta sesuatu objek atau karya melangkaui batas fizikal dan cabaran status-quo pelukis. Imaginasi ini akan memandu arah si pelajar atau si pelukis ke arah yang lebih kreatif dan melampaui batas-batas kebiasaan dalam berkarya. Menurut Frued lagi, perasaan dalaman inilah yang menjadi motivasi atau penggerak minda dalam berkarya.

Rajah 1.9: Ekspresi dari deria dalaman dan khayalan pelukis

(c)

Aliran dan Tema Sejagat Tema menjelaskan konsep dalam agenda kehidupan manusia. Ia menunjukkan kekerapan manusia mengambil hal benda yang sering diperkatakan. Contohnya; membuat wau lazimnya dikaitkan dengan unsur kosmos seperti bulan, matahari bintang dan sebagainya. Dari idea yang berbagai, keunikan ciptaan berlaku dan akhirnya mewujudkan kepelbagaian rupa bentuk dan jenis produk. Dalam konteks yang lebih besar, jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan dan mengujudkan satu kekaguman. Wujudnya “Nonobjective art”, ‘Minimal art” misalnya adalah suatu aspek pengkaryaan yang berani, mencabar dan sanggup menerima rintangan. Keperluan dan Pengalaman Hidup Harian Ciptaan cawan, sudu, senduk, periuk dan alat-alat domestik yang lain merupakan asas ciptaan dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Pada bidang yang lebih besar, manusia mencipta dan membuat kipas, basikal, kereta, kereta api malah jambatan dan objek-objek gunaan lain yang mewatakkan keperluan asas sebuah masyarakat dan negara. Idea datang dari soal desakan untuk mengguna di samping mengatasi sebarang kesulitan mengharungi kehidupan. Lalu diciptanya bentukbentuk konkrit yang dapat memanfaatkan manusia si pencipta itu sendiri. Semakin aktif dan proaktif seseorang manusia itu mencipta objek tiga dimensi, semakin tinggi kualiti ciptaan dan lebih tinggi nilai estetikanya.

(d)

8

OUM

TOPIK 1

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

Latihan 1.3
Tema dalam menghasilkan karya sering kali berkaitan dengan alam semula jadi dan kosmos. Mengapa?

Bagaimana Perkembangan dan Penghalusan Idea dalam Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Berlaku? (a) Pemerhatian dan Kajian Visual Pemerhatian dan kajian visual dapat dilakukan dari kesedaran dan kualiti tampak yang tinggi. Ia dilakukan melalui kajian yang terperinci mengenai alam dan fenomenanya. Menurut Frank Barron dan Irvin Child, artis mempunyai keupayaan tinggi untuk melihat, memerhati, mentafsir, mengurus maklumat visual berbanding bukan artis. Norman Meier (1930) pula mengatakan bahawa artis boleh menyelesaikan pelbagai kemahiran-kemahiran seni. Begitu juga mengikut J.P. Guilford, artis dapat menyesuaikan diri dan menggunakan media biasa berbanding dengan tukang dan pereka bentuk. Perubahan Cara Bekerja Pelukis tidak hanya menggunakan satu teknik dan kaedah. Jika selama ini artis menggunakan satu kaedah sahaja, dia seharusnya mengubah kepada kaedah lain untuk mendapatkan keunikan penghasilan. Membuat percubaan yang tidak putusputus akan mencernakan lebih banyak idea dan akhirnya dapat menjana dapatan yang lebih unik dan berketerampilan. Penerokaan Simbol dan Makna Pelukis akan mencari dan mengkaji ilham-ilham baru. Penerokaan yang tidak hentihenti akan menemukan dapatan yang lebih kreatif dan bermakna. Amalan membuat penyelesaian masalah, membuat inkuiri penemuan akan lebih memaknakan lagi hasil penerokaan kajian.

(b)

(c)

Membuat Penerokaan dan Eksperimentasi Bahan Selain daripada alat dan media yang telah dinyatakan dalam bahagian di atas, beberapa pertimbangan lain perlu dan penting untuk aktiviti membentuk dan membuat binaan, antaranya: 1. 2. 3. 4. Bahan terbuang yang diguna pakai semula. Benda-benda daripada alam sekitar seperti buluh, tanah liat, buah kelapa, pinang, kulit siput dan sebagainya. Benda-benda buatan manusia seperti manik, kayu larik, kotak-kotak, tisu, gam dan sebagainya Bahan-bahan terbuang daripada buatan manusia seperti kaki kerusi yang patah, papan yang telah terendam dan banyak lagi benda-benda lain.

Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada pelajar membuat rujukan kepada objek sebenar. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti ada fungsi dan makna. Bagaimanakah cara ini dapat dilakukan?

OUM

9

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

TOPIK 1

1. 2. 3. 4. 5.

Memerhati, mengenali dan memahami bentuk dan ruang objek. Memerhati dan menyentuh bentuk benda alam dan benda buatan manusia. Memerhati dan menyatakan perbezaan dan persamaan sifat bahan melalui deria pendengaran. Memerhati pelbagai jenis bentuk barangan buatan manusia untuk kegunaan harian, permainan dan peragaan. Memerhati dan memahami bahawa sesuatu objek itu memenuhi ruang sebenar.

Rajah 1.10: Model lembu,bekas pensil dan model kucing dibina dan dibentuk menggunakan paper mashe

1.3.3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kesesuaian Bentuk dan Binaan sebagai Hasil Rekaan Tiga Dimensi
Mengenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat dalam sesuatu binaan. Mengetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan bagi menghasilkan objek. Mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu ciptaan. Menggunakan alat dan media sebagai pengolahan reka bentuk. Menghasilkan jenis-jenis bentuk bergerak dan bentuk yang mempunyai ilusi pergerakan. Menghasilkan dan melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan. Membandingkan hasil bentuk rekaan dengan objek sebenar. Memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan. Berbincang dan menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat, olehan bahan, unsur-unsur seni, fungsi dan kemasan. Menentukan cara dan memperagakan bentuk rekaan yang paling sesuai dan menyatakan kesannya. Menceritakan pengalaman baru yang diperoleh daripada proses menghasil bentuk rekaan. Mempamer dan mempersembahkan bentuk rekaan dan bahan mengikut fungsi.

10

OUM

Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik.4 1. kontra. minyak kayu. imbangan dan kesatuan yang menarik. Kemahiran Mengaplikasikan Alat. Pilih keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun. pastikan ia kuat. labuci. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada beberapa kriteria penghasilan. pergerakan. Bagi kerja-kerja menghalus ke atas objek arca. perada. Bagi teknik topeng misalnya. Segala lakaran ini mengambil kira dari segi kesesuaian objek. 3. unik dan berketerampilan dari segi dapatan. Bagi penggunaan pahat dalam konteks menghasil arca luakan berasaskan kayu perlu diawasi dari cara memegang. Pilih teknik membuat yang sesuai. tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan.4. emulsi. 4. pilihan saiz pahat. 6. membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik dan strategik. Jika arca yang dihasilkan. Pelajar akan mengenal dan mengesan ciri-ciri objek tiga dimensi antaranya: 1. 2. pastikan ia kuat. varnis. Syelek. Sesuatu perkembangan (progress) kerja dikawal selia mengikut keperluan bahan dan alat yang menjadikan urutan kerja berjalan lancar dan terancang. 2. cat alas. warna. Kaedah mengguna alat perlu betul dan tertib. Kesesuaian topik. 4. Untuk tujuan peragaan yang mantap. Asli. Bahan binaan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan. Secara yang paling asas ia berkaitan dengan: 1. 8. 7. Mempunyai imbangan yang menarik sama ada simetri tulen atau tidak tulen. kaedah tampalan mungkin dianggap paling dominan dan sesuai. manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk.1 KEPENTINGAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Mengembangkan Persepsi Pelajar tentang Seni Tiga Dimensi Kejelasan dan kefahaman dalam persepsi pelajar tentang seni tiga dimensi akan memberikan suatu kefahaman dan kejelasan untuk terus belajar dan berkarya.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1. 7. Menguasai prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. kukuh dan selamat. 5. OUM 11 . selamat dan kukuh. 3. Membuat “tumbnail-print” sebagai tindakan mengawal dan mengawas urusan membuat. kertas pasir sering kali diaplikasikan untuk mendapatkan tekstur yang licin dan menarik. Untuk arca yang menggunakan tapak. cat kilat. arah pergerakan mata pahat di samping kekuatan dan kadaran pukulan berbantukan tukul kayu. 5. tentukan tapak yang kukuh dan selamat. 6. Lakukan pemeringkatan penghasilan topeng ini dengan teliti dan teratur.

gunung-ganang dan berbagai lagi.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 1. binatang. kun dan lain-lain lagi. Ia mungkin berupa bangunan. Rajah 1. berkeluk-keluk. buah-buahan. lurus. Bentuk-bentuk asas yang diterangkan tadi menjadi idea pengarca yang kemudiannya diolah dan dibina dengan menggunakan teknik yang dirancang oleh si pelukis atau pengarca. bola. piramid. kotak. pokok.12: Bentuk-bentuk asas geometri 12 OUM . lembik dan berbagai lagi.11: Contoh bentuk geometri KUBUS SFERA BENTUK GEOMETRI KUBOID KON PIRAMID SELINDER Rajah 1.4. Manakala bentuk geometri mempunyai sisian yang tetap. Bentuk organik mempunyai sifat yang tidak menentu. bergerigis. keras dan padu.2 Mengenali Pelbagai Bentuk Asas Secara mudahnya bentuk asas terdiri daripada bentuk organik dan bentuk geometri. burung. berjurai. Ia mungkin berupa sotong.

RUMUSAN Membentuk dan membuat binaan merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan jisim atau isi padu objek. pilihan OUM 13 . Seterusnya. Latihan 1. reka bentuk dari setiap posisi dan lokasi serta fungsinya. Ia mesti diolah dengan sebegitu teliti dan rapi kerana kekuatan struktur akan mempengaruhi terhadap keteguhan dan ketepatan hasil dapatan. Dengan menggunakan pengurusan grafik.13: Bentuk-bentuk organik Latihan 1. Alatan-alatan yang berupa mesin berkuasa elektrik seperti pengisar kertas untuk membuat paper mashe. Terangkan proses penghasilan membuat topeng hingga ke peringkat kemasan.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MANUSIA DEDAUNAN BENTUK ORGANIK BUNGABUNGAAN BUAHBUAHAN TUMBUHTUMBUHAN BINATANG HIDUPAN LAUT Rajah 1. mesin perata dan mesin penyembur cat mungkin diperlukan untuk menghasilkan dapatan yang baik dan bermakna. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri kekuatan reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan topik binaan. mesin untuk menggaul paper mashe. Menstruktur objek tiga dimensi dalam konteks membentuk dan membuat binaan tidak boleh diambil remeh.4 Topeng adalah satu daripada kegiatan membentuk dan membuat binaan.5 Bentuk organik dan bentuk geometri menjadi asas utama dalam membentuk dan membuat binaan. buat perbandingan ciri-ciri kedua-dua bentuk tersebut.

UJIAN 1 Arca ikonografi merupakan salah satu daripada bindang membentuk dan membuat binaan. karya akan kelihatan cantik dan menarik. Kepingan plastik yang lut sinar. Serbuk kertas (selalunya kertas surat khabar).MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 lokasi yang relevan dengan objek seni perlu dipertimbangkan. Akhirnya. Nyata dan huraikan mengapa paier mashe menjadi pilihan utama guru dan murid di dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan? 14 OUM . Lakaran kecil sebagai penjanaan idea. Seni lipatan kertas. Topeng selungkup/dimasukkan terus di kepala. GLOSARI Asemblaj Paper Mashe Mobail Perspek Origami Topeng Serkup Tumbnail-print – – – – – – – Gabungan pelbagai objek. boleh bergerak. Arca yang digantung. diorama dikotakkan pada cermin atau perspek yang lutsinar dan origami perlukan penampilan ruang hias yang bertutup seperti almari cermin. Mobail perlu digantung. stabil statik dan perlukan tapak yang mantap. apabila penampilannya berlaku dalam situasi yang relevan. Apakah yang dimaksudkan arca ikonografi? Beri beberapa contoh arca ikonografi yang terdapat di Malaysia? UJIAN 2 Papier mashe merupakan bahan yang dominan di dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan.

dan menghasilkan satu arca mini daripada sembilan jenis arca yang dipelajari. Pada tahun 1501 – 1504 Michelangelo membuat arca manusia bertopik “David” menggunakan marmar. Ia telah mengalami perubahan dan akhirnya berubah kepada konsep abstrak. Sejarah arca bermula dari penemuan patung kecil “Cycladic” di sebuah pulau di Laut Aegean lebih kurang 4. Perkembangan arca yang bersifat konseptual dan distailisasikan bermula sekitar tahun 1960-an daripada pengarca yang mendapat pendidikan Barat.TOPIK 2 ARCA TOPIK 2 ARCA Arca berasal daripada perkataan Yunani tua “sculpere” yang bermaksud mengukir. Adalah dipercayai bahawa arca figura yang banyak ditemui di serata dunia ada kaitan yang amat rapat dengan sistem kepercayaan pada masa itu. memahami bahawa arca dihasilkan melalui pelbagai teknik dan kaedah. menebuk. mengenal pengarca luar negeri dan pengarca Malaysia. Pengarca Malaysia terdiri daripada Anthony Lau. Patung-patung yang dihasilkan oleh Kaum Jah Hut dan Mah Meri mempunyai ciri-ciri seperti yang diterangkan tadi. Pada masa Renaison. 4. arca tidak berkonsepkan figura seratus peratus. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar akan dapat: 1. memotong. arcawan banyak berkarya bertemakan figura manusia kerana faktor kemanusiaan paling mudah dijadikan sebagai sindiran dan teladan. melarik dan sebagainya (Gaunt 1966: 1). Menjelang abad kedua puluh. OUM 15 .500 tahun yang lalu. 3. Arcawan British bernama Henry Moore dan Alberto Giacometti telah menukarkan konsep figura yang dipiuhkan atau distailisasikan untuk lebih membawa makna dalaman. Gambaran ini menunjukkan sindiran masyarakat pada masa itu. Perkembangan seni arca di Malaysia asalnya berkaitan dengan magis yang digunakan oleh kaum asli bagi tujuan keagamaan dan perubatan. Syed Ahmad Jamal dan Lim Kian Seng. Latiff Mohidin. 2. Arca “Laocoon” (50 Sebelum Masihi) menunjukkan satu situasi dramatik: tiga lelaki dibelit ular. mengetahui arca sebagai objek tiga dimensi yang mementingkan jisim dan ruang.

ARCA TOPIK 2 Rajah 2.2: Jenis-jenis arca 16 OUM .1: Arca pentingkan bentuk dan ruang Aktiviti 2.1 Mengapakah arca kurang mendapat perhatian dari segi pengkaryaan dan penggunaan? Bagaimanakah situasi ini boleh diubah dan seterusnya arca menjadi pilihan utama di dalam hiasan dan pengkaryaan? ARCA TAMBAHAN LAND ASEMBLAJ INSTALASI LUAKAN JENIS-JENIS ARCA STABIL TIMBULAN MOBAIL BINAAN Rajah 2.

apabila seni menemui dimensi baru. Ia ada kaitan dengan kepercayaan dan keagamaan. arca berubah kepada ciri abstrak dan membuka era baru dalam peradaban arca. Menjelang abad ke dua puluh.TOPIK 2 ARCA 2. OUM 17 .3: Kategori arca Latihan 2.1 Arca karya Syed Ahmad Jamal yang bertajuk “Pertumbuhan” yang terdapat di Laman Asean Kuala Lumpur merupakan arca stabil yang terkenal. Kontemporari ini arca lebih menampilkan bentuk abstrak kerana interpretasinya yang berbagai dan mempunyai konotasi yang luas. tempat permainan kanak dan lanskap Sebagai alat ritual.1 KATEGORI ARCA Arca pada asal-usul pengkaryaan bersifat realis iaitu menampilkan objek patung manusia dan binatang sebagai suatu representasi mesej. Berdasarkan Rajah 2. KATEGORI ARCA ARCA ESTETIK Bahan peragaan/tatapan Sebagai hiasan dalam/luar bangunan Punyai makna yang mendalam dan pengetahuan yang intelektual ARCA BERFUNGSI Boleh diguna pakai sebagai alat permainan. Bagi tujuan untuk menjadikan arca lebih bermakna ia diolah dalam pelbagai gunaan dan akhirnya muncullah arca estetik dan arca berfungsi.3 apakah kategori arca yang boleh dipadankan dengan karya tersebut? Beri huraian anda. penyembahan dan keagamaan Keperluan domestik - - - Rajah 2.

Batu keras spt.4 di atas.2 Berpandukan Rajah 2. pualam atau alabaster.6: Arca kayu Latihan 2. batu kapur dan batu sabun. . zink dan timah Gunakan alatan leburan yang bersuhu tinggi Gunakan acuan untuk membentuk arca LOGAM KAYU .ARCA TOPIK 2 TANAH LIAT Ada kaitan dengan tembikar (tanah dibakar) Asal kajian sebelum batu digunakan untuk arca MEDIA PENGHASILAN ARCA - GANGSA Gabungan tembaga.Jenis batu lembut spt. marmar dan batu pasir .4: Media penghasilan arca Mula diguna kurun ke 20. Proses oksiasetilena digunakan Rajah 2.Banyak dipraktikkan oleh masyarakat pribumi Malaysia BATU .5: Arca logam dan permata Rajah 2. granit.Sering kali batu digabung dengan logam Rajah 2.Media paling tua Melalui proses ukiran dan sapu minyak pada kayu . apakah media dan objek lain yang pernah digunakan oleh pengarca? 18 OUM .

“spare-part” kenderaan. plastik. roda dan (1887 – 1968). Stabail Simen. 3. 1. kepingan logam.“Bicycle Wheel” oleh bongkah. logam.3 Jika anda seorang pengarca. “Horizontal Spines” oleh Alexander Calder. tanah liat.TOPIK 2 ARCA Latihan 2. Mobail 4. kertas. simen. besi. Besi. Self Destroying Work of Art” oleh Jean Tinguely (1925-1991). kikir pari. apakah ciri-ciri persembahan yang menepati penghasilan arca yang baik? 2. Perancis. logam.4 Mengapakah arca “Bicycle Wheel” karya Marcel Duchamp dikategorikan sebagai arca asemblaj? OUM 19 . alat pengukir. kad bod tali temali. bongkah. besi. Asemblaj Kayu.“Homage New York: parts” kenderaan. plaster of Paris. kertas pasir dan lain-lain. 1942. kayu. kepingan logam. dawai. Marcel Duchamp bahan kutipan. Latihan 2. batu. papier mashe. batu. ALAT DAN MEDIA DALAM PEMBUATAN ARCA Jenis Bentuk/3D Arca timbul Bahan/Alat Kepingan kayu. kertas lumat. sebagainya. Pahat. “spare. plastik. penukul.2 Bil. pengikis. Contoh “Still Life With Musical Instruments” oleh Jaques Lipchitz” (891-1973) 2. papan A Self Construction and dan sebagainya.

ARCA

TOPIK 2

2.3
Bil. 1.

TEKNIK PENGHASILAN
Jenis Bentuk/ 3D Arca timbul Teknik Penghasilan dan Peralatan yang Berkaitan Bentuk tiga dimensi tersembul keluar dari permukaan dua dimensi yang rata atau dipahat keluar yang akhirnya menonjolkan objek ke permukaan. Ia bolah di buat secara: Acuan Tampalan Asemblaj Binaan

2.

Asemblaj

Bahagian atau komponen yang berlainan yang dicantum dan menjadi satu kesatuan objek dan menjadi satu konsep bermakna. Teknik hasilan; Kimpalan Binaan Cantuman skru/paku Gam

3.

Mobail

Bahagian-bahagian dicantum untuk membentuk satu kesatuan. Digantung untuk menjadikan objek bergerak, berputar atau berombak. Teknik yang digunakan; Kimpalan Gam Skru Ikatan

4.

Stabail

Bahan kutipan dicantumkan untuk membentuk satu kesatuan objek dan dipasang tapak yang stabil. Teknik yang digunakan; Kimpalan Skru Ikatan Acuan Binaan

20

OUM

TOPIK 2

ARCA

2.3.1

Penyediaan Lakaran Idea

Penentuan bentuk arca dan jenis bahan perlu ditentukan lebih awal. Olahan idea perlu berpandukan kepada asas dan prinsip seni reka berdasarkan kepada perkara-perkara berikut; x x x x x Menentukan subjek dan tema Menentukan alat dan media Membuat tumb-nail-print (membuat lakaran-lakaran kecil) Memilih salah satu lakaran yang terbaik Memperinci lakaran

2.3.2

Proses Membentuk Arca

Setelah penyediaan lakaran ide selesai proses berikut merupakan urutan yang perlu dilakukan; x x x x Membuat model kecil/prototaip Membuat kerangka atau struktur Membuat arca yang sebenar Kemasan dan persembahan

2.4
2.4.1

PERSEMBAHAN HASIL KERJA
Ekspresi Diri

Persembahan hasil kerja yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bentuk arca menepati tema dan topik. Bahan binaan arca sesuai dengan tujuan hasilan. Pastikan ia kuat, kukuh dan selamat. Kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik, membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik. Mengaplikasi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak, pergerakan, kontra, warna, imbangan dan kesatuan yang menarik. Asli, unik dan berketerampilan.

OUM

21

ARCA

TOPIK 2

2.4.2

Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik

Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. 2. 3. 4. Kesesuaian topik, tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan. Membuat “tumbnail-print” bertujuan untuk membuat pilihan yang terbaik. Kaedah mengguna alat perlu betul dan mengikut peraturan. Syelek, varnis, minyak kayu, cat alas, cat kilat, emulsi, perada, labuci, manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. Pilih keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun. Untuk tujuan peragaan yang mantap, tentukan tapak yang kukuh dan selamat.

5.

Rajah 2.7: Arca boleh dinterpretasi dengan pelbagai cara dan disiplin

2.4.3 Apresiasi
Apresiasi arca dilakukan berpandukan empat perkara berikut:

4.Kesesuaian secara keseluruhan

1.Tajuk dan tema yang sesuai

3.Pilihan reka bentuk berasaskan warna dan padanan imej

2.Alat dan bahan yang sesuai

Rajah 2.8: Apresiasi arca

22

OUM

TOPIK 2

ARCA

Latihan 2.5
Dalam proses penghasilan arca, terdapat beberapa aspek yang perlu dilakukan mengikut urutan. Huraikan lima aspek tersebut?

RUMUSAN
1. 2. Dari aspek sejarah kewujudan arca dikaitkan dengan ritual. Setelah berlakunya proses pemodenan, arca tidak semata-mata untuk ritual tetapi ia juga digunakan sebagai hiasan dan gunaan. Arca seterusnya berkembang luas kerana penerimaan masyarakat dan penggunaan pelbagai media mengikut pengaruh aliran atau isme. Sebuah arca yang menarik perlu menekankan unsur seni, prinsip rekaan dan struktur rekaan. Penghasilan sebuah arca perlu mengikut urutan proses.

3.

4.

5.

GLOSARI
Abstrak Asemblaj Konotasi Konseptual Magis Mobail Papier Mashe Representasi Stailisasi Tumbnail-print – – – – – – – – – – Umum, kabur, tidak jelas. Gabungan pelbagai objek. Berbagai makna, maksud. Berkaitan konsep. Pemujaan. Arca yang digantung, boleh bergerak. Kertas surat khabar. Penyataan semula. Pengubahsuaian. Lakaran kecil, sketsa kecil sebagai penjanaan idea.

OUM

23

ARCA TOPIK 2 UJIAN 1 Berdasarkan dua gambar di bawah. 24 OUM . Arca 1 Arca 2 UJIAN 2 Lakaran idea adalah salah satu aspek yang penting dalam penghasilan arca. media dan cara persembahan. Huraikan lima ciri-ciri yang berkaitan dengan proses lakaran idea. jawab soalan-soalan berikut. (a) (b) Kategorikan jenis arca di atas. Berdasarkan kategori arca di atas buat perbandingan dari fungsi.

mengetahui teknik untuk menghasilkan origami. 3. permainan atau barang permainan. OBJEKTIF Pada akhir topik ini. Daripada orang Arab Moor. 4. membanding beza origami yang dihasilkan dari pelbagai alat dan bahan. Murray dan F. origami popular di Jepun hingga hari ini dengan penghasilan kertas tempatan iaitu washi. OUM 25 . burung dan objek lain. Di Sepanyol. origami mula dikenali pada tahun 1920 apabila “kertas ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini membentuk lipatan kertas untuk buku-buku di pasaran. Rigney. orang Arab mengetahui cara-cara pembuatan kertas dan juga origami. Origami boleh menggunakan kertas putih atau kertas berwarna dan terdapat juga mereka yang mewarnakan bentuk akhir yang terhasil. Buku khusus mengenai origami kemudiannya muncul seperti “beria dengan melipat” oleh W. Kertas yang diperbuat dari hancuran tumbuhan dan kain buruk membolehkan kertas dihasilkan dengan lebih mudah dan banyak. tumbuhan.1 SEJARAH ORIGAMI Merupakan kesenian melipat kertas yang bermula semenjak mula diperkenalkan pada abad pertama di China iaitu Ts’ai Lun. Seni origami berasal dari China kemudiannya diamalkan oleh orang Sepanyol dan orang Jepun. Bentuk haiwan tidak digalakkan oleh kerana Islam melarang pembuatan patung-patung. 1. haiwan. memahami konsep origami dari segi hasilan dan kegunaan. Pada abad keenam. Pada tahun 1930 ramai ahli silap mata mula menonjolkan penggunaan wang kertas untuk menghasilkan cincin.TOPIK 3 ORIGAMI TOPIK 3 PENGENALAN ORIGAMI Tahukah anda bahawa sehelai kertas jika dilipat boleh menghasilkan binaan dan bentuk? Seni melipat kertas ini dipanggil origami. 3.J. Seorang rakyat Afrika Selatan. 2. dicetak di Amerika Syarikat pada tahun 1928. dan menghasilkan origami dari satu kajian bertemakan alam sekitar. Ia mungkin bertemakan haiwan. 3.2 ORIGAMI DI BARAT Di Barat. Margaret Campbell mengeluarkan buku “Membuat Permainan Kertas” di London pada tahun 1937. Semua jenis bentuk kertas boleh digunakan untuk tujuan melipat. pelajar akan dapat.D. Sejak itu. Origami menjadi satu kebudayaan orang Jepun dalam adat keagamaan Shinto. orang Arab Moor menggunakan origami untuk mengkaji tessallation dan bentuk geometri pada kertas. cara pembuatan kertas dibawa ke Sepanyol oleh orang-orang Arab dan juga ke Jepun oleh Dokyo. Ia kemudiannya berakar umbi dan diserap menjadi kebudayaan tempatan.

1: Jenis-jenis bentuk origami 3. gajah dan burung. serangga dan singa laut daripada dinosaur.2: Origami jenis haiwan Burung 26 OUM . rama-rama.ORIGAMI TOPIK 3 TUMBUHTUMBUHAN PERHIASAN/ BARANG PERMAINAN JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI HAIWAN PERMAINAN Rajah 3. Unta Rajah 3.3 (a) JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI Haiwan Sebahagian besar origami dibentuk dari jenis ini. serangga dan singa laut. Bentuk lain yang tidak kurang pentingnya terdiri daripada dinosaur. Bentuk yang popular terdiri daripada ikan.

kereta.3: Origami permainan Songkok (c) Tumbuh-tumbuhan Origami yang terkenal dari jenis ini terdiri dari bentuk bunga. pelengkap meja dan untuk sambutan hari perayaan.4: Origami tumbuh-tumbuhan Hiasan pasu (d) Perhiasan Origami jenis perhiasan direka bentuk untuk difungsikan di atas meja. OUM 27 .TOPIK 3 ORIGAMI (b) Barang Permainan Bentuk origami jenis ini yang terkenal terdiri daripada sampan. Sampan Kereta dan bangunan Rajah 3. Bunga dandelion Bunga dahlia Rajah 3. bunga dandelion dan bunga tulip. bangunan dan perabot kecil (miniature). Ia sering digunakan untuk menghiasi kad ucapan. Contoh bunga yang terkenal terdiri daripada bunga dahlia. daun dan pokok pain.

Selain itu origami yang telah siap juga boleh diwarnakan pada peringkat akhir.5: Origami perhiasan Latihan 3. Elakkan daripada menggunakan kertas yang sukar mendapat lipatan yang tepat seperti surat khabar. Prosedur untuk Pemilihan Kertas 1.ORIGAMI TOPIK 3 Hari Krismas Kotak barang-barang kemas Rajah 3. Penampilan kertas origami selalunya mahal dan warnanya agak terang walaupun mempunyai warna atau corak yang berbeza di kedua-dua belah yang sangat bergua bagi sesetengah projek. Kesemua jenis kertas sesuai untuk melipat tetapi kejayaan melipat ialah menyesuaikan kertas yang betul untuk corak yang sesuai.1 Mengapakah Will Blyte dan Harry Houdini mencetuskan “kertas ajaib” pada tahun 1920 di Barat? Nyatakan implikasi daripada tindakan beliau? 3. pisau. 28 OUM . gam dan straw juga boleh digunakan sebagai bahan sokongan. 3.4 3. Saiz kertas yang sesuai untuk origami ialah 15 sentimeter. Media lain yang sering digunakan terdiri daripada fabrik. 2. Selalunya kertas seperti ini berwarna pada satu bahagian sahaja manakala bahagian belakangnya pula berwarna putih. kertas tisu. kertas keras. Dari saiz tersebut bentuk kecil atau besar boleh dihasilkan mengikut bentuk yang dikehendaki.1 ALAT DAN MEDIA Kertas Origami Kertas segi empat yang telah sedia ada dalam pelbagai saiz dan warna boleh didapati dengan mudah di kedai menjual alatan seni visual.4. plastik. gam dan pembaris keluli. Alatan yang digunakan terdiri daripada gunting. Asas origami ialah kertas putih atau kertas berwarna. kepingan logam. tisu atau kertas tuala melainkan jika ianya telah ditetapkan.

Latihan 3. kertas tulis. lapisan kertas dan teknik yang diaplikasikan. 5. Di dalam origami terdapat teknik lipatan basah dibuat untuk mendapatkan kesan di mana apabila kertas kering nanti lipatan ini terhasil.TOPIK 3 ORIGAMI 4. kertas jenis water colour digunakan. kelainan bentuk origami mempengaruhi jenis kertas. Dalam situasi yang lain. gunakan kertas artis yang tebal yang boleh menyerap lembapan tanpa melengkung seperti kertas Ingres atau kertas “water colour” yang sebenar. senaraikan jenis-jenis origami yang sesuai diajar kepada murid-murid KBSR? OUM 29 . Kertas taip. kertas fotostat dan kertas komputer merupakan kertas yang sesuai untuk origami. 6.2 Dengan menggunakan pengurusan grafik. Kertas-kertas khas boleh didapati daripada sumber: x Outlet yang membekalkan peralatan kepada pelukis x Supplier yang membekalkan peralatan kepada grafik Dalam kes rekaan yang memerlukan aspek penegasan seperti “Easter Egg Basket”. Dalam hal yang lazim. 8. 7.

KERTAS KERAJANG x Dihasilkan dengan menggabungkan kertas lain x Kadangkala bercorak timbulan dan licin x Permukaannya berkilau dan berkilat 3. Sebelum mula memotong kertas. KERTAS WASHI x Berkualiti tinggi daripada Jepun x Buatan tangan dengan teknik yang istimewa x Corak elegan seperti fabrik broked x Lebih mengekalkan keindahan model yang telah siap 2. KERTAS BUNGKUSAN x Berwarna pada permukaannya dan putih di bahagian belakangnya x Pelbagai corak. 3.3 Pisau Kraf Penggunaan pisau kraf lebih sesuai untuk memotong kertas mengikut bentuk yang dikehendaki.ORIGAMI TOPIK 3 1.2 Gunting Penggunaan gunting tidak digalakkan ketika membentuk origami.4. KERTAS SEPASANG JENIS-JENIS KERTAS x Gabungan dua kertas yang berlainan untuk kesan menarik x Spray “adhesive” untuk melekat pasangan kertas x Origami dibentuk 4. pastikan kad yang tipis diletakkan di dalam kertas supaya pisau yang digunakan tidak merosakkan permukaan kertas. Adalah perlu untuk mengendalikan gunting dengan baik agar kertas yang digunting dapat menghasilkan kesan guntingan yang baik dan lurus. Sesuai untuk origami yang berbagai warna. 30 OUM .4. rekaan dan tekstur.6: Jenis-jenis kertas untuk origami 3. x Sering disebut kertas pembungkus hadiah Rajah 3.

3 Mengapakah penting bagi kita untuk membuat pilihan kertas untuk tujuan membuat origami. Lipat bahagian belakang kertas membentuk segi tiga dan tekan sehingga meninggalkan kesan 2. 6. Kertas yang sering digunakan terdiri daripada empat segi tepat atau empat segi memanjang. Lipat dua kertas sehingga membentuk garisan MEMBENTUK KERTAS SEGI EMPAT YANG MUDAH DAN CEPAT 4.TOPIK 3 ORIGAMI 3.7: Melipat kertas segi empat mudah dan cepat Latihan 3. Lipat pada bahagian sudut kertas untuk membentuk segi tiga Rajah 3.5 PROSES DAN TEKNIK PEMBUATAN Kemahiran asas membuat origami ialah melipat kertas. Potong kertas tersebut dengan berhati-hati pada lipatan kertas tersebut dengan menggunakan pisau 3. Potong sepanjang garisan lipatan dan buka segi tiga tersebut 1. Segi empat tepat siap 5. Cadangkan kertas-kertas yang menarik untuk boleh ditampilkan di dalam menghasilkan origami? OUM 31 .

4 Apakah tips-tips yang anda boleh fikirkan untuk mendapatkan bentukbentuk origami yang kemas dan tepat? 3. Simbol dan kaedah yang ditampilkan dalam penerangan ini diharapkan dapat membantu kepada anda untuk menghasilkan origami mudah.ORIGAMI TOPIK 3 Rajah 3. Makna-makna simbol mungkin amat menonjol tetapi sesetengah lipatan agak unik dan memerlukan penerangan sebelum dihasilkan. Kesemua urutan di dalam penghasilan origami akan menggunakan pelbagai jenis simbol dan lipatan.8: Tips-tips untuk melipat kertas Latihan 3.6 SIMBOL DAN KAEDAH Origami melibatkan pemahaman yang berbeza mengenai simbol dan lipatan. 32 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI Simbol Arahan Kaedah OUM 33 .

ORIGAMI TOPIK 3 Simbol Arahan Kaedah 34 OUM .

OUM 35 . hasilkan origami seperti yang ditunjukkan di dalam urutan membuat mengikut gambarajah.5 Berdasarkan contoh origami 1.TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 1 KAPAL TERBANG Latihan 3.

ORIGAMI TOPIK 3 Contoh Origami 2 Siput babi 36 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 3 TOPI KON OUM 37 .

Karya kecil – catan. 3. Untuk menghasilkan origami yang baik. Sejenis tumbuhan kecil dan liar yang berbunga kuning cerah. Origami yang berasaskan kain lebih sesuai untuk penampilan di meja makan dan barangan hantaran perkahwinan manakala origami kertas lebih kepada hiasan. Origami merupakan seni membentuk dan melipat yang berasaskan kertas. GLOSARI Adhesive Dandelion – – Berunsur pelakat. Jika kain digunakan sebagai origami. Pamer. Elegan Kertas Ingres – – Miniature Peraga Tessellation – – – UJIAN 1 Origami dibuat berasaskan kertas yang sesuai mengikut spesifikasi tertentu. warna kertas dan cara melipat kertas mempengaruhi terhadap hasil origami. plastik dan kain. Kertas cat air mengambil sempena pelukis cat air “Ingres”. apakah ciri-ciri utama yang membolehkan origami berjaya dibuat dengan baik dan berkesan? UJIAN 2 Huraikan kesan-kesan positif yang anda boleh perolehi daripada kegiatan menghasilkan origami.ORIGAMI TOPIK 3 RUMUSAN 1. tonjolkan. tip-tip dalam melipat dan membentuk kertas perlu diikuti dan diperhalusi. Kepingan batu yang pipih dan berbagai warna. 2. origami. model dan lain-lain. 4. Kelainan kualiti kertas. 38 OUM . Segak dan ekslusif. Peragakan dengan mengambil kira keperluan dan kepentingan.

D. Ia kemudiannya berakar umbi dan diserap menjadi kebudayaan tempatan. origami popular di Jepun hingga hari ini dengan penghasilan kertas tempatan iaitu washi. dan menghasilkan origami dari satu kajian bertemakan alam sekitar. Sejak itu. OUM 25 . Seni origami berasal dari China kemudiannya diamalkan oleh orang Sepanyol dan orang Jepun. Di Sepanyol. 2. Margaret Campbell mengeluarkan buku “Membuat Permainan Kertas” di London pada tahun 1937. cara pembuatan kertas dibawa ke Sepanyol oleh orang-orang Arab dan juga ke Jepun oleh Dokyo. Daripada orang Arab Moor.1 SEJARAH ORIGAMI Merupakan kesenian melipat kertas yang bermula semenjak mula diperkenalkan pada abad pertama di China iaitu Ts’ai Lun. pelajar akan dapat. Semua jenis bentuk kertas boleh digunakan untuk tujuan melipat. Bentuk haiwan tidak digalakkan oleh kerana Islam melarang pembuatan patung-patung. 3. Pada abad keenam. Rigney. orang Arab mengetahui cara-cara pembuatan kertas dan juga origami. Ia mungkin bertemakan haiwan. tumbuhan. Kertas yang diperbuat dari hancuran tumbuhan dan kain buruk membolehkan kertas dihasilkan dengan lebih mudah dan banyak. OBJEKTIF Pada akhir topik ini. membanding beza origami yang dihasilkan dari pelbagai alat dan bahan.TOPIK 3 ORIGAMI TOPIK 3 PENGENALAN ORIGAMI Tahukah anda bahawa sehelai kertas jika dilipat boleh menghasilkan binaan dan bentuk? Seni melipat kertas ini dipanggil origami. Origami menjadi satu kebudayaan orang Jepun dalam adat keagamaan Shinto. origami mula dikenali pada tahun 1920 apabila “kertas ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini membentuk lipatan kertas untuk buku-buku di pasaran. haiwan. 3. 4. Murray dan F. burung dan objek lain. Pada tahun 1930 ramai ahli silap mata mula menonjolkan penggunaan wang kertas untuk menghasilkan cincin. dicetak di Amerika Syarikat pada tahun 1928. mengetahui teknik untuk menghasilkan origami. Seorang rakyat Afrika Selatan. 1. Buku khusus mengenai origami kemudiannya muncul seperti “beria dengan melipat” oleh W. memahami konsep origami dari segi hasilan dan kegunaan.J.2 ORIGAMI DI BARAT Di Barat. Origami boleh menggunakan kertas putih atau kertas berwarna dan terdapat juga mereka yang mewarnakan bentuk akhir yang terhasil. permainan atau barang permainan. 3. orang Arab Moor menggunakan origami untuk mengkaji tessallation dan bentuk geometri pada kertas.

2: Origami jenis haiwan Burung 26 OUM . Bentuk lain yang tidak kurang pentingnya terdiri daripada dinosaur.3 (a) JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI Haiwan Sebahagian besar origami dibentuk dari jenis ini. gajah dan burung. Bentuk yang popular terdiri daripada ikan.ORIGAMI TOPIK 3 TUMBUHTUMBUHAN PERHIASAN/ BARANG PERMAINAN JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI HAIWAN PERMAINAN Rajah 3. Unta Rajah 3. serangga dan singa laut daripada dinosaur. serangga dan singa laut.1: Jenis-jenis bentuk origami 3. rama-rama.

bunga dandelion dan bunga tulip. Ia sering digunakan untuk menghiasi kad ucapan. Bunga dandelion Bunga dahlia Rajah 3. Sampan Kereta dan bangunan Rajah 3.TOPIK 3 ORIGAMI (b) Barang Permainan Bentuk origami jenis ini yang terkenal terdiri daripada sampan.3: Origami permainan Songkok (c) Tumbuh-tumbuhan Origami yang terkenal dari jenis ini terdiri dari bentuk bunga. OUM 27 .4: Origami tumbuh-tumbuhan Hiasan pasu (d) Perhiasan Origami jenis perhiasan direka bentuk untuk difungsikan di atas meja. kereta. pelengkap meja dan untuk sambutan hari perayaan. daun dan pokok pain. bangunan dan perabot kecil (miniature). Contoh bunga yang terkenal terdiri daripada bunga dahlia.

kepingan logam. Selalunya kertas seperti ini berwarna pada satu bahagian sahaja manakala bahagian belakangnya pula berwarna putih. Saiz kertas yang sesuai untuk origami ialah 15 sentimeter. gam dan pembaris keluli. 3. Asas origami ialah kertas putih atau kertas berwarna. gam dan straw juga boleh digunakan sebagai bahan sokongan. kertas tisu.5: Origami perhiasan Latihan 3. Media lain yang sering digunakan terdiri daripada fabrik. Dari saiz tersebut bentuk kecil atau besar boleh dihasilkan mengikut bentuk yang dikehendaki.1 Mengapakah Will Blyte dan Harry Houdini mencetuskan “kertas ajaib” pada tahun 1920 di Barat? Nyatakan implikasi daripada tindakan beliau? 3.4 3. plastik. kertas keras. pisau. Selain itu origami yang telah siap juga boleh diwarnakan pada peringkat akhir.ORIGAMI TOPIK 3 Hari Krismas Kotak barang-barang kemas Rajah 3.1 ALAT DAN MEDIA Kertas Origami Kertas segi empat yang telah sedia ada dalam pelbagai saiz dan warna boleh didapati dengan mudah di kedai menjual alatan seni visual. Penampilan kertas origami selalunya mahal dan warnanya agak terang walaupun mempunyai warna atau corak yang berbeza di kedua-dua belah yang sangat bergua bagi sesetengah projek. Elakkan daripada menggunakan kertas yang sukar mendapat lipatan yang tepat seperti surat khabar. Prosedur untuk Pemilihan Kertas 1. Alatan yang digunakan terdiri daripada gunting.4. Kesemua jenis kertas sesuai untuk melipat tetapi kejayaan melipat ialah menyesuaikan kertas yang betul untuk corak yang sesuai. tisu atau kertas tuala melainkan jika ianya telah ditetapkan. 2. 28 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI 4. kertas tulis. kelainan bentuk origami mempengaruhi jenis kertas. 7. gunakan kertas artis yang tebal yang boleh menyerap lembapan tanpa melengkung seperti kertas Ingres atau kertas “water colour” yang sebenar. Dalam situasi yang lain. senaraikan jenis-jenis origami yang sesuai diajar kepada murid-murid KBSR? OUM 29 . kertas fotostat dan kertas komputer merupakan kertas yang sesuai untuk origami. Kertas taip. Latihan 3. Dalam hal yang lazim. 8. 6. Kertas-kertas khas boleh didapati daripada sumber: x Outlet yang membekalkan peralatan kepada pelukis x Supplier yang membekalkan peralatan kepada grafik Dalam kes rekaan yang memerlukan aspek penegasan seperti “Easter Egg Basket”. 5. lapisan kertas dan teknik yang diaplikasikan. Di dalam origami terdapat teknik lipatan basah dibuat untuk mendapatkan kesan di mana apabila kertas kering nanti lipatan ini terhasil.2 Dengan menggunakan pengurusan grafik. kertas jenis water colour digunakan.

KERTAS SEPASANG JENIS-JENIS KERTAS x Gabungan dua kertas yang berlainan untuk kesan menarik x Spray “adhesive” untuk melekat pasangan kertas x Origami dibentuk 4.3 Pisau Kraf Penggunaan pisau kraf lebih sesuai untuk memotong kertas mengikut bentuk yang dikehendaki. 30 OUM .4.ORIGAMI TOPIK 3 1.4. Sebelum mula memotong kertas. Adalah perlu untuk mengendalikan gunting dengan baik agar kertas yang digunting dapat menghasilkan kesan guntingan yang baik dan lurus.6: Jenis-jenis kertas untuk origami 3. rekaan dan tekstur. x Sering disebut kertas pembungkus hadiah Rajah 3.2 Gunting Penggunaan gunting tidak digalakkan ketika membentuk origami. KERTAS WASHI x Berkualiti tinggi daripada Jepun x Buatan tangan dengan teknik yang istimewa x Corak elegan seperti fabrik broked x Lebih mengekalkan keindahan model yang telah siap 2. KERTAS BUNGKUSAN x Berwarna pada permukaannya dan putih di bahagian belakangnya x Pelbagai corak. pastikan kad yang tipis diletakkan di dalam kertas supaya pisau yang digunakan tidak merosakkan permukaan kertas. Sesuai untuk origami yang berbagai warna. KERTAS KERAJANG x Dihasilkan dengan menggabungkan kertas lain x Kadangkala bercorak timbulan dan licin x Permukaannya berkilau dan berkilat 3. 3.

Kertas yang sering digunakan terdiri daripada empat segi tepat atau empat segi memanjang. Potong kertas tersebut dengan berhati-hati pada lipatan kertas tersebut dengan menggunakan pisau 3. Cadangkan kertas-kertas yang menarik untuk boleh ditampilkan di dalam menghasilkan origami? OUM 31 .3 Mengapakah penting bagi kita untuk membuat pilihan kertas untuk tujuan membuat origami. Lipat bahagian belakang kertas membentuk segi tiga dan tekan sehingga meninggalkan kesan 2.7: Melipat kertas segi empat mudah dan cepat Latihan 3. Segi empat tepat siap 5. 6.5 PROSES DAN TEKNIK PEMBUATAN Kemahiran asas membuat origami ialah melipat kertas. Potong sepanjang garisan lipatan dan buka segi tiga tersebut 1. Lipat dua kertas sehingga membentuk garisan MEMBENTUK KERTAS SEGI EMPAT YANG MUDAH DAN CEPAT 4. Lipat pada bahagian sudut kertas untuk membentuk segi tiga Rajah 3.TOPIK 3 ORIGAMI 3.

6 SIMBOL DAN KAEDAH Origami melibatkan pemahaman yang berbeza mengenai simbol dan lipatan.ORIGAMI TOPIK 3 Rajah 3.4 Apakah tips-tips yang anda boleh fikirkan untuk mendapatkan bentukbentuk origami yang kemas dan tepat? 3.8: Tips-tips untuk melipat kertas Latihan 3. Makna-makna simbol mungkin amat menonjol tetapi sesetengah lipatan agak unik dan memerlukan penerangan sebelum dihasilkan. 32 OUM . Simbol dan kaedah yang ditampilkan dalam penerangan ini diharapkan dapat membantu kepada anda untuk menghasilkan origami mudah. Kesemua urutan di dalam penghasilan origami akan menggunakan pelbagai jenis simbol dan lipatan.

TOPIK 3 ORIGAMI Simbol Arahan Kaedah OUM 33 .

ORIGAMI TOPIK 3 Simbol Arahan Kaedah 34 OUM .

5 Berdasarkan contoh origami 1. hasilkan origami seperti yang ditunjukkan di dalam urutan membuat mengikut gambarajah.TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 1 KAPAL TERBANG Latihan 3. OUM 35 .

ORIGAMI TOPIK 3 Contoh Origami 2 Siput babi 36 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 3 TOPI KON OUM 37 .

origami. Elegan Kertas Ingres – – Miniature Peraga Tessellation – – – UJIAN 1 Origami dibuat berasaskan kertas yang sesuai mengikut spesifikasi tertentu. Kelainan kualiti kertas. 2. Origami merupakan seni membentuk dan melipat yang berasaskan kertas. apakah ciri-ciri utama yang membolehkan origami berjaya dibuat dengan baik dan berkesan? UJIAN 2 Huraikan kesan-kesan positif yang anda boleh perolehi daripada kegiatan menghasilkan origami. tonjolkan. Sejenis tumbuhan kecil dan liar yang berbunga kuning cerah. Pamer. GLOSARI Adhesive Dandelion – – Berunsur pelakat. 38 OUM . 3.ORIGAMI TOPIK 3 RUMUSAN 1. plastik dan kain. tip-tip dalam melipat dan membentuk kertas perlu diikuti dan diperhalusi. Karya kecil – catan. Untuk menghasilkan origami yang baik. warna kertas dan cara melipat kertas mempengaruhi terhadap hasil origami. Segak dan ekslusif. Kepingan batu yang pipih dan berbagai warna. Kertas cat air mengambil sempena pelukis cat air “Ingres”. Jika kain digunakan sebagai origami. Peragakan dengan mengambil kira keperluan dan kepentingan. 4. model dan lain-lain. Origami yang berasaskan kain lebih sesuai untuk penampilan di meja makan dan barangan hantaran perkahwinan manakala origami kertas lebih kepada hiasan.

anda juga boleh melihat arca asemblaj “Green Monumenta V” karya Ramlan Abdullah. karya Mad Anuar Ismail dan “Killing Tool” karya Raja Shariman Raja Azidin. dan menghasilkan satu arca asemblaj mini menggunakan teknik dan kaedah yang sesuai.TOPIK 4 ASEMBLAJ TOPIK 4 PENGENALAN ASEMBLAJ Asemblaj (assemblage) merupakan karya dua dimensi atau tiga dimensi yang terhasil daripada gabungan pelbagai bahan terpakai. batang penyapu. Karya Nevelson ini menggabungkan konsep kubis dari bahan terbuang seperti kaki kerusi. arca dicetak untuk menghasilkan arca acuan. pintu kabinet dan pelbagai bahan kutipan lain terutamanya dari pelbagai bahan kayu. 4. “Pemain Rebab 1”. Di peringkat awalan. Jika arca luakan dihasilkan melalui kerja mengurang dan meluak objek asal. Berikutnya barulah muncul arcawan Jean Tinguely menghasilkan karya “Homage to New York” tahun 1960. Di Balai Seni Lukis Negara. New York. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar akan dapat: 1. Arca asemblaj mula mendapat perhatian di Amerika Syarikat sekitar tahun 1950-an dan 60-an apabila Louise Nevelson menghasilkan karya asemblajnya yang berjudul “Sky Cathedral” pada tahun 1958 dan menjadi koleksi The Museum of Modern Art. 3. 2. pengarca mencari penemuan-penemuan baru bagaimana menghasilkan arca boleh dilakukan dengan lebih kreatif dan berpotensi. OUM 39 . mengenal pengarca asemblaj luar negeri dan pengarca asemblaj Malaysia. Dari pelbagai idea. memahami bahawa arca asemblaj dihasilkan melalui teknik dan kaedah cantuman atau gabungan. Karya asemblaj Nevelson ini lebih dikenali sebagai “Wall-scale-assemblage”. Ia merupakan cabang daripada abstrak ekspressionisme. arca digerak untuk membentuk arca mobail atau kinetik dan akhirnya timbul pula gagasan pengarca mencantumkan bahan-bahan buangan daripada pelbagai bahan konkrit dan membentuk satu kesatuan atau komposisi arca yang harmoni lalu membentuk arca asemblaj. Bagi Marcel Duchamp pula arca asemblajnya yang bertajuk “Bicycle Wheel” mula memikat hati pengarca pelukis lain kerana konsep asemblaj beliau dipermudah dan dikonsepsi secara lebih telus iaitu mengadun sepit udang basikal dengan kerusi kayu yang kelihatan berjaya menghasilkan asemblaj yang berkonotasi tinggi. Robert Rauschenberg telah menghasilkan karya asemblaj dari kombinasi dua dimensi dan tiga dimensi. mengetahui arca asemblaj sebagai objek tiga dimensi yang mementingkan jisim dan ruang.

1960. “Sky Catheral”.1 CONTOH-CONTOH ASEMBLAJ Gambar asemblaj 4. “Canyon”. “Homage to New York”.ASEMBLAJ TOPIK 4 4. Gambar 4.3 – Karya Robert Rauschenberg.2 – Karya Jean Tinguely. 1958 Gambar 4.1 – Karya Louise Nevelson.1 Gambar asemblaj 4. 1959 40 OUM .3 Gambar 1 hingga 3 di atas merupakan contoh asemblaj yang terkenal dalam dunia arca.2 Gambar asemblaj 4. Gambar 4.

1 PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN ARCA ASEMBLAJ 4.gergaji besi OUM 41 . Alat pengimpal termasuk bahan pematri. Gunting dawai/zing .Playar pengapit 6.Playar muncung .1 ALAT DAN MEDIA Alatan 7.2. Playar .TOPIK 4 ASEMBLAJ 4. kepingan logam. Gerudi elektrik + Pelbagai jenis mata gerudi 1.2.ragum meja 2.2 4.ragum apit . Ragum . besi dan bar besi 3. Pemotong besi – gergaji besi elektrik 4.Playar pemotong . Tujuk besi Tukul kayu Ganden kayu Tukul kepala muncung 5.

1: Penggunaan alat dan bahan untuk menghasilkan asemblaj Alat dan Media Asemblaj 1 2 3 4 42 OUM .2.2 PENGGUNAAN BAHAN/ MEDIA UNTUK MENGHASILKAN ARCA ASEMBLAJ 2. Aluminium 6.2. Tanah liat 1.2 Bahan/Media 7. Plaster of Paris 5. Tembaga Rajah 4. Besi waja 4. Bongkah Kayu 8.ASEMBLAJ TOPIK 4 4. Timah 3. Besi 4.

6. 3.TOPIK 4 ASEMBLAJ 5 6 Berpandukan gambar di atas: 1. 5.2. bol dan nat Jahitan Kimpalan Proses asemblaj Ikatan Tanggam Gam plastik OUM 43 . Set alat asas asemblaj Media asas untuk membuat asemblaj Pahat untuk kerja mengukir dan membuat tektura pada kayu Alat ragum dan pengapit Kikir dan alat mengukir pada loyang dan aluminium Pengapit meja. 2. 4.3 Bagaimana Proses Asemblaj Dilakukan atau Dihasilkan? Menggunakan skru. 4.

1958 di atas merupakan karya asemblaj yang ulung dan popular. karya Robert Rauschenberg. 44 OUM . perancangan seperti yang dinyatakan di bawah ini akan menjadikan penghasilan arca asemblaj lebih bermakna. Justeru itu.2 Berpandukan gambar asemblaj 4.3. 4.Karya Louise Nevelson.ASEMBLAJ TOPIK 4 Latihan 4. “Sky Catheral”. kajikan bentuk hasilan asemblaj tersebut dan beri interpretasi karya dalam konteks tema dan tajuk.4 Penyediaan Lakaran Idea Lakaran idea menjadi langkah permulaan yang amat penting di dalam menghasilkan arca asemblaj.1 Gambar 4. Perancangan yang rapi dan tertib boleh mendatangkan faedah yang besar untuk peringkat penghasilan karya pada peringkat yang berikutnya.2. Teliti dan huraikan penggunaan bahan yang dipilih di dalam membentuk karya tersebut? Latihan 4. yang bertajuk “Canyon”. 1959.1 .

TOPIK 4

ASEMBLAJ

1. Setelah dapatan kajian diperolehi, pengarca akan memilih alat-alatan yang diperlukan untuk menghasilkan arca. Begitu juga dengan pemilihan bahan binaan arca asemblaj tersebut.

2. Sebelum menghasilkan karya, lakaran-lakaran kecil dalam konteks
penjanaan idea dilakukan. Tujuan untuk memperoleh hasilan asemblaj yang berkualiti dan mempunyai nilai estetika yang tinggi.

3. Daripada beberapa lakaran/sketsa yang dijana tadi, pilih satu lakaran yang
terbaik dan tinggi nilai estetikanya. Kembangkan idea dan buat perincian (details) untuk penghasilan karya pada saiz yang dirancang/sebenar.

4. Mengemaskinikan lakaran. Untuk memperoleh dapatan lakaran karya
yang baik, buat beberapa pertimbangan dari pelbagai kemungkinan seperti penstrukturan reka bentuk, kesesuaian bahan dan alatan serta teknik.

OUM

45

ASEMBLAJ

TOPIK 4

4.2.5

Penjanaan Idea – (Thumbnail-Print)

Bongkah kayu keras Bol dan nat Pasak kayu

Sketsa 1 Sketsa 2

Sketsa 4

Sketsa 3

Sketsa 5

Rajah 4.2: Thumbnail-print asemblaj

46

OUM

TOPIK 4

ASEMBLAJ

4.2.6

Pemilihan Lakaran Akhir untuk Penghasilan Karya Asemblaj daripada Sketsa 2

Bongkah kayu Kepingan keluli Pasak kayu

Bol dan nat

Kepingan logam

Rajah 4.3: Pemilihan idea untuk karya

4.2.7

Proses Membentuk Asemblaj

Setelah penyediaan lakaran idea di atas selesai, proses berikut merupakan urutan kerja membentuk asemblaj yang perlu dilakukan; x Membuat model kecil atau prototaip (proto-type) – merupakan model awal sebagai panduan untuk penghasilan arca yang sebenar. Karya akan dibina atau dibuat berpandukan model ini di samping pengiraan pelbagai ukuran reka bentuk, penyesuaian alat dan bahan serta tinjauan dari pelbagai kemungkinan yang boleh mengganggu kelancaran dalam penghasilan. Membuat kerangka atau struktur – kerangka sesuatu asemblaj mungkin berasaskan dawai, lingkaran besi, kayu atau plastik. Kerangka atau struktur adalah tulang temulang asemblaj sebelum arca sebenar dihasilkan. Ia penting untuk kawalan bentuk di samping menjadikan asemblaj lebih kukuh dan seimbang. Membuat asemblaj yang sebenar – Bahagian urutan kerja ini amat penting. Kerangka akan ditutup dengan kepingan logam atau bahan pilihan yang dirancang atau ditokok tambah binaannya sehingga asemblaj berada pada saiz yang sebenar.
47

x

x

OUM

ASEMBLAJ

TOPIK 4

x

Kemasan dan persembahan – Untuk mendapatkan hasilan yang baik, proses kemasan boleh dilakukan dengan melarik bahagian-bahan asemblaj yang masih kasar, menambahkan tekstura pada bentuk, menghalus, menyapu syelek, mengecat, mencanai dan sebagainya sehingga peragaan arca tampak menarik dan mempunyai nilai estetika yang tinggi. Tokok tambah hiasan seperti skru yang dikimpal, baji-baji kayu yang membentuk tekstura, syelek, varnis, cat dan sebagainya akan menjadikan asemblaj lebih hebat dan menarik.

Latihan 4.3
Proto-taip penting sebagai panduan untuk menghasilkan asemblaj. Nyata dan huraikan ciri-ciri proto-taip yang baik agar penghasilan asemblaj yang sebenar menepati spesifikasi yang diharapkan.

4.3
4.3.1

PERSEMBAHAN HASIL KERJA
Ekspresi Diri

Asemblaj dikatakan cantik dan menarik apabila memenuhi spesifikasi pembuatan dan kemasan. Ia menyerupai seperti arca dan karya seni yang lain yang menampilkan ciri-ciri estetika. Secara ringkasnya ciri-ciri berikut dianggap sebagai kriteria utama ekspresi asemblaj. 1. Menepati Tema dan Tajuk Sering kali tema dan tajuk menjadi pokok persoalan yang ingin dikongsi sama oleh pengarca. Ia mungkin berupa maklumat, dokumentasi, lonjakan paradigma, cetusan emosi dan perasaan, sindiran atau satira, protes, kegilaan idea dan lain-lain. Soal tepat atau tidaknya pokok persoalan ini biasanya hanya diketahui oleh pengarca. Bagi pemerhati atau penonton, tema dan tajuk ini hanya dirujuk berdasarkan kepada ketepatan tajuk yang dipaparkan di kaki-kaki arca. Bahan Binaan Sesuai dengan Tujuan Hasilan Dalam pengkaryaan arca, asemblaj mewakili karya yang agak bebas dan pelbagai dari penggunaan bahan atau media. Sebabnya amat jelas, asemblaj wujud secara gabungan dan cantuman. Selagi bahan yang dipilih serasi dan boleh disepadukan, ia terus menerus mewakili penggunaan bahan subjek yang mewah dan pelbagai. Asemblaj yang Kuat, Kukuh dan Selamat Dari rintisan sejarah asemblaj, penggunaan alat dan bahan terdiri daripada kombinasi yang padat dan kukuh. Banyak bongkah-bongkah keluli, kepingan logam, rod besi dan bongkah kayu yang kuat dan kukuh diaplikasikan dalam penghasilan asemblaj. Kemudian, asemblaj disepadukan dengan kimpalan, skru, bol dan nat serta tanggam antara objek secara kukuh dan terancang. Kepelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik Asemblaj mengadun pelbagai bahan lalu membentuk kesatuan komposisi yang artistik. Ciri bentuk dan sifat bahan yang pelbagai mengujudkan satu ritma atau rentak yang menarik. Ini disebabkan keistimewaan objek yang berbeza-beza.

2.

3.

4.

48

OUM

Sebagai pengkarya yang memahami hakikat keaslian (originality). Pemilihan alatan ada kaitan dengan pemilihan bahan binaan asemblaj. Di dalamnya terkandung unsur seni. Tema menentukan kombinasi alat dan bahan serta bagaimana konsep gabungan (assemble) ke atas objek pilihan di susun atur.3. Ia dianggap suatu kelemahan.4 Tema dan tajuk menjadi kriteria yang penting di dalam mengekspresikan idea di dalam menghasilkan karya asemblaj. Sketsa thumbnail-print asemblaj juga mengambil kira sebagai asas penghasilan model sebelum karya pada saiz yang sebenar diimplementasikan. Jika ia dikaitkan dengan isu semasa. apakah tema dan tajuk yang difikirkan paling relevan untuk menghasilkan asemblaj? Mengapa? 4. kepicikan dan kejahilan terhadap si pengkarya. penampilan karya akan menjadi lebih terancang dan rapi. Asli. Latihan 4. OUM 49 . Asemblaj yang asli diambil kira melalui penyataan “hanya satu” atau tiada di tempat lain yang seperti ini”. prinsip seni dan struktur seni.2 Kemahiran Mengaplikasi Alat. Tema dan Teknik yang Dikaitkan dengan Pemilihan Alat dan Bahan Pemilihan tajuk menentukan alatan yang berkaitan untuk menghasilkan asemblaj yang dirancang. x x x x Kesesuaian Tajuk. ciplakan adalah satu kelemahan apatah lagi jika tujuannya untuk komersial.TOPIK 4 ASEMBLAJ 5. Bagi tujuan keaslian reka cipta di dalam dunia perdagangan. prinsip seni dan struktur seni. 6. Unik dan Berketerampilan Ciplakan atau plagiat merupakan suatu fenomena yang tidak seharusnya berlaku. Mengaplikasi Asas Seni Reka. Sketsa thumbnail-print asemblaj mengambil kira asas seni reka seperti unsur seni. Teknik juga mempengaruhi terhadap pemilihan alat dan bahan. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran mengaplikasi alat. Setiap thumbnail-print ditentukan oleh tajuk dan tema serta hal subjek. Apabila asas seni reka ini diaplikasi dengan baik dan betul. hak cipta terpelihara disahkan sebagai satu penguatkuasaan agar plagiat tidak berlaku. x x x x 2. bahan dan teknik sering kali merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. Membuat “Thumbnail-print” Bertujuan untuk Membuat Pilihan yang Terbaik Thumbnail-print dianggap suatu kemestian untuk mendapatkan hasil karya yang mapan dan menarik. Estetika dan Etika Pengkaryaan Semua objek seni digubah berdasarkan asas seni reka.

Sketsa membantu untuk pengesanan dalam konteks peragaan atau tempat pameran sama ada “in-door” atau “out-door” Kaedah Mengguna Alat Perlu Betul dan Mengikut Peraturan Kemahiran penggunaan alat dianggap sangat penting kerana berkaitan dengan keberkesanan hasil. x Thumbnail-print menjadi sebagai rumus alat. x x x x 4. bahan dan teknik yang akan dikaryakan. taman perumahan dan di beranda-beranda pejabat. emulsi. keseimbangan. Bagi asemblaj. minyak kayu. Tekstura yang ditokok tambah pada asemblaj mungkin menjadikan arca ini lebih menarik dan anggun. Asemblaj tiga dimensi banyak diperagakan di ruang luar bangunan. stabil dan kukuh. studio seni dan ruang kerja yang bersesuaian. pergerakan. Alatan yang bersesuaian dan mencukupi penting agar proses penghasilan berjalan dengan lancar dan terancang. Alatan digunakan pada tempat yang sesuai seperti bengkel. varnis. cat alas. kontra. Teliti semula tema dan tajuk asemblaj. manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. perada. Alatan diurus dan ditadbir selia dengan baik dan kemas.ASEMBLAJ TOPIK 4 x x 3. cat kilat. kadar banding dan kesatuan imej atau objek. Kaji dan nilaikan ketepatan mengikut persekitaran dan isu yang ingin dibangkitkan. aksesoris ini tidak begitu relevan kerana hiasan yang sedemikian mungkin penting untuk karya membentuk yang lain. Kemasan dan Peragaan Syelek. tema dan tajuk. Kepelbagaian dalam pemasangan bahan perlu mengambil kira rentak. x x x x 50 OUM . labuci. Tapak asemblaj perlu mantap. di taman-taman bunga.

.... OUM 51 ......... Tema : Senjata Melayu Tajuk: ..... 4... 2...... Asemblaj dinukilkan secara dua dimensi .3 Ekspresikan Diri Anda Hasilkan sketsa asemblaj berdasarkan tema-tema yang diberi: Tajuk : .. bina semula dan reka bentuk semula bahan konkrit yang pelbagai melalui proses artistik dan estetik. Asemblaj adalah arca yang termasuk dalam aliran “abstrak-ekperssionisme”...........3.. Konsep asemblaj terjadi daripada gabungan.....5 Mengapakah kaedah dan peraturan mengguna alat perlu betul dan relevan dengan asemblaj yang akan dihasilkan? RUMUSAN 1.. Dibentuk melalui gabungan pelbagai bahan terutamanya bahan terbuang yang bersifat pejal dan tahan lama.......... Tema: Buku dan alat tulis Latihan 4.. tiga dimensi atau kedua-duanya sekali........TOPIK 4 ASEMBLAJ 4.. 3.

skru. UJIAN 1 Asemblaj membentuk alam sekitar lebih menarik dan teratur. bol dan nat.ASEMBLAJ TOPIK 4 5. 8. bergaya. 6. Model atau bentuk yang dijadikan panduan kepada objek yang sebenar. semakin besar makna dan cerita. kesepaduan bentuk dan paksi simetri yang stabil. imitasi. Tiru. Mengikut pendapat anda mengapakah situasi ini boleh berlaku? 52 OUM . tanggam dan ikatan. Komposisi objek membentuk cerita. GLOSARI Anggun Ciplak Gagasan Kimpal Konotasi Proto-taip – – – – – – Elok. asemblaj boleh digabungkan dengan arca kinetik dan mobail. gam. Apakah yang anda dapat perkatakan mengenai maksud menarik dan teratur dalam konteks alam sekitar melalui pembinaan asemblaj tersebut. pandangan. buah fikiran. Berbagai makna atau maksud. Pateri. UJIAN 2 Plagiarism asemblaj mungkin mudah berlaku jika tidak dikawal atau dikuatkuasakan melalui hak cipta terpelihara. Pendapat. Ini bermakna semakin besar gabungan objek yang dibina. Asemblaj memerlukan ruang. Objek digabung melalui teknik kimpalan. konotasi makna dan rentetan peristiwa. Biarpun begitu. 7. tampan. Di Malaysia asemblaj mula mendapat perhatian secara lebih mendalam selepas 1990-an.

Ini jelas dilihat pada karyanya “Bird in Space” (L’Oiseau dens l’espace). Kebayakan arca Calder bersaiz besar dan menggunakan warna terang. Seorang lagi pengarca stabil ialah Jean Tinguely. Pada awal tahun 1960-an. Karyakarya beliau banyak diperbuat daripada bahan terbuang seperti tayar besi. Beliau mendapat pendidikan formal di Philadelphia. Calder banyak dipengaruhi oleh karya Mondrain dan Miro di Paris pada tahun 1930. Inilah yang menjadikan identiti atau ikutan pengarca stabil.1: Arca stabil OUM 53 . Berasaskan latar beliau sebagai jurutera. Karya-karya beliau banyak menggunakan pendekatan minimalism dengan cara mempermudahkan satah-satah bentuk. berjisim dan menunjukkan suatu sokongan padu kepada objek atas yang boleh ditafsir dengan berbagai unsur naratif. menguasai ruang dan menghidupkan persekitaran. Mendapat pendidikan awal di General Trade School dan bekerja sebagai pereka hias dalaman sebelum berpindah ke Paris pada tahun 1952. Switzerland. Tapak arca (pedestal) kukuh. Stabil berdiri teguh berasaskan bahan binaan. Tinguely adalah pengarca relief atau arca timbul sebelum beliau ke Paris. Arca ini berbentuk abstrak. 1932 – 1940. tidak hairanlah mengapa beliau banyak membuat arca daripada besi. Brancusi banyak menekankan pada satah permukaan arca atau “surface texture”. Ia diasaskan oleh Alexander Calder pada tahun 1932. enjin kenderaan dan enjin kilang. Constantin Brancusi yang berasal daripada Romania pula merupakan pengarca stabil yang lebih kepada “free standing form”. Tidak seperti Calder dan Tinguely. brek kereta api. kukuh dan mantap. Lahir pada 1922 di Fribourg. Rajah 5.TOPIK 5 STABIL TOPIK 5 PENGENALAN STABIL Stabil berasal dari perkataan “stabile” yang bermakna statik. Amerika Syarikat.

Playar pemotong .1 ALAT DAN MEDIA 6.gam . kestabilan dan kesepaduan objek dalam olahan reka bentuk. memahami konsep arca stabil.Masking tape . dan menghasilkan arca stabil dengan menggunakan bahan sebenar.bahan pematri 2. 4. pelajar-pelajar akan dapat: 1. memahami imbangan. 3. Gunting dawai 3. 2. mengetahui dan boleh memanipulasikan alat dan media untuk menghasilkan arca stabil. Apakah yang membezakan antara arca stabil dengan arca mobail. Bahan pelekat . yang manakah yang paling dominan? 5. Di antara kedua-dua jenis arca ini .Playar muncung PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN ARCA STABIL 4.STABIL TOPIK 5 OBJEKTIF Di akhir topik ini. Gergaji besi Gergaji kayu 54 OUM . Pisau pemotong 1. Gerudi elektrik Pemotong logam 5.

Tunggul kayu .Kayu keras .simen .Besi . Bahan-bahan daripada spare-part kereta 1.TOPIK 5 STABIL 7.simen putih 2.1 Stabil Dihasilkan Menggunakan Media Batu Marmar OUM 55 . Batu marmar .Aluminium Rajah 5. Kayu .Bongkah kayu PENGGUNAAN MEDIA UNTUK MENGHASILKAN ARCA STABIL 5.Tembaga . Plastik .Kepingan plastik . Plaster of Paris . Zink.Timah .Bongkah plastik 3. kepingan logam 6.1.2: Penggunaan alat dan bahan stabil 5.Batu granit 4. Logam .

unsur keseimbangan bentuk menjadi pertimbangan utama.4: Stabil yang mempunyai imbangan tidak simetri 56 OUM . keseimbangan secara seimbang antara kiri dan kanan terhadap karya dipanggil simetri tulen. Garisan simetri Garisan imbangan Rajah 5.1.3: Stabil marmar 5. Manakala keseimbangan yang memihak sebelah kiri atau kanan dipanggil simetri tidak tulen. Oleh sebab arca ini diperagakan secara “out-door” pemilihan bahan binaan menjadi pertimbangan yang mesti diteliti dan dipatuhi agar ketahanan arca terjamin dan tahan lama.STABIL TOPIK 5 Rajah 5.2 Pengenalan Hal Subjek dalam Arca Stabil Sama ada bentuk stabil dipresentasikan secara abstrak atau realis. Keseimbangan adalah ciri utama arca stabil. Seterusnya ruang dipertimbangkan kerana arca stabil banyak diperagakan di luar bangunan dan tanah lapang. Di dalam berkarya jenis arca ini.

TOPIK 5 STABIL 5.1.5: Pemilihan bahan untuk menghasilkan arca stabil OUM 57 .3 Pertimbangan Bahan yang Diperlukan untuk Membuat Arca Stabil Boleh Dirumus Seperti Berikut Rajah 5.

58 OUM .2. unsur-unsur seni. 9. 3. 6. fungsi dan kemasan. 4. olahan bahan. Melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan. Memilih dan menggunakan alat dan media sebagai pengolahan reka bentuk arca stabil.6: Proses kreativiti menghasil arca stabil 5.STABIL TOPIK 5 5. 2. Mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu ciptaan dan seterusnya memasang tapak (pedestal). Menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat.1 1. Kesesuaian Bentuk dan Binaan dalam Menghasilkan Arca Stabil Mengenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat dalam sesuatu binaan arca stabil. Menghasilkan arca stabil mengikut proses pembuatan. 7.2 PROSES KREATIVITI MENGHASILKAN ARCA STABIL Rajah 5. Mengetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan bagi menghasilkan arca stabil. Memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan. 8. 5. Membandingkan hasil arca stabil dengan arca stabil yang lain.

3 PROSES MENGHASILKAN ARCA STABIL 1. Buat garisan-garisan untuk binaan struktur arca pada peringkat seterusnya. Menentukan cara untuk memperagakan arca stabil yang paling sesuai di samping melihat kesannya. Mempamer dan mempersembahkan arca stabil dan membuat apresiasi mengikut fungsinya. Latihan 5. Contohnya daun kering.7: Daun kering OUM 59 .TOPIK 5 STABIL 10.3 Nyatakan kepentingan pedestal.2 Mengapakah kajian simetri pada stabil penting. Bentuk daun kering diteliti dan dieksplorasi terhadap bentuknya. Penentuan Hal Subjek Hal subjek yang diambil merujuk kepada alam semula jadi. 11. Apakah bahagian yang menjadikan stabil menepati spesifikasi yang sebenarnya? Latihan 5.1 Apakah yang dimaksudkan sebagai bahan terbuang? Mengapakah penting adanya bahan terbuang dalam konteks menghasilkan arca stabil? Latihan 5. Rajah 5. Mengapakah arca stabil memerlukan pedestal sedangkan arca lain kurang dipentingkan? 5.

60 OUM . Proses Mencari Rentak atau Era Daun yang Seterusnya Digubah Menjadi Stabil Rentak daun yang dapat dikesan pergerakannya memudahkan untuk menstruktur bentuk dan binaan stabil. Rajah 5. Rentak liuk dan binaan daun dibentuk dan garisan-garisan mengikut struktur daun mula disurih.9: Gayaan dan rentak stabil 3. Proses Mereka Bentuk dan Menstruktur Daun kering dikaji dan diteliti. Bentuk daun dilihat dari pelbagai posisi dan rentak sehingga membentuk satu reka bentuk yang menarik dan tidak lagi mengikut ciri daun.STABIL TOPIK 5 Rajah 5.8: Evolusi bentuk untuk stabil 2. Aliran anak panah dilukis untuk memudahkan dapatan stabil yang baik.

Menstrukur dan Menghasilkan Rentak Apabila penstrukturan dibuat. Garisan imbangan simetri dilakar untuk menjadikan bentuk stabil lebih jelas dan menarik. Garisan dilukis sepanjang rentak mengikut bentuk. rentak akan mengikuti bentuk baru sebagaimana yang dirancang. Rajah 5. Menstruktur Dilakukan dengan melihat rentak objek dan aliran bentuk yang mempengaruhinya.11: Penstrukturan dan rentak 5.TOPIK 5 STABIL Rajah 5.10: Ritma (rentak) dan pergerakan 4. OUM 61 .

Menentukan Kerangka Bentuk dan Isi Padu (Volume) Bentuk stabil semakin jelas dan membentuk konsep seperti yang dirancang.STABIL TOPIK 5 Rajah 5. Rajah 5. Apabila kerja melekatkan kertas tisu selesai. Stabil Telah Siap untuk Diperagakan Stabil di atas dibuat menggunakan dawai mata punai dan kertas tisu yang digam menggunakan kanji.12: Isi padu stabil 6. stabil dikeringkan dan seterusnya dicat.13: Stabil yang telah siap 7. 62 OUM .

4 Kajian jisim sesuatu stabil dianggap penting untuk menghasilkan stabil yang mantap dan bermakna. Kaji buah-buahan.TOPIK 5 STABIL Latihan 5. OUM 63 . Bagaimanakah bentuk-bentuk semula jadi ini dapat dijana untuk penghasilan stabil? Buat inovasi bentuk dan buat improvisasi warna dan tekstura.1 Teliti alam sekitar.5 Nyatakan ciri-ciri stabil yang baik dan mantap. Nyatakan ciri-ciri jisim yang perlu dipertimbangkan dalam konteks tersebut? Puncak Tekstura Garisan simetri Garisan imbangan Pedestal Rajah 5. Apakah kelainan stabil yang ketara jika dibandingkan dengan arca-arca yang lain? Aktiviti 5. flora dan fauna.14: Stabil yang telah siap untuk diperagakan Latihan 5.

Tema: Karangan laut 4. Tema: Buah-buahan 2.3. Tema: Fauna 3.1 Ekspresi Diri Anda Hasilkan sketsa stabil berasaskan tema yang berikut: 1.STABIL TOPIK 5 5. Tema: Flora 64 OUM .

Kemasan stabil berkaitan dengan kesesuaian peragaan. barang-barang domestik rumah. kertas lukisan. Contohnya: arca di luar bangunan menggunakan kemasan cat alas. figura manusia dan binatang. Ia diasaskan oleh Alexander Calder pada tahun 1932. 7. Kebanyakan arca Calder bersaiz besar dan menggunakan warna terang. Permukaan yang rata. Calder banyak dipengaruhi oleh karya Mondrain dan Miro di Paris pada tahun 1930. Kedua-dua belah sama. 8. 2. niskala – tidak dapat dilihat atau dirasa dengan pancaindera. Stabil berbentuk realis dan abstrak. Kebanyakan stabil realis mengambil imej daripada bentuk alam semula jadi seperti buah-buahan. Struktur diperlukan sebagai kerangka stabil. alat senjata. 5. pengkesahan. kenyataan. Peragaan stabil lebih banyak dibuat di luar. Seterusnya dilengkapkan dengan bahan yang sesuai dengan konsep arca. GLOSARI Abstrak – Mujarad. Beliau mendapat pendidikan formal di Philadelphia. Pedestal diperlukan untuk membentuk konsep stabil yang lebih mantap. 4. Stabil perlukan ruang dan persekitaran. Arca gantung yang boleh bergerak atau berfungsi. Inilah yang menjadikan identiti atau ikutan pengarca stabil. Stabil perlukan simetri yang baik. seimbang. tidak hairanlah mengapa beliau banyak membuat arca daripada besi. Amerika Syarikat. 9.TOPIK 5 STABIL RUMUSAN 1. 3. Justeru itu stabil boleh bersifat simetri tulen dan tidak tulen. 6. Mobail Naratif Pedestal Realis Satah Simetri – – – – – – OUM 65 . Tapak arca atau tugu. Stabil boleh dihasilkan menggunakan pelbagai alat dan bahan yang hampir sama dengan arca-arca yang lain. Berasaskan latar beliau sebagai jurutera. cat kilat dan krom. Maujud. Berunsur cerita. Contoh.

STABIL TOPIK 5 UJIAN 1 Hasilkan sebuah stabil menggunakan kotak mancis. UJIAN 2 Mengapakah simenfero menjadi popular mutakhir ini untuk menghasilkan stabil? Apakah hujah anda yang mengatakan bahawa simenfero melibatkan reka bentuk yang kukuh tetapi murah? 66 OUM . gam dan kertas tisu. Tunjukkan bagaimana proses ini boleh ditunjukkan secara jelas sehingga terbentuknya stabil. plywood.

beburung yang berterbangan dan serangga yang berdesir. memahami dan membezakan arca mobail dengan arca yang lain. Myxomatose (1953) dan Pisson Volant mengadaptasikan bunyi dedaunan. Ia diperkenalkan pada awal tahun 1930-an. pokok. Arca mobail yang sifatnya boleh bergerak digelar juga sebagai mobail kinetik. Arca mobail dipelopori oleh Alexander Calder (1898. Idea wau yang berdengung di udara. Arca sedemikian dinamakan sebagai mobail. mobail dibina melalui pemahaman konstruktivisme dan teori kecerdasan pelbagai. OBJEKTIF Di akhir pelajaran ini pelajar dapat: 1. 3. 2. memahami konsep mobail dan konsep peragaannya. muncullah idea untuk mengapungkan atau menggunakan ruang atas udara sebagai kaedah menampilkan dalam peragaan arca yang seterusnya diterima sebagai karya seni. Suatu kehebatan Calder dalam penghasilan mobail ini ialah elemen geometri yang diadaptasi berasaskan kepingan logam industri dan disusun secara sekuen untuk menghasilkan suatu urutan yang terancang dan teraputik. mobail disepadukan dengan mesin dan jentera yang boleh bergerak melalui kawalan secara manual atau automatik dan terhasillah mobail kinetik. ombak yang berdeburan menjadi sebahagian ciri mobail kinetik yang menjadi perhatian pengarca. dan mengaplikasikan pemahaman mobail kepada sketsa dan penghasilan mobail. unggas berterbangan. 5. OUM 67 . Mobail kinetik yang diberi tajuk Flamingo (1974).1976) iaitu seorang pengarca dan jurutera Amerika Syarikat. 4. Apabila dunia inginkan perubahan. gunung dan pulau. mobail boleh membentuk suatu fenomena baru di ruang udara dan bahagian atas bangunan. Calder telah menghasilkan monumen di tempat umum dan menjadi perangsang kepada seniman untuk mereka bentuk yang yang lebih menarik dan canggih.TOPIK 6 MOBAIL TOPIK 6 PENGENALAN MOBAIL Ketika pengarca mencari satu konsep baru dan tersendiri.

1957 68 OUM .3: Alexander Calder: Poisson Volant.MOBAIL TOPIK 6 Rajah 6.1: Mobail karya Alexander Calder. 1939 Rajah 6. Trap and Fish Tail.2: Alexander Calder Myxomatose (1953) Rajah 6.

4: Penggunaan alatan untuk menghasilkan mobail Aktiviti 6. Apakah kekangan-kekangan yang mungkin anda tempohi dalam proses penghasilan mobail tersebut? OUM 69 .1 ALAT DAN MEDIA Alatan 7.gergaji besi Rajah 6. Ragum .playar muncung .TOPIK 6 MOBAIL 6.1 6. Gunting dawai/zing .ragum meja 2. Pemotong besi – gergaji besi elektrik 6.playar pemotong .besi dan bar besi 3. kepingan logam.playar pengapit 6.1 Merujuk kepada alam sekitar.ragum apit .2. Alat pengimpal termasuk bahan pematri. senaraikan bahan-bahan yang boleh anda dijadikan arca mobail. Gerudi eletrik + Pelbagai jenis mata gerudi 1. Tukul besi Tukul kayu Ganden kayu Tukul kepala muncung 5. Playar .1 PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN MOBAIL 4.1 Bagaimanakah faktor pesekitaran boleh dijadikan sebagai rujukan utama di dalam menjalankan aktiviti mobail di tempat anda bertugas? Latihan 6.1.

pahat mata rata. thinner. ganden logam. ragum meja dan pengalas untuk kerja mengetuk. playar pemotong dan playar pengepit. berus gigi. pahat penebuk. sarung tangan kulit. gergaji jig. berus keluli. rod besi. Pelbagai jenis pahat: pahat mata bulat. 70 OUM . sesiku sudut. scrapper. kertas pasir. berus dawai. pahat mata lengkung. gam gajah. angkup dalam.2 Alatan Untuk Menghasilkan Mobail Gerudi dan mata gerudi. playar pengapit. pahat ukir. tukul kepala dempak dan lonjong. span. Angkup luar.1. Ganden besi. spanar hidup kecil dan besar.MOBAIL TOPIK 6 6. batu asah.

Aluminiam/ kepingan aluminium. Kertas tebal/ Straw board.6: Mobail berasaskan sumi Rajah 6. Bahan buangan dari ciptaan manusia 1. Tanah liat/kepingan tembikar 9. Kepingan plastik/perspek PENGGUNAAN BAHAN/ MEDIA UNTUK MENGHASILKAN MOBAIL 2.3 Media Mobail 7. 4. Cermin/ kepingan kaca 5. loyang 6. Kepingan tembaga Kepingan timah. Dawai Tali tangsi 3. zink Rajah 6.1.7: Mobail berasaskan pelbagai bahan OUM 71 .TOPIK 6 MOBAIL 6. Fiber glass 8.5: Penggunaan bahan untuk menghasilkan mobail Rajah 6.

MOBAIL

TOPIK 6

6.1.4

Media untuk Menghasilkan Mobail

Kepingan logam mengikut jenis dan bungkah keluli serta ketulan besi yang boleh dijadikan sebagai asas untuk pembentukan mobail.

Kepingan perspek dan kepingan plastik yang menjadi pilihan utama pengarca mobail kerana sifatnya yang ringan dan tahan lasak. Ia digabungkan dengan media lain termasuk penggunaan cat untuk mendapatkan penampilan yang bermakna dan mapan.

Pelbagai kertas untuk dijadikan mobail. Kertas tebal seperti maounting board, straw board, hard-board, kertas conqueror, box-board yang boleh dimplimentasikan di bahagian ruang dalam bangunan.

Latihan 6.2
Jika tema dan subjek mobail yang akan dihasilkan berasaskan karangan laut, apakah alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan mobail tersebut?

72

OUM

TOPIK 6

MOBAIL

6.1.5

Bagaimana Proses Mobail Dihasilkan?

Menggunakan skru, bol dan nat Jahitan Kimpalan

Proses Mobail
Ikatan Gam plastik

Tanggam

Rajah 6.8: Bahan yang digunakan untuk membentuk mobail

6.1.6

Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Mobail

Mobail direka bentuk melalui perancangan yang jitu dan teliti. Perancangan ini dilakukan dengan mengambil kira pelbagai kesesuaian alat dan bahan, tema dan subjek serta olahan idea yang berpandukan kepada asas seni dan prinsip seni reka. Perkara-perkara berikut menjadi perhatian utama di dalam penghasilan mobail; x x Menentukan subjek dan tema – Subjek dan tema ini mungkin berkaitan dengan isuisu semasa, kritikan, sindiran, saranan dan nukilan pengarca. Menentukan alat dan media – Setelah subjek dan tema di atas di pilih, perancangan pemilihan alat dan bahan menjadi kriteria yang penting. Pemilihan alat dan bahan mengambil kira keberkesanan dan relevannya hal subjek yang ingin diutarakan. Ciriciri bahan yang dipilih seharusnya tahan lama dan lasak kepenggunaannya. Bahan yang tidak lasak, mudah pecah, mudah rosak tidak wajar diaplikasikan dalam penghasilan mobail. Membuat tumbnail-print (membuat lakaran-lakaran kecil). Apakah pentingnya thumbnail-print? Sebelum sesuatu mobail dihasilkan, kita seharusnya melobi gagasan-gasasan dan pengideaan melalui konsep trial and error. Sketsa-sketsa mengenai hal subjek dan tema yang ingin dinukilkan seharusnya dihasilkan atau diperbanyakkan dapatannya. Daripada sejumlah besar sketsa ini tentunya ada yang mantap dan hebat yang tentunya pilihan yang sedemikian inilah yang dipilih.

x

OUM

73

MOBAIL

TOPIK 6

x

Memilih salah satu lakaran yang terbaik – Pilih lakaran atau sketsa yang baik. Ciri baik dalam kriteria pemilihan ini berkaitan dengan penampilan asas seni reka yang mantap dan berketrampilan. Kemampuan menterjemah lakaran kepada mobail yang sebenar juga menjadi kriteria penting dalam pemilihan lakaran tersebut. Memperinci lakaran – Setelah memilih lakaran yang terbaik, fikirkanlah untuk memperkemaskan lagi reka bentuknya. Ia mengambil kira bahan, alat, tema, tempat peragaan dan konsep keseluruhan termasuk estetika dan etika dari mobail yang akan dihasilkan nanti. Membuat karya/mobail – Buat kerangka dalam dan luar. Fikirkan aspek ruang, saiz mobail, keteguhan dan kesesuaian kerangka dengan dapatan. Kesemuanya diselaraskan dengan bahan dan alatan, kos pembinaan dan masa yang diperlukan.

x

x

6.1.7

Proses Membentuk Mobail

Setelah penyediaan lakaran idea selesai proses berikut merupakan urutan penghasilan mobail.

1. Membuat model kecil atau prototaip

4. Kemasan dan peragaan/ persembahan

PROSES
MEMBENTUK

MOBAIL

2. Membuat kerangka atau struktur

3.Membuat mobail yang sebenar
Rajah 6.9: Proses membentuk mobail

74

OUM

TOPIK 6

MOBAIL

6.2
6.2.1

PERSEMBAHAN HASIL KERJA
Ekspresi Diri

Persembahan hasil kerja yang baik dizahirkan melalui proses artistik yang diekspresikan melalui alat dan bahan, penguasaan unsur seni, prinsip seni dan strukur seni. Ia diolah dengan mengambil pertimbangan-pertimbangan yang paling ideal dan bersistematik. Seterusnya hasilan ini mengambil kira kepada beberapa ciri yang berikut: 1. Bentuk Mobail Menepati Tema dan Tajuk

Tema adalah gambaran mesej yang ingin disampai dan dikongsi oleh pengarca kepada pemerhati. Lazimnya isu-isu semasa menjadi pilihan tema pengarca kerana keselarian isu dan minat pemerhati mengikut faktor semasa. Namun begitu, latar belakang minat pengarca juga boleh menjadi pilihan kerana ekspresi dalaman pengarca yang ingin dikongsi kepada umum. Misalnya, persoalan kepincangan masyarakat, isu agama dan gelagat politik semasa. 2. Bahan Binaan Mobail Sesuai dengan Tujuan Hasilan

Pilihan bahan penting kerana sifat bahan menentukan ketahanan dan kesesuaian mobail yang akan dihasilkan. Seringkali bahan binaan yang tahan lasak dan kuat digunakan untuk mobail di luar. Sebaliknya, bahan-bahan yang kurang lasak di dalam bangunan dan di tempat yang bertutup. Ringkasnya bahan binaan ini boleh diklasifikasikan kepada dua iaitu mobail diluar dan mobail di dalam bangunan atau tempat yang tertutup.

KLASIFIKASI BAHAN MOBAIL

LUAR DAN TERDEDAH x Keluli x Besi x Timah x Tembikar x Aloi x Marmar

DALAM DAN TERTUTUP x Plastik x Kayu x Kertas x Tembikar x Aluminium x Bahan terbuang

Rajah 6.10: Klasifikasi bahan mobail

OUM

75

Harmoni dan Kesatuan yang Menarik Rentak Imbangan Pergerakan Harmoni APLIKASI PRINSIP REKAAN MOBAIL Warna Kontra Rajah 6. keunikan dan ketrampilan boleh dihasilkan melalui proses kreativiti yang tinggi. Kukuh dan Selamat Soal kekuatan. Tambahan pula kelainan bahan mempunyai cara atau teknik adunan yang berbeza dan kesesuaiannya.11: Aplikasi prinsip rekaan mobail 6. Jauhi plagiarism dan hasilan klise. Adunan rentak. keliutan dan ketahanan bahan perlu diambil pertimbangan. Warna. Kontra. Tidak cukup dengan kukuh semata-mata. Unik dan Berketrampilan Keaslian. Pergerakan. untuk penampilan karya yang simple tetapi menarik. 5 Mengaplikasi Prinsip-prinsip Rekaan seperti Rentak. Mobail juga perlu kukuh kerana peragaan diluar seringkali diancam oleh proses pengluluhawaan dan bencana alam. pergerakan dan kontra bahan diteliti dan dinilai berkali-kali. Ia boleh dilakukan dengan melakukan tindakantindakan yang berikut: 76 OUM . Membentuk Suatu Komposisi Gubahan yang Artistik Menyusun atur komposisi bahan penting untuk artistik bahan dan mobail. 4. Asli. Tidak ada ertinya sesuatu mobail yang diperagakan sekadar dalam tempoh waktu yang pendek kerana tidak lasak dan tidak kuat. tetapi juga selamat terhadap pemerhati dan pengunjung.MOBAIL TOPIK 6 3. Kepelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik. Imbangan. Pemerhati ada kemungkinan menyentuh dan mengusik mobail tersebut. Mobail perlu mempunyai jangka hayat yang panjang. Tujuannya jelas. Pastikan ia Kuat.

Pilih satu thumbnail-print yang baik. manik boleh diaplikasikan pada mobail. penelitian dan rumusan pro-aktif Cuba jaya yang tidak kenal erti putus asa.2 Kemahiran Mengaplikasikan Alat. emulsi. Ramalan kepada reka bentuk baru dan bersifat futuristik. lazimnya mobail tidak terlalu “fancy” 5. Bagi tujuan peragaan yang menarik. varnish. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. minyak kayu.TOPIK 6 MOBAIL x x x x x Suatu penampilan yang baru – penemuan melalui percubaan Inovasi atau improvisiasi yang positif Pemerhatian.2. 3. Daripada beberapa “tumbnail-print” yang dihasilkan. labuci.12: Kemahiran-kemahiran dalam mengaplikasi alat dan bahan mobail OUM 77 . fikirkan kaedah. Bagi tujuan peragaan yang menarik dan berkesan. cat kilat. rancangkan pemilihan alat dan bahan yang berkaitan bertujuan untuk membuat penghasilan mobail mengikut pilihan yang terbaik. Kesesuaian dengan pemilihan bahan dan alat yang dikaitkan dengan tajuk. Namun. Rajah 6. bahan penyudah seperti syelek. kaedah menggantung. ruang peragaan dan persekitaran perlu diteliti dan difahami. teknik dan tata aturan penggunaan alat dan bahan untuk penghasilan mobail 4. Fikirkan soal kemasan. 6. cat alas. perada. 2. Konsep ambient perlu dipetimbangkan untuk peragaan yang baik. tema dan hal benda (subject-matter). Fikirkan lokasi peragaan dan isu yang ingin ditonjolkan.

14: Mobail daripada pelbagai bahan 78 OUM .13 di atas.3 Apresiasi Mobail Garisan simetri Karangan laut Batang aluminium Rajah 6.3 Teliti Rajah 6.MOBAIL TOPIK 6 \ Rajah 6. apakah jenis mobail yang sesuai dihasilkan? Apakah bahan tambahan yang anda perlukan? 6. Jika anda bercadang untuk menghasilkan mobail berasaskan alat dan bahan di atas.2.13 Latihan 6.

Pilihan reka bentuk berasaskan warna dan padanan imej 1. Latihan 6.15: Apresiasi mobail Rajah 6.16 Latihan 6. Tajuk dan tema yang sesuai Rajah 6. buat apresiasi seni mengenai karya di atas. Kesesuaian secara keseluruhan 2.4 Mobail diatas dihasilkan oleh Alexander Calder dan diberi tajuk “Antennae with Red and Blue Dots” Berpandukan mobail di atas. Alat dan bahan yang sesuai APRESIASI MOBAIL 3.5 Mengapakah mobail tidak perlu fancy? Apakah mobail berfungsi yang sering diaplikasi sebagai sambuatan hari perayaan Tahun Baru Cina? OUM 79 .TOPIK 6 MOBAIL Apresiasi mobail dilakukan berpandukan empat perkara berikut: 4.

ciplak Alat pengapit 80 OUM . rintangan Aliran kefahaman dalam pembinaan Biasa. Kemasan mobail boleh dilakukan dengan menyapukan bahan penyudah seperti syelek. bangunan peringatan Peniruan. Konsep mobail dikaitkan dengan objek apungan di udara tetapi mempunyai konsep simetri yang menarik. skrew. 6. 5. varnish. puncak gunung. 7. Bagaimanapun apungan yang baik berkaitan dengan bahan yang ringan. di sekitar Beraneka warna. puncak bangunan dan puncak pokok. cat kilat atau emulsi. 4. Alat dan bahan mempengaruhi bentuk mobail. penyerapan Di sekeliling. tipis dan tahan lama. 2. jahitan dan tanggam. tanah lapang. 3. Peragaan mobail boleh dilakukan di tempat terbuka seperti di padang. GLOSARI Adaptasi Ambient Fancy Futuristik Gergaji jig Kekangan Konstruktivisme Klise Luluhawa Manual Monumen Plagiarism Ragum Penyesuaian. common. dalam dewan. berhias Berkaitan masa hadapan Gergaji yang boleh bergerak mengikut kelok-kelok Halangan. Simetri mobail boleh bersifat tulen atau tidak tulen. basi Luluh oleh faktor hawa Dilakukan dengan tangan Patung. gam plastik. Cantuman komponen mobail dibuat secara pateri/ kimpalan.MOBAIL TOPIK 6 RUMUSAN 1. imitasi. Manakala peragaan di tempat tertutup mungkin dilakukan di dalam bangunan.1976) iaitu seorang pengarca dan jurutera Amerika Syarikat. antara bangunan dan bilik darjah. Mobail dipelopori oleh Alexander Calder (1898.

TOPIK 6 MOBAIL UJIAN 1 Apakah yang dimaksudkan mobail kinetik? Bincangkan bagaimana mobail kinetik dihasilkan. UJIAN 2 Kaji secara teliti reka bentuk mobail. Bagaimanakah reka bentuk ini dipengaruhi oleh faktor alam sekitar dan objek-objek ciptaan Tuhan? OUM 81 .

OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat: 1. 7.1 x x x x x x x x Alat dan Media Mountinbord Polystrin Gam serbaguna Pisau Gunting Warna Kertas warna Span bunga 82 OUM .1 DEFINISI Pengertian model adalah diertikan sebagai pengembaran sesuatu sehingga kita menjadi lebih jelas memahaminya. dan memahami konsep model sebagai alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. memahami dan dapat memilih bahan-bahan yang sesuai untuk penyediaan membuat model. Model kawasan merupakan suatu bentuk ilustrasi yang menunjukkan satu kawasan yang dibuat dalam bentuk 3D yang sederhana. 3. Sebagai contoh gambaran tiga dimensi (3D) bagi sesuatu objek. mengetahui apa yang dimaksudkan dengan model dan fungsinya.MODEL TOPIK 7 TOPIK 7 PENGENALAN MODEL Model dapat digambarkan dengan pandangan dua dimensi (2D) tetapi pada pandangan ini hanya beberapa bahagian sahaja yang dapat ditunjukkan tetapi dengan pandangan 3D setiap penjuru sesuatu objek dapat di lihat dan dapat diketahui jika terdapat error pada sesuatu bahagian tersebut. 2. 7. Model Dinamik adalah model yang dibuat mengikut kesesuaian bentuk yang boleh diubah pergerakan mengikut kehendak.1. Dengan melihat model tersebut kita menjadi lebih mudah untuk memahami bentuk keseluruhan objek tersebut. Model statik adalah model yang dibuat hanya untuk gambaran tetap yang tidak bolah berubah. Dengan melihat model tersebut kita menjadi lebih mudah untuk memahami bentuk keseluruhan objek tersebut.

TOPIK 7 MODEL x x Simen harder Kertas pasir Teknik x x x x x Cantuman Luakkan Gam Kimpalan Acuan 7. 7.2.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat model.2.2. Teknik yang digunakan berbeza-beza bergantung kepada jenis model yang akan dihasilkan. OUM 83 . ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis model yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis-jenis bahan).3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesebuah model.1 APLIKASI ALAT. 7. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Idea Merupakan proses awal bagi menentukan jenis model yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dipersetujui. kereta bangunan dan sebagainya. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahanan model tersebut.2 7. Model yang akan dihasilkan bergantung kepada jenisnya seperti model rumah. Setiap model yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya.

MODEL TOPIK 7 7.3 PERSEMBAHAN HASIL KERJA ATAU PROSES PENGHASILAN MODEL 84 OUM .

TOPIK 7 MODEL OUM 85 .

MODEL TOPIK 7 86 OUM .

TOPIK 7 MODEL OUM 87 .

MODEL TOPIK 7 88 OUM .

Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat model. Kesesuaian secara keseluruhan. Penampilan model yang kontemporari akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan bentuk-bentuk model yang bersesuaian dengan keadaan semasa. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan dengan keadaan semasa dan boleh diperolehi dengan mudah serta kos yang rendah. 4.4 7. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik. kontra. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti pergerakan. Proses stailisasi dan penambahbaikan agar bersesuaian dengan keadaan semasa. 7. imbangan dan kesatuan yang menarik.2 Apresiasi Dengan berpandukan model yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses penghasilan model 1. Tajuk dan tema yang sesuai serta menepati. 3. 2. 6. 2. 5.4. Model yang dihasilkan perlu diberi penekanan dari aspek ketahanan dan keselamatan. OUM 89 . warna. 5. warna dan padanan imej mengikut tema dan kesesuaian semasa. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap bentuk model yang akan dipersembahkan.TOPIK 7 MODEL 7.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan atau hasilan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. 4. RUMUSAN Proses membentuk dan membuat model merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian bentuk model tersebut. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pereka. membentuk suatu gubahan yang menarik serta dapat memberi penjelasan yang tepat. Mempunyai daya tarikan semasa dipamerkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. Model menepati tema dan tajuk. Pilihan reka bentuk. 3.4.

UJIAN 2 Penampilan hasil kerja yang baik dan cemerlang perlu mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Pengubahsuaian menarik. nyatakan dan huraikan ciri-ciri yang tersebut. kepada yang lebih baik dan Imaginasi Kontemporari – – UJIAN 1 Dalam proses penyediaan model. Masa kini. Luahan idea/perasaan/senteman. 90 OUM . Kerangka idea. nyatakan dan huraikan prinsip-prinsip rekaan yang perlu diterapkan. Penghargaan.MODEL TOPIK 7 GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif – – – – Warna serbuk.

1 DEFINISI Boneka adalah sejenis permainan anak-anakan. dan ia memberikan peluang untuk mencipta suatu alam khayalan.2 8. Boneka merupakan suatu punca yang baik untuk menimbulkan kuasa imaginasi kanak-kanak. 2. OUM 91 . Boneka dihasilkan dengan mencantumkan pelbagai bentuk untuk menghasilkan objek boneka. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat. MEDIA DAN TEKNIK Jenis-jenis Boneka Boneka Piring Kertas Boneka ini diperbuat daripada piring kertas dan boleh dibeli di kedai. harmoni dan kadar banding dalam proses binaan dan membentuk. 1.TOPIK 8 BONEKA TOPIK 8 PENGENALAN BONEKA Boneka adalah sejenis hasil kerja tangan yang berbentuk permainan. untuk menghasilkan boneka dan cara 8. Boneka juga memberi kesedaran imbangan. memahami dan mengetahui jenis-jenis boneka. Ia dibentuk dalam dua atau tiga dimensi.1 1. Boneka boleh menghidupkan watak ciptaan seperti haiwan dan benda-benda lain. 8.2. 3. Boneka tangan boleh dikatakan jenis yang popular sekali di sekolah dan jenis yang ringkas ini boleh dibuat oleh kanak-kanak. sesuai untuk kanakkanak peringkat rendah. dan mengetahui teknik-teknik mempersembahkannya. APLIKASI ALAT. memahami bahawa boneka dihasilkan melalui berbagai teknik dan kaedah.

BONEKA TOPIK 8 Rajah 8. potong jalur-jalur kertas berwarna dan lurutkannya dengan pisau tumpul dan tampalkan pada tepi piring sebagai rambut.1: Boneka piring kertas Alat dan Bahan x x x x x x x x Piring kertas Dawai halus Pelekat Gunting Kayu atau buluh Kain reja (perca) Tali Pita litup Cara Membuatnya Lukiskan satu muka di atas piring kertas dengan menggunakan dakwat. Masukkan bilah kayu ke dalam lubang kain dan lekatkan lehernya dari dalam kain dengan menggunakan pita litup. Untuk membuat rambut kerinting. Gunting dan lubangkan di tengah-tengah kain belacu atau kain reja.Kemudian dengan menggunakan pita litup. lekatkan bilah kayu di belakang piring. 92 OUM .

TOPIK 8 BONEKA 2. Kayu buluh/rot kayu Pensil Gam Kertas pasir Gunting Pita litup Pisau Berus gam Warna tempera OUM 93 . Rajah 8. Bekas alat-alat elektrik sesuai untuk membentuk boneka ringkas dan ia boleh dibuat dengan mudah.2: Boneka polisterina Alat dan Bahan x x x x x x x x x x Polistirena. Boneka Polistirena Polistirena yang berbagai-bagai bentuk boleh digunakan untuk membuat boneka.

Ia sangat sesuai untuk kanak-kanak kerana ia mudah dibuat. Gunakan sebatang kayu buluh sebagai tangkai. hidung dan mulutnya dengan sebatang pensil. Rajah 8. Kemudian tampalkan telinga pada tepi kotak.3: Boneka beg kertas Bahan-bahan dan Alat x x x x x x x x x Gunting. Boneka Beg Kertas Beg kertas boleh digunakan untuk membuat topeng atau boneka. Bola polistirena boleh digunakan untuk membuat boneka tangan 3. Kertas berwarna Gam kanji Cat air atau krayon. Dawai kokot Dua beg kertas Pita litup Rot kayu Kertas tisu lembut 94 OUM .BONEKA TOPIK 8 Cara Membuatnya Korek mata.

TOPIK 8 BONEKA Cara Membuatnya Gumpalkan surat khabar pada hujung rot kayu dan lekatkan gumpalan itu dengan menggunakan dawai kokot. Ikat leher beg kertas dengan menggunakan pita litup Ratakan bucu beg kertas tersebut. Warnakan muka boneka dengan menggunakan cat air. 4.Masukkan gumpalan surat khabar tersebut ke dalam beg kertas. Bina ciri-ciri muka dengan menggunakan kertas tisu lembut. Sapukan gam seluruh permukaan hadapan untuk membentuk muka.4: Boneka silinder Alatan dan Bahan-bahan x x x x x x x x Kertas warna Pollistirena Penutup botol Gabus Pisau Tali Gunting Gam OUM 95 . Buat rekaan baju dengan menggunakan kain reja. Rajah 8. Boneka Silinder Boneka silinder adalah boneka yang mudah dibuat dan juga menarik.

5. kita akan dapat mengendalikan boneka itu dengan sempurna. Untuk menyediakan boneka itu. Stapel atau lekatkan tepinya dengan kanji supaya ia sentiasa berbentuk silinder. Proses untuk membuat boneka wayang kulit tidak begitu rumit dan bahan-bahanya senang diperolehi. Bahan-bahan yang digunakan sebagai pengganti yang mudah diperolehi ialah filem pancaran – X yang terpakai. Manakala sifat watak penjahat digambarkan dengan mata yang besar. Rajah 8. Setelah membuat bentuk asasnya. hidung yang besar. perut yang buncit dan dicat dengan warna yang garang. Disebabkan kulit kerbau sangat sukar didapati. Untuk makluman dalam lakonan wayang ia merupakan satu siri dari siri-siri kartun. Permainan wayang kulit dipercayai satu permainan yang pertama mencipta kesenian gerak dan tampak seolah-olah hidup jika ia dilakunkan dengan baik. Adalah wajar sesebuah boneka sengaja dilebih-lebihkan sifatnya bagi menambahkan wataknya dengan lebih jelas.50 cm.5: Boneka wayang kulit 96 OUM . Ini ialah asas kepala boneka. Boneka Wayang Kulit Boneka wayang kulit direka secara tradisional dari kulit kerbau. kita boleh menentukan apa jenis watak yang hendak dibentuk dari silinder masing-masing.. Apabila kita memasukkan jari ke dalam tiub kecil itu. kepingan plastik yang tebal dan kertas bod.5 cm atau 25 cm x 40. Kebiasaannya watak seorang hero digambarkan dengan sifat muka yang kacak dan hidung yang mancung. kita perlu membuat satu tiub kecil dari kad manila dan lekatkan pada bahagian dalam boneka itu. Gulungkan kertas tebal ini supaya berbentuk silinder. maka bahan-bahan moden terpaksa dicari dan diperkenalkan sebagai bahan menggantikan buatan cara tradisional di atas. Apabila sudah menentukan jenis boneka yang hendak dibuat maka bolehlah mula memotong bahan-bahan yang hendak ditampal pada silinder tersebut untuk permukaan mukanya.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuat Potong sekeping kad manila yang berukuran 20 cm x 27.

Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas di mana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditontoni dengan bahagian badan dan kepala sahaja.6: Boneka sarung tangan OUM 97 . Rajah 8. Kertas pasir Tukul Seketul kayu Newsprint Gunting Pemotong NT Penebuk mata bulat Gam yang kuat Cat tempera atau cat minyak Boneka Sarung Tangan Boneka ini merupakan jenis boneka yang paling mudah dibuat. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. ia mempunyai bahagian kepala. Oleh kerana bahagian kepala merupakan bahagian yang paling penting. bahagian pakaian.TOPIK 8 BONEKA Alatan dan Bahan-bahan yang Diperlukan x x x x x x x x x 6.

3.3. Pembentukan watak-watak juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar boneka yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahan boneka tersebut. 5. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis boneka yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis-jenis boneka). Lipat kain belacu sekali. 4.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu boneka. Terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya.BONEKA TOPIK 8 Alat dan Bahan x x x x x x Kain belacu/sarung tangan Pensil Gunting Jarum Benang jahit dan benang bulu Berus cat Cara Membuatnya 1. Boneka yang telah siap sedia untuk dilakonkan.3 8. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. Gunting mengikut garisan pengguntingan.3. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Idea Merupakan proses awal bagi menentukan jenis boneka yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahagian jenis-jenis boneka.1 APLIKASI ALAT. 8.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat boneka. Setiap boneka yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenis- 98 OUM . 8. 8. 6. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan. 3. 7. ini garisan pengguntingan. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. Catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki. 2.

Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis boneka yang akan dihasilkan. 2. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis boneka. imbangan dan kesatuan yang menarik. pergerakan. Boneka yang dihasilkan.5 APRESIASI Dengan berpandukan boneka yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat boneka 1. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. 3. Proses stailisasi . 2. 4. 3. 5.4 8. menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak. kontra. 5. 4. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan.4. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. OUM 99 .1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. Tajuk dan tema yang sesuai. Kesesuaian secara keseluruhan. pastikan ia tahan dan selamat. Watak menepati tema dan tajuk. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak.TOPIK 8 BONEKA jenis boneka). membentuk suatu gubahan yang menarik. 6. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat boneka. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. 8. RUMUSAN Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik. warna. 8.

100 OUM . kontra. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan boneka. Kerangka idea. warna. Luahan idea/perasaan/senteman. Penghargaan. pergerakan.BONEKA TOPIK 8 GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari – – – – – – Warna serbuk. kepada yang lebih baik dan UJIAN 1 Bincangkan kepentingan penerapan Prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. UJIAN 2 Apresiasi adalah proses menilai dan melihat hasil karya yang telah dihasilkan. Masa kini. dalam melihat karya yang telah dihasilkan bincangkan aspek-aspek yang perlu diambil kira dalam proses apresiasi. Pengubahsuaian menarik.

TOPIK 8 BONEKA TOPIK 8 PENGENALAN BONEKA Boneka adalah sejenis hasil kerja tangan yang berbentuk permainan.1 DEFINISI Boneka adalah sejenis permainan anak-anakan. Boneka juga memberi kesedaran imbangan. 1. Boneka dihasilkan dengan mencantumkan pelbagai bentuk untuk menghasilkan objek boneka. 2.2. sesuai untuk kanakkanak peringkat rendah. memahami bahawa boneka dihasilkan melalui berbagai teknik dan kaedah.2 8. 8.1 1. Boneka tangan boleh dikatakan jenis yang popular sekali di sekolah dan jenis yang ringkas ini boleh dibuat oleh kanak-kanak. Ia dibentuk dalam dua atau tiga dimensi. harmoni dan kadar banding dalam proses binaan dan membentuk. MEDIA DAN TEKNIK Jenis-jenis Boneka Boneka Piring Kertas Boneka ini diperbuat daripada piring kertas dan boleh dibeli di kedai. dan ia memberikan peluang untuk mencipta suatu alam khayalan. dan mengetahui teknik-teknik mempersembahkannya. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat. Boneka merupakan suatu punca yang baik untuk menimbulkan kuasa imaginasi kanak-kanak. APLIKASI ALAT. 3. Boneka boleh menghidupkan watak ciptaan seperti haiwan dan benda-benda lain. memahami dan mengetahui jenis-jenis boneka. untuk menghasilkan boneka dan cara 8. OUM 91 .

lekatkan bilah kayu di belakang piring. Masukkan bilah kayu ke dalam lubang kain dan lekatkan lehernya dari dalam kain dengan menggunakan pita litup.Kemudian dengan menggunakan pita litup. Untuk membuat rambut kerinting.BONEKA TOPIK 8 Rajah 8.1: Boneka piring kertas Alat dan Bahan x x x x x x x x Piring kertas Dawai halus Pelekat Gunting Kayu atau buluh Kain reja (perca) Tali Pita litup Cara Membuatnya Lukiskan satu muka di atas piring kertas dengan menggunakan dakwat. 92 OUM . Gunting dan lubangkan di tengah-tengah kain belacu atau kain reja. potong jalur-jalur kertas berwarna dan lurutkannya dengan pisau tumpul dan tampalkan pada tepi piring sebagai rambut.

Bekas alat-alat elektrik sesuai untuk membentuk boneka ringkas dan ia boleh dibuat dengan mudah.2: Boneka polisterina Alat dan Bahan x x x x x x x x x x Polistirena. Rajah 8. Kayu buluh/rot kayu Pensil Gam Kertas pasir Gunting Pita litup Pisau Berus gam Warna tempera OUM 93 . Boneka Polistirena Polistirena yang berbagai-bagai bentuk boleh digunakan untuk membuat boneka.TOPIK 8 BONEKA 2.

Ia sangat sesuai untuk kanak-kanak kerana ia mudah dibuat. hidung dan mulutnya dengan sebatang pensil. Bola polistirena boleh digunakan untuk membuat boneka tangan 3.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuatnya Korek mata. Boneka Beg Kertas Beg kertas boleh digunakan untuk membuat topeng atau boneka. Kertas berwarna Gam kanji Cat air atau krayon. Dawai kokot Dua beg kertas Pita litup Rot kayu Kertas tisu lembut 94 OUM .3: Boneka beg kertas Bahan-bahan dan Alat x x x x x x x x x Gunting. Kemudian tampalkan telinga pada tepi kotak. Gunakan sebatang kayu buluh sebagai tangkai. Rajah 8.

Buat rekaan baju dengan menggunakan kain reja. 4. Warnakan muka boneka dengan menggunakan cat air. Ikat leher beg kertas dengan menggunakan pita litup Ratakan bucu beg kertas tersebut.TOPIK 8 BONEKA Cara Membuatnya Gumpalkan surat khabar pada hujung rot kayu dan lekatkan gumpalan itu dengan menggunakan dawai kokot. Bina ciri-ciri muka dengan menggunakan kertas tisu lembut. Boneka Silinder Boneka silinder adalah boneka yang mudah dibuat dan juga menarik. Sapukan gam seluruh permukaan hadapan untuk membentuk muka. Rajah 8.Masukkan gumpalan surat khabar tersebut ke dalam beg kertas.4: Boneka silinder Alatan dan Bahan-bahan x x x x x x x x Kertas warna Pollistirena Penutup botol Gabus Pisau Tali Gunting Gam OUM 95 .

hidung yang besar. maka bahan-bahan moden terpaksa dicari dan diperkenalkan sebagai bahan menggantikan buatan cara tradisional di atas. perut yang buncit dan dicat dengan warna yang garang. Manakala sifat watak penjahat digambarkan dengan mata yang besar. Untuk makluman dalam lakonan wayang ia merupakan satu siri dari siri-siri kartun.50 cm. kita boleh menentukan apa jenis watak yang hendak dibentuk dari silinder masing-masing.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuat Potong sekeping kad manila yang berukuran 20 cm x 27.5 cm atau 25 cm x 40. Rajah 8.. Gulungkan kertas tebal ini supaya berbentuk silinder. Stapel atau lekatkan tepinya dengan kanji supaya ia sentiasa berbentuk silinder.5: Boneka wayang kulit 96 OUM . Untuk menyediakan boneka itu. Apabila sudah menentukan jenis boneka yang hendak dibuat maka bolehlah mula memotong bahan-bahan yang hendak ditampal pada silinder tersebut untuk permukaan mukanya. Kebiasaannya watak seorang hero digambarkan dengan sifat muka yang kacak dan hidung yang mancung. kita akan dapat mengendalikan boneka itu dengan sempurna. Boneka Wayang Kulit Boneka wayang kulit direka secara tradisional dari kulit kerbau. 5. Adalah wajar sesebuah boneka sengaja dilebih-lebihkan sifatnya bagi menambahkan wataknya dengan lebih jelas. kita perlu membuat satu tiub kecil dari kad manila dan lekatkan pada bahagian dalam boneka itu. Setelah membuat bentuk asasnya. kepingan plastik yang tebal dan kertas bod. Ini ialah asas kepala boneka. Disebabkan kulit kerbau sangat sukar didapati. Apabila kita memasukkan jari ke dalam tiub kecil itu. Bahan-bahan yang digunakan sebagai pengganti yang mudah diperolehi ialah filem pancaran – X yang terpakai. Proses untuk membuat boneka wayang kulit tidak begitu rumit dan bahan-bahanya senang diperolehi. Permainan wayang kulit dipercayai satu permainan yang pertama mencipta kesenian gerak dan tampak seolah-olah hidup jika ia dilakunkan dengan baik.

bahagian pakaian.TOPIK 8 BONEKA Alatan dan Bahan-bahan yang Diperlukan x x x x x x x x x 6. Rajah 8. Kertas pasir Tukul Seketul kayu Newsprint Gunting Pemotong NT Penebuk mata bulat Gam yang kuat Cat tempera atau cat minyak Boneka Sarung Tangan Boneka ini merupakan jenis boneka yang paling mudah dibuat. Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas di mana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditontoni dengan bahagian badan dan kepala sahaja. Oleh kerana bahagian kepala merupakan bahagian yang paling penting.6: Boneka sarung tangan OUM 97 . sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. ia mempunyai bahagian kepala.

Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya.BONEKA TOPIK 8 Alat dan Bahan x x x x x x Kain belacu/sarung tangan Pensil Gunting Jarum Benang jahit dan benang bulu Berus cat Cara Membuatnya 1. 5.1 APLIKASI ALAT.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu boneka.3. 8. Lipat kain belacu sekali. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu.3. Boneka yang telah siap sedia untuk dilakonkan. Pembentukan watak-watak juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar boneka yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. ini garisan pengguntingan. 7. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Idea Merupakan proses awal bagi menentukan jenis boneka yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahagian jenis-jenis boneka. 8. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis boneka yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis-jenis boneka). Catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki. 4. 2.3 8. 8.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat boneka. 6.3. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahan boneka tersebut. Gunting mengikut garisan pengguntingan. 3. Setiap boneka yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenis- 98 OUM . Terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas.

4. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis boneka. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis boneka yang akan dihasilkan. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. Watak menepati tema dan tajuk.4. 5. 2. 8. 4. 3. Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. Kesesuaian secara keseluruhan. pastikan ia tahan dan selamat.4 8.5 APRESIASI Dengan berpandukan boneka yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat boneka 1. imbangan dan kesatuan yang menarik.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. 2. pergerakan. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat boneka. membentuk suatu gubahan yang menarik. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. OUM 99 . Proses stailisasi . Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik. Boneka yang dihasilkan. Tajuk dan tema yang sesuai. warna. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan. menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak. 6. kontra. RUMUSAN Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. 8. 5. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. 3.TOPIK 8 BONEKA jenis boneka).

BONEKA TOPIK 8 GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari – – – – – – Warna serbuk. kontra. Penghargaan. 100 OUM . UJIAN 2 Apresiasi adalah proses menilai dan melihat hasil karya yang telah dihasilkan. Kerangka idea. warna. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan boneka. dalam melihat karya yang telah dihasilkan bincangkan aspek-aspek yang perlu diambil kira dalam proses apresiasi. pergerakan. Luahan idea/perasaan/senteman. kepada yang lebih baik dan UJIAN 1 Bincangkan kepentingan penerapan Prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. Pengubahsuaian menarik. Masa kini.

kemudian kerana gejala bahasa yang disebut formatif form (pembentukan kata) kata “tup” ditambah dengan kata “eng” yang kemudian menjadi “tupeng”.1 1. mengetahui apa yang dimaksudkan dengan model dan fungsinya. Tarian ini dinamakan Tarian Topeng Widyadari dan selalu ditarikan oleh masyarakat di Desa Ketewel. 9. 2. 3.TOPIK 9 TOPENG 101 TOPIK 9 PENGENALAN TOPENG Topeng adalah suatu alat yang menutupi muka.1 DEFINISI Kata topeng berasal dari kata “tup” yang bererti tutup. Di Bali istilah topeng diertikan sebagai “Partapukan” yang membawa erti suatu lapisan yang menutupi. Topeng sebagai simbol dewa-dewi – Ditarikan oleh gadis-gadis yang belum cukup umur.1. memahami dan dapat memilih bahan-bahan yang sesuai untuk penyediaan membuat model. 3. dan memahami konsep model sebagai alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Sukawati dan Gianyar. apabila lukanya telah sembuh maka terdapat satu lapisan yang menutupiluka tersebut yang kemudian akan terlepas dengan sendirinya. Topeng juga dijadikan sebagai alat perhiasan di rumah. Ada juga topeng dijadikan sebagai identiti seseorang dan juga ahli kumpulan. tarian dan juga istiadat-istiadat pemujaan. Tupeng kemudian mengalami bebera perubahan sehingga menjadi topeng. OUM 101 . 9. Kecamatan. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat: 1. topeng juga digunakan di dalam persembahan drama. Misalnya seorang yang menderita kerana luka. Topeng sebagai pelengkap upacara – Tarian topeng ini termasuk dalam tarian Bebali yang berfungsi sebagai pengiring dalam upacara yang dikenali sebagai Panca 2. Fungsi Topeng Topeng sebagai lambang nenek moyang – Digunakan semasa upacara memperingati keturunan “Ratu Gede Pancering Jaga” atau “Hyang Datonda” penguasa dunia yang dipercayai oleh masyarakat Truyan di Danau Batur.

kertas tebal. berus lukisan pelbagai jenis. Pengetuk kayu. seni dan budaya masyarakat setempat. 5. 9.1. 4. pensil. pisau.1. 102 OUM . kulit lembu.2 Alat dan Media Alat Gergaji. Topeng sebagai penyingkap sejarah – Ianya bersifat hiburan dan dalam tarian ini banyak menceritakan kisah sejarah dahulu. perada. tanah liat. 1. benang bulu.102 TOPENG TOPIK 9 Yadya. Tarian topeng ini dipentaskan pada waktu upacara ddan dilaksanakan dengan tujuan supaya upacara berlangsung dengan selamat dan mendapat berkat. Teknik tampalan – sesuai mengunakan media kertas. kapak. Media Kayu. 9. Topeng sebagai Media Pendidikan – Pementasan topeng dapat berfungsi sebagai media pendidikan di mana pelajar dapat mempelajari teknik membuat dan memainkannya. 6. tukul. begitu juga dapat mengenal tokoh-tokoh. permata untuk hiasan. 2. kulit kambing. 3. warna batik. Topeng sebagai hiburan – Pementasan topeng juga dapat berfungsi sebagai hiburan terutama memalui dialog-dialognya yang bersifat humor akan mengundang gelak ketawa penonton. Teknik tebuk – sesuai menggunakan media kulit haiwan. kulit kerbau. daerah. pahat pelbagai jenis. Teknik luakan dan ukiran – sesuai menggunakan media kayu dan tanah liat. agama.3 Teknik Proses penyediaan topeng menggunakan pelbagai teknik mengikut media yang digunakan. memberi pengajaran dan peringatan tentang asal-usul keturunan. bahasa dan sebagainya serta boleh ditontoni oleh sesiapa sahaja. warna-warna tradisional. gerudi pelbagai jenis.

2 :Topeng muka OUM 103 .1:Topeng mata Rajah 9.TOPIK 9 TOPENG 103 Jenis-jenis Topeng Rajah 9.

104 OUM .3:Topeng serkup 9.2. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahanan daya penarik topeng tersebut. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis topeng yang akan dihasilkan.104 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu topeng.2. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis topeng yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis. Pembentukan watak-watak topeng juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar topeng yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton semasa persembahan atau kepada penggemar topeng sebagai bahan koleksi.1 APLIKASI ALAT. 9.2 9. Setiap topeng yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenisjenis topeng).2. 9.jenis topeng).2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat topeng. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Ide Merupakan proses awal bagi menentukan jenis topeng yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dilakarkan dalam buku lakaran.

4: Papier mashe direndam Langkah 1 Koyakkan himpunkan kertas surat khabar lama bergantung kepada saiz dan bilangan topeng yang akan disediakan.2. OUM 105 .4 Proses dan Teknik Membuat Topeng Menggunakan Papier Mashe Rajah 9.TOPIK 9 TOPENG 105 Apakah yang membezakan jenis-jenis topeng? Teliti perbezaan antara topeng Zoro dengan topeng serkup 9.

Rajah 9.106 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. 106 OUM .5: Proses merendam papier mashe dalam besen Langkah 2 Rendam kertas di dalam bekas yang berisi air sehingga lembut agar mudah untuk dikisar.6: Mesin pengisar digunakan untuk melumatkan papier mashe Langkah 3 Kertas yang telah lembut perlu dikisar menggunakan alat pengisar dan pastikan kertas tersebut dalam keadaan lumat agar mudah dibentuk dan kukuh.

TOPIK 9 TOPENG 107 Mengapakah paier mashe (surat khabar) amat relevan untuk aktiviti membuat topeng? Rajah 9.8: Tos atau keringkan air papier mashe OUM 107 . Rajah 9.7: Papier mashe telah lumat dan lembut Langkah 4 Kertas yang telah dikisar perlu diperah untuk mengasingkan kandungan airnya.

108 TOPENG TOPIK 9 Langkah 5 Letakkan kertas yang telah diperah di dalam bekas. Tanggalkan tampalan kertas tersebut apabila ianya berkeadaan separuh kering. pastikan ketebalannya. Gaulkan kertas tersebut dengan gam cair sehingga sekata agar muddah untuk dibentuk. Tampalkan kertas yang telah bercampur gam tersebut pada bahagian luar belon. 108 OUM . Jemur ditempat yang mendapat cahaya matahari. tampal hanya separuh bahagian sahaja. Simpan belon tersebut ditempat yang sesuai agar tidak kempis beberapa hari. Rajah 9.9: Papier mashe dikeluarkan daripada besen untuk menghasilkan topeng Langkah 6 Tiup belon mengikut saiz yang dikehendaki dan ikat agar ianya dalam keadaan bulat.

TOPIK 9 TOPENG 109 Rajah 9.10: Topeng papier mashe dibentuk Langkah 7 Jemur tampalan kertas yang telah ditanggalkan pada cahaya matahari agar ianya menjadi kering dan keras. OUM 109 .

Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. 5.3. Watak topeng tersebut menepati tema dan tajuk. 2. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak.110 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. kontra. Topeng yang dihasilkan perlu dipastikan ia tahan dan selamat digunakan terutama semasa persembahan. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik. warna. 110 OUM . 6. 4.11: Topeng telah siap diwarna untuk peragaan Langkah 8 Warna dan hiaskan topeng tersebut mengikut watak-watak atau jenis-jenis topeng yang dikehendaki. imbangan dan kesatuan yang menarik. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan serta boleh mempamerkan hasilan yang baik. 3. pergerakan. membentuk suatu gubahan yang menarik dan dapat memikat penonton apabila ia digunakan dalam persembahan.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1.3 9. 9.

Penghargaan. Luahan idea/perasaan/senteman. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. kepada yang lebih baik dan OUM 111 . 4. 3.2 Apresiasi Berpandukan topeng yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat topeng. Pengubahsuaian menarik. 1. bergantung kepada watak. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis-jenis topeng yang dihasilkan. Proses stailisasi dan menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak sesuatu topeng tersebut. 2. Persembahan watak-watak topeng akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. Masa kini. 5. Kerangka idea. Kesesuaian secara keseluruhan. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. RUMUSAN Proses membentuk dan membuat topeng merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari Papier Macher – – – – – – – Warna serbuk.3. Kertas yang telah dilumatkan.TOPIK 9 TOPENG 111 9. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat topeng. Tajuk dan tema yang sesuai.

112 OUM .112 TOPENG TOPIK 9 UJIAN 1 Bincangkan perkara-perkara yang perlu difikirkan dan dibuat pertimbangan sebelum. semasa dan selepas proses membuat sesebuah topeng. Dengan bersumberkan mana-mana maklumat buat huraian tentang kenyataan tersebut. UJIAN 2 Sesetengah kaum menggunakan topeng di dalam upacara-upacara tertentu mengikut kepercayaan masing-masing.

kemudian kerana gejala bahasa yang disebut formatif form (pembentukan kata) kata “tup” ditambah dengan kata “eng” yang kemudian menjadi “tupeng”. mengetahui apa yang dimaksudkan dengan model dan fungsinya. apabila lukanya telah sembuh maka terdapat satu lapisan yang menutupiluka tersebut yang kemudian akan terlepas dengan sendirinya. Tupeng kemudian mengalami bebera perubahan sehingga menjadi topeng. 3. Topeng sebagai pelengkap upacara – Tarian topeng ini termasuk dalam tarian Bebali yang berfungsi sebagai pengiring dalam upacara yang dikenali sebagai Panca 2. Ada juga topeng dijadikan sebagai identiti seseorang dan juga ahli kumpulan.1 1. dan memahami konsep model sebagai alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. tarian dan juga istiadat-istiadat pemujaan. Fungsi Topeng Topeng sebagai lambang nenek moyang – Digunakan semasa upacara memperingati keturunan “Ratu Gede Pancering Jaga” atau “Hyang Datonda” penguasa dunia yang dipercayai oleh masyarakat Truyan di Danau Batur. Kecamatan. Topeng juga dijadikan sebagai alat perhiasan di rumah.TOPIK 9 TOPENG 101 TOPIK 9 PENGENALAN TOPENG Topeng adalah suatu alat yang menutupi muka. Misalnya seorang yang menderita kerana luka. Topeng sebagai simbol dewa-dewi – Ditarikan oleh gadis-gadis yang belum cukup umur. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat: 1. OUM 101 . Tarian ini dinamakan Tarian Topeng Widyadari dan selalu ditarikan oleh masyarakat di Desa Ketewel. 2. topeng juga digunakan di dalam persembahan drama. 9. Sukawati dan Gianyar. memahami dan dapat memilih bahan-bahan yang sesuai untuk penyediaan membuat model. Di Bali istilah topeng diertikan sebagai “Partapukan” yang membawa erti suatu lapisan yang menutupi. 3.1.1 DEFINISI Kata topeng berasal dari kata “tup” yang bererti tutup. 9.

2 Alat dan Media Alat Gergaji. pahat pelbagai jenis. Media Kayu.1. Topeng sebagai penyingkap sejarah – Ianya bersifat hiburan dan dalam tarian ini banyak menceritakan kisah sejarah dahulu. gerudi pelbagai jenis. 1. bahasa dan sebagainya serta boleh ditontoni oleh sesiapa sahaja. kulit lembu. 9. 5. 102 OUM . benang bulu. Teknik luakan dan ukiran – sesuai menggunakan media kayu dan tanah liat. pensil. Topeng sebagai hiburan – Pementasan topeng juga dapat berfungsi sebagai hiburan terutama memalui dialog-dialognya yang bersifat humor akan mengundang gelak ketawa penonton. tukul. agama. perada. warna-warna tradisional. kulit kambing. Teknik tampalan – sesuai mengunakan media kertas. Tarian topeng ini dipentaskan pada waktu upacara ddan dilaksanakan dengan tujuan supaya upacara berlangsung dengan selamat dan mendapat berkat. warna batik. kertas tebal. begitu juga dapat mengenal tokoh-tokoh.3 Teknik Proses penyediaan topeng menggunakan pelbagai teknik mengikut media yang digunakan. kulit kerbau.102 TOPENG TOPIK 9 Yadya. Teknik tebuk – sesuai menggunakan media kulit haiwan. berus lukisan pelbagai jenis. permata untuk hiasan. 2. kapak. pisau. tanah liat. 3. daerah. seni dan budaya masyarakat setempat.1. Pengetuk kayu. 4. 6. Topeng sebagai Media Pendidikan – Pementasan topeng dapat berfungsi sebagai media pendidikan di mana pelajar dapat mempelajari teknik membuat dan memainkannya. memberi pengajaran dan peringatan tentang asal-usul keturunan. 9.

1:Topeng mata Rajah 9.2 :Topeng muka OUM 103 .TOPIK 9 TOPENG 103 Jenis-jenis Topeng Rajah 9.

2. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis topeng yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis. 9.2.2. Pembentukan watak-watak topeng juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar topeng yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton semasa persembahan atau kepada penggemar topeng sebagai bahan koleksi. 9.104 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis topeng yang akan dihasilkan. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahanan daya penarik topeng tersebut.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu topeng.2 9. 104 OUM .1 APLIKASI ALAT.jenis topeng).2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat topeng. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Ide Merupakan proses awal bagi menentukan jenis topeng yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dilakarkan dalam buku lakaran. Setiap topeng yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenisjenis topeng).3:Topeng serkup 9.

4 Proses dan Teknik Membuat Topeng Menggunakan Papier Mashe Rajah 9.2.TOPIK 9 TOPENG 105 Apakah yang membezakan jenis-jenis topeng? Teliti perbezaan antara topeng Zoro dengan topeng serkup 9.4: Papier mashe direndam Langkah 1 Koyakkan himpunkan kertas surat khabar lama bergantung kepada saiz dan bilangan topeng yang akan disediakan. OUM 105 .

Rajah 9.106 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9.5: Proses merendam papier mashe dalam besen Langkah 2 Rendam kertas di dalam bekas yang berisi air sehingga lembut agar mudah untuk dikisar. 106 OUM .6: Mesin pengisar digunakan untuk melumatkan papier mashe Langkah 3 Kertas yang telah lembut perlu dikisar menggunakan alat pengisar dan pastikan kertas tersebut dalam keadaan lumat agar mudah dibentuk dan kukuh.

8: Tos atau keringkan air papier mashe OUM 107 .TOPIK 9 TOPENG 107 Mengapakah paier mashe (surat khabar) amat relevan untuk aktiviti membuat topeng? Rajah 9.7: Papier mashe telah lumat dan lembut Langkah 4 Kertas yang telah dikisar perlu diperah untuk mengasingkan kandungan airnya. Rajah 9.

Tampalkan kertas yang telah bercampur gam tersebut pada bahagian luar belon. Rajah 9.108 TOPENG TOPIK 9 Langkah 5 Letakkan kertas yang telah diperah di dalam bekas. 108 OUM .9: Papier mashe dikeluarkan daripada besen untuk menghasilkan topeng Langkah 6 Tiup belon mengikut saiz yang dikehendaki dan ikat agar ianya dalam keadaan bulat. tampal hanya separuh bahagian sahaja. Gaulkan kertas tersebut dengan gam cair sehingga sekata agar muddah untuk dibentuk. Jemur ditempat yang mendapat cahaya matahari. Simpan belon tersebut ditempat yang sesuai agar tidak kempis beberapa hari. Tanggalkan tampalan kertas tersebut apabila ianya berkeadaan separuh kering. pastikan ketebalannya.

TOPIK 9 TOPENG 109 Rajah 9. OUM 109 .10: Topeng papier mashe dibentuk Langkah 7 Jemur tampalan kertas yang telah ditanggalkan pada cahaya matahari agar ianya menjadi kering dan keras.

imbangan dan kesatuan yang menarik. 5. Watak topeng tersebut menepati tema dan tajuk. 110 OUM .1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. 6.11: Topeng telah siap diwarna untuk peragaan Langkah 8 Warna dan hiaskan topeng tersebut mengikut watak-watak atau jenis-jenis topeng yang dikehendaki. 9. 4. 2. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik. pergerakan. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan serta boleh mempamerkan hasilan yang baik.110 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9.3 9. kontra. 3. membentuk suatu gubahan yang menarik dan dapat memikat penonton apabila ia digunakan dalam persembahan.3. warna. Topeng yang dihasilkan perlu dipastikan ia tahan dan selamat digunakan terutama semasa persembahan. Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan.

3. Penghargaan. Tajuk dan tema yang sesuai.3. RUMUSAN Proses membentuk dan membuat topeng merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari Papier Macher – – – – – – – Warna serbuk. Luahan idea/perasaan/senteman. Proses stailisasi dan menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak sesuatu topeng tersebut. 2. kepada yang lebih baik dan OUM 111 . Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis-jenis topeng yang dihasilkan. Masa kini. Pengubahsuaian menarik.2 Apresiasi Berpandukan topeng yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat topeng. 5. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat topeng. Kesesuaian secara keseluruhan. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. bergantung kepada watak. Persembahan watak-watak topeng akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. Kertas yang telah dilumatkan.TOPIK 9 TOPENG 111 9. 4. 1. Kerangka idea.

112 OUM .112 TOPENG TOPIK 9 UJIAN 1 Bincangkan perkara-perkara yang perlu difikirkan dan dibuat pertimbangan sebelum. Dengan bersumberkan mana-mana maklumat buat huraian tentang kenyataan tersebut. semasa dan selepas proses membuat sesebuah topeng. UJIAN 2 Sesetengah kaum menggunakan topeng di dalam upacara-upacara tertentu mengikut kepercayaan masing-masing.

memahami konsep diorama yang dibentuk dengan pemilihan tema dan subjek yang tertentu. fiksyen. 5. Kontemporari ini objek tiga dimensi ini diperluaskan lagi kepenggunaannya dengan karangan laut. 2. figura haiwan. OUM 113 . OBJEKTIF Di akhir topik ini pelajar dapat: 1. 4. diorama boleh membentuk suatu fenomena baru di ruang peragaan kerana seolah-olah wujudnya satu “dunia baru” daripada kombinasi imej 2 dimensi dan 3 dimensi. pensejarahan dan cerita rakyat. Secara mudahnya diorama terdiri daripada dua dimensi dan arca figura tiga dimensi. Catan ini digantung di dinding-dinding bangunan untuk bahan tontonan orang ramai dan mula popular sekitar abad ke sembilan belas. Tujuannya jelas. diorama dibina melalui pemahaman konstruktivisme dan kontekstual.TOPIK 10 DIORAMA TOPIK 10 PENGENALAN DIORAMA Diorama merupakan gabungan catan besar yang mewujudkan persekitaran dan arca-arca figura di hadapannya bagi menghidupkan suasana catan besar tersebut. memahami dan diorama dibentuk melalui gabungan catan yang bersifat dua dimensi dan objek tiga dimensi. dan mengaplikasikan pemahaman diorama kepada sketsa dan penghasilan diorama. diorama dapat memperihalkan semula unsur-unsur naratif melalui penampilan imej 2 D dan 3 D dalam konteks diorama. 3.

Catan besar berada di belakang sebagai latar belakang dan figura manusia sebagai pelaku atau pewatak kepada cerita yang diperihalkan 114 OUM .1: Bagaimana diorama bermula di Eropah dan Amerika Syarikat.DIORAMA TOPIK 10 Sejarah awal diorama bermula dengan catan besar yang digantung di dinding bangunan Figura manusia yang bersifat 3 D membentuk cerita di hadapannya Rajah 10.

1 PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN DIORAMA 4. Apakah kekangan-kekangan yang mungkin anda tempohi dalam proses penghasilan diorama tersebut? OUM 115 . Playar . senaraikan bahanbahan yang boleh anda jadikan diorama.TOPIK 10 DIORAMA 10.1 ALAT DAN MEDIA 10. Gerudi eletrik + Pelbagai jenis mata gerudi 1. Acuan untuk memodel 10.2.Pisau NT.playar muncung .1 Bagaimanakah faktor pensejarahan boleh dijadikan sebagai rujukan utama di dalam menjalankan aktiviti diorama di tempat anda dibesarkan atau tempat tinggal anda? Latihan 10. Gunting dawai/ zing .gergaji besi Rajah 10.playar pengapit 5. Pembaris keluli 3.ragum apit . Ragum .ragum meja 2. sesiku L.1.playar pemotong . gunting.2: Alatan untuk menghasilkan diorama Aktiviti 10.1 Alatan 6.1 Merujuk kepada alam sekitar tempat anda tinggal. Tukul besi Tukul kayu Ganden kayu 7.

DIORAMA TOPIK 10 10. 2. PERALATAN MENGHASILKAN DIORAMA 3.3: Peralatan yang digunakan untuk menghasilkan diorama Aktiviti 10.1. 4.2 Alatan Membuat Diorama 1. Rajah 10.2 Senaraikan peralatan yang digunakan untuk membuat diorama dari gambar 1 hingga gambar 4 seperti yang terdapat di dalam gambar di atas? 116 OUM .

pasir 9.1. Cermin/ kepingan kaca 5. loyang 6. Kepingan tembaga Kepingan timah.5: Perspek dan plastik Rajah 10. Bahan buangan dari ciptaan manusia 1. zing Rajah 10. Tanah liat/ Plestersin/kepingan tembikar. tulang ikan. plywood 4.4: Penggunaan bahan untuk menghasilkan diorama Rajah 10. gam PVA Tali tangsi 3.TOPIK 10 DIORAMA 10. tulang binatang 8.3 Bahan Menghasil Diorama 7.6: Set memotong OUM 117 . Dawai/gam UHU. Karangan laut. Aluminium/ kepingan aluminium. batu. Kepingan plastik/ perspek/fiber glass PENGGUNAAN BAHAN/ MEDIA UNTUK MENGHASILKAN DIORAMA 2. Kertas tebal/ Straw board.

Alas pemotong 20. Kad polesterin 19. 5.7: Alat dan bahan menghasil diorama 118 OUM . 3. Span 17. 2. Kertas tekap Rajah 10. Jangka lukis 13.DIORAMA TOPIK 10 1. 8. Pelekat silikon Gam PVA Pencungkil gigi Alat pembentuk Berus lukisan Kertas cat air Akrilik Pelbagai jenis kertas warna Berus gigi 11. 9. Pisau kraf 15. Pembaris sudut 18. Gunting 16. 4. 7. Alas emboss 10. Pembaris keluli 12. Pensel dan pemadam 14. 6.

tema dan subjek serta olahan idea yang berpandukan kepada asas seni dan prinsip seni reka. Menentukan Subjek dan Tema (a) Alam Semulajadi dan Persekitaran (b) Perasaan Dalaman.1. Khayalan dan Imaginasi Pelukis OUM 119 . Seterusnya pemilihan alat dan bahan.TOPIK 10 DIORAMA 10. Perancangan ini dilakukan dengan mengambil kira pelbagai kesesuaian catan sebagai latar belakang diorama dan objek-objek tiga dimensi sebagai hal subjek diorama. Perkara-perkara berikut menjadi perhatian utama di dalam penghasilan diorama: 1.4 Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Diorama Diorama direka bentuk melalui perancangan yang jitu dan teliti.

Pemilihan alat dan bahan mengambil kira keberkesanan dan relevannya hal subjek yang ingin diutarakan. Bahan yang tidak lasak. Menentukan Alat dan Media Setelah subjek dan tema di atas di pilih. Kaedah ini dianggap paling relevan dan berkesan sehingga kini dan belum digantikan dengan kaedah yang lain. Konsep artistik diorama ditampilkan 120 OUM . Mengapa? 2.DIORAMA TOPIK 10 (c) Aliran dan Tema Sejagat (d) Keperluan dan Pengalaman Hidup Harian Muzium menampilkan diorama sebagai kaedah perkongsian maklumat dan ilmu kepada orang ramai. Ciri-ciri bahan yang dipilih seharusnya tahan lama dan lasak kepenggunaannya. mudah rosak tidak wajar diaplikasikan dalam penghasilan diorama. perancangan pemilihan alat dan bahan menjadi kriteria yang penting. mudah pecah.

cat emulsi. Model orang memancing. kad tebal. khayalan dan imaginasi pelukis Tajuk Diorama Hidupan di dasar laut Alat dan Bahan Karangan laut. tangsi.pasir. Sketsa-sketsa mengenai hal subjek dan tema yang ingin dinukilkan. plesterin. polesterin. model kapal angkasa. Tulang ikan. pasir laut. Plastersin.dawai. Kehidupan di sebuah planet asing Aliran dan tema sejagat Sabung ayam di kampung saya Keperluan dan pengalaman hidup harian Memancing ikan di sebuah tasik yang permai 3. batu-batu kecil. gam. Sketsa yang mantap dan hebat untuk dijadikan diorama. pasir. Pelbagai jenis siput dan bertemakan hidupan laut OUM 121 . biji kacang.TOPIK 10 DIORAMA melalui pemilihan objek yang real tetapi cantik dan dikecilkan atau dimodelkan pada kadaran atau nisbah gambar latar secara idealistik. cat emulsi. kad bod. Membuat Thumbnail-print (Membuat Lakaran-lakaran Kecil) Apakah pentingnya thumbnail-print? x x x Gagasan-gasasan dan pengideaan melalui konsep trial and error. Sketsa 1. gam. platersin. Subjek dan Tema Alam semulajadi dan persekitaran Perasaan dalaman. Model ayam jantan. batu-batu laut. Model manusia. gam UHU. tanah. plastersin. kaca. pasir. gam UHU.

5. Kos pembinaan/buatan Masa yang diperlukan. Fikirkan aspek ruang. tempat peragaan dan konsep keseluruhan termasuk estetika dan etika dari diorama yang akan dihasilkan nanti. x x x x Bahan dan alatan. Kesesuaian latar belakang. hal subjek dan latar hadapan. 122 OUM . fikirkanlah untuk memperkemaskan lagi reka bentuknya. Kriteria pemilihan ini dipilih kerana berkaitan dengan penampilan asas seni reka yang mantap dan berketrampilan. perkara-perkara yang berikut diambil pertimbangan. keteguhan dan kesesuaian kerangka dengan dapatan.DIORAMA TOPIK 10 Sketsa 2 Pelbagai jenis kupu-kupu dan bertemakan alam sekitar yang permai Sketsa 3 Pelbagai jenis daun dan bertemakan tumbuh-tumbuhan 4. tema. 6. alat. saiz mobail. Dalam konteks ini. Kemampuan menterjemah lakaran kepada bentuk diorama yang sebenar juga menjadi kriteria penting dalam pemilihan lakaran tersebut. Membuat Karya/Diorama Buat kerangka dalam dan luar. Memperinci Lakaran Setelah memilih lakaran yang terbaik. Memilih Salah Satu Lakaran yang Terbaik Sketsa 2 dipilih untuk pengembangan idea seterusnya dan dijadikan diorama. Ia mengambil kira bahan.

1. Sketsa 1: Hal subjek ditentukan OUM 123 .2 Apakah ciri-ciri diorama yang baik? Apakah pertimbangan-pertimbangan yang perlu dibuat untuk menghasilkan diorama yang baik dan bermakna? 10.5 Proses Membentuk Diorama Setelah penyediaan lakaran idea selesai proses berikut merupakan urutan penghasilan diorama.TOPIK 10 DIORAMA Bagaimanakah diorama boleh dianggap sebagai bahan bantu mengajar pengajaran pembelajaran yang boleh merentasi mata-mata pelajaran yang lain di peringkat KBSR? Latihan 10.

latar belakang dan kotak diorama 124 OUM .DIORAMA TOPIK 10 Sketsa 2: Hal subjek dilengkapi dengan latar belakang Sketsa 3: Hal subjek.

ekspresi dalaman pembuat diorama boleh menjadi sebahagian daripada cetusan tema dan tajuk.2 PERSEMBAHAN HASIL KERJA 10. Diorama menampilkan tema dan tajuk secara realism. OUM 125 . Namun begitu.TOPIK 10 DIORAMA Plywood Tali tangsi Latar belakang Hal subjek Pelengkap latar hadapan Sketsa 4: Diorama yang lengkap untuk peragaan 10. Seterusnya hasilan ini mengambil kira kepada beberapa ciri yang berikut: 1.2. x x x x Bentuk Diorama Menepati Tema dan Tajuk Tema disampai dan dikongsi dengan tepat. prinsip seni dan strukur rekaan seni. Lazimnya isu-isu semasa dan isu dalam pembelajaran pembelajaran menjadi pilihan tema. Ia diolah dengan mengambil pertimbangan-pertimbangan yang paling ideal dan bersistematik.1 Ekspresi Diri Diorama yang baik dizahirkan melalui proses artistik yang diekspresikan melalui alat dan bahan. penguasaan unsur seni.

keliutan dan ketahanan bahan perlu diambil pertimbangan. Kukuh dan Selamat Soal kekuatan. Pastikan ia Kuat. untuk penampilan karya yang simple tetapi menarik. Imbangan Rentak Pergerakan Harmoni APLIKASI PRINSIP REKAAN DIORAMA Kesatuan Warna Kontra Rajah 10. Harmoni dan Kesatuan yang Menarik 3. Diorama juga perlu kukuh kerana pemerhati akan membuat pengamatan dan penilaian dengan teliti. selari dengan tema dan tajuk. Warna. Kontra.8: Aplikasi prinsip rekaan diorama 126 OUM . Tambahan pula kelainan alat dan bahan mempunyai cara atau teknik adunan yang berbeza mengikut kesesuaiannya. sedondon dan saling lengkap melengkapi. pergerakan dan kontra dan kesatuan perlu diteliti dan dinilai berkalikali. Kepelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik.DIORAMA TOPIK 10 2. Mudah diaplikasi. Menarik. Pergerakan. Mengaplikasi Prinsip-prinsip Rekaan seperti Rentak. Adunan rentak. Tujuannya jelas. x x x Bahan Binaan Diorama Sesuai dengan Tujuan Hasilan Ketahanan dan kesesuaian diorama yang akan dihasilkan. Diorama perlu mempunyai jangka hayat yang panjang. Pemerhati ada kemungkinan berasak-asak melihat diorama tersebut. x x x 5. Imbangan. x x x x 4. Membentuk Suatu Komposisi Gubahan yang Artistik Menyusun atur komposisi bahan penting untuk artistik bahan dan estetika diorama.

ruang peragaan dan latar perlu diteliti dan difahami. fikirkan kaedah. tema dan hal benda (subject-matter). teknik dan tata aturan penggunaan alat dan bahan untuk penghasilan diorama. 4. x x x x x x x Asli. Unik dan Berketrampilan Melalui proses kreativiti yang tinggi. 5. Jauhi plagiarism dan hasilan klise. rancangkan pemilihan alat dan bahan yang berkaitan bertujuan untuk membuat penghasilan diorama mengikut pilihan yang terbaik. Suatu penampilan yang baru Inovasi atau improvisiasi yang positif Pemerhatian. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. Kesesuaian dengan pemilihan bahan dan alat yang dikaitkan dengan tajuk. Fikirkan soal kemasan. Daripada beberapa “thumbnail-print” yang dihasilkan.2. Penampilan reka bentuk baru dan bersifat futuristik. 3.TOPIK 10 DIORAMA 7. 2. Pilih satu thumbnail-print yang baik. kaedah menggantung. 10. Bagi tujuan peragaan yang menarik. Rajah 10. Konsep ambient perlu dipetimbangkan untuk peragaan yang baik. Bagi tujuan peragaan yang baik diorama kelihatan kemas dan teratur.2 Kemahiran Mengaplikasikan Alat.9: Kemahiran-kemahiran dalam mengaplikasi alat dan bahan mobail OUM 127 . penelitian dan pro-aktif Cuba jaya yang tidak kenal erti putus asa.

Tajuk dan tema yang sesuai 2. Kesesuaian secara keseluruhan Rajah 10. Pilihan reka bentuk dan aplikasi unsur seni yang sesuai 4.4 Mengapa perlunya apresiasi di dalam hasilan diorama? Di dalam amalan pengajaran dan pembelajaran.3 Bagaimanakah keunikan dan ketrampilan diorama dapat diwujudkan? Bagi menghasilkan sebuah diorama di kawasan hutan bakau.2.Alat dan bahan yang sesuai dengan hasilan diorama APRESIASI DIORAMA 3.DIORAMA TOPIK 10 Latihan 10.10: Tata cara apresiasi diorama Latihan 10.3 Apresiasi Diorama Apresiasi diorama dilakukan berpandukan empat perkara berikut: 1. apakah pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan untuk memperoleh keunikan dan ketrampilan seperti di atas? 10. bilakah apresiasi ini dijalankan? 128 OUM .

Konsep diorama dikaitkan dengan catan yang besifat dua dimensi dan figura yang bersifat tiga dimensi. skrew. 5. Kemasan diorama boleh dilakukan dengan menyapukan bahan penyudah seperti syelek. Sifat objek telah melalui proses adaptasi ruang dan bentuk serta konsep ambient. Untuk mengelakkan daripada gangguan sipemerhati terhadap objek-objek yang dipamer. Cerita hayalan. OUM 129 . varnish. 3. Berfikiran tinggi. RUMUSAN 1. 7. 6. potongan badan. gambaran sesuatu. Komponen objek diorama dibuat secara pateri atau kimpalan. cermin diaplikasikan di bahagian hadapan untuk menghindar daripada kerosakkan diorama. diada-adakan. sains. dicetak dan bahan semulajadi yang diperagakan semula. Diorama banyak mengesahkan mengenai sejarah. Bincangkan mengapa perkara ini perlu dilakukan dan nyatakan pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan. 2. 4. jahitan dan ikatan. Bentuk tubuh (manusia). bayangan fikiran. Daya khayalan. Peragaan diorama di tempat tertutup. penyempurnaan. cat kilat atau emulsi.TOPIK 10 DIORAMA Latihan 10. gam plastik. dimodel. bercita-cita tinggi. GLOSARI Artistik Figura Fiksyen Imaginasi Idealistik Imej Kemasan – – – – – – – Dibuat dengan kemahiran dan citarasa yang baik.5 Anggaran bentuk figura di latar hadapan perlu diimbangkan dengan catan besar sebagai latar belakang untuk penampilan diorama yang baik. Diorama menggabungkan objek-objek yang berbagai: dibentuk. Diorama mula mendapat perhatian umum dalam dunia seni pada abad ke sembilan belas. Peniruan bentuk. alam sekitar dan sastera rakyat. Penyudahan.

Membentuk dan membuat binaan? UJIAN 2 Dengan mengambil tema dan tajuk hidupan di terumbu karang. sekarang. Masa kini. dikutip. hasilkan sebuah diorama dengan memperlihatkan spesis ikan dan karang di kawasan tersebut.DIORAMA TOPIK 10 Kontekstual Kontemporari Naratif Nukil Real Simple – – – – – – Berkaitan. selapis. pengkesahan. sedikit. Penceritaan. benar. Dipetik. 130 OUM . Betul. UJIAN 1 Mengapakah diorama diletakkan di dalam bidang ketiga sukatan pelajaran Pendidikan Seni KBSR. bersangkutpautan. dipungut. Tidak banyak.

Tanpa ruang arca tidak hidup malah tidak dapat diinterpretasikan. sisi. banyak Nyatakan bahawa kesilapan bukan kegagalan tetapi sebagai cabaran untuk peningkatan. Dalam konteks yang lebih besar. x x OUM 131 . ‘Minimal art” misalnya adalah suatu aspek pengkaryaan yang berani. Berikan ganjaran atau insentif. Latihan 1. Pengkarya menggabungkan alam sekitar dengan bahan pilihannya untuk menghasilkan arca alam yang lebih besar. 2. atas atau bawah yang kesemuanya melibatkan ruang. Manakala kosmos juga merupakan rujukan yang terhampir mengikut pemerhatian si pembuat. Ruang yang diperagakan untuk arca misalnya. 3. 4. Hasil karya yang baik di pamer di ruang lobi atau di tempat-tempat strategik akan dapat membangkitkan semangat di kalangan kanakkanak untuk lebih bersaing. Dari segi perspektifnya ia memperlihatkan pandangan hadapan. mencabar dan sanggup menerima rintangan berasaskan alam sekitar. Latihan 1. “Non-objective art”. Bimbing cara berkarya media yang dan baik alat dan untuk Beri peluang untuk mengeksplorasi lebih memperkayakan maklumat dan pengetahuan.1 x x x x MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Ruang merupakan kawasan antara objek dengan objek yang lain.3 x x x Tema menjelaskan konsep dalam agenda kehidupan manusia. Contohnya. akan membentuk satu kesatuan imej antara objek dengan alam sekitar. berkarya. matahari bintang dan sebagainya. Ia menunjukkan kekerapan manusia mengambil hal benda sebagai rujukan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan dan mengujudkan satu kekaguman.2 1. Beri perhatian ketika berketerampilan.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN TOPIK 1: Latihan 1. membuat wau lazimnya dikaitkan dengan unsur kosmos seperti bulan.

Peragakan. bersifat tidak 3. Sebahagian besarnya mempunyai imbangan simetri.5 Bentuk Organik 1. 2. 6. Langkawi. kritikan. garisan dan bentuk yang tepat. Latihan 1.Terengganu Arca “Lang Kawi” di bandar Kuah. lembut keras. 3. 132 OUM . menggerutu. Binaan banyak terhasil oleh faktor semula jadi. Keringkan. 1. Ujian 1 “Iconography” bermaksud ilmu mengenai simbol dan perlambangan. x x x x Arca “Keris” di Shah Alam. Pecahkan belon dengan jarum peniti atau benda tajam yang lain. Imbangan bentuk simetri. bulat bujur dan sebagainya. 2. Selangor Darul Ehsan Arca “Batu Bersurat” di bulatan Kuala Terengganu. Bentuk yang tidak menentu. 4. Binaan banyak dipengaruhi oleh manusia. Kemaskinikan semula jika masih tidak kemas dan tidak seimbang. Ikon dalam arca mempunyai pelbagai maksud seperti unsur sindiran.4 1. patriotik dengan menggunakan imej kepada objek sebenar yang diubahsuai sama menjadi besar atau kecil dan boleh melalui pengubahsuaian serta pemiuhan. Bentuk Geometri Mempunyai segian. Pelbagai saiz dan jenis. rendam di dalam gam dan tampalkan di separuh permukaan belon. Sapukan cat mengikut kesesuaian muka. Sifat objek keras. Contoh-contoh arca ikonogerafi di Malaysia. 5. banyak mempunyai bentuk yang keras dan hampir sama antara satu sama lain. Tiup belon sehingga sebesar buah kelapa. Ambil papier mashe (surat khabar) yang telah dikoyak kecil-kecil. Sifat objek pelbagai. 2. bibir dan mata dengan menebalkan tampalan tadi ke atas deria tadi. Tampal hingga tebal dan bentuk hidung. 3. pejal. 7. Arca “Tepak Sireh” di Air Keroh. Bidang ini mulanya digunakan dalam agama Kristian dan lambang-lambang dalam patung Mesir di dalam memperihalkan sesuatu mesej dan tujuan. Melaka. isu semasa.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 1.

kesan hakisan. 4. Sarawak Ujian 2 Sebab papeir mashe menjadi pilihan utama dalam membentuk dan membuat binaan.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN x x Arca “Batu Pahat” di Dataran Batu Pahat. Arca “Kucing” di Bandaraya Kuching. OUM 133 . bahan pelekat dan mudah dimanipulasi Boleh dikeraskan. aliran sungai dan lain-lain. x x x x x x x x Mudah diperolehi Ada di mana-mana Murah dan boleh didapati secara percuma Ringan dan mudah dibawa Mesra dengan bahan cecair. kukuh dan selamat.2 Media atau alat yang pernah digunakan oleh pengarca terdiri: x x x x x Air batu Tekstil Makanan – contoh: roti yang dibentuk kepada arca Tumbuh-tumbuhan – contoh: pokok yang dibentuk kepada binatang dan bentukbentuk lain. dicat. kesan ribut taufan. Pastikan ia kuat. Mudah lentur (fleksibel) Lasak. Bentuk arca menepati tema dan topik. pulau. Latihan 2. TOPIK 2: Latihan 2. tahan lama dan tidak membazir. Kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik.1 (a) (b) ARCA Arca estetik Alasan dikategorikan sebagai arca estetik (i) Sebagai bahan peragaan atau tatapan umum (ii) Berfungsi sebagai hiasan dalaman atau hiasan luar bangunan (iii) Mempunyai makna yang mendalam dan pengetahuan yang intelektual Latihan 2. Johor. diadun dengan bahan lain seperti tepung. membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik. Alam semula jadi – contoh: batu. kanji atau pasir. Bahan binaan arca sesuai dengan tujuan hasilan. 3. 2.3 1.

4 Asemblaj bermakna gabungan pelbagai jenis objek. unik dan berketerampilan. sepit udang basikal dan mangkuk tandas. Contohnya. 5. Pengolahan idea – Peringkat penentuan dalam bentuk arca dan jenis bahan yang dipilih. Latihan 2. Ujian 1 (a) Kategori arca (i) arca estetik (ii) arca gunaan 134 OUM . 6. kontra. binaan dan lain-lain. Marchel Duchamp menggabungkan objek-objek yang terdiri daripada roda basikal. Diperaga atau dipamer sebagai hiasan estetika.5 Proses penghasilan arca 1. Pembinaan arca berdasarkan teknik yang bersesuaian bergantung kepada jenis-jenis arca seperti arca luakan. Penting untuk membuat pilihan lakaran yang terbaik. arca luakan kayu perlu diperhalusi dan seterusnya menyapu syelek. Mengaplikasi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. Olahan idea perlu berpandukan asas dan prinsip seni reka. pergerakan. 2. warna. asemblaj. Latihan 2. Membuat lakaran idea (tumbnail-print).JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 5. 4. Objek-objek ini dicantum dengan menggunakan teknik kimpalan dan skru. Membuat arca – Peringkat penghasilan karya yang sebenar. imbangan dan kesatuan yang menarik Asli. 6. 3. Kemasan dan persembahan – Peringkat akhir ini memerlukan kemasan kerja. Membuat model/prototaip – Model digubah berdasarkan lakaran.

Margaret Campbell mengeluarkan buku “Membuat Permainan Kertas” di London pada tahun 1937. OUM 135 . dicetak di Amerika Syarikat pada tahun 1928.1 ORIGAMI Origami mula dikenali pada tahun 1920 apabila “kertas ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini membentuk lipatan kertas untuk buku-buku di pasaran. Kesan-kesan daripada “Kertas Ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini: 1.D. burung dan objek lain. Pada tahun 1930 ramai ahli silap mata mula menonjolkan penggunaan wang kertas untuk menghasilkan cincin. Rigney. Murray dan F. Seorang rakyat Afrika Selatan. haiwan. 2.J.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN (b) Perbandingan fungsi. Buku khusus mengenai origami kemudiannya muncul seperti “ beria dengan melipat” oleh W. media dan cara persembahan Arca Estetik Fungsi x Hiasan dalaman dan luaran x Keindahan/kecantikan x Mesej/falsafah Media x Logam x Krom/sadur Arca Gunaan Fungsi x Rekreasi/tempat permainan x Keindahan/kecantikan x Peniruan bentuk semula jadi Media x x x x Kayu Fiber Zing Besi Cara persembahan x galeri x lobi bangunan Cara persembahan x Taman permainan x Perumahan Ujian 2 Ciri-ciri lakaran idea dalam proses penghasilan arca x x x x x Menentukan subjek dan tema Menentukan alat dan media Membuat tumbnail-print (membuat lakaran-lakaran kecil) Memilih salah satu lakaran yang terbaik Memperinci lakaran TOPIK 3: Latihan 3.

TUMBUHTUMBUHAN PERHIASAN/ BARANG PERMAINAN JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI UNTUK MURIDMURID SEKOLAH RENDAH KBSR HAIWAN PERMAINAN Latihan 3. Origami mula popular dan diminati ramai. Kurikulum di sekolah-sekolah Eropah. 2. 4.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 3.2 Jenis-jenis origami yang sesuai diperkenal dan ajar kepada murid-murid sekolah rendah KBSR adalah seperti di bawah ini. Amerika Syarikat dan England mula diperkenalkan dan seterusnya meluas. Kesemua jenis kertas sesuai untuk melipat tetapi kejayaan melipat ialah menyesuaikan kertas yang betul untuk corak yang sesuai. 136 OUM . Origami menjadikan industri perhotelan lebih menyerlah kerana set meja makan diwajah melalui penampilan origami kain. Latihan 3.3 Pemilihan kertas penting di dalam menghasilkan origami yang berkesan dan bermakna kerana: 1. Elakkan daripada menggunakan kertas yang sukar mendapat lipatan yang tepat seperti surat khabar. tisu atau kertas tuala melainkan jika ianya telah ditetapkan.

Untuk bentuk. Latihan 3. kertas tulis. kelainan bentuk origami mempengaruhi jenis kertas. 2. Lihat simbol. OUM 137 . 4. “valley” atau “mountain” dan bagaimana ia bergerak langkah demi langkah.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. ke hadapan dan seterusnya. lapisan kertas dan teknik yang diaplikasikan. Kertas taip. Sebelum melipat setiap rekaan. Pandang langkah seterusnya. 6. Di dalam origami terdapat teknik lipatan basah dibuat untuk mendapatkan kesan di mana apabila kertas kering nanti lipatan ini terhasil. Lihat pada diagram dan baca segala arah. Terus lihat ke hadapan untuk hasilan mengikut ilustrasi berpandu. 8. kertas fotostat dan kertas komputer merupakan kertas yang sesuai untuk origami. pastikan kertas yang digunakan segi empat atau 2 x 1 segi empat sama. 5. Dalam hal yang lazim. kertas jenis water colour digunakan. 7. teliti dan kemas. Lipat di atas permukaan meja atau kayu yang keras. 6. Lipat dengan perlahan-lahan dan jangan tergopoh-gopoh. Dalam situasi yang lain. 4. 5. gunakan kertas artis yang tebal yang boleh menyerap lembapan tanpa melengkung seperti kertas Ingres atau kertas “water colour” yang sebenar. Kertas-kertas khas boleh didapati daripada sumber: x Outlet yang membekalkan peralatan kepada pelukis x Supplier yang membekalkan peralatan kepada grafik Dalam kes rekaan yang memerlukan aspek penegasan seperti “Easter Egg Basket”. jangan lihat langkah secara berasingan. kemudian ke belakang.4 1. Penampilan kertas origami selalunya mahal dan warnanya agak terang walaupun mempunyai warna atau corak yang berbeza di kedua-dua belah yang sangat berguna bagi sesetengah projek. 3.

5. Sederhana tebal. 4. Menjadikan aktiviti sampingan – dilakukan sebagai aktiviti masa lapang. 7. disimpan dan mesra dengan persekitaran. 2. Menguji kesabaran – hanya insan yang bersikap penyabar dan toleran dapat menghasilkan origami. Melatih minda – peka dengan arahan dan peraturan. Ujian 2 Kesan-kesan positif daripada kerja menghasilkan origami: 1.5 Ikut arahan seperti yang terdapat di gambar rajah origami 1 untuk menghasilkan origami yang dimaksudkan. 2. 3. Jadikan perhiasan atau alat permainan dengan cara menghasilkan sendiri. padu dan agak keras.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 3. Menguji kefahaman minda – latihan kognatif yang baik di samping menentukan urutan dalam sistem pembuatan atau penghasilan. Amalan yang berterusan dapat mendidik akal dan jiwa dengan baik. 3. Origami kapal terbang Ujian 1 Ciri-ciri kain yang sesuai untuk origami: 1. 138 OUM . Keprihatinan dalam menghasilkan origami. 5. Elakkan pembaziran terutamanya kertas yang tidak digunakan. 6. Berwarna menarik dan kelihatan eksklusif Mudah di pelbagai kerana jenis kain yang luwes/fleksibel Sedondon dengan set meja dan dapat menghidupkan suasana Mudah di dobi. 4.

keluli.3 Ciri-ciri proto-taip yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. OUM 139 . 1959. Latihan 4. 10. Burung helang merupakan haiwan liar yang Penampilan karya secara abstrak ekspressionisme ini amat menarik dan mempunyai konotasi makna yang mendalam. Kaki kerusi Batang penyapu Pintu kabinet Kayu terbuang Penggulung benang Untuk menampilkan konsep asemblaj yang bersifat misteri. Latihan 4. 4. fotografi manakala tiga dimensi yang diasemblajkan terdiri daripada burung helang yang diawet. 3. Amerika Syarikat” yang sifat kehidupannya mencabar dan merbahaya. Nevelson mewarnakan asemblaj tersebut dengan warna biru terang. 5. Rauschenberg menampilkan bentuk asemblaj dua dimensi dan tiga dimensi dalam karya “Canyon”. 9.2 1. 4. Dua dimensi dalam karya tersebut memaparkan catan yang dihasilkan gabungan cat minyak. Bagi tujuan perniagaan. 2. cermin dan tiub warna. 2. Mewakili skala asemblaj sebenar yang di kecilkan atau dimodelkan mengikut nisbah tertentu. Setiap objek mempunyai konotasi makna yang pelbagai dan kombinasi objek ini membentuk kesatuan makna yang amat mendalam. Membina kreativiti minda dan hasilan seni yang tinggi mutunya. origami menjadi suatu bidang ekonomi. Utah.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 8. pensel. TOPIK 4: Latihan 4.1 ASEMBLAJ Louise Nevelson menghasilkan asemblaj “Sky Catheral” tahun 1958 melalui gabungan objek-objek yang berikut: 1. Karya ini memperihalkan situasi dan habitat di “Grand Canyon. bantal buruk. dihasil dan diaplikasi dalam semua suasana. Imej diikonkan (icon) atau disimbolikkan. Muka bumi di Grand Canyon tandus dan gersang. kertas. Mudah dibawa. 3. Suatu olahan yang berani dan mengajak pemerhati dan penonton berfikir seterusnya mencari siratan makna yang ingin dipancarkan daripada nukilan idea beliau. butang.

Mengenal pasti alat dan bahan yang berkaitan untuk menghasilkan objek yang sebenar dengan jayanya. Isu semasa yang paling relevan dengan tema dan tajuk ialah. Pencemaran air dan udara. sindiran atau satira. Mengaplikasikan asas seni reka dengan baik dan berkesan. 2. Lain-lain yang sesuai. Saban hari naik dan membawa korelasi terhadap kenaikan harga barangan. Bagi pemerhati atau penonton.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 2. Isu perparitan dan sungai yang sering kali menyebabkan banjir. dokumentasi. tema dan tajuk ini hanya dirujuk berdasarkan kepada ketepatan tajuk yang dipaparkan di kaki-kaki arca. Isu petroleum. Ia mungkin berupa maklumat. Kemahiran penggunaan alat dianggap sangat penting kerana berkaitan dengan keberkesanan hasil. Menentukan kerangka asemblaj berpandukan proto-taip yang dibina. Kemasan proto-taip dapat dijadikan panduan kepada kemasan asemblaj yang sebenar. Latihan 4.4 Tema dan tajuk menjadi pokok persoalan yang ingin dikongsi sama oleh pengarca asemblaj. protes. tema dan tajuk. Mengenal pasti kemungkinan-kemungkinan dari masalah yang dijangkakan mungkin berlaku dan alternatif mengatasinya. Soal tepat atau tidaknya pokok persoalan ini biasanya hanya diketahui oleh pengarca. 4. 6. cetusan emosi dan perasaan. Isu pembaptisan orang Islam sesama Islam. 5. 140 OUM . x x x x x x Isu air yang kotor dan tercemar. lonjakan paradigma. kegilaan idea dan lain-lain. Menggunakan bahan atau media yang sama atau pilihan bahan lain yang hampir sama dan membolehkan pembesaran kepada asemblaj dapat dilaksanakan dengan baik dan terancang. Menentukan kerangka ini dianggap penting untuk mendapatkan hasilan asemblaj yang kukuh dan mantap. 3.5 Menentukan kaedah dan peraturan mengguna alat perlu betul dan relevan dengan penghasilan asemblaj kerana: 1. 7. Latihan 4. Alatan yang bersesuaian dan mencukupi penting agar proses penghasilan berjalan dengan lancar dan terancang.

Menyusun atur objek alam yang besar untuk diimejkan sebagai arca asemblaj. Hak demokrasi dan soal kebebasan hak asasi manusia yang longgar dari segi penguatkuasaannya.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. plagiarism ini disingkir daripada masyarakat. 4. Alatan digunakan pada tempat yang sesuai seperti bengkel. Bahan-bahan yang dimaksudkan terdiri daripada: OUM 141 . Hal ini berlaku disebabkan kerana berlakunya kerosakan atau ketidaksempurnaan objek yang berkaitan. kumpulan atau organisasi yang diamanahkan. 4. objek buatan manusia dapat disepadukan dalam konteks membina asemblaj. 2. TOPIK 5: Latihan 5. Sepatutnya. Penguatkuasaan kawalan hak cipta terpelihara dan akta yang berkaitan. Jika asemblaj dapat menghasilkan alam sekitar yang menarik dan teratur. Tidak ada tegahan dari orang perseorangan. Pelukis adalah pelajar baru yang baru menggunakan konsep “trial and error”.1 STABIL Bahan terbuang ditafsirkan sebagai bahan yang dikitar semula setelah tamat jangka hayat penggunaannya. Ujian 1 Asemblaj terhasil daripada gabungan objek-objek buangan dan objek yang di kitar semula. ini bermakna perkara-perkara berikut telah diimplementasikan. Apa sahaja objek alam. studio seni dan ruang kerja yang bersesuaian. Memadu dan memadankan lanskap alam dengan tambahan asemblaj yang disusun rapi. 5. 3. Alat dan kaedah yang dipilih betul dan lengkap dapat mempengaruhi dapatan asemblaj yang baik dan berkesan. Plagiarism mendapat tempat dalam dunia seni. Ia boleh berlaku secara sewenang-wenangnya jika tiada kawalan yang berkaitan dilakukan. 1. x x x x x Penggunaan bahan buangan yang di kitar semula. Alam sekitar akan tampak lebih menarik dan teratur kerana asemblaj mengguna dan mengolah bahan tersebut. Ujian 2 Plagiarism adalah proses imitasi karya.

papan. membahagikan dua isi padu stabil dan membentuk satu imbangan atas bawah. Maknanya. dihakis dikikis malah mengalami proses pengluluhawaan yang menukarkan binaan asal kepada sifat baru. Keaslian lebih menyerlah kerana ada bahagian-bahagian tertentu yang kita tidak perlu mengukir atau membentuk. simen. Pedestal adalah objek pelengkap stabil yang menjadikan stabil lebih imbang dan menarik. Maknanya imbangan kiri dan kanan masih baik dan mantap. Jika tidak. batu. Dalam situasi lain.2 Simetri menjadi paksi menegak stabil. besi. pelengkap dan menimbulkan unsur estetika stabil. Bahan-bahan terbuang daripada buatan manusia seperti kaki kerusi yang patah.3 Pedestal bukan sahaja menjadi tapak stabil tetapi juga tapak kepada arca yang lain. Pedestal yang baik mestilah lebih tegap dan sepadu. Pedestal menjadi pengimbang kepada stabil. 2. warna yang dipilih tidak terpisah. plastik.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 1. Ia masih mengulang bentuk dan komponen warna stabil. kayu. besi. stabil mungkin bersifat tidak simetri tulen tetapi dalam apa keadaan sekalipun. Latihan 5. kiri dan kanan. diukir. sifat tidak simetri stabil tidak begitu keterlaluan. Kos bahan ini murah dan selalunya percuma kerana orang awam biasanya sudah menganggap sebagai sampah atau bahan buangan. Pengarca sering kali memilih simetri tulen untuk menghasilkan stabil kerana imbangan ini paling mapan dan bertenaga. Bagaimanakah imbangan disesuaikan? Pedestal atau tapak stabil mengambil peranan untuk imbangan. Kajian dan penelitian simetri perlu dilakukan dengan hati-hati untuk mendapatkan imbangan yang baik. 142 OUM . x x x Ceraian daripada bahan-bahan ini mengujudkan satu fenomena gabungan yang unik dan menarik. fungsi pedestal sia-sia sahaja. Bahan-bahan terbuang penting untuk pembinaan stabil kerana: x Bahan ini telah dibentuk. Latihan 5. Justeru itu pedestal stabil dipilih daripada jenis keluli. pedestal boleh diwarna mengikut kesedondonan stabil. tali belati dan lain-lain. kayu keras dan konkrit simen dan besi. Jika diperagakan bersama stabil. kukuh dan mantap. Bahan terbuang yang diguna pakai semula seperti kepingan logam. papan yang telah terendam dan banyak lagi.

1. mantap dan kukuh. ruang dan bentuk. 4. Jisim menentukan struktur binaan. 2. Jisim menentukan rentak. Membawa imbangan stabil yang baik. 6. Ciri-ciri Jisim Stabil yang Sesuai 1. 5.4 Kajian jisim (volume) sesuatu stabil dianggap penting kerana. Setimpal dengan pedestal. 2. pemilihan kerangka jisim yang dikaitkan dengan kekuatan jisim. Contohnya: simenfero. Jisim menentukan tekstura binaan dan pemilihan bahan penyudah stabil yang perlu diimbangkan. Jisim menentukan sifat simetri stabil – tulen atau tidak tulen. Pedestal menjadi pelengkap utama stabil Kestabilan dan imbangan Estetika dan etika Konsep lengkap melengkapi. 3. 4. 3. mengimbangi bentuk dan rentak Konsep simetri stabil sangat diutamakan dan pedestal memperteguhkan tujuan tersebut. 5. 3. 4. Jisim membentukan kesepaduan kepada stabil. Latihan 5. 2. OUM 143 . 5. Jisim menentukan kesesuaian alat dan bahan binaan. Tidak terlalu berat. Boleh dironggakan kerana permukaan luar yang lebih berfungsi. Kuat.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Mengapakah stabil memerlukan pedestal? 1.

Diperagakan di tanah lapang dan di persekitaran bangunan. 144 OUM .JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 5. Stabil diperagakan di atas tanah. Bahan binaan yang lasak. 4. pergerakan dan imbangan yang saling lengkap melengkapi. 4. 3. kuat dan padu untuk mengelak proses pereputan dan pengluluhawaan yang cepat. Tidak berserabut. Bahan binaan yang padu yang menepati spesifikasi bahan dan alat. Simple tetapi menarik. 6. mempunyai tapak dan sifatnya mantap. Statik. mempunyai hala tuju yang menyenangkan. Mempunyai konotasi makna yang berbagai. 3. Kuat. 2. Jika berlaku tokok tambah dengan mesin akan berubah kepada kinestetik.5 Tekstura stabil: licin dan halus Simetri tidak tulen Contoh stabil marmar yang baik dan mantap Stabil yang baik dan mantap mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. padu dan nampak gagah/mantap. 5. rentak. Stabil mementingkan konsep simetri dan bahan binaan yang tahan dan lasak. Komposisi bentuk. 2. 5. Kelainan stabil dengan arca yang lain: 1.

HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Ujian 1 Stabil kotak mancis dihasilkan seperti berikut: OUM 145 .

JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 146 OUM .

HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Stabil kotak mancis yang telah siap Gambar: Stabil kotak mancis yang telah siap untuk peragaan OUM 147 .

batu pipih. tahan hujan dan panas serta mudah diwarnakan. 2. 2. Alatan yang tidak relevan dengan bahan. Antara bahan yang boleh dijadikan mobail terdiri daripada: 1. batu sungai. Akar kayu. 3. Dari sekecil-kecil objek seperti pasu bunga sehinggalah kerusi meja. 5. sisik binatang. Kekangan di peringkat penghasilan: 1. Suatu penjimatan dan ketebalan simen yang sekadar satu hingga dua inci sudah memadai untuk menjadikan stabil kuat dan mantap. kulit binatang. Contohnya batu yang amat keras dan pejal sukar untuk ditebuk atau digerudi. bongkah kayu. Hujah mengapa simenfero kukuh dan murah: 1. pintu gerbang. Tulang temulang. 6. Lasak. Harga kawalan simen dan pasir oleh pihak kerajaan. kerang.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Ujian 2 Simenfero terbentuk merupakan gabungan simen dengan pasir serta dawai mata punai yang dikombinasikan untuk membentuk kerangka-kerangka binaan yang besar tetapi jisim dalamnya kosong. karang. tempurung kelapa dan buah nipah. kulit kayu. gigi binatang. batu-batu laut dan teritip. 4. Kepingan batu. Boleh ditampilkan dengan pelbagai gayaan yang mengikut rentak alam dan kesemulajadian alam. reput dan mengalami proses pengluluhawaan yang lama. Simenfero mudah dibentuk dan dipelbagaikan. batu bergerigis. Karangan laut seperti siput. 3. tiang bangunan dan stabil seperti yang dikaji. Jisim dalamnya kosong. Pasir pula belum berada pada paras harga pasaran yang melambung. Buah kelapa. 148 OUM . buah pinang.1 MOBAIL Mobail boleh dihasilkan daripada kombinasi atau gabungan bahan yang terdapat di persekitaran. tunggul kayu. 4. serpihan kayu. Boleh ditokoh tambah mengikut keperluan pada bila-bila masa. 5. TOPIK 6: Latihan 6. Kos binaan dianggap murah kerana simen adalah barang kawalan kerajaan. Mudah dibentuk ketika basah dan apabila kering amat keras dan kuat. tapak Sulaiman. Bahan yang mudah pecah – terlalu lama. 2.

mobail plastik mobail kayu kecil/ranting. Gerudi dan mata gerudi yang halus Pisau Gunting Playar Bahan yang diperlukan: 1. 3. 4.3 Mobail yang sesuai dihasilkan berasaskan alat di atas terdiri daripada mobail kertas. Mobail kertas x x x x x x x Tanglung Octagen Bebola Bentuk geometri Bentuk burung Bentuk dedaunan Bentuk organik Mobail plastik x x x x Bentuk geometri Bentuk origami Bentuk acuan (mould) Bentuk organik OUM 149 . 2. 5. Pelbagai bahan mempunyai pebezaan dari segi kekuatan dan kelemahan. Latihan 6. 4. 2.2 Alatan yang diperlukan: 1.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. Sukar untuk digabung antara satu bahan dengan satu bahan yang lain kerana sifat bahan yang berbeza. Tali tangsi Gam UHU atau gam gajah Tali nylon Warna spray Manik Latihan 6. 3.

150 OUM . Mobail ini membentuk seolah-olah objek ini terbang melayang Alat dan Bahan yang Sesuai Kepingan loyang yang ringan dan lasak Cantuman secara pateri atau kimpalan dilakukan untuk menghasilkan mobail ini Dawai-dawai kasar digunakan untuk membentuk suatu adunan struktur yang mantap dan kukuh Ribet dan ikatan bol dan nat digunakan untuk penyatuan komponen mobail Gerudi letrik digunakan untuk urusan menebuk komponen yang berkaitan. x x x 2. dedaunan terbang melayang di angkasa lepas. x x x x x Tajuk dan Tema yang Sesuai Tajuk di atas relevan dengan bentuk dan penampilan mobail yang diperagakan. dedaunan Apresiasi “Antennae with Red and Blue Dots”: 1.4 Garisan simetri Objek yang dikonotasikan sebagai kepak.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Mobail kayu/ranting x x Mobail ranting kayu Mobail cebisan kayu Bahan-bahan tambahan yang diperlukan 1. Tali tangsi/tali nylon Syelek/varnish Latihan 6. 2. Tema berkaitan dengan beburung.

Begitu juga dengan layang-layang atau wau yang reka bentuknya telah mengalami improvisiasi yang berbagai. Di sesetengah rumah orang Cina. UJIAN 1 Mobail kinetik adalah mobail yang boleh bergerak. x x x x x 4. Untuk menjadikan lebih berfungsi. Pergerakan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor: 1. Arca tidak memperagakan warna seperti catan tetapi memperagakan rupa. Tanglung. Konsep fancy akan mengubah ciri-ciri mobail kerana konsep simple dan selamba mobail akan hilang Fancy boleh mengubah ciri-ciri asal mobail kerana pancaran cahaya yang berkilauan daripada mobail akan menukar ketulenan reka bentuknya pada jarak tertentu. Angin – Kincir angin di Belanda dan negera-negara bawah air adalah mobail kinetik yang digerakkan oleh angin. Kelihatan gah dan menarik Penegasan pada warna warna merah dan biru yang menjadi focal-point atau titik pemerhatian Simple tetapi menarik Wujud unsur naratif dan konsep yang bersepadu dari ciri pengkaryaan Kesesuaian Secara Keseluruhan Imbangan tidak simetri yang menarik dan serasi dengan konsep mobail Aplikasi unsur seni seperti garisan. lilin dinyalakan di dalam tanglung untuk menerangi alam disamping mewujudkan sinar tahun baru yang diharapkan membawa rahmat dan kesenangan. rupa dan warna begitu mantap dan berjaya Aplikasi prinsip rekaan seperti kontra. komposisi dan ruang. Latihan 6. x x x x Pilihan Reka Bentuk Berasaskan Warna dan Padanan Imej Reka bentuk berasaskan objek terbang Konsep simetri tidak tulen yang amat relevan dengan ciri mobail. OUM 151 . Mobail berfungsi sebagai sambutan perayaan tahun Baru Cina. imbangan. pergerakan dan penegasan sangat tepat dan relevan dengan tajuk dan tema Kesepaduan reka bentuk yang mantap dan mapan. Reka bentuk tanglung dalam bentuk mobail kertas di anggap sebagai mobail berfungsi di kalangan kaum Cina.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. mobail kinetik yang terdiri gabungan pelbagai objek digantung dengan harapan menghasilkan bunyi bila angin merempuh mobail ini. rentak. Mobail tergolong dalam kumpulan arca.5 Mengapa mobail tidak perlu fancy? 1. 2. 3. bentuk. harmoni.

air terjun dan kawasan fountain yang ada aliran air.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 2. Bahan binaan mobail yang sedemikian ini perlu ringan. Berasaskan Mesin Suatu penampilan teknologi dalam era pengahsilan mobail kinetik. 152 OUM . 3. Bagaimana mobail kinetik dihasilkan? 1. pergerakan ini diadaptasikan dengan rentak muzik. Pergerakan ini dianggap sebagai suatu proses penyerapan teknologi dalam mobail. diadun atau diolah dengan susunan yang harmoni dan dirancang untuk penghasilan bunyi dari rentak tiupan angin tadi. Untuk menjadikan lebih dramatik. diimprovisasi dan dibadankan semula dengan mobail. “Water front” di tebing Sungai Sarawak mengadunkan rentak pancutan air dengan muzik yang bermelodi dan mengasyikkan. Mesin – Kontemporari ini mobail kinetik dilengkapi dengan mesin atau jenterajentera yang mengujudkan pergerakan dan bunyi. Berasaskan Air Mobail yang sedemikian diletak di kawasan pergerakan air seperti sungai. 2. Suatu kaedah yang mudah kinetik ini dihasilkan melalui penggunaan semula mesin atau jentera-jentera lama yang tidak lagi digunakan mengikut fungsi asal. UJIAN 2 Pelukis berkarya melalui ekspresi diri melalui beberapa situasi: x x x x x x x x Pemerhatian Persepsi Penakkulan Pengalaman Luahan perasaan Desakan Amalan Pekerjaan Reka bentuk mobail dari faktor alam dan ciptaan Tuhan berlaku daripada proses: x x x x x x x Adaptasi Adoptasi Imitasi Logik Empirikal Kesempurnaan (Perfection) Analogi Terjemahan semula ciptaan Tuhan. Mobail ini direka bentuk bersesuaian dengan mobiliti objek oleh air arus air yang mengalir atau bergerak. Berasaskan Angin Reka bentuk mobail ini berkaitan dengan konsep apungan dan pergerakan oleh tiupan angin.

Saiz yang bersesuaian dan memenuhi konsep dan naratif yang ingin dikongsikan Pemilihan warna yang harmoni. Bahan-bahan yang boleh dijadikan sebagai diorama terdiri daripada: x x x x x x x x Siput Karang Batu-batu Teritib Pasir Kayu ranting Bahan buangan Tempurung kelapa Kekangan-kekangan yang akan ditempuhi dalam menghasilkan diorama: 1.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN TOPIK 10: Latihan 10. Perancangan yang teliti dan rapi Uji kaji reka bentuk dan konsep yang ingin diperkatakan Saiz yang bersesuaian Mengadun unsur seni. 4. Memodel ikan dan spesis hidupan di kawasan karang. OUM 153 . 2.1 DIORAMA Saya tinggal di tepi laut. 5. 3.2 Diorama yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut: x x x x x Komposisi hal subjek dan latar belakang yang terancang dan saling lengkap melengkapi Mengadun unsur seni. Latihan 10. pemilihan bahan dan alat sesuai dengan dapatan. 2. prinsip seni dan struktur diorama yang baik Menggunakan pertimbangan artistik dan kemahiran yang menghasil yang tinggi. Kebolehan menghidupkan suasana di laut dalam. prinsip seni dan struktur seni dengan baik dan terancang Tajuk dan tema tidak kabur. susunan hal subjek yang boleh membangkitkan gerak rasa dan gerak balas terhadap hasil diorama Pertimbangan-pertimbangan yang baik dan bermakna 1. Alatan seperti gerudi letrik untuk menebuk batu atau siput Gam UHU atau gam gajah yang kuat untuk pastikan karang melekat dengan baik pada tapak diorama 3. 4.

2. Jauhi plagiarism dan hasilan klise. Ia penting kerana: 1. Ini termasuk reka bentuk yang unik. sebelum penutup dimana pelajaran akan ditamatkan. Manakala catan besar di bahagian belakang menjadi pengimbang dan pelengkap. harmoni dan memikat penonton. Hasil catan hutan bakau pada latar diorama Menentukan jenis tumbuh-tumbuhan di kawasan bakau Menentukan fauna atau binatang yang terdapat di kawasan hutan bakau Mengimbangkan susunan imej hadapan dengan latar belakang supaya kelihatan harmoni dan terancang Latihan 10. 4.3 Keunikan dan ketrampilan diorama dapat dihasilkan melalui: x x x x x x x Melalui proses kreativiti yang tinggi.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 10. Amalan ini akan menjadikan pemahaman dan penguasaan hasilan di kalangan pelajar dengan baik. Penampilan reka bentuk baru dan bersifat futuristik. 4. Figura manusia perlu di teliti dan diperhalusi kerana menjadi hal subjek di mana watak hero dan heroin terbentuk. 2. termasuklah diorama. 3. tentulah ianya akan janggal dan tidak tepat. 154 OUM . Tata cara menghasilkan diorama di kawasan hutan bakau: 1. penelitian dan pro-aktif Cuba jaya yang tidak kenal erti putus asa. Kedua-duanya perlu mengalami proses adaptasi yang baik dan terancang. Ketepatan tajuk dan tema yang dirancang Pemilihan alat dan bahan yang sesuai dan dapatan yang menarik Aplikasi unsur seni dengan teknik dan kaedah yang betul dan bersesuaian Kesesuaian secara keseluruhan. Latihan 10. 3.5 Bentuk figura dan catan sebagai latar belakang perlu diimbangi kerana ianya bersifat berpenggenap (complement). Suatu penampilan yang baru Inovasi atau improvisiasi yang positif Pemerhatian. Di dalam amalan pengajaran dan pembelajaran amalan ini dilakukan pada perkembangan akhir pelajaran. Jika salah satu daripadanya tidak betul atau cacat.4 Apresiasi adalah satu amalan menilai dan menghayati dapatan sesuatu karya.

Saiz figura. 3. 4. persekitaran. fiksyen dan imaginasi pelukis. x x x x x Melibatkan kerja-kerja konstruktif Bersifat tiga dimensi Penggunaan objek maujud dari buatan manusia dan semulajadi Bukan warisan kraf tradisional tetapi sebagai penampilan imej sesuatu sejarah. suasana cerita dan imbangan latar belakang yang diselaraskan Pilihan warna-warna ambient yang mesra dan dicerap dengan begitu baik sekali Keseluruhan bentuk yang saling imbang mengimbangi. peristiwa. UJIAN 1 Diorama digolongkan dalam bidang ketiga iaitu membentuk dan membuat binaan kerana. UJIAN 2 Berikut adalah cadangan bagi dapatan diorama hidupan laut di terumbu karang. Menepati tajuk dan tema. Tata atur susunan dan reka bentuk keseluruhan yang harmoni. konsep dan naratif yang ingin ditampilkan.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Pertimbangan yang perlu dilakukan: 1. Penerapan nilai dan budaya secara terus dalam aktiviti yang dijalankan. 2. alat dan bahan. Plywood sebagai kotak diorama Tali tangsi Hal subjek OUM 155 .

ART : A history of painting. Steiglitz (1995).html Hume. Eric Kenneway (1980). Approaches to art in Education. Airbrush Action 3.htm http:/www. Gaunt.com/behind thecurtains/art accessories/index. Barbara. Chapman. Simon & Schuster. Kuala Lumpur.tribuneindia. Voulme II. Inc. USA: The Center of Applied Research in education.beatmuseum. Beyond Modern Sculpture. USA David Papworth (1995). New York.de/works/homage-to-new-york/images/1/ http://www. Burnham. H.org/duchamp/bicycle. U. Papier Mache Garden.medienkunstnetz. Cassel.com/library/sculplog/1998/cat98p14/98p14. (2000). Artwork For Elementary School Teachers: Developing Artistic and Perceptual Awareness.php http://purecontemporary. New York: Harcourt Brance Jovanovial Inc. Frederick Hartt. Clifford S. (2002). U.S.. Seni Arca Koleksi Balai Seni Lukis Negara. (1986). New York: Prederick Warne & Co. Dimensi. H. An Autobiography with Pictures. Kuala Lumpur.com/2002/20020915/spectrum/travel. Harcourt Brace Jovanovich. Ltd.com/Articles/EnterpriseDetails. Duane Preble dan Sarah Preble (2002). Horowitz.html http://www.paper folding. More Than You See: A Guide To Art.jpg http://www. Rockport Publishers. Federick A. New Jersey: McGraw – Hill. http://www. Papercraft Gifts and Projects. Seni dan Imajan. sculpture and architecture. Herberholz. United States of America. Balai Seni Lukis Negara. William (1966). Prentice Hall. Second Edition.RUJUKAN HBAE2203 Alexander Calder (1966). S. The Observes Book Of Sculpture. Artforms. Jack (1969).blogs. Prentice Hall.sandhands. Ismail Zain (1980). Prentice Hall. Gillian Souter (1994). Publishers. L.innovationstools.asp?a=164 http://www. (1985).d. Origami Paper Folding For Fun. New York: George Braziller.A. A. (1985 ). Balai Seni Lukis Negara (2000). London. 156 OUM . Donald & Herberholz.com/mywork/indek. Surrey. London. A Survival kit for the Elementary Middle School Art Teacher.

Decorative Boxes.S. Materials and Techniques. (1999). Bhd. Second Edition. (1995). Jean (2001). Penerbitan Pelangi Sdn. Batu Pahat.Edition. OUM 157 . Wankelman. 8th Edition. Bollengen Foundation. (2000). Zailani Yaacob dan rakan (2004). KPLI. Bhd. London. U. Paul Horgarth (1997). New York: McGraw – Hill.. Selangor Darul Ehsan.HBAE2203 RUJUKAN Jon Tremaine (2000). Ohio. P. Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 & 5. Juliet Bawden (1993). Prentice Hall. Wiggs. SPM Fokus U Pendidikan Seni Visual. (1998). New York: Princeton. Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI). Verhelst. Second Edition (2002). New York: McGraw-Hill. The Artist Manual. Kementerian Pendidikan Malaysia. Stabail. Decorative Origami For Parties and Celebrations. New York. 2nd. Institut Perguruan Tun Hussein Onn. Johor. Kemeterian Pendidikan Malaysia. To create. Prentice Hall. Art Talk. Selangor Darul Ehsan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. Tools. A Handbook of Arts and Crafts. Sculpture.A. North Light Books. London. Voulme II. The Art Of Sculpture. PSV. Fajar Bakti Sdn. Cicinnati. Art History. Wilbert (1988). London. Shirley Sukim Sarat (2005). 10th.. Philip & Hasselschwert.F and Wigg. Tiger Book International. Prentice Hall Inc. give and keep. A Handbook of Arts & Crafts. KBSR. Quantum Books Ltd. Herbert (1969). W. Edition. New Jersey. United Kongdom. The Amazing Book Of Origami. Paul Jackson (2004). Rosalind Ragans. Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR dan KBSM: Dewan Bahasa dan Pustaka. USA Kathleen Chee (2006). Stokstad. Read. Quantorn Publishing Ltd. USA: Brown & Benchmark Publishing. Modul Pengajaran dan Pembembelajaran Pendidikan seni Visual. London.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful