HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

HBAE2203

ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN
Panduan Kursus i–v

TOPIK 1:

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1.1 Bentuk Tiga Dimensi dan Ruang 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Benda-benda Alam dan Buatan Manusia Tujuan Membentuk dan Membuat Binaan Tingkatkan Daya Kreativiti Membuat Penerokaan dan Eksperimen Bahan Kesesuaian Bentuk dan Binaan sebagai Hasil Rekaan Tiga Dimensi Kepentingan Membentuk dan Membuat Binaan Mengembangkan Persepsi Pelajar Tentang Seni Tiga Dimensi Mengenali Pelbagai Bentuk Asas

1 2 5 5 5 7 10 11 11 12 13 14 14 14

1.4 1.4.1 1.4.2

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 2:

ARCA 2.1 Kategori Arca 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Alat dan Media dalam Pembuatan Arca Teknik Penghasilan Penyediaan Lakaran Idea Proses Membentuk Arca Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik Apresiasi

15 17 19 20 21 21 21 21 22 22 23 23 24 24

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

OUM

ISI KANDUNGAN

HBAE2203

TOPIK 3:

ORIGAMI 3.1 Sejarah Origami 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5 3.6 Origami di Barat Jenis-jenis Bentuk Origami Alat dan Media Kertas Origami Gunting Pisau Kraft Proses dan Teknik Pembuatan Simbol dan Kaedah

25 25 25 26 28 28 30 30 31 32 38 38 38 38

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 4:

ASEMBLAJ 4.1 Contoh-contoh Asemblaj 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 Alat dan Media Alatan Bahan/Media Bagaimana Proses Asemblaj Dilakukan atau Dihasilkan? Penyediaan Lakaran Idea Penjanaan Idea – (Thumbnail-Print) Pemilihan Lakaran Akhir untuk Penghasilan Karya Asemblaj daripada Sketsa 2 Proses Membentuk Asemblaj Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasi Alat, Bahan dan Teknik Ekspresikan Diri Anda

39 40 41 41 42 43 44 46 47 47 48 48 49 51 51 52 52 52

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

OUM

HBAE2203

ISI KANDUNGAN

TOPIK 5:

STABIL 5.1 Alat dan Media 5.1.1 Stabil Dihasilkan Menggunakan Media Batu Marmar 5.1.2 Pengenalan Hasil Subjek dalam Arca Stabil 5.1.3 Pertimbangan Bahan yang Diperlukan untuk Membuat Arca Stabil Boleh Dirumus Seperti Berikut 5.2 5.2.1 5.3 5.3.1

53 54 55 56 57

Proses Kreativiti Menghasilkan Arca Stabil 58 Kesesuaian Bentuk dan Binaan dalam Menghasilkan Arca Stabil 58 Proses Menghasilkan Arca Stabil Ekspresi Diri Anda 59 64 65 65 66 66

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 6:

MOBAIL 6.1 Alat dan Media 6.1.1 Alatan 6.1.2 Alatan untuk Menghasilkan Mobail 6.1.3 Media Mobail 6.1.4 Media untuk Menghasilkan Mobail 6.1.5 Bagaimana Proses Mobail Dihasilkan? 6.1.6 Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Mobail 6.1.7 Proses Membentuk Mobail 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik Apresiasi Mobail

67 69 69 70 71 72 73 73 74 75 75 77 78 80 80 81 81

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 7:

MODEL 7.1 Definisi 7.1.1 Alat dan Media 7.2 7.2.1 Aplikasi Alat, Media dan Teknik Lakaran Idea

82 82 82 83

OUM

4 7.5 Aplikasi Alat.2.2 Aplikasi Alat.2.3 8.4.2. Media dan Teknik Lakaran Idea Pemilihan Alat dan Bahan 101 101 101 102 102 104 104 104 OUM .ISI KANDUNGAN HBAE2203 7. Media dan Teknik Jenis-jenis Boneka Aplikasi Alat.3 8.4.1 8.2 Pemilihan Alat dan Bahan Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Persembahan Hasil Kerja atau Proses Penghasilan Model Persembahan Hasil Kerja Ekspresif Diri Apresiasi 83 83 84 89 89 89 89 90 90 90 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 TOPIK 8: BONEKA 8.1 Definisi 9.3.2 Alat dan Media 9.1 9.3 Teknik 9.4.3 7.1 Fungsi Topeng 9.2.1 7.2.3.2 8.1.1 8.1.1 8.1.3 7.1 Definisi 8.2 7.3.4 8. Media dan Teknik Lakaran Idea Pemilihan Alat dan Bahan Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Persembahan Hasil Kerja Ekspresif Diri Apresiasi 91 91 91 91 98 98 98 98 99 99 99 99 100 100 100 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 TOPIK 9: TOPENG 9.2 8.2 9.

1 Alat dan Media 10.1.2.2 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 TOPIK 10: DIORAMA 10.4 Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Diorama 10.1 Alatan 10.1 10.1 9.1.5 Proses Membentuk Diorama 10.2.4 9.3 9.1. Bahan dan Teknik Apresiasi Diorama 113 115 115 117 117 119 123 125 125 127 128 129 129 130 130 131 156 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 Jawapan Latihan Rujukan OUM .2 10.3.1.2 10.2.3 Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasikan Alat.2.1.4 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Proses dan Teknik Membuat Topeng Menggunakan Papier Mashe Persembahan Hasil Kerja Ekspresif Diri Apresiasi 104 105 110 110 111 111 111 112 112 9.3 Bahan Menghasilkan Diorama 10.2.2 Alatan Membuat Diorama 10.HBAE2203 ISI KANDUNGAN 9.3.

di semua institusi pengajian tinggi. menjelaskan pengetahuan asas dalam pengenalan membentuk dan membuat binaan. OUM . Untuk itu anda perlu membaca panduan ini dengan teliti dari mula hingga akhir. pelajar akan dapat: 1. bidang ketiga dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. Sebelum mengikuti kursus ini. anda perlu memahami kandungan kursus dan bagaimana ia dijalankan serta keperluan-keperluannya. mengkategori kandungan bidang membentuk dan membuat binaan dan menentukan topik-topik yang sesuai untuk tujuan merancang pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. Anggaran penggunaan masa adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1. Kursus ini bernilai 3 jam kredit yang akan meliputi 15 minggu. KEPADA SIAPA KURSUS INI DITUJUKAN? Kursus ini ialah kursus wajib Lembaga Akreditasi Negara (LAN) ke atas semua pelajar Sarjana Muda Pengajaran (sekolah rendah) dengan kepujian.HBAE2203 PANDUAN KURSUS PENGENALAN Kursus Membentuk dan Membuat Binaan adalah kursus Open University Malaysia (OUM) yang diuruskan oleh Fakulti Pendidikan dan Bahasa. maka kursus ini memerlukan peruntukan masa selama 120 jam pembelajaran. Jadual 1: Anggaran Peruntukan Masa bagi Kursus Aktiviti Membaca modul dan menyiapkan latihan Menghadiri tutorial pada kadar 1 jam per sesi Capaian dalam laman web Menyiapkan satu (1) tugasan Ulang kaji Jumlah Jam 70 10 6 24 10 120 OBJEKTIF KURSUS Setelah mengikuti kursus ini. i 2. PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN Berdasarkan piawaian OUM yang memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit.

SINOPSIS KURSUS Mata pelajaran ini meliputi pengetahuan asas dalam bidang membentuk dan membuat binaan Pendidikan Seni Visual sekolah rendah.MEDIA DAN TEKNIK 1. stabil. Penemuan dari dapatan baru mungkin akan menjadikan anda akan bertambah yakin dan seronok kerana bidang ini agak berbeza dengan bidang menggambar dan membuat rekaan dan corak. Ia menekankan kepada proses mengenal. asemblaj. apabila pelajar telah melaluinya pelajar akan dapat menilai keseronokan mempelajari dan menceburkan diri dalam bidang membentuk dan membuat binaan. mengaplikasikan aktiviti membentuk dan membuat binaan sebagai persiapan sebagai guru permulaan Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. Pelajar didedahkan mengenai arca.PENDAPAT OLEH PENGKARYA LAIN JENIS KARYA APLIKASI ALAT. 8.Kemahiran aplikasi alat & bahan . menginkuiri. 4. 2. 6.TOKOH-TOKOH .Kemasan - PERSEMBAHAN HASIL PENILAIAN . 7. mengekspresi. Apapun. Bakal guru permulaan diharapkan menggunakan bakat seoptimum yang mungkin untuk mengimaginasi. 9. origami. 5.PANDUAN KURSUS HBAE2203 3. ARCA ORIGAMI ASEMBLAJ STABAIL MOBAIL MODEL BONEKA TOPENG DIORAMA Pemilihan bahan Pemilihan alat Lakaran ide Pemilihan teknik Peringkat penghasilan . berkreativiti. menginovasi dan mereka cipta bidang ini. 3.Apresiasi ii OUM . menyelidik dan membuat hasil seni dalam tersebut. menghasilkan karya seni dalam bidang membentuk dan membuat binaan. 4.Ekspresi diri . PETA MINDA MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN PENGENALAN JENISJENIS AKTIVITI .

Ia tidak semata-mata dibuat sewenang-wenangnya tetapi juga dirancang bagi tempoh pengajaran dan pembelajaran dalam rancangan pelajaran harian. Bagi penguasaan ilmu yang lebih mendalam. Pengenalan awalan mobail ini menjurus kepada pensejarahannya. Mengenal dan seterusnya mempelajari mobail adalah perlu dikuasai oleh bakal guru Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. Sifat stabil bersifat mantap dan mempunyai isi padu yang mencukupi untuk menampung sesuatu binaan. Di dalamnya pula dimasukkan teknik-teknik dan kaedah-kaedah penghasilan seterusnya disepadukan dengan pelbagai strategi pembelajaran seperti yang telah diterangkan. Dalam topik ini model diperkenalkan untuk menjurus kepada pengetahuan dan maklumat dalam persediaan untuk mengajar dalam Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. pengelasan arca dari jenis dan cara binaan termasuk teknik penghasilan. persediaan ini perlu diteliti untuk menghasilkan model yang bersesuaian dalam menampilkan pengajaran yang mantap dan berkesan. Objek tiga dimensi dalam konteks membentuk dan membuat binaan KBSR terdiri daripada arca. pengenalan alatan yang berkaitan dengan pembuatan arca diperkenal.HBAE2203 PANDUAN KURSUS PERISIAN Topik 1 : Topik ini memberi penekanan konsep asas membentuk dan membuat binaan. topeng dan origami. boneka. Topik ini menyentuh mengenai pengenalan arca. Origami adalah satu-satunya binaan yang terhasil daripada kerja membentuk menggunakan kertas. Setiap satu mobail yang diterangkan ditunjukkan bagaimana proses penghasilan ini dapat dilaksanakan dengan berkesan sehingga terhasil hingga ke peringkat gunaan. bahan dan alatan yang digunakan untuk menghasil seterusnya teknik membuat mobail berkenaan. model. mobail. Topik ini memperihalkan mengenai stabil. origami di komersial kerana perniagaan hotel dan katering memperagakan origami menggunakan kain sebahagian ciri yang penting. Sesuai dengan peragaannya yang terletak di bahagian luar dan terdedah. Ia merupakan gabungan objek menggunakan lebih daripada satu bahan. stabil menggunakan bahan pejal yang lasak dan tahan lama. stabil. Tokoh-tokoh arca asemblaj cuba menampilkan bagaimana pelbagai bahan buangan boleh membentuk satu kesatuan gubahan yang menarik dan mempunyai konotasi yang berbagai. asemblej. Ia diperkenalkan melalui pemahaman asas dalam pengenalan bentuk-bentuk objek tiga dimensi yang dikaitkan dengan ruang. diorama. Sebagai bakal guru. Ia boleh diaplikasi bukan sahaja menggunakan kertas tetapi di peringkat yang lebih meluas. Stabil menggunakan bahan yang bersifat konkrit dan tahan lama. Asemblaj juga merupakan karya seni tiga dimensi. membentuk komposisi gubahan yang menarik dan bermakna. Topik 2 : Topik 3 : Topik 4 : Topik 5 : Topik 6 : Topik 7 : OUM iii . Ia juga memperlihatkan kepada perbandingan jenis arca dan aplikasi setiap arca.

Topik 9 : Topik 10 : PENGETAHUAN ASAS Pengetahuan asas perlu di peringkat Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM) atau yang setara dengannya. Topeng dalam konteks yang lebih meluas mungkin digunakan bersama dengan permainan tarian kuda kepang. Penampilan imej bertema ini perlu diurus dengan rapi dan teliti agar mesej dan gambaran sebenar dapat menjelmakan. Di dalamnya dimasukkan falsafah. BAHAN BACAAN Buku teks rujukan bagi kursus ini seperti mana yang dicadangkan dan dinyatakan dalam unit teks. Segala spesies. alat dan bahan yang berkaitan serta bagaimana ia diimplementasikan dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. misalnya kehidupan di taman laut. Penghayatan dan pemahaman ini dilakukan dengan pelbagai pendekatan sehingga akhirnya kita merasakan bahawa topeng mesti dibuat dengan penuh hati-hati. Ia juga menjurus kepada kaedah penghayatan dalam berkarya seni dengan betul dan bersifat naratif. peluang untuk mentadbir sesuatu tema dibuat dalam kerja diorama. Topik ini mengajak anda untuk membuat topeng melalui pelbagai teknik dan kaedah yang disarankan.PANDUAN KURSUS HBAE2203 Topik 8 : Boneka merupakan karya yang tergolong di dalam penghasilan karya seni dalam bidang membentuk dan membuat binaan. suasana dan habitat yang berkaitan ditampilkan dengan meneliti kepelbagaian jenis bahan supaya tema yang diharapkan benarbenar menyerlah dan kelihatan hidup. iv OUM . Ia mewakili satu tema atau persoalan yang berkaitan dengan sesuatu pelajaran. Pencapaian kepujian dalam peperiksaan peringkat SPM amat membantu untuk mengikuti kursus ini kerana anda akan meneruskan kajian anda hingga empat semester. Setelah anda menguasai kemahiran menghasil dan membentuk karya seperti yang dinyatakan di atas. tarian singa dan lawak jenaka.

Ujian 1 Ujian 2 Penglibatan dalam perbincangan Tugasan (1) Peperiksaan akhir Jumlah 10% 15% 5% 20% 50% 100 % Peringatan: Untuk lulus kursus ini. 5. OUM v . 4. 3. Pecahannya seperti berikut: Penilaian berterusan 1.HBAE2203 PANDUAN KURSUS KAEDAH PENILAIAN Penilaian bagi kursus ini melibatkan dua komponen. anda hendaklah lulus dalam peperiksaan akhir. iaitu penilaian berterusan dan penilaian akhir. 2.

licin. kesat. iaitu objek nyata dan boleh dipegang. Objek tiga dimensi bersifat konkrit. 5. kecil. penstrukturan reka bentuknya perlu dirancang dan perhalusi agar hasilannya nanti menepati spesifikasi yang dikehendaki. Di dalam menghasil objek yang bersifat tiga dimensi ini. Proses membentuk dan membuat binaan melalui proses imaginasi oleh pelukis dan seterusnya diterjemah dalam bentuk lukisan. menjelaskan bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah. Ia menekankan kepada pemahaman dan penguasaan objek-objek seni tiga dimensi. menjana dan membuat penerokaan idea daripada salah satu aktiviti membentuk dan membuat binaan. 3. kanan. atas dan bawah. Justeru itu ia mempunyai ciri-ciri binaan seperti bentuk. dan menghasilkan sebuah karya tiga dimensi dalam konteks membentuk dan membuat binaan daripada sembilan jenis yang dipelajari. Hasilan yang wujud daripada membentuk dan membuat binaan ini dikenali sebagai objek maujud.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 PENGENALAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tahukah anda bahawa hasilan seni berupa dua dimensi dan tiga dimensi? Apakah objek dua dimensi dan objek seni tiga dimensi? Topik ini menyentuh bidang yang ketiga dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah KBSR. memilih dan menerang proses membuat satu aktiviti daripada bidang membentuk dan membuat binaan. keras. berisipadu. mengklasifikasi sembilan jenis aktiviti bidang membentuk dan membuat binaan seperti yang dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah. lembut dan lain-lain. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar akan dapat: 1. jalinan. 4. OUM 1 . distruktur dan akhirnya proses pembinaan objek tersebut. kiri. besar. 2. mempunyai pandangan sisi.

2 OUM . ton. kiri. Bentuk semula jadi dan buatan manusia boleh disentuh.1 BENTUK TIGA DIMENSI DAN RUANG Bentuk tiga dimensi merupakan objek yang bersifat konkrit. Bidang perlambangan dan simbol (iconography) pada mulanya dikaitkan dengan agama Kristian dan lambang-lambang dalam patung Mesir purba tetapi kontemporari ini ia telah disimbolkan dalam arca moden. Bentuk ini mempunyai makna yang tersendiri dan hanya diketahui maknanya oleh orang yang mengetahui mengenai kajian perlambangan dan simbol. Berbeza dengan bentuk ilusi yang hanya boleh lihat dan tidak dapat dirasa kerana berbentuk dua dimensi yang mungkin berupa lukisan atau ilustrasi. Bentuk ilusi dapat digambarkan melalui penggunaan unsur seni seperti garisan. Satu lagi jenis bentuk yang mungkin jarang diperkatakan ialah bentuk ikon (icon). warna dan ruang. dilihat dan dirasa.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 SKOP KAJIAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN KBSR Peta Minda Rajah 1. bentuk ilusi disebut bentuk maya. kanan. Dalam sebutan lain. objek buatan manusia atau bentuk ilusi. Ia berupa objek semula jadi.1: Jenis objek yang dicadangkan dalam aktiviti Pendidikan Seni Visual KBSR Mengapakah objek konkrit dikategorikan di dalam bentuk tiga dimensi? Apakah rumus yang anda boleh dapati daripada objek-objek tiga dimensi ini? 1. jalinan. atas dan bawah. berisipadu. mempunyai pandangan sisi.

barangan domestik. Ruang nyata ialah ruang yang terdapat pada bentuk-bentuk konkrit seperti arca.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Rajah 1. Ruang yang sedemikian berkaitan dengan bentuk yang diperagakan untuk membentuk satu kesatuan imej. Ruang tampak ialah ruang OUM 3 . bandar raya Kansas Peta Minda JENIS OBJEK TIGA DIMENSI OBJEK ALAM/ SEMULAJADI ILUSI/ MAYA -2 D OBJEK BUATAN MANUSIA OBJEK REAL OBJEK MAUJUD OBJEK IKON/ KONSEPTUAL Rajah 1. objek buatan manusia dan objek alam.3: Jenis objek tiga dimensi dalam kajian membentuk dan membuat binaan Ruang pula merupakan kawasan antara objek dengan objek yang lain. seni bina. Ruang mungkin terdiri jenis nyata dan jenis tampak. Dari segi perspektifnya ia boleh ditunjukkan dengan objek di hadapan lebih besar dan semakin kecil apabila ia terletak semakin jauh. Ruang juga boleh digambarkan melalui penggunaan warna yang terang bagi objek yang dekat dan kelihatan semakin kabur pada objek yang terletak semakin jauh.2: Arca ikon bulu tangkis karya Claes Oldenburg dan Coosje van Bruggen di hadapan Muzium Nelson-Arkins.

1 Mengapakah ruang menjadi kriteria yang sangat penting dalam peragaan arca? Rajah 1.4: Ruang terbentuk dari ton warna arca ruang Rajah 1. cetakan. montaj. catan.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 ilusi yang wujud dalam seni tampak seperti lukisan.5: Arca dan ruang saling lengkap melengkapi 4 OUM . Latihan 1. kolaj dan sebagainya.

1 TUJUAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tingkatkan Daya Kreativiti Jika anda seorang yang sering membayangkan suatu penemuan ke arah mewujudkan apa yang setakat ini belum dihasil atau sesuatu yang memberi makna kepada anda. bunga-bungaan dan berbagai lagi yang sebahagian besarnya berbentuk organik.7: Objek-objek alam dan buatan manusia mempunyai bentuk tiga dimensi dan bersifat konkrit 1. tumbuhtumbuhan. kestabilan dan kekukuhan dari segi reka bentuknya. Bentuk-bentuk geometri yang sering dijadikan asas untuk mereka bentuk terdiri bentuk kubus. Definisi ini sebenarnya tidak begitu berbeza OUM 5 . televisyen.3 1. Ia terdiri daripada manusia. piramid. Secara mudahnya mengapa manusia banyak menggunakan bentuk geometri yang simetri adalah untuk imbangan. silinder. kerusi. Tindakan ini menyamai dengan apa yang diperkatakan oleh Herbert Read (1958) mengenai kreativiti. Berbeza dengan benda-benda buatan manusia seperti meja.2 BENDA-BENDA ALAM DAN BUATAN MANUSIA Benda-benda alam adalah hasil ciptaan Tuhan. manusia ada juga mereka bentuk benda yang bersifat organik untuk menampilkan ciri-ciri yang menarik kerana manusia sering kali merujuk benda-benda alam sebagai hasilannya. kereta. almari dan berbagai lagi yang banyak menguasai bentuk geometri. binatang. kon. kuboid dan sfera. anda adalah seorang yang kreatif.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TL = Titik lenyap Rajah 1. Dalam hal yang lain. rumah. buah-buahan. hidupan laut. objek dan perspektif 1.6: Ruang. Bentuk organik tidak mempunyai sifat yang semukur dan tidak simetri. Rajah 1.3.

perpustakaan dan kraf tangan.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 dengan pendapat June King Mc Fee yang mengatakan bahawa kreativiti itu adalah keupayaan mencipta perlambangan dan idea baru dengan menyusun dan mengolah semula perlambangan yang sedia ada. kejadian dan peristiwa terhadap kemanusiaan sama ada suka atau duka. muzium. 3.8: Tahap perkembangan kreativiti menurut Viktor Lowenfeld Bagaimana untuk Meningkatkan Kreativiti Kanak-kanak? 1. Bimbing dan berikan perhatian cara berkarya yang baik dan berketerampilan. kreativiti itu adalah suatu naluri semula jadi sejak lahir yang digunakan untuk menyelesaikan atau membuat pernyataan tentang masalah kehidupan. Beri peluang untuk mengeksploitasi lebih banyak media dan alat untuk memperkaya maklumat dan pengetahuan. menayang slaid dan gambar foto. Rangsangkan pemikiran kanak-kanak dengan merujuk buku-buku bergambar. Carl Rogers pula mengatakan bahawa kreativiti itu wujud melalui tindakan sesuatu yang berkaitan dengan ciri keunikan seseorang. menonton filem. 6 OUM . bahan dan alat yang digunakan. Ia dapat dilakukan melalui keinginan dan naluri ingin bertindak. Bagi Viktor Lowenfeld. Lawatan ke zoo. Menurut Viktor Lowenfeld lagi. kreativiti berlaku mengikut tahap-tahap tertentu antaranya. bercerita. 4. KEPEKAAN KETEKALAN ORGANISASI MAKNA BARU FLEKSIBILITI KREATIVITI KEASLIAN KEUPAYAAN SINTESIS KETERBUKAAN KEUPAYAAN MENGANALISA Rajah 1. 2. Beri perhatian ketika berkarya.

TOPIK 1

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

5.Jangan kritik keterlaluan terhadap karya mereka. Nyatakan bahawa kesilapan bukan kegagalan tetapi sebagai cabaran untuk peningkatan.

6. Berikan ganjaran atau insentif. Hasil karya yang baik dipamer di ruang lobi atau tempat-tempat strategik.

7. Adakan pertandingan mereka bentuk tiga dimensi di kalangan pelajar.

1.3.2

Membuat Penerokaan dan Eksperimen Bahan

Membuat penerokaan dan eksperimen bahan dilakukan untuk memastikan bahan yang akan dibuat bersesuaian dengan jenis binaan dan ketahanannya. Sering kali dalam proses ini kita akan mengesan kerangka objek binaan di samping memilih bahan yang memperkukuh binaan tersebut. Apabila kita membuat model kucing, dawai halus digunakan untuk membina kerangka bentuk manakala paper mashe diaplikasi untuk membentuk sifat fizikal kucing itu. Bahan tambahan lain yang berupa guli digunakan untuk mata kucing, tali tangsi untuk misai dan berus sabut untuk ekor kucing. Proses membuat dan membina model kucing ini perlu dilakukan mengikut tertib dan pemeringkatan kerja yang teliti. Apapun yang akan dihasilkan dalam bidang membentuk dan membuat binaan perkaraperkara berikut akan menjadi tema atau hal subjek yang penting. (a) Alam Semula Jadi dan Objek Persekitaran Objek-objek ciptaan Tuhan seperti flora dan fauna menjadi sumber utama dalam menghasilkan karya. Selain itu, objek domestik seperti cawan, piring, pinggan senduk, pisau, meja dan sebagainya juga dijadikan rujukan dalam berkarya. Kesemua objek yang menjadi tema atau hal subjek ini dikaji dari segi dinamik fom, kualiti objek, ciri-ciri organik, keunikan, integrasi alam dan kehidupan di samping mengambil kira garisan, ruang, warna, jalinan, rupa dan bentuk.

Latihan 1.2
Mengkritik secara keterlaluan sering kali akan mematahkan semangat pelajar untuk terus berkarya. Bagaimanakah perkara ini boleh diatasi agar pengajaran dan pembelajaran dalam membentuk dan membuat binaan tidak bermasalah?

OUM

7

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

TOPIK 1

(b)

Perasaan Dalaman, Khayalan dan Imaginasi Si Pelukis Pengalaman hidup banyak memberi kesan dan pengaruh terhadap minda pelukis yang akhirnya menzahirkan ilham atau idea untuk mencipta. Perasaan takut, misteri, sedih dan sebagainya menjadi sumber inspirasi karya si pelajar atau pelukis. Menurut Sigmund Frued dan Paul Jean Satre, teori-teori imaginasi berupaya mencipta sesuatu objek atau karya melangkaui batas fizikal dan cabaran status-quo pelukis. Imaginasi ini akan memandu arah si pelajar atau si pelukis ke arah yang lebih kreatif dan melampaui batas-batas kebiasaan dalam berkarya. Menurut Frued lagi, perasaan dalaman inilah yang menjadi motivasi atau penggerak minda dalam berkarya.

Rajah 1.9: Ekspresi dari deria dalaman dan khayalan pelukis

(c)

Aliran dan Tema Sejagat Tema menjelaskan konsep dalam agenda kehidupan manusia. Ia menunjukkan kekerapan manusia mengambil hal benda yang sering diperkatakan. Contohnya; membuat wau lazimnya dikaitkan dengan unsur kosmos seperti bulan, matahari bintang dan sebagainya. Dari idea yang berbagai, keunikan ciptaan berlaku dan akhirnya mewujudkan kepelbagaian rupa bentuk dan jenis produk. Dalam konteks yang lebih besar, jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan dan mengujudkan satu kekaguman. Wujudnya “Nonobjective art”, ‘Minimal art” misalnya adalah suatu aspek pengkaryaan yang berani, mencabar dan sanggup menerima rintangan. Keperluan dan Pengalaman Hidup Harian Ciptaan cawan, sudu, senduk, periuk dan alat-alat domestik yang lain merupakan asas ciptaan dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Pada bidang yang lebih besar, manusia mencipta dan membuat kipas, basikal, kereta, kereta api malah jambatan dan objek-objek gunaan lain yang mewatakkan keperluan asas sebuah masyarakat dan negara. Idea datang dari soal desakan untuk mengguna di samping mengatasi sebarang kesulitan mengharungi kehidupan. Lalu diciptanya bentukbentuk konkrit yang dapat memanfaatkan manusia si pencipta itu sendiri. Semakin aktif dan proaktif seseorang manusia itu mencipta objek tiga dimensi, semakin tinggi kualiti ciptaan dan lebih tinggi nilai estetikanya.

(d)

8

OUM

TOPIK 1

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

Latihan 1.3
Tema dalam menghasilkan karya sering kali berkaitan dengan alam semula jadi dan kosmos. Mengapa?

Bagaimana Perkembangan dan Penghalusan Idea dalam Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Berlaku? (a) Pemerhatian dan Kajian Visual Pemerhatian dan kajian visual dapat dilakukan dari kesedaran dan kualiti tampak yang tinggi. Ia dilakukan melalui kajian yang terperinci mengenai alam dan fenomenanya. Menurut Frank Barron dan Irvin Child, artis mempunyai keupayaan tinggi untuk melihat, memerhati, mentafsir, mengurus maklumat visual berbanding bukan artis. Norman Meier (1930) pula mengatakan bahawa artis boleh menyelesaikan pelbagai kemahiran-kemahiran seni. Begitu juga mengikut J.P. Guilford, artis dapat menyesuaikan diri dan menggunakan media biasa berbanding dengan tukang dan pereka bentuk. Perubahan Cara Bekerja Pelukis tidak hanya menggunakan satu teknik dan kaedah. Jika selama ini artis menggunakan satu kaedah sahaja, dia seharusnya mengubah kepada kaedah lain untuk mendapatkan keunikan penghasilan. Membuat percubaan yang tidak putusputus akan mencernakan lebih banyak idea dan akhirnya dapat menjana dapatan yang lebih unik dan berketerampilan. Penerokaan Simbol dan Makna Pelukis akan mencari dan mengkaji ilham-ilham baru. Penerokaan yang tidak hentihenti akan menemukan dapatan yang lebih kreatif dan bermakna. Amalan membuat penyelesaian masalah, membuat inkuiri penemuan akan lebih memaknakan lagi hasil penerokaan kajian.

(b)

(c)

Membuat Penerokaan dan Eksperimentasi Bahan Selain daripada alat dan media yang telah dinyatakan dalam bahagian di atas, beberapa pertimbangan lain perlu dan penting untuk aktiviti membentuk dan membuat binaan, antaranya: 1. 2. 3. 4. Bahan terbuang yang diguna pakai semula. Benda-benda daripada alam sekitar seperti buluh, tanah liat, buah kelapa, pinang, kulit siput dan sebagainya. Benda-benda buatan manusia seperti manik, kayu larik, kotak-kotak, tisu, gam dan sebagainya Bahan-bahan terbuang daripada buatan manusia seperti kaki kerusi yang patah, papan yang telah terendam dan banyak lagi benda-benda lain.

Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada pelajar membuat rujukan kepada objek sebenar. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti ada fungsi dan makna. Bagaimanakah cara ini dapat dilakukan?

OUM

9

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

TOPIK 1

1. 2. 3. 4. 5.

Memerhati, mengenali dan memahami bentuk dan ruang objek. Memerhati dan menyentuh bentuk benda alam dan benda buatan manusia. Memerhati dan menyatakan perbezaan dan persamaan sifat bahan melalui deria pendengaran. Memerhati pelbagai jenis bentuk barangan buatan manusia untuk kegunaan harian, permainan dan peragaan. Memerhati dan memahami bahawa sesuatu objek itu memenuhi ruang sebenar.

Rajah 1.10: Model lembu,bekas pensil dan model kucing dibina dan dibentuk menggunakan paper mashe

1.3.3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kesesuaian Bentuk dan Binaan sebagai Hasil Rekaan Tiga Dimensi
Mengenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat dalam sesuatu binaan. Mengetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan bagi menghasilkan objek. Mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu ciptaan. Menggunakan alat dan media sebagai pengolahan reka bentuk. Menghasilkan jenis-jenis bentuk bergerak dan bentuk yang mempunyai ilusi pergerakan. Menghasilkan dan melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan. Membandingkan hasil bentuk rekaan dengan objek sebenar. Memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan. Berbincang dan menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat, olehan bahan, unsur-unsur seni, fungsi dan kemasan. Menentukan cara dan memperagakan bentuk rekaan yang paling sesuai dan menyatakan kesannya. Menceritakan pengalaman baru yang diperoleh daripada proses menghasil bentuk rekaan. Mempamer dan mempersembahkan bentuk rekaan dan bahan mengikut fungsi.

10

OUM

arah pergerakan mata pahat di samping kekuatan dan kadaran pukulan berbantukan tukul kayu. Kemahiran Mengaplikasikan Alat.4. membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik dan strategik. Bagi kerja-kerja menghalus ke atas objek arca. Pilih keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun. 4. unik dan berketerampilan dari segi dapatan. Syelek. perada. imbangan dan kesatuan yang menarik. 2. Menguasai prinsip-prinsip rekaan seperti rentak.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1. manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk.1 KEPENTINGAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Mengembangkan Persepsi Pelajar tentang Seni Tiga Dimensi Kejelasan dan kefahaman dalam persepsi pelajar tentang seni tiga dimensi akan memberikan suatu kefahaman dan kejelasan untuk terus belajar dan berkarya. pergerakan. Pilih teknik membuat yang sesuai. Bahan binaan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan. tentukan tapak yang kukuh dan selamat. labuci. 5. 4. kertas pasir sering kali diaplikasikan untuk mendapatkan tekstur yang licin dan menarik. 6. 6. 5. Kesesuaian topik. warna. Untuk arca yang menggunakan tapak. Bagi teknik topeng misalnya. 3. Segala lakaran ini mengambil kira dari segi kesesuaian objek. Secara yang paling asas ia berkaitan dengan: 1. 7. Kaedah mengguna alat perlu betul dan tertib. 7. pastikan ia kuat. Mempunyai imbangan yang menarik sama ada simetri tulen atau tidak tulen. cat alas. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada beberapa kriteria penghasilan. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik. minyak kayu. pastikan ia kuat. varnis. tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan. Lakukan pemeringkatan penghasilan topeng ini dengan teliti dan teratur. Bagi penggunaan pahat dalam konteks menghasil arca luakan berasaskan kayu perlu diawasi dari cara memegang. Sesuatu perkembangan (progress) kerja dikawal selia mengikut keperluan bahan dan alat yang menjadikan urutan kerja berjalan lancar dan terancang. Membuat “tumbnail-print” sebagai tindakan mengawal dan mengawas urusan membuat. cat kilat. kaedah tampalan mungkin dianggap paling dominan dan sesuai. emulsi. kukuh dan selamat. selamat dan kukuh. Asli. 8. OUM 11 . pilihan saiz pahat. Jika arca yang dihasilkan. Untuk tujuan peragaan yang mantap. Pelajar akan mengenal dan mengesan ciri-ciri objek tiga dimensi antaranya: 1.4 1. 3. 2. kontra.

bola.11: Contoh bentuk geometri KUBUS SFERA BENTUK GEOMETRI KUBOID KON PIRAMID SELINDER Rajah 1. gunung-ganang dan berbagai lagi. bergerigis. kun dan lain-lain lagi. Bentuk-bentuk asas yang diterangkan tadi menjadi idea pengarca yang kemudiannya diolah dan dibina dengan menggunakan teknik yang dirancang oleh si pelukis atau pengarca. kotak. Bentuk organik mempunyai sifat yang tidak menentu. keras dan padu. berkeluk-keluk. lembik dan berbagai lagi. burung. buah-buahan. Ia mungkin berupa sotong. berjurai.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 1. binatang. Ia mungkin berupa bangunan. Manakala bentuk geometri mempunyai sisian yang tetap. piramid.12: Bentuk-bentuk asas geometri 12 OUM .4. pokok. Rajah 1.2 Mengenali Pelbagai Bentuk Asas Secara mudahnya bentuk asas terdiri daripada bentuk organik dan bentuk geometri. lurus.

Latihan 1.13: Bentuk-bentuk organik Latihan 1. buat perbandingan ciri-ciri kedua-dua bentuk tersebut. RUMUSAN Membentuk dan membuat binaan merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan jisim atau isi padu objek. Alatan-alatan yang berupa mesin berkuasa elektrik seperti pengisar kertas untuk membuat paper mashe. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri kekuatan reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan topik binaan.4 Topeng adalah satu daripada kegiatan membentuk dan membuat binaan. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MANUSIA DEDAUNAN BENTUK ORGANIK BUNGABUNGAAN BUAHBUAHAN TUMBUHTUMBUHAN BINATANG HIDUPAN LAUT Rajah 1. pilihan OUM 13 . Terangkan proses penghasilan membuat topeng hingga ke peringkat kemasan. reka bentuk dari setiap posisi dan lokasi serta fungsinya.5 Bentuk organik dan bentuk geometri menjadi asas utama dalam membentuk dan membuat binaan. mesin perata dan mesin penyembur cat mungkin diperlukan untuk menghasilkan dapatan yang baik dan bermakna. Seterusnya. Menstruktur objek tiga dimensi dalam konteks membentuk dan membuat binaan tidak boleh diambil remeh. Ia mesti diolah dengan sebegitu teliti dan rapi kerana kekuatan struktur akan mempengaruhi terhadap keteguhan dan ketepatan hasil dapatan. mesin untuk menggaul paper mashe. Dengan menggunakan pengurusan grafik.

stabil statik dan perlukan tapak yang mantap. apabila penampilannya berlaku dalam situasi yang relevan. diorama dikotakkan pada cermin atau perspek yang lutsinar dan origami perlukan penampilan ruang hias yang bertutup seperti almari cermin. UJIAN 1 Arca ikonografi merupakan salah satu daripada bindang membentuk dan membuat binaan. GLOSARI Asemblaj Paper Mashe Mobail Perspek Origami Topeng Serkup Tumbnail-print – – – – – – – Gabungan pelbagai objek. Apakah yang dimaksudkan arca ikonografi? Beri beberapa contoh arca ikonografi yang terdapat di Malaysia? UJIAN 2 Papier mashe merupakan bahan yang dominan di dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan. boleh bergerak. Arca yang digantung. Topeng selungkup/dimasukkan terus di kepala. Seni lipatan kertas. Serbuk kertas (selalunya kertas surat khabar). Lakaran kecil sebagai penjanaan idea. Kepingan plastik yang lut sinar. Akhirnya. Mobail perlu digantung.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 lokasi yang relevan dengan objek seni perlu dipertimbangkan. karya akan kelihatan cantik dan menarik. Nyata dan huraikan mengapa paier mashe menjadi pilihan utama guru dan murid di dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan? 14 OUM .

mengenal pengarca luar negeri dan pengarca Malaysia. Perkembangan seni arca di Malaysia asalnya berkaitan dengan magis yang digunakan oleh kaum asli bagi tujuan keagamaan dan perubatan. 3. menebuk. 4. melarik dan sebagainya (Gaunt 1966: 1). arca tidak berkonsepkan figura seratus peratus. Pada masa Renaison. Patung-patung yang dihasilkan oleh Kaum Jah Hut dan Mah Meri mempunyai ciri-ciri seperti yang diterangkan tadi. 2. Syed Ahmad Jamal dan Lim Kian Seng. OUM 15 . Perkembangan arca yang bersifat konseptual dan distailisasikan bermula sekitar tahun 1960-an daripada pengarca yang mendapat pendidikan Barat. Adalah dipercayai bahawa arca figura yang banyak ditemui di serata dunia ada kaitan yang amat rapat dengan sistem kepercayaan pada masa itu. Pada tahun 1501 – 1504 Michelangelo membuat arca manusia bertopik “David” menggunakan marmar. Pengarca Malaysia terdiri daripada Anthony Lau. memahami bahawa arca dihasilkan melalui pelbagai teknik dan kaedah.TOPIK 2 ARCA TOPIK 2 ARCA Arca berasal daripada perkataan Yunani tua “sculpere” yang bermaksud mengukir. Arcawan British bernama Henry Moore dan Alberto Giacometti telah menukarkan konsep figura yang dipiuhkan atau distailisasikan untuk lebih membawa makna dalaman. Latiff Mohidin. memotong. Ia telah mengalami perubahan dan akhirnya berubah kepada konsep abstrak. Sejarah arca bermula dari penemuan patung kecil “Cycladic” di sebuah pulau di Laut Aegean lebih kurang 4. Arca “Laocoon” (50 Sebelum Masihi) menunjukkan satu situasi dramatik: tiga lelaki dibelit ular. mengetahui arca sebagai objek tiga dimensi yang mementingkan jisim dan ruang. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar akan dapat: 1. Gambaran ini menunjukkan sindiran masyarakat pada masa itu.500 tahun yang lalu. dan menghasilkan satu arca mini daripada sembilan jenis arca yang dipelajari. arcawan banyak berkarya bertemakan figura manusia kerana faktor kemanusiaan paling mudah dijadikan sebagai sindiran dan teladan. Menjelang abad kedua puluh.

1 Mengapakah arca kurang mendapat perhatian dari segi pengkaryaan dan penggunaan? Bagaimanakah situasi ini boleh diubah dan seterusnya arca menjadi pilihan utama di dalam hiasan dan pengkaryaan? ARCA TAMBAHAN LAND ASEMBLAJ INSTALASI LUAKAN JENIS-JENIS ARCA STABIL TIMBULAN MOBAIL BINAAN Rajah 2.1: Arca pentingkan bentuk dan ruang Aktiviti 2.ARCA TOPIK 2 Rajah 2.2: Jenis-jenis arca 16 OUM .

Kontemporari ini arca lebih menampilkan bentuk abstrak kerana interpretasinya yang berbagai dan mempunyai konotasi yang luas. apabila seni menemui dimensi baru.1 KATEGORI ARCA Arca pada asal-usul pengkaryaan bersifat realis iaitu menampilkan objek patung manusia dan binatang sebagai suatu representasi mesej. Ia ada kaitan dengan kepercayaan dan keagamaan. Berdasarkan Rajah 2. tempat permainan kanak dan lanskap Sebagai alat ritual. penyembahan dan keagamaan Keperluan domestik - - - Rajah 2. KATEGORI ARCA ARCA ESTETIK Bahan peragaan/tatapan Sebagai hiasan dalam/luar bangunan Punyai makna yang mendalam dan pengetahuan yang intelektual ARCA BERFUNGSI Boleh diguna pakai sebagai alat permainan.TOPIK 2 ARCA 2.1 Arca karya Syed Ahmad Jamal yang bertajuk “Pertumbuhan” yang terdapat di Laman Asean Kuala Lumpur merupakan arca stabil yang terkenal.3: Kategori arca Latihan 2.3 apakah kategori arca yang boleh dipadankan dengan karya tersebut? Beri huraian anda. Bagi tujuan untuk menjadikan arca lebih bermakna ia diolah dalam pelbagai gunaan dan akhirnya muncullah arca estetik dan arca berfungsi. OUM 17 . Menjelang abad ke dua puluh. arca berubah kepada ciri abstrak dan membuka era baru dalam peradaban arca.

zink dan timah Gunakan alatan leburan yang bersuhu tinggi Gunakan acuan untuk membentuk arca LOGAM KAYU .Jenis batu lembut spt. Proses oksiasetilena digunakan Rajah 2. pualam atau alabaster. apakah media dan objek lain yang pernah digunakan oleh pengarca? 18 OUM .Media paling tua Melalui proses ukiran dan sapu minyak pada kayu . marmar dan batu pasir . .6: Arca kayu Latihan 2. granit.2 Berpandukan Rajah 2.Banyak dipraktikkan oleh masyarakat pribumi Malaysia BATU .Batu keras spt.4: Media penghasilan arca Mula diguna kurun ke 20.Sering kali batu digabung dengan logam Rajah 2.5: Arca logam dan permata Rajah 2.ARCA TOPIK 2 TANAH LIAT Ada kaitan dengan tembikar (tanah dibakar) Asal kajian sebelum batu digunakan untuk arca MEDIA PENGHASILAN ARCA - GANGSA Gabungan tembaga. batu kapur dan batu sabun.4 di atas.

dawai. penukul. kayu. pengikis. Perancis. logam. besi. papier mashe. logam. apakah ciri-ciri persembahan yang menepati penghasilan arca yang baik? 2. simen. bongkah.2 Bil. kertas pasir dan lain-lain. Stabail Simen. ALAT DAN MEDIA DALAM PEMBUATAN ARCA Jenis Bentuk/3D Arca timbul Bahan/Alat Kepingan kayu. Pahat. kertas lumat. “Horizontal Spines” oleh Alexander Calder. Self Destroying Work of Art” oleh Jean Tinguely (1925-1991). Latihan 2. plastik. Marcel Duchamp bahan kutipan. kikir pari. 1. papan A Self Construction and dan sebagainya. 3. kepingan logam. Contoh “Still Life With Musical Instruments” oleh Jaques Lipchitz” (891-1973) 2.3 Jika anda seorang pengarca. “spare-part” kenderaan. Asemblaj Kayu.TOPIK 2 ARCA Latihan 2. besi.4 Mengapakah arca “Bicycle Wheel” karya Marcel Duchamp dikategorikan sebagai arca asemblaj? OUM 19 . “spare. plastik. batu. batu. kepingan logam. Besi. kad bod tali temali.“Homage New York: parts” kenderaan. sebagainya. tanah liat. Mobail 4. alat pengukir. kertas. plaster of Paris.“Bicycle Wheel” oleh bongkah. roda dan (1887 – 1968). 1942.

ARCA

TOPIK 2

2.3
Bil. 1.

TEKNIK PENGHASILAN
Jenis Bentuk/ 3D Arca timbul Teknik Penghasilan dan Peralatan yang Berkaitan Bentuk tiga dimensi tersembul keluar dari permukaan dua dimensi yang rata atau dipahat keluar yang akhirnya menonjolkan objek ke permukaan. Ia bolah di buat secara: Acuan Tampalan Asemblaj Binaan

2.

Asemblaj

Bahagian atau komponen yang berlainan yang dicantum dan menjadi satu kesatuan objek dan menjadi satu konsep bermakna. Teknik hasilan; Kimpalan Binaan Cantuman skru/paku Gam

3.

Mobail

Bahagian-bahagian dicantum untuk membentuk satu kesatuan. Digantung untuk menjadikan objek bergerak, berputar atau berombak. Teknik yang digunakan; Kimpalan Gam Skru Ikatan

4.

Stabail

Bahan kutipan dicantumkan untuk membentuk satu kesatuan objek dan dipasang tapak yang stabil. Teknik yang digunakan; Kimpalan Skru Ikatan Acuan Binaan

20

OUM

TOPIK 2

ARCA

2.3.1

Penyediaan Lakaran Idea

Penentuan bentuk arca dan jenis bahan perlu ditentukan lebih awal. Olahan idea perlu berpandukan kepada asas dan prinsip seni reka berdasarkan kepada perkara-perkara berikut; x x x x x Menentukan subjek dan tema Menentukan alat dan media Membuat tumb-nail-print (membuat lakaran-lakaran kecil) Memilih salah satu lakaran yang terbaik Memperinci lakaran

2.3.2

Proses Membentuk Arca

Setelah penyediaan lakaran ide selesai proses berikut merupakan urutan yang perlu dilakukan; x x x x Membuat model kecil/prototaip Membuat kerangka atau struktur Membuat arca yang sebenar Kemasan dan persembahan

2.4
2.4.1

PERSEMBAHAN HASIL KERJA
Ekspresi Diri

Persembahan hasil kerja yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bentuk arca menepati tema dan topik. Bahan binaan arca sesuai dengan tujuan hasilan. Pastikan ia kuat, kukuh dan selamat. Kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik, membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik. Mengaplikasi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak, pergerakan, kontra, warna, imbangan dan kesatuan yang menarik. Asli, unik dan berketerampilan.

OUM

21

ARCA

TOPIK 2

2.4.2

Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik

Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. 2. 3. 4. Kesesuaian topik, tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan. Membuat “tumbnail-print” bertujuan untuk membuat pilihan yang terbaik. Kaedah mengguna alat perlu betul dan mengikut peraturan. Syelek, varnis, minyak kayu, cat alas, cat kilat, emulsi, perada, labuci, manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. Pilih keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun. Untuk tujuan peragaan yang mantap, tentukan tapak yang kukuh dan selamat.

5.

Rajah 2.7: Arca boleh dinterpretasi dengan pelbagai cara dan disiplin

2.4.3 Apresiasi
Apresiasi arca dilakukan berpandukan empat perkara berikut:

4.Kesesuaian secara keseluruhan

1.Tajuk dan tema yang sesuai

3.Pilihan reka bentuk berasaskan warna dan padanan imej

2.Alat dan bahan yang sesuai

Rajah 2.8: Apresiasi arca

22

OUM

TOPIK 2

ARCA

Latihan 2.5
Dalam proses penghasilan arca, terdapat beberapa aspek yang perlu dilakukan mengikut urutan. Huraikan lima aspek tersebut?

RUMUSAN
1. 2. Dari aspek sejarah kewujudan arca dikaitkan dengan ritual. Setelah berlakunya proses pemodenan, arca tidak semata-mata untuk ritual tetapi ia juga digunakan sebagai hiasan dan gunaan. Arca seterusnya berkembang luas kerana penerimaan masyarakat dan penggunaan pelbagai media mengikut pengaruh aliran atau isme. Sebuah arca yang menarik perlu menekankan unsur seni, prinsip rekaan dan struktur rekaan. Penghasilan sebuah arca perlu mengikut urutan proses.

3.

4.

5.

GLOSARI
Abstrak Asemblaj Konotasi Konseptual Magis Mobail Papier Mashe Representasi Stailisasi Tumbnail-print – – – – – – – – – – Umum, kabur, tidak jelas. Gabungan pelbagai objek. Berbagai makna, maksud. Berkaitan konsep. Pemujaan. Arca yang digantung, boleh bergerak. Kertas surat khabar. Penyataan semula. Pengubahsuaian. Lakaran kecil, sketsa kecil sebagai penjanaan idea.

OUM

23

24 OUM . Berdasarkan kategori arca di atas buat perbandingan dari fungsi.ARCA TOPIK 2 UJIAN 1 Berdasarkan dua gambar di bawah. jawab soalan-soalan berikut. media dan cara persembahan. (a) (b) Kategorikan jenis arca di atas. Arca 1 Arca 2 UJIAN 2 Lakaran idea adalah salah satu aspek yang penting dalam penghasilan arca. Huraikan lima ciri-ciri yang berkaitan dengan proses lakaran idea.

Buku khusus mengenai origami kemudiannya muncul seperti “beria dengan melipat” oleh W. dicetak di Amerika Syarikat pada tahun 1928. burung dan objek lain. Pada tahun 1930 ramai ahli silap mata mula menonjolkan penggunaan wang kertas untuk menghasilkan cincin. OUM 25 . Margaret Campbell mengeluarkan buku “Membuat Permainan Kertas” di London pada tahun 1937. Seni origami berasal dari China kemudiannya diamalkan oleh orang Sepanyol dan orang Jepun. Bentuk haiwan tidak digalakkan oleh kerana Islam melarang pembuatan patung-patung. origami popular di Jepun hingga hari ini dengan penghasilan kertas tempatan iaitu washi.TOPIK 3 ORIGAMI TOPIK 3 PENGENALAN ORIGAMI Tahukah anda bahawa sehelai kertas jika dilipat boleh menghasilkan binaan dan bentuk? Seni melipat kertas ini dipanggil origami. orang Arab Moor menggunakan origami untuk mengkaji tessallation dan bentuk geometri pada kertas. Semua jenis bentuk kertas boleh digunakan untuk tujuan melipat.2 ORIGAMI DI BARAT Di Barat. memahami konsep origami dari segi hasilan dan kegunaan. cara pembuatan kertas dibawa ke Sepanyol oleh orang-orang Arab dan juga ke Jepun oleh Dokyo. Di Sepanyol. Origami menjadi satu kebudayaan orang Jepun dalam adat keagamaan Shinto. Rigney. origami mula dikenali pada tahun 1920 apabila “kertas ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini membentuk lipatan kertas untuk buku-buku di pasaran.1 SEJARAH ORIGAMI Merupakan kesenian melipat kertas yang bermula semenjak mula diperkenalkan pada abad pertama di China iaitu Ts’ai Lun. Murray dan F. 1. Ia mungkin bertemakan haiwan. Ia kemudiannya berakar umbi dan diserap menjadi kebudayaan tempatan. Sejak itu. permainan atau barang permainan. 3. 2. Seorang rakyat Afrika Selatan. haiwan. dan menghasilkan origami dari satu kajian bertemakan alam sekitar. 3. Pada abad keenam.J. membanding beza origami yang dihasilkan dari pelbagai alat dan bahan. tumbuhan. Kertas yang diperbuat dari hancuran tumbuhan dan kain buruk membolehkan kertas dihasilkan dengan lebih mudah dan banyak. orang Arab mengetahui cara-cara pembuatan kertas dan juga origami. 3. OBJEKTIF Pada akhir topik ini.D. Origami boleh menggunakan kertas putih atau kertas berwarna dan terdapat juga mereka yang mewarnakan bentuk akhir yang terhasil. Daripada orang Arab Moor. mengetahui teknik untuk menghasilkan origami. pelajar akan dapat. 4.

ORIGAMI TOPIK 3 TUMBUHTUMBUHAN PERHIASAN/ BARANG PERMAINAN JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI HAIWAN PERMAINAN Rajah 3. serangga dan singa laut.2: Origami jenis haiwan Burung 26 OUM .3 (a) JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI Haiwan Sebahagian besar origami dibentuk dari jenis ini. rama-rama. serangga dan singa laut daripada dinosaur. Unta Rajah 3.1: Jenis-jenis bentuk origami 3. gajah dan burung. Bentuk lain yang tidak kurang pentingnya terdiri daripada dinosaur. Bentuk yang popular terdiri daripada ikan.

bangunan dan perabot kecil (miniature). bunga dandelion dan bunga tulip. kereta.4: Origami tumbuh-tumbuhan Hiasan pasu (d) Perhiasan Origami jenis perhiasan direka bentuk untuk difungsikan di atas meja. OUM 27 . Contoh bunga yang terkenal terdiri daripada bunga dahlia. Ia sering digunakan untuk menghiasi kad ucapan.TOPIK 3 ORIGAMI (b) Barang Permainan Bentuk origami jenis ini yang terkenal terdiri daripada sampan. daun dan pokok pain.3: Origami permainan Songkok (c) Tumbuh-tumbuhan Origami yang terkenal dari jenis ini terdiri dari bentuk bunga. Sampan Kereta dan bangunan Rajah 3. pelengkap meja dan untuk sambutan hari perayaan. Bunga dandelion Bunga dahlia Rajah 3.

2. Penampilan kertas origami selalunya mahal dan warnanya agak terang walaupun mempunyai warna atau corak yang berbeza di kedua-dua belah yang sangat bergua bagi sesetengah projek. Kesemua jenis kertas sesuai untuk melipat tetapi kejayaan melipat ialah menyesuaikan kertas yang betul untuk corak yang sesuai. gam dan straw juga boleh digunakan sebagai bahan sokongan. 3.1 ALAT DAN MEDIA Kertas Origami Kertas segi empat yang telah sedia ada dalam pelbagai saiz dan warna boleh didapati dengan mudah di kedai menjual alatan seni visual. kertas tisu.1 Mengapakah Will Blyte dan Harry Houdini mencetuskan “kertas ajaib” pada tahun 1920 di Barat? Nyatakan implikasi daripada tindakan beliau? 3. kepingan logam. gam dan pembaris keluli. kertas keras. Selalunya kertas seperti ini berwarna pada satu bahagian sahaja manakala bahagian belakangnya pula berwarna putih. Alatan yang digunakan terdiri daripada gunting. Saiz kertas yang sesuai untuk origami ialah 15 sentimeter. Elakkan daripada menggunakan kertas yang sukar mendapat lipatan yang tepat seperti surat khabar. Selain itu origami yang telah siap juga boleh diwarnakan pada peringkat akhir.4.4 3. 28 OUM . plastik. Prosedur untuk Pemilihan Kertas 1. tisu atau kertas tuala melainkan jika ianya telah ditetapkan.5: Origami perhiasan Latihan 3. Dari saiz tersebut bentuk kecil atau besar boleh dihasilkan mengikut bentuk yang dikehendaki.ORIGAMI TOPIK 3 Hari Krismas Kotak barang-barang kemas Rajah 3. pisau. Asas origami ialah kertas putih atau kertas berwarna. Media lain yang sering digunakan terdiri daripada fabrik.

6. Kertas taip. senaraikan jenis-jenis origami yang sesuai diajar kepada murid-murid KBSR? OUM 29 . Latihan 3. gunakan kertas artis yang tebal yang boleh menyerap lembapan tanpa melengkung seperti kertas Ingres atau kertas “water colour” yang sebenar. Di dalam origami terdapat teknik lipatan basah dibuat untuk mendapatkan kesan di mana apabila kertas kering nanti lipatan ini terhasil. lapisan kertas dan teknik yang diaplikasikan. kertas fotostat dan kertas komputer merupakan kertas yang sesuai untuk origami. Dalam situasi yang lain.2 Dengan menggunakan pengurusan grafik. 5. 8. Kertas-kertas khas boleh didapati daripada sumber: x Outlet yang membekalkan peralatan kepada pelukis x Supplier yang membekalkan peralatan kepada grafik Dalam kes rekaan yang memerlukan aspek penegasan seperti “Easter Egg Basket”. 7.TOPIK 3 ORIGAMI 4. kertas jenis water colour digunakan. kertas tulis. Dalam hal yang lazim. kelainan bentuk origami mempengaruhi jenis kertas.

30 OUM . Adalah perlu untuk mengendalikan gunting dengan baik agar kertas yang digunting dapat menghasilkan kesan guntingan yang baik dan lurus. KERTAS SEPASANG JENIS-JENIS KERTAS x Gabungan dua kertas yang berlainan untuk kesan menarik x Spray “adhesive” untuk melekat pasangan kertas x Origami dibentuk 4.3 Pisau Kraf Penggunaan pisau kraf lebih sesuai untuk memotong kertas mengikut bentuk yang dikehendaki. KERTAS WASHI x Berkualiti tinggi daripada Jepun x Buatan tangan dengan teknik yang istimewa x Corak elegan seperti fabrik broked x Lebih mengekalkan keindahan model yang telah siap 2. rekaan dan tekstur.ORIGAMI TOPIK 3 1.2 Gunting Penggunaan gunting tidak digalakkan ketika membentuk origami. x Sering disebut kertas pembungkus hadiah Rajah 3.6: Jenis-jenis kertas untuk origami 3. Sesuai untuk origami yang berbagai warna. Sebelum mula memotong kertas. pastikan kad yang tipis diletakkan di dalam kertas supaya pisau yang digunakan tidak merosakkan permukaan kertas. 3.4. KERTAS BUNGKUSAN x Berwarna pada permukaannya dan putih di bahagian belakangnya x Pelbagai corak.4. KERTAS KERAJANG x Dihasilkan dengan menggabungkan kertas lain x Kadangkala bercorak timbulan dan licin x Permukaannya berkilau dan berkilat 3.

Lipat bahagian belakang kertas membentuk segi tiga dan tekan sehingga meninggalkan kesan 2.3 Mengapakah penting bagi kita untuk membuat pilihan kertas untuk tujuan membuat origami. Lipat dua kertas sehingga membentuk garisan MEMBENTUK KERTAS SEGI EMPAT YANG MUDAH DAN CEPAT 4. Potong kertas tersebut dengan berhati-hati pada lipatan kertas tersebut dengan menggunakan pisau 3. 6.7: Melipat kertas segi empat mudah dan cepat Latihan 3. Segi empat tepat siap 5. Potong sepanjang garisan lipatan dan buka segi tiga tersebut 1. Lipat pada bahagian sudut kertas untuk membentuk segi tiga Rajah 3.5 PROSES DAN TEKNIK PEMBUATAN Kemahiran asas membuat origami ialah melipat kertas.TOPIK 3 ORIGAMI 3. Kertas yang sering digunakan terdiri daripada empat segi tepat atau empat segi memanjang. Cadangkan kertas-kertas yang menarik untuk boleh ditampilkan di dalam menghasilkan origami? OUM 31 .

Simbol dan kaedah yang ditampilkan dalam penerangan ini diharapkan dapat membantu kepada anda untuk menghasilkan origami mudah. Kesemua urutan di dalam penghasilan origami akan menggunakan pelbagai jenis simbol dan lipatan.6 SIMBOL DAN KAEDAH Origami melibatkan pemahaman yang berbeza mengenai simbol dan lipatan. Makna-makna simbol mungkin amat menonjol tetapi sesetengah lipatan agak unik dan memerlukan penerangan sebelum dihasilkan.ORIGAMI TOPIK 3 Rajah 3.8: Tips-tips untuk melipat kertas Latihan 3.4 Apakah tips-tips yang anda boleh fikirkan untuk mendapatkan bentukbentuk origami yang kemas dan tepat? 3. 32 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI Simbol Arahan Kaedah OUM 33 .

ORIGAMI TOPIK 3 Simbol Arahan Kaedah 34 OUM .

OUM 35 .TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 1 KAPAL TERBANG Latihan 3.5 Berdasarkan contoh origami 1. hasilkan origami seperti yang ditunjukkan di dalam urutan membuat mengikut gambarajah.

ORIGAMI TOPIK 3 Contoh Origami 2 Siput babi 36 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 3 TOPI KON OUM 37 .

model dan lain-lain. warna kertas dan cara melipat kertas mempengaruhi terhadap hasil origami. GLOSARI Adhesive Dandelion – – Berunsur pelakat. tip-tip dalam melipat dan membentuk kertas perlu diikuti dan diperhalusi. 38 OUM . plastik dan kain. Segak dan ekslusif. origami. apakah ciri-ciri utama yang membolehkan origami berjaya dibuat dengan baik dan berkesan? UJIAN 2 Huraikan kesan-kesan positif yang anda boleh perolehi daripada kegiatan menghasilkan origami. Jika kain digunakan sebagai origami. Origami merupakan seni membentuk dan melipat yang berasaskan kertas. Kepingan batu yang pipih dan berbagai warna. Sejenis tumbuhan kecil dan liar yang berbunga kuning cerah. Karya kecil – catan.ORIGAMI TOPIK 3 RUMUSAN 1. Untuk menghasilkan origami yang baik. Kelainan kualiti kertas. 4. Origami yang berasaskan kain lebih sesuai untuk penampilan di meja makan dan barangan hantaran perkahwinan manakala origami kertas lebih kepada hiasan. tonjolkan. Kertas cat air mengambil sempena pelukis cat air “Ingres”. 3. 2. Pamer. Elegan Kertas Ingres – – Miniature Peraga Tessellation – – – UJIAN 1 Origami dibuat berasaskan kertas yang sesuai mengikut spesifikasi tertentu. Peragakan dengan mengambil kira keperluan dan kepentingan.

cara pembuatan kertas dibawa ke Sepanyol oleh orang-orang Arab dan juga ke Jepun oleh Dokyo. orang Arab Moor menggunakan origami untuk mengkaji tessallation dan bentuk geometri pada kertas. haiwan.J. dicetak di Amerika Syarikat pada tahun 1928. Margaret Campbell mengeluarkan buku “Membuat Permainan Kertas” di London pada tahun 1937. origami popular di Jepun hingga hari ini dengan penghasilan kertas tempatan iaitu washi. OBJEKTIF Pada akhir topik ini. 1. Semua jenis bentuk kertas boleh digunakan untuk tujuan melipat. 3. Sejak itu. Origami boleh menggunakan kertas putih atau kertas berwarna dan terdapat juga mereka yang mewarnakan bentuk akhir yang terhasil. Pada abad keenam.2 ORIGAMI DI BARAT Di Barat.D. Kertas yang diperbuat dari hancuran tumbuhan dan kain buruk membolehkan kertas dihasilkan dengan lebih mudah dan banyak. mengetahui teknik untuk menghasilkan origami. Murray dan F.1 SEJARAH ORIGAMI Merupakan kesenian melipat kertas yang bermula semenjak mula diperkenalkan pada abad pertama di China iaitu Ts’ai Lun. Ia kemudiannya berakar umbi dan diserap menjadi kebudayaan tempatan. memahami konsep origami dari segi hasilan dan kegunaan. Origami menjadi satu kebudayaan orang Jepun dalam adat keagamaan Shinto. orang Arab mengetahui cara-cara pembuatan kertas dan juga origami. 3. 3. 2. Buku khusus mengenai origami kemudiannya muncul seperti “beria dengan melipat” oleh W. dan menghasilkan origami dari satu kajian bertemakan alam sekitar. OUM 25 . Daripada orang Arab Moor. burung dan objek lain. Ia mungkin bertemakan haiwan. Rigney. 4. Seorang rakyat Afrika Selatan. Bentuk haiwan tidak digalakkan oleh kerana Islam melarang pembuatan patung-patung. Seni origami berasal dari China kemudiannya diamalkan oleh orang Sepanyol dan orang Jepun.TOPIK 3 ORIGAMI TOPIK 3 PENGENALAN ORIGAMI Tahukah anda bahawa sehelai kertas jika dilipat boleh menghasilkan binaan dan bentuk? Seni melipat kertas ini dipanggil origami. pelajar akan dapat. Di Sepanyol. origami mula dikenali pada tahun 1920 apabila “kertas ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini membentuk lipatan kertas untuk buku-buku di pasaran. tumbuhan. membanding beza origami yang dihasilkan dari pelbagai alat dan bahan. permainan atau barang permainan. Pada tahun 1930 ramai ahli silap mata mula menonjolkan penggunaan wang kertas untuk menghasilkan cincin.

2: Origami jenis haiwan Burung 26 OUM .1: Jenis-jenis bentuk origami 3. serangga dan singa laut daripada dinosaur. Unta Rajah 3. Bentuk lain yang tidak kurang pentingnya terdiri daripada dinosaur. gajah dan burung.ORIGAMI TOPIK 3 TUMBUHTUMBUHAN PERHIASAN/ BARANG PERMAINAN JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI HAIWAN PERMAINAN Rajah 3. Bentuk yang popular terdiri daripada ikan.3 (a) JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI Haiwan Sebahagian besar origami dibentuk dari jenis ini. serangga dan singa laut. rama-rama.

4: Origami tumbuh-tumbuhan Hiasan pasu (d) Perhiasan Origami jenis perhiasan direka bentuk untuk difungsikan di atas meja. Ia sering digunakan untuk menghiasi kad ucapan. Bunga dandelion Bunga dahlia Rajah 3. bunga dandelion dan bunga tulip. pelengkap meja dan untuk sambutan hari perayaan. OUM 27 . bangunan dan perabot kecil (miniature).3: Origami permainan Songkok (c) Tumbuh-tumbuhan Origami yang terkenal dari jenis ini terdiri dari bentuk bunga. Sampan Kereta dan bangunan Rajah 3. Contoh bunga yang terkenal terdiri daripada bunga dahlia.TOPIK 3 ORIGAMI (b) Barang Permainan Bentuk origami jenis ini yang terkenal terdiri daripada sampan. daun dan pokok pain. kereta.

2.1 ALAT DAN MEDIA Kertas Origami Kertas segi empat yang telah sedia ada dalam pelbagai saiz dan warna boleh didapati dengan mudah di kedai menjual alatan seni visual. Selalunya kertas seperti ini berwarna pada satu bahagian sahaja manakala bahagian belakangnya pula berwarna putih.ORIGAMI TOPIK 3 Hari Krismas Kotak barang-barang kemas Rajah 3. Saiz kertas yang sesuai untuk origami ialah 15 sentimeter. Dari saiz tersebut bentuk kecil atau besar boleh dihasilkan mengikut bentuk yang dikehendaki.5: Origami perhiasan Latihan 3. Selain itu origami yang telah siap juga boleh diwarnakan pada peringkat akhir.4 3. kertas keras. 3. 28 OUM . tisu atau kertas tuala melainkan jika ianya telah ditetapkan. Kesemua jenis kertas sesuai untuk melipat tetapi kejayaan melipat ialah menyesuaikan kertas yang betul untuk corak yang sesuai. Prosedur untuk Pemilihan Kertas 1.1 Mengapakah Will Blyte dan Harry Houdini mencetuskan “kertas ajaib” pada tahun 1920 di Barat? Nyatakan implikasi daripada tindakan beliau? 3. kertas tisu. Elakkan daripada menggunakan kertas yang sukar mendapat lipatan yang tepat seperti surat khabar. Alatan yang digunakan terdiri daripada gunting. Asas origami ialah kertas putih atau kertas berwarna. plastik. kepingan logam. Media lain yang sering digunakan terdiri daripada fabrik. gam dan straw juga boleh digunakan sebagai bahan sokongan. pisau. Penampilan kertas origami selalunya mahal dan warnanya agak terang walaupun mempunyai warna atau corak yang berbeza di kedua-dua belah yang sangat bergua bagi sesetengah projek. gam dan pembaris keluli.4.

senaraikan jenis-jenis origami yang sesuai diajar kepada murid-murid KBSR? OUM 29 . 7. Latihan 3.TOPIK 3 ORIGAMI 4. 8. 6. Kertas taip. kertas tulis.2 Dengan menggunakan pengurusan grafik. Dalam situasi yang lain. 5. Dalam hal yang lazim. Kertas-kertas khas boleh didapati daripada sumber: x Outlet yang membekalkan peralatan kepada pelukis x Supplier yang membekalkan peralatan kepada grafik Dalam kes rekaan yang memerlukan aspek penegasan seperti “Easter Egg Basket”. lapisan kertas dan teknik yang diaplikasikan. kertas jenis water colour digunakan. gunakan kertas artis yang tebal yang boleh menyerap lembapan tanpa melengkung seperti kertas Ingres atau kertas “water colour” yang sebenar. kertas fotostat dan kertas komputer merupakan kertas yang sesuai untuk origami. Di dalam origami terdapat teknik lipatan basah dibuat untuk mendapatkan kesan di mana apabila kertas kering nanti lipatan ini terhasil. kelainan bentuk origami mempengaruhi jenis kertas.

Sebelum mula memotong kertas. Adalah perlu untuk mengendalikan gunting dengan baik agar kertas yang digunting dapat menghasilkan kesan guntingan yang baik dan lurus.4. KERTAS KERAJANG x Dihasilkan dengan menggabungkan kertas lain x Kadangkala bercorak timbulan dan licin x Permukaannya berkilau dan berkilat 3. KERTAS SEPASANG JENIS-JENIS KERTAS x Gabungan dua kertas yang berlainan untuk kesan menarik x Spray “adhesive” untuk melekat pasangan kertas x Origami dibentuk 4. Sesuai untuk origami yang berbagai warna. 3. 30 OUM .ORIGAMI TOPIK 3 1.2 Gunting Penggunaan gunting tidak digalakkan ketika membentuk origami.6: Jenis-jenis kertas untuk origami 3. x Sering disebut kertas pembungkus hadiah Rajah 3. rekaan dan tekstur. KERTAS WASHI x Berkualiti tinggi daripada Jepun x Buatan tangan dengan teknik yang istimewa x Corak elegan seperti fabrik broked x Lebih mengekalkan keindahan model yang telah siap 2. pastikan kad yang tipis diletakkan di dalam kertas supaya pisau yang digunakan tidak merosakkan permukaan kertas.3 Pisau Kraf Penggunaan pisau kraf lebih sesuai untuk memotong kertas mengikut bentuk yang dikehendaki. KERTAS BUNGKUSAN x Berwarna pada permukaannya dan putih di bahagian belakangnya x Pelbagai corak.4.

5 PROSES DAN TEKNIK PEMBUATAN Kemahiran asas membuat origami ialah melipat kertas. Potong kertas tersebut dengan berhati-hati pada lipatan kertas tersebut dengan menggunakan pisau 3. Segi empat tepat siap 5.TOPIK 3 ORIGAMI 3. Cadangkan kertas-kertas yang menarik untuk boleh ditampilkan di dalam menghasilkan origami? OUM 31 . Lipat dua kertas sehingga membentuk garisan MEMBENTUK KERTAS SEGI EMPAT YANG MUDAH DAN CEPAT 4. Potong sepanjang garisan lipatan dan buka segi tiga tersebut 1.7: Melipat kertas segi empat mudah dan cepat Latihan 3. Lipat bahagian belakang kertas membentuk segi tiga dan tekan sehingga meninggalkan kesan 2.3 Mengapakah penting bagi kita untuk membuat pilihan kertas untuk tujuan membuat origami. Kertas yang sering digunakan terdiri daripada empat segi tepat atau empat segi memanjang. 6. Lipat pada bahagian sudut kertas untuk membentuk segi tiga Rajah 3.

8: Tips-tips untuk melipat kertas Latihan 3.ORIGAMI TOPIK 3 Rajah 3. 32 OUM . Simbol dan kaedah yang ditampilkan dalam penerangan ini diharapkan dapat membantu kepada anda untuk menghasilkan origami mudah.6 SIMBOL DAN KAEDAH Origami melibatkan pemahaman yang berbeza mengenai simbol dan lipatan. Makna-makna simbol mungkin amat menonjol tetapi sesetengah lipatan agak unik dan memerlukan penerangan sebelum dihasilkan.4 Apakah tips-tips yang anda boleh fikirkan untuk mendapatkan bentukbentuk origami yang kemas dan tepat? 3. Kesemua urutan di dalam penghasilan origami akan menggunakan pelbagai jenis simbol dan lipatan.

TOPIK 3 ORIGAMI Simbol Arahan Kaedah OUM 33 .

ORIGAMI TOPIK 3 Simbol Arahan Kaedah 34 OUM .

OUM 35 . hasilkan origami seperti yang ditunjukkan di dalam urutan membuat mengikut gambarajah.TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 1 KAPAL TERBANG Latihan 3.5 Berdasarkan contoh origami 1.

ORIGAMI TOPIK 3 Contoh Origami 2 Siput babi 36 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 3 TOPI KON OUM 37 .

4. Sejenis tumbuhan kecil dan liar yang berbunga kuning cerah. apakah ciri-ciri utama yang membolehkan origami berjaya dibuat dengan baik dan berkesan? UJIAN 2 Huraikan kesan-kesan positif yang anda boleh perolehi daripada kegiatan menghasilkan origami. 2. Peragakan dengan mengambil kira keperluan dan kepentingan. 38 OUM . Karya kecil – catan. Origami merupakan seni membentuk dan melipat yang berasaskan kertas. origami. Segak dan ekslusif. Untuk menghasilkan origami yang baik. model dan lain-lain. tonjolkan. warna kertas dan cara melipat kertas mempengaruhi terhadap hasil origami. GLOSARI Adhesive Dandelion – – Berunsur pelakat. Jika kain digunakan sebagai origami. Elegan Kertas Ingres – – Miniature Peraga Tessellation – – – UJIAN 1 Origami dibuat berasaskan kertas yang sesuai mengikut spesifikasi tertentu. Origami yang berasaskan kain lebih sesuai untuk penampilan di meja makan dan barangan hantaran perkahwinan manakala origami kertas lebih kepada hiasan. tip-tip dalam melipat dan membentuk kertas perlu diikuti dan diperhalusi.ORIGAMI TOPIK 3 RUMUSAN 1. plastik dan kain. Kepingan batu yang pipih dan berbagai warna. 3. Kelainan kualiti kertas. Kertas cat air mengambil sempena pelukis cat air “Ingres”. Pamer.

Arca asemblaj mula mendapat perhatian di Amerika Syarikat sekitar tahun 1950-an dan 60-an apabila Louise Nevelson menghasilkan karya asemblajnya yang berjudul “Sky Cathedral” pada tahun 1958 dan menjadi koleksi The Museum of Modern Art. Di Balai Seni Lukis Negara. Berikutnya barulah muncul arcawan Jean Tinguely menghasilkan karya “Homage to New York” tahun 1960.TOPIK 4 ASEMBLAJ TOPIK 4 PENGENALAN ASEMBLAJ Asemblaj (assemblage) merupakan karya dua dimensi atau tiga dimensi yang terhasil daripada gabungan pelbagai bahan terpakai. 3. memahami bahawa arca asemblaj dihasilkan melalui teknik dan kaedah cantuman atau gabungan. anda juga boleh melihat arca asemblaj “Green Monumenta V” karya Ramlan Abdullah. Bagi Marcel Duchamp pula arca asemblajnya yang bertajuk “Bicycle Wheel” mula memikat hati pengarca pelukis lain kerana konsep asemblaj beliau dipermudah dan dikonsepsi secara lebih telus iaitu mengadun sepit udang basikal dengan kerusi kayu yang kelihatan berjaya menghasilkan asemblaj yang berkonotasi tinggi. mengenal pengarca asemblaj luar negeri dan pengarca asemblaj Malaysia. Jika arca luakan dihasilkan melalui kerja mengurang dan meluak objek asal. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar akan dapat: 1. Dari pelbagai idea. Karya Nevelson ini menggabungkan konsep kubis dari bahan terbuang seperti kaki kerusi. Robert Rauschenberg telah menghasilkan karya asemblaj dari kombinasi dua dimensi dan tiga dimensi. batang penyapu. mengetahui arca asemblaj sebagai objek tiga dimensi yang mementingkan jisim dan ruang. dan menghasilkan satu arca asemblaj mini menggunakan teknik dan kaedah yang sesuai. Di peringkat awalan. pengarca mencari penemuan-penemuan baru bagaimana menghasilkan arca boleh dilakukan dengan lebih kreatif dan berpotensi. arca digerak untuk membentuk arca mobail atau kinetik dan akhirnya timbul pula gagasan pengarca mencantumkan bahan-bahan buangan daripada pelbagai bahan konkrit dan membentuk satu kesatuan atau komposisi arca yang harmoni lalu membentuk arca asemblaj. Ia merupakan cabang daripada abstrak ekspressionisme. 2. “Pemain Rebab 1”. arca dicetak untuk menghasilkan arca acuan. pintu kabinet dan pelbagai bahan kutipan lain terutamanya dari pelbagai bahan kayu. 4. New York. karya Mad Anuar Ismail dan “Killing Tool” karya Raja Shariman Raja Azidin. Karya asemblaj Nevelson ini lebih dikenali sebagai “Wall-scale-assemblage”. OUM 39 .

3 – Karya Robert Rauschenberg. “Sky Catheral”.ASEMBLAJ TOPIK 4 4.1 Gambar asemblaj 4. 1958 Gambar 4.1 – Karya Louise Nevelson. 1960. 1959 40 OUM . “Homage to New York”. Gambar 4.3 Gambar 1 hingga 3 di atas merupakan contoh asemblaj yang terkenal dalam dunia arca.1 CONTOH-CONTOH ASEMBLAJ Gambar asemblaj 4. Gambar 4.2 Gambar asemblaj 4.2 – Karya Jean Tinguely. “Canyon”.

ragum apit . kepingan logam.TOPIK 4 ASEMBLAJ 4.1 PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN ARCA ASEMBLAJ 4.gergaji besi OUM 41 .Playar pemotong . Playar .ragum meja 2.1 ALAT DAN MEDIA Alatan 7. Ragum . Tujuk besi Tukul kayu Ganden kayu Tukul kepala muncung 5. Alat pengimpal termasuk bahan pematri. Pemotong besi – gergaji besi elektrik 4.2 4. besi dan bar besi 3.2. Gunting dawai/zing .2.Playar pengapit 6. Gerudi elektrik + Pelbagai jenis mata gerudi 1.Playar muncung .

Tembaga Rajah 4.2. Timah 3. Aluminium 6. Tanah liat 1. Bongkah Kayu 8.2. Besi 4. Besi waja 4. Plaster of Paris 5.2 Bahan/Media 7.ASEMBLAJ TOPIK 4 4.2 PENGGUNAAN BAHAN/ MEDIA UNTUK MENGHASILKAN ARCA ASEMBLAJ 2.1: Penggunaan alat dan bahan untuk menghasilkan asemblaj Alat dan Media Asemblaj 1 2 3 4 42 OUM .

4. bol dan nat Jahitan Kimpalan Proses asemblaj Ikatan Tanggam Gam plastik OUM 43 . Set alat asas asemblaj Media asas untuk membuat asemblaj Pahat untuk kerja mengukir dan membuat tektura pada kayu Alat ragum dan pengapit Kikir dan alat mengukir pada loyang dan aluminium Pengapit meja.TOPIK 4 ASEMBLAJ 5 6 Berpandukan gambar di atas: 1. 4. 5.3 Bagaimana Proses Asemblaj Dilakukan atau Dihasilkan? Menggunakan skru.2. 6. 2. 3.

2 Berpandukan gambar asemblaj 4.1 Gambar 4. 4.1 . Perancangan yang rapi dan tertib boleh mendatangkan faedah yang besar untuk peringkat penghasilan karya pada peringkat yang berikutnya. kajikan bentuk hasilan asemblaj tersebut dan beri interpretasi karya dalam konteks tema dan tajuk. “Sky Catheral”.4 Penyediaan Lakaran Idea Lakaran idea menjadi langkah permulaan yang amat penting di dalam menghasilkan arca asemblaj. 1958 di atas merupakan karya asemblaj yang ulung dan popular. Justeru itu. yang bertajuk “Canyon”. Teliti dan huraikan penggunaan bahan yang dipilih di dalam membentuk karya tersebut? Latihan 4.ASEMBLAJ TOPIK 4 Latihan 4. 1959.2. karya Robert Rauschenberg.Karya Louise Nevelson. 44 OUM .3. perancangan seperti yang dinyatakan di bawah ini akan menjadikan penghasilan arca asemblaj lebih bermakna.

TOPIK 4

ASEMBLAJ

1. Setelah dapatan kajian diperolehi, pengarca akan memilih alat-alatan yang diperlukan untuk menghasilkan arca. Begitu juga dengan pemilihan bahan binaan arca asemblaj tersebut.

2. Sebelum menghasilkan karya, lakaran-lakaran kecil dalam konteks
penjanaan idea dilakukan. Tujuan untuk memperoleh hasilan asemblaj yang berkualiti dan mempunyai nilai estetika yang tinggi.

3. Daripada beberapa lakaran/sketsa yang dijana tadi, pilih satu lakaran yang
terbaik dan tinggi nilai estetikanya. Kembangkan idea dan buat perincian (details) untuk penghasilan karya pada saiz yang dirancang/sebenar.

4. Mengemaskinikan lakaran. Untuk memperoleh dapatan lakaran karya
yang baik, buat beberapa pertimbangan dari pelbagai kemungkinan seperti penstrukturan reka bentuk, kesesuaian bahan dan alatan serta teknik.

OUM

45

ASEMBLAJ

TOPIK 4

4.2.5

Penjanaan Idea – (Thumbnail-Print)

Bongkah kayu keras Bol dan nat Pasak kayu

Sketsa 1 Sketsa 2

Sketsa 4

Sketsa 3

Sketsa 5

Rajah 4.2: Thumbnail-print asemblaj

46

OUM

TOPIK 4

ASEMBLAJ

4.2.6

Pemilihan Lakaran Akhir untuk Penghasilan Karya Asemblaj daripada Sketsa 2

Bongkah kayu Kepingan keluli Pasak kayu

Bol dan nat

Kepingan logam

Rajah 4.3: Pemilihan idea untuk karya

4.2.7

Proses Membentuk Asemblaj

Setelah penyediaan lakaran idea di atas selesai, proses berikut merupakan urutan kerja membentuk asemblaj yang perlu dilakukan; x Membuat model kecil atau prototaip (proto-type) – merupakan model awal sebagai panduan untuk penghasilan arca yang sebenar. Karya akan dibina atau dibuat berpandukan model ini di samping pengiraan pelbagai ukuran reka bentuk, penyesuaian alat dan bahan serta tinjauan dari pelbagai kemungkinan yang boleh mengganggu kelancaran dalam penghasilan. Membuat kerangka atau struktur – kerangka sesuatu asemblaj mungkin berasaskan dawai, lingkaran besi, kayu atau plastik. Kerangka atau struktur adalah tulang temulang asemblaj sebelum arca sebenar dihasilkan. Ia penting untuk kawalan bentuk di samping menjadikan asemblaj lebih kukuh dan seimbang. Membuat asemblaj yang sebenar – Bahagian urutan kerja ini amat penting. Kerangka akan ditutup dengan kepingan logam atau bahan pilihan yang dirancang atau ditokok tambah binaannya sehingga asemblaj berada pada saiz yang sebenar.
47

x

x

OUM

ASEMBLAJ

TOPIK 4

x

Kemasan dan persembahan – Untuk mendapatkan hasilan yang baik, proses kemasan boleh dilakukan dengan melarik bahagian-bahan asemblaj yang masih kasar, menambahkan tekstura pada bentuk, menghalus, menyapu syelek, mengecat, mencanai dan sebagainya sehingga peragaan arca tampak menarik dan mempunyai nilai estetika yang tinggi. Tokok tambah hiasan seperti skru yang dikimpal, baji-baji kayu yang membentuk tekstura, syelek, varnis, cat dan sebagainya akan menjadikan asemblaj lebih hebat dan menarik.

Latihan 4.3
Proto-taip penting sebagai panduan untuk menghasilkan asemblaj. Nyata dan huraikan ciri-ciri proto-taip yang baik agar penghasilan asemblaj yang sebenar menepati spesifikasi yang diharapkan.

4.3
4.3.1

PERSEMBAHAN HASIL KERJA
Ekspresi Diri

Asemblaj dikatakan cantik dan menarik apabila memenuhi spesifikasi pembuatan dan kemasan. Ia menyerupai seperti arca dan karya seni yang lain yang menampilkan ciri-ciri estetika. Secara ringkasnya ciri-ciri berikut dianggap sebagai kriteria utama ekspresi asemblaj. 1. Menepati Tema dan Tajuk Sering kali tema dan tajuk menjadi pokok persoalan yang ingin dikongsi sama oleh pengarca. Ia mungkin berupa maklumat, dokumentasi, lonjakan paradigma, cetusan emosi dan perasaan, sindiran atau satira, protes, kegilaan idea dan lain-lain. Soal tepat atau tidaknya pokok persoalan ini biasanya hanya diketahui oleh pengarca. Bagi pemerhati atau penonton, tema dan tajuk ini hanya dirujuk berdasarkan kepada ketepatan tajuk yang dipaparkan di kaki-kaki arca. Bahan Binaan Sesuai dengan Tujuan Hasilan Dalam pengkaryaan arca, asemblaj mewakili karya yang agak bebas dan pelbagai dari penggunaan bahan atau media. Sebabnya amat jelas, asemblaj wujud secara gabungan dan cantuman. Selagi bahan yang dipilih serasi dan boleh disepadukan, ia terus menerus mewakili penggunaan bahan subjek yang mewah dan pelbagai. Asemblaj yang Kuat, Kukuh dan Selamat Dari rintisan sejarah asemblaj, penggunaan alat dan bahan terdiri daripada kombinasi yang padat dan kukuh. Banyak bongkah-bongkah keluli, kepingan logam, rod besi dan bongkah kayu yang kuat dan kukuh diaplikasikan dalam penghasilan asemblaj. Kemudian, asemblaj disepadukan dengan kimpalan, skru, bol dan nat serta tanggam antara objek secara kukuh dan terancang. Kepelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik Asemblaj mengadun pelbagai bahan lalu membentuk kesatuan komposisi yang artistik. Ciri bentuk dan sifat bahan yang pelbagai mengujudkan satu ritma atau rentak yang menarik. Ini disebabkan keistimewaan objek yang berbeza-beza.

2.

3.

4.

48

OUM

Pemilihan alatan ada kaitan dengan pemilihan bahan binaan asemblaj. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran mengaplikasi alat. Di dalamnya terkandung unsur seni.4 Tema dan tajuk menjadi kriteria yang penting di dalam mengekspresikan idea di dalam menghasilkan karya asemblaj. Mengaplikasi Asas Seni Reka. Sketsa thumbnail-print asemblaj juga mengambil kira sebagai asas penghasilan model sebelum karya pada saiz yang sebenar diimplementasikan. Apabila asas seni reka ini diaplikasi dengan baik dan betul. Bagi tujuan keaslian reka cipta di dalam dunia perdagangan. Tema menentukan kombinasi alat dan bahan serta bagaimana konsep gabungan (assemble) ke atas objek pilihan di susun atur. Ia dianggap suatu kelemahan. apakah tema dan tajuk yang difikirkan paling relevan untuk menghasilkan asemblaj? Mengapa? 4. Asli. bahan dan teknik sering kali merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. Asemblaj yang asli diambil kira melalui penyataan “hanya satu” atau tiada di tempat lain yang seperti ini”.3. penampilan karya akan menjadi lebih terancang dan rapi. Sebagai pengkarya yang memahami hakikat keaslian (originality). Membuat “Thumbnail-print” Bertujuan untuk Membuat Pilihan yang Terbaik Thumbnail-print dianggap suatu kemestian untuk mendapatkan hasil karya yang mapan dan menarik. prinsip seni dan struktur seni. prinsip seni dan struktur seni. hak cipta terpelihara disahkan sebagai satu penguatkuasaan agar plagiat tidak berlaku. Jika ia dikaitkan dengan isu semasa. Teknik juga mempengaruhi terhadap pemilihan alat dan bahan. ciplakan adalah satu kelemahan apatah lagi jika tujuannya untuk komersial. 6.2 Kemahiran Mengaplikasi Alat. Tema dan Teknik yang Dikaitkan dengan Pemilihan Alat dan Bahan Pemilihan tajuk menentukan alatan yang berkaitan untuk menghasilkan asemblaj yang dirancang. Latihan 4. Sketsa thumbnail-print asemblaj mengambil kira asas seni reka seperti unsur seni. Unik dan Berketerampilan Ciplakan atau plagiat merupakan suatu fenomena yang tidak seharusnya berlaku. kepicikan dan kejahilan terhadap si pengkarya. x x x x Kesesuaian Tajuk. OUM 49 . Estetika dan Etika Pengkaryaan Semua objek seni digubah berdasarkan asas seni reka.TOPIK 4 ASEMBLAJ 5. x x x x 2. Setiap thumbnail-print ditentukan oleh tajuk dan tema serta hal subjek.

perada. Asemblaj tiga dimensi banyak diperagakan di ruang luar bangunan. minyak kayu. stabil dan kukuh. pergerakan. x x x x 50 OUM . Bagi asemblaj. cat alas.ASEMBLAJ TOPIK 4 x x 3. Alatan yang bersesuaian dan mencukupi penting agar proses penghasilan berjalan dengan lancar dan terancang. x Thumbnail-print menjadi sebagai rumus alat. Kepelbagaian dalam pemasangan bahan perlu mengambil kira rentak. labuci. varnis. Teliti semula tema dan tajuk asemblaj. kadar banding dan kesatuan imej atau objek. Sketsa membantu untuk pengesanan dalam konteks peragaan atau tempat pameran sama ada “in-door” atau “out-door” Kaedah Mengguna Alat Perlu Betul dan Mengikut Peraturan Kemahiran penggunaan alat dianggap sangat penting kerana berkaitan dengan keberkesanan hasil. kontra. bahan dan teknik yang akan dikaryakan. studio seni dan ruang kerja yang bersesuaian. Alatan digunakan pada tempat yang sesuai seperti bengkel. di taman-taman bunga. taman perumahan dan di beranda-beranda pejabat. Alatan diurus dan ditadbir selia dengan baik dan kemas. cat kilat. x x x x 4. Tapak asemblaj perlu mantap. Tekstura yang ditokok tambah pada asemblaj mungkin menjadikan arca ini lebih menarik dan anggun. aksesoris ini tidak begitu relevan kerana hiasan yang sedemikian mungkin penting untuk karya membentuk yang lain. keseimbangan. Kemasan dan Peragaan Syelek. emulsi. tema dan tajuk. Kaji dan nilaikan ketepatan mengikut persekitaran dan isu yang ingin dibangkitkan. manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk.

.........3 Ekspresikan Diri Anda Hasilkan sketsa asemblaj berdasarkan tema-tema yang diberi: Tajuk : .........TOPIK 4 ASEMBLAJ 4........ 4....3.. tiga dimensi atau kedua-duanya sekali....... Asemblaj adalah arca yang termasuk dalam aliran “abstrak-ekperssionisme”. 3... Tema: Buku dan alat tulis Latihan 4.. Tema : Senjata Melayu Tajuk: . OUM 51 ... 2. Konsep asemblaj terjadi daripada gabungan.... Dibentuk melalui gabungan pelbagai bahan terutamanya bahan terbuang yang bersifat pejal dan tahan lama..... bina semula dan reka bentuk semula bahan konkrit yang pelbagai melalui proses artistik dan estetik.....5 Mengapakah kaedah dan peraturan mengguna alat perlu betul dan relevan dengan asemblaj yang akan dihasilkan? RUMUSAN 1....... Asemblaj dinukilkan secara dua dimensi ...

Asemblaj memerlukan ruang.ASEMBLAJ TOPIK 4 5. tanggam dan ikatan. bol dan nat. Biarpun begitu. Berbagai makna atau maksud. UJIAN 1 Asemblaj membentuk alam sekitar lebih menarik dan teratur. Pendapat. bergaya. UJIAN 2 Plagiarism asemblaj mungkin mudah berlaku jika tidak dikawal atau dikuatkuasakan melalui hak cipta terpelihara. konotasi makna dan rentetan peristiwa. imitasi. Objek digabung melalui teknik kimpalan. Tiru. Komposisi objek membentuk cerita. kesepaduan bentuk dan paksi simetri yang stabil. 6. GLOSARI Anggun Ciplak Gagasan Kimpal Konotasi Proto-taip – – – – – – Elok. 8. gam. asemblaj boleh digabungkan dengan arca kinetik dan mobail. Apakah yang anda dapat perkatakan mengenai maksud menarik dan teratur dalam konteks alam sekitar melalui pembinaan asemblaj tersebut. Di Malaysia asemblaj mula mendapat perhatian secara lebih mendalam selepas 1990-an. buah fikiran. pandangan. skru. semakin besar makna dan cerita. Pateri. tampan. 7. Model atau bentuk yang dijadikan panduan kepada objek yang sebenar. Ini bermakna semakin besar gabungan objek yang dibina. Mengikut pendapat anda mengapakah situasi ini boleh berlaku? 52 OUM .

Seorang lagi pengarca stabil ialah Jean Tinguely. Berasaskan latar beliau sebagai jurutera. Karyakarya beliau banyak diperbuat daripada bahan terbuang seperti tayar besi. Constantin Brancusi yang berasal daripada Romania pula merupakan pengarca stabil yang lebih kepada “free standing form”. berjisim dan menunjukkan suatu sokongan padu kepada objek atas yang boleh ditafsir dengan berbagai unsur naratif. Tapak arca (pedestal) kukuh. kukuh dan mantap. Inilah yang menjadikan identiti atau ikutan pengarca stabil. Ia diasaskan oleh Alexander Calder pada tahun 1932. menguasai ruang dan menghidupkan persekitaran. Stabil berdiri teguh berasaskan bahan binaan. Amerika Syarikat. Kebayakan arca Calder bersaiz besar dan menggunakan warna terang. Beliau mendapat pendidikan formal di Philadelphia. brek kereta api.TOPIK 5 STABIL TOPIK 5 PENGENALAN STABIL Stabil berasal dari perkataan “stabile” yang bermakna statik. Arca ini berbentuk abstrak. Switzerland. Karya-karya beliau banyak menggunakan pendekatan minimalism dengan cara mempermudahkan satah-satah bentuk. enjin kenderaan dan enjin kilang. 1932 – 1940. Mendapat pendidikan awal di General Trade School dan bekerja sebagai pereka hias dalaman sebelum berpindah ke Paris pada tahun 1952. Tinguely adalah pengarca relief atau arca timbul sebelum beliau ke Paris. tidak hairanlah mengapa beliau banyak membuat arca daripada besi. Calder banyak dipengaruhi oleh karya Mondrain dan Miro di Paris pada tahun 1930. Ini jelas dilihat pada karyanya “Bird in Space” (L’Oiseau dens l’espace). Lahir pada 1922 di Fribourg.1: Arca stabil OUM 53 . Brancusi banyak menekankan pada satah permukaan arca atau “surface texture”. Tidak seperti Calder dan Tinguely. Pada awal tahun 1960-an. Rajah 5.

STABIL TOPIK 5 OBJEKTIF Di akhir topik ini.gam . yang manakah yang paling dominan? 5. memahami konsep arca stabil. kestabilan dan kesepaduan objek dalam olahan reka bentuk. 3.Playar muncung PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN ARCA STABIL 4. Bahan pelekat . 2. mengetahui dan boleh memanipulasikan alat dan media untuk menghasilkan arca stabil. Gunting dawai 3.bahan pematri 2. Gergaji besi Gergaji kayu 54 OUM . Playar pemotong . 4. Gerudi elektrik Pemotong logam 5. memahami imbangan.1 ALAT DAN MEDIA 6. dan menghasilkan arca stabil dengan menggunakan bahan sebenar. pelajar-pelajar akan dapat: 1. Apakah yang membezakan antara arca stabil dengan arca mobail. Pisau pemotong 1. Di antara kedua-dua jenis arca ini .Masking tape .

2: Penggunaan alat dan bahan stabil 5.Batu granit 4.Timah .Bongkah kayu PENGGUNAAN MEDIA UNTUK MENGHASILKAN ARCA STABIL 5.Aluminium Rajah 5.1. Bahan-bahan daripada spare-part kereta 1. kepingan logam 6.simen .Besi . Zink.Bongkah plastik 3.Tunggul kayu . Plaster of Paris . Batu marmar . Logam .TOPIK 5 STABIL 7.simen putih 2.Kepingan plastik .1 Stabil Dihasilkan Menggunakan Media Batu Marmar OUM 55 . Kayu .Kayu keras .Tembaga . Plastik .

keseimbangan secara seimbang antara kiri dan kanan terhadap karya dipanggil simetri tulen. Seterusnya ruang dipertimbangkan kerana arca stabil banyak diperagakan di luar bangunan dan tanah lapang.2 Pengenalan Hal Subjek dalam Arca Stabil Sama ada bentuk stabil dipresentasikan secara abstrak atau realis. Oleh sebab arca ini diperagakan secara “out-door” pemilihan bahan binaan menjadi pertimbangan yang mesti diteliti dan dipatuhi agar ketahanan arca terjamin dan tahan lama. Keseimbangan adalah ciri utama arca stabil.1. unsur keseimbangan bentuk menjadi pertimbangan utama. Manakala keseimbangan yang memihak sebelah kiri atau kanan dipanggil simetri tidak tulen.3: Stabil marmar 5. Di dalam berkarya jenis arca ini.STABIL TOPIK 5 Rajah 5. Garisan simetri Garisan imbangan Rajah 5.4: Stabil yang mempunyai imbangan tidak simetri 56 OUM .

5: Pemilihan bahan untuk menghasilkan arca stabil OUM 57 .1.TOPIK 5 STABIL 5.3 Pertimbangan Bahan yang Diperlukan untuk Membuat Arca Stabil Boleh Dirumus Seperti Berikut Rajah 5.

olahan bahan. Melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan. Membandingkan hasil arca stabil dengan arca stabil yang lain. unsur-unsur seni. Mengetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan bagi menghasilkan arca stabil. 8.2. Menghasilkan arca stabil mengikut proses pembuatan. 2.1 1. 7. 5. fungsi dan kemasan. 6. 4.STABIL TOPIK 5 5. 9.2 PROSES KREATIVITI MENGHASILKAN ARCA STABIL Rajah 5. 58 OUM . Kesesuaian Bentuk dan Binaan dalam Menghasilkan Arca Stabil Mengenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat dalam sesuatu binaan arca stabil.6: Proses kreativiti menghasil arca stabil 5. Memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan. 3. Mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu ciptaan dan seterusnya memasang tapak (pedestal). Memilih dan menggunakan alat dan media sebagai pengolahan reka bentuk arca stabil. Menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat.

Mempamer dan mempersembahkan arca stabil dan membuat apresiasi mengikut fungsinya. Buat garisan-garisan untuk binaan struktur arca pada peringkat seterusnya.7: Daun kering OUM 59 . Mengapakah arca stabil memerlukan pedestal sedangkan arca lain kurang dipentingkan? 5. Contohnya daun kering. 11. Menentukan cara untuk memperagakan arca stabil yang paling sesuai di samping melihat kesannya.2 Mengapakah kajian simetri pada stabil penting. Apakah bahagian yang menjadikan stabil menepati spesifikasi yang sebenarnya? Latihan 5. Penentuan Hal Subjek Hal subjek yang diambil merujuk kepada alam semula jadi. Bentuk daun kering diteliti dan dieksplorasi terhadap bentuknya.3 Nyatakan kepentingan pedestal. Rajah 5.3 PROSES MENGHASILKAN ARCA STABIL 1.TOPIK 5 STABIL 10. Latihan 5.1 Apakah yang dimaksudkan sebagai bahan terbuang? Mengapakah penting adanya bahan terbuang dalam konteks menghasilkan arca stabil? Latihan 5.

Aliran anak panah dilukis untuk memudahkan dapatan stabil yang baik. 60 OUM .STABIL TOPIK 5 Rajah 5. Rajah 5. Proses Mereka Bentuk dan Menstruktur Daun kering dikaji dan diteliti. Bentuk daun dilihat dari pelbagai posisi dan rentak sehingga membentuk satu reka bentuk yang menarik dan tidak lagi mengikut ciri daun. Rentak liuk dan binaan daun dibentuk dan garisan-garisan mengikut struktur daun mula disurih. Proses Mencari Rentak atau Era Daun yang Seterusnya Digubah Menjadi Stabil Rentak daun yang dapat dikesan pergerakannya memudahkan untuk menstruktur bentuk dan binaan stabil.8: Evolusi bentuk untuk stabil 2.9: Gayaan dan rentak stabil 3.

OUM 61 . Menstrukur dan Menghasilkan Rentak Apabila penstrukturan dibuat. Menstruktur Dilakukan dengan melihat rentak objek dan aliran bentuk yang mempengaruhinya. Garisan dilukis sepanjang rentak mengikut bentuk. Garisan imbangan simetri dilakar untuk menjadikan bentuk stabil lebih jelas dan menarik.10: Ritma (rentak) dan pergerakan 4.TOPIK 5 STABIL Rajah 5. rentak akan mengikuti bentuk baru sebagaimana yang dirancang. Rajah 5.11: Penstrukturan dan rentak 5.

12: Isi padu stabil 6. Stabil Telah Siap untuk Diperagakan Stabil di atas dibuat menggunakan dawai mata punai dan kertas tisu yang digam menggunakan kanji.STABIL TOPIK 5 Rajah 5. stabil dikeringkan dan seterusnya dicat. Apabila kerja melekatkan kertas tisu selesai.13: Stabil yang telah siap 7. Menentukan Kerangka Bentuk dan Isi Padu (Volume) Bentuk stabil semakin jelas dan membentuk konsep seperti yang dirancang. 62 OUM . Rajah 5.

flora dan fauna.1 Teliti alam sekitar.5 Nyatakan ciri-ciri stabil yang baik dan mantap. Bagaimanakah bentuk-bentuk semula jadi ini dapat dijana untuk penghasilan stabil? Buat inovasi bentuk dan buat improvisasi warna dan tekstura. Apakah kelainan stabil yang ketara jika dibandingkan dengan arca-arca yang lain? Aktiviti 5.TOPIK 5 STABIL Latihan 5.4 Kajian jisim sesuatu stabil dianggap penting untuk menghasilkan stabil yang mantap dan bermakna. Kaji buah-buahan. OUM 63 . Nyatakan ciri-ciri jisim yang perlu dipertimbangkan dalam konteks tersebut? Puncak Tekstura Garisan simetri Garisan imbangan Pedestal Rajah 5.14: Stabil yang telah siap untuk diperagakan Latihan 5.

STABIL TOPIK 5 5.3. Tema: Fauna 3.1 Ekspresi Diri Anda Hasilkan sketsa stabil berasaskan tema yang berikut: 1. Tema: Buah-buahan 2. Tema: Flora 64 OUM . Tema: Karangan laut 4.

Peragaan stabil lebih banyak dibuat di luar. tidak hairanlah mengapa beliau banyak membuat arca daripada besi. Calder banyak dipengaruhi oleh karya Mondrain dan Miro di Paris pada tahun 1930. Berunsur cerita. 4. Contohnya: arca di luar bangunan menggunakan kemasan cat alas. 6. Stabil berbentuk realis dan abstrak. Berasaskan latar beliau sebagai jurutera. kertas lukisan. GLOSARI Abstrak – Mujarad. Kedua-dua belah sama. Contoh. Mobail Naratif Pedestal Realis Satah Simetri – – – – – – OUM 65 . figura manusia dan binatang. Tapak arca atau tugu. Ia diasaskan oleh Alexander Calder pada tahun 1932. alat senjata. 7. barang-barang domestik rumah.TOPIK 5 STABIL RUMUSAN 1. Inilah yang menjadikan identiti atau ikutan pengarca stabil. 9. Pedestal diperlukan untuk membentuk konsep stabil yang lebih mantap. Seterusnya dilengkapkan dengan bahan yang sesuai dengan konsep arca. 5. 2. Stabil boleh dihasilkan menggunakan pelbagai alat dan bahan yang hampir sama dengan arca-arca yang lain. Stabil perlukan simetri yang baik. cat kilat dan krom. Permukaan yang rata. Amerika Syarikat. Beliau mendapat pendidikan formal di Philadelphia. Stabil perlukan ruang dan persekitaran. Maujud. niskala – tidak dapat dilihat atau dirasa dengan pancaindera. Justeru itu stabil boleh bersifat simetri tulen dan tidak tulen. pengkesahan. Kemasan stabil berkaitan dengan kesesuaian peragaan. Struktur diperlukan sebagai kerangka stabil. 3. seimbang. Kebanyakan arca Calder bersaiz besar dan menggunakan warna terang. kenyataan. Arca gantung yang boleh bergerak atau berfungsi. Kebanyakan stabil realis mengambil imej daripada bentuk alam semula jadi seperti buah-buahan. 8.

plywood. gam dan kertas tisu.STABIL TOPIK 5 UJIAN 1 Hasilkan sebuah stabil menggunakan kotak mancis. Tunjukkan bagaimana proses ini boleh ditunjukkan secara jelas sehingga terbentuknya stabil. UJIAN 2 Mengapakah simenfero menjadi popular mutakhir ini untuk menghasilkan stabil? Apakah hujah anda yang mengatakan bahawa simenfero melibatkan reka bentuk yang kukuh tetapi murah? 66 OUM .

mobail disepadukan dengan mesin dan jentera yang boleh bergerak melalui kawalan secara manual atau automatik dan terhasillah mobail kinetik. Ia diperkenalkan pada awal tahun 1930-an. 3. Arca sedemikian dinamakan sebagai mobail. OBJEKTIF Di akhir pelajaran ini pelajar dapat: 1. ombak yang berdeburan menjadi sebahagian ciri mobail kinetik yang menjadi perhatian pengarca. Suatu kehebatan Calder dalam penghasilan mobail ini ialah elemen geometri yang diadaptasi berasaskan kepingan logam industri dan disusun secara sekuen untuk menghasilkan suatu urutan yang terancang dan teraputik. Calder telah menghasilkan monumen di tempat umum dan menjadi perangsang kepada seniman untuk mereka bentuk yang yang lebih menarik dan canggih. memahami konsep mobail dan konsep peragaannya. memahami dan membezakan arca mobail dengan arca yang lain. mobail dibina melalui pemahaman konstruktivisme dan teori kecerdasan pelbagai. Arca mobail dipelopori oleh Alexander Calder (1898. Mobail kinetik yang diberi tajuk Flamingo (1974). Arca mobail yang sifatnya boleh bergerak digelar juga sebagai mobail kinetik. mobail boleh membentuk suatu fenomena baru di ruang udara dan bahagian atas bangunan. Apabila dunia inginkan perubahan. beburung yang berterbangan dan serangga yang berdesir. Idea wau yang berdengung di udara. unggas berterbangan. pokok. dan mengaplikasikan pemahaman mobail kepada sketsa dan penghasilan mobail.TOPIK 6 MOBAIL TOPIK 6 PENGENALAN MOBAIL Ketika pengarca mencari satu konsep baru dan tersendiri. 5. 2. Myxomatose (1953) dan Pisson Volant mengadaptasikan bunyi dedaunan. 4.1976) iaitu seorang pengarca dan jurutera Amerika Syarikat. gunung dan pulau. OUM 67 . muncullah idea untuk mengapungkan atau menggunakan ruang atas udara sebagai kaedah menampilkan dalam peragaan arca yang seterusnya diterima sebagai karya seni.

1957 68 OUM . 1939 Rajah 6. Trap and Fish Tail.1: Mobail karya Alexander Calder.MOBAIL TOPIK 6 Rajah 6.2: Alexander Calder Myxomatose (1953) Rajah 6.3: Alexander Calder: Poisson Volant.

Playar . Gerudi eletrik + Pelbagai jenis mata gerudi 1.1 ALAT DAN MEDIA Alatan 7. Alat pengimpal termasuk bahan pematri. Apakah kekangan-kekangan yang mungkin anda tempohi dalam proses penghasilan mobail tersebut? OUM 69 .1 Merujuk kepada alam sekitar. Pemotong besi – gergaji besi elektrik 6. Ragum .ragum apit . senaraikan bahan-bahan yang boleh anda dijadikan arca mobail.1.ragum meja 2.1 6.gergaji besi Rajah 6.TOPIK 6 MOBAIL 6.1 PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN MOBAIL 4.besi dan bar besi 3.2. Gunting dawai/zing .playar pengapit 6.1 Bagaimanakah faktor pesekitaran boleh dijadikan sebagai rujukan utama di dalam menjalankan aktiviti mobail di tempat anda bertugas? Latihan 6.playar pemotong .playar muncung .4: Penggunaan alatan untuk menghasilkan mobail Aktiviti 6. Tukul besi Tukul kayu Ganden kayu Tukul kepala muncung 5. kepingan logam.

pahat mata lengkung. thinner. angkup dalam. ragum meja dan pengalas untuk kerja mengetuk. pahat ukir. gergaji jig. Ganden besi. Pelbagai jenis pahat: pahat mata bulat. scrapper. sarung tangan kulit.1. rod besi. tukul kepala dempak dan lonjong. span. playar pengapit.2 Alatan Untuk Menghasilkan Mobail Gerudi dan mata gerudi. pahat penebuk. playar pemotong dan playar pengepit. ganden logam. sesiku sudut. berus keluli. Angkup luar. kertas pasir. gam gajah. berus gigi.MOBAIL TOPIK 6 6. pahat mata rata. 70 OUM . batu asah. spanar hidup kecil dan besar. berus dawai.

5: Penggunaan bahan untuk menghasilkan mobail Rajah 6. Dawai Tali tangsi 3. Kepingan tembaga Kepingan timah. Cermin/ kepingan kaca 5.3 Media Mobail 7.1.7: Mobail berasaskan pelbagai bahan OUM 71 . Bahan buangan dari ciptaan manusia 1. Fiber glass 8. Kepingan plastik/perspek PENGGUNAAN BAHAN/ MEDIA UNTUK MENGHASILKAN MOBAIL 2. 4.6: Mobail berasaskan sumi Rajah 6. Tanah liat/kepingan tembikar 9.TOPIK 6 MOBAIL 6. Kertas tebal/ Straw board. zink Rajah 6. loyang 6. Aluminiam/ kepingan aluminium.

MOBAIL

TOPIK 6

6.1.4

Media untuk Menghasilkan Mobail

Kepingan logam mengikut jenis dan bungkah keluli serta ketulan besi yang boleh dijadikan sebagai asas untuk pembentukan mobail.

Kepingan perspek dan kepingan plastik yang menjadi pilihan utama pengarca mobail kerana sifatnya yang ringan dan tahan lasak. Ia digabungkan dengan media lain termasuk penggunaan cat untuk mendapatkan penampilan yang bermakna dan mapan.

Pelbagai kertas untuk dijadikan mobail. Kertas tebal seperti maounting board, straw board, hard-board, kertas conqueror, box-board yang boleh dimplimentasikan di bahagian ruang dalam bangunan.

Latihan 6.2
Jika tema dan subjek mobail yang akan dihasilkan berasaskan karangan laut, apakah alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan mobail tersebut?

72

OUM

TOPIK 6

MOBAIL

6.1.5

Bagaimana Proses Mobail Dihasilkan?

Menggunakan skru, bol dan nat Jahitan Kimpalan

Proses Mobail
Ikatan Gam plastik

Tanggam

Rajah 6.8: Bahan yang digunakan untuk membentuk mobail

6.1.6

Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Mobail

Mobail direka bentuk melalui perancangan yang jitu dan teliti. Perancangan ini dilakukan dengan mengambil kira pelbagai kesesuaian alat dan bahan, tema dan subjek serta olahan idea yang berpandukan kepada asas seni dan prinsip seni reka. Perkara-perkara berikut menjadi perhatian utama di dalam penghasilan mobail; x x Menentukan subjek dan tema – Subjek dan tema ini mungkin berkaitan dengan isuisu semasa, kritikan, sindiran, saranan dan nukilan pengarca. Menentukan alat dan media – Setelah subjek dan tema di atas di pilih, perancangan pemilihan alat dan bahan menjadi kriteria yang penting. Pemilihan alat dan bahan mengambil kira keberkesanan dan relevannya hal subjek yang ingin diutarakan. Ciriciri bahan yang dipilih seharusnya tahan lama dan lasak kepenggunaannya. Bahan yang tidak lasak, mudah pecah, mudah rosak tidak wajar diaplikasikan dalam penghasilan mobail. Membuat tumbnail-print (membuat lakaran-lakaran kecil). Apakah pentingnya thumbnail-print? Sebelum sesuatu mobail dihasilkan, kita seharusnya melobi gagasan-gasasan dan pengideaan melalui konsep trial and error. Sketsa-sketsa mengenai hal subjek dan tema yang ingin dinukilkan seharusnya dihasilkan atau diperbanyakkan dapatannya. Daripada sejumlah besar sketsa ini tentunya ada yang mantap dan hebat yang tentunya pilihan yang sedemikian inilah yang dipilih.

x

OUM

73

MOBAIL

TOPIK 6

x

Memilih salah satu lakaran yang terbaik – Pilih lakaran atau sketsa yang baik. Ciri baik dalam kriteria pemilihan ini berkaitan dengan penampilan asas seni reka yang mantap dan berketrampilan. Kemampuan menterjemah lakaran kepada mobail yang sebenar juga menjadi kriteria penting dalam pemilihan lakaran tersebut. Memperinci lakaran – Setelah memilih lakaran yang terbaik, fikirkanlah untuk memperkemaskan lagi reka bentuknya. Ia mengambil kira bahan, alat, tema, tempat peragaan dan konsep keseluruhan termasuk estetika dan etika dari mobail yang akan dihasilkan nanti. Membuat karya/mobail – Buat kerangka dalam dan luar. Fikirkan aspek ruang, saiz mobail, keteguhan dan kesesuaian kerangka dengan dapatan. Kesemuanya diselaraskan dengan bahan dan alatan, kos pembinaan dan masa yang diperlukan.

x

x

6.1.7

Proses Membentuk Mobail

Setelah penyediaan lakaran idea selesai proses berikut merupakan urutan penghasilan mobail.

1. Membuat model kecil atau prototaip

4. Kemasan dan peragaan/ persembahan

PROSES
MEMBENTUK

MOBAIL

2. Membuat kerangka atau struktur

3.Membuat mobail yang sebenar
Rajah 6.9: Proses membentuk mobail

74

OUM

TOPIK 6

MOBAIL

6.2
6.2.1

PERSEMBAHAN HASIL KERJA
Ekspresi Diri

Persembahan hasil kerja yang baik dizahirkan melalui proses artistik yang diekspresikan melalui alat dan bahan, penguasaan unsur seni, prinsip seni dan strukur seni. Ia diolah dengan mengambil pertimbangan-pertimbangan yang paling ideal dan bersistematik. Seterusnya hasilan ini mengambil kira kepada beberapa ciri yang berikut: 1. Bentuk Mobail Menepati Tema dan Tajuk

Tema adalah gambaran mesej yang ingin disampai dan dikongsi oleh pengarca kepada pemerhati. Lazimnya isu-isu semasa menjadi pilihan tema pengarca kerana keselarian isu dan minat pemerhati mengikut faktor semasa. Namun begitu, latar belakang minat pengarca juga boleh menjadi pilihan kerana ekspresi dalaman pengarca yang ingin dikongsi kepada umum. Misalnya, persoalan kepincangan masyarakat, isu agama dan gelagat politik semasa. 2. Bahan Binaan Mobail Sesuai dengan Tujuan Hasilan

Pilihan bahan penting kerana sifat bahan menentukan ketahanan dan kesesuaian mobail yang akan dihasilkan. Seringkali bahan binaan yang tahan lasak dan kuat digunakan untuk mobail di luar. Sebaliknya, bahan-bahan yang kurang lasak di dalam bangunan dan di tempat yang bertutup. Ringkasnya bahan binaan ini boleh diklasifikasikan kepada dua iaitu mobail diluar dan mobail di dalam bangunan atau tempat yang tertutup.

KLASIFIKASI BAHAN MOBAIL

LUAR DAN TERDEDAH x Keluli x Besi x Timah x Tembikar x Aloi x Marmar

DALAM DAN TERTUTUP x Plastik x Kayu x Kertas x Tembikar x Aluminium x Bahan terbuang

Rajah 6.10: Klasifikasi bahan mobail

OUM

75

Mobail perlu mempunyai jangka hayat yang panjang. Tambahan pula kelainan bahan mempunyai cara atau teknik adunan yang berbeza dan kesesuaiannya. untuk penampilan karya yang simple tetapi menarik. Pemerhati ada kemungkinan menyentuh dan mengusik mobail tersebut. Adunan rentak. keunikan dan ketrampilan boleh dihasilkan melalui proses kreativiti yang tinggi.MOBAIL TOPIK 6 3. tetapi juga selamat terhadap pemerhati dan pengunjung. Mobail juga perlu kukuh kerana peragaan diluar seringkali diancam oleh proses pengluluhawaan dan bencana alam. Kepelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik. Jauhi plagiarism dan hasilan klise. Asli. Pastikan ia Kuat. 5 Mengaplikasi Prinsip-prinsip Rekaan seperti Rentak. Harmoni dan Kesatuan yang Menarik Rentak Imbangan Pergerakan Harmoni APLIKASI PRINSIP REKAAN MOBAIL Warna Kontra Rajah 6. Tidak ada ertinya sesuatu mobail yang diperagakan sekadar dalam tempoh waktu yang pendek kerana tidak lasak dan tidak kuat. Unik dan Berketrampilan Keaslian. Imbangan. Tujuannya jelas. Tidak cukup dengan kukuh semata-mata.11: Aplikasi prinsip rekaan mobail 6. Kontra. pergerakan dan kontra bahan diteliti dan dinilai berkali-kali. Warna. Pergerakan. Ia boleh dilakukan dengan melakukan tindakantindakan yang berikut: 76 OUM . Membentuk Suatu Komposisi Gubahan yang Artistik Menyusun atur komposisi bahan penting untuk artistik bahan dan mobail. keliutan dan ketahanan bahan perlu diambil pertimbangan. 4. Kukuh dan Selamat Soal kekuatan.

Daripada beberapa “tumbnail-print” yang dihasilkan. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. lazimnya mobail tidak terlalu “fancy” 5. Pilih satu thumbnail-print yang baik. penelitian dan rumusan pro-aktif Cuba jaya yang tidak kenal erti putus asa. bahan penyudah seperti syelek. Ramalan kepada reka bentuk baru dan bersifat futuristik.12: Kemahiran-kemahiran dalam mengaplikasi alat dan bahan mobail OUM 77 . cat alas. tema dan hal benda (subject-matter). Fikirkan lokasi peragaan dan isu yang ingin ditonjolkan. Konsep ambient perlu dipetimbangkan untuk peragaan yang baik. ruang peragaan dan persekitaran perlu diteliti dan difahami. Bagi tujuan peragaan yang menarik dan berkesan. kaedah menggantung. fikirkan kaedah. Rajah 6. varnish. labuci.2. Bagi tujuan peragaan yang menarik. cat kilat. rancangkan pemilihan alat dan bahan yang berkaitan bertujuan untuk membuat penghasilan mobail mengikut pilihan yang terbaik.TOPIK 6 MOBAIL x x x x x Suatu penampilan yang baru – penemuan melalui percubaan Inovasi atau improvisiasi yang positif Pemerhatian. 3. emulsi. teknik dan tata aturan penggunaan alat dan bahan untuk penghasilan mobail 4. manik boleh diaplikasikan pada mobail. 2.2 Kemahiran Mengaplikasikan Alat. Fikirkan soal kemasan. 6. Namun. perada. Kesesuaian dengan pemilihan bahan dan alat yang dikaitkan dengan tajuk. minyak kayu.

Jika anda bercadang untuk menghasilkan mobail berasaskan alat dan bahan di atas.3 Teliti Rajah 6. apakah jenis mobail yang sesuai dihasilkan? Apakah bahan tambahan yang anda perlukan? 6.14: Mobail daripada pelbagai bahan 78 OUM .13 Latihan 6.MOBAIL TOPIK 6 \ Rajah 6.13 di atas.2.3 Apresiasi Mobail Garisan simetri Karangan laut Batang aluminium Rajah 6.

buat apresiasi seni mengenai karya di atas.5 Mengapakah mobail tidak perlu fancy? Apakah mobail berfungsi yang sering diaplikasi sebagai sambuatan hari perayaan Tahun Baru Cina? OUM 79 . Latihan 6. Alat dan bahan yang sesuai APRESIASI MOBAIL 3. Pilihan reka bentuk berasaskan warna dan padanan imej 1. Tajuk dan tema yang sesuai Rajah 6.15: Apresiasi mobail Rajah 6.16 Latihan 6. Kesesuaian secara keseluruhan 2.4 Mobail diatas dihasilkan oleh Alexander Calder dan diberi tajuk “Antennae with Red and Blue Dots” Berpandukan mobail di atas.TOPIK 6 MOBAIL Apresiasi mobail dilakukan berpandukan empat perkara berikut: 4.

ciplak Alat pengapit 80 OUM . rintangan Aliran kefahaman dalam pembinaan Biasa. common. Bagaimanapun apungan yang baik berkaitan dengan bahan yang ringan. jahitan dan tanggam. cat kilat atau emulsi. Cantuman komponen mobail dibuat secara pateri/ kimpalan. GLOSARI Adaptasi Ambient Fancy Futuristik Gergaji jig Kekangan Konstruktivisme Klise Luluhawa Manual Monumen Plagiarism Ragum Penyesuaian. Mobail dipelopori oleh Alexander Calder (1898. 7. basi Luluh oleh faktor hawa Dilakukan dengan tangan Patung. 4. Peragaan mobail boleh dilakukan di tempat terbuka seperti di padang.1976) iaitu seorang pengarca dan jurutera Amerika Syarikat. Kemasan mobail boleh dilakukan dengan menyapukan bahan penyudah seperti syelek. Konsep mobail dikaitkan dengan objek apungan di udara tetapi mempunyai konsep simetri yang menarik. gam plastik. skrew. imitasi.MOBAIL TOPIK 6 RUMUSAN 1. bangunan peringatan Peniruan. di sekitar Beraneka warna. puncak bangunan dan puncak pokok. berhias Berkaitan masa hadapan Gergaji yang boleh bergerak mengikut kelok-kelok Halangan. tipis dan tahan lama. 5. puncak gunung. 3. Alat dan bahan mempengaruhi bentuk mobail. 2. tanah lapang. Manakala peragaan di tempat tertutup mungkin dilakukan di dalam bangunan. penyerapan Di sekeliling. dalam dewan. 6. antara bangunan dan bilik darjah. varnish. Simetri mobail boleh bersifat tulen atau tidak tulen.

Bagaimanakah reka bentuk ini dipengaruhi oleh faktor alam sekitar dan objek-objek ciptaan Tuhan? OUM 81 . UJIAN 2 Kaji secara teliti reka bentuk mobail.TOPIK 6 MOBAIL UJIAN 1 Apakah yang dimaksudkan mobail kinetik? Bincangkan bagaimana mobail kinetik dihasilkan.

dan memahami konsep model sebagai alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Dengan melihat model tersebut kita menjadi lebih mudah untuk memahami bentuk keseluruhan objek tersebut. 3.MODEL TOPIK 7 TOPIK 7 PENGENALAN MODEL Model dapat digambarkan dengan pandangan dua dimensi (2D) tetapi pada pandangan ini hanya beberapa bahagian sahaja yang dapat ditunjukkan tetapi dengan pandangan 3D setiap penjuru sesuatu objek dapat di lihat dan dapat diketahui jika terdapat error pada sesuatu bahagian tersebut. 7. 7. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat: 1.1 DEFINISI Pengertian model adalah diertikan sebagai pengembaran sesuatu sehingga kita menjadi lebih jelas memahaminya. memahami dan dapat memilih bahan-bahan yang sesuai untuk penyediaan membuat model. 2. Dengan melihat model tersebut kita menjadi lebih mudah untuk memahami bentuk keseluruhan objek tersebut. Sebagai contoh gambaran tiga dimensi (3D) bagi sesuatu objek. Model statik adalah model yang dibuat hanya untuk gambaran tetap yang tidak bolah berubah. Model kawasan merupakan suatu bentuk ilustrasi yang menunjukkan satu kawasan yang dibuat dalam bentuk 3D yang sederhana. mengetahui apa yang dimaksudkan dengan model dan fungsinya.1.1 x x x x x x x x Alat dan Media Mountinbord Polystrin Gam serbaguna Pisau Gunting Warna Kertas warna Span bunga 82 OUM . Model Dinamik adalah model yang dibuat mengikut kesesuaian bentuk yang boleh diubah pergerakan mengikut kehendak.

ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis model yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis-jenis bahan).2. kereta bangunan dan sebagainya. Model yang akan dihasilkan bergantung kepada jenisnya seperti model rumah.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesebuah model. 7. OUM 83 .2.2.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat model. Setiap model yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya.1 APLIKASI ALAT.2 7.TOPIK 7 MODEL x x Simen harder Kertas pasir Teknik x x x x x Cantuman Luakkan Gam Kimpalan Acuan 7. 7. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Idea Merupakan proses awal bagi menentukan jenis model yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dipersetujui. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahanan model tersebut. Teknik yang digunakan berbeza-beza bergantung kepada jenis model yang akan dihasilkan.

MODEL TOPIK 7 7.3 PERSEMBAHAN HASIL KERJA ATAU PROSES PENGHASILAN MODEL 84 OUM .

TOPIK 7 MODEL OUM 85 .

MODEL TOPIK 7 86 OUM .

TOPIK 7 MODEL OUM 87 .

MODEL TOPIK 7 88 OUM .

OUM 89 . 6. 2. warna. Tajuk dan tema yang sesuai serta menepati. imbangan dan kesatuan yang menarik. 5. kontra. 5. Penampilan model yang kontemporari akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan bentuk-bentuk model yang bersesuaian dengan keadaan semasa. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pereka. Mempunyai daya tarikan semasa dipamerkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti pergerakan. Model menepati tema dan tajuk. 3. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan dengan keadaan semasa dan boleh diperolehi dengan mudah serta kos yang rendah. warna dan padanan imej mengikut tema dan kesesuaian semasa.TOPIK 7 MODEL 7.2 Apresiasi Dengan berpandukan model yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses penghasilan model 1. 4. 3. RUMUSAN Proses membentuk dan membuat model merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian bentuk model tersebut.4. Pilihan reka bentuk.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan atau hasilan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. 7. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap bentuk model yang akan dipersembahkan. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat model.4. 2. membentuk suatu gubahan yang menarik serta dapat memberi penjelasan yang tepat.4 7. Kesesuaian secara keseluruhan. Proses stailisasi dan penambahbaikan agar bersesuaian dengan keadaan semasa. Model yang dihasilkan perlu diberi penekanan dari aspek ketahanan dan keselamatan. 4.

Pengubahsuaian menarik.MODEL TOPIK 7 GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif – – – – Warna serbuk. Kerangka idea. Penghargaan. Luahan idea/perasaan/senteman. kepada yang lebih baik dan Imaginasi Kontemporari – – UJIAN 1 Dalam proses penyediaan model. 90 OUM . UJIAN 2 Penampilan hasil kerja yang baik dan cemerlang perlu mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Masa kini. nyatakan dan huraikan ciri-ciri yang tersebut. nyatakan dan huraikan prinsip-prinsip rekaan yang perlu diterapkan.

memahami bahawa boneka dihasilkan melalui berbagai teknik dan kaedah. dan mengetahui teknik-teknik mempersembahkannya. Boneka dihasilkan dengan mencantumkan pelbagai bentuk untuk menghasilkan objek boneka.TOPIK 8 BONEKA TOPIK 8 PENGENALAN BONEKA Boneka adalah sejenis hasil kerja tangan yang berbentuk permainan. Boneka tangan boleh dikatakan jenis yang popular sekali di sekolah dan jenis yang ringkas ini boleh dibuat oleh kanak-kanak. 3. Boneka boleh menghidupkan watak ciptaan seperti haiwan dan benda-benda lain. 1. Boneka juga memberi kesedaran imbangan.2. OUM 91 . untuk menghasilkan boneka dan cara 8. memahami dan mengetahui jenis-jenis boneka. Boneka merupakan suatu punca yang baik untuk menimbulkan kuasa imaginasi kanak-kanak. MEDIA DAN TEKNIK Jenis-jenis Boneka Boneka Piring Kertas Boneka ini diperbuat daripada piring kertas dan boleh dibeli di kedai.2 8. dan ia memberikan peluang untuk mencipta suatu alam khayalan. 8. harmoni dan kadar banding dalam proses binaan dan membentuk.1 1.1 DEFINISI Boneka adalah sejenis permainan anak-anakan. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat. APLIKASI ALAT. Ia dibentuk dalam dua atau tiga dimensi. 2. sesuai untuk kanakkanak peringkat rendah.

Gunting dan lubangkan di tengah-tengah kain belacu atau kain reja. Masukkan bilah kayu ke dalam lubang kain dan lekatkan lehernya dari dalam kain dengan menggunakan pita litup. potong jalur-jalur kertas berwarna dan lurutkannya dengan pisau tumpul dan tampalkan pada tepi piring sebagai rambut.Kemudian dengan menggunakan pita litup. Untuk membuat rambut kerinting. lekatkan bilah kayu di belakang piring.1: Boneka piring kertas Alat dan Bahan x x x x x x x x Piring kertas Dawai halus Pelekat Gunting Kayu atau buluh Kain reja (perca) Tali Pita litup Cara Membuatnya Lukiskan satu muka di atas piring kertas dengan menggunakan dakwat.BONEKA TOPIK 8 Rajah 8. 92 OUM .

Boneka Polistirena Polistirena yang berbagai-bagai bentuk boleh digunakan untuk membuat boneka. Rajah 8. Kayu buluh/rot kayu Pensil Gam Kertas pasir Gunting Pita litup Pisau Berus gam Warna tempera OUM 93 .2: Boneka polisterina Alat dan Bahan x x x x x x x x x x Polistirena. Bekas alat-alat elektrik sesuai untuk membentuk boneka ringkas dan ia boleh dibuat dengan mudah.TOPIK 8 BONEKA 2.

Boneka Beg Kertas Beg kertas boleh digunakan untuk membuat topeng atau boneka. Dawai kokot Dua beg kertas Pita litup Rot kayu Kertas tisu lembut 94 OUM .3: Boneka beg kertas Bahan-bahan dan Alat x x x x x x x x x Gunting. Kemudian tampalkan telinga pada tepi kotak. Gunakan sebatang kayu buluh sebagai tangkai. Bola polistirena boleh digunakan untuk membuat boneka tangan 3. Kertas berwarna Gam kanji Cat air atau krayon. Rajah 8. hidung dan mulutnya dengan sebatang pensil.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuatnya Korek mata. Ia sangat sesuai untuk kanak-kanak kerana ia mudah dibuat.

4. Bina ciri-ciri muka dengan menggunakan kertas tisu lembut.TOPIK 8 BONEKA Cara Membuatnya Gumpalkan surat khabar pada hujung rot kayu dan lekatkan gumpalan itu dengan menggunakan dawai kokot. Warnakan muka boneka dengan menggunakan cat air. Boneka Silinder Boneka silinder adalah boneka yang mudah dibuat dan juga menarik. Buat rekaan baju dengan menggunakan kain reja.Masukkan gumpalan surat khabar tersebut ke dalam beg kertas. Rajah 8. Sapukan gam seluruh permukaan hadapan untuk membentuk muka.4: Boneka silinder Alatan dan Bahan-bahan x x x x x x x x Kertas warna Pollistirena Penutup botol Gabus Pisau Tali Gunting Gam OUM 95 . Ikat leher beg kertas dengan menggunakan pita litup Ratakan bucu beg kertas tersebut.

maka bahan-bahan moden terpaksa dicari dan diperkenalkan sebagai bahan menggantikan buatan cara tradisional di atas. Stapel atau lekatkan tepinya dengan kanji supaya ia sentiasa berbentuk silinder. Manakala sifat watak penjahat digambarkan dengan mata yang besar. Gulungkan kertas tebal ini supaya berbentuk silinder. hidung yang besar. Boneka Wayang Kulit Boneka wayang kulit direka secara tradisional dari kulit kerbau. Setelah membuat bentuk asasnya. Bahan-bahan yang digunakan sebagai pengganti yang mudah diperolehi ialah filem pancaran – X yang terpakai. Disebabkan kulit kerbau sangat sukar didapati. Adalah wajar sesebuah boneka sengaja dilebih-lebihkan sifatnya bagi menambahkan wataknya dengan lebih jelas. Kebiasaannya watak seorang hero digambarkan dengan sifat muka yang kacak dan hidung yang mancung. Apabila sudah menentukan jenis boneka yang hendak dibuat maka bolehlah mula memotong bahan-bahan yang hendak ditampal pada silinder tersebut untuk permukaan mukanya. Apabila kita memasukkan jari ke dalam tiub kecil itu. perut yang buncit dan dicat dengan warna yang garang. Permainan wayang kulit dipercayai satu permainan yang pertama mencipta kesenian gerak dan tampak seolah-olah hidup jika ia dilakunkan dengan baik. Ini ialah asas kepala boneka.5: Boneka wayang kulit 96 OUM . Untuk menyediakan boneka itu. kita perlu membuat satu tiub kecil dari kad manila dan lekatkan pada bahagian dalam boneka itu.. 5. Rajah 8. Proses untuk membuat boneka wayang kulit tidak begitu rumit dan bahan-bahanya senang diperolehi.50 cm.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuat Potong sekeping kad manila yang berukuran 20 cm x 27. kita akan dapat mengendalikan boneka itu dengan sempurna. Untuk makluman dalam lakonan wayang ia merupakan satu siri dari siri-siri kartun. kepingan plastik yang tebal dan kertas bod.5 cm atau 25 cm x 40. kita boleh menentukan apa jenis watak yang hendak dibentuk dari silinder masing-masing.

6: Boneka sarung tangan OUM 97 . Kertas pasir Tukul Seketul kayu Newsprint Gunting Pemotong NT Penebuk mata bulat Gam yang kuat Cat tempera atau cat minyak Boneka Sarung Tangan Boneka ini merupakan jenis boneka yang paling mudah dibuat. Oleh kerana bahagian kepala merupakan bahagian yang paling penting. bahagian pakaian. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. ia mempunyai bahagian kepala. Rajah 8.TOPIK 8 BONEKA Alatan dan Bahan-bahan yang Diperlukan x x x x x x x x x 6. Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas di mana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditontoni dengan bahagian badan dan kepala sahaja.

3. Terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. ini garisan pengguntingan. 3. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. 7. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Idea Merupakan proses awal bagi menentukan jenis boneka yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahagian jenis-jenis boneka. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis boneka yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis-jenis boneka).3 8.BONEKA TOPIK 8 Alat dan Bahan x x x x x x Kain belacu/sarung tangan Pensil Gunting Jarum Benang jahit dan benang bulu Berus cat Cara Membuatnya 1. 8.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu boneka. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan.3. Catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki. Pembentukan watak-watak juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar boneka yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton. 8. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahan boneka tersebut.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat boneka. Boneka yang telah siap sedia untuk dilakonkan. 5. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. 6. 8. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya.3. Setiap boneka yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenis- 98 OUM . 4. 2. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya.1 APLIKASI ALAT. Gunting mengikut garisan pengguntingan. Lipat kain belacu sekali.

Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis boneka yang akan dihasilkan. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik.TOPIK 8 BONEKA jenis boneka). Tajuk dan tema yang sesuai. kontra. 3. 8. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis boneka. 2. 6. pastikan ia tahan dan selamat. pergerakan. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan. 2. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat boneka. 4. menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak. 8. Proses stailisasi .4 8.4.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. RUMUSAN Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. Watak menepati tema dan tajuk. imbangan dan kesatuan yang menarik. Boneka yang dihasilkan.5 APRESIASI Dengan berpandukan boneka yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat boneka 1. 5. Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. warna. 5. membentuk suatu gubahan yang menarik. 4. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. OUM 99 . Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. 3. Kesesuaian secara keseluruhan.

Kerangka idea. Pengubahsuaian menarik. Masa kini. Penghargaan. Luahan idea/perasaan/senteman. warna. UJIAN 2 Apresiasi adalah proses menilai dan melihat hasil karya yang telah dihasilkan.BONEKA TOPIK 8 GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari – – – – – – Warna serbuk. kontra. 100 OUM . imbangan dan kesatuan dalam penghasilan boneka. dalam melihat karya yang telah dihasilkan bincangkan aspek-aspek yang perlu diambil kira dalam proses apresiasi. kepada yang lebih baik dan UJIAN 1 Bincangkan kepentingan penerapan Prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. pergerakan.

Ia dibentuk dalam dua atau tiga dimensi. Boneka merupakan suatu punca yang baik untuk menimbulkan kuasa imaginasi kanak-kanak. Boneka tangan boleh dikatakan jenis yang popular sekali di sekolah dan jenis yang ringkas ini boleh dibuat oleh kanak-kanak.1 DEFINISI Boneka adalah sejenis permainan anak-anakan. 2. 8. memahami bahawa boneka dihasilkan melalui berbagai teknik dan kaedah.1 1. dan ia memberikan peluang untuk mencipta suatu alam khayalan. OUM 91 . APLIKASI ALAT. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat. harmoni dan kadar banding dalam proses binaan dan membentuk.TOPIK 8 BONEKA TOPIK 8 PENGENALAN BONEKA Boneka adalah sejenis hasil kerja tangan yang berbentuk permainan. Boneka juga memberi kesedaran imbangan. sesuai untuk kanakkanak peringkat rendah. untuk menghasilkan boneka dan cara 8.2.2 8. Boneka dihasilkan dengan mencantumkan pelbagai bentuk untuk menghasilkan objek boneka. 3. memahami dan mengetahui jenis-jenis boneka. Boneka boleh menghidupkan watak ciptaan seperti haiwan dan benda-benda lain. dan mengetahui teknik-teknik mempersembahkannya. MEDIA DAN TEKNIK Jenis-jenis Boneka Boneka Piring Kertas Boneka ini diperbuat daripada piring kertas dan boleh dibeli di kedai. 1.

Untuk membuat rambut kerinting.1: Boneka piring kertas Alat dan Bahan x x x x x x x x Piring kertas Dawai halus Pelekat Gunting Kayu atau buluh Kain reja (perca) Tali Pita litup Cara Membuatnya Lukiskan satu muka di atas piring kertas dengan menggunakan dakwat. lekatkan bilah kayu di belakang piring.BONEKA TOPIK 8 Rajah 8.Kemudian dengan menggunakan pita litup. Masukkan bilah kayu ke dalam lubang kain dan lekatkan lehernya dari dalam kain dengan menggunakan pita litup. Gunting dan lubangkan di tengah-tengah kain belacu atau kain reja. potong jalur-jalur kertas berwarna dan lurutkannya dengan pisau tumpul dan tampalkan pada tepi piring sebagai rambut. 92 OUM .

Kayu buluh/rot kayu Pensil Gam Kertas pasir Gunting Pita litup Pisau Berus gam Warna tempera OUM 93 . Boneka Polistirena Polistirena yang berbagai-bagai bentuk boleh digunakan untuk membuat boneka.2: Boneka polisterina Alat dan Bahan x x x x x x x x x x Polistirena. Bekas alat-alat elektrik sesuai untuk membentuk boneka ringkas dan ia boleh dibuat dengan mudah.TOPIK 8 BONEKA 2. Rajah 8.

Kertas berwarna Gam kanji Cat air atau krayon. Boneka Beg Kertas Beg kertas boleh digunakan untuk membuat topeng atau boneka.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuatnya Korek mata. Kemudian tampalkan telinga pada tepi kotak.3: Boneka beg kertas Bahan-bahan dan Alat x x x x x x x x x Gunting. Rajah 8. hidung dan mulutnya dengan sebatang pensil. Ia sangat sesuai untuk kanak-kanak kerana ia mudah dibuat. Dawai kokot Dua beg kertas Pita litup Rot kayu Kertas tisu lembut 94 OUM . Gunakan sebatang kayu buluh sebagai tangkai. Bola polistirena boleh digunakan untuk membuat boneka tangan 3.

Bina ciri-ciri muka dengan menggunakan kertas tisu lembut. 4. Boneka Silinder Boneka silinder adalah boneka yang mudah dibuat dan juga menarik. Rajah 8. Sapukan gam seluruh permukaan hadapan untuk membentuk muka. Warnakan muka boneka dengan menggunakan cat air. Ikat leher beg kertas dengan menggunakan pita litup Ratakan bucu beg kertas tersebut.TOPIK 8 BONEKA Cara Membuatnya Gumpalkan surat khabar pada hujung rot kayu dan lekatkan gumpalan itu dengan menggunakan dawai kokot.Masukkan gumpalan surat khabar tersebut ke dalam beg kertas. Buat rekaan baju dengan menggunakan kain reja.4: Boneka silinder Alatan dan Bahan-bahan x x x x x x x x Kertas warna Pollistirena Penutup botol Gabus Pisau Tali Gunting Gam OUM 95 .

Disebabkan kulit kerbau sangat sukar didapati. kita boleh menentukan apa jenis watak yang hendak dibentuk dari silinder masing-masing. Bahan-bahan yang digunakan sebagai pengganti yang mudah diperolehi ialah filem pancaran – X yang terpakai. perut yang buncit dan dicat dengan warna yang garang. Untuk menyediakan boneka itu. Boneka Wayang Kulit Boneka wayang kulit direka secara tradisional dari kulit kerbau. Proses untuk membuat boneka wayang kulit tidak begitu rumit dan bahan-bahanya senang diperolehi. Apabila kita memasukkan jari ke dalam tiub kecil itu. Untuk makluman dalam lakonan wayang ia merupakan satu siri dari siri-siri kartun.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuat Potong sekeping kad manila yang berukuran 20 cm x 27..50 cm. kita perlu membuat satu tiub kecil dari kad manila dan lekatkan pada bahagian dalam boneka itu. Ini ialah asas kepala boneka. Rajah 8. Stapel atau lekatkan tepinya dengan kanji supaya ia sentiasa berbentuk silinder. hidung yang besar. Apabila sudah menentukan jenis boneka yang hendak dibuat maka bolehlah mula memotong bahan-bahan yang hendak ditampal pada silinder tersebut untuk permukaan mukanya.5 cm atau 25 cm x 40. Setelah membuat bentuk asasnya. Adalah wajar sesebuah boneka sengaja dilebih-lebihkan sifatnya bagi menambahkan wataknya dengan lebih jelas. Kebiasaannya watak seorang hero digambarkan dengan sifat muka yang kacak dan hidung yang mancung. Gulungkan kertas tebal ini supaya berbentuk silinder.5: Boneka wayang kulit 96 OUM . Permainan wayang kulit dipercayai satu permainan yang pertama mencipta kesenian gerak dan tampak seolah-olah hidup jika ia dilakunkan dengan baik. kita akan dapat mengendalikan boneka itu dengan sempurna. Manakala sifat watak penjahat digambarkan dengan mata yang besar. kepingan plastik yang tebal dan kertas bod. 5. maka bahan-bahan moden terpaksa dicari dan diperkenalkan sebagai bahan menggantikan buatan cara tradisional di atas.

6: Boneka sarung tangan OUM 97 . bahagian pakaian. Kertas pasir Tukul Seketul kayu Newsprint Gunting Pemotong NT Penebuk mata bulat Gam yang kuat Cat tempera atau cat minyak Boneka Sarung Tangan Boneka ini merupakan jenis boneka yang paling mudah dibuat. Oleh kerana bahagian kepala merupakan bahagian yang paling penting. Rajah 8.TOPIK 8 BONEKA Alatan dan Bahan-bahan yang Diperlukan x x x x x x x x x 6. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas di mana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditontoni dengan bahagian badan dan kepala sahaja. ia mempunyai bahagian kepala.

MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Idea Merupakan proses awal bagi menentukan jenis boneka yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahagian jenis-jenis boneka. ini garisan pengguntingan. Setiap boneka yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenis- 98 OUM .BONEKA TOPIK 8 Alat dan Bahan x x x x x x Kain belacu/sarung tangan Pensil Gunting Jarum Benang jahit dan benang bulu Berus cat Cara Membuatnya 1. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahan boneka tersebut. 8. 2.3. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. Lipat kain belacu sekali. 5. 8.3 8. Terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. Catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki. 8. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu.3. Gunting mengikut garisan pengguntingan.1 APLIKASI ALAT.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat boneka. 4.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu boneka.3. 3. Pembentukan watak-watak juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar boneka yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton. 7. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. Boneka yang telah siap sedia untuk dilakonkan. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis boneka yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis-jenis boneka). 6.

6.4 8. Proses stailisasi . Tajuk dan tema yang sesuai. 3. OUM 99 .4. menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak. Boneka yang dihasilkan. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat boneka. 2. 8. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis boneka yang akan dihasilkan. kontra. 3. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita.TOPIK 8 BONEKA jenis boneka). Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis boneka. membentuk suatu gubahan yang menarik. 2. RUMUSAN Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. warna. pergerakan. 4. pastikan ia tahan dan selamat. Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. 5. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. imbangan dan kesatuan yang menarik. Kesesuaian secara keseluruhan. 8. Watak menepati tema dan tajuk. 4.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1.5 APRESIASI Dengan berpandukan boneka yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat boneka 1. 5. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan.

kepada yang lebih baik dan UJIAN 1 Bincangkan kepentingan penerapan Prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. pergerakan. Pengubahsuaian menarik. Masa kini. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan boneka. Penghargaan. warna. Kerangka idea. 100 OUM . kontra. Luahan idea/perasaan/senteman. dalam melihat karya yang telah dihasilkan bincangkan aspek-aspek yang perlu diambil kira dalam proses apresiasi. UJIAN 2 Apresiasi adalah proses menilai dan melihat hasil karya yang telah dihasilkan.BONEKA TOPIK 8 GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari – – – – – – Warna serbuk.

tarian dan juga istiadat-istiadat pemujaan.TOPIK 9 TOPENG 101 TOPIK 9 PENGENALAN TOPENG Topeng adalah suatu alat yang menutupi muka. Kecamatan. 2. kemudian kerana gejala bahasa yang disebut formatif form (pembentukan kata) kata “tup” ditambah dengan kata “eng” yang kemudian menjadi “tupeng”. 9. Topeng juga dijadikan sebagai alat perhiasan di rumah. topeng juga digunakan di dalam persembahan drama. 3. mengetahui apa yang dimaksudkan dengan model dan fungsinya. Misalnya seorang yang menderita kerana luka. Fungsi Topeng Topeng sebagai lambang nenek moyang – Digunakan semasa upacara memperingati keturunan “Ratu Gede Pancering Jaga” atau “Hyang Datonda” penguasa dunia yang dipercayai oleh masyarakat Truyan di Danau Batur. Ada juga topeng dijadikan sebagai identiti seseorang dan juga ahli kumpulan. Topeng sebagai pelengkap upacara – Tarian topeng ini termasuk dalam tarian Bebali yang berfungsi sebagai pengiring dalam upacara yang dikenali sebagai Panca 2. OUM 101 . 3. 9. Tupeng kemudian mengalami bebera perubahan sehingga menjadi topeng.1. apabila lukanya telah sembuh maka terdapat satu lapisan yang menutupiluka tersebut yang kemudian akan terlepas dengan sendirinya. Di Bali istilah topeng diertikan sebagai “Partapukan” yang membawa erti suatu lapisan yang menutupi. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat: 1. Sukawati dan Gianyar. Tarian ini dinamakan Tarian Topeng Widyadari dan selalu ditarikan oleh masyarakat di Desa Ketewel.1 DEFINISI Kata topeng berasal dari kata “tup” yang bererti tutup. memahami dan dapat memilih bahan-bahan yang sesuai untuk penyediaan membuat model. dan memahami konsep model sebagai alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Topeng sebagai simbol dewa-dewi – Ditarikan oleh gadis-gadis yang belum cukup umur.1 1.

permata untuk hiasan. 5. 6.1. 3. kulit kambing. warna-warna tradisional. pahat pelbagai jenis. kertas tebal. gerudi pelbagai jenis. memberi pengajaran dan peringatan tentang asal-usul keturunan. Topeng sebagai penyingkap sejarah – Ianya bersifat hiburan dan dalam tarian ini banyak menceritakan kisah sejarah dahulu. 9. kapak. berus lukisan pelbagai jenis.1. Tarian topeng ini dipentaskan pada waktu upacara ddan dilaksanakan dengan tujuan supaya upacara berlangsung dengan selamat dan mendapat berkat. 4. tanah liat. begitu juga dapat mengenal tokoh-tokoh. pisau. tukul. 1. warna batik. Teknik luakan dan ukiran – sesuai menggunakan media kayu dan tanah liat. pensil. Topeng sebagai hiburan – Pementasan topeng juga dapat berfungsi sebagai hiburan terutama memalui dialog-dialognya yang bersifat humor akan mengundang gelak ketawa penonton.3 Teknik Proses penyediaan topeng menggunakan pelbagai teknik mengikut media yang digunakan. agama.2 Alat dan Media Alat Gergaji. Pengetuk kayu. benang bulu. Topeng sebagai Media Pendidikan – Pementasan topeng dapat berfungsi sebagai media pendidikan di mana pelajar dapat mempelajari teknik membuat dan memainkannya. 9. seni dan budaya masyarakat setempat. bahasa dan sebagainya serta boleh ditontoni oleh sesiapa sahaja. kulit lembu. perada. Teknik tampalan – sesuai mengunakan media kertas. Media Kayu. 102 OUM . Teknik tebuk – sesuai menggunakan media kulit haiwan. kulit kerbau.102 TOPENG TOPIK 9 Yadya. 2. daerah.

2 :Topeng muka OUM 103 .TOPIK 9 TOPENG 103 Jenis-jenis Topeng Rajah 9.1:Topeng mata Rajah 9.

2.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat topeng. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Ide Merupakan proses awal bagi menentukan jenis topeng yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dilakarkan dalam buku lakaran.2.2 9. 9.2. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahanan daya penarik topeng tersebut. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis topeng yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis.3:Topeng serkup 9.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu topeng.1 APLIKASI ALAT. 9.jenis topeng). 104 OUM . Pembentukan watak-watak topeng juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar topeng yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton semasa persembahan atau kepada penggemar topeng sebagai bahan koleksi. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis topeng yang akan dihasilkan. Setiap topeng yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenisjenis topeng).104 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9.

4 Proses dan Teknik Membuat Topeng Menggunakan Papier Mashe Rajah 9.TOPIK 9 TOPENG 105 Apakah yang membezakan jenis-jenis topeng? Teliti perbezaan antara topeng Zoro dengan topeng serkup 9.4: Papier mashe direndam Langkah 1 Koyakkan himpunkan kertas surat khabar lama bergantung kepada saiz dan bilangan topeng yang akan disediakan. OUM 105 .2.

5: Proses merendam papier mashe dalam besen Langkah 2 Rendam kertas di dalam bekas yang berisi air sehingga lembut agar mudah untuk dikisar. 106 OUM .106 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. Rajah 9.6: Mesin pengisar digunakan untuk melumatkan papier mashe Langkah 3 Kertas yang telah lembut perlu dikisar menggunakan alat pengisar dan pastikan kertas tersebut dalam keadaan lumat agar mudah dibentuk dan kukuh.

8: Tos atau keringkan air papier mashe OUM 107 . Rajah 9.7: Papier mashe telah lumat dan lembut Langkah 4 Kertas yang telah dikisar perlu diperah untuk mengasingkan kandungan airnya.TOPIK 9 TOPENG 107 Mengapakah paier mashe (surat khabar) amat relevan untuk aktiviti membuat topeng? Rajah 9.

tampal hanya separuh bahagian sahaja. Jemur ditempat yang mendapat cahaya matahari. Simpan belon tersebut ditempat yang sesuai agar tidak kempis beberapa hari. Tampalkan kertas yang telah bercampur gam tersebut pada bahagian luar belon. 108 OUM . Tanggalkan tampalan kertas tersebut apabila ianya berkeadaan separuh kering. Rajah 9.9: Papier mashe dikeluarkan daripada besen untuk menghasilkan topeng Langkah 6 Tiup belon mengikut saiz yang dikehendaki dan ikat agar ianya dalam keadaan bulat. Gaulkan kertas tersebut dengan gam cair sehingga sekata agar muddah untuk dibentuk. pastikan ketebalannya.108 TOPENG TOPIK 9 Langkah 5 Letakkan kertas yang telah diperah di dalam bekas.

TOPIK 9 TOPENG 109 Rajah 9.10: Topeng papier mashe dibentuk Langkah 7 Jemur tampalan kertas yang telah ditanggalkan pada cahaya matahari agar ianya menjadi kering dan keras. OUM 109 .

110 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9.3. Topeng yang dihasilkan perlu dipastikan ia tahan dan selamat digunakan terutama semasa persembahan. membentuk suatu gubahan yang menarik dan dapat memikat penonton apabila ia digunakan dalam persembahan.11: Topeng telah siap diwarna untuk peragaan Langkah 8 Warna dan hiaskan topeng tersebut mengikut watak-watak atau jenis-jenis topeng yang dikehendaki. warna. kontra. pergerakan. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik. 2. 110 OUM .1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. imbangan dan kesatuan yang menarik. 6. 4. 3.3 9. 5. 9. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan serta boleh mempamerkan hasilan yang baik. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. Watak topeng tersebut menepati tema dan tajuk.

Luahan idea/perasaan/senteman. Proses stailisasi dan menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak sesuatu topeng tersebut. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis-jenis topeng yang dihasilkan. kepada yang lebih baik dan OUM 111 . Masa kini. Kertas yang telah dilumatkan. 5. 2. 1. Tajuk dan tema yang sesuai. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat topeng. 4.2 Apresiasi Berpandukan topeng yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat topeng. bergantung kepada watak. Kerangka idea. Kesesuaian secara keseluruhan. 3. Pengubahsuaian menarik.3. GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari Papier Macher – – – – – – – Warna serbuk.TOPIK 9 TOPENG 111 9. Penghargaan. RUMUSAN Proses membentuk dan membuat topeng merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. Persembahan watak-watak topeng akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita.

Dengan bersumberkan mana-mana maklumat buat huraian tentang kenyataan tersebut. UJIAN 2 Sesetengah kaum menggunakan topeng di dalam upacara-upacara tertentu mengikut kepercayaan masing-masing. 112 OUM .112 TOPENG TOPIK 9 UJIAN 1 Bincangkan perkara-perkara yang perlu difikirkan dan dibuat pertimbangan sebelum. semasa dan selepas proses membuat sesebuah topeng.

Sukawati dan Gianyar.1.1 1. Ada juga topeng dijadikan sebagai identiti seseorang dan juga ahli kumpulan. apabila lukanya telah sembuh maka terdapat satu lapisan yang menutupiluka tersebut yang kemudian akan terlepas dengan sendirinya. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat: 1. Kecamatan.TOPIK 9 TOPENG 101 TOPIK 9 PENGENALAN TOPENG Topeng adalah suatu alat yang menutupi muka. dan memahami konsep model sebagai alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Tarian ini dinamakan Tarian Topeng Widyadari dan selalu ditarikan oleh masyarakat di Desa Ketewel. Misalnya seorang yang menderita kerana luka. tarian dan juga istiadat-istiadat pemujaan. 9. mengetahui apa yang dimaksudkan dengan model dan fungsinya. Topeng sebagai simbol dewa-dewi – Ditarikan oleh gadis-gadis yang belum cukup umur. Di Bali istilah topeng diertikan sebagai “Partapukan” yang membawa erti suatu lapisan yang menutupi. Tupeng kemudian mengalami bebera perubahan sehingga menjadi topeng. Topeng juga dijadikan sebagai alat perhiasan di rumah. Fungsi Topeng Topeng sebagai lambang nenek moyang – Digunakan semasa upacara memperingati keturunan “Ratu Gede Pancering Jaga” atau “Hyang Datonda” penguasa dunia yang dipercayai oleh masyarakat Truyan di Danau Batur. 3. topeng juga digunakan di dalam persembahan drama. OUM 101 . 2. 3. kemudian kerana gejala bahasa yang disebut formatif form (pembentukan kata) kata “tup” ditambah dengan kata “eng” yang kemudian menjadi “tupeng”.1 DEFINISI Kata topeng berasal dari kata “tup” yang bererti tutup. 9. memahami dan dapat memilih bahan-bahan yang sesuai untuk penyediaan membuat model. Topeng sebagai pelengkap upacara – Tarian topeng ini termasuk dalam tarian Bebali yang berfungsi sebagai pengiring dalam upacara yang dikenali sebagai Panca 2.

warna-warna tradisional. memberi pengajaran dan peringatan tentang asal-usul keturunan. daerah. 6.3 Teknik Proses penyediaan topeng menggunakan pelbagai teknik mengikut media yang digunakan. Topeng sebagai Media Pendidikan – Pementasan topeng dapat berfungsi sebagai media pendidikan di mana pelajar dapat mempelajari teknik membuat dan memainkannya. Media Kayu. Topeng sebagai penyingkap sejarah – Ianya bersifat hiburan dan dalam tarian ini banyak menceritakan kisah sejarah dahulu. benang bulu. tukul. Tarian topeng ini dipentaskan pada waktu upacara ddan dilaksanakan dengan tujuan supaya upacara berlangsung dengan selamat dan mendapat berkat. 9. agama. permata untuk hiasan. pisau.2 Alat dan Media Alat Gergaji. Pengetuk kayu. 102 OUM . perada. kulit lembu.1. 3. seni dan budaya masyarakat setempat. kulit kerbau. kertas tebal. kulit kambing. 9. warna batik. Teknik luakan dan ukiran – sesuai menggunakan media kayu dan tanah liat. 1. berus lukisan pelbagai jenis. bahasa dan sebagainya serta boleh ditontoni oleh sesiapa sahaja. Topeng sebagai hiburan – Pementasan topeng juga dapat berfungsi sebagai hiburan terutama memalui dialog-dialognya yang bersifat humor akan mengundang gelak ketawa penonton. 4. 5. pahat pelbagai jenis. Teknik tampalan – sesuai mengunakan media kertas. 2. tanah liat. gerudi pelbagai jenis. begitu juga dapat mengenal tokoh-tokoh. pensil.1. Teknik tebuk – sesuai menggunakan media kulit haiwan.102 TOPENG TOPIK 9 Yadya. kapak.

1:Topeng mata Rajah 9.2 :Topeng muka OUM 103 .TOPIK 9 TOPENG 103 Jenis-jenis Topeng Rajah 9.

104 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. Pembentukan watak-watak topeng juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar topeng yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton semasa persembahan atau kepada penggemar topeng sebagai bahan koleksi.jenis topeng). Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahanan daya penarik topeng tersebut. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Ide Merupakan proses awal bagi menentukan jenis topeng yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dilakarkan dalam buku lakaran. 104 OUM .3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu topeng.2. 9. 9. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis topeng yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis.2. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis topeng yang akan dihasilkan.2 9.3:Topeng serkup 9.1 APLIKASI ALAT. Setiap topeng yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenisjenis topeng).2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat topeng.2.

TOPIK 9 TOPENG 105 Apakah yang membezakan jenis-jenis topeng? Teliti perbezaan antara topeng Zoro dengan topeng serkup 9.4 Proses dan Teknik Membuat Topeng Menggunakan Papier Mashe Rajah 9.4: Papier mashe direndam Langkah 1 Koyakkan himpunkan kertas surat khabar lama bergantung kepada saiz dan bilangan topeng yang akan disediakan. OUM 105 .2.

Rajah 9.6: Mesin pengisar digunakan untuk melumatkan papier mashe Langkah 3 Kertas yang telah lembut perlu dikisar menggunakan alat pengisar dan pastikan kertas tersebut dalam keadaan lumat agar mudah dibentuk dan kukuh.5: Proses merendam papier mashe dalam besen Langkah 2 Rendam kertas di dalam bekas yang berisi air sehingga lembut agar mudah untuk dikisar.106 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. 106 OUM .

8: Tos atau keringkan air papier mashe OUM 107 . Rajah 9.TOPIK 9 TOPENG 107 Mengapakah paier mashe (surat khabar) amat relevan untuk aktiviti membuat topeng? Rajah 9.7: Papier mashe telah lumat dan lembut Langkah 4 Kertas yang telah dikisar perlu diperah untuk mengasingkan kandungan airnya.

108 TOPENG TOPIK 9 Langkah 5 Letakkan kertas yang telah diperah di dalam bekas.9: Papier mashe dikeluarkan daripada besen untuk menghasilkan topeng Langkah 6 Tiup belon mengikut saiz yang dikehendaki dan ikat agar ianya dalam keadaan bulat. Gaulkan kertas tersebut dengan gam cair sehingga sekata agar muddah untuk dibentuk. pastikan ketebalannya. 108 OUM . Tanggalkan tampalan kertas tersebut apabila ianya berkeadaan separuh kering. Simpan belon tersebut ditempat yang sesuai agar tidak kempis beberapa hari. Tampalkan kertas yang telah bercampur gam tersebut pada bahagian luar belon. Rajah 9. tampal hanya separuh bahagian sahaja. Jemur ditempat yang mendapat cahaya matahari.

OUM 109 .TOPIK 9 TOPENG 109 Rajah 9.10: Topeng papier mashe dibentuk Langkah 7 Jemur tampalan kertas yang telah ditanggalkan pada cahaya matahari agar ianya menjadi kering dan keras.

Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. 4. Watak topeng tersebut menepati tema dan tajuk.3.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan serta boleh mempamerkan hasilan yang baik. imbangan dan kesatuan yang menarik. 6.110 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. 3. membentuk suatu gubahan yang menarik dan dapat memikat penonton apabila ia digunakan dalam persembahan. kontra. warna. 110 OUM . 9.3 9. Topeng yang dihasilkan perlu dipastikan ia tahan dan selamat digunakan terutama semasa persembahan. 2. 5.11: Topeng telah siap diwarna untuk peragaan Langkah 8 Warna dan hiaskan topeng tersebut mengikut watak-watak atau jenis-jenis topeng yang dikehendaki. Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik. pergerakan.

Proses stailisasi dan menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak sesuatu topeng tersebut. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. Kerangka idea. Pengubahsuaian menarik. 5. 2. Tajuk dan tema yang sesuai. Kesesuaian secara keseluruhan. RUMUSAN Proses membentuk dan membuat topeng merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. Penghargaan. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis-jenis topeng yang dihasilkan. bergantung kepada watak.2 Apresiasi Berpandukan topeng yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat topeng. Persembahan watak-watak topeng akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. Masa kini.3. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari Papier Macher – – – – – – – Warna serbuk. 3. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat topeng.TOPIK 9 TOPENG 111 9. Kertas yang telah dilumatkan. 4. kepada yang lebih baik dan OUM 111 . Luahan idea/perasaan/senteman. 1.

semasa dan selepas proses membuat sesebuah topeng.112 TOPENG TOPIK 9 UJIAN 1 Bincangkan perkara-perkara yang perlu difikirkan dan dibuat pertimbangan sebelum. UJIAN 2 Sesetengah kaum menggunakan topeng di dalam upacara-upacara tertentu mengikut kepercayaan masing-masing. Dengan bersumberkan mana-mana maklumat buat huraian tentang kenyataan tersebut. 112 OUM .

Secara mudahnya diorama terdiri daripada dua dimensi dan arca figura tiga dimensi. fiksyen. 4. OBJEKTIF Di akhir topik ini pelajar dapat: 1. memahami konsep diorama yang dibentuk dengan pemilihan tema dan subjek yang tertentu. diorama boleh membentuk suatu fenomena baru di ruang peragaan kerana seolah-olah wujudnya satu “dunia baru” daripada kombinasi imej 2 dimensi dan 3 dimensi. OUM 113 . figura haiwan. Catan ini digantung di dinding-dinding bangunan untuk bahan tontonan orang ramai dan mula popular sekitar abad ke sembilan belas. memahami dan diorama dibentuk melalui gabungan catan yang bersifat dua dimensi dan objek tiga dimensi. 2. Tujuannya jelas.TOPIK 10 DIORAMA TOPIK 10 PENGENALAN DIORAMA Diorama merupakan gabungan catan besar yang mewujudkan persekitaran dan arca-arca figura di hadapannya bagi menghidupkan suasana catan besar tersebut. pensejarahan dan cerita rakyat. 3. 5. diorama dibina melalui pemahaman konstruktivisme dan kontekstual. diorama dapat memperihalkan semula unsur-unsur naratif melalui penampilan imej 2 D dan 3 D dalam konteks diorama. dan mengaplikasikan pemahaman diorama kepada sketsa dan penghasilan diorama. Kontemporari ini objek tiga dimensi ini diperluaskan lagi kepenggunaannya dengan karangan laut.

DIORAMA TOPIK 10 Sejarah awal diorama bermula dengan catan besar yang digantung di dinding bangunan Figura manusia yang bersifat 3 D membentuk cerita di hadapannya Rajah 10. Catan besar berada di belakang sebagai latar belakang dan figura manusia sebagai pelaku atau pewatak kepada cerita yang diperihalkan 114 OUM .1: Bagaimana diorama bermula di Eropah dan Amerika Syarikat.

Gunting dawai/ zing .ragum meja 2. Gerudi eletrik + Pelbagai jenis mata gerudi 1.ragum apit .1 PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN DIORAMA 4.playar pemotong . gunting.1 Merujuk kepada alam sekitar tempat anda tinggal. Playar .2: Alatan untuk menghasilkan diorama Aktiviti 10.1.gergaji besi Rajah 10. Tukul besi Tukul kayu Ganden kayu 7.playar pengapit 5.TOPIK 10 DIORAMA 10.Pisau NT. Ragum .playar muncung .1 ALAT DAN MEDIA 10. Apakah kekangan-kekangan yang mungkin anda tempohi dalam proses penghasilan diorama tersebut? OUM 115 . senaraikan bahanbahan yang boleh anda jadikan diorama. Pembaris keluli 3. sesiku L. Acuan untuk memodel 10.2.1 Alatan 6.1 Bagaimanakah faktor pensejarahan boleh dijadikan sebagai rujukan utama di dalam menjalankan aktiviti diorama di tempat anda dibesarkan atau tempat tinggal anda? Latihan 10.

1. 4.2 Alatan Membuat Diorama 1.DIORAMA TOPIK 10 10.2 Senaraikan peralatan yang digunakan untuk membuat diorama dari gambar 1 hingga gambar 4 seperti yang terdapat di dalam gambar di atas? 116 OUM .3: Peralatan yang digunakan untuk menghasilkan diorama Aktiviti 10. PERALATAN MENGHASILKAN DIORAMA 3. Rajah 10. 2.

batu. Kertas tebal/ Straw board.5: Perspek dan plastik Rajah 10. Dawai/gam UHU.4: Penggunaan bahan untuk menghasilkan diorama Rajah 10. Bahan buangan dari ciptaan manusia 1. Kepingan tembaga Kepingan timah. tulang binatang 8.TOPIK 10 DIORAMA 10. loyang 6. Aluminium/ kepingan aluminium. tulang ikan.1. Tanah liat/ Plestersin/kepingan tembikar. Cermin/ kepingan kaca 5.3 Bahan Menghasil Diorama 7. Karangan laut. pasir 9. plywood 4. gam PVA Tali tangsi 3. Kepingan plastik/ perspek/fiber glass PENGGUNAAN BAHAN/ MEDIA UNTUK MENGHASILKAN DIORAMA 2.6: Set memotong OUM 117 . zing Rajah 10.

Pisau kraf 15. Span 17. Alas emboss 10. 9. Pensel dan pemadam 14. Alas pemotong 20. Kad polesterin 19. 3. Gunting 16. 6.7: Alat dan bahan menghasil diorama 118 OUM . 8.DIORAMA TOPIK 10 1. Jangka lukis 13. Pelekat silikon Gam PVA Pencungkil gigi Alat pembentuk Berus lukisan Kertas cat air Akrilik Pelbagai jenis kertas warna Berus gigi 11. 5. 2. Pembaris keluli 12. Pembaris sudut 18. 7. 4. Kertas tekap Rajah 10.

1. Perancangan ini dilakukan dengan mengambil kira pelbagai kesesuaian catan sebagai latar belakang diorama dan objek-objek tiga dimensi sebagai hal subjek diorama.4 Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Diorama Diorama direka bentuk melalui perancangan yang jitu dan teliti. Seterusnya pemilihan alat dan bahan. Menentukan Subjek dan Tema (a) Alam Semulajadi dan Persekitaran (b) Perasaan Dalaman. tema dan subjek serta olahan idea yang berpandukan kepada asas seni dan prinsip seni reka.TOPIK 10 DIORAMA 10. Khayalan dan Imaginasi Pelukis OUM 119 . Perkara-perkara berikut menjadi perhatian utama di dalam penghasilan diorama: 1.

mudah rosak tidak wajar diaplikasikan dalam penghasilan diorama. Bahan yang tidak lasak. Konsep artistik diorama ditampilkan 120 OUM . mudah pecah. Mengapa? 2. Menentukan Alat dan Media Setelah subjek dan tema di atas di pilih. Kaedah ini dianggap paling relevan dan berkesan sehingga kini dan belum digantikan dengan kaedah yang lain. Pemilihan alat dan bahan mengambil kira keberkesanan dan relevannya hal subjek yang ingin diutarakan. Ciri-ciri bahan yang dipilih seharusnya tahan lama dan lasak kepenggunaannya. perancangan pemilihan alat dan bahan menjadi kriteria yang penting.DIORAMA TOPIK 10 (c) Aliran dan Tema Sejagat (d) Keperluan dan Pengalaman Hidup Harian Muzium menampilkan diorama sebagai kaedah perkongsian maklumat dan ilmu kepada orang ramai.

plesterin.TOPIK 10 DIORAMA melalui pemilihan objek yang real tetapi cantik dan dikecilkan atau dimodelkan pada kadaran atau nisbah gambar latar secara idealistik. Model orang memancing. kad tebal.dawai. kad bod. biji kacang. Sketsa 1. gam UHU. batu-batu laut. gam. pasir. Subjek dan Tema Alam semulajadi dan persekitaran Perasaan dalaman. Pelbagai jenis siput dan bertemakan hidupan laut OUM 121 . gam. Sketsa-sketsa mengenai hal subjek dan tema yang ingin dinukilkan. tanah. pasir laut. kaca. batu-batu kecil. Plastersin. platersin. plastersin. cat emulsi. cat emulsi. Membuat Thumbnail-print (Membuat Lakaran-lakaran Kecil) Apakah pentingnya thumbnail-print? x x x Gagasan-gasasan dan pengideaan melalui konsep trial and error. tangsi. gam UHU. Tulang ikan. Sketsa yang mantap dan hebat untuk dijadikan diorama. model kapal angkasa. Model manusia. pasir. polesterin. Model ayam jantan.pasir. Kehidupan di sebuah planet asing Aliran dan tema sejagat Sabung ayam di kampung saya Keperluan dan pengalaman hidup harian Memancing ikan di sebuah tasik yang permai 3. khayalan dan imaginasi pelukis Tajuk Diorama Hidupan di dasar laut Alat dan Bahan Karangan laut.

Kesesuaian latar belakang. Dalam konteks ini. alat. Kriteria pemilihan ini dipilih kerana berkaitan dengan penampilan asas seni reka yang mantap dan berketrampilan. 6. Memperinci Lakaran Setelah memilih lakaran yang terbaik. Kos pembinaan/buatan Masa yang diperlukan. keteguhan dan kesesuaian kerangka dengan dapatan. tempat peragaan dan konsep keseluruhan termasuk estetika dan etika dari diorama yang akan dihasilkan nanti. Fikirkan aspek ruang. saiz mobail. hal subjek dan latar hadapan. Ia mengambil kira bahan. fikirkanlah untuk memperkemaskan lagi reka bentuknya.DIORAMA TOPIK 10 Sketsa 2 Pelbagai jenis kupu-kupu dan bertemakan alam sekitar yang permai Sketsa 3 Pelbagai jenis daun dan bertemakan tumbuh-tumbuhan 4. perkara-perkara yang berikut diambil pertimbangan. Kemampuan menterjemah lakaran kepada bentuk diorama yang sebenar juga menjadi kriteria penting dalam pemilihan lakaran tersebut. Memilih Salah Satu Lakaran yang Terbaik Sketsa 2 dipilih untuk pengembangan idea seterusnya dan dijadikan diorama. tema. 5. 122 OUM . x x x x Bahan dan alatan. Membuat Karya/Diorama Buat kerangka dalam dan luar.

Sketsa 1: Hal subjek ditentukan OUM 123 .5 Proses Membentuk Diorama Setelah penyediaan lakaran idea selesai proses berikut merupakan urutan penghasilan diorama.1.2 Apakah ciri-ciri diorama yang baik? Apakah pertimbangan-pertimbangan yang perlu dibuat untuk menghasilkan diorama yang baik dan bermakna? 10.TOPIK 10 DIORAMA Bagaimanakah diorama boleh dianggap sebagai bahan bantu mengajar pengajaran pembelajaran yang boleh merentasi mata-mata pelajaran yang lain di peringkat KBSR? Latihan 10.

latar belakang dan kotak diorama 124 OUM .DIORAMA TOPIK 10 Sketsa 2: Hal subjek dilengkapi dengan latar belakang Sketsa 3: Hal subjek.

prinsip seni dan strukur rekaan seni. Diorama menampilkan tema dan tajuk secara realism. penguasaan unsur seni.TOPIK 10 DIORAMA Plywood Tali tangsi Latar belakang Hal subjek Pelengkap latar hadapan Sketsa 4: Diorama yang lengkap untuk peragaan 10. ekspresi dalaman pembuat diorama boleh menjadi sebahagian daripada cetusan tema dan tajuk.2 PERSEMBAHAN HASIL KERJA 10.2. Seterusnya hasilan ini mengambil kira kepada beberapa ciri yang berikut: 1. OUM 125 . Namun begitu. Ia diolah dengan mengambil pertimbangan-pertimbangan yang paling ideal dan bersistematik. x x x x Bentuk Diorama Menepati Tema dan Tajuk Tema disampai dan dikongsi dengan tepat. Lazimnya isu-isu semasa dan isu dalam pembelajaran pembelajaran menjadi pilihan tema.1 Ekspresi Diri Diorama yang baik dizahirkan melalui proses artistik yang diekspresikan melalui alat dan bahan.

Tambahan pula kelainan alat dan bahan mempunyai cara atau teknik adunan yang berbeza mengikut kesesuaiannya. Tujuannya jelas. untuk penampilan karya yang simple tetapi menarik. selari dengan tema dan tajuk. Pemerhati ada kemungkinan berasak-asak melihat diorama tersebut. x x x x 4. Mudah diaplikasi. Diorama juga perlu kukuh kerana pemerhati akan membuat pengamatan dan penilaian dengan teliti. x x x Bahan Binaan Diorama Sesuai dengan Tujuan Hasilan Ketahanan dan kesesuaian diorama yang akan dihasilkan. Adunan rentak. Imbangan Rentak Pergerakan Harmoni APLIKASI PRINSIP REKAAN DIORAMA Kesatuan Warna Kontra Rajah 10.8: Aplikasi prinsip rekaan diorama 126 OUM . Warna. Kontra. Kepelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik. Kukuh dan Selamat Soal kekuatan. Pastikan ia Kuat. Membentuk Suatu Komposisi Gubahan yang Artistik Menyusun atur komposisi bahan penting untuk artistik bahan dan estetika diorama. x x x 5.DIORAMA TOPIK 10 2. Diorama perlu mempunyai jangka hayat yang panjang. Imbangan. Menarik. pergerakan dan kontra dan kesatuan perlu diteliti dan dinilai berkalikali. Harmoni dan Kesatuan yang Menarik 3. Pergerakan. keliutan dan ketahanan bahan perlu diambil pertimbangan. sedondon dan saling lengkap melengkapi. Mengaplikasi Prinsip-prinsip Rekaan seperti Rentak.

Suatu penampilan yang baru Inovasi atau improvisiasi yang positif Pemerhatian. ruang peragaan dan latar perlu diteliti dan difahami.2. 5. penelitian dan pro-aktif Cuba jaya yang tidak kenal erti putus asa. Bagi tujuan peragaan yang baik diorama kelihatan kemas dan teratur. 2. fikirkan kaedah. Penampilan reka bentuk baru dan bersifat futuristik.2 Kemahiran Mengaplikasikan Alat. Daripada beberapa “thumbnail-print” yang dihasilkan.9: Kemahiran-kemahiran dalam mengaplikasi alat dan bahan mobail OUM 127 . tema dan hal benda (subject-matter). Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. Konsep ambient perlu dipetimbangkan untuk peragaan yang baik. 3. Jauhi plagiarism dan hasilan klise.TOPIK 10 DIORAMA 7. teknik dan tata aturan penggunaan alat dan bahan untuk penghasilan diorama. x x x x x x x Asli. Bagi tujuan peragaan yang menarik. Pilih satu thumbnail-print yang baik. Kesesuaian dengan pemilihan bahan dan alat yang dikaitkan dengan tajuk. 10. kaedah menggantung. 4. Unik dan Berketrampilan Melalui proses kreativiti yang tinggi. Rajah 10. rancangkan pemilihan alat dan bahan yang berkaitan bertujuan untuk membuat penghasilan diorama mengikut pilihan yang terbaik. Fikirkan soal kemasan.

3 Apresiasi Diorama Apresiasi diorama dilakukan berpandukan empat perkara berikut: 1.2. apakah pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan untuk memperoleh keunikan dan ketrampilan seperti di atas? 10. Tajuk dan tema yang sesuai 2. Pilihan reka bentuk dan aplikasi unsur seni yang sesuai 4.3 Bagaimanakah keunikan dan ketrampilan diorama dapat diwujudkan? Bagi menghasilkan sebuah diorama di kawasan hutan bakau.DIORAMA TOPIK 10 Latihan 10. Kesesuaian secara keseluruhan Rajah 10. bilakah apresiasi ini dijalankan? 128 OUM .10: Tata cara apresiasi diorama Latihan 10.4 Mengapa perlunya apresiasi di dalam hasilan diorama? Di dalam amalan pengajaran dan pembelajaran.Alat dan bahan yang sesuai dengan hasilan diorama APRESIASI DIORAMA 3.

OUM 129 . GLOSARI Artistik Figura Fiksyen Imaginasi Idealistik Imej Kemasan – – – – – – – Dibuat dengan kemahiran dan citarasa yang baik. Diorama mula mendapat perhatian umum dalam dunia seni pada abad ke sembilan belas. potongan badan. varnish. Diorama menggabungkan objek-objek yang berbagai: dibentuk. Daya khayalan. Sifat objek telah melalui proses adaptasi ruang dan bentuk serta konsep ambient. 3. Peniruan bentuk. Konsep diorama dikaitkan dengan catan yang besifat dua dimensi dan figura yang bersifat tiga dimensi. Cerita hayalan. Diorama banyak mengesahkan mengenai sejarah. Bentuk tubuh (manusia). Kemasan diorama boleh dilakukan dengan menyapukan bahan penyudah seperti syelek. penyempurnaan. gam plastik. skrew. alam sekitar dan sastera rakyat. sains. cermin diaplikasikan di bahagian hadapan untuk menghindar daripada kerosakkan diorama. 4. Peragaan diorama di tempat tertutup. 5. jahitan dan ikatan. dicetak dan bahan semulajadi yang diperagakan semula. bayangan fikiran. Komponen objek diorama dibuat secara pateri atau kimpalan. bercita-cita tinggi. Bincangkan mengapa perkara ini perlu dilakukan dan nyatakan pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan. Berfikiran tinggi. 2. diada-adakan. gambaran sesuatu. cat kilat atau emulsi.5 Anggaran bentuk figura di latar hadapan perlu diimbangkan dengan catan besar sebagai latar belakang untuk penampilan diorama yang baik. Penyudahan. 7. Untuk mengelakkan daripada gangguan sipemerhati terhadap objek-objek yang dipamer. 6. dimodel.TOPIK 10 DIORAMA Latihan 10. RUMUSAN 1.

Masa kini.DIORAMA TOPIK 10 Kontekstual Kontemporari Naratif Nukil Real Simple – – – – – – Berkaitan. sekarang. selapis. dipungut. Membentuk dan membuat binaan? UJIAN 2 Dengan mengambil tema dan tajuk hidupan di terumbu karang. benar. Penceritaan. sedikit. Tidak banyak. pengkesahan. dikutip. UJIAN 1 Mengapakah diorama diletakkan di dalam bidang ketiga sukatan pelajaran Pendidikan Seni KBSR. hasilkan sebuah diorama dengan memperlihatkan spesis ikan dan karang di kawasan tersebut. bersangkutpautan. Dipetik. Betul. 130 OUM .

Manakala kosmos juga merupakan rujukan yang terhampir mengikut pemerhatian si pembuat. x x OUM 131 . membuat wau lazimnya dikaitkan dengan unsur kosmos seperti bulan. “Non-objective art”. banyak Nyatakan bahawa kesilapan bukan kegagalan tetapi sebagai cabaran untuk peningkatan. Latihan 1. jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan dan mengujudkan satu kekaguman. ‘Minimal art” misalnya adalah suatu aspek pengkaryaan yang berani. Dalam konteks yang lebih besar. Tanpa ruang arca tidak hidup malah tidak dapat diinterpretasikan. sisi. Ruang yang diperagakan untuk arca misalnya. berkarya. 4.2 1. Bimbing cara berkarya media yang dan baik alat dan untuk Beri peluang untuk mengeksplorasi lebih memperkayakan maklumat dan pengetahuan. Berikan ganjaran atau insentif.1 x x x x MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Ruang merupakan kawasan antara objek dengan objek yang lain. mencabar dan sanggup menerima rintangan berasaskan alam sekitar. Pengkarya menggabungkan alam sekitar dengan bahan pilihannya untuk menghasilkan arca alam yang lebih besar. matahari bintang dan sebagainya. Dari segi perspektifnya ia memperlihatkan pandangan hadapan. 3.3 x x x Tema menjelaskan konsep dalam agenda kehidupan manusia. 2. Latihan 1.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN TOPIK 1: Latihan 1. Beri perhatian ketika berketerampilan. Hasil karya yang baik di pamer di ruang lobi atau di tempat-tempat strategik akan dapat membangkitkan semangat di kalangan kanakkanak untuk lebih bersaing. Contohnya. atas atau bawah yang kesemuanya melibatkan ruang. akan membentuk satu kesatuan imej antara objek dengan alam sekitar. Ia menunjukkan kekerapan manusia mengambil hal benda sebagai rujukan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sebahagian besarnya mempunyai imbangan simetri. x x x x Arca “Keris” di Shah Alam. Sifat objek keras. garisan dan bentuk yang tepat. pejal. 2. Pecahkan belon dengan jarum peniti atau benda tajam yang lain. 3. menggerutu. Bentuk Geometri Mempunyai segian. 4.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 1. Pelbagai saiz dan jenis. Ambil papier mashe (surat khabar) yang telah dikoyak kecil-kecil.5 Bentuk Organik 1. Melaka. Tiup belon sehingga sebesar buah kelapa. Contoh-contoh arca ikonogerafi di Malaysia. Bidang ini mulanya digunakan dalam agama Kristian dan lambang-lambang dalam patung Mesir di dalam memperihalkan sesuatu mesej dan tujuan. rendam di dalam gam dan tampalkan di separuh permukaan belon. Arca “Tepak Sireh” di Air Keroh. Selangor Darul Ehsan Arca “Batu Bersurat” di bulatan Kuala Terengganu. Bentuk yang tidak menentu. bibir dan mata dengan menebalkan tampalan tadi ke atas deria tadi.4 1. lembut keras. banyak mempunyai bentuk yang keras dan hampir sama antara satu sama lain. Imbangan bentuk simetri. Keringkan. 1. 2. Kemaskinikan semula jika masih tidak kemas dan tidak seimbang. Sapukan cat mengikut kesesuaian muka. 7. 5. Tampal hingga tebal dan bentuk hidung. Binaan banyak terhasil oleh faktor semula jadi. Sifat objek pelbagai. Ujian 1 “Iconography” bermaksud ilmu mengenai simbol dan perlambangan. Binaan banyak dipengaruhi oleh manusia. bersifat tidak 3. bulat bujur dan sebagainya. 6. Latihan 1. kritikan. Langkawi. 3. isu semasa. 2. Ikon dalam arca mempunyai pelbagai maksud seperti unsur sindiran. 132 OUM . patriotik dengan menggunakan imej kepada objek sebenar yang diubahsuai sama menjadi besar atau kecil dan boleh melalui pengubahsuaian serta pemiuhan. Peragakan.Terengganu Arca “Lang Kawi” di bandar Kuah.

Mudah lentur (fleksibel) Lasak. Pastikan ia kuat.3 1. 3. 2. OUM 133 . TOPIK 2: Latihan 2. Johor. 4. kesan ribut taufan. kanji atau pasir. tahan lama dan tidak membazir. membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik. dicat. diadun dengan bahan lain seperti tepung. aliran sungai dan lain-lain. Latihan 2.2 Media atau alat yang pernah digunakan oleh pengarca terdiri: x x x x x Air batu Tekstil Makanan – contoh: roti yang dibentuk kepada arca Tumbuh-tumbuhan – contoh: pokok yang dibentuk kepada binatang dan bentukbentuk lain. Arca “Kucing” di Bandaraya Kuching. kukuh dan selamat.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN x x Arca “Batu Pahat” di Dataran Batu Pahat. pulau.1 (a) (b) ARCA Arca estetik Alasan dikategorikan sebagai arca estetik (i) Sebagai bahan peragaan atau tatapan umum (ii) Berfungsi sebagai hiasan dalaman atau hiasan luar bangunan (iii) Mempunyai makna yang mendalam dan pengetahuan yang intelektual Latihan 2. bahan pelekat dan mudah dimanipulasi Boleh dikeraskan. Bahan binaan arca sesuai dengan tujuan hasilan. Bentuk arca menepati tema dan topik. x x x x x x x x Mudah diperolehi Ada di mana-mana Murah dan boleh didapati secara percuma Ringan dan mudah dibawa Mesra dengan bahan cecair. kesan hakisan. Alam semula jadi – contoh: batu. Kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik. Sarawak Ujian 2 Sebab papeir mashe menjadi pilihan utama dalam membentuk dan membuat binaan.

3.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 5. Pembinaan arca berdasarkan teknik yang bersesuaian bergantung kepada jenis-jenis arca seperti arca luakan. arca luakan kayu perlu diperhalusi dan seterusnya menyapu syelek. unik dan berketerampilan. Mengaplikasi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. binaan dan lain-lain. Membuat arca – Peringkat penghasilan karya yang sebenar. asemblaj.4 Asemblaj bermakna gabungan pelbagai jenis objek. 6. Latihan 2. Diperaga atau dipamer sebagai hiasan estetika. 2. Objek-objek ini dicantum dengan menggunakan teknik kimpalan dan skru. Membuat lakaran idea (tumbnail-print). Ujian 1 (a) Kategori arca (i) arca estetik (ii) arca gunaan 134 OUM . Olahan idea perlu berpandukan asas dan prinsip seni reka. Pengolahan idea – Peringkat penentuan dalam bentuk arca dan jenis bahan yang dipilih. Marchel Duchamp menggabungkan objek-objek yang terdiri daripada roda basikal. sepit udang basikal dan mangkuk tandas. warna. pergerakan. 4. Kemasan dan persembahan – Peringkat akhir ini memerlukan kemasan kerja. 5. kontra. Penting untuk membuat pilihan lakaran yang terbaik. Contohnya. imbangan dan kesatuan yang menarik Asli. Membuat model/prototaip – Model digubah berdasarkan lakaran. Latihan 2.5 Proses penghasilan arca 1. 6.

Seorang rakyat Afrika Selatan. media dan cara persembahan Arca Estetik Fungsi x Hiasan dalaman dan luaran x Keindahan/kecantikan x Mesej/falsafah Media x Logam x Krom/sadur Arca Gunaan Fungsi x Rekreasi/tempat permainan x Keindahan/kecantikan x Peniruan bentuk semula jadi Media x x x x Kayu Fiber Zing Besi Cara persembahan x galeri x lobi bangunan Cara persembahan x Taman permainan x Perumahan Ujian 2 Ciri-ciri lakaran idea dalam proses penghasilan arca x x x x x Menentukan subjek dan tema Menentukan alat dan media Membuat tumbnail-print (membuat lakaran-lakaran kecil) Memilih salah satu lakaran yang terbaik Memperinci lakaran TOPIK 3: Latihan 3.D. Margaret Campbell mengeluarkan buku “Membuat Permainan Kertas” di London pada tahun 1937. 2. dicetak di Amerika Syarikat pada tahun 1928. Rigney. burung dan objek lain. Buku khusus mengenai origami kemudiannya muncul seperti “ beria dengan melipat” oleh W. Kesan-kesan daripada “Kertas Ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini: 1. Murray dan F.1 ORIGAMI Origami mula dikenali pada tahun 1920 apabila “kertas ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini membentuk lipatan kertas untuk buku-buku di pasaran.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN (b) Perbandingan fungsi. OUM 135 . haiwan.J. Pada tahun 1930 ramai ahli silap mata mula menonjolkan penggunaan wang kertas untuk menghasilkan cincin.

Kesemua jenis kertas sesuai untuk melipat tetapi kejayaan melipat ialah menyesuaikan kertas yang betul untuk corak yang sesuai. 4.2 Jenis-jenis origami yang sesuai diperkenal dan ajar kepada murid-murid sekolah rendah KBSR adalah seperti di bawah ini. Amerika Syarikat dan England mula diperkenalkan dan seterusnya meluas. Kurikulum di sekolah-sekolah Eropah. tisu atau kertas tuala melainkan jika ianya telah ditetapkan. Elakkan daripada menggunakan kertas yang sukar mendapat lipatan yang tepat seperti surat khabar. Origami menjadikan industri perhotelan lebih menyerlah kerana set meja makan diwajah melalui penampilan origami kain. 2. Origami mula popular dan diminati ramai.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 3. 136 OUM . TUMBUHTUMBUHAN PERHIASAN/ BARANG PERMAINAN JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI UNTUK MURIDMURID SEKOLAH RENDAH KBSR HAIWAN PERMAINAN Latihan 3. Latihan 3.3 Pemilihan kertas penting di dalam menghasilkan origami yang berkesan dan bermakna kerana: 1.

8. Pandang langkah seterusnya. kertas jenis water colour digunakan. 6. Untuk bentuk. ke hadapan dan seterusnya. Lipat dengan perlahan-lahan dan jangan tergopoh-gopoh. kemudian ke belakang. pastikan kertas yang digunakan segi empat atau 2 x 1 segi empat sama. teliti dan kemas. Kertas taip. 4. lapisan kertas dan teknik yang diaplikasikan. Sebelum melipat setiap rekaan. 4. 5. Lihat simbol. 6. kertas fotostat dan kertas komputer merupakan kertas yang sesuai untuk origami. Penampilan kertas origami selalunya mahal dan warnanya agak terang walaupun mempunyai warna atau corak yang berbeza di kedua-dua belah yang sangat berguna bagi sesetengah projek. 5. jangan lihat langkah secara berasingan. gunakan kertas artis yang tebal yang boleh menyerap lembapan tanpa melengkung seperti kertas Ingres atau kertas “water colour” yang sebenar. Lihat pada diagram dan baca segala arah.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. Lipat di atas permukaan meja atau kayu yang keras. kertas tulis. Terus lihat ke hadapan untuk hasilan mengikut ilustrasi berpandu. Kertas-kertas khas boleh didapati daripada sumber: x Outlet yang membekalkan peralatan kepada pelukis x Supplier yang membekalkan peralatan kepada grafik Dalam kes rekaan yang memerlukan aspek penegasan seperti “Easter Egg Basket”. Dalam situasi yang lain. Di dalam origami terdapat teknik lipatan basah dibuat untuk mendapatkan kesan di mana apabila kertas kering nanti lipatan ini terhasil.4 1. kelainan bentuk origami mempengaruhi jenis kertas. Latihan 3. “valley” atau “mountain” dan bagaimana ia bergerak langkah demi langkah. 2. 3. OUM 137 . 7. Dalam hal yang lazim.

4. Melatih minda – peka dengan arahan dan peraturan. 3. Menguji kesabaran – hanya insan yang bersikap penyabar dan toleran dapat menghasilkan origami.5 Ikut arahan seperti yang terdapat di gambar rajah origami 1 untuk menghasilkan origami yang dimaksudkan. Menguji kefahaman minda – latihan kognatif yang baik di samping menentukan urutan dalam sistem pembuatan atau penghasilan.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 3. padu dan agak keras. disimpan dan mesra dengan persekitaran. 7. Keprihatinan dalam menghasilkan origami. Origami kapal terbang Ujian 1 Ciri-ciri kain yang sesuai untuk origami: 1. 2. 3. 6. 5. 2. Ujian 2 Kesan-kesan positif daripada kerja menghasilkan origami: 1. Amalan yang berterusan dapat mendidik akal dan jiwa dengan baik. Menjadikan aktiviti sampingan – dilakukan sebagai aktiviti masa lapang. Sederhana tebal. 138 OUM . 4. Berwarna menarik dan kelihatan eksklusif Mudah di pelbagai kerana jenis kain yang luwes/fleksibel Sedondon dengan set meja dan dapat menghidupkan suasana Mudah di dobi. 5. Elakkan pembaziran terutamanya kertas yang tidak digunakan. Jadikan perhiasan atau alat permainan dengan cara menghasilkan sendiri.

butang. bantal buruk. 5. Latihan 4. Muka bumi di Grand Canyon tandus dan gersang. 2. Bagi tujuan perniagaan.1 ASEMBLAJ Louise Nevelson menghasilkan asemblaj “Sky Catheral” tahun 1958 melalui gabungan objek-objek yang berikut: 1. Setiap objek mempunyai konotasi makna yang pelbagai dan kombinasi objek ini membentuk kesatuan makna yang amat mendalam. OUM 139 . origami menjadi suatu bidang ekonomi. 10. Amerika Syarikat” yang sifat kehidupannya mencabar dan merbahaya. 3.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 8. 2.2 1. cermin dan tiub warna. Mewakili skala asemblaj sebenar yang di kecilkan atau dimodelkan mengikut nisbah tertentu. Membina kreativiti minda dan hasilan seni yang tinggi mutunya. 9. Suatu olahan yang berani dan mengajak pemerhati dan penonton berfikir seterusnya mencari siratan makna yang ingin dipancarkan daripada nukilan idea beliau.3 Ciri-ciri proto-taip yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. Latihan 4. Karya ini memperihalkan situasi dan habitat di “Grand Canyon. Mudah dibawa. Kaki kerusi Batang penyapu Pintu kabinet Kayu terbuang Penggulung benang Untuk menampilkan konsep asemblaj yang bersifat misteri. dihasil dan diaplikasi dalam semua suasana. Dua dimensi dalam karya tersebut memaparkan catan yang dihasilkan gabungan cat minyak. Nevelson mewarnakan asemblaj tersebut dengan warna biru terang. 4. pensel. fotografi manakala tiga dimensi yang diasemblajkan terdiri daripada burung helang yang diawet. Rauschenberg menampilkan bentuk asemblaj dua dimensi dan tiga dimensi dalam karya “Canyon”. 4. Imej diikonkan (icon) atau disimbolikkan. 3. Utah. kertas. keluli. TOPIK 4: Latihan 4. Burung helang merupakan haiwan liar yang Penampilan karya secara abstrak ekspressionisme ini amat menarik dan mempunyai konotasi makna yang mendalam. 1959.

Isu petroleum. 4. kegilaan idea dan lain-lain.4 Tema dan tajuk menjadi pokok persoalan yang ingin dikongsi sama oleh pengarca asemblaj. Lain-lain yang sesuai. tema dan tajuk. x x x x x x Isu air yang kotor dan tercemar. sindiran atau satira. 7. Ia mungkin berupa maklumat. Alatan yang bersesuaian dan mencukupi penting agar proses penghasilan berjalan dengan lancar dan terancang. 140 OUM . 6. cetusan emosi dan perasaan.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 2. Isu pembaptisan orang Islam sesama Islam. 3. Isu semasa yang paling relevan dengan tema dan tajuk ialah. Menggunakan bahan atau media yang sama atau pilihan bahan lain yang hampir sama dan membolehkan pembesaran kepada asemblaj dapat dilaksanakan dengan baik dan terancang. dokumentasi. Pencemaran air dan udara. 2. Latihan 4. Latihan 4. Mengenal pasti alat dan bahan yang berkaitan untuk menghasilkan objek yang sebenar dengan jayanya. Menentukan kerangka ini dianggap penting untuk mendapatkan hasilan asemblaj yang kukuh dan mantap. Mengenal pasti kemungkinan-kemungkinan dari masalah yang dijangkakan mungkin berlaku dan alternatif mengatasinya.5 Menentukan kaedah dan peraturan mengguna alat perlu betul dan relevan dengan penghasilan asemblaj kerana: 1. Kemasan proto-taip dapat dijadikan panduan kepada kemasan asemblaj yang sebenar. 5. Menentukan kerangka asemblaj berpandukan proto-taip yang dibina. tema dan tajuk ini hanya dirujuk berdasarkan kepada ketepatan tajuk yang dipaparkan di kaki-kaki arca. lonjakan paradigma. Isu perparitan dan sungai yang sering kali menyebabkan banjir. protes. Mengaplikasikan asas seni reka dengan baik dan berkesan. Soal tepat atau tidaknya pokok persoalan ini biasanya hanya diketahui oleh pengarca. Kemahiran penggunaan alat dianggap sangat penting kerana berkaitan dengan keberkesanan hasil. Bagi pemerhati atau penonton. Saban hari naik dan membawa korelasi terhadap kenaikan harga barangan.

TOPIK 5: Latihan 5. plagiarism ini disingkir daripada masyarakat. Alatan digunakan pada tempat yang sesuai seperti bengkel. Alam sekitar akan tampak lebih menarik dan teratur kerana asemblaj mengguna dan mengolah bahan tersebut. Alat dan kaedah yang dipilih betul dan lengkap dapat mempengaruhi dapatan asemblaj yang baik dan berkesan.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. Memadu dan memadankan lanskap alam dengan tambahan asemblaj yang disusun rapi. Pelukis adalah pelajar baru yang baru menggunakan konsep “trial and error”. Jika asemblaj dapat menghasilkan alam sekitar yang menarik dan teratur. studio seni dan ruang kerja yang bersesuaian. Menyusun atur objek alam yang besar untuk diimejkan sebagai arca asemblaj.1 STABIL Bahan terbuang ditafsirkan sebagai bahan yang dikitar semula setelah tamat jangka hayat penggunaannya. ini bermakna perkara-perkara berikut telah diimplementasikan. 2. Ujian 2 Plagiarism adalah proses imitasi karya. objek buatan manusia dapat disepadukan dalam konteks membina asemblaj. Plagiarism mendapat tempat dalam dunia seni. 1. kumpulan atau organisasi yang diamanahkan. x x x x x Penggunaan bahan buangan yang di kitar semula. Penguatkuasaan kawalan hak cipta terpelihara dan akta yang berkaitan. Hal ini berlaku disebabkan kerana berlakunya kerosakan atau ketidaksempurnaan objek yang berkaitan. Ia boleh berlaku secara sewenang-wenangnya jika tiada kawalan yang berkaitan dilakukan. Apa sahaja objek alam. Sepatutnya. 4. 3. Bahan-bahan yang dimaksudkan terdiri daripada: OUM 141 . Tidak ada tegahan dari orang perseorangan. 4. 5. Hak demokrasi dan soal kebebasan hak asasi manusia yang longgar dari segi penguatkuasaannya. Ujian 1 Asemblaj terhasil daripada gabungan objek-objek buangan dan objek yang di kitar semula.

Ia masih mengulang bentuk dan komponen warna stabil. Jika diperagakan bersama stabil. Pedestal menjadi pengimbang kepada stabil. besi. membahagikan dua isi padu stabil dan membentuk satu imbangan atas bawah. sifat tidak simetri stabil tidak begitu keterlaluan. diukir. stabil mungkin bersifat tidak simetri tulen tetapi dalam apa keadaan sekalipun. batu. Bahan-bahan terbuang daripada buatan manusia seperti kaki kerusi yang patah. Jika tidak. kiri dan kanan. kayu keras dan konkrit simen dan besi.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 1.3 Pedestal bukan sahaja menjadi tapak stabil tetapi juga tapak kepada arca yang lain. Keaslian lebih menyerlah kerana ada bahagian-bahagian tertentu yang kita tidak perlu mengukir atau membentuk. Latihan 5. Pengarca sering kali memilih simetri tulen untuk menghasilkan stabil kerana imbangan ini paling mapan dan bertenaga. Kajian dan penelitian simetri perlu dilakukan dengan hati-hati untuk mendapatkan imbangan yang baik. plastik. Maknanya imbangan kiri dan kanan masih baik dan mantap. x x x Ceraian daripada bahan-bahan ini mengujudkan satu fenomena gabungan yang unik dan menarik. Latihan 5. 142 OUM . tali belati dan lain-lain. warna yang dipilih tidak terpisah. besi. pedestal boleh diwarna mengikut kesedondonan stabil. dihakis dikikis malah mengalami proses pengluluhawaan yang menukarkan binaan asal kepada sifat baru. Pedestal adalah objek pelengkap stabil yang menjadikan stabil lebih imbang dan menarik. Pedestal yang baik mestilah lebih tegap dan sepadu. pelengkap dan menimbulkan unsur estetika stabil. fungsi pedestal sia-sia sahaja. papan. kayu. Bahan-bahan terbuang penting untuk pembinaan stabil kerana: x Bahan ini telah dibentuk. papan yang telah terendam dan banyak lagi. Bahan terbuang yang diguna pakai semula seperti kepingan logam. 2. Maknanya. Kos bahan ini murah dan selalunya percuma kerana orang awam biasanya sudah menganggap sebagai sampah atau bahan buangan. Dalam situasi lain. simen. kukuh dan mantap.2 Simetri menjadi paksi menegak stabil. Bagaimanakah imbangan disesuaikan? Pedestal atau tapak stabil mengambil peranan untuk imbangan. Justeru itu pedestal stabil dipilih daripada jenis keluli.

mantap dan kukuh. Jisim menentukan rentak. Jisim menentukan tekstura binaan dan pemilihan bahan penyudah stabil yang perlu diimbangkan.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Mengapakah stabil memerlukan pedestal? 1. 1. pemilihan kerangka jisim yang dikaitkan dengan kekuatan jisim. 3. 4. mengimbangi bentuk dan rentak Konsep simetri stabil sangat diutamakan dan pedestal memperteguhkan tujuan tersebut. Jisim membentukan kesepaduan kepada stabil. Setimpal dengan pedestal. Tidak terlalu berat. 2. Latihan 5. 5. OUM 143 . 4. 2. Jisim menentukan kesesuaian alat dan bahan binaan. Kuat. 5. Boleh dironggakan kerana permukaan luar yang lebih berfungsi. 2. Jisim menentukan struktur binaan. 3. Jisim menentukan sifat simetri stabil – tulen atau tidak tulen.4 Kajian jisim (volume) sesuatu stabil dianggap penting kerana. 3. Pedestal menjadi pelengkap utama stabil Kestabilan dan imbangan Estetika dan etika Konsep lengkap melengkapi. ruang dan bentuk. Ciri-ciri Jisim Stabil yang Sesuai 1. 5. 4. 6. Contohnya: simenfero. Membawa imbangan stabil yang baik.

3. pergerakan dan imbangan yang saling lengkap melengkapi. mempunyai tapak dan sifatnya mantap. Stabil mementingkan konsep simetri dan bahan binaan yang tahan dan lasak. Tidak berserabut. 2. 2. 6. Stabil diperagakan di atas tanah. 144 OUM . Komposisi bentuk. 5. Kelainan stabil dengan arca yang lain: 1. 4.5 Tekstura stabil: licin dan halus Simetri tidak tulen Contoh stabil marmar yang baik dan mantap Stabil yang baik dan mantap mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. kuat dan padu untuk mengelak proses pereputan dan pengluluhawaan yang cepat. rentak.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 5. Jika berlaku tokok tambah dengan mesin akan berubah kepada kinestetik. mempunyai hala tuju yang menyenangkan. padu dan nampak gagah/mantap. Kuat. 5. Statik. Bahan binaan yang padu yang menepati spesifikasi bahan dan alat. 4. Simple tetapi menarik. Diperagakan di tanah lapang dan di persekitaran bangunan. Bahan binaan yang lasak. Mempunyai konotasi makna yang berbagai. 3.

HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Ujian 1 Stabil kotak mancis dihasilkan seperti berikut: OUM 145 .

JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 146 OUM .

HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Stabil kotak mancis yang telah siap Gambar: Stabil kotak mancis yang telah siap untuk peragaan OUM 147 .

tahan hujan dan panas serta mudah diwarnakan. Kos binaan dianggap murah kerana simen adalah barang kawalan kerajaan. batu bergerigis. 4. reput dan mengalami proses pengluluhawaan yang lama. buah pinang. Simenfero mudah dibentuk dan dipelbagaikan. 3. 5. 4.1 MOBAIL Mobail boleh dihasilkan daripada kombinasi atau gabungan bahan yang terdapat di persekitaran. 2. 2. Boleh ditampilkan dengan pelbagai gayaan yang mengikut rentak alam dan kesemulajadian alam. 148 OUM . Bahan yang mudah pecah – terlalu lama. Jisim dalamnya kosong. tiang bangunan dan stabil seperti yang dikaji. serpihan kayu. 2. karang. 3. batu-batu laut dan teritip. Suatu penjimatan dan ketebalan simen yang sekadar satu hingga dua inci sudah memadai untuk menjadikan stabil kuat dan mantap. bongkah kayu. tapak Sulaiman. Antara bahan yang boleh dijadikan mobail terdiri daripada: 1. tunggul kayu. tempurung kelapa dan buah nipah. Boleh ditokoh tambah mengikut keperluan pada bila-bila masa. Harga kawalan simen dan pasir oleh pihak kerajaan. pintu gerbang. kulit binatang. Dari sekecil-kecil objek seperti pasu bunga sehinggalah kerusi meja. Akar kayu. Buah kelapa. Kekangan di peringkat penghasilan: 1. Mudah dibentuk ketika basah dan apabila kering amat keras dan kuat. Kepingan batu. Hujah mengapa simenfero kukuh dan murah: 1. batu pipih. TOPIK 6: Latihan 6. batu sungai. kulit kayu. Pasir pula belum berada pada paras harga pasaran yang melambung. Tulang temulang. Lasak. gigi binatang. Alatan yang tidak relevan dengan bahan. sisik binatang. Karangan laut seperti siput. 5. kerang. 6. Contohnya batu yang amat keras dan pejal sukar untuk ditebuk atau digerudi.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Ujian 2 Simenfero terbentuk merupakan gabungan simen dengan pasir serta dawai mata punai yang dikombinasikan untuk membentuk kerangka-kerangka binaan yang besar tetapi jisim dalamnya kosong.

2 Alatan yang diperlukan: 1. Pelbagai bahan mempunyai pebezaan dari segi kekuatan dan kelemahan. 3. 3.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. 2. Gerudi dan mata gerudi yang halus Pisau Gunting Playar Bahan yang diperlukan: 1. Mobail kertas x x x x x x x Tanglung Octagen Bebola Bentuk geometri Bentuk burung Bentuk dedaunan Bentuk organik Mobail plastik x x x x Bentuk geometri Bentuk origami Bentuk acuan (mould) Bentuk organik OUM 149 . Latihan 6. 4. 2. 4. 5. mobail plastik mobail kayu kecil/ranting. Sukar untuk digabung antara satu bahan dengan satu bahan yang lain kerana sifat bahan yang berbeza. Tali tangsi Gam UHU atau gam gajah Tali nylon Warna spray Manik Latihan 6.3 Mobail yang sesuai dihasilkan berasaskan alat di atas terdiri daripada mobail kertas.

dedaunan Apresiasi “Antennae with Red and Blue Dots”: 1. Mobail ini membentuk seolah-olah objek ini terbang melayang Alat dan Bahan yang Sesuai Kepingan loyang yang ringan dan lasak Cantuman secara pateri atau kimpalan dilakukan untuk menghasilkan mobail ini Dawai-dawai kasar digunakan untuk membentuk suatu adunan struktur yang mantap dan kukuh Ribet dan ikatan bol dan nat digunakan untuk penyatuan komponen mobail Gerudi letrik digunakan untuk urusan menebuk komponen yang berkaitan.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Mobail kayu/ranting x x Mobail ranting kayu Mobail cebisan kayu Bahan-bahan tambahan yang diperlukan 1. Tema berkaitan dengan beburung. Tali tangsi/tali nylon Syelek/varnish Latihan 6. 2. x x x x x Tajuk dan Tema yang Sesuai Tajuk di atas relevan dengan bentuk dan penampilan mobail yang diperagakan.4 Garisan simetri Objek yang dikonotasikan sebagai kepak. x x x 2. 150 OUM . dedaunan terbang melayang di angkasa lepas.

3. Tanglung. Begitu juga dengan layang-layang atau wau yang reka bentuknya telah mengalami improvisiasi yang berbagai. imbangan. Mobail tergolong dalam kumpulan arca. mobail kinetik yang terdiri gabungan pelbagai objek digantung dengan harapan menghasilkan bunyi bila angin merempuh mobail ini. OUM 151 . lilin dinyalakan di dalam tanglung untuk menerangi alam disamping mewujudkan sinar tahun baru yang diharapkan membawa rahmat dan kesenangan. Reka bentuk tanglung dalam bentuk mobail kertas di anggap sebagai mobail berfungsi di kalangan kaum Cina. Konsep fancy akan mengubah ciri-ciri mobail kerana konsep simple dan selamba mobail akan hilang Fancy boleh mengubah ciri-ciri asal mobail kerana pancaran cahaya yang berkilauan daripada mobail akan menukar ketulenan reka bentuknya pada jarak tertentu. Latihan 6. Angin – Kincir angin di Belanda dan negera-negara bawah air adalah mobail kinetik yang digerakkan oleh angin.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. Untuk menjadikan lebih berfungsi. Arca tidak memperagakan warna seperti catan tetapi memperagakan rupa. Mobail berfungsi sebagai sambutan perayaan tahun Baru Cina. rupa dan warna begitu mantap dan berjaya Aplikasi prinsip rekaan seperti kontra. pergerakan dan penegasan sangat tepat dan relevan dengan tajuk dan tema Kesepaduan reka bentuk yang mantap dan mapan. harmoni. 2. bentuk. rentak. Pergerakan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor: 1. komposisi dan ruang.5 Mengapa mobail tidak perlu fancy? 1. Di sesetengah rumah orang Cina. x x x x x 4. x x x x Pilihan Reka Bentuk Berasaskan Warna dan Padanan Imej Reka bentuk berasaskan objek terbang Konsep simetri tidak tulen yang amat relevan dengan ciri mobail. Kelihatan gah dan menarik Penegasan pada warna warna merah dan biru yang menjadi focal-point atau titik pemerhatian Simple tetapi menarik Wujud unsur naratif dan konsep yang bersepadu dari ciri pengkaryaan Kesesuaian Secara Keseluruhan Imbangan tidak simetri yang menarik dan serasi dengan konsep mobail Aplikasi unsur seni seperti garisan. UJIAN 1 Mobail kinetik adalah mobail yang boleh bergerak.

Bagaimana mobail kinetik dihasilkan? 1. air terjun dan kawasan fountain yang ada aliran air. Bahan binaan mobail yang sedemikian ini perlu ringan. Berasaskan Air Mobail yang sedemikian diletak di kawasan pergerakan air seperti sungai. Untuk menjadikan lebih dramatik. “Water front” di tebing Sungai Sarawak mengadunkan rentak pancutan air dengan muzik yang bermelodi dan mengasyikkan. 152 OUM . Pergerakan ini dianggap sebagai suatu proses penyerapan teknologi dalam mobail.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 2. Berasaskan Mesin Suatu penampilan teknologi dalam era pengahsilan mobail kinetik. Mobail ini direka bentuk bersesuaian dengan mobiliti objek oleh air arus air yang mengalir atau bergerak. UJIAN 2 Pelukis berkarya melalui ekspresi diri melalui beberapa situasi: x x x x x x x x Pemerhatian Persepsi Penakkulan Pengalaman Luahan perasaan Desakan Amalan Pekerjaan Reka bentuk mobail dari faktor alam dan ciptaan Tuhan berlaku daripada proses: x x x x x x x Adaptasi Adoptasi Imitasi Logik Empirikal Kesempurnaan (Perfection) Analogi Terjemahan semula ciptaan Tuhan. Mesin – Kontemporari ini mobail kinetik dilengkapi dengan mesin atau jenterajentera yang mengujudkan pergerakan dan bunyi. diadun atau diolah dengan susunan yang harmoni dan dirancang untuk penghasilan bunyi dari rentak tiupan angin tadi. Berasaskan Angin Reka bentuk mobail ini berkaitan dengan konsep apungan dan pergerakan oleh tiupan angin. Suatu kaedah yang mudah kinetik ini dihasilkan melalui penggunaan semula mesin atau jentera-jentera lama yang tidak lagi digunakan mengikut fungsi asal. pergerakan ini diadaptasikan dengan rentak muzik. 2. 3. diimprovisasi dan dibadankan semula dengan mobail.

Latihan 10.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN TOPIK 10: Latihan 10. Perancangan yang teliti dan rapi Uji kaji reka bentuk dan konsep yang ingin diperkatakan Saiz yang bersesuaian Mengadun unsur seni.1 DIORAMA Saya tinggal di tepi laut. 5. 4. pemilihan bahan dan alat sesuai dengan dapatan. prinsip seni dan struktur seni dengan baik dan terancang Tajuk dan tema tidak kabur. Bahan-bahan yang boleh dijadikan sebagai diorama terdiri daripada: x x x x x x x x Siput Karang Batu-batu Teritib Pasir Kayu ranting Bahan buangan Tempurung kelapa Kekangan-kekangan yang akan ditempuhi dalam menghasilkan diorama: 1. Saiz yang bersesuaian dan memenuhi konsep dan naratif yang ingin dikongsikan Pemilihan warna yang harmoni. 4.2 Diorama yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut: x x x x x Komposisi hal subjek dan latar belakang yang terancang dan saling lengkap melengkapi Mengadun unsur seni. Alatan seperti gerudi letrik untuk menebuk batu atau siput Gam UHU atau gam gajah yang kuat untuk pastikan karang melekat dengan baik pada tapak diorama 3. 3. Memodel ikan dan spesis hidupan di kawasan karang. susunan hal subjek yang boleh membangkitkan gerak rasa dan gerak balas terhadap hasil diorama Pertimbangan-pertimbangan yang baik dan bermakna 1. 2. OUM 153 . Kebolehan menghidupkan suasana di laut dalam. prinsip seni dan struktur diorama yang baik Menggunakan pertimbangan artistik dan kemahiran yang menghasil yang tinggi. 2.

Jauhi plagiarism dan hasilan klise. 4. Tata cara menghasilkan diorama di kawasan hutan bakau: 1. Suatu penampilan yang baru Inovasi atau improvisiasi yang positif Pemerhatian. Penampilan reka bentuk baru dan bersifat futuristik. 3. sebelum penutup dimana pelajaran akan ditamatkan. harmoni dan memikat penonton. tentulah ianya akan janggal dan tidak tepat. Figura manusia perlu di teliti dan diperhalusi kerana menjadi hal subjek di mana watak hero dan heroin terbentuk. 3. Latihan 10. Ketepatan tajuk dan tema yang dirancang Pemilihan alat dan bahan yang sesuai dan dapatan yang menarik Aplikasi unsur seni dengan teknik dan kaedah yang betul dan bersesuaian Kesesuaian secara keseluruhan.5 Bentuk figura dan catan sebagai latar belakang perlu diimbangi kerana ianya bersifat berpenggenap (complement).JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 10. Kedua-duanya perlu mengalami proses adaptasi yang baik dan terancang. Ia penting kerana: 1. 2. Hasil catan hutan bakau pada latar diorama Menentukan jenis tumbuh-tumbuhan di kawasan bakau Menentukan fauna atau binatang yang terdapat di kawasan hutan bakau Mengimbangkan susunan imej hadapan dengan latar belakang supaya kelihatan harmoni dan terancang Latihan 10. Amalan ini akan menjadikan pemahaman dan penguasaan hasilan di kalangan pelajar dengan baik. Manakala catan besar di bahagian belakang menjadi pengimbang dan pelengkap. Jika salah satu daripadanya tidak betul atau cacat. 154 OUM .4 Apresiasi adalah satu amalan menilai dan menghayati dapatan sesuatu karya. Di dalam amalan pengajaran dan pembelajaran amalan ini dilakukan pada perkembangan akhir pelajaran. penelitian dan pro-aktif Cuba jaya yang tidak kenal erti putus asa. 4. Ini termasuk reka bentuk yang unik. termasuklah diorama. 2.3 Keunikan dan ketrampilan diorama dapat dihasilkan melalui: x x x x x x x Melalui proses kreativiti yang tinggi.

HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Pertimbangan yang perlu dilakukan: 1. konsep dan naratif yang ingin ditampilkan. 3. x x x x x Melibatkan kerja-kerja konstruktif Bersifat tiga dimensi Penggunaan objek maujud dari buatan manusia dan semulajadi Bukan warisan kraf tradisional tetapi sebagai penampilan imej sesuatu sejarah. Penerapan nilai dan budaya secara terus dalam aktiviti yang dijalankan. 2. 4. peristiwa. suasana cerita dan imbangan latar belakang yang diselaraskan Pilihan warna-warna ambient yang mesra dan dicerap dengan begitu baik sekali Keseluruhan bentuk yang saling imbang mengimbangi. alat dan bahan. Tata atur susunan dan reka bentuk keseluruhan yang harmoni. Menepati tajuk dan tema. Saiz figura. UJIAN 2 Berikut adalah cadangan bagi dapatan diorama hidupan laut di terumbu karang. UJIAN 1 Diorama digolongkan dalam bidang ketiga iaitu membentuk dan membuat binaan kerana. persekitaran. Plywood sebagai kotak diorama Tali tangsi Hal subjek OUM 155 . fiksyen dan imaginasi pelukis.

Artwork For Elementary School Teachers: Developing Artistic and Perceptual Awareness. New York: Prederick Warne & Co.com/library/sculplog/1998/cat98p14/98p14. London. Ltd. 156 OUM . Clifford S. Gillian Souter (1994). Dimensi. An Autobiography with Pictures. Cassel. Federick A. Airbrush Action 3. Publishers. Kuala Lumpur.asp?a=164 http://www. Beyond Modern Sculpture.html http://www. A. USA: The Center of Applied Research in education.org/duchamp/bicycle.medienkunstnetz. USA David Papworth (1995). Voulme II.sandhands. (1986). Harcourt Brace Jovanovich.html Hume.de/works/homage-to-new-york/images/1/ http://www. Chapman.blogs. Steiglitz (1995). Simon & Schuster.com/2002/20020915/spectrum/travel. Papier Mache Garden. Balai Seni Lukis Negara. Surrey. U. A Survival kit for the Elementary Middle School Art Teacher. L. New Jersey: McGraw – Hill.com/Articles/EnterpriseDetails.d.jpg http://www. S. Herberholz. Kuala Lumpur. Frederick Hartt. New York: George Braziller. H. Prentice Hall. U. Artforms.A. Jack (1969). ART : A history of painting. Inc.com/behind thecurtains/art accessories/index. (1985). (1985 ). More Than You See: A Guide To Art. London.. Second Edition.innovationstools.RUJUKAN HBAE2203 Alexander Calder (1966). Approaches to art in Education. Prentice Hall. Papercraft Gifts and Projects.beatmuseum.htm http:/www.com/mywork/indek. William (1966). Prentice Hall.S. New York.php http://purecontemporary. Burnham. Origami Paper Folding For Fun. United States of America. The Observes Book Of Sculpture.paper folding. Eric Kenneway (1980). Balai Seni Lukis Negara (2000). (2000). sculpture and architecture. http://www. Donald & Herberholz. Seni Arca Koleksi Balai Seni Lukis Negara. Barbara. H. Gaunt. (2002). New York: Harcourt Brance Jovanovial Inc. Ismail Zain (1980). Duane Preble dan Sarah Preble (2002). Seni dan Imajan.tribuneindia. Horowitz. Rockport Publishers.

Edition. Batu Pahat. Art Talk. give and keep. London. Art History. Wiggs. Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI). New York: McGraw-Hill. A Handbook of Arts and Crafts. Decorative Origami For Parties and Celebrations. London. United Kongdom. Tiger Book International. Philip & Hasselschwert. Second Edition. Verhelst. Rosalind Ragans. 10th. Juliet Bawden (1993). Bhd.. The Art Of Sculpture. Sculpture. Modul Pengajaran dan Pembembelajaran Pendidikan seni Visual. Wilbert (1988). Selangor Darul Ehsan. USA Kathleen Chee (2006). North Light Books. Prentice Hall Inc. Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 & 5. Johor. (1998). New Jersey. To create. Prentice Hall. Quantorn Publishing Ltd. London. Prentice Hall. London.S. Herbert (1969). P. Selangor Darul Ehsan. U. Cicinnati. Shirley Sukim Sarat (2005). Wankelman... Institut Perguruan Tun Hussein Onn. New York: Princeton. Decorative Boxes. Paul Jackson (2004). (1999). The Artist Manual.Edition. The Amazing Book Of Origami. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.A. Tools. Read. Bollengen Foundation. PSV. Materials and Techniques. Ohio.HBAE2203 RUJUKAN Jon Tremaine (2000). 8th Edition. Bhd. (1995). Fajar Bakti Sdn. Jean (2001). SPM Fokus U Pendidikan Seni Visual. USA: Brown & Benchmark Publishing. Voulme II. Second Edition (2002). Quantum Books Ltd. New York. Paul Horgarth (1997). New York: McGraw – Hill. Stokstad. KPLI. W. Kemeterian Pendidikan Malaysia. Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR dan KBSM: Dewan Bahasa dan Pustaka.F and Wigg. Stabail. Penerbitan Pelangi Sdn. OUM 157 . A Handbook of Arts & Crafts. Zailani Yaacob dan rakan (2004). 2nd. KBSR. (2000).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful