HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

HBAE2203

ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN
Panduan Kursus i–v

TOPIK 1:

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1.1 Bentuk Tiga Dimensi dan Ruang 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Benda-benda Alam dan Buatan Manusia Tujuan Membentuk dan Membuat Binaan Tingkatkan Daya Kreativiti Membuat Penerokaan dan Eksperimen Bahan Kesesuaian Bentuk dan Binaan sebagai Hasil Rekaan Tiga Dimensi Kepentingan Membentuk dan Membuat Binaan Mengembangkan Persepsi Pelajar Tentang Seni Tiga Dimensi Mengenali Pelbagai Bentuk Asas

1 2 5 5 5 7 10 11 11 12 13 14 14 14

1.4 1.4.1 1.4.2

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 2:

ARCA 2.1 Kategori Arca 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Alat dan Media dalam Pembuatan Arca Teknik Penghasilan Penyediaan Lakaran Idea Proses Membentuk Arca Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik Apresiasi

15 17 19 20 21 21 21 21 22 22 23 23 24 24

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

OUM

ISI KANDUNGAN

HBAE2203

TOPIK 3:

ORIGAMI 3.1 Sejarah Origami 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5 3.6 Origami di Barat Jenis-jenis Bentuk Origami Alat dan Media Kertas Origami Gunting Pisau Kraft Proses dan Teknik Pembuatan Simbol dan Kaedah

25 25 25 26 28 28 30 30 31 32 38 38 38 38

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 4:

ASEMBLAJ 4.1 Contoh-contoh Asemblaj 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 Alat dan Media Alatan Bahan/Media Bagaimana Proses Asemblaj Dilakukan atau Dihasilkan? Penyediaan Lakaran Idea Penjanaan Idea – (Thumbnail-Print) Pemilihan Lakaran Akhir untuk Penghasilan Karya Asemblaj daripada Sketsa 2 Proses Membentuk Asemblaj Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasi Alat, Bahan dan Teknik Ekspresikan Diri Anda

39 40 41 41 42 43 44 46 47 47 48 48 49 51 51 52 52 52

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

OUM

HBAE2203

ISI KANDUNGAN

TOPIK 5:

STABIL 5.1 Alat dan Media 5.1.1 Stabil Dihasilkan Menggunakan Media Batu Marmar 5.1.2 Pengenalan Hasil Subjek dalam Arca Stabil 5.1.3 Pertimbangan Bahan yang Diperlukan untuk Membuat Arca Stabil Boleh Dirumus Seperti Berikut 5.2 5.2.1 5.3 5.3.1

53 54 55 56 57

Proses Kreativiti Menghasilkan Arca Stabil 58 Kesesuaian Bentuk dan Binaan dalam Menghasilkan Arca Stabil 58 Proses Menghasilkan Arca Stabil Ekspresi Diri Anda 59 64 65 65 66 66

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 6:

MOBAIL 6.1 Alat dan Media 6.1.1 Alatan 6.1.2 Alatan untuk Menghasilkan Mobail 6.1.3 Media Mobail 6.1.4 Media untuk Menghasilkan Mobail 6.1.5 Bagaimana Proses Mobail Dihasilkan? 6.1.6 Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Mobail 6.1.7 Proses Membentuk Mobail 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik Apresiasi Mobail

67 69 69 70 71 72 73 73 74 75 75 77 78 80 80 81 81

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 7:

MODEL 7.1 Definisi 7.1.1 Alat dan Media 7.2 7.2.1 Aplikasi Alat, Media dan Teknik Lakaran Idea

82 82 82 83

OUM

3 Teknik 9.1 8. Media dan Teknik Lakaran Idea Pemilihan Alat dan Bahan Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Persembahan Hasil Kerja Ekspresif Diri Apresiasi 91 91 91 91 98 98 98 98 99 99 99 99 100 100 100 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 TOPIK 9: TOPENG 9.4 8.2 Pemilihan Alat dan Bahan Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Persembahan Hasil Kerja atau Proses Penghasilan Model Persembahan Hasil Kerja Ekspresif Diri Apresiasi 83 83 84 89 89 89 89 90 90 90 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 TOPIK 8: BONEKA 8.4.1 Fungsi Topeng 9.2.3.2.1.1 7.ISI KANDUNGAN HBAE2203 7.3.2.1.4.4 7.1 Definisi 9.1 8.3.2 8.3 8.2 Alat dan Media 9.1 8.5 Aplikasi Alat.2 9.3 7. Media dan Teknik Jenis-jenis Boneka Aplikasi Alat.2. Media dan Teknik Lakaran Idea Pemilihan Alat dan Bahan 101 101 101 102 102 104 104 104 OUM .1 Definisi 8.2 7.1 9.4.3 7.3 8.2 8.1.2.2 Aplikasi Alat.

1.2 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 TOPIK 10: DIORAMA 10.2.1 9.1.2.3 Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasikan Alat.HBAE2203 ISI KANDUNGAN 9.2 10.3 Bahan Menghasilkan Diorama 10.4 9.1 Alatan 10.1.3.5 Proses Membentuk Diorama 10.1 10.3 9.2 10.2.4 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Proses dan Teknik Membuat Topeng Menggunakan Papier Mashe Persembahan Hasil Kerja Ekspresif Diri Apresiasi 104 105 110 110 111 111 111 112 112 9.1.3. Bahan dan Teknik Apresiasi Diorama 113 115 115 117 117 119 123 125 125 127 128 129 129 130 130 131 156 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 Jawapan Latihan Rujukan OUM .1 Alat dan Media 10.2.2 Alatan Membuat Diorama 10.2.4 Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Diorama 10.1.

menjelaskan pengetahuan asas dalam pengenalan membentuk dan membuat binaan. OUM . PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN Berdasarkan piawaian OUM yang memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit.HBAE2203 PANDUAN KURSUS PENGENALAN Kursus Membentuk dan Membuat Binaan adalah kursus Open University Malaysia (OUM) yang diuruskan oleh Fakulti Pendidikan dan Bahasa. maka kursus ini memerlukan peruntukan masa selama 120 jam pembelajaran. di semua institusi pengajian tinggi. KEPADA SIAPA KURSUS INI DITUJUKAN? Kursus ini ialah kursus wajib Lembaga Akreditasi Negara (LAN) ke atas semua pelajar Sarjana Muda Pengajaran (sekolah rendah) dengan kepujian. anda perlu memahami kandungan kursus dan bagaimana ia dijalankan serta keperluan-keperluannya. Untuk itu anda perlu membaca panduan ini dengan teliti dari mula hingga akhir. Kursus ini bernilai 3 jam kredit yang akan meliputi 15 minggu. Jadual 1: Anggaran Peruntukan Masa bagi Kursus Aktiviti Membaca modul dan menyiapkan latihan Menghadiri tutorial pada kadar 1 jam per sesi Capaian dalam laman web Menyiapkan satu (1) tugasan Ulang kaji Jumlah Jam 70 10 6 24 10 120 OBJEKTIF KURSUS Setelah mengikuti kursus ini. i 2. pelajar akan dapat: 1. Sebelum mengikuti kursus ini. bidang ketiga dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. Anggaran penggunaan masa adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1. mengkategori kandungan bidang membentuk dan membuat binaan dan menentukan topik-topik yang sesuai untuk tujuan merancang pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah.

Kemahiran aplikasi alat & bahan .TOKOH-TOKOH .MEDIA DAN TEKNIK 1. asemblaj. menginkuiri. Bakal guru permulaan diharapkan menggunakan bakat seoptimum yang mungkin untuk mengimaginasi. menyelidik dan membuat hasil seni dalam tersebut. 2. berkreativiti. 9. origami. menghasilkan karya seni dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Apapun. 7. 5. Ia menekankan kepada proses mengenal. 8. Penemuan dari dapatan baru mungkin akan menjadikan anda akan bertambah yakin dan seronok kerana bidang ini agak berbeza dengan bidang menggambar dan membuat rekaan dan corak. menginovasi dan mereka cipta bidang ini. 3.Ekspresi diri .PANDUAN KURSUS HBAE2203 3. ARCA ORIGAMI ASEMBLAJ STABAIL MOBAIL MODEL BONEKA TOPENG DIORAMA Pemilihan bahan Pemilihan alat Lakaran ide Pemilihan teknik Peringkat penghasilan . Pelajar didedahkan mengenai arca. stabil. PETA MINDA MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN PENGENALAN JENISJENIS AKTIVITI . 4. 4. SINOPSIS KURSUS Mata pelajaran ini meliputi pengetahuan asas dalam bidang membentuk dan membuat binaan Pendidikan Seni Visual sekolah rendah.PENDAPAT OLEH PENGKARYA LAIN JENIS KARYA APLIKASI ALAT. mengekspresi.Apresiasi ii OUM . 6.Kemasan - PERSEMBAHAN HASIL PENILAIAN . mengaplikasikan aktiviti membentuk dan membuat binaan sebagai persiapan sebagai guru permulaan Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. apabila pelajar telah melaluinya pelajar akan dapat menilai keseronokan mempelajari dan menceburkan diri dalam bidang membentuk dan membuat binaan.

topeng dan origami. Tokoh-tokoh arca asemblaj cuba menampilkan bagaimana pelbagai bahan buangan boleh membentuk satu kesatuan gubahan yang menarik dan mempunyai konotasi yang berbagai. pengelasan arca dari jenis dan cara binaan termasuk teknik penghasilan. Topik ini menyentuh mengenai pengenalan arca. Sebagai bakal guru. bahan dan alatan yang digunakan untuk menghasil seterusnya teknik membuat mobail berkenaan. Ia juga memperlihatkan kepada perbandingan jenis arca dan aplikasi setiap arca. Topik ini memperihalkan mengenai stabil. Origami adalah satu-satunya binaan yang terhasil daripada kerja membentuk menggunakan kertas. model. Stabil menggunakan bahan yang bersifat konkrit dan tahan lama. Bagi penguasaan ilmu yang lebih mendalam. mobail. persediaan ini perlu diteliti untuk menghasilkan model yang bersesuaian dalam menampilkan pengajaran yang mantap dan berkesan. stabil. Pengenalan awalan mobail ini menjurus kepada pensejarahannya. Di dalamnya pula dimasukkan teknik-teknik dan kaedah-kaedah penghasilan seterusnya disepadukan dengan pelbagai strategi pembelajaran seperti yang telah diterangkan. boneka. pengenalan alatan yang berkaitan dengan pembuatan arca diperkenal. membentuk komposisi gubahan yang menarik dan bermakna. Sesuai dengan peragaannya yang terletak di bahagian luar dan terdedah. Asemblaj juga merupakan karya seni tiga dimensi. diorama. Sifat stabil bersifat mantap dan mempunyai isi padu yang mencukupi untuk menampung sesuatu binaan. Setiap satu mobail yang diterangkan ditunjukkan bagaimana proses penghasilan ini dapat dilaksanakan dengan berkesan sehingga terhasil hingga ke peringkat gunaan. Ia diperkenalkan melalui pemahaman asas dalam pengenalan bentuk-bentuk objek tiga dimensi yang dikaitkan dengan ruang. Topik 2 : Topik 3 : Topik 4 : Topik 5 : Topik 6 : Topik 7 : OUM iii . Ia merupakan gabungan objek menggunakan lebih daripada satu bahan. Ia boleh diaplikasi bukan sahaja menggunakan kertas tetapi di peringkat yang lebih meluas.HBAE2203 PANDUAN KURSUS PERISIAN Topik 1 : Topik ini memberi penekanan konsep asas membentuk dan membuat binaan. Dalam topik ini model diperkenalkan untuk menjurus kepada pengetahuan dan maklumat dalam persediaan untuk mengajar dalam Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. origami di komersial kerana perniagaan hotel dan katering memperagakan origami menggunakan kain sebahagian ciri yang penting. Ia tidak semata-mata dibuat sewenang-wenangnya tetapi juga dirancang bagi tempoh pengajaran dan pembelajaran dalam rancangan pelajaran harian. asemblej. stabil menggunakan bahan pejal yang lasak dan tahan lama. Objek tiga dimensi dalam konteks membentuk dan membuat binaan KBSR terdiri daripada arca. Mengenal dan seterusnya mempelajari mobail adalah perlu dikuasai oleh bakal guru Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah.

Di dalamnya dimasukkan falsafah.PANDUAN KURSUS HBAE2203 Topik 8 : Boneka merupakan karya yang tergolong di dalam penghasilan karya seni dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Setelah anda menguasai kemahiran menghasil dan membentuk karya seperti yang dinyatakan di atas. Ia mewakili satu tema atau persoalan yang berkaitan dengan sesuatu pelajaran. Pencapaian kepujian dalam peperiksaan peringkat SPM amat membantu untuk mengikuti kursus ini kerana anda akan meneruskan kajian anda hingga empat semester. Topik 9 : Topik 10 : PENGETAHUAN ASAS Pengetahuan asas perlu di peringkat Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM) atau yang setara dengannya. Penghayatan dan pemahaman ini dilakukan dengan pelbagai pendekatan sehingga akhirnya kita merasakan bahawa topeng mesti dibuat dengan penuh hati-hati. peluang untuk mentadbir sesuatu tema dibuat dalam kerja diorama. BAHAN BACAAN Buku teks rujukan bagi kursus ini seperti mana yang dicadangkan dan dinyatakan dalam unit teks. Segala spesies. Ia juga menjurus kepada kaedah penghayatan dalam berkarya seni dengan betul dan bersifat naratif. iv OUM . Penampilan imej bertema ini perlu diurus dengan rapi dan teliti agar mesej dan gambaran sebenar dapat menjelmakan. Topik ini mengajak anda untuk membuat topeng melalui pelbagai teknik dan kaedah yang disarankan. suasana dan habitat yang berkaitan ditampilkan dengan meneliti kepelbagaian jenis bahan supaya tema yang diharapkan benarbenar menyerlah dan kelihatan hidup. Topeng dalam konteks yang lebih meluas mungkin digunakan bersama dengan permainan tarian kuda kepang. alat dan bahan yang berkaitan serta bagaimana ia diimplementasikan dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. tarian singa dan lawak jenaka. misalnya kehidupan di taman laut.

HBAE2203 PANDUAN KURSUS KAEDAH PENILAIAN Penilaian bagi kursus ini melibatkan dua komponen. 3. anda hendaklah lulus dalam peperiksaan akhir. OUM v . 4. iaitu penilaian berterusan dan penilaian akhir. Ujian 1 Ujian 2 Penglibatan dalam perbincangan Tugasan (1) Peperiksaan akhir Jumlah 10% 15% 5% 20% 50% 100 % Peringatan: Untuk lulus kursus ini. 2. Pecahannya seperti berikut: Penilaian berterusan 1. 5.

4. distruktur dan akhirnya proses pembinaan objek tersebut. Justeru itu ia mempunyai ciri-ciri binaan seperti bentuk. kanan. dan menghasilkan sebuah karya tiga dimensi dalam konteks membentuk dan membuat binaan daripada sembilan jenis yang dipelajari. iaitu objek nyata dan boleh dipegang. atas dan bawah.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 PENGENALAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tahukah anda bahawa hasilan seni berupa dua dimensi dan tiga dimensi? Apakah objek dua dimensi dan objek seni tiga dimensi? Topik ini menyentuh bidang yang ketiga dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah KBSR. penstrukturan reka bentuknya perlu dirancang dan perhalusi agar hasilannya nanti menepati spesifikasi yang dikehendaki. berisipadu. kiri. jalinan. besar. keras. licin. 5. kecil. mengklasifikasi sembilan jenis aktiviti bidang membentuk dan membuat binaan seperti yang dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar akan dapat: 1. Ia menekankan kepada pemahaman dan penguasaan objek-objek seni tiga dimensi. Hasilan yang wujud daripada membentuk dan membuat binaan ini dikenali sebagai objek maujud. OUM 1 . menjana dan membuat penerokaan idea daripada salah satu aktiviti membentuk dan membuat binaan. 3. Di dalam menghasil objek yang bersifat tiga dimensi ini. lembut dan lain-lain. kesat. 2. Objek tiga dimensi bersifat konkrit. menjelaskan bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah. Proses membentuk dan membuat binaan melalui proses imaginasi oleh pelukis dan seterusnya diterjemah dalam bentuk lukisan. memilih dan menerang proses membuat satu aktiviti daripada bidang membentuk dan membuat binaan. mempunyai pandangan sisi.

1 BENTUK TIGA DIMENSI DAN RUANG Bentuk tiga dimensi merupakan objek yang bersifat konkrit. Ia berupa objek semula jadi. Satu lagi jenis bentuk yang mungkin jarang diperkatakan ialah bentuk ikon (icon). mempunyai pandangan sisi. Bidang perlambangan dan simbol (iconography) pada mulanya dikaitkan dengan agama Kristian dan lambang-lambang dalam patung Mesir purba tetapi kontemporari ini ia telah disimbolkan dalam arca moden. warna dan ruang. dilihat dan dirasa. atas dan bawah. kanan. Dalam sebutan lain. Bentuk semula jadi dan buatan manusia boleh disentuh. berisipadu. jalinan.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 SKOP KAJIAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN KBSR Peta Minda Rajah 1. Bentuk ilusi dapat digambarkan melalui penggunaan unsur seni seperti garisan. objek buatan manusia atau bentuk ilusi. Bentuk ini mempunyai makna yang tersendiri dan hanya diketahui maknanya oleh orang yang mengetahui mengenai kajian perlambangan dan simbol. 2 OUM .1: Jenis objek yang dicadangkan dalam aktiviti Pendidikan Seni Visual KBSR Mengapakah objek konkrit dikategorikan di dalam bentuk tiga dimensi? Apakah rumus yang anda boleh dapati daripada objek-objek tiga dimensi ini? 1. Berbeza dengan bentuk ilusi yang hanya boleh lihat dan tidak dapat dirasa kerana berbentuk dua dimensi yang mungkin berupa lukisan atau ilustrasi. ton. kiri. bentuk ilusi disebut bentuk maya.

bandar raya Kansas Peta Minda JENIS OBJEK TIGA DIMENSI OBJEK ALAM/ SEMULAJADI ILUSI/ MAYA -2 D OBJEK BUATAN MANUSIA OBJEK REAL OBJEK MAUJUD OBJEK IKON/ KONSEPTUAL Rajah 1. Dari segi perspektifnya ia boleh ditunjukkan dengan objek di hadapan lebih besar dan semakin kecil apabila ia terletak semakin jauh. Ruang yang sedemikian berkaitan dengan bentuk yang diperagakan untuk membentuk satu kesatuan imej. Ruang mungkin terdiri jenis nyata dan jenis tampak.3: Jenis objek tiga dimensi dalam kajian membentuk dan membuat binaan Ruang pula merupakan kawasan antara objek dengan objek yang lain. objek buatan manusia dan objek alam. barangan domestik. Ruang juga boleh digambarkan melalui penggunaan warna yang terang bagi objek yang dekat dan kelihatan semakin kabur pada objek yang terletak semakin jauh. Ruang nyata ialah ruang yang terdapat pada bentuk-bentuk konkrit seperti arca.2: Arca ikon bulu tangkis karya Claes Oldenburg dan Coosje van Bruggen di hadapan Muzium Nelson-Arkins. Ruang tampak ialah ruang OUM 3 .TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Rajah 1. seni bina.

catan. kolaj dan sebagainya. montaj. cetakan.1 Mengapakah ruang menjadi kriteria yang sangat penting dalam peragaan arca? Rajah 1.4: Ruang terbentuk dari ton warna arca ruang Rajah 1. Latihan 1.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 ilusi yang wujud dalam seni tampak seperti lukisan.5: Arca dan ruang saling lengkap melengkapi 4 OUM .

Secara mudahnya mengapa manusia banyak menggunakan bentuk geometri yang simetri adalah untuk imbangan. kestabilan dan kekukuhan dari segi reka bentuknya. Rajah 1. piramid. Ia terdiri daripada manusia. Bentuk organik tidak mempunyai sifat yang semukur dan tidak simetri. kerusi. Bentuk-bentuk geometri yang sering dijadikan asas untuk mereka bentuk terdiri bentuk kubus.1 TUJUAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tingkatkan Daya Kreativiti Jika anda seorang yang sering membayangkan suatu penemuan ke arah mewujudkan apa yang setakat ini belum dihasil atau sesuatu yang memberi makna kepada anda.2 BENDA-BENDA ALAM DAN BUATAN MANUSIA Benda-benda alam adalah hasil ciptaan Tuhan. silinder. manusia ada juga mereka bentuk benda yang bersifat organik untuk menampilkan ciri-ciri yang menarik kerana manusia sering kali merujuk benda-benda alam sebagai hasilannya. rumah. kon. tumbuhtumbuhan. kuboid dan sfera. televisyen. Berbeza dengan benda-benda buatan manusia seperti meja.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TL = Titik lenyap Rajah 1. Dalam hal yang lain. bunga-bungaan dan berbagai lagi yang sebahagian besarnya berbentuk organik. anda adalah seorang yang kreatif.3. almari dan berbagai lagi yang banyak menguasai bentuk geometri. buah-buahan.6: Ruang. binatang.3 1.7: Objek-objek alam dan buatan manusia mempunyai bentuk tiga dimensi dan bersifat konkrit 1. objek dan perspektif 1. Definisi ini sebenarnya tidak begitu berbeza OUM 5 . kereta. hidupan laut. Tindakan ini menyamai dengan apa yang diperkatakan oleh Herbert Read (1958) mengenai kreativiti.

Beri peluang untuk mengeksploitasi lebih banyak media dan alat untuk memperkaya maklumat dan pengetahuan. 6 OUM . Ia dapat dilakukan melalui keinginan dan naluri ingin bertindak. menayang slaid dan gambar foto. bahan dan alat yang digunakan. Lawatan ke zoo.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 dengan pendapat June King Mc Fee yang mengatakan bahawa kreativiti itu adalah keupayaan mencipta perlambangan dan idea baru dengan menyusun dan mengolah semula perlambangan yang sedia ada. 2. kreativiti itu adalah suatu naluri semula jadi sejak lahir yang digunakan untuk menyelesaikan atau membuat pernyataan tentang masalah kehidupan. menonton filem. 4. Rangsangkan pemikiran kanak-kanak dengan merujuk buku-buku bergambar. Bagi Viktor Lowenfeld. 3. Menurut Viktor Lowenfeld lagi. bercerita. Beri perhatian ketika berkarya. Carl Rogers pula mengatakan bahawa kreativiti itu wujud melalui tindakan sesuatu yang berkaitan dengan ciri keunikan seseorang. kejadian dan peristiwa terhadap kemanusiaan sama ada suka atau duka.8: Tahap perkembangan kreativiti menurut Viktor Lowenfeld Bagaimana untuk Meningkatkan Kreativiti Kanak-kanak? 1. perpustakaan dan kraf tangan. kreativiti berlaku mengikut tahap-tahap tertentu antaranya. muzium. KEPEKAAN KETEKALAN ORGANISASI MAKNA BARU FLEKSIBILITI KREATIVITI KEASLIAN KEUPAYAAN SINTESIS KETERBUKAAN KEUPAYAAN MENGANALISA Rajah 1. Bimbing dan berikan perhatian cara berkarya yang baik dan berketerampilan.

TOPIK 1

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

5.Jangan kritik keterlaluan terhadap karya mereka. Nyatakan bahawa kesilapan bukan kegagalan tetapi sebagai cabaran untuk peningkatan.

6. Berikan ganjaran atau insentif. Hasil karya yang baik dipamer di ruang lobi atau tempat-tempat strategik.

7. Adakan pertandingan mereka bentuk tiga dimensi di kalangan pelajar.

1.3.2

Membuat Penerokaan dan Eksperimen Bahan

Membuat penerokaan dan eksperimen bahan dilakukan untuk memastikan bahan yang akan dibuat bersesuaian dengan jenis binaan dan ketahanannya. Sering kali dalam proses ini kita akan mengesan kerangka objek binaan di samping memilih bahan yang memperkukuh binaan tersebut. Apabila kita membuat model kucing, dawai halus digunakan untuk membina kerangka bentuk manakala paper mashe diaplikasi untuk membentuk sifat fizikal kucing itu. Bahan tambahan lain yang berupa guli digunakan untuk mata kucing, tali tangsi untuk misai dan berus sabut untuk ekor kucing. Proses membuat dan membina model kucing ini perlu dilakukan mengikut tertib dan pemeringkatan kerja yang teliti. Apapun yang akan dihasilkan dalam bidang membentuk dan membuat binaan perkaraperkara berikut akan menjadi tema atau hal subjek yang penting. (a) Alam Semula Jadi dan Objek Persekitaran Objek-objek ciptaan Tuhan seperti flora dan fauna menjadi sumber utama dalam menghasilkan karya. Selain itu, objek domestik seperti cawan, piring, pinggan senduk, pisau, meja dan sebagainya juga dijadikan rujukan dalam berkarya. Kesemua objek yang menjadi tema atau hal subjek ini dikaji dari segi dinamik fom, kualiti objek, ciri-ciri organik, keunikan, integrasi alam dan kehidupan di samping mengambil kira garisan, ruang, warna, jalinan, rupa dan bentuk.

Latihan 1.2
Mengkritik secara keterlaluan sering kali akan mematahkan semangat pelajar untuk terus berkarya. Bagaimanakah perkara ini boleh diatasi agar pengajaran dan pembelajaran dalam membentuk dan membuat binaan tidak bermasalah?

OUM

7

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

TOPIK 1

(b)

Perasaan Dalaman, Khayalan dan Imaginasi Si Pelukis Pengalaman hidup banyak memberi kesan dan pengaruh terhadap minda pelukis yang akhirnya menzahirkan ilham atau idea untuk mencipta. Perasaan takut, misteri, sedih dan sebagainya menjadi sumber inspirasi karya si pelajar atau pelukis. Menurut Sigmund Frued dan Paul Jean Satre, teori-teori imaginasi berupaya mencipta sesuatu objek atau karya melangkaui batas fizikal dan cabaran status-quo pelukis. Imaginasi ini akan memandu arah si pelajar atau si pelukis ke arah yang lebih kreatif dan melampaui batas-batas kebiasaan dalam berkarya. Menurut Frued lagi, perasaan dalaman inilah yang menjadi motivasi atau penggerak minda dalam berkarya.

Rajah 1.9: Ekspresi dari deria dalaman dan khayalan pelukis

(c)

Aliran dan Tema Sejagat Tema menjelaskan konsep dalam agenda kehidupan manusia. Ia menunjukkan kekerapan manusia mengambil hal benda yang sering diperkatakan. Contohnya; membuat wau lazimnya dikaitkan dengan unsur kosmos seperti bulan, matahari bintang dan sebagainya. Dari idea yang berbagai, keunikan ciptaan berlaku dan akhirnya mewujudkan kepelbagaian rupa bentuk dan jenis produk. Dalam konteks yang lebih besar, jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan dan mengujudkan satu kekaguman. Wujudnya “Nonobjective art”, ‘Minimal art” misalnya adalah suatu aspek pengkaryaan yang berani, mencabar dan sanggup menerima rintangan. Keperluan dan Pengalaman Hidup Harian Ciptaan cawan, sudu, senduk, periuk dan alat-alat domestik yang lain merupakan asas ciptaan dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Pada bidang yang lebih besar, manusia mencipta dan membuat kipas, basikal, kereta, kereta api malah jambatan dan objek-objek gunaan lain yang mewatakkan keperluan asas sebuah masyarakat dan negara. Idea datang dari soal desakan untuk mengguna di samping mengatasi sebarang kesulitan mengharungi kehidupan. Lalu diciptanya bentukbentuk konkrit yang dapat memanfaatkan manusia si pencipta itu sendiri. Semakin aktif dan proaktif seseorang manusia itu mencipta objek tiga dimensi, semakin tinggi kualiti ciptaan dan lebih tinggi nilai estetikanya.

(d)

8

OUM

TOPIK 1

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

Latihan 1.3
Tema dalam menghasilkan karya sering kali berkaitan dengan alam semula jadi dan kosmos. Mengapa?

Bagaimana Perkembangan dan Penghalusan Idea dalam Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Berlaku? (a) Pemerhatian dan Kajian Visual Pemerhatian dan kajian visual dapat dilakukan dari kesedaran dan kualiti tampak yang tinggi. Ia dilakukan melalui kajian yang terperinci mengenai alam dan fenomenanya. Menurut Frank Barron dan Irvin Child, artis mempunyai keupayaan tinggi untuk melihat, memerhati, mentafsir, mengurus maklumat visual berbanding bukan artis. Norman Meier (1930) pula mengatakan bahawa artis boleh menyelesaikan pelbagai kemahiran-kemahiran seni. Begitu juga mengikut J.P. Guilford, artis dapat menyesuaikan diri dan menggunakan media biasa berbanding dengan tukang dan pereka bentuk. Perubahan Cara Bekerja Pelukis tidak hanya menggunakan satu teknik dan kaedah. Jika selama ini artis menggunakan satu kaedah sahaja, dia seharusnya mengubah kepada kaedah lain untuk mendapatkan keunikan penghasilan. Membuat percubaan yang tidak putusputus akan mencernakan lebih banyak idea dan akhirnya dapat menjana dapatan yang lebih unik dan berketerampilan. Penerokaan Simbol dan Makna Pelukis akan mencari dan mengkaji ilham-ilham baru. Penerokaan yang tidak hentihenti akan menemukan dapatan yang lebih kreatif dan bermakna. Amalan membuat penyelesaian masalah, membuat inkuiri penemuan akan lebih memaknakan lagi hasil penerokaan kajian.

(b)

(c)

Membuat Penerokaan dan Eksperimentasi Bahan Selain daripada alat dan media yang telah dinyatakan dalam bahagian di atas, beberapa pertimbangan lain perlu dan penting untuk aktiviti membentuk dan membuat binaan, antaranya: 1. 2. 3. 4. Bahan terbuang yang diguna pakai semula. Benda-benda daripada alam sekitar seperti buluh, tanah liat, buah kelapa, pinang, kulit siput dan sebagainya. Benda-benda buatan manusia seperti manik, kayu larik, kotak-kotak, tisu, gam dan sebagainya Bahan-bahan terbuang daripada buatan manusia seperti kaki kerusi yang patah, papan yang telah terendam dan banyak lagi benda-benda lain.

Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada pelajar membuat rujukan kepada objek sebenar. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti ada fungsi dan makna. Bagaimanakah cara ini dapat dilakukan?

OUM

9

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

TOPIK 1

1. 2. 3. 4. 5.

Memerhati, mengenali dan memahami bentuk dan ruang objek. Memerhati dan menyentuh bentuk benda alam dan benda buatan manusia. Memerhati dan menyatakan perbezaan dan persamaan sifat bahan melalui deria pendengaran. Memerhati pelbagai jenis bentuk barangan buatan manusia untuk kegunaan harian, permainan dan peragaan. Memerhati dan memahami bahawa sesuatu objek itu memenuhi ruang sebenar.

Rajah 1.10: Model lembu,bekas pensil dan model kucing dibina dan dibentuk menggunakan paper mashe

1.3.3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kesesuaian Bentuk dan Binaan sebagai Hasil Rekaan Tiga Dimensi
Mengenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat dalam sesuatu binaan. Mengetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan bagi menghasilkan objek. Mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu ciptaan. Menggunakan alat dan media sebagai pengolahan reka bentuk. Menghasilkan jenis-jenis bentuk bergerak dan bentuk yang mempunyai ilusi pergerakan. Menghasilkan dan melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan. Membandingkan hasil bentuk rekaan dengan objek sebenar. Memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan. Berbincang dan menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat, olehan bahan, unsur-unsur seni, fungsi dan kemasan. Menentukan cara dan memperagakan bentuk rekaan yang paling sesuai dan menyatakan kesannya. Menceritakan pengalaman baru yang diperoleh daripada proses menghasil bentuk rekaan. Mempamer dan mempersembahkan bentuk rekaan dan bahan mengikut fungsi.

10

OUM

4. cat kilat. imbangan dan kesatuan yang menarik. arah pergerakan mata pahat di samping kekuatan dan kadaran pukulan berbantukan tukul kayu. selamat dan kukuh. manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada beberapa kriteria penghasilan.1 KEPENTINGAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Mengembangkan Persepsi Pelajar tentang Seni Tiga Dimensi Kejelasan dan kefahaman dalam persepsi pelajar tentang seni tiga dimensi akan memberikan suatu kefahaman dan kejelasan untuk terus belajar dan berkarya. tentukan tapak yang kukuh dan selamat. Segala lakaran ini mengambil kira dari segi kesesuaian objek. Syelek. OUM 11 . Pelajar akan mengenal dan mengesan ciri-ciri objek tiga dimensi antaranya: 1. unik dan berketerampilan dari segi dapatan. kukuh dan selamat. Untuk arca yang menggunakan tapak. varnis. 6. 3. warna. labuci. minyak kayu. Bagi penggunaan pahat dalam konteks menghasil arca luakan berasaskan kayu perlu diawasi dari cara memegang. kontra. pastikan ia kuat. kertas pasir sering kali diaplikasikan untuk mendapatkan tekstur yang licin dan menarik. membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik dan strategik. Menguasai prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. Kesesuaian topik. cat alas. 7. Mempunyai imbangan yang menarik sama ada simetri tulen atau tidak tulen. Pilih keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun. Bagi kerja-kerja menghalus ke atas objek arca. 3.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1. 8. Kaedah mengguna alat perlu betul dan tertib. 5. Lakukan pemeringkatan penghasilan topeng ini dengan teliti dan teratur. Pilih teknik membuat yang sesuai. kaedah tampalan mungkin dianggap paling dominan dan sesuai. tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan. perada. Bahan binaan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan. Secara yang paling asas ia berkaitan dengan: 1. Membuat “tumbnail-print” sebagai tindakan mengawal dan mengawas urusan membuat. 7. pergerakan. Jika arca yang dihasilkan. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik. Bagi teknik topeng misalnya. 4. pilihan saiz pahat. 2. emulsi. Asli.4 1. Untuk tujuan peragaan yang mantap. 2. 6. pastikan ia kuat. Sesuatu perkembangan (progress) kerja dikawal selia mengikut keperluan bahan dan alat yang menjadikan urutan kerja berjalan lancar dan terancang. Kemahiran Mengaplikasikan Alat. 5. 4.

piramid. keras dan padu. lurus. pokok.4. Bentuk-bentuk asas yang diterangkan tadi menjadi idea pengarca yang kemudiannya diolah dan dibina dengan menggunakan teknik yang dirancang oleh si pelukis atau pengarca. kotak. Ia mungkin berupa bangunan. Rajah 1. lembik dan berbagai lagi.12: Bentuk-bentuk asas geometri 12 OUM .MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 1. bola. gunung-ganang dan berbagai lagi. Manakala bentuk geometri mempunyai sisian yang tetap.2 Mengenali Pelbagai Bentuk Asas Secara mudahnya bentuk asas terdiri daripada bentuk organik dan bentuk geometri. Ia mungkin berupa sotong. berjurai. buah-buahan. burung. berkeluk-keluk. Bentuk organik mempunyai sifat yang tidak menentu. binatang.11: Contoh bentuk geometri KUBUS SFERA BENTUK GEOMETRI KUBOID KON PIRAMID SELINDER Rajah 1. kun dan lain-lain lagi. bergerigis.

Menstruktur objek tiga dimensi dalam konteks membentuk dan membuat binaan tidak boleh diambil remeh. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. mesin untuk menggaul paper mashe. buat perbandingan ciri-ciri kedua-dua bentuk tersebut. Latihan 1.5 Bentuk organik dan bentuk geometri menjadi asas utama dalam membentuk dan membuat binaan.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MANUSIA DEDAUNAN BENTUK ORGANIK BUNGABUNGAAN BUAHBUAHAN TUMBUHTUMBUHAN BINATANG HIDUPAN LAUT Rajah 1. RUMUSAN Membentuk dan membuat binaan merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan jisim atau isi padu objek. Seterusnya. mesin perata dan mesin penyembur cat mungkin diperlukan untuk menghasilkan dapatan yang baik dan bermakna. Terangkan proses penghasilan membuat topeng hingga ke peringkat kemasan. Dengan menggunakan pengurusan grafik.13: Bentuk-bentuk organik Latihan 1.4 Topeng adalah satu daripada kegiatan membentuk dan membuat binaan. Alatan-alatan yang berupa mesin berkuasa elektrik seperti pengisar kertas untuk membuat paper mashe. reka bentuk dari setiap posisi dan lokasi serta fungsinya. Ia mesti diolah dengan sebegitu teliti dan rapi kerana kekuatan struktur akan mempengaruhi terhadap keteguhan dan ketepatan hasil dapatan. pilihan OUM 13 . Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri kekuatan reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan topik binaan.

Serbuk kertas (selalunya kertas surat khabar). stabil statik dan perlukan tapak yang mantap. GLOSARI Asemblaj Paper Mashe Mobail Perspek Origami Topeng Serkup Tumbnail-print – – – – – – – Gabungan pelbagai objek. Lakaran kecil sebagai penjanaan idea. Kepingan plastik yang lut sinar. Mobail perlu digantung. apabila penampilannya berlaku dalam situasi yang relevan.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 lokasi yang relevan dengan objek seni perlu dipertimbangkan. UJIAN 1 Arca ikonografi merupakan salah satu daripada bindang membentuk dan membuat binaan. Akhirnya. Arca yang digantung. Nyata dan huraikan mengapa paier mashe menjadi pilihan utama guru dan murid di dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan? 14 OUM . Apakah yang dimaksudkan arca ikonografi? Beri beberapa contoh arca ikonografi yang terdapat di Malaysia? UJIAN 2 Papier mashe merupakan bahan yang dominan di dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan. Topeng selungkup/dimasukkan terus di kepala. karya akan kelihatan cantik dan menarik. diorama dikotakkan pada cermin atau perspek yang lutsinar dan origami perlukan penampilan ruang hias yang bertutup seperti almari cermin. Seni lipatan kertas. boleh bergerak.

2.TOPIK 2 ARCA TOPIK 2 ARCA Arca berasal daripada perkataan Yunani tua “sculpere” yang bermaksud mengukir. Arcawan British bernama Henry Moore dan Alberto Giacometti telah menukarkan konsep figura yang dipiuhkan atau distailisasikan untuk lebih membawa makna dalaman. Ia telah mengalami perubahan dan akhirnya berubah kepada konsep abstrak. Patung-patung yang dihasilkan oleh Kaum Jah Hut dan Mah Meri mempunyai ciri-ciri seperti yang diterangkan tadi. Menjelang abad kedua puluh. memahami bahawa arca dihasilkan melalui pelbagai teknik dan kaedah. memotong. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar akan dapat: 1. Perkembangan arca yang bersifat konseptual dan distailisasikan bermula sekitar tahun 1960-an daripada pengarca yang mendapat pendidikan Barat. 4. Pengarca Malaysia terdiri daripada Anthony Lau. arcawan banyak berkarya bertemakan figura manusia kerana faktor kemanusiaan paling mudah dijadikan sebagai sindiran dan teladan. Pada tahun 1501 – 1504 Michelangelo membuat arca manusia bertopik “David” menggunakan marmar. Arca “Laocoon” (50 Sebelum Masihi) menunjukkan satu situasi dramatik: tiga lelaki dibelit ular. Pada masa Renaison. arca tidak berkonsepkan figura seratus peratus. Syed Ahmad Jamal dan Lim Kian Seng. Sejarah arca bermula dari penemuan patung kecil “Cycladic” di sebuah pulau di Laut Aegean lebih kurang 4. mengetahui arca sebagai objek tiga dimensi yang mementingkan jisim dan ruang. Adalah dipercayai bahawa arca figura yang banyak ditemui di serata dunia ada kaitan yang amat rapat dengan sistem kepercayaan pada masa itu. Latiff Mohidin. Perkembangan seni arca di Malaysia asalnya berkaitan dengan magis yang digunakan oleh kaum asli bagi tujuan keagamaan dan perubatan. mengenal pengarca luar negeri dan pengarca Malaysia. 3. menebuk. OUM 15 . Gambaran ini menunjukkan sindiran masyarakat pada masa itu. melarik dan sebagainya (Gaunt 1966: 1).500 tahun yang lalu. dan menghasilkan satu arca mini daripada sembilan jenis arca yang dipelajari.

2: Jenis-jenis arca 16 OUM .1: Arca pentingkan bentuk dan ruang Aktiviti 2.ARCA TOPIK 2 Rajah 2.1 Mengapakah arca kurang mendapat perhatian dari segi pengkaryaan dan penggunaan? Bagaimanakah situasi ini boleh diubah dan seterusnya arca menjadi pilihan utama di dalam hiasan dan pengkaryaan? ARCA TAMBAHAN LAND ASEMBLAJ INSTALASI LUAKAN JENIS-JENIS ARCA STABIL TIMBULAN MOBAIL BINAAN Rajah 2.

Menjelang abad ke dua puluh. OUM 17 . Bagi tujuan untuk menjadikan arca lebih bermakna ia diolah dalam pelbagai gunaan dan akhirnya muncullah arca estetik dan arca berfungsi. Kontemporari ini arca lebih menampilkan bentuk abstrak kerana interpretasinya yang berbagai dan mempunyai konotasi yang luas. Berdasarkan Rajah 2. apabila seni menemui dimensi baru. arca berubah kepada ciri abstrak dan membuka era baru dalam peradaban arca.1 Arca karya Syed Ahmad Jamal yang bertajuk “Pertumbuhan” yang terdapat di Laman Asean Kuala Lumpur merupakan arca stabil yang terkenal.3: Kategori arca Latihan 2. Ia ada kaitan dengan kepercayaan dan keagamaan.TOPIK 2 ARCA 2.1 KATEGORI ARCA Arca pada asal-usul pengkaryaan bersifat realis iaitu menampilkan objek patung manusia dan binatang sebagai suatu representasi mesej.3 apakah kategori arca yang boleh dipadankan dengan karya tersebut? Beri huraian anda. KATEGORI ARCA ARCA ESTETIK Bahan peragaan/tatapan Sebagai hiasan dalam/luar bangunan Punyai makna yang mendalam dan pengetahuan yang intelektual ARCA BERFUNGSI Boleh diguna pakai sebagai alat permainan. tempat permainan kanak dan lanskap Sebagai alat ritual. penyembahan dan keagamaan Keperluan domestik - - - Rajah 2.

Banyak dipraktikkan oleh masyarakat pribumi Malaysia BATU .6: Arca kayu Latihan 2. batu kapur dan batu sabun. granit.2 Berpandukan Rajah 2. pualam atau alabaster. apakah media dan objek lain yang pernah digunakan oleh pengarca? 18 OUM .Sering kali batu digabung dengan logam Rajah 2.Batu keras spt. .ARCA TOPIK 2 TANAH LIAT Ada kaitan dengan tembikar (tanah dibakar) Asal kajian sebelum batu digunakan untuk arca MEDIA PENGHASILAN ARCA - GANGSA Gabungan tembaga.Jenis batu lembut spt.5: Arca logam dan permata Rajah 2. zink dan timah Gunakan alatan leburan yang bersuhu tinggi Gunakan acuan untuk membentuk arca LOGAM KAYU .Media paling tua Melalui proses ukiran dan sapu minyak pada kayu . marmar dan batu pasir .4 di atas. Proses oksiasetilena digunakan Rajah 2.4: Media penghasilan arca Mula diguna kurun ke 20.

“Homage New York: parts” kenderaan.TOPIK 2 ARCA Latihan 2. Self Destroying Work of Art” oleh Jean Tinguely (1925-1991). besi. kertas lumat. Marcel Duchamp bahan kutipan. Stabail Simen. papier mashe. kertas pasir dan lain-lain. kepingan logam. logam. tanah liat. roda dan (1887 – 1968).4 Mengapakah arca “Bicycle Wheel” karya Marcel Duchamp dikategorikan sebagai arca asemblaj? OUM 19 . Besi. Mobail 4. penukul. Perancis. batu. kayu. Pahat. kertas. 3. simen.2 Bil. 1942. Contoh “Still Life With Musical Instruments” oleh Jaques Lipchitz” (891-1973) 2.3 Jika anda seorang pengarca. plastik. dawai. “spare-part” kenderaan. alat pengukir. besi. plaster of Paris. bongkah. ALAT DAN MEDIA DALAM PEMBUATAN ARCA Jenis Bentuk/3D Arca timbul Bahan/Alat Kepingan kayu. batu.“Bicycle Wheel” oleh bongkah. pengikis. kad bod tali temali. apakah ciri-ciri persembahan yang menepati penghasilan arca yang baik? 2. Latihan 2. “spare. papan A Self Construction and dan sebagainya. 1. sebagainya. kepingan logam. Asemblaj Kayu. “Horizontal Spines” oleh Alexander Calder. logam. plastik. kikir pari.

ARCA

TOPIK 2

2.3
Bil. 1.

TEKNIK PENGHASILAN
Jenis Bentuk/ 3D Arca timbul Teknik Penghasilan dan Peralatan yang Berkaitan Bentuk tiga dimensi tersembul keluar dari permukaan dua dimensi yang rata atau dipahat keluar yang akhirnya menonjolkan objek ke permukaan. Ia bolah di buat secara: Acuan Tampalan Asemblaj Binaan

2.

Asemblaj

Bahagian atau komponen yang berlainan yang dicantum dan menjadi satu kesatuan objek dan menjadi satu konsep bermakna. Teknik hasilan; Kimpalan Binaan Cantuman skru/paku Gam

3.

Mobail

Bahagian-bahagian dicantum untuk membentuk satu kesatuan. Digantung untuk menjadikan objek bergerak, berputar atau berombak. Teknik yang digunakan; Kimpalan Gam Skru Ikatan

4.

Stabail

Bahan kutipan dicantumkan untuk membentuk satu kesatuan objek dan dipasang tapak yang stabil. Teknik yang digunakan; Kimpalan Skru Ikatan Acuan Binaan

20

OUM

TOPIK 2

ARCA

2.3.1

Penyediaan Lakaran Idea

Penentuan bentuk arca dan jenis bahan perlu ditentukan lebih awal. Olahan idea perlu berpandukan kepada asas dan prinsip seni reka berdasarkan kepada perkara-perkara berikut; x x x x x Menentukan subjek dan tema Menentukan alat dan media Membuat tumb-nail-print (membuat lakaran-lakaran kecil) Memilih salah satu lakaran yang terbaik Memperinci lakaran

2.3.2

Proses Membentuk Arca

Setelah penyediaan lakaran ide selesai proses berikut merupakan urutan yang perlu dilakukan; x x x x Membuat model kecil/prototaip Membuat kerangka atau struktur Membuat arca yang sebenar Kemasan dan persembahan

2.4
2.4.1

PERSEMBAHAN HASIL KERJA
Ekspresi Diri

Persembahan hasil kerja yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bentuk arca menepati tema dan topik. Bahan binaan arca sesuai dengan tujuan hasilan. Pastikan ia kuat, kukuh dan selamat. Kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik, membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik. Mengaplikasi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak, pergerakan, kontra, warna, imbangan dan kesatuan yang menarik. Asli, unik dan berketerampilan.

OUM

21

ARCA

TOPIK 2

2.4.2

Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik

Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. 2. 3. 4. Kesesuaian topik, tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan. Membuat “tumbnail-print” bertujuan untuk membuat pilihan yang terbaik. Kaedah mengguna alat perlu betul dan mengikut peraturan. Syelek, varnis, minyak kayu, cat alas, cat kilat, emulsi, perada, labuci, manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. Pilih keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun. Untuk tujuan peragaan yang mantap, tentukan tapak yang kukuh dan selamat.

5.

Rajah 2.7: Arca boleh dinterpretasi dengan pelbagai cara dan disiplin

2.4.3 Apresiasi
Apresiasi arca dilakukan berpandukan empat perkara berikut:

4.Kesesuaian secara keseluruhan

1.Tajuk dan tema yang sesuai

3.Pilihan reka bentuk berasaskan warna dan padanan imej

2.Alat dan bahan yang sesuai

Rajah 2.8: Apresiasi arca

22

OUM

TOPIK 2

ARCA

Latihan 2.5
Dalam proses penghasilan arca, terdapat beberapa aspek yang perlu dilakukan mengikut urutan. Huraikan lima aspek tersebut?

RUMUSAN
1. 2. Dari aspek sejarah kewujudan arca dikaitkan dengan ritual. Setelah berlakunya proses pemodenan, arca tidak semata-mata untuk ritual tetapi ia juga digunakan sebagai hiasan dan gunaan. Arca seterusnya berkembang luas kerana penerimaan masyarakat dan penggunaan pelbagai media mengikut pengaruh aliran atau isme. Sebuah arca yang menarik perlu menekankan unsur seni, prinsip rekaan dan struktur rekaan. Penghasilan sebuah arca perlu mengikut urutan proses.

3.

4.

5.

GLOSARI
Abstrak Asemblaj Konotasi Konseptual Magis Mobail Papier Mashe Representasi Stailisasi Tumbnail-print – – – – – – – – – – Umum, kabur, tidak jelas. Gabungan pelbagai objek. Berbagai makna, maksud. Berkaitan konsep. Pemujaan. Arca yang digantung, boleh bergerak. Kertas surat khabar. Penyataan semula. Pengubahsuaian. Lakaran kecil, sketsa kecil sebagai penjanaan idea.

OUM

23

24 OUM . Arca 1 Arca 2 UJIAN 2 Lakaran idea adalah salah satu aspek yang penting dalam penghasilan arca. (a) (b) Kategorikan jenis arca di atas.ARCA TOPIK 2 UJIAN 1 Berdasarkan dua gambar di bawah. media dan cara persembahan. Huraikan lima ciri-ciri yang berkaitan dengan proses lakaran idea. jawab soalan-soalan berikut. Berdasarkan kategori arca di atas buat perbandingan dari fungsi.

orang Arab mengetahui cara-cara pembuatan kertas dan juga origami. pelajar akan dapat.TOPIK 3 ORIGAMI TOPIK 3 PENGENALAN ORIGAMI Tahukah anda bahawa sehelai kertas jika dilipat boleh menghasilkan binaan dan bentuk? Seni melipat kertas ini dipanggil origami. Ia mungkin bertemakan haiwan.1 SEJARAH ORIGAMI Merupakan kesenian melipat kertas yang bermula semenjak mula diperkenalkan pada abad pertama di China iaitu Ts’ai Lun. Origami boleh menggunakan kertas putih atau kertas berwarna dan terdapat juga mereka yang mewarnakan bentuk akhir yang terhasil. Origami menjadi satu kebudayaan orang Jepun dalam adat keagamaan Shinto. burung dan objek lain. Buku khusus mengenai origami kemudiannya muncul seperti “beria dengan melipat” oleh W. Pada tahun 1930 ramai ahli silap mata mula menonjolkan penggunaan wang kertas untuk menghasilkan cincin. tumbuhan. Bentuk haiwan tidak digalakkan oleh kerana Islam melarang pembuatan patung-patung. origami popular di Jepun hingga hari ini dengan penghasilan kertas tempatan iaitu washi. membanding beza origami yang dihasilkan dari pelbagai alat dan bahan. Daripada orang Arab Moor.2 ORIGAMI DI BARAT Di Barat. Pada abad keenam. Seorang rakyat Afrika Selatan.J. OBJEKTIF Pada akhir topik ini. Sejak itu. 2. mengetahui teknik untuk menghasilkan origami. 3. origami mula dikenali pada tahun 1920 apabila “kertas ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini membentuk lipatan kertas untuk buku-buku di pasaran.D. dan menghasilkan origami dari satu kajian bertemakan alam sekitar. 3. 4. memahami konsep origami dari segi hasilan dan kegunaan. cara pembuatan kertas dibawa ke Sepanyol oleh orang-orang Arab dan juga ke Jepun oleh Dokyo. haiwan. Margaret Campbell mengeluarkan buku “Membuat Permainan Kertas” di London pada tahun 1937. Di Sepanyol. orang Arab Moor menggunakan origami untuk mengkaji tessallation dan bentuk geometri pada kertas. Seni origami berasal dari China kemudiannya diamalkan oleh orang Sepanyol dan orang Jepun. 3. 1. Murray dan F. Rigney. Kertas yang diperbuat dari hancuran tumbuhan dan kain buruk membolehkan kertas dihasilkan dengan lebih mudah dan banyak. permainan atau barang permainan. OUM 25 . Ia kemudiannya berakar umbi dan diserap menjadi kebudayaan tempatan. dicetak di Amerika Syarikat pada tahun 1928. Semua jenis bentuk kertas boleh digunakan untuk tujuan melipat.

Unta Rajah 3.3 (a) JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI Haiwan Sebahagian besar origami dibentuk dari jenis ini. Bentuk yang popular terdiri daripada ikan.ORIGAMI TOPIK 3 TUMBUHTUMBUHAN PERHIASAN/ BARANG PERMAINAN JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI HAIWAN PERMAINAN Rajah 3.2: Origami jenis haiwan Burung 26 OUM . Bentuk lain yang tidak kurang pentingnya terdiri daripada dinosaur.1: Jenis-jenis bentuk origami 3. serangga dan singa laut daripada dinosaur. gajah dan burung. serangga dan singa laut. rama-rama.

pelengkap meja dan untuk sambutan hari perayaan. Contoh bunga yang terkenal terdiri daripada bunga dahlia.4: Origami tumbuh-tumbuhan Hiasan pasu (d) Perhiasan Origami jenis perhiasan direka bentuk untuk difungsikan di atas meja. Bunga dandelion Bunga dahlia Rajah 3.TOPIK 3 ORIGAMI (b) Barang Permainan Bentuk origami jenis ini yang terkenal terdiri daripada sampan. Ia sering digunakan untuk menghiasi kad ucapan. daun dan pokok pain. OUM 27 . bangunan dan perabot kecil (miniature). kereta. Sampan Kereta dan bangunan Rajah 3.3: Origami permainan Songkok (c) Tumbuh-tumbuhan Origami yang terkenal dari jenis ini terdiri dari bentuk bunga. bunga dandelion dan bunga tulip.

kepingan logam. Media lain yang sering digunakan terdiri daripada fabrik. Kesemua jenis kertas sesuai untuk melipat tetapi kejayaan melipat ialah menyesuaikan kertas yang betul untuk corak yang sesuai. 2. plastik. gam dan pembaris keluli.4.1 Mengapakah Will Blyte dan Harry Houdini mencetuskan “kertas ajaib” pada tahun 1920 di Barat? Nyatakan implikasi daripada tindakan beliau? 3. kertas keras. 28 OUM . kertas tisu. Asas origami ialah kertas putih atau kertas berwarna. Selalunya kertas seperti ini berwarna pada satu bahagian sahaja manakala bahagian belakangnya pula berwarna putih. Penampilan kertas origami selalunya mahal dan warnanya agak terang walaupun mempunyai warna atau corak yang berbeza di kedua-dua belah yang sangat bergua bagi sesetengah projek. Saiz kertas yang sesuai untuk origami ialah 15 sentimeter. Dari saiz tersebut bentuk kecil atau besar boleh dihasilkan mengikut bentuk yang dikehendaki.1 ALAT DAN MEDIA Kertas Origami Kertas segi empat yang telah sedia ada dalam pelbagai saiz dan warna boleh didapati dengan mudah di kedai menjual alatan seni visual.5: Origami perhiasan Latihan 3. tisu atau kertas tuala melainkan jika ianya telah ditetapkan. pisau.4 3. 3.ORIGAMI TOPIK 3 Hari Krismas Kotak barang-barang kemas Rajah 3. Elakkan daripada menggunakan kertas yang sukar mendapat lipatan yang tepat seperti surat khabar. Selain itu origami yang telah siap juga boleh diwarnakan pada peringkat akhir. gam dan straw juga boleh digunakan sebagai bahan sokongan. Prosedur untuk Pemilihan Kertas 1. Alatan yang digunakan terdiri daripada gunting.

Kertas-kertas khas boleh didapati daripada sumber: x Outlet yang membekalkan peralatan kepada pelukis x Supplier yang membekalkan peralatan kepada grafik Dalam kes rekaan yang memerlukan aspek penegasan seperti “Easter Egg Basket”. 5.TOPIK 3 ORIGAMI 4. kertas jenis water colour digunakan. gunakan kertas artis yang tebal yang boleh menyerap lembapan tanpa melengkung seperti kertas Ingres atau kertas “water colour” yang sebenar. Dalam situasi yang lain. kertas fotostat dan kertas komputer merupakan kertas yang sesuai untuk origami. Di dalam origami terdapat teknik lipatan basah dibuat untuk mendapatkan kesan di mana apabila kertas kering nanti lipatan ini terhasil.2 Dengan menggunakan pengurusan grafik. 6. lapisan kertas dan teknik yang diaplikasikan. senaraikan jenis-jenis origami yang sesuai diajar kepada murid-murid KBSR? OUM 29 . kertas tulis. Latihan 3. kelainan bentuk origami mempengaruhi jenis kertas. Kertas taip. 8. 7. Dalam hal yang lazim.

4.3 Pisau Kraf Penggunaan pisau kraf lebih sesuai untuk memotong kertas mengikut bentuk yang dikehendaki. KERTAS KERAJANG x Dihasilkan dengan menggabungkan kertas lain x Kadangkala bercorak timbulan dan licin x Permukaannya berkilau dan berkilat 3.2 Gunting Penggunaan gunting tidak digalakkan ketika membentuk origami. rekaan dan tekstur. 30 OUM . KERTAS BUNGKUSAN x Berwarna pada permukaannya dan putih di bahagian belakangnya x Pelbagai corak.4. pastikan kad yang tipis diletakkan di dalam kertas supaya pisau yang digunakan tidak merosakkan permukaan kertas. 3. Sebelum mula memotong kertas.6: Jenis-jenis kertas untuk origami 3. x Sering disebut kertas pembungkus hadiah Rajah 3. KERTAS WASHI x Berkualiti tinggi daripada Jepun x Buatan tangan dengan teknik yang istimewa x Corak elegan seperti fabrik broked x Lebih mengekalkan keindahan model yang telah siap 2. Sesuai untuk origami yang berbagai warna. KERTAS SEPASANG JENIS-JENIS KERTAS x Gabungan dua kertas yang berlainan untuk kesan menarik x Spray “adhesive” untuk melekat pasangan kertas x Origami dibentuk 4. Adalah perlu untuk mengendalikan gunting dengan baik agar kertas yang digunting dapat menghasilkan kesan guntingan yang baik dan lurus.ORIGAMI TOPIK 3 1.

Segi empat tepat siap 5. Lipat dua kertas sehingga membentuk garisan MEMBENTUK KERTAS SEGI EMPAT YANG MUDAH DAN CEPAT 4. Cadangkan kertas-kertas yang menarik untuk boleh ditampilkan di dalam menghasilkan origami? OUM 31 .TOPIK 3 ORIGAMI 3. Potong kertas tersebut dengan berhati-hati pada lipatan kertas tersebut dengan menggunakan pisau 3. Lipat pada bahagian sudut kertas untuk membentuk segi tiga Rajah 3.7: Melipat kertas segi empat mudah dan cepat Latihan 3. Kertas yang sering digunakan terdiri daripada empat segi tepat atau empat segi memanjang. Potong sepanjang garisan lipatan dan buka segi tiga tersebut 1.3 Mengapakah penting bagi kita untuk membuat pilihan kertas untuk tujuan membuat origami.5 PROSES DAN TEKNIK PEMBUATAN Kemahiran asas membuat origami ialah melipat kertas. 6. Lipat bahagian belakang kertas membentuk segi tiga dan tekan sehingga meninggalkan kesan 2.

Makna-makna simbol mungkin amat menonjol tetapi sesetengah lipatan agak unik dan memerlukan penerangan sebelum dihasilkan.8: Tips-tips untuk melipat kertas Latihan 3.ORIGAMI TOPIK 3 Rajah 3.6 SIMBOL DAN KAEDAH Origami melibatkan pemahaman yang berbeza mengenai simbol dan lipatan. Simbol dan kaedah yang ditampilkan dalam penerangan ini diharapkan dapat membantu kepada anda untuk menghasilkan origami mudah.4 Apakah tips-tips yang anda boleh fikirkan untuk mendapatkan bentukbentuk origami yang kemas dan tepat? 3. Kesemua urutan di dalam penghasilan origami akan menggunakan pelbagai jenis simbol dan lipatan. 32 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI Simbol Arahan Kaedah OUM 33 .

ORIGAMI TOPIK 3 Simbol Arahan Kaedah 34 OUM .

hasilkan origami seperti yang ditunjukkan di dalam urutan membuat mengikut gambarajah.TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 1 KAPAL TERBANG Latihan 3.5 Berdasarkan contoh origami 1. OUM 35 .

ORIGAMI TOPIK 3 Contoh Origami 2 Siput babi 36 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 3 TOPI KON OUM 37 .

Sejenis tumbuhan kecil dan liar yang berbunga kuning cerah. 2. Karya kecil – catan.ORIGAMI TOPIK 3 RUMUSAN 1. Kelainan kualiti kertas. plastik dan kain. GLOSARI Adhesive Dandelion – – Berunsur pelakat. warna kertas dan cara melipat kertas mempengaruhi terhadap hasil origami. 3. tonjolkan. 4. Origami merupakan seni membentuk dan melipat yang berasaskan kertas. Elegan Kertas Ingres – – Miniature Peraga Tessellation – – – UJIAN 1 Origami dibuat berasaskan kertas yang sesuai mengikut spesifikasi tertentu. model dan lain-lain. Peragakan dengan mengambil kira keperluan dan kepentingan. Untuk menghasilkan origami yang baik. Jika kain digunakan sebagai origami. apakah ciri-ciri utama yang membolehkan origami berjaya dibuat dengan baik dan berkesan? UJIAN 2 Huraikan kesan-kesan positif yang anda boleh perolehi daripada kegiatan menghasilkan origami. Kepingan batu yang pipih dan berbagai warna. tip-tip dalam melipat dan membentuk kertas perlu diikuti dan diperhalusi. Origami yang berasaskan kain lebih sesuai untuk penampilan di meja makan dan barangan hantaran perkahwinan manakala origami kertas lebih kepada hiasan. Pamer. origami. Segak dan ekslusif. Kertas cat air mengambil sempena pelukis cat air “Ingres”. 38 OUM .

orang Arab mengetahui cara-cara pembuatan kertas dan juga origami. Sejak itu. Buku khusus mengenai origami kemudiannya muncul seperti “beria dengan melipat” oleh W.TOPIK 3 ORIGAMI TOPIK 3 PENGENALAN ORIGAMI Tahukah anda bahawa sehelai kertas jika dilipat boleh menghasilkan binaan dan bentuk? Seni melipat kertas ini dipanggil origami. memahami konsep origami dari segi hasilan dan kegunaan. permainan atau barang permainan. Pada tahun 1930 ramai ahli silap mata mula menonjolkan penggunaan wang kertas untuk menghasilkan cincin. 3. OUM 25 . dan menghasilkan origami dari satu kajian bertemakan alam sekitar. 4. membanding beza origami yang dihasilkan dari pelbagai alat dan bahan. burung dan objek lain. Pada abad keenam. mengetahui teknik untuk menghasilkan origami. tumbuhan. haiwan. Murray dan F.2 ORIGAMI DI BARAT Di Barat. pelajar akan dapat. 1. Origami menjadi satu kebudayaan orang Jepun dalam adat keagamaan Shinto. origami mula dikenali pada tahun 1920 apabila “kertas ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini membentuk lipatan kertas untuk buku-buku di pasaran. origami popular di Jepun hingga hari ini dengan penghasilan kertas tempatan iaitu washi. Bentuk haiwan tidak digalakkan oleh kerana Islam melarang pembuatan patung-patung. Seni origami berasal dari China kemudiannya diamalkan oleh orang Sepanyol dan orang Jepun. Margaret Campbell mengeluarkan buku “Membuat Permainan Kertas” di London pada tahun 1937. 3. Semua jenis bentuk kertas boleh digunakan untuk tujuan melipat.1 SEJARAH ORIGAMI Merupakan kesenian melipat kertas yang bermula semenjak mula diperkenalkan pada abad pertama di China iaitu Ts’ai Lun. Daripada orang Arab Moor. Seorang rakyat Afrika Selatan. OBJEKTIF Pada akhir topik ini. Origami boleh menggunakan kertas putih atau kertas berwarna dan terdapat juga mereka yang mewarnakan bentuk akhir yang terhasil. 3. orang Arab Moor menggunakan origami untuk mengkaji tessallation dan bentuk geometri pada kertas. dicetak di Amerika Syarikat pada tahun 1928.J. 2.D. Di Sepanyol. cara pembuatan kertas dibawa ke Sepanyol oleh orang-orang Arab dan juga ke Jepun oleh Dokyo. Ia kemudiannya berakar umbi dan diserap menjadi kebudayaan tempatan. Ia mungkin bertemakan haiwan. Kertas yang diperbuat dari hancuran tumbuhan dan kain buruk membolehkan kertas dihasilkan dengan lebih mudah dan banyak. Rigney.

Unta Rajah 3. serangga dan singa laut daripada dinosaur.2: Origami jenis haiwan Burung 26 OUM . Bentuk yang popular terdiri daripada ikan.1: Jenis-jenis bentuk origami 3.3 (a) JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI Haiwan Sebahagian besar origami dibentuk dari jenis ini. rama-rama.ORIGAMI TOPIK 3 TUMBUHTUMBUHAN PERHIASAN/ BARANG PERMAINAN JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI HAIWAN PERMAINAN Rajah 3. gajah dan burung. serangga dan singa laut. Bentuk lain yang tidak kurang pentingnya terdiri daripada dinosaur.

4: Origami tumbuh-tumbuhan Hiasan pasu (d) Perhiasan Origami jenis perhiasan direka bentuk untuk difungsikan di atas meja. Sampan Kereta dan bangunan Rajah 3.TOPIK 3 ORIGAMI (b) Barang Permainan Bentuk origami jenis ini yang terkenal terdiri daripada sampan. Contoh bunga yang terkenal terdiri daripada bunga dahlia. OUM 27 . Ia sering digunakan untuk menghiasi kad ucapan. daun dan pokok pain.3: Origami permainan Songkok (c) Tumbuh-tumbuhan Origami yang terkenal dari jenis ini terdiri dari bentuk bunga. bangunan dan perabot kecil (miniature). pelengkap meja dan untuk sambutan hari perayaan. Bunga dandelion Bunga dahlia Rajah 3. kereta. bunga dandelion dan bunga tulip.

kepingan logam. Saiz kertas yang sesuai untuk origami ialah 15 sentimeter. 28 OUM . Elakkan daripada menggunakan kertas yang sukar mendapat lipatan yang tepat seperti surat khabar. Dari saiz tersebut bentuk kecil atau besar boleh dihasilkan mengikut bentuk yang dikehendaki. gam dan straw juga boleh digunakan sebagai bahan sokongan.4. kertas tisu. 2. Selain itu origami yang telah siap juga boleh diwarnakan pada peringkat akhir.ORIGAMI TOPIK 3 Hari Krismas Kotak barang-barang kemas Rajah 3. plastik. gam dan pembaris keluli.5: Origami perhiasan Latihan 3. Kesemua jenis kertas sesuai untuk melipat tetapi kejayaan melipat ialah menyesuaikan kertas yang betul untuk corak yang sesuai. Penampilan kertas origami selalunya mahal dan warnanya agak terang walaupun mempunyai warna atau corak yang berbeza di kedua-dua belah yang sangat bergua bagi sesetengah projek.1 ALAT DAN MEDIA Kertas Origami Kertas segi empat yang telah sedia ada dalam pelbagai saiz dan warna boleh didapati dengan mudah di kedai menjual alatan seni visual. Asas origami ialah kertas putih atau kertas berwarna. Media lain yang sering digunakan terdiri daripada fabrik. kertas keras. Alatan yang digunakan terdiri daripada gunting.1 Mengapakah Will Blyte dan Harry Houdini mencetuskan “kertas ajaib” pada tahun 1920 di Barat? Nyatakan implikasi daripada tindakan beliau? 3. Selalunya kertas seperti ini berwarna pada satu bahagian sahaja manakala bahagian belakangnya pula berwarna putih. Prosedur untuk Pemilihan Kertas 1. 3.4 3. pisau. tisu atau kertas tuala melainkan jika ianya telah ditetapkan.

kertas fotostat dan kertas komputer merupakan kertas yang sesuai untuk origami.TOPIK 3 ORIGAMI 4. 6. Latihan 3. gunakan kertas artis yang tebal yang boleh menyerap lembapan tanpa melengkung seperti kertas Ingres atau kertas “water colour” yang sebenar. kertas jenis water colour digunakan. Di dalam origami terdapat teknik lipatan basah dibuat untuk mendapatkan kesan di mana apabila kertas kering nanti lipatan ini terhasil. kertas tulis. kelainan bentuk origami mempengaruhi jenis kertas. 5. Kertas taip.2 Dengan menggunakan pengurusan grafik. senaraikan jenis-jenis origami yang sesuai diajar kepada murid-murid KBSR? OUM 29 . Kertas-kertas khas boleh didapati daripada sumber: x Outlet yang membekalkan peralatan kepada pelukis x Supplier yang membekalkan peralatan kepada grafik Dalam kes rekaan yang memerlukan aspek penegasan seperti “Easter Egg Basket”. Dalam hal yang lazim. 7. Dalam situasi yang lain. lapisan kertas dan teknik yang diaplikasikan. 8.

30 OUM . x Sering disebut kertas pembungkus hadiah Rajah 3. Adalah perlu untuk mengendalikan gunting dengan baik agar kertas yang digunting dapat menghasilkan kesan guntingan yang baik dan lurus. Sebelum mula memotong kertas. 3.4. KERTAS SEPASANG JENIS-JENIS KERTAS x Gabungan dua kertas yang berlainan untuk kesan menarik x Spray “adhesive” untuk melekat pasangan kertas x Origami dibentuk 4. Sesuai untuk origami yang berbagai warna. KERTAS KERAJANG x Dihasilkan dengan menggabungkan kertas lain x Kadangkala bercorak timbulan dan licin x Permukaannya berkilau dan berkilat 3.4.ORIGAMI TOPIK 3 1. KERTAS WASHI x Berkualiti tinggi daripada Jepun x Buatan tangan dengan teknik yang istimewa x Corak elegan seperti fabrik broked x Lebih mengekalkan keindahan model yang telah siap 2. KERTAS BUNGKUSAN x Berwarna pada permukaannya dan putih di bahagian belakangnya x Pelbagai corak.2 Gunting Penggunaan gunting tidak digalakkan ketika membentuk origami. pastikan kad yang tipis diletakkan di dalam kertas supaya pisau yang digunakan tidak merosakkan permukaan kertas.3 Pisau Kraf Penggunaan pisau kraf lebih sesuai untuk memotong kertas mengikut bentuk yang dikehendaki.6: Jenis-jenis kertas untuk origami 3. rekaan dan tekstur.

Segi empat tepat siap 5.TOPIK 3 ORIGAMI 3. Lipat pada bahagian sudut kertas untuk membentuk segi tiga Rajah 3. 6. Potong kertas tersebut dengan berhati-hati pada lipatan kertas tersebut dengan menggunakan pisau 3.5 PROSES DAN TEKNIK PEMBUATAN Kemahiran asas membuat origami ialah melipat kertas. Cadangkan kertas-kertas yang menarik untuk boleh ditampilkan di dalam menghasilkan origami? OUM 31 .7: Melipat kertas segi empat mudah dan cepat Latihan 3.3 Mengapakah penting bagi kita untuk membuat pilihan kertas untuk tujuan membuat origami. Potong sepanjang garisan lipatan dan buka segi tiga tersebut 1. Kertas yang sering digunakan terdiri daripada empat segi tepat atau empat segi memanjang. Lipat bahagian belakang kertas membentuk segi tiga dan tekan sehingga meninggalkan kesan 2. Lipat dua kertas sehingga membentuk garisan MEMBENTUK KERTAS SEGI EMPAT YANG MUDAH DAN CEPAT 4.

8: Tips-tips untuk melipat kertas Latihan 3. 32 OUM . Kesemua urutan di dalam penghasilan origami akan menggunakan pelbagai jenis simbol dan lipatan. Simbol dan kaedah yang ditampilkan dalam penerangan ini diharapkan dapat membantu kepada anda untuk menghasilkan origami mudah.ORIGAMI TOPIK 3 Rajah 3. Makna-makna simbol mungkin amat menonjol tetapi sesetengah lipatan agak unik dan memerlukan penerangan sebelum dihasilkan.6 SIMBOL DAN KAEDAH Origami melibatkan pemahaman yang berbeza mengenai simbol dan lipatan.4 Apakah tips-tips yang anda boleh fikirkan untuk mendapatkan bentukbentuk origami yang kemas dan tepat? 3.

TOPIK 3 ORIGAMI Simbol Arahan Kaedah OUM 33 .

ORIGAMI TOPIK 3 Simbol Arahan Kaedah 34 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 1 KAPAL TERBANG Latihan 3. hasilkan origami seperti yang ditunjukkan di dalam urutan membuat mengikut gambarajah.5 Berdasarkan contoh origami 1. OUM 35 .

ORIGAMI TOPIK 3 Contoh Origami 2 Siput babi 36 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 3 TOPI KON OUM 37 .

apakah ciri-ciri utama yang membolehkan origami berjaya dibuat dengan baik dan berkesan? UJIAN 2 Huraikan kesan-kesan positif yang anda boleh perolehi daripada kegiatan menghasilkan origami. Kepingan batu yang pipih dan berbagai warna. 38 OUM . plastik dan kain. model dan lain-lain. Origami merupakan seni membentuk dan melipat yang berasaskan kertas. 4. Pamer. origami. Segak dan ekslusif. warna kertas dan cara melipat kertas mempengaruhi terhadap hasil origami. 3. Origami yang berasaskan kain lebih sesuai untuk penampilan di meja makan dan barangan hantaran perkahwinan manakala origami kertas lebih kepada hiasan. Sejenis tumbuhan kecil dan liar yang berbunga kuning cerah. GLOSARI Adhesive Dandelion – – Berunsur pelakat. Jika kain digunakan sebagai origami.ORIGAMI TOPIK 3 RUMUSAN 1. tip-tip dalam melipat dan membentuk kertas perlu diikuti dan diperhalusi. tonjolkan. Elegan Kertas Ingres – – Miniature Peraga Tessellation – – – UJIAN 1 Origami dibuat berasaskan kertas yang sesuai mengikut spesifikasi tertentu. 2. Kelainan kualiti kertas. Peragakan dengan mengambil kira keperluan dan kepentingan. Kertas cat air mengambil sempena pelukis cat air “Ingres”. Untuk menghasilkan origami yang baik. Karya kecil – catan.

Dari pelbagai idea. batang penyapu. Jika arca luakan dihasilkan melalui kerja mengurang dan meluak objek asal. “Pemain Rebab 1”. Berikutnya barulah muncul arcawan Jean Tinguely menghasilkan karya “Homage to New York” tahun 1960. mengetahui arca asemblaj sebagai objek tiga dimensi yang mementingkan jisim dan ruang.TOPIK 4 ASEMBLAJ TOPIK 4 PENGENALAN ASEMBLAJ Asemblaj (assemblage) merupakan karya dua dimensi atau tiga dimensi yang terhasil daripada gabungan pelbagai bahan terpakai. Di peringkat awalan. Robert Rauschenberg telah menghasilkan karya asemblaj dari kombinasi dua dimensi dan tiga dimensi. OUM 39 . OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar akan dapat: 1. 3. arca dicetak untuk menghasilkan arca acuan. pengarca mencari penemuan-penemuan baru bagaimana menghasilkan arca boleh dilakukan dengan lebih kreatif dan berpotensi. Di Balai Seni Lukis Negara. anda juga boleh melihat arca asemblaj “Green Monumenta V” karya Ramlan Abdullah. arca digerak untuk membentuk arca mobail atau kinetik dan akhirnya timbul pula gagasan pengarca mencantumkan bahan-bahan buangan daripada pelbagai bahan konkrit dan membentuk satu kesatuan atau komposisi arca yang harmoni lalu membentuk arca asemblaj. Karya Nevelson ini menggabungkan konsep kubis dari bahan terbuang seperti kaki kerusi. mengenal pengarca asemblaj luar negeri dan pengarca asemblaj Malaysia. New York. Bagi Marcel Duchamp pula arca asemblajnya yang bertajuk “Bicycle Wheel” mula memikat hati pengarca pelukis lain kerana konsep asemblaj beliau dipermudah dan dikonsepsi secara lebih telus iaitu mengadun sepit udang basikal dengan kerusi kayu yang kelihatan berjaya menghasilkan asemblaj yang berkonotasi tinggi. karya Mad Anuar Ismail dan “Killing Tool” karya Raja Shariman Raja Azidin. memahami bahawa arca asemblaj dihasilkan melalui teknik dan kaedah cantuman atau gabungan. Arca asemblaj mula mendapat perhatian di Amerika Syarikat sekitar tahun 1950-an dan 60-an apabila Louise Nevelson menghasilkan karya asemblajnya yang berjudul “Sky Cathedral” pada tahun 1958 dan menjadi koleksi The Museum of Modern Art. pintu kabinet dan pelbagai bahan kutipan lain terutamanya dari pelbagai bahan kayu. dan menghasilkan satu arca asemblaj mini menggunakan teknik dan kaedah yang sesuai. Karya asemblaj Nevelson ini lebih dikenali sebagai “Wall-scale-assemblage”. Ia merupakan cabang daripada abstrak ekspressionisme. 4. 2.

3 Gambar 1 hingga 3 di atas merupakan contoh asemblaj yang terkenal dalam dunia arca. Gambar 4.2 Gambar asemblaj 4. Gambar 4.3 – Karya Robert Rauschenberg.2 – Karya Jean Tinguely. 1959 40 OUM .1 CONTOH-CONTOH ASEMBLAJ Gambar asemblaj 4. 1958 Gambar 4. “Canyon”.ASEMBLAJ TOPIK 4 4. “Sky Catheral”.1 Gambar asemblaj 4. 1960. “Homage to New York”.1 – Karya Louise Nevelson.

Playar . Tujuk besi Tukul kayu Ganden kayu Tukul kepala muncung 5.ragum apit . kepingan logam.2 4. besi dan bar besi 3.1 ALAT DAN MEDIA Alatan 7.TOPIK 4 ASEMBLAJ 4.Playar pengapit 6.1 PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN ARCA ASEMBLAJ 4.Playar pemotong . Alat pengimpal termasuk bahan pematri.2.2. Pemotong besi – gergaji besi elektrik 4. Gunting dawai/zing . Ragum . Gerudi elektrik + Pelbagai jenis mata gerudi 1.ragum meja 2.gergaji besi OUM 41 .Playar muncung .

1: Penggunaan alat dan bahan untuk menghasilkan asemblaj Alat dan Media Asemblaj 1 2 3 4 42 OUM . Besi 4. Timah 3. Tembaga Rajah 4. Tanah liat 1. Plaster of Paris 5.2 PENGGUNAAN BAHAN/ MEDIA UNTUK MENGHASILKAN ARCA ASEMBLAJ 2.ASEMBLAJ TOPIK 4 4.2 Bahan/Media 7.2. Aluminium 6. Besi waja 4.2. Bongkah Kayu 8.

TOPIK 4 ASEMBLAJ 5 6 Berpandukan gambar di atas: 1. 5. 6.3 Bagaimana Proses Asemblaj Dilakukan atau Dihasilkan? Menggunakan skru. Set alat asas asemblaj Media asas untuk membuat asemblaj Pahat untuk kerja mengukir dan membuat tektura pada kayu Alat ragum dan pengapit Kikir dan alat mengukir pada loyang dan aluminium Pengapit meja. 4. bol dan nat Jahitan Kimpalan Proses asemblaj Ikatan Tanggam Gam plastik OUM 43 . 2.2. 4. 3.

1 Gambar 4. Perancangan yang rapi dan tertib boleh mendatangkan faedah yang besar untuk peringkat penghasilan karya pada peringkat yang berikutnya. karya Robert Rauschenberg.Karya Louise Nevelson. “Sky Catheral”. Justeru itu. 1958 di atas merupakan karya asemblaj yang ulung dan popular. 1959. 4.3.2. perancangan seperti yang dinyatakan di bawah ini akan menjadikan penghasilan arca asemblaj lebih bermakna. 44 OUM .4 Penyediaan Lakaran Idea Lakaran idea menjadi langkah permulaan yang amat penting di dalam menghasilkan arca asemblaj. Teliti dan huraikan penggunaan bahan yang dipilih di dalam membentuk karya tersebut? Latihan 4.ASEMBLAJ TOPIK 4 Latihan 4. kajikan bentuk hasilan asemblaj tersebut dan beri interpretasi karya dalam konteks tema dan tajuk.1 . yang bertajuk “Canyon”.2 Berpandukan gambar asemblaj 4.

TOPIK 4

ASEMBLAJ

1. Setelah dapatan kajian diperolehi, pengarca akan memilih alat-alatan yang diperlukan untuk menghasilkan arca. Begitu juga dengan pemilihan bahan binaan arca asemblaj tersebut.

2. Sebelum menghasilkan karya, lakaran-lakaran kecil dalam konteks
penjanaan idea dilakukan. Tujuan untuk memperoleh hasilan asemblaj yang berkualiti dan mempunyai nilai estetika yang tinggi.

3. Daripada beberapa lakaran/sketsa yang dijana tadi, pilih satu lakaran yang
terbaik dan tinggi nilai estetikanya. Kembangkan idea dan buat perincian (details) untuk penghasilan karya pada saiz yang dirancang/sebenar.

4. Mengemaskinikan lakaran. Untuk memperoleh dapatan lakaran karya
yang baik, buat beberapa pertimbangan dari pelbagai kemungkinan seperti penstrukturan reka bentuk, kesesuaian bahan dan alatan serta teknik.

OUM

45

ASEMBLAJ

TOPIK 4

4.2.5

Penjanaan Idea – (Thumbnail-Print)

Bongkah kayu keras Bol dan nat Pasak kayu

Sketsa 1 Sketsa 2

Sketsa 4

Sketsa 3

Sketsa 5

Rajah 4.2: Thumbnail-print asemblaj

46

OUM

TOPIK 4

ASEMBLAJ

4.2.6

Pemilihan Lakaran Akhir untuk Penghasilan Karya Asemblaj daripada Sketsa 2

Bongkah kayu Kepingan keluli Pasak kayu

Bol dan nat

Kepingan logam

Rajah 4.3: Pemilihan idea untuk karya

4.2.7

Proses Membentuk Asemblaj

Setelah penyediaan lakaran idea di atas selesai, proses berikut merupakan urutan kerja membentuk asemblaj yang perlu dilakukan; x Membuat model kecil atau prototaip (proto-type) – merupakan model awal sebagai panduan untuk penghasilan arca yang sebenar. Karya akan dibina atau dibuat berpandukan model ini di samping pengiraan pelbagai ukuran reka bentuk, penyesuaian alat dan bahan serta tinjauan dari pelbagai kemungkinan yang boleh mengganggu kelancaran dalam penghasilan. Membuat kerangka atau struktur – kerangka sesuatu asemblaj mungkin berasaskan dawai, lingkaran besi, kayu atau plastik. Kerangka atau struktur adalah tulang temulang asemblaj sebelum arca sebenar dihasilkan. Ia penting untuk kawalan bentuk di samping menjadikan asemblaj lebih kukuh dan seimbang. Membuat asemblaj yang sebenar – Bahagian urutan kerja ini amat penting. Kerangka akan ditutup dengan kepingan logam atau bahan pilihan yang dirancang atau ditokok tambah binaannya sehingga asemblaj berada pada saiz yang sebenar.
47

x

x

OUM

ASEMBLAJ

TOPIK 4

x

Kemasan dan persembahan – Untuk mendapatkan hasilan yang baik, proses kemasan boleh dilakukan dengan melarik bahagian-bahan asemblaj yang masih kasar, menambahkan tekstura pada bentuk, menghalus, menyapu syelek, mengecat, mencanai dan sebagainya sehingga peragaan arca tampak menarik dan mempunyai nilai estetika yang tinggi. Tokok tambah hiasan seperti skru yang dikimpal, baji-baji kayu yang membentuk tekstura, syelek, varnis, cat dan sebagainya akan menjadikan asemblaj lebih hebat dan menarik.

Latihan 4.3
Proto-taip penting sebagai panduan untuk menghasilkan asemblaj. Nyata dan huraikan ciri-ciri proto-taip yang baik agar penghasilan asemblaj yang sebenar menepati spesifikasi yang diharapkan.

4.3
4.3.1

PERSEMBAHAN HASIL KERJA
Ekspresi Diri

Asemblaj dikatakan cantik dan menarik apabila memenuhi spesifikasi pembuatan dan kemasan. Ia menyerupai seperti arca dan karya seni yang lain yang menampilkan ciri-ciri estetika. Secara ringkasnya ciri-ciri berikut dianggap sebagai kriteria utama ekspresi asemblaj. 1. Menepati Tema dan Tajuk Sering kali tema dan tajuk menjadi pokok persoalan yang ingin dikongsi sama oleh pengarca. Ia mungkin berupa maklumat, dokumentasi, lonjakan paradigma, cetusan emosi dan perasaan, sindiran atau satira, protes, kegilaan idea dan lain-lain. Soal tepat atau tidaknya pokok persoalan ini biasanya hanya diketahui oleh pengarca. Bagi pemerhati atau penonton, tema dan tajuk ini hanya dirujuk berdasarkan kepada ketepatan tajuk yang dipaparkan di kaki-kaki arca. Bahan Binaan Sesuai dengan Tujuan Hasilan Dalam pengkaryaan arca, asemblaj mewakili karya yang agak bebas dan pelbagai dari penggunaan bahan atau media. Sebabnya amat jelas, asemblaj wujud secara gabungan dan cantuman. Selagi bahan yang dipilih serasi dan boleh disepadukan, ia terus menerus mewakili penggunaan bahan subjek yang mewah dan pelbagai. Asemblaj yang Kuat, Kukuh dan Selamat Dari rintisan sejarah asemblaj, penggunaan alat dan bahan terdiri daripada kombinasi yang padat dan kukuh. Banyak bongkah-bongkah keluli, kepingan logam, rod besi dan bongkah kayu yang kuat dan kukuh diaplikasikan dalam penghasilan asemblaj. Kemudian, asemblaj disepadukan dengan kimpalan, skru, bol dan nat serta tanggam antara objek secara kukuh dan terancang. Kepelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik Asemblaj mengadun pelbagai bahan lalu membentuk kesatuan komposisi yang artistik. Ciri bentuk dan sifat bahan yang pelbagai mengujudkan satu ritma atau rentak yang menarik. Ini disebabkan keistimewaan objek yang berbeza-beza.

2.

3.

4.

48

OUM

bahan dan teknik sering kali merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. Asemblaj yang asli diambil kira melalui penyataan “hanya satu” atau tiada di tempat lain yang seperti ini”. Membuat “Thumbnail-print” Bertujuan untuk Membuat Pilihan yang Terbaik Thumbnail-print dianggap suatu kemestian untuk mendapatkan hasil karya yang mapan dan menarik. Di dalamnya terkandung unsur seni. hak cipta terpelihara disahkan sebagai satu penguatkuasaan agar plagiat tidak berlaku. Pemilihan alatan ada kaitan dengan pemilihan bahan binaan asemblaj. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran mengaplikasi alat. OUM 49 . Unik dan Berketerampilan Ciplakan atau plagiat merupakan suatu fenomena yang tidak seharusnya berlaku. kepicikan dan kejahilan terhadap si pengkarya. Apabila asas seni reka ini diaplikasi dengan baik dan betul. Asli. prinsip seni dan struktur seni. ciplakan adalah satu kelemahan apatah lagi jika tujuannya untuk komersial. 6.4 Tema dan tajuk menjadi kriteria yang penting di dalam mengekspresikan idea di dalam menghasilkan karya asemblaj. Sketsa thumbnail-print asemblaj mengambil kira asas seni reka seperti unsur seni. Mengaplikasi Asas Seni Reka. Bagi tujuan keaslian reka cipta di dalam dunia perdagangan.2 Kemahiran Mengaplikasi Alat. penampilan karya akan menjadi lebih terancang dan rapi. Jika ia dikaitkan dengan isu semasa. Tema menentukan kombinasi alat dan bahan serta bagaimana konsep gabungan (assemble) ke atas objek pilihan di susun atur. Setiap thumbnail-print ditentukan oleh tajuk dan tema serta hal subjek. prinsip seni dan struktur seni.3. x x x x 2. Tema dan Teknik yang Dikaitkan dengan Pemilihan Alat dan Bahan Pemilihan tajuk menentukan alatan yang berkaitan untuk menghasilkan asemblaj yang dirancang. Estetika dan Etika Pengkaryaan Semua objek seni digubah berdasarkan asas seni reka. Latihan 4. Sketsa thumbnail-print asemblaj juga mengambil kira sebagai asas penghasilan model sebelum karya pada saiz yang sebenar diimplementasikan.TOPIK 4 ASEMBLAJ 5. Sebagai pengkarya yang memahami hakikat keaslian (originality). Teknik juga mempengaruhi terhadap pemilihan alat dan bahan. x x x x Kesesuaian Tajuk. Ia dianggap suatu kelemahan. apakah tema dan tajuk yang difikirkan paling relevan untuk menghasilkan asemblaj? Mengapa? 4.

x x x x 4. Tekstura yang ditokok tambah pada asemblaj mungkin menjadikan arca ini lebih menarik dan anggun. Kaji dan nilaikan ketepatan mengikut persekitaran dan isu yang ingin dibangkitkan. taman perumahan dan di beranda-beranda pejabat. Kemasan dan Peragaan Syelek. Sketsa membantu untuk pengesanan dalam konteks peragaan atau tempat pameran sama ada “in-door” atau “out-door” Kaedah Mengguna Alat Perlu Betul dan Mengikut Peraturan Kemahiran penggunaan alat dianggap sangat penting kerana berkaitan dengan keberkesanan hasil. cat alas. kontra. Bagi asemblaj. emulsi. Teliti semula tema dan tajuk asemblaj. x Thumbnail-print menjadi sebagai rumus alat. di taman-taman bunga. cat kilat. labuci. bahan dan teknik yang akan dikaryakan. Alatan yang bersesuaian dan mencukupi penting agar proses penghasilan berjalan dengan lancar dan terancang. Asemblaj tiga dimensi banyak diperagakan di ruang luar bangunan. kadar banding dan kesatuan imej atau objek. perada. manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. Tapak asemblaj perlu mantap. Alatan diurus dan ditadbir selia dengan baik dan kemas. stabil dan kukuh.ASEMBLAJ TOPIK 4 x x 3. Alatan digunakan pada tempat yang sesuai seperti bengkel. keseimbangan. minyak kayu. tema dan tajuk. aksesoris ini tidak begitu relevan kerana hiasan yang sedemikian mungkin penting untuk karya membentuk yang lain. varnis. Kepelbagaian dalam pemasangan bahan perlu mengambil kira rentak. pergerakan. studio seni dan ruang kerja yang bersesuaian. x x x x 50 OUM .

Asemblaj adalah arca yang termasuk dalam aliran “abstrak-ekperssionisme”.. 2.......... 4... Dibentuk melalui gabungan pelbagai bahan terutamanya bahan terbuang yang bersifat pejal dan tahan lama. Tema : Senjata Melayu Tajuk: ......5 Mengapakah kaedah dan peraturan mengguna alat perlu betul dan relevan dengan asemblaj yang akan dihasilkan? RUMUSAN 1.TOPIK 4 ASEMBLAJ 4.. OUM 51 ......3..... Konsep asemblaj terjadi daripada gabungan........ Tema: Buku dan alat tulis Latihan 4.3 Ekspresikan Diri Anda Hasilkan sketsa asemblaj berdasarkan tema-tema yang diberi: Tajuk : ... 3.. tiga dimensi atau kedua-duanya sekali....... bina semula dan reka bentuk semula bahan konkrit yang pelbagai melalui proses artistik dan estetik................ Asemblaj dinukilkan secara dua dimensi .

Asemblaj memerlukan ruang. Komposisi objek membentuk cerita. Objek digabung melalui teknik kimpalan. Berbagai makna atau maksud. Pendapat.ASEMBLAJ TOPIK 4 5. konotasi makna dan rentetan peristiwa. 7. Tiru. Pateri. UJIAN 1 Asemblaj membentuk alam sekitar lebih menarik dan teratur. 6. Di Malaysia asemblaj mula mendapat perhatian secara lebih mendalam selepas 1990-an. bol dan nat. kesepaduan bentuk dan paksi simetri yang stabil. UJIAN 2 Plagiarism asemblaj mungkin mudah berlaku jika tidak dikawal atau dikuatkuasakan melalui hak cipta terpelihara. buah fikiran. Apakah yang anda dapat perkatakan mengenai maksud menarik dan teratur dalam konteks alam sekitar melalui pembinaan asemblaj tersebut. asemblaj boleh digabungkan dengan arca kinetik dan mobail. pandangan. imitasi. Biarpun begitu. bergaya. tanggam dan ikatan. semakin besar makna dan cerita. 8. Model atau bentuk yang dijadikan panduan kepada objek yang sebenar. skru. gam. GLOSARI Anggun Ciplak Gagasan Kimpal Konotasi Proto-taip – – – – – – Elok. Mengikut pendapat anda mengapakah situasi ini boleh berlaku? 52 OUM . tampan. Ini bermakna semakin besar gabungan objek yang dibina.

Calder banyak dipengaruhi oleh karya Mondrain dan Miro di Paris pada tahun 1930. Amerika Syarikat. Seorang lagi pengarca stabil ialah Jean Tinguely. Ini jelas dilihat pada karyanya “Bird in Space” (L’Oiseau dens l’espace). 1932 – 1940. Tidak seperti Calder dan Tinguely. Mendapat pendidikan awal di General Trade School dan bekerja sebagai pereka hias dalaman sebelum berpindah ke Paris pada tahun 1952.1: Arca stabil OUM 53 . Brancusi banyak menekankan pada satah permukaan arca atau “surface texture”. Pada awal tahun 1960-an. Arca ini berbentuk abstrak. Tinguely adalah pengarca relief atau arca timbul sebelum beliau ke Paris. berjisim dan menunjukkan suatu sokongan padu kepada objek atas yang boleh ditafsir dengan berbagai unsur naratif. Constantin Brancusi yang berasal daripada Romania pula merupakan pengarca stabil yang lebih kepada “free standing form”. Kebayakan arca Calder bersaiz besar dan menggunakan warna terang. Berasaskan latar beliau sebagai jurutera. Inilah yang menjadikan identiti atau ikutan pengarca stabil.TOPIK 5 STABIL TOPIK 5 PENGENALAN STABIL Stabil berasal dari perkataan “stabile” yang bermakna statik. menguasai ruang dan menghidupkan persekitaran. Lahir pada 1922 di Fribourg. Ia diasaskan oleh Alexander Calder pada tahun 1932. tidak hairanlah mengapa beliau banyak membuat arca daripada besi. enjin kenderaan dan enjin kilang. Rajah 5. brek kereta api. Switzerland. Tapak arca (pedestal) kukuh. kukuh dan mantap. Stabil berdiri teguh berasaskan bahan binaan. Karyakarya beliau banyak diperbuat daripada bahan terbuang seperti tayar besi. Beliau mendapat pendidikan formal di Philadelphia. Karya-karya beliau banyak menggunakan pendekatan minimalism dengan cara mempermudahkan satah-satah bentuk.

Pisau pemotong 1.STABIL TOPIK 5 OBJEKTIF Di akhir topik ini. mengetahui dan boleh memanipulasikan alat dan media untuk menghasilkan arca stabil. Bahan pelekat . Di antara kedua-dua jenis arca ini . yang manakah yang paling dominan? 5.Playar muncung PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN ARCA STABIL 4. 4. Playar pemotong . Gerudi elektrik Pemotong logam 5. Gunting dawai 3. dan menghasilkan arca stabil dengan menggunakan bahan sebenar. memahami konsep arca stabil. 3. memahami imbangan. kestabilan dan kesepaduan objek dalam olahan reka bentuk.gam . 2.bahan pematri 2.Masking tape . pelajar-pelajar akan dapat: 1. Apakah yang membezakan antara arca stabil dengan arca mobail. Gergaji besi Gergaji kayu 54 OUM .1 ALAT DAN MEDIA 6.

Bongkah kayu PENGGUNAAN MEDIA UNTUK MENGHASILKAN ARCA STABIL 5.Kepingan plastik .Besi .Aluminium Rajah 5.Kayu keras .Bongkah plastik 3. Bahan-bahan daripada spare-part kereta 1. Batu marmar .Timah .simen .2: Penggunaan alat dan bahan stabil 5. Logam .1. Kayu .TOPIK 5 STABIL 7.Tunggul kayu . Plastik . kepingan logam 6.Tembaga . Zink.Batu granit 4.simen putih 2.1 Stabil Dihasilkan Menggunakan Media Batu Marmar OUM 55 . Plaster of Paris .

Manakala keseimbangan yang memihak sebelah kiri atau kanan dipanggil simetri tidak tulen.3: Stabil marmar 5. Di dalam berkarya jenis arca ini.STABIL TOPIK 5 Rajah 5.2 Pengenalan Hal Subjek dalam Arca Stabil Sama ada bentuk stabil dipresentasikan secara abstrak atau realis. keseimbangan secara seimbang antara kiri dan kanan terhadap karya dipanggil simetri tulen. Seterusnya ruang dipertimbangkan kerana arca stabil banyak diperagakan di luar bangunan dan tanah lapang. Keseimbangan adalah ciri utama arca stabil.1. Garisan simetri Garisan imbangan Rajah 5.4: Stabil yang mempunyai imbangan tidak simetri 56 OUM . Oleh sebab arca ini diperagakan secara “out-door” pemilihan bahan binaan menjadi pertimbangan yang mesti diteliti dan dipatuhi agar ketahanan arca terjamin dan tahan lama. unsur keseimbangan bentuk menjadi pertimbangan utama.

TOPIK 5 STABIL 5.5: Pemilihan bahan untuk menghasilkan arca stabil OUM 57 .1.3 Pertimbangan Bahan yang Diperlukan untuk Membuat Arca Stabil Boleh Dirumus Seperti Berikut Rajah 5.

Melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan.6: Proses kreativiti menghasil arca stabil 5. 3. 4. 5. Menghasilkan arca stabil mengikut proses pembuatan. 8.2. Mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu ciptaan dan seterusnya memasang tapak (pedestal). Menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat. Memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan. olahan bahan. Kesesuaian Bentuk dan Binaan dalam Menghasilkan Arca Stabil Mengenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat dalam sesuatu binaan arca stabil. 9. Membandingkan hasil arca stabil dengan arca stabil yang lain. 6. unsur-unsur seni. fungsi dan kemasan. 58 OUM . 7.1 1. Mengetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan bagi menghasilkan arca stabil.2 PROSES KREATIVITI MENGHASILKAN ARCA STABIL Rajah 5. 2. Memilih dan menggunakan alat dan media sebagai pengolahan reka bentuk arca stabil.STABIL TOPIK 5 5.

Apakah bahagian yang menjadikan stabil menepati spesifikasi yang sebenarnya? Latihan 5.1 Apakah yang dimaksudkan sebagai bahan terbuang? Mengapakah penting adanya bahan terbuang dalam konteks menghasilkan arca stabil? Latihan 5. Mengapakah arca stabil memerlukan pedestal sedangkan arca lain kurang dipentingkan? 5.7: Daun kering OUM 59 . Menentukan cara untuk memperagakan arca stabil yang paling sesuai di samping melihat kesannya. Bentuk daun kering diteliti dan dieksplorasi terhadap bentuknya.TOPIK 5 STABIL 10. Contohnya daun kering. Mempamer dan mempersembahkan arca stabil dan membuat apresiasi mengikut fungsinya.2 Mengapakah kajian simetri pada stabil penting. Latihan 5. 11.3 Nyatakan kepentingan pedestal. Buat garisan-garisan untuk binaan struktur arca pada peringkat seterusnya.3 PROSES MENGHASILKAN ARCA STABIL 1. Rajah 5. Penentuan Hal Subjek Hal subjek yang diambil merujuk kepada alam semula jadi.

Proses Mencari Rentak atau Era Daun yang Seterusnya Digubah Menjadi Stabil Rentak daun yang dapat dikesan pergerakannya memudahkan untuk menstruktur bentuk dan binaan stabil. Rajah 5. 60 OUM . Bentuk daun dilihat dari pelbagai posisi dan rentak sehingga membentuk satu reka bentuk yang menarik dan tidak lagi mengikut ciri daun.STABIL TOPIK 5 Rajah 5. Rentak liuk dan binaan daun dibentuk dan garisan-garisan mengikut struktur daun mula disurih.8: Evolusi bentuk untuk stabil 2. Proses Mereka Bentuk dan Menstruktur Daun kering dikaji dan diteliti. Aliran anak panah dilukis untuk memudahkan dapatan stabil yang baik.9: Gayaan dan rentak stabil 3.

TOPIK 5 STABIL Rajah 5. Garisan dilukis sepanjang rentak mengikut bentuk. rentak akan mengikuti bentuk baru sebagaimana yang dirancang.11: Penstrukturan dan rentak 5. Menstruktur Dilakukan dengan melihat rentak objek dan aliran bentuk yang mempengaruhinya. Garisan imbangan simetri dilakar untuk menjadikan bentuk stabil lebih jelas dan menarik.10: Ritma (rentak) dan pergerakan 4. OUM 61 . Menstrukur dan Menghasilkan Rentak Apabila penstrukturan dibuat. Rajah 5.

62 OUM . stabil dikeringkan dan seterusnya dicat. Rajah 5.13: Stabil yang telah siap 7.12: Isi padu stabil 6. Stabil Telah Siap untuk Diperagakan Stabil di atas dibuat menggunakan dawai mata punai dan kertas tisu yang digam menggunakan kanji.STABIL TOPIK 5 Rajah 5. Apabila kerja melekatkan kertas tisu selesai. Menentukan Kerangka Bentuk dan Isi Padu (Volume) Bentuk stabil semakin jelas dan membentuk konsep seperti yang dirancang.

Kaji buah-buahan.1 Teliti alam sekitar. OUM 63 . Apakah kelainan stabil yang ketara jika dibandingkan dengan arca-arca yang lain? Aktiviti 5. Nyatakan ciri-ciri jisim yang perlu dipertimbangkan dalam konteks tersebut? Puncak Tekstura Garisan simetri Garisan imbangan Pedestal Rajah 5.TOPIK 5 STABIL Latihan 5.4 Kajian jisim sesuatu stabil dianggap penting untuk menghasilkan stabil yang mantap dan bermakna. Bagaimanakah bentuk-bentuk semula jadi ini dapat dijana untuk penghasilan stabil? Buat inovasi bentuk dan buat improvisasi warna dan tekstura. flora dan fauna.5 Nyatakan ciri-ciri stabil yang baik dan mantap.14: Stabil yang telah siap untuk diperagakan Latihan 5.

Tema: Fauna 3.1 Ekspresi Diri Anda Hasilkan sketsa stabil berasaskan tema yang berikut: 1. Tema: Flora 64 OUM . Tema: Buah-buahan 2.3. Tema: Karangan laut 4.STABIL TOPIK 5 5.

Justeru itu stabil boleh bersifat simetri tulen dan tidak tulen. 9. Kemasan stabil berkaitan dengan kesesuaian peragaan. niskala – tidak dapat dilihat atau dirasa dengan pancaindera. Ia diasaskan oleh Alexander Calder pada tahun 1932. pengkesahan. Beliau mendapat pendidikan formal di Philadelphia. Berasaskan latar beliau sebagai jurutera. 5. kertas lukisan. Kedua-dua belah sama. Kebanyakan arca Calder bersaiz besar dan menggunakan warna terang. figura manusia dan binatang. seimbang. Calder banyak dipengaruhi oleh karya Mondrain dan Miro di Paris pada tahun 1930. Pedestal diperlukan untuk membentuk konsep stabil yang lebih mantap. Maujud. Seterusnya dilengkapkan dengan bahan yang sesuai dengan konsep arca.TOPIK 5 STABIL RUMUSAN 1. 8. Tapak arca atau tugu. 6. Amerika Syarikat. Contohnya: arca di luar bangunan menggunakan kemasan cat alas. 4. 2. cat kilat dan krom. Mobail Naratif Pedestal Realis Satah Simetri – – – – – – OUM 65 . Stabil perlukan ruang dan persekitaran. alat senjata. Inilah yang menjadikan identiti atau ikutan pengarca stabil. Struktur diperlukan sebagai kerangka stabil. tidak hairanlah mengapa beliau banyak membuat arca daripada besi. 3. GLOSARI Abstrak – Mujarad. Peragaan stabil lebih banyak dibuat di luar. Stabil perlukan simetri yang baik. Permukaan yang rata. kenyataan. 7. Stabil boleh dihasilkan menggunakan pelbagai alat dan bahan yang hampir sama dengan arca-arca yang lain. Stabil berbentuk realis dan abstrak. Arca gantung yang boleh bergerak atau berfungsi. Kebanyakan stabil realis mengambil imej daripada bentuk alam semula jadi seperti buah-buahan. Berunsur cerita. Contoh. barang-barang domestik rumah.

UJIAN 2 Mengapakah simenfero menjadi popular mutakhir ini untuk menghasilkan stabil? Apakah hujah anda yang mengatakan bahawa simenfero melibatkan reka bentuk yang kukuh tetapi murah? 66 OUM .STABIL TOPIK 5 UJIAN 1 Hasilkan sebuah stabil menggunakan kotak mancis. plywood. Tunjukkan bagaimana proses ini boleh ditunjukkan secara jelas sehingga terbentuknya stabil. gam dan kertas tisu.

gunung dan pulau. OUM 67 . 4. Idea wau yang berdengung di udara. Suatu kehebatan Calder dalam penghasilan mobail ini ialah elemen geometri yang diadaptasi berasaskan kepingan logam industri dan disusun secara sekuen untuk menghasilkan suatu urutan yang terancang dan teraputik. memahami dan membezakan arca mobail dengan arca yang lain. 5.1976) iaitu seorang pengarca dan jurutera Amerika Syarikat. muncullah idea untuk mengapungkan atau menggunakan ruang atas udara sebagai kaedah menampilkan dalam peragaan arca yang seterusnya diterima sebagai karya seni. mobail boleh membentuk suatu fenomena baru di ruang udara dan bahagian atas bangunan. Arca mobail yang sifatnya boleh bergerak digelar juga sebagai mobail kinetik. unggas berterbangan. beburung yang berterbangan dan serangga yang berdesir.TOPIK 6 MOBAIL TOPIK 6 PENGENALAN MOBAIL Ketika pengarca mencari satu konsep baru dan tersendiri. ombak yang berdeburan menjadi sebahagian ciri mobail kinetik yang menjadi perhatian pengarca. OBJEKTIF Di akhir pelajaran ini pelajar dapat: 1. 2. Calder telah menghasilkan monumen di tempat umum dan menjadi perangsang kepada seniman untuk mereka bentuk yang yang lebih menarik dan canggih. Mobail kinetik yang diberi tajuk Flamingo (1974). mobail dibina melalui pemahaman konstruktivisme dan teori kecerdasan pelbagai. Arca mobail dipelopori oleh Alexander Calder (1898. Arca sedemikian dinamakan sebagai mobail. Myxomatose (1953) dan Pisson Volant mengadaptasikan bunyi dedaunan. Ia diperkenalkan pada awal tahun 1930-an. 3. Apabila dunia inginkan perubahan. dan mengaplikasikan pemahaman mobail kepada sketsa dan penghasilan mobail. mobail disepadukan dengan mesin dan jentera yang boleh bergerak melalui kawalan secara manual atau automatik dan terhasillah mobail kinetik. memahami konsep mobail dan konsep peragaannya. pokok.

1957 68 OUM .3: Alexander Calder: Poisson Volant. 1939 Rajah 6.2: Alexander Calder Myxomatose (1953) Rajah 6. Trap and Fish Tail.1: Mobail karya Alexander Calder.MOBAIL TOPIK 6 Rajah 6.

Alat pengimpal termasuk bahan pematri.playar muncung .ragum meja 2.gergaji besi Rajah 6. kepingan logam.1 PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN MOBAIL 4.2.TOPIK 6 MOBAIL 6. Tukul besi Tukul kayu Ganden kayu Tukul kepala muncung 5.besi dan bar besi 3.1 Bagaimanakah faktor pesekitaran boleh dijadikan sebagai rujukan utama di dalam menjalankan aktiviti mobail di tempat anda bertugas? Latihan 6.playar pengapit 6.1 ALAT DAN MEDIA Alatan 7. Playar . Pemotong besi – gergaji besi elektrik 6. senaraikan bahan-bahan yang boleh anda dijadikan arca mobail.ragum apit .1 Merujuk kepada alam sekitar. Ragum .playar pemotong .1.4: Penggunaan alatan untuk menghasilkan mobail Aktiviti 6. Gunting dawai/zing .1 6. Apakah kekangan-kekangan yang mungkin anda tempohi dalam proses penghasilan mobail tersebut? OUM 69 . Gerudi eletrik + Pelbagai jenis mata gerudi 1.

playar pengapit. berus dawai. kertas pasir. 70 OUM . ganden logam. spanar hidup kecil dan besar. sarung tangan kulit.1. berus keluli. angkup dalam. span. pahat ukir.2 Alatan Untuk Menghasilkan Mobail Gerudi dan mata gerudi. thinner. gam gajah. batu asah. pahat penebuk. tukul kepala dempak dan lonjong.MOBAIL TOPIK 6 6. sesiku sudut. ragum meja dan pengalas untuk kerja mengetuk. scrapper. Angkup luar. playar pemotong dan playar pengepit. gergaji jig. berus gigi. pahat mata lengkung. Ganden besi. rod besi. Pelbagai jenis pahat: pahat mata bulat. pahat mata rata.

Aluminiam/ kepingan aluminium. Tanah liat/kepingan tembikar 9. loyang 6. zink Rajah 6.TOPIK 6 MOBAIL 6. Kepingan plastik/perspek PENGGUNAAN BAHAN/ MEDIA UNTUK MENGHASILKAN MOBAIL 2.6: Mobail berasaskan sumi Rajah 6. Cermin/ kepingan kaca 5. Bahan buangan dari ciptaan manusia 1. Kertas tebal/ Straw board.5: Penggunaan bahan untuk menghasilkan mobail Rajah 6. 4.7: Mobail berasaskan pelbagai bahan OUM 71 . Dawai Tali tangsi 3. Kepingan tembaga Kepingan timah.3 Media Mobail 7. Fiber glass 8.1.

MOBAIL

TOPIK 6

6.1.4

Media untuk Menghasilkan Mobail

Kepingan logam mengikut jenis dan bungkah keluli serta ketulan besi yang boleh dijadikan sebagai asas untuk pembentukan mobail.

Kepingan perspek dan kepingan plastik yang menjadi pilihan utama pengarca mobail kerana sifatnya yang ringan dan tahan lasak. Ia digabungkan dengan media lain termasuk penggunaan cat untuk mendapatkan penampilan yang bermakna dan mapan.

Pelbagai kertas untuk dijadikan mobail. Kertas tebal seperti maounting board, straw board, hard-board, kertas conqueror, box-board yang boleh dimplimentasikan di bahagian ruang dalam bangunan.

Latihan 6.2
Jika tema dan subjek mobail yang akan dihasilkan berasaskan karangan laut, apakah alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan mobail tersebut?

72

OUM

TOPIK 6

MOBAIL

6.1.5

Bagaimana Proses Mobail Dihasilkan?

Menggunakan skru, bol dan nat Jahitan Kimpalan

Proses Mobail
Ikatan Gam plastik

Tanggam

Rajah 6.8: Bahan yang digunakan untuk membentuk mobail

6.1.6

Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Mobail

Mobail direka bentuk melalui perancangan yang jitu dan teliti. Perancangan ini dilakukan dengan mengambil kira pelbagai kesesuaian alat dan bahan, tema dan subjek serta olahan idea yang berpandukan kepada asas seni dan prinsip seni reka. Perkara-perkara berikut menjadi perhatian utama di dalam penghasilan mobail; x x Menentukan subjek dan tema – Subjek dan tema ini mungkin berkaitan dengan isuisu semasa, kritikan, sindiran, saranan dan nukilan pengarca. Menentukan alat dan media – Setelah subjek dan tema di atas di pilih, perancangan pemilihan alat dan bahan menjadi kriteria yang penting. Pemilihan alat dan bahan mengambil kira keberkesanan dan relevannya hal subjek yang ingin diutarakan. Ciriciri bahan yang dipilih seharusnya tahan lama dan lasak kepenggunaannya. Bahan yang tidak lasak, mudah pecah, mudah rosak tidak wajar diaplikasikan dalam penghasilan mobail. Membuat tumbnail-print (membuat lakaran-lakaran kecil). Apakah pentingnya thumbnail-print? Sebelum sesuatu mobail dihasilkan, kita seharusnya melobi gagasan-gasasan dan pengideaan melalui konsep trial and error. Sketsa-sketsa mengenai hal subjek dan tema yang ingin dinukilkan seharusnya dihasilkan atau diperbanyakkan dapatannya. Daripada sejumlah besar sketsa ini tentunya ada yang mantap dan hebat yang tentunya pilihan yang sedemikian inilah yang dipilih.

x

OUM

73

MOBAIL

TOPIK 6

x

Memilih salah satu lakaran yang terbaik – Pilih lakaran atau sketsa yang baik. Ciri baik dalam kriteria pemilihan ini berkaitan dengan penampilan asas seni reka yang mantap dan berketrampilan. Kemampuan menterjemah lakaran kepada mobail yang sebenar juga menjadi kriteria penting dalam pemilihan lakaran tersebut. Memperinci lakaran – Setelah memilih lakaran yang terbaik, fikirkanlah untuk memperkemaskan lagi reka bentuknya. Ia mengambil kira bahan, alat, tema, tempat peragaan dan konsep keseluruhan termasuk estetika dan etika dari mobail yang akan dihasilkan nanti. Membuat karya/mobail – Buat kerangka dalam dan luar. Fikirkan aspek ruang, saiz mobail, keteguhan dan kesesuaian kerangka dengan dapatan. Kesemuanya diselaraskan dengan bahan dan alatan, kos pembinaan dan masa yang diperlukan.

x

x

6.1.7

Proses Membentuk Mobail

Setelah penyediaan lakaran idea selesai proses berikut merupakan urutan penghasilan mobail.

1. Membuat model kecil atau prototaip

4. Kemasan dan peragaan/ persembahan

PROSES
MEMBENTUK

MOBAIL

2. Membuat kerangka atau struktur

3.Membuat mobail yang sebenar
Rajah 6.9: Proses membentuk mobail

74

OUM

TOPIK 6

MOBAIL

6.2
6.2.1

PERSEMBAHAN HASIL KERJA
Ekspresi Diri

Persembahan hasil kerja yang baik dizahirkan melalui proses artistik yang diekspresikan melalui alat dan bahan, penguasaan unsur seni, prinsip seni dan strukur seni. Ia diolah dengan mengambil pertimbangan-pertimbangan yang paling ideal dan bersistematik. Seterusnya hasilan ini mengambil kira kepada beberapa ciri yang berikut: 1. Bentuk Mobail Menepati Tema dan Tajuk

Tema adalah gambaran mesej yang ingin disampai dan dikongsi oleh pengarca kepada pemerhati. Lazimnya isu-isu semasa menjadi pilihan tema pengarca kerana keselarian isu dan minat pemerhati mengikut faktor semasa. Namun begitu, latar belakang minat pengarca juga boleh menjadi pilihan kerana ekspresi dalaman pengarca yang ingin dikongsi kepada umum. Misalnya, persoalan kepincangan masyarakat, isu agama dan gelagat politik semasa. 2. Bahan Binaan Mobail Sesuai dengan Tujuan Hasilan

Pilihan bahan penting kerana sifat bahan menentukan ketahanan dan kesesuaian mobail yang akan dihasilkan. Seringkali bahan binaan yang tahan lasak dan kuat digunakan untuk mobail di luar. Sebaliknya, bahan-bahan yang kurang lasak di dalam bangunan dan di tempat yang bertutup. Ringkasnya bahan binaan ini boleh diklasifikasikan kepada dua iaitu mobail diluar dan mobail di dalam bangunan atau tempat yang tertutup.

KLASIFIKASI BAHAN MOBAIL

LUAR DAN TERDEDAH x Keluli x Besi x Timah x Tembikar x Aloi x Marmar

DALAM DAN TERTUTUP x Plastik x Kayu x Kertas x Tembikar x Aluminium x Bahan terbuang

Rajah 6.10: Klasifikasi bahan mobail

OUM

75

11: Aplikasi prinsip rekaan mobail 6. Tidak cukup dengan kukuh semata-mata. Tambahan pula kelainan bahan mempunyai cara atau teknik adunan yang berbeza dan kesesuaiannya. Mobail perlu mempunyai jangka hayat yang panjang. Tidak ada ertinya sesuatu mobail yang diperagakan sekadar dalam tempoh waktu yang pendek kerana tidak lasak dan tidak kuat. Jauhi plagiarism dan hasilan klise. Pergerakan. Mobail juga perlu kukuh kerana peragaan diluar seringkali diancam oleh proses pengluluhawaan dan bencana alam. Tujuannya jelas. keunikan dan ketrampilan boleh dihasilkan melalui proses kreativiti yang tinggi. Asli.MOBAIL TOPIK 6 3. Unik dan Berketrampilan Keaslian. pergerakan dan kontra bahan diteliti dan dinilai berkali-kali. Membentuk Suatu Komposisi Gubahan yang Artistik Menyusun atur komposisi bahan penting untuk artistik bahan dan mobail. Adunan rentak. Pemerhati ada kemungkinan menyentuh dan mengusik mobail tersebut. Ia boleh dilakukan dengan melakukan tindakantindakan yang berikut: 76 OUM . tetapi juga selamat terhadap pemerhati dan pengunjung. Kukuh dan Selamat Soal kekuatan. Pastikan ia Kuat. Warna. Harmoni dan Kesatuan yang Menarik Rentak Imbangan Pergerakan Harmoni APLIKASI PRINSIP REKAAN MOBAIL Warna Kontra Rajah 6. 5 Mengaplikasi Prinsip-prinsip Rekaan seperti Rentak. Kontra. 4. untuk penampilan karya yang simple tetapi menarik. Imbangan. keliutan dan ketahanan bahan perlu diambil pertimbangan. Kepelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik.

6. Fikirkan soal kemasan. cat kilat. minyak kayu. Konsep ambient perlu dipetimbangkan untuk peragaan yang baik. bahan penyudah seperti syelek. Pilih satu thumbnail-print yang baik. labuci. Bagi tujuan peragaan yang menarik dan berkesan. 3. Namun. ruang peragaan dan persekitaran perlu diteliti dan difahami. Kesesuaian dengan pemilihan bahan dan alat yang dikaitkan dengan tajuk. fikirkan kaedah. perada. kaedah menggantung. Rajah 6.TOPIK 6 MOBAIL x x x x x Suatu penampilan yang baru – penemuan melalui percubaan Inovasi atau improvisiasi yang positif Pemerhatian. emulsi. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. teknik dan tata aturan penggunaan alat dan bahan untuk penghasilan mobail 4.12: Kemahiran-kemahiran dalam mengaplikasi alat dan bahan mobail OUM 77 . Daripada beberapa “tumbnail-print” yang dihasilkan. Ramalan kepada reka bentuk baru dan bersifat futuristik. penelitian dan rumusan pro-aktif Cuba jaya yang tidak kenal erti putus asa. varnish. rancangkan pemilihan alat dan bahan yang berkaitan bertujuan untuk membuat penghasilan mobail mengikut pilihan yang terbaik. manik boleh diaplikasikan pada mobail. lazimnya mobail tidak terlalu “fancy” 5. 2.2. Bagi tujuan peragaan yang menarik.2 Kemahiran Mengaplikasikan Alat. Fikirkan lokasi peragaan dan isu yang ingin ditonjolkan. tema dan hal benda (subject-matter). cat alas.

2.MOBAIL TOPIK 6 \ Rajah 6. Jika anda bercadang untuk menghasilkan mobail berasaskan alat dan bahan di atas.3 Teliti Rajah 6. apakah jenis mobail yang sesuai dihasilkan? Apakah bahan tambahan yang anda perlukan? 6.13 Latihan 6.3 Apresiasi Mobail Garisan simetri Karangan laut Batang aluminium Rajah 6.13 di atas.14: Mobail daripada pelbagai bahan 78 OUM .

Kesesuaian secara keseluruhan 2. Pilihan reka bentuk berasaskan warna dan padanan imej 1.16 Latihan 6. Alat dan bahan yang sesuai APRESIASI MOBAIL 3. Latihan 6.5 Mengapakah mobail tidak perlu fancy? Apakah mobail berfungsi yang sering diaplikasi sebagai sambuatan hari perayaan Tahun Baru Cina? OUM 79 . Tajuk dan tema yang sesuai Rajah 6.TOPIK 6 MOBAIL Apresiasi mobail dilakukan berpandukan empat perkara berikut: 4.15: Apresiasi mobail Rajah 6.4 Mobail diatas dihasilkan oleh Alexander Calder dan diberi tajuk “Antennae with Red and Blue Dots” Berpandukan mobail di atas. buat apresiasi seni mengenai karya di atas.

2. puncak gunung. Simetri mobail boleh bersifat tulen atau tidak tulen. varnish. 7. antara bangunan dan bilik darjah. common. skrew. penyerapan Di sekeliling. puncak bangunan dan puncak pokok. Peragaan mobail boleh dilakukan di tempat terbuka seperti di padang. ciplak Alat pengapit 80 OUM . tanah lapang. Manakala peragaan di tempat tertutup mungkin dilakukan di dalam bangunan. tipis dan tahan lama. cat kilat atau emulsi. GLOSARI Adaptasi Ambient Fancy Futuristik Gergaji jig Kekangan Konstruktivisme Klise Luluhawa Manual Monumen Plagiarism Ragum Penyesuaian. basi Luluh oleh faktor hawa Dilakukan dengan tangan Patung. bangunan peringatan Peniruan. Kemasan mobail boleh dilakukan dengan menyapukan bahan penyudah seperti syelek. Mobail dipelopori oleh Alexander Calder (1898. berhias Berkaitan masa hadapan Gergaji yang boleh bergerak mengikut kelok-kelok Halangan. dalam dewan. Konsep mobail dikaitkan dengan objek apungan di udara tetapi mempunyai konsep simetri yang menarik. 3.1976) iaitu seorang pengarca dan jurutera Amerika Syarikat. 4. imitasi. gam plastik. Alat dan bahan mempengaruhi bentuk mobail. jahitan dan tanggam. Bagaimanapun apungan yang baik berkaitan dengan bahan yang ringan. 5. rintangan Aliran kefahaman dalam pembinaan Biasa. 6. di sekitar Beraneka warna. Cantuman komponen mobail dibuat secara pateri/ kimpalan.MOBAIL TOPIK 6 RUMUSAN 1.

TOPIK 6 MOBAIL UJIAN 1 Apakah yang dimaksudkan mobail kinetik? Bincangkan bagaimana mobail kinetik dihasilkan. UJIAN 2 Kaji secara teliti reka bentuk mobail. Bagaimanakah reka bentuk ini dipengaruhi oleh faktor alam sekitar dan objek-objek ciptaan Tuhan? OUM 81 .

Model Dinamik adalah model yang dibuat mengikut kesesuaian bentuk yang boleh diubah pergerakan mengikut kehendak. memahami dan dapat memilih bahan-bahan yang sesuai untuk penyediaan membuat model. Sebagai contoh gambaran tiga dimensi (3D) bagi sesuatu objek. 7. 3. 2. Model kawasan merupakan suatu bentuk ilustrasi yang menunjukkan satu kawasan yang dibuat dalam bentuk 3D yang sederhana. dan memahami konsep model sebagai alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Dengan melihat model tersebut kita menjadi lebih mudah untuk memahami bentuk keseluruhan objek tersebut. Model statik adalah model yang dibuat hanya untuk gambaran tetap yang tidak bolah berubah.1. mengetahui apa yang dimaksudkan dengan model dan fungsinya. Dengan melihat model tersebut kita menjadi lebih mudah untuk memahami bentuk keseluruhan objek tersebut.1 x x x x x x x x Alat dan Media Mountinbord Polystrin Gam serbaguna Pisau Gunting Warna Kertas warna Span bunga 82 OUM .1 DEFINISI Pengertian model adalah diertikan sebagai pengembaran sesuatu sehingga kita menjadi lebih jelas memahaminya.MODEL TOPIK 7 TOPIK 7 PENGENALAN MODEL Model dapat digambarkan dengan pandangan dua dimensi (2D) tetapi pada pandangan ini hanya beberapa bahagian sahaja yang dapat ditunjukkan tetapi dengan pandangan 3D setiap penjuru sesuatu objek dapat di lihat dan dapat diketahui jika terdapat error pada sesuatu bahagian tersebut. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat: 1. 7.

Setiap model yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya. Model yang akan dihasilkan bergantung kepada jenisnya seperti model rumah. 7.1 APLIKASI ALAT. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Idea Merupakan proses awal bagi menentukan jenis model yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dipersetujui.2.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesebuah model. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahanan model tersebut.2 7. Teknik yang digunakan berbeza-beza bergantung kepada jenis model yang akan dihasilkan. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis model yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis-jenis bahan).2. 7.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat model. kereta bangunan dan sebagainya. OUM 83 .TOPIK 7 MODEL x x Simen harder Kertas pasir Teknik x x x x x Cantuman Luakkan Gam Kimpalan Acuan 7.2.

3 PERSEMBAHAN HASIL KERJA ATAU PROSES PENGHASILAN MODEL 84 OUM .MODEL TOPIK 7 7.

TOPIK 7 MODEL OUM 85 .

MODEL TOPIK 7 86 OUM .

TOPIK 7 MODEL OUM 87 .

MODEL TOPIK 7 88 OUM .

6. 3.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan atau hasilan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1.2 Apresiasi Dengan berpandukan model yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses penghasilan model 1. kontra. 7.TOPIK 7 MODEL 7. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik. 2. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap bentuk model yang akan dipersembahkan. Mempunyai daya tarikan semasa dipamerkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. imbangan dan kesatuan yang menarik. Model menepati tema dan tajuk. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan dengan keadaan semasa dan boleh diperolehi dengan mudah serta kos yang rendah. 4. RUMUSAN Proses membentuk dan membuat model merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian bentuk model tersebut. membentuk suatu gubahan yang menarik serta dapat memberi penjelasan yang tepat. warna. Proses stailisasi dan penambahbaikan agar bersesuaian dengan keadaan semasa. warna dan padanan imej mengikut tema dan kesesuaian semasa. Kesesuaian secara keseluruhan.4 7. OUM 89 . 5. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat model. Penampilan model yang kontemporari akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan bentuk-bentuk model yang bersesuaian dengan keadaan semasa. Model yang dihasilkan perlu diberi penekanan dari aspek ketahanan dan keselamatan. 5.4. 3. Pilihan reka bentuk. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti pergerakan. Tajuk dan tema yang sesuai serta menepati. 4. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pereka.4. 2.

Kerangka idea. nyatakan dan huraikan prinsip-prinsip rekaan yang perlu diterapkan. Luahan idea/perasaan/senteman. Pengubahsuaian menarik. kepada yang lebih baik dan Imaginasi Kontemporari – – UJIAN 1 Dalam proses penyediaan model. nyatakan dan huraikan ciri-ciri yang tersebut.MODEL TOPIK 7 GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif – – – – Warna serbuk. Penghargaan. UJIAN 2 Penampilan hasil kerja yang baik dan cemerlang perlu mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Masa kini. 90 OUM .

8. dan mengetahui teknik-teknik mempersembahkannya. memahami dan mengetahui jenis-jenis boneka. 1. dan ia memberikan peluang untuk mencipta suatu alam khayalan. OUM 91 .2. harmoni dan kadar banding dalam proses binaan dan membentuk.1 1. 3.1 DEFINISI Boneka adalah sejenis permainan anak-anakan. Ia dibentuk dalam dua atau tiga dimensi.2 8. Boneka boleh menghidupkan watak ciptaan seperti haiwan dan benda-benda lain. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat. Boneka merupakan suatu punca yang baik untuk menimbulkan kuasa imaginasi kanak-kanak. Boneka dihasilkan dengan mencantumkan pelbagai bentuk untuk menghasilkan objek boneka. MEDIA DAN TEKNIK Jenis-jenis Boneka Boneka Piring Kertas Boneka ini diperbuat daripada piring kertas dan boleh dibeli di kedai. Boneka tangan boleh dikatakan jenis yang popular sekali di sekolah dan jenis yang ringkas ini boleh dibuat oleh kanak-kanak.TOPIK 8 BONEKA TOPIK 8 PENGENALAN BONEKA Boneka adalah sejenis hasil kerja tangan yang berbentuk permainan. untuk menghasilkan boneka dan cara 8. Boneka juga memberi kesedaran imbangan. sesuai untuk kanakkanak peringkat rendah. APLIKASI ALAT. 2. memahami bahawa boneka dihasilkan melalui berbagai teknik dan kaedah.

Untuk membuat rambut kerinting. potong jalur-jalur kertas berwarna dan lurutkannya dengan pisau tumpul dan tampalkan pada tepi piring sebagai rambut.1: Boneka piring kertas Alat dan Bahan x x x x x x x x Piring kertas Dawai halus Pelekat Gunting Kayu atau buluh Kain reja (perca) Tali Pita litup Cara Membuatnya Lukiskan satu muka di atas piring kertas dengan menggunakan dakwat.Kemudian dengan menggunakan pita litup. lekatkan bilah kayu di belakang piring.BONEKA TOPIK 8 Rajah 8. 92 OUM . Gunting dan lubangkan di tengah-tengah kain belacu atau kain reja. Masukkan bilah kayu ke dalam lubang kain dan lekatkan lehernya dari dalam kain dengan menggunakan pita litup.

Kayu buluh/rot kayu Pensil Gam Kertas pasir Gunting Pita litup Pisau Berus gam Warna tempera OUM 93 .TOPIK 8 BONEKA 2. Bekas alat-alat elektrik sesuai untuk membentuk boneka ringkas dan ia boleh dibuat dengan mudah. Boneka Polistirena Polistirena yang berbagai-bagai bentuk boleh digunakan untuk membuat boneka.2: Boneka polisterina Alat dan Bahan x x x x x x x x x x Polistirena. Rajah 8.

hidung dan mulutnya dengan sebatang pensil. Bola polistirena boleh digunakan untuk membuat boneka tangan 3.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuatnya Korek mata.3: Boneka beg kertas Bahan-bahan dan Alat x x x x x x x x x Gunting. Dawai kokot Dua beg kertas Pita litup Rot kayu Kertas tisu lembut 94 OUM . Kertas berwarna Gam kanji Cat air atau krayon. Kemudian tampalkan telinga pada tepi kotak. Gunakan sebatang kayu buluh sebagai tangkai. Ia sangat sesuai untuk kanak-kanak kerana ia mudah dibuat. Boneka Beg Kertas Beg kertas boleh digunakan untuk membuat topeng atau boneka. Rajah 8.

Bina ciri-ciri muka dengan menggunakan kertas tisu lembut. Boneka Silinder Boneka silinder adalah boneka yang mudah dibuat dan juga menarik. Rajah 8.4: Boneka silinder Alatan dan Bahan-bahan x x x x x x x x Kertas warna Pollistirena Penutup botol Gabus Pisau Tali Gunting Gam OUM 95 .TOPIK 8 BONEKA Cara Membuatnya Gumpalkan surat khabar pada hujung rot kayu dan lekatkan gumpalan itu dengan menggunakan dawai kokot. Ikat leher beg kertas dengan menggunakan pita litup Ratakan bucu beg kertas tersebut. Warnakan muka boneka dengan menggunakan cat air.Masukkan gumpalan surat khabar tersebut ke dalam beg kertas. 4. Sapukan gam seluruh permukaan hadapan untuk membentuk muka. Buat rekaan baju dengan menggunakan kain reja.

Proses untuk membuat boneka wayang kulit tidak begitu rumit dan bahan-bahanya senang diperolehi. kita boleh menentukan apa jenis watak yang hendak dibentuk dari silinder masing-masing. Untuk menyediakan boneka itu. Untuk makluman dalam lakonan wayang ia merupakan satu siri dari siri-siri kartun. Disebabkan kulit kerbau sangat sukar didapati.. Permainan wayang kulit dipercayai satu permainan yang pertama mencipta kesenian gerak dan tampak seolah-olah hidup jika ia dilakunkan dengan baik. Stapel atau lekatkan tepinya dengan kanji supaya ia sentiasa berbentuk silinder. Setelah membuat bentuk asasnya. Apabila sudah menentukan jenis boneka yang hendak dibuat maka bolehlah mula memotong bahan-bahan yang hendak ditampal pada silinder tersebut untuk permukaan mukanya. Kebiasaannya watak seorang hero digambarkan dengan sifat muka yang kacak dan hidung yang mancung. Adalah wajar sesebuah boneka sengaja dilebih-lebihkan sifatnya bagi menambahkan wataknya dengan lebih jelas. kita akan dapat mengendalikan boneka itu dengan sempurna. Gulungkan kertas tebal ini supaya berbentuk silinder.50 cm.5: Boneka wayang kulit 96 OUM . kita perlu membuat satu tiub kecil dari kad manila dan lekatkan pada bahagian dalam boneka itu. Bahan-bahan yang digunakan sebagai pengganti yang mudah diperolehi ialah filem pancaran – X yang terpakai. maka bahan-bahan moden terpaksa dicari dan diperkenalkan sebagai bahan menggantikan buatan cara tradisional di atas.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuat Potong sekeping kad manila yang berukuran 20 cm x 27. Apabila kita memasukkan jari ke dalam tiub kecil itu. hidung yang besar. Rajah 8. Boneka Wayang Kulit Boneka wayang kulit direka secara tradisional dari kulit kerbau. Manakala sifat watak penjahat digambarkan dengan mata yang besar.5 cm atau 25 cm x 40. 5. perut yang buncit dan dicat dengan warna yang garang. Ini ialah asas kepala boneka. kepingan plastik yang tebal dan kertas bod.

6: Boneka sarung tangan OUM 97 . Oleh kerana bahagian kepala merupakan bahagian yang paling penting. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. Rajah 8. ia mempunyai bahagian kepala. bahagian pakaian.TOPIK 8 BONEKA Alatan dan Bahan-bahan yang Diperlukan x x x x x x x x x 6. Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas di mana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditontoni dengan bahagian badan dan kepala sahaja. Kertas pasir Tukul Seketul kayu Newsprint Gunting Pemotong NT Penebuk mata bulat Gam yang kuat Cat tempera atau cat minyak Boneka Sarung Tangan Boneka ini merupakan jenis boneka yang paling mudah dibuat.

Pembentukan watak-watak juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar boneka yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton. Terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. 6. Setiap boneka yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenis- 98 OUM . Gunting mengikut garisan pengguntingan. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis boneka yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis-jenis boneka). ini garisan pengguntingan. Boneka yang telah siap sedia untuk dilakonkan. 8. 5. 7. 2.3. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. Catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. 4.3. 3.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat boneka.3.1 APLIKASI ALAT.3 8. 8.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu boneka. Lipat kain belacu sekali. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Idea Merupakan proses awal bagi menentukan jenis boneka yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahagian jenis-jenis boneka. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahan boneka tersebut.BONEKA TOPIK 8 Alat dan Bahan x x x x x x Kain belacu/sarung tangan Pensil Gunting Jarum Benang jahit dan benang bulu Berus cat Cara Membuatnya 1. 8.

pastikan ia tahan dan selamat. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak. membentuk suatu gubahan yang menarik.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. 2. Kesesuaian secara keseluruhan. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat boneka. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik.TOPIK 8 BONEKA jenis boneka). OUM 99 .4. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. 8. 6. Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. warna.4 8. pergerakan. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis boneka. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis boneka yang akan dihasilkan. 3. 4. kontra. imbangan dan kesatuan yang menarik.5 APRESIASI Dengan berpandukan boneka yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat boneka 1. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan. Boneka yang dihasilkan. 4. 5. 8. 2. 5. 3. RUMUSAN Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. Tajuk dan tema yang sesuai. Watak menepati tema dan tajuk. Proses stailisasi .

pergerakan. Penghargaan. Kerangka idea.BONEKA TOPIK 8 GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari – – – – – – Warna serbuk. Luahan idea/perasaan/senteman. kontra. warna. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan boneka. 100 OUM . kepada yang lebih baik dan UJIAN 1 Bincangkan kepentingan penerapan Prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. dalam melihat karya yang telah dihasilkan bincangkan aspek-aspek yang perlu diambil kira dalam proses apresiasi. Masa kini. Pengubahsuaian menarik. UJIAN 2 Apresiasi adalah proses menilai dan melihat hasil karya yang telah dihasilkan.

Boneka tangan boleh dikatakan jenis yang popular sekali di sekolah dan jenis yang ringkas ini boleh dibuat oleh kanak-kanak. sesuai untuk kanakkanak peringkat rendah. Ia dibentuk dalam dua atau tiga dimensi.2 8. untuk menghasilkan boneka dan cara 8. Boneka boleh menghidupkan watak ciptaan seperti haiwan dan benda-benda lain. APLIKASI ALAT. Boneka dihasilkan dengan mencantumkan pelbagai bentuk untuk menghasilkan objek boneka. memahami dan mengetahui jenis-jenis boneka.1 1. dan ia memberikan peluang untuk mencipta suatu alam khayalan. 2.TOPIK 8 BONEKA TOPIK 8 PENGENALAN BONEKA Boneka adalah sejenis hasil kerja tangan yang berbentuk permainan.2. memahami bahawa boneka dihasilkan melalui berbagai teknik dan kaedah. Boneka merupakan suatu punca yang baik untuk menimbulkan kuasa imaginasi kanak-kanak.1 DEFINISI Boneka adalah sejenis permainan anak-anakan. Boneka juga memberi kesedaran imbangan. 3. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat. 8. dan mengetahui teknik-teknik mempersembahkannya. 1. MEDIA DAN TEKNIK Jenis-jenis Boneka Boneka Piring Kertas Boneka ini diperbuat daripada piring kertas dan boleh dibeli di kedai. OUM 91 . harmoni dan kadar banding dalam proses binaan dan membentuk.

1: Boneka piring kertas Alat dan Bahan x x x x x x x x Piring kertas Dawai halus Pelekat Gunting Kayu atau buluh Kain reja (perca) Tali Pita litup Cara Membuatnya Lukiskan satu muka di atas piring kertas dengan menggunakan dakwat.Kemudian dengan menggunakan pita litup. 92 OUM . Gunting dan lubangkan di tengah-tengah kain belacu atau kain reja. lekatkan bilah kayu di belakang piring. Untuk membuat rambut kerinting. Masukkan bilah kayu ke dalam lubang kain dan lekatkan lehernya dari dalam kain dengan menggunakan pita litup.BONEKA TOPIK 8 Rajah 8. potong jalur-jalur kertas berwarna dan lurutkannya dengan pisau tumpul dan tampalkan pada tepi piring sebagai rambut.

2: Boneka polisterina Alat dan Bahan x x x x x x x x x x Polistirena. Bekas alat-alat elektrik sesuai untuk membentuk boneka ringkas dan ia boleh dibuat dengan mudah. Boneka Polistirena Polistirena yang berbagai-bagai bentuk boleh digunakan untuk membuat boneka. Rajah 8.TOPIK 8 BONEKA 2. Kayu buluh/rot kayu Pensil Gam Kertas pasir Gunting Pita litup Pisau Berus gam Warna tempera OUM 93 .

Bola polistirena boleh digunakan untuk membuat boneka tangan 3.3: Boneka beg kertas Bahan-bahan dan Alat x x x x x x x x x Gunting.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuatnya Korek mata. Ia sangat sesuai untuk kanak-kanak kerana ia mudah dibuat. Dawai kokot Dua beg kertas Pita litup Rot kayu Kertas tisu lembut 94 OUM . hidung dan mulutnya dengan sebatang pensil. Boneka Beg Kertas Beg kertas boleh digunakan untuk membuat topeng atau boneka. Kertas berwarna Gam kanji Cat air atau krayon. Kemudian tampalkan telinga pada tepi kotak. Rajah 8. Gunakan sebatang kayu buluh sebagai tangkai.

Warnakan muka boneka dengan menggunakan cat air. Boneka Silinder Boneka silinder adalah boneka yang mudah dibuat dan juga menarik. Rajah 8. Sapukan gam seluruh permukaan hadapan untuk membentuk muka.4: Boneka silinder Alatan dan Bahan-bahan x x x x x x x x Kertas warna Pollistirena Penutup botol Gabus Pisau Tali Gunting Gam OUM 95 . Buat rekaan baju dengan menggunakan kain reja.TOPIK 8 BONEKA Cara Membuatnya Gumpalkan surat khabar pada hujung rot kayu dan lekatkan gumpalan itu dengan menggunakan dawai kokot. 4. Bina ciri-ciri muka dengan menggunakan kertas tisu lembut.Masukkan gumpalan surat khabar tersebut ke dalam beg kertas. Ikat leher beg kertas dengan menggunakan pita litup Ratakan bucu beg kertas tersebut.

Manakala sifat watak penjahat digambarkan dengan mata yang besar. kepingan plastik yang tebal dan kertas bod. Apabila sudah menentukan jenis boneka yang hendak dibuat maka bolehlah mula memotong bahan-bahan yang hendak ditampal pada silinder tersebut untuk permukaan mukanya. Kebiasaannya watak seorang hero digambarkan dengan sifat muka yang kacak dan hidung yang mancung.50 cm. kita akan dapat mengendalikan boneka itu dengan sempurna. perut yang buncit dan dicat dengan warna yang garang.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuat Potong sekeping kad manila yang berukuran 20 cm x 27. Ini ialah asas kepala boneka. Apabila kita memasukkan jari ke dalam tiub kecil itu. Adalah wajar sesebuah boneka sengaja dilebih-lebihkan sifatnya bagi menambahkan wataknya dengan lebih jelas. 5. maka bahan-bahan moden terpaksa dicari dan diperkenalkan sebagai bahan menggantikan buatan cara tradisional di atas.. Untuk menyediakan boneka itu. kita boleh menentukan apa jenis watak yang hendak dibentuk dari silinder masing-masing.5: Boneka wayang kulit 96 OUM .5 cm atau 25 cm x 40. kita perlu membuat satu tiub kecil dari kad manila dan lekatkan pada bahagian dalam boneka itu. Permainan wayang kulit dipercayai satu permainan yang pertama mencipta kesenian gerak dan tampak seolah-olah hidup jika ia dilakunkan dengan baik. Bahan-bahan yang digunakan sebagai pengganti yang mudah diperolehi ialah filem pancaran – X yang terpakai. Untuk makluman dalam lakonan wayang ia merupakan satu siri dari siri-siri kartun. hidung yang besar. Proses untuk membuat boneka wayang kulit tidak begitu rumit dan bahan-bahanya senang diperolehi. Setelah membuat bentuk asasnya. Boneka Wayang Kulit Boneka wayang kulit direka secara tradisional dari kulit kerbau. Rajah 8. Stapel atau lekatkan tepinya dengan kanji supaya ia sentiasa berbentuk silinder. Gulungkan kertas tebal ini supaya berbentuk silinder. Disebabkan kulit kerbau sangat sukar didapati.

Rajah 8. Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas di mana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditontoni dengan bahagian badan dan kepala sahaja. ia mempunyai bahagian kepala. Kertas pasir Tukul Seketul kayu Newsprint Gunting Pemotong NT Penebuk mata bulat Gam yang kuat Cat tempera atau cat minyak Boneka Sarung Tangan Boneka ini merupakan jenis boneka yang paling mudah dibuat. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. bahagian pakaian. Oleh kerana bahagian kepala merupakan bahagian yang paling penting.TOPIK 8 BONEKA Alatan dan Bahan-bahan yang Diperlukan x x x x x x x x x 6.6: Boneka sarung tangan OUM 97 .

Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahan boneka tersebut. Lipat kain belacu sekali. Catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. Gunting mengikut garisan pengguntingan.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat boneka. 6. 3.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu boneka. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan.3. Boneka yang telah siap sedia untuk dilakonkan. 8. Terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis boneka yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis-jenis boneka).3.3. 8. 2. Pembentukan watak-watak juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar boneka yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Idea Merupakan proses awal bagi menentukan jenis boneka yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahagian jenis-jenis boneka. Setiap boneka yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenis- 98 OUM . 8. 7. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus.BONEKA TOPIK 8 Alat dan Bahan x x x x x x Kain belacu/sarung tangan Pensil Gunting Jarum Benang jahit dan benang bulu Berus cat Cara Membuatnya 1.1 APLIKASI ALAT. 4. ini garisan pengguntingan. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya.3 8. 5.

4. 3. imbangan dan kesatuan yang menarik. 3.4 8. membentuk suatu gubahan yang menarik. Boneka yang dihasilkan. 8. OUM 99 . 6. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan. 2. Tajuk dan tema yang sesuai. kontra. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik. pastikan ia tahan dan selamat. Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan.5 APRESIASI Dengan berpandukan boneka yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat boneka 1. 5. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis boneka. 2. RUMUSAN Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. Watak menepati tema dan tajuk.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. Proses stailisasi . Kesesuaian secara keseluruhan. warna. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis boneka yang akan dihasilkan. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat boneka. 4. 5.TOPIK 8 BONEKA jenis boneka). menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. 4. pergerakan. 8.

Penghargaan. warna. Kerangka idea.BONEKA TOPIK 8 GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari – – – – – – Warna serbuk. pergerakan. 100 OUM . Pengubahsuaian menarik. UJIAN 2 Apresiasi adalah proses menilai dan melihat hasil karya yang telah dihasilkan. Luahan idea/perasaan/senteman. kontra. dalam melihat karya yang telah dihasilkan bincangkan aspek-aspek yang perlu diambil kira dalam proses apresiasi. kepada yang lebih baik dan UJIAN 1 Bincangkan kepentingan penerapan Prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan boneka. Masa kini.

Topeng sebagai simbol dewa-dewi – Ditarikan oleh gadis-gadis yang belum cukup umur. Topeng sebagai pelengkap upacara – Tarian topeng ini termasuk dalam tarian Bebali yang berfungsi sebagai pengiring dalam upacara yang dikenali sebagai Panca 2. apabila lukanya telah sembuh maka terdapat satu lapisan yang menutupiluka tersebut yang kemudian akan terlepas dengan sendirinya. 3. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat: 1. Ada juga topeng dijadikan sebagai identiti seseorang dan juga ahli kumpulan. Topeng juga dijadikan sebagai alat perhiasan di rumah. kemudian kerana gejala bahasa yang disebut formatif form (pembentukan kata) kata “tup” ditambah dengan kata “eng” yang kemudian menjadi “tupeng”. OUM 101 . 9. Sukawati dan Gianyar. Tarian ini dinamakan Tarian Topeng Widyadari dan selalu ditarikan oleh masyarakat di Desa Ketewel.1 DEFINISI Kata topeng berasal dari kata “tup” yang bererti tutup. mengetahui apa yang dimaksudkan dengan model dan fungsinya. Fungsi Topeng Topeng sebagai lambang nenek moyang – Digunakan semasa upacara memperingati keturunan “Ratu Gede Pancering Jaga” atau “Hyang Datonda” penguasa dunia yang dipercayai oleh masyarakat Truyan di Danau Batur. 2. Di Bali istilah topeng diertikan sebagai “Partapukan” yang membawa erti suatu lapisan yang menutupi.1 1. tarian dan juga istiadat-istiadat pemujaan.1. Tupeng kemudian mengalami bebera perubahan sehingga menjadi topeng. dan memahami konsep model sebagai alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. topeng juga digunakan di dalam persembahan drama. 3. Misalnya seorang yang menderita kerana luka.TOPIK 9 TOPENG 101 TOPIK 9 PENGENALAN TOPENG Topeng adalah suatu alat yang menutupi muka. Kecamatan. memahami dan dapat memilih bahan-bahan yang sesuai untuk penyediaan membuat model. 9.

3. 9. Tarian topeng ini dipentaskan pada waktu upacara ddan dilaksanakan dengan tujuan supaya upacara berlangsung dengan selamat dan mendapat berkat. berus lukisan pelbagai jenis. permata untuk hiasan. Media Kayu. memberi pengajaran dan peringatan tentang asal-usul keturunan. Pengetuk kayu. kertas tebal. 6. Topeng sebagai Media Pendidikan – Pementasan topeng dapat berfungsi sebagai media pendidikan di mana pelajar dapat mempelajari teknik membuat dan memainkannya. Teknik tampalan – sesuai mengunakan media kertas. 102 OUM . tukul.2 Alat dan Media Alat Gergaji. warna-warna tradisional.102 TOPENG TOPIK 9 Yadya. tanah liat. pahat pelbagai jenis. perada. kulit kambing. begitu juga dapat mengenal tokoh-tokoh.1. kulit lembu. 2. pensil. bahasa dan sebagainya serta boleh ditontoni oleh sesiapa sahaja. Teknik tebuk – sesuai menggunakan media kulit haiwan. agama. pisau. Teknik luakan dan ukiran – sesuai menggunakan media kayu dan tanah liat. 9. benang bulu.3 Teknik Proses penyediaan topeng menggunakan pelbagai teknik mengikut media yang digunakan. warna batik. 1. gerudi pelbagai jenis. kulit kerbau. seni dan budaya masyarakat setempat. 5. Topeng sebagai penyingkap sejarah – Ianya bersifat hiburan dan dalam tarian ini banyak menceritakan kisah sejarah dahulu. kapak.1. daerah. Topeng sebagai hiburan – Pementasan topeng juga dapat berfungsi sebagai hiburan terutama memalui dialog-dialognya yang bersifat humor akan mengundang gelak ketawa penonton. 4.

1:Topeng mata Rajah 9.2 :Topeng muka OUM 103 .TOPIK 9 TOPENG 103 Jenis-jenis Topeng Rajah 9.

Pembentukan watak-watak topeng juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar topeng yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton semasa persembahan atau kepada penggemar topeng sebagai bahan koleksi.2.1 APLIKASI ALAT. 104 OUM .jenis topeng). 9.2 9. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahanan daya penarik topeng tersebut. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Ide Merupakan proses awal bagi menentukan jenis topeng yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dilakarkan dalam buku lakaran. Setiap topeng yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenisjenis topeng).3:Topeng serkup 9.104 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9.2. 9.2.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu topeng. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis topeng yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis topeng yang akan dihasilkan.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat topeng.

TOPIK 9 TOPENG 105 Apakah yang membezakan jenis-jenis topeng? Teliti perbezaan antara topeng Zoro dengan topeng serkup 9. OUM 105 .4: Papier mashe direndam Langkah 1 Koyakkan himpunkan kertas surat khabar lama bergantung kepada saiz dan bilangan topeng yang akan disediakan.4 Proses dan Teknik Membuat Topeng Menggunakan Papier Mashe Rajah 9.2.

106 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9.5: Proses merendam papier mashe dalam besen Langkah 2 Rendam kertas di dalam bekas yang berisi air sehingga lembut agar mudah untuk dikisar. 106 OUM . Rajah 9.6: Mesin pengisar digunakan untuk melumatkan papier mashe Langkah 3 Kertas yang telah lembut perlu dikisar menggunakan alat pengisar dan pastikan kertas tersebut dalam keadaan lumat agar mudah dibentuk dan kukuh.

7: Papier mashe telah lumat dan lembut Langkah 4 Kertas yang telah dikisar perlu diperah untuk mengasingkan kandungan airnya.8: Tos atau keringkan air papier mashe OUM 107 . Rajah 9.TOPIK 9 TOPENG 107 Mengapakah paier mashe (surat khabar) amat relevan untuk aktiviti membuat topeng? Rajah 9.

Rajah 9.108 TOPENG TOPIK 9 Langkah 5 Letakkan kertas yang telah diperah di dalam bekas. Tampalkan kertas yang telah bercampur gam tersebut pada bahagian luar belon. 108 OUM . pastikan ketebalannya.9: Papier mashe dikeluarkan daripada besen untuk menghasilkan topeng Langkah 6 Tiup belon mengikut saiz yang dikehendaki dan ikat agar ianya dalam keadaan bulat. Simpan belon tersebut ditempat yang sesuai agar tidak kempis beberapa hari. Tanggalkan tampalan kertas tersebut apabila ianya berkeadaan separuh kering. tampal hanya separuh bahagian sahaja. Jemur ditempat yang mendapat cahaya matahari. Gaulkan kertas tersebut dengan gam cair sehingga sekata agar muddah untuk dibentuk.

10: Topeng papier mashe dibentuk Langkah 7 Jemur tampalan kertas yang telah ditanggalkan pada cahaya matahari agar ianya menjadi kering dan keras. OUM 109 .TOPIK 9 TOPENG 109 Rajah 9.

Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik.3 9. Watak topeng tersebut menepati tema dan tajuk. warna.3. membentuk suatu gubahan yang menarik dan dapat memikat penonton apabila ia digunakan dalam persembahan. pergerakan. Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan.110 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. 110 OUM . 4. kontra. Topeng yang dihasilkan perlu dipastikan ia tahan dan selamat digunakan terutama semasa persembahan. 5. 6. imbangan dan kesatuan yang menarik. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan serta boleh mempamerkan hasilan yang baik.11: Topeng telah siap diwarna untuk peragaan Langkah 8 Warna dan hiaskan topeng tersebut mengikut watak-watak atau jenis-jenis topeng yang dikehendaki. 9. 2.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. 3. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak.

Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat topeng. 2. kepada yang lebih baik dan OUM 111 .TOPIK 9 TOPENG 111 9. Kesesuaian secara keseluruhan. 5. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis-jenis topeng yang dihasilkan. Proses stailisasi dan menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak sesuatu topeng tersebut. GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari Papier Macher – – – – – – – Warna serbuk. Masa kini.3. RUMUSAN Proses membentuk dan membuat topeng merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya.2 Apresiasi Berpandukan topeng yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat topeng. Kertas yang telah dilumatkan. bergantung kepada watak. Tajuk dan tema yang sesuai. Penghargaan. 1. 3. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. Persembahan watak-watak topeng akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. 4. Luahan idea/perasaan/senteman. Kerangka idea. Pengubahsuaian menarik.

semasa dan selepas proses membuat sesebuah topeng. UJIAN 2 Sesetengah kaum menggunakan topeng di dalam upacara-upacara tertentu mengikut kepercayaan masing-masing. Dengan bersumberkan mana-mana maklumat buat huraian tentang kenyataan tersebut. 112 OUM .112 TOPENG TOPIK 9 UJIAN 1 Bincangkan perkara-perkara yang perlu difikirkan dan dibuat pertimbangan sebelum.

2. Topeng sebagai pelengkap upacara – Tarian topeng ini termasuk dalam tarian Bebali yang berfungsi sebagai pengiring dalam upacara yang dikenali sebagai Panca 2. kemudian kerana gejala bahasa yang disebut formatif form (pembentukan kata) kata “tup” ditambah dengan kata “eng” yang kemudian menjadi “tupeng”.1 DEFINISI Kata topeng berasal dari kata “tup” yang bererti tutup. Tupeng kemudian mengalami bebera perubahan sehingga menjadi topeng.1 1. Sukawati dan Gianyar. mengetahui apa yang dimaksudkan dengan model dan fungsinya. Ada juga topeng dijadikan sebagai identiti seseorang dan juga ahli kumpulan. 3.1. Misalnya seorang yang menderita kerana luka. topeng juga digunakan di dalam persembahan drama. tarian dan juga istiadat-istiadat pemujaan. Topeng sebagai simbol dewa-dewi – Ditarikan oleh gadis-gadis yang belum cukup umur. apabila lukanya telah sembuh maka terdapat satu lapisan yang menutupiluka tersebut yang kemudian akan terlepas dengan sendirinya. 9. memahami dan dapat memilih bahan-bahan yang sesuai untuk penyediaan membuat model.TOPIK 9 TOPENG 101 TOPIK 9 PENGENALAN TOPENG Topeng adalah suatu alat yang menutupi muka. Topeng juga dijadikan sebagai alat perhiasan di rumah. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat: 1. Kecamatan. OUM 101 . Tarian ini dinamakan Tarian Topeng Widyadari dan selalu ditarikan oleh masyarakat di Desa Ketewel. 3. Fungsi Topeng Topeng sebagai lambang nenek moyang – Digunakan semasa upacara memperingati keturunan “Ratu Gede Pancering Jaga” atau “Hyang Datonda” penguasa dunia yang dipercayai oleh masyarakat Truyan di Danau Batur. Di Bali istilah topeng diertikan sebagai “Partapukan” yang membawa erti suatu lapisan yang menutupi. dan memahami konsep model sebagai alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. 9.

2 Alat dan Media Alat Gergaji. 9. kulit lembu. 1. kulit kerbau.1. permata untuk hiasan. Teknik luakan dan ukiran – sesuai menggunakan media kayu dan tanah liat.102 TOPENG TOPIK 9 Yadya. Topeng sebagai Media Pendidikan – Pementasan topeng dapat berfungsi sebagai media pendidikan di mana pelajar dapat mempelajari teknik membuat dan memainkannya. pensil. Teknik tebuk – sesuai menggunakan media kulit haiwan. seni dan budaya masyarakat setempat. tanah liat. perada. warna-warna tradisional.1. 4. 102 OUM . 6. begitu juga dapat mengenal tokoh-tokoh. 5. Pengetuk kayu. Media Kayu. kertas tebal. agama. daerah. berus lukisan pelbagai jenis. kulit kambing. 9. tukul. 2. Topeng sebagai penyingkap sejarah – Ianya bersifat hiburan dan dalam tarian ini banyak menceritakan kisah sejarah dahulu. kapak. Topeng sebagai hiburan – Pementasan topeng juga dapat berfungsi sebagai hiburan terutama memalui dialog-dialognya yang bersifat humor akan mengundang gelak ketawa penonton. warna batik. gerudi pelbagai jenis. 3. pisau.3 Teknik Proses penyediaan topeng menggunakan pelbagai teknik mengikut media yang digunakan. Teknik tampalan – sesuai mengunakan media kertas. memberi pengajaran dan peringatan tentang asal-usul keturunan. bahasa dan sebagainya serta boleh ditontoni oleh sesiapa sahaja. Tarian topeng ini dipentaskan pada waktu upacara ddan dilaksanakan dengan tujuan supaya upacara berlangsung dengan selamat dan mendapat berkat. pahat pelbagai jenis. benang bulu.

2 :Topeng muka OUM 103 .1:Topeng mata Rajah 9.TOPIK 9 TOPENG 103 Jenis-jenis Topeng Rajah 9.

3:Topeng serkup 9. 9. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahanan daya penarik topeng tersebut.2. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis topeng yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu topeng.2. Setiap topeng yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenisjenis topeng).1 APLIKASI ALAT.104 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Ide Merupakan proses awal bagi menentukan jenis topeng yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dilakarkan dalam buku lakaran.2 9. Pembentukan watak-watak topeng juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar topeng yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton semasa persembahan atau kepada penggemar topeng sebagai bahan koleksi.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat topeng. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis topeng yang akan dihasilkan.2. 104 OUM .jenis topeng). 9.

TOPIK 9 TOPENG 105 Apakah yang membezakan jenis-jenis topeng? Teliti perbezaan antara topeng Zoro dengan topeng serkup 9.4 Proses dan Teknik Membuat Topeng Menggunakan Papier Mashe Rajah 9.4: Papier mashe direndam Langkah 1 Koyakkan himpunkan kertas surat khabar lama bergantung kepada saiz dan bilangan topeng yang akan disediakan. OUM 105 .2.

6: Mesin pengisar digunakan untuk melumatkan papier mashe Langkah 3 Kertas yang telah lembut perlu dikisar menggunakan alat pengisar dan pastikan kertas tersebut dalam keadaan lumat agar mudah dibentuk dan kukuh. 106 OUM .106 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. Rajah 9.5: Proses merendam papier mashe dalam besen Langkah 2 Rendam kertas di dalam bekas yang berisi air sehingga lembut agar mudah untuk dikisar.

TOPIK 9 TOPENG 107 Mengapakah paier mashe (surat khabar) amat relevan untuk aktiviti membuat topeng? Rajah 9.8: Tos atau keringkan air papier mashe OUM 107 . Rajah 9.7: Papier mashe telah lumat dan lembut Langkah 4 Kertas yang telah dikisar perlu diperah untuk mengasingkan kandungan airnya.

9: Papier mashe dikeluarkan daripada besen untuk menghasilkan topeng Langkah 6 Tiup belon mengikut saiz yang dikehendaki dan ikat agar ianya dalam keadaan bulat. Tampalkan kertas yang telah bercampur gam tersebut pada bahagian luar belon. tampal hanya separuh bahagian sahaja. Tanggalkan tampalan kertas tersebut apabila ianya berkeadaan separuh kering. 108 OUM . Gaulkan kertas tersebut dengan gam cair sehingga sekata agar muddah untuk dibentuk. Jemur ditempat yang mendapat cahaya matahari.108 TOPENG TOPIK 9 Langkah 5 Letakkan kertas yang telah diperah di dalam bekas. pastikan ketebalannya. Rajah 9. Simpan belon tersebut ditempat yang sesuai agar tidak kempis beberapa hari.

10: Topeng papier mashe dibentuk Langkah 7 Jemur tampalan kertas yang telah ditanggalkan pada cahaya matahari agar ianya menjadi kering dan keras.TOPIK 9 TOPENG 109 Rajah 9. OUM 109 .

2. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik.11: Topeng telah siap diwarna untuk peragaan Langkah 8 Warna dan hiaskan topeng tersebut mengikut watak-watak atau jenis-jenis topeng yang dikehendaki. pergerakan. 3.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. Topeng yang dihasilkan perlu dipastikan ia tahan dan selamat digunakan terutama semasa persembahan. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak.110 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. 110 OUM . Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan serta boleh mempamerkan hasilan yang baik. 5. warna. Watak topeng tersebut menepati tema dan tajuk. membentuk suatu gubahan yang menarik dan dapat memikat penonton apabila ia digunakan dalam persembahan. 6. 4.3. kontra. 9.3 9. imbangan dan kesatuan yang menarik.

2 Apresiasi Berpandukan topeng yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat topeng. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat topeng. 1. Kerangka idea. Pengubahsuaian menarik.TOPIK 9 TOPENG 111 9. RUMUSAN Proses membentuk dan membuat topeng merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. 2. GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari Papier Macher – – – – – – – Warna serbuk. Persembahan watak-watak topeng akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita.3. 3. Kesesuaian secara keseluruhan. 5. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. Tajuk dan tema yang sesuai. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis-jenis topeng yang dihasilkan. Luahan idea/perasaan/senteman. Proses stailisasi dan menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak sesuatu topeng tersebut. kepada yang lebih baik dan OUM 111 . bergantung kepada watak. Masa kini. Penghargaan. Kertas yang telah dilumatkan. 4.

Dengan bersumberkan mana-mana maklumat buat huraian tentang kenyataan tersebut. 112 OUM . semasa dan selepas proses membuat sesebuah topeng.112 TOPENG TOPIK 9 UJIAN 1 Bincangkan perkara-perkara yang perlu difikirkan dan dibuat pertimbangan sebelum. UJIAN 2 Sesetengah kaum menggunakan topeng di dalam upacara-upacara tertentu mengikut kepercayaan masing-masing.

Catan ini digantung di dinding-dinding bangunan untuk bahan tontonan orang ramai dan mula popular sekitar abad ke sembilan belas. fiksyen. 3. 2.TOPIK 10 DIORAMA TOPIK 10 PENGENALAN DIORAMA Diorama merupakan gabungan catan besar yang mewujudkan persekitaran dan arca-arca figura di hadapannya bagi menghidupkan suasana catan besar tersebut. figura haiwan. diorama dibina melalui pemahaman konstruktivisme dan kontekstual. memahami dan diorama dibentuk melalui gabungan catan yang bersifat dua dimensi dan objek tiga dimensi. diorama dapat memperihalkan semula unsur-unsur naratif melalui penampilan imej 2 D dan 3 D dalam konteks diorama. Tujuannya jelas. Kontemporari ini objek tiga dimensi ini diperluaskan lagi kepenggunaannya dengan karangan laut. memahami konsep diorama yang dibentuk dengan pemilihan tema dan subjek yang tertentu. dan mengaplikasikan pemahaman diorama kepada sketsa dan penghasilan diorama. diorama boleh membentuk suatu fenomena baru di ruang peragaan kerana seolah-olah wujudnya satu “dunia baru” daripada kombinasi imej 2 dimensi dan 3 dimensi. 4. OBJEKTIF Di akhir topik ini pelajar dapat: 1. OUM 113 . Secara mudahnya diorama terdiri daripada dua dimensi dan arca figura tiga dimensi. pensejarahan dan cerita rakyat. 5.

DIORAMA TOPIK 10 Sejarah awal diorama bermula dengan catan besar yang digantung di dinding bangunan Figura manusia yang bersifat 3 D membentuk cerita di hadapannya Rajah 10. Catan besar berada di belakang sebagai latar belakang dan figura manusia sebagai pelaku atau pewatak kepada cerita yang diperihalkan 114 OUM .1: Bagaimana diorama bermula di Eropah dan Amerika Syarikat.

Acuan untuk memodel 10. Pembaris keluli 3. sesiku L.playar pemotong . Tukul besi Tukul kayu Ganden kayu 7. Gunting dawai/ zing .1. senaraikan bahanbahan yang boleh anda jadikan diorama.playar pengapit 5.2.ragum apit . Gerudi eletrik + Pelbagai jenis mata gerudi 1.1 Merujuk kepada alam sekitar tempat anda tinggal.1 Alatan 6.Pisau NT.playar muncung .TOPIK 10 DIORAMA 10.ragum meja 2.1 Bagaimanakah faktor pensejarahan boleh dijadikan sebagai rujukan utama di dalam menjalankan aktiviti diorama di tempat anda dibesarkan atau tempat tinggal anda? Latihan 10.gergaji besi Rajah 10. Apakah kekangan-kekangan yang mungkin anda tempohi dalam proses penghasilan diorama tersebut? OUM 115 . Playar . Ragum .1 PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN DIORAMA 4.2: Alatan untuk menghasilkan diorama Aktiviti 10. gunting.1 ALAT DAN MEDIA 10.

2 Alatan Membuat Diorama 1.3: Peralatan yang digunakan untuk menghasilkan diorama Aktiviti 10. PERALATAN MENGHASILKAN DIORAMA 3. 4.1. Rajah 10.2 Senaraikan peralatan yang digunakan untuk membuat diorama dari gambar 1 hingga gambar 4 seperti yang terdapat di dalam gambar di atas? 116 OUM .DIORAMA TOPIK 10 10. 2.

Dawai/gam UHU. tulang ikan. batu.TOPIK 10 DIORAMA 10.3 Bahan Menghasil Diorama 7. loyang 6. Aluminium/ kepingan aluminium. Cermin/ kepingan kaca 5. zing Rajah 10. Kertas tebal/ Straw board. tulang binatang 8. Kepingan tembaga Kepingan timah. plywood 4.6: Set memotong OUM 117 . gam PVA Tali tangsi 3. Karangan laut. pasir 9. Tanah liat/ Plestersin/kepingan tembikar. Kepingan plastik/ perspek/fiber glass PENGGUNAAN BAHAN/ MEDIA UNTUK MENGHASILKAN DIORAMA 2.4: Penggunaan bahan untuk menghasilkan diorama Rajah 10.1.5: Perspek dan plastik Rajah 10. Bahan buangan dari ciptaan manusia 1.

Kad polesterin 19.DIORAMA TOPIK 10 1. Pisau kraf 15. 5. 2. 6. Gunting 16. Pelekat silikon Gam PVA Pencungkil gigi Alat pembentuk Berus lukisan Kertas cat air Akrilik Pelbagai jenis kertas warna Berus gigi 11. Alas pemotong 20. Pensel dan pemadam 14. Span 17. 4. 7.7: Alat dan bahan menghasil diorama 118 OUM . Alas emboss 10. Pembaris sudut 18. Jangka lukis 13. Kertas tekap Rajah 10. 8. 3. 9. Pembaris keluli 12.

Menentukan Subjek dan Tema (a) Alam Semulajadi dan Persekitaran (b) Perasaan Dalaman. Khayalan dan Imaginasi Pelukis OUM 119 .1. Perancangan ini dilakukan dengan mengambil kira pelbagai kesesuaian catan sebagai latar belakang diorama dan objek-objek tiga dimensi sebagai hal subjek diorama. Perkara-perkara berikut menjadi perhatian utama di dalam penghasilan diorama: 1.TOPIK 10 DIORAMA 10. Seterusnya pemilihan alat dan bahan. tema dan subjek serta olahan idea yang berpandukan kepada asas seni dan prinsip seni reka.4 Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Diorama Diorama direka bentuk melalui perancangan yang jitu dan teliti.

Pemilihan alat dan bahan mengambil kira keberkesanan dan relevannya hal subjek yang ingin diutarakan. Ciri-ciri bahan yang dipilih seharusnya tahan lama dan lasak kepenggunaannya.DIORAMA TOPIK 10 (c) Aliran dan Tema Sejagat (d) Keperluan dan Pengalaman Hidup Harian Muzium menampilkan diorama sebagai kaedah perkongsian maklumat dan ilmu kepada orang ramai. Bahan yang tidak lasak. Konsep artistik diorama ditampilkan 120 OUM . perancangan pemilihan alat dan bahan menjadi kriteria yang penting. mudah pecah. mudah rosak tidak wajar diaplikasikan dalam penghasilan diorama. Menentukan Alat dan Media Setelah subjek dan tema di atas di pilih. Mengapa? 2. Kaedah ini dianggap paling relevan dan berkesan sehingga kini dan belum digantikan dengan kaedah yang lain.

khayalan dan imaginasi pelukis Tajuk Diorama Hidupan di dasar laut Alat dan Bahan Karangan laut. Model orang memancing. gam UHU. Pelbagai jenis siput dan bertemakan hidupan laut OUM 121 . kaca. Kehidupan di sebuah planet asing Aliran dan tema sejagat Sabung ayam di kampung saya Keperluan dan pengalaman hidup harian Memancing ikan di sebuah tasik yang permai 3. cat emulsi. Tulang ikan. plastersin. kad tebal. gam UHU. kad bod. tangsi. tanah. cat emulsi.dawai. Sketsa 1. batu-batu laut. Model ayam jantan. batu-batu kecil. Sketsa-sketsa mengenai hal subjek dan tema yang ingin dinukilkan. Sketsa yang mantap dan hebat untuk dijadikan diorama. Model manusia. polesterin. Membuat Thumbnail-print (Membuat Lakaran-lakaran Kecil) Apakah pentingnya thumbnail-print? x x x Gagasan-gasasan dan pengideaan melalui konsep trial and error. biji kacang. pasir laut. Subjek dan Tema Alam semulajadi dan persekitaran Perasaan dalaman. pasir. platersin. gam. plesterin.TOPIK 10 DIORAMA melalui pemilihan objek yang real tetapi cantik dan dikecilkan atau dimodelkan pada kadaran atau nisbah gambar latar secara idealistik. Plastersin. pasir. gam. model kapal angkasa.pasir.

Dalam konteks ini. 5.DIORAMA TOPIK 10 Sketsa 2 Pelbagai jenis kupu-kupu dan bertemakan alam sekitar yang permai Sketsa 3 Pelbagai jenis daun dan bertemakan tumbuh-tumbuhan 4. 122 OUM . tema. Kesesuaian latar belakang. tempat peragaan dan konsep keseluruhan termasuk estetika dan etika dari diorama yang akan dihasilkan nanti. Kos pembinaan/buatan Masa yang diperlukan. Membuat Karya/Diorama Buat kerangka dalam dan luar. x x x x Bahan dan alatan. perkara-perkara yang berikut diambil pertimbangan. Kriteria pemilihan ini dipilih kerana berkaitan dengan penampilan asas seni reka yang mantap dan berketrampilan. Kemampuan menterjemah lakaran kepada bentuk diorama yang sebenar juga menjadi kriteria penting dalam pemilihan lakaran tersebut. hal subjek dan latar hadapan. saiz mobail. Fikirkan aspek ruang. Memilih Salah Satu Lakaran yang Terbaik Sketsa 2 dipilih untuk pengembangan idea seterusnya dan dijadikan diorama. Ia mengambil kira bahan. Memperinci Lakaran Setelah memilih lakaran yang terbaik. fikirkanlah untuk memperkemaskan lagi reka bentuknya. 6. alat. keteguhan dan kesesuaian kerangka dengan dapatan.

2 Apakah ciri-ciri diorama yang baik? Apakah pertimbangan-pertimbangan yang perlu dibuat untuk menghasilkan diorama yang baik dan bermakna? 10.5 Proses Membentuk Diorama Setelah penyediaan lakaran idea selesai proses berikut merupakan urutan penghasilan diorama.1. Sketsa 1: Hal subjek ditentukan OUM 123 .TOPIK 10 DIORAMA Bagaimanakah diorama boleh dianggap sebagai bahan bantu mengajar pengajaran pembelajaran yang boleh merentasi mata-mata pelajaran yang lain di peringkat KBSR? Latihan 10.

latar belakang dan kotak diorama 124 OUM .DIORAMA TOPIK 10 Sketsa 2: Hal subjek dilengkapi dengan latar belakang Sketsa 3: Hal subjek.

penguasaan unsur seni. Ia diolah dengan mengambil pertimbangan-pertimbangan yang paling ideal dan bersistematik. prinsip seni dan strukur rekaan seni. Lazimnya isu-isu semasa dan isu dalam pembelajaran pembelajaran menjadi pilihan tema. Namun begitu. Diorama menampilkan tema dan tajuk secara realism.1 Ekspresi Diri Diorama yang baik dizahirkan melalui proses artistik yang diekspresikan melalui alat dan bahan. Seterusnya hasilan ini mengambil kira kepada beberapa ciri yang berikut: 1.2.2 PERSEMBAHAN HASIL KERJA 10.TOPIK 10 DIORAMA Plywood Tali tangsi Latar belakang Hal subjek Pelengkap latar hadapan Sketsa 4: Diorama yang lengkap untuk peragaan 10. ekspresi dalaman pembuat diorama boleh menjadi sebahagian daripada cetusan tema dan tajuk. OUM 125 . x x x x Bentuk Diorama Menepati Tema dan Tajuk Tema disampai dan dikongsi dengan tepat.

Tambahan pula kelainan alat dan bahan mempunyai cara atau teknik adunan yang berbeza mengikut kesesuaiannya. sedondon dan saling lengkap melengkapi.DIORAMA TOPIK 10 2. untuk penampilan karya yang simple tetapi menarik. Adunan rentak. x x x Bahan Binaan Diorama Sesuai dengan Tujuan Hasilan Ketahanan dan kesesuaian diorama yang akan dihasilkan. Diorama perlu mempunyai jangka hayat yang panjang. Kukuh dan Selamat Soal kekuatan. selari dengan tema dan tajuk. x x x x 4. Mudah diaplikasi. Warna. pergerakan dan kontra dan kesatuan perlu diteliti dan dinilai berkalikali. Menarik. Harmoni dan Kesatuan yang Menarik 3. Imbangan. Pemerhati ada kemungkinan berasak-asak melihat diorama tersebut. Imbangan Rentak Pergerakan Harmoni APLIKASI PRINSIP REKAAN DIORAMA Kesatuan Warna Kontra Rajah 10. Kepelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik. x x x 5.8: Aplikasi prinsip rekaan diorama 126 OUM . Mengaplikasi Prinsip-prinsip Rekaan seperti Rentak. Kontra. Pastikan ia Kuat. Diorama juga perlu kukuh kerana pemerhati akan membuat pengamatan dan penilaian dengan teliti. Pergerakan. Membentuk Suatu Komposisi Gubahan yang Artistik Menyusun atur komposisi bahan penting untuk artistik bahan dan estetika diorama. keliutan dan ketahanan bahan perlu diambil pertimbangan. Tujuannya jelas.

x x x x x x x Asli. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. Rajah 10. Penampilan reka bentuk baru dan bersifat futuristik. tema dan hal benda (subject-matter). Daripada beberapa “thumbnail-print” yang dihasilkan. Suatu penampilan yang baru Inovasi atau improvisiasi yang positif Pemerhatian. Konsep ambient perlu dipetimbangkan untuk peragaan yang baik. Pilih satu thumbnail-print yang baik. ruang peragaan dan latar perlu diteliti dan difahami. 10. Bagi tujuan peragaan yang menarik. rancangkan pemilihan alat dan bahan yang berkaitan bertujuan untuk membuat penghasilan diorama mengikut pilihan yang terbaik. Unik dan Berketrampilan Melalui proses kreativiti yang tinggi.2. 3. Kesesuaian dengan pemilihan bahan dan alat yang dikaitkan dengan tajuk.9: Kemahiran-kemahiran dalam mengaplikasi alat dan bahan mobail OUM 127 . Bagi tujuan peragaan yang baik diorama kelihatan kemas dan teratur. Jauhi plagiarism dan hasilan klise. Fikirkan soal kemasan.TOPIK 10 DIORAMA 7.2 Kemahiran Mengaplikasikan Alat. 5. kaedah menggantung. 4. penelitian dan pro-aktif Cuba jaya yang tidak kenal erti putus asa. fikirkan kaedah. 2. teknik dan tata aturan penggunaan alat dan bahan untuk penghasilan diorama.

Alat dan bahan yang sesuai dengan hasilan diorama APRESIASI DIORAMA 3. Kesesuaian secara keseluruhan Rajah 10. bilakah apresiasi ini dijalankan? 128 OUM .3 Bagaimanakah keunikan dan ketrampilan diorama dapat diwujudkan? Bagi menghasilkan sebuah diorama di kawasan hutan bakau.2.10: Tata cara apresiasi diorama Latihan 10. apakah pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan untuk memperoleh keunikan dan ketrampilan seperti di atas? 10.DIORAMA TOPIK 10 Latihan 10.4 Mengapa perlunya apresiasi di dalam hasilan diorama? Di dalam amalan pengajaran dan pembelajaran. Pilihan reka bentuk dan aplikasi unsur seni yang sesuai 4.3 Apresiasi Diorama Apresiasi diorama dilakukan berpandukan empat perkara berikut: 1. Tajuk dan tema yang sesuai 2.

Peragaan diorama di tempat tertutup. 7. Diorama banyak mengesahkan mengenai sejarah. cat kilat atau emulsi. Diorama mula mendapat perhatian umum dalam dunia seni pada abad ke sembilan belas. Bentuk tubuh (manusia). Konsep diorama dikaitkan dengan catan yang besifat dua dimensi dan figura yang bersifat tiga dimensi. Berfikiran tinggi. Kemasan diorama boleh dilakukan dengan menyapukan bahan penyudah seperti syelek. bayangan fikiran. RUMUSAN 1. Daya khayalan. potongan badan. GLOSARI Artistik Figura Fiksyen Imaginasi Idealistik Imej Kemasan – – – – – – – Dibuat dengan kemahiran dan citarasa yang baik. varnish. penyempurnaan. alam sekitar dan sastera rakyat. diada-adakan. Cerita hayalan. gam plastik. jahitan dan ikatan. 6. bercita-cita tinggi.5 Anggaran bentuk figura di latar hadapan perlu diimbangkan dengan catan besar sebagai latar belakang untuk penampilan diorama yang baik. dicetak dan bahan semulajadi yang diperagakan semula. cermin diaplikasikan di bahagian hadapan untuk menghindar daripada kerosakkan diorama. Diorama menggabungkan objek-objek yang berbagai: dibentuk. Penyudahan. skrew. Sifat objek telah melalui proses adaptasi ruang dan bentuk serta konsep ambient. 4. 2. 5. 3. Bincangkan mengapa perkara ini perlu dilakukan dan nyatakan pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan. Untuk mengelakkan daripada gangguan sipemerhati terhadap objek-objek yang dipamer. gambaran sesuatu.TOPIK 10 DIORAMA Latihan 10. sains. OUM 129 . Peniruan bentuk. Komponen objek diorama dibuat secara pateri atau kimpalan. dimodel.

Tidak banyak. sedikit. Betul. Penceritaan. UJIAN 1 Mengapakah diorama diletakkan di dalam bidang ketiga sukatan pelajaran Pendidikan Seni KBSR. dipungut. sekarang. bersangkutpautan. dikutip. Masa kini.DIORAMA TOPIK 10 Kontekstual Kontemporari Naratif Nukil Real Simple – – – – – – Berkaitan. selapis. 130 OUM . Membentuk dan membuat binaan? UJIAN 2 Dengan mengambil tema dan tajuk hidupan di terumbu karang. benar. hasilkan sebuah diorama dengan memperlihatkan spesis ikan dan karang di kawasan tersebut. pengkesahan. Dipetik.

Bimbing cara berkarya media yang dan baik alat dan untuk Beri peluang untuk mengeksplorasi lebih memperkayakan maklumat dan pengetahuan. Latihan 1. Dalam konteks yang lebih besar. Contohnya. mencabar dan sanggup menerima rintangan berasaskan alam sekitar. ‘Minimal art” misalnya adalah suatu aspek pengkaryaan yang berani.2 1. matahari bintang dan sebagainya. “Non-objective art”. Pengkarya menggabungkan alam sekitar dengan bahan pilihannya untuk menghasilkan arca alam yang lebih besar. Berikan ganjaran atau insentif. Tanpa ruang arca tidak hidup malah tidak dapat diinterpretasikan. akan membentuk satu kesatuan imej antara objek dengan alam sekitar. Dari segi perspektifnya ia memperlihatkan pandangan hadapan. Ia menunjukkan kekerapan manusia mengambil hal benda sebagai rujukan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. 2. Latihan 1. berkarya. Beri perhatian ketika berketerampilan.3 x x x Tema menjelaskan konsep dalam agenda kehidupan manusia. Hasil karya yang baik di pamer di ruang lobi atau di tempat-tempat strategik akan dapat membangkitkan semangat di kalangan kanakkanak untuk lebih bersaing. Ruang yang diperagakan untuk arca misalnya. 4. membuat wau lazimnya dikaitkan dengan unsur kosmos seperti bulan. atas atau bawah yang kesemuanya melibatkan ruang. x x OUM 131 . Manakala kosmos juga merupakan rujukan yang terhampir mengikut pemerhatian si pembuat. jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan dan mengujudkan satu kekaguman. sisi.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN TOPIK 1: Latihan 1. banyak Nyatakan bahawa kesilapan bukan kegagalan tetapi sebagai cabaran untuk peningkatan. 3.1 x x x x MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Ruang merupakan kawasan antara objek dengan objek yang lain.

bulat bujur dan sebagainya. Latihan 1. Contoh-contoh arca ikonogerafi di Malaysia. isu semasa. Ikon dalam arca mempunyai pelbagai maksud seperti unsur sindiran. rendam di dalam gam dan tampalkan di separuh permukaan belon.5 Bentuk Organik 1. Ambil papier mashe (surat khabar) yang telah dikoyak kecil-kecil. Binaan banyak dipengaruhi oleh manusia. 132 OUM . Sifat objek pelbagai. 2. Tiup belon sehingga sebesar buah kelapa. Pecahkan belon dengan jarum peniti atau benda tajam yang lain. 7.4 1. Kemaskinikan semula jika masih tidak kemas dan tidak seimbang. Pelbagai saiz dan jenis. lembut keras.Terengganu Arca “Lang Kawi” di bandar Kuah. x x x x Arca “Keris” di Shah Alam. Sapukan cat mengikut kesesuaian muka. Ujian 1 “Iconography” bermaksud ilmu mengenai simbol dan perlambangan. Binaan banyak terhasil oleh faktor semula jadi. Melaka. 5. 2. Tampal hingga tebal dan bentuk hidung. Bentuk Geometri Mempunyai segian. Imbangan bentuk simetri. Peragakan. patriotik dengan menggunakan imej kepada objek sebenar yang diubahsuai sama menjadi besar atau kecil dan boleh melalui pengubahsuaian serta pemiuhan. Langkawi. 3. Selangor Darul Ehsan Arca “Batu Bersurat” di bulatan Kuala Terengganu. Arca “Tepak Sireh” di Air Keroh. 6. bibir dan mata dengan menebalkan tampalan tadi ke atas deria tadi. menggerutu. Bentuk yang tidak menentu. banyak mempunyai bentuk yang keras dan hampir sama antara satu sama lain. 3. garisan dan bentuk yang tepat. Keringkan. 4. 2. Sifat objek keras. kritikan. Sebahagian besarnya mempunyai imbangan simetri. bersifat tidak 3. 1.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 1. Bidang ini mulanya digunakan dalam agama Kristian dan lambang-lambang dalam patung Mesir di dalam memperihalkan sesuatu mesej dan tujuan. pejal.

dicat. diadun dengan bahan lain seperti tepung. Pastikan ia kuat. kesan hakisan. OUM 133 . tahan lama dan tidak membazir. kukuh dan selamat. Latihan 2. Alam semula jadi – contoh: batu.2 Media atau alat yang pernah digunakan oleh pengarca terdiri: x x x x x Air batu Tekstil Makanan – contoh: roti yang dibentuk kepada arca Tumbuh-tumbuhan – contoh: pokok yang dibentuk kepada binatang dan bentukbentuk lain. aliran sungai dan lain-lain. 3. Kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN x x Arca “Batu Pahat” di Dataran Batu Pahat. x x x x x x x x Mudah diperolehi Ada di mana-mana Murah dan boleh didapati secara percuma Ringan dan mudah dibawa Mesra dengan bahan cecair. 4. Arca “Kucing” di Bandaraya Kuching. kanji atau pasir. 2.1 (a) (b) ARCA Arca estetik Alasan dikategorikan sebagai arca estetik (i) Sebagai bahan peragaan atau tatapan umum (ii) Berfungsi sebagai hiasan dalaman atau hiasan luar bangunan (iii) Mempunyai makna yang mendalam dan pengetahuan yang intelektual Latihan 2. Sarawak Ujian 2 Sebab papeir mashe menjadi pilihan utama dalam membentuk dan membuat binaan. kesan ribut taufan.3 1. Bentuk arca menepati tema dan topik. membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik. Bahan binaan arca sesuai dengan tujuan hasilan. Mudah lentur (fleksibel) Lasak. TOPIK 2: Latihan 2. bahan pelekat dan mudah dimanipulasi Boleh dikeraskan. Johor. pulau.

2. Latihan 2. imbangan dan kesatuan yang menarik Asli. Pembinaan arca berdasarkan teknik yang bersesuaian bergantung kepada jenis-jenis arca seperti arca luakan. sepit udang basikal dan mangkuk tandas. 5. Marchel Duchamp menggabungkan objek-objek yang terdiri daripada roda basikal. Contohnya. binaan dan lain-lain. Latihan 2. Penting untuk membuat pilihan lakaran yang terbaik. pergerakan. Mengaplikasi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. Olahan idea perlu berpandukan asas dan prinsip seni reka. Membuat arca – Peringkat penghasilan karya yang sebenar.5 Proses penghasilan arca 1. warna. Objek-objek ini dicantum dengan menggunakan teknik kimpalan dan skru. 6. 3. unik dan berketerampilan. Kemasan dan persembahan – Peringkat akhir ini memerlukan kemasan kerja. Membuat model/prototaip – Model digubah berdasarkan lakaran. 6. Diperaga atau dipamer sebagai hiasan estetika. asemblaj. Ujian 1 (a) Kategori arca (i) arca estetik (ii) arca gunaan 134 OUM . Membuat lakaran idea (tumbnail-print).JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 5. 4. kontra. Pengolahan idea – Peringkat penentuan dalam bentuk arca dan jenis bahan yang dipilih. arca luakan kayu perlu diperhalusi dan seterusnya menyapu syelek.4 Asemblaj bermakna gabungan pelbagai jenis objek.

burung dan objek lain. haiwan. Pada tahun 1930 ramai ahli silap mata mula menonjolkan penggunaan wang kertas untuk menghasilkan cincin. Kesan-kesan daripada “Kertas Ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini: 1. 2. Rigney. dicetak di Amerika Syarikat pada tahun 1928. Margaret Campbell mengeluarkan buku “Membuat Permainan Kertas” di London pada tahun 1937.D. Murray dan F.1 ORIGAMI Origami mula dikenali pada tahun 1920 apabila “kertas ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini membentuk lipatan kertas untuk buku-buku di pasaran. OUM 135 .HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN (b) Perbandingan fungsi. media dan cara persembahan Arca Estetik Fungsi x Hiasan dalaman dan luaran x Keindahan/kecantikan x Mesej/falsafah Media x Logam x Krom/sadur Arca Gunaan Fungsi x Rekreasi/tempat permainan x Keindahan/kecantikan x Peniruan bentuk semula jadi Media x x x x Kayu Fiber Zing Besi Cara persembahan x galeri x lobi bangunan Cara persembahan x Taman permainan x Perumahan Ujian 2 Ciri-ciri lakaran idea dalam proses penghasilan arca x x x x x Menentukan subjek dan tema Menentukan alat dan media Membuat tumbnail-print (membuat lakaran-lakaran kecil) Memilih salah satu lakaran yang terbaik Memperinci lakaran TOPIK 3: Latihan 3. Seorang rakyat Afrika Selatan. Buku khusus mengenai origami kemudiannya muncul seperti “ beria dengan melipat” oleh W.J.

Elakkan daripada menggunakan kertas yang sukar mendapat lipatan yang tepat seperti surat khabar. Amerika Syarikat dan England mula diperkenalkan dan seterusnya meluas.3 Pemilihan kertas penting di dalam menghasilkan origami yang berkesan dan bermakna kerana: 1.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 3. Origami mula popular dan diminati ramai. 136 OUM . Origami menjadikan industri perhotelan lebih menyerlah kerana set meja makan diwajah melalui penampilan origami kain. TUMBUHTUMBUHAN PERHIASAN/ BARANG PERMAINAN JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI UNTUK MURIDMURID SEKOLAH RENDAH KBSR HAIWAN PERMAINAN Latihan 3. tisu atau kertas tuala melainkan jika ianya telah ditetapkan. 2. Latihan 3. Kesemua jenis kertas sesuai untuk melipat tetapi kejayaan melipat ialah menyesuaikan kertas yang betul untuk corak yang sesuai. 4. Kurikulum di sekolah-sekolah Eropah.2 Jenis-jenis origami yang sesuai diperkenal dan ajar kepada murid-murid sekolah rendah KBSR adalah seperti di bawah ini.

Dalam hal yang lazim. Terus lihat ke hadapan untuk hasilan mengikut ilustrasi berpandu. kertas tulis. 4. Pandang langkah seterusnya. gunakan kertas artis yang tebal yang boleh menyerap lembapan tanpa melengkung seperti kertas Ingres atau kertas “water colour” yang sebenar. kertas fotostat dan kertas komputer merupakan kertas yang sesuai untuk origami. OUM 137 . 7. Lihat pada diagram dan baca segala arah. Lipat dengan perlahan-lahan dan jangan tergopoh-gopoh. kemudian ke belakang. Latihan 3. Untuk bentuk. teliti dan kemas.4 1. ke hadapan dan seterusnya. lapisan kertas dan teknik yang diaplikasikan. pastikan kertas yang digunakan segi empat atau 2 x 1 segi empat sama. Sebelum melipat setiap rekaan. 6.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. 3. 5. Dalam situasi yang lain. kelainan bentuk origami mempengaruhi jenis kertas. jangan lihat langkah secara berasingan. 5. Di dalam origami terdapat teknik lipatan basah dibuat untuk mendapatkan kesan di mana apabila kertas kering nanti lipatan ini terhasil. Lipat di atas permukaan meja atau kayu yang keras. “valley” atau “mountain” dan bagaimana ia bergerak langkah demi langkah. Kertas-kertas khas boleh didapati daripada sumber: x Outlet yang membekalkan peralatan kepada pelukis x Supplier yang membekalkan peralatan kepada grafik Dalam kes rekaan yang memerlukan aspek penegasan seperti “Easter Egg Basket”. 8. 6. 2. Lihat simbol. 4. Kertas taip. Penampilan kertas origami selalunya mahal dan warnanya agak terang walaupun mempunyai warna atau corak yang berbeza di kedua-dua belah yang sangat berguna bagi sesetengah projek. kertas jenis water colour digunakan.

2. Menguji kefahaman minda – latihan kognatif yang baik di samping menentukan urutan dalam sistem pembuatan atau penghasilan.5 Ikut arahan seperti yang terdapat di gambar rajah origami 1 untuk menghasilkan origami yang dimaksudkan. Berwarna menarik dan kelihatan eksklusif Mudah di pelbagai kerana jenis kain yang luwes/fleksibel Sedondon dengan set meja dan dapat menghidupkan suasana Mudah di dobi. Elakkan pembaziran terutamanya kertas yang tidak digunakan. 138 OUM . 4. 3. 4. Jadikan perhiasan atau alat permainan dengan cara menghasilkan sendiri. Menguji kesabaran – hanya insan yang bersikap penyabar dan toleran dapat menghasilkan origami. 3. disimpan dan mesra dengan persekitaran. Sederhana tebal. 5. Melatih minda – peka dengan arahan dan peraturan. Menjadikan aktiviti sampingan – dilakukan sebagai aktiviti masa lapang. Origami kapal terbang Ujian 1 Ciri-ciri kain yang sesuai untuk origami: 1. 6. Keprihatinan dalam menghasilkan origami. 2. 5. 7.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 3. Amalan yang berterusan dapat mendidik akal dan jiwa dengan baik. Ujian 2 Kesan-kesan positif daripada kerja menghasilkan origami: 1. padu dan agak keras.

bantal buruk. 2. Mudah dibawa. cermin dan tiub warna. Nevelson mewarnakan asemblaj tersebut dengan warna biru terang. 10. keluli. 5. 2. origami menjadi suatu bidang ekonomi. 3. kertas. Amerika Syarikat” yang sifat kehidupannya mencabar dan merbahaya. Mewakili skala asemblaj sebenar yang di kecilkan atau dimodelkan mengikut nisbah tertentu. Muka bumi di Grand Canyon tandus dan gersang. 3. Imej diikonkan (icon) atau disimbolikkan. 1959. Suatu olahan yang berani dan mengajak pemerhati dan penonton berfikir seterusnya mencari siratan makna yang ingin dipancarkan daripada nukilan idea beliau. 9. pensel. Latihan 4. Burung helang merupakan haiwan liar yang Penampilan karya secara abstrak ekspressionisme ini amat menarik dan mempunyai konotasi makna yang mendalam. Membina kreativiti minda dan hasilan seni yang tinggi mutunya. TOPIK 4: Latihan 4. dihasil dan diaplikasi dalam semua suasana.1 ASEMBLAJ Louise Nevelson menghasilkan asemblaj “Sky Catheral” tahun 1958 melalui gabungan objek-objek yang berikut: 1.2 1. Bagi tujuan perniagaan. Latihan 4.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 8. Rauschenberg menampilkan bentuk asemblaj dua dimensi dan tiga dimensi dalam karya “Canyon”.3 Ciri-ciri proto-taip yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. OUM 139 . Kaki kerusi Batang penyapu Pintu kabinet Kayu terbuang Penggulung benang Untuk menampilkan konsep asemblaj yang bersifat misteri. 4. Karya ini memperihalkan situasi dan habitat di “Grand Canyon. Dua dimensi dalam karya tersebut memaparkan catan yang dihasilkan gabungan cat minyak. Utah. 4. butang. fotografi manakala tiga dimensi yang diasemblajkan terdiri daripada burung helang yang diawet. Setiap objek mempunyai konotasi makna yang pelbagai dan kombinasi objek ini membentuk kesatuan makna yang amat mendalam.

Menentukan kerangka ini dianggap penting untuk mendapatkan hasilan asemblaj yang kukuh dan mantap. Latihan 4. Mengenal pasti alat dan bahan yang berkaitan untuk menghasilkan objek yang sebenar dengan jayanya. dokumentasi. x x x x x x Isu air yang kotor dan tercemar. Soal tepat atau tidaknya pokok persoalan ini biasanya hanya diketahui oleh pengarca. Lain-lain yang sesuai.4 Tema dan tajuk menjadi pokok persoalan yang ingin dikongsi sama oleh pengarca asemblaj. Alatan yang bersesuaian dan mencukupi penting agar proses penghasilan berjalan dengan lancar dan terancang. 5. lonjakan paradigma. Isu perparitan dan sungai yang sering kali menyebabkan banjir. Menggunakan bahan atau media yang sama atau pilihan bahan lain yang hampir sama dan membolehkan pembesaran kepada asemblaj dapat dilaksanakan dengan baik dan terancang.5 Menentukan kaedah dan peraturan mengguna alat perlu betul dan relevan dengan penghasilan asemblaj kerana: 1. kegilaan idea dan lain-lain. Mengenal pasti kemungkinan-kemungkinan dari masalah yang dijangkakan mungkin berlaku dan alternatif mengatasinya. Saban hari naik dan membawa korelasi terhadap kenaikan harga barangan. 6. tema dan tajuk. Isu petroleum. Kemahiran penggunaan alat dianggap sangat penting kerana berkaitan dengan keberkesanan hasil.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 2. Isu semasa yang paling relevan dengan tema dan tajuk ialah. Latihan 4. 3. Pencemaran air dan udara. Isu pembaptisan orang Islam sesama Islam. cetusan emosi dan perasaan. Kemasan proto-taip dapat dijadikan panduan kepada kemasan asemblaj yang sebenar. 2. Bagi pemerhati atau penonton. 7. Mengaplikasikan asas seni reka dengan baik dan berkesan. protes. tema dan tajuk ini hanya dirujuk berdasarkan kepada ketepatan tajuk yang dipaparkan di kaki-kaki arca. Menentukan kerangka asemblaj berpandukan proto-taip yang dibina. 4. 140 OUM . sindiran atau satira. Ia mungkin berupa maklumat.

1 STABIL Bahan terbuang ditafsirkan sebagai bahan yang dikitar semula setelah tamat jangka hayat penggunaannya. Jika asemblaj dapat menghasilkan alam sekitar yang menarik dan teratur. Sepatutnya. Tidak ada tegahan dari orang perseorangan. Menyusun atur objek alam yang besar untuk diimejkan sebagai arca asemblaj. Hal ini berlaku disebabkan kerana berlakunya kerosakan atau ketidaksempurnaan objek yang berkaitan. Alat dan kaedah yang dipilih betul dan lengkap dapat mempengaruhi dapatan asemblaj yang baik dan berkesan.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. plagiarism ini disingkir daripada masyarakat. Ujian 1 Asemblaj terhasil daripada gabungan objek-objek buangan dan objek yang di kitar semula. x x x x x Penggunaan bahan buangan yang di kitar semula. Bahan-bahan yang dimaksudkan terdiri daripada: OUM 141 . Apa sahaja objek alam. objek buatan manusia dapat disepadukan dalam konteks membina asemblaj. Alatan digunakan pada tempat yang sesuai seperti bengkel. ini bermakna perkara-perkara berikut telah diimplementasikan. 5. Plagiarism mendapat tempat dalam dunia seni. 1. Memadu dan memadankan lanskap alam dengan tambahan asemblaj yang disusun rapi. Ujian 2 Plagiarism adalah proses imitasi karya. 4. studio seni dan ruang kerja yang bersesuaian. Alam sekitar akan tampak lebih menarik dan teratur kerana asemblaj mengguna dan mengolah bahan tersebut. 4. Hak demokrasi dan soal kebebasan hak asasi manusia yang longgar dari segi penguatkuasaannya. TOPIK 5: Latihan 5. 2. kumpulan atau organisasi yang diamanahkan. Pelukis adalah pelajar baru yang baru menggunakan konsep “trial and error”. Ia boleh berlaku secara sewenang-wenangnya jika tiada kawalan yang berkaitan dilakukan. 3. Penguatkuasaan kawalan hak cipta terpelihara dan akta yang berkaitan.

sifat tidak simetri stabil tidak begitu keterlaluan. x x x Ceraian daripada bahan-bahan ini mengujudkan satu fenomena gabungan yang unik dan menarik. Ia masih mengulang bentuk dan komponen warna stabil. Kos bahan ini murah dan selalunya percuma kerana orang awam biasanya sudah menganggap sebagai sampah atau bahan buangan. simen.2 Simetri menjadi paksi menegak stabil.3 Pedestal bukan sahaja menjadi tapak stabil tetapi juga tapak kepada arca yang lain. membahagikan dua isi padu stabil dan membentuk satu imbangan atas bawah. Justeru itu pedestal stabil dipilih daripada jenis keluli. kukuh dan mantap. Latihan 5. 142 OUM . Jika diperagakan bersama stabil. Keaslian lebih menyerlah kerana ada bahagian-bahagian tertentu yang kita tidak perlu mengukir atau membentuk. besi. papan.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 1. pelengkap dan menimbulkan unsur estetika stabil. Kajian dan penelitian simetri perlu dilakukan dengan hati-hati untuk mendapatkan imbangan yang baik. Bagaimanakah imbangan disesuaikan? Pedestal atau tapak stabil mengambil peranan untuk imbangan. Maknanya. fungsi pedestal sia-sia sahaja. kayu keras dan konkrit simen dan besi. Pedestal yang baik mestilah lebih tegap dan sepadu. 2. Pedestal adalah objek pelengkap stabil yang menjadikan stabil lebih imbang dan menarik. Latihan 5. warna yang dipilih tidak terpisah. Pengarca sering kali memilih simetri tulen untuk menghasilkan stabil kerana imbangan ini paling mapan dan bertenaga. stabil mungkin bersifat tidak simetri tulen tetapi dalam apa keadaan sekalipun. plastik. tali belati dan lain-lain. Bahan-bahan terbuang penting untuk pembinaan stabil kerana: x Bahan ini telah dibentuk. Dalam situasi lain. batu. papan yang telah terendam dan banyak lagi. Bahan-bahan terbuang daripada buatan manusia seperti kaki kerusi yang patah. Pedestal menjadi pengimbang kepada stabil. dihakis dikikis malah mengalami proses pengluluhawaan yang menukarkan binaan asal kepada sifat baru. kiri dan kanan. Jika tidak. Bahan terbuang yang diguna pakai semula seperti kepingan logam. kayu. Maknanya imbangan kiri dan kanan masih baik dan mantap. pedestal boleh diwarna mengikut kesedondonan stabil. diukir. besi.

Boleh dironggakan kerana permukaan luar yang lebih berfungsi. Setimpal dengan pedestal. 3. mengimbangi bentuk dan rentak Konsep simetri stabil sangat diutamakan dan pedestal memperteguhkan tujuan tersebut. Jisim menentukan sifat simetri stabil – tulen atau tidak tulen. Pedestal menjadi pelengkap utama stabil Kestabilan dan imbangan Estetika dan etika Konsep lengkap melengkapi. Jisim menentukan kesesuaian alat dan bahan binaan. Jisim menentukan struktur binaan.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Mengapakah stabil memerlukan pedestal? 1. mantap dan kukuh. Kuat. 3. OUM 143 . 4.4 Kajian jisim (volume) sesuatu stabil dianggap penting kerana. Jisim menentukan tekstura binaan dan pemilihan bahan penyudah stabil yang perlu diimbangkan. ruang dan bentuk. 6. Latihan 5. Contohnya: simenfero. 5. 2. 2. Membawa imbangan stabil yang baik. 4. Tidak terlalu berat. 5. 1. 4. 3. 5. 2. Jisim menentukan rentak. pemilihan kerangka jisim yang dikaitkan dengan kekuatan jisim. Ciri-ciri Jisim Stabil yang Sesuai 1. Jisim membentukan kesepaduan kepada stabil.

Stabil diperagakan di atas tanah. padu dan nampak gagah/mantap. 5. Diperagakan di tanah lapang dan di persekitaran bangunan. Jika berlaku tokok tambah dengan mesin akan berubah kepada kinestetik. 4. Simple tetapi menarik. kuat dan padu untuk mengelak proses pereputan dan pengluluhawaan yang cepat. 6. Kelainan stabil dengan arca yang lain: 1. 144 OUM . Statik. 2. mempunyai tapak dan sifatnya mantap. 4. rentak. Stabil mementingkan konsep simetri dan bahan binaan yang tahan dan lasak. Kuat. 3. 3.5 Tekstura stabil: licin dan halus Simetri tidak tulen Contoh stabil marmar yang baik dan mantap Stabil yang baik dan mantap mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. Mempunyai konotasi makna yang berbagai. 2. mempunyai hala tuju yang menyenangkan. Bahan binaan yang padu yang menepati spesifikasi bahan dan alat. Tidak berserabut.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 5. Komposisi bentuk. 5. pergerakan dan imbangan yang saling lengkap melengkapi. Bahan binaan yang lasak.

HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Ujian 1 Stabil kotak mancis dihasilkan seperti berikut: OUM 145 .

JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 146 OUM .

HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Stabil kotak mancis yang telah siap Gambar: Stabil kotak mancis yang telah siap untuk peragaan OUM 147 .

tempurung kelapa dan buah nipah. tapak Sulaiman. Kepingan batu. Harga kawalan simen dan pasir oleh pihak kerajaan. Kekangan di peringkat penghasilan: 1. reput dan mengalami proses pengluluhawaan yang lama. Alatan yang tidak relevan dengan bahan. bongkah kayu. Buah kelapa. 2.1 MOBAIL Mobail boleh dihasilkan daripada kombinasi atau gabungan bahan yang terdapat di persekitaran. batu bergerigis. 5. 148 OUM . Mudah dibentuk ketika basah dan apabila kering amat keras dan kuat. TOPIK 6: Latihan 6. Simenfero mudah dibentuk dan dipelbagaikan. kulit kayu. Bahan yang mudah pecah – terlalu lama. batu pipih. Hujah mengapa simenfero kukuh dan murah: 1. serpihan kayu. Lasak. tunggul kayu. 5. Tulang temulang. Dari sekecil-kecil objek seperti pasu bunga sehinggalah kerusi meja. 4. 3. 3. buah pinang.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Ujian 2 Simenfero terbentuk merupakan gabungan simen dengan pasir serta dawai mata punai yang dikombinasikan untuk membentuk kerangka-kerangka binaan yang besar tetapi jisim dalamnya kosong. batu-batu laut dan teritip. Kos binaan dianggap murah kerana simen adalah barang kawalan kerajaan. Antara bahan yang boleh dijadikan mobail terdiri daripada: 1. Suatu penjimatan dan ketebalan simen yang sekadar satu hingga dua inci sudah memadai untuk menjadikan stabil kuat dan mantap. Jisim dalamnya kosong. batu sungai. 2. Boleh ditokoh tambah mengikut keperluan pada bila-bila masa. 2. Pasir pula belum berada pada paras harga pasaran yang melambung. gigi binatang. karang. kulit binatang. Boleh ditampilkan dengan pelbagai gayaan yang mengikut rentak alam dan kesemulajadian alam. sisik binatang. 4. Karangan laut seperti siput. pintu gerbang. Akar kayu. tiang bangunan dan stabil seperti yang dikaji. 6. Contohnya batu yang amat keras dan pejal sukar untuk ditebuk atau digerudi. tahan hujan dan panas serta mudah diwarnakan. kerang.

2. Tali tangsi Gam UHU atau gam gajah Tali nylon Warna spray Manik Latihan 6.3 Mobail yang sesuai dihasilkan berasaskan alat di atas terdiri daripada mobail kertas. Gerudi dan mata gerudi yang halus Pisau Gunting Playar Bahan yang diperlukan: 1. 3. 5. 4. Latihan 6. 3.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. mobail plastik mobail kayu kecil/ranting. 4. Mobail kertas x x x x x x x Tanglung Octagen Bebola Bentuk geometri Bentuk burung Bentuk dedaunan Bentuk organik Mobail plastik x x x x Bentuk geometri Bentuk origami Bentuk acuan (mould) Bentuk organik OUM 149 .2 Alatan yang diperlukan: 1. 2. Pelbagai bahan mempunyai pebezaan dari segi kekuatan dan kelemahan. Sukar untuk digabung antara satu bahan dengan satu bahan yang lain kerana sifat bahan yang berbeza.

Tali tangsi/tali nylon Syelek/varnish Latihan 6. dedaunan Apresiasi “Antennae with Red and Blue Dots”: 1.4 Garisan simetri Objek yang dikonotasikan sebagai kepak. x x x x x Tajuk dan Tema yang Sesuai Tajuk di atas relevan dengan bentuk dan penampilan mobail yang diperagakan. dedaunan terbang melayang di angkasa lepas. 150 OUM .JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Mobail kayu/ranting x x Mobail ranting kayu Mobail cebisan kayu Bahan-bahan tambahan yang diperlukan 1. 2. Mobail ini membentuk seolah-olah objek ini terbang melayang Alat dan Bahan yang Sesuai Kepingan loyang yang ringan dan lasak Cantuman secara pateri atau kimpalan dilakukan untuk menghasilkan mobail ini Dawai-dawai kasar digunakan untuk membentuk suatu adunan struktur yang mantap dan kukuh Ribet dan ikatan bol dan nat digunakan untuk penyatuan komponen mobail Gerudi letrik digunakan untuk urusan menebuk komponen yang berkaitan. Tema berkaitan dengan beburung. x x x 2.

Di sesetengah rumah orang Cina.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. Angin – Kincir angin di Belanda dan negera-negara bawah air adalah mobail kinetik yang digerakkan oleh angin. Begitu juga dengan layang-layang atau wau yang reka bentuknya telah mengalami improvisiasi yang berbagai. rentak. Mobail tergolong dalam kumpulan arca. UJIAN 1 Mobail kinetik adalah mobail yang boleh bergerak. Reka bentuk tanglung dalam bentuk mobail kertas di anggap sebagai mobail berfungsi di kalangan kaum Cina. harmoni. Tanglung. bentuk. lilin dinyalakan di dalam tanglung untuk menerangi alam disamping mewujudkan sinar tahun baru yang diharapkan membawa rahmat dan kesenangan. Arca tidak memperagakan warna seperti catan tetapi memperagakan rupa. Kelihatan gah dan menarik Penegasan pada warna warna merah dan biru yang menjadi focal-point atau titik pemerhatian Simple tetapi menarik Wujud unsur naratif dan konsep yang bersepadu dari ciri pengkaryaan Kesesuaian Secara Keseluruhan Imbangan tidak simetri yang menarik dan serasi dengan konsep mobail Aplikasi unsur seni seperti garisan. mobail kinetik yang terdiri gabungan pelbagai objek digantung dengan harapan menghasilkan bunyi bila angin merempuh mobail ini. x x x x Pilihan Reka Bentuk Berasaskan Warna dan Padanan Imej Reka bentuk berasaskan objek terbang Konsep simetri tidak tulen yang amat relevan dengan ciri mobail.5 Mengapa mobail tidak perlu fancy? 1. komposisi dan ruang. pergerakan dan penegasan sangat tepat dan relevan dengan tajuk dan tema Kesepaduan reka bentuk yang mantap dan mapan. 2. imbangan. Latihan 6. Untuk menjadikan lebih berfungsi. Pergerakan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor: 1. x x x x x 4. 3. rupa dan warna begitu mantap dan berjaya Aplikasi prinsip rekaan seperti kontra. OUM 151 . Konsep fancy akan mengubah ciri-ciri mobail kerana konsep simple dan selamba mobail akan hilang Fancy boleh mengubah ciri-ciri asal mobail kerana pancaran cahaya yang berkilauan daripada mobail akan menukar ketulenan reka bentuknya pada jarak tertentu. Mobail berfungsi sebagai sambutan perayaan tahun Baru Cina.

diadun atau diolah dengan susunan yang harmoni dan dirancang untuk penghasilan bunyi dari rentak tiupan angin tadi. Berasaskan Air Mobail yang sedemikian diletak di kawasan pergerakan air seperti sungai. Mesin – Kontemporari ini mobail kinetik dilengkapi dengan mesin atau jenterajentera yang mengujudkan pergerakan dan bunyi. Untuk menjadikan lebih dramatik. 152 OUM . diimprovisasi dan dibadankan semula dengan mobail. Mobail ini direka bentuk bersesuaian dengan mobiliti objek oleh air arus air yang mengalir atau bergerak. 2. air terjun dan kawasan fountain yang ada aliran air. Suatu kaedah yang mudah kinetik ini dihasilkan melalui penggunaan semula mesin atau jentera-jentera lama yang tidak lagi digunakan mengikut fungsi asal. Berasaskan Mesin Suatu penampilan teknologi dalam era pengahsilan mobail kinetik. Bahan binaan mobail yang sedemikian ini perlu ringan. UJIAN 2 Pelukis berkarya melalui ekspresi diri melalui beberapa situasi: x x x x x x x x Pemerhatian Persepsi Penakkulan Pengalaman Luahan perasaan Desakan Amalan Pekerjaan Reka bentuk mobail dari faktor alam dan ciptaan Tuhan berlaku daripada proses: x x x x x x x Adaptasi Adoptasi Imitasi Logik Empirikal Kesempurnaan (Perfection) Analogi Terjemahan semula ciptaan Tuhan. 3. “Water front” di tebing Sungai Sarawak mengadunkan rentak pancutan air dengan muzik yang bermelodi dan mengasyikkan. Berasaskan Angin Reka bentuk mobail ini berkaitan dengan konsep apungan dan pergerakan oleh tiupan angin. Bagaimana mobail kinetik dihasilkan? 1. pergerakan ini diadaptasikan dengan rentak muzik. Pergerakan ini dianggap sebagai suatu proses penyerapan teknologi dalam mobail.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 2.

susunan hal subjek yang boleh membangkitkan gerak rasa dan gerak balas terhadap hasil diorama Pertimbangan-pertimbangan yang baik dan bermakna 1. 5. Saiz yang bersesuaian dan memenuhi konsep dan naratif yang ingin dikongsikan Pemilihan warna yang harmoni. pemilihan bahan dan alat sesuai dengan dapatan. Kebolehan menghidupkan suasana di laut dalam. Perancangan yang teliti dan rapi Uji kaji reka bentuk dan konsep yang ingin diperkatakan Saiz yang bersesuaian Mengadun unsur seni. Bahan-bahan yang boleh dijadikan sebagai diorama terdiri daripada: x x x x x x x x Siput Karang Batu-batu Teritib Pasir Kayu ranting Bahan buangan Tempurung kelapa Kekangan-kekangan yang akan ditempuhi dalam menghasilkan diorama: 1. 3. 4. prinsip seni dan struktur diorama yang baik Menggunakan pertimbangan artistik dan kemahiran yang menghasil yang tinggi. 4.2 Diorama yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut: x x x x x Komposisi hal subjek dan latar belakang yang terancang dan saling lengkap melengkapi Mengadun unsur seni.1 DIORAMA Saya tinggal di tepi laut. 2. Memodel ikan dan spesis hidupan di kawasan karang. Latihan 10. Alatan seperti gerudi letrik untuk menebuk batu atau siput Gam UHU atau gam gajah yang kuat untuk pastikan karang melekat dengan baik pada tapak diorama 3. prinsip seni dan struktur seni dengan baik dan terancang Tajuk dan tema tidak kabur. 2.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN TOPIK 10: Latihan 10. OUM 153 .

3 Keunikan dan ketrampilan diorama dapat dihasilkan melalui: x x x x x x x Melalui proses kreativiti yang tinggi.4 Apresiasi adalah satu amalan menilai dan menghayati dapatan sesuatu karya. Suatu penampilan yang baru Inovasi atau improvisiasi yang positif Pemerhatian. 3. Kedua-duanya perlu mengalami proses adaptasi yang baik dan terancang. tentulah ianya akan janggal dan tidak tepat. Manakala catan besar di bahagian belakang menjadi pengimbang dan pelengkap. Ini termasuk reka bentuk yang unik. Amalan ini akan menjadikan pemahaman dan penguasaan hasilan di kalangan pelajar dengan baik. Ia penting kerana: 1. Hasil catan hutan bakau pada latar diorama Menentukan jenis tumbuh-tumbuhan di kawasan bakau Menentukan fauna atau binatang yang terdapat di kawasan hutan bakau Mengimbangkan susunan imej hadapan dengan latar belakang supaya kelihatan harmoni dan terancang Latihan 10. Jauhi plagiarism dan hasilan klise. 4. 154 OUM . Ketepatan tajuk dan tema yang dirancang Pemilihan alat dan bahan yang sesuai dan dapatan yang menarik Aplikasi unsur seni dengan teknik dan kaedah yang betul dan bersesuaian Kesesuaian secara keseluruhan. Penampilan reka bentuk baru dan bersifat futuristik.5 Bentuk figura dan catan sebagai latar belakang perlu diimbangi kerana ianya bersifat berpenggenap (complement). 4. Latihan 10. Jika salah satu daripadanya tidak betul atau cacat. Figura manusia perlu di teliti dan diperhalusi kerana menjadi hal subjek di mana watak hero dan heroin terbentuk. sebelum penutup dimana pelajaran akan ditamatkan. termasuklah diorama.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 10. Di dalam amalan pengajaran dan pembelajaran amalan ini dilakukan pada perkembangan akhir pelajaran. 3. penelitian dan pro-aktif Cuba jaya yang tidak kenal erti putus asa. 2. 2. Tata cara menghasilkan diorama di kawasan hutan bakau: 1. harmoni dan memikat penonton.

x x x x x Melibatkan kerja-kerja konstruktif Bersifat tiga dimensi Penggunaan objek maujud dari buatan manusia dan semulajadi Bukan warisan kraf tradisional tetapi sebagai penampilan imej sesuatu sejarah. Menepati tajuk dan tema. 4. persekitaran. 2. alat dan bahan. konsep dan naratif yang ingin ditampilkan. Tata atur susunan dan reka bentuk keseluruhan yang harmoni. UJIAN 2 Berikut adalah cadangan bagi dapatan diorama hidupan laut di terumbu karang.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Pertimbangan yang perlu dilakukan: 1. Penerapan nilai dan budaya secara terus dalam aktiviti yang dijalankan. Plywood sebagai kotak diorama Tali tangsi Hal subjek OUM 155 . fiksyen dan imaginasi pelukis. Saiz figura. suasana cerita dan imbangan latar belakang yang diselaraskan Pilihan warna-warna ambient yang mesra dan dicerap dengan begitu baik sekali Keseluruhan bentuk yang saling imbang mengimbangi. 3. peristiwa. UJIAN 1 Diorama digolongkan dalam bidang ketiga iaitu membentuk dan membuat binaan kerana.

New York: Prederick Warne & Co. Chapman. Artforms. USA: The Center of Applied Research in education. Balai Seni Lukis Negara (2000). ART : A history of painting. (1985).html Hume.blogs.sandhands. New York: George Braziller. An Autobiography with Pictures. Gaunt. 156 OUM .jpg http://www. William (1966). Second Edition. Prentice Hall.htm http:/www. S. Prentice Hall. Balai Seni Lukis Negara. New York. Simon & Schuster. A Survival kit for the Elementary Middle School Art Teacher.de/works/homage-to-new-york/images/1/ http://www. Ismail Zain (1980). Artwork For Elementary School Teachers: Developing Artistic and Perceptual Awareness.medienkunstnetz. Kuala Lumpur. Seni dan Imajan. Frederick Hartt. Airbrush Action 3. (2002).d.paper folding. Publishers. New York: Harcourt Brance Jovanovial Inc. Papier Mache Garden. Burnham. Cassel.org/duchamp/bicycle. Duane Preble dan Sarah Preble (2002).beatmuseum. H. Clifford S. United States of America. Barbara. (2000). Jack (1969).A. U.php http://purecontemporary. L. More Than You See: A Guide To Art.. Kuala Lumpur. Papercraft Gifts and Projects.tribuneindia. Beyond Modern Sculpture. Ltd. London.com/behind thecurtains/art accessories/index. Eric Kenneway (1980). Seni Arca Koleksi Balai Seni Lukis Negara. London. Federick A. sculpture and architecture. Harcourt Brace Jovanovich. Dimensi.com/mywork/indek. Prentice Hall.RUJUKAN HBAE2203 Alexander Calder (1966). Horowitz. (1986). Donald & Herberholz. U. New Jersey: McGraw – Hill.com/library/sculplog/1998/cat98p14/98p14. Steiglitz (1995). Voulme II. The Observes Book Of Sculpture. Approaches to art in Education. USA David Papworth (1995). Rockport Publishers. H.com/2002/20020915/spectrum/travel.html http://www.asp?a=164 http://www.S. Inc.com/Articles/EnterpriseDetails. (1985 ). A. Herberholz.innovationstools. Gillian Souter (1994). Surrey. Origami Paper Folding For Fun. http://www.

(1998). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. The Art Of Sculpture. Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR dan KBSM: Dewan Bahasa dan Pustaka. New York. Paul Jackson (2004). Voulme II. give and keep. PSV. P. Second Edition. Prentice Hall. Quantorn Publishing Ltd. Stabail. Philip & Hasselschwert. Read. 2nd. Modul Pengajaran dan Pembembelajaran Pendidikan seni Visual. Quantum Books Ltd. London. Bollengen Foundation. London. Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI). Second Edition (2002). KPLI. (2000). Batu Pahat. Ohio. Paul Horgarth (1997). (1995). W. A Handbook of Arts & Crafts. Penerbitan Pelangi Sdn. Fajar Bakti Sdn. Prentice Hall. Juliet Bawden (1993).. Kemeterian Pendidikan Malaysia. KBSR. Cicinnati. New York: Princeton.HBAE2203 RUJUKAN Jon Tremaine (2000).F and Wigg. London.S.Edition. Herbert (1969). OUM 157 .. New York: McGraw-Hill. Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 & 5. Rosalind Ragans. 10th. Materials and Techniques. To create. Decorative Boxes. Prentice Hall Inc. Decorative Origami For Parties and Celebrations.. Bhd. 8th Edition. USA: Brown & Benchmark Publishing. The Amazing Book Of Origami. Selangor Darul Ehsan. Selangor Darul Ehsan. Verhelst. Art History. Jean (2001). Zailani Yaacob dan rakan (2004). Johor. Wankelman. Institut Perguruan Tun Hussein Onn. Tools. Kementerian Pendidikan Malaysia. Wiggs. Sculpture. Shirley Sukim Sarat (2005). North Light Books. (1999). New York: McGraw – Hill. A Handbook of Arts and Crafts. Wilbert (1988). London. U. Bhd. United Kongdom. SPM Fokus U Pendidikan Seni Visual.A. Art Talk. Stokstad. Edition. USA Kathleen Chee (2006). Tiger Book International. The Artist Manual. New Jersey.