HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

HBAE2203

ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN
Panduan Kursus i–v

TOPIK 1:

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1.1 Bentuk Tiga Dimensi dan Ruang 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Benda-benda Alam dan Buatan Manusia Tujuan Membentuk dan Membuat Binaan Tingkatkan Daya Kreativiti Membuat Penerokaan dan Eksperimen Bahan Kesesuaian Bentuk dan Binaan sebagai Hasil Rekaan Tiga Dimensi Kepentingan Membentuk dan Membuat Binaan Mengembangkan Persepsi Pelajar Tentang Seni Tiga Dimensi Mengenali Pelbagai Bentuk Asas

1 2 5 5 5 7 10 11 11 12 13 14 14 14

1.4 1.4.1 1.4.2

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 2:

ARCA 2.1 Kategori Arca 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Alat dan Media dalam Pembuatan Arca Teknik Penghasilan Penyediaan Lakaran Idea Proses Membentuk Arca Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik Apresiasi

15 17 19 20 21 21 21 21 22 22 23 23 24 24

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

OUM

ISI KANDUNGAN

HBAE2203

TOPIK 3:

ORIGAMI 3.1 Sejarah Origami 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5 3.6 Origami di Barat Jenis-jenis Bentuk Origami Alat dan Media Kertas Origami Gunting Pisau Kraft Proses dan Teknik Pembuatan Simbol dan Kaedah

25 25 25 26 28 28 30 30 31 32 38 38 38 38

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 4:

ASEMBLAJ 4.1 Contoh-contoh Asemblaj 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 Alat dan Media Alatan Bahan/Media Bagaimana Proses Asemblaj Dilakukan atau Dihasilkan? Penyediaan Lakaran Idea Penjanaan Idea – (Thumbnail-Print) Pemilihan Lakaran Akhir untuk Penghasilan Karya Asemblaj daripada Sketsa 2 Proses Membentuk Asemblaj Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasi Alat, Bahan dan Teknik Ekspresikan Diri Anda

39 40 41 41 42 43 44 46 47 47 48 48 49 51 51 52 52 52

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

OUM

HBAE2203

ISI KANDUNGAN

TOPIK 5:

STABIL 5.1 Alat dan Media 5.1.1 Stabil Dihasilkan Menggunakan Media Batu Marmar 5.1.2 Pengenalan Hasil Subjek dalam Arca Stabil 5.1.3 Pertimbangan Bahan yang Diperlukan untuk Membuat Arca Stabil Boleh Dirumus Seperti Berikut 5.2 5.2.1 5.3 5.3.1

53 54 55 56 57

Proses Kreativiti Menghasilkan Arca Stabil 58 Kesesuaian Bentuk dan Binaan dalam Menghasilkan Arca Stabil 58 Proses Menghasilkan Arca Stabil Ekspresi Diri Anda 59 64 65 65 66 66

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 6:

MOBAIL 6.1 Alat dan Media 6.1.1 Alatan 6.1.2 Alatan untuk Menghasilkan Mobail 6.1.3 Media Mobail 6.1.4 Media untuk Menghasilkan Mobail 6.1.5 Bagaimana Proses Mobail Dihasilkan? 6.1.6 Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Mobail 6.1.7 Proses Membentuk Mobail 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik Apresiasi Mobail

67 69 69 70 71 72 73 73 74 75 75 77 78 80 80 81 81

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 7:

MODEL 7.1 Definisi 7.1.1 Alat dan Media 7.2 7.2.1 Aplikasi Alat, Media dan Teknik Lakaran Idea

82 82 82 83

OUM

2.3.3 7.2 Aplikasi Alat.3 8.5 Aplikasi Alat.3 Teknik 9.1.ISI KANDUNGAN HBAE2203 7.3.1 7.3 7.2 7.2.4.2. Media dan Teknik Lakaran Idea Pemilihan Alat dan Bahan Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Persembahan Hasil Kerja Ekspresif Diri Apresiasi 91 91 91 91 98 98 98 98 99 99 99 99 100 100 100 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 TOPIK 9: TOPENG 9.4 7. Media dan Teknik Jenis-jenis Boneka Aplikasi Alat.1 8.1 Definisi 8.1.2.1 8.2 8.1 Fungsi Topeng 9.2 8. Media dan Teknik Lakaran Idea Pemilihan Alat dan Bahan 101 101 101 102 102 104 104 104 OUM .2 Pemilihan Alat dan Bahan Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Persembahan Hasil Kerja atau Proses Penghasilan Model Persembahan Hasil Kerja Ekspresif Diri Apresiasi 83 83 84 89 89 89 89 90 90 90 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 TOPIK 8: BONEKA 8.2 Alat dan Media 9.2.1 8.3.2 9.4.1 Definisi 9.1.3 8.4 8.1 9.4.

5 Proses Membentuk Diorama 10.4 9.1.3 Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasikan Alat.3.3 9.1 Alatan 10.1.2 10.4 Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Diorama 10.2 Alatan Membuat Diorama 10.2. Bahan dan Teknik Apresiasi Diorama 113 115 115 117 117 119 123 125 125 127 128 129 129 130 130 131 156 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 Jawapan Latihan Rujukan OUM .2 10.1.1 9.2 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 TOPIK 10: DIORAMA 10.3.1 10.2.1.2.4 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Proses dan Teknik Membuat Topeng Menggunakan Papier Mashe Persembahan Hasil Kerja Ekspresif Diri Apresiasi 104 105 110 110 111 111 111 112 112 9.1.HBAE2203 ISI KANDUNGAN 9.2.3 Bahan Menghasilkan Diorama 10.1 Alat dan Media 10.2.

bidang ketiga dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. anda perlu memahami kandungan kursus dan bagaimana ia dijalankan serta keperluan-keperluannya. di semua institusi pengajian tinggi. Jadual 1: Anggaran Peruntukan Masa bagi Kursus Aktiviti Membaca modul dan menyiapkan latihan Menghadiri tutorial pada kadar 1 jam per sesi Capaian dalam laman web Menyiapkan satu (1) tugasan Ulang kaji Jumlah Jam 70 10 6 24 10 120 OBJEKTIF KURSUS Setelah mengikuti kursus ini. OUM . KEPADA SIAPA KURSUS INI DITUJUKAN? Kursus ini ialah kursus wajib Lembaga Akreditasi Negara (LAN) ke atas semua pelajar Sarjana Muda Pengajaran (sekolah rendah) dengan kepujian. PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN Berdasarkan piawaian OUM yang memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Anggaran penggunaan masa adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1. menjelaskan pengetahuan asas dalam pengenalan membentuk dan membuat binaan. i 2. mengkategori kandungan bidang membentuk dan membuat binaan dan menentukan topik-topik yang sesuai untuk tujuan merancang pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. Kursus ini bernilai 3 jam kredit yang akan meliputi 15 minggu. Untuk itu anda perlu membaca panduan ini dengan teliti dari mula hingga akhir. maka kursus ini memerlukan peruntukan masa selama 120 jam pembelajaran. Sebelum mengikuti kursus ini.HBAE2203 PANDUAN KURSUS PENGENALAN Kursus Membentuk dan Membuat Binaan adalah kursus Open University Malaysia (OUM) yang diuruskan oleh Fakulti Pendidikan dan Bahasa. pelajar akan dapat: 1.

3. Penemuan dari dapatan baru mungkin akan menjadikan anda akan bertambah yakin dan seronok kerana bidang ini agak berbeza dengan bidang menggambar dan membuat rekaan dan corak. 7. asemblaj. 5. 9.Kemasan - PERSEMBAHAN HASIL PENILAIAN . Bakal guru permulaan diharapkan menggunakan bakat seoptimum yang mungkin untuk mengimaginasi. mengaplikasikan aktiviti membentuk dan membuat binaan sebagai persiapan sebagai guru permulaan Pendidikan Seni Visual sekolah rendah.TOKOH-TOKOH . Ia menekankan kepada proses mengenal. menginovasi dan mereka cipta bidang ini. 2.PANDUAN KURSUS HBAE2203 3.Apresiasi ii OUM .PENDAPAT OLEH PENGKARYA LAIN JENIS KARYA APLIKASI ALAT. origami. menginkuiri. mengekspresi. ARCA ORIGAMI ASEMBLAJ STABAIL MOBAIL MODEL BONEKA TOPENG DIORAMA Pemilihan bahan Pemilihan alat Lakaran ide Pemilihan teknik Peringkat penghasilan . Apapun. SINOPSIS KURSUS Mata pelajaran ini meliputi pengetahuan asas dalam bidang membentuk dan membuat binaan Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. stabil. 6. menghasilkan karya seni dalam bidang membentuk dan membuat binaan. berkreativiti. apabila pelajar telah melaluinya pelajar akan dapat menilai keseronokan mempelajari dan menceburkan diri dalam bidang membentuk dan membuat binaan. 8.Ekspresi diri . menyelidik dan membuat hasil seni dalam tersebut. 4.MEDIA DAN TEKNIK 1.Kemahiran aplikasi alat & bahan . PETA MINDA MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN PENGENALAN JENISJENIS AKTIVITI . Pelajar didedahkan mengenai arca. 4.

pengenalan alatan yang berkaitan dengan pembuatan arca diperkenal. Bagi penguasaan ilmu yang lebih mendalam. stabil. Stabil menggunakan bahan yang bersifat konkrit dan tahan lama. Ia juga memperlihatkan kepada perbandingan jenis arca dan aplikasi setiap arca. Sesuai dengan peragaannya yang terletak di bahagian luar dan terdedah. Dalam topik ini model diperkenalkan untuk menjurus kepada pengetahuan dan maklumat dalam persediaan untuk mengajar dalam Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. bahan dan alatan yang digunakan untuk menghasil seterusnya teknik membuat mobail berkenaan. pengelasan arca dari jenis dan cara binaan termasuk teknik penghasilan. persediaan ini perlu diteliti untuk menghasilkan model yang bersesuaian dalam menampilkan pengajaran yang mantap dan berkesan. Ia diperkenalkan melalui pemahaman asas dalam pengenalan bentuk-bentuk objek tiga dimensi yang dikaitkan dengan ruang. Pengenalan awalan mobail ini menjurus kepada pensejarahannya. Mengenal dan seterusnya mempelajari mobail adalah perlu dikuasai oleh bakal guru Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. Topik ini memperihalkan mengenai stabil. Di dalamnya pula dimasukkan teknik-teknik dan kaedah-kaedah penghasilan seterusnya disepadukan dengan pelbagai strategi pembelajaran seperti yang telah diterangkan. Ia tidak semata-mata dibuat sewenang-wenangnya tetapi juga dirancang bagi tempoh pengajaran dan pembelajaran dalam rancangan pelajaran harian. boneka. Ia boleh diaplikasi bukan sahaja menggunakan kertas tetapi di peringkat yang lebih meluas. membentuk komposisi gubahan yang menarik dan bermakna. Setiap satu mobail yang diterangkan ditunjukkan bagaimana proses penghasilan ini dapat dilaksanakan dengan berkesan sehingga terhasil hingga ke peringkat gunaan. Topik 2 : Topik 3 : Topik 4 : Topik 5 : Topik 6 : Topik 7 : OUM iii . asemblej. mobail. topeng dan origami. Ia merupakan gabungan objek menggunakan lebih daripada satu bahan.HBAE2203 PANDUAN KURSUS PERISIAN Topik 1 : Topik ini memberi penekanan konsep asas membentuk dan membuat binaan. Topik ini menyentuh mengenai pengenalan arca. Sebagai bakal guru. Objek tiga dimensi dalam konteks membentuk dan membuat binaan KBSR terdiri daripada arca. Tokoh-tokoh arca asemblaj cuba menampilkan bagaimana pelbagai bahan buangan boleh membentuk satu kesatuan gubahan yang menarik dan mempunyai konotasi yang berbagai. model. Origami adalah satu-satunya binaan yang terhasil daripada kerja membentuk menggunakan kertas. stabil menggunakan bahan pejal yang lasak dan tahan lama. origami di komersial kerana perniagaan hotel dan katering memperagakan origami menggunakan kain sebahagian ciri yang penting. diorama. Sifat stabil bersifat mantap dan mempunyai isi padu yang mencukupi untuk menampung sesuatu binaan. Asemblaj juga merupakan karya seni tiga dimensi.

Penampilan imej bertema ini perlu diurus dengan rapi dan teliti agar mesej dan gambaran sebenar dapat menjelmakan. Ia mewakili satu tema atau persoalan yang berkaitan dengan sesuatu pelajaran. Setelah anda menguasai kemahiran menghasil dan membentuk karya seperti yang dinyatakan di atas. Topik ini mengajak anda untuk membuat topeng melalui pelbagai teknik dan kaedah yang disarankan. alat dan bahan yang berkaitan serta bagaimana ia diimplementasikan dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Pencapaian kepujian dalam peperiksaan peringkat SPM amat membantu untuk mengikuti kursus ini kerana anda akan meneruskan kajian anda hingga empat semester. peluang untuk mentadbir sesuatu tema dibuat dalam kerja diorama. Di dalamnya dimasukkan falsafah. Segala spesies. misalnya kehidupan di taman laut. BAHAN BACAAN Buku teks rujukan bagi kursus ini seperti mana yang dicadangkan dan dinyatakan dalam unit teks. Topik 9 : Topik 10 : PENGETAHUAN ASAS Pengetahuan asas perlu di peringkat Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM) atau yang setara dengannya. iv OUM . suasana dan habitat yang berkaitan ditampilkan dengan meneliti kepelbagaian jenis bahan supaya tema yang diharapkan benarbenar menyerlah dan kelihatan hidup. Penghayatan dan pemahaman ini dilakukan dengan pelbagai pendekatan sehingga akhirnya kita merasakan bahawa topeng mesti dibuat dengan penuh hati-hati.PANDUAN KURSUS HBAE2203 Topik 8 : Boneka merupakan karya yang tergolong di dalam penghasilan karya seni dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Topeng dalam konteks yang lebih meluas mungkin digunakan bersama dengan permainan tarian kuda kepang. tarian singa dan lawak jenaka. Ia juga menjurus kepada kaedah penghayatan dalam berkarya seni dengan betul dan bersifat naratif.

3. 2. 4. 5. iaitu penilaian berterusan dan penilaian akhir. OUM v . anda hendaklah lulus dalam peperiksaan akhir.HBAE2203 PANDUAN KURSUS KAEDAH PENILAIAN Penilaian bagi kursus ini melibatkan dua komponen. Ujian 1 Ujian 2 Penglibatan dalam perbincangan Tugasan (1) Peperiksaan akhir Jumlah 10% 15% 5% 20% 50% 100 % Peringatan: Untuk lulus kursus ini. Pecahannya seperti berikut: Penilaian berterusan 1.

keras. 4. Hasilan yang wujud daripada membentuk dan membuat binaan ini dikenali sebagai objek maujud. memilih dan menerang proses membuat satu aktiviti daripada bidang membentuk dan membuat binaan. dan menghasilkan sebuah karya tiga dimensi dalam konteks membentuk dan membuat binaan daripada sembilan jenis yang dipelajari. Justeru itu ia mempunyai ciri-ciri binaan seperti bentuk. 3. iaitu objek nyata dan boleh dipegang. 2.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 PENGENALAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tahukah anda bahawa hasilan seni berupa dua dimensi dan tiga dimensi? Apakah objek dua dimensi dan objek seni tiga dimensi? Topik ini menyentuh bidang yang ketiga dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah KBSR. Ia menekankan kepada pemahaman dan penguasaan objek-objek seni tiga dimensi. OUM 1 . menjelaskan bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah. Di dalam menghasil objek yang bersifat tiga dimensi ini. besar. lembut dan lain-lain. distruktur dan akhirnya proses pembinaan objek tersebut. licin. Proses membentuk dan membuat binaan melalui proses imaginasi oleh pelukis dan seterusnya diterjemah dalam bentuk lukisan. jalinan. menjana dan membuat penerokaan idea daripada salah satu aktiviti membentuk dan membuat binaan. mengklasifikasi sembilan jenis aktiviti bidang membentuk dan membuat binaan seperti yang dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah. kecil. atas dan bawah. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar akan dapat: 1. berisipadu. kiri. penstrukturan reka bentuknya perlu dirancang dan perhalusi agar hasilannya nanti menepati spesifikasi yang dikehendaki. kanan. 5. mempunyai pandangan sisi. Objek tiga dimensi bersifat konkrit. kesat.

1 BENTUK TIGA DIMENSI DAN RUANG Bentuk tiga dimensi merupakan objek yang bersifat konkrit. Bentuk ini mempunyai makna yang tersendiri dan hanya diketahui maknanya oleh orang yang mengetahui mengenai kajian perlambangan dan simbol. kanan. Bentuk ilusi dapat digambarkan melalui penggunaan unsur seni seperti garisan. Bentuk semula jadi dan buatan manusia boleh disentuh. atas dan bawah.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 SKOP KAJIAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN KBSR Peta Minda Rajah 1.1: Jenis objek yang dicadangkan dalam aktiviti Pendidikan Seni Visual KBSR Mengapakah objek konkrit dikategorikan di dalam bentuk tiga dimensi? Apakah rumus yang anda boleh dapati daripada objek-objek tiga dimensi ini? 1. Ia berupa objek semula jadi. Satu lagi jenis bentuk yang mungkin jarang diperkatakan ialah bentuk ikon (icon). Bidang perlambangan dan simbol (iconography) pada mulanya dikaitkan dengan agama Kristian dan lambang-lambang dalam patung Mesir purba tetapi kontemporari ini ia telah disimbolkan dalam arca moden. Dalam sebutan lain. objek buatan manusia atau bentuk ilusi. 2 OUM . warna dan ruang. Berbeza dengan bentuk ilusi yang hanya boleh lihat dan tidak dapat dirasa kerana berbentuk dua dimensi yang mungkin berupa lukisan atau ilustrasi. jalinan. ton. dilihat dan dirasa. berisipadu. bentuk ilusi disebut bentuk maya. mempunyai pandangan sisi. kiri.

Ruang nyata ialah ruang yang terdapat pada bentuk-bentuk konkrit seperti arca. Dari segi perspektifnya ia boleh ditunjukkan dengan objek di hadapan lebih besar dan semakin kecil apabila ia terletak semakin jauh. barangan domestik. Ruang yang sedemikian berkaitan dengan bentuk yang diperagakan untuk membentuk satu kesatuan imej. Ruang tampak ialah ruang OUM 3 .2: Arca ikon bulu tangkis karya Claes Oldenburg dan Coosje van Bruggen di hadapan Muzium Nelson-Arkins. bandar raya Kansas Peta Minda JENIS OBJEK TIGA DIMENSI OBJEK ALAM/ SEMULAJADI ILUSI/ MAYA -2 D OBJEK BUATAN MANUSIA OBJEK REAL OBJEK MAUJUD OBJEK IKON/ KONSEPTUAL Rajah 1.3: Jenis objek tiga dimensi dalam kajian membentuk dan membuat binaan Ruang pula merupakan kawasan antara objek dengan objek yang lain. Ruang mungkin terdiri jenis nyata dan jenis tampak. Ruang juga boleh digambarkan melalui penggunaan warna yang terang bagi objek yang dekat dan kelihatan semakin kabur pada objek yang terletak semakin jauh. objek buatan manusia dan objek alam. seni bina.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Rajah 1.

cetakan. montaj.4: Ruang terbentuk dari ton warna arca ruang Rajah 1. catan.1 Mengapakah ruang menjadi kriteria yang sangat penting dalam peragaan arca? Rajah 1. kolaj dan sebagainya.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 ilusi yang wujud dalam seni tampak seperti lukisan.5: Arca dan ruang saling lengkap melengkapi 4 OUM . Latihan 1.

almari dan berbagai lagi yang banyak menguasai bentuk geometri.6: Ruang. piramid.2 BENDA-BENDA ALAM DAN BUATAN MANUSIA Benda-benda alam adalah hasil ciptaan Tuhan. kereta. hidupan laut. kerusi. tumbuhtumbuhan.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TL = Titik lenyap Rajah 1.7: Objek-objek alam dan buatan manusia mempunyai bentuk tiga dimensi dan bersifat konkrit 1. Ia terdiri daripada manusia. Berbeza dengan benda-benda buatan manusia seperti meja. Bentuk-bentuk geometri yang sering dijadikan asas untuk mereka bentuk terdiri bentuk kubus.3. manusia ada juga mereka bentuk benda yang bersifat organik untuk menampilkan ciri-ciri yang menarik kerana manusia sering kali merujuk benda-benda alam sebagai hasilannya. objek dan perspektif 1. televisyen. kestabilan dan kekukuhan dari segi reka bentuknya. Bentuk organik tidak mempunyai sifat yang semukur dan tidak simetri. Secara mudahnya mengapa manusia banyak menggunakan bentuk geometri yang simetri adalah untuk imbangan. rumah. Dalam hal yang lain. Rajah 1. bunga-bungaan dan berbagai lagi yang sebahagian besarnya berbentuk organik. silinder. Tindakan ini menyamai dengan apa yang diperkatakan oleh Herbert Read (1958) mengenai kreativiti. binatang.3 1. kuboid dan sfera. anda adalah seorang yang kreatif. buah-buahan. kon.1 TUJUAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tingkatkan Daya Kreativiti Jika anda seorang yang sering membayangkan suatu penemuan ke arah mewujudkan apa yang setakat ini belum dihasil atau sesuatu yang memberi makna kepada anda. Definisi ini sebenarnya tidak begitu berbeza OUM 5 .

Ia dapat dilakukan melalui keinginan dan naluri ingin bertindak. Lawatan ke zoo. Menurut Viktor Lowenfeld lagi. Beri peluang untuk mengeksploitasi lebih banyak media dan alat untuk memperkaya maklumat dan pengetahuan. bahan dan alat yang digunakan. kreativiti berlaku mengikut tahap-tahap tertentu antaranya. 2. kejadian dan peristiwa terhadap kemanusiaan sama ada suka atau duka. 3. Rangsangkan pemikiran kanak-kanak dengan merujuk buku-buku bergambar. kreativiti itu adalah suatu naluri semula jadi sejak lahir yang digunakan untuk menyelesaikan atau membuat pernyataan tentang masalah kehidupan.8: Tahap perkembangan kreativiti menurut Viktor Lowenfeld Bagaimana untuk Meningkatkan Kreativiti Kanak-kanak? 1. Bagi Viktor Lowenfeld.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 dengan pendapat June King Mc Fee yang mengatakan bahawa kreativiti itu adalah keupayaan mencipta perlambangan dan idea baru dengan menyusun dan mengolah semula perlambangan yang sedia ada. menonton filem. Beri perhatian ketika berkarya. 4. muzium. KEPEKAAN KETEKALAN ORGANISASI MAKNA BARU FLEKSIBILITI KREATIVITI KEASLIAN KEUPAYAAN SINTESIS KETERBUKAAN KEUPAYAAN MENGANALISA Rajah 1. perpustakaan dan kraf tangan. menayang slaid dan gambar foto. Bimbing dan berikan perhatian cara berkarya yang baik dan berketerampilan. 6 OUM . Carl Rogers pula mengatakan bahawa kreativiti itu wujud melalui tindakan sesuatu yang berkaitan dengan ciri keunikan seseorang. bercerita.

TOPIK 1

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

5.Jangan kritik keterlaluan terhadap karya mereka. Nyatakan bahawa kesilapan bukan kegagalan tetapi sebagai cabaran untuk peningkatan.

6. Berikan ganjaran atau insentif. Hasil karya yang baik dipamer di ruang lobi atau tempat-tempat strategik.

7. Adakan pertandingan mereka bentuk tiga dimensi di kalangan pelajar.

1.3.2

Membuat Penerokaan dan Eksperimen Bahan

Membuat penerokaan dan eksperimen bahan dilakukan untuk memastikan bahan yang akan dibuat bersesuaian dengan jenis binaan dan ketahanannya. Sering kali dalam proses ini kita akan mengesan kerangka objek binaan di samping memilih bahan yang memperkukuh binaan tersebut. Apabila kita membuat model kucing, dawai halus digunakan untuk membina kerangka bentuk manakala paper mashe diaplikasi untuk membentuk sifat fizikal kucing itu. Bahan tambahan lain yang berupa guli digunakan untuk mata kucing, tali tangsi untuk misai dan berus sabut untuk ekor kucing. Proses membuat dan membina model kucing ini perlu dilakukan mengikut tertib dan pemeringkatan kerja yang teliti. Apapun yang akan dihasilkan dalam bidang membentuk dan membuat binaan perkaraperkara berikut akan menjadi tema atau hal subjek yang penting. (a) Alam Semula Jadi dan Objek Persekitaran Objek-objek ciptaan Tuhan seperti flora dan fauna menjadi sumber utama dalam menghasilkan karya. Selain itu, objek domestik seperti cawan, piring, pinggan senduk, pisau, meja dan sebagainya juga dijadikan rujukan dalam berkarya. Kesemua objek yang menjadi tema atau hal subjek ini dikaji dari segi dinamik fom, kualiti objek, ciri-ciri organik, keunikan, integrasi alam dan kehidupan di samping mengambil kira garisan, ruang, warna, jalinan, rupa dan bentuk.

Latihan 1.2
Mengkritik secara keterlaluan sering kali akan mematahkan semangat pelajar untuk terus berkarya. Bagaimanakah perkara ini boleh diatasi agar pengajaran dan pembelajaran dalam membentuk dan membuat binaan tidak bermasalah?

OUM

7

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

TOPIK 1

(b)

Perasaan Dalaman, Khayalan dan Imaginasi Si Pelukis Pengalaman hidup banyak memberi kesan dan pengaruh terhadap minda pelukis yang akhirnya menzahirkan ilham atau idea untuk mencipta. Perasaan takut, misteri, sedih dan sebagainya menjadi sumber inspirasi karya si pelajar atau pelukis. Menurut Sigmund Frued dan Paul Jean Satre, teori-teori imaginasi berupaya mencipta sesuatu objek atau karya melangkaui batas fizikal dan cabaran status-quo pelukis. Imaginasi ini akan memandu arah si pelajar atau si pelukis ke arah yang lebih kreatif dan melampaui batas-batas kebiasaan dalam berkarya. Menurut Frued lagi, perasaan dalaman inilah yang menjadi motivasi atau penggerak minda dalam berkarya.

Rajah 1.9: Ekspresi dari deria dalaman dan khayalan pelukis

(c)

Aliran dan Tema Sejagat Tema menjelaskan konsep dalam agenda kehidupan manusia. Ia menunjukkan kekerapan manusia mengambil hal benda yang sering diperkatakan. Contohnya; membuat wau lazimnya dikaitkan dengan unsur kosmos seperti bulan, matahari bintang dan sebagainya. Dari idea yang berbagai, keunikan ciptaan berlaku dan akhirnya mewujudkan kepelbagaian rupa bentuk dan jenis produk. Dalam konteks yang lebih besar, jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan dan mengujudkan satu kekaguman. Wujudnya “Nonobjective art”, ‘Minimal art” misalnya adalah suatu aspek pengkaryaan yang berani, mencabar dan sanggup menerima rintangan. Keperluan dan Pengalaman Hidup Harian Ciptaan cawan, sudu, senduk, periuk dan alat-alat domestik yang lain merupakan asas ciptaan dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Pada bidang yang lebih besar, manusia mencipta dan membuat kipas, basikal, kereta, kereta api malah jambatan dan objek-objek gunaan lain yang mewatakkan keperluan asas sebuah masyarakat dan negara. Idea datang dari soal desakan untuk mengguna di samping mengatasi sebarang kesulitan mengharungi kehidupan. Lalu diciptanya bentukbentuk konkrit yang dapat memanfaatkan manusia si pencipta itu sendiri. Semakin aktif dan proaktif seseorang manusia itu mencipta objek tiga dimensi, semakin tinggi kualiti ciptaan dan lebih tinggi nilai estetikanya.

(d)

8

OUM

TOPIK 1

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

Latihan 1.3
Tema dalam menghasilkan karya sering kali berkaitan dengan alam semula jadi dan kosmos. Mengapa?

Bagaimana Perkembangan dan Penghalusan Idea dalam Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Berlaku? (a) Pemerhatian dan Kajian Visual Pemerhatian dan kajian visual dapat dilakukan dari kesedaran dan kualiti tampak yang tinggi. Ia dilakukan melalui kajian yang terperinci mengenai alam dan fenomenanya. Menurut Frank Barron dan Irvin Child, artis mempunyai keupayaan tinggi untuk melihat, memerhati, mentafsir, mengurus maklumat visual berbanding bukan artis. Norman Meier (1930) pula mengatakan bahawa artis boleh menyelesaikan pelbagai kemahiran-kemahiran seni. Begitu juga mengikut J.P. Guilford, artis dapat menyesuaikan diri dan menggunakan media biasa berbanding dengan tukang dan pereka bentuk. Perubahan Cara Bekerja Pelukis tidak hanya menggunakan satu teknik dan kaedah. Jika selama ini artis menggunakan satu kaedah sahaja, dia seharusnya mengubah kepada kaedah lain untuk mendapatkan keunikan penghasilan. Membuat percubaan yang tidak putusputus akan mencernakan lebih banyak idea dan akhirnya dapat menjana dapatan yang lebih unik dan berketerampilan. Penerokaan Simbol dan Makna Pelukis akan mencari dan mengkaji ilham-ilham baru. Penerokaan yang tidak hentihenti akan menemukan dapatan yang lebih kreatif dan bermakna. Amalan membuat penyelesaian masalah, membuat inkuiri penemuan akan lebih memaknakan lagi hasil penerokaan kajian.

(b)

(c)

Membuat Penerokaan dan Eksperimentasi Bahan Selain daripada alat dan media yang telah dinyatakan dalam bahagian di atas, beberapa pertimbangan lain perlu dan penting untuk aktiviti membentuk dan membuat binaan, antaranya: 1. 2. 3. 4. Bahan terbuang yang diguna pakai semula. Benda-benda daripada alam sekitar seperti buluh, tanah liat, buah kelapa, pinang, kulit siput dan sebagainya. Benda-benda buatan manusia seperti manik, kayu larik, kotak-kotak, tisu, gam dan sebagainya Bahan-bahan terbuang daripada buatan manusia seperti kaki kerusi yang patah, papan yang telah terendam dan banyak lagi benda-benda lain.

Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada pelajar membuat rujukan kepada objek sebenar. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti ada fungsi dan makna. Bagaimanakah cara ini dapat dilakukan?

OUM

9

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

TOPIK 1

1. 2. 3. 4. 5.

Memerhati, mengenali dan memahami bentuk dan ruang objek. Memerhati dan menyentuh bentuk benda alam dan benda buatan manusia. Memerhati dan menyatakan perbezaan dan persamaan sifat bahan melalui deria pendengaran. Memerhati pelbagai jenis bentuk barangan buatan manusia untuk kegunaan harian, permainan dan peragaan. Memerhati dan memahami bahawa sesuatu objek itu memenuhi ruang sebenar.

Rajah 1.10: Model lembu,bekas pensil dan model kucing dibina dan dibentuk menggunakan paper mashe

1.3.3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kesesuaian Bentuk dan Binaan sebagai Hasil Rekaan Tiga Dimensi
Mengenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat dalam sesuatu binaan. Mengetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan bagi menghasilkan objek. Mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu ciptaan. Menggunakan alat dan media sebagai pengolahan reka bentuk. Menghasilkan jenis-jenis bentuk bergerak dan bentuk yang mempunyai ilusi pergerakan. Menghasilkan dan melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan. Membandingkan hasil bentuk rekaan dengan objek sebenar. Memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan. Berbincang dan menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat, olehan bahan, unsur-unsur seni, fungsi dan kemasan. Menentukan cara dan memperagakan bentuk rekaan yang paling sesuai dan menyatakan kesannya. Menceritakan pengalaman baru yang diperoleh daripada proses menghasil bentuk rekaan. Mempamer dan mempersembahkan bentuk rekaan dan bahan mengikut fungsi.

10

OUM

kukuh dan selamat. Pilih teknik membuat yang sesuai. 8. cat alas. Pilih keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun. kaedah tampalan mungkin dianggap paling dominan dan sesuai.4. kertas pasir sering kali diaplikasikan untuk mendapatkan tekstur yang licin dan menarik. minyak kayu. Untuk arca yang menggunakan tapak. Jika arca yang dihasilkan.1 KEPENTINGAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Mengembangkan Persepsi Pelajar tentang Seni Tiga Dimensi Kejelasan dan kefahaman dalam persepsi pelajar tentang seni tiga dimensi akan memberikan suatu kefahaman dan kejelasan untuk terus belajar dan berkarya. Kesesuaian topik. warna. 2. Kemahiran Mengaplikasikan Alat. 6. perada. tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan. Kaedah mengguna alat perlu betul dan tertib. Asli. imbangan dan kesatuan yang menarik. unik dan berketerampilan dari segi dapatan. kontra. 4. 5. pastikan ia kuat. 3. pilihan saiz pahat. 4. manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. 5. selamat dan kukuh. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik. membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik dan strategik. Pelajar akan mengenal dan mengesan ciri-ciri objek tiga dimensi antaranya: 1. Bagi kerja-kerja menghalus ke atas objek arca.4 1. Mempunyai imbangan yang menarik sama ada simetri tulen atau tidak tulen. 7. 2. Segala lakaran ini mengambil kira dari segi kesesuaian objek. Bahan binaan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan. Lakukan pemeringkatan penghasilan topeng ini dengan teliti dan teratur. tentukan tapak yang kukuh dan selamat. varnis. OUM 11 . Secara yang paling asas ia berkaitan dengan: 1. Untuk tujuan peragaan yang mantap. Menguasai prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. pastikan ia kuat.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada beberapa kriteria penghasilan. Syelek. 3. Bagi penggunaan pahat dalam konteks menghasil arca luakan berasaskan kayu perlu diawasi dari cara memegang. Sesuatu perkembangan (progress) kerja dikawal selia mengikut keperluan bahan dan alat yang menjadikan urutan kerja berjalan lancar dan terancang. Bagi teknik topeng misalnya. labuci. Membuat “tumbnail-print” sebagai tindakan mengawal dan mengawas urusan membuat. emulsi. arah pergerakan mata pahat di samping kekuatan dan kadaran pukulan berbantukan tukul kayu. cat kilat. 6. pergerakan. 7.

4.11: Contoh bentuk geometri KUBUS SFERA BENTUK GEOMETRI KUBOID KON PIRAMID SELINDER Rajah 1. gunung-ganang dan berbagai lagi. Ia mungkin berupa sotong. burung. berkeluk-keluk. bola. kun dan lain-lain lagi.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 1. lurus. Bentuk organik mempunyai sifat yang tidak menentu. bergerigis. Manakala bentuk geometri mempunyai sisian yang tetap. buah-buahan. pokok. kotak. Rajah 1. keras dan padu. binatang. Ia mungkin berupa bangunan. lembik dan berbagai lagi. Bentuk-bentuk asas yang diterangkan tadi menjadi idea pengarca yang kemudiannya diolah dan dibina dengan menggunakan teknik yang dirancang oleh si pelukis atau pengarca. piramid.2 Mengenali Pelbagai Bentuk Asas Secara mudahnya bentuk asas terdiri daripada bentuk organik dan bentuk geometri.12: Bentuk-bentuk asas geometri 12 OUM . berjurai.

Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri kekuatan reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan topik binaan. Menstruktur objek tiga dimensi dalam konteks membentuk dan membuat binaan tidak boleh diambil remeh.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MANUSIA DEDAUNAN BENTUK ORGANIK BUNGABUNGAAN BUAHBUAHAN TUMBUHTUMBUHAN BINATANG HIDUPAN LAUT Rajah 1.4 Topeng adalah satu daripada kegiatan membentuk dan membuat binaan. buat perbandingan ciri-ciri kedua-dua bentuk tersebut. mesin perata dan mesin penyembur cat mungkin diperlukan untuk menghasilkan dapatan yang baik dan bermakna. Alatan-alatan yang berupa mesin berkuasa elektrik seperti pengisar kertas untuk membuat paper mashe.13: Bentuk-bentuk organik Latihan 1. Seterusnya. RUMUSAN Membentuk dan membuat binaan merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan jisim atau isi padu objek. Dengan menggunakan pengurusan grafik. pilihan OUM 13 .5 Bentuk organik dan bentuk geometri menjadi asas utama dalam membentuk dan membuat binaan. Ia mesti diolah dengan sebegitu teliti dan rapi kerana kekuatan struktur akan mempengaruhi terhadap keteguhan dan ketepatan hasil dapatan. Terangkan proses penghasilan membuat topeng hingga ke peringkat kemasan. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. mesin untuk menggaul paper mashe. Latihan 1. reka bentuk dari setiap posisi dan lokasi serta fungsinya.

apabila penampilannya berlaku dalam situasi yang relevan. Kepingan plastik yang lut sinar.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 lokasi yang relevan dengan objek seni perlu dipertimbangkan. karya akan kelihatan cantik dan menarik. stabil statik dan perlukan tapak yang mantap. boleh bergerak. Mobail perlu digantung. UJIAN 1 Arca ikonografi merupakan salah satu daripada bindang membentuk dan membuat binaan. Akhirnya. Lakaran kecil sebagai penjanaan idea. Topeng selungkup/dimasukkan terus di kepala. Arca yang digantung. Nyata dan huraikan mengapa paier mashe menjadi pilihan utama guru dan murid di dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan? 14 OUM . GLOSARI Asemblaj Paper Mashe Mobail Perspek Origami Topeng Serkup Tumbnail-print – – – – – – – Gabungan pelbagai objek. Apakah yang dimaksudkan arca ikonografi? Beri beberapa contoh arca ikonografi yang terdapat di Malaysia? UJIAN 2 Papier mashe merupakan bahan yang dominan di dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan. Serbuk kertas (selalunya kertas surat khabar). Seni lipatan kertas. diorama dikotakkan pada cermin atau perspek yang lutsinar dan origami perlukan penampilan ruang hias yang bertutup seperti almari cermin.

OUM 15 . OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar akan dapat: 1. arca tidak berkonsepkan figura seratus peratus. Sejarah arca bermula dari penemuan patung kecil “Cycladic” di sebuah pulau di Laut Aegean lebih kurang 4. dan menghasilkan satu arca mini daripada sembilan jenis arca yang dipelajari. Pengarca Malaysia terdiri daripada Anthony Lau. Menjelang abad kedua puluh. Pada tahun 1501 – 1504 Michelangelo membuat arca manusia bertopik “David” menggunakan marmar. Arcawan British bernama Henry Moore dan Alberto Giacometti telah menukarkan konsep figura yang dipiuhkan atau distailisasikan untuk lebih membawa makna dalaman. Adalah dipercayai bahawa arca figura yang banyak ditemui di serata dunia ada kaitan yang amat rapat dengan sistem kepercayaan pada masa itu. Latiff Mohidin. Perkembangan seni arca di Malaysia asalnya berkaitan dengan magis yang digunakan oleh kaum asli bagi tujuan keagamaan dan perubatan.TOPIK 2 ARCA TOPIK 2 ARCA Arca berasal daripada perkataan Yunani tua “sculpere” yang bermaksud mengukir. Patung-patung yang dihasilkan oleh Kaum Jah Hut dan Mah Meri mempunyai ciri-ciri seperti yang diterangkan tadi. memahami bahawa arca dihasilkan melalui pelbagai teknik dan kaedah. menebuk. Syed Ahmad Jamal dan Lim Kian Seng. 4. arcawan banyak berkarya bertemakan figura manusia kerana faktor kemanusiaan paling mudah dijadikan sebagai sindiran dan teladan. memotong. melarik dan sebagainya (Gaunt 1966: 1). mengenal pengarca luar negeri dan pengarca Malaysia. Gambaran ini menunjukkan sindiran masyarakat pada masa itu. mengetahui arca sebagai objek tiga dimensi yang mementingkan jisim dan ruang. 3. Arca “Laocoon” (50 Sebelum Masihi) menunjukkan satu situasi dramatik: tiga lelaki dibelit ular. 2. Ia telah mengalami perubahan dan akhirnya berubah kepada konsep abstrak.500 tahun yang lalu. Pada masa Renaison. Perkembangan arca yang bersifat konseptual dan distailisasikan bermula sekitar tahun 1960-an daripada pengarca yang mendapat pendidikan Barat.

1: Arca pentingkan bentuk dan ruang Aktiviti 2.ARCA TOPIK 2 Rajah 2.1 Mengapakah arca kurang mendapat perhatian dari segi pengkaryaan dan penggunaan? Bagaimanakah situasi ini boleh diubah dan seterusnya arca menjadi pilihan utama di dalam hiasan dan pengkaryaan? ARCA TAMBAHAN LAND ASEMBLAJ INSTALASI LUAKAN JENIS-JENIS ARCA STABIL TIMBULAN MOBAIL BINAAN Rajah 2.2: Jenis-jenis arca 16 OUM .

Kontemporari ini arca lebih menampilkan bentuk abstrak kerana interpretasinya yang berbagai dan mempunyai konotasi yang luas.3 apakah kategori arca yang boleh dipadankan dengan karya tersebut? Beri huraian anda. Ia ada kaitan dengan kepercayaan dan keagamaan.3: Kategori arca Latihan 2.1 KATEGORI ARCA Arca pada asal-usul pengkaryaan bersifat realis iaitu menampilkan objek patung manusia dan binatang sebagai suatu representasi mesej. KATEGORI ARCA ARCA ESTETIK Bahan peragaan/tatapan Sebagai hiasan dalam/luar bangunan Punyai makna yang mendalam dan pengetahuan yang intelektual ARCA BERFUNGSI Boleh diguna pakai sebagai alat permainan. arca berubah kepada ciri abstrak dan membuka era baru dalam peradaban arca.1 Arca karya Syed Ahmad Jamal yang bertajuk “Pertumbuhan” yang terdapat di Laman Asean Kuala Lumpur merupakan arca stabil yang terkenal. penyembahan dan keagamaan Keperluan domestik - - - Rajah 2. OUM 17 . Berdasarkan Rajah 2. Bagi tujuan untuk menjadikan arca lebih bermakna ia diolah dalam pelbagai gunaan dan akhirnya muncullah arca estetik dan arca berfungsi. Menjelang abad ke dua puluh. tempat permainan kanak dan lanskap Sebagai alat ritual. apabila seni menemui dimensi baru.TOPIK 2 ARCA 2.

marmar dan batu pasir .Sering kali batu digabung dengan logam Rajah 2.Batu keras spt.4: Media penghasilan arca Mula diguna kurun ke 20. Proses oksiasetilena digunakan Rajah 2. zink dan timah Gunakan alatan leburan yang bersuhu tinggi Gunakan acuan untuk membentuk arca LOGAM KAYU . apakah media dan objek lain yang pernah digunakan oleh pengarca? 18 OUM .ARCA TOPIK 2 TANAH LIAT Ada kaitan dengan tembikar (tanah dibakar) Asal kajian sebelum batu digunakan untuk arca MEDIA PENGHASILAN ARCA - GANGSA Gabungan tembaga.6: Arca kayu Latihan 2. .Jenis batu lembut spt.Banyak dipraktikkan oleh masyarakat pribumi Malaysia BATU .2 Berpandukan Rajah 2. batu kapur dan batu sabun. granit. pualam atau alabaster.4 di atas.5: Arca logam dan permata Rajah 2.Media paling tua Melalui proses ukiran dan sapu minyak pada kayu .

4 Mengapakah arca “Bicycle Wheel” karya Marcel Duchamp dikategorikan sebagai arca asemblaj? OUM 19 . Contoh “Still Life With Musical Instruments” oleh Jaques Lipchitz” (891-1973) 2. Perancis. kayu. 3. simen. kertas pasir dan lain-lain. Latihan 2. “spare. tanah liat. sebagainya. Mobail 4. kad bod tali temali. besi. plastik. kertas lumat. batu. ALAT DAN MEDIA DALAM PEMBUATAN ARCA Jenis Bentuk/3D Arca timbul Bahan/Alat Kepingan kayu. kikir pari. Stabail Simen. Besi. logam. kepingan logam. roda dan (1887 – 1968).3 Jika anda seorang pengarca. batu.TOPIK 2 ARCA Latihan 2. penukul. Asemblaj Kayu. papier mashe. dawai. kertas. besi. kepingan logam. Self Destroying Work of Art” oleh Jean Tinguely (1925-1991). “spare-part” kenderaan.2 Bil. alat pengukir. 1942. apakah ciri-ciri persembahan yang menepati penghasilan arca yang baik? 2.“Homage New York: parts” kenderaan. plaster of Paris. 1. logam. bongkah. plastik. pengikis. papan A Self Construction and dan sebagainya.“Bicycle Wheel” oleh bongkah. Marcel Duchamp bahan kutipan. Pahat. “Horizontal Spines” oleh Alexander Calder.

ARCA

TOPIK 2

2.3
Bil. 1.

TEKNIK PENGHASILAN
Jenis Bentuk/ 3D Arca timbul Teknik Penghasilan dan Peralatan yang Berkaitan Bentuk tiga dimensi tersembul keluar dari permukaan dua dimensi yang rata atau dipahat keluar yang akhirnya menonjolkan objek ke permukaan. Ia bolah di buat secara: Acuan Tampalan Asemblaj Binaan

2.

Asemblaj

Bahagian atau komponen yang berlainan yang dicantum dan menjadi satu kesatuan objek dan menjadi satu konsep bermakna. Teknik hasilan; Kimpalan Binaan Cantuman skru/paku Gam

3.

Mobail

Bahagian-bahagian dicantum untuk membentuk satu kesatuan. Digantung untuk menjadikan objek bergerak, berputar atau berombak. Teknik yang digunakan; Kimpalan Gam Skru Ikatan

4.

Stabail

Bahan kutipan dicantumkan untuk membentuk satu kesatuan objek dan dipasang tapak yang stabil. Teknik yang digunakan; Kimpalan Skru Ikatan Acuan Binaan

20

OUM

TOPIK 2

ARCA

2.3.1

Penyediaan Lakaran Idea

Penentuan bentuk arca dan jenis bahan perlu ditentukan lebih awal. Olahan idea perlu berpandukan kepada asas dan prinsip seni reka berdasarkan kepada perkara-perkara berikut; x x x x x Menentukan subjek dan tema Menentukan alat dan media Membuat tumb-nail-print (membuat lakaran-lakaran kecil) Memilih salah satu lakaran yang terbaik Memperinci lakaran

2.3.2

Proses Membentuk Arca

Setelah penyediaan lakaran ide selesai proses berikut merupakan urutan yang perlu dilakukan; x x x x Membuat model kecil/prototaip Membuat kerangka atau struktur Membuat arca yang sebenar Kemasan dan persembahan

2.4
2.4.1

PERSEMBAHAN HASIL KERJA
Ekspresi Diri

Persembahan hasil kerja yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bentuk arca menepati tema dan topik. Bahan binaan arca sesuai dengan tujuan hasilan. Pastikan ia kuat, kukuh dan selamat. Kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik, membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik. Mengaplikasi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak, pergerakan, kontra, warna, imbangan dan kesatuan yang menarik. Asli, unik dan berketerampilan.

OUM

21

ARCA

TOPIK 2

2.4.2

Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik

Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. 2. 3. 4. Kesesuaian topik, tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan. Membuat “tumbnail-print” bertujuan untuk membuat pilihan yang terbaik. Kaedah mengguna alat perlu betul dan mengikut peraturan. Syelek, varnis, minyak kayu, cat alas, cat kilat, emulsi, perada, labuci, manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. Pilih keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun. Untuk tujuan peragaan yang mantap, tentukan tapak yang kukuh dan selamat.

5.

Rajah 2.7: Arca boleh dinterpretasi dengan pelbagai cara dan disiplin

2.4.3 Apresiasi
Apresiasi arca dilakukan berpandukan empat perkara berikut:

4.Kesesuaian secara keseluruhan

1.Tajuk dan tema yang sesuai

3.Pilihan reka bentuk berasaskan warna dan padanan imej

2.Alat dan bahan yang sesuai

Rajah 2.8: Apresiasi arca

22

OUM

TOPIK 2

ARCA

Latihan 2.5
Dalam proses penghasilan arca, terdapat beberapa aspek yang perlu dilakukan mengikut urutan. Huraikan lima aspek tersebut?

RUMUSAN
1. 2. Dari aspek sejarah kewujudan arca dikaitkan dengan ritual. Setelah berlakunya proses pemodenan, arca tidak semata-mata untuk ritual tetapi ia juga digunakan sebagai hiasan dan gunaan. Arca seterusnya berkembang luas kerana penerimaan masyarakat dan penggunaan pelbagai media mengikut pengaruh aliran atau isme. Sebuah arca yang menarik perlu menekankan unsur seni, prinsip rekaan dan struktur rekaan. Penghasilan sebuah arca perlu mengikut urutan proses.

3.

4.

5.

GLOSARI
Abstrak Asemblaj Konotasi Konseptual Magis Mobail Papier Mashe Representasi Stailisasi Tumbnail-print – – – – – – – – – – Umum, kabur, tidak jelas. Gabungan pelbagai objek. Berbagai makna, maksud. Berkaitan konsep. Pemujaan. Arca yang digantung, boleh bergerak. Kertas surat khabar. Penyataan semula. Pengubahsuaian. Lakaran kecil, sketsa kecil sebagai penjanaan idea.

OUM

23

24 OUM . jawab soalan-soalan berikut. media dan cara persembahan. Huraikan lima ciri-ciri yang berkaitan dengan proses lakaran idea. Berdasarkan kategori arca di atas buat perbandingan dari fungsi. Arca 1 Arca 2 UJIAN 2 Lakaran idea adalah salah satu aspek yang penting dalam penghasilan arca.ARCA TOPIK 2 UJIAN 1 Berdasarkan dua gambar di bawah. (a) (b) Kategorikan jenis arca di atas.

dicetak di Amerika Syarikat pada tahun 1928. origami mula dikenali pada tahun 1920 apabila “kertas ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini membentuk lipatan kertas untuk buku-buku di pasaran.TOPIK 3 ORIGAMI TOPIK 3 PENGENALAN ORIGAMI Tahukah anda bahawa sehelai kertas jika dilipat boleh menghasilkan binaan dan bentuk? Seni melipat kertas ini dipanggil origami.D. Murray dan F. Rigney. orang Arab Moor menggunakan origami untuk mengkaji tessallation dan bentuk geometri pada kertas. Di Sepanyol. membanding beza origami yang dihasilkan dari pelbagai alat dan bahan. Ia mungkin bertemakan haiwan. Semua jenis bentuk kertas boleh digunakan untuk tujuan melipat.1 SEJARAH ORIGAMI Merupakan kesenian melipat kertas yang bermula semenjak mula diperkenalkan pada abad pertama di China iaitu Ts’ai Lun. Seni origami berasal dari China kemudiannya diamalkan oleh orang Sepanyol dan orang Jepun.J. tumbuhan. Ia kemudiannya berakar umbi dan diserap menjadi kebudayaan tempatan. 4. mengetahui teknik untuk menghasilkan origami. Daripada orang Arab Moor. haiwan. Origami menjadi satu kebudayaan orang Jepun dalam adat keagamaan Shinto. permainan atau barang permainan. Margaret Campbell mengeluarkan buku “Membuat Permainan Kertas” di London pada tahun 1937. Bentuk haiwan tidak digalakkan oleh kerana Islam melarang pembuatan patung-patung. OUM 25 . 2. pelajar akan dapat. burung dan objek lain. Pada abad keenam. memahami konsep origami dari segi hasilan dan kegunaan. Origami boleh menggunakan kertas putih atau kertas berwarna dan terdapat juga mereka yang mewarnakan bentuk akhir yang terhasil. 1. Pada tahun 1930 ramai ahli silap mata mula menonjolkan penggunaan wang kertas untuk menghasilkan cincin. Seorang rakyat Afrika Selatan. Buku khusus mengenai origami kemudiannya muncul seperti “beria dengan melipat” oleh W. OBJEKTIF Pada akhir topik ini. 3. orang Arab mengetahui cara-cara pembuatan kertas dan juga origami. 3. origami popular di Jepun hingga hari ini dengan penghasilan kertas tempatan iaitu washi.2 ORIGAMI DI BARAT Di Barat. dan menghasilkan origami dari satu kajian bertemakan alam sekitar. cara pembuatan kertas dibawa ke Sepanyol oleh orang-orang Arab dan juga ke Jepun oleh Dokyo. Sejak itu. Kertas yang diperbuat dari hancuran tumbuhan dan kain buruk membolehkan kertas dihasilkan dengan lebih mudah dan banyak. 3.

Unta Rajah 3.1: Jenis-jenis bentuk origami 3. gajah dan burung. serangga dan singa laut daripada dinosaur. Bentuk yang popular terdiri daripada ikan.ORIGAMI TOPIK 3 TUMBUHTUMBUHAN PERHIASAN/ BARANG PERMAINAN JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI HAIWAN PERMAINAN Rajah 3.2: Origami jenis haiwan Burung 26 OUM . rama-rama. serangga dan singa laut. Bentuk lain yang tidak kurang pentingnya terdiri daripada dinosaur.3 (a) JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI Haiwan Sebahagian besar origami dibentuk dari jenis ini.

Contoh bunga yang terkenal terdiri daripada bunga dahlia. bunga dandelion dan bunga tulip. Sampan Kereta dan bangunan Rajah 3.3: Origami permainan Songkok (c) Tumbuh-tumbuhan Origami yang terkenal dari jenis ini terdiri dari bentuk bunga. bangunan dan perabot kecil (miniature). pelengkap meja dan untuk sambutan hari perayaan. Ia sering digunakan untuk menghiasi kad ucapan. Bunga dandelion Bunga dahlia Rajah 3.4: Origami tumbuh-tumbuhan Hiasan pasu (d) Perhiasan Origami jenis perhiasan direka bentuk untuk difungsikan di atas meja. daun dan pokok pain. kereta. OUM 27 .TOPIK 3 ORIGAMI (b) Barang Permainan Bentuk origami jenis ini yang terkenal terdiri daripada sampan.

tisu atau kertas tuala melainkan jika ianya telah ditetapkan. Dari saiz tersebut bentuk kecil atau besar boleh dihasilkan mengikut bentuk yang dikehendaki.ORIGAMI TOPIK 3 Hari Krismas Kotak barang-barang kemas Rajah 3. Elakkan daripada menggunakan kertas yang sukar mendapat lipatan yang tepat seperti surat khabar. Kesemua jenis kertas sesuai untuk melipat tetapi kejayaan melipat ialah menyesuaikan kertas yang betul untuk corak yang sesuai. gam dan straw juga boleh digunakan sebagai bahan sokongan.5: Origami perhiasan Latihan 3. Selain itu origami yang telah siap juga boleh diwarnakan pada peringkat akhir. 28 OUM . kepingan logam. kertas tisu. Selalunya kertas seperti ini berwarna pada satu bahagian sahaja manakala bahagian belakangnya pula berwarna putih. Asas origami ialah kertas putih atau kertas berwarna. 2.4 3. Saiz kertas yang sesuai untuk origami ialah 15 sentimeter.4. plastik. pisau. 3.1 ALAT DAN MEDIA Kertas Origami Kertas segi empat yang telah sedia ada dalam pelbagai saiz dan warna boleh didapati dengan mudah di kedai menjual alatan seni visual. Alatan yang digunakan terdiri daripada gunting. kertas keras. Prosedur untuk Pemilihan Kertas 1. Media lain yang sering digunakan terdiri daripada fabrik. gam dan pembaris keluli.1 Mengapakah Will Blyte dan Harry Houdini mencetuskan “kertas ajaib” pada tahun 1920 di Barat? Nyatakan implikasi daripada tindakan beliau? 3. Penampilan kertas origami selalunya mahal dan warnanya agak terang walaupun mempunyai warna atau corak yang berbeza di kedua-dua belah yang sangat bergua bagi sesetengah projek.

Latihan 3. kertas jenis water colour digunakan. Kertas-kertas khas boleh didapati daripada sumber: x Outlet yang membekalkan peralatan kepada pelukis x Supplier yang membekalkan peralatan kepada grafik Dalam kes rekaan yang memerlukan aspek penegasan seperti “Easter Egg Basket”. gunakan kertas artis yang tebal yang boleh menyerap lembapan tanpa melengkung seperti kertas Ingres atau kertas “water colour” yang sebenar. 7. lapisan kertas dan teknik yang diaplikasikan. senaraikan jenis-jenis origami yang sesuai diajar kepada murid-murid KBSR? OUM 29 . Dalam hal yang lazim. Di dalam origami terdapat teknik lipatan basah dibuat untuk mendapatkan kesan di mana apabila kertas kering nanti lipatan ini terhasil. kelainan bentuk origami mempengaruhi jenis kertas.2 Dengan menggunakan pengurusan grafik. 6. kertas fotostat dan kertas komputer merupakan kertas yang sesuai untuk origami. 5. Dalam situasi yang lain.TOPIK 3 ORIGAMI 4. Kertas taip. 8. kertas tulis.

2 Gunting Penggunaan gunting tidak digalakkan ketika membentuk origami. 30 OUM .4. Sesuai untuk origami yang berbagai warna.6: Jenis-jenis kertas untuk origami 3. KERTAS KERAJANG x Dihasilkan dengan menggabungkan kertas lain x Kadangkala bercorak timbulan dan licin x Permukaannya berkilau dan berkilat 3. rekaan dan tekstur. pastikan kad yang tipis diletakkan di dalam kertas supaya pisau yang digunakan tidak merosakkan permukaan kertas.3 Pisau Kraf Penggunaan pisau kraf lebih sesuai untuk memotong kertas mengikut bentuk yang dikehendaki.ORIGAMI TOPIK 3 1. 3. KERTAS WASHI x Berkualiti tinggi daripada Jepun x Buatan tangan dengan teknik yang istimewa x Corak elegan seperti fabrik broked x Lebih mengekalkan keindahan model yang telah siap 2. KERTAS SEPASANG JENIS-JENIS KERTAS x Gabungan dua kertas yang berlainan untuk kesan menarik x Spray “adhesive” untuk melekat pasangan kertas x Origami dibentuk 4. Sebelum mula memotong kertas.4. Adalah perlu untuk mengendalikan gunting dengan baik agar kertas yang digunting dapat menghasilkan kesan guntingan yang baik dan lurus. x Sering disebut kertas pembungkus hadiah Rajah 3. KERTAS BUNGKUSAN x Berwarna pada permukaannya dan putih di bahagian belakangnya x Pelbagai corak.

TOPIK 3 ORIGAMI 3. Lipat pada bahagian sudut kertas untuk membentuk segi tiga Rajah 3. Potong kertas tersebut dengan berhati-hati pada lipatan kertas tersebut dengan menggunakan pisau 3. Lipat bahagian belakang kertas membentuk segi tiga dan tekan sehingga meninggalkan kesan 2.5 PROSES DAN TEKNIK PEMBUATAN Kemahiran asas membuat origami ialah melipat kertas.7: Melipat kertas segi empat mudah dan cepat Latihan 3.3 Mengapakah penting bagi kita untuk membuat pilihan kertas untuk tujuan membuat origami. Kertas yang sering digunakan terdiri daripada empat segi tepat atau empat segi memanjang. Cadangkan kertas-kertas yang menarik untuk boleh ditampilkan di dalam menghasilkan origami? OUM 31 . Lipat dua kertas sehingga membentuk garisan MEMBENTUK KERTAS SEGI EMPAT YANG MUDAH DAN CEPAT 4. Potong sepanjang garisan lipatan dan buka segi tiga tersebut 1. Segi empat tepat siap 5. 6.

6 SIMBOL DAN KAEDAH Origami melibatkan pemahaman yang berbeza mengenai simbol dan lipatan. Kesemua urutan di dalam penghasilan origami akan menggunakan pelbagai jenis simbol dan lipatan. Makna-makna simbol mungkin amat menonjol tetapi sesetengah lipatan agak unik dan memerlukan penerangan sebelum dihasilkan. 32 OUM .8: Tips-tips untuk melipat kertas Latihan 3. Simbol dan kaedah yang ditampilkan dalam penerangan ini diharapkan dapat membantu kepada anda untuk menghasilkan origami mudah.ORIGAMI TOPIK 3 Rajah 3.4 Apakah tips-tips yang anda boleh fikirkan untuk mendapatkan bentukbentuk origami yang kemas dan tepat? 3.

TOPIK 3 ORIGAMI Simbol Arahan Kaedah OUM 33 .

ORIGAMI TOPIK 3 Simbol Arahan Kaedah 34 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 1 KAPAL TERBANG Latihan 3. hasilkan origami seperti yang ditunjukkan di dalam urutan membuat mengikut gambarajah.5 Berdasarkan contoh origami 1. OUM 35 .

ORIGAMI TOPIK 3 Contoh Origami 2 Siput babi 36 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 3 TOPI KON OUM 37 .

ORIGAMI TOPIK 3 RUMUSAN 1. Untuk menghasilkan origami yang baik. Segak dan ekslusif. model dan lain-lain. GLOSARI Adhesive Dandelion – – Berunsur pelakat. Kertas cat air mengambil sempena pelukis cat air “Ingres”. 38 OUM . Peragakan dengan mengambil kira keperluan dan kepentingan. origami. Sejenis tumbuhan kecil dan liar yang berbunga kuning cerah. 3. tonjolkan. Elegan Kertas Ingres – – Miniature Peraga Tessellation – – – UJIAN 1 Origami dibuat berasaskan kertas yang sesuai mengikut spesifikasi tertentu. Origami yang berasaskan kain lebih sesuai untuk penampilan di meja makan dan barangan hantaran perkahwinan manakala origami kertas lebih kepada hiasan. Pamer. plastik dan kain. apakah ciri-ciri utama yang membolehkan origami berjaya dibuat dengan baik dan berkesan? UJIAN 2 Huraikan kesan-kesan positif yang anda boleh perolehi daripada kegiatan menghasilkan origami. 4. Jika kain digunakan sebagai origami. Kelainan kualiti kertas. Karya kecil – catan. warna kertas dan cara melipat kertas mempengaruhi terhadap hasil origami. tip-tip dalam melipat dan membentuk kertas perlu diikuti dan diperhalusi. 2. Kepingan batu yang pipih dan berbagai warna. Origami merupakan seni membentuk dan melipat yang berasaskan kertas.

Daripada orang Arab Moor. memahami konsep origami dari segi hasilan dan kegunaan. Pada abad keenam. Di Sepanyol. dan menghasilkan origami dari satu kajian bertemakan alam sekitar. origami mula dikenali pada tahun 1920 apabila “kertas ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini membentuk lipatan kertas untuk buku-buku di pasaran. Murray dan F. Pada tahun 1930 ramai ahli silap mata mula menonjolkan penggunaan wang kertas untuk menghasilkan cincin. Kertas yang diperbuat dari hancuran tumbuhan dan kain buruk membolehkan kertas dihasilkan dengan lebih mudah dan banyak. 4. Semua jenis bentuk kertas boleh digunakan untuk tujuan melipat.2 ORIGAMI DI BARAT Di Barat. Sejak itu. 3. origami popular di Jepun hingga hari ini dengan penghasilan kertas tempatan iaitu washi. burung dan objek lain. tumbuhan. OBJEKTIF Pada akhir topik ini. cara pembuatan kertas dibawa ke Sepanyol oleh orang-orang Arab dan juga ke Jepun oleh Dokyo. 1. Bentuk haiwan tidak digalakkan oleh kerana Islam melarang pembuatan patung-patung. 3. 3. pelajar akan dapat. Seorang rakyat Afrika Selatan. Rigney.J. orang Arab Moor menggunakan origami untuk mengkaji tessallation dan bentuk geometri pada kertas. Margaret Campbell mengeluarkan buku “Membuat Permainan Kertas” di London pada tahun 1937.1 SEJARAH ORIGAMI Merupakan kesenian melipat kertas yang bermula semenjak mula diperkenalkan pada abad pertama di China iaitu Ts’ai Lun. Buku khusus mengenai origami kemudiannya muncul seperti “beria dengan melipat” oleh W. Origami boleh menggunakan kertas putih atau kertas berwarna dan terdapat juga mereka yang mewarnakan bentuk akhir yang terhasil. OUM 25 .TOPIK 3 ORIGAMI TOPIK 3 PENGENALAN ORIGAMI Tahukah anda bahawa sehelai kertas jika dilipat boleh menghasilkan binaan dan bentuk? Seni melipat kertas ini dipanggil origami.D. membanding beza origami yang dihasilkan dari pelbagai alat dan bahan. Origami menjadi satu kebudayaan orang Jepun dalam adat keagamaan Shinto. permainan atau barang permainan. mengetahui teknik untuk menghasilkan origami. Ia kemudiannya berakar umbi dan diserap menjadi kebudayaan tempatan. Ia mungkin bertemakan haiwan. Seni origami berasal dari China kemudiannya diamalkan oleh orang Sepanyol dan orang Jepun. haiwan. dicetak di Amerika Syarikat pada tahun 1928. orang Arab mengetahui cara-cara pembuatan kertas dan juga origami. 2.

ORIGAMI TOPIK 3 TUMBUHTUMBUHAN PERHIASAN/ BARANG PERMAINAN JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI HAIWAN PERMAINAN Rajah 3. Unta Rajah 3. gajah dan burung.2: Origami jenis haiwan Burung 26 OUM . serangga dan singa laut.3 (a) JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI Haiwan Sebahagian besar origami dibentuk dari jenis ini. Bentuk yang popular terdiri daripada ikan. Bentuk lain yang tidak kurang pentingnya terdiri daripada dinosaur. rama-rama. serangga dan singa laut daripada dinosaur.1: Jenis-jenis bentuk origami 3.

4: Origami tumbuh-tumbuhan Hiasan pasu (d) Perhiasan Origami jenis perhiasan direka bentuk untuk difungsikan di atas meja. pelengkap meja dan untuk sambutan hari perayaan. Contoh bunga yang terkenal terdiri daripada bunga dahlia. bangunan dan perabot kecil (miniature). Bunga dandelion Bunga dahlia Rajah 3. kereta. Ia sering digunakan untuk menghiasi kad ucapan.3: Origami permainan Songkok (c) Tumbuh-tumbuhan Origami yang terkenal dari jenis ini terdiri dari bentuk bunga. daun dan pokok pain. bunga dandelion dan bunga tulip.TOPIK 3 ORIGAMI (b) Barang Permainan Bentuk origami jenis ini yang terkenal terdiri daripada sampan. Sampan Kereta dan bangunan Rajah 3. OUM 27 .

Saiz kertas yang sesuai untuk origami ialah 15 sentimeter. gam dan straw juga boleh digunakan sebagai bahan sokongan. 28 OUM .4. Dari saiz tersebut bentuk kecil atau besar boleh dihasilkan mengikut bentuk yang dikehendaki. Kesemua jenis kertas sesuai untuk melipat tetapi kejayaan melipat ialah menyesuaikan kertas yang betul untuk corak yang sesuai. 2. Selain itu origami yang telah siap juga boleh diwarnakan pada peringkat akhir. plastik. Media lain yang sering digunakan terdiri daripada fabrik.5: Origami perhiasan Latihan 3. Asas origami ialah kertas putih atau kertas berwarna. Selalunya kertas seperti ini berwarna pada satu bahagian sahaja manakala bahagian belakangnya pula berwarna putih. Prosedur untuk Pemilihan Kertas 1.4 3. pisau. Alatan yang digunakan terdiri daripada gunting. kepingan logam.ORIGAMI TOPIK 3 Hari Krismas Kotak barang-barang kemas Rajah 3. gam dan pembaris keluli. 3. kertas keras. tisu atau kertas tuala melainkan jika ianya telah ditetapkan.1 ALAT DAN MEDIA Kertas Origami Kertas segi empat yang telah sedia ada dalam pelbagai saiz dan warna boleh didapati dengan mudah di kedai menjual alatan seni visual.1 Mengapakah Will Blyte dan Harry Houdini mencetuskan “kertas ajaib” pada tahun 1920 di Barat? Nyatakan implikasi daripada tindakan beliau? 3. Elakkan daripada menggunakan kertas yang sukar mendapat lipatan yang tepat seperti surat khabar. Penampilan kertas origami selalunya mahal dan warnanya agak terang walaupun mempunyai warna atau corak yang berbeza di kedua-dua belah yang sangat bergua bagi sesetengah projek. kertas tisu.

Kertas taip. Dalam situasi yang lain. 8.2 Dengan menggunakan pengurusan grafik. 6. Dalam hal yang lazim. Di dalam origami terdapat teknik lipatan basah dibuat untuk mendapatkan kesan di mana apabila kertas kering nanti lipatan ini terhasil. 7. Latihan 3. senaraikan jenis-jenis origami yang sesuai diajar kepada murid-murid KBSR? OUM 29 . kertas fotostat dan kertas komputer merupakan kertas yang sesuai untuk origami. kertas jenis water colour digunakan. kelainan bentuk origami mempengaruhi jenis kertas. 5. lapisan kertas dan teknik yang diaplikasikan.TOPIK 3 ORIGAMI 4. Kertas-kertas khas boleh didapati daripada sumber: x Outlet yang membekalkan peralatan kepada pelukis x Supplier yang membekalkan peralatan kepada grafik Dalam kes rekaan yang memerlukan aspek penegasan seperti “Easter Egg Basket”. kertas tulis. gunakan kertas artis yang tebal yang boleh menyerap lembapan tanpa melengkung seperti kertas Ingres atau kertas “water colour” yang sebenar.

3 Pisau Kraf Penggunaan pisau kraf lebih sesuai untuk memotong kertas mengikut bentuk yang dikehendaki.ORIGAMI TOPIK 3 1.4.4. 30 OUM . KERTAS WASHI x Berkualiti tinggi daripada Jepun x Buatan tangan dengan teknik yang istimewa x Corak elegan seperti fabrik broked x Lebih mengekalkan keindahan model yang telah siap 2.6: Jenis-jenis kertas untuk origami 3. KERTAS KERAJANG x Dihasilkan dengan menggabungkan kertas lain x Kadangkala bercorak timbulan dan licin x Permukaannya berkilau dan berkilat 3. KERTAS SEPASANG JENIS-JENIS KERTAS x Gabungan dua kertas yang berlainan untuk kesan menarik x Spray “adhesive” untuk melekat pasangan kertas x Origami dibentuk 4. Adalah perlu untuk mengendalikan gunting dengan baik agar kertas yang digunting dapat menghasilkan kesan guntingan yang baik dan lurus. 3. Sebelum mula memotong kertas. KERTAS BUNGKUSAN x Berwarna pada permukaannya dan putih di bahagian belakangnya x Pelbagai corak. x Sering disebut kertas pembungkus hadiah Rajah 3.2 Gunting Penggunaan gunting tidak digalakkan ketika membentuk origami. pastikan kad yang tipis diletakkan di dalam kertas supaya pisau yang digunakan tidak merosakkan permukaan kertas. Sesuai untuk origami yang berbagai warna. rekaan dan tekstur.

Cadangkan kertas-kertas yang menarik untuk boleh ditampilkan di dalam menghasilkan origami? OUM 31 . 6.7: Melipat kertas segi empat mudah dan cepat Latihan 3. Kertas yang sering digunakan terdiri daripada empat segi tepat atau empat segi memanjang. Potong kertas tersebut dengan berhati-hati pada lipatan kertas tersebut dengan menggunakan pisau 3. Lipat pada bahagian sudut kertas untuk membentuk segi tiga Rajah 3. Potong sepanjang garisan lipatan dan buka segi tiga tersebut 1.3 Mengapakah penting bagi kita untuk membuat pilihan kertas untuk tujuan membuat origami. Lipat bahagian belakang kertas membentuk segi tiga dan tekan sehingga meninggalkan kesan 2. Lipat dua kertas sehingga membentuk garisan MEMBENTUK KERTAS SEGI EMPAT YANG MUDAH DAN CEPAT 4. Segi empat tepat siap 5.5 PROSES DAN TEKNIK PEMBUATAN Kemahiran asas membuat origami ialah melipat kertas.TOPIK 3 ORIGAMI 3.

4 Apakah tips-tips yang anda boleh fikirkan untuk mendapatkan bentukbentuk origami yang kemas dan tepat? 3.8: Tips-tips untuk melipat kertas Latihan 3. Makna-makna simbol mungkin amat menonjol tetapi sesetengah lipatan agak unik dan memerlukan penerangan sebelum dihasilkan.ORIGAMI TOPIK 3 Rajah 3. 32 OUM .6 SIMBOL DAN KAEDAH Origami melibatkan pemahaman yang berbeza mengenai simbol dan lipatan. Kesemua urutan di dalam penghasilan origami akan menggunakan pelbagai jenis simbol dan lipatan. Simbol dan kaedah yang ditampilkan dalam penerangan ini diharapkan dapat membantu kepada anda untuk menghasilkan origami mudah.

TOPIK 3 ORIGAMI Simbol Arahan Kaedah OUM 33 .

ORIGAMI TOPIK 3 Simbol Arahan Kaedah 34 OUM .

hasilkan origami seperti yang ditunjukkan di dalam urutan membuat mengikut gambarajah. OUM 35 .5 Berdasarkan contoh origami 1.TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 1 KAPAL TERBANG Latihan 3.

ORIGAMI TOPIK 3 Contoh Origami 2 Siput babi 36 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 3 TOPI KON OUM 37 .

Origami yang berasaskan kain lebih sesuai untuk penampilan di meja makan dan barangan hantaran perkahwinan manakala origami kertas lebih kepada hiasan. apakah ciri-ciri utama yang membolehkan origami berjaya dibuat dengan baik dan berkesan? UJIAN 2 Huraikan kesan-kesan positif yang anda boleh perolehi daripada kegiatan menghasilkan origami. Untuk menghasilkan origami yang baik. Kelainan kualiti kertas. Kertas cat air mengambil sempena pelukis cat air “Ingres”. GLOSARI Adhesive Dandelion – – Berunsur pelakat. Peragakan dengan mengambil kira keperluan dan kepentingan.ORIGAMI TOPIK 3 RUMUSAN 1. Pamer. 4. Segak dan ekslusif. 38 OUM . model dan lain-lain. tip-tip dalam melipat dan membentuk kertas perlu diikuti dan diperhalusi. Elegan Kertas Ingres – – Miniature Peraga Tessellation – – – UJIAN 1 Origami dibuat berasaskan kertas yang sesuai mengikut spesifikasi tertentu. Origami merupakan seni membentuk dan melipat yang berasaskan kertas. 3. Sejenis tumbuhan kecil dan liar yang berbunga kuning cerah. warna kertas dan cara melipat kertas mempengaruhi terhadap hasil origami. origami. tonjolkan. Kepingan batu yang pipih dan berbagai warna. plastik dan kain. Karya kecil – catan. 2. Jika kain digunakan sebagai origami.

Di peringkat awalan. Karya Nevelson ini menggabungkan konsep kubis dari bahan terbuang seperti kaki kerusi. 4. karya Mad Anuar Ismail dan “Killing Tool” karya Raja Shariman Raja Azidin. pengarca mencari penemuan-penemuan baru bagaimana menghasilkan arca boleh dilakukan dengan lebih kreatif dan berpotensi. memahami bahawa arca asemblaj dihasilkan melalui teknik dan kaedah cantuman atau gabungan. 2. arca dicetak untuk menghasilkan arca acuan. OUM 39 . mengetahui arca asemblaj sebagai objek tiga dimensi yang mementingkan jisim dan ruang. mengenal pengarca asemblaj luar negeri dan pengarca asemblaj Malaysia. 3. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar akan dapat: 1. arca digerak untuk membentuk arca mobail atau kinetik dan akhirnya timbul pula gagasan pengarca mencantumkan bahan-bahan buangan daripada pelbagai bahan konkrit dan membentuk satu kesatuan atau komposisi arca yang harmoni lalu membentuk arca asemblaj. Arca asemblaj mula mendapat perhatian di Amerika Syarikat sekitar tahun 1950-an dan 60-an apabila Louise Nevelson menghasilkan karya asemblajnya yang berjudul “Sky Cathedral” pada tahun 1958 dan menjadi koleksi The Museum of Modern Art. Ia merupakan cabang daripada abstrak ekspressionisme. Karya asemblaj Nevelson ini lebih dikenali sebagai “Wall-scale-assemblage”. Berikutnya barulah muncul arcawan Jean Tinguely menghasilkan karya “Homage to New York” tahun 1960. pintu kabinet dan pelbagai bahan kutipan lain terutamanya dari pelbagai bahan kayu. “Pemain Rebab 1”. Robert Rauschenberg telah menghasilkan karya asemblaj dari kombinasi dua dimensi dan tiga dimensi. anda juga boleh melihat arca asemblaj “Green Monumenta V” karya Ramlan Abdullah. dan menghasilkan satu arca asemblaj mini menggunakan teknik dan kaedah yang sesuai. Jika arca luakan dihasilkan melalui kerja mengurang dan meluak objek asal.TOPIK 4 ASEMBLAJ TOPIK 4 PENGENALAN ASEMBLAJ Asemblaj (assemblage) merupakan karya dua dimensi atau tiga dimensi yang terhasil daripada gabungan pelbagai bahan terpakai. batang penyapu. Di Balai Seni Lukis Negara. Dari pelbagai idea. Bagi Marcel Duchamp pula arca asemblajnya yang bertajuk “Bicycle Wheel” mula memikat hati pengarca pelukis lain kerana konsep asemblaj beliau dipermudah dan dikonsepsi secara lebih telus iaitu mengadun sepit udang basikal dengan kerusi kayu yang kelihatan berjaya menghasilkan asemblaj yang berkonotasi tinggi. New York.

1958 Gambar 4.ASEMBLAJ TOPIK 4 4.3 Gambar 1 hingga 3 di atas merupakan contoh asemblaj yang terkenal dalam dunia arca.1 CONTOH-CONTOH ASEMBLAJ Gambar asemblaj 4.3 – Karya Robert Rauschenberg.1 Gambar asemblaj 4. 1960. Gambar 4. “Homage to New York”.1 – Karya Louise Nevelson.2 – Karya Jean Tinguely. 1959 40 OUM . “Sky Catheral”.2 Gambar asemblaj 4. “Canyon”. Gambar 4.

2. Gerudi elektrik + Pelbagai jenis mata gerudi 1. kepingan logam. besi dan bar besi 3. Ragum .Playar pengapit 6.ragum meja 2.ragum apit .gergaji besi OUM 41 .TOPIK 4 ASEMBLAJ 4. Tujuk besi Tukul kayu Ganden kayu Tukul kepala muncung 5. Pemotong besi – gergaji besi elektrik 4.Playar pemotong .2. Alat pengimpal termasuk bahan pematri. Playar .1 ALAT DAN MEDIA Alatan 7.1 PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN ARCA ASEMBLAJ 4.2 4.Playar muncung . Gunting dawai/zing .

Plaster of Paris 5.1: Penggunaan alat dan bahan untuk menghasilkan asemblaj Alat dan Media Asemblaj 1 2 3 4 42 OUM .2 Bahan/Media 7. Bongkah Kayu 8.2. Besi waja 4.2 PENGGUNAAN BAHAN/ MEDIA UNTUK MENGHASILKAN ARCA ASEMBLAJ 2.2.ASEMBLAJ TOPIK 4 4. Tembaga Rajah 4. Aluminium 6. Besi 4. Tanah liat 1. Timah 3.

6. Set alat asas asemblaj Media asas untuk membuat asemblaj Pahat untuk kerja mengukir dan membuat tektura pada kayu Alat ragum dan pengapit Kikir dan alat mengukir pada loyang dan aluminium Pengapit meja. 4.2. 5. 4. 3. 2.TOPIK 4 ASEMBLAJ 5 6 Berpandukan gambar di atas: 1.3 Bagaimana Proses Asemblaj Dilakukan atau Dihasilkan? Menggunakan skru. bol dan nat Jahitan Kimpalan Proses asemblaj Ikatan Tanggam Gam plastik OUM 43 .

perancangan seperti yang dinyatakan di bawah ini akan menjadikan penghasilan arca asemblaj lebih bermakna.3.2.1 Gambar 4. “Sky Catheral”. Teliti dan huraikan penggunaan bahan yang dipilih di dalam membentuk karya tersebut? Latihan 4.2 Berpandukan gambar asemblaj 4. 1959. 4. yang bertajuk “Canyon”. Justeru itu. karya Robert Rauschenberg. Perancangan yang rapi dan tertib boleh mendatangkan faedah yang besar untuk peringkat penghasilan karya pada peringkat yang berikutnya.Karya Louise Nevelson. kajikan bentuk hasilan asemblaj tersebut dan beri interpretasi karya dalam konteks tema dan tajuk.ASEMBLAJ TOPIK 4 Latihan 4.4 Penyediaan Lakaran Idea Lakaran idea menjadi langkah permulaan yang amat penting di dalam menghasilkan arca asemblaj.1 . 44 OUM . 1958 di atas merupakan karya asemblaj yang ulung dan popular.

TOPIK 4

ASEMBLAJ

1. Setelah dapatan kajian diperolehi, pengarca akan memilih alat-alatan yang diperlukan untuk menghasilkan arca. Begitu juga dengan pemilihan bahan binaan arca asemblaj tersebut.

2. Sebelum menghasilkan karya, lakaran-lakaran kecil dalam konteks
penjanaan idea dilakukan. Tujuan untuk memperoleh hasilan asemblaj yang berkualiti dan mempunyai nilai estetika yang tinggi.

3. Daripada beberapa lakaran/sketsa yang dijana tadi, pilih satu lakaran yang
terbaik dan tinggi nilai estetikanya. Kembangkan idea dan buat perincian (details) untuk penghasilan karya pada saiz yang dirancang/sebenar.

4. Mengemaskinikan lakaran. Untuk memperoleh dapatan lakaran karya
yang baik, buat beberapa pertimbangan dari pelbagai kemungkinan seperti penstrukturan reka bentuk, kesesuaian bahan dan alatan serta teknik.

OUM

45

ASEMBLAJ

TOPIK 4

4.2.5

Penjanaan Idea – (Thumbnail-Print)

Bongkah kayu keras Bol dan nat Pasak kayu

Sketsa 1 Sketsa 2

Sketsa 4

Sketsa 3

Sketsa 5

Rajah 4.2: Thumbnail-print asemblaj

46

OUM

TOPIK 4

ASEMBLAJ

4.2.6

Pemilihan Lakaran Akhir untuk Penghasilan Karya Asemblaj daripada Sketsa 2

Bongkah kayu Kepingan keluli Pasak kayu

Bol dan nat

Kepingan logam

Rajah 4.3: Pemilihan idea untuk karya

4.2.7

Proses Membentuk Asemblaj

Setelah penyediaan lakaran idea di atas selesai, proses berikut merupakan urutan kerja membentuk asemblaj yang perlu dilakukan; x Membuat model kecil atau prototaip (proto-type) – merupakan model awal sebagai panduan untuk penghasilan arca yang sebenar. Karya akan dibina atau dibuat berpandukan model ini di samping pengiraan pelbagai ukuran reka bentuk, penyesuaian alat dan bahan serta tinjauan dari pelbagai kemungkinan yang boleh mengganggu kelancaran dalam penghasilan. Membuat kerangka atau struktur – kerangka sesuatu asemblaj mungkin berasaskan dawai, lingkaran besi, kayu atau plastik. Kerangka atau struktur adalah tulang temulang asemblaj sebelum arca sebenar dihasilkan. Ia penting untuk kawalan bentuk di samping menjadikan asemblaj lebih kukuh dan seimbang. Membuat asemblaj yang sebenar – Bahagian urutan kerja ini amat penting. Kerangka akan ditutup dengan kepingan logam atau bahan pilihan yang dirancang atau ditokok tambah binaannya sehingga asemblaj berada pada saiz yang sebenar.
47

x

x

OUM

ASEMBLAJ

TOPIK 4

x

Kemasan dan persembahan – Untuk mendapatkan hasilan yang baik, proses kemasan boleh dilakukan dengan melarik bahagian-bahan asemblaj yang masih kasar, menambahkan tekstura pada bentuk, menghalus, menyapu syelek, mengecat, mencanai dan sebagainya sehingga peragaan arca tampak menarik dan mempunyai nilai estetika yang tinggi. Tokok tambah hiasan seperti skru yang dikimpal, baji-baji kayu yang membentuk tekstura, syelek, varnis, cat dan sebagainya akan menjadikan asemblaj lebih hebat dan menarik.

Latihan 4.3
Proto-taip penting sebagai panduan untuk menghasilkan asemblaj. Nyata dan huraikan ciri-ciri proto-taip yang baik agar penghasilan asemblaj yang sebenar menepati spesifikasi yang diharapkan.

4.3
4.3.1

PERSEMBAHAN HASIL KERJA
Ekspresi Diri

Asemblaj dikatakan cantik dan menarik apabila memenuhi spesifikasi pembuatan dan kemasan. Ia menyerupai seperti arca dan karya seni yang lain yang menampilkan ciri-ciri estetika. Secara ringkasnya ciri-ciri berikut dianggap sebagai kriteria utama ekspresi asemblaj. 1. Menepati Tema dan Tajuk Sering kali tema dan tajuk menjadi pokok persoalan yang ingin dikongsi sama oleh pengarca. Ia mungkin berupa maklumat, dokumentasi, lonjakan paradigma, cetusan emosi dan perasaan, sindiran atau satira, protes, kegilaan idea dan lain-lain. Soal tepat atau tidaknya pokok persoalan ini biasanya hanya diketahui oleh pengarca. Bagi pemerhati atau penonton, tema dan tajuk ini hanya dirujuk berdasarkan kepada ketepatan tajuk yang dipaparkan di kaki-kaki arca. Bahan Binaan Sesuai dengan Tujuan Hasilan Dalam pengkaryaan arca, asemblaj mewakili karya yang agak bebas dan pelbagai dari penggunaan bahan atau media. Sebabnya amat jelas, asemblaj wujud secara gabungan dan cantuman. Selagi bahan yang dipilih serasi dan boleh disepadukan, ia terus menerus mewakili penggunaan bahan subjek yang mewah dan pelbagai. Asemblaj yang Kuat, Kukuh dan Selamat Dari rintisan sejarah asemblaj, penggunaan alat dan bahan terdiri daripada kombinasi yang padat dan kukuh. Banyak bongkah-bongkah keluli, kepingan logam, rod besi dan bongkah kayu yang kuat dan kukuh diaplikasikan dalam penghasilan asemblaj. Kemudian, asemblaj disepadukan dengan kimpalan, skru, bol dan nat serta tanggam antara objek secara kukuh dan terancang. Kepelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik Asemblaj mengadun pelbagai bahan lalu membentuk kesatuan komposisi yang artistik. Ciri bentuk dan sifat bahan yang pelbagai mengujudkan satu ritma atau rentak yang menarik. Ini disebabkan keistimewaan objek yang berbeza-beza.

2.

3.

4.

48

OUM

Sebagai pengkarya yang memahami hakikat keaslian (originality). Tema dan Teknik yang Dikaitkan dengan Pemilihan Alat dan Bahan Pemilihan tajuk menentukan alatan yang berkaitan untuk menghasilkan asemblaj yang dirancang. bahan dan teknik sering kali merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. Ia dianggap suatu kelemahan. kepicikan dan kejahilan terhadap si pengkarya. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran mengaplikasi alat. Di dalamnya terkandung unsur seni. Unik dan Berketerampilan Ciplakan atau plagiat merupakan suatu fenomena yang tidak seharusnya berlaku. x x x x 2.4 Tema dan tajuk menjadi kriteria yang penting di dalam mengekspresikan idea di dalam menghasilkan karya asemblaj. Asemblaj yang asli diambil kira melalui penyataan “hanya satu” atau tiada di tempat lain yang seperti ini”. OUM 49 . Sketsa thumbnail-print asemblaj mengambil kira asas seni reka seperti unsur seni. Teknik juga mempengaruhi terhadap pemilihan alat dan bahan. 6. hak cipta terpelihara disahkan sebagai satu penguatkuasaan agar plagiat tidak berlaku. Asli.3. Mengaplikasi Asas Seni Reka.TOPIK 4 ASEMBLAJ 5. penampilan karya akan menjadi lebih terancang dan rapi. x x x x Kesesuaian Tajuk. Estetika dan Etika Pengkaryaan Semua objek seni digubah berdasarkan asas seni reka. Tema menentukan kombinasi alat dan bahan serta bagaimana konsep gabungan (assemble) ke atas objek pilihan di susun atur. Apabila asas seni reka ini diaplikasi dengan baik dan betul. apakah tema dan tajuk yang difikirkan paling relevan untuk menghasilkan asemblaj? Mengapa? 4. prinsip seni dan struktur seni.2 Kemahiran Mengaplikasi Alat. Setiap thumbnail-print ditentukan oleh tajuk dan tema serta hal subjek. prinsip seni dan struktur seni. Bagi tujuan keaslian reka cipta di dalam dunia perdagangan. Jika ia dikaitkan dengan isu semasa. Latihan 4. Membuat “Thumbnail-print” Bertujuan untuk Membuat Pilihan yang Terbaik Thumbnail-print dianggap suatu kemestian untuk mendapatkan hasil karya yang mapan dan menarik. Sketsa thumbnail-print asemblaj juga mengambil kira sebagai asas penghasilan model sebelum karya pada saiz yang sebenar diimplementasikan. Pemilihan alatan ada kaitan dengan pemilihan bahan binaan asemblaj. ciplakan adalah satu kelemahan apatah lagi jika tujuannya untuk komersial.

varnis. perada. Alatan diurus dan ditadbir selia dengan baik dan kemas. di taman-taman bunga. Kaji dan nilaikan ketepatan mengikut persekitaran dan isu yang ingin dibangkitkan. cat kilat. studio seni dan ruang kerja yang bersesuaian. manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. Alatan yang bersesuaian dan mencukupi penting agar proses penghasilan berjalan dengan lancar dan terancang. x x x x 50 OUM . Asemblaj tiga dimensi banyak diperagakan di ruang luar bangunan. emulsi. minyak kayu. pergerakan. Tapak asemblaj perlu mantap. Teliti semula tema dan tajuk asemblaj. x x x x 4. stabil dan kukuh. Alatan digunakan pada tempat yang sesuai seperti bengkel. aksesoris ini tidak begitu relevan kerana hiasan yang sedemikian mungkin penting untuk karya membentuk yang lain.ASEMBLAJ TOPIK 4 x x 3. keseimbangan. kontra. labuci. Bagi asemblaj. Kemasan dan Peragaan Syelek. bahan dan teknik yang akan dikaryakan. Kepelbagaian dalam pemasangan bahan perlu mengambil kira rentak. x Thumbnail-print menjadi sebagai rumus alat. Tekstura yang ditokok tambah pada asemblaj mungkin menjadikan arca ini lebih menarik dan anggun. cat alas. tema dan tajuk. kadar banding dan kesatuan imej atau objek. Sketsa membantu untuk pengesanan dalam konteks peragaan atau tempat pameran sama ada “in-door” atau “out-door” Kaedah Mengguna Alat Perlu Betul dan Mengikut Peraturan Kemahiran penggunaan alat dianggap sangat penting kerana berkaitan dengan keberkesanan hasil. taman perumahan dan di beranda-beranda pejabat.

Tema: Buku dan alat tulis Latihan 4. Asemblaj adalah arca yang termasuk dalam aliran “abstrak-ekperssionisme”. 3..... Konsep asemblaj terjadi daripada gabungan..........5 Mengapakah kaedah dan peraturan mengguna alat perlu betul dan relevan dengan asemblaj yang akan dihasilkan? RUMUSAN 1..TOPIK 4 ASEMBLAJ 4..3 Ekspresikan Diri Anda Hasilkan sketsa asemblaj berdasarkan tema-tema yang diberi: Tajuk : ...... Tema : Senjata Melayu Tajuk: .... 2..... Asemblaj dinukilkan secara dua dimensi .....3. OUM 51 ....... Dibentuk melalui gabungan pelbagai bahan terutamanya bahan terbuang yang bersifat pejal dan tahan lama........ tiga dimensi atau kedua-duanya sekali. bina semula dan reka bentuk semula bahan konkrit yang pelbagai melalui proses artistik dan estetik....... 4.........

Tiru. Model atau bentuk yang dijadikan panduan kepada objek yang sebenar. bol dan nat. Asemblaj memerlukan ruang. Apakah yang anda dapat perkatakan mengenai maksud menarik dan teratur dalam konteks alam sekitar melalui pembinaan asemblaj tersebut. semakin besar makna dan cerita. Biarpun begitu. imitasi. Di Malaysia asemblaj mula mendapat perhatian secara lebih mendalam selepas 1990-an. buah fikiran. Ini bermakna semakin besar gabungan objek yang dibina. UJIAN 2 Plagiarism asemblaj mungkin mudah berlaku jika tidak dikawal atau dikuatkuasakan melalui hak cipta terpelihara. skru. 8. tampan. konotasi makna dan rentetan peristiwa.ASEMBLAJ TOPIK 4 5. Mengikut pendapat anda mengapakah situasi ini boleh berlaku? 52 OUM . Berbagai makna atau maksud. Objek digabung melalui teknik kimpalan. Pateri. pandangan. 7. Pendapat. bergaya. asemblaj boleh digabungkan dengan arca kinetik dan mobail. UJIAN 1 Asemblaj membentuk alam sekitar lebih menarik dan teratur. Komposisi objek membentuk cerita. 6. GLOSARI Anggun Ciplak Gagasan Kimpal Konotasi Proto-taip – – – – – – Elok. gam. tanggam dan ikatan. kesepaduan bentuk dan paksi simetri yang stabil.

kukuh dan mantap. 1932 – 1940. Calder banyak dipengaruhi oleh karya Mondrain dan Miro di Paris pada tahun 1930. Stabil berdiri teguh berasaskan bahan binaan. Tapak arca (pedestal) kukuh. Beliau mendapat pendidikan formal di Philadelphia.TOPIK 5 STABIL TOPIK 5 PENGENALAN STABIL Stabil berasal dari perkataan “stabile” yang bermakna statik. enjin kenderaan dan enjin kilang. Karya-karya beliau banyak menggunakan pendekatan minimalism dengan cara mempermudahkan satah-satah bentuk. Inilah yang menjadikan identiti atau ikutan pengarca stabil. Brancusi banyak menekankan pada satah permukaan arca atau “surface texture”. Amerika Syarikat. Switzerland. brek kereta api. Berasaskan latar beliau sebagai jurutera. Mendapat pendidikan awal di General Trade School dan bekerja sebagai pereka hias dalaman sebelum berpindah ke Paris pada tahun 1952. Kebayakan arca Calder bersaiz besar dan menggunakan warna terang. Rajah 5. Lahir pada 1922 di Fribourg. Ia diasaskan oleh Alexander Calder pada tahun 1932. Arca ini berbentuk abstrak. Tinguely adalah pengarca relief atau arca timbul sebelum beliau ke Paris. Tidak seperti Calder dan Tinguely. tidak hairanlah mengapa beliau banyak membuat arca daripada besi. Constantin Brancusi yang berasal daripada Romania pula merupakan pengarca stabil yang lebih kepada “free standing form”. Karyakarya beliau banyak diperbuat daripada bahan terbuang seperti tayar besi. Ini jelas dilihat pada karyanya “Bird in Space” (L’Oiseau dens l’espace). Pada awal tahun 1960-an. Seorang lagi pengarca stabil ialah Jean Tinguely.1: Arca stabil OUM 53 . menguasai ruang dan menghidupkan persekitaran. berjisim dan menunjukkan suatu sokongan padu kepada objek atas yang boleh ditafsir dengan berbagai unsur naratif.

bahan pematri 2. mengetahui dan boleh memanipulasikan alat dan media untuk menghasilkan arca stabil. kestabilan dan kesepaduan objek dalam olahan reka bentuk. 4.Playar muncung PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN ARCA STABIL 4. pelajar-pelajar akan dapat: 1. Gerudi elektrik Pemotong logam 5. Gergaji besi Gergaji kayu 54 OUM . Bahan pelekat . memahami imbangan. Di antara kedua-dua jenis arca ini . memahami konsep arca stabil.gam . Playar pemotong . Gunting dawai 3. 3.Masking tape . Pisau pemotong 1. yang manakah yang paling dominan? 5.STABIL TOPIK 5 OBJEKTIF Di akhir topik ini. dan menghasilkan arca stabil dengan menggunakan bahan sebenar.1 ALAT DAN MEDIA 6. 2. Apakah yang membezakan antara arca stabil dengan arca mobail.

Batu marmar .TOPIK 5 STABIL 7.simen putih 2.Timah .2: Penggunaan alat dan bahan stabil 5.1. kepingan logam 6.Bongkah kayu PENGGUNAAN MEDIA UNTUK MENGHASILKAN ARCA STABIL 5.Tembaga . Bahan-bahan daripada spare-part kereta 1.Kayu keras .Batu granit 4. Zink. Plastik .Besi .1 Stabil Dihasilkan Menggunakan Media Batu Marmar OUM 55 .Bongkah plastik 3.Aluminium Rajah 5.simen .Tunggul kayu . Plaster of Paris . Logam . Kayu .Kepingan plastik .

Seterusnya ruang dipertimbangkan kerana arca stabil banyak diperagakan di luar bangunan dan tanah lapang.4: Stabil yang mempunyai imbangan tidak simetri 56 OUM .2 Pengenalan Hal Subjek dalam Arca Stabil Sama ada bentuk stabil dipresentasikan secara abstrak atau realis. keseimbangan secara seimbang antara kiri dan kanan terhadap karya dipanggil simetri tulen.1. Manakala keseimbangan yang memihak sebelah kiri atau kanan dipanggil simetri tidak tulen. Di dalam berkarya jenis arca ini. Garisan simetri Garisan imbangan Rajah 5. Keseimbangan adalah ciri utama arca stabil.3: Stabil marmar 5. Oleh sebab arca ini diperagakan secara “out-door” pemilihan bahan binaan menjadi pertimbangan yang mesti diteliti dan dipatuhi agar ketahanan arca terjamin dan tahan lama. unsur keseimbangan bentuk menjadi pertimbangan utama.STABIL TOPIK 5 Rajah 5.

5: Pemilihan bahan untuk menghasilkan arca stabil OUM 57 .1.3 Pertimbangan Bahan yang Diperlukan untuk Membuat Arca Stabil Boleh Dirumus Seperti Berikut Rajah 5.TOPIK 5 STABIL 5.

Mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu ciptaan dan seterusnya memasang tapak (pedestal). unsur-unsur seni. Menghasilkan arca stabil mengikut proses pembuatan. Membandingkan hasil arca stabil dengan arca stabil yang lain. 7. 6. Menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat. Mengetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan bagi menghasilkan arca stabil. 58 OUM . 2. 3. Kesesuaian Bentuk dan Binaan dalam Menghasilkan Arca Stabil Mengenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat dalam sesuatu binaan arca stabil. 8. Memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan. 5.2 PROSES KREATIVITI MENGHASILKAN ARCA STABIL Rajah 5. Memilih dan menggunakan alat dan media sebagai pengolahan reka bentuk arca stabil. olahan bahan.6: Proses kreativiti menghasil arca stabil 5.2. Melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan. fungsi dan kemasan. 9.1 1.STABIL TOPIK 5 5. 4.

1 Apakah yang dimaksudkan sebagai bahan terbuang? Mengapakah penting adanya bahan terbuang dalam konteks menghasilkan arca stabil? Latihan 5. Menentukan cara untuk memperagakan arca stabil yang paling sesuai di samping melihat kesannya.7: Daun kering OUM 59 .2 Mengapakah kajian simetri pada stabil penting. Penentuan Hal Subjek Hal subjek yang diambil merujuk kepada alam semula jadi.3 Nyatakan kepentingan pedestal. Buat garisan-garisan untuk binaan struktur arca pada peringkat seterusnya. Bentuk daun kering diteliti dan dieksplorasi terhadap bentuknya. Mengapakah arca stabil memerlukan pedestal sedangkan arca lain kurang dipentingkan? 5. Latihan 5. Contohnya daun kering.TOPIK 5 STABIL 10. Mempamer dan mempersembahkan arca stabil dan membuat apresiasi mengikut fungsinya. Apakah bahagian yang menjadikan stabil menepati spesifikasi yang sebenarnya? Latihan 5. Rajah 5. 11.3 PROSES MENGHASILKAN ARCA STABIL 1.

8: Evolusi bentuk untuk stabil 2. Aliran anak panah dilukis untuk memudahkan dapatan stabil yang baik. 60 OUM .9: Gayaan dan rentak stabil 3. Rajah 5. Proses Mereka Bentuk dan Menstruktur Daun kering dikaji dan diteliti. Bentuk daun dilihat dari pelbagai posisi dan rentak sehingga membentuk satu reka bentuk yang menarik dan tidak lagi mengikut ciri daun. Proses Mencari Rentak atau Era Daun yang Seterusnya Digubah Menjadi Stabil Rentak daun yang dapat dikesan pergerakannya memudahkan untuk menstruktur bentuk dan binaan stabil. Rentak liuk dan binaan daun dibentuk dan garisan-garisan mengikut struktur daun mula disurih.STABIL TOPIK 5 Rajah 5.

Menstrukur dan Menghasilkan Rentak Apabila penstrukturan dibuat. Menstruktur Dilakukan dengan melihat rentak objek dan aliran bentuk yang mempengaruhinya. rentak akan mengikuti bentuk baru sebagaimana yang dirancang. Garisan imbangan simetri dilakar untuk menjadikan bentuk stabil lebih jelas dan menarik. Garisan dilukis sepanjang rentak mengikut bentuk. OUM 61 .10: Ritma (rentak) dan pergerakan 4.TOPIK 5 STABIL Rajah 5.11: Penstrukturan dan rentak 5. Rajah 5.

stabil dikeringkan dan seterusnya dicat. Stabil Telah Siap untuk Diperagakan Stabil di atas dibuat menggunakan dawai mata punai dan kertas tisu yang digam menggunakan kanji. Menentukan Kerangka Bentuk dan Isi Padu (Volume) Bentuk stabil semakin jelas dan membentuk konsep seperti yang dirancang.12: Isi padu stabil 6.13: Stabil yang telah siap 7. Rajah 5. Apabila kerja melekatkan kertas tisu selesai.STABIL TOPIK 5 Rajah 5. 62 OUM .

Kaji buah-buahan.1 Teliti alam sekitar. Nyatakan ciri-ciri jisim yang perlu dipertimbangkan dalam konteks tersebut? Puncak Tekstura Garisan simetri Garisan imbangan Pedestal Rajah 5. OUM 63 .5 Nyatakan ciri-ciri stabil yang baik dan mantap. Bagaimanakah bentuk-bentuk semula jadi ini dapat dijana untuk penghasilan stabil? Buat inovasi bentuk dan buat improvisasi warna dan tekstura. flora dan fauna.TOPIK 5 STABIL Latihan 5.14: Stabil yang telah siap untuk diperagakan Latihan 5. Apakah kelainan stabil yang ketara jika dibandingkan dengan arca-arca yang lain? Aktiviti 5.4 Kajian jisim sesuatu stabil dianggap penting untuk menghasilkan stabil yang mantap dan bermakna.

STABIL TOPIK 5 5. Tema: Karangan laut 4. Tema: Buah-buahan 2.3. Tema: Flora 64 OUM .1 Ekspresi Diri Anda Hasilkan sketsa stabil berasaskan tema yang berikut: 1. Tema: Fauna 3.

niskala – tidak dapat dilihat atau dirasa dengan pancaindera. Peragaan stabil lebih banyak dibuat di luar. 7. figura manusia dan binatang. 4. kenyataan. Inilah yang menjadikan identiti atau ikutan pengarca stabil. Amerika Syarikat. 5. Stabil perlukan simetri yang baik. 6. Struktur diperlukan sebagai kerangka stabil. 8. Contohnya: arca di luar bangunan menggunakan kemasan cat alas. tidak hairanlah mengapa beliau banyak membuat arca daripada besi. Kedua-dua belah sama. Arca gantung yang boleh bergerak atau berfungsi. Permukaan yang rata. barang-barang domestik rumah. Tapak arca atau tugu. Seterusnya dilengkapkan dengan bahan yang sesuai dengan konsep arca. cat kilat dan krom.TOPIK 5 STABIL RUMUSAN 1. 9. Maujud. pengkesahan. Mobail Naratif Pedestal Realis Satah Simetri – – – – – – OUM 65 . alat senjata. Contoh. Berasaskan latar beliau sebagai jurutera. Stabil perlukan ruang dan persekitaran. 3. 2. Berunsur cerita. Kemasan stabil berkaitan dengan kesesuaian peragaan. Ia diasaskan oleh Alexander Calder pada tahun 1932. Beliau mendapat pendidikan formal di Philadelphia. Justeru itu stabil boleh bersifat simetri tulen dan tidak tulen. Kebanyakan stabil realis mengambil imej daripada bentuk alam semula jadi seperti buah-buahan. GLOSARI Abstrak – Mujarad. Stabil berbentuk realis dan abstrak. Kebanyakan arca Calder bersaiz besar dan menggunakan warna terang. kertas lukisan. Pedestal diperlukan untuk membentuk konsep stabil yang lebih mantap. seimbang. Calder banyak dipengaruhi oleh karya Mondrain dan Miro di Paris pada tahun 1930. Stabil boleh dihasilkan menggunakan pelbagai alat dan bahan yang hampir sama dengan arca-arca yang lain.

STABIL TOPIK 5 UJIAN 1 Hasilkan sebuah stabil menggunakan kotak mancis. UJIAN 2 Mengapakah simenfero menjadi popular mutakhir ini untuk menghasilkan stabil? Apakah hujah anda yang mengatakan bahawa simenfero melibatkan reka bentuk yang kukuh tetapi murah? 66 OUM . plywood. Tunjukkan bagaimana proses ini boleh ditunjukkan secara jelas sehingga terbentuknya stabil. gam dan kertas tisu.

Arca sedemikian dinamakan sebagai mobail. Ia diperkenalkan pada awal tahun 1930-an. mobail boleh membentuk suatu fenomena baru di ruang udara dan bahagian atas bangunan. Idea wau yang berdengung di udara. 3. 5. pokok. ombak yang berdeburan menjadi sebahagian ciri mobail kinetik yang menjadi perhatian pengarca. mobail dibina melalui pemahaman konstruktivisme dan teori kecerdasan pelbagai. unggas berterbangan. Mobail kinetik yang diberi tajuk Flamingo (1974). Arca mobail yang sifatnya boleh bergerak digelar juga sebagai mobail kinetik. memahami dan membezakan arca mobail dengan arca yang lain.1976) iaitu seorang pengarca dan jurutera Amerika Syarikat. Apabila dunia inginkan perubahan. OBJEKTIF Di akhir pelajaran ini pelajar dapat: 1. Suatu kehebatan Calder dalam penghasilan mobail ini ialah elemen geometri yang diadaptasi berasaskan kepingan logam industri dan disusun secara sekuen untuk menghasilkan suatu urutan yang terancang dan teraputik. dan mengaplikasikan pemahaman mobail kepada sketsa dan penghasilan mobail. OUM 67 . mobail disepadukan dengan mesin dan jentera yang boleh bergerak melalui kawalan secara manual atau automatik dan terhasillah mobail kinetik.TOPIK 6 MOBAIL TOPIK 6 PENGENALAN MOBAIL Ketika pengarca mencari satu konsep baru dan tersendiri. 2. Calder telah menghasilkan monumen di tempat umum dan menjadi perangsang kepada seniman untuk mereka bentuk yang yang lebih menarik dan canggih. memahami konsep mobail dan konsep peragaannya. beburung yang berterbangan dan serangga yang berdesir. Arca mobail dipelopori oleh Alexander Calder (1898. muncullah idea untuk mengapungkan atau menggunakan ruang atas udara sebagai kaedah menampilkan dalam peragaan arca yang seterusnya diterima sebagai karya seni. Myxomatose (1953) dan Pisson Volant mengadaptasikan bunyi dedaunan. gunung dan pulau. 4.

1: Mobail karya Alexander Calder. Trap and Fish Tail. 1939 Rajah 6.MOBAIL TOPIK 6 Rajah 6. 1957 68 OUM .2: Alexander Calder Myxomatose (1953) Rajah 6.3: Alexander Calder: Poisson Volant.

playar muncung . senaraikan bahan-bahan yang boleh anda dijadikan arca mobail. Alat pengimpal termasuk bahan pematri.playar pemotong .besi dan bar besi 3. Gunting dawai/zing .1 ALAT DAN MEDIA Alatan 7.TOPIK 6 MOBAIL 6. Tukul besi Tukul kayu Ganden kayu Tukul kepala muncung 5. Playar . Ragum .ragum apit .1 PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN MOBAIL 4.1 Bagaimanakah faktor pesekitaran boleh dijadikan sebagai rujukan utama di dalam menjalankan aktiviti mobail di tempat anda bertugas? Latihan 6.4: Penggunaan alatan untuk menghasilkan mobail Aktiviti 6.1 6.1.gergaji besi Rajah 6. kepingan logam.2. Apakah kekangan-kekangan yang mungkin anda tempohi dalam proses penghasilan mobail tersebut? OUM 69 . Pemotong besi – gergaji besi elektrik 6.ragum meja 2.1 Merujuk kepada alam sekitar. Gerudi eletrik + Pelbagai jenis mata gerudi 1.playar pengapit 6.

Ganden besi. berus keluli. playar pemotong dan playar pengepit. playar pengapit. sarung tangan kulit. spanar hidup kecil dan besar. angkup dalam. Pelbagai jenis pahat: pahat mata bulat.1. sesiku sudut. pahat mata lengkung. batu asah. thinner. berus dawai. gergaji jig. 70 OUM .2 Alatan Untuk Menghasilkan Mobail Gerudi dan mata gerudi. berus gigi. rod besi. pahat penebuk. Angkup luar. ganden logam. pahat ukir. scrapper. span. pahat mata rata. tukul kepala dempak dan lonjong. ragum meja dan pengalas untuk kerja mengetuk.MOBAIL TOPIK 6 6. kertas pasir. gam gajah.

Tanah liat/kepingan tembikar 9. Aluminiam/ kepingan aluminium.6: Mobail berasaskan sumi Rajah 6.TOPIK 6 MOBAIL 6.5: Penggunaan bahan untuk menghasilkan mobail Rajah 6. Kertas tebal/ Straw board. Bahan buangan dari ciptaan manusia 1. 4.1. Fiber glass 8. Kepingan plastik/perspek PENGGUNAAN BAHAN/ MEDIA UNTUK MENGHASILKAN MOBAIL 2.7: Mobail berasaskan pelbagai bahan OUM 71 . zink Rajah 6. Cermin/ kepingan kaca 5. loyang 6. Kepingan tembaga Kepingan timah. Dawai Tali tangsi 3.3 Media Mobail 7.

MOBAIL

TOPIK 6

6.1.4

Media untuk Menghasilkan Mobail

Kepingan logam mengikut jenis dan bungkah keluli serta ketulan besi yang boleh dijadikan sebagai asas untuk pembentukan mobail.

Kepingan perspek dan kepingan plastik yang menjadi pilihan utama pengarca mobail kerana sifatnya yang ringan dan tahan lasak. Ia digabungkan dengan media lain termasuk penggunaan cat untuk mendapatkan penampilan yang bermakna dan mapan.

Pelbagai kertas untuk dijadikan mobail. Kertas tebal seperti maounting board, straw board, hard-board, kertas conqueror, box-board yang boleh dimplimentasikan di bahagian ruang dalam bangunan.

Latihan 6.2
Jika tema dan subjek mobail yang akan dihasilkan berasaskan karangan laut, apakah alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan mobail tersebut?

72

OUM

TOPIK 6

MOBAIL

6.1.5

Bagaimana Proses Mobail Dihasilkan?

Menggunakan skru, bol dan nat Jahitan Kimpalan

Proses Mobail
Ikatan Gam plastik

Tanggam

Rajah 6.8: Bahan yang digunakan untuk membentuk mobail

6.1.6

Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Mobail

Mobail direka bentuk melalui perancangan yang jitu dan teliti. Perancangan ini dilakukan dengan mengambil kira pelbagai kesesuaian alat dan bahan, tema dan subjek serta olahan idea yang berpandukan kepada asas seni dan prinsip seni reka. Perkara-perkara berikut menjadi perhatian utama di dalam penghasilan mobail; x x Menentukan subjek dan tema – Subjek dan tema ini mungkin berkaitan dengan isuisu semasa, kritikan, sindiran, saranan dan nukilan pengarca. Menentukan alat dan media – Setelah subjek dan tema di atas di pilih, perancangan pemilihan alat dan bahan menjadi kriteria yang penting. Pemilihan alat dan bahan mengambil kira keberkesanan dan relevannya hal subjek yang ingin diutarakan. Ciriciri bahan yang dipilih seharusnya tahan lama dan lasak kepenggunaannya. Bahan yang tidak lasak, mudah pecah, mudah rosak tidak wajar diaplikasikan dalam penghasilan mobail. Membuat tumbnail-print (membuat lakaran-lakaran kecil). Apakah pentingnya thumbnail-print? Sebelum sesuatu mobail dihasilkan, kita seharusnya melobi gagasan-gasasan dan pengideaan melalui konsep trial and error. Sketsa-sketsa mengenai hal subjek dan tema yang ingin dinukilkan seharusnya dihasilkan atau diperbanyakkan dapatannya. Daripada sejumlah besar sketsa ini tentunya ada yang mantap dan hebat yang tentunya pilihan yang sedemikian inilah yang dipilih.

x

OUM

73

MOBAIL

TOPIK 6

x

Memilih salah satu lakaran yang terbaik – Pilih lakaran atau sketsa yang baik. Ciri baik dalam kriteria pemilihan ini berkaitan dengan penampilan asas seni reka yang mantap dan berketrampilan. Kemampuan menterjemah lakaran kepada mobail yang sebenar juga menjadi kriteria penting dalam pemilihan lakaran tersebut. Memperinci lakaran – Setelah memilih lakaran yang terbaik, fikirkanlah untuk memperkemaskan lagi reka bentuknya. Ia mengambil kira bahan, alat, tema, tempat peragaan dan konsep keseluruhan termasuk estetika dan etika dari mobail yang akan dihasilkan nanti. Membuat karya/mobail – Buat kerangka dalam dan luar. Fikirkan aspek ruang, saiz mobail, keteguhan dan kesesuaian kerangka dengan dapatan. Kesemuanya diselaraskan dengan bahan dan alatan, kos pembinaan dan masa yang diperlukan.

x

x

6.1.7

Proses Membentuk Mobail

Setelah penyediaan lakaran idea selesai proses berikut merupakan urutan penghasilan mobail.

1. Membuat model kecil atau prototaip

4. Kemasan dan peragaan/ persembahan

PROSES
MEMBENTUK

MOBAIL

2. Membuat kerangka atau struktur

3.Membuat mobail yang sebenar
Rajah 6.9: Proses membentuk mobail

74

OUM

TOPIK 6

MOBAIL

6.2
6.2.1

PERSEMBAHAN HASIL KERJA
Ekspresi Diri

Persembahan hasil kerja yang baik dizahirkan melalui proses artistik yang diekspresikan melalui alat dan bahan, penguasaan unsur seni, prinsip seni dan strukur seni. Ia diolah dengan mengambil pertimbangan-pertimbangan yang paling ideal dan bersistematik. Seterusnya hasilan ini mengambil kira kepada beberapa ciri yang berikut: 1. Bentuk Mobail Menepati Tema dan Tajuk

Tema adalah gambaran mesej yang ingin disampai dan dikongsi oleh pengarca kepada pemerhati. Lazimnya isu-isu semasa menjadi pilihan tema pengarca kerana keselarian isu dan minat pemerhati mengikut faktor semasa. Namun begitu, latar belakang minat pengarca juga boleh menjadi pilihan kerana ekspresi dalaman pengarca yang ingin dikongsi kepada umum. Misalnya, persoalan kepincangan masyarakat, isu agama dan gelagat politik semasa. 2. Bahan Binaan Mobail Sesuai dengan Tujuan Hasilan

Pilihan bahan penting kerana sifat bahan menentukan ketahanan dan kesesuaian mobail yang akan dihasilkan. Seringkali bahan binaan yang tahan lasak dan kuat digunakan untuk mobail di luar. Sebaliknya, bahan-bahan yang kurang lasak di dalam bangunan dan di tempat yang bertutup. Ringkasnya bahan binaan ini boleh diklasifikasikan kepada dua iaitu mobail diluar dan mobail di dalam bangunan atau tempat yang tertutup.

KLASIFIKASI BAHAN MOBAIL

LUAR DAN TERDEDAH x Keluli x Besi x Timah x Tembikar x Aloi x Marmar

DALAM DAN TERTUTUP x Plastik x Kayu x Kertas x Tembikar x Aluminium x Bahan terbuang

Rajah 6.10: Klasifikasi bahan mobail

OUM

75

Mobail perlu mempunyai jangka hayat yang panjang. Jauhi plagiarism dan hasilan klise. Warna. Kontra.MOBAIL TOPIK 6 3. Harmoni dan Kesatuan yang Menarik Rentak Imbangan Pergerakan Harmoni APLIKASI PRINSIP REKAAN MOBAIL Warna Kontra Rajah 6. Pastikan ia Kuat. keliutan dan ketahanan bahan perlu diambil pertimbangan. Ia boleh dilakukan dengan melakukan tindakantindakan yang berikut: 76 OUM . Pergerakan. Imbangan. tetapi juga selamat terhadap pemerhati dan pengunjung. Mobail juga perlu kukuh kerana peragaan diluar seringkali diancam oleh proses pengluluhawaan dan bencana alam.11: Aplikasi prinsip rekaan mobail 6. Membentuk Suatu Komposisi Gubahan yang Artistik Menyusun atur komposisi bahan penting untuk artistik bahan dan mobail. Asli. Unik dan Berketrampilan Keaslian. Kepelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik. Kukuh dan Selamat Soal kekuatan. Tidak ada ertinya sesuatu mobail yang diperagakan sekadar dalam tempoh waktu yang pendek kerana tidak lasak dan tidak kuat. 4. Tujuannya jelas. 5 Mengaplikasi Prinsip-prinsip Rekaan seperti Rentak. untuk penampilan karya yang simple tetapi menarik. pergerakan dan kontra bahan diteliti dan dinilai berkali-kali. Tambahan pula kelainan bahan mempunyai cara atau teknik adunan yang berbeza dan kesesuaiannya. keunikan dan ketrampilan boleh dihasilkan melalui proses kreativiti yang tinggi. Adunan rentak. Pemerhati ada kemungkinan menyentuh dan mengusik mobail tersebut. Tidak cukup dengan kukuh semata-mata.

bahan penyudah seperti syelek. 3. emulsi. Konsep ambient perlu dipetimbangkan untuk peragaan yang baik. teknik dan tata aturan penggunaan alat dan bahan untuk penghasilan mobail 4. manik boleh diaplikasikan pada mobail. labuci. rancangkan pemilihan alat dan bahan yang berkaitan bertujuan untuk membuat penghasilan mobail mengikut pilihan yang terbaik. perada. Pilih satu thumbnail-print yang baik. Ramalan kepada reka bentuk baru dan bersifat futuristik. varnish. cat alas.2 Kemahiran Mengaplikasikan Alat. Namun. Kesesuaian dengan pemilihan bahan dan alat yang dikaitkan dengan tajuk.12: Kemahiran-kemahiran dalam mengaplikasi alat dan bahan mobail OUM 77 . penelitian dan rumusan pro-aktif Cuba jaya yang tidak kenal erti putus asa. Fikirkan lokasi peragaan dan isu yang ingin ditonjolkan. 2. Bagi tujuan peragaan yang menarik. lazimnya mobail tidak terlalu “fancy” 5. ruang peragaan dan persekitaran perlu diteliti dan difahami. fikirkan kaedah. Bagi tujuan peragaan yang menarik dan berkesan. minyak kayu. Fikirkan soal kemasan. cat kilat. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. Rajah 6. kaedah menggantung. 6.TOPIK 6 MOBAIL x x x x x Suatu penampilan yang baru – penemuan melalui percubaan Inovasi atau improvisiasi yang positif Pemerhatian. tema dan hal benda (subject-matter).2. Daripada beberapa “tumbnail-print” yang dihasilkan.

13 di atas.13 Latihan 6.MOBAIL TOPIK 6 \ Rajah 6. apakah jenis mobail yang sesuai dihasilkan? Apakah bahan tambahan yang anda perlukan? 6.3 Teliti Rajah 6. Jika anda bercadang untuk menghasilkan mobail berasaskan alat dan bahan di atas.3 Apresiasi Mobail Garisan simetri Karangan laut Batang aluminium Rajah 6.2.14: Mobail daripada pelbagai bahan 78 OUM .

Kesesuaian secara keseluruhan 2. Pilihan reka bentuk berasaskan warna dan padanan imej 1.15: Apresiasi mobail Rajah 6.5 Mengapakah mobail tidak perlu fancy? Apakah mobail berfungsi yang sering diaplikasi sebagai sambuatan hari perayaan Tahun Baru Cina? OUM 79 . Latihan 6. Tajuk dan tema yang sesuai Rajah 6. buat apresiasi seni mengenai karya di atas. Alat dan bahan yang sesuai APRESIASI MOBAIL 3.16 Latihan 6.TOPIK 6 MOBAIL Apresiasi mobail dilakukan berpandukan empat perkara berikut: 4.4 Mobail diatas dihasilkan oleh Alexander Calder dan diberi tajuk “Antennae with Red and Blue Dots” Berpandukan mobail di atas.

Mobail dipelopori oleh Alexander Calder (1898. 5. Konsep mobail dikaitkan dengan objek apungan di udara tetapi mempunyai konsep simetri yang menarik. GLOSARI Adaptasi Ambient Fancy Futuristik Gergaji jig Kekangan Konstruktivisme Klise Luluhawa Manual Monumen Plagiarism Ragum Penyesuaian. Simetri mobail boleh bersifat tulen atau tidak tulen. 4. 2. jahitan dan tanggam. Manakala peragaan di tempat tertutup mungkin dilakukan di dalam bangunan. tipis dan tahan lama. Cantuman komponen mobail dibuat secara pateri/ kimpalan.1976) iaitu seorang pengarca dan jurutera Amerika Syarikat. rintangan Aliran kefahaman dalam pembinaan Biasa. 3. ciplak Alat pengapit 80 OUM . 6. di sekitar Beraneka warna. common.MOBAIL TOPIK 6 RUMUSAN 1. Kemasan mobail boleh dilakukan dengan menyapukan bahan penyudah seperti syelek. dalam dewan. 7. bangunan peringatan Peniruan. puncak gunung. cat kilat atau emulsi. gam plastik. basi Luluh oleh faktor hawa Dilakukan dengan tangan Patung. imitasi. skrew. tanah lapang. berhias Berkaitan masa hadapan Gergaji yang boleh bergerak mengikut kelok-kelok Halangan. Bagaimanapun apungan yang baik berkaitan dengan bahan yang ringan. puncak bangunan dan puncak pokok. Alat dan bahan mempengaruhi bentuk mobail. antara bangunan dan bilik darjah. varnish. penyerapan Di sekeliling. Peragaan mobail boleh dilakukan di tempat terbuka seperti di padang.

Bagaimanakah reka bentuk ini dipengaruhi oleh faktor alam sekitar dan objek-objek ciptaan Tuhan? OUM 81 .TOPIK 6 MOBAIL UJIAN 1 Apakah yang dimaksudkan mobail kinetik? Bincangkan bagaimana mobail kinetik dihasilkan. UJIAN 2 Kaji secara teliti reka bentuk mobail.

1. Sebagai contoh gambaran tiga dimensi (3D) bagi sesuatu objek. Model Dinamik adalah model yang dibuat mengikut kesesuaian bentuk yang boleh diubah pergerakan mengikut kehendak. Model kawasan merupakan suatu bentuk ilustrasi yang menunjukkan satu kawasan yang dibuat dalam bentuk 3D yang sederhana. Dengan melihat model tersebut kita menjadi lebih mudah untuk memahami bentuk keseluruhan objek tersebut. Dengan melihat model tersebut kita menjadi lebih mudah untuk memahami bentuk keseluruhan objek tersebut. 7. mengetahui apa yang dimaksudkan dengan model dan fungsinya. memahami dan dapat memilih bahan-bahan yang sesuai untuk penyediaan membuat model.1 x x x x x x x x Alat dan Media Mountinbord Polystrin Gam serbaguna Pisau Gunting Warna Kertas warna Span bunga 82 OUM . dan memahami konsep model sebagai alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran.MODEL TOPIK 7 TOPIK 7 PENGENALAN MODEL Model dapat digambarkan dengan pandangan dua dimensi (2D) tetapi pada pandangan ini hanya beberapa bahagian sahaja yang dapat ditunjukkan tetapi dengan pandangan 3D setiap penjuru sesuatu objek dapat di lihat dan dapat diketahui jika terdapat error pada sesuatu bahagian tersebut.1 DEFINISI Pengertian model adalah diertikan sebagai pengembaran sesuatu sehingga kita menjadi lebih jelas memahaminya. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat: 1. 3. 2. Model statik adalah model yang dibuat hanya untuk gambaran tetap yang tidak bolah berubah. 7.

2.1 APLIKASI ALAT. kereta bangunan dan sebagainya.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat model.2. Model yang akan dihasilkan bergantung kepada jenisnya seperti model rumah.TOPIK 7 MODEL x x Simen harder Kertas pasir Teknik x x x x x Cantuman Luakkan Gam Kimpalan Acuan 7. Setiap model yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya.2 7. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Idea Merupakan proses awal bagi menentukan jenis model yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dipersetujui. OUM 83 . 7. Teknik yang digunakan berbeza-beza bergantung kepada jenis model yang akan dihasilkan.2. 7. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahanan model tersebut.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesebuah model. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis model yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis-jenis bahan).

3 PERSEMBAHAN HASIL KERJA ATAU PROSES PENGHASILAN MODEL 84 OUM .MODEL TOPIK 7 7.

TOPIK 7 MODEL OUM 85 .

MODEL TOPIK 7 86 OUM .

TOPIK 7 MODEL OUM 87 .

MODEL TOPIK 7 88 OUM .

Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pereka. 3. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan dengan keadaan semasa dan boleh diperolehi dengan mudah serta kos yang rendah. Model yang dihasilkan perlu diberi penekanan dari aspek ketahanan dan keselamatan. 5. OUM 89 .2 Apresiasi Dengan berpandukan model yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses penghasilan model 1. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti pergerakan.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan atau hasilan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1.4. Proses stailisasi dan penambahbaikan agar bersesuaian dengan keadaan semasa. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik. 7. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap bentuk model yang akan dipersembahkan. 3. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat model. Mempunyai daya tarikan semasa dipamerkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. RUMUSAN Proses membentuk dan membuat model merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian bentuk model tersebut. Model menepati tema dan tajuk. 5. 2. imbangan dan kesatuan yang menarik. warna. Pilihan reka bentuk. Penampilan model yang kontemporari akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan bentuk-bentuk model yang bersesuaian dengan keadaan semasa. 6. membentuk suatu gubahan yang menarik serta dapat memberi penjelasan yang tepat. 2. kontra.4 7. Kesesuaian secara keseluruhan. 4.4. warna dan padanan imej mengikut tema dan kesesuaian semasa. 4. Tajuk dan tema yang sesuai serta menepati.TOPIK 7 MODEL 7.

90 OUM .MODEL TOPIK 7 GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif – – – – Warna serbuk. nyatakan dan huraikan prinsip-prinsip rekaan yang perlu diterapkan. kepada yang lebih baik dan Imaginasi Kontemporari – – UJIAN 1 Dalam proses penyediaan model. UJIAN 2 Penampilan hasil kerja yang baik dan cemerlang perlu mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Luahan idea/perasaan/senteman. nyatakan dan huraikan ciri-ciri yang tersebut. Penghargaan. Masa kini. Pengubahsuaian menarik. Kerangka idea.

dan mengetahui teknik-teknik mempersembahkannya. Boneka juga memberi kesedaran imbangan. sesuai untuk kanakkanak peringkat rendah.1 1. OUM 91 . Ia dibentuk dalam dua atau tiga dimensi. memahami bahawa boneka dihasilkan melalui berbagai teknik dan kaedah.2 8. untuk menghasilkan boneka dan cara 8. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat. dan ia memberikan peluang untuk mencipta suatu alam khayalan.2. 3. Boneka merupakan suatu punca yang baik untuk menimbulkan kuasa imaginasi kanak-kanak. Boneka tangan boleh dikatakan jenis yang popular sekali di sekolah dan jenis yang ringkas ini boleh dibuat oleh kanak-kanak. APLIKASI ALAT. 1. harmoni dan kadar banding dalam proses binaan dan membentuk. Boneka boleh menghidupkan watak ciptaan seperti haiwan dan benda-benda lain. 2. memahami dan mengetahui jenis-jenis boneka. MEDIA DAN TEKNIK Jenis-jenis Boneka Boneka Piring Kertas Boneka ini diperbuat daripada piring kertas dan boleh dibeli di kedai. Boneka dihasilkan dengan mencantumkan pelbagai bentuk untuk menghasilkan objek boneka.1 DEFINISI Boneka adalah sejenis permainan anak-anakan.TOPIK 8 BONEKA TOPIK 8 PENGENALAN BONEKA Boneka adalah sejenis hasil kerja tangan yang berbentuk permainan. 8.

Kemudian dengan menggunakan pita litup. 92 OUM .BONEKA TOPIK 8 Rajah 8. potong jalur-jalur kertas berwarna dan lurutkannya dengan pisau tumpul dan tampalkan pada tepi piring sebagai rambut. Gunting dan lubangkan di tengah-tengah kain belacu atau kain reja. Untuk membuat rambut kerinting.1: Boneka piring kertas Alat dan Bahan x x x x x x x x Piring kertas Dawai halus Pelekat Gunting Kayu atau buluh Kain reja (perca) Tali Pita litup Cara Membuatnya Lukiskan satu muka di atas piring kertas dengan menggunakan dakwat. Masukkan bilah kayu ke dalam lubang kain dan lekatkan lehernya dari dalam kain dengan menggunakan pita litup. lekatkan bilah kayu di belakang piring.

TOPIK 8 BONEKA 2.2: Boneka polisterina Alat dan Bahan x x x x x x x x x x Polistirena. Bekas alat-alat elektrik sesuai untuk membentuk boneka ringkas dan ia boleh dibuat dengan mudah. Boneka Polistirena Polistirena yang berbagai-bagai bentuk boleh digunakan untuk membuat boneka. Kayu buluh/rot kayu Pensil Gam Kertas pasir Gunting Pita litup Pisau Berus gam Warna tempera OUM 93 . Rajah 8.

Rajah 8. Gunakan sebatang kayu buluh sebagai tangkai. Ia sangat sesuai untuk kanak-kanak kerana ia mudah dibuat.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuatnya Korek mata. Dawai kokot Dua beg kertas Pita litup Rot kayu Kertas tisu lembut 94 OUM . Bola polistirena boleh digunakan untuk membuat boneka tangan 3. hidung dan mulutnya dengan sebatang pensil.3: Boneka beg kertas Bahan-bahan dan Alat x x x x x x x x x Gunting. Boneka Beg Kertas Beg kertas boleh digunakan untuk membuat topeng atau boneka. Kemudian tampalkan telinga pada tepi kotak. Kertas berwarna Gam kanji Cat air atau krayon.

4: Boneka silinder Alatan dan Bahan-bahan x x x x x x x x Kertas warna Pollistirena Penutup botol Gabus Pisau Tali Gunting Gam OUM 95 .Masukkan gumpalan surat khabar tersebut ke dalam beg kertas. Buat rekaan baju dengan menggunakan kain reja. Warnakan muka boneka dengan menggunakan cat air. Sapukan gam seluruh permukaan hadapan untuk membentuk muka. Bina ciri-ciri muka dengan menggunakan kertas tisu lembut.TOPIK 8 BONEKA Cara Membuatnya Gumpalkan surat khabar pada hujung rot kayu dan lekatkan gumpalan itu dengan menggunakan dawai kokot. Rajah 8. 4. Ikat leher beg kertas dengan menggunakan pita litup Ratakan bucu beg kertas tersebut. Boneka Silinder Boneka silinder adalah boneka yang mudah dibuat dan juga menarik.

Disebabkan kulit kerbau sangat sukar didapati. Apabila kita memasukkan jari ke dalam tiub kecil itu. Ini ialah asas kepala boneka. kita akan dapat mengendalikan boneka itu dengan sempurna.50 cm. Bahan-bahan yang digunakan sebagai pengganti yang mudah diperolehi ialah filem pancaran – X yang terpakai.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuat Potong sekeping kad manila yang berukuran 20 cm x 27. hidung yang besar.5: Boneka wayang kulit 96 OUM . Boneka Wayang Kulit Boneka wayang kulit direka secara tradisional dari kulit kerbau.. Untuk makluman dalam lakonan wayang ia merupakan satu siri dari siri-siri kartun. Proses untuk membuat boneka wayang kulit tidak begitu rumit dan bahan-bahanya senang diperolehi. Kebiasaannya watak seorang hero digambarkan dengan sifat muka yang kacak dan hidung yang mancung. kepingan plastik yang tebal dan kertas bod. Adalah wajar sesebuah boneka sengaja dilebih-lebihkan sifatnya bagi menambahkan wataknya dengan lebih jelas. perut yang buncit dan dicat dengan warna yang garang. Manakala sifat watak penjahat digambarkan dengan mata yang besar. Gulungkan kertas tebal ini supaya berbentuk silinder. Setelah membuat bentuk asasnya. kita perlu membuat satu tiub kecil dari kad manila dan lekatkan pada bahagian dalam boneka itu. Stapel atau lekatkan tepinya dengan kanji supaya ia sentiasa berbentuk silinder. 5. kita boleh menentukan apa jenis watak yang hendak dibentuk dari silinder masing-masing. Untuk menyediakan boneka itu. Permainan wayang kulit dipercayai satu permainan yang pertama mencipta kesenian gerak dan tampak seolah-olah hidup jika ia dilakunkan dengan baik.5 cm atau 25 cm x 40. maka bahan-bahan moden terpaksa dicari dan diperkenalkan sebagai bahan menggantikan buatan cara tradisional di atas. Rajah 8. Apabila sudah menentukan jenis boneka yang hendak dibuat maka bolehlah mula memotong bahan-bahan yang hendak ditampal pada silinder tersebut untuk permukaan mukanya.

Kertas pasir Tukul Seketul kayu Newsprint Gunting Pemotong NT Penebuk mata bulat Gam yang kuat Cat tempera atau cat minyak Boneka Sarung Tangan Boneka ini merupakan jenis boneka yang paling mudah dibuat. ia mempunyai bahagian kepala.TOPIK 8 BONEKA Alatan dan Bahan-bahan yang Diperlukan x x x x x x x x x 6. Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas di mana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditontoni dengan bahagian badan dan kepala sahaja. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. Oleh kerana bahagian kepala merupakan bahagian yang paling penting. Rajah 8.6: Boneka sarung tangan OUM 97 . bahagian pakaian.

3.BONEKA TOPIK 8 Alat dan Bahan x x x x x x Kain belacu/sarung tangan Pensil Gunting Jarum Benang jahit dan benang bulu Berus cat Cara Membuatnya 1. Terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. Lipat kain belacu sekali.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat boneka.3 8. 5. Boneka yang telah siap sedia untuk dilakonkan. 2. Gunting mengikut garisan pengguntingan. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Idea Merupakan proses awal bagi menentukan jenis boneka yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahagian jenis-jenis boneka.3. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. 6. 8. 7. 4.1 APLIKASI ALAT. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya.3. Catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki. ini garisan pengguntingan.3. 8. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahan boneka tersebut. Pembentukan watak-watak juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar boneka yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton. Setiap boneka yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenis- 98 OUM . ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis boneka yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis-jenis boneka).3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu boneka. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. 8. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan.

Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik.TOPIK 8 BONEKA jenis boneka). menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak. 8. 2. Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. Tajuk dan tema yang sesuai. RUMUSAN Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis boneka yang akan dihasilkan. 4. 3.5 APRESIASI Dengan berpandukan boneka yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat boneka 1. 8. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. kontra. Boneka yang dihasilkan. 6. 3. pergerakan. Kesesuaian secara keseluruhan.4 8.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. 5. membentuk suatu gubahan yang menarik. warna. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis boneka. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat boneka. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. OUM 99 . 2. Proses stailisasi . imbangan dan kesatuan yang menarik. 5. pastikan ia tahan dan selamat. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan. 4. Watak menepati tema dan tajuk.4.

Kerangka idea. Penghargaan. 100 OUM . warna.BONEKA TOPIK 8 GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari – – – – – – Warna serbuk. pergerakan. UJIAN 2 Apresiasi adalah proses menilai dan melihat hasil karya yang telah dihasilkan. dalam melihat karya yang telah dihasilkan bincangkan aspek-aspek yang perlu diambil kira dalam proses apresiasi. Masa kini. kepada yang lebih baik dan UJIAN 1 Bincangkan kepentingan penerapan Prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. kontra. Luahan idea/perasaan/senteman. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan boneka. Pengubahsuaian menarik.

Boneka tangan boleh dikatakan jenis yang popular sekali di sekolah dan jenis yang ringkas ini boleh dibuat oleh kanak-kanak.1 DEFINISI Boneka adalah sejenis permainan anak-anakan. untuk menghasilkan boneka dan cara 8.2. 2. 3.1 1. Ia dibentuk dalam dua atau tiga dimensi. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat. Boneka boleh menghidupkan watak ciptaan seperti haiwan dan benda-benda lain. memahami dan mengetahui jenis-jenis boneka. Boneka dihasilkan dengan mencantumkan pelbagai bentuk untuk menghasilkan objek boneka. Boneka merupakan suatu punca yang baik untuk menimbulkan kuasa imaginasi kanak-kanak. harmoni dan kadar banding dalam proses binaan dan membentuk. OUM 91 . memahami bahawa boneka dihasilkan melalui berbagai teknik dan kaedah. dan mengetahui teknik-teknik mempersembahkannya. sesuai untuk kanakkanak peringkat rendah. MEDIA DAN TEKNIK Jenis-jenis Boneka Boneka Piring Kertas Boneka ini diperbuat daripada piring kertas dan boleh dibeli di kedai. dan ia memberikan peluang untuk mencipta suatu alam khayalan. Boneka juga memberi kesedaran imbangan. 1. 8. APLIKASI ALAT.TOPIK 8 BONEKA TOPIK 8 PENGENALAN BONEKA Boneka adalah sejenis hasil kerja tangan yang berbentuk permainan.2 8.

BONEKA TOPIK 8 Rajah 8. Masukkan bilah kayu ke dalam lubang kain dan lekatkan lehernya dari dalam kain dengan menggunakan pita litup. potong jalur-jalur kertas berwarna dan lurutkannya dengan pisau tumpul dan tampalkan pada tepi piring sebagai rambut. lekatkan bilah kayu di belakang piring.1: Boneka piring kertas Alat dan Bahan x x x x x x x x Piring kertas Dawai halus Pelekat Gunting Kayu atau buluh Kain reja (perca) Tali Pita litup Cara Membuatnya Lukiskan satu muka di atas piring kertas dengan menggunakan dakwat. Untuk membuat rambut kerinting. 92 OUM . Gunting dan lubangkan di tengah-tengah kain belacu atau kain reja.Kemudian dengan menggunakan pita litup.

TOPIK 8 BONEKA 2. Boneka Polistirena Polistirena yang berbagai-bagai bentuk boleh digunakan untuk membuat boneka. Bekas alat-alat elektrik sesuai untuk membentuk boneka ringkas dan ia boleh dibuat dengan mudah. Kayu buluh/rot kayu Pensil Gam Kertas pasir Gunting Pita litup Pisau Berus gam Warna tempera OUM 93 . Rajah 8.2: Boneka polisterina Alat dan Bahan x x x x x x x x x x Polistirena.

BONEKA TOPIK 8 Cara Membuatnya Korek mata. Rajah 8. Kemudian tampalkan telinga pada tepi kotak. Ia sangat sesuai untuk kanak-kanak kerana ia mudah dibuat. Bola polistirena boleh digunakan untuk membuat boneka tangan 3. Dawai kokot Dua beg kertas Pita litup Rot kayu Kertas tisu lembut 94 OUM . Gunakan sebatang kayu buluh sebagai tangkai.3: Boneka beg kertas Bahan-bahan dan Alat x x x x x x x x x Gunting. Boneka Beg Kertas Beg kertas boleh digunakan untuk membuat topeng atau boneka. Kertas berwarna Gam kanji Cat air atau krayon. hidung dan mulutnya dengan sebatang pensil.

4. Buat rekaan baju dengan menggunakan kain reja. Ikat leher beg kertas dengan menggunakan pita litup Ratakan bucu beg kertas tersebut.4: Boneka silinder Alatan dan Bahan-bahan x x x x x x x x Kertas warna Pollistirena Penutup botol Gabus Pisau Tali Gunting Gam OUM 95 .Masukkan gumpalan surat khabar tersebut ke dalam beg kertas. Sapukan gam seluruh permukaan hadapan untuk membentuk muka.TOPIK 8 BONEKA Cara Membuatnya Gumpalkan surat khabar pada hujung rot kayu dan lekatkan gumpalan itu dengan menggunakan dawai kokot. Rajah 8. Boneka Silinder Boneka silinder adalah boneka yang mudah dibuat dan juga menarik. Bina ciri-ciri muka dengan menggunakan kertas tisu lembut. Warnakan muka boneka dengan menggunakan cat air.

Kebiasaannya watak seorang hero digambarkan dengan sifat muka yang kacak dan hidung yang mancung. Permainan wayang kulit dipercayai satu permainan yang pertama mencipta kesenian gerak dan tampak seolah-olah hidup jika ia dilakunkan dengan baik. 5. Untuk makluman dalam lakonan wayang ia merupakan satu siri dari siri-siri kartun. Boneka Wayang Kulit Boneka wayang kulit direka secara tradisional dari kulit kerbau. hidung yang besar. Untuk menyediakan boneka itu. Ini ialah asas kepala boneka. Manakala sifat watak penjahat digambarkan dengan mata yang besar. kita akan dapat mengendalikan boneka itu dengan sempurna. Rajah 8. Apabila kita memasukkan jari ke dalam tiub kecil itu. kepingan plastik yang tebal dan kertas bod. Setelah membuat bentuk asasnya. Gulungkan kertas tebal ini supaya berbentuk silinder. Proses untuk membuat boneka wayang kulit tidak begitu rumit dan bahan-bahanya senang diperolehi. Bahan-bahan yang digunakan sebagai pengganti yang mudah diperolehi ialah filem pancaran – X yang terpakai.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuat Potong sekeping kad manila yang berukuran 20 cm x 27. kita perlu membuat satu tiub kecil dari kad manila dan lekatkan pada bahagian dalam boneka itu. Apabila sudah menentukan jenis boneka yang hendak dibuat maka bolehlah mula memotong bahan-bahan yang hendak ditampal pada silinder tersebut untuk permukaan mukanya. maka bahan-bahan moden terpaksa dicari dan diperkenalkan sebagai bahan menggantikan buatan cara tradisional di atas. Stapel atau lekatkan tepinya dengan kanji supaya ia sentiasa berbentuk silinder.5 cm atau 25 cm x 40..5: Boneka wayang kulit 96 OUM . kita boleh menentukan apa jenis watak yang hendak dibentuk dari silinder masing-masing.50 cm. Adalah wajar sesebuah boneka sengaja dilebih-lebihkan sifatnya bagi menambahkan wataknya dengan lebih jelas. perut yang buncit dan dicat dengan warna yang garang. Disebabkan kulit kerbau sangat sukar didapati.

TOPIK 8 BONEKA Alatan dan Bahan-bahan yang Diperlukan x x x x x x x x x 6. bahagian pakaian.6: Boneka sarung tangan OUM 97 . Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas di mana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditontoni dengan bahagian badan dan kepala sahaja. ia mempunyai bahagian kepala. Kertas pasir Tukul Seketul kayu Newsprint Gunting Pemotong NT Penebuk mata bulat Gam yang kuat Cat tempera atau cat minyak Boneka Sarung Tangan Boneka ini merupakan jenis boneka yang paling mudah dibuat. Rajah 8. Oleh kerana bahagian kepala merupakan bahagian yang paling penting. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki.

3.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu boneka. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. 8. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan.3 8. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis boneka yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis-jenis boneka).BONEKA TOPIK 8 Alat dan Bahan x x x x x x Kain belacu/sarung tangan Pensil Gunting Jarum Benang jahit dan benang bulu Berus cat Cara Membuatnya 1. 8. 7.1 APLIKASI ALAT. Terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. ini garisan pengguntingan. 4. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Idea Merupakan proses awal bagi menentukan jenis boneka yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahagian jenis-jenis boneka.3. Gunting mengikut garisan pengguntingan. Lipat kain belacu sekali. Boneka yang telah siap sedia untuk dilakonkan. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. Pembentukan watak-watak juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar boneka yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahan boneka tersebut. Catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki. Setiap boneka yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenis- 98 OUM . 6. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. 8. 5. 3.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat boneka. 2.3.

pergerakan. Watak menepati tema dan tajuk. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis boneka yang akan dihasilkan. 8. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan.4. 2. 4. OUM 99 . 2.TOPIK 8 BONEKA jenis boneka). 4. Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. pastikan ia tahan dan selamat. Boneka yang dihasilkan. Tajuk dan tema yang sesuai. RUMUSAN Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. 3. warna. membentuk suatu gubahan yang menarik. 5. 6. Kesesuaian secara keseluruhan. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat boneka. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak. imbangan dan kesatuan yang menarik. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis boneka.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1.5 APRESIASI Dengan berpandukan boneka yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat boneka 1. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik.4 8. Proses stailisasi . 3. 5. kontra. 8.

Masa kini. kontra. Penghargaan. warna. UJIAN 2 Apresiasi adalah proses menilai dan melihat hasil karya yang telah dihasilkan.BONEKA TOPIK 8 GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari – – – – – – Warna serbuk. Luahan idea/perasaan/senteman. Kerangka idea. 100 OUM . pergerakan. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan boneka. dalam melihat karya yang telah dihasilkan bincangkan aspek-aspek yang perlu diambil kira dalam proses apresiasi. Pengubahsuaian menarik. kepada yang lebih baik dan UJIAN 1 Bincangkan kepentingan penerapan Prinsip-prinsip rekaan seperti rentak.

3. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat: 1. Di Bali istilah topeng diertikan sebagai “Partapukan” yang membawa erti suatu lapisan yang menutupi. 9. Topeng sebagai simbol dewa-dewi – Ditarikan oleh gadis-gadis yang belum cukup umur. Tupeng kemudian mengalami bebera perubahan sehingga menjadi topeng.1. OUM 101 . dan memahami konsep model sebagai alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran.TOPIK 9 TOPENG 101 TOPIK 9 PENGENALAN TOPENG Topeng adalah suatu alat yang menutupi muka. mengetahui apa yang dimaksudkan dengan model dan fungsinya. Topeng juga dijadikan sebagai alat perhiasan di rumah. apabila lukanya telah sembuh maka terdapat satu lapisan yang menutupiluka tersebut yang kemudian akan terlepas dengan sendirinya. Sukawati dan Gianyar. Fungsi Topeng Topeng sebagai lambang nenek moyang – Digunakan semasa upacara memperingati keturunan “Ratu Gede Pancering Jaga” atau “Hyang Datonda” penguasa dunia yang dipercayai oleh masyarakat Truyan di Danau Batur. Kecamatan. memahami dan dapat memilih bahan-bahan yang sesuai untuk penyediaan membuat model. Topeng sebagai pelengkap upacara – Tarian topeng ini termasuk dalam tarian Bebali yang berfungsi sebagai pengiring dalam upacara yang dikenali sebagai Panca 2.1 1. kemudian kerana gejala bahasa yang disebut formatif form (pembentukan kata) kata “tup” ditambah dengan kata “eng” yang kemudian menjadi “tupeng”. tarian dan juga istiadat-istiadat pemujaan. Tarian ini dinamakan Tarian Topeng Widyadari dan selalu ditarikan oleh masyarakat di Desa Ketewel. Misalnya seorang yang menderita kerana luka. Ada juga topeng dijadikan sebagai identiti seseorang dan juga ahli kumpulan.1 DEFINISI Kata topeng berasal dari kata “tup” yang bererti tutup. topeng juga digunakan di dalam persembahan drama. 2. 3. 9.

warna batik. pisau. 9. seni dan budaya masyarakat setempat.1. kulit kerbau. permata untuk hiasan. perada. tanah liat.2 Alat dan Media Alat Gergaji. 6. begitu juga dapat mengenal tokoh-tokoh.1. Media Kayu. pensil. 1. kulit kambing.3 Teknik Proses penyediaan topeng menggunakan pelbagai teknik mengikut media yang digunakan.102 TOPENG TOPIK 9 Yadya. Teknik tebuk – sesuai menggunakan media kulit haiwan. Teknik tampalan – sesuai mengunakan media kertas. bahasa dan sebagainya serta boleh ditontoni oleh sesiapa sahaja. tukul. Topeng sebagai Media Pendidikan – Pementasan topeng dapat berfungsi sebagai media pendidikan di mana pelajar dapat mempelajari teknik membuat dan memainkannya. benang bulu. agama. 3. warna-warna tradisional. 4. kapak. Tarian topeng ini dipentaskan pada waktu upacara ddan dilaksanakan dengan tujuan supaya upacara berlangsung dengan selamat dan mendapat berkat. 2. daerah. pahat pelbagai jenis. memberi pengajaran dan peringatan tentang asal-usul keturunan. Teknik luakan dan ukiran – sesuai menggunakan media kayu dan tanah liat. Topeng sebagai hiburan – Pementasan topeng juga dapat berfungsi sebagai hiburan terutama memalui dialog-dialognya yang bersifat humor akan mengundang gelak ketawa penonton. Pengetuk kayu. 5. Topeng sebagai penyingkap sejarah – Ianya bersifat hiburan dan dalam tarian ini banyak menceritakan kisah sejarah dahulu. kulit lembu. gerudi pelbagai jenis. 102 OUM . kertas tebal. berus lukisan pelbagai jenis. 9.

1:Topeng mata Rajah 9.2 :Topeng muka OUM 103 .TOPIK 9 TOPENG 103 Jenis-jenis Topeng Rajah 9.

104 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis topeng yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Ide Merupakan proses awal bagi menentukan jenis topeng yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dilakarkan dalam buku lakaran.2 9.jenis topeng). 104 OUM .2. 9. Pembentukan watak-watak topeng juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar topeng yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton semasa persembahan atau kepada penggemar topeng sebagai bahan koleksi.2.3:Topeng serkup 9.1 APLIKASI ALAT. 9.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat topeng. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis topeng yang akan dihasilkan. Setiap topeng yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenisjenis topeng).3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu topeng. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahanan daya penarik topeng tersebut.2.

4: Papier mashe direndam Langkah 1 Koyakkan himpunkan kertas surat khabar lama bergantung kepada saiz dan bilangan topeng yang akan disediakan.4 Proses dan Teknik Membuat Topeng Menggunakan Papier Mashe Rajah 9.2. OUM 105 .TOPIK 9 TOPENG 105 Apakah yang membezakan jenis-jenis topeng? Teliti perbezaan antara topeng Zoro dengan topeng serkup 9.

Rajah 9. 106 OUM .5: Proses merendam papier mashe dalam besen Langkah 2 Rendam kertas di dalam bekas yang berisi air sehingga lembut agar mudah untuk dikisar.106 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9.6: Mesin pengisar digunakan untuk melumatkan papier mashe Langkah 3 Kertas yang telah lembut perlu dikisar menggunakan alat pengisar dan pastikan kertas tersebut dalam keadaan lumat agar mudah dibentuk dan kukuh.

Rajah 9.7: Papier mashe telah lumat dan lembut Langkah 4 Kertas yang telah dikisar perlu diperah untuk mengasingkan kandungan airnya.8: Tos atau keringkan air papier mashe OUM 107 .TOPIK 9 TOPENG 107 Mengapakah paier mashe (surat khabar) amat relevan untuk aktiviti membuat topeng? Rajah 9.

Tampalkan kertas yang telah bercampur gam tersebut pada bahagian luar belon. Rajah 9. Simpan belon tersebut ditempat yang sesuai agar tidak kempis beberapa hari. Tanggalkan tampalan kertas tersebut apabila ianya berkeadaan separuh kering. Gaulkan kertas tersebut dengan gam cair sehingga sekata agar muddah untuk dibentuk. 108 OUM .108 TOPENG TOPIK 9 Langkah 5 Letakkan kertas yang telah diperah di dalam bekas. pastikan ketebalannya.9: Papier mashe dikeluarkan daripada besen untuk menghasilkan topeng Langkah 6 Tiup belon mengikut saiz yang dikehendaki dan ikat agar ianya dalam keadaan bulat. tampal hanya separuh bahagian sahaja. Jemur ditempat yang mendapat cahaya matahari.

OUM 109 .TOPIK 9 TOPENG 109 Rajah 9.10: Topeng papier mashe dibentuk Langkah 7 Jemur tampalan kertas yang telah ditanggalkan pada cahaya matahari agar ianya menjadi kering dan keras.

3. 5. 4. imbangan dan kesatuan yang menarik. Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. 2. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. warna.3. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan serta boleh mempamerkan hasilan yang baik.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1.110 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik. 110 OUM . pergerakan. 9. Watak topeng tersebut menepati tema dan tajuk. Topeng yang dihasilkan perlu dipastikan ia tahan dan selamat digunakan terutama semasa persembahan.11: Topeng telah siap diwarna untuk peragaan Langkah 8 Warna dan hiaskan topeng tersebut mengikut watak-watak atau jenis-jenis topeng yang dikehendaki. kontra.3 9. 6. membentuk suatu gubahan yang menarik dan dapat memikat penonton apabila ia digunakan dalam persembahan.

2. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis-jenis topeng yang dihasilkan.TOPIK 9 TOPENG 111 9. 5. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat topeng. Tajuk dan tema yang sesuai. 4. kepada yang lebih baik dan OUM 111 . Kerangka idea. 1. Masa kini. GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari Papier Macher – – – – – – – Warna serbuk. 3. RUMUSAN Proses membentuk dan membuat topeng merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. Kertas yang telah dilumatkan.2 Apresiasi Berpandukan topeng yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat topeng. Persembahan watak-watak topeng akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. Pengubahsuaian menarik. Kesesuaian secara keseluruhan. Proses stailisasi dan menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak sesuatu topeng tersebut.3. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. bergantung kepada watak. Penghargaan. Luahan idea/perasaan/senteman.

Dengan bersumberkan mana-mana maklumat buat huraian tentang kenyataan tersebut. UJIAN 2 Sesetengah kaum menggunakan topeng di dalam upacara-upacara tertentu mengikut kepercayaan masing-masing.112 TOPENG TOPIK 9 UJIAN 1 Bincangkan perkara-perkara yang perlu difikirkan dan dibuat pertimbangan sebelum. semasa dan selepas proses membuat sesebuah topeng. 112 OUM .

3. Ada juga topeng dijadikan sebagai identiti seseorang dan juga ahli kumpulan. Topeng juga dijadikan sebagai alat perhiasan di rumah.1 DEFINISI Kata topeng berasal dari kata “tup” yang bererti tutup. 2. apabila lukanya telah sembuh maka terdapat satu lapisan yang menutupiluka tersebut yang kemudian akan terlepas dengan sendirinya. tarian dan juga istiadat-istiadat pemujaan. 9. Sukawati dan Gianyar. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat: 1. 3. Topeng sebagai pelengkap upacara – Tarian topeng ini termasuk dalam tarian Bebali yang berfungsi sebagai pengiring dalam upacara yang dikenali sebagai Panca 2. Tupeng kemudian mengalami bebera perubahan sehingga menjadi topeng.1 1. mengetahui apa yang dimaksudkan dengan model dan fungsinya. Topeng sebagai simbol dewa-dewi – Ditarikan oleh gadis-gadis yang belum cukup umur. Kecamatan.1. memahami dan dapat memilih bahan-bahan yang sesuai untuk penyediaan membuat model. dan memahami konsep model sebagai alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Misalnya seorang yang menderita kerana luka. Tarian ini dinamakan Tarian Topeng Widyadari dan selalu ditarikan oleh masyarakat di Desa Ketewel.TOPIK 9 TOPENG 101 TOPIK 9 PENGENALAN TOPENG Topeng adalah suatu alat yang menutupi muka. Di Bali istilah topeng diertikan sebagai “Partapukan” yang membawa erti suatu lapisan yang menutupi. Fungsi Topeng Topeng sebagai lambang nenek moyang – Digunakan semasa upacara memperingati keturunan “Ratu Gede Pancering Jaga” atau “Hyang Datonda” penguasa dunia yang dipercayai oleh masyarakat Truyan di Danau Batur. OUM 101 . kemudian kerana gejala bahasa yang disebut formatif form (pembentukan kata) kata “tup” ditambah dengan kata “eng” yang kemudian menjadi “tupeng”. 9. topeng juga digunakan di dalam persembahan drama.

Topeng sebagai hiburan – Pementasan topeng juga dapat berfungsi sebagai hiburan terutama memalui dialog-dialognya yang bersifat humor akan mengundang gelak ketawa penonton. kapak. 6. Teknik tebuk – sesuai menggunakan media kulit haiwan. kulit kambing. Media Kayu. benang bulu. Topeng sebagai penyingkap sejarah – Ianya bersifat hiburan dan dalam tarian ini banyak menceritakan kisah sejarah dahulu. 5. 2.1. pisau. kulit lembu. 102 OUM . 4. warna batik. gerudi pelbagai jenis. pensil. Pengetuk kayu. berus lukisan pelbagai jenis. warna-warna tradisional. memberi pengajaran dan peringatan tentang asal-usul keturunan. Teknik luakan dan ukiran – sesuai menggunakan media kayu dan tanah liat. daerah.102 TOPENG TOPIK 9 Yadya. 3. 9. Topeng sebagai Media Pendidikan – Pementasan topeng dapat berfungsi sebagai media pendidikan di mana pelajar dapat mempelajari teknik membuat dan memainkannya. Teknik tampalan – sesuai mengunakan media kertas. kulit kerbau. kertas tebal. begitu juga dapat mengenal tokoh-tokoh. permata untuk hiasan. 9. bahasa dan sebagainya serta boleh ditontoni oleh sesiapa sahaja.3 Teknik Proses penyediaan topeng menggunakan pelbagai teknik mengikut media yang digunakan. tukul. perada. pahat pelbagai jenis. 1. tanah liat.1. seni dan budaya masyarakat setempat. agama. Tarian topeng ini dipentaskan pada waktu upacara ddan dilaksanakan dengan tujuan supaya upacara berlangsung dengan selamat dan mendapat berkat.2 Alat dan Media Alat Gergaji.

1:Topeng mata Rajah 9.TOPIK 9 TOPENG 103 Jenis-jenis Topeng Rajah 9.2 :Topeng muka OUM 103 .

jenis topeng). MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Ide Merupakan proses awal bagi menentukan jenis topeng yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dilakarkan dalam buku lakaran.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat topeng. 9. 104 OUM .3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu topeng.3:Topeng serkup 9.1 APLIKASI ALAT.2. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis topeng yang akan dihasilkan. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahanan daya penarik topeng tersebut.104 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. 9. Pembentukan watak-watak topeng juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar topeng yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton semasa persembahan atau kepada penggemar topeng sebagai bahan koleksi. Setiap topeng yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenisjenis topeng).2.2 9. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis topeng yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis.2.

4 Proses dan Teknik Membuat Topeng Menggunakan Papier Mashe Rajah 9.2. OUM 105 .4: Papier mashe direndam Langkah 1 Koyakkan himpunkan kertas surat khabar lama bergantung kepada saiz dan bilangan topeng yang akan disediakan.TOPIK 9 TOPENG 105 Apakah yang membezakan jenis-jenis topeng? Teliti perbezaan antara topeng Zoro dengan topeng serkup 9.

Rajah 9. 106 OUM .5: Proses merendam papier mashe dalam besen Langkah 2 Rendam kertas di dalam bekas yang berisi air sehingga lembut agar mudah untuk dikisar.6: Mesin pengisar digunakan untuk melumatkan papier mashe Langkah 3 Kertas yang telah lembut perlu dikisar menggunakan alat pengisar dan pastikan kertas tersebut dalam keadaan lumat agar mudah dibentuk dan kukuh.106 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9.

8: Tos atau keringkan air papier mashe OUM 107 . Rajah 9.TOPIK 9 TOPENG 107 Mengapakah paier mashe (surat khabar) amat relevan untuk aktiviti membuat topeng? Rajah 9.7: Papier mashe telah lumat dan lembut Langkah 4 Kertas yang telah dikisar perlu diperah untuk mengasingkan kandungan airnya.

Jemur ditempat yang mendapat cahaya matahari.108 TOPENG TOPIK 9 Langkah 5 Letakkan kertas yang telah diperah di dalam bekas. Rajah 9. Simpan belon tersebut ditempat yang sesuai agar tidak kempis beberapa hari. Tanggalkan tampalan kertas tersebut apabila ianya berkeadaan separuh kering. tampal hanya separuh bahagian sahaja. 108 OUM .9: Papier mashe dikeluarkan daripada besen untuk menghasilkan topeng Langkah 6 Tiup belon mengikut saiz yang dikehendaki dan ikat agar ianya dalam keadaan bulat. Tampalkan kertas yang telah bercampur gam tersebut pada bahagian luar belon. pastikan ketebalannya. Gaulkan kertas tersebut dengan gam cair sehingga sekata agar muddah untuk dibentuk.

10: Topeng papier mashe dibentuk Langkah 7 Jemur tampalan kertas yang telah ditanggalkan pada cahaya matahari agar ianya menjadi kering dan keras.TOPIK 9 TOPENG 109 Rajah 9. OUM 109 .

4. 2. 3.110 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. kontra. 110 OUM . 9. 5. pergerakan.3 9. 6. membentuk suatu gubahan yang menarik dan dapat memikat penonton apabila ia digunakan dalam persembahan.3. Watak topeng tersebut menepati tema dan tajuk. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik.11: Topeng telah siap diwarna untuk peragaan Langkah 8 Warna dan hiaskan topeng tersebut mengikut watak-watak atau jenis-jenis topeng yang dikehendaki. warna. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan serta boleh mempamerkan hasilan yang baik. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. imbangan dan kesatuan yang menarik. Topeng yang dihasilkan perlu dipastikan ia tahan dan selamat digunakan terutama semasa persembahan.

RUMUSAN Proses membentuk dan membuat topeng merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. Penghargaan. 3. Luahan idea/perasaan/senteman. kepada yang lebih baik dan OUM 111 . Masa kini. 2. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis.3. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis-jenis topeng yang dihasilkan. 4. Pengubahsuaian menarik.TOPIK 9 TOPENG 111 9. Tajuk dan tema yang sesuai. GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari Papier Macher – – – – – – – Warna serbuk. Kertas yang telah dilumatkan. Kesesuaian secara keseluruhan. Proses stailisasi dan menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak sesuatu topeng tersebut. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat topeng. Persembahan watak-watak topeng akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. Kerangka idea. bergantung kepada watak. 1.2 Apresiasi Berpandukan topeng yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat topeng. 5.

UJIAN 2 Sesetengah kaum menggunakan topeng di dalam upacara-upacara tertentu mengikut kepercayaan masing-masing. semasa dan selepas proses membuat sesebuah topeng. 112 OUM . Dengan bersumberkan mana-mana maklumat buat huraian tentang kenyataan tersebut.112 TOPENG TOPIK 9 UJIAN 1 Bincangkan perkara-perkara yang perlu difikirkan dan dibuat pertimbangan sebelum.

4. diorama boleh membentuk suatu fenomena baru di ruang peragaan kerana seolah-olah wujudnya satu “dunia baru” daripada kombinasi imej 2 dimensi dan 3 dimensi. Catan ini digantung di dinding-dinding bangunan untuk bahan tontonan orang ramai dan mula popular sekitar abad ke sembilan belas. memahami dan diorama dibentuk melalui gabungan catan yang bersifat dua dimensi dan objek tiga dimensi. Tujuannya jelas. figura haiwan. Kontemporari ini objek tiga dimensi ini diperluaskan lagi kepenggunaannya dengan karangan laut. Secara mudahnya diorama terdiri daripada dua dimensi dan arca figura tiga dimensi. diorama dibina melalui pemahaman konstruktivisme dan kontekstual.TOPIK 10 DIORAMA TOPIK 10 PENGENALAN DIORAMA Diorama merupakan gabungan catan besar yang mewujudkan persekitaran dan arca-arca figura di hadapannya bagi menghidupkan suasana catan besar tersebut. diorama dapat memperihalkan semula unsur-unsur naratif melalui penampilan imej 2 D dan 3 D dalam konteks diorama. memahami konsep diorama yang dibentuk dengan pemilihan tema dan subjek yang tertentu. pensejarahan dan cerita rakyat. 5. OBJEKTIF Di akhir topik ini pelajar dapat: 1. dan mengaplikasikan pemahaman diorama kepada sketsa dan penghasilan diorama. OUM 113 . 3. 2. fiksyen.

Catan besar berada di belakang sebagai latar belakang dan figura manusia sebagai pelaku atau pewatak kepada cerita yang diperihalkan 114 OUM .1: Bagaimana diorama bermula di Eropah dan Amerika Syarikat.DIORAMA TOPIK 10 Sejarah awal diorama bermula dengan catan besar yang digantung di dinding bangunan Figura manusia yang bersifat 3 D membentuk cerita di hadapannya Rajah 10.

playar pengapit 5.TOPIK 10 DIORAMA 10.2. Tukul besi Tukul kayu Ganden kayu 7.1 Alatan 6. Pembaris keluli 3.gergaji besi Rajah 10. Gerudi eletrik + Pelbagai jenis mata gerudi 1.ragum apit .ragum meja 2. Acuan untuk memodel 10.playar muncung .2: Alatan untuk menghasilkan diorama Aktiviti 10.playar pemotong .1 PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN DIORAMA 4. senaraikan bahanbahan yang boleh anda jadikan diorama. gunting. Playar . Gunting dawai/ zing .1 Merujuk kepada alam sekitar tempat anda tinggal.Pisau NT.1 ALAT DAN MEDIA 10. sesiku L.1. Apakah kekangan-kekangan yang mungkin anda tempohi dalam proses penghasilan diorama tersebut? OUM 115 . Ragum .1 Bagaimanakah faktor pensejarahan boleh dijadikan sebagai rujukan utama di dalam menjalankan aktiviti diorama di tempat anda dibesarkan atau tempat tinggal anda? Latihan 10.

DIORAMA TOPIK 10 10.2 Alatan Membuat Diorama 1. Rajah 10. PERALATAN MENGHASILKAN DIORAMA 3.3: Peralatan yang digunakan untuk menghasilkan diorama Aktiviti 10. 4.2 Senaraikan peralatan yang digunakan untuk membuat diorama dari gambar 1 hingga gambar 4 seperti yang terdapat di dalam gambar di atas? 116 OUM .1. 2.

Cermin/ kepingan kaca 5. Kertas tebal/ Straw board. Karangan laut.TOPIK 10 DIORAMA 10.3 Bahan Menghasil Diorama 7. tulang ikan.1. tulang binatang 8. plywood 4. Kepingan tembaga Kepingan timah. zing Rajah 10. Dawai/gam UHU.6: Set memotong OUM 117 . Kepingan plastik/ perspek/fiber glass PENGGUNAAN BAHAN/ MEDIA UNTUK MENGHASILKAN DIORAMA 2.4: Penggunaan bahan untuk menghasilkan diorama Rajah 10. Bahan buangan dari ciptaan manusia 1. batu. Aluminium/ kepingan aluminium. loyang 6.5: Perspek dan plastik Rajah 10. gam PVA Tali tangsi 3. Tanah liat/ Plestersin/kepingan tembikar. pasir 9.

7: Alat dan bahan menghasil diorama 118 OUM . 7. Pensel dan pemadam 14. Pisau kraf 15. 5.DIORAMA TOPIK 10 1. Pelekat silikon Gam PVA Pencungkil gigi Alat pembentuk Berus lukisan Kertas cat air Akrilik Pelbagai jenis kertas warna Berus gigi 11. Span 17. 4. Alas emboss 10. 6. Pembaris sudut 18. Alas pemotong 20. Jangka lukis 13. Kad polesterin 19. 9. Gunting 16. Pembaris keluli 12. 8. Kertas tekap Rajah 10. 2. 3.

Menentukan Subjek dan Tema (a) Alam Semulajadi dan Persekitaran (b) Perasaan Dalaman. Seterusnya pemilihan alat dan bahan. Perkara-perkara berikut menjadi perhatian utama di dalam penghasilan diorama: 1.TOPIK 10 DIORAMA 10. tema dan subjek serta olahan idea yang berpandukan kepada asas seni dan prinsip seni reka.4 Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Diorama Diorama direka bentuk melalui perancangan yang jitu dan teliti.1. Khayalan dan Imaginasi Pelukis OUM 119 . Perancangan ini dilakukan dengan mengambil kira pelbagai kesesuaian catan sebagai latar belakang diorama dan objek-objek tiga dimensi sebagai hal subjek diorama.

mudah pecah. Ciri-ciri bahan yang dipilih seharusnya tahan lama dan lasak kepenggunaannya. perancangan pemilihan alat dan bahan menjadi kriteria yang penting. Menentukan Alat dan Media Setelah subjek dan tema di atas di pilih. Pemilihan alat dan bahan mengambil kira keberkesanan dan relevannya hal subjek yang ingin diutarakan. Bahan yang tidak lasak. Mengapa? 2. Kaedah ini dianggap paling relevan dan berkesan sehingga kini dan belum digantikan dengan kaedah yang lain.DIORAMA TOPIK 10 (c) Aliran dan Tema Sejagat (d) Keperluan dan Pengalaman Hidup Harian Muzium menampilkan diorama sebagai kaedah perkongsian maklumat dan ilmu kepada orang ramai. mudah rosak tidak wajar diaplikasikan dalam penghasilan diorama. Konsep artistik diorama ditampilkan 120 OUM .

gam UHU. Sketsa 1. platersin. plastersin. Model orang memancing.dawai. tanah. gam. Subjek dan Tema Alam semulajadi dan persekitaran Perasaan dalaman. biji kacang. pasir laut. plesterin. polesterin. tangsi. pasir. gam UHU. kad tebal. Kehidupan di sebuah planet asing Aliran dan tema sejagat Sabung ayam di kampung saya Keperluan dan pengalaman hidup harian Memancing ikan di sebuah tasik yang permai 3. khayalan dan imaginasi pelukis Tajuk Diorama Hidupan di dasar laut Alat dan Bahan Karangan laut. batu-batu kecil.TOPIK 10 DIORAMA melalui pemilihan objek yang real tetapi cantik dan dikecilkan atau dimodelkan pada kadaran atau nisbah gambar latar secara idealistik. Sketsa-sketsa mengenai hal subjek dan tema yang ingin dinukilkan. kad bod. Sketsa yang mantap dan hebat untuk dijadikan diorama. batu-batu laut. Membuat Thumbnail-print (Membuat Lakaran-lakaran Kecil) Apakah pentingnya thumbnail-print? x x x Gagasan-gasasan dan pengideaan melalui konsep trial and error. cat emulsi. Tulang ikan. Pelbagai jenis siput dan bertemakan hidupan laut OUM 121 . Model ayam jantan. Model manusia.pasir. model kapal angkasa. pasir. cat emulsi. kaca. Plastersin. gam.

Kos pembinaan/buatan Masa yang diperlukan. Kemampuan menterjemah lakaran kepada bentuk diorama yang sebenar juga menjadi kriteria penting dalam pemilihan lakaran tersebut. hal subjek dan latar hadapan. x x x x Bahan dan alatan. Kriteria pemilihan ini dipilih kerana berkaitan dengan penampilan asas seni reka yang mantap dan berketrampilan. Fikirkan aspek ruang. 122 OUM . alat. Membuat Karya/Diorama Buat kerangka dalam dan luar. Kesesuaian latar belakang. Ia mengambil kira bahan. 5. fikirkanlah untuk memperkemaskan lagi reka bentuknya. saiz mobail. tempat peragaan dan konsep keseluruhan termasuk estetika dan etika dari diorama yang akan dihasilkan nanti. perkara-perkara yang berikut diambil pertimbangan. Memperinci Lakaran Setelah memilih lakaran yang terbaik. tema. 6. Dalam konteks ini.DIORAMA TOPIK 10 Sketsa 2 Pelbagai jenis kupu-kupu dan bertemakan alam sekitar yang permai Sketsa 3 Pelbagai jenis daun dan bertemakan tumbuh-tumbuhan 4. keteguhan dan kesesuaian kerangka dengan dapatan. Memilih Salah Satu Lakaran yang Terbaik Sketsa 2 dipilih untuk pengembangan idea seterusnya dan dijadikan diorama.

Sketsa 1: Hal subjek ditentukan OUM 123 .2 Apakah ciri-ciri diorama yang baik? Apakah pertimbangan-pertimbangan yang perlu dibuat untuk menghasilkan diorama yang baik dan bermakna? 10.5 Proses Membentuk Diorama Setelah penyediaan lakaran idea selesai proses berikut merupakan urutan penghasilan diorama.TOPIK 10 DIORAMA Bagaimanakah diorama boleh dianggap sebagai bahan bantu mengajar pengajaran pembelajaran yang boleh merentasi mata-mata pelajaran yang lain di peringkat KBSR? Latihan 10.1.

latar belakang dan kotak diorama 124 OUM .DIORAMA TOPIK 10 Sketsa 2: Hal subjek dilengkapi dengan latar belakang Sketsa 3: Hal subjek.

OUM 125 . Seterusnya hasilan ini mengambil kira kepada beberapa ciri yang berikut: 1. Lazimnya isu-isu semasa dan isu dalam pembelajaran pembelajaran menjadi pilihan tema. Namun begitu. ekspresi dalaman pembuat diorama boleh menjadi sebahagian daripada cetusan tema dan tajuk. penguasaan unsur seni. x x x x Bentuk Diorama Menepati Tema dan Tajuk Tema disampai dan dikongsi dengan tepat.1 Ekspresi Diri Diorama yang baik dizahirkan melalui proses artistik yang diekspresikan melalui alat dan bahan. prinsip seni dan strukur rekaan seni. Ia diolah dengan mengambil pertimbangan-pertimbangan yang paling ideal dan bersistematik. Diorama menampilkan tema dan tajuk secara realism.TOPIK 10 DIORAMA Plywood Tali tangsi Latar belakang Hal subjek Pelengkap latar hadapan Sketsa 4: Diorama yang lengkap untuk peragaan 10.2.2 PERSEMBAHAN HASIL KERJA 10.

pergerakan dan kontra dan kesatuan perlu diteliti dan dinilai berkalikali. Adunan rentak. Tambahan pula kelainan alat dan bahan mempunyai cara atau teknik adunan yang berbeza mengikut kesesuaiannya. Kepelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik. Kontra. sedondon dan saling lengkap melengkapi. Diorama perlu mempunyai jangka hayat yang panjang. keliutan dan ketahanan bahan perlu diambil pertimbangan. x x x x 4. Warna.8: Aplikasi prinsip rekaan diorama 126 OUM . Pemerhati ada kemungkinan berasak-asak melihat diorama tersebut. selari dengan tema dan tajuk. Mudah diaplikasi. untuk penampilan karya yang simple tetapi menarik.DIORAMA TOPIK 10 2. Pergerakan. x x x Bahan Binaan Diorama Sesuai dengan Tujuan Hasilan Ketahanan dan kesesuaian diorama yang akan dihasilkan. Imbangan. Imbangan Rentak Pergerakan Harmoni APLIKASI PRINSIP REKAAN DIORAMA Kesatuan Warna Kontra Rajah 10. Pastikan ia Kuat. x x x 5. Harmoni dan Kesatuan yang Menarik 3. Menarik. Membentuk Suatu Komposisi Gubahan yang Artistik Menyusun atur komposisi bahan penting untuk artistik bahan dan estetika diorama. Kukuh dan Selamat Soal kekuatan. Mengaplikasi Prinsip-prinsip Rekaan seperti Rentak. Diorama juga perlu kukuh kerana pemerhati akan membuat pengamatan dan penilaian dengan teliti. Tujuannya jelas.

Bagi tujuan peragaan yang menarik. Penampilan reka bentuk baru dan bersifat futuristik. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. fikirkan kaedah. 2. 4. Bagi tujuan peragaan yang baik diorama kelihatan kemas dan teratur. Unik dan Berketrampilan Melalui proses kreativiti yang tinggi. 10. teknik dan tata aturan penggunaan alat dan bahan untuk penghasilan diorama.9: Kemahiran-kemahiran dalam mengaplikasi alat dan bahan mobail OUM 127 . 5. Daripada beberapa “thumbnail-print” yang dihasilkan. ruang peragaan dan latar perlu diteliti dan difahami. kaedah menggantung. Pilih satu thumbnail-print yang baik. Kesesuaian dengan pemilihan bahan dan alat yang dikaitkan dengan tajuk. tema dan hal benda (subject-matter).TOPIK 10 DIORAMA 7. x x x x x x x Asli. penelitian dan pro-aktif Cuba jaya yang tidak kenal erti putus asa. Suatu penampilan yang baru Inovasi atau improvisiasi yang positif Pemerhatian. Rajah 10. rancangkan pemilihan alat dan bahan yang berkaitan bertujuan untuk membuat penghasilan diorama mengikut pilihan yang terbaik. 3. Konsep ambient perlu dipetimbangkan untuk peragaan yang baik. Jauhi plagiarism dan hasilan klise. Fikirkan soal kemasan.2.2 Kemahiran Mengaplikasikan Alat.

4 Mengapa perlunya apresiasi di dalam hasilan diorama? Di dalam amalan pengajaran dan pembelajaran. Tajuk dan tema yang sesuai 2.Alat dan bahan yang sesuai dengan hasilan diorama APRESIASI DIORAMA 3.10: Tata cara apresiasi diorama Latihan 10.2. apakah pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan untuk memperoleh keunikan dan ketrampilan seperti di atas? 10. Pilihan reka bentuk dan aplikasi unsur seni yang sesuai 4. bilakah apresiasi ini dijalankan? 128 OUM .3 Apresiasi Diorama Apresiasi diorama dilakukan berpandukan empat perkara berikut: 1.3 Bagaimanakah keunikan dan ketrampilan diorama dapat diwujudkan? Bagi menghasilkan sebuah diorama di kawasan hutan bakau.DIORAMA TOPIK 10 Latihan 10. Kesesuaian secara keseluruhan Rajah 10.

jahitan dan ikatan. Diorama banyak mengesahkan mengenai sejarah. 7. Peragaan diorama di tempat tertutup. cat kilat atau emulsi. dicetak dan bahan semulajadi yang diperagakan semula. bayangan fikiran. 3. penyempurnaan. Penyudahan. sains. Konsep diorama dikaitkan dengan catan yang besifat dua dimensi dan figura yang bersifat tiga dimensi. GLOSARI Artistik Figura Fiksyen Imaginasi Idealistik Imej Kemasan – – – – – – – Dibuat dengan kemahiran dan citarasa yang baik. Peniruan bentuk. alam sekitar dan sastera rakyat. gam plastik.TOPIK 10 DIORAMA Latihan 10. 2. Kemasan diorama boleh dilakukan dengan menyapukan bahan penyudah seperti syelek.5 Anggaran bentuk figura di latar hadapan perlu diimbangkan dengan catan besar sebagai latar belakang untuk penampilan diorama yang baik. Daya khayalan. bercita-cita tinggi. Sifat objek telah melalui proses adaptasi ruang dan bentuk serta konsep ambient. 4. Diorama menggabungkan objek-objek yang berbagai: dibentuk. OUM 129 . Berfikiran tinggi. 6. cermin diaplikasikan di bahagian hadapan untuk menghindar daripada kerosakkan diorama. Untuk mengelakkan daripada gangguan sipemerhati terhadap objek-objek yang dipamer. Bincangkan mengapa perkara ini perlu dilakukan dan nyatakan pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan. Diorama mula mendapat perhatian umum dalam dunia seni pada abad ke sembilan belas. skrew. potongan badan. dimodel. RUMUSAN 1. Cerita hayalan. Komponen objek diorama dibuat secara pateri atau kimpalan. varnish. 5. diada-adakan. Bentuk tubuh (manusia). gambaran sesuatu.

Membentuk dan membuat binaan? UJIAN 2 Dengan mengambil tema dan tajuk hidupan di terumbu karang. hasilkan sebuah diorama dengan memperlihatkan spesis ikan dan karang di kawasan tersebut. Betul. Dipetik. Masa kini. bersangkutpautan. benar. 130 OUM . UJIAN 1 Mengapakah diorama diletakkan di dalam bidang ketiga sukatan pelajaran Pendidikan Seni KBSR. dipungut. sekarang. dikutip. sedikit. Tidak banyak.DIORAMA TOPIK 10 Kontekstual Kontemporari Naratif Nukil Real Simple – – – – – – Berkaitan. pengkesahan. selapis. Penceritaan.

Ia menunjukkan kekerapan manusia mengambil hal benda sebagai rujukan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. “Non-objective art”. ‘Minimal art” misalnya adalah suatu aspek pengkaryaan yang berani. sisi. akan membentuk satu kesatuan imej antara objek dengan alam sekitar. membuat wau lazimnya dikaitkan dengan unsur kosmos seperti bulan. 4. Manakala kosmos juga merupakan rujukan yang terhampir mengikut pemerhatian si pembuat. Dari segi perspektifnya ia memperlihatkan pandangan hadapan. Contohnya. Hasil karya yang baik di pamer di ruang lobi atau di tempat-tempat strategik akan dapat membangkitkan semangat di kalangan kanakkanak untuk lebih bersaing. Pengkarya menggabungkan alam sekitar dengan bahan pilihannya untuk menghasilkan arca alam yang lebih besar. berkarya. Dalam konteks yang lebih besar.1 x x x x MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Ruang merupakan kawasan antara objek dengan objek yang lain. jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan dan mengujudkan satu kekaguman.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN TOPIK 1: Latihan 1. Latihan 1. 2. Beri perhatian ketika berketerampilan. banyak Nyatakan bahawa kesilapan bukan kegagalan tetapi sebagai cabaran untuk peningkatan. Latihan 1. x x OUM 131 . Tanpa ruang arca tidak hidup malah tidak dapat diinterpretasikan. atas atau bawah yang kesemuanya melibatkan ruang.2 1. matahari bintang dan sebagainya. 3. Ruang yang diperagakan untuk arca misalnya. Bimbing cara berkarya media yang dan baik alat dan untuk Beri peluang untuk mengeksplorasi lebih memperkayakan maklumat dan pengetahuan.3 x x x Tema menjelaskan konsep dalam agenda kehidupan manusia. Berikan ganjaran atau insentif. mencabar dan sanggup menerima rintangan berasaskan alam sekitar.

pejal. patriotik dengan menggunakan imej kepada objek sebenar yang diubahsuai sama menjadi besar atau kecil dan boleh melalui pengubahsuaian serta pemiuhan. 4. menggerutu. Sapukan cat mengikut kesesuaian muka. Sifat objek keras. 2. bersifat tidak 3. Sebahagian besarnya mempunyai imbangan simetri. Melaka.Terengganu Arca “Lang Kawi” di bandar Kuah. Peragakan. Keringkan. 6. x x x x Arca “Keris” di Shah Alam. Kemaskinikan semula jika masih tidak kemas dan tidak seimbang. Latihan 1. bulat bujur dan sebagainya. 5. 132 OUM . kritikan. Selangor Darul Ehsan Arca “Batu Bersurat” di bulatan Kuala Terengganu. 2. 2. Pecahkan belon dengan jarum peniti atau benda tajam yang lain.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 1. 3. rendam di dalam gam dan tampalkan di separuh permukaan belon. garisan dan bentuk yang tepat. Bentuk Geometri Mempunyai segian. lembut keras. Ujian 1 “Iconography” bermaksud ilmu mengenai simbol dan perlambangan. 7. Pelbagai saiz dan jenis. Langkawi. Imbangan bentuk simetri. Ambil papier mashe (surat khabar) yang telah dikoyak kecil-kecil. Sifat objek pelbagai. isu semasa. Contoh-contoh arca ikonogerafi di Malaysia. Ikon dalam arca mempunyai pelbagai maksud seperti unsur sindiran.4 1. bibir dan mata dengan menebalkan tampalan tadi ke atas deria tadi. 3.5 Bentuk Organik 1. Bidang ini mulanya digunakan dalam agama Kristian dan lambang-lambang dalam patung Mesir di dalam memperihalkan sesuatu mesej dan tujuan. Arca “Tepak Sireh” di Air Keroh. Tampal hingga tebal dan bentuk hidung. banyak mempunyai bentuk yang keras dan hampir sama antara satu sama lain. Binaan banyak dipengaruhi oleh manusia. Bentuk yang tidak menentu. Binaan banyak terhasil oleh faktor semula jadi. 1. Tiup belon sehingga sebesar buah kelapa.

pulau. kesan hakisan.1 (a) (b) ARCA Arca estetik Alasan dikategorikan sebagai arca estetik (i) Sebagai bahan peragaan atau tatapan umum (ii) Berfungsi sebagai hiasan dalaman atau hiasan luar bangunan (iii) Mempunyai makna yang mendalam dan pengetahuan yang intelektual Latihan 2. kanji atau pasir. 3. Sarawak Ujian 2 Sebab papeir mashe menjadi pilihan utama dalam membentuk dan membuat binaan. x x x x x x x x Mudah diperolehi Ada di mana-mana Murah dan boleh didapati secara percuma Ringan dan mudah dibawa Mesra dengan bahan cecair. 2. 4. TOPIK 2: Latihan 2. bahan pelekat dan mudah dimanipulasi Boleh dikeraskan. membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik. Johor. tahan lama dan tidak membazir. kesan ribut taufan. diadun dengan bahan lain seperti tepung. Bentuk arca menepati tema dan topik. dicat. Kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik. Arca “Kucing” di Bandaraya Kuching. kukuh dan selamat.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN x x Arca “Batu Pahat” di Dataran Batu Pahat.2 Media atau alat yang pernah digunakan oleh pengarca terdiri: x x x x x Air batu Tekstil Makanan – contoh: roti yang dibentuk kepada arca Tumbuh-tumbuhan – contoh: pokok yang dibentuk kepada binatang dan bentukbentuk lain. aliran sungai dan lain-lain. OUM 133 . Bahan binaan arca sesuai dengan tujuan hasilan.3 1. Alam semula jadi – contoh: batu. Pastikan ia kuat. Latihan 2. Mudah lentur (fleksibel) Lasak.

Pembinaan arca berdasarkan teknik yang bersesuaian bergantung kepada jenis-jenis arca seperti arca luakan. sepit udang basikal dan mangkuk tandas. Membuat model/prototaip – Model digubah berdasarkan lakaran. Mengaplikasi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. Kemasan dan persembahan – Peringkat akhir ini memerlukan kemasan kerja. 5. 2.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 5. warna. Membuat lakaran idea (tumbnail-print). 6. 6. Latihan 2. imbangan dan kesatuan yang menarik Asli. unik dan berketerampilan. asemblaj.5 Proses penghasilan arca 1. 3. kontra. Objek-objek ini dicantum dengan menggunakan teknik kimpalan dan skru. pergerakan. Contohnya. Ujian 1 (a) Kategori arca (i) arca estetik (ii) arca gunaan 134 OUM . 4. Diperaga atau dipamer sebagai hiasan estetika. Membuat arca – Peringkat penghasilan karya yang sebenar. Olahan idea perlu berpandukan asas dan prinsip seni reka. arca luakan kayu perlu diperhalusi dan seterusnya menyapu syelek. Marchel Duchamp menggabungkan objek-objek yang terdiri daripada roda basikal.4 Asemblaj bermakna gabungan pelbagai jenis objek. Pengolahan idea – Peringkat penentuan dalam bentuk arca dan jenis bahan yang dipilih. binaan dan lain-lain. Penting untuk membuat pilihan lakaran yang terbaik. Latihan 2.

dicetak di Amerika Syarikat pada tahun 1928.J. Buku khusus mengenai origami kemudiannya muncul seperti “ beria dengan melipat” oleh W. 2.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN (b) Perbandingan fungsi. Rigney. Pada tahun 1930 ramai ahli silap mata mula menonjolkan penggunaan wang kertas untuk menghasilkan cincin. OUM 135 . Margaret Campbell mengeluarkan buku “Membuat Permainan Kertas” di London pada tahun 1937. Kesan-kesan daripada “Kertas Ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini: 1.D. media dan cara persembahan Arca Estetik Fungsi x Hiasan dalaman dan luaran x Keindahan/kecantikan x Mesej/falsafah Media x Logam x Krom/sadur Arca Gunaan Fungsi x Rekreasi/tempat permainan x Keindahan/kecantikan x Peniruan bentuk semula jadi Media x x x x Kayu Fiber Zing Besi Cara persembahan x galeri x lobi bangunan Cara persembahan x Taman permainan x Perumahan Ujian 2 Ciri-ciri lakaran idea dalam proses penghasilan arca x x x x x Menentukan subjek dan tema Menentukan alat dan media Membuat tumbnail-print (membuat lakaran-lakaran kecil) Memilih salah satu lakaran yang terbaik Memperinci lakaran TOPIK 3: Latihan 3. Murray dan F. haiwan. Seorang rakyat Afrika Selatan.1 ORIGAMI Origami mula dikenali pada tahun 1920 apabila “kertas ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini membentuk lipatan kertas untuk buku-buku di pasaran. burung dan objek lain.

Kurikulum di sekolah-sekolah Eropah.3 Pemilihan kertas penting di dalam menghasilkan origami yang berkesan dan bermakna kerana: 1. Origami mula popular dan diminati ramai. 136 OUM . tisu atau kertas tuala melainkan jika ianya telah ditetapkan. Amerika Syarikat dan England mula diperkenalkan dan seterusnya meluas. Origami menjadikan industri perhotelan lebih menyerlah kerana set meja makan diwajah melalui penampilan origami kain. Latihan 3. 2.2 Jenis-jenis origami yang sesuai diperkenal dan ajar kepada murid-murid sekolah rendah KBSR adalah seperti di bawah ini. Kesemua jenis kertas sesuai untuk melipat tetapi kejayaan melipat ialah menyesuaikan kertas yang betul untuk corak yang sesuai.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 3. TUMBUHTUMBUHAN PERHIASAN/ BARANG PERMAINAN JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI UNTUK MURIDMURID SEKOLAH RENDAH KBSR HAIWAN PERMAINAN Latihan 3. 4. Elakkan daripada menggunakan kertas yang sukar mendapat lipatan yang tepat seperti surat khabar.

8. Kertas-kertas khas boleh didapati daripada sumber: x Outlet yang membekalkan peralatan kepada pelukis x Supplier yang membekalkan peralatan kepada grafik Dalam kes rekaan yang memerlukan aspek penegasan seperti “Easter Egg Basket”. Dalam hal yang lazim. Lipat di atas permukaan meja atau kayu yang keras. 4. 3. teliti dan kemas. Untuk bentuk.4 1. kertas tulis. 6. ke hadapan dan seterusnya. kelainan bentuk origami mempengaruhi jenis kertas. Pandang langkah seterusnya. 4. OUM 137 . 5. 6. 5. kertas jenis water colour digunakan. Kertas taip. kertas fotostat dan kertas komputer merupakan kertas yang sesuai untuk origami. Di dalam origami terdapat teknik lipatan basah dibuat untuk mendapatkan kesan di mana apabila kertas kering nanti lipatan ini terhasil. kemudian ke belakang. Lihat simbol. Penampilan kertas origami selalunya mahal dan warnanya agak terang walaupun mempunyai warna atau corak yang berbeza di kedua-dua belah yang sangat berguna bagi sesetengah projek. 7. Latihan 3.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. Lihat pada diagram dan baca segala arah. Sebelum melipat setiap rekaan. Terus lihat ke hadapan untuk hasilan mengikut ilustrasi berpandu. jangan lihat langkah secara berasingan. pastikan kertas yang digunakan segi empat atau 2 x 1 segi empat sama. Dalam situasi yang lain. lapisan kertas dan teknik yang diaplikasikan. gunakan kertas artis yang tebal yang boleh menyerap lembapan tanpa melengkung seperti kertas Ingres atau kertas “water colour” yang sebenar. “valley” atau “mountain” dan bagaimana ia bergerak langkah demi langkah. 2. Lipat dengan perlahan-lahan dan jangan tergopoh-gopoh.

Origami kapal terbang Ujian 1 Ciri-ciri kain yang sesuai untuk origami: 1. 4.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 3. 6. Keprihatinan dalam menghasilkan origami. Elakkan pembaziran terutamanya kertas yang tidak digunakan.5 Ikut arahan seperti yang terdapat di gambar rajah origami 1 untuk menghasilkan origami yang dimaksudkan. Melatih minda – peka dengan arahan dan peraturan. 138 OUM . Jadikan perhiasan atau alat permainan dengan cara menghasilkan sendiri. 2. Ujian 2 Kesan-kesan positif daripada kerja menghasilkan origami: 1. Berwarna menarik dan kelihatan eksklusif Mudah di pelbagai kerana jenis kain yang luwes/fleksibel Sedondon dengan set meja dan dapat menghidupkan suasana Mudah di dobi. 5. Menjadikan aktiviti sampingan – dilakukan sebagai aktiviti masa lapang. 7. Menguji kesabaran – hanya insan yang bersikap penyabar dan toleran dapat menghasilkan origami. 3. Sederhana tebal. padu dan agak keras. 5. disimpan dan mesra dengan persekitaran. Menguji kefahaman minda – latihan kognatif yang baik di samping menentukan urutan dalam sistem pembuatan atau penghasilan. Amalan yang berterusan dapat mendidik akal dan jiwa dengan baik. 4. 2. 3.

3. 2. 4. Membina kreativiti minda dan hasilan seni yang tinggi mutunya. 4. Setiap objek mempunyai konotasi makna yang pelbagai dan kombinasi objek ini membentuk kesatuan makna yang amat mendalam. fotografi manakala tiga dimensi yang diasemblajkan terdiri daripada burung helang yang diawet. Suatu olahan yang berani dan mengajak pemerhati dan penonton berfikir seterusnya mencari siratan makna yang ingin dipancarkan daripada nukilan idea beliau. dihasil dan diaplikasi dalam semua suasana. pensel. Latihan 4. OUM 139 . 9. Karya ini memperihalkan situasi dan habitat di “Grand Canyon. Muka bumi di Grand Canyon tandus dan gersang.2 1. 5. bantal buruk. cermin dan tiub warna. Utah. origami menjadi suatu bidang ekonomi. keluli. Nevelson mewarnakan asemblaj tersebut dengan warna biru terang. Latihan 4. TOPIK 4: Latihan 4.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 8. Rauschenberg menampilkan bentuk asemblaj dua dimensi dan tiga dimensi dalam karya “Canyon”. 10. 1959. Bagi tujuan perniagaan.1 ASEMBLAJ Louise Nevelson menghasilkan asemblaj “Sky Catheral” tahun 1958 melalui gabungan objek-objek yang berikut: 1. Mudah dibawa. kertas. Mewakili skala asemblaj sebenar yang di kecilkan atau dimodelkan mengikut nisbah tertentu. Burung helang merupakan haiwan liar yang Penampilan karya secara abstrak ekspressionisme ini amat menarik dan mempunyai konotasi makna yang mendalam. butang. Dua dimensi dalam karya tersebut memaparkan catan yang dihasilkan gabungan cat minyak. Amerika Syarikat” yang sifat kehidupannya mencabar dan merbahaya. 3. Imej diikonkan (icon) atau disimbolikkan.3 Ciri-ciri proto-taip yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. 2. Kaki kerusi Batang penyapu Pintu kabinet Kayu terbuang Penggulung benang Untuk menampilkan konsep asemblaj yang bersifat misteri.

Isu pembaptisan orang Islam sesama Islam. Mengenal pasti alat dan bahan yang berkaitan untuk menghasilkan objek yang sebenar dengan jayanya. Menggunakan bahan atau media yang sama atau pilihan bahan lain yang hampir sama dan membolehkan pembesaran kepada asemblaj dapat dilaksanakan dengan baik dan terancang. tema dan tajuk ini hanya dirujuk berdasarkan kepada ketepatan tajuk yang dipaparkan di kaki-kaki arca. x x x x x x Isu air yang kotor dan tercemar. Latihan 4. sindiran atau satira.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 2. 140 OUM . Saban hari naik dan membawa korelasi terhadap kenaikan harga barangan. Lain-lain yang sesuai. Ia mungkin berupa maklumat. Isu perparitan dan sungai yang sering kali menyebabkan banjir. Kemasan proto-taip dapat dijadikan panduan kepada kemasan asemblaj yang sebenar. Menentukan kerangka asemblaj berpandukan proto-taip yang dibina. lonjakan paradigma. tema dan tajuk. Mengenal pasti kemungkinan-kemungkinan dari masalah yang dijangkakan mungkin berlaku dan alternatif mengatasinya. 3. Alatan yang bersesuaian dan mencukupi penting agar proses penghasilan berjalan dengan lancar dan terancang. kegilaan idea dan lain-lain. Bagi pemerhati atau penonton. 4. Latihan 4. protes. Kemahiran penggunaan alat dianggap sangat penting kerana berkaitan dengan keberkesanan hasil. Menentukan kerangka ini dianggap penting untuk mendapatkan hasilan asemblaj yang kukuh dan mantap. Isu petroleum.4 Tema dan tajuk menjadi pokok persoalan yang ingin dikongsi sama oleh pengarca asemblaj. dokumentasi. 7. Soal tepat atau tidaknya pokok persoalan ini biasanya hanya diketahui oleh pengarca. 6. Isu semasa yang paling relevan dengan tema dan tajuk ialah. Pencemaran air dan udara.5 Menentukan kaedah dan peraturan mengguna alat perlu betul dan relevan dengan penghasilan asemblaj kerana: 1. 5. Mengaplikasikan asas seni reka dengan baik dan berkesan. cetusan emosi dan perasaan. 2.

1. studio seni dan ruang kerja yang bersesuaian. Menyusun atur objek alam yang besar untuk diimejkan sebagai arca asemblaj. 5. Sepatutnya. 4.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. Bahan-bahan yang dimaksudkan terdiri daripada: OUM 141 . Hal ini berlaku disebabkan kerana berlakunya kerosakan atau ketidaksempurnaan objek yang berkaitan. Alat dan kaedah yang dipilih betul dan lengkap dapat mempengaruhi dapatan asemblaj yang baik dan berkesan. Alam sekitar akan tampak lebih menarik dan teratur kerana asemblaj mengguna dan mengolah bahan tersebut. Apa sahaja objek alam. Alatan digunakan pada tempat yang sesuai seperti bengkel. Memadu dan memadankan lanskap alam dengan tambahan asemblaj yang disusun rapi.1 STABIL Bahan terbuang ditafsirkan sebagai bahan yang dikitar semula setelah tamat jangka hayat penggunaannya. Ujian 2 Plagiarism adalah proses imitasi karya. Hak demokrasi dan soal kebebasan hak asasi manusia yang longgar dari segi penguatkuasaannya. plagiarism ini disingkir daripada masyarakat. Plagiarism mendapat tempat dalam dunia seni. ini bermakna perkara-perkara berikut telah diimplementasikan. Ia boleh berlaku secara sewenang-wenangnya jika tiada kawalan yang berkaitan dilakukan. kumpulan atau organisasi yang diamanahkan. 3. Penguatkuasaan kawalan hak cipta terpelihara dan akta yang berkaitan. Pelukis adalah pelajar baru yang baru menggunakan konsep “trial and error”. Ujian 1 Asemblaj terhasil daripada gabungan objek-objek buangan dan objek yang di kitar semula. TOPIK 5: Latihan 5. objek buatan manusia dapat disepadukan dalam konteks membina asemblaj. 4. x x x x x Penggunaan bahan buangan yang di kitar semula. Tidak ada tegahan dari orang perseorangan. Jika asemblaj dapat menghasilkan alam sekitar yang menarik dan teratur. 2.

stabil mungkin bersifat tidak simetri tulen tetapi dalam apa keadaan sekalipun. tali belati dan lain-lain. simen. besi. 142 OUM . sifat tidak simetri stabil tidak begitu keterlaluan. Bahan-bahan terbuang penting untuk pembinaan stabil kerana: x Bahan ini telah dibentuk. Pengarca sering kali memilih simetri tulen untuk menghasilkan stabil kerana imbangan ini paling mapan dan bertenaga. Pedestal menjadi pengimbang kepada stabil.3 Pedestal bukan sahaja menjadi tapak stabil tetapi juga tapak kepada arca yang lain. warna yang dipilih tidak terpisah. x x x Ceraian daripada bahan-bahan ini mengujudkan satu fenomena gabungan yang unik dan menarik.2 Simetri menjadi paksi menegak stabil. batu. Jika tidak. besi. kiri dan kanan. papan yang telah terendam dan banyak lagi. Maknanya imbangan kiri dan kanan masih baik dan mantap. Ia masih mengulang bentuk dan komponen warna stabil. Latihan 5. Keaslian lebih menyerlah kerana ada bahagian-bahagian tertentu yang kita tidak perlu mengukir atau membentuk. plastik. Pedestal adalah objek pelengkap stabil yang menjadikan stabil lebih imbang dan menarik. Dalam situasi lain. kayu. Bagaimanakah imbangan disesuaikan? Pedestal atau tapak stabil mengambil peranan untuk imbangan. Kos bahan ini murah dan selalunya percuma kerana orang awam biasanya sudah menganggap sebagai sampah atau bahan buangan. pedestal boleh diwarna mengikut kesedondonan stabil. Justeru itu pedestal stabil dipilih daripada jenis keluli. diukir. Kajian dan penelitian simetri perlu dilakukan dengan hati-hati untuk mendapatkan imbangan yang baik. Jika diperagakan bersama stabil. Bahan-bahan terbuang daripada buatan manusia seperti kaki kerusi yang patah. dihakis dikikis malah mengalami proses pengluluhawaan yang menukarkan binaan asal kepada sifat baru. membahagikan dua isi padu stabil dan membentuk satu imbangan atas bawah. Bahan terbuang yang diguna pakai semula seperti kepingan logam. kayu keras dan konkrit simen dan besi.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 1. kukuh dan mantap. 2. pelengkap dan menimbulkan unsur estetika stabil. papan. Maknanya. fungsi pedestal sia-sia sahaja. Pedestal yang baik mestilah lebih tegap dan sepadu. Latihan 5.

Jisim menentukan sifat simetri stabil – tulen atau tidak tulen. Tidak terlalu berat. mengimbangi bentuk dan rentak Konsep simetri stabil sangat diutamakan dan pedestal memperteguhkan tujuan tersebut. 2. Pedestal menjadi pelengkap utama stabil Kestabilan dan imbangan Estetika dan etika Konsep lengkap melengkapi. 2. 4. 3.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Mengapakah stabil memerlukan pedestal? 1. pemilihan kerangka jisim yang dikaitkan dengan kekuatan jisim. 5. Boleh dironggakan kerana permukaan luar yang lebih berfungsi. Jisim menentukan tekstura binaan dan pemilihan bahan penyudah stabil yang perlu diimbangkan. 6. Setimpal dengan pedestal. Jisim membentukan kesepaduan kepada stabil.4 Kajian jisim (volume) sesuatu stabil dianggap penting kerana. 5. 4. Kuat. 3. Contohnya: simenfero. mantap dan kukuh. 2. Membawa imbangan stabil yang baik. ruang dan bentuk. 3. Jisim menentukan rentak. 1. OUM 143 . Ciri-ciri Jisim Stabil yang Sesuai 1. Latihan 5. 4. 5. Jisim menentukan kesesuaian alat dan bahan binaan. Jisim menentukan struktur binaan.

5 Tekstura stabil: licin dan halus Simetri tidak tulen Contoh stabil marmar yang baik dan mantap Stabil yang baik dan mantap mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. 2. mempunyai hala tuju yang menyenangkan. Kelainan stabil dengan arca yang lain: 1. Stabil diperagakan di atas tanah.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 5. rentak. 5. 3. Bahan binaan yang padu yang menepati spesifikasi bahan dan alat. Stabil mementingkan konsep simetri dan bahan binaan yang tahan dan lasak. Statik. Simple tetapi menarik. 3. 2. Bahan binaan yang lasak. padu dan nampak gagah/mantap. Kuat. Jika berlaku tokok tambah dengan mesin akan berubah kepada kinestetik. Komposisi bentuk. Diperagakan di tanah lapang dan di persekitaran bangunan. 4. Tidak berserabut. pergerakan dan imbangan yang saling lengkap melengkapi. Mempunyai konotasi makna yang berbagai. kuat dan padu untuk mengelak proses pereputan dan pengluluhawaan yang cepat. 6. 144 OUM . mempunyai tapak dan sifatnya mantap. 5. 4.

HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Ujian 1 Stabil kotak mancis dihasilkan seperti berikut: OUM 145 .

JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 146 OUM .

HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Stabil kotak mancis yang telah siap Gambar: Stabil kotak mancis yang telah siap untuk peragaan OUM 147 .

karang. 2.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Ujian 2 Simenfero terbentuk merupakan gabungan simen dengan pasir serta dawai mata punai yang dikombinasikan untuk membentuk kerangka-kerangka binaan yang besar tetapi jisim dalamnya kosong. kerang. 4. tahan hujan dan panas serta mudah diwarnakan. kulit kayu. Boleh ditampilkan dengan pelbagai gayaan yang mengikut rentak alam dan kesemulajadian alam. Dari sekecil-kecil objek seperti pasu bunga sehinggalah kerusi meja. 2. 3. Lasak. Boleh ditokoh tambah mengikut keperluan pada bila-bila masa. Mudah dibentuk ketika basah dan apabila kering amat keras dan kuat. batu sungai. Akar kayu. Suatu penjimatan dan ketebalan simen yang sekadar satu hingga dua inci sudah memadai untuk menjadikan stabil kuat dan mantap. Pasir pula belum berada pada paras harga pasaran yang melambung. Alatan yang tidak relevan dengan bahan. pintu gerbang. Kepingan batu. 6. 2. Harga kawalan simen dan pasir oleh pihak kerajaan. kulit binatang. tapak Sulaiman. 5. TOPIK 6: Latihan 6. serpihan kayu. tiang bangunan dan stabil seperti yang dikaji. bongkah kayu. buah pinang. sisik binatang.1 MOBAIL Mobail boleh dihasilkan daripada kombinasi atau gabungan bahan yang terdapat di persekitaran. Tulang temulang. batu pipih. Jisim dalamnya kosong. tunggul kayu. Antara bahan yang boleh dijadikan mobail terdiri daripada: 1. Contohnya batu yang amat keras dan pejal sukar untuk ditebuk atau digerudi. 3. Simenfero mudah dibentuk dan dipelbagaikan. gigi binatang. Karangan laut seperti siput. 148 OUM . batu bergerigis. Kekangan di peringkat penghasilan: 1. Kos binaan dianggap murah kerana simen adalah barang kawalan kerajaan. reput dan mengalami proses pengluluhawaan yang lama. Hujah mengapa simenfero kukuh dan murah: 1. 4. 5. batu-batu laut dan teritip. Bahan yang mudah pecah – terlalu lama. Buah kelapa. tempurung kelapa dan buah nipah.

2.2 Alatan yang diperlukan: 1. Latihan 6. 4. Gerudi dan mata gerudi yang halus Pisau Gunting Playar Bahan yang diperlukan: 1. 3. mobail plastik mobail kayu kecil/ranting. Tali tangsi Gam UHU atau gam gajah Tali nylon Warna spray Manik Latihan 6.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. Sukar untuk digabung antara satu bahan dengan satu bahan yang lain kerana sifat bahan yang berbeza. 5.3 Mobail yang sesuai dihasilkan berasaskan alat di atas terdiri daripada mobail kertas. Pelbagai bahan mempunyai pebezaan dari segi kekuatan dan kelemahan. 4. 3. 2. Mobail kertas x x x x x x x Tanglung Octagen Bebola Bentuk geometri Bentuk burung Bentuk dedaunan Bentuk organik Mobail plastik x x x x Bentuk geometri Bentuk origami Bentuk acuan (mould) Bentuk organik OUM 149 .

x x x 2. x x x x x Tajuk dan Tema yang Sesuai Tajuk di atas relevan dengan bentuk dan penampilan mobail yang diperagakan.4 Garisan simetri Objek yang dikonotasikan sebagai kepak. Mobail ini membentuk seolah-olah objek ini terbang melayang Alat dan Bahan yang Sesuai Kepingan loyang yang ringan dan lasak Cantuman secara pateri atau kimpalan dilakukan untuk menghasilkan mobail ini Dawai-dawai kasar digunakan untuk membentuk suatu adunan struktur yang mantap dan kukuh Ribet dan ikatan bol dan nat digunakan untuk penyatuan komponen mobail Gerudi letrik digunakan untuk urusan menebuk komponen yang berkaitan.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Mobail kayu/ranting x x Mobail ranting kayu Mobail cebisan kayu Bahan-bahan tambahan yang diperlukan 1. 2. dedaunan terbang melayang di angkasa lepas. Tali tangsi/tali nylon Syelek/varnish Latihan 6. dedaunan Apresiasi “Antennae with Red and Blue Dots”: 1. 150 OUM . Tema berkaitan dengan beburung.

Mobail berfungsi sebagai sambutan perayaan tahun Baru Cina. Reka bentuk tanglung dalam bentuk mobail kertas di anggap sebagai mobail berfungsi di kalangan kaum Cina. Latihan 6.5 Mengapa mobail tidak perlu fancy? 1.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. Pergerakan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor: 1. komposisi dan ruang. Mobail tergolong dalam kumpulan arca. Untuk menjadikan lebih berfungsi. rupa dan warna begitu mantap dan berjaya Aplikasi prinsip rekaan seperti kontra. Tanglung. bentuk. rentak. UJIAN 1 Mobail kinetik adalah mobail yang boleh bergerak. Begitu juga dengan layang-layang atau wau yang reka bentuknya telah mengalami improvisiasi yang berbagai. harmoni. lilin dinyalakan di dalam tanglung untuk menerangi alam disamping mewujudkan sinar tahun baru yang diharapkan membawa rahmat dan kesenangan. mobail kinetik yang terdiri gabungan pelbagai objek digantung dengan harapan menghasilkan bunyi bila angin merempuh mobail ini. pergerakan dan penegasan sangat tepat dan relevan dengan tajuk dan tema Kesepaduan reka bentuk yang mantap dan mapan. x x x x x 4. Konsep fancy akan mengubah ciri-ciri mobail kerana konsep simple dan selamba mobail akan hilang Fancy boleh mengubah ciri-ciri asal mobail kerana pancaran cahaya yang berkilauan daripada mobail akan menukar ketulenan reka bentuknya pada jarak tertentu. 2. 3. Arca tidak memperagakan warna seperti catan tetapi memperagakan rupa. Angin – Kincir angin di Belanda dan negera-negara bawah air adalah mobail kinetik yang digerakkan oleh angin. x x x x Pilihan Reka Bentuk Berasaskan Warna dan Padanan Imej Reka bentuk berasaskan objek terbang Konsep simetri tidak tulen yang amat relevan dengan ciri mobail. OUM 151 . Kelihatan gah dan menarik Penegasan pada warna warna merah dan biru yang menjadi focal-point atau titik pemerhatian Simple tetapi menarik Wujud unsur naratif dan konsep yang bersepadu dari ciri pengkaryaan Kesesuaian Secara Keseluruhan Imbangan tidak simetri yang menarik dan serasi dengan konsep mobail Aplikasi unsur seni seperti garisan. Di sesetengah rumah orang Cina. imbangan.

diadun atau diolah dengan susunan yang harmoni dan dirancang untuk penghasilan bunyi dari rentak tiupan angin tadi. pergerakan ini diadaptasikan dengan rentak muzik. diimprovisasi dan dibadankan semula dengan mobail. Berasaskan Air Mobail yang sedemikian diletak di kawasan pergerakan air seperti sungai. 3. Mesin – Kontemporari ini mobail kinetik dilengkapi dengan mesin atau jenterajentera yang mengujudkan pergerakan dan bunyi. air terjun dan kawasan fountain yang ada aliran air. Berasaskan Angin Reka bentuk mobail ini berkaitan dengan konsep apungan dan pergerakan oleh tiupan angin. 2. Pergerakan ini dianggap sebagai suatu proses penyerapan teknologi dalam mobail.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 2. Mobail ini direka bentuk bersesuaian dengan mobiliti objek oleh air arus air yang mengalir atau bergerak. “Water front” di tebing Sungai Sarawak mengadunkan rentak pancutan air dengan muzik yang bermelodi dan mengasyikkan. UJIAN 2 Pelukis berkarya melalui ekspresi diri melalui beberapa situasi: x x x x x x x x Pemerhatian Persepsi Penakkulan Pengalaman Luahan perasaan Desakan Amalan Pekerjaan Reka bentuk mobail dari faktor alam dan ciptaan Tuhan berlaku daripada proses: x x x x x x x Adaptasi Adoptasi Imitasi Logik Empirikal Kesempurnaan (Perfection) Analogi Terjemahan semula ciptaan Tuhan. Untuk menjadikan lebih dramatik. Bahan binaan mobail yang sedemikian ini perlu ringan. Berasaskan Mesin Suatu penampilan teknologi dalam era pengahsilan mobail kinetik. Suatu kaedah yang mudah kinetik ini dihasilkan melalui penggunaan semula mesin atau jentera-jentera lama yang tidak lagi digunakan mengikut fungsi asal. Bagaimana mobail kinetik dihasilkan? 1. 152 OUM .

5. prinsip seni dan struktur diorama yang baik Menggunakan pertimbangan artistik dan kemahiran yang menghasil yang tinggi. prinsip seni dan struktur seni dengan baik dan terancang Tajuk dan tema tidak kabur. Kebolehan menghidupkan suasana di laut dalam. 4.2 Diorama yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut: x x x x x Komposisi hal subjek dan latar belakang yang terancang dan saling lengkap melengkapi Mengadun unsur seni. 3. Latihan 10. Bahan-bahan yang boleh dijadikan sebagai diorama terdiri daripada: x x x x x x x x Siput Karang Batu-batu Teritib Pasir Kayu ranting Bahan buangan Tempurung kelapa Kekangan-kekangan yang akan ditempuhi dalam menghasilkan diorama: 1. 2.1 DIORAMA Saya tinggal di tepi laut. 2. Saiz yang bersesuaian dan memenuhi konsep dan naratif yang ingin dikongsikan Pemilihan warna yang harmoni. susunan hal subjek yang boleh membangkitkan gerak rasa dan gerak balas terhadap hasil diorama Pertimbangan-pertimbangan yang baik dan bermakna 1. Alatan seperti gerudi letrik untuk menebuk batu atau siput Gam UHU atau gam gajah yang kuat untuk pastikan karang melekat dengan baik pada tapak diorama 3. OUM 153 .HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN TOPIK 10: Latihan 10. 4. pemilihan bahan dan alat sesuai dengan dapatan. Perancangan yang teliti dan rapi Uji kaji reka bentuk dan konsep yang ingin diperkatakan Saiz yang bersesuaian Mengadun unsur seni. Memodel ikan dan spesis hidupan di kawasan karang.

3. Jika salah satu daripadanya tidak betul atau cacat.3 Keunikan dan ketrampilan diorama dapat dihasilkan melalui: x x x x x x x Melalui proses kreativiti yang tinggi. penelitian dan pro-aktif Cuba jaya yang tidak kenal erti putus asa. 4. 4. termasuklah diorama. Latihan 10. Suatu penampilan yang baru Inovasi atau improvisiasi yang positif Pemerhatian. Manakala catan besar di bahagian belakang menjadi pengimbang dan pelengkap. Ini termasuk reka bentuk yang unik. harmoni dan memikat penonton.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 10. Penampilan reka bentuk baru dan bersifat futuristik. Di dalam amalan pengajaran dan pembelajaran amalan ini dilakukan pada perkembangan akhir pelajaran. Ketepatan tajuk dan tema yang dirancang Pemilihan alat dan bahan yang sesuai dan dapatan yang menarik Aplikasi unsur seni dengan teknik dan kaedah yang betul dan bersesuaian Kesesuaian secara keseluruhan. Kedua-duanya perlu mengalami proses adaptasi yang baik dan terancang. Hasil catan hutan bakau pada latar diorama Menentukan jenis tumbuh-tumbuhan di kawasan bakau Menentukan fauna atau binatang yang terdapat di kawasan hutan bakau Mengimbangkan susunan imej hadapan dengan latar belakang supaya kelihatan harmoni dan terancang Latihan 10. Ia penting kerana: 1. Amalan ini akan menjadikan pemahaman dan penguasaan hasilan di kalangan pelajar dengan baik. 154 OUM . Jauhi plagiarism dan hasilan klise. 2. Figura manusia perlu di teliti dan diperhalusi kerana menjadi hal subjek di mana watak hero dan heroin terbentuk. Tata cara menghasilkan diorama di kawasan hutan bakau: 1.4 Apresiasi adalah satu amalan menilai dan menghayati dapatan sesuatu karya. tentulah ianya akan janggal dan tidak tepat. 2. 3. sebelum penutup dimana pelajaran akan ditamatkan.5 Bentuk figura dan catan sebagai latar belakang perlu diimbangi kerana ianya bersifat berpenggenap (complement).

HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Pertimbangan yang perlu dilakukan: 1. 2. persekitaran. Tata atur susunan dan reka bentuk keseluruhan yang harmoni. Saiz figura. x x x x x Melibatkan kerja-kerja konstruktif Bersifat tiga dimensi Penggunaan objek maujud dari buatan manusia dan semulajadi Bukan warisan kraf tradisional tetapi sebagai penampilan imej sesuatu sejarah. suasana cerita dan imbangan latar belakang yang diselaraskan Pilihan warna-warna ambient yang mesra dan dicerap dengan begitu baik sekali Keseluruhan bentuk yang saling imbang mengimbangi. 3. Menepati tajuk dan tema. UJIAN 2 Berikut adalah cadangan bagi dapatan diorama hidupan laut di terumbu karang. 4. UJIAN 1 Diorama digolongkan dalam bidang ketiga iaitu membentuk dan membuat binaan kerana. Penerapan nilai dan budaya secara terus dalam aktiviti yang dijalankan. peristiwa. alat dan bahan. Plywood sebagai kotak diorama Tali tangsi Hal subjek OUM 155 . fiksyen dan imaginasi pelukis. konsep dan naratif yang ingin ditampilkan.

H.de/works/homage-to-new-york/images/1/ http://www. A. ART : A history of painting. New York: Harcourt Brance Jovanovial Inc. USA David Papworth (1995).tribuneindia. Eric Kenneway (1980). 156 OUM . U.paper folding.sandhands.RUJUKAN HBAE2203 Alexander Calder (1966). Gillian Souter (1994). A Survival kit for the Elementary Middle School Art Teacher. (2002). Balai Seni Lukis Negara (2000).d. Prentice Hall.php http://purecontemporary. Kuala Lumpur. Second Edition. Chapman. sculpture and architecture. Voulme II.htm http:/www. Barbara.A. Frederick Hartt.html Hume. (2000).com/2002/20020915/spectrum/travel.S. (1985). Artwork For Elementary School Teachers: Developing Artistic and Perceptual Awareness. Papercraft Gifts and Projects. Beyond Modern Sculpture.com/mywork/indek. More Than You See: A Guide To Art.org/duchamp/bicycle. Seni Arca Koleksi Balai Seni Lukis Negara. U. Cassel. London. Prentice Hall. Prentice Hall. New York. Clifford S. Gaunt. Horowitz.jpg http://www. Airbrush Action 3.com/Articles/EnterpriseDetails. Burnham. Rockport Publishers.blogs.medienkunstnetz. Steiglitz (1995). H. L. Approaches to art in Education. Duane Preble dan Sarah Preble (2002). S. USA: The Center of Applied Research in education. Herberholz. Papier Mache Garden. Simon & Schuster. Seni dan Imajan. (1985 ). The Observes Book Of Sculpture. New Jersey: McGraw – Hill. An Autobiography with Pictures. Origami Paper Folding For Fun.innovationstools. Publishers. London. Federick A.com/behind thecurtains/art accessories/index. New York: George Braziller. Balai Seni Lukis Negara.html http://www. Surrey. New York: Prederick Warne & Co. http://www. Inc. Jack (1969).asp?a=164 http://www.com/library/sculplog/1998/cat98p14/98p14. Harcourt Brace Jovanovich. Kuala Lumpur. William (1966). Ltd. Dimensi. Donald & Herberholz.. (1986).beatmuseum. Ismail Zain (1980). United States of America. Artforms.

2nd. Sculpture. Decorative Boxes. The Artist Manual. Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI). A Handbook of Arts & Crafts. Bhd.Edition. (1998). Tiger Book International. Edition. Kemeterian Pendidikan Malaysia. give and keep. KBSR. New York: McGraw – Hill. KPLI.F and Wigg. Juliet Bawden (1993). Tools. London. Philip & Hasselschwert. Wilbert (1988). USA: Brown & Benchmark Publishing. Ohio.HBAE2203 RUJUKAN Jon Tremaine (2000). PSV. Second Edition (2002). 8th Edition. The Amazing Book Of Origami. London. North Light Books. The Art Of Sculpture. Prentice Hall Inc. Second Edition. New York: Princeton. Kementerian Pendidikan Malaysia. SPM Fokus U Pendidikan Seni Visual. Read. Wiggs. Prentice Hall. Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR dan KBSM: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rosalind Ragans.A. London. P.S. Voulme II. Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 & 5.. 10th. Art History. Quantorn Publishing Ltd. Herbert (1969).. Art Talk. Paul Jackson (2004). Verhelst. (2000). Johor. New York. Selangor Darul Ehsan. London. (1999). Decorative Origami For Parties and Celebrations. USA Kathleen Chee (2006). Institut Perguruan Tun Hussein Onn. W. Quantum Books Ltd. Materials and Techniques. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Stokstad. OUM 157 . Modul Pengajaran dan Pembembelajaran Pendidikan seni Visual. Wankelman. Prentice Hall. United Kongdom. Penerbitan Pelangi Sdn. Jean (2001). Shirley Sukim Sarat (2005). U. Paul Horgarth (1997). Selangor Darul Ehsan. (1995). To create. Stabail. Cicinnati. Zailani Yaacob dan rakan (2004). Bhd.. Bollengen Foundation. New York: McGraw-Hill. A Handbook of Arts and Crafts. New Jersey. Fajar Bakti Sdn. Batu Pahat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful