HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

HBAE2203

ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN
Panduan Kursus i–v

TOPIK 1:

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1.1 Bentuk Tiga Dimensi dan Ruang 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Benda-benda Alam dan Buatan Manusia Tujuan Membentuk dan Membuat Binaan Tingkatkan Daya Kreativiti Membuat Penerokaan dan Eksperimen Bahan Kesesuaian Bentuk dan Binaan sebagai Hasil Rekaan Tiga Dimensi Kepentingan Membentuk dan Membuat Binaan Mengembangkan Persepsi Pelajar Tentang Seni Tiga Dimensi Mengenali Pelbagai Bentuk Asas

1 2 5 5 5 7 10 11 11 12 13 14 14 14

1.4 1.4.1 1.4.2

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 2:

ARCA 2.1 Kategori Arca 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Alat dan Media dalam Pembuatan Arca Teknik Penghasilan Penyediaan Lakaran Idea Proses Membentuk Arca Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik Apresiasi

15 17 19 20 21 21 21 21 22 22 23 23 24 24

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

OUM

ISI KANDUNGAN

HBAE2203

TOPIK 3:

ORIGAMI 3.1 Sejarah Origami 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5 3.6 Origami di Barat Jenis-jenis Bentuk Origami Alat dan Media Kertas Origami Gunting Pisau Kraft Proses dan Teknik Pembuatan Simbol dan Kaedah

25 25 25 26 28 28 30 30 31 32 38 38 38 38

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 4:

ASEMBLAJ 4.1 Contoh-contoh Asemblaj 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 Alat dan Media Alatan Bahan/Media Bagaimana Proses Asemblaj Dilakukan atau Dihasilkan? Penyediaan Lakaran Idea Penjanaan Idea – (Thumbnail-Print) Pemilihan Lakaran Akhir untuk Penghasilan Karya Asemblaj daripada Sketsa 2 Proses Membentuk Asemblaj Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasi Alat, Bahan dan Teknik Ekspresikan Diri Anda

39 40 41 41 42 43 44 46 47 47 48 48 49 51 51 52 52 52

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

OUM

HBAE2203

ISI KANDUNGAN

TOPIK 5:

STABIL 5.1 Alat dan Media 5.1.1 Stabil Dihasilkan Menggunakan Media Batu Marmar 5.1.2 Pengenalan Hasil Subjek dalam Arca Stabil 5.1.3 Pertimbangan Bahan yang Diperlukan untuk Membuat Arca Stabil Boleh Dirumus Seperti Berikut 5.2 5.2.1 5.3 5.3.1

53 54 55 56 57

Proses Kreativiti Menghasilkan Arca Stabil 58 Kesesuaian Bentuk dan Binaan dalam Menghasilkan Arca Stabil 58 Proses Menghasilkan Arca Stabil Ekspresi Diri Anda 59 64 65 65 66 66

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 6:

MOBAIL 6.1 Alat dan Media 6.1.1 Alatan 6.1.2 Alatan untuk Menghasilkan Mobail 6.1.3 Media Mobail 6.1.4 Media untuk Menghasilkan Mobail 6.1.5 Bagaimana Proses Mobail Dihasilkan? 6.1.6 Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Mobail 6.1.7 Proses Membentuk Mobail 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik Apresiasi Mobail

67 69 69 70 71 72 73 73 74 75 75 77 78 80 80 81 81

Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2

TOPIK 7:

MODEL 7.1 Definisi 7.1.1 Alat dan Media 7.2 7.2.1 Aplikasi Alat, Media dan Teknik Lakaran Idea

82 82 82 83

OUM

Media dan Teknik Lakaran Idea Pemilihan Alat dan Bahan Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Persembahan Hasil Kerja Ekspresif Diri Apresiasi 91 91 91 91 98 98 98 98 99 99 99 99 100 100 100 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 TOPIK 9: TOPENG 9.1 9.2 9.4.1 Definisi 9.3 7.3.2 8.3 8.2.3.2 Aplikasi Alat.2 8.4 7.2 Pemilihan Alat dan Bahan Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Persembahan Hasil Kerja atau Proses Penghasilan Model Persembahan Hasil Kerja Ekspresif Diri Apresiasi 83 83 84 89 89 89 89 90 90 90 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 TOPIK 8: BONEKA 8.2.4.1 8.1 Definisi 8.3 7.1.1. Media dan Teknik Lakaran Idea Pemilihan Alat dan Bahan 101 101 101 102 102 104 104 104 OUM .1 7.2.3.1 Fungsi Topeng 9.1 8.2 Alat dan Media 9.1.1 8.ISI KANDUNGAN HBAE2203 7.4.3 Teknik 9.2.2.3 8. Media dan Teknik Jenis-jenis Boneka Aplikasi Alat.2 7.4 8.5 Aplikasi Alat.

3 Persembahan Hasil Kerja Ekspresi Diri Kemahiran Mengaplikasikan Alat.1 9.3.1 10.3 Bahan Menghasilkan Diorama 10.2 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 TOPIK 10: DIORAMA 10.2.HBAE2203 ISI KANDUNGAN 9.2.1.4 Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Diorama 10.1 Alat dan Media 10.2.1. Bahan dan Teknik Apresiasi Diorama 113 115 115 117 117 119 123 125 125 127 128 129 129 130 130 131 156 Rumusan Glosari Ujian 1 Ujian 2 Jawapan Latihan Rujukan OUM .1.2.1.4 9.5 Proses Membentuk Diorama 10.2.1 Alatan 10.3.3 9.1.2 10.2 10.2 Alatan Membuat Diorama 10.4 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Proses dan Teknik Membuat Topeng Menggunakan Papier Mashe Persembahan Hasil Kerja Ekspresif Diri Apresiasi 104 105 110 110 111 111 111 112 112 9.

menjelaskan pengetahuan asas dalam pengenalan membentuk dan membuat binaan. Untuk itu anda perlu membaca panduan ini dengan teliti dari mula hingga akhir. i 2. di semua institusi pengajian tinggi. KEPADA SIAPA KURSUS INI DITUJUKAN? Kursus ini ialah kursus wajib Lembaga Akreditasi Negara (LAN) ke atas semua pelajar Sarjana Muda Pengajaran (sekolah rendah) dengan kepujian. mengkategori kandungan bidang membentuk dan membuat binaan dan menentukan topik-topik yang sesuai untuk tujuan merancang pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah.HBAE2203 PANDUAN KURSUS PENGENALAN Kursus Membentuk dan Membuat Binaan adalah kursus Open University Malaysia (OUM) yang diuruskan oleh Fakulti Pendidikan dan Bahasa. bidang ketiga dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. anda perlu memahami kandungan kursus dan bagaimana ia dijalankan serta keperluan-keperluannya. Sebelum mengikuti kursus ini. maka kursus ini memerlukan peruntukan masa selama 120 jam pembelajaran. pelajar akan dapat: 1. PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN Berdasarkan piawaian OUM yang memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Anggaran penggunaan masa adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 1. Jadual 1: Anggaran Peruntukan Masa bagi Kursus Aktiviti Membaca modul dan menyiapkan latihan Menghadiri tutorial pada kadar 1 jam per sesi Capaian dalam laman web Menyiapkan satu (1) tugasan Ulang kaji Jumlah Jam 70 10 6 24 10 120 OBJEKTIF KURSUS Setelah mengikuti kursus ini. Kursus ini bernilai 3 jam kredit yang akan meliputi 15 minggu. OUM .

Kemasan - PERSEMBAHAN HASIL PENILAIAN . PETA MINDA MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN PENGENALAN JENISJENIS AKTIVITI . 4. 7. Pelajar didedahkan mengenai arca.Kemahiran aplikasi alat & bahan . apabila pelajar telah melaluinya pelajar akan dapat menilai keseronokan mempelajari dan menceburkan diri dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Ia menekankan kepada proses mengenal. SINOPSIS KURSUS Mata pelajaran ini meliputi pengetahuan asas dalam bidang membentuk dan membuat binaan Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. mengekspresi. menyelidik dan membuat hasil seni dalam tersebut.MEDIA DAN TEKNIK 1. menginkuiri. menghasilkan karya seni dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Penemuan dari dapatan baru mungkin akan menjadikan anda akan bertambah yakin dan seronok kerana bidang ini agak berbeza dengan bidang menggambar dan membuat rekaan dan corak. Apapun. Bakal guru permulaan diharapkan menggunakan bakat seoptimum yang mungkin untuk mengimaginasi. 8. 9. 3. 2.TOKOH-TOKOH . menginovasi dan mereka cipta bidang ini. 6.PANDUAN KURSUS HBAE2203 3. asemblaj. 5. 4.Apresiasi ii OUM . stabil.PENDAPAT OLEH PENGKARYA LAIN JENIS KARYA APLIKASI ALAT.Ekspresi diri . berkreativiti. origami. ARCA ORIGAMI ASEMBLAJ STABAIL MOBAIL MODEL BONEKA TOPENG DIORAMA Pemilihan bahan Pemilihan alat Lakaran ide Pemilihan teknik Peringkat penghasilan . mengaplikasikan aktiviti membentuk dan membuat binaan sebagai persiapan sebagai guru permulaan Pendidikan Seni Visual sekolah rendah.

Ia diperkenalkan melalui pemahaman asas dalam pengenalan bentuk-bentuk objek tiga dimensi yang dikaitkan dengan ruang. Objek tiga dimensi dalam konteks membentuk dan membuat binaan KBSR terdiri daripada arca. Origami adalah satu-satunya binaan yang terhasil daripada kerja membentuk menggunakan kertas. Dalam topik ini model diperkenalkan untuk menjurus kepada pengetahuan dan maklumat dalam persediaan untuk mengajar dalam Pendidikan Seni Visual sekolah rendah. Stabil menggunakan bahan yang bersifat konkrit dan tahan lama. stabil menggunakan bahan pejal yang lasak dan tahan lama. asemblej. model. Ia tidak semata-mata dibuat sewenang-wenangnya tetapi juga dirancang bagi tempoh pengajaran dan pembelajaran dalam rancangan pelajaran harian. Topik 2 : Topik 3 : Topik 4 : Topik 5 : Topik 6 : Topik 7 : OUM iii . bahan dan alatan yang digunakan untuk menghasil seterusnya teknik membuat mobail berkenaan. membentuk komposisi gubahan yang menarik dan bermakna. Setiap satu mobail yang diterangkan ditunjukkan bagaimana proses penghasilan ini dapat dilaksanakan dengan berkesan sehingga terhasil hingga ke peringkat gunaan. Bagi penguasaan ilmu yang lebih mendalam. Topik ini memperihalkan mengenai stabil. Ia boleh diaplikasi bukan sahaja menggunakan kertas tetapi di peringkat yang lebih meluas. Pengenalan awalan mobail ini menjurus kepada pensejarahannya. topeng dan origami. Sebagai bakal guru. pengelasan arca dari jenis dan cara binaan termasuk teknik penghasilan. Asemblaj juga merupakan karya seni tiga dimensi. Ia juga memperlihatkan kepada perbandingan jenis arca dan aplikasi setiap arca. Di dalamnya pula dimasukkan teknik-teknik dan kaedah-kaedah penghasilan seterusnya disepadukan dengan pelbagai strategi pembelajaran seperti yang telah diterangkan. boneka. Topik ini menyentuh mengenai pengenalan arca. Sifat stabil bersifat mantap dan mempunyai isi padu yang mencukupi untuk menampung sesuatu binaan. persediaan ini perlu diteliti untuk menghasilkan model yang bersesuaian dalam menampilkan pengajaran yang mantap dan berkesan. diorama. Tokoh-tokoh arca asemblaj cuba menampilkan bagaimana pelbagai bahan buangan boleh membentuk satu kesatuan gubahan yang menarik dan mempunyai konotasi yang berbagai. Sesuai dengan peragaannya yang terletak di bahagian luar dan terdedah. pengenalan alatan yang berkaitan dengan pembuatan arca diperkenal. Mengenal dan seterusnya mempelajari mobail adalah perlu dikuasai oleh bakal guru Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah.HBAE2203 PANDUAN KURSUS PERISIAN Topik 1 : Topik ini memberi penekanan konsep asas membentuk dan membuat binaan. origami di komersial kerana perniagaan hotel dan katering memperagakan origami menggunakan kain sebahagian ciri yang penting. Ia merupakan gabungan objek menggunakan lebih daripada satu bahan. stabil. mobail.

PANDUAN KURSUS HBAE2203 Topik 8 : Boneka merupakan karya yang tergolong di dalam penghasilan karya seni dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Ia juga menjurus kepada kaedah penghayatan dalam berkarya seni dengan betul dan bersifat naratif. BAHAN BACAAN Buku teks rujukan bagi kursus ini seperti mana yang dicadangkan dan dinyatakan dalam unit teks. Topik 9 : Topik 10 : PENGETAHUAN ASAS Pengetahuan asas perlu di peringkat Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM) atau yang setara dengannya. Setelah anda menguasai kemahiran menghasil dan membentuk karya seperti yang dinyatakan di atas. iv OUM . Topeng dalam konteks yang lebih meluas mungkin digunakan bersama dengan permainan tarian kuda kepang. suasana dan habitat yang berkaitan ditampilkan dengan meneliti kepelbagaian jenis bahan supaya tema yang diharapkan benarbenar menyerlah dan kelihatan hidup. peluang untuk mentadbir sesuatu tema dibuat dalam kerja diorama. alat dan bahan yang berkaitan serta bagaimana ia diimplementasikan dalam pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Ia mewakili satu tema atau persoalan yang berkaitan dengan sesuatu pelajaran. Penampilan imej bertema ini perlu diurus dengan rapi dan teliti agar mesej dan gambaran sebenar dapat menjelmakan. Segala spesies. tarian singa dan lawak jenaka. Pencapaian kepujian dalam peperiksaan peringkat SPM amat membantu untuk mengikuti kursus ini kerana anda akan meneruskan kajian anda hingga empat semester. misalnya kehidupan di taman laut. Topik ini mengajak anda untuk membuat topeng melalui pelbagai teknik dan kaedah yang disarankan. Penghayatan dan pemahaman ini dilakukan dengan pelbagai pendekatan sehingga akhirnya kita merasakan bahawa topeng mesti dibuat dengan penuh hati-hati. Di dalamnya dimasukkan falsafah.

HBAE2203 PANDUAN KURSUS KAEDAH PENILAIAN Penilaian bagi kursus ini melibatkan dua komponen. 2. anda hendaklah lulus dalam peperiksaan akhir. Pecahannya seperti berikut: Penilaian berterusan 1. OUM v . 3. 4. iaitu penilaian berterusan dan penilaian akhir. Ujian 1 Ujian 2 Penglibatan dalam perbincangan Tugasan (1) Peperiksaan akhir Jumlah 10% 15% 5% 20% 50% 100 % Peringatan: Untuk lulus kursus ini. 5.

distruktur dan akhirnya proses pembinaan objek tersebut. mempunyai pandangan sisi. kesat. besar. OUM 1 . menjana dan membuat penerokaan idea daripada salah satu aktiviti membentuk dan membuat binaan.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 PENGENALAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tahukah anda bahawa hasilan seni berupa dua dimensi dan tiga dimensi? Apakah objek dua dimensi dan objek seni tiga dimensi? Topik ini menyentuh bidang yang ketiga dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah KBSR. kiri. dan menghasilkan sebuah karya tiga dimensi dalam konteks membentuk dan membuat binaan daripada sembilan jenis yang dipelajari. mengklasifikasi sembilan jenis aktiviti bidang membentuk dan membuat binaan seperti yang dinyatakan dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah. penstrukturan reka bentuknya perlu dirancang dan perhalusi agar hasilannya nanti menepati spesifikasi yang dikehendaki. iaitu objek nyata dan boleh dipegang. Di dalam menghasil objek yang bersifat tiga dimensi ini. 3. jalinan. 5. berisipadu. licin. lembut dan lain-lain. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar akan dapat: 1. Ia menekankan kepada pemahaman dan penguasaan objek-objek seni tiga dimensi. atas dan bawah. kecil. Proses membentuk dan membuat binaan melalui proses imaginasi oleh pelukis dan seterusnya diterjemah dalam bentuk lukisan. kanan. memilih dan menerang proses membuat satu aktiviti daripada bidang membentuk dan membuat binaan. keras. Hasilan yang wujud daripada membentuk dan membuat binaan ini dikenali sebagai objek maujud. Justeru itu ia mempunyai ciri-ciri binaan seperti bentuk. Objek tiga dimensi bersifat konkrit. 4. 2. menjelaskan bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah.

berisipadu.1 BENTUK TIGA DIMENSI DAN RUANG Bentuk tiga dimensi merupakan objek yang bersifat konkrit. 2 OUM . atas dan bawah. ton. mempunyai pandangan sisi. kiri. Bentuk ilusi dapat digambarkan melalui penggunaan unsur seni seperti garisan.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 SKOP KAJIAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN KBSR Peta Minda Rajah 1. dilihat dan dirasa. bentuk ilusi disebut bentuk maya. Bidang perlambangan dan simbol (iconography) pada mulanya dikaitkan dengan agama Kristian dan lambang-lambang dalam patung Mesir purba tetapi kontemporari ini ia telah disimbolkan dalam arca moden. objek buatan manusia atau bentuk ilusi. Dalam sebutan lain. Bentuk semula jadi dan buatan manusia boleh disentuh. kanan. Satu lagi jenis bentuk yang mungkin jarang diperkatakan ialah bentuk ikon (icon).1: Jenis objek yang dicadangkan dalam aktiviti Pendidikan Seni Visual KBSR Mengapakah objek konkrit dikategorikan di dalam bentuk tiga dimensi? Apakah rumus yang anda boleh dapati daripada objek-objek tiga dimensi ini? 1. warna dan ruang. Bentuk ini mempunyai makna yang tersendiri dan hanya diketahui maknanya oleh orang yang mengetahui mengenai kajian perlambangan dan simbol. jalinan. Berbeza dengan bentuk ilusi yang hanya boleh lihat dan tidak dapat dirasa kerana berbentuk dua dimensi yang mungkin berupa lukisan atau ilustrasi. Ia berupa objek semula jadi.

objek buatan manusia dan objek alam.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Rajah 1. Ruang juga boleh digambarkan melalui penggunaan warna yang terang bagi objek yang dekat dan kelihatan semakin kabur pada objek yang terletak semakin jauh. seni bina. Ruang yang sedemikian berkaitan dengan bentuk yang diperagakan untuk membentuk satu kesatuan imej. Dari segi perspektifnya ia boleh ditunjukkan dengan objek di hadapan lebih besar dan semakin kecil apabila ia terletak semakin jauh. bandar raya Kansas Peta Minda JENIS OBJEK TIGA DIMENSI OBJEK ALAM/ SEMULAJADI ILUSI/ MAYA -2 D OBJEK BUATAN MANUSIA OBJEK REAL OBJEK MAUJUD OBJEK IKON/ KONSEPTUAL Rajah 1. Ruang nyata ialah ruang yang terdapat pada bentuk-bentuk konkrit seperti arca. Ruang mungkin terdiri jenis nyata dan jenis tampak.3: Jenis objek tiga dimensi dalam kajian membentuk dan membuat binaan Ruang pula merupakan kawasan antara objek dengan objek yang lain. barangan domestik. Ruang tampak ialah ruang OUM 3 .2: Arca ikon bulu tangkis karya Claes Oldenburg dan Coosje van Bruggen di hadapan Muzium Nelson-Arkins.

1 Mengapakah ruang menjadi kriteria yang sangat penting dalam peragaan arca? Rajah 1. cetakan. kolaj dan sebagainya. Latihan 1.4: Ruang terbentuk dari ton warna arca ruang Rajah 1.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 ilusi yang wujud dalam seni tampak seperti lukisan. catan.5: Arca dan ruang saling lengkap melengkapi 4 OUM . montaj.

TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TL = Titik lenyap Rajah 1. Berbeza dengan benda-benda buatan manusia seperti meja. kon.6: Ruang. Definisi ini sebenarnya tidak begitu berbeza OUM 5 . Bentuk-bentuk geometri yang sering dijadikan asas untuk mereka bentuk terdiri bentuk kubus. kestabilan dan kekukuhan dari segi reka bentuknya. manusia ada juga mereka bentuk benda yang bersifat organik untuk menampilkan ciri-ciri yang menarik kerana manusia sering kali merujuk benda-benda alam sebagai hasilannya. bunga-bungaan dan berbagai lagi yang sebahagian besarnya berbentuk organik. kereta. Bentuk organik tidak mempunyai sifat yang semukur dan tidak simetri. hidupan laut.3 1. televisyen. objek dan perspektif 1. kuboid dan sfera. buah-buahan.7: Objek-objek alam dan buatan manusia mempunyai bentuk tiga dimensi dan bersifat konkrit 1. Dalam hal yang lain. Secara mudahnya mengapa manusia banyak menggunakan bentuk geometri yang simetri adalah untuk imbangan. Rajah 1. silinder.2 BENDA-BENDA ALAM DAN BUATAN MANUSIA Benda-benda alam adalah hasil ciptaan Tuhan. piramid. almari dan berbagai lagi yang banyak menguasai bentuk geometri. anda adalah seorang yang kreatif. Tindakan ini menyamai dengan apa yang diperkatakan oleh Herbert Read (1958) mengenai kreativiti. tumbuhtumbuhan. binatang. Ia terdiri daripada manusia.1 TUJUAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tingkatkan Daya Kreativiti Jika anda seorang yang sering membayangkan suatu penemuan ke arah mewujudkan apa yang setakat ini belum dihasil atau sesuatu yang memberi makna kepada anda. rumah.3. kerusi.

Carl Rogers pula mengatakan bahawa kreativiti itu wujud melalui tindakan sesuatu yang berkaitan dengan ciri keunikan seseorang. Menurut Viktor Lowenfeld lagi. Rangsangkan pemikiran kanak-kanak dengan merujuk buku-buku bergambar. muzium. Beri peluang untuk mengeksploitasi lebih banyak media dan alat untuk memperkaya maklumat dan pengetahuan. 6 OUM . kreativiti itu adalah suatu naluri semula jadi sejak lahir yang digunakan untuk menyelesaikan atau membuat pernyataan tentang masalah kehidupan. Beri perhatian ketika berkarya. 4.8: Tahap perkembangan kreativiti menurut Viktor Lowenfeld Bagaimana untuk Meningkatkan Kreativiti Kanak-kanak? 1. Ia dapat dilakukan melalui keinginan dan naluri ingin bertindak. Bimbing dan berikan perhatian cara berkarya yang baik dan berketerampilan. perpustakaan dan kraf tangan. menonton filem. kreativiti berlaku mengikut tahap-tahap tertentu antaranya.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 dengan pendapat June King Mc Fee yang mengatakan bahawa kreativiti itu adalah keupayaan mencipta perlambangan dan idea baru dengan menyusun dan mengolah semula perlambangan yang sedia ada. 2. bercerita. bahan dan alat yang digunakan. Lawatan ke zoo. kejadian dan peristiwa terhadap kemanusiaan sama ada suka atau duka. menayang slaid dan gambar foto. Bagi Viktor Lowenfeld. KEPEKAAN KETEKALAN ORGANISASI MAKNA BARU FLEKSIBILITI KREATIVITI KEASLIAN KEUPAYAAN SINTESIS KETERBUKAAN KEUPAYAAN MENGANALISA Rajah 1. 3.

TOPIK 1

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

5.Jangan kritik keterlaluan terhadap karya mereka. Nyatakan bahawa kesilapan bukan kegagalan tetapi sebagai cabaran untuk peningkatan.

6. Berikan ganjaran atau insentif. Hasil karya yang baik dipamer di ruang lobi atau tempat-tempat strategik.

7. Adakan pertandingan mereka bentuk tiga dimensi di kalangan pelajar.

1.3.2

Membuat Penerokaan dan Eksperimen Bahan

Membuat penerokaan dan eksperimen bahan dilakukan untuk memastikan bahan yang akan dibuat bersesuaian dengan jenis binaan dan ketahanannya. Sering kali dalam proses ini kita akan mengesan kerangka objek binaan di samping memilih bahan yang memperkukuh binaan tersebut. Apabila kita membuat model kucing, dawai halus digunakan untuk membina kerangka bentuk manakala paper mashe diaplikasi untuk membentuk sifat fizikal kucing itu. Bahan tambahan lain yang berupa guli digunakan untuk mata kucing, tali tangsi untuk misai dan berus sabut untuk ekor kucing. Proses membuat dan membina model kucing ini perlu dilakukan mengikut tertib dan pemeringkatan kerja yang teliti. Apapun yang akan dihasilkan dalam bidang membentuk dan membuat binaan perkaraperkara berikut akan menjadi tema atau hal subjek yang penting. (a) Alam Semula Jadi dan Objek Persekitaran Objek-objek ciptaan Tuhan seperti flora dan fauna menjadi sumber utama dalam menghasilkan karya. Selain itu, objek domestik seperti cawan, piring, pinggan senduk, pisau, meja dan sebagainya juga dijadikan rujukan dalam berkarya. Kesemua objek yang menjadi tema atau hal subjek ini dikaji dari segi dinamik fom, kualiti objek, ciri-ciri organik, keunikan, integrasi alam dan kehidupan di samping mengambil kira garisan, ruang, warna, jalinan, rupa dan bentuk.

Latihan 1.2
Mengkritik secara keterlaluan sering kali akan mematahkan semangat pelajar untuk terus berkarya. Bagaimanakah perkara ini boleh diatasi agar pengajaran dan pembelajaran dalam membentuk dan membuat binaan tidak bermasalah?

OUM

7

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

TOPIK 1

(b)

Perasaan Dalaman, Khayalan dan Imaginasi Si Pelukis Pengalaman hidup banyak memberi kesan dan pengaruh terhadap minda pelukis yang akhirnya menzahirkan ilham atau idea untuk mencipta. Perasaan takut, misteri, sedih dan sebagainya menjadi sumber inspirasi karya si pelajar atau pelukis. Menurut Sigmund Frued dan Paul Jean Satre, teori-teori imaginasi berupaya mencipta sesuatu objek atau karya melangkaui batas fizikal dan cabaran status-quo pelukis. Imaginasi ini akan memandu arah si pelajar atau si pelukis ke arah yang lebih kreatif dan melampaui batas-batas kebiasaan dalam berkarya. Menurut Frued lagi, perasaan dalaman inilah yang menjadi motivasi atau penggerak minda dalam berkarya.

Rajah 1.9: Ekspresi dari deria dalaman dan khayalan pelukis

(c)

Aliran dan Tema Sejagat Tema menjelaskan konsep dalam agenda kehidupan manusia. Ia menunjukkan kekerapan manusia mengambil hal benda yang sering diperkatakan. Contohnya; membuat wau lazimnya dikaitkan dengan unsur kosmos seperti bulan, matahari bintang dan sebagainya. Dari idea yang berbagai, keunikan ciptaan berlaku dan akhirnya mewujudkan kepelbagaian rupa bentuk dan jenis produk. Dalam konteks yang lebih besar, jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan dan mengujudkan satu kekaguman. Wujudnya “Nonobjective art”, ‘Minimal art” misalnya adalah suatu aspek pengkaryaan yang berani, mencabar dan sanggup menerima rintangan. Keperluan dan Pengalaman Hidup Harian Ciptaan cawan, sudu, senduk, periuk dan alat-alat domestik yang lain merupakan asas ciptaan dalam bidang membentuk dan membuat binaan. Pada bidang yang lebih besar, manusia mencipta dan membuat kipas, basikal, kereta, kereta api malah jambatan dan objek-objek gunaan lain yang mewatakkan keperluan asas sebuah masyarakat dan negara. Idea datang dari soal desakan untuk mengguna di samping mengatasi sebarang kesulitan mengharungi kehidupan. Lalu diciptanya bentukbentuk konkrit yang dapat memanfaatkan manusia si pencipta itu sendiri. Semakin aktif dan proaktif seseorang manusia itu mencipta objek tiga dimensi, semakin tinggi kualiti ciptaan dan lebih tinggi nilai estetikanya.

(d)

8

OUM

TOPIK 1

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

Latihan 1.3
Tema dalam menghasilkan karya sering kali berkaitan dengan alam semula jadi dan kosmos. Mengapa?

Bagaimana Perkembangan dan Penghalusan Idea dalam Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Berlaku? (a) Pemerhatian dan Kajian Visual Pemerhatian dan kajian visual dapat dilakukan dari kesedaran dan kualiti tampak yang tinggi. Ia dilakukan melalui kajian yang terperinci mengenai alam dan fenomenanya. Menurut Frank Barron dan Irvin Child, artis mempunyai keupayaan tinggi untuk melihat, memerhati, mentafsir, mengurus maklumat visual berbanding bukan artis. Norman Meier (1930) pula mengatakan bahawa artis boleh menyelesaikan pelbagai kemahiran-kemahiran seni. Begitu juga mengikut J.P. Guilford, artis dapat menyesuaikan diri dan menggunakan media biasa berbanding dengan tukang dan pereka bentuk. Perubahan Cara Bekerja Pelukis tidak hanya menggunakan satu teknik dan kaedah. Jika selama ini artis menggunakan satu kaedah sahaja, dia seharusnya mengubah kepada kaedah lain untuk mendapatkan keunikan penghasilan. Membuat percubaan yang tidak putusputus akan mencernakan lebih banyak idea dan akhirnya dapat menjana dapatan yang lebih unik dan berketerampilan. Penerokaan Simbol dan Makna Pelukis akan mencari dan mengkaji ilham-ilham baru. Penerokaan yang tidak hentihenti akan menemukan dapatan yang lebih kreatif dan bermakna. Amalan membuat penyelesaian masalah, membuat inkuiri penemuan akan lebih memaknakan lagi hasil penerokaan kajian.

(b)

(c)

Membuat Penerokaan dan Eksperimentasi Bahan Selain daripada alat dan media yang telah dinyatakan dalam bahagian di atas, beberapa pertimbangan lain perlu dan penting untuk aktiviti membentuk dan membuat binaan, antaranya: 1. 2. 3. 4. Bahan terbuang yang diguna pakai semula. Benda-benda daripada alam sekitar seperti buluh, tanah liat, buah kelapa, pinang, kulit siput dan sebagainya. Benda-benda buatan manusia seperti manik, kayu larik, kotak-kotak, tisu, gam dan sebagainya Bahan-bahan terbuang daripada buatan manusia seperti kaki kerusi yang patah, papan yang telah terendam dan banyak lagi benda-benda lain.

Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada pelajar membuat rujukan kepada objek sebenar. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti ada fungsi dan makna. Bagaimanakah cara ini dapat dilakukan?

OUM

9

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

TOPIK 1

1. 2. 3. 4. 5.

Memerhati, mengenali dan memahami bentuk dan ruang objek. Memerhati dan menyentuh bentuk benda alam dan benda buatan manusia. Memerhati dan menyatakan perbezaan dan persamaan sifat bahan melalui deria pendengaran. Memerhati pelbagai jenis bentuk barangan buatan manusia untuk kegunaan harian, permainan dan peragaan. Memerhati dan memahami bahawa sesuatu objek itu memenuhi ruang sebenar.

Rajah 1.10: Model lembu,bekas pensil dan model kucing dibina dan dibentuk menggunakan paper mashe

1.3.3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kesesuaian Bentuk dan Binaan sebagai Hasil Rekaan Tiga Dimensi
Mengenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat dalam sesuatu binaan. Mengetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan bagi menghasilkan objek. Mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu ciptaan. Menggunakan alat dan media sebagai pengolahan reka bentuk. Menghasilkan jenis-jenis bentuk bergerak dan bentuk yang mempunyai ilusi pergerakan. Menghasilkan dan melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan. Membandingkan hasil bentuk rekaan dengan objek sebenar. Memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan. Berbincang dan menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat, olehan bahan, unsur-unsur seni, fungsi dan kemasan. Menentukan cara dan memperagakan bentuk rekaan yang paling sesuai dan menyatakan kesannya. Menceritakan pengalaman baru yang diperoleh daripada proses menghasil bentuk rekaan. Mempamer dan mempersembahkan bentuk rekaan dan bahan mengikut fungsi.

10

OUM

varnis. 5. imbangan dan kesatuan yang menarik. Kaedah mengguna alat perlu betul dan tertib. 4. Segala lakaran ini mengambil kira dari segi kesesuaian objek. emulsi. pastikan ia kuat. Menguasai prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. kukuh dan selamat. Bagi kerja-kerja menghalus ke atas objek arca. pilihan saiz pahat. membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik dan strategik. Kemahiran Mengaplikasikan Alat. 7. 4. unik dan berketerampilan dari segi dapatan.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1. perada. Pelajar akan mengenal dan mengesan ciri-ciri objek tiga dimensi antaranya: 1. 6. Secara yang paling asas ia berkaitan dengan: 1. OUM 11 . Syelek. Bahan binaan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan. 3. Bagi teknik topeng misalnya. pastikan ia kuat.4 1. Jika arca yang dihasilkan. tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik. Pilih teknik membuat yang sesuai. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada beberapa kriteria penghasilan. Pilih keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun. 2. 2. Lakukan pemeringkatan penghasilan topeng ini dengan teliti dan teratur. labuci. Untuk tujuan peragaan yang mantap. manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. Sesuatu perkembangan (progress) kerja dikawal selia mengikut keperluan bahan dan alat yang menjadikan urutan kerja berjalan lancar dan terancang. kertas pasir sering kali diaplikasikan untuk mendapatkan tekstur yang licin dan menarik. Bagi penggunaan pahat dalam konteks menghasil arca luakan berasaskan kayu perlu diawasi dari cara memegang. 5. warna. kaedah tampalan mungkin dianggap paling dominan dan sesuai. Untuk arca yang menggunakan tapak. Membuat “tumbnail-print” sebagai tindakan mengawal dan mengawas urusan membuat.1 KEPENTINGAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Mengembangkan Persepsi Pelajar tentang Seni Tiga Dimensi Kejelasan dan kefahaman dalam persepsi pelajar tentang seni tiga dimensi akan memberikan suatu kefahaman dan kejelasan untuk terus belajar dan berkarya. cat alas. pergerakan. minyak kayu. selamat dan kukuh.4. 7. 6. Kesesuaian topik. arah pergerakan mata pahat di samping kekuatan dan kadaran pukulan berbantukan tukul kayu. kontra. 8. tentukan tapak yang kukuh dan selamat. Mempunyai imbangan yang menarik sama ada simetri tulen atau tidak tulen. 3. cat kilat. Asli.

kotak. berkeluk-keluk. Ia mungkin berupa bangunan.2 Mengenali Pelbagai Bentuk Asas Secara mudahnya bentuk asas terdiri daripada bentuk organik dan bentuk geometri. burung. bola. bergerigis. berjurai. lurus.12: Bentuk-bentuk asas geometri 12 OUM . Manakala bentuk geometri mempunyai sisian yang tetap. Bentuk organik mempunyai sifat yang tidak menentu. buah-buahan.11: Contoh bentuk geometri KUBUS SFERA BENTUK GEOMETRI KUBOID KON PIRAMID SELINDER Rajah 1.4.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 1. lembik dan berbagai lagi. Bentuk-bentuk asas yang diterangkan tadi menjadi idea pengarca yang kemudiannya diolah dan dibina dengan menggunakan teknik yang dirancang oleh si pelukis atau pengarca. binatang. pokok. piramid. keras dan padu. Rajah 1. kun dan lain-lain lagi. gunung-ganang dan berbagai lagi. Ia mungkin berupa sotong.

Ia mesti diolah dengan sebegitu teliti dan rapi kerana kekuatan struktur akan mempengaruhi terhadap keteguhan dan ketepatan hasil dapatan. RUMUSAN Membentuk dan membuat binaan merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan jisim atau isi padu objek. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri kekuatan reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan topik binaan. Alatan-alatan yang berupa mesin berkuasa elektrik seperti pengisar kertas untuk membuat paper mashe. Terangkan proses penghasilan membuat topeng hingga ke peringkat kemasan. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. Latihan 1. reka bentuk dari setiap posisi dan lokasi serta fungsinya. Seterusnya. Dengan menggunakan pengurusan grafik. mesin untuk menggaul paper mashe. pilihan OUM 13 .13: Bentuk-bentuk organik Latihan 1. buat perbandingan ciri-ciri kedua-dua bentuk tersebut. Menstruktur objek tiga dimensi dalam konteks membentuk dan membuat binaan tidak boleh diambil remeh. mesin perata dan mesin penyembur cat mungkin diperlukan untuk menghasilkan dapatan yang baik dan bermakna.4 Topeng adalah satu daripada kegiatan membentuk dan membuat binaan.5 Bentuk organik dan bentuk geometri menjadi asas utama dalam membentuk dan membuat binaan.TOPIK 1 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MANUSIA DEDAUNAN BENTUK ORGANIK BUNGABUNGAAN BUAHBUAHAN TUMBUHTUMBUHAN BINATANG HIDUPAN LAUT Rajah 1.

Lakaran kecil sebagai penjanaan idea. Mobail perlu digantung. GLOSARI Asemblaj Paper Mashe Mobail Perspek Origami Topeng Serkup Tumbnail-print – – – – – – – Gabungan pelbagai objek. UJIAN 1 Arca ikonografi merupakan salah satu daripada bindang membentuk dan membuat binaan. diorama dikotakkan pada cermin atau perspek yang lutsinar dan origami perlukan penampilan ruang hias yang bertutup seperti almari cermin. Akhirnya. stabil statik dan perlukan tapak yang mantap. apabila penampilannya berlaku dalam situasi yang relevan. karya akan kelihatan cantik dan menarik. Topeng selungkup/dimasukkan terus di kepala. Seni lipatan kertas. Kepingan plastik yang lut sinar.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPIK 1 lokasi yang relevan dengan objek seni perlu dipertimbangkan. Nyata dan huraikan mengapa paier mashe menjadi pilihan utama guru dan murid di dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan? 14 OUM . boleh bergerak. Serbuk kertas (selalunya kertas surat khabar). Apakah yang dimaksudkan arca ikonografi? Beri beberapa contoh arca ikonografi yang terdapat di Malaysia? UJIAN 2 Papier mashe merupakan bahan yang dominan di dalam aktiviti membentuk dan membuat binaan. Arca yang digantung.

Arca “Laocoon” (50 Sebelum Masihi) menunjukkan satu situasi dramatik: tiga lelaki dibelit ular.500 tahun yang lalu. memotong. melarik dan sebagainya (Gaunt 1966: 1). Latiff Mohidin. Pada masa Renaison. 3. Patung-patung yang dihasilkan oleh Kaum Jah Hut dan Mah Meri mempunyai ciri-ciri seperti yang diterangkan tadi. arcawan banyak berkarya bertemakan figura manusia kerana faktor kemanusiaan paling mudah dijadikan sebagai sindiran dan teladan. Ia telah mengalami perubahan dan akhirnya berubah kepada konsep abstrak. menebuk. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar akan dapat: 1.TOPIK 2 ARCA TOPIK 2 ARCA Arca berasal daripada perkataan Yunani tua “sculpere” yang bermaksud mengukir. 4. 2. Syed Ahmad Jamal dan Lim Kian Seng. Perkembangan seni arca di Malaysia asalnya berkaitan dengan magis yang digunakan oleh kaum asli bagi tujuan keagamaan dan perubatan. dan menghasilkan satu arca mini daripada sembilan jenis arca yang dipelajari. mengenal pengarca luar negeri dan pengarca Malaysia. arca tidak berkonsepkan figura seratus peratus. OUM 15 . Sejarah arca bermula dari penemuan patung kecil “Cycladic” di sebuah pulau di Laut Aegean lebih kurang 4. Menjelang abad kedua puluh. Pada tahun 1501 – 1504 Michelangelo membuat arca manusia bertopik “David” menggunakan marmar. Pengarca Malaysia terdiri daripada Anthony Lau. Gambaran ini menunjukkan sindiran masyarakat pada masa itu. memahami bahawa arca dihasilkan melalui pelbagai teknik dan kaedah. Adalah dipercayai bahawa arca figura yang banyak ditemui di serata dunia ada kaitan yang amat rapat dengan sistem kepercayaan pada masa itu. Arcawan British bernama Henry Moore dan Alberto Giacometti telah menukarkan konsep figura yang dipiuhkan atau distailisasikan untuk lebih membawa makna dalaman. mengetahui arca sebagai objek tiga dimensi yang mementingkan jisim dan ruang. Perkembangan arca yang bersifat konseptual dan distailisasikan bermula sekitar tahun 1960-an daripada pengarca yang mendapat pendidikan Barat.

ARCA TOPIK 2 Rajah 2.1: Arca pentingkan bentuk dan ruang Aktiviti 2.1 Mengapakah arca kurang mendapat perhatian dari segi pengkaryaan dan penggunaan? Bagaimanakah situasi ini boleh diubah dan seterusnya arca menjadi pilihan utama di dalam hiasan dan pengkaryaan? ARCA TAMBAHAN LAND ASEMBLAJ INSTALASI LUAKAN JENIS-JENIS ARCA STABIL TIMBULAN MOBAIL BINAAN Rajah 2.2: Jenis-jenis arca 16 OUM .

1 Arca karya Syed Ahmad Jamal yang bertajuk “Pertumbuhan” yang terdapat di Laman Asean Kuala Lumpur merupakan arca stabil yang terkenal.TOPIK 2 ARCA 2. tempat permainan kanak dan lanskap Sebagai alat ritual. penyembahan dan keagamaan Keperluan domestik - - - Rajah 2. Menjelang abad ke dua puluh.3: Kategori arca Latihan 2. Kontemporari ini arca lebih menampilkan bentuk abstrak kerana interpretasinya yang berbagai dan mempunyai konotasi yang luas. OUM 17 .3 apakah kategori arca yang boleh dipadankan dengan karya tersebut? Beri huraian anda. Bagi tujuan untuk menjadikan arca lebih bermakna ia diolah dalam pelbagai gunaan dan akhirnya muncullah arca estetik dan arca berfungsi. Berdasarkan Rajah 2. Ia ada kaitan dengan kepercayaan dan keagamaan. apabila seni menemui dimensi baru.1 KATEGORI ARCA Arca pada asal-usul pengkaryaan bersifat realis iaitu menampilkan objek patung manusia dan binatang sebagai suatu representasi mesej. KATEGORI ARCA ARCA ESTETIK Bahan peragaan/tatapan Sebagai hiasan dalam/luar bangunan Punyai makna yang mendalam dan pengetahuan yang intelektual ARCA BERFUNGSI Boleh diguna pakai sebagai alat permainan. arca berubah kepada ciri abstrak dan membuka era baru dalam peradaban arca.

pualam atau alabaster. granit. Proses oksiasetilena digunakan Rajah 2.5: Arca logam dan permata Rajah 2.Banyak dipraktikkan oleh masyarakat pribumi Malaysia BATU . apakah media dan objek lain yang pernah digunakan oleh pengarca? 18 OUM . . marmar dan batu pasir .6: Arca kayu Latihan 2.Media paling tua Melalui proses ukiran dan sapu minyak pada kayu .2 Berpandukan Rajah 2.Sering kali batu digabung dengan logam Rajah 2.4: Media penghasilan arca Mula diguna kurun ke 20. batu kapur dan batu sabun.Batu keras spt.4 di atas. zink dan timah Gunakan alatan leburan yang bersuhu tinggi Gunakan acuan untuk membentuk arca LOGAM KAYU .ARCA TOPIK 2 TANAH LIAT Ada kaitan dengan tembikar (tanah dibakar) Asal kajian sebelum batu digunakan untuk arca MEDIA PENGHASILAN ARCA - GANGSA Gabungan tembaga.Jenis batu lembut spt.

batu. kad bod tali temali.TOPIK 2 ARCA Latihan 2. penukul. kertas. besi. papan A Self Construction and dan sebagainya.“Bicycle Wheel” oleh bongkah. Mobail 4. logam. 1942. bongkah. apakah ciri-ciri persembahan yang menepati penghasilan arca yang baik? 2. besi. plastik. Contoh “Still Life With Musical Instruments” oleh Jaques Lipchitz” (891-1973) 2. 1. pengikis.3 Jika anda seorang pengarca. “Horizontal Spines” oleh Alexander Calder.“Homage New York: parts” kenderaan. kepingan logam. Asemblaj Kayu. “spare. Self Destroying Work of Art” oleh Jean Tinguely (1925-1991). Latihan 2. Pahat. Perancis. Marcel Duchamp bahan kutipan. kertas pasir dan lain-lain. roda dan (1887 – 1968). 3.2 Bil. plastik. dawai. batu. sebagainya. papier mashe. ALAT DAN MEDIA DALAM PEMBUATAN ARCA Jenis Bentuk/3D Arca timbul Bahan/Alat Kepingan kayu. kertas lumat. Stabail Simen. logam. simen. kayu. alat pengukir.4 Mengapakah arca “Bicycle Wheel” karya Marcel Duchamp dikategorikan sebagai arca asemblaj? OUM 19 . plaster of Paris. Besi. tanah liat. “spare-part” kenderaan. kepingan logam. kikir pari.

ARCA

TOPIK 2

2.3
Bil. 1.

TEKNIK PENGHASILAN
Jenis Bentuk/ 3D Arca timbul Teknik Penghasilan dan Peralatan yang Berkaitan Bentuk tiga dimensi tersembul keluar dari permukaan dua dimensi yang rata atau dipahat keluar yang akhirnya menonjolkan objek ke permukaan. Ia bolah di buat secara: Acuan Tampalan Asemblaj Binaan

2.

Asemblaj

Bahagian atau komponen yang berlainan yang dicantum dan menjadi satu kesatuan objek dan menjadi satu konsep bermakna. Teknik hasilan; Kimpalan Binaan Cantuman skru/paku Gam

3.

Mobail

Bahagian-bahagian dicantum untuk membentuk satu kesatuan. Digantung untuk menjadikan objek bergerak, berputar atau berombak. Teknik yang digunakan; Kimpalan Gam Skru Ikatan

4.

Stabail

Bahan kutipan dicantumkan untuk membentuk satu kesatuan objek dan dipasang tapak yang stabil. Teknik yang digunakan; Kimpalan Skru Ikatan Acuan Binaan

20

OUM

TOPIK 2

ARCA

2.3.1

Penyediaan Lakaran Idea

Penentuan bentuk arca dan jenis bahan perlu ditentukan lebih awal. Olahan idea perlu berpandukan kepada asas dan prinsip seni reka berdasarkan kepada perkara-perkara berikut; x x x x x Menentukan subjek dan tema Menentukan alat dan media Membuat tumb-nail-print (membuat lakaran-lakaran kecil) Memilih salah satu lakaran yang terbaik Memperinci lakaran

2.3.2

Proses Membentuk Arca

Setelah penyediaan lakaran ide selesai proses berikut merupakan urutan yang perlu dilakukan; x x x x Membuat model kecil/prototaip Membuat kerangka atau struktur Membuat arca yang sebenar Kemasan dan persembahan

2.4
2.4.1

PERSEMBAHAN HASIL KERJA
Ekspresi Diri

Persembahan hasil kerja yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bentuk arca menepati tema dan topik. Bahan binaan arca sesuai dengan tujuan hasilan. Pastikan ia kuat, kukuh dan selamat. Kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik, membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik. Mengaplikasi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak, pergerakan, kontra, warna, imbangan dan kesatuan yang menarik. Asli, unik dan berketerampilan.

OUM

21

ARCA

TOPIK 2

2.4.2

Kemahiran Mengaplikasikan Alat, Bahan dan Teknik

Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. 2. 3. 4. Kesesuaian topik, tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan. Membuat “tumbnail-print” bertujuan untuk membuat pilihan yang terbaik. Kaedah mengguna alat perlu betul dan mengikut peraturan. Syelek, varnis, minyak kayu, cat alas, cat kilat, emulsi, perada, labuci, manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. Pilih keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun. Untuk tujuan peragaan yang mantap, tentukan tapak yang kukuh dan selamat.

5.

Rajah 2.7: Arca boleh dinterpretasi dengan pelbagai cara dan disiplin

2.4.3 Apresiasi
Apresiasi arca dilakukan berpandukan empat perkara berikut:

4.Kesesuaian secara keseluruhan

1.Tajuk dan tema yang sesuai

3.Pilihan reka bentuk berasaskan warna dan padanan imej

2.Alat dan bahan yang sesuai

Rajah 2.8: Apresiasi arca

22

OUM

TOPIK 2

ARCA

Latihan 2.5
Dalam proses penghasilan arca, terdapat beberapa aspek yang perlu dilakukan mengikut urutan. Huraikan lima aspek tersebut?

RUMUSAN
1. 2. Dari aspek sejarah kewujudan arca dikaitkan dengan ritual. Setelah berlakunya proses pemodenan, arca tidak semata-mata untuk ritual tetapi ia juga digunakan sebagai hiasan dan gunaan. Arca seterusnya berkembang luas kerana penerimaan masyarakat dan penggunaan pelbagai media mengikut pengaruh aliran atau isme. Sebuah arca yang menarik perlu menekankan unsur seni, prinsip rekaan dan struktur rekaan. Penghasilan sebuah arca perlu mengikut urutan proses.

3.

4.

5.

GLOSARI
Abstrak Asemblaj Konotasi Konseptual Magis Mobail Papier Mashe Representasi Stailisasi Tumbnail-print – – – – – – – – – – Umum, kabur, tidak jelas. Gabungan pelbagai objek. Berbagai makna, maksud. Berkaitan konsep. Pemujaan. Arca yang digantung, boleh bergerak. Kertas surat khabar. Penyataan semula. Pengubahsuaian. Lakaran kecil, sketsa kecil sebagai penjanaan idea.

OUM

23

Huraikan lima ciri-ciri yang berkaitan dengan proses lakaran idea. Arca 1 Arca 2 UJIAN 2 Lakaran idea adalah salah satu aspek yang penting dalam penghasilan arca. (a) (b) Kategorikan jenis arca di atas.ARCA TOPIK 2 UJIAN 1 Berdasarkan dua gambar di bawah. Berdasarkan kategori arca di atas buat perbandingan dari fungsi. jawab soalan-soalan berikut. 24 OUM . media dan cara persembahan.

Sejak itu. membanding beza origami yang dihasilkan dari pelbagai alat dan bahan. OBJEKTIF Pada akhir topik ini. Di Sepanyol. 4. Rigney. memahami konsep origami dari segi hasilan dan kegunaan.2 ORIGAMI DI BARAT Di Barat. Origami menjadi satu kebudayaan orang Jepun dalam adat keagamaan Shinto. Ia mungkin bertemakan haiwan. origami popular di Jepun hingga hari ini dengan penghasilan kertas tempatan iaitu washi. tumbuhan. OUM 25 . dan menghasilkan origami dari satu kajian bertemakan alam sekitar.1 SEJARAH ORIGAMI Merupakan kesenian melipat kertas yang bermula semenjak mula diperkenalkan pada abad pertama di China iaitu Ts’ai Lun. Seorang rakyat Afrika Selatan. Daripada orang Arab Moor. 3. Bentuk haiwan tidak digalakkan oleh kerana Islam melarang pembuatan patung-patung. 2. 3. dicetak di Amerika Syarikat pada tahun 1928. Margaret Campbell mengeluarkan buku “Membuat Permainan Kertas” di London pada tahun 1937.J. mengetahui teknik untuk menghasilkan origami. orang Arab mengetahui cara-cara pembuatan kertas dan juga origami.TOPIK 3 ORIGAMI TOPIK 3 PENGENALAN ORIGAMI Tahukah anda bahawa sehelai kertas jika dilipat boleh menghasilkan binaan dan bentuk? Seni melipat kertas ini dipanggil origami. origami mula dikenali pada tahun 1920 apabila “kertas ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini membentuk lipatan kertas untuk buku-buku di pasaran. Seni origami berasal dari China kemudiannya diamalkan oleh orang Sepanyol dan orang Jepun. burung dan objek lain. Kertas yang diperbuat dari hancuran tumbuhan dan kain buruk membolehkan kertas dihasilkan dengan lebih mudah dan banyak. pelajar akan dapat. cara pembuatan kertas dibawa ke Sepanyol oleh orang-orang Arab dan juga ke Jepun oleh Dokyo. Pada tahun 1930 ramai ahli silap mata mula menonjolkan penggunaan wang kertas untuk menghasilkan cincin. 3. Pada abad keenam.D. Buku khusus mengenai origami kemudiannya muncul seperti “beria dengan melipat” oleh W. Origami boleh menggunakan kertas putih atau kertas berwarna dan terdapat juga mereka yang mewarnakan bentuk akhir yang terhasil. 1. haiwan. permainan atau barang permainan. Murray dan F. orang Arab Moor menggunakan origami untuk mengkaji tessallation dan bentuk geometri pada kertas. Ia kemudiannya berakar umbi dan diserap menjadi kebudayaan tempatan. Semua jenis bentuk kertas boleh digunakan untuk tujuan melipat.

2: Origami jenis haiwan Burung 26 OUM . Bentuk yang popular terdiri daripada ikan. Bentuk lain yang tidak kurang pentingnya terdiri daripada dinosaur.3 (a) JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI Haiwan Sebahagian besar origami dibentuk dari jenis ini. gajah dan burung. serangga dan singa laut daripada dinosaur.1: Jenis-jenis bentuk origami 3. Unta Rajah 3.ORIGAMI TOPIK 3 TUMBUHTUMBUHAN PERHIASAN/ BARANG PERMAINAN JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI HAIWAN PERMAINAN Rajah 3. serangga dan singa laut. rama-rama.

daun dan pokok pain. Bunga dandelion Bunga dahlia Rajah 3.3: Origami permainan Songkok (c) Tumbuh-tumbuhan Origami yang terkenal dari jenis ini terdiri dari bentuk bunga. OUM 27 . bangunan dan perabot kecil (miniature). bunga dandelion dan bunga tulip. pelengkap meja dan untuk sambutan hari perayaan. Contoh bunga yang terkenal terdiri daripada bunga dahlia. Ia sering digunakan untuk menghiasi kad ucapan.TOPIK 3 ORIGAMI (b) Barang Permainan Bentuk origami jenis ini yang terkenal terdiri daripada sampan.4: Origami tumbuh-tumbuhan Hiasan pasu (d) Perhiasan Origami jenis perhiasan direka bentuk untuk difungsikan di atas meja. Sampan Kereta dan bangunan Rajah 3. kereta.

Penampilan kertas origami selalunya mahal dan warnanya agak terang walaupun mempunyai warna atau corak yang berbeza di kedua-dua belah yang sangat bergua bagi sesetengah projek. Elakkan daripada menggunakan kertas yang sukar mendapat lipatan yang tepat seperti surat khabar.4 3. Selalunya kertas seperti ini berwarna pada satu bahagian sahaja manakala bahagian belakangnya pula berwarna putih. Media lain yang sering digunakan terdiri daripada fabrik. Asas origami ialah kertas putih atau kertas berwarna. pisau. Kesemua jenis kertas sesuai untuk melipat tetapi kejayaan melipat ialah menyesuaikan kertas yang betul untuk corak yang sesuai. plastik. 2. Selain itu origami yang telah siap juga boleh diwarnakan pada peringkat akhir.5: Origami perhiasan Latihan 3. gam dan pembaris keluli. 3.1 ALAT DAN MEDIA Kertas Origami Kertas segi empat yang telah sedia ada dalam pelbagai saiz dan warna boleh didapati dengan mudah di kedai menjual alatan seni visual. kertas tisu. kepingan logam. Saiz kertas yang sesuai untuk origami ialah 15 sentimeter. tisu atau kertas tuala melainkan jika ianya telah ditetapkan. kertas keras. Dari saiz tersebut bentuk kecil atau besar boleh dihasilkan mengikut bentuk yang dikehendaki.4.1 Mengapakah Will Blyte dan Harry Houdini mencetuskan “kertas ajaib” pada tahun 1920 di Barat? Nyatakan implikasi daripada tindakan beliau? 3. Prosedur untuk Pemilihan Kertas 1. 28 OUM . gam dan straw juga boleh digunakan sebagai bahan sokongan. Alatan yang digunakan terdiri daripada gunting.ORIGAMI TOPIK 3 Hari Krismas Kotak barang-barang kemas Rajah 3.

6. 8. Di dalam origami terdapat teknik lipatan basah dibuat untuk mendapatkan kesan di mana apabila kertas kering nanti lipatan ini terhasil. Latihan 3. 5. Dalam hal yang lazim. senaraikan jenis-jenis origami yang sesuai diajar kepada murid-murid KBSR? OUM 29 . kertas fotostat dan kertas komputer merupakan kertas yang sesuai untuk origami. Kertas-kertas khas boleh didapati daripada sumber: x Outlet yang membekalkan peralatan kepada pelukis x Supplier yang membekalkan peralatan kepada grafik Dalam kes rekaan yang memerlukan aspek penegasan seperti “Easter Egg Basket”. Dalam situasi yang lain. gunakan kertas artis yang tebal yang boleh menyerap lembapan tanpa melengkung seperti kertas Ingres atau kertas “water colour” yang sebenar. 7. kertas tulis. Kertas taip.TOPIK 3 ORIGAMI 4. kelainan bentuk origami mempengaruhi jenis kertas.2 Dengan menggunakan pengurusan grafik. lapisan kertas dan teknik yang diaplikasikan. kertas jenis water colour digunakan.

KERTAS WASHI x Berkualiti tinggi daripada Jepun x Buatan tangan dengan teknik yang istimewa x Corak elegan seperti fabrik broked x Lebih mengekalkan keindahan model yang telah siap 2. 30 OUM . x Sering disebut kertas pembungkus hadiah Rajah 3. rekaan dan tekstur. KERTAS KERAJANG x Dihasilkan dengan menggabungkan kertas lain x Kadangkala bercorak timbulan dan licin x Permukaannya berkilau dan berkilat 3. 3. KERTAS SEPASANG JENIS-JENIS KERTAS x Gabungan dua kertas yang berlainan untuk kesan menarik x Spray “adhesive” untuk melekat pasangan kertas x Origami dibentuk 4.ORIGAMI TOPIK 3 1.2 Gunting Penggunaan gunting tidak digalakkan ketika membentuk origami. Sebelum mula memotong kertas. pastikan kad yang tipis diletakkan di dalam kertas supaya pisau yang digunakan tidak merosakkan permukaan kertas.6: Jenis-jenis kertas untuk origami 3.4.4. Sesuai untuk origami yang berbagai warna. Adalah perlu untuk mengendalikan gunting dengan baik agar kertas yang digunting dapat menghasilkan kesan guntingan yang baik dan lurus.3 Pisau Kraf Penggunaan pisau kraf lebih sesuai untuk memotong kertas mengikut bentuk yang dikehendaki. KERTAS BUNGKUSAN x Berwarna pada permukaannya dan putih di bahagian belakangnya x Pelbagai corak.

Lipat pada bahagian sudut kertas untuk membentuk segi tiga Rajah 3.3 Mengapakah penting bagi kita untuk membuat pilihan kertas untuk tujuan membuat origami. Potong sepanjang garisan lipatan dan buka segi tiga tersebut 1. Segi empat tepat siap 5. Potong kertas tersebut dengan berhati-hati pada lipatan kertas tersebut dengan menggunakan pisau 3. Kertas yang sering digunakan terdiri daripada empat segi tepat atau empat segi memanjang.7: Melipat kertas segi empat mudah dan cepat Latihan 3. Lipat bahagian belakang kertas membentuk segi tiga dan tekan sehingga meninggalkan kesan 2.TOPIK 3 ORIGAMI 3.5 PROSES DAN TEKNIK PEMBUATAN Kemahiran asas membuat origami ialah melipat kertas. Lipat dua kertas sehingga membentuk garisan MEMBENTUK KERTAS SEGI EMPAT YANG MUDAH DAN CEPAT 4. 6. Cadangkan kertas-kertas yang menarik untuk boleh ditampilkan di dalam menghasilkan origami? OUM 31 .

6 SIMBOL DAN KAEDAH Origami melibatkan pemahaman yang berbeza mengenai simbol dan lipatan. Makna-makna simbol mungkin amat menonjol tetapi sesetengah lipatan agak unik dan memerlukan penerangan sebelum dihasilkan. Kesemua urutan di dalam penghasilan origami akan menggunakan pelbagai jenis simbol dan lipatan.ORIGAMI TOPIK 3 Rajah 3.8: Tips-tips untuk melipat kertas Latihan 3. Simbol dan kaedah yang ditampilkan dalam penerangan ini diharapkan dapat membantu kepada anda untuk menghasilkan origami mudah.4 Apakah tips-tips yang anda boleh fikirkan untuk mendapatkan bentukbentuk origami yang kemas dan tepat? 3. 32 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI Simbol Arahan Kaedah OUM 33 .

ORIGAMI TOPIK 3 Simbol Arahan Kaedah 34 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 1 KAPAL TERBANG Latihan 3. OUM 35 .5 Berdasarkan contoh origami 1. hasilkan origami seperti yang ditunjukkan di dalam urutan membuat mengikut gambarajah.

ORIGAMI TOPIK 3 Contoh Origami 2 Siput babi 36 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 3 TOPI KON OUM 37 .

Kertas cat air mengambil sempena pelukis cat air “Ingres”. Peragakan dengan mengambil kira keperluan dan kepentingan. plastik dan kain. tip-tip dalam melipat dan membentuk kertas perlu diikuti dan diperhalusi. Kelainan kualiti kertas. model dan lain-lain. origami. Sejenis tumbuhan kecil dan liar yang berbunga kuning cerah. 2.ORIGAMI TOPIK 3 RUMUSAN 1. apakah ciri-ciri utama yang membolehkan origami berjaya dibuat dengan baik dan berkesan? UJIAN 2 Huraikan kesan-kesan positif yang anda boleh perolehi daripada kegiatan menghasilkan origami. Untuk menghasilkan origami yang baik. 4. 38 OUM . Segak dan ekslusif. Kepingan batu yang pipih dan berbagai warna. tonjolkan. Karya kecil – catan. Pamer. 3. Origami merupakan seni membentuk dan melipat yang berasaskan kertas. warna kertas dan cara melipat kertas mempengaruhi terhadap hasil origami. GLOSARI Adhesive Dandelion – – Berunsur pelakat. Origami yang berasaskan kain lebih sesuai untuk penampilan di meja makan dan barangan hantaran perkahwinan manakala origami kertas lebih kepada hiasan. Jika kain digunakan sebagai origami. Elegan Kertas Ingres – – Miniature Peraga Tessellation – – – UJIAN 1 Origami dibuat berasaskan kertas yang sesuai mengikut spesifikasi tertentu.

Rigney. Ia kemudiannya berakar umbi dan diserap menjadi kebudayaan tempatan. orang Arab Moor menggunakan origami untuk mengkaji tessallation dan bentuk geometri pada kertas. cara pembuatan kertas dibawa ke Sepanyol oleh orang-orang Arab dan juga ke Jepun oleh Dokyo. Di Sepanyol. Buku khusus mengenai origami kemudiannya muncul seperti “beria dengan melipat” oleh W. Seorang rakyat Afrika Selatan. origami mula dikenali pada tahun 1920 apabila “kertas ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini membentuk lipatan kertas untuk buku-buku di pasaran. Pada tahun 1930 ramai ahli silap mata mula menonjolkan penggunaan wang kertas untuk menghasilkan cincin. dicetak di Amerika Syarikat pada tahun 1928.1 SEJARAH ORIGAMI Merupakan kesenian melipat kertas yang bermula semenjak mula diperkenalkan pada abad pertama di China iaitu Ts’ai Lun.2 ORIGAMI DI BARAT Di Barat. Bentuk haiwan tidak digalakkan oleh kerana Islam melarang pembuatan patung-patung. memahami konsep origami dari segi hasilan dan kegunaan. orang Arab mengetahui cara-cara pembuatan kertas dan juga origami. Semua jenis bentuk kertas boleh digunakan untuk tujuan melipat. pelajar akan dapat. mengetahui teknik untuk menghasilkan origami. 1. Seni origami berasal dari China kemudiannya diamalkan oleh orang Sepanyol dan orang Jepun. haiwan. Origami boleh menggunakan kertas putih atau kertas berwarna dan terdapat juga mereka yang mewarnakan bentuk akhir yang terhasil. Sejak itu.D. tumbuhan. Pada abad keenam. 3. 3. 3. Daripada orang Arab Moor. origami popular di Jepun hingga hari ini dengan penghasilan kertas tempatan iaitu washi.J. Kertas yang diperbuat dari hancuran tumbuhan dan kain buruk membolehkan kertas dihasilkan dengan lebih mudah dan banyak. permainan atau barang permainan. OUM 25 . Margaret Campbell mengeluarkan buku “Membuat Permainan Kertas” di London pada tahun 1937. dan menghasilkan origami dari satu kajian bertemakan alam sekitar. Ia mungkin bertemakan haiwan.TOPIK 3 ORIGAMI TOPIK 3 PENGENALAN ORIGAMI Tahukah anda bahawa sehelai kertas jika dilipat boleh menghasilkan binaan dan bentuk? Seni melipat kertas ini dipanggil origami. burung dan objek lain. 2. 4. membanding beza origami yang dihasilkan dari pelbagai alat dan bahan. OBJEKTIF Pada akhir topik ini. Origami menjadi satu kebudayaan orang Jepun dalam adat keagamaan Shinto. Murray dan F.

serangga dan singa laut. Unta Rajah 3. gajah dan burung. Bentuk lain yang tidak kurang pentingnya terdiri daripada dinosaur.1: Jenis-jenis bentuk origami 3.2: Origami jenis haiwan Burung 26 OUM . serangga dan singa laut daripada dinosaur.3 (a) JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI Haiwan Sebahagian besar origami dibentuk dari jenis ini. Bentuk yang popular terdiri daripada ikan.ORIGAMI TOPIK 3 TUMBUHTUMBUHAN PERHIASAN/ BARANG PERMAINAN JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI HAIWAN PERMAINAN Rajah 3. rama-rama.

Ia sering digunakan untuk menghiasi kad ucapan. Sampan Kereta dan bangunan Rajah 3. bangunan dan perabot kecil (miniature).TOPIK 3 ORIGAMI (b) Barang Permainan Bentuk origami jenis ini yang terkenal terdiri daripada sampan. pelengkap meja dan untuk sambutan hari perayaan.3: Origami permainan Songkok (c) Tumbuh-tumbuhan Origami yang terkenal dari jenis ini terdiri dari bentuk bunga.4: Origami tumbuh-tumbuhan Hiasan pasu (d) Perhiasan Origami jenis perhiasan direka bentuk untuk difungsikan di atas meja. Bunga dandelion Bunga dahlia Rajah 3. OUM 27 . kereta. bunga dandelion dan bunga tulip. daun dan pokok pain. Contoh bunga yang terkenal terdiri daripada bunga dahlia.

kepingan logam. Media lain yang sering digunakan terdiri daripada fabrik. pisau. Alatan yang digunakan terdiri daripada gunting. gam dan pembaris keluli. Dari saiz tersebut bentuk kecil atau besar boleh dihasilkan mengikut bentuk yang dikehendaki. tisu atau kertas tuala melainkan jika ianya telah ditetapkan. Selain itu origami yang telah siap juga boleh diwarnakan pada peringkat akhir. Penampilan kertas origami selalunya mahal dan warnanya agak terang walaupun mempunyai warna atau corak yang berbeza di kedua-dua belah yang sangat bergua bagi sesetengah projek. kertas keras.5: Origami perhiasan Latihan 3. Selalunya kertas seperti ini berwarna pada satu bahagian sahaja manakala bahagian belakangnya pula berwarna putih. Asas origami ialah kertas putih atau kertas berwarna.ORIGAMI TOPIK 3 Hari Krismas Kotak barang-barang kemas Rajah 3. 2. Kesemua jenis kertas sesuai untuk melipat tetapi kejayaan melipat ialah menyesuaikan kertas yang betul untuk corak yang sesuai.1 ALAT DAN MEDIA Kertas Origami Kertas segi empat yang telah sedia ada dalam pelbagai saiz dan warna boleh didapati dengan mudah di kedai menjual alatan seni visual. Elakkan daripada menggunakan kertas yang sukar mendapat lipatan yang tepat seperti surat khabar.4. Saiz kertas yang sesuai untuk origami ialah 15 sentimeter.4 3. 3. Prosedur untuk Pemilihan Kertas 1.1 Mengapakah Will Blyte dan Harry Houdini mencetuskan “kertas ajaib” pada tahun 1920 di Barat? Nyatakan implikasi daripada tindakan beliau? 3. plastik. 28 OUM . gam dan straw juga boleh digunakan sebagai bahan sokongan. kertas tisu.

kertas tulis. Dalam hal yang lazim. Kertas taip. gunakan kertas artis yang tebal yang boleh menyerap lembapan tanpa melengkung seperti kertas Ingres atau kertas “water colour” yang sebenar. Latihan 3.2 Dengan menggunakan pengurusan grafik. Dalam situasi yang lain.TOPIK 3 ORIGAMI 4. lapisan kertas dan teknik yang diaplikasikan. kertas jenis water colour digunakan. Kertas-kertas khas boleh didapati daripada sumber: x Outlet yang membekalkan peralatan kepada pelukis x Supplier yang membekalkan peralatan kepada grafik Dalam kes rekaan yang memerlukan aspek penegasan seperti “Easter Egg Basket”. 8. Di dalam origami terdapat teknik lipatan basah dibuat untuk mendapatkan kesan di mana apabila kertas kering nanti lipatan ini terhasil. 7. kelainan bentuk origami mempengaruhi jenis kertas. kertas fotostat dan kertas komputer merupakan kertas yang sesuai untuk origami. 5. senaraikan jenis-jenis origami yang sesuai diajar kepada murid-murid KBSR? OUM 29 . 6.

Sesuai untuk origami yang berbagai warna. KERTAS SEPASANG JENIS-JENIS KERTAS x Gabungan dua kertas yang berlainan untuk kesan menarik x Spray “adhesive” untuk melekat pasangan kertas x Origami dibentuk 4. rekaan dan tekstur.2 Gunting Penggunaan gunting tidak digalakkan ketika membentuk origami. Sebelum mula memotong kertas. 30 OUM . KERTAS BUNGKUSAN x Berwarna pada permukaannya dan putih di bahagian belakangnya x Pelbagai corak. x Sering disebut kertas pembungkus hadiah Rajah 3. KERTAS KERAJANG x Dihasilkan dengan menggabungkan kertas lain x Kadangkala bercorak timbulan dan licin x Permukaannya berkilau dan berkilat 3.ORIGAMI TOPIK 3 1.6: Jenis-jenis kertas untuk origami 3. Adalah perlu untuk mengendalikan gunting dengan baik agar kertas yang digunting dapat menghasilkan kesan guntingan yang baik dan lurus.4. KERTAS WASHI x Berkualiti tinggi daripada Jepun x Buatan tangan dengan teknik yang istimewa x Corak elegan seperti fabrik broked x Lebih mengekalkan keindahan model yang telah siap 2.4. 3.3 Pisau Kraf Penggunaan pisau kraf lebih sesuai untuk memotong kertas mengikut bentuk yang dikehendaki. pastikan kad yang tipis diletakkan di dalam kertas supaya pisau yang digunakan tidak merosakkan permukaan kertas.

6.5 PROSES DAN TEKNIK PEMBUATAN Kemahiran asas membuat origami ialah melipat kertas.7: Melipat kertas segi empat mudah dan cepat Latihan 3. Segi empat tepat siap 5.TOPIK 3 ORIGAMI 3. Lipat dua kertas sehingga membentuk garisan MEMBENTUK KERTAS SEGI EMPAT YANG MUDAH DAN CEPAT 4. Lipat bahagian belakang kertas membentuk segi tiga dan tekan sehingga meninggalkan kesan 2. Lipat pada bahagian sudut kertas untuk membentuk segi tiga Rajah 3. Kertas yang sering digunakan terdiri daripada empat segi tepat atau empat segi memanjang.3 Mengapakah penting bagi kita untuk membuat pilihan kertas untuk tujuan membuat origami. Potong sepanjang garisan lipatan dan buka segi tiga tersebut 1. Potong kertas tersebut dengan berhati-hati pada lipatan kertas tersebut dengan menggunakan pisau 3. Cadangkan kertas-kertas yang menarik untuk boleh ditampilkan di dalam menghasilkan origami? OUM 31 .

32 OUM .6 SIMBOL DAN KAEDAH Origami melibatkan pemahaman yang berbeza mengenai simbol dan lipatan.8: Tips-tips untuk melipat kertas Latihan 3.4 Apakah tips-tips yang anda boleh fikirkan untuk mendapatkan bentukbentuk origami yang kemas dan tepat? 3.ORIGAMI TOPIK 3 Rajah 3. Kesemua urutan di dalam penghasilan origami akan menggunakan pelbagai jenis simbol dan lipatan. Makna-makna simbol mungkin amat menonjol tetapi sesetengah lipatan agak unik dan memerlukan penerangan sebelum dihasilkan. Simbol dan kaedah yang ditampilkan dalam penerangan ini diharapkan dapat membantu kepada anda untuk menghasilkan origami mudah.

TOPIK 3 ORIGAMI Simbol Arahan Kaedah OUM 33 .

ORIGAMI TOPIK 3 Simbol Arahan Kaedah 34 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 1 KAPAL TERBANG Latihan 3. OUM 35 . hasilkan origami seperti yang ditunjukkan di dalam urutan membuat mengikut gambarajah.5 Berdasarkan contoh origami 1.

ORIGAMI TOPIK 3 Contoh Origami 2 Siput babi 36 OUM .

TOPIK 3 ORIGAMI Contoh Origami 3 TOPI KON OUM 37 .

model dan lain-lain. Untuk menghasilkan origami yang baik. Elegan Kertas Ingres – – Miniature Peraga Tessellation – – – UJIAN 1 Origami dibuat berasaskan kertas yang sesuai mengikut spesifikasi tertentu. Origami merupakan seni membentuk dan melipat yang berasaskan kertas. tip-tip dalam melipat dan membentuk kertas perlu diikuti dan diperhalusi. GLOSARI Adhesive Dandelion – – Berunsur pelakat. 38 OUM . origami. Kepingan batu yang pipih dan berbagai warna. plastik dan kain. 3. tonjolkan. Peragakan dengan mengambil kira keperluan dan kepentingan. Sejenis tumbuhan kecil dan liar yang berbunga kuning cerah.ORIGAMI TOPIK 3 RUMUSAN 1. 4. Karya kecil – catan. Pamer. 2. Origami yang berasaskan kain lebih sesuai untuk penampilan di meja makan dan barangan hantaran perkahwinan manakala origami kertas lebih kepada hiasan. Kertas cat air mengambil sempena pelukis cat air “Ingres”. warna kertas dan cara melipat kertas mempengaruhi terhadap hasil origami. apakah ciri-ciri utama yang membolehkan origami berjaya dibuat dengan baik dan berkesan? UJIAN 2 Huraikan kesan-kesan positif yang anda boleh perolehi daripada kegiatan menghasilkan origami. Kelainan kualiti kertas. Segak dan ekslusif. Jika kain digunakan sebagai origami.

dan menghasilkan satu arca asemblaj mini menggunakan teknik dan kaedah yang sesuai. New York. pengarca mencari penemuan-penemuan baru bagaimana menghasilkan arca boleh dilakukan dengan lebih kreatif dan berpotensi. 3. Jika arca luakan dihasilkan melalui kerja mengurang dan meluak objek asal. anda juga boleh melihat arca asemblaj “Green Monumenta V” karya Ramlan Abdullah. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar akan dapat: 1. Arca asemblaj mula mendapat perhatian di Amerika Syarikat sekitar tahun 1950-an dan 60-an apabila Louise Nevelson menghasilkan karya asemblajnya yang berjudul “Sky Cathedral” pada tahun 1958 dan menjadi koleksi The Museum of Modern Art. Di Balai Seni Lukis Negara. Dari pelbagai idea. arca digerak untuk membentuk arca mobail atau kinetik dan akhirnya timbul pula gagasan pengarca mencantumkan bahan-bahan buangan daripada pelbagai bahan konkrit dan membentuk satu kesatuan atau komposisi arca yang harmoni lalu membentuk arca asemblaj. batang penyapu. Robert Rauschenberg telah menghasilkan karya asemblaj dari kombinasi dua dimensi dan tiga dimensi. Karya asemblaj Nevelson ini lebih dikenali sebagai “Wall-scale-assemblage”. “Pemain Rebab 1”. karya Mad Anuar Ismail dan “Killing Tool” karya Raja Shariman Raja Azidin. 4. pintu kabinet dan pelbagai bahan kutipan lain terutamanya dari pelbagai bahan kayu. Bagi Marcel Duchamp pula arca asemblajnya yang bertajuk “Bicycle Wheel” mula memikat hati pengarca pelukis lain kerana konsep asemblaj beliau dipermudah dan dikonsepsi secara lebih telus iaitu mengadun sepit udang basikal dengan kerusi kayu yang kelihatan berjaya menghasilkan asemblaj yang berkonotasi tinggi. 2. mengenal pengarca asemblaj luar negeri dan pengarca asemblaj Malaysia. mengetahui arca asemblaj sebagai objek tiga dimensi yang mementingkan jisim dan ruang. Berikutnya barulah muncul arcawan Jean Tinguely menghasilkan karya “Homage to New York” tahun 1960. Di peringkat awalan.TOPIK 4 ASEMBLAJ TOPIK 4 PENGENALAN ASEMBLAJ Asemblaj (assemblage) merupakan karya dua dimensi atau tiga dimensi yang terhasil daripada gabungan pelbagai bahan terpakai. arca dicetak untuk menghasilkan arca acuan. memahami bahawa arca asemblaj dihasilkan melalui teknik dan kaedah cantuman atau gabungan. OUM 39 . Karya Nevelson ini menggabungkan konsep kubis dari bahan terbuang seperti kaki kerusi. Ia merupakan cabang daripada abstrak ekspressionisme.

Gambar 4. Gambar 4. 1960.ASEMBLAJ TOPIK 4 4.2 Gambar asemblaj 4.1 Gambar asemblaj 4.1 – Karya Louise Nevelson. “Homage to New York”.2 – Karya Jean Tinguely.3 Gambar 1 hingga 3 di atas merupakan contoh asemblaj yang terkenal dalam dunia arca. “Canyon”. “Sky Catheral”. 1958 Gambar 4. 1959 40 OUM .1 CONTOH-CONTOH ASEMBLAJ Gambar asemblaj 4.3 – Karya Robert Rauschenberg.

gergaji besi OUM 41 . Ragum .2.1 PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN ARCA ASEMBLAJ 4. kepingan logam.Playar pengapit 6.2 4. Tujuk besi Tukul kayu Ganden kayu Tukul kepala muncung 5.Playar pemotong .ragum apit . besi dan bar besi 3.1 ALAT DAN MEDIA Alatan 7. Playar . Pemotong besi – gergaji besi elektrik 4. Gunting dawai/zing . Alat pengimpal termasuk bahan pematri.TOPIK 4 ASEMBLAJ 4.ragum meja 2. Gerudi elektrik + Pelbagai jenis mata gerudi 1.Playar muncung .2.

ASEMBLAJ TOPIK 4 4. Tanah liat 1.2. Bongkah Kayu 8. Timah 3.2. Tembaga Rajah 4.2 Bahan/Media 7. Besi waja 4. Aluminium 6. Plaster of Paris 5.1: Penggunaan alat dan bahan untuk menghasilkan asemblaj Alat dan Media Asemblaj 1 2 3 4 42 OUM .2 PENGGUNAAN BAHAN/ MEDIA UNTUK MENGHASILKAN ARCA ASEMBLAJ 2. Besi 4.

3 Bagaimana Proses Asemblaj Dilakukan atau Dihasilkan? Menggunakan skru. 3.TOPIK 4 ASEMBLAJ 5 6 Berpandukan gambar di atas: 1. 4. Set alat asas asemblaj Media asas untuk membuat asemblaj Pahat untuk kerja mengukir dan membuat tektura pada kayu Alat ragum dan pengapit Kikir dan alat mengukir pada loyang dan aluminium Pengapit meja. 2. 4. 5.2. 6. bol dan nat Jahitan Kimpalan Proses asemblaj Ikatan Tanggam Gam plastik OUM 43 .

Karya Louise Nevelson. kajikan bentuk hasilan asemblaj tersebut dan beri interpretasi karya dalam konteks tema dan tajuk. yang bertajuk “Canyon”. 1958 di atas merupakan karya asemblaj yang ulung dan popular. Teliti dan huraikan penggunaan bahan yang dipilih di dalam membentuk karya tersebut? Latihan 4.2 Berpandukan gambar asemblaj 4. “Sky Catheral”. Perancangan yang rapi dan tertib boleh mendatangkan faedah yang besar untuk peringkat penghasilan karya pada peringkat yang berikutnya. 4. 44 OUM . karya Robert Rauschenberg.4 Penyediaan Lakaran Idea Lakaran idea menjadi langkah permulaan yang amat penting di dalam menghasilkan arca asemblaj. 1959.ASEMBLAJ TOPIK 4 Latihan 4. Justeru itu. perancangan seperti yang dinyatakan di bawah ini akan menjadikan penghasilan arca asemblaj lebih bermakna.2.3.1 .1 Gambar 4.

TOPIK 4

ASEMBLAJ

1. Setelah dapatan kajian diperolehi, pengarca akan memilih alat-alatan yang diperlukan untuk menghasilkan arca. Begitu juga dengan pemilihan bahan binaan arca asemblaj tersebut.

2. Sebelum menghasilkan karya, lakaran-lakaran kecil dalam konteks
penjanaan idea dilakukan. Tujuan untuk memperoleh hasilan asemblaj yang berkualiti dan mempunyai nilai estetika yang tinggi.

3. Daripada beberapa lakaran/sketsa yang dijana tadi, pilih satu lakaran yang
terbaik dan tinggi nilai estetikanya. Kembangkan idea dan buat perincian (details) untuk penghasilan karya pada saiz yang dirancang/sebenar.

4. Mengemaskinikan lakaran. Untuk memperoleh dapatan lakaran karya
yang baik, buat beberapa pertimbangan dari pelbagai kemungkinan seperti penstrukturan reka bentuk, kesesuaian bahan dan alatan serta teknik.

OUM

45

ASEMBLAJ

TOPIK 4

4.2.5

Penjanaan Idea – (Thumbnail-Print)

Bongkah kayu keras Bol dan nat Pasak kayu

Sketsa 1 Sketsa 2

Sketsa 4

Sketsa 3

Sketsa 5

Rajah 4.2: Thumbnail-print asemblaj

46

OUM

TOPIK 4

ASEMBLAJ

4.2.6

Pemilihan Lakaran Akhir untuk Penghasilan Karya Asemblaj daripada Sketsa 2

Bongkah kayu Kepingan keluli Pasak kayu

Bol dan nat

Kepingan logam

Rajah 4.3: Pemilihan idea untuk karya

4.2.7

Proses Membentuk Asemblaj

Setelah penyediaan lakaran idea di atas selesai, proses berikut merupakan urutan kerja membentuk asemblaj yang perlu dilakukan; x Membuat model kecil atau prototaip (proto-type) – merupakan model awal sebagai panduan untuk penghasilan arca yang sebenar. Karya akan dibina atau dibuat berpandukan model ini di samping pengiraan pelbagai ukuran reka bentuk, penyesuaian alat dan bahan serta tinjauan dari pelbagai kemungkinan yang boleh mengganggu kelancaran dalam penghasilan. Membuat kerangka atau struktur – kerangka sesuatu asemblaj mungkin berasaskan dawai, lingkaran besi, kayu atau plastik. Kerangka atau struktur adalah tulang temulang asemblaj sebelum arca sebenar dihasilkan. Ia penting untuk kawalan bentuk di samping menjadikan asemblaj lebih kukuh dan seimbang. Membuat asemblaj yang sebenar – Bahagian urutan kerja ini amat penting. Kerangka akan ditutup dengan kepingan logam atau bahan pilihan yang dirancang atau ditokok tambah binaannya sehingga asemblaj berada pada saiz yang sebenar.
47

x

x

OUM

ASEMBLAJ

TOPIK 4

x

Kemasan dan persembahan – Untuk mendapatkan hasilan yang baik, proses kemasan boleh dilakukan dengan melarik bahagian-bahan asemblaj yang masih kasar, menambahkan tekstura pada bentuk, menghalus, menyapu syelek, mengecat, mencanai dan sebagainya sehingga peragaan arca tampak menarik dan mempunyai nilai estetika yang tinggi. Tokok tambah hiasan seperti skru yang dikimpal, baji-baji kayu yang membentuk tekstura, syelek, varnis, cat dan sebagainya akan menjadikan asemblaj lebih hebat dan menarik.

Latihan 4.3
Proto-taip penting sebagai panduan untuk menghasilkan asemblaj. Nyata dan huraikan ciri-ciri proto-taip yang baik agar penghasilan asemblaj yang sebenar menepati spesifikasi yang diharapkan.

4.3
4.3.1

PERSEMBAHAN HASIL KERJA
Ekspresi Diri

Asemblaj dikatakan cantik dan menarik apabila memenuhi spesifikasi pembuatan dan kemasan. Ia menyerupai seperti arca dan karya seni yang lain yang menampilkan ciri-ciri estetika. Secara ringkasnya ciri-ciri berikut dianggap sebagai kriteria utama ekspresi asemblaj. 1. Menepati Tema dan Tajuk Sering kali tema dan tajuk menjadi pokok persoalan yang ingin dikongsi sama oleh pengarca. Ia mungkin berupa maklumat, dokumentasi, lonjakan paradigma, cetusan emosi dan perasaan, sindiran atau satira, protes, kegilaan idea dan lain-lain. Soal tepat atau tidaknya pokok persoalan ini biasanya hanya diketahui oleh pengarca. Bagi pemerhati atau penonton, tema dan tajuk ini hanya dirujuk berdasarkan kepada ketepatan tajuk yang dipaparkan di kaki-kaki arca. Bahan Binaan Sesuai dengan Tujuan Hasilan Dalam pengkaryaan arca, asemblaj mewakili karya yang agak bebas dan pelbagai dari penggunaan bahan atau media. Sebabnya amat jelas, asemblaj wujud secara gabungan dan cantuman. Selagi bahan yang dipilih serasi dan boleh disepadukan, ia terus menerus mewakili penggunaan bahan subjek yang mewah dan pelbagai. Asemblaj yang Kuat, Kukuh dan Selamat Dari rintisan sejarah asemblaj, penggunaan alat dan bahan terdiri daripada kombinasi yang padat dan kukuh. Banyak bongkah-bongkah keluli, kepingan logam, rod besi dan bongkah kayu yang kuat dan kukuh diaplikasikan dalam penghasilan asemblaj. Kemudian, asemblaj disepadukan dengan kimpalan, skru, bol dan nat serta tanggam antara objek secara kukuh dan terancang. Kepelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik Asemblaj mengadun pelbagai bahan lalu membentuk kesatuan komposisi yang artistik. Ciri bentuk dan sifat bahan yang pelbagai mengujudkan satu ritma atau rentak yang menarik. Ini disebabkan keistimewaan objek yang berbeza-beza.

2.

3.

4.

48

OUM

2 Kemahiran Mengaplikasi Alat. Asemblaj yang asli diambil kira melalui penyataan “hanya satu” atau tiada di tempat lain yang seperti ini”. 6. Teknik juga mempengaruhi terhadap pemilihan alat dan bahan. Sketsa thumbnail-print asemblaj juga mengambil kira sebagai asas penghasilan model sebelum karya pada saiz yang sebenar diimplementasikan. Membuat “Thumbnail-print” Bertujuan untuk Membuat Pilihan yang Terbaik Thumbnail-print dianggap suatu kemestian untuk mendapatkan hasil karya yang mapan dan menarik. OUM 49 . prinsip seni dan struktur seni. Apabila asas seni reka ini diaplikasi dengan baik dan betul. bahan dan teknik sering kali merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. x x x x 2. Sebagai pengkarya yang memahami hakikat keaslian (originality). Asli. Tema menentukan kombinasi alat dan bahan serta bagaimana konsep gabungan (assemble) ke atas objek pilihan di susun atur. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran mengaplikasi alat. Jika ia dikaitkan dengan isu semasa. ciplakan adalah satu kelemahan apatah lagi jika tujuannya untuk komersial. x x x x Kesesuaian Tajuk.4 Tema dan tajuk menjadi kriteria yang penting di dalam mengekspresikan idea di dalam menghasilkan karya asemblaj. penampilan karya akan menjadi lebih terancang dan rapi. Latihan 4. Bagi tujuan keaslian reka cipta di dalam dunia perdagangan. Setiap thumbnail-print ditentukan oleh tajuk dan tema serta hal subjek. Unik dan Berketerampilan Ciplakan atau plagiat merupakan suatu fenomena yang tidak seharusnya berlaku. Tema dan Teknik yang Dikaitkan dengan Pemilihan Alat dan Bahan Pemilihan tajuk menentukan alatan yang berkaitan untuk menghasilkan asemblaj yang dirancang.3. Ia dianggap suatu kelemahan. Estetika dan Etika Pengkaryaan Semua objek seni digubah berdasarkan asas seni reka. apakah tema dan tajuk yang difikirkan paling relevan untuk menghasilkan asemblaj? Mengapa? 4. hak cipta terpelihara disahkan sebagai satu penguatkuasaan agar plagiat tidak berlaku. Mengaplikasi Asas Seni Reka.TOPIK 4 ASEMBLAJ 5. kepicikan dan kejahilan terhadap si pengkarya. prinsip seni dan struktur seni. Pemilihan alatan ada kaitan dengan pemilihan bahan binaan asemblaj. Sketsa thumbnail-print asemblaj mengambil kira asas seni reka seperti unsur seni. Di dalamnya terkandung unsur seni.

Tekstura yang ditokok tambah pada asemblaj mungkin menjadikan arca ini lebih menarik dan anggun. taman perumahan dan di beranda-beranda pejabat. Asemblaj tiga dimensi banyak diperagakan di ruang luar bangunan. Sketsa membantu untuk pengesanan dalam konteks peragaan atau tempat pameran sama ada “in-door” atau “out-door” Kaedah Mengguna Alat Perlu Betul dan Mengikut Peraturan Kemahiran penggunaan alat dianggap sangat penting kerana berkaitan dengan keberkesanan hasil. Tapak asemblaj perlu mantap. pergerakan. Teliti semula tema dan tajuk asemblaj.ASEMBLAJ TOPIK 4 x x 3. Bagi asemblaj. cat alas. x Thumbnail-print menjadi sebagai rumus alat. kontra. Kepelbagaian dalam pemasangan bahan perlu mengambil kira rentak. aksesoris ini tidak begitu relevan kerana hiasan yang sedemikian mungkin penting untuk karya membentuk yang lain. bahan dan teknik yang akan dikaryakan. Alatan digunakan pada tempat yang sesuai seperti bengkel. Kemasan dan Peragaan Syelek. studio seni dan ruang kerja yang bersesuaian. Alatan yang bersesuaian dan mencukupi penting agar proses penghasilan berjalan dengan lancar dan terancang. x x x x 50 OUM . minyak kayu. Alatan diurus dan ditadbir selia dengan baik dan kemas. perada. x x x x 4. labuci. emulsi. varnis. keseimbangan. Kaji dan nilaikan ketepatan mengikut persekitaran dan isu yang ingin dibangkitkan. manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. kadar banding dan kesatuan imej atau objek. tema dan tajuk. di taman-taman bunga. stabil dan kukuh. cat kilat.

. Tema: Buku dan alat tulis Latihan 4........ 4.... Asemblaj dinukilkan secara dua dimensi .3......... Asemblaj adalah arca yang termasuk dalam aliran “abstrak-ekperssionisme”. Tema : Senjata Melayu Tajuk: .. bina semula dan reka bentuk semula bahan konkrit yang pelbagai melalui proses artistik dan estetik........... OUM 51 ... 2... 3.......3 Ekspresikan Diri Anda Hasilkan sketsa asemblaj berdasarkan tema-tema yang diberi: Tajuk : ........ Konsep asemblaj terjadi daripada gabungan..TOPIK 4 ASEMBLAJ 4..5 Mengapakah kaedah dan peraturan mengguna alat perlu betul dan relevan dengan asemblaj yang akan dihasilkan? RUMUSAN 1...... Dibentuk melalui gabungan pelbagai bahan terutamanya bahan terbuang yang bersifat pejal dan tahan lama.... tiga dimensi atau kedua-duanya sekali..

tampan. Di Malaysia asemblaj mula mendapat perhatian secara lebih mendalam selepas 1990-an. Model atau bentuk yang dijadikan panduan kepada objek yang sebenar. Asemblaj memerlukan ruang. Objek digabung melalui teknik kimpalan. Mengikut pendapat anda mengapakah situasi ini boleh berlaku? 52 OUM . Berbagai makna atau maksud. 7. 8. Tiru. bol dan nat. bergaya. konotasi makna dan rentetan peristiwa. Ini bermakna semakin besar gabungan objek yang dibina. Apakah yang anda dapat perkatakan mengenai maksud menarik dan teratur dalam konteks alam sekitar melalui pembinaan asemblaj tersebut. imitasi. Pendapat. semakin besar makna dan cerita. Komposisi objek membentuk cerita. UJIAN 1 Asemblaj membentuk alam sekitar lebih menarik dan teratur. tanggam dan ikatan. gam. GLOSARI Anggun Ciplak Gagasan Kimpal Konotasi Proto-taip – – – – – – Elok. buah fikiran. Biarpun begitu. 6. pandangan. kesepaduan bentuk dan paksi simetri yang stabil. skru.ASEMBLAJ TOPIK 4 5. asemblaj boleh digabungkan dengan arca kinetik dan mobail. Pateri. UJIAN 2 Plagiarism asemblaj mungkin mudah berlaku jika tidak dikawal atau dikuatkuasakan melalui hak cipta terpelihara.

Tapak arca (pedestal) kukuh. Rajah 5. Beliau mendapat pendidikan formal di Philadelphia. brek kereta api. kukuh dan mantap. Karya-karya beliau banyak menggunakan pendekatan minimalism dengan cara mempermudahkan satah-satah bentuk. menguasai ruang dan menghidupkan persekitaran. Mendapat pendidikan awal di General Trade School dan bekerja sebagai pereka hias dalaman sebelum berpindah ke Paris pada tahun 1952. Berasaskan latar beliau sebagai jurutera. Amerika Syarikat. Arca ini berbentuk abstrak. Calder banyak dipengaruhi oleh karya Mondrain dan Miro di Paris pada tahun 1930. 1932 – 1940. Inilah yang menjadikan identiti atau ikutan pengarca stabil. enjin kenderaan dan enjin kilang. Constantin Brancusi yang berasal daripada Romania pula merupakan pengarca stabil yang lebih kepada “free standing form”. Seorang lagi pengarca stabil ialah Jean Tinguely. Stabil berdiri teguh berasaskan bahan binaan. Karyakarya beliau banyak diperbuat daripada bahan terbuang seperti tayar besi.TOPIK 5 STABIL TOPIK 5 PENGENALAN STABIL Stabil berasal dari perkataan “stabile” yang bermakna statik. Switzerland. Tidak seperti Calder dan Tinguely.1: Arca stabil OUM 53 . Brancusi banyak menekankan pada satah permukaan arca atau “surface texture”. Kebayakan arca Calder bersaiz besar dan menggunakan warna terang. Tinguely adalah pengarca relief atau arca timbul sebelum beliau ke Paris. Ia diasaskan oleh Alexander Calder pada tahun 1932. berjisim dan menunjukkan suatu sokongan padu kepada objek atas yang boleh ditafsir dengan berbagai unsur naratif. tidak hairanlah mengapa beliau banyak membuat arca daripada besi. Lahir pada 1922 di Fribourg. Pada awal tahun 1960-an. Ini jelas dilihat pada karyanya “Bird in Space” (L’Oiseau dens l’espace).

gam . Gergaji besi Gergaji kayu 54 OUM .1 ALAT DAN MEDIA 6. kestabilan dan kesepaduan objek dalam olahan reka bentuk. yang manakah yang paling dominan? 5. Di antara kedua-dua jenis arca ini .bahan pematri 2. 4. Apakah yang membezakan antara arca stabil dengan arca mobail. Playar pemotong . 2.Masking tape .STABIL TOPIK 5 OBJEKTIF Di akhir topik ini. Pisau pemotong 1.Playar muncung PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN ARCA STABIL 4. pelajar-pelajar akan dapat: 1. dan menghasilkan arca stabil dengan menggunakan bahan sebenar. memahami imbangan. Gunting dawai 3. memahami konsep arca stabil. mengetahui dan boleh memanipulasikan alat dan media untuk menghasilkan arca stabil. Bahan pelekat . 3. Gerudi elektrik Pemotong logam 5.

Tembaga .Besi . Plaster of Paris . Kayu .Aluminium Rajah 5.Bongkah plastik 3. Zink.1 Stabil Dihasilkan Menggunakan Media Batu Marmar OUM 55 .1.Kayu keras .Batu granit 4. Batu marmar .2: Penggunaan alat dan bahan stabil 5.Timah . kepingan logam 6. Logam .TOPIK 5 STABIL 7. Plastik .simen putih 2.simen .Tunggul kayu . Bahan-bahan daripada spare-part kereta 1.Bongkah kayu PENGGUNAAN MEDIA UNTUK MENGHASILKAN ARCA STABIL 5.Kepingan plastik .

STABIL TOPIK 5 Rajah 5. unsur keseimbangan bentuk menjadi pertimbangan utama.4: Stabil yang mempunyai imbangan tidak simetri 56 OUM . Oleh sebab arca ini diperagakan secara “out-door” pemilihan bahan binaan menjadi pertimbangan yang mesti diteliti dan dipatuhi agar ketahanan arca terjamin dan tahan lama.2 Pengenalan Hal Subjek dalam Arca Stabil Sama ada bentuk stabil dipresentasikan secara abstrak atau realis.3: Stabil marmar 5. Di dalam berkarya jenis arca ini. Manakala keseimbangan yang memihak sebelah kiri atau kanan dipanggil simetri tidak tulen. Seterusnya ruang dipertimbangkan kerana arca stabil banyak diperagakan di luar bangunan dan tanah lapang. Garisan simetri Garisan imbangan Rajah 5.1. keseimbangan secara seimbang antara kiri dan kanan terhadap karya dipanggil simetri tulen. Keseimbangan adalah ciri utama arca stabil.

TOPIK 5 STABIL 5.3 Pertimbangan Bahan yang Diperlukan untuk Membuat Arca Stabil Boleh Dirumus Seperti Berikut Rajah 5.5: Pemilihan bahan untuk menghasilkan arca stabil OUM 57 .1.

1 1. 2.6: Proses kreativiti menghasil arca stabil 5. 58 OUM .2 PROSES KREATIVITI MENGHASILKAN ARCA STABIL Rajah 5. Memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan. 3. 9. Mengetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan bagi menghasilkan arca stabil. 5. Mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu ciptaan dan seterusnya memasang tapak (pedestal). Kesesuaian Bentuk dan Binaan dalam Menghasilkan Arca Stabil Mengenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat dalam sesuatu binaan arca stabil. 4. 8. Melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan.2. unsur-unsur seni. Menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat. fungsi dan kemasan. olahan bahan. 6. Memilih dan menggunakan alat dan media sebagai pengolahan reka bentuk arca stabil.STABIL TOPIK 5 5. 7. Membandingkan hasil arca stabil dengan arca stabil yang lain. Menghasilkan arca stabil mengikut proses pembuatan.

Menentukan cara untuk memperagakan arca stabil yang paling sesuai di samping melihat kesannya.7: Daun kering OUM 59 . Latihan 5. 11.TOPIK 5 STABIL 10.1 Apakah yang dimaksudkan sebagai bahan terbuang? Mengapakah penting adanya bahan terbuang dalam konteks menghasilkan arca stabil? Latihan 5. Mempamer dan mempersembahkan arca stabil dan membuat apresiasi mengikut fungsinya. Contohnya daun kering.3 Nyatakan kepentingan pedestal.2 Mengapakah kajian simetri pada stabil penting. Mengapakah arca stabil memerlukan pedestal sedangkan arca lain kurang dipentingkan? 5. Penentuan Hal Subjek Hal subjek yang diambil merujuk kepada alam semula jadi. Buat garisan-garisan untuk binaan struktur arca pada peringkat seterusnya. Rajah 5.3 PROSES MENGHASILKAN ARCA STABIL 1. Apakah bahagian yang menjadikan stabil menepati spesifikasi yang sebenarnya? Latihan 5. Bentuk daun kering diteliti dan dieksplorasi terhadap bentuknya.

8: Evolusi bentuk untuk stabil 2.9: Gayaan dan rentak stabil 3. Bentuk daun dilihat dari pelbagai posisi dan rentak sehingga membentuk satu reka bentuk yang menarik dan tidak lagi mengikut ciri daun. Rentak liuk dan binaan daun dibentuk dan garisan-garisan mengikut struktur daun mula disurih. Proses Mencari Rentak atau Era Daun yang Seterusnya Digubah Menjadi Stabil Rentak daun yang dapat dikesan pergerakannya memudahkan untuk menstruktur bentuk dan binaan stabil. Rajah 5.STABIL TOPIK 5 Rajah 5. 60 OUM . Aliran anak panah dilukis untuk memudahkan dapatan stabil yang baik. Proses Mereka Bentuk dan Menstruktur Daun kering dikaji dan diteliti.

11: Penstrukturan dan rentak 5. Garisan imbangan simetri dilakar untuk menjadikan bentuk stabil lebih jelas dan menarik. rentak akan mengikuti bentuk baru sebagaimana yang dirancang. OUM 61 .TOPIK 5 STABIL Rajah 5.10: Ritma (rentak) dan pergerakan 4. Rajah 5. Menstrukur dan Menghasilkan Rentak Apabila penstrukturan dibuat. Menstruktur Dilakukan dengan melihat rentak objek dan aliran bentuk yang mempengaruhinya. Garisan dilukis sepanjang rentak mengikut bentuk.

Rajah 5. Stabil Telah Siap untuk Diperagakan Stabil di atas dibuat menggunakan dawai mata punai dan kertas tisu yang digam menggunakan kanji. Menentukan Kerangka Bentuk dan Isi Padu (Volume) Bentuk stabil semakin jelas dan membentuk konsep seperti yang dirancang.13: Stabil yang telah siap 7.STABIL TOPIK 5 Rajah 5.12: Isi padu stabil 6. stabil dikeringkan dan seterusnya dicat. 62 OUM . Apabila kerja melekatkan kertas tisu selesai.

flora dan fauna. Bagaimanakah bentuk-bentuk semula jadi ini dapat dijana untuk penghasilan stabil? Buat inovasi bentuk dan buat improvisasi warna dan tekstura.5 Nyatakan ciri-ciri stabil yang baik dan mantap.TOPIK 5 STABIL Latihan 5. Apakah kelainan stabil yang ketara jika dibandingkan dengan arca-arca yang lain? Aktiviti 5. Kaji buah-buahan.4 Kajian jisim sesuatu stabil dianggap penting untuk menghasilkan stabil yang mantap dan bermakna.14: Stabil yang telah siap untuk diperagakan Latihan 5.1 Teliti alam sekitar. OUM 63 . Nyatakan ciri-ciri jisim yang perlu dipertimbangkan dalam konteks tersebut? Puncak Tekstura Garisan simetri Garisan imbangan Pedestal Rajah 5.

Tema: Karangan laut 4.STABIL TOPIK 5 5. Tema: Buah-buahan 2. Tema: Flora 64 OUM .3.1 Ekspresi Diri Anda Hasilkan sketsa stabil berasaskan tema yang berikut: 1. Tema: Fauna 3.

Stabil berbentuk realis dan abstrak. Tapak arca atau tugu. Stabil boleh dihasilkan menggunakan pelbagai alat dan bahan yang hampir sama dengan arca-arca yang lain.TOPIK 5 STABIL RUMUSAN 1. Beliau mendapat pendidikan formal di Philadelphia. Calder banyak dipengaruhi oleh karya Mondrain dan Miro di Paris pada tahun 1930. cat kilat dan krom. 5. Mobail Naratif Pedestal Realis Satah Simetri – – – – – – OUM 65 . 4. Pedestal diperlukan untuk membentuk konsep stabil yang lebih mantap. Berunsur cerita. tidak hairanlah mengapa beliau banyak membuat arca daripada besi. Stabil perlukan simetri yang baik. Kedua-dua belah sama. Amerika Syarikat. Contohnya: arca di luar bangunan menggunakan kemasan cat alas. Maujud. niskala – tidak dapat dilihat atau dirasa dengan pancaindera. pengkesahan. kenyataan. 2. 6. Justeru itu stabil boleh bersifat simetri tulen dan tidak tulen. barang-barang domestik rumah. 8. Seterusnya dilengkapkan dengan bahan yang sesuai dengan konsep arca. Peragaan stabil lebih banyak dibuat di luar. figura manusia dan binatang. GLOSARI Abstrak – Mujarad. Kebanyakan arca Calder bersaiz besar dan menggunakan warna terang. 3. Contoh. 9. Permukaan yang rata. alat senjata. Stabil perlukan ruang dan persekitaran. seimbang. Kebanyakan stabil realis mengambil imej daripada bentuk alam semula jadi seperti buah-buahan. Kemasan stabil berkaitan dengan kesesuaian peragaan. Berasaskan latar beliau sebagai jurutera. Struktur diperlukan sebagai kerangka stabil. Arca gantung yang boleh bergerak atau berfungsi. Inilah yang menjadikan identiti atau ikutan pengarca stabil. kertas lukisan. 7. Ia diasaskan oleh Alexander Calder pada tahun 1932.

Tunjukkan bagaimana proses ini boleh ditunjukkan secara jelas sehingga terbentuknya stabil. UJIAN 2 Mengapakah simenfero menjadi popular mutakhir ini untuk menghasilkan stabil? Apakah hujah anda yang mengatakan bahawa simenfero melibatkan reka bentuk yang kukuh tetapi murah? 66 OUM . gam dan kertas tisu.STABIL TOPIK 5 UJIAN 1 Hasilkan sebuah stabil menggunakan kotak mancis. plywood.

5. Arca sedemikian dinamakan sebagai mobail. OBJEKTIF Di akhir pelajaran ini pelajar dapat: 1. mobail boleh membentuk suatu fenomena baru di ruang udara dan bahagian atas bangunan. Arca mobail yang sifatnya boleh bergerak digelar juga sebagai mobail kinetik. Ia diperkenalkan pada awal tahun 1930-an. gunung dan pulau. 3. Mobail kinetik yang diberi tajuk Flamingo (1974). memahami konsep mobail dan konsep peragaannya. ombak yang berdeburan menjadi sebahagian ciri mobail kinetik yang menjadi perhatian pengarca. muncullah idea untuk mengapungkan atau menggunakan ruang atas udara sebagai kaedah menampilkan dalam peragaan arca yang seterusnya diterima sebagai karya seni. beburung yang berterbangan dan serangga yang berdesir.1976) iaitu seorang pengarca dan jurutera Amerika Syarikat. pokok.TOPIK 6 MOBAIL TOPIK 6 PENGENALAN MOBAIL Ketika pengarca mencari satu konsep baru dan tersendiri. Idea wau yang berdengung di udara. 4. memahami dan membezakan arca mobail dengan arca yang lain. mobail dibina melalui pemahaman konstruktivisme dan teori kecerdasan pelbagai. unggas berterbangan. OUM 67 . Calder telah menghasilkan monumen di tempat umum dan menjadi perangsang kepada seniman untuk mereka bentuk yang yang lebih menarik dan canggih. 2. mobail disepadukan dengan mesin dan jentera yang boleh bergerak melalui kawalan secara manual atau automatik dan terhasillah mobail kinetik. dan mengaplikasikan pemahaman mobail kepada sketsa dan penghasilan mobail. Myxomatose (1953) dan Pisson Volant mengadaptasikan bunyi dedaunan. Apabila dunia inginkan perubahan. Arca mobail dipelopori oleh Alexander Calder (1898. Suatu kehebatan Calder dalam penghasilan mobail ini ialah elemen geometri yang diadaptasi berasaskan kepingan logam industri dan disusun secara sekuen untuk menghasilkan suatu urutan yang terancang dan teraputik.

2: Alexander Calder Myxomatose (1953) Rajah 6.3: Alexander Calder: Poisson Volant.MOBAIL TOPIK 6 Rajah 6. 1957 68 OUM . 1939 Rajah 6.1: Mobail karya Alexander Calder. Trap and Fish Tail.

ragum apit .1 6. Gunting dawai/zing .4: Penggunaan alatan untuk menghasilkan mobail Aktiviti 6. Alat pengimpal termasuk bahan pematri.1 ALAT DAN MEDIA Alatan 7.ragum meja 2. Tukul besi Tukul kayu Ganden kayu Tukul kepala muncung 5.playar muncung . kepingan logam.besi dan bar besi 3. senaraikan bahan-bahan yang boleh anda dijadikan arca mobail.1 Merujuk kepada alam sekitar.playar pengapit 6.TOPIK 6 MOBAIL 6.1 PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN MOBAIL 4. Pemotong besi – gergaji besi elektrik 6.1. Apakah kekangan-kekangan yang mungkin anda tempohi dalam proses penghasilan mobail tersebut? OUM 69 . Ragum .gergaji besi Rajah 6. Playar . Gerudi eletrik + Pelbagai jenis mata gerudi 1.playar pemotong .1 Bagaimanakah faktor pesekitaran boleh dijadikan sebagai rujukan utama di dalam menjalankan aktiviti mobail di tempat anda bertugas? Latihan 6.2.

rod besi. sarung tangan kulit. berus keluli. sesiku sudut. span.MOBAIL TOPIK 6 6. kertas pasir. 70 OUM . berus dawai. gam gajah. playar pemotong dan playar pengepit.1. tukul kepala dempak dan lonjong. pahat ukir. scrapper. pahat mata rata. pahat mata lengkung. ragum meja dan pengalas untuk kerja mengetuk.2 Alatan Untuk Menghasilkan Mobail Gerudi dan mata gerudi. angkup dalam. spanar hidup kecil dan besar. pahat penebuk. Pelbagai jenis pahat: pahat mata bulat. gergaji jig. ganden logam. batu asah. Ganden besi. thinner. Angkup luar. playar pengapit. berus gigi.

Kepingan tembaga Kepingan timah. zink Rajah 6.5: Penggunaan bahan untuk menghasilkan mobail Rajah 6. Fiber glass 8.1. 4. Dawai Tali tangsi 3.7: Mobail berasaskan pelbagai bahan OUM 71 .6: Mobail berasaskan sumi Rajah 6. Tanah liat/kepingan tembikar 9. Bahan buangan dari ciptaan manusia 1.3 Media Mobail 7. Kepingan plastik/perspek PENGGUNAAN BAHAN/ MEDIA UNTUK MENGHASILKAN MOBAIL 2. Aluminiam/ kepingan aluminium. Cermin/ kepingan kaca 5.TOPIK 6 MOBAIL 6. Kertas tebal/ Straw board. loyang 6.

MOBAIL

TOPIK 6

6.1.4

Media untuk Menghasilkan Mobail

Kepingan logam mengikut jenis dan bungkah keluli serta ketulan besi yang boleh dijadikan sebagai asas untuk pembentukan mobail.

Kepingan perspek dan kepingan plastik yang menjadi pilihan utama pengarca mobail kerana sifatnya yang ringan dan tahan lasak. Ia digabungkan dengan media lain termasuk penggunaan cat untuk mendapatkan penampilan yang bermakna dan mapan.

Pelbagai kertas untuk dijadikan mobail. Kertas tebal seperti maounting board, straw board, hard-board, kertas conqueror, box-board yang boleh dimplimentasikan di bahagian ruang dalam bangunan.

Latihan 6.2
Jika tema dan subjek mobail yang akan dihasilkan berasaskan karangan laut, apakah alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan mobail tersebut?

72

OUM

TOPIK 6

MOBAIL

6.1.5

Bagaimana Proses Mobail Dihasilkan?

Menggunakan skru, bol dan nat Jahitan Kimpalan

Proses Mobail
Ikatan Gam plastik

Tanggam

Rajah 6.8: Bahan yang digunakan untuk membentuk mobail

6.1.6

Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Mobail

Mobail direka bentuk melalui perancangan yang jitu dan teliti. Perancangan ini dilakukan dengan mengambil kira pelbagai kesesuaian alat dan bahan, tema dan subjek serta olahan idea yang berpandukan kepada asas seni dan prinsip seni reka. Perkara-perkara berikut menjadi perhatian utama di dalam penghasilan mobail; x x Menentukan subjek dan tema – Subjek dan tema ini mungkin berkaitan dengan isuisu semasa, kritikan, sindiran, saranan dan nukilan pengarca. Menentukan alat dan media – Setelah subjek dan tema di atas di pilih, perancangan pemilihan alat dan bahan menjadi kriteria yang penting. Pemilihan alat dan bahan mengambil kira keberkesanan dan relevannya hal subjek yang ingin diutarakan. Ciriciri bahan yang dipilih seharusnya tahan lama dan lasak kepenggunaannya. Bahan yang tidak lasak, mudah pecah, mudah rosak tidak wajar diaplikasikan dalam penghasilan mobail. Membuat tumbnail-print (membuat lakaran-lakaran kecil). Apakah pentingnya thumbnail-print? Sebelum sesuatu mobail dihasilkan, kita seharusnya melobi gagasan-gasasan dan pengideaan melalui konsep trial and error. Sketsa-sketsa mengenai hal subjek dan tema yang ingin dinukilkan seharusnya dihasilkan atau diperbanyakkan dapatannya. Daripada sejumlah besar sketsa ini tentunya ada yang mantap dan hebat yang tentunya pilihan yang sedemikian inilah yang dipilih.

x

OUM

73

MOBAIL

TOPIK 6

x

Memilih salah satu lakaran yang terbaik – Pilih lakaran atau sketsa yang baik. Ciri baik dalam kriteria pemilihan ini berkaitan dengan penampilan asas seni reka yang mantap dan berketrampilan. Kemampuan menterjemah lakaran kepada mobail yang sebenar juga menjadi kriteria penting dalam pemilihan lakaran tersebut. Memperinci lakaran – Setelah memilih lakaran yang terbaik, fikirkanlah untuk memperkemaskan lagi reka bentuknya. Ia mengambil kira bahan, alat, tema, tempat peragaan dan konsep keseluruhan termasuk estetika dan etika dari mobail yang akan dihasilkan nanti. Membuat karya/mobail – Buat kerangka dalam dan luar. Fikirkan aspek ruang, saiz mobail, keteguhan dan kesesuaian kerangka dengan dapatan. Kesemuanya diselaraskan dengan bahan dan alatan, kos pembinaan dan masa yang diperlukan.

x

x

6.1.7

Proses Membentuk Mobail

Setelah penyediaan lakaran idea selesai proses berikut merupakan urutan penghasilan mobail.

1. Membuat model kecil atau prototaip

4. Kemasan dan peragaan/ persembahan

PROSES
MEMBENTUK

MOBAIL

2. Membuat kerangka atau struktur

3.Membuat mobail yang sebenar
Rajah 6.9: Proses membentuk mobail

74

OUM

TOPIK 6

MOBAIL

6.2
6.2.1

PERSEMBAHAN HASIL KERJA
Ekspresi Diri

Persembahan hasil kerja yang baik dizahirkan melalui proses artistik yang diekspresikan melalui alat dan bahan, penguasaan unsur seni, prinsip seni dan strukur seni. Ia diolah dengan mengambil pertimbangan-pertimbangan yang paling ideal dan bersistematik. Seterusnya hasilan ini mengambil kira kepada beberapa ciri yang berikut: 1. Bentuk Mobail Menepati Tema dan Tajuk

Tema adalah gambaran mesej yang ingin disampai dan dikongsi oleh pengarca kepada pemerhati. Lazimnya isu-isu semasa menjadi pilihan tema pengarca kerana keselarian isu dan minat pemerhati mengikut faktor semasa. Namun begitu, latar belakang minat pengarca juga boleh menjadi pilihan kerana ekspresi dalaman pengarca yang ingin dikongsi kepada umum. Misalnya, persoalan kepincangan masyarakat, isu agama dan gelagat politik semasa. 2. Bahan Binaan Mobail Sesuai dengan Tujuan Hasilan

Pilihan bahan penting kerana sifat bahan menentukan ketahanan dan kesesuaian mobail yang akan dihasilkan. Seringkali bahan binaan yang tahan lasak dan kuat digunakan untuk mobail di luar. Sebaliknya, bahan-bahan yang kurang lasak di dalam bangunan dan di tempat yang bertutup. Ringkasnya bahan binaan ini boleh diklasifikasikan kepada dua iaitu mobail diluar dan mobail di dalam bangunan atau tempat yang tertutup.

KLASIFIKASI BAHAN MOBAIL

LUAR DAN TERDEDAH x Keluli x Besi x Timah x Tembikar x Aloi x Marmar

DALAM DAN TERTUTUP x Plastik x Kayu x Kertas x Tembikar x Aluminium x Bahan terbuang

Rajah 6.10: Klasifikasi bahan mobail

OUM

75

keunikan dan ketrampilan boleh dihasilkan melalui proses kreativiti yang tinggi. Pastikan ia Kuat.11: Aplikasi prinsip rekaan mobail 6. pergerakan dan kontra bahan diteliti dan dinilai berkali-kali. Tambahan pula kelainan bahan mempunyai cara atau teknik adunan yang berbeza dan kesesuaiannya. Tujuannya jelas. 4. Tidak ada ertinya sesuatu mobail yang diperagakan sekadar dalam tempoh waktu yang pendek kerana tidak lasak dan tidak kuat.MOBAIL TOPIK 6 3. Harmoni dan Kesatuan yang Menarik Rentak Imbangan Pergerakan Harmoni APLIKASI PRINSIP REKAAN MOBAIL Warna Kontra Rajah 6. Adunan rentak. Unik dan Berketrampilan Keaslian. Kepelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik. Mobail juga perlu kukuh kerana peragaan diluar seringkali diancam oleh proses pengluluhawaan dan bencana alam. Asli. Pergerakan. Jauhi plagiarism dan hasilan klise. Tidak cukup dengan kukuh semata-mata. keliutan dan ketahanan bahan perlu diambil pertimbangan. tetapi juga selamat terhadap pemerhati dan pengunjung. Pemerhati ada kemungkinan menyentuh dan mengusik mobail tersebut. untuk penampilan karya yang simple tetapi menarik. Membentuk Suatu Komposisi Gubahan yang Artistik Menyusun atur komposisi bahan penting untuk artistik bahan dan mobail. Mobail perlu mempunyai jangka hayat yang panjang. Ia boleh dilakukan dengan melakukan tindakantindakan yang berikut: 76 OUM . Kontra. Kukuh dan Selamat Soal kekuatan. 5 Mengaplikasi Prinsip-prinsip Rekaan seperti Rentak. Imbangan. Warna.

tema dan hal benda (subject-matter).2.TOPIK 6 MOBAIL x x x x x Suatu penampilan yang baru – penemuan melalui percubaan Inovasi atau improvisiasi yang positif Pemerhatian. Bagi tujuan peragaan yang menarik. Fikirkan lokasi peragaan dan isu yang ingin ditonjolkan. Rajah 6. labuci. minyak kayu. Bagi tujuan peragaan yang menarik dan berkesan. manik boleh diaplikasikan pada mobail. teknik dan tata aturan penggunaan alat dan bahan untuk penghasilan mobail 4. Namun. fikirkan kaedah. bahan penyudah seperti syelek. 2. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. lazimnya mobail tidak terlalu “fancy” 5. varnish. Kesesuaian dengan pemilihan bahan dan alat yang dikaitkan dengan tajuk. Konsep ambient perlu dipetimbangkan untuk peragaan yang baik. penelitian dan rumusan pro-aktif Cuba jaya yang tidak kenal erti putus asa. 6.12: Kemahiran-kemahiran dalam mengaplikasi alat dan bahan mobail OUM 77 . cat kilat. Fikirkan soal kemasan. cat alas. kaedah menggantung. Pilih satu thumbnail-print yang baik. rancangkan pemilihan alat dan bahan yang berkaitan bertujuan untuk membuat penghasilan mobail mengikut pilihan yang terbaik. Ramalan kepada reka bentuk baru dan bersifat futuristik. 3. perada. ruang peragaan dan persekitaran perlu diteliti dan difahami.2 Kemahiran Mengaplikasikan Alat. emulsi. Daripada beberapa “tumbnail-print” yang dihasilkan.

13 Latihan 6.3 Teliti Rajah 6.3 Apresiasi Mobail Garisan simetri Karangan laut Batang aluminium Rajah 6.13 di atas. Jika anda bercadang untuk menghasilkan mobail berasaskan alat dan bahan di atas. apakah jenis mobail yang sesuai dihasilkan? Apakah bahan tambahan yang anda perlukan? 6.14: Mobail daripada pelbagai bahan 78 OUM .2.MOBAIL TOPIK 6 \ Rajah 6.

Pilihan reka bentuk berasaskan warna dan padanan imej 1.5 Mengapakah mobail tidak perlu fancy? Apakah mobail berfungsi yang sering diaplikasi sebagai sambuatan hari perayaan Tahun Baru Cina? OUM 79 . Alat dan bahan yang sesuai APRESIASI MOBAIL 3. Kesesuaian secara keseluruhan 2.15: Apresiasi mobail Rajah 6. buat apresiasi seni mengenai karya di atas.4 Mobail diatas dihasilkan oleh Alexander Calder dan diberi tajuk “Antennae with Red and Blue Dots” Berpandukan mobail di atas. Latihan 6. Tajuk dan tema yang sesuai Rajah 6.TOPIK 6 MOBAIL Apresiasi mobail dilakukan berpandukan empat perkara berikut: 4.16 Latihan 6.

Kemasan mobail boleh dilakukan dengan menyapukan bahan penyudah seperti syelek. 7. jahitan dan tanggam. berhias Berkaitan masa hadapan Gergaji yang boleh bergerak mengikut kelok-kelok Halangan. cat kilat atau emulsi. 2. bangunan peringatan Peniruan. Manakala peragaan di tempat tertutup mungkin dilakukan di dalam bangunan. Mobail dipelopori oleh Alexander Calder (1898. dalam dewan. tipis dan tahan lama. basi Luluh oleh faktor hawa Dilakukan dengan tangan Patung. skrew. GLOSARI Adaptasi Ambient Fancy Futuristik Gergaji jig Kekangan Konstruktivisme Klise Luluhawa Manual Monumen Plagiarism Ragum Penyesuaian. 4. 5. Simetri mobail boleh bersifat tulen atau tidak tulen. ciplak Alat pengapit 80 OUM . Alat dan bahan mempengaruhi bentuk mobail. imitasi.MOBAIL TOPIK 6 RUMUSAN 1. puncak bangunan dan puncak pokok. antara bangunan dan bilik darjah. penyerapan Di sekeliling. tanah lapang. Cantuman komponen mobail dibuat secara pateri/ kimpalan. 6. Bagaimanapun apungan yang baik berkaitan dengan bahan yang ringan. Konsep mobail dikaitkan dengan objek apungan di udara tetapi mempunyai konsep simetri yang menarik. gam plastik. Peragaan mobail boleh dilakukan di tempat terbuka seperti di padang. varnish. common. rintangan Aliran kefahaman dalam pembinaan Biasa. di sekitar Beraneka warna.1976) iaitu seorang pengarca dan jurutera Amerika Syarikat. puncak gunung. 3.

UJIAN 2 Kaji secara teliti reka bentuk mobail. Bagaimanakah reka bentuk ini dipengaruhi oleh faktor alam sekitar dan objek-objek ciptaan Tuhan? OUM 81 .TOPIK 6 MOBAIL UJIAN 1 Apakah yang dimaksudkan mobail kinetik? Bincangkan bagaimana mobail kinetik dihasilkan.

1 DEFINISI Pengertian model adalah diertikan sebagai pengembaran sesuatu sehingga kita menjadi lebih jelas memahaminya. Sebagai contoh gambaran tiga dimensi (3D) bagi sesuatu objek. 7. Dengan melihat model tersebut kita menjadi lebih mudah untuk memahami bentuk keseluruhan objek tersebut. memahami dan dapat memilih bahan-bahan yang sesuai untuk penyediaan membuat model. mengetahui apa yang dimaksudkan dengan model dan fungsinya. Model statik adalah model yang dibuat hanya untuk gambaran tetap yang tidak bolah berubah. Dengan melihat model tersebut kita menjadi lebih mudah untuk memahami bentuk keseluruhan objek tersebut. 7. dan memahami konsep model sebagai alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran.1 x x x x x x x x Alat dan Media Mountinbord Polystrin Gam serbaguna Pisau Gunting Warna Kertas warna Span bunga 82 OUM . OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat: 1. 3. Model Dinamik adalah model yang dibuat mengikut kesesuaian bentuk yang boleh diubah pergerakan mengikut kehendak. Model kawasan merupakan suatu bentuk ilustrasi yang menunjukkan satu kawasan yang dibuat dalam bentuk 3D yang sederhana. 2.MODEL TOPIK 7 TOPIK 7 PENGENALAN MODEL Model dapat digambarkan dengan pandangan dua dimensi (2D) tetapi pada pandangan ini hanya beberapa bahagian sahaja yang dapat ditunjukkan tetapi dengan pandangan 3D setiap penjuru sesuatu objek dapat di lihat dan dapat diketahui jika terdapat error pada sesuatu bahagian tersebut.1.

2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat model. Setiap model yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya.1 APLIKASI ALAT.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesebuah model.2. 7.TOPIK 7 MODEL x x Simen harder Kertas pasir Teknik x x x x x Cantuman Luakkan Gam Kimpalan Acuan 7. OUM 83 . Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahanan model tersebut. kereta bangunan dan sebagainya.2 7. Model yang akan dihasilkan bergantung kepada jenisnya seperti model rumah. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Idea Merupakan proses awal bagi menentukan jenis model yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dipersetujui. 7. Teknik yang digunakan berbeza-beza bergantung kepada jenis model yang akan dihasilkan.2. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis model yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis-jenis bahan).2.

3 PERSEMBAHAN HASIL KERJA ATAU PROSES PENGHASILAN MODEL 84 OUM .MODEL TOPIK 7 7.

TOPIK 7 MODEL OUM 85 .

MODEL TOPIK 7 86 OUM .

TOPIK 7 MODEL OUM 87 .

MODEL TOPIK 7 88 OUM .

5.4. kontra. 3. Tajuk dan tema yang sesuai serta menepati. 4. Model menepati tema dan tajuk. 6. Penampilan model yang kontemporari akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan bentuk-bentuk model yang bersesuaian dengan keadaan semasa. OUM 89 .TOPIK 7 MODEL 7. warna dan padanan imej mengikut tema dan kesesuaian semasa. imbangan dan kesatuan yang menarik. membentuk suatu gubahan yang menarik serta dapat memberi penjelasan yang tepat.2 Apresiasi Dengan berpandukan model yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses penghasilan model 1.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan atau hasilan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. RUMUSAN Proses membentuk dan membuat model merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian bentuk model tersebut. Pilihan reka bentuk. Model yang dihasilkan perlu diberi penekanan dari aspek ketahanan dan keselamatan. Proses stailisasi dan penambahbaikan agar bersesuaian dengan keadaan semasa. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat model. 2. 4. 7. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti pergerakan.4 7. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap bentuk model yang akan dipersembahkan. 5. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan dengan keadaan semasa dan boleh diperolehi dengan mudah serta kos yang rendah. Kesesuaian secara keseluruhan. warna. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik. Mempunyai daya tarikan semasa dipamerkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pereka. 2.4. 3.

Masa kini. Pengubahsuaian menarik. 90 OUM .MODEL TOPIK 7 GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif – – – – Warna serbuk. Penghargaan. nyatakan dan huraikan prinsip-prinsip rekaan yang perlu diterapkan. UJIAN 2 Penampilan hasil kerja yang baik dan cemerlang perlu mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Kerangka idea. Luahan idea/perasaan/senteman. nyatakan dan huraikan ciri-ciri yang tersebut. kepada yang lebih baik dan Imaginasi Kontemporari – – UJIAN 1 Dalam proses penyediaan model.

OUM 91 . Boneka merupakan suatu punca yang baik untuk menimbulkan kuasa imaginasi kanak-kanak. memahami dan mengetahui jenis-jenis boneka. harmoni dan kadar banding dalam proses binaan dan membentuk.2 8. Boneka tangan boleh dikatakan jenis yang popular sekali di sekolah dan jenis yang ringkas ini boleh dibuat oleh kanak-kanak. untuk menghasilkan boneka dan cara 8. Boneka boleh menghidupkan watak ciptaan seperti haiwan dan benda-benda lain. MEDIA DAN TEKNIK Jenis-jenis Boneka Boneka Piring Kertas Boneka ini diperbuat daripada piring kertas dan boleh dibeli di kedai. 1.TOPIK 8 BONEKA TOPIK 8 PENGENALAN BONEKA Boneka adalah sejenis hasil kerja tangan yang berbentuk permainan. dan ia memberikan peluang untuk mencipta suatu alam khayalan. 3. Boneka juga memberi kesedaran imbangan.1 1. Boneka dihasilkan dengan mencantumkan pelbagai bentuk untuk menghasilkan objek boneka. Ia dibentuk dalam dua atau tiga dimensi. 8.1 DEFINISI Boneka adalah sejenis permainan anak-anakan. memahami bahawa boneka dihasilkan melalui berbagai teknik dan kaedah. 2. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat. APLIKASI ALAT. dan mengetahui teknik-teknik mempersembahkannya. sesuai untuk kanakkanak peringkat rendah.2.

potong jalur-jalur kertas berwarna dan lurutkannya dengan pisau tumpul dan tampalkan pada tepi piring sebagai rambut. 92 OUM . Untuk membuat rambut kerinting.Kemudian dengan menggunakan pita litup. lekatkan bilah kayu di belakang piring.1: Boneka piring kertas Alat dan Bahan x x x x x x x x Piring kertas Dawai halus Pelekat Gunting Kayu atau buluh Kain reja (perca) Tali Pita litup Cara Membuatnya Lukiskan satu muka di atas piring kertas dengan menggunakan dakwat.BONEKA TOPIK 8 Rajah 8. Gunting dan lubangkan di tengah-tengah kain belacu atau kain reja. Masukkan bilah kayu ke dalam lubang kain dan lekatkan lehernya dari dalam kain dengan menggunakan pita litup.

Kayu buluh/rot kayu Pensil Gam Kertas pasir Gunting Pita litup Pisau Berus gam Warna tempera OUM 93 .2: Boneka polisterina Alat dan Bahan x x x x x x x x x x Polistirena. Rajah 8.TOPIK 8 BONEKA 2. Boneka Polistirena Polistirena yang berbagai-bagai bentuk boleh digunakan untuk membuat boneka. Bekas alat-alat elektrik sesuai untuk membentuk boneka ringkas dan ia boleh dibuat dengan mudah.

Gunakan sebatang kayu buluh sebagai tangkai. Boneka Beg Kertas Beg kertas boleh digunakan untuk membuat topeng atau boneka. Bola polistirena boleh digunakan untuk membuat boneka tangan 3. Dawai kokot Dua beg kertas Pita litup Rot kayu Kertas tisu lembut 94 OUM . hidung dan mulutnya dengan sebatang pensil. Ia sangat sesuai untuk kanak-kanak kerana ia mudah dibuat. Kertas berwarna Gam kanji Cat air atau krayon. Rajah 8.3: Boneka beg kertas Bahan-bahan dan Alat x x x x x x x x x Gunting.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuatnya Korek mata. Kemudian tampalkan telinga pada tepi kotak.

Warnakan muka boneka dengan menggunakan cat air. Ikat leher beg kertas dengan menggunakan pita litup Ratakan bucu beg kertas tersebut. Rajah 8.4: Boneka silinder Alatan dan Bahan-bahan x x x x x x x x Kertas warna Pollistirena Penutup botol Gabus Pisau Tali Gunting Gam OUM 95 . Bina ciri-ciri muka dengan menggunakan kertas tisu lembut. Buat rekaan baju dengan menggunakan kain reja. 4. Boneka Silinder Boneka silinder adalah boneka yang mudah dibuat dan juga menarik.Masukkan gumpalan surat khabar tersebut ke dalam beg kertas.TOPIK 8 BONEKA Cara Membuatnya Gumpalkan surat khabar pada hujung rot kayu dan lekatkan gumpalan itu dengan menggunakan dawai kokot. Sapukan gam seluruh permukaan hadapan untuk membentuk muka.

Boneka Wayang Kulit Boneka wayang kulit direka secara tradisional dari kulit kerbau.5: Boneka wayang kulit 96 OUM . Stapel atau lekatkan tepinya dengan kanji supaya ia sentiasa berbentuk silinder. Permainan wayang kulit dipercayai satu permainan yang pertama mencipta kesenian gerak dan tampak seolah-olah hidup jika ia dilakunkan dengan baik.50 cm. Rajah 8. kita perlu membuat satu tiub kecil dari kad manila dan lekatkan pada bahagian dalam boneka itu. Disebabkan kulit kerbau sangat sukar didapati. hidung yang besar.5 cm atau 25 cm x 40. Proses untuk membuat boneka wayang kulit tidak begitu rumit dan bahan-bahanya senang diperolehi.. Setelah membuat bentuk asasnya. perut yang buncit dan dicat dengan warna yang garang. Apabila sudah menentukan jenis boneka yang hendak dibuat maka bolehlah mula memotong bahan-bahan yang hendak ditampal pada silinder tersebut untuk permukaan mukanya.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuat Potong sekeping kad manila yang berukuran 20 cm x 27. 5. Gulungkan kertas tebal ini supaya berbentuk silinder. kita akan dapat mengendalikan boneka itu dengan sempurna. Untuk makluman dalam lakonan wayang ia merupakan satu siri dari siri-siri kartun. maka bahan-bahan moden terpaksa dicari dan diperkenalkan sebagai bahan menggantikan buatan cara tradisional di atas. Adalah wajar sesebuah boneka sengaja dilebih-lebihkan sifatnya bagi menambahkan wataknya dengan lebih jelas. Untuk menyediakan boneka itu. Manakala sifat watak penjahat digambarkan dengan mata yang besar. kita boleh menentukan apa jenis watak yang hendak dibentuk dari silinder masing-masing. Apabila kita memasukkan jari ke dalam tiub kecil itu. kepingan plastik yang tebal dan kertas bod. Ini ialah asas kepala boneka. Bahan-bahan yang digunakan sebagai pengganti yang mudah diperolehi ialah filem pancaran – X yang terpakai. Kebiasaannya watak seorang hero digambarkan dengan sifat muka yang kacak dan hidung yang mancung.

Kertas pasir Tukul Seketul kayu Newsprint Gunting Pemotong NT Penebuk mata bulat Gam yang kuat Cat tempera atau cat minyak Boneka Sarung Tangan Boneka ini merupakan jenis boneka yang paling mudah dibuat. ia mempunyai bahagian kepala.TOPIK 8 BONEKA Alatan dan Bahan-bahan yang Diperlukan x x x x x x x x x 6. Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas di mana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditontoni dengan bahagian badan dan kepala sahaja. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. Rajah 8.6: Boneka sarung tangan OUM 97 . Oleh kerana bahagian kepala merupakan bahagian yang paling penting. bahagian pakaian.

3. 8. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. 5. 8. 7. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Idea Merupakan proses awal bagi menentukan jenis boneka yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahagian jenis-jenis boneka. Catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahan boneka tersebut. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. 3. Terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. 4.BONEKA TOPIK 8 Alat dan Bahan x x x x x x Kain belacu/sarung tangan Pensil Gunting Jarum Benang jahit dan benang bulu Berus cat Cara Membuatnya 1. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis boneka yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis-jenis boneka). Gunting mengikut garisan pengguntingan. Pembentukan watak-watak juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar boneka yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. 2. ini garisan pengguntingan.3.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu boneka. Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu. 8. Lipat kain belacu sekali. 6. Boneka yang telah siap sedia untuk dilakonkan. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan. Setiap boneka yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenis- 98 OUM .3.3 8.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat boneka.1 APLIKASI ALAT.

2. warna. pastikan ia tahan dan selamat. 4. 5. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis boneka. imbangan dan kesatuan yang menarik. membentuk suatu gubahan yang menarik. Kesesuaian secara keseluruhan. 2.4 8. 3. 5. 6. 4. OUM 99 .1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. kontra. RUMUSAN Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. Proses stailisasi . Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. Watak menepati tema dan tajuk. menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak. Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. 8. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan.4. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis boneka yang akan dihasilkan. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat boneka.TOPIK 8 BONEKA jenis boneka). pergerakan. 3. Boneka yang dihasilkan. Tajuk dan tema yang sesuai. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak.5 APRESIASI Dengan berpandukan boneka yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat boneka 1. 8. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik.

Kerangka idea. 100 OUM . Pengubahsuaian menarik. kontra. kepada yang lebih baik dan UJIAN 1 Bincangkan kepentingan penerapan Prinsip-prinsip rekaan seperti rentak.BONEKA TOPIK 8 GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari – – – – – – Warna serbuk. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan boneka. Masa kini. Penghargaan. Luahan idea/perasaan/senteman. pergerakan. UJIAN 2 Apresiasi adalah proses menilai dan melihat hasil karya yang telah dihasilkan. dalam melihat karya yang telah dihasilkan bincangkan aspek-aspek yang perlu diambil kira dalam proses apresiasi. warna.

2. APLIKASI ALAT. Boneka tangan boleh dikatakan jenis yang popular sekali di sekolah dan jenis yang ringkas ini boleh dibuat oleh kanak-kanak.2 8. 1. memahami dan mengetahui jenis-jenis boneka. Boneka juga memberi kesedaran imbangan. 8. dan mengetahui teknik-teknik mempersembahkannya.1 DEFINISI Boneka adalah sejenis permainan anak-anakan. memahami bahawa boneka dihasilkan melalui berbagai teknik dan kaedah. Boneka merupakan suatu punca yang baik untuk menimbulkan kuasa imaginasi kanak-kanak. Boneka boleh menghidupkan watak ciptaan seperti haiwan dan benda-benda lain. harmoni dan kadar banding dalam proses binaan dan membentuk. OUM 91 . dan ia memberikan peluang untuk mencipta suatu alam khayalan. 2. MEDIA DAN TEKNIK Jenis-jenis Boneka Boneka Piring Kertas Boneka ini diperbuat daripada piring kertas dan boleh dibeli di kedai. untuk menghasilkan boneka dan cara 8.TOPIK 8 BONEKA TOPIK 8 PENGENALAN BONEKA Boneka adalah sejenis hasil kerja tangan yang berbentuk permainan. Ia dibentuk dalam dua atau tiga dimensi. 3. sesuai untuk kanakkanak peringkat rendah. Boneka dihasilkan dengan mencantumkan pelbagai bentuk untuk menghasilkan objek boneka.1 1. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat.

Kemudian dengan menggunakan pita litup.1: Boneka piring kertas Alat dan Bahan x x x x x x x x Piring kertas Dawai halus Pelekat Gunting Kayu atau buluh Kain reja (perca) Tali Pita litup Cara Membuatnya Lukiskan satu muka di atas piring kertas dengan menggunakan dakwat. potong jalur-jalur kertas berwarna dan lurutkannya dengan pisau tumpul dan tampalkan pada tepi piring sebagai rambut. 92 OUM .BONEKA TOPIK 8 Rajah 8. lekatkan bilah kayu di belakang piring. Masukkan bilah kayu ke dalam lubang kain dan lekatkan lehernya dari dalam kain dengan menggunakan pita litup. Gunting dan lubangkan di tengah-tengah kain belacu atau kain reja. Untuk membuat rambut kerinting.

TOPIK 8 BONEKA 2. Rajah 8. Bekas alat-alat elektrik sesuai untuk membentuk boneka ringkas dan ia boleh dibuat dengan mudah. Kayu buluh/rot kayu Pensil Gam Kertas pasir Gunting Pita litup Pisau Berus gam Warna tempera OUM 93 . Boneka Polistirena Polistirena yang berbagai-bagai bentuk boleh digunakan untuk membuat boneka.2: Boneka polisterina Alat dan Bahan x x x x x x x x x x Polistirena.

3: Boneka beg kertas Bahan-bahan dan Alat x x x x x x x x x Gunting. Gunakan sebatang kayu buluh sebagai tangkai. Dawai kokot Dua beg kertas Pita litup Rot kayu Kertas tisu lembut 94 OUM . Bola polistirena boleh digunakan untuk membuat boneka tangan 3. Ia sangat sesuai untuk kanak-kanak kerana ia mudah dibuat. Rajah 8. Kemudian tampalkan telinga pada tepi kotak. Boneka Beg Kertas Beg kertas boleh digunakan untuk membuat topeng atau boneka. hidung dan mulutnya dengan sebatang pensil. Kertas berwarna Gam kanji Cat air atau krayon.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuatnya Korek mata.

Ikat leher beg kertas dengan menggunakan pita litup Ratakan bucu beg kertas tersebut.4: Boneka silinder Alatan dan Bahan-bahan x x x x x x x x Kertas warna Pollistirena Penutup botol Gabus Pisau Tali Gunting Gam OUM 95 . Buat rekaan baju dengan menggunakan kain reja. 4. Sapukan gam seluruh permukaan hadapan untuk membentuk muka. Rajah 8. Bina ciri-ciri muka dengan menggunakan kertas tisu lembut.Masukkan gumpalan surat khabar tersebut ke dalam beg kertas. Warnakan muka boneka dengan menggunakan cat air. Boneka Silinder Boneka silinder adalah boneka yang mudah dibuat dan juga menarik.TOPIK 8 BONEKA Cara Membuatnya Gumpalkan surat khabar pada hujung rot kayu dan lekatkan gumpalan itu dengan menggunakan dawai kokot.

Ini ialah asas kepala boneka. Adalah wajar sesebuah boneka sengaja dilebih-lebihkan sifatnya bagi menambahkan wataknya dengan lebih jelas. hidung yang besar.BONEKA TOPIK 8 Cara Membuat Potong sekeping kad manila yang berukuran 20 cm x 27. Disebabkan kulit kerbau sangat sukar didapati. Gulungkan kertas tebal ini supaya berbentuk silinder. Rajah 8.5: Boneka wayang kulit 96 OUM . Untuk makluman dalam lakonan wayang ia merupakan satu siri dari siri-siri kartun. kita perlu membuat satu tiub kecil dari kad manila dan lekatkan pada bahagian dalam boneka itu.50 cm. kita boleh menentukan apa jenis watak yang hendak dibentuk dari silinder masing-masing. 5. perut yang buncit dan dicat dengan warna yang garang. kita akan dapat mengendalikan boneka itu dengan sempurna. Permainan wayang kulit dipercayai satu permainan yang pertama mencipta kesenian gerak dan tampak seolah-olah hidup jika ia dilakunkan dengan baik. Kebiasaannya watak seorang hero digambarkan dengan sifat muka yang kacak dan hidung yang mancung. Stapel atau lekatkan tepinya dengan kanji supaya ia sentiasa berbentuk silinder. Proses untuk membuat boneka wayang kulit tidak begitu rumit dan bahan-bahanya senang diperolehi. Setelah membuat bentuk asasnya. Apabila sudah menentukan jenis boneka yang hendak dibuat maka bolehlah mula memotong bahan-bahan yang hendak ditampal pada silinder tersebut untuk permukaan mukanya. Manakala sifat watak penjahat digambarkan dengan mata yang besar.5 cm atau 25 cm x 40. maka bahan-bahan moden terpaksa dicari dan diperkenalkan sebagai bahan menggantikan buatan cara tradisional di atas. Untuk menyediakan boneka itu. kepingan plastik yang tebal dan kertas bod. Apabila kita memasukkan jari ke dalam tiub kecil itu.. Boneka Wayang Kulit Boneka wayang kulit direka secara tradisional dari kulit kerbau. Bahan-bahan yang digunakan sebagai pengganti yang mudah diperolehi ialah filem pancaran – X yang terpakai.

Kertas pasir Tukul Seketul kayu Newsprint Gunting Pemotong NT Penebuk mata bulat Gam yang kuat Cat tempera atau cat minyak Boneka Sarung Tangan Boneka ini merupakan jenis boneka yang paling mudah dibuat. bahagian pakaian.6: Boneka sarung tangan OUM 97 . ia mempunyai bahagian kepala. Oleh kerana bahagian kepala merupakan bahagian yang paling penting. Lakonan boneka sarung tangan memerlukan satu pentas khas di mana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditontoni dengan bahagian badan dan kepala sahaja.TOPIK 8 BONEKA Alatan dan Bahan-bahan yang Diperlukan x x x x x x x x x 6. Rajah 8. sepasang tangan dan kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki.

Kemudian lukiskan garisan ketiga di luar garisan terputus-putus itu.3. Terbalikkan sarung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. 4. Lukiskan garisan terputus di luar garisan pertama tadi – ini garisan jahitan.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat boneka. Jahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. 8. 6.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu boneka. Boneka yang telah siap sedia untuk dilakonkan. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Idea Merupakan proses awal bagi menentukan jenis boneka yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bahagian jenis-jenis boneka. Jahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. Letakkan tangan di atas kain itu dengan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. 8.BONEKA TOPIK 8 Alat dan Bahan x x x x x x Kain belacu/sarung tangan Pensil Gunting Jarum Benang jahit dan benang bulu Berus cat Cara Membuatnya 1. 5.3 8.3. Setiap boneka yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenis- 98 OUM . 3. Pembentukan watak-watak juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar boneka yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton. 8. Catkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang dikehendaki. 2. Gunting mengikut garisan pengguntingan. ini garisan pengguntingan.3.1 APLIKASI ALAT. Lipat kain belacu sekali. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis boneka yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis-jenis boneka). 7. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahan boneka tersebut.

Persembahan boneka akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. 3. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik.4. Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. imbangan dan kesatuan yang menarik. 4. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. RUMUSAN Membentuk dan membuat boneka merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. OUM 99 . membentuk suatu gubahan yang menarik. 2. Tajuk dan tema yang sesuai.4 8. 8. pastikan ia tahan dan selamat. warna. 6. 5.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. Proses stailisasi .TOPIK 8 BONEKA jenis boneka). Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis boneka. 4. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan. 5.5 APRESIASI Dengan berpandukan boneka yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat boneka 1. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. Boneka yang dihasilkan. 2. pergerakan. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat boneka. 8. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis boneka yang akan dihasilkan. menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak. Watak menepati tema dan tajuk. kontra. Kesesuaian secara keseluruhan. 3.

pergerakan. kontra. kepada yang lebih baik dan UJIAN 1 Bincangkan kepentingan penerapan Prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. Pengubahsuaian menarik. warna. 100 OUM . UJIAN 2 Apresiasi adalah proses menilai dan melihat hasil karya yang telah dihasilkan. imbangan dan kesatuan dalam penghasilan boneka. Penghargaan. Masa kini. dalam melihat karya yang telah dihasilkan bincangkan aspek-aspek yang perlu diambil kira dalam proses apresiasi. Kerangka idea.BONEKA TOPIK 8 GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari – – – – – – Warna serbuk. Luahan idea/perasaan/senteman.

9. 3. Topeng juga dijadikan sebagai alat perhiasan di rumah. Topeng sebagai pelengkap upacara – Tarian topeng ini termasuk dalam tarian Bebali yang berfungsi sebagai pengiring dalam upacara yang dikenali sebagai Panca 2.1 DEFINISI Kata topeng berasal dari kata “tup” yang bererti tutup. Topeng sebagai simbol dewa-dewi – Ditarikan oleh gadis-gadis yang belum cukup umur. mengetahui apa yang dimaksudkan dengan model dan fungsinya.1 1. memahami dan dapat memilih bahan-bahan yang sesuai untuk penyediaan membuat model.TOPIK 9 TOPENG 101 TOPIK 9 PENGENALAN TOPENG Topeng adalah suatu alat yang menutupi muka. OUM 101 . dan memahami konsep model sebagai alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. 9. Tarian ini dinamakan Tarian Topeng Widyadari dan selalu ditarikan oleh masyarakat di Desa Ketewel. 2. kemudian kerana gejala bahasa yang disebut formatif form (pembentukan kata) kata “tup” ditambah dengan kata “eng” yang kemudian menjadi “tupeng”. topeng juga digunakan di dalam persembahan drama. Misalnya seorang yang menderita kerana luka. Fungsi Topeng Topeng sebagai lambang nenek moyang – Digunakan semasa upacara memperingati keturunan “Ratu Gede Pancering Jaga” atau “Hyang Datonda” penguasa dunia yang dipercayai oleh masyarakat Truyan di Danau Batur. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat: 1. Kecamatan. Di Bali istilah topeng diertikan sebagai “Partapukan” yang membawa erti suatu lapisan yang menutupi. Ada juga topeng dijadikan sebagai identiti seseorang dan juga ahli kumpulan. Sukawati dan Gianyar.1. apabila lukanya telah sembuh maka terdapat satu lapisan yang menutupiluka tersebut yang kemudian akan terlepas dengan sendirinya. tarian dan juga istiadat-istiadat pemujaan. 3. Tupeng kemudian mengalami bebera perubahan sehingga menjadi topeng.

2 Alat dan Media Alat Gergaji. 9. 1. 5. warna batik. 3. Topeng sebagai hiburan – Pementasan topeng juga dapat berfungsi sebagai hiburan terutama memalui dialog-dialognya yang bersifat humor akan mengundang gelak ketawa penonton. perada.102 TOPENG TOPIK 9 Yadya. 102 OUM . begitu juga dapat mengenal tokoh-tokoh. Topeng sebagai penyingkap sejarah – Ianya bersifat hiburan dan dalam tarian ini banyak menceritakan kisah sejarah dahulu. Topeng sebagai Media Pendidikan – Pementasan topeng dapat berfungsi sebagai media pendidikan di mana pelajar dapat mempelajari teknik membuat dan memainkannya. agama. Teknik luakan dan ukiran – sesuai menggunakan media kayu dan tanah liat. gerudi pelbagai jenis. kertas tebal.3 Teknik Proses penyediaan topeng menggunakan pelbagai teknik mengikut media yang digunakan. tanah liat.1. berus lukisan pelbagai jenis. Teknik tebuk – sesuai menggunakan media kulit haiwan. daerah.1. kapak. 9. Tarian topeng ini dipentaskan pada waktu upacara ddan dilaksanakan dengan tujuan supaya upacara berlangsung dengan selamat dan mendapat berkat. benang bulu. kulit kerbau. memberi pengajaran dan peringatan tentang asal-usul keturunan. 2. Media Kayu. warna-warna tradisional. 4. bahasa dan sebagainya serta boleh ditontoni oleh sesiapa sahaja. kulit kambing. Teknik tampalan – sesuai mengunakan media kertas. pahat pelbagai jenis. kulit lembu. permata untuk hiasan. Pengetuk kayu. pisau. seni dan budaya masyarakat setempat. pensil. 6. tukul.

2 :Topeng muka OUM 103 .1:Topeng mata Rajah 9.TOPIK 9 TOPENG 103 Jenis-jenis Topeng Rajah 9.

1 APLIKASI ALAT. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis topeng yang akan dihasilkan.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu topeng. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis topeng yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis. 104 OUM .2.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat topeng. 9.jenis topeng). 9.2. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Ide Merupakan proses awal bagi menentukan jenis topeng yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dilakarkan dalam buku lakaran. Pembentukan watak-watak topeng juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar topeng yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton semasa persembahan atau kepada penggemar topeng sebagai bahan koleksi.2 9.104 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. Setiap topeng yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenisjenis topeng).3:Topeng serkup 9. Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahanan daya penarik topeng tersebut.2.

2. OUM 105 .4: Papier mashe direndam Langkah 1 Koyakkan himpunkan kertas surat khabar lama bergantung kepada saiz dan bilangan topeng yang akan disediakan.TOPIK 9 TOPENG 105 Apakah yang membezakan jenis-jenis topeng? Teliti perbezaan antara topeng Zoro dengan topeng serkup 9.4 Proses dan Teknik Membuat Topeng Menggunakan Papier Mashe Rajah 9.

Rajah 9.6: Mesin pengisar digunakan untuk melumatkan papier mashe Langkah 3 Kertas yang telah lembut perlu dikisar menggunakan alat pengisar dan pastikan kertas tersebut dalam keadaan lumat agar mudah dibentuk dan kukuh.5: Proses merendam papier mashe dalam besen Langkah 2 Rendam kertas di dalam bekas yang berisi air sehingga lembut agar mudah untuk dikisar. 106 OUM .106 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9.

TOPIK 9 TOPENG 107 Mengapakah paier mashe (surat khabar) amat relevan untuk aktiviti membuat topeng? Rajah 9. Rajah 9.7: Papier mashe telah lumat dan lembut Langkah 4 Kertas yang telah dikisar perlu diperah untuk mengasingkan kandungan airnya.8: Tos atau keringkan air papier mashe OUM 107 .

108 TOPENG TOPIK 9 Langkah 5 Letakkan kertas yang telah diperah di dalam bekas. pastikan ketebalannya. Tanggalkan tampalan kertas tersebut apabila ianya berkeadaan separuh kering.9: Papier mashe dikeluarkan daripada besen untuk menghasilkan topeng Langkah 6 Tiup belon mengikut saiz yang dikehendaki dan ikat agar ianya dalam keadaan bulat. Tampalkan kertas yang telah bercampur gam tersebut pada bahagian luar belon. Rajah 9. Gaulkan kertas tersebut dengan gam cair sehingga sekata agar muddah untuk dibentuk. tampal hanya separuh bahagian sahaja. Simpan belon tersebut ditempat yang sesuai agar tidak kempis beberapa hari. Jemur ditempat yang mendapat cahaya matahari. 108 OUM .

TOPIK 9 TOPENG 109 Rajah 9. OUM 109 .10: Topeng papier mashe dibentuk Langkah 7 Jemur tampalan kertas yang telah ditanggalkan pada cahaya matahari agar ianya menjadi kering dan keras.

110 OUM . kontra. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan serta boleh mempamerkan hasilan yang baik. 4. 2. warna. 6.3 9. 9. 3.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. membentuk suatu gubahan yang menarik dan dapat memikat penonton apabila ia digunakan dalam persembahan. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik.3. imbangan dan kesatuan yang menarik. 5. Topeng yang dihasilkan perlu dipastikan ia tahan dan selamat digunakan terutama semasa persembahan.11: Topeng telah siap diwarna untuk peragaan Langkah 8 Warna dan hiaskan topeng tersebut mengikut watak-watak atau jenis-jenis topeng yang dikehendaki. Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan.110 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. Watak topeng tersebut menepati tema dan tajuk. pergerakan. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak.

Penghargaan. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat topeng. Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. Kertas yang telah dilumatkan. Kerangka idea. Tajuk dan tema yang sesuai.3.2 Apresiasi Berpandukan topeng yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat topeng. Luahan idea/perasaan/senteman. Kesesuaian secara keseluruhan. kepada yang lebih baik dan OUM 111 . 5. 2. 3. bergantung kepada watak. Pengubahsuaian menarik.TOPIK 9 TOPENG 111 9. Proses stailisasi dan menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak sesuatu topeng tersebut. Persembahan watak-watak topeng akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. RUMUSAN Proses membentuk dan membuat topeng merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. 4. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis-jenis topeng yang dihasilkan. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. 1. Masa kini. GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari Papier Macher – – – – – – – Warna serbuk.

112 TOPENG TOPIK 9 UJIAN 1 Bincangkan perkara-perkara yang perlu difikirkan dan dibuat pertimbangan sebelum. Dengan bersumberkan mana-mana maklumat buat huraian tentang kenyataan tersebut. semasa dan selepas proses membuat sesebuah topeng. UJIAN 2 Sesetengah kaum menggunakan topeng di dalam upacara-upacara tertentu mengikut kepercayaan masing-masing. 112 OUM .

1. Topeng sebagai simbol dewa-dewi – Ditarikan oleh gadis-gadis yang belum cukup umur. dan memahami konsep model sebagai alat bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Di Bali istilah topeng diertikan sebagai “Partapukan” yang membawa erti suatu lapisan yang menutupi. Tarian ini dinamakan Tarian Topeng Widyadari dan selalu ditarikan oleh masyarakat di Desa Ketewel. 3. OBJEKTIF Pada akhir topik ini pelajar dapat: 1. Topeng sebagai pelengkap upacara – Tarian topeng ini termasuk dalam tarian Bebali yang berfungsi sebagai pengiring dalam upacara yang dikenali sebagai Panca 2. 9. OUM 101 . tarian dan juga istiadat-istiadat pemujaan. Tupeng kemudian mengalami bebera perubahan sehingga menjadi topeng. 2. Misalnya seorang yang menderita kerana luka. 9.1 1. Topeng juga dijadikan sebagai alat perhiasan di rumah. topeng juga digunakan di dalam persembahan drama. mengetahui apa yang dimaksudkan dengan model dan fungsinya. apabila lukanya telah sembuh maka terdapat satu lapisan yang menutupiluka tersebut yang kemudian akan terlepas dengan sendirinya. memahami dan dapat memilih bahan-bahan yang sesuai untuk penyediaan membuat model. Ada juga topeng dijadikan sebagai identiti seseorang dan juga ahli kumpulan. Fungsi Topeng Topeng sebagai lambang nenek moyang – Digunakan semasa upacara memperingati keturunan “Ratu Gede Pancering Jaga” atau “Hyang Datonda” penguasa dunia yang dipercayai oleh masyarakat Truyan di Danau Batur. 3. kemudian kerana gejala bahasa yang disebut formatif form (pembentukan kata) kata “tup” ditambah dengan kata “eng” yang kemudian menjadi “tupeng”. Sukawati dan Gianyar.TOPIK 9 TOPENG 101 TOPIK 9 PENGENALAN TOPENG Topeng adalah suatu alat yang menutupi muka. Kecamatan.1 DEFINISI Kata topeng berasal dari kata “tup” yang bererti tutup.

2 Alat dan Media Alat Gergaji. Pengetuk kayu. bahasa dan sebagainya serta boleh ditontoni oleh sesiapa sahaja. berus lukisan pelbagai jenis. tanah liat. pensil. Tarian topeng ini dipentaskan pada waktu upacara ddan dilaksanakan dengan tujuan supaya upacara berlangsung dengan selamat dan mendapat berkat. begitu juga dapat mengenal tokoh-tokoh. 9.1. tukul. 5. Topeng sebagai Media Pendidikan – Pementasan topeng dapat berfungsi sebagai media pendidikan di mana pelajar dapat mempelajari teknik membuat dan memainkannya. seni dan budaya masyarakat setempat. agama. 1. pisau.3 Teknik Proses penyediaan topeng menggunakan pelbagai teknik mengikut media yang digunakan. kulit kerbau. Topeng sebagai hiburan – Pementasan topeng juga dapat berfungsi sebagai hiburan terutama memalui dialog-dialognya yang bersifat humor akan mengundang gelak ketawa penonton.1. benang bulu.102 TOPENG TOPIK 9 Yadya. 2. permata untuk hiasan. 102 OUM . 3. kulit kambing. 9. Media Kayu. pahat pelbagai jenis. warna batik. Topeng sebagai penyingkap sejarah – Ianya bersifat hiburan dan dalam tarian ini banyak menceritakan kisah sejarah dahulu. memberi pengajaran dan peringatan tentang asal-usul keturunan. kulit lembu. 4. kertas tebal. Teknik tebuk – sesuai menggunakan media kulit haiwan. Teknik luakan dan ukiran – sesuai menggunakan media kayu dan tanah liat. Teknik tampalan – sesuai mengunakan media kertas. 6. kapak. daerah. warna-warna tradisional. gerudi pelbagai jenis. perada.

2 :Topeng muka OUM 103 .1:Topeng mata Rajah 9.TOPIK 9 TOPENG 103 Jenis-jenis Topeng Rajah 9.

Pemilihan dan menentukan bahan juga mempengaruhi ketahanan daya penarik topeng tersebut.2.2 Pemilihan Alat dan Bahan Proses ini amat perlu di dalam proses membuat topeng.3:Topeng serkup 9. 9. MEDIA DAN TEKNIK Lakaran Ide Merupakan proses awal bagi menentukan jenis topeng yang akan dihasilkan sebagaimana yang telah dilakarkan dalam buku lakaran.1 APLIKASI ALAT.3 Menentukan Teknik Berdasarkan Bahan yang Digunakan Langkah ini juga penting di dalam penyediaan sesuatu topeng.2. Teknik yang digunakan berbeza bergantung kepada jenis topeng yang akan dihasilkan.2 9.104 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbeza bergantung jenis topeng yang akan dihasilkan (rujuk bahagian jenis. 104 OUM . 9. Pembentukan watak-watak topeng juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar topeng yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton semasa persembahan atau kepada penggemar topeng sebagai bahan koleksi.2.jenis topeng). Setiap topeng yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbeza semasa membuatnya (rujuk bahagian jenisjenis topeng).

TOPIK 9 TOPENG 105 Apakah yang membezakan jenis-jenis topeng? Teliti perbezaan antara topeng Zoro dengan topeng serkup 9. OUM 105 .4: Papier mashe direndam Langkah 1 Koyakkan himpunkan kertas surat khabar lama bergantung kepada saiz dan bilangan topeng yang akan disediakan.4 Proses dan Teknik Membuat Topeng Menggunakan Papier Mashe Rajah 9.2.

106 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. 106 OUM .5: Proses merendam papier mashe dalam besen Langkah 2 Rendam kertas di dalam bekas yang berisi air sehingga lembut agar mudah untuk dikisar.6: Mesin pengisar digunakan untuk melumatkan papier mashe Langkah 3 Kertas yang telah lembut perlu dikisar menggunakan alat pengisar dan pastikan kertas tersebut dalam keadaan lumat agar mudah dibentuk dan kukuh. Rajah 9.

7: Papier mashe telah lumat dan lembut Langkah 4 Kertas yang telah dikisar perlu diperah untuk mengasingkan kandungan airnya.TOPIK 9 TOPENG 107 Mengapakah paier mashe (surat khabar) amat relevan untuk aktiviti membuat topeng? Rajah 9.8: Tos atau keringkan air papier mashe OUM 107 . Rajah 9.

108 OUM . Simpan belon tersebut ditempat yang sesuai agar tidak kempis beberapa hari. tampal hanya separuh bahagian sahaja. Gaulkan kertas tersebut dengan gam cair sehingga sekata agar muddah untuk dibentuk. pastikan ketebalannya.108 TOPENG TOPIK 9 Langkah 5 Letakkan kertas yang telah diperah di dalam bekas. Tampalkan kertas yang telah bercampur gam tersebut pada bahagian luar belon. Jemur ditempat yang mendapat cahaya matahari. Rajah 9.9: Papier mashe dikeluarkan daripada besen untuk menghasilkan topeng Langkah 6 Tiup belon mengikut saiz yang dikehendaki dan ikat agar ianya dalam keadaan bulat. Tanggalkan tampalan kertas tersebut apabila ianya berkeadaan separuh kering.

OUM 109 .TOPIK 9 TOPENG 109 Rajah 9.10: Topeng papier mashe dibentuk Langkah 7 Jemur tampalan kertas yang telah ditanggalkan pada cahaya matahari agar ianya menjadi kering dan keras.

11: Topeng telah siap diwarna untuk peragaan Langkah 8 Warna dan hiaskan topeng tersebut mengikut watak-watak atau jenis-jenis topeng yang dikehendaki. 5. Mempunyai daya tarikan semasa dilakonkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. 110 OUM . Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik.1 PERSEMBAHAN HASIL KERJA Ekspresif Diri Sesuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1.110 TOPENG TOPIK 9 Rajah 9. 4.3 9. Bahan yang digunakan sesuai dan relevan serta boleh mempamerkan hasilan yang baik. 6. imbangan dan kesatuan yang menarik. 2. warna. kontra. membentuk suatu gubahan yang menarik dan dapat memikat penonton apabila ia digunakan dalam persembahan. 9. Memenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. Watak topeng tersebut menepati tema dan tajuk. Topeng yang dihasilkan perlu dipastikan ia tahan dan selamat digunakan terutama semasa persembahan.3. 3. pergerakan.

Perancangan rapi dan mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan suatu penampilan yang benar-benar relevan dengan apa yang dihasratkan oleh pelukis. Persembahan watak-watak topeng akan menjadi lebih menarik apabila pereka dapat menampilkan watak-watak yang bersesuaian dengan jalan cerita. 4. Pengubahsuaian menarik. Kesesuaian secara keseluruhan.TOPIK 9 TOPENG 111 9. Luahan idea/perasaan/senteman.2 Apresiasi Berpandukan topeng yang telah dihasilkan kita dapat membuat penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam proses membuat topeng. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis-jenis topeng yang dihasilkan. Kertas yang telah dilumatkan. RUMUSAN Proses membentuk dan membuat topeng merupakan satu bidang yang mengutamakan penguasaan kemahiran serta penyesuaian watak-wataknya. 2. GLOSARI Warna Tempera Apresiasi Ekspresi Inovatif Imaginasi Kontemporari Papier Macher – – – – – – – Warna serbuk. bergantung kepada watak. 5. kepada yang lebih baik dan OUM 111 . Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat topeng. 3. Penghargaan. 1.3. Pengetahuan mengenai alat dan bahan diperlukan untuk mengimbangi ciri-ciri reka bentuk di samping kesesuaian terhadap mesej dan watak yang akan dipersembahkan. Kerangka idea. Masa kini. Proses stailisasi dan menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak sesuatu topeng tersebut. Tajuk dan tema yang sesuai.

semasa dan selepas proses membuat sesebuah topeng.112 TOPENG TOPIK 9 UJIAN 1 Bincangkan perkara-perkara yang perlu difikirkan dan dibuat pertimbangan sebelum. UJIAN 2 Sesetengah kaum menggunakan topeng di dalam upacara-upacara tertentu mengikut kepercayaan masing-masing. 112 OUM . Dengan bersumberkan mana-mana maklumat buat huraian tentang kenyataan tersebut.

fiksyen. OUM 113 . 5. dan mengaplikasikan pemahaman diorama kepada sketsa dan penghasilan diorama. diorama boleh membentuk suatu fenomena baru di ruang peragaan kerana seolah-olah wujudnya satu “dunia baru” daripada kombinasi imej 2 dimensi dan 3 dimensi. Kontemporari ini objek tiga dimensi ini diperluaskan lagi kepenggunaannya dengan karangan laut. 3. memahami konsep diorama yang dibentuk dengan pemilihan tema dan subjek yang tertentu. 4. Secara mudahnya diorama terdiri daripada dua dimensi dan arca figura tiga dimensi. diorama dapat memperihalkan semula unsur-unsur naratif melalui penampilan imej 2 D dan 3 D dalam konteks diorama. Catan ini digantung di dinding-dinding bangunan untuk bahan tontonan orang ramai dan mula popular sekitar abad ke sembilan belas. pensejarahan dan cerita rakyat. diorama dibina melalui pemahaman konstruktivisme dan kontekstual. OBJEKTIF Di akhir topik ini pelajar dapat: 1. memahami dan diorama dibentuk melalui gabungan catan yang bersifat dua dimensi dan objek tiga dimensi. 2.TOPIK 10 DIORAMA TOPIK 10 PENGENALAN DIORAMA Diorama merupakan gabungan catan besar yang mewujudkan persekitaran dan arca-arca figura di hadapannya bagi menghidupkan suasana catan besar tersebut. Tujuannya jelas. figura haiwan.

1: Bagaimana diorama bermula di Eropah dan Amerika Syarikat.DIORAMA TOPIK 10 Sejarah awal diorama bermula dengan catan besar yang digantung di dinding bangunan Figura manusia yang bersifat 3 D membentuk cerita di hadapannya Rajah 10. Catan besar berada di belakang sebagai latar belakang dan figura manusia sebagai pelaku atau pewatak kepada cerita yang diperihalkan 114 OUM .

ragum meja 2.1 PENGGUNAAN ALATAN UNTUK MENGHASILKAN DIORAMA 4.playar muncung .2: Alatan untuk menghasilkan diorama Aktiviti 10. Playar . Tukul besi Tukul kayu Ganden kayu 7.gergaji besi Rajah 10.1.1 Bagaimanakah faktor pensejarahan boleh dijadikan sebagai rujukan utama di dalam menjalankan aktiviti diorama di tempat anda dibesarkan atau tempat tinggal anda? Latihan 10. gunting.1 Alatan 6.playar pemotong . Gerudi eletrik + Pelbagai jenis mata gerudi 1.Pisau NT.playar pengapit 5.1 ALAT DAN MEDIA 10.ragum apit . Ragum . Gunting dawai/ zing .TOPIK 10 DIORAMA 10.2.1 Merujuk kepada alam sekitar tempat anda tinggal. sesiku L. Apakah kekangan-kekangan yang mungkin anda tempohi dalam proses penghasilan diorama tersebut? OUM 115 . Pembaris keluli 3. senaraikan bahanbahan yang boleh anda jadikan diorama. Acuan untuk memodel 10.

1.2 Senaraikan peralatan yang digunakan untuk membuat diorama dari gambar 1 hingga gambar 4 seperti yang terdapat di dalam gambar di atas? 116 OUM .2 Alatan Membuat Diorama 1. Rajah 10. 4.DIORAMA TOPIK 10 10.3: Peralatan yang digunakan untuk menghasilkan diorama Aktiviti 10. PERALATAN MENGHASILKAN DIORAMA 3. 2.

Aluminium/ kepingan aluminium. Kepingan tembaga Kepingan timah. Dawai/gam UHU. zing Rajah 10.1. Kepingan plastik/ perspek/fiber glass PENGGUNAAN BAHAN/ MEDIA UNTUK MENGHASILKAN DIORAMA 2.3 Bahan Menghasil Diorama 7. Karangan laut. tulang ikan. plywood 4.4: Penggunaan bahan untuk menghasilkan diorama Rajah 10. batu. Bahan buangan dari ciptaan manusia 1. Cermin/ kepingan kaca 5.5: Perspek dan plastik Rajah 10.6: Set memotong OUM 117 . loyang 6. gam PVA Tali tangsi 3. Kertas tebal/ Straw board. tulang binatang 8. pasir 9. Tanah liat/ Plestersin/kepingan tembikar.TOPIK 10 DIORAMA 10.

Jangka lukis 13. 6. Pelekat silikon Gam PVA Pencungkil gigi Alat pembentuk Berus lukisan Kertas cat air Akrilik Pelbagai jenis kertas warna Berus gigi 11. Kertas tekap Rajah 10.DIORAMA TOPIK 10 1.7: Alat dan bahan menghasil diorama 118 OUM . 8. 5. 2. Pisau kraf 15. Span 17. Gunting 16. Pembaris sudut 18. 3. 4. Kad polesterin 19. Alas emboss 10. Alas pemotong 20. Pensel dan pemadam 14. 7. Pembaris keluli 12. 9.

Perancangan ini dilakukan dengan mengambil kira pelbagai kesesuaian catan sebagai latar belakang diorama dan objek-objek tiga dimensi sebagai hal subjek diorama. Perkara-perkara berikut menjadi perhatian utama di dalam penghasilan diorama: 1. Seterusnya pemilihan alat dan bahan.TOPIK 10 DIORAMA 10.4 Penyediaan Lakaran Idea untuk Menghasilkan Diorama Diorama direka bentuk melalui perancangan yang jitu dan teliti.1. Khayalan dan Imaginasi Pelukis OUM 119 . tema dan subjek serta olahan idea yang berpandukan kepada asas seni dan prinsip seni reka. Menentukan Subjek dan Tema (a) Alam Semulajadi dan Persekitaran (b) Perasaan Dalaman.

Konsep artistik diorama ditampilkan 120 OUM . perancangan pemilihan alat dan bahan menjadi kriteria yang penting. Mengapa? 2. Pemilihan alat dan bahan mengambil kira keberkesanan dan relevannya hal subjek yang ingin diutarakan. mudah rosak tidak wajar diaplikasikan dalam penghasilan diorama. Menentukan Alat dan Media Setelah subjek dan tema di atas di pilih. Bahan yang tidak lasak. mudah pecah.DIORAMA TOPIK 10 (c) Aliran dan Tema Sejagat (d) Keperluan dan Pengalaman Hidup Harian Muzium menampilkan diorama sebagai kaedah perkongsian maklumat dan ilmu kepada orang ramai. Ciri-ciri bahan yang dipilih seharusnya tahan lama dan lasak kepenggunaannya. Kaedah ini dianggap paling relevan dan berkesan sehingga kini dan belum digantikan dengan kaedah yang lain.

gam. model kapal angkasa. kaca. polesterin. Pelbagai jenis siput dan bertemakan hidupan laut OUM 121 . plastersin.pasir. Model ayam jantan. khayalan dan imaginasi pelukis Tajuk Diorama Hidupan di dasar laut Alat dan Bahan Karangan laut. tanah. batu-batu laut. Sketsa yang mantap dan hebat untuk dijadikan diorama. Sketsa-sketsa mengenai hal subjek dan tema yang ingin dinukilkan. Model orang memancing. Kehidupan di sebuah planet asing Aliran dan tema sejagat Sabung ayam di kampung saya Keperluan dan pengalaman hidup harian Memancing ikan di sebuah tasik yang permai 3. gam UHU. kad bod. Sketsa 1. pasir. kad tebal. Model manusia. cat emulsi. pasir.dawai. Membuat Thumbnail-print (Membuat Lakaran-lakaran Kecil) Apakah pentingnya thumbnail-print? x x x Gagasan-gasasan dan pengideaan melalui konsep trial and error. platersin. cat emulsi. pasir laut. plesterin. batu-batu kecil. gam UHU. gam. Tulang ikan.TOPIK 10 DIORAMA melalui pemilihan objek yang real tetapi cantik dan dikecilkan atau dimodelkan pada kadaran atau nisbah gambar latar secara idealistik. biji kacang. Subjek dan Tema Alam semulajadi dan persekitaran Perasaan dalaman. Plastersin. tangsi.

Kos pembinaan/buatan Masa yang diperlukan. Membuat Karya/Diorama Buat kerangka dalam dan luar. alat. perkara-perkara yang berikut diambil pertimbangan. saiz mobail. Kriteria pemilihan ini dipilih kerana berkaitan dengan penampilan asas seni reka yang mantap dan berketrampilan. 5. tema.DIORAMA TOPIK 10 Sketsa 2 Pelbagai jenis kupu-kupu dan bertemakan alam sekitar yang permai Sketsa 3 Pelbagai jenis daun dan bertemakan tumbuh-tumbuhan 4. fikirkanlah untuk memperkemaskan lagi reka bentuknya. Fikirkan aspek ruang. Memperinci Lakaran Setelah memilih lakaran yang terbaik. 122 OUM . Dalam konteks ini. Kesesuaian latar belakang. Ia mengambil kira bahan. 6. tempat peragaan dan konsep keseluruhan termasuk estetika dan etika dari diorama yang akan dihasilkan nanti. keteguhan dan kesesuaian kerangka dengan dapatan. Kemampuan menterjemah lakaran kepada bentuk diorama yang sebenar juga menjadi kriteria penting dalam pemilihan lakaran tersebut. Memilih Salah Satu Lakaran yang Terbaik Sketsa 2 dipilih untuk pengembangan idea seterusnya dan dijadikan diorama. hal subjek dan latar hadapan. x x x x Bahan dan alatan.

1.5 Proses Membentuk Diorama Setelah penyediaan lakaran idea selesai proses berikut merupakan urutan penghasilan diorama. Sketsa 1: Hal subjek ditentukan OUM 123 .2 Apakah ciri-ciri diorama yang baik? Apakah pertimbangan-pertimbangan yang perlu dibuat untuk menghasilkan diorama yang baik dan bermakna? 10.TOPIK 10 DIORAMA Bagaimanakah diorama boleh dianggap sebagai bahan bantu mengajar pengajaran pembelajaran yang boleh merentasi mata-mata pelajaran yang lain di peringkat KBSR? Latihan 10.

DIORAMA TOPIK 10 Sketsa 2: Hal subjek dilengkapi dengan latar belakang Sketsa 3: Hal subjek. latar belakang dan kotak diorama 124 OUM .

Namun begitu. Lazimnya isu-isu semasa dan isu dalam pembelajaran pembelajaran menjadi pilihan tema. prinsip seni dan strukur rekaan seni. penguasaan unsur seni.TOPIK 10 DIORAMA Plywood Tali tangsi Latar belakang Hal subjek Pelengkap latar hadapan Sketsa 4: Diorama yang lengkap untuk peragaan 10. OUM 125 .2.2 PERSEMBAHAN HASIL KERJA 10. Seterusnya hasilan ini mengambil kira kepada beberapa ciri yang berikut: 1.1 Ekspresi Diri Diorama yang baik dizahirkan melalui proses artistik yang diekspresikan melalui alat dan bahan. Ia diolah dengan mengambil pertimbangan-pertimbangan yang paling ideal dan bersistematik. Diorama menampilkan tema dan tajuk secara realism. x x x x Bentuk Diorama Menepati Tema dan Tajuk Tema disampai dan dikongsi dengan tepat. ekspresi dalaman pembuat diorama boleh menjadi sebahagian daripada cetusan tema dan tajuk.

Imbangan. x x x Bahan Binaan Diorama Sesuai dengan Tujuan Hasilan Ketahanan dan kesesuaian diorama yang akan dihasilkan. Pergerakan. pergerakan dan kontra dan kesatuan perlu diteliti dan dinilai berkalikali. selari dengan tema dan tajuk. Tambahan pula kelainan alat dan bahan mempunyai cara atau teknik adunan yang berbeza mengikut kesesuaiannya. Diorama juga perlu kukuh kerana pemerhati akan membuat pengamatan dan penilaian dengan teliti. keliutan dan ketahanan bahan perlu diambil pertimbangan. Harmoni dan Kesatuan yang Menarik 3. Warna. sedondon dan saling lengkap melengkapi. Mengaplikasi Prinsip-prinsip Rekaan seperti Rentak. Diorama perlu mempunyai jangka hayat yang panjang. Kepelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik. x x x 5. Membentuk Suatu Komposisi Gubahan yang Artistik Menyusun atur komposisi bahan penting untuk artistik bahan dan estetika diorama.8: Aplikasi prinsip rekaan diorama 126 OUM . Kukuh dan Selamat Soal kekuatan. Pemerhati ada kemungkinan berasak-asak melihat diorama tersebut. Tujuannya jelas. Mudah diaplikasi. x x x x 4.DIORAMA TOPIK 10 2. untuk penampilan karya yang simple tetapi menarik. Imbangan Rentak Pergerakan Harmoni APLIKASI PRINSIP REKAAN DIORAMA Kesatuan Warna Kontra Rajah 10. Kontra. Adunan rentak. Menarik. Pastikan ia Kuat.

2. x x x x x x x Asli. fikirkan kaedah. kaedah menggantung. Daripada beberapa “thumbnail-print” yang dihasilkan. Suatu penampilan yang baru Inovasi atau improvisiasi yang positif Pemerhatian. 3. Bagi tujuan peragaan yang baik diorama kelihatan kemas dan teratur. Penampilan reka bentuk baru dan bersifat futuristik. 5. Bagi tujuan peragaan yang menarik. Pilih satu thumbnail-print yang baik.TOPIK 10 DIORAMA 7. Bahan dan Teknik Kemahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada lima perkara yang berikut: 1. 4. ruang peragaan dan latar perlu diteliti dan difahami. 10. Jauhi plagiarism dan hasilan klise. Kesesuaian dengan pemilihan bahan dan alat yang dikaitkan dengan tajuk. Konsep ambient perlu dipetimbangkan untuk peragaan yang baik. teknik dan tata aturan penggunaan alat dan bahan untuk penghasilan diorama.2 Kemahiran Mengaplikasikan Alat. penelitian dan pro-aktif Cuba jaya yang tidak kenal erti putus asa. rancangkan pemilihan alat dan bahan yang berkaitan bertujuan untuk membuat penghasilan diorama mengikut pilihan yang terbaik.9: Kemahiran-kemahiran dalam mengaplikasi alat dan bahan mobail OUM 127 . Fikirkan soal kemasan. 2. Unik dan Berketrampilan Melalui proses kreativiti yang tinggi. Rajah 10. tema dan hal benda (subject-matter).

10: Tata cara apresiasi diorama Latihan 10.2. Tajuk dan tema yang sesuai 2.3 Bagaimanakah keunikan dan ketrampilan diorama dapat diwujudkan? Bagi menghasilkan sebuah diorama di kawasan hutan bakau. apakah pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan untuk memperoleh keunikan dan ketrampilan seperti di atas? 10.Alat dan bahan yang sesuai dengan hasilan diorama APRESIASI DIORAMA 3.3 Apresiasi Diorama Apresiasi diorama dilakukan berpandukan empat perkara berikut: 1.DIORAMA TOPIK 10 Latihan 10. Pilihan reka bentuk dan aplikasi unsur seni yang sesuai 4. bilakah apresiasi ini dijalankan? 128 OUM . Kesesuaian secara keseluruhan Rajah 10.4 Mengapa perlunya apresiasi di dalam hasilan diorama? Di dalam amalan pengajaran dan pembelajaran.

6. Bincangkan mengapa perkara ini perlu dilakukan dan nyatakan pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan. Peniruan bentuk. Penyudahan. penyempurnaan.5 Anggaran bentuk figura di latar hadapan perlu diimbangkan dengan catan besar sebagai latar belakang untuk penampilan diorama yang baik. bercita-cita tinggi. dicetak dan bahan semulajadi yang diperagakan semula. gambaran sesuatu. OUM 129 . Diorama banyak mengesahkan mengenai sejarah. RUMUSAN 1.TOPIK 10 DIORAMA Latihan 10. Untuk mengelakkan daripada gangguan sipemerhati terhadap objek-objek yang dipamer. 3. gam plastik. Daya khayalan. GLOSARI Artistik Figura Fiksyen Imaginasi Idealistik Imej Kemasan – – – – – – – Dibuat dengan kemahiran dan citarasa yang baik. Komponen objek diorama dibuat secara pateri atau kimpalan. Cerita hayalan. Peragaan diorama di tempat tertutup. dimodel. 4. Diorama mula mendapat perhatian umum dalam dunia seni pada abad ke sembilan belas. Konsep diorama dikaitkan dengan catan yang besifat dua dimensi dan figura yang bersifat tiga dimensi. jahitan dan ikatan. bayangan fikiran. cermin diaplikasikan di bahagian hadapan untuk menghindar daripada kerosakkan diorama. 7. 2. sains. cat kilat atau emulsi. Kemasan diorama boleh dilakukan dengan menyapukan bahan penyudah seperti syelek. diada-adakan. Bentuk tubuh (manusia). skrew. potongan badan. Sifat objek telah melalui proses adaptasi ruang dan bentuk serta konsep ambient. 5. Berfikiran tinggi. Diorama menggabungkan objek-objek yang berbagai: dibentuk. varnish. alam sekitar dan sastera rakyat.

sekarang. 130 OUM . Penceritaan. Masa kini. Tidak banyak. hasilkan sebuah diorama dengan memperlihatkan spesis ikan dan karang di kawasan tersebut. Dipetik. dikutip. UJIAN 1 Mengapakah diorama diletakkan di dalam bidang ketiga sukatan pelajaran Pendidikan Seni KBSR. Betul. selapis. dipungut.DIORAMA TOPIK 10 Kontekstual Kontemporari Naratif Nukil Real Simple – – – – – – Berkaitan. bersangkutpautan. benar. Membentuk dan membuat binaan? UJIAN 2 Dengan mengambil tema dan tajuk hidupan di terumbu karang. sedikit. pengkesahan.

Ia menunjukkan kekerapan manusia mengambil hal benda sebagai rujukan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. “Non-objective art”.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN TOPIK 1: Latihan 1. jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan dan mengujudkan satu kekaguman. Tanpa ruang arca tidak hidup malah tidak dapat diinterpretasikan. Ruang yang diperagakan untuk arca misalnya. 3. Dari segi perspektifnya ia memperlihatkan pandangan hadapan. Beri perhatian ketika berketerampilan. Pengkarya menggabungkan alam sekitar dengan bahan pilihannya untuk menghasilkan arca alam yang lebih besar. berkarya.3 x x x Tema menjelaskan konsep dalam agenda kehidupan manusia. atas atau bawah yang kesemuanya melibatkan ruang. Latihan 1. akan membentuk satu kesatuan imej antara objek dengan alam sekitar. banyak Nyatakan bahawa kesilapan bukan kegagalan tetapi sebagai cabaran untuk peningkatan. Contohnya. ‘Minimal art” misalnya adalah suatu aspek pengkaryaan yang berani. Latihan 1.1 x x x x MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Ruang merupakan kawasan antara objek dengan objek yang lain. 4.2 1. sisi. Hasil karya yang baik di pamer di ruang lobi atau di tempat-tempat strategik akan dapat membangkitkan semangat di kalangan kanakkanak untuk lebih bersaing. Berikan ganjaran atau insentif. matahari bintang dan sebagainya. Dalam konteks yang lebih besar. 2. Manakala kosmos juga merupakan rujukan yang terhampir mengikut pemerhatian si pembuat. mencabar dan sanggup menerima rintangan berasaskan alam sekitar. Bimbing cara berkarya media yang dan baik alat dan untuk Beri peluang untuk mengeksplorasi lebih memperkayakan maklumat dan pengetahuan. membuat wau lazimnya dikaitkan dengan unsur kosmos seperti bulan. x x OUM 131 .

Tiup belon sehingga sebesar buah kelapa. Binaan banyak dipengaruhi oleh manusia.4 1. Melaka. 2. Sapukan cat mengikut kesesuaian muka. Tampal hingga tebal dan bentuk hidung. Peragakan. isu semasa. Latihan 1. lembut keras. 7. Selangor Darul Ehsan Arca “Batu Bersurat” di bulatan Kuala Terengganu. 3. Pecahkan belon dengan jarum peniti atau benda tajam yang lain.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 1. bulat bujur dan sebagainya. Sifat objek keras. 4. 132 OUM . Imbangan bentuk simetri. 3. bibir dan mata dengan menebalkan tampalan tadi ke atas deria tadi. Bentuk yang tidak menentu. patriotik dengan menggunakan imej kepada objek sebenar yang diubahsuai sama menjadi besar atau kecil dan boleh melalui pengubahsuaian serta pemiuhan. Sifat objek pelbagai. Arca “Tepak Sireh” di Air Keroh. Ambil papier mashe (surat khabar) yang telah dikoyak kecil-kecil. x x x x Arca “Keris” di Shah Alam. 1. Kemaskinikan semula jika masih tidak kemas dan tidak seimbang. 6. Ujian 1 “Iconography” bermaksud ilmu mengenai simbol dan perlambangan. Bentuk Geometri Mempunyai segian. bersifat tidak 3. Langkawi. 2.5 Bentuk Organik 1. Pelbagai saiz dan jenis. Keringkan. pejal. 5.Terengganu Arca “Lang Kawi” di bandar Kuah. rendam di dalam gam dan tampalkan di separuh permukaan belon. Ikon dalam arca mempunyai pelbagai maksud seperti unsur sindiran. Bidang ini mulanya digunakan dalam agama Kristian dan lambang-lambang dalam patung Mesir di dalam memperihalkan sesuatu mesej dan tujuan. Binaan banyak terhasil oleh faktor semula jadi. garisan dan bentuk yang tepat. kritikan. Contoh-contoh arca ikonogerafi di Malaysia. 2. banyak mempunyai bentuk yang keras dan hampir sama antara satu sama lain. menggerutu. Sebahagian besarnya mempunyai imbangan simetri.

Kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik. tahan lama dan tidak membazir.1 (a) (b) ARCA Arca estetik Alasan dikategorikan sebagai arca estetik (i) Sebagai bahan peragaan atau tatapan umum (ii) Berfungsi sebagai hiasan dalaman atau hiasan luar bangunan (iii) Mempunyai makna yang mendalam dan pengetahuan yang intelektual Latihan 2.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN x x Arca “Batu Pahat” di Dataran Batu Pahat. membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik. Pastikan ia kuat.2 Media atau alat yang pernah digunakan oleh pengarca terdiri: x x x x x Air batu Tekstil Makanan – contoh: roti yang dibentuk kepada arca Tumbuh-tumbuhan – contoh: pokok yang dibentuk kepada binatang dan bentukbentuk lain. 4. TOPIK 2: Latihan 2. bahan pelekat dan mudah dimanipulasi Boleh dikeraskan. diadun dengan bahan lain seperti tepung. Sarawak Ujian 2 Sebab papeir mashe menjadi pilihan utama dalam membentuk dan membuat binaan. kanji atau pasir.3 1. 2. Alam semula jadi – contoh: batu. kesan hakisan. pulau. dicat. aliran sungai dan lain-lain. OUM 133 . 3. kukuh dan selamat. Bahan binaan arca sesuai dengan tujuan hasilan. Latihan 2. Mudah lentur (fleksibel) Lasak. Johor. x x x x x x x x Mudah diperolehi Ada di mana-mana Murah dan boleh didapati secara percuma Ringan dan mudah dibawa Mesra dengan bahan cecair. Bentuk arca menepati tema dan topik. kesan ribut taufan. Arca “Kucing” di Bandaraya Kuching.

2. Objek-objek ini dicantum dengan menggunakan teknik kimpalan dan skru. Membuat arca – Peringkat penghasilan karya yang sebenar. pergerakan.4 Asemblaj bermakna gabungan pelbagai jenis objek. Pengolahan idea – Peringkat penentuan dalam bentuk arca dan jenis bahan yang dipilih. Membuat model/prototaip – Model digubah berdasarkan lakaran. binaan dan lain-lain. 5. Latihan 2. kontra. 6. 6. sepit udang basikal dan mangkuk tandas. Pembinaan arca berdasarkan teknik yang bersesuaian bergantung kepada jenis-jenis arca seperti arca luakan. Membuat lakaran idea (tumbnail-print).5 Proses penghasilan arca 1. Contohnya. Olahan idea perlu berpandukan asas dan prinsip seni reka. unik dan berketerampilan. Kemasan dan persembahan – Peringkat akhir ini memerlukan kemasan kerja. warna. arca luakan kayu perlu diperhalusi dan seterusnya menyapu syelek. Penting untuk membuat pilihan lakaran yang terbaik. Latihan 2. Marchel Duchamp menggabungkan objek-objek yang terdiri daripada roda basikal. imbangan dan kesatuan yang menarik Asli. Mengaplikasi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. 3. 4.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 5. Diperaga atau dipamer sebagai hiasan estetika. Ujian 1 (a) Kategori arca (i) arca estetik (ii) arca gunaan 134 OUM . asemblaj.

media dan cara persembahan Arca Estetik Fungsi x Hiasan dalaman dan luaran x Keindahan/kecantikan x Mesej/falsafah Media x Logam x Krom/sadur Arca Gunaan Fungsi x Rekreasi/tempat permainan x Keindahan/kecantikan x Peniruan bentuk semula jadi Media x x x x Kayu Fiber Zing Besi Cara persembahan x galeri x lobi bangunan Cara persembahan x Taman permainan x Perumahan Ujian 2 Ciri-ciri lakaran idea dalam proses penghasilan arca x x x x x Menentukan subjek dan tema Menentukan alat dan media Membuat tumbnail-print (membuat lakaran-lakaran kecil) Memilih salah satu lakaran yang terbaik Memperinci lakaran TOPIK 3: Latihan 3. OUM 135 . 2. Seorang rakyat Afrika Selatan. burung dan objek lain.J. Margaret Campbell mengeluarkan buku “Membuat Permainan Kertas” di London pada tahun 1937.1 ORIGAMI Origami mula dikenali pada tahun 1920 apabila “kertas ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini membentuk lipatan kertas untuk buku-buku di pasaran. Kesan-kesan daripada “Kertas Ajaib” oleh Will Blyte dan Harry Houdini: 1. Rigney. dicetak di Amerika Syarikat pada tahun 1928.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN (b) Perbandingan fungsi. haiwan. Murray dan F. Buku khusus mengenai origami kemudiannya muncul seperti “ beria dengan melipat” oleh W.D. Pada tahun 1930 ramai ahli silap mata mula menonjolkan penggunaan wang kertas untuk menghasilkan cincin.

TUMBUHTUMBUHAN PERHIASAN/ BARANG PERMAINAN JENIS-JENIS BENTUK ORIGAMI UNTUK MURIDMURID SEKOLAH RENDAH KBSR HAIWAN PERMAINAN Latihan 3. Origami menjadikan industri perhotelan lebih menyerlah kerana set meja makan diwajah melalui penampilan origami kain. 4. 136 OUM . Kesemua jenis kertas sesuai untuk melipat tetapi kejayaan melipat ialah menyesuaikan kertas yang betul untuk corak yang sesuai. tisu atau kertas tuala melainkan jika ianya telah ditetapkan. 2. Kurikulum di sekolah-sekolah Eropah. Amerika Syarikat dan England mula diperkenalkan dan seterusnya meluas.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 3.2 Jenis-jenis origami yang sesuai diperkenal dan ajar kepada murid-murid sekolah rendah KBSR adalah seperti di bawah ini. Origami mula popular dan diminati ramai. Latihan 3.3 Pemilihan kertas penting di dalam menghasilkan origami yang berkesan dan bermakna kerana: 1. Elakkan daripada menggunakan kertas yang sukar mendapat lipatan yang tepat seperti surat khabar.

Dalam hal yang lazim. teliti dan kemas. 8. Terus lihat ke hadapan untuk hasilan mengikut ilustrasi berpandu. 6. 4. OUM 137 . kertas fotostat dan kertas komputer merupakan kertas yang sesuai untuk origami. 4. Pandang langkah seterusnya. 5. Lihat simbol. Untuk bentuk. 5. jangan lihat langkah secara berasingan. gunakan kertas artis yang tebal yang boleh menyerap lembapan tanpa melengkung seperti kertas Ingres atau kertas “water colour” yang sebenar. 7. Dalam situasi yang lain. ke hadapan dan seterusnya. Lipat dengan perlahan-lahan dan jangan tergopoh-gopoh. pastikan kertas yang digunakan segi empat atau 2 x 1 segi empat sama. Penampilan kertas origami selalunya mahal dan warnanya agak terang walaupun mempunyai warna atau corak yang berbeza di kedua-dua belah yang sangat berguna bagi sesetengah projek. 6. Kertas-kertas khas boleh didapati daripada sumber: x Outlet yang membekalkan peralatan kepada pelukis x Supplier yang membekalkan peralatan kepada grafik Dalam kes rekaan yang memerlukan aspek penegasan seperti “Easter Egg Basket”.4 1. kemudian ke belakang. lapisan kertas dan teknik yang diaplikasikan.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. Lihat pada diagram dan baca segala arah. kertas jenis water colour digunakan. Kertas taip. kelainan bentuk origami mempengaruhi jenis kertas. Di dalam origami terdapat teknik lipatan basah dibuat untuk mendapatkan kesan di mana apabila kertas kering nanti lipatan ini terhasil. Sebelum melipat setiap rekaan. kertas tulis. 3. “valley” atau “mountain” dan bagaimana ia bergerak langkah demi langkah. 2. Latihan 3. Lipat di atas permukaan meja atau kayu yang keras.

JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 3. 2. 3. 6. 4. 138 OUM . padu dan agak keras. Berwarna menarik dan kelihatan eksklusif Mudah di pelbagai kerana jenis kain yang luwes/fleksibel Sedondon dengan set meja dan dapat menghidupkan suasana Mudah di dobi. Jadikan perhiasan atau alat permainan dengan cara menghasilkan sendiri. Sederhana tebal. Melatih minda – peka dengan arahan dan peraturan. Ujian 2 Kesan-kesan positif daripada kerja menghasilkan origami: 1. 3. Menguji kesabaran – hanya insan yang bersikap penyabar dan toleran dapat menghasilkan origami. 7. Menjadikan aktiviti sampingan – dilakukan sebagai aktiviti masa lapang. 5. Keprihatinan dalam menghasilkan origami. 4. Origami kapal terbang Ujian 1 Ciri-ciri kain yang sesuai untuk origami: 1.5 Ikut arahan seperti yang terdapat di gambar rajah origami 1 untuk menghasilkan origami yang dimaksudkan. Elakkan pembaziran terutamanya kertas yang tidak digunakan. Menguji kefahaman minda – latihan kognatif yang baik di samping menentukan urutan dalam sistem pembuatan atau penghasilan. 5. disimpan dan mesra dengan persekitaran. Amalan yang berterusan dapat mendidik akal dan jiwa dengan baik. 2.

origami menjadi suatu bidang ekonomi. 3. Muka bumi di Grand Canyon tandus dan gersang. Bagi tujuan perniagaan. 5. keluli. 3. Suatu olahan yang berani dan mengajak pemerhati dan penonton berfikir seterusnya mencari siratan makna yang ingin dipancarkan daripada nukilan idea beliau.3 Ciri-ciri proto-taip yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. Imej diikonkan (icon) atau disimbolikkan.1 ASEMBLAJ Louise Nevelson menghasilkan asemblaj “Sky Catheral” tahun 1958 melalui gabungan objek-objek yang berikut: 1. 9. Utah. Nevelson mewarnakan asemblaj tersebut dengan warna biru terang. pensel. butang. cermin dan tiub warna. Mudah dibawa. Kaki kerusi Batang penyapu Pintu kabinet Kayu terbuang Penggulung benang Untuk menampilkan konsep asemblaj yang bersifat misteri.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 8. kertas. Latihan 4. 4. bantal buruk. Rauschenberg menampilkan bentuk asemblaj dua dimensi dan tiga dimensi dalam karya “Canyon”. Amerika Syarikat” yang sifat kehidupannya mencabar dan merbahaya. 4. TOPIK 4: Latihan 4. Karya ini memperihalkan situasi dan habitat di “Grand Canyon. Membina kreativiti minda dan hasilan seni yang tinggi mutunya. fotografi manakala tiga dimensi yang diasemblajkan terdiri daripada burung helang yang diawet. Latihan 4. Setiap objek mempunyai konotasi makna yang pelbagai dan kombinasi objek ini membentuk kesatuan makna yang amat mendalam. Mewakili skala asemblaj sebenar yang di kecilkan atau dimodelkan mengikut nisbah tertentu. 2. 2. 10.2 1. dihasil dan diaplikasi dalam semua suasana. Burung helang merupakan haiwan liar yang Penampilan karya secara abstrak ekspressionisme ini amat menarik dan mempunyai konotasi makna yang mendalam. 1959. Dua dimensi dalam karya tersebut memaparkan catan yang dihasilkan gabungan cat minyak. OUM 139 .

Bagi pemerhati atau penonton. Isu semasa yang paling relevan dengan tema dan tajuk ialah. 2. 4. Soal tepat atau tidaknya pokok persoalan ini biasanya hanya diketahui oleh pengarca. tema dan tajuk.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 2.4 Tema dan tajuk menjadi pokok persoalan yang ingin dikongsi sama oleh pengarca asemblaj. Mengaplikasikan asas seni reka dengan baik dan berkesan.5 Menentukan kaedah dan peraturan mengguna alat perlu betul dan relevan dengan penghasilan asemblaj kerana: 1. 5. Isu perparitan dan sungai yang sering kali menyebabkan banjir. 6. 7. Menentukan kerangka ini dianggap penting untuk mendapatkan hasilan asemblaj yang kukuh dan mantap. Menentukan kerangka asemblaj berpandukan proto-taip yang dibina. Lain-lain yang sesuai. sindiran atau satira. Menggunakan bahan atau media yang sama atau pilihan bahan lain yang hampir sama dan membolehkan pembesaran kepada asemblaj dapat dilaksanakan dengan baik dan terancang. Latihan 4. Mengenal pasti kemungkinan-kemungkinan dari masalah yang dijangkakan mungkin berlaku dan alternatif mengatasinya. Saban hari naik dan membawa korelasi terhadap kenaikan harga barangan. Kemasan proto-taip dapat dijadikan panduan kepada kemasan asemblaj yang sebenar. 3. Kemahiran penggunaan alat dianggap sangat penting kerana berkaitan dengan keberkesanan hasil. tema dan tajuk ini hanya dirujuk berdasarkan kepada ketepatan tajuk yang dipaparkan di kaki-kaki arca. Ia mungkin berupa maklumat. Pencemaran air dan udara. protes. cetusan emosi dan perasaan. Isu pembaptisan orang Islam sesama Islam. lonjakan paradigma. Latihan 4. Mengenal pasti alat dan bahan yang berkaitan untuk menghasilkan objek yang sebenar dengan jayanya. Alatan yang bersesuaian dan mencukupi penting agar proses penghasilan berjalan dengan lancar dan terancang. 140 OUM . kegilaan idea dan lain-lain. x x x x x x Isu air yang kotor dan tercemar. Isu petroleum. dokumentasi.

Jika asemblaj dapat menghasilkan alam sekitar yang menarik dan teratur. Hak demokrasi dan soal kebebasan hak asasi manusia yang longgar dari segi penguatkuasaannya. 4. studio seni dan ruang kerja yang bersesuaian. kumpulan atau organisasi yang diamanahkan.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. Menyusun atur objek alam yang besar untuk diimejkan sebagai arca asemblaj. Alam sekitar akan tampak lebih menarik dan teratur kerana asemblaj mengguna dan mengolah bahan tersebut. 1. plagiarism ini disingkir daripada masyarakat. Ia boleh berlaku secara sewenang-wenangnya jika tiada kawalan yang berkaitan dilakukan. 4. x x x x x Penggunaan bahan buangan yang di kitar semula. Memadu dan memadankan lanskap alam dengan tambahan asemblaj yang disusun rapi. objek buatan manusia dapat disepadukan dalam konteks membina asemblaj. Ujian 1 Asemblaj terhasil daripada gabungan objek-objek buangan dan objek yang di kitar semula. TOPIK 5: Latihan 5. Ujian 2 Plagiarism adalah proses imitasi karya.1 STABIL Bahan terbuang ditafsirkan sebagai bahan yang dikitar semula setelah tamat jangka hayat penggunaannya. Plagiarism mendapat tempat dalam dunia seni. Alat dan kaedah yang dipilih betul dan lengkap dapat mempengaruhi dapatan asemblaj yang baik dan berkesan. 3. Bahan-bahan yang dimaksudkan terdiri daripada: OUM 141 . Apa sahaja objek alam. Alatan digunakan pada tempat yang sesuai seperti bengkel. 2. Tidak ada tegahan dari orang perseorangan. Sepatutnya. Hal ini berlaku disebabkan kerana berlakunya kerosakan atau ketidaksempurnaan objek yang berkaitan. ini bermakna perkara-perkara berikut telah diimplementasikan. Pelukis adalah pelajar baru yang baru menggunakan konsep “trial and error”. 5. Penguatkuasaan kawalan hak cipta terpelihara dan akta yang berkaitan.

tali belati dan lain-lain.2 Simetri menjadi paksi menegak stabil. 142 OUM . Bahan-bahan terbuang penting untuk pembinaan stabil kerana: x Bahan ini telah dibentuk.3 Pedestal bukan sahaja menjadi tapak stabil tetapi juga tapak kepada arca yang lain. Jika tidak. fungsi pedestal sia-sia sahaja. Pengarca sering kali memilih simetri tulen untuk menghasilkan stabil kerana imbangan ini paling mapan dan bertenaga. membahagikan dua isi padu stabil dan membentuk satu imbangan atas bawah. Kajian dan penelitian simetri perlu dilakukan dengan hati-hati untuk mendapatkan imbangan yang baik. Maknanya imbangan kiri dan kanan masih baik dan mantap. Keaslian lebih menyerlah kerana ada bahagian-bahagian tertentu yang kita tidak perlu mengukir atau membentuk. Pedestal adalah objek pelengkap stabil yang menjadikan stabil lebih imbang dan menarik. Jika diperagakan bersama stabil. Kos bahan ini murah dan selalunya percuma kerana orang awam biasanya sudah menganggap sebagai sampah atau bahan buangan. Bagaimanakah imbangan disesuaikan? Pedestal atau tapak stabil mengambil peranan untuk imbangan. x x x Ceraian daripada bahan-bahan ini mengujudkan satu fenomena gabungan yang unik dan menarik. Dalam situasi lain. Pedestal menjadi pengimbang kepada stabil. Justeru itu pedestal stabil dipilih daripada jenis keluli. dihakis dikikis malah mengalami proses pengluluhawaan yang menukarkan binaan asal kepada sifat baru. kayu keras dan konkrit simen dan besi. Bahan-bahan terbuang daripada buatan manusia seperti kaki kerusi yang patah. simen. papan yang telah terendam dan banyak lagi. papan. kukuh dan mantap. pedestal boleh diwarna mengikut kesedondonan stabil. besi. Latihan 5. Latihan 5. plastik. Pedestal yang baik mestilah lebih tegap dan sepadu.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 1. Ia masih mengulang bentuk dan komponen warna stabil. Bahan terbuang yang diguna pakai semula seperti kepingan logam. pelengkap dan menimbulkan unsur estetika stabil. warna yang dipilih tidak terpisah. kayu. besi. batu. Maknanya. 2. kiri dan kanan. sifat tidak simetri stabil tidak begitu keterlaluan. diukir. stabil mungkin bersifat tidak simetri tulen tetapi dalam apa keadaan sekalipun.

Membawa imbangan stabil yang baik. Jisim menentukan struktur binaan. 4. 2. 3. 5. 3. Jisim membentukan kesepaduan kepada stabil. Jisim menentukan rentak.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Mengapakah stabil memerlukan pedestal? 1. 4. mantap dan kukuh. pemilihan kerangka jisim yang dikaitkan dengan kekuatan jisim. Jisim menentukan kesesuaian alat dan bahan binaan. Jisim menentukan sifat simetri stabil – tulen atau tidak tulen. mengimbangi bentuk dan rentak Konsep simetri stabil sangat diutamakan dan pedestal memperteguhkan tujuan tersebut. Jisim menentukan tekstura binaan dan pemilihan bahan penyudah stabil yang perlu diimbangkan. Tidak terlalu berat. 2. 5. Ciri-ciri Jisim Stabil yang Sesuai 1. 6. Boleh dironggakan kerana permukaan luar yang lebih berfungsi. 5. 4. Pedestal menjadi pelengkap utama stabil Kestabilan dan imbangan Estetika dan etika Konsep lengkap melengkapi. Contohnya: simenfero.4 Kajian jisim (volume) sesuatu stabil dianggap penting kerana. ruang dan bentuk. Kuat. 1. 2. 3. Latihan 5. OUM 143 . Setimpal dengan pedestal.

4. 4. 3. rentak. Diperagakan di tanah lapang dan di persekitaran bangunan. Statik. 144 OUM . 3. Kuat.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 5. Simple tetapi menarik. Bahan binaan yang lasak. Jika berlaku tokok tambah dengan mesin akan berubah kepada kinestetik. Komposisi bentuk. Mempunyai konotasi makna yang berbagai. pergerakan dan imbangan yang saling lengkap melengkapi. Stabil mementingkan konsep simetri dan bahan binaan yang tahan dan lasak. Kelainan stabil dengan arca yang lain: 1. mempunyai tapak dan sifatnya mantap. Tidak berserabut. Stabil diperagakan di atas tanah. Bahan binaan yang padu yang menepati spesifikasi bahan dan alat. 5. padu dan nampak gagah/mantap. 5. mempunyai hala tuju yang menyenangkan. 2. 6. kuat dan padu untuk mengelak proses pereputan dan pengluluhawaan yang cepat. 2.5 Tekstura stabil: licin dan halus Simetri tidak tulen Contoh stabil marmar yang baik dan mantap Stabil yang baik dan mantap mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1.

HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Ujian 1 Stabil kotak mancis dihasilkan seperti berikut: OUM 145 .

JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 146 OUM .

HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Stabil kotak mancis yang telah siap Gambar: Stabil kotak mancis yang telah siap untuk peragaan OUM 147 .

tiang bangunan dan stabil seperti yang dikaji. batu-batu laut dan teritip. Alatan yang tidak relevan dengan bahan. bongkah kayu. Boleh ditampilkan dengan pelbagai gayaan yang mengikut rentak alam dan kesemulajadian alam.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Ujian 2 Simenfero terbentuk merupakan gabungan simen dengan pasir serta dawai mata punai yang dikombinasikan untuk membentuk kerangka-kerangka binaan yang besar tetapi jisim dalamnya kosong. 3. tempurung kelapa dan buah nipah. Buah kelapa. 148 OUM . karang. Antara bahan yang boleh dijadikan mobail terdiri daripada: 1. Suatu penjimatan dan ketebalan simen yang sekadar satu hingga dua inci sudah memadai untuk menjadikan stabil kuat dan mantap. batu bergerigis. 6. Pasir pula belum berada pada paras harga pasaran yang melambung. Hujah mengapa simenfero kukuh dan murah: 1. serpihan kayu. Dari sekecil-kecil objek seperti pasu bunga sehinggalah kerusi meja. Mudah dibentuk ketika basah dan apabila kering amat keras dan kuat. Jisim dalamnya kosong. Bahan yang mudah pecah – terlalu lama. Tulang temulang. tahan hujan dan panas serta mudah diwarnakan. Kekangan di peringkat penghasilan: 1. 5. Karangan laut seperti siput. 4. buah pinang. Akar kayu. sisik binatang. Kepingan batu. 2. Simenfero mudah dibentuk dan dipelbagaikan. Contohnya batu yang amat keras dan pejal sukar untuk ditebuk atau digerudi. gigi binatang. Harga kawalan simen dan pasir oleh pihak kerajaan. Lasak. Boleh ditokoh tambah mengikut keperluan pada bila-bila masa. tapak Sulaiman. Kos binaan dianggap murah kerana simen adalah barang kawalan kerajaan. kerang. 5. batu sungai. 2. kulit binatang. pintu gerbang.1 MOBAIL Mobail boleh dihasilkan daripada kombinasi atau gabungan bahan yang terdapat di persekitaran. reput dan mengalami proses pengluluhawaan yang lama. TOPIK 6: Latihan 6. 4. tunggul kayu. 3. kulit kayu. batu pipih. 2.

Latihan 6. 4. Tali tangsi Gam UHU atau gam gajah Tali nylon Warna spray Manik Latihan 6. Mobail kertas x x x x x x x Tanglung Octagen Bebola Bentuk geometri Bentuk burung Bentuk dedaunan Bentuk organik Mobail plastik x x x x Bentuk geometri Bentuk origami Bentuk acuan (mould) Bentuk organik OUM 149 . 2.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. Gerudi dan mata gerudi yang halus Pisau Gunting Playar Bahan yang diperlukan: 1. mobail plastik mobail kayu kecil/ranting. 3.2 Alatan yang diperlukan: 1. Pelbagai bahan mempunyai pebezaan dari segi kekuatan dan kelemahan. Sukar untuk digabung antara satu bahan dengan satu bahan yang lain kerana sifat bahan yang berbeza. 4. 5. 3. 2.3 Mobail yang sesuai dihasilkan berasaskan alat di atas terdiri daripada mobail kertas.

Tema berkaitan dengan beburung. dedaunan terbang melayang di angkasa lepas. dedaunan Apresiasi “Antennae with Red and Blue Dots”: 1. x x x 2. Mobail ini membentuk seolah-olah objek ini terbang melayang Alat dan Bahan yang Sesuai Kepingan loyang yang ringan dan lasak Cantuman secara pateri atau kimpalan dilakukan untuk menghasilkan mobail ini Dawai-dawai kasar digunakan untuk membentuk suatu adunan struktur yang mantap dan kukuh Ribet dan ikatan bol dan nat digunakan untuk penyatuan komponen mobail Gerudi letrik digunakan untuk urusan menebuk komponen yang berkaitan. 150 OUM .JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Mobail kayu/ranting x x Mobail ranting kayu Mobail cebisan kayu Bahan-bahan tambahan yang diperlukan 1. x x x x x Tajuk dan Tema yang Sesuai Tajuk di atas relevan dengan bentuk dan penampilan mobail yang diperagakan.4 Garisan simetri Objek yang dikonotasikan sebagai kepak. Tali tangsi/tali nylon Syelek/varnish Latihan 6. 2.

5 Mengapa mobail tidak perlu fancy? 1. Reka bentuk tanglung dalam bentuk mobail kertas di anggap sebagai mobail berfungsi di kalangan kaum Cina.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN 3. Konsep fancy akan mengubah ciri-ciri mobail kerana konsep simple dan selamba mobail akan hilang Fancy boleh mengubah ciri-ciri asal mobail kerana pancaran cahaya yang berkilauan daripada mobail akan menukar ketulenan reka bentuknya pada jarak tertentu. 3. x x x x Pilihan Reka Bentuk Berasaskan Warna dan Padanan Imej Reka bentuk berasaskan objek terbang Konsep simetri tidak tulen yang amat relevan dengan ciri mobail. Begitu juga dengan layang-layang atau wau yang reka bentuknya telah mengalami improvisiasi yang berbagai. Mobail tergolong dalam kumpulan arca. rupa dan warna begitu mantap dan berjaya Aplikasi prinsip rekaan seperti kontra. Di sesetengah rumah orang Cina. bentuk. Arca tidak memperagakan warna seperti catan tetapi memperagakan rupa. mobail kinetik yang terdiri gabungan pelbagai objek digantung dengan harapan menghasilkan bunyi bila angin merempuh mobail ini. Untuk menjadikan lebih berfungsi. Tanglung. lilin dinyalakan di dalam tanglung untuk menerangi alam disamping mewujudkan sinar tahun baru yang diharapkan membawa rahmat dan kesenangan. x x x x x 4. UJIAN 1 Mobail kinetik adalah mobail yang boleh bergerak. 2. Kelihatan gah dan menarik Penegasan pada warna warna merah dan biru yang menjadi focal-point atau titik pemerhatian Simple tetapi menarik Wujud unsur naratif dan konsep yang bersepadu dari ciri pengkaryaan Kesesuaian Secara Keseluruhan Imbangan tidak simetri yang menarik dan serasi dengan konsep mobail Aplikasi unsur seni seperti garisan. imbangan. komposisi dan ruang. rentak. Pergerakan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor: 1. Angin – Kincir angin di Belanda dan negera-negara bawah air adalah mobail kinetik yang digerakkan oleh angin. Latihan 6. Mobail berfungsi sebagai sambutan perayaan tahun Baru Cina. pergerakan dan penegasan sangat tepat dan relevan dengan tajuk dan tema Kesepaduan reka bentuk yang mantap dan mapan. OUM 151 . harmoni.

Bagaimana mobail kinetik dihasilkan? 1. Berasaskan Air Mobail yang sedemikian diletak di kawasan pergerakan air seperti sungai.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 2. air terjun dan kawasan fountain yang ada aliran air. diimprovisasi dan dibadankan semula dengan mobail. Suatu kaedah yang mudah kinetik ini dihasilkan melalui penggunaan semula mesin atau jentera-jentera lama yang tidak lagi digunakan mengikut fungsi asal. Mesin – Kontemporari ini mobail kinetik dilengkapi dengan mesin atau jenterajentera yang mengujudkan pergerakan dan bunyi. 3. Untuk menjadikan lebih dramatik. Berasaskan Mesin Suatu penampilan teknologi dalam era pengahsilan mobail kinetik. pergerakan ini diadaptasikan dengan rentak muzik. Mobail ini direka bentuk bersesuaian dengan mobiliti objek oleh air arus air yang mengalir atau bergerak. Berasaskan Angin Reka bentuk mobail ini berkaitan dengan konsep apungan dan pergerakan oleh tiupan angin. 152 OUM . diadun atau diolah dengan susunan yang harmoni dan dirancang untuk penghasilan bunyi dari rentak tiupan angin tadi. UJIAN 2 Pelukis berkarya melalui ekspresi diri melalui beberapa situasi: x x x x x x x x Pemerhatian Persepsi Penakkulan Pengalaman Luahan perasaan Desakan Amalan Pekerjaan Reka bentuk mobail dari faktor alam dan ciptaan Tuhan berlaku daripada proses: x x x x x x x Adaptasi Adoptasi Imitasi Logik Empirikal Kesempurnaan (Perfection) Analogi Terjemahan semula ciptaan Tuhan. Bahan binaan mobail yang sedemikian ini perlu ringan. “Water front” di tebing Sungai Sarawak mengadunkan rentak pancutan air dengan muzik yang bermelodi dan mengasyikkan. 2. Pergerakan ini dianggap sebagai suatu proses penyerapan teknologi dalam mobail.

Alatan seperti gerudi letrik untuk menebuk batu atau siput Gam UHU atau gam gajah yang kuat untuk pastikan karang melekat dengan baik pada tapak diorama 3. Bahan-bahan yang boleh dijadikan sebagai diorama terdiri daripada: x x x x x x x x Siput Karang Batu-batu Teritib Pasir Kayu ranting Bahan buangan Tempurung kelapa Kekangan-kekangan yang akan ditempuhi dalam menghasilkan diorama: 1. 4. 3. prinsip seni dan struktur seni dengan baik dan terancang Tajuk dan tema tidak kabur. 4.2 Diorama yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut: x x x x x Komposisi hal subjek dan latar belakang yang terancang dan saling lengkap melengkapi Mengadun unsur seni.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN TOPIK 10: Latihan 10. susunan hal subjek yang boleh membangkitkan gerak rasa dan gerak balas terhadap hasil diorama Pertimbangan-pertimbangan yang baik dan bermakna 1. 5.1 DIORAMA Saya tinggal di tepi laut. Latihan 10. pemilihan bahan dan alat sesuai dengan dapatan. 2. Saiz yang bersesuaian dan memenuhi konsep dan naratif yang ingin dikongsikan Pemilihan warna yang harmoni. Kebolehan menghidupkan suasana di laut dalam. Perancangan yang teliti dan rapi Uji kaji reka bentuk dan konsep yang ingin diperkatakan Saiz yang bersesuaian Mengadun unsur seni. Memodel ikan dan spesis hidupan di kawasan karang. OUM 153 . prinsip seni dan struktur diorama yang baik Menggunakan pertimbangan artistik dan kemahiran yang menghasil yang tinggi. 2.

3. 4. 4. 2. 3. Latihan 10. Jauhi plagiarism dan hasilan klise. 2. Tata cara menghasilkan diorama di kawasan hutan bakau: 1. Hasil catan hutan bakau pada latar diorama Menentukan jenis tumbuh-tumbuhan di kawasan bakau Menentukan fauna atau binatang yang terdapat di kawasan hutan bakau Mengimbangkan susunan imej hadapan dengan latar belakang supaya kelihatan harmoni dan terancang Latihan 10. Penampilan reka bentuk baru dan bersifat futuristik. Ketepatan tajuk dan tema yang dirancang Pemilihan alat dan bahan yang sesuai dan dapatan yang menarik Aplikasi unsur seni dengan teknik dan kaedah yang betul dan bersesuaian Kesesuaian secara keseluruhan. Ini termasuk reka bentuk yang unik.4 Apresiasi adalah satu amalan menilai dan menghayati dapatan sesuatu karya. sebelum penutup dimana pelajaran akan ditamatkan. Jika salah satu daripadanya tidak betul atau cacat.5 Bentuk figura dan catan sebagai latar belakang perlu diimbangi kerana ianya bersifat berpenggenap (complement). tentulah ianya akan janggal dan tidak tepat. Amalan ini akan menjadikan pemahaman dan penguasaan hasilan di kalangan pelajar dengan baik. Suatu penampilan yang baru Inovasi atau improvisiasi yang positif Pemerhatian. Ia penting kerana: 1. penelitian dan pro-aktif Cuba jaya yang tidak kenal erti putus asa.JAWAPAN LATIHAN HBAE2203 Latihan 10. Di dalam amalan pengajaran dan pembelajaran amalan ini dilakukan pada perkembangan akhir pelajaran. Kedua-duanya perlu mengalami proses adaptasi yang baik dan terancang. harmoni dan memikat penonton. Figura manusia perlu di teliti dan diperhalusi kerana menjadi hal subjek di mana watak hero dan heroin terbentuk. termasuklah diorama. Manakala catan besar di bahagian belakang menjadi pengimbang dan pelengkap.3 Keunikan dan ketrampilan diorama dapat dihasilkan melalui: x x x x x x x Melalui proses kreativiti yang tinggi. 154 OUM .

2. x x x x x Melibatkan kerja-kerja konstruktif Bersifat tiga dimensi Penggunaan objek maujud dari buatan manusia dan semulajadi Bukan warisan kraf tradisional tetapi sebagai penampilan imej sesuatu sejarah. fiksyen dan imaginasi pelukis. konsep dan naratif yang ingin ditampilkan. UJIAN 1 Diorama digolongkan dalam bidang ketiga iaitu membentuk dan membuat binaan kerana. alat dan bahan. 3. Menepati tajuk dan tema. Penerapan nilai dan budaya secara terus dalam aktiviti yang dijalankan. Tata atur susunan dan reka bentuk keseluruhan yang harmoni. suasana cerita dan imbangan latar belakang yang diselaraskan Pilihan warna-warna ambient yang mesra dan dicerap dengan begitu baik sekali Keseluruhan bentuk yang saling imbang mengimbangi.HBAE2203 JAWAPAN LATIHAN Pertimbangan yang perlu dilakukan: 1. Plywood sebagai kotak diorama Tali tangsi Hal subjek OUM 155 . persekitaran. Saiz figura. 4. UJIAN 2 Berikut adalah cadangan bagi dapatan diorama hidupan laut di terumbu karang. peristiwa.

Publishers.com/2002/20020915/spectrum/travel. Burnham. Kuala Lumpur.medienkunstnetz. London. U.html http://www. (1986). An Autobiography with Pictures.A. Surrey.S. U. Jack (1969).tribuneindia. New York: George Braziller.beatmuseum. S. Second Edition.innovationstools. (1985). Airbrush Action 3. More Than You See: A Guide To Art. Inc. Gaunt. http://www. Prentice Hall. Papier Mache Garden. H. New York: Harcourt Brance Jovanovial Inc. (1985 ). Balai Seni Lukis Negara (2000). Artforms. Cassel. Seni dan Imajan. Gillian Souter (1994). Artwork For Elementary School Teachers: Developing Artistic and Perceptual Awareness. Prentice Hall. Papercraft Gifts and Projects. sculpture and architecture.com/Articles/EnterpriseDetails. United States of America. London. Clifford S. Horowitz. Kuala Lumpur. The Observes Book Of Sculpture. Rockport Publishers. Voulme II. Frederick Hartt. New Jersey: McGraw – Hill. Donald & Herberholz. Herberholz.com/mywork/indek. Steiglitz (1995). USA: The Center of Applied Research in education.html Hume. Chapman. Harcourt Brace Jovanovich. (2000). A Survival kit for the Elementary Middle School Art Teacher. L.asp?a=164 http://www.. Seni Arca Koleksi Balai Seni Lukis Negara. New York: Prederick Warne & Co. Dimensi.de/works/homage-to-new-york/images/1/ http://www. Barbara. Eric Kenneway (1980). Ltd.paper folding. William (1966).blogs. New York.php http://purecontemporary. 156 OUM . Federick A. Duane Preble dan Sarah Preble (2002). (2002).com/library/sculplog/1998/cat98p14/98p14. Approaches to art in Education.com/behind thecurtains/art accessories/index.d. H. Origami Paper Folding For Fun. A. Beyond Modern Sculpture. Prentice Hall. ART : A history of painting.jpg http://www.sandhands. Ismail Zain (1980).org/duchamp/bicycle.htm http:/www.RUJUKAN HBAE2203 Alexander Calder (1966). USA David Papworth (1995). Simon & Schuster. Balai Seni Lukis Negara.

Paul Horgarth (1997).F and Wigg. Rosalind Ragans. USA: Brown & Benchmark Publishing. Johor. KBSR. Herbert (1969).. The Art Of Sculpture.. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Institut Perguruan Tun Hussein Onn. PSV. give and keep. 2nd. Shirley Sukim Sarat (2005). 8th Edition. Selangor Darul Ehsan. Wankelman. London. KPLI. New York: Princeton. United Kongdom. Wilbert (1988). Stokstad. To create. London. Paul Jackson (2004). Batu Pahat. (1999). Voulme II. SPM Fokus U Pendidikan Seni Visual. Penerbitan Pelangi Sdn. Bollengen Foundation. Zailani Yaacob dan rakan (2004). The Amazing Book Of Origami. (1995). 10th. Read. The Artist Manual. P.Edition. Stabail. Tools. Philip & Hasselschwert. Tiger Book International. W. Bhd. Juliet Bawden (1993).. Materials and Techniques. Prentice Hall. Verhelst. Second Edition (2002).S. New York: McGraw-Hill. A Handbook of Arts and Crafts. USA Kathleen Chee (2006). Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR dan KBSM: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2000). New York. Selangor Darul Ehsan. London. (1998). New York: McGraw – Hill. Wiggs. Edition. Prentice Hall Inc. Sculpture. Fajar Bakti Sdn.HBAE2203 RUJUKAN Jon Tremaine (2000).A. Art History. A Handbook of Arts & Crafts. U. Teks Lengkap Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4 & 5. Modul Pengajaran dan Pembembelajaran Pendidikan seni Visual. Kemeterian Pendidikan Malaysia. Quantorn Publishing Ltd. Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI). Cicinnati. Art Talk. London. Second Edition. Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia. Prentice Hall. OUM 157 . Jean (2001). North Light Books. Decorative Boxes. New Jersey. Quantum Books Ltd. Decorative Origami For Parties and Celebrations. Ohio.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful