P. 1
Terjemahan Sirah Nabawiyah

Terjemahan Sirah Nabawiyah

|Views: 1,300|Likes:
Published by ahmad_albab1991
SIRAH
SIRAH

More info:

Categories:Types, Research
Published by: ahmad_albab1991 on Apr 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2014

pdf

text

original

SIRAH NABAWIYAH Berkata Zainal `Abidin bin Ali : kami dahulu mempelajari sirah/sejarah Rasulullah SAW sebagaimana

kami mempelajari surah al-Qur`an. Berkata Muhammad bin Sa`ad bin Abi Waqas : Dahulu ayah saya mengajarkan sirah dan peperangan Rasulullah SAW dan mengatakan : ini kemuliaan orang tuamu terdahulu, maka jangan sekali-kali kamu melupakannya. TUJUAN MEMPELAJARI SIRAH NABAWIYAH 1. Memiliki sikap aplikasi amal Rasulullah SAW dengan sahabat beliau terhadap hokumhukumj Islam. 2. Mengenal sifat-sifat Rasulullah SAW, sehingga semakin mantap kita meneladani beliau. 3. Meneladani Rasulullah SAW dan mengikuti langkah-langkahnya, sebagai bukti kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya. 4. Menguatkan azam seorang mukmin, yang demikian terpancar dari sikap-sikap keimanan yang bersumber kepada Aqidah yang mantap. 5. Terdapat pengajaran dan ibrah yang sangat banyak, terutama bagi mereka yang mempergunakan hati, akal dan fikirannya baik bagi para pemimpin maupun masyarakat. 6. Dalam sirah nabawiyah juga terdapat pengajaran bagi sekalian tipikal masyarakat, dan menjadi penenang dalam menghadapi ujian/cobaan yang dihadapinya, terutama bagi para da`i. 7. Sesungguhnya Sirah nabawiyah merupakan contoh yang agung bagi seorang manusia yang begitu sempurna dari seluruh sisi-sisinya. 8. Sirah nabawiyah memberikan banyak manfaat dalam memahami al-Quran dan Sunnah 9. Memperoleh banyak sekali ilmu pengetahuan islam yang benar. 10. Mengenal perkembangan dakwah islam, serta rintangan dan halangannya. 11. Mengetahui sebab turun ayat (asbabun nuzul) dan munasabahnya dengna Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. 12. Memahami tentang ilmu nasekh dan mansukh. 13. Mengetahui apa saja mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW. 14. Mengetahui kekhususan/keistimewaan Rasulullah SAW.

gambaran dan cuplikan daripada al-Quran al karim” terdiri dari 2 jilid. Kitab Dalail 4. Ensiklopedia Sirah SUMBER/REFERENSI SEKUNDER 1. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 1. Kitab Buldan (Negri-Negri) dan sejarah serta Geografi SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 1. Al-Qur`an al Karim Yaitu : kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara wahyu. Kitab adab (bahasa dan sastra) 4. Memegang Riwayat yang soheh dalam memahami dan mempelajari sirah nabawiyah yang berbeda-beda. Kitab Syamail 5. Ust Muhammad Izzat druzah telah menulis buku yang berjudul : “Sirah Rasulullah SAW. Kitab Sirah 6. Hadist 3. Kitab Rijal 3. Kitab Fiqih 2. Al-Qur`an 2.15. .

Untuk lebih lengkapnya hendaklah merujuk kepada kitab tafsir. perang tabuk. dan peperangan yang maha dahsyat seperti. dan penentangan Quraisy. dan sikap Rasulullah terhadap orang Yahudi di madinah. 2. serta sikap orang-orang yahudi dan para munafik terhadap RAsulullah SAW. banyak sekali sirah yang membicarakan tentang keadaan jazirah arab dengan seluruh sisi-sisinya.terutama makkah tempat nabi dilahirkan dan diutus. kewajiban jihad. Terdapat puluhan ayat quran tentang gambaran sosial masyarakat. penaklukan khaibar. dan eksistensi kaum muslimin di Madinah sehingga berdirinya daulah islamiyah. Al-Qur`an menceritakan tentang hijrah. Sebagaimana juga al Qur`an membicarakan tentang kemiliteran. serta cara-cara berdakwah yang dipakai Rasulullah SAW dan para sahabatnya. fath makkah. khandaq. pemikiran dan ekonomi. Al-Qur`an juga menceritakan permulaan dakwah Rasulullah SAW. perang hunain. Uhud. hudaibiyah.Quran yang menggambarkan kehidupan Rasulullah SAW dan kehidupan umat islam pada masa keemasan islam terdahulu. 3. dan lain-lain. . ringkasnya tidaklah sedikit ayat-ayat al. Badar.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER Terdapat banyak sekali kejadian yang berhubungan dengan sirah nabawiyah : 1. Lingkungan tempat dilahirkannya nabi Muhammad SAW.

dan “dalail al Nubuwwah” yang di karang oleh Baihaqy. perbuatannnya. Faryabi (tahun 212 H) kitabnya : “Dalail al Nubuwwah” 2. karangan Abu Na`im al Asbahany. sudah barang tentu semua itu disandarkan kepada sisi-sisi keadaan sosial politik serta ekonomi masyarakat masa itu. Hadis merupakan referensi yang sangat penting dalam Sirah Nabawiyah. serta sejarah beliau bersama para sahabat. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 3. Hadist Nabi Terdapat dalam kitab-kitab hadis dengan mengumpulkan seluruh riwayat yang berkaitan dengan perkataan Rasulullah SAW. dan juga sifat-sifat detail dari kehidupan pribadi Rasulullah.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 2. Al-Madainy (Tahun 225 H) kitabnya : “ayat nabi (tanda-tanda kenabian) SAW”.karna sampai kepada kita dengan sanad yang banyak dan sahih tentang kejadian-kejadian dan peperangan rasulullah SAW. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER . 3. dan ketetapannya. Ada juga buku “Dalail” yang paling terkenal. Kitab Dalail Terdapat mukjizat dan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran nabi Muhammad SAW. dan ulama yang paling dahulu menuliskan tentang hal ini : 1.

termasuk ke stiqoh dalam periwayatan dan pemindahan nya.sehingga mereka berusaha dengan sempurna dalam penulisannya dan perekamannya. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 4.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 4. Dan Barrak . Abu al Bukhtury Wahab bin Wahab al Asady (tahun 200 H) bukunya . Abdullah bin amru bin Ash. 3. Dan ulama yang telah menulis buku tentang hal ini : 1. diantaranya : Ibnu Abbas. dan sifatnya postur tubuhnya (rupanya) maupun sifat akhlak beliau. Sangat terlihat jelas beberapa bilangan dari sahabat yang sangat serius dalam penulisan sirah nabawawiah ini. Kitab sirah Kaum muslimin menganggap penting sirah nabawiah semenjak dari awal munculnya islam. Kitab Syamail Adalah kitab yang menjelaskan akhlaq Nabi Muhammad SAW. “Sifat Nabi SAW” 2. Diantara kitab Syamail yang masyhur ialah :”al Syamail al Muhammadiyah karangan Turmuzi. Akhlak Nabi SAW dan Adab-adab beliau” karangan Abi al Syeikh.

Beliau sangat konsentrasi dengan sirah. dan beliau memberikan sikap dan beliau memiliki ilmu yang luas dan kemasyhurannnya dan pembacaannya serta kepakarannnya dalam sirah. • Diantara yang terkenal dalam sirah nabawiyah bahkan dikaitkan dengannya ialah : Muhammad bin Ishaq (tahun 151 H). telah meriwayatkan daripada beliau putranya “ibnu mu`tamar)” . Dan sebagaimana dihapus juga tarekh para nabi-nabi. telah dihilangkan perkara-perkara yang tidak berhungan dengan sejarah/sirah. Begitu juga telah dihapuskan apa-apa yang berkaitan dengan sya`ir. • Imam syafe`I berkata : tiada kitab sirah yang lebih soheh daripada kitab Musa bin Uqbah • Diantara orang yang menulis tentang sirah ialah : abu al Mu`tamir Sulaiman bin torkhon at tamimi. dan Ibnu Hisyam telah meringkasnua (tahun 218 H) dan ini juga yang ada dikalangan kita serkarang. dan as Sihaily. Ibnu Kasir dan Ibnu Hajar. Dan selain mereka. • Diantara kitab-kitab sirah yang dapat dipercayai ialah kitab musa bin Uqbah (tahun 140 H) Ibnu Mu`in berkata : kitab Musa bin Uqbah daripada az Zuhri diantara kitab yang paling sohih. Sebagaimana terdapat dalam muqaddimahnya. orang-orang ansor menanya beliau. Urwah bin Zubair (tahun 94 H) 3. Selain mereka ini ada juga para sahabat dan para tabi`in yang menulis sirah nabawiyah ini diantaranya ialah : 1. dan oleh AZ Zuhaili beliau syarahkan (tahun 518H) dalam kitabnya al raudu al Unfu”. Aban bin Usman (tahun 101 – 105 H) 2.bin `Azib. beliau murid az Zuhri. Amir bin Syarahil (tahun as-Sya`by 103 H) • Diantara yang tertarik dengan sirah ialah “az Zuhri” (tahun 124 H) beliau menerima dan mengumpulkan dari para sahabat Rasulullah dan dari para senior tabiin. (Tahun 143 H) beliau ahli ibadah lagi tsiqah. melainkan bahawa beliau “Matruk” dalam periwayatan hadis. . siroh ini telah disebutkan oleh Abu bakar bin Khair al Isybily dalam daftar isinya : (Hal : 231)dan menukilkan daripadanya ibnu saidun nas. • Diantara kitab : sirah : al waqidy : (tahun207 H) beliau diantara ketuanya.

serta kitab-kitab biografi.dalam proses itu mereka membuat satu metode/manhaj : nerpegang kepada riwayat Ibnu Hisyam dan juga takhrij riwayat dari padanya. was Subul allaty wajjaha fiha” karangan Himad bin Ishaq bin Isma`il (tahun 267H) dan kitab “al Misbah al Mudi` fi kitab an Nabiy al Ummy wa rusuluhu ila mulukil ardi min arabiy wa ajamiy” karangan Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Hudaidah al ansory (tahun 783 H) dan kitab “ al Fajr al Mutawaly fiman intasaba linnabiyyi SAW minal khadam wal mawaliy” karangan Muhammad bin Abdurrahman as Shakhawy. dan mereka tidak mementingkan untuk menghukum riwayatnya dengan dalil. Dari kitab kontemporer ialah “al Jamik fis Sirah Nabawiyah” pengarang samirah al Zaid. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER . kecuali kalau mereka tidak menjumpainyadalam satu tema. (tahun 902 H) AL MAUSU`AH/ENSIKLOPEDIA DALAM SIRAH Kitab yang paling terdahulu sepengetahuan kami ialah : 1.• Diantara kitab sirah juga “uyun al asar fi funun al magazy wa al siyar “ karangan Ib sayyid al nas (tahun 734 H) dan al-Sirah al Nabawiyah karanganal Zahabi. (tahun 747 H) • Diantaranya juga kitab :Al-Bidayah wa al-Nihayah karangan Ibnu Kastir (tahun 774 H) • Diantara rujukan sirah ialah kitab fiqih sirah dan orang yang paling terdahulu menulis tentang fiqih sirah ialah : Abu Na`im ahmad bin Abdullah al Asbahani (tahun 430H) dalam kitabnya “ al Huda an nabawy” dan jakfar bin Muhammad al mustagfiri (tahun 432 H) dalam kitabnya “al Huda an Nabasy) dan “Zaadul Ma`ad fi Huda Khairul abad” karangan Ibnu Qayyim al Jauziyyah (tahun 751 H) • Sebagaimana ulama memiliki ihtimam yang besar dalam penulisan sirah secara global. Kitab “Subul al Huda war Rosyad fi sirah khairil `ibad” karangan Muhammad bin Yusuf al dimasqy as Syami (tahun 942 H) terdiri dari 300 kitab 2. Para penulis mengumpulkan data dari kitab-kitab sirah dan kitab-kitab sunnah. ternyata ada juga para ulama yang menulis dalam sebagian-sebagian sirah saja contohnya kitab “Tirkah SAW.

• • . mereka menyebut sifat-sifat rasul dan keistimewaan beliau. Mereka menyusun sirah sesuai dengan tertibnya sesuai sejarah. dan ada dalam nuzumnya sesuai dengan cara mereka menyampaikan dengan tidak memperhatikan sanadnya. Bahwasanya kitab-kitab sirah nabawiyah terdiri dari sanadnya yang muktabar dan juga yang tidak muktabar.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER AN NUZUM/BAIT-BAIT DALAM SIRAH • Para ulama melakukannya dengan Nuzum/bait-bait kejadian sirah itu sendiri. Dan berpegang kepada alfiah dalam kitab-kitab sunnah dan sirah nabawiyyah. sehingga mudah bagi pelajar dalam menghafalnya. kemudian mereka menyebut sirahnya yang lain dengan menyebut sahabat-sahabat dekat rasulullah dan istri-istrinya dan hamba sahaya dan penjaganya dan khadimah beliau. tetapi apabila ada riwayat yang soheh mereka mengambil perhatian kepadanya. diantara yang pakar dalam nuzum sirah ini : al Hafiz Abdurrahim al Iraqy (tahun 806 H) dan bukunya telah dicetak dengan penjelasannya “al Ajjalah as Sunniyah ala alfiyah sirah nabawiyyah” oleh Abdurrauf al manawy (tahun 1031H). kecuali setelah hijrah dan sampinya rasul SAW ke kemah Ummu Ma`bad.

“al Kharaj” karangan Abu yusuf Karangan-karangan seperti berikut : “Karangan (kitab-kitab hadis) bagi Abdurrozzaq” SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB RIJAL DAN BIOGRAFI Khususnya biografi para sahabat seperti : Kitab “al Isti`ab” karangan ibnu abdi al Birr Kitab “asad al Gobah” karangan ibnul asir “al Isobah” karangan Ibnu Hajar Kitab-kitab ini memiliki banyak sekali riwayat yang berkaitan dengan sirah dan kejadiankejadian. “al Umm” karangan imam syafe`i 3. ringkasnya ada terdapat dalam kitab-kitab terdahulu sebagai berikut : 1. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB ADAB/BAHASA Buku buku sastra atau bahasa menggambarkan tentang keidupan sosiologi masyarakat dan tahap intelektualitas masyarakatnya pada masa nabi dan masa para sahabat seperti : Kitab :al again” karangan abu al farj al asfahany . 2.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB FIQIH Kitab fiqih ia tempat untuk menetapkan hokum-hukum daripada al-Quran dan sunnah. ‘al Amwal” karangan abu Ubaid 4. dan menyebutkan sikap-sikap para sahabt dalam peperangan dan utusan. dan kita jumpai riwayat-riwayat dan kejadian-kejadian yang sangat banyak dalam berbagai bab. “al Mudawwanah” karangan Imam Malik.

Dan para sahabat pula pengetahuan mereka sangat detail terhadap sirah. “mu`jam al buldan “ karangan yaqut al hamawiy 2. Banyak sekali para sahabat yang memiliki perhatian kepada sirah nabawiyah ini seperti Abdullah bin abbas. karna merupakan contoh nyata dalam penerapan islam. Perhatian yang besar ini merupakan pengaruh yang besar dalam mempercayai riwayat-riwayat sirah nabawiyah. karna permulaan menulisnya semenjak masa kehidupan para sahabat radiyallahu anhum. Abdullah bin amru bin as. mereka saling memberitahu sirah tersebut dari satu generasi kepada generasi berikutnya. al barrak bin `Azib dan lain-lain. sirah nabayiah datang dari orang yang mumpuni dan dapat dipercayai. dan telah diklasifikasikan mereka penulis ini kepada tingkatan dan level seperti berikut : TINGKATAN/LEVEL PERTAMA : DIANTARA PENULIS TERMASYHUR : . menjadi sumber inspirasi bagi mereka dalam kehidupan mereka. karna bahwasanya mereka hidup diwaktu kejadian itu berlangsung dan ikut serta dalam rentetan kejadian itu. para sahabat mengajarkan sirah anak-anak mereka sebagaimana mereka mengajarkan al-quran al khotib al bagdady meriwayatkan daripada zainal abidin bin ali : dahulu kami mempelajari peperangan rasulullah itu dan sirahnya sebagaimana kami mempelajari al quran. kepada para tabi`in dengan keberkatan daripada sahabat dan ketetapan dari mereka. diantara buku tersebut ialah : 1. ini kemuliaan orang tua mu terdahulu maka jangan sia-siakan untuk mengingatnya.Kitab al aqdu al farid karangan ibnu abdi robbih SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB NEGRI-NEGRI DAN GEOGRAFI SEJARAH Kitab-kitab ini mengetengahkan sifat atau karakter sejaraj bagi kemajuan sebuah negri dan jalan-jalan serta jarak dan kejauhan dan kadang-kadang menjadi isyarat terhadap kejadian. Muhammad bin sa`id bin abi waqas berkata : dahulu ayah saya mengajarkan kepada kami tentang sirah dan peperangan dan ia mengatakan kepada kami: wahai anak-anakku. Oleh karna itu. dan posisinya bedampingan dengan Al quran. Telah ditulis beberapa pelajaran penting tentang penulis-penulis terdahulu. “Mu`jam asta`jam” karangan al bakriy TINGKATAN PARA PENULIS TERDAHULU DALAM SIRAH NABAWIYAH Kaum muslimin memiliki perhatian yang besar terhadap sirah nabawiyah.

stiqah dari kalangan tabi`in. Abdullah bin Ka`ab al Ansori wafat pada tahun 97 H 4. Musa bin uqbah wafat 141 H. Suhail zakkar melakukan pengumpulan terhadap riwayat-riwayar az Zuhri dan menyebarkannya dalam sebuah buku yang berjudul “al Magazi an nabawiyyah” TINGKATAN/LEVEL KETIGA : DIANTARA PENULIS TERMASYHUR: 1. Muaddis yang tsiqah. jujur. wafat tahun 143 H. yang siqoh diantara murid az Zuhri. 2. Syarhabiil bin saaad al madany wafat tahun 123 H. dianggap dari kalangan ualam jarah dan ta`dil. wara`. Aban bin Usman wafat pada tahun 86 H (terdapat perbedaan pendapat) 2. wafat tahun 153 H. Yahya bin mu`in mengatakan : kitab musa bin uqbah daripada az zuhri diantara kitab yang paling sahih. Mu`ammar bin Rosyid. imam malik memuji beliau dengan mengatakan : sesungguhnya kitab nya sebaik-baik sirah/maghazi yakni paling sahih. beliau paling cerdas. Amir binsyarahil as Sya`by wafat pada tahun 103 H Kitab mereka tidak sampai kepada kita. . beliau orang yang pertama menggunakan metodologi dengan mengumpulkan sanad. beliau Muhaddis. Begitu juga level ini buku mereka tidak sampai kepada kita. 3. Sulaiman bin thorhan at tamimi. Mustafa al A`zomi telah mengumpulkan riwayat riwayat urwah bin zubair tentang sirah dan beliau paparkan dalam kitabnya dengan judul “Magazi Rasulullah SAW” dan Haa ji mengatakan : sesungguhnya orang yang paling pertaman menyusun tentang sirah ialah Urwah bin az Zubair. dan maksud dengan mengumpulkan sanad ialah bahwa beliau menyempurnakan ungkapan dan menghubungkan kejadian dengan tidak memutuskan sanadnya. TINGKATAN/LEVEL KEDUA : DIANTARA PENULIS TERMASYHUR . ibnu `uyainah berkata : tidak ada yang lebih mengetaui tentang sirah melainkan beliau. muhaddis. Urwah bin Zubair wafat pada tahun 93 H 3. akan tetapi riwayat mereka tertera dalam referensi-referensi yang bermacam-macam. DR.1. tsiqah dari kalangan tabi`in. 1. DR. mulia. 3. Muhammad bin syihab az zuhri wafar pada tahun 124 H beliau diantara pembesar ualama hadist dizamannya. 2. Abdullah bin abu bakar bin hazam yang wafat pada tahun 135 H dia seorang muhddis.

bagian yang paling penting bertajuk “ siroh ibnu Hisam” kemudian bagian yang disebut “as siyar wal maghazy” dan telah terbit dengan ditahqiq oleh DR. Muhammad bin Umar al waqidy. wafat tahun 207 H.  Al hafiz az Zahabi mengatakan : beliau rujukan ilmu. Muhammad bin ishaq. banyak sekali orang memujinya yang demikian itu refleksi dari ke pemimpinannya/pakar dalam hal sirah. sholeh keadaannya. Al waqidy terkenal dengan sifat mulianya sampai ketahap tidak punya apa-apa lagi. beliau dapat dipercaya pada dirinya lagi diridai. beliau do`if/lemah menutur para ahli hadis. dapat dipercaya.  Imam az Zahabi berkata : yang jelas bagi saya : bahwa ibnu ishaq baik hadisnya. DIANTARA ORANG YANG MASYHUR RIWAYAT SIRAHNYA DARI IBNU ISHAQ :  Ziad bin Abdullah al bakaai. seorang muhaddis yang siqoh. walaupun beliau memiliki banyak bahan ilmu. Perhatian al waqidy terlihat dari apa yang diriwayatkan daripadanya : tidak lah aku mengetahui satu peperangan dalam satu tempat melainkan aku datangi kepadanya sehinggga aku mengetahuinya. Komentar iman ahmad bin hambal terhadap al waqidi : al waqidy menaiki sanad (sanad=sandaran pentej. para ulama berhujjah kepadanya.  Al hafiz ibnu hajar mengatakan : beliau tidak sendiri. kitabnya masih berupa manuskripdi museum British London. wafat tahun 151 H.). Komentar az Zahabi pula : ia kumpulkan riwayat dan melebihkannya. maka sesungguhnya dalam hafalannya sesuatu hal. dan bahagian dari sirah ibnu ishaq. wafat tahun 234 H. beliau mencampurkan yang baik dan kurang . Dan dari jalan : Ibnu Hisyam Muhazzib sirah  Bakar Bin Sulaiman. jika tidak sampai kepada tingkat sahih. Muhammad bin aiz ad dimasqy. tidak berlebihan. dari jalan : kholifah bin Khiyat  Salmah binal fadal al abrasy dari jalan : at Tabary. dan telah disebarkan oleh orentalis jerman Edward sahaw. maka dia dalam level hasan . imam dalam sejarah. baik dalam mengenal sirah/maghazy. para ahlu hadis memberikan komentar kepada dirinya dan mendoifkan riwayat beliau. tabari mengatakan : tidak ada dari sekitar bagdad sampai kepada khurasan aku tetapkan tentang Ibnu ishaq dari salmah bin al fadhol. 6. Telah sampai kepada kita bagian dari magazi atau sirah Ibnu `Uqbah.4. 5. Muhammad Hamidullah.maghazi.

sirah. Menurut tradisi kisah lama Adam dan Hawa: “Dan mereka mendengar suara Tuhan Allah berjalan di taman…”. sehingga dijadikannya sebagai tuduhan. Pertama: Agama Yahudi Setelah itu orang-orang Yahudi kembali menyembah berhala. dan apa-apa yang membuat mereka bertemu. Sungguh mereka telah mengambil keyakinan yang rusak dari umat-umat yang berada di sekitarnya. Mereka membuat Tuhan seperti manusia. Romawi. yang menciptakan alam semesta. selain isi kitab Taurat yang terdistori dan mereka Talmud dengan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kebesaran Allah swt. . India. (Maha Tinggi lagi Maha Besar terhadapa apa yang dikatakan orang jahat) lelah pada hari keenam. Berkata Ibnu Sayyid al-Nas sebagai pembelaan terhadap al-Waqidy: “Bahwa keluasan (kapasitas) ilmu seseorang menimbulkan risiko bagi persepsi orang lain. meskipun risalah itu masi ada di tangan mereka. diutus. Dimana kedua agama tersebut adalah merupakan agama langit (turun dari Allahswt.baik maka perhatikanlah/ waspadalah yang demikian. Sejarah Singkat Tentang Keadaan Dunia Sebelum Islam Sebelum membicarakan jazirah Arab sebagai tempat pilihan Allah yang menjadi pusat awal bermula ajaran agama Islam. Agar dapat mengetahui fakta kehidupa yang mereka sedang alami. dan Cina. Ibnu Sa’ad salah seorang muridnya berkata:”Beliau adalah orang yang tahu tentang maghazi (tempat peperangan). Dan akan menyusul sejarah singkat tentang keadaan dunia disaat Nabi saw. Al-Waqidy sendiri atas kapasitas keilmuannya tidak terbantahkan lagi untuk mendapatkan tuduhan-tuduhan yang aneh”. bahwa Allah swt. yaitu hari sabtu. Mereka adalah pembunuh para nabi dan mengganti isi kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para nabi. Dan akan dipaparkan beberapa perubahan yang mereka telah lakukan terhadap dua agama tersebut. Tetapi sebelum itu akan dijelaskan tentang distorsi yang telah dialami agama Yahudi dan Keristen.) namun telah mengalami distorsi dan pergantian yang dilakukan oleh penganutnya sendiri. Persia. perbedaan orang terhadap hadis dan hukum. Yunani. Hal ini terkandung dalam Taurat menyimpang: 1. Adapun umat-umat yang terpenting yang ada di sekitarnya seprti. dan Ia beristirahat pada hari ketujuh. Maka tidak berfaedah daripadanya tentang sirah dan juga kehidupan para sahabat. Mereka sebut. Akan tetapi perlu dijelaskan keadaan umat-umat yang ada di sekitar Jazira Arab. 2. futuhat(penaklukan). Inilah profil singkat(abstrak) tentang para penulis dahulu dalam sirah nabi.

dan makan makanannya. Beberapa referensi manifestasi distorsi dari Agama Kristen: 1. Kedua: Agama Kristen Agama Kristen tidak lebih baik daripada agama Yahudi.anak haram yang dikandung oleh ibunya karena kebodohannya. Dan menurut mereka. Paganisme dan mitos-mitos dengan berbagai warna telah masuk dalam ajaran kitab Injil. sehingga menjadi agama paganism murni.saw . 3. 5. Antara manusia. Pendapat mereka berbeda tentang al-Masih (Isa as. 4. dan tidak hubungan antara kitab injil dengan nama yang dikaitkannya. Jaconibisme berpendapat: bahwa Allah adalah Kristus sendiri. memiliki sifat teologis.yang mereka tuduh berzina dengan putri-putrinya. Dia (Allah) berfirman: (Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah al-Masih putra Maryam). 2. Sekolompok lagi berkata dengan trinitas. karena mereka adalah orang-orang terpilih./Kristus).saw . sebagaimana mereka sebutkan pada Nuh . bahwa Allah telah menyesal menenggelamkan bumi dalam banjir.saw -. Dan mereka mengatakan: bahwa Yesus . Ini adalah bagian dari beberapa keyakinan yang batil terhadap Tuhan dan para nabi. Yang menciptakan semua itu adalah para rahib. Dan menggambarkan nabi-nabi gila dan pezina. Dalam Taurat: bahwa mereka memiliki Tuhan sendiri tidak mencintai selain mereka. namun ia juga merupakan agama dari Allah dan diidentikkan penurunannya kepada Isa as. Dan ini ditegaskan oleh ahli sejarah Kristen. transformasi pemikiran dan ilmu pengetahuan. Semua kitab injil yang ada di tangan orang Kristen sampai hari ini tidak diketahui kapan tepatnya muncul. 6. dan kitab Injil. -  Tuhan Bapak. datang diiringi dua malaikat. sesuai yang mereka klaim (Maha Tinggi dan Maha Besar Allah daripada apa yang mereka gambarkan) bahwa Allah itu tiga. dan Lut . . sementara umat-umat lain adalah domba tidak dipeduli dewa. 4.3. Mereka mengatakan: bahwa Allah menerima tamu di sisi Ibrahim.

dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) QS. al-Masih anak Maryam dan diperintahkan untuk tidak menyembah selain satu Tuhan saja. mereka mengklaim bahwa mereka berbicara. Pensucian terhadap para biarawan. dan percaya bahwa ia disalib dan dibunuh. memiliki sifat-sifat duflikasi. Mereka benar-benar tidak tahu (siapa sebenarnya yang dibunuh itu). pemilik dan budak. dan memerintahkan atas nama Allah. yang merupakan agama Kristen. Allah berfirman: (Mereka mengambil rabi mereka dan rahib mereka untuk tuhan selain Allah. tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. melainkan mengikuti persangkaan belaka.saw . hingga sebagian menjual anaknya untuk membayar pajak dan royalti yang harus dibayar. selalu dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Tuhan Anak. 6. Allah berfirman: {Sebenarnya. Allah berfirman: (padahal mereka tidaklah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. bahwa Allah (anak) ) ingin disalibkan untuk menebus dosa-dosa anak Adam. Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan). ( Sungguh telah kafir orang yang mengatakan: Allah adalah yang ketiga dari tiga). lalu Allah menyerupakan dia dengan orang menunjukkan tempatnya.QS.tidak dibunuh. Salib dan mensucikannya.  Tuhan Roh Kudus. Firman Allah swt. lalu membunuhnya. memilik sifat-sifat gnostik (kemanusiaan). hidup dalam kebingungan dan perang di sana-sini. Allah mengangkat dia. lalu mereka telah membunuhnya. tidak ada Tuhan selain Dia. .4:157 Dan yang mencoba membunuh Yesus adalah orang Yahudi yang takut akan penyebaran dakwahnya. diketahui dari ketidakadilan terhadap warga negara mereka. jadi mereka tidak yakin membunuhnya}. Tapi Isa .4:158 Politik dan kehidupan sosial Rumania Negara: Negara Rumania. 5. yang . Sebagaimana menyebar sistem kasta: sayyid (majikan) dan hambasahaya. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang hal itu.

pengangguran meningkat. berpegang pada system pajak/cukai yang sangat memberatkan anggota masyarakat. Kemudian muncul setelah itu seruan “mazdek” menyebutkan bahwa harta dan perempuan sesuatu yang diizinkan dan yang dibolehkan seperti rumput. pada waktu itu negri Persia mensucikan kaisar-kaisar mereka. atau tidak akan mungkin berpindah level yang lebih terhormat. dan mereka meyakini pada kaisar mereka ada ketuhanan. dan pada kaisar itu pula ada hak dan tidak boleh memperselisihkan kepemimpinannya. api dan air. maka Persia dikenal mengamalkan peraturan pembedaan strata social. dan menyeru dengan segera kehalaman untuk memenangkan cahaya. Dan anak tersebut tidak mengetahui ayah nya. sebagaimana pandangan mereka yang batil ini. adalah system paksaan lagi zalim. sehingga punah setiap aqidah dan agama selain penyembah api. sehingga orang yang datang kemudian menjadikan itu sebagai ritual. dan mereka memerintahkan untuk menghadap matahari dan api pada saat sembahyang. Pahaman ini tetap saja muncul sampai muncul seseorang yang tidak dikenali ayahnya. Adapun berkaitan dengan peraturan social bermasyarakat.kuat memakan yang lemah. angka criminal meningkat. Seseorang dikalahkan dalam rumahnya oleh orang menyertainya pada hartanya. pengikutnya tetap di persia sampai kepada penaklukan islam. dengan pergulatan antara cahaya dan kezaliman . dan Afrika. Khususnya pada pengaturan harta. banyak korupsi dan penjarahan. maka mereka mengharamkan syahwat secara keseluruhan karna ia bagian dari ke gelapan. posisi seseorang ditentukan oleh keturunannya. CUPLIKAN RINGKAS KEADAAN DUNIA SEBELUM ISLAM PERSIA Telah tersebar luas di negeri Persia sebelum munculnya pahaman Zoroaster menuhankan “mithra” dan “yema” dan ‘Ahah” kemudian datang fahaman “Zoroaster “ mereka menyeru untuk mengesakan tuhan sesuai dengan pandangan mereka. Dan para raja memiliki kekayaan yang amat banyak pada waktu yang sama kondisi rakyatnya susah hidup. sebagaimana raja mereka menjawab ketika ia membunuh . seperti yang terjadi kepada rakyat Mesir dan Syam (Levant). Sungguh para pengikut telah dikenakan sebagian besar jenis ketidakadilan dari kelas penguasa. diceritakan bahwa “khasru . Kemudian setelah mereka keluar dari upacara tersebut mereka melakukan kebatilan dan kesesatan pada segala hal Diantara kehancuran Persia muncul seruan/dakwaan “maani” pada abad 13 masehi. Sehingga mereka meninggalkan kesibukan mereka. Dan terbatas peribadatan mereka pada upacara yang mereka laksanakan ditempat ibadah mereka. maka menyebarlah kerusakan moral dan administrasi. dan ia tidak sanggup untuk melampauinya.

bukan yang lain dalam hal kemuliaan martabat manusia. Kita memohon kepada Allah taala. Yang Allah selamatkan siapa yang telah ditetapkan pada ilmu Allah yang berlalu. dan semoga memberikan manfaat dengan apa yang kita dengar . dan selawat serta salam keatas nabi Muhammad saw. alhamdulillahirobbil alamin. yang lebih mencengangkan lagi bahwasanya Persia mereka terkenal dengan nasionalismenya dan meyakini mereka saja yang layak hidup di dunia ini. Terdapat pula kemajuan yang lain dituangkan dalam sejarah.yang kedua” memiliki kekayaan sebanyak 800 juta timbangan emans beliau pada tahun ke 3 dari kekuasaannya. Karna mereka memandang orang lain selain mereka dengan pemandangan yang leceh/rendah. melainkan keadaan mereka pada zamannya paling hebat. sesungguhnya Allah maha berkuasa atas sekalian. yang ingin kita sampaikan tentang umat ini dan kondisi terdahulu mereka pada masa diutusnya Nabi Muhammad SAW. agar kita mengetahui bagaimana kondisi manusia dizaman itu yang memerlukan kepada risalah Nabi Muhammad saw yang kekal. dan tidak dapat di hitung assesori kemegahan istananya. . agar kita diberi taufiq bagi apa –apa yang ia sukai dan ridoi. tetapi dalam waktu yang sama keadaan mereka lebih buru dari 2 peradaban yang diatas (Romawi dan Persia). Yang penting.mahasuci allah tuhanmu dan tuhan yang mulia dengan sifat-sifatnya. dan salam sejahtera kepada para nabi dan Rasul. contohnya : kebudayaan india dan china. Memandang kepada tidak adanya keterkaitan langsung dengan penduduk jazirah arab dan tidak kita dedahkan tentang keadaannya. Adapun “kaisar opervezz” beliau memiliki 12 ribu perempuan dan terdiri dari 50 ribu penunggang kuda.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->