P. 1
Terjemahan Sirah Nabawiyah

Terjemahan Sirah Nabawiyah

|Views: 1,099|Likes:
Published by ahmad_albab1991
SIRAH
SIRAH

More info:

Categories:Types, Research
Published by: ahmad_albab1991 on Apr 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2014

pdf

text

original

SIRAH NABAWIYAH Berkata Zainal `Abidin bin Ali : kami dahulu mempelajari sirah/sejarah Rasulullah SAW sebagaimana

kami mempelajari surah al-Qur`an. Berkata Muhammad bin Sa`ad bin Abi Waqas : Dahulu ayah saya mengajarkan sirah dan peperangan Rasulullah SAW dan mengatakan : ini kemuliaan orang tuamu terdahulu, maka jangan sekali-kali kamu melupakannya. TUJUAN MEMPELAJARI SIRAH NABAWIYAH 1. Memiliki sikap aplikasi amal Rasulullah SAW dengan sahabat beliau terhadap hokumhukumj Islam. 2. Mengenal sifat-sifat Rasulullah SAW, sehingga semakin mantap kita meneladani beliau. 3. Meneladani Rasulullah SAW dan mengikuti langkah-langkahnya, sebagai bukti kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya. 4. Menguatkan azam seorang mukmin, yang demikian terpancar dari sikap-sikap keimanan yang bersumber kepada Aqidah yang mantap. 5. Terdapat pengajaran dan ibrah yang sangat banyak, terutama bagi mereka yang mempergunakan hati, akal dan fikirannya baik bagi para pemimpin maupun masyarakat. 6. Dalam sirah nabawiyah juga terdapat pengajaran bagi sekalian tipikal masyarakat, dan menjadi penenang dalam menghadapi ujian/cobaan yang dihadapinya, terutama bagi para da`i. 7. Sesungguhnya Sirah nabawiyah merupakan contoh yang agung bagi seorang manusia yang begitu sempurna dari seluruh sisi-sisinya. 8. Sirah nabawiyah memberikan banyak manfaat dalam memahami al-Quran dan Sunnah 9. Memperoleh banyak sekali ilmu pengetahuan islam yang benar. 10. Mengenal perkembangan dakwah islam, serta rintangan dan halangannya. 11. Mengetahui sebab turun ayat (asbabun nuzul) dan munasabahnya dengna Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. 12. Memahami tentang ilmu nasekh dan mansukh. 13. Mengetahui apa saja mukjizat yang diberikan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW. 14. Mengetahui kekhususan/keistimewaan Rasulullah SAW.

Kitab Syamail 5. gambaran dan cuplikan daripada al-Quran al karim” terdiri dari 2 jilid. . Kitab adab (bahasa dan sastra) 4. Hadist 3. Kitab Rijal 3.15. Al-Qur`an 2. Kitab Fiqih 2. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 1. Ensiklopedia Sirah SUMBER/REFERENSI SEKUNDER 1. Kitab Buldan (Negri-Negri) dan sejarah serta Geografi SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 1. Al-Qur`an al Karim Yaitu : kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara wahyu. Kitab Sirah 6. Ust Muhammad Izzat druzah telah menulis buku yang berjudul : “Sirah Rasulullah SAW. Memegang Riwayat yang soheh dalam memahami dan mempelajari sirah nabawiyah yang berbeda-beda. Kitab Dalail 4.

perang hunain. Uhud. Untuk lebih lengkapnya hendaklah merujuk kepada kitab tafsir. 3. penaklukan khaibar. dan lain-lain. hudaibiyah. dan peperangan yang maha dahsyat seperti. serta sikap orang-orang yahudi dan para munafik terhadap RAsulullah SAW. Al-Qur`an juga menceritakan permulaan dakwah Rasulullah SAW. . Terdapat puluhan ayat quran tentang gambaran sosial masyarakat. dan eksistensi kaum muslimin di Madinah sehingga berdirinya daulah islamiyah. 2. pemikiran dan ekonomi. serta cara-cara berdakwah yang dipakai Rasulullah SAW dan para sahabatnya.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER Terdapat banyak sekali kejadian yang berhubungan dengan sirah nabawiyah : 1. Lingkungan tempat dilahirkannya nabi Muhammad SAW. fath makkah.terutama makkah tempat nabi dilahirkan dan diutus. khandaq. Al-Qur`an menceritakan tentang hijrah. dan sikap Rasulullah terhadap orang Yahudi di madinah. kewajiban jihad. dan penentangan Quraisy.Quran yang menggambarkan kehidupan Rasulullah SAW dan kehidupan umat islam pada masa keemasan islam terdahulu. banyak sekali sirah yang membicarakan tentang keadaan jazirah arab dengan seluruh sisi-sisinya. Badar. ringkasnya tidaklah sedikit ayat-ayat al. perang tabuk. Sebagaimana juga al Qur`an membicarakan tentang kemiliteran.

Al-Madainy (Tahun 225 H) kitabnya : “ayat nabi (tanda-tanda kenabian) SAW”. karangan Abu Na`im al Asbahany. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER . dan ulama yang paling dahulu menuliskan tentang hal ini : 1. dan ketetapannya. Kitab Dalail Terdapat mukjizat dan dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran nabi Muhammad SAW. Ada juga buku “Dalail” yang paling terkenal. 3. Hadis merupakan referensi yang sangat penting dalam Sirah Nabawiyah.karna sampai kepada kita dengan sanad yang banyak dan sahih tentang kejadian-kejadian dan peperangan rasulullah SAW. serta sejarah beliau bersama para sahabat. dan “dalail al Nubuwwah” yang di karang oleh Baihaqy. dan juga sifat-sifat detail dari kehidupan pribadi Rasulullah. sudah barang tentu semua itu disandarkan kepada sisi-sisi keadaan sosial politik serta ekonomi masyarakat masa itu. Hadist Nabi Terdapat dalam kitab-kitab hadis dengan mengumpulkan seluruh riwayat yang berkaitan dengan perkataan Rasulullah SAW. perbuatannnya. Faryabi (tahun 212 H) kitabnya : “Dalail al Nubuwwah” 2.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 2. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 3.

sehingga mereka berusaha dengan sempurna dalam penulisannya dan perekamannya. Kitab Syamail Adalah kitab yang menjelaskan akhlaq Nabi Muhammad SAW. “Sifat Nabi SAW” 2. Diantara kitab Syamail yang masyhur ialah :”al Syamail al Muhammadiyah karangan Turmuzi. Akhlak Nabi SAW dan Adab-adab beliau” karangan Abi al Syeikh. 3. Dan Barrak . Dan ulama yang telah menulis buku tentang hal ini : 1. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 4. Abdullah bin amru bin Ash. dan sifatnya postur tubuhnya (rupanya) maupun sifat akhlak beliau.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER 4. diantaranya : Ibnu Abbas. Abu al Bukhtury Wahab bin Wahab al Asady (tahun 200 H) bukunya . Kitab sirah Kaum muslimin menganggap penting sirah nabawiah semenjak dari awal munculnya islam. termasuk ke stiqoh dalam periwayatan dan pemindahan nya. Sangat terlihat jelas beberapa bilangan dari sahabat yang sangat serius dalam penulisan sirah nabawawiah ini.

Dan sebagaimana dihapus juga tarekh para nabi-nabi. . • Imam syafe`I berkata : tiada kitab sirah yang lebih soheh daripada kitab Musa bin Uqbah • Diantara orang yang menulis tentang sirah ialah : abu al Mu`tamir Sulaiman bin torkhon at tamimi. Beliau sangat konsentrasi dengan sirah. Sebagaimana terdapat dalam muqaddimahnya. dan oleh AZ Zuhaili beliau syarahkan (tahun 518H) dalam kitabnya al raudu al Unfu”. dan Ibnu Hisyam telah meringkasnua (tahun 218 H) dan ini juga yang ada dikalangan kita serkarang. Aban bin Usman (tahun 101 – 105 H) 2. orang-orang ansor menanya beliau. dan as Sihaily. Urwah bin Zubair (tahun 94 H) 3. Amir bin Syarahil (tahun as-Sya`by 103 H) • Diantara yang tertarik dengan sirah ialah “az Zuhri” (tahun 124 H) beliau menerima dan mengumpulkan dari para sahabat Rasulullah dan dari para senior tabiin. melainkan bahawa beliau “Matruk” dalam periwayatan hadis. • Diantara kitab-kitab sirah yang dapat dipercayai ialah kitab musa bin Uqbah (tahun 140 H) Ibnu Mu`in berkata : kitab Musa bin Uqbah daripada az Zuhri diantara kitab yang paling sohih. (Tahun 143 H) beliau ahli ibadah lagi tsiqah. beliau murid az Zuhri. • Diantara kitab : sirah : al waqidy : (tahun207 H) beliau diantara ketuanya. siroh ini telah disebutkan oleh Abu bakar bin Khair al Isybily dalam daftar isinya : (Hal : 231)dan menukilkan daripadanya ibnu saidun nas. dan beliau memberikan sikap dan beliau memiliki ilmu yang luas dan kemasyhurannnya dan pembacaannya serta kepakarannnya dalam sirah. telah meriwayatkan daripada beliau putranya “ibnu mu`tamar)” . telah dihilangkan perkara-perkara yang tidak berhungan dengan sejarah/sirah. Selain mereka ini ada juga para sahabat dan para tabi`in yang menulis sirah nabawiyah ini diantaranya ialah : 1. Begitu juga telah dihapuskan apa-apa yang berkaitan dengan sya`ir. • Diantara yang terkenal dalam sirah nabawiyah bahkan dikaitkan dengannya ialah : Muhammad bin Ishaq (tahun 151 H). Dan selain mereka. Ibnu Kasir dan Ibnu Hajar.bin `Azib.

ternyata ada juga para ulama yang menulis dalam sebagian-sebagian sirah saja contohnya kitab “Tirkah SAW. serta kitab-kitab biografi. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER . (tahun 902 H) AL MAUSU`AH/ENSIKLOPEDIA DALAM SIRAH Kitab yang paling terdahulu sepengetahuan kami ialah : 1.dalam proses itu mereka membuat satu metode/manhaj : nerpegang kepada riwayat Ibnu Hisyam dan juga takhrij riwayat dari padanya.• Diantara kitab sirah juga “uyun al asar fi funun al magazy wa al siyar “ karangan Ib sayyid al nas (tahun 734 H) dan al-Sirah al Nabawiyah karanganal Zahabi. Dari kitab kontemporer ialah “al Jamik fis Sirah Nabawiyah” pengarang samirah al Zaid. was Subul allaty wajjaha fiha” karangan Himad bin Ishaq bin Isma`il (tahun 267H) dan kitab “al Misbah al Mudi` fi kitab an Nabiy al Ummy wa rusuluhu ila mulukil ardi min arabiy wa ajamiy” karangan Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Hudaidah al ansory (tahun 783 H) dan kitab “ al Fajr al Mutawaly fiman intasaba linnabiyyi SAW minal khadam wal mawaliy” karangan Muhammad bin Abdurrahman as Shakhawy. (tahun 747 H) • Diantaranya juga kitab :Al-Bidayah wa al-Nihayah karangan Ibnu Kastir (tahun 774 H) • Diantara rujukan sirah ialah kitab fiqih sirah dan orang yang paling terdahulu menulis tentang fiqih sirah ialah : Abu Na`im ahmad bin Abdullah al Asbahani (tahun 430H) dalam kitabnya “ al Huda an nabawy” dan jakfar bin Muhammad al mustagfiri (tahun 432 H) dalam kitabnya “al Huda an Nabasy) dan “Zaadul Ma`ad fi Huda Khairul abad” karangan Ibnu Qayyim al Jauziyyah (tahun 751 H) • Sebagaimana ulama memiliki ihtimam yang besar dalam penulisan sirah secara global. kecuali kalau mereka tidak menjumpainyadalam satu tema. Para penulis mengumpulkan data dari kitab-kitab sirah dan kitab-kitab sunnah. Kitab “Subul al Huda war Rosyad fi sirah khairil `ibad” karangan Muhammad bin Yusuf al dimasqy as Syami (tahun 942 H) terdiri dari 300 kitab 2. dan mereka tidak mementingkan untuk menghukum riwayatnya dengan dalil.

Dan berpegang kepada alfiah dalam kitab-kitab sunnah dan sirah nabawiyyah. tetapi apabila ada riwayat yang soheh mereka mengambil perhatian kepadanya. Mereka menyusun sirah sesuai dengan tertibnya sesuai sejarah. kemudian mereka menyebut sirahnya yang lain dengan menyebut sahabat-sahabat dekat rasulullah dan istri-istrinya dan hamba sahaya dan penjaganya dan khadimah beliau. sehingga mudah bagi pelajar dalam menghafalnya. • • . mereka menyebut sifat-sifat rasul dan keistimewaan beliau. Bahwasanya kitab-kitab sirah nabawiyah terdiri dari sanadnya yang muktabar dan juga yang tidak muktabar. kecuali setelah hijrah dan sampinya rasul SAW ke kemah Ummu Ma`bad. dan ada dalam nuzumnya sesuai dengan cara mereka menyampaikan dengan tidak memperhatikan sanadnya. diantara yang pakar dalam nuzum sirah ini : al Hafiz Abdurrahim al Iraqy (tahun 806 H) dan bukunya telah dicetak dengan penjelasannya “al Ajjalah as Sunniyah ala alfiyah sirah nabawiyyah” oleh Abdurrauf al manawy (tahun 1031H).SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI PRIMER AN NUZUM/BAIT-BAIT DALAM SIRAH • Para ulama melakukannya dengan Nuzum/bait-bait kejadian sirah itu sendiri.

dan kita jumpai riwayat-riwayat dan kejadian-kejadian yang sangat banyak dalam berbagai bab. ringkasnya ada terdapat dalam kitab-kitab terdahulu sebagai berikut : 1. “al Umm” karangan imam syafe`i 3. SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB ADAB/BAHASA Buku buku sastra atau bahasa menggambarkan tentang keidupan sosiologi masyarakat dan tahap intelektualitas masyarakatnya pada masa nabi dan masa para sahabat seperti : Kitab :al again” karangan abu al farj al asfahany . “al Mudawwanah” karangan Imam Malik. dan menyebutkan sikap-sikap para sahabt dalam peperangan dan utusan.SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB FIQIH Kitab fiqih ia tempat untuk menetapkan hokum-hukum daripada al-Quran dan sunnah. ‘al Amwal” karangan abu Ubaid 4. “al Kharaj” karangan Abu yusuf Karangan-karangan seperti berikut : “Karangan (kitab-kitab hadis) bagi Abdurrozzaq” SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB RIJAL DAN BIOGRAFI Khususnya biografi para sahabat seperti : Kitab “al Isti`ab” karangan ibnu abdi al Birr Kitab “asad al Gobah” karangan ibnul asir “al Isobah” karangan Ibnu Hajar Kitab-kitab ini memiliki banyak sekali riwayat yang berkaitan dengan sirah dan kejadiankejadian. 2.

karna permulaan menulisnya semenjak masa kehidupan para sahabat radiyallahu anhum. Telah ditulis beberapa pelajaran penting tentang penulis-penulis terdahulu. dan telah diklasifikasikan mereka penulis ini kepada tingkatan dan level seperti berikut : TINGKATAN/LEVEL PERTAMA : DIANTARA PENULIS TERMASYHUR : . al barrak bin `Azib dan lain-lain. Muhammad bin sa`id bin abi waqas berkata : dahulu ayah saya mengajarkan kepada kami tentang sirah dan peperangan dan ia mengatakan kepada kami: wahai anak-anakku. ini kemuliaan orang tua mu terdahulu maka jangan sia-siakan untuk mengingatnya. dan posisinya bedampingan dengan Al quran. Abdullah bin amru bin as. karna merupakan contoh nyata dalam penerapan islam. diantara buku tersebut ialah : 1. “mu`jam al buldan “ karangan yaqut al hamawiy 2. karna bahwasanya mereka hidup diwaktu kejadian itu berlangsung dan ikut serta dalam rentetan kejadian itu. sirah nabayiah datang dari orang yang mumpuni dan dapat dipercayai. menjadi sumber inspirasi bagi mereka dalam kehidupan mereka. Oleh karna itu. mereka saling memberitahu sirah tersebut dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Banyak sekali para sahabat yang memiliki perhatian kepada sirah nabawiyah ini seperti Abdullah bin abbas. “Mu`jam asta`jam” karangan al bakriy TINGKATAN PARA PENULIS TERDAHULU DALAM SIRAH NABAWIYAH Kaum muslimin memiliki perhatian yang besar terhadap sirah nabawiyah. Dan para sahabat pula pengetahuan mereka sangat detail terhadap sirah. para sahabat mengajarkan sirah anak-anak mereka sebagaimana mereka mengajarkan al-quran al khotib al bagdady meriwayatkan daripada zainal abidin bin ali : dahulu kami mempelajari peperangan rasulullah itu dan sirahnya sebagaimana kami mempelajari al quran.Kitab al aqdu al farid karangan ibnu abdi robbih SUMBER-SUMBER/REFERENSI SIRAH NABAWIYAH SUMBER/REFERENSI SEKUNDER KITAB NEGRI-NEGRI DAN GEOGRAFI SEJARAH Kitab-kitab ini mengetengahkan sifat atau karakter sejaraj bagi kemajuan sebuah negri dan jalan-jalan serta jarak dan kejauhan dan kadang-kadang menjadi isyarat terhadap kejadian. kepada para tabi`in dengan keberkatan daripada sahabat dan ketetapan dari mereka. Perhatian yang besar ini merupakan pengaruh yang besar dalam mempercayai riwayat-riwayat sirah nabawiyah.

wafat tahun 143 H. TINGKATAN/LEVEL KEDUA : DIANTARA PENULIS TERMASYHUR . 3. dianggap dari kalangan ualam jarah dan ta`dil. Syarhabiil bin saaad al madany wafat tahun 123 H. . DR. 1. stiqah dari kalangan tabi`in. Mu`ammar bin Rosyid. Aban bin Usman wafat pada tahun 86 H (terdapat perbedaan pendapat) 2. Amir binsyarahil as Sya`by wafat pada tahun 103 H Kitab mereka tidak sampai kepada kita. wara`. Abdullah bin Ka`ab al Ansori wafat pada tahun 97 H 4. beliau paling cerdas. Mustafa al A`zomi telah mengumpulkan riwayat riwayat urwah bin zubair tentang sirah dan beliau paparkan dalam kitabnya dengan judul “Magazi Rasulullah SAW” dan Haa ji mengatakan : sesungguhnya orang yang paling pertaman menyusun tentang sirah ialah Urwah bin az Zubair. Muaddis yang tsiqah. tsiqah dari kalangan tabi`in. Yahya bin mu`in mengatakan : kitab musa bin uqbah daripada az zuhri diantara kitab yang paling sahih. Urwah bin Zubair wafat pada tahun 93 H 3. jujur. Sulaiman bin thorhan at tamimi. Abdullah bin abu bakar bin hazam yang wafat pada tahun 135 H dia seorang muhddis. ibnu `uyainah berkata : tidak ada yang lebih mengetaui tentang sirah melainkan beliau. 2. Begitu juga level ini buku mereka tidak sampai kepada kita. DR. beliau orang yang pertama menggunakan metodologi dengan mengumpulkan sanad. imam malik memuji beliau dengan mengatakan : sesungguhnya kitab nya sebaik-baik sirah/maghazi yakni paling sahih. Suhail zakkar melakukan pengumpulan terhadap riwayat-riwayar az Zuhri dan menyebarkannya dalam sebuah buku yang berjudul “al Magazi an nabawiyyah” TINGKATAN/LEVEL KETIGA : DIANTARA PENULIS TERMASYHUR: 1. Musa bin uqbah wafat 141 H. akan tetapi riwayat mereka tertera dalam referensi-referensi yang bermacam-macam. mulia.1. beliau Muhaddis. muhaddis. 2. yang siqoh diantara murid az Zuhri. wafat tahun 153 H. Muhammad bin syihab az zuhri wafar pada tahun 124 H beliau diantara pembesar ualama hadist dizamannya. dan maksud dengan mengumpulkan sanad ialah bahwa beliau menyempurnakan ungkapan dan menghubungkan kejadian dengan tidak memutuskan sanadnya. 3.

 Al hafiz ibnu hajar mengatakan : beliau tidak sendiri. Al waqidy terkenal dengan sifat mulianya sampai ketahap tidak punya apa-apa lagi.  Imam az Zahabi berkata : yang jelas bagi saya : bahwa ibnu ishaq baik hadisnya. bagian yang paling penting bertajuk “ siroh ibnu Hisam” kemudian bagian yang disebut “as siyar wal maghazy” dan telah terbit dengan ditahqiq oleh DR. wafat tahun 207 H. dapat dipercaya. wafat tahun 234 H. beliau do`if/lemah menutur para ahli hadis. Muhammad bin ishaq. Komentar az Zahabi pula : ia kumpulkan riwayat dan melebihkannya. sholeh keadaannya. tidak berlebihan. Telah sampai kepada kita bagian dari magazi atau sirah Ibnu `Uqbah.4. para ahlu hadis memberikan komentar kepada dirinya dan mendoifkan riwayat beliau. Dan dari jalan : Ibnu Hisyam Muhazzib sirah  Bakar Bin Sulaiman. beliau dapat dipercaya pada dirinya lagi diridai.  Al hafiz az Zahabi mengatakan : beliau rujukan ilmu. seorang muhaddis yang siqoh. tabari mengatakan : tidak ada dari sekitar bagdad sampai kepada khurasan aku tetapkan tentang Ibnu ishaq dari salmah bin al fadhol. 6. wafat tahun 151 H. walaupun beliau memiliki banyak bahan ilmu. 5. dan telah disebarkan oleh orentalis jerman Edward sahaw.maghazi. kitabnya masih berupa manuskripdi museum British London. banyak sekali orang memujinya yang demikian itu refleksi dari ke pemimpinannya/pakar dalam hal sirah. Muhammad Hamidullah. beliau mencampurkan yang baik dan kurang . Muhammad bin Umar al waqidy. Perhatian al waqidy terlihat dari apa yang diriwayatkan daripadanya : tidak lah aku mengetahui satu peperangan dalam satu tempat melainkan aku datangi kepadanya sehinggga aku mengetahuinya. Muhammad bin aiz ad dimasqy. dari jalan : kholifah bin Khiyat  Salmah binal fadal al abrasy dari jalan : at Tabary. Komentar iman ahmad bin hambal terhadap al waqidi : al waqidy menaiki sanad (sanad=sandaran pentej. maka sesungguhnya dalam hafalannya sesuatu hal. DIANTARA ORANG YANG MASYHUR RIWAYAT SIRAHNYA DARI IBNU ISHAQ :  Ziad bin Abdullah al bakaai.). baik dalam mengenal sirah/maghazy. dan bahagian dari sirah ibnu ishaq. jika tidak sampai kepada tingkat sahih. imam dalam sejarah. maka dia dalam level hasan . para ulama berhujjah kepadanya.

Menurut tradisi kisah lama Adam dan Hawa: “Dan mereka mendengar suara Tuhan Allah berjalan di taman…”. Sungguh mereka telah mengambil keyakinan yang rusak dari umat-umat yang berada di sekitarnya. Romawi. Tetapi sebelum itu akan dijelaskan tentang distorsi yang telah dialami agama Yahudi dan Keristen. India. Dan akan dipaparkan beberapa perubahan yang mereka telah lakukan terhadap dua agama tersebut. Pertama: Agama Yahudi Setelah itu orang-orang Yahudi kembali menyembah berhala. Agar dapat mengetahui fakta kehidupa yang mereka sedang alami. Maka tidak berfaedah daripadanya tentang sirah dan juga kehidupan para sahabat. Ibnu Sa’ad salah seorang muridnya berkata:”Beliau adalah orang yang tahu tentang maghazi (tempat peperangan).) namun telah mengalami distorsi dan pergantian yang dilakukan oleh penganutnya sendiri. dan apa-apa yang membuat mereka bertemu. 2. Al-Waqidy sendiri atas kapasitas keilmuannya tidak terbantahkan lagi untuk mendapatkan tuduhan-tuduhan yang aneh”. Inilah profil singkat(abstrak) tentang para penulis dahulu dalam sirah nabi. dan Cina. Dimana kedua agama tersebut adalah merupakan agama langit (turun dari Allahswt. Yunani. sirah. meskipun risalah itu masi ada di tangan mereka. Mereka membuat Tuhan seperti manusia. sehingga dijadikannya sebagai tuduhan. Sejarah Singkat Tentang Keadaan Dunia Sebelum Islam Sebelum membicarakan jazirah Arab sebagai tempat pilihan Allah yang menjadi pusat awal bermula ajaran agama Islam. Dan akan menyusul sejarah singkat tentang keadaan dunia disaat Nabi saw. yaitu hari sabtu. bahwa Allah swt. Mereka sebut. dan Ia beristirahat pada hari ketujuh. futuhat(penaklukan). Hal ini terkandung dalam Taurat menyimpang: 1. diutus. perbedaan orang terhadap hadis dan hukum. Berkata Ibnu Sayyid al-Nas sebagai pembelaan terhadap al-Waqidy: “Bahwa keluasan (kapasitas) ilmu seseorang menimbulkan risiko bagi persepsi orang lain. Akan tetapi perlu dijelaskan keadaan umat-umat yang ada di sekitar Jazira Arab. Mereka adalah pembunuh para nabi dan mengganti isi kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para nabi. selain isi kitab Taurat yang terdistori dan mereka Talmud dengan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kebesaran Allah swt.baik maka perhatikanlah/ waspadalah yang demikian. Persia. (Maha Tinggi lagi Maha Besar terhadapa apa yang dikatakan orang jahat) lelah pada hari keenam. . Adapun umat-umat yang terpenting yang ada di sekitarnya seprti. yang menciptakan alam semesta.

dan Lut . namun ia juga merupakan agama dari Allah dan diidentikkan penurunannya kepada Isa as. karena mereka adalah orang-orang terpilih. Paganisme dan mitos-mitos dengan berbagai warna telah masuk dalam ajaran kitab Injil. 4. Dan ini ditegaskan oleh ahli sejarah Kristen. Dan menggambarkan nabi-nabi gila dan pezina. dan kitab Injil. Beberapa referensi manifestasi distorsi dari Agama Kristen: 1. Antara manusia. Jaconibisme berpendapat: bahwa Allah adalah Kristus sendiri. bahwa Allah telah menyesal menenggelamkan bumi dalam banjir. memiliki sifat teologis. Dan mereka mengatakan: bahwa Yesus . Dia (Allah) berfirman: (Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah al-Masih putra Maryam). dan makan makanannya. sementara umat-umat lain adalah domba tidak dipeduli dewa.yang mereka tuduh berzina dengan putri-putrinya. 6. Mereka mengatakan: bahwa Allah menerima tamu di sisi Ibrahim. Yang menciptakan semua itu adalah para rahib. Kedua: Agama Kristen Agama Kristen tidak lebih baik daripada agama Yahudi. Semua kitab injil yang ada di tangan orang Kristen sampai hari ini tidak diketahui kapan tepatnya muncul./Kristus). transformasi pemikiran dan ilmu pengetahuan.anak haram yang dikandung oleh ibunya karena kebodohannya. sebagaimana mereka sebutkan pada Nuh . dan tidak hubungan antara kitab injil dengan nama yang dikaitkannya. Sekolompok lagi berkata dengan trinitas.saw -. sesuai yang mereka klaim (Maha Tinggi dan Maha Besar Allah daripada apa yang mereka gambarkan) bahwa Allah itu tiga. sehingga menjadi agama paganism murni. 5. Dan menurut mereka. .saw . datang diiringi dua malaikat. Dalam Taurat: bahwa mereka memiliki Tuhan sendiri tidak mencintai selain mereka. 4.saw . Ini adalah bagian dari beberapa keyakinan yang batil terhadap Tuhan dan para nabi. -  Tuhan Bapak. 2.3. Pendapat mereka berbeda tentang al-Masih (Isa as. 3.

memilik sifat-sifat gnostik (kemanusiaan). lalu Allah menyerupakan dia dengan orang menunjukkan tempatnya. 5. tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Mereka benar-benar tidak tahu (siapa sebenarnya yang dibunuh itu). Tuhan Anak. Allah berfirman: (Mereka mengambil rabi mereka dan rahib mereka untuk tuhan selain Allah. mereka mengklaim bahwa mereka berbicara.4:157 Dan yang mencoba membunuh Yesus adalah orang Yahudi yang takut akan penyebaran dakwahnya. bahwa Allah (anak) ) ingin disalibkan untuk menebus dosa-dosa anak Adam.saw . memiliki sifat-sifat duflikasi. Allah mengangkat dia.QS. Pensucian terhadap para biarawan. Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan). Allah berfirman: (padahal mereka tidaklah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. jadi mereka tidak yakin membunuhnya}. Salib dan mensucikannya. yang . ( Sungguh telah kafir orang yang mengatakan: Allah adalah yang ketiga dari tiga). Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang hal itu. Sebagaimana menyebar sistem kasta: sayyid (majikan) dan hambasahaya. Firman Allah swt.  Tuhan Roh Kudus. selalu dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Tapi Isa . diketahui dari ketidakadilan terhadap warga negara mereka. hingga sebagian menjual anaknya untuk membayar pajak dan royalti yang harus dibayar. dan percaya bahwa ia disalib dan dibunuh. lalu membunuhnya. melainkan mengikuti persangkaan belaka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana) QS. tidak ada Tuhan selain Dia.4:158 Politik dan kehidupan sosial Rumania Negara: Negara Rumania. Allah berfirman: {Sebenarnya. lalu mereka telah membunuhnya. . yang merupakan agama Kristen. pemilik dan budak.tidak dibunuh. 6. dan memerintahkan atas nama Allah. al-Masih anak Maryam dan diperintahkan untuk tidak menyembah selain satu Tuhan saja. hidup dalam kebingungan dan perang di sana-sini.

dan mereka meyakini pada kaisar mereka ada ketuhanan. pengangguran meningkat. Sungguh para pengikut telah dikenakan sebagian besar jenis ketidakadilan dari kelas penguasa. Dan anak tersebut tidak mengetahui ayah nya. berpegang pada system pajak/cukai yang sangat memberatkan anggota masyarakat. angka criminal meningkat. sehingga orang yang datang kemudian menjadikan itu sebagai ritual. dengan pergulatan antara cahaya dan kezaliman . adalah system paksaan lagi zalim. Dan terbatas peribadatan mereka pada upacara yang mereka laksanakan ditempat ibadah mereka. sehingga punah setiap aqidah dan agama selain penyembah api. Dan para raja memiliki kekayaan yang amat banyak pada waktu yang sama kondisi rakyatnya susah hidup. pada waktu itu negri Persia mensucikan kaisar-kaisar mereka.kuat memakan yang lemah. diceritakan bahwa “khasru . Sehingga mereka meninggalkan kesibukan mereka. atau tidak akan mungkin berpindah level yang lebih terhormat. posisi seseorang ditentukan oleh keturunannya. sebagaimana pandangan mereka yang batil ini. Adapun berkaitan dengan peraturan social bermasyarakat. dan Afrika. CUPLIKAN RINGKAS KEADAAN DUNIA SEBELUM ISLAM PERSIA Telah tersebar luas di negeri Persia sebelum munculnya pahaman Zoroaster menuhankan “mithra” dan “yema” dan ‘Ahah” kemudian datang fahaman “Zoroaster “ mereka menyeru untuk mengesakan tuhan sesuai dengan pandangan mereka. seperti yang terjadi kepada rakyat Mesir dan Syam (Levant). dan menyeru dengan segera kehalaman untuk memenangkan cahaya. api dan air. Khususnya pada pengaturan harta. banyak korupsi dan penjarahan. sebagaimana raja mereka menjawab ketika ia membunuh . pengikutnya tetap di persia sampai kepada penaklukan islam. dan ia tidak sanggup untuk melampauinya. dan mereka memerintahkan untuk menghadap matahari dan api pada saat sembahyang. Kemudian muncul setelah itu seruan “mazdek” menyebutkan bahwa harta dan perempuan sesuatu yang diizinkan dan yang dibolehkan seperti rumput. maka menyebarlah kerusakan moral dan administrasi. Pahaman ini tetap saja muncul sampai muncul seseorang yang tidak dikenali ayahnya. maka mereka mengharamkan syahwat secara keseluruhan karna ia bagian dari ke gelapan. dan pada kaisar itu pula ada hak dan tidak boleh memperselisihkan kepemimpinannya. maka Persia dikenal mengamalkan peraturan pembedaan strata social. Seseorang dikalahkan dalam rumahnya oleh orang menyertainya pada hartanya. Kemudian setelah mereka keluar dari upacara tersebut mereka melakukan kebatilan dan kesesatan pada segala hal Diantara kehancuran Persia muncul seruan/dakwaan “maani” pada abad 13 masehi.

agar kita mengetahui bagaimana kondisi manusia dizaman itu yang memerlukan kepada risalah Nabi Muhammad saw yang kekal.mahasuci allah tuhanmu dan tuhan yang mulia dengan sifat-sifatnya. alhamdulillahirobbil alamin. tetapi dalam waktu yang sama keadaan mereka lebih buru dari 2 peradaban yang diatas (Romawi dan Persia). melainkan keadaan mereka pada zamannya paling hebat. contohnya : kebudayaan india dan china. Kita memohon kepada Allah taala. Terdapat pula kemajuan yang lain dituangkan dalam sejarah. Karna mereka memandang orang lain selain mereka dengan pemandangan yang leceh/rendah. Yang Allah selamatkan siapa yang telah ditetapkan pada ilmu Allah yang berlalu. yang ingin kita sampaikan tentang umat ini dan kondisi terdahulu mereka pada masa diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang penting. dan tidak dapat di hitung assesori kemegahan istananya.yang kedua” memiliki kekayaan sebanyak 800 juta timbangan emans beliau pada tahun ke 3 dari kekuasaannya. dan selawat serta salam keatas nabi Muhammad saw. bukan yang lain dalam hal kemuliaan martabat manusia. agar kita diberi taufiq bagi apa –apa yang ia sukai dan ridoi. dan salam sejahtera kepada para nabi dan Rasul. Memandang kepada tidak adanya keterkaitan langsung dengan penduduk jazirah arab dan tidak kita dedahkan tentang keadaannya. Adapun “kaisar opervezz” beliau memiliki 12 ribu perempuan dan terdiri dari 50 ribu penunggang kuda. . dan semoga memberikan manfaat dengan apa yang kita dengar . yang lebih mencengangkan lagi bahwasanya Persia mereka terkenal dengan nasionalismenya dan meyakini mereka saja yang layak hidup di dunia ini. sesungguhnya Allah maha berkuasa atas sekalian.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->