KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA (ISD)

UJIAN SARINGAN BAGI MENENTUKAN KEBARANGKALIAN MURID MENGALAMI MASALAH PEMBELAJARAJAN SPESIFIK DISLEKSIA

PERINGATAN 1. Instrumen ini mengandungi 11 halaman. 2. Instrumen ini disertakan bersama manual penggunaan ISD.

Penilai dikenalpasti telah mengajar murid yang hendak dinilai dengan pengajaran yang sesuai dan memuaskan selama tidak kurang daripada enam bulan. DAN Murid telah diberi langkah-langkah pemulihan melalui program pemulihan dalam kelas atau Program Pemulihan Khas. 2   Jabatan Pendidikan Khas.3. MAKLUMAT AM KRITERIA MURID YANG DINILAI Murid telah melalui alam persekolahan dengan mendapat pengajaran yang sesuai dan memuaskan untuk tempoh tidak kurang daripada enam bulan . penilai boleh menjalankan ujian khas yang direka sendiri bersesuaian dengan keperluan murid yang hendak dinilai.    PROSEDUR PENILAIAN Penilaian dijalankan berdasarkan persepsi guru terhadap penguasaan kemahiran literasi murid yang hendak dinilai . walaupun menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam subjek bercorak kemahiran. DAN Penilai telah memberikan langkah-langkah pemulihan kepada murid yang hendak dinilai melalui pemulihan dalam kelas atau Program Pemulihan Khas. Murid mempunyai kecerdasan kognitif searas atau lebih tinggi daripada murid biasa . Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 . Murid menunjukkan ketidakbolehan yang sangat ketara dalam kemahiran membaca.     KRITERIA PENILAI Penilai mestilah guru Bahasa Melayu yang mengajar murid yang hendak dinilai. DAN Sekiranya terdapat masalah kurang kepastian terhadap item-item dalam instrumen yang disertakan. Sila baca MANUAL INSTRUMEN dan maklumat am di halaman 2 sebelum menggunakan instrumen ini. mengeja dan menulis.

Jabatan Pendidikan Khas. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 3 .

Mengikuti Program Pemulihan Khas Sedang Tidak 5.INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Bahagian A BIODATA MURID 1. Nama murid: 2. Pencapaian akademik A B C D E Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Pend. Jantina Lelaki Perempuan 4. Islam/Moral P. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 4 . Jasmani & Kes Muzik 6. Tahun persekolahan Tahun 1 2 3 4 5 6 3. Keturunan Melayu Cina India Bumiputra Sabah Bumiputra Sarawak Bumiputra Orang Asli Lain-lain 7. Kedatangan ke sekolah Baik Memuaskan Sederhana Lemah Jabatan Pendidikan Khas.

8. Labuan 12. P. Lokasi Sekolah Bandar Luar Bandar 11. Tarikh 14. Nama Sekolah 9. Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Pahang Terengganu Kelantan Sarawak Sabah W. Daerah 10. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 5 . P. Tanda Tangan Jabatan Pendidikan Khas. Nama Pengisi Maklumat 13. Negeri Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor W.

menyusun abjad dalam perkataan menggabung suku kata secara terbalik Tidak : Tahap penguasaan mengeja. 4.Bahagian B SENARAI SEMAK Arahan : Tandakan √ pada petak yang sesuai Elemen 1 A. 3. i. 2. membaca dan menulis Murid keliru membezakan bunyi abjad yang hampir sama dalam suku kata B. iv. ii. iii. Membaca 5 6 Murid ketinggalan dalam kebolehan membaca berbanding rakan sebaya Kesalahan yang kerap dilakukan oleh murid semasa membaca ialah. melangkau baris. menggugurkan perkataan. tidak menghiraukan tanda bacaan. Jabatan Pendidikan Khas. menambah perkataan pada bacaannya. ii. Murid sukar mengeja perkataan mudah Murid sering mengeja perkataan yang tiada langsung kaitan makna dengan perkataan asal Murid kerap melakukan kesalahan i. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 6 . Mengeja Ya 1.

diftong Murid sukar membaca ayat panjang Tidak 8. Murid berminat terhadap perkara baru. 17. 11.Ya 7. C. Tulisan murid sukar dibaca. Hasil kerja bertulis murid tidak kemas Murid sukar menyalin maklumat : i ii dari papan tulis . 12. i ii tunggal bersiri Elemen 2 14. Murid menulis lambat berbanding dengan rakan sebaya. : Kekuatan pada murid Murid boleh bertutur dengan baik. 13. 15. 10. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 7 . Jabatan Pendidikan Khas. Murid boleh menjawab soalan secara lisan dengan baik. Menulis 9. Murid mengalami kesukaran dalam membaca perkataan yang mempunyai vokal berganding. 16. perkataan. Murid menulis secara terbalik i Ii abjad-abjad tertentu. Murid boleh menghasilkan cerita berpandukan gambar. yang diperdengarkan.

Tidak 25. Murid mempunyai banyak idea ( full of ideas ).Ya 18. 23. Murid seorang yang kreatif. Murid boleh menceritakan semula petikan yang diperdengarkan. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 8 . Murid mempunyai kecenderungan dalam bidangbidang tertentu. 32. Murid mempunyai pengetahuan am yang baik. 29. 27.. Murid mempunyai kebolehan lisan setanding dengan rakan sebaya. Murid boleh menjawab secara lisan soalan kefahaman daripada bahan yang diperdengarkan. 19. 30. Murid boleh berkebolehan dalam membuat jangkaan. Murid boleh bertindak mengikut situasi. Murid mempunyai pencapaian yang baik dalam subjek-subjek kemahiran berbanding dengan subjek-subjek akademik. Isi kandungan penulisan murid baik tetapi mengandungi banyak kesalahan bahasa. 31. 22. Murid mempunyai idea yang baik tetapi gagal untuk memindahkannya dalam bentuk tulisan. Murid boleh menyesuaikan diri dalam pergaulan. Jabatan Pendidikan Khas. Murid kelihatan berpotensi untuk berjaya tetapi pencapaian akademiknya rendah. Murid mempunyai sifat-sifat ingin tahu yang tinggi. 26. 28. 21. 24. 20.

Tidak 35. Murid menghadapi kesukaran dengan konsep turutan. : Kelemahan yang ditunjukkan. Murid kerap memberi alasan untuk mengelak daripada membuat kerja sekolah yang melibatkan bacaan dan penulisan. 40. Murid mempunyai daya tumpuan yang singkat. Murid menghadapi masalah dalam pengurusan masa. Murid keliru dengan konsep arah. Murid tidak dapat mengingati arahan yang panjang. Jabatan Pendidikan Khas. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 9 . 38. 36. Ya Murid / anak mempunyai masalah rendah diri. Murid sering cuai dalam pergerakan.Elemen 3 33. 41. 34. Murid mengalami masalah tingkah laku. 37. Murid sering gopoh semasa bertindak. 42. 39.

PERMARKAHAN BAHAGIAN A (diisi oleh penilai) Jumlah Ya Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 : : : Tahap penguasaan mengeja. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 10 . membaca dan menulis. membaca dan menulis. Kekuatan pada murid Kelemahan yang ditunjukkan Jumlah Tidak BAHAGIAN B (diisi oleh guru pendidikan khas disleksia) Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 : : : Tahap penguasaan mengeja. Kekuatan pada murid Kelemahan yang ditunjukkan Tandatangan : Nama : Disahkan T/T Guru Besar : Nama : Cop Sekolah: Jabatan Pendidikan Khas.

………….. ………………………………… Nama: Cop Jawatan: Tarikh : Jabatan Pendidikan Khas... Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 11 .………. Adalah diperakukan bahawa kanak-kanak ini (Tandakan √ pada petak berkenaan) Tidak mengalami masalah disleksia. No. Berkemungkinan mengalami masalah disleksia Memerlukan rujukan ke pakar untuk pemeriksaan lanjut Sekian dimaklumkan.. 2.…. ……………….. Setelah meneliti laporan dari pihak tuan. 3. Sijil Kelahiran : ……………………………………. Saya yang menjalankan tugas.…………………………………..P Unit Pendidikan Khas) PERAKUAN PENGAMAL PERUBATAN Nama :………………. dan setelah menjalankan pemeriksaan berikut didapati Ulasan Penglihatan Pendengaran Fizikal normal / tidak normal normal / tidak normal normal / tidak normal ………………….PERAKUAN PENGAMAL PERUBATAN Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri (U.. Adalah dimaklumkan bahawa..

Halaman kosong Jabatan Pendidikan Khas. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful