Instrumen Pengesanan Disleksia (Isd)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA (ISD)

UJIAN SARINGAN BAGI MENENTUKAN KEBARANGKALIAN MURID MENGALAMI MASALAH PEMBELAJARAJAN SPESIFIK DISLEKSIA

PERINGATAN 1. Instrumen ini mengandungi 11 halaman. 2. Instrumen ini disertakan bersama manual penggunaan ISD.

penilai boleh menjalankan ujian khas yang direka sendiri bersesuaian dengan keperluan murid yang hendak dinilai. Murid mempunyai kecerdasan kognitif searas atau lebih tinggi daripada murid biasa . 2   Jabatan Pendidikan Khas.     KRITERIA PENILAI Penilai mestilah guru Bahasa Melayu yang mengajar murid yang hendak dinilai. mengeja dan menulis. DAN Murid telah diberi langkah-langkah pemulihan melalui program pemulihan dalam kelas atau Program Pemulihan Khas. Penilai dikenalpasti telah mengajar murid yang hendak dinilai dengan pengajaran yang sesuai dan memuaskan selama tidak kurang daripada enam bulan.    PROSEDUR PENILAIAN Penilaian dijalankan berdasarkan persepsi guru terhadap penguasaan kemahiran literasi murid yang hendak dinilai . DAN Penilai telah memberikan langkah-langkah pemulihan kepada murid yang hendak dinilai melalui pemulihan dalam kelas atau Program Pemulihan Khas. Murid menunjukkan ketidakbolehan yang sangat ketara dalam kemahiran membaca. MAKLUMAT AM KRITERIA MURID YANG DINILAI Murid telah melalui alam persekolahan dengan mendapat pengajaran yang sesuai dan memuaskan untuk tempoh tidak kurang daripada enam bulan . Sila baca MANUAL INSTRUMEN dan maklumat am di halaman 2 sebelum menggunakan instrumen ini. DAN Sekiranya terdapat masalah kurang kepastian terhadap item-item dalam instrumen yang disertakan. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 .3. walaupun menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam subjek bercorak kemahiran.

Jabatan Pendidikan Khas. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 3 .

Nama murid: 2. Kedatangan ke sekolah Baik Memuaskan Sederhana Lemah Jabatan Pendidikan Khas. Jasmani & Kes Muzik 6. Jantina Lelaki Perempuan 4. Pencapaian akademik A B C D E Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Pend. Mengikuti Program Pemulihan Khas Sedang Tidak 5. Islam/Moral P. Tahun persekolahan Tahun 1 2 3 4 5 6 3.INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Bahagian A BIODATA MURID 1. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 4 . Keturunan Melayu Cina India Bumiputra Sabah Bumiputra Sarawak Bumiputra Orang Asli Lain-lain 7.

Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Pahang Terengganu Kelantan Sarawak Sabah W. Labuan 12. Nama Pengisi Maklumat 13. P. Nama Sekolah 9. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 5 . Tarikh 14. Daerah 10. P. Tanda Tangan Jabatan Pendidikan Khas. Lokasi Sekolah Bandar Luar Bandar 11.8. Negeri Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor W.

membaca dan menulis Murid keliru membezakan bunyi abjad yang hampir sama dalam suku kata B. Mengeja Ya 1. Murid sukar mengeja perkataan mudah Murid sering mengeja perkataan yang tiada langsung kaitan makna dengan perkataan asal Murid kerap melakukan kesalahan i.Bahagian B SENARAI SEMAK Arahan : Tandakan √ pada petak yang sesuai Elemen 1 A. 4. ii. tidak menghiraukan tanda bacaan. melangkau baris. iv. menambah perkataan pada bacaannya. 3. 2. menggugurkan perkataan. iii. Membaca 5 6 Murid ketinggalan dalam kebolehan membaca berbanding rakan sebaya Kesalahan yang kerap dilakukan oleh murid semasa membaca ialah. i. menyusun abjad dalam perkataan menggabung suku kata secara terbalik Tidak : Tahap penguasaan mengeja. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 6 . Jabatan Pendidikan Khas. ii.

C. Murid menulis secara terbalik i Ii abjad-abjad tertentu. i ii tunggal bersiri Elemen 2 14. Murid mengalami kesukaran dalam membaca perkataan yang mempunyai vokal berganding. : Kekuatan pada murid Murid boleh bertutur dengan baik. Jabatan Pendidikan Khas. Murid menulis lambat berbanding dengan rakan sebaya. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 7 . Tulisan murid sukar dibaca. 12. Hasil kerja bertulis murid tidak kemas Murid sukar menyalin maklumat : i ii dari papan tulis . yang diperdengarkan. diftong Murid sukar membaca ayat panjang Tidak 8. 10. 17. 16. Menulis 9.Ya 7. perkataan. Murid boleh menjawab soalan secara lisan dengan baik. 11. 15. 13. Murid boleh menghasilkan cerita berpandukan gambar. Murid berminat terhadap perkara baru.

Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 8 . 26. 28.. Murid seorang yang kreatif. Murid mempunyai banyak idea ( full of ideas ). Murid boleh bertindak mengikut situasi. Murid mempunyai pengetahuan am yang baik. 23. Murid mempunyai idea yang baik tetapi gagal untuk memindahkannya dalam bentuk tulisan. Murid boleh berkebolehan dalam membuat jangkaan. 21. Murid mempunyai kebolehan lisan setanding dengan rakan sebaya. Murid boleh menjawab secara lisan soalan kefahaman daripada bahan yang diperdengarkan. 20. Murid boleh menceritakan semula petikan yang diperdengarkan. 24. Murid boleh menyesuaikan diri dalam pergaulan. Murid kelihatan berpotensi untuk berjaya tetapi pencapaian akademiknya rendah. 32. 19. 29. 27. Jabatan Pendidikan Khas. 22. 30. Isi kandungan penulisan murid baik tetapi mengandungi banyak kesalahan bahasa. Murid mempunyai pencapaian yang baik dalam subjek-subjek kemahiran berbanding dengan subjek-subjek akademik.Ya 18. 31. Murid mempunyai sifat-sifat ingin tahu yang tinggi. Tidak 25. Murid mempunyai kecenderungan dalam bidangbidang tertentu.

Murid menghadapi kesukaran dengan konsep turutan. : Kelemahan yang ditunjukkan. Murid mempunyai daya tumpuan yang singkat. 39. Murid tidak dapat mengingati arahan yang panjang. 38. Murid kerap memberi alasan untuk mengelak daripada membuat kerja sekolah yang melibatkan bacaan dan penulisan. Jabatan Pendidikan Khas. 42. Murid keliru dengan konsep arah. Murid sering cuai dalam pergerakan.Elemen 3 33. 34. 41. Ya Murid / anak mempunyai masalah rendah diri. Tidak 35. 37. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 9 . 36. Murid sering gopoh semasa bertindak. Murid menghadapi masalah dalam pengurusan masa. 40. Murid mengalami masalah tingkah laku.

membaca dan menulis. Kekuatan pada murid Kelemahan yang ditunjukkan Jumlah Tidak BAHAGIAN B (diisi oleh guru pendidikan khas disleksia) Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 : : : Tahap penguasaan mengeja. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 10 . Kekuatan pada murid Kelemahan yang ditunjukkan Tandatangan : Nama : Disahkan T/T Guru Besar : Nama : Cop Sekolah: Jabatan Pendidikan Khas. membaca dan menulis.PERMARKAHAN BAHAGIAN A (diisi oleh penilai) Jumlah Ya Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 : : : Tahap penguasaan mengeja.

. Berkemungkinan mengalami masalah disleksia Memerlukan rujukan ke pakar untuk pemeriksaan lanjut Sekian dimaklumkan. ………………...………………………………….. Adalah diperakukan bahawa kanak-kanak ini (Tandakan √ pada petak berkenaan) Tidak mengalami masalah disleksia. ………………………………… Nama: Cop Jawatan: Tarikh : Jabatan Pendidikan Khas.PERAKUAN PENGAMAL PERUBATAN Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri (U.. dan setelah menjalankan pemeriksaan berikut didapati Ulasan Penglihatan Pendengaran Fizikal normal / tidak normal normal / tidak normal normal / tidak normal …………………... 2. 3. ………….P Unit Pendidikan Khas) PERAKUAN PENGAMAL PERUBATAN Nama :………………. Adalah dimaklumkan bahawa. Saya yang menjalankan tugas. Setelah meneliti laporan dari pihak tuan.. No.….………. Sijil Kelahiran : ……………………………………. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 11 .

Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 12 .Halaman kosong Jabatan Pendidikan Khas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful