KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA (ISD)

UJIAN SARINGAN BAGI MENENTUKAN KEBARANGKALIAN MURID MENGALAMI MASALAH PEMBELAJARAJAN SPESIFIK DISLEKSIA

PERINGATAN 1. Instrumen ini mengandungi 11 halaman. 2. Instrumen ini disertakan bersama manual penggunaan ISD.

Murid mempunyai kecerdasan kognitif searas atau lebih tinggi daripada murid biasa . Sila baca MANUAL INSTRUMEN dan maklumat am di halaman 2 sebelum menggunakan instrumen ini. DAN Sekiranya terdapat masalah kurang kepastian terhadap item-item dalam instrumen yang disertakan. walaupun menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam subjek bercorak kemahiran. MAKLUMAT AM KRITERIA MURID YANG DINILAI Murid telah melalui alam persekolahan dengan mendapat pengajaran yang sesuai dan memuaskan untuk tempoh tidak kurang daripada enam bulan . DAN Penilai telah memberikan langkah-langkah pemulihan kepada murid yang hendak dinilai melalui pemulihan dalam kelas atau Program Pemulihan Khas. 2   Jabatan Pendidikan Khas. penilai boleh menjalankan ujian khas yang direka sendiri bersesuaian dengan keperluan murid yang hendak dinilai.3.     KRITERIA PENILAI Penilai mestilah guru Bahasa Melayu yang mengajar murid yang hendak dinilai. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 .    PROSEDUR PENILAIAN Penilaian dijalankan berdasarkan persepsi guru terhadap penguasaan kemahiran literasi murid yang hendak dinilai . DAN Murid telah diberi langkah-langkah pemulihan melalui program pemulihan dalam kelas atau Program Pemulihan Khas. Murid menunjukkan ketidakbolehan yang sangat ketara dalam kemahiran membaca. mengeja dan menulis. Penilai dikenalpasti telah mengajar murid yang hendak dinilai dengan pengajaran yang sesuai dan memuaskan selama tidak kurang daripada enam bulan.

Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 3 .Jabatan Pendidikan Khas.

Tahun persekolahan Tahun 1 2 3 4 5 6 3. Pencapaian akademik A B C D E Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Pend.INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Bahagian A BIODATA MURID 1. Nama murid: 2. Islam/Moral P. Kedatangan ke sekolah Baik Memuaskan Sederhana Lemah Jabatan Pendidikan Khas. Keturunan Melayu Cina India Bumiputra Sabah Bumiputra Sarawak Bumiputra Orang Asli Lain-lain 7. Jantina Lelaki Perempuan 4. Jasmani & Kes Muzik 6. Mengikuti Program Pemulihan Khas Sedang Tidak 5. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 4 .

Labuan 12. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 5 . Nama Sekolah 9.8. Daerah 10. P. Lokasi Sekolah Bandar Luar Bandar 11. Tanda Tangan Jabatan Pendidikan Khas. Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Pahang Terengganu Kelantan Sarawak Sabah W. Negeri Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor W. P. Nama Pengisi Maklumat 13. Tarikh 14.

2. Murid sukar mengeja perkataan mudah Murid sering mengeja perkataan yang tiada langsung kaitan makna dengan perkataan asal Murid kerap melakukan kesalahan i. ii. Jabatan Pendidikan Khas. iii. tidak menghiraukan tanda bacaan. 4. Mengeja Ya 1. menyusun abjad dalam perkataan menggabung suku kata secara terbalik Tidak : Tahap penguasaan mengeja. melangkau baris. membaca dan menulis Murid keliru membezakan bunyi abjad yang hampir sama dalam suku kata B. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 6 . 3.Bahagian B SENARAI SEMAK Arahan : Tandakan √ pada petak yang sesuai Elemen 1 A. menggugurkan perkataan. menambah perkataan pada bacaannya. Membaca 5 6 Murid ketinggalan dalam kebolehan membaca berbanding rakan sebaya Kesalahan yang kerap dilakukan oleh murid semasa membaca ialah. iv. ii. i.

16. 17.Ya 7. 10. Menulis 9. i ii tunggal bersiri Elemen 2 14. : Kekuatan pada murid Murid boleh bertutur dengan baik. perkataan. Tulisan murid sukar dibaca. yang diperdengarkan. Jabatan Pendidikan Khas. Hasil kerja bertulis murid tidak kemas Murid sukar menyalin maklumat : i ii dari papan tulis . diftong Murid sukar membaca ayat panjang Tidak 8. 13. Murid menulis lambat berbanding dengan rakan sebaya. 15. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 7 . 12. Murid mengalami kesukaran dalam membaca perkataan yang mempunyai vokal berganding. Murid menulis secara terbalik i Ii abjad-abjad tertentu. Murid boleh menjawab soalan secara lisan dengan baik. Murid berminat terhadap perkara baru. Murid boleh menghasilkan cerita berpandukan gambar. 11. C.

19. Murid boleh bertindak mengikut situasi. Murid mempunyai pencapaian yang baik dalam subjek-subjek kemahiran berbanding dengan subjek-subjek akademik. 23. 27. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 8 . Murid mempunyai idea yang baik tetapi gagal untuk memindahkannya dalam bentuk tulisan. 29. Murid seorang yang kreatif. Murid mempunyai banyak idea ( full of ideas ). 20. Murid mempunyai kecenderungan dalam bidangbidang tertentu. 32. 28. Murid boleh menyesuaikan diri dalam pergaulan.. Murid mempunyai sifat-sifat ingin tahu yang tinggi. 26. Jabatan Pendidikan Khas. Tidak 25. 21. Isi kandungan penulisan murid baik tetapi mengandungi banyak kesalahan bahasa. Murid kelihatan berpotensi untuk berjaya tetapi pencapaian akademiknya rendah. Murid boleh menceritakan semula petikan yang diperdengarkan. 22.Ya 18. Murid mempunyai kebolehan lisan setanding dengan rakan sebaya. Murid mempunyai pengetahuan am yang baik. Murid boleh berkebolehan dalam membuat jangkaan. 30. 24. Murid boleh menjawab secara lisan soalan kefahaman daripada bahan yang diperdengarkan. 31.

Murid menghadapi masalah dalam pengurusan masa. Murid sering gopoh semasa bertindak. Murid sering cuai dalam pergerakan.Elemen 3 33. 40. Murid mempunyai daya tumpuan yang singkat. Murid tidak dapat mengingati arahan yang panjang. 41. Murid mengalami masalah tingkah laku. Jabatan Pendidikan Khas. 36. 34. Murid menghadapi kesukaran dengan konsep turutan. 42. 38. Ya Murid / anak mempunyai masalah rendah diri. 37. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 9 . Murid kerap memberi alasan untuk mengelak daripada membuat kerja sekolah yang melibatkan bacaan dan penulisan. 39. : Kelemahan yang ditunjukkan. Murid keliru dengan konsep arah. Tidak 35.

Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 10 . membaca dan menulis. membaca dan menulis. Kekuatan pada murid Kelemahan yang ditunjukkan Tandatangan : Nama : Disahkan T/T Guru Besar : Nama : Cop Sekolah: Jabatan Pendidikan Khas. Kekuatan pada murid Kelemahan yang ditunjukkan Jumlah Tidak BAHAGIAN B (diisi oleh guru pendidikan khas disleksia) Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 : : : Tahap penguasaan mengeja.PERMARKAHAN BAHAGIAN A (diisi oleh penilai) Jumlah Ya Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 : : : Tahap penguasaan mengeja.

3. ………………………………… Nama: Cop Jawatan: Tarikh : Jabatan Pendidikan Khas. Adalah dimaklumkan bahawa.P Unit Pendidikan Khas) PERAKUAN PENGAMAL PERUBATAN Nama :………………. Saya yang menjalankan tugas. 2. Setelah meneliti laporan dari pihak tuan.………. Adalah diperakukan bahawa kanak-kanak ini (Tandakan √ pada petak berkenaan) Tidak mengalami masalah disleksia.. Sijil Kelahiran : …………………………………….. Berkemungkinan mengalami masalah disleksia Memerlukan rujukan ke pakar untuk pemeriksaan lanjut Sekian dimaklumkan. No.…………………………………. dan setelah menjalankan pemeriksaan berikut didapati Ulasan Penglihatan Pendengaran Fizikal normal / tidak normal normal / tidak normal normal / tidak normal …………………... Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 11 . ……………….PERAKUAN PENGAMAL PERUBATAN Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri (U... …………...….

Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 12 .Halaman kosong Jabatan Pendidikan Khas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful