KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA (ISD)

UJIAN SARINGAN BAGI MENENTUKAN KEBARANGKALIAN MURID MENGALAMI MASALAH PEMBELAJARAJAN SPESIFIK DISLEKSIA

PERINGATAN 1. Instrumen ini mengandungi 11 halaman. 2. Instrumen ini disertakan bersama manual penggunaan ISD.

Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 . DAN Penilai telah memberikan langkah-langkah pemulihan kepada murid yang hendak dinilai melalui pemulihan dalam kelas atau Program Pemulihan Khas. penilai boleh menjalankan ujian khas yang direka sendiri bersesuaian dengan keperluan murid yang hendak dinilai. DAN Murid telah diberi langkah-langkah pemulihan melalui program pemulihan dalam kelas atau Program Pemulihan Khas. Murid mempunyai kecerdasan kognitif searas atau lebih tinggi daripada murid biasa .3. 2   Jabatan Pendidikan Khas. DAN Sekiranya terdapat masalah kurang kepastian terhadap item-item dalam instrumen yang disertakan. Penilai dikenalpasti telah mengajar murid yang hendak dinilai dengan pengajaran yang sesuai dan memuaskan selama tidak kurang daripada enam bulan. Murid menunjukkan ketidakbolehan yang sangat ketara dalam kemahiran membaca.    PROSEDUR PENILAIAN Penilaian dijalankan berdasarkan persepsi guru terhadap penguasaan kemahiran literasi murid yang hendak dinilai . MAKLUMAT AM KRITERIA MURID YANG DINILAI Murid telah melalui alam persekolahan dengan mendapat pengajaran yang sesuai dan memuaskan untuk tempoh tidak kurang daripada enam bulan . mengeja dan menulis. Sila baca MANUAL INSTRUMEN dan maklumat am di halaman 2 sebelum menggunakan instrumen ini.     KRITERIA PENILAI Penilai mestilah guru Bahasa Melayu yang mengajar murid yang hendak dinilai. walaupun menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam subjek bercorak kemahiran.

Jabatan Pendidikan Khas. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 3 .

Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 4 . Jantina Lelaki Perempuan 4. Islam/Moral P. Mengikuti Program Pemulihan Khas Sedang Tidak 5. Tahun persekolahan Tahun 1 2 3 4 5 6 3. Jasmani & Kes Muzik 6. Pencapaian akademik A B C D E Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Pend. Keturunan Melayu Cina India Bumiputra Sabah Bumiputra Sarawak Bumiputra Orang Asli Lain-lain 7.INSTRUMEN SENARAI SEMAK DISLEKSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Bahagian A BIODATA MURID 1. Kedatangan ke sekolah Baik Memuaskan Sederhana Lemah Jabatan Pendidikan Khas. Nama murid: 2.

Kuala Lumpur Negeri Sembilan Melaka Johor Pahang Terengganu Kelantan Sarawak Sabah W. Negeri Perlis Kedah Pulau Pinang Perak Selangor W. P. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 5 . Lokasi Sekolah Bandar Luar Bandar 11. Daerah 10. Tarikh 14. Labuan 12. Tanda Tangan Jabatan Pendidikan Khas. Nama Pengisi Maklumat 13.8. P. Nama Sekolah 9.

iii. i. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 6 . melangkau baris. menambah perkataan pada bacaannya. membaca dan menulis Murid keliru membezakan bunyi abjad yang hampir sama dalam suku kata B. Membaca 5 6 Murid ketinggalan dalam kebolehan membaca berbanding rakan sebaya Kesalahan yang kerap dilakukan oleh murid semasa membaca ialah. menyusun abjad dalam perkataan menggabung suku kata secara terbalik Tidak : Tahap penguasaan mengeja. 3. 4. iv. menggugurkan perkataan.Bahagian B SENARAI SEMAK Arahan : Tandakan √ pada petak yang sesuai Elemen 1 A. tidak menghiraukan tanda bacaan. ii. 2. ii. Jabatan Pendidikan Khas. Murid sukar mengeja perkataan mudah Murid sering mengeja perkataan yang tiada langsung kaitan makna dengan perkataan asal Murid kerap melakukan kesalahan i. Mengeja Ya 1.

12. yang diperdengarkan. 15. Murid boleh menjawab soalan secara lisan dengan baik. Murid boleh menghasilkan cerita berpandukan gambar. Murid mengalami kesukaran dalam membaca perkataan yang mempunyai vokal berganding. diftong Murid sukar membaca ayat panjang Tidak 8. perkataan. Menulis 9.Ya 7. Hasil kerja bertulis murid tidak kemas Murid sukar menyalin maklumat : i ii dari papan tulis . C. Murid menulis secara terbalik i Ii abjad-abjad tertentu. 17. 13. 16. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 7 . : Kekuatan pada murid Murid boleh bertutur dengan baik. 10. Murid berminat terhadap perkara baru. i ii tunggal bersiri Elemen 2 14. Jabatan Pendidikan Khas. Tulisan murid sukar dibaca. Murid menulis lambat berbanding dengan rakan sebaya. 11.

23. Murid kelihatan berpotensi untuk berjaya tetapi pencapaian akademiknya rendah.Ya 18. 31. Murid mempunyai idea yang baik tetapi gagal untuk memindahkannya dalam bentuk tulisan. 26. Murid mempunyai banyak idea ( full of ideas ). Murid boleh berkebolehan dalam membuat jangkaan. 21. 19. Murid mempunyai pengetahuan am yang baik. 28. Isi kandungan penulisan murid baik tetapi mengandungi banyak kesalahan bahasa. Murid mempunyai kebolehan lisan setanding dengan rakan sebaya. 22. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 8 . 32. Murid seorang yang kreatif. Murid boleh bertindak mengikut situasi. Murid boleh menceritakan semula petikan yang diperdengarkan. Tidak 25. Murid boleh menyesuaikan diri dalam pergaulan. Murid mempunyai pencapaian yang baik dalam subjek-subjek kemahiran berbanding dengan subjek-subjek akademik. 30. 29. Jabatan Pendidikan Khas. Murid mempunyai sifat-sifat ingin tahu yang tinggi. Murid mempunyai kecenderungan dalam bidangbidang tertentu. Murid boleh menjawab secara lisan soalan kefahaman daripada bahan yang diperdengarkan.. 20. 27. 24.

42. Murid mengalami masalah tingkah laku. Murid kerap memberi alasan untuk mengelak daripada membuat kerja sekolah yang melibatkan bacaan dan penulisan. Tidak 35. Murid tidak dapat mengingati arahan yang panjang. Murid keliru dengan konsep arah. Murid menghadapi masalah dalam pengurusan masa. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 9 . Murid mempunyai daya tumpuan yang singkat.Elemen 3 33. Murid sering gopoh semasa bertindak. 34. 37. Murid menghadapi kesukaran dengan konsep turutan. 40. 39. : Kelemahan yang ditunjukkan. Murid sering cuai dalam pergerakan. 36. Ya Murid / anak mempunyai masalah rendah diri. 41. Jabatan Pendidikan Khas. 38.

membaca dan menulis. Kekuatan pada murid Kelemahan yang ditunjukkan Jumlah Tidak BAHAGIAN B (diisi oleh guru pendidikan khas disleksia) Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 : : : Tahap penguasaan mengeja. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 10 . Kekuatan pada murid Kelemahan yang ditunjukkan Tandatangan : Nama : Disahkan T/T Guru Besar : Nama : Cop Sekolah: Jabatan Pendidikan Khas. membaca dan menulis.PERMARKAHAN BAHAGIAN A (diisi oleh penilai) Jumlah Ya Elemen 1 Elemen 2 Elemen 3 : : : Tahap penguasaan mengeja.

..…………………………………. Saya yang menjalankan tugas. Setelah meneliti laporan dari pihak tuan.P Unit Pendidikan Khas) PERAKUAN PENGAMAL PERUBATAN Nama :………………. No.. 3.. Sijil Kelahiran : ……………………………………. 2. Berkemungkinan mengalami masalah disleksia Memerlukan rujukan ke pakar untuk pemeriksaan lanjut Sekian dimaklumkan.….. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 11 . Adalah diperakukan bahawa kanak-kanak ini (Tandakan √ pada petak berkenaan) Tidak mengalami masalah disleksia... Adalah dimaklumkan bahawa. …………. ………………………………… Nama: Cop Jawatan: Tarikh : Jabatan Pendidikan Khas. dan setelah menjalankan pemeriksaan berikut didapati Ulasan Penglihatan Pendengaran Fizikal normal / tidak normal normal / tidak normal normal / tidak normal …………………..………. ……………….PERAKUAN PENGAMAL PERUBATAN Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri (U.

Halaman kosong Jabatan Pendidikan Khas. Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful