DOA SEBELUM BELAJAR

Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan (yang wajib disembah) kecuali Allah. Allah Maha besar. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung, ( tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqolah) sebanyak bilangan huruf yang telah ditulis dan yang akan ditulis sepanjang masa dan selamanya. Ya Tuhanku . . . anugerahkanlah kepadku lapang dada, dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku dengan rahmat-kasih sayang-Mu, wahai Dzat yang Maha Penyayang lagi penuh kasih sayang. Dan tebarkanlah kepada kami rahmat-kasih sayang dan hikmah-Mu, wahai Dzat yang Maha Agung dan Mulia. Ya Allah . . . ilhamkanlah kepadaku ilmu yang dengannya aku dapat memahami perintah dan larangan-Mu. Anugerahkanlah kepadaku kepahaman yang dengannya aku dapat munajat kepada-Mu. Ya Allah . . . anugerahkanlah kepadaku kepahaman sebagaimana kepahaman para Nabi, hafalan sebagaimana hafalan para Rosul, ilham sebagaimana yang diterima para Malaikat muqorrobin dengan rahmat-kasih sayang-Mu, wahai Dzat yang Maha Penyayang lagi penuh kasih sayang. Ya Allah . . . muliakanlah aku dengan nur-cahaya ilmu dan bebaskanlah aku dari gelapnya kebodohan dan kelalaian. Dan bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat-Mu, dan tebarkanlah kepadaku rahmat-kasih sayang -Mu, wahai Dzat yang Maha Penyayang lagi Penuh kasih sayang. Ya Allah . . . limpahkanlah sholawat dan salam serta keberkahan-Mu kepada Nabi Muhammad yang menjadi nur-cahaya penghilang lalai dan lupa, juga kepada segenap keluarga dan para shohabatnya, dalam setiap lirikan dan (keluar-masuknya) nafas sebanyak bilangan luasnya ilmu Allah. `۩`

DOA SETELAH BELAJAR Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. Ya Allah . . . sesungguhnya aku titipkan kepada-Mu, apa saja (ilmu) yang telah Engkau ajarkan kepadaku, apa saja yang telah aku hafal, apa saja yang telah aku pelajari, dan apa saja yang telah aku baca. Maka kembalikanlah semuanya itu kepadaku ketika aku membutuhkannya, wahai Dzat yang Maha Penyayang lagi Penuh kasih sayang. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, segenap keluarga dan para shohabatnya. `۩`