P. 1
files_4c3fd70c087c6.docx

files_4c3fd70c087c6.docx

|Views: 6|Likes:
Published by Lileng Lee
k
k

More info:

Published by: Lileng Lee on Apr 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2014

pdf

text

original

PEMBENTANGAN KERTAS

6 JULAI 2010

KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL DAN KEPIMPINAN TRANFORMASIONAL PENGETUAPENGETUA NEGERI PERAK
Oleh

Dr. Ashley Ng Yoon Mooi, AMN Pengetua Kanan SMk Methodist (ACS) Sitiawan Perak

1

Purkey & Smith. 1. Minat terhadap kepimpinan dalam kontek sekolah mendapat perhatian yang hebat dengan „Pergerakan Sekolah 2 . Ibrahim.1 Pemasalahan Kajian Kepimpinan ialah keupayaan seseorang pemimpin dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai gol yang telah ditetapkan oleh semua dan untuk kebaikan semua. et. Mortimore. Dwyer. 1979. iaitu. Clark. daripada hasil kajian ini. Oleh sebab itu. Sebagai pemimpin sekolah. Sergiovanni. 1988). 1984. 1987. Principal Instructional Rating Scale (PIMRS) untuk menilai kepimpinan instruksional pengetua dan Multi-factor Leadership Questionnaire (MLQ) untuk menilai kepimpinan transformasional dan transaksional serta laissez-faire. Tambahanpula banyak telah dikaji tentang peranan kepimpinan oleh pengetua sekolah dalam peningkatan sekolah (Greenfield. tetapi keupayaan untuk menunjukkan tingkah laku kepimpinan instruksional yang lain seperti penglihatan yang kerap (visibility) dan pemantauan adalah lemah. kepimpinan mesti dikaji dalam kontek organisasi yang spesifik. Oleh sebab itu. Sheive & Schoenheit. Sashkin. iaitu „ethos‟ atau „budaya‟ gemilang. Pemimpin-pemimpin yang berkesan merupakan pembina budaya (Sashkin & Sashkin. Pengetua melakukannya melalui peranannya sebagai pemimpin instruksional di sekolah (Edmonds. Budaya gemilang pula merupakan pembolehubah tersirat (Hallinger & Leithwood. Hasil kajian menunjukkan bahawa guru-guru mempunyai persepsi bahawa pengetuapengetua yang dinilai menunjukkan lebih kepimpinan transformasional dan transaksional daripada kepimpinan instruksional. terdapat satu persetujuan dikalangan tokoh-tokoh pendidikan iaitu terdapat satu faktor penting yang beroperasi dalam sekolah-sekolah berkesan. 1987. Bossert. Data deskriptif dan data exploratory dianalisiskan. 1982). iaitu berorientasi tugas (taskoriented/action-oriented) dan berorientasi perhubungan (relathionshiporiented/people-oriented). Pada umumnya. 1982. Rowan & Lee. Daripada banyak dan pelbagai penyelidikan kepimpinan yang telah dijalankan selama ini. Hallinger. 1985. Walau bagaimanapun tokoh-tokoh kepimpinan berpendapat bahawa hanya amalan kepimpinan instruksional adalah tidak mencukupi. Ini adalah sebab kepimpinan instruksional adalah lebih berorientasi tindakan (action-oriented) manakala kepimpinan transformasional dan transaksional adalah lebih berorientasi manusia (people-oriented). 1982. 1996) dalam kegemilangan sesebuah organisasi. Analisis faktor (factor analysis) juga dijalankan. Kajian ini dijalankan di negeri Perak dengan menggunakan dua jenis soal-selidik. al. 1998). 1998). 1979. 1983. Penyelidikan sekolah telah menunjukkan bahawa pengetua sekolah boleh membawa perubahan yang mendadak tentang produktiviti sekolah (Bossert. Berkesan‟ (Effective School Movement) dalam 1980an (Edmonds. 1985.0 Pengenalan Kepimpinan adalah satu fenomena yang berkait rapat dengan kontek di mana ia diamalkan. 121 orang guru memberi respon kepada soal-selidik tersebut. pengetuapengetua lebih cenderung dan lebih selesa dengan tingkah laku kepimpinan transformasional dan transaksional daripada kepimpinan instruksional.SATU KAJIAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL DAN TRANSFORMASIONAL PENGETUA-PENGETUA NEGERI PERAK ABSTRAK Kajian ini menjelajahi persepsi guru-guru terhadap stail kepimpinan pengetua dari segi kepimpinan instruksional dan transformasional. Walaupun pengetuapengetua yang dinilai menunjukkan keupayaan untuk merangka gol dan dapat berkomunikasi gol yang dirangka kepada warga sekolah. Leithwood dan Jantzi (1993) berpendapat bahawa pendekatan kepimpinan transformasional mesti diamalkan oleh 1. Ini adalah sebab pemimpin dan pengikut letak pada aras (continuum) yang sama dan pemimpin hanya boleh memimpin jika ada pengikut yang sudi mengikut. Sweeney. 1982. pengetua terpaksa memberi fokus pada pengajaran dan pembelajaran. Bossert.. Greenfield. 1989). “Pengaruh” seperti diamalkan oleh pengetua boleh dinampak dalam dua cara. 1991. Purkey & Smith. 1996.

Jenis kepimpinan yang manakah lebih diamalkan oleh pengetua-pengetua di negeri Perak? 2. Hoy & Hoy. 2003). maka tingkah-laku kepimpinan pengetua mesti berbeza dan lebih daripada tingkah-laku kepimpinan di organisasi korporat. Maka kepimpinan instruksional bermakna pengetua membina satu iklim sekolah dimana guru-guru secara spontan mengamalkan kepimpinan instruksional sendiri (Hoy & Hoy. 2003). Organisasi seperti sekolah adalah organisasi yang mementingkan pembinaan insan yang mahir. 1980. Pihak guru yang menyampaikan pengajaran dalam bilik darjah sebab mereka mempunyai kemahiran dalam kurikulum dan penyampaiannya sebab mereka telah dilatih dan menguasai pengetahuan yang luas terhadapnya. Bersama-sama dengan kepimpinan transformasional ialah kepimpinan transaksional. 1986.1 Kepimpinan Instruksional Peranan kritikal seseorang pengetua ialah sebagai pemimpin instruksional walaupun pengetua sendiri tidak bertanggungjawab atas kepimpinan dalam pengajaran secara langsung (Hoy & Hoy. Pihak pengetua juga berminat untuk mengetahui persepi guru-guru mereka terhadap tingkah-laku kepimpinan mereka. Ini adalah sebab kepimpinan transformasional membimbing pengikut ke aras yang lebih tinggi manakala kepimpinan transaksional berdasarkan pada elemen tukar-menukar atau tawar-menawar. mereka telah dihantar untuk mengikuti pelbagai kursus supaya dilengkapi dengan pelbagai kemahiran untuk menguruskan sekolah. maka kepimpinan transformasional dan kepimpinan transaksional adalah penting juga. Sebaik sahaja dilantik sebagai pengetua. Sekolah ialah organisasi pengajaran dan pembelajaran dengan fokus diberi pada pencapaian akademik. Diantara pelbagai jenis kepimpinan pendidikan yang didedahkan. Kajian yang dijalankan memberi pandangan yang lebih mendalam supaya pengetua-pengetua dapat memahami tingkah-laku kepimpinan yang sesuai dan berkesan. Apakah profil kepimpinan pengetua di negeri Perak? 3 .2 Objektif Kajian dan Persoalan Kajian 2. Kepimpinan juga adalah pengaruh dan satu proses yang melibatkan manusia. tumpuan diberi pada kepimpinan instruksional dan kepimpinan transformasional. maka kepimpinan instruksional yang berorientasi tugas merupakan tingkah laku kepimpinan yang penting. 1. maka pihak pengetua dan pihak pendidikan atasan berminat untuk mengkaji dan mengetahui tingkah laku kepimpinan yang jenis mana adalah lebih berkesan di sekolah. Kedua-dua kepimpinan tersebut wujud bersama-sama dan saling membantu. Walau bagaimanapun kepimpinan transformasional adalah lebih tinggi daripada kepimpinan transaksional. Soalan-soalan kajian ini adalah berikut: 1.pengetua juga. Lake & Schailman. Pengetua disebaliknya bertanggungjawab atas pembinaan satu persekitaran yang unggul untuk meningkatkan kualiti penyampaian pengetahuan/ilmu itu (Cotton & Savard. Untuk Kajian ini bertujuan untuk memaklumkan pengetua-pengetua tentang persepi guru-guru mereka terhadap tingkah-laku kepimpinan mereka. Blumberg & Greenfield.0 Tinjauan Literatur Banyak kajian tentang kepimpinan pendidikan telah dilakukan tetapi banyak amalan kepimpinan di sekolah adalah dipinjam daripada kepimpinan korporat yang sebenarnya mementingkan keuntungan. pihak pengetua bertanya samada mereka berkesan dan apa yang mereka mesti lakukan untuk memastikan kepimpinan mereka berkesan dan bagaimana untuk mengekalkan kejayaan ataupun apa yang mereka mesti lakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Pihak pengetua sendiri juga akan berminat untuk mengetahui sejauh manakah mereka telah menunjukkan tingkah-laku kepimpinan instruksional. kepimpinan transformasional atau kepimpinan transaksional. Lebih pentingnya. Oleh sebab kepimpinan adalah satu proses pengaruh dan sekolah bukan organisasi yang mencari untung. Dengan perkenalan pelbagai jenis kepimpinan pendidikan. 1982. 2003). 2. Huff.

Terdapat bukti empirikal bahawa Principal Instructional Management Rating Scale (PIMRS) yang dibentukkan oleh Hallinger (1992). Pemimpin transformasional di sekolah menggunakan pelbagai strategi.mencapai matlamat ini. Mereka mendapati bahawa kepimpinan transformasional dan kepimpinan transaksional amat perlu diamalkan di sekolah. guru-guru digalakkan menggunakan idea-idea baru. pergurusan bilik darjah dan penilaian dan dapat berkongsi ilmu dengan guru-gurunya. Thurston. menjalankan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan pembangunan dan perkembangan pelajar yang boleh meningkatkan pencapaian mereka. menghulurkan bantuan untuk melicinkan pengajaran dalam bilik darjah. 2000). Sweetland & Hoy. pembelajaran. 2. Ini bermaksud kedua-dua pihak guru dan pelajar menghormati sikap kerajinan dan pencapaian (Hoy & Sabo. Ketiga. pemimpin mengambil berat tentang kebajikan guru-guru dan sedar tentang sikap dan keperluan guruguru. serius dan berfokus pada gol akademik yang tinggi tetapi realistik dan boleh dicapai.1990. Kedua. 1993). mempunyai jangkaan yang tinggi terhadap guru-guru dan pelajar-pelajar. pihak pengetua mengambil kesempatan untuk mengakui dan meraikan pencapaian akademik yang gemilang. pihak pengetua mesti boleh berkomunikasi dengan jelas kepada guru-guru tentang visi pengajaran yang gemilang dan perkembangan profesional yang berterusan. guru-guru mengamalkan pengajaran yang gemilang sebab hanya pihak guru sahaja yang boleh berubah dan hendak berubah. 1998. Steinbeck dan Raun (1993) mengkaji kesesuaian kepimpinan transformasional di sekolah. pihak pengetua sendiri merupakan peimimpin intelektual dan sedar tentang perkembangan terkini dalam pengajaran. Clift & Schacht. Pertama. memberi penghargaan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar secara umum untuk hasil kerja yang baik. melibatkan seluruh sekolah dalam pembentukan gol dan visi sekolah pada awal tahun. Diantaranya. guru-guru diberi pertimbangan individu dan bukan sebagai ahli dalam satu kumpulan. memberi motivasi dan membina semangat. membantu guru-guru menyelesaikan masalah tanpa mengubah perspektif mereka. setiap orang diberi tanggungjawab dan fungsi pengurusan. Kelima. membina iklim sekolah yang positif. Diantaranya. Keempat. seorang pemimpin instruksional memastikan persekitaran pembelajaran teratur. Poplin (1992). Banyak kesan positif didapati di sekolah-sekolah dimana kepimpinan tranformasional diamalkan oleh pengetua (Blase. motivasi. Sagor (1992) dan Leithwood. dan Multifactor Leadership yang dibentukkan oleh Bass (1985) berjaya menunjukkan peranan pengetua sebagai pemimpin instruksional dan transformasional. dan akhirnya struktur birokrasi digunakan untuk memberi manfaat kepada guru-guru supaya dapat melicinkan perjalanan tugas mereka. pihak pengetua memberi sokongan yang konstruktif terutamanya dalam peyediaan sumber dan bahan yang diperlukan oleh guru-guru supaya mereka boleh berjaya mencapai matlamat dalam bilik darjah. memantau dan menilai guru-guru dan pelajarpelajar dengan kerap kali untuk tujuan peningkatan akademik. Akhirnya. menggalakkan guru-guru melawat rakan sebaya dalam bilik darjah untuk memerhatikan amalan terbaik. Matlamat ini mesti ditafsirkan dalam pelbagai tindakan. Sergiovanni (1990) melaporkan peningkatan dalam pencapaian pelajar manakala Sagor (1992) mendapati bahawa sekolah yang mempunyai budaya sekolah yang unggul adalah diketuai oleh 4 .2 Kepimpinan Transformasional dan Kepimpinan Transaksional Leithwood (1992). melawat bilik darjah setiap hari. berkongsi dan berbincang idea-idea baru itu bersamasama dengan rakan sejawat. Goddard.

Pentafsiran skala yang berikut digunakan untuk tujuan tersebut.9 Memberi Perkembangan Profesional (Provide Professional Development) 3.1.1.1. 4 jenis 5 . 1994).4 Koordinasi Kurikulum (Coordinate the Curriculum) 3.1.40=Sederhana. 3. 10 faktor kepimpinan instruksional adalah beriut: 3.7 Penglihatan yang Tinggi (High Visibility) 3. 1982) mengandungi 50 item dan 10 dimensi untuk menilai kepimpinan instruksional pengetua.5 Memantau Perkembangan Pelajar (Monitor Student Progress) 3. 4. Dua soalselidik itu adalah berikut: 3.3 Memantau dan Menilai Pengajaran (Supervise and Evaluate Instruction) 3.1.1.2 Pemyampaian Gol Sekolah (Communicate the school Goals) 3. Untuk tujuan membina profil kepimpinan instruksional pengetua. 1991).00=Sangat Tinggi.1 Instrumen Dua jenis soal-selidik digunakan untuk mendapat maklum balas daripada guru-guru. 3=Kadang-kadang.1. 4=Sentiasa.21–5.1. Penyelidikan tinjauan yang menggunakan soalan-selidik dijalankan untuk mengumpul data pada satu masa yang tertentu dengan tujuan untuk menghuraikan keadaan situasi pada masa itu (Cohen & Manion.pengetua yang mengamalkan kepimpinan transformasional.2 Multifactor Leadership Questionnaires (MLQ) Soal-selidik MLQ (Bass.1. 3. PIMRS menghuraikan 10 jenis tingkah-laku penting yang berkaitan dengan peranan pengetua sebagai pemimpin instruksional.10Memberi Insentif untuk Pembelajaran (Provide Incentives for Learning) Berdasarkan PIMRS.00–1.81-2.1. MLQ menghuraikan 20 jenis tingkahlaku kepimpinan transformasional.1.41–4.1 Merangka Gol Sekolah (Frame the School Goals) 3.6 Menjaga Masa Pengajaran (Protect Instructional Time) 3. skor min agregat untuk setiap faktor dan dimensi dikira.80=Sangat Rendah. 3. guru-guru menilai betapa kerap pengetuanya menunjukkan tingkah-laku yang dihuraikan dengan menggunakan skala Likert yang berikut: 1=Hampir Tidak.8 Memberi Ganjaran Kepada Guru-guru (Provide Incentives for Teachers) 3. 1.1. Leithwood (1992) mendapati bahawa amalan kepimpinan transformasional menyebabkan kolaborasi yang kuat dikalangan guru-guru dan ini membawa kemajuan kepada sekolah dan peningkatan tingkah-laku pengajaran.1. 2=Jarang.1. 1991).1 Principal Instructional Rating Scale (PIMRS) Soal-selidik PIMRS (Hallinger.60=Rendah.1. Sampel kajian itu didapati secara rawak daripada populasi guru-guru di seluruh negeri Perak. Skor min agregat 1.61– 3. 12 jenis tingkah-laku kepimpinan transaksional.1.1.1. 5=Hampir Sentiasa.1.1. Soal-selidik juga memberi faedah liputan sampel yang luas dengan kos yang rendah (de Vaus. 1985) mengandungi 45 item dan 12 dimensi untuk menilai kepimpinan transformasional dan kepimpinan transaksional pengetua.0 Methodology Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan tinjauan (survey research) dengan menggunakan soal-selidik.1. 3.1.20=Tinggi. 2. Soal-selidik adalah satu cara yang berkesan untuk mencatat item secara sistematik (de Vaus.

Attributed) 3.1. Penganalisian faktor (factor analysis) juga dijalankan.1 Motivasi Inspirasi (Inspirational Motivation) 3. Melalui analisis data secara exploratory (exploratory data analysis) stail kepimpinan pengetua dapat dikenalpasti.2.1.3 Pengaruh Ideal (Tingkah-laku) (Idealized Influence-Behavior) 3.2 Pengumpulan Data dan Analisis Data Soal-selidik diedarkan kepada pengetua-pengetua yang menghadiri kursus kepimpinan instruksional dan transformasional. skor min agregat untuk setiap faktor dan setiap dimensi dikira. Data dianalisiskan dengan menggunakan <SPSS for windows> Versi 11. 3=Kerapkali dan 4=Hampir Sentiasa.9 Laissez-faire Faktor „Outcome‟ 3.2. Skor min agregat diantara 0.21-5. 2.tingkah-laku laissez-faire dan 9 jenis tingkah-laku guru-guru yang dihasilkan daripada kepimpinan transformasional dan kepimpinan transaksional pengetua.2.1.80 menunjukkan tingkah-laku kepimpinan transformasional sangat rendah.8 Pengurusan-melalui-Pengecualian (Pasif) (Management-by-Exception (Passive)) 3.12 Kepuasan (Satisfaction) Berdasarkan MLQ.60 adalah rendah. 3.1.2.2. Ini membolehkan data ditulis secara diskriptif.1.20 adalah tinggi manakala 4.81-2.2. Analisis diskriptif menunjukkan skor min dan sisihan piawai (standard deviation) untuk setiap item dan dimensi.1.2. Skala dan pentafsiran yang berikut digunakan.10 Usaha Lebihan (Extra Effort) 3. 6 .11 Berkesan (Effectiveness) 3. 12 faktor kepimpinan transformasional dan kepimpinan transaksional adalah berikut: Faktor Kepimpinan Transformasional 3. 3. Untuk membina profil kepimpinan transformasional pengetua dengan berdasarkan persepsi guruguru. Syarat-syarat yang ditetapkan ialah responden soal-selidik mesti terdiri daripada guru-guru yang berkhidmat dengan pengetua yang dinilai sekurangkurangnya tiga tahun dan responden mesti diambil secara rawak dan terdiri daripada pelbagai lapisan.1. 1=Jarang.1.00 adalah sangat tinggi.7 Pengurusan-melalui-Pengecualian (Aktif) (Management-by-Exception (Active)) 3.6 Ganjaran Kontingen (Contingent Reward) 3.41-4.2. 2=kadang-kadang.1.61-3. 1.2.4 Stimulasi Intelek (Intelectual Stimulation) 3.1.1. guru-guru menilai betapa kerap kali pengetua mereka menunjukkan tingkah-laku seperti yang dihuraikan dengan menggunakan skala 5 Likert 5 poin yang mula dari 0 hingga 4.2.2.5 Pertimbangan Individu (Individual Consideration) Faktor Kepimpinan Transaksional 3.1. 0=Hampir Tidak. Kemudian soal-selidik ini diperbanyakan oleh pengetua masing-masing dan diedarkan kepada 30 orang guru di sekolah mereka.40 adalah sederhana.2.00 dan 0.2 Pengaruh Ideal (Attributed) (Idealized Influence.5 untuk mendapat skor diskriptif untuk semua item dalam kedua-dua soalselidik. Soal-selidik dikembalikan kepada pihak JPN untuk dianalisiskan.

“Apakah profil kepimpinan pengetua negeri Perak?” Data yang didapati daripada keduadua soal-selidik PIMRS dan MLQ memberi satu gambaran tentang tingkah-laku kepimpinan pengetua. Visibiliti ini mencatatkan rating yang sederhana dengan skor min 2.5 dan alpha koefisyen didapati diantara . terutama sekali Faktor Visibility. rating menjadi sederhana dengan skor min 3. Hasil penganalisian data ditunjuk dalam bentuk jadual.54) adalah tinggi. Mengikut persepsi guru-guru. Faktor 3 dan Faktor 4 perlu dipertingkatkan. jelaslah bahawa guru-guru memberi satu persepsi bahawa pengetua-pengetua mereka berjaya merangka gol sekolah dan memberitahu gol yang dirangka itu kepada warga sekolah.36. dan disebut 7 .75) dan Dimensi Memberi Insentif untuk Pembelajaran (3. Diantaranya.59). iaitu dengan skor min 3. Malangnya. Demensi memberi Insentif Kepada Guruguru (3.59) dan Komunikasi Gol Sekolah (3. Guru-guru juga berasa bahawa pengetua hanya memantau setakat sederhana sahaja dan penglihatan (visiblity) mereka di kawasan sekolah adalah sederhana juga. Faktor 4.20) mencatat rating yang sederhana. Kedua-dua Dimensi Menyelia dan Menilai Instruksional (3.98. Rating untuk Faktor 1 adalah tinggi.22.17) adalah sederhana manakala Dimensi Memberi Perkembangan Profesional (3. Kepimpinan Instruksional Berdasarkan hasil dapatan seperti ditunjukkan dalam Jadual 1. Dimensi Mengekalkan Penglihatan yang Tinggi (2. Apabila dua dimensi itu digabungkan dan menjadi Faktor 2.28) adalah sederhana dan apabila kedua-dua dimensi tersebut digabungkan dan menjadi Faktor 3 yang dinamakan Pemantauan.58) adalah tinggi. Kedua-dua dimensi ini digabungkan dan menjadi Faktor 4 dan dinamakan Visibiliti.15) dan Dimensi Memantau Kemajuan Pelajar (3. 4. Sokongan Guru.1 Profil Kepimpinan Pengetua Negeri Perak Bahagian ini menjawab soalan.5 dan alpha koefisyen didapati diantara .97. mereka kurang menitikberatkan faktor-faktor kepimpinan instruksional yang lain. rating menjadi sederhana.93. Dua dimensi tersebut digabung dan dijadikan Faktor 1 dan dinamakan Gol (3. Daripada hasil dapatan ini.90 dan . Skor reliabiliti untuk tiga faktor yang utama dan 12 dimensi MLQ dilakukan dengan menggunakan <SPSS for Windows> Versi 11. Dimensi Membentuk Gol Sekolah (3. Semua ini bermaksud instrumen yang digunakan boleh dianggap sesuai untuk kajian ini dan hasil dapatan adalah sah.Skor reliabiliti untuk empat faktor yang utama dan lapan dimensi PIMRS dilakukan dengan menggunakan <SPSS for Windows> Versi 11.78 dan .0 Hasil Dapatan dan Huraian 4. Faktor 2. pengetua-pengetua dianggap kurang memberi sokongan kepada mereka.

75 .84 S 2. Dimensi Monitor Goals 2.22 .20 .Jadual 1: Persepsi Guru-guru Terhadap Kepimpinan Instruksional Pengetua Maintain High Visibility the Frame School Goal Provide Incentives for Teachers Provide Incentives for Learning.36 .59 .15 . Faktor 4 (Visibiliti) 3.79 S 8 .58 .75 T 3.86 T 3. Rank T= Tinggi S=Sederhana 3.97 S Min S.86 S 3.28 .59 .70 S 3.79 S Student Progress.D. Rank 3.D.54 .84 S Supervise and Evaluate Instruction Communicate the School Promote Professional Development Pengetua Faktor 1 (Gol) Faktor 2 (Sokongan Guru) Faktor 3 (Pemantauan) Persepsi Guru N=121 Min S.17 .86 T 3.70 T 3.98 .81 S 3.

73 ST 3.75 ST 3.80 .D.70 . Rank 3.65 .86 R 1.83 .82 R Individual Consideration Effectiveness Laissez-faire 1.71 ST 3.56 .60 .76 ST ST=Sangat Tinggi T=tinggi R=Rendah SR=Sangat Rendah 9 Idealized Influence (Behavior) Pengetua Dimensi Faktor 2 (Motivasi Berinspirasi) .85 .76 ST 3.84 .40 .87 .88 T 3.88 ST 3.66 ST 3.79 .52 .D.70 . Rank Mean S.87 .Jadual 2: Persepsi Guru-guru Terhadap Kepimpinan Transformasi Pengetua Managementby-Exception (Active) Managementby-Exception (Passive) Faktor 3 (Laissez-faire) 1.67 ST 3.76 ST 3.05 .82 R Inspirational Motivation 3.75 ST 3.73 ST Satisfaction Extra Effort Intellectual Stimulation Idealized Influence (Attributed) Contingent Reward Faktor 1 (Pengurusan Umum) Persepsi Guru Mean N=121 S.

Intelectual Stimulation.40) dan „Contingent Reward‟ (3. Effectiveness dan Satisfaction digabungkan menjadi Faktor 1 dan dinamakan Pengurusan Umum.22.70) dan sudi memberi lebih daripada apa yang diminta (3. Visibiliti(2. Statistik juga menunjukkan guru-guru lebih suka apabila pengetua-pengetua mereka menunjukkan tingkah-laku kepimpinan tranformasional dan kepimpinan transaksional.22). Faktor ini menunjukkan rating yang sangat tinggi dengan skor min 3. daripada empat faktor yang diwujudkan untuk menunjukkan kepimpinan instruksional pengetua.79 menunjukkan guru-guru berasa pengetua mereka memberi pertimbangan atas keperluan mereka. Guru-guru juga berasa bahawa pengetua-pengetua mereka tidak menguruskan sekolah secara laissez-faire. Ini disokong dengan skor min yang sederhana untuk Faktor 3 (Pemantauan) dengan skor min 3.2 Jenis Kepimpinan yang Lebih diamalkan oleh Pengetua Bahagian ini menjawab soalan. Dimensi Idealized Influence (Behavior) (3.98 memberi sokongan kepada persepsi guru-guru bahawa pengetua kurang dalam aspek pemantauan sebab pengetua kurang dilihat dalam kawasan sekolah. dan bertindak dengan cara-cara beretika dan bermoral tinggi. Mereka berpendapat bahawa pengetuapengetua menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan sebab rating untuk Faktor 3 adalah rendah.80). Faktor 4 (Visibiliti) dengan skor min 2.Kepimpinan Transformasional Dimensi-dimensi Idealized Influence (Attributed). Contingent Reward. Oleh sebab pengetua dinampak kerap berkelakuan tersebut. Ini disokong dengan skor min yang tinggi untuk item-item „Individual Consideration‟ (3.65. Hanya Faktor 1 (Gol) dengan skor min 3.59 diberi rank tinggi.60) menunjukkan rating yang rendah. Individual Consideration. Rating untuk Pengurusan Umum adalah sangat tinggi dengan skor min 3. Management-by-Exception (Active). jelaslah bahawa guru-guru berasa pengetua-pengetua mereka mengamalkan kepimpinan transformasional. Daripada Jadual 1. 4. Ini boleh ditafsirkan bahawa pengetua-pengetua tidak menunggu sampai adalah masalah baru bertindak. Faktor 3 ialah dimensi yang menunjukkan tiada kepimpinan. Idealized Influence (Attributed) dengan skor min 3.85 dan Idealized Influence (Behavior) dengan skor min 3. Hasil dapatan daripada kajian itu menunjukkan bahawa pengetua lebih selesa dengan kepimpinan transformasional dan kepimpinan transaksional. Pada sebenarnya. tiga faktor diberi rank sederhana. Pemantauan(3.98).87) mencatat rating yang sangat tinggi dan kedua-dua dimensi ini digabungkan dan menjadi Faktor 2 yang dinamakan Motivasi Inspirasi. Faktor ini menunjukkan rating yang rendah. “Jenis kepimpinan yang manakah lebih diamalkan oleh pengetua-pengetua di negeri Perak?” Perbandingan data daripada kedua-dua soal-selidik PIMRS dan MLQ menunjukkan jenis kepimpinan yang lebih diamalkan oleh pengetua. iaitu Sokongan Guru(3. Semua dimensi dalam Faktor 1 kecuali Management-by-Exception (Active) menunjukkan rating yang sangat tinggi. Dimensi-dimensi Management-by-Exception (Passive) (1.79) dan Inspirational Motivation (3. Maka. Daripada Jadual 2.52) dan Laissez-faire (1. 10 . Berdasarkan hasil dapatan seperti ditunjuk dalam Jadual 2. Extra Effort.84). perbandingan skor min antara dua jadual itu menunjukkan bahawa pengetua-pengetua lebih mengamalkan kepimpinan transformasional dan kepimpinan transaksional. berkesan (3.83. Kedua-dua dimensi tersebut digabungkan dan menjadi Faktor 3 dan dinamakan Laissez-faire.70).36). Skor min daripada Jadual 1 (Kepimpinan Instruksional) dan Jadual 2 (Kepimpinan Transformasional) menunjukkan bahawa pengetuapengetua diberi skor min yang lebih tinggi untuk dimensi-dimensi dan faktor-faktor Kepimpinan Transformasional (yang merangkumi kepimpinan transaksional). Guru-guru berasa pengetua mereka hanya mencapai setakat merangka gol sekolah sahaja dan tidak berjaya memberi sokongan kepada guru supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka sebagai guru atau pengajar dengan berkesan. guru-guru berasa puas (3.

Kajian ini menunjukkan pihak pengetua kurang mengamalkan kepimpinan isntruksional dan ada beberapa sebabnya dan perlu dikaji dengan lebih mendalam. pihak pengetua mesti mahir mencari data dan mentafsir data yang diperolehi itu. Kepimpinan transformasional dan kepimpinan transaksional adalah berorientasi hubungan(people-oriented) dan tingkah laku kepimpinan ini adalah penting untuk menggalakkan guru-guru berusaha dengan berkesan. Kajian ini hanya dapat memberi satu gambaran yang ringkas dan umum tentang kepimpinan pengetua di negeri Perak. bagaimana kontek sekolah mempengaruhi stail kepimpinan pengetua. oleh sebab kepimpinan instruksional adalah agak teknikal. Tambahanpula. Kedua. sekolah adalah organisasi penyampaian ilmu dan keberkesanannya dinilai dari segi kejayaannya dalam pencapaian akademik. Misalnya.0 Penutup Walaupun kepimpinan tranformasional dan kepimpinan transaksional dinampak lebih popular dikalangan guru-guru. kepimpinan pendidikan dan kajian tindakan. maka pihak pengetua mesti mempunyai pengetahuan yang luas tentang teori-teori dan perkembangan baru berkaitan dengan proses pembelajaran dan pengajaran. Kepimpinan instruksional adalah kepimpinan yang berorientasi tugas (action-oriented) dan ia adalah sangat penting untuk memastikan sekolah-sekolah mencapai objektifnya sebagai organisasi penyampaian ilmu. Ashley Ng Yoon Mooi. Maka fokus sekolah ialah pengajaran dan pembelajaran dan oleh sebab itu segala yang dijalankan mesti memastikan proses pengajaran dan pembelajaran diutamakan. AMN ialah Pengetua Kanan di SMK Methodist (ACS) Sitiawan. Kajian kelak mungkin boleh mengkaji tentang kepimpinan pengetua di sekolah luar bandar dan sekolah bandar.5. Beliau boleh dihubungi di mei_ng_@hotmail. Pertama. Seperti dihuraikan pada awal kertas ini. kepimpinan instruksional mesti dititikberatkan. Dr. Kajian ini boleh dilakukan dengan melibatkan lebih guru dan kalau boleh negeri yang lain dilibatkan supaya dapat sampel yang lebih besar dan dapat melakukan perbandingan. Kepakaran beliau ialah penyelidikan pendidikan. kemudian bertindak dengan cara yang sesuai. Kajian beliau berfokus pada kepimpinan pengetua dan budaya organisasi. Kepimpinan instruksional melibatkan pelagai pemantauan dan masa pemelajaran mesti dijaga dengan rapi termasuk menggalakkan perkembangan profesionalisme dikalangan guru dan memberi insentif atau ganjaran untuk pembelajaran untuk kedua-dua pihak guru-guru dan pelajarpelajar. Jika budaya atau etos gemilang penting untuk meningkatkan prestasi dan pencapaian sekolah. Kepimpinan instruksional adalah jauh lebih daripada takat menrangka gol and berkomunikasi gol yang dirangka itu kepada warga sekolah. apakah yang patut pengetua lakukan untuk mencapai matlamat ini? Data yang didapati untuk kajian ini adalah berdasarkan pada 121 orang guru di negeri Perak dan ini hanya dapat memberi satu gambaran yang umum. Lebih banyak kajian mesti dilakukan untuk mengetahui lebih tentang kepimpinan pendidikan sebab banyak soalan lagi tidak dapat dijawab. kemungkinan pihak pengetua kurang pasti tentang jenis tingkah-laku kepimpinan instruksional.com 11 .

Portland. Thousand Oaks.E. Florida Department of Education. Educational Administrative Quarterly.K. Goddard. Culture and leadership in educational administration. D. USA. (1990). P. Lake.J. Journal of Educational Administration. OR: Northwest Regional Educational Laboratory. (1995). W.J. Instructional Leadership a LearningCentered Guide. Educational Management and Administration. Edmonds.G. Educational Administration Quarterly. Center for the Advance Study of Educational Leadership. Sergiovanni and J. P.Rujukan Bass. 13(3). The Principal as Instructional Leader. Reaching for excellence. Bossert. S. 35-48. S. and Savard. 16. (2003). best. (1980). (1998). P. 65-68. Clark. 727-753. Nasville.G. 34(5). 683-702. Journal of Educational Administration. 18(3). 2 Edition. and Hoy. T. Organizational Greenfield. D. A. In R. R. Rowan. Washington. Kyle (Ed). R. (eds. Corbally (Eds). M. D. Boston: Allyn and Bacon. Urbana: University of Illinois Press. (1982). 9(5). Leadership: good. S.S. The Effective Principal: nd Perspectives on School Leadership. Boston: McBer and Company. G. T. 19(4). Social Policy. pp 4-11 Hoy. and Hoy. Quality Middle Schools: Open and Healthy.. (1991). Changing norms of principal leadership in the United States. Hoy. Dynamics. UCEA Review.3 Some schools work and more can.K. Hallinger. p. A. Cotton. In T. Some negative effects of principals‟ control – oriented and protective behaviors. and Schallman. Re-forming and re-valuing educational administration: Whence and when cometh the phoenix? Educational Management and Administration. Blasé. Huff. and Leithwood. Effective elementary schools. and Greenfield. A. K. D.. K. Sweetland. (1984).. Is there a place for „craft theory‟ in educational administration? Yes.DC. The instructional management role of the principal. pp 3-7 Hallinger. Allyn and Bacon. J. and Lee.M. Academic emphasis of urban elementary schools and student achievement: A multilevel analysis. U. J. Government Printing Office. 30(3). 12 . M. Blumberg. American Educational Research Journal 27(4). B. (1982). Resource Manual: The Principal Instructional Management Rating Scale. P.) (1996). S. Leaders and schools: willfulness and non-natural order in organizations. B. T. (1982). Leadership and Organizational Culture: New Perspectives on Administration Theory and Practice. Principal differences: Excellence in school leadership and management. W. Greenfield. (1985). 200-217.W. and Sabo.. (1989). 36(1). (1992). 34-64. Culture and leadership : Developing an international perspective in educational administration. but not in the way Battersby suggest. better.R. Dwyer. W.. MA: Boston. Vanderbilt University. (1979). (1985). Hallinger. 26-40. W. 36. C. 142-169. Bossert. CA: Corwin Press. (2000). (1986). Hallinger.

S. B (1996). Three principals who make a difference. 34(5). Poplin. (1992). (1993). S. T. Preparing leaders for change oriented schools. 23-27. In D. Educational Leadership. Journal of Educational Administration. 249-280. The leader's new role: Looking to the growth of teacher' Educational Leadership. 13 . Phi Delta Kappan. and Schacht. Mortimore. 49(5) 10-11. (1987). Educational Leadership 49(5) 13-18. Education and urban society. Leadership: Examining the elusive Washington. J. Oxford.D. R. Sweeney.C.S. (1992). The principalship. and Sashkin. P.J. (1998). (1990). Leadership and culture building in schools. B. Reynolds and P. Leithwood. Rosenback and Robert L. Issues in school effectiveness. 154-163. M. K. Purkey.Ibrahim. 50-73. 39(5) 346-352. R. Effective schools: A review. and Jantzi. Thurston.. P. and Smith. . (1982). Cuttance. 259-265. Leithwood. M. DC: Association for Supervision and curriculum Development. School Effectiveness and School Improvement. Preliminary exploitations of indigenous perspectives of educational management: The evolving Malaysian experience. Research synthesis on effective schools. UK Sergiovanni. (1992). M. L. The Elementary school Journal 83(4) 427-451 Sagor. (1993). Taylor (eds. 239-249 Sashkin. D. Westview Press.. G. (1985). School Effectivenss: Research Policy and Practice. (1998). (1988). (1987). Clift. M. 49(5) 8-12. London: Cassell. The move toward transformational leadership.A. 20. M. (eds). Transformational leadership: How principals can help reform school cultures. MA: Allyn & Bacon Sergiovanni. I.E. 4 Edition. K. Newton.A. Sheive. M. Educational Leadership. M. and Schoenheit. In W. The visionary principal: School leadership for the next century. T. Adding value to leadership gets extraordinary results. Educational Leadership 47(8). T. Sashkin.J. pp.) Contemporary th Issues in Leadership.

14 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->