KONSEP SUKAN DAN REKREASI

„Coaclay‟….terdapat 3 aspek dalam mendefinisikan perkataan sukan iaitu:  Jenis aktiviti yang terlibat Bentuk dan situasi dimana sesuatu aktiviti dijalankan  Penyertaan dalam sesuatu aktiviti .KONSEP SUKAN Berasal dari bahasa Latin „Desportso‟ bermaksud untuk memikul sesuatu.

. Rekreasi Rekreasi terbahagi kepada 2. iaitu Rekreasi aktif dan Rekreasi pasif.membawa maksud aktiviti yang terancang yang dilakukan untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk memperolehi ketenangan minda dan merehatkan badan.

. kemahiran dan sikap khusus nya penggunaan masa senggang. Ford (1981) Mendefinisikan rekreasi sebagai program yang me liputi penggunaan persekitaran semula jadi bagi tu juan mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran kurikulum yang sedia ada. Ini merangkumi perkem bangan pengetahuan.

Sukan rekreasi adalah untuk membina dan mengekalkan keadaan mental. rohani dan emosi diberi penekanan yang sama dengan aspek jasmani. Knapp (1981) menyatakan bahawa sukan rekreasi sebagai alat untuk mencapai matlamat dan objektif pendidikan. Sukan rekreasi telah diubahsuai selaras dengan matlamat “humanization education” iaitu perkembangan potensi insan dari segi intelek. .

 Untuk mencapai matlamat pendidikan secara menyeluruh dan seimbang bagi perkembangan pelajar dari aspek jasmani. masyarakat dan negara amnya. rohani dan intelek serta emosi bagi memenuhi keperluan diri sendiri. . keluarga.

 Membudayakan dan mempertingkatkan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti sukan dan rekreasi ke arah kecermerlangan sukan di semua peringkat.  Mengajar bagaimana cara untuk berdikari. . dan berkepimpinan dalam sesebuah kumpulan  Mengajar para pelajar supaya lebih berdikari.

 Menyemai perasaan muhibah.mengurangkan masalah sosial remaja. . Untuk mengenalkan aktiviti-aktiviti rekreasi untuk mengisi masa lapang. perpaduan dan integrasi nasional dalam kalangan para pelajar dan generasi yang akan datang.  Memberi para pelajar pengalaman dan pengetahuan yang berguna kepada mereka.   Menyemai nilai-nilai pendidikan dalam aktiviti kokurikulum.

PERKAITAN SUKAN REKREASI DALAM KURIKULUM SEKOLAH .

 .Dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi keupayaan psikomotor.  Untuk membina kesepaduan dan toleransi dalam kurikulum sukatan Pendidikan Jasmani diselitkan unsur sains maka matapelajaran dapat dibentuk. afektif dan kognitif bersesuaian dengan falsafah pendidikan kebangsaan dalam membina modal insan.

Sukatan PJ berupaya mengurangkan masalah sosial dan gaya hidup yang sihat.  Seterusnya adalah dapat memperkembangkan potensi individu. kepimpinan dan kepaduan digabungkan dengan mudah. alatan dan tempat melakukan aktiviti  .Dalam Pendidikan Jasmani nilai kerjasama.  Meningkatkan dan mengembangkan keupayaan fizikal dan kecergasa.  Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri.

.

 Membentuk satu gaya hidup yang sihat bersosial dan berinteraksi antara satu sama lain tanpa mengira kaum.Sukan Rekreasi penting dalam pembentukan personaliti yang baik dan tentunya modal insan negara kelas pertama  Aktiviti rekreasi akan membantu terhadap pembangunan mentaliti dan kualiti masyarakat bukannya kuantiti.  Membina nilai kepimpinan dalam diri seseorang supaya individu itu  .

terdapat mata pelajaran civik. sains.  Namun.  .  Didalam pendidikan jasmani. kajian tempatan/ilmu alam dan lain-lain lagi. pendidikan jasmani tidak terdapat didalam mana-mana mata pelajaran lain. matematik.Pendidikan jasmani merupakan subjek yang flexsible dan berkait rapat dengan mata pelajaran lain.

SAINS Perkaitannya dengan subjek pendidikan jasmani. 2) Mengelaskan jenis pokok seperti pokok parasit. pokok herba dan sebagainya  .contohnya 1) flora dan fauna di hutan berkait rapat dengan pembelajarn sains.

‟  Semasa aktiviti rekreasi berlangsung. pendidikan civik dapat diperaktikkan.Civik Melalui pendidikan sukan dan rekreasi. tolak ansur. pengajian civik dapat dipraktikkan selari dengan keperluan berkerja dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti rekreasi  . mengambil berat satu dengan yang lain dan sebagainya.  Antaranya seperti sikap berkerjasama.

 .  Contohnya.MATEMATIK Terdapat pengiraan dalam pendidikan jasmani. memerlukan pengiraan untuk mengira denyutan nadi.  Perlu untuk pengiraan liga bagi menetukan kedudukan pemain badminton.

.Kajian tempatan  Semasa rekreasi.  Pelajar dapat mengaplikasikan pembelajaran penggunaan kompas dengan betul. struktur tanah atau keadaan yang dapat dilihat sendiri oleh pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful