KONSEP SUKAN DAN REKREASI

terdapat 3 aspek dalam mendefinisikan perkataan sukan iaitu:  Jenis aktiviti yang terlibat Bentuk dan situasi dimana sesuatu aktiviti dijalankan  Penyertaan dalam sesuatu aktiviti . „Coaclay‟….KONSEP SUKAN Berasal dari bahasa Latin „Desportso‟ bermaksud untuk memikul sesuatu.

Rekreasi Rekreasi terbahagi kepada 2.membawa maksud aktiviti yang terancang yang dilakukan untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk memperolehi ketenangan minda dan merehatkan badan. . iaitu Rekreasi aktif dan Rekreasi pasif.

. Ini merangkumi perkem bangan pengetahuan. Ford (1981) Mendefinisikan rekreasi sebagai program yang me liputi penggunaan persekitaran semula jadi bagi tu juan mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran kurikulum yang sedia ada. kemahiran dan sikap khusus nya penggunaan masa senggang.

Sukan rekreasi adalah untuk membina dan mengekalkan keadaan mental. . rohani dan emosi diberi penekanan yang sama dengan aspek jasmani. Knapp (1981) menyatakan bahawa sukan rekreasi sebagai alat untuk mencapai matlamat dan objektif pendidikan. Sukan rekreasi telah diubahsuai selaras dengan matlamat “humanization education” iaitu perkembangan potensi insan dari segi intelek.

 Untuk mencapai matlamat pendidikan secara menyeluruh dan seimbang bagi perkembangan pelajar dari aspek jasmani. masyarakat dan negara amnya. . rohani dan intelek serta emosi bagi memenuhi keperluan diri sendiri. keluarga.

 Mengajar bagaimana cara untuk berdikari. Membudayakan dan mempertingkatkan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti sukan dan rekreasi ke arah kecermerlangan sukan di semua peringkat. dan berkepimpinan dalam sesebuah kumpulan  Mengajar para pelajar supaya lebih berdikari. .

. Untuk mengenalkan aktiviti-aktiviti rekreasi untuk mengisi masa lapang.mengurangkan masalah sosial remaja.  Memberi para pelajar pengalaman dan pengetahuan yang berguna kepada mereka.  Menyemai perasaan muhibah. perpaduan dan integrasi nasional dalam kalangan para pelajar dan generasi yang akan datang.   Menyemai nilai-nilai pendidikan dalam aktiviti kokurikulum.

PERKAITAN SUKAN REKREASI DALAM KURIKULUM SEKOLAH .

Dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi keupayaan psikomotor.  Untuk membina kesepaduan dan toleransi dalam kurikulum sukatan Pendidikan Jasmani diselitkan unsur sains maka matapelajaran dapat dibentuk. afektif dan kognitif bersesuaian dengan falsafah pendidikan kebangsaan dalam membina modal insan.  .

kepimpinan dan kepaduan digabungkan dengan mudah.  Meningkatkan dan mengembangkan keupayaan fizikal dan kecergasa.  Seterusnya adalah dapat memperkembangkan potensi individu.  Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri. alatan dan tempat melakukan aktiviti  .Dalam Pendidikan Jasmani nilai kerjasama. Sukatan PJ berupaya mengurangkan masalah sosial dan gaya hidup yang sihat.

.

 Membina nilai kepimpinan dalam diri seseorang supaya individu itu  .Sukan Rekreasi penting dalam pembentukan personaliti yang baik dan tentunya modal insan negara kelas pertama  Aktiviti rekreasi akan membantu terhadap pembangunan mentaliti dan kualiti masyarakat bukannya kuantiti.  Membentuk satu gaya hidup yang sihat bersosial dan berinteraksi antara satu sama lain tanpa mengira kaum.

pendidikan jasmani tidak terdapat didalam mana-mana mata pelajaran lain. matematik.  .Pendidikan jasmani merupakan subjek yang flexsible dan berkait rapat dengan mata pelajaran lain.  Didalam pendidikan jasmani.  Namun. kajian tempatan/ilmu alam dan lain-lain lagi. terdapat mata pelajaran civik. sains.

SAINS Perkaitannya dengan subjek pendidikan jasmani. pokok herba dan sebagainya  . 2) Mengelaskan jenis pokok seperti pokok parasit.contohnya 1) flora dan fauna di hutan berkait rapat dengan pembelajarn sains.

 Antaranya seperti sikap berkerjasama. tolak ansur. pengajian civik dapat dipraktikkan selari dengan keperluan berkerja dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti rekreasi  .‟  Semasa aktiviti rekreasi berlangsung.Civik Melalui pendidikan sukan dan rekreasi. mengambil berat satu dengan yang lain dan sebagainya. pendidikan civik dapat diperaktikkan.

MATEMATIK Terdapat pengiraan dalam pendidikan jasmani.  Contohnya. memerlukan pengiraan untuk mengira denyutan nadi.  .  Perlu untuk pengiraan liga bagi menetukan kedudukan pemain badminton.

Kajian tempatan  Semasa rekreasi. . struktur tanah atau keadaan yang dapat dilihat sendiri oleh pelajar.  Pelajar dapat mengaplikasikan pembelajaran penggunaan kompas dengan betul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful