KONSEP SUKAN DAN REKREASI

KONSEP SUKAN Berasal dari bahasa Latin „Desportso‟ bermaksud untuk memikul sesuatu. „Coaclay‟….terdapat 3 aspek dalam mendefinisikan perkataan sukan iaitu:  Jenis aktiviti yang terlibat Bentuk dan situasi dimana sesuatu aktiviti dijalankan  Penyertaan dalam sesuatu aktiviti .

. Rekreasi Rekreasi terbahagi kepada 2. iaitu Rekreasi aktif dan Rekreasi pasif.membawa maksud aktiviti yang terancang yang dilakukan untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk memperolehi ketenangan minda dan merehatkan badan.

 Ford (1981) Mendefinisikan rekreasi sebagai program yang me liputi penggunaan persekitaran semula jadi bagi tu juan mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran kurikulum yang sedia ada. . Ini merangkumi perkem bangan pengetahuan. kemahiran dan sikap khusus nya penggunaan masa senggang.

rohani dan emosi diberi penekanan yang sama dengan aspek jasmani. Sukan rekreasi telah diubahsuai selaras dengan matlamat “humanization education” iaitu perkembangan potensi insan dari segi intelek. Sukan rekreasi adalah untuk membina dan mengekalkan keadaan mental. Knapp (1981) menyatakan bahawa sukan rekreasi sebagai alat untuk mencapai matlamat dan objektif pendidikan. .

 Untuk mencapai matlamat pendidikan secara menyeluruh dan seimbang bagi perkembangan pelajar dari aspek jasmani. . rohani dan intelek serta emosi bagi memenuhi keperluan diri sendiri. masyarakat dan negara amnya. keluarga.

. dan berkepimpinan dalam sesebuah kumpulan  Mengajar para pelajar supaya lebih berdikari. Membudayakan dan mempertingkatkan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti sukan dan rekreasi ke arah kecermerlangan sukan di semua peringkat.  Mengajar bagaimana cara untuk berdikari.

 Memberi para pelajar pengalaman dan pengetahuan yang berguna kepada mereka. perpaduan dan integrasi nasional dalam kalangan para pelajar dan generasi yang akan datang. .  Menyemai perasaan muhibah.   Menyemai nilai-nilai pendidikan dalam aktiviti kokurikulum.mengurangkan masalah sosial remaja. Untuk mengenalkan aktiviti-aktiviti rekreasi untuk mengisi masa lapang.

PERKAITAN SUKAN REKREASI DALAM KURIKULUM SEKOLAH .

 .Dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi keupayaan psikomotor.  Untuk membina kesepaduan dan toleransi dalam kurikulum sukatan Pendidikan Jasmani diselitkan unsur sains maka matapelajaran dapat dibentuk. afektif dan kognitif bersesuaian dengan falsafah pendidikan kebangsaan dalam membina modal insan.

kepimpinan dan kepaduan digabungkan dengan mudah.  Seterusnya adalah dapat memperkembangkan potensi individu. alatan dan tempat melakukan aktiviti  . Sukatan PJ berupaya mengurangkan masalah sosial dan gaya hidup yang sihat.  Meningkatkan dan mengembangkan keupayaan fizikal dan kecergasa.Dalam Pendidikan Jasmani nilai kerjasama.  Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri.

.

Sukan Rekreasi penting dalam pembentukan personaliti yang baik dan tentunya modal insan negara kelas pertama  Aktiviti rekreasi akan membantu terhadap pembangunan mentaliti dan kualiti masyarakat bukannya kuantiti.  Membentuk satu gaya hidup yang sihat bersosial dan berinteraksi antara satu sama lain tanpa mengira kaum.  Membina nilai kepimpinan dalam diri seseorang supaya individu itu  .

 Namun. kajian tempatan/ilmu alam dan lain-lain lagi.Pendidikan jasmani merupakan subjek yang flexsible dan berkait rapat dengan mata pelajaran lain. terdapat mata pelajaran civik. pendidikan jasmani tidak terdapat didalam mana-mana mata pelajaran lain.  . matematik.  Didalam pendidikan jasmani. sains.

contohnya 1) flora dan fauna di hutan berkait rapat dengan pembelajarn sains.SAINS Perkaitannya dengan subjek pendidikan jasmani. 2) Mengelaskan jenis pokok seperti pokok parasit. pokok herba dan sebagainya  .

mengambil berat satu dengan yang lain dan sebagainya.Civik Melalui pendidikan sukan dan rekreasi. tolak ansur.  Antaranya seperti sikap berkerjasama. pengajian civik dapat dipraktikkan selari dengan keperluan berkerja dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti rekreasi  . pendidikan civik dapat diperaktikkan.‟  Semasa aktiviti rekreasi berlangsung.

 Perlu untuk pengiraan liga bagi menetukan kedudukan pemain badminton.MATEMATIK Terdapat pengiraan dalam pendidikan jasmani.  Contohnya.  . memerlukan pengiraan untuk mengira denyutan nadi.

 Pelajar dapat mengaplikasikan pembelajaran penggunaan kompas dengan betul.Kajian tempatan  Semasa rekreasi. struktur tanah atau keadaan yang dapat dilihat sendiri oleh pelajar. .