KONSEP SUKAN DAN REKREASI

KONSEP SUKAN Berasal dari bahasa Latin „Desportso‟ bermaksud untuk memikul sesuatu. „Coaclay‟….terdapat 3 aspek dalam mendefinisikan perkataan sukan iaitu:  Jenis aktiviti yang terlibat Bentuk dan situasi dimana sesuatu aktiviti dijalankan  Penyertaan dalam sesuatu aktiviti .

. Rekreasi Rekreasi terbahagi kepada 2.membawa maksud aktiviti yang terancang yang dilakukan untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk memperolehi ketenangan minda dan merehatkan badan. iaitu Rekreasi aktif dan Rekreasi pasif.

. Ford (1981) Mendefinisikan rekreasi sebagai program yang me liputi penggunaan persekitaran semula jadi bagi tu juan mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran kurikulum yang sedia ada. kemahiran dan sikap khusus nya penggunaan masa senggang. Ini merangkumi perkem bangan pengetahuan.

. Sukan rekreasi telah diubahsuai selaras dengan matlamat “humanization education” iaitu perkembangan potensi insan dari segi intelek. Knapp (1981) menyatakan bahawa sukan rekreasi sebagai alat untuk mencapai matlamat dan objektif pendidikan. rohani dan emosi diberi penekanan yang sama dengan aspek jasmani. Sukan rekreasi adalah untuk membina dan mengekalkan keadaan mental.

keluarga. masyarakat dan negara amnya. . rohani dan intelek serta emosi bagi memenuhi keperluan diri sendiri. Untuk mencapai matlamat pendidikan secara menyeluruh dan seimbang bagi perkembangan pelajar dari aspek jasmani.

 Membudayakan dan mempertingkatkan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti sukan dan rekreasi ke arah kecermerlangan sukan di semua peringkat. dan berkepimpinan dalam sesebuah kumpulan  Mengajar para pelajar supaya lebih berdikari.  Mengajar bagaimana cara untuk berdikari. .

  Menyemai nilai-nilai pendidikan dalam aktiviti kokurikulum.  Memberi para pelajar pengalaman dan pengetahuan yang berguna kepada mereka. perpaduan dan integrasi nasional dalam kalangan para pelajar dan generasi yang akan datang.  Menyemai perasaan muhibah. .mengurangkan masalah sosial remaja. Untuk mengenalkan aktiviti-aktiviti rekreasi untuk mengisi masa lapang.

PERKAITAN SUKAN REKREASI DALAM KURIKULUM SEKOLAH .

 .Dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi keupayaan psikomotor.  Untuk membina kesepaduan dan toleransi dalam kurikulum sukatan Pendidikan Jasmani diselitkan unsur sains maka matapelajaran dapat dibentuk. afektif dan kognitif bersesuaian dengan falsafah pendidikan kebangsaan dalam membina modal insan.

Dalam Pendidikan Jasmani nilai kerjasama. Sukatan PJ berupaya mengurangkan masalah sosial dan gaya hidup yang sihat.  Meningkatkan dan mengembangkan keupayaan fizikal dan kecergasa.  Seterusnya adalah dapat memperkembangkan potensi individu. kepimpinan dan kepaduan digabungkan dengan mudah. alatan dan tempat melakukan aktiviti  .  Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri.

.

 Membina nilai kepimpinan dalam diri seseorang supaya individu itu  .Sukan Rekreasi penting dalam pembentukan personaliti yang baik dan tentunya modal insan negara kelas pertama  Aktiviti rekreasi akan membantu terhadap pembangunan mentaliti dan kualiti masyarakat bukannya kuantiti.  Membentuk satu gaya hidup yang sihat bersosial dan berinteraksi antara satu sama lain tanpa mengira kaum.

 Namun. pendidikan jasmani tidak terdapat didalam mana-mana mata pelajaran lain. terdapat mata pelajaran civik. sains. matematik.  Didalam pendidikan jasmani.  . kajian tempatan/ilmu alam dan lain-lain lagi.Pendidikan jasmani merupakan subjek yang flexsible dan berkait rapat dengan mata pelajaran lain.

contohnya 1) flora dan fauna di hutan berkait rapat dengan pembelajarn sains. 2) Mengelaskan jenis pokok seperti pokok parasit.SAINS Perkaitannya dengan subjek pendidikan jasmani. pokok herba dan sebagainya  .

mengambil berat satu dengan yang lain dan sebagainya.Civik Melalui pendidikan sukan dan rekreasi. tolak ansur. pendidikan civik dapat diperaktikkan.  Antaranya seperti sikap berkerjasama.‟  Semasa aktiviti rekreasi berlangsung. pengajian civik dapat dipraktikkan selari dengan keperluan berkerja dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti rekreasi  .

 Perlu untuk pengiraan liga bagi menetukan kedudukan pemain badminton. memerlukan pengiraan untuk mengira denyutan nadi.  .MATEMATIK Terdapat pengiraan dalam pendidikan jasmani.  Contohnya.

 Pelajar dapat mengaplikasikan pembelajaran penggunaan kompas dengan betul. struktur tanah atau keadaan yang dapat dilihat sendiri oleh pelajar.Kajian tempatan  Semasa rekreasi. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful