KONSEP SUKAN DAN REKREASI

KONSEP SUKAN Berasal dari bahasa Latin „Desportso‟ bermaksud untuk memikul sesuatu. „Coaclay‟….terdapat 3 aspek dalam mendefinisikan perkataan sukan iaitu:  Jenis aktiviti yang terlibat Bentuk dan situasi dimana sesuatu aktiviti dijalankan  Penyertaan dalam sesuatu aktiviti .

membawa maksud aktiviti yang terancang yang dilakukan untuk memenuhi masa lapang bukan untuk tujuan pertandingan tetapi untuk memperolehi ketenangan minda dan merehatkan badan. iaitu Rekreasi aktif dan Rekreasi pasif. . Rekreasi Rekreasi terbahagi kepada 2.

 Ford (1981) Mendefinisikan rekreasi sebagai program yang me liputi penggunaan persekitaran semula jadi bagi tu juan mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran kurikulum yang sedia ada. kemahiran dan sikap khusus nya penggunaan masa senggang. . Ini merangkumi perkem bangan pengetahuan.

 Knapp (1981) menyatakan bahawa sukan rekreasi sebagai alat untuk mencapai matlamat dan objektif pendidikan. Sukan rekreasi adalah untuk membina dan mengekalkan keadaan mental. rohani dan emosi diberi penekanan yang sama dengan aspek jasmani. . Sukan rekreasi telah diubahsuai selaras dengan matlamat “humanization education” iaitu perkembangan potensi insan dari segi intelek.

. masyarakat dan negara amnya. keluarga. Untuk mencapai matlamat pendidikan secara menyeluruh dan seimbang bagi perkembangan pelajar dari aspek jasmani. rohani dan intelek serta emosi bagi memenuhi keperluan diri sendiri.

dan berkepimpinan dalam sesebuah kumpulan  Mengajar para pelajar supaya lebih berdikari. Membudayakan dan mempertingkatkan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti sukan dan rekreasi ke arah kecermerlangan sukan di semua peringkat. .  Mengajar bagaimana cara untuk berdikari.

 Menyemai perasaan muhibah.   Menyemai nilai-nilai pendidikan dalam aktiviti kokurikulum.  Memberi para pelajar pengalaman dan pengetahuan yang berguna kepada mereka.mengurangkan masalah sosial remaja. perpaduan dan integrasi nasional dalam kalangan para pelajar dan generasi yang akan datang. . Untuk mengenalkan aktiviti-aktiviti rekreasi untuk mengisi masa lapang.

PERKAITAN SUKAN REKREASI DALAM KURIKULUM SEKOLAH .

 Untuk membina kesepaduan dan toleransi dalam kurikulum sukatan Pendidikan Jasmani diselitkan unsur sains maka matapelajaran dapat dibentuk. afektif dan kognitif bersesuaian dengan falsafah pendidikan kebangsaan dalam membina modal insan.  .Dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi keupayaan psikomotor.

Dalam Pendidikan Jasmani nilai kerjasama.  Meningkatkan dan mengembangkan keupayaan fizikal dan kecergasa. alatan dan tempat melakukan aktiviti  . Sukatan PJ berupaya mengurangkan masalah sosial dan gaya hidup yang sihat.  Memberi kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri.  Seterusnya adalah dapat memperkembangkan potensi individu. kepimpinan dan kepaduan digabungkan dengan mudah.

.

 Membina nilai kepimpinan dalam diri seseorang supaya individu itu  .Sukan Rekreasi penting dalam pembentukan personaliti yang baik dan tentunya modal insan negara kelas pertama  Aktiviti rekreasi akan membantu terhadap pembangunan mentaliti dan kualiti masyarakat bukannya kuantiti.  Membentuk satu gaya hidup yang sihat bersosial dan berinteraksi antara satu sama lain tanpa mengira kaum.

 .  Namun.  Didalam pendidikan jasmani. sains. terdapat mata pelajaran civik. kajian tempatan/ilmu alam dan lain-lain lagi. pendidikan jasmani tidak terdapat didalam mana-mana mata pelajaran lain.Pendidikan jasmani merupakan subjek yang flexsible dan berkait rapat dengan mata pelajaran lain. matematik.

pokok herba dan sebagainya  .SAINS Perkaitannya dengan subjek pendidikan jasmani. 2) Mengelaskan jenis pokok seperti pokok parasit.contohnya 1) flora dan fauna di hutan berkait rapat dengan pembelajarn sains.

 Antaranya seperti sikap berkerjasama.‟  Semasa aktiviti rekreasi berlangsung. pendidikan civik dapat diperaktikkan. tolak ansur.Civik Melalui pendidikan sukan dan rekreasi. mengambil berat satu dengan yang lain dan sebagainya. pengajian civik dapat dipraktikkan selari dengan keperluan berkerja dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti rekreasi  .

 Perlu untuk pengiraan liga bagi menetukan kedudukan pemain badminton.  Contohnya. memerlukan pengiraan untuk mengira denyutan nadi.  .MATEMATIK Terdapat pengiraan dalam pendidikan jasmani.

Kajian tempatan  Semasa rekreasi. .  Pelajar dapat mengaplikasikan pembelajaran penggunaan kompas dengan betul. struktur tanah atau keadaan yang dapat dilihat sendiri oleh pelajar.