TUGAS AGAMA ISLAM

MAKALAH TENTANG SURAT AS – SYURA’ (38) DAN SURAT AL – IMRON (159)

Di buat oleh : Octaviani Mulyati Kelas X - F (25)

SMA NEGERI 2 PARE
Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 28 Pare Kediri

S. 3: 159) . dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[2]. Ali ‘Imran.S. dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. Asy-Syura. mohonkanlah ampun bagi mereka. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. 42: 38) Bacaan Hukum Bacaan Ikhfa’ hakiki Alasan Nun sukun bertemu fa’ ‫ون‬ ُ ُْ ‫ُق‬ ‫يُْنف‬  Surat Al – Imran ayat 159 Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. (Q. Maka bertawakkallah kepada Allah.(Q. Hukum – hukum bacaan nun mati dan tanwin  Surat As – Syura’ ayat 38 Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat.1. karena itu ma'afkanlah mereka.

o Terbiasa mendirikan shalat tepat waktu yang dilaksanakan secara berjama’ah.. tidak membuat Nabi SAW marah dan kesal. Karena Allah SWT telah melembutkan hatinya sebagaimana dengan firman-Nya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka.Bacaan Hukum Bacaan Idgam bigunnah Izh-har syafawi Idgam bigunnah Idgam bigunnah Alif lam syamsiyah Alasan Fat-hah tanwin bertemu mim Mim sukun bertemu wau Fat-hah tanwin bertemu gha Nun sukun bertemu ha’ Alif lam bertemu huruf qamariyah (hamzah) ‫و‬ ُ ُ‫م‬ ‫ل‬ ْ ‫ُول‬ ُْ ‫ُيظ‬ ُ ‫ُظًّاُغ‬ ‫ف‬ ْ ‫ُل‬ ‫ولك‬ ُ ‫نُح‬ ‫م‬ ُْ ُْ ٍ‫ح‬ ‫ُن‬ ُ ‫ةُم‬ ُْ ‫ر‬ ‫مر‬ ُ ‫ُاْل‬ ُْ 2. 3. sebagai simbol kekuatan ummat dan kebersamaan. termasuk Hamzah paman Nabi SAW. Ali Imran: 159). Pasukan Islam mengira bahwa pasukan Quraisy telah kalah dan peperangan telah benar-benar usai. Melihat kekeliruan yang dilakukan para sahabat. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. . yang dilakukan dengan cara berdialog atau berdiskusi dengan baik dan penuh argumentasi yang tepat. dimana pasukan musyrik Quraisy yang memutar jalan berhasil memukul pasukan panah Islam yang turun dari bukit Uhud untuk mengambil harta “ghanimah” (rampasan perang). Pesan – pesan penting Surat As – Syura’ ayat 38 o Menyeru atau mengajak manusia untuk senantiasa berada di jalan Allah SWT. Latar belakang atau asbabun nuzul  Surat As – Syura’ ayat 38  Surat al – Imran ayat 159 Sebab turunnya ayat ke 159 surat Ali Imran adalah seusai terjadi Perang Uhud. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar.” (QS. Akibat kekeliruan ini banyak sahabat yang gugur.

Senantiasa bertawakkal dengan sabar serta berusaha dan ikhtiar. o Selalu bermusyawarah untu mencari jalan keluar dalam menghadapi hal-hal yang penting. juga bersedia memohonkan ampun atas kesalahan para peserta musyawarah. Menunjukkan sikap lemah lembut terhadap sesama manusia. seperti : tidak berperilaku keras. 6. dan bahkan terlontar ucapanucapan yang menyinggung perasaan. o Para peserta musyawarah hendaknya berlapang dada. dan saling menghargai. 4. dan menyampaikan informasi. jika memang bersalah. Mendahulukan cara musyawarah dalam mencari mufakat. Menunjukkan sifat kejujuran dalam mengemukakan pendapat. Perilaku – perilaku yang mencerminkan kandungan Surat As – Syura’ ayat 38 a. lemah lembut. Menghormati pendapat atau saran orang lain. sedangkan hasilnya diserahkan kepada Allah SWT. Selalu bersikap lemah lembut terhadap sesama manusia. dengan tutur kata yang sopan. Ikhlas saat memberikan ma’af kepada orang lain. c. o Peduli kepada kaum dlu’afa dengan kelebihan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Sesungguhnya Allah SWT itu menyukai orang-orang yang bertawakal. Selalu bersikap saling menghargai dan menjunjung tinggi nilai hak asasi kemanusiaan. walaupundirinya yang benar. e. Selalu menunjukkan kejujuran dalam mengemukakan pendapat.o Ikut serta berperan aktif dalam kegiatan organisasi dan peduli terhadap permasalahan di lingkungannya. . e. saling menghormati. Selalu memberi maaf terhadap orang yang salah. bersedia member maaf apabila dalam musyawarah itu terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Selalu menunjukkan perilaku yang terpuji. c. Perilaku – perilaku yang mencerminkan kandungan Surat Al – Imran ayat 159 a. Orang-orang yang bertawakal tentu akan berusaha sekuat tenaga. d. b. b. 5. d. o Dalam bermusyawarah hendaknya bersikap dan berperilaku baik. o Hasil musyawarah yang telah disepakati bersama hendaknya dilaksanakan dengan bertawakal kepada Allah SWT. Pesan – pesan penting Surat Al – Imran ayat 159 o Melandasi musyawarah dengan hati yang bersih. f. g. tidak kasar. dan penuh kasih sayang. Menghormati dan menghargai pendapat orang lain. diiringi dengan doa kepada Allah Azza Wajalla.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful