P. 1
57108874 SK Pangab Peraturan Baris Berbaris

57108874 SK Pangab Peraturan Baris Berbaris

|Views: 71|Likes:
Published by Muhammad Raa Kinana
SK Pangab 611/X/1985 tentang Peraturan Baris-Berbaris. Penting untuk dimiliki bagi pemerhati Paskibraka.
SK Pangab 611/X/1985 tentang Peraturan Baris-Berbaris. Penting untuk dimiliki bagi pemerhati Paskibraka.

More info:

Published by: Muhammad Raa Kinana on Apr 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2013

pdf

text

original

PERATURAN BARIS-BERBARIS Skep. Menhankam/Pangab No.

611/X/1985 MATERI PERATURAN BARIS BERBARIS Dikutip dari SK PANGAB 611/X/1985 Tretanggal 08 Oktober 1985 BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 PENGERTIAN

Baris-berbaris adalah suatu wujud latihan fisik, diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup Angkatan Bersenjata/masyarakat yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab. 2. Yang dimaksud dengan menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok tersebut dengan sempurna. 3. Yang dimaksud dengan rasa persatuan adalah rasa senasib dan sepenanggungan se rta ikatan batin yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. 4. Yang dimaksud dengan disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas diatas in dividu yang hakikatnya tidak lain dari pada keikhlasan menyisihkan pilihan hati sendiri. 5. Yang dimaksud dengan rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak ya ng mengandung risiko terhadap dirinya tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya tidak mudah melakukan tindakan yang akan dapat merugikan kesatuan.

Pasal 3 Ketentuan Khusus

1. Para pimpinan wajib mengetahui adanya, mengenal kegunaannya, serta senantiasa menegakkan peraturan tersebut. 2. Para pembantu pimpinan (kader) wajib paham isinya, mau mengerjakannya, dan mampu melatihnya. 3. Semua warga Angkatan Bersenjata baik Perwira, Bintara atau Tamtama wajib melaksanakan secara tertib (tepat) serta dilarang mengubah, menambah atau mengurangi apa yang tertera dalam peraturan baris-berbaris ini.

Pasal 4 KEWAJIBAN PELATIH 1. Terwujud atau tidaknya maksud dan tujuan peraturan ini sangat tergantung kepada mutu serta kesanggupan seorang pelatih. Pelatih yang melaksanakannya hany a karena tugas tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. 2. Hasil yang baik akan dapat diperoleh dengan memperhatikan pokok-pokok sebagai berikut: a. Rasa kasih sayang Seorang pelatih seharusnya dapat merasakan apa yang dirasakan oleh anak didik. b. Persiapan Persiapan yang baik adalah jaminan berhasilnya latihan yang dikehendaki, oleh karena itu pelatih harus mengadakan persiapan terlebih dahulu mengenai apa yang akan dilatih, pembagian waktu, alat-alat, tempat dan sebagainya. c. Mengenal tingkatan anak didik Tiap tingkatan kemampuan seseorang/kelas membutuhkan metode melatih tersendiri, oleh karena sebelum seorang pelatih memilih sesuau metode, ia terlebih dahulu me nilainya. d. Tidak sombong Keahlian dan kepandaian bukanlah hal-hal yang patut dipamerkan, melainkan wajib diamalkan yang berarti dibimbingkan, dituntunkan,

sehingga dapat dimiliki oleh anak didik. e. Adil Selalu dapat memelihara adanya keseimbangan dalam segala hal dengan cara memberikan pujian atau teguran pada tempatnya tanpa membedabedakan satu dengan lainnya. f. Teliti Teliti mengandung arti selalu mengusahakan pelaksanaan ketentuanketentuan sesuai dengan semestinya, sebaliknya tidak puas dengan pelaksanaan yang setengah-setengah. g. Sederhana Untuk tidak mempesulit anak didik perlu diusahakan kalimat maupun katakata yang mudah dimengerti. Pelatih bertindak seperlunya sesuai dengan apa yang dituntutnya. 3. Perhatian khusus bahwa dengan latihan (drill) dimaksud untuk mencapai kebiasaan atau kepahaman bertindak bukan untuk mengetahui saja. Oleh karenanya hendaklah selalu diperhatikan jangan terlalu bercerita, melainkan teladan, mencoba, mengoreksi, mengulangi sehingga paham mengerjakannya. catatan: a. Guna mencegah terganggunya/rusaknya suasana pada saat-saat banyak memberikan aba-aba dan untuk membiasakan suara yang diperlukan dalam memberikan aba-aba, maka para komandan/pemimpin pasukan agar diberi latihan teratur (tiap hari).

b. Khusus dalam melatih sikap sempurna, pelatih agar memberikan perhatian/mengawasi ketentuan mengenai pandangan mata. c. Banyak melatih barisan dalam bentuk saf maju jalan untuk membiasakan pada wak tu defile dan parade.

Pasal 5 ABA-ABA

Jika aba-aba ditujukan khusus terhadap salah satu bagian dari keutuhan pasukan: Pleton II Siap = GERAK 4. Aba-aba peringatan Aba-aba peringatan adalah inti dari perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Untuk istirahat Istirahat di tempat = GERAK Bubar = JALAN 3. Aba-aba petunjuk Aba-aba petunjuk dipergunakan jika perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan/pelaksanaan. cukup menyebutkan jabatan orang yang diberi hormat tanpa menyebutkan eselon satuan yang lebih tinggi contoh: a. Selanjutnya lihat baris-berbaris kompi 5. Kepada kepala kantor wilayah b. Pengertian Aba-aba adalah perintah yang diberikan oleh seorang komandan/pimpinan pasukan kepada pasukan/barisan untuk dilaksanakan pada waktunya secara serentak atau berturut-turut. 2. Macam aba-aba Aba-aba terdiri atas 3 bagian dengan urutan: a. Istirahat di tempat = GERAK dan bukan Di tempat = ISRIRAHAT . contoh: 1. Lencang kanan = GERAK dan bukan LENCANG = KANAN 2. Contoh: 1. Kecuali di dalam upacara: aba-aba petunjuk pada penyampaian penghormatan terhadap seseorang. Untuk perhatian 2. Kepada kepala sekolah Hormat = GERAK Hormat = GERAK b.1.

Haluan kanan/kiri = JALAN 2. Hormat = GERAK JALAN : adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. contoh: 1. Dua langkah ke depan = JALAN 3. JALAN 3. Jalan di tempat = GERAK 2. Melintang kanan/kiri Maju = JALAN . Aba-aba pelaksanaan yang dipakai adalah: 1. Satu langkah ke belakang = JALAN catatan: Apabila gerakan meninggalkan tempat itu tidak dibatasi jaraknya. Tiga langkah ke kiri = JALAN 4. baik dalam keadaan berjalan maupun berhenti. GERAK 2. MULAI GERAK : adalah untuk gerakan-gerakan tanpa meninggalkan tempat yang menggunakan kaki dan gerakan-gerakan yang memakai anggota tubuhlain. Hormat kanan = GERAK 4. Siap = GERAK 3. contoh: 1. maka aba-aba pelaksanaan harus didahului dengan aba-aba peringatan: MAJU contoh: 1. Maju = JALAN 2. Haluan kanan/kiri Maju = JALAN 3.Aba-aba pelaksanaan Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba petunjuk/peringatan dengan cara serentak atau berturut-turut.

walaupun ucapannya dapat dipersingkat. d. Pelaksanaan : Pada waktu memberi aba-aba pemimpin upacara/D anup menghadap ke arah pembina upacara/Irup sambil melakukan gerakan penghormata n bersama-sama dengan pasukan. Hitung = MULAI 2. b. Setelah penghormatan selesai dijawab/dibalas oleh pembina upacara/Irup maka dalam sikap sedang memberi hormat Pemimpin upacara/Danu p memberikan aba-aba : Tegak = GERAK dan setelah aba-aba itu pemimpin upacara/Da nup bersama-sama pasukan kembali ke sikap sempurna. atau semuanya huruf besar. b. 4. Waktu memberi aba-aba. contoh :Waktu pemimpin upacara memberi aba-aba penghormatan kepada Pembina upaca ra : Hormat = GERAK. Diantara aba-aba petunjuk dan aba-aba peringatan terdapat garis penyambung/koma. e. Cara menulis aba-aba: a. makapadasaat memberikan aba-aba tidak menhadap pasukan. Cara memberi aba-aba: a. Aba-aba petunjuk dimulai dengan huruf besar dan ditulis seterusnya dengan huruf kecil. antara aba-aba peringatan dan aba-aba pelaksanaan terdapat dua garis bersusun/koma.MULAI: adalah untuk dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut. Apabila aba-aba yang diberikan itu berlaku juga untuk si pemberi aba-aba. Dalam rangka menyiapkan pasukan pada saat Pembina upacara/Irup memasuki lapan . Aba-aba pelaksanaan ditulis seluruhnya dengan huruf besar. Semua aba-aba ditulis lengkap. c. contoh: 1. Aba-aba peringatan dimulai dengan huruf besar dan ditulis seterusnya dengan huruf kecil yang satu dengan yang lainnya agak jarang. atau semuanya huruf besar. Berbanjar/Bersaf Kumpul = MULAI 3. pemberi aba-aba pada dasarnya harus berdiri dalam keadaan sikap sempurna dan menghadap pasukan. c.

maka pelatih/komandan/pemimpin memberi aba-aba: Berhimpun = MULAI 2. IKUT. tegas. LURUS Pasal 6 CARA MELATIH BERHIMPUN 1. Pemberian aba-aba petunjuk yang dirangkaikan dengan aba-aba peringatan dan pelaksanaan. i. Aba-aba pelaksanaan senantiasa diucapkan dengan cara yang di hentakkan . seperti: MAJU. Biasanya dipakai pada waktu di lapangan. Dilarang memberi keterangan-keterangan lain di sela-sela abaaba pelaksanaan. Pelaksanaan: . BERHENTI. Apabila seorang pelatih/komandan ingin mengumpulkan anggota bawahannya secara bebas. tegas. h. aba-aba pelaksanaan dapat diberikan bertepatan de ngan jatuhnya kaki yang berlawanan yang pelaksanaan gerakannya dilakukan dengan tambahan 2 langkah pada waktu berjalan dan 4 langkah pada waktu berlari. Gerakan y ang tidak termasuk aba-aba tetapi yang harus dijalankan pula.gan upacara dan setelah amanat pembina upacara/Irup selesai. Pada taraf permulaan latihan aba-aba yang ditujukan kepada pasukan yang sedan g berjalan atau berlari. Bila ada suatu bagian aba-aba diperlukan. maka dikeluarkan perintah ulangi Contoh : Kepada pemimpin upacara = ulangi Kepada pembina upacara Hormat =GERAK. dapat diberikan pe tunjuk-petunjuk sengan suara nyaring. Sedang pada taraf lanjutan. dan bersemangat. e. LURUSKAN. g. d. Pemberian aba-aba peringatan wajib diberi nada pada suku kata pertama dan terakhir. aba-aba pelaksanaannya selalu harus diberikan bertepata n dengan jatuhnya salah satu kaki tertentu yang pelaksanaan geraknya dilakukan d engan tambahan 1 langkah pada waktu berjalan dan 3 langkah pada waktu berlari.Pemimpin upacara/Dan up tidak menghadap pasukan. Nada suku kata terakhir diucapkan lebih panjang menurut besar-kecilnya pasukan. Semua aba-aba diucapkan dengan suara nyaring. dan bersemangat. f. kenudia n berhenti atau maju dengan merubah bentuk dan arah pada pasukan. j. pengucapannya tidak diberi nada. Waktu pemberi aba-aba peringatan dan pelaksanaan diperpanjang sesuai besar-kecilnya pasukan dan/atau tingkatan perhatian pasukan (konsentrasi pasukan).

3. kemudian mengambil sikap istirahat. hanya jumlah saf tidak mengikat .pemimpin. dengan jarak tiga langkah (lihat gambar). balik kanan selanjutnya menuju tempat masing-masing. c. Pada saat datang di depan pelatih/komandan/ pemimpin. Pada aba-aba pelaksanaan seluruh anggota mengambil sikap lari. tidak menyampaikan penghormatan. d. b. Setelah aba-aba selesai. mengambil sikap sempurna. selanjutnya lari menuju ke depan pelatih/komandan. Yang dimaksud dengan berhimpun adalah semua anggota datang si depan komandan/pemimin dengan berdiri bebas. O OOO OOOO OOOO O+O O 3 Langkah Catatan: Bentuknya mengikat. seluruh anggota mengambil sikap sempurna. serta kembali. di mana ia berada dengan jarak 3 langkah. Pada waktu datang di depan pelatih/komandan/ pemimpin. Pada waktu aba-aba peringatan seluruh anggota mengambil sikap sempurna dan me nghadap kepada yang memberi aba-aba.a. e.

Apabila bersenjata. Apabila bersenjata. 4. Komandan/pelatih/pemimpin memberikan perintah: Sdr. mengambil sikap depan senjata kemudian lari menuju di samping kiri/belakang penjuru dan berturut-turut meluruskan diri. Penjuru mengambil sikap untuk lari menuju tempat komandan /pelatih/ pemimpin yang memberi perintah. 2. Cara meluruskan diri ke samping (bila bersaf) sebagai berikut: Meluruskan len gan ke samping dengan tangan kanan digenggam. Bila bersenjata.Pasal 7 CARA MELATIH BERKUMPUL 1. hingga dapat melihat dada orang -orang yang di sebelah kanannya. maka setelah menegakkan tangan kanannya kemudian maka anggota lain mengamb Siap . Penjuru yang ditunjuk pada waktu berkumpul meli hat ke kiri. punggung tangan menghadap keatas dan mengambil jarak satu lengan ditambah dua kepal dari orang yang ada di depannya dan meluruskan diri ke depan. selanjutnya penjuru memberi isyarat LURUSKAN . melihat ke depan dan kembali ke sikap sempurna. 11. setelah barisan terlihat lurus maka penjuru memberikan isyarat deng an perkataan LURUS . maka ia memberikan isyarat dengan mengucapkan LURUS . Pada isyarat ini penjuru melihat ke depan serta yang lain sere ntak menurunkan lengan kanan. Setelah orang yang paling belakang banjar kanan me lihat barisannya sudah lurus. 6. mengambil sikap depan senjata kemudian lari menuju tempat komandan/pelatih/ pemimpin yang memberi perintah. langsung pundak kiri senjata. selanjutnya mengulangi perintah sebagai berikut: Hartono sebagai penjuru . punggung tanganmenghadap ke atas. Pada waktu aba-aba peringatan Bersaf/Berbanjar Kumpul il sikap sempurna dan menghadap penuh pada komandan/ pelatih/pemimpin. 7. maka senjata di pundak kiri dan ditegakkan serentak. Hartono sebagai penjuru (bila penjuru bernama Hartono). Komandan/pelatih/pemimpin menunjuk seorang anggota untuk berdiri kurang lebih 4 langkah di depannya. Pada aba-aba pelaksanaan anggota lainnya dengan serentak mengambil sikap lari . anggota secara berturut-turut melu ruskan diri. pada isyarat ini serentak menurunka lengan kanan dan kembali ke sikap sempurna. 9. 8. Penjuru mengambil sikap sempurna dan menghadap penuh kepada yang memberi perintah. kepala dipalingkan ke kanan dan meluruskan diri. Bi la bersenjata. orang ini dinamakan penjuru. Cara meluruskan diri ke depan (bila berbanjar) sebagai berikut: Meluruskan lengan kanannya ke depan. 3. tangan digenggam. 5. 10.

2) Untuk saf tengah dan belakang. kalau kurang dari 9 orang menjadi bersaf/berbanjar satu.dengan serentak tegak senjata. Bila pasukan berbanjar: 1) Untuk saf depan tidak perlu balik kanan. Apabila pelatih memberikan perintah kepada seseorang dari barisannya. b. langsung menuju arah yang memanggil. Pasal 8 CARA MELATIH MENINGGALKAN BARISAN 1. tanpa balik kanan langsung menuju arah yang memanggil (termasuk saf 2 dan 3). 12. tetapi langsung menuju arah yang memanggil. Penunjukkan penjuru tidak berdasarkan kepangkatan. 3) Bagi orang yang berada di ujung kanan maupun kiri. Catatan : Bila lebih dari 9 orang selalu berkumpul dalam bersaf tiga atau berban jar tiga. . 2) Untuk saf tengah dan belakang. Orang yang menerima perinta h ini harus mengulangi perintah tersebut sebelum melaksanakannya dan mengerjakan perintah itu dengan bersemangat.terlebih dahulu ia memanggil orang itu ke luar barisan dan memberikan perintahnya apabil a orang tersebut telah berdiri dalam sikap sempurna. Bila keluar bersaf: 1) Untuk saf depan. tidak perlu balik. balik kanan kemudian melalui saf paling belakang selanjutnya memilih jalan yang terdekat menuju arah yang memanggil. Meluruskan ke depan hanya digunakan dalam bentukberbanjar. balik kanan kemudian melalui saf paling belakang selanjutnya memilih jalan yang terdekat menuju arah yang memanggil. Tata cara keluar barisan: a.

selanjutnya kembali ke tempat. lima men it kembali Anggota yang meninggalkan barisan mengulangi: Lima menit kembali . 5) Setelah mendapat perintah Kembali ke tempat . komandan/pelatih/pemimpin bertanya: Ada apa? Anggota menjawab: ke belakang komandan/pelatih/ pemimpin memutuskan: Baik.kemudian menghadap ±6 langkah di depan komandan/pelatih/pemimpin yang memanggil dan mengucapkan kata-kata: Memberikan aba-aba di tempat telah dilaksanakan.c.setelahselesai menghormatmengucapkan kata-kata: Lapor. Laporan selesai . 2) KemudianmenghormatsesuaiPPM. Contoh: Anggota yang akan meninggalkan barisan mengangkat tangan. mengulangi perintah tersebut. anggota tersebut mengulangi perintah kemudian menghormat. maka terlebih dahulu harus mengambil sikap sempurna dan minta ijin kepada komandan/pelatih/pemimpin yang memanggil dengan cara mengangkat tangan kanannya ke atas (tangan dibuka. siap menghadap . Selanjutnya menunggu perintah. Cara menyampaikan laporan dan penghormatan apabila anggota dipanggil sedang dalam barisan sebagai berikut: 1) Komandan/pelatih/pemimpin memanggil: Ahmad tampil ke depan setelah selesai dipanggil orang yang dipanggil tersebut mengucapkan kata-kata Siap Ahmad Tampil ke depan . 2. Contoh: Berikan aba-aba di tempat . 4) Setelah selesai melaksanakan perintah/petunjuk. jari-jari dirapatkan). Jika pada waktu dalam barisan salah seorang meninggalkan barisannya. 3) Setelah mendapat perintah/petunjuk. Selanjutnya melaksanakan perintahyangdiberikanolehkomandan/pelatih/pemimpin (memberikan aba-aba di tempat). kemudian keluar barisan sesuai dengan tata cara keluar barisan.

Setelah mendapat ijin. maka orang tersebut menghadap ±6 langkah di depan komandan/pelatih/pemimpin. Sebagai dasar pegangan mengenai tata cara memberi hormat apa yang telahtercan tum dalam pasal 5 PPM/AB. Pasal 9 CARA MELATIH GERAKAN BERJALAN 1. diperbaiki dan dises uaikan dengan gaya Langkah Biasa . Penghormatan perorangan. 1) Pasukan disuruh berdiri dalam bentuk huruf U. balik kanan dan kembali ke barisannya pada kedudukan semula. 2. Pelatih memperhatikan gayanya. Selanjutnya gerakan lengan dan badan . lalu tempo irama dan panjangnya langkah. Untuk melatih seseorang tentang gerakan berjalan. Bila keperluannya telah selesai. Setelah ada perintah dari komandan/pelatih/pemimpin Masuk barisan maka orang tersebut mengulangi perintah kemudian menghormat. wajib diadakan latiha n-latihan sebagai berikut: a. Mula-mula hanya diperhatikan gerakan kaki saja. Ke belakang selesai Laporan selesai . pelatih memerintahkan menunjuk d . menghormat dan laporan sebagai berikut: Lapor. bertutup kepala tanpa senjata dalam keadaan berhenti/berdiri. 3) Dalam sikap sempurna dengan tangan terkepal. Pasal 10 TATA CARA PENGHORMATAN 1. 4. ia disuruh berjalan sesua d engan petunjuk dari pelatih. 2) Pelatih menggambarkan tentang adanya garis lurus yang terdapat antara samping paha kanan dan bagian tertentu dari tutup kepala.3. dimulai dengan meletakkan kak i. Untuk membiasakan pelaksanaannya dengan cara yang sama. ia keluar dari barisannya selanjutnya menuju tempat sesuai keperluannya. 2.

atau sebaliknya melalui depan pelatih sambil memberi hormat. tanpa senjata dalam keadaan berjalan. Misalnya pasukan A di sebelah barat sebagai atasan dan pesukan B sebagai bawahan. Penghormatan pasukan.engan jari telunjuk kebagian daripada tutup kepala yang merupakan tempat ujung jari pada gerakan langsung melalui garis lurus ini yaitu dari samping paha kanan ke bagian tertentu tutup kepala. bertutup kepala. Anggota-anggota pasukan diperhatikan berjalan dari arah kanan ke kiri. c. 2) Kemudian memalingkan kepala disertai gerakan penghormatan. 3) Tiap-tiap anggota pasukan B yang berpapasan dengan anggota pasukan A memberikan penghormatan dan pasukan A membalas penghormatan. satu dan lainnya dalam keadaan berjalan. Penghormatan perseorangan. 4) Gerakan ini dilakukan berulang-ulang menunjuk dan kembali bersikap sempurna yang akhirnya menggantikan gerakan menunjuk itu dengan seluruh telapak tangan terbuka. Penghormatan perseorangan. d. . terlebih dahulu diperintahkan untuk memalingkan kepala secara baik ke kiri dan ke kanan. tanpa senjata dalam keadaan berjalan. b. 1) Pasukan dibagi atas 2 pasukan yaitu pasukan A dan B. bertutup kepala. tanpa senjata. bertutup kepala. Penghormatan sambil memalingkan kepala ke kanan/kiri 1) Sebelum melakukan gerakan gabungan. 2) Masing-masing pasukan dimulai dengan nomor urut satu dan seterusnya berjalan berpapasan dengan jarak sepuluh langkah tiap anggota. 4) Demikian seterusnya sampai seluruh anggota pasukan berpapasan dan pelatih memerintahkan bergantian pasukan B sebagai atasan. e.

Kemudian Danton/pimpinan pasukan memberi aba-aba Tegak = GERAK . Perut ditarik sedikit dan dada dibusungkan. pundak ditarik ke belakang . BAB II GERAKAN PERORANGAN TANPA SENJATA GERAKAN DASAR Pasal 11 SIKAP SEMPURNA Aba-aba: Siap = GERAK Pelaksanaan: Pada aba-aba pelaksanaan badan/tubuh berdiri tegap. Pelatih menjadi atasan untuk diberi penghormatan oleh pasukan. berat badan dibagi atas ke dua kaki. 3) Pasukan bergerak dengan langkah biasa dan pada jarak tertentu sebelum memberikan penghormatan melakukan gerakan Langkah tegap . b) Pelatih membalas penghormatan. lutut lurus dan paha dirapatkan. 2) Seorang ditunjuk menjadi Danton/pemimpin pasukan. kedua tumit rapat. kedua kak i merupakan sudut 45°.1) Pasukan disuruh membentuk formasi pleton berbanjar. Danton/pemimpin pasukan dan pasukannya memalingkan kepala kembali serentak dan kedua tangan dilenggangkan dengan tetap langkah tegap. c. 4) Pada aba-aba Hormat kanan/kiri = GERAK maka dilakukan gerakan- gerakan sebagai berikut: a) Danton/pemimpinpasukanbersamapasukanmemberi penghormatan seperti hormat bertutup kepala tanpa senjata (pasal 5 ayat 2a PPM) pasukan memalingkan kepala dengan batas 45° kepada pelatih. d) Dilanjutkan dengan aba-aba Langkah biasa = JALAN.

Pelaksanaan sama dengan tersebut dalam titi k a. kaki kiri dipindahkan ke samping kiri dengan jarak sepanjang telapak kaki (±30 cm). hanya tangan ditarik ke atas sedikit. punggung ibu jari menghadap ke depan. Lengan rapat pada badan. punggung tangan kanan di atas telapak tangan kiri. 2. mata memandang lurus ke depan. jari-jari tangan menggenggam tidak terpaksa dirapatkan pada paha. Pasal 12 ISTIRAHAT Aba-aba: Istirahat Pelaksanaan: di tempat = GERAK 1.sedikit dan tidak dinaikkan. Catatan: a) Dalam keadaan parade di mana diperlukan pemusatan pikiran dan kerapian istirahat dilakukan atas aba-aba Parade Istirahat di tempat = GERAK. Pelaksanaan sama dengan tersebut di atas. b) Dalam keadaan parade maupun bukan parade apabila akan diberikan suatu amanat atau sambutan oleh atasan/pembina. tangan kanan dikepalkan dengan dilemaskan. dan pandangan tetap ke depan. dan pandangan ditujukan kepada pemberi perhatian/ amanat/sambutan. maka istirahat dilakukan atas aba-aba: Untuk p erhatian Istirahat di tempat = GERAK . tidak boleh bergerak. Pada aba-aba pelaksanaan. mulut ditutup. badan dapat bergerak. Kedua belah lengan dibawa ke belakang di pinggang. Pasal 13 PERIKSA KERAPIHAN Aba-aba: Periksa kerapihan = MULAI 1. Tanpa senjata: a) Periksa kerapihan dimaksudkan untuk merapihkan perlengkapan yang dipakai angg ota pada saat itu dan pasukan dalam keadaan istirahat .bernapas s ewajarnya. tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan di antara ibu jari dan telunjuk serta kedua lengan dilemaskan. tidak berbicara. pergelangan tangan lurus.

3) Setelah yakin sudah rapih. kemudian lari menuju ke depan komandan/pelatih/pemimpin yang memberi perintah pada jarak ±4 langkah di depan kom andan/pelatih/pemimpin yang memberi perintah. selanjutnya mengucapkan: Siap Ahmad sebagai penjuru (bila nama penjuru Ahmad) c. pelatih/komandan/ pemimpin pasukan menunjuk salah seorang sebagai penjuru. Penjuru mengambil sikap untuk lari. Pelaksanaan: a.(pasal 12). pasukan secara serentak mengambil sikap sempurna. b. 5) Pasukan dengan serentak mengambil sikap istirahat (pasal 12). masing-masing anggota pasukan mengambil sikap semp urna (pasal 11). 1. Berkumpul bersaf. Bersenjata (khusus ABRI).Kumpul = MULAI. maka anggota lainnya mengambil sikap . b) Pelaksanaan: 1) Pada aba-aba peringatan. Sebelum aba-aba peringatan. d. Pada waktu aba-aba peringatan. Aba-aba: Bersaf . 4) Setelah Pelatih/danpas/pemimpin pasukan melihat semua pasukannya sudah selesa i (sudah dalam keadaan sikap sempurna) maka Pelatih/danpas/pemimpin pasukan memb eri aba-aba = SELESAI. kecuali keadaan ruang tidak memungkinkan. Pasal 14 BERKUMPUL Pada dasarnya berkumpul selalu dilakukan dengan bersaf. Yang ditunjuk sebagai penjuru mengambil sikap sempurna dan menghadap penuh komandan/pelatih/ pemimpin yang memberi perintah. mulai memeriksa atau membetulkan perlengkapannya dari bawah (ujung kaki ke a tas sampai ke tutup kepala). 2) Pada saat aba-aba pelaksanaan dengan serentak membungkukkan badan masing-masi ng. 2.

kemudian lari menuju samping kiri penjuru. setelah barisan terlihat lurus maka penjuru mengucapkan Lurus . punggung tangan menghadap ke atas. kemudian lari menuju ke belakang penjuru. Pada isyarat ini seluruh anggota yang di banjar kanan serent ak menurunkan lengan kanan dan kembali sikap sempurna.d. melihat kedepan dan kembali sikap sempurna. kepala dipalingkan ke kanan dan meluruskan diri. Pada isyarat ini penjuru melihat ke depan yang lain serentak menurunkan lengan kanan.sempurna dan menghadap penuh kepada komandan/pelatih/pemimpin yang memberi perintah. Aba-aba: Banjar Pelaksanaan: a. Pasal 15 LENCANG KANAN/KIRI . c. mengambil jarak satu lengan ditambah dua kepal dari orang yan g ada di depannya dan meluruskan diri ke depan. hingga dapat melihat dada orang-orang yang di sebelah kanannya sampai ke penjuru kanan. b. 2. Pada aba-aba pelaksanaan. punggung tangan menghadap ke atas. Anggota lainnya secara berturut-turut meluruskan diri dengan mengangkat lengan kanan ke samping kanan. Sama dengan pasal 14 sub a s. tangan kanan digenggam. setelah orang paling belakang/ba njar kanan paling belakang melihat barisannya lurus maka ia memberi isyarat deng an mengucapkan Lurus . mata penjuru melihat ke kiri. Anggota lainnya secara berturut-turut meluruskan diri dengan mengangkat lengan kanan ke depan. f. Pada aba-aba pelaksanaan. selanjutnya penjuru mengucapkan Luruskan . d Kumpul = MULAI. tangan kanan digenggam. selanjutnya penjuru mengucapkan Luruskan . seluruh anggota (kecuali penjuru) secara serentak mengambil sikap untuk lari. Berkumpul berbanjar. e. seluruh anggota (kecuali penjuru) secara serentak mengambil sikap untuk lari.

p ergelangan tangan lurus. Catatan: a. ikut pula memalingka n muka ke samping kanan/kiri dengan tidak mengangkattangan. Pada aba-aba Tegak = GERAK semua serentak menurunkan lengan memalingkan muka kembali ke depan dan berdiri dalam sikap sem purna 3. Lencang kanan/kiri (hanya dalam bentuk bersaf) Aba-aba: Lencang kanan/kiri = GERAK. Masing-masing meluruskan diri hingga dapat melihat dada orang yang ada di sebelah kanan/kiri sampai kepada penjuru kanan/kirinya. b. Pada aba-aba pelaksanaan semua meng angkat lengan kanan/kiri ke samping kanan/kiri.1. Pelaksanaan: Gerakan ini dijalankan dalam sikap sempurna. Bersamaan dengan ini kepala dipaling kan ke kanan/kiri dengan tidak terpaksa kecuali penjuru kanan/kiri tetap menghad ap ke depan. Pada waktu komandan/pelatih/pemimpin pasukan memberikan aba-aba lencang kanan/kiri dan barisan sedang meluruskan safnya. hingga masing-masing jari menyentuh bahu kiri orang yang ada di sebelah kanannya. tetapi tangan kanan/kiri di pinggang (bertolak pingg ang) dengan siku menyentuh lengan orang yang berdiri di sebelah kanan/kirinya. punggung tangan menghadap ke atas. Lencang depan (hanya dalam bentuk berbanjar) Aba-aba: Lencang depan = GERAK . jari-jari tangan kanan/kiri meng genggam. Setelah masing-masing anggota berdiri lur us dalam barisan. Semua gerakan dikerjakan dengan badan tegak seperti dalam sikap sempurna. 2. Kalau lencang kiri maka masing-masing tangan kirinya me nyentuh bahu kanan orang yang berada di sebelah kirinya. Setengah lencang kanan/kiri Aba-aba: Setengah lengan lencang kanan = GERAK Pelaksanaan: Seperti lencang kanan/kiri. setelah meluruskan ke depan dengan pandangan mata. dengan menitik beratkan kepada kelurusan tumit (bukan uj ung depan sepatu). Penjuru pada saf ten gah dan belakang mengambil jarak ke depan sepanjang satu lengan ditambah dua kep al dan setelah lurusmenurunkan tangan. ibu jari di sebelah belakang dan empat jari lainnya rap at satu sama lainnya di sebelah depan. komandan/ pelatih/pemimpin yang berada dalam barisan itu memeriksa kelurusan saf dari sebe lah kanan/kiri pasukan. Jarak ke samping harus sedemikian rupa. maka semuanya berdiri di tempatnya dan kepala tetap dipalingka n ke kanan/kiri. Pada aba-aba Tegak = GERAK semua anggota dengan serentak menurunkan leng an dan memalingkan muka kembali ke depan dberdiri dalam sikap sempurna. Penjuru kanan/kiri tida k berubah tempat. Kalau bersaf tiga mereka yang berada di saf tengah dan belakang kecuali penjuru.

Kaki kanan/kiri diajukan melintang di depan kaki kanan/kiri. b. lekuk kaki kiri/ kanan berada di ujung kaki kanan/kiri. Tumit kaki kanan/kiri dengan badan diputar ke kanan/kiri 90°. c.Pelaksanaan: Penjuru tetap sikap sempurna. Jika berbanjar. penyebutan nomor diucapkan penuh. setelah lurus menurunkan tangan. maka pada aba-aba peri ngatan semua pasukan tetap dalam sikap sempurna. Pada aba-aba pelaksanaan tiap p asukan mulai dari penjuru kanan depan berturut-turut ke belakang menyebutkan nom ornya masing-masing. 2. Hadap Kanan/Kiri Aba-aba: Hadap kanan/kiri = GERAK Pelaksanaan: a. Bila berbanjar tiga maka saf depan mengambil jarak satu/setengah lengan di samping kanan. Hadap serong kanan/kiri Aba-aba: Hadap serong kanan/kiri = GERAK Pelaksanaan: . maka pada aba-aba peringatan penjuru tetap melihat ke depan. Pasal 17 PERUBAHAN ARAH 1. berturut-turut tiap pasukan mulai dari penjuru kanan menyebut nomornya sambil memalingkan muka kembali ke depan. sedang kan anggota lainnya pada saf depan memalingkan muka ke kanan. banjar kanan nomor dua dan seterusnya meluruskan ke depan dengan mengangkat tangan.Anggota-anggota yang ad a di banjar tengah dan kiri melaksanakannya tanpa mengangkat tangan. Pasal 16 BERHITUNG Aba-aba: Hitung = MULAI Pelaksanaan: Jika bersaf. serta menegakkan kepala kembali dengan serentak.aba pela ksanaan. Kaki kiri/kanan dirapatkan kembali ke kaki kanan/kiri seperti dalam keadaan s ikap sempurna. Pada aba. berat badan berpindah ke kaki kiri/kanan.

Kaki kanan/kiri diajukan ke muka berjajar dengan kaki kiri/kanan b. sedangkan regu tengah tetap di tempat. Buka barisan Aba-aba: Buka barisan = JALAN Pelaksanaan: Pada aba-aba pelaksanaan regu kanan dan kiri masing-masing membuat satu langkah ke kanan dan kiri. sedangkan regu tengah tetap di tempat.a. Tumit kaki kanan beserta dengan badan diputar kek kana n 180°. Pasal 18 MEMBUKA ATAU MENUTUP BARISAN 1. Berputar arah 45° ke kanan/kiri c. Tutup barisan Aba-aba: Tutup barisan = JALAN Pelaksanaan: Pada aba-aba pelaksanaan regu kanan dan kiri masing-masing membuat satu langkah kembali ke kiri dan kanan. Kaki kiri/kanan dirapatkan kembali ke kaki kanan/kiri. Balik kanan Aba-aba: Balik kanan = GERAK Pelaksanaan: Pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri diajukan melintang (lebih dalam dari hadap ka nan) di depan kaki kanan. Kaki kiri dirapatkan pada kaki kanan. 2. 3. Pasal 19 BUBAR .

BAB III GERAKAN PERORANGAN TANPA SENJATA GERAKAN BERJALAN Pasal 20 PANJANG. melaksanakan gerakan seperti langkah pertama dalam g erakan maju jalan. selanjutnya bubar menuju tempat masing-masing. DAN MACAM LANGKAH Langkah dapat dibeda-bedakan sebagai berikut: No Macam langkah Panjang Tempo 1 Langkah biasa 65 cm 110 tiap menit 2 Langkah tegap 65 cm 110 tiap menit 3 Langkah perlahan 40 cm 30 tiap menit 4 Langkah ke kanan/kiri 40 cm 70 tiap menit 5 Langkah ke belakang 40 cm 70 tiap menit 6 Langkah ke depan 60 cm 70 tiap menit 7 Langkah di waktu lari 80 cm 165 tiap menit Panjangnya suatu langkah diukur dari tumit ke tumit.Aba-aba: Bubar = JALAN Pelaksanaan: Aba-aba tiap pasukan menyampaikan penghormatan kepada komandan. maka panjangnya 70 cm. TEMPO. . Bila dalam peraturan disebu t satu langkah. sesudah dibalas kembali dalam sikap sempurna kemudian melakukan balik kanan dan setelah menghitu ng dua hitungan dalam hati.

lengan kanan ke depan 90°. Seluruh anggota meluruskan barisan ke depan dengan melihat pada belakang leher.Berbicara . b. Pada langkah-langkah selanjutnya lengan kanan dan kiri lurus dilenggangkan ke depan 45° dan ke belakang 30°. Dilarang keras: . lengan kiri ke belakang 30° ke belakang dengan tangan menggenggam. Kemudian diletakkan ke tanah menurut jarak yang telah ditentukan. Lengan dilenggangkan dengan . Cara melangkahkan kaki seperti pada waktu berjalan biasa.Melihat ke kiri atau kanan Pada waktu melenggangkan lengan supaya jangan kaku. Pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri diajukan ke depan. Pertama tumit diletakkan di tanah selanjutnya seluruh kaki. Pasal 22 LANGKAH BIASA 1. telapak ka ki diangkat rata sejajar dengan tanah setinggi ±20 cm. kepala dan badan seperti pada waktu sikap sempurna. 2. banjar kanan depan mengambil dua titik yang terletak dalam satu garis sebagai arah barisan. Waktu mengayunkan kaki ke depan lutut kaki dibengkokan sedikit (kaki tidak boleh diseret). Pada waktu berjalan. kemudian dihentakkan ke tanah dengan jarak satu langkah dan selanjutnya berjalan dengan langkah biasa. Langkah pertama dilakukan dengan melangkah.Pasal 21 MAJU JALAN Dari sikap sempurna Aba-aba: Maju = JALAN Pelaksanaan: a. lutut lurus.

hanya langkah pertama dihentakkan selanjutnya berjalan langkah biasa. hanya dengan langkah biasa. Bersamaan dengan langkah pertama tangan menggenggam. Catatan: . Dari langkah biasa Aba-aba: Langkah tegap = JALAN Pelaksanaan: Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri jatuh di tanah. ditambah satu langkah selanjutnya berjalan langkah tegap. Dari sikap sempurna Aba-aba: Langkah tegap Pelaksanaan: Mulai berjalan dengan kaki kiri. langkah pertama selebar satu langkah. lenggang lengan 90° ke depan dan 30° ke belakang. lutut lurus. maju = JALAN 2. Jari-jari tangan digenggam dengan tidak terpaksa. punggung ibu jari me nghadap ke atas.sewajarnya lurus ke depan dan ke belakang di samping badan. selanjutnya seperti jalan biasa (panjang dan tempo) dengan cara kaki dihentakkan terus-menerus tetapi tidak berlebihan. 3. 3. kaki tidak boleh diangkat tinggi. Pasal 23 LANGKAH TEGAP 1. i bu jari tangan menghadap ke atas. Kembali ke langkah biasa (sedang berjalan) Aba-aba: Langkah biasa = JALAN Pelaksanaan: Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan atau kiri jatuh di tanahdita mbah satu langkah dan mulai berjalan dengan langkah biasa. ke depan 45° dan ke be lakang 30°. telapak kaki rapat dan sejaja r dengan tanah. punggung tangan menghadap ke samping luar. Bila berjalan dengan hubungan pasukan agar menggunakan hitungan irama langkah (untuk kendali kesamaan langkah).

Pada aba-aba JALAN kaki kiri dilangkahkan ke depan. Untuk berkabung (mengantar jenazah). setelah kaki kiri menapak segera disusul dengan kaki kanan ditari ke depan dan ditahan sebentar di mata kaki kiri. kemudian dilanjutkan di depan kaki kiri. Tapak kaki pada saat melangkah (menginjak tanah) tidak dihentakkanrata-rata u ntuk lebih khidmat.Dalam keadaan sedang berjalan cukup menggunakan aba-aba peringatan: Langkah tegap atau Langkah biasa = JALAN pada tiap-tiap perubahan langkah (tanpa kata ma ju). Catatan: a. Pasal 24 LANGKAH PERLAHAN 1. Gerakan dilakukan dengan sikap sempurna b. Pasal 25 LANGKAH KE SAMPING . Gerakan selanjutnya melakukan gerakan-gerakan seperti semula. Dalam sedang berjalan. c. Aba-aba: Langkah perlahan Maju = JALAN Pelaksanaan: a. Berhenti dari langkah perlahan Aba-aba: Henti GERAK Pelaksanaan: Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan atau kiri dirapatkan pada ka ki kanan atau kiri menurut irama langkah biasa dan mengambil sikap sempurna. kemudian dilanjutkan ditapakkan di depan kaki kiri dilangkahkan ke depan. aba-aba adalah langkah perlahan = JALAN yang diberikan pada waktu kaki kanan atau kiri jatuh di tanah ditambah satu langkah dan kemudi an mulai berjalan dengan langkah perlahan. b. 2. kaki kiri ditarik ke depan dan ditahan sebentar di sebelah mata kaki kiri.

sikap akan teta p seperti pada sikap sempurna. Sebanyak-banyaknya hanya boleh dilakukan empat la ngkah. boleh dilakukan empat langkah.menurut jumla h langkah yang diperintahkan. Gerakan kaki seperti kaki langkah tegap (pasal 23) dan dihentakkan terus-menerus. menurut jumlah langkah yang d iperintahkan. Lengan tidak boleh dilenggangkan dan sikap badan s eperti dalam sikap sempurna. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Pasal 28 LANGKAH DI WAKTU LARI 1. Selanjutnya kaki kanan/kiri dirapatkan pada kaki kiri/kanan.Aba-aba: Langkah ke kanan/kiri = JALAN Pelaksanaan: Pada aba-aba pelaksanaan kaki kanan/kiri dilangkahkan ke kanan/kiri sepanjang ±40 cm. hanya boleh dilakukan empat lan gk Pasal 27 LANGKAH KE DEPAN Aba-aba: Langkah ke depan = JALAN Pelaksanaan: Pada aba-aba pelaksanaan melangkah ke depan mulai dengan kaki kiri menurut panja ngn langkah 60 cm dan tempo langkah 70 tiap menit. Dari sikap sempurna Aba-aba: Lari Maju = JALAN . Pasal 26 LANGKAH KE BELAKANG Aba-aba: Langkah ke belakang = JALAN Pelaksanaan: Pada aba-aba pelaksanaan melangkah ke belakang mulai dengan kaki kiri menurut pa njangnya langkah dan sesuai tempo yang telah ditentukan (pasal 20). Lengan tidak boleh dilenggangkan dan sikap seperti sikap sempurn a.

Aba=aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan atau kiri jatuh di tanah ditambah 3 langkah. Catatan: Untuk berhenti dengan keadaan berlari.Pelaksanaan: Pada aba-aba peringatan dua tangan dikepalkan dengan lemas dan diletakkan diping gang sebelah depan. badan agak condongkan ke depan. lengan dilenggangkan secara tidak kaku. Pasal 29 LANGKAH MERDEKA 1. dengan punggung tangan menghadap ke luar. Dari langkah biasa Aba-aba: Langkah merdeka = JALAN . selanjutnya berlari menurut ketentuan yang ada . 2. diberikan aba-aba: Henti = GERAK. selanjutnya kaki dirapatkan kemudian kedua kepalan tangan diturunkan untuk mengambil sikap sempurna. Dari langkah biasa Aba-aba: Lari = JALAN Pelaksanaan: Pada aba-aba peringatan pelaksanaannya sama dengan aba-aba peringatan (pasal 28 ayat 1). dimulai dengan kaki kiri dihentakk an. Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh ke tanah . telapak kaki diletakkan dengan ujung telapak kaki terlebi h dahulu. 3. bersamaan dengan itu kedua lengan dilenggangkan. kedua siku sedikit ke belakang. Kembali ke langkah biasa Aba-aba: Langkah biasa = JALAN Pelaksanaan: Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri jatuh ke tanah ditambah 3 lan gkah. Kemudian ditambah satu langkah. kemudian berjalan dengan langkah biasa. Pada aba-aba pelaksanaan dimulai l ari dengan panjang langkah 80 cm dan tempo langkah 165tiap menit dengan cara kak i diangkat secukupnya.

Aba-aba pelaksanaan dibe rikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh di tanah ditambah satu langkah. Anggota tetap dilarang meninggalkan barisan. hanya langkah pertama dihentakkan. dan tempo langkah.Pelaksanaan: Anggota berjalan bebas tanpa terikat ketentuan panjang. dan men ghapus keringat). Ataas pertimbangn komandan. buka topi. anggota dapat diizinkan untuk berbuat sesua tu yang dalam keadaan lain terlarang (antara lain: berbicara. macam. Sesudah i tu ujung kaki kanan atau kiri yang sedang di belakang dirapatkan kepada tumit ka . Kembali ke langkah biasa Untuk melakukan gerakan ini lebih dahulu harus diberikan petunjuk samakan langkah. Aba-aba: Langkah biasa = JALAN Pelaksanaan: Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh di tanah kemudian di tambah satu langkah dan mulai berjalan dengan langkah biasa. Catatan: Langkah merdeka biasanya dilakukan untuk menempuh jalan jauh atau di luar kota atau lapangan yang tidak rata. 2. komandan dapat memberikan aba-aba peringatan dan pelaksanaan. Pasal 30 GANTI LANGKAH Aba-aba: Ganti langkah = JALAN Pelaksanaan: Gerakan dapat dilakukan pada waktu langkah biasa/tegap. Setelah langkah sama.

selanjutnya di mulai dengan kaki kanan/kiriberjalan di tempat. selanjutnya gerakan di tempat. Dari sikap sempurna Aba-aba: Jalan di tempat = GERAK Pelaksanaan: Gerakan dimulai dengan kaki kiri.ki sebelahnya. lutut bergantian diangkat setinggi paha ratarata (horisontal). Kedua gerakan ini dilakukan dalam sa tu hitungan. 2. Dari jalan di tempat ke langkah biasa Aba-aba: Maju = JALAN Pelaksanaan: Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri jatuh ke tanah. Pasal 31 JALAN DI TEMPAT 1. 3. Untuk selanjutnya disesuaikan dengan langkah baru yang disamakan.kiri jatuh di tanah lalu dit . ujung kaki menuju bawah dan tempo langkah sesuai dengan tempo langkah biasa. 4. Dari langkah biasa Aba-aba: Jalan di tempat = GERAK Pelaksanaan: Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan atau kiri jatuh di tanah. Dari jalan di tempat ke berhenti Aba-aba: Henti = GERAK Pelaksanaan: Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan. Bersamaan dengan itu lenggang tangan dihentikan tanpa dirapatkan pada badan. lengan tetap lurus dirapatkan pada badan (tidak dilenggangkan). La ngkah pertama tetap sepanjang satu langkah. Badan tegak pandangan mata tetap ke depan.kem udian ditambah satu langkah. kemudian dita mbah satu langkah di tempat dan mulai berjalan dengan menghentakkan kaki kiri sa tu langkah ke depan dan selanjutnya berjalan langkah biasa.

maka kepala dan pandangan mata tetap pada arah tersebut hingga dapat aba-aba Tegak = G ERAK . Pasal 32 BERHENTI Aba-aba: Henti = GERAK Pelaksanaan: Aba-aba pelaksanaan dibrikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh di tanah. Pasal 33 HORMAT KANAN/KIRI 1. Apabila tidak bersenjata. Setelah ditambah satu langkah selanjutnya kaki kanan/kiri dirapatkan kemudian mengambil sikap sempurna. tangan kanan tetap melenggang. Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan jatuh di tanah. Setelah dita mbah satu langkah. kemudian ditambah satu langkah. langkah berikutnya kepala dipalingkan dan pandangan mata diarahkan kepada yang diberi hormat sampai hingga ada aba-aba Tegak = GERAK . Gerakan hormat kanan/kiri Aba-aba: Hormat kanan/kiri = GERAK Pelaksanaan: Gerakan ini dilakukan pada waktu berjalan dengan langkah tegap. Selanjutnya kaki kanan/kiri dirapatkan pada kaki kanan menur ut irama langkah biasa mengambil sikap sempurna.ambah satu langkah. Penju ru kanan/kiri tetap melihat ke depan untuk memelihara arah. Catatan: Pada saat penghormatan apabila bersenjata/pundak bersenjata. Gerakan selesai menghormat Aba-aba: Tegak = GERAK Pelaksanaan: Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan jatuh di tanah. Setelah arah pandang an yang diberi hormat mencapai sudut 45° dari pada pandangan lurus ke depan. 2. lengan dilenggangkan (kembali langkah tegap) Pasal 34 . lengan kiri tidak melenggang tangan kanan menyampaikan penghormatan.

Ke hadap serong kanan/kiri maju jalan Aba-aba: Hadap serong kanan/kiri Pelaksanaan: Membuat gerakan hadap serong kanan/kiri. Ke belok kanan/kiri maju jalan Aba-aba: Belok kanan/kiri Pelaksanaan: Penjuru depan merubah arah 90° ke kanan/kiri dan mulai berjalan ke arah Tertentu. Maju = JALAN 2. Pada hitungan ketiga kaki kiri/kanan tidak dirapatkan tetapi dilangkahkan seperti gerakan maju jalan. Maju = JALAN 3.PERUBAHAN ARAH DARI BERHENTI KE BERJALAN 1. Pada hitungan ketiga kaki kiri/kanan tidakdira patkan tetapi dilangkahkan seperti gerakan maju jalan. Maju = JALAN 4. Ke balik kanan maju jalan Aba-aba: Balik kanan Pelaksanaan: Membuat gerakan Balik kanan. Gerakan selanjutnya pada hitungan ketiga mulai mela ngkah dengan kaki kiri dan dilanjutkan dengan langkah biasa. Pasukan lainnya mengikuti gerakan-gerakan ini setibanya pada tempat be lokan tersebut (tempat penjuru berbelok). Maju = JALAN . Ke hadap kanan/kiri maju jalan Aba-aba: Hadap kanan/kiri Pelaksanaan: Membuat gerakan hadap kanan/kiri. Catatan: Aba-aba dua kali belok kanan/kiri maju = JALAN dan tiap-tiap banjar dua kali belok kanan/kiri maju = JALAN.

Ke hadap serong kanan/kiri maju jalan Aba-aba: Hadap serong kanan/kiri Pelaksanaan: Aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh di tanah. dan badan diputar kekanan s ebesar 180°. Ke belok kanan/kiri maju jalan Aba-aba: Belok kanan/kiri Pelaksanaan: Aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh di tanah. kemudian penjuru depan merubah arah 90° ke kanan/k iri dan mulai berjalan ke arah yang baru. kemudian ditambah satu langkah. tangan. Maju = JALAN 4. Ke hadap kanan/kiri maju jalan Aba-aba: Hadap kanan/kiri Pelaksanaan: Aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh di tanah. Ke balik kanan maju jalan Aba-aba: Balik kanan Pelaksanaan: Aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh di tanah. Maju = JALAN . Pasukan lainnya mengikuti gerakan-gera kan ini setibanya pada tempat belokan tersebut (tempat penjuruberbelok). selanjutnyaberjalan se perti langkah biasa. kemudian ditambah satu langkah. kaki kiri dihentakkan seperti langkah pertama. gerakan selanjutnya seperti tersebut pada pasal 34 ayat 1. kemudian ditambah satu langkah. kemudian ditambah satu/dua langkah. gerakan selanjutnya kaki kiri melintang ke d epan kaki kanan secara bersamaan tumit kaki. Maju = JALAN 3. Maju = JALAN 2. gerakan selanjutnya seperti tersebut pada pasal 34 ayat 2.Pasal 35 PERUBAHAN ARAH DARI BERJALAN KE BERJALAN 1.

gerakan selanjutnya seperti gerakan hadap serong kanan/kiri. Perubahan arah kiri 180°. gerakan selanjutnya seperti gerakan hadap kanan/kir i 2. Aba-aba: tiap-tiap banjar dua kali belok kanan/kiri maju = JALAN. Tujuan gerakan dari catatan a dan b guna membelokkan pasukan di ruang/lapangan yang sempit. Ke hadap kanan/kiri berhenti Aba-aba: Hadap kanan/kiri Henti = GERAK Pelaksanaan: Aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh di tanah.Catatan: a. Aba-aba: dua kali belok kanan/kiri maju = JALAN Pelaksanaan: Seperti tersebut di atas yang selanjutnya setelah dua langkah berjalan kemudian melakukan gerakan belok kanan/kiri jalan lagi. Pasal 36 PERUBAHAN ARAH DARI BERJALAN KE BERHENTI 1. . b. Ke hadap serong kanan/kiri berhenti Aba-aba: Hadap serong kanan/kiri Henti = GERAK Pelaksanaan: Aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh di tanah. kemudi an ditambahkan satu langkah. kemudi an ditambahkan satu langkah. Pelaksanaan: Seperti tersebut di atas tetapi tiap-tiap banjar membuat langsung dua kali belok kanan/kiri pada tempat di mana aba-aba pelaksanaan diberikan.

Bersamaan dengan itu mas ing-masing saf mulai maju jalan dengan rapih (dengan tidak melenggang) sambil me luruskan safnya hingga merubah arah sebesar 90°. penjuru kanan/kiri berjalan di tempat dengan memuta r arah secara perlahan hingga merubah sampai sebesar 90°. kemudian komandan memberi aba-aba: Henti = GERAK . tangan. Berhenti ke berhenti Aba-aba: Haluan kanan/kiri = JALAN Pelaksanaan: Setelah aba-aba pelaksanaan. gerakan selanjutnya kaki kiri melintang ke depan kaki kanan secara bersamaan tumit kaki. Sete lah penjuru kanan/kiri depan melihat safnya lurus memberi isyarat: Lurus . guna merubah arah tanpa merubah bentuk.3. kemudian ditambahkan satu/dua langkah. dan badan dip utar ke kanan sebesar 180°. . yang diucapkan pada waktu kaki kiri/kana n jatuh di tanah. Pasal 38 HALUAN KANAN/KIRI Gerakan ini hanya dilakukan dalam bentuk bersaf. 1. Ke balik kanan berhenti Aba-aba: Balik kanan Henti = GERAK Pelaksanaan: Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh di tanah. selanjutnya kaki kiri dirapatkan dengan kaki kanan (si kap sempurna). Setelah ditambahkan satu langkah kemudian seluruh pasukan berh enti. Pasal 37 PERUBAHAN ARAH PADA WAKTU BERLARI Perubahan arah pada waktu berjalan yang ditentukan pada pasal 35 dan 36 dapat dilakukan juga oleh pasukan dalam keadaan berlari dengan perbedaan bukan ditambah satu langkah tetapi tiga langkah. kemudian berjalan di tempat.

4. Pasal 39 MELINTANG KANAN/KIRI Gerakan ini hanya dilakukan dalam bentuk berbanjar.2. komandan langsung memberikan Maju =JALAN pasukan tidak berhenti dulu). Catatan: Setelah ada isyarat lurus dari penjuru. Berhenti ke berjalan Aba-aba: Haluan kanan/kiri Maju = JALAN Pelaksanaan: Seperti haluan kanan/kiri dari berhenti ke berhenti kemudian setelah aba-aba Maju = JALAN . . Berjalan ke berjalan Aba-aba: Haluan kanan/kiri = JALAN Pelaksanaan: Aba-aba diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh di tanah kemudian ditambah satu langkah. ( 3. Catatan: Pada pelaksanaan haluan lengan tidak melenggang. Berjalan ke berhenti Aba-aba: Haluan kanan/kiri = JALAN Pelaksanaan: Aba-aba diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh di tanah kemudian ditambah sa tu langkah. Selanjutnya barisan melakukan gerakan seperti haluan kanan/kiri dari berhenti ke berhenti. pasukan maju jalan yang gerakannya sama dengan gerakan langkah biasa. guna merubah bentuk pasukan menjadi bersaf dalam arah tetap. Selanjutnya barisan melakukan gerakan seperti haluan kana n/kiri dari berhenti ke berjalan.

kemudian setelah diberi aba-aba JALAN . barisan melakukan gerakan Maju = JALAN .1. 2. Catatan: Setelah ada isyarat lurus dari penjuru. Kemudian sete lah diberi aba-aba Maju = JALAN . Berhenti ke berhenti Aba-aba: Melintang kanan/kiri = JALAN Pelaksanaan: Setelah aba-aba pelaksanaan melakukan gerakan Hadap kanan/kiri . Maju = Catatan: Setelah ada isyarat lurus dari penjuru. barisan melakukan gerakan seperti gerakan melintang kanan/kiri berhenti ke berhenti. komandan langsung memberikan aba-aba maj u = JALAN (Pasukan tidak berhenti dulu) . ditambah satu langkah. 3. melakukan gerakan seperti gerakan melintang kanan/kiri berhenti ke berhenti. barisan melakukan gerakan Maju = JALAN . Berhenti ke berjalan Aba-aba: Melintang kanan/kiri Maju = JALAN Pelaksanaan: Setelah aba-aba pelaksanaan. komandan langsung memberikan aba-aba maj u = JALAN (Pasukan tidak berhenti dulu). kemudian barisan m embuat gerakan Haluan kiri/kanan dari berhenti ke berhenti. Berjalan ke berjalan Aba-aba: Melintang kanan/kiri = JALAN Pelaksanaan: Setelah aba-aba pelaksanaan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->