Apakah tamadun?
› Tamadun dapat dianggap sebagai satu cara

hidup yang bekembang apabila sekelompok manusia menetap di sesuatu tempat di mana terdapat satu organisasi sosial dan politik yang dikenali sebagai negara (state). › Ada juga yang merujukkan tamadun dengan masyarakat yang komplex dan tinggal di bandar. › Tamadun juga merujuk kepada masyarakat manusia seluruhnya.

F Hegel (German 1770- 1831) proses pekembangan tamadun adalah melalui peringkat pekembangan dari satu ke satu peringkat. Kebangkitan Tamadun › Menurut Georg W. . › Tahap yang beliau temui adalah:  Dipimpin oleh satu individu-Diktator  Dipimpin oleh satu kumpulan dalam masyarakat.Rejim  Dipimpin oleh rakyat.Demokrasi.

. matang dan akhirnya mati. Oswald Spengler (1880-1936) menyatakan bahawa tamadun sebagai sesuatu yang hidup melalui proses lahir.› Seorang lagi ahli falsafah German. › Arnold Tonybee (1889-1975) merupakan sejarawan British menganalisis bahawa kebangkitan dan kejatuhan tamadun terjadi apabila adanya cabaran daripada persekitaran terhadap manusia dan tindak balas manusia untuk mengatasi masalah tersebut.

 Berasal daripada perkataan Arab. Madain atau mudun atau madana bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar.  . Perkataan civilisation pula berasal dari Greek civitas bermakna bandar.

Pembangunan lahiriah pula ialah proses perkembangan tamadun secara luaran sahaja Dari sudut Islam: meliputi pembangunan lahiriah dan rohaniah seperti pandangan Ibn Khaldun yang melihat dari aspek kehidupan bandar.  . Dari sudut Barat: tamadun pembangunan lahirah spt dalam aspek kebudayaan – penulisan undang-undang. kesenian dan perbandaran. Pencapaian lahiriah ialah penentu kemajuan dalam sesebuah masyarakat. Manakala Syed Naquib al-Attas menegaskan pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat merupakan maksud tamadun.

 Perspektif tamadun islam › Ibnu Khaldun – Kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkatan › Kemewahan dan minat kepada pelbagai aspek industri yang › Boleh mempertingkatkan kualitinya .

berkembang .  Perspektif tamadun melayu › Abu Bakar Hamzah – Sesuatu yang lahir dan bersama-sama › Dengan kehidupan manusia(abstrak dan material). Perspektif tamadun barat › Arnold Toynbee – Suatu sistem masyarakat yang dapat membantu manusia › Menambah hasil pengeluaran.

.tamadun boleh ditakrifkan sebagai kecermelangan dan kemajuan dalam semua aspek kehidupan sama ada berbentuk material mahupun spiritual. Secara umumnya.

.

 Kepercayaan agama memainkan peranan penting dalam pembentukan tamadun. Sebelum dan selepas segala aktiviti.Kebiasaannya bandar-bandar awal muncul sekitar pusat keagamaan. dilaksanakan upacara keagamaan spt sebelum tanam dan selepas tuai padi.  Era awal didominasikan oleh kepercayaan animisme.  .  Akhirnya wujud konsep dewa.

 . (cth: Brahmin dan Shaman)  Wujud juga kepercayaan menyembah nenek moyang sebagai tanda terima kasih dan mohon pertolongan. beri kesan kepada tingkah laku dan pembinaan bangunan kepada pusat urbanisasi.  Unsur spiritual sangat penting dalam tamadun.Golongan agama menjadi kelas tertinggi kerana dianggap perantara manusia dengan kuasa-kuasa supernatural.

bekalan air mencukupi dan membekalkan sumber protein.  Ciri-ciri geografi mempengaruhi.  .  Lazimnya mereka menetap di kawasan lembah sungai kerana tanahnya subur.Tidak nomad tetapi menetap di kawasan yang menghasilkan makanan.  Kewujudan kota atau bandar yang menjadi pusat komoditi dalam sesuatu kawasan.

Kesannya: mencipta aktiviti-aktiviti ekonomi lain.  Aktiviti pertanian dapat membawa masuk komoditi lain dan menjadi penghubung masyarakat dengan masyarakat luar. Wujud revolusi pertanian.  . › Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna. › Hasil pertanian meningkat melampaui tahap sara diri.  Masyarakat petani berubah kpd masyarakat yg mempunyai kelas.

 Berkait rapat dengan pemilikan kekayaan dan kekayaan yang paling penting ialah tanah. panggilan.  Status pula mempunyai kaitan dengan kriteria.Wujud pengelasan masyarakat melalui kelas atau status.  . prestij dlm masyarakat spt mempunyai gelaran. peraturan dan adat. Golongan bangsawan boleh ditandingi oleh golongan pedagang.  Apabila ekonomi berkembang. pemilikan kekayaan tidak terhad kpd tanah sahaja.

pewarisan khazanah dan juga dalam bidang ilmu. komunikasi menjadi semakin luas dan efektif.  Kesannya.  . kemunculan seni kreatif spt epik. berlaku perkembangan ilmu. puisi dan cerita rakyat.Kewujudan bahasa yang serumpun dan sitem tulisan yang tersendiri.penyampaian.  Fungsi sbg perantaraan komunikasi.  Melalui sistem tulisan. perakam. perkembangan ilmu astronomi.

 Seterusnya membawa kpd pencapaian tahap kecekapan yg tinggi dan peningkatan daya rekacipta yg tinggi.  Cthnya: inovasi teknologi iaitu alat pengangkutan. sampan dan kapal besar.Perkembangan pelbagai aktiviti ekonomi dan membawa kepada pengkhususan pekerjaan. membawa kepada penciptaan roda.  .

. kesenian. Untuk menghayati falsafah. dan nilai estetika.

.Sosioekonomi  Kehidupan menetap >> pertumbuhan ekonomi >> peningkatan hasil  pengeluaran >> pertambahan jumlah penduduk >> kepimpinan dan susun lapis  sistem sosial >> pengkhususan kerja dan hasil kerja >> pertukaran hasil kerja.

.Interaksi manusia dan alam  interaksi seseorang manusia dengan alam sehingga mencetuskan nilai-nilai spiritual terhadap alam dan pengalaman(peng+alam+an) kepada diri sendiri  tidak akan sempurna tanpa penglibatan manusia lain.

Persaingan manusia  ~kehendak manusia tidak pernah terbatas.Antara faktor yang  mempengaruhinya ialah.  i)peningkatan usia  ii)perubahan psikologi  iii)perubahan cara hidup  ~Terdapat 2 batasan dalam memenuhi kehendak manusia yang menyebabkan  manusia terpaksa bersaing untuk menampungnya.  i)batasan keupayaan diri yang dimilikinya  ii)batasan sumber yang diperlukannya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful