Apakah tamadun?
› Tamadun dapat dianggap sebagai satu cara

hidup yang bekembang apabila sekelompok manusia menetap di sesuatu tempat di mana terdapat satu organisasi sosial dan politik yang dikenali sebagai negara (state). › Ada juga yang merujukkan tamadun dengan masyarakat yang komplex dan tinggal di bandar. › Tamadun juga merujuk kepada masyarakat manusia seluruhnya.

› Tahap yang beliau temui adalah:  Dipimpin oleh satu individu-Diktator  Dipimpin oleh satu kumpulan dalam masyarakat.Demokrasi. .F Hegel (German 1770- 1831) proses pekembangan tamadun adalah melalui peringkat pekembangan dari satu ke satu peringkat.Rejim  Dipimpin oleh rakyat. Kebangkitan Tamadun › Menurut Georg W.

Oswald Spengler (1880-1936) menyatakan bahawa tamadun sebagai sesuatu yang hidup melalui proses lahir.› Seorang lagi ahli falsafah German. matang dan akhirnya mati. › Arnold Tonybee (1889-1975) merupakan sejarawan British menganalisis bahawa kebangkitan dan kejatuhan tamadun terjadi apabila adanya cabaran daripada persekitaran terhadap manusia dan tindak balas manusia untuk mengatasi masalah tersebut. .

Perkataan civilisation pula berasal dari Greek civitas bermakna bandar. Berasal daripada perkataan Arab. Madain atau mudun atau madana bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar.  .

 . Pembangunan lahiriah pula ialah proses perkembangan tamadun secara luaran sahaja Dari sudut Islam: meliputi pembangunan lahiriah dan rohaniah seperti pandangan Ibn Khaldun yang melihat dari aspek kehidupan bandar. Dari sudut Barat: tamadun pembangunan lahirah spt dalam aspek kebudayaan – penulisan undang-undang. Pencapaian lahiriah ialah penentu kemajuan dalam sesebuah masyarakat. Manakala Syed Naquib al-Attas menegaskan pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat merupakan maksud tamadun. kesenian dan perbandaran.

 Perspektif tamadun islam › Ibnu Khaldun – Kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkatan › Kemewahan dan minat kepada pelbagai aspek industri yang › Boleh mempertingkatkan kualitinya .

 Perspektif tamadun melayu › Abu Bakar Hamzah – Sesuatu yang lahir dan bersama-sama › Dengan kehidupan manusia(abstrak dan material). Perspektif tamadun barat › Arnold Toynbee – Suatu sistem masyarakat yang dapat membantu manusia › Menambah hasil pengeluaran. berkembang .

 Secara umumnya. .tamadun boleh ditakrifkan sebagai kecermelangan dan kemajuan dalam semua aspek kehidupan sama ada berbentuk material mahupun spiritual.

.

dilaksanakan upacara keagamaan spt sebelum tanam dan selepas tuai padi.Kebiasaannya bandar-bandar awal muncul sekitar pusat keagamaan. Sebelum dan selepas segala aktiviti.  Kepercayaan agama memainkan peranan penting dalam pembentukan tamadun.  Era awal didominasikan oleh kepercayaan animisme.  .  Akhirnya wujud konsep dewa.

(cth: Brahmin dan Shaman)  Wujud juga kepercayaan menyembah nenek moyang sebagai tanda terima kasih dan mohon pertolongan.Golongan agama menjadi kelas tertinggi kerana dianggap perantara manusia dengan kuasa-kuasa supernatural. beri kesan kepada tingkah laku dan pembinaan bangunan kepada pusat urbanisasi.  .  Unsur spiritual sangat penting dalam tamadun.

 Ciri-ciri geografi mempengaruhi.  Kewujudan kota atau bandar yang menjadi pusat komoditi dalam sesuatu kawasan.  . bekalan air mencukupi dan membekalkan sumber protein.Tidak nomad tetapi menetap di kawasan yang menghasilkan makanan.  Lazimnya mereka menetap di kawasan lembah sungai kerana tanahnya subur.

 Aktiviti pertanian dapat membawa masuk komoditi lain dan menjadi penghubung masyarakat dengan masyarakat luar. Kesannya: mencipta aktiviti-aktiviti ekonomi lain.  . › Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna. › Hasil pertanian meningkat melampaui tahap sara diri. Wujud revolusi pertanian.  Masyarakat petani berubah kpd masyarakat yg mempunyai kelas.

Wujud pengelasan masyarakat melalui kelas atau status. pemilikan kekayaan tidak terhad kpd tanah sahaja.  Berkait rapat dengan pemilikan kekayaan dan kekayaan yang paling penting ialah tanah. Golongan bangsawan boleh ditandingi oleh golongan pedagang. peraturan dan adat.  .  Status pula mempunyai kaitan dengan kriteria. panggilan. prestij dlm masyarakat spt mempunyai gelaran.  Apabila ekonomi berkembang.

 Kesannya. berlaku perkembangan ilmu. perkembangan ilmu astronomi. pewarisan khazanah dan juga dalam bidang ilmu.  Fungsi sbg perantaraan komunikasi. komunikasi menjadi semakin luas dan efektif.penyampaian.Kewujudan bahasa yang serumpun dan sitem tulisan yang tersendiri.  .  Melalui sistem tulisan. perakam. puisi dan cerita rakyat. kemunculan seni kreatif spt epik.

membawa kepada penciptaan roda.Perkembangan pelbagai aktiviti ekonomi dan membawa kepada pengkhususan pekerjaan. sampan dan kapal besar.  Cthnya: inovasi teknologi iaitu alat pengangkutan.  Seterusnya membawa kpd pencapaian tahap kecekapan yg tinggi dan peningkatan daya rekacipta yg tinggi.  .

. dan nilai estetika. kesenian. Untuk menghayati falsafah.

Sosioekonomi  Kehidupan menetap >> pertumbuhan ekonomi >> peningkatan hasil  pengeluaran >> pertambahan jumlah penduduk >> kepimpinan dan susun lapis  sistem sosial >> pengkhususan kerja dan hasil kerja >> pertukaran hasil kerja. .

Interaksi manusia dan alam  interaksi seseorang manusia dengan alam sehingga mencetuskan nilai-nilai spiritual terhadap alam dan pengalaman(peng+alam+an) kepada diri sendiri  tidak akan sempurna tanpa penglibatan manusia lain. .

Antara faktor yang  mempengaruhinya ialah.Persaingan manusia  ~kehendak manusia tidak pernah terbatas.  i)batasan keupayaan diri yang dimilikinya  ii)batasan sumber yang diperlukannya .  i)peningkatan usia  ii)perubahan psikologi  iii)perubahan cara hidup  ~Terdapat 2 batasan dalam memenuhi kehendak manusia yang menyebabkan  manusia terpaksa bersaing untuk menampungnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful