Apakah tamadun?
› Tamadun dapat dianggap sebagai satu cara

hidup yang bekembang apabila sekelompok manusia menetap di sesuatu tempat di mana terdapat satu organisasi sosial dan politik yang dikenali sebagai negara (state). › Ada juga yang merujukkan tamadun dengan masyarakat yang komplex dan tinggal di bandar. › Tamadun juga merujuk kepada masyarakat manusia seluruhnya.

 Kebangkitan Tamadun › Menurut Georg W.F Hegel (German 1770- 1831) proses pekembangan tamadun adalah melalui peringkat pekembangan dari satu ke satu peringkat. › Tahap yang beliau temui adalah:  Dipimpin oleh satu individu-Diktator  Dipimpin oleh satu kumpulan dalam masyarakat.Demokrasi.Rejim  Dipimpin oleh rakyat. .

. Oswald Spengler (1880-1936) menyatakan bahawa tamadun sebagai sesuatu yang hidup melalui proses lahir. matang dan akhirnya mati.› Seorang lagi ahli falsafah German. › Arnold Tonybee (1889-1975) merupakan sejarawan British menganalisis bahawa kebangkitan dan kejatuhan tamadun terjadi apabila adanya cabaran daripada persekitaran terhadap manusia dan tindak balas manusia untuk mengatasi masalah tersebut.

Perkataan civilisation pula berasal dari Greek civitas bermakna bandar.  . Madain atau mudun atau madana bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. Berasal daripada perkataan Arab.

 Dari sudut Barat: tamadun pembangunan lahirah spt dalam aspek kebudayaan – penulisan undang-undang.  . Manakala Syed Naquib al-Attas menegaskan pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat merupakan maksud tamadun. Pencapaian lahiriah ialah penentu kemajuan dalam sesebuah masyarakat. kesenian dan perbandaran. Pembangunan lahiriah pula ialah proses perkembangan tamadun secara luaran sahaja Dari sudut Islam: meliputi pembangunan lahiriah dan rohaniah seperti pandangan Ibn Khaldun yang melihat dari aspek kehidupan bandar.

 Perspektif tamadun islam › Ibnu Khaldun – Kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkatan › Kemewahan dan minat kepada pelbagai aspek industri yang › Boleh mempertingkatkan kualitinya .

berkembang .  Perspektif tamadun melayu › Abu Bakar Hamzah – Sesuatu yang lahir dan bersama-sama › Dengan kehidupan manusia(abstrak dan material). Perspektif tamadun barat › Arnold Toynbee – Suatu sistem masyarakat yang dapat membantu manusia › Menambah hasil pengeluaran.

.tamadun boleh ditakrifkan sebagai kecermelangan dan kemajuan dalam semua aspek kehidupan sama ada berbentuk material mahupun spiritual. Secara umumnya.

.

Kebiasaannya bandar-bandar awal muncul sekitar pusat keagamaan.  Akhirnya wujud konsep dewa. Sebelum dan selepas segala aktiviti.  .  Kepercayaan agama memainkan peranan penting dalam pembentukan tamadun. dilaksanakan upacara keagamaan spt sebelum tanam dan selepas tuai padi.  Era awal didominasikan oleh kepercayaan animisme.

 Unsur spiritual sangat penting dalam tamadun. (cth: Brahmin dan Shaman)  Wujud juga kepercayaan menyembah nenek moyang sebagai tanda terima kasih dan mohon pertolongan.  . beri kesan kepada tingkah laku dan pembinaan bangunan kepada pusat urbanisasi.Golongan agama menjadi kelas tertinggi kerana dianggap perantara manusia dengan kuasa-kuasa supernatural.

Tidak nomad tetapi menetap di kawasan yang menghasilkan makanan.  Lazimnya mereka menetap di kawasan lembah sungai kerana tanahnya subur.  Ciri-ciri geografi mempengaruhi.  .  Kewujudan kota atau bandar yang menjadi pusat komoditi dalam sesuatu kawasan. bekalan air mencukupi dan membekalkan sumber protein.

 Wujud revolusi pertanian.  .  Aktiviti pertanian dapat membawa masuk komoditi lain dan menjadi penghubung masyarakat dengan masyarakat luar. › Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna. Kesannya: mencipta aktiviti-aktiviti ekonomi lain. › Hasil pertanian meningkat melampaui tahap sara diri.  Masyarakat petani berubah kpd masyarakat yg mempunyai kelas.

 Status pula mempunyai kaitan dengan kriteria.  . Golongan bangsawan boleh ditandingi oleh golongan pedagang. pemilikan kekayaan tidak terhad kpd tanah sahaja.  Berkait rapat dengan pemilikan kekayaan dan kekayaan yang paling penting ialah tanah.  Apabila ekonomi berkembang. peraturan dan adat. panggilan. prestij dlm masyarakat spt mempunyai gelaran.Wujud pengelasan masyarakat melalui kelas atau status.

perkembangan ilmu astronomi. berlaku perkembangan ilmu. puisi dan cerita rakyat.  Fungsi sbg perantaraan komunikasi. kemunculan seni kreatif spt epik. perakam.Kewujudan bahasa yang serumpun dan sitem tulisan yang tersendiri.  .  Melalui sistem tulisan. pewarisan khazanah dan juga dalam bidang ilmu. komunikasi menjadi semakin luas dan efektif.  Kesannya.penyampaian.

membawa kepada penciptaan roda.  Seterusnya membawa kpd pencapaian tahap kecekapan yg tinggi dan peningkatan daya rekacipta yg tinggi. sampan dan kapal besar.  .  Cthnya: inovasi teknologi iaitu alat pengangkutan.Perkembangan pelbagai aktiviti ekonomi dan membawa kepada pengkhususan pekerjaan.

kesenian. . Untuk menghayati falsafah. dan nilai estetika.

Sosioekonomi  Kehidupan menetap >> pertumbuhan ekonomi >> peningkatan hasil  pengeluaran >> pertambahan jumlah penduduk >> kepimpinan dan susun lapis  sistem sosial >> pengkhususan kerja dan hasil kerja >> pertukaran hasil kerja. .

Interaksi manusia dan alam  interaksi seseorang manusia dengan alam sehingga mencetuskan nilai-nilai spiritual terhadap alam dan pengalaman(peng+alam+an) kepada diri sendiri  tidak akan sempurna tanpa penglibatan manusia lain. .

Antara faktor yang  mempengaruhinya ialah.  i)peningkatan usia  ii)perubahan psikologi  iii)perubahan cara hidup  ~Terdapat 2 batasan dalam memenuhi kehendak manusia yang menyebabkan  manusia terpaksa bersaing untuk menampungnya.  i)batasan keupayaan diri yang dimilikinya  ii)batasan sumber yang diperlukannya .Persaingan manusia  ~kehendak manusia tidak pernah terbatas.