Apakah tamadun?
› Tamadun dapat dianggap sebagai satu cara

hidup yang bekembang apabila sekelompok manusia menetap di sesuatu tempat di mana terdapat satu organisasi sosial dan politik yang dikenali sebagai negara (state). › Ada juga yang merujukkan tamadun dengan masyarakat yang komplex dan tinggal di bandar. › Tamadun juga merujuk kepada masyarakat manusia seluruhnya.

Demokrasi. .F Hegel (German 1770- 1831) proses pekembangan tamadun adalah melalui peringkat pekembangan dari satu ke satu peringkat. Kebangkitan Tamadun › Menurut Georg W. › Tahap yang beliau temui adalah:  Dipimpin oleh satu individu-Diktator  Dipimpin oleh satu kumpulan dalam masyarakat.Rejim  Dipimpin oleh rakyat.

. matang dan akhirnya mati. Oswald Spengler (1880-1936) menyatakan bahawa tamadun sebagai sesuatu yang hidup melalui proses lahir.› Seorang lagi ahli falsafah German. › Arnold Tonybee (1889-1975) merupakan sejarawan British menganalisis bahawa kebangkitan dan kejatuhan tamadun terjadi apabila adanya cabaran daripada persekitaran terhadap manusia dan tindak balas manusia untuk mengatasi masalah tersebut.

 Berasal daripada perkataan Arab.  . Perkataan civilisation pula berasal dari Greek civitas bermakna bandar. Madain atau mudun atau madana bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar.

kesenian dan perbandaran.  . Dari sudut Barat: tamadun pembangunan lahirah spt dalam aspek kebudayaan – penulisan undang-undang. Pencapaian lahiriah ialah penentu kemajuan dalam sesebuah masyarakat. Pembangunan lahiriah pula ialah proses perkembangan tamadun secara luaran sahaja Dari sudut Islam: meliputi pembangunan lahiriah dan rohaniah seperti pandangan Ibn Khaldun yang melihat dari aspek kehidupan bandar. Manakala Syed Naquib al-Attas menegaskan pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat merupakan maksud tamadun.

 Perspektif tamadun islam › Ibnu Khaldun – Kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkatan › Kemewahan dan minat kepada pelbagai aspek industri yang › Boleh mempertingkatkan kualitinya .

 Perspektif tamadun barat › Arnold Toynbee – Suatu sistem masyarakat yang dapat membantu manusia › Menambah hasil pengeluaran.  Perspektif tamadun melayu › Abu Bakar Hamzah – Sesuatu yang lahir dan bersama-sama › Dengan kehidupan manusia(abstrak dan material). berkembang .

tamadun boleh ditakrifkan sebagai kecermelangan dan kemajuan dalam semua aspek kehidupan sama ada berbentuk material mahupun spiritual. Secara umumnya. .

.

 .  Kepercayaan agama memainkan peranan penting dalam pembentukan tamadun. dilaksanakan upacara keagamaan spt sebelum tanam dan selepas tuai padi.Kebiasaannya bandar-bandar awal muncul sekitar pusat keagamaan. Sebelum dan selepas segala aktiviti.  Era awal didominasikan oleh kepercayaan animisme.  Akhirnya wujud konsep dewa.

 .Golongan agama menjadi kelas tertinggi kerana dianggap perantara manusia dengan kuasa-kuasa supernatural. (cth: Brahmin dan Shaman)  Wujud juga kepercayaan menyembah nenek moyang sebagai tanda terima kasih dan mohon pertolongan. beri kesan kepada tingkah laku dan pembinaan bangunan kepada pusat urbanisasi.  Unsur spiritual sangat penting dalam tamadun.

Tidak nomad tetapi menetap di kawasan yang menghasilkan makanan. bekalan air mencukupi dan membekalkan sumber protein.  .  Lazimnya mereka menetap di kawasan lembah sungai kerana tanahnya subur.  Ciri-ciri geografi mempengaruhi.  Kewujudan kota atau bandar yang menjadi pusat komoditi dalam sesuatu kawasan.

› Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna.  Masyarakat petani berubah kpd masyarakat yg mempunyai kelas.  . Wujud revolusi pertanian.  Aktiviti pertanian dapat membawa masuk komoditi lain dan menjadi penghubung masyarakat dengan masyarakat luar. › Hasil pertanian meningkat melampaui tahap sara diri. Kesannya: mencipta aktiviti-aktiviti ekonomi lain.

prestij dlm masyarakat spt mempunyai gelaran.  Apabila ekonomi berkembang. Golongan bangsawan boleh ditandingi oleh golongan pedagang.  . panggilan. peraturan dan adat. pemilikan kekayaan tidak terhad kpd tanah sahaja.Wujud pengelasan masyarakat melalui kelas atau status.  Berkait rapat dengan pemilikan kekayaan dan kekayaan yang paling penting ialah tanah.  Status pula mempunyai kaitan dengan kriteria.

Kewujudan bahasa yang serumpun dan sitem tulisan yang tersendiri. puisi dan cerita rakyat. kemunculan seni kreatif spt epik. perakam.  .  Melalui sistem tulisan.  Kesannya. komunikasi menjadi semakin luas dan efektif. perkembangan ilmu astronomi. berlaku perkembangan ilmu. pewarisan khazanah dan juga dalam bidang ilmu.  Fungsi sbg perantaraan komunikasi.penyampaian.

Perkembangan pelbagai aktiviti ekonomi dan membawa kepada pengkhususan pekerjaan. sampan dan kapal besar.  Seterusnya membawa kpd pencapaian tahap kecekapan yg tinggi dan peningkatan daya rekacipta yg tinggi. membawa kepada penciptaan roda.  .  Cthnya: inovasi teknologi iaitu alat pengangkutan.

 Untuk menghayati falsafah. kesenian. dan nilai estetika. .

.Sosioekonomi  Kehidupan menetap >> pertumbuhan ekonomi >> peningkatan hasil  pengeluaran >> pertambahan jumlah penduduk >> kepimpinan dan susun lapis  sistem sosial >> pengkhususan kerja dan hasil kerja >> pertukaran hasil kerja.

.Interaksi manusia dan alam  interaksi seseorang manusia dengan alam sehingga mencetuskan nilai-nilai spiritual terhadap alam dan pengalaman(peng+alam+an) kepada diri sendiri  tidak akan sempurna tanpa penglibatan manusia lain.

Antara faktor yang  mempengaruhinya ialah.Persaingan manusia  ~kehendak manusia tidak pernah terbatas.  i)peningkatan usia  ii)perubahan psikologi  iii)perubahan cara hidup  ~Terdapat 2 batasan dalam memenuhi kehendak manusia yang menyebabkan  manusia terpaksa bersaing untuk menampungnya.  i)batasan keupayaan diri yang dimilikinya  ii)batasan sumber yang diperlukannya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful