Apakah tamadun?
› Tamadun dapat dianggap sebagai satu cara

hidup yang bekembang apabila sekelompok manusia menetap di sesuatu tempat di mana terdapat satu organisasi sosial dan politik yang dikenali sebagai negara (state). › Ada juga yang merujukkan tamadun dengan masyarakat yang komplex dan tinggal di bandar. › Tamadun juga merujuk kepada masyarakat manusia seluruhnya.

F Hegel (German 1770- 1831) proses pekembangan tamadun adalah melalui peringkat pekembangan dari satu ke satu peringkat. › Tahap yang beliau temui adalah:  Dipimpin oleh satu individu-Diktator  Dipimpin oleh satu kumpulan dalam masyarakat.Rejim  Dipimpin oleh rakyat. Kebangkitan Tamadun › Menurut Georg W. .Demokrasi.

› Arnold Tonybee (1889-1975) merupakan sejarawan British menganalisis bahawa kebangkitan dan kejatuhan tamadun terjadi apabila adanya cabaran daripada persekitaran terhadap manusia dan tindak balas manusia untuk mengatasi masalah tersebut.› Seorang lagi ahli falsafah German. matang dan akhirnya mati. Oswald Spengler (1880-1936) menyatakan bahawa tamadun sebagai sesuatu yang hidup melalui proses lahir. .

 . Perkataan civilisation pula berasal dari Greek civitas bermakna bandar. Berasal daripada perkataan Arab. Madain atau mudun atau madana bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar.

Pembangunan lahiriah pula ialah proses perkembangan tamadun secara luaran sahaja Dari sudut Islam: meliputi pembangunan lahiriah dan rohaniah seperti pandangan Ibn Khaldun yang melihat dari aspek kehidupan bandar. kesenian dan perbandaran.  . Dari sudut Barat: tamadun pembangunan lahirah spt dalam aspek kebudayaan – penulisan undang-undang. Manakala Syed Naquib al-Attas menegaskan pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat merupakan maksud tamadun. Pencapaian lahiriah ialah penentu kemajuan dalam sesebuah masyarakat.

 Perspektif tamadun islam › Ibnu Khaldun – Kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkatan › Kemewahan dan minat kepada pelbagai aspek industri yang › Boleh mempertingkatkan kualitinya .

berkembang .  Perspektif tamadun melayu › Abu Bakar Hamzah – Sesuatu yang lahir dan bersama-sama › Dengan kehidupan manusia(abstrak dan material). Perspektif tamadun barat › Arnold Toynbee – Suatu sistem masyarakat yang dapat membantu manusia › Menambah hasil pengeluaran.

 Secara umumnya.tamadun boleh ditakrifkan sebagai kecermelangan dan kemajuan dalam semua aspek kehidupan sama ada berbentuk material mahupun spiritual. .

.

 Kepercayaan agama memainkan peranan penting dalam pembentukan tamadun.  Akhirnya wujud konsep dewa. dilaksanakan upacara keagamaan spt sebelum tanam dan selepas tuai padi. Sebelum dan selepas segala aktiviti.  .Kebiasaannya bandar-bandar awal muncul sekitar pusat keagamaan.  Era awal didominasikan oleh kepercayaan animisme.

 . (cth: Brahmin dan Shaman)  Wujud juga kepercayaan menyembah nenek moyang sebagai tanda terima kasih dan mohon pertolongan.Golongan agama menjadi kelas tertinggi kerana dianggap perantara manusia dengan kuasa-kuasa supernatural.  Unsur spiritual sangat penting dalam tamadun. beri kesan kepada tingkah laku dan pembinaan bangunan kepada pusat urbanisasi.

 Ciri-ciri geografi mempengaruhi.  Kewujudan kota atau bandar yang menjadi pusat komoditi dalam sesuatu kawasan.Tidak nomad tetapi menetap di kawasan yang menghasilkan makanan. bekalan air mencukupi dan membekalkan sumber protein.  .  Lazimnya mereka menetap di kawasan lembah sungai kerana tanahnya subur.

 Aktiviti pertanian dapat membawa masuk komoditi lain dan menjadi penghubung masyarakat dengan masyarakat luar.  . Kesannya: mencipta aktiviti-aktiviti ekonomi lain. Wujud revolusi pertanian. › Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna. › Hasil pertanian meningkat melampaui tahap sara diri.  Masyarakat petani berubah kpd masyarakat yg mempunyai kelas.

Golongan bangsawan boleh ditandingi oleh golongan pedagang. prestij dlm masyarakat spt mempunyai gelaran.Wujud pengelasan masyarakat melalui kelas atau status. pemilikan kekayaan tidak terhad kpd tanah sahaja.  Apabila ekonomi berkembang.  . peraturan dan adat.  Status pula mempunyai kaitan dengan kriteria.  Berkait rapat dengan pemilikan kekayaan dan kekayaan yang paling penting ialah tanah. panggilan.

perakam. komunikasi menjadi semakin luas dan efektif. berlaku perkembangan ilmu. perkembangan ilmu astronomi.  Melalui sistem tulisan.  Kesannya.penyampaian.  .  Fungsi sbg perantaraan komunikasi.Kewujudan bahasa yang serumpun dan sitem tulisan yang tersendiri. puisi dan cerita rakyat. kemunculan seni kreatif spt epik. pewarisan khazanah dan juga dalam bidang ilmu.

 Cthnya: inovasi teknologi iaitu alat pengangkutan. sampan dan kapal besar.Perkembangan pelbagai aktiviti ekonomi dan membawa kepada pengkhususan pekerjaan.  Seterusnya membawa kpd pencapaian tahap kecekapan yg tinggi dan peningkatan daya rekacipta yg tinggi.  . membawa kepada penciptaan roda.

. dan nilai estetika. Untuk menghayati falsafah. kesenian.

Sosioekonomi  Kehidupan menetap >> pertumbuhan ekonomi >> peningkatan hasil  pengeluaran >> pertambahan jumlah penduduk >> kepimpinan dan susun lapis  sistem sosial >> pengkhususan kerja dan hasil kerja >> pertukaran hasil kerja. .

.Interaksi manusia dan alam  interaksi seseorang manusia dengan alam sehingga mencetuskan nilai-nilai spiritual terhadap alam dan pengalaman(peng+alam+an) kepada diri sendiri  tidak akan sempurna tanpa penglibatan manusia lain.

 i)peningkatan usia  ii)perubahan psikologi  iii)perubahan cara hidup  ~Terdapat 2 batasan dalam memenuhi kehendak manusia yang menyebabkan  manusia terpaksa bersaing untuk menampungnya.  i)batasan keupayaan diri yang dimilikinya  ii)batasan sumber yang diperlukannya .Antara faktor yang  mempengaruhinya ialah.Persaingan manusia  ~kehendak manusia tidak pernah terbatas.