Apakah tamadun?
› Tamadun dapat dianggap sebagai satu cara

hidup yang bekembang apabila sekelompok manusia menetap di sesuatu tempat di mana terdapat satu organisasi sosial dan politik yang dikenali sebagai negara (state). › Ada juga yang merujukkan tamadun dengan masyarakat yang komplex dan tinggal di bandar. › Tamadun juga merujuk kepada masyarakat manusia seluruhnya.

› Tahap yang beliau temui adalah:  Dipimpin oleh satu individu-Diktator  Dipimpin oleh satu kumpulan dalam masyarakat.Rejim  Dipimpin oleh rakyat.F Hegel (German 1770- 1831) proses pekembangan tamadun adalah melalui peringkat pekembangan dari satu ke satu peringkat. Kebangkitan Tamadun › Menurut Georg W.Demokrasi. .

.› Seorang lagi ahli falsafah German. Oswald Spengler (1880-1936) menyatakan bahawa tamadun sebagai sesuatu yang hidup melalui proses lahir. › Arnold Tonybee (1889-1975) merupakan sejarawan British menganalisis bahawa kebangkitan dan kejatuhan tamadun terjadi apabila adanya cabaran daripada persekitaran terhadap manusia dan tindak balas manusia untuk mengatasi masalah tersebut. matang dan akhirnya mati.

Perkataan civilisation pula berasal dari Greek civitas bermakna bandar. Madain atau mudun atau madana bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. Berasal daripada perkataan Arab.  .

Manakala Syed Naquib al-Attas menegaskan pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur oleh sesebuah masyarakat merupakan maksud tamadun. Pencapaian lahiriah ialah penentu kemajuan dalam sesebuah masyarakat.  . Dari sudut Barat: tamadun pembangunan lahirah spt dalam aspek kebudayaan – penulisan undang-undang. kesenian dan perbandaran. Pembangunan lahiriah pula ialah proses perkembangan tamadun secara luaran sahaja Dari sudut Islam: meliputi pembangunan lahiriah dan rohaniah seperti pandangan Ibn Khaldun yang melihat dari aspek kehidupan bandar.

 Perspektif tamadun islam › Ibnu Khaldun – Kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkatan › Kemewahan dan minat kepada pelbagai aspek industri yang › Boleh mempertingkatkan kualitinya .

 Perspektif tamadun melayu › Abu Bakar Hamzah – Sesuatu yang lahir dan bersama-sama › Dengan kehidupan manusia(abstrak dan material). berkembang . Perspektif tamadun barat › Arnold Toynbee – Suatu sistem masyarakat yang dapat membantu manusia › Menambah hasil pengeluaran.

.tamadun boleh ditakrifkan sebagai kecermelangan dan kemajuan dalam semua aspek kehidupan sama ada berbentuk material mahupun spiritual. Secara umumnya.

.

dilaksanakan upacara keagamaan spt sebelum tanam dan selepas tuai padi. Sebelum dan selepas segala aktiviti.  .  Akhirnya wujud konsep dewa.  Era awal didominasikan oleh kepercayaan animisme.Kebiasaannya bandar-bandar awal muncul sekitar pusat keagamaan.  Kepercayaan agama memainkan peranan penting dalam pembentukan tamadun.

beri kesan kepada tingkah laku dan pembinaan bangunan kepada pusat urbanisasi.  .Golongan agama menjadi kelas tertinggi kerana dianggap perantara manusia dengan kuasa-kuasa supernatural. (cth: Brahmin dan Shaman)  Wujud juga kepercayaan menyembah nenek moyang sebagai tanda terima kasih dan mohon pertolongan.  Unsur spiritual sangat penting dalam tamadun.

bekalan air mencukupi dan membekalkan sumber protein.  Kewujudan kota atau bandar yang menjadi pusat komoditi dalam sesuatu kawasan.  Lazimnya mereka menetap di kawasan lembah sungai kerana tanahnya subur.Tidak nomad tetapi menetap di kawasan yang menghasilkan makanan.  Ciri-ciri geografi mempengaruhi.  .

Kesannya: mencipta aktiviti-aktiviti ekonomi lain.  Masyarakat petani berubah kpd masyarakat yg mempunyai kelas.  Aktiviti pertanian dapat membawa masuk komoditi lain dan menjadi penghubung masyarakat dengan masyarakat luar.  . › Hasil pertanian meningkat melampaui tahap sara diri. › Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna. Wujud revolusi pertanian.

 Status pula mempunyai kaitan dengan kriteria. peraturan dan adat. pemilikan kekayaan tidak terhad kpd tanah sahaja.  Apabila ekonomi berkembang. panggilan. prestij dlm masyarakat spt mempunyai gelaran.  .  Berkait rapat dengan pemilikan kekayaan dan kekayaan yang paling penting ialah tanah.Wujud pengelasan masyarakat melalui kelas atau status. Golongan bangsawan boleh ditandingi oleh golongan pedagang.

pewarisan khazanah dan juga dalam bidang ilmu.penyampaian. perakam.  . puisi dan cerita rakyat. kemunculan seni kreatif spt epik.Kewujudan bahasa yang serumpun dan sitem tulisan yang tersendiri.  Fungsi sbg perantaraan komunikasi.  Melalui sistem tulisan. berlaku perkembangan ilmu. perkembangan ilmu astronomi.  Kesannya. komunikasi menjadi semakin luas dan efektif.

 .Perkembangan pelbagai aktiviti ekonomi dan membawa kepada pengkhususan pekerjaan. membawa kepada penciptaan roda.  Seterusnya membawa kpd pencapaian tahap kecekapan yg tinggi dan peningkatan daya rekacipta yg tinggi.  Cthnya: inovasi teknologi iaitu alat pengangkutan. sampan dan kapal besar.

. kesenian. dan nilai estetika. Untuk menghayati falsafah.

.Sosioekonomi  Kehidupan menetap >> pertumbuhan ekonomi >> peningkatan hasil  pengeluaran >> pertambahan jumlah penduduk >> kepimpinan dan susun lapis  sistem sosial >> pengkhususan kerja dan hasil kerja >> pertukaran hasil kerja.

.Interaksi manusia dan alam  interaksi seseorang manusia dengan alam sehingga mencetuskan nilai-nilai spiritual terhadap alam dan pengalaman(peng+alam+an) kepada diri sendiri  tidak akan sempurna tanpa penglibatan manusia lain.

Persaingan manusia  ~kehendak manusia tidak pernah terbatas.Antara faktor yang  mempengaruhinya ialah.  i)batasan keupayaan diri yang dimilikinya  ii)batasan sumber yang diperlukannya .  i)peningkatan usia  ii)perubahan psikologi  iii)perubahan cara hidup  ~Terdapat 2 batasan dalam memenuhi kehendak manusia yang menyebabkan  manusia terpaksa bersaing untuk menampungnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful