P. 1
Pentaksiran

Pentaksiran

|Views: 20|Likes:
Published by Aprielle Cae
pentaksiran sekolah
pentaksiran sekolah

More info:

Published by: Aprielle Cae on Apr 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2014

pdf

text

original

PENTAKSIRAN SEKOLAH

0 5.0 9.0 3. Kaedah dan Instrumen Pentaksiran Wajaran Rekod dan Pelaporan Semakan Kualiti Saranan Hubungi Kami 3 3 5 7 9 10 13 14 14 15 16 .0 10.0 2. Pembelajaran dan Pentaksiran Bentuk.0 7.0 4.0 8.0 11.PENTAKSIRAN SEKOLAH KANDUNGAN 1.0 MUKA SURAT Pengenalan Definisi Fungsi Rujukan Standard dan Rujukan Norma Integrasi Pengajaran.0 6.

potensi. kajian dan lain-lain tugasan yang melibatkan pelbagai mata pelajaran. pertimbangan tentang prestasi murid oleh guru semasa dan sepanjang (formatif) dan di hujung (sumatif) proses pengajaran-pembelajaran berlangsung. dan • Membuat penilaian dan melaporkan secara verval dan/atau bertulis tentang prestasi. teknik dan konteks. menterjemah. Pentaksiran Sekolah 3 . Proses Pentaksiran Sekolah (PS) melibatkan aktiviti berikut: • Mengumpul maklumat yang autentik dan boleh diharap ( dependable) tentang prestasi murid secara berterusan (ongoing) berdasarkan  pernyataan kriteria yang jelas dipanggil standard prestasi (performance standard). alat. PS dikaksana menggunakan pelbagai kaedah. Eviden PS dikumpulkan dalam portfolio.0 DEFINISI Pentaksiran Sekolah (PS) ialah proses mengumpul maklumat yang autentik dan boleh diharap oleh guru secara formatif dan sumatif. teknik dan konteks. • Menggunakan kepelbagaian maklumat. ujian. alat.  penggunaan pelbagai kaedah.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah PENTAKSIRAN SEKOLAH 1. PS secara formatif adalah bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran ( assessment for learning) manakala PS secara sumatif adalah untuk menilai tentang sejauh mana murid telah menguasai apa yang dipelajari (assessment of learning). tugasan bertulis. pencapaian dan keperluan murid. merekod. melapor dan membuat • Mengelola. Bagi kedua-dua cara PS tersebut guru dan murid merujuk kepada satu set pernyataan standard prestasi yang jelas yang ditetapkan oleh sekolah berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. Pentaksiran ini adalah penilaian yang dilakukan di peringkat sekolah seperti kerja praktikal.

Maklumat yang diperoleh daripada pentaksiran ini membolehkan guru membuat keputusan tentang: • Sejauh mana murid telah belajar dan mencapai standard tertentu. semua murid perlu mempunyai kefahaman yang jelas tentang apa yang perlu dipelajari. 4 Pentaksiran Sekolah dan mengaplikasi dan pembelajaran selain daripada dan mengingati fakta. • Mensíntesis • Mempamirkan kepakaran. Pentaksiran dapat memberi sumbangan positif dalam meningkatkan pembelajaran apabila direkabentuk dengan teliti dengan mengambilkira aspek berikut: kejelasan konstruk yang ditaksir bentuk kegunaan aras kesukaran bagaimana cara mentaksir kekerapan masa dan maklumbalas. dibuat. Pentaksiran yang berkesan membolehkan murid: • Berusaha ke arah yang sejajar dengan kriteria yang telah diketahui dan difahami lebih awal. • Menganalisa pembelajaran dan mengetahui perkara yang perlu diperbaiki. kekuatan menunjukkan penguasaan . dan penting dalam peringkat tertentu dalam pembelajaran mereka. • Belajar dengan kaedah tersendiri. Sebagai tambahan. • Strategi pengajaran dan pembelajaran berikutnya.

pernyataan deskriptif sebahagian atau kesemuanya. • Bertanggungjawab terhadap pembelajaran. iaitu • • Pentaksiran tentang pembelajaran yang bersifat summatif (pentaksiran untuk melihat prestasi murid) Pentaksiran untuk pembelajaran yang bersifat formatif (pentaksiran untuk meningkatkan pembelajaran) 2. Semua eviden bagi pentaksiran tentang pembelajaran wajib dikumpulkan dalam portfolio.0 FUNGSI Pentaksiran sekolah mengandungi dua fungsi yang luas. profil. Pelaporan tentang pencapaian murid dalam pembelajaran dikeluarkan secara bertulis dalam bentuk markah. • Berupaya melahirkan pandangan dan tafsiran dari sudut yang berbeza.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah • Reflektif dan melibatkan diri dalam pentaksiran kendiri dan rakan sebaya. dan • Berupaya bersaing di tahap yang lebih tinggi. band.2 Pentaksiran untuk Pembelajaran (Pentaksiran Formatif) 5 Pentaksiran Sekolah . profil atau testimoni. 2. 2.1 Pentaksiran tentang Pembelajaran (Pentaksiran Sumatif): Pentaksiran tentang pembelajaran merujuk kepada semua aktiviti dan tugasan yang digunakan untuk menentukan prestasi murid bagi penggal persekolahan. Pelaporan boleh dibuat dalam bentuk sijil. • Melalui proses pembelajaran yang berjaya. Semua portfolio mesti disimpan di sekolah dan dibentangkan untuk proses semakan dan pengesahan. pernyataan keputusan. semester atau tahun tertentu. gred.

Maklumbalas tidak sepatutnya mengandungi pernyataan perbandingan antara murid tentang kebolehan. pelaporan bertulis tidak perlu dibuat secara berkala sebaliknya. sama ada kerja rumah atau tugasan dalam kelas. Guru juga boleh mengetahui keperluan murid melalui pelbagai kaedah seperti pencerapan. Maklumat tersebut diguna sebagai maklum balas dalam mengubahsuai aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi keperluan semua murid. perkembangan pembelajaran murid dan maklumbalas. guru mestilah mampu memberinya secara bertulis atau verbal apabila dikehendaki pada bila-bila masa oleh manamana pihak berkepentingan seperti ibu bapa. Keperluan setiap murid berbeza antara satu sama lain. Tahap pembelajaran yang diharapkan. Pentaksiran untuk pembelajaran memberi tumpuan terhadap analisis. dan Maklumat untuk merapatkan jurang antara kedudukan sedia ada dan tahap pembelajaran yang diharapkan. guru besar atau nazir. perbincangan dalam kelas atau kerja bertulis. Oleh itu. Oleh itu. Pentaksiran kendiri dan rakan sebaya juga boleh digunakan dengan berkesan untuk menyokong pentaksiran untuk pembelajaran. maklumat yang diperoleh berupaya memantau dan membantu proses pembelajaran.Pentaksiran untuk pembelajaran merujuk kepada semua aktiviti dan tugasan yang diberikan kepada murid untuk membolehkan guru menilai perkembangan dan masalah pembelajaran murid. bukan sematamata merekod skor. Maklumbalas perlu mengandungi tiga elemen berikut: • • • Kedudukan murid dalam pembelajaran merujuk kepada standard prestasi yang ditetapkan. Pentaksiran untuk pembelajaran boleh menjadi alat yang sangat berkesan untuk membantu semua murid sekiranya maklumbalas disampaikan kepada murid dengan cara yang betul. 6 Pentaksiran Sekolah . kedudukan atau persaingan.

pencapaian murid tidak dinilai secara bertahap. Guru tidak sepatutnya bergantung hanya kepada pentaksiran rujukan norma atau kriteria semata-mata kerana amalan terbaik ialah menggabungkan pentaksiran rujukan kriteria dengan rujukan standard. Murid yang memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dinilai sebagai telah menguasai pembelajaran tanpa meletakkan pada tahap mana penguasaan murid itu dalam pembelajarannya.0 PENTAKSIRAN SEKOLAH SEBAGAI PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD Pentaksiran rujukan standard seringkali dijelaskan sebagai berlawanan dengan pentaksiran rujukan kriteria. Mentaksir murid berdasarkan kriteria penilaian yang jelas dan objektif mengikut standard prestasi. Mentaksir murid secara individu mengikut keperluan masing-masing. Menentukan kedudukan seseorang murid mengikut kriteria yang ditetapkan berdasarkan standard prestasi.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah 3. Pentaksiran Rujukan Kriteria (PRK) ialah pentaksiran yang dilaksanakan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan terlebih awal tanpa membandingkan seseorang murid dengan murid yang lain tetapi membandingkan pencapaian murid dengan set kriteria yang telah ditetapkan itu. Melalui PRK. kerja murid Pentaksiran Sekolah 7 . Pentaksiran Rujukan Standard (PRS) sama seperti PRK tetapi pencapaian murid dinilai dan dilaporkan berdasarkan tahap-tahap penguasaan murid dalam pembelajaran seperti band 1 hingga band 5 atau 6 atau Lemah hingga Cemerlang atau lain-lain bentuk pernyataan standard yang bertahap. Pentaksiran rujukan standard bertujuan untuk mencapai perkara berikut: • • • • Membuat keputusan tentang murid dengan menilai berdasarkan standard yang ditetapkan.

iaitu perbandingan prestasi tahun semasa dengan prestasi tahun sebelumnya untuk menilai standard. Wajaran bagi setiap pentaksiran. Mentaksir aspek kognitif. Sesuatu instrumen yang secara umumnya digunakan dengan baik untuk menyenaraikan dan memperluaskan kriteria penskoran sering dirujuk sebagai rubrik. Maklumbalas yang jelas berhubung markah atau skor yang telah diberikan. Mempunyai akses terhadap semua kriteria yang digunakan dalam pentaksiran. Sebelum menimbangkan bagaimana pentaksiran itu harus dilakukan. kita perlu memutuskan mengapa kita perlu mentaksir murid. Peluang prestasi mereka ditaksir secara kualitatif.Tujuan pentaksiran perlulah jelas dan telus. Menentukan kualiti pengajaran dalam mata pelajaran. afektif dan psikomotor dalam pelbagai konteks. Mendapatkan data statistik. pelbagai kaedah pentaksiran akan digunakan bagi tujuan berikut: • • • • • Mentaksir murid yang ramai dengan keberkesanan kos. Bukan semua kerja yang ditaksir akan direkod. Menganalisis kekuatan dan kelemahan dalam membantu perancangan dan penilaian program. Dengan menggabungkan pentaksiran rujukan standard dan rujukan kriteria. Maklumat berikut perlu dibekalkan kepada murid: • • • • • • 8 Keterangan yang jelas tentang pengetahuan dan/atau kemahiran yang ditaksir. Pentaksiran yang adil tidak perlu dibimbangi kesahan dan kebolehpercayaannya kerana ia mempunyai keautentikan dan keboleharapan yang tinggi bergantung kepada kualiti dan kejelasan kriteria penskoran dan pemahaman kriteria tersebut. Rubrik memberikan penerangan tentang ciri-ciri kerja murid dengan jelas. Pentaksiran Sekolah .

contohnya rubrik Pentaksiran Sekolah 9 . bagi guru membaiki pengajaran dan secara keseluruhan. Semasa menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT).Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah • • • Memberi makluman awal tentang mana-mana pentaksiran yang memerlukan persediaan. PEMBELAJARAN DAN PENTAKSIRAN Pentaksiran adalah sebahagian daripada strategi pengajaran dan pembelajaran dan bukannya tugas tambahan. menyumbang kepada keberkesanan program.0 INTEGRASI PENGAJARAN. pembelajaran dan pentaksiran tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh dilihat atau diguna secara berasingan atau bersendirian. kemahiran dan pemahaman di samping nilai dan sikap. 4. Tujuan utama pentaksiran BUKAN hanya untuk membuat keputusan. perkara berikut hendaklah diambilkira: • • • • Pentaksiran tentang pembelajaran Pentaksiran untuk pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran.0 BENTUK. 5. dan Kepentingan menepati tarikh serahan yang ditetapkan dalam penentuan gred pencapaian. tetapi memberi sokongan dan mekanisma yang positif bagi membantu murid untuk membaiki atau meningkatkan pembelajaran. Pengajaran. Aktiviti yang relevan perlu disertai dengan bentuk dan kaedah pentaksiran yang bersesuaian. Rancangan Pelajaran Tahunan perlu berdasarkan kepada keperluan kurikulum dan garis panduan pentaksiran. KAEDAH DAN INSTRUMEN PENTAKSIRAN SEKOLAH Standard pentaksiran perlu diketahui dan difahami oleh semua murid dan ibu bapa pada awal proses pembelajaran. dan Pembangunan pengetahuan yang diperlukan. Menjelas tentang tarikh dan tempoh pentaksiran.

Item-item ujian boleh disediakan oleh pihak sekolah atau Pejabat Pelajaran Daerah atau Jabatan Pelajaran Negeri atau Lembaga Peperiksaan tetapi pengendaliannya adalah oleh guru sama ada secara manual atau berbantukan komputer. 10 Pentaksiran Sekolah . Ia membolehkan guru mengumpul eviden yang sama bagi semua murid dengan cara dan masa yang sama. Sekiranya digunakan dengan betul. 5. Ujian dalam PS boleh dilaksanakan secara manual seperti kertaspensil. papan tulis dan lisan atau berbantukan komputer secara online atau offline. seperti senarai semak dan skala pengadaran ( rating scale) yang hanya memerlukan sedikit catatan dan masa untuk merekod. b.1 Kaedah pengumpulan eviden pentaksiran sekolah a. Setiap aktiviti yang direkodkan sepatutnya terdiri daripada kejayaan satu siri tugasan yang bermakna dan berkesan. Pencerapan perlu mempunyai tujuan dan dijalankan dengan menggunakan suatu instrumen cerapan yang bersesuaian untuk mengurangkan penyimpanan rekod.yang akan digunakan. Pentaksiran ini mengemukakan eviden tentang pembelajaran berpandukan kepada skor. ujian dan peperiksaan adalah sebahagian daripada kurikulum yang penting kerana ia memberikan eviden yang baik tentang apa yang telah dipelajari. Ujian Pentaksiran melalui ujian lebih berstruktur dan tegar. Pencerapan Pentaksiran melalui cerapan biasanya kurang berstruktur (terancang) dan selalunya dilakukan untuk menilai interaksi murid antara satu sama lain dalam tugasan untuk mendapatkan hasil penyelesaian yang umum.

bantu membantu. simulasi komputer dan persembahan. pameran. Refleksi ke atas pembelajaran seseorang adalah komponen yang amat penting dalam pembelajaran. Ia merupakan pentaksiran yang autentik kerana murid mempunyai gaya yang tersendiri untuk belajar. menggunakan senarai semak atau rubrik. Pentaksiran rakan sebaya. rakan sebaya dan kerja berkumpulan Pentaksiran kendiri memerlukan perhatian khusus daripada guru kerana mungkin ramai murid memerlukan bantuan mempelajari bagaimana untuk menilai kemahiran akademik dan prestasi dengan tepat. kemahiran dan sikap murid dalam pelbagai situasi dan konteks yang sebenar. pengagihan kerja dan sumbangan Pentaksiran Sekolah 11 .Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah c. Antara contoh ialah projek. Tugasan atau Pentaksiran Prestasi Tugasan atau pentaksiran prestasi kurang berstruktur (berbanding dengan ujian) dan melibatkan tugasan yang menilai aspek pengetahuan. penyampaian visual dan lisan. Murid juga mungkin memerlukan bantuan dalam mempelajari bagaimana untuk menyimpan rekod dan memgulas ringkasan kerja. Kebolehan untuk bekerja bersama rakan lain dalam satu kumpulan dengan berkesan adalah satu daripada hasil kritis. Perkongsian kriteria untuk pentaksiran memberi kuasa kepada murid untuk menilai prestasi mereka sendiri dan juga rakan mereka. membantu murid sama ada yang ditaksir atau yang mentaksir. Pentaksiran prestasi meliputi komponen praktikal sesuatu mata pelajaran dengan menentukan bagaimana murid menggabungkan teori dalam amalan. Pentaksiran kerja berkumpulan memberi eviden daripada aspek kerjasama. d. Pentaksiran Kendiri. debat. Murid perlu dimaklumkan tentang kriteria tugas khusus untuk prestasi (pentaksiran rujukan kriteria).

dan ia mesti dijelaskan kepada murid sama ada mereka sedang melalui proses pentaksiran untuk pembelajaran atau pentaksiran tentang pembelajaran. selain daripada hasil kerja kumpulan. 6. Eviden yang bersesuaian dan mencukupi mesti dikumpulkan.0 WAJARAN Keseimbangan pentaksiran sekolah dalam transformasi pentaskiran dinyatakan dalam jadual di bawah bagi prasekolah. Isu penting ialah instrumen mestilah sepadan dengan apa yang ditaksir. Pentaksiran kemahiran kerja sosial.0 Pentaksiran Sekolah (PS) Pentaksiran Pusat (PP) Pentaksiran Aktiviti Jasmani dan Kokurikulum (PAJK) Pentaksiran Psikometrik dilapor secara berasingan GRED PURATA MURID 8. sekolah rendah dan sekolah menengah. Ia melalui satu produk.setiap hasil individu kerja. TAHAP Prasekolah Tahun 1 – Tahun 3 Tahun 4 – Tahun 6 Tahun 7 .Tahun 9 Tahun 10 – Tahun 12 PAJSK 20% 30% 20% 20% 10% PS 80% 70% 50% 30% 10% PP 30% 50% 10%     7. Peluang untuk menggunakan pelbagai instrumen amat penting bagi keduadua pentaksiran untuk pembelajaran dan juga pentaksiran tentang pembelajaran.0 REKOD DAN PELAPORAN 12 Pentaksiran Sekolah . berkumpulan dinilai melalui proses selain daripada produk atau melibatkan pentaksiran pengurusan masa dan kedinamikan kumpulan.

1 PROSES SEMAKAN Prinsip semakan adalah untuk menjamin kualiti pentaksiran yang dilakukan diperingkat sekolah. Skala kebangsaan ini ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan (LP) dari segi kesahan dan kebolehpercayaan. Portfolio guru mengandungi semua arahan dan kriteria pentaksiran serta rubrik berkaitan tugasan yang diberikan kepada murid. Skor yang diperoleh akan menentukan tahap PS bagi setiap sekolah. sebagai contoh maklumat ini (merujuk kepada prestasi) intervensi. 9. Ia juga menunjukkan kedudukan murid dalam lengkung pembelajaran dan jenis intervensi yang diperlukan. Portfolio murid mengandungi setiap eviden yang digunakan untuk mendapatkan skor. Skor yang diperoleh akan dianalisis untuk mengeluarkan pelaporan tentang prestasi pendidikan kebangsaan. 2. Pelaporan prestasi dan pencapaian memberi gambaran tentang apa yang murid telah capai. Satu instrumen yang dibina oleh LP akan ditadbir kepada semua murid.2 EVIDEN SEMAKAN: PORTFOLIO Dua jenis portfolio diperlukan: 1. boleh digunakan untuk merancang program intervensi dan memaklumkan strategi 9. Portfolio boleh: Pentaksiran Sekolah 13 .Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah Perekodan dan pelaporan memerlukan data yang telah dikumpul semasa pentaksiran supaya ia boleh dianalisa secara logik dan dilaporkan dalam bentuk yang mudah difahami dan tepat.0 SEMAKAN KUALITI 9. Ia adalah satu prosedur untuk meletakkan PS mana-mana sekolah pada skala kebangsaan.

Guru mesti membantu murid untuk merancang tugasan. projek dan sebagainya. 10. projek dan lain-lain dengan:  membekalkan murid dengan tarikh beserta rubrik pada permulaan proses pembelajaran  membenarkan murid menyiapkan kerja di premis sekolah atau di bilik darjah.0 SARANAN Sekolah mesti memastikan bahawa murid tidak dibebankan dengan terlalu banyak pentaksiran.• • • Mengandungi beberapa bentuk pentaksiran termasuk tidak lebih daripada dua ujian rasmi Memberi eviden untuk semakan Menunjukkan kemajuan pembelajaran murid sebagai eviden tentang pengajaran dan pembelajaran sepanjang tahun tersebut. jika perlu 11. Guru mesti memaklumkan kepada murid mengenai sumber bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugasan.0 HUBUNGI KAMI Guru yang memerlukan bantuan dalam melaksanakan PS boleh menghubungi: Unit Khas Pentaksiran Berasaskan Sekolah (UKPBS) Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia Aras 11 Blok E11 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA Telefon: 14 03 8884 3125/3134 Pentaksiran Sekolah .

Pentaksiran Sekolah 15 . Tentukan kemahiran apakah yang hendak diajarkan – contoh . 3. Di kelas akan dating pastikan semua nama murid telah disebut dan berinteraksi dengan mereka. mencabar dan dapat menguji pencapaian murid dalam apa yang mereka telah pelajari.Apa Yang Anda Perlu Tahu Tentang Pentaksiran Sekolah Faks: 03 8889 5131 Bagaimana Menyediakan Rancangan Mengajar untuk Mengajar dan Mentaksir Berasaskan Standard Bahan Pengajaran yang diperlukan • Salinan Standard Kurikulum dan Standard Prestasi • Buku teks. alat Bantu mengajar yang relevan lain • Bahan pentaksiran Sikap Yang Perlu ada • Sikap terbuka bahawa semua murid perlu diberikan perhatian • Persediaan mengajar perlu dilaksanakan sebelum masuk setiap kelas • Panggil nama murid dalam kelas seramai yang boleh setiap kali mengajar. Perancangan perlu dibuat sekarang supaya aktiviti pembelajaran dapat dirancang berdasarkan kemahiran yang meraka perlu murid kuasai. Baca secara teliti dan fahamkan Standard Kurikulum dan Standard Prestasi. Rancangkan tugasan dan pentaksiran yang relevan. Murid boleh mengira jumlah dua angka dua digit dengan tepat. kemahiran mengira dua angka satu digit. – untuk siapakah ianya dimaksudkan 2. 4. kemahiran menulis mengikut abjad. Tukiskan objektif pengajaran menggunakan perkataan kata tugas yang boleh diukur yang berkaitan kemahiran yang hendak diajar – Contoh. Persediaan Sebelum masuk ke setiap kelas • Pastikan semua alat bantu mengajar telah disediakan dan ada • Ketahui dan hafal nama semua murid dalam kelas Langkah menyediakan Rancangan Mengajar 1.

6. Lakukan provokasi yang merangsang minda murid yang boleh menimbulkan keseronokan untuk mengetahui lebih lanjut tentang nombor. Gunakan pengetahuan sedia ada murid. 7. 16 Pentaksiran Sekolah . Berbincang dengan setiap murid tentang pencapaian mereka berbanding standard prestasi dan Band yang mereka telah kuasai dan cadangkan langkah selanjutnya untuk penambahbaikan penguasaan yang lain atau pengukuhan kemahiran yang sama. Tuliskan langkah-langkah pengajaran yang dapat melatih murid dan pada masa yang sama laksanakan penyoalah yang dapat mengetahui kemahiran yang telah dikuasai setiap murid. Rancangkan set induksi yang sesuai untuk mengajar angka dua digit.5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->