POST MORTEM SPM 2009 - 2011 SEKOLAH : SMA DARIL IKTISAM MATA PELAJARAN: SEJARAH BIL 1 2 3 TAHUN 2009

2010 2011 B.C 3 12 15 H 3 12 14 TH 1 A+ 0 0 0 A 0 0 0 A0 0 1 B+ 0 0 1 B 0 2 2 C+ 0 2 2 C 0 3 0 D 2 1 5 E 0 2 0 % LULUS 66.7 83.3 78.57 G 1 2 3 % GAGAL 33.3 16.7 21.42 GP 7.67 6.42 6.07

GRAF PENCAPAIAN SPM SMADI 2009 – 2011
PE R AT USS PM
100 2010 90 2011 80 2009 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 66.7 83.3 78.57

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 GPMP 7.6 7 6.4 2 6.07 2009 2010 2011

ANALISIS HEAD COUNT MATA PELAJARAN

57 % GAGAL 00 21.07 Setelah dianalisis didapati % keputusan peperiksaan SPM bagi subjek sejarah sedikit menurun. Walau bagaimanapun. 4) Sebilangan calon memberikan tumpuan semasa guru mengajar di dalam kelas. keputusan yang diperolehi tidak mencapai sasaran sebenar guru yang mengajar subjek tersebut.42 Pencapaian ETR AR Ulasan : TH 0 1 A+ 0 0 A 0 0 A2 1 B+ 0 1 B 0 2 C+ 1 2 C 2 0 D 5 5 E 5 0 G 0 3 GP 6. kualitinya sedikit meningkat. 2) calon didedahkan dengan teknik menjawab soalan oleh guru cemerlang negeri. Cadangan Penambahbaikan : . Faktor kekuatan : 1) calon dibekalkan soalan-soalan percubaan dari negeri-negeri yang lain. 2) terdapat pelajar yang sering ponteng kelas.00 78. 5) Guru tidak dapat mengenali kelemahan pelajar dalam subjek sejarah secara mendalam kerana tidak mengajar mereka semasa di tingkatan 4dan tahun tersebut merupakan tahun pertama beliau mengajar sejarah. 3) Pelajar kurang memberi tumpuan di dalam kelas.SPM 2011 SEKOLAH MATA PELAJARAN Calon Daftar 15 15 : SMA DARIL IKTISAM : SEJARAH Calon Ambil 15 14 % LULUS 100.40 6. 4) Guru yang mengajar merupakan guru bukan opsyen dan tidak pernah mengajar subjek tersebut. Faktor Kelemahan : 1) Sesetengah calon tidak membaca topic penting yang telah diberikan oleh guru dan juga guru cemerlang sejarah negeri Kedah yang telah dipanggil memberi teknik menjawab. 3) Calon telah diberikan tajuk tumpuan oleh pihak Jabatan Pelajarn Negeri. Namun begitu..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful