POST MORTEM SPM 2009 - 2011 SEKOLAH : SMA DARIL IKTISAM MATA PELAJARAN: SEJARAH BIL 1 2 3 TAHUN 2009

2010 2011 B.C 3 12 15 H 3 12 14 TH 1 A+ 0 0 0 A 0 0 0 A0 0 1 B+ 0 0 1 B 0 2 2 C+ 0 2 2 C 0 3 0 D 2 1 5 E 0 2 0 % LULUS 66.7 83.3 78.57 G 1 2 3 % GAGAL 33.3 16.7 21.42 GP 7.67 6.42 6.07

GRAF PENCAPAIAN SPM SMADI 2009 – 2011
PE R AT USS PM
100 2010 90 2011 80 2009 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 66.7 83.3 78.57

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 GPMP 7.6 7 6.4 2 6.07 2009 2010 2011

ANALISIS HEAD COUNT MATA PELAJARAN

2) calon didedahkan dengan teknik menjawab soalan oleh guru cemerlang negeri. Cadangan Penambahbaikan : .42 Pencapaian ETR AR Ulasan : TH 0 1 A+ 0 0 A 0 0 A2 1 B+ 0 1 B 0 2 C+ 1 2 C 2 0 D 5 5 E 5 0 G 0 3 GP 6.00 78. Walau bagaimanapun. 4) Sebilangan calon memberikan tumpuan semasa guru mengajar di dalam kelas. 2) terdapat pelajar yang sering ponteng kelas.07 Setelah dianalisis didapati % keputusan peperiksaan SPM bagi subjek sejarah sedikit menurun. kualitinya sedikit meningkat.57 % GAGAL 00 21. Faktor kekuatan : 1) calon dibekalkan soalan-soalan percubaan dari negeri-negeri yang lain..40 6. Namun begitu. 5) Guru tidak dapat mengenali kelemahan pelajar dalam subjek sejarah secara mendalam kerana tidak mengajar mereka semasa di tingkatan 4dan tahun tersebut merupakan tahun pertama beliau mengajar sejarah. 3) Calon telah diberikan tajuk tumpuan oleh pihak Jabatan Pelajarn Negeri. 3) Pelajar kurang memberi tumpuan di dalam kelas. Faktor Kelemahan : 1) Sesetengah calon tidak membaca topic penting yang telah diberikan oleh guru dan juga guru cemerlang sejarah negeri Kedah yang telah dipanggil memberi teknik menjawab. keputusan yang diperolehi tidak mencapai sasaran sebenar guru yang mengajar subjek tersebut. 4) Guru yang mengajar merupakan guru bukan opsyen dan tidak pernah mengajar subjek tersebut.SPM 2011 SEKOLAH MATA PELAJARAN Calon Daftar 15 15 : SMA DARIL IKTISAM : SEJARAH Calon Ambil 15 14 % LULUS 100.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful