MAKALAH KATOLIK

BAB II RUMUSAN MASALAH

A. B. C. D.

Apa pengertian Agama Katolik? Sejarah Agama Kaatolik di indonesia Apa sajakah ajaran agama katolik itu? Apakah yang dinamakan Sakramen pada agama katolik?

973. Jangan menyebut Nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Katolik berasal dari bahasa yunani KATHOIKOS yang artinya am dapat ditafsirkan bahwa agama katolik adalah agama yang bersifat untuk semua manusia. Jangan mengingini istri sesamamu.879 penduduk Indonesia. Hormatilah ibu bapamu. Sejarah Agama katolik di indonesia Pada awal kehadiran agama ini kurang mendapatkan tanggapan baik di tengah masyarakat karena dianggap sebagai proses kolonial karena disebarkan oleh bagian dari masyarakat kolonial pada masa itu sehingga sering disebut "agama kafir". 8. Sebenarnya penyebaran agama Katolik sudah dimulai sejak kedatangan Portugis di Indonesia yang dilakukan oleh beberapa misionaris pada abad ke-16 dan abad ke-17 di bagian timur seperti di Maluku dan Flores. Jangan berzina. Kristen juga dikenal dengan sebutan agama ktisten katolik.203 dari 241. 9. 1. Pengertian Agama Katolik Agama katolik merupakan agama untuk menyebut agama Kristen.BAB III PEMBAHASAN A. sekitar 3. 2. dan cintailah Aku lebih dari segala sesuatu. Pada 2005. 3. Pokok-pokok Ajaran agama katolik Sepuluh perintah Allah Akulah Tuhan. 4. Agama katolik baru memasuki tanah Jawa pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels di Batavia awal abad-19 dengan didirikan gereja pertama di sana pada tahun 1807 dan disertai dengan diakuinya oleh Vatikan.380. 7.05%–7. C. . Allahmu. Kuduskanlah hari Tuhan. Jangan menyembah berhala. berbaktilah kepada-Ku saja. 6. 10. 5. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Agama ini berpusat di vatikan Roma. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. B.Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil.

Lima perintah Gereja bertujuan menjamin bagi umat beriman minimum semangat doa. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. usaha moral serta pertumbuhan dalam kasih kepada Allah dan sesama. Inilah teksnya yang dikutip dari Perjanjian Baru edisi ke-2 ( LAI) . Sambutlah Tubuh Tuhan pada Masa Paskah. (KKGK # 431) Dua Perintah Kasih Dalam perintah ini tercakuplah segala perintah yang lain.(Mat 22:37. adalah kepenuhan dan penggenapan Hukum Allah. 1. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan. 5. kita disebut ‘berbahagia’. 39) Hukum baru. 4. supaya semua orang saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. perbuatlah demikian juga kepada mereka. Allahmu. Hukum itu mencakup perintah mengasihi Allah dan sesama. Ikutlah perayaan ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan. Orang-orang Kristen diwajibkan untuk mengamalkannya. selalu mengakui keunggulan Kesepuluh Perintah Allah serta pentingnya. Sepuluh perintah ini dapat dibaca dalam versi asli di dalam kitab Keluaran (20:1-17) dan kitab Ulangan (5:1-21). (KKGK #420) Kaidah emas Peganglah patokan ini dalam hubungan dengan semua manusia tanpa kecuali. Lima perintah Gereja Rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. 3. hidup sakramental. Tuhan menghendaki supaya kita berbuat baik. Berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dengan berbuat baik. (KKGK # 438). baik alami maupun yang diwahyukan. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun.Tradisi Gereja yang setia kepada Kitab Suci dan yang mengikuti teladan Yesus. dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. yang diwujudkan melalui Kristus. (Mat 7:12) Delapan Sabda Bahagia Tak cukup tidak berdosa saja. yaitu Hukum Injil. 2.

Bersukacita dan bergembiralah. 5. Allah akan mengakui mereka sebagai anak-anak-Nya! Berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah. 2. Berbahagialah orang yang berdukacita. (Mat 5:3-12) Sabda-sabda Bahagia menempati tempat sentral dalam pemberitaan Yesus. Bersukacitalah dan bergembiralah. Berbahagialah orang yang berbelaskasihan.1. 6. karena mereka akan beroleh belas kasihan. mereka adalah anggota umat Allah! Berbahagialah kalian kalau dicela. 5. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah kamu. (Mat 5:3-12) Kedelapan Sabda Bahagia menurut Alkitab-Kabar Baik: 1. Nabi-nabi yang hidup sebelum kalian pun sudah dianiaya seperti itu. dan difitnah demi Aku. 7. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya. karena merekalah yang punya Kerajaan Surga. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. sebab demikian juga telah dinaiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berbahagialah orang yang membawa damai di antara manusia. Juga mencerminkan wajah Yesus sendiri. karena mereka akan dipuaskan. mengulangi dan menggenapkan janji-janji Allah yang diberikan semasa Abraham. Allah akan memenuhi janji-Nya kepada mereka! Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. karena mereka akan dihibur. karena mereka akan disebut anakanak Allah. Allah akan memuaskan mereka! Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kehendak Allah. 7. karena mereka akan melihat Allah. Allah akan mengasihani mereka juga! Berbahagialah orang yang murni hatinya. 4. karena upahmu besar di surga. 8. 3. (KKGK # 360) . 2. 8. karena merekalah yang punya Kerajaan Surga. menjadi ciri khas hidup Kristen otentik serta menyingkapkan tujuan akhir segala tindakan manusiawi: kebahagiaan kekal. Berbahagialah orang yang lemah lembut. 6. mereka adalah anggota umat Allah! Berbahagialah orang yang bersedih hati. karena mereka akan memiliki bumi. jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 3. Berbahagialah orang yang dianiaya karena melakukan kehendak Allah. mereka akan mengenal Allah. sebab besarlah upah di surga yang disediakan Tuhan untuk kalian. Allah akan menghibur mereka! Berbahagialah orang yang rendah hati. 4.

Jiwa manusia kekal/tidak dapat mati. 2. 1. Pemeriksaan batin. menyangkut suatu perbuatan dan perkataan rahmat serta keselamatan. Krisma. Baptisan. Allah Putra telah menjadi manusia. Allah adalah Hakim yang Mahaadil: Ia membalas yang baik dan menghukum yang jahat. 3. Ada satu Allah saja. 5. 6. perantara pastur. Jika kita kehilangan kesucian yang diperoleh dalam sakramen baptisan. Syarat-syarat sakramen tobat Melalui baptisan kita telah menjadi anak Allah. 6. dikerjakan oleh roh kudus. 4. Tujuh sakramen kudus Supaya kita dapat hidup suci. Sakramen agama katolik Sakramen Agama katolik adalah : Amal wajib yang harus dilakukan umat kristiani. Tobat dan Rekonsiliasi. 3. Rahmat Allah mutlak perlu agar manusia memperoleh keselamatan. 5. Sesal dan tobat.Pokok-pokok iman Inilah hal-hal pokok yang diimani orang Katolik: 1. Ada tiga Pribadi Allah: Bapa. 4. 2. Ekaristi. 2. Tahbisan. Pengakuan dosa yang jujur dan lengkap. menderita sengsara. 5. wafat di salib dan bangkit demi keselamatan kita. Pengurapan orang sakit. Putra dan Roh Kudus. Tiga keutamaan adikodrati . Kristus datang kepada kita dalam tanda-tanda yang kelihatan. 7. Perkawinan. 3. Penitensi. Ia hadir dalam tanda-tanda itu untuk memberi kekuatan serta rahmat. yaitu dalam sakramen-sakramen kudus. kita dapat memperolehnya kembali dengan memenuhi syarat-syarat ini: 1. 4. D. Niat teguh untuk memperbaiki kesalahan.

Iman. (Fortitudo) Kesahajaan/Tahu batas. (Caritas) Empat keutamaan moral 1. 3. Kemiskinan sukarela.1. (Intellectus) Pengetahuan. (Sapientia) Kebijaksanaan. 3. (Pietas) Ketakwaan. Kebijaksanaan. 7. (Prudentia) Kesenian. 4. (Scientia) Nasihat. Akal budi. (Fortitudo) Kesalehan. 5. (Timor) Dua belas buah Roh Kudus . 5. (Consilium) Kekuatan. Tujuh karunia Roh Kudus 1. Kemurnian seumur hidup. 3. 2. (Iustitia) Ketangguhan. 2. 2. 2. 2. Tiga nasihat injili 1. Puasa. Amal. Kebijaksanaan. (Temperantia) Lima keutamaan intelektual 1. 4. (Sapientia) Pengertian. Doa. 3. 3. (Fides) Harapan. (Intellectus) Pengetahuan. (Ars) Tiga perbuatan baik yang utama 1. 6. 2. (Scientia) Paham. Ketaatan demi kasih Kristus. 4. (Spes) Kasih. 3. (Prudentia) Keadilan.

4. 6. 3. (Gaudium) Damai. (Invidia) Rakus dalam makanan dan minuman. (Castitas) Tujuh keutamaan pokok 1. 6. (Superbia) Tamak. Tujuh cacat jiwa utama 1. (Continentia) Kemurnian. yaitu kecenderungan-kecenderungan yang menumpulkan suara hati dan membujuk manusia untuk berbuat dosa. 2. 4. 7. gila hormat. (Ira) Malas. ketidaktaatan. (Pax) Kesabaran. (Patientia) Kemurahan hati. (Fides) Kesopanan. Murni. 5. Kasih. Murah hati. (KKGK #398) ‘Anak-anak’ cacat jiwa utama Anak-anak kesombongan: Keangkuhan. (Longanimitas) Kelembutan hati. 2. 2. 3. Sabar. (Avaritia) Tidak sopan. Sombong. (Caritas) Sukacita. 3. Rendah hati. (Modestitas) Pengendalian diri. Rajin dan bersemangat. 6. (Bonitas) Kelapangan hati. 11. ambisi. 12. Tahu batas. (Gula) Marah. 9. 8. 4. (Benignitas) Kebaikan. (Acedia) Cacat jiwa adalah kebalikan keutamaan. Semua cacat jiwa itu dapat dihimpun seputar tujuh dosa yang biasa disebut dosa utama. Mengasihi. kemunafikan. 7. 5. 10. bualan. Anak-anak ketamakan: . (Luxuria) Iri hati. perselisihan. 7. (Mansuetudo) Kepercayaan.1. 5.

Kekerasan hati. ketidakteguhan. ketidaksopanan segala jenis. ketawaran hati. sukacita karena kegagalan sesama. Anak-anak kemalasan: Kelambanan dalam melaksanakan perintah. kekhawatiran atau keinginan berlebihan akan benda duniawi. bicara keras. Anak-anak kerakusan: Ketumpulan otak. perkelahian. . kekerasan dalam mendapatkan harta. kepongahan. fitnahan. Tahun gerejawi 1. sungut. keterikatan pada masa kini dan kengerian terhadap masa mendatang. kesukaan akan lelucon yang tidak pantas. caci maki. Anak-anak ketidaksopanan: Kebutaan hati. Anak-anak keirihatian: Kebencian. keputusasaan mengenai keselamatan sendiri. hujah. kebiasaan bicara banyak. kegembiraan yang tidak wajar. Adven. kesusahan karena keberhasilan sesama. ketidakpedulian akan hal-hal terlarang. ketidakbijaksanaan.penipuan. Anak-anak kemarahan: Keberangan. cinta diri dan kebencian akan Allah. kelicikan. Dari sore menjelang hari Minggu I Adven hingga sore menjelang hari raya Natal.

Bulan-bulan suci sepanjang tahun Januari: Bulan Nama Yesus Februari: Bulan Sengsara Yesus Maret: Bulan Santo Yosef April: Bulan Ekaristi Mei: Bulan Santa Perawan Maria Juni: Bulan Hati Yesus yang Mahakudus Juli: Bulan Tubuh dan Darah yang Mahakudus Agustus: Bulan Hati St. Dari Senin sesudah hari Minggu Baptisan Tuhan hingga hari Rabu Abu. Trihari Suci.2. Masa biasa. 6. Perawan Maria yang mulia. Paskah. Dari sore menjelang hari raya Natal hingga hari Minggu Baptisan Tuhan [antara 7-13 Januari]. Natal. September: Bulan Bunda Maria Berdukacita Oktober: Bulan Rosario Suci . Dari hari raya Paskah hingga hari raya Pentekosta. 5. 4. dari Senin sesudah hari raya Pentekosta hingga sore menjelang hari Minggu I Adven. Prapaskah. Dari hari Rabu Abu hingga misa Kamis Putih. 3. Dari misa Perjamuan Terakhir pada malam Kamis Putih hingga sore hari raya Paskah.

6. Waktu yang perlu dimanfaatkan dengan baik. 3. Nafsu yang perlu ditaklukkan. Kematian yang perlu diterima. 1. Sesama yang perlu diberi teladan. Jiwa yang perlu diselamatkan. Para malaikat dan para kudus yang perlu diminta doanya. Tujuh belas tema renungan harian 1. 15. 16. Allah yang perlu dimuliakan. 13. 12. 7. ikutilah perayaan ekaristi setiap hari. buatlah tanda salib dan persembahkanlah seluruh hari kepada Allah. 4. Neraka yang perlu dihindari.November: Bulan Jiwa-jiwa di Purgatorium Desember: Bulan Kanak-kanak Yesus Hari-hari suci sepanjang pekan Senin: Hari Trinitas yang Mahakudus Selasa: Hari Roh Kudus Rabu: Hari para Malaikat dan semua Orang Kudus Kamis: Hari Ekaristi yang Mahakudus Jumat: Hari Hati Yesus yang Mahakudus Sabtu: Hari Santa Perawan Maria. 11. Penghakiman yang perlu dihadapi. lakukanlah itu demi mengasihi Allah dan sesama. 5. . 10. Tata tertib hidup orang Katolik Apa saja yang Anda lakukan. Bila mungkin. 9. Surga yang perlu dicapai. Yesus yang perlu diikuti. Dosa yang perlu ditinggalkan. Keutamaan-keutamaan yang perlu dimiliki. Kekekalan yang perlu dipersiapkan. 14. 8. Iblis yang perlu diperangi. 2. Setelah bangun dari tidur. Dunia yang perlu ditangkis. 17. Tubuh yang perlu dikuasai.

Jika pada hari Minggu Anda tidak pergi ke gereja tanpa alasan yang serius. Ramah tamahlah terhadap setiap orang. “Tuhan Yesus. bertahanlah dengan rendah hati. Jangan mendengarkan ataupun meneruskan perkataan atau cerita yang buruk. hiburan itu hendaknya Anda cari pada saat yang sesuai. Terimalah sesering mungkin sakramen ekaristi. . Tanggunglah derita dengan sabar. Jangan mengeluh dalam kesulitan-kesulitan yang Anda hadapi. Gereja adalah rumah Allah dan pintu menuju keselamatan. 8. Bicaralah benar. Berdoalah pula untuk mereka yang sudah meninggal dunia dan mintalah Tuhan agar Anda berpulang kelak dengan hati yang bersih (1Tes 4:3). Hindarilah kesempatan-kesempatan yang dapat menjerumuskan Anda ke dalam dosa. Berdoalah sebelum dan sesudah makan. kasihanilah aku!” Lalu sesegera mungkin pergilah kepada imam untuk mengaku dosa. 9. Jangan makan tanpa batas. 2. Karena itu jangan menyimpan rasa benci atau rasa ingin membalas dendam. Maka taatlah kepada-Nya. Seandainya Anda telah berdosa berat sesalilah secepatnya dosa itu. dan hendaknya Anda terlibat di dalamnya secara wajar. makian. Ia mengenal pikiran Anda yang paling rahasia. Sekali sebulan akukanlah dosa Anda. fitnah. 4. Jangan menyinggung perasaan orang lain. 5.Ingatlah akan kematian dan akhir hidupmu. 10. Takutilah hilangnya rahmat Allah. Ingatlah bahwa Anda wajib merayakan hari-hari suci. Jangan mengambil bagian dalam pesta pora dan jangan ikut serta dalam himpunan orang yang tidak benar tingkah lakunya. 7. 6.Laksanakanlah dengan setia dan rajin tugas kewajiban Anda. Kendalikanlah lidah. Anda boleh mencari hiburan untuk menjadi segar kembali. Anda merugikan diri sendiri dan umat beriman lain. Tetapi. Segala sesuatu akan berlalu di dunia ini. Menderita karena kasih kepada Allah menghasilkan pahala. 3. Jauhkanlah orang-orang yang demikian. Jangan merugikan nama ataupun harta sesama. Jika Anda disengsarakan tanpa alasan yang serius. tetapi jangan takut terhadap kematian. Berdoalah. Karena itu bersahabatlah dengan Tuhan dan berdoalah senantiasa. Ia selalu melihat dan mendengar Anda. Ingatlah bahwa Allah itu Maha Tahu. dan sebagainya.

.

Kesimpulan .BAB IV PENUTUP A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful