PERBEZAAN HASIL OBJEKTIF PEMBELAJARAN DAN HASIL PEMBELAJARAN

DISEDIAKAN OLEH : HANI HALIM SYAZANA SAMSURI NURSYAMIMI ISMAIL TENGKU NURA ‘ADILA TENGKU AZMI

Murid-murid dapat mengenalpasti simbol daripada pelbagai komponen dalam litar elektrik. Memahami langkah-langkah keselamatan apabila menggunakan peralatan berelektrik . Murid-murid dapat menerangkan bahaya penyalahgunaan peralatan berelektrik.MENGENALPASTI OBJEKTIF PEMBELAJARAN & HASIL PEMBELAJARAN TAHUN 5 TEMA: MENYIASAT DAYA DAN TENAGA TAJUK: ELEKTRIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN Mengetahui sumber-sumber elektrik Memahami litar bersiri dan litar selari HASIL PEMBELAJARAN Murid-murid dapat menyatakan sumber-sumber elektrik.

. Tingkahlaku murid-murid yang boleh ditunjukkan. Boleh disiapkan dalam masa yang singkat. Menyatakan apa yang pelajar boleh buat setelah mengikuti p&p. Boleh diselesaikan dalam suatu tempoh masa dan melibatkan beberapa pengalaman pembelajaran. Pernyataan tentang hasrat guru.PERBEZAAN ANTARA OBJEKTIF PEMBELAJARAN DENGAN HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Menyatakan hasrat yang ingin dicapai oleh guru pada akhir pembelajaran.

CIRI-CIRI OBJEKTIF PEMBELAJARAN YANG BAIK Berorientasikan murid Menghuraikan hasil pembelajaran Jelas dan boleh difahami Boleh terlihat .

CIRI-CIRI HASIL PEMBELAJARAN YANG BAIK Spesifik Menggunakan ayat aktif Berorientasikan murid Realistik dan bukannya berasaskan harapan Fokus kepada aplikasi dan integrasi bagi pengetahuan dan kemahiran Memperuntukkan masa yang cukup untuk mencapai objektif pembelajaran .

.Menyenaraikan 3 kepentingan air terhadap kehidupan  .TAJUK: PENCEMARAN AIR  Hasil pembelajaran: Pelajar:  Objektif pembelajaran:  .Mengetahui mengenai kegunaan dan kepentingan air terhadap hidupan.  .Menghuraikan 2 langkah untuk memelihara sumber air daripada pencemaran  Menyenaraikan 3 akibat pencemaran air.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful