PERBEZAAN HASIL OBJEKTIF PEMBELAJARAN DAN HASIL PEMBELAJARAN

DISEDIAKAN OLEH : HANI HALIM SYAZANA SAMSURI NURSYAMIMI ISMAIL TENGKU NURA ‘ADILA TENGKU AZMI

Murid-murid dapat menerangkan bahaya penyalahgunaan peralatan berelektrik. Murid-murid dapat mengenalpasti simbol daripada pelbagai komponen dalam litar elektrik.MENGENALPASTI OBJEKTIF PEMBELAJARAN & HASIL PEMBELAJARAN TAHUN 5 TEMA: MENYIASAT DAYA DAN TENAGA TAJUK: ELEKTRIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN Mengetahui sumber-sumber elektrik Memahami litar bersiri dan litar selari HASIL PEMBELAJARAN Murid-murid dapat menyatakan sumber-sumber elektrik. Memahami langkah-langkah keselamatan apabila menggunakan peralatan berelektrik .

Pernyataan tentang hasrat guru.PERBEZAAN ANTARA OBJEKTIF PEMBELAJARAN DENGAN HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Menyatakan hasrat yang ingin dicapai oleh guru pada akhir pembelajaran. Tingkahlaku murid-murid yang boleh ditunjukkan. Boleh disiapkan dalam masa yang singkat. Boleh diselesaikan dalam suatu tempoh masa dan melibatkan beberapa pengalaman pembelajaran. . Menyatakan apa yang pelajar boleh buat setelah mengikuti p&p.

CIRI-CIRI OBJEKTIF PEMBELAJARAN YANG BAIK Berorientasikan murid Menghuraikan hasil pembelajaran Jelas dan boleh difahami Boleh terlihat .

CIRI-CIRI HASIL PEMBELAJARAN YANG BAIK Spesifik Menggunakan ayat aktif Berorientasikan murid Realistik dan bukannya berasaskan harapan Fokus kepada aplikasi dan integrasi bagi pengetahuan dan kemahiran Memperuntukkan masa yang cukup untuk mencapai objektif pembelajaran .

 .TAJUK: PENCEMARAN AIR  Hasil pembelajaran: Pelajar:  Objektif pembelajaran:  .Mengetahui mengenai kegunaan dan kepentingan air terhadap hidupan. .Menyenaraikan 3 kepentingan air terhadap kehidupan  .Menghuraikan 2 langkah untuk memelihara sumber air daripada pencemaran  Menyenaraikan 3 akibat pencemaran air.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful