P. 1
Rpt Bm Tahun 5

Rpt Bm Tahun 5

|Views: 44|Likes:
Published by Ayie Mood
bahasa malaysia tahun 5....
bahasa malaysia tahun 5....

More info:

Published by: Ayie Mood on Apr 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2013

pdf

text

original

Sections

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

MINGGU Minggu 1&2

TEMA/TAJUK Tema : Unit 1 Kekeluargaan Tajuk 1. Rumahku Syurgaku 2. Keluarga Harmoni Hidup Diberkati 3. Kasih Disemai Budi Dihargai

HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara yang berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan,ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 i. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 2 i. Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. Aras 3 i. Menerima teguran dengan hati yang terbuka

SISTEM BAHASA Tatabahasa  Kata nama  Kata Hubung  Peribahasa Kosa Kata  Salasilah  Afiat

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu  Pendidikan Sivik  Kajian Tempatan  Pendidikan Moral/ Agama Nilai Murni  Hormatmenghormati  Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kemahiran Belajar

CATATAN

1

dalam perbualan.

Membaca 5.1 Membaca kuat ayat dan perkataan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Membaca perkataan , frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan intonasi yang betul. ii. Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada 2

intonasi berdasarkan tanda baca. ii. Menjelaskan isi-isi penting di dalam teks.

Aras 3 i. Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menghuraikan maksud ayat dalam teks. Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 i. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. Aras 2 Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Aras 3 3

i.

Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.  Kemahiran Belajar Cara Belajar. ii. Aras 1 i. 4 . Minggu 3&4 Tema : Unit 2 Institusi Pelajaran Tajuk : 1. Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan Tatabahasa  Ayat Tanya  Makna perkataan  Kata Adjektif  Tanda Baca Kosa Kata  Menuntun  Sambalewa  Berkarah Ilmu    Pendidikan Sivik Kajian Tempatan Sastera Nilai Murni  Kesyukuran  Berhemah Tinggi  Berusaha  Kasih Sayang Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kajian Masa Depan. Sekolah Harapan Negara Impian Bersama 3. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat. Usaha Tidak Henti Kejayaan Menanti Mendengar dan Bertutur 1.i. Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. Sekolah Selamat 2. iii.

Menghuraikan 5 . Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul..menggunakan bahasa yang santun. ii. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul serta gaya yang sesuai. Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca Aras 1 i. ii. Aras 2 i. Membaca 5.

Aras 3 i. Memahami isi kandungan teks yang dibaca Menulis 8. ii. Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 6 . Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 i.maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. Aras 1 i.

Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. nilai dan pengajaran. Menulis cerita berdasarkan seseuatu tajuk menggunakan pelbagai jenis ayat.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.idea.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. Aras 1 ii. 11. 7 .Aras 3 i.wacana. 9. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Aras 2 i.ayat.

ii. 8 . Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. Aras 1. Toleransi Teras Kemakmuran.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. i. Aras 2 i.Minggu 5&6 Tema: Unit 3 Kemasyarakatan Tajuk: 1. Amalan Berbudi Hidup Harmoni. Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual  Kemahiran Belajar Cara Belajar. 2. Mendengar dan Bertutur 1. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan Tatabahasa  Kata Sendi  Kata Bilangan  Kata Majmuk  Sinonim  Ayat penyata Kosa Kata  Toleransi  Simulasi  Ensiklopedia  Tesaurus  Monorel Ilmu   Kajian Tempatan Pendidikan Sivik Nilai Murni  Baik Hati  Kerjasama  Semangat Bermasyarakat. Kerjsama Asas Kesejahtera an Hidup 3. ii. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan sopan. Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain.

Aras 1. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna . 9 . Aras 2 i. i. ii. Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan wajar. Aras 3 i.dan penggunaan perkataan yang tepat.ejaan.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan. Membaca 6. sebutan yang betul. Merujuk kepada ensiklopedia dan thesaurus untuk mendapatkan maklumat.cepat dan tersusun.

Aras 2 i. Aras 1. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul. Aras 3 i.Aras 3 i.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan 10 . Menulis 8. i.

Aras 1 i.cantik. ii. Manusia Prihatin Bumi Terpelihara.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 2 i. Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan. Alam Bersih Hidup Selesa 2. 11 . Minggu 7 Tema: Unit 4 Alam Sekitar Tajuk: 1. Mendengar dan Bertutur 1. Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk Tatabahasa  Kata Tunggal  Kata Adjektif  Penanda Wacana  Imbuhan  Peribahasa Kosa Kata  Urus Setia  Deklamasi  Strategik  Diksi  Akuatik  Senario Ilmu    Kajian Tempatan Pendidikan Sivik Sains Nilai Murni  Keberanian  Kebersihan fizikal dan mental  Kerajinan  Kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kemahiran Belajar Cara Belajar  Kecerdasan Pelbagai. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.

2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.ayat. Mengenal pasti penggunaan kata. Membina ayat 12 . dan peribahasa dalam sesuatu genre.meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan. Aras 1 i.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan Aras 1 i.frasa. Menulis 8. Membaca 6. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. Aras 2 i.

Aras 2 i. Kebersihan Tatabahasa  Kata Tunggal  Kata Adjektif  Penanda Wacana  Imbuhan 13 Ilmu    Kajian Tempatan Pendidikan Sivik Sains . Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. Aras 1 i.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. ii. 8.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan Minggu 7 Tema: Unit 4 Alam Sekitar Tajuk: 3. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama.tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Mendengar dan Bertutur 1. Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis.

4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 3 i. Membaca 6. Aras 3 i.  Peribahasa Nilai Murni  Keberanian  Kebersihan fizikal dan mental  Kerajinan  Kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kemahiran Belajar Cara Belajar  Kecerdasan Pelbagai. menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.Negara Tanggungjawab Kita. Menyatakan ciri-ciri penulisan genre.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 3 i. ii. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian Kosa Kata  Urus Setia  Deklamasi  Strategik  Diksi  Akuatik  Senario 14 . 8. Menyatakan hasrat dengan mengemukan alas an untuk mengukuhkan permintaan.

Mendengar dan Bertutur 3.  Rasional.  Ejaan. Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun. Aras 1 i.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Membaca 6. 15 . Minggu 8 Tema: Unit 5 Sukan dan Kesihatan Tajuk: 1. Tatabahasa  Kata Kerja  Penanda Wacana  Sinonim  Ayat Tanya.frasa.istilah.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Mengelaskan maklumat berdasarkan suatu topik yang dibincangkan ii. Kemahiran Bernilai Tambah    Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Kostruktivisme. Kosa Kata  Karbohidrat  Tiruk  Mandatori  Vaksin  Parasit Ilmu   PJPK Sains Nilai Murni  Hemah Tinggi  Kebersihan fizikal dan mental. Kesihatan Asas Kesejahteraan.yang lengkap.

 Ejaan.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Kosa Kata  Karbohidrat 16 Ilmu   PJPK Sains Nilai Murni  Hemah Tinggi  Kebersihan fizikal dan mental.1Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Memilih dan mengenalpasti wacana. ii.  Rasional. Aras 2 Tatabahasa  Kata Kerja  Penanda Wacana  Sinonim  Ayat Tanya. Aras 1 i. Cegah Sebelum Parah Mendengar dan Bertutur 3. Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat. Menulis 8.struktur ayat yang betul dan laras bahasa. Minggu 9 Tema: Unit 5 Sukan dan Kesihatan Tajuk: 2. Membaca dan mengecamkan isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. .istilah.frasa.Aras 1 i.

i. Mengemukakan sesuatu maklumat dengan laras bahasa yang sesuai. Membaca 6. Mengkategori isi berdasarkan topik yang dibincangkan.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.     Tiruk Mandatori Vaksin Parasit Kemahiran Bernilai Tambah   Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Kostruktivisme. Aras 2 i.  Menulis 8. ii. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam 17 .

Minggu 10 Tema: Unit 5 Sukan dan Kesihatan Tajuk: 3. Membaca 6.satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Aras 3.istilah. ii. Awas! Nyamuk. Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan koheren. Mendengar dan Bertutur 3. i.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama 18 Tatabahasa  Penanda Wacana  Imbuhan  Kata Sendi Kosa Kata  Kepompong  Aedes  Kuinin  Proaktif  Mereaalisasikan Ilmu   PJPK Sains Nilai Murni  Hemah Tinggi  Kebersihan fizikal dan mental.struktur ayat yang betul dan laras bahasa. Membentangkan hasil analisis secara tepat.1Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara.frasa. Kemahiran Bernilai Tambah  Kecerdasan Pelbagai  Pembelajaran Kontekstual  Pembelajaran Kostruktivisme.  Rasional. . Aras 2 i.

Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. Aras 3 i.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Menulis 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. 8. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. 19 .dan isi sampingan daripada teks Aras 3 i.

Aras 3 i. ii. Minggu 11 Tema: Unit 6 Kepenggunaan Tajuk: 1. Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Hari Usahawan Muda Mendengar dan Bertutur 1. Aras 1 i. 20 Tatabahasa  Ayat Tanya Ilmu    Kosa Kata  Dana  Modal  Premis  Diskaun  promosi Kajian Tempatan Matematik Kemahiran Hidup Nilai Murni  Berdikari  Hormatmenghormati  Kebebasan  Keberanian  Kejujuran Kemahiran Bernilai Tambah   Kemahiran berfikir Kecerdasan Pelbagai . Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi.

6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.4 membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. Menulis. Membaca tajuktajuk kecil daripada teks untuk mendapat gambaran umum. Membaca 6. 8. Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai 21 Pembelajaran Kontekstual . Aras 1 i. Aras 1 i. ii.

Minggu 12 Tema : Unit 6 Kepenggunaan Tajuk: 2. MEMBACA 22 Tatabahasa  Peribahasa  Sinonim Ilmu    Kosa Kata  Sebatang kara  Sesuap nasi  Usahawan  Bertungkus lumus. Kajian Tempatan Matematik Kemahiran Hidup Nilai Murni  Berdikari  Hormatmenghormati  Kebebasan  Keberanian  Kejujuran Kemahiran Bernilai Tambah    Kemahiran berfikir Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual . Berdikari teras Kejayaan Mendengar dan Bertutur 2.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh ARAS 2 I.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.kerangka penulisan. ii. Membaca 6. Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan. Aras 2 i.

MEMBINA PERENGGAN ISI YANG LENGKAP MENGGUNAK AN AYAT TOPIK DAN AYAT HURAIAN.BAHAGIAN PENGENALAN SESEBUAH TEKS MENULIS 8. Pengguna Bermaklumat Mendengar dan Bertutur 1. ARAS 2 I. Minggu 13 Tema: Unit 6 Kepenggunaan Tajuk: 3.6 MEMBINA WACANA YANG SEMPURNA BAGI KESELURUHAN KARANGAN.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk Tatabahasa  Sinonim  Ayat Tanya Kosa Kata  Mempromosikan  Slogan 23 Ilmu    Kajian Tempatan Matematik Kemahiran Hidup .

Aras 3 i. Merujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh . Aras 3 i.Perbelanjaan Berhemat. Menulis 8. mendapatkan barangan dan perkhidmatan.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. 24 . Membaca indeks. glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut.     Berhemat Bakteria Hamper komersial Nilai Murni  Berdikari  Hormatmenghormati  Kebebasan  Keberanian  Kejujuran Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran berfikir  Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual  Membaca 6.

Ke Puncak Jaya Mendengar dan Bertutur 3.Aras 3 i. pelbagai jenis ayat. Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kajian masa depan  Kecerdasan pelbagai  Pembelajaran kontekstual. dan Kosa Kata  Puncak  Menggapai  Berganjak  Kecundang  Membanting tulang Nilai      Baik hati Berdikari Hemah tinggi Kesyukuran Rasional. Tatabahasa  Kata banyak makna  Kata kerja Ilmu   Sastera Pendidikan Moral Aras 1 i. 25 .frasa.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Menulis karangan yang lengkap menepati cirriciri wacana yang baik. Minggu 14 Tema: Unit 7 Kesusasteraan Tajuk: 1. Membaca 7. ii.

gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks.istilah. iii. ii.dan gaya bahasa. Aras 1 i. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Mengecamkan diksi.nilai dan pengajaran. Menulis 11.watak dan perwatakan. Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. 26 . Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. Aras 1 i.

Bercerita berdasarkan bahan yang dibaca dengan Tatabahasa  Simpulan bahasa  Sinonim Kosa Kata  Terkapaikapai  Bencana  Bersantai  Gelagat  Sasa Ilmu   Sastera Pendidikan Moral Nilai      Baik hati Berdikari Hemah tinggi Kesyukuran Rasional.Minggu 15 Tema: Unit 7 Kesusasteraan Tajuk: 2. Buat Baik Dibalas Baik Mendengar dan Bertutur 2. 27 .1 Bercerita dengan menggunakan kata. Aras 2 i.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.frasa.

3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kajian masa depan  Kecerdasan pelbagai Menulis 11.nilai dan pengajaran. Aras 2 i.menggunakan pelbagai pola ayat. 28 . Aras 2 i. Membaca 7.dan gaya bahasa. pelbagai jenis ayat. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.watak dan perwatakan. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Mentafsir latar yang terdapat dalam karya.

dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Mempersembahkan cerita dengan sebutan. Tatabahasa  Peribahasa Ilmu   Sastera Pendidikan Moral Kosa Kata  Bertenggek  Derhaka  Termangumangu  Pawang  Susuk  Pengiktirafan.intonasi dan penghayatan yang sesuai.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya. Berundur sebelum terlajak.frasa. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan 29 Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kajian masa depan  Kecerdasan pelbagai . Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita. Aras 3 i. Mendengar dan Bertutur 2. Minggu 16 Tema: Un it 7 Kesusasteraan Tajuk: 3.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.ii. pelbagai jenis ayat. Membaca 7. ii. Nilai      Baik hati Berdikari Hemah tinggi Kesyukuran Rasional.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 3 i.

Buah Seribu Khasiat. Mendengar dan Bertutur 2. Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara.dan gaya bahasa.nilai dan pengajaran.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.watak dan perwatakan. Minggu 17 Tema: Unit 8 Pertanian Tajuk: 1.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang seuai dan tepat. Aras 1 i. Menulis 11. Tatabahasa  Frasa nama  Kata keterangan Ilmu    Sains Pertanian Kajian Tempatan Matematik Kosa kata  Dikomersialkan  Masyarakat tempatan  Organik  Meneutralkan 30 Nilai Murni  Berdikari  Kerajinan . Mengulas tema dan persoalan yang terdapat karya.mengemukakan alasan. Aras 3 i.

Mengeja dan menulis perkat aan dan rangkaikata yang dibaca. Sistem penghadaman. Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. Menulis 9. Membaca 6. Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kecerdasan Pelbagai  Pembelajaran Kontekstual  Kemahiran Belajar Cara Belajar 31 . ii.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 1 i.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan. Aras 1 i.

Menulis Tatabahasa  Kata bantu  Ayat aktif  Ayat pasif Kosa kata  Menyingkirkan  Melawaskan  Herba  Mencegah  Kolestrol Ilmu    Sains Pertanian Kajian Tempatan Matematik Nilai Murni  Berdikari  Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kecerdasan Pelbagai  Pembelajaran Kontekstual  Kemahiran Belajar Cara Belajar 32 .Minggu 18 Tema: Unit 8 Pertanian Tajuk: 2. Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. Aras 2 i. Membaca 6. Tanaman Organik Mendengar dan Bertutur 3.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Aras 2 i.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang seuai dan tepat. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi.

Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul.  Tanda Baca  Kata Bantu Kosa Kata  Memagut  Fenomena  Kitaran  Kematangan  Keunikan Ilmu    Sains Pertanian Kajian Tempatan Matematik Nilai Murni  Berdikari  Kerajinan Membaca 6. Minggu 19 Tema: Unit 8 Pertanian Tajuk: 3.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan Aras 2 i.2Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang seuai dan tepat. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci.9.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kecerdasan Pelbagai  Pembelajaran Kontekstual  Kemahiran Belajar Cara Belajar 33 . Aras 3 i. Tatabahasa. Hasil Ternakan Kita Mendengar dan Bertutur 2.

5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. Minggu 20 Tema: Unit 9 Kebudayaan Malaysia Tajuk: 1. Kebudayaan Negara Mendengar dan Bertutur 1. Tatabahasa  Kata pangilan  Kata hubung Ilmu   Kajian Tempatan Pendidikan Moral Kosa kata  Warisan  Identiti  Melungsurkan 34 Nilai   Baik hati Hormat- .ungkapan. Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan.Aras 3 i. Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan.dan ayat yang sesuai.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan Aras 3 i. Menulis 9.

Aras 1 i.   Persalinan Penenun    menghormati Semangat bermasyarakat Patriotisme Kasih sayang Membaca 7. Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. ii. .Kebanggaan Kita Aras 1 i.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Menulis 10.menarik dan 35 Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kemahiran Teknologi Maklumat.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topic yang dibualkan.

ayat serta Tatabahasa  Ayat Seru  Ayat tunggal Ilmu   Kajian Tempatan Pendidikan Moral Kosa Kata  Unik  Muafakat  Masyarakat  Budaya  Toleransi  Memupuk Nilai      Baik hati Hormatmenghormati Semangat bermasyarakat Patriotisme Kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kemahiran 36 . Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Minggu 21 Tema: Unit 9 Kebudayaan Malaysia Tajuk: 2. Membina draf karangan yang lengkap.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata.dan ayat yang sesuai Aras 2 i.bermakna.frasa.1 Bercerita dengan menggunakan kata. ii. Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan 2. Budi Bahasa Budaya Kita Mendengar dan Bertutur 2.ungkapan. Aras 1 i.

1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Menulis 10.sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 2 i. Aras 2 i. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.menarik dan bermakna. Teknologi Maklumat. Membaca 7. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. Aras 2 i. Melakukan 37 .

transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre.dan ayat yang sesuai Aras 3 i. Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat Membaca 7.ungkapan. Warisan Disemai Budaya Dikekal Mendengar dan Bertutur 1. ii.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Tatabahasa  Sinonim  Kata Kerja Ilmu   Kajian Tempatan Pendidikan Moral Kosa Kata  Interaktif  Dokumentari  Kertuk  Angklung  Muzikal  Mencanting Nilai      Baik hati Hormatmenghormati Semangat bermasyarakat Patriotisme Kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir Kemahiran Teknologi Maklumat 38 . Minggu 22 Tema: Unit 9 Kebudayaan Malaysia Tajuk: 3. Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif.

tertib.2 Menghuraikan Tatabahasa  Peribahasa 39 Ilmu  Kajian .menarik dan bermakna. Mendengar dan Bertutur 3. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Minggu 23 Tema: Unit 10 Aras 3 i. dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat dan indah dan menarik. Menulis 10. Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.Aras 3 i.

Bersatu Teras Keharmonian maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan    Kata Ganda Sinonim Ayat Perintah   Tempatan Pendidikan Sivik Pendidikan Moral Aras 1 i. Aras 1 i. Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna tentang sebutan yang betul . Kosa Kata      Memangkas Tunjang Wakaf Kudapan Merarau Nilai Murni  Kasih sayang  Kebebasan  Kerajinan Membaca 6. dan pengunaan perkataan yang 40 Kemahiran Bernilai Tambah    Kemahiran berfikir Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai . ejaan.Nilai Murni Tajuk : 1.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. pelbagai jenis ayat . istilah. 7. Menulis 9. Aras 1 i.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.tepat. Menyusun maklumat menggunakan lakaran bahan grafik Minggu 24 Tema: Unit 10 Nilai Murni Tajuk : 2. Aras 1 i. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Mengecam diksi.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang Tatabahasa  Imbuhan apitan ke…an  Ayat Penyata Ilmu    41 Kajian Tempatan Pendidikan Sivik Pendidikan . Aku Tetap Mendengar dan Bertutur 3.

Bersamamu meyakinkan Aras 2 i. Memilih ayat memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan Menulis 9. Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan Aras 2 i.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang 42 Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai  . Kosa Kata  Terpinggir  Prihatin  Kesyukuran  Bergandingan Moral Nilai Murni  Kasih sayang  Kebebasan  Kerajinan Membaca Mendengar dan Bertutur 7.

didengar atau dibaca.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang Tatabahasa  Peribahasa  Sinonim Ilmu    Kajian Tempatan Pendidikan Sivik Pendidikan Moral Kosa Kata  MenyemarakKan  Berhemah tinggi  Dimartabatkan  Membedil  Aksesori  Pasrah  Bayonet Nilai Murni  Kasih sayang  Kebebasan  Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pel  43 . Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit Membaca Mendengar dan Bertutur 7.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan Aras 3 i. Aras 2 i. Budi Dikenang Jasa Disanjung Mendengar dan Bertutur 3. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan Minggu 25 Tema: Unit 10 Nilai Murni Tajuk : 3.

Menulis 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang Minggu 26 Tema: Unit 11 Patriotisme Tajuk: 1. Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik. Setia Kepada Negara Tatabahasa  Imbuhan apitan ke…an  Kata adjektif  Sinonim Ilmu    Kajian Tempatan Pendidikan Moral Kesusasteraan 44 . Mendengar dan Bertutur 3. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.meyakinkan Aras 3 i. Aras 3 i.

Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca. Menulis 9. Aras 1 i.2 Mengenal pasti maklumat dan m encatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca.Aras 1 i. Kosa Kata  Tumpahnya darahku  Bertoleransi  Patriotisme  Kedaulatan  Menjangkau  Belenggu Nilai    Kebebasan Kesyukuran Patriotisme Kemahiran Bernilai Tambah    Kemahiran Berfikir Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai 45 . Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topic dengan intonasi dan sebutan yang betul Membaca 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.

Aras 1 i. Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh Minggu 27 Tema: Unit 11 Patriotisme Tajuk: 2.intonasi dan gaya yang sesuai. Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi.2 Membaca dan menghayati Tatabahasa  Sinonim  Kata adjektif Kosa kata  Memekakkan telinga  Membatukan diri  Terpempan  Mengimbau  Direalisasikan  Bedilan  Waris Ilmu    Kajian Tempatan Pendidikan Moral Kesusasteraan Nilai    Kebebasan Kesyukuran Patriotisme Kemahiran Bernilai Tambah   Kemahiran Berfikir Pembelajaran Kontekstual 46 . Ulang Tahun Kemerdekaan. Membaca 7.4 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang Aras 2 i.ayat.sebutan. Mendengar dan Bertutur 3.

2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar. Aras 2 i. Kecerdasan Pelbagai Aras 2 i. 47 . Menulis 9. Mengklasifikasikan dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber.pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca.

Negaraku Tercinta Mendengar dan Bertutur 3. Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema.3Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang Aras 3 i. Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan Tatabahasa  Ayat Tanya  Kata ganda  Sinonim Kosa kata  Harmoni  Maruah  Jata Negara  Menjurus  Penjajahan  Kehormatan bangsa  Generasi Ilmu    Kajian Tempatan Pendidikan Moral Kesusasteraan Nilai    Kebebasan Kesyukuran Patriotisme Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai  48 .3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.Minggu 28 Tema: Unit 11 Patriotisme Tajuk: 3. Aras 3 i. Membaca 7.

Menulis 9.1 Mengemukakan idea. Menerangkan idea yang dikemukan dengan jelas.dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.jelas dan terperinci.Aku dan Astronaut Mendengar dan Bertutur 4. Aras 1 i. Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.5 Membaca pantas secara imbasan untuk 49 Tatabahasa  Kata kerja  Kata terbitan Ilmu    Kosa kata  Cakerawala  Astronomi  Astronaut  Menerokai Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Nilai       Berdikari Kebebasan Keberanian Kerajinan Patriotime Rasional Kemahiran Bernilai Tambah   Kemahiran Berfikir Pembelajaran Kontekstual . Aras 3 i.tepat dan tersusun. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat ii. Membaca 6.pandangan.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar. Minggu 29 Tema: Unit 12 Sains Teknologi dan Reka Cipta Tajuk: 1.

Membandingkan Tatabahasa  Sinonim  Imbuhan Apitan  Ayat Tanya Ilmu    Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Kosa kata  Ledakan  Rutin  Siber  Revolusi  Agen Nilai       Berdikari Kebebasan Keberanian Kerajinan Patriotime Rasional 50 . Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. Mendengar dan Bertutur 4. Membaca dan mencai fakta yang relevan Kecerdasan Pelbagai  Kajian masa depan.  Kemahiran Teknologi Maklumat dan komunikasi.pandangan. Menulis 10.mendapatkan maklumat khusus . Menyumbangkan idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan.tepat dan tersusun.1 Mengemukakan idea. ii.dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Maju Sains Maju Negara Aras 1 i. Minggu 30 Tema: Unit 12 Sains Teknologi dan Reka Cipta Tajuk: 2. Aras 2 i.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 1 i.

5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus .dan kesilapan penggunaan imbuhan. Kemahiran Teknologi Maklumat dan komunikasi  Menulis 10. Mendengar dan Bertutur Minggu Tema: Tatabahasa 51 Ilmu . Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata. Aras 2 i. Membaca 6. Mengimbas yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri. Aras 2 i.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.kesilapan struktur ayat. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai  Kajian masa depan.

Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai  Kajian masa depan. Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional.    Kata dasar Imbuhan Sinonim    Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Aras 3 i. Kemahiran Teknologi Maklumat dan komunikasi  52 .1 Mengemukakan idea. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci Kosa kata  Fabrik  Disaring  Karnival  Geseran  Bahan Alternatif Nilai       Berdikari Kebebasan Keberanian Kerajinan Patriotime Rasional 4.pandangan. ii.31 Unit 12 Sains Teknologi dan Reka Cipta Tajuk: 3. Kreatif dan inovatif 2.dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.2Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.tepat dan tersusun. Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons. Aras 3 i.

Aras 3 i. ii. Aras 1 i. Menulis 10. Mengelaskan Tatabahasa  Sinonim  Nama Khas Kosa kata  Linguistik  Makalah  Terpinggir  Berbaloi  Tutor 53 Ilmu    Kajian Tempatan Pendidikan Moral Pendidikan Sivik Nilai  Kesyukuran .2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk. Jasa Dihargai Mendengar dan Bertutur 4. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian .Membaca 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . Minggu 32 Tema: Unit 13 Kegigihan Tajuk: 1. pengalaman. Aras 3 i.

kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima.

 

Buah fikiran Menara gading.

 

Keberanian Patriotisme

ii. Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen Membaca 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna sebutan yang betul,ejaan,dan penggunaan perkataan yang tepat. Menulis 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai  Kajian masa depan. 

54

Aras 1 i. Mengecamkan dan menyusun idea utama daripada petikan yang dibaca.

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 i. Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. ii. Mengemukan idea dengan jelas tentang sesebuaha karya. Mendengar dan Bertutur Tatabahasa 4.2 Mengemukakan komen  Frasa nama yang sesuai berdasarkan  Ayat Topik pemerhatian , pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak Kosa kata lain.  Mencengkam  Merobah Aras 3  Memanfaat i. Membandingkan  Doktor maklumat yang Falsafah diterima untuk  Rintangan. memberikan teguran. 55

Minggu 33

Tema: Unit 13 Kegigihan Tajuk: 2. Kegigihan Tangga Kejayaan.

Ilmu   

Kajian Tempatan Pendidikan Moral Pendidikan Sivik

Nilai   

Kesyukuran Keberanian Patriotisme

Kemahiran Bernilai

Tambah Membaca 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Aras 3 i. Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber Menulis 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca Aras 3 i. Meringkaskan karangan 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 i. Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan 56 Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai  Kajian masa depan. 

1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Aras 3 Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber Menulis 10.kreatif. Membaca 6.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca Tatabahasa  Frasa nama  Ayat topik Ilmu    Kosa kata  Iltizam  Melunturkan  Terserlah  Bergelumang  Inspirasi Kajian Tempatan Pendidikan Moral Pendidikan Sivik Nilai    Kesyukuran Keberanian Patriotisme Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Kajian masa depan. Aras 3 i. pengalaman. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran. Dirimu Cemerlang Negara Terbilang. Mendengar dan Bertutur 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian .  57 . Minggu 34 Tema: Unit 13 Kegigihan Tajuk: 3.

Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya. Membaca 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . Aras 3 i.Aras 3 i. Meringkaskan karangan 11.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. Berhati-hati Di Jalan Raya Mendengar dan Bertutur 4. Aras 1 i. 58 Tatabahasa  Penanda Wacana  Ayat Penyata Ilmu    Kosa kata  Rangkaian  Tumpuan  Perlindungan insuran  Tradegi Kajian Tempatan Pendidikan Moral Pendidikan Sivik Nilai     Kasih sayang Berhemah Tinggi Hormatmenghormati Rasional Kemahiran Bernilai Tambah . Minggu 35 Tema: Unit 14 Keselamatan Jalan Raya. Tajuk: 1.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan.

Mengecamkan maklumat yang terdapat dalam teks. Tatabahasa  Sinonim  Ayat Tanya Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai  Kemahiran Belajar Cara Belajar.idea. Aras 1 i. ii. Minggu 36 Tema: Unit 14 Keselamatan Jalan Raya. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Tajuk: 2.2 Mengulas karya bukan sastera dan dari segi penggunaan perkataan. wacana. dan nilai dan pengajaran.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan.Aras 1 i. Lebuh Raya Di Malaysia Mendengar dan Bertutur 4.  Ilmu    Kajian Tempatan Pendidikan Moral Pendidikan Sivik 59 . Membaca dan mencari fakta yang relevan Menulis 11.ayat.

2 Mengulas karya bukan sastera dan dari segi penggunaan perkataan. Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan.ayat. Kosa kata  Lebuh Raya  Menampung  Penyelenggaraan  Papan tanda  Ungkitan Nilai     Kasih sayang Berhemah Tinggi Hormatmenghormati Rasional Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Belajar Cara Belajar. dan nilai dan pengajaran.idea. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Aras 2 i.  60 . Membaca 6.Aras 2 i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . Menulis 11. wacana.

5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.Aras 2 i. Membaca 6. Membidas hujah lawan dengan member alasan yang wajar secara sopan. Aras 3 i. Minggu 37 Tema: Unit 14 Keselamatan Jalan Raya. Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Tatabahasa  Kata majmuk  Imbuhan Apitan Ilmu    Kosa kata  Pengambilalihan  Menghubungkaitkan  Kecuaian  Lalu-lintas Kajian Tempatan Pendidikan Moral Pendidikan Sivik Nilai     Kasih sayang Berhemah Tinggi Hormatmenghormati Rasional 61 . Tajuk: 3. Bertimbang Rasa di Jalan Raya Mendengar dan Bertutur 4. ii.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan.

Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. dan nilai dan pengajaran.Aras 3 i. wacana.ayat. Aras 3 i.idea. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.2 Mengulas karya bukan sastera dan dari segi penggunaan perkataan. Menulis 11. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Belajar Cara Belajar.  62 .

 63 .4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Meneliti maklumat untuk membuat pilihan ii. Membaca 6. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Belajar Cara Belajar. Membaca tajuktajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. Tatabahasa  Antonim  Penanda wacana Ilmu   Kajian Tempatan Sains Kosa kata  Termasyhur  Pelabuhan  Dagangan  Membanteras  Urus niaga  Hulubalang Nilai      Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Keraijinan Kerjasama Semangat bermasyarakat.4 Menyatakan pilihan untuk menerima dan menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Aras 1 i. Aras 1 i. Melaka Bandar Raya Bersejarah Mendengar dan Bertutur 4.Minggu 38 Tema: Unit 15 Kemajuan Malaysia Tajuk: 1.

64 . Menulis 11. Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. Aras 1 i. ii. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yan g disampaikan oleh pihak lain.ii.

2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 6. Aras 2 i. Mempertimbangkan alasan untuk menerima dan menolak pandangan dalam sesuatu perundingan. Aras 2 ii.Minggu 39 Tema: Unit 15 Kemajuan Malaysia Tajuk: 2.  65 . Tatabahasaa  Antonim  Kata nama Ilmu   Kajian Tempatan Sains Kosa kata  Rekreasi  Multimedia  Teknologi  Internet. Membaca 5.  Kemahiran Teknologi Maklumat. Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca. Nilai      Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Keraijinan Kerjasama Semangat bermasyarakat.4 Menyatakan pilihan untuk menerima dan menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Belajar Cara Belajar. Cyberjaya Mendengar dan Bertutur 4.

Aras 2 i. Negaraku Maju Mendengar dan Bertutur 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima dan menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Menulis 11. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. Menolak atau Tatabahasa  Ayat majmuk  Ayat topik  Ayat sokongan Ilmu   Kajian Tempatan Sains Kosa kata 66 Nilai   Keberanian Kebersihan .4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yan g disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 i. Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat. Minggu 40 Tema: Unit 15 Kemajuan Malaysia Tajuk: 3.Aras 2 i.

3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan Menulis 11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yan g disampaikan oleh pihak lain.mernerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan. Aras 3 i. Kemahiran Teknologi Maklumat. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Belajar Cara Belajar.     Monorel Infrastruktur Landskap Telekomunika -si    fizikal dan mental Keraijinan Kerjasama Semangat bermasyarakat. Aras 3 i.  Membaca 6. 67 .

68 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->