P. 1
Rpt Bm Tahun 5

Rpt Bm Tahun 5

|Views: 46|Likes:
Published by Ayie Mood
bahasa malaysia tahun 5....
bahasa malaysia tahun 5....

More info:

Published by: Ayie Mood on Apr 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2013

pdf

text

original

Sections

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

MINGGU Minggu 1&2

TEMA/TAJUK Tema : Unit 1 Kekeluargaan Tajuk 1. Rumahku Syurgaku 2. Keluarga Harmoni Hidup Diberkati 3. Kasih Disemai Budi Dihargai

HASIL PEMBELAJARAN Mendengar dan Bertutur 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara yang berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan,ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 i. Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 2 i. Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi. Aras 3 i. Menerima teguran dengan hati yang terbuka

SISTEM BAHASA Tatabahasa  Kata nama  Kata Hubung  Peribahasa Kosa Kata  Salasilah  Afiat

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu  Pendidikan Sivik  Kajian Tempatan  Pendidikan Moral/ Agama Nilai Murni  Hormatmenghormati  Bekerjasama Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kemahiran Belajar

CATATAN

1

dalam perbualan.

Membaca 5.1 Membaca kuat ayat dan perkataan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Membaca perkataan , frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan intonasi yang betul. ii. Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa serta ayat. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada 2

intonasi berdasarkan tanda baca. ii. Menjelaskan isi-isi penting di dalam teks.

Aras 3 i. Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Menghuraikan maksud ayat dalam teks. Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan , ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 i. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. Aras 2 Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat. Aras 3 3

i.

Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat. Minggu 3&4 Tema : Unit 2 Institusi Pelajaran Tajuk : 1. Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. Sekolah Selamat 2.i.  Kemahiran Belajar Cara Belajar. iii. 4 .2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan Tatabahasa  Ayat Tanya  Makna perkataan  Kata Adjektif  Tanda Baca Kosa Kata  Menuntun  Sambalewa  Berkarah Ilmu    Pendidikan Sivik Kajian Tempatan Sastera Nilai Murni  Kesyukuran  Berhemah Tinggi  Berusaha  Kasih Sayang Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kajian Masa Depan. Usaha Tidak Henti Kejayaan Menanti Mendengar dan Bertutur 1. ii. Aras 1 i. Sekolah Harapan Negara Impian Bersama 3.

. Membaca 5.menggunakan bahasa yang santun. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang betul serta gaya yang sesuai. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. ii.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca Aras 1 i. Menghuraikan 5 . Aras 2 i. Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas.

ii. Aras 2 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 1 i. Aras 3 i. Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Memahami isi kandungan teks yang dibaca Menulis 8. Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. 6 .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca.

Aras 1 ii. 9. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. 7 .wacana. Menulis cerita berdasarkan seseuatu tajuk menggunakan pelbagai jenis ayat. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. nilai dan pengajaran.ayat.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan.Aras 3 i. 11. Aras 2 i.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.idea.

2.Minggu 5&6 Tema: Unit 3 Kemasyarakatan Tajuk: 1. Toleransi Teras Kemakmuran. Kerjsama Asas Kesejahtera an Hidup 3. Aras 2 i. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan sopan. ii. Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. 8 . ii. Amalan Berbudi Hidup Harmoni. Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual  Kemahiran Belajar Cara Belajar. Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. i. Mendengar dan Bertutur 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan Tatabahasa  Kata Sendi  Kata Bilangan  Kata Majmuk  Sinonim  Ayat penyata Kosa Kata  Toleransi  Simulasi  Ensiklopedia  Tesaurus  Monorel Ilmu   Kajian Tempatan Pendidikan Sivik Nilai Murni  Baik Hati  Kerjasama  Semangat Bermasyarakat.

dan penggunaan perkataan yang tepat. sebutan yang betul. Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat tindakan wajar. Aras 3 i.cepat dan tersusun.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. i. Merujuk kepada ensiklopedia dan thesaurus untuk mendapatkan maklumat.ejaan. Membaca 6. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna . 9 . Aras 2 i. Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan. Aras 1. ii.

Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber. i.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan 10 .Aras 3 i. Menulis 8. Aras 3 i. Aras 1. Aras 2 i. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul.

cantik. Aras 1 i. Aras 2 i. Alam Bersih Hidup Selesa 2. Mendengar dan Bertutur 1. ii.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan. 11 . Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Minggu 7 Tema: Unit 4 Alam Sekitar Tajuk: 1. Manusia Prihatin Bumi Terpelihara. Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk Tatabahasa  Kata Tunggal  Kata Adjektif  Penanda Wacana  Imbuhan  Peribahasa Kosa Kata  Urus Setia  Deklamasi  Strategik  Diksi  Akuatik  Senario Ilmu    Kajian Tempatan Pendidikan Sivik Sains Nilai Murni  Keberanian  Kebersihan fizikal dan mental  Kerajinan  Kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kemahiran Belajar Cara Belajar  Kecerdasan Pelbagai.

Aras 2 i.meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan.frasa. Membina ayat 12 .2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan Aras 1 i.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.ayat. Menulis 8. Aras 1 i. dan peribahasa dalam sesuatu genre. Membaca 6. Mengenal pasti penggunaan kata. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre.

Kebersihan Tatabahasa  Kata Tunggal  Kata Adjektif  Penanda Wacana  Imbuhan 13 Ilmu    Kajian Tempatan Pendidikan Sivik Sains .4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Mendengar dan Bertutur 1. Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. Aras 1 i.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan Minggu 7 Tema: Unit 4 Alam Sekitar Tajuk: 3. 8. Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis.tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 i. ii.

8.  Peribahasa Nilai Murni  Keberanian  Kebersihan fizikal dan mental  Kerajinan  Kerjasama Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kemahiran Belajar Cara Belajar  Kecerdasan Pelbagai.Negara Tanggungjawab Kita. ii. Menyatakan hasrat dengan mengemukan alas an untuk mengukuhkan permintaan. Aras 3 i. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian Kosa Kata  Urus Setia  Deklamasi  Strategik  Diksi  Akuatik  Senario 14 .2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 3 i. Menyatakan ciri-ciri penulisan genre. Membaca 6. Aras 3 i. menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

 Rasional.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Mendengar dan Bertutur 3. Aras 1 i. Kosa Kata  Karbohidrat  Tiruk  Mandatori  Vaksin  Parasit Ilmu   PJPK Sains Nilai Murni  Hemah Tinggi  Kebersihan fizikal dan mental. Mengelaskan maklumat berdasarkan suatu topik yang dibincangkan ii. 15 .istilah. Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun. Kesihatan Asas Kesejahteraan. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.  Ejaan. Membaca 6.yang lengkap. Tatabahasa  Kata Kerja  Penanda Wacana  Sinonim  Ayat Tanya. Minggu 8 Tema: Unit 5 Sukan dan Kesihatan Tajuk: 1.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Kemahiran Bernilai Tambah    Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Kostruktivisme.frasa.

Menulis 8.  Ejaan. Memilih dan mengenalpasti wacana. ii.frasa.Aras 1 i.  Rasional. Aras 1 i. Cegah Sebelum Parah Mendengar dan Bertutur 3.1Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Minggu 9 Tema: Unit 5 Sukan dan Kesihatan Tajuk: 2. Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat.struktur ayat yang betul dan laras bahasa.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Aras 2 Tatabahasa  Kata Kerja  Penanda Wacana  Sinonim  Ayat Tanya. Kosa Kata  Karbohidrat 16 Ilmu   PJPK Sains Nilai Murni  Hemah Tinggi  Kebersihan fizikal dan mental.istilah. . Membaca dan mengecamkan isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.

Mengemukakan sesuatu maklumat dengan laras bahasa yang sesuai.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam 17 .  Menulis 8. Membaca 6.     Tiruk Mandatori Vaksin Parasit Kemahiran Bernilai Tambah   Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Kostruktivisme. ii. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.i. Mengkategori isi berdasarkan topik yang dibincangkan. Aras 2 i.

frasa. Membaca 6.1Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara.istilah. Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan koheren. Membentangkan hasil analisis secara tepat. Aras 3. Mendengar dan Bertutur 3. Awas! Nyamuk.  Rasional. ii.satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Minggu 10 Tema: Unit 5 Sukan dan Kesihatan Tajuk: 3. i. . Aras 2 i. Kemahiran Bernilai Tambah  Kecerdasan Pelbagai  Pembelajaran Kontekstual  Pembelajaran Kostruktivisme.struktur ayat yang betul dan laras bahasa.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama 18 Tatabahasa  Penanda Wacana  Imbuhan  Kata Sendi Kosa Kata  Kepompong  Aedes  Kuinin  Proaktif  Mereaalisasikan Ilmu   PJPK Sains Nilai Murni  Hemah Tinggi  Kebersihan fizikal dan mental.

5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan. 19 .dan isi sampingan daripada teks Aras 3 i. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. Menulis 8. 8. Aras 3 i.

Aras 1 i. Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi. 20 Tatabahasa  Ayat Tanya Ilmu    Kosa Kata  Dana  Modal  Premis  Diskaun  promosi Kajian Tempatan Matematik Kemahiran Hidup Nilai Murni  Berdikari  Hormatmenghormati  Kebebasan  Keberanian  Kejujuran Kemahiran Bernilai Tambah   Kemahiran berfikir Kecerdasan Pelbagai . Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. Hari Usahawan Muda Mendengar dan Bertutur 1.Aras 3 i. ii.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Minggu 11 Tema: Unit 6 Kepenggunaan Tajuk: 1. Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan.

Aras 1 i. Membaca 6. Membaca tajuktajuk kecil daripada teks untuk mendapat gambaran umum.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.4 membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. Menulis. ii. 8. Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai 21 Pembelajaran Kontekstual . Aras 1 i.

Membaca 6. Berdikari teras Kejayaan Mendengar dan Bertutur 2. Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. MEMBACA 22 Tatabahasa  Peribahasa  Sinonim Ilmu    Kosa Kata  Sebatang kara  Sesuap nasi  Usahawan  Bertungkus lumus.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh ARAS 2 I.kerangka penulisan. Aras 2 i. Kajian Tempatan Matematik Kemahiran Hidup Nilai Murni  Berdikari  Hormatmenghormati  Kebebasan  Keberanian  Kejujuran Kemahiran Bernilai Tambah    Kemahiran berfikir Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual . ii. Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. Minggu 12 Tema : Unit 6 Kepenggunaan Tajuk: 2.

6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk Tatabahasa  Sinonim  Ayat Tanya Kosa Kata  Mempromosikan  Slogan 23 Ilmu    Kajian Tempatan Matematik Kemahiran Hidup . ARAS 2 I. Minggu 13 Tema: Unit 6 Kepenggunaan Tajuk: 3.BAHAGIAN PENGENALAN SESEBUAH TEKS MENULIS 8. Pengguna Bermaklumat Mendengar dan Bertutur 1. MEMBINA PERENGGAN ISI YANG LENGKAP MENGGUNAK AN AYAT TOPIK DAN AYAT HURAIAN.6 MEMBINA WACANA YANG SEMPURNA BAGI KESELURUHAN KARANGAN.

6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.Perbelanjaan Berhemat.     Berhemat Bakteria Hamper komersial Nilai Murni  Berdikari  Hormatmenghormati  Kebebasan  Keberanian  Kejujuran Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran berfikir  Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual  Membaca 6. Menulis 8.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh . mendapatkan barangan dan perkhidmatan. 24 . Aras 3 i. glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut. Aras 3 i. Merujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan. Membaca indeks.

Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kajian masa depan  Kecerdasan pelbagai  Pembelajaran kontekstual. dan Kosa Kata  Puncak  Menggapai  Berganjak  Kecundang  Membanting tulang Nilai      Baik hati Berdikari Hemah tinggi Kesyukuran Rasional. Menulis karangan yang lengkap menepati cirriciri wacana yang baik. pelbagai jenis ayat. Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih.1 Bercerita dengan menggunakan kata.frasa. ii. 25 . Membaca 7. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. Tatabahasa  Kata banyak makna  Kata kerja Ilmu   Sastera Pendidikan Moral Aras 1 i.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Minggu 14 Tema: Unit 7 Kesusasteraan Tajuk: 1. Ke Puncak Jaya Mendengar dan Bertutur 3.Aras 3 i.

Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. 26 . Memberi pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. Mengecamkan diksi.istilah. Menulis 11.watak dan perwatakan. iii.dan gaya bahasa. Aras 1 i. ii.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.nilai dan pengajaran. Aras 1 i.

Aras 2 i.Minggu 15 Tema: Unit 7 Kesusasteraan Tajuk: 2. Buat Baik Dibalas Baik Mendengar dan Bertutur 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata. 27 .frasa.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Bercerita berdasarkan bahan yang dibaca dengan Tatabahasa  Simpulan bahasa  Sinonim Kosa Kata  Terkapaikapai  Bencana  Bersantai  Gelagat  Sasa Ilmu   Sastera Pendidikan Moral Nilai      Baik hati Berdikari Hemah tinggi Kesyukuran Rasional.

nilai dan pengajaran. pelbagai jenis ayat.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan.dan gaya bahasa. Membaca 7. Mentafsir latar yang terdapat dalam karya.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Aras 2 i.menggunakan pelbagai pola ayat.watak dan perwatakan. 28 . Aras 2 i. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kajian masa depan  Kecerdasan pelbagai Menulis 11.

2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Mempersembahkan cerita dengan sebutan. Aras 3 i. Tatabahasa  Peribahasa Ilmu   Sastera Pendidikan Moral Kosa Kata  Bertenggek  Derhaka  Termangumangu  Pawang  Susuk  Pengiktirafan. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Mendengar dan Bertutur 2. Berundur sebelum terlajak. Nilai      Baik hati Berdikari Hemah tinggi Kesyukuran Rasional.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 3 i. Minggu 16 Tema: Un it 7 Kesusasteraan Tajuk: 3.frasa. Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya. Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita.intonasi dan penghayatan yang sesuai. pelbagai jenis ayat.ii.1 Bercerita dengan menggunakan kata. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan 29 Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kajian masa depan  Kecerdasan pelbagai . ii. Membaca 7.

nilai dan pengajaran. Buah Seribu Khasiat.dan gaya bahasa. Mendengar dan Bertutur 2.watak dan perwatakan.mengemukakan alasan. Aras 3 i. Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. Minggu 17 Tema: Unit 8 Pertanian Tajuk: 1. Mengulas tema dan persoalan yang terdapat karya.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang seuai dan tepat. Aras 1 i. Tatabahasa  Frasa nama  Kata keterangan Ilmu    Sains Pertanian Kajian Tempatan Matematik Kosa kata  Dikomersialkan  Masyarakat tempatan  Organik  Meneutralkan 30 Nilai Murni  Berdikari  Kerajinan .3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. Menulis 11.

Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan. Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kecerdasan Pelbagai  Pembelajaran Kontekstual  Kemahiran Belajar Cara Belajar 31 . Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. Membaca 6. Mengeja dan menulis perkat aan dan rangkaikata yang dibaca.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Aras 1 i. ii. Sistem penghadaman.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 1 i. Menulis 9.

Tanaman Organik Mendengar dan Bertutur 3.Minggu 18 Tema: Unit 8 Pertanian Tajuk: 2. Menulis Tatabahasa  Kata bantu  Ayat aktif  Ayat pasif Kosa kata  Menyingkirkan  Melawaskan  Herba  Mencegah  Kolestrol Ilmu    Sains Pertanian Kajian Tempatan Matematik Nilai Murni  Berdikari  Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kecerdasan Pelbagai  Pembelajaran Kontekstual  Kemahiran Belajar Cara Belajar 32 .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang seuai dan tepat.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Aras 2 i. Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi. Aras 2 i. Membaca 6.

9. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan Aras 2 i. Minggu 19 Tema: Unit 8 Pertanian Tajuk: 3. Tatabahasa.2Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang seuai dan tepat. Hasil Ternakan Kita Mendengar dan Bertutur 2. Aras 3 i.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kecerdasan Pelbagai  Pembelajaran Kontekstual  Kemahiran Belajar Cara Belajar 33 .  Tanda Baca  Kata Bantu Kosa Kata  Memagut  Fenomena  Kitaran  Kematangan  Keunikan Ilmu    Sains Pertanian Kajian Tempatan Matematik Nilai Murni  Berdikari  Kerajinan Membaca 6. Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul.

Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan.Aras 3 i. Kebudayaan Negara Mendengar dan Bertutur 1.ungkapan. Tatabahasa  Kata pangilan  Kata hubung Ilmu   Kajian Tempatan Pendidikan Moral Kosa kata  Warisan  Identiti  Melungsurkan 34 Nilai   Baik hati Hormat- .dan ayat yang sesuai. Minggu 20 Tema: Unit 9 Kebudayaan Malaysia Tajuk: 1. Menulis 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan Aras 3 i.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan.

menarik dan 35 Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kemahiran Teknologi Maklumat.Kebanggaan Kita Aras 1 i. Menulis 10. Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topic yang dibualkan. Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat.   Persalinan Penenun    menghormati Semangat bermasyarakat Patriotisme Kasih sayang Membaca 7.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. ii. Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. . Aras 1 i.

Membina draf karangan yang lengkap. Minggu 21 Tema: Unit 9 Kebudayaan Malaysia Tajuk: 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata. ii.frasa. Aras 1 i.dan ayat yang sesuai Aras 2 i.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata.ayat serta Tatabahasa  Ayat Seru  Ayat tunggal Ilmu   Kajian Tempatan Pendidikan Moral Kosa Kata  Unik  Muafakat  Masyarakat  Budaya  Toleransi  Memupuk Nilai      Baik hati Hormatmenghormati Semangat bermasyarakat Patriotisme Kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir  Kemahiran 36 .ungkapan. Budi Bahasa Budaya Kita Mendengar dan Bertutur 2.bermakna. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat dan tersirat dalam sesuatu bahan 2.

1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Aras 2 i. Melakukan 37 .menarik dan bermakna. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Membaca 7. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dengan menggunakan pelbagai pola ayat. Aras 2 i.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Teknologi Maklumat.sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 2 i. Menulis 10.

Tatabahasa  Sinonim  Kata Kerja Ilmu   Kajian Tempatan Pendidikan Moral Kosa Kata  Interaktif  Dokumentari  Kertuk  Angklung  Muzikal  Mencanting Nilai      Baik hati Hormatmenghormati Semangat bermasyarakat Patriotisme Kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah  Kemahiran Berfikir Kemahiran Teknologi Maklumat 38 .transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. Minggu 22 Tema: Unit 9 Kebudayaan Malaysia Tajuk: 3.dan ayat yang sesuai Aras 3 i.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata. Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat Membaca 7. Warisan Disemai Budaya Dikekal Mendengar dan Bertutur 1.ungkapan. ii.

Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Menulis 10. Minggu 23 Tema: Unit 10 Aras 3 i.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Mendengar dan Bertutur 3. tertib.Aras 3 i.2 Menghuraikan Tatabahasa  Peribahasa 39 Ilmu  Kajian .menarik dan bermakna. dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat dan indah dan menarik. Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang.

1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ejaan.Nilai Murni Tajuk : 1. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna tentang sebutan yang betul . Aras 1 i. dan pengunaan perkataan yang 40 Kemahiran Bernilai Tambah    Kemahiran berfikir Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai . Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu dengan memberikan penjelasan yang setimpal. Bersatu Teras Keharmonian maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan    Kata Ganda Sinonim Ayat Perintah   Tempatan Pendidikan Sivik Pendidikan Moral Aras 1 i. Kosa Kata      Memangkas Tunjang Wakaf Kudapan Merarau Nilai Murni  Kasih sayang  Kebebasan  Kerajinan Membaca 6.

Aku Tetap Mendengar dan Bertutur 3. pelbagai jenis ayat .3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Mengecam diksi. Menyusun maklumat menggunakan lakaran bahan grafik Minggu 24 Tema: Unit 10 Nilai Murni Tajuk : 2.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Aras 1 i. Aras 1 i. istilah. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.tepat. dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Menulis 9.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang Tatabahasa  Imbuhan apitan ke…an  Ayat Penyata Ilmu    41 Kajian Tempatan Pendidikan Sivik Pendidikan . 7.

2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan Aras 2 i. Kosa Kata  Terpinggir  Prihatin  Kesyukuran  Bergandingan Moral Nilai Murni  Kasih sayang  Kebebasan  Kerajinan Membaca Mendengar dan Bertutur 7. Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang 42 Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai  . Memilih ayat memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan Menulis 9.Bersamamu meyakinkan Aras 2 i.

2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang Tatabahasa  Peribahasa  Sinonim Ilmu    Kajian Tempatan Pendidikan Sivik Pendidikan Moral Kosa Kata  MenyemarakKan  Berhemah tinggi  Dimartabatkan  Membedil  Aksesori  Pasrah  Bayonet Nilai Murni  Kasih sayang  Kebebasan  Kerajinan Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pel  43 . Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit Membaca Mendengar dan Bertutur 7. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan Minggu 25 Tema: Unit 10 Nilai Murni Tajuk : 3. Aras 2 i.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan Aras 3 i. Budi Dikenang Jasa Disanjung Mendengar dan Bertutur 3.didengar atau dibaca.

Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. Menulis 9. Setia Kepada Negara Tatabahasa  Imbuhan apitan ke…an  Kata adjektif  Sinonim Ilmu    Kajian Tempatan Pendidikan Moral Kesusasteraan 44 .3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam teks prosa ke dalam bentuk grafik. Aras 3 i.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang Minggu 26 Tema: Unit 11 Patriotisme Tajuk: 1.meyakinkan Aras 3 i. Mendengar dan Bertutur 3.

3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.Aras 1 i.2 Mengenal pasti maklumat dan m encatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk dibaca. Kosa Kata  Tumpahnya darahku  Bertoleransi  Patriotisme  Kedaulatan  Menjangkau  Belenggu Nilai    Kebebasan Kesyukuran Patriotisme Kemahiran Bernilai Tambah    Kemahiran Berfikir Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai 45 . Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topic dengan intonasi dan sebutan yang betul Membaca 7. Aras 1 i. Menulis 9.

Mendengar dan Bertutur 3.2 Membaca dan menghayati Tatabahasa  Sinonim  Kata adjektif Kosa kata  Memekakkan telinga  Membatukan diri  Terpempan  Mengimbau  Direalisasikan  Bedilan  Waris Ilmu    Kajian Tempatan Pendidikan Moral Kesusasteraan Nilai    Kebebasan Kesyukuran Patriotisme Kemahiran Bernilai Tambah   Kemahiran Berfikir Pembelajaran Kontekstual 46 . Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh Minggu 27 Tema: Unit 11 Patriotisme Tajuk: 2.ayat. Membaca 7.intonasi dan gaya yang sesuai.Aras 1 i.sebutan. Ulang Tahun Kemerdekaan. Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi.4 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang Aras 2 i.

Mengklasifikasikan dan merekodkan maklumat daripada pelbagai sumber.pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar. Mengumpul maklumat tentang isi kandungan bahan yang dibaca. 47 . Menulis 9. Kecerdasan Pelbagai Aras 2 i. Aras 2 i.

Minggu 28 Tema: Unit 11 Patriotisme Tajuk: 3. Negaraku Tercinta Mendengar dan Bertutur 3. Aras 3 i.3Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang Aras 3 i.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan Tatabahasa  Ayat Tanya  Kata ganda  Sinonim Kosa kata  Harmoni  Maruah  Jata Negara  Menjurus  Penjajahan  Kehormatan bangsa  Generasi Ilmu    Kajian Tempatan Pendidikan Moral Kesusasteraan Nilai    Kebebasan Kesyukuran Patriotisme Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai  48 . Membaca 7. Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema.

pandangan.dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Menerangkan idea yang dikemukan dengan jelas. Minggu 29 Tema: Unit 12 Sains Teknologi dan Reka Cipta Tajuk: 1.tepat dan tersusun. Menulis 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat ii. Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. Aras 3 i. Aras 1 i.1 Mengemukakan idea. Membaca 6.Aku dan Astronaut Mendengar dan Bertutur 4.5 Membaca pantas secara imbasan untuk 49 Tatabahasa  Kata kerja  Kata terbitan Ilmu    Kosa kata  Cakerawala  Astronomi  Astronaut  Menerokai Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Nilai       Berdikari Kebebasan Keberanian Kerajinan Patriotime Rasional Kemahiran Bernilai Tambah   Kemahiran Berfikir Pembelajaran Kontekstual .jelas dan terperinci.

dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Maju Sains Maju Negara Aras 1 i. Mendengar dan Bertutur 4. ii.  Kemahiran Teknologi Maklumat dan komunikasi. Minggu 30 Tema: Unit 12 Sains Teknologi dan Reka Cipta Tajuk: 2. Aras 2 i. Aras 1 i.mendapatkan maklumat khusus .1 Mengemukakan idea. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. Membaca dan mencai fakta yang relevan Kecerdasan Pelbagai  Kajian masa depan.tepat dan tersusun.pandangan. Menulis 10. Menyumbangkan idea yang bernas dalam sesuatu perbincangan. Membandingkan Tatabahasa  Sinonim  Imbuhan Apitan  Ayat Tanya Ilmu    Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Kosa kata  Ledakan  Rutin  Siber  Revolusi  Agen Nilai       Berdikari Kebebasan Keberanian Kerajinan Patriotime Rasional 50 .

dan kesilapan penggunaan imbuhan. Aras 2 i. Mengimbas yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Aras 2 i. Membaca 6.kesilapan struktur ayat. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa kata.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.dan membezakan idea pihak lain dengan idea sendiri. Kemahiran Teknologi Maklumat dan komunikasi  Menulis 10. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai  Kajian masa depan.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . Mendengar dan Bertutur Minggu Tema: Tatabahasa 51 Ilmu .

1 Mengemukakan idea. Kreatif dan inovatif 2. Mendengar dan menerima pendapat orang lain dengan rasional. Kemahiran Teknologi Maklumat dan komunikasi  52 . Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci Kosa kata  Fabrik  Disaring  Karnival  Geseran  Bahan Alternatif Nilai       Berdikari Kebebasan Keberanian Kerajinan Patriotime Rasional 4. Aras 3 i.2Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai  Kajian masa depan.pandangan. ii. Menganalisis idea yang dikemukakan untuk memberikan respons.dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.tepat dan tersusun.31 Unit 12 Sains Teknologi dan Reka Cipta Tajuk: 3.    Kata dasar Imbuhan Sinonim    Sains Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Aras 3 i.

Aras 1 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian . dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.Membaca 6. pengalaman. ii. Minggu 32 Tema: Unit 13 Kegigihan Tajuk: 1. Jasa Dihargai Mendengar dan Bertutur 4. Menulis 10. Aras 3 i. Mengelaskan Tatabahasa  Sinonim  Nama Khas Kosa kata  Linguistik  Makalah  Terpinggir  Berbaloi  Tutor 53 Ilmu    Kajian Tempatan Pendidikan Moral Pendidikan Sivik Nilai  Kesyukuran . Membuat pembetulan kesesuaian isi dengan tajuk. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. Aras 3 i.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus .

kekuatan dan kelemahan sesuatu maklumat yang diterima.

 

Buah fikiran Menara gading.

 

Keberanian Patriotisme

ii. Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk membuat komen Membaca 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna sebutan yang betul,ejaan,dan penggunaan perkataan yang tepat. Menulis 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai  Kajian masa depan. 

54

Aras 1 i. Mengecamkan dan menyusun idea utama daripada petikan yang dibaca.

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 i. Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. ii. Mengemukan idea dengan jelas tentang sesebuaha karya. Mendengar dan Bertutur Tatabahasa 4.2 Mengemukakan komen  Frasa nama yang sesuai berdasarkan  Ayat Topik pemerhatian , pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak Kosa kata lain.  Mencengkam  Merobah Aras 3  Memanfaat i. Membandingkan  Doktor maklumat yang Falsafah diterima untuk  Rintangan. memberikan teguran. 55

Minggu 33

Tema: Unit 13 Kegigihan Tajuk: 2. Kegigihan Tangga Kejayaan.

Ilmu   

Kajian Tempatan Pendidikan Moral Pendidikan Sivik

Nilai   

Kesyukuran Keberanian Patriotisme

Kemahiran Bernilai

Tambah Membaca 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Aras 3 i. Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber Menulis 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca Aras 3 i. Meringkaskan karangan 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 i. Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya secara kritis dan 56 Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai  Kajian masa depan. 

Dirimu Cemerlang Negara Terbilang. pengalaman. Aras 3 i. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian . Membandingkan maklumat yang diterima untuk memberikan teguran.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca Tatabahasa  Frasa nama  Ayat topik Ilmu    Kosa kata  Iltizam  Melunturkan  Terserlah  Bergelumang  Inspirasi Kajian Tempatan Pendidikan Moral Pendidikan Sivik Nilai    Kesyukuran Keberanian Patriotisme Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Kajian masa depan.  57 . Membaca 6.kreatif.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Aras 3 Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber Menulis 10. Minggu 34 Tema: Unit 13 Kegigihan Tajuk: 3. Mendengar dan Bertutur 4.

Meringkaskan karangan 11. Tajuk: 1. Merumus pandangan pelbagai pihak tentang sesebuah karya.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. Aras 3 i.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan. Berhati-hati Di Jalan Raya Mendengar dan Bertutur 4. Aras 1 i. Minggu 35 Tema: Unit 14 Keselamatan Jalan Raya. Membaca 6.Aras 3 i. 58 Tatabahasa  Penanda Wacana  Ayat Penyata Ilmu    Kosa kata  Rangkaian  Tumpuan  Perlindungan insuran  Tradegi Kajian Tempatan Pendidikan Moral Pendidikan Sivik Nilai     Kasih sayang Berhemah Tinggi Hormatmenghormati Rasional Kemahiran Bernilai Tambah .5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus .

Membaca dan mencari fakta yang relevan Menulis 11. ii. Lebuh Raya Di Malaysia Mendengar dan Bertutur 4. Tajuk: 2.ayat.Aras 1 i. Aras 1 i. wacana. dan nilai dan pengajaran. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.2 Mengulas karya bukan sastera dan dari segi penggunaan perkataan.  Ilmu    Kajian Tempatan Pendidikan Moral Pendidikan Sivik 59 .3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan.idea. Mengecamkan maklumat yang terdapat dalam teks. Minggu 36 Tema: Unit 14 Keselamatan Jalan Raya. Tatabahasa  Sinonim  Ayat Tanya Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai  Kemahiran Belajar Cara Belajar.

Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. dan nilai dan pengajaran. Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan sopan. Aras 2 i. Membaca 6.ayat. Menulis 11. wacana.idea.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus .  60 .2 Mengulas karya bukan sastera dan dari segi penggunaan perkataan.Aras 2 i. Kosa kata  Lebuh Raya  Menampung  Penyelenggaraan  Papan tanda  Ungkitan Nilai     Kasih sayang Berhemah Tinggi Hormatmenghormati Rasional Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Belajar Cara Belajar.

Membidas hujah lawan dengan member alasan yang wajar secara sopan. Aras 3 i. Membaca 6. Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Minggu 37 Tema: Unit 14 Keselamatan Jalan Raya. ii. Bertimbang Rasa di Jalan Raya Mendengar dan Bertutur 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. Tajuk: 3. Tatabahasa  Kata majmuk  Imbuhan Apitan Ilmu    Kosa kata  Pengambilalihan  Menghubungkaitkan  Kecuaian  Lalu-lintas Kajian Tempatan Pendidikan Moral Pendidikan Sivik Nilai     Kasih sayang Berhemah Tinggi Hormatmenghormati Rasional 61 . Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus .Aras 2 i.

Aras 3 i. Aras 3 i.  62 .ayat. dan nilai dan pengajaran. wacana.2 Mengulas karya bukan sastera dan dari segi penggunaan perkataan. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Belajar Cara Belajar. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.idea. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Menulis 11.

Minggu 38 Tema: Unit 15 Kemajuan Malaysia Tajuk: 1. Tatabahasa  Antonim  Penanda wacana Ilmu   Kajian Tempatan Sains Kosa kata  Termasyhur  Pelabuhan  Dagangan  Membanteras  Urus niaga  Hulubalang Nilai      Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Keraijinan Kerjasama Semangat bermasyarakat. Melaka Bandar Raya Bersejarah Mendengar dan Bertutur 4.  63 . Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.4 Menyatakan pilihan untuk menerima dan menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Meneliti maklumat untuk membuat pilihan ii. Membaca 6. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Belajar Cara Belajar. Membaca tajuktajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. Aras 1 i. Aras 1 i.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.

64 . Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea. Aras 1 i. Menulis 11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yan g disampaikan oleh pihak lain.ii. Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. ii.

Aras 2 i. 6.  65 . Nilai      Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Keraijinan Kerjasama Semangat bermasyarakat.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.4 Menyatakan pilihan untuk menerima dan menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Belajar Cara Belajar. Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. Cyberjaya Mendengar dan Bertutur 4. Tatabahasaa  Antonim  Kata nama Ilmu   Kajian Tempatan Sains Kosa kata  Rekreasi  Multimedia  Teknologi  Internet.  Kemahiran Teknologi Maklumat.Minggu 39 Tema: Unit 15 Kemajuan Malaysia Tajuk: 2. Aras 2 ii. Membaca 5. Mempertimbangkan alasan untuk menerima dan menolak pandangan dalam sesuatu perundingan.

Aras 2 i.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yan g disampaikan oleh pihak lain. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. Aras 3 i.4 Menyatakan pilihan untuk menerima dan menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Minggu 40 Tema: Unit 15 Kemajuan Malaysia Tajuk: 3. Menolak atau Tatabahasa  Ayat majmuk  Ayat topik  Ayat sokongan Ilmu   Kajian Tempatan Sains Kosa kata 66 Nilai   Keberanian Kebersihan . Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat. Negaraku Maju Mendengar dan Bertutur 4. Menulis 11. Aras 2 i.

Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan Menulis 11. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir  Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Belajar Cara Belajar.  Membaca 6.     Monorel Infrastruktur Landskap Telekomunika -si    fizikal dan mental Keraijinan Kerjasama Semangat bermasyarakat. Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain. Aras 3 i.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yan g disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 i.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 67 .mernerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan. Kemahiran Teknologi Maklumat.

68 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->