SEJARAH Pendahuluan Sudah melebihi 130 tahun lamanya, Palang Merah yang kini wujud hampir dalam semua

negara di dunia ini, telah berdiri teguh sebagai sebuah organisasi bantuan dalam masa perang atau aman, meluaskan aktivitinya dalam berbagai bidang dan menyatukan berbagai-bagai manusia. Pertempuran Idea Palang Merah tercetus dalam hati dan pemikiran seorang anak muda berbangsa Swiss bernama Henry Dunant semasa beliau berada di Medan Pertempuran di Solferino, di Utara Itali dalam bulan Jun 1859. Pada 24 Jun 1859, bala tentera dari Austia dan tentera PerikatanPerancis – Sardinia telah bertempur sepanjang hari berhampiran dengan Solferino, sebuah kampung di utara Itali. Ramai yang tercedera lebihkurang 40 000 terkorban, tercedera atau hilang. Pada ketika itu,perkhidmatan perubatan tentera belum lagi wujud untuk memberi bantuan doktor dan jururawat

lazimnya dianggap sebagai kombatan dan biasanyaditembak ataupun dijadikan tawanan perang. Merata-rata didapati penderitaan dan kesengsaraan dan ramai yang tercedera dan mati akibat tidak mendapat rawatan. Mereka yang tercedera telah dibawa ke kampung-kampung yang berdekatan untuk mendapat apa jua rawatan. Di sebuah gereja di Castiglione, HenryDunant ( yang berpakaian putih ) yang terpegun dan ngeri melihat penderitaan anggota-anggota tentera yang tercedera, mula melancarkan pertolongan dengan bantuan pendudukpenduduk setempat. Bantuan diberi tanpa mengira pakaian seragam dan bangsa mereka, hanya menganggap mereka sebagai anggota-anggota yang menderita tanpa senjata yang memerlukan pertolongan. Dunant sedih melihat pembunuhan yang berlaku,jeritan kesakitan daripada mereka yang tercedera dan keadaan penderitaan orang-orang tawanan perang.

Buku tersebut yang diterbitkan pada bulan November 1862 telah “mencuit perasaan dan hati kecil insan didunia”. Guillaume – Henri Dufour. Beliau menulis “Kenangan di Solferino”. Ia merupakan permulaan kepada suatu usaha kemanusiaan yang tidak pernah wujud sebelumnya. telah dimaktubkan dalam satu surat cara diplomatik. Kemudian status berkecualian bagi mereka yang tercedera dan juga yang merawat dan menjaga mereka. Louis Appia danTheodore Mounior. Jawatankuasa ini kemudiannya dikenali sebagai Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah ( Internasional Committee of the Red Cross – ICRC ).Kenangan di Solferino Sekembali di Switzerland. Bersama-sama Dunant. sebuah buku yang membawa kesan yang mendalam. Delegasi tidak rasmi daripada 16 buah negara telah bermesyuarat di Geneva daripada 26 hingga 29 Oktober 1863 dan bersetuju meluluskanRevolusi Jawatankusa Geneva. Henry Dunant menumpukan tenaga dan masanya kepada kejayaan suatu impian untuk memastikan bahawa penderitaan yang ngeri yang telah disaksikannya itu tidak akan berulang lagi. Gustav Moynier dengan tidak berlengah lagi mula menubuhkan Jawatankuasa Antarabangsa bagi membantu mereka yang tercedera.Jawatankuasa ini telah bertindak tegas. . walaupun sebagai sebuah pertubuhan persendirian. Negara-negara tersebut bersetuju mewujudkan pertubuhan-pertubuhan persendirian yang berkenaan di negara mereka masing-masing bagi membantu tugastugas perkhidmatan perubatan tentera. Pekerja-pekerja bantuan dan alat-alat perubatan mereka akan dilindungi oleh sebuah lambang khas iaitu. Satu Tanda Sejarah Dunant mendapati bahawa Geneva merupakan tempat yang sesuai untuk memulakan kegiatan kemanusiaannya. The Societe Genevoise d‟Utilite Publigue yang dipengerusikan oleh Gustav Moynier seorang peguam muda telah menunjukkan minatnya terhadap saranan ynag dikemukakan oleh Dunant. ia muncul dalam arena antarabangsa dengan mengadakan satu persidangan wakil-wakil negara. Palang Merah yang berlatarbelakangkan putih.

peperangan meletus di antara Prussia dan Denmark. Louis Appiauntuk bertugas dengan tentera Prussia. Konvensyen Geneva bagi memperbaiki keadaan tentera yang cedera di medan pertempuran telah ditandatangani pada 22 Ogos 1864 oleh wakil-wakil 12 buah negara tersebut dan disusuli oleh negara-negara lain kemudiannya. Persidangan tersebut juga mengesyorkan satu rancangan yang istimewa untuk mendapatkan perlindungan antarabangsa bagi mereka yang tercedera. Oleh yang demikian. telah mengadakan satu“persidangan Diplomatik” di Geneva yang dihadiri oleh wakil-wakil daripada 12 buah negara. Kemunculan Konvesyen Geneva yang pertama itu membuka satu lembaran penting dalam sejarah manusia. Anggota-anggota awam yang memberi bantuan kepada mereka yang tercedara haruslah dihormati.hospital tentera. dan anggota-anggota perubatan. Dalam bulan Februari 1864. Konvensyen tersebut mengandungi 10 artikel dan mengenalkan apa-apa yang dipanggil Dunant“Keberkecualian”. Ini hanya dapat dilakukan dengan mengadakan suatu persidangan yang dihadiri oleh wakil-wakil kerajaan negara yang diberi kuasa untuk melibatkan diri bagi pihak negara masingmasing.Walau bagaimanapun. pertubuhan-pertubuhan yang telah ditubuhkan di beberapa buah negara hasil daripada persidangan tahun 1863.Lambang ini muncul di medam pertempuran tidak beberapa lama kemudiannya. Palang Merah pada kainpergelangan tangannya telah membantu pergerakannya di medan peperangan. Konvensyen Geneva yang pertama menunjukkan bahawa undang-undang boleh dikuatkuasakan walaupun dalam masa perang dan mengenakan peraturan-peratauran kemanusiaan yang tertentu kepada anggotaanggota kombatan. Doktor dan jururawat tidak lagi dianggap sebagai anggota kombatan dan tidak boleh ditawan. pada bulan Ogos 1864. Sebelum itu.Anggota-anggota tentera . peperangan dan undang-undang sesuatu yang tidak dapat diselaraskan.Tugas-tugas mereka memerlukan pengiktirafan secara rasmi. Kerajaan Switzerland di atas gesaan Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah. Jawatankuasa tersebut menghantar Dr. terutama dinegara Jerman. Syor-syor ini telah diterima pakai dalam Konvensyen Geneva. telah menghadapi beberapa masalah di medan perang.

Persidangan pertama diadakan di Paris dalam tahun 1867. dan Saint Petersburg (1902). dari JAPM( ICRC ). bahawa ia akan menggunakan untuk ambulansnya lambang bulan sabit merah sebagai ganti palang merah. berikutnya diadakan di Berlin (1869). Turki telah memberitahu Kerajaan Swiss senagai penjaga Konvensyen Geneva. Tujuan persidangan-persidangan tersebut adalah untuk mencadangkan penerimaan pakai rukun-rukun antarabangsa yang baru yang berasaskan kepada pengalaman. . semasa berperang dengan Russia. Karlsruhe di Rome (1892). bersetuju menerima Konvensyen tahun 1864. dan Perang Russia – Jepun tahun 1904. Perang Sepanyol – Amerika tahun 1898. Ambulan tentera dan hospital-hospital diiktiraf sebagai berkecuali. Pertubuhan tersebut juga mengadakan persidanganpersidangan yang mengumpulkan delegasi-delegasi daripada Pertubuhan-pertubuhan Kebangsaan.Mereka menubuhkan 22 Persatuan Kebangsaan dalam masa 10 tahun yang pertama. Ini telah diikuti oleh kebanyakan negara-negara Islam kemudiannya. dan wakil-wakil negara yang menjadi pihak kepada Konvensyen Geneva. Lambang Palang Merah dijadikan suatu symbol istimewa yang memberikan kekebalan daripada serangan. Konvensyen tahun 1864 merupakan asas bagi kerja-kerja kemanusiaan dalam masa perang di antara Perancis dan Prussia pada tahun 1870-1871.Vienna (1897). termasuk Russia dan Turki. Palang Merah sering dijemput untuk bertugas di medan perang. Geneva (1884). Pengasas-pengasas Palang Merah ini bertugas mewujudkan Persatuan-persatuan Kebangsaan yang baru.Dalam jangka masa selepas Konvensyen Geneva Pertama ditandatangan. Semua Negara di Eropah. Pada tahun 1867.yang tercedera atau sakit hendaklah dilayani tanpa mengira bangsa mereka.

Negara-negara yang menandatangani Konvensyen Geneva mestilah mengawal penggunaan lambang tersebut. 3. Lambang Palang Merah dipilih sebagai satu penghargaan kepada Switzerland (Palang Merah yang berlatarbelakangkan adalah warna-warna bendera Kebangsaan Swiss yang terkalih). sebagai penjaga konvensyen Geneva. bahawa lambang palang merahmenghina kepercayaan agama anggota-anggota tenteranya dan oleh yang demikian. Apa jua penyalahgunaan lambang ini seperti yang termaktub dalam Konvensyen Geneva (seperti mengangkut tentera dalam ambulans.Begitu juga dengan Persatuan Kebangsaan mereka yang menggunakan nama Persatuan Bulan Sabit Merah. mereka akan menggunakan lambang bulan sabit merah untuk perkhidmatan ambulans mereka. kapal laut. Ia hanya boleh dipamerkan di atas kenderaan. Pada bulan November 1876. Langkah tersebut telah diikuti oleh banyak negara-negara Arab atau negaranegara yang mempunyai ramai penduduk muslim. mengibar bendera palang merah di atas tempat simpanan peluru) akan menimbulkan bencana pada sistem keseluruhannya dan merupakan suatu pelanggaran yang serius terhadap Undang-undang Antarabangsa. negara-negara hendaklah memilih lambang mana yang digunakan dalam sesuatu persidangan diplomatic. 2. 4. telah diwujudkan dengan satu tujuan yang tertentu untuk menentukan perlindungan bagi mereka yang tercedera di masa perang dan anggota-anggota yang menjaga dan merawat mereka.Lambang Pergerakan 1. tiba-tiba mengumumkan kepada Majlis Persekutuan Swiss. Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dilindungi oleh Konvensyen Geneva sejak tahun 1929. Dua puluh enan buah negara sekarang menggunakan lambang bulan sabit merah untuk menandakan orangorang dan barang-barang yang dilindungi oleh Konvensyen Geneva. kapal terbang. bangunan dan pembinaan dan juga oleh orang-orang yang ditugaskan untuk menjaga dan mengangkut mereka yang tercedera akibat . Kedua-dua lambang ini.Walau bagaimanapun. Turki yang sedang berperang dengan Russia selama enam bulan.

lambang tersebut mestilah kecil. Anggota mereka sering memakai pakaian seragam dan insignia yang menggunakan lambang tersebut. barang-barang dan kenderaan-kenderaan kepunyaan mereka.perang. Dalam hal ini. 5. Penggunaan Lambang Untuk menentukan bahawa lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah digunakan sebagai lambang pelindung dan pada masa yang sama boleh juga digunakan oleh Persatuan Kebangsaan sebagai Lambang Persatuan. 7. Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun. Penggunaan Sebagai Pelindung ( Protective Use )Sebagai alat pelindung. 6. . bangunan kenderaan dan sebagainya. Singa Merah dan Matahari. supaya tidak terkeliru dengan lambang perlindungan pada masa perang. ada suatu pengecualia Persatuan Palang Merah danBulan Sabit Merah adalah dibenarkan menggunakan lambang ini untuk mengenal pasti bangunan-bangunan. pada tahun 1980. adalah dilarang menggunakan lambang ini bagi tujuan perniagaan dan publisiti. lambang ini digunakan dalam masa perang untuk melindungi anggota-anggota atau alat-alat seperti anggota-anggota perubatan. Iran menggunakan lambang yang lain. ianya telah diganti dengan Bulan Sabit Merah. Pada umumnya. Pada tahun 1923. Peraturan-peraturan ini telah diperluaskan lagi oleh Protokol I tahun1977 adalah berdasarkan kepada perbezaan pnggunaan lambang sebagai tujuan pelindung ( protective ) dan sebagai tujuan pengenalan (indicative ). Justeru itu. (Petikan daripada Booklet „F‟ – The International Red Cross and Red Crecent Movement). satu sistem bagi melindungi penggunaan lambang telah ditetapkan oleh Konvensyen Genevatahun 1949. penggunaan cara ini adalah hak sesebuah negara dan perkhidmatan perubatan tentera mereka.

. dan anggota-anggota mereka.Selain daripada perkhimatan perubatan tentera. Penggunaan lambang sebagai alat pelindung juga boleh digunakan oleh Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah ( ICRC ) dan Persekutuan ( IFRC). Seumpama lambing pelindung yang dipaparkan di atas bumbung hospital. Persatuan Kebangsaan yang membantu perkhidmatan perubatan ketika dalam masa perang juga berhak menggunakan lambang tersebut sebagai lambang pelindung tetapi dalam masa perang sahaja. Apabila digunakan sebagai alat pelindung. supaya ianya jelas kelihatan dari jauh. Mereka boleh menggunakannya sebilang masa. di atas dek atau disebelah tepi kapal hospital dan di sebelah tepi kenderaan yang mengangkut orang-orang sakit. sama ada bagi tujuan perubatan atau sebaliknya. lambang tersebut hendaklah besar saiznya bersesuaian dengan bangunan atau kenderaan yang menggunakan.

Pembangunan Konvensyen Kemanusiaan Antarabangsa. konflik dan kekacauan . Agensi pengesanan . Lawatan-lawatan ke kem-kem tawanan/tahanan dan melaporkan kepada pihakpihak berkuasa yang terlibat secara terus.Mesej-mesej orang awam Bantuan bekalan kepada/untuk mangsa-mangsa peperanan (makanan. Badan berkecuali yang dianggotai rakyat Switzeland dan telah diberi status pemerhati oleh Perhimpunan Agung Bangsa-bangsa Bersatu pada 16 Oktober 1990. Mengiktiraf Penubuhan Persatuan-persatuan Palang Merah/Bulan Sabit Merah Kebangsaan Menghantar bekalan-bekalan bantuan bencana.) . Peranan-Setiap masa         Penjaga prinsip-prinsip asas palang merah. pakaian dan sebagainya.JAWATANKUASA PALANG MERAH ANTARABANGSA (ICRC) Ditubuhkan pada tahun 1863. orang tahanan awam dll. ubat. Agensi pengesanan pusat dan menyediakan anggota perubatan sekiranya berlaku peperangan Peperangan.Menguatkuasakan Konvensyen Bantuan kepada tawanan.

adalah diharapkan bahawa ianya akan berkembang dalam tahun-tahun akan datang ". Borneo Utara adalah kawasan yang teruk dilanda kemusnahan di Tenggara Asia dan penduduknya menanggung derita yang amat sangat semasa pemerintahan Jepun.walaupun mengikut rekod satu permohonan rasmi mewujudkan cawangan Palang Merah di Sarawak ialah dibuat lebih awal iaitu pada bulan Februari 1948. Peperangan Dunia Kedua dan waktu pemerintahan Jepun telah memusnahkan beberapa kawasan di dalam negara kita dan ramai rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Manakala Palang Merah Pahang telah ditubuhkan pada tahun 1952.SEJARAH PBSM DI MALAYSIA Kelahiran Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (PBSMM) mempunyai urutan sejarah sebelum merdeka. Palang Merah telah pun wujud di Persekutuan Tanah Melayu di bawah penjajahan British sebagai "a branch of the British Red Cross".Cawangan Persekutuan Tanah Melayu telah ditubuhkan dengan bantuan Miss Jordan dan Miss Johnson serta dua orang pegawai medan Palang Merah British. Cawangan Semenanjung Malaysia Unit Palang Merah yang pertama ditubuhkan di Pulau Pinang dalam tahun 1950. Oleh yang demikian.dalam bulan Februari 1951. . Cawangan Sabah Bukti-bukti dokumen yang ada dalam arkib Persatuan Palang Merah British menunjukkan bahawa cawangan pertama Palang Merah adalah di Sabah iaitu ditubuhkan pada bulan April 1948. Cawangan Sarawak Palang Merah pertama ditubuhkan dalam bulan April / Mei tahun 1948.peluang bagi aktiviti-aktiviti palang Merah adalah banyak dan sekarang oleh kerana asasnya telah diwujudkan.yang kemudiannya menjadi satu cawangan. Laporan tahunan Persatuan Palang Merah British bagi tahun 1945 dalam perenggan penutup dan mencatatkan: " Kerana akibat peperangan.

AKTA PERTUBUHAN Bulan Sabit Merah Malaysia adahalh ditubuhkan di bawah Akta Parlimen adalah seperti berikut : 1. Pada tahun 1975. satu pertukaran nama telah diluluskan iaitu Malasian Red Crescent Society (Change Of Name) atau Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (Pertukaran Nama) Akta ke-162 tahun 1975 (Laws of Malaysia. 2. Apabila Malaya mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. tidaklah sesuai lagi Persatuan Palang Merah di Semenanjung bertaraf cawangan sahaja dan ibupejabatnya jauh di London. Satu Akta Parlimen telah digubal dan diluluskan pada tahun 1962 iaitu Federation of Malaya Red Cross Society (Incorporation) Act of Patliment (Act No 4 of 1962) dan dikuatkuasakan pada 16 April 1962. Apabila Malaya di tukarnama kepada Malaysia dan penggabungan Sabah dan Sarawak dibawahnya telah diubah dan diluluskan pada tahun 1965 iaitu Malaysian Red Cross Society (Incorporation) atau Persatuan Palang Merah Malaysia (Perbadanan) (Law of Malaysia Act 540) di seluruh Malaysia pada 1 Julai 1965. . 3. Act 162).

LAGU PBSM Bulan Sabit Merah Di Malaysia Giat Berjasa Untuk Negara Tidak Kira Kaum Dan Agama Waktu Aman Atau Bahaya Di Mana Jua Adanya Sengsara Di Sana Ada Kita Di Darat Dan Laut Kita Bersedia Walaupun Diancam Bahaya Bulan Sabit Merah Gerakan Sedunia Membantu Semua Yang Menderita Badan Sukarela Berkhidmat Dengan Tabah Dan Bersemanga Lirik: Dato‟ Dol Ramli Lagu: Dato‟ Johari Salleh”Lagu Bulan Sabit Merah” .

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (PBSM) MALAYSIAN RED CRESCENT MISI Berkhidmat kepada yang memerlukan dengan berkesan VISI Untuk dikenali sebagai organisasi kemanusiaan yang unggul. diperingkat kebangsaan dan antarabangsa. MOTTO “Inter arma carita” (didalam peperangan ada kebajikan) dan “PerHumanitatem ad pacem (melalui kemanusiaan menuju keamanan) .

IKRAR BSMM Bahawa kami ahli Bulan Sabit Merah Malaysia berikrar akan taat setia kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong serta pemerintah-pemerintah di negara kami berdasarkan prinsip-prinsip Rukunegara Bahawa kami berikrar akan sentiasa patuh kepada perlembagaan dan undang-undang serta arahan persatuan walau di mana kami berada Bahawa kami berikrar akan sentiasa memberi khidmat sukarela kami kepada mereka yang sakit dan menderita di waktu aman atau bencana berdasarkan prinsip Bulan Sabit Merah seperti berikut KEMANUSIAAN KESAKSAMAAN KEBERKECUALIAN KEBEBASAN KHIDMAT SUKARELA KETUNGGALAN KESEJAGATAN .

agama dan ideologi.KEMANUSIAAN (Humanity) Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dilahirkan dengan hasrat untuk memberi pertolongan tanpa diskriminasi kepada mereka yang tercedera di medan pertempuran dan berusaha untuk mencegah dan meringankan kesengsaraan dimana jua ianya wujud. 5.PRINSIP-PRINSIP PBSM 1. perkauman. darjat atau fahaman politik dalam kegiatannya. 3. kaum. Tujuannya adalah melindungi nyawa dan kesihatan serta hormat menghormati sesama manusia. persahabatan. Ia mempupuk kesefahaman. Persatuan tidak menyebelahi mana-mana pihak yang bermusuhan dan tidak menyertai pertikaian yang bercorak plitik. kerjasama dan kedamaian yang berkekalan di kalangan manusia. 4. 2. agama.KEBERKECUALIAN (Neutrality) Untuk terus mendapat kepercayaan orang ramai terhadapnya.KHIDMAT SUKARELA (Voluntary Service) Ia berupa badan sukarela yang tidak didorong oleh sebarang tujuan mencari untung. .KEBEBASAN (Independence) Walaupun berupa badan tambahan kepada pihak yang berkuasa awam dan tertakluk kepada undang-undang negara. Tujuan asasnya ialah meringankan kesengsaraan individu dan memberi keutamaan kepada kes-kes kecemasan yang paling serius.KESAKSAMAAN (Impartiality) Tidak membezakan bangsa. Persatuan tetap menjaga otonominya supaya ia boleh bertindak mengikut prinsip pergerakan.

6. dimana semua Persatuan mempunyai taraf dan tanggungjawab yang sama serta saling bantu-membantu di antara satu sama lain. .KETUNGGALAN (Unity) Hanya ada satu Persatuan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah dalam sesebuah negara. 7.KESEJAGATAN (Universality) Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa meliputi seluruh dunia. Persatuan ini hendaklah terbuka kepada semua pihak dan aktivitinya meliputi seluruh negara.

General Henry Duffor mrencadangkan palang merah ditambah pada kain putih. Apabila perang Rusia-Turki tercetus. Sebaliknya menggunakan bulan sabit merah dan kebetulan bulan sabit merah sama dengan bendera Turki. Kain putih selalunya bermaksud perlindungan dan menyerah kalah atau berkecuali. Persidangan Palang Merah Antarabangsa mengiktiraf lambang Bulan Sabit Merah. negara Turki enggan mengiktiraf lammbang palang merah . Jadi Dr Louis Appia mencadangkan kain putih digunakan . . Tahun 1906. Akhirnya 1929. Negara-negara Islam tidak setuju dengan palang merah kerana berkaitan dengan agama Kristian. Mulanya Henry Dunant mencadangkan satu lambang digunakan oleh pasukan penyelamat dan kakitangan perubatan untuk mengelakkan mereka dari diserang ketika peperangan. Mulanya Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah tidak setuju tindakan Turki ini dan mendakwa lambang palang merah tidak ada kaitan dengan agama Kristian. Konvensyen Geneva temlah menambah makna iaitu „tanda perhormatan kepada negara Switzerland‟. Kebetulan lambang ini sama dengan bendera Switzerland.LAMBANG BULAN SABIT MERAH Lambang Bulan Sabit Merah berasal dari lambang palang merah. Ramai negara Islam mengikut langkah Turki.

MAKNA PALANG MERAH Palang mengandungi 5 kotak yang memberi maksud :      Persidangan Antarabangsa Palang Merah Negara-negara yang menandatangani Perjanjian Geneva Liga Persatuan Palang / Bulan Sabit Merah Palang / Bulan Sabit Merah Kebangsaan Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah. Tujuan lambang Palang / Bulan Sabit Merah Konvensyen Geneva mengiktiraf lambang dengan tujuan :   Untuk perlindungan ( protection sign) – Artikel 39 KG1 Untuk pengenalan Persatuan Palang / Bulan Sabit Merah ( indicator sign ) Artikel 44 KG1 .